Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII POPETI LEORDENI CABINETUL DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC

PROIECT DE ACTIVITATE
(Lectie deschis ! "i#e! de $%det& Schi'( de e)*e+ie"t si ',de! de (%"e *+ ctici- cti#it te c% di+ect,+ii si i"s*ect,+ii-

CONSILIERE SI ORIENTARE .TIPURI DE CO/UNICARE0

Ct de bine comunicm este determinat nu de ct de bine vorbim, ci de ct de bine suntem nelei. (Andy Grove)

P+,12 *sih,!,3 /ARCU /IHAELA

P +tici* "4i5 6E!e#ii c! sei VI- B

PROIECT DE ACTIVITATE
U"it te de 7"#84 +e5 COMUNICARE I ABILITI SOCIALE

Te' 5 Tipuri de comunicare D%+ t 5 50 min Sc,*5 Con!"ien"i#area impor"an$ei comunic%rii e&icien"e !i a'er"i(e )n"re mem*rii +rupu,ui O(iecti#e5 - .e#(o,"area a*i,i"%$i,or 'ocia,e de comunicare !i in"erre,a$ionare - /m*un%"%$irea comunic%rii )n"re co,e+i L,c%! des189%+8+ii5 'a,a de c,a'% St+ te3ii did ctice5 etode i !rocedee" Con(er'a$ia0 e1p,ica$ia0 o*'er(a$ia 'i'"ema"ic20 ,ucru, pe +rupe0 3ocu, de ro, i#loace i materiale" Ener+i#er0 &i'e de ,ucru0 e1erci$ii0 co,i a,*e !i *i,e"e,e co,ora"e0 ar"ico,e din #iare0 pi1uri0 creioane Bi(!i,3+ 1ie5 - Lemeni 4 0 Mic,ea M 0 Con'i,iere !i orien"are5+6id de educa$ie pen"ru carier%0 Edi"ura ASCR0 C,u35Napoca0 7008 - Lemeni 4 0 Mic,ea M 0 Con'i,iere !i orien"are5+6id de educa$ie pen"ru carier% Ac"i(i"%$i pen"ru c,a'e,e 959III0 Edi"ura ASCR0 C,u35Napoca0 7008 - Supor" de cur' :Con'i,iere !i Orien"are ;rea,i#a" de ec6ipa de ,ucru C<A=> .umi"ru .eni'a0 9a'i,e ;A,*u? Simona0 Marcu ;Ma@er? Mi6ae,a0 in perioada de'&%!ur%rii cur'uri,or de &ormare 700A5700B? - CCC didac"ic ro

DES:URAREA ACTIVITII

ACTIVITATEA ;5 E"e+3i<e+-=/i"3e (%c!%c s 0


- E,e(ii 'un" in cerc in &a"a c,a'eiD - Se arunca min+ea de ,a unu, ,a a,"u,0 "ran'mi"and co,e+u,ui care urmea#a

'a o prinda0 ce anume (rem 'a e1primam de'pre '"area min+ii in ace, momen"
7

Eiecare e,e( e1prima non5(er*a,0 ;prin +e'"ica 'i mimica?0 '"area min+ii E,e(ii &o,o'e'c comunicarea (er*a,a 'i non(er*a,a Timp de ,ucru> F min Ma"eria,e nece'are> min+e Sc,*%+i5 G e1primarea '"ari,or 'i emo"ii,or0 in"r5o anumi"a 'i"ua"ie 6 ener+i#area 'i 'udarea co,ec"i(u,ui - O(iecti#5 de#(o,"area a*i,i"a"i,or emo"iona,e
-

ACTIVITATEA >5 :is de !%c+%5 =Test de ? 'i"%te0 Se impar" e,e(i,or &i'e de ,ucru indi(idua,e E,e(ii re'pec"a cerin"e,e din &i'a La '&ar'i"0 'e di'cu"a pe *a#a cerin"e,or ;re'pec"a"e 'au nu? E,e(ii &o,o'e'c comunicarea 'cri'a 'i rar (er*a,a Timp de ,ucru> F min Ma"eria,e nece'are> &i'e de ,ucru indi(idua,e - Sc,*5 e1er'area a"en"iei 'i iden"i&icarea +re'e,i,or pe care e,e(ii ,e &ac in "impu, e&ec"uarii "eme,or 'i a ac"i(i"a"i,or de in(a"are - O(iecti#e5 G con'"ien"i#area erori,or care apar0 cau#a"e de ne+,i3en"a 'i nea"en"ieD G in'u'irea corec"a a e"ape,or ce "re*uie parcur'e in proce'u, de in(a"are
-

ACTIVITATEA ?5 L%c+%! *e 3+%*e5 =/icii <i +isti0 C,'%"ic +e 7" di1e+ite ',d%+i5 se+ti# @ * si# @ 3+esi#
- Se )mpar" e,e(ii )n 8 +rupe ;*radu"0 '"e,u"a0 c,opo"e,0 +,o*? - Eiecare +rupa prime'"e ca"e un ar"ico, de #iar0 pe care0 in +rup0 i, (or

comen"a 'i re#uma in doua moduri> corec"Hrea, 'i erona" ;doua +rupe (or in&orma c,a'a in mod rea,0 de'pre con"inu"u, ar"ico,u,ui0 iar ce,e,a,"e doua +rupe (or in&orma c,a'a in mod erona"5'o*ru 'au 6aio'5de'pre in&orma"ii,e ci"i"e? - Li 'e cere e,e(i,or '%5!i ima+ine#e un dia,o+ con&,ic"ua,0 e1prima" di&eri"0 prin ce,e I "ipuriH'"i,uri de comunicare> a'er"i(% ;+rupa 1?0 pa'i(% ;+rupa 7? !i a+re'i(% ;+rupa I? - Eiecare +rup i'i de'emnea#a rapor"oru, +rupu,ui0 care (a pre#en"a re#uma"u, ar"ico,u,ui - Se 'co" a&ara I din"re +rupuri0 iar in 'a,a (a ramane a, 85,ea +rup0 ca o*'er(a"or0 care (a "re*ui 'a reac"ione#e pe rand 'i di&eri" ;a'eri(0 pa'i( 'i a+re'i(?0 ,a in"rarea 'i pre#en"area ar"ico,u,ui &iecarui +rup - E,e(ii &o,o'e'c comunicarea 'cri'a0 (er*a,a0 apoi cea non(er*a,a - Timp de ,ucru> 1F min
I

- Ma"eria,e nece'are> co,i0 pi1uri0 ar"ico,e din #iare - Sc,*%+i5 G e1er'area a*i,i"a"i,or de ,ucru in +rup

G punerea e,e(i,or in 'i"ua"ii noi ;de pre#en"a"ori Hpro&e'oriHdiri3ori ai unor +rupuri? - O(iecti#5 con'"ien"i#area 'i"ua"ii,or pe care e,e(ii ,e de#(o,"a in "impu, ore,or0 in proce'u, de predareHin(a"are

ACTIVITATEA A5 B,c de +,!5 =A* + t%! de 1 c%t c,'*!i'e"te0 G Se 'o,ici"a c,a'ei0 ca din"re e,e(i0 'a 'e o&ere 5 (o,un"ari ;re'"u, (or &i o*'er(a"orii? G Un e,e( (a &i aparatul de facut complimente0 un a,"u,0 aparatul de facut reprosuri(li se lipesc pe piept bilete cu respectivele mesaje). G Cei,a,"i I e,e(i din randu, (o,un"ari,or0 (or &i in(i"a"i 'a para'ea'ca 'a,a pen"ru ca"e(a minu"e0 'punandu5,i5'e ca a"unci cand (or in"ra in c,a'a (or 3uca un ro,D cei "rei e,e(i care au ie'i" din incapere (or primi ca"e un *i,e" ;,ipi" pe piep"?0inain"e de a in"ra din nou in c,a'a> J Nein+ri3i"K0 J9or*are"H E,ecarK J0JB%"%u!H 9io,en"KD ace'"ia (or "rece prin &a"a aparatului de facut complimente 'i re'pec"i( Japaratului de facut reprosuri 'i (or Kinca'aK ca"e un comp,imen" 'i un repro' GC,a'a (a Jinre+i'"raK reac"ia e,e(i,or0 urmand ca dupa "erminarea 3ocu,ui 'a &ie di'cu"a"a reac"ia ace'"ora GE,e(ii (or &o,o'i comunicarea non(er*a,a 'i (er*a,a Timp de ,ucru> 17 min

ACTIVITATEA C5 =P,#este ie*%+ 9%!%i0 - Li 'e ci"e'"e e,e(i,or o po(e'"e cu mora,a Timp de ,ucru> F min