Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLU1-NAPOCA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR


Masterat Bnci yi Pie(e de Capital, linia Inginerie Financiar
ANUL UNIVERSITAR 2012/2013
Semestrul IV
I. Informa(ii generale despre curs, seminar, lucrare practic sau laborator
Titlul disciplinei: PRACTIC INGINERIE FINANCIAR
Codul: EMF 384
Numrul de credite: 9
Locul de desfyurare: Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor
Programarea n orar a activit(ilor: Conform orarului afiat la sediul facultii.
II. Informa(ii despre titularul de curs, seminar, lucrare practic sau laborator
Numele yi prenumele Titlul ytiin(ific Adresa de e-mail Ore de audien(
Horia TULAI Conf. univ.dr. orea.tulai!econ.u""clu#.ro $ ore s%tm&nal
III. Descrierea disciplinei:
Obiectivele cursului/disciplinei:
'ractica se desfoar (n societi de administrare a fondurilor de investiii) societi de servicii de investiii financiare.
*"iectivul %racticii (l constituie+
,nsuirea mecanismelor i o%eraiunilor oferite com%aniilor de %iaa de ca%ital ca alternativ de finanare)
avanta#ele cotrii la "urs-
Familiari.area masteran.ilor cu %ro"lematica anali.ei "ursiere) a o"li/aiilor de ra%ortare i %u"licitate
ale com%aniilor listate la "urs-
Fundamentarea "a.ei tiinifice a masteran.ilor %entru formarea unui raionament %rofesional autentic (n
sfera coninutului i im%lementrii /uvernanei cor%orative.
Con(inutul disciplinei - Programa analitic:
1. Prezentarea societii de administrare a investiiilor/societii de servicii de investiii
financiare (statut i contract de societate- structura acionariatului- or/ani.are %e com%artimente
funcionale) teritorial) cota de %ia deinut0.
2. Situaia financiar: "ilan) cont de %rofit i %ierdere- ca%ital.
3. Politica investiional pe piaa financiar: structura %ortofoliilor deinute) %olitica de alocare a
ca%italului) metode i tenici de anali. "ursier folosite) "a.e de date utili.ate.
4. Produse i servicii oferite investitorilor: activiti derulate) tarife i comisioane.
. !ooperare cu instituiile pieei i cu societi similare: cadrul de re/lementare) o"li/aii de
ra%ortare i %u"licitate.
Competen(ele dobndite prin absolvirea disciplinei+
1asteran.ii vor do"&ndi du% %arcur/erea acestei disci%line urmtoarele com%etene+
A"ilitatea de a ela"ora i inter%reta re.ultatele unei anali.e de %ia a com%aniilor listate) utili.&nd instrumentele
anali.ei tenice i fundamentale-
Cunoaterea i ca%acitatea de a utili.a instrumentele) tenicile i metodele de /estionare a riscurilor s%ecifice
investiiilor financiare i non2financiare-
Ca%acitatea de a (ntomi un %lan i o strate/ie vi.&nd recur/erea la mecanismele i %rodusele %ieei de ca%ital ca
alternativ de finanare-
Ca%acitatea de a (nele/e) (ntocmi i im%lementa cerinele /uvernanei cor%orative) (n vederea ma3imi.rii averii
acionarilor.
'ractica este inclus (n %lanul de (nvm&nt %entru a asi/ura do"&ndirea din %artea studenilor masteran.i a de%rinderilor
necesare (nele/erii i o%errii cu as%ectele %ractice i care s2i forme.e (n %rofesiile de+ analist financiar) trader)
consultant (n investiii.
IV. Bibliografia obligatorie:
Tulai Horia) Piee financiare, Casa Crii de tiin) Clu#24a%oca) $556
(Modalit(i de accesare - 7i"lioteca F8EGA) 7i"lioteca Central Universitar 9Lucian 7la/a: Clu#24a%oca0
V. Modul de evaluare:
Evaluarea %racticii se va face cu note (n funcie de coninutului dosarului de %ractic) modul de susinere i a a%recierilor
fcute de re%re.entanii societii de administrare a investiiilor; societii de servicii de investiii financiare.
VI. Detalii organizatorice, gestionarea situa(iilor excep(ionale:
1asteran.ii sunt solicitai s (ntocmeasc c&te un %roiect %e disci%lin conform %ro/ramei de mai sus i s le %redea la
Catedra de Finane la datele ce vor fi anunate (n fiecare an universitar.
Director de departament, Responsabil practic:
Prof.dr. Cristina CIUMA Conf. univ. dr. Horia TULAI
<