Sunteți pe pagina 1din 2

PROCEDURA GRENKE

/2011

1.

Clieni eligibili:
persoane juridice i persoane fizice autorizate (notari, avocati, arhitecti, medici etc)

2.

Categorii de bunuri eligibile:


echipamente IT si de birou, pentru copiere si printare, echipamente de telecomunica ii, echipamente medicale, sisteme de securitate si suprave!here, automate de cafea, etc"

3.

Condiii de inc iriere:


valoare minim# pe contract$ %00 &uro f#r# T'( avans 0) perioad# contract$ 12*+0 luni asi!urare electronic# anual#$ 1",%) bunuri IT fi-e. 2"%0) alte bunuri fi-e. /) bunuri mobile (minim %0 &uro/an) comision administrare$ 1), minim ,% &uro (se pl#tete o sin!ur# dat#)

!.

Docu"ente nece#are $entru anali%a &inanciar' (#e tri"it #canate $e e"ail):

0ersoane juridice 1i# sintetic# tip completat# (se poate desc#rca de pe 222"!ren3e"ro ). 4ilan ul (inclusiv dovada depunerii) i 4alan a de verificare la decembrie 2011. 5ltima 4alan # de verificare pe anul 2012 (minim 2 luni fata de luna curenta).

0ersoane juridice 6 analiza financiara simplificata 7) 1i# sintetic# tip completat# (se poate desc#rca de pe 222"!ren3e"ro ). 7) puteti aplica pentru analiza simplificata daca indepliniti cumulativ urmatoarele conditii$ * doriti sa inchiriati echipamente in valoare ma-ima de 10"000 &uro 8 T'( * firma dv" are forma de or!anizare 9:; sau 9( si este infiintata inainte de 01"01"200< * in anul 2011 ati realizat o cifra de afaceri de cel putin 200"000 :=>" 0ersoane fizice autorizate 1i# sintetic# tip completat# (se poate desc#rca de pe 222"!ren3e"ro ). ?eclaratia de impozit pe anul 2011. :e!istrul de incas#ri si pl# i pe ultimele / luni.

*.

+odalit'i de $lat' , Garanii:

&-ista 2 modalitati de plata$ a) 0lata ratelor se face prin =0, @ns# ca modalitate de !arantare a pl# ii se emit % 4= necompletate la sum# si scadent# @n favoarea Aren3e" #au

PROCEDURA GRENKE A:&>B& :&>TI>A 9:; 11 ?inu 'intila, &5:= T=C&: 4uildin!, 10th floor, ?istrict 2 021101 4ucharest

Pagina 1 din 2

PROCEDURA GRENKE
/2011

b) 0rin 4ilet la =rdin (4=)" 9e emite cate un 4= pentru fiecare rat# care va fi introdus la plat# la data scadent# 0rin =rdin de 0lat# (=0)"

PROCEDURA GRENKE A:&>B& :&>TI>A 9:; 11 ?inu 'intila, &5:= T=C&: 4uildin!, 10th floor, ?istrict 2 021101 4ucharest

Pagina 2 din 2