Sunteți pe pagina 1din 3

SPECIALITATEA: IGIENA-SANATATE PUBLICAI. (A) IGIENA MEDIULUII. Igiena aerului:1. Compozitia chimica a aerului si actiunea sa asupra organismului2.

Poluarea aerului si actiunea sa asupra organismului si sanatatii3. Contaminarea aerului si actiunea sa asupra organismului4. Clima si actiunea sa asupra sanatatii5. Factotii meteorologic iII. Igiena apei1. Nevoile de apa ale individului si colectivitatilor2. Patologia infectioasa produsa prin apa3. Patologia neinfectioasa produsa prin apa4. Conditiile sanitare de potabilitate ale apei5. Conditiile bacteriologice6. Conditiile sanitare ale aprovizionarii cu apa III. Igiena solului1. Structura mecanica si proprietatile fizice ale solului si relatia lor cu sanatatea2. Compozitia chimica a solului si influenta asupra sanatatii3. Asanarea solului4. Indepartarea igienica a rezidiilor solide5. Indepartarea igienica a rezidiilor lichideIV. Igiena radiatiilor1. Radiatiile ionizante2. Radiatiile neionizanteV. Igiena habitatului1. Igiena locuintei2. Igiena localitatilorII (B) IGIE

III. Igiena unitatilor cu profil alimentar 1. Amplasarea unitatilor2. Prevederi in constructii3. Dotarea cu utilaje4. Functionarea unitatilor alimentare5. Igiena personaluluiIII. (C) IGIENA COPIILOR SI TINERILOR I. Dezvoltarea fizica a copiilor si tinerilorII. Igiena copiilor de varsta 0-3 ani1. Caracteristicile anatomo-fiziologice ale copilului mic2. Dezvoltarea neuropsihica a copiilor de 0-3 ani3. Structura si continutul regimului zilnic al copiilor 0-3 ani4. Cerintele igienico-sanitare ale creseiIII. Igiena copiilor de varsta 3-6 (7) ani1. Dezvoltarea fizica si neuropsihica a copiilor de 3-6 (7) ani2. Igiena procesului instructiv-educativIV. Igiena copiilor de varsta scolara1. Dezvoltarea fizica si neuropsihica in perioada 6 (7) - 18 ani2. Igiena activitatii scolare3. Cerintele igienice in unitatile scolareV. Prevenirea si combaterea bolilor transmisibile in institutiile pentru copiiIV. (D). CONDITIILE IGIENICO-SANITARE DIN INSTITUTIILE DEINVATAMANTSIINFLUENTALORASUPRASTARIIDESANATATE AELEVILOR SI A RANDAMENTULUI SCOLAR 1. Terenul constructiilor scolare2. Amplasarea cladirilor scolare3. Orientarea cladirii scolare4. Iluminatul salilor de clasa5. Cubajul de aer din clasa6. Temperatura interioara in clase si in scoala7. Mobilierul scolar8. Laboratoarele scolareINTOCMIREA RATIONALA A ORARELOR SCOLARE, MIJLOC DEPREVENIRE A SURMENAJULUI LA SCOLARI1. Curbele diurne, saptamanale, simestriale si anuale2. Alcatuirea orarului pe criterii igienice3. Igiena examenelorOBOSEALA SCOLARA1. Cauze care tin de elev2. Cauze care tin de cadrul didactic3. Cauze care tin de cadrul organizatoric si administrativ al scoliiPREVENIREA BOLILOR INFECTIOASE IN SCOLI TUTUNUL, ALCOOLUL SICAFEAUA - FACTORI NOCIVI ASUPRA STARII DE SANATATE ASCOLARULUITUTUNUL1. Ce se intampla cand inspiram fum de tigara? 16 a) Efectele negative de scurta duratab) Efectele negative de lunga durata2. Decizia cu privire la fumat3. Informatii pentru parinti si educatoriALCOOLUL1. Efectele alcoolului asupra organismuluia) Asupra stomacului si intestinelorb) Asupra ficatuluic) Asupra creieruluid) Asupra musculaturii2. Nivelul de alcool in sange (alcoolemia)3. Efectele de

scurta durata ale consumului de alcool4. Efectele de lunga durata ale consumului de alcool5. Stadiile consumului de alcool si alte droguria) Stadiul experimentalb) Stadiul folosirii regulatec) Stadiul de preocupared) Dependenta chimica6. Rolul scolii, al familiei si al societatii in educarea elevilor privind consumul dealcoolCAFEAUA1. Efectele de scurta durata2. Efectele de lunga durataIntoxicatia cu cafea - cafeismul3. Dependenta fizica si psihica in consumul de cafeaPRVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ELEVIPrincipalele categorii de droguri1. Solventii2. Amfetaminele3. Tranchilizantele si sedativele4. Drogurile de origine vegetalaCanepa indiana si substantele rezultate din prelucrarea eiHeroina si morfinaAlte droguri de origine vegetala5. Steroizii anabolizanti6. Drogurile de origine sintetica"Toxicele de placere" (droguri de tranzitie)Cauzele pentru care elevii ajung sa consume droguriRolul parintilor si educatorilor in abandonarea consumului de droguri de catrescolariEDUCATIA SEXUALA LA ELEVIA. Sexualitatea in raport cu varsta1. Perioada copilariei2. Pubertatea normalaa) Semnele pubertare la baietib) Semnele pubertare la fete 17 3. Comportamentul psiho-sexual al adolescentuluiB. Aparatul genital masculinC. Aparatul genital feminin1. Organele genitale interne2. Organele genitale externe3. Menstruatia4. Procesul de reproducereD. SarcinaE. ContraceptiaF. BOLILE CU TRANSMITERE SEXUALA1. Sifilisul2. Gonoreea3. Tricomoniaza uro-genitala4. Candidoza5. Chlamidioza6. Herpesul genital7. Negii sau verucile genitale8. Vaginita9. Paduchii lati10. Hepatita de tip B11. Infectia cu HIV/SIDAa)Definitieb) Calea de transmiterec) Testul de seropozitivitate al infectiei cu HIVd) Manifestarile clinice ale infectiei cu HIVe) Tratamentf) Prevenirea transmiterii infectiei HIV/SIDAV. (E) BOLI INFECTIOASE SI EPIDEMIOLOGIEI PARTEA GENERALA1. Generalitati despre infectie,agentul patogen, gazda, rolul ambiantei in producereainfectiei1. 1. Infectia1. 2. Agentul patogen1. 3. Macroorganismul1. 4. Mediul exterior2. Notiuni de epidemiologie generala2. 1. Introducere2. 2. Factorii epidemiologici principalia) Izvorul epidemiogenb) Caile de transmiterec) Masa receptiva2. 3. Factorii epidemiologici secundaria) Factorul naturalb) Factorul economico-social2. 4. Formele de manifestare ale procesului epidemic3. Diagnosticul bolilor infectioase

3. 1. Introducere3. 2. Datele epidemiologice3. 3. Examenul clinic general3. 4. Datele de laborator4. Tratamentul bolilor infectioase4. 1. Generalitati4. 2. Tratamentul cu antibiotice si chimioterapice4. 3. Tratamentul specific4. 4. Tratamentul chirurgical4. 5. Colectarea dezechilibrelor functionale4. 6. Combaterea inflamatiei si altor mecanisme patogene4. 7. Tratamentul simptomatic4. 8. Tratamentul de sustinere si stimulare nespecifica4. 9. Repaosul si tratamentul igieno-dietetic5. Practica ingrijiri bolnavilor infectiosi6. Profilaxia bolilor infectioase6. 1. Generalitati6. 2. Masuri antiepidemice in focara) Masuri indreptate impotriva izvorului de infectieb) Masuri pentru intreruperea cailor de transmiterec) Masuri pentru cresterea rezistentei organismuluid) Masuri adresate factorilor epidemiologici secundariII. PARTEA SPECIALA7. Clasificarea bolilor infectioase8. Infectii aerogene8. 1. Scarlatina, angina streptococica8. 2. Rujeola8. 3. Rubeola8. 4. Varicela, herpes zoster, herpes simplex8. 5. Tusea convulsiva8. 6. Parotidita epidemica8. 7. Gripa, viroze respiratorii8. 8. Difteria8. 9. Meningitele8. 10. Encefalitele8. 11. Pneumoniile8.

12. Tuberculoza9. Infectii digestive9. 1. Toxiinfectiile alimentare9. 2. Hepatitele acute virale10. Boli cu poarta dominanta tegumentul si mucoasele10. 1. Infectii stafilococice - septicemii10. 2 SIDABIBLIOGRAFIE - IGIENA - SANATATE PUBLICA(A) S. Manescu; Igiena- Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II -A ;( pag. 9-33,35 -63, 79 - 91, 95-103, 107-127) 19 (B) D. Cocora; Igiena - Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A; (pag. 131-140,146-160, 163167)(C) A. Cordeanu; Igiena - Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A, (pag. 169-182, 185-208, 216)(D) E. Bucur; Igiena- Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A; (pag. 222-230,231-235, 237240,259-262, 265- 269, 270-271, 273-281, 284-289, 291-293, 294, 296,300-307, 309-312(E) C. Bocarnea; Boli infectioase si epidemiologie, Ed. Info-team, 1999, (pag. 12-22,23-29, 32-39, 58-74, 77, 84-91, 104, 107-144, 151, 165, 181, 118(F) I. Silion, C. Corduneanu, Bazele Medicinii Muncii Teorie si practica, Ed.MoldoGrup, Iasi ,2002;(G) P. Manu, T. Niculescu; Practica Medicinii Muncii; Ed. Medicala,1978(H) Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei dinRomania - 2005(I)1. Ordinul M.S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supravecghere, preveniresi control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;2. Ordonanta 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si efectuariivaccinarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;3. Ordinul M.S. 976/1998 privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea,transportul si desfacerea alimentelor;4. H.G. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produseloralimentare;5. Ordinul nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitarapentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara afunctionarii obiectivelor si activitatilor desfasurate in acestea, altele decat celesupuse inregistrarii in registrul comertului, si a Procedurilor de reglementaresanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentruprima data si destinate utilizarii ori consumului uman;6. Ordinul 508/2002 privind aprobarea Normelor generale de protectia muncii;7. Ordinul 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilorprivind mediul de viata al populatiei;8. Ordinul 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentruocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor;9. Ordinul M.S.F. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica inpracticile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, cu modificarile sicompletarile ulterioare;10. Ordinul M.S. 349/2005 pentru aprobarea Normelor privind structurafunctionala a cabinetelor medicale in vederea autorizarii sanitare;11. Ordinul 119/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea sifunctionarea laboratoarelor care efctueaza analize medicale, cu modificarile sicompletarile ulterioare;12. Ordinul M.S. 527/1999 pentru stabilirea activitatilor conexe serviciilor medicale,cu modificarile si completarile ulterioare;13. Ordinul 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea,organizarea si functionarea cabinetelor medicale 20 14. Ordonanta nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelormedicale;15. Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesieide moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali siMoaselor din Romania cu modificarile si comletarile ulterioare16. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizareasi controlul activitatilor nucleare;17. Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normelelegale de igiena si sanatate publica;18. Legea nr. 344/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1999pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea sisanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica