Sunteți pe pagina 1din 4

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

INFORMAŢII PERSONALE

Nume

Șargu Adrian

Adresă

Str. Ac. Sergiu Rădăuțeanu 100, or. Chișinău, Republica Moldova

Telefon

069754371

Fax

E-mail

sharguadrian@gmail.com

Naţionalitate

moldovean

Data naşterii

04-01-1991

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2013-prezent, Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova, specialitatea Studii Diplomatice, la zi, Studii de masterat 2010-2013, Universitatea de Stat din Moldova, Specialitatea Științe Politice, la zi, studii de licență 2011-prezent, Universitatea de Stat din Moldova, Specialitatea Dreptul, frecvență redusă, studii de licență Diploma de bacalaureat

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Participant: Coaliția civică 2010, astfel mi-am dezvoltat abilitățile de a lucra în echipa și a comunicării într-un mediu multicultural; Efectuarea sondajelor în raioanele Republicii Moldova, care

Limba maternă

Limbi străine cunoscute

Aptitudini şi competenţe sociale

Aptitudini şi competenţe organizatorice

Aptitudini şi competenţe tehnice

Alte aptitudini şi competenţe

la fel mi-a oferit experiență în comunicare într-un mediu multicultural și lucru de echipa; Participant la seminarul efectuat în Republica Moldova de către Международная Молодежная Организация Содружество, a cărei scop este toleranța etnică și ajutorul reciproc. Coordonator de proiecte, efectuarea și desfășurarea dezbaterilor în cadrul liceului. Mese rotunde cu lideri politici din Republica Moldova.

româna

Rusa: excelent

Engleza: bine

În cadrul activităților în care m-am manifestat am acumulat experiență de a interacționa cu oamenii, de răspândi constructiv informația și am acumulat calități organizatorice.

Fondator și Vice-președinte a Asociației Obștești Alianța Studenților Democrați, a cărei scop este promovarea drepturilor și libertăților fundamentale. Responsabil de înregistrare a Asociației Obștești Platina Generației;

Microsoft Word, Power Point, Microsoft Excel, Acces

În cadrul orelor de la facultate și a activității extra- curriculare am reușit să dezvolt capacitatea de analiză politică, în prim plan fenomenele de pe arena politică autohtonă. În cadrul activității de student am participat la conferințe științifice pentru a dezvolta capacitățile intelectuale. Abilitățile acumulate la universitate nu au doar caracter politic, ele pot fi folosite într-un spectru mai lărgit de activități. Studiul asupra tezei de licență ”Conștiința și identitatea națională în Republica Moldova” a fost un suport bun pentru cunoștințele legate de situația care există în țară asupra fenomenelor din cadrul etnic, lingvistic, cultural.

ANEXE

Diploma de Licență

Referința privind realizarea stagiului de practică de licență

Diploma de Licen ț ă Referin ț a privind realizarea stagiului de practică de licen ț