Sunteți pe pagina 1din 5

DIRECIA GENERAL EDUCAIE I NVARE PE TOT PARCURSUL VIEII

ANEX LA REGULAMNETUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA OLIMPIADEI DE ISTORIE nr. 30129/1 .02.2012

PROGRAMA OLIMPIADEI DE ISTORIE


A. ISTORIA ROM!NILOR 1.CLASA a VIII-a C"#$%&%n% '$%()*)(%+ 2.1. /2.,. R%-"./0r%0 1n"r ')&102))3$r"4.%#56$r)n 1&).)-0r%0 07%(/0&0 0 '1r'%."r )'&"r)(% r%*%r)&"0r% .0 *0$&% 7)n )'&"r)0 r"#8n)."r6 7%'*591r0&% :n An&)(;)&0&%6 :n E/1. M%7)16 :n %$"(0 #"7%rn5 ) :n '%(".1. 0. XX3.%0< 3.2. S&04).)r%0 1n"r r%.02)) :n&r% 0'$%(&%.% 1n1) *0$& )'&"r)( 7)n An&)(;)&0&% 9) 7)n E/1. M%7)16 $% 40-0 '1r'%."r )'&"r)(%< 3.,. /3.9. C"#$0r0r%0 )n*"r#02))."r 7)n '1r'% )'&"r)(%6 r%*%r)&"0r% .0 1n 0'$%(& 0. ()/).)-02)%) r"#8n%9&) :n E/1. M%7)16 :n %$"(0 #"7%rn5 ) :n '%(".1. 0. XX3.%06 :n /%7%r%0 0((%$&5r)) 1n"r $1n(&% 7% /%7%r% 7)*%r)&%< 3.=. /3.10 F"r#1.0r%0 1n"r "$)n)) r%*%r)&"0r% .0 1n *0$& )'&"r)( 7)n )'&"r)0 r"#8n)."r :n An&)(;)&0&% '01 :n E/1. M%7)16 :n %$"(0 #"7%rn5 ) :n '%(".1. 0. XX3.%06 $% 40-0 '1r'%."r )'&"r)(%< Coninuturile asociate competenelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, 7)n $r">r0#0 $%n&r1 (.0'0 0 VIII 306 0$r"40&5 $r)n OMEC =09 /2009. L0 &"0&% %&0$%.% n1 %'&% r%("#0n70&5 4)4.)">r0*)%. Subiectele vor fi realizate n funcie de parcurgerea tematicii din aceast program i n raport de etapele desfurrii acesteia. Ele sunt repartizate astfel: Etapa pe coal: Civilizaii preistorice; Geto-dacii i contactele cu lumea mediteranean; e!alitate i reli!ie; Inte!rarea !eto-dacilor "n lumea roman; omanitate i cretinism; #ormarea poporului rom$n i a lim%ii rom$ne; Etapa locala: Civilizaii preistorice; Geto-dacii i contactele cu lumea mediteranean; e!alitate i reli!ie; Inte!rarea !eto-dacilor "n lumea roman; omanitate i cretinism; #ormarea poporului rom$n i a lim%ii rom$ne; &ransilvania de la voievodat la principat; 'ntemeierea statelor medievale (ara om$neasc) *oldova) +o%ro!ea; Etapa judeean municipiul !ucureti: Civilizaii preistorice; Geto-dacii i contactele cu lumea mediteranean; e!alitate i reli!ie; Inte!rarea !eto-dacilor "n lumea roman; omanitate i cretinism; #ormarea poporului rom$n i a lim%ii rom$ne; &ransilvania de la voievodat la principat; 'ntemeierea statelor medievale (ara om$neasc) *oldova) +o%ro!ea; Voievozii rom$ni "n lupta antiotoman, *ircea cel -tr$n) Iancu de .unedoara) /te0an cel *are; Anul 1122 3 *i4ai Viteazul; evoluia din 1565-1567; 8nirea 9rincipatelor om$ne i re0ormele lui Ale:andru Ioan Cuza; 'nceputurile vieii politice moderne "n om$nia; Constituia din 1511.

Etapa naional: Civilizaii preistorice; Geto-dacii i contactele cu lumea mediteranean; e!alitate i reli!ie; Inte!rarea !eto-dacilor "n lumea roman; omanitate i cretinism; #ormarea poporului rom$n i a lim%ii rom$ne; &ransilvania de la voievodat la principat; 'ntemeierea statelor medievale (ara om$neasc) *oldova) +o%ro!ea; Voievozii rom$ni "n lupta antiotoman, *ircea cel -tr$n) Iancu de .unedoara) /te0an cel *are; Anul 1122 3 *i4ai Viteazul; evoluia din 1565-1567; 8nirea 9rincipatelor om$ne i re0ormele lui Ale:andru Ioan Cuza; 'nceputurile vieii politice moderne "n om$nia; Constituia din 1511; Cucerirea independenei de stat i unirea +o%ro!ei; z%oiul pentru "ntre!irea naional. ?. ISTORIE 1. CLASA a I;-a C"#$%&%n2% '$%()*)(%+ 1.1 #olosirea lim%a<ului adecvat "n cadrul unei prezentri orale sau scrise; 1.= >videnierea relaiei cauz-e0ect "ntr-o succesiune de evenimente sau procese istorice; =.= >:tra!erea in0ormaiei eseniale dintr-un mesa<; =.? Analiza critic a aciunii personalitilor i !rupurilor umane "n diverse conte:te; @.1 ecunoaterea asemnrilor i di0erenelor dintre sine i cellalt) dintre persoane) dintre !rupuri; 6.= Aprecierea valorilor trecutului prin raportare la actualitate; ?.? Construirea de sinteze tematice. Coninuturile asociate competenelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, 7)n $r">r0#0 $%n&r1 (.0'0 0 IX306 0$r"40&5 $r)n OMEC 3,=@/200,. L0 &"0&% %&0$%.% n1 %'&% r%("#0n70&5 4)4.)">r0*)%. Subiectele vor fi realizate n funcie de parcurgerea tematicii din aceast program i n raport de etapele desfurrii acesteia. Ele sunt repartizate astfel: Etapa pe coal: 9opoare i spaii "n antic4itate) cu toate problemele de atins, #orme de or!anizare politic "n antic4itate) cu toate problemele de atins, *otenirea cultural a antic4itii, cu toate problemele de atins" Etapa locala: 9opoare i spaii "n antic4itate) cu toate problemele de atins, #orme de or!anizare politic "n antic4itate) cu toate problemele de atins, *otenirea cultural a antic4itii , cu toate problemele de atins, *arile reli!ii, probleme de atins: #udaismul. Cretinismul. #slamul" Etapa judeean municipiul !ucureti: 9opoare i spaii "n antic4itate) cu toate problemele de atins, #orme de or!anizare politic "n antic4itate) cu toate problemele de atins, *otenirea cultural a antic4itii, cu toate problemele de atins, *arile reli!ii, problemele de atins: #udaismul. Cretinismul. #slamul #ormarea popoarelor medievale) probleme de atins+ popoarele germanice, romanice, arabii6 studiul de caz: >tno!eneza rom$neasc) Civilizaia medieval, problema de atins: ierar$ia feudal" Etapa naional: 9opoare i spaii "n antic4itate) cu toate problemele de atins, #orme de or!anizare politic "n antic4itate) cu toate problemele de atins, *otenirea cultural a antic4itii, cu toate problemele de atins, *arile reli!ii, #udaismul. Cretinismul. #slamul, #ormarea popoarelor medievale) probleme de atins+ popoarele germanice, romanice, arabii6 studiul de caz: >tno!eneza rom$neasc) Civilizaia medieval, problema de atins: ierar$ia feudal, Statul medieval, probleme de atins: %rana. #mperiul romano&german State medievale "n spaiul rom$nesc.

=. CLASA a ;-a C"#$%&%n2% '$%()*)(%+ 1.1 >:primarea unei opinii "n lim%a<ul adecvat istoriei; 1.= #ormularea de ar!umente re0eritoare la un su%iect istoric; =.@ Analiza 0actorilor politici) sociali) economici) culturali) care alctuiesc ima!inea unei societi; =.6 ecunoaterea continuitii) sc4im%rii i a cauzalitii "n evoluia social; =.? >:aminarea consecinelor directe i indirecte ale aciunii umane; 6.= Aprecierea valorilor trecutului prin raportare la actualitate; ?.@ 9lasarea evenimentelor i proceselor istorice "ntr-un conte:t istoric mai lar! rom$nesc; ?.6 ealizarea de analize comparative si sinteze re0eritoare la spaii i perioade istorice. Coninuturile asociate competenelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, 7)n $r">r0#0 $%n&r1 (.0'0 0 X306 0$r"40&5 $r)n OMEC ,=9@/200,. L0 &"0&% %&0$%.% n1 %'&% r%("#0n70&5 4)4.)">r0*)%. Subiectele vor fi realizate n funcie de parcurgerea tematicii din aceast program i n raport de etapele desfurrii acesteia. Ele sunt repartizate astfel: Etapa pe coal: >poca luminilor) cu toate probleme de atins, Ar!anizarea statelor moderne) cu toate probleme de atins, (rile om$ne i pro%lema oriental cu toate probleme de atins" Etapa locala: >poca luminilor) cu toate probleme de atins, Ar!anizarea statelor moderne) cu toate probleme de atins, (rile om$ne i pro%lema oriental cu toate probleme de atins, elaiile internaionale "n secolul al ;I;-lea) cu toate problemele de atins, Anul 1565 "n >uropa) cu toate problemele de atins" Etapa judeean municipiul !ucureti: >poca luminilor) cu toate probleme de atins, Ar!anizarea statelor moderne, cu toate problemele de atins, (rile om$ne i pro%leme oriental, cu toate probleme de atins, elaiile internaionale "n secolul al ;I;-lea) cu toate problemele de atins, Anul 1565 "n >uropa) cu toate problemele de atins, Statele naionale i multinaionale "n a doua <umtate a secolului ;I;) cu toate problemele de atins" Etapa naional: etapa judeean municipiul !ucureti: >poca luminilor) cu toate probleme de atins, Ar!anizarea statelor moderne, cu toate problemele de atins, (rile om$ne i pro%leme oriental, cu toate probleme de atins, elaiile internaionale "n secolul al ;I;-lea) cu toate problemele de atins, Anul 1565 "n >uropa) cu toate problemele de atins, State naionale i multinaionale "n a doua <umtate a secolului ;I;, cu toate problemele de atins, e!imuri politice "n perioada inter%elic, cu toate problemele de atins, *arile con0licte ale secolului ;; probleme de atins: 'rimul (zboi )ondial & un nou tip de rzboi, tratatele de pace i relaiile internaionale interbelice. 3. CLASA a ;I 3a C"#$%&%n2% '$%()*)(%+ 1.1 #ormularea "n scris i oral a unor opinii re0eritoare la o tem de istorie; 1.@ Compararea unor opinii i ar!umente di0erite re0eritoare la o tem de istorie; =.= Analizarea instituiilor) normelor i procedurilor de !uvernare; @.1 Selectarea i comentarea surselor istorice pentru a susineBcom%ate un punct de vedere; @.@ +escoperirea "n sursele de in0ormare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor i proceselor istorice; @.6 Analiza diversitii sociale) culturale i de civilizaie "n istorie pornind de la sursele istorice;

Coninuturile asociate competenelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, 7)n $r">r0#0 $%n&r1 (.0'0 0 XI306 0$r"40&5 $r)n OMEC 32=2/ 200A. L0 &"0&% %&0$%.% n1 %'&% r%("#0n70&5 4)4.)">r0*)0. Subiectele vor fi realizate n funcie de parcurgerea tematicii din aceast program i n raport de etapele desfurrii acesteia. Ele sunt repartizate astfel: Etapa pe coal: >uropa i lumea "n secolul ;; 6 probleme de atins: Europa contemporan *unitate, diversitate, integrare+, Cultura rom,n -cultura european6 (om,nia i Europa n secolul al ..&lea" Etapa local: >uropa i lumea "n secolul ;;6 probleme de atins: Europa contemporan *unitate, diversitate, integrare+, Cultura rom,n -cultura european, (om,nia i Europa n secolul al ..&lea, >conomie i societate "n lumea post%elic probleme de atins+ )igraii n lumea contemporan, /iaa privat i viaa public, Economie rural&economie urban n (om,nia" Etapa judeean: >uropa i lumea "n secolul ;;6 probleme de atins: Europa contemporan *unitate, diversitate, integrare+, Cultura rom,n -cultura european 6 (om,nia i Europa n secolul al ..&lea6 >conomie i societate "n lumea post%elic probleme de atins+ )igraii n lumea contemporan, /iaa privat i viaa public, Economie rural&economie urban n (om,nia, Statele "n perioada contemporan6 probleme de atins: %orme de organizare statal" #dei i regimuri politice" (om,nia de la statul totalitar la statul de drept< Etapa naional: >uropa i lumea "n secolul ;; 6 probleme de atins: Europa contemporan *unitate, diversitate, integrare+, Cultura rom,n -cultura european, (om,nia i Europa n secolul al ..&lea 6 >conomie i societate "n lumea post%elic probleme de atins+ )igraii n lumea contemporan, /iaa privat i viaa public, Economie rural&economie urban n (om,nia 6 Statele "n perioada contemporan6 probleme de atins: %orme de organizare statal" #dei i regimuri politice" (om,nia de la statul totalitar la statul de drept" Cooperare i con0lict+ probleme de atins: #nstituii, mecanisme i politici de rezolvare a conflictelor n lumea contemporan, (om,nia in conflictele regionale n secolul ... 6. CLASA a ;II-a

C"#$%&%n% 7% %/0.10&
U&).)-0r%0 %*)()%n&5 0 ("#1n)(5r)) 9) 0 .)#40B1.1) 7% '$%()0.)&0&% 1.1. #ormularea de ar!umente re0eritoare la un su%iect istoric; 1.=. #olosirea lim%a<ului adecvat "n cadrul unei prezentri scrise; 1.@. >videnierea relaiei cauz 3 e0ect "ntr-o succesiune de evenimente sau procese istorice; 1.6. #ormularea) "n scris) a unor opinii re0eritoare la o tem de istorie; >:ersarea demersurilor i aciunilor civice democratice =.1. >:tra!erea in0ormaiei eseniale dintr-un mesa<; =.=. +escoperirea constantelor "n des0urarea 0enomenelor istorice studiate; Aplicarea principiilor i a metodelor adecvate "n a%ordarea surselor istorice; @.1. Selectarea i comentarea surselor istorice pentru a susineB com%ate un punct de vedere; @.=. +escoperirea "n sursele de in0ormare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor i proceselor istorice; @.@. Analiza diversitii sociale) culturale i de civilizaie "n istorie pornind de la sursele istorice; 8tilizarea surselor istorice) a metodelor i a te4nicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de pro%leme; 6.1. 8tilizarea adecvat a coordonatelor temporale i spaiale relative la un su%iect istoric; 6.=. Construirea de sinteze tematice.

Coninuturile asociate competenelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din $r">r0#0 7% 40(0.01r%0& $%n&r1 (.0'0 0 XII306 7%r1.0&5 (r"n".">)(. L0 &"0&% %&0$%.% n1 %'&% r%("#0n70&5 4)4.)">r0*)0. Subiectele vor fi realizate n funcie de parcurgerea tematicii din aceast program i n raport de etapele desfurrii. Ele sunt repartizate astfel: Etapa pe coal: omanitatea rom$nilor "n viziunea istoricilor; Autonomii locale i instituii centrale i "n spaiul rom$nesc Csecolele I;-;VIIID. Spaiul rom$nesc "ntre diplomaie i con0lict "n >vul *ediu i la "nceputurile modernitii. Etapa local: omanitatea rom$nilor "n viziunea istoricilor; Autonomii locale i instituii centrale i "n spaiul rom$nesc Csecolele I;-;VIIID; Spaiul rom$nesc "ntre diplomaie i con0lict "n >vul *ediu i la "nceputurile modernitii. Constituiile din om$nia. Etapa judeean )unicipiul !ucureti: omanitatea rom$nilor "n viziunea istoricilor; Autonomii locale i instituii centrale i "n spaiul rom$nesc Csecolele I;-;VIIID; Spaiul rom$nesc "ntre diplomaie i con0lict "n >vul *ediu i la "nceputurile modernitii; Constituiile din om$nia; Statul rom$n modern, de la proiect politic la realizarea om$niei *ari. Csecolele ;VIII-;;D. Etapa naional: omanitatea rom$nilor "n viziunea istoricilor) Autonomii locale i instituii centrale i "n spaiul rom$nesc Csecolele I;-;VIIID; Spaiul rom$nesc "ntre diplomaie i con0lict "n >vul *ediu i la "nceputurile modernitii; Constituiile din om$nia; Statul rom$n modern, de la proiect politic la realizarea om$niei *ari. Csecolele ;VIII-;;D; om$nia i concertul european, de la Ecriza orientalF la marile aliane ale secolului ;;.