Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE FINANE Anul univer i!

"r #$%#&#$%' Se(e !rul #

PROGRAMA ANALITIC) Di *i+lin", INGINERIE FINANCIAR) M" !er"!, BANCI SI PIEE DE CAPITAL Cap. 1. CEREREA I OFERTA DE CAPITAL 1.1. Participanii pe piaa primar de capital 1.2. Factorii care infl enea! cererea "i oferta de capital 1.#. Comportament l in$e%tiional &n Rom'nia Cap. 2. PLA(AREA )ALORILOR *O+ILIARE 2.1. Oferta p ,lic de $'n!are 2.2. Oferta p ,lic de c mprare 2.#. Pla%ament l pri$at Cap. #. I-TROD.CEREA )ALORILOR *O+ILIARE LA COTARE #.1. A$anta/ele li%trii nei companii la , r% #.2. Cod l de 0 $ernan corporati$ #.#. 1n%crierea la cota , r%ei #.2. Te3nicile de cotare Cap. 2. 4E(TIO-AREA PATRI*O-I.L.I 5 O )I6I.-E 4LO+AL7 2.1. Cicl l de $ia "i proce% l de economi%ire 2.2. *% rarea renta,ilitii "i ri%c l i acti$elor patrimoniale 2.#. Opi nea pentr ri%c "i %i0 ran &n pla%area economiilor Cap. 8. PLA(A*E-TELE DE CAPITAL 8.1. Pla%amentele 9 o,iecti$e "i principii 0enerale 8.2. Pla%amentele &n $alori mo,iliare 8.#. Pla%amentele ,ancare 8.2. A%i0 rrile de $ia 8.8. In$e%tiiile imo,iliare 8.:. Alte po%i,ile pla%amente Cap. :. A(PECTE ;.RIDICE I FI(CALE ALE 4E(TIO-7RII PATRI*O-I.L.I -.1. Re0im l proprietii "i tran%miterea a$erii :.2. Re0im l fi%cal al patrimoni l i "i $enit rilor Cap. <. O *ETODOLO4IE 4LO+AL7 DE PLA(ARE A ECO-O*IILOR <.1. (trate0ia de pla%ament &n f ncie de cicl rile de $ia ale patrimoni l i <.2. A%pecte metodolo0ice ale admini%trrii 0lo,ale a patrimoni l i BIBLIOGRAFIA, 1. An03elac3e 4.= + r%a "i piaa e>tra, r%ier= Ed. Economic= + c re"ti= 2??1. 2. +a%no C.= Dardac -.= Prod %e= co%t ri "i performane ,ancare= Ed. Economic= + c re"ti= 2???. #. +/ene%c T.= A+C , r%ier= Ed. Polirom= Ia"i= 2??2. 2. Cio,an 43.= + r%ele de $alori "i tran!aciile la , r%= Ed. Economic= + c re"ti= 1@@<.

8. Ci ma" C.= Economia a%i0 rrilor= Ed. Ca%a Crii de tiin= Cl / 5 -apoca= 2??#. :. Condor I.= Drept fi%cal "i financiar= Ed. Tri, na Economic= + c re"ti= 1@@:. <. Ft (.= Piaa rom'nea%c de capital= Ed. )o>= + c re"ti= 1@@A. A. (tanc I.= Finane 5 teoria pieelor financiare= Ed. Economic= + c re"ti= 1@@<. @. T lai B.= Pla%amente de capital= Ed. Ca%a Cartii de (tiinta= Cl /9-.= 2??#. 1?. T lai B.= Piete financiare= Ed. Ca%a Cartii de (tiinta= Cl /9-.= 2??2. MODUL DE EVALUARE A CUNOTINELOR, 9 aprecieri &n timp l de%f" rrii %eminariilor pe ,a!a nor %t dii de ca!C 9 pro,a %cri% &n %e%i nea de e>amene.

Dire*!.r /e /e+"r!"(en!0 Pr.12univ2/r2 Cri !in" CIUMA Ti!ul"r /e /i *i+lin"0 C.n12univ2/r2 3.ri" TULAI