Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru Cls a VII-a (Paralelograme particulare)

1.Aflati perimetrul unui patrat cu lungimea laturii egala cu 12 cm 2.Dreptunghiul ABCD are AC=15 cm.Aflati lungimea diagonalei BD. 3.Un unghi al unui paralelogram are .Sa se afle celelalte unghiuri ale paralelogramului.

4. erimetrul unui dreptunghi este de 34 cm!iar una din laturile sale este de " cm.Sa se afle lungimea celeilalte laturi. 5.Aflati masurile unghiurilor paralelogramului ABCD stiind ca m#$A%=3&' . ).Un dreptunghi are perimetrul egal cu *)!+ cm.Stiind ca lungimea este de 3 ori mai mare decat latimea determinate dimensiunile dreptunghiului. *.,ie rom-ul ABCD cu m#$BAD%= rom-ului. +.Un patrat are perimetrul egal cu 32 dm. a%Calculati lungimea laturii patratului. -%Calculati perimetrul unui dreptunghi ce are latimea egala cu latura patratului si lungimea cu 2!4 dm mai mare decat latimea. "..n paralelogramul ABCD m#$C%= !BD BC!AB=+cm si / mi0locul laturii AB. si AB=* cm.Aflati lungimea diagonalei BD si perimetrul si m#$B%=2&(

a%Calculati perimetrul paralelogramului. -%Determinati masura unghiului /DC. c%Demonstrati ca /C=DB. 11..n dreptunghiul ABCD se notea2a cu / si 3 mi0loacele laturilor 4AB5 si respecti6e 4DC5 si cu 789=/C 3B si 7 9=A3 D/.Sa se arate ca /83 este rom-.