Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a-VII-a / 1 ora pe saptamana

Curs optional: Istoria si Traditiile Rromilor

Argument: cunoastere istoriei, obiceiurilor si trditiile rromilor in vederea integrarii lor in comunitatea locala si la nivel national; Intelegerea evolutiei oricarei societati umane dezvoltate din orice timp si din orice loc in cadrul istoriei universale; dezvoltarea spiritului critic si de respect pentru valorile oricarui grup etnic de pe teritoriul romanesc. Obiectiective de referinta sa recunoasca termenii specifici istoriei si civilizatiei rrome; sa descrie evenimente si personalitati ale istoriei rrome; sa identifice surse pe baza carora se poate reconstitui trecutul comunitatii rrome; sa evalueze si sa argumenteze continutul unor documente sau evenimente privind convietuirea interculturala; sa interpreteze experiente pozitive si negative rezultate din contactul cu diferite comuntati etnice. Continuturi: I. Istoria Rromilor: 1. Originea si migratia rromilor spre uropa !. "rimele atestari documentare ale prezentei rromilor in spatiul Carpato #anubiano-"ontic $. %tatul social-economic si politic al comunitatilor de rromi in evul mediu &. #e la robie la emancipare in uropa moderna '. xterminarea rromilor in timpul regimului antonescian (. )romii in perioada regimului comunist *. #repturile si libertatile comunitatiilor rrome dobandite dupa 1+,+ in )omania

II.

Traditiile rromilor 1. !. $. &. '. #reptul comunitar si -ustitia cutumiara .amilia traditionala si casatoria Credinte si practice religioase lemente de folclor rrom "ersonalitati rrome in cultura romaneasca

Activitati de invatare: studierea unor biografii ale marilor personalitati de etnie rroma si a influentei lor asupra evolutiei societatii romanesti; interpretarea documentelor scrise si a marturiilor muzeografice; recunoasterea si comentarea unor imagini fotografice-document; sc/itarea biografiei celei mai vec/i familii din comunitatea etnica locala; comentarea unor fapte, atitudini, comportamente si abordarea lor critica; organizarea unor activitati bazate pe -ocuri de rol sau prezentarea unor impresii legate de experienta traita; dialog cu invitati din generatia varstnica. Evaluare: probe orale, scrise; eseu structurat; portofolilul. Bibliografie: 0c/im, V., Tiganii in istoria Romaniei, 1ucuresti2 ditura nciclopedica, 1++,. Acte judiciare din Tara Romaneasca.1775-1781, 1ucuresti2 ditura 0cademiei, 1+*$. C/elcea, Ion, Tiganii din Romania. Monografie etnografica, 1ucuresti2 Imprimeria Institutului %tatistic, 1++&. Codul Callimach. ditie critica, 1ucuresti2 Imprimeria Institutului %tatistic, 1++&. Costac/el, V.; "anaitescu, ". ".; Cazacu, 0., iata feudala in Tara Romaneasca si Moldo!a "sec. #I -# II$, 1ucuresti2 ditura %tiintifica, 1+'*. #an, #imitrie, Tiganii din %uco!ina, Cernauti, 1,+!. tves, .ilip, Rromii & un neam indian, d. #estin, !333. 4rigore, #elia, Curs de antro'ologie si folclor, 1ucuresti2 C) #I%, !331. Itu, 5ircea si 5oleanu, 6ulieta, Cultura si Civilizatie Indiana, 1ucuresti2 C) #I%, !331. 7ogalniceanu, 5i/ail. (chita des're tigani 8traducere 4. 4/ibanescu9, Iasi, 1+33. )egiuirea Caragea. ditie critica, 1ucuresti2 ditura 0cademiei, 1+''. "ascu, %tefan 8coordonator9, Atlas istoric, 1ucuresti2 ditura #idactica si "edagocica, 1+*1. "ascu, Vasile, Atlas istoric didactic, 1ucuresti2 ditura Clio :ova, 1++,.

"etre, 5atei si Ionescu, Vasile* Rromii in istoria Romaniei. Antologie si +i+liografie* !33!. "otra, 4eorge, Contri+utiuni la istoricul tiganilor din Romania, 1ucuresti2 5i/ai #ascal ditor, !33!. ,ra!ilniceasca Condica. 1*,3. ditie critica, 1ucuresti, 1+'*. )ezac/evici, Constantin, -nciclo'edia domnilor romani, 1ucuresti2 ditura nciclopedica,l !331. Ro+ia rromilor in Tarile Romane. Tara Romaneasca, ditura Centrului )romilor pentru politici publice ;0ven 0mentza<, 1ucuresti, !331. Ro+ia tiganilor in Tarile Romane. Moldo!a. )romii in )omania = studii si documente istorice, 1ucuresti2 ditura Centrului rromilor pentru politici publice ;0ven 0mentza<, !333.

"rofesor, CIOC I>?I0:0