Sunteți pe pagina 1din 7

1

INTRODUCERE

ACCESS este un program pentru culegerea si administrarea datelor,continut in pachetul de programe Microsoft Office. 1.Notiuni: inregistrare O baza de date este comparabila cel mai bine cu un tabel avand multe coloane ,in care se aduna datele.Datele(cuvinte,numere,semne,...)care apartin unui rand se afla intotdeauna impreuna si sunt inregistrari.Fiecare inregistare primeste un numar de identificare univoc(care se numeste cheie primara)

ID

Nr de identificare Mod de adresare Prenume Nume Cod postal 11 22 Domnul Domnisoara Stefan Dana Popescu 60370 Ionescu 60370

Oras Bacau Bacau

nregistrarea nr.1 a fost :Domnul !tefan "opescu,cod postal #$%&$,'acau nregistrarea nr.( a fost:Domnisoara Dana onescu,cod postal #$%&$,'acau cheie primara )heia primara serveste drept semn de identificare univoc pentru fiecare inregistrare,toate elementele unei inregistrari diind neseparabil si legate prin acest semn. camp de date *n camp de date este o locatie separata in care sunt introduse date.O inregistare se compune deci din campuri reunite de date separate. (.Domeniul de utilizare

Principiul."rincipiul pentru fiecare baza de date este deci tabelul.programul Microsoft +ccess nu serveste numai pentru a reuni datele ,ci ofera si o multitudine de functii pentru administrarea acestor tabele de date.

Formulare."entru a usura introducerea inregistrarilor,pot fi concepute masti de introducere.+cestea se numesc formulare. n afara de aceasta,e,ista posibilitatea ca prin intermediul unei interogari intreaga multime de date sa fie cercetata dupa anumite criterii,ca de e,emplu-+rata.mi toate persoanele care locuiesc pe strada 'icaz-,sa fie ordonata din nou si tiparita.Deasemenea ,pot fi tiparite inregistrari sau chiar si numai o parte din ele,care prin intermediul unei interogari pot fi filtrate sub forma unor rapoarte./abelele originale nu sunt insa modificate,ci numai chestionate in legatura cu informatiile. %.Pornirea Programului 0a pornirea programului +))1!! nu apare ca la celelalte programe obisnuite o interfata de lucru,ci o fereastra de dialog in care trebuie sa decidem care baze de date e,istente vor fi deschise cau care program de asistenta va fi pornit pentru a crea o asemenea baza de date. 2'lan3 +ccess database Aceasta optiune deschide o baza de date noua complet goala,in care utilizatorul fara nici un ajutor este lasat numai cu un program Assistent.Trebuie create tabele intregi,interogari si rapoarte despre acestea 2+ccess database 4izards,pages,and pro5ects Cu aceasta optiune se porneste un program de asistenta-un mic program ajutatorcare poate executa serviciile necesare la crearea unei baze de date 2Open an e,isting file Cu aceasta optiune se deschid bazele de date deja existente,crate cu ajutorul programului . 6.Inchiderea bazei de date O baza de date Microsoft +ccess se inchide la fel ca si celelalte documnte Office: 7prin e,ecutarea unui clic pe butonul de inchidere din partea dreapta sus 8 a ferestrei,sau 7prin intermediul meniului File-Close.

9.PRINCIPIILE BAZEI DE DATE PROPRII "rincipial,in programul ACC ! e,ista mai multe posibilitati de crearea a unei baze de date.*na dintre acestea a fost utilizarea programelor de asistenta pentru bazele de date,care la pornirea Acces-ului apar sub forma de optiune. nainte de a indrazni formarea unei baze de date este absolut necesar sa facem cateva reflectii generale.Deoarece fiecare baza de date se construieste cu unul sau mai multe tabele,este inevitabil ca mai intai sa construim un tabel. mportant este faptul ca intr.un tabel,datele care nu sunt introduse in campuri separate,mai tarziu nu pot fi interogate separat: 9.1."rimul pas 0a pornirea programului Acces trebuie aleasa optiunea "lan# Acces database . n fereastra care apare dupa aceea,utilizatorul este invitat imediat sa salveze noua baza de date.0a introducerea numelui fisierului,noua baza de date este salvata prin e,ecutarea unui clic pe butonul Create. "entru a crea un nou tabel e,ista trei posibilitati,din care: Create table in $esign vie%&Create table b' using %izard&Create table entering data. "rogramul de asitenta ()*A+$ a5uta utilizatorul (incepator) intr.un mod simplu si eficient la alegerea campurilor tabelului si da o lista cu cele mai frecvente introduceri. "ornirea programului ;izard pentru grupa de obiecte ,ueriess se face cu a5utorul optiunii Create -uer' b' using %izard.,prin e,ecutarea unui dublu clic pe butonul open ,dupa ce s.a marcat optiunea.)a rezultat,va aparea prima fereastra a programului ;izard.)ampurile dorite se regasesc in lista !elected Fields. n ultimul pas ;izard stabileste numele interogarii. *nele propietati ale tabelului pot fi stabilite imediat."entru a modifica structura de principiu trebuie insa ca tabelul sa fie adus in modul de creare $esign vie%. Fiecare obiect cu date,din fiecare grupa de obiecte,indiferent daca este tabel,formular,interogare sau raport,poate fi reprezentat in modul $esign .ie% si poate fi prelucrat de catre utilizator. "entru a deschide un obiect in ,, modul de proiectare,, ,mai <nt=i se marcheaza obiectul(printr.un clic) >i apoi se apas? butonul $esign.

n modul de proiectare pot fi modificate toate propietatile obiectelor bazei de date.@n acest domeniu intr? at<t elementele de form?,culorile fundalului,m?rimea caracterelor >i a graficelor,c<t si modificarile functionale,cum sunt criteriile de interogare,formatele de intrare,etc.

#.CREAREA TABELELOR @n principiu se poate crea un tabel <n grupa de obiecte Tabele,oric<nd,f?r? a5utorul unui program ;izard. 1,ecutarea unui dublu clic pe opiunea marcat? deschide un tabel gol in modul Design Aie4: !tabilirea cheii primare. )heia primar? identific? <n mod echivoc fiecare inregistrare dintr.un tabel >i leag? introducerea unei valori multiple intr.un c<mp al cheii primare. n ma5oritatea cazurilor primul c<mp al listei este definit ca fiind al cheii primare.Bumele c<mpului nu are importanC? pentru funcCionarea bazei de date,el trebuie s? fie cunoscut numai de c?tre utilizator <n calitate de cheie primar?. +uto Bumber /ipul de dat? a c?mpului trebuie neap?rat s? fie selectat ca Auto/umber.+ceasta evit? ca un num?r de identificare s? fie luat de dou? ori. "rin intermediul meniului dit-Primar' 0e' sau prin simbolul unei chei,c<mpul ales este definit drept cheie primar?(un nou clic pe acelasi simbol indeparteaza cheia). Deci tabelele ot !i con"truite oric#nd $i !%r% a&utorul rogramului 'izard "i in !iecare tabel trebuie "% !ie de!init% o cheie rimar% uni(oc%) entru a identi!ica *nregi"trarea+ &.PROIECTAREA INTERO,ARILOR +.F1D1+!/D+ Modul Design Aie4 pentru o interogare se deosebe>te total de celelalte obiecte ale bazei de date. n partea superioar? a ferestrei este afi>at? o list? cu toate tabelele din care trebuie s? fie interogate date separate. n plus,este posibil,s? se lucreze cu mai multe tabele. n partea de 5os a ferestrei sunt listate toate c?mpurile care trebuie s? fie afi>ate <n interogare.Fiecare din aceste c?mpuri are mai multe propietati,care pot fi listate si modificate. '. BD1"+D/+D1+ )+M"*D 0OD

Dac? unele c?mpuri trebuie ulterior <ndepartate,pentru aceasta se marcheaz? simpu intreaga coloan? >i se >terge cu tasta $el. )a rezultat,coloana respectiv? este <ndep?rtat?,cele dou? coloane adiacente venind acum <n contact. Dac? o coloan? este important? pentru o interogare,dar nu trebuie prezentat?,aceasta poate fi dezactivat? <n randul !ho%. )."DO" 1/+/ 01 )+M"*D 0OD )?mp:d? numele c?mpului /abel: d? tabelul de origine <n care se g?se>te campul !ortare:<n acest r<nd se poate fi,a dac? rezultatul interogarii se sorteaz? dup? c?mpuri separate. )riterii:aceasta este probabil cea mai important? propietate a unei interog?ri. n acest r?nd utilizatorul trebuie s? stabileasc? dup? ce criteriu trebuie filtrate datele din <ntreaga baz? de date.Dac? introducerea criteriului este gre>it?,natural >i rezultatul interogarii este eronat. D. B)E D1D1+ ! !+0A+D1+ 0a <nchiderea modului Design Aie4 se antentioneaz? <n cazul ca nu s.au slavat modificarile. Dac? interogarea este deschisa din nou,ea p?streaz? rezultatul interog?rii sub form? de tabel. -+.ELP/UL 1,ecut<nd un clic pe butonul Eelp se porne>te programul de a5utor al +cces.ului <ntr.o fereastr? proprie. Fereastra Eelp este impartita in trei tab.uri.: Contents,Ans%er (izard si )ndex. Contents1/ab.ul )ontents este structurat ca o bibliotec? (fiecare carte a acestei biblioteci este reprezentat? printr.o pictogram?.1,ecutarea unui clic pe semnul plus doin fata cartii deschide aceasta carte >i listeaza capitolele conCinute.)apitolele sunt separate si sunt simbolizate printr.un semn de <ntrebare.1,ecutarea unui clic pe acest semn afi>eaz? in partea dreapta a ferestrei te,tul a5utator) Ans%er (izard1 +cest fel de a5utor este complet diferit structurat dec<t cel prezentat anterior.@n Ans%er (izard utilizatorul trebuie s? formuleze o intrebare >i s? o introduc? <n c<mpul (hat %ould 'ou li#e to doF 1,ecutarea unui clic pe butonul !earch listeaza toate te,tele e,istente pe aceasta tema. )ndex1 n tab.ul nde, utilizatorul trebuie sa introduca un cuvant cheie,restul cuvintelor din formularea temei fiind afisate prin intermediul tastei nter sau in modul automat dupa introducerea cuvantului cheie.

CONCLUZII
"rogramul Microsoft +cces ofera o posibilitate avanta5oasa pentru gestiunea datelor in interiorul oricarei institutii sau intreprinderi , intr.un mod simplu si accesibil oricui. +cest program detine mai multe avanta5e cum ar fi : . ndependenta datelor fata de aplicatii, astfel ca descrierea datelor este separate de utilizarea acestora. . Deturdanta minima si controlata . "osibilitatea de a aplica restrictii si securitate a datelor impotriva acceselor neautorizate. . ntegrarea datelor ce se manifesta prin asigurarea corectitudinii in momentul creerii. . 'azele de date pot fi accesate de la distante prin ;! e,istente si conectate la o retea de calculatoare.

student Daileanu Aasilic?

&