Sunteți pe pagina 1din 31

Not+ de ,re4entare Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaiei naionale nr. 3418/19.03.

2013
MINIST !"# $"%A&I I NA&I'NA# (ro)rama disci,linei Matematic+ *i ex,lorarea mediului este ela2orat+ ,otri5it unui nou model de ,roiectare curricular+0 centrat ,e com,etene. %onstrucia ,ro)ramei este reali4at+ ast6el 7nc8t s+ contri2uie la de45oltarea ,ro6ilului de 6ormare al ele5ului din ciclul ,rimar. $in ,ers,ecti5a disci,linei de studiu0 orientarea demersului didactic ,ornind de la com,etene ,ermite accentuarea sco,ului ,entru care se 7n5a+ *i a dimensiunii acionale 7n 6ormarea ,ersonalit+ii ele5ului. Structura ,ro)ramei *colare include urm+toarele elemente9 1 Not+ de ,re4entare 1 %om,etene )enerale 1 %om,etene s,eci6ice *i exem,le de acti5it+i de 7n5+are 1 %oninuturi 1 Su)estii metodolo)ice %om,etenele sunt ansam2luri structurate de cuno*tine0 a2ilit+i *i atitudini de45oltate ,rin 7n5+are0 care ,ermit re4ol5area unor ,ro2leme s,eci6ice unui domeniu sau a unor ,ro2leme )enerale0 7n contexte ,articulare di5erse. %om,etenele )enerale 5i4ate la ni5elul disci,linei Matematic+ *i ex,lorarea mediului :alonea4+ ac;i4iiile de cunoa*tere *i de com,ortament ale ele5ului ,entru 7ntre)ul ciclu ,rimar. %om,etenele s,eci6ice sunt deri5ate din com,etenele )enerale0 re,re4int+ eta,e 7n do28ndirea acestora *i se 6ormea4+ ,e durata unui an *colar. (entru reali4area com,etenelor s,eci6ice0 7n ,ro)ram+ sunt ,ro,use exem,le de acti5it+i de 7n5+are care 5alori6ic+ ex,eriena concret+ a ele5ului *i care inte)rea4+ strate)ii didactice adec5ate unor contexte de 7n5+are 5ariate.

(ro)rama *colar+
,entru disci,lina

%oninuturile 7n5++rii se constituie din in5entarul ac;i4iiilor necesare ele5ului ,entru al6a2eti4area cu elemente de 2a4+ ale celor dou+ domenii inte)rate. Ast6el0 ele sunt )ru,ate ,e urm+toarele domenii9 1 Numere 1 <i)uri *i cor,uri )eometrice 1 M+sur+ri 1 $ate 1 .tiinele 5ieii 1 .tiinele (+m8ntului A,ro2at+ ,rin ordin al ministrului 1 .tiine 6i4ice Nr. 3418/19.03.2013

MAT MATI%- .I /(#'!A! A M $I"#"I


%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a

Su)estiile metodolo)ice includ strate)ii didactice0 ,roiectarea acti5it+ii didactice0 ,recum *i elemente de e5aluare continu+. (re4enta ,ro)ram+ *colar+ ,ro,une o o6ert+ 6lexi2il+0 care ,ermite cadrului didactic s+ modi6ice0 s+ com,lete4e sau s+ 7nlocuiasc+ acti5it+ile de 7n5+are exem,li6icate. Se urm+re*te ast6el reali4area unui demers didactic ,ersonali4at0 care s+ asi)ure 6ormarea com,etenelor ,re5+4ute de ,ro)ram+0 7n contextul s,eci6ic al 6iec+rei clase *i al 6iec+rui ele5. Includerea clasei ,re)+titoare 7n 7n5++m8ntul )eneral *i o2li)atoriu im,lic+ o ,ers,ecti5+ nuanat+ a curriculumului la acest ni5el de 58rst+. ste necesar+ o a2ordare s,eci6ic+ educaiei tim,urii0 2a4at+ 7n esen+ ,e stimularea 7n5++rii ,rin :oc0 care s+ o6ere 7n acela*i tim, o ,la:+ lar)+ de di6ereniere a demersului didactic0 7n 6uncie de ni5elul de ac;i4iii 5ariate ale ele5ilor. $isci,lina Matematic+ *i ex,lorarea mediului are un caracter de noutate 7n ra,ort cu disci,linele studiate ,8n+ 7n ,re4ent 7n clasele I *i a II1a din 7n5++m8ntul ,rimar. =n ,lanul1cadru de 7n5++m8nt0 disci,lina Matematic+ *i ex,lorarea mediului 6ace ,arte din aria curricular+ Matematic+ *i .tiine ale naturii0 reali48nd o a2ordare inte)rat+ a conce,telor s,eci6ice domeniilor Matematic+ *i .tiine ale naturii0 ,entru care sunt alocate0 la clasa ,re)+titoare *i clasa I0 4 ore ,e s+,t+m8n+0 iar la clasa a II1a0 > ore. (rinci,alele moti5e care au determinat a2ordarea inte)rat+ a matematicii *i a unor elemente de *tiine ale naturii 7n cadrul aceleia*i ,ro)rame sunt urm+toarele9 1 ' 7n5+are ;olistic+ la aceast+ 58rst+ are mai multe *anse s+ 6ie interesant+ ,entru ele5i0 6iind mai a,ro,iat+ de uni5ersul lor de cunoa*tere. 1 %ontextuali4area 7n5++rii ,rin re6erirea la realitatea 7ncon:ur+toare s,ore*te ,ro6un4imea 7nele)erii conce,telor *i a ,rocedurilor utili4ate. 1 Armoni4area celor dou+ domenii9 matematic+ 3ucure*ti0 *i *tiine ,ermite 2013 6olosirea mai e6icient+ a tim,ului didactic *i m+re*te 6lexi2ilitatea interaciunilor. Studiul disci,linei Matematic+ *i ex,lorarea mediului0 7nce,ut 7n clasa ,re)+titoare0 se continu+ ,8n+ 7n clasa a II1a0 urm+rind o de45oltare ,ro)resi5+ a com,etenelor0 ,recum *i a celorlalte

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

ac;i4iii do28ndite de ele5i0 ,rin 5alori6icarea ex,erienei s,eci6ice 58rstei ele5ilor0 ,rin accentuarea dimensiunilor a6ecti51atitudinale *i acionale ale 6orm+rii ,ersonalit+ii ele5ilor. (ro)rama de Matematic+ *i ex,lorarea mediului ,entru clasa ,re)+titoare a 6ost structurat+ ast6el 7nc8t s+ ,romo5e4e un demers didactic centrat ,e de45oltarea unor com,etene inci,iente ale ele5ului de 58rst+ mic+0 7n sco,ul construirii 2a4ei ,entru 7n5++ri a,ro6undate ulterioare.

%om,etene )enerale

1. "tili4area numerelor 7n calcule elementare 2. 5idenierea caracteristicilor )eometrice ale unor o2iecte locali4ate 7n s,aiul 7ncon:ur+tor 3. Identi6icarea unor 6enomene/relaii/ re)ularit+i/structuri din mediul a,ro,iat 4. @enerarea unor ex,licaii sim,le ,rin 6olosirea unor elemente de lo)ic+ >. !e4ol5area de ,ro2leme ,ornind de la sortarea *i re,re4entarea unor date A. "tili4area unor etaloane con5enionale ,entru m+sur+ri *i estim+ri

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

%om,etene s,eci6ice *i exem,le de acti5it+i de 7n5+are


1. "tili4area numerelor 7n calcule elementare %lasa ,re)+titoare
1.1. !ecunoa*terea *i scrierea numerelor 7n concentrul 0131 1 num+rarea elementelor unei mulimi0 ,entru e5idenierea 6a,tului c+ num+rul de elemente ale acesteia este dat de ultimul num+r din succesiunea 10 20Bx0 unde x31C 1 recunoa*terea ci6relor de la 0 la 90 ca sim2oluri con5enionale ale numerelor mai mici dec8t 10C 1 recunoa*terea ci6relor ,e tastele unui calculator sau ale altor resurse di)italeC 1 re,re4entarea numerelor de la 1 la 31 cu a:utorul unor o2iecte D:etoane0 creioane0 m+r)ele etc.E sau semne Dcerculee0 linii etc.EC 1 citirea numerelor de la 0 la 31C 1 scrierea numerelor de la 0 la 31C 1 num+rarea 7nainte *i 7na,oi0 7n 5ariante com,lete sau de la un ,unct al seriei0 din 1 7n 10 cu/6+r+ mani,ularea o2iectelorC 1 ex,lorarea mediului 7ncon:ur+tor ,entru a identi6ica *i num+ra 6iine *i lucruriC 1 )ru,area unor :etoane re,re4ent8nd animale0 mi:loace de trans,ort etc. du,+ num+rul unor elemente s,eci6iceC 1 colorarea unor ,lan*e 7n care codul culorilor este dat de numereC 1 :oc9 Filele de na*tere G@+se*te cole)ul n+scut 7n aceea*i 4i cu tineHC

%lasa I
1.1. Scrierea0 citirea *i 6ormarea numerelor ,8n+ la 100 1 re,re4entarea numerelor de dou+ ci6re cu a:utorul num+r+torii de ,o4iionareC 1 re,re4entarea ,rin o2iecte D2ei*oare0 2ile etcE a numerelor din inter5alul 0 1100C 1 re,re4entarea 4ecilor ,rin m+nunc;iuri de c8te 10 2ei*oareC 1 citirea numerelor de la 0 la 100C 1 scrierea numerelor de la 0 la 1000 ,e reeaua caietului de matematic+C 1 e5idenierea ci6rei unit+ilor/4ecilor dintr1un num+rC 1 num+rarea o2iectelor/6iinelor din mediul a,ro,iat 1 num+rare din 1 7n 10 din 2 7n 20 din 3 7n 3 etc.0 7n ordine cresc+toare *i descresc+toare0 cu ,reci4area limitelor inter5alului Dde la ...,8n+ laE 1 e5idenierea ci6rei unit+ilor sau a 4ecilor dintr1un num+r Dex.9 %olorai ci6ra 4ecilor cu ro*uC Scriei cu 5erde ci6ra unit+ilorEC 1 )enerarea de numere mai mici dec8t 1000 ale c+ror ci6re 7nde,linesc condiii dateDex.9 ,reci4area ci6rei unit+ilor/4ecilorEC 1 a6larea unui num+r/a unor numere res,ect8nd anumite condiii Dex. Gscrie cel mai mare num+r mai mic dec8t 80H0 Gscrie toate numerele naturale de dou+ ci6re identiceH etc.EC

%lasa a II1a
1.1. Scrierea0 citirea *i 6ormarea numerelor ,8n+ la 1000 1 re,re4entarea numerelor de trei ci6re cu a:utorul num+r+torii de ,o4iionareC 1 citirea *i scrierea numerelor de la 0 la 1000C 1 transcrierea cu ci6re a unor numere din inter5alul 0 ? 10000 scrise 7n cu5inteC 1 :ocuri de asociere a numerelor mai mici dec8t 1000 cu re,re4entarea lor ,rin desenC 1 identi6icarea ordinelor *i claselorC 1 e5idenierea ci6rei unit+ilor/4ecilor/sutelor dintr1un num+rC 1 num+rare din 1 7n 10 din 2 7n 20 din 3 7n 3 etc.0 7n ordine cresc+toare *i descresc+toare0 cu ,reci4area limitelor inter5alului Dde la ...,8n+ laE 1 re,re4entarea 4ecilor0 a sutelor *i a miei ,rin sim2oluri D6orme )eometrice0 liniue0 2ile colorate0 etc.E 1 )enerarea de numere mai mici dec8t 10000 ale c+ror ci6re 7nde,linesc condiii date Dex.9 ,reci4area ci6rei unit+ilor/ 4ecilor/sutelorEC 1 a6larea unui num+r/a unor numere0 res,ect8nd anumite condiiiC

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

%lasa ,re)+titoare
1.2. %om,ararea numerelor 7n concentrul 0131 1 com,ararea )ru,urilor de o2iecte D2ile0 2ei*oare0 ,uncte etc.E ,rin 6i)urarea lor unele su2 altele0 7ncercuirea ,+rilor comune ale )ru,urilor0 ,unerea 7n cores,onden+ 1 la 1 a elementelor )ru,urilorC 1 colorarea elementelor unei mulimi du,+ criterii date Dex.9 G%olorea4+ mulimea care are cele mai multe/cele mai ,uine ...HC G%onstruie*te/ desenea4+ o mulime cu tot at8tea/ cu mai multe/ cu mai ,uine ...H etc.EC 1 identi6icarea G5ecinilorH unui num+rC 1 selectarea unor numere du,+ un criteriu dat Dex.9 G=ncercuii cu 5erde numerele mai mari dec8t 3 *i mai mici dec8t 1>HEC

%lasa I
1.2. %om,ararea numerelor 7n concentrul 01100 1 com,ararea unor )ru,uri de o2iecte ,rin ,unerea elementelor unele su2 altele0 7ncercuirea ,+rilor comune0 ,unerea 7n cores,onden+C 1 scrierea re4ultatelor o2inute ,rin com,arare0 utili48nd semnele I0 J0 KC 1 com,ararea a dou+ numere naturale mai mici dec8t 1000 atunci c8nd acestea au acela*i num+r de 4eci/de unit+i0 cu a:utorul mulimilor de o2iecte sau al num+r+torii de ,o4iionareC 1 identi6icarea numerelor ,are *i im,are dintr1un *ir Dex.9 numerotarea cl+dirilor ,e o strad+EC 1 identi6icarea G5ecinilorH unui num+r de la 0 la 100C 1 identi6icarea numerelor ,are/im,are dintr1un *ir datC 1 selectarea unor numere du,+ un criteriu dat Dex.9 G=ncercuii cu 5erde numerele mai mari dec8t 39 *i mai mici dec8t 4>HEC 1 identi6icarea num+rului mai mic/mai mare ,e 2a4a al)oritmului de com,arare a dou+ numere mai mici dec8t 100C

%lasa a II1a
1.2. %om,ararea numerelor 7n concentrul 011000 1 com,ararea unor )ru,uri de o2iecte ,rin ,unerea elementelor unele su2 altele0 7ncercuirea ,+rilor comune0 ,unerea 7n cores,onden+C 1 scrierea re4ultatelor o2inute ,rin com,arare0 utili48nd semnele I0 J0 KC 1 com,ararea a dou+ numere naturale mai mici dec8t 10000 atunci c8nd acestea au acela*i num+r de sute/de 4eci/de unit+i0 cu a:utorul num+r+torii de ,o4iionareC 1 a*e4area 7n ordine cresc+toare/descresc+toare a unor numere dateC 1 identi6icarea G5ecinilorH unui num+r de la 0 la 1000C 1 identi6icarea numerelor ,are *i im,are dintr1un *ir datC 1 selectarea unor numere du,+ un criteriu dat Dex.9 GTranscriei numerele mai mari dec8t 39> *i mai mici dec8t 40>HEC 1 identi6icarea num+rului mai mic/mai mare ,e 2a4a al)oritmului de com,arare a dou+ numere mai mici dec8t 1000C 1.3. 'rdonarea numerelor 7n concentrul 0110000 6olosind ,o4iionarea ,e axa numerelor0 estim+ri0 a,roxim+ri 1 ordonarea cresc+toare/descresc+toare a unor numere naturale de trei ci6re ,rin com,ararea acestora dou+ c8te dou+C 1 identi6icarea unor numere mai mici dec8t 1000 7n condiii ,reci4ateC 1 estimarea ordinului de m+rime a unor )ru,uri de

1.3. 'rdonarea numerelor 7n concentrul 01310 6olosind ,o4iionarea ,e axa numerelor 1 ordonarea unor numere date0 cresc+tor sau descresc+torC 1 com,letarea unor serii numericeC 1 identi6icarea numerelor li,s+ de ,e axa numerelor0 7n situaia 7n care se dau dou+ numereC

1.3. 'rdonarea numerelor 7n concentrul 0 11000 6olosind ,o4iionarea ,e axa numerelor0 estim+ri0 a,roxim+ri 1 ordonarea cresc+toare/descresc+toare a unor numere naturale ,rin com,ararea acestora dou+ c8te dou+C 1 identi6icarea unor numere0 situate 7ntr1un inter5al dat Dex.9 GScrie trei numere mai mici dec8t 2>HEC 1 estimarea ordinului de m+rime a unor )ru,uri de

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

>

%lasa ,re)+titoare
o2iecteC

%lasa I
1 rotun:irea la 4eci a unui num+r dat0 ,rin ad+u)area sau eliminarea unui num+r de unit+iC 1 scrierea unui *ir de numere ,are/im,are0 a58nd date limitele inter5aluluiC 1 citirea *i scrierea relaiei de ordine 7ntre cardinalele a dou+ mulimiC 1 ,o4iionarea ,e ax+ a unor numere dateC

%lasa a II1a
o2iecte/re,re4ent+ri sim2olice/numereC 1 a,roximarea unor 5alori numerice9 sume c;eltuite ,entru un o2iect/ser5iciu0 58rsta unor ar2ori/animaleC 1 rotun:irea la 4eci *i /sau sute a unui num+r datC 1 estimarea re4ultatului unui calcul 6+r+ e6ectuarea calcululuiC 1 scrierea unui *ir de numere ,are/im,are0 a58nd date limitele inter5aluluiC 1 identi6icarea0 scrierea *i citirea relaiei de ordine 7ntre numere dateC

1.4. 6ectuarea de adun+ri *i sc+deri 7n concentrul 01310 ,rin ad+u)area /extra)erea a 11> elemente dintr1o mulime dat+ 1 num+rare cu ,as dat D ex. din 2 7n 20 din 3 7n 3E0 cu su,ort intuiti5 D ex. ,ietre/6run4e ,e care sare o 2roscu+0 6lori din care cule)e al2ina ,olenEC 1 com,unerea *i descom,unerea unor mulimi de o2iecte a58nd dre,t cardinal un num+r de elemente mai mic dec8t 10C mai mic dec8t 31C 1 ad+u)area *i extra)erea de elemente dintr1o mulime de o2iecte0 6iecare o,eraie 6iind 7nsoit+ de num+rarea o2iectelorC 1 ad+u)area/extra)erea de elemente dintr1o mulime dat+0 ,entru a o2ine mulimi Gcu tot at8tea elementeHC 1 re4ol5area de exerciii de adunare *i sc+dere cu 11> unit+i 7n concentrul 0131 *i 5eri6icarea o,eraiilor e6ectuate ,rin num+rare de o2iecte/,rin deseneC

1.4. 6ectuarea de adun+ri *i sc+deri0 mental *i 7n scris0 7n concentrul 011000 recur)8nd 6rec5ent la num+rare 1 num+rare cu ,as dat D ex. din 2 7n 20 din 10 7n 10E0 6olosind ca su,ort intuiti5 o2iecte sau deseneC 1 com,unerea *i descom,unerea numerelor 7n concentrul 0 ? 1000 6olosind o2iecte0 desene *i numereC 1 :ocuri de rol care solicit+ com,unerea/ descom,unerea numerelor din concentrul 01100 Dex.9 #a ,ia+0 <acem ordine 7n 2i2liotec+ etc.EC 1 ad+u)area/extra)erea de elemente dintr1o mulime de o2iecte0 6iecare o,eraie 6iind 7nsoit+ de num+rarea o2iectelorC 1 ad+u)area/extra)erea de elemente dintr1o mulime dat+0 ,entru a o2ine mulimi Gcu tot at8tea elementeHC 1 e6ectuarea de adun+ri *i sc+deri *i 5eri6icarea cu o2iecte sau ,rin o,eraia in5ers+C

1.4. 6ectuarea de adun+ri *i sc+deri0 mental *i 7n scris0 7n concentrul 0110000 recur)8nd la num+rare *i/sau )ru,are ori de c8te ori este necesar 1 num+rare cu ,as dat Ddin 2 7n 20 din 20 7n 200 din 100 7n 100 etc.E cu sau 6+r+ su,ort intuiti5C 1 com,unerea *i descom,unerea numerelor 7n concentrul 0 ? 10000 6olosind o2iecte0 desene *i numereC 1 :ocuri de rol care solicit+ com,unerea/ descom,unerea numerelor din concentrul 01100 Dex.9 #a cum,+r+turi0 =n ,arcare etc.EC 1 e6ectuarea de adun+ri/sc+deri cu numere mai mici dec8t 10000 6+r+ *i cu trecere ,este ordin *i 5eri6icarea ,rin o,eraia in5ers+C 1 e5idenierea ,ro,riet+ilor adun+rii Dcomutati5itate0 asociati5itate0 element neutruE0 6+r+ ,reci4area terminolo)ieiC

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

%lasa ,re)+titoare
1 6olosirea unui calculator ,entru o,eraii sim,le de adunare *i 5eri6icarea re4ultatelor cu a:utorul o2iectelorC

%lasa I
1 e5idenierea ,ro,riet+ilor adun+rii Dcomutati5itate0 asociati5itate0 element neutruE0 6+r+ ,reci4area terminolo)ieiC 1 )+sirea Hre)uliiH ,entru o cores,onden+ de urm+torul ti,9 3LMC 4L8C >L9 1 re4ol5area de adun+ri *i sc+deri0 mental *i 7n scris0 cu *i 6+r+ trecere ,este ordin0 res,ect8nd al)oritmul *i a*e4area corect+ a unit+ilor *i 4ecilorC

%lasa a II1a
1 identi6icarea elementelor unei a doua mulimi0 6iind date elementele ,rimei mulimi *i re)ula de cores,onden+C 1 identi6icarea Hre)uliiH ,entru o cores,onden+ de urm+torul ti,9 A2LA8C A3LA9C A4LM0 1 re4ol5area de adun+ri *i sc+deri0 mental *i 7n scris0 cu *i 6+r+ trecere ,este ordin0 res,ect8nd al)oritmul *i a*e4area corect+ a unit+ilor0 4ecilor *i sutelorC 1.>. 6ectuarea de 7nmuliri *i 7m,+riri 7n concentrul 011000 ,rin adun+ri/sc+deri re,etate 1 adunarea cardinalelor unor mulimi care au acela*i num+r de elementeC 1 :ocuri de extra)ere re,etat+ a unui anumit num+r de elemente dintr1o mulime dat+C 1 e5idenierea mai multor modalit+i de )ru,are a elementelor unei mulimi ,entru determinarea cardinalului acesteiaC 1 a6larea unei sume de termeni e)ali ,rin re4ol5area unor ,ro2leme ,racticeC 1 e6ectuarea de 7nmuliri 7n concentrul 01100 0 ,rin adun+ri re,etate sau utili48nd ,ro,riet+i ale 7nmuliriiC 1 e5idenierea unor ,ro,riet+i ale 7nmulirii Dcomutati5itate0 asociati5itate0 element neutruE0 6+r+ ,reci4area terminolo)ieiC 1 re4ol5area unor situaii ,ractice de a6lare a unei sume/ di6erene de termeni e)aliC 1 e6ectuarea de 7m,+riri cu rest 00 7n concentrul 01 100 ,rin sc+deri re,etate sau recur)8nd la 7nmulireC 1 re4ol5area de exerciii cu ordinea e6ectu+rii

1.>. 6ectuarea de adun+ri re,etate/ sc+deri re,etate ,rin num+rare *i re,re4ent+ri o2iectuale 7n concentrul 0131 1 :ocuri de extra)ere re,etat+ a unui anumit num+r de elemente dintr1o mulime dat+ Dex.9 G%8i co,ii ,ot ,rimi de la tine c8te 2 2aloane dac+ tu ai 10 2aloaneNH G"n 2+ieel d+ c8te 10 :etoane celor 3 cole)i ai s+i. %8te a dat 7n totalNHEC 1 num+rare cu ,as indicat ,rin desen sau o2iecte0 cresc+tor *i descresc+torC

1.>. 6ectuarea de adun+ri re,etate/ sc+deri re,etate ,rin num+rare *i re,re4ent+ri o2iectuale 7n concentrul 01100 1 adunarea cardinalelor unor mulimi care au acela*i num+r de elementeC 1 e5idenierea mai multor modalit+i de )ru,are a elementelor unei mulimi ,entru determinarea cardinalului acesteiaC 1 :ocuri de extra)ere re,etat+ a unui anumit num+r de elemente dintr1o mulime dat+ Dex.9 G$e c8te ori ,ot extra)e c8te 3 2ile dintr1un )ru, de 9 2ileHC G"n 2+ieel 7m,arte 7n mod e)al 10 2om2oane celor > cole)i ai s+i. %8te 2om2oane ,rime*te 6iecare cole)NHEC 1 re4ol5area unor situaii ,ractice de a6lare a unei sume/di6erene de termeni e)ali Dex.9 G4 6rai ,rimesc c8te 2 mere. %8te mere au ,rimit 6raiiNHEC

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

%lasa ,re)+titoare

%lasa I
o,eraiilorC

%lasa a II1a
1 :ocuri de ti, #'T' cu numereC 1 re4ol5area de ,ro2leme 7n care sunt necesare o,eraii de acela*i ordin/ de ordine di6eriteC

1.A. "tili4area unor denumiri *i sim2oluri matematice Dsum+0 total0 di6eren+0 K0 O. 1E 7n re4ol5area *i/sau com,unerea de ,ro2leme 1 1 1 a6larea sumei/di6erenei a dou+ numere mai mici dec8t 31C a6larea unui termen necunoscut0 6olosind metoda 2alaneiC :ocuri de rol care necesit+ )ru,area/re)ru,area de o2iecte *i relaia 7ntre)1,arte Dex.9 G#a ora de s,ortH0 G#a 2i2liotec+H etc.EC crearea unor ,ro2leme sim,le du,+ ima)ini dateC 6ormularea *i re4ol5area unor ,ro2leme ,ornind de la o tematic+ dat+0 ,rin sc;im2area numerelor/ aciunilor/ 7ntre2+rii dintr1o ,ro2lem+ re4ol5at+C sc;im2area com,onentelor unei ,ro2leme Ddate numerice0 tematic+0 aciuniE0 6+r+ ca ti,ul de ,ro2lem+ s+ se sc;im2eC trans6ormarea unei ,ro2leme de adunare 7n ,ro2lem+ de sc+dere *i in5ersC

1.A. "tili4area unor denumiri *i sim2oluri matematice Dtermen0 sum+0 total0 di6eren+0 I0 J0 K0 O. 1E 7n re4ol5area *i/sau com,unerea de ,ro2leme 1 1 1 a6larea sumei/di6erenei a dou+ numere mai mici dec8t 100C a6larea unui termen necunoscut0 6olosind metoda 2alaneiC identi6icarea num+rului mai mic/mai mare ,e 2a4a com,ar+rii a dou+ numere mai mici dec8t 100 *i scrierea relaieiC com,ararea a dou+ sume0 dou+ di6erene sau a unei sume cu o di6eren+ sau cu un num+r Dde exem,lu0 G24 O 13 x 4> ? 40 sau 99 x 341 30H etc.E trans6ormarea unei ,ro2leme re4ol5ate ,rin sc;im2area numerelor/ 7ntre2+rii0 ,rin 7nlocuirea cu5intelor care su)erea4+ o,eraiaC crearea unor ,ro2leme sim,le du,+ ima)ini/ desene/ sc;eme dateC 6ormularea *i re4ol5area unor ,ro2leme ,ornind de la o tematic+ dat+/de la numere date0 de la ima)iniC modi6icarea unei ,ro2leme 6+r+ ca ti,ul de ,ro2lem+ s+ se sc;im2eC trans6ormarea ,ro2lemelor de adunare 7n ,ro2leme de sc+dere *i in5ersC

1.A. "tili4area unor denumiri *i sim2oluri matematice Dsum+0 total0 termenii unei sume0 di6eren+0 rest0 desc+4ut0 sc+4+tor0 ,rodus0 6actorii unui ,rodus0 c8t0 de7m,+rit0 7m,+ritor0 I0 J0 K0 O0 10 P0 9E 7n re4ol5area *i/sau com,unerea de ,ro2leme 1 re4ol5area de exerciii de ti,ul9 GA6l+ suma/ di6erena/ ,rodusul/ c8tul/ :um+tatea/ s6ertul/ du2lul etc.HC 1 utili4area 6raciilor :um+tate0 res,ecti5 s6ert0 utili48nd su,ort concret sau desene D,i44a0 tort0 m+r0 ,8ine0 cutie de 2om2oane0 caiet etc.EC 1 a6larea unui termen necunoscut0 6olosind metoda 2alanei0 ,ro2a adun+rii/sc+derii sau ,rin 7ncerc+riiC 1 identi6icarea num+rului mai mic/mai mare ,e 2a4a com,ar+rii a dou+ numere mai mici dec8t 100 *i scrierea relaieiC 1 reali4area unor modalit+i di6erite de )ru,are a termenilor/6actorilor0 6olosind semne )ra6ice cu semni6icaia ,arante4eiC 1 com,ararea re4ultatelor o2inute la exerciii cu o,eraii de acela*i ordin sau de ordine di6eriteC 1 trans6ormarea unei ,ro2leme re4ol5ate ,rin sc;im2area numerelor sau a 7ntre2+rii0 ,rin 7nlocuirea cu5intelor care su)erea4+ o,eraia0 ,rin ad+u)area unei 7ntre2+ri etc.C

1 1

1 1

trans6ormarea unei ,ro2leme ,rin extinderea/ reducerea num+rului de o,eraiiC 1 1

1 crearea unor ,ro2leme du,+ ima)ini/ desene/

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

%lasa ,re)+titoare
1

%lasa I
trans6ormarea unei ,ro2leme ,rin extinderea/ reducerea num+rului de o,eraiiC

%lasa a II1a
sc;eme/ exerciii/ 6ormuleC 1 6ormularea *i re4ol5area unor ,ro2leme ,ornind de la o tematic+ dat+/de la numere date/de la 5er2e/ex,resii care su)erea4+ o,eraiiC 1 modi6icarea unei ,ro2leme 6+r+ ca ti,ul de ,ro2lem+ s+ se sc;im2eC 1 trans6ormarea ,ro2lemelor de adunare 7n ,ro2leme de sc+dere *i in5ers0 a ,ro2lemelor de 7nmulire 7n ,ro2leme de 7m,+rire *i in5ersC

2. 5idenierea caracteristicilor )eometrice ale unor o2iecte locali4ate 7n s,aiul 7ncon:ur+tor %lasa ,re)+titoare
2.1. 'rientarea *i mi*carea 7n s,aiu 7n ra,ort cu re,ere/direcii ,reci4ate0 6olosind sinta)me de ti,ul9 7n0 ,e0 deasu,ra0 dedesu2t0 l8n)+0 7n 6aa0 7n s,atele0 sus0 :os0 st8n)a0 drea,ta0 ori4ontal0 5ertical0 o2lic 1 :ocuri de ,o4iionare a o2iectelor 7n s,aiu0 7n ra,ort cu alte o2iecte ,reci4ateC 1 identi6icarea ,o4iiei ,e care o ocu,+ di5erse o2iecte 7n s,aiu 7n ra,ort cu alte o2iecte ,reci4ateC 1 :ocuri de identi6icare a o2iectelor din realitatea imediat+ sau din ima)ini0 7n 6uncie de ,o4iia ,e care o au 6a+ de un re,erC 1 ,re4entarea ,ro,riei ,ersoane 7n 6uncie de ,o4iia din clas+ *i ,rin ra,ortarea la ceilali cole)iC 1 utili4area unui ,ro)ram sim,lu de calculator ,entru 5i4uali4area unor de,las+ri 7n ,lanC 1 scrierea de elemente )ra6ice9 liniue 5erticale0
%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

%lasa I
2.1. 'rientarea *i mi*carea 7n s,aiu 7n ra,ort cu re,ere/direcii date 6olosind sinta)me de ti,ul9 7n0 ,e0 deasu,ra0 dedesu2t0 l8n)+0 7n 6a+0 7n s,ate0 st8n)a0 drea,ta0 ori4ontal0 5ertical0 o2lic 0 interior0 exterior0 1 identi6icarea ,o4iiei ,e care o ocu,+ di5erse o2iecte 7n desene/realitatea imediat+0 7n ra,ort cu alte o2iecte ,reci4ateC 1 :ocuri de ,o4iionare a o2iectelor 7n s,aiu0 7n ra,ort cu alte o2iecte ,reci4ate Dex.9 a*a4+ creionul )al2en 7n st8n)a creionului ro*uEC 1 identi6icarea unor o2iecte/,ersoane 7n 6uncie de ,o4iia lor s,aial+ D%ine se a6l+ 7n 6aa taNE 1 reali4area unor desene sim,le0 ,e 2a4a unor condiii date Dex.9 desenai un triun);iC la st8n)a acestuia desenai o stelu+C su2 el desenai o linie ori4ontal+EC 1 identi6icarea ,o4iiei 5ertical+0 ori4ontal+ sau o2lic+ a unor o2iecte din realitatea imediat+ sau 7n

%lasa a II1a
2.1. #ocali4area unor o2iecte ,rin sta2ilirea unor coordonate 7n ra,ort cu un sistem de re6erin+ dat0 6olosind sinta)mele 7n5+ate 1 identi6icarea ,o4iiei ,e care o ocu,+ di5erse o2iecte 7n desene/realitatea imediat+0 7n ra,ort cu alte o2iecte ,reci4ateC 1 ,o4iionarea o2iectelor 7n s,aiu0 7n ra,ort cu alte o2iecte ,reci4ateC 1 descrierea structurii unui ansam2lu de o2iecte/ ,ersoane 7n ra,ort cu ,o4iia lor s,aial+C 1 reali4area unor desene0 res,ect8nd condiii dateC 1 recunoa*terea ,o4iiei 5ertical+0 ori4ontal+ sau o2lic+ a unor o2iecte din realitatea imediat+ sau 7n cadrul unor deseneC 1 com,ararea ,o4iiei a dou+ o2iecte din mediul a,ro,iatC

1 sesi4area intuiti5+ a simetriei la 6i)urile )eometrice

%lasa ,re)+titoare
ori4ontale0 o2lice0 se,arat *i 7n com2inaiiC 1 re,re4entarea ,rin desene a unor modele decorati5e sim,le0 6olosind linii ori4ontale0 5erticale0 o2liceC

%lasa I
cadrul unor desene Dex.9 7ncercuie*te o2iectele desenate 7n ,o4iie ori4ontal+C colorea4+ o2iectele desenate 7n ,o4iie o2lic+CE 1 scrierea ,e reeaua de ,+tr+ele a caietului de matematic+ a liniuelor ori4ontale0 5erticale0 o2liceC 1 com,unerea/asocierea elementelor )ra6ice ,entru o2inerea unor 6orme stili4ate ale unor elemente din 5iaa real+C 1 o2ser5area simetriei la 6i)urile )eometrice ,lane0 la o2iecte *i 6iine din mediul a,ro,iatC 1 :ocuri care necesit+ orientarea 7n ta2ele *i 6olosirea cu5intelor Gr8ndH *i Gcoloan+HC 1 identi6icarea interiorului *i exteriorului unei 6i)uriC 1 construirea unor o2iecte u4uale0 6olosind cor,uri )eometrice0 6+r+ utili4area terminolo)ieiC 1 :ocuri de construcii cu o2iecte cu 6orm+ )eometric+0 din di6erite materialeC

%lasa a II1a
,lane0 la o2iecte *i 6iine din mediul a,ro,iatC 1 reali4area unor desene sim,le0 res,ect8nd o ax+ de simetrie dat+C 1 reali4area *i com,letarea unor ta2ele res,ect8nd instruciuni 7n care se 6olosesc cu5intele Gr8ndH *i Gcoloan+H 1 sta2ilirea coordonatelor unui o2iect intr1un ,lan 7n ra,ort cu un sistem de re6erin+ dat Dex.9 este situat ,e ,eretele cu u*a0 7n st8n)a dula,uluiE 1 identi6icarea interiorului *i exteriorului unei 6i)uriC 1 identi6icarea a,artenenei unui ,unct interiorului unei 6i)uri )eometriceC 1 :ocuri de construcii cu o2iecte cu 6orm+ )eometric+0 din di6erite materialeC

1 colorarea unor elemente 7n 6uncie de ,o4iia ,e


care o ocu,+ 6a+ de un anumit re,er 7ntr1un desenC

2.2. Identi6icarea unor 6orme )eometrice ,lane D,+trat0 triun);i0 dre,tun);i0 cercE *i a unor cor,uri )eometrice Dcu20 cu2oid0 s6er+E 7n o2iecte mani,ulate de co,ii *i 7n mediul 7ncon:ur+tor 1 descrierea unor 6i)uri *i cor,uri )eometrice din mediul a,ro,iatC 1 recunoa*terea unor 6i)uri *i cor,uri )eometrice9 ,+trat0 dre,tun);i0 cerc0 triun);i0 cu20 s6er+0 7n mediul 7ncon:ur+tor *i 7n materiale ti,+riteC 1 re,roducerea0 ,rin desen0 a 6ormelor )eometrice ,lane D,+trat0 triun);i0 dre,tun);i0 cercE cu a:utorul unor *a2loane sau cu m8na li2er+ ,e

2.2. !ecunoa*terea unor 6i)uri *i cor,uri )eometrice 7n mediul a,ro,iat *i 7n re,re4ent+ri ,lane accesi2ile Dinclu48nd desene0 re,roduceri de art+0 re,re4ent+ri sc;ematiceE 1 conturarea ,e 6oaie 5elin+ a unor 6orme )eometrice ,lane D,+trat0 triun);i0 dre,tun);i0 cercE0 cu a:utorul unor *a2loanelorC 1 desenarea 6ormelor )eometrice D,+trat0 triun);i0 dre,tun);i0 cercE0 ,e reeaua de ,+trate din caietul de matematic+C 1 decorarea unor o2iecte cu moti5e )eometrice ,rin desen sau cola:C

2.2. 5idenierea unor caracteristici sim,le s,eci6ice 6ormelor )eometrice ,lane *i cor,urilor )eometrice identi6icate 7n di6erite contexte 1 identi6icarea *i denumirea 6ormelor ,lane9 ,+trat0 triun);i0 dre,tun);i0 cerc 1 recunoa*terea *i descrierea 6ormei o2iectelor/ 6eelor unor cor,uri din mediul a,ro,iat 1 recunoa*terea unor cor,uri )eometrice 7n mediul a,ro,iat Dcu20 cu2oid0 s6er+0 cilindru0 conEC 1 conturarea 6ormelor )eometrice ,lane D,+trat0 triun);i0 dre,tun);i0 cercE0 cu a:utorul instrumentelor de )eometrie/*a2loanelorC

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

10

%lasa ,re)+titoare
6oaie cu ,+tr+eleC 1 6olosirea 6ormelor )eometrice D,+trat0 dre,tun);i0 cerc0 triun);i0E 7n reali4area unor desene Dcas+0 ro2ot0 5a,or etc.E ,e 6oaie 5elin+ sau cu ,+tr+eleC 1 recunoa*terea Soarelui0 a #unii *i a (+m8ntului 6olosind ima)ini sau modeleC 1 construirea unor o2iecte u4uale 6olosind su,ortul des6+*urat al unui cu2 Dex.9 su,ort de creioane0 cutia ,entru cadouriEC 1 :ocuri de construcii 6olosind ,iese din lemn sau ,lasticC

%lasa I
1 reali4area unor cola:e cu a:utorul 6ormelor )eometrice 7n5+ate Dcase0 castele0 ,omi0 )+rdulee0 ro2oi etc.EC 1 com,unerea unui s,aiu ,lastic 6olosind ca 6orme doar ,+trate sau doar cercuri etc. Dex.9 un co,ac stili4at0 doar din cercuri ? mari0 mici0 mediiEC 1 decu,area ,e contur a 6ormelor )eometrice ,lane de di6erite dimensiuni0 reali4ate ,e di5erse su,orturi D;8rtie )lasat+0 cartonEC 1 descrierea cor,urilor )eometrice9 cu20 cu2oid0 s6er+0 cilindru1 6ee D6orm+0 num+rEC

%lasa a II1a
1 identi6icarea num+rului de 6orme )eometrice ,lane dintr1un desen dat/ dintr1o 6i)ur+ )eometric+ G6ra)mentat+HC 1 )ru,area unor 6orme/cor,uri )eometrice du,+ criterii dateC 1 decu,area ,e contur a des6+*ur+rii unui cor, )eometric dat9 cu20 cu2oid0 cilindru0 conC 1 identi6icarea axei/axelor de simetrie ale 6i)urilor )eometriceC 1 marcarea :um+t+ii/ s6ertului de su,ra6a+ a unei 6i)uri )eometrice cu 6racia cores,un4+toare9 Q0 res,ecti5 R C 1 identi6icarea 6raciilor ec;i5alente9 1/2K2/4C 1 reali4area unor desene/ cola:e cu a:utorul 6ormelor )eometrice 7n5+ateC

3. Identi6icarea unor 6enomene/relaii/ re)ularit+i/structuri din mediul a,ro,iat %lasa ,re)+titoare


3.1. $escrierea unor 6enomene/,rocese/ structuri re,etiti5e sim,le din mediul a,ro,iat0 7n sco,ul identi6ic+rii unor re)ularit+i 1 continuarea unor modele re,etiti5e re,re4entate ,rin o2iecte0 desene sau numereC 1 desco,erirea GintrusuluiH 7n cadrul unui model re,etiti5C 1 )+sirea elementelor unei mulimi0 6iind date elementele celeilalte mulimi *i re)ula de cores,onden+ dintre acesteaC 1 exerciii 5ariate de asocieri *i cores,ondene Dex.9 ,+,u*+1roc;ie0 ,anto61,icior0 ma*in+1*o6er0 ,loaie1um2rel+0 ,+trat1linie etc.EC

%lasa I
3.1. !e4ol5area de ,ro2leme ,rin o2ser5area unor re)ularit+i din mediul a,ro,iat 1 com,letarea de *iruri de numere/o2iecte ordonate mai mici dec8t 1000 res,ect8nd re)uli ,reci4ateC 1 reali4area/transcrierea unor modele re,etiti5e 1 7n*irarea m+r)elelor0 :uc+riilor etc. res,ect8nd o anumit+ re)ul+C 1 identi6icarea unei 4ile/luni care li,se*te dintr1o seriedat+Dex.9ianuarie0....0martieC :oi0...s8m2+t+EC 1 desco,erirea al)oritmului de re4ol5are a unor exerciiiC 1 5er2ali4area modului de re4ol5are a unor

%lasa a II1a
3.1. !e4ol5area de ,ro2leme 7n cadrul unor in5esti)aii0 ,rin o2ser5area *i )enerali4area unor modele sau re)ularit+i din mediul a,ro,iat 1 com,letarea de *iruri de numere mai mici dec8t 1000 sau de o2iecte ordonate0 res,ect8nd re)uli ,reci4ateC 1 reali4area unor modele re,etiti5e D,rin desen sau cu o2iecteE0 res,ect8nd o anumit+ re)ul+C 1 com,letarea unor s,aii lacunare dintr1un *ir de o2iecte/sim2oluri/numereC 1 identi6icarea al)oritmului de re4ol5are a unor exerciiiC 1 5er2ali4area modului de re4ol5are a unor exerciii

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

11

%lasa ,re)+titoare
1 identi6icarea re)ulii de cores,onden+ 7n ca4ul unor ma*in+rii 6uncionale Dcare ,resu,un intrare ? ie*ireEC 1 :ocuri de ti,ul9 G%e anotim, esteNH ,entru recunoa*terea 6enomenelor naturii 7n situaii reale sau 7n ima)ini D,loaie0 ninsoare0 58nt etc.EC 1 di6erenierea anotim,urilor0 dou+ c8te dou+0 7n 6uncie de caracteristicile s,eci6ice o2ser5ate 1 com,letarea unui calendar ,e o s+,t+m8n+/ lun+ cu starea 5remii0 ,rin li,irea/desenarea unor sim2oluri 1 nori0 soare0 58nt etc.C 1 o2ser5area unor modi6ic+ri a,+rute 7n 5iaa omului0 animalelor0 ,lantelor0 7n 6uncie de anotim,C 1 o2ser5area ,+rilor com,onente ale 5ieuitoarelor D,lante0 animaleE ,entru identi6icarea structurii lor comuneC 1 num+rarea 6lorilor/6run4elor unei ,lante care a,ar 7n inter5al de o s+,t+m8n+0 7n sco,ul e5idenierii cre*terii acesteiaC 1 marcarea 7n+limii ,ersonale0 din 2 7n 2 luni0 cu a:utorul 68*iilor de ;8rtie colorat+0 6ixate ,e tocul u*ii/dula,/,ereteC 1 urm+rirea cre*terii unei ,lantule in8nd su2 o2ser5aie unul dintre 6actorii care 7ntrein 5iaaC 1 identi6icarea simurilor *i utili4area acestora 7n ex,lorarea mediului 7ncon:ur+torC 1 o2ser5area direct+ 7n mediul natural a unor ,lante0 insecte etc.C 1 identi6icarea *i denumirea corect+ a ,+rilor com,onente ale cor,ului omenesc0 ,entru e5idenierea rolului acestoraC ,ro2lemeC

%lasa I
*i ,ro2lemeC 1 in5entarea unor re)uli de o,erare *i a,licarea lor 7n :ocuriC 1 identi6icarea re)ulii de construire a unui *ir de numereC 1 reali4area unor cola:e/desene care re,re4int+ cor,ul omenesc cu ,rinci,alele or)aneC 1 recunoa*terea or)anelor *i locali4area acestora 6olosind ima)ini din atlase sau mula:eC 1 identi6icarea ,e ,ro,riul cor, a 4onelor unde sunt am,lasate anumite or)aneC 1 sta2ilirea0 ,rin o2ser5are0 a ,rinci,alelor structuri ale animalelor *i ,lantelorC 1 re,re4entarea 7n desen a com,onentelor ,rinci,ale ale ,lanteiC 1 relaionarea ,rinci,alelor structuri ale or)anismului uman *i animal cu rolurile acestoraC 1 relaionarea ,rinci,alelor structuri ale ,lantelor cu rolurile acestoraC 1 reali4area unor ex,eriene care s+ ,un+ 7n e5iden+ trans6orm+rile de stare ale a,ei Dsolidi6icare0 to,irea );eii0 e5a,orare0 6ier2ere0 condensareEC 1 utili4area unei lu,e ,entru e5idenierea c+ldurii ,rimite de la SoareC 1 desenarea ,o4iiei Soarelui dimineaa *i la ,r8n40 la aceea*i or+ *i 7n ra,ort cu acela*i re,er0 tim, de o s+,t+m8n+ *i e5idenierea re)ularit+ilorC 1 reali4area unor ex,eriene 7n sco,ul ,unerii 7n e5iden+ a 6orei )ra5itaionale9 c+derea li2er+ a di6eritelor o2iecteC 1 reali4area unor ex,eriene care s+ ,un+ 7n

%lasa a II1a
1 in5entarea unor re)uli de o,erare *i a,licarea lor 7n :ocuriC 1 recunoa*terea 7n desene/ ima)ini/ mac;ete/ 6ilme documentare/ ,re4ent+ri a unor 6orme de relie6 Dmuni0 c8m,iiE sau medii de 5ia+C 1 reali4area unor al2ume/cola:e/,u44le1uri cu 6ormele de relie6 sau cu mediile de 5ia+0 indi5idual sau la ni5elul claseiC 1 com,unerea unui s,aiu ,lastic0 utili48nd 6orme )eometrice0 ast6el 7nc8t s+ e5idenie4e caracteristici o2ser5a2ile ale 6ormelor de relie6 *i utili4area unui set de Gculori con5enionaleH ,entru acesteaC 1 reali4area unor colecii de ,lante din di6erite medii de 5ia+0 la ni5elul claseiC 1 reali4area unor in5esti)aii re6eritoare la aer9 um6larea unui 2alonC scu6undarea unui ,a;ar 7nclinat 7ntr1un 5as cu a,+C reali4area unei mori*ti0 arderea unei lum8n+ri su2 un 5as de sticl+ etc. ,lec8nd de la 7ntre2area H%um ,utem 5edea aerulNHC 1 reali4area unor ex,eriene sim,le care e5idenia4+ mi*carea aerului Dex.9 modi6icarea direciei 6l+c+rii unei lum8n+ri la ,o4iionarea acesteia la di6erite 7n+limi 7n cadrul unei u*iEC 1 reali4area de ex,erimente care s+ e5idenie4e intensitatea/t+ria sunetuluiC 1 in5esti)area unui mediu de 5ia+ natural sau arti6icial D2alta/ac5ariul0 ,+durea/,arcul etc.E ,entru a identi6ica ,lantele *i animalele care 7l ,o,ulea4+0 condiiile de 5ia+ *i ada,t+rile la mediuC 1 in5esti)area a,ariiei 4ilei *i no,ii ,rin modelare ? un

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

12

%lasa ,re)+titoare
1 com,ararea ,ro,riilor 6oto)ra6ii cu cele ale cole)ului de 2anc+0 7n sco,ul identi6ic+rii caracteristicilor comune oamenilorC 1 com,ararea 6oto)ra6iilor ,ersonale cu acelea ale ,+rinilor0 7n sco,ul identi6ic+rii asem+n+rilor Dtransmiterea mo*tenirii )enetice de la )eneraie la )eneraieEC 1 enumerarea unor a,arate electrocasnice0 electronice care 6uncionea4+ cu a:utorul electricit+iiC 1 identi6icarea acti5it+ilor 4ilnice 7n care inter5ine electricitateaC 1 identi6icarea unor surse de electricitate D2aterii0 acumulatoriE care asi)ur+ 6uncionarea unor o2iecteC 1 utili4area :uc+riilor mu4icale ,entru ,roducerea sunetelor Didenti6icarea relaiei 5i2raie ? sunetEC 1 ex,lorarea unor so6turi educaionale adec5ate 58rsteiC 3.2. Mani6estarea )ri:ii ,entru com,ortarea corect+ 7n relaie cu mediul 6amiliar 1 reali4area unor desene a58nd ca tematic+ locuina0 camera ,ro,rieC 1 ,artici,area la aciuni care im,lic+ un mediu curat *i ,rietenos 7n cadrul claseiC 1 identi6icarea e6ectelor ,o4iti5e *i ne)ati5e ale aciunilor ,ro,rii asu,ra mediului a,ro,iatC 1 reali4area unor desene/a6i*e/cola:e care s+ ,re4inte norme de com,ortare ci5ili4at+C

%lasa I
e5iden+ ,ro,a)area sunetului ,rin di5erse medii care1i alterea4+ t+ria9 un radio care se 5a aco,eri cu di6erite materiale 1 ;8rtie0 es+tur+0 material i4olator0 5at+ etc.C 1 ,roducerea de sunete s,eci6ice ,loii ? ,ic+turi de a,+ care cad0 tunetul0 mersul ,rin a,+ etc.C 1 identi6icarea surselor con5enionale de ener)ie *i a unor surse alternati5e de ener)ieC 1 e5idenierea 6ormelor de ener)ie ,rin ex,erimente sim,leC 1 e5idenierea 6orei 58ntului *i a a,ei0 ca surse de ener)ie0 ,rin utili4area unor modele Dex.9 mori*c+0 roat+ ,us+ 7n mi*care de o a,+ cur)+toare/ a,a de la ro2inetEC

%lasa a II1a
)lo2 se rote*te 7n sens in5ers acelor de ceasornic *i este luminat cu o lantern+C 1 reali4area unor ex,eriene care e5idenia4+ mi*carea #unii 7n :urul (+m8ntului/unui satelit 7n :urul unei ,laneteC 1 recunoa*terea ,lanetelor Sistemului Solar ,e ,lan*e/modele sim,le/ 7n 6ilme documentareC 1 discutarea unor articole care ,re4int+ Sistemul SolarC 1 in5esti)area ne5oilor unor or)anisme 5ii 6olosind sec5ene de 6ilm 7n sco,ul )enerali4+rii caracteristicilor 5ieuitoarelorC 1 in5esti)area cau4elor ,osi2ile ,entru anumite 2oli Dex. )ri,aEC 1 in5esti)area 6orelor exercitate de ma)nei asu,ra altor ma)nei sau materiale ma)netice cu e5idenierea ,olilor N *i S *i a atraciei/res,in)erii dintre ,olii o,u*i/identiciC 1 in5esti)area materialelor conductoare *i i4olatoare 7n cadrul unui circuit electric sim,luC

3.2. Mani6estarea )ri:ii ,entru com,ortarea corect+ 7n relaie cu mediul natural 1 acti5it+i ,ractice de 7ntreinere a s,aiului 5erde din curtea *colii sau a colului 5erde din clas+C 1 utili4area unor unelte *i materiale de cur+are a mediului D)re2l+0 m+nu*i de ,rotecie etc.EC 1 re6olosirea unor materiale 7n cadrul unor acti5it+i Dex.9 ,a;arul de la iaurt ,entru decorare *i utili4area ca );i5eci ,entru ,lante0 6olosirea unor ima)ini din ,liantele ,u2licitare ,entru crearea unor *iruri0 ,entru ilustrarea anotim,urilor etc.EC 1 identi6icarea im,ortanei ener)iei 7n 5iaa omului0

3.2. Mani6estarea )ri:ii ,entru com,ortarea corect+ 7n relaie cu mediul natural *i social 1 e6ectuarea de drumeii 7n sco,ul de a o2ser5a medii de 5ia+ naturaleC 1 identi6icarea consecinelor unor aciuni ale omului asu,ra mediilor de 5ia+ ex,lorateC 1 ex,rimarea unor o,inii Dacord/de4acordE cu ,ri5ire la anumite atitudini *i com,ortamente o2ser5ate 7n mediile de 5ia+ ex,lorateC 1 reali4area unor ,ostere re6eritoare la re)ulile ce tre2uie res,ectate 7n ,+dure/la locul de ,icnic/ ,e strad+ etc.C 1 reali4area de ,roiecte tematice indi5iduale *i 7n

1 reali4area unor ,ostere re6eritoare la re)ulile de

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

13

%lasa ,re)+titoare
i)ien+ colecti5+C

%lasa I
a modalit+ilor de economisire a ener)ieC 1 ex,rimarea unor o,inii Dacord / de4acordE cu ,ri5ire la anumite atitudini *i com,ortamente o2ser5ate 7n mediul 7ncon:ur+torC )ru,C

%lasa a II1a
1 ,lantarea unor ar2ori/ar2u*tiC

1 iniierea *i ,artici,area la ,ro)rame/,roiecte ecoC

1 identi6icarea ,ro,riilor )re*eli de com,ortament


6a+ de mediul 7ncon:ur+torC

4. @enerarea unor ex,licaii sim,le ,rin 6olosirea unor elemente de lo)ic+ %lasa ,re)+titoare
4.1. <ormularea unor o2ser5aii asu,ra mediului a,ro,iat 6olosind lim2a:ul comun0 re,re4ent+ri ,rin desene *i o,eratorii lo)ici G*iH0 GnuH 1 :ocuri de mi*care 7n care se 6olosesc o,eratorii lo)ici G*iH0 GnuH Dex.9 G%o,iii care au oc;i 5er4i *i ,+r 2lond s+ ridice m8na.HEC 1 executarea unor instruciuni care 6olosesc o,eratorii lo)ici Dex.9 G%o,iii care nu au *osete 5er4i s+ 6ac+ 2 ,a*i 7n 6a+.HEC 1 transmiterea unor instruciuni sim,le0 de ti,ul celor de mai sus0 7n cadrul unor :ocuri 7n ,erec;i/de )ru,C 1 exerciii care im,lic+ atenie concentrat+ ,e detalii9 o2ser5+ elemente de detaliu dintr1un desen0 com,onente ale unei sc;eme sim,le0 com,onente de mici dimensiuni ale unei ,lante etc.C 1 :ocuri lo)ico1matematice re6eritoare la intersecia a dou+ mulimiC

%lasa I
4.1. <ormularea re4ultatelor unor o2ser5aii0 6olosind c8i5a termeni *tiini6ici0 re,re4ent+ri ,rin desene *i o,eratorii lo)ici G*iH0 GsauH0 GnuH 1 :ocuri lo)ico1matematice re6eritoare la reuniunea a dou+ mulimi dis:uncteC 1 ,unerea 7n scen+ a unor ,ro2leme/situaii ,ro2lematice care 6olosesc o,eratorii lo)ici S*iH0 SsauH0 SnuHC 1 ,re4entarea0 7ntr1un :urnal0 a ,ro,riilor o2ser5aii re6eritoare la trans6orm+rile a,ei Dsolidi6icare0 to,irea );eii0 e5a,orare0 6ier2ere0 condensareEC 1 reali4area unui :urnal desenat re6eritor la 5iaa unei ,lante/animalC 1 ,re4entarea unor 6oto)ra6ii/desene ale unor ,lante 7n di6erite eta,e de de45oltare ale acestoraC 1 ,re4entarea 7nre)istr+rilor din calendarul naturii0 reali4at ,e o ,erioad+ determinat+ de tim,C0 1 6ormularea unei conclu4ii 7n urma unor o2ser5aii re,etate9 H.i creionul0 *i cartea0 *i c+elul de ,lu* cad ,e (+m8nt/sunt atrase de (+m8ntH sau H (lanta are ne5oie de a,+ ca s+ tr+iasc+H sau HSunetul 7nc+ se aude Dde*i trece ,rin di6erite

%lasa a II1a
4.1. $escrierea unui ,lan de lucru 6olosind c8i5a termeni *tiini6ici0 re,re4ent+ri ,rin desene *i o,eratorii lo)ici G *iH0 GsauH0 GnuH 1 :ocuri lo)ico1matematiceC 1 ,unerea 7n scen+ a unor ,ro2leme/situaii ,ro2lematice care 6olosesc o,eratorii lo)ici S*iH0 SsauH0 SnuHC 1 reali4area unui ,lan de lucru ,entru ex,lorarea unui mediu de 5ia+ C 1 ,re4entarea unor 6oto)ra6ii/desene ale unor ,lante/animale din mediile de 5ia+ ex,lorateC 1 ,re4entarea ,lanului de 7nre)istrare a sc;im2+rilor meteo *i de ,re4entare a calendarului naturii0 reali4at ,e o ,erioad+ determinat+ de tim, Dex.9 ,re4entarea unui H2uletin meteo retros,ecti5H ,e o ,erioad+ scurt+EC 1 descrierea eta,elor ,arcurse 7n reali4area unei in5esti)aii/ ex,erimentC 1 comunicarea ,rin desen sau 5er2al a unor e6ecte ,e care le au 6enomene ale naturii asu,ra mediului 7ncon:ur+torC

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

14

%lasa ,re)+titoare
materialeEH etc.C

%lasa I
1 re,re4entarea re4ultatelor ,rin deseneC

%lasa a II1a
1 reali4area unui ,lan ,entru mic*orarea *anselor de 7m2oln+5ire cu 2oli ,ro5ocate de )ermeniC 1 reali4area ,lanului indi5idual de meninere a st+rii de s+n+tate ,rin indicarea unei diete0 a ,ro)ramului de exerciii 6i4ice etc.C 1 alc+tuirea unor ,ostere care cu,rind ,lanul indi5idual de meninere a st+rii de s+n+tateC 1 reali4area unui ,lan ,entru construirea unui :oc cu ma)neiC 1 descrierea ,lanului de lucru ,entru in5esti)area materialelor conductoare *i i4olatoareC

4.2. Identi6icarea relaiilor de ti,ul Gdac+... atunciBH 7ntre dou+ e5enimente succesi5e 1 identi6icarea consecinelor unor aciuni asu,ra ,ro,riului cor,C 1 :ocuri de mi*care ,entru e5idenierea 6orelor *i a e6ectelor acestora9 de6ormarea/ ru,erea/ s,ar)ereaC 1 anali4a consecinelor aciunilor unor ,ersona:e din ,o5e*tiC 1 or)ani4area unor :ocuri de ti, G%e s1ar 7nt8m,la dac+BNHC 1 5i4ionarea unor 6ilme/,re4ent+ri ,entru identi6icarea e6ectelor ,o4iti5e/ne)ati5e ale unor alimente0 a necesit+ii ;ranei ,entru cre*tere *i de45oltare etc.C

4.2. Identi6icarea unor consecine ale unor aciuni0 6enomene0 ,rocese sim,le 1 reali4area de asociaii 7ntre 6enomene *i cau4ele ,osi2ile 1 recunoa*terea cau4ei care a determinat uscarea unei ,lante 5er4i ca urmare a ex,lor+rii 6enomenului Dli,sa de a,+0 li,sa luminii etc.EC 1 recunoa*terea e6ectului 6orei )ra5itaionale asu,ra cor,urilor de ,e (+m8nt ? c+derea li2er+C 1 reali4area unor discuii9 G%e credei c+ se 7nt8m,l+ 7ntr1o na5et+ s,aial+NH etc.C 1 recunoa*terea rolului Soarelui ca surs+ de lumin+ *i c+ldur+ *i im,ortana acestuia 7n meninerea 5ieiiC 1 identi6icarea unui *ir de e6ecte ale unei ,ene de curent *i recunoa*terea ne5oii de surse alternati5e de ener)ieC 1 identi6icarea c+ilor de economisire a ener)iei electrice *i recunoa*terea caracterului limitat al ener)iilor con5enionaleC

4.2. <ormularea unor consecine re4ultate 7n urma o2ser5+rii unor relaii0 6enomene0 ,rocese sim,le 1 reali4area de asociaii 7ntre 6enomene *i cau4ele ,osi2ileC 1 ex,licarea a,ariiei 4ilei *i no,ii ca urmare a rotaiei (+m8ntului 7n :urul axei sale0 ,rin modelareC 1 identi6icarea *i ex,licarea unor sc;im2+ri/e5enimente din 5iaa ,lantelor0 a animalelor *i a omului0 ca urmare a ciclului 4i1noa,teC 1 ex,licarea rolului aerului/oxi)enului ,entru su,ra5ieuirea s,eciei umane0 a ,lantelor *i animalelorC 1 descrierea condiiilor ,entru su,ra5ieuirea oamenilor0 animalelor0 ,lantelorC 1 reali4area unor cola:e ,entru e5idenierea caracteristicilor unor medii de 5ia+9 lac/ia4/2alt+C ,+dureC delt+C mare etc. C 1 asocierea unor caracteristici s,eciale ale ,lantelor *i animalelor cu anumite caracteristici ale mediului

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

1>

%lasa ,re)+titoare

%lasa I
1 identi6icarea e6ectelor ,o4iti5e/ne)ati5e ale Soarelui asu,ra (+m8ntuluiC 1 identi6icarea e6ectelor ,o4iti5e *i ne)ati5e ,roduse de ,reci,itaiiC 1 or)ani4area unor :ocuri de ti, G%e s1ar 7nt8m,la dac+BNH C

%lasa a II1a
7n care tr+iesc0 7n sco,ul recunoa*terii ada,t+rilor la mediuC 1 reali4area unor :ocuri de rol H#a doctorH ,entru recunoa*terea unor sim,tome ale unor 2oli 6rec5enteC 1 identi6icarea e6ectelor intensit+ii *i t+riei sunetelor asu,ra 5ieuitoarelorC 1 sta2ilirea e6ectelor li,sei de i)ien+ asu,ra ,ro,riei ,ersoane *i a celor din :urC 1 or)ani4area unor :ocuri de ti, G%e s1ar 7nt8m,la dac+BNH

>. !e4ol5area de ,ro2leme ,ornind de la sortarea *i re,re4entarea unor date %lasa ,re)+titoare
>.1. Sortarea/clasi6icarea unor o2iecte/ materiale etc.0 ,e 2a4a unui criteriu dat 1 )ru,area o2iectelor/cor,urilor du,+ un anumit criteriu D6orm+0 culoare0 m+rime0 )rosime0 )ust0 utilitate0 naturale/,relucrate etc.EC 1 )ru,area materialelor du,+ caracteristici o2ser5ate9 trans,aren+0 duritate0 6lexi2ilitate0 utili4are etc.C 1 sortarea ,e di5erse cate)orii9 le)ume/6ructeC cu )ust dulce/acru etc.C 1 identi6icarea unor elemente/,rototi,uri din di5erse cate)orii D,lante0 animale0 6i)uri )eometrice0 mulimi etc.EC 1 identi6icarea cate)oriei c+reia 7i a,arine un anumit elementC 1 clasi6icarea animalelor 7n 6uncie de num+rul de ,icioare0 de mediul de 5ia+0 de modul de ;r+nire
%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

%lasa I
>.1. Sortarea *i clasi6icarea unor date din mediul a,ro,iat ,e 2a4a a dou+ criterii 1 identi6icarea dintr1un *ir de ima)ini a celor care 7ntrunesc simultan dou+ condiii Dex.9animale cu sc;elet intern *i cu dou+ ,icioareC cu ,atru ,icioare *i se ;r+nesc doar cu iar2+ etc.EC 1 )ru,area 6oto)ra6iilor ele5ilor clasei du,+ luna 7n care s1au n+scut *i 4odie0 )en etc. *i reali4area unui )ra6ic cu 2are ,e 2a4a datelor colectateC 1 7nre)istrarea o2ser5aiilor reali4ate 7n tim,ul ex,erimentelor ,rin desen/ ,rin marcarea cu di5erse sim2oluri a momentului 7n care a a5ut loc o anumit+ modi6icareC 1 7nre)istrarea sc;im2+rilor meteorolo)ice 7n calendarul naturii utili48nd sim2oluri1desene ? soare0 nori0 ,reci,itaii0 58ntC

%lasa a II1a
>.1. Sortarea0 clasi6icarea *i 7nre)istrarea ,rin desene *i ta2ele a unor date din mediul cunoscut 1 selectarea/)ru,area unor 6i)uri )eometrice du,+ mai multe criterii dateC 1 selectarea materialelor de lucru du,+ mai multe criterii date Dex.9 Ale)em materiale tari0 as,re *i colorate.E C 1 reali4area unor colecii de materiale/ o2iecte du,+ criteriul conducti5it+ii electrice *i utili4area lor 7n acti5it+ile curente D,ietricele0 do,uri de sticl+0 nasturi etc.EC 1 clasi6icarea cor,urilor dintr1un mediu0 7n 5ii *i ne5ii *i 7nre)istrarea conclu4iilor 7ntr1o dia)ram+ TennC 1 )ru,area unei 5ariet+i de ,lante *i animale ,e criteriul a,artenenei la un mediu de 5ia+ *i 7nre)istrarea re4ultatelor 7ntr1un or)ani4ator )ra6icC

1A

%lasa ,re)+titoare
etc.C

%lasa I
1 7nre)istrarea 5remii *i a tem,eraturii Dla ,r8n4E tim, de o s+,t+m8n+C 1 7nre)istrarea 7ntr1o dia)ram+ T a resurselor con5enionale *i necon5enionale de ener)ie dintr1 un set de resurseC 1 7nre)istrarea Gcali6icati5elorH ,ersonale0 ,entru o acti5itate s,eci6ic+ des6+*urat+ 7ntr1o 4iC 1 ordonarea anotim,urilor ,e o scal+ a ,re6erinelor D7mi ,lace cel mai mult0 7mi ,lace mult0 7mi ,lace0 7mi ,lace ,uinEC

%lasa a II1a
1 )ru,area unor animale du,+ mediul de 5ia+ Dterestru/ac5aticE *i ada,t+rile la mediu etcC 1 selectarea unor ima)ini care re,re4int+ anumite 6orme de relie6 Dmuni0 dealuri0 c8m,iiE dintr1o serie de ima)ini dateC 1 sortarea unui set de 6oto)ra6ii cu oameni de ,e di6eritele continente *i de rase di6erite ,entru e5idenierea 5ariet+ii s,eciei umaneC 1 reali4area unui al2um cu 6oto)ra6ii ,ersonale *i ale mem2rilor 6amiliei0 )ru,ate ,e mai multe criterii D58rst+ 1 ,8n+ la 1 an0 ,8n+ la > ani0 ,8n+ 7n clasa a II1a0 la liceu0 7n ,re4entC )enC )rade de rudenie ? 2unici0 6rai *i ,+rini0 m+tu*i0 unc;i *i 5eri*ori E ,entru a e5idenia asem+n+rile dintre ace*tiaC 1 alc+tuirea unor ,ostere care cu,rind ,lanul indi5idual de meninere a st+rii de s+n+tateC 1 7nre)istrarea o2ser5aiilor din in5esti)aii 7n ta2eleC 1 construirea unor )ra6ice sim,le Dcu 2areE ,e 2a4a unor in6ormaii date/culeseC 1 clasi6icarea materialelor in5esti)ate 7n conductori0 i4olatori0 cu ,ro,riet+i ma)neticeC

>.2. !e4ol5area de ,ro2leme 7n care inter5in o,eraii de adunare sau sc+dere cu 11> unit+i 7n concentrul 01310 cu a:utorul o2iectelor 1 :ocuri de rol 7n care inter5in o,eraii de adunare sau sc+dere cu 11> unit+i 7n concentrul 0131 ? Dex.9 G#a cum,+r+turiH0 G=n ,arcH etc.E 1 re4ol5area de ,ro2leme 7n care numerele sunt date o2iectual sau 6i)urate ,rin semne sim,le9 ,uncte0 cerculee0 linii etc. 1 identi6icarea situaiilor contextuale care im,un re4ol5area unor ,ro2leme ,rin adunare/sc+dere9

>.2. !e4ol5area de ,ro2leme sim,le 7n care inter5in o,eraii de adunare sau sc+dere 7n concentrul 011000 cu s,ri:in 7n o2iecte0 ima)ini sau re,re4ent+ri sc;ematice 1 identi6icarea semni6icaiei datelor unei ,ro2leme 1 identi6icarea cu5intelor care su)erea4+ o,eraii aritmetice Da dat0 a ,rimit0 s1a s,artE 1 re4ol5area de ,ro2leme 6olosind o2iecte concrete sau re,re4ent+ri sim2olice 1 re4ol5area unor ,ro2leme du,+ ima)ini date

>.2. !e4ol5area de ,ro2leme de ti,ul aU2KxC aU2UcKx 7n concentrul 011000C aP2KxC a92Kx0 7n concentrul 011000 cu s,ri:in 7n o2iecte0 ima)ini sau re,re4ent+ri sc;ematice 1 identi6icarea semni6icaiei datelor unei ,ro2leme 1 identi6icarea cu5intelor care su)erea4+ o,eraii aritmetice Da dat0 a ,rimit0 s1a s,art0 a distri2uit 7n mod e)al0 ,entru 6iecare etcE 1 re4ol5area de ,ro2leme 6olosind o2iecte concrete0 desene sau re,re4ent+ri sim2olice

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

1M

%lasa ,re)+titoare
am ,rimit0 a adus0 au 5enit0 au urcat0 a s,art0 a dat0 ,leac+0 42oar+0 s1au o6ilit0 au co2or8t etc. *i asocierea lor cu o,eraia cores,un4+toare 1 6olosirea unor re,re4ent+ri sim2olice sim,le ,entru a reda 7nele)erea enunului unei ,ro2leme 1 re4ol5area unor ,ro2leme cu s,ri:in 7n ima)ini date 1 recunoa*terea re,re4ent+rii ,rin desen a re4ol5+rii unei ,ro2leme

%lasa I
1 asocierea re4ol5+rii unei ,ro2leme cu o re,re4entare )ra6ic+/desen 1 re4ol5area unor situaii ,ro2lematice reale ,rin utili4area o,eraiilor de adunare *i sc+dere 7n concentrul 01100 1 or)ani4area datelor unei ,ro2leme 7n ta2el 1 com,unerea *i re4ol5area unor ,ro2leme0 utili48nd date scrise 7ntr1un ta2el 1 re4ol5area de ,ro2leme 7n mai multe moduri

%lasa a II1a
1 asocierea re4ol5+rii unei ,ro2leme cu o re,re4entare )ra6ic+/desenC marcarea :um+t+ii/s6ertului cu 6racia cores,un4+toare9 Q0 res,ecti5 RC 1 re4ol5area unor situaii ,ro2lematice reale ,rin utili4area o,eraiilor de adunare *i sc+dere 7n concentrul 0110000 res,ecti5 de 7nmulire *i 7m,+rire 7n concentrul 01100 1 or)ani4area datelor unei ,ro2leme 7n ta2el sau 7n )ra6ice sim,le 7n sco,ul re4ol5+rii 1 re4ol5area de ,ro2leme 7n mai multe moduri

A. "tili4area unor etaloane con5enionale ,entru m+sur+ri *i estim+ri %lasa ,re)+titoare


A.1. "tili4area unor m+suri necon5enionale ,entru determinarea *i com,ararea lun)imilor 1 ale)erea ,otri5it+ a unor unit+i necon5enionale D,alma0 creionul etc.E ,entru m+surarea lun)imiiC 1 ,reci4area dimensiunii unui o2iect cu a:utorul unor unit+i de m+sur+ necon5enionaleC 1 exerciii1:oc de com,arare a unor lun)imiC 1 ordonarea unor o2iecte du,+ lun)ime0 com,ar+ri succesi5e *i ex,rimarea re4ultatelor DGmai lun)H0 Gmai 7naltH0 Gcel mai lun)H etc.EC 1 colorarea selecti5+ a elementelor unui desen0 ,e 2a4a unui criteriu ,reci4at Dex.9 cel mai scurt/lun)EC 1 com,letarea unui desen ,rin reali4area unui element asem+n+tor cu unul dat0 dar mai lun)/mai scurtC mai 7nalt/mai scundC

%lasa I
A.1. "tili4area unor m+suri necon5enionale ,entru determinarea *i com,ararea ca,acit+ilor *i a lun)imilor 1 ale)erea ,otri5it+ a unor unit+i necon5enionale D,a;are/sticlue de ,lastic etc.E ,entru m+surarea ca,acit+iiC 1 m+surarea ca,acit+ii unor 5ase 6olosind etaloane de 6orme *i m+rimi di6erite0 urmat+ de consemnarea *i discutarea re4ultatelor0 cu 6olosirea ex,resiilor Hmai multH0 Hmai ,uinH0H,linH0 H)olH etc.C 1 reali4area unei reete culinare sim,leC 1 com,ar+ri de ca,acit+i de o2iecte Dde exem,lu0 de c8te ori se cu,rinde coninutul unui reci,ient 7ntr1altul mai mareEC 1 ordonarea unor o2iecte date0 ,e 2a4a com,ar+rii

%lasa a II1a
A.1. "tili4area unor m+suri necon5enionale ,entru determinarea *i com,ararea maselor0 lun)imilor *i ca,acit+ilor 1 ale)erea ,otri5it+ a unor unit+i necon5enionale ,entru m+surarea maseiC 1 m+surarea masei unor o2iecte 6olosind etaloane de 6orme *i m+rimi di6eriteC consemnarea re4ultatelor *i discutarea lorC 1 modi6icarea unei reete culinare sim,le 7n 5ederea reali4+rii unui num+r mai mare/mai mic de ,oriiC 1 a,recierea maselor unor o2iecte0 Gc8nt+riteH 7n ,ro,riile m8ini C 1 com,ararea maselor unor o2iecte dintre care masa unuia se cu,rinde de un num+r 7ntre) de ori 7n masa celuilaltC 1 ordonarea unor o2iecte date0 ,e 2a4a com,ar+rii

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

18

%lasa ,re)+titoare
1 estimarea unor lun)imi ,e 2a4a unor unit+i necon5enionale dateC

%lasa I
succesi5e Ddou+ c8te dou+E a ca,acit+ii lorC 1 identi6icarea unor o2iecte ,e 2a4a unor caracteristici ,ri5ind ca,acitatea acestora DH,linH0 H)olH etc.EC 1 estimarea unor m+rimi D%am c8i ,a*i sunt de la u*+ ,8n+ la 2anca taC =n c8te ,a;are ,ot 5+rsa sucul dintr1o sticl+ de 2lNE

%lasa a II1a
succesi5e Ddou+ c8te dou+E a lun)imii / ca,acit+ii / masei lorC 1 identi6icarea unor o2iecte ,e 2a4a unor caracteristici ,ri5ind lun)imea/ca,acitatea/ masa acestora DHmai lun)H0 Hmai scurtH0H,linH0 H)olH0 Hmai u*orH0Hmai )reuH etc.EC 1 estimarea unor dimensiuni D%are co,ii sunt a,roximati5 la 6el de 7naliNC %are co,ii c8nt+resc a,roa,e la 6elNC =n c8te ,a;are ,ot 5+rsa sucul dintr1o sticl+ de 2lNEC 1 ec;ili2rarea lea)+nului12alansoar de c+tre co,ii cu mase asem+n+toare/ di6eriteC 1 c8nt+rirea unor o2iecte 6olosind metoda 2alaneiC

A.2. "tili4area unor unit+i de m+sur+ ,entru determinarea/ estimarea duratelor unor e5enimente 6amiliare 1 marcarea unei s+,t+m8ni ,e calendarC 1 ordonarea cronolo)ic+ a anotim,urilor/4ilelor s+,t+m8niiC 1 reali4area unui orar s+,t+m8nal0 cu a:utorul desenelor *i sim2olurilorC 1 a*e4area unor ima)ini 7n ordinea derul+rii e5enimentelor dintr1o 4iC 1 ,lasarea unui e5eniment 7n tim,0 utili48nd re,ere cronolo)ice Dieri0 a4i0 m8ineEC 1 :ocuri de e5ideniere a duratelor0 de ti,ul G%ine a:un)e mai re,ede la...NH GA cui acti5itate a durat mai multNHC

A.2. "tili4area unor unit+i de m+sur+ ,entru determinarea *i com,ararea duratelor unor acti5it+i cotidiene 1 a*e4area unor cartona*e re,re4ent8nd 4ilele s+,t+m8nii0 7n ordinea succesiunii lor 7n s+,t+m8n+C 1 ,reci4area lunilor s,eci6ice unui anotim,C 1 identi6icarea datei unor e5enimente din 5iaa ,ersonal+ a co,ilului D4iua de na*tere0 ,rima 4i de *coal+0 ,rima 4i a 5acanei de 5ar+ 0 Fiua Internaional+ a co,ilului0 M+ri*orul etcEC 1 )+sirea cores,ondenei dintre un e5eniment *i anotim,ul 7n care acesta are loc D01.03.1 M+ri*orul1,rim+5araC 2>.121%r+ciunul1iarna etc.EC 1 com,letarea calendarului ,ersonal/ al clasei cu e5enimente care au im,ortan+ ,entru co,iiC 1 ,re4entarea unor e5enimente/7nt8m,l+ri ,ersonale0 utili48nd denumirile 4ilelor s+,t+m8nii

A.2. "tili4area unor unit+i de m+sur+ ,entru determinarea0 com,ararea *i ordonarea duratelor unor e5enimente 5ariate 1 ordonarea unor :etoane cu numele 4ilelor s+,t+m8nii sau ale lunilor anuluiC 1 identi6icarea datei unor e5enimente din 5iaa ,ersonal+ a co,iluluiC 1 )+sirea cores,ondenei dintre un e5eniment *i anotim,ul 7n care acesta are locC 1 com,letarea calendarului ,ersonal/ calendarului clasei cu e5enimente care au im,ortan+ ,entru co,ii/ acti5it+i extra*colareC 1 ,re4entarea unor e5enimente/7nt8m,l+ri ,ersonale *i ordonarea acestoraC 1 ,lani6icarea /re,arti4area unor res,onsa2ilit+i ,ersonale/de )ru, ,e o ,erioad+ determinat+ de tim,C 1 identi6icarea unor instrumente de m+surare a tim,ului9 ceas de ,erete0 ceasul electronic0 ceasul

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

19

%lasa ,re)+titoare
*i ale lunilor anuluiC

%lasa I
1 reali4area unui calendar ,ersonal0 ,ri5ind acti5it+ile extra*colare Dluni1tenis0 mari15i4itarea unui mu4eu0 miercuri1e6ectuarea unui ex,eriment9 ,lantarea unei 6lori 7ntr1un );i5eciEC 1 ,lani6icarea unei acti5it+i 7n cadrul unui orarC 1 ,lani6icarea /re,arti4area unor res,onsa2ilit+i ,ersonale/de )ru, ,e o ,erioad+ determinat+ de tim,C 1 identi6icarea mai multor ti,uri de ceas Dde ,erete0 ceasul electronic0 ceasul de m8n+EC 1 e5idenierea asem+n+rilor *i deose2irilor dintre di6eritele ti,uri de ceasuri Dex.9 ceasul electronic nu are ace indicatoareEC 1 ,o4iionarea acelor ceasului ,e 2a4a unei cerine date9 H%easul arat+ ora 9 6ix/ 9 *i :um+tateHC 1 reali4area unei cores,ondene 7ntre ora indicat+ de ceasul cu ace indicatoare *i cel electronicC

%lasa a II1a
de m8n+0 cle,sidr+0 nisi,arni+0 cadran solarC 1 ,o4iionarea acelor ceasului ,e 2a4a unei cerine date *i citirea orei indicate0 6olosind ,asul de > minute Dora 8 6ix0 ora 9 *i un s6ert/1> minute0 ora 10 *i :um+tate/30 de minute0 ora M *i 20 de minute etc.EC 1 marcarea ,e cadrane de ceas desenate a :um+t+ii *i s6ertului de or+C 1 reali4area unei cores,ondene 7ntre ora indicat+ de ceasul cu ace indicatoare *i cel electronicC 1 7nre)istrarea duratei unor acti5it+i *i ordonarea lor du,+ criterii 5ariate Ddurat+0 momentul 7nce,erii etc.EC 1 calcularea num+rului de ore/ 4ile / s+,t+m8ni dintr1un inter5al datC

A.3. !eali4area unor sc;im2uri ec;i5alente 5aloric 6olosind re,re4ent+ri necon5enionale 7n ,ro2leme1:oc sim,le de ti, 5enituri1c;eltuieli0 cu numere din concentrul 0131 1 recunoa*terea 2ancnotelor de 1 leu0 > lei0 10 lei 1 con6ecionarea G2anilorH necesari ,entru o acti5itate1:oc 1 :ocuri de utili4are a 2anilor Dex.9 G#a ma)a4inH0 G=n ,arcul de distraciiH etc.EC 1 :ocuri de )estionare a unui mic 2u)et ? ,entru excursie0 5i4it+ la mu4eu0 ,lim2are 7n ,arc0 5i4ionarea unui 6ilm etc.C

A.3. !eali4area unor sc;im2uri ec;i5alente 5aloric 6olosind re,re4ent+ri con5enionale standard *i nonstandard 7n ,ro2leme1:oc sim,le de ti, 5enituri1c;eltuieli0 cu numere din concentrul 01100 1 recunoa*terea 2ancnotelor de 1 leu0 > lei0 10 lei0 >0 lei0 100 lei 1 recunoa*terea monedelor de 1 2an0 > 2ani0 10 2ani0 >0 de 2aniC 1 sc;im2area unui )ru, de monede/2ancnote cu altul a58nd aceea*i 5aloareC 1 ,unerea 7n cores,onden+9 1 leu ?Lo ,8ineC 1 leu ?Lo acadea etcC > lei ?L1 sucC > lei ?Lo re5ist+

A.3. !eali4area unor sc;im2uri ec;i5alente 5aloric ,rin re,re4ent+ri con5enionale standard *i nonstandard *i ,rin utili4area 2anilor 7n ,ro2leme1:oc sim,le de ti, 5enituri1c;eltuieli0 cu numere din concentrul 011000 1 recunoa*terea 2ancnotelor de 1 leu0 > lei0 10 lei0 >0 lei0 100 lei0 200 lei0 >00 lei 1 sc;im2area unui )ru, de monede/2ancnote cu o 2ancnot+/ un alt )ru, de 2ancnote sau monede a58nd aceea*i 5aloareC 1 adunarea *i sc+derea 7n limitele 0110000 6olosind 2ancnotele *i monedele 7n5+ateC 1 im,licarea co,iilor 7n ex,eriene 7n care s+ decid+

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

20

%lasa ,re)+titoare

%lasa I
1 ne)ocierea unor sc;im2uri de o2iecte ec;i5alente 5aloric DtrocEC 1 ec;i5alarea ca 5aloare a unor )ru,uri de o2iecte cu un sin)ur o2iect D3 creioane V 1 ,ixEC 1 :ocuri9 Sc;im2ul de cartona*e Dex.9 un cartona* cu animale 5alorea4+ c8t dou+ cu 6ot2ali*tiEC 1 calcularea costurilor D*i a ,ro6itului0 7n ca4ul 58n4+riiE unor o2iecte con6ecionate de co,iiC 1 adunarea *i sc+derea 7n limitele 011000 6olosind 2ancnotele *i monedele 7n5+ateC 1 im,licarea co,iilor 7n ex,eriene 7n care s+ decid+ sin)uri dac+ ,ot/nu ,ot cum,+ra un o2iect cu suma de 2ani de care dis,unC 1 :ocuri de utili4are a 2anilor9 #a ,ia+0 #a li2r+rie0 #a c;io*cC 1 re4ol5area unor ,ro2leme le)ate de sta2ilirea unui 2u)et ,entru un sco, ,recisC 1 estimarea 2u)etului necesar ,entru atin)erea unui sco,C A.4. Identi6icarea unit+ilor de m+sur+ u4uale ,entru lun)ime0 ca,acitate Dcentimetrul0 litrulE *i a unor instrumente adec5ate 1 m+surarea lun)imii unor o2iecte *i ex,rimarea acesteia 7n centimetriC 1 m+surarea ca,acit+ii unor o2iecte *i ex,rimarea acesteia 7n litriC 1 identi6icarea *i utili4area instrumentelor de m+sur+ ,otri5ite ,entru e6ectuarea unor m+sur+tori Dri)la0 5asul )radatEC 1 m+surarea unor 5olume/dimensiuni cu instrumente de m+sur+ ,otri5ite Dex.9 m+surarea 5olumului unui

%lasa a II1a
sin)uri dac+ ,ot/nu ,ot cum,+ra un o2iect cu suma de 2ani de care dis,unC 1 :ocuri de utili4are a 2anilorC 1 com,ararea unor sume de 2ani com,use din monede *i 2ancnote di6eriteC 1 re4ol5area unor ,ro2leme de c;eltuieli/ 2u)et/ cum,+r+turi0 oral *i scris0 6olosind adunarea *i /sau sc+derea0 7nmulirea0 7m,+rireaC 1 :ocuri9 GSc;im2ul de cartona*eH0 G#a cum,+r+turiH0 G=n excursieHC

A.4. Identi6icarea *i utili4area unit+ilor de m+sur+ u4uale ,entru lun)ime0 ca,acitate0 mas+ Dmetrul0 centimetrul0 litrul0 mililitrul0 Wilo)ramul0 )ramulE *i a unor instrumente adec5ate 1 m+surarea ca,acit+ii unor o2iecte *i ex,rimarea acesteia 7n mililitriC 1 m+surarea masei unor o2iecte *i ex,rimarea acesteia 7n Wilo)rame/)rameC 1 identi6icarea instrumentelor de m+sur+ ,otri5ite ,entru e6ectuarea unor m+sur+tori Dri)la0 ,an)lica de croitorie0 metrul de t8m,l+rie0 5asul )radat0 c8ntarul0 2alanaEC

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

21

%lasa ,re)+titoare

%lasa I
5as0 m+surarea taliei etc.EC 1 com,ararea re4ultatelor o2inute ,rin m+surarea dimensiunilor/ca,acit+ii unor o2iecte/5ase de 6orm+ asem+n+toareC 1 com,letarea0 ,8n+ la e)ali4are0 a lun)imii/ ca,acit+ii a dou+ o2iecteC 1 re4ol5area de ,ro2leme ,ractice 6olosind unit+ile de m+sur+ Dex.9 Taie o 2ucat+ de s6oar+ de >0 cm etc.0 ,lantea4+ 2ul2ii la 10 cm distan+ etc.EC

%lasa a II1a
1 m+surarea unor dimensiuni/ cantit+i/5olume0 cu instrumente de m+sur+ ,otri5ite Dex.9 m+surarea taliei0 a masei cor,orale0 a masei );io4danului0 a 5olumului de a,+ dintr1un reci,ient ne)radat etc.EC 1 a6larea ,ro,riei mase cu a:utorul c8ntaruluiC 1 re4ol5area de ,ro2leme ,ractice 6olosind unit+ile de m+sur+ D%8nt+re*te cu 2alana 2 mere etc.EC

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

22

%oninuturile 7n5++rii
$omenii
Numere

%#ASA (! @-TIT'A!
Numerele naturale 01319 recunoa*tere0 6ormare0 citire0 scriere Dcu ci6reE0 com,arare0 ordonare9 1 de la 0 la 10 1 de la 10 la 20 1 de la 20 la 31 Adunarea *i sc+derea 7n concentrul 0 ? 100 ,rin num+rare Adunarea *i sc+derea 7n concentrul 0 ? 31 6+r+ *i cu trecere ,este ordin0 ,rin num+rare/cu su,ort intuiti5

%#ASA I
Numere naturale 0 11009 recunoa*tere0 6ormare0 citire0 scriere Dcu ci6reE0 com,arare0 ordonare0 numere ,are/im,are9 1 de la 0 la 31 1 de la 31 la 100 Adunarea *i sc+derea 7n concentrul 0 ? 10 5idenierea ,ro,riet+ilor adun+rii Dcomutati5itate0 asociati5itate0 element neutru 1 6+r+ ,reci4area terminolo)ieiE Adunarea *i sc+derea 7n concentrul 0 ? 1000 6+r+ *i cu trecere ,este ordin (ro2a adun+rii. (ro2a sc+derii

%#ASA a II1a
Numerele naturale 0110009 recunoa*tere0 6ormare0 citire0 scriere0 Dcu ci6re *i litereE com,arare0 ordonare0 numere ,are/im,are9 1 de la 0 la 100 1 de la 100 la 1000 Adunarea *i sc+derea 7n concentrul 0 ? 10000 6+r+ trecere ,este ordin =nmulirea 7n concentrul 01100 5idenierea ,ro,riet+ilor 7nmulirii Dcomutati5itate0 asociati5itate0 element neutru 1 6+r+ ,reci4area terminolo)ieiE =m,+rirea cu rest 0 7n concentrul 01100 (ro2a 7nmulirii. (ro2a 7m,+ririi <racii9 Q D:um+tate/doimeE0 R Ds6ert/,+trimeE <racii ec;i5alente9 QK 2/4

(ro2leme sim,le de adunare sau sc+dere cu 11> unit+i 7n concentrul 01310 cu su,ort intuiti5 'rientare s,aial+ *i locali4+ri 7n s,aiu !e,ere/direcii 7n s,aiu 9 7n0 ,e0 deasu,ra0 dedesu2t0 l8n)+0 7n 6aa0 7n s,atele0 sus0 :os0 st8n)a0 drea,ta0 ori4ontal0 5ertical0 o2lic

(ro2leme care se re4ol5+ ,rintr1o o,eraie (ro2leme care se re4ol5+ ,rin dou+ o,eraii de adunare *i/sau sc+dere 'rientare s,aial+ *i locali4+ri 7n s,aiu (o4iii ale unui o2iect9 5ertical+0 ori4ontal+0 o2lic+C interior0 exterior

(ro2leme care se re4ol5+ ,rin una0 dou+ sau mai multe o,eraii de adunare *i/sau sc+dere0 7nmulire0 7m,+rire

<i)uri *i cor,uri )eometrice

<i)uri ,lane/ 2$ (+trat0 dre,tun);i0 triun);i0 cerc9 denumireC conturare

<i)uri ,lane / 2$ (+trat0 dre,tun);i0 triun);i0 cerc9 re,re4entare )ra6ic+

<i)uri ,lane / 2$ (+trat0 dre,tun);i0 triun);i0 cerc0 semicerc9 axa de simetrie


23

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

$omenii

%#ASA (! @-TIT'A!
%or,uri/ 3$ %u20 cu2oid0 s6er+9 denumire

%#ASA I
%or,uri/ 3$ %u20 cu2oid0 cilindru0 s6er+9 descriere D6ee ? 6orm+0 num+rE #un)ime "nit+i standard9 centimetrul D1m K 100 cmE Instrumente de m+sur+9 ri)la

%#ASA a II1a
%or,uri/ 3$ %u20 cu2oid0 cilindru0 s6er+0 con9 construcie du,+ des6+*urare dat+ #un)ime "nit+i standard9 metrul0 centimetrul0 milimetru D1m K 1000 mmEC Instrumente de m+sur+9 metrul de t8m,l+rie0 ,an)lica de croitorie0 ruleta %a,acitate "nit+i standard9 litrul0 mililitrul D1l K 1000mlE Mas+ "nit+i standard9 Wilo)ramul0 )ramul D1 W) K 1000 )EC Instrumente de m+sur+9 c8ntarul0 2alana

M+sur+ri

#un)ime "nit+i nonstandard

%a,acitate "nit+i nonstandard "nit+i standard9 litrul

Tim, Fiua0 s+,t+m8na0 luna9 denumire0 ordonare Anotim,urile9 denumire0 ordonare

Tim, 'ra Dora 6ix+0 :um+tatea de or+E0 Fiua0 s+,t+m8na0 luna0 anul9 durat+ Anotim,urile9 durat+

Tim, 'ra D1 or+ K A0 de minuteC > minuteC :um+tatea de or+0 s6ertul de or+E0 Fiua Dieri0 alalt+ieri0 m8ine0 ,oim8ineE0 s+,t+m8na0 luna0 anul DcalendarulE Anotim,urile9 lunile cores,un4+toare Instrumente de m+sur+9 ceasul 3ani #eul9 2ancnote de 200 de lei0 >00 de lei uro D1 euro K 100 de ceniE monede *i 2ancnote Sc;im2uri ec;i5alente 5aloric 7n concentrul 01 1000 'r)ani4area *i re,re4entarea datelor Dta2ele0 )ra6ice cu 2areE

3ani #eul D2ancnotele de 1 leu0 > lei0 10 leiE Sc;im2uri ec;i5alente 5aloric 7n concentrul 01 31

3ani #eul D1 leu K 100 de 2aniEC monede *i 2ancnote Dmaxim 100 leiE Sc;im2uri ec;i5alente 5aloric 7n concentrul 01 100

$ate

%olectarea *i )ru,area datelor

%olectarea0 citirea *i 7nre)istrarea datelor

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

24

$omenii
.tiinele 5ieii

%#ASA (! @-TIT'A!
%or,ul omenesc (+ri com,onente *i rolul lor Simurile I)iena cor,ului Xrana ca surs+ de ener)ie9 im,ortana ;ranei ,entru cre*tere *i de45oltareC i)iena alimentaiei (lante *i animale (+ri com,onente Xrana ca surs+ de ener)ie9 im,ortana ;ranei ,entru cre*tere *i de45oltare %ondiii de 5ia+ Da,+0 aer0 lumin+0 c+ldur+E

%#ASA I
%or,ul omenesc Sc;eletul *i or)ane ma:ore ale cor,ului Dcreier0 inim+0 ,l+m8ni0 stomac0 rinic;iEC locali4are *i roluri

%#ASA a II1a
%or,ul omenesc Meninerea st+rii de s+n+tate ? diet+0 i)iena ,ersonal+0 exerciiul 6i4ic etc. 3oli ,ro5ocate de 5irusuri 1 metode de ,re5enie *i tratare

(lante *i animale !olul structurilor de 2a4+ la ,lante Sc;eletul *i or)anele ma:ore la animale Dcreier0 inim+0 ,l+m8ni0 stomac0 rinic;iEC locali4are *i roluri

(lante *i animale %aracteristici comune 5ieuitoarelor Dre,roducere0 cre*tere0 ne5oi de 2a4+9 aer0 ;ran+0 a,+E Medii de 5ia+9 lacul/ia4ul/2alta0 ,+durea0 $elta $un+rii0 Marea Nea)r+0 de*ertul0 (olul Nord0 (olul Sud

.tiinele (+m8ntului

lemente intuiti5e ,ri5ind9 (+m8ntul (re4ena a,ei 7n natur+ su2 di5erse 6orme D,reci,itaii0 r8uri0 lacuri0 mare etc.E <enomene ale naturii9 ,loaie0 ninsoare0 58nt0 6ul)er0 tunet "ni5ersul (+m8ntul0 Soarele *i #una9 recunoa*tere 7n modele sim,le

lemente intuiti5e ,ri5ind9 (+m8ntul Trans6orm+ri ale a,ei9 solidi6icare0 to,ire0 e5a,orare0 6ier2ere0 condensare

lemente intuiti5e ,ri5ind9 (+m8ntul Alc+tuire9 uscat0 a,+ *i atmos6er+ <orme de relie69 muni0 dealuri0 c8m,ii

"ni5ersul Soarele0 surs+ de c+ldur+ *i lumin+

"ni5ersul (lanetele sistemului solar %iclul 4i1noa,te

.tiinele 6i4icii

<ore *i mi*care 6ecte o2ser5a2ile ale 6orelor9 7m,in)ere0 tra)ere Mi*carea cor,urilor *i sc;im2area 6ormei9 de6ormare0 ru,ere

<ore *i mi*care %+derea li2er+ a cor,urilor

<ore *i mi*care <ore exercitate de ma)nei

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

2>

$omenii

%#ASA (! @-TIT'A!
<orme *i trans6er de ener)ie lectricitate9a,aratecareutili4ea4+ electricitatea *i re)uli de si)uran+ 7n m8nuirea a,aratelor electrice "nde *i 5i2raii9 ,roducerea sunetelor

%#ASA I
<orme *i trans6er de ener)ie <orme de ener)ie Dlumina0 c+ldura electricitateaE0 surse de ener)ie Dsoarele0 a,a0 58ntul0 c+r2unii0 ,etrolulE *i utili4+ri 7n ,ractic+ "nde *i 5i2raii9 ,roducerea *i ,ro,a)area sunetelor

%#ASA a II1a
<orme *i trans6er de ener)ie lectricitate9 cor,uri *i materiale care conduc electricitatea

"nde *i 5i2raii9 intensitatea *i t+ria sunetelor

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

2A

S"@ STII M T'$'#'@I%


Su)estiile metodolo)ice au rolul de a orienta cadrul didactic 7n a,licarea ,ro)ramei *colare ,entru ,roiectarea *i derularea la clas+ a acti5it+ilor de ,redare17n5+are1e5aluare0 7n concordan+ cu s,eci6icul acestei disci,line inte)rate. le5ul 5a 7n5+a0 ,rin metode adec5ate 58rstei0 ceea ce 7i este necesar ,entru de45oltarea sa armonioas+ la aceast+ eta,+ de 58rst+ *i ,entru a 6ace 6a+ cu succes cerinelor *colare. #a acest ni5el de 58rst+0 cadrul didactic 5a urm+ri sistematic reali4area de conexiuni 7ntre toate disci,linele ,re5+4ute 7n sc;ema orar+ a clasei res,ecti5e0 cre8nd contexte semni6icati5e de 7n5+are ,entru 5iaa real+. Strate)ii didactice Aceast+ eta,+ de *colaritate re,re4int+ un moment im,ortant ,entru stimularea 6lexi2ilit+ii )8ndirii0 ,recum *i a creati5it+ii ele5ului. =n acest sens0 cadrul didactic 5a insista ,e tre4irea interesului co,ilului ,entru aceast+ disci,lin+ *i ,e de45oltarea 7ncrederii 7n sine. Ast6el0 :ocul didactic 5a ,redomina0 asi)ur8nd contextul ,entru ,artici,area acti5+0 indi5idual+ *i 7n )ru,0 care s+ ,ermit+ ex,rimarea li2er+ a ,ro,riilor idei *i sentimente. $e asemenea0 accentul se 5a ,une ,e s,ontaneitatea *i creati5itatea r+s,unsurilor *i nu ,e ri)uro4itatea *tiini6ic+ a acestora. (rin relu+ri succesi5e *i ,rin utili4area o2iectelor0 ele5ul a:un)e s+ se corecte4e sin)ur0 ,e m+sur+ ce noiunile de5in 7nelese *i interiori4ate. Scrierea se 5a consolida tre,tat0 ,e m+sur+ ce se de45olt+ musculatura m8inii. Se ,oate 7nce,e direct cu antrenamentul mental0 ,e de o ,arte *i cu scrierea )lo2al+ a ci6rei0 ,e de alt+ ,arte0 a58nd 7n 5edere 6a,tul c+ ele5ul nu are di6icult+i 7n a re,roduce 6orma ci6rei0 ci la 7ncadrarea ei 7n ,+tr+elul cu latura de 00> cm. Acti5itatea didactic+ se 5a des6+*ura 7ntr1o interaciune ,ermanent+ cu co,iii0 ast6el 7nc8t s+ r+s,und+ intereselor acestora. %o,iii 5or 6i stimulai s+ 7ntre2e0 s+ inter5in+0 s+ ai2+ iniiati5+0 s+ ex,rime idei *i sentimente des,re ceea ce 7n5a+. 5aluarea re,re4int+ o com,onent+ or)anic+ a ,rocesului de 7n5++m8nt. Se recomand+ cu ,rioritate metode moderne de e5aluare ,recum9 o2ser5area sistematic+ a com,ortamentului ele5ilor0 centrarea ,e ,ro)resul ,ersonal0 autoe5aluarea0 reali4area unor ,roiecte care s+ 5alori6ice ac;i4iiile co,iilor *i s+ stimule4e 7n acela*i tim, de45oltarea de 5alori *i atitudini0 7n contexte 6ire*ti0 sincretice0 ada,tate 58rstei. ste recomanda2il ca e5aluarea s+ se reali4e4e ,rin ra,ortare la com,etenele s,eci6ice0 e5it8ndu1se com,araiile 7ntre co,ii. $e asemenea0 e5aluarea orientea4+ cadrul didactic 7n re)larea strate)iilor de ,redare0 ,entru o mai 2un+ adec5are la ,articularit+ile indi5iduale *i de 58rst+ ale ele5ilor. (rocesul de e5aluare 5a ,une accent ,e recunoa*terea ex,erienelor de 7n5+are *i a com,etenelor do28ndite de c+tre ele5i 7n contexte non6ormale sau in6ormale. !e4ultatele ele5ilor 5or 6i 7nre)istrate0 comunicate *i discutate cu ,+rinii. =n 7ntrea)a acti5itate de 7n5+are *i e5aluare 5a 6i urm+rit0 7ncura:at *i 5alori4at ,ro)resul 6iec+rui ele5. (re4ent+m 7n continuare exem,le de a2ordare inte)rat+0 7n cadrul c+rora acti5it+ile de 7n5+are au 6ost structurate ast6el 7nc8t s+ conduc+ la de45oltarea unor anumite com,etene s,eci6ice0 r+m8n8nd totodat+ circumscrise unei teme accesi2ile *colarului mic *i re,re4entati5e ,entru s,eci6icul acestei disci,line din ,lanul de 7n5++m8nt.

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

2M

xem,lu de a2ordare inte)rat+ la clasa ,re)+titoare T MA9 Ne :uc+m cu ma*inue


%e urm+rimN %om,etena s,eci6ic+

%um ,roced+mN

%o,iii aduc ma*inue 7n sco,ul simul+rii unor situaii similare celor din 5iaa real+ ? xem,lu9 %urse de ma*ini D'rdinea reali4+rii acti5it+ilor nu coincide cu ordinea ,re4ent+rii com,etenelorE 1.1. x x x x x x x x x x x reali4area unei ,arc+ri0 or)ani4ate ,e sectoare A0 30 %0 $ etc.0 ,entru ma*inuele ,artici,ante la curse *i num+rarea 7n ordine cresc+toare a ma*inuelor din sectorul ... 7m,+rirea ma*inuelor D7n num+r mai mic dec8t 10E 7n cadrul ,erec;ilor de co,ii ,artici,ante la concursuri num+rarea ma*inuelor care ,artici,+ la concurs sta2ilirea ,o4iiei ma*inuelor 7n ,arcare :ocuri de de,lasare a ma*inilor c+tre di5erse ,uncte0 7n 6uncie de anumite cerine :ocuri cu ma*inue 7ntr1un la2irint

2.1.

3.1.

crearea de situaii concrete 7n care s+ se a,lice adunarea *i sc+derea cu 11> unit+i0 7n contextul ,arc+rii *i al ,artici,+rii la concursurile de ma*inue com,letarea unor *iruri de ma*inue ordonate du,+ o anumit+ re)ul+ transcrierea unui model re,etiti5 7n 6uncie de culoarea ma*inuei continuarea unor modele re,etiti5e re,re4entate cu a:utorul ma*inuelor din ,arcare o2ser5area e6ectului de6ormator al unei 6ore DGma*inuele sunt testate 7nainte de intrarea 7n concurs ,entru sta2ilirea re4istenei acestora0 ,recum *i a si)uranei ,iloilorHE 1 ma*inuele intr+ 7n contact cu construcii de ,lastilin+ Dse o2ser5+ modi6icarea 6ormei ,lastilineiE recunoa*terea mi*c+rii ca e6ect al 6orei ? or)ani4area unui concurs de ma*inue *i identi6icarea c8*ti)+toarei tro6euluiC reali4area de discuii 7n sco,ul 6amiliari4+rii cu noiuni ,recum9 6or+0 mi*care0 5ite4+ ? xem,lu9 $e ce acea ma*inu+ a ie*it ,e locul IN0 $e ce nu au a:uns acele ma*inue la linia de sosireN DSe introduc cu5inte c;eie 1 6olosite 7n lim2a:ul comun *i cu aceea*i semni6icaie 6i4ic+0 atunci c8nd se 6urni4ea4+ ex,licaii9 are G5ite4+H mai mare0 este tras+ cu o G6or+H mai mareE

4.1.

4.2.

>.1. >.2.

x identi6icarea distanei ,arcurse la concursul G%e distan+ ,arcur)e ma*inua meaHN Se 6olosesc dou+ ,iste de concurs Dcu ru)o4it+i di6erite 1 xem,lu9 ,odeaua *i o coal+ mare de ;8rtie 5elin+E0 dis,use 7n ,aralel0 ,entru 5i4uali4area tuturor marca:elor *i re4ultatelor o2inute 7n 5ederea com,ar+rii acestora. 1. Se 6olose*te ,odeaua *i se marc;ea4+ cu creta ,8n+ unde a a:uns 6iecare ma*inu+. 2. Se 6olose*te o coal+ 5elin+ *i se marc;ea4+ cu un marWer ,8n+ unde a a:uns 6iecare ma*inu+ din concurs. x reali4area unor discuii 7n sco,ul 6amiliari4+rii cu noiuni ,recum9 6or+0 mi*care0 5ite4+9 xem,lu9 $e ce ma*ina mea a de,+*it ma*ina taN0 $e ce ma*inile de ,e ,ista 2 au a:uns mai de,arteN etc.0 acord8ndu1se atenie 6olosirii cu5intelor c;eie menionate x com,ararea distanelor9 Gmai de,arte/mai a,roa,eH sau Gdistan+ mai mare ,arcurs+/distan+ mai mic+ ,arcurs+ *i com,ararea 5ite4elor G5ite4+ mai mare/5ite4+ mai mic+H x 6ormularea de comen4i adresate cole)ilor0 6olosind o,eratorii lo)ici G*iH0 GnuH 7n concursul de ma*inue 1 xem,lu9 %risti *i Ioana la linia de startY Nu Ionu0 nici Mi;aiY etc. x or)ani4area :ocului G%e s1ar 7nt8m,la dac+BH1 xem,lu9 %e s1ar 7nt8m,la dac+ ma*inuele ar concura ,e 4+,ad+NC B$ac+ ma*inua s1ar lo5i de un o2stacol Do alt+ ma*inu+ etc.EN etc. x )ru,area ma*inuelor du,+ culoare 7n ,arcare sau la linia de start x num+rarea ma*inuelor care s1au o,rit 7nainte de linia de sosireC re4ol5area unor ,ro2leme cu ma*inue 7n contextul concursurilor/:ocului la care au ,artici,at x reali4area unor desene care cores,und unei situaii trans,use 7n adunare sau sc+dere0 7n contextul concursurilor or)ani4ate x m+surarea distanelor ,arcurse de ma*inue 6olosind di6erite etaloane ? xem,lu9 %8te ri)le a ,arcurs ma*inua /N x com,ararea distanelor ,arcurse *i colorarea distanei celei mai mici etc. x 58n4area de 2ilete la cursa de ma*ini

A.1

A.3.

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

28

xem,lu de a2ordare inte)rat+ la clasa I T MA9 T! M A


%e urm+rimN %om,etena s,eci6ic+

%um ,roced+mN

'rdinea reali4+rii acti5it+ilor nu coincide cu ordinea ,re4ent+rii com,etenelor. x identi6icarea ,e 2en4i desenate9 num+rul ,ic+turilor de ,loaie0 num+rul norilor0 num+rul1.1. 6ul)ilor de nea0 num+rul lunilor/num+rul sorilor etc. D%8te ,ic+turi de ,loaieN etc.E x scrierea numerelor0 identi6icate ,rin num+rare0 ,e etic;ete x e5idenierea ci6rei unit+ilor *i a 4ecilor 7n ca4ul numerelor de ,e etic;ete x selectarea numerelor de ,e etic;ete du,+ un criteriu dat DGsu2liniai toate numerele ,areH0 G7ncercuii cu 5erde numerele mai mari dec8t 13 *i mai mici dec8t 21H0 Gt+iai cu o linie numerele B..H x scrierea 5ecinilor num+ruluiB x re,re4entarea ,rin desen a 4ecii ? 7ncon:urarea a 10 nori0 a 10 sori etc.1.2. x com,ararea a dou+ numere naturale mai mici dec8t 1000 atunci c8nd acestea au acela*i num+r de 4eci/de unit+i0 cu a:utorul mulimilor de nori0 de luni0 de ,ic+turi de ,loaie etc. x ordonarea numerelor naturale de dou+ ci6re0 de ,e etic;ete0 ,rin com,ararea acestora dou+ c8te dou+ selectarea unor numere du,+ un criteriu dat ? xem,lu9 =n ta2elul dat0 s1 a notat num+rul de ,elicani0 rae s+l2atice0 le2ede0 e)rete *i cormorani din delt+. Transcriei numerele mai mari dec8t A9> *i mai mici dec8t M0>. x identi6icarea num+rului mai mic/mai mare ,e 2a4a com,ar+rii a dou+ numere mai mici dec8t 1000 x com,unerea/descom,unerea mulimilor de sori/luni/6ul)i de nea/,ic+turi de ,loaie1.4. a58nd dre,t cardinal un num+r de elemente mai mic dec8t 100 x ad+u)area/extra)erea de ,ic+turi din mulimea ,ic+turilor etc.0 ,entru a o2ine mulimi cardinal ec;i5alente Dmulimea ,ic+turilor de ,loaie s+ de5in+ Hcu tot at8tea elementeH ca *i mulimea 6ul)ilor de neaE x re4ol5area de exerciii de adunare/sc+dere a numerelor 6ormate din 4eci 7ntre)i0 de ,e 2en4ile desenate0 *i 5eri6icarea cu o2iecte x com,unerea *i descom,unerea numerelor 7n concentrul 0 ? 1000 6olosind :etoane ,e care sunt re,re4entate ,ic+turi de ,loaie0 6ul)i de nea etc. x sc;im2area com,onentelor ,ro2lemelor create cu nori/,ic+turi de ,loaie/6ul)i de nea etc. 6+r+ ca ti,ul de ,ro2lem+ s+ se sc;im2e x a6larea sumei/di6erenei a dou+ numere0 mai mici dec8t 1000 dintre cele de ,e etic;ete1.A. x e5idenierea ,ro,riet+ilor adun+rii Dcomutati5itate0 asociati5itate0 element neutru 1 6+r+ ,reci4area terminolo)ieiE x e5idenierea alternanei ,ar/im,ar 7ntr1o serie de numere consecuti5e Dnum+rul de ,ic+turi0 num+rul de 6ul)i de nea0 num+rul de nori0 num+rul de sori0 num+rul de luniE x conturarea ,e 6oaie 5elin+ a unor 6orme )eometrice ,lane Dcercuri )al2ene ,entru sori2.1. *i cercuri al2e ,entru luniE x desenarea 6ormelor )eometrice DcercE0 cu a:utorul reelei de ,+trate din caietul de matematic+ x desenarea ,ic+turilor de a,+ ca o5ale x com,unerea unui s,aiu ,lastic 6olosind ca 6orme doar cercuri etc. x recunoa*terea *i numirea ,o4iiei ,e care o ocu,+ di5erse o2iecte 7n desene/realitatea2.2. imediat+ D7n0 ,e0 deasu,ra0 dedesu2t0 al+turi0 l8n)+0 7n 6a+0 7n s,ate0 st8n)a0 drea,ta0 interior0 exteriorE 7n ra,ort cu alte o2iecte ,reci4ate Dde ex9 "nde se a6l+ Soarele acumN "nde s1a a6lat diminea+0 la ora M.30N "nde s1a a6lat la ora > du,+1amia4aNE x com,letarea unor desene0 ,e 2a4a unor condiii date Dde ex9 H$esenea4+ un soare 7n colul din drea,ta al desenuluiYH0 H$esenea4+ noriiYH etc.E x recunoa*terea ,o4iiei 5erticale0 ori4ontale sau o2lice a unor o2iecte din realitatea imediat+ sau 7n cadrul unor desene/ima)ini D=n ce ,o4iie se a6l+ Soarele la ora 12N $ar la a,usNE x trans6ormarea ,ro2lemelor de adunare create cu nori/,ic+turi de ,loaie/6ul)i de nea3.1. etc. 7n ,ro2leme de sc+dere *i in5ersC x com,letarea unor *iruri ordonate du,+ o anumit+ re)ul+0 a58nd la dis,o4iie sori0 luni03.2. ,ic+turi de ,loaie0 6ul)i de nea0 nori s+ com,lete4e *irurile date etc. x reali4area/ transcrierea unor modele re,etiti5e D3 6ul)i de nea0 1 ,ic+tur+ de ,loaie etc. ? ,unct de ,lecare ,entru a descrie Hla,o5iaH atunci c8nd se discut+ des,re ,reci,itaiile s,eci6ice ierniiE0 6olosind di5erse instrumente de scris0 ,e 6oaie 5elin+0 cu liniatur+ sau cu

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

29

4.1.

4.2.

>.1.

,+tr+eleC x urm+rirea cre*terii unei ,lantule in8nd su2 o2ser5aie unul dintre 6actori9 ,re4ena a,ei/a2sena a,ei 1 H(lanta are ne5oie de a,+NHC )enerali4area conclu4iilor 6enomenului o2ser5at 7n cadrul unor discuii ,e tema9 H$e a5em ne5oie de ,loaieNH x desenarea ,o4iiei Soarelui dimineaa *i la ,r8n4 1 la aceea*i or+ *i 7n ra,ort cu acela*i re,er 1 tim, de o s+,t+m8n+ *i e5idenierea re)ularit+ilorC x utili4area unei lu,e ,entru e5idenierea c+ldurii ,rimite de la SoareC discuii ,e tema HSoarele surs+ de c+ldur+H0 H%um este 5remea 5araNH0 H%um este 5remea iarnaNH x ,roducerea de sunete s,eci6ice ,loii ? ,ic+turi de a,+ care cad0 tunetul0 mersul ,rin a,+ etc. x modelarea o2inerii ener)iilor alternati5e9 mori*ca de 58nt0 moara de a,+ etc. x ,o5estirea trans6orm+rilor a,ei D7n);eare0 to,irea );eii0 e5a,orare0 condensareE *i )enerali4area conclu4iilor acestor o2ser5+ri ,entru ,roducerea ,reci,itaiilorC x reali4area unui scurt ra,ort la 6inalul unei in5esti)aii H(lanta are ne5oie de a,+NH *i 6ormularea unei conclu4ii 9 H (lanta are ne5oie de a,+ ca s+ tr+iasc+H/HTre2uie s+ ,lou+ ca ,lantele s+ tr+iasc+H x reali4area unui scurt ra,ort HTremea 7n s+,t+m8naBH0 ,e 2a4a 7nre)istr+rilor din calendarul reali4at *i identi6icarea surselor ,oteniale de ener)ie necon5enional+ D58nt0 Soare0 a,aE x recunoa*terea cau4ei care a determinat uscarea unei ,lante 5er4i ca urmare a in5esti)+rii 6enomenului Dli,sa de a,+EC x recunoa*terea rolului Soarelui ca surs+ de c+ldur+ *i rolul acestuia 7n meninerea 5ieiiC x identi6icarea e6ectelor ,o4iti5e/ne)ati5e ale Soarelui asu,ra (+m8ntului x recunoa*terea curcu2eului *i a momentului a,ariiei acestuiaC x identi6icarea unui *ir de e6ecte ale unei ,ene de curent *i recunoa*terea ne5oii de surse alternati5e de ener)ie x identi6icarea c+ilor de economisire a ener)iei electrice *i recunoa*terea caracterului limitat al ener)iilor con5enionale x marcarea ,rin sim2oluri0 7n ta2ele0 a o2ser5aiilor reali4ate ,e ,arcursul urm+ririi unui 6enomen Dex.9 4iua c8nd a nins0 c8nd s1a to,it 4+,ada0 c8nd a 7n);eat a,a etc.E x 7nre)istrarea 5remii *i a tem,eraturii Dla ,r8n4E tim, de o s+,t+m8n+C x 7nre)istrarea 7ntr1o dia)ram+ T a resurselor con5enionale *i necon5enionale de ener)ie x 7nre)istrarea o2ser5aiilor reali4ate 7n tim,ul ex,erimentelor ,rin desen/marcarea 7n ta2ele cu di5erse sim2oluri x 7nre)istrarea sc;im2+rilor meteorolo)ice utili48nd sim2oluri1desene0 7ntr1un calendar s,ecialC x selectarea0 decu,area *i a,licarea 7n casete date a c8tor5a ima)ini s,eci6ice unui anotim,C x re4ol5area unor ,ro2leme du,+ ima)ini din calendarul naturiiC

>.2. A.1. A.2. A.4. x identi6icarea0 7ntr1o 4i ,loioas+0 a num+rului de c+ni care se um,lu cu a,+ de ,loaie 7ntr1o or+ x ,reci4area lunilor s,eci6ice anotim,urilor x identi6icarea 5olumului de a,+ de ,loaie culeas+ 7ntr1o or+0 7n litri0 6olosind 5ase )radate

xem,lu de a2ordare inte)rat+ la clasa a II1a T MA9 Medii de 5ia+


%e urm+rimN %om,etena s,eci6ic+

%um ,roced+mN

'rdinea reali4+rii acti5it+ilor nu coincide cu ordinea ,re4ent+rii com,etenelor. x scrierea *i citirea unor numere 7n concentrul 0110000 care re,re4int+ date re6eritoare1.1. la masa unor animale0 la distanele ,arcurse 7n tim,ul mi)raiei0 la num+rul de s,ecii/indi5i4i ce ,ot 6i 7nt8lnite 7ntr1un mediu de 5ia+ etc. x )enerarea de numere mai mici dec8t 10000 ale c+ror ci6re 7nde,linesc condiii date ? xem,lu9 G=n $elt+ au 6ost 6ilmai mai mult de 4>A de ,elicani0 dar mai ,uini de 4M0. %are ar ,utea 6i num+rul lorNH x com,ararea a dou+ numere naturale mai mici dec8t 10000 atunci c8nd acestea au1.2. acela*i num+r de sute/de 4eci/de unit+i0 cu a:utorul num+r+torii de ,o4iionare ? xem,lu9 G"rsul ,olar este cel mai mare animal de ,rad+ terestru. Masculii ,ot 6i de 3 m 7n+lime si c8nt+resc A>0 W)0 7n tim, ce 6emelele c8nt+resc 2>0 W). %are c8nt+re*te mai multNH

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

30

1.3.

1.4. 2.1.

2.2.

3.1.

x discutarea unor recorduri din natur+ *i ordonarea numerelor naturale de trei ci6re menionate ,rin com,ararea acestora dou+ c8te dou+ x a*e4area 7n ordine cresc+toare/descresc+toare a acestor numere x re,re4entarea la num+r+toarea de ,o4iionare a numerelor extrase din G%urio4it+i des,re ,lante *i animaleH x )enerarea unor numere mai mici dec8t 1000 7n condiii ,reci4ate ? xem,lu9 G' 2alen+ al2astr+ ,oate c8nt+ri ,8n+ la 190 de tone. %e mas+ ,oate a5ea0 dac+ ci6ra 4ecilor este 8NH SA" G%e mas+ ,oate a5ea dac+ masa ei este mai a,roa,e de 1>0 dec8t de 190 toneNH etc. x a,roximarea 58rstei unor ar2ori/animale x com,unerea *i descom,unerea numerelor 7n concentrul 0 ? 1000 6olosind contexte le)ate de mediile de 5ia+ x asocierea unor elemente din mediile de 5ia+ o2ser5ate cu cor,uri *i 6orme )eometrice x reali4area siluetei unor animale 6olosind 6i)urile Tan)ram x reali4area0 7n ec;i,e0 a unor cola:e re,re4ent8nd unul dintre mediile de 5ia+ ,e care le1au studiat0 ,o4iion8nd elementele con6orm unor re,ere date x identi6icarea axei/axelor de simetrie 7n re,re4ent+ri sc;ematice ale unor ,lante *i animale ,rin 6i)uri )eometrice x reali4area *i com,letarea unor ta2ele cu date des,re mediile de 5ia+ studiate0 res,ect8nd instruciuni 7n care se 6olosesc cu5intele Gr8ndH *i Gcoloan+H x alc+tuirea unor ,ro2leme ,ornind de la mediile de 5ia+ 6a5orite x crearea unor ,ro2leme ,ornind de la ta2elele com,letate cu date re6eritoare la di5erse ;a2itate x recunoa*terea unor medii de 5ia+ 7n desene/ ima)ini/ mac;ete/ 6ilme documentare/ ,re4ent+ri x descrierea 5er2al+ a animalelor *i ,lantelor ,re6erate din mediile de 5ia+ studiate *i a 6ormelor de relie6 s,eci6ice acestora x reali4area unor ex,erimente 7n sco,ul ,unerii 7n e5iden+ a ,re4enei aerului9 um6larea unui 2alon0 scu6undarea unui ,a;ar0 7nclinat0 7ntr1un 5as cu a,+0 reali4area unei mori*ti etc.C reali4area unor discuii ,e tema res,iraiei la ,lante *i animale *i la om9 H%e res,ir+mNHDse discut+ *i des,re oameni *i des,re animale *i ,lanteE x reali4area unor ex,erimente sim,le care e5idenia4+ mi*carea aerului ? xem,lu9 modi6icarea direciei 6l+c+rii unei lum8n+ri la ,o4iionarea acesteia la di6erite 7n+limi 7n cadrul unei u*iC reali4area unor discuii ,e tema 6enomenelor meteo H%8nd este 58nt0 este mai 6ri) sau mai caldNHDse discut+ des,re sc+derea tem,eraturii c8nd este 58ntEC H%8nd ,lou+NHD58ntul trans,ort+ norii dintr1un loc 7n altulEC H$e ce se 7n58rte mori*caNH

3.3. 4.1.

4.2.

>.1.

x reali4area unor ,ostere re6eritoare la re)ulile ce tre2uie res,ectate ,entru a limita ,oluarea din mediul de 5ia+ ex,lorat x ,unerea 7n scen+ a unor ,o5estiri reale/ima)inare din mediul de 5ia+ studiat 6olosind o,eratorii lo)ici S*iH0 SsauH0 SnuH x reali4area unui ,lan de lucru ,entru ex,lorarea unui mediu de 5ia+ x ,re4entarea ,lanului de 7nre)istrare a sc;im2+rilor meteo ,e o ,erioad+ determinat+ de tim, 7n mediul de 5ia+ ex,lorat ? ,re4entarea unui H2uletin meteo retros,ecti5H ,e ,erioada res,ecti5+ x recunoa*terea rolului aerului/oxi)enului ,entru su,ra5ieuireC x reali4area unor discuii ,e tema9 H%are este casa meaNH Dse ilustrea4+0 ,e 2 coloane0 animale *i ,lante s,eci6ice unui anumit mediu de 5ia+ cu 6ocali4area ,e ada,tarea la mediuE x recunoa*terea ada,t+rilor la mediu ale ,lantelor *i animalelor 7n cadrul unor discuii ,e tema9 H%e s1ar 7nt8m,la dac+ am muta animalele/,lantele din mediul ac5atic / 7n mediul terestru FNH x identi6icarea unor sc;im2+ri/e5enimente din 5iaa ,lantelor0 a animalelor *i a omului ca urmare a ciclului 4i1noa,te x clasi6icarea cor,urilor0 dintr1un mediu de 5ia+0 7n 5ii *i ne5ii *i 7nre)istrarea conclu4iilor 7ntr1o dia)ram+ Tenn x )ru,area unei 5ariet+i de ,lante *i animale ,e criteriul a,artenenei la un mediu de 5ia+ *i 7nre)istrarea re4ultatelor 7ntr1un or)ani4ator )ra6ic x asocierea re4ol5+rii unei ,ro2leme cu o re,re4entare )ra6ic+/desen x re4ol5area unor ,ro2leme 6olosind ima)ini re,re4entati5e ,entru un mediu de 5ia+

>.2.

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

31

A.1.

A.3.

x c8nt+rirea unor :uc+rii re,re4ent8nd animalele din mediul de 5ia+ studiat0 cu a:utorul 2alanei/c8ntarului x identi6icarea unor animale dintr1un anumit mediu de 5ia+ ,e 2a4a unor caracteristici ,ri5ind lun)imea/ masa acestora DHmai 7naltH0 Gmai scundH0 Hmai u*orH0 Hmai )reuH0 etc.E x im,licarea co,iilor 7n ex,eriene 7n care s+ decid+ sin)uri dac+ ,ot/nu ,ot cum,+ra un o2iect cu suma de 2ani de care dis,un ? xem,lu9 G$ac+ ,ot cum,+ra ,e*ti*ori ,entru ac5ariul *colii *i ;ran+ ,entru ace*tia.H x ,artici,area la :ocuri 1 Sc;im2ul de cartona*e

%lasa ,re)+titoare0 clasa I *i clasa a II1a ? Matematic+ *i ex,lorarea mediului

32