Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE MARKETING DISCIPLINA: STRATEGII DE MARKETING FINANCIAR Spec

!" #!$e! %e &!'(e$!(: Strategii i politici de marketing anul I Bnci i piee de capital anul II Finane corporative asigurri ) anul II PROGRAMA ANALITIC* an universitar 2012-2013 1. 2. 3. (. ). ,. -. .. 1. 10. 11. 12. 13. 1(. 1). 1,. 1-. 1.. 11. 20. 21. 22. 23. 2(. 2). 2,. 2-. 2.. 21. 30. olul marketingului !n activitatea "inanciar-#ancar. $ia%a #ancar !n om&nia i interac%iunea cu activitatea de marketing. 'endin%e ale mediului de marketing !n s"era "inanciar-#ancar. $articularit%i ale pie%ei produselor i serviciilor #ancare. *nali+a comportamentului concuren%ial !n sectorul "inanciar-#ancar. *nali+a comportamentului clientului !n segmentul retail. *nali+a comportamentului clientului !n segmentul corporate. /oordonatele particulare ale mi0ului de marketing "inanciar-#ancar. $olitica de produs !n marketingul "inanciar-#ancar. 2e+voltarea produselor i serviciilor "inanciar-#ancare. $olitica de pre% !n marketingul "inanciar-#ancar. 2istri#u%ia produselor i serviciilor "inanciar-#ancare. /anale tradi%ionale de distri#u%ie vs. canale moderne de distri#u%ie. /i de gestionare a posi#ilelor con"licte. $lani"icarea campaniilor promo%ionale !n marketingul "inanciar #ancar. $articularit%i !n pu#licitatea "inanciar-#ancar. 3&n+rile promo%ionale !n s"era serviciilor "inanciar-#ancare. Importan%a rela%iilor pu#lice !n domeniul "inanciar-#ancar. Sponsori+area i impactul acesteia asupra imaginii institu%iei "inanciar-#ancare. 3&n+area produselor i serviciilor "inanciar-#ancare. 4arketingul direct !n sectorul "inanciar-#ancar. Integrarea politicilor de comunicare cu misiunea i o#iectivele institu%iei "inanciar-#ancare. Sistemul de marketing intern !n sectorul "inanciar #ancar. Func%ii integrate de marketing pentru personalul "ront-o""ice i #ack-o""ice. Importan%a componentelor 5procese6 i 5premise "i+ice6 !n mi0ul de marketing #ancar. /oordonatele conceptului de calitate !n s"era produselor i serviciilor "inanciar-#ancare. Strategia i planul de marketing "inanciar #ancar. Implementarea plani"icrii strategice de marketing. 4arketing strategic integrat la nivelul centralei "inanciar-#ancare 4arketing strategic la nivelul re%elei teritoriale. *uditul activit%ii de marketing "inanciar-#ancar.

BIBLIOGRAFIE: 1. /etina Iuliana - Marketing financiar-bancar, 7ditura 7conomic8 Bucureti8 200). 2. 7nne9 /:ristine8 ;rig:t 4ike8 ;atkins 'revor - Marketing Financial Services8 Butter9ort: <einemann8 =0"ord8 2000. 3. =do#escu 7manuel - Marketing bancar intern i internaional8 7ditura *conda8 Bucureti8 1111. (. =lteanu 3aleric - Marketing financiar bancar, 7ditura 7comar8 Bucureti8 200). D $ec(+$ %e %ep!$(!&e,($ro".univ.dr. Ioan $>?I*@ T (."!$ %e % 'c p" ,/>ect.univ.dr. /osmin 3oicu AIS'=