Sunteți pe pagina 1din 180

J40/4454/12005, CUI: R17329505, Oradea, 400512, str. GriviJei, nr.32, tel.

0372590352, fax 0259-426372


LUCRAREA S.C. FISE ELECTRICA-SERV S.A.
AISEE ORADEA-AteIier Proiectare
PR. NR.1393/2012
CRESTEREA SIGURANTEI si CONTINUITATII IN
ALIMENTAREA CONSUMATORILOR
din mun.MARGHITA,
jud.BIHOR
Faza: PT+CS
VOLUM I -PARTEA SCRISA
(MEMORIU TEHNIC ,LISTE DE UTILAJE,FISE TEHNICE,
SPECIFICATII TEHNICE)
EX.NR. 5
S.C. FiIiaIa de ntre|inere i Servicii
Energetice Eectrca Serv S.A.
S.I.S.E. EIectrica TransiIvania Nord
A.I.S.E. Oradea
J40/4454/12005, CU: R17329505, Oradea, 400512, tr. Grivi[ei, nr.32, tel. 0259/505-652, fax 0259-426372
FOAIA DE SEMNTURI
LUCRAREA S.C. "FSE ELECTRCA-SERV S.A.
ASE ORADEA ATELER PROECTARE
PR. NR.1393/2012
CRESTEREA SIGURANTEI si CONTINUITATII IN ALIMENTAREA
CONSUMATORILOR din mun.MARGHITA
VOL I
Faza:PT+CS
DIRECTOR AGEN|IA ORADEA: DR.ING. RADU MATICA _____________
SEF A.P: Ing. MATEA DAN _______________
SEF PROIECT : Ing..BUDISCA HASAN________________
PROIECTANTI: Ing.. PETRU| DACIANA ________
Ing. CUCERZEAN ADRIAN ___________
Ing. MICLAUS DAN ______________
RESPONSABIL S.M.I-AP Ing. BUDISC HASAN ______________
MODFCAR
Persoana care a facut modificarea Nr
crt Functia Numele si prenumele
Data Anexa la
proiect
Precizri :
Acest document apar[ine A..S.E.E. Oradea A.P. Reproducerea prin orice mijloace
a prezentului document fr acceptul A.P.este interzis.
F-152
S.C. FiIiaIa de ntre|inere i Servicii
Energetice Eectrca Serv S.A.
S.I.S.E. EIectrica TransiIvania Nord
A.I.S.E. Oradea

BORDEROU
cu pieseIe scrise i desenate afIate Ia dosar
VOLUM I
A. PIESE SCRISE
1. Foaie de semnaturi
2. Cuprins
3. Referat verificator de proiect
4. Program pentru controlul calitatii lucrarilor
5. Aviz CTE - SC ELECTRCA SA Bucuresti ,faza PT+CS nr.1219 din 17.10.2012
6. Aviz CTE - FDEE Transilvania Nord,faza PT+CS nr.629/461/15.10.2012
7. Aviz CTE - SC ELECTRCA SA Bucuresti ,faza SF nr.4305 din 18.09.2012
8. Aviz CTE - FDEE Transilvania Nord,faza SF nr.465/361 din 14.08.2012
9. Comanda de proiectare nr.S14 /0074 /20.03.2012
10. Aviz CTE -SDEE Oradea faza TP, nr.9/6 din 14.04.2012
11. Tema de proiectare
12. Certificat de urbanism eliberat de Primaria oras Marghita nr.66 din 28.06.2012
13. Notificare de la Agentia pentru Protectia Mediului Bihor nr.11686/12.07.2012
14. Aviz de la SC APA CANAL Marghita nr.1200/10.07.2012
15. Aviz de la SC ELECTRCA SA SDEE Oradea nr.60201204661 /13.07.2012
16. Aviz de la EON GAZ Marghita nr.170 din 26.07.2012
17. Aviz de la SC ROMTELECOM SA nr.226 din 31.07.2012
18. Referat cu centrul de exploatare Mt si JT Marghita
19. Memoriu tehnic
20. Caiet de sarcini pozare cabluri
21. Caiet de sarcini inlocuiri celule in posturi
22. Caiet de sarcini montare PTAb si PTM-uri
23. Caiet de sarcini montare transformatoare (din demontare)
24. Caiet de sarcini pentru separator telecomandat
25. Caiet de sarcini demontare LEA MT
26. Caiet de sarcini montare LEA 20 KV Torsadat
27. Caiet de sarcini retrofit celula 20 KV in Statie
28. Caiet de sarcini pentru partea de constructii
Liste de utiIaje
29. Lista de utilaje nr.1 VOL -cu celulele MT ce se vor monta in Conexiunea Avram,cu celulele MT
ce se vor monta in celelalte posturi(PTZ Caragiale ,PTZ Caragiale ,PTZ Caragiale ,PTZ
TNERETULU,PTZ BLOC) cu PTM-urile inlocuite si PTAb (PTAb RECORD,PTM
CRNULU,PTM SPTAL,PTM RL VECH si PTAb CLOSCA ),cu echipamentele necesare a se
monta la jonctiunea LEA-LES
30. Lista de utilaje nr.2 VOL -cu retrofit la celula 6 K din Statia 110/20 KV MARGHTA
31. Lista de utilaje nr.3 VOL pregatire pentru integrare SCADA
Fise tehnice
32. Fisa tehnica nr.1 celula de linie cu separator
33. Fisa tehnica nr.2 celula de linie cu separator+intrerupator
34. Fisa tehnica nr.3 celula trafo cu separator si sigurante fuz
35. Fisa tehnica nr.4 celula de cupla
36. Fisa tehnica nr.5 pt PTAb RECORD
37. Fisa tehnica nr.6 - pt PTM CRNULU

38. Fisa tehnica nr.7 pt PTM SPTAL
39. Fisa tehnica nr.8 pt PTM RL VECH
40. Fisa tehnica nr.9 pt PTAb CLOSCA
41. Fisa tehnica nr.10 -bloc cu protectie la intreruperea nulului
42. Fisa tehnica nr.11 pt separator tripolar de exterior tip STEPn-24 KV,tip STEPno-24KV
43. Fisa tehnica nr.12 pt dispozitiv actionare separator
44. Fisa tehnica nr.13 pt descarcatori cu oxizi metalici 24 KV
45. Fisa tehnica nr.14 pt separator telecomandat in SF6
Retrofit
46. Fisa tehnica nr.15/1 pt intrerupator statie 24KV,630A,25kA
47. Fisa tehnica nr.15/2 pt terminal numeric statie
48. Fisa tehnica nr.15/3 pt ansamblu de 2 usi metalice celula 20 KV
49. Fisa tehnica nr.15/4 pt transformator de curent 2x150/5/5A
50. Fisa tehnica nr.15/5 pt divizor +indicator prezenta tensiune
51. Fisa tehnica nr.15/6 contor electronic de masura
52. Fisa tehnica nr.15/7 transformator homopolar de curent tip trecere 150 mm/1A
Pregatire pentru integrare SCADA
53. Fisa tehnica nr.16 pt Dulap RTU
54. Fisa tehnica nr.17 - pt Redresor+baterie
55. Graficul general de realizare a investitiei
56. Evaluarea materialelor rezultate din demontare
B. Specificatii tehnice anexate documentatiei
PARTEA ELECTRO
1 Cablu 12/20 kV cu izolatie din polietilena reticulata XLPE ST
16/2010
ELECTRCA SA
2 Accesorii pentru cabluri MT cu izolatie din XLPE ST17/2010 ELECTRCA SA
3 ndicatoare trecere curent de defect LES MT ETN-FT-
25-004
FDEE-TN
4 Specificatie tehnica -celule modulare posturi de
transformare-caracteristici generale
ETN-ST-
15-037
FDEE-TN
5 Specificatie tehnica-Celula de linie cu separator de sarcina cu CLP si
si TC (LS)
ETN-ST-
15-037-2
FDEE-TN
6 Specificatie tehnica-Celula de linie cu separator de sarcina
cu CLP si intrerupator fix echipat cu 3 TC si releu protectie
(L)
ETN-ST-
15-037-3
FDEE-TN
7 Specificatie tehnica pentru celule modulare posturi de
transformare-celula de transformator cu separator de
sarcina si sigurante fuzibile(TF)
ETN-ST-
15-037-4
FDEE-TN
8 Specificatie tehnica-Celule modulare pentru posturi de
transformare- cupla cu separator de sarcina-CS
ETN-ST-
15-037-7
FDEE-TN
9 Specificatie tehnica-Post de transformare prefabricat
complet echipat in anvelopa de beton
ST-
90/2010
ELECTRCA SA
10 Specificatie tehnica-Post de transformare prefabricat
complet echipat in anvelopa de metal
ST-
91/2010
ELECTRCA SA

11 Specificatie tehnica-Tablouri generale de joasa pentru
posturile de transformare de retea
ETN-ST-
15-035-
FDEE-TN
12 Specificatie tehnica pentru bloc cu protectie la intreruperea
nulului si a fazei si cu protectie de maxima tensiune tip
BPNTT-1
13 Specificatie tehnica-Separatoare tripolare de medie
tensiune, tip STE(P)no , STE(P)n, 24 kV/400(630)A
ST
40/2010
ELECTRCA SA
14 Specificatie tehnica-Separatoare tripolare de medie
tensiune deschidere in sarcina cu sau fara cutite de legare
la pamant-separator telecomandat
ST
48/2010
ELECTRCA SA
15 Specificatie tehnica-Descarcatoare cu oxizi metalici (ZnO)-
24 kV
ST7/2010 ELECTRCA SA
16 Specificatie tehnica prize de pamant pentru LEA 20 KV ST42/2010 ELECTRCA SA
17 Fisa tehnica-dulap RTU ETN-FT-
25-009
FDEE-TN
18 Specificatie tehnica Redresor + baterie pentru PT ETN-FT-
25-002
FDEE-TN
19 Specificatie tehnica prize de pamant pentru LEA 20 KV ST42/2010 ELECTRCA SA
PARTEA retrofit ceIuIa de 20 KV in STATII
20 Specificatie tehnica intrerupator 24 KV cu comutatie in
vid,debrosabil,in caseta
ST
94/2010
ELECTRCA SA
21 Specificatie tehnica terminal numeric de comanda control
si protectie ,masura pentru linii
ST
57/2010
ELECTRCA SA
22 Specificatie tehnica Transformator de curent ,de tip interior
pentru instalatii electrice 20 KV
ETN-FT-
15-015
FDEE-TN
23 Specificatie tehnica Contor electronic ST 22 ELECTRCA SA
Partea economica -VOL I
1. Antem 1-LES 20 KV str.Republicii dinspre Statie 3,75Km+2,0Km FO
2. Antem 2-LES 20 KV str..L.Caragiale 2,03Km +0,8Km FO
3. Antem 3-LES 20 KV Conexiune PTCz Tineretului 1,6 Km
4. Antem 4 LES 20 KV intre PTAb Progresului-PTAb Unirii si PTAb Closca 2,050 Km
5. Antem 5 Demontari celule in PTZ-uri
6. Antem 6 Montari celule in PTZ
7. Antem 7-Demontari PTM-uri si RMU
8. Antem 8 PTM si PTAb Fundatii
9. Antem 9 PTM-uri si PTAb echipari electromecanice

10. Antem 10 imbunatatiri prize la 5 PTM-uri si PTAb
11. Antem 11 imbunatatiri prize la 5 PTM-uri si PTAb
12. Antem 12 provizorate
13. Antem 13 refacere inst electrica interioara 6 posturi PTZ
14. Antem 14 inst electrica servicii proprii in Conexiune,PTM RL VECH si PTZ Caragiale
15. Antem 15 zona PTA Closca +zona PTAb Unirii+zona STE-243
16. Antem 16 zona PTA Closca LES 0,4 KV
17. Antem 17 stalpii 30 si 31 montare 2 stalpi in zona PTCz Tineretului
18. Antem 18 LEA 20 KV torsadat zona Republicii
19. Antem 19 LEA 20 KV torsadat zona N Balcescu
20. Antem 20 LEA 20 KV torsadat zona L Caragiale
21. Antem 21 LES 0,4 KV zona PTM-uri inlocuite
22. Antem MEDU
23. Antem Retrofit celula in Statie
24. Antem 1 P-tea de constructii in PTZ AVRAM ANCU
25. Antem 2 P-tea de constructii in PTZ BLOC
26. Antem 3 P-tea de constructii in PTZ CARAGALE
27. Antem 4 P-tea de constructii in PTZ CARAGALE
28. Antem 5 P-tea de constructii in PTZ CARAGALE
29. Antem 6 P-tea de constructii in PTZ TNERETULU
30. Antem 7 P-tea de constructii in PTZ PANDURLOR
31. Antem 8 P-tea de constructii traversare parau cu teava metalica
32. DevizuI generaI aI Iucrarii
33. Centralizator F1
34. Centralizator F2-partea eIectro +pregatire pentru integrare SCADA-VOL I
35. Centralizator F2-partea constructii(Iucrari in posturi)-VOL I
36. Centralizator F2-partea Serviciu integrare SCADA -VOL II (utiIaj)
37. F3-Lista cu cantitati de lucrari -partea Serviciu integrare SCADA VOL (C+)
38. F3-Retrofit celula in Statie
39. F3-Partea de constructii la posturi
40. F3-Partea electro Antem 1-LES 20 KV str.Republicii dinspre Statie 3,75Km+2,0Km FO
41. F3-partea electro Antem 2-LES 20 KV str..L.Caragiale 2,03Km +0,8Km FO
42. F3-partea electro-Antem 3-LES 20 KV Conexiune PTCz Tineretului 1,6 Km
43. F3-partea electro-Antem 4 LES 20 KV intre PTAb Progresului-PTAb Unirii si PTAb Closca 2,050
Km
44. F3-partea electro-Antem 5 Demontari celule in PTZ-uri
45. F3-partea electro-Antem 6 Montari celule in PTZ
46. F3-partea electro-Antem 7-Demontari PTM-uri si RMU
47. F3-partea electro-Antem 8 PTM si PTAb Fundatii
48. F3-partea electro-Antem 9 PTM-uri si PTAb echipari electromecanice
49. F3-partea electro-Antem 10 imbunatatiri prize la 6 posturi PTZ
50. F3-partea electro-Antem 11 imbunatatiri prize la 5 PTM-uri si PTAb
51. F3-partea electro-Antem 12 provizorate
52. F3-partea electro-Antem 13 refacere inst electrica interioara 6 posturi PTZ
53. F3-partea electro-Antem 14inst electrica servicii proprii in Conexiune,PTM RL VECH si PTZ
Caragiale
54. F3-partea electro-Antem 15 zona PTA Closca +zona PTAb Unirii+zona STE-243
55. F3-partea electro-Antem 16 zona PTA Closca LES 0,4 KV
56. F3-partea electro-Antem 17 stalpii 30 si 31 montare 2 stalpi in zona PTCz Tineretului
57. F3-partea electro-Antem 18 LEA 20 KV torsadat zona Republicii
58. F3-partea electro-Antem 19 LEA 20 KV torsadat zona N Balcescu
59. F3-partea electro-Antem 20 LEA 20 KV torsadat zona L Caragiale
60. F3-partea electro-Antem 21 LES 0,4 KV zona PTM-uri inlocuite

B.PIESE DESENATE
PARTEA ELECTRO
1. Plan de incadrare in zona scara 1:5000
2. Plan de situatie scara 1:1000 zona Republicii de la Statie
3. Plan de situatie scara 1:1000 zona .L.Caragiale
4. Plan de situatie scara 1:1000 zona Balcescu
5. Plan de situatie scara 1:1000 zona Republicii -continuare
6. Plan de situatie scara 1:1000 zona Revolutiei,Liliacului,Borsecului
7. Plan de situatie scara 1:1000 zona Progresului,Unirii
8. Schema electrica monofilara de incadrare la 20 KV- Marghita
9. Schema electrica monofilara de incadrare la 20 KV- Marghita -portiune din schema
10. Schema electrica monofilara de incadrare la MT-situatia proiectata-20 kV- scenariul -modificata
dupa avizarea in CTE ELECTRCA BUCUREST
11. Schema electrica monofilara a PTCz AVRAM ANCU -situatia existenta
12. Schema electrica monofilara a CONEXUN AVRAM ANCU -situatia proiectata
13. Schema electrica monofilara PTCz CARAGALE -situatia existenta
14. Schema electrica monofilara PTCz CARAGALE -situatia proiectata
15. Schema electrica monofilara PTM RECORD -situatia existenta
16. Schema electrica monofilara PTM RECORD situatia proiectata
17. Schema electrica monofilara PTM CRNULU -situatia existenta
18. Schema electrica monofilara PTM CRNULU -situatia proiectata
19. Schema electrica monofilara PTCz CARAGALE -situatia existenta
20. Schema electrica monofilara PTCz CARAGALE -situatia proiectata
21. Schema electrica monofilara PTCz CARAGALE -situatia existenta
22. Schema electrica monofilara PTCz CARAGALE -situatia proiectata
23. Schema electrica monofilara PTM RL VECH-situatia existenta
24. Schema electrica monofilara PTM RL VECH-situatia proiectata
25. Schema electrica monofilara PTM SPTAL-situatia existenta
26. Schema electrica monofilara PTM SPTAL-situatia proiectata
27. Schema electrica monofilara PTCz TNERETULU -situatia existenta
28. Schema electrica monofilara PTCz TNERETULU -situatia proiectata
29. Schema electrica monofilara PTCz PANDURLOR -situatia existenta
30. Schema electrica monofilara PTCz PANDURLOR -situatia proiectata
31. Schema electrica monofilara PTAb PROGRESULU -situatia existenta
32. Schema electrica monofilara PTAb PROGRESULU -situatia proiectata
33. Schema electrica monofilara PTAb UNR -situatia existenta
34. Schema electrica monofilara PTAb UNR-situatia proiectata
35. Schema electrica monofilara PTA CLOSCA -situatia existenta
36. Schema electrica monofilara PTAb CLOSCA -situatia proiectata
37. Schema electrica monofilara PTCz BLOC-situatia existenta
38. Schema electrica monofilara PTCz BLOC -situatia proiectata
39. Tablou servicii interne Conexiunea Avram ancu
40. Tablou servicii interne PTCz Caragiale
41. Tablou servicii interne PTM RL VECH
42. Profile de pozare cabluri in pamant /zona verde ,trotuar
43. Profile de pozare cabluri in pamant ,la subtraversari de drum

44. Priza de pamant la posturi metalice ,beton
45. Fundatia postului de transformare prefabricat din beton 20/0,4 KV
46. Drenaj ,rigola in jurul PTAb cabina din beton prefabricat 20/0,4 KV
47. Detaliu stalp echipat cu separator montaj orizontal STEPno-24 KV ,400A
48. Detaliu stalp echipat cu separator telecomandat
49. Plan de detaliu in zona PTAb CLOSCA
50. Detaliu fundatie stalp SC 15006
51. Detaliu fundatie stalp SC 15014
52. Detaliu fundatie stalp SC 15015
53. Cleme de derulare si sustinere pentru cablu torsadat 20 KV-CLEM.TOR.S. 20 KV
54. Scheme de montaj a clemei tors 20 KV pentru sustinere in colt
55. Cleme de intindere pentru cablu torsadat 20 KV CLEM TOR.I. 20 KV
56. Detaliu legatura de sustinere in aliniament pentru cablu torsadat 20 KV cu fir purtator
57. Detaliu legatura de intindere in aliniament pentru cablu torsadat 20 KV cu fir purtator
58. Detaliu legatura terminala pentru cablu torsadat 20 KV cu fir purtator
59. Detaliu bratara universala de sustinere sau intindere pentru cablu torsadat 20 KV
60. Lista de echipare stalpi in zona Republicii cu cablu torsadat de MT 3x1x95+50 mmp
61. Lista de echipare stalpi in zona Balcescu cu cablu torsadat de MT 3x1x95+50 mmp
62. Lista de echipare stalpi in zona Revolutiei.Liliacului,Borsecului cu cablu torsadat de MT
3x1x70+50 mmp
63. Realizarea prizei de pamant cu un contur tip B2 cu Rdisp<10 ohmi
64. Realizarea prizei de pamant liniare tip C2 Rdisp<10 ohmi
65. Realizarea prizei de pamant cu doua contururi tip 2 B4 Rp<4 ohmi
66. Realizarea prizei de pamant liniare tip 2C3 cu Rdisp=4 ohmi
67. Detaliu de echipare stalp de derivatie trecere din LEA 20 KV Tors in LES 20 KV existenta cu
separator vertical pe stalp SC15015
68. Detaliu de echipare stalp de derivatie trecere din Torsadat de MT in LEA 20 KV cu conductoare
OL-Al pe stalp SC 15014
69. Detaliu de echipare stalp de derivatie trecere din LES 20 KV existenta in LEA 20 KV Torsadat cu
separator orizontal pe stalp SC 15014 Realizarea prizei de pamant cu Rp<10 ohmi
70. Detaliu de echipare stalp de intindere tip SC 15014 cu separator de by-pass
71. Tabele de sageti pentru cablu torsadat de medie tensiune 12/20 KV cu fir purtator 3x1x95+50
72. Tabele de sageti pentru cablu torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator 3x1x70+50
73. Bloc de protectie la intreruperea nulului
PARTEA DE STAT RETROFT CELULA 20 KV
S1..Schema electrica monofilara a Statiei 110/20 KV existenta
S2.Schema electrica monofilara a Statiei 110/20 KV -proiectata
S3.Vedere in sectiune a celulei de linie 20 KV situatie existenta
S4.Montare intreruptor in vid si transformatoare de curent in celula de 20 KV
S5.Schema de principiu a protectiei celulei 20 KV Conexiune Avram ancu
PARTEA DE CONSTRUCT
C1.Vedere in plan situatia existenta si proiectata PTCz Avram ancu
C2.Sectiune si detalii constructive PTCz Avram ancu
C3.Vedere in plan situatia existenta si proiectata PTCz Caragiale
C4.Sectiune si detalii constructive PTCz Caragiale
C5.Vedere in plan situatia existenta si proiectata PTCz Caragiale
C6.Sectiune si detalii constructive PTCz Caragiale
C7.Vedere in plan situatia existenta si proiectata PTCz Caragiale
C8.Sectiune si detalii constructive PTCz Caragiale

C9.Vedere in plan situatia existenta si proiectata PTCz Tineretului
C10.Sectiune si detalii constructive PTCz Tineretului
C11.Vedere in plan situatia existenta si proiectata PTCz Bloc
C12.Sectiune si detalii constructive PTCz Bloc
SC F..S.E.ELECTRCA SERV 'S.A.
ASE ORADEA
A.P.
PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALIT|II LUCRARILOR
OBIECT: nr.1393/2012 Cresterea sigurantei si continuitatii in aIimentarea consumatoriIor
din mun.Marghita
FAZA PT+CS
Nr.
Crt.
Verificarea fazelor principale si a fazelor determinante Participa Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Receptia calitativa a echipamentelor si a materialelor - B E - PVRCm
2 Predarea amplasamentului la constructor P B E PVPA
3 Asistenta tehnica cu avizatorii-SC EON GAZ - B E - A PV
4 Asistenta tehnica cu avizatorii-SC APA CANAL
MARGHTA
- B E - A Pv
5 Asistenta tehnica cu avizatorii-ROMTELECOM - B E - A PV
6 Verificarea montarii tevilor de protectie in sant, la
traversari de drumuri etc.
- B E - PV
7 Verificarea pozarii cablului de 20kV+ fibra optica - B E - PV
8 Verificarea executarea mansoanelor si capetelor
terminale la LES 20 kV
- B E - PV
9 Verificarea executarii stratului de protectie LES 20
kV+ LES 1 kV
- B E - PV
10 Verificarea LES 20kV. cu tensiune marita. - - E - PV
11 ntocmirea buletinelor de verificare LES 20kV. - - E - PV
12 ntocmirea proceselor verbal ptr. lucrari ascunse. - B E - PVLA
13 Verificarea demontarii echipamentului de M.T. in P.T. - B E - PV
14 Verificarii montarii echipamentului de MT in PT - B E - PV
11 Verificarea demontarii transformatoarelor existente de
20 kV in PTM-uri
- B E - PV
15 Verificarii montarii transformatoarelor de 20 kV in
PTM-uri
- B E - PV
16 Verificarea realizarii/completarii inst. de legare la
pamint.
- B E - PVLA
17 Astuparea santului la inst. de legare la pamint. - B E - PV
18 Verificarea prizelor de impamintare la P.T. - - E - PV
19 ntocmirea buletinelor de verificare a echipamentelor
de M.T. si j.t. a P.T. si a prizei de legare la pamint.
- - E - PV
20 Verificarea instalatiei electrice interioare B E PV
21 Verificarea echiparii stilpului LEA 20 KV - B C - PV
22 Verificarea intinderii si fixarii conductoarelor - B C - PV
23 Verificarea distantelor fata de elemente
traversate,apropieri.
- B C - PV
24 Verificarea demontarii LEA 20 KV
conductoare,console,izolatori
- B E - PV
25 Verificarea montarii cablurilor torsadate de medie
tensiune pe stalpi ,inclusiv a conductoarelor torsadate
de joasa tensiune
- B C - PV
26 Verificarea echiparii stilpilor LEA 20 KV+0,4 Kv - B C - PV
27 Verificarea distantelor fata de elemente
traversate,apropieri.
- B C - PV
28 FD-Receptie preliminara P B E PVRP
29 F. D. Punere in functiune P B E PVRC
Legenda: P proiectant; B beneficiar: C constructor: inspector A-avizator
PVRCm- process verbal de receptie al calitatii materialelor
PVPA-proces verbal predare amplasament
PVLA-proces verbal lucrari ascunse
PV-proces verbal
PVRP-proces verbal de receptie preliminara
PVRC-Proces verbal de receptie calitativa
NOTA:
1.n conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza urmatoare de executie inainte de
receptionarea celei anterioare.
2.Verificarile in toate fazele se vor consemna in PROCESE VERBALE .
PROECTANT BENEFCAR
Nume, prenume ing. Petrut Daciana .........
Semnatura ........ .........
EXECUTANT
_________________
__________________
PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA
______________________________________________________________________
incheiat azi ________________________ 2012 , cu ocazia verificarii efectuate la
______________________________________________________________________
- Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________
- Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________- Au fost stabilite urmatoarele masuri
(concluzii): ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________
- Mentiuni speciale:
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________
BENEFCAR PROECTANT EXECUTANT
Nume ____________ _____________ _____________
Prenume ____________ _____________ _____________
Semnatura ____________ _____________ _____________
*) Se completeaza pentru toate fazele prevazute in programul de control, precum si pentru refaceri.
SC"FSE ELECTRCA-SERV S.A.
SSE Transilvania Nord
ASE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.1
Cresterea sigurantei si continuitatii in
aIimentarea consumatoriIor
din mun. Marghita, jud. Bihor
MEMORIU TEHNIC
Faza:PT+CS
A.Piese scrise
Date generale
1.1.Denumirea obiectivuIui de investi|ii;
Cresterea sigurantei si continuitatii in aIimentare a consumatoriIor din mun.
Marghita, jud. Bihor
1.2.AmpIasamentuI (jude|uI, IocaIitatea, strada, numruI);
jud.Bihor ,loc. Marghita
1.3.TituIaruI investitiei
SC ELECTRCA SA FDEE Transilvania Nord SDEE Oradea,
1.4.BeneficiaruI investi|iei;
SC ELECTRCA SA FDEE Transilvania Nord SDEE Oradea
1.5.EIaboratoruI studiuIui - proiectant de speciaIitate:
SC ELECTRCA-SERV, ASE Oradea At Proiectare str. Grivitei nr. 32
2.Descrierea generaIa a IucrariIor :
2.1.Descrierea IucrariIor
a).AmpIasamentuI : jud.Bihor ,loc. Marghita - str.Republicii,str..L.Caragiale, str.N.Balcescu,
str.Garoafei,str.Litoralului,str.Eroilor,str.Revolutiei,Aleea Tineretului,str.Liliacului.str.Borsecului,
str.M.Eminescu,str.Progresului,str.Unirii
b).topografia:
- studii topografice- lucrarile necesare a fi facute pentru indeplinirea obiectivului nu fac cazul
unor studii topografice-se realizeaza pe domeniu public .
- studiu geotehnic- lucrarile necesare a fi facute pentru indeplinirea obiectivului nu fac cazul
unui studiu geotehnic.
c)Clima si fenomenele naturale specifice zonei:
Din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice, locul se incadreaza in zona meteo A
conform NTE 003/04/00.
- zona meteoroIogic ,A": viteza vntului nesimultan cu chiciur 30 m/s
viteza vntului simultan cu chiciur 12 m/s
grosime strat de chiciur pe conductor 16mm
greutate volumic a chiciurei 0,75 daN/dm
d)GeoIogia, seismicitatea
ndicele cronokeraunic al zonei unde se executa lucrarile de constructii-montaj se incadreaza in
zona C87 ore conform NTE 001/03/2000, grad de poluare
- perioada de col[ a spectrului de rspuns: Tc=0,7 sec
- valoarea de vrf a accelera[iei terenului a
g
= 0,12. (conform P100-1/2006 ,Cod de
proiectare seismic Partea prevederi de
proiectare pentru cldiri)
SC"FSE ELECTRCA-SERV S.A.
SSE Transilvania Nord
ASE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.2
e)Prezentarea proiectului
n prezent orasuI Marghita este alimentat din Statia 110/20 KV MARGHTA prin
distribuitoruI LES 20 KV oras MARGHITA (ceIuIa nr.10), distribuitoruI LEA 20 KV VOIVOZI
(ceIuIa nr.9) si distribuitoruI LEA 20 KV VIISOARA (ceIuIa nr.20) .
- din ceIuIa nr.10 - LES 20 KV oras MARGHITA sunt aIimentate urmatoareIe posturi:
1. PTZ Caragiale 630 KVA 20/0,4 KV
2. PTM Record 630 KVA 20/0,4 KV
3. PTM Crinului 630 KVA 20/0,4 KV
4. PTZ Bloc 630 KVA 20/0,4 KV
5. PTZ Avram ancu 2x630 KVA 20/0,4 KV
6. PTZ Centru 400 + 630 KVA 20/0,4 KV
7. PTZ Republicii 400 + 630 KVA 20/0,4 KV
8. PTAb Herculane 630 KVA 20/0,4 KV
9. PTAb Progresului 100 KVA 20/0,4 KV
10. PTM Spital 400 KVA 20/0,4 KV
11. PTA Closca 250 KVA 20/0,4 KV
12. PTA Lapis 400 KVA 20/0,4 KV
13. PTA Pompe EGCL 100 KVA 20/0,4 KV
14. PTA Hidrofoare 400 KVA 20/0,4 KV
15. PTZ Confectii 3 x 630 KVA 20/0,4 KV
16. PTZ Tineretului 400 KVA 20/0,4 KV
17. PTZ Marconf 3 x 630 KVA 20/0,4 KV
18. PTZ Pandurilor 400 KVA 20/0,4 KV
19. PTAb Medimar 800 KVA 20/0,4 KV
20. PTAb ANL 630 KVA 20/0,4 KV
21. PTZ F-ca de paine 2 x 630 KVA 20/0,4 KV
22. PTZ Uzina de Apa 2x400 KVA
23. PTAb Beltran 250 KVA 20/0,4 KV
24. PTA Metalprod 100 KVA 20/0,4 KV
25. PTZ MU 3x1600 KVA
n schema normala de 20 KV pe acest distribuitor sunt alimentate 5 PTA uri si 20 buc
PTZ,PTAb,PTM-uri in total 25 posturi
-din ceIuIa nr.20 - LEA 20 KV VIISOARA sunt aIimentate urmatoareIe posturi:
1. PTA Closca 400 KVA 20/0,4 KV
2. PTAb Unirii 100 KVA 20/0,4 KV
-din ceIuIa nr.9 - LEA 20 KV Voivozi sunt aIimentate urmatoareIe posturi:
1. PTZ CRR Siloz 2x1000 KVA 20/0,4 KV
2. PTAb Gipiemme 250 KVA 20/0,4 KV
3. PTA CRR 250 KVA 20/0,4 KV
4. PTA Fabrica de ulei 160 KVA 20/0,4 KV
5. PTZ Comraicoop 400+630 KVA 20/0,4 KV
6. PTZ Caragiale 630 KVA 20/0,4 KV
7. PTZ Caragiale 630 KVA 20/0,4 KV
8. PTAb Cadran 1000 KVA 20/0,4 KV
9. PTM RL Vechi 400 KVA 20/0,4 KV
de aici se trece in LEA 20 KV
10. PTA FPSA 400 KVA 20/0,4 KV
11. PTA TC 100 KVA 20/0,4 KV
12. PTA MAT 100 KVA 20/0,4 KV
13. PTA GSM Dealu Mare 40 KVA , 20/0,4 KV
SC"FSE ELECTRCA-SERV S.A.
SSE Transilvania Nord
ASE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.3
14. PTA Dealu Mare 40 KVA, 20/0,4 KV
15. PTA Dacia Serv 160 KVA, 20/0,4 KV
16. PTA Autobaza 160 KVA 20/0,4 KV
17. PTA Barcaul 160 KVA 20/0,4 KV
18. PTA Mokatti 160 KVA 20/0,4 KV
19. PTA MA 100 KVA 20/0,4 KV
pana Ia STE-6002 (in interioruI orasuIui Marghita)
20. PTA Chiribis 250 KVA 20/0,4 KV
21. PTA Chiribis 250 KVA 20/0,4 KV
22. PTAb Bechtel Chiribis 1600 KVA 20/0,4 KV
23. PTM TCL Abram 250 KVA 20/0,4 KV
24. PTA Gater Abram 250 KVA 20/0,4 KV
25. PTA Mobila 160 KVA 20/0,4 KV
26. PTA Abram - 100 KVA 20/0,4 KV
27. PTA Drumuri Abram - 100 KVA 20/0,4 KV
28. PTA CAP Abram - 250 KVA 20/0,4 KV
29. PTA Abram - 100 KVA 20/0,4 KV
pana Ia STE-6003 (in exterioruI orasuIui Marghita)
n schema normala de 20 KV pe acest distribuitor sunt alimentate 20 PTA uri si 9 buc
PTZ,PTAb,PTM-uri in total 29 posturi.
nstalatiile electrice existente au o vechime in functionare mare de peste 40 ani si nu mai
prezinta un grad suficient de siguranta in alimentarea consumatorilor .Consumatorii alimentati sunt
consumatori casnici,edilitari,si in mica parte consumatori industriali.Se impun deci lucrari pentru
cresterea sigurantei in alimentarea consumatorilor si realizarea unei scheme de alimentare
elastice.
Deasemenea o serie de cabluri de 20 KV existente ,aflate intr-o stare avansata de
degradare cu multe mansoane pe traseu necesita a fi inlocuite. (intre STE-220 si PTZ
CARAGALE ,intre PTZ CARAGALE si PTZ CARAGALE , intre PTZ CARAGALE si PTAb
CADRAN, intre PTAb CADRAN si PTM RL VECH,intre PTM RL VECH si STE-141 ,intre PTz
CARAGALE si PTM RECORD) .Exista de asemenea cabluri de 20 KV cu izolatie de hartie
uleiata cu grad avansat de uzura intre PTM RECORD si PTM CRNULU in lungime de 250m,
respectiv intre PTZ CONFECT si PTZ TNERETULU in lungime de 200 m.
Numar de incidente / avarii in ultimii 2 ani :710 avarii in STATA 110KV MARGHTA.
2.Descrierea investi|iei (conform avizuIui CTE -ELECTRICA nr. 4305 din 18.09.2012 S-a
avizat scenariuI II)
n prezent mun. Marghita este alimentat din Statia MARGHTA 110/20 KV prin distribuitorii:
Distribuitor LES 20 KV oras MARGHITA-ceIuIa 10 (cu o parte LEA 20 KV
sectiune=3x70/12mmp pe stalpi de dublu circuit echipat doar un circuit si apoi LES 20 KV )
Distribuitor LEA 20 KV VOIVOZI -ceIuIa 9 (cu o parte LEA 20 KV sectiune=3x50/8 mmp
si apoi LES 20 KV si apoi LEA 20 KV)
Distribuitor LEA 20 KV VIISOARA-ceIuIa 20 (linie de distributie rurala care alimenteaza si
2 posturi din orasul Marghita de sectiune=3x70/12 mmp )
n cadrul lucrarii se va realiza o noua injectie din Statia 110/20 kV Marghita cu CABLU
MONOFAZAT 20/24 kV, CU ZOLATE XLPE , CONDUCTOR AL, cu sectiunea 150 mmp, si
manta PE,pentru alimentarea statiei de conexiuni de 20 KV proiectata ( amplasata in cladirea PTZ
AVRAM ANCU 2x630 KVA 20/0,4 kV ,in centrul de consum care sa asigure cresterea sigurantei si
continuitatii in alimentarea consumatorilor din mun.Marghita.
SC"FSE ELECTRCA-SERV S.A.
SSE Transilvania Nord
ASE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.4
A. Crearea unui PUNCT DE CONEXIUNE integrat in SCADA in IocuI ceIuIeIor existente
din PTZ AVRAM IANCU
Demontarea celulelor existente de medie tensiune din PTZ Avram ancu;
Demontarea transformatoruIui nr. 2 existent 630 KVA ; 20/0,4 KV;
ReaIizarea conexiunii de medie tensiune, in locul celulelor de medie tensiune existente
care se vor demonta;
CONEXIUNEA 20kV AVRAM IANCU proiectata va avea urmatoarea configuratie:
bara simpla nesectionata
2 celule de linie intrare (din care una cu separator de sarcina in SF6 si una cu separator
de sarcina in SF6 +intrerupator in vid)
4 celule de linie de plecare ( 4 celule cu separator de sarcina in SF6 +intrerupator in
vid)
1 celula trafo cu separator de sarcina in SF 6 combinat cu sigurante fuzibile (pas min
500)
1 loc celula de linie cu separator de sarcina in SF6 +intrerupator in vid (pas min 750)
dulap RTU SCADA ce se va monta in boxa trafo 2 deoarece trafo 2 se va demonta
CONEXIUNEA 20kV proiectata va avea:
I. doua intrari pe partea de medie tensiune :
- principala din Statia 110/20 KV MARGHTA prin pozarea unui cablu de 20 KV tip
A2XS2Y-20 KV 3x1x150mmp in lungime de 2,0 Km inclusiv pozare fibra optica in acelasi
sant necesara pentru transmiterea datelor la dispecer L=2,0 Km
-de rezerva din distribuitorul oras MARGHTA din PTM CRNULU prin pozarea unui
cablu de 20 KV tip A2XS2Y-20 KV 3x1x150mmp in lungime de 0,450 Km .
II. patru pIecari pe partea de medie tensiune+1 rezerva :
1- una spre PTAb PROGRESULU (PTAb Progresului este alimentat momentan radial)
2- una spre PTM SPTAL legatura existenta in cablu 20 KV tip A2XSY-20 KV
3x1x150mmp +LEA 20 KV
3- una spre PTZ TNERETULU prin pozarea unui cablu de 20 KV tip A2XS2Y-20 KV
3x1x150mmp
4- una spre PTZ BLOC legatura existenta in cablu 20 KV tip A2XSY-20 KV 3x1x150mmp
B. Lucrari in Statia 110/20 KV MARGHITA
Retrofit Ia ceIuIa de Iinie 6 K din STATIA 110/20 kV MARGHITA pentru aIimentarea pIecrii
Conexiune 2 - Avram Iancu
-se va realiza retrofit la celula de linie rezerva celula cu nr. 6K (conform schemei electrice
monofilare) pentru alimentarea punctului de conexiune Avram ancu.
Circuite primare
- demontare echipamente primare:
ntreruptor debroabil tip IO-24kV, inclusiv dispozitivul de ac
1buc.;
transformatoare de curent tip CIRS 2x150/5/5A 3 buc;
bare din aluminiu 60x10mm racord ntre echipamentele primare.
- montare echipamente primare:
ntreruptor 24kV, 630A, 25kA cu comuta
(caseta se va monta pe cruciorul ntreruptorului existent)
1buc;
transformator de curent cu izola
3 buc;
transformator de curent de tip CIRHI 150 mm 1 buc.;
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.5
bar din aluminiu 60x10 mm ntre echipamentele nou montate i cele existente.
trei divizoare de tensiune capacitive;
CeIuIeIe 9K i 10K
- celulele 9K si 10K se vor inversa intre ele, astfel:
- actualmente celula 9K alimenteaz plecarea LEA 20 KV VOIVOZI;
- n situaia proiectat din aceast celul se va alimenta plecarea LES 20kV ora
MARGHITA;
- se va dezactiva funcia de RAR;
- actualmente celula 10K alimenteaz plecarea LES 20 KV oras MARGHITA;
- n situaia proiectat din aceast celul se va alimenta plecarea LEA 20kV VOIVOZI
- se va completa protectia cu functia de RAR;
Deasemenea se vor modifica adecvat reglajele aferente celor dou plecri.
ntregul proiect, pe partea de lucrri n staJia Marghita, se va corela cu proiectul AISE
Oradea nr. 1402/2012 ,Retrofit 20kV n staJia 110/20kV Marghita in care se va realiza si
integrarea in SCADA a statiei".
C.Lucrari de pozare LES MT (cabIuri noi)
Fata de faza SF datorita modificarii solutiei in CTE ELECTRICA BUCURESTI de
modernizare a distribuitorului oras Marghita se modifica pozarile de cabluri:
Se vor poza urmatoareIe cabIuri de 20 KV noi tip A2XS2Y 3x1x150mmp :
intre STATIA 110/20 KV MARGHITA si CONEXIUNEA AVRAM IANCU in lungime de
2,000 Km inclusiv pozare fibra optica (tot 2,000 Km)
intre CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTM CRINULUI in lungime de 0,450 Km
intre CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTZ TINERETULUI in lungime de 1,400 Km
intre PTAb PROGRESULUI si PTAb UNIRII in lungime de 1,400 Km
intre PTAb Unirii si PTA CLOSCA II in lungime de 0,650 Km
Dupa STE -444 (momentan LEA 20 MARGHITA ce va deveni LEA 20 KV VOIVOZI) LEA
20 KV se va trece in cablu L=0,900 Km pana in PTM IRIL VECHI (pe majoritatea acestui
traseu, din cutia de jonctiune montata pe str.Republicii pana in PTM IRIL se va poza fibra
optica si apoi pana la STE-141 L=0,08 Km)
TOTAL LES 20 kV proiectat : 6,800 km
D.LUCRARI DE INLOCUIRI LES 20 KV (reparatii)
Se vor inlocui urmatoarele cabluri de 20 KV aflate intr-o stare avansata de degradare ,cu multe
mansoane pe traseu .
De la PTZ CARAGIALE III la PTM RECORD cablul existent (inainte de sensul giratoriu)
se va mansona si se va continua pana in PTZ CARAGIALE I in lungime de 0,250 Km
De la PTZ CARAGIALE I pana in PTZ CARAGIALE II in lungime de 0,400 Km
De la PTZ CARAGIALE II pana in PTAb CADRAN in lungime de 0,250 Km
De la PTAb CADRAN se va poza LES 20 KV pana Ia STE-66 in lungime de 0,150 Km
De la PTAb CADRAN se va poza LES 20 KV pana in PTM IRIL VECHI in lungime de
0,300 Km
De la PTM IRIL VECHI se va poza LES 20 KV pana Ia staIpuI cu STE-141 in lungime
de 0,080 Km
De la PTZ CARAGIALE III se va poza LES 20 KV pana in PTM RECORD in lungime de
0,600 Km (traseul actual este conform planului de situatie prin centrul orasului pe langa
sensul giratoriu )
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.6
De la PTM RECORD se va poza LES 20 KV pana in PTM CRINULUI in lungime de 0,200
Km
De la PTZ TINERETULUI se va poza LES 20 KV pana Ia staIpuI cu STE-24 KV proiectat
in lungime de 0,200 Km (cablul existent este de tip NAHEKBA-20 KV 3x150 mmp cu
izolatie din hartie )
Se vor inlocui cabIuriIe de iesire din statia 110/20 KV Marghita pe ceIe 2 distribuitoare
existente LES 20 KV oras Marghita si LEA 20 KV VOIVOZI 0,2 Km
iesirile din statie pana la primii stalpi cu STE-219 (LEA 20 KV VOIVOZI) L=80 m
(20m in statie si 60 m in zona verde) si pana la STE-443 (LES 20 KV Oras MARGHITA)
L=120 m (20m in statie si 100 m in zona verde)
TOTAL LES 20 kV inIocuit :2,630 km
E.INLOCUIRI DE POSTURI DE TRANSFORMARE METALICE (PTM) si POST DE
TRANSFORMARE AERIAN ( PTA)
Se vor inIocui urmatoarele posturi de transformare metalice (carcasa metalica a fiecarui post este
intr-o stare avansata de degradare) cu posturi noi tot metalice dar dotate cu echipamente
moderne .Mentionam ca posturile noi se vor monta pe aceleasi fundatii :
inlocuire PTM RECORD 1x630 kVA, 20/0,4 kV (se va monta pe un nou amplasament
postul se va scoate din curtea SC RECORD in domeniu public la circa 4m distanta pe
nr.cadastraI 101769).
inlocuire PTM CRINULUI 1x400 kVA, 20/0,4 kV (se va monta pe acelasi amplasament-
nr.topo 49/3).
inlocuire PTM SPITAL 1x400 kVA, 20/0,4 kV(se va monta pe acelasi amplasament nr.topo
15/121).
inlocuire PTM IRIL VECHI 1x400 kVA, 20/0,4 kV (se va monta pe acelasi amplasament-
nr.topo 1476/11)
Se va inIocui PTA CLOSCA II 1x400 kVA, 20/0,4 kV existent pe 2 stalpi cu post de
transformare in anveIopa de beton PTAb CLOSCA II (se concesioneaza teren de la Primaria
loc.Marghita fiind domeniu public- nr.topo 2233/67), montare BMPIP-alimentare cu LES 1 kV
ACYAbY 3x150+70 mmp L=20m din PTAb nou proiectat. Circuitele de iluminat public se vor
alimenta cu LES 1 kV ACYAbY 3x35+16 mmp L=2x40m (stanga dreapta).
La post se prevad iesiri noi si mansoane pe partea de joasa tensiune .
Se anexeaza schemele electrice monofilare existente si proiectate.
Se vor reface prizele de pamant la posturile de transformare la care se lucreaza
In posturile de transformare care se integreaza in SCADA , se vor monta tablouri noi de
servicii interne, racordate la bornele de JT ale transformatoarelor de putere si anume PTCz
CARAGIALE II si PTM IRIL VECHI
De asemenea se va demonta RMU existent in fata postuIui PTZ AVRAM IANCU situat
in schema de 20 KV intre PTz BLOC si PTz AVRAM IANCU
F.Lucrari provizorate pentru asigurarea frontuIui de Iucru in P.T. -uri.
La posturile existente metalice care se vor inlocui cu anvelope din beton sau metal se
prevad iesiri noi si mansoane pe partea de joasa tensiune .
Pentru a nu avea intreruperi mari in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, la
posturile de transformare la care se inlocuieste echipamentul de MT, se va monta in exteriorul
postului de transformare, o celula metalica exterioara echipata cu separator de sarcina combinat
cu sigurante fuzibile.
In acest bloc de celula se vor introduce cablurile existente (in principiu doua linii), si se va realiza o
legatura provizorie intre aceasta celula si transformator, legatura ce poate fi mutata de la un post
de tranformare la altul.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.7
G. InIocuiri posturi de transformare metaIice (PTM) si post de transformare aerian ( PTA)
Lucrari in posturiIe de transformare existente:
Inlocuire echipament (celule linie si celule trafo )in PTCz CARAGIALE I , PTCz
CARAGIALE II , PTCz CARAGIALE III , PTCz TINERETULUI , PTZ BLOC)
Demontare echipamente de MT existente,a aparatelor si a materialelor aferente celulelor
metalice(separatoare, intrerupatore, coloana trafo, confectii metalice, bare ) in PTCz
CARAGIALE I , PTCz CARAGIALE II , PTCz CARAGIALE III , PTCz TINERETULUI ,
PTZ BLOC)
Demontare RMU din fata PTCz AVRAM IANCU situat in schema de 20 KV intre PTz BLOC
si PTz AVRAM IANCU
Demontarea transformatorului nr.2 (in PTCz AVRAM IANCU)
Montare celula de linie echipata cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt
tip modular n SF 6 in PTAb PROGRESULUI 100 KVA 20/0,4 KV(pentru a-l introduce in
bucla)
Montare celula de linie echipata cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt
tip modular n SF 6 in PTAb UNIRII 100 KVA 20/0,4 KV(pentru a-l introduce in bucla).Se va
desfiinta racordul de 20 KV din ax 20 KV VIISOARA.
Se anexeaza schemele electrice monofilare existente si proiectate
Celulele de medie tensiune vor fi modulare, extensibile cu izolatia barelor in aer, mediu de
stingere pentru separatoare in SF6, pentru intrerupatoare in vid (PTZ CARAGIALE III).
Celulele de linie se vor echipa cu separator de sarcina si separator de punere la pamant,
respectiv cu intrerupator si separator de sarcina si separator de punere la pamant. .
Celulele de protectie transformator, se vor echipa cu separator de sarcina combinat cu
sigurante fuzibile si separator de punere la pamant, pentru transformatoare cu puteri egale sau mai
mici de 630 kVA.
Celulele de MT vor fi prevazute cu motorizarile si contactele auxiliare necesare pentru
semnalizarea si comanda echipamentelor, de tip modular .
Celulele de medie tensiune vor avea toate dotarile necesare pentru preluarea si
transmiterea datelor pentru SCADA/ DMS: semnalizari, comenzi si marimi energetice.
Celulele de linie de plecare din posturile de transformare se vor prevedea cu indicatoare de
defect pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate.
H). InIocuiri conductoare
Conform avizului SC ELECTRICA SA Bucuresti ,faza SF nr.4305 din 18.09.2012 s-a cerut
in plus si modernizarea LEA 20 KV Distribuitor oras Marghita (fosta LEA 20 KV VOIVOZI)
A.ZONA str. REPUBLICII de Ia Statie (fosta LEA 20 KV VOIVOZI va deveni LEA 20 KV
MARGHITA)
In LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV existenta pe str.Republicii intre iesirea din Statie STE-
219 si STE-452 se va inlocui conductorul existent OL-AL 3x50/8 mmp (210A) cu cabIu torsadat
de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din OI Zn de sectiune 3x1x95+50 mmp in Iungime
de 1,200 Km incIusiv racorduriIe de 20 KV pana la separatorii STE-260,STE-261,STE-473,STE-
71,STE-469,STE-119,STE-420 .
B.ZONA str.N.BaIcescu
In LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV existenta pe str. Nicolae Balcescu (intre separatorii STE-
66 si STE-67 si respectiv pe racordurile la STE-441 si STE-442) ) conductorul de medie tensiune
din OL-Al este de sectiune 3x50/8 mmp. Pe aceasta portiune se vor inlocui conductoarele
existente cu cabIu torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din OI Zn de sectiune
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.8
3x1x95+50 mmp in Iungime de 1,100 Km incIusiv racorduriIe de 20 KV spre STE-441 si STE-
442 .
C.ZONA str.RevoIutiei,str.LiIiacuIui,str.BorsecuIui
In LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV existenta pe str.Revolutiei si str.Borsecului intre STE-447
si stalpul SV 15011 (nr.30) coborare in LES 20 KV spre PTZ TINERETULUI conductorul este din
OL-Al de sectiune 3x35/6 mmp (In=170A).Pe aceasta portiune se vor inlocui conductoarele
existente cu cablu torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din OI Zn de sectiune
3x1x70+50 mmp (In=231A) in Iungime de 0,950 Km incIusiv racorduriIe de 20 KV spre STE-
448 (racord PTA CLOSCA II) si STE-68 (racord Lapis) si STE-200 de by-pass .
De asemenea pe portiunea cuprinsa intre stalpii nr.14 si nr.26 pe o lungime de 0,650 Km se vor
inlocui conductoarele neizolate de joasa tensiune de sectiune 3x35+25+16 mmp ,inclusiv pana la
primul stalp pe str.Narciselor si pe str.Bihorului cu conductoare torsadate TYIR 50 Ol-Al 3x70+16
mmp.
Se va sectiona LEA 20 KV existenta intre stalpii nr.30 si nr.31 (str.Borsecului) se vor inlocui
stalpii tip SV 15 011 cu stalpi tip SC 15014 (trecere din LEA 20 KV in LES 20 KV ) .Acestia vor fi
echipati cu separator tripolar de exterior 24 KV,400A,cutii terminale de exterior termocontractibile
de 24 KV, descarcatori cu oxizi metalici de 24 KV, prize 4 ohmi.
J). Montare separator teIecomandat
Se va monta in locul STE-243 un separator telecomandat 24 KV cu izolatie in SF6.
Pe stalpul existent tip SE-8 se va inlocui consola de intindere existenta cu o consola de intindere
zincata tip CIT-140,si deasemenea se vor inlocui izolatorii tip ITFs cu lanturi duble de izolatori
compozit tip ITS-70 (2t+2t). Se va reface priza artificiala de pamant (Rp<4 ohmi).
K). Lucrari de reparatii cIadiri
1. Reabilitarea cladirii PTZ AVRAM IANCU prin modernizarea usilor,reparatii
acoperis,zugraveli interioare-exterioare,sistem de ventilatie ,modificari canale de cable
Reabilitarea cladirii PTZ CARAGIALE I prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli interioare
,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ CARAGIALE II prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ CARAGIALE III prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ BLOC prin lucrari de modernizare a usilor ,reparatii acoperis
,zugraveli interioare-exterioare, modificari canale de cable
Reabilitarea cladirii PTZ TINERETULUI prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ PANDURILOR prin lucrari minime de reparatii acoperis,zugraveli
interioare
Se anexeaza memoriului tehnic pentru partea de constructii.
L)ECHIPAMENTE PENTRU INTEGRAREA IN SCADA (cuprinse in VOL I )
-DuIap RTU pt posturi 2 m x 0,8 m x 19 inch buc=4 (in CONEXIUNEA AVRAM IANCU,in PTZ
CARAGIALE III,in PTZ IRIL VECHI,in PTZ PANDURILOR )
in dulapul RTU se va monta o sina prin care se vor prelua toate semnalizarile si comenzile din
celulele de 20 KV
-DuIap servicii interne -(Redresor+Baterie) pentru PT -24 V c.c. -3 buc( in CONEXIUNEA
AVRAM IANCU,in PTZ CARAGIALE III,in PTZ IRIL VECHI) .In PTZ PANDURILOR nu se
necesita montarea de redresor,baterie si dulap servicii interne.
Echipament comunicatii prin fibra optica
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.9
-ODF cu 24 porturi cu conectica EURO 2000 cu posibilitate de montare in rach de 19 inch:
=2 buc (in CONEXIUNEA AVRAM IANCU,in PTZ IRIL VECHI)
-Patch cords dupIex EURO 2000 LC 3 m:=4 buc ( CONEXIUNEA AVRAM IANCU,PTZ
IRIL VECHI)
-Cutie jonctiune cu 3 iesiri =1 buc
Nota: Statia 110/20 KV MARGHITA nu este integrata actualmente in SCADA .Ca urmare
integrarea in SCADA a celulei de MT proiectata din statie se va realiza in cadrul proiectului
de RETROFIT STATIA 110/20 KV MARGHITA
M)ECHIPAMENTE PENTRU INTEGRAREA IN SCADA (cuprinse in VOL II)
UTILAJE (VOL II)
1.Echipament tip interfata de proces -RTU buc=4 (in CONEXIUNE,in PTM IRIL VECHI,in PTZ
CARAGIALE III si PTZ PANDURILOR
2.Echipament comunicatii prin fibra optica
-Switch industriaI de comunicatii fibra optica single mod: 2 buc (in CONEXIUNEA
AVRAM IANCU,in PTZ IRIL VECHI)
-moduI SPF fibra optica
3.Echipament comunicatii prin GPRS
-Modem VioIa Arctic IEC 104 Gateway +antena :3 buc (in PTZ CARAGIALE III si PTZ
PANDURILOR ,separatorul telecomandat)
C+I (VOL II)
1. SEMNALIZARI necesare Ia posturi buc 4
in CONEXIUNE
in PTZ CARAGIALE III
in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
2. COMENZI necesare Ia posturi buc 4
in CONEXIUNE
in PTZ CARAGIALE III
in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
3.
MASURI care trebuie transmise
100V/5 A ,sau 0,4/5A Ia posturi
buc 4
in CONEXIUNE
in PTZ CARAGIALE III
in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
4. Configurari / separator teIecomandat buc 1 Separat telecomandat
5.
Servicii de integrare SCADA / 4 posturi+1
separator teIecomandat Ia niveI centraI
(dispecer)
buc 5
in CONEXIUNE
in PTZ CARAGIALE III
in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
separator telecomandat
m)devierile si protejarile de utilitati afectate-nu e cazul
n)sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, cai de comunicatie -
Contractantul va face pe propria sa cheltuial toate angajamentele pentru alimentarea cu ap
i energie electric n scopul lucrrilor, daca va fi cazul.
Apa rezidual va fi evacuat n afara antierului conform cerinelor investitorului, pentru a
prentmpina defeciuni sau reclamaii.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.10
o)caile de acces permanente, caile de comunicatii -Lucrarile de pozare cabluri se realizeaza
in zona de utilitati a drumurilor publice.
1.Utilizarea drumurilor publice:
Antreprenorul se va asigura c drumurile i arterele de circulaie folosite de el nu sunt
murdrite ca rezultat al folosirii, iar cazul n care se murdresc, contractantul va lua toate
msurile pentru a le cura, fr costuri suplimentare pentru investitor.
Contractantul se va asigura c nu exist depuneri de pmnt i pietri, pe drumurile publice
sau private ca rezultat al lucrrilor. Toate vehiculele care prsesc antierul vor fi curate
corespunztor.
2. Accesul pe antier
Antreprenorul va ncheia un proces-verbal cu investitorul n ceea ce privete starea
suprafeelor terenurilor publice i private pe care se face accesul nainte de nceperea oricrei
lucrri, pentru a le face adecvate accesului. Contractantul va menine aceste suprafee ntr-o
stare de curenie rezonabil i le va repara n timpul execuiei lucrrilor. La terminarea
utilizrii de ctre Antreprenor a acestor ci de acces el va aduce suprafeele la o condiie cel
puin egal cu cea dinaintea folosirii lor.
Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a antierului n terenurile private fr permisiunea
prealabil a investitorului i fr consimmntul proprietarilor acestor terenuri, daca este
cazul.
n funcie de strada pe care se va lucra, se vor asigura, dup caz, condiii de circulaie pentru
circulaia normal, sau temporar se va scoate strada din circuIa|ie, cu aprobarea organeIor
abiIitate pentru aceasta.
p) trasarea lucrarilor
Executantul este responsabil pentru trasarea lucrarilor in conformitate cu planurile proiectului.
Trasarea constructiilor se face in conformitate cu STAS 9824/0 74 si 9824/1-87, pe etape in
succesiunea:
- proiectarea trasarii;
- aplicarea pe teren a retelei de trasare;
- trasarea pe teren a retelei de trasare;
- trasarea pe teren a constructiilor;
- receptia lucrarilor de trasare
Pentru retelele de cabluri electrice se va respecta STAS 9824/5 75, iar pentru drumuri STAS
9824/3-74.
Trasarea lucrarilor sunt obligatoriu faze determinante de urmarirea calitatii in executie.
Nici o lucrare nu va fi acoperita sau ascunsa fara aprobarea beneficiarului.
Executantul va asigura beneficiarului accesul liber pentru examinarea lucrarilor si il va anunta din
timp, cind orice astfel de lucrare este gata de verificare pentru ca acesta sa poata realiza
inspectia in timp util.
Proiectul de organizare a santierului va fi transmis spre aprobare beneficiarului cu desene
complete privind "spatiiIe folosite si masurile de sanatatea si securitatatea muncii fata de
instalatiile aflate sub tensiune.
Prin spatii se inteleg baracamentele pentru birouri, ateliere, dormitoare, spatii de depozitare,
precum si accesul la santier.
Contractorul va fi in totalitate responsabil cu eficienta, securitatea, intretinerea si paza tuturor
bunurilor ce se pun in opera, precum si pentru toate obligatiile si riscurile privind aceste lucrari. El
va mentine santierul in conditii corespunzatoare de curatenie, ordine si protectie sanitara in tot
timpul cat raspunde de lucrari.
Lucrarile se vor executa numai pe baza de autorizatie de lucru scrisa / emisa de operatorul de
distributie CEM Mt Jt ALESD ,Punct de lucru Marghita, si numai sub directa supraveghere a
acestuia.
Intrunirile intre beneficiar si furnizor/executant vor avea loc ori de cate ori va fi nevoie(cel putin
lunar) pentru analiza derularii investitiei, evaluarea progresului lucrarilor, analiza modificarilor, a
situatiei financiare si mentinerea coordonarii generale intre partile contractant
Executantul va transmite beneficiarului un raport lunar privind situatia lucrarilor, in care va include
o copie a programului aprobat, care sa indice stadiul curent al fiecarei activitati.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.11
3.Memorii tehnice pe speciaIitati
.3.1-LES MT
Documentatia de fata cuprinde pozarea urmatoarelor trasee de cabluri de MT: CABLU
MONOFAZAT 20/24 kV, CU IZOLATIE XLPE , CONDUCTOR AL, cu sectiunea 150 mmp, ECRAN
CU cu SECTIUNEA de 25 mmp, si manta PE.
Se vor poza urmatoareIe cabIuri de 20 KV noi tip A2XS2Y 3x1x150mmp intre:
intre STATIA 110/20 KV MARGHITA si CONEXIUNEA AVRAM IANCU in lungime de
2,000 Km inclusiv pozare fibra optica (tot 2,000 Km)
Traseul va fi din Statie pe str.Republicii,str.Garoafei,str.Litoralului,str.Eroilor si apoi la stanga
pana la PTZ existent Avram Iancu (fata in fata cu blocul ANL)
intre CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTM CRINULUI in lungime de 0,450 Km
-alimentarea de rezerva
Traseul va fi din Conexiune pe str.Eroilor,pe str.Litoralului si printre blocuri la PTM Crinului
intre CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTZ TINERETULUI in lungime de 1,400 Km
Traseul va fi din PTZ Avram Iancu pe str.Eroilor,str.Revolutiei,str.Borsecului,Aleea Tineretului
pana la PTZ Tineretului
CONEXIUNE-PTZ TINERETULUI-PTZ MARCONF-PTZ PANDURILOR PTAb MEDIMAR-
PTAb ANL-PTZ F-ca PAINE-PTZ UZINA DE APA si respectiv PTAb BELTRAN (radial)
intre PTAb PROGRESULUI si PTAb UNIRII in lungime de 1,400 Km
intre PTAb Unirii si PTA CLOSCA II in lungime de 0,650 Km
CONEXIUNE-PTAb PROGRESULUIPTAb UNIRII-PTAb CLOSCA II (se va demonta PTA
CLOSCA II)-racord 20 KV existent spre LEA 20 KV VIISOARA
Traseul va fi din PTAb Progresului pe str.Progresului si apoi pe str.Unirii pana la PTAb Unirii
Si apoi pe str.Unirii pana la PTA Closca II (langa bloc)
S-a solicitat de la PRIMARIA MARGHITA concesionarea unui teren situat langa blocul de
locuinte pentru amplasarea unui post de transformare in anvelopa de beton PTAb (dimensiuni L x
l x h 3m / 5 m / 1,8m ) urmand ca PTA CLOSCA II sa fie demolat (se mentine un stalp SE-8 )
Dupa STE -444 (momentan LEA 20 MARGHITA ce va deveni LEA 20 KV VOIVOZI)LEA
20 KV se va trece in cablu L=0,900 Km pana in PTM IRIL VECHI (pe majoritatea acestui
traseu, din cutia de jonctiune montata pe str.Republicii pana in PTM IRIL se va poza fibra
optica si apoi pana la STE-141 L=0,8 Km)
TOTAL LES 20 kV proiectat : 6,800 km
NOTA : Odata cu pozarea cablurilor de MT intre STATIA 110/20 KV MARGHITA si CONEXIUNEA
AVRAM IANCU si respectiv intre cutia de jonctiune ce se va monta pe str.Republicii si PTM IRIL
VECHI si de aici la STE-141 se va poza si fibra optica . Fibra optica va fi de tip ADSS 24 canale.
Pozarea FO se va realiza in tub de protectie din polietilena O 40mm, la schimbarile de directie/la
imbinarea tuburilor se vor monta camine de tragere prefabricate 700x700x800 mm. Lungimea
traseului fibrei optice este de 2,800 Km (2,00Km+0,8Km).
3.2.LUCRARI DE INLOCUIRI LES 20 KV
Se vor inlocui urmatoarele cabluri de 20 KV aflate intr-o stare avansata de degradare ,cu multe
mansoane pe traseu .
Se vor inlocui urmatoarele cabluri de 20 KV aflate intr-o stare avansata de degradare ,cu multe
mansoane pe traseu .
De la PTZ CARAGIALE III la PTM RECORD cablul existent inainte de sensul giratoriu se
va mansona si se va continua pana in PTZ CARAGIALE I in lungime de 0,250 Km
De la PTZ CARAGIALE I pana in PTZ CARAGIALE II in lungime de 0,400 Km
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.12
De la PTZ CARAGIALE II pana in PTAb CADRAN in lungime de 0,250 Km
De la PTAb CADRAN se va poza LES 20 KV pana Ia STE-66 in lungime de 0,150 Km
De la PTAb CADRAN se va poza LES 20 KV pana in PTM IRIL VECHI in lungime de
0,300 Km
De la PTM IRIL VECHI se va poza LES 20 KV pana Ia staIpuI cu STE-141 in lungime
de 0,080 Km
De la PTZ CARAGIALE III se va poza LES 20 KV pana in PTM RECORD in lungime de
0,600 Km (traseul actual este conform planului de situatie prin centrul orasului pe langa
sensul giratoriu )
De la PTM RECORD se va poza LES 20 KV pana in PTM CRINULUI in lungime de 0,200
Km
De la PTZ TINERETULUI se va poza LES 20 KV pana Ia staIpuI cu STE-24 KV proiectat
in lungime de 0,200 Km (cablul existent este de tip NAHEKBA-20 KV 3x150 mmp cu
izolatie din hartie )
Se vor inlocui cabIuriIe de iesire din statia 110/20 KV Marghita pe ceIe 2 distribuitoare
existente LES 20 KV oras Marghita si LEA 20 KV VOIVOZI 0,2 Km
iesirile din statie pana la primii stalpi cu STE-219 (LEA 20 KV VOIVOZI) L=80 m
(20m in statie si 60 m in zona verde) si pana la STE-443 (LES 20 KV Oras MARGHITA)
L=120 m (20m in statie si 100 m in zona verde)
TOTAL LES 20 kV inIocuit :2,630 km
Astfel rezulta urmatoarea distributie pe 20 KV :
1. din Statia 110/20 KV Marghita pe noul distribuitor LES 20 KV oras MARGHITA (fosta LEA 20 KV
VOIVOZI) se vor alimenta posturile :PTZ CRR SILOZ - PTAb GIPIEMME - PTA CRR -PTA
FABRICA de ULEI -PTZ COMRAICOOP PTZ CARAGIALE III-PTM RECORD- PTM CRINULUI
(8 posturi)
2. din Statia 110/20 KV Marghita pe noul distribuitor LEA 20 KV VOIVOZI (fost LES 20 KV oras
MARGHITA) va alimenta prin PTM IRIL VECHI proiectat cele 20 posturi din LEA 20 KV (am trecut
astfel alimentarea PTZ-urile din oras :PTZ CARAGIALE I,PTZ CARAGIALE II,PTZ CADRAN,PTZ
IRIL VECHI pe distribuitorul oras Marghita ,iar cele 20 de posturi aeriene din LEA 20 KV separat )
3.Din CONEXIUNEA AVRAM IANCU prin alimentarea de rezerva se vor putea alimenta PTM
CRINULUI PTM RECORD PTZ CARAGIALE III (3 posturi)
4.Din CONEXIUNEA AVRAM IANCU plecarea I se vor alimenta posturile :PTZ BLOC - PTZ
CENTRU PTZ REPUBLICII PTAb HERCULANE PTAb CADRAN- PTZ CARAGIALE II-PTZ
CARAGIALE I PTM IRIL VECHI (8 posturi)
5.Din CONEXIUNEA AVRAM IANCU plecarea II se vor alimenta posturile :PTM SPITAL PTA
CLOSCA I-PTA LAPIS- POMPE IGCL-HIDROFOARE si PTZ IMU (deconect) PTA METALPROD
(7 posturi-1 deconectat=6)
6.Din CONEXIUNEA AVRAM IANCU plecarea III se vor alimenta posturile :PTZ TINERETULUI
PTZ MARCONF PTZ PANDURILOR PTAb MEDIMAR PTAb ANL - PTZ F-ca PAINE PTZ
UZINA APA si radial PTAb BELTRAN (8 posturi)
7.Din CONEXIUNEA AVRAM IANCU plecarea IV se vor alimenta posturile :PTAb
PROGRESULUI PTAb UNIRII PTAb CLOSCA II (3 posturi)
Referitor la traseele de cabluri de MT, traseele vechi cu cablurile de MT- nu se pot demonta,
intrucat trebuie mentinute in functiune pana la pozarea in intregime a noului traseu. Se vor
demonta numai intrarile/iesirile in posturile de transformare, dupa racordarea cablurilor noi
proiectate.
Pentru IucrariIe de pozare cabIu MT, se va utiIiza cabIu CABLU MONOFAZAT 20/24 kV, CU
IZOLATIE XLPE , CONDUCTOR AL, cu sectiunea 150 mmp, ECRAN CU cu SECTIUNEA de 25
mmp, si manta PE.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.13
Acestea sunt cabluri de energie monopolare de medie tensiune 20/24 kV, cu izolatie din
polietilena reticulata ( XLPE), cu manta exterioara din PE, in constructie standard, conform SR
CEI 502:
conductor din Al;
strat semiconductor interior;
izolatie de polietilena reticulata;
strat semiconductor exterior;
banda semiconductoare;
ecran din fire de cupru, S=25 mmp
banda de cupru;
strat de separatie;
manta exterioara din PE.
CARACTERISTICI CABLU MT PROIECTAT-conform specificatiei tehnice pentru cabIu
eIaborata de SC EIectrica SA.-ST16 /2010
- tensiunea nominala 20 kV
- tensiunea maxim de serviciu 24 kV
- seciunea nominala a conductorului 150mmp.
- seciunea transversal a ecranului 25mmp-cupru
- Curentul maxim admisibil n regim permanent la pozare n pmnt (A), (pozat in
pamant-pozare in trefla)conform indicatiilor fabricantului.
- durata estimat de via-30 ani.
- lungimea standard de livrare 1000 m
La achizitionarea accesoriilor pentru cabluri se va respecta specificatia tehnica elaborata de SC
Electrica SA-ST17/2010, respectiv ST 70/2010.
REGULI GENERALE DE POZARE A CABLURILOR
- Adncimea de pozare n condiii normale 0,8 m, in spatiu verde si trotuar
- Cablurile se pozeaz n anuri dimensionate in functie de numarul cablurilor in sant, ntre
dou straturi de nisip de circa 10cm fiecare, peste care se pune caramida i pmnt
rezultat din sptur (din care s-au ndeprtat toate corpurile care ar putea produce
deteriorarea cablurilor).
- Cablurile nu se pozeaza in straturi suprapuse
- Cablurile se vor poza in spatiu verde si trotuar, conform planurilor de situatie anexate.
- La subtraversarea cailor de circulatie, cablurile se vor poza in tub PVC-G, D=150 mm.La
capetele tuburilor cablurile trebuie sa se marcheze cu etichete.
- Cablurile pozate n pmnt se marcheaz i pe traseu, din zece n zece metri.
- Toate manoanele de legtur precum i terminalele se vor prevedea de asemenea, cu
etichete de identificare.
- Traseele subterane de cabluri se marcheaz prin borne de marcare la suprafa si prin
markere.
- Se marcheaz prin borne si markere schimbrile de direcie, traversrile de osele i
interseciile cu alte canalizri subterane (cabluri, conducte de fluide etc.).
- Se vor respecta cu strictete conditiile impuse in fisele tehnice, cu avizele aferente si se va
solicita asistenta tehnica din partea detinatorilor de utilitati, pe timpul executiei lucrarilor.
- Dup terminarea lucrrilor de pozare a cablurilor, trotuarele, bordurile, carosabilul,
zonele verzi vor fi refcute la starea lor starea lor iniJial.
- Refacerea stratului de asfalt se va face conform celor mentionate in certificatul de
urbanism, pe toata suprafata rezultata.
La pozarea cablurilor de energie monopolare trebuie luate urmatoarele masuri:
pozarea celor trei faze se va face de regula in triunghi;
cablurile nu se vor monta individual in tuburi feromagnetice si nu se vor incastra in beton
cu armaturi ce formeaza spire inchise in jurul fiecarei faze;
se va asigura o distributie simetrica a sarcinilor pe cele trei faze.
CONDITII SPECIFICE SPECIALE DE LUCRU
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.14
Dac cu ocazia executrii lucrrilor de spturi sunt descoperite instalaiii subterane
nesemnalizate in prealabil, se va opri i se va stabili natura acestor instalaii, eful de lucrare
lund msuri pentru evitarea deteriorrilor instalaiilor respective.
NOTA : Inainte de inceperea lucrarilor la oricare din aceste tronsoane, se va solicita asistenta
tehnica din partea : SN Romtelecom, Compania de Apa, SC EON-GAZ MARGHITA SA, in
vederea identificarii cu exactitatate a punctelor de intersectie cu retelele acestora, pentru a a evita
o eventuala deteriorare a instalatiilor lor pe timpul executiei lucrarilor.Se vor respecta indicatiile
din fisele tehnice anexate impreuna cu planurile de situatie in care este mentionat traseul existent
pentru fiecare utilitate in parte.
-Dup pozarea cabIuriIor, pe pIanuI re|eIei de cabIuri aI IocaIit|ii se vor trece n mod
obIigatoriu orice modificri de traseu fa| de proiect.
3.3. LUCRARI IN POSTURILE DE TRANSFORMARE EXISTENTE
Modernizare PTCz/SC/PTM
Echipamentele ce se vor monta in PTZ ,PTM-ri ,PTAb vor respecta caracteristicile impuse prin
specificatiile tehnice elaborate de beneficiar.
In cadrul acestei documentatii se vor realiza lucrari de inlocuire a echipamentului de MT-celule si
transformatoare in urmatoarele posturi de transformare existente, in contructie zidita: PTZ
CARAGIALE I, PTZ CARAGIALE II, PTZ CARAGIALE III,PTM IRIL VECHI,PTM RECORD, PTM
CRINULUI,PTM SPITAL,PTZ TINERETULUI ,PTAb PROGRESULUI,PTAb UNIRII.
Posturile de transformare care necesita schimbare de echipament, respectiv posturile de
transformare noi proiectate in anvelopa de beton, se vor prevedea cu celule modulare de MT,
folosind ca mediu de izolare al barelor aerul, cu urmatoarele caracteristici:
Carateristici tehnice Date tehnice
Tensiunea nominala 24 kV
Tensiunea de tinere la frecventa industriala 50 kV
Tensiunea de tinere la unda de impuls 125 kV
Frecventa nominala 50 Hz
Curentul nominal celula trafo cu separator de sarcina 200 A
Curentul nominal celula linie 630 A
Curentul de stabilitate termica 16 kA:1 s
Curentul de stabilitate dinamica 40 kAmax
Grad de protectie IP2X
Incercare la arc liber 12,5 kA, 0.5s
ECHIPAMENT DE BAZA
CELULE LINIE
- separator de sarcina in SF6 si separator de punere la pamant
- sistem de bare colectoare trifazate
- indicatoare de prezenta tensiunii
- interblocaje cu cheie
- dispozitiv de verificare a corespondentei fazelor
- indicatoare de defect
- integrabiIe in sistemuI DMS/SCADA (semnalizari inchidere deschidere, legat la pamant,
actionare motorica) PTZ CARAGIALE I, PTZ CARAGIALE II,PTM RECORD, PTM
CRINULUI,PTM SPITAL,PTZ TINERETULUI ,PTAb PROGRESULUI,PTAb UNIRII,PTZ
BLOC
- integrate in sistemuI DMS/SCADA in acest proiect CONEXIUNE ,PTZ CARAGIALE
III, PTM IRIL VECHI
CELULE LINIE
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.15
- separator de sarcina in SF6 si separator de punere la pamant
- intrerupator fix cu mediu de stingere vid
- sistem de bare colectoare trifazate
- indicatoare de prezenta tensiunii
- interblocaje cu cheie
- dispozitiv de verificare a corespondentei fazelor
- indicatoare de defect
- integrabiIe in sistemuI DMS/SCADA (semnalizari inchidere deschidere, legat la pamant,
actionare motorica) PTZ CARAGIALE I, PTZ CARAGIALE II,PTM RECORD, PTM
CRINULUI,PTM SPITAL,PTZ TINERETULUI ,PTAb PROGRESULUI,PTAb UNIRII,PTZ
BLOC
- integrate in sistemuI DMS/SCADA in acest proiect CONEXIUNE ,PTZ CARAGIALE
III, PTM IRIL VECHI
CELULE TRANSFORMATOR
- separator de sarcina in SF6 si separator de punere la pamant
- sistem de bare colectoare trifazate
- indicatoare de prezenta tensiunii
- separator de punere la pamant in aval
- soclu pentru trei sigurante
- sistem mecanic de semnalizare a sigurantelor arse
- interblocaj cu cheie
- integrabiIe in sistemuI DMS/SCADA(semnalizari inchidere deschidere, legat la pamant,
actionare motorica) PTZ CARAGIALE I, PTZ CARAGIALE II,PTM RECORD, PTM
CRINULUI,PTM SPITAL,PTZ TINERETULUI ,PTZ BLOC,PTAb PROGRESULUI,PTAb
UNIRII.
- integrate in sistemuI DMS/SCADA in acest proiect CONEXIUNE ,PTZ CARAGIALE
III, PTM IRIL VECHI,PTZ PANDURILOR.
TABLOURI JT
In posturile de transformare zidite in care se schimba echipamentul, nu se inlocuiesc tablourile de
JT
Pentru PTAb si PTM-urile proiectate, tablourile de JT se vor echipa conform schemelor monofilare
anexate:
-tablou de distributie, IP 20, echipat cu intrerupator automat debrosabil, grup masura generala (TC)
, loc contor, 8-12 plecari de joasa tensiune.
-Se vor demonta celulele de linie de existente, tip Bailesti, plecari in cablu subteran, si celula
pentru protectia trafo de putere
3.4 .Demontare echipamente din posturi :
In PTZ AVRAM IANCU ce va deveni CONEXIUNEA AVRAM IANCU
se vor demonta 5 celule metalice tip Bailesti (2 celule linie echipate cu intrerupator si separator , 2
celule trafo,1 celula cu DRV )
In PTZ CARAGIALE I se vor demonta 3 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie din care una
fara separator si 1 celula protectie trafo )
In PTZ CARAGIALE II se vor demonta 3 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie din care una
fara separator si 1 celula protectie trafo )
In PTZ CARAGIALE III se vor demonta 3 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie si 1 celula
protectie trafo )
In PTZ TINERETULUI se vor demonta 4 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie cu separator,
1 celula protectie trafo si 1 celula cu DRV)
In PTZ BLOC se vor demonta 4 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie cu separator ,1 celula
linie cu intrerupator si separator si 1 celula protectie trafo )
Dupa executarea aranjamentelor constructive (modificari canale de cable) prevazute in partea
de constructie a lucrarii, se va trece la introducerea noului echipament astfel :
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.16
3.5.Se vor inIocui ceIuIeIe astfeI:
Caracteristicile tehnice ale celulelor de MT sunt prezentate in detaliu in Specificatiile SC Electrica-
EDTN :
-ETN-ST-15-037- CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare -ceIuIe Iinie cu separator
de sarcina ;
-ETN-ST-15-037-2-CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare -ceIuIe Iinie cu separator
de sarcina(LSt) ;
-ETN-ST-15-037-3-CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare-CeIuIa de Iinie cu
separator de sarcina cu CLP si intrerupator fix echipat cu 3 TC si reIeu protectie (LI) ;
-ETN-ST-15-037-4-CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare -ceIuIe de transformator
cu separator de sarcina si sigurante fuzibiIe ;
-ETN-ST-15-037-7-CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare- cupIa cu separator de
sarcina-CS ,specificatii care se anexeaza documentatiei.
Se vor inlocui celulele existente din posturile de transformare cu echipament electric de 20
KV:
PTZ AVRAM IANCU va deveni STATIA de CONEXIUNI AVRAM IANCU in care se vor
monta 7 ceIuIe noi: se va integra in SCADA
-1 celule de linie echipate cu separator de sarcin n SF 6, 24 KV,630A,16kA i separator
de punere la pmnt tip modular
-5 celule de linie echipata cu separator de sarcin in SF-6 24 KV,630A,16kA i intreruptor
in vid (din care 1 celula de intrare din statie si 4 celule de plecare) ,
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin in SF6 24 KV,630A,16kA
combinat cu sigurane fuzibile tip modular
PTZ CARAGIALE I-( inIocuire echipament )
se vor monta 3 ceIuIe noi:
-2 celule de linie echipate cu separator de sarcin in SF6 24 KV,630A,16kA i separator de
punere la pmnt tip modular
- 1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin in SF6 24
KV,630A,16kA combinat cu sigurane fuzibile tip modular
PTZ CARAGIALE II-( inIocuire echipament)
se vor monta 3 ceIuIe noi:
-2 celule de linie echipate cu separator de sarcin in SF6 24 KV,630A,16kA i separator de
punere la pmnt tip modular
- 1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin in SF6 24
KV,630A,16kA combinat cu sigurane fuzibile tip modular
PTZ CARAGIALE III-( inIocuire echipament +montare o ceIuIa de Iinie) se va integra in
SCADA
se vor monta 4 ceIuIe noi:
-2 celule de linie echipate cu separator de sarcin in SF 6 24 KV,630A,16kA i separator de
punere la pmnt tip modular
- 1 celula de linie echipata cu separator de sarcin in SF-6 24 KV,630A,16kA i intreruptor
in vid + 1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin in SF 6 24
KV,630A,16kA combinat cu sigurane fuzibile tip modular
PTZ TINERETULUI-( inIocuire echipament +montare o ceIuIa de Iinie)
se vor monta 4 ceIuIe noi :
-3 celule de linie echipate cu separator de sarcin in SF 6 24 KV,630A,16kA i separator
de punere la pmnt tip modular ,
-1 bucata celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin in SF 6 24
KV,630A,16kA combinat cu sigurane fuzibile tip modular
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.17
PTZ BLOC-( inIocuire echipament )
se vor monta 4 ceIuIe noi
-2 celule de linie echipate cu separator de sarcin in SF 6 24 KV,630A,16kA i separator
de punere la pmnt tip modular
-1 celula de linie echipata cu separator de sarcin in SF-6 24 KV,630A,16kA i intreruptor
in vid
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin in SF 6 24
KV,630A,16kA combinat cu sigurane fuzibile tip modular
RMU existent in fata postuIui PTZ AVRAM IANCU situat in schema de 20 KV intre PTz
BLOC si PTz AVRAM IANCU se va demonta
-CELULA METALICA DE LINIE CU SEPARATOR cu racord in cablu de 20/12kV monofazat
150mmp, prefabricata, de interior, extensibila, cu izolatie in aer, echipata cu separator de sarcina
in SF6 si separator de punere la pamant, divizoare capacitive prezenta tensiune si dispozitiv
pentru semnalizarea scurtcircuitului mono si polifazat.-14bucati (pas ceIuIa minim 500 mm)-
Conform ETN-ST-15-037-1, ETN-ST-15-037-2
1 buc in CONEXIUNEA AVRAM IANCU (cu TT)-sosirea din Statia 110/20 KV fara
semnaIizare curent de defect . (Conexiunea se va integra in SCADA)
2 buc in PTCz CaragiaIe III (acest post se va integra in SCADA)
2 buc in PTCz CaragiaIe II
2 buc in PTCz CaragiaIe I
3 buc in PTCz TineretuIui
2 buc in PTCz BIoc
1 buc in PTAb ProgresuIui
1 buc in PTAb Unirii
Echipament de baza:
-separator de sarcina si separator de punere la pamint
-sistem de bare colectoare trifazate 630 A
-mecanism de actionare
-motor mecanism actionare
-indicatoare de prezenta tensiunii
-bare trifazate pentru circuitele de plecare
-contacte auxiliare
-interblocaje cu cheie
-rezistenta de incalzire 50 W
-bobina de anclansare/declansare
-dispozitiv de verificare a corespondentei fazelor
-indicatoare de defect detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate,cu
semnalizarea in exteriorul posturilor de transformare
-1buc TT 20/3/0.13 pentru celula linie intrare in CONEXIUNE
-3buc trafo de curent 300/5/5 A , cu izolatie rasina sintetica (pentru celulele linie plecare, conform
schemelor monofilare atasate)
- celulele linie prevazute :in PTCz CaragiaIe II,in PTCz CaragiaIe I,in PTCz TineretuIui, in PTCz
BIoc, in PTAb ProgresuIui, in PTAb Unirii vor fi integrabiIe in sistemuI DMS/SCADA
protocoI de comunicare IEC 61850
- celulele linie prevazute in : CONEXIUNEA AVRAM IANCU ,in PTCz CaragiaIe III ,vor fi
integrate in sistemuI DMS/SCADA protocoI de comunicare IEC 61850
-CELULA METALICA DE LINIE CU SEPARATOR SI INTRERUPTOR
Celula de medie tensiune de interior modulara , cu racord in cablu de 20kV, monofazat
150mmp,echipata cu : separator de bare in SF6 si separator de punere la pamant 24kV. 630A,
Intreruptor automat tripolar 24kV. 630A - cu stingerea arcului in vid cu dispozitiv de actionare cu
acumularea energiei in resort, armarea manuala si prin electromotor 24Vcc, 50Hz ,protectia
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.18
maximala de curent temporizat, protectia curent homopolar temporizata (cu releu electronic
independent)(pas ceIuIa min 750 mm)
5 buc in CONEXIUNEA AVRAM IANCU
1 buc in PTCz CARAGIALE III
1 buc in PTz BLOC
In totaI 7 buc
-conform ETN-ST-15-037-3.
Echipament de baza:
-separator de bare in SF6 24kV.630A.
-intreruptor automat tripolar in vid 24kV.630A,.bobina de declansare 24Vcc;50Hz.
-protectie digitala maximala de curent in doua trepte si protectie maximala de current homopolar in
doua trepte cu alimentari separate-releu digital cu port de fibra optica multimod pentru
telecomanda
-separator de legare la pamint interblocat cu intrerupator
-interblocaj intre separator de linie si usa celulei.
-indicator pentru semnalizarea prezenta tensiunii
-indicatoare de defect
-actionare manuala si prin telecomanda
-3 trafo de curent 300/5/5 A , cu izolatie rasina sintetica
-disp optic prezenta tensiune cu izolatie rasina sintetica
-actionare manuala si de la distanta prin fibra optica
Vor fi integrate in sistemuI DMS/SCADA protocoI de comunicare IEC 61850
CELULE PROTECTIE TRANSFORMATOR , metalica, de interior, pt. posturi de transformare, cu
racord cablu de 20/12kV monofazat 150 mmp., cu izolatie in aer, echipata cu : separator de
sarcin 24kV, 200A (SF6) combinat cu sigurane fuzibile i separator de punere la pmnt( pas
celula minim 500mm) - bucati=6
1 buc in CONEXIUNEA AVRAM IANCU
1 buc in PTCz CaragiaIe III
1 buc in PTCz CaragiaIe II
1 buc in PTCz CaragiaIe I
1 buc in PTCz TineretuIui
1 buc in PTCz BIoc
CeIuIa prevazuta in CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTz CARAGIALE III vor fi integrata in
sistemuI DMS/SCADA protocoI de comunicare IEC 61850, in ceIeIaIte posturi PTZ
CARAGIALE I, PTZ CARAGIALE II ,PTZ TINERETULUI ,PTZ BLOC ceIuIeIe prevazute vor fi
integrabiIe in sistemuI DMS/SCADA-actionare motorica.
Conform ETN-ST-15-037,ETN-ST-15-037-4
Echipament de baza:
-separator de sarcina si separator de punere la pamint
-sistem de bare colectoare trifazate
-mecanism de actionare
-motor mecanism actionare
-indicatoare de prezenta tensiunii
-borne pentru racordul cablurilor uscate
-bare trifazate inferioare pentru circuitele de plecari
-separator de punere la pamant in aval
-socluri pentru trei sigurante
-contacte auxiliare
-interblocaje cu cheie
-rezistenta de incalzire 50 W
-bobina de anclansare/declansare
-sistem mecanic de semnalizare sigurante arse
-sigurante
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.19
3.5.STATIA DE CONEXIUNI proiectata se va integra in SCADA
STATIA DE CONEXIUNI este proiectata in cladirea PTZ-ului AVRAM IANCU 2x630 KVA
20/0,4 KV din care se va demonta trafo 2
- Statia de Conexiuni proiectata se va realiza cu bar simpl nesecionat unde se vor monta
CELULE ELECTRICE MODULARE DE MEDIE TENSIUNE CU MEDIU DE IZOLARE AER, si
ECHIPAMENTE DE COMUTATIE CU MEDIU DE STINGERE SF6 sau VID.
astfel construite incat sa asigure realizarea schemei monofilare proiectate astfel:
CELULE LINIE INTRARE (1 buc)
-celule modulare de medie tensiune cu mediu de izolare aer, echipate cu separator de sarcina ,
cu urmatoarele caracteristici principale
-curentul nominal=630 A
-tensiunea nominal=24 KV
-curentul de scurtcircuit de scurt durat=16 KA/1s
-un transformator de tensiune
-mecanism de acionare separator
-detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate
CELULE LINIE PLECARE (1buc intrare +4 buc pIecare =5) + 1 Ioc rezerva
-celule modulare de medie tensiune cu mediu de izolare aer, echipate cu separator de bara si
intreruptor in vid, cu urmatoarele caracteristici principale
-curentul nominal=630 A
-tensiunea nominal=24 KV
-curentul de scurtcircuit de scurt durat=16 KA/1s
-mecanism de acionare separator i ntreruptor
-indicator de prezena tensiunii
-detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate
CELULE TRANSFORMATOR (1 buc)
- separator de sarcina in SF6 combinat cu sigurante fuzibile
- sistem de bare colectoare trifazate
- indicatoare de prezenta tensiunii
- separator de punere la pamant in aval
- soclu pentru trei sigurante
- sistem mecanic de semnalizare a sigurantelor arse
- interblocaj cu cheie
Toate ceIuIeIe de medie tensiune se vor integra in sistemuI DMS/SCADA(semnaIizari
inchidere, deschidere, Iegat Ia pamant, actionare motorica etc.)
Se vor executa rearanjri de cabluri n canalul de cable de M.T. existent i se vor demonta
circuitele secundare
Dupa montarea celulelor noi de 24 kV si demontarea celulele existente distribuitorii existenti pe
20 kV, se vor racorda la celulele noi montate.
CeIuIeIe de medie tensiune vor fi moduIare, extensibile cu izolatia barelor in aer, mediu de
stingere pentru separatoare in SF6 si mediu de stingere pentru intrerupator in vid.
CeIuIeIe de MT vor fi prevazute cu motorizariIe si contacteIe auxiIiare necesare pentru
semnalizarea si comanda echipamentelor, de tip modular sau monobloc.
In Conexiunea Avram Iancu, se va prevedea tablou de servicii proprii, din care se vor alimenta
urmatoarele circuite :
- dulap comunicatii
- circuitul de armare al intrerupatoarelor de MT
- circuitul de actionare al separatoarelor
- circuitul de incalzire celule
- circuitul de iluminat
- circuitul de prize
- protectie supratemperatura trafo I
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.20
- redresor si baterie
A. Subsistemul de protecJie
celula 20kV linie
protecie maximal cu secionare de curent (netemporizat);
protecie maximal de curent, temporizat;
protecie maximal de curent cu control directional;
C. Subsistemul de comand - control
a) Telesemnalizri:
- poziie echipamente de comutaie primar
- semnalizare de demaraje i funcionri protecii;
b) Telecomenzi:
- ntreruptor;
- separator de sarcina;
c) Semnalizri i comenzi locale
Subsistemul de control:
control / operare
comenzi (nchidere, deschidere, punere / scoatere din funciune a
automatizrilor),
interblocaje la nivel de celul,
control / supraveghere
semnalizri i telesemnalizri de poziie i stare a echipamentelor de
comutaie primar,
semnalizri i telesemnalizri de avarie i de prevenire (demaraje i
funcionri ale proteciilor, inclusiv acionrile automate),
msur I, U ,P ,Q ,f,
contorizare (msura energiei),
rapoarte,
RegIajeIe protectiiIor in CONEXIUNEA AVRAM IANCU ,PTM IRIL VECHI si PTCz
CARAGIALE III se vor face de catre beneficiar SDEE ORADEA.
3.6.Proiectare posturi de transformare in anvelopa de beton si metal
Echiparea PTAb-uriIor,PTM-uriIor se va face conform schemelor monofilare atasate:
Schema electrica monofilara - PTAb RECORD - situatia proiectata;
Schema electrica monofilara - PTM CRINULUI - situatia proiectata.
Schema electrica monofilara - PTM SPITAL- situatia proiectata.
Schema electrica monofilara - PTM IRIL VECHI - situatia proiectata.
Schema electrica monofilara - PTAb CLOSCA II - situatia proiectata.
A.Se vor inIocui urmatoareIe posturi de transformare metaIice (carcasa metalica a fiecarui
post este intr-o stare avansata de degradare) cu posturi noi tot metalice dar dotate cu
echipamente moderne .
inlocuire PTM RECORD 1x630 kVA, 20/0,4 kV (se va monta pe un nou amplasament
postul se va scoate din curtea SC RECORD in domeniu public la circa 4m distanta pe
nr.cadastraI 101769).
inlocuire PTM CRINULUI 1x400 kVA, 20/0,4 kV (se va monta pe acelasi amplasament-
nr.topo 49/3).
inlocuire PTM SPITAL 1x400 kVA, 20/0,4 kV(se va monta pe acelasi amplasament nr.topo
15/121).
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.21
inlocuire PTM IRIL VECHI 1x400 kVA, 20/0,4 kV (se va monta pe acelasi amplasament-
nr.topo 1476/11)
B.Demontari transformatoare existente din PTM-uri si montarea in cele noi:
Se vor demonta tranformatoarele din PTM uri si PTA astfel din PTM RECORD trafo 1x630 KVA
20/0,4 KV,din PTM CRINULUI trafo 1x400 KVA 20/0,4 KV ,din PTM SPITAL trafo1x400 KVA
20/0,4 KV ,din PTM IRIL VECHI trafo1x400 KVA 20/0,4 KV,din PTA CLOSCA II 1x400 KVA 20/0,4
KV
Se vor remonta transformatoarele in noile posturi (PTM-uri si PTAb)
Compartimentul trafo in noile posture va permite montarea ulterioara a unui transformator de 630
kVA, 20/0,4 kV. (Se vor avea in vedere urmatoarele dimensiuni pentru transformator: L=1700 mm,
l=1270 mm, H=2370 mm)
C1.PTAb RECORD
in anveIopa de beton -1x 630 kVA 20/0,4 kV ,operare din interior echipat cu:
Celule de linie echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
Camera MT va permite montarea ulterioara a dulapului de comunicatie
(RTU,TSI)
buc 2
celula protectie transformator
echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA,mediu SF6, combinat cu
siguranta Sfin 31,5 A/24kV
buc 1
transformator existent 20/0,4 KV remontat
tablou general de jt cu: I= 1000A ,debrosabil 12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V,
3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5
buc 1
transformatoare de curent 1000/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima
tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1 3x380V,tens
nom izolare 660 V,50 Hz
-se livreaz ntr-o structur compact si va respecta specificatia tehnica
anexata.
buc 1
La post se prevad iesiri noi (L=10m/plecare) si mansoane pe partea de joasa tensiune
spre :plecare str.Republicii cablu ACYAbY-1 KV 3x95+50mmp , plecare str.Garoafei cablu
ACYAbY-1 KV 3x95+50mmp, plecare bloc B4 cablu ACYAbY-1 KV 3x150+70mmp , plecari spre
PTM Crinului cablu ACYAbY-1 KV 3x150+70mmp, plecare Record cablu ACYAbY-1 KV
3x50+25mmp .
Se va demonta BMPIP-ul existent amplasat pe aceiasi fundatie cu postul si se va remonta
langa noul post .Iesirea din TDRI ul postului la BMPIP se va realiza cu cablu ACYAbY 3x150+70
mmp. Circuitele de iluminat public se vor alimenta cu LES 1 kV ACYAbY 3x35+16 mmp si se vor
poza odata cu circuitele de forta si cablurile de medie tensiune.
C2.PTM CRINULUI
in anveIopa de metaI -1x 400 kVA 20//0,4 kV , (cu gabarit de 630 KVA)
Compartimentul trafo va permite montarea ulterioara a unui transformator de 630 kVA, 20/0,4 kV.
(Se vor avea in vedere urmatoarele dimensiuni pentru transformator: L=1700 mm, l=1270 mm,
H=2370 mm)
operare din interior , echipat cu:
Celule de linie echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
Camera MT va permite montarea ulterioara a dulapului de comunicatie
(RTU,TSI)
buc 3
celula protectie transformator echipat cu : separator de sarcina, 24 kV, 200A,
16 kA,mediu SF6, combinat cu siguranta Sfin 25 A/24kV
buc 1
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.22
transformator existent 20/0,4 KV remontat
tablou general de jt cu: I= 630A ,debrosabil 12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V,
3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5
buc 1
transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima
tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1 3x380V,tens
nom izolare 660 V,50 Hz
-se livreaz ntr-o structur compact si va respecta specificatia tehnica
anexata.
buc 1
La post se prevad iesiri noi (L=10m/plecare) si mansoane pe partea de joasa tensiune
spre :plecare bloc 7 scA cablu ACYAbY-1 KV 3x120+70mmp, plecare bloc D20 cablu ACYAbY-1
KV 3x120+70mmp, plecare bloc 5scA cablu ACYAbY-1 KV 3x120+70mmp, plecare bloc 1 cablu
ACYAbY-1 KV 3x120+70mmp, plecare bloc 5 scE cablu ACYAbY-1 KV 3x120+70mmp, plecare
bloc 2 cu garaje cablu ACYAbY-1 KV 3x120+70mmp, plecare BMPIP cablu ACYAbY-1 KV
3x50+25mmp.
Se va demonta BMPIP-ul existent amplasat pe aceiasi fundatie cu postul si se va remonta
langa noul post .Iesirea din TDRI ul postului la BMPIP se va realiza cu cablu ACYAbY 3x150+70
mmp. Circuitele de iluminat public se vor alimenta cu LES 1 kV ACYAbY 3x35+16 mmp si se vor
poza odata cu circuitele de forta si cablurile de medie tensiune.
C3.PTM SPITAL
- in anveIopa de metaI -1x 400 kVA 20//0,4 kV (cu gabarit de 630 KVA)
Compartimentul trafo va permite montarea ulterioara a unui transformator de 630 kVA, 20/0,4 kV.
(Se vor avea in vedere urmatoarele dimensiuni pentru transformator: L=1700 mm, l=1270 mm,
H=2370 mm)
operare din interior ,echipat cu:
Celule de linie echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
Camera MT va permite montarea ulterioara a dulapului de comunicatie
(RTU,TSI)
buc 2
celula protectie transformator
echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA,mediu SF6, combinat cu
siguranta Sfin 25 A/24kV
buc 1
transformator existent 20/0,4 KV remontat
tablou general de jt cu: I= 1000A ,debrosabil 12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V,
3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5
buc 1
transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima
tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1 3x380V,tens
nom izolare 660 V,50 Hz
-se livreaz ntr-o structur compact si va respecta specificatia tehnica
anexata.
buc 1
La post se prevad iesiri noi (L=10m/plecare) si mansoane pe partea de joasa
tensiune spre :plecare brutarie cablu ACYAbY-1 KV 2x(3x150+70)mmp, plecare spital cablu
ACYAbY-1 KV 3x240+120mmp, plecare PTTR cablu ACYAbY-1 KV 3x95+50mmp, plecare
Liceu,str.Revolutiei+Eroilor cablu ACYAbY-1 KV 2x(3x95+50)mmp, plecare EGCL cablu ACYAbY-
1 KV 3x35+25mmp.
C4.PTM IRIL VECHI
- in anveIopa de metaI -1x 400 kVA 20//0,4 kV , (cu gabarit de 630 KVA)
Compartimentul trafo va permite montarea ulterioara a unui transformator de 630 kVA, 20/0,4 kV.
(Se vor avea in vedere urmatoarele dimensiuni pentru transformator: L=1700 mm, l=1270 mm,
H=2370 mm)
operare din interior ,echipat cu:
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.23
Acest post se va integra in SCADA
Celule de linie echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6 buc 3
Celula de cupla echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA,mediu
SF6, combinat cu siguranta SFIn 31,5 A/24kV(pas celula minim 500 mm)
-CeIuIeIe prevazute in PTM IRIL VECHI vor fi integrate in sistemuI
DMS/SCADA protocoI de comunicare IEC 61850
buc 2
Celula protectie transformator echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A,
16kA,mediu SF6, combinat cu siguranta Sfin 25 A/24kV
buc 1
transformator existent 20/0,4 KV remontat
tablou general de jt cu: I= 630A debrosabil ,12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V,
3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5 cu curba de sarcina compatibil cu sistemul de
telecitire cu port si kit de comunicatie
buc 1
transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima
tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1 3x380V,tens
nom izolare 660 V,50 Hz
-se livreaz ntr-o structur compact si va respecta specificatia tehnica
anexata.
buc 1
-se va livra echipat cu tablou servicii interne echipat conform schemei monof buc 1
La post se prevad iesiri noi (L=10m/plecare) si mansoane pe partea de joasa tensiune
spre :plecare METAL II cablu ACYAbY-1 KV 2x(3x150+70)mmp, plecare ACR cablu ACYAbY-1
KV 3x50+25mmp, plecare str.Caragiale TCI cablu ACYAbY-1 KV 3x95+50mmp, plecare Tabacarie
cablu ACYAbY-1 KV 3x95+50mmp ,plecare str.Caragiale peste drum cablu ACYAbY-1 KV
3x95+50mmp ,plecare peste pod cablu ACYAbY-1 KV 3x95+50mmp.
Se va demonta BMPIP-ul existent amplasat pe aceiasi fundatie cu postul si se va remonta
langa noul post .Iesirea din TDRI ul postului la BMPIP se va realiza cu cablu ACYAbY 3x150+70
mmp. Circuitele de iluminat public se vor alimenta cu LES 1 kV ACYAbY 3x35+16 mmp si se vor
poza odata cu circuitele de forta si cablurile de medie tensiune.
TabIou servicii interne
In PTAb proiectat, se va prevedea tablou de servicii proprii, din care se vor alimenta urmatoarele
circuite :
- dulap comunicatii
- circuitul de actionare al separatoarelor
- circuitul de incalzire celule
- circuitul de iluminat
- circuitul de prize
- protectie supratemperatura trafo
- redresor(baterie)
In posturile de transformare care se integreaza in SCADA , se vor monta tabIouri de
servicii interne, racordate la bornele de JT ale transformatoarelor de putere si anume
CONEXIUNEA AVRAM IANCU ,PTCz CARAGIALE III si PTM IRIL VECHI (buc=3)
Protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, se realizeaza prin
montarea/refacerea ( Ia PTCz/PA/SC existente in care se schimba echipamentuI) prizeIor de
Iegare Ia pamint artificiaIe, realizate cu electrozi orizontali din platbanda Ol-Zn 40x4mmp. pozate
in pat din bentonita si cu electrozi verticali din teava OlZn = 2,5. Valoarea rezistentei de
dispersie a instalatiei de legare la pamant, mai mica de 4 ohmi. Se vor reface/completa prizele de
pamant la toate posturile de transformare in care se schimba echipamentul si se vor realiza prize
noi de pamant la PTAb nou proiectate,respectiv PTM-uri.
Instalatia de legare la pamant se executa conform 1RE-Ip-30-2004 Indreptar de
proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant , STAS 12604, 1 E-Ip35/1-90 revizuit in
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.24
2005)-indrumar de proiectare si executie a retelelor de medie tensiune cu neutral legat la pamant
prin rezistenta.
C5.Se va inIocui PTA CLOSCA II 1x400 kVA, 20/0,4 kV existent pe 2 stalpi cu post de
transformare in anvelopa de beton PTAb CLOSCA II (se concesioneaza teren de la Primaria
mun.Marghita fiind teren domeniu public- nr.topo 2233/67), se va monta BMPIP langa postul
proiectat
Pe stalpul ramas tip SE-8 se va monta o consola de intindere tip CIT-140 legaturi duble de
intindere cu izolatori compozit 2t,cutii terminale de exterior CTME-24 KV si descarcatori cu oxizi
metalici 24 KV ,priza de 4 ohmi se va trece in LES 20 KV pana in PTAb .Iesirile din TDRI-ul PTAb
sunt 4 de forta si unul de iluminat ,in cablu ACYAbY -1KV 2x(3x150+70mmp) L=2x30 m si in cablu
ACYAbY -1KV 2x(3x150+70mmp) L=2x80 m . Iesirile din BMPIP sunt 2 de iluminat ,in cablu
ACYAbY -1KV 2x(3x35+16mmp) L=1x30 m si L=1x80 m .
C5.PTAb CLOSCA II
- in anveIopa de beton -1x 400 kVA 20//0,4 kV (cu gabarit de 630 KVA)
operare din interior , echipat cu:
Celule de linie echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
Camera MT va permite montarea ulterioara a dulapului de comunicatie
(RTU,TSI)
buc 2
celula protectie transformator
echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA,mediu SF6, combinat cu
siguranta Sfin 25 A/24kV
buc 1
transformator existent 20/0,4 KV remontat
tablou general de jt cu: I= 630A debrosabil, 12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V,
3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5
buc 1
transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima
tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1 3x380V,tens
nom izolare 660 V,50 Hz
-se livreaz ntr-o structur compact si va respecta specificatia tehnica
anexata.
buc 1
Se anexeaza schemele electrice monofilare existente si proiectate.
3.7. Lucrari provizorate pentru asigurarea frontuIui de Iucru in P.T. -uri.
Pentru a nu avea intreruperi mari in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, la posturile
de transformare la care se inlocuieste echipamentul de MT, se va monta in exteriorul postului de
transformare, o celula metalica exterioara echipata cu separator de sarcina combinat cu sigurante
fuzibile.
In acest bloc de celula se vor introduce cablurile existente (in principiu doua linii), si se va realiza o
legatura provizorie intre aceasta celula si transformator, legatura ce poate fi mutata de la un post
de transformare la altul.
3.8. InIocuiri conductoare neizoIate existente in LEA 20 KV
Conform avizului SC ELECTRICA SA Bucuresti ,faza SF nr.4305 din 18.09.2012 s-a cerut
in plus si modernizarea LEA 20 KV Distribuitor oras Marghita (fosta LEA 20 KV VOIVOZI)
A.ZONA str. REPUBLICII de Ia Statie (fosta LEA 20 KV VOIVOZI va deveni LEA 20 KV
MARGHITA)
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.25
In LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV pe str.Republicii intre iesirea din Statie (STE-219) si
respectiv STE-452 se va inlocui conductorul existent OL-AL 3x50/8 mmp (210A) cu cabIu
torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din OI Zn de sectiune 3x1x95+50 mmp
(In=280A) in Iungime de 1,200 Km incIusiv racorduriIe de 20 KV pana la separatorii STE-
260,STE-261,STE-473,STE-71,STE-469,STE-119,STE-420 .Stalpul SC 15014 existent echipat cu
STE-220 (coborare spre PTz Caragiale I se va demonta integral).In aceasta zona se vor inlocui 3
stalpi speciali tip SC 15014 cu stalpi tip SC 15015 (14 m inaltime) pentru realizarea derivatiilor spre
PTZ CRR SILOZ si PTAb Gipiemme.Deschiderile intre stalpi sunt pana in 45 m .Stalpii existenti
sunt de tip SC 15006 la sustinere si tip SC 15014 si SE-8 la intindere in colt si terminali.
S-au prevazut 2 separatoare tripolare de exterior tip STEPn-24 KV in montaj vertical ce se vor
monta pe noii stalpi SC 15 015 montati in fundatii de beton (pt STE-260 si 261) .
B.ZONA str.N.BaIcescu
In LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV pe str. Nicolae Balcescu (intre separatorii STE-66 si
STE-67 si respectiv pe racordurile la STE-441 si STE-442) ) conductorul de medie tensiune din
OL-Al este de sectiune 3x50/8 mmp (In=210A). Pe aceasta portiune se vor inlocui conductoarele
existente cu cabIu torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din OI Zn de sectiune
3x1x95+50 mmp (In=280A) in Iungime de 1,100 Km incIusiv racorduriIe de 20 KV spre STE-
441 si STE-442 .
Deschiderile intre stalpi sunt in medie 35m - 40m .Stalpii existenti sunt de tip SC 15006 la
sustinere si tip SC 15014 si SE-8 la intindere in colt si terminali.
C.ZONA str.RevoIutiei,str.LiIiacuIui,str.BorsecuIui
In LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV existenta pe str.Revolutiei si str.Borsecului intre STE-447
si stalpul SV 15011 (nr.30) coborare in LES 20 KV spre PTZ TINERETULUI conductorul este din
OL-Al de sectiune 3x35/6 mmp (In=170A).Pe aceasta portiune se vor inlocui conductoarele
existente cu cablu torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din OI Zn de sectiune
3x1x70+50 mmp (In=231A) in Iungime de 0,950 Km incIusiv racorduriIe de 20 KV spre STE-
448 (racord PTA CLOSCA II) si STE-68 (racord Lapis) si STE-200 de by-pass .
Mentionez ca stalpii existenti sunt de tip SE-8 si SC 15014 la intindere in colt si terminali respectiv
tip SC 15006 si SE-1 la sustinere in aliniament .Distanta intre stalpi variaza intre 35m-46m .Se vor
inlocui 8 stalpi SE-1 existenti cu stalpi SC 15006 montati in fundatii turnate) . Distanta intre stalpi
variaza intre 35m-46m.
De asemenea pe portiunea cuprinsa intre stalpii nr.14 si nr.26 pe o lungime de 0,650 Km se vor
inlocui conductoarele neizolate de joasa tensiune de sectiune 3x35+25+16 mmp ,inclusiv pana la
primul stalp pe str.Narciselor si pe str.Bihorului cu conductoare torsadate TYIR 50 Ol-Al 3x70+16
mmp.
Stalpii nr.30 si nr.31 (str.Borsecului) ambii tip SV 15 011 de coborare in LES 20 KV spre PTZ
TINERETULUI se vor inlocui cu stalpi tip SC 15014 echipati cu separator tripolar de exterior 24
KV,400A,cutii terminale de exterior termocontractibile de 24 KV si descarcatori cu oxizi metalici de
24 KV .La ambii stalpi se vor realiza prize de pamant de 4 ohmi .Intre stalpii nr.30 si 31
conductoarele de medie tensiune se vor demonta .
Conform indrumarului de proiectare si executie cu conductoare torsadate de medie tensiune intre
conctoarele reteaua de medie tensiune si joasa tensiune se va pastra (ambele izolate )se va
respecta o distanta de 0,5 m ,iar in cazul in care una din retele este neizolata distanta se mareste
la 1 m
3.9. Montare separator teIecomandat
Se va monta in locul STE-243 un separator telecomandat 24 KV cu izolatie in SF6.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.26
Pe stalpul existent tip SE-8 se va inlocui consola de intindere existenta cu o consola de intindere
zincata tip CIT-140,si deasemenea se vor inlocui izolatorii tip ITFs cu lanturi duble de izolatori
compozit tip ITS-70 (2t+2t). Se va reface priza artificiala de pamant (Rp<4 ohmi).
3.10.Retrofit Ia ceIuIa de Iinie 6 K din STATIA 110/20 kV MARGHITA pentru aIimentarea
pIecrii Conexiunea - Avram Iancu
-se va realiza retrofit la celula de linie rezerva celula cu nr. 6K (conform schemei electrice
monofilare) pentru alimentarea punctului de conexiune Avram Iancu.
Circuite primare
- demontare echipamente primare:
ntreruptor debroabil tip IO-24kV, inclusiv dispozitivul de ac
1buc.;
transformatoare de curent tip CIRS 2x150/5/5A 3 buc;
bare din aluminiu 60x10mm racord ntre echipamentele primare.
- montare echipamente primare:
ntreruptor 24kV, 630A, 25kA cu comuta
(caseta se va monta pe cruciorul ntreruptorului existent)
1buc;
transformator de curent cu izola e tip suport cu raportul 2x150/5/5A
3 buc;
transformator de curent de tip CIRHI 150 mm 1 buc.;
bar din aluminiu 60x10 mm ntre echipamentele nou montate i cele existente.
trei divizoare de tensiune capacitive;
Circuite secundare
- demontare echipamente secundare:
relee de protec
bloc de ncercare i dispozitivele de conectare-deconectare;
cleme ir, suport cleme i legturi secundare;
siguran
contor de energie;
bucle de curent continuu i alternativ;
- montare echipamente secundare:
terminal numeric de comand-protec
a schemei monofilare, integrat n SCADA, IEC61850; IEEE C37.117
(sicronofazori tratare neutru);
relee intermediare (multiplicare contacte, preluare comenzi semnale n releu,
etc);
contactoare pentru alegerea tensiunilor ntre sistemele de bare;
bloc de ncercare pentru circuitele de curent;
dispozitive de conectare - deconectare;
dispozitive de blocare electromagnetic pentru separatoarele de bar i
cu
comutatoare de semnalizare CSA-10 pentru separatoarele de bar
de legare la pmnt;
cheie cu 6 trepte (5+0) pentru DASf;
realizare schem sinoptic oarb, n relief, cu baghete din PVC, pe ua mic
(nou) a celulei.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.27
contor de energie electronic, trifazat, multitarif, curb de sarcin, compatibil cu
sistem de telecitire Electrica Transilvania Nord (AEM-CST0410).
cleme toare; pentru circuitele de
curent se vor asigura cleme cu posibilitatea de separare i untare;
siguran
QBAm);
CeIuIeIe 9K i 10K
- celulele 9K si 10K se vor inversa intre ele, astfel:
- actualmente celula 9K alimenteaz plecarea LEA 20 KV VOIVOZI;
- n situaia proiectat din aceast celul se va alimenta plecarea LES 20kV ora
MARGHITA;
- se va dezactiva funcia de RAR;
- actualmente celula 10K alimenteaz plecarea LES 20 KV oras MARGHITA;
- n situaia proiectat din aceast celul se va alimenta plecarea LEA 20kV VOIVOZI
- se va completa protectia cu functia de RAR;
Deasemenea se vor modifica adecvat reglajele aferente celor dou plecri.
ntregul proiect, pe partea de lucrri n staJia Marghita, se va corela cu proiectul AISE
Oradea nr. 1402/2012 ,Retrofit 20kV n staJia 110/20kV Marghita in care se va realiza si
integrarea in SCADA".
3.11. Lucrari de reparatii cIadiri
Reabilitarea cladirii PTZ AVRAM IANCU prin modernizarea usilor,reparatii acoperis-
invelilori tigla,zugraveli interioare-exterioare,sistem de ventilatie ,modificari canale de cable
Reabilitarea cladirii PTZ CARAGIALE I prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ CARAGIALE II prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ CARAGIALE III prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ BLOC prin lucrari de modernizarea usilor ,reparatii acoperis
,zugraveli interioare-exterioare, modificari canale de cable
Reabilitarea cladirii PTZ TINERETULUI prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ PANDURILOR prin lucrari de reparatii acoperis,hidroizolatie
zugraveli interioare
In caietul de sarcini se detaliaza lucrarile de constructii ce se vor efectua in posturi.
ECHIPAMENTE SCADA din VOL I
Lista cu echipamenteIe necesare :
-Redresor si baterie de acumuIatori =3 buc
conform specificatiei tehnice EDTN FT-25-002
Redresor +baterie ) pentru PT -24 V cc
(conform specificatie ETN-FT-25-002)
Nota :In PTZ PANDURILOR nu se necesita
redresor,baterie (toate sunt incluse in echipamentul de
teleconducere cu 4 cai)
buc 3
In CONEXIUNE
In PTZ CARAGIALE III
In PTZ IRIL VECHI
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.28
Conform fisei tehnice nr.21
- DuIap RTU=4 buc
conform specificatiei tehnice EDTN-FT-25-009
DULAP RTU (conform specificatie ETN-FT-25-009) echipat
cu urmatoarele:
-in dulapul RTU se va monta o sina prin care se vor prelua
toate semnalizarile si comenzile din celulele de 20 KV
TREBUIE SA AIBA VENTILATIE sau CLIMATIZARE
DIMENSIUNILE 2 m x 0,8 m x 19 inch
Conform fisei tehnice nr.20
buc 4
In CONEXIUNE
In PTZ CARAGIALE III
In PTZ IRIL VECHI
In PTZ PANDURILOR
-CeIuIeIe de Iinie cu intrerupator sa fie dotate cu terminaIe numerice de protectie-comanda-
controI-masura conform specificatiei tehnice EDTN-FT-25-003
C2) Echipamente de teIecomunicatii
Fibra optica va fi sudata in ODF cu 24 porturi conectica E2000.
- ODF de fibra optica- necesar 2 buc (1 buc in CONEXIUNEA AVRAM IANCU si 1 buc in PTM
IRIL VECHI ) cu urmatoarele caracteristici:
- posibilitate de montare in rack de 19 inch
- conectica Euro 2000
- 24 de porturi
- Sistem reglabil de fixare in rack
- Sertar telescopic
- Instalare usoara si rapida
- Confectionat din aluminiu vopsit in camp electrostatic
- Patch cord singIe mod dupIex E2000/APC-LC Iungime 3m = 4 buc (2 buc in CONEXIUNEA
AVRAM IANCU si 2 buc in PTM IRIL VECHI )
- Cutie de jonctiune cu 3 iesiri (de derivatie spre Conexiune si spre PTM IRIL VECHI)
C3)Modernizarea ceIuIei SM6 IQI in PTz PanduriIor ( motorizari 24 V cc ,semnalizari pozitii la
celulele de linie si celula trafo,indicatori de defect,indicatori prezenta tensiune,montarea
echipamentului de teleconducere ,realizarea legaturilor fizice intre celula RM6 si echipamentul de
teleconducere cu 4 cai si parametrizarea echipamentului de teleconducere
NOTA: Oferta nu va incIude integrarea in SCADA existenta
ECHIPAMENTE PENTRU INTEGRAREA SCADA din VOL II
UTILAJE (VOL II)
1.Echipament tip interfata de proces -RTU buc=4 (in CONEXIUNE,in PTM IRIL VECHI,in PTZ
CARAGIALE III si PTZ PANDURILOR
2.Echipament comunicatii prin fibra optica
-Switch industriaI de comunicatii fibra optica single mod: 2 buc (in CONEXIUNEA
AVRAM IANCU,in PTZ IRIL VECHI)
-moduI SPF fibra optica
3.Echipament comunicatii prin GPRS
-Modem VioIa Arctic IEC 104 Gateway +antena :3 buc (in PTZ CARAGIALE III si PTZ
PANDURILOR ,separatorul telecomandat)
C+I (VOL II)
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.29
1. SEMNALIZARI necesare Ia posturi buc 4
in CONEXIUNE
in PTZ CARAGIALE III
in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
2. COMENZI necesare Ia posturi buc 4
in CONEXIUNE
in PTZ CARAGIALE III
in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
3.
MASURI care trebuie transmise
100V/5 A ,sau 0,4/5A Ia posturi
buc 4
in CONEXIUNE
in PTZ CARAGIALE III
in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
4. Configurari / separator teIecomandat buc 1 Separat telecomandat
5.
Servicii de integrare SCADA / 4 posturi+1
separator teIecomandat Ia niveI centraI
(dispecer)
buc 5
in CONEXIUNE
in PTZ CARAGIALE III
in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
separator telecomandat
-Sa se cableze la un sir de cleme montat in dulap RTU , in functie de tipul celulelor urmatoarele
semnalizari si comenzi:
-pentru CeIuIa de Iinie cu separator LS / buc:
SemnaIizari:-8 buc
- separator bara inchis
- separator bara deschis
- CLP inchis
- CLP deschis
- pozitie cheie de comanda (LOCAL/DISTANTA)
- lipsa tensiune comanda +/- BC
- trecere curent de defect
- prezenta tensiune pe linia (toate fazele)
Semnalizarile vor fi preluate prin contacte libere de potential
Comenzi:-2 buc
- separator bara inchis
- separator bara deschis
-pentru CeIuIa de cupIa cu separator CS / buc:
SemnaIizari:-6 semnaIizari
- separator bara inchis
- separator bara deschis
- CLP inchis
- CLP deschis
- lipsa tensiune comanda +/- BC
- prezenta tensiune pe linia (toate fazele)
Semnalizarile vor fi preluate prin contacte libere de potential
Comenzi:2 buc
- separator bara inchis
- separator bara deschis
-Pentru CeIuIa trafo cu separator si fuzibiI TF :
SemnaIizari:13 semnaIizari
- separator bara inchis
- separator bara deschis
- CLP inchis
- CLP deschis
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.30
- Ardere sigurante MT
- Cheie comanda local / distanta
- Supratemperatura trafo treapta 1
- Supratemperatura trafo treapta 2
- lipsa tensiune comanda +/- BC
- gaze trafo
- acces neautorizat in boxa trafo
- prezenta tensiune pe linia (toate fazele)
Semnalizarile vor fi preluate prin contacte libere de potential
Comenzi:2 buc
- separator inchis
- separator deschis
-pentru CeIuIa de Iinie cu separator si intrerupator LI
TOATE SEMNALIZARILE,COMENZILE si MASURILE sunt preluate in releul de protective
cu port de comunicatie UTP,protocol DNP3-TCPIP
SemnaIizari:
- intrerupator conectat
- intrerupator deconectat
- resort nearmat
- separator bara inchis
- separator bara deschis
- CLP inchis
- CLP deschis
- pozitie cheie de comanda (LOCAL/DISTANTA)
- releu in functie
- demaraj protectia maximala trapta 1
- demaraj protectia maximala treapta 2
- functionat protectia maximala trapta 1
- functionat protectia maximala treapta 2
- demaraj protectia homopolara treapta 1
- demaraj protectia homopolara treapta 2
- functionat protectia homopolara treapta 1
- functionat protectia homopolara treapta 2
- defect circuit anclansare
- defect circuit declansare
- intrerupere intrari de curent
- defect intrerupator
- grupa 1 reglaje
- grupa 1 reglaje
- grupa 1 reglaje
- lipsa tensiune comanda +/- BC
- prezenta tensiune pe linia (toate fazele)
Comenzi:
- intrerupator conectat
- intrerupator deconectat
- separator bara inchis
- separator bara deschis
- grupa 1 reglaje
- grupa 1 reglaje
- grupa 1 reglaje
Marimi energetice masurate :Ir,Is,It
4.MASURI DE PROTECTIE A INSTALATIILOR.
4.1. Masuri impotriva curentiIor de scurtcircuit si de suprasarcina.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.31
In posturile de transformare la care se schimba echipamentul, precum si in posturile nou
proiectate, protectia la curenti de scurtcircuit si protectia impotriva curentilor de defect care pot sa
apara in transformatoarele de putere pe partea de M.T., este realizata prin sigurante fuzibile de
M.T., respectiv intrerupator si relee secundare.
La arderea unei patron fuzibil, un dispozitiv mecanic va actiona asupra separatorului de sarcina
aferent, realizand declansarea celor trei faze.
4.2 Masuri protectie LES. Se vor realiza bornari ale traseului LES MT cu ajutorul bornelor de
beton , respectiv se vor monta ball markere pe traseul de cabluri.
In zonele in care cablurile vor putea fi afectate se vor monta tuburi de protectie mecanica
(subtraversari, intersectii cu conducte de canalizare/termice, etc.).
Se vor monta elemente de avertizare (gen folie avertizoare) in lungul traseului de cablu, respectiv
deasupra acestuia.
Lucrrile se vor executa manual i se vor respecta traseele propuse prin planurile de situaie
anexate.
Cablurile monofazate de medie tensiune se vor poza utiliznd sistemul de pozare n trefl
Mantaua cablurilor se va lega la pmnt la ambele capete.
Cablurile se pozeaz n anuri dimensionate corespunztor, ntre dou straturi de nisip
sau pmnt cu o grosime de 10 cm fiecare
Peste cele dou straturi de nisip se pune un dispozitiv de avertizare benzi avertizoare sau
plci avertizoare i pmnt rezultat din sptur, din care s-au ndeprtat toate corpurile
care ar putea produce deteriorarea lor.
La subtraversarea cilor de circulaie, cablurile se vor poza n tub PVC de 160 mm
montate n strat de beton.
Tragerea cablului prin subtraversri se face numai cu ajutorul ciorapului sau a capului de
tras.
La capetele tuburilor cablurile trebuie s se marcheze cu etichete.
Desfurarea cablurilor de pe tambur i pozarea lor se face numai n condiiile n care
temperatura mediului ambiant este superioar limitelor minime indicate n standardele i
normele interne de fabricaie.
Adncimea de pozare a cablurilor va fi de 0,8 m n zona verde i trotuar i de 1,2 m la
subtraversri de osele.
Traseele subterane de cabluri de medie tensiune se vor marca prin markere( la schimbri
de direcie , traversri de osele i interseciile cu alte canalizri subterane(conducte , canal
termic, cabluri telefonice), mansoane, la intrare in post)
La pozarea cablurilor se vor respecta cu strictee condiiile din avizele obinute si anexate
documentatiei.
Se vor reface spatiile verzi, trotuarele si alte elemente se vor aduce la starea initiala.
4.3 Masuri impotriva tensiuniIor de atingere si de pas.
Protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, se realizeaza prin montarea/refacerea
( Ia PTCz/PA/SC existente in care se schimba echipamentuI) prizeIor de Iegare Ia pamint
artificiaIe, reaIizate cu eIectrozi orizontaIi din pIatbanda OI-Zn 40x4mmp. pozate in pat din
bentonita si cu electrozi verticali din teava OlZn = 2,5. Valoarea rezistentei de dispersie a
instalatiei de legare la pamant, mai mica de 4 ohmi. Se vor reface/completa prizele de pamant la
toate posturile de transformare in care se schimba echipamentul si se vor realiza prize noi de
pamant la PTAB nou proiectate.
Instalatia de legare la pamant se executa conform 1RE-Ip-30-2004 Indrepar de proiectare
si executie a instalatiilor de legare la pamant , STAS 12604, 1 E-Ip35/1-90 revizuit in 2005)-
indrumar de proiectare si executie a retelelor de medie tensiune cu neutral legat la pamant prin
rezistenta
Centura de impamantare se va realiza din electrozi orizontali din banda Ol-Zn 40x4mm
montata la adancimea de 0,8 m si electrozi verticali din teava Ol 2,5 toli, si 2,0 m.
In jurul(in fata) posturilor de transformare se va realiza o centura de impamintare, pe doua
contururi, cu electrozi orizontali din platbanda din Ol. Zn 40x4mm. si electrozi verticali din teava
Ol. Zn. D=2,5" si 2,0m. lungime.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.32
Electrodul orizontal se va ingropa la adincime de 0,80m. intr-un pat din bentonita 0,20m.x0,40m.
realizindu-se conturul prevazut in proiect.
Electrozii verticali se vor introduce in pamint manual, prin baterea cu baros, sau prin forare
mecanica.
Electrozii verticali se introduc in pamint, astfel ca capul electrodului sa fie la inaltimea de 100mm.
deasupra fundul santului.
Se va avea in vedere de a nu se lovi direct cu barosul pe electrod, deoarece acesta ar duce la
deterioarea lui.
Trebuie folosit un cap corespunzator de batere, care se asaza pe capul electrodului respectiv,
astfel incit sa previna cu siguranta orice vatamare a electrodului.
La imbinarea intre electrodul vertical (teava) si electrodul orizontal (platbanda) se va folosi o brida
din banda Ol.-Zn. 40x4mm., care cuprinde teava electrodului.
Imbinarile se va executa prin sudura cu arc electric.
Imbinarile trebuie, nu numai sa se distinga printr-o buna rezistenta mecanica si la coroziune, dar si
prin caracteristici electrice corespunzatoare, la fel ca si imbinarile care sunt parcurse de curenti in
regim normal de functionare.
Dupa terminarea procesului de sudura, locul sudurii se va curata cu perie de sirma,dupa care se
va aplica un strat de vopsea anticorosive (deruginol, miniu de plumb) si doua straturi de asfalt lac.
Dupa ce s-a executat toata instalatie de legare la pamint, (fara sa se acopere cu pamint santurile)
se verifica fiecare portiune a prizei, pentru depistarea eventualelor nereguli in executia ei,
intocmindu-se schita exacta a traseului prizei.
Dupa ce s-a intocmit planul, impreuna cu diriginte de santier, se verifica exactitatea lui, calitatea
executiei a prizei, a imbinariilor si se intocmeste procesul verbal de lucrari ascunse. Se trece apoi
la astuparea santurilor. Umplutura de pamint se compacteaza cu maiul.
Dupa incheierea tuturor operatiunilor mentionate anterior, se determina rezistenta de dispersie,
tensiunea de atingere si de pas.
Rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamint trebuie sa fie cel mult 4 Ohmi, conform
indrumarului de proiectare 1RE-Ip 35/2-99 paragraful 1.4, iar valoarea rezistentei de dispersie
rezultante va fi mai mica decat 1 ohm.
Daca nu se obtine aceste valori, se va complecta instalatie de legare la pamint, cu electrozi
verticali si orizontali, pina la obtinerea rezistentei de dispersie prescrisa.
La aceasta centura de impamantarte exterioara se va racorda centura de impamantare interioara,
realizata din banda Ol 25x4 mm montata aparent pe zid, fixata pe suporti tip L .(Dupa
demontarea celulelor existente se va reface instaalatia interioara de legare la pamant).
La aceasta instalatie interioara se vor lega :
-partile metalice ale celulelor si elementelor de MT
-cuva transformatoarelor de putere de MT/JT
-nulul transformatoarelor de putere de MT/JT
-nulul transformatoarelor de curent din circuitul de masura
-ecranele metalice si armaturile cablurilor de MT
-mantalele cablurilor de MT
-alte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru(ingradiri de protectie,
usi de acces, suporti de fixare)
Imbinarile fixe se vor realiza prin sudura, iar la imbinarile demontabile suprafetelede contact se vor
zinca la cald.
Dupa terminarea lucrarilor de montaj, centura de impamantare interioara se va vopsi cu un strat de
miniu de plumb si doua straturi de vopsea neagra.
La centura de impamantare exterioara, imbinarile se vor realiza prin sudura, iar la locul sudarii se
va proteja cu vopsea de miniu de plumb si asfalt.
NOTA : Pentru posturile de transformare in constructie zidita in care se inlocuieste echipamentele,
se va face o verificare a starii instalatiei de legare la pamant respectiv masurarea rezistentei de
dispersie a instalatiei de legare la pamant si masuararea tensiunii de atingere si de pas in zona
instalatiei de legare la pamant.
In cazul in care in urma masuratorilor se impune imbunatatirea prizelor de pamant, se
completeaza cu bentonita respectiv electrozi auxiliari plantati in bentonita. Portiunile
adaugate prin sudura se vor proteja in mod obligatoriu mpotriva coroziunii. Dupa
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.33
incheierea tuturor operatiunilor mentionate anterior, se determina rezistenta de dispersie,
tensiunea de atingere si de pas si se va intocmi planul pentru instalatia adaugata.
LEA 20 KV realizata cu cablu torsadat de medie tensiune comuna cu joasa tensiune
Avand in vedere faptul ca tratarea neutrului in statia 110/20 kV MARGHITA se realizeaza
n prezent prin rezistor (vara) si prin bobina (iarna) si existenta un proiect de realizare a
tratarii mixte (BSRC cu rezistor comutabil), se va acorda deosebita atentie urmatoarelor
masuri:
1. Toate elementele metalice din LEA MT TORSADATA proiectata (bratari, legaturi de
prindere a conductorului torsadat de MT, suporti descarcatori, suporti separator se vor
lega la priza de pamant Rp<4 ohmi la stalpii cu aparataj si Rp<10 ohmi la stalpii speciali
(intindere, terminali) deja existente (imbunatatite unde e cazul).
4.4 . Administratia proiectuIui (project manager)
Managerul de proiect, va fi persoana desemnata de beneficiar si notificata executantului care
raspunde de administratia contractului pe toata perioada de derulare a acestuia, supravegheaza si
controleaza calitataea echipamentelor achizitionate care sa fie conforme cu specificatiile tehnice
din proiect, executia lucrarilor contractate, aproba sau respinge documentatii, lucrari, materiale,
echipamente, situatii de plata sau grafice de lucrari in conditiile specificate in Contract.
Aceste activitati le exercita direct sau prin diriginti de santier specializati si atestati conform
Ordinulul MEC 254/2005, Ordinului MEC 324/2005
ExecutantuIui ii revin urmatoareIe responsabiIitati:
- respectarea specificatiilor din Caietele de sarcini
- sa solicite asistenta tehnica la executie, tuturor avizatorilor mentionati in Certificatul de
Urbanism emis pentru respectiva lucrare;
- Asigurarea conditiilor de calitate impuse pentru materiale si echipamente prin
prezentele caiete de sarcini si procurarea acestora la termene conform grafic;
- Coordonarea functionarii integrate intr-un ansamblu a echipamentelor procurate;
- Asigurarea detaliilor de montaj, instructiunilor de montaj si a manualelor de utilizare si
intretinere a echipamentelor;
- Asistenta tehnica la montaj si punerea in functiune a statiei pina la terminarea testului
final;
- Asigurarea serviciilor de mentenanta in timpul garantiei si post garantiei;
- Sa asigure la expirarea duratei de viata a echipamentelor gestionarea si valorificarea
acestora conform legislatiei referitoare la gestionarea deseurilor;
- Asigurarea supravegherii executiei si bunurilor pe durata derularii lucrarilor;
- Corectitudinea executiei;
- Sa nu scoata la vedere si sa nu acopere nici o lucrare ce devine ascunsa fara
aprobarea beneficiarului;
In cazul subcontractorilor, fie ca este vorba de proiectanti, furnizori de echipamente sau executanti
specializati, contractorul principal ramine singurul raspunzator fata de beneficiar. In cazul
asociatiei, atit liderul cit si asociatii au raspunderi contractuale.
Toate modificarile care s-au realizat in timpul executiei lucrarilor (modificare traseu de cablu, etc.)
se vor evidentia la receptia lucrarii si se vor concretiza printr-o documentatie atasata proiectului de
executie si predata la beneficiar.
4.4.1.Msuri premergtoare execu|iei
Executantul va numi responsabilul tehnic atestat conform legii care rspunde conform
atribuiilor care i revin de realizarea nivelului de calitate corespunzator exigenelor de
performan eseniale ale lucrrii.
Dup primirea documentaiei tehnice de execuie, constructorul se va asigura cunoaterea
proiectului de ctre toi factorii care concur la realizarea lucrrii.
Se va stabili programul calendaristic pentru verificarea i recepia fazelor determinante, de la
care execuia nu mai poate continua fr recepia fazei anterioare.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.34
Antreprenorul va solicita din timp prezena proiectantului la recepionarea fazelor determinante
principale, cu cel puin 5 zile nainte de termenul fixat.
4.4.2.Urmrirea executrii IucrriIor de construc|ii - instaIa|ii
Investitorul lucrrilor de construcii-montaj va urmri n permanen modul n care se respect
actele normative privind calitatea lucrrilor efectuate de antreprenorul angajat prin intermediul
diriginilor de antier atestai pe diferite specialiti.
Lucrrile se vor executa pe baza documentaiei tehnice cuprinse n proiect, precum i a
completrilor i modificrilor transmise de proiectant n timpul execuiei prin planuri
suplimentare, planuri modificatoare sau dispoziii de antier.
n timpul derulrii executrii lucrrilor de construcii-montaj antreprenorul va semnala
proiectantului, prin intermediul investitorului eventualele neconcordane, omisiuni sau
neclariti, pentru a fi analizate i a se lua msurile corespunztoare, naintea execuiei fazei
respective de lucrri.
Antreprenorul poate face propuneri de modificri fa de soluiile tehnologice cuprinse n
proiect n scopul adaptrii la specificul propriu de tehnologie, funcie de dotrile de care
dispune.
Aceste propuneri se vor putea aplica numai dup nsuirea lor de ctre proiectant.
n cazul abordrii unor procedee tehnologice care nu se regsesc n norme tehnice existente,
proiectantul va prezenta un caiet de sarcini special ntocmit privind succesiunea fazelor
tehnologice i msuri specifice.
La punctul de lucru se vor gsi n mod oblicatoriu : documentaia complet de execuie,
registrul de procese verbale de lucrri ascunse, registrul de comunicri de antier, registrul de
betoane, precum i principalele norme tehnice, care guverneaz tehnologia de execuie i n
mod special normativul C149/87.
4.5. ImpIementarea programuIui de achizitii echipamente, montaj si PIF
Inainte de lansare in fabricatie a echipamentelor, beneficiarul va stabili impreuna cu executantul si
furnizorul acestuia de echipamente o procedura de urmarire si control cu responsabilitatile ce revin
fiecaruia pe faze si termene in urmatoarea succesiune:
prezentarea ofertei tehnice in vederea avizarii de catre beneficiar.
In oferta furnizorul va prezenta procedurile de asigurare a calitatii, fisele tehnice, prospectele,
garantiile si postgarantiile, conditiile de livrare si preturile cu referire la toate componentele
furniturii, software, servicii si tratarea neconformitatilor (acestea nu pot afecta pretul care este
ferm);
obtinerea vizei beneficiarului;
lansarea in fabricatie
echipamentele sa fie furnizate in baza unei autorizatii de comercializare emise de catre SC
Electrica SA;
testarea in fabrica, receptia si livrarea in prezenta unor delegati ai beneficiarului;
scolarizarea personalului investitorului pentru exploatarea si intretinerea echipamentului;
Actiunea de instruire si scolarizare trebuie finalizata inaintea efectuarii probelor, testelor si
verificarilor premergatoare PIF:
- asigurarea detaliilor si instructiunilor de montaj si de utilizare intretinere;
- asistenta tehnica la montaj, probe si PIF;
- asigurare SERVICE de mentenanta in timpul garantiei si postgarantiei
- asigurare PIESE DE SCHIMB in timpul postgarantiei
La sosirea coletelor cu echipamente, beneficiarul va deschide ambalajele si va verifica
echipamentele in conformitate cu documentele de livrare si cu specificatiiledin proiect.
Echipamentul primar si secundar, va fi acceptat daca sunt indeplinite toate cerintele din Caiet de
Sarcini si daca este livrat cu toate accesoriile necesare.
Pentru fiecare echipament, furnizorul va include in oferta si va asigura asistenta tehnica pentru
urmatoarele :
- montaj la locul de instalare
- punere in functiune
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.35
Furnizorul va propune Investitorului o lista de piese de rezerva recomandate, considerate a fi
suficiente pentru a acoperi necesarul unei perioade de 5 ani de functionare normala, socotita de la
expirarea termenului de garantie.
Inainte de semnarea contractului, beneficiarul va decide care dintre piesele de rezerva
recomandate de pe lista trimisa de Furnizor vor fi comandate, si in ce cantitate.
Costul pieselor de schimb comandate va fi adaugat la costul final al Contractului.
Piesele de schimb comandate vor fi livrate impreuna cu furnitura principala.
Toate piesele de schimb si consumabilele necesare pe perioada de garantie vor fi livrate fara
costuri.
4.6 ControIuI caIitatii executarii IucrariIor, reaIizarea receptiei IucrariIor si intocmirea cartii
tehnice a constructiei
Controlul calitatii lucrarilor se face conform LEGII nr. 440 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea
Ordonanei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente
i instalaii tehnologice industriale, si a ORDIN-uIui nr. 293 din 8 noiembrie 1999 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calitii lucrrilor de montaj pentru utilaje,
echipamente i instalaii tehnologice industriale.
Calitatea lucrrilor de montaj pentru orice dotare tehnologic industriala este rezultanta totalitii
performantelor de comportare a acestora n exploatare, n scopul satisfacerii, pe ntreaga durata
de funcionare, a exigenelor utilizatorilor din domeniul activitilor industriale, exprimate n
conformitate cu prevederile crii si/sau documentaiei tehnice a dotrii respective.
Sistemul de verificare i de atestare a calitii lucrrilor de montaj al dotrilor tehnologice
industriale cuprinde:
a) reglementrile tehnice pentru lucrrile de montaj al dotrilor tehnologice industriale;
b) calitatea subansamblurilor, pieselor, materialelor, utilajelor i procedeelor folosite la realizarea
lucrrilor de montaj al dotrilor tehnologice industriale;
c) agrementele tehnice pentru noi produse i procedee utilizate la lucrrile de montaj al dotrilor
tehnologice industriale;
d) verificarea proiectelor de montaj, a execuiei acestora, expertizarea proiectelor i a lucrrilor
de montaj al dotrilor tehnologice industriale;
e) monitorizarea, supravegherea i asigurarea calitii lucrrilor de montaj al dotrilor
tehnologice industriale;
f) responsabilitile laboratoarelor de analize i ncercri privind activitatea de montaj al dotrilor
tehnologice industriale;
g) determinri metrologice pentru lucrrile de montaj al dotrilor tehnologice industriale;
h) recepia lucrrilor de montaj al dotrilor tehnologice industriale;
i) comportarea n exploatare a dotrilor tehnologice industriale;
j) controlul calitii lucrrilor de montaj al dotrilor tehnologice industriale.
Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator categoriei de importanta a
obiectivului, executantul lucrarilor de montaj trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. sa fie atenstat de ANRE pentru executia de lucrari la medie tensiune si joasa tensiune;
2. sa aibe programul de asigurare a calitii care va fi concretizat prin manualul calitii,
proceduri i, dup caz, prin planuri ale calitii, ntocmite n baza prevederilor
standardelor SR EN ISO seria 9000;
3. sa utilizeze pentru lucrari materii prime, materiale, piese, subansambluri i produse
industriale necesare numai pe baza certificatelor de calitate emise de un organism de
certificare acreditat sau a buletinelor de ncercri, eliberate de laboratoare de ncercri
acreditate n condiiile legii;
4. sa utilizeze pentru analize si incercari numai laboratoare autorizate si acreditate, iar
pentru masuratori numai echipamente de masura verificate de Biroul Roman de
Metrologie Legala;
5. sa ia in subantrepriza numai subcontractori / asociati agrementati tehnic pentru
lucrarile ce urmeaza sa le execute;
6. nici o lucrare nu va fi acoperita sau ascunsa fara aprobarea beneficiarului;
7. sa asigure beneficiarului accesul liber pentru examinarea lucrarilor si il va anunta din
timp, cand orice astfel de lucrare este gata de verificare pentru ca aceasta sa poata
realiza inspectia in timp util.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.36
Executantul lucrrilor de montaj este responsabil de calitatea execuiei acestor lucrri, care trebuie
sa fie realizate conform documentaiei elaborate de proiectant i verificate.
Soluionarea neconformitatilor aprute la lucrrile de montaj pentru dotri tehnologice industriale
nu se poate realiza dect cu aprobarea proiectantului i cu avizul investitorului sau, dup caz, al
proprietarului i beneficiarului.
Remedierea defectelor datorate execuiei lucrrilor de montaj se face de ctre executantul lucrrii
pe cheltuiala proprie, indiferent dac acestea apar n timpul executrii lucrrilor sau n perioada de
garanie a dotrii tehnologice industriale.
Executantul participa la activitile privind recepia dotrilor tehnologice industriale.
In momentul prezentrii ofertei de execuie a lucrrilor de montaj executantul va transmite
investitorului sau beneficiarului, dup caz, copii de pe actele ce atesta capabilitatea tehnica de a
efectua lucrrile de montaj specifice. Atestarea se face dup norme aprobate prin ordin al
ministrului industriei i resurselor.
Receptia lucrarilor de constructii si intocmirea cartii tehnice a constructiei se face conform
HOTRRII nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor
de construcii i instalaii aferente acestora cu modificrile i completrile aduse de: HOTRREA
nr. 940 din 19 iulie 2006; HOTRREA nr. 1.303 din 24 octombrie 2007.
Comisia de recepie examineaz obligatoriu:
a) respectarea prevederilor din autorizaia de construire, precum i avizele i condiiile de
execuie impuse de autoritile competente;
b) executarea lucrrilor n conformitate cu prevederile contractului, ale documentaiei de
execuie i ale reglementrilor specifice, cu respectarea exigenelor eseniale, conform legii;
c) referatul de prezentare ntocmit de proiectant cu privire la modul n care a fost executat
lucrarea. Investitorul va urmri ca aceast activitate s fie cuprins n contractul de proiectare;
d) terminarea tuturor lucrrilor prevzute n contractul ncheiat ntre investitor i executant i n
documentaia anex la contract.
n cazurile n care exist dubii asupra nscrisurilor din documentele crii tehnice a construciei,
comisia poate cere expertize, alte documente, ncercri suplimentare, probe i alte teste;
e) valoarea declarat a investiiei.
Examinarea se efectueaz n toate cazurile prin cercetarea vizual a construciei i analizarea
documentelor coninute n cartea tehnic a construciei.
Comisia de recepie recomanda amanarea recepiei cnd:
- se constata lipsa sau neterminarea unor lucrri ce afecteaz sigurana n exploatare a
construciei din punct de vedere al exigenelor eseniale;
- construcia prezint vicii a cror remediere este de durata i care, dac nu ar fi fcute, ar
diminua considerabil utilitatea lucrrii;
- exista n mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrrilor i este nevoie de ncercri de orice
fel pentru a le clarifica.
Comisia de recepie recomanda respingerea recepiei dac se constata vicii care nu pot fi
inlaturate i care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor exigente eseniale, caz n
care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrri etc.
Cartea tehnica a construciei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea,
execuia, recepia, exploatarea, ntreinerea, repararea i urmrirea n timp a construciei. Cartea
tehnica se definitiveaz nainte de recepia finala.
Cartea tehnica, dup ntocmire, se completeaz i se pstreaz pentru fiecare obiect de
construcii de ctre investitor sau, dup caz, de ctre proprietar.
Cartea tehnica a construciei se ntocmete de ctre investitor pentru toate obiectele de construcii
definitive, supuse regimului de autorizare a construciilor, indiferent de natura fondurilor din care
snt finanate sau de natura proprietii asupra lor.
Cartea tehnica a constructiei va cuprinde urmatoarele piese scrise:
1. Fia de date sintetice.
2. Capitolul A : Documentaia privind proiectarea.
3. Capitolul B : Documentaia privind execuia.
4. Capitolul C : Documentaia privind recepia.
5. Capitolul D : Documentaia privind exploatarea, repararea, ntreinerea i urmrirea
comportrii n timp.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.37
6. Jurnalul evenimentelor:
Actele ce formeaz documentaia de baza a crii tehnice a construciei vor fi indosariate pe
capitolele respective, n ordinea enumerrii din prezentele norme, n dosare cu file numerotate,
prevzute cu borderou i parafate pe msura ncheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ
format din litera corespunztoare capitolului (A, B, C, D) i din numrul de ordine, n cifre arabe, al
dosarului.
Centralizatorul crii tehnice a construciei va cuprinde fia statistica pe obiect, borderoul general
al dosarelor documentaiei de baza i copiile borderourilor cu cuprinsul fiecrui dosar n parte.
Cartea tehnica a construciei se pstreaz pe toat durata de existenta a obiectului de
construcie pn la demolarea sa; dup demolare, investitorul preda exemplarul complet la arhiva
unitilor administrativ-teritoriale, pentru pstrare.
nainte de predarea crii tehnice a construciei, ea va fi completat cu modul de desfurare a
aciunii de postutilizare, pe baza instruciunilor elaborate de proiectant.
La schimbarea proprietarului, cartea tehnica a construciei va fi predat noului proprietar, care
va avea obligaia pstrrii i completrii acesteia, consemnind faptul n procesul-verbal de predare-
primire i n jurnalul evenimentelor.
Produsele si serviciile vor respecta HOTRREA nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 privind
regimul produselor i serviciilor care pot pune n pericol viata, sntatea, securitatea muncii i
protecia mediului.
Se considera ca sunt respectate cerinele referitoare la protecia vieii, sntii, securitii muncii
i proteciei mediului i se admit introducerea pe piata a produselor nealimentare noi i prestarea
serviciilor numai dac sunt nsoite de decIara|ia de conformitate ntocmit pe propria
rspundere de ctre productor, respectiv de prestatorul de servicii, ori de reprezentanii autorizai
ai acestora, persoane juridice cu sediul n Romnia.
n situaia n care productorul, prestatorul sau reprezentanii autorizai ai acestora nu au sediul n
Romnia, obligaiile prevzute mai sus revin importatorului.
Declaraia de conformitate va mentiona documentele normative aplicabile produsului sau
serviciului, dup caz, prin respectarea crora se asigura securitatea vieii, sntii, muncii i
protecia mediului.
Documentele normative prevzute mai sus pot fi standarde, specificaii tehnice i/sau coduri de
buna practica.
5.3.SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
5.3.1 Masuri de sanatate si securitatea muncii
Contractantul va respecta toate masurile n vigoare de sanatate si securitate in munca, privind
protecia lucrtorilor, personalul investitorului, administratorului de proiect, publicului, fa de
lucrrile sale.
Se va acorda o atenie deosebit urmtoarelor acte legislative:
Legea securitii i sntii n munc nr. 319/2006
Hotararea nr.1425 din 11octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitii i sntii n munca nr. 319/2006,completata de HG 955 din 2010
HG nr.1091/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munca
HG nr.1.146/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munca de
ctre lucrtori a echipamentelor de munca
HG nr.1.048 din 9 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea
de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munca
HG nr.1051/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
HG nr.1136/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
HG nr.115/2004 modificat prin HG 809/2005 privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate ale
echipamentelor individuale de protecie i a condiiilor pentru introducerea lor pe pia;
HGR nr.1022/2002-privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului
HG nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.38
HG nr.1876/2005 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea
lucrtorilor la riscurile generate de vibraii
HGnr.300 din 2 martie 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele
temporare sau mobile
HG nr.493/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele temporare sau
mobile
HG nr.355 din 11.04.2007-privind supravegherea sanatatii lucratorilor
HG nr.1028/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate n munca referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
HGR 1091/2006-privind cerintele minime de securitate si /sau sanatate la locul de munca.
HG nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru mbunatatirea securitatii si protectia sanatatii
lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
HGR nr.1218/2006-privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.
HG nr. 971/2006-privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la
locul de munca
Ordonanta de urgenta nr.99/2000-privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele de temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
HG nr. 37/2008-privind modificarea Hotararii guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea
sanatatii lucratorilor
Hotararea 1622/2008 modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 246/2007 privind
metodologia de rennoire a avizelor de ncadrare a locurilor de munc n condiii deosebite
Ordin nr. 427 /2002-pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale ce
intra in dotarea posturilorde prim ajutor fara cadre medicale
Ordin nr.3 /2007-pentru aprobare a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca
Ordinul 213/2009- modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i
completrile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei i al
ministrului sntii publice nr. 450/825/2006
OUG 195/2002-privind circulatia pe drumurile publice
La executia lucrarilor se vor respecta prevederile Instructiunii Proprii de Securitate a
muncii pentru instalatiile electrice in exploatare-FDEE TN-Ip 65/2007(IPSM-IEE/2007)
Se vor respecta cu strictee prevederile cap. 2, 3, 4, 5 din IPSSM 001 / 2007 i toate msurile
de protecie i securitate a muncii indicate de organul exploatrii odat cu eliberarea
autorizaiei de lucru a echipelor. La nceperea lucrrilor se va verifica dac msurile din proiect
corespund cu situaia existent n teren la data execuiei. Muncitorii vor avea zilnic instructajul
de protecia muncii, vor folosi echipamentul de protecie i numai scule de calitate
corespunztoare. Echipele vor fi dotate corespunztor cu truse sanitare pentru acordarea
primului ajutor n caz de accidentare. Se vor ngrdi locurile periculoase i semnaliza luminos
dac este cazul. Instalaiile proiectate nu se vor racorda la cele existente fr scoaterea
acestora de sub tensiune. Pentru perioada de punere n funciune, exploatare i prob, se
ntocmete de ctre unitatea de exploatare i constructor un grafic desfurtor pe pri ale
obiectivului energetic cu precizarea tuturor operaiunilor i msurilor de protecia muncii care
se efectueaz.
Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare cuprind
prevederi minimale obligatorii de prevenire a accidentelor. Respectarea coninutului acestor
norme nu absolv persoanele juridice i fizice de rspunderi pentru lipsa de prevedere i
asigurare a oricror msuri de protecie a muncii adecvate condiiilor concrete de desfurare
a activiii respective.
Se vor respecta cu strictee articolele din IPSSM 001 / 2007
- art.8 .art.13 condiii pe care trebuie s le ndeplineasc personalul care i desfoar
activitatea n instalaiile electrice
- art.29.art.42 masuri de securitataea muncii la executarea lucrrilor n instalaii electrice din
exploatare de ctre personalul delegat
- art.48.art.76 masuri de securitatea muncii la executarea lucrrilor n instalaiile electrice din
exploatare cu scoaterea acestora de sub tensiune
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.39
- art.80.art.187 masuri de securitatea muncii la executarea lucrrilor n instalaii electrice n
exploatare
art 261-292 msuri de securitatea muncii la executarea lucrrilor n staii electrice, posturi
de transformare
- art.350art.355 masuri de securitatea muncii la executarea lucrrilor la LES
- art.356art.368 masuri de securitatea muncii la executarea lucrrilor de eliminare defect pe
cablu
Personalul participant la executarea lucrrilor va fi instruit d.p.d.v. al tehnologiilor ce se vor
aplica la lucrare i d.p.d.v. al securitii muncii, va trebui s ndeplineasc toate condiiile
impuse n capitolul 2 din Instructiune proprie de securitate a muncii pentru instalatiile electrice
in exploatare i s fie dotat obligatoriu numai cu mijloace de protecie, scule i dispozitive
certificate de M.M.P.S., n conformitate cu cap. 4 din prezentele instructiuni.
Este interzis utilizarea sculelor, dispozitivelor i utilajelor n situaiile n care acestea nu
ndeplinesc condiiile tehnice prevzute n standardele sau crile tehnice ale acestora.
Personalul salariat care beneficiaz de echipament i dispozitive individuale de protecie
trebuie instruit asupra caracteristicilor i modului de utilizare a acestora, s le prezinte la
verificrile periodice prevzute i s solicite nlocuirea sau completarea lor cnd nu mai
asigur funcia de protecie.
Inainte de nceperea lucrrilor i dup identificarea instalaiilor, sau prilor de instalaie la care
urmeaz a se lucra, se va verifica dac sau luat toate msurile tehnice i organizatorice
prevzute n cap. 3 din Instructiune proprie de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in
exploatare . In zona n care se lucreaz, partea de instalaie la care se lucreaz trebuie s fie
permanent legat la pmnt i n scurtcircuit.
La folosirea utilajelor speciale n apropierea instalaiilor sub tensiune se vor respecta distanele
de protecie prevzute n Instructiune proprie de securitate a muncii pentru instalatiile electrice
in exploatare .
Dac pe timpul executrii lucrrilor se constat abateri de la normele de protecia muncii din
partea personalului, conductorii lucrrilor vor lua imediat msuri de ndeprtare a acestuia din
zona de lucru. In cazul apariiei unor situaii neprevzute ce pot conduce la posibilitatea de
accidentare, se vor ntrerupe imediat lucrrile i se vor lua msuri suplimentare de protecia
muncii n consecin.
Verificrile i ncercrile dinaintea predrii n exploatare trebuie asfel concepute, organizate i
desfsurate nct s previn accidentele prin electrocutare, incendiile i exploziile. Asfel,
recepia lucrrilor executate n instalaii i punerea lor n funciune trebuie realizate numai dup
ce s-a verificat dac toate lucrrile s-au executat conform proiectului, dac nu exist elemente
care la punerea sub tensiune a instalaiei ar putea conduce la accidente, dac s-au retras toate
echipele din zona de lucru i dac sunt respectate prevederile normelor de protecie a muncii.
Constatarea va fi consemnat distinct n procesul verbal de recepie, sub semntura
beneficiarului.
Operaiile de scoatere i repunere sub tensiune a instalaiilor se vor executa de maistrul sau
eful de formaie care are n exploatare i ntreinere reeaua respectiv. Acetia au obligaia
s verifice personal lipsa sau prezena tensiunii.
Msuri de protecia contra incendiilor se vor face respectnd prevederile PE 009 / 93 .
Racordarea instalaiilor proiectate la instalaiile existente se va realiza cu pauza de tensiune.
La orice intervenie n instalaii se vor lua msurile de sanatatea si securitatea muncii
necesare.
Se vor respecta cu strictee normele generale P.S.I. publicat n Monitorul Oficial al Romniei
partea I-a nr. 132 i ord. 381 / 04.03.94 i 1219/MC/03.03.94 al Ministerului de Interne i
Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriale sosit cu scrisoarea nr. 423/27.06.1994 i
4149/21.06.1994.
Sa execute lucrarile in instalatiile electrice cu personal autorizat din punct de vedere al SSM
conform HG1146/2006, Anexa1, art 3.3.25.
Sa respecte prevederile legislatiei de SSMM in vigoare (Legea 319, HG1425/2006 si HG
referitoare la cerintele minime de securitate aplicabile proceselor tehnologice executate)
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.40
Sa instruiasca personalul propriu cu masurile de securitate ce trebuie respectate pentru
evitarea accidentelor de natura neelectrica, la utilizarea echipamentului de lucru, la utilizarea
cailor de acces, inclusiv lucrul in traficul rutier, etc.
Executarea lucrarilor de catre personalul de servicii se va incepe numai dupa incheierea
conventiilor de lucrari in conformitate cu IP 65/2007 art. 33 si instruirea personalului executant
cu riscurile si masurile de securitate ce trebuie respectate pentru evitarea accidentelor de
natura elctrica provocate de instalatiile electrice aflate in exploatare. Instruirea se va realiza
de catre gestionarul instalatiei la care urmeaza a se lucra si se va consemna in foaia colectiva
de instruir conform Anexei 12 din HG1425/2006. Conventiile de lucrari vor fi insusite si
semnate de catre toti subcontractantii. Toti subcontractantii trebuie sa indeplineasca aceleasi
cerinte din punct de vedere al securitatii muncii cu antreprenorul general.
Personalul va folosi toate mijloacele de securitatea muncii prevzute n Instructiunile proprii de
securitatatea muncii conform capitolului 4.
AIte msuri cu caracter generaI i de securitatea muncii :
1. Formularele privind admiterea la lucru vor cuprinde toate msurile specifice luate pentru
crearea condiiilor de lucru, fr pericol de accidentare a personalului.
ATENIE ! Pn la verificarea de lung durat a modului de funcionare a dispozitivelor
de semnalizare a prezentei tensiunii pe cablu, n cazul demontrii cablelor
distribuitoare, se va verifica lipsa tensiunii la captul opus cablului la care se lucreaz i
se va folosi echipamentul corespunztor lucrului sub tensiune (20 kV).
2. ncercrile i msurtorile se execut conform prevederilor normativului PE 116 si
indicaiilor furnizorului pentru cablele de legtur i pentru echipament.
Dup ncercri se ntocmesc buletine de verificare pentru fiecare prob sau grupa de
probe, din care s rezulte certitudinea respectrii sau nerespectrii valorilor de control
stabilite de PE 116, sau prin instruciunile furnizorului.
In afara prescripiilor generale de protecie a muncii, se vor avea in vedere urmtoarele:
este interzis manevrarea aparatelor de comutaie fr cunoaterea amnunit
a funcionrii acestora ;
este interzis nchiderea separatorului de legare la pmnt, fr verificarea n
prealabil a lipsei tensiunii pe cablu prin indicatorul de tensiune al indicatorului i prin
verificarea lipsei de tensiune la captul opus al cablului;
este interzis ncercarea de anulare a blocajelor existente sau de executare
forat a unor operaii pentru care echipamentul este prevzut cu blocaj corespunztor
n timpul efecturii manevrelor, operatorul va purta mnui de protecie
n cazul n care se vor executa lucrri la compartimentul cablelor, echipamentul
de protecie va fi compus din :
cizme electroizolante
mnui electroizolante
ochelari de protecie
casc de protecie
5.3.2 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiiIor
Pericolul de incendiu, la instalatiile electrice de distributie(circuite primare), il constituie
echipamentele care contin ulei sau izolatie combustibila(intreruptoare si transformatoare de
masura, transformatoare) care pot provoca explozii urmate de aprinderea substantelor
combustibile.Prin utilizarea echipamentelor de MT cu izolatie in aer, respectiv transformatoare de
putere etanse, practic sunt eliminate cauzele care pot genera incendii.
Se interzice mentinerea in functiune a transformatoarelor de curent ale caror caracteristici tehnice
nu mai corespund conditiilor de functionare in regim de scurtcircuit.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.41
Infasurarile secundare ale transformatoarelor de tensiune vor fi protejate impotriva scurtcircuitelor
prin sigurante automate. Se interzice intreruperea circuitelor secundare ale transformatoarelor de
curent, cand instalatiile sunt in functiune.
La instalatiile de tip interior, toate orificiile pentru trecerea cablurilor dintr-o incapere in alta , in
canale de cabluri vor fi etansate cu materiale incombustibile.
In incaperile posturilor de transformare este interzisa depozitarea oricaror materiale sau obiecte
care nu au legatura directa cu exploatarea instalatiilor respective. Materialele de exploatare si
intretinere din posturile de transformare vor fi depozitate numai in incaperile si spatiile special
destinate acestui cop.
Pentru stingerea incendiilor din instalatiile electrice de distributie se vor folosi stingatoare manuale
cu CO2, cu praf si CO2, cu spuma(pentru ulei), precum si instalatiile fixe din dotare.
Se vor scoate de sub tensiune atat partea de instalatie cuprinsa de incendiu, cat si cele vecine
periclitate.
Contractantul va respecta toate normele n vigoare de prevenire, stingere i dotare mpotriva
incendiilor privind protecia lucrtorilor, personalul investitorului, administratorului de proiect,
publicului, fa de lucrrile sale.
In vederea prevenirii , incendiilor, exploziilor n contractul ce se va ncheia ntre investitor i
contractant se vor nscrie clauze referitoare la asigurarea sistemului de verificare i atestare a
calitii lucrrilor de montaj privind :
sigurana n exploatare, la explozii, rezistena la foc i riscuri tehnologice;
ncadrarea n normele de protecia muncii, igien, sntate i protecia mediului
Contractantul va obine copii dup toate normativele relevante i le va avea la dispoziie pentru a fi
inspectate pe antier cu ocazia instructajelor i inspeciilor.
Se va acorda o atenie deosebit urmtoarelor norme:
Norme de prevenire i stingere a incendiilor PE.009/93 vol.I Partea I si II
Norme privind dotarea pentru prevenirea i stingerea incendiilor PE 009/93 vol.II;
Documente operative de exploatare aferente activitii de prevenire i stingere a incendiilor
PE.009/93 Anexe;
LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006- privind apararea impotriva incendiilor
ORDIN nr.262 /2010-Dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si
constructii pentru birouri
ORDIN nr. 130/2007-Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
ORDIN nr. 163 /2007-privind stabilirea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
Executantul lucrarilor de constructii-montaj,raspunde de lucrare si de indeplinirea masurilor
de prevenire si stingere a incendiilor.
Instalatiile electrice de orice natura vor fi executate numai de catre unitati autorizate si care
vor utiliza numai personal calificat.
Se interzice folosirea in stare defecta a instalatiilor electrice si a receptoarelor de energie
electrica de orice fel:
-a instalatiilor improvizate
-intrebuintarea radiatoarelor si a resourilor electrice in alte locuri decat cele stabilite
-stingerea incendiilor in faza incipienta la instalatiile de iluminat si forta se va face cu
stingatoare portative cu CO2 cu stingatoare portative cu praf si CO2 sau cu stingatoare portative
cu tetraclorura de carbon.
Elementele metalice ale instalatiilor si echipamentelor electrice vor fi obligatoriu legate la pamant .
Verificarea instalatiilor de punere la pamant se vor face periodic conf.PE 0116.
La transformatoarele aflate sub tensiune se va urmari respectarea intocmai a regulamentului de
exploatare PE 126.
Stingerea incendiilor,inceputurile de incendiu in apropierea transformatoarelor se va face cu
stingatoare manuale cu spuma de praf evitandu-se ca jetul de spuma sa atinga partile aflate sub
tensiune .
DOTARI IMPOTRIVA INCENDIILOR
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.42
In caz de incendiu se alarmeaza formatiile civile de pompieri din unitate si unitatea militara de
pompieri.
La santierele care executa lucrari noi,interventia cu masini si utilaje de PSI va fi asigurata de catre
coordonator constructor sau de catre antreprenorul general.
Santierele izolate situate la distante mai mari de 10 Km pentru interventie la incendiu trebuie sa fie
dotate cu inel si masini de lupta pt.stingerea incendiilor conform cap.8 lit.k din PE 009/1993.
MijIoace initiaIe si stingerea incendiiIor
La posturile de transformare ,stingatoarele portative cu CO2 si cu praf si CO2 se realizeaza cu
echipele de interventie si deranjament conf.PE 009/93 art.8/77 alin.1
Postul de transformare se incadreaza in categ.de pericol de incendiu in O.
Extras din Legea 307/2006
Art.24. Executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii sunt obligati:
a)sa realizeze integral si la timp masurile de aparare impotriva incendiilor,cuprinse in
proiecte,curespectarea prevederilor legale aplicabile acestora
b)sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor
,precum si la organizarile de santier;
c)sa asigure functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatiile
de executie la parametrii proiectati,inainte de punerea in functiune.
Lucrrile se vor realiza doar dup ce instalaiile vor fi scoase de sub tensiune. Pentru executarea
lucrrilor n instaliile existente n exploatare, constructorul va fi admis dup ce s-au executat
manevrele, blocrile, legarea la pmnt i s-a delimitat zona protejat i zona de lucru.
5.4.IMPACTUL CU MEDIUL SI FACTORUL UMAN
- Pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea
poluarii factorilor de mediu cu pulberi, prafuri sau noxe chimice de orice fel, scurgeri de ulei de la
transformator/utilaje
-Este obligatoriu sa fie luate masuri impotriva zgomotului si vibratiilor produse de instalatii, utilaje si
unelte de lucru pentru a se asigura protectia fata de nivelurile de expunere ce pot avea efecte
negative asupra sanatatii umane;
-Pe parcursul execuiei lucrrilor, executantul are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru
protejarea mediului n interiorul i n afara antierului i de a evita orice pagub sau neajuns
provocat persoanelor sau proprietilor publice prin poluare, zgomot sau ali factori generai de
metodele sale de lucru.
-Constructorul este obligat s soluioneze orice reclamaie ntemeiat, rezultat din nerespectarea
legislaiei de mediu. De asemena este obligat s respecte pe tot parcursul executrii lucrrilor
prevederile urmtoarelor reglementri, pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului:
Ordonan de urgen nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecia mediului
OUG 164/19.11.2008-pentru modificarea OUG 195/2005
OUG 152/2005, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii
Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
195/2005 privind protecia mediului, emis de Guvernul Romniei si publicat n Monitorul
Oficial nr. 586 din 6 iulie 2006.
Legea nr.107/1996-Legea apelor(modificata si completata prin legile nr.310/2004 si nr.
112/2006)
L 19/2008 - pentru aprobarea OU 68/2007 privind prevenirea si repararea prejudiciului
asupra mediului
Ordin 1284/14.04.2010 -evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice si
private
Legea 167/14.07.2010 - pentru modificarea OU 196/2005, privind fondul de mediu
Hotararea 104/2011-privind calitatea mediului inconjurator
HGR nr.621/2005-Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata si
completata de HGR nr.1872/2006
HG 856/2002-Evidenta gestiunii deseurilor si lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase, modificata si completata de HGR nr.210/2007
HGR nr.235/2007-Gestiunea uleiurilor uzate
HG nr. 1037 din 2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.43
HG 1061/10.09.2008 - privind deseurile periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
Hotararea 427/28.04.2010 - pentru modificarea HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor
Hotararea 1292/15.12.2010 - pentru completarea H 349/2005, privind depozitarea
deseurilor
HG nr. 1037 din 2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
LEGEA 211/2011-privind regimul deseurilor
HGR nr.321/2005, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, modificata si
completata de HGR nr.674/2007
HG 674/2007 - modificata si completata de HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea
zgomotului ambiental
5.4.1.Protec|ia mediuIui
Se va limita la minim influena asupra mediului a organizrilor de antier.
Lucrrile se execut fr a fi afectai pe cat posibil factorii de mediu, ap, aer, sol, asfel nct
terenul aferent lucrrilor, la finalizarea acestora, va fi redat circuitului la starea iniial de
folosin.
Lucrarile ce urmeaza a se executa nu necesita prevederi de monitorizare a mediului.
n timpul execuiei lucrrilor:
- Antreprenorul are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru protejarea mediului n
interiorul i n afara antierului i de a evita orice pagub sau neajuns provocat persoanelor,
proprietilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau ali factori generai de
metodele sale de lucru si in caz contrar raspunde de prejudiciile produse.
- Antreprenorul este obligat s soluioneze orice reclamaie care are legtur cu problematica
de protecia mediului i care a fost generat din vina constructorului.
- Antreprenorul este obligat s respecte pe tot parcursul executrii lucrrilor, prevederile
urmtoarelor reglementri, pentru a reduce la minim impactul asupra mediului ;
- OUG 195 / 2005 privind protecia mediului modifica si completeaza Legea 265/2006
Legea nr. 107 / 1996 - Legea apelor
SR EN ISO 14001 : 2007 Sisteme de management de mediu Specificaii i ghid de utilizare
Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor
OG nr. 21 / 1992 privind protecia consumatorului
Legea 10 / 1995 privind calitatea n construcii
Legea 440 / 2002 pentru aprobarea OG nr. 95 / 99 privind calitatea lucrrilor de montaj pentru
utilaj, echipamente i instalaii tehnologice industriale
Legea 104/2011-privind calitatea mediului inconjurator
La terminarea lucrrilor :
- Antreprenorul va elibera i cura terenul de utilaje i deeuri rmase n urma organizrii de
antier i executrii lucrrilor ( buci de beton, deeuri de cofraje, ambalaje materiale,etc.) prin
intermediul unei firme autorizate n acest sens.
- Se vor reface spaiile verzi, trotuarele i alte elemente, care vor fi aduse la starea iniial.
- Executantul lucrrii va demonta cablul care se nlocuiete precum i accesoriile acestuia ( de
pe traseul existent ) i va preda materialele rezultate n urma demontrilor, centrului de
exploatare CEMJT ORADEA .
- Deeurile recuperabile i de orice tip, rezultate din lucrrile executate vor fi predate n baza
formaliilor de predare primire ctre gestionarul obiectivului i toate celelalte deeuri vor fi
depozitate corespunztor legislaiei mai sus menionat.
- Gestionarul obiectivului este obligat s respecte urmtoarele prevederi / reglementri privind
gestionarea deeurilor:
Lgea 211/2011- privind regimul deeurilor
HG 856 / 2002 Hotrre de guvern privind evidena gestiunii deeurilor i aprobarea listei
cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase, (f.a)
HG 128 /2002 privind incinerarea deeurilor (f.a)
HG 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor din ambalaje
Valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din demontarea echipamentelor si materialelor
A). Referin|e normative/documente conexe
- SR ISO 14001/2005 -Sisteme de management de mediu. Specificatii cu ghid de utilizare.
- OU 195/2005 - privind protecia mediului. (f.a)
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.44
- Legea 211/2011-privind regimul deseurilor
- HGR 856/2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinznd deseurile,
inclusiv deseurile periculoase.
- HGR 235/2007-privind gestionarea uleiurilor uzate (f.a)
- HGR 128/2002 - privind incinerarea deseurilor.
- HGR 621/2005 - privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor din ambalaje. (f.a)
- HG 1213/2006 privind evaluarea impactului asupra mediului inconjurator.
- OU 152/2005 privind prevenirea,reducerea si controlul integrat al poluarii.
- HGR 173/2000 reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor
policlorurai. (f.a)
- HGR 448/2005 - privind deseurile de echipamente electrice si electronice (f.a)
- ORDIN nr. 1.223/2005 privind procedura de nregistrare a producatorilor, modul de evident
si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de
echipamente electrice si electronice
- HGR 734/2006 privind modificarea HGR 124/2003 privind prevenirea, reducerea si
controlul polurii mediului cu azbest
- Declaratia de Politic n Domeniul Protectiei Mediului a SC Electrica SA.
- Declaratia de Politica in Domeniile Calitate-Protectia Mediului-Sanatate Ocupationala pentru
S.C.Electrica Transilvania Nord S.A.
B). ManagementuI deseuriIor
Valorificarea,eliminarea deseurilor provenite din demontarea echipamentelor si a materialelor se
va face n conformitate cu legislatia privind protectia mediului in vigoare si a procedurilor de
valorificare a deseurilor ale EDTN-SDEE Oradea.
Dupa demontarea echipamentelor din posturile de transformare(celule MT, separatoare,
intrerupatoare(la cele zidite), si transformatoare), acestea se vor preda la Centru de exploatare,
sub forma de proces verbal de predare-primire.
De asemenea dupa demontarea LEA MT-stalpii, consolele, izolatoarele si conductoarele se vor
preda de asemenea la Centru de exploatare Oradea.
C). Surse generatoare de deseuri
Sursele generatoare de deseuri n cadrul EDTN/SDEE-uri sunt :
-n urma operatiilor de nlocuire de piese, materiale, aparate, survenite ca urmare a
executrii lucrrilor de ntretinere - reparatii, modernizri instalatii electrice ;
-din activitti de demolare a constructiilor sau instalatiilor;
-n urma deteriorrii accidentale a ambalajelor materialelor aprovizionate sau depozitate si
care astfel devin potentiale surse de deseuri.
-mijloace fixe complet amortizate sau cu valoare de intrare nerecuperat, cu durata normal
de funcionare expirat sau neexpirat;
D). Gestionarea deseuriIor
Prestatorul (executantul) este responsabil de gestionarea deseurilor. Echipamentele si
materialele rezultate din demontri care se pot reutiliza, se vor preda gestionarului. Deseurile
se vor transporta ctre unitti autorizate pentru valorificare.
La executia lucrrilor se va urmri obtinerea unui impact negativ minim asupra mediului
nconjurtor. Se interzice utilizarea tehnologiilor poluante a mediului.
Conform legislatiei n vigoare este interzis abandonarea, nlturarea sau eliminarea
necontrolat a deseurilor n instalatii, respectiv locuri neautorizate acestui scop. De asemenea
se impune s se lucreze numai cu procesatori autorizati.
Prestatorul ( executantul ) are urmtoarele obligatii:
-Va face o evident a cantittii de deseuri generate (Anexa I din HGR nr.856/2002) .
-Va colecta selectiv deseurile rezultate n urma lucrrilor de demontare demolare;
- Depozitarea temporar corespunztoare a fiecrui tip de deseu rezultat (depozitare n
recipienti etansi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.);
- Efectuarea transportului deseurilor n conditii de sigurant la agentii economici specializat in
valorificarea deseurilor.
- Predarea echipamentelor si materialelor demontate la gestionar.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.45
n cazul n care nu exist unitti care s preia anumite categorii de deseuri acestea se vor
depozita selectiv, pe categorii, n spatii corespunztor amenajate: cu podeaua betonat si
acoperite pentru a fi protejate de intemperii.
n cazul deseurilor periculoase acestea se vor depozita selectiv,n recipienti adecvati fiecrui
tip de deseu si n spatii corespunztor amenajate:spatii nchise, protejate de intemperii, cu
podeaua betonat, avnd avizul ATPM.
E). Depozitarea temporar a deseuriIor
Este interzis amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si amestecarea
deseurilor periculoase cu cele nepericuloase.
Depozitarea temporara a echipamentelor care contin PCB (se realizeaz n vederea eliminrii
ulterioare a acestora cf.HGR 173/2000) (f.a) se realizeaz numai pe amplasamentele proprii
ale sucursalelor,avnd o evident strict asupra lor.
n planurile de eliminare se va mentiona ca termen limit pentru eliminarea echipamentelor
scoase din functiune, care nu mai pot fi folosite fiind depsite fizic sau moral, cu volum de PC
mai mare de 5 dmc, deseurilor sau altor materiale care contin compusi desemnati in
concentratii mai mari de 50 ppm, conform cerintelor legale HGR 173/2000(f.a)
Aceste depozite trebuie sa respecte urmtoarele conditii minimale:
-sa fie acoperite;
-sa aib podeaua betonat;
-sa fie prevzute cu canale colectoare pentru apa pluvial;
-sa fie compartimentate pentru selectivitatea tipurilor si/sau categoriilor de deseuri;
-usa de acces n spatiile n care sunt depozitate deseuri periculoase va fi asigurat cu lact, si
vor fi afisate la loc vizibil avertismente privind natura substantei depozitate si msuri specifice
care trebuie luate de ctre personalul care are acces n aceste spatii;
-depozitele pentru deseurile periculoase sa fie amplasate n incinte asigurate, prevzute cu
paz,in incaperi care au o pardoseala betonat,respectnd toate prevederile legislative in
vigoare.
Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari
separate reprezinta o pubel cu roti barat cu dou linii n forma de X. Simbolul trebuie s fie
tiprit vizibil, lizibil si durabil.
F). TransportuI deseuriIor
Pentru transportul deseurilor se utilizeaz numai mijloace de transport adecvate naturii
deseurilor transportate respectiv operatori de transport autorizati pentru transportul
echipamentelor care contin PCB, care s nu permit mprstierea acestora si nici emanatii de
noxe n timpul transportului, astfel nct s fie respectate normele privind sntatea populatiei
si a mediului nconjurtor.
Activitatea de transport a deseurilor cade n sarcina prestatorului (executantului) sau SISE
Transilvania Nord precum si luarea tuturor msurilor de precautie pe care acesta l
implic.Transportul deseurilor periculoase se realizeaza conform O 1061/2008 privind
transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei.
G). Tipuri de deseuri
In cadrul lucrarilor de modernizare, dupa demontarea echipamentelor acestea se vor preda
catre gestionarul instalatiei , dar este posibila si aparitia altor tipuri de deseuri , astfel:

Denumire deseu Cod deseu EIiminarea / VaIorificarea deseuIui


Stalpi 17 04 05 Se predau gestionarului instalatiei CEM MtsiJT
Alesd punct de lucru Marghita
Conductoare aluminiu 17 04 02
Se predau gestionarului insatalatiei ,sau se
valorific prin societati atestate
Echipamente primare 6kV si
secundare ( celule MT,
transformatoare, cadru de
sigurante)
16 02 14
Se folosesc de beneficiar ca si piese de schimb
sau se dezmembreaz pentru piese de schimb
se predau gestionarului- CEM MtsiJT Alesd
punct de lucru Marghita
Cleme si alte piese metalice 17 04 05 Se dezmembreaz si se valorific prin unitati
atestate
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.46
Cleme din aluminiu 17 04 02 Se valorifica prin unitati atestate
Conductoare cupru 17 04 01
Se predau gestionarului insatalatiei ,sau se
valorific prin societati atestate
Cabluri 17 04 11
Se predau gestionarului insatalatiei ,sau se
valorific prin societati atestate
Deseurile rezultate din demolri se vor duce la depozitul de gunoi al localittii.
Transportul acestor materiale se vor efectua n asa fel ca s nu fie pierderi, scurgeri sau s fie
antrenate de vnt.
5.4.2 ImpactuI asupra mediuIui
Apa
Se interzice deversarea de ctre constructor, n apele de suprafat a substantelor periculoase
(combustibili, uleiuri, vopsele, etc.). n timpul executiei lucrrilor se va asigura colectarea si
evacuarea apelor menajere si se vor asigura consumurile suplimentare de ap potabil pe
perioada organizrii de santier.
Lucrarile proiectate nu necesita executai de retele de alimentare cu apa, canalizare, epurare
sau evacuarea apelor uzate.
AeruI
Utilajele si mijloacele de transport folosite la executarea lucrrilor trebuie s corespund din
punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustibil.
Pe perioada execuiei, sunt de ateptat emisii poluante ale aerului cauzate de dezafectarea
echipamentelor existente, a fundaiilor, de transportul noilor echipamente i de realizarea
sudurilor. Executantul lucrrii va respecta tehnologia de demolare si va msuri de limitare a
polurii aerului pe perioada realizrii lucrrilor prin folosirea de utilaje care s corespund
normelor de protecia mediului.
SoIuI
Lucrrile de demontare si pentru organizarea santier se vor executa cu afectarea unei
suprafete minime de teren.
Se interzice deversarea pe sol a substantelor periculoase (uleiuri,combustibil,electrolit,etc).
Constructorul va detine si utiliza rezervoare/ recipienti etansi pentru depozitarea temporar a
materialelor si substantelor periculoase.
Se va asigura un ritm adecvat de evacuare a deseurilor.
Pentru protejarea solului si a subsolului se vor lua urmataorele masuri:
- Mentinerea camioanelor si a utilajelor de lucru curate in timp ce lucreaza in afara
santierului
- Reprimarea oricarei pierderi din camioane in timpul transportului prin acoperire
- Curatarea amplasamentului la sfarsitul zilei de lucru
- Depoluarae si ecologizarea solurilor afectate utilizand matriale absorbante, in
eventualitatea poluarii apelor subterane si a soului de scurgeri de ulei.
Biodiversitatea
Lucrrile prevzute nu afecteaz biodiversitatea din zon - nu exist arbori si arbusti deoarece
acestia ar putea afecta functionarea instalatiilor electrice.
ImpactuI sonor
Instalatiile electrice proiectate nu produc zgomot sau vibratii. In ceea ce priveste modul de
lucru la constructii montaj, utilajele specifice tarnsportului nu stationeaza mult timp in zona,
doar pentru descarcatul materialelor.
Deseuri din beton 17.01.01
Se elimin la depozitul de deseuri inerte al
localittii
Ambalaje de hrtie si carton 15.01.01 Se valorific prin unitti atestate
Ambalaje de materiale plastice 15.01.02 Se valorific prin unitti atestate
Ambalaje de lemn 15.01.03
Se eliminla depozitul de deseuri inerte al
localittii
Ambalaje metalice 15 01 04 Se valorific prin unitti atestate
Crpe de ters, mbrcminte de
protectie
15 02 03 Se elimin la depozitul de deseuri inerte al
localittii
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.47
Executantul va lucra cu echipamente si mijloace de transport auto care s se ncadreze n
limita maxim admis a nivelului de zgomot conform HG 674/2007(f.a)
Lucrari de reconstructie ecoIogica
Zonele afectate de lucrari se vor elibera de toate resturile rezultate la constructie si se va
reface stratul vegetal in zonele unde acesta a fost afectat.
In cazul scurgerilor de ulei accidentale, solul va fi tratat cu un produs natuarl biodegradabil care
asigura refacerea calitatii solului.
5.5. NORMATIVE, PRESCRIPTII CE TREBUIE RESPECTATE
In cadrul prezenei lucrari se vor respecta toate normele si prescriptiile in vigoare:
Ord. 28 /2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie
a energie electrice;
CIRCULARA TEHNICA 3.RE-IT2-2009;
NTE 401/03/00 Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in
instalatii electrice de distributie de 1-110 kV
Normativului pentru proiectarea i executarea reelelor de cabluri electrice NTE
007/08/00 ;
Ordinul ANRE nr. 17/20.06.2002 Codul de masurare a energiei electrice (contor de
energie electrica, transformatoare de masurare, circuite de masurare, securizare grup de
masurare)
PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere i dotare mpotriva incendiilor pentru producerea,
transportul i distribuia energiei electrice i termice .
-Vol. I Norme de prevenire i stingere a incendiilor
-Vol. II Norme privind dotarea cu maini, instalaii, utilaje, aparatur, echipamente
de protecie i substane chimice destinate prevenirii i stingerii incendiilor
Anexe Documente operative de exploatare aferente activitii de prevenire i stingere
a incendiilor
PE 016/96 - Normativ tehnic de reparaii la echipamentele i instalaiile energetice.
PE 101/2008 - Normativ pentru construcia instalaiilor electrice de conexiuni i
transformatoare cu tensiuni peste 1 kV (republicat in 1993). Modificarea 1 (1986).
Modificarea 2 (1987).
PE 102/86 - Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de conexiuni i
distribuie cu tensiuni pn la 1000 V c.a. n unitile energetice.
PE 103/92 - Instruciuni pentru dimensionarea i verificarea instalaiilor electroenergetice
la solicitri mecanice i termice n condiiile curenilor de scurtcircuit.
PE 111-7/85 - Instruciuni pentru proiectarea staiilor de conexiuni i transformare.
Reprezentarea i marcarea instalaiilor electrice.
PE 111-10/78 - Instruciuni pentru proiectarea staiilor de conexiuni i transformare. Staii
electrice de distribuie de 6-20 kV.
PE 116/94 - Normativ de ncercri i msurtori la echipamente i instalaii electrice.
PE 116-2/92 - Instruciuni de incercri i msurtori la instalaiile de automatizare a prii
electrice din centrale i staii.
PE 126/82- Regulament de exploatare tehnica a echipamentelor de distributie primara
PE 127/90 - Regulament de exploatare tehnica a LEC
PE 003/91 Nomenclatori de verificari, incercari si probe privind montajul, punera in
functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice.
PE 128/90 Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice in cablu
PE 134/95 - Normativ privind metodologia de calcul al curenilor de scurtcircuit n reelele
electrice cu tensiunea peste 1 kV.
1RE-Ip-30-04Indrumar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant
1RE-Ip-35-90 Indrumar de proiectare pentru retele electrice de MT cu neutrul legat la
pamant prin rezistor
1RE-Ip-35-92/2 (revizuit in 2005)-Indrumar de proiectare pentru retele electrice de MT cu
neutrul legat la pamant prin rezistor. Instalatii de legare la pamant pentru linii aeriene,
cabluri subterane, statii si posturi de transformare
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.48
1RE-Ip-45-90 indrumar de proiectare a protectiilor prin relee si sigurante fuzibile in
posturile de transformare si in reteaua de joasa tensiune
3.2 REI 43/92 Instructiuni de exploatare si proiectare pentru alegerea tipului de cablu
adecvat retelei electrice de MT, in functie de caracteristicile ecranului metalic
3.2. FT.67/95 Executia terminalelor de interior si de exterior la cablurile de 20 kV folosind
materiale din seturi
3.2. FT 78/87 Executarea capetelor terminale de interior la cabluri de 20 kV folosind
elemente prefabricate din seturi
3.2. FT 75/87 Executarea si repararea canalizarilor pentru LES 1-20 kV(rev.96)
3.2.RE-I17-82 Instructiuni pentru repararea liniilor electrice subterane cu tensiuni pana la
35 kV
3.RE-I23-88 Instructiuni de expoatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant
3.1.RE-I53-91 instructiuni tehnologice de verificare profilactica a transformatoarelor de
putere
3.1.RE-I112-91 Instructiuni cadru privind modul de verificare a lipsei tensiunii si
concordantei intre faze, precum si montarea garniturilor mobile de scurtcircuitare la
celulele capsulate
3.1. RE-I 136-84 Instructiuni tehnologice privind depistarea defectelor pe cablurile de MT
3.1.RE-I138-84 Instructiune tehnologica privind incercarea si defectoscopia mantalei de
PVC la cablurile de 20 kV A2YSY
FS 16-90- fisa tehnologica pentru montarea posturilor de transformare in cabina de zid
FS 17-87- fisa tehnologica pentru montarea aparatajului de JT in statii si posturi de
transformare
PE 029/97 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru conducerea prin
dispecer a instalatiilor energetice din Sistemul Energetic National.
Toate echipamentele instalate la nivel de post (RTU, Relee de protectie si echipamente de
comunicatie) si la nivelul punctului de comanda, vor asigura prin performantele lor respectarea la
nivelul de sistem, a prevederile standardelor IEC 60870 astfel:
- clasa de fiabilitate R3 conform IEC 60870-5-4 (MTBF8760h)
- clasa de disponibilitate A3 conform IEC 60870-5-4 (A99.95%)
- clasa de precizie A3 conform IEC 60870-5-4 (E1.0%)
- clasa de toleranta a tensiunii de alimentare DC3 conform IEC 60870-2-1 (-20% +15%
6 Recep|ia IucrariIor
Se face n urmtarele etape:
recepia la terminarea lucrrilor conform HG. 273/93
recepia punerii n funciune conform HG. 51/96
recepia final
6.1. Recep|ia Ia terminarea IucrriIor
Contractantul comunic investitorului data terminrii tuturor lucrrilor prevzute n contract,
printr-un document scris i predat acestuia prin PV de predare-primire toate nregistrrile i
documentele care atest calitatea lucrrilor executate necesare ntocmirii crii tehnice a
constructiei.
Investitorul numete comisia de recepie i organizeaz nceperea recepiei n maxim 15 zile
calendaristice de la notificarea terminrii lucrrilor.
Comisia de recepie examineaz:
respectarea prevederilor din avize i autorizaia de construire;
executarea lucrrilor n conformitate cu prevederile contractului;
referatul de prezentare al proiectantului cu privind la modul n care a fost executat
lucrarea;
Comisia recomand admiterea recepiei n cazul n care nu exit obieciuni, sau recomand
amnarea recepiei cnd :
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.49
se constat lipsa sau neterminarea unor lucrri care afecteaz sigurana n exploatare;
construcia prezint vicii;
exist dubii cu privire la calitatea lucrrilor
In situatia n care se constat vicii eseniale, care nu pot fi nlturate dect prin reproiectare
i refaceri de lucrri, comisia recomand respingerea recepiei. Termenul de transmitere a
recomandrii ctre investitor este de maxim 3 zile lucrtoare.
Costul remedierilor se suporta de Contractant.
6.2. Recep|ia punerii n func|iune
Contracantul comunic n scris investitorului data terminrii lucrrilor prevzute n contract.
In cazul echipamentelor din import, receptia p.i.f. se face numai dup recepia funcionrii
acestora cu furnizorii externi, cu respectarea prevederilor contractului.
In cazul apariiei unor defecte, testul se va ntrerupe i se va relua de la nceput dup
remedierea de ctre furnizor a defectelor.
Investitorul va numi comisia i va organiza nceperea recepiei p.i.f. n maxim 15 zile
calendaristice de la testul final al recepiei funcionrii n cazul echipamentelor importante.
La receptia p.i.f. vor participa i principalii furnizori de echipamente.
Comisia de recepie verific:
realizarea lucrrilor de montaj a instalaiei de legare la pmnt;
aplicarea probelor, testelor i reglajelor;
existena condiiilor de funcionare, normal, sigur i fr pericol de accidente;
referatul proiectantului privind executarea probelor p.i.f.
La terminarea tuturor verificrilor, comisia consemneaza observaiile i concluziile n PV de
receptie p.i.f. pe care l va nainta investitorului n maxim 3 zile lucrtoare, mpreun cu
recomandarea de admitere, amnare sau respingere.
Investitorul hotrte admiterea sau respingerea recepiei p.i.f. i notific hotrrea sa n
interval de 3 zile lucrtoare contractantul, mpreun cu un exemplar din PV.
Data recepiei este cea a PV cu sau fr obiecii.
Investitorul preia lucrarea n exploatare, ncepnd cu data punerii in funciune.
6.3. Recep|ia finaI (definitiv)
Recepia final a lucrrilor se va face la data ce va fi convenit n contract de la recepia p.i.f.
i are drept scop confirmarea realizrii performanelor tehnice proiectate i modul de comportare n
exploatare a obiectivului.
La aceasta receptie particip:
comisia numit de investitor;
proiectanii;
executanii;
principalii furnizori de echipamente.
Comisia de recepie final examineaz:
finalizarea lucrrilor cerute la recepia privind terminarea lucrrilor de montaj;
referatul investitorului privind comportarea funcionrii staiei pe perioada de preluare a
lucrrilor (de la data recepiei p.i.f.) inclusiv viciile aferente i remedierea lor;
realizarea performanelor tehnice proiectate i a siguranei n exploatare
Concluziile i observaiile comisiei se vor nainta investitorului n maxim 3 zile lucrtoare,
mpreun cu recomandarea de admitere, amnare sau respingere i cu propunerile de rezolvare a
neregulilor semnalate.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.50
7.PLAN DE SECURITATE SI SANATATE conform HG 300 din 2.03.2006
1. Informatii de ordin administrativ:
1.1. Antreprenor generaI:
1.2. Adresa exacta a antieruIui: mun.MARGHITA , jud Bihor
1.3. BeneficiaruI Iucrarii: SC Electrica-SDEE Oradea.
1.4.TipuI Iucrarii:LES 20 kV/PTM-uri,PTAb-uri noi/inlocuire echipament in PTCz/Conexiune/LEA
20 KV /LES 0,4 KV
1.5. Proiectant: SC Electrica Serv.-Agentia Oradea
1.6. ef de proiect: ing.Petrut Daciana
1.7. Durata estimativa a IucrriIor: 22 Iuni.
1.8. NumruI maxim estimat de Iucrtori: 2 echipe a cate 7 lucratori
2. Msuri generaIe de organizare a antieruIui:
Se vor respecta urmtoarele acte normative n domeniul sntii i securitii n munc:
Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securitii i sntii n munc;
HGR nr. 1425 din 11 oct. 2006 Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006;
HG 955/2010-modificarea si compleatrea Normelor metodologice de aplicare a
legii 319/2006
HGR nr. 1091 din 16,08,2006 privind cerinele minime de securitate i sntate
pentru locul de munc;
HGR nr. 1146 din 30 aug. 2006 privind cerinele minime de securitate i
sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc;
HGR nr. 1048 din 09. aug. 2006 privind cerinele minime de securitate i
sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la
locul de munc;
HGR nr. 1051 din 09. aug. 2006 privind cerinele minime de securitate i
sntate pentru manipularea manual a maselor care reprezint riscuri pentru lucrtori,
n special de afeciuni dorsolombare;
HGR nr. 1136 din 30. aug. 2006 privind cerinele minime de securitate i
sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscuri generate de cmpuri
electromagnetice;
HGR nr. 115/2004 privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate ale
echipamentelor individuale de protecie i a condiiilor pentru introducerea lor pe pia;
HGR nr. 1022 din sept. 2002 privind regimul produselor i serviciilor care pot
pune n pericol viaa, sntatea, securitatea muncii i protecia mediului;
HGR nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de
securitate i/sau de sntate la locul de munc;
Legea 608/2001 privind evaluarea conformitii produselor;
HGR nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate
pentru antierele temporare sau mobile;
HGR nr. 355 / 2007, modificata de HG 37/2008 privind supravegherea sntii
lucrtorilor;
HGR nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinele minime de securitate i
sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot;
HGR nr. 1092 din 16 august 2006 privind protecia lucrtorilor mpotriva
riscurilor legate de expunerea la ageni biologici n munc;
HGR nr. 1093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinelor minime de
securitate i sntate pentru protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de
expunerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munc;
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.51
HGR nr. 1218 din 6 septembrie 20 06 privind stabilirea cerinelor minime de
securitate i sntate n munc pentru asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva
riscurilor legate de prezena agenilor chimici;
HGR nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerinele minime de securitate i
sntate n munc referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
IPSM-IEE/2007 Instruciuni proprii de securitate i sntate n munc pentru
instalaiile electrice n exploatare.
LEGEA 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor
PE009/93 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea si distributia energiei electrice si termice
NTE 009/2010 Regulament general de manevre n instalaiile electrice.
2.1.Cerinte minime generaIe pentru IocuriIe de munca din santier
-StabiIitate si soIiditate
Materialele (tamburi cu conductare, accesorii), si in general orice element care, la o deplasare
oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat
si sigur.
-InstaIatii de distributie a energiei
Lucratorii trebuie sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere
directa sau indirecta, conform Regulamentului de dotare Electrica
-Detectarea si stingerea incendiiIor
Pe santier se va prevedea un numar minim de dispozitive de stingere a incendiilor. Acestea
trebuie intretinute si verificate periodic.
La intervalle periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercitii adecvate.
Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de
manipulat.
-Expunerea Ia riscuri particuIare
In cadrul lucrarii lucratorii pot fi expusi la riscuri (niveluri de zgomot, praf) nocive, in cadrul
lucrarilor de spargeri pavaje, fundatii de beton ciment, sapaturi in stanca care se executa
mecanic ,fiind necesara folosirea echipamentul individual de protectie, conform Regulamentului
de dotare Electrica, corespunzator riscurilor care apar.
-Temperatura
In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman,
tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi
lucratorii.
Lucrarile se executa in aer liber, executantul lucrarii va avea grija ca lucratorii sa fie dotati
cu echipament individual de protectie pentru riscuri termice, conform Regulamentului de
dotare Electrica in cazul in cazul temperaturilor scazute, ploaie, etc.
In cazul temperaturilor extreme executantul ( angajatorul ) va lua masurile necesare privind
asigurarea cu apa potabila sau ceai, conform OG 99/2000. In zone greu accesibile unde nu
exista apa potabila, angajatorul are obligatia sa asigure apa potabila.
In cazul temperaturilor extreme este necesara alternarea perioadei de lucru cu perioada de
repaus.
-IIuminatuI naturaI si artificiaI aI posturiIor de Iucru, incaperiIor si caiIor de circuIatie de
pe santier
In cazul existentei posturilor de lucru ( baraci ) pe santier , acestea trebuie sa dispuna pe cat
este posibil de lumina naturala.Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, de asemena pe
timpul noptii locurile de munca trebuie prevazute cu lumina artificiala corespunzatoare si
suficienta.
Atunci cand este necesar , trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra socurilor.
Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale cailor de circulatie trebuie
amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori.
-Cai de circuIatie - zone pericuIoase
Se vor asigura masuri privind semnalizarea corespunzatoare a drumurilor in cazul executarii de
lucrari in vecinatatea drumurilor publice, evitandu-se producerea de accidente.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.52
Executantul va stabili de comun acord cu administratorul de drumuri si politia rutiera
semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru.
La lucrarile de montare a conductoarelor in zonle locuite sau la traversarile cailor de
circulatie ( cai ferate, sosele, canale navigabile, etc.. ), trebuie luate masuri de impiedicare a
accesului persoanlor neavizate si a mijloacelor de transport in zonele de lucru.
De la derularea si tragerea la sageata a conductoarelor si pana la fixarea acestora, in
zonele populate, in apropierea si traversarea soselelor si a drumurilor circulate, se vor posta
membri ai formatiei de lucru ai formatiei de lucru pentru paza, care vor semnaliza pericolul.
Se va acorda o deosebita atentie in zona LEA ,in cazul circulatiei cu utilaje de gabarit,
utilaje ce contin scari mobile sau fixe, sau utilizarea de scari mobile sau fixe.
Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil ( ziua si in timpul noptii ), iar
personalul trebuie instruit corespunzator.
-Spatiu pentru Iibertatea de miscare Ia postuI de Iucru
Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilita, in functie de echipamentul si materialul necesar,
astfel incat lucratorii sa dispuna de suficianta libertate de miscare pentru activitatile lor.
- PrimuI ajutor
Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice
moment.
De asemenea angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.
Trebuie luate masuri pentru a se asiguara evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.
Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer.
Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator, usor accesibile si sa indice clar adresa si
numarul de telefon ale serviciului de urgenta.
- InstaIatii sanitare
Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curatenie impun acest lucru, lucratorilor trebuie
sa li se puna la dispozitie dusuri, chiuvete, vestiare, wc-uri.
-Incaperi pentru odihna si/sau cazare
Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci
cand securitatea ori sanatatea o impun, in special in in functie de tipul activitatii, numarului
mare de lucratori sau distantei fata de santier.
Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitia
personalului pentru ca acesta sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului.
- Dispozitii diverse
Intrarile si perimatrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si
identificabile in mod clar.
Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual de alta bautura
corespunzatoare si nealcolica, in cantitati suficiante, atat in incaperile pe care le ocupa cat si in
vecinatatea posturilor de lucru.
2.2.Posturi de Iucru din santiere, in exterioruI incaperiIor
-StabiIitate si soIiditate
1.1 Posturile de lucru mobile si fixe trebuie sa fie solide si stabile, tinandu-se seama de :
a) numarul de lucratori care le ocupa
b) incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si repartitia lor.
c) influentele externe la care pot fi supuse
1.2 Verificare
Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si, in special, dupa orice
modificare de inaltime sau adancime a postului de lucru.
-InstaIatii de distributie a energiei
Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzator.
Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate si
semnalizate in mod clar.
-InfIuente atmosferice
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.53
Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea
si sanatatea. Lucratorii sa fie dotati cu echipament individual de protectie, conform
Regulamentului de dotare Electrica.
-Caderi de obiecte
Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cand aceasta
este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva, sau echipament individual de protectie.
Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite
rasturnarea ori caderea lor.
-Caderi de Ia inaItime
Se vor lua masurile de protectie specifice pentru lucru la inaltime.
Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana
curenta si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.
Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor
corespunzatoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele,
platformele ori plasele de prindere.
In cazul in care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
prevazute mijloace de acces corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte
mijloace sigure de ancorare.
Se vor respecta prevederile din normele Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru
instalatii electrice in exploatare 65-2007.
-ScheIe si scari
Schele nu este cazul
Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute.
Scarile vor respecta prevederile din norma IP- 65/2007
InstaIatii de ridicat
Toate instalatiile de ridicat (macara ,etc.)vor avea verificarea ISCIR la zi in conformitate cu
reglementarile in vigoare .
Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestoara, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie :
a) sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate ;
b) corect instalate si utilizate
c) intretinute si in stare buna de functionare
d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in
vigoare
e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare
Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod vizibil
valoarea sarcinii maxime.
Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru
care sunt destinate.
-VehicuIe si masini pentru excavatii si manipuIarea materiaIeIor
Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie
mentinute in stare buna de functionare si sa fie utilizate in mod corespinzator.
Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea
materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara.
-InstaIatii, masini, echipamente
Instalatiile, masinile, echipamentele utilizate in construtia retelelor electrice vor respecta
normele IP 65/2007
Instalatiile , masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa
fie :
a) bine proiectate si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile
ergonomice ;
b) mentinute in stare buna de functionare
folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;
manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.54
Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incarcarilor si controlului
periodic.
-Constructii metaIice sau din beton, cofraje si eIemente prefabricate greIe
Constructiile metalice sau din beton si elemntele lor, cofraje, elementele prefabricate sau
suporturile temporare trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane
competente.
Trebuie prvazute masuri de prevenire corespunzatoare pentru a proteja lucratorii impotriva
pericolelor datorate nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrarii.
Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate si
intretinute astfel incat sa poata suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.
3.Identificarea riscurilor i descrirerea lucrrilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea i
snatatea lucrtorilor-ANEXA
4.Masuri specifice de securitate in munca
La executia lucrarilor se vor respecta intocmai Instruc|iuniIe proprii de securitate a muncii
pentru instaIa|iiIe eIectrice n expIoatare '' IP 65 elaborat de S.C. Electrica S.A. in zona
instalatiilor proprietatea ELECTRICA si instructiunile proprii ale constructorului cand se lucreaza in
instalatii nepuse in functiune.
1. Mijloace de productie
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 184 - 187
2. Mijloace de protectie electroizolante
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 188 - 205
3. .Mijloace de protectie pentru legarea la pamant si in scurtcircuit a instalatiilor electrice
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 206 - 211
4. Mijloace de protectie pentru delimitarea materiala a zonei de lucru
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 212 - 215
5. Mijloace de protectie impotriva efectelor actiunii arcului electric si a traumatismelor
mecanice
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 216 - 219
6. Unelte, dispozitive si utilaje pentru lucrul sub tensiune
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 225 - 228
7. Schele si esafoade ( platforme ), unelte, dispozitive si utilaje speciale
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 229 - 234
8. Masuri de securitate a muncii la exacutatea lucrarilor in statii electrice, puncte de
alimentare, posturi de transformare si cutii de distributie
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 261-292
9. Executarea lucrarilor la demontarea liniilor electrice aeriene
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 345 - 349
10. Masuri de securitatate a muncii la executarea lucrarilor la liniile electrice subterane
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 350 - 355
11. 10.1 Executarea lucrarilor de remediere a defectelor pe cabluri
12. Masuri de securitate a muncii la executarea lucrarilor de defectoscopie si la incercari cu
tensiune marita
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 371 385
13. Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor la circuite secundare
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 386 391
14. Masuri de securitate a muncii la executarea masurarilor cu aparate portabile
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 392 397
15. Masuri de securitatea muncii la executarea lucrarilor in instalatiile de alimentare cu energie
electrica a consumatorilor
Conform Instruciuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 443 447
10. Amenajarea i organizarea antieruIui, incIusiv a obiectiveIor ediIitar - sanitare,
modaIit|i de depozitare a materiaIeIor, ampIasarea echipamenteIor de munc prevzute de
antreprenori i subantreprenori pentru reaIizarea Iucrrii:
10.1. Amenajari i organizarea antierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare:
Nu este cazul. Lucrtorii nu vor fi cazati n zona / perimetrul obiectivului de executat.
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.55
10.2. Amplasarea echipamentelor de munc prevzute de antreprenori i subantreprenori pentru
realizarea lucrarii:
Materialele, echipamentele i, n general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea i sntatea lucrtorilor, trebuie fixate ntr-un mod adecvat i sigur.
Materialele folosite n vederea executrii lucrrii vor fi aduse de ctre antreprenor, n numr
suficient zilnic.
10.3. Ci sau zone de deplasare ori de circulaie orizontale i verticale:
n caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie s poat fi evacuate rapid i n condiii de
securitate maxim pentru lucrtori.
Se vor respecta prevederile Ordonanei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe
drumurile publice.
Se vor utiliza cile de circulatie existente, localitatea Oradea, Jud. Bihor. Se vor delimita material
i semnaliza corespunztor zonele de lucru.
10.4. Limitarea manipulrii manuale a sarcinilor:
Antreprenorul va constitui echipe care manipuleaz mase mari dintr-un numr adecvat de
personae, astfel nct solicitarea s nu depeasc posibilitile individuale a lucrtorilor.
n cazul n care solicitarea depete posibilitile individuale ale lucrtorilor se vor folosi utilaje
specifice pentru ridicarea i manipularea maselor mari (macarale, buldo-excavatoare, etc).
10.5. Stocare, eliminare sau evacuare deeuri:
Se vor respecta urmtoarele acte normative:
L 211/15.11.2011 Privind regimul deseurilor
HG 621 / 2005 Privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, abroga HG
349/2002
HG 349 / 2005 Privind depozitarea deseurilor
HG 856 / 2002 Privind evidenta gestiunii desurilor si aporbarea listei cuprizand deseurile.
Hotararea
427/28.04.2010
pentru modificarea HG 128/2002 prinind incinerarea deseurilor
HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
10.6. Dispozitii diverse:
Lucrtorii trebuie s dispun de ap potabil pe antier i, eventual, de alta butur
corespunztoare i nealcoolic, n cantiti suficiente, att n ncperile pe care le ocup, ct i n
vecintatea posturilor de lucru.
Lucrtorii trebuie s dispun de condiii pentru a lua masa n mod corespunztor.
10.7. Msuri de coordonare stabiIite de coordonatorii n materie de securitate i sntate i
obIiga|iiIe ce decurg din acestea:
Se va efectua instructajul n materie de sntate i securitate ocupaional pe antier de ctre
coordonatorii n materie de securitate i sntate, acesta consemnndu-se n procesul verbal de
instruire sau fia colectiv de instruire.
10.8. ObIiga|ii ce decurg din interferenta activit|iIor care se desfoar n perimetruI
antieruIui i n vecintatea acestuia:
n vederea prevenirii accidentrii membrilor formaiei de lucru, dar i a persoanelor care ar putea
ptrunde accidental n aceste zone, se va asigura delimitarea material a zonelor de lucru prin:
-bariere extensibile sau frnghii viu colorate, fixate pe jaloane i montate la aproximativ 1m de
la sol;
-indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau frnghiile viu colorate avnd
spre interior inscriptia ,,LIMITA DE ZON DE LUCRU. INTERZIS DEPAIREA.
-indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau frnghiile viu colorate avnd
spre exterior inscripia ,,STAI ! NALT TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE.
Pentru evitarea accidentelor de circulatie (cnd este cazul), zona de lucru trebuie marcat cu
indicatoare sau ingrdiri speciale, respectnd prevederile Regulamentului din 4 octombrie 2006 de
aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice.
10.9. Msuri generaIe pentru asigurarea men|inerii antieruIui n ordine i n stare de
cur|enie:
SCFISE ELECTRICA-SERV S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Pag.56
Antreprenorul va lua msuri ca n zona de lucru s nu ptrunda dect lucrtorii si. De asemenea,
la sfritul programului de lucru zilnic, lucrtorii vor efectua curenie la locul de munc,
respectnd normele de evacuare i selectareadeeurilor.
10.10. Indica|ii practice privind acordarea primuIui ajutor, evacuarea persoaneIor i
msuriIe de organizare n acest sens:
Antreprenorul trebuie s se asigure c acordarea primului ajutor se poate face n orice moment.
De asemenea, antreprenorul trebuie s asigure personal pregtit n acest scop, efectundu-se i
simulri pentru acordarea de prim ajutor. Trebuie luate msuri pentru a asigura evacuarea pentru
ngrijiri medicale a lucrtorilor accidentai sau victime ale unei mbolnviri neateptate. n caz de
eveniment se va solicita prezenta serviciilor specializate la telefon 112.
Verificat: Intocmit:
ing.Budisca H Nicolae ing.Petrut Daciana
SC ELECTRCA SERV SA, ASE Oradea,Atelier Proiectare
Proiect nr.1393 / 2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, jud. Bihor
CAIET DE SARCINI
Pozari cabIuri
Documentatia de fata cuprinde pozarea urmatoareIor trasee de cabIuri de MT: CABLU
MONOFAZAT 20/24 kV, CU IZOLATIE XLPE , CONDUCTOR AL, cu sectiunea 150 mmp, ECRAN
CU cu SECTIUNEA de 25 mmp, si manta PE.
.3.1-LES MT
Documentatia de fata cuprinde pozarea urmatoarelor trasee de cabluri de MT: CABLU
MONOFAZAT 20/24 kV, CU ZOLATE XLPE , CONDUCTOR AL, cu sectiunea 150 mmp, ECRAN CU
cu SECTUNEA de 25 mmp, si manta PE.
Se vor poza urmatoareIe cabIuri de 20 KV noi tip A2XS2Y 3x1x150mmp intre:
intre STATIA 110/20 KV MARGHITA si CONEXIUNEA AVRAM IANCU in lungime de 2,000
Km inclusiv pozare fibra optica (tot 2,000 Km)
Traseul va fi din Statie pe str.Republicii,str.Garoafei,str.Litoralului,str.Eroilor si apoi la stanga pana
la PTZ existent Avram Iancu (fata in fata cu blocul ANL)
intre CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTM CRINULUI in lungime de 0,450 Km
-alimentarea de rezerva
Traseul va fi din Conexiune pe str.Eroilor,pe str.Litoralului si printre blocuri la PTM Crinului
intre CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTZ TINERETULUI in lungime de 1,400 Km
Traseul va fi din PTZ Avram Iancu pe str.Eroilor,str.Revolutiei,str.Borsecului,Aleea Tineretului
pana la PTZ Tineretului
CONEXUNE-PTZ TNERETULU-PTZ MARCONF-PTZ PANDURLOR PTAb MEDMAR- PTAb
ANL-PTZ F-ca PANE-PTZ UZNA DE APA si respectiv PTAb BELTRAN (radial)
intre PTAb PROGRESULUI si PTAb UNIRII in lungime de 1,400 Km
intre PTAb Unirii si PTA CLOSCA II in lungime de 0,650 Km
CONEXUNE-PTAb PROGRESULUPTAb UNR-PTAb CLOSCA (se va demonta PTA
CLOSCA )-racord 20 KV existent spre LEA 20 KV VSOARA
Traseul va fi din PTAb Progresului pe str.Progresului si apoi pe str.Unirii pana la PTAb Unirii
Si apoi pe str.Unirii pana la PTA Closca II (langa bloc)
S-a solicitat de la PRIMARIA MARGHITA concesionarea unui teren situat langa blocul de
locuinte pentru amplasarea unui post de transformare in anvelopa de beton PTAb (dimensiuni L x l x
h 3m / 5 m / 1,8m ) urmand ca PTA CLOSCA II sa fie demolat (se mentine un stalp SE-8 )
Dupa STE -444 (momentan LEA 20 MARGHTA ce va deveni LEA 20 KV VOVOZ)LEA 20
KV se va trece in cablu L=0,900 Km pana in PTM IRIL VECHI (pe majoritatea acestui traseu,
din cutia de jonctiune montata pe str.Republicii pana in PTM RL se va poza fibra optica si
apoi pana la STE-141 L=0,8 Km)
TOTAL LES 20 kV proiectat : 6,800 km
NOTA : Odata cu pozarea cablurilor de MT intre STATA 110/20 KV MARGHTA si CONEXUNEA
AVRAM ANCU si respectiv intre cutia de jonctiune ce se va monta pe str.Republicii si PTM RL
VECH si de aici la STE-141 se va poza si fibra optica . Fibra optica va fi de tip ADSS 24 canale.
Pozarea FO se va realiza in tub de protectie din polietilena 40mm, la schimbarile de directie/la
2
imbinarea tuburilor se vor monta camine de tragere prefabricate 700x700x800 mm. Lungimea
traseului fibrei optice este de 2,800 Km (2,00Km+0,8Km).
3.2.LUCRARI DE INLOCUIRI LES 20 KV
Se vor inlocui urmatoarele cabluri de 20 KV aflate intr-o stare avansata de degradare ,cu multe
mansoane pe traseu .
Se vor inlocui urmatoarele cabluri de 20 KV aflate intr-o stare avansata de degradare ,cu multe
mansoane pe traseu .
De la PTZ CARAGIALE III la PTM RECORD cablul existent inainte de sensul giratoriu se va
mansona si se va continua pana in PTZ CARAGIALE I in lungime de 0,250 Km
De la PTZ CARAGIALE I pana in PTZ CARAGIALE II in lungime de 0,400 Km
De la PTZ CARAGIALE II pana in PTAb CADRAN in lungime de 0,250 Km
De la PTAb CADRAN se va poza LES 20 KV pana Ia STE-66 in lungime de 0,150 Km
De la PTAb CADRAN se va poza LES 20 KV pana in PTM IRIL VECHI in lungime de 0,300
Km
De la PTM IRIL VECHI se va poza LES 20 KV pana Ia staIpuI cu STE-141 in lungime de
0,080 Km
De la PTZ CARAGIALE III se va poza LES 20 KV pana in PTM RECORD in lungime de
0,600 Km (traseul actual este conform planului de situatie prin centrul orasului pe langa
sensul giratoriu )
De la PTM RECORD se va poza LES 20 KV pana in PTM CRINULUI in lungime de 0,200
Km
De la PTZ TINERETULUI se va poza LES 20 KV pana Ia staIpuI cu STE-24 KV proiectat in
lungime de 0,200 Km (cablul existent este de tip NAHEKBA-20 KV 3x150 mmp cu izolatie din
hartie )
Se vor inlocui cabIuriIe de iesire din statia 110/20 KV Marghita pe ceIe 2 distribuitoare
existente LES 20 KV oras Marghita si LEA 20 KV VOVOZ 0,2 Km
iesirile din statie pana la primii stalpi cu STE-219 (LEA 20 KV VOVOZ) L=80 m (20m in
statie si 60 m in zona verde) si pana la STE-443 (LES 20 KV Oras MARGHTA) L=120 m
(20m in statie si 100 m in zona verde)
TOTAL LES 20 kV inIocuit :2,630 km
1. Breviar de caIcuI
Cabl ur i l e de MT, 20/ 24 kV, au f ost al ese n conf or mi t at e cu pr eveder i l e
NTE007/08/00 si vor avea conductoare di n Al , cu manta de protec[i e cu ntrzi ere l a
propagarea fl crii ; tensi une nomi nal de i zol a[i e: 24 kV. Di n consi derente mecani ce,
sec[i unea a fost al easa de 150 mmp.
Pozarea cablurilor de MT si JT se va desfasura pe domeniu public, cu respectarea traseului din
planurile de situatie anexate. Cablurile se vor poza in spatiul verde, trotuar, domeniu public.
Executantul va respecta toate normele i reglementrile din domeniul distribu[iei energiei electrice, ct
i cele cu caracter na[ional, conforme cu reglementrile CE.Toate lucrrile care fac obiectul acestui
capitol se vor executa n corelare cu programul de execu[ie a lucrrilor, pus de acord cu graficul de
livrare a echipamentelor/materialelor.
3
La achizitia cabIuriIor de MT se va respecta specificatia tehnica SC EIectrica-" CabIu 12/20 kV
cu izoIatie din poIietiIena reticuIata", iar achizitia accesoriiIor se va face conform Specificatiei
SC EIectrica -ST 17/2010- Accesorii pentru cabIuri de MT cu izoIatie XLPE.
- Traseele subterane de cabluri propuse a fi pozate in documentatia de fata se pot urmari pe
urmatoarele planuri de situatie:
1. Plan de situatie scara 1:1000 zona Republicii de la Statie
2. Plan de situatie scara 1:1000 zona .L.Caragiale
3. Plan de situatie scara 1:1000 zona Balcescu
4. Plan de situatie scara 1:1000 zona Republicii -continuare
5. Plan de situatie scara 1:1000 zona Revolutiei,Liliacului,Borsecului
6. Plan de situatie scara 1:1000 zona Progresului,Unirii
2. PARTICULARITATILE DE MEDIU
Caracteristicile generale ale mediului ambiant :
Altitudinea peste nivelul marii 120-140m
Temperatura aerului - maxima 40C)
Temperatura solului - maxima 20C)
Temperatura mediului la
transport i depozitare ( C) - 33 40
pozare ( C) min. 5 C
2. DATE ELECTRICE DE SISTEM
Tensiunea nominala 12/20(24 ) kV , 0,4/1 kV( U/U0),
2.1 .CARACTERISTICILE SI CALITATILE MATERIALELOR FOLOSITE
2.1.1. CABLUR MT- cablurile de MT proiectate vor fi de tipul: Cabluri de energie, monopolare de
medie tensiune 24kV, cu izolatie din polietilena reticulata (XLPE) si manta exterioara din PVC , cu
sectiunea 1x150/25mmp in constructie standard cu urmatoarele caracteristici:
- conductor din aluminiu ;
- strat semiconductor interior
- izolatie dubla din polietilena reticulata ;
- strat semiconductor exterior
- banda semiconductoare
- ecran din fire de cupru , S=25 mmp,
- banda de cupru
- strat de separatie;
- manta exterioara din PE
Temperatura admisibila a conductorului in conditii normale de functionare: 90C
Temperatura admisibila a conductorului la scurt-circuit: 250C(timpul de scurtcircuit mai mic de 5
sec.). La achizitia cablurilor de MT, contractantul va respecta Specificatia tehnica pentru Cablu-
elaborata de SC Electrica- ST16/2010: CABLU 12 / 20 kV CU IZOLA|IE DIN POLIETILEN
RETICULAT XLPE
Accesoriile utilizate pentru montajul
2.1.2 Cabluri de energie de joasa tensiune 0,4/1kV cu izolatie si manta exterioara din PVC, armate cu
benzi din otel galvanizat ACYAbY cu urmatoarele caracteristici:
-conductor din aluminiu ;
-izolatie faza din PVC;
-banda din PVC ;
-manta interioara din PVC;
-armatura din benzi de otel sau aliaj de aluminiu ;
-manta exterioara din PVC;
Temperatura maxima a conductorului de aluminiu :
4
+70C in conditii de sarcina normala ;
+160 C in conditii de scurtcircuit (max.5sec.)
Temperatura minima a cablului (masurata pe manta );
+5 C la pozare
+33 C dupa pozare (instalat ).
2.1.3 Fibra optica:
Cablul de fibra optica utilizat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-fibra optica single mod 9/125m
-numar de fibre: 24
-manta interiora din polietilena cu fire de aramida pentru intarire
-cablul trebuie sa fie pentru aplicatii subterane cu instalare in tub HDPE
-cablul trebuie sa aiba protectie rezistenta la rozatoare, non-,metalica
-cablul trebuie sa fie complet protejat impotriva intrarii apei in interiorul mantalei
-rezistenta la agentii abrazivi, corozivi si radiatii UV
-rezistenta la solicitari laterale si transversale
-cablul trebuie sa contina o componenta de reducere a tensiunii de tragere
-codul culorilor fibrelor din componenta cablului trebuie sa fie standard
3. Conditii de pozare a cabIuriIor:
Pozarea cablurilor de MT si JT se va face cu respectarea NTE 007/00/08-Normativ pentru proiectarea
si executia retelelor de cabluri.
3.1 Conditii restrictive:
- La pozarea cablelor se va prevedea o rezerva de cablu pentru compensarea deformarilor si pentru a
permite inlocuirea capetelor terminale si a mansoanelor;pentru rezervare se vor prevedea urmatoarele
lungimi minime:
-la mansoane lungimea necesara refacerii de doua ori a mansonului respectiv.
-la capetele terminale ,lungimea necesara refacerii o singura data a capatului terminal
respectiv.
- Razele minime de curbura ale cablurilor ce trebuie respectate la manevrari si la fixare, in cazul in
care nu sunt indicate de unitatile producatoare, sunt conforme cu cele din tabelul A. 5.1, din
NTE007/08
Tabelul A.5.1. Valori orientative pentru razele minime de curbur admisibile la pozarea i
manevrarea cablurilor
Cablu izolat cu hrtie
Cablu izolat cu material
sintetic
Numrul de
conductoare din cablu
cu manta din Pb
sau cu manta
ondulat din Al
cu manta neted
din Al
U
o
= 0,6 kV U
o
> 0,6kV
un conductor ntr-un
cablu
25 d 30 d 15 d 15 d
mai multe conductoare
ntr-un cablu
15 d 25 d 12 d 15 d
d - diametrul cablului
1. La o ndoire unic (ce nu se mai repet), de exemplu, naintea realizrii cutiei terminale, n
cazuri extreme, raza de curbur poate fi redus la jumtate, dac este stabilit n mod sigur
procesul tehnologic de specialitate (nclzirea peste 30C, ndoirea dup ablon).
-.La pozarea cablurilor monofazate trebuie luate urmatoarele masuri:
-pozarea celor 3 faze se va face in triunghi (trefla)
-cablurile nu se vor monta individual in tuburi feromagnetice si nu se vor incastra in
beton cu armaturi ce formeaza spire inchise in jurul fiecarei faze.
5
3.2 . POZAREA CABLELOR
1. zona verde-trotuar
- Adncimea de pozare 0, 8 m
Distan[a liber pe orizontal ,L ntre cabluri pozate n acelai an[ sau ntre cabluri pozate n
an[uri separate nu este mai mic dect valorile minime indicate n Tabelul 4.(NTE 007/08)
Tabelul 4. DistanJe de siguranJ ale cablurilor de energie, n cm, pe orizontal, faJ de alte
cabluri pozate n pmnt
Tipuri de cabIuri Circuite secundare
Energie:
1-20 kV
AIe aItor unit|i (teIecomunica|ii
1)
,
trac|iune urban) sau fIuxuri separate
Circuite secundare Nenormat 10
1)
50
2)
Energie: 1-20 kV 10
1)
7
3)
50
2)
Note:
1)
n cazul paralelismului cu cabluri de energie de peste 1 kV, distan[ele se stabilesc sau se
verific pe baza calculelor de influen[ conform STAS 832.
2)
Distan[a de 50 cm se mrete la 60 cm n cazul adncimilor de ngropare mai mari de 1,5
m.
3)
Distan[a de 7 cm (ntre dou sisteme trifazate) se mrete la 25 cm n cazul cablurilor
monofazate pozate n trefl; a se vedea i Anexa 1, tabelele A.1.15 A.1.17.
-. Cablurile se pozeaz n pmnt cu urmtoarele precizri:
1. Cablurile se pozeaz n an[uri ntre dou straturi de nisip de circa 10cm fiecare, peste care
se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare i/sau plci avertizoare/-caramida,in
situiatia de fata) i pmnt rezultat din sptur (din care s-au ndeprtat toate corpurile care ar putea
produce deteriorarea cablurilor). n cazul de fata protectia cablurilor se va realiza cu caramida.
2. Se admite acoperirea cablurilor din an[ cu pmnt prelucrat (selec[ionat din stratul
superficial al taluzului, astfel nct granula[ia s nu depeasc 30 mm, fr pietre, bolovani sau alte
corpuri strine) i compactat prin burare pn ne ob[ine o grosime de 10 15 cm i o suprafa[
neted i fr fisuri; stratul de deasupra dispozitivului avertizor va fi, de asemenea, bine compactat
prin burare.
3. ntre cablurile cu tensiuni diferite sau ntre cablurile de medie tensiune (de aceeai tensiune)
pozate n acelai an[ la distan[e ntre ele de pn la 10 cm (a se vedea Tabelul 4), se monteaz
distan[oare (de exemplu, din mase plastice din cauciuc) amplasate pe traseu la intervale care s
asigure distan[ele minim prescrise ntre cabluri. sau caramida.
2. subtraversarea caiIor de circuIatie
-La subtraversarea cailor de circulatie cablurie se vor poza in tub PVC -G-D=160 mmp,
Diametrul tubului trebuit s permit tragerea cablurilor fr risc de gripate. Raportul dintre
diametrul interior al tubului i diametrul exterior al unui cablu trebuie i fie:
minimum 2,8 - n carul tragerii a trei cabluri monofazate n acelai tub;
minimum 1,5 - n cazul tragerii unui singur cablu n tub.
Traseul parcursului n tub (lungimea, schimbrile de direc[ie, razele de curbur) nu trebuie s
conduc la solicitri de trac[iune duntoare cablului n timpul tragerii.
La dispunerea tuburilor se respect urmtoarele prevederi:
racordarea tuburilor ntre ele trebuie s fie realizat fr bavuri sau asperit[i care s
conduc la deteriorarea cablului.
6
n cazul subtraversrii cilor de circula[ie, trebuie s se asigure rezisten[a mecanic i
stabilitatea necesar; se verific ca tuburile n care sunt instalate cabluri monofazate s
nu fie nconjurate de armturi metalice.
extremit[ile tuburilor se obtureaz, cu interpunerea, n cazul cablurilor nearmate, a
unui strat elastic ntre cablu i materialul de obturare.
-Cablurile cu func[iuni diferite (de exemplu: energie, circuite secundare, telecomunica[ii) se instaleaz
n tuburi diferite.
-Dup pozarea cablurilor, pe planul re[elei de cabluri al localit[ii se vor trece n mod obligatoriu orice
modificri de traseu fa[ de proiect.
3. Marcarea cabIuriIor.
Marcarea i repararea re[elelor de cabluri n localit[i se face n conformitate cu prevederile STAS
9570/1.
Cablurile pozate n pmnt se marcheaz i pe traseu, din zece n zece metri.
- Etichetele pentru cabluri se confec[ioneaz din plumb, material plastic, cupru sau aluminiu
(materialul se alege n func[ie de mediul de pozare) i trebuie s aib nscris pe ele:
- tensiunea (kV);
- marca de identificare a cablului din jurnalul de cabluri;
- anul de pozare.
- Toate manoanele de legtur, precum i terminalele trebuie s fie prevzute, de asemenea, cu
etichete de identificare.
- Traseele subterane de cabluri se marcheaz prin borne de marcare la suprafa[ si prin
markere(sistem electronic de marcare a traseului de cablu)
-Se marcheaz prin borne/markere- schimbrile de direc[ie, traversrile de osele i
intersec[iile cu alte canalizri subterane (cabluri, conducte de fluide etc.), la mansoane.
Bornele se fixeaz lateral de cablu, la 0, 8m de axul lui, cu placa de inscrip[ie orientat spre
cablu.
nscriptionarea bornelor se va face conform STAS 9570/1 89,
i . !
. . . !
. . ? i .
!
. | : . . i . !
a ' / ' ' . ' . / /
4. Coexistenta cu aIte instaIatii
1. Distante minime pe orizontala intre cabluri.
Distan[a liber pe orizontal ,L ntre cabluri pozate n acelai an[ sau ntre cabluri pozate n an[uri
separate nu este mai mic dect valorile minime indicate n Tabelul 4.
Tabelul 4. DistanJe de siguranJ ale cablurilor de energie, n cm, pe orizontal, faJ de alte
cabluri pozate n pmnt
Tipuri de cabIuri Circuite secundare
Energie:
1-20 kV
AIe aItor unit|i (teIecomunica|ii
1)
,
trac|iune urban) sau fIuxuri separate
Circuite secundare Nenormat 10
1)
50
2)
Energie: 1-20 kV 10
1)
7
3)
50
2)
7
Note:
4)
n cazul paralelismului cu cabluri de energie de peste 1 kV, distan[ele se stabilesc sau se
verific pe baza calculelor de influen[ conform STAS 832.
5)
Distan[a de 50 cm se mrete la 60 cm n cazul adncimilor de ngropare mai mari de 1,5
m.
6)
Distan[a de 7 cm (ntre dou sisteme trifazate) se mrete la 25 cm n cazul cablurilor
monofazate pozate n trefl; a se vedea i Anexa 1, tabelele A.1.15 A.1.17.
Nr.c
rt.
Tipul cablurilor Distanta
1. Cabluri trifazate de aceeasi tensiune (1-20Kv) 70mm
2. Cabluri comanda control si cabluri de energie (1-20kV) 100mm
3.
Cabluri de energie 1-20kV si cabluri MTTC-tractiune urbana la
adincimi sub 1,5m
500mm
4. dem la adincime peste 1,5 m 600mm
5. ntre 2 sisteme trifazate de cabluri 20kV (monofazate ) 250mm
2. Distantele in plan orizontal si vertical (intersectii) dintre cablurile de energie de 1-20kV si diverse
alte retele constructii sau obiecte , sunt conforme cu tabelul 5-NTE 007/2008
Tabelul 5. Distan[e de siguran[ ale cablurilor pozate n pmnt fa[ de diverse re[ele, construc[ii sau
obiecte.
Distan|a de siguran|,
m
Nr.
crt.
Denumirea re|eIei,
construc|iiIor sau
obiecteIor n plan
orizontal
(apropieri)
n plan
vertical
(intersec[ii)
Observa|ii
0 1 2 3 4
1
Ap i canalizare 0,5*
)
0,25 *
)
La adncimi peste 1,5m distan[a minim
este de 0,6m.
cu abur 1,5 0,5
2 Termice
cu ap
fierbinte
0,5 0,2
Distan[ele se msoar pn la marginea
canalului termic. Ele pot fi reduse cu 50%
cu msuri de protec[ie termic a cablului
(de exemplu, prin montarea n tub la
intersec[ii sau prin reducerea ncrcrii n
situa[ii de apropieri).
3
C
o
n
d
u
c
t
e
,

c
a
n
a
l
e
Lichide
combustibile
1,0 0,5*
)
*
)
Distan[a poate fi redus pn la 0,25m,
n cazul protejrii cablurilor n tuburi pe
toat lungimea intersec[iei plus cte 0,5m
pe fiecare parte.
8
4 Gaze 0,6*
)
0,25**
)
*
)
n cazul protejrii cablurilor n tuburi,
distan[a se mrete la:
- 1,5 m, n cazul conductelor de gaze
pentru presiune joas sau medie;
- 2 m, n cazul conductelor de gaze pentru
presiune nalt.
**
)
De regul, conducta de gaze deasupra.
n caz contrar, fie conducta, fie cablul (de
regul, ultima instala[ie care se pozeaz)
se introduc n tub de protec[ie pe o
lungime de 0,8 m de fiecare parte a
intersec[iei. Tubul va fi prevzut n capete
cu rsufltori conform normativului I 6.
Unghiul minim de traversare 60
o
.
5 Funda[ii de cldiri 0,6 -
Cu condi[ia verificrii stabilit[ii
construc[iei.
6 Arbori (axul acestora) 1,0 -
Se admite reducerea distan[ei cu condi[ia
protejrii cablurilor n tuburi.
7 1kV 0,5 -
Distan[a se msoar de la marginea
stlpului sau funda[iei.
8 1 20kV
neutru
izolat sau
tratat
1,0 -
9
L
E
A
110 400kV
neutru
legat la
pmnt
5,0 -
Distan[a se msoar de la conductorul
extrem al LEA (protec[ia pe orizontal).
Pentru cablurile de circuite secundare i
de teleconducere, precum i pentru
adoptarea unor distan[e mai reduse se vor
face calcule de influen[.
15 Drumuri 0,5*
)
1**
)
*)
Msurat de la
bordur spre
trotuar (n localit[i)
sau de la ampriz
spre zona de
protec[ie (n afara
localit[ilor)
**
)
Msurat n axul
drumului; tubul de
protec[ie va depi
bordura, respectiv
ampriza, cu circa
0,5m.
- Unghiul minim de
traversare 60
o
(recomandat
75
o
90
o
).
16
Cabluri electrice (inclusiv
trac[iune urban i
telefonie)
*
)
0,5**
)
*
)
A se vedea
Tabelul 4
**
)
Se admite
reducerea pn la
0,25m cu condi[ia
protejrii mecanice a
cablului traversat, pe
o distan[ de 0,5m de
o parte i de alta a
traversrii.
5. Verificari in vederea receptiei
Nomenclatorul verificarilor pentru linii electrice de energie in cablu conform PE 116 cuprinde :
9
-verificarea manta (invelis de protectie) din PE;
-verificarea continuitatii si identificare faze;
-verificarea rezistentei ohmice la conductoare si ecrane ;
-verificarea rezistentei la izolatie ;
-verificarea coeficient de absorbtie si indice de polarizare;
-verificare izolatie cu tensiune inalta continua.
- masurarea rezistentei ohmice a conductoarelor si ecranelor
Cerintele de mediu in timpul executarii verificarilor vor fi:
-temperatura minima :-30C;
-temperatura maxima :+55C;
-umiditatea maxima :100 % la 20C;
Aceste verificari urmaresc modul in care a fost aplicat NORMATVUL DE PROECTARE NTE
007/00/08 si constau in:
-rspectarea distantelor minime prescrise la pozare, atat in ceea ce priveste adancimea de pozare cat
si in ceea ce priveste conditiile impuse la intersectia cu alte instalatii tehnologice
-marcarea cablurilor, a mansoanelor si a cutiilor terminale.
La darea in exploatare a unei retele de cabluri de energie electrica , se va prezenta unitatii de
exploatare de catre executantul lucrarii urmatoarele:
-proiectul retelei de cabluri electrice
-schitele cotate cu modificarile fata de desenele de executie si cu datele referitoare la repararea
traseului cablului si cu pozitionarea mansoanelor
-certificatele de calitate si buletinele privitoare la incercarile cablului executatate de catre fabrica
furnizoare sau la incercarile facute pe santier.
-derogari de la proiect
-detalii asupra incrucisarilor cu alte trasee de cabluri sau de canalizari de conducte de orice fel.
6.Condi|ii privind efectuarea probeIor, testeIor, verificriIor
- Execut ant ul va asi gur a echi pament ul i per sonal ul speci al i zat necesar
execut r i i probel or, testel or i verifi crilor pe anti er, i ncl uznd aducerea, i nstal area,
conectarea,deconectarea i nstrumentel or de testare, precum i acti vi t[il e de nregi strare
a rezul tatel or ob[inute.
-Lucrri l e trebui e s fi e ncepute l a termenul stabi l it, derul ate conform programul ui de
l ucrari si al grafi cul ui de ealonare a investi[iei i terminate la termenul stabilit la contractare.
NOTA : PENTRU INSTALATIILE NOI EXECUTATE PREVAZUTE IN PREZENTA
DOCUMENTATIE, EXECUTANTUL LUCRARII VA PREZENTA PLANURI DE SITUATIE , AVAND
MARCATE POZITIILE COTATE IN TEREN A RESPECTIVELOR INSTALATII
Verificat ntocmit
ing. Budisca-Hasan ing. Petrut Daciana
SC ELECTRCA SERV SA, ASE Oradea,Atelier Proiectare
Proiect nr.1393 / 2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din mun. Marghita, jud. Bihor
CAIET DE SARCINI
INLOCUIRE CELULE IN POSTURILE DE TRANSFORMARE EXISTENTE
si inIocuiri PTM-uri
1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Obiectul caietului de sarcini l constituie furnizarea si montarea echipamentelor de MT CELULE MT
ce se vor monta in posturile de transformare.
Caracteristicile tehnice ale celulelor de MT sunt prezentate in detaliu in Specificatiile SC Electrica-
EDTN :
-ETN-ST-15-037- CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare -ceIuIe Iinie cu separator de
sarcina ;
-ETN-ST-15-037-2-CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare -ceIuIe Iinie cu separator de
sarcina(LSt) ;
-ETN-ST-15-037-3-CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare-CeIuIa de Iinie cu separator
de sarcina cu CLP si intrerupator fix echipat cu 3 TC si reIeu protectie (LI) ;
-ETN-ST-15-037-4-CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare -ceIuIe de transformator cu
separator de sarcina si sigurante fuzibiIe ;
-ETN-ST-15-037-7-CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare- cupIa cu separator de
sarcina-CS ,specificatii care se anexeaza documentatiei.
Se vor inlocui celulele existente din posturile de transformare cu echipament electric de 20 kV
astfel:
LUCRARI IN POSTURILE DE TRANSFORMARE ZIDITE
In PTZ CARAGIALE III se vor monta :
- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt tip
modular n SF 6,
- 1 celule de linie echipata cu separator de sarcin in SF-6 i intreruptor in vid
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin combinat cu siguran[e
fuzibile tip modular n SF 6
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.
in PTZ CARAGIALE I se vor monta :
- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt tip
modular n SF 6,
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin combinat cu siguran[e
fuzibile tip modular n SF 6
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.
In PTZ CARAGIALE II se vor monta :
- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt tip
modular n SF 6,
2
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin combinat cu siguran[e
fuzibile tip modular n SF 6
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.
in PTZ TINERETULUI se vor monta :
- 3 celule de linie echipate cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt tip
modular n SF 6,
-1 bucata celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin combinat cu
siguran[e fuzibile tip modular n SF 6
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.
In PTZ BLOC se vor monta
- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt tip
modular n SF 6,
- 1 celule de linie echipata cu separator de sarcin in SF-6 i intreruptor in vid
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin combinat cu siguran[e
fuzibile tip modular n SF 6
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.
LUCRARI IN POSTURILE DE TRANSFORMARE IN ANVELOPA DE BETON existente
PTAb PROGRESULUI-( pentru bucIarea postuIui se va monta inca o ceIuIa de Iinie)
se va monta :
- 1 celula de linie echipata cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt tip
modular n SF 6,
PTAb UNIRII--( pentru bucIarea postuIui se va monta inca o ceIuIa de Iinie)
se va monta :
- 1 celula de linie echipata cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt tip
modular n SF 6,
LUCRARI Ia POSTURILE DE TRANSFORMARE METALICE si in ANVELOPA DE BETON
PTM RECORD-( inIocuire cu PTAb)
se va demonta PTM-7 (inclusiv capetele terminale a cablurilor racordate la celulele men[ionate) :
se va monta un aIt PTAb pe aceiasi fundatie echipat cu :
- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt tip
modular n SF 6,
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin combinat cu siguran[e
fuzibile tip modular n SF 6
-trafo existent de 630 KVA 20/0,4 KV demontat din PTM
-TDR-12 plecari J.t.
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.
PTM CRINULUI-( inIocuire tot cu PTM)
se va demonta PTM-7 (inclusiv capetele terminale a cablurilor racordate la celulele men[ionate) :
se va monta un aIt PTM pe aceiasi fundatie echipat cu :
- 3 celule de linie echipate cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt tip
modular n SF 6,
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin combinat cu siguran[e
fuzibile tip modular n SF 6
-trafo existent de 400 KVA 20/0,4 KV demontat din PTM
3
-TDR-12 plecari J.t.
-se va reface priza de pamant la postul de transformare
PTM IRIL VECHI-( inIocuire PTM) -acest post se va integra in SCADA
se va demonta PTM-7 (inclusiv capetele terminale a cablurilor racordate la celulele men[ionate)
se va monta un aIt PTM pe aceiasi fundatie echipat cu :
-3 celule de linie echipate cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt tip
modular n SF 6,
-2 celule de cupla echipate cu separator de sarcin in SF-6
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin combinat cu siguran[e
fuzibile tip modular n SF 6
-trafo existent de 400 KVA 20/0,4 KV demontat din PTM
-TDR-12 plecari J.t.
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.
PTM SPITAL-( inIocuire tot cu PTM)
se va demonta PTM-7 (inclusiv capetele terminale a cablurilor racordate la celulele men[ionate)
se va monta un aIt PTM pe aceiasi fundatie echipat cu :
- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt tip
modular n SF 6,
-1 bucata celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin combinat cu
siguran[e fuzibile tip modular n SF 6
-trafo existent de 400 KVA 20/0,4 KV demontat din PTM
-TDR-12 plecari J.t.
-se va reface priza de pamant la postul de transformare
PTAb CLOSCA II-( montare PTAb si demontare PTA 400 KVA 20/0,4 KV)
se va echipa cu :
- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcin i separator de punere la pmnt tip
modular n SF 6,
-1 bucata celula protectie transformator echipata cu separator de sarcin combinat cu
siguran[e fuzibile tip modular n SF 6
-trafo existent de 400 KVA 20/0,4 KV
-TDR-12 plecari J.t.
-se va realiza o priza de pamant noua .
-CELULA METALICA DE LINIE CU SEPARATOR cu racord in cablu de 20/12kV monofazat
150mmp, prefabricata, de interior, extensibila, cu izolatie in aer, echipata cu separator de sarcina in
SF6 si separator de punere la pamant, divizoare capacitive prezenta tensiune si dispozitiv pentru
semnalizarea scurtcircuitului mono si polifazat (pas ceIuIa minim 500 mm) 14 bucati +(10 buc in
PTM-uri si PTAb proiectate)
In PTZ si PTAb existente -14 buc
-1 buc in CONEXIUNEA AVRAM IANCU (cu TT)-sosirea din Statia 110/20 KV fara
semnaIizare curent de defect . (Conexiunea se va integra in SCADA)
-2 buc in PTCz CaragiaIe III (acest post se va integra in SCADA)
-2 buc in PTCz CaragiaIe II
-2 buc in PTCz CaragiaIe
-3 buc in PTCz TineretuIui
-2 buc in PTCz BIoc
-1 buc in PTAb ProgresuIui
-1 buc in PTAb Unirii
4
+ incIusiv in echiparea PTM -uriIor si PTAb -uriIor proiectate-12 buc
-2 buc in PTAb RECORD
-3 buc in PTM CRINULUI
-2 buc in PTM SPITAL
-3 buc in PTM IRIL VECHI
-2 buc in PTAb CLOSCA II
- celulele linie prevazute in PTCz CARAGALE , PTCz CARAGALE ,PTCz TNERETULU,PTCz
BLOC,PTAb ex PROGRESULU,PTAb ex UNR ,PTAb RECORD pr,PTM CRNULU pr,PTM
SPTAL pr,PTM RL VECH pr vor fi integrabiIe in sistemuI DMS/SCADA protocoI de
comunicare IEC 61850
-celulele linie prevazute in : CONEXUNEA AVRAM ANCU ,PTCz CARAGALE ,PTM RL VECH
vor fi integrate in sistemuI DMS/SCADA protocoI de comunicare IEC 61850
-celulele de linie si trafo existente PTCz PANDURLOR se vor integra in sistemuI DMS/SCADA
protocoI de comunicare IEC 61850 in acest proiect
-CELULA METALICA DE LINIE (PLECARE) CU SEPARATOR SI INTRERUPTOR
(5 buc in CONEXIUNEA Avram Iancu ,1 buc in PTCz CaragiaIe III si 1 buc in PTCz BIoc in totaI 7
buc
-celula de linie prevazuta in PTCz BLOC va fi integrabiIa in sistemuI DMS/SCADA protocoI de
comunicare IEC 61850
-celulele linie prevazute in CONEXUNEA AVRAM ANCU ,PTCz CARAGALE vor fi integrate in
sistemuI DMS/SCADA protocoI de comunicare IEC 61850
Celula de medie tensiune de interior modulara , cu racord in cablu de 20kV, monofazat
150mmp,echipata cu : separator de bare in SF6 si separator de punere la pamant 24kV. 630A,
ntreruptor automat tripolar 24kV. 630A - cu stingerea arcului in vid cu dispozitiv de actionare cu
acumularea energiei in resort, armarea manuala si prin electromotor 24Vcc, 50Hz ,protectia maximala
de curent temporizat, protectia curent homopolar temporizata (cu releu electronic independent)(pas
celula min 750 mm)
CELULE PROTECTIE TRANSFORMATOR , metalica, de interior, pt. posturi de transformare,
cu racord cablu de 20/12kV monofazat 150 mmp., cu izolatie in aer, echipata cu : separator de
sarcin 24kV, 200A(SF6) combinat cu siguran[e fuzibile i separator de punere la pmnt( pas celula
minim 500mm) - bucati=
1 buc in CONEXIUNEA AVRAM IANCU
1 buc in PTCz CaragiaIe III
1 buc in PTCz CaragiaIe II
1 buc in PTCz CaragiaIe I
1 buc in PTCz TineretuIui
1 buc in PTCz BIoc
5
-CeIuIa prevazuta in CONEXIUNEA AVRAM IANCU si in PTCz CARAGIALE III va fi integrata in
sistemuI DMS/SCADA protocoI de comunicare IEC 61850, in ceIeIaIte posturi ceIuIeIe
prevazute vor fi integrabiIe in sistemuI DMS/SCADA-actionare motorica.
CELULA DE CUPLA cu separator de sarcina in SF6 (2 buc in PTM RL VECH ) cu racord
in cablu de 20/12kV monofazat 150mmp, prefabricata, de interior, extensibila, cu izolatie in aer,
echipata cu separator de sarcina in SF6 si separator de punere la pamant, divizoare capacitive
prezenta tensiune si dispozitiv pentru semnalizarea scurtcircuitului mono si polifazat.- (pas celula
minim 500 mm)
-CeIuIa prevazuta in PTM IRIL VECHI va fi integrata in sistemuI DMS/SCADA protocoI de
comunicare IEC 61850
2. Plansele care stau la baza lucrarii sunt atasate in documentatie
Echiparea si montarea celulelor de MT este conforma cu urmataorele planse :
1. Schema electrica monofilara de incadrare la MT-situatia proiectata-20 kV- scenariul -avizat
2. Schema electrica monofilara a PTZ AVRAM ANCU -situatia existenta
3. Schema electrica monofilara a CONEXUN AVRAM ANCU -situatia proiectata
4. Schema electrica monofilara PTZ CARAGALE -situatia existenta
5. Schema electrica monofilara PTZ CARAGALE -situatia proiectata
6. Schema electrica monofilara PTM RECORD -situatia existenta
7. Schema electrica monofilara PTM RECORD situatia proiectata
8. Schema electrica monofilara PTM CRNULU -situatia existenta
9. Schema electrica monofilara PTM CRNULU -situatia proiectata
10. Schema electrica monofilara PTZ CARAGALE -situatia existenta
11. Schema electrica monofilara PTZ CARAGALE -situatia proiectata
12. Schema electrica monofilara PTZ CARAGALE -situatia existenta
13. Schema electrica monofilara PTZ CARAGALE -situatia proiectata
14. Schema electrica monofilara PTM RL VECH-situatia existenta
15. Schema electrica monofilara PTM RL VECH-situatia proiectata
16. Schema electrica monofilara PTM SPTAL-situatia existenta
17. Schema electrica monofilara PTM SPTAL-situatia proiectata
18. Schema electrica monofilara PTZ TNERETULU -situatia existenta
19. Schema electrica monofilara PTZ TNERETULU -situatia proiectata
20. Schema electrica monofilara PTZ PANDURLOR -situatia existenta
21. Schema electrica monofilara PTZ PANDURLOR -situatia proiectata
22. Schema electrica monofilara PTAb PROGRESULU -situatia existenta
23. Schema electrica monofilara PTAb PROGRESULU -situatia proiectata
24. Schema electrica monofilara PTAb UNR -situatia existenta
25. Schema electrica monofilara PTAb UNR-situatia proiectata
26. Schema electrica monofilara PTA CLOSCA -situatia existenta
27. Schema electrica monofilara PTAb CLOSCA -situatia proiectata
28. Schema electrica monofilara PTZ BLOC-situatia existenta
29. Schema electrica monofilara PTZ BLOC -situatia proiectata
3. CaracteristiciIe principaIe aIe echipamenteIor si aI materiaIeIor
3.1 Cerinte pentru mediu nconjurator
6
Echipamentul propus a se monta in posturile de transformare va fi de tip modular, CU IZOLATIE IN
AER , destinat a se monta in interior :
temperatura maxima 40C
temperatura minima - 5C
temperatura medie maxima in 24 h< 35C
altitudinea maxima fata de nivelul marii 1000m
zona microclimatica, conform STAS 6535-83 N
categorie de exploatare, conform STAS 6692-83 1
grad de agresivitate, conform NP-1-87
umiditatea relativa a aerului la 35 C 80%
zona de poluare
3.2 Conditii tehnice impuse de sistem
Tensiunea max. de serviciu: 24kV.
Tensiunea max. de functionare celule 20 kV
Nivelul izolatiei fata de pamint la 50Hz. 1minut uscat: 60kV.
dem 50Hz. 10sec. umed: 50kV.
dem la impuls (virf): 125kV.
Modul de tratare al neutrului rezistor (vara ) si bobina (iarna)
3.3 Standarde de referinta
-STAS 10990/1- Aparataj n carcas metalic pentru c.a cu tensiunea nominal peste 1 KV, pn
la 35 KV inclusiv. Condi[ii generale de calitate
-STAS 10990/2- dem . Reguli i metode de verificare.
- -SR CE -694+A1+A2/90-Prescrip[ii comune pentru standardele referitoare la aparatajul de nalt
tensiune
-CE 38 /83 Tensiuni standardizate
-CE 129/ Separatoare de curent alternativ, de linie i punere la pmnt
-CE 56/87- ntreruptor de curent alternativ de nalt tensiune
-CE 265/1 aparate de comuta[ie de T
-CE 282 Siguran[e de inalt tensiune
-SR CE 298/90- Aparate n carcas metalic pentru curent alternativ , cu tensiune nominal peste
1KV i mai mici de 72,5 KV
-CE 420 Combina[ii de siguran[ aparat de comuta[ie de curent alternativ, de nalt tensiune
- CE 694 Clauze comune pentru standardele relativ la aparatajul de comuta[ie i de comand de
T
7
- CE 56 ntreruptoare de putere, de curent alternativ, de inalt tensiune
4. Cerinte constructive si descrierea executiei IucrariIor
Celulele de MT sunt de tip inchis , cu izolatie in aer, compartimentate , rezistente la arc .
Sunt prevazute compartimente separate pentru echipamente: bare, comutatie, racorduri, cabluri si
circuite secundare .
Executantul va urmari pe parcursul aprovizionarii urmatoarele:
-Echipamentele preluate de la furnizori trebuie sa fie in perfecta stare si sa nu prezinte deteriorari,
accesorii lipsa. Trebuie sa corespunda tipului si caracteristicilor tehnice prevazute in proiect.
-Fiecare echipament va fi insotit de certificatul de calitate precum si de declaratia de conformiatte
emisa de producator
-Materialele si echipamentele vor fi depozitate in spatii amenajate corespunzator, ferrite de umezeala.,
de actiuni corozive, de pericolul deformarii sau deterirorii aestora.
-La manipularea si depozitarea echiapamentelor se vor mentiona prevederile mentionate pe fiecare
ambalaj
-Oferta de echipament va cuprinde lista de colete. Pe fiecare ambalaj se va marca vizibil i lizibil :
fabrica productoare, greutatea (masa), pozi[ia centrului de greutate, semnalele de avertizare pentru
produs fragil, numrul de ordine al ambalajului n cadrul furniturii, alte date n concordan[ cu
standardele aplicate
-Celulele de MT se livreaza fie ca unit[i separate, fie ca ansamblu de celule, nedepind o lungime
total de 2m. Dimensiunile ambalajelor depinde de numarul celulelor i este definit separat pentru
fiecare livrare. Celulele pot fi deplasate cu ajutorul unui ridictor manual sau mecanic. Suprafa[a de
amplasare trebuie s fie plan i neted.
-Celulele de MT sunt utilizate doar pentru instalare interioar. Astfel este important ca depozitarea
celulelor n ambalajul de transport s se faca un timp ct mai lung. Ambalajul original se poate
desface numai pentru inspectarea furniturii dup transport, iar dup inspectare ambalajul trebuie
refcut.
-Piesele de schimb i sculele de interven[ie vor fi ambalate separat n colete protejate corespunztor
pentru depozitare ndelungat, fr deteriorare
-Eventualele defecte datorate transportului trebuie anun[ate imediat furnizorului. Dac instalarea
celulelor se face imediat dup livrare se poate nltura ambalajul de transport, mai pu[in nveliul de
plastic al celulelor care va fi nlturat n faza final a montajului.
-n mijlocul de transport coletele se fixeaz rigid, nu se suprapun i nu se aeaz nclinat. Celulele
trebuie transportate n pozi[ie verticala. nclinarea sau rsturnarea trebuie evitat.
8
-Depozitarea se face imediat dupe livrare. Conditiile de depozitare trebuie s fie n conformitate cu
standardele EC 60721-3-1 :
Temperatura minima - 5 C
Temperatura maxima + 40 C
Umiditatea relativa minima 5 %
Umiditatea relativa maxima 80 %
Rata de schimbare a temperaturii 0,5 C/min
-timpul de depozitare maxim nu trebuie sa depeasca 12 luni.
-Substantele absorbante, puse in celula pentru protectia impotriva umiditatii in timpul transportului si a
depozitarii temporare, nu trebuie ndeprtate nainte de instalarea final.
Oferta de echipament va cuprinde lista de colete. Pe fiecare ambalaj se va marca vizibil i lizibil :
fabrica productoare, greutatea (masa), pozi[ia centrului de greutate, semnalele de avertizare pentru
produs fragil, numrul de ordine al ambalajului n cadrul furniturii, alte date n concordan[ cu
standardele aplicate.
Fiecare produs (ceIuIa) va fi marcat (etichetat).Marcarea se va face n limba romn si va
contine :
marca fabricii
tipul si codul produsului(celula linie PT X, celula trafo- , etc), conform schemelor monofilare)
tensiunea si curentul nominal
frecventa nominal
nivel de izolatie asigurat
curent de stabilitate termic la 1sec.
curent de stabilitate dinamic
standardul de referint
anul si seria de fabricatie
gradul de protectie
Pe usile si panourile demontabile de la compartimentele de MT se vor imprima marcaje avertizoare
conform NSSM.
nainte de inceperea executarii lucrarilor in posturile de transformare in care se inlocuiesc celulele de
MT, executantul este obligat sa incheie cu SDEE Alesd-Centrul de exploatare MT+JT Punct de lucru
Marghita, un program de lucrari aprobat de beneficiar.
4.1 InIocuire ceIuIe in PTCz existente
Avand in vedere ca lucrarile se realizeaza in PTCz existente, rezulta ca necesara desfasurarea lor in
urmatoarea succesiune:
9
a) Lucrari provizorate pentru asigurarea frontuIui de Iucru in P.T. -uri.
Pentru a nu avea intreruperi in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, la posturile de
transformare la care se inlocuieste echipamentul de MT, se va monta in exteriorul posturilor de
transformare, un bloc-celule (linie-trafo) .
n acest bloc de celule, se vor introduce cablurile existente (in principiu doua linii), si se va realiza o
legatura provizorie intre aceasta celula si transformator, legatura ce poate fi mutata de la un post de
tranformare la altul. n acest sens celulele de MT se pot inlocui fara a intrerupe alimentarea cu
energie electrica a consumatorilor.
b) eIiberare ampIasament
Lucrarile de eliberare ampasament vor cuprinde:
-demontarea celulelor existente de 6 kV, a cablurilor de MT
-manipularea, transportul si depozitarea utilajelor demontatae
-manipularea, transportul si depozitarea la groapa de gunoi a deseurilor(beton, moloz, izolatoare)
-predarea catre gestionarul instalatiei (SDEE Oradea-Centrul de Exploatare) a echipamentelor
demontate.
c) amenajari constructive PTCz
-turnarea betoanelor pentru reprofilarae canalelor de cabluri la noile tipuri de celule MT
-reamenajarea si realizarea de canale noi de cabluri din beton armat
-montarea confectiilor metalice pentru amplasarea celulelor si acoperirea canalelor de cabluri cu tabla
striata sau capace din beton armat pe rame de cornier
-refacerea pardoselilor din beton
-refacerea finisajelor interioare prin repararea tencuielilor si aplicarea de zugraveli
-repararea usilor de aacces si vopsirea acestora la interior si exterior
-montare de tuburi PVC pentru montarea cablurilor in canalele de sub celule
d) Iucrari de instaIatii eIectromecanice in PTCz
-completarea instalatiilor de legare la pamant in PTCz cu banda de Ol-Zn 25x4 mmp si refacerea
prizei de pamant exterioare astfel ca valoarea prizei de pamant sa nu depaseasca 4 ohm.
-montare celule noi de MT-conform vederilor in plan ale PTCz atasate documentatiei cu observatia ca
pana la achizitionarea lor nu se cunosc dimensiunile de gabarit..Echipamentele montate vor avea
afisate instructiunile fabricantului la loc vizibil.
-introducerea celulelor in camera de MT se face in ordinea in care se monteaza
-suprafata de montaj trebuie sa fie perfect neteda si orizontala
-racordarea partilor metalice ale noilor echipamente la instalatiile de legarea la pamant
-racordarea cablurilor de MT in celulele nou montate.
5.Teste si verificari
10
-Echipamentele vor avea toate testele i verificrile fcute n concordan[ cu normele CE. Nu vor fi
suficiente certificatele cu caracter general, emise pentru o gam larg de parametrii de baz. -
Echipamentele vor fi supuse n fabric testelor de tip i de rutin care vor fi anexate furniturii .
-Ofertantul trebuie s transmit beneficiarului certificatele tuturor testelor. nc din faza de ofertare,
furnizorul trebuie s prezinte lista informativ cu testele necesare la punerea n func[iune a
echipamentelor.
Toate materialele si echipamentele vor fi testate in conformitate cu reglementarile Normativului PE
116/94 si anormelor CE pentru a certifica incadrarea lor in cerintele specificatiilor tehnice.
nstalatiile proiectate vor fi puse in functiune respectand nstructiunile proprii de securitatea muncii
pentru instalatii electrice in exploatare (P65-2007).Toate echipamentele vor fi insotite de declaratia
de conformitate si vor avea aplicat distinct si lizibil certificatul de securitate.
Testele se vor efectua pentru toate echipamentele si materialele furnizate.
Dupa executia lucrarilor se vor face probe in vederea PF.
6. Conditii de receptie
Recep[ia mrfii se va face la beneficiar, n prezen[a unui reprezentant al furnizorului. Marfa va fi
nso[it de urmtoarele documente n limba romn (trei exemplare) :
Cartea tehnica a produsului, n limba romna, care va contine instructiuni referitoare la
echipamente i accesorii privind conservarea, instalarea, func[ionarea i mentenan[a, respectiv
montarea i demontarea accesoriilor
Buletine de verificari ncercari
Declaratia de conformitate emisa de producator;
Certificat de garantie .
Lista subfurnizorilor
n timpul lucrarilor de montaj, delegatul din partea beneficiarului va urmari indeaproapre modul de
executare a lucrarilor-respectarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini, specificatiile tehnice,
prescriptiile si instructiunile tehnice in vigoare .
Receptia instalatiei noi presupune:
-verificarea calitativa si cantitativa pe teren a modului in care a fost realizata lucrarea
-efectuarea probelor de functionare pentru echipamentele din posturile de probele de vor executa
conform PE 116/94.
Verificat ntocmit
ing. Budisca-Hasan ing. Petrut Daciana
SC ELECTRCA SERV SA, ASE Oradea,Atelier Proiectare
Proiect nr.1393 / 2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din mun. Marghita, jud. Bihor
CAIET DE SARCINI
MONTARE PTAb-uri si PTM-uri
1. Echiparea PTAb-uri
- Echiparea PTAb-urilor si PTM-urilor proiectate se va face conform schemelor monofilare atasate:
1. Schema electrica monofilara PTAb RECORD situatia proiectata (pe un amplasament nou
foarte aproape de cel existent in domeniu public fata de curtea Record
2. Schema electrica monofilara PTM CRNULU -situatia proiectata-pe fundatia existenta
3. Schema electrica monofilara PTM RL VECH-situatia proiectata-pe fundatia existenta
4. Schema electrica monofilara PTM SPTAL-situatia proiectata-pe fundatia existenta
5. Schema electrica monofilara PTAb CLOSCA -situatia proiectata-in apropierea PTA CLOSCA
ce se va dezafecta
2.Date tehnice
Caracteristicile tehnice si constructive ale PTAb-urilor proiectate sunt
-conform specificatiei tehnice anexate : ST 90/2010-SC EIectrica-pentru PTAb-uri
-conform specificatiei tehnice anexate : ST 91/2010-SC EIectrica-pentru PTM-uri
2.1 Cerinte pentru mediu inconjurator
Posturile de transformare n anvelop prefabricate, cu actionare din interior se vor instala n
exterior n urmtoarele condi[ii de mediu:
- temperatura maxim ambiant : +40C;
- temperatura minim ambiant : - 30C;
- zona climatic :
- vant zona A
- zapada zona A
- seism zona C
- categoria de incendiu A
- grad de rezistenta la foc
- nivel de zgomot 46,8 dB
2.2. Caracteristici tehnice aIe postuIui de transformare prefabricat
Particularit[i i caracteristici electrice ale echipamnetului din postul prefabricat:
- tensiune nominala : 24 kV
- frecven[a i numrul de faze - 50Hz, trifazat
- nivelul de izola[ie la frecventa industriala -50kV eff (50Hz, 1 min)
- curentul de stabilitate termic i curentul de stabilitate dinamic - 16kA, 40kA

- modul de tratare al neutrulului re[elei de MT- REZSTOR


- tipul i caracteristicile tehnice pentru aparatajul de MT, de JT, transformator - conf.
specificatiilor tehnice anexate:
-ETN-ST-15-037- CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare -ceIuIe Iinie cu separator
de sarcina ;
-ETN-ST-15-037-2-CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare -ceIuIe Iinie cu
separator de sarcina(LSt) ;
-ETN-ST-15-037-3-CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare-CeIuIa de Iinie cu
separator de sarcina cu CLP si intrerupator fix echipat cu 3 TC si reIeu protectie (LI) ;
-ETN-ST-15-037-4-CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare -ceIuIe de
transformator cu separator de sarcina si sigurante fuzibiIe ;
-ETN-ST-15-037-7-CeIuIe moduIare pentru posturi de transformare- cupIa cu separator de
sarcina-CS ,specificatii care se anexeaza documentatiei.
- clasa anvelopei 10K
- gradul de protec[ie al anvelopei P 45
- tipul postului - suprateran
- modul de manevrare din interior
- materialul anvelopei- beton
- eforturi mecanice (ncrcri ale acoperiului, presiunea vntului, etc.)
ncrcare maxim pe acoperi 250 daN
Presiunea maxim a vntului 750N/m
2
- amplasare- cu usa compartimentului de medie tensiune spre domeniul public.
3.Montare PTAb si PTM
Anvelopa din beton se va monta semiingropat. Pe fundul gropii se va amenaja o fundatie dintr-un strat
de balast compactat de 20cm. grosime si un strat de nisip compactat de 10cm. grosime.
n stratul de balast se va monta 2buc. tub de drenaj din tub de beton perforat avind D=200mm.
Dupa asezarea si orientarea anvelopei, golurile ramase se va umple cu pamint compactat (pamint
provenit din sapatura).
n jurul anvelopei de beton se va amenaja un trotuar din dale de beton 40x40cm.
Se va realiza priza de pamant exterioara PTAb -n jurul postului de transformare se va realiza o
centura de impamintare, pe doua contururi, cu electrozi orizontali din platbanda din Ol. Zn 40x4mm.
si 10buc. electrozi verticali din teava OlZn 4=2,5 si 2,0m lungime.

4.Incercari si verificari
Postul de transformare prezentat la ncercri va fi complet echipat , conform schemei
monofilare corespunzatoare pentru fiecare post de transformare.
ncercri preliminare
-se verific corectitudinea amplasrii echipamentelor n interiorul postului de transformare
-se verific condiiile de manevrare pentru echipamentele instalate
- se verific conditiile de acces i de blocare a uilor i a unghiurilor de deschidere
-se verific gradul de protecie al postului de transformare
-echipamentele electrice din componena posturilor de transformare vor fi ncercate i
verificate n conformitate cu reglementrile CE i cu cerinele prevzute n instruciunile furnizorului.
-se solicit furnizorului de echipament buletinele de ncercare cu datele tehnice
realizate cu ocazia omologrii produsului solicitat pentru consultare.
-Nu se iau n considerare buletine de ncercare cu caracter general.
IncercriIe i verificriIe echipamenteIor vor fi:
-de tip, prin care se garanteaz buna funcionare a echipamentelor la parametrii tehnici
impui prin proiect
-ncercri individuale ,prin care se verific fiecare produs n stare final de execuie la
furnizor
-ncercri de punere n funciune
-ncercri de exploatare
ncercrile de tip i individuale se execut i garanteaz de ctre furnizor, prin documente tehnice
specifice .
ncercrile de punere n funciune i de exploatare se execut la utilizator i se atest prin buletine
de ncercri , conform cu reglementarile in vigoare.
5. Receptia marfii
Recepia mrfii se va face la beneficiar n prezena unui reprezentant al furnizorului. La
recepie furnizorul va prezenta beneficiarului certificatele cu testele de rutin.
Verificat ntocmit
ing. Budisca-Hasan ing. Petrut Daciana

SC ELECTRCA SERV SA, ASE Oradea,Atelier Proiectare


Proiect nr.1393 / 2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din mun. Marghita, jud. Bihor
CAIET DE SARCINI
Demontari si remontari trafo in PTM-uri si PTAb-uriIe proiectate
Se va demonta:
-In PTCz AVRAM IANCU 2x630 KVA 20/0,4 KV - demontare transformatorului 2 630 kVA 20/0,4 kV
existent si se va preda la centrul de exploatare.
Se vor demonta si remonta in noiIe posture urmatoareIe transformatoare :
In PTM RECORD 1x630KVA 20/0,4 KV - demontare trafo 630 kVA 20/0,4 kV existent
si remontare in noul post ;
-In PTM CRINULUI 1x400KVA 20/0,4 KV - demontare trafo 400 kVA 20/0,4 kV existent
si remontare in noul post ;
In PTM SPITAL 1x400KVA 20/0,4 KV - demontare trafo 400 kVA 20/0,4 kV existent
si remontare in noul post ;
In PTM IRIL VECHI 1x400KVA 20/0,4 KV - demontare trafo 400 kVA 20/0,4 kV existent
si remontare in noul post ;
Din PTA CLOSCA II 1x400KVA 20/0,4 KV - demontare trafo 400 kVA 20/0,4 kV existent
si remontare in noul PTAb ;
2.Lucrari Ia inIocuirea transformatoareIor
-demontari transformatoare vechi
-remontari transformatoare
-racordare la priza de pamant interioara a urmatoarelor elemente:
Cuva transformatorului de putere MT/JT
Nulul transformatorului de putere MT/JT
Nulul transformatoarelor de curent din circuitul de masura
Ecranele metalice si armaturile cablurilor de MT
Mantalele cablurilor de MT
- realizare priza de pamant exterioara PTAb si PTM
-
Centura de impamantare se va realiza din electrozi orizontali din banda Ol-Zn 40x4mm montata la
adancimea de 0,8 m si electrozi verticali din teava Ol de 2,5 toli, si 2 m.

-inlocuirea fuzibilelor-corespuzatoare pentru tensiunea de 20 kV.


-racordare la bornele de MT transformator - LES 20 kV trafo-celula de transformator
3.Incercari
ncercarile se vor executa conform PE 116/84:
- incercarea uleiului
- rezistenta de izolatie a infasurarilor
- Functionarea comutatorului de ploturi
- Verificarea grupei de conexiuni
- Masurarea raportului de transformare
- Verificarea corespondentei fazelor
Verificat ntocmit
ing. Budisca-Hasan ing. Petrut Daciana

SC ELECTRCA SERV SA, ASE Oradea,Atelier Proiectare


Proiect nr.1393 / 2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din mun. Marghita, jud. Bihor
SEPARATOR TELECOMANDAT DE MEDIE TENSIUNE
CU MEDIU DE IZOLARE IN SF 6
Se va inlocui STE-243 de pe stalpul SE-8 existent cu separator telecomandat cu izolatie in SF6.
CaracteristiciIe si caIitatiIe materiaIeIor foIosite
Separatorul de medie tensiune tripolar de exterior telecomandat cu mediul de izolare in SF 6
este un echipament care are in componenta un separator de sarcin de MT cu mediul de izolare in
SF6 i un dulap de telecomanda care asigura supravegherea, detectarea, identificarea, localizarea
defectelor din retelele aeriene de media tensiune si a sectionarii retelei prin telecomanda de la
dispecer intr-un timp foarte scurt (de ordinul secundelor), in vederea izolarii parii defecte de retea si
realimentarii consumatorilor din partea sanatoasa de retea, reducand considerabil durata incidentelor
in retelele aeriene de media tensiune.
Separatorul de sarcina tripolar cu izolatie in SF6 se monteaza pe stalp special de medie
tensiune, in montaj orizontal.
Separatorul de sarcina tripolar cu izolatie in SF6 este un ansamblu de echipament de sine
statator, capsulat, cu contacte duble rotative, cu suflaj al arcului in mediul izolant SF6, pentru
intreruperea curentilor de sarcina. Constructiv, separatorul de sarcina este realizat cu actionare
mecanica, cu parghie, cu ajutorul unei tije mobile, de la fata locului. Pentru comanda de la
distanta, separatorul este dotat cu motor electric de armare.
Transformatoare de curent: inglobate in anvelopa separatorului cu raport de
transformare 400/1A necesare pentru protectii si anume masurarea curentilor de
pe fazele liniilor
Transformator de tensiune bifazic pentru circuitele de protectie;
Dulapul de comanda va fi montat pe stalp, cu ajutorul unor confectii metalice, la o inaltime de 3m
fata de sol.
Dulapul de comanda va fi in constructie metalica cu gra de protectie P66, conectat la separatorul
de sarcina printr-o legatura cu cablu, cuprinzand subansamble electrice, electronice, de
telecomunicatie si software necesare telecomenzii si telesupravegherii separatorului de sarcina.
Modem de comunicatie Arctic Control cu intrari (telesemnalizari) /iesiri (comenzi)
digitale;
Cartela Vodafone pentru comunicatie;
Dispozitiv de detectare curent de defect;
Antena de comunicatie directiva;
Cablarile electrice intre separatorul de sarcina si dulapul de comanda;
Dispozitive antipasre (teaca electroizolanta).
Separatoarele de medie tensiune tripolar de exterior telecomandat cu mediul de izolare in SF 6
vor fi integrate in sistemul de automatizare, teleconducere si telegestiune a retelei de medie tensiune
si implicit in sistemul SCADA-DMS existent la SDEE Oradea.
Dulapul de telecomanda monitorizeaza operatiunile executate de separatorul de sarcina si
transmite informatiile prin radio la centrala de telecomanda aflata la dispecer.
Functiile realizabile cu unitatea de telecomanda sunt urmatoarele:
Functii de comanda:
nchiderea separatorului prin telecomanda;
Deschiderea separatorului prin telecomanda;
nterogarea starii separatorului;

Blocarea telecomenzii separatorului la scaderea presiunii gazului in


anvelopa.
Functiile de telesemnalizare:
Starea deconectata a separatorului (deschisa);
Starea conectata a separatorului (inchis);
Semnalizarea aparitiei scurtcircuitului polifazat pe linie, in aval de
separator;
Semnalizarea aparitiei punerilor la pamant pe linie, in aval de separator;
Semnalizarea "telecomanda blocata la scaderea presiunii gazului in
anvelopa sub limita stabilita;
Nivel de tensiune la bateria acumulatoare (bun sau nivel scazut);
Deschiderea usii cofretului local (patrundere neautorizata);
Lipsa tensiunii de alimentare auxiliara de incarcare baterie;
Reset autocontrol cofret.
Transmiterea dateIor de Ia separatoruI teIecomandat cu izoIatie in SF6 Ia punctuI
centraI de comanda se va reaIiza prin GPRS, cu ajutoruI unui Modem de comunicatie Arctic
ControI.
n aceasta lucrare se va realiza si de parametrizarea si integrarea in SCADA/DMS aferenta
SDEE Oradea.
Caracteristicile tehnice pentru separatorul telecomandat in SF 6 fara functie de masura
Nr.
crt.
FunctiiIe echipamentuIui U/M
Date tehnice
soIicitate
1. Caracteristici functionaIe:
1.1 Tensiune nominala retea kV 20
1.2 Tensiune maxima de serviciu kV min. 24
1.3 Curent nominal A 630
1.4
Curent nominal de rupere:
- sarcina activa (cos >0,7)
- sarcina inductiva (cos <0,2)
- sarcina capacitiva (cos <0,2)
A
A
A
50
8
16
1.5 Curent stabilitate termica 1sec. kA 16 ef.
1.6 Curent stabilitate dinamica (virf) kA min. 20
1.7
Nivel izolatie fata de pamint:
- tensiune de tinere la 50Hz, 1 min.
- tensiune de tinere la impuls (virf)
kV
kV
60
125
1.8
Nivel de izolatie intre contacte:
- tensiune de tinere la 50Hz, 1 min.
- tensiune de tinere la impuls (virf)
kV
kV
60
145
1.9
zolator suport:
- material
- lungime linie de fuga mm/kV
Rasina
epoxidica
25
1.10 Cutit de legare la pamint da/nu nu
1.11 Deschiderea cutitelor principale -
1.12 Deschiderea cutitelor CLP -
1.13 nterblocare mecanica intre cutitele principale si CLP da/nu nu
1.14
Mediu de izolatie:
aer
SF6
da/nu
da/nu
nu
da (1 buc)
1.15
Presiune nominala SF6 pentru separatoare cu izolatie
SF6
bar 0,5
1.16 Grad de protectie pentru separatoare cu izolatie SF6 min. P 54

2. Caracteristici mecanism de actionare:


2.1
Mod de actionare:
- resoarte armate cu motor de armare
- gaz sub presiune cu motopompa
- ulei sub presiune cu motopompa
da/nu
da/nu
da/nu
da
nu
nu
2.2 Tensiune nominala alimentare mecanism actionare V.c.c 12
2.3
Componenta sursa alimentare:
- baterie de acumulatori
- redresor tampon
- reductor tensiune
- reductor de curent incluse in anvelopa 3 buc
da/nu
da/nu
da/nu
da/nu
da
da
da - bifazat,
secundar
100V/150VA
da - 400/1A
2.4 Autonomie sursa alimentare cicluri -D min. 10 la -25
0
C
2.5
Grad de protectie cofret (in care se monteaza
mecanismul de actionare, redresorul si bateria de
acumulatori)
P 54
3.
Functii (disponibile in oferta sau printr-o interfata
dedicata):
3.1 Comanda de la distanta inchis / deschis da/nu da
3.2 Semnalizare local si la distanta a pozitiei da/nu da
3.3
Semnalizare local si la distanta a trecerii curentului de
defect
da/nu da
3.4
Automatizare pentru sesizarea trecerii curentului de
defect si deschidere in pauza de RAR
da/nu da
3.5 Masura energie (contorul va fi furnizat de beneficiar) da/nu nu
Montarea descarcatoarelor de tensiune:
La separatorul telecomandat cu izolatie in SF 6 se va monta 2 seturi de descarcatoare cu oxizi
metalici de 24 kV.
Verificat ntocmit
ing. Budisca-Hasan ing. Petrut Daciana
SC ELECTRCA SERV SA, ASE Oradea,Atelier Proiectare
Proiect nr.1393 / 2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din mun. Marghita, jud. Bihor
CAIET DE SARCINI
DEMONTARE LEA MT
Documentatia de fata cuprinde lucrarile de demontare la :
-LEA 20 KV VOIVOZI existenta pe str.RepubIicii intre staIpuI nr.1 iesire din Statia
Marghita -STE-219 pana Ia STE-220 (staIpi necorespunzatori ,conductoare 50/8 mmp
,izoIatoare,consoIe)
-LEA 20 KV oras MARGHITA existenta intre STE-444 si STE 452 (conductoare 70/12
mmp ,izoIatoare,consoIe) situata pe dubIu circuit cu LEA 20 KV VOIVOZI
-LEA 20 KV existenta pe str.BaIcescu intre STE-66 si STE 67 respectiv racorduriIe spre
STE-441 si STE-442 (conductoare 50/8 mmp ,izoIatoare,consoIe)
-LEA 20 KV existenta pe str.RevoIutiei,str.LiIiacuIui,str.BorsecuIui intre staIpuI nr. 14
inainte de STE-448 si staIpuI 30 (de unde se va trece in LES 20 KV spre PTCz TineretuIui )
(conductoare 35/6 mmp ,izoIatoare,consoIe )
-demontare STE-243 de pe staIpuI existent SE-8
-demontare STE-474 incIusiv staIpuI SE-8
Lucrarile de demontare a izola[iei din LEA-20kV, respectiv demontarea LEA-20kV, se vor executa
conform "nstruc[iunii tehnologice de demontare a LEA-MT, indicativ 3.2.L--156/1985.
Traseul LEA 20 kV demontate este conform cu planul de situatie atasat.
1. Organizarea IucrriIor de demontare
Avnd n vedere diversitatea opera[iilor la demontarea izola[iei din LEA-MT, este necesar s se
acorde o aten[ie deosebit organizrii lucrrilor.
nainte de nceperea lucrrilor de demontare, se asigur urmtoarele:
ob[inerea de ctre executant a unei note din partea compartimentului de exploatare din
care s reias anul punerii n func[iune i problemele deosebite aprute n timpul
exploatrii.(starea stalpilor)
analiza cilor de acces la traseul LEA-MT (se eviden[iaz pe plana anexat).
Accesul i efectuarea lucrrilor de demontare se vor desfura numai pe culoarul tehnologic,
materialele rezultate din demontri fiind transportate la Centrul de Exploatare Alesd punct de lucru
Marghita, cu proces verbal de predare.
Lucrrile de demontare vor putea ncepe numai dup ce LEA-MT, a fost scoas de sub tensiune i s-a
realizat separarea vizibil i sigur spre toate sursele de alimentare i s-a legat la pmnt i n
scurtcircuit.

Se vor scoate de sub tensiune i se vor lega la pmnt liniile de 0,4 kV care subtraverseaz linia
respectiv n timpul dezechiprii stlpilor.
n cazul unor condi[ii meteorologice deosebite (furtun, ploi toren[iale, descrcri electrice etc.) nu se
vor executa lucrri de demontare a LEA-MT
2. TehnoIogia de demontare LEA MT
Avnd n vedere caracteristicile specifice ale lucrrilor de demontare a LEA-MT, ordinea opera[iilor de
demontare este urmtoarea:
identificarea traseului i stabilirea msurilor pentru demontarea izolatorilor n condi[ii sigure
verificarea strii tuturor stlpilor
demontarea legturilor la stlpii de sus[inere
demontarea legturilor la stlpii de ntindere i terminali
demontarea conductoarelor
demontarea stalpilor
demontarea izolatoarelor
demontarea consolelor
Dup identificarea traseului pe teren, executantul va ntocmi un plan de msuri, cu responsabilit[i
nominale din care vor rezulta:
por[iuni speciale de traseu
condi[ii speciale de lucru
programul de lucru al demontrii liniei(linia in totalitate)
2.1. Verificarea stIpiIor
Documentatia de fata cuprinde demontarea LEA MT in totalitate-demontare stalpi necorespunzatori,
console, izolatoare.
Executarea lucrrilor pe stlpii LEA- MT kV este permis numai dup verificarea prealabil a strii
stlpilor. Cu ocazia verificrii stlpilor de beton, se vor urmri existen[a unor fisuri longitudinale i
transversale,
Se va acorda o atentie deosebita verificarii stalpilorde sustinere din beton armat precomprimat in zona
imbinarii cu console de beton, unde pot exista urme de topire a armaturii din cauza lipsei legaturii
galvanice intre consola, varfar si bara de legare la pamant a stalpului.
2.2. Demontarea IegturiIor i a izoIatoriIor Ia stIpii de sus|inere
Stalpii de sustinere sunt echipati cu izolatoare nestrapungibile SNs, legaturi duble/simple de
sustinere.

Att legturile simple ct i cele duble de sus[inere n aliniament sau col[, realizate cu izolatoare
nestrpungibile SNS-, executate cu cleme, se realizeaz n felul urmtor:
cu ajutorul cheilor mecanice corespunztoare, se demonteaz clema de legtur, dup
care se demonteaz izolatorii suport SNS.Materialele demontate se depun n sacul de
lucru i cu ajutorul frnghiei se coboar la sol. Este interzis aruncarea la sol sau
depunerea pe consol n timpul lucrului.
2.3. Demontarea IegturiIor i a izoIatoriIor Ia stIpii de ntindere i terminaIi
Stalpii de intindere si terminali sunt echipati cu duble de izolatoare nestrapungibile tip Tfs.
Demontarea legturilor i a izolatorilor de ntindere i terminale, se realizeaz n felul urmtor:
electricianul se urc pe stlp echipat cu crlige i cele dou cordoane de siguran[, avnd
asupra sa un scripete cu rol de ajutor i o funie de tragere
se demonteaz clemele de legtur electric de la cordoane
se fixeaz dispozitivul necesar demontrii legturii de ntindere (terminal), compus dintr-un
palan cu funie de cnep compus din trei role fixe de 4 100 mm, trei role mobile de 4 100
mm i o funie de 4 12 mm, care se prinde de consol cu un cablu cu ochiuri, iar la
conductorul ce trebuie tras, se prinde cu o clem de montaj
se leag cu o frnghie lan[ul de izolatoare la ntindere simpl sau jugul la ntindere dubl,
pentru a se evita balansarea lor n momentul scoaterii bol[ului la clema potcovi[
se ac[ioneaz palanul de la sol, detensionnd legtura
se scoate bol[ul de la potcovi[
se slbete palanul la limita posibil
se coboar cu frnghia de ajutor izolatoarele sau lan[urile de izolatoare.
n timpul lucrului la nl[ime, electricianul trebuie s fie asigurat, bine rezemat pe crlige, pe scar sau
n coul autotelescopului.
-se va evita lucrul in pozitii etajate a doua sau mai multe persoane pe acelasi stalp
-membrii formatiei de lucru ce actioneaza franghia de ajutor vor sta lateral
Pentru demontri efectuate n apropierea oselelor, a drumurilor de circula[ie i pe acestea, se va
posta n ambele pr[i personal de paz, care va semnaliza pericolul cu ajutorul fanioanelor roii.
2.4 Demontarea conductoareIor
Dupa demontarea legaturilor de sustinere si de intindere, conductoarele se gasesc depuse la sol, pe
toata lungimea unui panou de intindere, de o parte si de alta a stalpilor. Operatia de demontare a

conductorului consta de fapt in infasurarea conductorului pe un tambur deplasat cu un tractor in lungul


panoului.
Conductorul strans va fi valorificat dupa separarea celor doua metale(aluminiu si otel)/sau se va
predea gestionarului instalatiei.
2.5 Demontarea staIpiIor
Se recomanda utilizarea automacaralei pentru demontarea stalpilor.
-stalpii de beton in fundatie turnata
-se fixeaza macaraua in pozitie conv. n apropierea stalpului-se caleaza ca in pozitia de
plantare a stalpului
-se leaga in cruce cablul de otel d=18 mm, pe stalp la 1 m deasupra centrului de
greutatae al portiunii neincastrate din stalp, -se prinde in carligul automacaralei
-se sparge betonul fundatiei stalpilor deasupra nivelului fundatiei
-se taie armaturile metalice ale stalpilor
-se indeparteaza personalul la peste 20 m distanta si se coboara stalpul in pozitie orizonatala
pe sol. Stalpii demontati se vor preda gestionarului instalatiei.
2.6 Demontarea izoIatoareIor si armaturiIor
-izolatoarele tip tija (TFs) sau capa-tija se demonteaza cand stalpul este ridicat odata cu
demontarea legaturilor de intindere
-izolatoarele fixate rigid pe console sau stalp se demonteaza de regula dupa coborarea la sol a
stalpului
Se vor preda gestionarului.
2.7 Demontarea consoIeIor
-consolele si varfarele de beton (coronament triunghi) nu se demonteaza(daca se considera ca
stalpul se poate refolosi, consolele vor ramane fixate de stalp)
-consolele metalice se vor demonta dupa coborarea stalpului la sol.
Se vor preda gestionarului.
3. Formatia de Iucru
Se va acorda o atentie deosebita cercetarii atente a gradului de uzura al fiecarui stalp din traseu,
pentru ca tehnologia de lucru sa fie adaptate starii fizice a stalpilor.

La terminarea lucrrilor executantul va elibera i cur[a terenul de utilaje i deeuri rmase n urma
organizrii de antier i executrii lucrrilor ( buc[i de beton, ambalaje materiale,etc.) prin intermediul
unei firme autorizate n acest sens.
Executantul lucrrii va demonta linia in totalitate si va preda materialele rezultate n urma
demontrilor, centrului de exploatare CEMJT Alesd punct de lucru MARGHTAi .
Deeurile recuperabile i de orice tip, rezultate din lucrrile executate vor fi predate n baza
formali[[ilor de predare primire ctre gestionarul obiectivului i toate celelalte deeuri vor fi
depozitate corespunztor legisla[iei in vigoare.
Gestionarul obiectivului este obligat s respecte urmtoarele prevederi /reglementri privind
gestionarea deeurilor:
Legea nr.211/2011 privind regimul deeurilor
HG 856 / 2002 Hotrre de guvern privind eviden[a gestiunii deeurilor i aprobarea listei
cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase, (f.a)
HG 128 /2002 privind incinerarea deeurilor (f.a)
HG 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor din ambalaje
HG 349/2005 privind depozitarea deeurilor
Toate echipamentele demontate se vor preda la centrul de exploatare Alesd Punct de lucru Marghita
pe baza de proces verbal primire-predare.
Verificat ntocmit
ing. Budisca-Hasan ing. Petrut Daciana
S.C.ELECTRCA-SERV S.A.
A..S.E. Oradea
Atelierul Proiectare
Pr.nr.1393/2012
CAIET DE SARCINI
Pentru construc|ia: LEA 20 kV s.c. pe stIpi din beton armat centrifugati
existenti cu conductoare torsadate de medie tensiune
Denumirea Iucrrii : CRESTEREA SGURANTE S CONTNUTAT N
ALMENTAREA CONSUMATORLOR DN MUN.MARGHTA,jud.BHOR
BeneficiaruI Iucrrii: S.C. Electrica S.A. S.D.E.E. Oradea.
Oradea Str. Grivitei Nr. 32
Tel.0259-405700
ProiectantuI de speciaIitate:ASE Oradea-Atelier Proiectare
Oradea str.Grivi[ei nr.32 tel.0372590396
fax nr. 0259-426372
Introducere
n cadrul lucrarii de cresterea sigurantei si continuitatii in alimentarea consumatorilor
din mun.MARGHTA se necesita si :
A.ZONA str. REPUBLICII de Ia Statie (fosta LEA 20 KV VOIVOZI va deveni LEA 20 KV
MARGHITA)
n LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV existenta pe str.Republicii intre iesirea din Statie
STE-219 si STE-452 se va inlocui conductorul existent OL-AL 3x50/8 mmp (210A) cu cabIu
torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din OI Zn de sectiune 3x1x95+50 mmp
in Iungime de 1,200 Km incIusiv racorduriIe de 20 KV pana la separatorii STE-260,STE-
261,STE-473,STE-71,STE-469,STE-119,STE-420 .
B.ZONA str.N.BaIcescu
n LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV existenta pe str. Nicolae Balcescu (intre separatorii
STE-66 si STE-67 si respectiv pe racordurile la STE-441 si STE-442) ) conductorul de medie
tensiune din OL-Al este de sectiune 3x50/8 mmp. Pe aceasta portiune se vor inlocui
conductoarele existente cu cabIu torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din OI
Zn de sectiune 3x1x95+50 mmp in Iungime de 1,100 Km incIusiv spre racorduriIe de 20 KV
existente (spre STE-441 si STE-442) .
C.ZONA str.RevoIutiei,str.LiIiacuIui,str.BorsecuIui
n LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV existenta pe str.Revolutiei si str.Borsecului intre
STE-448 si stalpul SV 15011 (nr.30) coborare in LES 20 KV spre PTZ TNERETULU
conductorul este din OL-Al de sectiune 3x35/6 mmp (n=170A).Pe aceasta portiune se vor inlocui
conductoarele existente cu cablu torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din OI
Zn de sectiune 3x1x70+50 mmp (In=231A) in Iungime de 0,950 Km incIusiv racorduriIe de
20 KV spre STE-448 (racord PTA CLOSCA ) si STE-68 (racord Lapis) si STE-200 de by-pass .
Se va sectiona LEA 20 KV existenta intre stalpii nr.30 si nr.31 (str.Borsecului) se vor
inlocui stalpii tip SV 15 011 cu stalpi tip SC 15014 (trecere din LEA 20 KV in LES 20 KV ) .Acestia
vor fi echipati cu separator tripolar de exterior 24 KV,400A,cutii terminale de exterior
termocontractibile de 24 KV, descarcatori cu oxizi metalici de 24 KV prize 4 ohmi (intrare-iesire
din PTCz TNERETULU).
ObiectuI caietuIui de sarcini
Obiectul caietului de sarcini l constituie descrierea lucrrilor care fac obiectul licita[iei,
descrierea solu[iei tehnice precum i calit[ile materialelor folosite, testele, probele i
verificrile acestora, stabilirea standardelor, normativelor i prescrip[iilor care trebuie
respectate.
ParticuIari||i de mediu
Caracteristicile generale ale mediului ambiant:
- altitudinea peste nivelul mrii:
+120-130m
- temperaturi ambiante:
- maxim + 40C
- minim - 30C
- viteza vntului
- maxim la + 15C 20 m/s
- minim la - 5C + ch. 8 m/s
- zona seism E
- perioada de col[ 0,7 sec.
- coeficient 0,12
Date tehnice
- tensiunea nominal 24 kV
- tensiunea de serviciu 20,5 kV
- frecven[a 50 Hz
- tratarea neutrului prin rezistenta (vara) si bobina (iarna)
CaracteristiciIe i caIit|iIe materiaIeIor foIosite
StIpi
Pentru realizarea liniei electrice aeriene de M.T. se utilizeaz stlpii de beton armat,
centrifugat dup cum urmeaz:
Materialul Domeniul de
utilizare
Tipul Lung. Momentul
capabil
Din beton armat precomprimat sus[inere SC 15006 12 m 4039
Din beton armat centrifugat special SC 15015 14m 20587
Este obliga[ia constructorului sa verifice toti stlpii nainte de montare, s nu aib
fisuri, deteriorri, etc.
Fixarea pe teren a traseului liniei
Executarea LEA 20 kV se va face cu respectarea traseului stabilit n proiect. Stalpii proiectati in
documentatia de fata vor inlocui stalpii necorespunzatori.
Execu|ia funda|iiIor
Stlpii de sustinere si ntindere se monteaz n funda[ii turnate. Dac la executia gropilor se
ntlnesc zone de umplutur, mlatin sau instala[ii nesemnalizate n proiect, eful de echip va
anun[a proiectantul i beneficiarul lucrrii.
Sparea gropilor pentru funda[ii
Forma i dimensiunile gropilor trebuie s corespund planurilor de execu[ie din proiect. n scopul
evitrii surprilor de maluri, sparea gropilor trebuie s se fac cu pu[in timp naintea execu[iei
funda[iei.
Sparea gropilor se poate executa mecanizat sau manual.
a) Sparea mecanizat a gropiIor
Pentru executarea mecanizat a gropilor, se vor folosi autoforeze. Autoforeza trebuie s fie
prevzut cu sap cu diametrul de 800 mm i s poat spa gropi cu adncimea pn la 2,5 m.
Se atrage aten[ia, ca trecerea forezei cu coloana ridicat pe sub, sau n apropierea LEA sau
LTc, precum i forarea de gropi n apropierea LEA sau LTc, care ar putea fi atinse de coloane de
forare n timpul lucrului, sunt interzise.
b) Sparea manuaI a gropiIor
Gropile se vor spa manual n urmtoarele cazuri:
cnd numrul gropilor nu justific economic folosirea unui utilaj mecanic
solul deosebit de pietros stncos
terenul foarte accidentat
funda[iile pentru stlpii de ntindere i terminali, care au dimensiuni mai mari.
Trasarea funda[iilor, sprijiniri
nainte de spare este necesar ca gropile s fie trasate. Trasarea gropilor se efectueaz cu
ajutorul unor rame din scnduri, ale cror contur exterior trebuie s se nscrie n perimetrul
gropii.
Mijlocul fiecrei laturi a ramei se marcheaz cu vopsea.
Trasarea funda[iilor pentru stlpii de sus[inere i de ntindere n aliniament, se face astfel: la
distan[a de 3 m fa[ de [ruul care marcheaz centrul gropii, de o parte i de alta a acestuia i
n axul LEA, se va bate cte un [ru. O sfoar bine ntins ntre aceti [rui trebuie s treac i
peste [ruul din centrul gropii i s se suprapun peste semnele existente pe jumtatea
laturilor.
n cazul stlpilor de col[, mai nti se traseaz cu ajutorul teodolitului, bisectoarea unghiului de
col[, care se materializeaz prin doi [rui btu[i de o parte i de alta a [ruului care marcheaz
centrul gropii. O sfoar ntins ntre aceti [rui se va suprapune cu bisectoarea unghiului de
col[. Rama de funda[ie se va orienta astfel, nct sfoara ce materializeaz bisectoarea unghiului
de col[ s treac prin semnele de pe jumtatea laturilor mici ale acesteia.
Nu sunt necesare sprijiniri n teren tare sau foarte tare, pn la adncimea de 2 m.
La adncimi mai mari de 2 m i n cazul terenurilor cu supraumiditate nisipoase sau loess este
obligatorie sprijinirea pere[ilor gropii.
Sprijinirea pere[ilor gropilor se face cu dulapi i bile de lemn sau elemente metalice proptite.
Executarea funda[iilor turnate
S-au prevzut funda[ii de beton att la stlpii de sus[inere proiectati (stalpi tip SC 15006 montati
in locul stalpilor SE-1) ct i la stlpii speciali (tip SC 15015)
La executarea funda[iilor stlpilor de beton se folosesc cofraje interioare, care servesc la
ob[inerea golurilor pentru montarea stlpilor. Cofrajul de interior de form cilindric (pentru stlpii
centrifuga[i) sau prismatic (pentru stlpii precomprima[i) se monteaz dup turnarea radierului.
Cofrajele se centreaz n func[ie de axul gropii i de axul liniei. Dup centrare, cofrajele se
rigidizeaz de malurile gropii cu srm de o[el.
Pentru funda[iile stlpilor de beton se folosesc betoane simple marca C 6/7,5 iar pentru fixarea
stlpilor n golurile funda[iei C 12/15. Prepararea se poate face cu betoniera sau manual. Betonul
preparat se toarn n funda[ie n straturi de 20 cm, care se compacteaz uniform cu ajutorul unor
maiuri.
Timpul dintre preparare i turnarea betonului, nu trebuie s depeasc 30 minute.
n gropile cu infiltrri de ap, betonul se toarn prin tuburi.
Pe timp friguros ntre 5C i 0C, la prepararea i turnarea betoanelor se vor lua urmtoarele
msuri:
se vor folosi betoane ct mai consistente
se va mri durata de amestecare a betonului
apa i agregatele vor fi nclzite artificial.
Dimensiunile funda[iilor sunt prezentate anexa:desene
Transportul i manipularea stlpilor
Stlpii de beton se ncarc i se descarc din mijloace de transport cu ajutorul automacaralelor.
Prinderea i manipularea stlpilor se face conform FL-4/85 cap.4.1.
De la ntreprinderea productoare pn la grile din apropierea antierului, transportul stlpilor
se efectueaz pe cale ferat. Din grile de destina[ie pn la borne, transportul se efectueaz fie
la peridoc i remorc, fie cu tractorul i remorci cu peridoc. Pe timpul transportului, stlpii vor fi
mpna[i i rigidiza[i cu ajutorul cablurilor de o[el.
Viteza maxim de transport a autocamioanelor nu va depi 12 km/h, iar a tractoarelor nu va
depi 3-4 km/h.
Ridicarea stlpilor
Ridicarea stlpilor se poate efectua prin urmtoarele metode:
cu automacara
cu catargul fix i tractor S 1500
cu capr mobil i tractor S 1500.
Metoda cu automacara se folosete n toate cazurile n care terenul este orizontal i rezistent. n
acest caz se respect prevederile FL-4/85 cap.4.3.1.
Ridicarea stlpilor cu catargul fix i cu tractorul se poate folosi la bornele unde nu exist
posibilitatea de acces pentru automacarale. La aceast metod se respect prevederile FL-4/85
cap.4.3.2.
Ridicarea stlpilor cu capr mobil i tractorul se poate aplica la stlpii cu greutate mai mic de
2500 kg. Metoda se recomand a fi folosit numai n cazuri extreme, deoarece se poate solda cu
avarii. La aceast metod se respect prevederile FL-4/85 cap.4.3.3.
Dup aliniere, stlpii se fixeaz cu pene de lemn, dup care se fac completri cu beton C12/15
Echiparea stIpiIor
Echiparea stlpilor folosi[i n liniile de medie tensiune cu cabluri torsadate trebuie s se
fac nainte de a se ridica stlpul n pozi[ia de func[ionare, conform planurilor de
execu[ie con[inute n proiectul lucrrii.
n situa[ia n care proiectul nu con[ine aceste detalii, constructorul va solicita
proiectantului planurile de execu[ie, corelate cu foaia de pichetaj. n caz contrar,
constructorul va ntin[a beneficiarul de situa[ia creat pentru a decide.
Echiparea stlpilor cuprinde montarea la partea lor superioar a armturilor,
corespunztoare rolului stlpului n linie.
a)Echiparea stIpiIor de sus|inere n aIiniament
La cca. 25 cm de vrful stlpului de sus[inere se monteaz armtura de sus[inere.
Stlpii fr guri se echipeaz cu armtura de sus[inere cu br[ar corespunztoare
tipului stlpului.
b)Echiparea stIpiIor de sus|inere n coI|
Stlpii de sus[inere n col[ se echipeaz cu ansamblul de prindere pe stlp, fixat cu o
tij filetat pe partea stlpului pe care prezint efortul maxim. Stlpii fr guri se
echipeaz cu ansamblul de prindere pe stlp cu br[ar, corespunztor tipului de stlp.
La stlpii din beton vibra[i (SE) bisectoarea unghiului de col[ va trece prin fa[a plin.
c)Echiparea stIpiIor de ntindere
Stlpii de ntindere n aliniament sau col[ se echipeaz cu accesorii care s
reziste la eforturile maxime impuse de componentele liniei (stlp, conductor).
d)Echiparea stIpiIor terminaIi
Stlpii terminali se echipeaz, pe partea care prezint efortul maxim, cu
ansamblul de prindere pe stlp.
e)Echiparea stIpiIor de deriva|ie
Stlpii de deriva[ie sunt stlpi speciali (de ntindere sau terminali), din care se face
derivarea conform detaliilor de execu[ie aferente proiectului respectiv.
CabIuri torsadate
Cablurile utilizate in proiect sunt cabluri torsadate cu fir purttor de medie tensiune
12/24 KV de sectiune 3x1x70 +50 Ol-Zn (pe str.N.Balcescu) mm si 3x1x95 +50 Ol-Zn
mmp (str.Republicii si str.Revolutiei,Liliacului)
Accesorii pentru Iinii eIectrice aeriene de medie tensiune de medie tensiune
Armturi
La liniile de medie tensiune realizate cu conductoare torsadate se utilizeaz
urmtoarele armturi :
armtur universal pentru sus[inere i ntindere tip BU pentru stlpi din
beton
centrifuga[i
Br[ar universal pentru stlpi cu sec[iunea circular
a) ntindere n aliniament; b) de capt (terminal); c) sus[inere
Legatura de sustinere in aIiniament fara bIocare pentru cabIu torsadat de 20KV ,cu purtator
--clema de sustinere tip CLEMTORS 1 buc
--bratara universal BU-MT 1 buc
Legatura de sustinere in aIiniament cu bIocare pentru cabIu torsadat de 20KV ,cu purtator
--clema de sustinere tip CLEMTORS-B 1 buc
--bratara universal BU-MT 1 buc
--prelungitor 1 buc
Legatura de sustinere in coIt fara bIocare pentru cabIu torsadat de 20KV ,cu purtator
--clema de sustinere tip CLEMTORS 2 buc
--bratara universal BU-MT 1 buc
--prelungitor 1 buc
Legatura de sustinere in coIt cu bIocare pentru cabIu torsadat de 20KV ,cu purtator
--clema de sustinere tip CLEMTORS-B 2 buc
--bratara universal BU-MT 1 buc
--element de sustinere in colt ESC 1 buc
Legatura de intindere in aIiniament pentru cabIu torsadat de 20KV ,cu purtator
--clema de sustinere tip CLEMTOR 2 buc
--bratara universal BU-MT 1 buc
--prelungitor 2 buc
Legatura de intindere in coIt pentru cabIu torsadat de 20KV ,cu purtator
--clema de sustinere tip CLEMTOR 2 buc
--bratara universal BU-MT 1 buc
--prelungitor 2 buc
Legatura de terminaIa pentru cabIu torsadat de 20KV ,cu purtator
--clema de sustinere tip CLEMTOR 1 buc
--bratara universal BU-MT 1 buc
--prelungitor 2 buc
MONTAREA CABLURILOR TORSADATE
Montarea cablurilor torsadate se execut dup ce au fost planta[i to[i stlpii .
Pentru opera[iile de montare a cablului torsadat se aduc la locul de montaj
tamburele cu cablu torsadat de tipul i sec[iunea corespunztoare proiectului de
execu[ie. Tamburele se distribuie pe teren, [inundu-se seama de lungimea cablului
torsadat indicat pe tambur i de lungimea panourilor liniei, n scopul reducerii
numrului de ndiri i de capete de deeu.
Desfurarea i ntinderea cabIuriIor torsadate
Desfurarea fascicuIuIui se face prin rotirea tamburuIui ridicat i sus[inut pe dou suporturi de
derulare (cricuri sau capr de derulare).
Amplasamentul suporturilor sau caprei de derulare va fi ales n afara panoului n care
urmeaz s se fac desfurarea cablului torsadat, n prelungirea aliniamentului, la o distan[ de
circa 20 m de stlpul de ntindere de la care se ncepe desfurarea.
Desfurarea cu ajutorul caprei de derulare comport urmtoarele opera[ii :
-dup aezarea tamburului pe amplasamentul su, se introduce n gaura tamburului un ax
din [eava ;
- se aduce capra de derulare i se aaz n fa[a tamburului ;
-se ridic capra i se mpinge tamburul spre capr, pn cnd capetele axului ajung pe
suporturile caprei ;
-se fixeaz axul pe capr cu ajutorul br[rilor i a cte dou buloane sau cu ajutorul
bol[urilor ;
-se aduce capra n pozi[ie normal.
Dac pentru ridicare se folosesc cricuri, acestea se aaz lateral, pe cele dou prti ale
tamburului, procedndu-se astfel :
-se introduce axul metalic n gaura tamburului, astfel nct s ajung deasupra cricurilor ;
-se ac[ioneaz simultan cele dou cricuri, ridicnd tamburul de pe pmnt.
Caprele sau suporturile de derulare trebuie s fie prevzute cu un sistem de frnare, cu
ajutorul cruia s se poat mpiedica desfurarea rapid a cablului torsadat i oprirea rotirii
tamburului.
Desfurarea trebuie fcut astfeI, nct cabIuI torsadat s nu fie trt pe pmnt sau frecat
de aIte obstacoIe, pentru a nu se deteriora izoIa|ia.
Desfurarea i tragerea cabIuIui torsadat pe roIe cuprinde urmtoarele opera[ii :
-se monteaz pe fiecare stlp de sus[inere din panoul unde urmeaz s se fac
montarea cablului torsadat cte o clem de sus[inere cu rol ( CLEMTORS sau ECH14
)pentru tragerea fasciculelor de conductoare torsadate;
- se trece peste role un fir pilot, care poate fi funie de cnep sau relon;
-tamburul cu cablu torsadat se fixeaz n lungul aliniamentului, la o distan[ de
minimum 20 m de stlpul terminal al panoului, unde se face montarea cablului torsadat ;
-se monteaz pe captul cablului torsadat un dispozitiv de tragere (ciorap de tragere),
echipat cu pies de cuplare, la captul creia se fixeaz captul firului pilot ;
- prin tragerea firului pilot, se ncepe derularea i tragerea cablului torsadat peste role
-tragerea firului pilot se poate realiza cu dispozitivul ERDR, cu dispozitivul de ntindere a
cablelor torsadate (macara de mn) sau cu troliul mecanic al autospecialelor LEA ;
-se urmrete n permanen[ tragerea cablului torsadat, n special tragerea piesei de cuplare
peste role, de ctre eful de echip, ntre eful de echip, deserventul troliului i muncitorul care
supravegheaz derularea tamburului trebuie s existe un sistem de comunicare (prin radiotelefoane
sau cu stegule[e) ;
- dup terminarea desfurrii cablului torsadat pe ntreg panoul, se monteaz o clem de ntindere
re[ea la unul din capetele panoului;
Not : Desfurarea cablului torsadat se poate face i prin copaci, nemaifiind necesar
defriarea vegeta[iei, dac acestea nu ating cablul n timpul derulrii. n caz contrar se vor tia
crengile care ating cablul torsadat de conductoare.
Montarea cabIuIui torsadat pe timp friguros
Desfurarea i montarea cablurilor torsadate torsadat nu sunt permise dac
temperatura mediului ambiant i a cablurilor torsadate a sczut n cursul ultimelor 24 ore nainte de
pozare (chiar numai pentru un timp scurt) sub vaborea de + 5C.
Se admite pozarea cablurilor torsadate i la temperaturi mai mici de +5C, dup o nclzire
prealabil a tamburului cu cablu torsadat, ntr-o ncpere nchis.
n cazurile n care, pe lng traseul liniei care se construiete, exist o hal sau o
barac nclzit, tamburul cu cablu torsadat va fi men[inut n interior cel pu[in 24 ore nainte de
montare.
Dup terminarea nclzirii, tamburul se transport la locul de pozare acoperit cu o prelat,
pentru a se mpiedica rcirea lui.
Dac nu exist hale sau barci corespunztoare, nclzirea se poate realiza n barci
prefabricate sau corturi, cu ajutorul aerotermelor electrice sau a sobelor cu combustibil lichid.
ntinderea cabIuIui torsadat Ia sgeat
Opera[ia de ntindere a cablului torsadat la sgeat se execut la stlpul special de la
cellalt capt al panoului , opus stlpului special de la care s-a fixat cablul torsadat pe stlp .
Dup ce cablul torsadat a trecut peste ultima rol (stlp de ntindere sau terminal) pentru
ob[inera sge[ilor prescrise n proiect se procedeaz dup cum urmeaz :
-se monteaz armtura de ntindere pe stlp mpreun cu prelungitorul dac cablul torsadat
este cu fir purttor atunci, firul purttor se blocheaz cu o clem broasc.
Se intinde firul purttor, astfel nct trac[iunea impus prin proiect la montaj s
corespund cu indica[iile dinamometrului, la temperatura msurat anterior.
Dac trebuie determinat trac[iunea la alte temperaturi dect cele indicate n tabelele
de sge[i, acestea se ob[in prin interpolri.
Muncitorul aflat pe o platform de lucru montat pe stlpul terminal (ntindere),
sau platforma unei autoutilitare, face un semn cu creta (sau cu un creion colorat) pe firul purttor
al cablului torsadat, bine ntins, n dreptul prinderii dinamometrului de ntinztor, apoi monteaz
clema de ntindere (CLEMTOR).
Cnd se utilizeaz cablu torsadat fr fir purttor se vor utiliza cleme de intindere
preformate
nndirea cabIuriIor torsadate
Dac lungimea cablului torsadat de pe tambur este mal mic dect lungimea panoului,
este necesar s se fac nndirea conductoarelor printr-o judicioas alegere a lungimii cablului
torsadat din tambure, corespunztor cu lungimea panoului.
Capetele conductoarelor care se nndesc se controleaz i se ndeprteaz por[iunile
defecte, nndirea se face i n cazul n care la desfurarea cablului torsadat se constat
conductoare cu izola[ia defect. Chiar dac un singur conductor care intr n componen[a
cablului prezint deteriorri, se va ndeprta por[iunea respectiv i se va nlocui cu o por[iune
echivalent, prin nndirea n dou locuri.
Montarea prizeIor de pmnt
Legarea la pmnt a stlpilor LEA trebuie s se efectueze conform prevederilor din STAS
12604/4 i 5.
De regul la LEA se folosete priza de pmnt natural constituit din funda[iile stlpilor. To[i
stlpii LEA din zonele cu circula[ie frecvent definite NTE 003/04/00 precum i stlpii cu aparataj
(indiferent de zon) vor fi prevzu[i cu prize artificiale de dirijare a distribu[iei poten[ialelor.
Prizele de pmnt artificiale, se execut de regul din band de OL-Zn 40x4 mm pozate n an[,
n pat de bentonit sub form de contur nchis n jurul stlpului. Adncimea an[ului va fi de 0,8 m
i l[imea de 0,3 m.
Rezisten[a prizelor de pmnt va fi de max. 10 Ohmi la stlpii fr aparataj i de 4 Ohmi la stlpii
cu aparataj.
Priza artificial se leag la armtura stlpului prin intermediul unui urub M 20 x 25 mm i dou
aibe galvanizate.
Este obIigatorie ca toate eIementeIe metaIice, consoIe, steIaje, suporturi, separatori, etc. s
fie Iegate Ia priza de pmnt a stIpuIui.
LEA 20 KV reaIizata cu cabIu torsadat de medie tensiune comuna cu joasa tensiune
Avand in vedere faptul ca tratarea neutrului in statia 110/20 kV MARGHTA se realizeaza n prezent
prin rezistor (vara) si prin bobina (iarna) si existenta un proiect de realizare a tratarii mixte (BSRC cu
rezistor comutabil), se va acorda deosebita atentie urmatoarelor masuri:
1. Toate eIementeIe metaIice din LEA MT TORSADATA proiectata (bratari, Iegaturi de
prindere a conductoruIui torsadat de MT, suporti descarcatori, suporti separator se vor Iega
Ia priza de pamant Rp<4 ohmi Ia staIpii cu aparataj si Rp<10 ohmi Ia staIpii speciaIi
(intindere, terminaIi) deja existente (imbunatatite unde e cazuI)
NORMELE SPECIFICE DE PROTEC|IE A MUNCII
To[i cei care coordoneaz, controleaz, conduc locul de munc sau lucreaz la construc[ia i
montajul re[elelor aeriene sunt obliga[i s cunoasc i s respecte normele de protec[ie a muncii
pentru instala[iile electrice.
To[i muncitorii vor purta echipamentul de lucru i de protec[ie, normat corespunztor locului de
munc.
Opera[iile de ncrcare-descareare a reperelor grele (stlpi, tambure cu conductoare etc.) se
execut numai mecanizat. Aceste opera[ii se execut manual numai n caz excep[ional.
Macaragiul va fi instruit odat cu echipa de transporturi i echipa de montaj ; va primi i
instructajul privind executarea fazelor tehnologice, la realizarea crora este folosit utilajul.
La folosirea automacaralelor i a autoforezelor se vor respecta ntre altele i urmtoarele:
automacaraua i autoforeza trebuie calate corect ;
tlpile de clcare trebuie s se sprijine pe un teren sntos ;
la nevoie se introduc sub tlpi cupoane de traverse de cale ferat ;
manevrele macaralei se vor executa numai la semnalizarea efului de echip, dup un
cod stabilit de comun acord i cunoscut de toat echipa ;
se vor evita ocurile, balansarea sarcinii, ridicarea sarcinii dintr-o pozi[ie lateral ; ridicarea i
coborrea sarcinii se va face numai din motor ;
este interzis sta[ionarea sau accesul oricrei persoane n zona de ac[ionare a
macaralei;
se va asigura gabaritul de liber trecere n jurul macaralei, pentru a permite o
manevrare nestingherit.
n timpul transportului se vor respecta urmtoarele :
Muncitorii care nso[esc transportul nu au voie s cltoreasc pe platforme cu stlpi
sau pe tambure cu conductoare. La folosirea autocamionului cu remorc, echipa de nso[ire va sta
numai n cabina special amenajat n acest scop.
eful de echip va controla permanent legturile stlpilor sau tamburelor, pentru ca
acestea s nu se slbeasc la transport.
Deplasarea se va face cu vitezele prevzute pentru tipul de vehicul, felul ncrcturii
i starea cilor de transport ; la curbe, vitezele se vor reduce pn la limite care s permit evitarea
accidentelor de persoane sau tehnice.
Se vor evita pornirile i opririle brute, precum i virajele n scurt.
nainte de sparea gropilor i funda[iilor, n locurile n care se pot afla cabluri electrice subterane, alte
conducte, diferite instala[ii, se vor cere indica[ii asupra amplasamentului lor.
Dac n timpul executrii spturilor sunt depistate instala[ii subterane, se oprete lucrarea,
se stabilete natura acestor instala[ii i felul cum sunt amplasate, dup care maistrul lucrrii ia
msuri pentru evitarea avariilor i de evitare a accidentelor.
-n teren slab, care prezint pericol de surpare, pere[ii gropii vor fi sprijini[i.
-Apa subteran, care apare n timpul executrii spturilor, trebuie evacuat imediat,
pentru a nu produce surparea malurilor.
-Este interzis lsarea gropilor deschise i nesupravegheate ; ele vor fi acoperite cu
capace, pentru prevenirea accidentelor.
-Pmntut spat va fi aruncat la cel pu[in 0,5 m de la marginea spturii ; cnd se
ndeprteaz pmntul de la marginea gropii, se oprete sptura i muncitorii sunt evacua[i din
groap
-Este interzis depozitarea materialelor la o distan[ de la marginea gropii mai mic
de 0,75 m.
-Este interzis accesul n groap sau pe marginea gropii al altor muncitori, n afara
celor care execut sptura.
-n timpul nop[ii gropile situate n zone populate sau n apropierea drumurilor vor fi
marcate cu felinare roii.
La plantarea stlpilor se vor respecta urmtoarele msuri de protec[ie a muncii :
-To[i muncitorii vor purta casc de protec[ie i vor pstra n timpul ridicrii stlpilor locurile care le-
au fost indicate de eful de echip, ascultnd i ac[ionnd numai dup indica[iile i comenzile
acestuia.
-n timpul ridicrii este interzis sta[ionarea sau trecerea muncitorilor pe sub stlpi,
cabluri, bra[ul macaralei sau n perimetrul de cdere accidental a stlpului sau a bra[ului
macaralei.
-Dup ridicare i plantare, stlpii trebuie imediat fixa[i prin burare sau betonare, aa cum se arat
n fia tehnologic ; cnd acest lucru nu este posibil, stlpii vor fi ancora[i i supraveghea[i
tot timpul ct nu se lucreaz.
-Nu este permis ntreruperea ridicrii i rmnerea suspendat a sarcinii dup lsarea sau
ntreruperea lucrrii. Stlpul trebuie cobort la sol ntr-o pozi[ie stabil.
-Ridicarea stlpilor n zone locuite se poate face numai dup luarea msurilor
speciale pentru protejarea pietonilor i vehiculelor. Zona n care eventuala cdere a stlpului
poate
provoca accidente va fi mprejmuit, pentru a se opri accesul pietonilor i vehiculelor.
-Este interzis urcarea muncitorilor pe stlpii fixa[i numai n pene, sau ancora[i.
-Pe strzi cu troleibuze sau tramvaie, eful de echip va lua msuri pentru amplasarea
i manevrarea automacaralei i stlpilor, astfel nct s se evite apropierea catargului sau a stlpului
de acestea.
La folosirea dispozitivelor de urcat la nl[ime se vor respecta instruc[iunile de utilizare, n special n
ceea ce privete capacitatea lor de ncrcare maxim.
Crligele cu tampoane de cauciuc pot fi folosite, n principal, pentru urcat i numai n caz de nevoie
i pentru lucru. Pe stlpii uzi sau acoperi[i cu ghea[ crligele cu tampoane de cauciuc nu vor fl
folosite.
Pentru a se evita accidentele provocate de cderea sculelor, nu se admite prezen[a
oamenilor la baza stlpului sau sub scara pe care se lucreaz.
Este interzis lsarea la nl[ime a sculelor sau armturilor, dup terminarea lucrului pe
stlp sau la locul unde se lucreaz.
Nu se admite executarea de lucrri n vecintate (mal pu[in de 10 m) sau peste linii de nalt
sau joas tensiune existente dect dup ce acestea au fost scoase de sub tensiune i puse la
pmnt. Lipsa tensiunii se constat cu indicatoare speciale de tensiune.
La executarea lucrrilor n zore locuite, de-a lungul cilor de circula[ie, n incinta unor ntreprinderi
etc., eful de echip va lua msuri pentru evitarea accidentrii pietonilor sau a autovehiculelor, ct
i accidentarea muncitorilor de ctre vehicule.
n acest scop se vor lua urmtoarele msuri :
-zona periclitat va fi delimitat i mprejmuit :
-se vor aeza plci avertizoare, iar pe timpul nop[ii se vor monta felinare ;
-circula[ia vehiculelor va fi dirijat i pilotat de muncitori special instrui[i i dota[i cu fanioane ;
-n cazul strzilor nguste, circula[ia va fi oprit sau deviat pe alt strad, pe toat durata
opera[iilor de montat.
9. Standarde, prescrip[ii, normative, fie tehnologice, etc.
Ansamblul de standarde, prescrip[ii, normative i fie tehnologice enumerate n cele de mai jos
reglementeaz activitatea de proiectare, execu[ie i exploatare a instala[iilor electrice. Ele sunt
obligatorii pentru domeniul de aplicare la care se refer acestea.
297/1 1988 Culori i indicatoare de securitate. Condi[ii generale.
297/2 1980 ndicatoare de securitate. Reprezentri
2970/986 Stlpi prefabrica[i din beton armat, centrifugat pentru LEA M.T.
3000/1-2/1986 Conductoare din OL-Al pentru LEA
6290/04 ncruciri ntre LEA i LTc
12604/1-2-3-4-5/1987 Protec[ia mpotriva electrocutrilor
PE 009/1993 Norme de prevenire, stingere i dotare mpotriva incendiilor pentru ramura
energiei electrice i termice.Modificarea 4 (1989) aprobat prin decizia nr. 463/1993. Se anexeaz
prezentei un extras din msurile mai importante a PE 009/93.
NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izola[iei, coordonarea izola[iei i protec[ia instala[iilor
electroenergetice mpotriva supratensiunilor.
Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul i distribu[ia energiei electrice
NTE 003/04/00 Normativ pentru construc[ia liniilor aeriene de energie e1ectric cu tensiuni
peste 1000 V.
SR EN 50423-1 Linii electrice aeriene mai mari de 1 kV c.a. pn la 45 kV c.a. inclusiv. Partea
1: Cerin[e Generale - Specifica[ii Comune.
PE 152/1990 Metodologie de proiectare a fundatiilor LEA peste 1000V
LI-Ip 4/1 -95 ndrumar de proiectare a LEA de M.T. Domenii de utilizare a stalpilor de beton,
LI-Ip 4/4 -92 ndrumar de proiectare pentru LEA de MT.Fundatii
LI-Ip 4/3 88 ndrumar de proiectare a LEA de M.T. zolatoare, cleme armaturi.
1LI-Ip-4-17-2012 Indrumar de proiectare si de executie pentru Iinii eIectrice aeriene de
medie tensiune cu conductoare torsadate cu sau fara fir purtator
1Lj-Ip 8-97 Linii electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare isolate torsadate indrumar
de proiectare si executie
FL-4/1990 Construc[ia LEA 6-20 kV pe stlpi de beton simplu i dublu circuit
1.RE-Ip-6/1976 ndreptar de proiectare pentru prize de pmnt cu bentonit
1.RE-Ip-30/2004 ndreptar deproiectare pentru execu[ie a instala[iilor de legare la pmnt
1.RE-Ip-35/2-1992 rev in 2005 ndrumar de proiectare pentru instala[ii de legare la pmnt pentru
linii aeriene, cabluri, sta[ii i posturi de transformare.
Verificat ntocmit
ing. Budisca-Hasan ing. Petrut Daciana
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 1/16
S.C. ELECTRICA-SERV S.A.
S.I.S.E. TRANSILVANIA NORD
A.I.S.E. ORADEA
Atelierul de Proiectare
Lucrarea AISE Oradea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a
consumatorilor din orasul Marghita, jud. Bihor
Faza: PT+CS
Retrofit n stajia 11/2kJ Marghita
Caiet de sarcini procurare echipamente i caiet de sarcini de lucrri
Pentru alimentarea plecrii de 20kV ,Conexiune Avram Iancu sunt necesare lucrri de
retroIit n celula nr. 6K din statia de conexiuni de 20kV Marghita.
Celula existent este o celul de linie 20kV de tip Bilesti, celul care se va moderniza
prin schimbarea echipamentului primar (ntreruptor si traIo de curent), prin montarea unui set
de divizoare capacitive si a unui transIormator toroidal, prin modernizarea compartimentului
de circuite secundare echiparea cu un terminal de protectie comand control si
adaptarea celulei la echiparea propus.
Neutrul retelei de 20kV este tratat prin rezistent n statie existnd si tratarea prin
BSRC. Lucrrile din statia Marghita cuprinse n prezenta ducumentatie se vor corela cu
proiectul AISE Oradea nr. 1405/2012 ,RetroIit 20kV n statia 110/20kV Marghita, proiect
care are ca subiect si realizarea tratrii mixte a neutrului retelei alimentate din statie, precum si
integrarea n SCADA.
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 2/16
Caiet de sarcini procurare echipamenteprimare
Respectarea specificatiilor, a standardelor si regulamentelor
Respectarea specificatiilor tehnice
Executantul are obligatia sa execute lucrarea cu respectarea prevederilor cuprinse n
caietele de sarcini , cu reIerire la:
planurile de ansamblu nominalizate n borderou;
respectarea proprietatiilor Iizico-chimice, de aspect, calitate pentru materialele
componente ale lucrarii;
respectarea dimensiunilor, Iormei, aspectului si descrierii executiei lucrarilor;
asigurarea programului si ordinii de executie, eIectuarea probelor, testelor si
veriIicarilor necesare executiei lucrarilor si punerii n Iunctiune (mentionate n caietele
de sarcini); nu se admit abateri de la prevederile caietelor de sarcini dect cu acordul
beneIiciarului si proiectantului.
Respectarea standardelor
Toate lucrarile executate de Executant (oIertant) vor avea la baza standardele,
normativele si alte prescriptii care trebuie respectate conIorm legislatiei n vigoare, att pentru
materialele componente, ct si pentru executie, montaj, probe, teste, veriIicari.
Respectarea regulamentelor
Pe durata desIasurarii lucrarilor, precum si la punerea n Iunctiune, se vor respecta n
toate privintele cerintele regulamentelor si legilor n vigoare.
Cerinte privind asigurarea calitatii
Executantul (oIertantul) raspunde, conIorm obligatiilor care i revin, de calitatea executiei
lucrarilor, cu respectarea n totalitate a prevederilor Cartilor tehnice ale Iurnizorilor de
echipamente, standardelor si reglementarilor n vigoare, cu reIerire la asigurarea calitatii
lucrarilor executate.
In acest scop:
oIertantul are obligatia sa veriIice documentatiile primite si sa nstiinteze imediat
beneIiciarul cu privire la inexactittile si erorile constate sau presupuse;
oIertantul va utiliza numai materiale de calitate, cu respectarea prevederilor din
Caietele de sarcini, din documentatiile de executie si Cartile tehnice ale Iurnizorilor;
materialele si lucrarile urmeaza sa Iie supuse periodic la diversele probe pe care
proiectantul sau beneIiciarul le vor solicita;
executantul va asigura, la cerere, manopera, instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea materialelor solicitate; executantul
va Iace dovada ca realizarea lucrarilor de constructii-montaj, testarea si punerea n
Iunctiune se vor Iace conIorm SR-ISO seria 9002-9003.
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 3/16
Certificari tehnice si agrementari
Toate echipamentele, instalatiile tehnologice, materialele Iolosite trebuie certiIicate tehnic
si agrementate n conIormitate cu legislatia romneasca:
'Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi n
constructii aprobat prin HGR nr. 766/1997.
Legea securitatii si sanatatii muncii nr.319/2006
HG nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate pentru santierele temporare sau mobile
HG nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea n munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca;
Ordonan a guvernului nr. 95/99 privind veriIicarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale.
Norme metodologice privind veriIicarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice, Ordinul MIC nr. 293/1999. HGR 119/2004 privind stabilirea conditiilor
pentru introducerea pe piata a masinilor industriale;
Legea nr. 307/2006 privind apararea mpotriva incendiilor
Ordinul 712 / 2005 al MAI pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situa iilor de urgenta
Ordinul 786 / 2005 al MAI privind modiIicarea si completarea Ordinului 712 / 2005.
Aparatajul si echipamentele tehnice utilizate trebuie sa respecte cerintele esentiale de securitate
conIorm HGR 1029/2008 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor
industriale. In acest sens aparatajul si echipamentele tehnice trebuie nsotite de:
declaratie de conIormitate
marcaj de securitate sau CE (marcaj european)
instructiuni de montare, punere n Iunctiune, reglaje, exploatare, ntretinere si
reparatii editate n limba romna .
Normativei reglementri aplicabile
PE 003/79 Nomenclator de veriIicari, ncercari si probe privind montajul, punerea n Iunctiune si
darea n exploatare a instalatiilor energetice
PE 017/83 Regulament privind documentatia tehnica n exploatare
PE 022-3/87 Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice
PE 101/85 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transIormare cu
tensiuni peste 1KV
PE 101A/85 - Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor
electrice cu tensiunea peste 1kV n raport cu alte constructii
PE 103/92 Instructiuni pentru dimensionarea si veriIicarea instalatiilor electroenergetice la
solicitari mecanice si termice n conditiile curentilor de scurtcircuit Instructiuni
pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transIormare
PE 111-1/92; -5/92; -6/75; -7/85; -10/78;
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 4/16
PE 116/94 Normativ de ncercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice
PE 134/95 Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit n retelele electrice
cu tensiunea peste 1kV
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice
NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia
1. RE-Ip 30-04 ndreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamnt
Montare echipamente primare
Generalitati
n acest capitol sunt prezentate conditiile tehnice impuse pentru lucrarile de retroIit celula
de linie 20kV nr. 6K din statia 110/20kV Marghita din punct de vedere al circuitelor primare.
Lucrarile pe parte de circuite primare se vor eIectua pe baza unui proiect Iaza DE (Detalii
de Executie) avizat n comisia FDEE Transilvania Nord. Proiectul Iaza DE constituie obiect al
oIertei.
Cerinte tehnice pentru echipamente
Echipamentele oIerite vor avea acord de comercializare/scrisoare de acceptare produs emis
de catre SC ELECTRICA SA.
SpeciIicatiile tehnice aIerente echipamentelor primare sunt anexate:
SpeciIicatia tehnica nr. 94 Intreruptor 24kV cu comutatie n vid, debrosabil, in caseta
Fia tehnica nr. 15/3 Ansamblu de dou ui metalice celul 20kV
Specificatie tehnica ST 15 015 Transformator de masurare curent la medie tensiune
Fia tehnica nr. 15/5 Divizor+Indicator prezenta tensiune celula
Fia tehnica nr. 15/7 Transformator de curent toroidal 20kV
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.+C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 5/16
Caiet de sarcini procurare echipamentesecundare
Cerine generale
rezentul capitol al caietului de sarcini cuprinde prevederile cu caracter general privind partea
de circuite secundare a celulelor de 20kV care fac obiectul prezentului caiet de sarcini i a cror
respectare este obligatorie.
Concepia circuitelor secundare aferente celulei de 20kV care fac obiectul prezentului caiet de
sarcini va respecta prevederile normativului PE 504/96 "NORMATIV PENTRU
PROIECTAREA SISTEMELOR DE CIRCUITE SECUNDARE ALE STAIILOR
ELECTRICE -vol.I: Prescripii Generale; vol.II: Sisteme de Conducere i Teleconducere;
vol.III: Sisteme de Protecie i Automatizare".
Terminologia folosit n prezentul caiet de sarcini este n conformitate cu normativul mai sus
menionat.
Pentru echipamentele de circuite secundare aferente celulei de 20kV care fac obiectul
prezentului caiet de sarcini se impun urmtoarele:
S aib ca domeniu de utilizare admis i instalaiile de distribuie a energiei electrice mai
precis staiile electrice de transformare de T/MT;
S fie produse de productori certificai ISO 9001;
S existe referine privind folosirea acestor echipamente n instalaii similare. Ofertantul va
anexa o list de referine cu locurile n care astfel de echipamente au mai fost prevzute;
S fie conforme cu standardele IEC i cele romneti, precum i cu legislaia european i
cea romneasc;
S respecte prevederile prezentului caiet de sarcini i reglementrile precizate pe cuprinsul
acestuia;
Perioada de garanie a echipamentelor va fi de 24 luni de la data semnrii procesului verbal
de punere n func
Instruirea personalului de exploatare/mentenan privind instalaia i echipamentele
componente este de asemenea obiect al ofertei.
ntregul echipament de circuite secundare trebuie s fie astfel ales i dimensionat nct s
corespund din toate punctele de vedere condiiilor de exploatare, n toate regimurile de
funcionare stabilite precum i condiiilor de mediu n care va funciona.
Echipamentele vor fi prevzute din construcie cu cte o plcu indicatoare, care s cuprind
datele sale tehnice.
Conditii Climatice.
Temperatura admisibil: pentru funcionare 5C la +55C;
pentru depozitare 25C la +55C;
pentru transport 25C la +70C.
Umiditatea relativ admisibil: Valoarea medie anual75%, fr posibilitatea de apariie a
condensului
Solicitri Mecanice
Vibraii i ocuri pe timpul funcionrii:Standarde: IEC 60255-21 i IEC 60068-2.Vibration -
sinusoidal: IEC 60255-21-1, class 1; -10Hz to 60Hz: 0.035 mmamplitude;IEC 60068-2-6 60
Hz to 150Hz: 0.5 g acceleration sweep rate 10 octaves/min20 cycles in 3 orthogonal axes.
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.+C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 6/16
Vibraii i ocuri pe timpul transportului Standarde: IEC 60255-21 i IEC 60068-2. Vibration -
sinusoidal: IEC 60255-21-1, class 2; -5 Hz to 8 Hz: 7.5 mm
amplitude;IEC 60068-2-6 8 Hz to 150 Hz: 2 g acceleration sweep rate 1 octave/min 20 cyclesin 3
orthogonal axes.
Shock -IEC 60255-21-2, class 1; IEC 60068-2-27.
Teste de izolaie
Standarde: IEC 60255-5.
High-voltage test (routine test) 2kV (rms), 50Hz.
Impulse voltage test (type test) all circuits, class III 5 kV (peak); 1.2/50 s; 0.5 J; 3 positive and 3
negative shots at intervals of 5 s.
Compatibilitatea electromagnetic
EC Conformity declaration (CE mark):All protection and control products must comply with the
EMC Directive99/336/EEC of the Council of the European Community and further relevant IEC
255standards on electromagnetic compatibility. All products must carry the CE mark.
Teste de Compatibilitate Electromagnetic( EMC ) -Imunitate ( Teste de Tip )
Standarde: IEC 60255-22 (product standard); EN 50082-2 (generic standard).
High frequency: IEC 60255-22-1 class III 2.5 kV (peak); 1 MHz; = 15 s; 400 shots/s duration
2 s;
Electrostatic discharge: IEC 60255-22-2 class III and EN 61000-4-2 class III 4kV
contact discharge; 8kV air discharge; both polarities; 150 pF; Ri = 330Ohm
Radio-frequency electromagnetic field, nonmodulated; IEC 60255-22-3 (report) class III 10V/m;
27MHz to 500MHz;
Radio-frequency electromagnetic field, amplitude-modulated; ENV 50140, class III 10V/m;
80MHz to 1000MHz, 80%; 1kHz; AM;
Radio-frequency electromagnetic field, pulse-modulated; ENV 50140/ENV 50204, class III 10
V/m; 900MHz; repetition frequency 200Hz; duty cycle 50%;
Fast transients IEC 60255-22-4 and EN 61000-4-4, class III 2kV; 5/50 ns; 5kHz; burst length
15ms; repetition rate 300ms; both polarities; Ri = 50 Ohm; duration 1 min;
Conducted disturbances induced by radio-frequency fields HF, amplitude-modulated ENV 50141,
class III 10V; 150kHz to 80MHz; 80%; 1kHz; AM;
Power-frequency magnetic field EN 61000-4-8, class IV 30A/m continuous; 300 A/m for 3s;
50Hz.
Teste de Compatibilitate Electromagnetic( EMC ) -Emisii ( Teste de Tip )
Standarde: EN 50081-2 (generic standard).
Interference field strength CISPR 11, EN 55011, class A 30 MHz to 1000 MHz;
Conducted interference voltage, aux. voltage CISPR 22, EN 55022, class B 150kHz to 30 MHz.
Condiii generale privind electroalimentarea
Echipamentele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se vor alimenta att:
- n curent-continuu 220Vcc pentru alimentarea: releelor digitale; circuitelor intrrilor digitale ale
acestora (pentru preluarea semnalelor de poziie, a semnalelor de stare ntreruptor i a altor
semnale preventive); releelor intermediare (unde este cazul); circuitelor de comand ale
ntreruptoarelor);
-n curent alternativ 400/230Vca pentru alimentarea: motoarelor de armare ale ntreruptoarelor;
nclzirii locale ale celulelor ( inclusiv anticondens ) i iluminatului local al celulelor.
Protecia Circuitelor de Alimentare
Protecia circuitelor de alimentare curent-continuu i curent-alternativ se va face prin
sigurane automate bipolare montate n celul (corespunztoare din toate punctele de vedere al:
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.+C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 7/16
tensiunii de alimentare (220Vcc, respectiv 230Vca), curentului, capacitii de rupere, caracteristicii
timp-curent, etc.) cu protecie termic i electromagnetic, prevzute cu contacte auxiliare de
semnalizare.
Condiii generale privind circuitele de msur-curent
S-a prevzut nlocuirea transformatoarelor de curent existente cu un set de 3
transformatoare de msur-curent (cte unul pe faz). Transformatoarele de msur-curent sunt de
tip cu dou nfurri secundare. Prima nfurare de msur va fi destinat alimentrii circuitelor
de curent ale contorului electronic montat n celul, a doua nfurare fiind destinat alimentrii
releului digital de protecie/control aferent celulei. Cerinele generale privind circuitele de msur-
curent aferente releului digital de protecie/control sunt date n tabelul urmtor unde ofertantul va
completa rubrica corespunztoare.
Tabelul - Cerine Privind Intrrile de Msur-Curent ale Releelor Digitale de
Protecie/Control i Circuitelor Aferente Acestora
Nr.
Crt.
Caracteristica
Precizri Date Tehnice
Solicitate
Date Tehnice
Garantate de
Ofertant
0 1 2 3 4
1. Curentul Nominal al Intrrilor de Curent = 5A
2. Stabilitatea Termic a Intrrilor de Curent n
Regim Continuu
15A
3. Stabilitatea Termic a Intrrilor de Curent pt. 1
Secund
500A
4. Stabilitatea Dinamica Intrrilor de Curent 1250Amax
5. Frecvena Nominal pentru Intrrile de Msur-
Curent Fn = 50Hz
6. Domeniul de Frecven Pentru Care Releul va
Funciona Corect 1,05% x Fn
Condiii generale pentru releele digitale cu funcie de protecie/control
Celula de 20kV nr. 6K va fi echipat cu un echipament numeric care va asigura toate
funciile de protecie/control/automatizare necesare.
Echipamentul numeric:
principiul de funcionare al acestuia va fi bazat pe tehnica digital (numeric). Semnalele
analogice de intrare (provenite din circuitele de msur-curent i msur-tensiune) vor fi
direct transformate (prin conversie analogic/digital), eventual dup o filtrare analogic
prealabil (pentru a evita de exemplu saturaia datorat unor fenomene tranzitorii), n
semnale numerice, urmnd ca prelucrarea ulterioar s se facn tehnic digital.
va asigura o separare galvanic corespunztoare ntre diferitele categorii de circuite
(msur-curent, msur-tensiune, intrri binare, ieiri binare, alimentare, circuitele interne
ale releului, etc.);
va avea carcasa metalic, care va avea posibilitatea i va fi legat la instalaia de legare la
pmnt;
toate ieirile binare vor fi de tip contact, ieiri binare solid-state cu semiconductoare
(tranzistoare , triace , etc.) nu se admit;
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.+C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 8/16
caracteristicile contactelor (curent de durat, capacitate de rupere, capacitate de conectare,
tensiunea nominal, etc.) vor fi n concordan cu circuitele n care acestea se prevd;
intrrile binare vor fi de tip "optocuplor";
bornele releelor digitale vor fi de tip cu urub;
va fi prevzut cu interfa om-main. Interfaa va consta dintr-un afiaj cu cristale lichide
de tip grafic cu iluminare proprie, taste i LED-uri de semnalizare. Pe afiajul grafic se vor
putea afia att schemele monofilare ( cu poziiile actualizate ale aparatelor de comutaie
primar aferente celulelor respective i msuri ale tensiunii, curentului i puterilor ) ct i
meniuri/submeniuri destinate parametrizrii i/sau altor funcii de control;
va fi prevzut cu taste special destinate comenzilor aparatajului de comutaie
primaraferent, taste marcate corespunztor ( ca simbol i culori ). Alegerea regimului
comenzilor: "LOCAL/LA DISTAN" se va face cu ajutorul unei taste ( eventual
comutator ) special destinate i marcat corespunztor;
va fi prevzut cu LED-uri de semnalizare; se va prevedea un LED destinat semnalizrii
prezenei tensiunii operative de curent-continuu i cu un LED destinat semnalizrii defect
releu digital. Restul LED-urilor vor fi destinate semnalizrii: funcionrii proteciilor
(semnalizri automeninute), funcionrii RAR pt. celulele de linie (semnalizare
automeninut), etc;
va fi prevzut cu minimum 2 seturi independente de reglaj i cu posibilitatea accelerrii
proteciilor maximale de curent la "conectarea pe defect";
va fi prevzut pe faa acestora cu o interfa de comunicaie serial destinat parametrizrii
releului i descrcrii nregistrrilor de defect (evenimente i oscilo) cu ajutorul unui
calculator laptop (calculatorul nu este obiect al ofertei). Software-ul (inclusiv licena)
destinat acestor operaiuni este obiect al ofertei;
va fi prevzut cu funcia de autosupraveghere. El se va autotesta (cel puin din punct de
vedere al funcionalitilor critice) permanent. La eventuala apariie a unui defect, acest
lucru va fi semnalizat att pe panoul lor frontal (LED rou), att prin intermediul unui
contact normal nchis ct i ctre nivelele superioare prin sistemul de conducere SCADA.
(vezi lucrarea AI SE Oradea nr. 1402/2012 Retrofit 20kV n staia 110/20kV Marghita);
va avea gradul de protecie de minim IP40 conform IEC60529;
va fi prevzut cu o interfade comunicaie optic destinat integrrii n sistemul SCADA
(realizare SCADA este obiectul proiectului AISEE Oradea nr. 1420/2012 proiect cu care
se va corela realizarea prezentului proiect). Protocolul de comunicaie SCADA va fi
IEC61850. Face obiect al ofertei i documentul cu descrierea complet a protocolului de
comunicaie. Acesta va fi mapat (maparea constituie obiect al ofertei) cu volumul de
informaii descris n prezentul caiet de sarcini.
Se vor respecta toate prevederile aplicabile ale reglementrilor i standardelor enumerate la
punctul REGLEMENTRI.
Privind terminalul numeric care urmeaz a echipa celulele de 20kV, ofertantul va completa
rubricile corespunztoare (date tehnice garantate de ofertant) ale tabelului urmtor.
Tabelul - Cerine Privind Posibilitile de Integrarea n Sistemul SCADA proiectat ale
Releelor Digitale de Protecie/Control
Nr.
Crt.
Caracteristica
Precizri Date Tehnice
Solicitate
Date Tehnice
Garantate de
Ofertant
0 1 2 3 4
1. Protocol de Comunicaie IEC61850
2. Interfaa de Comunicaie Optic Opticconform
IEC61850
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.+C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 9/16
Cerine generale privind scoaterea din funciune i ncercarea sistemelor de protecie i
automatizare
La conceperea i realizarea prii de circuite secundare a celulei de 20 kV care face obiectul
prezentului caiet de sarcini, se va ine cont de urmtoarele cerine ale normativului PE504/96:
"Sistemele de protectie i sistemele de automati:are vor fi prev:ute cu dispo:itive speciale care s
permit scoaterea individual din functiune.
De ctre personalul de conducere operativ. Dac este necesar din conditii de regim de
functionare a retelei, de selectivitate a actionrii sau din alte motive,
De ctre personalul specializat de exploatare a sistemelor de circuite secundare. In scopul
verificrilor i incercrilor, diagnosticrii defectelor, reparatiilor operative, al modificrii
reglafelor, etc.
Sistemele de protectie i automati:are trebuie prev:ute cu dispo:itive ( blocuri de incercare,
dispo:itive de conectare-deconectare, etc. ) sau cleme speciale, care s permit verificrile i
incercrile individuale, in exploatare ( la locul instalrii ), fr scoaterea de sub tensiune a
elementului ( circuitului ) primar i fr scoaterea conductoarelor de legtur din clemele de ir
sau de la bornele aparatelor"
Contoare de energie
Contorul de energie aferent celulei nr. 6K este obiect al ofertei; se va procura un contor
electronic multitarif, cu curb de sarcin conform cu specifica 2 Contoare de
energie; acesta se va monta n compartimentul de circuite secundare din celul.
Alte echipamemte
La conceperea i realizarea prii de circuite secundare a celulei de 20 kV care face obiectul
prezentului caiet de sarcini, se vor putea utiliza (fr ca beneficiarul s restricioneze/impun
folosirea) diverse echipamente (cum ar fi de exemplu: relee intermediare (obligatoriu cu priz),
blocuri de ncercare (inclusiv cu fiele de testare incluse n ofert), dispozitive de deconectare,
sigurane automate, cleme de ir cu racordare prin urub, cleme test, etc.)) atta timp ct ele
respecttoate prevederile aplicabile ale reglementrilor i standardelor enumerate la punctul
REGLEMENTRI i caracteristicile lor sunt corespunztoare funciei pe care acestea trebuie s o
ndeplineasc.
Privind clemele de ir la care va fi necesar racordarea cablurilor de circuite secundare
(pentru preluarea/transmiterea de comenzi/semnale/cureni/tensiuni ctre alte instalaii) acestea,
dac nu se precizeaz altfel n prezentul caiet de sarcini, vor permite racordarea conductoarelor de
cupru rigide cu seciunea cuprins ntre 2,5mmp i 4mmp.
Asigurarea condiiilor de microclimat
Celulele de 20kV care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt amplasate ntr-o sal de
conexiuni i corespund cel puin condiiilor climato-meteorologice indicate n tabelul urmtor.
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.+C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 10/16
Denumirea Factorilor Climato-
Meteorologici
Unitatea
de
Msur
Valoarea Maxim
de Scurt Durat
oC 40
Valoarea Maxim a
Mediei n 24 ore
oC 35
Temperatura
Ambiant
Valoarea Minim oC -5
Umiditatea Relativ 70
n compartimentul de circuite secundare din celula existent nr. 6K se vor asigura condiiile
de microclimat necesare unei bune funcionri. Astfel se va asigura pentru acestea funcionarea n
condiii controlate privind temperatura minim (se va asigura o temperatur minim de +5
o
C (dac
echipamentele nu impun o valoare mai mare) ) i umiditatea (evitarea condensului). n
compartimentul de circuite secundare a celulei nr. 6K se vor monta rezistene de nclzire
controlate prin termostat i hygrostat pentru asigurarea att a temperaturii minime impuse de aceste
echipamente ct i n scopul evitrii apariiei condensului. Dac este necesar, se va asigura n
acelai mod i microclimatul compartimentelor echipate cu aparataj primar i a celui aferent
terminalelor cablurilor de 20kV.
Cerine generale privind marcarea elementelor i circuitelor
Marcarea i reprezentarea elementelor i circuitelor se va face n concordancu ndreptarul
1.E-Ip 68 -1991 ( ndreptare privind proiectarea Staiilor electrice. Marcarea i reprezentarea
elementelor i circuitelor din staiile electrice ).
Marcarea Aparatelor: Aparatele primare i secundare care intervin n schemele de circuite
primare i secundare se marcheaz printr-un simbol de identificare plasat n imediata apropiere a
semnului grafic, n partea stng sau deasupra acestuia.
Marcarea Circuitelor de joas tensiune: Se vor marca toate circuitele de joas tensiune de
comand-control i de energie. Se va adopta metoda: " MARCAREA CONDUCTOARELOR " n
care toate conductoarele legate galvanic ntre ele (se gsesc la acelai potenial) vor purta aceeai
marc. Se va folosi sistemul de marcare funcional(marca circuitului indicfunciunea acestuia)
indicat n ndreptar.
Marcarea Fizic a Conductoarelor: Conductoarele individuale i cele ale cablurilor vor fi
marcate fizic la capete, adic n punctele de legare: la cleme, la borne, la barete, etc. n acest scop,
se vor folosi tile.
Marcarea irurilor de Cleme:
Marcarea irului de cleme trebuie s cuprind:
Simbolul circuitului primar;
Simbolul locului de amplasare.
Marcarea clemelor n cadrul irului de cleme trebuie s cuprind marca conductorului i numrul
de ordine al clemei.
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.+C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 11/16
Cerine generale privind documentaia aferent
Constituie, de asemenea obiect al ofertei, documentaia complet a prii de circuite
secundare aferent celulelor de 20kV. La elaborarea documentaiei se vor respecta pe lng toate
reglementrile n vigoare i, n mod obligatoriu, toate prevederile (cerinele) prezentului caiet de
sarcini. Din documentaie nu vor lipsi:
manualele tehnice ale tuturor aparatelor i echipamentelor (relee digitale, relee
intermediare, blocuri de ncercare, dispozitive de deconectare, aparate de msur
indicatoare, cleme de ir, etc.);
schemele monofilare;
vederi cu amplasarea echipamentelor de circuite secundare;
schemele desfurate de circuite secundare ale celulelor;
specificaiile de aparataj aferente prii de circuite secundare (cu codurile de
comand ale aparatajului);
irurile de cleme (circuite secundare);
tabelele de conexiuni (circuite secundare);
etc.
Reglementri
La alegerea echipamentelor, la elaborarea documentaiei, echiparea celulelor, se vor
respecta, obligatoriu, prevederile aplicabile ale urmtoarele reglementri:
PE009/93 -Norme de prevenire, stingere i dotare mpotriva incendiilor pentru producerea,
transportul i distribuia energiei electrice i termice
PE016/96 -Normativ tehnic de reparaii la echipamentele i instalaiile energetice.
PE101/85 -Normativ pentru construcia instalaiilor electrice de conexiuni i transformatoare cu
tensiuni peste 1kV (republicat in 1993). Modificarea 1 (1986).Modificarea 2 (1987).
PE102/86 -Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de conexiuni i distribuie cu
tensiuni pnla 1000Vc.a. n unitile energetice.
PE103/92 -Instruciuni pentru dimensionarea i verificarea instalaiilor electroenergetice la
solicitri mecanice i termice n condiiile curenilor descurtcircuit.
PE111-7/85 -Instruciuni pentru proiectarea staiilor de conexiuni i transformare.Reprezentarea i
marcarea instalaiilor electrice.
PE111-10/78 -Instruciuni pentru proiectarea staiilor de conexiuni i transformare.Staii electrice
de distribuie de 6-20kV.
PE134/95 -Normativ privind metodologia de calcul al curenilor de scurtcircuit n reelele electrice
cu tensiunea peste 1kV.
PE504/96 -Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staiilor electrice .
Vol. I -Prescripii generale . Vol. II -Sisteme de conducere iteleconducere . Vol.
III -Sisteme de protecie i automatizri.
I7/2009 -Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice cu tensiuni pn la
1000Vc.a. i 1500Vc.c.
NTE002/03/00 -Normativ de ncercri i msurtori pentru sistemele de protecii, comand-control
i automatizri din partea electrica centralelor i staiilor.
NTE006/03/00 -Normativ privind metodologia de calcul al curenilor de scurtcircuit n reelele
electrice cu tensiunea sub 1kV.
NTE007/03/00 -Normativ pentru proiectarea i executarea reelelor de cabluri.
1RE-Ip -30/1988 -ndrumar de proiectare i execuie a instalaiilor de legare lapmnt.
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.+C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 12/16
IP65/2007 Instruciuni proprii de securitate a muncii pentru instalaii electrice n exploatare.
Legea 319/2006 -Legea Securitii i Sntii n Munc.
HGR 1029/2008 -Privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe pia a mainilor.
Ordinul 775/1998 -Privind aprobarea Normelor Generale PSI.
D.G. P.S.I.-001/1999 -Dispoziii generale de ordine interioar pentru prevenirea i stingerea
incendiilor.
ISO9001 -Standard de calitate.
STAS12604/4-89 -Protecie mpotriva electrocutrilor. Instalaii electrice fixe. Prescripii generale.
STAS12604/5-90 -Protecie mpotriva electrocutrilor. Instalaii electrice fixe.
Prescripii de proiectare, execuie i verificare.
Cerine privind asigurarea calitii
Toate echipamentele trebuie s ndeplineasc cerinele de calitate specificate n urmtoarele
standarde (ultimele ediii n vigoare):
SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular
SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii.Cerine +SR EN ISO
9001:2008/AC:2009
SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare + SR
EN ISO 14001:2005/C91:2005
Echipamentele care ndeplinesc cerinele altor standarde autorizate vor fi acceptate dac acestea
au prevederi de calitate egale sau mai bune dect cele menionate anterior sau cele precizate la
fiecare echipament n parte, caz n care furnizorul va justifica clar n oferta sa diferenele dintre
standardele adoptate i cele de referin. Oferta trebuie s fie nsoit de o copie a respectivului
standard adoptat.
Toate echipamentele vor fi livrate cu toate accesoriile necesare montrii, punerii n funciune,
exploatrii i controlului, supravegherii. Dac exist materiale sau accesorii care nu au fost
menionate n specificaii dar sunt necesare pentru funcionarea corespunztoare i fr defeciuni a
echipamentului, revine n obligaia furnizorului de a le livra fr o cerere prealabil a
beneficiarului.
Alte cerine generale
Furnizorii trebuie s dein Autorizaie de Comercializare emis de S.C. Electrica S.A.
Echipamentele furnizate trebuie s respecte legile i normativele tehnice n vigoare.
Faciliti pentru punerea n funciune i testare
a) Fiecare schem funcional de comand-control i protecie trebuie s fie conceput astfel
nct verificrile funcionale i de calibrare s poat fi fcute cu circuitele primare asociate n
funciune;
b) Trebuie s se prevad faciliti corespunztoare pentru testarea sistemului de comand-
control i protecie care s permit ca echipamentul respectiv s fie testat, prin partea de fa a
dulapului, cu circuitul (circuitele) primare n funciune
c) Trebuie, de asemenea, s se prevad faciliti corespunztoare pentru a izola toate
circuitele de intrare i ieire n curent alternativ i continuu, astfel nct lucrrile de testare a
echipamentelor s poat fi fcute n condiii de complet siguran pentru personal i fr scderea
siguranei n funcionare a staiei.
d) Trebuie s se prevad, de asemenea, faciliti separate pentru testarea circuitelor
secundare ale fiecrui transformator de curent i de tensiune, astfel nct s se permit testarea
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.+C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 13/16
echipamentelor de comand-control i protecie i a circuitelor adiacente. Testarea se va realiza
prin dispozitive de ncercare, va realiza scurtcircuitarea automat a secundarelor transformatoarelor
de curent, deschiderea secundarelor de tensiune, deschiderea (deconectarea) circuitelor de
declanare de la comand i protecie etc., sau orice alt mod de testare acceptat de beneficiar.
e)Trebuie s se prevad dispozitive de deconectare pentru ntreruperea circuitelor de
declanare de la protecie.
Specificaii funcionale circuite secundare
Echipamentul de protecie-control trebuie s includ un afiaj cu cristale lichide (LCD) cu
iluminare a fundalului i o tastatur integrat care s permit:
Afiarea datelor i parametrizare;
Afiarea valorii mrimilor msurate;
Afiarea mesajelor operative i a semnalizrilor;
Poziia nchis sau deschis a ntreruptorului;
Poziia broat sau debroat a cruciorului;
Reprezentrarea monofilar a celulei
Port de comunicaie serial RS232 pentru parametrizare, configurare cu calculator
portabil PC.
Software-ul echipamentului de protecie trebuie s fie compatibil pentru toate echipamentele
de acelai tip i el s se poat achiziiona separat fa de aceste echipamente i s permit
integrarea echipamentului ntr-un sistem de teleprotecie, preul acestuia va fi precizat separat.
Echipamentul de protecie-control trebuie s includ toate funciile de protecie pentru o
celul de LES 20kV. Trebuie s existe posibilitatea alegerii curbelor caracteristice: independent,
temporizat, invers standard, foarte invers.
Echipamentul de protecie-control trebuie s asigure ntreg numrul de intrri i ieiri
numerice necesare pentru comanda ntreruptorului i pentru interfaarea cu procesul, n scopul
ncadrrii n sistemul de conducere de la distan.
Echipamentul trebuie sa conin funcia de nregistrator de evenimente.
Ceasul intern al echipamentului digital de protecie control s aib posibilitatea de
sincronizare dup un semnal extern.
Declanarea prin protecii trebuie s fie semnalizat luminos pe panoul frontal i afiat n
clar pe afiorul LCD cu indicarea tipului de protecie care a funcionat.
De asemenea echipamentul trebuie sa pstreze informaiile de parametrizare la dispariia
tensiunii de alimentare.
Amplasarea terminalului n configuraia celulei de 20kV va ine seama de regulile de
ergonomia a muncii, asigurndu-se observarea i comanda echipamentului primar aferent, precum
i accesul facil n zona porturilor de comunicaie.
Astfel pentru efectuarea comod a manevrelor se recomand ca elementele de comand s fie
montate la nlimi cuprinse ntre (0,851,80)m. Se accept montarea lor la nlimi cuprinse ntre
(0,601,95)m n cazuri justificate.
Celul LES 20 kV nr. 6K Conexiune Avram I ancu
Condiiile tehnice din acest subcapitol sunt complementare celor evideniate n
Specificaiile tehnice anexate.
a) Protecii:
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.+C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 14/16
1) Protecie maximal de curent cu dou trepte de curent i de timp, configurabil
pentru urmtoarele dou caracteristici: caracteristic invers dependent de curent,
caracteristic independent, pe minim dou faze mpotriva defectelor polifazate de
pe linii;
2) Protecie homopolar de curent temporizat
3) Protecie de arc intern
b) Automatizri:
- RAR trifazat cu 2 cicluri (funcie dezactivat momentan);
- DAS - f
c) Comand/operare:
1) Comenzi:
- anclanare / declanare ntreruptor;
2) Interblocaje pe celul
3) Interblocaje pe staie
d) Supraveghere/msur:
1) Semnalizri:
- poziie ntreruptor, separator de legare la pmnt;
- poziie crucior broat/debroat;
- poziia cheii de selectare a comenzilor (comand local/telecomand)
2) Semnalizri preventive i de avarie:
- funcionri de protecii i de automatizri;
- starea mecanismului de acionare a ntreruptorului;
- semnalizri ardere sigurane
3) Msur:
- curent;
4) Contorizri:
- energie activ
- energie reactiv
5) nregistrare evenimente:
- demaraje i funcionri de protecii i automatizri;
- depiri de limite ale mrimilor msurate
- semnalizri de la punctul d 1)
Cerinte tehnice pentru echipamente
Echipamentele oferite vor avea acord de comercializare/scrisoare de acceptare produs emis
de catre SC ELECTRICA SA.
Specificatiile tehnice aferente echipamentelor secundare sunt anexate:
Specificatia tehnica nr. ST 57 Terminal numeric pentru celul LEA 20 kV
Specificatie tehnica nr. ST 22 Contor electronic
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.+C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 15/16
Caiet de sarcini delucrri
Lucrri de circuite primarecelula nr. 6K LES20 kV
Se vor executa urmtoarele lucrri de nlocuire echipamente n celula de m.t. nr. 6K:
- demontare echipamente primare:
ntreruptor debroabil tip IO-24kV, inclusiv dispozitivul de ac
1buc.;
transformatoare de curent tip CIRS 2x150/5/5A 3 buc;
bare din aluminiu 60x10mm racord ntre echipamentele primare.
- montare echipamente primare:
ntreruptor 24kV, 630A, 25kA cu comuta
(caseta se va monta pe cruciorul ntreruptorului existent) 1buc;
transformator de curent cu izola
3
buc;
transformator de curent de tip CIRHI 150 mm 1 buc.;
bar din aluminiu 60x10 mm ntre echipamentele nou montate i cele existente.
trei divizoare de tensiune capacitive;
De asemenea se vor executa urmtoarele lucrri:
se vor vopsi confec lice ale celulei (pr
se vor nlocui u i de 20 kV cu ui noi, vopsite n cmp
electrostatic, avnd un compartiment de circuite secundare prevzut cu u de
acces cu geam;
se vor monta divizori capacitivi de tensiune i indicatoare capacitive de
prezen
Echipamentele primare demontate se vor preda beneficiarului, care va indica un loc de
depozitare.
Lucrri de circuitesecundare
celula nr. 6K LES20 kV
- demontare echipamente secundare:
relee de protec e, intermediare i RAR;
bloc de ncercare i dispozitivele de conectare-deconectare;
cleme ir, suport cleme i legturi secundare;
siguran
contor de energie;
bucle de curent continuu i alternativ;
- montare echipamente secundare:
terminal numeric de comand-protec
a schemei monofilare, integrat n SCADA, IEC61850;
relee intermediare (multiplicare contacte, preluare comenzi semnale n releu,
etc);
Lucrarea nr. 1393/2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, fud. Bihor Faza P.T.+C.S
SISEE Transilvania Nord AISEE Oradea Atelierul de Proiectare 16/16
contactoare pentru alegerea tensiunilor ntre sistemele de bare;
bloc de ncercare pentru circuitele de curent;
dispozitive de conectare - deconectare;
dispozitive de blocare electromagnetic pentru separatoarele de bar i
cu
comutatoare de semnalizare CSA-10 pentru separatoarele de bar
de legare la pmnt;
cheie cu 6 trepte (5+0) pentru DASf;
realizare schem sinoptic oarb, n relief, cu baghete din PVC, pe ua mic
(nou) a celulei.
contor de energie electronic, trifazat, multitarif, curb de sarcin, compatibil cu
sistem de telecitire Electrica Transilvania Nord (AEM-CST0410).
cleme
curent se vor asigura cleme cu posibilitatea de separare i untare;
siguran e automate bipolare pentru buclele de curent continuu (QBC, QBS)
(QBIn, QBAm);
echipamentele secundare proiectate se vor monta pe uile metalice din faa celulei, ui noi,
proiectate, obiect al ofertei;
lucrrile se vor executa n conformitate cu proiectul de detalii de execuie, parte integrat a ofertei;
celulele 9K i 10K
- celulele 9K si 10K se vor inversa intre ele, astfel:
actualmente celula 9K alimenteaz plecarea LEA 20 KV VOIVOZI;
n situaia proiectat din aceast celul se va alimenta plecarea LES 20kV ora
MARGHITA;
se va dezactiva funcia de RAR;
actualmente celula 10K alimenteaz plecarea LES 20 KV oras MARGHITA;
n situaia proiectat din aceast celul se va alimenta plecarea LEA 20kV VOIVOZI
se va completa protectia cu functia de RAR;
Deasemenea se vor modifica adecvat reglajele aferente celor dou plecri.
Echipamentele secundare demontate se vor preda beneficiarului, care va indica un loc de
depozitare.
La terminarea lucrrilor proiectantul de detalii de execuie (DE) va prezenta beneficiarului
documentaia final As Built.
ntregul proiect, pe partea de lucrri n staia Marghita, se va corela cu proiectul AI SE
Oradea nr. 1402/2012 Retrofit 20kV n staia 110/20kV Marghita.
Intocmit Verificat
Ing. Avram Daniela Ing. Budic Nicolae
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
3
S..S.E. TRANSLVANA NORD
A..S.E. ORADEA
ATELER PROECTARE ORADEA
Pr 1393/2012
CAIET DE SARCINI
CONSTRUCT
Scopul prezentei documenta[ii este acela de a oferi executan[ilor lucrrilor propuse , un suport
tehnic in ntocmirea ofertelor si efectuarea lucrrilor.
La executarea lucrrilor de construc[ie se impune respectarea urmtoarelor acte
normative in vigoare:
1. Legea nr.10/1995 Legea privind calitatea in construc[ii cu modificrile si completrile
ulterioare
2. Legea nr. 453/2001 Pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construc[ii
3. Ordin nr. 1943/2001 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construc[ii,republicata, cu
modificrile si completrile ulterioare
4. Hotrrea nr. 273/1994 Regulament de recep[ie a lucrrilor de construc[ii si instala[ii
aferente acestora cu modificrile si completrile ulterioare
5. H.G.R. nr.273/1994 Regulamentul de recep[ie a lucrrilor de construc[ii si instala[ii
aferente. Recep[ia la terminarea lucrrilor.Recep[ia finala
6. - PE 706 E Normativ de execu[ie i/sau reabilitare a finisajelor la construc[iile
energetice (cldiri i construc[ii speciale) specifice re[elelor electrice de distribu[ie-
2007
7. ,Normativ pentru producerea i executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton
precomprimat Partea 2: Executarea lucrrilor din beton, indicativ NE 012/2-2010
8. P100-1-2011 Cod de proiectare seismica P100 - Prevederi de proiectare pentru
cladiri.
9. NE 021 1 2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat
10. - P 100 1/2006 Cod de proiectare seismic. ;
11. P130-1999 Normativ privind urmrirea comportrii n timp a construciilor.
12. - C 244-1993 Ghid pentru inspectare i diagnosticare privind durabilitatea
construciilor din beton armat i precomprimat
Lucrari in posturiIe de transformare existente:
Inlocuire echipament (celule si transormatoare), in PTCz Statia Experimentala, PTCz Sinteza
Veche.
Demonatare echipamente de MT existente,a aparatelor si a materialelor aferente celulelor
metalice(separatoare, intrerupatore, coloana trafo, confectii metalice, bare )
Demontare transformataore
LucrariIe de construc|ii in posturiIe de transformare existente :
1. PTZ AVRAM IANCU
2. PTZ BLOC
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
4
3. PTZ CARAGIALE I
4. PTZ CARAGIALE II
5. PTZ CARAGIALE III
6. PTZ TINERETULUI
7. PTZ PANDURILOR
8. Traversare parau
1. PTZ AVRAM IANCU
n camera de medie tensiune se vor executa urmtoareIe Iucrri :
Se vor demonta 5 celule metalice tip Bailesti si se vor monta 7 celule noi
1. Se vor demoIa ceIuIeIe existente.
In prezent PTZ AVRAM IANCU este echipata cu 5 celule metalice, tip Bailesti;
Lucrrile de demolri, au ca scop ndeprtarea elementelor de construcie existente (canal de
cabluri existent), pentru a se crea posibilitatea executrii unui nou canal de cabluri. Lucrrile de
demolri, se desfoar, n incinta SC SELEUS.
n aceste condiii, pentru desfurarea lucrrilor, sunt necesare msuri de ntrerupere a
funcionrii activitii, n zona de lucru, dac este cazul. Se vor executa lucrri de demolare betoane i
zidrie. Operaia se execut manual, necesitnd prezena muncitorilor, cu sculele necesare. Molozul
rezultat din demolri se va transporta la groapa de gunoi a oraului ( moloz, pmnt).
2. Se vor reface tencuieIiIe interioare Ia pere|i cu crpturi (110 mp) ;
Pentru a se obine o bun aderen a tencuielilor fa de diferitele straturi suport, acestea
trebuie pregtite n vederea tencuirii, cu condiia ca ele s fie rigide, plane, uscate, rugoase i s nu
prezinte abateri de la verticalitate i planeitate mai mari dect acelea indicate n prescripiile tehnice n
vigoare.
Abaterile mai mari dect admisibile se vor rectifica prin cioplirea ieindurilor i prin acoperirea
intrndurilor mari (peste 40 mm) cu o plas de rabi prins cu cuie n rosturile zidriei, peste care se
va executa tencuiala;
3. Se va zugrvi cu vopseIe IavabiIe ;
Aplicarea vopselelor lavabile pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea
corespunzatoare a acesteia, potrivit indicatiilor tehnice sau din fisa tehnica, indiferent daca
suprafata de vopsit este noua sau a mai fost vopsita cu produse compatibile.
Aplicarea vopselelor lavabile, atat cele de interior cat si cele de exterior, se face in general cu
trafaletul, dar poate fi facuta si cu pensula, bidineaua sau prin pulverizare cu instalatii air-less.
Aplicarea prin pulverizare se face cu produse special destinate acestui scop, ce vor fi solicitate
in mod expres producatorului. Produsul pentru pulverizare va fi filtrat imediat dupa diluare.
Fiecare strat se va aplica numai dup uscarea celui precedent.
4. Se va executa un canaI de cabIuri de medie tensiune cu sec|iunea de 60 x 60 cm
- se vor realiza canale de cable de medie tensiune i de circuite secundare precum i
tubulaturile de ieire spre exterior din aceste canale
- pe amplasamentul vechilor celule se va executa un canal de cabluri de medie tensiune cu
seciunea de 60 x 60;
- cota superioar a canalului de cabluri va fi la cota pardoselii existente. Se reface
pardoseala existent ;
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
5
Fazele procesului de execuie a lucrrilor de beton i beton armat constituie n majoritate lucrri
care devin ascunse, astfel nct verificarea calitii acestora trebuie s fie consemnat n procese
verbale de recepie calitativ, ncheiate ntre delegaii beneficiarului i constructorului.
Nu se admite trecerea la o nou faz de execuie nainte de nchiderea procesului verbal
referitor la faza precedent dac aceasta urmeaz s devin o lucrare ascuns.
Pe poriunea de canal descoperit (fara celule) se vor monta un capace metalice din tabl
striat (g = 5 mm) ;
5. Ua de acces se va repara si vopsi ;
Straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire se vor aplica numai pe suprafee
curate, lipsite de ap, praf sau de impuriti.
Se va asigura respectarea tehnologiilor de preparare i aplicare a straturilor componente ale
sistemului de acoperire.
Fiecare strat al acoperirii trebuie s fie continuu, lipsit de ncreituri, bici, exfolieri, fisuri,
neregulariti. Culoarea fiecrui strat trebuie s fie uniform.
Dac se constat zone cu defect, acestea se vor cura i apoi se va aplica un nou strat din
aceleai materiale. Sistemele de protecie prin vopsire se vor aplica cu pensula, cu rola sau cu
pistolul, conform indicaiilor date de productorul de vopsele.
n incinta boxa trafo se vor executa urmtoareIe Iucrri :
Se va inlocui transformatorul de putere .
1. Se va demonta tranformatoruI II existent.
Lucrrile de demolri, au ca scop ndeprtarea elementelor de construcie existente .
Lucrrile de demolri, se desfoar, n incinta PTZ Avram Iancu.
n aceste condiii, pentru desfurarea lucrrilor, sunt necesare msuri de ntrerupere a
funcionrii activitii, n zona de lucru, dac este cazul. Se vor executa lucrri de demolare betoane i
zidrie. Operaia se execut manual, necesitnd prezena muncitorilor, cu sculele necesare. Molozul
rezultat din demolri se va transporta la groapa de gunoi a oraului ( moloz, pmnt).
2. Se vor reface tencuieIiIe interioare Ia pere|i cu crpturi ;
Pentru a se obine o bun aderen a tencuielilor fa de diferitele straturi suport, acestea
trebuie pregtite n vederea tencuirii, cu condiia ca ele s fie rigide, plane, uscate, rugoase i s nu
prezinte abateri de la verticalitate i planeitate mai mari dect acelea indicate n prescripiile tehnice n
vigoare.
Abaterile mai mari dect admisibile se vor rectifica prin cioplirea ieindurilor i prin acoperirea
intrndurilor mari (peste 40 mm) cu o plas de rabi prins cu cuie n rosturile zidriei, peste care se
va executa tencuiala; rectificarea intrndurilor mai mari de 70 mm pe suprafeele exterioare ale
cldirilor (profiluri , cornie, etc.) nu se va face cu plas de rabi ci, cu completri de crmid sau prin
confecionarea n prealabil a unor cofraje cu forma profilurilor.
3. Se va zugrvi cu vopseIe IavabiIe ;
Aplicarea vopselelor lavabile pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare
a acesteia, potrivit indicatiilor tehnice sau din fisa tehnica, indiferent daca suprafata de vopsit este
noua sau a mai fost vopsita cu produse compatibile.
Aplicarea vopselelor lavabile, atat cele de interior cat si cele de exterior, se face in general cu
trafaletul, dar poate fi facuta si cu pensula, bidineaua sau prin pulverizare cu instalatii air-less.
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
6
Aplicarea prin pulverizare se face cu produse special destinate acestui scop, ce vor fi solicitate in
mod expres producatorului. Produsul pentru pulverizare va fi filtrat imediat dupa diluare.
Fiecare strat se va aplica numai dup uscarea celui precedent.
4. Ua de acces se va repara si vopsi ;
Straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire se vor aplica numai pe suprafee
curate, lipsite de ap, praf sau de impuriti.
Se va asigura respectarea tehnologiilor de preparare i aplicare a straturilor componente ale
sistemului de acoperire.
Fiecare strat al acoperirii trebuie s fie continuu, lipsit de ncreituri, bici, exfolieri, fisuri,
neregulariti. Culoarea fiecrui strat trebuie s fie uniform.
Dac se constat zone cu defect, acestea se vor cura i apoi se va aplica un nou strat din
aceleai materiale.
Sistemele de protecie prin vopsire se vor aplica cu pensula, cu rola sau cu pistolul, conform
indicaiilor date de productorul de vopsele.
Lucrari de reabiIitare in exterior
Se va reface izoIa|ia hidrofuga a acoperiuIui (65 mp) ;
Suportul hidroizolaiei trebuie s fie executat cu pantele prescrise n proiect, uscat, solid,
izovolumetric, cu rost de dilataie conform proiectului, curat, fr praf, fr inegaliti, cu suprafaa
neted.
Hidroizolatiile se executa cu membrane bituminoase aditivate, avind insertii de fibre
poliesterice sau fibre de sticla, la greutati specifice de 3 pina la 6 KG/MP.
Toate straturile hidroizolaiei trebuie executate cu materialele prescrise, n grosimea straturilor
prescrise i n conformitate cu cele cuprinse n tehnologia de execuie.
Hidroizolaia se va proteja mpotriva efectelor duntoare (mecanice, razele soarelui etc.), att
n timpul executrii lucrrilor, ct i n timpul exploatrii hidroizolaiei.
Se vor reface tencuirlile de la fatada principala cat si accesul in boxa trafo 50mp ;
Se vor repara trotuarele de acces de la intrare pana in zona camerei de Medie Tensiune (M.T.)
Se vor monta jgheaburi din tabla zincata D = 15 cm si burlane din tabla zincata D = 12,3 cm
pentru colectarea si scurgerea apelor de pe acoperis :
2. PTZ BLOC
Cladirea postului PTZ Bloc este prezinta zone de degradare marita necesitand lucrari de
reabilitare atat in exterior cat si in interior.
Lucrari de reabiIitare in interior
Se vor demonta 4 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie cu separator ,1 celula linie cu
intrerupator si separator si 1 celula trafo ) si se vor monta 4 celule noi .
Se vor demonta celulele de linie de 6 kV existente, tip Bailesti;
1. Se vor demoIa ceIuIeIe existente.
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
7
Lucrrile de demolri, au ca scop ndeprtarea elementelor de construcie existente (canal de
cabluri existent), pentru a se crea posibilitatea executrii unui nou canal de cabluri. Lucrrile de
demolri, se desfoar, n incinta PTZ Bloc.
n aceste condiii, pentru desfurarea lucrrilor, sunt necesare msuri de ntrerupere a
funcionrii activitii, n zona de lucru, dac este cazul. Se vor executa lucrri de demolare betoane i
zidrie. Operaia se execut manual, necesitnd prezena muncitorilor, cu sculele necesare. Molozul
rezultat din demolri se va transporta la groapa de gunoi a oraului ( moloz, pmnt).
2. Se vor reface tencuieIiIe interioare Ia pere|i cu crpturi (90 mp) ;
Pentru a se obine o bun aderen a tencuielilor fa de diferitele straturi suport, acestea
trebuie pregtite n vederea tencuirii, cu condiia ca ele s fie rigide, plane, uscate, rugoase i s nu
prezinte abateri de la verticalitate i planeitate mai mari dect acelea indicate n prescripiile tehnice n
vigoare.
Abaterile mai mari dect admisibile se vor rectifica prin cioplirea ieindurilor i prin acoperirea
intrndurilor mari (peste 40 mm) cu o plas de rabi prins cu cuie n rosturile zidriei, peste care se
va executa tencuiala;
3. Se va zugrvi cu vopseIe IavabiIe (110 mp) ;
Aplicarea vopselelor lavabile pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare
a acesteia, potrivit indicatiilor tehnice sau din fisa tehnica, indiferent daca suprafata de vopsit este
noua sau a mai fost vopsita cu produse compatibile.
Aplicarea vopselelor lavabile, atat cele de interior cat si cele de exterior, se face in general cu
trafaletul, dar poate fi facuta si cu pensula, bidineaua sau prin pulverizare cu instalatii air-less.
Aplicarea prin pulverizare se face cu produse special destinate acestui scop, ce vor fi solicitate in
mod expres producatorului. Produsul pentru pulverizare va fi filtrat imediat dupa diluare.
Fiecare strat se va aplica numai dup uscarea celui precedent.
4. Se va executa un canaI de cabIuri de medie tensiune cu sec|iunea de 60 x 60 cm ,
- se vor realiza canale de cable de medie tensiune i de circuite secundare precum i
tubulaturile de ieire spre exterior din aceste canale
- pe amplasamentul vechilor celule se va executa un canal de cabluri de medie tensiune cu
seciunea de 60 x 60;
- cota superioar a canalului de cabluri va fi la cota pardoselii existente. Se reface
pardoseala existent ;
Fazele procesului de execuie a lucrrilor de beton i beton armat constituie n majoritate lucrri
care devin ascunse, astfel nct verificarea calitii acestora trebuie s fie consemnat n procese
verbale de recepie calitativ, ncheiate ntre delegaii beneficiarului i constructorului.
Nu se admite trecerea la o nou faz de execuie nainte de nchiderea procesului verbal
referitor la faza precedent dac aceasta urmeaz s devin o lucrare ascuns.
Pe poriunea de canal descoperit (fara celule) se vor monta un capace metalice din tabl
striat (g = 5 mm) ;
5. Ua de acces se va repara si vopsi ;
Straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire se vor aplica numai pe suprafee
curate, lipsite de ap, praf sau de impuriti.
Se va asigura respectarea tehnologiilor de preparare i aplicare a straturilor componente ale
sistemului de acoperire.
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
8
Fiecare strat al acoperirii trebuie s fie continuu, lipsit de ncreituri, bici, exfolieri, fisuri,
neregulariti. Culoarea fiecrui strat trebuie s fie uniform.
Dac se constat zone cu defect, acestea se vor cura i apoi se va aplica un nou strat din aceleai
materiale.
Sistemele de protecie prin vopsire se vor aplica cu pensula, cu rola sau cu pistolul, conform
indicaiilor date de productorul de vopsele.
Lucrari de reabiIitare in exterior
Se va reface si repara acoperiuI (75 mp) ;
- ndepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse ...de pe
suprafete metalice - ACOPERIS din tabla neagra ruginita
- Vopsitorii anticorozive pe tmplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii
metalice...email perclorvinilic (un strat grund de miniu, un strat amestec 90% grund miniu si
10% email perclorvinilic, trei straturi de email
- Se vor monta jgheaburi noi din tabla zincata D = 15 cm si burlane din tabla zincata D = 12,3
cm
- Reparare si reabilitare soculul , fundatie si totuare cladire post cu beton clasa C 12/15 ( BC
15/b200) cu etansarea rosturilor cu mortare speciale
- Repararea tencuielilor exterioare - 50mp ;
- Zugrveli lavabile exterioare - 150mp ;
- Reparare usi metalice si vopsire , cu inlocuirea tabliilor din tabla-
3. PTZ CARAGIALE I
Cladirea postului PTZ Caragiale I - se vor demonta 3 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de
linie din care una fara separator si 1 celula trafo ) si se vor monta 3 celule noi:
Lucrari de reabiIitare in interior
Se vor demonta celulele de linie de 6 kV existente, tip Bailesti, plecari in cablu subteran, si
celula pentru protectia trafo de putere ;
1. Se vor demoIa ceIuIeIe existente.
Lucrrile de demolri, au ca scop ndeprtarea elementelor de construcie existente (canal de
cabluri existent), pentru a se crea posibilitatea executrii unui nou canal de cabluri. Lucrrile de
demolri, se desfoar, n incinta PTZ Caragiale I .
n aceste condiii, pentru desfurarea lucrrilor, sunt necesare msuri de ntrerupere a
funcionrii activitii, n zona de lucru, dac este cazul. Se vor executa lucrri de demolare betoane i
zidrie. Operaia se execut manual, necesitnd prezena muncitorilor, cu sculele necesare. Molozul
rezultat din demolri se va transporta la groapa de gunoi a oraului ( moloz, pmnt).
2. Se vor reface tencuieIiIe interioare Ia pere|i cu crpturi ;
Pentru a se obine o bun aderen a tencuielilor fa de diferitele straturi suport, acestea
trebuie pregtite n vederea tencuirii, cu condiia ca ele s fie rigide, plane, uscate, rugoase i s nu
prezinte abateri de la verticalitate i planeitate mai mari dect acelea indicate n prescripiile tehnice n
vigoare.
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
9
Abaterile mai mari dect admisibile se vor rectifica prin cioplirea ieindurilor i prin acoperirea
intrndurilor mari (peste 40 mm) cu o plas de rabi prins cu cuie n rosturile zidriei, peste care se
va executa tencuiala;
3. Se va zugrvi cu vopseIe IavabiIe cu soIutie anti-mucegai ;
Aplicarea vopselelor lavabile pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare
a acesteia, potrivit indicatiilor tehnice sau din fisa tehnica, indiferent daca suprafata de vopsit este
noua sau a mai fost vopsita cu produse compatibile.
Aplicarea vopselelor lavabile, atat cele de interior cat si cele de exterior, se face in general cu
trafaletul, dar poate fi facuta si cu pensula, bidineaua sau prin pulverizare cu instalatii air-less.
Aplicarea prin pulverizare se face cu produse special destinate acestui scop, ce vor fi solicitate in
mod expres producatorului. Produsul pentru pulverizare va fi filtrat imediat dupa diluare.
Fiecare strat se va aplica numai dup uscarea celui precedent.
4. Se va executa un canaI de cabIuri de medie tensiune cu sec|iunea de 60 x 60 cm ,
- se vor realiza canale de cable de medie tensiune i de circuite secundare precum i
tubulaturile de ieire spre exterior din aceste canale
- pe amplasamentul vechilor celule se va executa un canal de cabluri de medie tensiune cu
seciunea de 60 x 60;
- cota superioar a canalului de cabluri va fi la cota pardoselii existente. Se reface
pardoseala existent ;
Fazele procesului de execuie a lucrrilor de beton i beton armat constituie n majoritate lucrri
care devin ascunse, astfel nct verificarea calitii acestora trebuie s fie consemnat n procese
verbale de recepie calitativ, ncheiate ntre delegaii beneficiarului i constructorului.
Nu se admite trecerea la o nou faz de execuie nainte de nchiderea procesului verbal
referitor la faza precedent dac aceasta urmeaz s devin o lucrare ascuns.
Pe poriunea de canal descoperit (fara celule) se vor monta un capace metalice din tabl
striat (g = 5 mm) ;
5. Ua de acces se va repara si vopsi ;
Straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire se vor aplica numai pe suprafee
curate, lipsite de ap, praf sau de impuriti.
Se va asigura respectarea tehnologiilor de preparare i aplicare a straturilor componente ale
sistemului de acoperire.
Fiecare strat al acoperirii trebuie s fie continuu, lipsit de ncreituri, bici, exfolieri, fisuri,
neregulariti. Culoarea fiecrui strat trebuie s fie uniform.
Dac se constat zone cu defect, acestea se vor cura i apoi se va aplica un nou strat din aceleai
materiale.
Sistemele de protecie prin vopsire se vor aplica cu pensula, cu rola sau cu pistolul, conform
indicaiilor date de productorul de vopsele.
4. PTZ CARAGIALE II
Cladirea postului PTZ Caragiale II - se vor demonta 3 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie
din care una fara separator si 1 celula trafo ) si se vor monta 3 celule noi:
Lucrari de reabiIitare in interior
1. Se vor demoIa ceIuIeIe existente.
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
10
Lucrrile de demolri, au ca scop ndeprtarea elementelor de construcie existente (canal de
cabluri existent), pentru a se crea posibilitatea executrii unui nou canal de cabluri. Lucrrile de
demolri, se desfoar, n incinta PTZ Caragiale II .
n aceste condiii, pentru desfurarea lucrrilor, sunt necesare msuri de ntrerupere a funcionrii
activitii, n zona de lucru, dac este cazul. Se vor executa lucrri de demolare betoane i zidrie.
Operaia se execut manual, necesitnd prezena muncitorilor, cu sculele necesare. Molozul rezultat
din demolri se va transporta la groapa de gunoi a oraului ( moloz, pmnt).
2. Se vor reface tencuieIiIe interioare Ia pere|i cu crpturi (90 mp) ;
Pentru a se obine o bun aderen a tencuielilor fa de diferitele straturi suport, acestea
trebuie pregtite n vederea tencuirii, cu condiia ca ele s fie rigide, plane, uscate, rugoase i s nu
prezinte abateri de la verticalitate i planeitate mai mari dect acelea indicate n prescripiile tehnice n
vigoare.
Abaterile mai mari dect admisibile se vor rectifica prin cioplirea ieindurilor i prin acoperirea
intrndurilor mari (peste 40 mm) cu o plas de rabi prins cu cuie n rosturile zidriei, peste care se
va executa tencuiala; rectificarea intrndurilor mai mari de 70 mm pe suprafeele exterioare ale
cldirilor (profiluri , cornie, etc.) nu se va face cu plas de rabi ci, cu completri de crmid sau prin
confecionarea n prealabil a unor cofraje cu forma profilurilor.
3. Se va zugrvi cu vopseIe IavabiIe 150 mp ;
Aplicarea vopselelor lavabile pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare
a acesteia, potrivit indicatiilor tehnice sau din fisa tehnica, indiferent daca suprafata de vopsit este
noua sau a mai fost vopsita cu produse compatibile.
Aplicarea vopselelor lavabile, atat cele de interior cat si cele de exterior, se face in general cu
trafaletul, dar poate fi facuta si cu pensula, bidineaua sau prin pulverizare cu instalatii air-less.
Aplicarea prin pulverizare se face cu produse special destinate acestui scop, ce vor fi solicitate in
mod expres producatorului. Produsul pentru pulverizare va fi filtrat imediat dupa diluare.
Fiecare strat se va aplica numai dup uscarea celui precedent.
4. Se va executa un canaI de cabIuri de medie tensiune cu sec|iunea de 60 x 60 cm ,
- se vor realiza canale de cable de medie tensiune i de circuite secundare precum i
tubulaturile de ieire spre exterior din aceste canale
- pe amplasamentul vechilor celule se va executa un canal de cabluri de medie tensiune cu
seciunea de 60 x 60;
- cota superioar a canalului de cabluri va fi la cota pardoselii existente. Se reface
pardoseala existent ;
Fazele procesului de execuie a lucrrilor de beton i beton armat constituie n majoritate lucrri
care devin ascunse, astfel nct verificarea calitii acestora trebuie s fie consemnat n procese
verbale de recepie calitativ, ncheiate ntre delegaii beneficiarului i constructorului.
Nu se admite trecerea la o nou faz de execuie nainte de nchiderea procesului verbal
referitor la faza precedent dac aceasta urmeaz s devin o lucrare ascuns.
Pe poriunea de canal descoperit (fara celule) se vor monta un capace metalice din tabl
striat (g = 5 mm) ;
5. Ua de acces se va repara si vopsi ;
Straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire se vor aplica numai pe suprafee
curate, lipsite de ap, praf sau de impuriti.
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
11
Se va asigura respectarea tehnologiilor de preparare i aplicare a straturilor componente ale
sistemului de acoperire.
Fiecare strat al acoperirii trebuie s fie continuu, lipsit de ncreituri, bici, exfolieri, fisuri,
neregulariti. Culoarea fiecrui strat trebuie s fie uniform.
Dac se constat zone cu defect, acestea se vor cura i apoi se va aplica un nou strat din aceleai
materiale.
Sistemele de protecie prin vopsire se vor aplica cu pensula, cu rola sau cu pistolul, conform
indicaiilor date de productorul de vopsele.
Lucrari de reabiIitare in exterior
Se va reface si repara acoperiuI (75 mp) ;
- ndepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse ...de pe
suprafete metalice - ACOPERIS din tabla neagra ruginita
- Vopsitorii anticorozive pe tmplarie metalica
- Se vor monta jgheaburi noi din tabla zincata D = 15 cm si burlane din tabla zincata D = 12,3
cm
- Reparare si reabilitare soculul , fundatie si totuare cladire post cu beton clasa C 12/15 ( BC
15/b200) cu etansarea rosturilor cu mortare speciale
- Repararea tencuielilor exterioare - 50mp ;
- Zugrveli lavabile exterioare - 150mp ;
- Reparare usi metalice si vopsire , cu inlocuirea tabliilor din tabla
5. PTZ CARAGIALE II
Cladirea postului PTZ Caragiale III - se vor demonta 3 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie
din care una fara separator si 1 celula trafo ) si se vor monta 4 celule noi:
Lucrari de reabiIitare in interior
1. Se vor demoIa ceIuIeIe existente.
Lucrrile de demolri, au ca scop ndeprtarea elementelor de construcie existente (canal de
cabluri existent), pentru a se crea posibilitatea executrii unui nou canal de cabluri. Lucrrile de
demolri, se desfoar, n incinta PTZ Caragiale III .
n aceste condiii, pentru desfurarea lucrrilor, sunt necesare msuri de ntrerupere a funcionrii
activitii, n zona de lucru, dac este cazul. Se vor executa lucrri de demolare betoane i zidrie.
Operaia se execut manual, necesitnd prezena muncitorilor, cu sculele necesare. Molozul rezultat
din demolri se va transporta la groapa de gunoi a oraului ( moloz, pmnt).
2. Se vor reface tencuieIiIe interioare Ia pere|i cu crpturi (90 mp) ;
Pentru a se obine o bun aderen a tencuielilor fa de diferitele straturi suport, acestea
trebuie pregtite n vederea tencuirii, cu condiia ca ele s fie rigide, plane, uscate, rugoase i s nu
prezinte abateri de la verticalitate i planeitate mai mari dect acelea indicate n prescripiile tehnice n
vigoare.
Abaterile mai mari dect admisibile se vor rectifica prin cioplirea ieindurilor i prin acoperirea
intrndurilor mari (peste 40 mm) cu o plas de rabi prins cu cuie n rosturile zidriei, peste care se
va executa tencuiala; rectificarea intrndurilor mai mari de 70 mm pe suprafeele exterioare ale
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
12
cldirilor (profiluri , cornie, etc.) nu se va face cu plas de rabi ci, cu completri de crmid sau prin
confecionarea n prealabil a unor cofraje cu forma profilurilor.
3. Se va zugrvi cu vopseIe IavabiIe 150 mp ;
Aplicarea vopselelor lavabile pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare
a acesteia, potrivit indicatiilor tehnice sau din fisa tehnica, indiferent daca suprafata de vopsit este
noua sau a mai fost vopsita cu produse compatibile.
Aplicarea vopselelor lavabile, atat cele de interior cat si cele de exterior, se face in general cu
trafaletul, dar poate fi facuta si cu pensula, bidineaua sau prin pulverizare cu instalatii air-less.
Aplicarea prin pulverizare se face cu produse special destinate acestui scop, ce vor fi solicitate in
mod expres producatorului. Produsul pentru pulverizare va fi filtrat imediat dupa diluare.
Fiecare strat se va aplica numai dup uscarea celui precedent.
4. Se va executa un canaI de cabIuri de medie tensiune cu sec|iunea de 60 x 60 cm ,
- se vor realiza canale de cable de medie tensiune i de circuite secundare precum i
tubulaturile de ieire spre exterior din aceste canale
- pe amplasamentul vechilor celule se va executa un canal de cabluri de medie tensiune cu
seciunea de 60 x 60;
- cota superioar a canalului de cabluri va fi la cota pardoselii existente. Se reface
pardoseala existent ;
Fazele procesului de execuie a lucrrilor de beton i beton armat constituie n majoritate lucrri
care devin ascunse, astfel nct verificarea calitii acestora trebuie s fie consemnat n procese
verbale de recepie calitativ, ncheiate ntre delegaii beneficiarului i constructorului.
Nu se admite trecerea la o nou faz de execuie nainte de nchiderea procesului verbal
referitor la faza precedent dac aceasta urmeaz s devin o lucrare ascuns.
Pe poriunea de canal descoperit (fara celule) se vor monta un capace metalice din tabl
striat (g = 5 mm)
5. Ua de acces se va repara si vopsi ;
Straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire se vor aplica numai pe suprafee
curate, lipsite de ap, praf sau de impuriti.
Se va asigura respectarea tehnologiilor de preparare i aplicare a straturilor componente ale
sistemului de acoperire.
Fiecare strat al acoperirii trebuie s fie continuu, lipsit de ncreituri, bici, exfolieri, fisuri,
neregulariti. Culoarea fiecrui strat trebuie s fie uniform.
Dac se constat zone cu defect, acestea se vor cura i apoi se va aplica un nou strat din aceleai
materiale.
Sistemele de protecie prin vopsire se vor aplica cu pensula, cu rola sau cu pistolul, conform
indicaiilor date de productorul de vopsele.
Lucrari de reabiIitare in exterior
Se va reface si repara acoperiuI (95 mp) ;
- ndepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse ...de pe
suprafete metalice - ACOPERIS din tabla neagra ruginita
- Vopsitorii anticorozive pe tmplarie metalica
- Se vor monta jgheaburi noi din tabla zincata D = 15 cm si burlane din tabla zincata D = 12,3
cm
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
13
- Reparare si reabilitare soculul , fundatie si totuare cladire post cu beton clasa C 12/15 ( BC
15/b200) cu etansarea rosturilor cu mortare speciale
- Repararea tencuielilor exterioare - 50mp ;
- Zugrveli lavabile exterioare - 150mp ;
- Reparare usi metalice si vopsire , cu inlocuirea tabliilor din tabla
6. PTZ TINERETULUI
Cladirea postului PTZ Tineretului - se vor demonta 4 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie
cu separator, 1 celula trafo si 1 celula cu DRV) si se vor monta 4 celule noi
Lucrari de reabiIitare in interior
1. Se vor demoIa ceIuIeIe existente.
Lucrrile de demolri, au ca scop ndeprtarea elementelor de construcie existente (canal de
cabluri existent), pentru a se crea posibilitatea executrii unui nou canal de cabluri. Lucrrile de
demolri, se desfoar, n incinta PTZ Tineretului.
n aceste condiii, pentru desfurarea lucrrilor, sunt necesare msuri de ntrerupere a funcionrii
activitii, n zona de lucru, dac este cazul. Se vor executa lucrri de demolare betoane i zidrie.
Operaia se execut manual, necesitnd prezena muncitorilor, cu sculele necesare. Molozul rezultat
din demolri se va transporta la groapa de gunoi a oraului ( moloz, pmnt).
2. Se vor reface tencuieIiIe interioare Ia pere|i cu crpturi (90 mp) ;
Pentru a se obine o bun aderen a tencuielilor fa de diferitele straturi suport, acestea
trebuie pregtite n vederea tencuirii, cu condiia ca ele s fie rigide, plane, uscate, rugoase i s nu
prezinte abateri de la verticalitate i planeitate mai mari dect acelea indicate n prescripiile tehnice n
vigoare.
Abaterile mai mari dect admisibile se vor rectifica prin cioplirea ieindurilor i prin acoperirea
intrndurilor mari (peste 40 mm) cu o plas de rabi prins cu cuie n rosturile zidriei, peste care se
va executa tencuiala; rectificarea intrndurilor mai mari de 70 mm pe suprafeele exterioare ale
cldirilor (profiluri , cornie, etc.) nu se va face cu plas de rabi ci, cu completri de crmid sau prin
confecionarea n prealabil a unor cofraje cu forma profilurilor.
3. Se va zugrvi cu vopseIe IavabiIe 110 mp ;
Aplicarea vopselelor lavabile pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare
a acesteia, potrivit indicatiilor tehnice sau din fisa tehnica, indiferent daca suprafata de vopsit este
noua sau a mai fost vopsita cu produse compatibile.
Aplicarea vopselelor lavabile, atat cele de interior cat si cele de exterior, se face in general cu
trafaletul, dar poate fi facuta si cu pensula, bidineaua sau prin pulverizare cu instalatii air-less.
Aplicarea prin pulverizare se face cu produse special destinate acestui scop, ce vor fi solicitate in
mod expres producatorului. Produsul pentru pulverizare va fi filtrat imediat dupa diluare.
Fiecare strat se va aplica numai dup uscarea celui precedent.
4. Se va executa un canaI de cabIuri de medie tensiune cu sec|iunea de 60 x 60 cm ,
- se vor realiza canale de cable de medie tensiune i de circuite secundare precum i
tubulaturile de ieire spre exterior din aceste canale
- pe amplasamentul vechilor celule se va executa un canal de cabluri de medie tensiune cu
seciunea de 60 x 60;
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
14
- cota superioar a canalului de cabluri va fi la cota pardoselii existente. Se reface
pardoseala existent ;
Fazele procesului de execuie a lucrrilor de beton i beton armat constituie n majoritate lucrri
care devin ascunse, astfel nct verificarea calitii acestora trebuie s fie consemnat n procese
verbale de recepie calitativ, ncheiate ntre delegaii beneficiarului i constructorului.
Nu se admite trecerea la o nou faz de execuie nainte de nchiderea procesului verbal
referitor la faza precedent dac aceasta urmeaz s devin o lucrare ascuns.
Pe poriunea de canal descoperit (fara celule) se vor monta un capace metalice din tabl
striat (g = 5 mm) ;
5. Ua de acces se va repara si vopsi ;
Straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire se vor aplica numai pe suprafee
curate, lipsite de ap, praf sau de impuriti.
Se va asigura respectarea tehnologiilor de preparare i aplicare a straturilor componente ale
sistemului de acoperire.
Fiecare strat al acoperirii trebuie s fie continuu, lipsit de ncreituri, bici, exfolieri, fisuri,
neregulariti. Culoarea fiecrui strat trebuie s fie uniform.
Dac se constat zone cu defect, acestea se vor cura i apoi se va aplica un nou strat din aceleai
materiale.
Sistemele de protecie prin vopsire se vor aplica cu pensula, cu rola sau cu pistolul, conform
indicaiilor date de productorul de vopsele.
7. PTZ PANDURILOR
Reabilitarea cladirii PTZ PANDURILOR prin lucrari de reparatii acoperis,hidroizolatie,
zugraveli interioare.
1. Se vor reface tencuieIiIe interioare Ia pere|i cu crpturi (90 mp) ;
Pentru a se obine o bun aderen a tencuielilor fa de diferitele straturi suport, acestea
trebuie pregtite n vederea tencuirii, cu condiia ca ele s fie rigide, plane, uscate, rugoase i s nu
prezinte abateri de la verticalitate i planeitate mai mari dect acelea indicate n prescripiile tehnice n
vigoare.
Abaterile mai mari dect admisibile se vor rectifica prin cioplirea ieindurilor i prin acoperirea
intrndurilor mari (peste 40 mm) cu o plas de rabi prins cu cuie n rosturile zidriei, peste care se
va executa tencuiala; rectificarea intrndurilor mai mari de 70 mm pe suprafeele exterioare ale
cldirilor (profiluri , cornie, etc.) nu se va face cu plas de rabi ci, cu completri de crmid sau prin
confecionarea n prealabil a unor cofraje cu forma profilurilor.
2. Se va zugrvi cu vopseIe IavabiIe 150 mp ;
Aplicarea vopselelor lavabile pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare
a acesteia, potrivit indicatiilor tehnice sau din fisa tehnica, indiferent daca suprafata de vopsit este
noua sau a mai fost vopsita cu produse compatibile.
Aplicarea vopselelor lavabile, atat cele de interior cat si cele de exterior, se face in general cu
trafaletul, dar poate fi facuta si cu pensula, bidineaua sau prin pulverizare cu instalatii air-less.
Aplicarea prin pulverizare se face cu produse special destinate acestui scop, ce vor fi solicitate in
mod expres producatorului. Produsul pentru pulverizare va fi filtrat imediat dupa diluare.
Fiecare strat se va aplica numai dup uscarea celui precedent.
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
15
3. Lucrari de reabiIitare in exterior
Se va reface izolaia hidrofuga a acoperiului (150 mp) ;
Suportul hidroizolaiei trebuie s fie executat cu pantele prescrise n proiect, uscat, solid,
izovolumetric, cu rost de dilataie conform proiectului, curat, fr praf, fr inegaliti, cu suprafaa
neted.
Hidroizolatiile se executa cu membrane bituminoase aditivate, avind insertii de fibre
poliesterice sau fibre de sticla, la greutati specifice de 3 pina la 6 KG/MP.
Toate straturile hidroizolaiei trebuie executate cu materialele prescrise, n grosimea straturilor
prescrise i n conformitate cu cele cuprinse n tehnologia de execuie.
Hidroizolaia se va proteja mpotriva efectelor duntoare (mecanice, razele soarelui etc.), att
n timpul executrii lucrrilor, ct i n timpul exploatrii hidroizolaiei.
Se vor monta jgheaburi din tabla zincata D = 15 cm si burlane din tabla zincata D = 12,3 cm
pentru colectarea si scurgerea apelor de pe acoperis .
8. Traversare pru
Se vor monta pentru traversare pru pt 2 circuite de cabluri 2 tevi metalice 2x 100 si pentru
fibra optica 1 teva metalica 1x 65 .
Datorita deschiderii mici ~ 6 - 7m tevile se vor incastra in beton , pe ambele maluri si vor fi
autoportante .
S-au prevazut si console metalice si confectii metalice (280 kg) pentru cazul in care se va alege
o alta solutie tehnica in urma stabilirii traseului final al traversarii (de comun acord cu beneficiarul
lucrarii) .
Verificri i recep|ie
Att pe parcursul execuiei lucrrilor, descrise n caietele de sarcini, ct i la finalul execuiei, se
fac urmtoarele verificri:
- verificarea vizual examinnd starea materialelor i a aparatelor;
- funcionarea corect a instalaiei;
- calitatea execuiei lucrrilor.
n cazul n care se constat abateri de la cerinele tehnice impuse, contractantul va trebui s ia
n considerare observaiile justificate ale specialitilor beneficiarului va trebui s asigure echipamentul
n conformitate cu condiiile tehnice impuse (eventualele costuri suplimentare vor fi suportate de
contractant).
Recepia se face pe baza urmtoarelor documente:
- certificatul de probe pentru ncercrile de tip i de rutin;
- tabelele de date tehnice garantate;
- procese verbale de lucrri ascunse pentru toate lucrrile executate ngropat;
- procese verbale de lucrri ascunse n legtur cu respectarea tehnologiilor de lucru i a
calitii materialelor;
- teste de punere n funciune;
- desene, prospecte.
Se vor folosi numai produse nsoite de certificate de calitate i se vor respecta toate indicaiile
productorilor.
Contractantul are obligaia de a pune la dispoziia specialitilor beneficiarului documentaia
tehnic a echipamentelor.
Contractantul va facilita accesul specialitilor beneficiarului la standurile de ncercare.
Toate aceste cerine se vor ncadra n ofert.
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din orasul Marghita
Proiect nr. 1393 /2012
16
La recepia lucrrilor, beneficiarul lucrrii va verifica respectarea proiectului de detalii de execuie,
a instruciunilor furnizorului de echipamente, a legislaiei n vigoare.
Dup o perioad de timp de la finalizarea lucrrilor (perioad stabilit prin contract) contractantul
lucrrii va prezenta documentaia de execuie cu toate completrile i modificrile intervenite pe
parcursul lucrrilor, verificrilor i testelor la punerea n funciune.
CaIitatea IucrriIor de execu|ie
De calitatea lucrrilor de montaj este responsabil contractantul lucrrii.
Lucrrile trebuie realizate n conformitate cu documentaia tehnic, cu documentaia de detalii
de execuie, respectnd cerinele prevzute de prescripiile i de legislaia n vigoare (L.440/2002 de
aprobare a O.G. 95/1999 privind calitatea lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instalaii
tehnologice industriale).
Dirigintele de antier (reprezentant al beneficiarului ) are rspunderea de a urmri , la fata
locului , pe antier , realizarea calitativa si cantitativa a lucrrilor prezentate in prezentul proiect .
INTOCMIT VERIFICAT
SC FSE ELECTRCA-SERV SA
SSE TRANSLVANA NORD
ASE ORADEA
At. PROECTARE
Pr.nr.1393/2012
LISTA DE UTILAJE nr.1 -VOL I
cu celulele MT ce se vor monta in Conexiunea Avram,cu celulele MT ce se vor monta in celelalte posturi(PTZ Caragiale ,PTZ
Caragiale ,PTZ Caragiale ,PTZ TNERETULU,PTZ BLOC) cu PTM-urile inlocuite si PTAb (PTAb RECORD,PTM CRNULU,PTM
SPTAL,PTM RL VECH si PTAb CLOSCA ),cu echipamentele necesare a se monta la jonctiunea LEA-LES 20 KV
Nr.crt Denumire ceIuIe U.M. Cantitate Fisa tehnica
1
CELULA DE LINIE -ceI eIectrica de MT cu mediu de izoIare aer si separator de sarcina
in SF6, ( pas min-500 mm),24 KV,630 A,16 kA/1s
Echipament de baza:
-separator de sarcina in SF6
-separator de punere la pamint interblocat cu separatorul de sarcina
-mecanism de actionare separator
-sistem de bare colectoare trifazate 630 A
-indicatoare de prezenta tensiunii
-bare trifazate pentru circuitele de plecare
-contacte auxiliare
-interblocaje cu cheie
-rezistenta de incalzire 50 W
-bobina de anclansare/declansare
-dispozitiv de verificare a corespondentei fazelor
-1buc TT 20/\3/0.1\3 (numai la Conexiunea Avram ancu)
- actionare manuala si de la distanta prin telecomanda
-integrate in sistemul DMS/SCADA
- actionare prin telecomanda:
comenzi: inchidere deschidere separator;
semnaIizari: pozitie separator (2 biti), pozitie CLP, semnalizari de la indicatoarele de
defect, semnalizari de la mecanismul de actionare a separatorului (defect mecanism,
arc nearmat);
masuri: curentul pe o faza (daca se monteaza reductor de curent in celula);
comenzile si semnalizarile digitale se vor realiza prin contacte libere de potential;
conform ST 15-037-2
buc 14
Conform fisei
tehnice nr.1
Din care : 1 buc in CONEXIUNEA AVRAM IANCU (cu TT)-sosirea din Statia 110/20 KV
fara semnaIizare curent de defect . (Conexiunea se va integra in SCADA)
2 buc in PTCz CaragiaIe III (acest post se va integra in SCADA)
2 buc in PTCz CaragiaIe II
2 buc in PTCz CaragiaIe I
3 buc in PTCz TineretuIui
2 buc in PTCz BIoc
1 buc in PTAb ProgresuIui
1 buc in PTAb Unirii
2
CELULA DE LINIE -ceI eIectrica de MT echipate cu separator de sarcina si intrerupator
in vid,
(cu pas de 750-830mm) 24 kV, 630 A, 16 kA/1s -(5 buc pIecari din conexiune ) si (2 buc
in PTCz CARAGIALE III,PTz BLOC)
Echipament de baza:
-separator de sarcina in SF6 si separator de punere la pamant
-intrerupator in vid fix -interblocaje cu cheie
-mecanism de actionare separator
-mecanism de actionare intrerupator
-motor mecanism de actionare
-sistem de bare colectoare trifazate 630A
-contacte auxiliare separator
-contacte auxiliare intrerupator
-contor pentru mecanismul manual de actionare
-indicatoare de prezenta a tensiunii
-3 transformatoare de curent 300/5A
-borne pentru racordul cablurilor uscate
-separator de punere la pamant in aval
-bare colectoare trifazate inferioare pentru circ.de plecare
-senzori pentru releul de protectie
-rezistenta de incalzire 50 W
-bobina de anclansare/declansare
-dispozitiv de verificare a corespondentei fazelor
-indicatoare de defect detectare si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate
-descarcatoare de supratensiune
- actionare manuala si de la distanta prin telecomanda
-integrate in sistemul DMS/SCADA-protocol de comunicare cu sistem SCADA existent-
-protectie digitala maximala de curent in doua trepte si protectie maximala de curent
homopolar in doua trepte cu alimentari separate-port pentru fibra optica multimod
- actionare prin teIecomanda:
buc
7
Conform fisei
tehnice nr.2
toate semnalizarile de pozitie a echipamentelor de comutatie primara (intrerupator,
separator, CLP) circuitele de comanda a acestora, informatiile de curent si de tensiune,
respectiv cele referitoare la buna functionare a mecanismelor de actionare a
echipamentelor de comutatie primara (defect mecanism, arc nearmat, etc.) trebuie sa
fie cablate la releul digital de protectie. Astfel, releul de protectie va avea la dispozitie
toate informatiile digitale si analogice din celula, comanda echipamentelor putandu-se
face si de la interfata releului (tastatura, display).
ntegrarea in sistemul DMS/SCADA se va face prin portul serial al releului care va fi de
tip optic. Conectarea releului la sistemul SCADA se va face printr-o pereche de fibre
optice multimod care va avea, intr-unul din capete conectorii corespunzatori releului, iar
in celalalt capat conectori E2000. Protocolul de comunicatie va fi EC 870-5-103 sau
DNP 3. Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului lista de interoperabilitate
(interoperability list) a protocolului si harta cu variabilele (memory map).
Conform ST 15-037-3
5 buc in CONEXIUNEA Avram Iancu ,1 buc in PTCz CaragiaIe III si 1 buc in PTCz BIoc in
totaI 7 buc
3
CELULA TRAFO- ceI eIectrica de MT cu izoIatie in aer, ceIuIa combinata sigurante si
separator in SF6 24 KV, 200 A,16 KA/1s (pas 500-750mm)
Echipament de baza:
-separator de sarcina in SF6 si separator de punere la pamint
-sistem de bare colectoare trifazate
-mecanism de actionare separator
-motor mecanism de actionare
-indicatoare de prezenta tensiunii
-borne pentru racordul cablurilor uscate
-bare trifazate inferioare pentru circuitele de plecari
-separator de punere la pamant in aval
-socluri pentru trei sigurante
-contacte auxiliare
-interblocaje cu cheie
-rezistenta de incalzire 50 W
-bobina de anclansare/declansare
-contact de semnaliz. a sigurantelor arse
-sigurante fuzibile 20 kV pentru transformator 630 kVA, 20/0,4 kV de 31,5 kVA
-actionare manuala si de la distanta prin telecomanda
-integrate in sistemul DMS/SCADA
- actionare prin telecomanda:
comenzi: inchidere deschidere separator;
buc 6
Conform fisei
tehnice nr.3
semnaIizari: pozitie separator (2 biti), pozitie CLP, semnalizari de la indicatoarele de
defect, semnalizari de la mecanismul de actionare a separatorului (defect mecanism,
arc nearmat);
masuri: curentul pe o faza (daca se monteaza reductor de curent in celula);
comenzile si semnalizarile digitale se vor realiza prin contacte libere de potential
conform ST 15-037-4
1 buc in CONEXIUNEA AVRAM IANCU
1 buc in PTCz CaragiaIe III
1 buc in PTCz CaragiaIe II
1 buc in PTCz CaragiaIe I
1 buc in PTCz TineretuIui
1 buc in PTCz BIoc
4
PTAb RECORD 1x 630 kVA 20//0,4 kV
-operare din interior
Conform fisei
tehnice nr.5
Celule de MT echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
Camera MT va permite montarea ulterioara a dulapului de comunicatie (RTU,TS)
buc 2
celula transformator
echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA,mediu SF6, combinat cu siguranta Sfin
31,5 A/24kV
buc 1
transformator existent remontat
tablou general de jt cu: = 1000A ,debrosabil 12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V, 3x5A, 50Hz,
cl.exactitate<0,5
buc 1
transformatoare de curent 1000/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima tensiune pentru
posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1
buc 1
Conform fisei
tehnice nr.10
5
PTM CRINULUI 1x 400 kVA 20//0,4 kV (cu gabarit de 630 KVA)
-operare din interior
Conform fisei
tehnice nr.6
Celule de MT echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
Camera MT va permite montarea ulterioara a dulapului de comunicatie (RTU,TS)
buc 3
celula transformator echipat cu : separator de sarcina, 24 kV, 200A, 16 kA,mediu SF6,
combinat cu siguranta Sfin 25 A/24kV
buc 1
transformator existent remontat
tablou general de jt cu: = 630A ,debrosabil 12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V, 3x5A, 50Hz,
cl.exactitate<0,5
buc loc
transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima tensiune pentru
posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1
buc 1
Conform fisei
tehnice nr.10
6
PTM SPITAL 1x 400 kVA 20//0,4 kV (cu gabarit de 630 KVA)
-operare din interior
Conform fisei
tehnice nr.7
Celule de MT echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
Camera MT va permite montarea ulterioara a dulapului de comunicatie (RTU,TS)
buc 2
celula transformator
echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA,mediu SF6, combinat cu siguranta Sfin
25 A/24kV
buc 1
transformator existent remontat
tablou general de jt cu: = 1000A ,debrosabil 12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V, 3x5A, 50Hz,
cl.exactitate<0,5
buc 1
transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima tensiune pentru
posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1
buc 1
Conform fisei
tehnice nr.10
7
PTM IRIL VECHI 1x 400 kVA 20//0,4 kV(cu gabarit de 630 KVA)
-operare din interior
Acest post se va integra in SCADA -in acest proiect
Conform fisei
tehnice nr.8
Celule de MT echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6 buc 3
celula de cupla echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA,mediu SF6, combinat cu
siguranta SFn 31,5 A/24kV
buc 2
Conform fisei
tehnice nr.4
celula transformator echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA,mediu SF6,
combinat cu siguranta Sfin 25 A/24kV
buc 1
transformator existent remontat
tablou general de jt cu: = 630A debrosabil ,12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V, 3x5A, 50Hz,
cl.exactitate<0,5 cu curba de sarcina compatibil cu sistemul de telecitire cu port si kit de
comunicatie
buc 1
transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima tensiune pentru
posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1
buc 1
Conform fisei
tehnice nr.10
8
PTAb CLOSCA II 1x 400 kVA 20//0,4 kV (cu gabarit de 630 KVA)
-operare din interior
Conform fisei
tehnice nr.9
Celule de MT echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
Camera MT va permite montarea ulterioara a dulapului de comunicatie (RTU,TS)
buc 2
celula transformator
echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA,mediu SF6, combinat cu siguranta Sfin
25 A/24kV
buc 1
transformator existent remontat
tablou general de jt cu: = 630A debrosabil, 12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V, 3x5A, 50Hz,
cl.exactitate<0,5
buc 1
transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima tensiune pentru
posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1
buc 1
Conform fisei
tehnice nr.10
9
Separator tripolar de exterior
tip STEPn-24 KV ,400A in montaj vertical pt STE-260,si 261,
tip STEPno-24 KV ,400A in montaj orizontal pe stalpii 30 si 31 spre PTCz Tineretului
buc 4
Conform fisei
tehnice nr.11
10 Dispozitive de actionare separator si CLP buc 8
Conform fisei
tehnice nr.12
11 Descarcatori cu oxid de zinc 24 KV grup 44
Conform fisei
tehnice nr.13
12 Separator telecomandat cu izolatie in SF6 ,24 KV buc 1
Conform fisei
tehnice nr.14
Verificat ntocmit
ing. Budisca H Nicolae ing. Petrut Daciana
SC FSE ELECTRCA-SERV SA
SSE TRANSLVANA NORD
ASE ORADEA
At. PROECTARE
Pr.nr.1393/2012
LISTA DE UTILAJE nr.2 - VOL I
Nr.crt Denumire ceIuIe U.M. Cantitate Fisa tehnica
RETROFIT Ia ceIuIa 6 K in STATIA MARGHITA
1
Intrerupator tripoIar de interior cu stingerea arcului in vid, Un=24 kV, n=630 A, d=25 kA,
actionat cu mecanism cu resort,montat n caset debrosabiI
buc 1
Conform fisei
tehnice nr.15/1
2
TerminaI numeric comanda, control si protectie celula MT, , integrabil SCADA (EC 61850) si
(EEE C.37,118) DASf (f,Df/Dt) display cu reprezentare grafic a schemei monofilare
buc 1
Conform fisei
tehnice nr.15/2
3
AnsambIu de 2 usi metaIice celula 20 KV vopsite in camp electrostatic buc 1 Conform fisei
tehnice nr.15/3
4
Transformator de curent de interior 24 kV, cu izola n rin, 2x150/5/5
A,Iscn=20KA,Cp=0,5/6 P,S=50/50VA
buc 3 Conform fisei
tehnice nr.15/4
5
Divizor +indicator prezenta tensiune buc 1 Conform fisei
tehnice nr.15/5
6
Contor eIectronic de masura a energie electrice trifazat,masura indirecta,bidirectionala
,curba de sarcina,cu 3 echipaje compatibil cu sistem de telemasura ELECTRICA
TRANSILVANIA NORD
buc 1
Conform fisei
tehnice nr.15/6
7
Transformator homopolar de curent de tip trecere 150mm/1A buc 1 Conform fisei
tehnice nr.15/7
Verificat Intocmit
ing. Budisca H Nicolae ing. Cucerzean Adrian

FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr.1
Utilajul,echipamentul tehnologic: CELULA METALICA DE LINIE cu racord in cabIu de 20/12kV monofazat 150mmp, prefabricata, de interior,
extensibiIa, cu izoIatie in aer, echipata cu separator de sarcina in SF6 si separator de punere Ia pamant, divizoare capacitive prezenta
tensiune si dispozitiv pentru semnaIizarea scurtcircuituIui mono si poIifazat.-14 bucati +(10 buc in PTM-uri si PTAb proiectate)
(pas ceIuIa minim 500 mm)
Din care : 1 buc in CONEXIUNE (cu TT)
2 buc in PTCz CaragiaIe III (acest post se va integra in SCADA)
2 buc in PTCz CaragiaIe II
2 buc in PTCz CaragiaIe I
3 buc in PTCz TineretuIui
2 buc in PTCz BIoc
1 buc in PTAb ProgresuIui
1 buc in PTAb Unirii
+ incIusiv in ECHIPAREA PTM -uriIor si PTAb -uriIor proiectate
2 buc in PTAb RECORD
3 buc in PTM CRINULUI
2 buc in PTM SPITAL
3 buc in PTM IRIL VECHI
2 buc in PTAb CLOSCA II
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini
Coresponden|a propunerii
tehnice cu specifica|iiIe
tehnice impuse prin caietuI
de sarcini
Producator
0 1 2 3
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
-tensiunea nominal 24 kV
-tensiunea de incercare a izolatiei =60kV, 50Hz./1min.
-tensiunea de strapungere la impuls =125kV, 1,2/50 sec.
-curentul nominal =630A.
-stabilitate termica =16kAef./1sec.
-stabilitate dinamica = 40kA. max.
-rezistenta mecanica = EC265 1000 manevre.
-anduranta electrica = EC 265 100 conectari la n. cos o=0,7
-grad de protectie = P2X

-separatorul de sarcina este cu mediu de stingere arc: SF6


-actionare manuala si de la distanta prin telecomanda
--1buc TT 20/\3/0.1\3 pentru celula linie intrare din statie in conexiune;
-ceIuIeIe de Iinie prevazute in PTCz CaragiaIe II ,in PTCz CaragiaIe I, in PTCz
TineretuIui , in PTCz BIoc, in PTAb ProgresuIui, in PTAb Unirii , in PTAb RECORD, in
PTM CRINULUI in PTM SPITAL,in PTAb CLOSCA II vor fi integrabiIe in sistemuI
DMS/SCADA protocoI de comunicare IEC 61850 (se vor monta motorizarile si contactele
auxiliare)
- ceIuIeIe de Iinie prevazute in : in Conexiunea Avram Iancu ,PTCz CaragiaIe III,PTM
IRIL VECHI , vor fi integrate in sistemuI DMS/SCADA protocoI de comunicare IEC
61850
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
-separator de legare la pamint interblocat cu separator de sarcina.
-interblocaj intre separator de sarcina si usa celulei.
-indicator de scurtcircuit mono si polifazat pe plecare, cu revenirea automata dupa
eliminarea defectiunii (Un.=230V, 50Hz.)
-indicator pentru semnalizarea prezenta tensiunii.
ATENTE:-pe celula de linie cu separator de sarcina intrare din STATA 110/20 KV
MARGHTA in CONEXUNEA AVRAM ANCU celula va fi fara semnalizare curent de defect
.
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
-conform SR EN SO 9001/2008
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
Garantie 24 luni de la PF
Cumparatorul isi rezerva dreptul ca dupa expirarea garantiei in cazul unor deficient repetate
sa solicite prezenta unui delegat al furnizorului cu care sa analizeze cauzele si modurile de
remediere
Durata de viata utila = 30ani.
5. AIte condi|ii cu caracter tehnic:
Conform specificatiilor tehnice:
ETN-ST-15-037 ,ETN-ST-15-037-2
Proiectant Ofertant
ing. Petrut Daciana
PRECZARE:Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea ct i execu[ia uneia sau
mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr.2
CELULA LINIE CU SEPARATOR SI INTRERUPTOR
(montate in Conexiunea Avram Iancu ,PTCz CaragiaIe III,PTCz BLOC ,)
Utilajul,echipamentul tehnologic:CELULA METALICA DE LINIE de medie tensiune de interior moduIara , cu racord in cabIu de 20kV,
monofazat 150mmp,echipata cu : separator de bare in SF6 si separator de punere Ia pamant 24kV. 630A, Intreruptor automat tripoIar
24kV. 630A - cu stingerea arcuIui in vid cu dispozitiv de actionare cu acumuIarea energiei in resort, armarea manuaIa si prin
eIectromotor 24Vcc, 50Hz ,protectia maximaIa de curent temporizat, protectia curent homopoIar temporizata (cu reIeu eIectronic
independent),3 TC 300/5A
(pas ceIuIa min 750 mm)
5 buc in Conexiunea Avram Iancu ,1 buc in PTCz CaragiaIe III si 1 buc in PTCz BIoc in totaI 7 buc
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini Coresponden|a propunerii tehnice cu
specifica|iiIe tehnice impuse prin caietuI de
sarcini
0 1 2
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
-tensiunea nominal 24 KV
-tensiunea de incercare a izolatiei =60kV, 50Hz./1min.
-tensiunea de strapungere la impuls =125kV. 1,2/50 sec
-curentul nominal =630A.
-stabilitate termica =16k.A.ef./1sec.
-stabilitate dinamica = 40kA. max.
-anduranta mecanica = EC265 1000 manevre.
-anduranta electrica = EC 265 100 conectari la n. cos 4=0,7
-grad de protectie = P2X
-separatorul de sarcina este cu mediu de stingere arc SF6
-intrerupator fix cu mediu de stingere arc vid, 24kV.630A,.bobina de
declansare 24Vcc.50Hz.
-separator de punere la pamant in aval
-actionare manuala si de la distanta prin telecomanda
-integrate in sistemul DMS/SCADA (separator de sarcina motorizat 24 V cc

,intrerupator motorizat 24 V cc protocol de comunicatie cu sistemul SCADA


existent
-releu de protectie digitala maximala de curent in doua trepte si protectie
maximala de curent homopolar in doua trepte cu alimentari separate-releu
digital cu port de fibra optica multimod pentru telecomanda
-transformatoare de curent 300/5/5 A-3 buc , cu izolatie rasina sintetica
-disp optic prezenta tensiune cu izolatie rasina sintetica
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
-separator de legare la pamint interblocat cu intrerupator
-interblocaj intre separator de sarcina si usa celulei.
-indicatoare de scurtcircuit mono si polifazat pe plecare ,cu revenirea automata
dupa eliminarea defectiunii
-indicator pentru semnalizarea prezenta tensiunii
-ceIuIeIe de Iinie prevazute in PTCz BIoc vor fi integrabiIe in sistemuI
DMS/SCADA protocoI de comunicare IEC 61850 (se vor monta motorizarile
si contactele auxiliare)
- ceIuIeIe de Iinie prevazute in : in Conexiunea Avram Iancu ,PTCz
CaragiaIe III vor fi integrate in sistemuI DMS/SCADA protocoI de
comunicare IEC 61850
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
-conform EN SR SO 9001/2008
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
Garantie 24 luni de la PF
Cumparatorul isi rezerva dreptul ca dupa expirarea garantiei in cazul unor
deficient repetate sa solicite prezenta unui delegat al furnizorului cu care sa
analizeze cauzele si modurile de remediere
5. AIte condi|ii cu caracter tehnic:
-durata de viata utila = 30ani.
-gradul de protectie = P2X
Conform specificatiilor tehnice: ETN-ST-15-037;ETN-ST-15-037-3
Proiectant Ofertant
ng.Petrut Daciana
PRECZARE:Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea ct i execu[ia uneia
sau mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr. 3
Utilajul,echipamentul tehnologic: CELULE PROTECTIE TRANSFORMATOR , metaIica, de interior, pt. posturi de transformare, cu racord
cabIu de 20/12kV monofazat 150 mmp., cu izoIatie in aer, echipata cu : separator de sarcin 24kV, 200A(SF6) combinat cu siguran|e
fuzibiIe i separator de punere Ia pmnt( pas ceIuIa minim 500mm) - bucati=11
1 buc in CONEXIUNE
1 buc in PTCz CaragiaIe III
1 buc in PTCz CaragiaIe II
1 buc in PTCz CaragiaIe I
1 buc in PTCz TineretuIui
1 buc in PTCz BIoc
+ incIusive in ECHIPAREA PTM -uriIor si PTAb -uriIor proiectate
1 buc in PTAb RECORD
1 buc in PTM CRINULUI
1 buc in PTM SPITAL
1 buc in PTM IRIL VECHI
1 buc in PTAb CLOSCA II
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini Coresponden|a propunerii tehnice cu
specifica|iiIe tehnice impuse prin
caietuI de sarcini
Producator
0 1 2 3
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
-tensiunea nominal 24 KV
-tensiunea de incercare a izolatiei =60kV. 50Hz./1min.
-tensiunea de strapungere la impuls =125kV. 1,2/50 mic. sec.
-curentul nominal =200A.
-stabilitate termica =16kAef./1sec.
-stabilitate dinamica = 40kA. max.
-rezistenta mecanica = EC265 1000 manevre.
-anduranta electrica = EC 265 100 conectari la n. cos o=0,7
-grad de protectie = P2X
-ore de functionare 8760 ore/an
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
-separator de sarcin in SF6

-separator de legare la pmnt interblocat cu separator de sarcin


-dispozitiv de declanare a separatorului de sarcin la arderea unei
siguran[e fuzibile.
-contact de semnalizare a sigurantelor arse
-protectia de supratemperatura ,care ac[ioneaza asupra separatorului de
sarcin
-interblocaj intre separator de sarcin si usa celulei.
-indicator pentru semnalizarea prezenta tensiunii.
-actionare manuala si de la distanta prin telecomanda
-integrate in sistemul DMS/SCADA-separator de sarcina motorizat 24 V cc
-ceIuIeIe trafo prevazute in PTCz CaragiaIe II ,in PTCz CaragiaIe I, in
PTCz TineretuIui,in PTCz BIoc, in PTAb ProgresuIui, in PTAb Unirii ,
in PTAb RECORD, in PTM CRINULUI in PTM SPITAL,in PTAb CLOSCA
II vor fi integrabiIe in sistemuI DMS/SCADA protocoI de comunicare
IEC 61850 (se vor monta motorizarile si contactele auxiliare)
- ceIuIeIe trafo prevazute in : in Conexiunea Avram Iancu ,PTCz
CaragiaIe III,PTM IRIL VECHI , vor fi integrate in sistemuI DMS/SCADA
protocoI de comunicare IEC 61850
-ore de functionare 8760 ore/an
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
-conform SR EN SO 9001/2001
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
Garantie 24 luni de la PF
Cumparatorul isi rezerva dreptul ca dupa expirarea garantiei in cazul unor
deficient repetate sa solicite prezenta unui delegat al furnizorului cu care sa
analizeze cauzele si modurile de remediere
AIte condi|ii cu caracter tehnic:
Conform specificatiilor tehnice:
ETN-ST-15-037
ETN-ST-15-037-4
Proiectant Ofertant
ing. Petrut Daciana
PRECZARE:Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea ct i execu[ia uneia
sau mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr.4
CELULA DE CUPLA cu separator de sarcina in SF6
buc=2 (in PTM IRIL VECHI proiectat )
Utilajul,echipamentul tehnologic: CELULA DE CUPLA cu racord in cabIu de 20/12kV monofazat 150mmp, prefabricata, de interior,
extensibiIa, cu izoIatie in aer, echipata cu separator de sarcina in SF6 si separator de punere Ia pamant, divizoare capacitive
prezenta tensiune si dispozitiv pentru semnaIizarea scurtcircuituIui mono si poIifazat.- (pas ceIuIa minim 500 mm)
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini Coresponden|a propunerii tehnice cu
specifica|iiIe tehnice impuse prin caietuI de
sarcini
0 1 2
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
-tensiunea nominal 24 kV
-tensiunea de incercare a izolatiei =60kV, 50Hz./1min.
-tensiunea de strapungere la impuls =125kV, 1,2/50 sec.
-curentul nominal =630A.
-stabilitate termica =16kAef./1sec.
-stabilitate dinamica = 40kA. max.
-anduranta mecanica = EC265 1000 manevre.
-anduranta electrica = EC 265 100 conectari la n. cos 4 =0,7
-grad de protectie = P2X
-separatorul de sarcina este cu mediu de stingere arc: SF6
-actionare manuala si de la distanta
- ceIuIeIe de cupIa prevazute in PTM IRIL VECHI , vor fi integrate in
sistemuI DMS/SCADA protocoI de comunicare IEC 61850 prin fibra optica
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
-separator de legare la pamint interblocat cu separator de sarcina.
-interblocaj intre separator de sarcina si usa celulei.
-indicator de scurtcircuit mono si polifazat pe plecare, cu revenirea automata
dupa eliminarea defectiuni (Un.=230V, 50Hz.)

-indicator pentru semnalizarea prezenta tensiunii


-actionare manuala si de la distanta prin telecomanda
-integrate in sistemul DMS/SCADA protocol de comunicare EC 61850
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
-conform SR EN SO 9001/2008
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
-Garantie 24 luni de la PF
Cumparatorul isi rezerva dreptul ca dupa expirarea garantiei in cazul unor
deficient repetate sa solicite prezenta unui delegat al furnizorului cu care sa
analizeze cauzele si modurile de remediere
5. AIte condi|ii cu caracter tehnic:
-durata de viata utila = 30ani.
-gradul de protectie = P2x
Conform specificatiei tehnice: ETN-ST-15-037-7
Proiectant Ofertant
ing.Petrut Daciana
PRECZARE:Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea ct i execu[ia uneia
sau mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.
FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr.5
POST DE TRANSFORMARE IN ANVELOPA DE BETON
PTAb RECORD in anvelopa de beton -1x 630 kVA 20//0,4 kV ( se va respecta cota de gabarit necesara pentru a fi respectata conditia de
interschimbabiIitate a transformatoareIor de LxIxh 1700x1270x2370 mm)
echipat cu:
- trafo 630 kVA, 20/0,4kV existent demontat din PTAb RECORD existent
- 2 buc celula linie cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
- 1 buc celula transformator cu separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA, mediu SF6, combinat cu siguranta SFn- 31,5 A/24kV
- tablou general de jt cu = 1000A ,debrosabil, 12 plecari protej. MPR suport
- contor electronic en. electrica act./reactiva-3x400/230V, 3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5 buc=1
- 3 buc transformatoare de curent 1000/5A, cl.0,5
- bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini Coresponden|a propunerii tehnice cu
specifica|iiIe tehnice impuse prin caietuI
de sarcini
Producator
0 1 2 3
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
- tipul postului - suprateran
- modul de manevrare din interior
- materialul anvelopei- beton
- clasa anvelopei 10K
- gradul de protec[ie al anvelopei P 45
- tensiune nominala : 24 KV
- frecven[a i numrul de faze - 50Hz, trifazat
- nivelul de izola[ie la frecventa industriala -50 KV eff (50Hz, 1 min)
- curentul de stabilitate termic i curentul de stabilitate dinamic -
16kA, 40kA
- modul de tratare al neutrulului re[elei de MT- REZSTOR
- tipul i caracteristicile tehnice pentru aparatajul de MT, de JT,
transformator - conf. specificatiilor tehnice anexate,
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
-comportarea la foc-STAS 12523/86-categoria de incendiu :A
- grad de rezistenta la foc
- nivel de zgomot 46,8 dB
-mentenanta-redusa.
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
-conditii meteorologice in exterior: SR CE 694: PE 101
-conditii seismice STAS 8393/18-90,, zona de seism B-E
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
-Garantie 24 luni de la PF
Cumparatorul isi rezerva dreptul ca dupa expirarea garantiei in cazul unor
deficient repetate sa solicite prezenta unui delegat al furnizorului cu care sa
analizeze cauzele si modurile de remediere
5. AIte condi|ii cu caracter tehnic:
Conform specificatiilor tehnice:
ST-90-2010
ST-15-037
ST-15-037-2
ST-15-037-4
ST-15-057 transformatorul existent se va demonta si remonta in noul post
ST-15-035
Proiectant Ofertant
ing. Petrut Daciana
PRECZARE:Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea ct i execu[ia uneia
sau mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.
FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr.6
POST DE TRANSFORMARE METALIC
PTM CRINULUI -1x400 kVA 20//0,4 kV ( anveIopa pentru trafo de 630 KVA-se va respecta cota de gabarit necesara pentru a fi
respectata conditia de interschimbabiIitate a transformatoareIor de LxIxh 1700x1270x2370 mm)
echipat cu:
- trafo 400 kVA, 20/0,4kV existent demontat din PTM CRNULU existent
-3 buc celula linie cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
-1 buc celula transformator cu separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA, mediu SF6, combinat cu siguranta SFn- 25 A/24kV
- tablou general de jt cu = 630A ,debrosabil, 12 plecari protej. MPR suport
- contor electronic en. electrica act./reactiva-3x400/230V, 3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5 buc=1
-3 buc transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5
- bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini
Coresponden|a propunerii tehnice cu
specifica|iiIe tehnice impuse prin caietuI
de sarcini
Producator
0 1 2 3
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
- tipul postului - suprateran
- modul de manevrare din interior
- materialul anvelopei- beton
- clasa anvelopei 10K
- gradul de protec[ie al anvelopei P 45
- tensiune nominala : 24 KV
- frecven[a i numrul de faze - 50Hz, trifazat
- nivelul de izola[ie la frecventa industriala -50 KV eff (50Hz, 1 min)
- curentul de stabilitate termic i curentul de stabilitate dinamic -
16kA, 40kA
- modul de tratare al neutrulului re[elei de MT- REZSTOR
- tipul i caracteristicile tehnice pentru aparatajul de MT, de JT,
transformator - conf. specificatiilor tehnice anexate,
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
-comportarea la foc-STAS 12523/86-categoria de incendiu :A
- grad de rezistenta la foc
- nivel de zgomot 46,8 dB
-mentenanta-redusa.
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
-conditii meteorologice in exterior: SR CE 694: PE 101
-conditii seismice STAS 8393/18-90,, zona de seism B-E
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
-Garantie 24 luni de la PF
5. AIte condi|ii cu caracter tehnic:
Conform specificatiilor tehnice:
ST-91-2010
ST-15-037
ST-15-037-2
ST-15-037-4
ST-15-057transformatorul existent se va demonta si remonta in noul post
ST-15-035
Proiectant Ofertant
ing. Petrut Daciana
PRECZARE:Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea ct i execu[ia uneia
sau mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.
FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr.7
POST DE TRANSFORMARE METALIC
PTM SPITAL -1x 400 kVA 20//0,4 kV ( anveIopa pentru trafo de 630 KVA-se va respecta cota de gabarit necesara pentru a fi respectata
conditia de interschimbabiIitate a transformatoareIor de LxIxh 1700x1270x2370 mm)
echipat cu:
- trafo 400 kVA, 20/0,4kV existent demontat din PTM SPTAL existent
-2 buc celula linie cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
-1 buc celula transformator cu separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA, mediu SF6, combinat cu siguranta SFn-25 A/24kV
- tablou general de jt cu = 630A ,debrosabil, 12 plecari protej. MPR suport
- contor electronic en. electrica act./reactiva-3x400/230V, 3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5 buc=1
-3 buc transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5
- bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini
Coresponden|a propunerii
tehnice cu specifica|iiIe tehnice
impuse prin caietuI de sarcini
Producator
0 1 2 3
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
- tipul postului - suprateran
- modul de manevrare din interior
- materialul anvelopei- beton
- clasa anvelopei 10K
- gradul de protec[ie al anvelopei P 45
- tensiune nominala : 24 KV
- frecven[a i numrul de faze - 50Hz, trifazat
- nivelul de izola[ie la frecventa industriala -50 KV eff (50Hz, 1 min)
- curentul de stabilitate termic i curentul de stabilitate dinamic - 16kA, 40kA
- modul de tratare al neutrulului re[elei de MT- REZSTOR
- tipul i caracteristicile tehnice pentru aparatajul de MT, de JT, transformator -
conf. specificatiilor tehnice anexate,
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
-comportarea la foc-STAS 12523/86-categoria de incendiu :A
- grad de rezistenta la foc
- nivel de zgomot 46,8 dB
-mentenanta-redusa.
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
-conditii meteorologice in exterior: SR CE 694: PE 101
-conditii seismice STAS 8393/18-90,, zona de seism B-E
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
-Garantie 24 luni de la PF
5. AIte condi|ii cu caracter tehnic:
Conform specificatiilor tehnice:
ST-91-2010
ST-15-037
ST-15-037-2
ST-15-037-4
ST-15-057transformatorul existent se va demonta si remonta in noul post
ST-15-035
Proiectant Ofertant
ing. Petrut Daciana
PRECZARE:Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea ct i execu[ia uneia
sau mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.
FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr.8
POST DE TRANSFORMARE METALIC
PTM IRIL VECHI -1x 400 kVA 20//0,4 kV ( anveIopa pentru trafo de 630 KVA-se va respecta cota de gabarit necesara pentru a fi
respectata conditia de interschimbabiIitate a transformatoareIor de LxIxh 1700x1270x2370 mm)
echipat cu:
- trafo 400 kVA, 20/0,4kV existent demontat din PTM SPTAL existent
-3 buc celula linie cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
-1 buc celula transformator cu separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA, mediu SF6, combinat cu siguranta Sfin 25 A/24kV
-2 buc celule de cupla cu separator de sarcina 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
- tablou general de jt cu = 630A debrosabil, 12 plecari protej. MPR suport
- contor electronic en. electrica act./reactiva-3x400/230V, 3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5,compatibil cu sistemul de telecitire cu port si kit de
comunicatie buc=1
-3 buc transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5
- bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini Coresponden|a propunerii tehnice cu
specifica|iiIe tehnice impuse prin caietuI
de sarcini
Producator
0 1 2 3
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
- tipul postului - suprateran
- modul de manevrare din interior
- materialul anvelopei- beton
- clasa anvelopei 10K
- gradul de protec[ie al anvelopei P 45
- tensiune nominala : 24 KV
- frecven[a i numrul de faze - 50Hz, trifazat
- nivelul de izola[ie la frecventa industriala -50 KV eff (50Hz, 1 min)
- curentul de stabilitate termic i curentul de stabilitate dinamic -
16kA, 40kA
- modul de tratare al neutrulului re[elei de MT- REZSTOR
- tipul i caracteristicile tehnice pentru aparatajul de MT, de JT,
transformator - conf. specificatiilor tehnice anexate,
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
-comportarea la foc-STAS 12523/86-categoria de incendiu :A
- grad de rezistenta la foc
- nivel de zgomot 46,8 dB
-mentenanta-redusa.
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
-conditii meteorologice in exterior: SR CE 694: PE 101
-conditii seismice STAS 8393/18-90,, zona de seism B-E
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
-Garantie 24 luni de la PF
5. AIte condi|ii cu caracter tehnic:
Conform specificatiilor tehnice:
ST-91-2010
ST-15-037
ST-15-037-1
ST-15-037-4
ST-15-037-7
ST-15-057 transformatorul existent se va demonta si remonta in noul post
ST-15-035
Proiectant Ofertant
ing. Petrut Daciana
PRECZARE:Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea ct i execu[ia uneia
sau mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.
FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr.9
POST DE TRANSFORMARE IN ANVELOPA DE BETON
PTAb CLOSCA II in anvelopa de beton -1x 400 kVA 20//0,4 kV ( anveIopa pentru trafo de 630 KVA-se va respecta cota de gabarit
necesara pentru a fi respectata conditia de interschimbabiIitate a transformatoareIor de LxIxh 1700x1270x2370 mm)
echipat cu:
- trafo 400 kVA, 20/0,4kV existent demontat din PTAb RECORD existent
- 2 buc celula linie cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
- 1 buc celula transformator cu separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA, mediu SF6, combinat cu siguranta Sfin 25 A/24kV
- tablou general de jt cu =630A ,debrosabil, 12 plecari protej. MPR
- contor electronic en. electrica act./reactiva-3x400/230V, 3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5 buc=1
-3 buc transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5
- bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini Coresponden|a propunerii tehnice cu
specifica|iiIe tehnice impuse prin caietuI
de sarcini
Producator
0 1 2 3
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
- tipul postului - suprateran
- modul de manevrare din interior
- materialul anvelopei- beton
- clasa anvelopei 10K
- gradul de protec[ie al anvelopei P 45
- tensiune nominala : 24 KV
- frecven[a i numrul de faze - 50Hz, trifazat
- nivelul de izola[ie la frecventa industriala -50 KV eff (50Hz, 1 min)
- curentul de stabilitate termic i curentul de stabilitate dinamic -
16kA, 40kA
- modul de tratare al neutrulului re[elei de MT- REZSTOR
- tipul i caracteristicile tehnice pentru aparatajul de MT, de JT,
transformator - conf. specificatiilor tehnice anexate,
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
-comportarea la foc-STAS 12523/86-categoria de incendiu :A
- grad de rezistenta la foc
- nivel de zgomot 46,8 dB
-mentenanta-redusa.
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
-conditii meteorologice in exterior: SR CE 694: PE 101
-conditii seismice STAS 8393/18-90,, zona de seism B-E
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
-Garantie 24 luni de la PF
5. AIte condi|ii cu caracter tehnic:
Conform specificatiilor tehnice:
ST-90-2010
ST-15-037
ST-15-037-2
ST-15-037-4
ST-15-057transformatorul existent se va demonta si remonta in noul post
ST-15-035
Proiectant Ofertant
ing. Petrut Daciana
PRECZARE:Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea ct i execu[ia uneia
sau mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.
FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr.10
Utilajul,echipamentul tehnologic: BLOC CU PROTECTIE LA INTRERUPEREA NULULUI SI A FAZEI SI CU PROTECTIE DE MAXIMA
TENSIUNE PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE MT/JT tip BPNTT-1
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini
Coresponden|a propunerii tehnice
cu specifica|iiIe tehnice impuse
prin caietuI de sarcini
Producator
0 1 2 3
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
-tensiunea nominal 3x380 V, 50 Hz
-tensiunea nominala de izolare : 660 V, 50 Hz
- tensiunea delucru a protec[iei de maxim tensiune Umax<270V 50Hz
- fanion mecanic de semnalizare la ac[ionare PNT, PFT i PMTT la releele
intermediare cu fanion :
activat: fanta roie
repaus: fanta alb
- temperatura de func[ionare -30 C ...+40 C
- grad de protec[ie:P 44 P44
- valoarea maxim a rezisten[ei de dispersie a prizei de pmnt auxiliare : Rpa
>1 kD
- sec[iunea maxim a conductoarelor racordate la clemele de ir sau la cleme
de separare:
conductoare pentru conexiuni :R,S,T, declanare 1mm
2
conductoare PE i UN: 6 mm
2
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
- Produsul bloc BPNTT-1 se monteaz la post numai dac este
echipat cu urmtoarele:
ntreruptor tripolar cu protec[ie termic i electromagnetic asociat PNB).
un modul PNT/PFT pentru protec[ia de ntreruperea nulului i a fazei,
un modul PMTT pentru protec[ia de maxim tensiune,
o surs proprie tip SRTP-1,
dou relee intermediare fr clapet,
trei relee intermediare cu fanion de semnalizare,
trei butoane pentru testarea protec[iilor PNT i PFTsi PMTT.
priza de pamant
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
-conform SR EN SO 9001/2001
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
- La fiecare produs se eIibereaz o "DecIara|ie de Conformitate i
Certificat de Garan|ie".
-24 luni de la PF
5. AIte condi|ii cu caracter tehnic:
Conform specificatiilor tehnice:
Proiectant
ng. Petrut Daciana
PRECZARE:
Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea
ct i execu[ia uneia sau mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.
FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr.11
Utilajul,echipamentul tehnologic:Separator tripoIar de exterior cu cu|ite de punere Ia pmnt cu izoIatoare siIiconice
-tip STEPn-24 KV,400 A/40A buc =2 in montaj verticaI
-tip STEPno-24 KV,400 A/40A buc =2 in montaj orizontaI
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini Coresponden|a propunerii tehnice cu specifica|iiIe
tehnice impuse prin caietuI de sarcini
0 1 2
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
-clasa de izola[ie 24 KV
-tensiunea nominal 20 KV
-curent nominal 400 A
-curent de stabilitate termic 16 KA
-curent de stabilitate dinamic 40 KA max
-capacitate de rupere in sarcina 40 A
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
-este echipat cu izolatoare siliconice
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
-conform SR SO 9001/2008, CE 129+A1,CE 60056
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
-garantie 24 luni de la PF
5. AIte condi|ii cu caracter tehnic:
-2 buc se vor monta n pozi[ie orizontala
-2 buc se vor monta n pozi[ie verticala
Se va respecta ST 40/2002
Proiectant Ofertant
ing. Petrut Daciana
PRECZARE:Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att
proiectarea ct i execu[ia uneia sau mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului
FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr.12
Utilajul,echipamentul tehnologic:Dispozitiv de ac|ionare manuaI tip AME-1(2 buc pt separator) buc=8
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini Coresponden|a propunerii tehnice cu
specifica|iiIe tehnice impuse prin caietuI de
sarcini
0 1 2
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
-tensiunea nominal 20 KV
-cuplul maxim dezvoltat 14,2 Kgf.m
-unghiul de rota[ie a axului este de 180 grade n plan vertical
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
-s asigure cuplul necesar pentru ac[ionarea separatorului,precum i
cursa de ac[ionare
-s se zvoreasc la capete de curs pentru a nu permite ac[ionarea
nedorit a separatorului
-sistemul cinematic s nu prezinte jocuri n articula[ii i sa fie bine
gresat
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
-conform SO 9001/2008
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
-garan[ie 24 luni de la PF
5. AIte condi|ii cu caracter tehnic:
Proiectant Ofertant
ing. Petrut Daciana
PRECZARE:Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca
obiect att proiectarea ct i execu[ia uneia sau mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1
revine ofertantului.
FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr.13
Utilajul,echipamentul tehnologic: Descrctori cu oxid de zinc 24 kV set.=44
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini Coresponden|a propunerii tehnice
cu specifica|iiIe tehnice impuse prin
caietuI de sarcini
0 1 2
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
- Tensiunea cea mai ridicata a re[elei : 24 kV;
- Frecventa nominala : 50 Hz;
- Modul de tratare a neutrului : re[ea cu neutrul tratat cu bobin de compensare, rezisten[
de tratare a neutrului sau mixt;
- Durata maxim a defectelor cu pmntul : 2 ore;
- Valoarea i durata maxim a supratensiunilor temporare : tensiunea maxim ntre faze a
re[elei timp de 2 ore;
- Nivelul de izola[ie al echipamentului protejat : 125 kV max.;
- Curentul de scurtcircuit al re[elei la locul de montaj al descrctorului : max. 16 kA.
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
- Descrctoarele vor avea carcasa din materiale sintetice (materiale composite rezistente
la intemperii, radia[ii U.V.,agen[i poluan[i, antivandalism) i vor fi fr mentenan[
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
conform SR EN SO 9001, SR EN 60099-4:2005, SR EN 60270:2003, SR EN 60071-
1:2006
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
-garantie 24 luni de la PF
5. AIte condi|ii cu caracter tehnic:
Descrctoarele vor fi utilizate, n principal, pentru protec[ia mpotriva supratensiunilor
atmosferice - redresor tampon
-se va respecta ST 7/2010
Proiectant Ofertant
ing .Petrut Daciana
PRECZARE:
Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea
ct i execu[ia uneia sau mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.
FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun. MARGHTA
Fi tehnic nr. 14
Utilajul, echipamentul tehnologic: Separator teIecomandat in SF 6 -1 buc Mediu stingere arc: SF 6
Nr.
Crt.
Specifica|ii tehnice impuse prin caietuI de sarcini
Coresponden|a propunerii tehnice cu
specifica|iiIe tehnice impuse prin caietuI de
sarcini
0 1 2
1. Parametrii tehnici i func|ionaIi:
-tensiunea nominal 24 KV
-curent nominal 630 A
-curent de stabilitate termic -1sec-16 kAef
-curent de stabilitate dinamic 20 kA min
2. Specifica|ii de performan| privind siguran|a n expIoatare
-este echipat cu izolatoare din rasina epoxidica
3. Condi|ii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
-conform SR EN SO 9001, SR EN 62271-102:2003, SR EN 62271-
1:2009, SR EN 60099-4:2005, SR EN 60071-1:2006
4. Condi|ii de garan|ie i postgaran|ie
-garan[ie 24 luni de la PF
5. AIte condi|ii cu caracter tehnic:
- dulap pentru comanda/actionare 1 buc
- cablu de comanda intre separator si dulapul de comanda/actionare 1
buc
- tija de actionare 1 buc
- transformator de tensiune bifazic 24/0,1 kV 1 buc
- transformatoare de curent incluse in anvelopa TC 400/1A 3 buc
- dispozitive antipasare 6 buc;
- accesorii de montaj.
Se va respecta ST 48/2010
Proiectant Ofertant
ing. Petrut Daciana
PRECZARE:Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea ct
i execu[ia uneia sau mai multor lucrri de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.
Pag 1
Proiect: __________________ ___ nr:
PIansa: __________________ ___ nr:
Faza: PT+CS
OBIECTIV: Proiect
OBIECTUL: Modernizare ceIuIe 20 kV
Lista Echipamente
Beneficiar: CEM 110 kV Oradea
Proiectant: AISEE Oradea
Executant: ________________________________________
F5 - Intreruptor comutatie in vid, 24kV, 630A1-Fisa tehnica nr.15/1
UtiIajuI, echipamentuI: Intrerupator tripoIar de interior ,debrosabiI
cu stingerea arcuIui in vid Un=24kV; In=630A;Id=25kA -in caseta
Lista Echipamente
ProducatoruI
Specificatii tehnice impuse prin
CaietuI de sarcini
Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiiIe
tehnice impuse prin caietuI
de sarcini
Nr.
crt.
1 3 2 0
1. Parametri tehnici si functionaIi
Un = 24 kV
n = 630A
Capacitatea de rupere =25kA
Curent limita termic k=25kA
Curent limita dinamic d=40kA
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Loc de montare: interior
Altitudinea:<1000m
Gama de temperaturi: -5 / +40 C
3. Conditii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
Specificatie tehnica ST nr. 94 emisa de SC Electrica SA Bucuresti
4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantia minima este de 24 luni de la PF
5. AIte conditii cu caracter tehnic
Specificatie tehnica ST nr. 94 emisa de SC Electrica SA Bucuresti
- intreruptorul va fi montat in caseta debrosabila
Pag 2
F5 - TerminaI numeric de comanda si protectie ceIuIe 20 kV -Fisa tehnica nr.15/2
UtiIajuI, echipamentuI: TerminaI numeric de protectie pentru ceIuIe 20kV integrabiI SCADA (IEC61850) ;si
DASf (f, Df/Dt) dispIay cu reprezentare grafica a schemei monofiIare
Lista Echipamente
ProducatoruI
Specificatii tehnice impuse prin
CaietuI de sarcini
Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiiIe
tehnice impuse prin caietuI
de sarcini
Nr.
crt.
1 3 2 0
1. Parametri tehnici si functionaIi
Tensiune nominal c.c. : 220 V
Circuite masura: 100/v3 Vc.a.
Circuite protectie: 100Vca
Frecven[ nominal: 50Hz
ntegrare SCADA: da
Protocol comunicatie: EC 61850
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Temperaturi ambiante admise: -5C +40C
Timp mediu de bun func[ionare: 90000 ore
Grad de protec[ie: P40
Loc de montare: interior
3. Conditii privind conformitatea cu standardeIe reIevante
Specificatiile tehnice:
ST 57 - Terminal numeric de comanda-control-protectie si masura pentru
LEA/cuple (6-20 kV)
4. Conditii de garantie si postgarantie
24 luni de la PF
5. AIte conditii cu caracter tehnic
Functie de protectii: da
Functii de comanda: da
Functii de masura: da
Functii de semnalizare: da
Reprezentare schema monofilara pe display: da
Pag 3
F5 - Set ui celula 20 kV de tip deschis-Fisa tehnica nr.15/3
Utilajul, echipamentul: Ansamblu de doua usi metalice celula 20kV vopsite in camp electrostatic
Lista Echipamente
Producatorul
Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul
de sarcini
Nr.
crt.
1 3 2 0
1. Parametri tehnici si functionali
Componenta set usi:
- Usa frontala mare: 1 buc
- Usa frontala mica: 1 buc.
- Compartiment secundare cu usa (montat in usa mare) - 1 buc.
Acoperiri anticorozive: vopsea in camp electrostatic
Modalitate fixare balamale pe cadru: cu surub
Not: celula este de tip Bileti
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie: 24 luni de la PF
5. Alte conditii cu caracter tehnic
Pag 4
F5 - Transformator de curent 20kV, 2x150/5/5A -Fisa tehnica nr.15/4
Utilajul, echipamentul: Transformator de curent Un=24kV; 2x150/5/5;Iscn=20kA;Cp=0,5/6P;S=50/50VA
Lista Echipamente
Producatorul
Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul
de sarcini
Nr.
crt.
1 3 2 0
1. Parametri tehnici si functionali
Tip transformator: suport
Loc de montare: exterior
Tensiunea maxima a retelei: 24 kV
Raportul de transformare nominal: 2x150/5/5A
Puterea nominala ale infasurarilor secundare /: 50/50VA
Clasa de precizie a infasurarilor secundare / : 0,5 / 6P
Curentul limita termic: 20kA
Curentul limita dinamic: 50kAmax
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Temperatura ambianta minima: -5 C
Umiditatea relativa maxima: 95%
Altitudinea fata de nivelul marii: 1000 m
Durata de viata: min.14 ani
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Specificatie tehnica ETN-ST-15-015
4. Conditii de garantie si postgarantie
minim 24 luni de la PF
5. Alte conditii cu caracter tehnic
Dimensiuni maxime de gabarit:
lungime x latime: 300x200mm
inaltime: maxim 300mm
greutate: maxim 35k g
Pag 5
F5 - Divizor capacitiv prezenta tensiune 20 kV-Fisa tehnica nr.15/5
Utilajul, echipamentul: Divizor+Indicator prezenta tensiune celula
Lista Echipamente
Producatorul
Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul
de sarcini
Nr.
crt.
1 3 2 0
1. Parametri tehnici si functionali
Tensiune nominala primar: 24 kV
Tensiune maxima la indicator: 100V
Tip indicator: trifazat
Tip izola
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Gama temperaturii ambiante
- transport -20+55 oC
- stocare -20+55 oC
- func[ionare -5+40 oC
Umiditate relaitiv min 80%
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
SO9001
4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie: min. 24 luni de la PF
5. Alte conditii cu caracter tehnic
se va livra si indicatorul de prezenta tensiune
Pag 6
F5 - Contor electronic multitarif, curba de sarcina-Fisa tehnica nr.15/6
Utilajul, echipamentul: Contor electronic trifazat, masura indirecta, bidirectionala, curba de sarcina, cu trei
echipaje compatibil cu sistem de telemasura ELECTRICA TRANSILVANIA NORD
Lista Echipamente
Producatorul
Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul
de sarcini
Nr.
crt.
1 3 2 0
1. Parametri tehnici si functionali
Tip contor:trifazat electronic
Port de comunica[ii:da
Energii msurate: activ+reactiv
Curba de sarcin:da
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Temperatura minim-maxim a mediului ambiant: -20 C +55C
Umiditatea relativ maxim: 85%
Durata minim de via[: 20 ani
Durata de func[ionare anual: 8760 ore
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
SR EN SO9001:2008
ST22/2010,Contoare de energie electric
4. Conditii de garantie si postgarantie
Garan[ie minim: 24 luni de la PF
5. Alte conditii cu caracter tehnic
ST22/2010 ,Contoare de energie electric
Raport generat cu SDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA
SGURANTE si CONTNUTAT N ALM
CONS din mun. MARGHTA
FISA TEHNIC Nr. 16
Utilajul, echipamentul tehnologic:DULAP RTU
Nr.
Crt.
Specifica[ii tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
Coresponden[a propunerii
tehnice
cu specifica[iile tehnice
impuse
prin Caietul de Sarcini
Productor
0 1 2 3
1 Parametrii tehnici si func[ionali
-tensiunea de alimentare : c.a-230 V/cc 24 V
2 Specifica[ii de performan[ si condi[ii
privind siguran[ in exploatare
-conform specificatiei : ETN-25-009
3 Condi[ii privind conformitatea cu
standardele europene
a se consulta specificatia tehnica nr -ETN-25-
009
4 Condi[ii de garan[ie si postgaran[ie
-24 luni de la PIF
5 Alte condi[ii cu caracter tehnic
Specificatie tehnic -ETN-25-009
Proiectant,
ng.Petrut Daciana
PRECZARE:
Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care
contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea ct i execu[ia uneia sau mai multor lucrri
de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.
FORMULAR F5
PR.Nr. 1393/2012-CRESTEREA SGURANTE si CONTNUTAT N ALM CONS din mun.
MARGHTA
FSA TEHNC Nr.17
Utilajul, echipamentul tehnologic: REDRESOR+BATERIE
Nr.
Crt.
Specifica[ii tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
Coresponden[a propunerii
tehnice
cu specifica[iile tehnice
impuse
prin Caietul de Sarcini
Productor
0 1 2 3
1 Parametrii tehnici si func[ionali
-tensiunea de alimentare: 230 Vca
-tensiunea de iesire :24 Vcc
-frecventa nominala:50 Hz
-tensiunea nominala bateriei :24 Vcc
2 Specifica[ii de performan[ si condi[ii
privind siguran[ in exploatare
-conform specificatiei : ETN-FT-25-002
3 Condi[ii privind conformitatea cu
standardele europene
a se consulta specificatia tehnica nr ETN-FT-
25-002
4 Condi[ii de garan[ie si postgaran[ie
-24 luni de la PIF
5 Alte condi[ii cu caracter tehnic
Specificatie tehnic - ETN-FT-25-002
Proiectant,
ng.Petrut Daciana
PRECZARE:
Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1. n cazul n care
contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea ct i execu[ia uneia sau mai multor lucrri
de construc[ii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.