Sunteți pe pagina 1din 1

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI I PROTECIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL
EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

OIPOSDRU

AGENIA
NAIONAL
PENTRU
ROMI

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 2 - Corelarea invrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
Domeniul major de intervenie: 2.2 - Prevenirea i corectarea prsirii timpurii a colii
Titlul proiectului: coala o ans pentru fiecare (ID proiect 4752)
Cod Contract: POSDRU/8/2.2/S/2
Beneficiar: Agenia Naional pentru Romi

PROIECTUL COALA O ANS PENTRU FIECARE


Activitatea 10- Servicii de consiliere si orientare pentru elevii aflati in risc de abandon scolar

Judeul__________________________________Localitatea________________________________________
Scoala___________________________________Clasa____________________________________________
Nume, prenume
STEAUA VALORILOR PERSONALE

Valoarea
nr. 1

Valoarea
nr. 2

Valoarea
nr. 6

VALORILE
UMANA
personale

Valoarea
nr. 3

Valoarea
nr. 5
Valoarea
nr. 4