Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECIE Clasa: a XII-a Subiectul: Agricultura Scopul:Cunoaterea poten ialului agricol al Ro!

"niei Obiecti#ele:-s$ anali%e%e poten ialul agricol al Ro!"niei&puncte tari'puncte slabe'oportunit$ i'a!enin $ri( -s$ locali%e%e arealele )e cultur$ ale plantelor i %onele )e cretere a ani!alelor -s$ sinteti%e%e in*or!a iile +ntr-un tabel -s$ ,usti*ice a*ir!a ia:-Cea !ai i!portant$ resurs$ a Ro!+niei este *on)ul *unciar .i,loace i !eto)e :brainstor!ing'!unca in grup'tabel sintetic'anali%a s/ot' i interpretarea 0$r ilor DES1234RARE A5EVOCARE: 6rainstor!ing:-Ti!p )e un !inut scrie i pe caiete c+t !ai !ulte argu!ente pentru a sus ine a*ir!a ia 7Cea !ai i!portant$ resur$ a Ro!aniei este *on)ul *unciar- Se preiau i)ei pe r+n) )e la ele#i i se notea%$ pe tabl$ 65REALIZAREA SENSULUI 74tili%+n) te8tul )in !anual reali%a i o anali%$ a poten ialului agricol al Ro!"niei59rupa i i)eile )esprinse intr-un tabel si!ilar cu cel )e pe tabl$5 Puncte tari Puncte slabe oportunit$ i a!enin $ri Lucra i in grupuri )e : ele#i5-Se preiau i)ei )e la *iecare grup pentru *iecare rubric$ )in tabel i se notea%a pe tabl$5 -R$spuns ateptat: A;ALI<A S=OT&puncte tari'puncte slabe'oportunitati'pericole( Agricultura ro!aneasca Puncte tari: 1on) *unciar #aloros->:'? !il 0a )in care @'A !il arabil :5B !il pasuni-*inete C:D !ii li#e%i-#ii Soluri *ertile-ECF !olisoluri'EGF argilu#isoluri Teren arabil situate in ci!pii si )ealuri ,oase ce per!ite !ecani%are

E8istenta specialistilor agrono!i-%oote0nisti si a statiunilor )r cercetare&>C( In#ata!int liceal'scoli pro*esionale )e pro*il agricol Resurse )e apa )ulce pentru irigatii Cli!a ce *a#ori%ea%a )i#ersitate )e culture Tra)itii in cultura plantelor si cresterea ani!alelor Puncte slabe: Lipsa *on)urilor pentru ba%a te0nica&tractoare'ingrasa!inte'se!inte Deteriorarea siste!elor )e irigatii Puternica *rag!entare a proprietatii&)iicultati pri#in) lucrari !ecani%ate( Sa)erea supra*etelor cu li#e%i In,u!atatirea septelului *ata )e >@@D 9ra) )e i!batrinire )e!ogra*ica a populatiei rurale Oportunitati: Spri,inirea pro)ucatorilor agricoli )e catre stat&scutire )e la plata inpo%itului pe #enitul agricol( Cupoane gratuite pentru ac0i%itionarea )e !ateriale Cre)ite cu )obin)a sub#entionata&pentru !asini'utila,e( Acor)area )e pri!e la e8portul unor pro)use ali!entare Cerinta pentru pro)use ecologice Amenintari: incal%irea globala )eserti*icare Dobrogei si 6araganului re)ucerea re%er#elor )e apa )ulce 74tili%+n) 0$r ile )in !anual locali%a i arealele )e cultur$ ale principalelor plante )e cultur$5Sinteti%a i in*or!a ia +ntr-un tabel si!ilar cu cel )e pe tabl$5Lucra i +n perec0i5A#e i la )ispo%i ie C !inute5-Se *rag!entea%$ con inutl lec iei i se )istribuie *iec$rei perec0i sarcina )e lucru5 -Se preiau in*or!a iile sinteti%ate i se reali%ea%a pe tabl$ un tabel sintetic5
Plt5)e cultur$ >.cerealele -gr+u Con)i ii )e cultur$ HC+!pii')l5,oase')e presiuni intra!ontane HC+!pii')l5'reg5 )in Lunca Dun$rii %one )e cultur$ C5Ro!5'C5)e Iest')l5)e I'c5.ol)o#ei'Po)5T#5' P)5Dobrogi'9etic')epresiuni intra!ontane &.ara!ure59iurgeu'Ciuc'Ja eg'Al!$,'<aran)' 6eiu'Ia)-6oro)'Cul5Ti!iului( C5Ro!5'C5)e Iest'Po)59etic'.ol)o#ei'Trans5' Dl5)e Iest'Po)5Dobrogei')epresiuni intra!ontane utili%$ri -!or$rit'pani*ica ie

-poru!b

!$lai'nutre '!at5pri!$ +n in)ustrie

-e pani*icabil$ -secara H<one +nalte'u!e)e 'r$coroase C5Ro!5'C5)e Iest'Po)5T#5i Dobrogei H%one c$l)uroase cu precipita ii re)use C5Ro!5'C5.ol)o#ei'su)ul Cul5Siret'Po)5 6+rla)ului'partea central-su)ic$ a C5)e Iest'Po)5Dobrogei 6$r$gan5Dobrogea C5Ro!5'Dobrogea C5Ro! i C5)e Iest <one )e cli!$ cal)$ i uscat$ H%one cu cli!$ rece i u!e)$ H%one u!e)e i r$coroase C5Ro!5 C5.ol)o#ei'Cul5Siret'C5Transil#aniei'Po)5 T+rna#elor5Depr56rao#'C5Ro!5'C5)e Iest C5)e Iest'Po)5So!ean Depres59iurgeu'Ciuc'6rao#'Po)5T+rna#elor' Suce#ei -*ibre i ulei 1ura,'in)5berii 4lei'*ura,

-or%'or%oaic$ E5Plt.tehnice a olea!onoase -*loarea soarelui -rapi a -ricin -soia -in ptr5ulei b(s*ecla )e %a0$r c(plt5te8tile -c+nepa -inul pt5*ibr$ A5Cultura carto*ului i a legu!elor -carto* -legu!e -legu!inoase &!a%$re'*asole ( : Iiticultura

-ulei'+nlocuitor )e carne'!argarin$ -ulei te0nic

H%one r$coroase i u!e)e'ne*iin) preten ios la soluri Hluncile r+urilor'in sere )in ,urul !arilor orae H%one )eluroase cu pante )o!oale 'e8punere su)ic$'!ult$ c$l)ur$ 'pu in$ u!i)itate' terenuri nisipoase

Po)5Suce#ei'Cul5Siret'Transil#ania )e SE&6I'CI'J9( ;I $rii&6J'S.'..(C5 Ro! Dun$re'Kiu'Olt'Arge'D+!bo#i a'6u%$u'Ialo!i a ' Siret'Cri'So!e'Ti!i'.ure

La!i)on'gluco%a' ali!enta ie

ali!enta ie C5Ro!')e Iest'Dobrogea central$ i )e su) Subcarpa"ii #e Curbur$:Po)goria PanciuO)obeti'Dl5.are-Istri a Po# %ol#o&ei:Cotnari'Iai'Jui 'obro!ea:.ur*atlar';iculi el'Ostro# C.Rom(na:D$buleni'Sa)o#a'Segarcea' Pleni a &in S Olteniei(Dr$g$ani'Piteti C5)e Iest:Po)goria Ara)ului- Tere!ia .are6u%ia&P+ncota'3iria' 90ioroc(P5.ureT+rna#e&Ig0iu'Cric$u' Cr$ciunel'Ki)#ei(P5Ialea lui .i0ai -S$cuieni Dl5Subcarpatice Su)ice&+ntre .J-IR(-prun Dl56anatului&.ure-Dun$re(-!$r ;or)ul Transil#aniei&6aia .are-6istri a(-!$r Su)ul Transil#aniei&Sibiu(-!$r Po)5Suce#ei&1$lticeni-R$)$eni(L!$r 6a%inul Ja eg'Do!anea'Ti!i-!$r'prun Dobrogea-piersic Su)ul i Iestul $rii-cire'#iin <ona colinar$-nuc Conser#e'ali!enta ie'r$coritoare 6$uturi alcolice

C5Po!icultura

H%one )eluroase'unele )epresiuni'c+!pii

C5RE)LEC*IA

7Propune i solu ii pentru trans*or!area agriculturii ro!"neti )e sub%isten $ +ntr-o agricultur$ !o)ern$'co!ercial$-