Sunteți pe pagina 1din 2

SPITALUL JUDEEAN DE URGENTA TULCEA STR.1848 NR.32 cod fiscal 4026712 TEL. 0240/532209; FAX 0240/532274 ail!

s"i#al#l$%3 .&o o"'&a#o& d' da#' c( ca&ac#'& "'&so)al *)&'+is#&a# s(, )&. 14396 N&. / CP CC, U

CONTRACTUL

COLECTIV

DE MUNC

LANIVELUL

SPITALULUI JUDEEAN DE URGENTA TULCEA pentru perioada 2012 - 2014 n temeiul Legii nr. 62/2011, intre: SPITAL L ! "#$#A% "# &'#%TA T L(#A) 2. Salaria*ii, repre+enta*i, potri,it pre,ederilor Legii nr. 62/2011, prin: - Sindi-atul SA%ITAS din -adrul S! Tul-ea a.iliat Ia /edera*ia SA%ITAS din &om0nia) - Sindi-atul T#SA din -adrul S! Tul-ea a.iliat la /edera*ia %a*ional1 a Sindi-atelor Li2ere Te3ni--#-onomi- 4i Admini5trati, din nit1*ile Sanitare 4i 6alneare din &om0nia) - Sindi-atul 7edi-ilor din -adrul S! Tul-ea
1.

a intervenit urmtoru (AP. 1 "i5po+i*ii generale

Contra!t !o e!tiv "e mun! unitate#

a nive

"e

A&T. 1 .1/ P1r*ile -ontra-tante, pe deplin egale 4i li2ere n nego-ierea a-e5tui -ontra-t -ole-ti, de mun-1 la ni,el de unitate, 5e o2lig1 51 re5pe-te pre,ederile a-e5tuia. .2/ La n-3eierea -ontra-tului -ole-ti, de mun-1 5-a a,ut n ,edere legi5la*ia in ,igoare. .3/ Anga8atorul, re5pe-ti, Spitalul !ude*ean de rgenta Tul-ea, re-unoa4te li2era e9er-itare a dreptului 5indi-al 4i li2ertatea de opinie a .ie-1rui 5alariat, n -on.ormitate -u legi5la*ia intern1 4i n -on-ordan*1 -u -on,en*iile interna*ionale pe -are &om0nia le-a rati.i-at. A&T. 2 .1/ Pre,ederile pre+entului -ontra-t -ole-ti, de mun-1 5e apli-1 4i produ- e.e-te a5upra tuturor 5alaria*ilor , indi.erent de modul de .inan*are 4i de -ara-terul a-ti,it1*ii. .2/ Pre+entul (ontra-t -ole-ti, de mun-a intra in ,igoare

la data 5emn1rii 5i nregi5tr1rii Teritorial de 7un-a Tul-ea. A&T. :

5ale

la

In5pe-toratul