Sunteți pe pagina 1din 4

TEHNIC

Inima de incrucisare pentru aparate de cale cu varfuri mobile


In "familia" aparatelor de cale intra si subansamblul denumit inima de incrucisare. Elementele geometrice ale aparatelor de cale sunt stabilite in STAS 4023-84 pentru sc imbatoare! tra"ersari! tra"ersari cu #onctiune simpla sau dubla! bretele si inimi i$olate. %rin intermediul inimilor de incrucisare! materialul rulant are posibilitatea ca! in functie de parcursul reali$at de acele maca$urilor! sa permita rularea &trecerea' pe linia directa sau de"iata &in abatere' a aparatelor de cale. (upa caracteristicile constructi"e &)'! inima de incrucisare se e*ecuta in urmatoarele "ariante+ - asamblata! cu "arful sau "arfurile din sina plina, - asamblata! cu "arful sau "arfurile din sina plina! sudate cu sine-co$i, - asamblata! cu "arful sau "arfurile din sina plina! prinse prin sudura! tratate termic superficial si sudate cu sine-co$i, - asamblata! cu "arfurile din sina plina! prinse prin sudura! tratate termic superficial si prin sudura! tratate termic superficial si sudate cu sine-co$i! cu aripile suprainaltate, - asamblata! cu "arful sau "arfurile din otel aliat! tratat termic general si cu aripile tratate termic superficial! sudate cu subansamblul sine-co$i, - asamblata! cu "arful sau "arfurile din otel aliat! tratat termic general! prelungite prin sudarea separata cu fiecare sina-coada, - asamblata! cu "arful sau "arfurile din otel aliat! tratate termic general! prelungite pentru sudarea separata cu fiecare sina-coada! cu aripile suprainaltate, - turnata monobloc! cu aripi suprainaltate! din otel austenitic manganos, - asamblata! cu "arful mobil din profil ac! fle*ibil, - asamblata! cu "arful mobil din sina ac! fle*ibil! pentru inimile duble de la tra"ersarile cu #onctiune. Socurile in rulare sunt determinate in primul rand prin discontinuitatile muc iei si ale suprafetei de rulare! in ca$ul #oantelor mecanice ale sinelor legate cu eclise si ale acelor maca$urilor cu articulatii pe pi"ot. -um aceste ca$uri au fost re$ol"ate prin solutii ingineresti eficiente! si anume+ calea ferata cu #oante sudate si acele fle*ibile la maca$uri! la inimile de incrucisare sunt preocupari la ni"el mondial pentru reali$area constructi"a a continuitatii rularii prin diferite "ariante te nice! cum sunt+ - inima simpla asamblata cu sine-aripi fi*e si "arful mobil, - inima simpla asamblata cu sine-aripi mobile si "arful fi* monobloc, - inima simpla asamblata cu elemente elastice intre sinele-aripi si "arf &2', .iecare dintre aceste solutii este aplicata pe loturi restranse! sub supra"eg ere si intretinere permanenta! c iar si pe liniile de cale ferata de mare "ite$a. Acest proces no"ator reclama urmarirea sistematica a comportarii in e*ploatare si perfectionarea prin cercetare-proiectare-e*perimentare a solutiilor te nice fiabile. Preocupari la Caile Ferate Romane %rintr-o conlucrare deplina cu specialisti din e*ploatarea si intretinerea aparatelor de cale si din u$ina de proiectare-te nologie si fabricatie a aparatelor de cale din /u$au &in pre$ent 0AE A%-A123'! prin calcule si teste pe modele! s-a reusit reali$area prototipului de tra"ersare #onctiune dubla T(4 45 -)50 - )+5 cu inimile duble cu "arfuri mobile &cu articulatie pe pi"ot'! care a fost e*ploatat cu succes in Tria#ul -.1 /u$au! timp de circa )0 ani. -omportarea ireprosabila a acestui prototip a fost re$ultatul preocuparii si al profesionalismului a doi proiectanti cu mare e*perienta in aparate de cale - domnii Jean Chioiu si Constantin Raileanu. Acest prototip nu s-a e*tins deoarece acele articulate pe pi"ot sunt puncte slabe ale aparatului de cale! in sc imb aceasta initiati"a a desc is o perspecti"a si incepand cu

anul )565! in paralel cu asimilarea in tara noastra! prin cercetare si proiectare proprie a acelor fle*ibile! s-a demarat programul de asimilare a inimii simple cu "arf mobil si aripi fi*e! prin e*tinderea conceptiei constructi"e! te nologice si functionale de la maca$. %rin aplicarea dinamicii materialului rulant pe inima simpla a aparatului de cale - &3'! &4' - .ig. ) Fig. ! Inscrierea rotii osiei montate pe inima cu sinele!aripa si varful fi".

In anul )565! la 7$ina de Aparate de -ale din /u$au s-a elaborat sc ema de principiu a inimii simple cu aripi fi*e si "arfuri mobile - .ig. 2. Fig. # ! $chema geometrica a schimbatorului de cale deviatie stanga cu inima simpla cu varfurile mobile %detalii a& b& c'. -a urmare a di"erselor incercari de laborator pe sistemul con#ugat &.ig. 2 - detaliul c' de doua grin$i metalice cu moment de inertie "ariabil! incastrate la un capat fiecare si actionate simultan de celalalt capat! pentru a#ustarea &lipirea' alternati"a pe sina-aripa dreapta si pe sina aripacurba! folosind metodele nedistructi"e ale tensometriei pentru corpuri solicitate in domeniul elastic cu frecare partiala intre ele &8' s-au obtinut datele necesare de reali$are! in anul )58)! a proiectului de e*ecutie pentru un model de referinta de inima simpla tip 45 - 300 - )+5 cu sine-aripa fi*e si "arfuri mobile. S-a e*ecutat un lot prototip de trei bucati inimi simple! care s-au testat in e*ploatare! circa sapte ani! pe liniile principale de cale ferata! cu re$ultate corespun$atoare! punandu-se in e"identa urmatoarele+ - -onfirmarea e*perimentelor de laborator si a calculelor pri"ind lucrul in domeniul elastic al "arfurilor mobile &6'! &9'! &8'+

in care+ % - forta de actionare a "arfurilor mobile in ambele sensuri, E - modulul de elasticitate al "arfurilor mobile, I - momentul de inertie al "arfurilor mobile fata de a*a "erticala, - distanta punctului limita &marginal' fata de a*a "erticala a "arfurilor mobile, %3 - punctul matematic de intersectie a muc iilor de rulare sine-aripi-"arfuri mobile, - efortul unitar in sectiunea caracteristica "arfurilor mobile cand sunt mane"rate.

- 1educerea cu circa 80: a u$urii totale a "arfurilor mobile &similar reperelor ac-contraac la maca$'! comparati" cu "arful fi* pentru aceeasi tangenta a ung iului inimii si ra$ei curbei liniei de"iate, - Inutilitatea contrasinelor pe linia directa si linia de"iata &in abatere' - .ig. 3, - Imbunatatirea indicelui de confort ;< in plan "ertical si ori$ontal! cu atat mai mult cu cat aceste inimi au fost incorporate in sc imbatoare de cale simple cu ace fle*ibile, - .unctionarea sincroni$ata a celor doua electromecanisme pentru reali$area parcursurilor la maca$ si inima simpla pentru circulatia materialului rulant pe linia directa si pe linia de"iata &in abatere'. Fig. ( ! Inscrierea rotii osiei montate pe inima cu sinele!aripa fi"e si varfurile mobile.

(eoarece in timpul e*perimentarii s-au constatat si anumite deficiente la sistemul de legatura intre cele doua "arfuri si la asigurarea in$a"orarii la a#ustarea &lipirea' succesi"a a acestora pe sinele-aripa! s-au restudiat reperele respecti"e si s-au stabilit solutii cu un grad ridicat de siguranta. Totodata! se "a a"ea in "edere ca in momentul cand industria siderurgica romaneasca "a asimila sina normala 60 cu inclinatia )+20! sa se foloseasca la e*ecutia sinelor-aripa! cu modificarea corespun$atoare a suprafetei de rulare pe cele doua directii ale "arfurilor mobile &.ig. 4' si cu e*tindere la maca$ pentru acele fle*ibile &.ig. 8'. Fig. ) ! $ina de cale ferata tip *IC!+,- cu inclinaria ecartamentului .#, spre interiorul

Fig. / ! $ina tip ac tip *IC!+,- cu inclinatie

.#, spre interiorul ecertamentului

Intrucat coridoarele I0 si I= ale -.1 sunt anga#ate in programul de moderni$are pentru cone*iunea cu magistralele fero"iare europene! re$ultatele obtinute pana in pre$ent permit sa se continue actiunea de introducere a inimilor cu "arfuri mobile in cuprinsul aparatelor de cale! deoarece a"anta#ele te nico-economice au fost confirmate! scop in care este necesara e*ecutarea unui lot de patru bucati inimi simple 60-300-)+5 cu sinearipi fi*e si "arfuri mobile! care se pot monta direct intr-o statie de cale ferata cu trafic ridicat. Intrucat ung iurile cu tangenta mai mica decat )+5! si anume )+)2!) )+)8!8 etc.! si ra$ele curbelor liniei de"iate &in abatere' mai mari de 300 m! si anume 800 m! 960 m! )200 m! permit cu o facilitate mai ridicata aplicarea acestei solutii constructi"e de inima simpla! inclusi" la curbele in arc de clotoida! este necesara e*tinderea aplicabilitatii acestei solutii te nice. dr. ing. Nicolae Ionescu, consilier in MLPTL