Sunteți pe pagina 1din 67

CUPRINS 1. 2. 3. 4. Cap.

I- SOCIETATE I COMUNICARE Perspectiva sociologic asupra comunicrii Noiunea de comunicare Evoluia comunicrii n istoria societii umane Spaiile comunicrii n viaa social

Cap. II- PRINCIPALELE PREOCUPRI N SOCIOLOGIE PENTRU STUDIUL COMUNICRII 1. Comunicarea ca obiect de studiu al sociologiei 2. Modele si teorii sociologice 3. rientri n de!inirea conceptului i n cercetarea comunicrii Cap. III- FUNDAMENTELE SOCIALE ALE COMUNICARII 1 "actorii sociali care !ac posibil dob#ndirea capacitaii de a comunica a oamenilor 2. "actorii sociali care in!luenea$ des!urarea proceselor comunicaionale Cap. IV- CONEXIUNILE DINTRE SOCIALIZARE SI COMUNICARE 1. %espre sociali$are 2. Sociali$are & comunicare sau comunicare & sociali$are' 3. Comunicarea de mas (mi)loacele care o !ac posibil* ca agent al sociali$rii Cap. V- COMUNICAREA DE MAS 1.+specte privind de!inirea comunicrii de mas 2.Caracteristicile comunicrii de mas 3.,n model al comunicrii de mas 4.Elemente ale comunicrii de mas -."unciile comunicrii de mas ..Comunicarea de mas n societate 1. 2. 3. 4. -. .. 0. Cap. VI FORME ALE COMUNICRII Comunicare verbal/ paraverbal si nonverbal. Comunicare intra& si interpersonal. Comunicare direct si mediat. Comunicare public. Comunicare intra& si interorgani$ational. Comunicare politic. Comunicarea de mas Cap. VII ZVONURILE FORM DE EXPRIMARE A OPINIEI PUBLICE

1. 2. 3. 4. -.

Ce sunt $vonurile' Cum circul $vonurile' 1vonurile2 publicul i !unciile sale Stingerea $vonurilor "olosirea $vonurilor

CAPITOLUL I SOCIETATE I COMUNICARE 1. Per pe!"#$a %!#%&%'#!( a )pra !%*)+#!(r## %e!init n modul cel mai simplu/ comunicarea const ntr&un proces de transmitere a in!orma3iilor/ ideilor 4i opiniilor de la un individ la altul/ de la un grup social la altul. n genere/ rela3iile umane (4i nu numai acestea* repre$int interac3iuni comunica3ionale. C5iar dac nu acceptm punctul de vedere al celor care spun c rela3iile 4i interac3iunile dintre oameni sunt de natur comunica3ional/ trebuie s recunoa4tem c toate rela3iile interumane au o dimensiune simbolic2 interac3iunile umane ar !i imposibile !r utili$area sistemelor de semne 4i a codurilor pentru transmiterea 4i receptarea unor mesa)e. ns4i e6isten3a/ !unc3ionarea 4i organi$area societ3ii ar !i de neconceput n absen3a proceselor de comunicare. E6istm unii pentru al3ii 4i interac3ionm unii cu al3ii n msura n care comunicm ntre noi2 transmitem 4i primim semnale/ codi!icm 4i decodi!icm mesa)e. Mesa)ele modi!ic in!orma3ia celui care le prime4te 4i eventual comportamentul su. 7eac3ia comportamental a receptorului poate in!luen3a emi3torul ntr&un mod perceptibil sau imperceptibil. %enis Mc8uail/ ca 4i al3i sociologi ai comunicrii/ )usti!ic crearea n cadrul sociologiei a unui subdomeniu speciali$at n studiul comunicrii/ prin mai multe argumente de ontologie a vie3ii sociale 4i de epistemologie sociologic2 & omnipre$en3a comunicrii n procesele sociale/ n sensul c toate !enomenele sociale implic 4i un proces de comunicare/ !ie c este vorba de rela3ie/ interac3iune/ sc5imb/ e6ercitarea puterii 4i a controlului ori a in!luen3ei de ctre comunit3i sau grupuri/ de structuri 4i !unc3ii sociale etc.9 & comunicarea nu este e6terioar/ ci este intrinsec problemelor structurale 4i colective re$ervate n mod special studiului sociologic & ntruc#t procesele structurate 4i destructurate au o dimensiune comunica3ional2 structurile sociale sunt interac3iuni stabili$ate/ n care procesele de comunicare intervin n mod direct 4i adeseori c5iar

decisiv/ !ormativ ori distructiv/ nc#t se poate spune c o comunitate (de pild* este un ansamblu socio&comunica3ional 4i cultural9 & e6ist trsturi comunica3ionale comune la di!eritele niveluri ale vie3ii sociale & de la :situa3ia cea mai simpl a individului care 4i observ mediul 4i i con!er semni!ica3ii sau interac3ionea$ cu alt individ/ la sc5imburile care au loc n grupuri/ asocia3ii sau organi$a3ii/ la nivelul unei ntregi societ3i sau rela3iilor dintre state; (%. Mc8uail/ 1<<</ pp. 13&14*. Comunicarea serve4te ca element de continuitate relevant pentru di!eritele niveluri ale organi$rii sociale. +st!el/ la !iecare nivel al vie3ii sociale regsim2 & actori (indivi$i/ grupuri/ organi$a3ii* 4i un spa3iu n care ace4tia interac3ionea$ comunic#nd (inten3ii/ semni!ica3ii/ valori/ in!orma3ii etc.*9 & o multitudine de rela3ii 4i re3ele de interac3iune 4i comunicare (de atrac3ie/ respingere/ cooperare sau con!lict/ subordonare sau supraordonare/ egalitate sau inegalitate etc.*/ care modelea$ 4i sunt modelate de !lu6uri comunica3ionale9 & limba)e 4i coduri comune/ deopotriv culturale 4i comunica3ionale9 & reguli !ormale 4i in!ormale de des!4urare a comunicrii. =oate acestea legitimea$ o perspectiv sociologic a comunicrii (c5iar o sociologie a comunicrii*/ care nseamn la cel mai general nivel a aborda comunicarea ca proces 4i component a vie3ii sociale. %. Mc8uail avansea$ 4i mai departe n legitimarea unei sociologii a comunicrii/ de!inind societatea :ca un ansamblu de semni!ica3ii comune; >ibidem/ p. 1?* 4i contribuind la de$voltarea unei anali$e comunica3ionale a societ3ii. +ceast perspectiv nu e6clude/ evident/ de!ini3iile clasice 4i n genere/ de!ini3iile necomunica3ionale ale societ3ii/ precum2 & o mul3ime de persoane/ institu3ii 4i activit3i concrete9 & ansambluri de roluri 4i rela3ii9 & structuri de reguli 4i norme. El preci$ea$ ns/ c doar n ultima treime a secolului 2@/ abordarea comunica3ional a societ3ii a !ost promovat de noi 4coli/ ca interac3ionismul simbolic/ etnometodologia 4i !enomenologia/ care iau n considerare dimensiunile subiective 4i constructive ale practicilor 4i realit3ilor sociale/ care repre$int/ n mod evident/ procese interactive cu caracter comunica3ional. n aceast perspectiv/ societatea nu mai este privit ca un simplu dat social (determinismul durA5eimian* la care doar reac3ionm sau ne adaptm/ ci ca2 & o construc3ie social/ o crea3ie a oamenilor n interac3iune9 & practicile de creare a realit3ii sociale repre$int o activitate simbolic const#nd din con!erirea de semni!ica3ii 4i de!ini3ii e6perien3elor umane9 de!ini3iile !urni$ate de cultur 4i societate conduc la o n3elegere nou a realit3ii vie3ii sociale2 ea nu mai este at#t de neambigu 4i de obiectiv ca n repre$entrile po$itivist&deterministe9 & societatea este un ansamblu de e6perien3e semni!icante 4i nu o sum de date pree6istente9 di!eritele c#mpuri ale societ3ii sunt rodul unor activit3i interpretative/ deci comunica3ionale/ reunind !aptele/ datele/ repre$entrile/ semni!ica3iile 4i de!ini3iile acestora. & societatea e6ist :ca un corp de cuno4tin3e mprt4ite n di!erite grade de membrii societ3ii; ca un :stoc comun de cunoa4tere social; 4i ca un ansamblu de tipi!ica3ii n care este codi!icat e6perien3a interac3iunilor individuale 4i a practicilor sociale (P. Berger/ =. CucAmann/ 1<..*.

Conclu$ia lui %. Mc8uail !ormulat n prelungirea unei anali$e comunica3ionale a societ3ii este e6primat n termeni c#t se poate de clari 4i de accesibili2 :n a!ara unor de!ini3ii par3iale/ ca Dna3iuneE/ DstatE/ societatea este o abstrac3ie 4i din aceast perspectiv ea nu e6ist dec#t n comportamentul ncrcat de semni!ica3ie al membrilor si/ n ideile 4i obiectele pe care ace4tia le pot numi; (1<<</ p. 1<*. %enumirea este prin e6celen3 primul act al obiectivrii !aptelor sociale2 acestea :e6ist; n msura n care/ prin categori$are 4i denumire/ devin realit3i semni!icante. Far semni!ica3iile se construiesc n e6perien3ele comunica3ionale ale indivi$ilor. n acela4i sens este citat o anali$ clasic a lingvistului 4i teoreticianului american al comunicrii/ Eduard Sapir2 :de4i vorbim adesea de societate ca 4i c#nd aceasta ar !i o structur static/ de!init de tradi3ie/ ntr&un sens mai apropiat ea este o re3ea e6trem de comple6 de n3elegeri par3iale sau complete ntre membrii unit3ilor organi$a3ionale de orice anvergur/ de la o perec5e de ndrgosti3i sau o !amilie/ la . lig a na3iunilor sau la acel segment mereu n cre4tere al omenirii care este presa prin rami!ica3iile sale transna3ionale. Numai n aparen3 societatea este o sum static de institu3ii sociale2 n realitate ea este reanimat sau rea!irmat creator n !iecare $i prin acte particulare de natur comunicativ care au loc ntre indivi$ii ce o alctuiesc9 orice structur cultural/ orice act individual care 3ine de comportamentul social implic/ ntr&un sens implicit sau e6plicit/ comunicarea; (apud Mc8uail/ 1<<</ p. 1?*. Este utili$at adeseori no3iunea de comunicare social pentru a e6prima cone6iunea dintre comunicare 4i societate/ dintre sociologie/ antropologie 4i 4tiin3ele comunicrii. +cela4i %. Mc8uail !ormulea$ distinc3ii conceptuale incontestabile2 :vom considera toate reac3iile de comunicare/ rela3ii sociale/ !r ca 4i reciproca acestei a!irma3ii s !ie adevrat/ pentru c rela3iile comunica3ionale repre$int numai o subcategorie a rela3iilor sociale. E6ist numeroase situa3ii ambigue. +tunci c#nd prin3ii 4i pedepsesc copiii putem vorbi de o rela3ie de comunicare' +tunci c#nd mergem la cinema stabilim o ast!el de rela3ie cu actorii 4i cu productorii' Fmportant este nu s clasi!icm rela3iile particulare/ ci s remarcm ce deosebe4te rela3iile de comunicare de rela3iile sociale. Caracteristica principal a rela3iei sociale 4i a situa3iei sociale ca o rela3ie de comunicare const n de!inirea acestei rela3ii de ctre participan3ii n4i4i 4i interpretarea ei ca o inten3ie urmrind/ n principal 4i nu doar accidental/ trans!erul de semni!ica3ii/ precum 4i :coorientarea transmi3torului 4i a receptorului; (%. Mc8uail/ 1<<</ p. 2<*.G Fnterac3ionismul simbolic 4i etnometodologia au dep4it studiul !aptelor sociale ca lucruri date 4i al actelor de comunicare ca simple enun3uri lingvistice2 !ondatorii acestor 4coli sociologice (E. Ho!!man 4i I. Har!inAel* in!luen3a3i de !iloso!i ai limba)ului (ca J. +ustin 4i J. Morris* vor anali$a limba)ele 4i interlocu3iunile ca activit3i sociale/ iar interac3iunile sociale ca procese de comunicare/ desc5i$#nd calea spre 4colile de pragmatic a comunicrii. Sc5imburile interlocutive din conversa3iile ordinare sunt privite de ace4tia ca practici privilegiate de construire a vie3ii sociale. nc I. Blumer sublinia din 1<30 importan3a interpretrilor 4i a simbolurilor ca elemente prin care oamenii 4i de!inesc 4i 4i reali$ea$/ deopotriv/ interac3iunile dintre ei 4i sedimentea$ elementele 3esutului social. Mai t#r$iu/ interac3ionismul propriu&$is va enun3a premisele de ba$ ale interac3iunilor ca acte duale & sociale 4i comunica3ionale2 1. oamenii ac3ionea$ !a3 de lucruri pe ba$a semni!ica3iilor pe care lucrurile le au pentru ei9 2. Semni!ica3iile lucrurilor deriv i se nasc din interaciunile indivizilor ca actori sociali; 3. semnificaiile sunt utilizate i

modificate n procesul interpretrilor efectuate de persoane n raporturile lor cu lucrurile: aceasta nseamn c nici faptele sociale (n sensul durkheimian al termenului) i nici semnificaiile nu sunt date i impuse de structuri ci sunt negociate n interaciunile dintre actori. eea ce nseamn c realitatea social e!ist n i prin interpretrile care ghideaz activitile partenerilor sociali. "otrivit sociologiei interacionist#dramaturgice a vieii sociale (ca scen pe care inem s ne valorizm prin imagine puterea i statutul)$ interaciunile ordinale sunt orientate de reguli (a anga%rii # a vor&i cuiva; a reciprocitii # ne dm reciproc m'inile; ritualul separaiei # scuzele de desprire). (. )an *i%k a susinut cel mai clar ideea unei noi interdiscipline caracterizat prin +voina de a unifica dimensiunea specific comunicaional i dimensiunea esenialmente sociologic a cercetrii asupra comunicrii (,.# l. -oulages$ .///$ p. .0). 1 2n prezent este mai mult dec't evident c toate activitile organizate de oameni i au suportul n comunicare: +n toate mediile se contientizeaz tot mai mult faptul c o societate$ o instituie sau o ntreprindere se constituie i se menin datorit i prin intermediul numeroaselor lor procese i reele de comunicare care le dau coeren. 3ucrurile stau la fel pentru toate relaiile umane 4...5; ncepem a sesiza faptul c ac# iunea comunicaional i aciunea organizaional depind reciproc una de alta6 (7. 8illett$ .//9). 2. No3iunea de comunicare omunicarea a devenit un concept universal i autocuprinztor$ pentru c totul comunic. 2at cum rspunde 3ucian -fez la ntre&area +ce se nelege$ n general$ prin a comunica6: +;u primesc o comunicare telefonic. (ransmit sau iau o comunicare. -ta&ilesc$ ntrerup sau tul&ur comunicri. <m reuit sau nu am reuit s comunic im# presiile$ ideile sau sentimentele mele partenerului meu$ vecinului sau pu&licului. omunic$ de asemenea$ cu universul fizic prin simurile mele. <stfel$ vd i aud$ receptez art contemporan$ care mi comunic frisoane sau dezgust$ apreciez natura$ aceast mare pe care o vd al&astr$ acest lac linitit. n anumite cazuri$ pot comunica cu *umnezeu sau cu un alt principiu etern supranatural i s a%ung la e!taz$ la comuniune cu a&solutul$ sau cel puin mi imaginez c aceasta ar putea s mi se nt'mple. *ragostea promite aceast comunicare fuzional$ la fel ca i pulsiunile puternice ale am&iiei sau puterii. = manifestare pu&lic poate s m aduc ntr#o stare de comunicare emotiv: un meeting sau discursul unui lider; vi&rez atunci mpreun cu mii de ali indivizi. "e scurt$ triesc n mi%locul unor comunicri multiple$ disting'ndu#le pe unele de altele n mod implicit. ci eu tiu &ine$ fr a fi nevoie s m e!plic de fiecare dat$ cum comunicarea tiinific a unuia dintre colegii mei la recentul colocviu nu este de acelai fel cu aceea pe care o primesc sau care mi se transmite prin +repondeur6$ nici aceeai intensitate cu cea pe care cred c o am cu un prieten. lume le separ 4i totu4i eu le reunesc pe toate sub termenul generic de comunicare; (C. S!e$/ 1<<3/ p. 140*. Principalele dic3ionare !rance$e ntresc acest punct de vedere & cum observ C. S!e$. C este vorba de 7 BE7=/ CF==7E/ H+""F =/ de!ini3iile abund/ !iind apropiate sau divergente2 schim&$ relaii$ a mprti (sec. K*9 a stabili o rela3ie9 ac3iunea de a comunica un lucru cuiva9 mi)locul prin care comunicm (media/ drum*9 a mprt4i ceva cuiva9 a pune n comun idei sau interese/ p#n la sc5imbul comercial sau la o !igur

retoric prin care se cere aprobarea auditorilor. Se constat c nici una dintre aceste de!ini3ii nu coincide/ c !iecare relev universuri di!erite. Li totu4i termenul ntrune4te un larg consens/ se pot reuni aceste aspecte di!erite spun#nd :a comunica nseamn a pune sau a avea ceva n comun !r a pre)udicia acest ceva/ nici cile care servesc la transmitere 4i nici termenii (indivi$i/ grupuri/ obiecte* care particip la mprt4ire;. "r ca prin aceasta s se nege c e6ist o mare varietate de moduri de legtur ntre elementele unei societ3i. ns/ cum preci$ea$ autorul citat$ chestiunea comunicrii se definete azi n ali termeni: nu mai este vor&a de faptul c totul comunic; societatea nsi este numit de comunicare. omunicarea este su&stana societii (i&idem$ p. .>/). <adar$ tre&uie precizat de la nceput c situaiile de comunicare sunt e!trem de variate i de deose&ite ntre ele i c noiunea de comunicare este polisernic. ?umeroasele situaii de comunicare sunt ilustrate ntr&un manual ast!el2 1. un pro!esor re!lectea$ asupra a ceea ce va trebui s spun ntr&o e6punere pe care urmea$ s&o 3in a doua $i2 el se ntreab dac va pre$enta sau nu punctele de vedere controversate asupra temei respective/ e6amin#nd argumentele :pentru; 4i :contra;. El !ace acest e6amen de unul singur/ n !orul su interior. ntrebarea este dac acest e6erci3iu de re!lec3ie individual apar3ine proceselor de comunicare. +r !i di!icil s e6cludem acest gen de e6erci3iu din comunicare2 un individ 4i vorbe4te lui nsu4i 4i se ascult pe sine. mare parte a vie3ii spiritului se des!4oar n acest mod9 2. o persoan i spune alteia :bun $iua;9 ea nu comunic nimic despre $iua respectiv 4i totu4i transmite un mesa) & de simpatie/ de prietenie sau cel pu3in de aten3ie. Cel care procedea$ n acest !el se supune unui ritual consacrat/ traduc#nd n !apt apartenen3a sa 4i a interlocutorului la aceea4i cultur 4i respectul pentru obi4nuin3ele din cultura respectiv (este ceea ce !ac inevitabil oamenii din sat/ care 4i dau bine3e de !iecare dat c#nd se nt#lnesc*9 3. cineva cite4te un $iar/ ceea ce i permite s se in!orme$e despre ceea ce se nt#mpl n mediul su 4i n lume9 aceasta l !ace s se e6pun in!orma3iilor sau mesa)elor persuasive ale unor comunicatori/ ori s se amu$e parcurg#nd rubricile distractive/ caricaturile etc. B. Berelson a artat c citind $iarul n !iecare diminea3 o persoan se supune unui ritual care l a)ut s !ac !a3 unei $ile care ncepe/ pun#ndu&se n contact cu lumea a!acerilor/ cu situa3ia politic/ cu datele meteo sau starea circula3iei/ cu evenimentele importante sau pur 4i simplu de a se ascunde n dosul $iarului pentru a evita dialogul cu al3ii (cei care l plictisesc/ de pild ntr&un autobu$*9 4. un t#nr invitat la un cocAtail i spune unei !ete drgu3e2 :o 3igar;' n aparen3 el invit !ata s aprind o 3igar/ dar n realitate i comunic interesul pentru persoana ei 4i dorin3a de a continua aceast nt#lnire nt#mpltoare9 @. +haidei &iei6$ strig antrenorul de fot&al echipei sale care intr pe teren: este o formul de mo&ilizare$ de persuasiune$ de ncura%are i ncredere n victorie; 0. +cur& periculoas # >A km pe or6 # anun un panou rutier. 2n fapt$ panoul indic o restricie care e!prim importana pe care autoritile pu&lice o arat securitii automo&ilismului i circulaiei; B. lecia de citire din clasa a )22#a cuprinde -crisoarea a 222#a de Cinai ;minescu: o lectur care ncearc s#i nvee pe elevi arta citirii unei poezii i$ mai mult dec't at't$ ideea de patriotism i de m'ndrie naional i s le ofere$ totodat$ plcerea contactului

cu creaia eminescian (n manualul amintit era vor&a de lectura istoriei lui 8ashinton travers'nd *elaDere) (7. 8illett$ .//9$ pp. E0#EB). 2n aceste e!emple se regsesc c'teva dintre particularitile comunicrii: .. mesa%ul conine$ cel mai adesea$ mai multe scopuri i semnificaii; 9. coninutul latent al mesa%ului difer de cel manifest i poate fi mai semnificativ dec't acesta; 3. o funcie a comunicrii este aceea de a#i pune pe oameni n relaie unii cu alii$ cu diferite grupuri sau n genere pe oameni n legtur cu mediul lor (elevii cu profesorul lor$ grupurile de tineri ntre ele$ pe liderii politici cu cetenii$ pe artiti cu pu&licul lor etc.); >. n situaii de pericol are loc o cretere puternic a fenomenului comunicaional; @. este foarte pro&a&il ca doi receptori s nu dea e!act aceeai semnificaie unui mesa%$ dup cum este frecvent ca semnificaia mesa%ului s nu fie aceeai pentru comunicator i destinatar. <ceasta pentru c +mesa%ul e!ist su& forma unui semn sau a unui ansam&lu de semne fr alt semnificaie dec't aceea pe care le#o atri&uie receptorul$ n funcie de e!periena sa cultural. Cesa%ul este pur i simplu un ansam&lu de semne fcut pentru a evoca anumite rspunsuri nvate cultural. ;ste deci de la sine neles c aceste rspunsuri vor fi puternic marcate de e!periena cultural$ conte!tul psihologic i situaia receptorului6 (i&idem$ p. E>). (ermenul comunicare ncepe s fie utilizat din secolul F2) i provine la origine din latinescul communis care nseamn +a pune n comun6$ +a fi n relaie6$ fiind mai apropiat$ n vremea respectiv$ de nelesul +a mprti6$ +a mpri mai multora6. *in secolul F)2#lea termenului i se asociaz i un neles nou: +a transmite6$ odat cu dezvoltarea potei$ a drumurilor moderne. *in secolul F2F$ sensul +a transmite6 trece pe primul plan ca o consecin a dezvoltrii unor tehnici moderne de comunicaii# trenul$ telegraful$ automo&ilul$ telefonul. n conte!tul noilor mi%loace de comunicare # radio$ cinema$ televiziunea # termenul adecvat ar fi cel de comunicare#difuzare (,. 3. Cissika$ *. 8olton$ ./E3$ p. .@3). Gn termen com&inat ar reine at't nelesul originar$ c'nd se desemna comunicarea uman$ natural ntre doi sau mai muli indivizi$ c't i activitile mediate de tehnic. <pariia comunicrii tehnice$ pe l'ng cea natural$ implic deci o schim&are a sensului termenului: ideea de mprire$ mprtire (a unor mesa%e) va fi du&lat de cea de transmitere (comunicare instrumental). "ro&lemele terminologice se complic pe msura trecerii de la tehnici de comunicare# transmitere n sensul material al termenului (tren$ automo&il$ avion)$ c'nd termenul +transmitere6 era adecvat$ la tehnicile propriu#zise ale comunicrii audiovizuale (radio$ cinema$ televiziune)$ c'nd are loc o suprapunere a celor dou nelesuri. (ehnicile audiovizuale transmit i difuzeaz mesa%e$ dar asigur efectiv comunicarea ntre indivizi (i pun n relaie # este drept mediat # pe cei care emit i pe cei care recepteaz i pe receptori ntre ei). *ac trenul doar transmite un o&iect$ transport'nd$ s zicem$ o scrisoare$ radioul comunic n sensul c i pune pe indivizi n contact$ pe cei aflai la originea (sursa) mesa%ului i pe cei care l primesc. Hnelesurile noiunii de comunicare se diversific i nuaneaz odat cu multiplicarea activitilor$ formelor i mi%loacelor de comunicare$ mai ales ca urmare a interveniei tehnicilor moderne n comunicarea uman natural$ ca mediatori i transmitori ai me# sa%elor. *ac telefonul rm'ne apropiat de comunicarea uman direct$ permi'nd o intercomunicare direct$ o comunicare personal n sensul nelegerii reciproce i al a%ustrii locutorilor ntr#un proces cu sens du&lu i simultan (asigur'nd cel puin parial

+comunicarea#mprtire6)$ mi%loacele audiovizuale propriu#zise (radio i tv) vor introduce noi forme de comunicare$ radical diferite de comunicarea interpersonal. ;ste necesar a distinge$ de la nceput$ ntre comunicarea direct$ interpersonal$ care presupune contacte personale ntre fiinele umane i comunicarea indirect$ &azat pe utilizarea unor dispozitive tehnice pentru transmiterea informaiilor. *ac prima se &azeaz pe tehnici primare (cuv'nt$ gest$ mimic)$ a doua recurge la tehnici secundare (scriere$ tipritur$ toate sistemele grafice$ semnale transmise prin unde hertziene$ ca&luri etc.). omunicarea indirect cuprinde patru categorii: # comunicarea imprimat (presa$ revista$ cartea$ afiul etc.); # comunicarea nregistrat (film$ disc$ &and magnetic etc.); # comunicarea prin fir (telefon$ telegraf$ comunicarea prin ca&lu$ fi&re optice etc.); # # comunicarea radio#televizual (radio$ tv$ av'nd am&ele ca suport undele hertziene); # reele de comunicare 8e& (2nternet). <adar$ e!ist mai multe tipuri de comunicare legate de om i de colectivitile umane: .. comunicarea intrapersonal$ n cursul creia fiecare i vor&ete lui nsui; este comunicarea desfurat n forul interior al fiecrui individ; 9. comunicarea interpersonal$ cum este dialogul dintre dou sau c'teva persoane aflate fa#n#fa. ;ste o comunicare direct i personalizat. 2n acest caz$ pe l'ng voce$ au un rol important elementele care in de mimica feei$ de gesturile noastre$ de postura corporal i de distana dintre interlocutori (pro!emica). *ac sur'dem c'nd ne adresm unui interlocutor e!primm i transmitem o intenie de ama&ilitate i vom trezi reacii corespunztoare. (onul vocii este foarte semnificativ: un ton ama&il transmite un alt mesa% dec't un ton aspru i determin un anumit comportament din partea interlocutorului. n comunicarea interpersonal$ feed#&ack#ul funcioneaz imediat$ direct i continuu; 3. comunicarea de grup sau comunicarea n organizaii presupun reunirea oamenilor pentru a dez&ate i a hotr ntr#o anumit pro&lem$ pentru o activitate n comun (o clas de elevi$ un seminar$ reuniunea comitetului director al unei organizaii etc.). ;ste de asemenea cazul circulaiei informaiilor de la o treapt la alta n ierarhia organizaiilor (comunicarea organizaional); >. comunicarea pu&lic # discurs persuasiv al reprezentanilor organizaiilor sau al unor indivizi i grupuri specializate ca +relaioniti6 (".I.); @. comunicarea de mas$ care nsemn producerea i difuzarea mesa%elor de ctre un sistem mediatic instituionalizat ctre un pu&lic variat i numeros. n acest caz$ realizarea efectiv a comunicrii este mai dificil$ implic'nd mai multe elemente i un proces comple! de ela&orare i difuzare a mesa%elor$ o art i o tiin a comunicrii # comunicatorii devin persoane specializate$ care tre&uie s tie ce i cum s transmit etc. Ievenind la termenul generic de comunicare$ tre&uie precizat c orice act sau mai &ine spus orice proces de comunicare presupune o serie de elemente structurale: # o relaie ntre cel puin doi parteneri; # capacitatea de a emite semnale; # capacitatea de a recepta semnale (mesa%e); # folosirea unor semnale$ semne i sim&oluri pentru a putea comunica un anumit neles (un mesa%);

# un canal (mi%loc$ suport) al comunicrii # de la vocea uman la undele hertziene folosite n radio i televiziune; # e!istena unui izomorfism al semnificaiilor pentru receptarea corect a mesa# %ului (<. -il&ermann$ ./E.$ p. 3A). omunicarea rezult din interaciunea acestor elemente$ ceea ce nseamn c +e!ist comunicare c'nd un sistem$ o surs influeneaz strile sau aciunile altui sistem$ inta i receptorul aleg'nd dintre semnalele care se e!clud pe acelea care transmise prin canal leag sursa cu receptorul (i&idem$ p. 3.). *efiniiile comunicrii au fost i sunt numeroase$ depinz'nd de specificul diferitelor discipline tiinifice$ de modelele teoretice adoptate$ de a&ordri metodologice. ?e convingem de aceast diversitate a definiiilor i din enumerarea care urmeaz: # +faptul de a da$ a transmite sau a schim&a semne6 (=!ford ;nglish *ictonarJ); # +transportul de g'nduri i de mesa%e$ prin opoziie cu transportul sau transferul de &unuri i de persoane. ele dou forme fundamentale de comunicare sunt comunicarea prin semne vizuale (vederea) i comunicarea prin sunete (auzul) ( olum&ia ;ncJclopedia); # n sensul cel mai general$ se vor&ete de comunicare de fiecare dat c'nd un sistem$ respectiv o surs influeneaz un alt sistem$ n spe un destinatar$ prin mi%locirea unor semnale alternative care pot fi transmise prin canalul care le leag6 ( h. ;. =sgood$ ./@B). # +cuv'ntul comunicare are$ de asemenea$ un sens foarte larg: el cuprinde toate procedeele prin care un spirit poate afecta alt spirit. ;vident$ aceasta include nu numai lim&a%ul scris sau vor&it$ ci i muzica$ artele vizuale$ teatrul$ &aletul i$ n fapt$ toate comportamentele umane. n anumite cazuri$ este poate de dorit a lrgi i mai mult definiia comunicrii pentru a include toate procedeele prin care un mecanism (spre e!emplu echipamentul automat de repera% al unui avion i de calcul al traiectoriei acestuia) afecteaz un alt mecanism (spre e!emplu$ o rachet teleghidat n urmrirea acestui avion) ( 2. -hannon$ 8. 8eaver$ ./>E). # se poate defini simplu comunicarea ca +o mprtire$ a pune n comun un ansam&lu de semne informaionale6 (7. 8illett$ .//9$ p. E.). Kiecare dintre definiiile redate specific o dimensiune a comunicrii: primele dou neleg comunicarea ca un transfer de informaie$ opun'nd transferul de idei$ de cunotine$ g'nduri i mesa%e transferului de lucruri materiale$ a treia i a patra rein mai cur'nd ideea de influen sau de efect dec't pe cea de transfer$ preciz'nd c mesa# %ele se e!prim prin semnale; dup a cincea definiie$ comunicarea constituie mecanis# mul relaiilor interumane; a asea pune accentul pe mprtirea (nelegerea) semnelor de ctre cei aflai n comunicare. omunicarea este deci interaciune$ interpretare co# mun$ relaie$ aciune$ efect de reducere a incertitudinii ntr#o situaie dat$ echivalena dintre codificare (la surs) i decodificare (la destinatar) etc. ;a presupune cel puin trei elemente # comunicator$ mesa%$ receptor$ dei aceast +triad fondatoare6 este tot mai mult pus n discuie n cercetri i lucrri recente. *enis CcLuail$ remarc'nd tendinele convergente n studiul comunicrii$ are dreptate s afirme c ideea unei +tiine a comunicrii este deocamdat precar fundamentat6 (.///$ p. 93B). onvergena este$ n principal$ rezultatul ntreptrunderii n analizele comunicaionale a conceptelor$ temelor$ a&ordrilor i metodelor din tiine socio# umane (ca sociologia$ psihologia social$ antropologia$ economia$ demografia) i

tiinele lim&a%ului$ sau mai pe larg denumite tiine ale comunicrii (semiotic$ stilistic$ naratologie$ pragmatic) i discipline filosofice (filosofia lim&a%ului$ episte# mologie$ hermeneutic) i tiinele informaiei. <utorul citat indic$ n finalul lucrrii sale de referin$ cinci tendine i domenii de convergen care merit s rein atenia cercettorilor specializai n studiul comu# nicrii$ indiferent de ramura sau domeniul disciplinar de care sunt ataai: ..e!istena unor teme comune n lucrri dintre cele mai disparate su& raport disciplinar. (emele comune privesc n principal: # modalitile comunicrii; # procesele de sim&olizare i vehicolul de semnificaie$ lim&a%$ cod$ mit$ ritual sau sisteme de semne; 9. similaritile conceptuale i terminologice n cercetri asupra unor sfere i din domenii distincte$ ca literatura$ sociologia$ psihologia$ tiina informaiei. (ema puterii i egalitii (de e!emplu) se regsete n conte!te disparate de cercetare i n realitatea fenomenologic$ n cele mai diverse niveluri de organizare. + auza acestui fapt este omniprezena conflictului latent sau deschis n toate tipurile de relaii i similaritatea esenial a tuturor proceselor de e!ercitare a puterii prin comunicare n familii$ organizaii de munc$ politic etc.6 (*. CcLuail$ .///$ p. 93E); 3. a treia direcie de convergen tematic i conceptual se refer la eficiena comunicrii n atingerea unor scopuri$ pro&lem care intereseaz n tot mai mare msur nu doar comunicarea de mas$ ci i relaiile interpersonale i organizaiile de munc; >. aspectele cognitive ale comunicrii ocup un loc tot mai important n ansam&lul cercetrilor asupra comunicrii$ iar ca e!emplu autorul citeaz importana acordat cu# noaterii sociale n comunicarea intra i interpersonal i ideii de +hart mental6 n studiul receptrii comunicrii$ precum i n analiza comunicrii de mas (interesul pentru e!plicarea nelesului mesa%elor$ a conceptului de agendare pentru teoria cultivrii sau studiile despre cutarea i procesarea informaiei). <utorul include constructivismul n studierea comunicrii asociindu#. de remanenta concepiei care consider comunicarea n primul r'nd ca un proces informativ cu efecte imediate asupra a ceea ce tim sau credem c tim i numai apoi asupra comportamentului sau a ceea ce simim6; @. n fine$ este unanim recunoscut c ntreaga comunicare este un proces interactiv$ care implic relaii i interdependen: +nici chiar comunicarea de mas nu mai este considerat prototipul unui proces cu sens unic$ efectele sale fiind vzute ca dependente de orientare i de schim&6 (i&idem$ p. 93E). omunicarea politic i comunicarea pentru dezvoltare adopt i ele aceast a&ordare. <utorul consider c deceniul apte al secolului FF a fost martorul rsturnrii totale a unei paradigme dominante a comunicrii#transmitere i a comunicrii e!ercitate din e!terior i de sus n favoarea unei perspective n care comunicarea devine o reea comple! de relaii interactive$ a cror nelegere este o condiie a unei comunicri reuite6 (idem). Hn concluzie$ convergena devine o tendin dominant n studiile comunicaionale$ fie c este vor&a de studiul tipurilor de lim&a% (oric't de diferite ar fi ele)$ de mi%loacele de comunicare sau de nivelurile i conte!tele comunicrii. ercettorii$ indiferent de disciplina lor de specialitate$ mprumut i utilizeaz tot mai frecvent un set comun de

concepte$ metode$ termeni$ iar paradigmele distincte sunt acceptate a fi mai cur'nd complementare dec't opuse sau e!haustive. ,. E$%&)#a !%*)+#!(r## -+ # "%r#a %!#e"(## )*a+e +bilitatea oamenilor de a transmite ast$i mesa)e este impresionanta. Nu pot !i limitai nici de timp/ nici de distante/ nici de nelesuri. Mns nu a !ost aa ntotdeauna. Ceea ce vedem acum este re$ultatul unor de$voltri istorice acumulate n comunicarea uman/ pe care Melvin C. %e "leur i Sandra Ball&7oAeac5N1O le&au structurat n mai multe etape/ !iecare dintre ele cu ;consecine pro!unde asupra vieii sociale individuale i colective;. +nali$a pe care cei doi autori o !ac este a6at pe gsirea unor rspunsuri pertinente la urmtoarele ntrebri2 & Gnde i c'nd a aprut comunicarea uman: # um s#a m&untit aceasta n timp: # e incidenta au avut schim&rile &rute asupra comportamentelor umane: Principalele repere istorice pe care au ncercat sa le identi!ice au !ost n legtura cu sc5imbrile radicale n abilitatea de a transmite nelesuri/ c#nd au avut loc i n ce au constat progresele succesive n abilitatea de a sc5imba nregistra/ recupera i disemina in!ormaii/ pentru a stabili rolul sistemelor de comunicare n istoria i c5iar preistoria uman. 3.1. Epoca semnelor i semnalelor +ceasta epoc a nceput !oarte devreme i se re!era la !iinele ;preumane;/ incapabile/ din punct de vedere !i$ic/ s vorbeasc. Caracteristicile asupra crora se opresc cei doi autori sunt2 & comunicarea se reali$a/ probabil/ prin modaliti similare/ ns relativ mai comple6e dec#t cele prin care comunic a$i primatele i mai simple n raport cu cele umane i cuprindea un numr limitat de sunete pe care erau capabile s le produc !i$ic/ cum ar !i2 m#r#ituri/ mormieli/ ipete i e6presii !aciale/ limba)ul corpului care includea semnele !cute cu braele sau cu m#inile/ precum i micri i po$iii mai ample9 cu a)utorul lor puteau codi!ica idei n con!ormitate cu regulile comune de semni!icaie i interpretare9 & instinctele i nvarea au )ucat un rol nsemnat n dob#ndirea abilitaii de a nelege i de a participa la sistemele locale de semne i semnale inventate de ctre !iecare !amilie sau grup9 & se !oloseau mesa)e simple/ un ritm lent de comunicare/ iar viaa mental era limitat/ ntruc#t nu puteau sa stoc5e$e i sa&i reaminteasc tipurile de idei necesare comunicrii interpersonale/ nu aveau capacitatea de a g#ndi i de a conceptuali$a (doar cele elementare ba$ate pe sisteme de semne i semnale*/ de a abstracti$a/ sinteti$a i ierar5i$a/ ceea ce nu a permis de$voltarea cultural comple6. & !oloseau un sistem de comunicare greoi/ primitiv i/ ca urmare/ era imposibil comunicarea comple6a i de durata (problema principal ar !i !ost memoria de scurt durata*/ deoarece era limitata abilitatea de a transmite i de a recepiona seturi de semni!icaii lungi i complicate9 & sistemul de comunicare speci!ic epocii semnelor i semnalelor nu trebuie con!undat cu sistemele de semne pe care le !olosesc sur$ii/ acestea ba$#ndu&se pe limba)e/ al!abete/ vocabulare/ reguli de sinta6a etc.

,... Ep%!a $%r/#r## # a &#*/a0)&)# Se poate spune ca aceasta epoca ncepe cu 3-@@@&4@@@@ de ani n urma/ o data cu oamenii de Cro&Magnon de la care au rmas multe elemente/ ntre care picturile considerate de muli specialiti ca prime ncercri de a stoca in!ormaii. Cimba)ul i vorbirea au permis oamenilor2 & s !ac !ata mediului ncon)urtor/ !i$ic i social2 s se apere mai e!icient/ sa v#ne$e coordonat/ s&i asigure e6istenta ntr&un mediu mai ostil9 & s utili$e$e sisteme de simboluri pentru a conceptuali$a/ clasi!ica/ abstracti$a/ anali$a/ sinteti$a i specula9 & s memore$e/ sa transmit i sa recepione$e mesa)e mult mai lungi/ mai comple6e i mai subtile/ care le&au permis sa plani!ice aciunile/ sa invente$e i sa transmit modaliti de conservare a 5ranei/ de ncl$ire etc. =oate acestea au determinat o evoluie mult mai rapida spre stabilitate i siguran (se practic agricultura/ ncepe i se ampli!ic domesticirea animalelor/ oamenii se stabilesc n sate stabile* ceea ce a dus la de$voltarea culturala mai accentuata (rmitele civili$aiilor preistorice stau mrturie/ n acest sens*. =otodat limba)ul se diversi!ica concomitent cu diversi!icarea preocuprilor oamenilor2 & se de$volta noi modaliti de vorbire pe msura ce se rsp#ndesc i se con!runta cu noi probleme9 & limbile mai vec5i sunt modi!icate9 aceasta nu a oprit ns transmiterea unor cuvinte p#n la noi9 & dei nu a produs sc5imbri mari/ totui/ de$voltarea limba)ului i vorbirii a !cut posibil progresul condiiei umane sau/ cu alte cuvinte/ limba)ul singur nu a produs sc5imbri ele ar !i !ost imposibile !r. ,.,. Ep%!a !r# )&)# %aca dob#ndirea abilitaii de a vorbi a durat mii de ani/ pentru descoperirea scrisului omului i&au trebuit c#teva secole. Fstoria scrisului este cea a evoluiei de la repre$entri pictogra!ice la sisteme !onetice/ de la repre$entarea ideilor comple6e prin imagini sau desene stili$ate/ la !olosirea literelor simple pentru a sugera anumite sunete speci!ice. ,.,.1. P#!"%'ra*e&e !%+$e+#%+a&#1a"e Simplele imagini !r interpretri nci!rate asupra crora s se !i convenit n prealabil au prea puina valoare ca mi)loc de comunicare. Primul pas n de$voltarea scrisului se !ace odat cu standardi$area semni!icaiilor imaginilor devenita necesara pentru satis!acerea unor nevoi legate de2 & nregistrri de 5otare i proprieti9 & sc5imburi comerciale9 & creterea i scderea apelor r#urilor9 & micarea corpurilor cereti. +semenea inscripii au aprut n )urul anului 4@@@ iIr n anticul Sumer i n Egipt. +ici sau pus ba$ele sistemului pictogra!ic (n care un simbol repre$int o idee/ un lucru/ un concept*/ un sistem complicat de gli!e sau caractere simbolice/ crora le&au !ost asociate reguli pentru transmiterea de semni!icaii standardi$ate/ comple6e/ devenind ast!el posibil2

& stocarea in!ormaiilor9 & repre$entarea unor idei de ctre o persoan i recuperate de altele. Scrierea cu aceste gil!e era apana)ul specialitilor. ,.,... S!r#erea 2%+e"#!a Sumerienii elaborea$ un alt sistem de scriere2 iniial imagini desenate pe plcute de lut moale/ care apoi au !ost stili$ate/ ntruc#t detaliile erau di!icil de surprins/ ceea ce a dus la reali$area unor caractere speci!ice/ denumite cuneate/ crora li se atribuiau semni!icaii particulare/ imaginile obiectelor nemai!iind necesare. +a s&a obinut scrierea cunei!orm. =ot sumerienii/ prin 10@@ I/ au creat un simbol stili$at care sa repre$inte mai degrab un sunet dec#t o idee. +st!el/ n locul miilor de simboluri separate pentru !iecare obiect sau idee/ ei au creat un numr mai mic de simboluri pentru silabele care compuneau cuvintele/ ceea ce a constituit prima etapa n de$voltarea scrierii !onetice/ un pas decisiv nainte n comunicarea umana. Scrierea al!abetica a aprut n mai puin de o mie de ani i a repre$entat un mare progres n viaa omenirii2 alturi de unelte i !oc/ limba)ul nsui/ scrierea pe ba$a de al!abet repre$int una dintre cele mai semni!icative reali$ri din toate timpurile. Hrecii au standardi$at i simpli!icat al!abetul n modul cel mai e!icient/ iar romanii l&au mbuntit !orma obinut !iind !olosit a$i. ,.,.,. S)p%r")r# pe+"r) !r# %escoperirea scrisului a pus o problema noua omului2 suportul pe care sa se reali$e$e. Ca urmare/ se poate vorbi i despre o istorie a mi)loacelor portabile pentru materiali$area scrisului2 & mai nt#i a !ost piatra$ re$istenta n timp nsa greu de stocat i de transportat9 & apoi au !ost t&liele$ este adevrat mai uor de transportat/ dar greu de pstrat9 & papirusul descoperit de egipteni (cca 2-@@ de ani I */ era un mi)loc uor de transportat i de pstrat (maPasii l reali$au din !icus*. Fdeile puteau !i stocate acumulate i preluate de generaiile urmtoare. & h'rtia/ inventata n C5ina/ a nlocuit pergamentul/ ntrunind toate calitile necesare pentru scris i pstrarea lui n timp. ,.,.3. C%+ e!#+e a&e 4e !%per#r## !r# )&)# Scrisul i mi)loacele portabile au avut un impact mult mai mare dec#t vorbirea i limba)ul asupra sc5imbrilor n evoluia socialului/ ndeosebi din perspectiva diversi!icrii structurilor sociale i de$voltrii culturii. Noua te5nologie de comunicare ba$at pe un mi)loc uor i portabil/ precum i pe un sistem de simboluri care puteau !i scrise i citite rapid a nlesnit2 & uurarea mintii umane de povara di!icila de a memora valorile culturii unui popor i de a le reproduce la contiina !iecrei noi generaii9 & comunicarea la distan9 & tiina de carte ca nsuire valoroas a omului (scribii au devenit o clas privilegiat sub controlul elitei*9 & sc5imbri n instituiile religioase i politice i apariia altora pentru satis!acerea unor nevoi sociale9

& desc5iderea bibliotecilor9 & consemnarea de doctrine religioase i scripturi9 & desc5iderea unor coli pentru scribi i nu numai etc. ,.3. Ep%!a "#par)&)# Fnventarea tiparului de ctre Hutenberg nu a !ost doar o revoluionare a comunicrii/ ci i una dintre cele mai mari reali$ri umane ale tuturor timpurilor. =ipritul/ prin !olosirea presei i caracterului mobil/ a !cut posibil o di!u$are mult mai ampl/ mai rapid i mai e!icient a in!ormaiei/ ceea ce a permis noi cone6iuni i a in!luenat n mod decisiv progresul g#ndirii i cunoaterii umane/ toate genurile de activiti2 & este rsp'ndit educaia prin noile mi)loace de comunicare2 cartea$ tiprita n toate limbile europene i apoi ziarul$ mai nt#i pentru elite i apoi pentru masele tot mai mari9 & sunt aduse sc5imbri importante n condiia umana/ ca urmare a al!abeti$rii unui numr tot mai mare de oameni ceea ce a in!luenat nu numai relaiile n cadrul comunitilor/ ci i concepiile psi5ologice ale oamenilor9 & contactele sociale devin tot mai e6tinse spaial i accelerate temporal i/ n consecin/ individul este mai mbogit prin intrarea n contact cu mai multe e6periene9 & gradul de unitate mentala pe care l implic devine general9 & au dus la sc5imbarea concepiilor acelora care le !oloseau noile mi)loace de comunicare. harles Morton ooleJ spunea c noile mi)loace se dovedeau mai importante i mai e!iciente ca urmare a impactului a patru !actori2 & e!presivitatea & transmit o gam larg de idei i sentimente9 & permanenta documentului sau cucerirea timpului9 & rapiditatea sau cucerirea spaiului9 & difuzarea sau accesul ctre toate categoriile de indivi$i. ,.5. Ep%!a *#0&%a!e&%r !%*)+#!(r## 4e *a ( Mn aceasta perioad are loc o cultivare permanenta a abilitii oamenilor de a comunica con!irm#ndu&se ideea ca ;revoluiile; n comunicare se produc pe ntreg parcursul e6istentei umane i ca apariia mass&media este deocamdat cea mai recent. Mn timp/ evoluia ctre ceea ce este acum comunicarea de masa este marcata de evenimente importante datorate apariiei unor mi)loace de comunicare tot mai per!ormante2 & !otogra!ia este reali$at n 1?20/ de !rance$ul NiQpce/ cu o camer obscur9 & telegra!ul/ ca prim element/ brevetat de Samuel Morse/ n 1?30/ dei nu era un mi)loc de comunicare n mas/ va duce la de$voltarea mass&media electronice9 & cinematogra!ul debutea$ odat cu proiectarea primului !ilm de !raii CumiRre/ n 1?<-9 & radioul este brevetat n 1?<. de Marconi nsa primele emisiuni radio!onice au avut loc abia n 1<2@9 & televi$iunea/ mulumit lui J. Baird/ are prima di!u$are public n anul 1<2.9 & dup anul 1<0@ apar mi)loace noi & televi$iunea prin cablu/ video&caseto!oanele/ videote6&ul interactiv9

& n anii G?@ s&au nscut i sistemele multimedia care permit prelucrarea simultan a te6telor/ sunetelor i imaginilor digitali$ate (cel mai cunoscut produs multimedia este compactdiscul & C%&7 M*9 & internetul & reeaua mondial de computere & este cea mai recent cucerire a comunicrii la distan. =oate aceste reali$ri au determinat o cretere considerabil a ritmului comportamentului comunicativ al oamenilor. +cum elementele mass&media repre$int inovaii n )urul crora oamenii i organi$ea$ vieile/ pentru ca depind de ele mai mult dec#t ar dori sa recunoasc. ;Cu toate acestea/ indi!erent unde ne va purta te5nologia/ dialogul interior i comunicarea interpersonala/ !ata n !ata/ aproape/ simind atingerea/ cldura/ !reamtul i mirosul trupului celuilalt nu vor nceta sa rm#n supreme i superbe mani!estri ale umanitii;N2O. 3. Spa"##&e !%*)+#!(r## -+ $#aa %!#a&( %aniel Bougnou6 imaginea$ comunicarea n interiorul unor spatii/ dispuse ca o suit de cercuriN3O/ ncep#nd cu cel natural6 respectiv/ comunicarea animal i e6presia comportamentala. S!era domesticului (casa* este urmtorul spaiu comunicaional/ n acelai timp nc5is i desc5is/ cu mai multe terminale din lumea e6terioara/ care !ie ca e6tind relaiile interpersonale (tele!onul/ !a6ul/ robotul tele!onic/ e#mail&ul sau cutia potala*/ !ie !ac posibil ptrunderea unor mesa)e impersonale/ puternic standardi$ate/ cu rolul de a in!orma/ de a rela6a/ de a re!ace legturile sociale i de a direciona (recomanda* diversele categorii de consumuri (utilul sau binele*. ,n alt spaiu/ n care se des!oar o comunicare intens/ este cel pedagogic6 didactic/ coala !iind considerat de autor anticamera a spaiului public. +cest spaiu preia copilul din spaiul domestic primar i l introduce n unul tran$iional care l pregtete pentru spaiul public. %incolo de spaiul tran$iional/ respectiv cel pedagogic/ urmea$ spaiul activitilor curente, al circulaiei, al colectivitii (spaiul urban/ str$i/ cai de comunicare/ instituii/ ntreprinderi/ locuri de aciune economic i cultural*/ care preiau indivi$ii !ormai de coala. S!era mondial (;mondiali$area;* a sc5imburilor comunicaionale sau ori$ontul numit globali$are este cel mai larg spaiu/ care le circumscrie i pe celelalte/ este e6tensia la nivel planetar a ;culturii de mas; (satul planetar al lui Mars5al McCu5an*. %e$voltarea i nsuirea culturii comunicaionale este/ se pare/ mai comple6 dec#t a oricrei alteia/ pentru ca ntre micro i macrosocial aceasta ar trebui sa mbrie$e cel puin o semiologie corectata i mbuntit de pragmatic. S)r a7 1. C. %rgan/ omunicarea. "aradigme i teorii$ Editura 7ao/ Bucureti/ 2@@?/ p. 11&2@ 2. C. Iariuc/ -ociologia comunicrii. ?ote de curs$ ,niversitatea Ecologic din Bucuresti/ 2@@./ p. 4&09 0&?

CAPITOLUL II PRINCIPALELE PREOCUPRI N SOCIOLOGIE PENTRU STUDIUL COMUNICRII %e comunicare/ considerat de!initorie pentru condi3ia uman/ se ocup numeroase 4tiin3e. Cista lor este impresionant2 psi5ologia/ lingvistica/ le6icogra!ia/ psi5o& lingvistica/ psi5iatria/ matematica/ logica/ retorica 4i oratoria/ in!ormatica/ criptogra!ia/ !ilo$o!ia etc.9 acestea/ de regul/ anali$ea$ aspecte disparate din comunicare/ din perspectiva propriilor nevoi de investigare/ deci ntr&o ;accep3iune/ particular/ speciali$at;/ a crei sensuri sunt uneori complementare/ apropiate sau divergente. Mn legtur cu rolul comunicrii n societate/ s&a constituit 4i a evoluat continuu/ din anii G.@ ncoace. Emilian M. %obrescu aprecia$ c ;sociologia comunicrii 4i sociologia comunica3iilor sunt ramuri (discipline* de grani3 ale sociologiei 4i in!ormaticii/ alturi de sociologia in!orma3iei/ sociometria comunicrii/ estetica in!orma3ional/ psi5ologia in!orma3ional etc.;N4O. Mn continuare autorul mai preci$ea$ c ;n timp ce sociologia comunicrii studia$ implica3iile sociale ale actului (procesului* de comunicare/ sociologia comunica3iilor se ocup cu studiul canalelor de comunica3ie 4i a in!luen3ei acestora asupra societ3ii umane;N-O. 1. C%*)+#!area - %/#e!" 4e ")4#) a& %!#%&%'#e# Comunicarea ocup un loc important n agenda de$baterilor privind modul n care ar trebui anali$at 4i n3eleas societatea/ de4i apar adesea neclarit3i datorate terminologiei sau standardelor aplicate. Cu toate acestea/ cercetrile 4i studiile comunicrii cuprind un spectru !oarte larg de domenii/ problemati$ri de la cele mai simple la cele mai comple6e/ de la cercetarea lor asupra unui individ p#n la studiul lor la nivel de mas/ sau privind tendin3ele actuale/ la nivel global. Comunicarea este studiat ca un !ap#"%& par"#!)&ar a& %!#%&%'#e# deosebindu&se mai multe ci de abordareN.O2 S cale este aceea n care sociologii consider comunicarea drept un pr%!e ce eviden3ia$ anumite determinri sociale 4i anumite mecanisme psi5ologice9 S alta este aceea n care sociologii pun accentul pe *#1e&e presupuse 4i pe e!ectele reale ale comunicrii pentru societate/ n ansamblul ei/ sau pentru !iecare din membrii si9 S Li o a treia/ aceea n care sociologii consider aceast comunicare ca !iind susceptibil de a primi o apreciere !avorabil sau de!avorabil/ pornind de la valorile 4i idealurile la care acea societate subscrie. Printre problemele abordate de ctre sociologi pot !i amintiteN0O2 S Comunicarea 4i socialitatea9 S Studiul mi)loacelor de comunicare de mas 4i a in!luen3ei acestora asupra opiniilor/ convingerilor/ atitudinilor 4i comportamentelor oamenilor9 S Comunicarea raportat la mi$ele sale/ pentru individ 4i societate9 S +plicarea ac3ionismului la studiul comunicrii9 S +ctivit3ile de comunicare ntr&o societate 4i o epoc anume etc.

Pentru abordarea diverselor aspecte care privesc procesele comunicative/ n sociologia comunicrii sunt preluate 4i aplicate o serie de teorii 4tiin3i!ice de)a validate n cadrul altor discipline cum sunt/ de e6emplu/ "e%r#a #+2%r*a8#e#6 elaborat de Claude S5annon 4i Norbert Tiener/ preluat din cibernetic 4i pe ba$a creia orice comunicare poate !i considerat o asociere de in!orma3ii/ !cut cu un anumit scop9 "e%r#a %p#+#e#6 preluat din sociologia opiniei publice/ care consider orice comunicare uman o sum de opinii9 teoria sistemelor$ elaborat de CudUig Bertalan!!P/ con!orm creia un c#mp comunica3ional/ cu toate elementele lui poate !i considerat un sistem9 teoria structural& !unc3ionalist/ care consider orice comunicare o structur de semne 4i semni!ica3ii/ ce ndepline4te anumite !unc3ii 4.a. Ca urmare/ studierea comunicrii/ n cadrul sociologiei se a!l mereu sub presiunea intra 4i interdisciplinarit3ii. Mntruc#t nu are nc un statut clar/ sunt preocupri care argumentea$ necesitatea constituirii unei sociologii a comunicrii ca ramur a sociologiei. Fon %rgan (n pre!a3a lucrrii ComunicareaN?O* supune aten3iei unele idei cu privire la o sociologie a comunicrii/ ca o 4tiin3 ;plural;/ care ar putea s ndeplineasc rolul de perspectiv ;!ederatoare; a abordrilor/ conceptelor 4i teoriilor ce alctuiesc/ n mod general/ ;4tiin3a comunicrii;. +rgumentele cu care sus3ine aceast op3iune sunt2 cone6iunea organic dintre sociologie 4i 4tiin3ele comunicrii9 VVtoate rela3iile de comunicare (!ie ele n3elese ca trans!er de in!orma3ie/ trans!er de semni!ica3ie/ inten3ie de in!luen3are/ mprt4ire n comun a unor opinii/ idei/ repre$entri 4i puncte de vedere sau coproducere a sensului 4i semni!ica3iilor/ sistem de semne recunoscute 4i mprt4ite/ ;tran$ac3ie; ntre locutori sau ;contract; ntre ;instan3a de enun3are; 4i ;instan3a de receptare;* sunt rela3ii sociale (n sensul/ mai ales/ c rela3iile de comunicare generea$/ implic 4i sunt re$ultatul altor tipuri de rela3ii sociale*E. Mn concep3ia autorului/ sociologia comunicrii/ ast!el constituit/ nu trebuie s subsume$e ;teoriile 4i modelele unei grile uni!ormi$atoare/ ci n a le stabili cu rigoare speci!icitatea/ aporturile 4i limitele/ pertinen3a n studierea proceselor comunica3ionale;. =otodat/ el respinge ideea unui ;model unic; de 4tiin3 a comunicrii 4i sus3ine necesitatea ca sociologia comunicrii sau o 4tiin3 mai general a comunicrii s aib un caracter multiparadigmatic. +utorul conc5ide c numai a4a sociologia comunicrii poate deveni un ;corpus integrator; 4i nu o ;enciclopedie a 4tiin3elor comunicrii;. .. M%4e&e # "e%r## %!#%&%'#!e 2.1. Clasi!icarea modelelor teoretice ale comunicrii Numeroasele studii asupra comunicrii reali$ate n interiorul unor 4tiin3e particulare au !ost elaborate/ de regul/ sub !orma unor modele considerate ;ansambluri de teorii/ de principii 4i de practici puse n !orm de sc5eme; / care ac3ionea$ ca mecanisme perceptive 4i cognitive/ ;trans!orm#nd o realitate ntr&o repre$entare;N<O. Modelele comunica3ionale ast!el ob3inute e6prim rela3iile dintre elementele ce intervin n comunicareN1@O 4i se doresc i$voare de inspira3ie pentru practica n domeniu 4i noi posibilit3i menite s nlesneasc cunoa4terea proceselor comunica3ionale. E6ist preocupri n r#ndul cercettorilor comunicrii de a clasi!ica 4i de a grupa aceste modele !olosind diverse criterii. +st!el/ +le6. Mucc5ielliN11O le grupea$ n trei categorii2 a* Modele po$itiviste/ care comport o rela3ie linear cau$&e!ect/ n cadrul crora consider2

Wmodelul teoriei in!orma3iei/ !undamentat de Claude S5annon 4i Tarren Teaver9 Wmodelul comunicrii pe dou niveluri (sau di!u$area n dou trepte*/ aprut n urma studiilor des!4urate n legtur cu radioul 4i televi$iunea/ n care ntre emi3tor 4i receptor apare liderul de opinie/ ca element intermediar/ cu rol de releu9 Wmodelul marAeting/ speci!ic intreprinderilor/ care are n vedere remedierea situa3iilor problematice/ prin ac3iuni de comunicare orientate spre 3inte precise9 b) Modelele sistemice circumscriu2 Wmodelul sociometric/ care ilustrea$ ;rela3iile in!ormale dintr&un grup;/ n cadrul unei structuri de rela3ii socio&a!ective/ iar comunicarea este de!init ca o rela3ie de a!init3i/ dar 4i ca un canal privilegiat al in!orma3iei9 Wmodelul tran$ac3ional/ este ba$at pe cercetarea psi5ologic subtil 4i are n vedere )ocul rela3iilor 4i tipurile de comunicare implicit ce se stabilesc n rela3iile interpersonale9 Wmodelul interac3ionist 4i sistemic/ con!igurat de cercetrile din cadrul Lcolii de la Palo +lto/ aduce o nou de!ini3ie a comunicrii/ respectiv considerarea acesteia ca participare a unui individ la un sistem de interac3iuni care l leag de ceilal3i9 Wmodelul orc5estrei nu are o repre$entare gra!ic/ iar comunicarea este de!init ca o ;produc3ie colectiv a unui grup care lucrea$ sub conducerea unui lider;9 c) Codelele constructiviste care cuprind2 Wmodelul 5iperte6tului/ care este construit pe o meta!or 4i este inspirat de universul C%& 7om 4i Fnternet/ comunicarea !iind v$ut ca o de$batere latent/ ascuns/ ntre actorii unei structuri sociale9 Wmodelul situ3ional/ care are n vedere comunicarea n termenii unui proces. +utorul acestei clasi!icri nu contest !aptul c pot !i posibile 4i alte modele. Li %enis Mc8uailN12O abordea$ problematica modelelor comunicative. %e4i/ aparent/ nu !ace o clasi!icare n raport cu un criteriu e6plicit/ totu4i se poate spune c descrierea lor urmea$ o anumit ordine/ care are comple6itatea ca !actor de delimitare. +st!el/ pornind de la imaginea geometric propus de %ance el ncepe cu modelele care ilustrea$ procesul de comunicare n linie dreapt/ respectiv in!ormatic 4i cibernetic/ continu cu cele n care comunicarea este n cerc/ respectiv cele care repre$int comunicarea n termenii sistemelor sociale sau ale sistemelor sociale n termeni comunica3ionali 4i atrage aten3ia asupra repre$entrii comunicrii n spiral/ care are avanta)ul c pune n eviden3 sc5imbarea/ ca stare implicat de comunicare. Foan %rganN13O clasi!ic modelele teoretice ale comunicrii n !unc3ie de 4tiin3ele n interiorul crora acestea au !ost construite/ ast!el2 modele in!ormatice/ modele lingvistice ale comunicrii/ modele sociologice ale comunicrii 4i modele socio&lingvistice ale comunicrii. .... M%4e&e %!#%&%'#!e a&e !%*)+#!(r## Modelele sociologice de4i 4i propun s reali$e$e o vi$iune sintetic asupra comunicrii ele sunt tributare/ totu4i/ celor in!ormatice 4i lingvistice/ precum 4i altor ac5i$i3ii sau perspective teoretice 4i metodologice din 4tiin3ele socio&umane 4i e6acte. +cest aspect l determin pe Foan %rgan s aprecie$e c ar !i mai corect s vorbim nu at#t de modelele ;sociologice;/ c#t de modelele elaborate de ;sociologi;N14O. Modelele circumscrise acestei clasi!icri/ potrivit conclu$iei antropologului EdUard SapirN1-O/ au n comun dou idei importante2

Wn societate/ n s!era umanului nu e6ist un 4%*e+#)6 un !9*p epara" :# a)"%+%* a& !%*)+#!(r##7 aceasta este parte integrant a societ3ii/ a ns4i constituirii/ organi$rii 4i !unc3ionrii societ3ii (interac3iunile umane sunt !apte sociale cu caracter comunica3ional*9 Wcomunicarea este c5iar procesul social !undamental2!aptele sociale se constituie 4i e6ist n virtutea unor procese comunica3ionale (societatea sau ceea ce numim !aptele sociale nu e6ist n a!ara comunicrii*. a* Modelul sociologic al comunicrii considerat clasic de ctre speciali4ti este cel elaborat de Tilbur Sc5ramm. +utorul reia/ de!ine4te/ e6empli!ic 4i articulea$ concepte din modele apar3in#nd teoriei in!orma3iei 4i lingvisticii crora li se aplic 4i o interpretare sociologic/ ast!el2 Wporne4te de!inirea comunicrii de la n3elesul originar al termenului & stabilirea unei comuniuni cu cineva/ mprt4irea unei in!orma3ii/ a unor idei sau atitudini &/ ns aprecia$ c esen3a acesteia const n ;punerea de acord a receptorului cu emi3torul cu privire la un mesa);9 Wconsider c momentele esen3iale ale procesului comunicrii sunt codi!icarea (punerea ntr&o !orm inteligibil/ accesibil 4i transmisibil a semnelor 4i simbolurilor/ ceea ce nseamn a construi un mesa)* 4i decodi!icarea (interpretarea mesa)ului/ !r a&l de!orma*9 prin intermediul acestor dou procese ;imaginea; din mintea emi3torului este reprodus n c5ip asemntor n mintea receptorului9 Wconcreti$ea$ modelul intuitiv n mai multe sc5eme consecutive !iecare contribuind la n3elegerea mai bun a procesului de comunicare2 1. Elaborea$ sc5ema general a comunicrii. Mn ca$ul comunicrii umane (!r mi)loace te5nice de mediere* aceasta cuprinde sursa (este 4i codi!icator*/ destinatarul (este 4i decodi!icator* 4i semnalul (este limba)ul !olosit*. Prima condi3ie a !unc3ionalit3ii acestui sistem este ca toate verigile n parte s !ie !unc3ionale ceea ce presupune anumite calit3i pentru !iecare verig (de e6./ capacitatea in!orma3ional pentru surs/ capacitatea de a decodi!ica a receptorului etc.*. 2. Fntroduce no3iunea de c#mp de e6perien3 al comunicatorului 4i al receptorului/ de!init prin cuno4tin3ele/ simbolurile/ in!orma3iile 4i atitudinile celor dou verigi/ care armoni$ea$ receptorul 4i emi3torul/ codi!icarea 4i decodi!icarea/ !unc3ionarea codurilor comunicatorului 4i receptorului. E6periena cumulat (sectorul care re$ult din ntretierea celor dou c#mpuri* !acilitea$/ !ace di!icil sau !ace imposibil comunicarea. 1. Conclu$ionea$ c !iecare persoan este at#t codi!icator c#t 4i decodi!icator/ (este comunicator 4i receptor* primind 4i transmi3#nd mesa)e. Sc5ramm consider c omul este un interpret7 el codi!ic 4i decodi!ic nencetat mesa)e n !unc3ie de semnele pe care le prime4te. 2. Fntroduce ca element esen3ial pentru n3elegerea comunicrii !eed&bacA-)&6 reac3ia de rspuns/ care relev cum sunt interpretate 4i receptate mesa)ele de ctre interlocutori. 3. Stabile4te c n descrierea comunicrii trebuie s se ia n considerare multiplicarea canalelor de comunicare/ aspect pre$ent n toate actele comunica3ionale/ de la cele mai simple la comunicarea de mas.

b* ,n model sociologic considerat a !i una dintre cele mai complete tentative de a speci!ica toate etapele 4i activit3ile comunicriiN1.O/ !iind aplicabil tuturor situa3iilor de comunicare/ este cel elaborat de H. Herbner/ considerat unul dintre teoreticienii importan3i ai comunicrii. Modelul se caracteri$ea$ prin urmtoarele aspecte2 Weste un model liniar care pune n rela3ie percep3ia (evenimentelor* & produc3ia mesa)elor & percep3ia acestora/ introduc#nd ca elemente originale2 percep3ia & produc3ia & semni!ica3ia mesa)elor9 mesa)ul ca unitate a !ormei 4i con3inutului9 no3iunea de intersubiectivitate !a e6presie a raportului dintreproduc3ia mesa)elor 4i percep3ia evenimentelor 4i mesa)elor9 procesul de comunicare este un proces subiectiv/ selectiv/ variabil 4i imprevi$ibil9 Wsintetic/ modelul spune c un proces comunicativ are loc atunci c#nd2 1.cineva/ 2. percepe un eveniment 4i 3.reac3ionea$9 4.ntr&o situa3ie dat9 -.utili$#nd anumite mi)loace9 . pentru a !ace disponibile mesa)ele9 0.care au o anumit !orm9 ? se situea$ ntr&un anumit conte6t9 <.transmit un con3inut9 1@ 4i antrenea$ anumite consecin3e9 Wpercep3ia re$ult din eveniment/ l re!lect dar 4i di!er de el/ deoarece percep3ia depinde at#t de eveniment/ c#t 4i de agen3ii de comunicare/ aspect ce in!luen3ea$ raportul ntre realitate 4i percep3ie/ un proces care este de regul interactiv/ ntruc#t intervin numeroase elemente legate de situa3ia 4i conte6tul agentului comunicrii9 Wmodelul indic marea variabilitate n percep3ia unui eveniment de ctre un agent comunicator 4i a mesa)elor despre eveniment de ctre receptor/ ntruc#t !iecare persoan are percep3ii proprii 4i diverse persoane pot percepe di!erit acela4i eveniment/ dar 4i pentru c sistemul comunicrii este dinamic 4i desc5is/ n sensul c e!ectele (consecin3ele* sunt par3ial previ$ibile/ par3ial imprevi$ibile9 Wde4i modelul nu tratea$ realmente problemele semni!ica3iei :# sensului (esen3iale n comunicare*/ el poate !i aplicat n anali$a di!eritelor situa3ii 4i tipuri de comunicare/ pentru anali$a de con3inut a mesa)elor/ a coresponden3ei dintre realit3i 4i mesa)ele comunicrii de mas/ a receptrii mesa)elor de ctre publicuri. 2.3. =eorii sociologice ale comunicrii interumane Mn lucrarea ComunicareaN10O Mi5ai %inu 4i pune o ntrebare !undamental2 %ar e6ist oare o teorie a comunicrii' %up ce constat e6isten3a unui peisa) conceptual derutant/ n sensul c se vorbe4te n paralel de teoria comunicrii 4i de teoriile comunicrii/ autorul conc5ide c teoria comunicrii s&a nscut adat cu apari3ia lucrrii =5e Mat5ematical =5eorP o! communication a americanilor Claude S5annon 4i Tarren Teaver sub !orma unei teorii e6plicative/ de tip 2N1?O. E6isten3a mai multor teorii este n str#ns legtur cu 4tiin3ele care au !urni$at ba$a e6plicativ a proceselor comunica3ionale. 7e!erindu&se la acest aspect Emilian M. %obrescuN1<O a!irm c n sociologia comunicrii pot !i preluate 4i aplicate cu succes o serie de teorii 4tiin3i!ice de)a validate n cadrul altor discipline/ ca de e6emplu2 teoria in!orma3iei/ elaborat de Claude S5annon 4i Norbert Tiener/ preluat din cibernetic 4i pe ba$a creia orice comunicare poate !i considerat o asociere de in!orma3ii/ !cut cu un anumit scop9 teoria opiniei/ preluat din sociologia opiniei publice/ care consider orice comunicare uman o sum de opinii9 teoria sistemelor/ elaborat de CudUig Bertalan!!P/ con!orm creia un c#mp comunica3ional/ cu toate elementele lui poate !i considerat un sistem9 teoria structural&!unc3ionalist/ care consider orice comunicare o structur de semne 4i semni!ica3ii/ ce ndepline4te anumite !unc3ii.

+v#nd n vedere aceste posibilit3i/ Emilian M. %obrescuN2@O consider c pentru procesul comunicrii sunt semni!icative urmtoarele teorii2 a* =eoria competen3ei comunicative/ propus de Jurgen Iabermas. +cesta consider c orice om are o anumit competen3 de comunicare determinat de ;competen3a lingvistic; 4i de ;universaliile pragmatice; utili$ate n una din cele dou !orme ale comunicrii curente2 ac3iunea comunicativ 4i discursul. Competen3a lingvistic const n capacitatea individului de a comunica semenilor ideile sale/ !olosind cuvinte bogate n sensuri 4i semni!ica3ii. Mntre competen3a lingvistic 4i cea comunicativ e6ist o determinare direct n cadrul creia un rol important l )oac universaliile pragmatice care/ n concep3ia autorului/ sunt ;propuneri de sistemati$are a actelor de vorbire;/ cele mai des utili$ate cuvinte n limba)ul comun sau 4tiin3i!ic. Mn discursul cotidian/ prin ;)ocuri de vorbire; individul 4i mani!est de !apt competen3a comunicativ ce l caracteri$ea$/ marc#ndu&i activitatea n societate. b* =eoria comunicrii interumane 4i internivelice elaborat de Corneliu Mircea.

Este o teorie cu substrat psi5ologic/ care are ca premis ideea c ;psi5ismul !iin3ea$ 4i se de!ine4te nivelic; (sunt cinci $one nivelice2 instictualitatea/ a!ectivitatea/ imaginarul/ ra3iunea/ cunoa4terea paro6istic de sine*. +ceast structurare nivelic particulari$ea$ indivi$ii9 ea imprim un anumit ritm particular al eului care poate !i dominat de un moment nivelic (instinctual/ a!ectiv/ imaginar etc.*/ ceea ce produce o mare varian3 caracterial de!init de dominantele nivelice. Sinele ;nivelic; se desc5ide spre !iin3a nivelic a celuilalt 4i se de!ine4te prin !iin3a nivelic a celuilalt. "iecare nivel se oglinde4te 4i se re!lect prin s!era nivelic ec5ivalent a partenerului comunicant/ ceea ce nseamn c persoana in!ormant care se a!l/ la un moment dat la un nivel psi5ologic anume/ se desc5ide la acest nivel 4i prin acest nivel spre !iin3a nivelic a celuilalt. Mn acest !el comunicarea interpersonal se des!4oar la o anume nl3ime nivelic 4i la un moment nivelic anume (moment al instinctualit3ii/ moment al a!ectivit3ii etc.*. +utorul a)unge la conclu$ia potrivit creia ;coresponden3a nivelic a !iin3elor comunicante atrage (nivelic* sau respinge (nivelic* persoanele a!late n actul comunicrii;. Comunicarea interuman presupune/ a4adar/ pre!erina sau alegerea partenerului. Eul 4i caut partenerul asemntor i complementar6 a!lat n momentul comunicrii la aceea4i nl3ime nivelic. %eci comunicarea interpersonal este ;ierar5i$at nivelic;/ este o comunicare inter&nivelic.

c* =eoria sociodinamic a modurilor de comunicare. +utorul/ +bra5am Moles pune accentul pe !actorii sociali n e6plicarea !enomenului comunicrii 4i propune cinci doctrine ce caracteri$ea$ cultura 4i comunicarea n societate2

Wdoctrina demagogic/ a!lat n serviciul publicit3ii 4i care presupune ;imersiunea individului n c#mpul publicitar; (H. Malet$Ae* pentru a ob3ine ;cea mai mare satis!ac3ie a ma)orit3ii asculttorilor; (+. Moles*9 Wdoctrina dogmatic/ legat de !orme propagandistice/ are scopul de a trans!orma auditoriul con!orm unei ideologii/ de!inite n pralabil9 Wdoctrina piramidal/ care separ straturile sociale/ cu valorile lor proprii/ dispuse de regul piramidal9 Wdoctrina eclectic (culturalist*/ con!orm creia scopul omului l constituie comunicarea valorilor/ selectarea 4i ierar5i$area lor9 re!lectarea evenimentelor culturale )oac un rol ;relativ secundar; n comunicare9 Wdoctrina sociodinamic a modurilor de comunicare/ care e6plic/ dup +. Moles/ sc5imbrile intervenite n comunicarea ntre indivi$i ca urmare a sc5imbrilor produse n cultura acestora9 poate !i e6plicat prin prisma !unc3ionalismului comunica3ional. d* =eoria instrumentalist propus de Mars5all McCu5an porne4te de la ideea c mass media nu sunt doar instrumente/ci mediumuri & mesa)e/ adic !actori care contribuie activ 4i speci!ic/ prin particularit3ile te5nologiei lor 4i al modului speci!ic de percep3ie pe care l solicit/ la e!ectele globale ale comunicrii. Consider#nd c evolu3ia modalit3ilor de comunicare induce modi!icri n evolu3ia di!eritelor tipuri de societ3i 4i civili$a3ii/ McCu5an sublinia$ c n istoria umanit3ii se articulea$ urmtoarele moduri de comunicare2 Wgraiul viu (care domina via3a tribal*9 Wcuv#ntul scris (din antic5itate p#n la )umtatea secolului al KK&lea*9 Wsatul global (care ncepe cu televi$iunea*. e* =eoria matricei psi5osociale ncearc s e6plice !enomenul comunicrii pornind de la combinarea !actorilor psi5ici (care 3in de Eu&l individual* cu !actori sociali (care 3in de mediul n care acesta 4i des!4oar activitatea*. +st!el/ n a!ara caracteristicilor biologice 4i lingvistice speci!ice unei anumite persoane/ aceasta posed o matrice psi5osocial proprie/ ce caracteri$ea$ n mod unic !iecare persoan 4i personalitate uman. %ou persoane pot comunica e!icient dac matricile lor psi5osociale sunt asemntoare/ adic persoanele respective au !ost condi3ionate similar de !actorii psi5ici proprii 4i cei sociali care le determin e6isten3a. Nu e6ist o comunicare per!ect/ ideal/ pentru c nu e6ist matrici psi5osociale identice/ dar individul uman 4i poate structura permanent matricea psi5osocial proprie/ contribuind ast!el la mbunt3irea comunicrii cu semenii. abordare interesant este cea reali$at de %enis Mc8uailN21O/ ntruc#t pune n eviden3 4i un alt aspect2 corela3ia dintre teoria care o!er reperele pentru e6plicarea comunicrii 4i posibilit3ile de a argumenta comple6itatea proceselor comunicative pe un continuum de la pasiv la activ. a; =eoria nv3rii/ cu toate di!eren3ele de abordare 4i n special accentul di!erit pus !ie pe elementele cognitive/ !ie pe cele comportamentale/ acord virtual un loc important asocia3iei/ ca principiu !undamental al unei comunicri e!iciente. Se consider c rela3ia stimul&rspuns o!er c5eia nv3rii 4i comunicrii (n sensul nv3rii*. %e4i teoreticienii au accentuat elemente di!erite ale procesului de nv3are (Iull impulsurile/ =5orndiAe recompensa/ =olman elementele cognitive/ SAinner ntrirea*/ to3i par s !ie de acord

asupra aceluia4i cadru conceptual/ care repre$int 4i un cadru pentru a n3elege comunicarea. +ceast perspectiv general include premisa con!orm creia organismul stabile4te o rela3ie de sistem cu ambientul/ ast!el nc#t/ o sc5imbare de stare/ !ie a organismului/ !ie a mediului/ va avea consecin3e 4i va declan4a un rspuns n cellalt element al sistemului. %in aceast perspectiv/ comunicarea este un proces care conectea$ indivi$ii ntre ei 4i cu mediul n care triesc/ 4i are sursa n e6perien3a unei tensiuni 4i este esen3ial un proces de reac3ie (!ie un rspuns la un stimul anterior/ !ie un !apt dat/ care constituie punctul de pornire al unei noi secven3e de asociere a stimulului 4i rspunsului* 4i c5iar actele de comunicare aparent ;e6presive; ar trebui considerate reac3ii. 7e!eritor la acest aspect/ MasloU distinge ntre comportamentul ;imitativ; 4i comportamentul ;e6presiv;2 numai atunci c#nd comunicarea nseamn ;imitare; este aplicabil modelului stimul&rspuns/ nu ns 4i c#nd este vorba de e6presie. /; =eoria in!orma3iei nu este un model sau o teorie a comportamentului comunicativ/ dar a !ost 4i este e6trem de in!luent n !ormularea problemelor 4i structurarea modelelor pentru studiul proceselor de comunicare/ ndeosebi din perspectiva e!icien3ei lor. Premisa de la care se pleac2 ntruc#t comunicarea este v$ut n primul r#nd ca o procesare de in!orma3ie de ctre organisme/ teoria in!orma3iei speci!ic 4i cuanti!ic elementele componente ale unei asemenea perspective/ situa3ie care o !ace s !ie doar un instrument sau o te5nic pentru anali$a activit3ii de comunicare a ma4inilor/ oamenilor sau a altor sisteme. c* =eoria congruen3ei 4i are sursa n psi5ologia gestalt 4i sus3ine c/ atunci c#nd e6ist ec5ilibru ;cognitiv; ntre doi indivi$i 4i !a3 de un obiect e6terior/ atunci participan3ii se vor opune sc5imbrii/ iar c#nd nu e6ist/ ei vor ncerca s&l restabileasc. NeUcomb a propus un model al ;tensiunii ctre simetrie;/ ba$at pe acela4i principiu/ care proclam comunicarea drept principalul procedeu de e6tindere a ariei acordului 4i stabilit3ii. %inamica actelor de comunicare const n tensiunea produs de de$acord. =ot NeUcomb/ cu alt prile)/ consider comunicarea ;un rspuns nv3at la situa3ii de tensiune;. %in aceast perspectiv/ comunicarea este generat de ;un de$ec5ilibru al sistemului; 4i tinde s restabileasc starea de ec5ilibru/ p#n c#nd aceasta este perturbat de receptarea de noi in!orma3ii 4.a.m.d. Xersiunea cea mai elaborat a teoriei ec5ilibrului este despre %isonan3a Cognitiv/ al crei autor este "estinger. +ceast teorie are o serie de implica3ii pentru procesul de comunicare ntruc#t postulea$ o serie de condi3ii privind motiva3ia transmiterii 4i receptrii mesa)elor 4i structurile care modelea$ comportamentul comunicativ. Potrivit acestora indivi$ii2 Wvor cuta in!orma3iile care le con!irm atitudinile 4i imaginea despre lume de)a constituit/ sau le ntre4te alte aspecte comportamentale 4i vor evita in!orma3iile care pot ampli!ica disonan3a9 Wvor percepe 4i vor interpreta selectiv in!orma3ia pe care o primesc/ n con!ormitate cu structura pree6istent a concep3iilor lor/ n acord cu care vor organi$a noua in!orma3ie9 Wvor !i mai desc5i4i la receptarea comunicrii provenite din surse !a3 de care au o atitudine !avorabil. Principala aplica3ie a acestei teorii a comportamentului comunicativ este studiul e!ectelor comunicrii asupra atitudinilor/ dar/ n conte6tul de !a3/ teoria o!er o perspectiv

general a ceea ce nseamn rela3ii comunicative pe care tinde s le considere ca !iind secundare/ dependente 4i modelate de alte circumstan3e/ n timp ce !orma acestor rela3ii/ con3inutul c#mpurilor cognitive/ direc3ionarea legturilor dintre indivi$i sunt/ ntr&o oarecare msur/ re$ultatul comportamentelor comunicative. +bordarea este totu4i destul de !le6ibil/ acord#nd aten3ie naturii tran$ac3ionale a comunicrii umane. d* =eoria sistemelor sociale/ av#ndu&l ca principal e6ponent pe =. Parsons/ o!er o perspectiv sociologic asupra actelor de comunicare. %e4i nu se ocup n mod special de comunicare totu4i se poate e6trage din ansamblul operei sale/ mai ales din Sistemul social/ o imagine coerent a procesului de comunicare. %enis Mc8uail aprecia$ c elementele care concur la !ormarea acestei imagini sunt2 Wconsidera3iile cu privire la ac3iunile sociale care se aplic 4i actelor de comunicare/ de4i Parsons nu o !ace n mod e6plicit9 Wconsidera3iile e6plicite despre comunicare re!eritoare la apari3ia unei culturi simbolice pe ba$a interac3iunilor dintre oameni/ rolul constr#ngerii asupra comportamentului comunicativ/ corela3ia dintre sistemele de comunicare 4i !ormele evoluate de comportament de tip social/ precum 4i dintre mi)loacele de comunicare 4i controlul social. Conclu$ion#nd/ %enis Mc8uail aprecia$ c perspectiva pe care o o!er Parsons vi$ea$ rela3iile de comunicare ca produs al des!4urrii unor procese sociale sistematice/ ntr&o situa3ie care are o semni!ica3ie social predeterminat n mare/ care las relativ pu3in libertate participan3ilor n interrela3ia pe care o stabilesc. e* Fnterac3ionismul simbolic are n aten3ie/ ndeosebi/ procesul de interac3iune social prin intermediul simbolurilor 4i se centrea$ n mod direct pe comunicare. =eoria 4i are sursa n lucrrile lui H.I. Mead 4i o!er o concep3ie privind comportamentul comunicativ accentu#nd dou elemente esen3iale2 primordialitatea comunicrii (eul nu este antecedent procesului de comunicare/ ci trebuie e6plicat n termenii procesului social 4i ai comunicrii9 importan3a comunicrii re$id n !aptul c aceasta permite o !orm de comportament n care organismul sau individul poate deveni obiect pentru sine* 4i ;re!le6ivitatea; actului comunicrii (capacitatea individului de a conversa ;cu sine; de pe po$i3ia altora*. Esen3a po$i3iei lui Mead o constituie concep3ia sa c individul comunic cu sine nsu4i din perspectiva societ3ii. %e alt!el/ el consider comunicarea esen3a participrii la via3a social pentru c atunci c#nd vorbim/ c#nd utili$m gesturi vocale/ producem acela4i e!ect asupra noastr ca 4i asupra celorlal3i. =otodat/ prin comunicare inter& 4i intrapersonal 4i prin contactspeci!ic/ prin particularit3ile te5nologiei lor 4i al modului speci!ic de percep3ie pe care l solicit/ la e!ectele globale ale comunicrii. Consider#nd c evolu3ia modalit3ilor de comunicare induce modi!icri n evolu3ia di!eritelor tipuri de societ3i 4i civili$a3ii/ McCu5an sublinia$ c n istoria umanit3ii se articulea$ urmtoarele moduri de comunicare2 graiul viu/ cuv#ntul scris/ satul global. e* =eoria matricei psi5osociale ncearc s e6plice !enomenul comunicrii pornind de la combinarea !actorilor psi5ici (care 3in de Eu&l individual* cu !actori sociali (care 3in de mediul n care acesta 4i des!4oar activitatea*. +st!el/ n a!ara caracteristicilor biologice 4i lingvistice speci!ice unei anumite persoane/ aceasta posed o matrice psi5osocial

proprie/ ce caracteri$ea$ n mod unic !iecare persoan 4i personalitate uman. %ou persoane pot comunica e!icient dac matricile lor psi5osociale sunt asemntoare/ adic persoanele respective au !ost condi3ionate similar de !actorii psi5ici proprii 4i cei sociali care le determin e6isten3a. Nu e6ist o comunicare per!ect/ ideal/ pentru c nu e6ist matrici psi5osociale identice/ dar individul uman 4i poate structura permanent matricea psi5osocial proprie/ contribuind ast!el la mbunt3irea comunicrii cu semenii. !* Perspectiva !enomenologic (+l!red Sc5ut$* a comunicrii este o abordare compatibil cu cea propus de interac3ionismul simbolic/ ns mai aproape de o perspectiv asupra actului comunicrii ca activitate spontan. Elementele principale ale acestei perspective sunt2 1. prin natura sa actul comunicativ este prev$ut cu un scop/ ns Sc5ut$ distinge ;actul e6presiv;/ n ca$ul cruia comunicarea este inten3ionat (!r s ia neaprat !orme verbale*/ de ;gestul e6presiv;/unde nu e6ist inten3ie/ de4i observatorul i poate atribui una9 2. motivele comunicrii/ ale anga)rii n acte ;e6presive; pot !i2 Wlibera alegere a unei persoane (ale crei acte sunt produsul unei activit3i spontane*9 Wscopul/ orientarea ctre viitor/ ;proiectul;9 e6plorarea de ctre om a lumii/ creia i con!er semni!ica3ie9 Wurmrirea relevan3ei/ a problemelor apropiate de interesele sale 4i comunicarea despre acestea celorlal3i9 3. condi3iile care trebuie ndeplinite pentru a !ace comunicarea posibil2 Wcei ce comunic trebuie s !oloseasc acelea4i semne/ care trebuie s aib pentru to3i acela4i sens (deci comunicarea poate evea loc numai n realitatea lumii e6terioare*9 Wsc5emele interpretative pe care comunicatorul 4i interpretul le asocia$ semnului comunicativ s !ie esen3ial identice9 Wo coinciden3 total este imposibil/ date !iind di!eren3ele de e6perien3 biogra!ic 4i structuri relevante pentru participan3i (cu c#t aceste di!eren3e sunt mai mari/ cu at#t 4ansele unei comunicri reu4ite sunt mai mici*9 Wcomunicatorul 4i interpretul trebuie s de3in un sistem comun de abstracti$ri 4i tipi$ri9 4. e!ectele comunicrii care trebuie apreciate n primul r#nd n con!ormitate cu inten3iile comunicatorului/ dar 4i cu re$ultatele comunicrii2 Wo mai larg circula3ie a tipi$rilor9 Wmodi!icarea distribu3iei sociale a cuno4tin3elor9 Wo mai mare participare comun la lumea social9 Wn3elegerea reciproc9 Wpunerea de acord a premiselor 4i datelor cunoa4terii apar3in#nd unor indivi$i di!eri3i etc. -. perspectiva !enomenologic pune un accent deosebit pe rela3iile de comunicare2 actele de comunicare nu pot !i autiste/ !ie c sunt acte de transmitere sau de receptare. Pre$entarea acestor teorii 4i ordinea n care o !ace nu este nt#mpltoare. %enis Mc8uail eviden3ia$ comple6itatea comunicrii ca !enomen social9 el porne4te de la comunicarea ca stimul/ n teoria nv3rii 4i a)unge la comunicarea ca scop/ n teoria !enomenologic. Pentru a pune n eviden3 aceast evolu3ie %enis Mc8uail imaginea$ un continuum/ de la pasiv la activ/ pe care plasea$ teoriile n !unc3ie de rspunsul la trei ntrebri2 %e ce

comunicm' Care este semni!ica3ia unei situa3ii de comunicare' Care este rela3ia dintre participan3i' comunicare/ n termenii continuumului Pasiv&+ctiv a* Mn legtur cu prima ntrebare/ %e ce comunicm'2 Wla e6tremitatea ;st#ng;/comunicarea e tratat ca rspuns/ reac3ie condi3ionat/ la stimuli e6terni9 Wapoi/ e6plica3ia presupune un element de alegere con4tient/ dar nevoia de adaptare sau reducere a tensiunii rm#ne principalul principiu e6plicativ9 Wn continuare/ e presupus alegerea scopurilor/ acestea !iind concepute n termeni mult mai largi dec#t simple !orme de reducere a tensiunilor. Fndividul alege dintre obiectele pe care sistemul social le !ace posibile/ iar structurile comunica3ionale sunt guvernate de norme 4i conven3ii9 Wla cealalt e6trem/ actul de comunicare e privit ca un act spontan 4i creativ/ ndreptat ctre o stare viitoare a lucrurilor liber aleas/ care poate implica o modi!icare a normelor 4i conven3iilor. b* Mn legtur cu a doua ntrebare/ Care este semni!ica3ia unei situa3ii de comunicare'2 Wla e6tremitatea ;st#ng; pasiv/ semni!ica3ia comunicrii se a!l n a!ara controlului participan3ilor individuali. Situa3ia este de)a de!init/ nu este desc5is percep3iilor variabile/ iar individul rspunde n con!ormitate cu e6perien3a lui trecut 4i logica impus de situa3ie9 Wmai la dreapta/ se mai men3in unele dintre elementele de)a relevate/ dar comunicarea depinde de perceperea tensiunii 4i a modului de a o re$olva. %e aceea ;semni!ica3ia; dominant este e6primat n termenii unei e6perien3e necon!ortabile/ care impune ac3iunea9 Wn continuare situa3iile de comunicare se pot considera ca av#nd semni!ica3ii comple6e pentru participan3i/ asociate n special obiectivelor alternative ale ac3iunii 4i )udec3ilor de valoare implicate n alegerea ntre aceste alternative. ;Semni!ica3ia; dominant sugerea$ situa3ia unor alegeri libere/ structurat n con!ormitate cu valorile culturale 4i institu3ionale9 Wla e6tremitatea dreapt/ semni!icaia unei situa3ii de comunicare mai este caracteri$at nc de alegerea scopurilor 4i mi)loacelor/ nemaie6ist#nd ns elementul de constr#ngere/ predictibilitate 4i calcul. Situa3ia de comunicare o!er posibilitatea sc5imbrii 4i restructurrii mediului & cu alte cuvinte/ nu este un simplu rspuns la solicitrile mediului/ sau un act n cadrul mediului/ ci un act asupra acestuia. c* Mn legtur cu a treia ntrebare/ Care este rela3ia dintre participan3i'2 Wla e6tremitatea ;st#ng;/ rela3ia dintre transmi3tori 4i receptori este mecanic 4i temporar/ cu pu3ine elemente de coorientare. %in aceast perspectiv/ un participant la comunicare reac3ionea$ n primul r#nd la un stimul e6terior/ iar rela3ia este/ n consecin3/ par3ial 4i limitat9 Wmai departe se a!irm o rela3ie 5olistic/ ns ba$at nc pe presupunerea unei !unc3ionalit3i 4i interdependen3e inevitabile/ aprute din contiguitate. Hradul de intersubiectivitate este limitat 4i g#ndit n termenii unor organisme separate/ care gsesc un mod de ac3iune comun9

Wversiunile sociologice privind rela3ia de comunicare varia$ n !unc3ie de gradul de constr#ngere e6tern 4i determinare a rolurilor. Ca unul din poli/ o rela3ie este de!init n termenii complementarit3ii rolurilor/ la cellalt ea este !oarte activ/ negociabil/ iar comunicarea este un ve5icul sensibil n procesul de interac3iune. 3. rientri n de!inirea conceptului 4i n cercetarea comunicrii 3.1. rientri n cercetarea comunicrii verbale/ nonverbale 4i organi$a3ionale a* Pornind de la studiul paralimba)ului 4i a comunicrii nonverbale/ s&au !cut numeroase cercetri 4i anali$e detaliate/ care acord o mare aten3ie rela3iei dintre comportamentul verbal 4i nonverbal/ capacit3ilor de codi!icare n comportamentul nonverbal la nivel interpersonal/ di!eren3elor individuale 4i celor ba$ate pe gen. Studierea interac3iunii nonverbale este greu de separat/ ns/ de cea a comunicrii interpersonale/ n general. +lte direc3ii de cercetare sunt cele privind negocierea nt#lnirilor dintre oameni/ cum ncearc ace4tia s se pre$inte pe ei n4i4i/ ce reguli guvernea$ rela3iile interpersonale/ cum trebuie tratate problemele/ regulile unei conversa3ii/ cum evoluea$ o rela3ie comunica3ional etc. %e4i sursele interesului pentru aceste dou tipuri de comunicare sunt di!erite/ nu putem s nu distingem lucrrile lui Ho!!man n acest domeniu care continu s e6ercite o in!luen3 puternic. Ho!!man relev conceptul de ;cadru; (;!rame;*N22O/ cosider#nd c/ o mare parte a vie3ii sociale a4a cum o trim noi o constituie o serie de cadre ale unor situa3ii de!inite social/ pe care le nv3m/ le recunoa4tem/ le nterpretm/ dar le 4i sc5imbm 4i reinterpretm n interesul nostru. Noi suntem permanent antrena3i ntr&o serie de activit3i simbolice de decodi!icare/ manipulare/ inventare de cadre adecvate evenimentelor sociale. Hsim o oarecare asemnare ntre acest perspectiv asupra comunicrii 4i o alta/ ba$at pe analogia dintre via3a social 4i teatruN23O. Con!orm acesteia putem privi interac3iunea comunica3ional ca pe o serie de repre$enta3ii/ o interpretare de roluri/ care au la ba$ planuri sau ;scenarii;N24O 4i implic adesea un element teatral. %avis 4i BaranN2-O sugerea$ c numeroase componente ale scenariilor 4i stilurilor pe care le adoptm n via3a cotidian provin n mare msur din comunicarea de mas dec#t din e6perien3a personal direct. b* Mn cadrul comunicrii organi$a3ionale/ se acord o aten3ie mult mai mare comunicrii dincolo de grani3ele organi$a3iilor !ormale/ inter!e3ei dintre organi$a3ie 4i publicul larg/ problemelor suprancrcrii in!orma3ionale 4i necesit3ii de a restr#nge/ dar 4i de a !acilita !lu6ul in!orma3ional/ diversit3ii rolurilor comunica3ionale n re3eaua unei organi$aii/ aplicarea evalurii circuitelor comunica3ionale din organi$a3ii n ideea de bilan3 asociat bilan3urilor !inanciare/ de produc3ie etc. 3.2. rientri n studiul comunicrii de mas a* Mn cadrul comunicrii de mas nt#lnim cele mai multe studii/ cele mai recente !iind legate n special de organi$aiile produc3iei mediatice 4i de 4tiri. Mn conte6tul acestor studii 4tirile sunt considerate o !orm cultural distinct/ ale crei rdcini se a!l n

activit3ile de culegere 4i procesare 4i cultura pro!esional a celor care le !abric/ mai mult dec#t n re!lectarea obiectiv a realit3iiN2.O. b* Li studiului audien3ei mediatice i s&a acordat aten3ia cuvenit/ !iind continuate cercetrile n tradi3ia teoriei ;utili$atorilor 4i grati!ica3iilor;. Se impune un nou concept 4i anume cel de ;cultur a gustului;/ sc5i3at de HansN20O 4i elaborat ulterior de CeUis I. N2?O. +ceast no3iune serve4te e6plicrii apari3iei audien3ei pentru anumite tipuri de con3inut/ audien3e care nu pot !i identi!icate n termenii caracteristicilor lor sociale 4i nu sunt u4or de plasat n ierar5iile claselor/ educa3iei sau culturii. Ca nivel de mas/ aceste culturi de gusturi corespund adesea pie3elor&conglomerate de consumatori poten3iali 4i grupuri 3int pentru publicitate/ lipsite de o identitate social clar 4i de rdcini comunitare sau societale. c* Noelle&Neumann abordea$ problema puterii mass&media/ elabor#nd o teorie a ;spiralei tcerii;<.=>/ con!orm creia/ ;o team de i$olare; !ireasc !ace ca indivi$ii s aib tendin3a s pstre$e tcerea !a3 de ceea ce percep/ corect sau nu/ a !i opinia public dominant/ cu consecin3a cre4terii 4i rsp#ndirii caracterului dominant al acesteia. =eoria este relevant pentru mass&media/ care repre$int o surs important de impresii 4i credin3e privind direc3ia opiniei publice. d* Mn legtur cu e!ectele mass&media/ remarcm studiul ntreprins de Cang 4i CangN3@O/ cu privire la puterea mediatic. Ei aduc argumente convingtoare 4i demonstrea$ prin cercetrile lor c aceasta este considerabil. Principalele direc3ii de cercetare sunt urmtoarele2 Wstudierea audien3ei 4i identi!icarea subgrupurilor poten3iale din cadrul ansamblului audien3ei (studierea comunicrii politice/ in!luen3a mass&media asupra copiilor etc.*9 Wcutarea de coresponden3e/ ba$#ndu&se pe corela3iile stabilite n timp/ ntre tendin3ele din mass&media 4i cele din cadrul societ3ii 4i publicului (aici nt#lnim apari3ia ;indicatorilor culturali; care au la ba$ te$a potrivit creia/ sc5imbarea cultural n general re!lect sau nu este re!lectat de modi!icarea structurii sociale 4i c este posibil studierea sc5imbrii sociale prin intermediul con3inutului mediatic/ care constituie mani!estarea cultural cea mai accesibil 4i u4or de anali$at9 una dintre direc3iile acestei strategii/ este 4i cea re!eritoare la ;stabilirea agendei;/ potrivit creia/ mass&media stabilesc ce subiecte sunt importante pentru opinia public 4i n ce msur*9 Wpreocuparea !at de re!rac3ie/ av#nd la ba$ teoria con!orm creia mass&media !urni$ea$ mul3imea de imagini/ idei/ de!ini3ii 4i priorit3i/ care limitea$ 4i modelea$ ceea ce oamenii cred 4i 4tiu (aceast abordare aduce n prim plan ntrebarea privind ce versiune a lumii/ ce norme 4i ce valori sunt de !apt o!erite de mass&media/ rspunsul necesit#nd anali$e de con3inut !oarte amnun3ite/ sensibile deopotriv la semni!ica3ia e6plicit 4i implicit*9 Wstudiul re$ultatelor/ care se raportea$ la e!ectele mass&media ce constituie canale esen3iale de comunicare/ considerate ca !iind !oarte e!iciente. Mn a!ara acestor direc3ii se semnalea$/ prin multitudinea de publica3ii 4i a re$ultatelor ob3inute n cadrul unor noi cercetri/ revenirea n aten3ie a studierii persuasiunii 4i a campaniilor de in!ormare publicN31O. e* alt direc3ie de cercetare este cea a modurilor de comunicare. Studierea limba)elor de toate !elurile ntr&o varietate de conte6te cunoa4te o mare de$voltare. %up cum am v$ut de)a/ se acord mult aten3ie paralimba)ului & gestic/ e6presie/ mbrcminte/ pre$entare Y n special n conte6tul comunicrii interpersonale. Ne atrage ns aten3ia

progresul nregistrat n una din !ormele de ;anali$ de discurs;/ cea care are drept te6te de di!erite tipuri/ n special cele a cror !orm este pictural/ auditiv sau scris !iind destinate a !i ;citite; n conte6te mai mult sau mai pu3in publice. Structuralismul 4i semiologia o!er principii 4i orientri metodologice pentru identi!icarea sistemelor de semni!ica3ii care stau la ba$a unei categorii de te6te date/ pornind de la ideea c ast!el de categorii au propriul lor ;limba); imagistic/ simbolic 4i meta!oric/ care poate !i desci!rat n termenii conte6tului cultural care le nglobea$. !* ,n interes aparte pre$int ncercrile de a de$volta metode de anali$ a te6telor nescrise. C#teva e6emple n acest sens2 lucrrile lui Ce$more despre reclam/ cele ale Hrupului de Studii Media din HlasgoU despre 4tirile televi$ate/ cele ale lui Bart5es 4i Iall despre !otogra!ie/ cele ale lui "isAe 4i IartleP despre teatrul de televi$iune 4i cele ale lui Met$ despre !ilmN32O. Contribu3ii importante asupra limba)ului 4i te6telor sunt aduse 4i de sociolingvistic. g* alt s!er de interes pentru cercetare a repre$entat egali$area accesului la o ntreag gam de ;bunuri; comunica3ionale/ inclu$#nd in!orma3ia de toate !elurile ca 4i cultura 4tiin3i!ic 4i artistic a unei societ3i/ participarea la cercuri de discu3ie 4i in!luen3 ba$ate pe vecintate/ munc 4i politic/ mi)loacele de autoe6primare. Mn acest domeniu se desc5id direc3ii ce includ tot ceea ce contribuie la !acilitarea !lu6ului comunica3ional/ reducerea barierelor/ e6primarea abilit3ilor/ !urni$area mi)loacelor de e6primare 4i participare. =5unbergN33O studia$ comunicarea n !amilie/ 4coal/ la locul de munc/ n politic 4i mass&media/ din punct de vedere al cre4terii egalit3ii/ av#nd drept preocupare central de$voltarea ;poten3ialului comunica3ional;/ care poate contribuii la actuali$area unor valori !undamentale/ care sunt stima de sine/ sentimentul apartenen3ei sociale/ capacitatea de a e6ercita o in!luen3 asupra mediului. +utorul introduce no3iunea de ;spirale ale interac3iunii; care ac3ionea$ n di!eritele conte6te men3ionate 4i poate contribui la ma6imi$area/ de4i niciodat la egali$area poten3ialului comunicativ. Mn mare parte discu3ia despre egalitate este legat de comunicarea de mas. Cele mai numeroase studii privind puterea 4i egalitatea n domeniul comunicrii de mas vec5ea disput despre msura n care mass&media e6tinde 4i consolidea$ puterea clasei conductoare sau alte interese dominante. 7emarcm n acest sens de$voltarea unei 4coli de anali$ politico&economic/ ce ncearc s stabileasc rela3ii ntre evolu3iile din structura comercial 4i de pia3 a mass&media 4i con3inutul a ceea ce acestea producN34O. Mn a!ar de aceasta/ principala direc3ie a !ost anali$a ;discriminrilor; media !a3 de o serie de minorit3i sau grupuri de$avanta)ate (inclu$#nd emigran3ii/ sindicali4tii/ devian3ii/ tinerii etc.*. 5* alt orintare este cea a lui Edelman despre penetrarea puterii n toate !ormele de comunicare public & prin mituri/ simboluri 4i stereotipuri . ,na din temele care ne atrage aten3ia este cea a declinului ;s!erei publice; sub impactul !or3elor comerciale care se ndreapt spre consumerism 4i individuali$are 4i concomitent/ ctre privati$are 4i deta4are de preocuprile sociale mai largi. ;Holurile de cunoa4tere; repre$int o alt direc3ie de cercetare/ acestea semni!ic#nd inegalitatea structurat pre$ent n distribuirea in!orma3iei. Fnegalit3ile se re!er n principal la educa3ie 4i di!eren3ele de clas social/ iar cercetarea a !ost preocupat de dimensiunea acestor ;goluri; 4i contribu3ia mass&media la agravarea sau estomparea lor.

i* Mn ceea ce prive4te aplicarea te5nologiei electronice la nevoile minorit3ilor 4i la cele locale/ cu scopul de a contrabalansa puterea unor mass&media centrali$ate 4i de larg distribu3ie/ e6ist de mult timp o de$batere politic/ pro!esional 4i intelectual. Principala problem care se ridic este cum vor !i de!inite utili$rile noilor media 4i cum va !i e6ploatat poten3ialul lor Y ca e6tensie ale sistemelor e6istente de distribu3ie n mas sau pentru o mai larg participare 4i antrenare a minorit3ilor. Noile media par s o!ere 4ansa eliminrii golurilor in!orma3ionale/ dar reali$area e!ectiv a acestui !apt va depinde de distribu3ia resurselor 4i abilit3ilor. Nu e6ist motive s credem ntr&o redistribuire n !avoarea celor mai pu3in puternici 4i av#nd un poten3ial comunica3ional redusN3-O. Printre aceste direc3ii pre$entate se impune tot mai mult ca o realitate convergen3a. Se pune tot mai pu3in accentul pe di!eren3a dintre tipurile de limba)/ de mi)loacele de comunicare sau de niveluri sau de conte6te ale comunicrii. E6ist tendin3a/ printre di!eritele tipuri de cercettori care se ocup de comunicare/ de a aborda teme comune/ utili$#nd acelea4i concepte/ metode 4i vocabular/ acestea !iind doar c#teva aspecte care e6ercit presiuni pentru identi!icarea investiga3iilor n vederea de!inirii c#t mai e6acte a comunicrii. Mn ciuda acestor de$voltri este/ totu4i/ greu de sus3inut c n pre$ent/ ;dup circa -@&0@ de ani de cercetri consacrate !enomenelor comunicrii sociale sau conturat metode total originale 4i speciale 4i c au aprut teorii acoperind numai domeniul comunicrii. Mn acest conte6t de emergen3 a unor noi instrumente de lucru 4tiin3i!ic/ sugestia lui Bernard Miege de a cuprinde ntregul ansamblu al cercetrilor 4i re!lec3iilor asupra !enomenelor comunicrii sociale sub genericul ;g#ndire comunica3ional; repre$int o re$olvare subtil a di!icult3ilor de tipologi$are pe care le ridic un c#mp 4tiin3i!ic prin e6celen3 eteroclit;N3.O. Comunicarea/ nc de la primii pa4i/ ;4i&a construit !r ncetare/ uneori e6ager#nd ba$e teoretice e6igente2 !ie pre$ent#ndu&se ca o 4tiin3 a 4tiin3elor (tenta3ie recurent*/ !ie strduindu&se s se disting prin obiectul ei mai mult dec#t prin metodologiile la care !cea recurs/ apar3in#nd altor 4tiin3e umane 4i sociale/ recunoscute naintea ei 4i bene!iciind de o legitimitate mai mare9 de alt!el/ disciplinele recent aprute/ crora responsabilii politico & 4tiin3i!ici le laud ntr&un mod e6cesiv presupusele avanta)e/ abord#ndu&le viitorul cu mult certitudine/ !unc3ionea$ !r ca membrii lor cei mai legitimi s !i reu4it s cad de acord asupra ba$elor conceptuale comune ;N30O. %up toate acestea putem a!irma cu siguran3 !aptul c/ procesul comunicrii/ privit din orice perspectiv/ la modul general/ mai cuprin$tor/ ca interpretare !ederali$atoare/ ca 4tiin3/ sau ca studiu interdisciplinar/ nu i se mai poate nega caracterul !undamental/ comple6 at#t pentru individ c#t 4i pentru societate. %e asemenea nu mai putem nega progresul te5nologic care mpinge comunicarea spre tr#muri nestrbtute de piciorul uman/ ci doar cu g#ndul am !i putut a)unge acolo. Secolul vite$ei n care trim/ ne nvluie ntr&o mare de in!orma3ie/ pre$entat pe di!erite suporturi/ sub di!erite !orme 4i ambala)e/ in!orma3ia devenind o mar! pre3ioas/ 4tiindu&se c cine o de3ine/ de3ine totodat 4i monopolul asupra situa3iei respective. +st!el/ comunicarea devineZeste indispensabil/ a6a pe care cucere4te via3a social a$i/ de$volt#ndu&se n dou direc3iiN3?O2

Wprobabilitatea de a ;utili$a o gam din ce n ce mai larg de aparate/ care permit/ prin re3ele cu debit crescut/ !ie s sc5imbe mesa)e/ !ie s accead la programe in!orma3ionale 4i culturale;9 Wpunerea n practic/ de ctre state/ ntreprinderi 4i institu3ii sociale a unor te5nici de gestionare a socialului n cadrul unor strategii elaborate. Comunicarea se de$vluie ast!el sub caracterul ei ambivalent/ at#t ca instrument de emancipare a individului (lrgind mi)loacele de acces la in!orma3ie sau de sc5imb de mesa)e*/ c#t 4i ca un instrument de control n m#na autorit3ilor politice 4i economice/ permi3#nd prin industriile culturale 4i rela3iile publice generali$ate impunerea unor modele de comportament 4i a unor repre$entri sociale prestabilite. S)r a7 1. C. Iariuc/ -ociologia comunicrii. ?ote de curs$ ,niversitatea Ecologic din Bucuresti/ 2@@./ p. <&22

C+PF= C,C FFF ",N%+MEN=ECE S CF+CE +CE C M,NFC[7FF Pentru clari!icarea acestei probleme supunem aten3iei dou planuri de anali$/ 4i anume2 !actorii sociali care !ac posibil dob#ndirea capacit3ii de a comunica a oamenilor 4i !actorii sociali care in!luen3ea$ des!4urarea proceselor comunica3ionale. 1 "actorii sociali care !ac posibil dob#ndirea capacit3ii de a comunica a oamenilor Pentru a demonstra rolul determinant al socialului n dob#ndirea capacit3ii de a comunica/ ar putea !i su!icient s amintim doar e6perimentul Dnatural 4i tragic al copiilor crescu3i de animale9...ace4tia/ lipsi3i de atmos!era intercomunicrii umane au rmas la un stadiu ;animal; de e6isten32 nu au mai putut deveni oameni2 nu au mai putut vie3ui printre semeni/ murind la scurt vreme dup ncercarea (e4uat* de inser3ie socialEN3<O. Cele dou !eti3e din Fndia/ +mala 4i \amala/ prima de apro6imativ un an 4i )umtate/ a doua de 0&? ani/ atunci c#nd au !ost puse n condi3ii de educa3ie normal/ alturi de al3i

copii/ n timpul c#t au mai trit/ respectiv un an/ 4i nou ani/ au reu4it s nve3e doar -@ de cuvinte/ respectiv 4@ de cuvinte/ cu care puteau construi propo$i3ii simple . Fdeea este c $estrea biologic 4i psi5ic nu este su!icient pentru activarea mecanismelor care !ac posibil dob#ndirea de ctre oameni a capacit3ii de a comunica. Este necesar un anumit conte6t social generat de procesul de sociali$are/ care ;trans!orm indivi$ii n oameni/ i integrea$ n societate/ supun#ndu&i acelora4i in!luen3e culturale determinate de raporturile ntre clase de v#rst 4i clase genera3ionale/ asemntoare sau di!erite ntre ele;N4@ON41O. +t#t de$voltarea capacit3ii de comunicare/ c#t 4i trsturile psi5ice ale indivi$ilor sunt modelate de procesul sociali$rii9 acesta o!er indivi$ilor $estrea cultural/ di!erit de la o societate la alta/ prin intermediul creia ace4tia 4i pot asimila modalit3i speci!ice de g#ndire/ ac3iune 4i conduit care le permit integrarea armonioas n colectivitatea social 4i n grupurile distincte. Mn cursul procesului de sociali$are oamenii internali$ea$ un ;model comunica3ional cultural;N42O/ const#nd at#t n componente desc5ise/ vi$ibile (3inuta/ limba)ul/ conduita moral n general*/ c#t 4i n conduite mai pu3in vi$ibile sau invi$ibile/ dar care pot !i deduse (op3iuni/ opinii/ evaluri/ atitudini/ stri emo3ionale etc.*. ,n asemenea model/ sublinia 7. Cinton/ repre$int ;un domeniu limitat de comportamente/ nluntrul cruia se integrea$/ n mod normal/ rspunsurile membrilor societ3ii la o anumit situa3ie;N43O. ;Ceea ce nva3 copilul n cursul procesului de comunicare este transmis/ n mod e6plicit/ de ctre prin3i sau educatori/ ori este asimilat/ n mod implicit/ prin propiile e6periene ale copilului n cadrul antura)ului la mesa)ele mass media;N44O. Copilul/ prin sociali$are/ dob#nde4te capacitatea de comunicare 4i interac3iune/ ceea ce l va !ace capabil s e6ercite ;o activitate creativ n comunicare mediat de simbolurile normative 4i evaluative generale/ care servesc ca g5id al conduitei/ 4i de propriile modele 4i aspira3ii culturale/ tot acest ansamblu !orm#nd con!igura3ia personalit3ii sociale n cadrul creia motiva3iile interne se mpletesc armonios cu cerin3ele normative ale mediului social;N4-O. 41 %in cele pre$entate re$ult rolul deosebit de important al !actorilor de natur social n de$voltarea capacit3ii de a comunica a individului. %ac !actorii de natur !i$ic 4i psi5ic sunt un dat al omului/ ei nu pot !i cultiva3i dec#t n social/ prin sociali$are. 2. "actorii sociali care in!luen3ea$ des!4urarea proceselor comunica3ionaleN4.O %ou mari modele de anali$ a comunicrii domin n pre$ent c#mpul cercetrii2 un model te5nicist (elaborat de S5annon/ n 1<-2*/ provenit din abordarea 4i re!lec3iile cibernetice/ 4i un model psi5osociologic/ re$ultat al cercetrilor din domeniul psi5ologiei sociale. Con3inutul acestora a !cut obiectul unui alt curs. %es!4urarea proceselor de comunicare repre$int o suscesiune de evenimente cu re!erire laN40O2 deci$ia de a transmite o semni!ica3ie/ !ormularea mesa)ului inten3ionat/ ntr&un limba) sau cod/ actul de transmitere 4i receptarea mesa)ului respectiv. Mns/ pentru ca evenimentul comunicrii s aib loc este necesar interac3iunea/ n anumite condi3ii/ a unor elemente structurale (emi3tor/ mesa)/ limba) sau cod/ canal de transmitere/ receptor* const#nd nN4?O2

S inten3ia de a transmite in!orma3ii 4i idei9 S motiva3ia receptorului9 S e6isten3a unor persoane/ obiecte/ evenimente 4i idei care constituie subiectul (sau re!erentul* mesa)ului9 S activitate comun a sursei 4i receptorului9 S un limba) su!icient de comun sursei 4i receptorului9 S e6isten3a unei rela3ii ntre surs 4i receptor/ care presupune o coorientare adecvat 4i un anumit grad de n3elegere9 S e6perien3 comun a sursei 4i receptorului9 S te5nologie (canal* care s !ac posibil transmiterea mesa)ului9 S un e!ect sau o sc5imbare/ dac mesa)ul are semni!ica3ie sau produce o reac3ie. +cela4i autor mai aprecia$ c structurile comunicative pot !i anticipate 4i de condi3ii cum suntN4<O2 S pro6imitatea persoanelor9 S similaritatea (mpre)urri sociale/ interese/ credin3e/ activit3i*9 S apartenen3a de grup. +nali$a !actorilor sociali care in!luen3ea$ des!4urarea proceselor comunica3ionale se poate !ace av#nd n vedere elementele esen3iale ale acestui proces. 2.1. 7olul actorilor comunicrii Este vorba despre emi3tor 4i receptor. +ce4tia/ desemna3i 4i ;locutori;/ sunt in!luen3a3i atunci c#nd comunic de mai multe variabile sociale/ vi$ibile sau mascate/ care trans!orm situa3ia de comunicare ntr&o realitate deosebit de comple6 4i puternic predeterminat. ..1.1. R%&)r#&e :# "a") )& %!#a& Statutul social este locul pe care indivi$ii sau grupurile l ocup/ la un moment dat/ ntr& un anumit sistem social/ repre$ent#nd prin urmare o po$i3ie social reperabil n mod obiectiv. Este unul din elementele centrale ale sistemelor ierar5i$ate care contribuie la constituirea identit3ii sociale 4i a imaginii de sine 4i are dou dimensiuniN-@O2 S ori$ontal/ respectiv re3eaua de contacte 4i de sc5imburi reale sau posibile pe care individul le are cu alte persoane situate la acela4i nivel social9 S vertical/ care vi$ea$ contactele 4i sc5imburile cu persoanele situate n ierar5ia social ntr&o po$i3ie superioar sau in!erioar. Ca urmare/ statusul social este de!init 4i ca un ansamblu de rela3ii egalitare 4i ierar5ice pe care individulZgrupul le are cu al3i membriZgrupuri din grupulZsistemul social din care !ace parte. Statusul se asocia$ cu o situa3ie social dat/ !apt care determin s varie$e de la un moment la altul 4i de la o situa3ie la alta. Li individulZgrupul va evolua n situa3ii n care statusul su social va !i di!erit. "iecare persoanZgrup posed concomitent mai multe statusuri9 toate statusurile asociate uneiZunui persoaneZgrup !ormea$ setul de statusuri. Statusurile pro!esionale se divid n statusuri !ormale (o!iciale/ distribuite con!orm organigramei* 4i statusuri in!ormale (dob#ndite pe ba$a caracteristicilor psi5ice ale persoanei*. Statusurile par3iale ale unei persoane pot !i congruente sau incongruente/ gener#nd ast!el con!licte interstatus9 unele statusuri sunt generatoare de con!licte prin ns4i natura lor.

Statusurile se e6prim printr&o serie de simboluri 4i de semne distinctive cum sunt2 medaliile 4i decora3iile/ uni!orma de serviciu/ portul na3ional etc. ,neori termenul de status este nlocuit prin simbolul su. 7olul social (aspectul dinamic al statusului* repre$int un ;model de comportare asociat unei po$i3ii sociale sau unui status;N-1O. %e regul/ n !unc3ie de statusul su/ individul este nevoit s ndeplineasc un anumit numr de roluri sociale2 el va adopta acele comportamente 4i atitudini care i se vor prea con!orme cu statusul pe care l are/ mai e6act comportamentele la care se a4teapt ceilal3i/ pornind de la statusul su. Mn acest conte6t apare o alt predeterminare a comunicrii2 statusul locutorilor determin e6pectan3ele reciproce n privin3a rolurilor. +st!el/ n interac3iune pot aprea dou tipuri de perturbri2 S con!lictul de roluri/ atunci c#nd un anumit individ adopt un comportament di!erit de cel la care ne&am a4tepta con!orm statusului su9 S rigiditatea rolurilor/ dac/ ntr&o situa3ie social nou/ individul pstrea$ un rol corespun$tor altei situa3ii. Corelativ statusurilor sociale/ !iecrei persoane i sunt proprii la un moment dat mai multe roluri sociale/ care pot !i congruente sau incongruente. Ele alctuiesc setul de roluri speci!ic unei persoane. Fncongruen3a rolurilor sociale poate genera con!licte inter&rol/ care la r#ndul lor pot !i produse de discrepan3a dintre trsturile de personalitate a ale purttorului de roluri sociale 4i prescrip3iile rolurilor sociale/ de incapacitatea individului de a satis!ace cerin3ele rolurilor sociale. ..1... Pre0)4e!(8# :# "ere%"#p)r# Procesele comunica3ionale sunt !acilitate sau perturbate de e6isten3a/ con4tient sau nu/ n !unc3ionarea indivi$ilor a unor pre)udec3i 4i stereotipuri a!late n legtur cu istoria grupului de apartenen3 al subiectului/ precum 4i cu o serie de al3i !actori. Pre)udec3ile 4i stereotipurile au un rol determinant n comunicare/ ntruc#t repre$int unele dintre componentele repre$entrii despre cellalt 4i/ n consecin3/ ale semni!ica3iei atribuite situa3iei. "unc3ia este aceea de a anticipa comportamentul 4i reac3iile partenerului/ dar 4i de a predetermina 4i canali$a comunicarea. 2.2. "actori care in!luen3ea$ codul 4i canalul de comunicare ....1. A&e'erea !a+a&)&)# 4e !%*)+#!are +cesta nu se limitea$ numai la suporturile utili$ate sau mi)loacele la care se recurge pentru conducerea mesa)ului spre interlocutor/ ci se re!er n egal msur la condi3iile !i$ice n care se des!4oar sc5imburile ntre actorii comunicrii/ la po$i3ia lor n spa3iu/ la locul nt#lnirii etc. %e e6emplu/ e6ist dou tipuri de dispunere spa3ial care !avori$ea$ comunicarea2 !a3 n !a3 4i alturi. +ceste variante de organi$are spa3ial in!luen3ea$ tipul de discurs al locutorilor/ stilul comunicrii/ registrul de e6primare/ parametrii comunicrii etc. +legerea canalului de comunicare are un e!ect nemi)locit asupra naturii e6primrii 4i/ n egal msur/ ve5iculea$ o semni!ica3ie social/ !iind e6presia unei !inalit3i2 aleg#nd/ de e6emplu/ canalul scris/ locutorul marc5ea$ deopotriv obiectivul pe care 4i&l propune (de pild nregistrarea mesa)ului*/ vi$iunea asupra sarcinii (scrisul este mai potrivit pentru respectivul tip de in!orma3ie* 4i tipul de rela3ie pe care inten3ionea$ s o stabileasc cu

interlocutorul (n ca$ul de !a3/ o eventual dorin3 de a marca distan3a/ ierar5ia sau 5otr#rea de a rm#ne n limitele unei rela3ii !ormale*. Mn conclu$ie/ canalele de comunicare sunt ntotdeauna puternic conotate de dimensiunea social a situa3iei. 2.2.2. 7olul actorilor Emi3torul este un creator. El are capacitatea s aleag limba)ul/ cuvintele potrivite (adecvate*/ s le nln3uiasc n ordinea dorit/ s le transmit printr&un anumit canal etc. Mn acest !el/ prin mesa)ul su/ !urni$ea$ un ntreg ansamblu de in!orma3ii & semne cu privire la propria persoan/ la vi$iunea sa asupra obiectului comunicrii sau la situa3ia social pe care o dore4te sau o percepe & care vor !i percepute/ interpretate 4i evaluate de ctre interlocutor/ determin#nd reac3iile/ anga)amentul/ receptivitatea sau blocarea acestuia. Comunicarea nu se reduce a4adar la sc5imburile dintre actori/ !iind structurant sub aspect social/ n limitele constr#ngerilor situa3ionale (constr#ngeri ale codului lingvistic/ constr#ngeri ale sarcinii 4i constr#ngeri legate de normele sociale 4i de statute*9 n acest sens ea repre$int un sc5imb de semni!ica3ii ntr&un ansamblu de tran$ac3ii. 2.3. "actorii de conte6t 4i de mediu ..,.1. R%&)& !%+"e?")&)# *a"er#a& :# "e*p%ra& Ca !el ca 4i n ca$ul dispunerii spa3iale a locutorilor/ organi$area spa3ial in!luen3ea$ procesele comunica3ionale. +mena)area material a spa3iului este puternic sociali$at. %ispunerea meselor/ locul ales pentru a comunica/ momentul dialogului/ utili$areaZneutili$area unor elemente materiale marcate social in!luenea$ direct natura 4i calitatea interac3iunii actorilor. ..,... R%&)& !%+"e?")&)# %!#a& Natura comunicrii este direct in!luen3at de conte6tul social n care se des!4oar interac3iunea cu men3iunea c unul 4i acela4i conte6t social va )uca un rol di!erit/ n !unc3ie de natura/ comple6itatea 4i !inalitatea interac3iunii. Mn a!ara importan3ei naturii 4i reparti3iei statusurilor 4i rolurilor sociale n cadrul comunicrii mai poate !i men3ionat !actorul coac3iune/ respectiv e!ectul pe care l are asupra comportamentului pre$en3a unui public sau a unor observatori2 S contribuie asupra nivelului general al motiva3iei 4i al per!orman3ei9 S atrage dup sine un plus de moderare 4i o mai mare uni!ormitate a )udec3ilor emise/ intervenind po$itiv atunci c#nd subiec3ii au sarcini bine cunoscute9 S are un rol negativ n ca$ul abordrii unor probleme comple6e/ care presupun o nv3are prealabil.

..,.,. R%&)& !%+"e?")&)# !)&")ra& :# #4e%&%'#! Conte6tul cultural determin direct procesele comunicative. El poate !i n3eles2 S n sens strict9 microcultura unei organi$a3ii/ a unei institu3ii/ a unui grup social dat determin moduri de comunicare 4i un sistem de interac3iuni care poate !i n totalitate speci!ic/ alt!el spus care poate !i n3eles 4i aplicat e6clusiv n acest conte6t limitat9

S n sens larg9 tentativa de a comunica cu interlocutori apar3in#nd altor culturi !r o pregtire prealabil poate !i un demers de o di!icultate e6trem (apar ga!ele culturale* S)r a7 1. C. Iariuc/ -ociologia comunicrii. ?ote de curs$ ,niversitatea Ecologic din Bucuresti/ 2@@./ p. 23&2?

C+PF= C,C FX 7EC+FFCE P7FN=7E P7 CESECE %E S CF+CF1+7E LF C M,NFC+7E 1. De pre %!#a&#1are Evolu3ia !iin3ei umane este luat n considerare at#t din punct de vedere biologic/ c#t 4i comportamental. +mbele surse ale naturii umane sunt considerate interdependente2 a* evolu3ia biologic presupune trans!ormri din punct de vedere psi5ologic 4i social9 b* de&a lungul ciclului lor de via3 indivi$ii sunt nevoi3i s&4i asume roluri/ s accepte di!erite statute/ s&4i modi!ice responsabilit3ile 4i modul de g#ndire despre ei n4i4i2 Wn societ3ile tradi3ionale etapele ciclului vie3ii sunt marcate prin diverse ritualuri care marc5ea$ evenimentele importante care presupun trans!ormri n via3a indivi$ilor (sunt stabilite de !amilie/ trib sau de societate ca ntreg*. +cest sistem controlea$ modul n care se !ace tran$i3ia 4i asigur pregtirea adecvat a indivi$ilor9 Wn societ3ile urban&industriale procesul nu mai este a4a de simplu 4i clar2 aici sunt surse de in!ormare concurente 4i adesea contradictorii/ variind de la colegi p#n la diverse !irme 4i care se iau la ntrecere pentru a capta aten3ia individului/ suger#ndu&i ce comportament s imite/ ce ci de ac3iune sunt importante 4i ce semni!ica3ie s atribuie evenimentelor. %e !apt ce este sociali$area' Mn legtur cu aceasta sunt c#teva ntrebri esen3iale2 Wdin ce surse ob3ine individul acele caracteristici care disting oamenii de alte animale' Wnoi nv3m sau mo4tenim personalitatea/ acea organi$are psi5ic intern unic ce constituie natura uman a !iecrui individ' Wn ce mod este pregtit ntr&o perioad de c#3iva ani pentru a deveni 4i a rm#ne un membru activ al societ3ii'

%eci/ din ce surse 4i ca re$ultat al cror e6perien3e dob#ndim !iecare dintre noi principiile dup care ne g5idm/ stp#nirea 4i n3elegerea care ne dau posibilitatea s interpretm lumea din )urul nostru n moduri semni!icative/ s ne adaptm la mediu 4i s ne raportm la ceilali ntr&un mod acceptat de semenii notri' 7spunsul este2 sociali$area. Sociali$area este procesul psi5osocial de transmitere&asimilare a atitudinilor/ valorilor/ concep3iilor sau modelelor de comportare speci!ice unui grup sau unei comunit3i n vederea !ormrii/ adaptrii 4i integrrii sociale a unei persoaneN-2O. Sociali$area se caracteri$ea$ prin urmtoarele2 Weste un proces !undamental prin intermediul cruia orice societate 4i proiectea$/ reproduce 4i reali$ea$/ prin conduite adecvate ale membrilor si/ modelul normativ 4i cultural9 W!acilitea$ e6isten3a normal a vie3ii sociale/ asigur#nd stabilitatea 4i !unc3ionalitatea structurilor sociale/ coe$iunea intern 4i continuitatea grupului social9 Wde!ine4te acele procese/ mecanisme 4i institu3ii prin care orice societate se reproduce n !i$ionomia personalit3ii umane care i este speci!ic/ n structuri de comportament ce rspund statusurilor 4i rolurilor predominante n societatea dat/ a4teptrilor 4i prescrip3iilor nscrise n modelul ei socio&cultural 4i etic9 W!inalitatea sociali$rii const n ncrustarea sistemului valorico&normativ n con4tiin3a !iecrui membru al societ3ii respective9 procesul de sociali$are este acea parte a in!luen3ei complete a mediului/ care aduce individul la participarea la via3a social/ l nva3 cum s se comporte con!orm normelor n vigoare/ l nva3 s neleag cultura/ l !ace capabil s se ntre3in 4i s ndeplineasc anumite roluri sociale (Jan S$c$epansAP*9 Wasimilarea indivi$ilor n grupuri 4i a grupurilor n societate. Sociali$area este abordat2 Wdintr&o perspectiv individual potrivit creia aceasta ne n$estre$ cu calit3ile necesare pentru a comunica/ g#ndi/ re$olva probleme !olosind te5nici acceptate de societate 4i/ n general/ pentru a reali$a modalit3ile noastre unice de adaptare la mediul nostru personal9 Wdin punct de vedere al societ3ii/ potrivit cruia sociali$area 4i aduce membrii la un anumit nivel de con!ormare/ ast!el nc#t ordinea social/ caracterul ei previ$ibil 4i continuitatea societ3ii s poat !i men3inut9 sociali$area este esen3ial pentru supravie3uirea unei societ3i ca sistem continuu 4i stabil9 Wde mai multe 4tiin3e2 antropologia & termenul este encultura3ie & pentru a de!ini procesul de dob#ndire prin care noii membrii ai unei societ3i interiori$ea$ toate aspectele culturii lor (obiceiuri/ tradi3ii/ limb/ arte!acte materiale/ legende/ mituri etc.*9 psi5ologia/ care tinde s considere sociali$area ca !iind modul de a nv3a s&3i controle$i instinctele pentru a evita comportamentul aberant 4i inacceptabil din punct de vedere social9 sociologia/ care accentuea$ !aptul c sociali$area pregte4te individul pentru participarea la via3a de grup. Conclu$ion#nd/ sociali$area se ocup de modul n care di!erite !orme de cultur/ cum ar !i cre$uri/ stiluri tradi3ionale de via3/ limba/ reguli morale de via3 sau di!erite tipuri de deprinderi/ care sunt e6terioare individului devin pr3i interioare ale organi$rii psi5ologice a individului printr&un proces de nv3are deliberat sau neplani!icat sau ca re$ultat al in!luen3elor sociale ale unor agen3i institu3ionali sau neinstitu3ionali. .. S%!#a&#1are - !%*)+#!are a) !%*)+#!are - %!#a&#1are@

a* ,n prim aspect pe care l aducem n aten3ie este distinc3ia pe care trebuie s o !acem ntre ;momentele; sociali$rii/ dar 4i dintre latura propriu&$is sociologic (obiectiv* 4i cea propriu&$is psi5o&sociologic a integrrii 4i adaptrii subiective a indivi$ilor n grupuri sociale la activit3i/ ac3iuni/ rela3ii 4i situa3ii sociale. Sc5ematic/ procesul general de sociali$are ar putea !i redat ast!el2 F.Etape !undamentale2 FF. +specte FFF. 7e$ultate +. Fni3ial/ genetic a*antropogene$ (sociogene$* b* ecologic aa* socialitatea omului bb* omul !iin3 natural&social B. +ctual/ contemporan/ concret&istoric c*sociologic d*psi5o&sociologic cc* sociali$are (integrare obiectiv n grupuri sociale* d.1* integrare psi5o&social (raportare subiectiv/ interpersonal/ grupal 4i intergrupal* d.2* personali$are (caracteristici&le unice/ nerepetabile ale personalit3ii* 7emarcm c distinc3ia/ n cadrul general al sociali$rii/ ntre etapa ini3ial (onto 4i sociogenetic cu re$ultatul ei esen3ial socialitatea omului* 4i cea ulterioar (perpetua necesitate de integrare 4i adaptare sociologic 4i psi5o&sociologic n mediul social& natural concret determinat* nu este pur terminologic. Ea !ace posibil n3elegerea unui aparent parado6 sau a unei antinomii2 de4i omul este !iin3 social el trebuie mereu ;sociali$at;. =otodat/ trebuie s observm 4i s e6primm di!eren3a/ nu numai n timp 4i cantitativ/ dar 4i calitativ dintre cele dou ;momente; ale adaptrii 4i integrrii sociale a indivi$ilor/ cci actul intrrii unui ins ntr&un grup social oarecare nu este totuna cu procesul/ relativ ndelungat 4i/ n orice ca$/ sensibil di!eren3iat de la ins la ins/ de asimilare 4i practicare de ctre acesta a valorilor 4i normelor de comportament cerute de scopurile grupurilor respective. +bia aceasta din urm ;autenti!ic; integrarea 4i adaptarea sa social (sociologic*. ,nde este locul 4i care este rolul comunicrii' Comunicarea/ reali$at prin limba)/ !ace posibil sociali$area/ nu numai n momentul ini3ial/ genetic al sociali$rii/ c#nd se produce umani$area maimu3ei antropoide/ ci 4i atunci c#nd are loc integrarea indivi$ilor ntr&o societate uman anumit/ prin intermediul variatelor grupuri sociale (;prin aceast aptitudine de a comunica/ noii membri preiau tradi3iile comune/ valorile ncet3enite/ n3elepciunea acceptat 4i cre$urile larg rsp#ndite/ care le vor da posibilitatea s conlucre$e unul cu cellalt n situa3ii sociale curente;N-3O*. 7e!erindu&se la acest aspect =. Ierseni a!irma c ;o limb este !olosit c5iar de la primele trepte de de$voltare ale omenirii/ n mod organi$at/ pentru sociali$area noilor

genera3ii/ pentru a li se transmite e6perien3a colectiv/ nlesnind nc5egarea unor vaste tradi3ii orale (mai t#r$iu scrise*/ !r de care progresul istoric nu ar !i !ost cu putin3 dec#t n limite mult mai reduse;N-4O. Mn %ic3ionarul de psi5ologie social/ c#nd este de!init comunicarea social/ se preci$ea$ c aceasta ;se re!er la transmiterea sistemului limbii n colectivitate/ a valorilor culturale/ a criteriilor de apreciere 4i a normelor sociale de la o genera3ie la alta. Este comunicarea prin care se reali$ea$ sociali$area indivi$ilor/ inv3area social 4i/ n general/ devenirea lor ca membri ai colectivit3ii date;N--O. Mn %ic3ionarul de sociologie/ sociali$area este de!init ca un ;proces interactiv de comunicare/ presupun#nd dubla considerare a de$voltrii individuale 4i a in!luen3elor sociale/ respectiv modul personal de receptare 4i interpretare a mesa)elor sociale 4i dinamica variabil a intensit3ii 4i con3inutului in!luen3elor sociale;N-.O. +ceast de!inire are ca premis ideea c procesele sociale sunt dependente de ac3iunile oamenilor/ iar ac3iunile/ la r#ndul lor/ se reali$ea$ n condi3ii dependente de posibilit3ile de comunicare2 sc5imbul continuu de mesa)e generea$ unitatea de vederi 4i implicit/ de ac3iune/ prin armoni$area cuno4tin3elor privind scopurile/ cile 4i mi)loacele de a le atinge/ prin promovarea deprinderilor necesare/ prin omogeni$area relativ a grupurilor sub aspect a!ectiv 4i motiva3ional. b* ,n alt aspect pe care l aducem n aten3ie se re!er la !inalitatea procesului de sociali$are/ respectiv integrarea indivi$ilor n structurile rela3iile 4i activit3ile sociale. Fntegrarea poate !iN-0O2 Wcultural (concordan3a dintre normele unui sistem cultural*9 Wnormativ (internali$area normelor/ respectiv nsu4irea lor de ctre indivi$i 4i mani!estarea n comportamentul lor*9 Wcomunicativ (mprt4irea 4i transmiterea prin mi)loace simbolice a modelelor normative ntre membrii grupului social*9 W!unc3ional (interdependen3a de preten3ii/ a4teptri 4i acte mani!este care re$ult din divi$iunea sarcinilor/ a muncii*. Fntegrarea comunicativ are/ n mod evident/ o determinare social obiectiv/ care 3ine de conte6tul social 4i situa3ional/ dar 4i un caracter 4i o condi3ionare psi5ologic/ respectiv psi5osocial. Mn procesele comunicative/ 4i deci n integrarea comunicativ/ sunt anga)a3i simultan individul concret/ cu caracteristicile sale psi5osociale active. +ici e!ectele psi5osociale apar pregnant sub !orma unor indici po$itivi2 consensul/ spiritul de cooperare/ solidaritatea/ stimularea/ participarea/ a!initatea etc./ sau sub !orma opus a unor indici negativi2 con!lictul/ i$olarea/ respingerea/ antagonismele/ pre)udec3ile. ;Pre)udec3ile sunt simptomul pre$en3ei unor bariere n procesul de comunicare. Pre)udec3ile sunt contractele n contactul dintre cei ce le 5rnesc mai degrab dec#t de cel al cror obiect sunt;N-?O. %eci/ prin intermediul sociali$rii devine posibil comunicarea ntruc#t aceasta asigur nsu4irea limbii/ a tuturor mi)loacelor de e6primare. +nali$a gradului de sociali$are a individului/ grupurilor de indivi$i etc. ne arat natura uman modi!icat/ modalitatea concret de a!irmare 4i de utili$are individual&social2 Wa intelectului nativ (care a !ost/ prin sociali$are/ n$estrat cu anumite cuno4tin3e/ cu un anume sistem de g#ndire*9 Wa capacit3ii de a vorbi (valori$at prin nsu4irea 4i utili$area unei anumite limbiN-<O istorice4te constituit/ cu ntreaga ei ncrctur psi5o&cultural 4i spiritual speci!ic colectivit3ii sociale care a produs&oN.@O*9

Wa capacit3ii de a munci (!ructi!icat prin nsu4irea unei pro!esiuni cu toate consecin3ele intelectual&spiritual&psi5ologice ce decurg de aici*9 Wa capacit3ii de a nv3a (utili$at pentru asimilarea unui anumit baga) de cuno4tin3e 4i deprinderi/ de criterii 4i valori/ de abilit3i o!erite de o societate concret istoric*. c* Conclu$ion#nd/ se poate spune c ntre sociali$are 4i comunicare sunt rela3ii de condi3ionare reciproc2 individul devine om cu abilitatea de a comunica prin sociali$are/ iar procesele sociali$ante sunt des!4urate prin intermediul comunicrii (din punct de vedere cronologic/ comunicarea este primul instrument spiritual al omului n procesul sociali$rii sale*. Poate c cel mai edi!icator e6emplu n acest sens este D;e6perimentul natural; 4i tragic al copiilor crescu3i de animale9 ace4tia/ lipsi3i de atmos!era intercomunicrii umane/ au rmas la un stadiu ;animal; de e6isten32 nu au mai putut deveni oameni2 nu 4i&au mai putut nsu4i limba)ul (dec#t rudimentar* 4i nu au mai putut vie3ui printre semeni/ murind la scurt vreme dup ncercarea (e4uat* de inser3ie socialEN.1O. ,. C%*)+#!area 4e *a ( A*#0&%a!e&e !are % 2a! p% #/#&(; !a a'e+" a& %!#a&#1(r## +m conclu$ionat c sociali$area este sursa principal de la care individul ob3ine acele caracteristici care disting oamenii de animale/ dob#nde4te principiile dup care se g5idea$/ stp#nirea 4i n3elegerea care i dau posibilitatea s interprete$e lumea/ s se adapte$e la mediu 4i s se raporte$e la ceilal3i ntr&un mod acceptat de semenii si. =otodat sociali$area n$estrea$ individul cu calit3ile necesare pentru a comunica/ g#ndi/ re$olva probleme !olosind te5nici acceptate de societate 4i/ n general/ pentru a reali$a modalit3ile unice de adaptare la propriul mediu. %eci !inalitatea proceselor sociali$ante este de a aduce membrii societ3ii la un anumit nivel de con!ormare/ ast!el nc#t ordinea social/ caracterul ei previ$ibil 4i continuitatea societ3ii s poat !i men3inute. Mntrebrile pe care ni le punem sunt2 Mi)loacele comunicrii de mas pot !i agen3i ai sociali$rii oamenilor 4i organi$rilor sociale' E6punerea la con3inuturile lor i a)ut pe indivi$i s&4i controle$e pornirile 4i instinctele primare sau i ncura)ea$ s caute grati!ica3ii pe ci inacceptabile' Mass&media populari$ea$ standardele morale care sunt larg acceptate n societate sau pre$int versiuni distorsionate care pot determina indivi$ii s intre n con!lict cu ma)oritatea celor care nu se con!ormea$' Cert este !aptul c oamenii sunt e6pu4i $ilnic la numeroase lec3ii despre subiecte !oarte diverse care/ indubitabil/ au un impact mai mult sau mai pu3in !avorabil asupra e6perien3ei lor. Problema este dac se pot determina consecin3ele acestui impact. CercettoriiN.2O proceselor comunicative au elaborat metodologii care s duc la n3elegerea modului n care comunicarea de mas poate )uca un rol n procesul de sociali$are. a* Procesul de modelare este util pentru descrierea aplicrii teoriei generale de nv3are social la dob#ndirea unui nou comportament n urma e6punerii individului la comunicarea de mas. Premisa de la care se pleac este c mass&media constituie o surs de modele accesibil 4i atractiv/ !urni$#nd modele simbolice pentru aproape orice !orm de comportament care se poate concepe. Procesul de modelare const n mai multe etape care sunt re$umate n urmtorii termeni2

Wun membru individual al publicului observ sau cite4te despre o persoan (model* care se nscrie ntr&un anumit pattern de ac3iune n cadrul con3inutului mass&media9 Wobservatorul se identi!ic cu modelul/ adic ncepe s cread c elZea este la !el ca 4i modelul/ dore4te s !ie ca modelul/ care consider modelul ca !iind atractiv 4i demn de a !i imitat9 Wobservatorul con4tienti$ea$ & sau n mod incon4tient a)unge la conclu$ia & c acel comportament observat sau descris va !i !unc3ional. +dic persoana a)unge s cread c acel comportament va aduce re$ultatul dorit/ dac este imitat/ ntr&o anumit situa3ie9 Windividul 4i aminte4te ac3iunile modelului atunci c#nd se con!runt cu mpre)urri relevante (situa3ie de stimul* 4i reproduce comportamentul ca reac3ie la acea situa3ie9 We6ecutarea ac3iunii / reprodus n situa3ia relevant de stimul/ i aduce individului u4urare/ recompens sau satis!ac3ie/ consolid#nd a4adar legtura dintre acei stimuli 4i reac3ia con!orm modelului9 Wconsolidarea po$itiv mre4te probabilitatea ca individul s !oloseasc n mod repetat activitatea reprodus/ ca mi)loc de a reac3iona n situa3ii similare. %in cele pre$entate re$ult c mass&media pot servi ca agent n procesul de sociali$re. =eoria modelrii este capabil s e6pliceat#t in!luen3ele directe4i immediate/ c#t 4i in!luen3ele pe termen lung saupra indivi$ilor care sunt e6pu4ila con3inuturi ale mass& media. Mns aceast teorie se ocup de ac3iunea individual 4i nu de comportamentul comun/ !apt care !ace s nu poat !urni$a in!orma3ii despre structura organi$rii sociale a oricrui grup sau societ3i sau despre contribu3ia comunicrilor de mas la cultur & dou in!luen3e !oarte puternice asupra selectrii comportamentului de ctre indivi$i care interac3ionea$ cu al3i indivi$i. b* Pentru e6plicarea e!ectelor indirecte 4i pe termen lung ale comunicrii de mas n modelarea concep3iilor comune ale oamenilor despre regulile de comportament 4i pattern& urile activit3ilor de grup sunt necesare abordri di!erite. Speciali4tii domeniului aprecia$ c o abordare pertinent a aspectelor relevate este teoria e6pecta3iilor sociale/ n sensul c oamenii sunt membrii ai unor grupuri sociale de dimensiuni 4i comple6it3i di!erite cu o anumit structur determinat de patru concepte !undamentale2 norme/ roluri/ ierar5ii 4i sanc3iuni. +cestea sunt subdivi$iunile esen3iale ale organi$rii sociale care asigur predictibilitatea n cadrul activit3ilor umane interpersonale. Potrivit teoriei men3ionate mass&media sunt o surs ma)or de e6pecta3ii sociale modelate re!eritoare la organi$area social a unor anumite grupuri din societatea modern. Prin con3inutul lor/ mi)loacele de comunicare de mas descriu sau n!3i4ea$ norme/ roluri/ ierar5ii 4i sanc3iuni apar3in#nd de !apt !iecrui tip de grup cunoscut n via3a social contemporan. ;Citind cr3i/ privind la televi$or/ merg#nd la cinema etc./ tinerii care nc nu 4i&au prsit cminul se pot !amiliari$a cu normele a $eci de grupuri & bande criminale/ restaurante la mod/ ec5ipe de c5irurgi/ poli3i4ti/ !amilii bogate/ !orma3ii rocA & lista este aproape nes!#r4it. %in acelea4i surse/ ei pot nv3a ce rol comportamental se a4teapt de la ei dac devin detectivi particulari/ pro!esori/ balerini/ sca!andri sau antrenori de tenis. Mn mod similar/ ei pot observa modele de onoare sau de$onoare social/ acte de de!eren3 sau dispre3 cu care sunt trata3i oamenii n di!erite po$i3ii n cadrul grupurilor. Mn cele din urm/ ei pot e6perimenta prin substituire recompensele 4i pedepsele care nso3esc de$aprobarea social a abaterilor sau recunoa4terea reali$rilor remarcabile;N.3O.

Fdeile de ba$ ale acestei teorii sunt re$umate ast!el2 Wpattern&urile de organi$are social sub !orm de norme/ roluri/ ierar5ii 4i sanc3iuni apartin#nd unor anumite tipuri de grupuri sunt !recvent descrise n con3inutul mass& media9 Waceste descrieri apar3in#nd oricrui tip de grup pot !i sau nu autentice. +dic ele pot !i veridice sau pot induce n eroare/ pot !i precise sau denaturate9 Woricare ar !i rela3ia lor cu realitatea/ membrii publicului asimilea$ ast!el de de!ini3ii/ iar ele devin seturile lor de e6pecta3ii sociale nv3ate despre modul n care se a4teapt ca membrii acestor grupuri s se comporte9 Waceste e6pecta3ii sunt o parte important a modurilor anterioare de n3elegere ale oamenilor n privin3a comportamentelor/ care le vor !i cerute participan3ilor n grupurile ai cror membrii vor deveni9 Wseturile de e6pecta3ii ale oamenilor n privin3a comportamentelor membrilor celorlaltor grupuri care alctuiesc comunitatea 4i societatea sunt o parte important a cuno4tin3elor lor generale despre ordinea social9 Wde!ini3iile !urni$ate de e6pecta3ii servesc drept g5id de ac3iune/ adic de!ini3ii re!eritoare la modul n care indivi$ii ar trebui s se comporte !a3 de al3ii/ )uc#nd roluri n anumite grupuri/ 4i de!ini3ii re!eritoare la modul b care al3ii se vor comporta !a3 de ei n diverse situa3ii sociale. c* Conclu$ion#nd la punctele ;a; 4i ;b; re3inem urmtoarele aspecte2 Wambele teorii reunesc dou domenii !oarte comple6e de studiu a 4tiin3elor moderne be5avioriste2 nv3area sub !orma sociali$rii 4i modelarea activit3ii umane sub !orma organi$rii sociale. Mnv3area 4i organi$area social sunt cele dou concepte centrale ale psi5ologiei 4i sociologiei/ care nu pot !i ignorate dac vrem s imaginm o teorie a in!luen3elor de lung durat ale comunicrii de mas9 Wre$um#nd/ n ca$ul teoriei modelrii comunicrile de mas transmit in!orma3ii pe care individul 4i le aminte4te n a4a !el nc#t ele modelea$ !or3e interioare/ cum ar !i atitudini/ cu care sunt str#ns corelate 4i motivea$/ dar 4i direc3ionea$ comportamentul public/ iar n ca$ul teoriei e6pecta3iilor sociale mi)loacele de comunicare de mas transmit in!orma3ii privind regulile de conduit social pe care individul 4i le aminte4te 4i care modelea$ direct comportamentul public9 Wdac avem n vedere !aptul c teoria e6pecta3iilor sociale o!er o e6plica3ie a ac3iunilor sociale care nu depinde de !or3ele 4i !actorii cognitivi care modelea$ 4i controlea$ comportamentul uman atunci algoritmul propus de prima variant (teoria modelrii* devine inutil9 Wntruc#t teoria e6pecta3iilor sociale este o aplica3ie a teoriilor mai generale de sociali$are 4i organi$are social ea n!3i4ea$ mass&media ca agent de instruire (neplani!icat 4i involuntar* care le une4te pe cele dou9 Wambele teorii deriv din surse mult mai generale & sociali$area 4i teoria mai larg a nv3rii sociale 4i ncearc s demonstre$e c oamenii pot !olosi mass&media ca surse/ !ie deliberat/ !ie incon4tient/ din care s dob#ndeasc un g5id de comportament adecvat/ care s&i a)ute s se adapte$e la lumea comple6 n care triesc. S)r a7 C. Iariuc/ -ociologia comunicrii. ?ote de curs$ ,niversitatea Ecologic din Bucuresti/ 2@@./ p. 2?&33

CAPITOLUL V COMUNICAREA DE MAS Comunicarea de masa repre$inta un nivel/ o dimensiune a procesului social de comunicare aparut ca urmare aN.4O2 &inventarii unor mi)loace noi de multiplicare si diseminare a mesa)elor9 &de$voltarii unor institutii sociale ba$ate pe utili$area acestor te5nici. Mnsa/ ceea ce modi!ica esential procesul de comunicare ;nu sunt te5nicile n sine/ ci modul speci!ic n care sunt !olosite noile tipuri de relatii sociale care devin posibile si sunt institutionali$ate/ !ormele de organi$are sociala si productie care se de$volta;N.-O13<. 1. U+e&e a pe!"e pr#$#+4 4e2#+#rea !%*)+#!(r## 4e *a ( Mn termeni u$uali ;comunicarea de masa este comunicarea ce a)unge la dispo$itia maselor/ comunicare orientata spre mase;. %e alt!el/ de regula/ cei mai multi aprecia$a ca un anume tip de comunicare este de masa atunci c#nd publicul receptor este !ormat dintr&un grup mare de oameni. Mn legatura cu acest aspect sunt unele discutii care atentionea$a asupra ambiguitatii termenului ;masa;N..O/ c5iar a conotatiilor ideologice negativeN.0O ale acestuia/ n sensul ca ar indica procese de ;masi!icare; a societatii/ de ;uni!ormi$are culturala;/ ceea ce ar

sugera ca acest tip de comunicare ;ar !i comunicare pentru cei incapabili de g#ndire;N.?O. +utorii lucrarii ;Stiinta comunicarii;N.<O/ anali$#nd mai multe puncte de vedere/ constata ca se pot !ormula numeroase de!initii ale comunicarii de masa/ prin !olosirea unor criterii diverse (te5nologia/ publicul/ caracterul public etc.*9 acestea raman nsa stu!oase si vagi/ ntruc#t !ie ca i largesc/ !ie ca i ngustea$a aria de cuprindere/ de!initiile ast!el obtinute nu reusesc sa clari!ice n totalitate conceptul. +supra impreci$iei terminologice atrage atentia si Fon %raganN0@O care considera !olosirea neadecvata a sinonimelor ;comunicare de masa;/ ;mass&media;/ ;mi)loace ale comunicarii de masa;/ ;media de comunicare;. Mn acest sens !ace urmatoarele preci$ari2 &sa se evite con!u$ia dintre ;comunicare; si ;medium;/ con!u$ie care ignora deosebirea dintre 6comunicari6 (mesa)ele si procesele de conunicare* si mi)loacele de comunicare9 &notiunea de ;mass&media; sau ;medium&uri de masa; se re!era la suporturile si mi)loacele te5nice de transmitere a mesa)elor (instrumentele comunicarii*/ pe c#nd notiunea de ;comunicare de masa; se re!era la ansamblul procesului de comunicare care ncorporea$a ceea ce este ve5iculat/ pe cine ve5iculea$a si pe cei care primesc mesa)ele9 &;comunicarea de masa; este un proces social speci!ic n care sunt !olosite ;mass&media; sau ;medium&urile de masa; de catre pro!esionistii comunicarii/ n care intervine o practica comunicationala particulara si care este adresata unei audiente de masa. Mn anali$a comunicarii de masa nu ne sunt de prea mult !olos modelele teoretice ale comunicarii/ ntruc#t elementele structurale sunt mai numeroase si au !unctii speci!ice/ nu e6ista o relatie distincta/ anali$abila/ ntre transmitator si receptor/ iar cadrul de re!erinta si conceptele utili$ate anterior nu ne a)uta. 1. Cara!"er# "#!#&e !%*)+#!(r## 4e *a ( Numerosi autoriN01O anali$ea$a caracteristicile comunicarii de masa prin raportarea la comunicarea interpersonala si de grup2 a* Participantii la comunicarea de masa sunt adesea colectivitati (nu sunt colectivitati de acelasi tip2 transmitatorul este o organi$atie sau o persoana institutionali$ata9 receptorii nu au o perceptie de sine colectiva/ deoarece sunt publicuri relativ mari/ eterogene si anonime* nu indivi$i si/ ca urmare/ comportamentul care trebuie anali$at are/ n consecinta/ un caracter colectiv9 b* Mntre comunicatori si receptori se interpun te5nologii si ec5ipamente comple6e de un anume tip care micsorea$a posibilitatea de !eed&bacA/ e6tinde distanta ntre emitator si receptor/ at#t !i$ica c#t si sociala/ o !ace costisitoare si restrictiva/ accesul la ea !iind limitat (puterea de cumparare de e6emplu*9 c* Mn procesul comunicarii de masa relatiile dintre transmitator si receptor au trasaturi tipice2 nu pot !i cu adevarat interactive (distanta !i$ica si sociala*9 initiativa revine numai uneia dintre parti9 re$ultatului evenimentului comunicativ i lipseste caracterul negociabil al contactelor interpersonale. =otusi/ relatia comunicativa n cadrul comunicarii de masa nu este

!i6a sau invariabila/ ntruc#t comunicatorul si receptorul si construiesc c#te o imagine unul despre celalalt/ pe care o modi!ica si o investesc cu sens. +ceasta o !ac nsa ntr&o maniera autista !ara interrelatie si oper#nd cu stereotipuri2 emitatorul cu un stereotip al auditoriului/ auditoriul cu conceptii stereotipe despre ce sa astepte de la mass&media. Ca urmare/ ambele parti (emitatorul si receptorul* sunt libere sa de!ineasca n c5ip di!erit situatia si semni!icatia continutului comunicarii/ ntruc#t transmitatorul !iind absent nu are posibilitatea de a ;corecta erorile; si a controla comunicarea/ iar receptorul este un consumator care a cumparat mesa)ul si l tratea$a ca pe propietatea sa/ consider#ndu&se liber sa !aca orice doreste cu el. d* Continutul tipic al comunicarii de masa este !abricat si multiplicat public/ desc5is (unii autori considera productia mass&media similara activitatilor industriale*/ ntruc#t mesa)ele sunt din spatiul public si sunt destinate receptarii lor de catre publicul larg. Ca urmare comunicarea de masa repre$inta un mi)loc important de de!inire a problemelor publice/ di!erite de cele personale sau cele care stau n !ata e6pertilor. %ar/ caracteristicile comunicarii de masa pot !i anali$ate si din perspectiva trasaturilor care decurg din modul propriu de organizare si functionare si din continuturile vehiculate. asemenea abordare este !acuta de Ion Drgan[72 care identi!ica urmatoarele2 &caracterul social (colectiv/ de masa* al emitatorului$ canalului de transmitere si al receptorului si caracterul impersonal al mesa%ului9 &comple!itatea !enomenului comunicarii de masa determinata de numeroasele ei aspecte si numarul mare de !actori interconectanti cuprinsi9 &caracterul masiv al comunicarilor de masa determinat de cantitatea masiva de in!ormatie/ cultura si divertisment ve5iculata/ de !aptul ca se adresea$a unei mase/ aceea a publicului si ca urmare a caracteristicilor continutului re$ultat al te5nicilor productiei industriale de serie9 &eterogenitatea comunicarii de masa/ at#t prin continutul c#t si prin publicul ei9 &caracterul pluridisciplinar$ ntruc#t este studiata de mai multe discipline (in!ormatica/ teoria comunicarii sociale/ lingvistica si semiotica/ psi5ologia/ psi5ologia sociala/ sociologia/ politologia etc.*. !inteti"#nd/ se poate spune despre comunicarea de masa ca este o ;comunicare de tip speci!ic2 indirect (adica impersonala*9 multipl (simultan sau succesiv se adresea$a unui numar !oarte mare de oameni din di!erite categorii sociale si din di!erite spatii geogra!ice*9 socializat (at#t emitatorul/ c#t si mesa)ul si receptorul au un caracter social* N03O. ,.U+ *%4e& a& !%*)+#!(r## 4e *a ( Pentru anali$a si repre$entarea comunicarii de masa ntr&o perspectiva globala se poate !olosi modelul conceptual propus de TestleP si MacCean ("ig. .*. A & este un comunicator care poate !i un individ sau o organi$atie ce are ceva de spus despre ;K; unui public B B & este publicul C & este organi$atia mass&media si agentii sai care controlea$a canalul 6G & este mesa)ul pe care A l transmite lui B prin intermediul lui C

6; & este mesa)ul modi!icat de C nainte de a !i transmis lui B 6&orice eveniment sau obiect din conte6tele +/ B/ C care este subiect al comunicarii ! & !eed&bacA&ul dintre B si celelalte elemente ale comunicarii de masa Mn legatura cu elementele structurale ale comunicarii de masa/ Fon %raganN04O/ cit#ndu&l pe Melvin C. de "leur/ preci$ea$a ca acestea/ spre deosebire de celelalte niveluri ale comunicarii/ sunt mai numeroase si au !unctii speci!ice2 &sursa trans!orma o informaie n mesa% prin alegerea semnelor si simbolurilor si ansamblarea acestora (codi!icare*9 &emiatorul trans!orma mesa%ul n informatie transmisi&ila (vibratii mecanice/ impulsuri electrice/ unde etc.*9 &canalul asigura transportul informatiei prin aer/ cablu/ !ir9 &receptorul retrans!orma informatia n mesa% (aparatul =X sau aparatul de radio*9 &destinatarul preia mesa%ul si l decodi!ica (receptarea semni!icatiei*9 &elemente de distorsiune (bruia)* pot interveni n acest proces diminu#nd transmisia si decodi!icarea. 7e!erindu&se la acest model %enis Mc8uail aprecia$a ca ;ilustrea$a o serie de trasaturi distinctive ale secventei de evenimente care au loc n comunicarea de masa/ ca si relatia dintre elementele implicate n acest proces n special ntre cele trei elemente de ba$a2 comunicatorul canalul si audienta;N0-O. Sunt si alte versiuni conceptuale ale comunicarii de masa generate de di!erentele de perspectiva/ de necesitatea de a acoperi diversitatea aspectelor acesteia si de inadecvarea modelelor comunicative conventionale la problemele comunicarii de masa. Denis Mc$uail semnalea$a modelul adoptat de Elliot[7% care cuprinde trei sisteme separate2 societatea ca sursa; comunicatorii de mas; societatea ca audien. +utorul evidentia$a !aptul ca !iecare sistem ia de la celelalte ceea ce are nevoie pentru propria !unctionare/ ca !iecare sistem are propriile interese si propriul mod de a in!luenta celelalte sisteme. Se poate observa ca ;acest model vine n contradictie cu cele care stabilesc cone6iuni directe ntre di!eritele parti ale procesului de comunicare conceptuali$#ndu&l ca un proces de in!luenta sau !lu6 comunicational;N00O. +ceasta sugerea$a ca pentru abordarea comunicarii de masa trebuie sa se abandone$e sustinerea care se spri)ina pe un singur model si studierea comunicarii de masa separat2 ariile productiei/ selectorii si transmitatorii mesa)elor/ ale atentiei audientei atitudinii si consumului. 1. E&e*e+"e a&e !%*)+#!(r## 4e *a ( +nali$a elementelor comunicarii de masa se poate !ace din mai multe perspective. ,na dintre acestea este o!erita de sc5ema celor cinci !actori ai comunicarii de masa elaborata de

Iarold CassUellN0?O care propune structurarea problematicii prin raspunsul la urmatoarele ntrebari2 ine spune ce$ prin ce anal$ ui si cu ce ;fect: %emersul analitic cuprinde mai multi pasi26analiza de control6/ adica studiul !actorilor care initia$a si controlea$a procesul de comunicare (redactii/ grupuri de comunicatori/ organi$area si rolul institutiilor media*9 6analiza de coninut6 a comunicarii/ respectiv studiul mesa)elor si al orientarii acestora9 studiul 6canalelor6 comunicarii (presa scrisa/ cinema/ radio/ televi$iune/ video etc.*9 studiul 6audientei6 si al modul de receptare a mesa)elor96analiza efectelor6 si a e!icacitatii media. Mn acceptia lui %enis Mc8uailN0<O/ care are n vedere sc5ema modelului propus de TestleP si MacCean/ procesul comunicarii de masa poate !i anali$at din perspectiva comunicatorului/ canalului si audientei. Principalele repere ale acestei anali$e sunt pre$entate n continuare. &.1. 'omunicatorii de mas a* Comunicatorii de masa sunt persoane din cadrul organi$atiilor !ormale ale comunicarii de masa care au roluri ce implica e6ercitarea unei in!luente directe asupra continutului mediatic. Ei constituie o categorie pro!esionala care are acces privilegiat la rolul de transmitator sau la po$itia de sursa/ a carei componenta si rol varia$a de la o societate la alta/ precum si n !unctie de et5osul organi$atiei de munca/ ce o!era o e6perinta de sociali$are adecvata ocuparii mai multor roluri alternative. Ca urmare/ apar variatii importante n modul n care comunicatorii de masa si privesc rolul si/ n special/ relatiile lor cu publicul/ deci/ n consecinta/ si comportamentele lor de comunicator (dincolo de di!erentele care&si au sursa n po$itiile sociale si valorile personale*. Pentru a sustine aceste aspecte %enis Mc8uailN?@O se re!era la descrierea !acuta de =unstall trasaturilor )urnalistului pro!esionist britanic/ la studiile de ca$ ale lui Burns despre BBC/ ale lui Blumler despre producatorii BBC si ale lui Muriel Cantor despre producatorii de =X de la IoollPUood/ care pun n evidenta o varietate considerabila/ dar si o similaritate !undamentala a principalelor optiuni care se pre$inta comunicatorului din mass&media n cadre organi$ationale c#t mai di!erite. Semni!icativa/ n acest sens/ este descrierea pe care o !ace =unstallN?1O )urnalistului pro!esionist britanic2 &o pro!esie intermediara sau nedeterminata clar/ care nu are o ierar5ie pro!esionala bine de!inita si care pastrea$a granite desc5ise cu alte ocupatii9 &provenienta acestora este mai ales din clasa de mi)loc si clasa saraca/ e6ist#nd de obicei o strati!icare pe doua niveluri/ unul al minoritatii mai bine educate/ care monopoli$ea$a !unctiile importante din cadrul mass&media nationale/ celalat al unei ma)oritati care nu ocupa po$itii insemnate si nu au nici perspective de viitor9 &este o pro!esie care re!lecta caracteristicile strati!icarii sociale a societatii si ai carei membri tind si ei sa repre$inte valorile politice si sociale dominante. ;=oate acestea/ aprecia$a %enis Mc8uail/ conduc la conclu$ia ca a !i comunicator de masa implica un grad mai mare de libertate n de!inirea rolului comunicatorului dec#t permite modelul linear de ba$a al comunicarii sau c5iar modelul TestleP&Mac Cean;N?2O.

b* Comunicatori de masa si !ormea$a si operea$a/ de regula/ cu o perspectiva asupra audientei lor/ desi/ asa cum a!irma %enis Mc8uail/ ei ;nt#mpina o di!icultate n stabilirea unei relatii cu un public anonim si a!lat la distanta;N?3O/ ne!iind toti interesati sa o depaseasca. =otusi re!erirea la audienta este esentiala ntruc#t permite plani!icarea/ calcularea si alocarea resurselor/ iar desc5iderea !ata de in!luentele venite din partea publicului repre$inta o conditie a succesului comunicarii de masa. %e alt!el/ e6ista/ n acest sens/ convingerea ca durea$a n timp organi$atiile mediatice si !ormele de comunicare de masa care mentin o ;corespondenta str#nsa ntre continutul pe care l transmit si caracteristicile (n termenii valorilor/ credintelor/ po$itiei sociale* principalului lor grup de auditoriN?4O. Cum si !ormea$a comunicatorul din mass&media o imagine a publicului lor' Sunt doua modalitati principale n care poate !i solutionata problema raportarii la un auditoriu2 &studiul audientei n termenii componentei sociale/ cu nea)unsul ca ar putea duce la aparitia si acceptarea stereotipului unui grup social care are un anumit venit si un anumit stil de viata/ !apt care nu ar constitui o ba$a satis!acatoare pentru o autentica intentie comunicativa si ar ncura)a atitudini manipulative si rutiniere !ata de actul comunicarii9 &solutia institutionala/ adica adoptarea acelei imagini a publicului care este n acord cu et5osul si de!initia pe care organi$atia mediatica si&o da siesi si sarcinilor sale. Sinteti$#nd studiile unor cercetatori ai problematicii %enis Mc8uailN?-O conclu$ionea$a ca imaginea publicului este aceea a unor oameni asemeni comunicatorilor de masa/ ca publicul este un interlocutor imaginar/ partener al conversatiilor imaginare ale acestora/ pe care ei ar vrea/ n momentul c#nd scriu/ sa&l multumeasca/ sa&l rasplateasca sau sa&l pedepseasca. Ca urmare/ imaginea publicului poate !icorecta si coerenta atunci c#nd re$ulta din gradul de concentrare a comunicatorului asupra comunicarii sale/ iar procesul !ormarii acestei imagini este mai desc5is si poate !i rasturnata daca acesta nu ncearca sa gaseasca repre$entarea reala a publicului caruia i se adresea$a/ ci !abrica o imagine n con!ormitate cu propiile interese/ pre$entata ca un pre!abricat pe care publicul trebuie sa l adopte. c* ,n alt aspect din activitatea comunicatorilor de masa este cel al rutinelor de productie re$ultatul cerintelor unui proces de productie de masa care/ de regula/ generea$a limite de programare/ cri$a de timp si resurse (n special cu stirile & reporteri ec5ipamente te5nice etc.*. Satis!acerea asteptarilor pe care c5iar mass&media le&au creat presupune o productie continua2 ele nu trebuie sa o!ere numai o re$erva inepui$abila de !ilm/ =X/ radio si material tiparit care sa umple programele e6istente/ ci trebuie sa !aca !ata di!icultatilor suplimentare de a produce o succesiune de produse presupuse a !i noi. Ca urmare/ se creea$a o tensiune ntre nevoia de a relata un eveniment/ care este prin de!initie imprevi$ibil si nevoia de a plani!ica si anticipa petrecerea si locali$area lui. Solutiile gasite pentru aceasta problema sunt/ de regula/ doua2 pregatirea anticipativa a continuturilor care vor !i !urni$ate/ c5iar a noutatilor (c5iar !abricarea lor* sau sa mentina actuale vec5ile stiri9 !olosirea/ sub presiunea publicului/ a unor stereotipuri si !ormule standard.

+semenea solutii pun n evidenta marea presiune sub care se a!la comunicarea de masa obligata/ ast!el/ ca de multe ori sa !abrice realitatea/ ceea ce reclama necesitatea de$voltarii unor rutine si procedee care sa !acilite$e procesul de productie. d* %in cele relevate mai sus re$ulta ca cerintele de productie si cele ale publicului determina ca produsul comunicarii de masa sa !ie unul standardi$at/ previ$ibil ca !orma si continut/ usor de recunoscut si nteles/ ceea ce generea$a aparenta lipsei de originalitate si creativitate2 se nt#lnesc numeroase reluari ale unor teme mai importante/ repetarea unor imagini si mituri/ supravietuirea unor !orme speci!ice de e6presie etc. Mass&media a creat si a de$voltat stirile ca tip important de continut n comunicarea de masa. ParAN?.O a !acut unele observatii n legatura cu natura acestora2 &caracterul lor nesistematic/ stirile !iind alcatuite din subiecte nerelationate ntre ele9 &re!erinta la momentul pre$ent/ nu la trecut sau viitor/ cu consecinta caracterului trecator/ e!emer9 &interesul pentru neobisnuit si neasteptat9 &valoarea sau interesul stirii sunt desc5ise )udecatilor subiective. ;Xaloarea de stire;/ ndeosebi a celor e6terne/ este data de !actori cum sunt1.12 &asocierea cu elitele9 &desc5iderea la personi!icare9 &caracter esential negativ. Stirile/ preci$ea$a aceiasi autori/ repre$inta o versiune a ;realitatii; con!orma cu asteptarile publicului si acordata cerintelor de productie si distributie ale sistemelor mediatice moderne. &.2. (rgani"aia mass)media Mn modelul pre$entat organi$atia mass&media ocupa o po$itie intermediara ntre audienta/ pe de o parte/ si evenimente sau perspective si interpretari/ pe care cei care le sustin (sustinatorii* doresc sa le transmita audientei/ pe de cealalta parte. +ceasta po$itie intermediara este numita de autorii modelului rol de canal de transmisie (neutru* sau/ asa cum l numeste T5ite/ rol 6de paznic al &arierei6 (gate keeper) ;de selector (!iltrare si control* al in!ormatiilor si al mesa)elor comunicate;N?0O. Po$itia intermediara are un caracter dual descris de TestleP si MacCean ca;urmarind un scop;sau ;!ara scop;2 &n ca$ul primei situatii se transmit mesa)e de la un sustinator care are n vedere un anumit public tinta9 &n al doilea ca$ se transmit catre publicul larg evenimentele neplani!icate care se petrec n lume. 7e$ulta&este o distinctie importanta/ care nu e su!icient de bine e6primata n termenii gradului de intentionalitate/ pentru ca ea este si o problema de grad de control si !iltru operat asupra mesa)elor de organi$atiile comunicatoare. +cest aspect induce ideea ca mass&media s&ar situa la una din urmatoarele e6treme2 !ie ca nu ar !ace dec#t sa o!ere cadrul te5nic institutional (un mesa) al presedintelui de e6emplu*9 !ie ca mesa)ul ar !i integral produs n cadrul organi$atiei si de catre organi$atie (editorialul unui $iar de e6emplu*. Cercetatorii aprecia$a/ totusi ca mass&media se situia$a pe un continuum ntre cele doua e6treme al accesului direct si controlului comunicatorului si ca ceea ce di!erentia$a procesul comunicarii de masa de cele mai

multe !orme de comunicare este ca aceasta presupune n mod clar/ ca o componenta esentiala/ o activitate de selectare si editare/ care are un dublu aspect2 &alegerea acelor obiective si evenimente din lume asupra carora vor !i transmise relatari publicului9 &alegerea potentialilor comunicatori sau sustinatori. Conclu$ia este ca mass&media creea$a o structura a asteptarilor publicului si trans!orma conglomeratul audientei n ceva calitativ di!erit (interese comune/ aceeasi locali$are/ un caracter de grup/ o identitate mai mult sau mai putin bine de!inita*. &.3. *eceptorul comunicrii de mas %aca privim procesul comunicarii de masa din punct de vedere al receptorului se impun atentiei urmatoarele problemeN??O2 &mass&media e6tinde universul cunoasterii si suplimentea$a e6perienta directa (sau o con!irma*9 &receptarea de catre public a comunicarii de masa are unele particularitati care ne !ac sa ne ntrebam daca putem vorbi de comunicare n ca$ul comunicarii de masa2 audienta e repre$entata ca o piata/ un corp de consumatori ai unui produs si/ ca atare/ nu este anga)ata ntr&un proces de comunicare/ ci ntr&o !orma de comportament caracteri$ata de acordarea atentiei sau cumpararea produselor organi$atiei mediatice/ o!erite sub !orma de mesa)e9 alegerea libera a receptorului de a primi mesa)e de la orice sursa doreste si de a le interpreta sub orice aspect9 libertatea receptorului de a actiona asupra mesa)ului/ de a&l interpreta si integra n e6istenta lui cotidiana/ n vederea satis!acerii unor nevoi individuale (de divertisment/ relatii personale/ identitate personala/ supraveg5ere sau mentinere a unei perspective generale asupra ambientului imediatN?<O*9 comunicatorul de masa este !urni$orul originar al unui produs de consum util/ iar relatia auditorului cu el nu se deosebeste de cea a utili$atorului unei masini cu !irma producatoare9 &e!ectele comunicarii de masa supun atentiei mai multe aspecte2 !aptul ca e!ectele directe ale comunicarii de masa asupra atitudinilor si comportamentelor sunt !ie ine6istente/ !oarte reduse sau cu neputinta de masurat cu te5nicile curente9 !aptul ca sunt e!ecte n anumite conditii/ dar ca e!ectele directe dovedite par sa nu corespunda intentiilor si asteptarilor comunicatorilor si cercetatorilor (necesita mult timp si atentie*9 !aptul ca sunt e!ecte asupra publicului pe termen scurt nsa se negli)ea$a cele pe termen lung9 sunt multe consecinte ale proceselor de comunicare de masa n multe $one ale cunoasterii/ opiniilor si credintelor care depasesc e6perinta directa a indivi$ilor/ grupurilor/ institutiilor etc.9 e!ectele mass&media sunt/ con!orm conclu$iilor lui CippmanN<@O/ imaginile din capul nostru/ cadrele de re!erinta si detaliile cognitive despre lume. &.&. 'onclu"ii Conclu$ion#nd/ dupa anali$a principalelor elemente ale comunicarii de masa/ %enis Mc8uail constata ca procesul global al comunicarii de masa poate !i privit n trei moduri di!erite2 &din perspectiva mass&media procesul consta n selctarea comunicatorilor si mesa)elor cu scopul de a satis!ace nevoile comunicative ale unei anumite audiente sau public9 &din perspectiva asa&$isilor comunicatori problema este obtinerea accesului la mi)loacele de transmisie pentru ca mesa)ul lor sa a)unga la audienta vi$ata9 &din perspectiva publicului procesul consta n selectarea mesa)elor utile din ntreaga

gama a mesa)elor care i stau la dispo$itie. Se pare ca prima perspectiva este cea mai adecvata pentru caracteri$area procesului comunicarii de masa n ansamblu sau/ ntruc#t organi$atiile mass&media controlea$a ceea ce ;trece; prin canalele mediatice/ at#t accesul c#t si disponibilitatile. 1. F)+!##&e !%*)+#!(r## 4e *a ( Stabilirea !unctiilor comunicarii de masa a preocupat numerosi cercetatori si/ ca urmare/ e6ista/ n acest sens/ o mare diversitate de puncte de vedere. +nali$a pe care o !ace Ion Drgan[+1 o!era su!iciente repere pentru a ntelege principalele paradigme operationale ale !unctiilor comunicarii de masa. +utorul identi!ica patru etape n demersurile de stabilire a !unctiilor2 a* prima etapa (1<4@ & 1<44*/ care !ondea$a ;curentul empiric; n studierea mass& media/ cuprinde cercetarile ntreprinse de Ca$ars!eld/ Berelson si Haudet asupra companiilor electorale. Conclu$iile acestora pun n evidenta !aptul ca impactul mass&media consta/ mai ales/ n con!irmarea opiniilor e6istente/ a atitudinilor latente/ a optiunilor initiale ale di!eritelor categorii de electorat9 rareori si pe grupuri restr#nse media pot genera e!ecte de sc5imbare. b* a doua etapa/ anii 1<4?&1<-@/ cuprinde stabilirea primelor paradigme ale !unctiilor mass&media/ enuntate de Iarold CassUell/ 7.\. Merton si P. Ca$ars!eld. Spre e6emplu Marold 3assDell elaborea$a un model cuprin$#nd trei !unctii ale media2 &!unctia de supraveghere a mediului const#nd n culegerea de in!ormatii si di!u$area acestora9 &!unctia de punere n relatie a raspunsurilor la semnalele mediului ale di!eritelor componente ale societatii/ reali$ata prin interpretarea in!ormatiei (comentarii av#nd rolul de a prescrie comportamentele de integrare/ adica a comportamentelor speci!ice n situatii speci!ice*9 &!unctia de transmitere culturala/ de di!u$are a valorilor si normelor sociale de la o generatie la alta/ contribuind la sociali$area si integrarea noilor generatii si la asimilarea rolurilor sociale. c* + treia etapa este cea a sintezei functionaliste a cercetarilor din domeniul comunicarii/ reali$ata n anul 1<.@ de sociologul C5arles 7. Trig5t. +cesta operea$a cu notiunile de !unctii si dis!unctii latente(neintentionate* si manifeste ale comunicarii de masa/ pentru !iecare tip important de activitati mediati$ate (supraveg5ere/ punere n relatie/ transmitere culturala/ loisir* si pentru !iecare nivel al sistemului (societate/ subgrupurile ce o compun/ indivi$i/ subsistemele culturale*. d* ,ltima etapa/ situata n anii 1<0@&1<?@/ este cea a modelelor ;utilizarilor si gratificatiilor6 de$voltate de catre E. \at$/ M. Hurevitc5/ I. Iaas si \.E. 7osengren. +ceste modele sunt a6ate pe conditiile psiho#sociale ale utili$arii media/ motivatiile si finalitatile

utili$arii acestora si pe gratificatiile (satis!actiile* deduse din utili$area media/ pun#ndu& se un accent mai mare pe cau$ele dec#t pe e!ectele comunicarii. Spre e6empli!icare supunem atentiei doar c#teva dintre punctele de vedere privind !unctiile comunicarii de masa2 a) *.,. Merton si -. .a"ars/eld de!inesc trei !unctii principale ale mass&media care releva comple6itatea !unctionalitatii acestora2 &!unctia care con!era po$itie sociala (statut* problemelor publice/ persoanelor/ organi$atiilor si miscarilor sociale9 &impunerea normelor sociale prin demascarea conditiilor care sunt n de$acord cu morala publica9 &!unctia anormala de narcoti$are (e6punerea la valul de in!ormatii poate sa serveasca mai cur#nd la narcoti$area dec#t la stimularea cititorului sau ascultatorului mediu. b) Melvin .. de 0leur stabileste !unctiile si dis!unctiile comunicarii de masa dupa o sc5ita mai operationala2 ",NC=FF &demascarea coruptiei9 &apararea libertatilor9 &milioane de oameni sunt/ pentru prima oara/ pusi n contact cu bunurile cuturale9 &o!era publicului largun divertisment cotidian si nevatamator9 &in!ormea$a asupra evenimentelor9 &prin publicitate stimulea$a sistemul economic si promovea$a standardele de viata ale cumparatorilor potentiali. %FS",NC=FF &coboara gusturile publicului9 &stimulea$a delincventa9 &contribuie la degradarea morala9 &contribuie la adormireaconstiintei politice9 &nabuse preocuparile si capacitatea creatoare. c) 1regor2 3ateson si 4urgen *uesc5 considera !unctii ale comunicarii de masa2 &primirea/ stocarea si transmiterea mesa)elor9 &prelucrarea in!ormatiilor9 &amorsarea si modi!icarea proceselor psi5ologice9 &in!luentarea si diri)area unor evenimente e6terioare. d) Mn ;*aportul; elaborat de Comisia internationala ,NESC pentru studiul problemelor comunicarii n societatea contemporana sunt de!inite urmatoarele !unctii ale mass&media2 &de in!ormare propriu&$isa9 &de persuasiune/ de motivatie si de interpretare9 &de educatie si de transmitere a mostenirii sociale si culturale9 &de sociali$are9 &de loisir si divertisment. e) Sunt si specialisti rom#ni care au aderat/ de regula/ la !ormule sintetice re$ult#nd din reunirea punctelor de vedere e6primate n di!eritele etape ale demersurilor de stabilire a !unctiilor comunicarii de masa. +st!el/ 6 'ulea considera ca !unctii2 &in!ormationala9 &instructiva9

&educativa/ de culturali$are si integrare activa n societatea contemporana9 &de ;control social; pentru promovarea comportamentelor civic si moral de$irabile9 &de compensare si ;mplinire a vietii; prin delectare si divertisment9 &economica prin publicitate. Mi5ai 'oman numeste socio&culturale !unctiile mass&media2 &de in!ormare9 &de interpretare9 &de legatura9 &culturali$atoare9 &de divertisment. 1. C%*)+#!area 4e *a ( -+ %!#e"a"e +nali$ele pe care %enis Mc8uail le !ace comunicarii releva !aptul ca mi)loacele comunicarii de masa sunt distribuite social si e6ista o relatie ntre sistemul de strati!icare sociala si procesele de comunicare2 &;ca regula generala se poate spune ca accesul la procesele de comunicare si controlul acestora cresc odata cu cresterea statutului social/ a puterii sociale si economice;N<2O a celor interesati9 &comunicarea de masa este aproape e6clusiv verticala si/ ca urmare/ cei care au mai multa putere sociala initia$a mai multe procese de comunicare dec#t cele care le sunt adresate/ adica tinde sa transmita mesa)ul celor puternici catre cei cu mai putina putere/ aspect care avanta)ea$a grupurile si interesele celor care guvernea$a mass&media9 &este privita ca o sursa de putere si/ ca urmare/ este o competitie acerba pentru acces/ n con!ormitate cu o serie de regului si criterii (economice/ ideologice/ legale/ evaluative* acceptate/ c#t si o varietate de mecanisme de control si )usti!icare stabilite pentru cei ce detin puterea ca si pe receptori9 &desi implica invariabil o relatie de putere aceasta este/ ntr&o oarecare masura/ una relativ slaba pentru ca in!luenta poate !i e6ercitata numai prin mi)loace persuasive/ normative sau utilitare si nu prin utili$area !ortei/ ntruc#t receptarea are un caracterul voluntar9 &comunicarea de masa mai mult sustine dec#t contesta structurile de putere e6istente n societate si ordinea e6istenta/ iar importanta rolului ei este dependenta de caracterul de neutralitate n raport cu interesele diverselor grupuri care detin puterea si de modul cum supusa controlului public. S)r a7 C. Iariuc/ -ociologia comunicrii. ?ote de curs$ ,niversitatea Ecologic din Bucuresti/ 2@@./ p. -0&..

CAPITOLUL VI

FORME ALE COMUNICRII 1. 2. Comunicare verbal/ paraverbal si nonverbal. Comunicare intra& si interpersonal. 1@. Comunicare direct si mediat. 11. Comunicare public. 12. Comunicare intra& si interorgani$ational. 13. Comunicare politic. 14. Comunicarea de mas 1. 1. C%*)+#!are $er/a&(6 para$er/a&( # +%+$er/a&(

C%*)+#!are $er/a&(& ceea ce oamenii comunic prin rostirea i desci!rarea nelusului cuvintelor.N<3O Capacitatea de a construi un mesa) verbal clar i bine structurat depinde de ase $ar#a/#&e2 a* E6actitatea i stp#nirea cunotinelor9 b* ,n mod clar i desc5is de abordare9 c* rdonarea ideilor9 d* Calitatea demonstraiei9 e* "ora de convingere9 !* Capacitatea de a dialoga. C%*)+#!are para$er/a&( Y ceea ce oamenii comunic prin voce (volum/ intonaie/ ritm/ tonalitate/ accent/ pau$e* i prin mani!estri vocale !r coninut verbal (r#sul/ dresul vocii/ geamt/ o!tat/ mormieli/ ipete/ etc* E&e*e+"e ale comunicrii paraverbale2 a* Fntensitatea Y medie a sunetelor care indic !ondul energetic al individului i trsturi precum 5otr#rea/ !ermitatea/ autoritatea/ calmul i ncrederea n sine. b* F&)e+a caracterul continuu i discontinuu al vorbirii/ ca indice direct al mobilitii proceselor cognitive/ al vite$ei de conceptuali$are i de ideaie. Xorbirea !luent/ continu denot uurina de a gso termenii adecvai i presupune rapiditate i preci$ie n activitatea cognitiv. c* V#"e1a e6primrii Y constituie de cele mai multe ori o caracteristic temperamental d* I+"%+a#a poate !i bogat n in!le6iuni sau monoton i plat e* Pr%+)+#a depinde de trsturile neuropsi5ice i de competena enciclopedic a vorbitorului. C%*)+#!are +%+$er/a&(& implic suma stimulilor(cu e6cepia celor verbali* pre$eni n conte6tul unei situaii de comunicare/ generai de individ i care conin un mesa) potenial. %e!iniia include componenta #+"e+#%+a&( i +e#+"e+#%+a&( ca parte a evenimentului de comunicare. F)+!##&e comunicrii nonverbale2 & de repetare Y de clari!icare/ accentuare a ceea ce dorim s comunicm (E62 ntinderea m#inii n !a semni!ic ]stop] * & de completare Y E62 aprecierea verbal poate !i nsoit de o btaie uoar de mine.

& de substituire Y E62 la nt#lnirea cu un prieten/ ntinderea braelor pentru mbriare nlocuiete cuvintele ce e6prim a!eciunea. & de contradicie a mesa)elor verbale Y E62 interlocutorul susine verbal !aptul c este calm/ n timp ce indictorii nonverbali demonstrea$ contrariul (minile i tremura/ clipete des/ etc* & de regulari$are Y E62 micarea capului pentru e6primarea acordului. D# 2)+!##&e comunicrii nonverbale2 & &#*/a0)& +%+$er/a& para1#"ea1( &#*/a0)& (gesturile i atitudinile sunt primele percepute de auditoriu* & &#*/a0)& +%+$er/a& ) #+e6 4ar 4e a e*e+ea p%a"e -+"rer)pe !%*)+#!area (E62 privirea/ sur#sul/ anumite gesturi de desc5idere ale m#inii asigur i menin contactul/ pre$ena vie. %impotriv/ ridicarea privirii spre tavan/ mimica sau postura de nc5idere marc5ea$ ruptura n comunicare*. C%*p%+e+"e&e limba)ului nonverbal2 a* Hesturile b* E6presia !eei c* Pre$ena personal 2 & structura corpului (ectomor!/ endomo!/ me$omor!* & vestimentaia & miroul d* Comunicarea tactil e* Cimba)ul spaiului (pro6emica* 1ona intim 1-&4- cm 1ona personal 4. cm& 1/22m 1ona social 1/22m&3/.@m 1ona public peste 3/.@m 1. .. C%*)+#!are #+"ra- # #+"erper %+a&(

C%*)+#!area #+"erper %+a&a A-+"re %a*e+#; Studiile consacrate comunicrii interpersonale o!er acesteia 3 de!iniiiN<4O2 a* De2#+##a !%*p%+e+#a&( care evidenia$ elementele componente2 transmiterea de mesa)e de ctre o persoan/ recepionarea lor de ctre o altaZ de ctre un grup restr#ns de persoane/ cu un anumit e!ect/ cu o anumit oportunitate de !eed&bacA imediat9 b* De2#+##a re&a#%+a&( A4#4a!"#!(; comunicarea care se derulea$ ntre dou persoane care au stabilit o relaie (pro!esor&elev*9 c* De2#+##a pr%'re #$( - ca !inal al unei progresii sau de$voltri/ de la comunicarea impersonal (!ormal* la cea personal . G. Miller (1<?0* propune trei !actori ca !iind determinani pentru comunicarea interpersonal2

a; pre4#!## 4e"er*#+a"e p #B#!7 interaciunile interpersonale se caracteri$ea$ prin aceea c participanii i !undamentea$ prediciile unii despre ceilali nu pe apartenena la un anumit grup/ aa cum este ca$ul comunicrii impersonale/ ci pe gradul de di!ereniere al interlocutorului n raport cu propriul grup/ adic pe caracteristici psi5ice. Mn conte6tul contactelor impersonale/ rolul social i cultural al interlocutorului ne impune modul de interaciune9 n ca$ul contactelor interpesonale/ rolul psi5ic al interlocutorului ne dicte$ modul de interaciune. EKEMPC,2 7spundem unui pro!esor ]aa cum se rspunde]/ !olosind un anumit ton/ pst#nd o anumit distan/ d#nd dovad de un anumit respect. Cu c#t relaia devine mai personal/ pro!esorul i studentul i vor rspunde nu n calitate de membri ai grupului/ ci individual unic. /; 4a"e !) r%& e?p&#!a"#$ 4e pre !e&(&a&" cunoaterea unei persoane este nsoit de predicii privind reaciile sale n di!erite situaii i de e6plicaii o!erite comportamentului su9 !; re')&# "a/#&#"e n situaiile impersonale/ regulile de interaciune comportamental sunt stabilite prin norme sociale. Cu c#t relaia devine mai puin impersonal/ cu at#t normle sociale reglementea$ mai puin interaciunea/ iar interlocutorii stabilesc reguli proprii. C%*)+#!area #+"raper %+a&( A!%*)+#!are -+ # !("re #+e; Este comunicarea n care emitorul i receptorul sunt una i aceeai persoan. "iecare !iin uman se cunoate i se )udec pe sine/ i pune ntrebri i i rspunde/ ast!el c acest comunicare cu propriul !orum interior devine o surs de ec5ilibru psi5ic i emoional.N<-O 1. ,. C%*)+#!are 4#re!"( # *e4#a"(

C%*)+#!area 4#re!"( Comunicarea direct presupune o !orm complet de comunicare/ actul comunicrii reali$#ndu&se prin mi)loace de transmitere a in!ormaiilor ast!el2 & ne&to&one (de la o persoan ctre alt persoan* & ne&to&manP (de la o persoan ctre mai multe persoane* & ManP&to&one (de la mai multe persoane ctre o persoan* & ManP&to&manP (de la mai multe persoane ctre mai multe persoane*.N<.O C%*)+#!area *e4#a"( A#+4#re!"(; +ceasta este ]mediat de un suport mai mult sau mai puin comple6 din punct de vedere te5nologic (scrisoarea/ tele!onul/ calculatorul* sau de un suport produs de un ansamblu de instituii/ specialiti i dotri te5nologice (cri/ !ilme/ $iare/ radio/ televi$iune/ internet*].N<0O Comunicarea mediat permite o mai mare capacitate de nmaga$inare a datelor/ o ampli!icare a audienei mesa)elor i o cretere a vite$ei de transmitere a acestora pe distane mari. 1. 3. C%*)+#!area p)/&#!(

Procesul de comunicare public presupune pre$en3a unui singur emi3tor 4i a unei multitudini de receptori/ care repre$int publicul. +cel singur emi3tor are rolul de a transmite in!orma3ii ctre un public receptor prin intermediul unui canal/ 4i are ca scop

producerea unui anumit e!ect/ de cele mai multe ori e!ect de persuadare/ asupra publicului asculttor. Pentru Bernard Miege/ comunicarea public repre$int ]recurgerea din ce n ce mai clar i mai organi$at din partea administraiilor de stat la mi)loacele publicitare i la relaiile publice.] Comunicarea public urmrete patru categorii de e!ecteN<?O 2 1. moderni$area !uncionarii administraiilor (este mai ales ca$ul dispo$itivelor de relaii cu publicul sau al sistemelor de pre$entare i transmitere a in!ormaiei*. +dministraiile trebuie s !ac !a unor cereri din ce mai comple6e i precise9 cei administrai se ateapt s obin in!ormaii la care socotesc c au dreptul i nu mai accept rspunsuri care se ascund dup secretul deci$iilor administrative i dau impresia de arbitrar9 adaptarea i moderni$area administraiilor depind la !el de mult de sc5imbrile comportamentului celor administrti care se consider tot mai mult nite consumatori/ c5iar nite clieni9 2. unele campanii i !i6ea$ ca obiectiv producerea unor sc5imbri de comportament. 3. pentru unele administraii sau ntreprinderi publice/ gri)a principal este s i asigure prin comunicare o imagine modern9 4. cautarea ade$iunii cetenilor cu privire la o anumit problem/ prin actiuni de sensibili$are. =rastura esenial a comunicrii publice este aceea de a aciona la nivelul repre$entrilor sociale i de a permite o rapid modi!icare a discursurilor publice. Comunicarea publica imbrac !orme di!erite/ n practic/ atunci c#nd se pune in!ormaia la dispo$iia publicului/ se stabilete relaia i dialogul pentru a se putea o!eri&primi cu preci$ie serviciul asteptat/ c#nd se pre$int i promovea$ serviciile o!erite/ c#nd instituiile se !ac cunoscute i prin modul n care reali$ea$ comunicarea intern/ c#nd se duc campanii n spri)inul intereseului general/ c#nd nsoete procesul deci$ional i practica politic. bligaia de a comunica i a di!u$a in!ormaia se asigur prin a!ia)/ ga$ete/ buletine o!iciale/ culegeri de acte administrative/ publicaii ale ase$mintelor publice speciali$ate etc. 1. 5. C%*)+#!are #+"ra- # #+"er%r'a+#1a"#%+a&(

Comunicarea organi$aional se ocup cu studiul proceselor de comunicare n cadrul conte6tului organi$aional. ,nul din promotorii conceptului de comunicare organi$ationala a !ost C5ris +rgPris (PersonalitP and rgani$ation Y 1<-4* ca reactie la postulatele managementului stiinti!ic de$voltate de =aPlor ce promovau ruptura radicala dintre manageri si muncitori/ de e6.2 :managerii stiu cel mai bine iar muncitorii sunt prosti si lenesi/ opunandu&se mereu managerilor]. +cest punct de cotitura in stiinta psi5ologiei manageriale a propulsat obligativitatea imbunatatirii comunicarii organi$ationale devenind unul din obiectivele de ba$a ale interventiilor de de$voltare organi$ationala. "recvent comunicarea organi$aionala era anali$at prin urmtoarele componente2 ^^ !ormal (o!icial* i in!ormal9 ^^ ori$ontal (la acelasi nivel ierar5ic*/ ascendenta (de la subordonati la superiori* sau descendenta

^^ intern (n organi$aie*/ e6tern (cu parteneri/ clieni/ colaboratori/ !urni$ori/ etc* Constatntin Iariuc aprecia$ c n %r'a+#1a#e pr%!e e&e !%*)+#!a"#$e6 e !ara!"er#1ea1a pr#+ urmatoarele aspecte2 a* Comunicarea este cea care ntretine !unctionalitatea organi$atiei/ ntruc#t !ace posibile actiunile prin intermediul carora oamenii/ tind sa&si )oace rolurile/ prin care se implica n satis!acerea unor necesitati (nevoi/ aspiratii/ interese*. Prin urmare/ obiectivele si deci$iile privitoare la modalitatile de actiune n organi$atii/ nu pot declansa activitatile pro!esionale dec#t prin intermediul comunicarii/ sunt dependente de posibilitatile de comunicare dintre oamenii implicati. b* rgani$area e6plicita a actiunilor !olosind normele )uridice impuse de organi$atie/ ca si norme de masuri de tip organi$atoric interne/ se concreti$ea$a n raporturi !ormale ntre oameni/ raporturi ce ordonea$a comunicarea pe domenii ce corespund genurilor de necesitati care e6ercita presiuni pentru a !i satis!acute si/ n interiorul lor/ n modalitati ce decurg din capacitatile in!ormationale ale celor implicati n conceperea solutiilor. Ca urmare/ comunicarea este structurata n retele de statusuri si roluri/ implicate n directionarea activitatii n organi$atii. c* Comunicarea in!luentea$a organi$atiile/ deoarece/ semni!icatiile ce !ac obiectul relatiei produc modi!icari n oameni si n raporturile dintre ei/ ndeosebi prin presiunile ce se e6ercita asupra capacitatii oamenilor de a actiona n !unctie de rolurile atribuite de organi$atie/ dar si de rolurile asumate de oameni. d* Comunicarea n organi$atii este/ prin destinatia ei/ una pro!esionala. +ceasta !ace ca procesele comunicationale din organi$atii sa !ie dependente de comunicarea n alte spatii de comunicare & privat/ cetatenesc etc. e* Comunicarea n organi$atii poate intervenii la patru niveluri. _comunicarea intraindividuala/ atunci c#nd in!ormatia este transmisa de la o parte la alta a organismului9 _comunicarea interpersonala/ c#nd in!ormatia este transmisa de la o persoana la alta/ ndeplinind patru obiective2 in!luentarea altor persoane/ e6primarea emotiilor sau sentimentelor/ sc5imbul de in!ormatii/ ntarirea validitatii canalului utili$at9 _comunicarea intra#organizationala/ transmiterea in!ormatiei se !ace ntre grupurile sau unitatile aceleiasi organi$atii9 _comunicarea e!tra#organizationala/ c#nd in!ormatia este transmisa de o organi$atie mediului din care !ace parte (campanie de publicitate/ campanie de recrutare etc.*. !* Mn !iecare organi$atie comunicarea are un speci!ic determinat/ cel putin/ de caracteristicile structurilor sociale care nglobea$a organi$atia/ de po$itia acesteia n structurile sociale speciali$ate/ de posibilitatile de procesare a in!ormatiilor permise de modelele teoretice si metodologice care le !undamentea$a activitatea/ de spatiile accesibile pentru reali$area bancilor de date si transmiterea&receptionarea in!ormatiilor. g* ,n rol important n organi$atie l are managerul care este implicat/ prin statusul sau si setul de roluri pe care le ndeplineste n toate nivelurile de comunicare. +cesta poate mani!esta pre!erinte di!erite !ata de variate !orme de comunicare/ de regula n acord cu tipul de management/ structura organi$atiei si stilul de conducere practicat n organi$atie.

Managerii selectea$a canalele comunicarii n !unctie de natura ti scopul mesa)ului/ precum si n !unctie de !acilitatile pe care le asigura/ ndeosebi cele care privesc rapiditatea sc5imbului de in!ormatie/ !eed&bacA&ul imediat/ ntelegerea si evitarea de$acordului. Mntr&o alt opinie/ pentru a putea !i caracteri$at drept organizat$ comunicarea organi$a3ional trebuie s pre$inte urmtoarele "r( (")r#2 ` s !ie orientat spre finalitate (scop*/ adic s re!lecte un plan de ansamblu 4i obiectivele pe care 4i le asum organi$a3ia ` s !ie multidirecional$ adic s se reali$e$e de sus n )os/ pe ori$ontal/ pe vertical etc. ` s !ie instrumental$ adic s se spri)ine pe o varietate de suporturi n !unc3ie de obiectiv ` s !ie adaptat/ adic s !oloseasc sistemele de in!ormare speci!ice !iecrui sector de activitate 4i s concorde cu cultura organi$a3ional promovat ` s !ie fle!i&il$ pentru a integra comunicarea in!ormal 4i pentru a crea structurile care o !avori$ea$ %rept urmare/ comunicarea organi$a3ional nu este un proces spontan 4i natural. Ea trebuiepr%#e!"a"( n a4a !el nc#t s permit2 #coordonarea: proces ce are n vedere atingerea unui obiectiv prestabilit/ necesar pentru reali$area scopului !inal al organi$a3iei9 #armonizarea 2 activitate ce are drept scop de!inirea unui obiectiv comun. C%*)+#!area #+"ra%r'a+#1a#%+a&( Este comunicarea intern/ ce se re!er la sc5imbul de mesa)e care se reali$ea$ n interiorul organi$a3iei/ at#t pe $er"#!a&( c#t 4i pe %r#1%+"a&(. Comunicarea este 2%r*a&( atunci c#nd mesa)ele sunt transmise pe canale prestabilite. +tunci c#nd in!orma3iile circul prin canale ce nu nscriu n s!era rela3iilor de subordonare/ este vorba de comunicare i+2%r*a&(. C%*)+#!area #+"er%r'a+#1a#%+a&( +nnie Bartoli men3ionea$ e6isten3a a trei tipuri de comunicare e6tern2 ` omunicarea e!tern operaional$ reali$at ntre membrii organi$a3iei cu interlocutori din e6teriorul organi$a3iei . +ceasta se re!er la !aptul c mare parte din salaria3i ntre3in rela3ii pro!esionale cu persoane din mediul e6tern al organi$a3iei. "iecare din ace4ti anga)a3i sunt deci/ obliga3i s comunice/ n calitate de repre$entan3i ai organi$a3iei cu partenerii e6terni ai acesteia2 clien3i/ !urni$ori/ contractan3i/ autorit3i publice/ eventuali concuren3i. ` omunicarea e!tern strategic$ care const n construirea sau e6tinderea unei re3ele de comunicare . +ceasta mbrac dou !orme de ba$2 de$voltarea de rela3ii de comunicare cu mediul e6tern 4i previ$ionarea evolu3iei 4i sc5imbrilor care se pot produce n e6teriorul organi$a3iei 4i care pot a!ecta activitatea acesteia. rgani$a3ia ncearc s re$iste n mediul e6tern/ n mod necesar concuren3ial prin construirea de rela3ii pro!itabile cu actorii c5eie ai acestuia2 autorit3ile locale/ directori ai altor organi$a3ii/ n general cu persoanele care sunt considerate a !i in!luente. ` omunicarea e!tern de promovare (publicitate/ rela3ii publice* . Mn aceast situa3ie/ nu mai sunt membrii organi$a3iei cei care ntre3in legtura cu e6teriorul/ ci organi$a3ia ca institu3ie. Ea d in!orma3ii despre produsele sau serviciile pe

care le o!er/ ncearc s&4i ameliore$e imaginea de ansamblu sau pur 4i simplu vrea s se !ac cunoscut 4i s&4i promove$e valorile. "ormele principale prin care se concreti$ea$ acest tip particular de comunicare sunt2 ` publicitatea Y prin mass media sau prin propriile materiale publicitare ` promovarea v#n$rilor ` sponsori$rilor Y !inan3area activit3ilor culturale sau sportive ` mecenatul Y a)utor !inanciar sau logistic acordat arti4tilor/ organi$a3iilor umanitare sau non&pro!it ` articole care pre$int organi$a3ia n publica3ii de specialitate ` organi$area de standuri la t#rguri 4i !orumuri ` organi$area de zile ale porilor deschise. 1. C. C%*)+#!are p%&#"#!(

Pentru Hosselin/ comunicarea politic este un c#mp n care se intersectea$ diverse modaliti de persuadare a electoratului. Pentru %. Tolton/ comunicarea politic este spaiul n care se sc5imb discursurile contradictorii a trei actori care au legitimitatea de a se e6prima public asupra politicii i care sunt2 ` oamenii politici9 ` $iaritii (mass&media*9 ` opinia publica prin intermediul sonda)elor de opinie. Comunicarea politic poate !i v$ut n dou iposta$e distincte/ ns str#ns corelate2 1. ac3iune colectiv semiotic ce se reali$ea$ n conte6tul organi$rii 4i conducerii 1. unei societ3i ( n conte6tul mani!estrii rela3iei de putere*/ respectiv act de e6ercitare a puterii prin !olosirea e6clusiv a semnelor. +genii comunicrii politice2 a* partidele politice/ b* Fnstituiile i autoritile publice c* Hrupurile de interes (sau presiune* d* Publicaiile/ posturile de radio sau televi$iune e* Cetenii 1. D. C%*)+#!area 4e *a (

Comunicarea de mas2 presupune pre$en3a obligatorie a uneia din institu3iile comunicrii de mas/ presa scris 4i audiovi$ual 4i poate avea una din urmtoarele !orme2 produc3ie de carte/ pres scris/ transmisii de radio sau televi$iune. Mn termeni u$uali ;comunicarea de masa este comunicarea ce a)unge la dispo$itia maselor/ comunicare orientata spre mase.a

Cara!"er# "#!#&e comunicrii n mas (Foan %rgan*2 caracterul social (colectiv$ de masa) al emitatorului$ canalului de transmitere si al receptorului si caracterul impersonal al mesa%ului; comple!itatea fenomenului comunicarii de masa determinata de numeroasele ei aspecte si numarul mare de !actori interconectanti cuprinsi9 caracterul masiv al comunicarilor de masa determinat de cantitatea masiva de in!ormatie/ cultura si divertisment ve5iculata/ de !aptul ca se adresea$a unei mase/ aceea a publicului si ca urmare a caracteristicilor continutului re$ultat al te5nicilor productiei industriale de serie9 eterogenitatea comunicarii de masa$ at't prin continutul c't si prin pu&licul ei; caracterul pluridisciplinar$ ntruc't este studiata de mai multe discipline (informatica$ teoria comunicarii sociale/ lingvistica si semiotica/ psi5ologia/ psi5ologia sociala/ sociologia/ politologia etc.*. F)+!8##&e !%*)+#!(r## 4e *a ( M#Ba# C%*a+( n ]"unc3iile socio&culturale ale mass&media]* clasi!ic !unciile ast!el2 ` !unc3ia de in!ormare 9 ` !unc3ia de interpretare9 ` !unc3ia instructiv&culturali$atoare9 ` !unc3ia de liant9 ` !unc3ia de divertisment *.,. Merton si -. .a"ars/eld de/inesc trei /unctii principale ale mass)media care releva comple6itatea !unctionalitatii acestora2 !unctia care con!era po$itie sociala (statut* problemelor publice/ persoanelor/ organi$atiilor si miscarilor sociale9 impunerea normelor sociale prin demascarea conditiilor care sunt n de$acord cu morala publica9 !unctia anormala de narcoti$are (e6punerea la valul de in!ormatii poate sa serveasca mai cur#nd la narcoti$area dec#t la stimularea cititorului sau ascultatorului mediu. E&e*e+"e a&e !%*)+#!(r## -+ *a (2 a*'omunicatorii de mas sunt persoane din cadrul organi$atiilor !ormale ale comunicarii de masa care au roluri ce implica e6ercitarea unei in!luente directe asupra continutului mediatic. b* (rgani"aia mass)media ) organi$atia mass&media ocupa o po$itie intermediara ntre audienta/ pe de o parte/ si evenimente sau perspective si interpretari/ pe care cei care le sustin (sustinatorii* doresc sa le transmita audientei/ pe de cealalta parte. +ceasta po$itie intermediara este numita de autorii modelului rol de canal de transmisie (neutru)

c* *eceptorul comunicrii de masa ) din perspectiva publicului comunicare de mas const n selectarea mesa)elor utile din ntreaga gam a mesa)elor care i stau la dispo$iie. S)r e7 1. 2@@@ 2. 3. Evelia Hraur& =e5ici de comunicare/ EdituraMediamira /Clu)&Napoca/2@@1 Fon Iaine/ Fntroducere n teoria comunicrii/ Editura "undaiei ]7om#nia de m#ine]/ Bucureti 1<<? 4. Frena C5iru Y Comunicarea interpersonal/ Editura =ritonic/ Bucureti/ 2@@3 -. Mi5ai Coman/ Fntroducere n sistemul mass&media/ Editura Polirom/ Fai/ 1<<< Bernard Miege/ Societatea cucerit de comunicare/ Editura Polirom/ Bucureti/

CAPITOLUL VII ZVONURILE O FORM DE EXPRIMARE A OPINIEI PUBLICE 1. 2. 3. 4. Ce sunt $vonurile' Cum circul $vonurile' 1vonurile2 publicul i !unciile sale Stingerea $vonurilor 1@. "olosirea $vonurilor 1. Ce )+" 1$%+)r#&e@ Mntelegem prin $von/ idei/ relatari/ a!irmatii sau presupuneri ce pot !i n ntregime !alse sau contin#nd unele elemente adevarate/ dar distorsionate n raport cu situatia si centrele de interes ale unor indivi$i sau a colectivitatii.

a1vonul este o in!ormatie care su!era de!ormari in cursul procesului de transmitere si aceste de!ormari nu pot constitui in nici un ca$ o ba$a valabila pentru a determina convingerile sau comportamentele noastre] H. +lport si C. Potsman (1<40*. 1vonul este D apariia i circulaia n cadrul societii a unor informaii fie nc neconfirmate pu&lic de ctre sursele oficiale$ fie dezminite de acestea[++ %e!initia cea mai cunoscuta a $vonului este cea a sociologului =. S5ibutani/ con!orm careia $vonurile sunt stiri improvi$ate/ re$ultate in urma unui proces de ]deliberare colectiva]N1@@O 1vonul re!lect aadar un tip de mesa) de!init din punct de vedere al sursei (neo!icial*/ al procesului de di!u$are (n lan* si al coninutului (este o tire/ se re!era la ceva de actualitate*9 n sc5imb/ veridicitatea nu !ace parte din de!iniia lui tiini!ic. Se impune di!eren3ierea ntre $von/ vorb/ b#r!/ clevetire ori eroare. Z$%+)& se re!er la un proces de di!u$are n lan3/ la o !or3 de propagare/ la o amplitudine al crei re$ultat este sunetul care se nal3 din toate aceste voci/ 4i pe care&l putem urmri. V%r/a se re!er la un proces lipsit de continuitate/ e$itant/ !oarte limitat n spa3iu2 e normal s nu se propage nimic/ din moment ce e doar o vorba vag. :Nu e dec#t o vorb; nseamna ca sunetul abia daca a !ost perceput/ deci mesa)ul nu are tocmai o e6isten3 real/ sigur2 nici nu se aude. Xorba este lipsit de nsemnatate. B9r2a se re!er la subiectul $vonului 4i a vorbei. Ea vorbe4te despre neca$urile/ bucuriile oamenilor de toate categoriile. Nu este ru inten3ionat 4i se practic doar din nevoia de a avea un subiect de discu3ie. %e aceea o bar! trebuie sc5imbat mereu cu alta mai proaspt. C&e$e"#rea repre$int o de!ini3ie a mesa)ului din punct de vedere al sursei. Ca 4i ponegrirea/ re!lect 4i o )udecat de valoare/ un mod de a discredita $vonul sau vorba/ repro4#ndu&i provenien3a dintr&o surs total lipsit de credibilitate. +tunci c#nd avem de&a !ace cu surse o!iciale sau care se bucur de respect/ mesa)ul prime4te un titlu de noble3e2 este o :in!orma3ie;. Er%area este o :in!orma3ie !als;. C&a #2#!area 1$%+)r#&%r2 & 1vonurile spontane/ generate de ncercarile oamenilor de a&si e6plica evenimente/ procese/ !enomene despre care nu au date certe sau deliberate adica sunt concepute. Cel mai adesea 1$%+)& este un produs social spontan/ lipsit de scop si strategie9 &1vonurile lansate cu scopuri bine determinate de catre organele de specialitate/ n scopul de a determina o anumita atitudine/ comportare a unor indivi$i sau grupuri umane. C&a #2#!area $vonurilor !cut de Eap2erer& acesta identi!ic nou tipuri de zvonuri care reapar de&a lungul epocilor i al continentelor2 D ntoarcerea Satanei/ otrava ascuns/ complotul mpotriva puterii/ cri$ele ntreinute arti!icial/ teama de strin/ rpirea copiilor/ bolile conductorilor/ problemele lor sentimentale/ compromiterea !inanciar sau escroc5eriile lor EN1@1O. .. C)* !#r!)&a 1$%+)r#&e@ 1vonul cunoa4te o )r a 4e e*#"ere/ un mediu 4e r( p9+4#re/ )+ *#0&%! 4e "ra+ p)+ere/ o in!orma3ie sau )+ *e a0 4i )+ re!ep"%r. +cestea sunt toate elementele unui act ori proces comunica3ional. Sursa va !i ntotdeauna elementul cel mai greu de depistat/

deoarece anonimatul/ una dintre trsturile $vonului/ este ceea ce produce mesa)ul sub aceast !orm. Z$%+)& re!lecta un tip de mesa) neo!icial i atunci c#nd o stire ce provine dintr&o )r a +e%2#!#a&anu se rasp#ndeste dec#t din gura&n gura/ av#nd deci un proces caracteristic de 4#2)1are -+ &a+8. Mn ca$ul $vonurilor/ putem vorbi despre un ciclu de viat/ el de$volt#ndu&se etap cu etap/ p#na la s!#rsit. E6ist dou ci de transmitere a $vonurilor2 1. di!u$area $vonului de la bun nceput/ pentru ntregul public9 mediile de in!ormare importante permit acest lucru 2. )ocul liber al mecanismului social2 $vonul va !i di!u$at pe etape/ de la liderii de opinie la primii adepti/ apoi la cei din linia a doua etc./ !iecare categorie asum#ndu&si rolul de a o convinge pe urmatoarea Cucrrile lui +llport 4i Postman (1<.-* au pus n eviden3 trei legi de transmisie a $vonurilor2 legea srciei (cu c#t timpul de circula3ie este mai mare/ cu at#t $vonul devine mai u4or de n3eles 4i de relatat*/ legea accenturii (detaliile pe care se pune accentul dob#ndesc loc central n semni!ica3ia acestuia*/ legea asimilrii (in!orma3ia se conserv 4i se reorgani$ea$ in )urul unor motive centrale. +similarea se poate !ace la tema central/ prin condensare$ anticipare sau prin stereotipuri ver&ale*. N#$e&area nu se produce p#n la dispari3ia mesa)ului/ ea !unc3ionea$ n ba$a unui set de reguli. +st!el/ cu c#t o povestire este mai scurt/ cu at#t ea poate !i reprodus mai !idel/ cu ct numrul detaliilor este mai mic/ cu at#r riscul distorsiunii scade/ iar relatarea devine at#t de scurta nc#t poate !i reprodus mecanic/ ceea ce spore4te vite$a de circula3ie. A!!e+")area se mani!est prin !enomene ca re3inerea unor detalii/ simboluri !rapante/ adoptarea unor !orme numerice de multiplicare a detaliilor n povestire/ plasarea ac3iunii n pre$ent/ ceea ce con!er dinamism. A #*#&area se !ace n !unc3ie de atitudinea/ aspira3iile 4i motiva3iile receptorului sau a grupului din care !ace parte.procesul evbiden3ia$ capacitatea de a)ustare de la o instan3 la alta.

,. Z$%+)r#&e7 p)/&#!)& # 2)+!##&e a&e 1vonurile repre$inta cel mai vec5i mi)loc de comunicare in masa/ !iind pre$ente si asta$i contrar de$voltarii mi)loacelor de de$voltare a canalelor de transmitere in masa a in!ormatiei. Fn anali$a sa/ Jean&Noel \ap!erer demonstrea$a ca :ceea ce creea$a un $von nu este sursa/ ci grupul] 1vonurile sunt n mod esenial legate de actualitate. %e asemenea/ ele i au publicurile lor specifice2 un anumit ora/ o anumit categorie social/ comunitile pro!esionale etc.

\ap!erer identi!ic mai muli actori care iau parte la producerea i propagarea unui $von2 &]instigatorul]/ &] interpretul] (cel care raspunde nedumeririlor instigatorului si propune o e6plicatie coerenta si convingatoare*/ &]liderul de opinie](cel a carui parere va determina parerea grupului Y agate& Aeeper] Y de aprecierea lui va depinde receptivitatea grupului la $von* / &]apostolii] (identi!ic#ndu&se total cu $vonul/ ncearca sa convinga comunitatea*/ &:recuperatorul] (cei crora le !ace plcere s perpetue$e $vonul c5iar dac nu&l cred*/ &]receptorii pasivi] (declara ca $vonul nu a reusit sa&i convinga/ totusi o umbra de ndoiala li s&a strecurat n su!let*/ &]oportunistul] (!orma atenuata a recuperarii &!oloseste $vonul drept e6emplu pentru a&i ntari autoritsatea morala*/ &]cel care coc5etea$] (nu se ncrede n $von/ dar l savurea$a cu placere si l rasp#ndete n )ur* i &]re$istenii](combat $vonul/ !iind protagonistii anti$vonului* . +proape c niciodat nu a!lm un $von direct de la sursa care l&a emis2 ntotdeauna martor la evenimentele ve5iculate de $von a !ost un prieten al unui prieten. +cest lucru descura%eaz verificareaautenticitii in!ormaiilor. F)+!##&e $vonurilor2 1. funcia de liant social. 1vonurile i !ac pe oameni s vorbeasc/ s de$bat mpreun ac5estiunile ar$toare/ la ordinea $ilei]. \ap!erer menionea$ modelul lui S5ibutani/ dup care $vonul se nate dintr&o deli&erare colectiv. 2. funcia de integrare social. Participm la grup ve5icul#nd $vonurile pe care grupul le susine/ pe care le crede i crora le d importan. Ne integrm n grup adopt#ndu&i punctul de vedere. \ap!erer se ntreab D de ce colportm $vonurile' E. 7spunsul ar !i c acest lucru se nt#mpl pentru c $vonurile sunt veti/ pentru c vrem s tim/ s convingem/ s ne eliberm/ s placem/ s avem despre ce vorbi. Ca !orma speci!ica de comunicare/ ndeosebi interpersonala/ $vonul are la ba$a o er#e 4e *e!a+# *e p #B%&%'#!e ce e6ploatea$a unele caracteristici general&umane/ cum ar !i2 & curio$itatea9 & dorinta unor oameni de a se arata ca !iind bine in!ormati/ depasind in!ormatia o!iciala9 & tendinta de a ampli!ica o stire prin elemente si comentarii personale9 & reactia !ireasca de a transmite mai departe o in!ormatie/ anumite stari psi5ice (nemultumire/ an6ietate* etc.9 & capacitatea imaginativa si anticipativa/ nevoia de a integra necunoscutul ntr&un univers cunoscut/ de a transmite noutatea imediat9 & credulitatea maselor.N1@2O Mn lansarea si asigurarea circulatiei $vonurilor se mi$ea$a pe unele !ara!"er# "#!# ale acestuia2 & noutatea9 & plasarea actiunii sub aspectul consecintelor n viitor9

& corelarea continutului cu sperantele/ asteptarile/ aspiratiile si temerile indivi$ilor sau colectivitatilor. Mn conditiile n care are loc mpletirea continutului in!ormatiei cu interesele si aspiratiile celor ce receptionea$a/ $vonul poate determina stari de spirit curente de opinii/ atitudini si comportamente speci!ice mesa)ului transmis. 3. S"#+'erea 1$%+)r#&%r 1vonul se epui$ea$a prin nsi e6istenta lui9 si creea$a propriile mecanisme de disparitie/ el bene!iciind de acelasi ciclu de interes ca orice stire dintr&un cotidian local. Strategiile !olosite sunt2 &4e1*#+"#rea prin mediile de in!ormare &"a!erea Y speci!ica oamenilor politici care tratea$a cu dispret calomniile mai mult sau mai putin diri)ate a caror tinta sunt &!%+!e+"rarea Y asupra $onelor unde $vonul era mai rasp#ndit &p)/&#!#"a"ea unor produse ane6ata pe un contraatac la adresa $vonului (1vonul poate reactiona n !ata unui contraatac printr&un nou atac9 din dorinta de a deveni c#t mai cuprin$ator/ $vonul e6plodea$a* De1*#+#rea nu e de a)uns9 pre$inta c#teva nea)unsuri legate de valoarea ei pe piata cererii si a o!ertei de in!ormatii2 &nu e o stire puternica/ evenimentul era asteptat &e de cele mai multe ori un truism &e o in!ormatie rece9 de$amorsea$a imaginarul pentru a intra n banalitatea realitatii &daca e data de nalte autoritati o!iciale/ aceasta redevine o in!ormatie aproape obligatorie ,nul dintre punctele !orte ale $vonului consta n repetarea lui9 ca sa !ie activa/ as!el c/ de$mintirea ar trebui repetata. modalitate sigura de a capta atentia publicului este acea de a cumpara spatii publicitare Presa/ care asigura cel mai bine transmiterea in!ormatiilor/ e e6pusa n cel mai nalt grad selectiei. +cest raport se inversea$a n ca$ul radioului si televi$iunii/ la orele de ma6ima audienta/ c#nd se transmit de e6emplu )urnalele televi$ate Se recomanda ca n timpul de$mintirii sa nu se repete continutul $vonului =otodata/ presa scrisa reduce e!ectele interpretarii trunc5iate2 cititorul poate sa citeasca si sa reciteasca n ritmul sau/ !ara sa !ie grabit de !lu6ul cuvintelor si al imaginilor de$mintire poate sa aiba o in!luenta negativa c5iar si atunci c#nd este cre$uta. Nu trebuie sa tragem de aici conclu$ia ca de$mintirea nu e niciodata e!icienta. Multe $vonuri si pierd amploarea pentru ca nu re$ista anali$ei si e6aminarii logice a detaliilor. =otusi/ unele ram#n de ne$druncinat n !ata ratiunii Punctul sensibil al ma)oritatii de$mintirilor e acela ca sunt ae6clusiv re!utabile] Mncrederea acordata de$mintirii se supune aceleiasi logici ca si ncrederea acordata $vonului.

5. F%&% #rea 1$%+)r#&%r 1vonuile sunt puse in circulatie din dou motive2 1. pentru a e6plica i 2. pentru a manipula. Cercetrile lui \ap!erer au artat c circulaia $vonurilor se ba$ea$ pe trei condiii eseniale2 credibilitatea/ aparena de adevr i de$irabilitatea coninutului in!ormaiei. 1vonul reuete s cucereasc o arie considerabil de ntindere n spaiul social ndeosebi n situaii de cri$/ pe care le i mpli!ic. surs de pro!esioniti poate c5iar provoca o cri$ social plec#nd de la $vonuri bine direcionate i lansate la momente de ma6im impact asupra opiniei publice.