Sunteți pe pagina 1din 85

UNIVERSITATEA

FACULTATEA
CONTABILITATEA STOCURILOR
LA FIRMA S.C. GRAND GARAGE AUTO S.R.L.
Conducator tiinific:
Absolvent:
UCURE!TI
"##$
%
CUPRINS
CAPITOLUL I NOIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE
1.1.Definiii i concepe p!i"in# $oc%!i&e
1.'. Ro&%& i i(po!)n) $oc%!i&o!
1.*.Ace no!()i"e p!i"in# $oc%!i&e
%&'&Stocurile (n abordarea IAS "
1.+. P!incipii&e i !e,%&i&e e")&%-!ii $oc%!i&o!
1.+.1.E")&%)!e) $oc%!i&o! &) in!)!e) .n p)!i(oni%
1.+.'.E")&%)!e) $oc%!i&o! &) in"en)!ie!e
1.+.*.E")&%)!e) $oc%!i&o! &) .nc/i#e!e) e0e!cii%&%i
1.+.1.E")&%)!e) $oc%!i&o! &) iei!e) #in p)!i(oni%
CAPITOLUL II PRE2ENTAREA FIRMEI S.C. GRAND GARAGE AUTO S.R.L.
"&%&Scurt istoric
"&%&%&)nfiinarea societ*ii
"&"& Structura te+nico , or-ani.atoric*
"&"&%&/biectul de activitate
"&"&"&Structura or-ani.atoric* a unit*ii 0atri1oniale i or-ani-ra1a acesteia
"&"&2&Te+nolo-iile 0rinci0ale de 0roducie
"&"&'&Caracteri.area econo1ico3financiar* a S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L&
"&"&6&Cifra de afaceri
"&"&7& Ec+ilibrul financiar al S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L&
"&2& 8re.entarea biroului financiar3contabil
"&'& 9etode de or-ani.are a contabilit*ii stocurilor
"&'&%& Siste1ul inventarului inter1ittent
"&'&"& Siste1ul inventarului 0er1anent
CAPIT OLUL III CONTABILITATEA STOCURILOR LA S.C.GRAND GARAGE AUTO S.R.L.
2&%& 5ocu1ente 0ri1are utili.ate (n contabilitatea stocurilor i flu:ul lor raional
"
*.'.Con)3i&i)e) $oc%!i&o!
*.*. E")&%)!e) $oc%!i&o! &) #)!e) .n con$%(
CAPITOLUL IV ANALI2A 4I CONTROLUL STOCURILOR
1.1. An)&i5) $oc%!i&o!
1.'. O!,)ni5)!e) con!o&%&%i fin)nci)! con)3i& &) ),enii econo(ici
1.'.1. O!,)ni5)!e) con!o&%&%i fin)nci)! p!e"eni"
1.'.'. Te/nici $)% (o#)&i-i $pecifice #e con!o& #oc%(en)! 6 con)3i&
1.'.*. Con!o&%& f)pic
1.'.1. Con!o&%& o)& $)% p!in $on#)7
Conc&%5ii i p!op%ne!i
BIBLIOGRAFIE
2
In!o#%ce!e
Re-le1ent*rile contabile care for1ea.* siste1ul contabil al a-enilor econo1ici sunt
alc*tuite din:
a&Le-ea Contabilit*ii nr&;"<%$$% co10letat* i 1odificat* 0rin le-ea nr&'"#<"##' 0rivind
a0robarea /rdonanei 4uvernului nr&=#<"##'>
b&Re-ula1entul de a0licare a Le-ii Contabilit*ii nr&;"<%$$%>
c& Nor1ele 1etodolo-ice i 0reci.*rile contabile cu caracter de re-le1ent*ri 0rivind
or-ani.area i efectuarea inventarierii 0atri1oniale? (ntoc1irea i utili.area for1ularelor co1une
0rivind activitatea financiar@ i contabil@ i a nor1elor 1etodolo-ice 0rivind (ntoc1irea i
utili.area acestora >
d&8reci.*rile 1etodolo-ice cu statut de -+iduri 0rofesionale >
e&Cadrul de (ntoc1ire i 0re.entare a situaiilor financiare elaborat de Co1itetul 0entru
Standarde de Contabilitate InternaionaleA IASC B>
f&8lanul de Conturi 4eneral>
-&Reco1and*ri?-+iduri 0ractice i le-ea auditului financiar>
Siste1ul contabil actual a fost elaborat 0e ba.a Standardelor Internaionale de
Contabilitate?avCnd ca sco0 acela de a 0er1ite a-enilor econo1ici s@ utili.e.e un siste1 contabil
i de -estiune ado0tat caracteristicilor econo1iei de 0ia*&S3a vi.at asi1ilarea Standardelor de
Contabilitate Internaionale?(n 1@sura (n care calculele sunt co10atibile cu re-le1ent@rile
euro0ene&
Se are (n vedere c* la nivelul contabil financiar sunt 0re.entate 2 1etode de evaluare a
bunurilor la ieirea din 0atri1oniu: 1etoda costului 0onderat? 1etoda F&I&F&/&? 1etoda L&I&F&/& i
c* fiecare a-ent econo1ic 0oate ale-e (ntre aceste 1etode (n funcie de s0ecificul bunurilor
res0ective& 5e ase1enea? noul siste1 contabil 0er1ite (ntre0rinderilor s* alea-* (ntre siste1ul de
(nre-istrare cunoscut sub nu1ele de 1etoda inventarului 0er1anent i cel cunoscut sub nu1ele de
1etoda inventarului inter1itent&
Lucrarea de di0lo1* intitulat* D Contabilitatea stocurilor E ine sea1a (n 0rinci0al de
re-le1ent*rile din siste1ul contabil fi:at 0rin Le-ea Contabilit*ii nr&;"<%$$% actuali.at@ (n
confor1itate cu directivele euro0ene i re-ula1entului de a0licare a acestei le-i&
'
CAPITOLUL I
NOIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE
1.1.Definiii i concepe p!i"in# $oc%!i&e
Funcionarea nor1al* i continu* a activit*ii oric*rui a-ent econo1ic i10lic* e:istena
unei 1ari diversit*i de stocuri de 1iFloace circulante 1ateriale (n toate fa.ele activit*ii
econo1ice desf*urat* de a-entul res0ectiv& Coninutul econo1ic al 1iFloacelor circulante
1ateriale difer* (n funcie de sursele i c*ile de 0rocurare? destinaie? activit*i deservite? fa.a
ciclului de e:0loatare etc&
Po!i"i no!(ei ine!n)ion)&e IAS ' D stocurile sunt active:
AaB deinute 0entru a fi vCndute 0e 0arcursul desf*ur@rii nor1ale a activit*ii>
AbB (n curs de 0roducie (n vederea vCn.@rii (n aceleai condiii ca 1ai sus>sau
AcB sub for1@ de 1aterii 0ri1e?1ateriale i alte consu1abile ce ur1ea.@ a fi folosite (n
0rocesul de 0roducie sau 0entru 0restarea de serviciiG
%
&
Soc%!i&e sunt : G ansa1blul de 1*rfuri? 1aterii 0ri1e sau 1ateriale? furniturile? 0roduse
finite? se1ifabricate? 0roduse sau servicii (n curs de e:ecuie? a1balaFe co1erciale care se afl* (n
0ro0rietatea (ntre0rinderii&G
"
)n ter1eni econo1ici i financiari GStocurile re0re.int* totalitatea 1aterialelor i
0roduselor finite folosite (n activitatea (ntre0rinderii i de0o.itate de ea (n ate0tarea utili.*rii sau
vCn.*rii lorG
2
&
)n abordarea euro0ean@ i internaional@ stocurile i 0roducia (n curs de e:ecuie sunt
Gansa1blul bunurilor i serviciilor din cadrul unit*ii 0atri1oniale? destinate:
%
4(rbin@ Maria Mdlina ,tefan Bunea-Sinteze,studii de caz i teste gril privind aplicarea IAS(revizuite)-
IFRS volumul I,ediia aII-a,Editura CECCAR,Colecia Standarde Internaionale de
Contabilitate,Bucureti,2!,"#$%#
"
&receanu-Coco 'ir(inia -Contabilitatea ntreprinderilor-actualizat i sipli!icat,Editura
Economic,Bucureti,2!,"#)!#
2
*umitru Corina &ra+iella,Ioana Corina -Contabilitatea de gestiune i evaluarea per!oran"elor,Editura
,niver-itara,Bucureti,2.,"#/!)#
6
fie a fi vCndute (n aceeai stare sau du0* 0relucrarea lor (n 0rocesul de 0roducie>
fie a fi consu1ate la 0ri1a lor utili.areG
'
&
)n contabilitatea financiar* a (ntre0rinderii sunt individuali.ate ur1*toarele structuri de
stocuri: 1*rfurile? 1ateriile 0ri1e?1aterialele consu1abile? 0rodusele Ase1ifabricate? 0rodusele
finite? rebuturileB? ani1alele i 0@s@rile? a1balaFele? 0roducia (n curs de e:ecuie&
Mrfurile sunt bunurile 0e care entitatea le cu10@r* (n vederea revCn.@rii sau 0rodusele
0redate s0re vCn.are 1a-a.inelor 0ro0rii&
)n sens lar-? 0rin materiale (nele-e1 Gobiectele 1uncii care se consu1*? de re-ul*? (ntr3
un sin-ur 0roces de 0roducie? valoarea lor transferCndu3se inte-ral asu0ra lucr*rilor e:ecutateG
6
&
Structural? ele se 0re.int* sub for1a 1ateriilor 0ri1e i 1aterialelor consu1abile&
Materiile prime sunt G acele bunuri care 0artici0* la 0roducerea noilor 0roduse i care se
caracteri.ea.* 0rin fa0tul c* (i trans1it direct valoarea? cCt i coninutul lor 1aterial asu0ra noilor
0roduse? c*0*tCnd o nou* for1* i c+iar o nou* destinaieG
7
&
Materialele consumabile sau furniturile cu0rind G1aterialele au:iliare? co1bustibilii?
1ateriale 0entru a1balat? 0iese de sc+i1b? se1ine i 1aterialul de 0lantat? furaFe i alte 1ateriale
consu1abile:
O Materialele auxiliare? (n 0rocesul de 0roducie? se adau-* 1ateriei 0ri1e (n
sco0ul de a aFuta la transfor1area ei Acocsul folosit (n cu0toare? substane c+i1ice (n industria de
0relucrare a ieiului etc&B? sunt consu1ate de ec+i0a1entele de lucru Ac*rbuni folosii la ca.ane
0entru 0roducerea aburuluiB? sau se folosesc 0entru asi-urarea funcion*rii acestora Auleiuri 0entru
un-erea 1ainilorB care 0artici0* indirect sau aFut* activitatea de e:0loatare f*r* a se re-*si? de
re-ul*? (n 0rodusul re.ultatG
=
&
O Combustibilii
;
iau 0arte direct sau indirect la 0rocesul de 0roducie& )n funcie de
destinaia lor ave1:
combustibil tehnologic 3 folosit (n 0rocesul te+nolo-ic de 1odificare a
1ateriei 0ri1e A0*cura folosit* la (nc*l.irea cu0toarelorB i
'
0elea(1Malciu2 3iliana ,0elea( 4iculae -Contabilitate !inanciar - o abordare european i
interna"ional,volumul 25Contabilitate !inanciar apro!undat,Editura InfoMe(a,Bucureti,2.,"#)!#
6
Ri-tea Mi6ai ,*umitru Corina &ra+iella -Contabilitate !inanciar,Editura Mr(ritar,Bucureti,22,"#)!%#
7
Ionacu Ion -Control de gestiune,Editura Economic,Bucureti,2/,"#7!#
=
3adi-lau 8o--ler,&6eor(6e 3ambru,Bo(dan 3ambru-Contabilitatea ntreprinderii-#ndruar practic
actualizat i copletat prin Regleentrile contabile prevzute de $irectivele %uropene a I&-a i a &II-a
aprobate de '()(F(*( nr(+,-./.00-,ediia a 'III-a,Editura 0undaiei9Andrei a(una9,Con-tana,2!,"#2:#
;
Clin ;"rea ,C<r-tea &6eor(6e-Contabilitatea de gestiune i calcula"ia costurilor,Editura &enicod,
Bucureti,22,"#):!#
$
Ri-tea Mi6ai -Contabilitatea financiar,Editura ,niver-itar,Bucureti,2., "# %.#
7
combustibil energetic 3 utili.at la 0roducerea ener-iei electrice necesare
0rocesului de 0roducie sau 0entru 0unerea (n 1icare a 1ainilor i co1bustibilului neindustrial
sau -os0od*resc folosit la (nc*l.itul birourilor? atelierelor etc&
O Piesele de schimb sunt constituite din Gacele valori care se folosesc 0entru
(nlocuirea 0ieselor u.ate cu oca.ia re0araiilor la 1iFloacele fi:e i obiectele de inventarG
$
&
O Seminele i materialele de plantat se -*sesc la unit*ile care se a0rovi.ionea.*
cu acestea (n sco0ul distribuirii lor unor 0roduc*tori a-ricoli sau 0entru a fi folosite (n seciile
ane:e a-ricole 0ro0rii&
O Furajele sunt destinate ani1alelor din seciile 0ro0rii de cretere i (n-r*are a
ani1alelor tinere ori seciilor de (ntreinere a ani1alelor de 1unc* sau de re0roducie&
O Materialele pentru ambalat Aa1balaFeleB includ a1balaFele refolosibile?
ac+i.iionate sau fabricate? 0ot fi 0@strate te10orar de teri?cu obli-aia restituirii (n condiiile
0rev@.ute (n contracte i 0ot fi folosite G(n 0rocesul de 0roducie Acutii de conserve? cutii 0entru
0aste? fiole 0entru inFeciiB sau (n 0rocesul de vCn.are a 1*rfurilorG
%#
&
O D)n cate-oria alte materiale consumabile se cu0rind 1aterialele 0entru
0rotecia 1uncii i i10ri1ate? anvelo0e i ca1ere auto? ali1ente? 1ostre? alte 1ateriale
-os0od*retiG
%%
&
S0ecialitii din do1eniu au clasificat structurile de stocuri 0re.entate anterior du0* 1ai
1ulte criterii? du0* cu1 ur1ea.*:
#%p- )p)!enen) &o! &) p)!i(oni% #%p- )p)!enen) &o! &) p)!i(oni% stocurile 0ot fi:
Dstocuri aflate (n -estiunea unit*ii 0atri1oniale i care fac parte din patrimoniul
propriu&
stocuri aflate (n -estiunea unit*ii 0atri1oniale i care nu fac parte din patrimoniul
propriu
!"
#%p- p!o"enien) &o! &) p)!i(oni% #%p- p!o"enien) &o! &) p)!i(oni% stocurile 0ot fi:
stocuri 0rovenite din cu10*r*turi din afara unit*ii 0atri1oniale cu1 sunt: 1aterii
0ri1e? 1ateriale? 1*rfuri? obiecte de inventar&
stocuri 0rovenite din 0roducie 0ro0rie cu1 sunt: 0roduse? ani1ale &
$
%#
Ri-tea Mi6ai =Contabilitatea ntreprinderii,vol I reeditat,Editura Mr(ritar,Bucureti,2), "# %$#
%%
8<ntea Iacob 8etru,Bodea &6eor(6e-Contabilitatea !inanciar ro1neasc con!or cu $irectivele
%uropene,Editura Intelcredo,*eva,2., "# %!#
%"
8rof#dr# *ue-cu Adriana -23id pentru n"elegerea i aplicarea standardelor interna"ionale de
contabilitate,ediia aII-a revi+uit,Editura CECCAR,Bucureti,22,"#2:!#
=
#%p- &oc%& #e c!e)!e ) ,e$i%ni&o! #%p- &oc%& #e c!e)!e ) ,e$i%ni&o! stocurile 0ot fi:
stocuri aflate (n de0o.itele (ntre0rinderii&
stocuri aflate (n curs de a0rovi.ionare Asosite i nerece0ionateB&
stocuri sosite f*r* factur*&
stocuri facturate? dar nelivrate&
Dstocuri livrate? dar nefacturateE&
%2
Dstocuri aflate la teri&E
%'
5in p%nc #e "e#e!e fin)nci)! p%nc #e "e#e!e fin)nci)!? stocurile re0re.int* aloc*ri de ca0ital ce nu 0oate fi
recu0erat 0Cn* cCnd aceste stocuri nu 0arcur- (ntre-ul ciclu de e:0loatare i sunt valorificate 0rin
vCn.area i (ncasarea 0roduselor? lucr*rilor sau serviciilor reali.ate de unitatea 0atri1onial*&
Aceasta i10une ur1*toarea clasificare a lor
%6
:
stoc necesar sau util? care asi-ur* desf*urarea continu* i rit1ic* a ciclului de
e:0loatare& E:ist* dou* noiuni de stoc util:
H stoc normal# optim sau ideal? care asi-ur* nivelul de rentabilitate o0ti1*&
H stoc util efecti$? res0ectiv 1ini1ul de stoc necesar funcion*rii unit*ii&
stoc de siguran% &de securitate' 0entru a 0re(ntC10ina li0sa de re-ularitate (n
a0rovi.ionarea unit*ii 0atri1oniale&
stoc de speculaie constituit (n condiiile unor 0lusuri de tre.orerie i 0rofitCnd de
oca.iile favorabile de cu10*rare A1aterialele su0use fluctuailor 0reurilorB&
stoc (ero? ceea ce 0resu0une c* 0rocesul de e:0loatare s3ar desf*ura f*r* stocuri sau cu
stocuri foarte 1ici&
P&)n%& con)3i& f!)nce5 clasific* ele1entele de stoc (n funcie de 0o.iia lor (n ciclul de
e:0loatare? du0* cu1 arat* fi,%!) n!. 1&
%2
Ionescu Cecilia3Contabilitate.Bazele teoriei i practicii contabile?Editura FundaieiIRo1Cnia de
9CineI?ucureti?"##6?0&%#'&
%'
Ristea 9i+ai AcoordonatorB3Contabilitate financiar?Editura Universitar@?ucureti?"##'?0&;'&
%6
Co1an Florin 3Contabilitate financiar?Editura Fundaiei JRo1Cnia de 9CineI?ucureti?"##"?0&=$&
;
C&)$ific)!e) e&e(ene&o! #e $oc .n f%ncie #e po5ii) &o! .n cic&%& #e e0p&o))!e
18
9 Fi,%!) n!. 1
1.'. Ro&%& i i(po!)n) $oc%!i&o!
4estiunea stocurilor re0re.int* unul din 0rocesele econo1ice c*ruia i se acord* o atenie
deosebit*? 0reocu0area fiind (ndre0tat* s0re eficienti.area lor 0rin 1ai buna conducere i
or-ani.are? asi-urarea concordanei desf*ur*rii acestora (n ra0ort cu 0roble1ele de furni.are3
trans0ort a resurselor 1ateriale i cele de 0roducie? di1ensionarea raional* a stocurilor i
accelerarea vite.ei fondurilor unit*ilor 0roductive&
Activitatea inte-rat* (n cea de asi-urare te+nico31aterial* a unit*ilor? -estionarea
stocurilor? (n (ntrea-a ei co10le:itate? intr* (n 1ulti0le corelaii de interde0enden* cu celelalte
ra1uri ale acestui 0roces& Astfel? desf*urarea asi-ur*rii 1ateriale i a desfacerii nu se 0ot reali.a
(n bune condiii decCt 0rin for1area unor stocuri care s* asi-ure corelarea dintre a0rovi.ionare ,
livrare , 0roducie 3 consu1&
Condiiile (n care au loc 0rocesele de stocare influenea.* direct eficiena 0rocesului de
asi-urare te+nico31aterial*? iar volu1ul i structura stocurilor de0ind ne1iFlocit de nivelul i
structura ba.ei 1ateriale asi-urate&
Ca 0roces econo1ic co10le:? -estiunea stocurilor are o sfer* lar-* de cu0rindere? acestea
inclu.Cnd atCt 0roble1e de conducere? de di1ensionare? de o0ti1i.are? a a10las*rii stocurilor? de
re0arti.are a lor? cCt i de de0o.itare i 0*strare? de ur1*rire i control&
%7
>ei-er A# M# - Coptabilit4 analiti5ue et de gestion, Edition- ES>A, 8ari-, )77:, "# 2., "reluare din
lucrarea *orinei Budu(an - Contabilitate de gestiune, Editura 8ro?uventute, 0ocani, )77%, "# /)#
$
CICLUL DE EXPLOATARE
- m@rfuri 1bunuri cum"@rate "entru a fi - "rodu-e finiteA
rev<ndute Bn aceeai -tare2A - "rodu-e -emifabricate -au
-materii "rime 1bunuri cum"@rate C-emilucrateC intermediare A
"entru a fi tran-formate2A - "roducie Bn cur-A
- furnituri con-umabile - "rodu-e re+idualeA 1deeuri2 A
- materiale con-umabileA - "ie-e de -c6imb A
AMONTE PRODUCIE
AVAL
I10ortana deosebit* 1anifestat* fa* de 0rocesele de stocaF (n -enere este deter1inat* de
natura econo1ic* a stocurilor re.ultat* c+iar din definirea -eneric* ce arat* c* acestea re0re.int*
Dcantit*i de resurse 1ateriale stocate (ntr3un anu1it volu1 i o anu1it* structur* 0e o 0erioad* de
ti10 deter1inat*? cu un anu1it sco0E> aadar 0e 0erioada res0ectiv* resursele 1ateriale stocate
nu 0artici0* efectiv la 0rocesul de transfor1are a lor (n bunuri utile? deci sunt resurse inactive?
scoase din circuit , care 0relun-esc acest circuit , di1inuCnd 0osibilit*ile de s0orire a reali.*rilor
fir1ei i i1obili.Cnd o 0arte din ca0italul ei&
%=
Stocurile sunt necesare 0entru asi-urarea continuit*ii activit*ilor din diferite do1enii de
activitate:0roducie?co1er ?servicii etc&
Cu toate c@ stocurile sunt considerate resurse neactive?este necesar?(n 1od obiectiv?s@ se
recur-@ la constituirea de stocuri Ade resurse 1aterialeB bine di1ensionate? 0entru a se asi-ura
rit1icitatea 0roduciei 1ateriale i a consu1ului&
)olul determinant al stocurilor este evideniat de fa0tul c@ acestea asi-ur@
certitudine?si-uran@ i -aranie (n ali1entarea continu@ a 0roduciei i rit1icitatea desfacerii
re.ultatelor acesteia&Altfel s0us? 0rocesul de stocare a0are ca un re-ulator al rit1ului
a0rovi.ion@rilor cu cel al 0roduciei? iar stocul re0re.int@ acel Dta10on inevitabilE care asi-ur@
sincroni.area cererilor 0entru consu1 cu 1o1entele de furni.are a resurselor 1ateriale&
A&e (oi"e pen!% c!e)!e) $oc%!i&o! ar 0utea fi:
investirea unei 0*ri din ca0ital (n stocuri 0entru a reduce c+eltuielile de or-ani.are>
ca0italul investit (n stocuri este uor de evideniat>
asi-urarea desf@ur@rii ne(ntreru0te a 0rocesului de 0roducie>
asi-urarea unor co1en.i de a0rovi.ionare la nivelul consu1ului i1ediat nu este
(ntotdeauna 0osibil@ i eficient@ din 0unct de vedere econo1ic>
co1en.ile onorate de c@tre furni.orii din alte localit*i nu 0ot fi introduse i1ediat
(n 0rocesul de fabricaie>
antici0area unei creteri a 0reurilorAe:ce0tCnd s0eculaiileB>
Este necesar s@ se -@seasc@ 1odele i 1etode (n vederea for1@rii unor stocuri? care
0rin volu1 i structur@? s@ asi-ure desf@urarea nor1al@ a activit*ii din econo1ie? dar
(n condiiile unor stoc*ri 1ini1 necesare i a unor c+eltuieli cCt 1ai 1ici&
%=
Doria Cri-tea-Contabilitatea i calcula"iile n conducerea ntreprinderii,Ediia CECCAR,ediia a II-
a,Bucureti,2/,"#:)#
%#
*biecti$itatea form%rii de stocuri este Fustificat@ de aciunea 1ai 1ultor factori
care le condiionea.* e:istena i nivelul de for1are? le stabili.ea.* funcia i sco0ul
constituirii& 5intre aceti f)co!i enu1er*1:
Kcontradicia dintre s0eciali.area 0roduciei i caracterul nes0eciali.at al cererii>
Kdiferena s0aial* dintre 0roducie i consu1>
Kcaracterul se.onier al 0roduciei sau al consu1ului> 0entru 1aForitatea 0roduselor 0roducia este
continu* L (n ti10 ce consu1ul este se.onier> la 0rodusele a-ricole situaia este invers*>
K0eriodicitatea 0roduciei? a consu1ului i a trans0ortului>
K0unerea la ad*0ost fa* de o eventual* cretere a 0reului sau fa* de dere-l*rile (n 0rocesul de
a0rovi.ionare3trans0ort sau fat* de factorii de fort* 1aFor* Astare de necesitate? cala1it*i
naturale ? seis1e ? caracterul deficitar al resurselorB>
Knecesitatea e:ecut*rii unor o0eraii s0ecifice 0entru a (nlesni 0rocesul de livrare sau consu1 al
1aterialelor Arece0ie? sortare? 1arcare? a1balare? de.a1balare? for1area loturilor de livrare?
0re-*tirea 1aterialelor 0entru consu1B>
Knecesitatea eficienti.@rii 0rocesului de trans0ort>
1.*.Ace no!()i"e p!i"in# $oc%!i&e
8otrivit 0revederilor Le,ii con)3i&i-ii n!.:';1<<1 i a 1odific*rii /&4& =#<"##'
contabilitatea? ca instru1ent 0rinci0al de cunoatere? -estiune i control al 0atri1oniului i al
re.ultatelor obinute? trebuie s* asi-ure:
)& (nre-istrarea cronolo-ic* i siste1atic*? 0relucrarea? 0ublicarea i 0*strarea infor1aiilor
cu 0rivire la situaia 0atri1onial* i re.ultatele obinute atCt 0entru necesit*ile 0ro0rii ale
0ersoanelor Furidice i fi.ice care au calitatea de co1erciant i care au obli-aia s* or-ani.e.e i s*
conduc* contabilitatea 0ro0rie? 0otrivit le-ii? cCt i (n relaiile acestora cu asociaii sau
acionarii? clienii? furni.orii? b*ncile? or-anele fiscale i alte 0ersoane Furidice i fi.ice>
3& controlul o0eraiunilor 0atri1oniale efectuate i al 0rocedeelor de 0relucrare utili.ate?
0recu1 i e:actitatea datelor contabile furni.ate>
c& furni.area infor1aiilor necesare stabilirii 0atri1oniului naional? e:ecuiei bu-etului
0ublic naional? 0recu1 i (ntoc1irii balanelor financiare i a bilanului 0e ansa1blul econo1iei
naionale>
Referindu3se la docu1entele Fustificative? le-ea contabilit*ii stabilete c* orice o0eraiune
0atri1onial* se conse1nea.* (n 1o1entul efectu*rii ei (ntr3un (nscris care st* la ba.a
%%
(nre-istr*rilor (n contabilitate? dobCndind astfel calitatea de docu1ent Fustificativ& 5ocu1entele
Fustificative care stau la ba.a (nre-istr*rilor (n contabilitate an-aFea.* r*s0underea 0ersoanelor
care le3au (ntoc1it? vi.at i a0robat? ori (nre-istrat (n contabilitate du0* ca.&
Cores0un.*tor aceleai le-i? (nre-istrarea (n contabilitate a bunurilor 1obile i i1obile se
face la valoarea de ac+i.iie? de 0roducie sau la 0reul 0ieei du0* ca.&
5e ase1enea? le-ea 0revede obli-aia efectu*rii inventarierii -enerale a 0atri1oniului: la
(nce0utul activit*ii? cel 0uin odat* 0e an 0e 0arcursul funcion*rii sale? (n ca.ul fu.ion*rii sau
(ncet*rii activit*ii? 0recu1 i (n alte situaii 0rev*.ute de le-e& E:ce0ia de la re-ula inventarierii
obli-atorii anuale se a0rob* de 9inisterul Finanelor&
Evaluarea ele1entelor 0atri1oniale 0e ba.a inventarierii i reflectarea acestora (n bilanul
contabil se fac 0otrivit nor1elor stabilite de 9inisterul Finanelor&
Re,%&)(en%& p!i"in# )p&ic)!e) &e,ii con)3i&i-ii stabilete:
Contabilitatea stocurilor i co1en.ilor (n curs de e:ecuie cu0rinde ansa1blul bunurilor i
serviciilor din cadrul unit*ii 0atri1oniale? destinate:
3 fie a fi vCndute (n aceeai stare sau du0* 0relucrarea lor (n 0rocesul de 0roducie>
3 fie a fi consu1ate la 0ri1a lor utili.are>
)n cadrul stocurilor 0ro0riu3.ise se cu0rind:
). (-!f%!i&e? res0ectiv bunurile 0e care unitatea 0atri1onial* le cu10*r* (n vederea
revCn.*rii>
3. ()e!ii&e p!i(e? care 0artici0* direct la fabricarea 0roduselor i se re-*sesc (n 0rodusul
finit inte-ral sau 0arial? fie (n starea lor iniial*? fie transfor1at*>
c. ()e!i)&e con$%()3i&e A1ateriale au:iliare? co1bustibil? 1ateriale 0entru a1balat?
0iese de sc+i1b? se1ine i 1ateriale de 0lantat? furaFe i alte 1ateriale consu1abileB? care
0artici0* sau aFut* la 0rocesul de fabricaie sau de e:0loatare f*r* a se re-*si? de re-ul* (n 0rodusul
finit>
#. p!o#%$e&e? res0ectiv:
3 semifabricatele? 0rin care se (nele- 0rodusele al c*ror 0roces te+nolo-ic a fost
ter1inat (ntr3o secie Afa.a de fabricaieB i care trec (n continuare (n 0rocesul te+nolo-ic al altei
secii Afa.e de fabricaieB sau se livrea.* terilor>
3 produsele finite? adic* 0rodusele care au 0arcurs (n (ntre-i1e fa.ele 0rocesului de
fabricaie i nu 1ai au nevoie de 0relucr*ri ulterioare (n cadrul unit*ii 0atri1oniale? 0utCnd fi
de0o.itate (n vederea livr*rii sau e:0ediate direct clienilor>
%"
3 produsele re(iduale? re0re.entCnd rebuturile? 1aterialele recu0erabile sau
deeurile>
e. )ni()&e&e i p-$-!i&e? res0ectiv ani1alele n*scute i cele tinere de orice fel? crescute i
folosite 0entru re0roducie? ani1alele i 0*s*rile la (n-r*at 0entru a fi valorificate? coloniile de
albine? 0recu1 i ani1alele 0entru 0roducie 3 lCn*? la0te i blan*>
f. )(3)&)7e&e>
8otrivit art&%" din le-e? deinerea ?cu orice titlu?de bunuri 1ateriale?titluri de
valoare?nu1erar i alte dre0turi i obli-aii?0recu1 i efectuarea de o0eraiuni econo1ice? f@r* s@
fie (nre-istrate (n contabilitate? sunt inter.ise& )n a0licarea acestor 0revederi este necesar s* se
asi-ure:
). rece0ionarea tuturor bunurilor 1ateriale intrate (n 0atri1oniul unit*ii i (nre-istrarea lor la
locurile de de0o.itare& unurile 1ateriale 0ri1ite 0entru 0relucrare? (n custodie sau (n consi-naie
se rece0ionea.* i se (nre-istrea.* distinct ca intr*ri (n -estiune (n contabilitate? valoarea acestor
bunuri se (nre-istrea.* (n conturi (n afara bilanului>
3. (n situaia unor decalaFe ivite (ntre a0rovi.ionarea i rece0ia bunurilor care se dovedesc a fi (n
1od cert (n 0ro0rietatea unit*ii 0atri1oniale? se 0rocedea.* astfel:
3 bunurile 1ateriale (n curs de a0rovi.ionare sau sosite i nerece0ionate se (nre-istrea.*
distinct (n contabilitate ca intrare (n 0atri1oniu>
3 bunurile sosite f*r* factur* se (nre-istrea.* ca intr*ri (n -estiune atCt la locul de
de0o.itare cCt i (n contabilitate? 0e ba.a rece0iei i a docu1entelor (nsoitoare>
c. (n ca.ul unor decalaFe (ntre vCn.area i livrarea bunurilor? acestea se (nre-istrea.*? ca ieiri din
0atri1oniu? nu 1ai sunt considerate 0ro0rietatea unit*ii? astfel:
3 bunurile vCndute i nelivrate se (nre-istrea.* distinct (n -estiune? iar (n contabilitate? (n
conturi (n afara bilanului>
3 bunurile livrate dar nefacturate? se (nre-istrea.* ca ieiri din -estiune atCt la locurile de
de0o.itare cCt i (n contabilitate? 0e ba.a docu1entelor care confir1* ieirea din -estiune 0otrivit
le-ii>
#. bunurile a0rovi.ionate sau vCndute cu clau.e de re.erve de 0ro0rietate se (nre-istrea.* la intr*ri
i res0ectiv la ieiri? atCt (n -estiune cCt i (n contabilitate? 0otrivit contractelor (nc+eiate&
+a intrarea ,n patrimoniu? bunurile 1ateriale se evaluea.* i se (nre-istrea.* (n
contabilitate astfel:
%2
). 1ateriile 0ri1e? 1aterialele consu1abile? obiectele de inventar? 1*rfurile?
a1balaFele i alte bunuri 0rocurate cu titlu oneros? la costul de ac+i.iie>
3. 0roducia (n curs de e:ecuie? se1ifabricatele i 0rodusele finite? obiectele de
inventar? a1balaFele i alte bunuri 0roduse de c*tre unitatea 0atri1onial*? la costul de 0roducie>
c. ani1alele i 0*s*rile? la costul de ac+i.iie sau costul de 0roducie? du0* ca.&>
+a ieirea din patrimoniu? bunurile 1ateriale se evaluea.* i se (nre-istrea.* (n
contabilitate 0rin a0licarea 1etodei Mcostul 1ediu 0onderatE AC98B? 1etodei M0ri1ei intr*ri3
0ri1ei ieiriE AFIF/B sau a 1etodei Multi1ei intr*ri30ri1ei ieiriE ALIF/B&
Co$%& %ni)! (e#i% pon#e!) se calculea.* fie du0* fiecare intrare? fie lunar? ca ra0ort
(ntre valoarea total* a stocului iniial 0lus valoarea intr*rilor i cantitatea e:istent* (n stocul iniial
0lus cantit*ile intrate&
8otrivit 1etodei =p!i(ei in!-!i9p!i(ei iei!i> ?FIFO@ bunurile ieite din -estiune se
evaluea.* la costul de ac+i.iie Asau de 0roducieB al 0ri1ei intr*ri AlotB& 8e 1*sura e0ui.*rii
lotului? bunurile ieite din -estiune se evaluea.* la costuri de ac+i.iie Asau de 0roducieB al lotului
ur1*tor? (n ordine cronolo-ic*&
)n ca.ul folosirii (eo#ei LIFO? bunurile ieite din -estiune se evaluea.* la costul de
ac+i.iie Asau de 0roducieB al ulti1ei intr*ri& 8e 1*sura e0ui.*rii lotului? bunurile ieite se
evaluea.* la costul de ac+i.iie Asau 0roducieB al lotului anterior? (n ordine cronolo-ic*&
Evaluarea i (nre-istrarea (n contabilitate a 1ateriilor 0ri1e? 0roduselor? 1*rfurilor i altor
bunuri de natura stocurilor se 0oate face i la 0reuri standard A0restabiliteB? 0e ba.a 0reurilor
1edii ale bunurilor res0ective? denu1ite 0reuri de (nre-istrare? cu condiia evidenierii distincte a
diferenelor de 0re fa* de costul de ac+i.iie sau costul de 0roducie? du0* ca.&
5iferenele de 0re astfel stabilite? la intrarea bunurilor res0ective (n 0atri1oniu? se
(nre-istrea.* 0ro0orional? atCt asu0ra valorii bunurilor ieite? cCt i asu0ra stocurilor& 8reurile
standard? folosite 0entru (nre-istrarea (n contabilitate a bunurilor de natura celor 0rev*.ute
anterior? este necesar s* fie actuali.ate 0eriodic? de re-ul* cel 0uin o dat* 0e an? (n funcie de
evoluia 0reurilor i de ali factori&
Rec+i.itele de birou? i10ri1atele i alte 1ateriale consu1abile 0e care unitatea
0atri1onial* consider* c* nu este ca.ul s* le stoc+e.e 0ot fi incluse direct (n c+eltuieli? cu e:ce0ia
for1ularelor cu re-i1 s0ecial care se -estionea.* 0otrivit nor1elor elaborate (n acest sco0&
%'
8roducia (n curs de e:ecuie se deter1in* 0rin inventarierea 0roduciei neter1inate la
finele 0erioadei? 0rin 1etode te+nice de constatare a stadiului sau -radului de efectuare a
o0eraiilor te+nolo-ice i evaluarea acesteia la costurile de 0roducie&
Contabilitatea valorilor 1ateriale? 0otrivit le-ii? se ine cantitativ i valoric? sau nu1ai
valoric 0rin folosirea inventarului 0er1anent sau a inventarului inter1itent&
)n condiiile folosirii in$entarului permanent? (n contabilitate se (nre-istrea.* toate
o0eraiile de intrare i ieire? ceea ce 0er1ite stabilirea i cunoaterea (n orice 1o1ent a stocurilor?
atCt cantitativ cCt i valoric&
-n$entarul intermitent? care 0oate fi a0licat (n unit*ile 0atri1oniale din cate-oria celor
1ici sau 1iFlocii? const* (n stabilirea ieirilor i (nre-istrarea lor (n contabilitate 0e ba.a
inventarierii stocurilor la finele 0erioadei& )n acest ca.? ieirile se deter1in* ca diferen* (ntre
valoarea stocurilor iniiale 0lus valoarea intr*rilor i valoarea stocurilor finale? deter1inate 0e ba.a
inventarierii&
)n ca.ul folosirii inventarului 0er1anent? contabilitatea analitic* a stocurilor se 0oate
or-ani.a du0* una din ur1*toarele 1etode? (n funcie de s0ecificul activit*ii i necesit*ile 0ro0rii
ale unit*ii 0atri1oniale:
). (eo#) ope!)i"9con)3i&- ?pe $o&#%!i@? care const* (n inerea? la locul de
de0o.itare? a evidenei cantitative a bunurilor 1ateriale 0e cate-orii? iar la contabilitate a evidenei
valorice desf*urate 0e -estiuni? iar (n cadrul -estiunilor 0e -ru0e sau sub-ru0e de bunuri? du0*
ca.& Controlul e:actit*ii i concordanei (nre-istr*rilor (n evidena de0o.itelor cu cele din
contabilitate se asi-ur* lunar? 0rin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fiele de 1a-a.ie
(n re-istrul stocurilor>
3. (eo#) c)ni)i"9")&o!ic- ?pe fie #e con )n)&iic@? care const* (n inerea
evidenei cantitative 0e cate-orii de bunuri la locul de de0o.itare? iar (n contabilitate? a evidenei
cantitativ3valorice>
c. (eo#) ,&o3)&9")&o!ic-? care const* (n inerea evidenei nu1ai valoric? atCt la
nivelul -estiunii? cCt i (n contabilitate>
8entru de0recierea stocurilor de 1*rfuri? 1aterii 0ri1e i 1ateriale? obiecte de inventar?
0roduse i alte bunuri 1ateriale? 0recu1 i a 0roduciei (n curs de e:ecuie? de re-ul*? la finele
e:erciiului? cu oca.ia inventarierii? se constituie 0rovi.ioane 0e sea1a c+eltuielilor&
%6
)n 0erioadele ur1*toare? la finele fiec*rui e:erciiu sau la ieirea din 0atri1oniu a bunurilor
res0ective? 0rovi.ioanele constituite se su0li1entea.*? di1inuea.* sau se anulea.* (n condiiile
0revederilor din re-ula1ent&
1.1.Soc%!i&e .n )3o!#)!e) IAS '
Standardul de contabilitate -.S nr"?denu1it Stocuri re0re.int* referenialul internaional
a0licabil (n 1aterie de stocuri& IAS '?Soc%!i@ face 0arte din I&F&R&S&3urile a0licabile (n Uniunea
Euro0ean* i (n Ro1Cnia de la #%&#%&"##=&
A Ace$ $)n#)!# se a0lic* tuturor stocurilor? cu e:ce0ia:
1.0roducia (n curs de e:ecuie (n cadrul contractelor de construcii? 0entru care este
valabil I&A&S&3ul nr&%% denu1it Contracte de construcii.
'.instru1entelor financiare Acecul? biletul la ordin? ca1bia? ca0italul social?
transferurile b*neti? activele financiare3i1obili.*riB&
*.activelor biolo-ice le-ate de activitatea a-ricol* i de 0roducia a-ricol* (n 1o1entul
recolt*rii Aa se vedea I&A&S& '% denu1it Agricultura).
%;
S)n#)!#%& IAS ' se a0lic* la orice stoc de bunuri sau servicii?cu e:ce0ia :
AiB celor deinute de 0roduc*torii a-ricoli i forestieri? stocurilor de 0roduse
a-ricole du0* recolt* i stocurilor de 1inerale? (n 1*sura (n care acestea sunt
e:0ri1ate la valoarea lor net* de reali.are>
AiiB stocurilor a-enilor co1erciali (n 0roduse de ba.*? dac* acestea sunt
e:0ri1ate la valoarea lor Fust* net*>
8otrivit IAS "? ta:a 0e valoarea ad*u-at* este inclus* (n costul de ac+i.iie doar dac* nu
este deductibil* fiscal> costul de ac+i.iie al stocurilor cu0rinde 0reul de cu10*rare? ta:ele de
i10ort A(nce0Cnd cu #%&#%&"##=? data la care Ro1Cnia a devenit 1e1br* a Uniunii Euro0ene? se
a0lic* nu1ai (n ca.ul ac+i.iiilor e:traco1unitareB? costurile de trans0ort? 1ani0ulare i alte
costuri direct atribuibile ac+i.iiei&

Reducerile co1erciale Arabatul? re1i.a i risturnulB sunt deduse 0entru a deter1ina costul
de ac+i.iie& Trata1entul reducerilor co1erciale trebuie s* fie coerent cu 0revederile IAS %;
EVenituri din activit*i ordinare D&
%;
Standarde Internaionale de Ra"ortare 0inanciar@1I0RS-EM2 inclu+<nd Standardele Internaionale de
Contabilitate1IAS-EM2 i inter"ret@rile lor la ) ianuarie 2.,Editura CECCAR,Bucureti,2.,"#!77#
%7
1.+. P!incipii&e i !e,%&i&e e")&%-!ii $oc%!i&o!
)nainte de 0re.entarea 1etodelor de evaluare este necesar* o descriere a 0rinci0iilor care stau
la ba.a acestor 1etode& 5in Re-ula1entul de a0licare a Le-ii contabilit*ii? se 0ot des0rinde trei
0rinci0ii ale evalu*rii: 0rinci0iul stabilit*ii unit*ii 1onetare A0rinci0iul cuantific*rii 1onetareB?
0rinci0iul costurilor istorice i 0rinci0iul 0rudenei&
/rice contabil care trebuie s* (nre-istre.e flu:urile re.ultate din activitatea (ntre0rinderii
sau s* anali.e.e situaia 0atri1onial*? va trebui s* cuantifice? adic* s* ado0te un instru1ent i un
criteriu de 1*surare& 8entru a 1*sura? contabilul recur-e la 1oned* i la criteriul valorilor istorice?
criteriu c*ruia (i nuanea.* i 1oderea.* a0licarea (n virtutea unui alt 0rinci0iu? cel al 0rudenei
P!incipi%& c%)nific-!ii (one)!e& Flu:urile i stocurile (n contabilitate
sunt esti1ate (n unit*i 1onetare? contabilul fiind nevoit? 0entru a 1*sura? s* recur-* la 1oned*&
8rinci0iul 0resu0une c* unitatea 1onetar* este stabil*? cu toate c* nu este un valori1etru constant&
)ns* Go ase1enea convenie este valabil* (ntr3o econo1ie stabil*? (n ca. contrar se 0rocedea.* la
reevaluarea valorilor econo1ice sau actuali.area acestora (n funcie de 1odificarea 0uterii de
cu10*rare a 1onedeiG
%$
&
P!incipi%& co$%!i&o! i$o!ice ?p!incipi%& no(in)&i$(%&%i (one)!@.
Confor1 acestui 0rinci0iu valorile de intrare sunt valori istorice? ce 0ot fi corectate? dac* este
ca.ul? cu su1a a1ortis1entelor sau 0rovi.ioanelor& G/0iunea 0entru costul istoric? dei el 0oate
avea i alte alternative cu1 sunt costul de (nlocuireB valoarea actuali.at* i valoarea net* de
reali.are? se (nte1eia.* 0e fa0tul c* acesta este sin-urul cost conse1nat (n docu1entele
Fustificative? i deci are un caracter verificabil? are deter1inare obiectiv*? fiind validat (n cadrul
tran.aciilor de 0ia* derulateG
"#
&
P!incipi%& p!%#enei& 8otrivit acestui 0rinci0iu nu este ad1is*
su0raevaluarea ele1entelor de activ i a veniturilor? res0ectiv subevaluarea ele1entelor de 0asiv i
a c+eltuielilor? inCnd cont de de0recierile? riscurile i 0ierderile 0osibile -enerate de desf*urarea
activit*ii e:erciiului curent sau anterior &
Niculae Felea-* consider* definiia aceasta avCnd un caracter ca1 a1bi-uu? el
reco1andCnd definiia: G0rudena este a0recierea re.onabil* a fa0telor? astfel (ncCt s* se evite
%$
Ri-tea Mi6ai,*umitru Corina &ra+iella-Contabilitate !inanciar6,Editura M@r(@ritar,Bucureti,22,"#)!$#
"#
7adislau *ossler,23eorg3e 7abru,8ogdan 7abru-Contabilitatea ntreprinderii-ndruar practic
actualizat i copletat prin Regleent6rile contabile prev6zute de $irectivele %uropene a I&-a i a&II-a
aprobate de '()(F(*( +,-./.00-,ediia a 'III-a,Editura 0undaieiFAndrei a(unaF,Con-tana,2!,"#27.#
%=
riscul de transfer asu0ra viitorului? a incertitudinilor 0re.ente? susce0tibile s* -reve.e 0atri1oniul
i re.ultatele (ntre0rinderiiG
"%
&
Acelai autor consider* c* 0rudena const*? (n esen*? (n contabili.area oric*rei 0ierderi
0realabile 0robabile i necontabili.area 0rofiturilor se0arate? c+iar dac* acestea sunt foarte
0robabile&
8rinci0iul 0rudenei ine sea1a de cele 0atru 1o1ente ale evalu*rii 0atri1oniului: la data
intr*rii (n 0atri1oniu? la data inventarierii? la (nc+iderea e:erciiului financiar? la data ieirii din
0atri1oniu&
E")&%)!e) $oc%!i&o!
E")&%)!e) $oc%!i&o! re0re.int* o 0roble1* deosebit* 0entru contabilitate dac* se are (n
vedere? 0e de o 0arte? sursele diferite de 0rovenien* a acestora? iar 0e de alt* 0arte? efectele
liberali.*rii i ne-ocierii 0reurilor care 0ot conduce la variaii ale valorii lor de la o 0erioad* de
-estiune la alta? cu influene 0ro i contra asu0ra costurilor de 0roducie i de circulaie&
E")&%)!e) re0re.int* dese1narea e:0resiei 1onetare a unui ele1ent (n vederea
0re.ent*rii (n situaiile financiare&Soc%!i&e trebuie evaluate la valoarea cea 1ai 1ic* dintre cost i
valoarea reali.abil* net*&
V)&o)!e) !e)&i5)3i&- ne- este 0reul de vCn.are esti1at?ce ar 0utea fi obinut? 1ai 0uin
costurile esti1ate 0Cna la finali.area 0rocesului de 0roducie i costurile esti1ate necesare
vCn.arii&
V)&o)!e) 7%$- Acea 1ai utili.at* ter1inolo-ie (n do1eniul standardelor de contabilitateB
re0re.int* su1a care s3ar 0utea tran.aciona 0e 0ia* (ntre vCn.*tor i cu10*r*tor? (n condiii
obiective i cu acte le-ale&
Co$%& $oc%!i&o! trebuie s* cu0rind* toate c+eltuielile afectate ac+i.iiei i 0relucr*rii?
0recu1 i alte costuri su0ortate 0entru a aduce stocurile (n for1a i (n locul (n care se -*sesc (n
0re.ent&
1.+.1.E")&%)!e) $oc%!i&o! &) in!)!e) .n p)!i(oni%
()e!ii&e p!i(eB ()e!i)&e&e con$%()3i&eB o3iece&e #e in"en)!B )(3)&)7e&e i
3)!)c)(ene&e intrate (n unitate 0ot fi reflectate (n contabilitate la cost de ac+i.iie? 0re standard
sau 0re de facturare? costul de 0roducie? valoarea Fust* Autili.abil*B:
"%
0elea(@ 3iliana1Malciu2, 0elea(@ 4iculae-Contabilitate !inanciar6-o abordare european6 i
interna"ional6,volumul I,Editura Infome(a,Bucureti,2.,"# //#
%;
)@ Costul de achi(iie este for1at din 0reul de facturare al furni.orului? c+eltuielile de
trans0ort3a0rovi.ionare? ta:ele i a1balaFele nerecu0erabile i alte c+eltuieli (nscrise (n factura
furni.oruluiA0entru stocurile 0rocurate cu titlu onerosB&
3@ Preul standard &prestabilit @ este un 0re fi:? stabilit anterior 0e ba.a 0reurilor 1edii
ale stocurilor res0ective& 5evine 0re de (nre-istrare cu condiia evidenierii distincte a diferenelor
de 0re fa* de costul de ac+i.iie&
c@ Preul de facturare & Acest 0re nu este 0rev*.ut (n Re-ula1entul de a0licare a Le-ii
Contabilit*ii? dar nu1eroi s0ecialiti fac tri1iteri la acest -en de 0re& Astfel? 0reul de facturare
este 0reul indicat (n factura furni.orului& Ca i (n ca.ul 0recedent acest 0re devine 0re de
(nre-istrare (n contabilitate dac* diferenele de 0re fa* de costul de ac+i.iie sunt evideniate
distinct& 5e fa0t? aceste diferene re0re.int* c+eltuielile de trans0ort3a0rovi.ionare&
#@Costul de producie 0entru bunurile 0roduse (n entitate&
e@/aloarea just% &utili(abil%' 0entru stocurile obinute cu titlu -ratuit&Valoarea Fust* se
substituie costului de ac+i.iie&
Eventualele reduceri co1ercialeAsau rabaturiB sunt reduse din costurile de ac+i.iie? (n
virtutea definiiilor anterioare? 0rivind deter1inarea valorii Fuste a stocurilor&
AB%n%!i&e #e n)%!) $oc%!i&o! re0re.entCnd a0ort la ca0italul social sau obinute cu titlu
-ratuit?se 0ot evalua la Dvaloarea Fust* sau valoarea de utilitateE? (n funcie de 0reul 0ieei?
utilitatea? starea i a10lasarea acestora& Pen!% (-!f%!i .n co(e!%& c% )(-n%n%& evaluare la
intrare se 0oate face i la 0reul de vCn.are e:clusiv sau inclusiv TVA>&
""
1.+.'.E")&%)!e) $oc%!i&o! &) in"en)!ie!e
Evaluarea ele1entelor de stocuri cu oca.ia inventarierii se face la $aloarea actual% sau de
utilitate? denu1it* i $aloare de in$entar& Aceast* valoare este e-al* cu valoarea actual*? valoare
ce se a0recia.* (n funcie de 0reul 0ieei i de utilitatea bunului (n unitate&
8rinci0iul 0rudenei cere ca 0lusurile de valoare (ntre valoarea de inventar i valoarea de
intrare s* nu fie (nre-istrate (n contabilitate? iar 0entru 1inusurile de valoare s* se constituie
0rovi.ioane&
Evaluarea cu oca.ia inventarieri se face 0otrivit 0re.entelor re-le1ent*ri i nor1elor e1ise
(n acest sens de 9inisterul Finanelor 8ublice&
""
&6eor(6e '#3e"@datu-#ndruar practic de contabilitate de gestiune i calcula"ia costurilor(Re!eren"ialul
9a"ional aplicabil,ntreb6ri i r6spunsuri,teste gril6 propuse,teste gril6 rezolvate),Editura ,niver-ul
Guridic,Bucureti,2!,"#2%#
%$

1.+.*.E")&%)!e) $oc%!i&o! &) .nc/i#e!e) e0e!cii%&%i
Valoarea ce se afl* (nscris* (n bilan la sfCritul e:erciiului 0rovine din co10ararea
costului de intrare i valoarea actual* Ala data bilanuluiB a bunului& )n virtutea 0rinci0iului
0rudenei? aceasta este valoarea cea 1ai redus* dintre cele dou* valori& 5ac* valoarea reinut* este
valoare actual* se deduce din costul de intrare un 0rovi.ion 0entru de0reciere 0entru a3l aduce 0e
acesta la nivelul valorii actuale&

1.+.1.E")&%)!e) $oc%!i&o! &) iei!e) #in p)!i(oni%
)n cadrul activelor circulante 1ateriale se distin-:
C3%n%!i i#enific)3i&e? care 0ot fi individuali.ate 0entru orice articol atCt (n 1o1entul
intr*rii? inventarierii? (nc+eierii e:erciiului financiar? cCt i al ieirii& 8entru acest ca. IAS " a
0rev*.ut dou* 0rocedee de deter1inare a costului bunurilor ieite: F&I&F&/& A0ri1ul intrat30ri1ul
ieitB sau C&9&8&Acostul 1ediu 0onderatB&
C3%n%!i ine!$c/i(3)3i&e ?3%n%!i f%n,i3i&e@? care nu 0ot fi individuali.ate 0e fiecare
articol (n 0arte Ade e:e10lu? acelai sorti1ent de .a+*r a0rovi.ionat la 0reuri diferite de la
furni.ori diveriB&
8lanul Contabil 4eneral france. APCGB definete valoarea de inventar ca fiind $aloarea
$enal%? res0ectiv 0reul 0resu0us a fi acce0tat s*3l dea un cu10*r*tor (n starea i locul unde se
-*sete bunul& Valoarea venal* trebuie s* fie a0reciat* (n funcie de situaia (ntre0rinderii&
Aceast* deli1itare este necesar* din 0unct de vedere al evalu*rii bunurilor la ieirea din
0atri1oniu& 5ac* 0entru 0ri1a cate-orie situaia este clar* Aevaluarea lor se face la costul de
intrare care nu s3a 1odificatB? 0entru cea de3a doua cate-orie se folosesc ur1*toarele 1etode de
evaluare a activelor circulante la ieirea din 0atri1oniu:
A& 9etoda Gcostului 1ediu 0onderatG AC98B
& 9etoda G0ri1ei intr*ri 3 0ri1ei ieiriG AFIF/B
C& 9etoda Gulti1ei intr*ri 3 0ri1ei ieiriG ALIF/B
5& 9etoda Gcostului sau 0reului standard A0restabilitBG
E& 9etoda Gur1*torului intrat 3 0ri1ul ieitG ANIF/B sau Gcostului de (nlocuireG
F& 9etoda G0reului de vCn.areG
)n ca.ul (n care evaluarea bunurilor 1ateriale se face la 0reuri standard A0restabiliteB
diferenele stabilite (ntre 0reul de (nre-istrare i costul de ac+i.iie? res0ectiv costul de 0roducie
"#
efectiv? se (nre-istrea.* distinct (n contabilitate& Re0arti.area diferenelor de 0re asu0ra valorii
bunurilor ieite i asu0ra stocurilor se efectuea.* cu aFutorul unui coeficient care se calculea.*
astfel:
Soldul iniial al + Diferenele de pre aferente
diferenelor de pre intrrilor !n cursul perioadei
cu"ulate de la !nceputul perioadei
#$ N3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
Soldul iniial al + %aloarea intrrilor !n
stocurilor la pre cursul perioadei la pre de
!nregistrare de !nregistrare
cu"ulat de la
!nceputul anuluiG
"2
&
Acest coeficient se (n1ulete cu valoarea bunurilor ieite din -estiune la 0re de
(nre-istrare? iar su1a re.ultat* se (nre-istrea.* (n conturile cores0un.*toare (n care au fost
(nre-istrate bunurile ieite&
Coeficienii de re0arti.are a diferenelor de 0re 0ot fi calculai la nivelul conturilor
sintetice de -radul I i II 0rev*.ute (n 0lanul -eneral de conturi? 0e -ru0e sau cate-orii de stocuri&
La finele 0erioadei? soldurile conturilor de diferene se cu1ulea.* cu soldurile conturilor
de stocuri? la 0re de (nre-istrare? astfel (ncCt aceste conturi s* reflecte valoarea stocurilor la costul
de ac+i.iie? res0ectiv? de 0roducie? du0* ca.&
)n le-islaia din ara noastr* sunt recunoscute 0ri1ele ' cate-orii de 1etode& Ele se 0ot
clasifica (n trei 1ari cate-orii du0* cu1 su-erea.* i fi,%!) n!. '&
Meo#e #e e")&%)!e ) e&e(ene&o! #e $oc%!i &) iei!e) #in p)!i(oni% 9 Fi,%!) n!.'
A. Meo#) Dco$%&%i (e#i% pon#e!)D ?CMP@
"2
&6eor(6e '#3e"@datu-#ndruar practic de contabilitate de gestiune i calcula"ia costurilor(Re!eren"ialul
9a"ional aplicabil,ntreb6ri i r6spunsuri,teste gril6 propuse,teste gril6 rezolvate,Editura ,niver-ul
Guridic,Bucure-ti,2!,"#2%#
"%
ELEMENTE DE STOCURI

BUNURI IDENTIFICABILE BUNURI
INTERSCHIMBABILE
cost de ieire Ncost de intrare
ELEMENTE DE STOCURI

BUNURI IDENTIFICABILE BUNURI
INTERSCHIMBABILE
cost de ieire Ncost de intrare
c(p
AlunarB
c(p
AlunarB
c(p
Adu0* fiecare
intrareB
c(p
Adu0* fiecare
intrareB
fifo
fifo
&ifo
&ifo
9etode ale
costului 1ediu
0onderat
9etode ale
costului 1ediu
0onderat
9etode ba.ate
0e e0ui.area
loturilor
9etode ba.ate
0e e0ui.area
loturilor
COSTURI
REALE
COSTURI
REALE
COSTURI
CONVENIONAL
E
Aesti1ateB
COSTURI
CONVENIONAL
E
Aesti1ateB
Cost
0restabilit
Cost
0restabilit
nifo
nifo
8re de
vCn.ar
e
8re de
vCn.ar
e
Costul 1ediu 0onderat se 0oate calcula lunar sau du0* fiecare intrare? ca ra0ort (ntre
valoarea total* a stocului iniial 0lus valoarea intr*rilor (n stoc i cantitatea e:istent* (n stocul
iniial 0lus cantit*ile intrate (n stoc? adic*:
9etoda costului 1ediu 0onderat calculat la sfCritul 0erioadei 0re.int*
de.avantaFul c* nu 0er1ite evaluarea fiec*rei ieiri din stoc? ci nu1ai evaluarea lor -lobal*? la
sfCritul 0erioadei de -estiune? ceea ce este (n contradicie cu 0rinci0iul de ba.* al inventarului
0er1anent: 0osibilitatea de a deter1ina (n orice 1o1ent valoarea stocului final&
5e.avantaFul calcului co10le: ce caracteri.ea.* 1etoda costului 1ediu 0onderat 0oate fi
(nl*turat 0rin utili.area 1iFloacelor infor1atice&
Se e:e10lific* fiecare variant* du0* ur1*toarele date:
3stoc iniial:3la #%&#%&"##=: "&### bucK#?6# lei<buc
3la #;&#%&"##=:2&### bucK#?6" lei<buc intr*ri
3la %=&#%&"##=:'&### buc ieiri
3la "6&#%&"##=:7&### bucK#?7 lei<buc intr*ri
3la "$&#%&"##=:6&### buc ieiri
A.1.C.M.P.9#%p- fiec)!e in!)!e
#%&#%&"##=3stoc&&&&&&&&&&"&### bucK#?6#leiN%&###lei
#;&#%&"##=3intr*ri&&&&&&&2&### bucK#?6"leiN%&67#lei
Stoc 6&### buc N"&67#lei
C98 la #;&#%&"##=NA"&###K#?6BOA2&###K#?6"BN #?6%"
"&###O2&####
%=&#%&"##=3ieiri&&&&&&&&'&### bucK#?6%"leiN"&#';lei
Stoc %&### bucK#?6%"leiN 6%"lei
"6&#%&"##=3intr*ri&&&&&&7&### bucK#?7# leiN2&7##lei
Soc E.FFF 3%c G1.11'&ei
C98 la "6&#%&"##=NA%&###K#?6%"BOA7&###K#?7B N #?6;=
%&###O7&###
"$&#%&"##=3ieiri&&&&&&6&### bucK#?6;=N"&$26 lei
Soc '.FFF 3%c G1.1EE&ei
A.'.C.M.P.9#ee!(in) &%n)!?&) $fH!i%& &%nii@
""
intrate Cantitati initial Stoc
0retB intrate ACantitati 0retB initial AStoc
C&9&8&
+
+
=
C98NA"&###K#?6BOA2&###K#?6"BOA7&###K#?7BN#?67
"&###O2&###O7&###
#%&#%&"##=3stoc&&&&&&&&"&### bucK#?6# N%&###lei
#;&#%&"##=3intr*ri&&&&&&2&### bucK#?6"N%&67#lei
Stoc 6&### buc N"&67#lei
%=&#%&"##=3ieiri&&&&&&&&'&### bucK#?67N"&"'#lei
Stoc %&### buc N67#lei
"6&#%&"##=3intr*ri&&&&&&7&### bucK#?7#N2&7##lei
Stoc =&### buc N2&$"#lei
"$&#%&"##=3ieiri&&&&&&&&6&### bucK#?67N"&;##lei
Soc '.FFF 3%cCFB+8G1.1'F&ei
B. Meo#) Dp!i(ei in!-!i 9 p!i(ei iei!iD ? FIFO @
Aceast* 1etod* const* (n valori.area ieirilor de stocuri (n ordinea (n care au intrat? la
costul de ac+i.iie Asau de 0roducieB al 0ri1ei intr*ri AlotB& 8e 1*sura e0ui.*rii lotului? bunurile
ieite din -estiune se evaluea.* la costul de ac+i.iie Asau de 0roducieB al lotului ur1*tor? (n
ordine cronolo-ic*& )n consecin*? stocul final este for1at din ele1entele evaluate la valorile cele
1ai recente&
Folosind aceleai date? se calculea.* stocul final 0rin 1etoda FIF/:
#%&#%&"##=3stoc&&&&&&&&&&"&### bucK#?6#N%&###lei
#;&#%&"##=3intr*ri&&&&&&&2&### bucK#?6"N%&67#lei
Stoc&&&&&&&&&"&### bucK#?6#N%&###lei
2&### bucK#?6"N%&67#lei
Stoc &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&N"&67#lei
%=&#%&"##=3ieiri&&&&&&&&'&### buc3"&### bucK#?6#N%&###lei
3"&### bucK #?6"N%&#'#lei
Stoc&&&&&&&%&### bucK#?6"N 6"#lei
"6&#%&"##=3intr*ri&&&&&&7&### bucK#?7#N2&7##lei
Stoc &&&&&&%&### bucK#?6"N 6"#lei
7&### bucK#?7#N2&7##lei
Stoc &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&N'&%"#lei
"$&#%&"##=3ieiri&&&&&&&&6&### buc3%&### bucK#?6"N 6"#lei
3'&### bucK#?7#N"&'##lei
"2
Soc......................'.FFF 3%cCFB8FG1.'FF&ei
C. Meo#) D%&i(ei in!-!i 9 p!i(ei iei!iD ? LIFO@
Aceast* 1etod* const* (n valori.area ieirilor de stocuri la costul de ac+i.iie Asau de
0roducieB al ulti1ei intr*ri AlotB& 8e 1*sura e0ui.*rii lotului? bunurile ieite din -estiune se
evaluea.* la costul de ac+i.iie Asau de 0roducieB al lotului anterior? (n ordine cronolo-ic*& )n
consecin*? stocul final este for1at din ele1entele evaluate la valorile cele 1ai vec+i&
Folosind aceleai date? se calculea.* stocul final 0rin 1etoda LIF/:
#%&#%&"##=3stoc&&&&&&&&&"&### bucK#?6#N%&###lei
#;&#%&"##=3intr*ri&&&&&&2&### bucK#?6"N%&67#lei
Stoc&&&&&&&&6&### buc3"&###K#?6#N%&###lei
32&###K#?6"N%&67#lei
%=&#%&"##=3ieiri&&&&&&&&'&### buc32&###K#?6"N%&67#lei
3%&###K#?6#N 6##lei
Stoc &&&&&&%&### bucK#?6#N 6##lei
"6&#%&"##=3intr*ri&&&&&&7&### bucK#?7#N2&7##lei
Stoc &&&&&&=&### buc3%&###K#?6#N 6##lei
37&###K#?7#N2&7##lei
"$&#%&"##=3ieiri&&&&&&&&6&### bucK#?7#N2&###lei
Stoc &&&&&&&"&### buc3%&###K#?6#N 6##lei
3%&###K#?7#N 7##lei
Soc fin)&................................................G1.1FF&ei
A T)3&o% #e $ine5- )& efece&o! )p&ic-!ii #i"e!$e&o! (eo#e #e e")&%)!e ) $oc%!i&o!D
'1
In#ic)o!i
CMP ?pe &o%!i@ 9#%p- p!i() in!)!e CMP?,&o3)&@ &) $fH!i%& &%nii FIFO LIFO
Soc inii)& 1.FFF 1.FFF 1.FFF 1.FFF
In!-!i +.18F +.18F +.18F +.18F
SocIin!-!i 8.18F 8.18F 8.18F 8.18F
Con$%(%!i 1.<:* +.F1F 1.<8F +.F8F
Soc fin)& 1.1EE 1.1'F 1.'FF 1.1FF
5in cele 0re.entate 1ai sus? re.ult* consu1uri diferite (n funcie de cele 0atru 1etode a0licate?
dar (n ca.ul unei econo1ii stabile? acestea nu sunt de 1are a10loare&
"'
3adi-lau 8o--ler,&6eor(6e 3ambru,Bo(dan 3ambru-Contabilitatea ntreprinderii-ndruar practic
actualizat i copletat prin Regleent6ri contabile prev6zute de $irectivele %uropene a I&-a i a &II-a
aprobate de '()(F(*( nr(+,-./.00-,Ediia a 'III-a,Editura 0undaiei HAndrei
a(unaF,Con-tana,2!,"#277#
"'
D. Meo#) co$%&%i $)n#)!# ? p!e$)3i&i @
O.M.F.P. n!. 1E+';'FF+ Aart&%2#B 0reci.ea.* c* evaluarea bunurilor atCt la intrare? cCt i
la ieire? se face la cost prestabilit# cu condiia evidenierii distincte a diferenelor de 0re fa* de
costul de ac+i.iie sau de 0roducie& Aceste diferene se (nre-istrea.* distinct cu oca.ia intr*rii
bunurilor (n 0atri1oniu i se re0arti.ea.* 0ro0orional atCt asu0ra valorii ieite? cCt i asu0ra
stocurilor& 8entru aceast* re0arti.are se folosete ur1*torul coeficient de re0arti.are&
Acest coeficient se (n1ulete cu valoarea bunurilor ieite din -estiune la 0re de
(nre-istrare?iar su1a re.ultat* se (nre-istrea.* (n conturile cores0un.*toare (n care au fost
(nre-istrate bunurile ieite&

E. Meo#) D%!(-o!%&%i in!)9p!i(%& ieiD?NIFO@
9etoda NIF/ este ase1*n*toare 1etodei LIF/? constCnd (n evaluarea ieirilor din stoc
la 0reul esti1ativ al ur1*toarei facturi sau la costul esti1ativ al ur1*torului lot ce se va fabrica?
adic* la valoarea de (nlocuire a bunurilor 1ateriale ieite& A0licarea unei astfel de 1etode 0oate
conduce i la obinerea unui sold creditor al conturilor de stocuri& 8entru a nu se aFun-e la astfel de
situaii este necesar s* se reevalue.e (n 0er1anen* stocul r*1as&
F. Meo#) Dp!e%&%i #e "Hn5)!eD
8otrivit acestei 1etode atCt ieirile cCt i intr*rile sunt evaluate la 0re de vCn.are & 8rin
aceast* 1etod* se ur1*rete si10lificarea evidenei o0erative i analitice a -estiunilor de bunuri
destinate vCn.*rii& 9etoda 0re.int* avantaFul cunoaterii 0e (ntrea-a 0erioad* de -estiune a
valorilor ieirilor? 0recu1 i de.avantaFele unei 1etode neautori.ate de c*tre nor1ele contabile
"6
Coeficien #e
!ep)!i5)!e
Soldul iniial al 5iferene de 0re aferente intr*rilor
diferenelor de O
(n cursul 0erioadei de -estiune cu1ulate de la
0re (nce0utul anului
Soldul iniial al stocurilor Valoarea intr*rilor la
la 0re de (nre-istrare 0re de (nre-istrare cu1ulate de la
(nce0utul anuluiO
N
ro1Cneti i o re-ulari.are a valorii stocurilor ce se 0oate reali.a nu1ai la sfCritul 0erioadei de
-estiune&
IAS " nu 0reci.ea.* c* o (ntre0rindere trebuie s* foloseasc* o sin-ur* for1ul* de
evaluare la ieire a stocurilor? 0entru toate stocurile 0e care le deine& )n consecin*? o (ntre0rindere
0oate utili.a 1etoda costului 1ediu 0onderat AC98B? FIF/ i LIF/ 0entru evaluarea diferitelor
clase de stocuri care 0re.int* caracteristici diferite (n ceea ce 0rivete natura i 1odul de utili.are&
9etoda aleas* trebuie s* fie a0licat* cu consecven* de la un e:erciiu financiar la altul&
5ac* ad1inistratorii consider* c* trebuie sc+i1bat* 1etoda de evideniere?acest as0ect trebuie
0re.entat cu foarte 1ulte detalii (n nota e:0licativ* nu1arul 7? care face 0arte din cele %# note
e:0licative& Cele %# note e:0licative (10reun* cu bilanul?contul de 0rofit i 0ierdere i situaia
flu:urilor de tre.orerie for1ea.* situaiile financiare anuale&
Conclu.iile des0re fiecare 1etod* 0rivind evaluarea ieirilor din stocuri sunt ur1*toarele:
A Meo#) CMP 0e loturi Adu0* fiecare intrareB 0re.int* avantaFul evalu*rii stocurilor (n
cursul 0erioadei de -estiune?dar de.avantaFul unor calcule cu volu1 1are de 1unc*&
Meo#) CMP -lobal Ala sfCritul luniiB 0re.int* avantaFul unor calcule si10le cu volu1
1ic de 1unc*? dar nu 0er1ite evaluarea ieirilor (n cursul 0erioadei de -estiune&
Cele dou* 1etode FIFO i LIFO conduc la re.ultate diferite (n funcie de fluctuaia
0reurilor de a0rovi.ionare astfel:
3#%p- (eo#) FIFO: cCnd 0reurile cresc? ieirile Aconsu1urileB sunt evaluate la 0reuri
1ici A0ornind cu 0ri1a intrareB? influenCnd 0o.itiv re.ultatul financiar? adic* beneficiul crete>
cCnd 0reurile scad? consu1urile sunt evaluate la 0reuri 1ai 1ari? iar beneficiul scade&
3#%p- (eo#) LIFO: situaia a0are invers:cCnd 0reurile cresc? consu1urile sunt evaluate
la 0reuri 1ari A0ornind cu ulti1a intrareB? iar beneficiul scade> cCnd 0reurile scad consu1urile
sunt evaluate la 0reuri 1ici i beneficiul crete&
)n situaii de inf&)ie? 0entru a-enii econo1ici este 1ai reco1andabil* 1etoda LIFO? care
evaluCnd consu1urile du0* 0reuri 1ai a0ro0iate de D0reul .ileiE? (nl*tur* consecinele unui
beneficiu 1aForat 0rin efectul 0reului& G
"6
CAPITOLUL II
"6
&6eor(6e '#3e"@datu-#ndruar practic de contabilitate de gestiune i calcula"ia costurilor,Re!eren"ialul
9a"ional aplicabil,ntreb6ri i r6spunsuri,teste gril6 propuse,teste gril6 rezolvate,Editura ,niver-ul
Guridic,Bucureti,2!,"#/2#
"7
PRE2ENTAREA FIRMEI
S.C. GRAND GARAGE AUTO S.R.L.
)n structura or-ani.atoric* a econo1iei naionale un loc central (l ocu0* unitatea
econo1ic* 0roduc*toare de bunuri 1ateriale? lucr*ri i servicii necesare societ*ii& )n econo1ia de
0ia*? 0ro0rietatea de stat are un caracter 1inoritar li1itat? iar caracteristica funda1ental* a
acesteia o re0re.int* autono1ia deci.ional* a a-enilor econo1ici ba.ai 0e 0ro0rietatea
individual* asu0ra bunurilor econo1ice&
'.1.Sc%! i$o!ic
AtCta ti10 cCt 0ro0rietatea individual* i10lic* e:ercitarea de c*tre individ? (n total*
libertate? a atribuiilor definitorii ale dre0tului de 0ro0rietate A0osesie? folosin*? u.ufructB? fiecare
individ va (ncerca s*3i e:ercite (n funcie de 0osibilit*i acest dre0t&
)n acest conte:t? doa1na 8etcu Lavinia? identificat* cu CI seria RP nr&2'7#$"?CN8
"7;#7%7'2##6; a 0us ba.ele unei societ*i co1erciale& La constituirea societ*ii s3a avut (n vedere
res0ectarea unor condiii de fond Anu1*rul i calitatea 0artici0anilor? ca0acitatea de a contracta?
0artici0area acesteia la contul de 0rofit i 0ierdereB 0recu1 i a unor condiii de for1* Aredactarea
i se1narea statutului societ*ii i (ntoc1irea for1elor de 0ublicitateB&
'.1.1.Jnfiin)!e) $ocie-ii
5enu1irea societ*ii este M4RAN5 4ARA4E AUT/E? iar for1a Furidic* este societate cu
r*s0undere li1itat* AS&R&L&B i (i desf*oar* activitatea confor1 le-islaiei ro1Cne i a statutului
societ*ii&
Societatea a luat fiin* 0rin Statutul Asociatului Unic? a0robat 0rin +ot*rCrea
Fudec*toreasc* ""'"<%;&#'&%$$6 i a fost (n1atriculat* la Re-istrul Co1erului sub nu1*rul
Q'#<6777<%$$6& 5e ase1enea? societatea este (nre-istrat* cu codul fiscal nr& R =72#$"6<%$$6?
care de la data de #%&#%&"##= s3a 0resc+i1bat (n R/ =72#$"6&
Toate docu1entele constitutive au fost (ntoc1ite 0otrivit Le-ii nr&2%<%$$# ,Le-ea
societ*ilor co1erciale&
Societatea este 0ersoan* Furidic* ro1Cn* cu un sin-ur asociat (n 0ersoana doa1nei 8etcu
Lavinia? ale c*rui obli-aii sociale sunt -arantate cu ca0italul social&
"=
Sediul societ*ii este (n 1unici0iul ucureti?sector '? str&Soldat 9inc* 5u1itru? nr&"$?
avCnd ca 0unct de lucru: Valea Cascadelor?nr&236?sector 7? ucureti? cu 0osibilitatea de a fi
1utat* la orice alt* adres* din Ro1Cnia 0rin deci.ia asociatului unic& 5urata de funcionare a
societ*ii este neli1itat* de la data (n1atricul*rii acesteia la Re-istrul Co1erului&
Fir1a a avut la (nfiinare un ca0ital social de %##&###&### lei R/L A%#&### lei R/NB for1at
din:
nu1erar (n 1oned* naional* 6#&###&### lei R/LA6&### lei R/NB
1iFloace fi:e 6#&###&### lei R/LA6&### lei R/NB
cl*diri 2#&###&### lei R/LA2&###lei R/NB
K1iFloace de trans0ort "#&###&### lei R/LA"&###lei R/NB
8e 1*sura desf*ur*rii activit*ii? (n S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& au avut loc
trei 1odific*ri ale ca0italului social (n sensul 1aFor*rii acestuia? 0roces deter1inat de obiectivele
econo1ico3financiare i de influenele econo1ico3sociale e:ercitate de 1ediul (n care fir1a i3a
desf*urat activitatea& Actual1ente S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& are un ca0ital social
de %2#&### lei R/N&
'.'. S!%c%!) e/nico 6 o!,)ni5)o!ic-
Societatea (i desf*oar* activitatea (n oraul ucureti? la adresa 0unctului de lucru&
Su0rafaa total* a 0unctului de lucru este de ;&$6# 1
"
?

din care nu1ai '&6## 1
"
re0re.int*
su0rafaa 0roductiv* a (ntre0rinderii? restul fiind ocu0at de 0avilionul ad1inistrativ A6;# 1
"
B i
0arcul de stocaF A2&;=# 1
"
B&
'.'.1.O3iec%& #e )ci"i)e
/biectul de activitate al societ*ii este :
activitatea de autoservice>
servicii de ali1entaie 0ublic*? cantin* restaurant i desfacere cu ridicata i cu a1*nuntul de
1*rfuri ali1entare? b*uturi alcoolice>
0rest*ri servicii c*tre teri 0rivind (ntreinerea i re0araiile de ec+i0a1ente i reali.are de 0iese
de sc+i1b i confecii 1etalice>
co1erciali.area de 0roduse industriale i de lar- consu1? care nu fac 0arte din s0ecificul
unit*ii>
";
activitate de trans0ort intern i internaional de 1*rfuri? i trans0ort intern de 1*rfuri
a-abaritice i 0ericuloase>
co1erciali.area autoturis1elor>
recondiionare 0iese sc+i1b i subansa1ble auto>
Societatea este dealer autori.at al S.C. DA&'(( A)*(+(BI,& -(+./IA S.A. (n ba.a
contractului nr&'6"<%7&#6&%$$6& Activitatea de ba.* o re0re.int* co1erciali.area autoturis1elor
din -a1a 5aeRoo? asi-urarea service3ului (n -aranie i 0ost-aranie al acestora 0recu1 i a
celorlalte auto1obile&
Societatea a co1erciali.at 0Cn* la data de 2%&%"&&"##7 %&'26 de auto1obile din -a1a
5AES// i are? de ase1enea? contract de co1erciali.are a 0ieselor de sc+i1b&
5in aceast* cate-orie de auto1obile fac 0arte:
autoturis1ele 3 9ati.? Cielo? Nubira? Tacu1a
autoutilitarele 3 5a1as? Lublin Atrans0ort 1arf* i 0ersoaneB
autoca1ioanele 3 Avia Aeuro I i euro IIB
La nivel de autoservice? (n ceea ce 0rivete re0araia i (ntreinerea autoturis1elor? fir1a
este 0rintre cei 1ai cunoscui leaderi de 0e 0ia* al serviciilor (n do1eniu din ucureti? fiind
0re-*tit* s* intre oricCnd (n co10etiie? 0re-*tindu3i deFa un 0lan strate-ic 0ro0riu&
)n acest do1eniu riscurile care 0ot conduce la un eventual eec sunt relativ 1ici? deoarece
li0sa 1iFloacelor de trans0ort ar (n-reuna desf*urarea activit*ilor din econo1ie& Ele1entul c+eie
(n obinerea succesului i avantaFelor a fost folosirea unor strate-ii de cretere adecvate i a unor
resurse u1ane bine 0re-*tite&
'.'.'.S!%c%!) o!,)ni5)o!ic- ) %ni-ii p)!i(oni)&e i o!,)ni,!)() )ce$ei)
Structura de or-ani.are a S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& este de ti0 ierar+ic3
funcional i este re0re.entat* (n or-ani-ra1a -eneral* a societ*ii&
Structura or-ani.atoric* este ada0tat* 0rofilului cu caracter industrial al S&C&
4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L&
8otrivit structurii or-ani.atorice a0robate? or-ani-ra1a include or-anele de conducere la
nivel su0erior sub care sunt redate succesiv celelalte funciuni or-ani.atorice? cores0un.*tor
de0endenei ierar+ice&
5in or-ani-ra1* reies ur1*toarele niveluri de conducere:
Ni"e&%& I 9 Con#%ce!e) $!)e,ic-B re0re.entat* de:
"$
3 5irectorul 4eneral>
3 5irectorul econo1ic>
Ni"e&%& II 9 Con#%ce!e) ,ene!)&- i ope!)i"-B re0re.entat* de ur1*torii directori e:ecutivi:
3 5irector te+nic>
3 5irector co1ercial>
Ni"e&%& III 9 Con#%ce!e) f%ncion)&-B re0re.entat* de:
3 !efii de secie>
3 !efii de servicii>
3 !efii de birouri funcionale>
8ersonalul S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& cu0rinde %'7 0ersoane i este structurat
astfel:
3 1uncitori 3 %%' 0ersoane>
3 TESA 3 "# 0ersoane? din care 7 (n funcii de conducere>
3 !efi de for1aii , 7 0ersoane>
Se a0recia.* c* structura or-ani.atoric* este corelat* cu structura de activitate actual* a
societ*ii co1erciale i c* ec+i0a de conducere este ec+ilibrat (nc*rcat*? asi-urCnd coordonarea
o0eraional* a tuturor activit*ilor&
8rocesul 1ana-erial a0licat (n cadrul societ*ii este a:at 0e 0roble1ele activit*ii curente?
dar i 0e cele (ndre0tate s0re funciunile de or-ani.are i 0revi.iune&
5e ase1enea? se relev* 0reocu0*rile ec+i0ei de conducere 0entru o strate-ie realist* de
evoluie a societ*ii co1erciale (n viitor? a:at* 0e restructurare? (n sens de 1oderni.are i
(1bun*t*ire a 0erfor1anelor 0rin 0olitici eficiente de atin-ere a obiectivelor 0ro0use&
)n acest sens? sunt avute (n vedere aciuni de introducere a utili.*rii (n toate funciile
0rocesului de conducere A0revi.iune? or-ani.are? coordonare? controlB a activit*ilor de
1ana-e1ent al calit*ii? ceea ce va conduce la creterea eficienei te+nico 3 econo1ice&
'.'.*.Te/no&o,ii&e p!incip)&e #e p!o#%cie
Societatea dis0une de 1ai 1ulte cl*diri? fiecare avCnd destinaie s0ecial* i cu dot*rile
cores0un.*toare standardelor i10use de 9inisterul Trans0orturilor re0re.entat de Re-istrul Auto
Ro1Cn? or-an de la care a i 0ri1it autori.area (n vederea efectu*rii ins0eciilor te+nice 0eriodice&
Te+nolo-iile de 0roducie a serviciilor sunt distincte 0e fiecare secie 0rest*ri din
(ntre0rindere& Atelierele s0eciali.ate sunt:
2#
+al* lucr*ri 1ecanice>
atelier lucr*ri electrice i electro1ecanice>
+al* re0araii tinic+i-erie>
+al* vo0sitorie i laborator de 0re0arare a vo0selelor>
s0*l*torie 0entru toate ti0urile de autoturis1e>
atelier croitorie&
La secia de lucr*ri 1ecanice electrice i electro1ecanice? la intrarea auto1obilului (n
service? acesta este 0reluat de c*tre eful de service care desc+ide co1anda& A0oi 1aina este
su0us* unui dia-nostic (n vederea re1edierii deficienelor sau (nlocuirii de 0iese ori subansa1ble
defecte& !eful de service 0red* a0oi autoturis1ul s0ecialistului A1ecanic? electricianB care
r*s0unde de efectuarea lucr*rii&
5ac* la aceste ateliere activitatea este a0roa0e inde0endent*? (n ceea ce 0rivete
tinic+i-eria nu 0ute1 vorbi de acelai lucru? 0entru c* aici flu:ul te+nolo-ic este 1ai lun-&
5ac* lu*1 e:e10lul unui autoturis1 care a fost accidentat (n 0artea din fa*? atunci acesta
trebuie s* treac* (ntCi 0e la 1ecanici 0entru a i se da 1otorul Fos? la electrician 0entru eliberarea
+abitacului de 0artea electric*? du0* care (nce0e 0rocesul de (ndre0tare i<sau (nlocuire a 0*rilor
lovite&
5u0* efectuarea re0araiilor de tinic+i-erie? autoturis1ul intr* (n +ala de vo0sitorie& Aici
sunt efectuate cCteva o0eraii 0reli1inare? cu1 sunt a0licarea c+itului 0e su0rafeele uor
denivelate? lefuirea? 1*tuirea etc&
Fir1a a ac+i.iionat de la concernul -er1an TERERTS din SU88ERTAL ,
4ER9ANIA o cabin* de vo0sire (n cC10 electrostatic i un laborator de 0re0arare a vo0selelor&
Aceast* investiie (n valoare de ;#&### EUR/ aFut* la e:ecutarea lucr*rilor de vo0sitorie la un
nivel calitativ su0erior i (ntr3un ti10 foarte li1itat A0rocesul de uscare are loc (n doar "# 1inuteB&
9aina trece a0oi din nou 0e la 1ecanici i electricieni 0entru 1ontarea 1otorului i
instalaiei electrice& )n atelierul de croitorie al unit*ii se e:ecut* ta0ierii i +use auto (ntr3o 1are
diversitate de culori? la cererea clienilor? 0recu1 i ec+i0a1ent de lucru i 0rotecie 0entru
salariaii din 0roducie&
5u0* ce re0araia a fost efectuat* inte-ral? 1aina este su0us* unor teste s0eciale la linia de
verificare a siste1elor de frCn* i direcie? oca.ie cu care se (nc+eie i 0rocesul verbal de rece0ie a
autoturis1ului&
2%
Astfel se (nc+eie un co10le: 0roces te+nolo-ic de re0araie a autove+iculelor? 0roces care
i10lic* o r*s0undere deosebit* din 0artea tuturor s0ecialitilor care (i desf*oar* activitatea (n
0roducia de service&
'.'.1.C)!)ce!i5)!e) econo(ico9fin)nci)!- ) S.C. GRAND GARAGE AUTO S.R.L.
Anali.a siste1ului financiar3contabil al (ntre0rinderii are i trebuie s* aib* un caracter
0er1anent? indiferent dac* se efectuea.* de un or-anis1 Aco10arti1entB din interiorul
(ntre0rinderii sau din afara acesteia? i nu constituie un sco0 (n sine? ci un 1iFloc 0entru atin-erea
unui obiectiv& Ea trebuie s* ofere soluii 0entru funda1entarea cores0un.*toare a deci.iilor&
Anali.a 0e ba.a bilanului contabil i a contului de M0rofit i 0ierderiE ur1*rete stabilirea
unui dia-nostic al situaiei financiare i rentabilit*ii? 0utCnd astfel s* se de0iste.e 0unctele tari i
0unctele slabe ale -estiunii financiare? dCnd 0osibilitatea elabor*rii unor strate-ii de 1eninere i
de.voltare (n condiiile unui 1ediu concurenial&
'8

Caracteri.area econo1ico3financiar* are (n vedere stabilirea 1odalit*ilor de reali.are a
ec+ilibrului financiar 0e ter1en lun-? tre0tele de acu1ulare b*neasc*? de rentabilitate a activit*ii
societ*ii co1erciale&
Caracteri.area econo1ico3financiar* are (n vedere (ns* anali.a unor indicatori econo1ico3
financiari cu1 sunt:
'E
cifra de afaceri>
necesarul de fond de rul1ent>
re.ultatul total>
re.ultatul e:0loat*rii>
re.ultatul financiar>
re.ultatul e:ce0ional>
ca0acitatea de autofinanare>
tre.oreria net*>
datoriile 0e ter1en scurt>
1*ri1ea activului>
"7
Ione-cu 3uminia-Contabilitatea apro!undat6 a societ6"ilor coerciale,Editura 0undaiei HRom<nia de
M<ineF,Bucurei,2.,"#:/#
"=
Colectiv de autori1coord# B@lu@ Aurelian i *obrin Marinic@ 2-Costurile :
calcula"ie,contabilizare,previziune,Editura 0undaieiFRom<nia de M<ineF,Bucurei,22,"#%$#
2"
ca0italul 0er1anent>
nu1*rul 1ediu de 0ersonal>
ca0italul 0ro0riu>
ca0italul social>
activele i1obili.ate (n valoare brut*>
activele i1obili.ate (n valoare net*>
fondul de rul1ent>
activele circulante>
Se 0re.int* situaia ele1entelor 0atri1oniale de activ i 0asiv? aa cu1 sunt (nscrise (n
bilanurile contabile de la sfCritul anilor "##2? "##'? "##6? "##7 A(n Ro1Cnia anul financiar este
ec+ivalent cu anul calendaristicB&
8entru a0recierea 0erfor1anelor financiare obinute de S&C&4RAN5 4ARA4E AUT/
S&R&L& au fost studiate bilanurile contabile 0e anii "##2 ? "##' ? "##6 ? "##7 0recu1 i ane:ele la
bilan&
9etodolo-ia de anali.* a situaiei financiare cu aFutorul datelor din bilan se ba.ea.* 0e
corelaiile interne e:istente (ntre ele1entele 0atri1oniului aflate (n activul bilanului sub for1a
activelor A1iFloace econo1iceB de care dis0une societatea 0entru reali.area activit*ii de 0roducie
i 0asivul bilanului sub for1a surselor financiare de for1are a activelor i1obili.ate sau
circulante&
8osturile din activul bilanului sunt ordonate (n funcie de ti10ul necesar bunurilor i
creanelor 0entru a se transfor1a (n bani lic+i.i? adic* 1ai (ntCi (n active fi:e i a0oi (n active
circulante&

Situaia datelor din bilanurile de la sfCritul anilor "##2? "##'? "##6 i "##7 va fi
0re.entat* (n leul -reu AR/NB? 1enionCndu3se fa0tul c* (n trecut bilanul contabil se co10leta (n
1ii leiEvec+iE?iar de cCnd s3a trecut la leul -reu din data de #% iulie "##6? acesta se co10letea.*
nu1ai (n leul -reu AR/NB&
Este foarte i10ortant* aceast* notare?0entru a evita a0ariia unor 0osibile erori (n
calcularea unor indicatori de evaluare a 0erfor1anelor sau 0ierderilor (nre-istrate de societate
0e 0arcursul celor 0atru ani de activitate&

Si%)i) #)e&o! #in 3i&)n%!i &) fine&e )ni&o! 'FF*B'FF1B'FF+ i 'FF89T)3e& n!.1
22

)n 0erioada "##23"##7 situaia acestor indicatori se 0re.int* ca (n tabelul nr&" avCnd
valorile 0reluate din bilanurile contabile 0re.entate anterior&
P!incip)&ii in#ic)o!i econo(ico 6 fin)nci)!i )i S.C.GRAND GARAGE AUTO S.R.L.9T)3e& n!. '
N!.
C!.
Den%(i!e) in#ic)o!i&o!
Pe!io)#)
'FF* 'FF1 'FF+ 'FF8
%& Cifra de afaceri %2;&2=' '=7&6;6 2%%&;$7 6##&67"
"& 9*ri1ea activului 62&22; %=#&;67 "=%&%"$ 2$=&7"=
2& Nu1*r 1ediu de 0ersonal "6 2# '; 6#
'& Ca0ital 0er1anent 62&22; %7$&27' "7$&6== 2$=&7"=
6& Ca0ital 0ro0riu "7&=7; 67&2$$ %%#&"26 "72&="%
7& Ca0ital social '&";= '&";= '&";= 6&7=#
=& Active i1obili.ate (n valoare brut* '#&22" ;2&2#6 %2;&;$2 2"7&=#$
;& Active i1obili.ate (n valoare net* 27&#"6 =6&26; %"6&'=; ";2&"7$
$& Fond de rul1ent %=&2%2 $'&##7 %''&#$$ %%'&26;
%#& Active circulante %=&2%2 $6&'$; %'6&76% %%'&"7$
%%& 5atorii 0e ter1en scurt "7&6=# %%"&$76 %6$&2'" %22&$#7
N!.
C!.
Specific)ie V)&o)!e &)
*1.1'.'FF*
V)&o)!e &)
*1.1'.'FF1
V)&o)!e &)
*1.1'.'FF+
V)&o)!e &)
*1.1'.'FF8
F 1 ' * 1 +
A. Aci" ?IIIIIIII@ +*.**: 1EF.:+8 'E1.1'< *<E.8'E
%& 9iFloace b*neti $&%$6 2;&=2' %$&;;# 2%&7$#
"& Creane Adebitori? clieniB 6&"'' "7&#'$ 2$&$$$ %"&6##
2& Stocuri "&;=' 2#&=%6 ;6&==" =#&#=$
I. To)& )ci"e ci!c%&)ne 1E.*1* <+.1<: 11+.8+1 111.'8<
'& 9iFloace fi:e la valoarea r*1as* 27&#"6 67&2"# ;=&7#' "'#&$6;
6& Terenuri # # %&662 %%&'%;
7& I1obili.*ri (n curs # %;&$"7 27&"%# 2#&;$2
=& Total i1obili.*ri cor0orale # =6&"'7 %"6&277 ";2&"7$
;& I1obili.*ri financiare # %%" %%" #
II. To)& )ci"e i(o3i&i5)e *8.F'+ E+.*+: 1'+.1E: ':*.'8<
III. Con%!i #e !e,%&)!i5)!e i )$i(i&)e F F F :<
B. P)$i"?IIIIIIII@ +*.**: 1EF.:+8 'E1.1'< *<E.8'E
%& Credite bancare # # # %="
"& Creditori Aobli-aii? datoriiB "7&6=# %%"&$76 %6$&2'" %22&=2'
I. To)& #)o!ii '8.+EF 11'.<8+ 1+<.*1' 1**.<F8
2& Ca0ital social '&";= '&";= '&";= 6&7=#
'& Fonduri 0ro0rii ""&';% 6"&%%" %#6&$'; "6;&#6%
6& 8ierderi # # # #
II. To)& c)pi)& p!op!i% '8.E8: +8.*<< 11F.'*+ '8*.E'1
III. Con%!i #e !e,%&)!i5)!e i )$i(i&)e F 1.1<' 1.++' F
2'
%"& Necesarul de fond de rul1ent 3%;&'6" 367&"#% 322&6=% 36%&2"=
%2& Re.ultatul totalA%'O%6O%7B ';6 2=&'2% 2$&=6% "2&"=;
%'& Re.ultatul e:0loat*rii %&"#$ 2;&"'# 2=&27= 2%&';#
%6& Re.ultatul financiar 3=#" %$; =67 $6;
%7& Re.ultatul e:ce0ional 3"" 3%&##= %&7"; 3$&%7#
%=& Ca0acitate de autofinanare %%&='7 '$&#'$ $"&262 %7"&2;#
%;& Tre.orerie net* 26&=76 %6#&"#= %==&7=# %76&7;6
Tabelul de 1ai sus a fost co10letat folosind ur1*toarele for1ule:
Ca0italul 0ro0riu 0er1anentAC88BNca0ital 0ro0riuAC8BOtotal datoriiA5TB
Fondul de rul1entAFRBNca0ital 0ro0riu 0er1anentAC88B3i1obili.*ri
Nevoia de fond de rul1entANFRBNstocuriOcreane3datorii de e:0loatare
Tre.oreria net*ATNBNfond de rul1entAFRB3nevoia de fond de rul1entANFRB
Ca0acitatea de autofinanareACAFBNvenituri (ncasabile3c+eltuieli 0l*tibile
N0rofit netOc+eltuieli calculabile3venituri calculabile
8entru a 0utea anali.a indicatorii de 1ai sus este necesar s*3i face1 co10arabili& )n
vederea co10ar*rii lor ne 0ute1 folosi de indicele -eneral al 0reurilor sau de ra0ortul leu<euro& )n
0erioada "##2, "##7 ra0ortul leu<euroAcurs NR 0entru 1oneda euro la data de 2% dece1brie ai
anilor studiaiB se 0re.int* astfel:
"##2 %euroN2'&$%$ lei vec+iA2?'$%$ lei R/NB
"##' %euroN'#&$$' lei vec+iA'?#$$' lei R/NB
"##6 %euroN2$&2=; lei vec+iA2?$2=; lei R/NB
"##7 %euroN27&==% lei vec+iA2?7==% lei R/NB
A0entru efectuarea calculelor se vor folosi cifrele cu dou* .eci1aleB&
8entru actuali.are se ia ca ba.* anul "##6? re.ultCnd astfel ur1*torii coeficieni de
actuali.are:
U
%
3coeficient de actuali.are (n anul "##2>
U
"
3coeficient de actuali.are (n anul "##'>
U
2
3coeficient de actuali.are (n anul "##6>
P!incip)&ii in#ic)o!i econo(ico 6 fin)nci)!i )i S.C.GRAND GARAGE AUTO S.R.L
)c%)&i5)i .n "e#e!e) co(p)!-!ii 9 T)3e& n!. *
26
#6 ? %
6 ? 2
7; ? 2
%
= = 0
$ ? #
% ? '
7; ? 2
"
= = 0 $2 ? #
$' ? 2
7; ? 2
2
= = 0
N!.
C!.
Den%(i!e)
In#ic)o!i&o!
Pe!io)#)
'FF* 'FF1 'FF+ 'FF8
%& Cifra de afaceri %'6&"$"?= '";&$"7?6 "$#&#72?"; 6##&67"
"& 9*ri1ea activului 67&##'?$ %62&==#?' "6"&%'$?$= 2$=&7"=
2& Nu1*r 1ediu de 0ersonal "6 2# '; 6#
'& Ca0ital 0er1anent 67&##'?$ %6"&'"=?7 "6#&=#7?7% 2$=&7"=
6& Ca0ital 0ro0riu ";&%#7?' 6#&=6$?% %#"&6%;?66 "72&="%
7& Ca0ital social '&6#%?26 2&;6;?2 2&$;7?$% 6&7=#
=& Active i1obili.ate (n valoare brut* '"&2';?7 ='&$='?6 %"$&%=#?'$ 2"7&=#$
;& Active i1obili.ate (n valoare net* 2=&;"7?"6 7=&;""?" %%7&7$'?6' ";2&"7$
$& Fond de rul1ent %;&%=;?76 ;'&7#6?' %2'&#%"?#= %%'&26;
%#& Active circulante %;&%=;?76 ;6&$';?" %26&'66?'2 %%'&"7$
%%& 5atorii 0e ter1en scurt "=&;$;?6 %#%&77;?6 %';&%;;?#7 %22&$#7
%"& Necesarul de fond de rul1ent 3%$&2='?7 36#&6;#?$ 32%&""%?#2 36%&2"=
%2& Re.ultatul total 6#$?"6 22&7;=?$ 27&$7;?'2 "2&"=;
%'& Re.ultatul e:0loat*rii %&"7$?'6 2'&'%7 2'&=6%?2% 2%&';#
%6& Re.ultatul financiar 3=2=?% %=;?" =#2?#; $6;
%7& Re.ultatul e:ce0ional 3"2?% 3$#7?2 %&6%'?#' 3$&%7#
%=& Ca0acitate de autofinanare %"&222?2 ''&%''?% ;6&;;;?"$ %7"&2;#
%;& Tre.orerie net* 2=&662?"6 %26&%;7?2 %76&"22?% %76&7;6
'.'.+.Cif!) #e )f)ce!i
Ca (n orice do1eniu? i activitatea de 0rest*ri servicii este consu1atoare de resurse i
0roduc*toare de re.ultate? contabilitatea studiind (n acest sens ec+ilibrul s0ecific activit*ii interne
care 0roduce 1odific*ri cantitative i calitative (n volu1ul i structura 0atri1oniului& Acest
ec+ilibru este definit i deli1itat ca o relaie (ntre venit i c+eltuieli&
Cifra de afaceri este un i10ortant indicator din contul de 0rofit i 0ierdere care se
deter1in* ca su1* (ntre veniturile din vCn.area 1*rfurilor i 0roducia vCndut*&
8entru a3i di1inua riscurile i 0entru a3i reduce incertitudinile care a0arin se-1entului
de 0ia* (n care societatea (i desf*oar* activitatea? fir1a i3a diversificat oferta de servicii? avCnd
astfel ca surse de venit ale cifrei de afaceri din o0eraiunile de 0rest*ri servicii i veniturile din
vCn.area 1*rfurilor&
)n tabelul ur1*tor se va 0re.enta contribuia fiec*rei cate-orii de venituri la cifra de
afaceri? 0recu1 i 1odific*rile intervenite (n structura acesteia&
Vb3venituri din activitatea de ba.*> Ca3cifra de afaceri&
Va&a&3venituri din alte activit*i> Vc3venituri din co1er>

An)&i5) #in)(icii cif!ei #e )f)ce!i 9 T)3e& n!.1
27
Specific)ie Pe!io)#)
p!ece#en-
An 'FF+
Pe!io)#) c%!en-
An 'FF8
In#icii S!%c%!) ?K@
P!e"-5% Re)&i5) R;Pn91 R;P!e" P!e"-5% Re)&i5)
V3 %$#&### "$#&### 2##&### %6=?;$ %#2?' 7"?#2 6$?$
V).). ""&''7
$$&'6#
*11.:<8
6"&6## 7=&#$7 "$;?$" %"=?; %%?"2 %2?'
Vc %"6&### %22&'77 %2'?" %#7?= "7?=' "7?=
To)&
18E.+FF +FF.+8' 18FB1< 1FEBFE 1FF 1FF
R<8revNCA reali.at*<CA 0rev*.ut*K%##
R<8n3%NCA reali.at*<CA"##6K%##
Evoluia cifrei de afaceri a cunoscut aceast* sinusoid* i datorit* 0oliticii de co1erciali.are
a autoturis1elor de c*tre 5AES// AUT/9/ILE Craiova& )n anul "##2 autoturis1ele erau
facturate de c*tre 5AES// AUT/9/ILE dealer3ului 4RAN5 4ARA4E AUT/? 1otiv
0entru care (n co10onena veniturilor din vCn.area 1*rfurilor intr* i contravaloarea
auto1obilelor vCndute& )n "##' i "##6 auto1obilele erau co1erciali.ate tot de c*tre dealer? dar (n
nu1ele societ*ii 5AES// AUT/9/ILE? iar dealerul (ntoc1ete o factur* de 1arF* (n
nu1ele furni.orului de auto1obile&
Confor1 coeficienilor de actuali.are folosii (n tabelul nr&2 ? 1*ri1ile se 0re.int* astfel:
Ca3cifr* de afaceri> Caa3cifr* de afaceri actuali.at*>
Ca
"##2
N %2;&2=' R/N> Ca
a"##2
N %2;&2=' K %?#6 N %'6&"$"?= R/N>
Ca
"##'
N'=7&6;6 R/N> Ca
a"##'
N '=7&6;6 K #?$# N '";&$"7?6 R/N>
Ca
"##6
N2%%&;$7 R/N> Ca
a"##6
N 2%%&;$7 K #?$2 N "$#&#72?";R/N>
Ca"##7 N Ca
a"##7
N6##&67" R/N&
Astfel? confor1 datelor actuali.ate (n vederea co10ar*rii? re.ult* o evoluie sinusoidal* a
valorii cifrei de afaceri de3a lun-ul anilor "##2? "##'? "##6? "##7? re0re.entat* -rafic (n fi,%!)
n!.*&2=
%
"
2
'
6
7
=
;
$
%#
Cifra de afaceri
Timp (ani)
Ca (mii lei
RON)
# "##2 "##' "##6 "##7
"##7"##7 "##%
Evoluia cifrei de afaceri-Figura nr.3

Aadar? dac* calcul*1 rata de cretere a cifrei de afaceri du0* for1ula
r
c
N 5<Ca
n3%
? unde 53variaia cifrei de afaceri A 5 N Ca
n
3Ca
n3%
B? folosind datele actuali.ate?
atunci:
5
%
N Ca "##'3Ca"##2N ";2&722?; r
c "##23"##'
N %$6?""V
5
"
N Ca "##63Ca"##'N3%2;&;72?"" r
c "##'3"##6
N 3 2"?"=V
5
2
N Ca "##73Ca"##6N "%#&'$;?=" r
c "##63"##7
N ="?6=V
)n afara anali.ei structurale i co10arative cu 0erioadele anterioare? cifra de afaceri 0oate
fi anali.at* i din 0unct de vedere factorial? stabilindu3se astfel siste1ul de factori care contribuie
la evoluia ei&
'.'.8. Ec/i&i3!%& fin)nci)! )& S.C. GRAND GARAGE AUTO S.R.L.
Ca orice a-ent econo1ic? i S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& i3a luat 1*suri (n
vederea a0*r*rii (10otriva riscurilor de ne0lat* a unui credit? 1otiv 0entru care este necesar*
cunoaterea bonit*ii fir1ei& onitatea este 0rivit* sub dou* for1e:
bonitate financiar* , reflect* starea de (ncredere 0e care o ins0ir* societatea 0otenialilor
0arteneri cu care se (nc+eie anu1ite o0eraii econo1ico3financiare? (n s0ecial 0e ba.a unui
credit>
bonitate co1ercial* , indicatorul care 0une (n eviden* ca0acitatea fir1ei de a3i 0l*ti
obli-aiile 0e care ur1ea.* s* i le asu1e 0rin se1narea unui contract>
Un alt i10ortant indicator al ec+ilibrului financiar al (ntre0rinderii este lic1iditatea ALB care
reflect* ca0acitatea unor active de a se transfor1a (n bani (ntr3o anu1it* 0erioad* de ti10& 4radul
de lic+iditate se e:0ri1* ca ra0ort (ntre activele societ*ii i datoriile acesteia 0e ter1en scurt&
Acesta se 0re.int* sub trei as0ecte:
2;
lic+iditate -eneral* AL
-
B>
lic+iditate restrCns* AL
r
B>
lic+iditate 0atri1onial* AL
0
B>
S31ateriale aflate (n stoc> 8F30roduse finite> Nc3nu1erar (n cas*>
5b3dis0onibil la banc*> Adb3alte dis0onibilit*i b*neti> 53debitori>
Cl3clieni> F3furni.ori> C3creditori> 5t3decont*ri cu teri> /03alte obli-aii de 0lat*&
Ac3active circulante> 5c3datorii curente&
L
-"##7
N A %%'&"7$ : %22&$#7 B K %##N ;6?2' V Adatele sunt 0reluate din tabel nr&%B
Sol2abilitatea 3S) , e:0ri1* 0osibilitatea debitorului de a dis0une de suficiente bunuri (n
0atri1oniu sau 0entru a3i (nde0lini obli-aiile de 0lat*& Acest indicator (1brac* trei for1e:
$o&")3i&i)e ,ene!)&- 9 !)po! .n!e )ci"e&e ci!c%&)ne i #)o!ii&e c%!eneL
$o&")3i&i)e i(e#i)- 9 !)po! .n!e ?)ci"e&e ci!c%&)ne 6 $oc%!i@ i o3&i,)iiL
$o&")3i&i)e ,&o3)&- 9 !)po! .n!e ?)ci"e&e ci!c%&)ne I fi0e@ i #)o!ii&e o)&eL
8*strarea solvabilit*ii? 0e 0arcursul (ntre-ului an? este strCns le-at* de (nde0linirea
ri-uroas* a bu-etului societ*ii i a 0ro-ra1ului activit*ii de e:0loatare? care (i 0er1ite s* dis0un*
(n 0er1anen* de 1iFloacele b*neti 0entru a3i onora obli-aiile scadente&

E"o&%i) in#ic)o!i&o! #e $o&")3i&i)e 9 T)3e& n!.+
N!.
C!.
In#ic)o!ii Pe!io)#)
'FF* 'FF1 'FF+ 'FF8
%& Solvabilitate -eneral* #?76 #?;' #?$% #?;6
"& Solvabilitate i1ediat* #?6' #?6= #?2= #?22
2& Solvabilitate -lobal* " %?6% %?=# "?$7
As3au folosit datele din tabelul nr&%B
9*ri1ea i evoluia indicatorilor arat* c* (ntre0rinderea? din 0unct de vedere al
solvabilit*ii se afl* la li1ita inferioar* a acce0tabilit*ii? f*r* a fi alar1ant*& )n 0erioada ur1*toare
trebuie s* se fac* eforturi 0entru asi-urarea dis0onibilit*ilor necesare onor*rii obli-aiilor
0ecuniare&
Capacitatea de plata 3Cp) e:0ri1* 0otenialul unit*ii de a face fa* (n orice 1o1ent obli-aiilor
b*neti cu i f*r* nu1erar? res0ectiv corelaia dintre (ncas*ri i 0l*i&
2$
unde
Dc
Ac
sau
(p Dt C 4
Cl D Adb Db /c 54 S
,
g
? && &&
+ + +
+ + + + + +
=
)ncas*rile 0ot fi: dis0onibilit*i b*neti? (ncas*ri din livr*ri de 1*rfuri? e:erciii de lucr*ri?
0rest*ri de servicii? credite 0ri1ite&
8l*ile 0ot fi 0entru: a0rovi.ion*ri? salarii? ra1burs*ri de credite? obli-aii la bu-et&
8entru e:0ri1area sintetic* a 1ulti0lelor corelaii i10licate (n ec+ilibrul econo1ico3
financiar se calculea.* ur1*torii indicatori:
An)&i5) in#ic)o!i&o! fin)nci)!i pe 3)5) !)e&o! 9 T)3e& n!. 8
N!.
C!.
In#ic)o!ii Pe!io)#)
'FF* 'FF1 'FF+ 'FF8
%& Rata autono1iei financiare #?6# #?26"% #?2$6% #?77"2
"& Rata de finanare a stocurilor 7?#" 2?#7 %?7; %?72
2& Rata de autofinanare a activelor #?6 #?22 #?'#7 #?772
'& Rata datoriilor #?6 #?7= #?6$' #?22=
As3au folosit datele din tabelele nr&% i "B
)n intervalul cercetat ec+ilibrul econo1ico3financiar cunoate o evoluie favorabil* astfel
c* la finele 0erioadei se (ncadrea.* (n 0ara1etri care 0ot fi nor1ali? fa0t ce atest* funcionarea
cores0un.*toare a fir1ei&
'.*. P!e5en)!e) 3i!o%&%i fin)nci)!9con)3i&
iroul APROVI2IONARE9DESFACERE are ur1*toarele atribuii:
O funda1entea.* necesarul de a0rovi.ionat>
O 0*strea.* totdeauna le-*tura cu furni.orii de 1*rfuri>
O ur1*rete i ia 1*suri 0entru reducerea c+eltuielilor de a0rovi.ionare? 0rin c*utarea
surselor de a0rovi.ionare cele 1ai a0ro0iate i cu 1iFloace cCt 1ai ieftine i de calitate>
O or-ani.ea.* i 0artici0* la rece0ia cantitativ* a 1aterialelor i 1*rfurilor? face for1e de
res0in-ere 0entru 1arfa necores0un.*toare>
O r*s0unde de res0ectarea strict* a disci0linei contractuale>
O r*s0unde de (ntoc1irea contractelor de -aranie>
O r*s0unde de (ntoc1irea facturilor 0entru vCn.*ri>
O asi-ur* recla1a i 0ro0a-anda co1ercial*>
8rinci0alele atribuii ale biroului PERSONAL9SALARI2ARE sunt:
aB ()n),e(en%& pe!$on)&%&%i ? care 0rivete:
O deter1inarea necesarului de 0ersonal 0e funcii i s0ecialit*i>
'#
>
&&
&&
&& &&&
i"pru"utat propriu Capital
propriu Capital
financiare autono"iei -ata
+
=
>
&& &&
&& && && &&
Stocuri
rul"ent de 4ond
stocurilor a finantare de -ata =
>
&&
&&
&& && && &&
circulante fi6e Acti2e
propriu Capital
acti2elor a are autofinant de -ata
+
=
> && && && && % &&& acti2elor a are autofinant de -ata datoriilor -ata =
O redistribuirea 0ersonalului (n funcie de solicit*ri>
O ur1*rirea inte-r*rii 0ersonalului nou (ncadrat>
O or-ani.area ocu0*rii 0osturilor 0rin concursuri? (n funcie de ca0acitate? a0titudini?
e:0erien*>
O 0re-*tirea i 0erfecionarea 0rofesional*>
bB po&iic) $)&)!i)&- va ine sea1a de:
O -radul de rentabilitate al societ*ii? 0o.iia 0e 0ia*>
O utili.area salari.*rii ca 0rinci0al instru1ent de sti1ulare a salari.*rii 0ersonalului>
O ur1*rete s* favori.e.e direct creterea desfacerii 1edii 0e salariat i s* ar1oni.e.e
interesele salariailor cu cele ale societ*ii co1erciale>
iroul FINANCIAR9CONTABIL? avCnd cele dou* servicii Aserviciul contabilitate i
serviciul financiarB reunite (ntr3un sin-ur co10arti1ent datorit* di1ensiunilor 1ici ale fir1ei?
asi-ur* reali.area funciei financiar3contabil* a societ*ii S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L&
)n conce0ia lui M.B.M)Nn)!# Gfuncia financiar3contabil* furni.ea.* i 1enine resursele
de ca0ital sau b*neti ale (ntre0rinderii i ofer* conducerii un siste1 de indicatori de ur1*rire i
control care contribuie la orientarea tuturor activit*ilor din (ntre0rindere D&
iroul Aco10arti1entulB financiar3contabil 0re.int* ur1*toarele )!i3%ii:
pe &inie fin)nci)!- O
O asi-ur*? 0rin 0lan financiar i de tre.orerie? fondurile necesare societ*ii>
O (ntoc1ete? cCnd este ca.ul? 0lanul de credite i de cas* 0e care le de0une la banca
finanatoare>
O efectuea.* calculul de funda1entare al indicatorilor econo1ici? (n corelaie cu indicatorii
financiari>
O r*s0unde de reali.area inte-ral* i la ti10 a 0lanului financiar? 0ro0unCnd 1*suri
eficiente de recu0erare a 0ierderilor a0*rute (n desf*urarea activit*ii>
O asi-ur* 0lata la ter1en a su1elor ce constituie obli-aiile societ*ii fa* de teri>
O asi-ur* i r*s0unde de efectuarea corect* i la ti10 a calculului 0rivind dre0turile
salariale de 0ersonal>
O (ntoc1ete 0roiectul 0lanului de finanare3creditare a investiiilor 0ro0rii>
O ur1*rete circulaia docu1entelor de decontare cu banca i terii>
pe &inie con)3i&- O
'%
O (ntoc1ete lunar balana de verificare sintetic* i balanele de verificare analitice?
r*s0unde de or-ani.area i funcionarea (n bune condiii a contabilit*ii valorilor
0atri1oniale>
O asi-ur* efectuarea corect* i la ti10 a (nre-istr*rilor contabile >
O or-ani.ea.* inventarierea 0eriodic* a tuturor valorilor 0atri1oniale i ur1*rete
definitivarea 0otrivit le-ii a re.ultatelor inventarierii? 0recu1 i concordana dintre
acestea>
O (ntoc1ete situaia 0rinci0alilor indicatori econo1ico3financiari lunari? bilanurile
tri1estriale i anuale? ane:ele acestora i coordonea.* (ntoc1irea ra0ortului e:0licativ la
acestea>
O 0re.int* s0re a0robarea Adun*rii 4enerale a Asociailor bilanul contabil i ra0ortul
e:0licativ>
O 0artici0* la anali.a re.ultatelor econo1ice i financiare 0e ba.a datelor din bilanul
contabil i ur1*rete 1odul de ducere la (nde0linire a sarcinilor ce (i revin din 0rocesul
verbal de anali.* (ntoc1it>
O 0artici0* la or-ani.area siste1ului infor1aional al fir1ei? (n s0ecial al siste1ului
infor1aional contabil>
O e:ercit*? 0otrivit le-ii? controlul financiar 0reventiv 0rivind le-alitatea? necesitatea?
o0ortunitatea i econo1icitatea o0eraiunilor>
pe &inie #e )n)&i5e econo(iceO
O 1obili.ea.* re.ervele e:istente ale societ*ii i r*s0unde 0entru re.ervele activit*ii
econo1ico3financiar*>
O ia 1*suri i1ediate? du0* stabilirea cau.elor? 0entru eli1inarea 0ierderilor a0*rute>
O ur1*rete i anali.ea.* 0eriodic stocurile de valori 1ateriale? luCnd 1*suri cCnd se
constat* deficiene>
O anali.ea.* activitatea econo1ico3financiar* 0e ba.a bilanului luCnd 1*suri i1ediate
0entru eli1inarea deficienelor>
O ur1*rete utili.area cu eficien* a 0lafoanelor de credite i ia 1*suri 0entru
di1inuarea lor>
'"
O anali.ea.* desf*urarea rit1ic* a o0eraiilor de decontare cu furni.orii i beneficiarii?
stabilind (10reun* cu b*ncile 1*suri cores0un.*toare 0entru (ncasarea (ntr3un ti10 scurt
a contravalorii serviciilor 0restate i lucr*rilor e:ecutate>
pe &inie #e con!o& fin)nci)! ine!n i con!o& fin)nci)! p!e"eni"O
O efectuea.* controlul -estionar de fond la toate -estiunile 0ro0rii>
O (ntoc1ete lista sarcinilor 0eriodice de control i o trans1ite s0re a0robare
ad1inistratorului unit*ii>
O efectuea.* controlul confor1 nor1elor i le-ilor (n vi-oare>
O ur1*rete a0licarea sanciunilor disci0linare? contravenionale sau 0enale? 0recu1 i
stabilirea r*s0underii 1ateriale i civile? du0* ca.? (10otriva celor vinovai>
O 0re.int* ori de cCte ori este necesar? (n edina Adun*rii 4enerale a Asociailor?
infor1*ri asu0ra activit*ii controlului financiar intern i a controlului financiar
0reventiv (n vederea eli1in*rii deficienelor&
)n cadrul biroului financiar3contabil un rol deosebit de i10ortant (l ocu0* contabilul3ef?
ale c*rui a0titudini? atribuii? li1ite de co10eten* i res0onsabilit*i se des0rind din fia 0ostului?
du0* cu1 ur1ea.*:
O Po$%& O contabil
O Bi!o%& O financiar3contabil
O Ce!ine O
O Studii: Facultatea de !tiine Econo1ice? secia Finane 3 Contabilitate
O Cunotine:
3 cu 0rivire la e:ecutarea activit*ilor financiar3contabile? anali.* econo1ic*?
te+nic* de calcul>
3 0rivind contabilitatea 1*rfurilor? i1obili.*rilor? ta:elor? i10o.itelor? clienilor?
furni.orilor etc>
3 cunoaterea le-islaiei (n vi-oare 0rivind do1eniul financiar , contabil>
O A0titudini:
3 inteli-en*? -Cndire lo-ic*? 1e1orie bun*? s0irit de 0revi.iune>
3 ca0acitate de anali.* i sinte.*>
3 rece0tivitate fa* de nou>
'2
3 s0irt de iniiativ*>
O Atitudini:
3 serio.itate i 0unctualitate (n re.olvarea 0roble1elor>
3 rece0tivitate? corectitudine? cinste>
O Re&)iiO
O ierar+ice: este subordonat ad1inistratorului>
O funcionale:
3 interne: are relaii de serviciu cu toate birourile funcionale>
3 e:terne: cu unit*i i instituii care au tan-en* cu sfera sa de activitate>
O A!i3%iiO
O (ntoc1ete i ine la .i evidena contabil* sintetic* i analitic* a 1*rfurilor?
1aterialelor? decont*rile cu terii i a tuturor structurilor 0atri1oniale>
O efectuea.* verificarea 0realabil* a docu1entelor de eviden* 0ri1ar*
0rivind (ntoc1irea corect* a o0eraiunilor continue (nainte de (nre-istrarea lor
(n contabilitate>
O verific* lunar situaia stocurilor din evidena contabil* cu cele din evidena
-estionar*>
O (ntoc1ete lunar re-istrul stocurilor>
O (ntoc1ete Furnalul 0entru conturile (ncredinate>
O 0artici0* la inventarierea 0atri1oniului unit*ii>
O ur1*rete ca (ntrea-a cores0onden* i toate docu1entele care stau la ba.a
(nre-istr*rilor contabile s* fie (ndosariate i ar+ivate (n confor1itate cu
re-le1ent*rile (n vi-oare>
O o0erea.* lun* de lun* 0e calculator (ncasarea facturilor de 1*rfuri e1ise
c*tre clieni>
O (nde0linete i alte sarcini (ncredinate de ad1inistrator>
O Li(i) #e co(peen-O
O 0ro0une 1*suri 0rivind (1bun*t*irea activit*ii (n cadrul biroului financiar3
contabil>
O este consultat (n le-*tur* cu 0roble1ele referitoare la activitatea 0ro0rie>
O la solicitarea efului ierar+ic su0erior? 0artici0* la discutarea i susinerea
lucr*rilor elaborate>
''
O Re$pon$)3i&i-iO
O r*s0unde de reali.area la ter1en a tuturor atribuiilor i sarcinilor
(ncredinate>
O r*s0unde de eficiena i calitatea lucr*rilor e:ecutate (n cadrul biroului>
O r*s0unde de e:ecutarea dis0o.iiilor i indicaiilor date de conducere (n
le-*tur* cu 0roble1ele de care se ocu0*>
iroul financiar3contabil are le-*turi cu toate celelalte birouri din cadrul (ntre0rinderii&
4rafic? le-*turile biroului financiar3contabil cu celelalte de0arta1ente ale societ*ii sunt 0re.entate
(n cadrul fi,%!ii n!. 1.
Le,-%!i&e 3i!o%&%i fin)nci)!9con)3i& c% ce&e&)&e 3i!o%!i9 Fi,%!) n!. 1
'.1. Meo#e #e o!,)ni5)!e ) con)3i&i-ii $oc%!i&o!
Unit*ile 0atri1oniale au 0osibilitatea or-ani.*rii contabilit*ii valorilor 1ateriale ale-Cnd
dintre dou* siste1e de inventariere: sistemul in$entarului intermitent i sistemul in$entarului
permanent )ntrucCt S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& folosete 1etoda inventarului
0er1anent? 0e 0arcursul lucr*rii se vor accentua as0ecte le-ate de acest siste1? des0re inventarul
inter1itent nef*cCndu3se decCt unele 0reci.*ri cu caracter -eneral&
'.1.1. Si$e(%& in"en)!%&%i ine!(ien
)n ca.ul folosirii inventarului inter1itent? (n conturile de stocuri se (nre-istrea.*? 0e ba.*
de docu1ente Fustificative? intr*rile? (n ti10 ce ieirile se stabilesc i se (nre-istrea.* (n
contabilitate nu1ai la sfCritul 0erioadei? du0* ce? (n 0realabil? (n acest sco0 s3a efectuat
inventarierea stocurilor& Ieirile se deter1in* ca diferen* (ntre valoarea stocurilor iniiale 0lus
'6
ADMINISTRATOR
Birou
FINANCIAR-
CONTABIL
Birou
PERSONAL-
SALARIZARE
Birou
APROVIZIONARE-
DESFACERE
Birou TEHNIC
valoarea intr*rilor? 0e de o 0arte? i valoarea stocurilor deter1inate 0rin inventariere 0e de alt*
0arte& Relaia de calcul este ur1*toarea:
(n care? E 3 valoarea ieirilor>
Si 3 valoarea stocurilor iniiale>
I 3 valoarea intr*rilor>
Sf 3 valoarea stocurilor finale? stabilite 0rin inventariere>
9arele de.avantaF al acestei 1etode se refer* la fa0tul c* o eroare sau o o1isiune la
inventarierea stocurilor la finele 0erioadei de -estiune 0oate -enera infor1aii GfalseG 0entru
conturile de stocuri&
'.1.'. Si$e(%& in"en)!%&%i pe!()nen
A0licarea inventarului 0er1anent 0resu0une contabili.area fiec*rei intr*ri de stocuri?
cantitativ i valoric& 5e ase1enea? fiecare ieire din stoc este contabili.at* fi.ic i valoric? ceea ce
0er1ite cunoaterea (n orice 1o1ent a stocurilor? atCt cantitativ? cCt i valoric& La sfCritul
0erioadei de -estiune valoarea stocurilor se stabilete du0* relaia de 1ai Fos? (n care notaiile au
aceeai se1nificaie ca (n relaia anterioar*&
5ac* e:ist* diferene (ntre valoarea contabil* i cea de inventar
A0lusuri sau 1inusuriB acestea se vor re-ulari.a? aducCndu3se stocurile la nivelul lor real&
Inventarierea 0eriodic* a 0atri1oniului unit*ii nu se 0oate li1ita la identificarea i 1*surarea
fa0tic* a e:istentului de 1iFloace 1ateriale& Ea trebuie s* conduc*? (n final? la stabilirea situaiei
reale sau efective a -estiunilor i s* contribuie la anali.a 1odului concret (n care au fost res0ectate
nor1ele le-ale ce re-le1entea.* ad1inistrarea ele1entelor 0atri1oniale&
8entru facilitarea controlului -estionar al bunurilor stocate? doctrina contabil* a elaborat?
iar 0ractica -estionar* a confir1at? 1ai 1ulte 1etode de eviden* analitic* a valorilor 1ateriale:
&a' metoda cantitati$0$aloric% &pe fie de cont analitic'
&b' metoda global0$aloric% i
&c' metoda operati$0contabil% &pe solduri'>
'7
E N Si O I 3 Sf
Sf N Si O I 3 E
)n cadrul S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& sunt utili.ate doar 0ri1ele dou*
1etode? astfel:
O metoda cantitati$0$aloric%? folosit* 0entru evidena stocurilor de 0iese auto i 1ateriale de
construcii? a carburanilor? a 0ieselor de sc+i1b? a obiectelor de inventar &
O metoda global0$aloric%? folosit* 0entru evidena bunurilor ce fac obiectul de activitate cu
a1*nuntul al societ*ii A0roduse ali1entare? 0roduse ti0 0lafar? articole de 1enaF u. casnicB etc&
)@ Meo#) c)ni)i"9")&o!ic- ?pe fie #e con )n)&iic@
8otrivit acestei 1etode ? evidena o0erativ* i analitic* a -estiunilor de valori 1ateriale din
cadrul S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& se reali.ea.* 0rin inerea unei evidene la locurile
de de0o.itare? 0recu1 i la contabilitate&
La &oc%!i&e #e #epo5i)!e se ine o eviden* cantitativ*? cu aFutorul GFiei de maga(ieG? (n
cadrul acestui docu1ent? -estionarul calculCnd stocul cantitativ scri0tic du0* fiecare o0eraiune de
intrare sau ieire din stoc& Cu oca.ia inventarierii 0eriodice? GFia de 1a-a.ieG 0er1ite
confruntarea o0erativ* a stocului scri0tic cu cel fa0tic i deter1inarea 0lusurilor sau 1inusurilor
de inventar cantitative&
La 3i!o%& fin)nci)!9con)3i&? evidena contabil* se conduce cantitativ3valoric? cu aFutorul
GFielor de cont analitic pentru $alori materialeG 0e fiecare sorti1ent (n 0arte& )nre-istr*rile (n
aceast* fi* se fac docu1ent cu docu1ent? 0e ba.a actelor de intrare3ieire a bunurilor stocabile (n
i din -estiuni& 5ocu1entele de intrare3ieire a bunurilor se 0redau de la 1a-a.ie la biroul
financiar3contabil 0e ba.a unui G1orderou de predare a documentelorG& Conco1itent cu
(nre-istrarea fiec*rui docu1ent GFia de cont analitic 0entru valori 1aterialeG? se 0ot (ntoc1i i
situaii centrali.atoare? res0ectiv GSituaia bunurilor intrateG i GSituaia bunurilor ieiteG&
Con!o&%& ,e$ion)!9con)3i& al e:istenei i 1ic*rilor de stocuri se reali.ea.* 0rin
confruntarea dintre datele cantitative Aintr*ri? ieiri i stocB din GFiele de cont analitic 0entru
valori 1aterialeG i datele si1ilare din GFia de 1a-a.ieG 0e de o 0arte? iar 0e de alt* 0arte? 0rin
confruntarea concordanei dintre datele valorice i totalurile balanelor de verificare analitice 0e
conturi de stocuri&
9etoda 0re.int* avantaFul c* 0oate furni.a (n orice 1o1ent date cu 0rivire la e:istena i
1icarea bunurilor 1ateriale? dar i de.avantaFul unui volu1 1are de 1unc*&
Sc+e1atic? reali.area evidenei o0erative i analitice a -estiunilor de valori 1ateriale
0otrivit 1etodei cantitativ3valorice este 0re.entat* (n fi,%!) n!.+.
'=


Meo#) c)ni)i"9")&o!ic- ?pe fie #e con )n)&iic@9 Fi,%!) n!. +
3@ Meo#) ,&o3)&9")&o!ic-
Aceast* 1etod* este folosit* de S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& 0entru evidena
1*rfurilor din 1a-a.inele situate (n cartierele 8ri1*verii i 4riviei& Aceste 1a-a.ine
co1erciali.ea.*? (n -eneral? 0roduse ali1entare? 0roduse de ti0 0lafar? de u. casnic& Evidena
acestor bunuri se reali.ea.* nu1ai valoric? atCt la -estiune? cCt i la contabilitate&
W La fiecare ,e$i%ne? res0ectiv la cele dou* 1a-a.ine? se (ntoc1ete G)aportul de
gestiuneG? (n care .ilnic sunt (nre-istrate intr*rile i ieirile? 0e ba.a docu1entelor Fustificative? i
se stabilete soldul de fiecare sfCrit de .i& Ra0ortul de -estiune se (ntoc1ete (n dou* e:e10lare?
e:e10larul % fiind tri1is la biroul financiar3contabil&
La 3i!o%& fin)nci)!9con)3i& se verific* le-alitatea i realitatea docu1entelor (nscrise (n
GRa0ortul de -estiuneG? 0reurile? 0recu1 i evaluarea (10reun* cu celelalte calcule? astfel c*?
';
*ocumente de
intrare
*ocumente de
ieire
0ia de ma(a+ie
orderou de 0redare
adocu1entelor
0ia de cont
analitic "entru
valori
1ateriale
BA3A4IA A4A3IEICJ
A 'A3;RI3;R
MAEERIA3E
RE&ISER,3
-G,R4A3
Situaia bunurilor
intrate
Situaia bunurilor
ieite
du0* ce se constat* corecta i le-ala lor alc*tuire? se vi.ea.* i se (nre-istrea.* (n GFia de cont
pentru operaii di$erseG&
Verificarea concordanei dintre stocurile e:istente la locurile de de0o.itare i soldul -lobal3
valoric de la contabilitate se face? de re-ul*? 0rin inventarierea fa0tic* a stocurilor? confruntarea lor
cu stocurile scri0tice din GRa0ortul de -estiuneG? evaluarea stocurilor fa0tice din listele de inventar
i confruntarea su1ei lor cu soldul -lobal3valoric din GFia de cont 0entru o0eraii diverseG&
AvantaFul acestei 1etode (l 0re.int* eli1inarea fielor de cont analitic de la contabilitate?
ceea ce are ca re.ultat reducerea volu1ului de 1unc* de la acest co10arti1ent&
4rafic? 1etoda -lobal3valoric* este 0re.entat* (n fi,%!) n!. 8
Meo#) ,&o3)&9")&o!ic-9 Fi,%!) n!. 8
c@ Meo#) ope!)i"9con)3i&- ?pe $o&#%!i@
5eoarece nu este 0re.ent* (n cadrul S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L&? (n continuare
se va reali.a doar o 0re.entare succint* a 1etodei -lobal3valorice& Astfel? 1etoda o0erativ3
contabil*? const* (n inerea? (n cadrul fiec*rei -estiuni? a evidenei cantitative a valorilor 1ateriale?
0e feluri? cu aFutorul GFiei de maga(ieG? iar la contabilitate a evidenei valorice 0e conturi de
1ateriale? desf*urate valoric 0e -estiuni? iar (n cadrul -estiunilor? 0e -ru0e sau sub-ru0e de
1ateriale? du0* ca.& La contabilitate se folosete GFia centrali(atoare a mic%rilor pe grupe de
bunuriG& Controlul e:actit*ii i concordanei (nre-istr*rilor din evidenele de0o.itelor cu cele din
'$
5ocu1ente
de intrare
5ocu1ente
de ieire
RA8/RTUL 5E
4ESTIUNE
Fia de cont
0entru o0eraii
diverse
RE&ISER,3
-G,R4A3
contabilitate se asi-ur* lunar? 0rin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din GFiele de
1a-a.ieG (n GRe-istrul stocurilorG&
AvantaFul 1etodei o0erativ3contabile re.id* din fa0tul c* GRe-istrul stocurilorG scutete
unit*ile de a 1ai conduce fiele contabile analitice 0entru valori 1ateriale Acare consu1* 1ult
ti10 0entru (nre-istrarea o0eraiilorB& Re0re.entarea sc+e1atic* a 1odului de a0licare a acestei
1etodei o0erativ3contabil* se 0re.int* (n fi,%!) n!. E.
Meo#) ope!)i"9con)3i&- ?pe $o&#%!i@9 Fi,%!) n!. E
A. DESCRIEREA ACTIVITPII CURENTE
Aceste contracte (1brac* for1a contractelor co1erciale de distribuie (n care se s0ecific*:
O p-!i&e con!)c)ne? res0ectiv /2n(%torul i 3istribuitorul? care coincide cu
S&C 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L & 8rin aceste contracte sunt -enerate efecte
benefice atCt asu0ra vCn.*torului? distribuitorului cCt i asu0ra clientelei locale&
)n ca.ul de fa* ne interesea.* doar distribuitorul? efectele benefice asu0ra acestuia
referindu3se la :
6#
5ocu1ente
de intrare
5ocu1ente
de ieire
Fia de
1a-a.ie
Re-istrul
stocurilor
Fia centrali.atoare a
1ic*rilor valorice 0e
-ru0e de stocuri
alana de
verificare analitic*
Situaia
bunurilor
ieite
Situaia
bunurilor
intrate
RE4ISTRUL3QURNAL
9 a0rovi.ionarea rit1ic* cu 0iese de sc+i1b 0entru desfacere>
3 s0orirea 0resti-iului 0ro0riei fir1ei ca distribuitor al 1arelui
0roduc*tor>
O o3iec%& con!)c%&%i (l constituie definirea dre0turilor i a obli-aiilor 0*rilor
contractante&
O #!ep%!i&e i o3&i,)ii&e #i$!i3%io!%&%i& S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& va
aciona ca un co1erciant inde0endent ? cu10*rCnd 0rodusele cu 1arca res0ectiv* nu1ai
de la vCn.*tor i revCn.Cndu3le (n nu1e 0ro0riu& )n contract se sti0ulea.* nr& buc&
0roduse < an ce fac obiectul contractului&
5istribuitorul este obli-at s* revin* cu o co1and* fer1* lunar* trans1is* cu 1ini1u1 %#
.ile (nainte de (nce0erea lunii ce nu 0oate fi obiectul unor renun*ri ulterioare& 5istribuitorul va
face recla1a cores0un.*toare 0entru 0rodusele contractate 0e c+eltuielile 0ro0rii? du0* o
re-le1entare 0realabil* cu veniturile& 8*rile contractante se vor anuna reci0roc? din ti10? des0re
inteniile de 0artici0are la tCr-uri i e:0o.iii&
O #!ep%!i&e i o3&i,)ii&e "Hn5-o!%&%i& VCn.*torul este obli-at s* infor1e.e cCt 1ai
curCnd 0osibil des0re 1odific*ri i10ortante ale 0oliticii de afaceri 0rivitor la 0rodusele
contractate? des0re 1odific*ri ale 0reurilor? s* acorde consultan* te+nic* i co1ercial*
ori de cCte ori este nevoie&
O con#iii&e #e &i"!)!e
O p!e%!i&e& La data se1n*rii contractului? 0reurile (n vi-oare sunt cele ne-ociate (ntre
0*ri& Se 0oate acorda i discount aferent cantit*ilor de 0roduse livrate&
O (o#)&i-i&e #e p&)-& 8lata facturilor se va face la 1a:i1u1 %6 .ile de la ridicarea
1*rfurilor& Ne0lata facturilor la ter1enul scadent atra-e du0* sine anularea i1ediat* a
contractului&
)n acest ca.? vCn.*torul nu 1ai are nici o obli-aie fa* de 5istribuitor i (i va recu0era
su1ele i 0enalit*ile aferente confor1 le-islaiei (n vi-oare&
B. CIRCUITUL COMERCIAL
)n cadrul S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L&? dru1ul bunurilor 1ateriale se
circu1scrie relaiei 0re.entate (n fi,%!) n!.:.
6%
A0rovi.ionarea este actul de co1er 0rin care se trans1it bunuri 1ateriale de la 0roduc*tor
la co1erciant? (n ba.a unui contract de vCn.are3cu10*rare ale c*rui ele1ente eseniale sunt
cantitatea i 0reul de cu10*rare&
Soc)!e) const* (n 0rocesul de for1are a re.ervelor de 1*rfuri destinate asi-ur*rii
continuit*ii vCn.*rilor&
VHn5)!e) este actul de co1er (n ur1a c*ruia 1arfa trece din 0ro0rietatea co1erciantului
(n 0ro0rietatea consu1atorului final&
AvCndu3se (n vedere aceste stadii ale flu:ului co1ercial? (n cadrul S&C& 4RAN5
4ARA4E S&R&L se o0erea.* cu structuri i substructuri s0ecifice& Astfel? vo1 avea:
S!%c%!i #e p!e%!i $pecifice $)#ii&o! f&%0%&%i co(e!ci)&9Fi,%!) n!.<

P!e%& #e c%(p-!)!e 35c) re0re.int* ec+ivalentul b*nesc 0l*tit de
S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L 0entru 1*rfurile ac+i.iionate de la furni.ori&
P!e%& #e .n!e,i$!)!e $)% e"i#en- ) $oc%!i&o! 35i) trebuie s* asi-ure evaluarea la
orice 1o1ent a stocurilor de 1*rfuri e:istente i deter1inarea cCt 1ai corect* a re.ultatului
econo1ico3financiar&
P!e%& #e "Hn5)!e 352) re0re.int* ec+ivalentul b*nesc (ncasat de S&C 4RAN5
4ARA4E AUT/ S&R&L de la consu1atori& Sc+e1atic? corelaiile dintre 0reuri i for1area
re.ultatului financiar sunt 0re.entate (n fi,%!) n!. 1F.
Co!e&)i) #in!e p!e i !e5%&) fin)nci)! 9 Fi,%!) n!.1F
6"
APROVIZIONARE
(A)
STOCARE
(S)
VNZARE
(V)
PREUL DE
CUMPRARE
(Pc)
PREUL DE
NRE!ISTRAR
E SAU
EVIDEN A
STOCURILOR
(P")
PREURI
DE
V#NZARE
(P$)
P!e%& #e
c%(p-!)!e
?Pc@
M)!7)
co(e!ci)&-
3!%-
?MB@
P!e%& #e
c%(p-!)!e
?Pc@
C/e&%ie&i #e
)p!o"i5ion)!e
?C/)@
A#)o$
co(e!ci)&
?A@
P!e%& #e
c%(p-!)!e ?Pc@
C/e&%ie&i #e
)p!o"i5ion)!e
?C/)@
C/e&%ie&i #e
e0p&o))!e ?Ce@
Re5%&)%&
fin)nci)! ?R@
C. GESTIUNEA STOCURILOR 9 c)&c%&%& co$%!i&o! $oc%!i&o!
Stabilirea 0oliticii de -estiune a stocurilor este strCns le-at* de costurile? res0ectiv
c+eltuielile care sunt antrenate cu co1andarea3cu10*rarea resurselor 1ateriale i derularea
0rocesului de a0rovi.ionare3stocare> acestea se diferenia.* 0e ur1*toarele cate-orii:
co$%& #e )c/i5iie? care se calculea.* ca 0rodus (ntre cantitatea fi.ic* ac+i.iionat* i
0reul Ane-ociatB de vCn.are al furni.orului& Este un cost care nu influenea.* calculele de
o0ti1i.are a co1en.ilor de a0rovi.ionare3stocare? e:ce0ie f*cCnd situaia (n care se
acord* rabaturi co1erciale sau bonificaii&
co$%& #e &)n$)!e ) co(en5ii? care include c+eltuielile ce se fac (nce0Cnd cu (ntoc1irea
co1en.ii i tri1iterea acesteia la furni.or? c+eltuielile cu trans0ortul de0las*rilor
dele-ailor societ*ii la furni.or& Se includ doar c+eltuielile 0e care le face fir1a din
1o1entul iniierii aciunii de co1and*3a0rovi.ionare Ae1itere i trans1itere 0rin fa: sau
telefonB i 0Cn* la sosirea lotului co1andat la destinaie&
co$%& #e $oc)!e ? care cu0rinde su1a c+eltuielilor ce trebuie efectuate 0e ti10ul staion*rii
resurselor 1ateriale? 1*rfurilor (n stoc i anu1e: c+eltuieli cu 0ri1irea3rece0ia? de0o.itarea
0ro0riu3 .is*? conservarea? 0a.*? eviden*? eventuale 0erisabilit*i nor1ale&
c/e&%ie&i c% )(o!i5)!e) s0aiilor de de0o.itare? a celor cu 0lata salariilor lucr*torilor
care (i desf*oar* activitatea (n cadrul de0o.itelor&
co$%& $%p&i(en)! aferent li0sei 1aterialelor (n stoc? care intervine atunci cCnd cererea
este 1ai 1are decCt stocul? i deci? ea nu 0oate fi aco0erit*& )n acest ca.? se fac c+eltuieli
su0li1entare 0entru rea0rovi.ion*ri? ur-entarea sosirii 1ai devre1e a loturilor 0ro-ra1ate
sau se acce0t* li0sa de stoc? su0ortCndu3se 0ierderile din 0rofit&
62
D. OBIECTIVELE CONTABILITPII STOCURILOR 4I A PRODUCIEI JN CURS
8rinci0alele obiective obiective ce revin contabilit*ii stocurilor sunt:
urm%rirea i controlul reali(%rii programului de apro$i(ionare A0rin or-ani.area
evidenei 0e -ru0e i feluri de stocuri se asi-ur* infor1aii utile cu 0rivire la sediul
a0rovi.ion*riiB>
asigurarea integrit%ii patrimoniale a stocurilor la locurile de depo(itare i urm%rirea
permanent% a mic%rii lor A0rin or-ani.area contabilit*ii 1iFloacelor circulante 1ateriale
0e -estiuni i (n cadrul acestora 0e feluri de stocuri? cantitativ i valoric? 0rin (nre-istrarea
e:act* i la ti10 a cuantu1ului 1ic*rilor i a diferenelor (nre-istrate la inventariere? 0rin
sesi.area stocurilor f*r* utilitate sau cu 1icare lent*? 0entru luarea 1*surilor de lic+idare a
acestoraB>
urm%rirea utili(%rii raionale a mijloacelor materiale apro$i(ionate>
,nregistrarea i controlul $alorific%rii stocurilor de 1*rfuri i a celorlalte cate-orii de
stocuri destinate s0re a fi livrate terilor>
e$aluarea realist% a stocurilor i determinarea influenelor asupra patrimoniului i
re(ultatelor? 0rin a0licarea corect* a re-ulilor de evaluare>
CAPITOLUL III
6'
CONTABILITATEA STOCURILOR LA
S.C.GRAND GARAGE AUTO S.R.L.
*.1. Doc%(ene p!i()!e %i&i5)e .n con)3i&i)e) $oc%!i&o! i f&%0%& &o! !)ion)&
/r-ani.area contabilit*ii unitare i corecte necesit*? (n 0ri1ul rCnd? cunoaterea atCt a
cate-oriilor 1ari de stocuri -estionate de fir1*? cCt i fiecare bun (n 0arte? deci -ru0area acestora
du0* diferite criterii& Astfel du0* natura fi.ic* a stocurilor? acestea sunt clasificate 0e -ru0e?
sub-ru0e i clase astfel (ncCt (n interiorul unei -ru0e s* fi-ure.e stocuri cu (nsuiri co1une&
Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric sau nu1ai valoric?(n condiiile stabilite
de re-le1ent*rile le-ale&
)nre-istrarea (n contabilitate a ele1entelor de activ se face la costul de ac+i.iie? de
0roducie sau la valoarea Fust* 0entru alte intr*ri decCt cele 0rin ac+i.iie sau 0roducie? du0* ca.&
Re-istrele de contabilitate obli-atorii sunt: Re-istrul3Furnal? Re-istrul3inventar i Cartea
1are& )ntoc1irea? editarea i 0*strarea re-istrelor de contabilitate se efectuea.* confor1 nor1elor
elaborate de 9inisterul Finanelor&
Re-istrul3Furnal? Re-istrul3inventar i Cartea 1are? 0recu1 i docu1entele Fustificative
care stau la ba.a (nre-istr*rilor (n contabilitatea financiar* se 0*strea.* (n ar+iv* ti10 de %# ani? cu
(nce0ere de la data (nc+eierii e:erciiului financiar (n cursul c*ruia au fost (ntoc1ite?cu e:ce0ia
tatelor de salarii? care se 0*strea.* ti10 de 6# de ani&
5iversele o0eraii de a0rovi.ionare i conservare? de eliberare din de0o.ite? de inventariere
sunt conse1nate (n diferite docu1ente i evidene o0erative s0ecifice& 8otrivit re-le1ent*rilor
contabile ro1Cneti? docu1entele Fustificative care stau la ba.a (nre-istr*rilor (n contabilitate?
an-aFea.* r*s0underea 0ersoanelor care le3au (ntoc1it? vi.at i a0robat? ori (nre-istrat (n
contabilitate? du0* ca.&
)nre-istrarea o0eraiunilor 0atri1oniale (n contabilitate se face cronolo-ic? 0rin res0ectarea
succesiunii docu1entelor Fustificative du0* data de (ntoc1ire sau de intrare (n unitate i
siste1atic (n conturi sintetice i analitice cu aFutorul Re-istrului3Furnal i a C*rii 1ari 0otrivit
0lanurilor de conturi i nor1elor 0reci.ate (n Le-ea Contabilit*ii nr&;"<%$$% actuali.at*&
)n ca.ul utili.*rii ec+i0a1entelor infor1atice 0entru (ntoc1irea docu1entelor
Fustificative i 0entru 0relucrarea i (nre-istrarea datelor (n contabilitate? re-istrele i for1ularele
0rivind activitatea financiar* i contabil* 0ot fi ada0tate (n funcie de necesit*ile 0ro0rii de
66
utili.are& Reali.area unui control asu0ra e:istenei i 1ic*rii stocurilor i10une conse1narea
ri-uroas* 0e 0urt*torii de infor1aii care 0ot fi -ru0ai? (n 0ri1ul rCnd? (n funcie de natura
o0eraiei 0atri1oniale 0e care o reflect* i anu1e:
O #oc%(ene p!i()!e $)% cen!)&i5)e #e e"i#en- ) in!-!i&o! #e $oc%!i: not* de
rece0ie i constatare de diferene> avi.ul de (nsoire a 1*rfii> factura fiscal*>
O #oc%(ene con)3i&e #e e"i#en- ) $oc%!i&o! : fi* de 1a-a.ie> fi* de eviden* a
1aterialelor i obiectelor de inventar 0e locuri de folosin*> fi* de cont analitic 0entru
valori 1ateriale etc>
O #oc%(ene p!i()!e $)% cen!)&i5)e #e e"i#en- ) iei!i&o! #e $oc%!i: : avi.ul
de (nsoire a 1*rfii i factura fiscal*> bon de vCn.are>
NOTP DE RECEPIE 4I CONSTATARE DE DIFERENE
Se!"ee ca docu1ent 0entru rece0ia bunurilor a0rovi.ionate sau dre0t docu1ent
Fustificativ 0entru (nc*rcarea (n -estiune& Se 1ai 0oate utili.a i ca act de 0rob* (n liti-iile cu
furni.orii? 0entru diferenele constatate la rece0ie sau ca docu1ent Fustificativ de (nre-istrare (n
contabilitate&
Se folosete ca docu1ent distinct de rece0ie (n ca.urile bunurilor 1ateriale: cu0rinse
(ntr3o factur* sau avi. de (nsoire a 1*rfii? care fac 0arte din -estiuni diferite> 0ri1ite s0re
0relucrare? (n custodie sau (n 0*strare> 0rocurate de la 0ersoane fi.ice> care sosesc ne(nsoite de
docu1ente de livrare> care 0re.int* diferene la rece0ie& 5e ase1enea? se 1ai folosete ca
docu1ent distinct de rece0ie i (n ca.ul 1*rfurilor intrate (n -estiune la care evidena se ine la
0re de vCn.are cu a1*nuntul sau en3-ros&
)n aceste ca.uri rece0ia i (nc*rcarea (n -estiune se fac 0e ba.a docu1entului de livrare
care (nsoete trans0ortul Afactura? avi. de (nsoire a 1*rfiiB&
Se .noc(ee (n dou* e:e10lare? la locul de de0o.itare sau (n unitatea cu a1*nuntul?
du0* ca.? 0e 1*sura efectu*rii rece0iei& )n ca.ul (n care se constat* diferene? Nota de rece0ie i
constatare diferene se (ntoc1ete (n 2 e:e10lare de c*tre co1isia de rece0ie le-al constituit*&
Ci!c%&- la gestiune? 0entru (nc*rcarea (n -estiune a bunurilor 1ateriale rece0ionate Atoate
e:e10lareleB> la co10arti1entul financiar3contabil? 0entru (ntoc1irea for1elor 0rivind lic+idarea
diferenelor constatate Atoate e:e10lareleB? 0recu1 i 0entru (nre-istrarea (n contabilitatea
sintetic* i analitic*? ataat* la docu1entele de livrare Afactura sau avi.ul de (nsoire a 1*rfiiB> la
67
unitatea furni.oare Ae:e10larul "B i la unitatea de trans0ort Ae:e10larul 2B? 0entru co1unicarea
li0surilor stabilite& For1ularul notei de rece0ie i constatare de diferene este 0re.entat (n fi,%!)
n!.11.
Se )!/i"e)5- la co10arti1entul financiar3contabil&
6=
NOTP DE RECEPIE 4I CONSTATARE DE DIFERENE Fi,%!) n!.11
Societatea &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Localitatea&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Str& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& nr& &&&&&&&&&&&&&
Unitatea&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4estiunea&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Nu1*r
docu1ent
5ata
Cod
furni.or
Cod
0ri1itor
Nr&
Contract <
Co1anda
Nr& Factura <
Avi. de
(nsoire a
1*rfii
Cont
creditor
Xiua Luna Anul
Subse1naii? 1e1bri ai co1isiei de rece0ie? a1 0rocedat la rece0ionarea valorilor 1ateriale furni.ate de&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& din &&&&&& &&&& &&&&&&&&&&&cu va-on < auto
nr&&&&&&&&&&&&&&&? docu1ente (nsoitoare&&&&&&&&&&&&&&&&&&dele-at&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&? constatCndu3se ur1*toarele:
Nr&
crt
5enu1irea
bunurilor
rece0ionate
Cont
debitor
Cod U<9
Cantit*ile
confor1
docu1ente
Rece0ionat Adaos co1ercial
8re de
ac+i.iie
unitarOadaos
co1ercial
A=O;B
TVA
Valoare la 0re de
vCn.are inclusiv TVA
Cant&
8re
ac+i.iie
Unitar
Total
A7:;B
Unitar*
Total*
A7:%%B
Unitar*
A%#O%%B
Total*
A7:%2B
#& % " 2 ' 6 7 = ; $ %# %% %" %2 %'
T/TAL P P P P P P P P P P
Co1isia de rece0ie 8ri1it (n -estiune
Nu1ele i 0renu1ele Se1n*tura Nu1ele i 0renu1ele Se1n*tura 5ata Se1n*tura
6;
AVI2 DE JNSOIRE A MPRFII
Se!"ee ca docu1ent de (nsoire a 1*rfii 0e ti10ul trans0ortului> docu1ent ce st* la
ba.a (ntoc1irii facturii> docu1ent de 0ri1ire (n -estiune> dis0o.iie de transfer al valorilor
1ateriale de la o -estiune la alta? dis0ersate teritorial? ale aceleai unit*i&
Se .noc(ee (n dou* sau 1ai 1ulte e:e10lare de c*tre unit*ile care nu au 0osibilitatea
(ntoc1irii facturii (n 1o1entul livr*rii 0roduselor? 1*rfurilor sau altor valori 1ateriale? datorit*
unor condiii obiective i (n alte situaii stabilite 0rin 0rocedurile 0ro0rii ale societ*ii&
)n ca.ul transferului de bunuri (ntre -estiunile aceleai unit*i? dis0ersate teritorial?
avi.ul de (nsoire a 1*rfii va 0urta 1eniunea GF*r* factur*G& 8e avi.ul de (nsoire a 1*rfii? e1is
0entru valori 1ateriale tri1ise s0re 0relucrare la teri ?se face 1eniunea G8entru 0relucrare la
teriG&
':
Ci!c%&- atCt la furni.or cCt i la cu10*r*tor&
Astfel? atunci cCnd S&C&4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& are calitatea de vCn.*tor?
e:e10larele " i 2 ale avi.ului de (nsoire a 1*rfii sunt folosite la co10arti1entul de desfacere
A0entru (nre-istrarea cantit*ilor vCndute i 0entru (ntoc1irea facturiiB i la co10arti1entul
finaciar3contabil? ataat la factur*&
CCnd S&C&4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& are calitatea de cu10*r*tor? doar
e:e10larul % al avi.ul de (nsoire a 1*rfii aFun-e la acesta& E:e10larul % 1er-e la 1a-a.ie
A0entru (nc*rcarea (n -estiune a 1*rfurilor? 0roduselor sau altor valori 1ateriale? du0* efectuarea
rece0iei de c*tre co1isia de rece0ie i du0* conse1narea re.ultatelorB? la co10arti1entul de
a0rovi.ionare A0entru (nre-istrarea cantit*ilor a0rovi.ionateB? la co10arti1entul finaciar3contabil
A0entru (nre-istrarea (n contabilitatea sintetic* i analitic*? ataat de factur*B&
Se )!/i"e)5- la furni.or i la cu10*r*tor> la co10arti1entul desfacere i la
co10arti1entul financiar3contabil? atunci cCnd S&C 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& are
calitatea de vCn.*tor? i la co10arti1entul financiar3contabil? atunci cCnd S&C&4RAN5 4ARA4E
AUT/ S&R&L& are calitatea de cu10*r*tor.
";
"; )onitorul '!icial al Ro1niei,partea I,nr(+(0-;/<0(=II(.00;,ane>a nr(.?)
7$
FACTURA FISCALP
Se!"ee ca: docu1ent 0e ba.a c*ruia se (ntoc1ete instru1entul de decontare a 1*rfurilor
livrate? a lucr*rilor e:ecutate sau a lucr*rilor 0restate> docu1ent de (nsoire a 1*rfii 0e ti10ul
trans0ortului> docu1ent de (nc*rcare (n -estiunea cu10*r*torului> docu1ent Fustificativ de
(nre-istrare (n contabilitatea furni.orului i a cu10*r*torului? cCt i (n alte situaii 0rev*.ute e:0res
de le-e&
Se .noc(ee (n dou* sau 1ai 1ulte e:e10lare la livrarea 1*rfurilor? la e:ecutarea
lucr*rilor sau 0restarea serviciilor? de c*tre co10arti1entul de desfacere sau alt co10arti1ent
dese1nat 0e ba.a dis0o.iiei de livrare sau a avi.ului de (nsoire a 1*rfii&
'<
Ci!c%&- )H &) f%!ni5o! cH i &) c%(p-!-o!.
Astfel? atunci cCnd S&C&4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& are calitatea de vCn.*tor? toate
e:e10larele facturii fiscale 1er- la 0ersoanele autori.ate s* dis0un* (ncas*ri (n contul de la banc*
al unit*ii i la co10arti1entul financiar3contabil 0entru acordarea vi.ei de control financiar3
0reventiv A(n cadrul S&C&4RAN5 4ARA4E AUT/ &S&R&L& nu e:ist* co10arti1ent s0ecial (n care
s* se efectue.e vi.a de control financiar 0reventivB&
E:e10larul " circul* i la co10arti1entul de desfacere? (n vederea (nre-istr*rii o0erative i
eventualele recla1aii ale clienilor& E:e10larul 2 este folosit la co10arti1entul financiar3
contabil? 0entru (nre-istrarea (n contabilitate&
CCnd S&C&4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& are calitatea de cu10*r*tor?
e:e10larul % circul* la co10arti1entul a0rovi.ionare? 0entru confir1area o0eraiunii? la
co10arti1entul financiar3contabil 0entru acce0tarea 0l*ii sau 0entru acordarea vi.ei de control
financiar30reventiv? 0recu1 i 0entru (nre-istrarea (n contabilitate&
Se )!/i"e)5- la furni.or i cu10*r*tor: la co10arti1entul desfacere Ae:e10larul "B i la
co10arti1entul financiar3contabil Ae:e10larul 2B? atunci cCnd S&C&4RAN5 4ARA4E AUT/
S&R&L& are calitatea de vCn.*tor? i la co10arti1entul financiar3contabil Ae:e10larul %B? atunci
cCnd S&C&4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L. are calitatea de cu10*r*tor&

No%& !e,i( 7%!i#ic )& f)c%!ii
/&9&F&8& nr& """7<"##7 a 1odificat re-i1ul Furidic al unor for1ulare financiar3contabile de
lar-* utili.are? (n sensul c* acestea nu 1ai au un re-i1 s0ecial de ti0*rire?(nscriere i nu1erotare
?ci au un re-i1 intern de ti0*rire i nu1erotare&
"$
)onitorul '!icial al Ro1niei,partea I,nr(+(0-;/<0(=II(.00;,ane>a nr(<?)
=#
Acest re-i1 Dse a0lic* i altor for1ulare financiar3contabile care stau la ba.a (nre-istr*rii de
venituri? cu1 ar fi: 1onetar? c+itan* i altele? du0* ca.? 0recu1 i avi.ului de (nsoire a 1*rfii&E
2#
For1ularele ti0i.ate ?confor1e re-le1ent*rilor anterioare? 0ot fi utili.ate i du0* data de
#%&#%&"##=? 0Cn* la e0ui.are&
Cu caracter de noutate? 0otrivit Codului fiscal? este fa0tul c* se1narea i ta10ilarea
facturilor nu sunt obli-atorii&
No!(e p!i"in# !e,i(%& ine!n #e n%(e!o)!e )& f)c%!ii
8ersoanele care r*s0und de or-ani.area i conducerea contabilit*ii Ade e:e10lu
ad1inistratorulB au obli-aia de a dese1na? 0rin deci.ie intern* scris*? o 0ersoan* sau 1ai 1ulte?
du0* ca.?care s* aib* atribuii 0rivind alocarea i -estionarea nu1erelor aferente facturilor e1ise
de societate& Factura trebuie s* aib* un nu1*r de ordine? (n ba.a uneia sau 1ai 1ultor
serii?nu1ere ce trebuie s* fie secvenial? stabilit de societate? astfel (ncCt s* se asi-ure necesarul (n
funcie de nu1*rul de facturi e1is& Anual se stabilete nu1*rul de la care se e1ite 0ri1a factur*&
)n alocarea nu1erelor se ine cont de structura or-ani.atoric*? res0ectiv -estiuni? 0uncte de
lucru? sucursale etc&
FI4P DE EVIDENP A OBIECTELOR DE INVENTAR JN FOLOSINP
Se!"ee ca docu1ent de eviden* a obiectelor de inventar de 1ic* valoare sau scurt*
durat*? a ec+i0a1entului i 1aterialelor de 0rotecie date (n folosina 0ersonalului? 0Cn* la
scoaterea lor din u.&
Se .noc(ee (ntr3un e:e10lar? 0e 1*sura d*rii (n folosin* a bunurilor 0e fiecare 0ersoan*? de
c*tre -estionarul care eliberea.* obiectele res0ective sau de 0ersoana dese1nat* s* in* evidena
acestora&
N% ci!c%&-? fiind docu1ent de (nre-istrare&
Se )!/i"e)5- la co10arti1entul financiar3contabil&
2#
@ribuna %conoic6 nr#:K2$,"#/%#
=%
P!e5en)!e $c/e()ic- ) #oc%(ene&o! p!e5en)e )ne!io! 9 T)3e& n!. E
Den%(i!e
#oc%(en
Cine .& .noc(ee Q
CHn# $e
.noc(eeQ
N%(-!
e0e(p&)!e
Un#e ci!c%&-Q Un#e $e )!/i"e)5-Q
1. No) #e
!ecepie i
con$))!e
#ife!ene
C ef
1a-a.in sau
de de0o.it
C cu oca.ia
rece0iei de bunuri
" sau 2
Adu0* ca.B
C la -estiune
C la birou financiar3contabil
C la unitate furni.oare
C la birou financiar3
contabil
'. A"i5 #e
.n$oi!e )
(-!fii Cbirou desfacere
C cCnd nu e:ist*
0osibilitatea
(ntoc1irii facturii
(n 1o1entul
livr*rii
2
C la furni.or Atoate
e:e10larele B
C la cu10*r*tor Ae:e10larul
%B
C la furni.or Atoate
e:e10lareleB
C la cu10*r*tor
Ae:e10larul %B
*. F)c%!)
fi$c)&-
Cbirou desfacere
C la livrarea
0roduselor
2
C la furni.or Atoate
e:e10larele B
C la cu10*r*tor Ae:e10larul
%B
C la furni.or Atoate
e:e10lareleB
C la cu10*r*tor
Ae:e10larul %B
*.'.Con)3i&i)e) $oc%!i&o!
Contabilitatea stocurilor i 0roduciei de e:ecuie se reali.ea.* cu aFutorul conturilor
sintetice de -rad I i II din cadrul -ru0elor As3a folosit 8LANUL 5E C/NTURI 4ENERAL "##73
"##=? a0robat 0rin /&9&F& nr&%=6"<"##6 0entru a0robarea re-le1ent*rilor contabile confor1e cu
directivele euro0eneB:
*F ASoc%!i #e ()e!ii i ()e!i)&e>
2#% D9aterii 0ri1eE
2#" D9ateriale consu1abileE
2#2 D9ateriale de natura obiectelor de inventarE
2#; D5iferene de 0re la 1aterii 0ri1e i 1aterialeE
** AP!o#%ci) .n c%!$ #e e0ec%ie>
22% D8roduse (n curs de e:ecuieE
22" DLucr*ri i servicii (n curs de e:ecuieE
*1 AP!o#%$e>
2'% DSe1ifabricateE
2'6 D8roduse finiteE
2'7 D8roduse re.idualeE
2'; D5iferene de 0re la 0roduseE
*+ ASoc%!i )f&)e &) e!i>
="
26% D9aterii i 1ateriale aflate la teriE
26' D8roduse aflate la teriE
267 DAni1ale aflate la teriE
26= D9*rfuri aflate la teriE
26; DA1balaFe aflate la teriE
*8 AAni()&e>
27% DAni1ale i 0*s*riE
27; D5iferene de 0re la ani1ale i 0*s*riE
*E AM-!f%!i>
2=% D9*rfuriE
2=; D5iferene de 0re la 1*rfuriE
*: AA(3)&)7e>
2;% DA1balaFeE
2;; D5iferene de 0re la a1balaFeE
*< AA7%$-!i pen!% #ep!ecie!e) $oc%!i&o! i p!o#%ciei .n c%!$ #e e0ec%ie> i
conturile de -radul I i II aferente&
Con)3i&i)e) (-!f%!i&o!
M-!f%!i&e ale c*ror o0eraii contabile vor fi e:e10lificate ulterior? sunt situate (n -ru0a
2= a clasei de conturi? deoarece se res0ect* criteriul -eneral de ordine a activelor (n structura
0lanului de conturi i (n bilanul contabil? res0ectiv ordinea cresc*toare a lic+idit*ii stocurilor&
)n cadrul -ru0ei 2= se (ntClnesc dou* conturi sintetice: *E1 6M-!f%!i i *E: ,Dife!ene #e
p!e &) (-!f%!i.Coninutul i funciunea acestor conturi este diferit*&
Ro&%& con%&%i *E1: evidena e:istenei i 1ic*rii stocurilor de 1*rfuri&
Conin%%& econo(ic )& con%&%i *E1: cont de active circulante? -ru0a activelor circulante
1ateriale&
F%nci) con)3i&- ) con%&%i *E1: cont de activ&
Con%& *E1 se debitea.* cu valoarea la 0re de (nre-istrare a 1*rfurilor intrate (n
0atri1oniul unit*ii astfel: ac+i.iionate de la furni.ori sau din avansuri de tre.orerie? aduse de la
teri? constatate 0lus la inventariere&
=2
)n c!e#i%& con%&%i *E1 se (nre-istrea.* valoarea la 0re de (nre-istrare a
1*rfurilor ieite din -estiune? du0* cu1 ur1ea.*: constatate li0s* la inventar i de0reciate? 0rin
vCn.are? livrate la -ru0? unitate sau la subunit*i i ieite 0rin donaie sau distruse de
cala1it*i&So&#%& #e3io! )& con%&%i *E1 reflect* valoarea 1*rfurilor la 0re de (nre-istrare?
aflate (n stoc&
Con%& *E:9Dife!ene #e p!e &) (-!f%!iAadaos co1ercialB
F%nci) con)3i&- ) con%&%i *E: : cont de 0asiv sau de activ&
Con%& *E: se creditea.* cu valoarea adaosului co1ercial aferent 1*rfurilor intrate (n
-estiune? i se debitea.* cu valoarea adaosului co1ercial aferent 1*rfurilor ieite din -estiune&
AvCnd (n vedere fa0tul c* a-enii econo1ici au 0osibilitatea s* evalue.e bunurile de
natura stocurilor la nivelul costului 0restabilit? atCt la intrarea (n -estiune? cCt i la ieire este
necesar* intervenia unui cont s0ecific care s* evidenie.e diferenele ce a0ar (ntre acestea i costul
efectiv& Astfel 0entru 1*rfuri aceste diferene se evideniea.* cu aFutorul contului *E: 9Dife!ene
#e p!e &) (-!f%!i&
S.C. GRAND GARAGE AUTO S.R.L. folosete ca 0re de (nre-istrare (n contabilitate
a 1*rfurilor? costul de ac+i.iie al acestora& )n acest conte:t o0eraiunile le-ate de 1*rfuri? ce 0ot
avea loc la fir1a 1ai sus 1enionat* sunt 0re.entate (n Re,i$!%&9R%!n)& n!.1.
Re,i$!%3R%!n)& n!. 1
N!.
c!
D))
.n!e,
Doc%(en%&
E0p&ic)ii
Si(3o&%!i con S%(e
Fe& N!. D)) #e3io)!e c!e#io)!e #e3io)!e c!e#io)!e
F 1 ' * 1 + 8 E : <
% %&#2 factur*
NIR
=$=";
;
%&#2
%&#2
Se cu10*r*
1*rfuri la cost
de ac+i.iie
%#&### lei?
TVA %$V&
V
2=%
''"7
'#%
%#&###
%&$##
%%&$##
" 2&#2 avi. de
(nsoire
a 1*rfii
NIR
%%$=
;$
2&#2
2&#2
Se cu10*r*
1*rfuri la cost
de ac+i.iie
"#&###lei?
TVA %$V?
factura ur1Cnd
a se 0ri1i
ulterior&
V
2=%
''";
'#;
"#&###
2&;##
"2&;##
='
2 '&#2 factura %%$; '&#2 8ri1irea
facturii
'#;
''";
'#%
''"7
"2&;##
2&;##
"2&;##
2&;##
' 6&#2 3 3 6&#2 )nre-istrarea
adaosului
co1ercial i al
TVA3ului
aferent
Arece0ia
1*rfurilorB
2=% V
2=;
''";
$##
='%
%&7'%
7 7&#2 3 3 7&#2 5esc*rcarea
-estiunii (n
ca.ul
desfacerii cu
a1*nuntul
V
7#=
2=;
''";
2=%
"&=$%
676
7''
'&###

*.*. E")&%)!e) $oc%!i&o! &) #)!e) .n con$%(
A. Meo#) Dco$%&%i (e#i% pon#e!)D ?CMP@
Costul 1ediu 0onderat se 0oate calcula lunar sau du0* fiecare intrare? ca ra0ort (ntre valoarea
total* a stocului iniial 0lus valoarea intr*rilor (n stoc i cantitatea e:istent* (n stocul iniial 0lus cantit*ile
intrate (n stoc&
9etoda C98 calculat la sfCritul 0erioadei 0re.int* de.avantaFul c* nu 0er1ite evaluarea
fiec*rei ieiri din stoc? ci nu1ai evaluarea lor -lobal*? la sfCritul 0erioadei de -estiune? ceea ce
este (n contradicie cu 0rinci0iul de ba.* al inventarului 0er1anent : 0osibilitatea de a deter1ina (n
orice 1o1ent valoarea stocului final&
5e.avantaFul calculului co10le: ce caracteri.ea.* 1etoda C98 0oate fi (nl*turat 0rin
utili.area 1iFloacelor infor1atice&
B.Meo#) Ap!i(ei in!-!i9p!i(ei iei!i>?FIFO@
Aceast* 1etod* const* (n D valori.area ieirilor de stocuri (n ordinea (n care au intrat la
costul de ac+i.iie Asau de 0roducieB al 0ri1ei intr*ri &8e 1*sura e0ui.*rii lotului? bunurile ieite
din -estiune se evaluea.* la costul de ac+i.iie Asau de 0roducieB al lotului ur1*tor? (n ordine
cronolo-ic*& )n consecin*? stocul final este for1at din ele1entele evaluate la valorile cele 1ai
recente&
=6
intrate Cantitati initial Stoc
0retB intrate ACantitati 0retB initial AStoc
C&9&8&
+
+
=
C.Meo#) A%&i(ei in!-!i 9 p!i(ei iei!i> ?LIFO@
Aceast* 1etod* const* D(n valori.area ieirilor de stocuri la costul de ac+i.iie Asau de
0roducieB al ulti1ei intr*ri AlotB& 8e 1*sura e0ui.*rii lotului? bunurile ieite din -estiune se
evaluea.* la costul de ac+i.iie Asau de 0roducieB al lotului anterior? (n ordine cronolo-ic*& )n
consecin* ?stocul final este for1at din ele1entele evaluate la valorile cele 1ai vec+i&
Nici una din 1etodele 0re.entate nu este 0erfect*? valoarea stocului final 1odificCndu3se
de fiecare dat*&A(n ca0itolul anterior au fost e:e10lificate i co10arate cele trei 1etodeB&
)n ur1a anali.ei e:e10lelor 0re.entate (n ca0itolul anterior s3a aFuns la ur1*toarele
conclu.ii:
(n condiii de stabilitate a 0reurilor este reco1andat* 1etoda C98>
utili.area 1etodei LIF/ are dre0t consecine evaluarea consu1ului la valoarea 1a:i1*?
beneficiul i stocul final la valori 1ini1e> dac* 0reurile scad continuu? ieirile sunt 1icorate?
stocul final i 0rofitul final fiind 1aForate>
utili.area 1etodei FIF/? (n condiiile creterii 0reurilor? are ca efect evaluarea ieirilor la
0reurile cele 1ai sc*.ute? iar a stocurilor la 0reurile cele 1ai 1ari? re.ultCnd o 1aForare a 0rofitului de
e:0loatare al unit*ii> dac* 0reurile scad continuu? ieirile sunt evaluate la 0reurile cele 1ai 1ari? iar
stocul la 0reuri 1ai 1ici? efectul fiind cel al reducerii 0reurilor&
5eoarece 1etodele FIF/ i C98 nu 0er1it o evaluare Fust* a ieirilor de active circulante
1ateriale ?(n condiii de inflaie? 1etoda LIF/ este cea 1ai adecvat*? asi-urCnd o a0reciere 1ai
real* a ieirilor? stocurilor finale i re.ultatului financiar&
S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L& folosete 0entru evaluarea stocurilor la darea (n
consu1 1etoda L&I&F&/&
CAPITOLUL IV
=7
ANALI2A 4I CONTROLUL STOCURILOR
1.1. An)&i5) $oc%!i&o!
8rin natura lui? orice stoc re0re.int* o i1obili.are de valori? de ca0ital& Funciile 0e care le
(nde0linesc (n 0rocesul circulaiei ca0italului? deter1in* 0olitica 0e care o ado0t* fir1a? (n
-estiunea stocurilor de 1ateriale? (n care di1ensiunea acestora 0re.int* o i10ortan* deosebit*&
Anali.a stocurilor (n cadrul dat al unei fir1e? sub as0ect 1etodolo-ic vi.ea.* 1ai 1ulte
as0ecte& Astfel? o prim% problem% se reflect* la Gevoluia stocurilor co10arativ cu cifra de
afaceriG? aa du0* cu1 se 0re.int* (n tabelul nr& ; :
E"o&%i) $oc%!i&o! co(p)!)i" c% cif!) #e )f)ce!i 9 T)3e& n!. :
==
Calcularea indicatorilor se reali.ea.* folosind re-ula de trei si10l*? avCnd ca ba.* anul de
lucru iniial su0us studierii? anul "##2&
Re.ult* c* (n acest interval de ti10? stocurile au avut o evoluie diferit*& Astfel (n 0ri1ii
doi ani? a e:istat tendina de cretere? reducCndu3se vite.a lor de rotaie? iar s0re sfCritul
intervalului? asist*1 la o accelerare a rotaiei? ceea ce se concreti.ea.* (ntr3o di1inuare a
i1obili.*rilor& )n 1od nor1al? (n condiiile de stabilitate econo1ic*? stocurile de 1ateriale trebuie
s* evolue.e? (n 0aralel cu 0roducia? res0ectiv cu cifra de afaceri& )n activitatea 0ractic* de anali.*
se reco1and* ca 0e 1*sura 0osibilit*ilor s* se fac* co10araii i cu situaia fir1elor concurente&
.l doilea aspect (n anali.a stocurilor se refer* la evoluia lor fa* de un nivel considerat al
acestora Astoc nor1at? 1ediu? 1a:i1 sau orice alt* cate-orieB& Continuitatea 0rocesului de
0roducie i10une e:istena stocurilor de 1ateriale& 5e aceea? fir1a trebuie s*3i stabileasc* li1ita
stocurilor i s* ur1*reasc* res0ectarea acesteia&
Nivelul o0ti1 al stocurilor are (n vedere obinerea celui 1ai (nalt efect? astfel ca fiecare
unitate 0atri1onial* s*3i desf*oare activitatea econo1ic* cu c+eltuieli de 0roducie cCt 1ai
reduse i cu beneficii cCt 1ai 1ari i? deci? cu c+eltuieli de stocare cCt 1ai 1ici&
/0ti1i.area 1*ri1ii stocurilor trebuie s* se fac* inCnd cont de ur1*toarele criterii:
constituirea unor stocuri? (n volu1ul i structura care s* asi-ure desf*urarea
continu* a 0rocesului de 0roducie (n rit1urile i 0ro0oriile stabilite? (n condiiile
folosirii co10lete i intensive a ca0acit*ilor de 0roducie? utili.*rii Fudicioase a
Anii Cif!) #e
)f)ce!i
Soc%!i In#ici In#. Soc%!i Ro)i)
$oc%!i&o!
Cif!) #e
)f)ce!i
Soc%!i In#. CA
"
"##2 ';&### %6&;'# %## %## % 2?#2
"
"##'
"
';&2## %7&;$# %##?72 %#7?72 %?#7 "?;7
"
"##6 ';&"## %$&";# $$?;# %%'?%6 %?%' "?6#
"
"##7 ';&6## %=&';# %##?;2 $#?77 #?$# "?=;
=;
resurselor 1ateriale? s0oririi continue a 0rofitului (ntre0rinderii>
ada0tarea o0erativ* a volu1ului i structurii stocurilor la 1odific*rile intervenite
(n structura 0roduciei i consu1ului? (n te+nolo-iile de fabricaie? (n asi1ilarea de
noi 1ateriale cu caracteristici su0erioare? (n (1bun*t*irea continu* a calit*ii
0roduselor>
asi-urarea unui volu1 al stocurilor astfel (ncCt s* se reali.e.e un ra0ort o0ti1 (ntre
nivelul stocurilor de 1ateriale i dina1ica 0rofitului>
di1ensiunea stocurilor i 0erioada lor de asi-urare s* 0er1it* accelerarea vite.ei
de rotaie a activelor circulante 1ateriale? reducerea stocurilor cu 1icare lent* sau
f*r* 1icare?eli1inarea stocurilor care nu sunt necesare? a 0ierderilor i
de-rad*rilor (n ti10ul de0o.it*rii i stoc*rii>
creterea continu* a eficienei econo1ice i a -estiunii stocurilor 0rin reducerea
c+eltuielilor 1ateriale>
Siste1ele actuale de eviden* 0er1it ca (n orice 1o1ent s* fie identificate 1aterialele sau
-ru0ele de 1ateriale care 0re.int* abateri fa* de li1ita stabilit*& Se reco1and* s* se o0ere.e cu
0rinci0iul e:ce0iei? iar (nscrierea (n list* Asau vi.uali.area 0e ecranul calculatoruluiB s* se fac*
du0* un criteriu A(n ordine cresc*toare sau descresc*toare a codurilor etc&B&
.l treilea aspect care se reco1and* (n anali.a stocurilor se refer* la G-radul de
i1obili.areG? 0rocedCndu3se la -ru0area lor (n stocuri nor1ale? stocuri cu 1icare lent*? stocuri
f*r* 1icare i stocuri dis0onibile&
)ncadrarea (ntr3o -ru0* sau alta se face (n funcie de frecvena consu1ului? calculCndu3se
durata de i1obili.are a stocului A5iB (n .ile 0e ba.a relaiei:
27#
%
B A & S Di =
(n care:
S N stocul 1ediu anual>
E N ieirile din 1a-a.ie>
)n ra0ort cu aceast* 1*ri1e calculat* 0entru 0erioadele anterioare? se stabilete
convenional? intervalul (n .ile 0entru fiecare -ru0*& 5e e:e10lu? dac* durata 1edie de stocare
este de 2# .ile? 1aterialele care au un ti10 de stocare 1ai 1ic decCt aceast* durat*? intr* (n -ru0a
stocurilor nor1ale? (ntre 2#37# .ile? re0re.int* 1icare lent*? iar 0este 7# .ile f*r* 1icare& Astfel?
dac* la un 1aterial 5i N '6 .ile? iar de la ulti1a 1odificare AieireB au trecut 6# .ile? intr* (n
=$
-ru0area stocurilor cu 1icare lent*&
)n ceea ce 0rivete stocurile dis0onibile acestea se identific* du0* alte criterii? res0ectiv
0osibilit*ile de utili.are (n cadrul fir1ei&
Stocurile trebuie s* asi-ure continuitatea 0rocesului de 0roducie& Ca ur1are? o alt*
0roble1* (n anali.a acestora se refer* la re.erva (n .ile AR.B care se stabilete 0e ba.a relaiei:

C7
S7
-z =
(n care:
SF N stocul efectiv la un 1o1ent dat>
CF N consu1ul 1ediu .ilnic>
1.'. O!,)ni5)!e) con!o&%&%i fin)nci)! con)3i& &) ),enii econo(ici
/r-ani.area? la a-enii econo1ici? a controlului financiar contabil 0ro0riu? este o sarcin*
0rev*.ut* 0rin le-e? care stabilete obli-ativitatea ca 1inisterele? or-anele centrale i locale de stat
s* asi-ure or-ani.area i funcionarea controlului financiar de -estiune 0rivind 0atri1oniul 0ro0riu
i a controlului financiar 0reventiv asu0ra veniturilor i c+eltuielilor 0entru care sunt ordonatori de
credite&
8rin aceleai 0revederi le-ale 0recu1 i 0rin statutele 0ro0rii? obli-ativitatea or-ani.*rii
controlului financiar contabil 0ro0riu a 1ai fost stabilit* i 0entru re-iile autono1e? societ*ile
co1erciale? asociaiile i alte 0ersoane Furidice cu activit*i econo1ico sociale& 5in aceste
0revederi le-ale re.ult* c* unit*ilor econo1ice 1enionate le revin atCt obli-aia le-al* cCt i
r*s0underea 0entru or-ani.area i derularea (n condiii de eficien* a (ntre-ii activit*i de control
financiar contabil 0ro0riu&
8rinci0alele obiective ale controlului financiar contabil 0ro0riu constau (n verificarea
1odului de or-ani.are a activit*ii de rece0ie i autorece0ie la 0ri1irea i livrarea 1ateriilor
0ri1e? 1aterialelor i 0roduselor? 0recu1 i de0o.itarea? conservarea i 1ani0ularea lor (n cadrul
unit*ilor econo1ice (n vederea 0revenirii de-rad*rii? distru-erii? 0ierderii sau risi0ei acestora&
Controlul financiar contabil 0ro0riu (i 1ai 0ro0une? de ase1enea? obiective constCnd (n
verificarea 1odului de efectuare a inventarierii 0atri1oniului (n sensul de a stabili dac* aceasta a
fost efectuat* cu re-ularitate i la ter1enele 0rev*.ute de le-e? ca i obiective 0rivind verificarea
;#
1odului de or-ani.are a evidenelor te+nico3o0erative? financiare i contabile? 0recu1 i a
1odului de conducere corect* i la .i? a acestora&
/biectivele controlului financiar contabil 0ro0riu sunt verificarea 1odului de 0*strare?
1ani0ulare i utili.are a for1ularelor cu re-i1 s0ecial ca i 1odul de or-ani.are a siste1ului de
0a.* a incintelor de de0o.itare a bunurilor? de orice fel? ce for1ea.* 0atri1oniul unit*ii
econo1ice& 8e tot 0arcursul desf*ur*rii 0roceselor econo1ice se i10une un control sever asu0ra
1odului (n care sunt asi-urate e:istena? inte-ritatea? 0*strarea i 0a.a bunurilor i valorilor&
/r-ani.area controlului financiar contabil 0ro0riu se reali.ea.* difereniat? (n funcie de
cele dou* for1e ale sale? controlul 0reventiv i de controlul de -estiune&
1.'.1. O!,)ni5)!e) con!o&%&%i fin)nci)! p!e"eni"
)n ba.a 0revederilor le-ale (n vi-oare controlul financiar 0reventiv se or-ani.ea.* la
1inistere? de0arta1ente? or-ane centrale i locale de stat 0recu1 i la re-iile autono1e? societ*ile
co1erciale? asociaii i alte 0ersoane Furidice care desf*oar* activit*i econo1ico3sociale&
8entru reali.area or-ani.*rii controlului financiar 0ro0riu 0e ba.a acelorai 0revederi
le-ale? unit*ile 1enionate e1it nor1e 0ro0rii care se (nscriu (n docu1entele constitutive sau
statutele de funcionare ale unit*ilor econo1ice&
La ordonatorii 0rinci0ali de credite ai bu-etului de stat? bu-etul asi-ur*rilor sociale de stat
i ai fondurilor s0eciale? controlul financiar 0reventiv se or-ani.ea.* (n ba.a unor 0revederi le-ale
s0eciale 0rin or-anele de control financiar contabil ale 9inisterului Finanelor&
La unit*ile econo1ice? altele decCt cele coordonate de ordonatorii 0rinci0ali de credite?
controlul financiar 0reventiv se or-ani.ea.* de c*tre conduc*torul co10arti1entului financiar
contabil care are i sarcina e:ercit*rii acestei activit*i&
)n funcie de volu1ul stabilit al docu1entelor i al o0eraiunilor ce se su0un verific*rii?
conduc*torul co10arti1entului financiar contabil? 0oate 0ro0une ca efectuarea controlului
financiar 0reventiv al unei 0*ri din aceste docu1ente i o0eraiuni? s* fie e:ecutat i de alte
0ersoane din cadrul unit*ii econo1ice&
)n condiiile siste1elor de conducere cu 1iFloace electronice de 0relucrare a datelor#
controlul docu1entar3contabil se reali.ea.* 0rintr3o serie de te+nici cu aFutorul c*rora se stabilete
dac* re.ultatele 0relucr*rii datelor sunt corecte&
;%
1.'.'. Te/nici $)% (o#)&i-i $pecifice #e con!o& #oc%(en)! 6 con)3i&
)n 0ractic* sunt situaii (n care este necesar* o adCncire a cunoaterii obiectivului
controlat? cCnd se a0elea.* la docu1ente i evidene neoficiale&
Controlul (i ba.ea.* conclu.iile 0e acte? docu1ente i evidene care sunt (ntoc1ite cu
res0ectarea nor1elor le-ale i conin date reale&
5ocu1entele i evidenele neoficiale# ne0rev*.ute de nor1e? care sunt re.ultatul
iniiativei 0ersonale a celor ce le (ntoc1esc (n vederea Fustific*rii unor valori Ade e:e10lu bonuri
de 1Cn*? evidene 0ersonale etc&B sunt a0reciate ca 1*rturii scrise care facilitea.* e:a1inarea
docu1entelor i evidenelor oficiale&
Conclu.iile obinute 0e ba.a docu1entelor i evidenelor neoficiale se iau (n considerare
de control nu1ai dac* se confir1*? (n 1od obli-atoriu? cu docu1ente i evidene oficiale? le-ale&
F*r* aceast* confir1are? docu1entele i evidenele neoficiale nu constituie ar-u1ente
0entru conclu.iile controlului&
8entru a constata abateri i li0suri i a ar-u1enta conclu.ii (n le-*tur* cu fa0te
ne(nre-istrate sau (nre-istrate eronat ? (n docu1ente i evidene se folosesc te+nici sau 1odalit*i
s0ecifice de control? cu1 sunt cele 0re.entate (n continuare&
A . Recon$i%i!e) c)ni)i"- ) %no! e"i#ene ,&o3)&9")&o!ice ? 0e ba.a inventarelor i actelor de
-estiune? cCnd 0entru ieirea 1*rfurilor se folosete bonul de vCn.are&
5e e:e10lu? (ntr3o -estiune -lobal3valoric* Ade (nc*l*1inteB? cu vCn.are 0e ba.* de bon?
se efectuea.* inventarierea 0eriodic* i nu se constat* diferene valorice&
Cu toate acestea? (n realitate? (n -estiunea res0ectiv* 0ot e:ista situaii de 0a-ube 0rin
crearea de 0lusuri (n 1od fraudulos i anu1e eliberarea unei 1*rfi cu 0re 1ai 1ic decCt cel
(nscris (n bonul de vCn.are& Concret? (n -estiunea res0ectiv*? e:istau 0antofi de 2## lei<0er& i de
'## lei<0er&
8rin reconstituirea cantitativ* a evidenei re.ult* ur1*toarea situaie:
Recon$i%i!e) c)ni)i"- ) e"i#enei9T)3e& n!.<
N!. C!. In#ic)o!i P)nofi
*FF&ei;pe!.
P)nofi
1FF&ei;pe!.
To)&
%& Stoc la inventarul iniial %## ;# %;#
"& Intr*ri (n 0erioada de -estiune 0e ba.*
de docu1ente
%&### %&2"# "&2"#
;"
2& Total stoc iniial O intr*ri %&%## %&'## "&6##
'& Ieiri 0e ba.a bonurilor de vCn.are (n
0erioada de -estiune
;"# %&67# "&2;#
6& Stoc la inventarul final 2# $# %"#
7& 5iferene YrCnd 2 3 rCnd A'O6BZ 3"6# O"6# 3
Re.ult* c*? (n "6# de ca.uri? dei bonul de vCn.are este (ntoc1it i 0reul unitar de '##
lei<0er&? -estionarul a dat cu10*r*torului 0antofi de 2##lei<0er&? creCnd (n acest fel? un 0lus (n
-estiune de "6&### lei A'## lei 3 2## lei N %## lei> "6# : %## N"6&### leiB? su1* 0e care a sustras3
o? deoarece la inventarierea 0eriodic* nu au e:istat diferene&
B.Co(p)!)i) #e con!o& p!i"in# $)3i&i!e) $oc%!i&o! ?$o&#%!i&o!@()0i( po$i3i&e &)
ine!")&%& fin)&
Stocul maxim posibil G stocul la in$entarul iniial 4 intr%ri de m%rfuri pe ba(% de
documente 0 ieiri de m%rfuri pe ba(% de documente
Co(p)!)i) #e con!o& se efectuea.* (ntre stocul 1a:i1 0osibil i stocul de la ulti1ul
inventar# 0utCnd re.ulta trei situaii:
)@ stocul 1a:i1 0osibil este 1ai 1are decCt stocul de la ulti1ul inventar? situaie nor1al*?
diferena re0re.int* vCn.*rile de 1*rfuri (n 0erioada de control>
3@ stocul 1a:i1 0osibil este 1ai 1ic decCt stocul de la ulti1ul inventar? situaie anor1al*?
diferena re0re.int* 1*rfuri a c*ror intrare nu se Fustific* docu1entar& )n aceste ca.uri se 0ot
identifica incorectitudini ca: introducerea de 1*rfuri (n -estiune f*r* a se (nre-istra (n docu1ente
i evidene? 0racticarea de su0ra0reuri? substituiri de 1*rfuri la inventar sau (n -estiune? o1isiuni
la inventar? erori (n docu1ente i evidene etc>
c@ stocul 1a:i1 0osibil este e-al cu stocul de la ulti1ul inventar& Aceast* situaie 0oate
re.ulta la sorti1entele -reu vandabile? f*r* 1icare& 5ac* re.ult* la sorti1entele uor vandabile
sau cu desfacere curent* este necesar* identificarea unor erori? o1isiuni sau incorectitudini ale
-estionarului&
Te+nica co10araiei de control se utili.ea.* 0entru stabilirea realit*ii o0eraiilor? datelor
de inventariere i a 0reurilor 0racticate (n ca.ul unit*ilor de desfacere a 1*rfurilor cu 0lata direct
la vCn.*tor& Ea se dovedete util* 0entru ar-u1entarea fraudelor co1ise (n -estiune? (ntrucCt face
0osibil* stabilirea cCt 1ai a0roa0e de realitate a cuantu1ului 0a-ubei&
5*1 un e:e10lu de stabilire a $oc%&%i ()0i( po$i3i&:
;2
Soc ()0i( po$i3i& 9 T)3e& n!.1F
N!. c!. In#ic)o!i M)!f) ) M)!f) 3 M)!f) c
%& Sold la inventarul anterior 6&### 6&### 6&###
"& Intr*ri de 1*rfuri 0e ba.* de
docu1ente
%#&### %#&### %#&###
2& Ieiri de 1*rfuri 0e ba.* de
docu1ente
$&### $&### $&###
'& Sold 1a:i1 0osibil ArCnd %O"32B 7&### 7&### 7&###
6& Sold la ulti1ul inventar 6&### =&6## 7&###
7& 5iferena dintre soldul 1a:i1 0osibil
i soldul la ulti1ul interval
%&### %&6##
#
Te+nica de anali.* a dina1icii de0unerilor de nu1erar re.ult* din ur1*torul e:e10lu: la o
unitate co1ercial*? 0erioada de -estiune se soldea.* cu li0suri de $## lei& )n 0erioada ur1*toare de
-estiune se constat* un 0lus de ;## lei& 4estionarul invoc* inventarierea -reit* (n cele dou*
0erioade (n sco0ul de a beneficia de co10ensarea 1inusului cu 0lusul de inventar& )n ur1a
e:a1in*rii? nu se constat* vicii de for1* i nici alte ele1ente obiective de (nl*turare a
inventarului& 5e0unerile din vCn.*ri 0re.int* ur1*toarea dina1ic*: 0erioada I , 6#&### lei?
0erioada II , 6%&6## lei? 0erioada III 3'$&;## lei i 0erioada IV3 $6&### lei&
5in anali.a ulti1ei 0erioade? (n care se constat* o cretere a de0unerilor din vCn.*ri?
re.ult* c* aceasta nu 0re.int* caracteristici de Fustificare a creterii: nu au fost s*rb*tori? nu s3au
0ri1it 1*rfuri deosebite etc& )n consecin*? de0unerile 1ai 1ari nu sunt re.ultatul creterii
vCn.*rilor? datorit* unor cau.e 1otivate? ele fiind f*cute de -estionar (n vederea aco0eririi unor
li0suri 0e care le avea (n -estiune&
C. Co!e&)!e) )ce&o! con)3i&e ? 0entru stabilirea realit*ii unui fa0t econo1ic? cu alte
fa0te de influen* reci0roc*&
D. Con!o&%& ine!,e$ion)!
Acest control este o te+nic* sau 1odalitate de control care se utili.ea.* 0entru stabilirea
adev*rului (n situaiile (n care se invoc* dre0t e:0licaie a unor li0suri (ntr3o -estiune? 0lusurile la
aceleai articole e:istente (ntr3o alt* -estiune& 8rin aceast* te+nic*? se constat*? de e:e10lu? dac*
li0sa din 1a-a.ia de 0roduse finite este co10ensabil* cu 0lusul unor 0iese co10onente ale
0roduselor finite res0ective constatat la secia de 0roducie&
Controlul inter-estionar scoate (n eviden* ele1ente concludente care e:0lic* unele
situaii de fa0t? (10reFur*rile care au deter1inat 0roducerea 0a-ubei& 8rin aceast* 1odalitate de
;'
control se de1onstrea.* dac* e:ist* o le-*tur* cau.al* (ntre 0lusul dintr3o -estiune i li0sa din
cealalt*? dac* se (ntrunesc condiiile de co10ensare le-al* sau dac* diferenele res0ective au ca
e:0licaie ne(ntoc1irea for1elor de 0redare 3 0ri1ire 0entru un lot restituit (n 0roducie i vederea
unor re1anieri? sau se1narea de c*tre -estionarul de0o.itului 0entru 0ri1irea unui lot de 0roduse
finite 0e care? (n fa0t? nu le3a 0ri1it etc&
1.'.*. Con!o&%& f)pic
Con!o&%& f)pic este 0rocedeul de stabilire a realit*ii? e:istenei i 1ic*rii 1iFloacelor
1ateriale i b*neti? i a desf*ur*rii activit*ilor econo1ico3financiare&
Con!o&%& f)pic se e:ecut* la locul de e:isten* a 1iFloacelor 1ateriale i b*neti?i are ca
obiectiv deter1inarea e:act* a cantit*ilor i valorilor e:istente? a st*rii (n care se -*sesc? a
stadiului i 1odului de 0relucrare? a res0ect*rii le-alit*ii (n utili.area lor&
-n$entarierea ca 1odalitate 0rinci0al* de control fa0tic are ca obiectiv constatarea? la un
1o1ent dat? a e:istenei cantitative i calitative a ele1entelor de activ i 0asiv ale unei unit*i
-estionare? 0recu1 i a 1odului de e:ecutare a sarcinilor de c*tre -estionari& 8e lCn-* constatarea
stocurilor i soldurilor fa0tice? inventarierea include i co10ararea acestora cu cele scri0tice i
stabilirea eventualelor diferene&
-n$entarierea este o 1odalitate s0ecific* de control contabil& Contabilitatea se
caracteri.ea.* 0rin realitatea i e:actitatea datelor& 5in cau.e obiective sau subiective? (n ti10ul
-estion*rii bunurilor? este 0osibil ca unele o0eraii s* nu fie conse1nate (n docu1ente (n
1o1entul 0roducerii lor i? ca atare? s* nu fie (nre-istrate (n conturi& 5e e:e10lu: ca re.ultat al
influenei a-enilor naturali? unele bunuri 0ierd din -reutatea sau calitatea lor> ne-liFena sau
intenia -estionarilor 0oate duce la dis0ariia unor bunuri? f*r* ca acestea s* fie conse1nate (n
docu1ente i (nre-istrate (n conturi> datele (nre-istrate (n conturi 0ot s* nu concorde cu realitatea
ca ur1are a -reelilor de calcul i (nre-istrare> 1*surarea -reit* a 1iFloacelor? (ntoc1irea
defectuoas* a docu1entelor 0rivind unele o0eraii econo1ice &a&
5atorit* acestor cau.e este necesar s* se controle.e e:istena tuturor valorilor 1ateriale i
b*neti? (n sco0ul desco0eririi neconcordanei dintre datele (nre-istrate (n eviden* si realitate& 8rin
inventariere se controlea.* i 1odul de conservare a 1iFloacelor econo1ice? ceea ce contribuie la
(nt*rirea s0iritului -os0od*resc (n -estiunile res0ective&
-n$entarierea de control? ca te+nic* a controlului financiar? coincide nu1ai 0arial cu
activitatea 1ult 1ai lar-* de inventariere 0eriodic* a -estiunilor sau a (ntre-ului 0atri1oniu? care
;6
se reali.ea.* 0rintr3o (1binare a ele1entelor de control fa0tic cu cele docu1entare i 0rin
efectuarea unor o0eraiuni s0ecifice de re-ulari.are a re.ultatelor&
)n funcie de s0ecificul activit*ii i de natura 1iFloacelor 1ateriale este indicat*
declanarea si1ultan* a inventarierii de control la aceleai re0ere? 0e (ntrea-a unitate? (ndeosebi (n
ca.ul 1aterialelor de 1as*? ceea ce are dre0t consecin* creterea eficienei controlului fa0tic?
(ntrucCt se (nl*tur* unele 0osibilit*i de aco0erire a li0surilor nu1ai 0e ti10ul inventarierii&
5in aceleai considerente? condiie esenial* 0entru sur0rinderea realit*ilor efective este ca
inventarierea de control s* se efectue.e ino0inat& 8entru stabilirea unor re.ultate reale?
inventarierea de control i10lic* i control e:act asu0ra soldurilor scri0tice la re0erele inventariate&
Aceasta 0resu0une controlul asu0ra docu1entelor> e:0erti.a te+nic* i anali.a de laborator sunt
1odalit*i de control care se utili.ea.* (n 1unca de control financiar? atunci cCnd co10le:itatea
unor 0roble1e de0*ete nivelul de 0re-*tire? a0aratura de care dis0une sau co10etena le-al*
atribuit* or-anului de control> (n aceste ca.uri se recur-e la serviciile Ai? evident? la 1etodele i
a0arateleB unor s0ecialiti din do1eniul te+nic? c+i1ic? sanitar etc&
E:0erti.ele te+nice sunt necesare 0entru stabilirea inte-rit*ii valorilor 1ateriale? realit*ii
unei o0eraii? cunoaterea 0ara1etrilor de funcionare a utilaFelor? re.istenei unor 1ateriale sau
construcii? randa1entelor ener-etice i ter1ice? consu1ului de 1ateriale i a volu1ului de
1ano0er* 0entru o lucrare sau 0rodus etc& Analiza de laborator se folosete 0entru deter1inarea
calit*ii co10o.iiei sau Gconinutului unor 1aterii 0ri1e? 1ateriale? lucr*ri? 0roduse etc&
E:0erti.ele te+nice i anali.ele de laborator de0*esc cadrul 0roble1elor econo1ico3financiare
dar? foarte adesea? ele sunt indis0ensabile or-anelor de control 0entru anali.a te1einic* a
feno1enului controlat? 0entru cunoaterea realit*ilor efective i 0entru for1ularea unor conclu.ii
Fuste& Ele se efectuea.* de s0ecialiti? te+nicieni (n solicitarea or-anelor de control&
5e e:e10lu? 0rin e:0erti.a te+nic* se stabilete dac* volu1ul unor lucr*ri efectuate
cores0unde 1ano0erei 0l*tite sau 0rin anali.a de laborator se 0reci.ea.* dac* (n co10onena unui
0rodus e:ist* toate 1aterialele eliberate (n de0o.it&
*bser$area direct% este o 1odalitate utili.at* cu 0rioritate (n controlul conco1itent
Aierar+ic o0erativ3curentB i const* (n ur1*rirea la faa locului a 1odului de or-ani.are i
desf*urare a 1uncii din diferite sectoare sau co10arti1ente&
)n aciunile de control financiar? observarea direct* 0oate fi f*cut* 0rin 0re.ena la faa
locului 0entru a constata 1odul (n care 0ersonalul (i (nde0linete obli-aiile de serviciu sau 0oate
utili.a 0rocedee te+nice 1ai evoluate? cu1 sunt: crono1etrarea? foto-rafierea? nor1area? testarea
;7
de a0titudini etc& 5e ase1enea? controlul 0rin observarea directa 0er1ite cunoaterea unor situaii
de fa0t care nu fac obiectivul (nre-istr*rilor (n docu1ente sau (n evidene? cu1 sunt : asi-urarea
0a.ei la 1a-a.ii i de0o.ite> res0ectarea nor1elor de 0rotecie a 1uncii> reali.area 1*surilor de
securitate 0rivind 0*strarea i 1ani0ularea nu1erarului
/bservarea direct*? ca 1odalitate de control fa0tic? se 0oate face 0e ba.* de 0ro-ra1 i
ino0inat? (n: secii? ateliere? sectoare? laboratoare? 1a-a.ine? birouri? de0o.ite? -estiuni etc& 8rin
observarea direct*? de ase1enea? se ur1*rete i 1odul cu1 este or-ani.at i funcionea.* un
co10arti1ent? dac* se res0ect* 0rescri0iile le-ale (n desf*urarea unei activit*i? (n ce 1*sur* este
utili.at ti10ul de 1unc* cores0un.*tor
etc&
Ins0ecia fi.ic* const* (n e:a1inarea activelor i a altor resurse& Este o 0rob* si-ur*
0entru constatarea e:istenei unui anu1it 0ost de activ? a i1obili.*rilor sau a actelor Fustificative
(nre-istrate (n eviden*&
Controlul fa0tic se (ntre-ete cu cel docu1entar& )n acest fel? 0rin control se stabilete
atCt 1odul de -estionare a 1iFloacelor 1ateriale i b*neti? cCt i calitatea infor1aiilor cu 0rivire
la activitatea controlat*&
1.'.1. Con!o&%& o)& $)% p!in $on#)7
)n 0ractic* controlul? 0oate fi e:ercitat total sau 0rin sondaF& Controlul total cu0rinde
toate o0eraiile din cadrul obiectivelor stabilite i 0e (ntrea-a 0erioad* su0us* controlului&
5e e:e10lu? (n ceea ce 0rivete res0ectarea disci0linei de cas* se au (n vedere toate
o0eraiile i docu1entele 0rivind (ncas*rile i 0l*ile 0e 0erioada res0ectiv*& Acest control este cel
1ai cu0rin.*tor i si-ur dar? cu toate acestea? ca ur1are a fa0tului c* necesit* un volu1 1are de
1unc*? nu se 0oate a0lica (ntotdeauna? fiind 0osibil 1ai ales la unit*ile 1ici& 5in aceste 1otive?
(n anu1ite ca.uri? se utili.ea.* controlul prin sondaj.
Acesta cercetea.* cele 1ai re0re.entative docu1ente i o0eraii? care 0er1it for1ularea
unor conclu.ii cu caracter -eneral asu0ra obiectivului ur1*rit& SondaFul este control selectiv care
si10lific* sarcina de a0reciere 0rin utili.area unui e:e10lu re0re.entativ i 0er1ite? astfel? s* se
obin* econo1ii autentice (n cea ce 0rivete 1unca de control&
Eficiena controlului 0rin sondaF de0inde de ale-erea 0erioadei? a o0eraiunilor i
docu1entelor ce se controlea.* i care dau 0osibilitatea -enerali.*rii conclu.iilor i 1*surilor ce
;=
se i10un& 5e 1ulte ori re.ultatele sondaFelor deter1in* e:tinderea controlului asu0ra tuturor
o0eraiunilor? aFun-Cndu3se astfel la controlul total&
Conc&%5ii i p!op%ne!i
)n ara noastr*? care se afl* (ntr3un stadiu de consolidare a econo1iei de 0ia*? relaiile
co1erciailor cu 0roduc*torii sunt (n curs de for1are&
/biectivul 0rinci0al al co1ercianilor trebuie s* (l re0re.inte:
0ro1ovarea cifrei de afaceri a fir1ei>
raionali.area costurilor>
creterea 0rofitabilit*ii>
Un rol i10ortant (l are a0licarea 0ro-resului te+nic ? care are dre0t finalitate creterea
eficienei 1uncii i care este util (n ada0tarea la cerinele distribuiei ra0ide i eficiente a
0roduciei& Criteriul funda1ental al deci.iilor fir1elor co1erciale trebuie s* fie 1a:i1i.area
rentabilit*ii&
)n vederea desf*ur*rii unei activit*i eficiente (n ra1ura co1erului?trebuie avute (n vedere
ur1*toarele:
creterea volu1ului desfacerilor>
1ini1i.area consu1ului de resurse>
0erfecionarea conducerii econo1ice care ia deci.ii cu 0rivire la alocarea resurselor i la
or-ani.area activit*ii econo1ice>
1oderni.area 1etodelor de stocare a 1*rfurilor (n de0o.ite 0rin utili.area 0ro-resului
infor1aional>
constituirea unor stocuri o0ti1e de 1*rfuri>
;;
vCn.area 1*rfurilor direct din de0o.ite? 0ri1irea i e:ecutarea auto1ati.at* a
co1en.ilor clienilor>
0erfecionarea 0ersonalului de vCn.are Aa-entul de vCn.are trebuie s* cunoasc*
0rodusele? clienii? teritoriul i obiectivele sale s0ecificeB>
/biectivul 0rinci0al al fir1elor co1erciale se ba.ea.* 0e relaia dintre trei do1enii de
activitate care structurea.* 0iaa:
0roducia Areali.area de bunuriB>
consu1ul de bunuri>
distribuia Ade la 0roduc*tor la consu1atorB>
8entru a 1*sura eficiena unei fir1e? trebuie s* se in* sea1a de 0atru co10onente ce in
de 1ar[etin-:
0rodusul co1erciali.at>
0reul 0rodusului>
distribuia 0rodusului>
0onderea 0rodusului>
)n Ro1Cnia 0iaa este sufocat* de obstacole? unele (ncuraFate de re-le1ent*rile
-uverna1entale&8ieele din Ro1Cnia nu re0re.int* interesele consu1atorilor? ci 0e cele ale
co1ercianilor&
)n Ro1Cnia este nevoie ca le-islaia s* fie 1odificat*? co10atibil* cu econo1ia *rilor
occidentale? avCndu3se (n vedere de.voltarea sectorului I993urilor&
Inte-rarea Ro1Cniei (n Uniunea Euro0ean* trebuie s* conduc* la creterea de0endenei
naionale de 1*rfurile i ca0italurile e:terne? de centrele industriale i financiare euro0ene? ceea
ce ar s0orii flu:urile de valori 1ateriale interne3e:terne&
)n vederea creterii eficienei? al*turi de activit*ile de inter1ediere a actelor de vCn.are3
cu10*rare? de distribuia fi.ic*? este nevoie i de alte noi activit*i:
cercetarea 0ieei>
infor1area i educarea consu1atorului>
0ro1ovarea unei -a1e lar-i de servicii le-ate de folosirea 0roduselor>
0ublicitatea>
)n vederea de.volt*rii co1erului se reco1and*:
relansarea cererii?f*r* a ne-liFa rolul cererii e:terne>
;$
o 0olitic* a veniturilor care s* susin* 0rocesele de de.inflaie>
(1bun*t*irea utili.*rii resurselor de 1unc* Afolosirea unui 0ersonal cu 0re-*tire
0rofesional* (n do1eniuB i reducerea o1aFului>
de.voltarea unui 1ediu de afaceri funcional i atractiv>
de.voltarea unei 0olitici bu-etare rela:ante>
revi-orarea 0roduciei interne i sti1ularea de.volt*rii acelor ra1uri i sectoare cu un
a0ort s0orit de valoare ad*u-at*>
Funcionarea cu 0rofitabilitate a activit*ii de co1er 0resu0une e:istena unei 1ari
diversit*i de stocuri care s* fac* fa* cererilor de 0e 0ia* ? atCt din 0uct de vedere cantitativ?
calitativ? cCt i ca cost&
5ei stocurile sunt considerate resurse neactive ?este necesar* constituirea de stocuri bine
di1ensionate 0entru a se asi-ura rit1icitatea 0roduciei 1ateriale i a consu1ului&
5in 0unct de vedere cantitativ stocurile trebuie s* aibe acel nivel care s* asi-ure desf*urarea
nor1al* a activit*ii din econo1ie? se ur1*rete reali.area unor stocuri 1ini1 necesare i a unor
c+eltuieli cCt 1ai 1ici&
Stocurile sunt necesare 0entru asi-urarea continuit*ii activit*iilor din diferite do1enii :
0roducie? co1er? servicii&
/rice stoc re0re.int* o i1obili.are de valori? de ca0ital i deci are o valoare deosebit*& E:ist*
astfel o le-*tur* strCns* (ntre evoluia stocurilor i cifra de afaceri? (ntre valoarea stocurilor i
continuitatea 0rocesului de 0roducie? (ntre volu1ul stocurilor i 0rofit&
Ideal ar fi ca activitatea econo1ic* s* se desf*oare cu c+eltuieli de 0roducie cCt 1ai reduse
i cu beneficii cCt 1ai 1ari? deci cu c+eltuieli de stocare cCt 1ai 1ici&
)n ca.ul e:istenei unei cererii constante la intervale e-ale? se reco1and* ca rea0rovi.on*rile
0entru re(ntre-irea stocului curent s* se fac* (n loturi e-ale din 0unct de vedere cantitativ& Astfel se
0oate antici0a a0ariia feno1enului de e0ui.are a stocului curent&
5ac* se e0ui.ea.* stocul curent? se a0elea.* la stocul de si-uran* 0entru a evita (ntreru0erea
0roduciei&
Acest ti0 de -estiune se folosete cu eficien* (n ca.ul unit*ilor cu un no1enclator constant
de 0roduse? cu un volu1 de a0rovi.ionare ealonat unifor1 (n ti10 i cu relaii tradiionale?
stabilite cu furni.orii&
$#
)n ca.ul unei cererii variabile la intervale e-ale se reco1and* rea0rovi.ionarea cu cantit*i
variabile la anu1ite 1o1ente? durata de rea0rovi.ionare fiind de fiecare dat* aceeai& E:ist*
riscul a0ariiei feno1enului de li0s* de stoc&
)n ca.ul unei cereri variabile la intervale nee-ale? nu se cunoate dinainte 1o1entele la care
se lansea.* co1en.ile&Rea0rovi.ionarea ar trebui s* se fac* (n loturi fi:e ?iar nivelul de alar1* se
consider* a fi e-al cu nivelul stocului de si-uran*&
Acest ti0 de -estiune este eficient 0entru (ntre0rinderile cu un volu1 1are de 0roducie? care
0roduc bunuri de lar- consu1&
Stocurile sunt foarte i10ortante 0entru buna funcionare a activit*ii unei societ*i co1erciale?
e:ist* 1otive (nte1eiate 0entru crearea lor? cu1 ar fi:
ca0italul investit (n stocuri este uor de evideniat>
asi-ur* desf*urarea continu* a 0rocesului de 0roducie>
antici0area unei creteri a 0reurilor Ae:ce0tCnd s0eculaiileB>
Anali.Cnd traiectoria econo1ico3financiar* a societ*ii studiate (n ca0itolul doi al lucr*rii?
S&C& 4RAN5 4ARA4E AUT/ S&R&L&? 0e 0arcursul celor 0atru ani A"##23"##7B? se 0oate
s0une c* aceasta se afl* (ntr3o ascensiune ce se datorea.* influenei 1ai 1ultor factori :
i3a diversificat oferta de servicii Asatisf*cCnd cerinele unui nu1*r 1ai 1are de
clieni? di1inuCndu3i astfel riscurileB>
societatea s3a a:at atCt 0e 0roble1ele curente? cCt i 0e funciile de or-ani.are i
0revi.iune A0rocesul 1ana-erial este eficientB>
societatea a ur1at o strate-ie de evoluie ?fiind a:at* 0e restructurare? (n sens de
1oderni.are i (1bun*t*ire a 0erfor1anelor 0rin 0olitici eficiente de atin-ere a
obiectivelor 0ro0use& )n acest sens a fost introdus* (n funciile 0rocesului de
conducere A0revi.iune? or-ani.are? coordonare? controlB i activitatea de
1ana-e1ent al calit*ii? ceea ce a condus la creterea eficienei te+nico3econo1ice>
societatea i3a ales ca obiect de activitate? cu1 este trans0ortul intern i internaional
de 1*rfuri? co1erciali.area autoturis1elor> do1enii (n care riscurile unui eventual
eec sunt relativ 1ici? deoarece 1iFloacele de trans0ort sunt indis0ensabile? li0sa
acestora ar (n-reuna desf*urarea activit*ilor din econo1ie>
$%
a crescut nu1*rul salariailor Ade la "6 ,(n anul "##2? la 6# de salariai3(n anul
"##7B&Aceast* cretere a nu1*rului salariailor a contribuit (n 1od lo-ic la creterea
cifrei de afaceri& Aceast* situaie este favorabil* econo1iei deoarece creterea
nu1*rului salariailor a fost Fustificat* de s0orirea activit*ii (ntre0rinderii& )n 0lus
societatea a an-aFat nu1ai 0ersonal calificat? care asi-ur* calitatea serviciilor
Aresurse u1ane bine 0re-*titeB>
valoarea stocurilor a crescut de3a lun-ul celor 0atru ani de activitate studiai?ceea ce
a condus la fa0tul c* din 0unct de vedere al solvabilit*ii i1ediate societatea se afl*
la li1ita inferioar* a acce0tabilit*ii? f*r* a fi alar1ant*>
(n sc+i1b solvabilitatea -lobal* a societ*ii a crescut Ade la " la "?$7B? ceea ce
(nsea1n* c* societatea dis0une (n 0er1anen* de 1iFloace b*neti 0entru a3i onora
obli-aiile>
0rin creterea cifrei de afaceri se creea.* 0re1ise 0entru s0orirea surselor 0ro0rii ale
societ*ii i deci? 0osibilitatea (ntre0rinderii (n for1area fondurilor necesare
reali.*rii de noi investiii? 0re1ierii salariailor i distribuirii de dividende>
cifra de afaceri se afl* (n continu* cretere Ade la %'6&"$"?= lei R/N ,(n anul "##2?
la 6##&67" lei R/N3la finele anului "##7B?cretere reali.at* (n bun* 0arte datorit*
0oliticii de co1erciali.are>
cifra de afaceri a crescut nu su0erficial Ade e:e10lu 0rin obinerea unor venituri
e:ce0ionaleB? ci datorit* 1aFor*rii veniturilor din activitatea de ba.* de la %$#&###
lei R/N A(n anul "##6B la 2##&### lei R/N la finele anului "##7>
a sc*.ut rata datoriilor Ade la #?6 la #?22=B>
)n intervalul cercetat A(ntre anii "##23"##7B ec+ilibrul econo1ico3financiar al societ*ii
anali.ate cunoate o evoluie favorabil*> la finele 0erioadei anului "##7 societatea S&C& 4RAN5
4ARA4E AUT/ S&R&L& se (ncadrea.* (n 0ara1etrii care 0ot fi nor1ali? fa0t ce atest*
funcionarea cores0un.*toare a fir1ei>

BIBLIOGRAFIE
$"
8. Bel2erd &./eedles
7r.
i colaboratorii
5rincipiile de baz ale contabilitii9ediia a %:a9&ditura A-C9
Bucurei9;<<8
;. Boulescu +ircea Control financiar:fiscal9&ditura 4undaiei -o"=nia de
+=ine9Bucurei9;<<>
?. Bunea @tefan9
+aria +dlina
A=rbin
Sinteze 9studii de caz i teste gril pri2ind
aplicarea IAS3re2izuite):I4-S92ol.I9Colecia Standarde
Internaionale de contabilitate9ediia a II:a9&ditura
C&CCA-9Bucureti9;<<>
B. Cpuneanu Sorinel Contabilitatea de gestiune i calculaia costurilor9Aplicaii9ediia
aII:a9&ditura &cono"ic9
Bucureti9;<<?
C. Cpuneanu
Sorinel
Contabilitatea de gestiune9&ditura &cono"ic9Bucureti9
;<<>
>. Co"an 4lorin Contabilitate financiar9&ditura 4undaiei -o"=nia de
+=ine9Bucureti9;<<;
D. Cristea Eoria Contabilitatea i calculaiile !n conducerea !ntreprinderii9
&ditura C&CCA-9Bucureti9;<<?
F. Du"itru Corina :
Araziella
Contabilitate:*este gril rezol2ate i lucrare practic
"onografic9&ditura )ni2ersitar9Bucureti9;<<?
G. Du"itru Corina
:Araziella9
Corina Ioana
Contabilitatea de gestiune i e2aluarea perfor"anelor9&ditura
)ni2ersitar9Bucureti9;<<C
8<. 4eleag /iculae9
4eleag ,iliana
3+alciu)9
@tefan Bunea
Bazele contabiliti :o abordare european i
internaional9&ditura &cono"ic9;<<;
88. 4eleag /iculae9
4eleag
,iliana3+alciu)
Contabilitate financiar:o abordare european i internaio:
nal92ol.I i II9&ditura Info+ega 9Bucureti9;<<C
8;. Ionacu Ion Control de gestiune9&ditura &cono"ic9;<<?
8?. Ionescu Cecilia Contabilitate.Bazele teoriei i practicii contabile9&ditura
4undaiei -o"=nia de +=ine9Bucureti9;<<C
8B. Ionescu ,u"inia Contabilitatea aprofundat a societilor co"erciale9&ditura
4undaiei -o"=nia de +=ine9Bucureti9;<<C
8C. ,adislau 5ossler9
A1eorg1e ,a"bru9
Bogdan ,a"bru
Contabilitatea !ntreprinderii9Hndru"ar practic actualizat i
co"pletat prin -egle"entrile contabile pre2zute de
Directi2ele &uropene a I%:a i a %II:a aprobate de (.+.4.5.
/r.8DC;I;<<C9&diia a %III:a9&ditura 4undaiei Andrei
@aguna9Constana9;<<>
8>. Aeorgescu +aria:
Andrada
Aestiunea financiar a !ntreprinderii:note de curs9&ditura
)ni2ersul Juridic9Bucureti9;<<C
8D. A1eorg1e
%.,epdatu
Hndru"ar practic de contabilitate de gestiune i calculaia
costurilor:-eferenialul naional aplicabil9!ntrebri i
rspunsuri9teste gril propuse9teste gril rezol2ateK&ditura
)ni2ersul Juridic9Bucureti9;<<>
$2
8F. Clin (prea
C=rstea A1eorg1e
Contabilitatea de gestiune i calculaia costurilor9&ditura
Aenicod9Bucureti9;<<;
8G. 5=ntea Iacob 5etru9
Bodea A1eorg1e
Contabilitatea financiar ro"=neasc= confor" cu Directi2ele
&uropene9&ditura Intelcredo9De2a9iulie ;<<C
;<. 5opescu ,ucian9
Blu Aurelian
+etode de calculaie i analiz a costurilor9&ditura 4undaiei
-o"=nia de +=ine9
Bucureti9;<<>
;8. -dui Angela9
(cta2ian Bo7ian
Contabilitatea agenilor econo"ici9
&ditura SLl2i9Bucureti9;<<B
;;. -istea +i1ai9
Du"itru Corina:
Araziella
Contabilitate financiar9&ditura +rgritar9Bucureti9;<<;
;?. -istea +i1ai Contabilitate financiar9&ditura )ni2ersitar9Bucureti9;<<C
;B. -istea +i1ai9
Du"itru Corina:
Araziella
Bazele contabilitii./oiuni de baz9proble"e9studii de caz9teste
gril i "onografie9&ditura )ni2ersitar9Bucureti9;<<C
;C. MMM Standarde Internaionale de -aportare 4inanciar
3 I4-Ss*+) incluz=nd Standardele Internaionale de
Contabilitate3IAS *+) i interpretrile lor la 8 ianuarie
;<<C9&ditura C&CCA-9Bucureti9;<<C

)5/-S65 7- 8-.)5
Curierul fiscal nr.88I;<<> din 8C dec.;<<>9&ditura C.E.Bec09p.?>.
*ribuna econo"ic nr.8;I;<<>9Articolul de topNopti"izarea "ri"ii stocurilor i
gestiunea stocurilor !n situaii de risc.
$'
$6

S-ar putea să vă placă și