Sunteți pe pagina 1din 54

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Stiinte Economice

PROIECT
la disci lina

!ETO"E SI TE#$ICI "E "ISTRIBUTIE

Plan de afaceri SC MAHON SRL

PLAN DE AFACERI S%C% !&#O$ S%R%L%

Cu rins
2

Plan de afaceri SC MAHON SRL

1. Titlul proiectului 2. Scopul i obiectivele 3. Descrierea afacerii 3.1. Descrierea afacerii curente 3.1.1. Produsele actuale 3.1.2. Principalii furnizori actuali de aterii pri e si ateriale! 3.1.3. Descriere proces te"nolo#ic 3.1.$. Date pri%ind ec"ipa entele&utila'ele aflate in proprietatea societatii 3.1.(. ) o*ile e+istente 3.1.,. -%aluarea acti%itatii societatii co erciale pri%ind ana#e entul riscului 3.2. )storia .ntreprinderii 3.3. Mana#e entul .ntreprinderii 3.$. Resursele u ane i plicate 3.(. Sinteza situatiei financiare / in ulti ul an0 4. Prezentarea proiectului $.1. Descrierea 1i e%identierea punctelor tari ale .ntreprinderii 1i ale produselor 1i ser%iciilor oferite $.2. 2iitoare noi produse&ser%icii planificate $.3. -c"ipa ente necesare $.$. Strate#ia de contractare $.(. Situatia e+istenta a utilitatilor si analiza acestora $.,. Modificari necesare la ec"ipa ente si la cladirile e+istente $.3. Modificari necesare in structura si nu arul personalului $.4. 5raficul de i ple entare a proiectului de in%estitii $.6. Riscuri asu ate aferente proiectului de in%estitii 5. Planul operational (.1. Costuri anuale de operare 6. Analiza pietei ,.1. Clientii e+istenti 1i potentiali ,.2. Concurenta e+istenta pe piata /e%entual infor atii cu pri%ire la cota acesteia de piata0 7. Strate ia !e "ar#etin 3.1. O*iecti%ele corporati%e 3.2. Analiza ediului de afaceri 3.3. Analiza S7O8 3.$. O*iecti%ele si strate#iile de ar9etin# 3.(. Planul de actiune

Plan de afaceri SC MAHON SRL

1. Titlul proiectului
!oderni'area si rete(nologi'area rocesului de roductie la SC !&#O$ SRL

2. Scopul i obiectivele Scopul proiectului este odernizarea si rete"nolo#izarea procesului de productie prin

ac"izitia unei linii te"nolo#ice perfor ante in %ederea dez%oltarii de noi produse cu %aloare adau#ata ridicata si furnizarea acestora catre industria auto europeana. Proiectul %a contri*ui la realizarea o*iecti%elor pro#ra ului de dez%oltare si consolidare al societatii care %izeaza ac"izitonarea de te"nolo#ii si ec"ipa ente de ulti a #eneratie: ino%area procesului de productie si a produselor: adoptarea standardelor internationale sii certificarea siste ului de ana#e ent al calitatii: e+tinderea si accesul pe piete noi: precu si pro o%area unei dez%oltari dura*ile si i *unatatirea co petiti%itatii internationale. O*iecti%ele proiectului de in%estitii 2.1. $resterea capacitatii !e pro!uctie )n ur a realizarii in%estitiei productia %a creste cu (;< in ter eni %alorici datorita faptului ca noile produse %or a%ea %aloare adau#ata foarte ridicata. 2.2. Diversificarea pro!uselor prin procesul te%nolo ic propus !e proiectul !e investitii )n ur a ac"izitiei ec"ipa entelor propuse de proiectul de in%estitii se %or putea e+ecuta noi repere de piese care co pun siste ul de sta*ilizare 7elle D=na ic Dri%e iar noul proces de productie %a conduce la cresterea producti%itatii si la reducerea ti pului de e+ecutie a pieselor. Acest lucru %a duce la di%ersificarea productiei prin atra#erea de noi clienti dar si de co enzi din partea unor clienti actuali dar pentru co ponente si repere noi. 2.3. $resterea pro!uctivitatii Cresterea producti%itatii se %a realiza prin ac"izitionarea ec"ipa entelor: dar si prin realizarea unui control inte#rat al procesului de productie in cadrul departa enteului de control si ana#e ent al calitatii

2.4. &n "ana a"ent opti" al riscului afacerii $

Plan de afaceri SC MAHON SRL

>n

ana#e ent opti

al riscului afacerii se %a realiza prin ridicarea #radului de specializare

a resurselor u ane: i plicarea patronatului in pro*le a strate#iei acestui proiect in%estitional: ac"izitia unor utila'e perfor ante si co petiti%e in industria co ponentelor auto. 2.5. Absorbtia !e forta !e "unca pe pe plan local Se %a realiza o a atra#ere a fortei de precu unca calificate prin realizarea unei cola*orari cu edia so a'ului >ni%ersitatea ?Lucian @la#aA Si*iu pentru recrutarea tinerilor a*sol%enti in do eniul in#ineriei.: si de pe raza localitatii Sura Mica: localitatea cu o rata a so a'ului peste De ase enea societatea calitate si respons*ilitate 2.6. Durabilitatea proiectului >tila'ele si aparatura ce se %or ac"izitiona in cadrul pro#ra ului asi#ura o dura*ilitate a proiectului de cel putin 1; ani: din ur atoarele considerente! ec"ipa entele fac parte te"nolo#ia de ulti a #eneratie: fiind %arful de #a a din #a a de produse puse la dispozitie de industria de profil fia*ilitate ridicata posi*ilitatea asi#urarii per anente a 2.7. Posibilitatea e'tin!erii proiectului >nul din o*iecti%ele %izate prin acest proiect este continuarea e+tinderii proiectului. Pro#ra ul de in%estitii al societatii SC MAHON SRL Mica: precu ai %izeaza pe lan#a acest proiect de in%estitii si construirea celei deBa doua "ale de productie pe terenul detinut in Parcul )ndustrial Sura si ec"iparea cu aparatura de ulti a #eneratie a acestei "ale. Constructia "alei %a fi ai este %izat construirea unui Centru de transfer te"nolo#ic dotat cu aparatura de arata in a doua 'u atate a anului 2;;4. Pe lan#a "ala "i#"Btec" de ulti a #eneratie care sa respecte ulti ele standarde in do eniu in ceea ce pri%este controlul calitatii si co ponenta de cercetareBdez%oltare. Constructia centrului de transfer te"nolo#ic este preconizata a fi de arata in pri ele 4 luni ale anului 2;;6. 2.(. )"ple"entarea si certificarea siste"ului !e "ana e"ent al calitatii in !o"eniul auto )S*+ TS 16(4( entenantei din partea producatorilor. e+istent la ni%el national. ai are ca o*iecti% recrutari in randul tinerilor si al fe eilor pentru ana#e ent orientat spre instruirea de operatori si pre#atirea de responsa*ili de proces pentru un

Plan de afaceri SC MAHON SRL

3. Descrierea afacerii 3.1. Descrierea afacerii curente Misiunea societatii de dez%oltare dura*ila este fondata pe o serie de %alori! profesionalis ul: ino%atia: spiritul de ec"ipa: calitatea dez%oltarii sale si renta*ilitate. Obiectivele corporative O*iecti%ul a'or al SC MAHON SRL este dez%oltarea acti%itatii societatii si cresterea %anzarilor pe piata auto oti%a europeana: in cadrul unei strate#ii de parteneriat pe ter en lun# cu clientii sai. )n acest sens: SC MAHON SRL isi %a ur ari politica de in%estitii sustinute in %ederea adaptarii dispoziti%ului sau co ercial: realizarii la scara lar#a a procesarilor si lar#irii #a ei sale de produse si ser%icii. Principalele o*iecti%e ale dez%oltarii SC MAHON SRL sunt! Adaptarea or#anizarii si a etodelor la strate#ia clientilor

Cresterea selecti%a a acti%elor )no%atia Reducerea coeficientului de e+ploatare Renta*ilitate dura*ila 3.1.1. Pro!usele actuale Produsele societati SC MAHON SRL SRLsunt reprezentate de piesele co ponente auto de toate tipurile. )n acest o ent societatea are peste 3; de repere care au fost introduse in procesul de productie si care se pot i parti in ur atoarele #rupe de produse!

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Volum Grupe de produse )an SAIBA IN ! B"!# A$ %!ANSA # &'INA ! %(&#(N A!# ! #"#A! 43,$ (3(3 33(; B B $;;3 12$, 2311 , Ce* 1,$( 3 1$3$ 3 236( 4 13$3 $ B 6463 3($3 41,3 2 Mar 162$( 2(,33 24,22 2(212 B B 3;$; 1;13( , Apr 22;6 ; 1;46 ( 1,24 ; 2323 12(( 6 B $14, ,433 3 Mai 1(,3 $ 1332 2 1(23 $ 4,$1 1,61 1 1;$4 1 1(31 4,1( $ )un 64$6 1,4$ 3 216( $ (344 1;(6 ( 1,,3 3 1;(2 423( 4 )ul 8835 1211 6 1608 3 5058 1144 8 1703 2 2562 7331 4 Au# 2494 1562 4 2141 1 5058 1091 2 2240 0 4219 8211 8 Sep 1733 4 1934 9 2950 0 1929 1057 9 1000 0 9563 9825 4 Oct 1099 5 2151 9 1363 2 4556 9058 5600 1003 4 7539 4 No% 7544 1262 3 9745 5732 1075 5 1274 5 1674 3 7588 7 Dec 7544 1262 3 9745 5732 1075 5 1274 5 1674 3 7588 7 1467, 1 1,465 1 2.((1 4 ,35.3 1.357 2 1215, . 74462 (2464 3 Volum lunar (nr. bucati) 2007 (nr. bucati)

Ponder e (%)

15-,7 1(-(7 22-7. (-.3 11-2. 13-15 ,-.7 1..-..

3.1.2. Principalii furnizori actuali !e "aterii pri"e si "ateriale/ Societatea are o politica de consolidare in ceea ce pri%este furnizori sai. Din acest punct de %edere ana#e tnul societatii a aale ca principali furnizori de aterii doar 3 fir e principale: dar de la care a reusit o*tinerea un cotnracte foarte a%anta'oase din punctul de %edere al conditilor de li%rare si al calitatii produselor.
'aterii prime) 'ateriale #ea-a 20'NV. Bara 1.'N+&/2 #G00 Bara 11S'N302 11S'NPB37 5 +67/5 1.'N+&/5 72+&'072 +6.02 @o#ner Oteluri Speciale SRL Sura Mica 14 B 2; , 3, 33 3; 1, 1( ,3 23 23 244 1.241.0.0 8MDB AR8ROM SA Slatina Sc" olzB @ic9en*ac" SRL @ucuresti B 3 4 3 B ( , 3 3 B B B 31 134.0// 13 16 B 2 B 11 12 B B 2 $ $ (3 2//..02 %urni*or )an Ce* Mar +antitate ac,i*itionata (tone) 2007 Apr Mai )un )ul Au# Se p Oct No% Dec Valoare 2007 (&"N)

Volum (tone)

Plan de afaceri SC MAHON SRL #"#A! 31 22 2, 11 36 4( 4, 1( 1, 65 27 27 376 1.6,6.6.6

Furnizori MAHON SRL de materii prime si materiale TMK-ARTROM SA Slatina SchmolzBick n!ach SR" B#c#$ %ti Bo&n $ Ot l#$i S' cial SR" S#$a Mica

Societatea are si unele ser%icii e+ternalizate care nu fac o*iectul principal de acti%itate: contri*uind la dez%oltarea unor afaceri pe orizontala. Astfel SC MAHON SRL e+ternalizeaza catre @od=cote Cu#ir operatiunile de calire si ci entare a pieselor. >n alt furnizor de ser%icii e+ternalizate de societate este Cor'a Neptun Ca pina pentru piese for'ate si turnate. Prin aceste se%icii e+ternalizate fir a reduce costurile si creste eficienta: a%and in acelasi ti p i pact asupra econo iei nationale prin contri*utia pe care o aduce la dez%oltarea altor afaceri din industria de profil din Ro ania. 3.1.3. Descriere proces te%nolo ic Clu+ul te"nolo#ic prezinta ur atoarele etape ce definesc parcursul client. Clu+ul te"nolo#ic ur eaza un ciclu de 4 faze astfel! a0 Receptia ateriei pri e ateria pri a necesara precu si cu aparatura necesara realizarii acesteia. 4 ateriei pri e de la

depozitare la de*itare: strun'ire: centre prelucrare : controlul calitatii: etic"etare: a *alare si pana la

)n ur a unei co enzi lansate de fir a Ma"on la unul din furnizorii a#reati se face apro%izionarea cu

Plan de afaceri SC MAHON SRL

*0 Controlul calitatii La receptia calitati% al ateriei pri e se face un control di ensional si cantitati%: precu ai lun#a sau ai scurta in si un control a#azie su* arfii. )n functie de data lansarii in fa*ricatiei produsului pentru care sBa apro%izionat aterial de*itat sau for'at . Daca pentru produsul care se %a realiza este aterialului se %a face un control di ensional al acestuia /daca si in cazul de*itarii de C8C care %a da dru ul la se ifa*ricat

ateria pri a aceasta se %a depozita pentru o perioada for a de *ara: tea%a: necesara de*itarea: in ur a de*itarii face si in cazul apro%izionarii precu pentru productie. c0 Pro#ra area si pre#atirea e+ecutiei

intrBade%ar sBau respectat cotele inscrise in fisa de de*itare pentru produsul respecti%0. Controlul se

Pro#ra atorii %or sta*ilii te"nolo#ia de e+ecutie a piesei respecti%e: ei %or sta*ili! sculele necesare: re#i urile de asc"iere: nu arul de operatii necesare e+ecutarii piesei si se %or ocupa de scrierea pro#ra ului/lor0 de realizare a piesei. Dupa ce sBa realizat pro#ra ul respecti% acesta este transferat pe asina unealta si se %a rula pro#ra ul pentru a %erifica daca nu sBau facut #reseli sau asina ruleaza precu a fost #andit se %a ostra care se %a controla de C8C iar daca aceasta %a corespunde se %a da daca sBau e is anu iti pasi. Dupa ce sBa asi#urat ca realiza pri a piesa dru ul la productie pentru piesa respecti%a. d0 Strun'ire d10 Strun'ire pri a parte La aceasta operatie operatorul ia strun'ire. Operatorul care %a lucra pe asina respecti%a este raspunzator de calitatea produselor asurat controlate si %erificate de asina unealta se %a efectua si un control realizate. )n realizarea acesteia i se pun la dispozitie aparatele de C8C. Pe lan#a controlul efectuat de operator la ateria pri a for'ata si eli*erata de C8C si %a efectua o

di ensional: de for a de pozitie etc de C8C in la*orator. C8C se asi#ura in per anenta de confor itatea produsului pe parcursul intre#ului proces de realizare. d20 Strun'ire a doua parte 6

Plan de afaceri SC MAHON SRL

La fel ca si in cazul operatiei anterioare dupa ce sBa facut re#la'ul de pro#ra ator se %or prelucra toate piesele confor e rezultate la operatia Strun'ire ) parte. Operatorul si C8C asi#urand confor itatea produsului cu cerintele clientului in cazul in care %or rezulta produse neconfor e acestea se %or *loca de catre C8C ur and a se lua o decizie de catre responsa*ilul cu productia daca acestea se %or e0 Crezare )n cadrul acestei operatii pasii parcursi %or fi ase anatori ca si in cazul strun'irii. Se %a concepe pro#ra ul de realizare a operatiei respecti%e dupa ce sBa sta*ilit sculele si re#i urile potri%ite realizarii operatiei. Se ruleaza pro#ra ul in #ol pentru a %erifica daca e+ista coliziuni sau alte pro*le e. Dupa ce pro#ra atorul sBa asi#urat ca piesa respecti%a corespunde cerintelor inscrise pe desen. Se %a controla de C8C iar in ur a controlului efectuat de C8C daca piesa respecti%a corespunde cerintelor %a da dru ul la productie. Pe parcurs piese se controleaza de operator precu si de C8C. f0 Operatia de calire Aceasta operatie este e+ecutata de unul din furnizorii nostrii: unde piesele confor e rezultate in ur a pri elor 3 operatii sunt tri ise la trata ent ter ic. )n ur a trata entului ter ic: la intrarea in or#anizatie a pieselor acestea se controleaza de C8C: iar pentru cerintele inscrise pe desen care nu se pot %erifica intern acestea se %or controla periodic la un la*orator e+tern. Dupa ce sBa constat ca produsele sunt confor e acestea %or fi din nou eli*erate de C8C spre productie. #0 Strun'ire de finisare )n aceasta faza se e+ecuta o noua operatie de strun'ire de finisare. Procesele se desfasoara la fel ca si in cazurile precedente de strun'ire. "0 A *alare Dupa operatiile de strun'ire: frezare: calire si finisare piesele se %or tri ite la a *alare: unde se %a aplica o pieselor confor arcare a acestor piese si se %or a *ala confor si de cu cerintele clientului. Si in acest odul corespunzator de a *alare al ai sus este neconfor 1; caz C8C se %a asi#ura de aplicarea codului corect precu ai reprelucra sau daca se %or arunca.

cu cerintele clientului sau cu cerintele or#anizatiei.

)n cazul in care un produs indiferent in care din etapele descrise

acesta se *loceaza pentru a nu a'un#e la operatiile ur atoare. Astfel in ur a i ple entarii unui

Plan de afaceri SC MAHON SRL

siste

de control al calitatii societatea a reusit sa reduca re*uturile din acti%itatea de productie la un

ni%el su* 1< din %olu ul total al productiei. 3.1.4. Date privin! ec%ipa"entele0utila1ele aflate in proprietatea societatii Societatea a a%ut inca din 2;;( o politica de ac"izitii de ec"ipa ente de ulti a #eneratie pentru a putea face fata cererilor %enite din partea unor co panii europene: precu Passau sau Sac"s si contractelor inc"eiate cu acestea. Nr. crt. 1 2 3 7 / . 7 0 4 10 11 12 13 17 1/ 1. 17 10 14 20 21 Valoare de piata estimata (euro) 22$.;;; 33,.;;; (3,.;;; 32;.;;; 1;2.$;; 124.;;; 124.;;; 124.;;; 124.;;; 162.;;; 162.;;; 162.;;; 112.;;; 23;.$;; 162.;;; $;;.;;; $32.;;; 4;.;;; 112.;;; 2(,.;;; 34.$;; @M7: EC

c,ipamente)utila8 Strun# )ND-F 5@ 3; ali *ara -MCO 3,; cu a#azie din *ara -MCO $2; cu a#azie din *ara M>RA8-C M712; 58 cu ro*oti NADAM>RA 87 Centru de #aurit&frezat G-NSCH> Strun# 7AS)NO 8H12 Strun# -MCO 3,; 1 Strun# -MCO 3,; 2 Strun# HAAS Strun# 7AS)NO L53 1 Strun# 7AS)NO L53 2 Strun# -MCO 3$; Strun# -MCO -,( Masina de frezat C)NC)NA8) Centru de prelucrare MAD)NO A(( A Centru de prelucrare MAD)NO A(( @ Masina de de*itat @-HR)N5-R HP 22; Masina de de*itat @-HR)N5-R HP@ 2,3 Masina de slefuit DO-N>5H@A>-R Strun# -)LD-M-)S8-R

An 9abricatie 1663 166, 2;;( 166, 1646 166, 1663 1663 1663 2;;2 166; 1661 1663 2;;3 2;;1 1663 1664 1663 166( 1663 164(

3.1.5. )"obile e'istente Nr. crt Proprietate 2aloare )poteci 11

:enumire

:estinatie

Supra9ata

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Hala industriala I Corp Ad inistrati% 8eren

Productie de co ponente auto @irouri /PI-0 B #"#A!

1(6; 13, ,334

p p p

2.1$6.$23:12 RON 32.143 RON 2.141.,1;:12 RON

3;3.(;; RON

B 3;3.(;; RON

SC SC MAHON SRL suprafata de ,334

isi desfasoara acti%itatea in Sura Mica: 'udetul Si*iu: a%and o p. Pe aceasta suprafata Ma"on a

p: din care suprafata construita 1.3,,

construit o "ala de productie in contructia careia a in%estit ,;;.;;; euro si are ca o*iecti% pentru anul 2;;4 sa inceapa constructia celei deBa doua "ale destinate productie pe o suprafata de apro+i ati% 1,;; p. Pentru aceasta noua "ala profitul fir ei %a constitui principala sursa de finantare: iar restul %a fi asi#urat din atra#erea unor surse sta*ile. Actuala constructie cuprinde pe lan#a "ala destinata e+clusi% productiei si care se intinde pe 1,;; p: un centru C8C si corpul ad inistrai% pe o suprafata de 13, p. >tilitatile sunt asi#urate prin inter ediul furnizorilor pu*lici de utilitati si prin inter ediul Parcului )ndustrial Sura Mica: unde isi desfasoara acti%itatea societatea Ma"on . Astfel ener#ia electrica este furnizata de 5eneral Consult SRL cu un consu Canal SA: societatea a%and un consu actual. de cca. ,( lunar de cca. 12.;;; 9J in %aloare de 1,.;;; RON: iar ser%iciile pri%ind apaBcanal sunt furnizate de SC ApaB c in %aloarea de 6; RON: la ni%elul de productie

12

Plan de afaceri SC MAHON SRL

3.1.6. 2valuarea activitatii societatii co"erciale privin! "ana e"entul riscului 8inand cont de faptul ca riscul este o ai ult sau asura a neconcordantelor dintre rezultatele posi*ile ana#e entul societatii onitorizeaza

ai putin fa%ora*ile si actiunile intreprinse:

aspectele le#ate de risc pentru a putea de ara actiuni de atenuare sau eli inare a efectelor acestuia. Riscul de pret Prin ana#e entul riscului de pret societatea are politica prudenta in ceea ce pri%este ai a%anta'oase /cat ai ici0 si dorinta a'orarea preturilor prin sta*ilirea acestora astfel incat ni%elul lor sa asi#ure ec"ili*rul necesar intre cerintele clientului de li%rare a produselor la preturi cat societatii de aBsi asi#ura profita*ilitatea produselor fa*ricate. Pentru atenuarea efectelor ca ur are a aparitie acestei cate#orii de risc conducerea societatii a intreprins ur atoarele actiuni! B ale#erea celor B ai eficiente %ariante de proiectare te"nolo#ica care sa asi#ure realizarea opti de ateriale si de anopera uncii ateriale si co ponente ca prin cresterea producti%itatii produselor noi la un ni%el calitati% superior si cu un consu o*ilizarea furnizorilor de sa poata asi#ura

entinerea sau reducerea pretului de li%rare al acestor co ponente a'or in acti%itatea fir ei in acesta perioada in care societatea

Riscul de credit are un i pact

se afla intrBo perioada de dez%oltare prin dotarea cu ec"ipa ente: utila'e si instalatii noi solicitate in cadrul proiectelor de arate care i pun atra#erea de surse i pru utate /credite0. Pentru inlaturarea riscului nera *ursarii la ter en a creditelor si a do*anzilor sBau luat ur atoarele de asuri! B se narea unor contracte pentru furnizarea de co ponente auto catre fir ele constructoare asini cu scadente pana in anul 2;12K B proiectarea si prducerea unor produse noi cu %aloare adau#ata peste consolidarii si cresterii pietei de desfacere. Pentru reducerea efectelor ne#ati%e care ar putea fi cauzate de aparitia riscului de lic"iditate si de cas"BfloJ societatea a luat asuri in scopul asi#urarii in od continuu si la ti p a resurselor asuri! financiare necesare %olu ului productiei planificate. Astfel sBau intreprins ur atoarele contracte 13 edie in scopul

sBau introdus in fa*ricatie doar produse care au a%ut asi#urata desfacerea prin co enzi si

Plan de afaceri SC MAHON SRL

reducerea stocurilor si cresterea %itezei de rotatie a ne#ocierea celor

i'loacelor ciculante

ai a%anta'oase ter ene de plata catre furnizori si de incasare de la clienti.

)n conditiile unei piete e+terne de desfacere foarte i portanta: o cate#orie de riscuri e+tre de i portanta pentru societate este riscul %alutar. Pentru atenuarea efectelor riscului %alutar societatea Matec a pus la punct o strate#ie astfel incat efectele de%alorizarii de%izelor sa fie 3.2. )storia 3ntreprin!erii Societatea a fost .nfiintata .n aprilie 2;;$. -%olutia societatii are un trend crescator de la .nfiintare pLna .n prezent 1i o data cu .nc"eierea contractului cu R-NA>L8 Ro Lnia societatea .1i %a continua pro#ra ul in%estitional: de onstrat fiind de ur atorii indicatori! B RON B IN:I+A#"& +i9ra de a9aceri Acti-e totale +apitaluri proprii Pro9it brut Pro9it net 200. 1.23;.3,6 2.$3;.2,, 1;4.2;3 142.362 1(3.($( 2007(ianuarie ; iunie) 1.(33.(6, 3.$$3.4;3 244.$36 214.,61 14;.232 ini e.

Capitalurile proprii au .nre#istrat o cre1tere se nificati%a pe perioada anului 2;;3: datorita depa1irii ni%elului de utilizare a capacitatilor de productie peste pra#ul de renta*ilitate: cLt 1i a cre1terii productiei o*tinute. Profitul fir ei %a constitui o sursa de finantare a constructiei celei deBa doua "ale de productie care %a .ncepe anul %iitor. Hala finalizata la sfLr1itul anului 2;;, .n localitatea Mura Mica 'ud. Si*iu se intinde pe o suprafata de 1.,;; p a%and o %aloare de ,;;.;;; -uro fara 82A.

Principalele surse de %enituri sunt din %Lnzarea produselor catre fir ele constructoare de autoturis e cu care fir a are contracte fer e an#a'ate pLna .n anul 2;12.

1$

Plan de afaceri SC MAHON SRL

3.3. 4ana e"entul 3ntreprin!erii Mana#e entul societatii este asi#urat de catre o structura fle+i*ila prin care creeaza conditii pentru utilizarea eficienta a resurselor u ane: ana#erii

ateriale 1i financiare. Mana#erii

sunt de ase ena persoane cu e+perienta si foarte *ine pre#atit profesional: astfel ca atat actionarii: cat si an#a'atii sunt i plicati in *una desfasurare a fir ei si a pro*le elor le#ate de acti%itatea co paniei. Prezinta i portanta e%identierea aspectelor esentiale ale procesului decizional .n ceea ce pri%e1te! centralizarea&descentralizarea deciziilorK antrenarea personalului .n ela*orarea deciziilorK trans iterea operati%a a deciziilorK accesul personalului la conducereK calitatea deciziilorK controlul deciziilorK cultura ana#eriala.

Siste"ul *r anizatoric )n cele ce ur eaza prezenta structura or#anizatorica si plificata a societatii!

A!unarea 5enerala a Actionarilor -ste or#anul de conducere al societatii care decide asupra acti%itatii acesteia si asi#ura politica ei econo ica si co erciala Apro*a structura or#anizatorica a societatii co erciale si nu arul de posturi Ale#e directorul #eneral si ad'unctii acestui: le sta*ileste re unerarea: ii descarca de acti%itate si ii re%oca Sta*ileste ni%elul de salarizare a personalului an#a'at in cadrul societatii: in functie de studii: unca efecti%a prestata: cu respectaera li itei a+i e de salrizare pre%azuta de le#e. Hotaraste cu pri%ire la contractarea de i pru utri *ancare si acordarea de #arantii Hotaraste cu pri%ire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si filiale Hotaraste cu pri%ire la co asarea: di%izarea: dizol%area sau lic"idarea societatii co erciale 1(

Plan de afaceri SC MAHON SRL

A!"inistratorul societatii Coordoneaza intrea#a acti%itate ad inistrati%a -+a ineaza si propune asuriel necesare pentru opti izarea c"eltuielilor: econo isirea resurselor si o*tinerea de noi surse financiare Nu este personalul cu functii de conducere ) ple enteaza planul de afaceri al societatii Sta*ileste o*iecti%ele specifice pentru fiecare departa ent: super%izeaza si ofera suport pentru i ple entarea planurilor: politicilor si procedurilor Ne#ociaza si ad inistreaza contractele cu partenerii societatii Cerceteaza si dez%olta acti%itatii Reprezinta societatea in cadrul intalnirilor la ni%el inalt: cu autoritatile: #rupurile de afaceri si potentiali parteneri Se infor eaza per anent cu pri%ire la noile re#le entari ce pri%esc acti%itatea societatii si face odificarile necesare Super%izeaza pre#atirea si ad inistrarea *u#etului: este responsa*il pentru eficientizarea acti%itatii si crestera profitului Coordoneaza acti%itatea zilnica a su*ordonatilor: identifica si solutioneaza pro*le e aparute Participa la ni%el decizional in procesul de recutare: inte#rare: instruire si e%aluare a perfor antelor pentru personalul in su*ordine Supra%e#"eaza entinerea in conditii opti e a *unuriloe si utilitatilor co paniei etode si proceduri noi de ana#e ent: pentru eficientizarea

3.4. 6esursele u"ane i"plicate Politica de resurse u ane a SC Ma"on SRL are drept scop cresterea co petentei si oti%area ec"ipelor sale: Sti uleaza: entinand .n acelasi ti p un dialo# social sustinut. ana#e entul societatii indeplineste ur atoarele sarcini! )n do eniul resurselor u ane unei *une functionari Planifica: or#anizeaza si super%izeaza acti%itatile de resurse u ane 1,

oti%eaza si pro o%eaza an#a'tii: pentru ca fir a sa ai*a randa entul necesar

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Or#anizeaza si coordoneaza intre# procesul de recrutare si selectie pentru posturile %acante: apro*ate de conducerea intreprinderii >r areste si raspunde de acti%itatea de sti ulare a personalului: prin pre ii si sanctionarea persoanelor Planifica si coordoneaza orientarea noilor an#a'ti pentru a facilita inte#rarea acestora in or#anizatie Rezol%a cererile %enite din partea an#a'atilor si le trateaza nediscri inatoriu 2e#"eaza la respectarea nor eleor de te"nica securitatii Super%izeaza intretinerea *azei de date a an#a'atilor Politica de remunerare a societatii a fost definita astfel incat sa ai*a .n %ederea respectarea a trei principii si sa per ita fidelizarea co petentelor B c"eie. Nn pri ul rand: politica salariala .si propune sa fie atracti%a si eficienta. Pentru a atin#e acest scop: societatea a participat la ai ulte anc"ete salariale: pentru a se pozitiona pe piata. Nn al doilea rand: societatea .ncearca sa fie co petiti%a: pentru a reco pensa perfor anta indi%iduala: dar si perfor anta colecti%a. A fost i ple entat: de ase enea: un ecanis anual de re%izuire a situatiei indi%iduale a fiecarui salariat: .n %ederea corelarii re uneratiei cu perfor anta. Nn acelasi ti p: societatea .ntretine un dialo# desc"is cu an#a'atii sai. Pentru a fa%oriza dez%oltarea unei %erita*ile co unitati: o atentie deose*ita este acordata . *unatatirii cli atului social al fir ei: prin inter ediul dialo#ului cu salariatii si cu partenerii sociali. Cu cei peste $; de an#a'ati ai sai: societatea desfasoara o politica acti%a de recrutare: acolo unde dez%oltarea acti%itatilor sale o necesita. Acti-itate) c,ipamente Administrator &esponsabil 'ana<amentul +alitatii Se9 Productie Gestionar Pro<ramare +N+ Inde=5 mco 7205 mco 3.0 'uratec5 ns,u >asino !G7 15 >asino !G7 2 +incinetti5 'a?ino A//5 'a?ino A//B mco 3.0 15 mco 3.0 25 @aas #@ 12 Na?amura Numar de salariati 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 13 uncii

Plan de afaceri SC MAHON SRL

'asina de debitat Be,rin<er @P2205 @PB 2.3 mco ./5 mco 700 Ambalare Secretariat)+ontabilitate +#+ So9er #"#A!

1 3 2 1 $ 1 4.

14

Plan de afaceri SC MAHON SRL

3.5. Sinteza situatiei financiare


SINTEZA BILANTULUI ACTIVE Active circulante Dis !ni"ilitati "anesti Creante St!curi Alte active circulante T!tal active circulante Active i(!"ili)ate T!tal active i(!"ili)ate C,eltuieli in avans C,eltuieli in avans T-TAL ACTIVE .ASIVE VENITU/I IN AVANS Venituri in avans Dat!rii curente Dat!rii e ter(en (ai (are 0e un an T-TAL DAT-/II CA.ITALU/I Ca ital s!cial /e)erve .r!1it sau ier0erea /e arti)area r!1itului T-TAL CA.ITALU/I T-TAL .ASIV 2005 2006 2007*

3(129)00 60(668)00 30(693)00 0)00 #$%$#0&00 $7%5*'&00 0&00 142.008,00

109(309)00 433(175)00 145(936)00 0)00 6''%$20&00 *%'$6%*55&00 +%'#'&00 2. !8.4"!,00

113(884)00 561(424)00 265(372)00 0)00 #$0%6'0&00 2%50+%5$0&00 +%567&00 !.44"."8",00

0,00 181(532)00 5(814)00 18".!4#,00 1(000)00 0)00 -46(338)00 0)00 %4 .!!8,00 142.008,00

0,00 0)00 2(430(266)00 2.4!0.2##,00 1(000)00 107(207)00 153(545)00 153(545)00 108.20",00 2. !8.4"!,00

0,00 1(130(458)00 2(028(850)00 !.1 $.!08,00 1(000)00 107(207)00 180(272)00 0)00 288.4"$,00 !.44"."8",00

SINTEZA C-NTUUI DE ./-2IT SI .IE/DE/E Ci1ra 0e a1aceri Alte venituri 0in e3 l!atare Venituri 0in e3 l!atare C,eltuieli 0in e3 l!atare .r!1itul sau ier0erea 0in e3 l!atare Venituri 1inanciare C,eltuieli 1inanciare .r!1itul sau ier0erea 1inanciara .r!1itul sau ier0erea curenta Venituri e3tra!r0inare C,eltuieli e3tra!r0inare /e)ultatul e3tra!r0inar Venituri t!tale C,eltuieli t!tale .r!1itul sau ier0erea "ruta I( !)itul e r!1it Alte c,eltuieli cu i( !)itele ./-2ITUL sau .IE/DE/EA NETA

2005 199.210,00 21(875)00 221(085)00 259(563)00 %!8.4"8,00 2(224)00 3(385)00 %1.1#1,00 %!$.#!$,00 0)00 0)00 0,00 223(309)00 262(948)00 %!$.#!$,00 0)00 6(699)00 %4#.!!8,00

2006 1.270.769,00 -21(875)00 1(248(894)00 1(101(275)00 14".#1$,00 82(478)00 47(305)00 ! .1"!,00 182."$2,00 0)00 0)00 0,00 1(331(372)00 1(148(580)00 182."$2,00 29(247)00 0)00 1 !. 4 ,00

2007* 1.532.576,00 1(020)00 1(533(596)00 1(246(819)00 28#.""",00 237)00 72(268)00 %"2.0!1,00 214."4#,00 0)00 0)00 0,00 1(533(833)00 1(319(087)00 214."4#,00 34(474)00 0)00 180.2"2,00

16

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Analiza situatiei econo icoBfinanciare are la *aza *ilanturile si conturile de profit si pierdere aferente anilor 2;;( si 2;;,: precu aspecte! 3.5.1. 2le"ente !e bilant -le ente de acti%e care reprezinta cel putin 1;< din %aloarea totala a acti%elor! si Situatiile financiare de la 3; iunie 2;;3 depuse la Directia Cinantelor Pu*lice.Astfel: analiza situatiei econo icoBfinanciare a societatii %izeaza ur atoarele

:enumire indicator Acti-e imobili*ate Acti-e circulante

200/

Pond (%) 3$.6$ ,(.;, B

200.

Pond (%) 32.4$ 23.1, B

2007A

Pond (%) 32.,1 23.24 B

$3.(14 6$.$6;

1.4$,.1(( ,44.$2; 2.(3$.(3(

2.(;3.($; 6$;.,4; 3.$$3.4;3

#otal acti-e
OLa data de 3;.;,.2;;3

1$2.;;4

Aceasta situatie rele%a o crestere a acti%elor totale de la 4$.,1( la 3.$$3.4;3 RON: inre#istrata la data de 3;.;,.2;;3. De ase enea: se poate constata o crestere a ponderii acti%elor i o*ilizate la 32:,2< in totalul acti%elor: pe fondul e+tinderii pro#ra elor in%estitionale ale societatii care au %izat construirea unei "ale la standarde europene: conco itent cu ac"izitionarea unor ec"ipa ente te"nolo#ice de %arf pentru a putea face fata cerintelor unor clienti de renu e ondial ca @M7: EC Passau: 7a*co sau Sac"s.

&lemente de a'ti(e 'are reprezinta 'el putin 10) din (aloarea totala a a'ti(elor
100* 80* 60* 40* 20* 0* 2005 2006 2007+ Acti, ci$c#lant Acti, imo!ilizat

2;

Plan de afaceri SC MAHON SRL

-le ente de acti%e i o*ilizate care depasesc 1;< din %aloarea totala a acti%elor i o*ilizate!

:enumire indicator Acti-e imobili*ate corporale #otal imobili*ate


OLa data de 3;.;,.2;;3

200/

Pond (%) 1;; B

200.

Pond (%) 1;; B

2007A

Pond (%) 66.43 B

$3.(14 Acti-e $3.(14

1.4$,.1(( 14$,.1((

2.(;;.236 2.(;3.($;

Se o*ser%a o crestere a acti%elor i o*ilizate cu 2.$4;.6(; RON pe sea a i o*ilizarilor corporale ca ur are a i ple entarii a unor proiecte acti%elor i o*ilizate cea ai are pondere o detin i o*ilizarile corporale cu 66.43<.
&(olutia a'ti(elor imo*ilizate 'orporale
3(000(000 2(500(000 2(000(000 1(500(000 1(000(000 500(000 0 2005 2006 2007+ 47(518 1(846(155 2(500(279

cresterii

a'ore de in%estitii. )n cate#oria

-le ente de acti%e circulante de natura stocurilor si a creantelor!

:enumire indicator +reante Stocuri #otal acti-e circulante


OLa data de 3;.;,.2;;3

200/ ,;.,,4 3;.,63 6$.$6;

Pond (%) ,$.21 32.$4 B

200. $33.13( 1$(.63, ,44.$2;

Pond (%) ,2.62 21.2; B

2007A (,1.$2$ 2,(.332 6$;.,4;

Pond (%) (6.,4 24.21 B

21

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Cresterea acti%elor circulante este rezultatul cresterii %alorii creantelor: care siBau redus in pri ele , luni ponderea in totalul acti%elor circulante cu 3.2$<: ceea ce denota un efect poziti% asupra #radului de lic"iditate al societatii.

&lemente de a'ti( de natura sto'urilor si a 'reantelor


600(000 500(000 400(000 300(000 200(000 100(000 0 2005 2006 2007+ -$ ant Stoc#$i

-le ente de nu erar si disponi*ilitati lic"ide! :enumire indicator +asa si conturi la banci
OLa data de 3;.;,.2;;3

200/ 3.126

200. 1;6.3;6

2007A 113.44$

)n cadrul ele entelor de nu erar: se o*ser%a o crestere se nificati%a de la 3.126 RON pana la 1$(.23$ RON: afectand poziti% trezoreria neta si sta*ilitatea financiara.

+asa si 'onturi la *an'i 120(000 100(000 80(000 60(000 40(000 20(000 0 2005 2006 2007+ 3(129 109(309 113(884

22

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Situatia acti%elor si pasi%elor curente ale societatii! :enumire indicator Acti-e circulante :atorii ce trebuie platite in termen de un an
OLa data de 3;.;,.2;;3

200/ 6$.$6; 141.(32

200. ,44.$2; ;

2007A 6$;.,4; 1.13;.$(4

Se constata o dina ica

ai accelerata a datoriilor pe ter en scurt in raport cu cresterea ai

acti%elor circulante. Aceasta situatie a aparut ca ur are a ne#ocierii unor contracte cu ter ene

lun#i cu furnizorii si a reducerii perioadei de incasare a su elor de la clienti: care sunt utilizate pentru acoperirea creditelor *ancare pe ter en lun# care au finantat acti%itatea de in%estitii a societatii. Situatia datoriilor societatii se prezinta astfel! :enumire indicator :atorii ce trebuie platite in termen mai mare de un an :atorii ce trebuie platite in termen de un an #otal datorii
OLa data de 3;.;,.2;;3

200/ (.41$ 141.(32 143.3$,

200. 2.$3;.2,, ; 2.$3;.2,,

2007A 2.;24.4(; 1.13;.$(4 3.1(6.3;4

Se constata o scadere a datoriilor peste un an: in co ponenta carora se re#asesc creditele *ancare. Pe ansa *lu datoriile au crescut in od continuu sustinand politica de in%estitii a SC MAHON SRL SRLcu influente poziti%e asupra %alorii de piata a societatii.

23

Plan de afaceri SC MAHON SRL

&(olutia datoriilor la MAHON SRL

4(000(000 3(000(000 2(000(000 1(000(000 0 2005 2006 2007+

.ato$ii c t$ !#i 'latit in t $m n / #n an .ato$ii c t$ !#i 'latit in t $m n mai ma$ / #n an

-le ente de structura a patri oniului! :enumire indicator Acti-e totale :atorii totale +apitaluri proprii
OLa data de 3;.;,.2;;3

200/ 1$2.;;4 143.3$, B$(.334

200. 2.(34.$33 2.$3;.2,, 1;4.2;3

2007A 3.$$3.343 3.1(6.3;4 244.$36

)nfluenta poziti%a la ni%elul pasi%elor o e+ercita e%olutia capitalului propriu care a crescut pana la 244.$36 RON: a'orand astfel rata sol%a*ilitatii patri oniale a societatii care a crescut astfel de la $.2,< la inceputul anului la 4.33< dupa pri ul se estru al anului 2;;3.
A'ti(e totale

3(500(000 3(000(000 2(500(000 2(000(000 1(500(000 1(000(000 500(000 0 2005 2006 2007+

2$

Plan de afaceri SC MAHON SRL

3.5.2. $ontul !e profit si pier!ere Pe perioada acti%itatii societatii SC MAHON SRL analiza principalilor indicatorilor de perfor anta financiara a societatii se prezinta astfel!
:enumire indicator +i9ra de a9aceri Venituri din e=ploatare +,eltuieli cu personalul +,eltuieli de e=ploatare &e*ultat din e=ploatare Venituri 9inanciare +,eltuieli 9inanciare &e*ultatul 9inanciar Venituri totale +,eltuieli totale Pro9itul net
O Perioada ianuarieBiunie

200/ 166.21; 221.;4( $;.613 2(6.(,3 +3,.47, 2.22$ 3.34( +1.161 223.3;6 2,2.6$4 +46.33,

200. 1.23;.3,6 1.2$4.46$ 1,(.232 1.1;1.23( 147.61( 42.$34 $3.3;( 35.173 1.331.332 1.1$4.(4; 153.545

2007A 1.(32.(3, 1.(33.(6, 2;;.431 1.2$,.416 2,6.777 233 32.2,4 +72..31 1.(33.433 1.316.;43 1,..272

Situatia %anzarilor nete!

:enumire indicator Van*ari nete


O Perioada ianuarieBiunie

200/ 166.21;

200. 1.23;.3,6

2007A 1.(32.(3,

Cifra de afaceri a SC MAHON SRL inre#istrata la 3;.;,.2;;3 este de 1.(32.(3, RON: in crestere cu 61;.(31 RON fata de perioada si ilara a anului precedent. Aceasta crestere este deter inata: in principal de cresterea %eniturilor o*tinuta din productia %anduta cu 1$,.2$< fata de pri ul se stru al anului 2;;,. Cresterea c"eltuielilor din e+ploatare de la $,.(32 RON /in pri a 'u atate a anului 2;;30 pana la 1.2$,.416 RON /in pri ele , luni ale anului 2;;30 este deter inata: in pri ul rand de cresterea se nificati%a a c"eltuielilor cu c"eltuielilor cu personalul. Prin cresterea c"eltuielilor cu prestatiile tertilor Ma"on a ur arit e+ternalizarea unor ser%icii care nu fac o*iectul principal de acti%itate: contri*uind astfel 1i la dez%oltarea unor afaceri pe orizontala. 2( ateriile pri e si cu ser%iciile prestate de terti si a

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Astfel: profitul net al societatii a crescut la 14;.232 RON pe pri ele , luni ale anului 2;;3: reflectand o e%olutie fa%ora*ila a acti%itatii societatii Ma"on.

&(olutia 'i,rei de a,a'eri si a pro,itului


2(000(000 1(532(576 1(500(000 1(000(000 500(000 0 -500(000 2005 2006 2007+ 199(210 -46(338 153(545 180(272 1(270(769

-i0$a / a0ac $i

1$o0it#l n t

La ni%elul acti%itatii de finantare: societatea a inre#istrat un rit pierdere financiara in pri a 'u atate a anului 2;;, de 32.;31 RON.

de crestere accelerat al

c"eltuielilor financiare in raport cu scaderea %eniturilor financiare: societatea inre#istrand astfel o

-le ente de costuri si c"eltuieli cu o pondere de cel putin 1;< din %anzarile nete!
:enumire indicator +,eltuieli cu materiile prime +,eltuieli cu personalul +,eltuieli pri-ind prestatiile tertilor Van*ari nete
O Perioada ianuarieBiunie

200/

200.

2007A

33.326 $;.613 111.$34 16$.;12

34 21.;6 (3.$, B

$($.646 1,(.232 313.3(4 1.23;.3,6

3(.4; 13 2$.3; B

$3(.3,1 2;;.431 3;4.4(; 1.(32.(3,

31.;2 13.1; 2;.1( B

Din ta*elul de

ai sus: se o*ser%a scaderea ponderii c"eltuielilor cu

ateriile pri e si

c"eltuielile pri%ind prestatiile tertilor in %anzarile nete ale societatii cu $:34<: respecti% $:((< la data de 3;.;,.2;;3 fata de ;1.;1.2;;3. )n sc"i *: ponderea c"eltuielilor cu personalul in %anzarile nete a crescut cu ;.1<: ur are a cresterii inre#istrate de aceste c"eltuieli in pri a 'u atate a acestui an fata de tot anul precedent cu 3(.(66 RON in %aloare a*soluta.

2,

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Pe perioada pri ului se estru a acestui an nu sBau inre#istrat instrainari de acti%e sau inc"iderea unor se# ente de acti%itate de natura sa afecteze se nificati% rezultatele societatii si nici nu se sti eaza aparitia unor astfel de e%eni ente pe ter en 3.5.3. $as%+flo7/ Disponi*ilitatile *anesti ale societatii au inre#istrat la data de 3;.;,.2;;3 o crestere fata de anul anterior cu $.(3( RON in %aloare a*soluta: adica cu $:14<. ediu.

23

Plan de afaceri SC MAHON SRL

4. Prezentarea proiectului 4.1. Descrierea i evi!entierea punctelor tari ale 3ntreprin!erii i ale pro!uselor i serviciilor oferite Acorduri de parteneriat pe ter en lun# inc"eiate cu Calificare corespunzatoare a personaluluiK Calitatea produselor este foarte *una Pretul produselor este co petiti% /fiind destul de scazut0 Lucreaza direct cu clientii e+terni: fara inter ediari /pretul putand ra ane in li ite rezona*ile si a%and posi*ilitatea cule#erii unor infor atii direct de la sursa0 Detinerea unei co petente distincti%e in raport cu concurentiiK Apreciere fa%ora*ila din partea clientilorK Strate#ii *ine funda entateK Posi*ilitatea realizarii de econo ii de scaraK Produse ino%ati%e care ofera fir ei un a%anta' co petiti%K Realizarea de produseBco ponente auto cu cautare pe piata Costuri reduseK Ca panii de pu*licitate eficiente si de calitateK Capacitatea de a crea noi produse si te"nolo#iiK 2arietate are de odele si fle+i*ilitate in adaptarea la cerintele pietei ari producatori auto din -uropa

Lucreaza dupa

odelele proprii: dar si dupa cele ale clientului

-+perienta de e+port: a%and de'a clienti pe pietele e+terne Calitatea ana#e entuluiK

-+perinta in do eniuK 8e"nolo#ii superioareK 2iteza de reactie decizonala la sc"i *arile din Cultura de fir a adec%ata strate#iei. ediuK

24

Plan de afaceri SC MAHON SRL

4.2. 8iitoare noi pro!use0servicii planificate Proiectul de in%estitii %izat de societatea SC MAHON SRL face parte din pro#ra ul de dez%oltare al societatii pe ter en ediu: a%and ca scop i *unatatirea procesului de productie prin odernizarea si rete"nolo#izarea procesului de productie care %a conduce la e+tinderea productiei prin ac"izitionarea de ec"ipa ente necesare pentru producerea capacelor de capat EC necesare pentru siste ul 7elle D=na ic Dri%e. Astfel: prin acest proiect de in%estii %or fi ac"izionate ec"ipa entele necesare procesului de productie pentru capacele care se fi+eaza la capetele siste elor 7elle D=na ic Dri%e. D=na ic Dri%e este un siste de sta*ilizare *azat pe controlul acti% al sasiului si este utilizat odelul Ca=enne. Acest siste a

de @M7 pentru intrea#a #a a de autoturis e si de Porsc"e pe

fost conceput in cadrul unui parteneriat intre MAHON si A5 din 5er ania. Siste ul D=na ic Dri%e utilizeaza o te"nolo#ie foarte a%ansata a%and ca rol sta*ilizarea asinii in cur*e: ceea ce a dus la cresterea si#urantei pasa#erilor. Dupa conceperea acestuia SC MAHON SRL a o*tinut statutul de furnizor e+clusi% al co ponentelor necesare construirii siste ului. )n aceste conditii in%estitia reprezinta o prioritate pentru societatea Ma"on pentru a putea face fata cererilor %enite de la @M7 si de la Porsc"e. Prin acest proiect: %or fi ac"izitionate $ ec"ipa ente necesare pentru cresterea producti%itatii pana la ni%elul cerut de @M7: dar si pentru cresterea calitatii produselor care %or rezulta in ur a procesului de productie. )n%estitiile propuse prin proiect i *unatatesc procesul te"nolo#ic actual prin cresterea productiei: iar din punct de %edere calitati% prin o*tinerea unei calitati superioare a pieselor printrBun ai *un control de la*orator al para etrilor te"nici si prin controlul i ediat al proceselor. Conducerea SC MAHON SRL SRLa sta*ilit ca prioritate realizarea unui proiect de in%estitii prin care %a fi ac"izitionata o linie te"nolo#ica pentru productia de capace EC pentru siste ul 7elle D=na ic Dri%eK Principalele a%anta'e ale noilor produse 26

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Noile produse prezinta o serie de a%anta'e care au a'utat societatea SC MAHON SRL sa o*tina e+clusi%itatea in furnizare. Principalele a%anta'e sunt! ter en de prelucrare redus costuri ai reduse decat ceilalti posi*ili producatori 1,6$, in ceea ce pri%este

un ni%el calitati% inalt: ca ur are a i ple netarii )SO&8S ana#e entul calitatii in industria auto.

o structura fle+i*ila a procesuluui de productie: ceea ce asi#ura o adaptare usoara la cerintele clientilor utilizeaza o te"nolo#ie de ulti a #eneratie necesita un te"nolo#ie de productie pe care doar SC MAHON SRL poate sa o i ple enteze ca ur are a folosirii unor 4.3. 2c%ipa"ente necesare Aceasta linie te"nolo#ica este co pusa din ura toarele , ec"ipa ente considerate a fi %arful de #a a in do eniul ec"ipa entelor necesare industriei co ponentelor auto. Strun# CNC de inalta precizie cu CAN>C 14iB8@ electronic Strun# CNC de inalta precizie cu CAN>C 14iB8@ electronic Strun# cu co anda nu erica cu transportator de span: 9it instalare si pac"et de scule asc"ietoare >ni%ersal de presare cu ser%o otor cu %iteza de 1(; &s si forta 1;.;;;N odificari in procesul te"nolo#ic pe care Ma"on leBa conceput

Centru de prelucrare orizontal ) cu CAN>C 1,iBM@ electronic Centru de prelucrare orizontal )) cu CAN>C 1,iBM@ electronic 4.4. Strate ia !e contractare Le#islatia aplica*ila este cea *azata pe *r!onanta !e &r enta 3402..6 pri%ind atri*uirea contractelor de ac"izitie pu*lica: a contractelor de concesiune de lucrari pu*lice si a contractelor de concesiune de ser%icii cu odificarile si co pletarile in %i#oare. entionate ai 'os: ur and ca

Cate%a repere pri%ind strate#ii posi*ile de ac"izitie sunt

ana#e entul societatii sa sta*ileasca perioadele pre er#atoare initierii procedurii de atri*uire in functie de co ple+itatea contractului si&sau de cerintele specifice: astfel incat operatorii econo ici interesati sa *eneficieze de un inter%al de ti p adec%at pentru ela*orarea ofertelor si pentru pre#atirea docu entelor de calificare care sunt solicitate prin caietele de sarcini. 3;

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Procedurile de atri*uire a contractelor de ac"izitie pu*lica sunt in principal ur atoarele!

Licitatia desc"isa: respecti% procedura la care orice operator econo ic interesat are dreptul de a depune ofertaK Licitatia restransa: respecti% procedura la care orice operator econo ic are dreptul de aBsi depune candidatura: ur and ca nu ai candidatii selectati sa ai*a dreptul de a depune ofertaK Dialo#ul co petiti%: respecti% procedura la care orice operator econo ic are dreptul de aB sidepune candidatura 1i prin care autoritatea contractanta conduce un dialo# cu candidatii ad isi: .n scopul identificarii uneia sau ai ultor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale: ur and ca: pe *aza solutiei&solutiilor: candidatii selectati sa ela*oreze oferta finalaK

Ne#ocierea: respecti% procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati 1i ne#ociaza clauzele contractuale: inclusi% pretul: cu unul sau sau fara pu*licarea preala*ila a unui anunt de participareK ai ultidintre acestia. Ne#ocierea poate fi cu pu*licarea preala*ila a unui anunt de participare Cererea de oferte: respecti% procedura si plificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la ai ulti operatori econo ici.

Confor

pre%ederilor art. nr. (( /10 din O>5 nr. 3$&2;;,: PAnuntul de participare se pu*lica in

S-AP /Siste ul -lectronic al Ac"izitiilor Pu*lice0 si in Monitorul Oficial al Ro aniei: partea a 2)B a Q PAc"izitii pu*liceA si: dupa caz: in Gurnalul Oficial al >niunii -uropeneA. )ntrea#a docu entatie %a fi pu*licata la o adresa de internet cu acces nerestrictionat. De ase enea: in anunt se %a preciza odalitatea de o*tinere a docu entatiei. Autoritatea contractanta are o*li#atia de a desc"ide ofertele la locul si data sta*ilita in anunt. Orice ofertant are posi*ilitatea de a participa la desc"iderea ofertelor. Sedinta de desc"idere se %a inc"eia cu un proces %er*al care %a fi se nat de toti este cazul. Se %a or#aniza o licitatie pentru intrea#a linie te"nolo#ica fiecare participant a%and posi*ilitatea sa participe pentru toata linia te"nol#ica: dar nu partial pentru ec"ipa entele care co pun linia. )n cadrul prezentului proiect: se %or ec"ipa ente si aparatura de CD: ser%icii de consultanta in %ederea ela*orarii proiectului: ser%icii de consultanta pri%ind pre#atirea docu entatiei de contractare a ec"ipa entelor si aparaturii: precu de pu*licitate si ser%icii financiare de audit. 31 si pentru or#anizarea licitatiilor pu*lice: ser%icii e *rii co isiei si %a fi tri is fiecarui ofertant in parte. Participarea ofertantilor la procedurile de licitatie se %a face pe loturi sau indi%idual: dupa cu

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Principalele co ponente de ac"izitii pu*lice pre%azute in cadrul proiectului precu *u#etul esti ati% sunt prezentate ai 'os! #ip procedura con9orm "G 37)200.
7.463.233-.. 21....-.. 5.6..-.. 15....-.. 2..17..(.-. . 5.675-67 1.513-51 4..54-.5 9icitatie !esc%isa )ncre!intare !irecta )ncre!intare !irecta0 $erere !e oferte )ncre!intare !irecta0 $erere !e oferte

si

Nr. crt.
1 2 3 7

+omponenta
Ac%izitionarea ec%ipa"entelor si aparaturii Servicii !e consultanta in ve!erea elaborarii proiectului Servicii pentru or anizarea licitatiilor !e ac%izitie publica Servicii !e au!it

#ip ac,i*itie
:unuri Servicii Servicii Servicii

Valoare estimati-a 9ei 2uro

4.5. Situatia e'istenta a utilitatilor si analiza acestora -ner#ie electrica! Confor S-N: in contract de furnizare a ener#iei electrice pe perioada nedeter inata nr. edie contactata din edie contractata in zilele lucratoare de 1;;

inc"eiat cu 5-N-RAL CONS>L8 5R>P SRL: cantitatea de ener#ie electrica edie lunara este de ,;.;;; D7H cu o putere a+i a contractata de (;; D7H. contract nr. 1361@&2;;3 de furnizare in re#i 97 si o putere

5aze naturale! Confor naturale. Apa Canal! Confor

re#le entat a #azelor

Contractului de ali entare cu apa si de canalizare cu Societatea Co erciala

APABCANAL S.A. Si*iu pentru asi#urarea ser%iciilor pu*lice de apa si canalizare in confor itate cu pre%ederile le#ale in %i#oare 8oate utilitatile necesare sunt in para etri necesari. 4.6. 4o!ificari necesare la ec%ipa"ente si la cla!irile e'istente

32

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Adaptarile ce se %or realiza in ur a i ple entarii proiectului de in%estitii nu i pun odificari structurale sau te"nolo#ice care sa necesite reducerea sau intreruperea flu+ului de productie. -le entele financiare sau para etrii te"nici ai proiectului de in%estitii prezentat: nu prezinta odificari.

4.7. 4o!ificari necesare in structura si nu"arul personalului Prin i ple entarea proiectului de in%estitii se i pune B 6 operatori pe strun#uri CNC B 3 opertori pentru presa B , operatori pe centrele de prelucrare B 3 operatori a *alare B 3 pro#ra atori CNC B 1 responsa*il de proces Selectia si an#a'area acestui personal se %a realiza din randul tinerilor a*sol%enti si a persoanelor disponi*ilizate sau fara loc de unca de pe raza localitatii Sura Mica. unca cu durata de ontare a noilor ec"ipa ente si aparate. )ntre#ul personal nou an#a'at %a ur a o etapa de pre#atire la locul de apro+i ati% 3; de zile: dupa etapa de ac"izitie si arirea sc"e ei de personal cu 2(

an#a'ati /o crestere cu 3;< a personalului0 in pri a faza si anu e!

33

Plan de afaceri SC MAHON SRL

4.,. 5raficul !e i"ple"entare a proiectului !e investitii Durata de i ple entare preconizata a proiectului este de 11 luni: astfel! Or#anizarea procedurilor de ac"izitii pu*lice confor O5 3$&2;;$ Q luna 1 pana la luna 3 Q acti%itatea presupune .ntoc irea docu entatiilor pe *aza carora se %or ale#e furnizorii /proiect te"nic: pre#atirea docu entatiei pentru ac"izitie: procedura de ac"izitie0. Perioada de 3 luni este considerata a fi o perioada suficienta de ti p pentru or#anizarea in *une conditii a procedurilor de ac"izitie pri%ind intoc ierea docu entatiei necesare licitatiilor: si sBa dorit de ase enea sa se pre%ina pe cLt posi*il e%entualele repetari ale licitatiilor. Pre#atirea spatiilor aferente pentru i ple entarea proiectului Q luna 2 si luna 3 Q acti%itatea presupune pre#atirea spatiilor si asi#urarea conditiilor pentru instalarea si care ur eaza sa fie ac"izitionate. Ac"izitionarea ec"ipa entelor /plata0 si transportul utila'elor si a aparaturii Q luna $ pana la luna 6 B presupune ac"izitia si transportul ec"ipa entelor aferente proiectului. A%Lnd .n %edere politica producatorilor de pe plan european de a furniza ec"ipa ente .ntrBo perioada de , luni de la se narea contractelor: sBa luat .n calcul o perioada de ti p considerata suficienta 1i sBa dorit sa cuprinda .ntoc irea contractelor de ac"izitiei si de transpor: iar pri irea de la furnizori de ec"ipa ente 1i instalatii sa ai*a loc la ter enul propus. Perioada de , luni a fost considerata ca fiind o perioada suficient de presupune are pentru realizarea acti%itatii .n conditii opti e 1i cu rezultate scontate. Montarea si punerea in functiune partiala a liniei te"nolo#ice Q luna 1; Q acti%itatea onta'ul si realizarea pro*elor te"nolo#ice pentru instalarea liniei te"nolo#ice. Selectarea: instruirea si repartizarea personalui an#a'at Q luna 4 pLna .n luna 1; Q aceasta este o acti%itate foarte co ple+a care necesita o perioada de ti p de 3 luni: datorita atLt a or#anizarii procedurilor de recrutare cLt 1i perioadei de instruire: selectare si repartizare a personalului. Perioada de ti p este totu1i considerata opti a pentru a o*tine rezultatele dorite. Punerea in functiune a ec"ipa entelor si a aparaturii si finalizarea proiectului Q luna 11 Q acti%itatea consta in finalizarea procesului de i ple entare al proiectului si inceperea procesului de productie efecti%. Mana#e entul proiectului Q luna 1 pLna .n luna 11 B Q aceasta etapa este per anenta: ec"ipa de proiect super%izLnd 1i lucrLnd pentru *una desfa1urare a celorlalte acti%itati pe toata perioada de desfa1urare a proiectului. ontarea ec"ipa entelor

3$

Plan de afaceri SC MAHON SRL

;r. crt.

Planificarea i"ple"entarii activitatii


Activitate prevazuta Or#anizarea licitatiilor pentru Luna 1 ac"izitii confor O5 Luna 2 Luna 3 Luna $ Luna ( Luna , Luna 3 Luna 4 Luna 6 Luna 1; Luna 11

3$&2;;, Pre#atirea spatiilor aferente 2 pentru proiectelor Ac"izitionarea 3 ec"ipa entelor transportul aparaturii Montarea $ te"nolo#ice Selectarea: instruirea si ( repartizarea personalui an#a'at Punerea , in functiune a /plata0 si utila'elor si si a in i ple entarea

punerea

functiune partiala a liniei

ec"ipa entelor si a aparaturii si finalizarea proiectului Mana#e entul proiectului de in%estitii

4.(. 6iscuri asu"ate aferente proiectului !e investitii )n cadrul proiectului au fost identificate ur atoarele cate#orii de riscuri si a acestora! ). 6iscuri proce!urale 1. Descriere: Riscurile procedurale sunt le#ate in special de intarzierea se narii contractelor de ac"izitii pu*lice. Aceasta intarziere a se narii contractelor pu*lice se poate datora ur atoarelor cauze!
o o o

asuri de reducere

nerespectarea calendarului pentru ela*orarea dosarelor de licitatieK lipsa ofertantilor pentru procedurile licitatiile pu*liceK lipsa de confor itate a tuturor ofertelor pri ite in co paratie cu cerintele dosarelor de licitatieK prelun#irea ne'ustificata a perioadei de e%aluareK contestarea rezultatelor procesului de e%aluare de catre unul ori la procedura de ac"izitii pu*lice. 3( ai ulti participanti

o o

Plan de afaceri SC MAHON SRL

2. Consecinte: ) posi*ilitatea respectarii duratei si planului de lucru al proiectului: ceea ce presupune alocari *u#etare supli entare din partea societatii SC MAHON SRL SRLpentru finalizarea proiectului. 3. Masuri: ) pactul riscurilor procedurale poate fi re!us printrBun ana#e ent adec%at al ac"izitiilor pu*lice. >n rol inse nat in di inuarea riscurilor procedurale re%ine responsa*ilului cu ac"izitiile pu*lice si coordonatorului de proiect. )n acest sens: inca din etapa ela*orarii prezentei docu entatii au fost studiate ofertele diferitilor producatori&distri*uitori de ec"ipa ente de cercetareBdez%oltare: ceea ce a condus la o*tinerea unor specificatii te"nice care asi#ura respectarea principiului li*erei concurente si per it o lar#a participare la procedurile de licitatie. De ase enea: ec"ipa de proiect %a ur ari constant acti%itatea desfasurata de consultantul contractat pentru ela*orarea docu entatiilor de licitatie pentru a se e%ita nerespectarea calendarului sta*ilit. )n %ederea asi#urarii unei perioade rezona*ile de e%aluare: *eneficiarul %a aloca in co itetele de e%aluare personal care detine e+pertiza te"nica: dar si cunostinte solide in ceea ce pri%este procedurile de desfasurare a licitatiilor pu*lice. Riscurile procedurale le#ate de contestarea rezultatelor procesului de e%aluare %or putea fi di inuate prin intoc irea dosarelor de licitatii si prin desfasurarea procedurilor de e%aluare si atri*uire in confor itate cu principiile enuntate in le#islatia pri%ind ac"izitiile pu*lice /nediscri inarea: trata entul e#al: transparenta0. )n cazul aparitiei unor riscuri procedurale le#ate de contestarea rezultatului e%aluarii: acestea tre*uie acceptate: fiind ur ate toate procedurile specifice in %ederea solutionarii lor in ter en cat )). 6iscuri le islative 1. Descriere: Riscurile le#ate de cadrul le#al se concretizeaza in sc"i *ari le#islati%e ale actelor nor ati%e rele%ante pentru proiect /acte nor ati%e ce re#le enteaza ac"izitiile pu*lice: acti%itatile de productie: acti%itatea de auto oti%0. 2. Consecinte: Cresterea se nificati%a a costurilor operationale ale Matec CNC 8ec"ni9: necesitatea efectuarii unor c"eltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor sc"i *ari si e%entuale intarzieri ale proiectului 3. Masuri: Riscurile le#islati%e nu pot fi e%itate: insa ec"ipa de proiect %a putea reduce i pactul sc"i *arilor le#islati%e prin i ple entarii proiectului /sapta anal0. 3, onitorizarea le#islatiei in do eniile aferente proiectului si prin reanalizarea periodica a situatiei le#islati%e pe intrea#a durata a ecanica #enerala in do eniul ai scurt.

Plan de afaceri SC MAHON SRL

))).6iscuri institutionale 1. Descriere: Riscurile institutionale sunt le#ate de reticentele pe care unele su*di%iziuni sau persoane din interiorul institutiei leBar putea a%ea in ceea ce pri%este realizarea proiectului. De ase enea: e%entualele sc"i *ari la ni%elul conducerii institutiei ar putea conduce la odificari ale prioritatilor in ceea ce pri%este acti%itatile de cercetare desfasurate in cadrul institutiei. 2. Consecinte: )ntarzieri in derularea etapelor proiectului: ceea ce deter ina efectuarea unor c"eltuieli aditionale si c"iar neincadrarea acestora in cate#oria c"eltuielilor eli#i*ile. 3. Masuri: Riscurile institutionale pot fi reduse prin cresterea #radului de constientizare in randul personalului uni%ersitatii cu pri%ire la *eneficiile pe care i ple entarea proiectului le %a #enera pentru intrea#a institutie. )8. 6iscuri te%nice 1. Descriere: Riscurile te"nice pot fi cauzate fie de defectiuni repetate ale ec"ipa entelor: aparaturii si instru entelor de cercetare ac"izitionate: fie de aparitia ti purie a uzurii orale a acestora. 2. Consecinte: Cresterea c"eltuielior cu intretinerea si reparatiile peste cele preconizate initial si cresterea c"eltuielior cu rete"nolo#izarea. 3. Masuri: Riscurile te"nice pot fi reduse prin inc"eierea unor contracte de ser%ice pe ter en indelun#at si prin ela*orarea unor specificatii te"nice care sa per ita ac"izitionarea unor ec"ipa ente de ulti a #eneratie: a caror uzura lenta. 8. 6iscuri financiare 1. Descriere: )n cate#oria riscurilor financiare pot fi incluse!
o

orala sa fie

ai

depasirea pra#ului de c"eltuieli pre%azut /efectuarea unor c"eltuieli aditionale: o*li#atorii pentru asi#urarea unei i ple entari opti e a proiectului: dar care nu se incadreaza in %aloarea totala a c"eltuielilor eli#i*ile si care nu %or putea fi ra *ursate&decontate0K cresterea c"eltuielilor de realizare a in%estitieiK cresterea c"eltuielilor cu ac"izitionarea ec"ipa entelor /ur are a cresterii preturilor internationale ale ec"ipa entelor0K

o o

2. Consecinte: Neincadrarea in *u#etul proiectului si cresterea se nificati%a a alocarilor *u#etare din partea *eneficiarului. 33

Plan de afaceri SC MAHON SRL

3. Masuri: Riscurile financiare pot fi reduse printrBun control financiar periodic al docu entelor financiare si conta*ile. )n acest sens: un rol inse nat in di inuarea riscurilor financiare re%ine responsa*ilului financiar si coordonatorului de proiect. De ase enea: pentru a e%ita neincadrarea in *u#etul proiectului si cresterea c"eltuielilor efectuate de *eneficiar: se %a recur#e la studierea alternati%elor de finantare pentru e%itarea crearii unui i pas financiar si a unei intreruperi in realizarea in%estititei. )n plus: pentru a contracara cresterea preturilor la ec"ipa entele de cercetare: esti area de pret pentru fiecare ec"ipa ent sBa facut tinand cont de preturile practicate in prezent pe piata: corectate cu o ar'a: in functie de dina ica asteptata a preturilor.

5. Pro!uctia preconizata <volu"= Dupa conceperea siste ului 7elle Dina ic Dri%e SC MAHON SRL a o*tinut statutul de furnizor e+clusi% pentru anu ite co ponente /capacele EC: in principal0 necesare construirii siste ului. )n aceste conditii in%estitia reprezinta o prioritate pentru societatea Matec pentru a putea face fata cererilor %enite de la @M7 si de la Porsc"e. Noua linie te"nol#ica %izata a fi ac"izitionata in cadrul proiectului de in%estitii are ur atoarea capacitate de productie a capacelor EC! Productie preconi*ata (-olum) 2;; *uc&sc"i * + 3 sc"i *uri 2;; *uc&sc"i * + 3 sc"i *uri 2;; *uc&sc"i * + 3 sc"i *uri ,;; *uc&zi + 2(; zile lucr.

Prima strun8ire A doua strun8ire %re*areB<aurireB9iletare Productie anuala

R R R R

,;; *uc&zi ,;; *uc&zi ,;; *uc&zi 15..... buc0an

)n ceea ce pri%este produsele B co ponente auto rezultate din procesul de productie %o a%ea ur atoarea structura pre%azuta! Grupa de produse +apace C% Saibe Inel Bolt A=e Productie preconi*ata 1(;.;;; 1,4.$41 16$.$46 221.3,2 63.(22 34

Plan de afaceri SC MAHON SRL

%lanse #erminal 9urtun Altele #"#A!

122.(43 122.(32 22.3$$ 1..((.313 pana in anul

8inand cont de faptul ca societatea are e+clusi%itate si a se nat un contract fer pute spune ca %ol

2;12 in ceea ce pri%este furnizarea acestor co ponente auto catre @M7 pentru intrea#a productie:

5.1. $osturi anuale !e operare $%eltuieli anuale! )n ta*elul de %a desfasura dupa i ple entarea proiectului la capacitate Se o*ser%a ca ponderea cea ai a+i a. 4.211.623:4( RON

ai 'os sunt detaliate c"eltuielile directe si indirecte anuale ale acti%itatii ce se are in totalul costurilor este %a fi reprezentata de

c"eltuielile directe ale procesului de productie cu peste 33:3,2< fata de (4:64<. Astfel sc"i *arile care %or afecta structura costurilor de productie %a a%ea un i pact poziti% asupra dina icii societatii si asupra profiturilor datorita scaderii ponderii costurilor indirecte. Principala sursa pentru prezentarea costurilor de productie aferente rezultatelor preli inate ale e+ercitiului financiar 2;;3 au a%ut ca principala sursa *alanta co erciala la data de 3;.;,.2;;3. C"eltuielile de productie directe reprezinta 33:3,< din %aloarea totala a costurilor: astfel ca cea ai are este reprezentata de c"eltuielile cu ateriile pri e /33:63<0: ur ate de c"eltuielile cu personalul direct producti% /12:($<0.

36

Plan de afaceri SC MAHON SRL

+-eltuieli anuale ale pro'esului de produ'tie

Mat $ii '$im Alt ch lt#i li /i$ ct -h lt#i li c# $ / , nt %i chi$ii -h lt#i li 0inancia$

Mat $ial con%#ma!il -h lt#i li / amo$tiza$ #tila3 -h lt#i li c# '$im l / a%i&#$a$

Mano' $a /i$ cta 4o$ta / m#nca in/i$ cta -h lt#i li / t$an%'o$t

2n $&i ) alt #tilitati -h lt#i li / int$ tin $ %i $ 'a$atii Alt ch lt#i li / 5'loata$

Noua linie te"nolo#ica ce ur eaza a fi ac"izitionata in cadrul proiectului %izeaza ac"izitionarea a , utila'e care %or a%ea o capacitate de productie de 1(;.;;; *uc&an: adica 2( *uc&ora la capacitate a+i a. Pentru producerea capacelor societatea %a ai recruta inca 2( de persoane ditre care 2$ %a fi personal direct de productie.

$;

Plan de afaceri SC MAHON SRL

6. Analiza pietei 6.1. $lientii e'istenti i potentiali Clienti actuali Acti%itatea fir ei presupune e+ecutia de produse din otel special pentru industria de auto o*ile. Dintre acestea a inti si 1ai*e /EC Passau0: inele: capace de alu iniu /7a*co: industria autoca ione0: 7elle D=na ic Dri%e: *olturi: a+e: ter inale furtun /@M70: flan1e de diferite tipuri odele /Sac"s0: co ponente pentru siste e de franare: "idraulice: siste e de filtre.

Nr. crt. 1. 2. 3.

Van*ari pe clienti EC Passau 7a*co @M7

Grupe de produse Sai*e )nele Capace de alu iniu @olt A+e 8er inal furtun Clanse Alte co ponente

#otal 2007 RON < 263.,43:;2 263.,42:31 ,,3.2(3:(2 126.(6;:1, $3.213:2; 1.435.434-62 2;:3$< 2;:$,< $,:$4< 6:;3< 3:26< 1..>

7. Sac"s /. Alti clienti #"#A!

$lienti 4A?*; S69


Alti 'lienti, !.2$) .F /assau, Sa'-s, $.0!) 20."4)

0M1, 4#.48)

1a*'o, 20.4#)

)n plus fata de acestia colecteaza deseurile de

ai tre*uie a init ca si clienti societatea SC Re at SA care

aterial din acti%itatea de productie.

$1

Plan de afaceri SC MAHON SRL

6.2. $oncurenta e'istenta pe piata <eventual infor"atii cu privire la cota acesteia !e piata= Nr. crt. 1 2 3 7 / @re"n Oscar Muller Co pa SA Montana M5 Pan9l Racin#

:enumire

Adresa 5er ania 5er ania Si*iu: Ro ania Ca pulun# Muscel: Ro ania )r%ine: >SA

Principalii concurenti ai societatii pe piata europeana sunt societatiile @re"n si Oscar Muller: a *ele din 5er ania. -+ista: insa si sectoare de piata pe care societatea a o*tinut o pozitie de lider datorita participarii la proiecte de concepere ale unor siste e: dupa care a o*tinut e+clusi%itate in furnizarea pieselor co ponente. Astfel: societatea a participat la un parteneriat i preuna cu @M7 si ECBSac"s pentru conceperea si proiectarea siste ului 7elle D=na ic Dri%e: care este folosit de @M7 si Porsc"e pentru sta*ilizarea autoturis elor pe strada si in cur*e. Dupa parrticiparea la acest a plu proiect Matec a o*tinut e+clusi%itate in furnizarea pieselor co ponente: a%and astfel o pozitie pri%ile#iata care ii asi#ura si#uranta co enzilor din partea @M7 pentru e perioada lun#a de ti p. 7. Strate ia !e "ar#etin Societatea Ma"on ur areste o dez%oltare ec"ili*rata: sta*ilind o corelare per anenta a %olu ul acti%itatii desfasurate cu capacitatile e+istente in %ederea sta*il. Misiunea societatii de dez%oltare dura*ila este fondata pe o serie de %alori! profesionalis ul: ino%atia: spiritul de ec"ipa: calitatea dez%oltarii sale si renta*ilitate. entinerii unui ec"ili*ru financiar

7.1. *biectivele corporative O*iecti%ul a'or al SC MAHON SRL este dez%oltarea acti%itatii societatii si cresterea

%anzarilor pe piata auto oti%a europeana: in cadrul unei strate#ii de parteneriat pe ter en lun# cu clientii sai. )n acest sens: SC MAHON SRL isi %a ur ari politica de in%estitii sustinute in %ederea $2

Plan de afaceri SC MAHON SRL

adaptarii dispoziti%ului sau co ercial: realizarii la scara lar#a a procesarilor si lar#irii #a ei sale de produse si ser%icii. Principalele o*iecti%e ale dez%oltarii SC MAHON SRL sunt! Adaptarea or#anizarii si a etodelor la strate#ia clientilor

Cresterea selecti%a a acti%elor )no%atia Reducerea coeficientului de e+ploatare Renta*ilitate dura*ila 7.2. Analiza "e!iului !e afaceri )n 2;;( societata a lansat un pro#ra intensi% de in%estitii prin construirea pri ei "ale de

productie in cadrul Parcului )ndustrial de la Sura Mica: care %a continua si in anii ur atori prin contruirea unui centru de transfer te"nolo#ic si a unei noi "ale de productie. SC MAHON SRL SRL1iBa consolidat pozitia pe piata europeana a producatorilor de co ponentelor auto prin dez%oltarea ofertei #enerale de produse 1i ser%icii traditionale: precu prin lansarea unor produse specifice adresate unor se# ente particulare de clientela. Personalul Cu cei peste $; de an#a'ati ai sai: SC MAHON SRL SRLisi continua politica acti%a de recrutare: acolo unde dez%oltarea acti%itatilor sale o necesita. 8oate aceste recrutari au fost orientate fie spre tineri a*sol%enti: fie spre persoane cu e+perienta. SC MAHON SRL SRLacorda o cadrul unor institutii din -uropa de 2est care au are traditie in do eniul auto oti%. are i portanta for arii profesionale prin oferirea de cursuri de pre#atire si for are profesionala in 1i

Concurenta Principalii concurenti .n do eniul! @re"n: Oscar Muller: Co pa SA: Montana M5: Pan9l Racin#. $3

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Nn relatiile concurentiale or#anizatia %izeaza! Desfacerea unor produse de calitate suprioara la preturi atracti%eK 5rad ridicat de dotare cu ec"ipa ente "i#"Btec"K Spatii proprii de depozitare si desfasurare a acti%itatii: precu productie si ac"izitionarea de asini CNCK si e+tinderea spatiilor de i'loace de productie oderne in %ederea producerii de

)n%estitii pentru asi#urarea standardelor ridicate pentru satisfacerea cerintelor clientilorK Dina ica crescatoare a producti%itatii Crearea de noi locuri de unciiK oti%at prin

unca si recrutarea de personal calificat si *ine

cola*orarea cu >ni%ersitatea ?Lucian @la#aA pentru pre#atirea de a*sol%enti si pre#atirea unor proiecte in do eniul cercetariiK Macro ediul Principalii para etrii i portante: cu i plicatii acroecono ici din anul 2;;3 au fost arcati de sc"i *ari

a'ore asupra acti%itatii societatii atLt .n ceea ce pri%e1te le#islatia fiscala: e *rii ai >- !

cLt 1i referitor la anu iti factori care confir a faptul ca econo ia ro Lneasca ra Lne pe traiectoria de con%er#enta catre situatia noilor Situatia

acroecono ica a Ro Lniei .n pri a 'u atate a anului 2;;3 aterializata .ntrBo cre1tere econo ica puternica: ai di inuat: .nre#istrLnduBse o a'orare a

Dupa perfor anta .nre#istrata .n anul 2;;, respecti% 3:3<: .n se estrul ) 2;;3 cre1terea sBa

produsului intern *rut cu (:4<. Cu toate acestea: pe 2;;3 se pro#nozeaza o cre1tere de ,:1 <. O caracteristica i portanta a cre1terii econo ice din se estrul ) o reprezinta creterea se"nificativa a contributiei for"arii brute !e capital fi' 3n raport cu cea !in 2..6 conco"itent cu "a1orarea contributiei ne ative a e'portului net. Din punct de %edere calitati% se poate aprecia ca sustena*ilitatea cre1terii econo ice sBa . *unatatit: .n conditiile .n care structura factorilor de cre1tere a continuat sa se a elioreze. Dina ica for arii *rute de capital fi+ a fost net superioara dina icii consu ului final: aceasta din ur a fiind u1or di inuata fata de cea .nre#istrata .n se estrul ) din anul 2;;,. 8otodata: contri*utia ne#ati%a a e+portului net sBa procente fata de (:( procente .n se estrul ) 2;;,. a'orat la 4:2

$$

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Dupa recordurile .nre#istrate .n 2;;( 1i 2;;,: investitiile au continuat sa creasca cu rit"uri ri!icate: care au sporit su*stantial contri*utia acestora la cre1terea reala a produsului intern *rut. @or"area bruta !e capital fi' sBa a'orat cu 14:,< /13:3< .n se estrul ) 2;;,0: contri*utia la cre1terea econo ica fiind de 3:3 procente /2:, procente .n se estrul ) 2;;,0. )n%estitiile au fost orientate: .n principal: spre lucrarile de constructii noi care au reprezentat (;:3< din %olu ul de in%estitii realizate. Nn pri a parte a anului rata analizata a inflatiei a continuat trendul descendent: a'un#Lnd .n luna iunie 2;;3 la un ni%el de 3:4<. La sfLr1itul lunii iulie 2;;3: nu"arul salariatilor a fost de $.3$6:2 ii persoane: ai are cu 2:6< decLt .n luna iulie 2;;,. Cre1teri i portante sBau .nre#istrat .n constructii /11:4<0 1i .n sectorul ser%iciilor Q .n ra ura "oteluri 1i restaurante /21:(<0 1i .n ra ura inter edieri financiare /13:6<0. Nn acela1i ti p: sBa .nre#istrat o reducere se nificati%a a nu arului de salariati .n industria e+tracti%a cu 11:2< 1i .n a#ricultura cu 6:,<. ;u"arul o"erilor 3nre istrati la sfLr1itul lunii au#ust 2;;3 a fost 3(;:$ rata 1o a'ului 3:6< la ni%eluri inferioare fata de cel din au#ust 2;;, /$$,:( (:;<0. Nn perioada ianuarieBiulie 2;;3: cAti ul salarial 22:2< ai ediu *rut lunar a fost de 1.3$1 lei: cu ediu net a are decLt .n perioada corespunzatoare din anul 2;;,: iar ni%elul salariului ii persoane 1i ii persoane: respecti%

fost de 66, lei fata de 42$ lei. Salariul real a crescut cu 1,:$< fata de ,:4< .n perioada corespunzatoare din anul 2;;,. Situatia acroecono ica preli inata pe anul 2;;3 entine la un ni%el ridicat: pro!usul intern brut: .n ter eni

Nn concordanta cu trendurile se nalate .n pri a parte a anului 2;;3: se esti eaza ca ni%elul cre1terii econo ice pe .ntre#ul an se reali: ur Lnd sa creasca cu circa ,:1<. Se preli ina ca pe .ntre#ul an: for"area bruta !e capital fi' %a fi Q .n ter eni reali Q cu 14:;< pri%at. Deficitul !e cont curent se a1teapta sa a'un#a la ni%elul de 1(:4 P.).@.0: sustinut de iliarde euro /13:$< din entinerea contri*utiei poziti%e a e+cedentului transferurilor curente. ai $( ai are fata de anul 2;;,: .n conditiile .n care efectele *enefice ale introducerii cotei unice anifeste: concretizLnduBse .n a plificarea efortului in%estitional al sectorului au continuat sa se

-%olutia preturilor !e consu" din anul 2;;3 %a reflecta consolidarea procesului de dezinflatie: c"iar daca rit ul e%olutiei descendente a preturilor se %a reduce. Ceno enul %a fi

Plan de afaceri SC MAHON SRL

%izi*il la ni%elul

ediei anuale: care reprezinta de altfel 1i unul din criteriile i portante de

con%er#enta no inala. La sfLr1itul anului: ni%elul inflatiei se esti eaza sa a'un#a la $:(<: .n ti p ce edia anuala se %a situa la $:3<. La continuarea procesului de dezinflatie o influenta o %or a%ea preturile ad inistrate: a caror cre1tere %a fi ai ica decLt .n anul precedent: c"iar .n conditiile unei a'orari a c"iriilor sta*ilite de ad inistratiile locale: care a a%ut loc .n cursul anului: dar 1i a a'ustarii de preturi pentru #rupa de produse ener#etice. Deflatorul pro!usului intern brut este esti at la 3:2<: ca ur are a e%olutiei superioare a preturilor din industrie: constructii 1i unele ser%icii. A%Lnd .n %edere cre1terea reala 1i deflatorul: se esti eaza ca pro!usul intern brut no"inal %a a'un#e la 346:4 iliarde lei: re%izuirea .n inus cu ;:( iliarde lei fata de pro#noza de pri a%ara datorLnduBse atLt re%izuirii .n pri a parte a anului. Nn do eniul resurselor u"ane: cre1terea econo ica %a fi .nsotita de o ediu de salariati cu circa 1;; reduce la sfLr1itul anului pLna la $:$<. Pre%iziuni pri%ind e%olutia situatiei acroecono ice .n anul 2;;4 aririi a'orare a nu arului ii persoane: iar rata 1o a'ului .nre#istrat se esti eaza ca se %a inus a cre1terii reale cu ;:$ puncte procentuale: cLt 1i a cre1terii

deflatorului cu ;:2 puncte procentuale ca ur are a e%olutiei indicelui preturilor de productie din

Pro!usul intern brut se esti eaza ca %a cre1te .n anul 2;;4 cu ,:(<: pe sea a %olu ului de acti%itate: cu deose*ire .n constructii 1i ser%icii. Scenariul de dez%oltare preconizeaza o intern brut .n fa%oarea acu ularii. Deficitul contului curent al *alantei de plati e+terne se a1teapta sa fie de circa 14:$ euro: .n special ca ur are a

odificare a structurii de utilizare a pro!usului iliarde

a'orarii deficitului co ercial cu 2;<: situLnduBse la 13:3< din P.).@.

La realizarea unei inflatii la sfLr1itul anului cu ;:3 puncte procentuale su* cea .nre#istrata .n anul 2;;3 o influenta deter inanta o %or a%ea preturile ad inistrate: a caror cre1tere se a1teapta sa ra Lna superioara preturilor li*ere. Nn pri%inta resurselor u"ane- populatia ocupata ci%ila %a cre1te fata de anul precedent cu ;:3<: iar rata de ocupare %a a'un#e la 34:$<: continuLnd trendul ascendent din anii anteriori. Rata 1o a'ului .nre#istrat se esti eaza ca %a a'un#e la $:3<: aceasta scadere fiind posi*ila datorita i ple entarii ai eficiente a politicilor ocuparii fortei de unca. $,

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Pe total econo ie: cAti ul salarial "e!iu brut pro#nozat pentru anul 2;;4 %a atin#e ni%elul de 1.((; lei: ai are cu 12:3< fata de anul 2;;3: iar cL1ti#ul salarial ai are decLt cel realizat .n anul anterior. ediu net: ca ur are a reducerii contri*utiilor sociale: ediu net %a atin#e ni%elul de 1.1,; lei: cu 13:1< precu

Corespunzator cre1terii cL1ti#ului salarial

1i a ni%elului ratei inflatiei: cAti ul salarial real %a cre1te .n anul 2;;4 cu 4:(<.

$3

Plan de afaceri SC MAHON SRL

7.3. Analiza SB*T Puncte tari ale 9irmei Acorduri de parteneriat pe ter en lun# inc"eiate cu Calificare corespunzatoare a personaluluiK Calitatea produselor este foarte *una Pretul produselor este co petiti% /fiind destul de scazut0 Lucreaza direct cu clientii e+terni: fara inter ediari /pretul putand ra ane in li ite rezona*ile si a%and posi*ilitatea cule#erii unor infor atii direct de la sursa0 Detinerea unei co petente distincti%e in raport cu concurentiiK Apreciere fa%ora*ila din partea clientilorK Strate#ii *ine funda entateK Posi*ilitatea realizarii de econo ii de scaraK Produse ino%ati%e care ofera fir ei un a%anta' co petiti%K Realizarea de produseBco ponente auto cu cautare pe piata Costuri reduseK Ca panii de pu*licitate eficiente si de calitateK Capacitatea de a crea noi produse si te"nolo#iiK 2arietate are de odele si fle+i*ilitate in adaptarea la cerintele pietei ari producatori auto din -uropa

Lucreaza dupa

odelele proprii: dar si dupa cele ale clientului

-+perienta de e+port: a%and de'a clienti pe pietele e+terne Calitatea ana#e entuluiK

-+perinta in do eniuK 8e"nolo#ii superioareK 2iteza de reactie decizonala la sc"i *arile din Cultura de fir a adec%ata strate#iei. Puncte slabe ale 9irmei capacitatea de productie nu este e+ploatata la intrea#a capacitate: $4 ediuK

Plan de afaceri SC MAHON SRL

nu este a#re entata cu certificat )SO&8S 1,6$6: siste societatea nu dispune inca de o linie te"nolo#ica pentru capace EC "portunitati Cor area de noi piete sau se# ente de piataK

a#reat in >-

oderna care sa poata sa faca fata cererii

Posi*ilitati de lar#ire a #a ei de produse pentru a satisface ne%oile in crestere ale clientilorK Posi*ilitati de di%ersificare prin realizarea unor produse co ple entareK Posi*ilitati de inte#rare pe %erticala: de inc"eiere a unor aliante strate#ice: a unor acorduri a%anta'oaseK Depasirea *arierelor in calea patrunderii pe piete e+terne atracti%eK Manifestarea unor tendinte de sta#nare sau re#res la fir ele concurenteK Dez%oltarea rapida a pietei. -+istenta unei cereri foarte ari pe piata e+terna pentru co ponente auto

Ca*ricarea lor in tarile dez%oltate la un pret foarte ridicat Amenintari (temeri) Modificari le#islati%e in Ro ania sau in tarile %izate /cu efect direct asupra e+portului: respecti% i portului de produse de sticla0 Scu pirea ateriilor pri e si aterialelor utilizate in procesul de productie

Cresterea #radului de i pozitare /cu influente asupra cresterii pretului0 Patrunderea in forta pe piata scazute Modificari nefa%ora*ile ale cursului de sc"i * %alutar: Putere tranzactionala in crestere a clientilor si furnizorilorK Modificari de o#rafice nefa%ora*ile Optiunile strate#ice puncte forte+oportunitati reprezinta deciziile pri%ind folosirea atuurilor or#anizatiei pentru e+ploatarea oportunitatilor din ediul e+tern: care se considera ca se %or $6 ondiala a producatorilor c"inezi: cu produse cu preturi foarte

Plan de afaceri SC MAHON SRL

anifesta in perioada ur atoare B costul scazut al fortei de

unca si ni%elul ridicat de calificare al

acesteia: ca puncte forte ale fir ei: co *inate cu oportunitatea cresterii cererii de produse&ser%icii de calitate pe piata: %a conduce la adoptarea deciziei de lansare a unor noi produse&ser%icii: ca optiune strate#ica pentru realizarea o*iecti%ului de crestere a profitului. Optiune strate#ice puncte forte+pericole constau in decizii prin care se ur areste folosirea de catre societate a punctelor ei forte pentru e%itarea unor pericole ce se %or anifesta in ediul e+tern: in perioada ur atoare. )n acest sens societata %a lua decizia de a inc"eia contracte cu perioade lun#i de %ala*ilitate: deci optiunea de aBsi consolida relatiile co erciale cu clientii si furnizorii. Optiunile strate#ice puncte slabe+oportunitati ur aresc eli inarea punctelor sla*e ale societatii: cu scopul folosirii unor oportunitati din e+istente pe piata. Optiunile strate#ice puncte slabe+pericole constau: in deciziile strate#ice prin care se ur areste e%itarea pericolelor din ediul e+tern: prin eli inarea sau: pe cat posi*il: restran#erea punctelor sla*e din acti%itatea societatii. Astfel: reducerea costurilor de ad inistrare: ca punct sla* din acti%itatea or#anizatiei din cauza ni%elului ridicat al acestora: %a e%ita di inuarea cererii: ca ur are a unor posi*ile recesiunii ale industriei auto la ni%el national si itnernational. 7.4. *biectivele si strate iile !e "ar#etin O*iecti%ele de ar9etin# principale ale SC MAHON SRL : pe ter en ediu: consta in ! ediul e+tern. Astfel: societatea %a opta pentru ac"izitionarea unor te"nolo#ii perfor ante care sa poata sa faca fata cererii de co ponente auto

Cresterea cifrei de afaceri cu 1;;< dupa instalarea noii linii te"nolo#ice O*tinerea unei productii de 1(;.;;; de *uc&an de capace EC Cresterea profitului cu apro+i ati% $;< in anul 2;1; Satisfacerea superioara a ne%oilor clientilor prin per anenta adaptare a ofertei la cerintele clientelei. Cor ula folosita de SC MAHON SRL este ar9etin#ul personalizat: care raspunde cerintei

specifice fiecarui client cu care se inc"eie un contract de parteneriat si de furnizare *azanduBse pe capacitatea ei de a oferi o #a a lar#a de produse. )n %ederea atin#erii o*iecti%elor sta*ilite si a%and

(;

Plan de afaceri SC MAHON SRL

in %edere ele entele

entionate in analiza S7O8: societatea %a a*orda o strate#ie a#resi%a de si a producti%itatii si renta*ilitatii societatii.. i+ului de ar9etin#! analiza co ponentele

crestere a productiei si %anzarilor: precu )n cele ce ur eaza %o 3.$.1. Strate#ia de produs A1a cu a

ai a intit SC MAHON SRL SRL%a oferi o #a a lar#a de produse Q

co ponente auto unor clienti i portanti din industria auto oti%a europeana. Produsele Q co ponente auto B pe care le ofera %or fi specifice in functie de cerintele fiecarui client: dupa o atenta consultare 1i identificare a ne%oilor acestuia. Preturile practicate sunt co petiti%e: iar calitatea produselor 1i depa1irea a1teptarilor clientilor sunt o*iecti%e principale ale *ancii. Prin produsele oferite: societatea %a ur ari satisfacerea superioara a clientelei e+istente: dar si atra#erea unor noi clienti atat din se# entul celor apartinand altor clienti din Ro ania: cat si cei care iau contact pentru pri a data cu 3.$.2. Strate#ia de pret Preturile sta*ilite SC MAHON SRL pentru produsele sale sunt si %or fi preturi co petiti%e: astfel incat nu sunt&%or fi percepute ca fiind ridicate de catre clienti. 8oate celelalte ele ente percepute de client ca facLnd parte din cost: ti pul: efortul fizic sau psi"olo#ic %or fi de catre societate prin #ri'a pe care te"nolo#ice care o %or a'uta la o *una co unicare cu clientii. Preturi si previziunea vanzarilor Pentru pri ul an dupa i ple entarea proiectului de in%estitiei societatea isi propune ur atoarele o*iecti%e in do eniul %anzarilor! Grupa de produse +apace C% Saibe Inel Bolt A=e %lanse #erminal 9urtun Productie preconi*ata 1(;.;;; 1,4.$41 16$.$46 221.3,2 63.(22 122.(43 122.(32 Pret 24:3( 3:4$ 3:4$ 3:4$ 3:4$ 3:4$ 3:4$ Valoare -an*ari $.312.(;; ,$,.6,3 3$,.434 4(;.;3; 33$.$4$ $3;.316 $3;.(23 ini alizate anae#e entul si personalul o acorda clientilor 1i prin dotarile ediul ro anesc de afaceri.

(1

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Altele #"#A!

22.3$$

3:4$

4(.4;1 7.(57.,62

Realizarea acestor %anzari: respecti% apro+i ati% 3.6(3.4,2 RON ar inse na du*larea actualelor %anzari. Cresterea productiei fizice cu apro+i ati% 1(;.;;; piese&an ar fi posi*ila prin i ple entarea proiectului dein%estitii %izat si o utilizare eficienta a capacitatilor de productie. 3.$.3. Strate#ia de pro o%are Pro o%area produselor societatii se %a realiza in cailor de co unicare nationale: etc. Ca paniile de pro o%are a %Lnzarilor %or fi or#anizate cu diferite ocazii! Lansarea unui nou produs )n cadrul tar#urilor si e+pozitiilor de profil Orice instru ent pro otional folosit %a cuprinde clar si#la: slo#anul societate: iar u1or societatea 1i produsele sale: si sa perceapa pe deplin si clar esa'ul trans is. esa'ul este unitar: clar: c"iar daca continutul efecti% al acestuia difera. Receptorul tre*uie sa recunoasca Societatea Ma"on %a folosi o pu*licitate infor ati%a pentru produsele 1i ser%iciile sale: pentru institutie .n sine. De ase enea: se %or folosi ca panii pu*licitare: .n special cu ocazia sar*atorilor: a %acantelor: sau a altor e%eni ente i portante: prin care co unica te"nicile de pro o%are a %Lnzarilor folosite te porar. Pu*licitatea de rea intire: de notorietate %a ocupa un loc se nificati% .n politica pro otionala. Pentru acti%itatea de pu*licitate .n scopul fidelizarii clientilor 1i pentru a fluidiza co unicarea cu clientii 1i pentru a asi#ura transparenta .n relatia cu ei or#anizatia folose1te ulte etode! Pu*licitate prin editarea unor pliante .n care apar produsele 1i ser%iciile oferite Construirea unei pa#ini de internet care sa per ita efectuarea unui tur %irtual al societatii ) plicarea or#anizatiei .n acti%itatile co unitatii. Participarea la tLr#uri 1i e+pozitii Pu*licitatea prin tiparituri %a fi folosita frec%ent. Afi1e e+puse ai ales .n locurile .n care se ai ales electronice: or#anizeaza e%eni ente speciale: afi1e interioare care .n ulti ul ti p sunt ai od continuu prin inter ediul tuturor edia: prin personal specializat in acest sens: prin ca panii de pro o%are

(2

Plan de afaceri SC MAHON SRL

cataloa#e %or cuprinde listele de produse: *ro1uri pentru fiecare #rupa de produse .n parte: toate realizate pe "Lrtie de o .nalta calitate: .n culorile societatii cu lo#o 1i slo#an %izi*il. Se %a pune accent si pe pu*licatiile interne: cu ar fi rapoartele anuale: cataloa#e ce contin articolele aparute .n presa despre societate: fil ele %ideo realizate cu diferite ocazii: foto#rafii puse la dispozitie pe )nternet sau .n pliante speciale: co unicatele de presa: co unicatiile onBline. 8otul tre*uie sa fie de o calitate deose*ita. Societatea %a .ntretine relatii cu principalele ziare 1i pu*licatii din do eniu. SC MAHON SRL este una din societatile care au ca principal o*iecti% sustinerea co unitatii din care face parte. Astfel: societatea %a sponsoriza diferite se inarii de educatie in do eniul ecanicii: ce sunt or#anizate de co unitati: de 1coli: %a sponsoriza concursuri de desi#n: ar"itectura: literatura: sport: etc. or#anizate de cole#ii sau societati nonprofit. 8oate acestea %or fi prezentate de societate .n pu*licatii proprii 1i cele ale partenerilor. Datorita caracteristicilor produselor: for a de transport cea ai adec%ata pentru e+portul produselor se contureaza a fi -uropa. Co ponentele auto sunt produse co ple+e si necesare pentru procesul de dez%oltare a industriei auto europene. A%and in %edere criteriul economic: in pri a faza se %a a%ea in %edere -uropa Occidentala: intrucat aici se #asesc tarile cele trai. Din punct de %edere al riscurilor de tara: tarile -uropei Occidentale prezinta in #eneral un risc ai scazut fata de alte tari /de e+e plu din Asia: Africa sau A erica Latina0: ele fiind tari ediu de afaceri sanatos si *ine re#le entat. Din punct ari si ilitudini cu aceste piete. dez%oltate: cu o de ocratie solida si cu un de %edere cultural e+ista de ase enea ai dez%oltate din -uropa: iar populatia are cel ai inalt ni%el de ai indicata din acest punct de ai apropiata si deci cea %edere este cea auto. Ca ur are: folosind criteriul geografic: re#iunea cea

-li inand tarile in care se e+porta de'a ! Austria si 5er ania: se iau in calcul celelalte tari in care sBar putea e+porta produsele. )n pri a faza se %or a%ea in %edere tari cu o piata dez%oltata si cu potential are de i port.

3.$.$. Strate#ia de distri*utie Distri*utia produselor se %a realiza prin inter ediul unor societati specializate in transportul international de arfuri. (3

Plan de afaceri SC MAHON SRL

Societatea SC MAHON SRL isi propune sa se e+tinda pe piata interna si sa patrunda pe pietele %izate folosind aceeasi strate#ie utilizata si pentru pietele prezente: respecti% Q e+portul direct. Ca ur are: prin actiunile pe care le %a realiza: %a %iza intrarea in relatii de cola*orare cu societati i portante din industria auto din spatiul >niunii -uropene. )n acest scop tre*uie sa intreprinda o ultitudine de actiuni! participarea la tar#uri internationale or#anizate pe pietele tinta contactarea a *asadelor Ro aniei B *irourilor co erciale pentru alte infor atii si contacte de pe pietele Austriei si 5er aniei contactarea celorlalte institutii Q asociatii de pro o%are a i porturilor: ca ere de co ert etc. pentru infor atii supli entare si #asirea celor 7.5. Planul !e actiune )n %ederea indeplinirii o*iecti%elor de ur eaza! 1. Di%ersificarea ofertei de produse&ser%icii prin oferte in functie de cerintele specifice ale fiecarui client si cresterea e+porturilor 2. Realizarea unei strate#ii de pret prin folosirea unor preturi co petiti%e: astfel incat acestea nu sunt si nu %or fi percepute ca fiind ridicate de catre clienti 3. Pro o%area ser%iciilor&produselor oferite printrBo #a a cLt internationale ai %ariate de acti%itati pro otionale $. Distri*uirea ser%iciilor&produselor folosind o retea de transportatori specializati in transporturile ar9etin# si pentru a creea pre isele realizarii ai *une contacte de afaceri pe pietele %izate

acestora: se i pune realizarea unor actiuni dupa i ple entarea proiectului de in%estitii: dupa cu

($

S-ar putea să vă placă și