Sunteți pe pagina 1din 1

HAZARDURILE SUNT MANIFESTRI EXTREME, ACCIDENTALE SAU INTAMPLATOARE, ALE UNOR ELEMENTE, PROCESE I FENOMENE NATURALE SAU ANTROPICE,

CARE AU EFECTE NEGATIVE (PAGUBE MATERIALA SI PIERDERI DE VIETI OMENESTI) I. HAZARDURI NATURALE A. HAZARDURI ENDOGENE 1. ERUPII VULCANICE 2. CUTREMURE B. HAZARDURI EXOGENE 1. GEOMORFOLOGICE - P !"#$% % - A&#'()! % *( +( (' - C# ,( % *( '- -% - A./&/'$( 2. CLIMATICE - C%)&-'%% + -0%)/&% - T- '/*(&( - S()(+/ - V%1)-&#& - F# +#'%&( *( 0 /2 - P-&(%#& - C(/3/ - G %'*%'/ 4. HIDROLOGICE - I'#'*/3%% - V%%+# % 5. OCEANOGRAFICE - T1#'/6% - E& N%'- L/ N%'/ - I)("( ,# % 7. BIOLOGICE 8 E0%*(6%% 8 I'./9%% /&( #'- %'1()+( :. ASTROFIZICE 8 C/*( (/ *( 6(+(- %+% ;. BIOFIZICE - Incendii II. HAZARDURI ANTROPICE A. HAZARDURI AGRICOLE - Degradarea terenurilor agricole . HAZARDURI INDU!TRIALE - EXPLOZII - INCENDII - POLUARE C. HAZARDURI LEGATE DE TRAN!PORTURI - ACCIDENTE "RUTIERE #ERO$IARE NA$ALE AERIENE D. HAZARDURI !OCIALE - !%R%CIA - $IOLEN&A - ALCOOLI!'UL - CON!U'UL DE DROGURI - CRI'INALITATEA - PRO!TITU&IA