Sunteți pe pagina 1din 3

2. Sursele de finanare ale activelor curente 3. Indicatorii fondului de rulment Pt o functionare normal. O intreprinderetrebuiesa-sifinanteze nu doaractivelepe TL, darsiactivelecurente.

iecareintreprindere are nevoie de unstoc minim de materie prima, de productie finite, precumsi de un stoc minim de mi!loacebanesti. "a!oritateaintreprinderilorsunt determinate saacordecrediteclientilor,deoarecebenificiaza la rindullor de acelasitratament din parteafurnizorilor. #nume din acesteconsiderente, ptfinantarea #$, suntutilizatediferitesurse, atitpe TL citsipe TS.Sursele de finantarea #$ pot fi definite cu a!utorulindicatorilorfonsului de rulment. #stfelavem% &. ond de rulment brut '( care carcaterizeazasumatotala a capitaluluinecesarptfinantarea #$. '( ) *#$ 2. ond de rulment net '+ care caracterizeazaacea parte a #$ care estefinantata din sursepermanente. '+ poate fi determinat din maimultepuncte de vedere% a, '+ deficitului '+ ) #$ - .TS b, '+ e/cedentului 0surplusului, '+ ) $P 1 .TL - #TL $apital permanent ) $P 1 .TL 3. ondul de rulmentpropriu 'P care caracterizeazaacea parte a capitaluluipropriu care esteutilizataptfinantarea #$ 'P ) '( - '+ 2. ondul de rulment strain 'S care arataacea parte din .TL care esteutilizataptfinantarea #$. 'S ) '+ - 'P sau 'S ) .TL #cestiindicatoricaracterizeazasursele de finantareutilizate de catreintreprindereptfinantarea #$., indifferent de termenulsitipulacestora. .e celemaimulteori, intreprindereaptasifinanta #$ utilizeazasurse de finantarepe TS, deoarecesuntmaiieftine. Printresurselepe TS, folosite de catreintrep3rindere, putemmentionacreditepe TS, ce pot fi contractateatit de la banca, citsi de la furnizori, precumsidiferitesurseceprovin din aminareaplatilorcatrediferiticreantieri, cum ar fi% statul, salariatii, s.a

S-ar putea să vă placă și