Sunteți pe pagina 1din 12

TESTE MANAGEMENTUL CALITATII grile de la curs pt examen

1.Programul in 14 puncte apartine lui: a) Juran b) Deming c) Crosby d) Feigenbaum 2.Programul in 14 puncte al lui Deming este destinat : a) furnizorilor e terni b) furnizorilor interni c) c nducat rului intreprinderii !."ucrarea # $uality Control %and boo&'( lucrarea de referinta in managementul calitatii apartine americanului de origine romana: a) !" M" !uran b) Crosby c) Deming d) Feigenbaum e) )s*i&a+a 4.Cum sunt configurate acti,itatile necesare asigurarii conformitatii pentru utilizare( in opinia J.-. Juran. a) triung*iul calitatii b) spirala calitatii c) diagrama cauza / efect 0.J.-. Juran a considerat ca cea mai mare parte din problemele inregistrate in managementul calitatii sunt cauzate de: a) ni,elul de participare a anga1atilor b) te*nologia folosita in firma c) relatia cu clientii d) relatia cu furnizorii e) sistemul de management al #irmei 2.Conceptul de # 3otal $uality Control' a fost introdus de: a) Crosby b) Deming c) )s*i&a+a d) $eigenbaum e) Juran 4.)n definitia calitatii produselor 5. Feigenba+ a demonstrat o orientare spre: a) client b) apro,izionare c) productie d) c sturi e) mar&eting 6.Ciclul # P.7.8.5' planifica( e ecuta si asigura 9 este asociat cu: a) Is%i&a'a b) Juran c) Deming d) Feigenbaum e) Crosby

:.Componentele de baza ale Company ;ide $uality Control in conceptia lui )s*i&a+a sunt: a) cerintele consumatorilor b) componentele intreprinderii c) asigurarea calitatii(tinerea sub c ntr l a calitatii si a c sturl r calitatii si a termenel r de li)rare" 1<.)nitiatorul conceptului # < Defecte' este: a) )s*i&a+a b) Juran c) Deming d) Feigenbaum e) Cr sb* 11.)n conceptia lui P*ilip Crosby( principiul care gu,erneaza calitatea este: a) pre)enirea nec n# rmitatil r si nu inspectia si c rectarea er ril r b) transformarea relatiilor dintre compartimentele intreprinderii in relatiile de tip client/ furnizor c) calitatea este mai importanta decat obtinerea unui profit imediat d) cunoasterea ne,oilor clientilor in scopul adaptarii produselor si ser,iciilor la ne,oi. 12.5nsamblul acti,itatilor desfasurate in =ntreprindere pentru realizarea obiecti,elor stabilite in domeniul calitatii defineste: a) planificarea calitatatii b) rgani+area acti)itatil r re#erit are la calitate" c) coordonarea acti,itatilor referitoare la calitate d) antrenarea personalului 1!.5nsamblul proceselor prin intermediul carora se determina principalele obiecti,e ale firmei in domeniul calitatii precum si resursele si mi1loacele necesare realizarii lor semnifica: a) plani#icarea calitatii b) organizarea acti,itatilor referitoare la calitate c) coordonarea acti,itatilor referitoare la calitate d) antrenarea personalului 14.Calitatea definita drept: # Conformitatea cu cerintele clientului' reprezinta o orientare: a) transcendenta b) spre produs c) spre pr cesul de pr ductie d) spre costuri e) spre utilizator 10.5nsamblul caracteristicilor unei entitati care ii confera aptitudinea de a satisface ne,oile e primate sau implicite reprezinta( potri,it standardului )>? :<<<:2<<< definitia: a) cerintelor pentru calitate b) calitatii c) caracteristicilor de calitate d) neconformitatilor e) defectelor 12.5baterea sau absenta uneia sau mai multor caracteristici de calitate( sau a elementelor sistemului calitatii( in raport cu cerintele specificate reprezinta definitia: a) defectelor b) nec n# rmitatii c) calitatii

14.@esatisfacerea unei cerinte sau a unei asteptari rezonabile( pri,ind utilizarea pre,azuta( inclusi, a celor referitoare la securitate( reprezinta definitia: a) de#ectel r b) neconformitatilor c) calitatii 16.Caracteristicile ce se concretizeaza intr/o serie de proprietati fizice( c*imice( biologice( care fac parte din structura intrinseca a produsului se inscrie in categoria caracteristicilor: a) de disponibilitate b) te%nice c) economice d) de ordin general e) psi*osenzoriale 1:.Caracteristicile ce se e prima printr/o serie de indicatori precum: costuri( preturi( randamentul materiei prime( fac parte din categoria caracteristicilor: a) de disponibilitate b) te*nice c) ec n mice d) de ordin general e) psi*osenzoriale 2<.5nsamblul acti,itatilor functiei generale de management care determina politica in domeniul calitatii( obiecti,ele( responsabilitatile si le implementeaza in sistemul calitatii prin mi1loace cum sunt planificarea( tinerea sub control( asigurarea si imbunatatirea calitatii( reprezinta definitia: a) managementului calitatii b) sistemul de management al calitatii c) managementul total al calitatii d) calitatii totale. 21.>istemul de conducere bazat pe determinarea riguroasa a obiecti,elor pana la ni,elul e ecutantilor(care participa nemi1locit la stabilirea lor si corelarea stransa a recompenselor( cu ni,elul realizarii obiecti,elor prestabilite( reprezinta definitia: a) managementul obiecti,elor b) goal deployement c) managementului prin biecti)e 22.?biecti,ele functionale si transfunctionale luate in considerare in stabilirea obiecti,elor referitoare la calitate se identifica la utilizarea metodei: a) managementul obiecti,elor b) met da G al Depl *ement c) managementul prin obiecti,e 2!.Politica in domeniul calitatii reprezinta: a) Directia si intentiile generale ale unei intreprinderi in ceea ce pri)este calitatea( exprimata #icial de c nducerea de )ar# b) structura organizatorica( procedurile( procesele si resursele necesare pentru implementarea managementului calitatii c) o imagine nestructurata a ,iitorului(bazata pe intuitie( dorinte si care poate constitui suportul unei dez,oltari ulterioare. d) masurile intreprinse pentru implementarea optima a strategiilor( e primandu/se in principal prin proceduri( metode( reguli

24.>trategia imbunatatirii continue este recunoscuta si sub numele: a) A5@B5@ b) ,AI-EN c) JC>3 )@ 3)-7 d) strategia ino,arii 20.>istemul de sugestii presupune colectarea de sugestii pri,ind imbunatatirea calitatii( de la: a) furnizori b) salariati c) clienti d) consultanti in domeniul calitatii e) managerului firmei 22.Care dintre urmatoarele principii nu este specific strategiei ino,arii: a) este rientata spre pr ces b) determina o crestere economica rapida c) se bazeaza pe in,estitii importante d) orientata spre rezultate 24.-etoda de coordonare a proceselor de productie( prin care se asigura fabricarea si li,rarea pieselor numai la timpul potri,it( stabilit prin comenzile care ,in din raportul urmator de lucru reprezinta o te*nica a strategiei de imbunatatire continua( denumita: a) Ciclul lui Deming D P.7.8.5.) b) !UST IN TIME . ,A/AN) c) >istemul de sugestii d) -etoda celor ! > 26.>tructura organizatorica( procedurile( procesele si resursele necesare pentru implementarea cu referire la calitate reprezinta: a) managementul calitatii b) sistemul de management calitati) . SM0) c) 3$d) 3$ 2:.>istemul de management centrat pe calitate e tins la toate acti,itatile desfasurate in structurile organizatorice ale unei firme reprezinta definitia: a) -anagementul Calitatii b) >istemul de management al calitatii c) Managementului T tal al Calitatii . T0M) d) 3$ !<.Directia si intentiile generale ale unei intreprinderi in ceea ce pri,este calitateaD $)( e primata oficial de conducerea de ,arf a acesteia reprezinta definitia: a) managementul calitatii b) sistemul manageementului al calitatii c) p liticii in d meniul calitatii d) 3$!1.>trategia A5)E7@ pune pe primul plan: a) managementul b) clientii c) te*nologiile utilizate d) salariatii

!2.Care dintre urmatoarele elemente este o caracteristica a strategiei A5)E7@: a) presupune sc*imbari bruste in te*nologia utilizata si genereaza ameliorari radicale b) este orientata spre rezultate c) presupune in,estitii masi,e de capital d) presupune imbunatatirea treptata c ntinua a calitatii pr dusel r si ser)iciil r" !!.Caracteristicile ce se concretizeaza intr/o serie de proprietati de ordin estetic( organoleptic( ergonomic ale produsului( fac parte din categoria caracteristicilor: a) de disponibilitate b) te*nice c) economice d) de ordin general e) psi% sen+ riale" !4. Carui principiu al 3$- ii corespunde urmatoarea afirmatie: # >uccesul oricarei organizatii depinde de clientii sai si din acest moti,( ne,oile actuale si ,iitoare ale clientilor( trebuie intelese( satisfacute si c*iar mai mult( organizatia trebuie sa se straduiasca sa ,ina cu produse si ser,icii peste asteptarile clientilor.' . a) < Defecte b) imbunatatirea continua c) rientarea catre client d) ,iziune sistemica !0.Ce functie a -$ este definita prin: # Partea managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiecti,elor calitatii si care specifica procesele operationale si resursele aferente( necesare pentru a indeplini obiecti,ele calitatii: a) coordonarea acti,itatilor prin care se asigura calitatea b) organizarea acti,itatilor referitoare la calitate c) plani#icarea calitatii !2.Potri,it carui principiu al managementului total al calitatii( procesele din =ntreprindere sunt abordate ca o succesiune de relatii dintre clienti si furnizori: a) ,iziune sistemica b) argumentare cu date c) calitatea pe primul plan d) internali+area relatiei client1#urni+ r" !4.Cui ii apartine orientarea potri,it careia 3$- reprezinta un concept tridimensional( fiind o filozofie de management care se bazeaza pe o anumita logica si care presupune utilizarea unor metode si te*nici specifice. a) Deming b) Juran c) ,ELADA d) Crosby !6.Cui ii apartine orientarea potri,it careia 3$- reprezinta un concept multidimensional( reprezentand o noua filozofie a calitatii( care presupune indeplinirea unor premize de personal de ordin structural D dimensiune umana) si te*nice( ca si utilizarea unor metode si instrumente corespunzatoare. a) -IN, b) Juran c) A7"5D5 d) CF?>BG

!:. Carui principiu al 3$- ii corespunde urmatoarea afirmatie: # ?rganizatia are succes in conditiile in care managementul superior orienteaza organizatia in directia scopurilor stabilite si reuseste sa mobilizeze personalul pentru realizarea acestora' . a) abordarea pe baza de fapte in luarea deciziilor b) leaders%ip2 c) imbunatatirea continua d) orientarea catre client e) abordarea managementului ca sistem 4<. Carui principiu al managementul calitatii ii corespunde urmatoarea afirmatie:' Personalul organizatiei este principalul factor care ii asigura succesul( indiferent de pozitia ierar*ica( de tipul de munca prestata( implicarea totala a acestora in atingerea celei mai bune performante ce asigura dez,oltarea continua a organizatiei'. a) leaders*ip b) abordarea pe baza de fapte in luarea deciziilor d) implicarea pers nalului e) orientarea catre client 41.)nstrumentul grafic#Casa Calitatii'este folosit in cadrul metodei: a) P.7.8.5. D PDC5) b) analiza metodelor de defectare si a efectelor acestuia DF-75) c) 0$D D0ualit* $uncti n Depl *ment) d) A5@B5@ 7) JC>3 )@ 3)-7 42. )n cazul apilcarii metodei analiza modului de defectare si efectelor acestora ( defectarea care ,a fi notata cu ma imum de puncta1 D1<) este: a) cea care implica cele mai mari costuri de remediere b) cea ale carei efecte se pot intinde pe termen lung c) cea care apare cel mai des d) cea care are cea mai mare pr babilitate de a #i detectata de client" 4!.3e*nica utilizata in cadrul strategiei imbunatatirii continue( in scopul cresterii gradului de folosire si a duratei de ,iata a utila1elor( cu participarea tuturor lucratorilor( reprezinta o te*nica a strategiei de imbunatatire continua: a) Ciclul lui Deming b) JC>3 )@ 3)-7 c) sistemul de sugestii d) metoda celor ! > e) mentenanta pr ducti)a t tala 44.7,aluarea performantelor intreprinderii in domeniul calitatii( luand in considerare controlul sau economic( te*nic si social( reprezinta: a) analiza pre,izionala b) planificarea strategica c) planificarea operationala d) diagn sticul calitatii 40.Carei functiuni ale managementului calitatii apartine definitia: # 5cti,itatile prin care se stabilesc obiecti,e si cerintele referitoare la calitate precum si cerintele pri,ind implementarea elementelor sistemului calitatii': a) coordonarea acti,itatilor referiitoare la calitate b) organizarea acti,itatilor referitoare la calitate c) plani#icarea calitatii d) antrenarea personalului

42.>trategiile a ate pecalitatea produsului si spre costuri reduse se refera la tipologiastrategiilor : a) pure b) functionale c) de afaceri d) concurentiale a) b) c) d) a) b) c) d) e) a) b) c) d) 44 . Punctul de plecare in definirea manag calitatii il reprezinta elaborarea : planului calitatii p liticii calitatii procedurilor calitatii sistemului calitatii 46 . 5sigurarea calitatii prin pre,enire ( potri,it F)FC3 CF?>B)3 presupune : satisfacerea e igentelor clientilor promo,area conceptului #zero defecte' calitatea nu trebuie c ntr lata ea trebuie reali+ata ni,eluri acceptabile ale calitatii neconformitatea cu cerintele 4: . Promo,area principiului # zero defecte' presupune : HHHH. calitatea nu trebuie controlata 9 ea trebuie realizata t tul trebuie #acut bine de prima data si de #iecare data neconformitatea cu cerintele

0< . Care dintre caracteristici nu este proprie situatiei in care functiunea calitatii este centralizata : a) faciliteaza comunicarea si reduce necesitatea unor acti,itati de coordonare si integrare b) persoanele din compartimentul calitatii (nefiind direct implicate in desfasurarea acti,itatii curente pot lua decizii si actiuni inadec,ate c) presupune e# rturi mari de integrare si c rd nare a acti)itatii re#erit are la calitate d) presupune regruparea in cadrul aceluiasi compartiment a personalului care desfasoara acti,itati corespunzatoare functiunii calitatii 01 . Care dintre caracteristici nu este proprie situatiei in care functiunea calitatii este descentralizata : a) responsabilitatea planificarii( organizarii( tinerii sub control si asigurarii calitatii este incredintata fiecarui compartiment al intreprinderii b) #acilitea+a c municarea si reduce necesitatea un r acti)itati de c rd nare si integrare c) personalul din compartimentulcalitatii fiind direct implicat in desfasurarea acti,itatii curente( deciziile si actiunile referitoare la calitate pot fi bine fundamentate d) presupune eforturi mari de integrare si coordonare a acti,itatii referitoare la calitate a) b) c) d) 02 . Cea mai importanta functie a manag calitatii este considerata : planificarea calitatii imbunatatirea calitatii organizarea calitatii moti,area personalului in directia imbunatatirii calitatii

0! . >istemul de manag al unei organizatii centrat pe calitate ( bazat pe participarea tuturor membrilor sai prin care se urmareste asigurarea succesului pe termen lung prin satisfacerea clientului si obtinerea de a,anta1e pentru toti membrii organizatiei si pentru societate reprezinta definitia I a) manag calitatii b) sistemului calitatii c) asigurarea calitatii d) manag t tal al calitatii

04 . >ustinand imbunatatirea continua a calitatii J - JCF5@ face deosebirea intre problemele sporadice si cronice . )n timp ce primele pot fi rezol,ate de lucratori ( cele cronice cad in sarcina a) HH b) HHH c) managerilor d) HHHH 00 . 5nsamblul acti,itatilor prestabilite si sistematice desfasurate in cadrul sistemului calitatii si demonstrate atat cat este necesar ( pentru a da increderea corespunzatoare ca o entitate ,a satisface cerintele referitoare la calitate reprezinta definitia data de standardul )>? :<<< a) asigurare calitatii b) HHHH c) HHH.. d) HHHH.. 02 . 5cti,itatile desfasurate penru a da incredere conducerii intreprinderii ca ,a fi obtinuta calitatea propusa ( reprezinta definitia : a)H.. b)HHH. c) asigurarea int calitatii e) HHH.. 04 . 5cti,itatea desfasurata in scopul de a da incredere clientilor ca sistemul calitatii furnizorului permite obtinerea calitatii cerute ( reprezinta definitia : a ) HHHH b ) asigurare e terna a calitatii c )HHHH d )HHH. a) b) c) d) 06 .Procesul planificarii calitatii cuprinde ca etape : diagnosticul calitatii analiza pre,izionala plani#icarea strategica si perati nala a calitatii planificarea operationala

0: . 7 aminarea metodica a tuturor proceselor intreprinderii cu implicatii asupra calitatii produselor pe care le realizeaza in scopul e,aluarii performantelor intreprinderii in domeniul calitatii( in raport cu rezultatele obtinute intr/o anumita perioada sau comparati, cu performantele concurentilor ( reprezinta definitia : a) diagn sticului calitatii b) analizei pre,izionale c) planificarii operationala 2< . 5cceptinea potri,it careia calitatea calitatea totala careia reprezinta satisfacerea ne,oilor clientilor in ceea ce pri,este calitatea produsului sau ser,icului D$) ( li,rarea cantitatii cerute D8) ( la momentul D3) si la locul D") dorite ( la un cost DC) cat mai mic pentru client ( in conditiile unor relatii agreabile si eficiente cu acestea ( si ale unui sistem administrati, fara erori ( incepand cu elaborarea comenzii ( apartine lui : a) -5>)@J b) E)@A c) ,EL3DA d) A?@7F 21 .5naliza modurilor de defectare si a efectelor acestora DF - 7 5) se utilizeaza pentru : a ) satisfacerea dorintelor clientilor

b) de+) ltare de pr duse si pr cese n i c ) realizarea unei analize pre,izionale 22 . 5naliza modurilor de defectare si a efectelor acestora DF - 7 5) se utilizeaza pentru : a) satisfacerea dorintelor utilizatorilor in fiecare dintre etapele traiectoriei produsului b) m di#icari ale pr dusel r sau pr cesel r existente c) realizarea unei analize diagnostic 2! . $ F D este o metoda de grup utilizata in domeniul planificarii calitatii ( fiind aplicata de : a) 415 pers ane b) 4/2 persoane c) 2/4 persoane 24 . Costurile de pre,enire reprezinta : a) c sturile e# rturil r de preintampinare a aparitiei de#ectaril r b) costurile pe care le implica corectarea tuturor neconformitatilor ( descoperite inainte de li,rarea produsului catre beneficiar c) costurile pe care le implica corectarea neconformitatilor descoperite dupa li,rarea produselor catre beneficiar d) costurile incecarilor ( inspectiilor si e aminarilor pentru a stabili daca cerintele specificate sunt satisfacute 20 . Costurile de e,aluare reprezinta : a) costurile eforturilor de preintampinare a aparitiei defectarilor b) costurile pe care le implica corectarea tuturor neconformitatilor ( descoperite inainte de li,rarea produsului catre beneficiar c) costurile pe care le implica corectarea neconformitatilor descoperite dupa li,rarea produselor catre beneficiar d) t ate c sturile anga6ate pentru ca un pr dus nec n# rm sa nu p ata a6unge la clientul sau intern sau extern a) b) c) d) e) 22 . Cel mai mare cost al noncalitatii se manifesta atunci cand : deficientele sunt corectate cand produsul a a1uns la utilizator produsele trebuie retrase din utilizare din cauza deficientelor deficientele sunt corectate la ni,elul produsului finit deficientele sunt corectate cand produsul a a1uns la utilizator pr dusele trebuie retrase din utili+are din cau+a de#icientel r

24 . Cel mai mic cost al noncalitatii se manifesta atunci cand : a) b) c) d) e) a) b) c) d) a) b) c) deficientele sunt corectate cand produsul a a1uns la utilizator produsele trebuie retrase din utilizare din cauza deficientelor de#icientele sunt c rectate la ni)elul c nceptiei pr dusului deficientele sunt corectate cand produsul a a1uns la utilizator produsele trebuie retrase din utilizare din cauza deficientelor 26 . Costurile generate de e,aluarea furnizorilor se inscriu in cadrul : c sturil r de pre)enire costurilor de e,aluare costurilor de defectare interna costurilor de defectare e terna 2: . )n ce categorie a costurilor calitatii se inscriu costurile pentru etalonarea Dgradarea)ec*ipamentelor : costuri de e,aluare c sturi de pre)enire costurile defectarii interne

d) a) b) c) d)

costurile defectarii e terne 4< . )n ce categorie a costurilor calitatii se inscriu cele generate de testele de laborator : c sturile de e)aluare costurile de pre,enire costurile de defectare interne costurile de defectare e terne

41 . )n ce categorie a costurilor calitatii se inscriu costurile generate de receptia produselor finite : a) c sturile de e)aluare b) costurile de pre,enire c) costurile de defectare interne d) costurile de defectare e terne 42 . 4! . Costurile defectarii interne reprezinta: a) costurile incercarilor inspectiilor si e aminarilor pentru a stabili daca cerintelespecificate sunt satisfacute b) c sturile pe care le implica c rectarea tutur r nec n# rmitatil r desc perite inainte de li)rarea pr dusului catre bene#iciar c) costurile pe care le implica corectarea tuturor neconformitatilor descoperite dupa li,rarea produselor la beneficiar d) costurile eforturilor de preintampinare a aparitiei defectarilor 44 . Costurile defectarii e terne reprezinta: a) costurile incercarilor inspectiilor si e aminarilor pentru a stabili daca cerintelespecificate sunt satisfacute b) costurile pe care le implica corectarea tuturor neconformitatilor descoperite inainte de li,rarea produsului catre beneficiar c) c sturile pe care le implica c rectarea tutur r nec n# rmitatil r desc perite dupa li)rarea pr dusel r la bene#iciar d) costurile eforturilor de preintampinare a aparitiei defectarilor 40. )n ce categorie a costurilor calitatii se inscriu costurile generate de plata despagubirilor pentru daune : a) costul de pre,enire b) c stul de#ectaril r externe c) costul defectarilor interne d) costuri de e,aluare 42 . Care din urmatoarele costuri referitoare la calitate nu se include in categoria costurilor de pre,enire : a) costurile generate de analiza comparati,a a calitatii cu cea a firmelor concurente b) c sturile generate de anali+a de#ectarii si stabilirea cau+el r acest ra c) costurile generate de moti,area si instruirea personalului in domeniul calitatii d) costurile generate de implementarea unui nou sistem al calitatii e) costurile pe care le implica e,aluarea furnizorilor 44 . Care din urmatoarele costuri referitoare la calitate nu se include in categoria costurilor de e,aluare : a) c sturile generate de implementarea unui n u sistem al calitatii b) costurile generate de testele de laborator c) costuri generate de receptia produselor finite d) costuri generate de inspectiile si incercarile pe flu ul de fabricatie e) costurile materialelor si produselor distruse cu prile1ul incercarilor 46 .Care din urmatoarele costuri referitoare la calitate nu se include in categoria costurilor defectarilor interne:

a) pierderi de timp generate de intreruperea procesului de productie ca urmare a neconformitatilor materiei prime care nu au fost descoperite la receptie b) costul produselor declasate c) primele de asigurare pentru a ac peri raspunderea 6uridica a #irmei #ata de pr dus 4: .Care din urmatoarele costuri referitoare la calitate nu se include in categoria costurilor defectarilor e terne: a) penalizari pentru intarzierea li,rarii b) salariile pers nalului care e#ectuea+a inspectiile si incercarile c) despagubirile pentru daune d) salariile personalului care se ocupa cu rezol,area reclamatiilor 6< . )n cadrul carui standard sunt pre,azute sisteme de manag al calitatii : # concepte si terminologie' a) )>? :<<1K2<<< b) )>? :<<4K2<<< c) IS3 78889:888 d) )>? 1<<11K2<<< 61 . )n cadrul carui standard sunt pre,azute sisteme de manag al calitatii : #cerinte pentru asigurarea e terna a calitatii' a) IS3 788;9:888 b) )>? :<<4K2<<< c) )>? :<<<K2<<< d) )>? 1<<11K2<<< 62 . )n cadrul carui standard sunt pre,azute sisteme de manag al calitatii :' g*id pentru manag calitatii organizatiei' D pentru imbunatatirea performantei ) a ) )>? :<<1K2<<< b) IS3 788<9:888 c))>? :<<<K2<<< d) )>? 1<<11K2<<< 6! . 7 aminarea sistematica si independenta efectuata de una sau mai multe persoane pentru a determina daca acti,itatile si rezultatele referitoare la calitate corespund dispozitiilor prestabilite( daca acestea sunt efecti, implementate si corespunzatoare pentru realizarea obiecti,elor reprezinta potri,it standardului )>? :<<<K2<<< definitia: a) asigurarii calitatii b) auditului calitatii c) controlului te*nic de calitate d) inspectiei calitatii

64. Care este diferenta intre auditul calitatii si inspectia calitatii: a) prin auditul calitatii se ,erifica daca personalul care se ocupa cu asigurarea calitatii in firma are competenta necesara in timp ce inspectia calitatii urmareste masura in care produsele sunt conforme cu standardele de calitate b) prin auditul calitatii sunt e#ectuate p sibilitati de imbunatatire al sistemului calitatii din #irma in timp ce inspectia calitatii urmareste masura in care pr dusele sau ser)iciile sunt c n# rme cu standardele de calitate c) auditul calitatii urmareste masura in care produsele sau ser,iciile sunt conforme cu standardele de calitate in timp ce prin inspectia calitatii se ,erifica daca sunt intocmite la ni,elul firmei toate documentele calitatii

d) prin auditul calitatii se urmareste masura in care produsele sau ser,iciile sunt conforme cu standarde de calitate in timp ce prin inspectia calitatii sunt e,aluate posibilitati de imbunatatire a sistemului calitatii in firma 60. -anualul calitatii reprezinta: a) un document care descrie acti,itatile unitatilor functionale indi,iduale necesare pt implementarea elementelor sistemelor calitatii b) un d cument care descrie sistemul calitatii #irmei in c nc rdanta cu p litica stabilita in d meniul calitatii biecti)ele ad ptate si cu standardele de calitate c) un document in care se inregistreaza obser,atiile referitoare la calitate 62. Procedura ca document al calitatii reprezinta a) un d cument care descrie acti)itatile unitatil r #uncti nale indi)iduale necesare pt implementarea elementel r sistemel r calitatii b) un document care descrie sistemul calitatii firmei in concordanta cu politica stabilita in domeniul calitatii obiecti,ele adoptate si cu standardele de calitate c) un document in care se inregistreaza obser,atiile referitoare la calitate 64. )nstructiunile ca document al calitatii reprezinta: a) un document care descrie acti,itatile unitatilor functionale indi,iduale necesare pt implementarea elementelor sistemelor calitatii b) un document care descrie sistemul calitatii firmei in concordanta cu politica stabilita in domeniul calitatii obiecti,ele adoptate si cu standardele de calitate c) un d cument in care se inregistrea+a bser)atiile re#erit are la calitate 66. Care este diferenta intre auditul calitatii si analiza calitatii a) auditul calitatii presupune e aminarea starii actuale a unui proces in timp ce analiza calitatii presupune e,aluarea posibilitatilor de imbunatatire a proceselor si produselor din firma b) anali+a calitatii repre+inta examinare a starii actiale a unui pr ces9acti)itate in timp ce auditul calitatii presupune si e)aluarea p sibilitatil r de c rectare a de#icientel r c nstatate in urma anali+arii pr cesel r acti)itatil r c) analiza calitatii se face de catre personal din afara firmei in timp ce auditul calitatii se realizeaza de catre personal din firma 6:. Care este diferenta intre auditul calitatii si diagnosticul calitatii a) diagn sticul calitatii este acti)itate descripti)a care ab rdea+a pr blema de calitate de6a existenta in timp ce auditul calitatii urmareste masura in care pr dusele sau ser)iciile sunt c n# rme cu standarde de calitate b) auditul calitatii este o acti,itate descripti,a in timp ce diagnosticul calitatii este o acti,itate orientata spre ,iitor c) auditul calitatii este un proces orientat spre ,iitor in timp ce diagnosticul calitatii este o acti,itate descripti,a a unei situatii e istente :<. -odalitatea de atestare a conformitatii produselor( ser,iciilor( proceselor sistemului calitatii unei intreprinderi cu un referential prestabilit( atestare pe care o realizeaza un organism neutru reprezinta definitia: a) auditarii calitatii b) certi#icarii in d meniul calitatii c) acreditarii in domeniul calitatii