Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 ro!ramul de studiu " Cali#icarea Universitatea Babe Bo!"ai Fa#$!tatea de tiin%e E#onomi#e i &esti$nea A'a#eri!or Finan%e Finan%e (asterat B)n#i i Pie%e de Capita! * E#onomist

+. Date despre dis#ip!in) 2.1 Denumirea disciplinei 2.2 $itularul activitilor de curs 2.3 $itularul activitilor de seminar 2.4 %nul de studiu II 2.5 &emestrul

Stagi$ de #er#etare * do#$mentare i preg)tire a diserta%iei Pro'.dr. Ioan ,ren#a Pro'.dr. Ioan ,ren#a II 2.6. $ipul de evaluare EC 2.' (e!imul disciplinei

-b

.. ,imp$! tota! estimat )ore pe semestru al activitilor didactice* 3.1 +umr de ore pe sptmn . Din care, 3.2 curs 3.3 seminar"la.orator 3.4 $otal ore din planul de nvmnt ./ Din care, 3.5 curs 3.6 seminar"la.orator Distri.uia #ondului de timp, &tudiul dup manual0 suport de curs0 .i.lio!ra#ie 1i notie Documentare suplimentar n .i.liotec0 pe plat#ormele electronice de specialitate 1i pe teren re!tire seminarii"la.oratoare0 teme0 re#erate0 porto#olii 1i eseuri $utoriat 23aminri %lte activiti, .................. 3.' $otal ore studiu individual 131 3.4 $otal ore pe semestru 3.5 +umrul de credite ++2 3

. ./ /re 01 /1 02 0+ .

0. Pre#ondi%ii )acolo unde este ca6ul* 4.1 de curriculum 7nsu1irea corect a cuno1tinelor predate la disciplinele de specialitate a#erente pro!ramului masteral urmat. 4.2 de competene % demonstrat de-a lun!ul pro!ramului masteral c 1i-a nsu1it urmtoarele competene, Capacitatea de a evalua teoretic 1i cantitativ pro.leme speci#ice domeniului .ancar 1i al pieelor de capital 1i de6voltarea capacitilor de investi!are speci#ice cercetrii 1tiini#ice8 De6voltarea capacitilor de ale!ere a metodei speci#ice de anali6 cantitativ 1i calitativ a #enomenelor din domeniul .ancar 1i al pieelor de capital.

2. Condi%ii )acolo unde este ca6ul* 5.1 De des#1urare a cursului 5.2 De des#1urare a seminarului"la.oratorului

N$ e #a4$!. Con#orm planului de nvmnt disciplina nu presupune seminarii0 ci la.oratoare care se des#1oar su. #orma ntlnirilor ntre student 1i ndrumtorul lucrrii de disertaie. 2ste pre#era.il ca aceste consultri s se des#1oare n sli cu aparatur in#ormatic0 cu acces la internet0 .a6e de date academice 1i avnd instalate ct mai multe so#turi de specialitate )29I2:&0 (0 (%$&0 & &&0 etc.* pentru a rspunde nevoilor etero!ene ale studenilor.

/. Competen%e!e spe#i'i#e a#$m$!ate

&ta!iul de cercetare are rol n de6voltarea urmtoarelor competene pro#esionale asociate pro!ramului masteral ; C, - Cunoa1terea apro#undat a principiilor 1i te<nicilor utili6ate n domeniul mana!ementului riscurilor .ancare 1i a pieelor de capital 8 Competen%e pro'esiona!e =tili6area metodolo!iilor statistico-matematice n vederea evalurii 1i previ6iunii riscurilor .ancare n conte3tul apariiei unor situaii e3treme 1i neprev6ute pe pia 2valuarea per#ormanei te<nicilor de !estiune a riscurilor .ancare 1i ale pieelor de capital prin simularea a di#erite scenarii privind impactul unor #actori adver1i asupra acestora0 n vederea #undametrii unor direcii de aciune n situaii neprev6ute 9alori#icarea creativ a metodolo!iilor interdisciplinare de evaluare a riscurilor .ancare n vederea propunerii de noi a.ordri privind suprave!<erea prudenial a sectorului .ancar 1i al pieei de capital8

%.ilitatea de a utili6a so#turile de specialitate n scopul !estiunii .a6elor de date 1i al #undamentrii deci6iilor mana!eriale speci#ice instituiilor de pro#il8 &ta!iul de cercetare are rol n de6voltarea urmtoarelor competene transversale asociate pro!ramului masteral ; C, > %plicarea principiilor0 normelor 1i valorilor eticii pro#esionale n cadrul propriei strate!ii de munc ri!uroas0 e#icient 1i responsa.il > Identi#icarea rolurilor 1i responsa.ilitilor ntr-o ec<ip plurispeciali6at 1i aplicarea de te<nici de relaionare 1i munc e#icient n cadrul ec<ipei > Identi#icarea oportunitilor de #ormare continu 1i valori#icarea e#icient a resurselor 1i te<nicilor de nvare pentru propria de6voltare > %plicarea doctrinei si deontolo!iei pro#esionale in e3ecutarea unor sarcini comple3e0 interdisciplinare8 &ta!iul de cercetare are rol 1i n de6voltarea urmtoarelor competene adiionale, > > > Familiari6area masteran6ilor cu etapele 1i strate!iile cercetrii 1tiini#ice economice0 cu anali6a raional a #enomenelor 1i proceselor economice0 cre1terea competitivitii 1i calitii activitilor academice 1i a proiectelor 1tiini#ice8 7nsu1irea 1i de6voltarea a.ilitilor ela.orrii de lucrri 1tiini#ice pu.lica.ile0 susinerii lucrrii de masterat 1i do.ndirea celor necesare pentru continuarea pre!tirii prin studii doctorale8 Cunoa1terea sistemelor .i.lio!ra#ice 1i de accesarea a datelor din reelele naionale 1i internaionale.

5. -bie#tive!e dis#ip!inei )reie1ind din !rila competenelor acumulate* '.1 /.iectivul !eneral al disciplinei '.2 /.iectivele speci#ice Capacitatea studenilor de a e#ectua munc independent de documentare-cercetare 1i de a !enera anali6e 1i conclu6ii cu caracter de ori!inalitate n domeniul pieelor de capital 1i a sectorului .ancar %le!erea adecvat 1i aplicarea corect a te<nicilor cantitative nsu1ite pe parcursul masterului ; C. Capacitatea studenilor de a anali6a0 prelucra 1i interpreta date #inanciare utili6nd so#turi speci#ice statisticii 1i econometriei. Capacitatea de a tra!e conclu6ii 1i de a lua deci6ii pe .a6a re6ultatelor anali6elor statistico-econometrice0 n concordan cu teoria economic a#erent domeniului #inanciar de interes. Cunoa1terea de ctre studeni a normelor 1i e3i!enelor n cercetarea 1tiini#ic economic contemporan. Capacitatea studenilor de a armoni6a cercetarea 1tiini#ic proprie la e3i!enele europene 1i internaionale.

6. Con%in$t$ri 4.1 Curs N$ e #a4$!. ;i.lio!ra#ie,

Competen%e transversa!e

?etode de predare N$ e #a4$!.

/.servaii N$ e #a4$!.

N$ e #a4$!. 4.2 &eminar " la.orator &ta.ilirea universului tematic al lucrrilor 1tiini#ice.

&tudiul literaturii academice de specialitate recomandate de ctre ndrumtorul 1tiini#ic, n #uncie de tema de cercetare aleas de student. &tudiul literaturii academice de specialitate considerat relevant de ctre student0 n #uncie de tema de cercetare aleas. Identi#icarea tipurilor de date necesare0 identi#icarea surselor acestor date0 cunoa1terea .a6elor de date e3istente sau colectarea datelor necesare.

Derivarea principalelor anali6e 1i re6ultate ale cercetrii. (edactarea propriu-6is a lucrrilor 1tiini#ice.

re!tirea pre6entrilor pentru susinerea pu.lic a disertaiilor.

?etode de predare Discuii ale ndrumtorului cu studenii0 pre6entarea #ormelor de documentare 1i ela.orarea lucrrilor 1tiini#ice0 seminarii aplicative n .i.liotec. Discuii ale ndrumtorului cu studenii pe tema te3telor 1i .i.lio!ra#iei indicate0 pre6entarea #ormelor de documentare 1i ela.orare a lucrrilor 1tiini#ice0 seminarii aplicative n .i.liotec. Discuii ale ndrumtorului cu studenii privind sursele de date0 utili6area te3telor 1i a .i.lio!ra#iei indicate0 pre6entarea #ormelor de documentare 1i ela.orare a lucrrilor 1tiini#ice0 seminarii aplicative n .i.liotec. Discuii ale ndrumtorului cu studenii despre, -pro.leme punctuale ntmpinate de cei din urm n derivarea re6ultatelor8 -normele de redactare ast#el nct s se respecte e3i!enele europene 1i internaionale ale cercetrii 1tiini#ice8 -maniera de a se pune n eviden caracterul ori!inal al unor anali6e 1i conclu6ii. Discuii ale ndrumtorului cu studenii despre, -coninutul pre6entrii8 -or!ani6area timpului de pre6entare. &imulri ale susinerii pu.lice a lucrrilor 1tiini#ice.

.servaii 1 seminar " la.orator

3 seminarii " la.oratoare

3 seminarii " la.oratoare

3 seminarii " la.oratoare

2 seminarii " la.oratoare

;i.lio!ra#ie, e ln! .i.lio!ra#ia recomandat de ctre ndrumtorul 1tiini#ic sau cea considerat relevant de ctre student0 n #uncie de tema de cercetare aleas0 studentul tre.uie s ai. n vedere 1i literatura ce repre6int un !<id asupra modului de ela.orare 1i pre6entare a unei lucrri 1tiini#ice, C<elcea0 &eptimiu0 Cum redactm o lucrare de licen0 o te6 de doctorat0 un articol 1tiini#ic n domeniul 1tiinelor socioumane0 ;ucure1ti0 comunicare.ro0 2@@'. Constantinescu0 +.+.0 ro.leme ale metodolo!iei de cercetare n 1tiina economic0 ;ucure1ti0 2d. 2conomic0 1554 )sau ediii mai noi*. Florescu0 &tela ?ar!areta0 ?ana!ementul cercetrii 1tiini#ice0 ;ucure1ti0 2d. %&20 2@@6. Aumperdean0 Ioan0 ?ati10 Dumitru0 ?usta0 (6van0 B<id privind ela.orarea 1i pre6entarea lucrrile de licen 1i disertaie0 CCC.econ.u..cluD.ro"in#ormaii...F&2B%.pd#.

opescu0 Constantin0 Ciucur0 Dumitru0 (.oac0 B<eor!<e0 Iovan0 Daniela0 ?etodolo!ia cercetrii 1tiini#ice economice0 ;ucure1ti0 2d. %&20 2@@6. Eai0 Dumitru0 &palan6ani0 %lin0 Cercetarea n economie 1i mana!ement. (epere epistemolo!ice 1i metodolo!ice0 ;ucure1ti0 2d. 2conomic0 2@@6.

3. Coroborarea #on%in$t$ri!or dis#ip!inei #$ atept)ri!e repre4entan%i!or #om$nit)%ii epistemi#e7 aso#ia%ii!or pro'esiona!e i anga8atori repre4entativi din domeni$! a'erent program$!$i Disciplina asi!ur universul metodolo!ic pentru studeni n vederea pre!tirii 1i susinerii lucrrilor de disertaie. 7n perspectiv repre6int punctul de pornire pentru cei care doresc s se implice n studiile doctorale0 n cercetarea 1tiini#ic avansat0 n cunoa1terea literaturii metodolo!ice pentru ela.orarea unor studii0 rapoarte0 lucrrii0 sinte6e 1tiini#ice0 asi!urnd competente necesare mediului pu.lic 1i privat din (omnia 1i =niunea 2uropean. Desc<ide calea pentru cercetarea 1tiini#ic individual 1i n ec<ip0 pentru #ormarea 1i implicarea capitalului uman n munca 1tiini#ic instituionali6at. 11. Eva!$are $ip activitate 1@.4 Curs 1@.5 &eminar"la.orator

1@.1 Criterii de evaluare N$ e #a4$!. Capacitatea de a sinteti6a re6ultatele literaturii economice relevante pentru tema 1tiini#ic aleas. Capacitatea de a identi#ica ntre.ri desc<ise pe tema aleas. %.ilitatea de a identi#ica0 colecta 1i or!ani6a datele necesare pentru a putea rspunde ntre.rilor 1tiini#ice #ormulate. Capacitatea de a aplica adecvat noiunile0 conceptele0 te<nicile predate la principalele materii ale masterului pentru a re6olva pro.lemele 1i ntre.rile de natur #inanciar-economic identi#icate. %.ilitatea de a utili6a n acela1i scop so#turile speciali6ate pe prelucrri statistico-econometrice. Capacitatea de a tra!e conclu6ii 1i de a lua deci6ii pe .a6a re6ultatelor anali6elor0 n con#ormitate cu teoria economic 1i #inanciar. %.ilitatea de a redacta lucrarea 1tiini#ic con#orm e3i!enelor europene 1i internaionale n cercetarea economic contemporan0 demonstrnd utili6area adecvat a te3telor 1i .i.lio!ra#iei indicate 1i accentund re6ultatele 1i conclu6iile cu caracter ori!inal. %.ilitatea de a pre6enta e#icient 1i convin!tor re6ultatele lucrrii 1tiini#ice.

1@.2 metode de evaluare N$ e #a4$!. &tudenii vor preda0 la date #i3ate de ctre ndrumtor0 capitole 1i versiuni intermediare ale lucrrilor de disertaie0 dup cum urmea6, - / recen6ie " anali6 a literaturii relevante pentru tema aleas8 - Descrierea e3tins a datelor e3istente sau colectate necesare studiului8 - / pre6entare scris a principalelor anali6e0 re6ultate 1i conclu6ii0 accentundu-le pe cele cu caracter ori!inal8 - =n dra#t al ntre!ii lucrri 1tiini#ice. %cestea vor #i evaluate de ctre ndrumtor con#orm criteriilor menionate. 7n plus0 cu oca6ia simulrii susinerii pu.lice0 ndrumtorul poate evalua ar!umentaia 1i pre6entarea din cadrul seminarului.

1@.3 ondere din nota #inal N$ e #a4$!. 1@@F

1@.6 &tandard minim de per#orman Abilitatea de a selecta lucrri ale literaturii de specialitate relevante pentru tema de cercetare aleas i de a valorifica eficient sursele bibliografice de profil. Abilitatea de a elabora o schem logic pentru demersul tiinific ntreprins, de a structura i dimensiona corespunztor lucrarea elaborat, de a redacta clar i concis textul acesteia. Abilitatea de a identifica, colecta i organiza corespunztor datele necesare studiului ntreprins, de a recurge la soluii statistico-econometrice adecvate i a folosi softuri specializate n prelucrarea acestora. Capacitatea de a formula concluzii pariale i finale i de a furniza soluii , n baza studiului ntreprins, de rezolvare a unor probleme specifice domeniului cercetat, de perfecionare a mecanismelor specifice economiei bazate pe competiie. Data completrii 15.@3.2@13 &emntura titularului de curs .... ro#.dr. Ioan $renca............. &emntura titularului de seminar ........ ro#.dr. Ioan $renca................. &emntura directorului de departament G ro#.dr. Cristina Ciuma1......

Data avi6rii n departament 21.@3.2@13