Sunteți pe pagina 1din 12

INTRODUCERE

n conformitate cu legea 319/2006 angajatorul trebuie s realizeze evaluri de riscuri a locurilor de munc/posturilor de lucru care s includ i categoriile de lucrtori grupurile sensibile la riscuri astfel !nc"t acestea s fie protejate !mpotriva pericolelor care le afecteaz !n mod specific# $stfel angajatorii trebuie s realizeze evaluarea riscurilor i s adopte msuri de prevenire corespunztoare !n paralel cu cerin%ele generale& care se aplic tuturor tipurilor de riscuri i tuturor lucrtorilor& inclusiv s %in seama de grupurile sensibile definite mai sus i de modul !n care pericolele care le afecteaz !n mod specific# 'ocurile de munc/posturile de lucru trebuie s le organizeze (%in"nd cont de lucrtorii cu dezabilit%i& cu ec)ipament te)nic adaptat corespunztor lucrtorului i muncii respective astfel !nc"t s fie utilizat de lucrtori fr a le fie afectat securitatea i sntatea at"t personal c"t i a altor lucrtori adiacen%i# $tunci c"nd se aplic cerin%ele minime de securitate i sntate trebuie luate !n considerare insuficien%ele grupurilor sensibile i s se adapteze realit%ile de natur ergonomic la lucrtorii parte din grupurile sensibile# n categoria protec%iei grupurilor sensibile intr de asemenea msurile adoptate !mpotriva discriminrii adaptrile impuse ale locului de munc& ec)ipamentelor de munc& ec)ipamentelor de protec%ie i utilit%ilor de la locurile de munc/posturile de lucru# n acest sens angajatorii sunt obliga%i s asigure amenajri rezonabile pentru persoanele cu dezabilit%i pentru facilitarea accesului la locul de munc/postului de lucru& !n e*ercitarea ocupa%iei& !n promovare i participarea la cursuri de instruire# +surile eficiente i practice destinate amenajrii locului de munc trebuie s %in cont de tipul de )andicap& dezabilitatea& boala cronic i/sau sensibilitatea lucrtorului !n adaptarea, spa%iilor i a ec)ipamentului de lucru i de protec%ie a ritmului de lucru distribuirea sarcinilor i/sau asigurarea mijloacelor de instruire adecvate# .ntegrarea !n munc trebuie s %in cont de condi%ii de egalitate a anselor !n munc& de ocupare a posturilor i de promovare# /irectiva cadru referitoare la egalitatea de anse !n domeniul muncii i ocuprii interzice discriminarea direct sau indirect& generat de e*isten%a unui sau mai multe )andicapuri& dezabilit%i& boli cronice i/sau sensibilit%i# /in acest motiv amenajarea i adaptarea locului de munc/postului de lucru la forma specific a sensibilit%ii lucrtorului se va face cu !n condi%ii de calitate& decen% i normalitate %in"nd cont at"t de normele te)nice c"t i de moralitatea locului i lucrtorului#

Legislaia aplicabil
'egea nr# 001/2006 privind protec%ia i promovarea drepturilor persoanelor cu )andicap'egea 319/ 2006 a securit%ii i snt%ii !n munc& art# 12 213& art# 34& 36'egea 344/2006 modificat i actualizat 25#6# 1169/20113

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P.

EDIIA: 1 / 01.2014, Revizia 0

pagin 1 din 12 pagini

Definiii
'egea 001/2006& art# 2 213, 78ersoanele cu )andicap& !n !n9elesul prezentei legi& sunt acele persoane crora& datorit unor afec9iuni fizice& mentale sau senzoriale& le lipsesc abilit9ile de a desf:ura !n mod normal activit9i cotidiene& necesit"nd msuri de protec9ie !n sprijinul recuperrii& integrrii :i incluziunii sociale#7 'egea 319/2006& art# 34, 76rupurile sensibile la riscuri specifice& cum ar fi, femeile gravide& le)uzele sau femeile care alpteaz& 9inerii& precum :i persoanele cu dezabilit%i& trebuie protejate !mpotriva pericolelor care le afecteaz !n mod specific#7 'egea 319/2006& art# 12 213, $ngajatorul are urmtoarele obliga%ii, a3 s realizeze i s fie !n posesia unei evaluri a riscurilor pentru securitatea i sntatea !n munc& inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice#7 5#6# 1169/2011& art# 1& 21#13, 78rin supraveg)ere special se !n%elege e*amenul medical profilactic efectuat de ctre medicul de medicina muncii& !n vederea stabilirii aptitudinii !n munc pentru lucrtorii care se !ncadreaz !n urmtoarele categorii, persoane cu v"rste cuprinse !ntre 14 i 11 ani !mplini%i& persoane cu v"rsta de peste 60 de ani !mplini%i& femei gravide& persoane cu )andicap& persoane dependente de droguri& de alcool& st"ngace& persoane cu vederea monocular& persoane !n eviden% cu boli cronice#7 $v"nd !n vedere defini%iile din legisla%ia !n vigoare aa cum au fost ele prezentate mai sus rezult, Prin grupuri de lucrtori sensibili la riscuri specifice se nelege fe!ei gra"ide# le$u%e# fe!ei care alptea%# tineri &confor! legii lucrtori ntre '( )i '* ani !plinii+# persoane cu ",rsta !plinit peste -. de ani# persoane cu $andicap# cu boli cronice# "edere !onocular# dependeni de alcool# droguri# tutun )i st,ngaci/

Identificarea riscurilor specifice pentru grupurile sensibile


;ste important de semnalat c de cele mai multe ori odat cu v"rsta lucrtori evolueaz ctre o stare de sensibilitate crescut la riscuri& alteori aceast evolu%ie !n urma unor accidente este brusc i arareori aceast sensibilitate la riscuri specifice revine la normal# 6rupurile sensibile prezint o serie de riscuri specifice limitrii maladive sau morfologice de care sufer# $ceste riscuri sunt prezentate !n continuare# 0,rstnicii &n confor!itate cu 1/2/ ''-345.'' lucrtori cu ",rsta peste -. de ani+ mbtr"nirea se asociaz cu,

scderea adaptabilit9ii organismuluiscderea performan9elor fizice& mentale& senzorialeasocierea unor patologii diverseEDIIA: 1 / 01.2014, Revizia 0 pagin 2 din 12 pagini

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P.

e*perien9 socio profesional crescut#

/in punct de vedere fizic o dat cu !naintarea !n v"rst scade for9a muscular& rezisten9a i fle*ibilitatea situa%ie care poate fi combtut cu antrenamentul progresiv& !nclzirea !nainte de !nceperea programului de munc& intercalarea de perioade de repaus :i recuperare suficiente ca frecven9 :i durat# /in punct de vedere sensorial apare,

scderea auzului& dificult9i de !n9elegere a limbajului& tinnitusscderea acomodrii vederii care cu timpul necesit corec9ie optic 2port de oc)elari3scderea transparen9ei cristalinului& necesit"nd iluminare mai bun 2de 2 ori mai mare la 04 ani& de 10 ori mai mare la 60 ani3scderea c"mpului vizual i global a percep%iei de sine 2a limitelor organismului3#

/in punct de vedere vegetativ apare o adaptare mai dificil la munca !n sc)imburi alternante& de noapte sau prin rota%ie& dificult9i de ajustare a ritmurilor biologice la sc)imbrile de program :i dificult9i de acomodare la microclimat solicitant 2temperaturi e*treme3# /in punct de vedere mental,

apar dificult9i de memorie 2solu9ia este folosirea de noti9e scrise sau organizatoare electronice3& !ncetinirea proceselor mentale& deciziile se iau mai !ncet& motiv pentru care !n situa9ii comple*e care necesit reac9ii rapide& v"rstnicii pot face gre:eli!nv9area :i rezolvarea problemelor se fac prin alte mecanisme dec"t la tineri& prin compara9ie cu strategiile :i elementele deja cunoscute#

/in punct de vedere medical,


apar bolile cornice precum cardiopatia isc)emic& )ipertensiunea arterial& atacul vascular cerebral& ateroscleroza& artroza& osteoporoza& depresia& cancerulpersoanele urmeaz tratamente cronice& cu posibile efecte secundare asupra vigilen9eiimpactul patologiilor diverse asupra capacit9ii de munc 2lucrtorul trebuie evaluat din punct de vedere func9ional :i nu organic 2conteaz ceea ce poate face lucrtorul i nu diagnosticul3 cu controlul recuperrii precoce& urm"nd un plan de recuperare bine stabilit 2identificare corect la controalele medicale3absenteismul pe motive medicale este mai rar& dar c"nd se !nt"mpl perioadele sunt mai lungi gener"nd situa%ii ulterioare de acomodare greoaie#

/in punct de vedere profesional v"rstnicii sunt,


mai de !ncredere& fac mai pu9ine gre:elimai con:tiincio:i& loiali& muncitorimai pu9in predispu:i la accidentemai vulnerabili la agresiuni i/sau violen9 la locul de muncprefer locuri de munc !n apropierea locuin9ei-

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P.

EDIIA: 1 / 01.2014, Revizia 0

pagin 3 din 12 pagini

pregtirea profesional i/sau !nv9area se face !ntr un mod diferit pe baza e*perien9ei acumulate i a strategiilor !nv9ate au abilit9i de comunicare interpersonale mai dezvoltateperforman9a total& cu respectarea principiilor de aplicare a msurilor de prevenire i protec%ie la riscuri specifice 2!nclzire !nainte !nceperea activit%ii& luarea tratamentului pentru bolile cronice3 este apropiat de cea a colegilor tineri#

6e!eile $cest articol detaliaz particularit9ile muncii femeilor din perspectiva medicinii muncii# $specte ergonomice <emeile au !n general o for9 muscular reprezent"nd doar 60= din cea a brba9ilor& dimensiuni corporale mai mici& ceea ce !n mod evident influen9eaz capacitatea de munc a femeilor !n posturi de munc :i pentru sarcini de munc concepute pentru brba9i# $specte fiziologice >ondi9iile fiziologice& caracteristice organismului feminin& influen9eaz periodic starea fizic :i psi)omental a femeilor& afect"nd randamentul !n munc :i conduc"nd la un absenteism crescut# $cestea sunt,

sindromul premenstrual :i dismenoreea& caracterizate prin dureri !n regiunea pelvian& labilitate psi)oafectiv& dificult9i de memorie :i concentraresindromul premenopauzal& manifestat prin bufeuri de cldur& cefalee& oboseal& lips de energie& tulburri de memoriecondi%iile speciale de sarcin :i alptare#

$specte sociale $cestea se refer la anumite activit9i :i situa9ii sociale precum responsabilit9ile crescute e*traprofesionale 2cre:terea copiilor& activit9ile casnice de preparare a mesei& igiena locuin9ei3 sau situa9iile de violen9 domestic care influen9eaz activitatea profesional# $specte profesionale <emeile prezint anumite particularit9i profesionale,

sunt reprezentate diferit fa9 de brba9i !n domeniile profesionalelucreaz !ntr o propor9ie mai mare !n locuri de munc cu ? norm& prezint un absenteism crescut#

@arcina Aiscurile profesionale specifice pentru lucrtoarea gravid sunt, <actori fizici,

radia9ii ionizantetemperaturi e*tremezgomot& vibra9iimunc fizic 2se asociaz cu presiune intra abdominal crescut& cu scderea flu*ului sanguin uterin :i implicit a flu*ului sanguin spre ft3EDIIA: 1 / 01.2014, Revizia 0 pagin 4 din 12 pagini

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P.

ortostatism prelungit& peste 6 ore/zi 2conduce la cobor"rea ftului& cu un risc crescut de na:tere prematur3oboseal cumulativ#

<actori c)imici,

plumbsolven9i organicimono*id de carbonfum de 9igar#

<actori biologici,

importan9i !n locurile de munc unde riscul de infec9ie este crescuttrebuie luat !n considerare c mul9i agen9i infec9io:i traverseaz placenta#

<actori psi)ologici,

stresul neuropsi)ic se asociaz cu efecte adverse asupra sarcinii munca !n sc)imburi alternante sau de noapte sunt contraindicate !n sarcin#

>onsidera9iile medicale !n sarcin 2de care angajatorul trebuie s 9in seama la amenajarea postului de munc pentru salariata gravid3,

apare nevoia de aport frecvent de alimente :i apacestea trebuie s fie disponibile gravidei& la cerere, fatigabilitate crescut& ceea ce afecteaz capacitatea de efort sus9inut& sc)imbarea centrului de greutate& prin abdomenul mrit& afecteaz ec)ilibrul :i stabilitatea& ceea ce are repercusiuni asupra anumitor situa9ii& precum munca la !nl9imesensibilitate crescut la stres& labilitate emo9ionaldatorit presiunii uterului asupra vezicii urinare& aceasta are o capacitate diminuat& de unde nevoia de a urina frecventintoleran9a la mirosuri puternicepredispozi9ia la sincop& intoleran9a la cldurstaza venoas la nivelul membrelor inferioare predispune la tromboz venoas profundvaccinrile se vor face doar cu vaccin total inactivatconducerea ma:inii este posibil& !n func9ie de simptome& dimensiuni& situa9ii patologice speciale 2eclampsie& diabet gesta9ional3purtarea centurii de siguran9 rm"ne obligatorie& dar !ntr o pozi9ie special& :i anume centura orizontal se fi*eaz sub burt& centura oblic deasupra ei :i printre s"nicltoria cu avionul nu mai este permis din a 36 a sptm"n de sarcin#

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P.

EDIIA: 1 / 01.2014, Revizia 0

pagin din 12 pagini

$lptarea

este posibil !n paralel cu activitatea profesional& dar este influen9at de facilit9ile oferite de angajator 2camera intim a femeii& acomodarea programului :i sarcinii de munc3& condi9ionrile specifice meseriei& caracteristici precum frecven9a alptatului& alte condi9ii particulare asociate acestuiaeste interzis e*punerea la substan9e c)imice care trec !n lapte, solven9i organici& metale grele& pesticide#

Tinerii !n general tineri 2mai ales cei !ntre 16 :i 11 ani3 au o suficien% fizic similar femeilor# n plus 2ca riscuri3 tinerii fiind noi fa9 de locul de munc,

pot fi fr e*perien9 :i s ar putea s nu acorde aten9ia cuvenit riscurilor pe care le pot !nt"mpinas ar putea s nu aib maturitate fizic :i psi)ologic potrivit sau !mplinits ar putea s nu posede !ndem"nare :i instruire de lucru i/sau de prevenire i protec%ie corespunztoares ar putea s fie incon:tien9i vizavi de obliga9iile i cerin%ele angajatorilor :i de propriile drepturi :i responsabilit9is ar putea s nu posede !ncredere de sine pentru a sesiza i a raporta corespunztor situa%iile riscante i/sau a refuza lucrul !n condi%ii de risc mare#

7olile cronice
Epilepsia /efini9ia practic a epilepsiei este tendin9a la crize epileptice recurente neprovocate# >rizele pot fi convulsive 2tulburri motorii3& dar pot fi :i senzoriale& cognitive sau afective# >onvulsiile provocate sau unice nu reprezint epilepsie# 'a adultul de v"rst profesional& cauzele cele mai frecvente de epilepsie sunt,

traumatismele craniene grave 2care pot reprezenta accident de munc3alcoolism 2abuz sau sevraj de alcool3malforma9ii arteriovenoase 2la adolescen9i sau tineri3tumorile cerebrale 2!n special !ntre 30 :i 40 ani3boli cerebrovasculare 2de obicei peste 40 ani3tulburri metabolice 2asociate unor condi9ii ca insuficien9a renal& insuficien9 )epatic& )ipoglicemia& anomalii electrolitice3#

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P.

EDIIA: 1 / 01.2014, Revizia 0

pagin ! din 12 pagini

8rofila*ia primar a epilepsiei la locul de munc :i pe traseul spre / de la locul de munc const !n evitarea traumatismelor craniene prin,

purtarea centurii de siguran9 2:oferi& pasageri3 sau a c:tii de protec9ie 2cicli:ti3& pentru accidentele de traseu semnalizarea zonelor unde se lucreaz deasupra 2cu risc de cdere de obiecte3& purtarea c:tii de protec9ie& instalarea de plase care re9in obiectele czute de la !nl9ime& purtarea ec)ipamentului de siguran9 !n cazul lucrului la !nl9ime

8rofila*ia secundar a epilepsiei presupune prevenirea condi9iilor care pot precipita crize la bolnavii de epilepsie,

+unca !n sc)imburi alternante, dac epilepsia este bine controlat sub tratament& mul9i pacien9i cu epilepsie pot lucra !n sc)imburi alternante fr probleme# ;*cep9ia o reprezint munca de noapte& care se asociaz cu o scurtare a duratei de odi)n# 8rivarea de somn reprezint un factor precipitant al crizelor epileptice la unii indivizi :i de aceea trebuie evitat# @tresul este asociat cu o frecven9 crescut a crizelor epileptice# ;*ist o form de epilepsie fotosensibil& !n care crizele pot fi declan:ate de lumini puternice p"lp"itoare& refle*ii sau strluciri puternice& privitul la televizor# $ctivitatea la videoterminale 2munca la calculator3 prezint un risc mult mai mic de a declan:a crize epileptice# $buzul de alcool cre:te riscul de crize epileptice& prin mecanism to*ic direct sau prin tulburrile metabolice asociate 2)ipoglicemia3#

Aestric9iile profesionale Aestric9iile pentru bolnavii cu epilepsie sunt reprezentate de profesiile cu responsabilitate sau risc crescut& !n care apari9ia brusc a unei crize epileptice pune !n pericol securitatea/sntatea personal& a colegilor de munc& sau a altor persoane& !n special acolo unde pot fi afectate mai multe persoane# $stfel& bolnavii de epilepsie vor trebui fi e*clu:i de la activit9i profesionale care implic,

urcarea :i munca la !nl9ime& neproteja9iconducere/operarea de ve)icule/ma:ini :i utilaje cu motor oferire9ele electriceactivitate !n imediata apropierea unor recipiente cu ap& substan9e c)imice& metale topite& foc& ma:inrii periculoase# profesii specifice cu riscuri specifice care necesit autorizare 2sudor& legtor de sarcin& etc# B3#

>u toate acestea& !n general& !n afara cazurilor men9ionate mai sus& majoritatea pacien9ilor cu epilepsie pot lucra fr supraveg)ere :i restric9ii deosebite& av"nd o capacitate de munc pstrat# /oar o minoritate necesit supraveg)ere/restric9ii 2cei la care se asociaz alte elemente precum inteligen9 sau adaptare social sczut3# /iscriminarea pacien9ilor cu epilepsie trebuie combtut& aceast boal reprezent"nd o etic)et social& cu efecte negative asupra destinului socio profesional al pacientului& motiv pentru care unii bolnavi prefer s !:i ascund boala# Aecomandri medicale pentru bolnavii epileptici,
COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIIA: 1 / 01.2014, Revizia 0 pagin " din 12 pagini

evitarea zgomotelor puternice& a iluminatului e*cesiv sau a contrastelor puterniceasigurarea unui somn corespunztorevitarea stresuluiorar de munc regulatrespectarea tratamentului antiepileptic#

Diabetul Aiscurile principale !n activitatea profesional a unui diabetic sunt reprezentate de )ipoglicemie :i afectarea vederii !n cadrul retinopatiei diabetice# >etoacidoza 2apare !n diabetul za)arat tip 13 nu se instaleaz brusc& ci treptat& cu semne :i simptome## 5ipoglicemia poate aprea uneori la bolnavii de diabet,

afla9i pe tratament cu insulin !n cazul unui control prea strict al glicemieiafla9i pe tratament cu antidiabetice orale care ac9ioneaz prin stimularea secre9iei pancreatice de insulin-

/iabetul za)arat tip 2& ec)ilibrat prin regim& sau sub tratament cu alte clase de antidiabetice nu prezint risc de )ipoglicemie# 5ipoglicemiile u:oare :i medii 2fr pierderea strii de con:tien93 reprezint pre9ul pe care un pacient tratat cu insulin !l plte:te pentru ob9inerea unui ec)ilibru metabolic bun& !n special !n condi9iile absen9ei unui autocontrol glicemic# $pari9ia unei )ipoglicemii !n cursul programului de munc reprezenta un pericol pentru securitatea persoanei sau a altor persoane care depind de ea# 5ipoglicemia u:oar se manifest prin, an*ietate& iritabilitate& senza9ie de slbiciune& tremurturi& transpira9ii& senza9ie de foame& cefalee& grea9& palpita9ii& oc)i strlucitori# Cratamentul de urgen9, administrare de alimente cu con9inut ridicat de glucide rapid absorbabile 2ciocolat& za)r& dulciuri& glucoz3# Dcupa9iile interzise pentru bolnavii de diabet za)arat tip 1 sunt cele care implic un risc crescut pentru siguran9a personala sau a altor persoane# $ptitudinea !n munc a pacien9ilor diabetici !n ocupa9iile poten9ial periculoase este condi9ionat de,

supraveg)erea periodic 2minim anual3 prin cabinetele de diabetologiediabetul trebuie s fie stabilautomonitorizarea glicemiei& pacien9i educa9i :i motiva9i pentru auto !ngrijirefr episoade de )ipoglicemie care s afecteze starea de con:tien9 sau capacit9ile normale ale individuluifr complica9ii avansateaptitudinea !n munc a pacientului diabetic trebuie reevaluat anual de ctre medicul de medicina muncii& !n colaborare cu medicul specialist diabetolog#

D list nee*)austive de situa9ii cu contraindica9ii relative pentru diabetul za)arat este prezentat !n continuare,

c"mpuri electromagneticeradia9ii ionizantemicroclimat caldEDIIA: 1 / 01.2014, Revizia 0 pagin # din 12 pagini

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P.

personal care !n cadrul activit9ii profesionale conduce utilaje& ve)icule de transport intra uzinal :i/sau ma:ina institu9ieipersonal care lucreaz !n condi9ii de izolarepersonal care lucreaz !n tura de noapte#

1ipertensiunea )i $ipotensiunea arterial 5ipertensiunea i )ipotensiunea arterial sunt boli de provenien% combinat, genetic& morfologic& de degenerare i degenerativ& urmare a stresului i/sau a alimenta%iei i !nc altele asemenea# 8ericolul pe care !l reprezint aceste afec%iuni este c aceste boli nu 7dor7 i uneori numai controlul medical le eviden%iaz dar ambele sunt mortale cu o inciden% mai mare a )ipertensiuni arteriale# .ndica%iile majore universal recomandate la ora actual sunt controlul medical cu periodicitate controlat i consecven%a !n luarea tratamentelor medicamentoase i respectarea indica%iilor medicale# Ermarea cea mai cunoscut a bolilor de circula%ie este infarctul miocardic urmat de accidentul cerebral#

Lucrtori cu $andicap ntruc"t e*ist multe categorii i arii de )andicapuri 2respectiv dezabilit%i3 !n evaluare fiecare caz trebuie tratat separat# ;valuarea riscurilor de accidentare i !mbolnvire profesional !n cazul lucrtorilor cu )andicap trebuie s ofere o privire asupra restric%iilor locului de munc vzute prin limitrile pe care le provoac respectivul )andicap#

8unca auto!ati%at
$utomatizarea !nseamn preluarea de ctre ec)ipamente te)nice a efecturii unor opera9ii repetitive :i uniforme& !nlocuind munca omului# $utomatizarea duce la ameliorarea condi9iilor de munc& cu scderea efortului profesional& scderea numrului de accidente de munc :i boli profesionale# >aracteristici ale muncii automatizate,

supraveg)erea& !ntre9inerea :i corectarea unor procese automatizate, poate implica suprasolicitare senzorial 2perceperea stimulilor vizuali :i auditivi3 :i suprasolicitare neuropsi)ic 2responsabilitate deosebit3men9inerea unui ritm de munc impus de ma:in, poate !nsemna reducerea perioadei de odi)n :i recuperare& cu posibilitatea apari9iei de afec9iuni musculo osteo articulare prin traum cumulativefectuarea activit9i repetitive, conduce la monotonie& cu plictiseal& scderea aten9iei :i cre:terea riscului de accidentareEDIIA: 1 / 01.2014, Revizia 0 pagin $ din 12 pagini

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P.

munca parcelar la band rulant, duce la depersonalizarea muncii prin lipsa satisfac9iei de a vedea produsul finalrestr"ngerea liberei ini9iative :i postul de munc fi*, duc la izolare social& probleme psi)ologice#

$daptarea la munca automatizat,


scade cu v"rstadepinde de temperamentdepinde de nivelul de cultur :i instruc9ie#

;fecte !n planul snt9ii,


afec9iuni neuropsi)icemononeuropatii ale membrelor superioare 2sindrom de tunel carpian F foarte frecvent !n cazul mi:crilor repetitive3afec9iuni osteo musculo articulare 2lombalgii prin pozi9ii vicioase& etc#3accidente de munc 2risc crescut3#

@upraveg)erea de medicina muncii trebuie s includ,


vizitarea locurilor de munc :i identificarea posturilor/sarcinilor de munc care implic riscuri ergonomiceefectuarea de studii ergonomice :i de investiga9ii care urmresc fenomenul de oboseal profesionaleoferirea de recomandri pentru ameliorarea condi9iilor de muncurmrirea decelrii !n stadii precoce& cu ocazia controlului medical periodic& a afec9iunilor de etiologie profesional#

Aecomandri,

reducerea muncii i automatizarea complet cu evitarea monotoniei munciifolosirea cromaticii stimulante 2portocaliu& ro:u3 a locurilor de munc :i a muzicii func9ionale 2pe perioade scurte& atunci c"nd apare oboseala sau plictiseala& cu un ritm corespunztor caden9ei de lucru :i adaptat preferin9elor muzicale ale lucrtorilor3 pentru combaterea monotoniei& plictiselii :i stimularea capacit9ii de muncalternarea posturilor de lucru pentru evitarea monotoniei :i plictiselii :i evitarea suprasolicitrii fizice prin mi:cri repetitive!mbunt9irea climatului psi)ologic :i social al muncii#

8unca n sc$i!buri pentru 9foc continuu9

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P.

EDIIA: 1 / 01.2014, Revizia 0

pagin 10 din 12 pagini

n cadrul unor societ%i este motivat de ra9iuni te)nice, furnizarea continu de utilit%i energetice i urmrirea parametrilor de e*ploatare, 3 sc)imburi de 1 ore# ;sen9a problemei o constituie e*isten9a ciclurilor biologice zilnice 2circadiene3,

temperatura corpuluifrecven9a cardiac :i respiratoriefunc9ia digestiv 2golirea gastric3parametrii bioc)imici :i )ormonaliperforman9ele cognitive :i senzoriale#

/esincronizarea dintre ciclurile biologice :i ciclul de activitate profesional este la originea urmtoarelor probleme de sntate,

tulburri de somn 2calitative :i cantitative3, dificult9i de adormire sau de men9inere a somnului& cauzate de factori perturbatori din timpul zilei 2lumin& zgomote& telefon& familie& vecini& prieteni3tulburrile de somn sunt mai frecvente la cei care lucreaz noaptea cu suprasolicitare neuro psi)o senzorial fa9 de cei care lucreaz cu suprasolicitare fizic- trebuie asigurate condi9ii adecvate pentru un somn corespunztor cantitativ :i calitativtulburri digestive, mese frecvente constituite :i alimente dezec)ilibrate nutritiv 2predominan9 glucidic& deficit de fructe :i legume proaspete3& consum crescut de cafea :i tutun noapteaprezint un risc crescut de ulcer gastrictulburri neuropsi)ice& agravate de odi)na insuficient :i solicitarea neuro psi)o senzorial crescut, stres& depresie& decompensarea tulburrilor pree*istente& dificult9i de men9inere a contactelor sociale :i familiale& probleme se*ualetulburri cardiovasculare, risc cu 00= dec"t popula9ia generaltulburri reproductive, se asociaz cu risc crescut de sterilitate- femeile gravide nu trebuie s lucreze noapteaalte tulburri ale snt9ii, dificult9i !n ajustarea dozelor de insulin la diabetici& deprivarea de somn poate precipita crize la epileptici& astmul bron:ic se poate agrava#

$daptarea la un nou regim activitate odi)n este posibil& implic"nd !ns eforturi din partea organismului& !n minim 0 4 zile& :i atunci numai par9ial& anumite cicluri biologice circadiene necesit"nd mai multe sptm"ni pentru ajustare# Aevenirea la regimul activitate odi)n ini9ial reprezint de asemenea un efort din partea organismului :i necesit o perioad similar de tranzi9ie# n aceast situa9ie& !n vederea prevenirii apari9iei tulburrilor descrise mai sus& sunt propuse dou variante de rota9ie a sc)imburilor de munc, '/ Aota9ia rapid a sc)imburilor 2la 1 3 zile3 are la baz considerentul c ciclurile biologice nu se adapteaz la noul regim !ntr un timp at"t de scurt& motiv pentru care revenirea se poate face u:or- are avantaje sociale& permi9"nd raporturi socio familiale relativ normaleAota9ia lent a sc)imburilor 2la peste 21 zile3 se bazeaz pe adaptarea organismului la noul program& studiile art"nd c lucrtorii din sc)imburi de noapte permanente dorm mai mult dec"t cei care sc)imb programul de munc sptm"nal sau mai rapid- aceast variant are avantaje medicale& dar :i dezavantaje sociale evidenteEDIIA: 1 / 01.2014, Revizia 0 pagin 11 din 12 pagini

5/

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P.

:lternarea spt!,nal a sc$i!burilor este cea !ai rea "ariant# ntruc,t e;act n !o!entul n care s<a ob=inut adaptarea se face re"enirea la progra!ul anterior# deci o nou solicitare a organis!ului/ $daptarea se face mai u:or !n cazul alternrii !n sensul acelor de ceasornic& adic diminea9a G dup masa G noaptea& dec"t invers# <actori care influen9eaz adaptarea,

v"rsta, tinerii se adapteaz mai u:or somnul, odi)na suficient permite adaptarea-

@unt unii lucrtori care HE se adapteaz la munca de noapte sau !n sc)imburi alternante 2!n special v"rstnicii :i cei cu tulburri de somn3# Aecomandri

consilierea femeilor care doresc s conceap un copil s nu lucreze !n sc)imburi de noapte controlul factorilor perturbatori ai somnului 2zgomote& lumin3 pentru asigurarea unei odi)ne de calitate rota9ia !n sensul orar al sc)imburilor !n munca de noapte scade productivitatea& cre:te riscul de erori :i de accidente#

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P.

EDIIA: 1 / 01.2014, Revizia 0

pagin 12 din 12 pagini