Sunteți pe pagina 1din 2

ZBR 01086-01 03277-00 FFR i ECD:problema de presiune n bu l!

a "reia# pre um i n die"a de pe blo sau n blo ul ECD EDC $n a%ul n are din &reeal! se aprinde'( ZBR 01086-06# 01086-0) i apoi* 3 ir ui"e sen%or $sen%or ir ui" de 3 es"e n par"ea din +a,! as aunului# -eri+i a,i +ire'# a olo# pe +ir ar "rebui s! +ie e"i .e"! &alben! u num!rul de ir ui"# ir ui"ulde si&uran,! omune "u"uror# i "o"ui el es"e un sune" semnalului poa"e min iun! de"e "or# i pea eas"! eroare "oa"e ele pa"ru sen%ori de presiune sun" alimen"a"e de la o si&uran"a sin&ur# +u%iona u a elai semnales"e alimen"a" la sen%or si +il"rul de aer# i apoi un al" ! omune la "o,i sen%orii# masa es"e n on ordan,!# n primul r/nd -orba de primul sen%or# sen%orul se "rans+orm! pe a0ul al"e i mer&e maidepar"e a doua i# de asemenea# a "reia i a pa"ra# asa a da a -ei adea de pe sen%ori# a"un i prima"rebuie s! ne ui"!m de abluri primul sen%or ZBR 01087-06*Eroare de presiune $"radu "or de presiune'# n"r-un ir ui"# num!rul $06' indi ! uns ur" la B 1# 2 -arian"e $i# prin urmare# ne-oie de o main! de da"e' 2n a%ul n are o main! u EC34# a"un i* poa"e blo a EC34 -ina5 sen%or de presiune n EC34 blo 2n a%ul n are o main! u -en"il .e"6re.7on"urn6m# sen%ori de presiune sun" ins"ala"e n ru"ele aeriene orespun%!"oare(e-en"ualele de+e "e* problem! u abluri $+ire u%a"# da"e de on"a " o0ida"# e" ' problem! u sen%orul $"rep"a" 8mor8' 1(de "es"are - abluri i one "ori aspe " de sen%orii de 2( 2n er a,i s! s .imba,i lo ul de sen%or $de e0emplu# u 2 uni"!,i pus pe 1' i a -edea da ! eroareaapare es"e a eeai - a se -edea de ablare( ZBR 01088-0)* re ep"or presiune 2 uni"!,i 0)-+ara semnal ZBR 01089-01- presiune a ir ui"ului pa"ra(01 - prea mare( ZBR 03108-0:* problema u un omu"a"or ele "ri de one "are( ZBR 03300-03* s"ar"er - &enera"or de a%ul n are "ensiunea es"e 27# a"un i s!-l du-"e la el mai apropia" bine n"re,inu"e# iar da ! 2) sau mai pu,in# apoi probleme( Eroare u pri-ire la &enera"orul#"rebuie s! pri-im primul releu u perii# inele de alune are pe ro"or i &enera"or de u%ur! are poar"! ZBR 03:01-0:* ;u"ere remor ! 3bs s! nu dep!eas ! ZBR 03600-10* <i-elul de li .id ade%iune-C=>( 2n"rerupere sen%or de ni-el li .id ambreia? re%er-or# elmai probabil# din sen%orul de la ni-el de sis"em( =ar a"un i /nd Redu e n is"ern! - ompu"er de borda+iea%! un mesa? n "e0" simplu* 8ni-elul s !%u" de aderen,! li .id8 pe e ran( @au e-a de &enul# n+un ,ie de limba "e0"ului ZBR 0)001-10- nu rulea%! +a%a s ur"! la s"/n&a ZBR 0)021-10 e0"ra-+as i ulului prin ipal pe s"/n&a( ZBR 0)027-10-s"/n&a lamp! de ea,! rupere( ZBR 0)311-0)* "er&!"oarele de ZBR 0))00-02-nu in"r! un&ere en"ral!( ZBR 0) )01-0) )02 10 - 10*ni-elul de uplare lubri+ian" de a $ is"ern! n abin!# la dreap"a' FFR 00 033 - 06- ;e maina ar "rebui s! +ie on+or"abil de s .imbare de sis"em n ambreia?# eas +ire sisen%orul de pe Ani-ersi"a"ea# "ermina de obi ei +ire la sen%orul de la Ani-ersi"a"ea# dup! um loB-sp/n%urare sau arde prin "oba de eapamen" FFR 00161-08- unel"e de in"rare de -i"e%!( FFR 00171-01i00171-06- sen%or de "empera"ur! e0"erioar!( FFR 00::8-08- pedala de a elera"ie es"e pe moar"e(

8(((( i nimi al" e-a(8 Es"e su+i ien"# n a%ul n are sis"emul se pl/n&e despre sis"emul 3# nu-l n adrea%! presiune n ir ui"ul $Ceri+i ai no"( presiune ele "ri de al ula"or dia&nos"i sau a o posibili"a"e# din e ranul n abina de pilo"a? i o omparaie u &abari"ul real de presiune m!sura"!( Comparaia -a a?u"a -eri+i a# da ! -ina es"e doar ele "ri # sau sun" me ani ( Dar# ori um# ambele supape i sen%ori de presiune sun" in"e&ra"e n"r-un EC34 blo ( $modul +oar"e de+e "# de mul"e ori meniona" n supapa de obi ei )-Ba6'( Dar a eeasi eroare nu nseamn! neap!ra" un EC34u aa um ai meniona"# num!rul de eroare indi ! presiunea n sis"em 3-a# +!r! a pre i%a da ! es"e -orba de un modul sau pur i simplu EC34 sis"em de sen%ori de eroare de 3# u un sis"em u -al-a ) !i( 3 se -edea modul n are a-ei un sis"em de &enul as"a a pro edurii EC34 mase %opisana de mai sus# pre um i modul n are sis"emul es"e )-Ba6 sen%or de .e 7-3 n adrul# iar sen%orul de mu+! 2 u us a"or( 4asina u EC34D $;robabil' ;resiune pe on"urul* 1 ir ui" - 12#: bar 2 Cir ui" - 12#: bar 3 ir ui"e - 8#: bar pe al "reilea ir ui" - 8 io an8 i a remor ii $ ap de uplare rou' ) ir ui"e - 10 bar da ! EC34 - apoi suspensie pneuma"i ! pe : ir ui"ul : Cir ui" - 12#: bar Erori* ZBR 1086-1001 ;resiune re%idual! n bu la de 3 - EC34 $01 - prea mare' EB@ 3)22 $D Codul de eroare e0a "' Da ! da# a"un i* =ndi ! modulul de on"rol al remor ii $sen%or de presiune' 4odulul de on"rol Erailer re&lea%! on"rolul presiunii de +r/nare i +ora de +r/nare al remor ii "ra "orului i remor ii( $4odulul u 8 reierul8 lor 2n a%ul n are ee ul de par"ea ele "roni ! $de on"rol'# ar "rebui s! +un ione%e Reser-e Board $de obi ei - aer'( ;osibil* - Cina es"e n modulul de on"rol remor ii $s! %i em sen%or de presiune in"ern! nu +un ionea%! ore "# supap! 8a ri"8# e" # e" ((' - Cina es"e a presiunii ondu "e $in+unda"# %drobi"# e" # e" (('