Sunteți pe pagina 1din 15

HOTRRE nr. 1.

093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate pentru protecia lucrtorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munca EMITENT: GUVERNUL PUB I!"T #N: MON !ORUL O" # $L nr% &'& din ( septembrie )**( +n temeiul art% ,*- din #onstituia Rom.niei/ republicat/ i al art% ', alin% 0,1 lit% b1 din Legea securitii i sntii 2n munca nr% 3,45)**(/ Guvernul Rom.niei adopta pre6enta 7otr.re% #$8% 9ispo6iii generale :E#; UNE$ , Obiectul de reglementare $R!% , 0,1 8revederile pre6entei 7otr.ri au ca obiect de reglementare protecia lucrtorilor impotriva riscurilor pentru sntatea i securitatea lor/ inclusiv prevenirea unor ast<el de riscuri/ care apar sau este posibil sa apara prin expunerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munca% 0)1 8revederile pre6entei 7otr.ri constituie cerine minime 2n acest domeniu% 031 Valorile limita stabilite de pre6enta 7otr.re repre6int valorile maxime admise pana la care lucrtorii pot <i expusi 2n munca% $R!% ) 8re6enta 7otr.re nu se aplica lucrtorilor expusi numai la radiatii ioni6ante reglementate de #omisia Nationala de #ontrol al $ctivitilor Nucleare% $R!% 3 Legea securitii i sntii 2n munca nr% 3,45)**( se aplica 2n totalitate 2ntregului domeniu prev6ut la art% , alin% 0,1/ <iind completat cu dispo6iiile pre6entei 7otr.ri% $R!% = +n situaia 2n care se <olosete 2n munca a6bestul/ situaie care <ace obiectul >otr.rii Guvernului nr% ,%-&'5)**' privind protecia sntii i securitii lucrtorilor <ata de riscurile datorate expunerii la a6best/ publicat 2n Monitorul O<icial al Rom.niei/ 8artea / nr% (= din )= ianuarie )**(/ dispo6iiile pre6entei 7otr.ri se aplica 2ntotdeauna atunci c.nd sunt mai <avorabile sntii i securitii 2n munca% :E#; UNE$ a )?a 9e<iniii% 9omeniul de aplicare?determinarea i evaluarea riscurilor $R!% '

8entru aplicarea pre6entei 7otr.ri termenii i expresiile de mai @os au urmtoarele semni<icatiiA ,% agent cancerigenA a1 o substanta care corespunde criteriilor de clasi<icare 2n categoria , sau ) de ageni cancerigeni/ ast<el cum sunt prev6ute la anexa nr% , la Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr% )**5)*** privind clasi<icarea/ etic7etarea i ambalarea substanelor i preparatelor c7imice periculoase/ aprobate prin >otr.rea Guvernului nr% =4*5)**)/ cu modi<icrile i completrile ulterioareB b1 un preparat compus din una sau mai multe substane prev6ute la lit% a1/ atunci c.nd concentratia uneia sau a mai multor ast<el de substane corespunde cerinelor impuse 2n materie de limite de concentraie pentru clasi<icarea unui preparat 2n categoria , sau ) de ageni cancerigeni/ ast<el cum sunt prev6ute <ie 2n anexa nr% ) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr% )**5)*** privind clasi<icarea/ etic7etarea i ambalarea substanelor i preparatelor c7imice periculoase/ aprobate prin >otr.rea Guvernului nr% =4*5)**)/ cu modi<icrile i completrile ulterioare/ <ie 2n anexa nr% , la Normele metodologice privind clasi<icarea/ etic7etarea i ambalarea preparatelor c7imice periculoase/ aprobate prin >otr.rea Guvernului nr% 4)5)**3/ atunci c.nd substanta sau substantele nu <igurea6 2n anexa nr% ) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr% )**5)*** privind clasi<icarea/ etic7etarea i ambalarea substanelor i reparatelor c7imice periculoase/ aprobate prin >otr.rea Guvernului nr% =4*5)**)/ cu modi<icrile i completrile ulterioare/ sau nu au prev6ute 2n aceasta limite de concentraieB c1 o substanta/ un preparat sau un procedeu/ prev6ute 2n anexa nr% ,/ precum i o substanta sau un preparat care este dega@at printr?un procedeu prev6ut 2n aceasta anexaB )% agent mutagenA a1 o substanta care corespunde criteriior de clasi<icare 2n categoria , sau ) de ageni mutageni/ ast<el cum sunt prev6ute la anexa nr% , la Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr% )**5)*** privind clasi<icarea/ etic7etarea i ambalarea substanelor i preparatelor c7imice periculoase/ aprobate prin >otr.rea Guvernului nr% =4*5)**)/ cu modi<icrile i completrile ulterioareB b1 un preparat compus din una sau mai multe substane prev6ute la lit% a1/ atunci c.nd concentratia uneia sau a mai multor ast<el de substane corespunde cerinelor impuse 2n materie de limite de concentraie pentru clasi<icarea unui preparat 2n categoria , sau ) de ageni mutageni/ ast<el cum sunt prev6ute <ie 2n anexa nr% ) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr% )**5)*** privind clasi<icarea/ etic7etarea i ambalarea substanelor i preparatelor c7imice periculoase/ aprobate prin >otr.rea Guvernului nr% =4*5)**)/ cu modi<icrile i completrile

ulterioare/ <ie 2n anexa nr% , la Normele metodologice privind clasi<icarea/ etic7etarea i ambalarea preparatelor c7imice periculoase/ aprobate prin >otr.rea Guvernului nr% 4)5)**3/ atunci c.nd substanta sau substantele nu <igurea6 2n anexa nr% ) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr% )**5)*** privind clasi<icarea/ etic7etarea i ambalarea substanelor i reparatelor c7imice periculoase/ aprobate prin >otr.rea Guvernului nr% =4*5)**)/ cu modi<icrile i completrile ulterioare/ sau nu au prev6ute 2n aceasta limite de concentraieB 3% valoare limita ? cu excepia ca6ului 2n care se prevede alt<el/ limita mediei ponderate 2n timp a concentratiei agentului cancerigen sau mutagen 2n aer 2n 6ona de respiratie a lucrtorului/ pe o perioada de re<erinta speci<icat 2n pre6enta 7otr.re% =% substanta ? termenul de<init potrivit prevederilor art% ( lit% a1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr% )**5)*** privind clasi<icarea/ etic7etarea i ambalarea substanelor i preparatelor c7imice periculoase/ aprobat cu modi<icri prin Legea nr% =',5)**,/ cu modi<icrile i completrile ulterioare% '% preparat ? termenul de<init potrivit prevederilor art% ( lit% b1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr% )**5)***/ aprobat cu modi<icri prin Legea nr% =',5)**,/ cu modi<icrile i completrile ulterioare% (% 6ona de respiratie a lucrtorului ? 6ona de <orma emis<erica/ situata la nivelul <etei lucrtorului/ av.nd ra6a de */3 m/ masurati de la mi@locul unei linii imaginare ce uneste urec7ile% $R!% ( 0,1 8revederile pre6entei 7otr.ri se aplica oricrei activiti 2n care lucrtorii sunt sau pot <i expusi/ ca urmare a muncii lor/ la ageni cancerigeni sau mutageni% 0)1 +n ca6ul oricrei activiti susceptibile sa pre6inte pentru lucrtori un risc de expunere la ageni cancerigeni sau mutageni/ anga@atorul este obligat sa determine natura/ gradul i durata de expunere a lucrtorilor/ pentru a <ace posibila evaluarea oricrui risc pentru sntatea i securitatea lor/ precum i stabilirea msurilor care trebuie luate% 031 $nga@atorul este obligat sa re2nnoiasc periodic evaluarea riscurilor i 2n mod obligatoriu la orice modi<icare a condiiilor de munca prin care poate <i in<luentata expunerea lucrtorilor la ageni cancerigeni sau mutageni% 0=1 $nga@atorul este obligat sa <urni6e6e inspectoratului teritorial de munca i5sau autoritii de sntate publica @udeene sau a municipiului Cucureti/ la cererea acestora/ elementele care au servit la evaluarea prev6ut la alin% 0)1% $R!% & La evaluarea riscului trebuie luate 2n considerare toate cile de patrundere 2n organism a agentului cancerigen sau mutagen/ cum ar <i absorbtia transcutanata i5sau percutanata% $R!% -

+n situaia 2n care se e<ectuea6 evaluarea prev6ut la art% ( alin% 0)1/ anga@atorii trebuie sa acorde o atentie deosebita tuturor eventualelor e<ecte asupra securitii i sntii lucrtorilor cu sensibilitate special i trebuie sa ia 2n considerare/ printre altele/ <aptul ca este pre<erabil sa nu anga@e6e5reparti6e6e ast<el de lucrtori 2n 6onele 2n care pot intra 2n contact cu ageni cancerigeni sau mutageni% #$8% Obligaiile anga@atorilor :E#; UNE$ , Reducerea utili6rii i 2nlocuirea agenilor cancerigeni sau mutageni la locul de munca $R!% 4 $nga@atorul trebuie sa reduc utili6area unui agent cancerigen sau mutagen la locul de munca/ dac este posibil din punct de vedere te7nic/ 2n special prin 2nlocuirea sa cu o substanta/ preparat sau procedeu/ care/ 2n condiii de utili6are/ nu este periculos ori este mai puin periculos pentru sntatea sau securitatea lucrtorilor/ dup ca6% $R!% ,* La cererea inspectoratului teritorial de munca i5sau a autoritii de sntate publica @udeene sau a municipiului Cucureti/ anga@atorul comunica acestora re6ultatul aciunilor sale% :E#; UNE$ a )?a 8revenirea i reducerea expunerii la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munca $R!% ,, Expunerea nu trebuie sa se reali6e6e 2n situaia 2n care s?a depit valoarea limita a agentului cancerigen sau mutagen prev6ut de pre6enta 7otr.re ori de actele normative prev6ute la art% ' pct% , sau )/ dup ca6% $R!% ,) 0,1 Expunerea lucrtorilor trebuie evitata dac re6ultatele evalurii prev6ute la art% ( evidenia6 un risc pentru sntatea sau securitatea lucrtorilor% 0)1 9ac din punct de vedere te7nic nu este posibila 2nlocuirea agentului cancerigen sau mutagen printr?o substanta/ preparat sau procedeu/ care/ 2n condiii de utili6are/ nu este periculos sau este mai puin periculos pentru sntate i securitate/ anga@atorul trebuie sa ia msuri ca agentul cancerigen sau mutagen sa <ie/ at.t cat este posibil din punct de vedere te7nic/ produs ori utili6at 2ntr?un sistem 2nc7is% 031 9ac aplicarea unui sistem 2nc7is nu este posibila/ anga@atorul trebuie sa asigure condiii pentru ca expunerea lucrtorilor sa <ie redus la nivelul cel mai sc6ut posibil din punct de vedere te7nic%

0=1 +n toate ca6urile 2n care se utili6ea6 un agent cancerigen sau mutagen/ anga@atorul este obligat sa ia urmtoarele msuriA a1 limitarea cantitilor agentului cancerigen sau mutagen la locul de muncaB b1 limitarea numrului de lucrtori expusi sau susceptibil a <i expusi/ la nivelul cel mai sc6ut posibilB c1 proiectarea unui proces de munca i a unor msuri te7nice de control prin care sa se evite sau sa se reduc la minimum dega@area de ageni cancerigeni sau mutageni la locul de muncaB d1 evacuarea agenilor cancerigeni sau mutageni la sursa/ prin ventilaie adecvat/ local 0ex7austare1 sau general/ i compatibila cu necesitatea de a prote@a sntatea uman i mediul 2ncon@urtorB e1 utili6area metodelor de msurare adecvate existente pentru agenii cancerigeni sau mutageni/ 2n special pentru detectarea din timp a expunerilor anormale re6ultate dintr?un eveniment neprev6ut sau dintr?un accidentB <1 aplicarea unor proceduri i metode de munca adecvateB g1 asigurarea msurilor de protecie colectiv i5sau/ 2n ca6ul 2n care expunerea nu poate <i evitata prin alte mi@loace/ a msurilor de protecie individualB 71 aplicarea unor msuri de igiena/ 2n special curatarea cu regularitate a pardoselilor/ pereilor i a altor supra<eeB i1 in<ormarea lucrtorilorB @1 delimitarea 6onelor de risc i utili6area unor indicatoare de securitate adecvate/ inclusiv a indicatorului D"umatul inter6isD/ 2n 6onele 2n care lucrtorii sunt sau pot <i expusi la ageni cancerigeni sau mutageniB E1 elaborarea unor planuri de msuri pentru situaiile de urgenta 2n care ar putea sa se produc expuneri anormal de ridicateB l1 asigurarea unor mi@loace care sa permit depo6itarea/ manipularea i transportul <r risc al agenilor cancerigeni sau mutageni/ 2n special prin utili6area de recipiente ermetice i etic7etate clar i vi6ibilB m1 asigurarea unor mi@loace care sa permit colectarea/ depo6itarea i evacuarea 2n siguranta a deeurilor de ctre lucrtori/ inclusiv utili6area recipientelor ermetice i etic7etate clar i vi6ibil% :E#; UNE$ a 3?a n<ormarea autoritilor competente $R!% ,3 9ac re6ultatele evalurii prev6ute la art% ( evidenia6 existenta unui risc pentru sntatea i securitatea lucrtorilor/ anga@atorul trebuie sa pun la dispo6iie inspectoratului teritorial de munca i5sau autoritii de sntate publica @udeene sau a municipiului Cucureti/ la cererea acestora/ in<ormaii corespun6toare% $R!% ,=

n<ormaiile prev6ute la art% ,3 se re<er laA a1 activitile des<urate i5sau procedeele industriale <olosite/ inclusiv motivele pentru care se utili6ea6 ageni cancerigeni sau mutageniB b1 cantitile <abricate sau utili6ate de substane ori preparate care conin ageni cancerigeni sau mutageniB c1 numrul lucrtorilor expusiB d1 msurile de prevenire luateB e1 tipul ec7ipamentului de protecie utili6atB <1 natura i gradul expuneriiB g1 ca6urile de 2nlocuire a agenilor cancerigeni sau mutageni% :E#; UNE$ a =?a Expunerea imprevi6ibila i expunerea previ6ibila% $ccesul 2n 6onele de risc $R!% ,' 0,1 +n ca6ul producerii unor evenimente imprevi6ibile sau a accidentelor care ar putea antrena o expunere anormala a lucrtorilor/ anga@atorul trebuie sa 2i in<orme6e pe acetia% 0)1 8ana la normali6area situaiei i eliminarea cau6elor expunerii anormale/ anga@atorul trebuie sa ia urmtoarele msuriA a1 sa dispun ca 2n 6ona a<ectat sa lucre6e numai lucrtorii care sunt indispensabili pentru executarea reparaiilor sau a altor lucrri necesareB b1 sa dote6e lucrtorii implicai cu ec7ipament individual de protecie/ inclusiv cu ec7ipament pentru protecia respiratorieB expunerea nu trebuie sa <ie permanenta i trebuie limitat la strictul necesar pentru <iecare lucratorB c1 sa nu permit ca lucrtori neprote@ati sa lucre6e 2n 6ona a<ectat% 031 Lucrtorii implicai trebuie sa poarte ec7ipamentul individual de protecie i de lucru cu care au <ost dotati% $R!% ,( 0,1 8entru anumite activiti/ cum este 2ntreinerea/ pentru care este previ6ibila posibilitatea unei cresteri semni<icative a expunerii i 2n privinta crora au <ost de@a epui6ate toate posibilitile de a lua alte msuri te7nice de prevenire 2n scopul limitrii acestei expuneri a lucrtorilor/ anga@atorul trebuie sa stabileasc/ dup consultarea lucrtorilor i5sau a repre6entanilor lor din 2ntreprindere ori unitate/ <r a a<ecta reponsabilitatea anga@atorului/ msurile necesare pentru a reduce durata expunerii lucrtorilor la minimum posibil i pentru a asigura protecia lor 2n timpul acestor activiti% 0)1 8entru aplicarea prevederilor alin% 0,1 anga@atorul trebuie sa pun la dispo6iie lucrtorilor implicai ec7ipament individual de protecie/ inclusiv ec7ipament pentru protecia respiratorie% Lucrtorii implicai trebuie sa poarte ec7ipamentul individual de protecie pe toat durata 2n care persista expunerea anormala%

031 8entru activitile prev6ute la alin% 0,1 expunerea lucrtorilor nu trebuie sa <ie permanenta i trebuie limitat strict la minimum necesar pentru <iecare lucrator% $R!% ,& $nga@atorul trebuie sa ia msurile necesare adecvate pentru delimitarea clara i semnali6area 6onelor 2n care se des<oar activitile prev6ute la art% ,( alin% 0,1 sau pentru a preintampina prin alte mi@loace accesul persoanelor neautori6ate 2n ast<el de 6one% $R!% ,$nga@atorul trebuie sa ia msurile necesare pentru ca accesul 2n 6one 2n care se des<oar activiti pentru care re6ultatele evalurii prev6ute la art% ( evidenia6 un risc pentru securitatea sau sntatea lucrtorilor sa <ie permis numai lucrtorilor care/ prin natura muncii sau a <unciei lor/ e necesar sa <ie pre6eni 2n interiorul 6onei% :E#; UNE$ a '?a Msuri de igiena i de protecie individual $R!% ,4 $nga@atorul este obligat ca/ pentru orice activitate 2n care exista risc de contaminare cu ageni cancerigeni sau mutageni/ sa ia msuri adecvate pentru a se asigura caA a1 lucrtorii nu mananca/ nu beau i nu <umea6a 2n 6onele de lucru 2n care exista riscul contaminarii cu ageni cancerigeni sau mutageniB b1 lucrtorii sunt dotati cu ec7ipament individual de protecie adecvat sau alt ec7ipament special adecvatB c1 sunt prev6ute locuri special amena@ate pentru depo6itarea separat a ec7ipamentului individual de protecie sau a ec7ipamentului special/ pe de o parte/ de 2mbrcmintea de strada/ pe de alta parteB d1 lucrtorii au la dispo6iie grupuri sanitare i duuri/ su<iciente i adecvateB e1 ec7ipamentul individual de protecie este depo6itat corect 2n locuri bine stabilite i este veri<icat i curatat dac este posibil 2nainte i obligatoriu dup <iecare utili6areB <1 ec7ipamentul individual de protecie cu de<iciente este reparat sau 2nlocuit 2nainte de urmtoarea utili6are% $R!% )* Lucrtorii nu trebuie sa suporte costul msurilor prev6ute la art% ,4% :E#; UNE$ a (?a n<ormarea/ instruirea/ consultarea i participarea lucrtorilor $R!% ), 0,1 $nga@atorul trebuie sa ia msuri corespun6toare pentru ca lucrtorii i5sau repre6entanii lucrtorilor din 2ntreprindere sau unitate sa primeasc o instruire su<icienta i

adecvat/ ba6at pe toate cunotinele disponibile/ 2n special sub <orma de in<ormaii i instruciuni/ re<eritoare laA a1 riscurile poteniale pentru sntate/ inclusiv riscurile suplimentare cau6ate de consumul de tutunB b1 msurile care trebuie luate pentru prevenirea expuneriiB c1 cerinele de igienaB d1 purtarea i utili6area ec7ipamentului individual de protecieB e1 msurile pe care trebuie sa le ia lucrtorii/ 2n special personalul de intervenie/ 2n ca6ul producerii unor incidente i pentru prevenirea incidentelor% 0)1 nstruirea prev6ut la alin% 0,1 trebuie sa <ieA a1 adaptat la evoluia riscurilor i la apariia unor riscuri noiB b1 repetat periodic/ dac este necesar% $R!% )) $nga@atorul trebuie sa in<orme6e lucrtorii cu privire la instalaiile i recipientele lor auxiliare care conin ageni cancerigeni sau mutageni/ sa veg7e6e ca toate aceste recipiente/ ambala@e i instalaii sa <ie etic7etate clar i li6ibil i sa expuna semnele de averti6are 2n mod cat mai vi6ibil% $R!% )3 0,1 8entru in<ormarea lucrtorilor/ anga@atorul trebuie sa ia msuri corespun6toare pentru caA a1 lucrtorii i5sau repre6entanii lor din 2ntreprindere sau unitate sa poat controla dac prevederile pre6entei 7otr.ri se aplica ori sa se poat implica 2n aplicarea lorB b1 lucrtorii i5sau repre6entanii lor din 2ntreprindere ori unitate sa <ie in<ormati cat mai repede posibil asupra unei expuneri anormale/ inclusiv expunerile prev6ute la art% ,(/ asupra cau6elor acestora i asupra msurilor luate sau care trebuie luate pentru remedierea situaieiB c1 sa pstre6e o lista nominal actuali6at a lucrtorilor implicai 2n activitile pentru care re6ultatele evalurii prev6ute la art% ( evidenia6 un risc pentru sntatea sau securitatea lor/ cu preci6area expunerii la care ei au <ost supui/ dac aceasta in<ormaie este disponibilB d1 medicul de medicina muncii i5sau medicul de medicina general5medicina de <amilie/ cu competenta 2n medicina de 2ntreprindere/ con<orm legii/ inspectoratul teritorial de munca i5sau autoritatea de sntate publica @udeteana ori a municipiului Cucureti/ precum i orice alta persoana responsabil cu securitatea i sntatea 2n munca sa aib acces la lista prev6ut la lit% c1B e1 <iecare lucrator sa aib acces la in<ormaiile coninute 2n lista care 2l privesc personalB <1 lucrtorii i5sau repre6entanii lor din 2ntreprindere ori unitate sa aib acces la in<ormaii colective care nu conin nominali6ri de persoane% 0)1 +n situaia prev6ut la alin% 0,1 lit% a1 lucrtorii i5sau repre6entanii lor din unitate trebuie sa poat controla

ori sa se poat implica 2n aplicarea prevederilor pre6entei 7otr.ri/ 2n special cu privire laA a1 consecinele pentru securitatea i sntatea lucrtorilor legate de alegerea/ purtarea i utili6area imbracamintei sau a ec7ipamentului individual de protecie/ <r a a<ecta responsabilitatea anga@atorului pentru stabilirea e<icacitatii imbracamintei ori a ec7ipamentului de protecieB b1 msurile stabilite de anga@ator i la care se <ace re<erire 2n art% ,( alin% 0,1/ <r a a<ecta responsabilitatea anga@atorului de a stabili ast<el de msuri% $R!% )= $nga@atorul trebuie sa asigure consultarea i participarea lucrtorilor i5sau repre6entanilor acestora la procesul de stabilire a msurilor privind protecia lucrtorilor impotriva riscurilor legate de expunerea acestora la aciunea agenilor cancerigeni ori mutageni 2n timpul activitii des<urate la locul de munca/ 2n con<ormitate cu prevederile seciunii a (?a a cap% din Legea nr% 3,45)**(% #$8% 9ispo6iii re<eritoare la supraveg7erea strii de sntate a lucrtorilor :E#; UNE$ , :upraveg7erea medical $R!% )' 0,1 Msurile pentru supraveg7erea medical a lucrtorilor pentru care re6ultatul evalurii prev6ute la art% ( evidenia6 riscuri pentru sntatea sau securitatea lor se stabilesc 2n concordanta cu reglementrile Ministerului :ntii 8ublice% 0)1 Msurile pentru supraveg7erea medical a lucrtorilor/ stabilite 2n con<ormitate cu prevederile alin% 0,1/ se asigura de ctre anga@ator ast<el 2nc.t <iecare lucrator care des<oar activiti cu risc pentru securitatea i5sau sntatea sa la locul de munca sa <ie supus unei supraveg7eri medicale/ at.tA a1 2nainte de expunerea sa la aciunea agenilor cancerigeni i5sau mutageni/ cat iA b1 la intervale de timp regulate/ dup expunerea sa la aciunea agenilor cancerigeni i5sau mutageni% 031 !oate aceste msuri de supraveg7ere medical a lucrtorilor sunt concepute ast<el 2nc.t sa <ie posibila aplicarea directa a msurilor speci<ice de igiena individual i de medicina muncii% 0=1 9ac se constata ca un lucrator pre6int mani<estri clinice susceptibile a <i re6ultatul expunerii la ageni cancerigeni sau mutageni/ medicul de medicina muncii i5sau medicul cu competenta 2n medicina de 2ntreprindere poate solicita ca i ali lucrtori care au su<erit o expunere similar sa <ac obiectul unei supraveg7eri medicale%

0'1 +n situaia prev6ut la alin% 0=1 anga@atorul trebuie sa reali6e6e o noua evaluare a riscului de expunere/ 2n con<ormitate cu prevederile art% (% $R!% )( 0,1 8entru <iecare lucrator pentru care se asigura supraveg7ere medical/ medicul de medicina muncii i5sau cu competenta 2n medicina de 2ntreprindere trebuie sa 2ntocmeasc un dosar medical individual% 0)1 Medicul de medicina muncii i5sau medicul cu competenta 2n medicina de 2ntreprindere/ responsabil cu supraveg7erea medical/ va propune msurile de protecie individual sau msurile de prevenire care trebuie luate pentru <iecare lucrator% $R!% )& Lucrtorii trebuie sa primeasc in<ormaii i recomandri privind supraveg7erea medical de care pot bene<icia dup 2ncetarea expunerii% $R!% )Lucrtorii trebuie sa aib acces la re6ultatele supraveg7erii medicale care 2i privesc personal% $R!% )4 0,1 Lucrtorii vi6ati sau anga@atorul pot5poate sa solicite reexaminarea re6ultatelor supraveg7erii medicale% 0)1 #ostul reexaminarilor re6ultatelor prev6ute la alin% 0,1 se suporta de ctre solicitant% $R!% 3* Recomandrile pentru supraveg7erea medical a lucrtorilor sunt prev6ute 2n anexa nr% ) la pre6enta 7otr.re/ precum i 2n reglementrile Ministerului :ntii 8ublice% :E#; UNE$ a )?a 8strarea dosarelor medicale $R!% 3, !oate ca6urile de cancer identi<icate ca re6ultat al expunerii 2n munca la un agent cancerigen sau mutagen trebuie raportate autoritii teritoriale de sntate publica% $R!% 3) 0,1 Lista prev6ut la art% )3 alin% 0,1 lit% c1 i dosarul medical prev6ut la art% )( alin% 0,1 trebuie pstrate cel puin =* de ani de la 2ncetarea expunerii% 0)1 +n ca6ul 2n care 2ntreprinderea isi 2ncetea6 activitatea/ anga@atorul trebuie sa predea autoritilor de sntate publica @udeene i a municipiului Cucureti documentele prev6ute la alin% 0,1% #$8% V 9ispo6iii <inale $R!% 33 0,1 8e ba6a in<ormaiilor disponibile privind agenii cancerigeni sau mutageni/ inclusiv a datelor tiini<ice i te7nice care exista/ precum i a deci6iilor #onsiliului Uniunii

Europene/ valorile limita/ g7idurile necesare 2n utili6are sau adaptarile prev6ute la art% 3' alin% 0)1 se stabilesc5elaborea6 de o comisie <ormat din repre6entani ai Ministerului :ntii 8ublice i ai Ministerului Muncii/ :olidaritii :ociale i "amiliei/ precum i din ali specialiti desemnai de acestea/ dup ca6% 0)1 #omisia prev6ut la alin% 0,1 isi elaborea6 propriul regulament de organi6are i <uncionare/ care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii/ solidaritii sociale i <amiliei i al ministrului sntii publice% 031 #omisia prev6ut la alin% 0,1/ c.nd considera necesar i 2n mod <undamentat/ poate propune instituiilor implicate i adoptarea altor dispo6iii direct conexe% $R!% 3= Valorile limita prev6ute la art% , alin% 031 i la art% ,,/ celelalte dispo6iii direct conexe/ precum i perioada speci<icat la art% ' pct% 3 sunt prev6ute 2n anexa nr% 3% $R!% 3' 0,1 $nexele nr% ,?3 <ac parte integrant din pre6enta 7otr.re% 0)1 $daptarile de natura strict te7nica ale anexelor nr% ,?3 se aproba prin ordin comun al ministrului muncii/ solidaritii sociale i <amiliei i al ministrului sntii publice% $R!% 3( Utili6arile pe care di<eritele instituii implicate le dau in<ormaiilor prev6ute la art% 3, se in la dispo6iia #omisiei Europene% $R!% 3& :tudiile e<ectuate 2n domeniu/ cu implicarea in<ormaiilor prev6ute la art% 3,/ precum i utili6arile prev6ute la art% 3( vor <i transmise Ministerului Muncii/ :olidaritii :ociale i "amiliei/ pentru a <i puse la dispo6iia #omisiei Europene/ la solicitarea acesteia% $R!% 3Ministerul Muncii/ :olidaritii :ociale i "amiliei aduce la cunostinta #omisiei Europene textul dispo6iiilor de drept intern adoptate 2n domeniul reglementat de pre6enta 7otr.re% $R!% 34 8re6enta 7otr.re intra 2n vigoare la data de , octombrie )**(% F 8re6enta 7otr.re transpune prevederile 9irectivei )**=53&5#E privind protecia lucrtorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munca 0a sasea directiva speci<ica 2n sensul art% ,( paragra<ul , din 9irectiva -4534,5#EE1/ publicat 2n Gurnalul O<icial al #omunitilor Europene 0GO#E1 nr% L ,'- din 3* aprilie )**=% 8R M?M N :!RU #$L N 8O8E:#U?!$R #E$NU

#ontrasemnea6A ??????????????? Ministrul muncii/ solidaritii sociale i <amiliei/ G7eorg7e Carbu Ministrul economiei i comerului/ #odrut oan :eres Ministrul mediului i gospodririi apelor/ :ul<ina Carbu Ministrul sntii publice/ G7eorg7e Eugen Nicolaescu Ministrul integrrii europene/ $nca 9aniela Coagiu Cucureti/ ,( august )**(% Nr% ,%*43% $NEH$ , ! 8UR 9E $GEN; cu aciune cancerigena sau mutagena $% Lista substanelor/ preparatelor i procedeelor care pot duce la apariia cancerului Iprev6ute la art% ' alin% 0,1 lit% c1 din 7otr.reJ ,% "abricarea auraminei )% Lucrri care implica expunerea la 7idrocarburi policiclice aromate pre6ente 2n <uningine/ gudron de crbune sau smoala de 7uila 3% Lucrri care implica expunerea la pulberi/ <umuri sau aerosoli re6ultai la pra@irea i electrora<inarea matelor de nic7el =% 8rocedeul de <abricare cu acid concentrat a alcoolului i6opropilic '% Lucrri care implica expunerea la pulberi de lemn de esenta tare% O lista a tipurilor de lemn de esenta tare exista 2n volumul () al monogra<iilor re<eritoare la evaluarea riscurilor de carcinogenitate la om/ intitulate DKood 9ust and "ormalde7LdeD ? D8ulbere de lemn i <ormalde7idaD/ publicate de #entrul nternaional de #ercetri asupra #ancerului/ LLon/ ,44'% C% $lte tipuri de aciune cancerigena $geni <i6iciA a1 radiatia solara 2n excesB b1 radiatii ioni6ante%

$NEH$ ) RE#OM$N9MR 8R$#! #E cu privire la supraveg7erea medical a lucrtorilor ,% Medicul de medicina muncii i5sau medicul cu competenta 2n medicina de 2ntreprindere/ responsabil cu supraveg7erea medical a lucrtorilor expusi la ageni cancerigeni sau mutageni/ trebuie sa cunoasc bine condiiile sau 2mpre@urrile expunerii <iecrui lucrator% )% :upraveg7erea medical a lucrtorilor trebuie asigurata 2n con<ormitate cu principiile i practicile medicinei munciiB aceasta trebuie sa cuprind cel puin urmtoarele msuriA a1 2nregistrarea antecedentelor medicale i pro<esionale ale <iecrui lucratorB b1 anamne6aB c1 dac este ca6ul/ supraveg7erea biologica/ precum i depistarea e<ectelor precoce i reversibile% :e pot decide i alte examene pentru <iecare lucrator care <ace obiectul unei supraveg7eri medicale/ av.ndu?se 2n vedere cele mai recente progrese 2n medicina muncii% $NEH$ 3 V$LOR L M !$ N$; ON$LE de expunere pro<esional pentru ageni cancerigeni 0prev6ute la art% 3= din 7otr.re1 $% V$LOR L M !$ $9M : C LE 9E EH8UNERE 8RO"E: ON$LM F!F NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOO OOOOOOPOOOOOOOQ R R R R Valori limita R RMsuri R R 9enumire RE NE#:F,1R#$:F)1 SOOOOOOOOOOPOOOOOOOOTObser? Rtran6i?R R R R R0mg5mc1F31R0ppm1F= Rvatii Rtorii R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOOUOOO OOOOOOUOOOOOOOT RCen6en R)**?&'3?&R&,?=3?)R 3/)'F'1 R ,F'1 RpieleF(1 R ? R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOOUOOO OOOOOOUOOOOOOOT R#lorura de vinil R)**?-3, R&'?*,?=R &/&&F'1 R 3F'1 R ? R ? R Rmonomer R R R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOOUOOO OOOOOOUOOOOOOOT

R8ulberi de lemn de R R R R R R R R esenta tare R ? R ? R'/**F'/F&1R ? R ? R ? R VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOWOOOOOOOWOOOOOOOOOOWOOOOOOOOWOOO OOOOOOWOOOOOOOX F:!F C% $L!E V$LOR L M !$ $9M : C LE 9E EH8UNERE 8RO"E: ON$LM 8EN!RU 8ULCER F!F NOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOQ RNr% R9enumirea substanei R Valoare limitaR Observaii R Rcrt%R R - ore R R SOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOT R ,% R#uart 0pulbere1 R */, mg5mc R"ractie respirabilaF&1R SOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOT R )% R#ristobalit 0pulbere1 R */*' mg5mc R"ractie respirabilaF&1R SOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOT R 3% R!ridimit 0pulbere1 R */*' mg5mc R"ractie respirabilaF&1R SOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOT R =% R$6best 0amestec de <ibre/ inclusivR*/, <ibra5cmc R"ractie respirabilaF&1R R Rcel care conine crisotil1 R R R R R0pulbere1 R R R SOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOT R '% RLana de sticla0pulbere1 R , <ibra5cmc R"ractie respirabilaF&1R SOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOT R (% RLana de roca 0pulbere1 R , <ibra5cmc R"ractie respirabilaF&1R SOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOT R &% RLana de <urnal 0pulbere1 R , <ibra5cmc R"ractie respirabilaF&1R SOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOT

R -% R"ibre de sticla pentru scopuri R , <ibra5cmc R"ractie respirabilaF&1R R Rspeciale R R R SOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOT R 4% RLemn 0esenta moale1 R ' mg5mc R"ractie total R SOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOT R,*% RLemn de cedru 0pulberi1 R */' mg5mc R"ractie total R VOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOX F:!F ??????????? F,1 E NE#:A nventarul european al produselor c7imice existente 0European nventorL o< Existing #7emical :ubstances1% F)1 #$:A numrul din #7emical $bstract :ervice F31 mg5mc Y miligrame pe metru cub de aer la )*Z# i ,*,/3 E8a 0&(* mm coloana de mercur1 F=1 ppm Y pri volumetrice pe milion/ 2n aer 0ml5mc1 F'1 Msurate sau calculate prin raportare la o perioada de re<erinta de - ore% F(1 8rin expunere este posibil ca la absorbtia 2n organism prin in7alare sa se adauge i o absorbie cutanata% F&1 "ractie respirabila 0in7alabila1A dac pulberile de lemn de esenta tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn/ valoarea limita se aplica tuturor pulberilor de lemn pre6ente 2n amestec% ????????????