Sunteți pe pagina 1din 3

Numele .. Tez la geografie Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.

u. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Data .

SU !"#TU$ !%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&'2 puncte( Scriei, pe foaia de tez, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de mai jos: 1. Reedina judeului Bihor este oraul numit: a. Arad . Baia !are c. "radea d. #alu ) puncte 2. Satele adunate sunt specifice unitii de relief numite: a. $%mpia Rom%n . !unii &'ra c. !unii (ar%n' d. Su carpaii $ur urii ) puncte '. )up modul de formare, *acul #noa'a face parte din cate'oria lacurilor: a. carstice . 'laciare c. hidroener'etice d. +ulcanice ) puncte ). $ulturile de cereale ocup suprafeele cele mai e,tinse -n unitatea de relief numit: a. $%mpia Rom%n . )ealurile de .est c. )epresiunea $olinar a /ransil+aniei d. Su carpaii !oldo+ei ) puncte *. )intre unitile de relief de mai jos, cele mai reduse +alori ale densitii populaiei se -nre'istreaz -n: a. $%mpia Rom%n . )epresiunea $olinar a /ransil+aniei c. )elta )unrii d. (odiul !oldo+ei ) puncte +. 0nfluenele altice se fac simite pe teritoriul rii -n partea de : a. nord . sud1est c. sud1+est d. est ) puncte ,. )ateaz din perioada daco1roman oraul numit: a. $luj12apoca . &ocani c. 3alai d. Reia ) puncte -. 4ste port la $analul )unre1!area 2ea'r oraul: a. Brila . $onstana c. 3iur'iu d. /ulcea ) puncte

SU !"#TU$ !! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&12 puncte( 5n coloana A sunt numerotate orae, iar -n coloana B sunt enumerate unitatile de relief -n care se afl situate acestea. Scriei, pe foaia de e,amen, asocierile corecte dintre fiecare numr din coloana A i litera corespunztoare din coloana B. 2ot: &iecrui element din coloana A -i corespunde un sin'ur element din coloana B. A B 1. 666.$luj12apoca a7 $%mpia de .est 8. ........... $onstana 7 $%mpia !oldo+ei 9. .............0ai c7 )epresiunea $olinar a /ransil+aniei :. ............Arad d7 (odiul )o ro'ei e7 (odiul 3etic SU !"#TU$ !!! a. (recizai dou cauze ale +alorilor reduse ale densitii populaiei din $arpaii !eridiona li. ) puncte b. 4,plicai faptul c cele mai -ntinse suprafee culti+ate cu le'ume sunt -n apropierea marilor orae. 2 puncte &+ puncte(

!inisterul 4ducaiei, $ercetrii i /ineretului $entrul 2aional

pentru $urriculum i 4+aluare -n 5n+m%ntul (reuni+ersitar

&'0 puncte(

SU !"#TU$ !. (e harta de mai jos sunt marcate, cu numere, r%uri i orae. Scriei pe foaia de tez: 1. numele r%urilor marcate, pe hart, cu numerele 1, 8, 9, :, ;, <, = i >? 8. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele @,1A,11,18,19,1:,1; i 1<? 9. numele a trei orae, reedine de jude, str ate de r%ul marcat, pe hart, cu numrul ;? :. influen climatic -n unitatea de relief -n care este situat oraul marcat, pe hart, cu numrul @? ;. numele judeelor care au ca reedine oraele marcate, pe hart, cu numerele 1A,19 i 18? <. numele celui mai important lac hidroener'etic Bde acumulare7 amenajat pe r %ul marcat, pe hart, cu numrul 9? =. c%te dou ramuri industriale Bcu e,cepia celei alimentare7 din fiecare dintre oraele marcate, pe hart, cu numerele 11 i 1;? >. numele celui mai mare ora, ca numr de locuitori, pe care -l stra ate r%ul marcat, pe hart, cu numrul 1? @. numele celui mai mare ora, ca numr de locuitori, pe care -l stra ate r%ul marcat, pe hart, cu numrul +.

SU !"#TU$ . &10 puncte( (entru $%mpia Rom%n precizai: 1 dou tipuri de lacuri, dup modul de formare i c%te un e,emplu de lac pentru fiecare tip? 1 dou resurse de su sol? 1 numele a dou r%uri care o str at i se +ars direct -n )unre? 1 numele a dou orae1reedin de jude situate -n $%mpia Rom%n i care sunt porturi la )unre.