Sunteți pe pagina 1din 115

Cuprins: Cuvant inainte adresat de primarul comunei

1. INTRODUCERE 2. PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI 3. ANALIZA SITUATIEI CURENTE 4. ANALIZA SWOT 5. OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA 6. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA 7. VIZIUNEA COMUNITARA 8. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2007-2013 9. Strategia de Dezvolatre ( versiunea Microsoft Office )

Cuvant inainte, adresat de Primarul Comunei Focuri Dragi cetateni, De la inceput am fost constient ca Administratia Locala are obligatia sa propuna comunitatii programe pentru reabilitarea zonei. In aceste conditii, de cand mi-ati acordat increderea dumneavoastra am facut tot ce mi-a stat in putinta sa modernizez aceasta comuna si sa o aduc la nivelul demn de a se integra in Uniunea Europeana. In contextul unei analize ample s-a putut observa ca factorul uman a fost elementul principal care a urmarit identificarea oportunitatilor si tocmai de aceea vreau sa va multumesc ca mati sprijinit si m-ati ajutat de fiecare data sa gasesc atat punctele tari sau slabe, cat si amenintarile si oportunitatile din localitatea pe care o reprezentam cu mandrie. Proiectele pe care le-am intreprins pana acum si cele viitoare sunt facute pentru a imbunatati viata locuitorilor comunei Focuri. Aceasta strategie de dezvoltare locala vizeaza o perioada de 6 ani si poate fi realizata prin vointa dumnavoastra. Va reamintesc ca scopul acestei strategii este de a demara si finaliza proiectele prin care vom reusi sa modernizam comuna din care facem parte cu mandrie. Astfel, impreuna ne vom bucura de o infrastructura stradala dezvoltata, vom fi fericiti sa vedem cum copiii sau nepotii nostri invata sa lucreze cu tehnologia moderna sau cum vom putea sa folosim sistemul de canalizare si epurare al apei reziduale. Ca primar al comunei Focuri va multumesc ca m-ai sprijinit pana acum si am incredere totala ca si de acum inainte vom forma o adevarata echipa si impreuna vom sarbatori finalizarea oricarui proiect evidentiat in strategia de dezvoltare locala. Primar comuna Focuri, Vasile Macovei

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE: VASILE MACOVEI, primar al comunei Focuri, GHEORGHE VLADEANU, viceprimar al comunei Focuri, ELENA GRADINARU, secretar al Primariei Focuri, RODICA CIOBANU, contabil al Primariei Focuri. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE CU PDE-STRATEGII SI INVESTITII EXTERNE.

I.INTRODUCERE
"Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care asigura necesitatile prezente fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati." (Raportul Comisiei Brundtland 1987) Strategia de dezvoltare a comunei Focuri pentru perioada 2008 - 2013, a fost realizata pe o perioada de 6 ani. Aceasta urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2007-2013. Acesta vizeaza "reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene"(sursa: PND 2007-2013). Prezentul document este realizat la solicitarea reprezentantilor comunei Focuri din judetul Iasi si reflecta atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de dezvoltare a Administratiei Locale pe urmatorii 6 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscuta utilizand metodele de cercetare formala cu cele doua ramuri: cantitativa si calitativa. Astfel in ceea ce priveste cercetarea calitativa, operatorii au utilizat interviuri in profunzime, iar cercetarea cantitativa a fost realizata prin utilizarea anchetelor. Instrumentul de colectare a datelor din ancheta este chestionarul aplicat cetatenilor comunei Focuri din judetul Iasi, iar formele evaluative luate in considerare sunt ratingurile insumate. Esantionarea de tip neprobabilistic - accidental se face in functie de numarul de locuitori ai comunei, iar la final se analizeaza rezultatele si se

interpreteaza. In acelasi timp se evalueaza si impactul actiunilor intreprinse pentru public. Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile actuale ale comunitatii si atingerea acestora in viitor. Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana va fi necesar sa ajungem la un nivel de trai similar celorlaltor tari integrate, prin atingerea unui produs intern brut (PIB - indicator macroeconomic care reflecta suma valorii de piata a tuturor marfurilor si serviciilor destinate consumului final, produse in toate ramurile economiei in interiorul unui stat in decurs de un an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, Romania va beneficia in perioada 2007-2013 de finantari pe diverse domenii. Strategia de dezvoltare locala a comunei Focuri reprezinta instrumentul de lucru al administratiei publice locale si este agreat de intreaga comunitate locala. Astfel se va orienta gandirea, decizia si actiunea catre obiective superioare sau catre premisele obiectivelor. Totodata prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgentelor, avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente. In aceste conditii, toti factorii interesati de progresul economico-social al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indica atat directiile de dezvoltare specifice, cat si actiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administratiei publice locale. Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea tuturor propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa fie in consens cu aspiratiile locuitorilor comunei Focuri. Importanta acestui aspect este data atat de certitudinea implicarii viitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea asumarii depline si constiente a acesteia. In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, administratia publica locala lanseaza procedura de consultare a comunitatii din localitatea Focuri asupra propunerii finale. Metodologic, prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe urmatoarele instrumente si proceduri de lucru: analiza de continut; analiza de date statistice din surse organizate si realizate de consultant;

comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive;

interviuri in profunzime cu factori decizionali si de opinie din structura domeniilor cheie analizate in cadrul studiului; analiza SWOT;

interpretari aferente unor studii, rapoarte, cercetari, documente de politica, strategie si norme actionale europene, nationale, regionale, judetene si locale. La fel de importanta in procesul de cercetare este validitatea interna si externa pentru ca se prezinta concluziile din datele colectate si se preocupa de ideea daca fenomenul cercetat este reprezentativ. Legislatia europeana Auditul comunei Focuri respecta si se conformeaza sinergic in desfasurarea sa cu documente legislative si de politica de dezvoltare, reper atat la nivel european si national, cat si regional-local. Dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunei Focuri trebuie sa fie in contextul geo-strategic, institutional, administrativ, economic, social si cultural european, iar obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Planul National de Dezvoltare al Romaniei pentru perioada 2008 - 2013. Viziunea de dezvoltare a comunei Focuri trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei, ca viitori cetateni europeni. In aceste conditii, comuna Focuri trebuie sa se dezvolte ca o comuna europeana, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului etc, dar si sa se integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si investitonale se poate realiza prin atragerea de surse publice si private. Astfel, se propune ca localitatea Focuri sa se impuna ca un actor local. Legislatia europeana Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuita

Agenda Sociala 2005 - 2010 Agenda 21 Cartea Alba in domeniul Politicii Europene de Transport 2001 Politica de coeziune in sprijinul cresterii economice si al locurilor de munca Orientari strategice comunitare pentru perioada 2007-2013 Programul de Invatare Continua pe Parcursul Vietii 2007 - 2013 Memorandum asupra invatarii permanente 2000 Strategia Europeana de Ocupare Programul Tineri in Actiune 2007 - 2013 Noua Strategie de Sanatate a Comunitatii Europene Programul de Actiuni al Comunitatii Europene in domeniul sanatatii si protectiei consumatorului 2007 - 2013 Agenda Sociala 2005 - 2010 Carta Sociala Europeana Revizuita Carta Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europeana Declaratia Universala a Drepturilor Copilului Directiva pentru Tratament Egal Directiva pentru Securitate Sociala Directiva Ocupationala pentru Securitate Sociala Strategia Europeana de Ocupare European Charter of Local Self-Government Alte reglementari si documente comunitare relevante Al treilea raport de Coeziune - Un nou parteneriat pentru coeziune, 2004

Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene prevederile generale ale Fondurilor Structurale

nr.1260/1999

privind

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor si Documentelor de Programare pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents) Comunicarea Comisiei COM (2003)110 final, privind orientarile indicative pentru Tarile Candidate Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1685/2000 privind reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 in ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor aferente operatiunilor co-finantate de catre Fondurile Structurale Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1783/1999 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1784/1999 privind Fondul Social European Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada 2007-2013 Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social European Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social European Legislatia nationala Tratatul de Aderare al Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana - 2005 Planul National de Dezvoltare 2004 - 2006 si 2007 - 2013 Primul Document Consultativ pentru PND 2007-2013 Al Doilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013

Al Treilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013 Programarea financiara indicativa PND 2007-2013 Programul de guvernare 2005 - 2008 Programele Operational Sectoriale Programul Operational Regional Strategia de Dezvoltare a Regiunii 7 Centru 2007 - 2013 Transport Master Plan General de Transporturi Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si European Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din Romania in perioada 20012010 Programul prioritar de constructie a autostrazilor din Romania si a drumurilor nationale cu patru benzi de circulatie Educatie Strategia Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru perioada 2006-2008 Planul National pentru cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI) Strategia descentralizarii invatamantului pre-universitar Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu Planul National de Actiune pentru Ocupare Strategia Nationala de Ocupare Sanatate Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Asistenta sociala Planul national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 - 2008 Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 - 2013 Strategia nationala in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie Planul national de actiune pentru implementarea legislatiei in domeniul protectiei drepturilor copilului Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii Strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale Strategia nationala de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele varstnice in perioada 2005 - 2008 Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati Strategia nationala antidrog in perioada 2005 - 2012 Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati Alte norme legislative interne: Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala HG nr. 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare (MO nr. 694 / 02.08.2004) HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 346/20.04.2004) HG nr. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 690/30.07.2004)

Legea nr. 315 privind dezvoltarea regionala in Romania ( MO nr. 577 / 29.06.2004) Legea serviciilor publice municipale Legea privind finantele publice locale Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse in Programul National si Regional de dezvoltare, Primaria Comunei Focuri isi va desfasura activitatea in urmatoarele directii: 1. Dezvoltarea infrastructurii de baza. 2. Protectia mediului. 3. Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei. 4. Regenerarea rurala. Conditii de implementare a strategiei: acordul si sustinerea planului de catre cetateni;

sustinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltarii economice a serviciilor; informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii planului.

II. PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI FOCURI


1. Localizare Teritoriul comunei Focuri este situat in partea central -nordica a judetului Iasi, pe drumul judetean DJ 281, la 45 km de resedinta de judet. In actuala organizare administrativ-teritoriala, comuna Focuri cuprinde un singur sat Focuri, aici functionand autoritatile publice locale. Comuna Focuri se invecineaza cu urmatoarele teritorii: la nord cu teritoriul comunei Fantanele (fost sat in componenta comunei Focuri pana in anul 2004);

la est cu comuna Gropnita; la sud cu comuna Erbiceni; la vest cu comunele Belcesti si Coarnele Caprei.

2. Cadrul natural si calitatea factorilor de mediu 2.1 Cadrul natural Comuna este asezata in Podisul Moldovei la o altitudine de aproximativ 200 m. Relieful teritoriului, format pe seama substratului geologic si sub actiunea agentilor externi de modelare, se prezinta sub forma unor interfluvii sculpturale (dealuri si coline) cu altitudine ce nu depaseste 200 m, fragmentate de o retea de vai secundare majoritatea orientate spre sud-vest si ale caror versanti au inclinari intre 5-6%. Ponderea reliefului de versanti in teritoriu este de cca.60%, din care aproape jumatate sunt supusi degradarilor. 2.2 Reteaua hidrografica Fata de reteaua hidrografica teritoriul comunei Focuri este raportat la bazinul Jijioarei, afluent al Jijiei. 2.3. Clima si calitatea aerului Comuna Focuri este situata in zona temperata cu un pronuntat caracter moderat continental de nuanta excesiva, caracterizat prin veri calduroase si ierni geroase cu viscole. Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 9 si 10 grade C, cu un maxim mediu in luna iulie cuprins intre 20 - 21 grade C si un minim mediu in ianuarie intre -3 si -4 grade C. Aceste valori dau o amplitudine anuala de 24- 25 grade, ceea ce denota un continentalism accentuat. Precipitatiile medii anuale sunt relativ reduse, cuprinse intre 450 - 500 mm/mp in medie pe an, regimul ploilor caracterizandu-se prin neuniformitate,cu cantitati mai mari in iunie si mai mici iarna si la inceputul

primaverii. Vara cad ploi sub forma de averse torentiale, care au consecinte negative asupra terenurilor, intensificand eroziunile. Vanturile cele mai frecvente sunt cele din nord - vest si sud - est cu o frecventa medie de peste 20%. 2.4. Vegetatia Vegetatia este de silvostepa, cu palcuri reduse de padure de foioase amestecate sau plantatii de salcam pentru consolidarea versantilor. In concluzie, teritoriul comunei Focuri dispune de un cadru natural variat si relativ bine valorificat dinm punctul de vedere al asezarilor omenesti si al agriculturii, in special in zona interfluviilor si versntilor usor inclinati, cu soluri cernoziomice, fara degradari si fara exces de umiditate. Exista si elemente ale cadrului natural mai putin favorabile; versantii cu inclinari mari si cu soluri degradate, ape subterane nepotabile, fenomene de eroziune si alunecari active, zone cu saraturi. 2.5. Resurse Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale). 3. Repere istorice Satul si comuna Focuri, in comparatie cu alte localitati din judet, este o asezare de data mai recenta. A luat fiinta dupa razboiul de independenta, in anul 1879 prin improprietarirea "insurateilor" veniti din diferite zone ale Moldovei, ca urmare a aplicarii legii rurale din 1878. Satul Focuri a luat fiinta la 12 decembrie 1879 si este atestat documentar intrun "prescript-verbal" de Costache Corjescu, delegatul administratiei domeniilor statului si Ion Sandulescu, primarul comunei Belcesti, prin care se amplaseaza vatra satului si mosia comunei Focuri pe fosta mosie a odaii "Praguri", ce apartinea comunei Belcesti. Incepand cu anul 1879 au fost improprietariti 525 capi de familie, ce urmau a stapani 2126 falci (3046 ha), pamant de hrana in terina si cate 24 prajini fiecare pentru casa si gradina in vatra satului.

Vatra satului a fost amplasata pe versantul estic al dealului Praguri.Toponimul de "Praguri" deriva de la dealurile care cad "in trepte" spre iazul Bulbucani (G.I.Lahovari-Marele dictionar geografic). Comuna nou infiintata s-a numit Focuri, denumire data in amintirea sistemului de aparare impotriva invaziilor tatarasti, sistem reprezentat prin movile pe care se aprindeau focuri, anuntand pericolul ce se abatea , pentru ca populatia sa aiba suficient timp spre a-si adaposti familiile si avutul. O alta varianta care circula in legatura cu denumirea satului, se refera la un " punct de popas" pe drumul postei, intre Focuri si Munteni, unde targovetii se intalneau in punctul "la cruce", venind din mai multe zone ale Moldovei, poposeau pe timp de noapte si aprindeau focuri, ca apoi ziua sa plece spre Iasi, Vaslui, Galati. Urmele arheologice pun in evidenta o dovada de locuire mult mai veche, inca din sec.IV d.HR. Materialele arheologice atesta o continuitate de locuire pana in secolul VIII. in 1712 este amintit un sat cu denumirea Focuri pe teritoriul judetului Iasi fara a se face alte precizari. Deci, ca asezare umana, satul Focuri isi are obarsii mult mai vechi.

III. ANALIZA SITUATIEI CURENTE


Evaluarea si examinarea comunei Focuri se va face pe 6 domenii esentiale. Acestea sunt cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare 2007-2013, care reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, aprobat de Guvern si elaborat ntr-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economica a Romaniei n conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene" (sursa: sinteza PND 2007-2013). Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in diverse categorii, dupa cum urmeaza:
DOMENII 1.Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala CATEGORII Agricultura Productia vegetala Zootehnia Silvicultura

2. Infrastructura si Mediu

3. Economic 4. Turism 5. Educatie si cultura 6. Resurse Umane

Piscicultura Pomicultura Viticultura Infrastructura de transport Infrastructura de utilitati Sanatate Mediu Comert Servicii Turism Invatamant Cultura Populatia Piata muncii Servicii Sociale

1.Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala 1.1. Agricultura Suprafata totala a teritoriului comunei este de 6678 ha. Defalcata pe suprafete ea se prezinta astfel: Suprafata administrativ teritoriala a comunei.
CATEGORIA TIP DE SUPRAFATA Teren arabil extravilan Padure Pasune Luciu de apa Vii Drumuri Teren intravilan Teren neproductiv Suprafata totala SUPRAFATA (ha) 4566 174 930 31 50 55 470 402 6678

Cel mai important rol in amplasarea acestei asezari l-a avut pamantul, fertilitatea si potentialul sau productiv, de aceea aproximativ 90% dintre locuitori muncesc ca agricultori pe cont propriu.

Suprafata administrativ teritoriala a comunei Focuri

Principala activitate care se deruleaza pe teritoriul administrativ al comunei Focuri si legat direct de resursele din acest teritoriu este agricultura. 1.2. Productia vegetala Specificul comunei Focuri este agricol datorita suprafetelor de teren agricol si a calitatii si fertilitatii acestora.
Cultura Suprafete cultivate anul trecut (ha) 200 1700 1200 Cantitatea de produs obtinuta kg/ha 2500 3000 2500

Grau Porumb Floarea soarelui

Distributia acestora este prezentata in graficul de mai jos

Suprafete ce ar putea fii cultivate:


Cultura Grau Porumb Floarea soarelui Rapita Orz Orzoaica Suprafete ce ar putea fi cutivate (ha) 1000 800 200 1500 400 200 Cantitatea de produs obtinuta kg/ha 2500 3000 2500

3000 2500

Distributia acestora este prezentata in graficul de mai jos

1.3. Zootehnia Efectivul de animale pe categorii din comuna Focuri se prezinta astfel:
CATEGORIA Pasari Bovine Caprine Ovine Porcine Cabaline Familii de albine Altele Numar 8800 720 200 5100 920 902 400 150

Distributia acestora este prezentata in graficul de mai jos: Efectivul de animale in Comuna Focuri

1.4. Silvicultura Suprafata cu paduri si alte terenuri cu vegetatie a comunei Focuri este de 2854 ha, reprezentand 46% din suprafata totala a comunei. 1.5. Piscicultura Comuna Focuri detine la ora actuala in proprietate o suprafata de 28,5 ha luciu de apa care este concesionata pe o perioada de 15 ani catre SC

UNICONSTRUCT PROD SRL Tomesti - Iasi si care beneficiaza de un program SAPARD pentru amenajare piscicola. 1.6. Pomicultura In comuna Focuri, sectorul pomicol nu este dezvoltat deoarece calitatea solului nu permite plantarea pomilor fructiferi pe suprafete extinse. Exista plantatii de pomi razleti in gospodariile populatiei si se pot planta doar pe 50 de ha. 1.7. Viticultura Cele 50 de ha de vita - de - vie sunt soiuri hibride, dar calitatea solului permite cultivarea suprafetei de 400 ha cu soiuri nobile. 2. Infrastructura si Mediu 2.1. Infrastructura de transport Principalele cai de acces sunt : drumul judetean DJ 281 B si DC140 FOCURI -ERBICENI. Orase importante apropiate:

Iasi - 45 km - cale de acces DJ 281; directia sud-est; Harlau - 40- km - cale de acces DJ 281 B; directia nord- vest; Podul Iloaiei - 18 km - DC 140 ; directia - sud.

Distanta din centrul comunei pana la: DN - E 58 - 18 km; Autostrada Bucuresti Constanta- 450 km Gara Erbiceni- 12 km; Cale ferata industriala Podu Iloaiei- 18km; Aeroport Iasi - 45 km; Port Constanta - 500 km Benzinarie Podu Iloaiei - 18 km.

Satul are o forma poligonala. Configuratia drumurilor constituie o textura geometrica ortogonala. Vatra satului, ocupa o pozitie centrala in cadrul mosiei intregului sat si acopera o suprafata totala de 335 ha. Aceasta fiind asezata pe un teren tare pentru constructii. Are forma dreptunghiulara cu lungimea de 2,1 Km si latimea de 1,9 km. Drumurile, paralele, delimiteaza sectoarele, in numar de 11 care sunt orientate paralel cu latimea satului. Alte trei drumuri sunt paralele cu lungimea si taie perpendicular cele 11 sectoare. Astfel organizat, satul Focuri este sistematizat. 2.2. Infrastructura de utilitati Alimentare cu energie electrica Pe raza comunei Focuri exista o vasta retea de linii electrice aeriene de inalta tensiune, tensiune medie si joasa tensiune. Alimentarea cu energie electrica a comunei Focuri este realizata intr-un procent de 95%. S-au facut demersuri in vederea extinderii retelei de electricitate si infiintarea a doua posturi de transformare. Alimentare cu apa In prezent in comuna Focuri exista un sistem centralizat de alimentare cu apa, dar intr-un procent de 80 % din suprafata comunei. Sunt racordate la retea aproximativ 55% din gospodarii si procedura continua. Canalizare Comuna Focuri nu detine un sistem de canalizare a apelor uzate de la locuinte si obiectivele social culturale Apele uzate de la locuinte si obiectivele social culturale se evacueaza in bazine vidanjabile sau latrine uscate. Proiectul care prevede realizarea unui sistem de canalizare a fost aprobat prin ordonanta nr. 7/2006 pentru 30 % din localitate. Se asteapta finantarea. Pentru 70% din localitate se vor accesa alte fonduri in perioada urmatoare. Alimentarea cu gaze

Pe teritoriul administrativ al comunei nu exista un sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale a comunei. Prepararea hranei se realizeaza cu sobe de gaze, lemne sau cu combustibil lichid, precum si cu sobe tip aragaz, cu butelii de gaz lichefiat. Conducta magistrala de furnizare a gazului metan este la o distanta mult prea mare pentru a lua in calcul o racordare in perioada imediat urmatoare.Obiectivul se afla in Programul de dezvoltare a localitatii pe termen lung. Alimentarea cu caldura Energia termica este asigurata cu sobe cu lemne sau carbune sau cu combustibil lichid. Se semnaleaza lipsa centralelor termice performante ca sursa de caldura necesara atat a locuintelor cat si a obiectivelor social culturale si administrative datorita lipsei sistemului de alimentare cu gaze al comunei. Telefonie si cablu TV Telefonia fixa a scazut cu aproximativ 30% in favoarea telefoniei mobile datorita costurilor si facilitatilor oferite de catre aceasta. Ea detine un procent de 40% din acoperirea localitatii, iar 60% detine telefonia mobila. Peste 60% din gospodarii sunt racordate la cablu TV si 20 % la reteaua de internet. Drum asfaltat In comuna Focuri drumurile nu sunt asfaltate, de aceea s-a depus un proiect la Programul de finantare europeana FEADR. 2.3. Sanatate
In prezent asistenta medicala este asigurata printr-un dispensar in comuna Focuri, o farmacie si un cabinet medical vererinar.

2.4. Mediu Defrisarile irationale practicate in paduri transforma dramatic mediul natural atat din punct de vedere peisagistic, cat si din punctul de vedere al echilibrului bio-pedo-climatic, fondul forestier avand un rol foarte important in pastrarea acestui echilibru. Depozitarea gunoaielor in locuri neamenajate da un aspect dezolant, adaugandu-se toxicitatea unora dintre materialele aruncate. Interventia omului are efecte negative prin faptul ca se accelereaza procesul de eroziune, surpari, prabusiri, prin defrisarea vegetatiei subarboricole si erbacee, cat si prin sapaturile facute pentru a folosi material in constructii. 3. Economic Comuna Focuri ramane o asezare puternica in cadrul judetului, cu o populatie relativ stabila, cu un insemnat potential agricol. Specificul comunei este agricol datorita suprafetelor de terenuri agricole si a calitatii acestora, avand o fertilitate ridicata. Majoritatea locuitorilor comunei (90%) se ocupa de cultivarea plantelor si cresterea animalelor in propriile gospodarii. 3.1. Comert si servicii Structura pe ramura a agentilor economici privati este determinata de activitatile comerciale. In regiune exista posibilitatea ca activitatile acestea sa se indrepte mai mult spre productie si servicii. Activitatile tertiare sunt reprezentate prin cele elementare, dar necesare pentru viata sociala a unei comunitati. Celelalte tipuri de servicii (administratie, posta, cultura) sunt corespunzator deservite de capacitatile existente. Intre cei mai importanti intreprinzatori ce isi idesfasoara activitatea pe raza localitati se gasesc:
DENUMIRE SOCIETATE SC BAVASTIK SRL SC PIG FARM SRL OBIECTUL DE ACTIVITATE Brutarie si moara porumb Cresterea porcinelor

4.Turism Comuna nu detine potential turistic deosebit. La nivelul zonei nu exista posibilitati de a se investi in turism. 5. Educatie si cultura 5.1. Invatamant Reteaua de invatamant a comunei alcatuita din : 3 scoli 4 gradinite;
Invatamant Unitati de invatamant - total Scoli din invatamantul primar Gradinite Numar 7 3 4

Numarul cadrelor didactice a avut valori oscilante, marimea efectivului fiind influentata de numarul elevilor.
SCOALA NR.1 FOCURI Corpul A - cu 10 sali de clasa, 3 laboratoare si un atelier, construit in anul 1987, in care invata un numar de 324 elevi. Este cuprins pentru anii 2006-2007 in "Programul pentru dezvoltarea invatamantului rural-PRIR-componenta A.I.3-Alimentare cu apa de la retea, grupuri sanitare, incalzire centrala, refacerea instalatiei electrice". .

Corpul B - SAM - scoala de arte si meserii, construita in anul 1972 , cu 4 sali de clasa, in care invata un numar de 75 elevi. Este cuprins in "Programul PHARE 2003-Dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic" ce urmeaza a se derula in anii 2006-2007. Corpul C - Catolici - construita in anul 1965 cu 2 sali de clasa in care invata un numar de 65 elevi. Este propusa spre demolare si se

construieste un nou corp de scoala prin "Programul de modernizare a infrastructurii scolare-PRIS". In scoala nr.1 Focuri functioneaza un numar de 33 cadre didactice
SCOALA NR.2 FOCURI - construita in anul 1963 - in care invata un numar 190 elevi cu cadre didactice.

GRADINITA NR.1 - construita in 1974 cu un numar de 86 prescolari. GRADINITA NR.2 - construita in 1978 cu un numar de 50 prescolari. GRADINITA NR.3 - Catolici - construita in 1978 cu un numar de 44 prescolari. 5.2. Cultura Comuna beneficiaza de un camin cultural (sala polivalenta) dat in folosinta in 1985 si dotat cu:

sala de spectacole cu 425 locuri; spatii destinate aparaturii cinematografice; spatii destinate actorilor; sala de sedinte cu 70 de locuri; sala de expozitii; biblioteca dotata cu peste 9000 volume si un numar de 750 cititori; sala de sport; parc cu flori, banci si spatii verzi. statie de cablu TV la care sunt racordate peste 500 de familii;

Biserici Populatia localitatii Focuri este de 4150 locuitori din care: 3.203 ortodocsi; 313 catolici; 634 rit vechi (lipoveni).

Structura populatiei dupa religie

Biserica ortodoxa construita intre anii 1909-1911, inceputa de catre preotul Nicolae Livizeanu si terminata de preotul Dumitru Calinescu. A fost sfintita cu hramul Cuvioasa Parascheva de catre protopopul de Iasi Ioan Tincoca. Biserica a fost executata de mesteri italieni-fratii Posterlla. In anii 1943-1944, in plin razboi, a fost refacuta de catre preotul Cososchi Ioan, sub conducerea arhitectului italian Nori si mesterul Venturini din Iasi.

A fost sfintita in anul 1944 de catre parintele protopop Vasile Popa, cu acelasi hram. In 1958 se executa o noua reparatie de catre acelasi preot Ioan Cososchi cu mesteri catolici-Frant si sfintita in acelasi an de catre consilierul eparohial Ioan Sandu. In anii 1980-1981 se executa o alta reparatie de catre mesterii locali, condusi de catre maistrul Vasile Vladeanu sub indrumarea aceluiasi preot paroh Ioan Cososchi. Sfintirea s-a efectuat de catre P.C.consilier Toma Rapa si parintele protopop de Hirlau Ioan Sava.

In 1995 s-a executat reparatia exterioara a bisericii, fiind lucrata in praf de piatra cu profile de catre S.C. Constructii 1 S.A Iasi sub supravegherea preotului paroh Adrian Pentiuc. In anul 2003 au inceput lucrarile de renovare si in interiorul bisericii, lucrare care continua si acum sub indrumarea tanarului si inimosului preot Paul Lehaci. Lucrarea consta in pictarea bisericii, pardoseala din gresie, incalzire centrala. S-a construit o casa de praznuire si urmeaza reconstructia gardurilor de imprejmuire, aleelor si trotuarelor. Biserica are un numar de aproximativ 3200 de enoriasi.
Biserica ortodoxa (lipovineasca). de rit vechi

In prezent, in comuna Focuri sunt doua biserici lipovenesti. Prima biserica a fost construita din lemn in jurul anului 1900, apoi renovata intre anii 1992-1993, cu hramul "Sfantul Nicolae". In ianuarie 1994 a ars complet impreuna cu icoane si carti. A fost reconstruita intre anii 1998-2002, sfintita in anul 2003 cu hramul "Sfantul Ilie" si este folosita numai iarna, fiind o cladire mai mica. A doua biserica a fost construita intre anii 1980-1984, este impunatoare si este folosita in perioada calduroasa. A fost sfintita in anul 1984 cu hramul "Sfantul Nicolae".

Ambele biserici se afla in aceeasi curte in sectorul 6. Dintre preotii ortodocsi de rit vechi care au slujit in comuna Focuri, mentionam pe: parintele Mihei (Grecu Mihai) - venit din satul Bursuc, de langa Lespezi si care a preotit aproape 50 de ani; parintele Manuila (Ivanov Manole) care a preotit intre anii 1929-1942; parintele Feclist (Husleag Deomid) care a preotit timp de 31 de ani; parintele Avdei Ioan care a preotit din 1985 si pana in prezent. Rusii lipoveni au venit in Focuri odata cu infiintarea comunei, la sfarsitul secolului XIX , din nordul Moldovei, din localitatile Manolea, Bratesti, Climauti, Tg. Frumos. Actualmente aici locuiesc 210 familii cu 650 de credinciosi.

Biserica catolica. Prima biserica a fost construita in anul 1901. A doua biserica a fost construita pe locul celei vechi in anul 1971, in timpul lui Pr.Pirtac Anton. Actuala biserica a fost construita intre anii 1978-1995 si cuprinde pe interior zidurile bisericii anterioare; a fost sfintita de episcopul diecezei de Iasi Petru Gherghel; lucrarile au fost executate sub coordonarea preotului Bejan Ioan.

Hramul bisericii a fost si este "Adormirea Maicii Domnului"-15 august. Parohia romano-catolica Focuri a fost infiintata in anul 1968, pana atunci fiind in administrarea Parohiei Romano-catolice Saveni (com. Gropnita) intre anii 1951-1968 iar pana in anul 1951 era administrata de parohia romano-catolica Horlesti( Voinesti). Prima casa dascaleasca a fost construita in anul 1964. A doua casa parohiala a fost construita in anul 1967 de catre comunitatea catolica din Focuri. Actuala casa parohiala a fost construita intre anii 1983-1984 in timpul preotului Bejan Ioan. Preotii care au lucrat in parohia romano-catolica Focuri, de la infiintarea ei sunt: pr. Pirtac Anton 1968-1976; pr. Patrascu Petru 1976-1979; pr. Claudiu Dumea 1979; pr. Bejan Mihai 1979-1980; pr.Mares Iosif 1980-1981; pr. Bejan Ioan 1982-1996; pr. Gheorghies Isidor 1996-2000; pr. Martinas Iosif 2000prezent. In prezent in Focuri sunt 98 familii catolice si 320 enoriasi. Parohia mai are in administratie comunitatile catolice din Fintinele Vechi unde sunt 73 familii si 216 enoriasi si Fintinele Noi cu 16 familii si 53 enoriasi. Parohia romano-catolica Focuri isi pastreaza in linii mari numarul de enoriasi,in ultima perioada nefiind cresteri sau descresteri spectaculoase 6. Resurse umane 6.1. Populatia - numarul de locuitori in prezent este de 4150
Nr. Crt. Structura populatiei Nr

1. 2. 3. 4. 5.

Copii Populatia Activa Pensionari Populatia Inactiva TOTAL

803 1897 1100 350 4150

Date demografice - structura populatiei

Nu se intrevad evolutii deosebite pe termen scurt si mediu la acest capitol. Singurele masuri care pot influenta in mod pozitiv evolutia demografica sunt cele legate de activitatile economice si de echiparea tehnico-edilitara, masuri ce depind numai de administratia locala. 6.2 Piata muncii Culturile predominante sunt porumbul si floarea-soarelui. Nu exista asociatii agricole sau de alta natura si nici unitati de productie care sa absoarba si sa prelucreze productia agricola, acestea fiind folosite in consumul propriu sau valorificate de comerciantii ambulanti. Un numar de 1897 persoane sunt antrenate in diferite activitati - invatamant, sanatate, administratie, comert, mecanici agricoli, muncitori in diferite sectoare,agricultura. 6.3 Servicii sociale/ Asociatii/ Fundatii/ Institutii

Comuna Focuri detine asociatia Identificare, sprijin si consiliere pentru persoane si familii aflate in dificultate". Persoana de contact: primar Vasile Macovei. Tipuri de servicii oferite in cadrul acestei asociatii: Informare in domeniu Identificare si evaluare Consiliere Sociala Sprijin de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de criza Reintegrare Familie Alte servicii de suport pentru diferite situatii de dificultate, cu lucrator social

IV. ANALIZA SWOT


Comuna Focuri, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o coordonare la nivel strategic. Procesul de planificare strategica (PPS) are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunei pe o perioada de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea documentului strategic. Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, implicarea comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului. Pentru a da roade, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la

toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei. Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea "Unde suntem ?", aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific. Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect . Numele este descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri). Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de dezvoltare a comunei Focuri, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013. Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna, de strategiile acesteia, si de modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control. Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice. Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.

Intrebari cheie care indruma analiza strategica: In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:

Viata economica a comunei Focuri, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va trebui sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, care trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice. Infrastructura necesita imbunatatiri continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii: siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; raportul valoare investitie/ efecte economico-financiare produse; raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Focuri, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei. 1. AGRICULTURA, SLVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE - Populatia detine: pasari: 8.800, - Slaba dotare tehnica a tuturor bovine: 720, caprine: 200, ovine: 5100, sectoarelor din zootehnie si agricultura; porcine: 920, cabaline: 902, familii de - Lipsa resurselor materiale care sa albine: 400 si altele 150; faciliteze angajarea specialistilor in - Existenta culturilor de grau: 200 ha se agricultura in domeniul rural in stadiul pot extinde pe 1000 ha, porumb: 1700 ha, actual (slaba eficienta economica a viticultura 50 ha se poate extinde pe 400 exploatarilor agricole nu permite ha si legumicultura 10 ha se poate angajarea in totalitate a specialistilor extinde pe 20 ha; existenti); - Suprafata teritorial administrativa a comunei Focuri (6678 ha) este impartita in: teren arabil 4566 ha, pasune: 930 ha, padure 174 ha, vii: 50 ha, luciu de apa 31 ha, 470 ha intravilan,55 ha drumuri. - Promovarea insuficienta a rurale si a produselor specifice; zonei

- Diversificarea slaba a activitatilor economice in zona rurala; Lipsa echipamentelor de irigatii;

- Deficitul fondurilor financiare pentru modernizarea si popularea infrastructurii zootehnice; - Accesul redus la informatii si servicii de consultanta datorita numarului mic de posturi alocate pentru aceste tipuri de servicii; - Insuficienta activitatilor si serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale. AMENINTARI - Concurenta importului de produse agroalimentare de pe piata UE;

OPORTUNITATI Infiintarea asociatiilor agricole; Infiintarea de ferme zootehnice pentru

cresterea bovinelor, ovinelor si caprinelor; -

Cadrul legislativ instabil;

- Infiintarea culturilor de: rapita pe 1500 - Lipsa unui cadru legal pentru ha, orz pe 400 ha si orzoaica pe 200 ha; protejarea productiei agricole interne; - Construirea agroalimentare; unei piete - Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;

- Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor - Cresterea veniturilor populatiei din finantate din Fondurile Structurale agricultura; FEADR. Valorificarea potentialului traditional;

Crearea de noi locuri de munca;

- Existenta cadrului legislativ pentru infiintarea si dezvoltarea exploatatiilor agricole; - Existenta Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala; - Aprobarea Programului National Cadru de Restructurare si Modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara; - Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola din judetul Iasi cu privirea la accesarea fondurilor europene.

INFRASTRUCTURA SI MEDIU
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE - Existenta unei retele de electricitate in - Inexistenta sistemului de canalizare; comuna Focuri, in procent de 95%; - Inexistenta retelei de alimentare cu - Existenta retelei de apa potabila de gaz metan; 80%; - Nu exista drumuri asfaltate; - Reteaua de Ca TV in procent de 75% - Accesul redus la telefonia fixa 40% si in comuna; telefonia mobila 50 %; - Utilizarea redusa a pesticidelor si

ingrasamintelor;

Accesul redus la internet 10%; necorespunzatoare cu

- Existenta unei unitati bancare in - Dotarea comuna; echipamente;

- Orase importante apropiate: Iasi la 45 - Slaba diversificare a societatilor in km - DJ 281, Harlau la 40 km - DJ 281B si domeniile industriei usoare si Podu Iloaiei la 18 km -DC 140; alimentatiei; Cai de acces: DJ 281 B; - Comuna duce lipsa de spatii verzi amenajate si plantatii de protectie;

- Gara la 12 km distanta de centrul comunei in Erbiceni; - Inexistenta unei statii de epurare si tratare a apelor uzate; - Cale ferata industriala la 18 km in Podul Iloaiei; - Infrastructura de transport slab dezvoltata; - Drum national la 18 km, E 58; - Interesul scazut al agentilor - Aeroport in Iasi la 45 km. economici in protectia mediului inconjurator; - Neefectuarea de lucrari de stabilizare in zonele ce prezinta pericole de alunecari de teren; Educatia ecologica este superficiala;

- Insuficienta preocupare a agentilor economici in recuperarea si refolosirea ambalajelor. - OPORTUNITATI - AMENINTARI - Reabilitarea-modernizare drum - Lipsa resurselor financiare pentru comunal DC 140 Focuri-Erbiceni pe finantarea si co-finantarea proiectelor distanta de 7,04 km; finantate prin Fonduri Structurale; - Modernizare drumuri satesti si - Lipsa informatiilor legate de normele amenajarea rigolelor de scurgere a apei europene de mediu in randul micilor pluviale; intreprinzatori; - Realizarea retelei de canalizare si - Cunostinte insuficiente legate de statiei de epurare si tratare a apelor elaborarea si administrarea proiectelor reziduale; finantate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructura si mediu; - Implementare program Utilitati si

mediu la standarde europene" - retea de - Mentalitatea de indiferenta fata de distribuire gaz metan; protectia mediului. - Organizarea sistemului de colectare selectiva a spatiului de depozitare temporara si transportul deseurilor; - Construirea unui parc auto pentru masinii agricole la SAM Focuri; - Amenajare localitatii; parc-scuar in centrul

- Montarea a doua posturi de transformare in comuna si extinderea retelei electrice; - Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta (autospeciala PSI, buldo - excavator, vola, tractor cu remorca si alte dotari); - Reparatii generale si de renovare imprejmuire sediu primarie; - Construirea unei remize PSI la sediul primariei.

ECONOMIC
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE - Potential existent pentru obtinerea de - Inexistenta intreprinderilor in produse ecologice; domeniile industriei usoare si alimentare; Traditii locale in cresterea animalelor si in - Nu exista acces la reteaua de gaze si special a ovinelor; canalizare; Existenta resurselor pentru sustinerea serviciului centrului de consultanta in comuna. Nu exista drumuri asfaltate;

- Ponderea inexistenta a investitiilor straine; - Lipsa resurselor financiare la nivel local, insuficiente pentru sprijinirea si/sau

promovarea unor investitii; - Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare notiunilor de marketing; - Slaba implementare a sistemului de asigurare a calitatii productiei si produselor; - Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii si pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; - Slaba informare, cu privire la normele europene. OPORTUNITATI AMENINTARI - Existenta resurselor locale, putin sau - Instabilitatea legislativa; necorespunzator valorificate in prezent, reprezentate prin suprafete importante de - Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri in comuna, datorita teren arabil si pasuni; infrastructurii fizice si sociale neadecvate, - Programe guvernamentale pentru raportat la potentialul comunei; srijinirea initiativelor locale, in special in domeniul dezvoltarii agriculturii, - Instabilitatea cursului valutar; zootehniei si a infrastructurii aferente; - Lipsa de receptivitate si flexibilitate a - Reconversia unor capacitati populatiei locale la cerintele pietei care economice aflate in conservare in determina decalaje economice mari, greu de recuperat; capacitati cu profil nou de fabricatie; - Reconversia unor capacitati, in - Oferte de creditare greu accesibile special agricole, spre arii de productivitate (garantii mari); adaptate conditiilor locale; - Rata ridicata a dobanzii la credite; - Cresterea asistentei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, - Nivelul scazut al taxelor si impozitelor locale; prin Fondurile Structurale; - Diversificarea programelor nationale - Reducerea ponderii populatiei active de sprijin pentru IMM, acordarea de si imbatranirea acesteia; granturi; - Scaderea continua a productiei prin - Posibilitatea accesarii creditelor cu scaderea productivitatii muncii; dobanda subventionata pentru crearea de - Cresterea ponderii muncii la negru,

noi locuri de munca in mediul rural;

cu efecte negative asupra pietei muncii, economiei locale si asistentei sociale in - Existenta programelor perspectiva. guvernamentale de sustinere a sectorului IMM; - Disponibilitatea de a incheia relatii de parteneriat a autoritatilor locale, cu investitori locali sau straini; - Prezenta in zona, activitatea si deschiderea la incheierea de parteneriate a unor organizatii neguvernamentale care au capacitatea sa atraga fonduri extrabugetare.

EDUCATIE SI CULTURA
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE - In comuna exista patru gradinite si - Populatia scolarizata in invatamantul trei scoli; primar si invatamantul gimnazial in scadere datorita scaderii demografice a - Existenta in comuna a unui camin populatiei; cultural si a bibliotecii comunale; - Insuficienta cuprinderii scolarilor in - Comuna mai detine si trei biserici - invatamantul liceal, deoarece in comuna una ortodoxa, una romano catolica si una nu exista liceu; ortodoxa de rit vechi. - Nivelul relativ redus al pregatirii scolare si respectiv profesionale a majoritatii locuitorilor comunei OPORTUNITATI AMENINTARI - Reabilitarea si modernizarea - Scaderea gradului de instruiree caminului cultural si a salii de sport; scolara a populatiei tinere; - Construirea unei gradinite noi cu 4 - Scaderea natalitatii datorita Sali de grupa la scoala nr. 1 SAM Focuri; nesigurantei zilei de maine; - Reparatii generale si renovare la - Cresterea gradinitele nr. 1 si 2 Focuri; migratoriu; negativa a sporului

- Construirea unei Sali de gimnastica la - Accentuarea procesului de imbatranire scola nr. 1 SAM Focuri; a populatiei.

- Reabilitarea si modernizarea terenului de sport ; - Amenajarea si dotarea a trei centre de joaca pentru copii comunei - Centru, Pascaneni si Catolici.

RESURSE UMANE- PIATA MUNCII


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE - Populatia comunei Focuri in numar - Imbatranirea populatiei (spor natural de 4150 persoane, din care: copii 803, negativ si migrarea tinerilor spre centre populatie activa: 1897; urbane); - Ospitalitatea locuitorilor; recunoscuta a - Numar relativ mare al pensionarilor 1100 persoane si persoanelor inactive de 350 - Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice la schimbarile si provocarile lumii actuale, in general, si la fenomenul mobilitatii si reconversiei profesionale, in special; - Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate, mai cu seama a celor cu pregatire profesionala inalta; - Capacitatea financiara relativ scazuta a locuitorilor zonei. OPORTUNITATI AMENINTARI - Posibilitatea accesarii unor programe - Scaderea numarului persoanelor de finantare guvernamentale pentru calificate, prin iesirea acestora din viata reconversie profesionala si crearea de noi activa; locuri de munca pentru someri; - Cresterea somajului in randul tinerilor - Fondurile comunitare puse la absolventi; dispozitie dupa ianuarie 2007 in domeniul - Cresterea ponderii muncii la negru, cu social; efecte negative asupra pietei muncii, - Existenta strategiei nationale economiei locale si asistentei sociale in antisaracie; perspectiva; Existenta unor exemple de succes ale Estomparea traditiilor locale, odata cu

Rata infractionalitatii redusa.

unor localnici cu initiativa; - Grad redus de ocupare profesionala, deci potential important al fortei de munca locale, la salarii competitive la nivel regional (fata de polii de crestere); - Grad relativ redus de inadaptare sociala a locuitorilor comunei; - Implicarea autoritatilor problemele comunitatii. locale in

trecerea timpului.

SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA


PUNCTE TARI Existenta a unui dispensar uman; Existenta unui cabinet veterinar: Existenta unei farmacii in comuna; - Frecventarea medicului de familie este sporadica; PUNCTE SLABE - Serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient;

- Ponderea populatiei cu nevoi de - Personal insuficient; asistare este mica; - Fonduri insuficiente destinate - Informare operativa cu privire la asistentei medicale; formele de ajutor de stat; - Sistemul de ajutor social nu - Program de finantare guvernamental; incurajeaza reintegrarea activa; - Populatia activa a migrat in strainatate, copii au ramas cu bunici sau la rude; - Personal insuficient pentru asistenta sociala; Societatea civila insuficient implicata;

- Informare insuficienta cu privire la alte fonduri sociale; - Fonduri insuficiente. AMENINTARI

OPORTUNITATI

- Constructia unui dispensar uman cu - Reactie nefavorabila la sistemul de dotarile necesare; norme sanitare impuse; Promovarea principiilor naturiste; - Costurile ridicate pot conduce la renuntarea la dotari;

- Programe complexe de urmarire a starii de sanatate a populatiei; - Pragul de rentabilitate depinde de numarul de persoane active asistate; - Programe consistente destinate asistentei sociale reale; - Politici de specializare zonala a centrelor de asistenta sanitara. - Dezvoltarea economica a localitatii va permite marirea fondurilor destinate asistentei sociale; - Politica sociala sustinuta din partea Uniunii Europene.

V. OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA


In cazul strategiilor pe termen lung trebuie sa se ia in considerare cu foarte mare atentie viitoarele rezultate. Trebuie luat in calcul si faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece situatiile neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor. Obiectivele de dezvoltare ale comunei Focuri se pot realiza numai in conditiile unei strategii care sa stabileasca cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei, in functie de aceasta, sa se stabileasca si structura cursurilor de calificare.

Durabilitate- conditii mai bune de trai pentru toti locuitorii comunei dar in special pentru persoanele defavorizate, precum si un minim de conditii necesare pentru un trai decent, sanatatea si bunastarea tuturor;

Competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si chiar international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv; Sprijin financiar- sa poata facilita accesul la o varietate de surse financiare pentru a satisface nevoile de investitii si dezvoltare; O buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. Principalele obiectivele ale strategiei de dezvoltare durabila, sunt: orientarea comunei spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe locuri de munca; dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii, strategia si actiunile sale; sprijinirea autoritatilor publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de investitii; sa determine eficientizarea managementului. Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - sociala durabila va lua in considerare urmatoarele criterii: - coeziunea si solidaritatea cetatenilor - puterea comunei - dezvoltarea durabila - obiective de calitate globale locale - integrare Pentru fiecare dintre acestea in domeniile de actiune stabilite se formuleaza cate un obiectiv strategic (proces), astfel:
Criterii / Planuri Social Plan social Economic Urbanism Mediul inconjurator Infrastructura

Coeziunea / Cresterea solidaritatea coeziunii

Plan Plan Plan Plan de mediu economic Urbanism infrastructura Cresterea Politici ale Cresterea Asigurarea numarului de teritoriului in coeziunii satisfacerii

Cetatenilor sociale a cetatenilor

locuri de munca

favoarea cetatenilor

ecologice a cetatenilor

nevoilor de confort si civilizatie

Acces la informatie Puterea Cresterea Cresterea comunei puterii sociale puterii a comunei economice a comunei Dezvoltarea Minime Minime Durabila probleme probleme sociale economice Obiective Aliniere la Aliniere la CADRUstandarde standarde CALITATIV sociale economice europene europene

Valoare ridicata a comunei

Echilibru intre activitati antropice si poluare Valorificarea Minime teritoriului ca probleme de resursa mediu Aliniere la Aliniere la standarde principii, europene de standarde de urbanism mediu europene

Nivel ridicat de civilizatie

Optimizarea raportului nevoi / resurse Aliniere la standarde europene de civilizatie

Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei de Dezvoltare Locala sunt legate de adoptarea unui anumit model de functionare, care sa poata fi luat ca sistem de referinta in evaluarea continua a rezultatelor, astfel incat procesul de implementare a acesteia sa poata fi monitorizat si evaluat de catre toti partenerii implicati: - cetatenii si societatea civila; - comunitatea economica si componentele ei majore (administratia, infrastructuri urbane, sisteme financiar-bancare, etc.); - tehnocratii (experti, evaluatori, auditori, tehnologi). Cele trei procese de baza principale: social, economic si mediu vor fi completate de alte procese caracteristice comunei Focuri, procesele de urbanism si infrastructura, conturand un proces comunitar integrat, alcatuit din procesele paralele realizand un ansamblu functional, cu o viziune unitara integrata. Acestea corespund domeniilor si sectoarelor definite inca in faza de evaluare a situatiei existente si a potentialului local. Capacitatea strategiei si a planurilor de actiune de a raspunde nevoilor actuale, utilizand eficient resursele existente si adaptandu-se viziunii

generatiilor tinere reprezinta, de asemenea, un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore descrise in acest capitol. Pentru fiecare domeniu planificarea strategica se face pe 3 niveluri: - nivel strategic - pe termen lung - nivel tactic - pe termen mediu - nivel de proiecte - pe termen scurt, esalonat In acest fel se acopera complet aria de dezvoltare strategica a comunei Focuri pentru perioada 2008 - 2013 si se prefigureaza tendintele pentru perioada urmatoare. Strategia de dezvoltare durabila are cel putin sapte trasaturi caracteristice care se recomanda managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu.

Aceasta strategie se adreseaza in special comunitatii locale, care si-a aratat interesul pentru obiectivele ei si pe care le sustinem, asa cum reiese din consultarea prin chestionar a locuitorilor comunei.

Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Focuri constau in:

dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei; protectia mediului; intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei; regenerare rurala.

Redactarea strategiei porneste de la urmatoarele premise: imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de munca la standarde europene);

ridicarea standardului calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor si al imaginii in general;

oferirea de oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, fie sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultarilor permanente intre parteneri;

adaptarea la inevitabilele schimbari ce au loc in comuna. De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si anticipativ.

Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a comunei Focuri, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-un plan strategic sa asigure un pachet de actiuni ce vor duce la cresterea economica, cresterea bazei de impozitare, crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii. Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activitati economice/investitii. In acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului de atractivitate a comunei (prin imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare rurala) si facilitati de atragere a firmelor private (prin investitii in infrastructura, oferta de terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.) Luand in considerare faptul ca o comuna nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare si/sau regenerare rurala,

politicile, planificarea strategica rurala, precum si realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: dezvoltarea durabila, in asa fel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatorilor de piata; intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu cerintele populatiei; twining rural (retea/network) in scopul schimbului de informatii intre localitati cu privire la utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau managementul de proiect); realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat; realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului Iasi si ale regiunii din care face parte; managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un ciclu natural; utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv emiterea de reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local; descentralizarea managementului in sectorul energetic; design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor intr-un areal, orientarea spatiala a cladirilor, "structuri verzi" in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica;

realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati locale; evitarea multiplicarii serviciilor publice, care nu servesc unei nevoi locale; fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala; analiza capacitatii tehnice de executie; evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obtinute; identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia; corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza; protectia mediului; realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, informatii statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal). OBIECTIVE GENERALE Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Focuri sunt:

Asigurarea conditiuiilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura si zootehnie; Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie); Reabilitarea si modernizarea scolilor si gradinitelor conform standardelor europene; Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale. OBIECTIVE SPECIFICE 1. Agricultura si dezvoltare rurala Agricultura Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor sisteme pentru adaptabilitatea la conditiile climatice; Construirea unui parc auto pentru masini agricole la SAM Focuri;

Varietatea activitatilor in domeniile agricole si zootehnice generatoare de venit la bugetul local; Sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei pentru a beneficia de oportunitatile care decurg din aceasta; Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate pe terenurilor agricole. Silvicultura Conservarea si protejarea capitalului silvic al comunei;

Impadurirea unor suprafete de teren pentru combaterea eroziunii.

2. Infrastructura si Mediu Conservarea si intretinerea mediului natural; Amenajare parc-scuar in centrul localitatii.

Transport Reabilitarea-modernizarea drum comunal DC 140 Focuri-Erbiceni pe distanta de 7,04 km; Modernizarea drumurilor satesti si amenajarea rigolelor de scurgere a apei pluviale. Utilitati Realizarea retelei de canalizare si statiei de epurare si tratarea apelor uzate; Implementare program Utilitati si mediu la standarde europene"- retea de distributie gaz metan; Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara si transportul deseurilor; Montarea a doua posturi de transformare si extinderea retelei electrice; Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta;

Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala. Sanatate Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala; Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman;

Influentarea in mod sistematizat si organizat a populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada regulata de timp pentru

prevenirea situatiilor de urgenta prin sustinerea si promovarea modului de viata sanatos. Mediu Prevenirea poluarii si pastrarea calitatii aerului;

Informarea populatiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri neamenajate, Folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluarii; Sustinerea si informarea practicilor de agricultura ecologica; Inlaturarea deseurilor de pe cursurile de apa si domeniul public.

3. Economie Sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile sa dea posibilitatea de implinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei Focuri; Economie productiva de venit la bugetul local; Constituirea unei industrii nepoluante si durabile.

Comert si Servicii Diversificarea de servicii oferite catre cetatenii comunei Focuri, prin marirea numarului societatilor comerciale; Construirea unei piete agro-alimentare;

Promovarea si sustinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea turistilor in comuna. Mediu de afaceri Protejarea intreprinderilor mici care desfasoara activitati productive si participa la dezvoltarea zonei. 5. Educatie si cultura

Invatamant Accesul neingradit de implinire individuala prin educatie;

Construirea unei gradinite noi cu 4 sali de grupa la soala nr.1 SAM Focuri; Reparatii generale si de renovare la gradinitele nr. 1 si 2 Focuri; Amenajarea si dotarea a trei centre de joaca pentru copiii comunei ;

Accesul la un sistem educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul rural; Organizarea unei baze materiale capabile sa multumeasca nevoile legate de actul educational; Orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale; Crearea sanselor pentru reformarea persoanelor adulte.

Cultura Instruirea si transmiterea practicilor traditionale generatiilor viitoare; Accesul transparent la sursele de informare traditionale si moderne;

Structura spatiilor destinate activitatilor socio-culturale in concordanta cu necesitatile si mijloacele moderne; Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural si salii de sport;

Reabilitarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural din comuna Focuri. 6. Resurse Umane Populatia Organzarea de conditii atractive pentru tineri, atat pentru cei din comuna cat si pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna;

Crearea de facilitati si conditii pentru familiile de tineri.

Piata muncii Infiintarea suficienta de locuri de munca in domenii variate de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai; Crearea de posibilitati pentru reconversia profesionala in sectoarele importante de pe piata fortei de munca. Servicii Sociale Constituirea grupului de actiune locala;

Sustinerea si dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala pentru persoanele aflate in dificultate (minori, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati); Intarirea legaturilor dintre Administratia Publica Locala si societatea civila pentru rezolvarea problemelor de interes comunitar.

VI.PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA


1. CONSIDERATII GENERALE Planul Local de Actiune (PLA) este un instrument de planificare si implementare si contine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica intr-un termen determinat in scopul realizarii obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Termenul de realizare a planului local de actiune trebuie sa corespunda termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila (SLDD). Planul de actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care utilizeaza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine definita. Periodic, PLA va fi revizuit, astfel incat obiectivele fixate sa tina cont de evolutia macroeconomica la nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si de opiniile comunitatii locale cu privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atat marja de eroare in

privinta evaluarii resurselor la un proiect este mai mica, avand in vedere ca, pe masura ce se inainteaza in timp, variabilele economice ce trebuie luate in calcul la o prognoza economica se multiplica. Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a comunei Focuri, reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii locale pentru atingerea unor parametri specifici societatii moderne, astfel ca durabilitatea sa devina punctul forte al acesteia. Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au fost analizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare, iar obiectivele strategice au fost creionate, fixandu-se cateva repere ca referinte pentru dezvoltarile ulterioare. Planul de Actiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Focuri reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii locale pentru atingerea unor parametri specifici societatii moderne. Scopul Planului de Actiune il reprezinta prezentarea principalelor masuri si proiecte necesare fazei de planificare si implementare a dezvoltarii economico - sociale, astfel incat procesul sa poata fi evaluat continuu prin indicatorii selectionati ca relevanti pentru comuna Focuri. Necesitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel incat procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine coordonate: a. Planul de dezvoltare (planificarea activitatilor) b. Planul de executare (implementarea activitatilor) c. Planul de monitorizare (evaluarea activitatilor). Pentru a avea o dezvoltare coerenta, suportul necesar trebuie sa fie asigurat de catre:

Administratia Locala - prin Institutia Primarului si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar planului de actiune Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actori principali ai dezvoltarii locale, prin atitudine si participare activa; Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, ca si suport financiar si logistic (informatii si tehnologii moderne). Planul de actiune cuprinde: programul de management, care planifica in anul 2008 o serie de activitati de organizare si initiere a implementarii, apoi urmarind evolutia implementarii sa ia masurile cuvenite. modul de implementare in care competentele si atributiile sunt grupate pe structuri de implementare grupate pe functii ale structurii manageriale: previziune, organizare, coordonare, antrenare etapele implementarii strategiei de dezvoltare locala la nivelul unitatii de management. Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea prioritatii de realizare a obiectivelor si masurilor programate conform criteriului presiune - stare - raspuns. Acest criteriu se aplica astfel: se masoara presiunea necesitatii indeplinirii fiecarui obiectiv stabilit la momentul initial; aceasta presiune se cuantifica pe nivelurile maxima, medie, mica; se evalueaza situatia initiala, de fapt, stadiul in care se afla actiunea (studiu de fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.); se presupune aplicarea masurii; se masoara starea ipotetica finala, sf, care se cuantifica sub forma de raspuns; Planul Local de Actiune, prezinta principalele masuri si proiecte necesare fazei de planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poata fi evaluata continuu complexitatea factorilor SEMT

(social-economic-mediu- tehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabila (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca relevanti pentru comuna Focuri. Utilitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei. Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Focuri, suportul necesar trebuie sa fie asigurat de catre: 1. Primarul si Consiliul Local, care trebuie sa-si replanifice dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Actiune; 2. Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale, prin atitudine si participare activa; 3. Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si logistic (informatii si tehnologii moderne). Principalele functii de implementare a strategiei de dezvoltare locala sunt: 1. Functia de previziune - cuprinde activitati care privesc: realizarea obiectivelor cuprinse in strategia de dezvoltare locala cu alocarea resurselor si mijloacelor de realizare pe anii 2008 - 2013 intocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare si realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine elaborarea de proiecte de finantare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de marketing, analize cost beneficiu etc. care sa fundamenteze modalitatile si mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor 2. Functia de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atributii si responsabilitati, delegare de competente cuprinse in strategia de dezvoltare ierarhizate astfel: persoane individuale, agenti economici, grupuri si comitete, primarie, comisii de specialitate din consiliul local. 3. Functia de coordonare- cuprinde activitatile prin care se armonizeaza hotararile, deciziile si actiunile persoanelor implicate in structura de implementare a strategiei de dezvoltare in cadrul functiilor de mai sus (previziune si organizare).

4. Functia de antrenare- cuprinde actiunile de implicare si motivare a cetatenilor, a structurilor constituite si a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din strategia de dezvoltare locala. 5. Functia de control si evaluare -cuprinde activitatile prin care performantele obtinute sunt masurate si comparate cu obiectivele stabilite initial in vederea gradului de avansare a programului pentru a se elimina ramanerile in urma. Se vor determina cauzele care determina abateri de la planificare si se stabilesc masuri pentru corectarea abaterilor si pentru continuarea aplicarii strategiei de dezvoltare locala. 2. PRINCIPII SI CONDITII Pentru realizarea Planului Local de Actiune, primarul comunei Focuri, ca autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate nivelele de decizie si executie, aceasta presupune atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilitatilor. Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor ce vor aparea in viitor depinde in foarte mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale. Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii functionarului public fata de accesul cetatenilor la activitatea administratiei. In acest sens o principala preocupare a managerului primariei a fost de armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, primarul comunei Focuri a demarat un amplu proces de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2008-2013. 3. OBIECTIVE GENERALE Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Focuri sunt:

Asigurarea accesului neingradit la infrastructura (apa, gaze, energie electrica si canalizare) a tuturor locuitorilor si al consumatorilor economici din comuna; Reabilitarea si modernizarea in conformitate cu necesitatile si standarde europene a scolilor; Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie; Protectia mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; Garantarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie si agricultura; Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunitati investitionale. 4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI Conditiile care stau la baza unei dezvoltari social - economice rapide sunt sustinerea si participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor primariei comunei, precum si implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste rezolvarea propriilor probleme. Administratia Publica Locala, fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea cadrului institutional. Activitatea publica locala va fi orientata spre: sustinerea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei; sprijinirea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru (aprovizionarea cu apa, gaze naturale, energie electrica, etc.) ; comunitate

cresterea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru respectarea limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea economica a alocatiilor bugetare; verificarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient;

adaptarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a veniturilor la buget. Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: organizarea de licitatii pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si servicii pentru necesitatile institutiilor bugetare din banii publici; reducerea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre sfera privata. Consolidarea finantelor publice: asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social-economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei; intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea echilibrului bugetar; constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local; sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de piata. Stabilirea si promovarea parteneriatului: sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile social, cultural si de mediu. Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: a. Dezvoltarea managementului resurselor umane Preocuparea primariei comunei Focuri pentru pregatirea continua a functionarilor publici pe domeniile prioritare dezvoltarii comunei. b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala

Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; Stabilirea unui sistem de training adecvat. c. Folosirea eficienta a resurselor umane Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a regulamentului de ordine interioara; Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale Responsabilitatea functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale; Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor depuse. e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului; Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici; Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii; Implementarea unui sistem de management al calitatii. f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice Administrarea eficienta a banilor publici;

Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare nerambursabila; Cheltuirea eficienta a veniturilor. g. Dezvoltarea managementul informatiilor Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; Analizarea nevoilor in domeniul software. 5. PROIECTIA FINANCIARA Un manager este interesat, in cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in care se implica, oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui proiect. De aceea, trebuie acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia estimata a veniturilor si cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp - de regula urmatorii cativa ani, indicatori de rentabilitate etc.). Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor comunitatii locale. Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii proiectului. Cheltuielile care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor avea o structura omogena si, din acest motiv, trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii ale resurselor de care dispune primaria comunei Focuri. O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale - care vor fi efectuate pentru a pune in miscare noul proiect - si cele aferente realizarii efective a proiectului. Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai indepartata in timp fata de momentul intocmirii studiului de fezabilitate si/sau proiectului tehnic. Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli si sa se determine cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze.

In cazul in care acest moment este mai indepartat in realitate decat s-a presupus initial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea scontata. Atunci cand se previzioneaza cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui sa se determine si marimea resurselor necesare. Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum prea redus creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. Va trebui sa se poata justifica nivelul pentru care s-a optat. Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra rentabilitatii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalueze cum vor arata rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevazute. De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 6 ani nu se poate exprima exact. Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de functionare. 6. OBIECTIVELE SPECIFICE SI ACTIUNI PROPUSE
IMPLEMENTARE TERMEN TERMEN IMEDIATA SCURT MEDIU SI LUNG 1-3 ANI 3-10 ANI AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA Optimizarea conditiilor pentru sprijinirea activitatilor rentabile in agricultura Oferirea de consultanta specializata pentru intreprinzatorii agricoli Sustinerea infiintarii de asociatii a producatorilor comunei Construirea unui parc auto pentru masini agricole la SAM Focuri Construirea unei piete agroalimentare INFRASTRUCTURA SI MEDIU Reabilitare-modernizare drum comunal DC 140 Focuri-Erbiceni pe distanta 7.04 km OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE

Realizarea retelei de canalizare si statiei de epurare si tratarea apelor uzate Reabilitarea cladirii SAM Focuri, corp A Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara si transportul deseurilor Amenajare parc-scuar in centrul localitatii Montarea a 2 posturi de transformare si extinderea retelei electrice Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta (autospeciala PSI si alte dotari) Reparatii generale si de renovare, imprejmuire sediu Primarie Modernizarea ulitelor satesti, amenajarea rigolelor de scurgere a apei pluviale Implementare program :Utilitati si mediu la standarde europene" - retea de distributie gaz metan Construirea unei remize PSI la sediul primariei ECONOMIC Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor umane Sustinerea intreprinzatorilor straini care doresc sa investeasca in zona Valorificarea bunurilor si serviciilor generate

de capitalul natural din comuna Incurajarea dezvoltarii serviciilor din sectorul privat Sustinerea IMM - urilor Crearea cadrului prielnic de consultanta in afaceri EDUCATIE SI CULTURA Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural si a salii de sport Construirea unei gradinite noi cu 4 Sali de grupa la scoala nr. 1 Sam Focuri Reparatii generale si de renovare la gradinitele nr. 1 si 2 Focuri Amenajarea si dotarea unui numar de 3 parcuri de joaca pentru copii (centru Pascaneni si Catolici)

Construirea unei sali de gimnastica la scoala nr. 1 SAM Focuri Reabilitarea si modernizarea terenului de sport SANATATE SI SOCIAL Constructia unui nou dispensar uman cu toate cabinetele si dotarile necesare

VII.VIZIUNEA COMUNITARA
Viziunea cetatenilor comunei Focuri este in spriritul dezvoltarii zonei din punct de vedere economic si social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in deplin respect fata de mediul inconjurator. Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate in procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 300 de chestionare cetatenilor comunei Focuri din judetul Iasi pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 6 ani. Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locala sunt sintetizate mai jos:
Nr.crt 1 Intrebarea Cat de important considerati ca este proiectul deREABILITARE SI MODERNIZARE A DRUMULUI COMUNAL DC 140 FOCURI - ERBICENI PE DISTANTA DE 7.04 KMpentru dezvoltarea comuneiFocuri? Cat de important considerati ca este proiectul deREALIZARE A RETELEI Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de importanta NS/NR

79.00%

21.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

60.00%

39.00%

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%

DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR UZATE pentru dezvoltarea comunei Focuri? 3 Cat de important considerati ca este proiectul deREABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE A CAMINULUI CULTURAL SI A SALII DE SPORTpentru dezvoltarea comuneiFocuri? Cat de important considerati ca este proiectul deCONSTRUIRE A UNEI GRADINITE NOI CU 4 SALI DE GRUPA LA SCOALA NR. 1 SAM FOCURI pentru dezvoltarea comunei Focuri? Cat de important considerati ca este proiectul deREABILITARE A CLADIRII SAM FOCURI, CORP Apentru dezvoltarea comuneiFocuri? Cat de important considerati ca este proiectul deORGANIZARE A SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A SPATIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR pentru dezvoltarea comunei Focuri? Cat de important considerati ca este proiectul care vizeaza CONSTRUIREA UNUI PARC AUTO PENTRU MASINI AGRICOLE LA SAM FOCURI pentru dezvoltarea comunei Focuri? Cat de important considerati ca este proiectul care

49.00%

44.00%

5.00%

0.00%

0.00%

2.00%

40.00%

54.00%

2.00%

0.00%

0.00%

4.00%

40.00%

54.00%

2.00%

0.00%

0.00%

4.00%

51.00%

47.00%

2.00%

0.00%

0.00%

2.00%

21.00%

47.00%

10.00%

3.00%

6.00%

13.00%

28.00%

65.00%

7.00%

0.00%

0.00%

0.00%

vizeazaREALIZAREA DE REPARATII GENERALE SI RENOVARE LA GRADINITELE NR.1 SI 2 FOCURI pentru dezvoltarea comunei Focuri? 9 Cat de important considerati ca este proiectul deAMENAJARE A UNUI PARC - SCUAR IN CENTRUL LOCALITATII pentru dezvoltarea comunei Focuri? Cat de important considerati ca este proiectul deAMENAJARE SI DOTARE A TREI PARCURI DE JOACA PENTRU COPII (CENTRU, PASCANENI SI CATOLICI) pentru dezvoltarea comuneiFocuri? Cat de important considerati ca este proiectul deCONSTRUCTIE A UNUI DISPENSAR UMAN CU DOTARILE NECESAREpentru dezvoltarea comuneiFocuri ? Cat de important considerati ca este proiectul deMONTARE A DOUA POSTURI DE TRANSFORMARE SI EXTINDERE A RETELEI ELECTRICE pentru dezvoltarea comunei Focuri? Cat de important considerati ca este proiectul de DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA (AUTOSPECIALA PSI SI ALTE DOTARI) pentru dezvoltarea comuneiFocuri? Cat de important considerati

42.00%

56.00%

2.00%

0.00%

0.00%

0.00%

10

50.00%

48.00%

2.00%

0.00%

0.00%

0.00%

11

48.00%

52.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

12

28.00%

65.00%

6.00%

0.00%

0.00%

1.00%

13

56.00%

44.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14

26.00%

64.00%

5.00%

2.00%

0.00%

3.00%

ca este proiectul deREALIZARE DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE, IMPREJMUIRE SEDIU PRIMARIE pentru dezvoltarea comunei Focuri? 15 Cat de important considerati ca este proiectul deCONSTRUIRE A UNEI SALI DE GIMNASTICA LA SCOALA NR.1 SAM FOCURI pentru dezvoltarea comunei Focuri? Cat de important considerati ca este proiectul deREABILITARE SI MODERNIZARE A TERENULUI DE SPORTpentru dezvoltarea comuneiFocuri? Cat de important considerati ca este proiectul deMODERNIZARE A ULITELOR SATESTI, AMENAJAREA RIGOLELOR DE SCURGERE A APEI PLUVIALE pentru dezvoltarea comunei Focuri? Cat de important considerati ca este proiectul deCONSTRUIRE A UNEI PIETE AGROALIMENTARE pentru dezvoltarea comunei Focuri? Cat de important considerati ca este proiectul deREALIZARE A RETELEI DE ALIMENTARE CU GAZ METAN pentru dezvoltarea comunei Focuri? Cat de important considerati ca este proiectul deCONSTRUIRE A UNEI

26.00%

55.00%

5.00%

1.00%

1.00%

12.00%

16

11.00%

64.00%

7.00%

3.00%

1.00%

14.00%

17

28.00%

68.00%

4.00%

0.00%

0.00%

0.00%

18

19.00%

68.00%

8.00%

1.00%

0.00%

4.00%

19

34.00%

62.00%

2.00%

0.00%

0.00%

2.00%

20

13.00%

63.00%

14.00%

1.00%

0.00%

9.00%

REMIZE PSI LA SEDIUL PRIMARIEI pentru dezvoltarea comunei Focuri?

Majoritatea subiectilor intervievati (100%) considera important proiectul de REABILITARE SI MODERNIZARE A DRUMULUI COMUNAL DC 140 FOCURI - ERBICENI pentru dezvoltarea comunei Focuri.

Din cei chestionati, 99% considera important proiectul de REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR UZATE pentru dezvoltarea comunei Focuri.

Proiectul privind REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL SI A SALII DE SPORT este considerat un proiect

important pentru dezvoltarea comunei Focuri de catre 93% din subiectii intervievati.

Majoritatea subiectilor intervievati (94%) considera ca proiectul privind CONSTRUIREA UNEI GRADINITE NOI CU 4 SALI DE GRUPA LA SCOALA NR.1 SAM FOCURI este important pentru dezvoltarea comunei Focuri.

Proiectul de REABILITARE A CLADIRII SAM FOCURI, CORP A este considerat important pentru dezvoltarea comunei Focuri de majoritatea populatiei intervievate (94%).

Din subiectii chestionati, 96% considera ca proiectul de ORGANIZARE A SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA A SPATIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR este important pentru dezvoltarea comunei Focuri.

Proiectul privind CONSTRUIREA UNUI PARC AUTO PENTRU MASINI AGRICOLE LA SAM FOCURI este considerat important pentru dezvoltarea comunei Focuri de catre 68% din populatia intervievata.

Din populatia chestionata, un procent de 93% considera ca proiectul care vizeaza REALIZAREA DE REPARATII GENERALE SI RENOVARE LA GRADINITELE NR.1 SI 2 FOCURI este important pentru dezvoltarea comunei Focuri.

Majoritatea subiectilor intervievati (98%) a raspuns ca este important proiectul de AMENAJARE A UNUI PARC-SCUAR IN CENTRUL LOCALITATII pentru dezvoltarea comunei Focuri.

Proiectul de AMENAJARE SI DOTARE A TREI PARCURI DE JOACA PENTRU COPII (CENTRU, PASCANENI SI CATOLICI) este considerat important pentru dezvoltarea comunei Focuri de catre 98% din subiectii intervievati.

CONSTRUIREA UNUI DISPENSAR UMAN CU DOTARILE NECESARE este considerata un proiect important pentru dezvoltarea comunei Focuri de catre100% din cei chestionati.

O mare parte din subiectii intervievati (93%) a raspuns ca este important proiectul de MONTARE A DOUA POSTURI DE TRANSFORMARE SI EXTINDERE A RETELEI ELECTRICE pentru dezvoltarea comunei Focuri.

Majoritatea subiectilor intervievati (100%) a raspuns ca este important proiectul de DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA (AUTOSPECIALA PSI SI ALTE DOTARI)pentru dezvoltarea comunei Focuri.

Proiectul privind RELIZAREA DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE, IMPREJMUIRE SEDIU PRIMARIE este considerat important pentru dezvoltarea comunei Focuri de catre 90% din subiectii intervievati.

CONSTRUIREA UNEI SALI DE GIMNASTICA LA SCOALA NR.1 SAM FOCURI este considerata un proiect important pentru dezvoltarea comunei Focuri de catre 81% din subiectii chestionati.

Din cei chestionati, un procent de 75% considera ca proiectul care vizeaza REABILITAREA SI MODERNIZAREA TERENULUI DE SPORT este important pentru dezvoltarea comunei Focuri.

Un procent de 96% din subiectii intervievati considera important proiectul de MODERNIZARE A ULITELOR SATESTI, AMENAJAREA RIGOLELOR DE SCURGERE A APEI PLUVIALE pentru dezvoltarea comunei Focuri.

Proiectul de CONSTRUIRE A UNEI PIETE AGROALIMENTARE este considerat important pentru dezvoltarea comunei Focuri de catre 87% din subiectii intervievati.

Majoritatea subiectilor intervievati (96%) a raspuns ca este important proiectul de REALIZARE A RETELEI DE ALIMENTARE CU GAZ METAN pentru dezvoltarea comunei Focuri.

Din cei chestionati, un procent de 76% considera ca proiectul care vizeaza CONSTRUIREA UNEI REMIZE LA SEDIUL PRIMARIEI este importanta pentru dezvoltarea comunei Focuri.

Pe baza acestor chestionare, a analizei situatiei locale, din perspectiva potentialului investitor in economia locala a comunei Focuri, a obiectivelor specifice si a proiectelor identificate a fost intocmitaStrategia de dezvoltare locala a comunei Focuri.

VIII. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2008-2013

FISA PROIECTELOR 1. REABILITARE-MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 140 FOCURIERBICENI PE DISTANTA DE 7,04 KM


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT Primarul si Consilui Local al comunei Focuri MANAGERUL DE PROIECT/ SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI: Regiunea 1 Nord-Est Iasi Focuri investitii: NU reparatii: DA proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 2.147.918,89 LEI 15.000 EURO (realizare SF si PT) buget local - 20% buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Asfaltarea drumului comunal va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele componente. Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si pentru turistii care tranziteaza comuna.

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

OBIECTIVE:

Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, educatie, cultura, recreere; Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. - locuitorii comunei Focuri POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA: - participantii la traficul rutier Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: DA DE: NU Executie: NU JUSTIFICAREA NECESITATII Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

REZULTATELE OBTINUTE:

DURATA PROIECTULUI:

IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta asfaltarea drumului comunal DC 140 Focuri-Erbiceni.

2. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI STATIEI DE EPURARE SI TRATAREA APELOR UZATE


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT Primarul si Consilui Local al comunei Focuri MANAGERUL DE PROIECT/ SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI: Regiunea 1 Nord-Est Iasi Focuri investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 4.000.000 EU 10.000 EURO (realizare SF si PT) buget local buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Realizarea sistemului de canalizare si a statiei de epurare va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin:

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

OBIECTIVE:

- vor fi revigorate domenii ca proiectarea si constructiile; - zona va deveni mai atractiva pentru investitori, activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local. - accesul populatiei la infrastuctura edilitara; -scaderea populatiei; REZULTATELE OBTINUTE: factorilor de risc pentru sanatatea

-imbunatatirea comunei;

conditiilor

de

viata

populatiei

- scaderea factorului de poluare; - reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi inundatiile. - locuitorii comunei POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA: - turistii care tranziteaza comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SPF: NU

SF: NU PT: DA DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul JUSTIFICAREA NECESITATII consultarii opiniei publice realizate in procesul de IMPLEMENTARII elaborare a strategiei de dezvoltare locala, PROIECTULUI: majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate.

3. REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL SI A SALII DE SPORT


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT Primarul si Consilui Local al comunei Focuri MANAGERUL DE PROIECT/ SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI: Regiunea 1 Nord-Est Iasi Focuri investitii: NU reparatii: DA proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 200.000 EURO 5.000 EURO (realizare SF) buget local - 20 % buget de stat fonduri europene/structurale

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele proiectului reabilitare, modernizare si dotare camin cultural si sala de sport sunt: OBIECTIVE: revigorarea mediului cultural; de cultura in randul

- cresterea consumului locuitorilor satului. -

reabilitarea caminului cultural;

REZULTATELE OBTINUTE:

- reabilitarea salii de sport. Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural si a salii de sport. Regenerarea mediului cultural si a valorilor acestuia. - locuitorii comunei

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA: - turistii care tranziteaza comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SPF: NU

SF: DA PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. JUSTIFICAREA NECESITATII De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice IMPLEMENTARII realizate in procesul de elaborare a strategiei de PROIECTULUI: dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta reabilitarea simodernizarea caminului cultural si a salii de sport.

4. CONSTRUIREA UNEI GRADINITE NOI CU 4 SALI DE GRUPA LA SCOLA NR. 1 SAM FOCURI
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: Regiunea 1 Nord-Est Iasi

LOCALITATEA: Focuri CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 400.000 EURO buget local - 20 % buget de stat fonduri europene/structurale

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele acestui proiect sunt: OBIECTIVE: - dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru pregatirea profesionala, echipamente IT si materiale specifice pentru documentare. - Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; construirea unei noi gradinite;

REZULTATELE OBTINUTE:

- Aigurarea numarului de locuri necesar prescolarilor; POTENTIALII BENEFICIARI AI - locuitorii comunei PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA: Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: NU

DURATA PROIECTULUI:

DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI: De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta construirea unei noi gradinite.

5. REABILITAREA CLADIRII SAM FOCURI CORP A


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI: Regiunea 1 Nord-Est Iasi Focuri investitii: NU reparatii: DA proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 200.000 EURO buget local buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

- 20%

OBIECTIVE:

Reabilitarea cladirii SAM Focuri, corp A -scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei; - scaderea factorului de poluare; - cresterea confortului termic. - elevii din comuna;

REZULTATELE OBTINUTE:

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL -cadrele didactice ; TINTA: - locuitorii comunei. Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de JUSTIFICAREA NECESITATII Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii IMPLEMENTARII opiniei publice realizate in procesul de elaborare a PROIECTULUI: strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta reabilitarea

DURATA PROIECTULUI:

cladirii SAM Focuri corp A.

6. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A SPATIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI: Regiunea 1 Nord-Est Iasi Focuri investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 300.000 EURO buget local - 20% buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se asigure: OBIECTIVE: conservarea si protejarea resurselor naturale; deseurilor menajere in spatii

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

- eliminarea organizate;

imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;

REZULTATELE OBTINUTE:

- promovarea calitatii si eficientei activitatilor de salubrizare; dezvoltarea durabila a serviciilor;

- protectia mediului inconjurator. - locuitorii comunei POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA: - turistii care tranziteaza comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT:NU DE: NU Executie: NU JUSTIFICAREA NECESITATII Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de IMPLEMENTARII Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul PROIECTULUI: consultarii opiniei publice realizate in procesul de

DURATA PROIECTULUI:

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta organizarea sistemului de colectare a deseurilor menajere.

7. CONSTRUIREA UNUI PARC AUTO PENTRU MASINILE AGRICOLE LA SAM FOCURI


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI: Regiunea 1 Nord-Est Iasi Focuri investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 80.000 EURO 4.000 EURO (realizare SF si PT) buget local - 100% buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Sa se construiasca un parc auto pentru masinile OBIECTIVE: agricole la SAM Focuri - amenajare spatiu pentru depozitare masini agricole in conditii optime; REZULTATELE OBTINUTE: -imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

comunei. - locuitorii comunei POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL - elevii de la SAM Focuri; TINTA: - potentialii investitori. Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: DA DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul JUSTIFICAREA NECESITATII consultarii opiniei publice realizate in procesul de IMPLEMENTARII elaborare a strategiei de dezvoltare locala, PROIECTULUI: majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta construirea parcului auto pentru masinile agricole.

DURATA PROIECTULUI:

8. REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE LA GRADINITELE NR. 1 SI 2 FOCURI


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/ SOLICITANTUL: TARA: REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL:

Primarul si Consilui Local al comunei Focuri Romania Regiunea 1 Nord-Est Iasi

LOCALITATEA: Focuri CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: NU reparatii: DA proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 80.000 EURO buget local buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele acestui proiect sunt: OBIECTIVE: - Reparatii generale si renovarea cladirilor gradinitelor nr. 1 si 2 Focuri. - Asigurarea procesului de educare in conditii normale conforme cu standardele europene; - Accesul la educatie gratuit al tuturor copiilor comunei;

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

- 100 %

REZULTATELE OBTINUTE:

- Aigurarea numarului de locuri necesar prescolarilor. POTENTIALII BENEFICIARI AI - locuitorii comunei PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA:

Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta reabilitarea gradinitelor.

DURATA PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

9. AMENAJARE PARC-SCUAR IN CENTRUL LOCALITATII


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 1 Nord-Est

JUDETUL:

Iasi

LOCALITATEA: Focuri CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 40.268 EURO 2.000 EURO (realizare SF) buget local - 20% buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele acestui proiect sunt: OBIECTIVE: - Amenajarea unui parc-scuar in centrul localitatii pentru imbunatatirea imaginii. - Protectia mediului inconjurator; - Imbunatatirea imaginii comunei; - Imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei. - locuitorii comunei POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA: - turistii care tranziteaza comuna Realizarea studiului de fezabilitate ACTIVITATILE PROIECTULUI: Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

REZULTATELE OBTINUTE:

Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NUI PT: DA DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI: De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta amenajarea parculuiscuar in centrul localitatii.

DURATA PROIECTULUI:

10. AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI NUMAR DE 3 CENTRE DE JOACA PENTRU COPII - CENTRU, PASCANENI SI CATOLICI
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI: Regiunea 1 Nord-Est Iasi Focuri investitii: DA

TIPUL PROIECTULUI:

reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 100.000 EURO buget local buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se amenajeze trei centre de joaca destinate celor mici, se urmareste crearea unui spatiu prietenos, familiar, care sa stimuleze imaginatia si creativitatea. Un loc pictat in culori vii, o lume a basmelor si a jucariilor care ii intampina, stimuland si educand simtul artistic al copiilor. Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publica locala se asteapta sa atraga atentia celor cu putere economica, pentru a demara proiecte de mai mare amploare in comunitate. - acces la centrele de joaca si recreere a tuturor copiilor comunei; stimularea implicarii parintilor in educatia copiilor;

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBTINUTE: - desfasurarea numeroaselor activitati artistice, festive (sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor), educative si sportive pentru copii si impreuna cu copiii. - locuitorii comunei

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA:

- agentii economici din zona Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul JUSTIFICAREA NECESITATII consultarii opiniei publice realizate in procesul de IMPLEMENTARII elaborare a strategiei de dezvoltare locala, PROIECTULUI: majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta amenajarea si dotarea centrelor de joaca si receere pentru copiii comunei.

DURATA PROIECTULUI:

11.

CONSTRUIREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A UNUI DISPENSAR UMAN

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania

REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL:

Regiunea 1 Nord-Est Iasi

LOCALITATEA: Focuri CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 700.000 EURO buget local buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele acestui proiect sunt: OBIECTIVE: construirea unui dispensar uman;

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

- 20%

- achizitionarea de echipamente si materiale necesare unei bune functionari a dispensarului. - Desfasurarea activitatii de asigurare a serviciilor medicale la standardele impuse de legislatia in domeniu; - Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanti; REZULTATELE OBTINUTE: - Indrumarea si coordonarea catre spitalele judetene a persoanele aflate in stare critica; - Realizarea controlelor de rutina cu privire la starea de sanatate a populatiei.

- locuitorii comunei POTENTIALII BENEFICIARI AI - cadrele medicale care lucreaza in cadrul PROIECTULUI/ GRUPUL dispensarului TINTA: - potentialii investitori Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI: De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta construirea unui nou dispensar uman.

DURATA PROIECTULUI:

12.

MONTAREA A 2 POSTURI DE TRANSFORMARE SI EXTINDEREA RETELEI ELECTRICE

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI: Regiunea 1 Nord-Est Iasi Focuri investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic buget local - 20% buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Montarea posturilor de transformare va duce la cresterea randamentului energetic atat pentru locuitorii comunei cat si pentru agentii economci si instutiile publice din comuna. Extinderea retelei electrice in toata comuna. - marirea gradului de confort din punct de vedere al consumului de energie electrica; REZULTATELE OBTINUTE: - economii in ceea ce priveste consumul de energie; - accesul la reteaua de energie electrica a tuturor locuitorilor comunei.

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

OBIECTIVE:

- locuitorii comunei POTENTIALII BENEFICIARI AI - potentialii investitori PROIECTULUI/ GRUPUL - agentii economici din zona TINTA: - institutii publice Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul JUSTIFICAREA NECESITATII consultarii opiniei publice realizate in procesul de IMPLEMENTARII elaborare a strategiei de dezvoltare locala, PROIECTULUI: majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta montarea posturilor de transformare si extinderea retelei electrice.

DURATA PROIECTULUI:

13.

DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI: Regiunea 1 Nord-Est Iasi Focuri investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 100.000 euro buget local buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele proiectului constau in: - imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la nivelul comunei prin reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru interventii in situatii de urgenta; OBIECTIVE: - dezvoltarea capacitatii autoritatii publice locale in vederea gestionarii eficiente a serviciilor publice descentralizate in continuarea procesului de modernizare prin achizitionarea unei autospeciale PSI si alte echipamente de interventie pentru stingerea incendiilor la nivelul comunei si a satelor componente.

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

- 100%

REZULTATELE OBTINUTE:

- compartimentul de voluntariat pentru situatii de urgenta mai bine dotat tehnic, cu posibilitati de mentinere a functiilor institutiilor vitale, a conditiilor de comunicare directa si de interventie in timp real, in scopul utilizarii optime a resurselor aflate la dispozitie in caz de necesitate; - personal mai bine instruit, avand competenta in utilizarea echipamentelor moderne, a inaltei tehnologii, in scopul eficientizarii serviciilor publice oferite cetatenilor; - locuitorii comunei

POTENTIALII BENEFICIARI AI - potentialii investitori PROIECTULUI/ GRUPUL - agentii economici din zona TINTA: - institutii publice Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: NU

DURATA PROIECTULUI:

DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de JUSTIFICAREA NECESITATII elaborare a strategiei de dezvoltare locala, IMPLEMENTARII majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este PROIECTULUI: importanta achizitionarea de catre administratia publica locala a dotarilor pentru interventii in caz de situatii de urgenta.

14.

REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE, IMPREJMUIRE SEDIU PRIMARIEI

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI: Regiunea 1 Nord-Est Iasi Focuri investitii: NU reparatii: DA proiect nou: NU in continuare:NU in curs de executie: DA 60.000 EURO 20.000 EURO buget local - 100% buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele proiectului de extindere si modernizare a sediului Primariei Focuri sunt: - de creare a conditiilor moderne pentru functionarii publici, a persoanelor contractuale si a cetatenilor care apeleaza la serviciile oferite de catre autoritatea publica locala; - de reabilitare a intregii cladiri si de modernizare a incaperilor acestora. - reabilitarea si modernizarea sediului primariei; servirea promta a cetatenilor;

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBTINUTE:

- pastrarea confidentialitatii in legatura cu informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei in problemele cetatenilor; - crearea conditiilor adecvate desfasurarii programului de lucru pentru functionarii publici; imbunatatirea conditiilor comunei; - locuitorii comunei de viata a cetatenilor

POTENTIALII BENEFICIARI AI - potentialii investitori PROIECTULUI/ GRUPUL - agentii economici din zona TINTA: - institutii publice Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului ACTIVITATILE PROIECTULUI: Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor

Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: NU DE: NU Executie: DA Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul JUSTIFICAREA NECESITATII consultarii opiniei publice realizate in procesul de IMPLEMENTARII elaborare a strategiei de dezvoltare locala, PROIECTULUI: majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea de reparatii capitale la sediul primariei.

DURATA PROIECTULUI:

15.

CONSTRUIREA UNEI SALI DE GIMNASTICA LA SCOLA NR. 1 SAM FOCURI

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: Regiunea 1 Nord-Est Iasi

LOCALITATEA: Focuri CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

500.000 EURO buget local buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare

parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele acestui proiect sunt: OBIECTIVE: - construirea unei sali de gimastica in cadrul scolii nr. 1 SAM Focuri; - desfasurarea activitatilor sportive ale elevilor in conditiile optime de confort si siguranta; a tinerilor

REZULTATELE OBTINUTE: - imbunatatirea conditiilor de viata comunei; POTENTIALII BENEFICIARI AI - locuitorii comunei PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA: Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA

DURATA PROIECTULUI: STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI: De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta construirea unei Sali de gimnastica.

16.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA TERENULUI DE SPORT

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: Regiunea 1 Nord-Est Iasi

LOCALITATEA: Focuri CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 300.000 EURO buget local -20% buget de stat

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele acestui proiect sunt: OBIECTIVE: - Reabilitarea si modernizarea terenului de sport; - desfasurarea activitatilor sportive ale elevilor in conditiile optime de confort si siguranta; REZULTATELE OBTINUTE: - imbunatatirea conditiilor de viata comunei; POTENTIALII BENEFICIARI AI - locuitorii comunei PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA: Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: NU DE: NU a tinerilor

DURATA PROIECTULUI:

Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI: De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta reabilitarea si modernizarea terenului de sport.

17.

MODERNIZAREA ULITELOR SATESTI, AMENAJAREA RIGOLELOR DE SCURGERE A APEI PLUVIALE

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI: Regiunea 1 - Nord Est Iasi Focuri investitii: NU reparatii: DA proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 800.000 EURO buget local buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Prin realizarea acestui

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

OBIECTIVE:

proiect

se

urmareste

REZULTATELE OBTINUTE:

imbunatatirea accesului populatiei si agentilor economici la infrastructura de baza conform normelor europene. Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; - locuitorii comunei

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA: - agentii economici din zona Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de JUSTIFICAREA NECESITATII Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul IMPLEMENTARII consultarii opiniei publice realizate in procesul de PROIECTULUI: elaborare a strategiei de dezvoltare locala,

DURATA PROIECTULUI:

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta modernizarea ulitelor satesti.

18.

CONSTRUIREA UNEI PIETE AGROALIMENTARE

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI: Regiunea 1 Nord-Est Iasi Focuri investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 350.000 EURO buget local - 20% buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele acestui proiect sunt: OBIECTIVE: - Construirea unei piete agroalimentare in comuna. Asigurarea pietei de desfacere a produselor agricole; REZULTATELE OBTINUTE: Imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei; Crearea de noi locuri de munca.

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

- locuitorii comunei POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA: - agentii economici din zona Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul JUSTIFICAREA NECESITATII consultarii opiniei publice realizate in procesul de IMPLEMENTARII elaborare a strategiei de dezvoltare locala, PROIECTULUI: majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta constructia unei piete agroalimentare.

DURATA PROIECTULUI:

19. IMPLEMENTARE PROGRAM "UTILITATI SI MEDIU LA STANDARDE EUROPENE" -RETEA DE DISTRIBUTIE GAZ METAN
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL:

TARA: REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI:

Romania Regiunea 1 Nord-Est Iasi Focuri investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic buget local buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI - Racordarea tuturor locuitorilor comunei la reteaua de gaz;

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

OBIECTIVE: - Racordarea tuturor institutiilor si agentilor economici din comuna la reteaua de gaz; - Cresterea nivelului de trai a populatiei; - Atragerea de investitii; REZULTATELE OBTINUTE: - Racordarea la sistemul national de distributie a gazelor naturale; - Adaptarea la standardele europene; - Protejarea padurilor.

- locuitorii comunei POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA: - turistii care tranziteaza comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare ACTIVITATILE PROIECTULUI: Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul JUSTIFICAREA NECESITATII consultarii opiniei publice realizate in procesul de IMPLEMENTARII elaborare a strategiei de dezvoltare locala, PROIECTULUI: majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea retelei de gaz.

DURATA PROIECTULUI:

20.

CONSTRUIREA UNEI REMIZE PSI LA SEDIUL PRIMARIEI

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primarul si Consilui Local al comunei Focuri SOLICITANTUL:

TARA: REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL: LOCALITATEA: CATEGORIA PROIECTULUI:

Romania Regiunea 1 Nord-Est Iasi Focuri investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: DA 20.000 EURO 10.000 EURO buget local - 100% buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele acestui proiect sunt:

TIPUL PROIECTULUI:

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

OBIECTIVE: - Construirea unei remise PSI la sediul primariei compartimentul de voluntariat pentru situatii de urgenta mai bine dotat tehnic, cu posibilitati de mentinere a functiilor institutiilor vitale, a conditiilor de comunicare directa si de interventie in timp real, in scopul utilizarii optime a resurselor aflate la dispozitie in caz de necesitate;

REZULTATELE OBTINUTE:

personal mai bine instruit, cu competenta ridicata in utilizarea echipamentelor moderne, a inaltei tehnologii, in scopul eficientizarii serviciilor publice oferite cetatenilor. POTENTIALII BENEFICIARI AI - locuitorii comunei PROIECTULUI/ GRUPUL

TINTA:

- potentialii investitori Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU SPF: NU

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

SF: NU PT: NU DE: NU

Executie: DA Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul JUSTIFICAREA NECESITATII consultarii opiniei publice realizate in procesul de IMPLEMENTARII elaborare a strategiei de dezvoltare locala, PROIECTULUI: majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta construirea unei remize PSI.

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE: VASILE MACOVEI, primar al comunei Focuri, GHEORGHE VLADEANU, viceprimar al comunei Focuri, ELENA GRADINARU, secretar al Primariei Focuri,

RODICA CIOBANU, contabil al Primariei Focuri. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE CU SC PDE STRATEGII SI INVESTITII EXTERNE SRL

Date de contact: SC. PDE - STRATEGII SI INVESTITII EXTERNE SRL


STR. DOAMNA GHICA NR. 32, BL. 12, SC. A, ET. 2, AP 7, SECTOR 2, BUCURESTI Tel: 031.412.91.51/ 031.412.91.52 Fax: 021.241.11.31 office@rom-invest.eu www.rom-invest.eu

S-ar putea să vă placă și