Sunteți pe pagina 1din 10

www.clopotel.

ro

CERCETARI DE MARKETING - CUPRINS

1. SCOPUL CERCETARII 2. DEFINIREA OBIECTI ELOR SI IPOTE!ELOR OBIECTI E PRINCIPALE OBIECTI E SECUNDARE IPOTE!ELE CERCETARII
".

ESTIMAREA

ALORII INFORMATIILOR OBTINUTE PRIN CERCETARE

#. ALEGEREA SURSELOR DE INFORMATII $. RECOLTAREA INFORMATIILOR %. DEFINIREA COLECTI ITATII STATISTICE CERCETATE &. ELABORAREA METODELOR DE RECOLTARE A INFORMATIILOR '. ELABORAREA C(ESTIONARULUI ). STABILIREA MARIMII SI STRUCTURII ESANTIONULUI 1*. PRELUCRAREA INFORMATIILOR 11. ANALI!A SI INTERPRETAREA INFORMATIILOR 12. ELABORAREA CONCLU!IILOR

www.clopotel.ro

IMAGINEA PRODUSULUI +BONA,UAIN RANDUL CONSUMATORILOR


IN ANUL 1))2 S.A INFIINTAT SOCIETATEA DE IMBUTELIAT COCA.COLA BUCURESTI S.R.L. A AND CA OBIECT DE ACTI ITATE IMBUTELIEREA BINECU. NOSCUTEI BAUTURI RACORITOARE COCA.COLA SI A PRODUSELOR CU MARCA T(E COCA.COLA COMPAN/. COMPANIA OFERA PE PIATA ROMANEASCA UN SORTIMENT BOGAT DE BAUTURI RACORITOARE PRINTRE ACESTEA NUMARANDU.SE IN PRIMUL RAND COCA.COLA0 APOI FANTA0 FANTA ORANGE0 FANTA LEMON0 SPRITE0 KINLE/ SI BONA,UA. E OLUTIA COMPANIEI S.A INSCRIS INTR.UN ARC ASCENDENT0 REALI!ARILE DEPASIND TOATE ASTEPTARILE. 1. SCOPUL CERCETARII PE PARCURSUL CELOR CINCI ANI DE ACTI ITATE S.AU INREGISTRAT SI PERIOADE MAI PUTIN BUNE0 AU IESIT IN E IDENTA ANUMITE DEFICIENTE0 UNELE DINTRE ACESTEA IN STRANSA LEGATURA CU CARACTERISTICILE PIETEI DIN ROMANIA. UNA DIN PROBLEME O REPRE!INTA NI ELUL AN!ARILOR LA PRODUSUL + BONA,UA- SI IMPACTUL ACESTUIA ASUPRA CONSUMATORI. LOR. SCOPUL ACESTEI CERCETARI ESTE DE A STUDIA IMAGINEA PRODUSULUI +BONA,UA- IN RANDUL CONSUMATORILOR0 IN EDEREA GASIRII UNEI SO. LUTII PENTRU CRESTEREA NI ELULUI AN!ARILOR. 2. DEFINIREA OBIECT ELOR SI IPOTE!ELOR OBIECTI E PRINCIPALE 1.1 STUDIEREA IMAGINII PRODUSULUI1 DACA ESTE SAU NU FORMALA 1.2 STUDIEREA IMAGINII PRODUSULUI1 DACA ESTE FA ORABILA SAU NU 1." STUDIEREA INTENSITATII IMAGINII OBIECTI E SECUNDARE 2.1 ASOCIEREA IMAGINII PRODUSULUI CU IMAGINEA COMPANIEI SI A PRODUSELOR SALE 2.2 GASIREA CELOR MAI INDICATE METODE DE PROMO ARE A PRODUSULUI 1.

www.clopotel.ro

IPOTE!ELE CERCETARII 1.1 IMAGINEA PRODUSULUI ESTE FORMALA 1.2 IMAGINEA PRODUSULUI ESTE FA ORABILA 1." IMAGINEA PRODUSULUI ARE INTAIETATE IN FATA PRODUSELOR CONCURENTEI 2.1 PRODUSUL ESTE CUNOSCUT DATORITA STANDARDELOR DE MERCAN. TI!ARE ALE COMPANIEI 2.2 METODELE DE PROMO ARE OR FI ACELEASI CA SI IN CA!UL CELORLALTE PRODUSE ". ESTIMAREA ALORII INFORMATIILOR OBTINUTE PRIN CERCETARE PARTICIPAREA CERCETARII DE MARKETING LA REALI!AREA OBIECTI ELOR ARE LOC PRIN INTERMEDIUL INFORMATIILOR PE CARE LE PRODUCE PENTRU LUAREA DECI!IILOR. ALOAREA INFORMATIILOR PE CARE LE OBTINEM DIN CERCETARE DEPINDE DE MAI MULTI FACTORI1 IMPORTANTA DECI!IEI0 GRADUL DE RISC0 GRADUL DE INCERTITUDINE SI INFLUENTA INFORMATIEI OBTINUTE ASUPRA DECI!IEI. SUNT FOLOSITE URMATOARELE CRITERII1 ACURATETEA INFORMATIEI SI RELE ANTA INFORMATIEI. #. ALEGEREA SURSELOR DE INFORMATII SURSELE INFORMATIILOR DIN PRE!ENTA CERCETARE SUNT PRIMARE SI SECUNDARE. INFORMATIILE PRIMARE SUNT CULESE DIN C(ESTIONAR SI SUNT OBTINUTE SPECIAL PENTRU REALI!AREA OBIECTI ELOR CERCETARII. INFORMATIILE SECUNDARE SUNT DATELE CULESE SI PRELUCRATE ANTERIOR IN EDEREA REALI!ARII OBIECTI ELOR SECUNDARE. $. RECOLTAREA INFORMATIILOR DATELE AU FOST PRELUCRATE CU A2UTORUL SISTEMULUI DE +PRE.SEL- 3 AN!ARE CU PRECOMANDA4 CARE FUCTIONEA!A IN CADRUL COMPANIEI0 FACANDU.SE LA LOCATIILE CLIENTILOR COMPANIEI IN PRE!ENTA AGENTILOR DE AN!ARI. UNELE DATE AU FOST PRELUCRATE IMEDIATE ALTELE AU FOST STOCATE INTR.O BA!A DE DATE PENTRU PRELUCRAREA ULTERIOARA. DE REMARCAT INFLUENTA INFORMATIILOR ASUPRA ACTI ITATII SPECIFICE DE +PRE.SEL-. 2

www.clopotel.ro

%.DEFINIREA COLECTI ITATII STATISTICE CERCETATE LA DEMARAREA ACESTEI CERCETARI DE MARKETING S.A A UT IN EDERE O ANUMITA PARTICULARITATE A PIETEI PE CARE NE DESFASURAM ACTI ITATEA. CENTRUL DE AN!ARI BRASO ARE IN ATRIBUTIILE SALE SI DISTRIBUTIA DE PRODUSE COCA.COLA SI IN 2UDETUL CO ASNA0 O !ONA RECUNOSCUTA PENTRU APELE SALE MINERALE. PRINCIPALELE PRODUSE ALE CONCURENTEI SUNT REPRE!ENTATE DE APELE MINERALE BODOC0 BIBORTENI SI MAI NOU I! ORUL MINUNILOR IMBUTELIATA DE EUROPEAN DRINKS. DE ASEMENEA S.A A UT IN EDERE CERCETAREA IMAGINII PRODUSULUI BONA,UA PE UN CANAL DE DISTRIBUTIE SPECIFIC SI ANUME1 MAGA!INE CU AN!ARE PRODUSE ACASA. ASTFEL IN TOTALITATEA CLIENTILOR COMPANIEI DIN 2UDETUL CO ASNA S.AU DELIMITAT UN NUMAR DE 1&2 DE CLIENTI SPSCIFICI REPRE!ENTATI DE MARKET.URI0 SUPERMARKET.URI SI MAGA!INE ALIMENTARE. DATELE AU FOST PRELUATE DIN BA!ELE DE DATE ALE COMPANIEI0 BA!E DE DATE CARE SUNT REACTUALI!ATE PERIODIC SI CARE OGLINDESC SITUATIA REALA DIN TERITORIU. CEI 1&2 DE CLIENTI I.AM CONSIDERAT BA!A DE SONDA2. &.ELABORAREA METODELOR DE RECOLTARE A INFORMATIILOR S.A FOLOSIT IN PRE!ENTA CERCETARE DE MARKETING0 CERCETAREA DIRECTA PENTRU CA PRIN ACEASTA METODA SE OBTINE O IMAGINE COMPLETA SI CUPRIN!ATOARE ASUPRA FENOMENULUI CERCETAT SI INLESNESTE CUNOASTEREA UNOR DIMENSIUNI NOI MAI ALES SUB ASPECT CALITATI . DE MARE A2UTOR A FOST PREGATIREA SPECIFICA A PERSONALULUI CARE A CULES DATELE DIN TEREN0 AGENTII DE AN!ARI FIIND FAMILIARI!ATI CU ASTFEL DE PROBLEME.

"

www.clopotel.ro

'. ELABORAREA C(ESTIONARULUI . C(ESTIONARUL REPRE!INTA INSTRUMENTUL DE CULEGERE A DATELOR DE CARE DEPINDE REUSITA CERCETARII. LA REALI!AREA LUI S.A TINUT CONT DE SCOPUL CERCETARII DE PRINCIPALELE OBIECTI E0 S.AU FOLOSIT INTREBARI DESC(ISE0 INC(ISE SI MI5TE0 INTREBARI DE OPINIE ETC. C(ESTIONAR 1 COMERCIALI!ATI SORTIMENTUL DE APA MINERALA +BONA,UA- 6 A4 DA B4 NU SUNTETI DE ACORD +BONA,UA-6 A4 ACORD TOTAL B4 ACORD C4 INDIFERENT D4 DE!ACORD E4 DE!ACORD TOTAL CU IMBUNATATIREA IMAGINII PRODUSULUI

"

COMERCIALI!ATI SI ALTE SORTIMENTE DE APA MINERALA6 A4 DA B4 NU PRODUSUL +BONA,UA ESTE UN PRODUS DE CALITATE6 A4 ACORD TOTAL B4 ACORD C4 INDIFERENT D4 DE!ACORD E4 DE!ACORD TOTAL AN!ARILE DE +BONA,UA- A CRESC ENITURILE SOCIETATII6 A4 MULT B4 PUTIN C4 SATISFACATOR D4 DELOC #

www.clopotel.ro

CE CREDETI CA AR CRESTE AN!ARILE6 A4 SCADEREA PRETULUI B4 CRESTEREA CALITATII C4 UTILI!AREA ALTOR AMBALA2E MATERIALELE PUBLICITARE POT A2UTA LA CRESTEREA AN!ARILOR6 A4 MULT B4 PUTIN C4 DELOC CE METODA DE PROMO ARE CREDETI CA AR FI EFICIENTA6 A4 POSTERELE0 ABTIBILDURILE SI ETIC(ETELE ADEC ATE B4 RAFTURILE METALICE SAU DIN MATERIAL PLASTIC C4 EC(IPAMENTE FRIGORIFICE D4 CAMPANIE PUBLICITARE RADIO0 T

&

'

).STABILIREA MARIMII SI STRUCTURII ESANTIONULUI POPULATIA TOTALA ESTE DE 1&2 DE UNITATI DE SONDA2. S.A FACUT O SRATIFICARE IN FUNCTIE DE PROFILUL MAGA!INELOR0 ASTFEL S.AU FORMAT DOUA STRATURI1 PRIMUL REPRE!ENTAT DE CATRE UNITATILE ALIMENTARE CU O PALETA MAI LARGA DE PRODUSE 3SUPERMARKET.URI4 FORMAT DIN )1 DE UNITATI0 IAR AL DOILEA STRAT REPRE!ENTAT DE CATRE UNITATI STRICT ALIMENTARE FORMAT DIN '1 DE UNITATI. ASTFEL A EM1 M 7 1&2 M1 7 '1 M2 7 )1 SE CALCULEA!A MEDIA SI DISPERSIA PENTRU FIECARE STRAT.

www.clopotel.ro

F8 1' "% "% . $# $# &2 &2 . )* 22 1' 2) 2" '1 51 7 $)022 , 7 "2$0&2 F8 1' "% "% $# $# . &2 &2 .)* "% 1' "" # )1 52 7 #$0)' ,2 7 "*10%$

58 2& #$ %" '1

58 9 F8 2)& '1* 1'2& 1'%" #&)&

58 . 5 ."222 .1#012 "0&' 210&'

358 54: 1*"'012 2*202* 1#02' #&#0"%

358 54: 9 F8 1#1)0#1 "%"#0&$ #1#0"% 1*)1*0#& 2%"'#0**

58 2& #$ %" '1

58 9 F8 )&2 '1* 2*&) "2# )1'$

58 . 5 .1'0)' .*0)' 1&0*2 "$0*2

358 54: "%*02# *0)% 2')0%' 122%0#*

358 54: 9 F8 12)%'0%$ 1&02' )$$)0#$ #)*$0#$ 2&#$*0))

CALCULAM MEDIA SI DISPERSIA PENTRU POPULATIA TOTALA1 51; 52 5 7 ............ 2 $)022 ; #$0)' 1*$02 5 7 ................... 7 .......... 2 2 %

www.clopotel.ro

3 ,1 ; ,2 4 "2$0&2 ; "*10%$ %2&0"& , 7 ................ 7 ...................... 7 ............ 2 2 2 DE ASEMENEA A EM1 < 3t4 7 *0)' t 7 20&' SI CONFORM TABELULUI 5 7 2&0%% t 7 &0&2

5 7 5 9 *0 **$

M9t9, = 7 ............................. > 3M .14 9 t 9 5 9 ,I ? ALOAREA ESANTIONULUI ESTE DE = 7 1*"

ESANTIONUL SE DETERMINA CU AUTORUL GENERARII DE NUMERE ALEATOARE 1*. PRELUCRAREA INFORMATIILOR CODIFICAREA C(ESTIONARULUI INTREBAREA NR.1 A4 %& B4 "" INTREBAREA NR.2 A4 2" B4 "* C4 21 D4 1) E4 & INTREBAREA NR. " A4 &' B4 2$ &

www.clopotel.ro

INTREBAREA NR. # A4 "% B4 "# C4 12 D4 1$ E4 % INTREBAREA NR. $ A4 "' B4 2) C4 1) D4 1' INTREBAREA NR. % A4 &$ B4 12 C4 1% INTREBAREA NR. & A4 %2 B4 "1 C4 1* INTREBAREA NR. ' 1. 2. C4 "% D4 "& 11. ANALI!A SI INTERPRETAREA INFORMATIILOR 1. 2. SE CONSTATA CA IMAGINEA PRODUSULUI +BONA,UA- ESTE FORMATA@ APRO5IMATI %)A DIN TOTALUL CLIENTILOR IL COMERCIALI!EA!A. CERCETAREA DE MARKETING DESFASURANDU.SE INTR.O !ONA CUNOSCUTA PENTRU APELE SALE MINERALE0 SE CONSTATA CA IMAGINEA PRODUSULUI TINDA SA DE INA DIN CE IN CE MAI FA ORABILA IN DETRIMENTUL CELORLALTE PRODUSE CONCURENTE. ' ) 21

www.clopotel.ro

". #.

CALITATEA PRODUSELOR ESTE UN CRITERIU CARE DE INE DIN CE IN CE MAI IMPORTANT IN COMPORTAMENTUL CONSUMATORILOR. IN SC(IMB0 DESI CALITATEA ESTE FOARTE BUNA0 PRETUL ESTE UN ALT CRITERIU FOARTE IMPORTANT0 PE PIATA SE GASESC FOARTE MULTE PRODUSE CONCURENTE LA PRETURI MAI MICI. MATERIALELE PUBLICITARE POT A2UTA LA CRESTEREA AN!ARILOR0 LA ORIENTAREA SI EDUCAREA COMPORTA. MENTULUI CONSUMATORULUI0 POSIBILITATILE IN ACEST DOMENIU FIIND PRACTIC NELIMITATE.

12. ELABORAREA CONCLUZIILOR IN URMA ANALI!ELOR SI INTERPRETARILOR INFORMATIILOR DIN CERCETARE SE TRAG URMATOARELE CONCLU!II1 IMAGINEA PRODUSULUI ESTE FA ORABILA0 FAPT CE POATE FI PUNCT DE PLECARE IN CRESTEREA AN!ARILOR PRODUSUL +BONA,UA- A FI MERCANTI!AT SEPARAT SI CAT MAI AGRESI IN RAIONUL DE APE MINERALE MATERIALELE DE PROMO ARE SI IN SPECIAL RAFTURILE SI EC(IPAMENTELE FRIGORIFICE OR FI AMPLASATE INAINTEA CONCURENTEI INTENSIFICAREA FORMARII DE CANALE SPECIFICE LA DISTRIBUTIA PRODUSULUI +BONA,UA PROMO AREA IMAGINII PRODUSULUI LA E ENIMENTELE SPORTI E SI CULTURALE IN AER LIBER CERCETAREA IMPACTULUI PE CARE L.AR PETEA A EA PRODUSUL +BONA,UA-INTR.UN AMBALA2 MAI MIC 3 *0$ L 4 SI E IDENT LA UN PRET CORESPUN!ATOR.