Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT TEMATIC

NIVEL I GRUPA MIC/MIJLOCIE DUMBRAVA MINUNAT

ARGUMENT
Odat cu descoperirea primilor dinozauri la nceputul secolului al XIX-lea, scheletele lor fosilizate au devenit puncte majore de atrac ie n toate muzeele din lume. Dinozaurii au devenit ntr-o foarte scurt perioad de timp parte esen ial a culturii globale a omenirii, devenind e trem de populari, mai ales n r!ndul copiilor. "n sf!rit, ei au devenit parte integranti din multe cri i filme renumite, aa cum ar filmul #urassic $ar%. &oile descoperiri tiinifice privitoare la dinozauri sunt permanent aduse n centrul ateniei generale de ctre mijloacele de informare n mas. 'ermenul (dinozaur( este utilizat de asemenea frecvent pentru a desemna n general reptile preistorice, aa cum ar fi pelicozaurii, dimetrodonii, pterozaurii cu aripi, pleziozaurii, mozazaurii i ihtiozaurii acvatici, dei din punct de vedere tiinific aceste animale nu au fost dinozauri propriu-zii. )opiii sunt fascina*i de lumea uria+elor reptile. Ori de c!te ori au ocazia vorbesc, +i mpt+esc unii altora cuno+tin*ele, se entuziasmeaz de nout*ile pe care le afl.

PROIECT TEMATIC
2

Tema anual : CUM ESTE/A OST !I VA I AICI PE PM"NT# Su$%ema & %ema '(%m)n**+ : DINO,AURII - O LUME DISPRUT#

NIVEL I &./u(a m*0/m*1l20*e Dum$/a3a m*nuna%+

SCOPUL PROIECTULUI:
)ultivarea curiozit*ii +i a interesului pentru cunoa+terea +tiin*ific. ,ormarea deprinderii de a apela la mijloace diverse de informare-cr*i, internet. pentru o ob*ine informa*ii despre un subiect de interes personal sau de grup.

OBIECTIVE DE RE ERIN4:
DOMENIUL !TIIN4E: / recunoasc +i s descrie verbal +i0sau grafic anumite schimbri +i transformri din mediul nconjurtor nainte de apari*ia omului, pe baza unor e perien*e proprii. / cunoasc elemente componente ale dinozaurilor precum ale mediului natural n care au trit0au disprut pe0de pe $m!nt , pozi*ion!nd elementul uman ca parte integrant a mediului. / comunice idei, impresii pe baza celor observate. / numere de la 1 la 2 recunosc!nd grupele cu 1-2 obiecte +i cifrele corespunztoare. / compun numere n conte tul 1 3 2. / identifice pozi*ia unui obiect ntr-un +ir utiliz!nd numeralul ordinal. DOMENIUL LIMB !I COMUNICARE: / participe la activit*ile de grup, inclusiv la cele de joc, at!t n calitate de vorbitor, c!t +i n calitate de auditor. / audieze cu aten*ie un te t, s re*in ideile acestuia +i s demonstreze c l-a n*eles. /-+i mbog*easc vocabularul activ +i pasiv pe baza celor acumulate +i s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. / gseasc ideea unui te t, urmrind indiciile oferite de imagini. s alctuiasc propozi*ii simple si dezvoltate cu cuvantul dat DONEMIUL OM !I SOCIETATE: / efectueze opera*ii simple de lucru cu materiale din natur +i sintetice / fie capabil s realizeze lucrri practice inspirate din natur +i via*a cotidian, valorific!nd deprinderile de lucru nsu+ite. / cunoasc +i s respecte normele necesare integrrii n via*a social, precum +i reguli de securitate personal4 s aprecieze n situa*ii concrete unele comportamente +i atitudini n raport cu norme prestabilite +i cunoscute
3

DOMENIUL ESTETIC !I CREATIV: / e erseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice. / recunoasc elemente ale limbajului plastic +i s diferen*ieze forme +i culori n mediul nconjurtor. / utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit*i plastice concrete / asocieze mi+crile sugerate de te tul c!ntecului cu ritmul acestuia / e prime prin mi+care starea sufleteasc creat de muzica audiat. / e prime ntr-un joc impresia muzical. DOMENIUL PSI5O6MOTRIC: /-+i formeze o *inut corporal corect -n pozi*ia st!nd, +ez!nd +i n deplasare.. / e ecute corect ac*iunile motrice nv*ate, n condi*ii variate.

INVENTAR DE PROBLEME
CE !TIU COPIII CE DORESC S A LE

Dinozaurii nu mai e ist "i cunoa+tem din cr*i +i ca jucrii 5rau mai mari dec!t oamenii 5rau puternici +i fioro+i

)!nd au trit dinozaurii6 )are era alctuirea unui dinozaur6 )u ce se hrneau dinozaurii6 )um +i ngrijeau puii6 De ce erau a+a de periculo+i dinozaurii carnivori6 De ce migrau6 )are era modul de atac +i aprare al dinozaurilor6 )uriozitti despre dinozauri6 )el mai...6 -clasificri. )um au disprut dinozaurii6 De unde se cunosc at!tea lucruri despre dinozauri6

CENTRUL TEMATIC
a. Colul tematic copiii aduc materiale +i le vor observa, vor discuta despre ele +i le vor a+eza n una din cele trei ere a dinozaurilor triasic, jurasic, cretacic. b) Calendarul naturii, prin a+ezarea unui dinozaur mascot care va marca zilele proiectului +i jetonul specific fenomenului din zi. c )Programul zilnic -activit*ile zilnice illustrate prin simboluri specifice. d) Cutia cu noutti: materiale aduse de copii +i de educatoare pe parcursul derulrii proiectului. e) Cutia cu ntrebri: la care educatoarea va rspunde pe loc sau va cere timp pentru documentare.

CENTRE DE INTERES !I MATERIALE LA DISPO,I4IA COPIILOR


BIBLIOTEC ARTE CONSTRUC4II

5nciclopedii cu dinozauri4 imagini cu dinozauri4 )D7 8"n lumea dinozaurilor9, :$uii dinozaurilor9, :Dino9 #etoane4

aluat pentru modelaj4 plan+ete4 m+ti cu dinozauri4 foarfeci, lipici4 autocolant4 culori, carioci4 acuarele, pensule4 nisip colorat4 coli, carton4 JOC DE ROL <+ti - dinozauri. =up pentru cercetat /iluete de dinozauri4 Diverse obiecte de mbrcminte 4

lego dinozauri mulaje cuburi cu imagini ale dinozaurilor, masini de teren -necesare cercetatorilor. omuleti lego e ploratori

!TIIN4E 5nciclopedii 7 8;ie*uitoare ale trecutului9, 8"n lumea dinozaurilor9 , :< ntreb de ce9, :)uriozit*i din lumea animalelor9 fi+e 3 labirint4 ,ilme documentar5

JOC DE MAS #oc de mas7 Din jumtate 3 ntreg4 /iluete de dinozauri +i palmieri $uzzle4 'ablou cu peisaj din #urassic, cretacic4

DESCREIEREA PROIECTULUI
$entru a stabili direc*iile de dezvoltare ale proiectului, copiii au spus ceea ce +tiu despre dinozauri +i ceea ce doresc s afle despre ace+tia. "ntrebrile copiilor au fost grupate pe probleme, realiz!ndu-se astfel harta proiectului.

In urma discu*iilor libere +i a e perien*ei copiilor legate de acest subiect s-a trecut la stabilirea unor obiective care s-i ajute n aflarea a c!t mai multor adevruri legate de acest subiect. >v!nd in vedere obiectivele propuse,s-au planificat +i organizat activit*i,s-au pregtit diverse materiale didactice pentru centrele de activitate. "n fiecare zi s-au organizat con*inuturile ntr-un scenariu care s permit realizarea obiectivelor n manier integrat. In derularea acestui proiect au fost implica*i +i prin*ii copiilor din grup,care au contribuit cu materiale necesare amenajrii centrului tematic. Informarea prin*ilor s-a realizat printr-o scrisoare afi+at la avizierul grupei. Implicarea copiilor +i a prin*ilor n derularea acestui proiect a fost benefic pentru to*i, deoarece prin*ii particip!nd la amenajarea centrelor, au cunoscut mai bine activitatea din grdini* +i au dezvoltat o rela*ie mai str!ns cu educatoarea +i ceilal*i prin*i. ,iecare contribu*ie notabil la derularea proiectului a fost rspltit cu puncte consemnate n oglinda proiectului. =a sf!r+itul sptm!nii c!+tigtorii au primit diplome, intr!nd n cursa pentru c!+tigarea cupelor :)5= <>I ?@& )O$I=9 +i :)5= <>I ?@& $ABI&'59 pentru anul +colar n curs.

Dragi prini,

Grupa mic/mijloci !D"MBRAVA MIN"NAT#$ %a & rula, 'n p rioa&a (( ) (*+,-+.,(-, proi c/ul / ma/ic
7

DINO,AURII - O LUME DISPRUT#

O 7n%)m(la/e ne(/e38u% a a9u' 7n 9*'0u:*a ./u(e* 'u$*e0%ul DINO,AURII; C2(*** au a/%a% a%)% 9e mul% *n%e/e' <* a%)% 9e mul% en%u8*a'm 7n0)% =2%/)/ea 9e a 7n3:a 9e'(/e a0e<%*a a >2'% lua% 7n unan*m*%a%e <* a0lama% 0u u/ale 0a/e au a%/a' a%en:*a 7n%/e.** ./9*n*:e; !%*u 0 au mul%e 0un2<%*n:e <* ma%e/*ale *n9*3*9uale 9e'(/e a0e'% 'u$*e0% 9e2a/e0e e'%e >2a/%e mul% me9*a%*8a% <* la n2*? *a/ 02(*** 'un% >2a/%e *n%e/e'a:* 9e a0e'%e 3*e:u*%2a/e; A0ea'% %em 2 32m a$2/9a (/*n me%29e 9e 022(e/a/e (en%/u a '*'%ema%*8a *n>2/ma:**le %u%u/2/ 7n%/6un 'en' un*%a/ <* 0)% ma* '(e0*>*0 3)/'%e* <* (2'*$*l*%:*l2/ 9e 7n:ele.e/e: 7n3:a/e (/*n 022(e/a/e <* 120? 2$'e/3/* '(2n%ane <* 9*/*1a%e? 02n3e/'a:** eu/*'%*0e? e@(e/*men%e? (23e'%*/* a'%>el 7n0)% 02(*** '6<* 7m$2.:ea'0 0al*%a%*3 <* 0an%*%a%*3 0un2<%*n:e 9e'(/e a0e'% 'u$*e0%; In a0e'% 'en'? 3 /2. ' 9*'0u%a:* 0u 02(*** 9e'(/e a0e'% 'u$*e0%? ' le 9a:* *n>2/ma:** 02/e0%e? (e 0a/e ' le 7m(/%<ea'0 <* 0el2/lal:* 02(** 9*n ./u(? 0)% <* ma%e/*alele 0a/e ' >*e a9u'e 9e 02(*** 9umnea32a'%/ la ./9*n*:; E9u0a%2a/ea ./u(e* !* 02(*** ./u(e*

<etode de nv*are prin cooperare7 nv*area prin descoperire +i cooperare, brainstorming-ul de grup +i individual <etode interactive de grup7

e plozia stelar, ciochinele, interviul

Observa*ia, )onversa*ia euristic, 5 plica*ia, Demonstra*ia, 5 eci*iul, #ocul,


8

MATERIALE: 5nciclopedii cu dinozauri4 imagini cu dinozauri4 )D7 8"n lumea dinozaurilor9, :$uii dinozaurilor9, :Dino9 #etoane4 5nciclopedii 7 8;ie*ui-toare ale trecutului9, 8"n lumea dinozaurilor9 ,i+e 3 labirint4 ,ilme documentare Dinozauri mulaje )uburi cu imagini ale dinozaurilor, #oc de mas7 Din jumtate 3 ntreg4 /iluete de dinozauri +i palmieri $uzzle4 'ablou cu peisaj din #urassic <+ti - dinozauri. =up pentru cercetat /iluete de dinozauri4 Diverse obiecte de mbrcminte 4

UMANE: )opii 5ducatoare $rin*i ?unici ,ra*i +i surori

DE TIMP : O /A$'A<C&A 11 3 12.<>B'I5.DE1F

LUNI? AA;MARTIE;BCAD INT"LNIREA DE DIMINEA4: Em(/%<*/ea 0u 0e*lal:*: Bine ai venit, n lumea dinozaurilor! De832l%a/ea em(a%*e*: )inci minute tu, cinci minute euG Ru%*ne: icrobii, zboar prin aer!! "deprinderea de a folosi batista) T/an8*:*a: Himnastica de nviorare ACTIVITATE INTEGRAT: B*ne a:* 3en*% 7n lumea 9*n28au/*l2/F &A;L;A;AGA;D;E;+ A0TIVIT#1I LIBER ) ALE2E3 !TIIN4E: Dinozaurii-specii +i mod de via*. CONSTRUC4II: 8Iantier arheologic7 n cutarea dinozaurilor9 JOC CU ROL: 8In e pedi*ie7 lumea disprut a dinozaurilor9 A0TIVIT#1I PE DOMENII E4PERIEN1IALE3 DOMENI"L 5TIIN1E3
9

VI,IONARE VIDEO: #$%&'() #'*+ ,'(-.$/0. " documentar BBC .C'1(C1) 2 P1 /0 1%1 ,'(-3$/0'%-0! DOMENI"L E2TETI0 5I 0REATIV3 MODELAJ: TE5NICI DE MODELAJ COMBINATE: 2,'(-3$/0' ACTIVIT4I DE DE,VOLTARE PERSONAL:

JOC DE MI!CARE : 9;in dinozauriiG

MAR4I? AB;MARTIE;BCAD ENT"LNIREA DE DIMINEA4: Em(/%<*/ea 0u 0e*lal:*: ,ino, dinozaur curajos De832l%a/ea a$*l*%:*l2/ 9e 02mun*0a/e: 8"mi plac0nu mi plac dinozaurii pt. c...9 Ru%*ne7 2Cuvinte fermecate! "deprinderea de a folosi formule de politee) T/an8*:*e: > venit +i o broscut7 -Jop srind mereu, -Dac-ave*i un loc la centre <-am g!ndit s stau +i eu.9 ACTIVITATE INTEGRAT: P/*e%enul n2'%/u? D*n2 &A;L;A;AG A;D;E;+ A0TIVIT#1I LIBER ) ALE2E3
10

BIBLIOTECA: 8)itim9 imagini despre dinozauri ARTE: D5/5&7 )olorm imagini cu dinozauri JOC DE MAS: $uzzle -dinozauri. A0TIVIT#1I PE DOMENII E4PERIEN1IALE3 DOMENIUL LIMB !I COMUNICARE: POVESTEA EDUCATOREI 8$ovestea lui Dino9 http700KKK.zapacita.ro06pL2MD ACTIVIT4I DE DE,VOLTARE PERSONAL: ACTIVITATE OP4IONAL: En lumea m*nuna% a 0u3*n%el2/ /A 8,>)5<9 O $O;5/'5 D5/$B5 DI&ON>@BI POVESTE CREAT DE COPII &9u( un <*/ 9e *lu'%/a:**+

MIERCURI? AD;MARTIE;BCAD ENT"LNIREA DE DIMINEA4: Em(/%<*/ea 0u 0e*lal:*: ,ino, ,ino444 Mana.emen%ul 7n3:/** (/*n 120: 8)ontinu povestea...lui Dino9 Ru%*ne: 5(u trage cu urec6ea la ce discut cei mari! "deprinderea de a nu trage cu urec6ea la discuiile adulilor) T/an8*:*e: ?at din palme7 clip, clip, clip. De lec*ii sunt pregtitG A0TIVIT#1I LIBER ) ALE2E3
11

!TIIN4E: )uriozit*i din lumea dinozaurilor JOC CU ROL: De-a dinozaurii BIBLIOTECA: $ovestim despre dinozauri A0TIVIT#1I PE DOMENII E4PERIEN1IALE3 DOMENIUL !TIIN4E: ACTIVITATE CU MATERIAL INDIVIDUAL: )O<$@&5B5> II D5/)O<$@&5B5> &@<5B5=OB - n intervalul 1-2. DOMENIUL ESTETIC !I CREATIV: DEPRINDERI RITMICE: >/O)I5B5> <II)ABII )@ BI'<@= II '5X'@= )C&'5)@=@I #O) <@NI)>=7 8)!ntecul dinozaurilor9 http700KKK.Ooutube.com0Katch6vLrs)P1$IHcmEQfeatureLrelated ACTIVIT4I DE DE,VOLTARE PERSONAL: JOC DISTRACTIV: Dino +i tiranozaurul

JOI? AH;MARTIE;BCAD ENT"LNIREA DE DIMINEA4: Em(/%<*/ea 0u 0e*lal:*: ,inozauri, prieteni! Lua/ea 9e0*8**l2/: ;reau... mi permi*i6 Ru%*ne: 5Bine ai venit la noi! "deprinderea de a se ridica n picioare la intrarea unei persoane n sala de grup) T/an8*:**: @nu, doi, trei bobocei, ;-aduna*i, v numra*i /ta*i cumin*i +i lini+ti*i $entru lec*ii pregti*i. ACTIVITATE INTEGRAT: Pe u/mele 9*n28au/*l2/ &A;L;A;AG A;D;E;+
12

A0TIVIT#1I LIBER ) ALE2E3 JOC DE MAS: #ocul umbrelor CONSTRUC4II: )uibul dinozaurilor ARTE: MODELAJ: <odelm dinozauri A0TIVIT#1I PE DOMENII E4PERIEN1IALE3 DOMENIUL OM !I SOCIETATE: LECTUR DUP IMAGINI =a <uzeul de Itiin*e ale &aturii COLAJ DIN 5"RTIE &(/*n m2%2%2l*/e+ Dinozauri ACTIVIT4I DE DE,VOLTARE PERSONAL: EURITMIE : Dansul dinozaurilor pe 8)!ntecul dinozaurilor9

VINERI? AI;MARTIE;BCAD ENT"LNIREA DE DIMINEA4: Em(/%<*/ea 0u 0e*lal:*: 7ntrecerea dinozaurilor! "diferite criterii) Me9*e/ea 02n>l*0%el2/: ,otograful -conflicte dictate de interese comune. Ru%*ne: 5$8a e8ti tu, a8a sunt eu!"deprinderea de a accepta diversitatea) T/an8*:*e: =um o crticic nou Ii-nv*m, desenm, "n lini+te lucrm. A0TIVIT#1I LIBER ) ALE2E3 BIBLIOTECA: Hhici, ghicitoarea meaG -compuse de copii despre dinozauri. JOC DE MAS: #ocul umbrelor -dinozauri. CONSTRUC4II: )uiburi de dinozauri

13

A0TIVIT#1I PE DOMENII E4PERIEN1IALE3 DOMENIUL PSI5O - MOTRIC: DEPRINDERI MOTRICE: 'B>/5@ >$=I)>'I;: <ers cu ocolire de obstacole, mers n echilibru pe suprafa* nalt de D2 cm, alergare cu pornire +i oprire la semnal, alergare cu genunghii ridica*i, alergare cu ocolire de obstacole 19erciii educaie fizic Brae scurte : brae lungi Barza;ntr;un picior )<ndcelul rsturnat =ocuri educaie fizic =-C: ,inozaurii sportivi la concurs =-C 01%$>$01: *elefonul fr fir ACTIVIT4I DE DE,VOLTARE PERSONAL: PERSPICACITATE: =abiritul dinozaurilor

14