Sunteți pe pagina 1din 609

Pr. Prof. IOAN RMUREANU Pr. Prof. MILAN ESAN Pr. Prof.

TEODOR BODOGAE

ISTORIA BISERICEASC UNIVERSAL


pentru Institute e teo o!i"e
#oi. II $%&'()%*+,-

TIPRIT CU BINECUVINTAREA PREA .ERICITULUI PRINTE

TEOCTIST
PATRIAR/UL BISERICII ORTODO0E ROM1NE

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC I DE MISIUNE AL BISERICII ORTODO0E ROMANE BUCURETI ) %**2

Cop3ri!4t C ISBN *52)*&'&)&&+ E6itur7 Institutu ui Bi8 i" 9i 6e Misiune 7 Biseri"ii Orto6o:e Ro;<ne Copert7 = EI>NA VASILESCU

PREFA

Istoria bisericeasc universal, disciplin fundamental in studiul Teologiei, a cunoscut n teologia rom neasc o evolu!ie lent dar sigur, culminnd cu delimitarea ei fa! de alte domenii de studiu "i cercetare# Evolu!ia de care amintim s$a concreti%at prin studiile "i lucrrile pu $ blicate n acest domeniu de$a lungul anilor, dar mai ales prin manualele dedicate acestei discipline# &ontribu!ia cercettorilor rom ni la promovarea studiilor de istort' bisericeasc universal este considerabil "i ar merita un studiu critic la nivelul informa!iei actuale# ( prim observa!ie n acest sens se impune prin aceea c, dincolo de orice e)plica!ie sau *ustificare, comple)itatea cercetrii nu "i$a gsit propor!ional ecoul n elaborarea de manuale, a cror lips acut n nv!mntul rom nesc, mai ales din anii de dicta $ tur comunist, a trebuit s fie completat cu improvi%a!ii "i surogate Pentru nv!mntul teologic superior din +iserica (rtodo) Ro $ m n, primul curs academic de Istorie bisericeasc a fost ntocmit "i sus $ !inut n limba german de ctre vestitul profesor Eusebiu Popovici ,t -.//0, la Facultatea de teologie ortodo) din &ernu!i# &u pu!in tim*# nainte de trecerea sa la cele ve"nice, strlucitul dascl bucovinean pre $ ci%a n 1precuvntarea autorului2 la edi!ia lucrrii sale, tradus "i publi cat n rom ne"te de fostul mitropolit primat Atanasie 3ironescu ,edi !ia a 4$a, +ucure"ti, -./56-./70, c aceast lucrare 1s$a nscut numa din cursurile ce le$am !inut cu studen!ii mei, "i mpre*urrile mi$au fos totdeauna astfel, c n$am putut face mai mult# A"a, n$am putut nsemn i%voarele singularilor paragrafi, ce este o scdere mare# 8ac ns meto dul meu altminterea ar afla aprobare, un urma" al meu n studiul Isto riei biserice"ti ar putea mbunt!i cartea, adugndu$i de la -.-9 "i u: period nou2# n aceste observa!ii autocritice, dasclul cernu!ean e)prima inten !ia ntocmirii nu doar a unui simplu manual de compila!ie, ci elaborarei unui tratat cu adevrat "tiin!ific, prev%ut cu 1nsemnarea i%voarelor sin gularilor paragrafi2, lucru rmas pn ast%i doar de%iderat# Totu"i 1me todul2 lui Eusebiu Popovici a aflat aprobare "i astfel cursul de Istoria bi sericeasc universal, retu"at "i adaptat, se ba%ea% "i ast%i pe struc tura conceput de acest mare nv!at# Fa! de manualul lui Eusebiu Popovici, evolu!ia Istoriei biserice"t universale nu se manifest att n structurarea 1metodului2 ct mai aii n delimitarea istoriei biserice"ti propriu$%ise de alte domenii de cerce tare, cum ar fi Istoria dogmelor, Patrologia sau Istoria +isericii Rom nt pe care profesorul bucovinean le cuprindea ntr$o singur sinte%# 8emersul lui Eusebiu Popovici a fost continuat "i completat abia -.5;, cnd un colectiv format din< Prof# Teodor 3# Popescu ,+ucure"ti Pr# prof# Teodor +odogae ,=ibiu0 "i Prof# >eorge =tnescu ,&lu*0, a pi blicat un nou manual de Istorie bisericeasc universal n dou volum 1pentru u%ul studen!ilor Institutelor teologice2#

+a%at pe bibliografie n e)clusivitate din perioada interbelic, sufe$ i de u"oare disonan!e ntre 1pr!ile2 ntocmite de clte unul din cei autori ) dealtfel personalit!i distincte "i eminente ale teologiei ro$ le"ti )?@? reflectnd n mod evident atitudinea din acel moment a +i$ cii noastre fa! de celelalte +iserici "i fa! de 3i"carea ecumenic, malul din -.5; s$a impus totu"i ca o piatr de ?otar n studiul Istoriei @rice"ti universale# Aolumul I al acestui manual, cuprin%nd primul mileniu al erei cre"$ ,- ) -95B0, a fost apoi considerabil mbunt!it "i publicat pn n tent n dou edi!ii ,-.C5 "i -.7C0 de ctre preo!ii profesori< Ioan R $ eanu ,f -.770, 3ilan DesaEn ,f -.790 "i Teodor +odogae ,=ibiu0# ntre ace"ti trei strluci!i ostenitori n domeniul istoriei biserice"ti iersale, cel de$al treilea este singurul n via! "i tot singurul care asi$ i pn ast%i, prin erudi!ia "i !inuta sa academic de e)cep!ie, conti$ atea de concep!ie "i de metod n studiul acestei discipline# Acela"i colectiv de autori a ntocmit "i volumul al II$lea de Istorie riceasc universal, cu referire la istoria cre"tin de la -95B pin as$ dar cuprin%nd relatarea unor evenimente nc n curs de desf"u$ "i deci cu implica!ii directe n actualitate# 3anualul de Istoria bise$ tsc universal ) volumul II )@ att de necesar studen!ilor teologi u numai, nu a mai putut fi publicat n anii de trist amintire a dic$ vii comuniste# 8up elaborarea materialului cuprins n acest volum, tul =inod al +isericii (rtodo)e Rom ne a numit o comisie special, idat de nalt Prea =fin!itul 8r# Festor Aornicescu, 3itropolitul (l$ n ) oficiul de secretar fiind asigurat de semnatarul acestor rnduri, )@ siei care a cercetat "i a certificat corectitudinea, precum "i !inuta !ific a acestui manual# &alit!ile manualului de I#+#G# ) voi# II )@ tiprit acum, se reg$ n claritatea e)primrii, n informa!ia foarte bogat adus pn, la E#ui anului -.77 "i nu n ultimul rnd, printr$o orientare ecumenic rie +isericii noastre# Ha publicarea acestui manual, a"teptat de atta , primul nostru gnd se ndreapt ctre autorii lui, pe care i orna "i prin aceast publicare, pentru contribu!ia lor decisiv la de%vol$ E# cercetrii istorice biserice"ti n Patriar?ia Rom n# Recomandm cu cldur acest manual tuturor celor ce doresc s se liari%e%e cu istoria +isericii cre"tine n cel de$al doilea mileniu al en!ei sale "i, prin aceasta, s se ntreasc n credin!a cea adev$ Iar n mod special, recomandm aceast carte tinerilor teologi or$ A9i rom ni, pentru ca, scpa!i de interdic!iile "i lipsurile cu care# s$au @untat nainta"ii lor, s$"i ia drept devi% dictonul cu care Eusebiu viei "i nc?eia activitatea< B.e"i Cuo6 potui@ fe"i7nt ;e ior7 itesD.
Bu"ure9ti@ %5 fe8ru7rie %**2. Pr. prof. 6r. VIOREL IONIE1

PERIOADA A IV?A

Biseri"7 Fn se"o e e 0I)0V $%&'(?%'&&Situ7Gi7 !ener7 H 7 Biseri"ii Fn 7"e7stH perio76H. RHspFn6ire7 "re9tinis;u ui Fn RHsHrit 9i Fn ApusI
Fn pri;u ;i eniu 6e #i7GH "re9tinH@ Sino76e e E"u;eni"e 9i strH 67nii e unor F;pHr7Gi 8iJ7ntini FntHriserH Fn o7;eni "re6inG7 "H f7K p7rte "u toGii 6intr?o sin!urH Biseri"H. In ;i eniu ur;Htor@ FnsH@ 7"e7sti "on9tiinGH 7 unitHGii #7 fi pusH 7 !re e Fn"er"Hri. In fon6@ ur;Hri e 7" tu ui neferi"it 6e 7 %L iu ie %&'( n?7u 7pHrut i;e6i7t. D7r FnstrHin7reA 6intre Apus 9i RHsHrit #7 6u"e@ nu peste ;u t ti;p@ 7 7"Giuni 6e 76e #Hr7tH BrH"ire 7 6r7!ostei 6intre ;u GiD. Cu"erire7 9i 6e#7st7re7 "7pit7 e 8iJ7ntine Fn %,&( 6e "Htre "ru"i7Gi@ pre"u; 9i ;ent7 it7te7 6e 7s7 ;ision7r@ "u "7re Apusu "7to i" pri#e7 spre RHsHritu orto6o:@ 7;e ninG7t tot ;7i ;u t 6e tur"i@ sFnt 6estu 6e "on" u6ente Fn 7"e7stH pri #inGH. Intre f7"torii "7re #or 6o;in7 #e7"uri e 0I)0V tre8uie sH so "oti;@ Fn pri;u rFn6@ re 7Gii e feu67 e "u tot "ee7 "e 6e"ur!e 6in e e in" usi# "ru"i76e e "u ur;Hri e or@ "7re@ Fn6eose8i Fn Apus@ #or "on ? tri8ui 7 "re7re7 unei noi orientHri@ ;7i se"u 7riste@ i7r "7 e#eni;ente epo"7 e@ "u ur;Hri 4otHrFto7re pentru #i7G7 "e ei ;7i ;7ri pHrGi > "re9tinHtHGii@ u ti;e e in"ursiuni 7 e popo7re or 7si7ti"e = pe"ene!ii@ "u? ;7nii@ 67r ;7i 7 es tur"ii 9i tHt7rii. DupH fe u Fn "7re "re9tinii #oi re7"Gion7 f7GH 6e 7"este 6ouH re7 itHGi ;7More se #7 resi;Gi #i7G7 oi 6in 7"e7stH perio76H. .eu67 it7te7 #7 6o;in7 ;7i "u putere Fn Apus un6e #7 inf uenG7 Fntr?un 7nu;it fe 9i 6eJ#o t7re7 p7p7 itHGii@ pe "Fn" Fn RHsHrit #i7G7 Biseri"ii se #7 6esfH9ur7 Fntr?un ;o6 "u ;u t 6eose8it "7 ur;7re 7 upte or 9i 7pHsHri or 6e #e7"uri 6in p7rte7 popo7re or ;i? !r7to7re 7si7ti"e. .eu67 is;u 7 Fnse;n7t@ pe 6e o p7rte@ "otropire7@ i7r pe 6e 7 t7@ fHrF;iG7re7 6e 8unuri ;7teri7 e@ "4i7r 9i 7tun"i "Fn6 7"este7 se fH"e7u su8 for;7 unui "ontr7"t s7u 7 unei Fn#oie i Fntre suJer7ni 9i #7s7 i@ 7 "7re@ Fn "4ip t7"it@ "onsi;Ge7 9i Biseri"7. Se B6Hrui7uD feu6e s7u 6e;nitHGi #7s7 i or@ pentru "H 7"e9ti7 er7u so"otiGi Bo7;eniiD su#er7? nu ui $"4i7r "u#Fntu B#7s7 D Fnse;n7 Fn i;87 "e ti"H Bo;D-. Se " H6e7@ 79767r@ o so"iet7te ine!7 H@ ier7r4iJ7tH Fn 6o;ni 9i Fn supu9i@ 6o;nii
I C7pito re67"t7t 6e Pr. Prof. 5N. +odogae 9i Pr. Prof. I# Rmureanu#

PERIOADA A PATRA

6 pe #7s7 ii or "u 8enefi"ii 9i "u i;unitHGi@ i7r #7s7 ii o8 i? A sH 7s"u te 6e 6o;ni@ 7"or6Fn6u? e 7Mutor ;i it7r 9i o p7rte ituri. L7 rFn6u or@ #7s7 ii F9i 7#e7u 9i ei s uMitorii 9i supu9ii 7ni 9i ro8i@ "7re 6epin6e7u 6e stHpFnu or Fntr?o ;HsurH ;7i u ;7i ;7re. Nu;Hru GHr7ni or i8eri s?7 F;puGin7t pe ;HsurH itin6e7 putere7 no8i i or. In fon6@ spre 6eose8ire 6e epo"7 s" 7? un6e er7 un sin!ur stHpFn@ feu67 is;u 7 76us sute 9i ;ii 6e "4i7r 67"H nu toGi 7"e9ti7 7#e7u "7ste e fortifi"7te@ "i nu;7i "urteD s7u B"urieD seniori7 H. Tre8uie spus "H r7reori BFn#oie i eD FtHpFni 9i 6epen6enGi se Fn"4ei7u pe "7 e p79ni"H. Istori7 E#u ui e p inH 6e rHJ#rHtiri 9i 6e rHs"o7 e. .eu67 u nu 9ti7 sH se H Fn poft7 ui 6e 7"7p7r7re@ i7r #io enGe e 9i 78uJuri e se 7nG. t e:ist7t 9i Fn BiJ7nG re 7Gii feu67 e@ 67r nu 6eJ#o t7te "7 Fn DHruiri e 6e ;o9ii@ r"po#oi7@ 6e#eniserH 9i 7i"i supHrHto7re Fn"H #re;e7 Co;neni or $%&+%)%%+'-@ i7r su8 P7 eo o!i $%,L%)%('2? !ener7 "4i7r ;i9"Hri re#o uGion7re@ "u; 7 fost "e7 7 Je oGi or s7 oni"u se"o u ui 0IV. Pentru FntreGinere7 7r;7tei 6e ;er"e? oporu se p Fn!e7 pe 7 %%+& "H Bse i7 9i "H;797 6e pe o;D. Totu9i iri e 6intre " 7se nu er7u 7tFt 6e tr7n97nt "onstituite "7 Fn Apus. uit@ Fn"H 9i Fn7inte@ 67r ;7i 7 es Fn ti;pu "ru"i76e or@ ne!ustorii eri79ii 7puseni 7u reu9it@ prin upte !re e@ sH?9i "F9ti!e 6repturi rtHGi ;uni"ip7 e@ 7so"iin6u?se Fn 8res e 9i punFn6 87Je e 8ur!4e? o6erne. PFnH 9i GHr7nii reu9iserH sH?9i F;8unHtHGe7s"H situ7Gi7 A e6i7 pFnH Fn Sp7ni7@ ;FnHstiri e 9i seniorii i?7u pus sH 6efri9eJe @ sH 7s7neJe ; 79tini 9i Ginuturi sterpe@ f7pt "e e?7 67t 7"estor7 iit7te7 6e 7?9i p Hti i;poJitu Fn 87ni@ Fn o" 6e pro6use. iseri"7 Apuse7nH 7 intr7t 9i e7 Fn ier7r4i7 feu67 H. A87Gii e s7u = ;FnHstiri 7u 7Muns@ F;preunH "u epis"opii e@ sH se "o;porte "7 r7Gi seniori feu67 i. In .r7nG7@ Fn Ger;7ni7@ ;7i tFrJiu Fn Sp7ni7@ i7 9i Po oni7@ unii 6in pre 7Gi 7#e7u "7 it7te 6e 6u"i@ 6e prinGi ri@ 6e ;7ri 7tifun6i7ri. Cu to7te "H intro6u"ere7 "e i87tu ui nu i7 " eru ui "7to i" sH tr7ns;itH 7#eri e prin ;o9tenire@ 797 "u; =use 76ese7 "u fun"Gii e@ totu9i 78uJuri e er7u 7tFt 6e ;u te 9i 6e Fn"Ft Bsino76e e refor;7to7reD 6e 7 Fn"eputu se"o u ui 7 0 V? e7 -r reu9i sH re;e6ieJe u"ruri e. C7 o 7;intire 7 #re;uri or 7"e? "4i7r 9i 7 s79ii 7r6e eni ) pFnH Fn se"o u 7 0VI? e7 "7to i"i )@ it7te7 8iseri"i or er7u inte!r7te Fn 76e#Hr7te "etHGi $Oir"4en8ur!en-@ i Po oni7 pentru ter;enu B8iseri"HD se fo ose9te 9i 7Ji ) se;? ti# ) e:presi7 Pos"iot $ Q "7ste u;-@ Fntr?o #re;e "Fn6@ pentru ii 6e ru!H"iune 7 ruteni or orto6o"9i@ 6o"u;ente e ti;pu ui fo o? e:presi7 peior7ti#H Bs3n7!o!7D. Nu?i 6e ;ir7re f7ptu "H@ Fn 9iru 7 rHs"o7 e or popu 7re ;e6ie#7 e@ Fntre "ei "7re 7p7r "7 7supri? 76eseori FntF ni; "7 ;7ri feu67 i pe epis"opii 7tini. Fn %&5(@ ne? Tii 6in Oo n FnfruntH pe 7r4iepis"op@ refuEFn6 sH?i punH 7 6ispo? o 87r"H pentru un prieten@ epis"opu 6e Miinster. Epis"opu G7u6r3 R7on $.r7nG7- 7 fost o;orFt 6e orH9eni pentru "H e?7 Fn"H "7t 6rep? S ;uni"ip7 e. L7 G7rH "onf i"te e sFnt 9i ;7i 8rut7 e = Fn %2+% GHr7nii

BISERICA IN SECOLIS%.IA

AI?

en! eJi #7r e:" 7;7 = BsFnte; fH"uGi 6upH "4ipu ui Du;neJeu 9i totu9i sFnte; tr7t7Gi "7 ni9te fi7re sH 87ti"eD. In se". 0III)0IV@ Fn Tr7nsi #7ni7@ ne;u Gu;iri e popu 7Giei 7u 6eter;in7t rHs"o7 e repet7te 7supr7 re9e6inGei epis"opu ui ro;7no?"7to i" 6e 7 A 87?Iu i7. Nu?i 6e o" FntF;p Htor f7ptu "H 7pro7pe to7te ;i9"Hri e ereti"e 9i refor;7to7re@ "7re se #or i#i Fn 7"e7stH perio76H Fn Apus@ #or 7#e7 Fn pri;u rFn6 "7uJe so"i7 e 9i e"ono;i"e 6e "7re nu er7 strHinH ni"i Biseri"7. In 7"e ? 79i ti;p@ ;u Gi epis"opi 9i pre 7Gi 7i ;7ri or ;FnHstiri i;it7u #i7G7 u9o7rH 7 seniori or feu67 i@ "u; reiese 6in 7"te e p7pii Ino"enGiiT 7 III? e7 $%%*+)%,%L- pe 7 %,&&@ 6in 7 uJii e BDi#inei Co;e6i iD N7 ui D7nte A i!4ieri $f %2,%-@ 6in BPo#e stiri e 6in C7nter8ur 3 D 7 e ui G. C47u"er $f %(&&-@ s7u 6in BDe"7;eronu D ui Bo""7"io $f %25'-. IntF ni; 9i Fn RHsHrit@ 7tFt Fn T;periuTUBiJ7ntin "Ft 9i Fn st7te e feu67 e sFr8e9ti@ 8u !Hre9ti@ ro;<ne9ti 9i ruse9ti@ ;FnHstiri "u ;or7#uri 6e"HJute 9i "u 6o;enii Fntinse@ pe "7re se 7f 7u "4i7r 9i ro8i. Mi9"Hri e popu 7re Fnre!istr7te Fn Const7ntinopo @ Fn S7 oni"@ Fn A6ri7nopo ori Fn No#!oro6u ruses" #iJ7u@ 9i Fn RHsHrit@ pe 8o!Ht79ii "orupGi 9i u:o9i. 67r 7i"i " eru er7 ;7i 7propi7t 6e popor 9i nu er7 i;p i"7t Fn siste;u 6e "on6u"ere 7 so"ietHGii feu67 e@ "7 Fn Apus. E 6rept "H@ Fn ips> unei " 7se ;iM o"ii "u o "on9tiinGH 6e sine@ Fnte;ei7tH pe B"47rt7e i8erN t7tu;D@ "u; er7 Fn Apus@ se #7 7Mun!e "u ti;pu @ ;7i 7 es Fn Rusi7@ 7 o 7ser#ire 9i ;7i !re7 6e"Ft in Apus@ 67r instituGii e 8iseri"e9ti #or fi ;7i puGin 7;este"7te 7i"i Fn tre8uri e "i#i e. L7 Fn"eput@ in"ursiuni e popo7re or 7si7ti"e 6e stepH ? ? pe"ene!i@ uJi 9i "u;7ni ) 7u ne ini9tit@ #re;e 6e 7pro7pe trei #e7"uri $0)0III-@ BiJ7nGu 9i Ginuturi e 6in su6?estu Europei@ 6istru!Fn6@ Fn "e ne pri ? #e9te@ 9i FntHrituri e 8iJ7ntine 6e 7 DunHre $PH"uiu ui So7re et".- NVi surprinJFn6 pe 7 %&*&)*%@ prin prH6H"iuni e or@ "4i7r pe "ei 6iI % "7pit7 7 6e pe ;7 uri e Bosforu ui@ "u; re 7te7JH s"riito7re7 8iJ7ntinH W An7 Co;nen7 $%&+2)%%(2- Fn BA e:i767D ei. Anu %&5% 7 76us pentru Europ7 6e su6?est 9i pentru Asi7 7pu ? se7nH Fn !ener7 o#ituri !re e. In 7"e 7n st7tu 6e "urFn6 FnfiinG7t XM nor;7nJi or 6in su6u It7 iei o"upH "et7te7 8iJ7ntinH B7ri 9i #7 pres7 7poi 7;eninGHtor@ #re;e 6e peste 6ouH #e7"uri@ sH o"upe Epiru @ M7"e6oni7 9i "4i7r BiJ7nGu . D7r "e7 ;7i J6ro8ito7re pier6ere o 76u"e FnfrFn!er> 7 6in ,L 7u!ust %&5% 6e 7 M7nJiPiert $M7 7J!irt- Fn Ar;eni7@ Fn R "Hrei7 tur"ii se !iu"iJi Fnte;ei7JH sultanatul de Iconium "7re s?7 ;eM Ginut pFnH 7 %2&5@ "Fn6 7 fost Fn o"uit "u sultanatul osmanic, nun % RY 797 6upH nu;e e tur"u ui Os;7n. In se"o u 7 0/? e7@ F;pHr7Gii 6in 6in7sti7 Co;neni or@ A e:ios Co;nen $%&+%)%%%+- 9i fiu sHu@N Io7n 7 /? e7 Co;nen $%%%+)%%(27u reu9it sH re"u"ere7s"H o p7rte 6in teritorii e pier6ute Fn Asi7 i H M Fn ur;7 !r7#ei FnfrFn!eri suferite 6e F;pHr7tu M7nue I C $%%(2) %%+&- Fn upt7 6e 7 %5 septe;8rie %%5L 7 M3rioPep47 on@ f .ri!i7@ 6in p7rte7 tur"i or@ su8 "on6u"ere7 ui Oi i!i Ars 7n@ 8iJ7nti n AM 7u pier6ut Fntr?o sin!urH Ji tot "e "F9ti!7serH ;7i Fn7inte. In i t V % R 7"e7st7 tur"ii n?7u ;7i putut fi s"o9i 6in "entru Asiei Mi"i. In %%+'@ fr7Gii # 74i $ro;<ni- Petru 9i As7n@ 6in su6u DunHrii@ s?? 7% M re#o t7t "ontr7 I;periu ui 8iJ7ntin@ Fn ti;pu F;pHr7tu ui Is7" 7 II? e M

PERIOADA A PATRA

e os $%%+')%%*'-@ 6in "7uJ7 !re e or i;poJite i;puse # 74i or 9i ri or@ 9i 7u FnfiinG7t I;periu ro;<no?8u !7r Fntre DunHre 9i ii /7e;us $B7 "7ni-@ "u "7pit7 7 7 TFrno#o@ situ7tH pe rFu I7ntr7@ rs7ntu 6e nor6 7 ;unGi or B7 "7ni. - situ7Gie 9i ;7i !r7#H 7 sur#enit pentru I;periu 8iJ7ntin 9i P7? i7 E"u;eni"H 7 Fn"eputu se"o u ui 7 0 II? e7. @7 %2 7pri ie %,&(@ "7#7 erii 7tini 7i "ru"i76ei 7 IV?7 7u "u"erit 7ntinopo u @ pe "7re ?7u Mefuit Fn ;o6 87r87r trsi Ji e 9i trei Fn ti;pu F;pHr7tu ui A e:ios V MurJuf os $%,&(- 9i 7u FnfiinG7t Ziu 7tin 6e Const7ntinopo su8 "on6u"ere7 ui B7 6uin I 6e r7 $%,&()%,&'-. Restu I;periu ui 8iJ7ntin 7 fost F;pHrGit@ 6upH iu feu67 o""i6ent7 @ Fn ;7i ;u te for;7Giuni po iti"e "7 = re!7tu As7 oni"@ 6u"7tu Atenei 9i Te8ei@ prin"ip7tu A47iei s7u Moreei@ 7 Pe oponeJ "u "7pit7 7 7 Mistr7 9i 7 te e ;7i ;i"i. fre"ii s?7u retr7s Fn Asi7 Mi"H@ un6e 7u FnfiinG7t Imperiul grec Iceea $%,&( )%,L%-@ "u "7pit7 7 7 Ni"ee7. A"i s?7 st78i it 9i Pa$ia Ecumenic 6e 7 %,&+ pFnH 7 %,L%@ "Fn6 s?7 ;ut7t 7 Con? nopo . iJ7ntinii ;7i stHpFne7u Fn Europ7 despoiatul de Epir, i7r Fn nor6? Asiei Mi"i Imperiul grec de Trebi%onda, "7re s?7 ;enGinut pFnH ui %(L%@ "Fn6 7 fost "u"erit 6e su t7nu M74o;e6 7 II? e7 Cu"e? % $%('%)%(+%- 9i inte!r7t Fn I;periu tur". i"e7stH fHrF;iG7re 7 I;periu ui 8iJ7ntin e un7 6in "7uJe e ;7More i "ontri8uit 7 "H6ere7 Const7ntinopo u ui su8 tur"i 7 ,* ;7i %('2. ?nperiu 7tin 6e Const7ntinopo 7 6ur7t '5 6e 7ni $%,&()%,L%-. 7u!ust %,L%@ F;pHr7tu Mi47i 7 VUI? e7 P7 eo o!u $%,L%)%,+,7"ut intr7re7 triu;f7 H Fn Const7ntinopo @ "u"erit 6e 7 7tini Fn 6 ei 6e ,' iu ie %,L% 6e !ener7 u A e:ios Str7ti!opou os. ;periu 8iJ7ntin rest7ur7t n?7 ;7i putut 7#e7 strH u"ire7 6in A@ fiin6 "ontinuu 7;eninG7t 6e 6u9;7ni 7!resi#i. SFr8ii@ # 74o?rii@ #eneGienii@ tur"ii@ re!e e Ne7po u ui@ 7#enturieru C7ro 6e i $%,,L)%,+'-@ fr7te e re!e ui .r7nGei Lu6o#i" 7 I0? e7 $%,,L) 9i p7pii 6e 7 Ro;7 7;eninG7u "ontinuu I;periu 8iJ7ntin@ entru 7 s"Hp7 6e pretenGii e p7pei Gri!orie 7 0? e7 $%,5%)%,5L7;eninGHri e ui C7ro 6e AnMou@ F;pHr7tu Mi47i 7 VUI? e7 o!u 7 tre8uit sH re"uno7s"H Fn "on"i iu unionist 6e 7 L3on@ 6in e %,5(@ Bunire7D 6intre Biseri"7 6e RHsHrit 9i Biseri"7 6e Apus re;7Gi7 s"7unu ui p7p7 . Hs"o7 7 si"i ieni or 6in 2% ;7rtie %2+, Fn une7 P79ti or@ "unos? n istorie su8 nu;e e 6e 1vespera siciliana2, Fn ti;pu "Hrei7 fr7n? 6in P7 er;o 9i Si"i i7 7u fost ;H"e HriGi@ 7 ruin7t 6efiniti# p 7nu Fro 6e AnMou 6e 7 re"u"eri Const7ntinopo u 9i 6e 7 Fnte;ei7 Fn I;periu ui 8iJ7ntin un i;periu ;e6iter7ne7n. i " e e 7 " e p r i # e 9 t e Bu n i r e 7 D 6 e 7 L 3o n @ 6 i n L . i u i e % , 5 ( @ fost 6enunG7tH 6e F;pHr7tu 8iJ7ntin An6roni" 7 II? e7 P7 eo o!u ) %2,+-@ fiu 9i ur;79u ui Mi47i 7 VUI? e7 P7 eo o!u @ spu 8e re 7stfe pretenGii e p7pei Gri!orie 7 0? e7 7 supre;7Gi7 uni? H Fn Biseri"H.

BISERICA IN SECOLELE 0I)0V [Y

In RHsHrit@ FnsH@ "e ;7i ;7re peri"o pentru I;periu 8iJ7ntin er7u Fn "ontinu7re tur"ii. In %2'(@ tur"ii tre" pentru pri;7 67tH Fn Europ7@ Fn ;7re ;HsuriT 9i 6in !re9e7 7 po iti"H 7 8iJ7ntini or@ 9i se st78i es" 7 G7 ipo i. Peste Je"e 7ni@ su t7nu Mur76 I $%2'*)%2+*- 9i?7 ;ut7t "7pit7 7@ Fn %2L' 7 A6ri7nopo @ "u s"opu 6e 7 "u"eri popo7re e 6in Peninsu 7 B7 "7ni"H In upt7 6e 7 Cosso#opo Me $CF;pi7 Mier ei-@ 6in %' iunie %2+*@ 7rn ;7t7 oto;7nH@ su8 "on6u"ere7 su t7nu ui Mur76 I@ 7 FnfrFnt o7ste7 sFr8H@ 7 "7re 7u p7rti"ip7t 9i ost79i ro;<ni tri;i9i 6e 6o;nu E<rii Ro;<ne9ti@ Mir"e7 "e BHtrFn $%2+L)%(%+-@ "on6usH 6e 6espotu L7JHG $%25%)%2+*-@ "7re 7 pierit Fn uptH@ FneFt su6u Ser8iei 7 "HJut su M 6o;in7Gi7 tur"i or. Cu"eriri e tur"i or Fn B7 "7ni "ontinu7rH. L7 %5 iu ie %2*2@ t7r7tu 8u !7r 6e TFrno#o@ "on6us 6e \e7n i9;7ri $%25%)%2*2-@ 7 fost "u"erit 6e su t7nu B7i7Ji6 I I 6eri; $ Q .u !eru %2+*)%(&,-. Trei 7ni ;7i tFrJiu@ Fn upt7 6e 7 Ni"opo e@ 6in ,' sepi te;8rie %2*L@ "ru"i767 "re9tinH "o;pusH 6in "7#7 eri o""i6ent7 i@ uni !uri 9i ost79i 7i EHrii Ro;<ne9ti "on6u9i 6e Mir"e7 "e BHtrFn@ 7 fosi FnfrFntH 6e tur"i su8 "on6u"ere7 ui B7i7Ji6 I .u !eru . In ur;7 7"estei FnfrFn!eri@ Fn %2*L@ t7r7tu 8u !7r 6e Vi6in@ "on6us 6e Io7n Sr7"i;ir $%25%)%2*L-@ 7 fost "u"erit 6e tur"i@ FneFt Fntre7!e Bu !7rie 7 rH;7s su8 6o;in7Gi7 tur"i or pFnH 7 rHJ8oiu ro;<no?ruso? tur" 6in %+55)%+5+@ Fn"4ei7t prin p7"e7 6e 7 Ber in 6in %]%2 iu ? ie %+5+. D7toritH FnfrFn!erii suferite 6e tur"i Fn %(&,@ Fn upt7 6e 7 An"7r7 6in p7rte7 ;on!o i or ui T7;er 7n s7u Ti;ur enP $%22L)%(&'-@ "ine su t7nu B7i7Ji6 I .u !eru 7 fost fH"ut priJonier 9i purt7t Fntr?o "u9"H BiJ7nGu 7 putut respir7 u9ur7t ti;p 6e 6ouHJe"i 6e 7ni. In %(,%@ FnsH@ su t7nu Mur76 7 II? e7 $%(,%)%('%- re uH ofensi#A 9i Fn %(2& "u"eri Tes7 oni"u @ "u;pHr7t 6e "Htre #eneGieni 6e %K 8iJ7ntini. De 7se;ene7@ Fn upt7 6e 7 V7rn7 6in %& noie;8rie %(((@ 7 "7n 7u p7rti"ip7t un!urii@ po onii 9i ro;<nii@ or!7niJ7Gi Fn "ru"i767 6e > V7rn7@ 7r;7t7 "re9tinH 7 fost FnfrFntH 6e tur"i. Fn ur;7 7"estui 6eJ7stru@ tur"ii n?7u ;7i putut fi 7 un!7Gi 6ir Europ7. L7 ,* ;7i %('2@ su8 "on6u"ere7 su t7nu ui M74o;e6 7 II? e7 tur"ii reu9es" sH "u"ere7s"H Const7ntinopo u $%('%)%(+%-@ "7re se 7f i pFnH 7Ji su8 stHpFnire7 or. P7tri7r4i7 E"u;eni"H su8 tur"i s?7 7f 7t Fntr?o situ7Gie 6intre "e s ;7i !re e. Cre9tinii 6in B7 "7ni 9i 6in RHsHritu 7propi7t 7u trHit Fr "on6iGii 6intre "e e ;7i !re e Fn un!7 stHpFnire tur"e7s"H. .HrF;iG7re7 feu67 H 7 7#ut ur;Hri 9i 7supr7 Ginuturi or ruse9ti 6intre "7re prin"ip7tu "e ;7i #esti"@ "e 6e /7 i"i $6e" 7r7t in6epen ? 6ent 7 %%(%-@ se #7 uni ;7i tFrJiu "u "e 6in V 76i;ir)Vo insP@ 7#in" un ti;p Fn 7s"u t7re 9i pe "u;7nii "7re trHi7u Fn pHrGi e Mo 6o#ei. Ir se". 0IV #7 7Mun!e su8 stHpFnire7 re!7 itHGii "7to i"e un!7re@ i7r 6e ? Fn"eputu se"o u ui 7 0V? e7 su8 stHpFnire po onH. Fn rest@ st7tu rusess 6e 7 Oie# #7 fi J6ro8it 6e tHt7rii ui BHtu 9i Gin!isr?47n $Te;u!in

PERIOADA A PATRA

,25^^%,(%-@ "e7 ;7i ;7re p7rte 6in teritoriu ruses" rH;FnFn6 in7ti7 47ni or 6in /o7r67 6e Aur s7u Oip"i7P@ 7#Fn6 "7pit7 7 e Vo !7@ pFnH 7 %(+&@ "Fn6@ Fn ur;7 upte or 6e B76un7re 7 ri or ruse9tiD@ ;7 re e prinG I#7n 7 III? e7 $%(L, )%'&'- s?7 si 7 unifi"7t st7tu rus 6e ;7i tFrJiu. Biseri"7 RusH 7 Mu"7t un @ % Fn tot 7"est rHsti;p@ 6e" 7rFn6u?se 9i e7 7uto"ef7 H Fn %((+ su8 presiune7 F;preMurHri or@ fostu ;itropo it 7 Oie#u ui@ 6in Mor"eo $Pe oponeJ-@ 7 tre"ut 7 "7to i"is;@ 7Mun!Fn6 te e ;7!4i7r 9i po oneJ s?7u 6o#e6it fi6e e po iti"ii 6e ;FnH u"Fn6 upte 6e "ru"i76H F;potri#7 Bs"4is;7ti"i orD ruteni@ sFr8i <ni@ "7re?9i 7#useserH 6in #e"4i;e ;FnHstiri 9i or!7niJ7Gii #oie? 9i 8iseri"e9ti proprii. C eru "7to i" 6in 7;8e e GHri 7 fH"ut 6in iJH "o;unH "u st7tu feu67 7 #re;ii@ "u to7te "H@ Fn #e7"u .e7@ 7tFt Fn Po oni7@ prin upt7 "ontr7 "7#7 eri or teutoni@ "Ft 9i 7ri7@ prin upt7 "ontr7 7tifun6i7ri or su8 I7n"u 6e /une6o7r7 M7tei Cor#inu $%('+)%(*&-@ orient7re7 po iti"H 9i 8iseri"e7s"H 6ouH GHri 7 fost ;7i puGin e:tre;istH. D7r 6eJno6H;inte e f7t7 e Fnt<rJi7 sH se 7r7te = pentru Un!7ri7@ 6eJ7stru 6e 7 Mo4<"s 7u!ust %',L-@ "7 ur;7re 7 7n7r4iei feu67 e@ i7r pentru Po oni7@ 7 Rusi7 7 ru9i or 9i ruteni or su8 "on6u"ere7 "7J7"i or. Ger;7ni7@ F;pHr7Gi "7 /enri" 7 IV? e7 $%&'L)%%&L-@ .rie6eri"4 I Dss7 $%%'&)%%*&-@ /enri" 7 V ? e7 $%%*&)%%*5-@ .rie6eri"4 7 %,%')%,'&- 7u ur;Hrit@ Fn"epFn6 6in %&'L pFnH 7 %,'(@ p 7nuri 6e re"onstituire 7 #e"4iu ui I;periu ro;7n 6e !enu ui \us? $',5)'L'- s7u 7 ui C7ro "e M7re $5L+)+%(-@ ;7i 7 es "H prin ii "u prinGese 8iJ7ntine 9i 7poi nor;7n6e se "re6e7u Fn6reptHGiGi ronu BiJ7nGu ui. P7pii 7u 6eMu"7t FnsH to7te p 7nuri e or@ rHs? % pe F;pHr7Gii 6in C7s7 /o4enst7ufen $%%2+)%,L+-@ ;i itFn6 in6epen6enG7 or79e or it7 iene@ "7re fuseserH no;in7 supuse niei A pFnH 7 ur;H@ 6intr?o ier7r4ie fi6e H tronu ui@ p7pii 7u ; puterni" instru;ent 6e 6o;in7re "entr7 istH p7p7 H. 7"e 79i ti;p@ An! i7 9i .r7nG7 7u u7t "u totu o 7 tH 6eJ#o t7re. u"erire7 nor;7n6H 6in %&LL@ "u 8ine"u#Fnt7re7 p7pei A e:7n6ru e7 $%&L%)%&52-@ f7pt pentru "7re i?7u fost re"unos"ute Biseri"ii pri#i e!ii e@ _i 4e ; I Cu"eritoru $%&,5)%&+5-@ 7poi@ prin "HsH? ur;79i or ui@ 9i prin re!ii 7n!e#ini@ nu;iGi Fn An! i7 p 7nt7? $%%'()%(+'-@ re!ii An! iei 7u 7Muns sH stHpFne7s"H@ pe Fn!H teri? M7rii Brit7nii@ ;7i ;u t 6e Mu;Ht7te 6in .r7nG7. In fe u 7"est7@ An! iei@ 6e9i er7u #7s7 i re!e ui fr7n"eJ@ stHpFne7u o supr7f7G7 itre"e7 6e 6ouH ori pe "e7 7 suJer7ni or or fr7n"eJi. Ur;7re 7u onf i"te e 7r;7te neFn"et7te Fntre "e e 6ouH GHri@ "u ;inFn6 "u ui 6e %&& 6e 7ni $%22+)%('2-. .r7nG7@ Fn s"4i;8@ 7 9tiut sH FntH? terneini" o 6in7stie Fn st7re sH unifi"e Fntre! teritoriu GHrii@ 67r W 79i ti;p sH pHstreJe 9i o 7pre"i78i H i8ert7te 6e 7"Giune f7GH 6e Ja "entr7 istH p7p7 H. In %,%(@ 7 Bou#ines@ re!e e .i ip Au!ust )%,,2- FnfrFn!e@ "u 7Mutoru ne!ustori or@ o Fntre7!H "o7 iGie inter? i7 H@R i7r 7 t re!e@ .i ip 7 IV? e7 "e .ru;os $%,+')%2%(-@ "F9ti!H i;7i o rHsunHto7re 8iruinGH 7supr7 teo"r7Giei p7p7 e@ "i@ printr?o

ten7"e po iti"H fin7n"i7rH@ 7si!urH GHrii s7 e "e7 ;7i ;7re prosperit7te@ pref7GFn6u?i 7stfe 4e!e;oni7 6in epo"7 ;o6ernH. In %(55@ 6upH ;o7rte7 6u"e ui 6e Bur!un6i7 C7ro Te;er7ru @ re!e e .r7nGei Lu6o#i" 7 0 ? e7 $%(L%)%(+2- reu9i sH 7ne:eJe 9i posesiuni e 7"estui7 6in . 7n6r7 "u 8o!7te e ei ;7nuf7"turi@ .r7nG7 6e#enin6 7stfe "e7 ;7i 8o!7tH G7rH europe7nH. Sp7ni7 trHi7 9i e7 8u"uri7 unifi"Hrii = Fn %,%,@ C7sti i7@ Ar7!onu 9i N7#7r7 FnfrFn!e7u@ 6upH 5&& 6e 7ni@ pe ;7uri. Cu to7te "H 9i 7i"i se 76un7u ) "7 9i Fn .r7nG7 9i Fn An! i7) "ortes?uri e pentru 7pro87re7 i;poJite or@ Sp7ni7 fiin6 Fn6ru;7tH@ ti;p 6e peste ,&& 6e 7ni@ ;7i ;u t 6e epis"opi 9i 6e "H u!Hri@ pFnH "e@ 78i7 pe 7 %(*&@ se #7 "onso i67 Fn interior. Portu!7 i7 fusese e i8er7tH 6e su8 ;7uri 7 %%(5 6e "Htre "ru"i7Gi@ 9i 6e 7tun"i G7r7 se 6eJ#o tH "ontinuu@ 7Mun!Fn6@ ;7i 7 es Fn #e7"u 0V@ sH Fntreprin6H ;7ri e:pe6iGii 6e n7#i!7Gie. In %(+&@ "e e8ru n7#i!7tor portu!4eJ B7rto o;eo Di7J reu9i sH Fn"onMo7re Afri"7 pe 7 C7pu Bunei Sper7nGe. Dintre GHri e nor6i"e@ D7ne;7r"7 p7re 7 ii 7Muns ;7i repe6e 7 o Fnf orire e"ono;i"H 9i spiritu7 H@ reu9in6 sH Fn"4eie pe 7 %2*5@ su8 e!i67 re!inei M7r!7ret7 $%2'2)%(%,-@ o uniune person7 H 7 "e or trei GHri nor ? 6i"e = D7ne;7r"7@ Nor#e!i7@ Sue6i7. Epis"opii e 6e Lun6 $%%&(- pentru D7ne;7r"7@ Tr7n64ie; $%%',- pentru Nor#e!i7 9i Upps7 7 $%%L(- pentru Sue6i7@ er7u prin"ip7 e e "entre 6e un6e se #7 "oor6on7 #i7G7 8iseri"e7s"H 9i ;ision7rH peste Fntre7!7 re!iune 87 ti"H 9i pFnH Fn Is 7n67 9i Groe 7n67. ,. Fn "e pri#e9te oper7 ;ision7rH 6esfH9ur7tH Fn 7"e7stH perio76H@ tre8uie spus "H@ spre 6eose8ire 6e perio76e e 7nterio7re@ reJu t7te e sFnt ;u t ;7i ;o6este. Desi!ur@ un7 6in "7uJe e o8ie"ti#e sFnt in#7Jii e popo7re or tur7ni"e@ Fn ur;7 "Hror7 or79e 9i s7te Fntre!i 6in Siri7 9i Asi7 Mi"H 7u tre"ut 7 Is 7;is;. Vin7 o po7rtH 6e ;u te ori "re9tinii. Pe 7 %%&&@ o"uitorii orto6o"9i 6in pHrGi e S;irnei 7u sHrit Fn 7Mutoru e;iru ui tur" TJ7"47s 7 "onstruire7 f otei "7re sH porne7s"H F;potri#7 BiJ7nGu ui pentru "H 7"est7 Fi e:p o7t7se pre7 "runt. Pe 6e 7 tH p7rte@ into er7nG7 "ru"i7Gi or 7tini f7GH 6e ier7r4i7 orto6o:H 7 "re7t 9i e7 i re7"Gii. In Geor!i7@ is 7;iJ7re7 n?7 prins teren pentru "H@ Fn"epFn6 "u 7nu %%&&@ re!ii o"7 i 7u reu9it sH 7pere Orto6o:i7 9i tr76iGii e e"u ? ;eni"e er7u #ii. S?7 7fir;7t 76eseori "H 7"ti#it7te7 ;ision7rH 8iJ7ntinH s?7 6esfH ? 9ur7t Fn strFnsH e!HturH "u oper7 6e "u tur7 iJ7re 7 Bse;i?87r87ri orD 6e 7 !r7niGe e I;periu ui@ operH "7re nu tot6e7un7 7 fost ur;7tH 6e "on#ertire 7 "re9tinis;@ 67r "7re 7 reu9it sH "reeJe #e7"uri 6e?7 rFn6u o "o;unit7te 6e interese@ 7titu6ini 6e oi7 it7te 9i 6e "o 78or7re "7M Fntr?un BCorn;on`e7 t4D. De "e e ;7i ;u te ori FnsH supre;7Gi7 "u ? tur7 H er7 7"ee7 "7re 6u"e7 7 "re9tin7re. As7n7re7 unor terenuri ; H9 ? tino7se@ "7 pe #re;uri@ Fn Geor!i7@ 6efri97re7 6e "Htre "H u!Hrii ru9ii 7 terenuri or nor6i"e F;pH6urite 9i 7poi "re7re7 unor 76e#Hr7te "o oniR s7u Bs o8oJiiD 6e GHr7ni 9i "4i7r 6e ne!ustori@ "7re #or "o;er"i7 iJE 7poi s7re7 7 M7re7 A 8H@ sFnt nu;7i 6ouH 6in ;o6uri e "unos"ute Fr

, se 6esfH9ur7 7"ti#it7te7 ;ision7rH Fn sp7Giu popo7re or orto6o:e@ rH;Fne "7 un f7pt 6e ;7re i;port7nGH so"i7 H oper7 7"estor "H u!Hri nFnHstiri or 6in BTe87i67 Nor6u uiD Fn frunte "u st7reGii S7#7tie 9i i;7@ "7re Fntre %(,*)%(5* #or 6u"e 9i ;un"H 6e "o oniJ7re@ 67r e "re9tin7re 7 7"estui Nor6 Fn6epHrt7t. D7"H Fn perio767 7nterio7rH Biseri"7 ruse7s"H 7#e7 "7 i;ite s"7u?A epis"op7 e 6e 7 Bie !oro6 pe DoneG 9i Rosto# pe Don@ 7 su6 9i =rit@ V 76i;ir Vo insP spre #est 9i No#!oro6 spre nor6@ 7"u; teri?M se #7 Hr!i spre nor6?est pFnH 6in"o o 6e Ur7 i@ fiin6 Fn"re9tin7Gi e"o u 7 0 II? e7 "iuJii 9i "7re ii@ 7poi Fn se"o u 7 0 V? e7@ fer;ii ri7nii. Tot Fn #e7"u 7 0 II? e7 s?7 7"ti#7t 9i 7 "on#ertire7 itu7ni or@ 7 r ;7re prin"ipe Min6o#! 7 fost 8oteJ7t 6e preoGi orto6o"9i Fn %,(L. In ur;7 presiunii po iti"e 9i ;i it7re 7 "7#7 eri or teutoni@ 6o#! tre"e 7 rit 7tin@ Fn %,',@ f7pt pentru "7re p7p7 Ino"enGiu R? e7 $%,(2)%,'(- Fi tri;ite "oro7nH re!7 H 9i un epis"op. Ce e 7 te W 7 e ;7re ui prin"ipe rH;HseserH FnsH F;pHrGite@ p7rte orto6o"9i orit7te7-@ p7rte pH!Fni. ansu9i Min6o#! 7 re#enit 7 pH!Fnis;. Si? 7 7 rH;7s ne6e"isH ti;p 6e %&& 6e 7ni. Din pri"in7 presiunii tot ;7ri 7 "er"uri or "7to i"e po oneJe@ unii 6in prinGii itu7ni@ Teo6or ito#i"i $f %2*(-@ e;i!r7 7 Mun"7"i $%2'(-@ i7r G4eor!4e $IuriMto#i"i e;i!r7 Fn Mo 6o#7. In fine@ 7 ( ;7rtie %2+L@ 7 t prinG itu7n@ is 7# V I7!ie o $%2+L)%(2(-@ prin "HsHtori7 ui "u /e6`i!7@ ;o9? o7re7 tronu ui Po oniei@ uni Litu7ni7 "u Po oni7 9i ofi"i7 iJ7 7stfe 7tin Fn "e e 6ouH GHri@ intro6u"Fn6 un re!i ; 6e !re7 7pHs7re Zu popu 7Gi7 rH;7sH Fn"H orto6o:H. MeritH sH fie 7;intitH 7i"i 9i iniGi7ti#7 8iJ7ntinH 6e spriMinire 7 nGei orto6o:e Fn st7tu tHtHrHs" 6in Persi7@ "on6us 6e ;7re e 47n !u $%,%5)%,L'-@ "u "7re F;pHr7tu Mi47i 7 VUI? e7 P7 eo o!u )%,+,- s?7 e!7t Fntr?o "o7 iGie 6e 7pHr7re F;potri#7 p 7nuri or isioniste 7 e "ru"i7Gi or. In %,'+@ /u 7!u?47n "u"ere9te 9i 6istru!e 76u . SoGi7 ui /u 7!u er7 o nestori7nH e# 7#io7sH@ "7re 7pHr7 nis;u 9i pentru "7re 47nu Fnsu9i 7 "onstruit o "7pe H ;o8i H@ pute7 s?o FnsoGe7s"H oriun6e 7r fi 7#ut e7 ne#oie pentru 7?9i f7"e iuni e Fn 67n!Htu " opote or. /7nu @ "7re er7 fr7te e ui Gin!is?47n )%,,5-@ s?7 7rHt7t in6u !ent 9i 7 pri;it un epis"op "re9tin 7 T7? %,'%)%,L'-. M7i tFrJiu 7u intr7t Fn 7"Giune 9i 7i"i "ru"i7Gii@ 6es? n6 o o7re"7re 7"ti#it7te "7re 7 6us 7 FnfiinG7re7 "Ftor#7 epis"opii =e@ Fn frunte "u "e7 6e 7 Su t7nie4. i u"r7re 6e ;7i un!H 6ur7tH 9i 6e o e:"epGion7 H #it7 it7te 7 e7 6esfH9ur7tH 6e nestorieni "7re trHi7u Fn Persi7 6e sute 6e 7ni e 7u reu9it sH "on#erte7s"H "4i7r un prinG tHt7r "u tri8u sHu iGii- 6in su6u 7"u ui B7i"7 @ #7s7 7 I;periu ui "4ineJ $%%('-. F7rii nestorieni 7u 7"ti#7t pFnH Fn In6i7 9i Fn C4in7@ nu;Hru p7te or 9i ;FnHstiri or Fn 7"este e:tinse re!iuni fiin6 i;presion7nt pe %&&-. Din neferi"ire@ "o;unitHGi e 6in sp7Giu ;on!o 7u fost iG7te "urFn6@ 6upH %,%&@ 6e "Htre Gin!4is?47n@ i7r 6upH %2L+@ 6i? Mi n! 7 pe rse "ut7 t 7tFt pe ;on!o i "Ft 9i pe ne stori eni 9i pe ii "7re FnfiinG7serH@ ;7i 7 es prin "H u!Hrii minorii ca Ioan 6e

Monte Cor#ino $f %22&- 9i 7 Gii@ ;7i ;u te epis"opii@ Fntre %2&&)%2f In fe u 7"est7 sin!ure e re!iuni un6e s?7u ;7i pHstr7t "o;unitHGi ere tine ;7i puterni"e 7u fost #e"4i e p7trii = Mesopot7;i7 $Q Ir7PPersi7 $Q Ir7n-@ 67r 9i 7i"i prop7!7n67 7tinH i?7 6eJ8in7t spre si 9itu perio76ei. b#onu 6espre reu9it7 "on#ertiri or or printre tHt7ri "4ineJi 7 popu 7riJ7t 7pro7pe e!en67r 6ouH nu;e@ 7 Bpres8iteru Io7nD $O#7n!47;- 9i 7 ne!ustoru ui #eneGi7n M7r"o Po o $f %2,A "e "7re 7 6es"4is 6ru;u "o;erGu ui spre C4in7. Dintre iniGi7ti#e e 6e "on#ertire@ "7re 7u fost ;u t 7pre"i7te ti;pu or@ 7;inti; pe "e7 FntreGinutH 6e fr7n"is"7ni 9i 6o;ini"7ni@ pri tre ;usu ;7nii 6in Asi7 Mi"H 9i Afri"7 6e Nor6@ iniGi7ti#H "7re 7 6 n79tere 9i 7 o serie 6e stu6ii preGio7se 7supr7 Is 7;is;u ui. In6eose fr7n"is"7nu R7i;un6 Lu us@ u"is "u pietre Fn Tunisi7 Fn %2%L@ or!i niJ7se Fn insu 7 M7 or"7 un se;in7r 6e i;8i orient7 e 9i pre"oniJ7= o ;eto6H spe"i7 H pentru "on#ertire7 7r78i or $7rs u i"7-. Intru"Ft Fn e!i e is 7;i"e interJi" ori"e 7"ti#it7te ;ision7rH "re9tinH printre ei@ r Ju t7tu Fntre ;usu ;7ni 7 fost re6us. Biseri"7 6e Apus 7 ;7i 6esfH9ur7t@ Fn 7"e7stH perio76H@ o fe8ri 7"ti#it7te pentru "on#ertire7 GHri or 9i popo7re or 6in 87Jinu MHrii B7 ti"e. D7r 9i 7i"i@ po7te ;7i ;u t 6e"Ft Fn 7 te pHrGi@ 7"ti#it7te7 ;isionA ri or 7tini er7 inspir7tH 6e 6i"tonu 7u!ustini7n B"o;pe e intr7re $Q si e9te?i sH intre-@ fo osin6u?se 6in p in 6e forG7 se"u 7rH 9i po iti" tipi"H E#u ui ;e6iu. Oper7 er7 7pre"i7tH "7 o B6i 7t7tio i;perii "4rii ti7niD prin sp76H 9i "u#Fnt@ pre6i"7tH 9i re7 iJ7tH 6e "7#7 eri Fn7r;7i L7 s 7#ii 6e peste E 87 $#enJi@ #i Gi@ sor8i@ o8otriGi- 9i Fn ins7 Rii!en s?7 u"r7t su8 6e#iJ7 B;o7rte s7u 8oteJD@ 797 "u; in6i"7se ;7re pre6i"7tor 7 "ru"i76ei 7 Ii?7 Bern7r6 6e C 7ir#7u: $f %%'2-. i?7 6A "ontri8uGi7 9i Vi"e in@ epis"op 6e O 6en8ur! $f %%'(-@ prin FnfiinG7re unei 787Gii Fn!H Lii88eP $Neu;iinster-@ 67r p7rte7 prin"ip7 H re#ir ;7ri or 6u"i /enri" Leu $f %,L,- 7 S7:oniei 9i A 8re"4t Ursu @ "7r 6upH %%'*@ 7u "o oniJ7t Fn 7"este pHrGi o7;eni 6e#ot7Gi 6in EHri e 6 \os@ 6esi!ur 6upH "e 7u ?Fn Htur7t s7u Fn!enun"4e7t pe in6i!eni. L7 "on#ertire7 pru9i or 6in rHsHritu Vistu ei s?7 u"r7t 9i ;7i 6u Intre ei 7"ti#7serH ;7i ;u Gi ;ision7ri Fntre "7re "H u!Hru "ister"i7 Cristi7n@ pe "7re p7p7 Ino"enGiu 7 III? e7 $%%*+)%,%L- F 4irotonis epis"op Fn %,%'. CFn6 o"7 ni"ii 7u si;Git "H o67tH "u Fn"re9tin7re7 ur; sH se 76u"H 9i "o oni9ti po oneJi Fn pH;Fntu or@ 9i 797 6estu 6e sHr7i o7;enii s?7u re#o t7t 7tFt 6e #e4e;ent FneFt 7u 6istrus 9i 6e#7st7i totu Atun"i inter#ine feu67 u o"u ui@ 6u"e e Conr76 6e M7Jo#i7@ "7re@ 6 te7;7 rHs"u 7Gi or@ "4e7;H pe B"7#7 erii teutoniD 7f 7Gi pe 7tun"i F E7r7 BFrsei $%,,L-. M7re e ;7estru 7 or6inu ui@ /er;7n 6e S7 J7@ o8Ginut 6e 7 p7p7 Gri!orie 7 I0? e7 $%,,5)%,(%- 9i 6e 7 F;pHr7tu !er;7n .rie6eri"4 7 II? e7 $%,%')%,'&- pro;isiune7 "H teritorii e "u "erite 6e e #or fi propriet7te 7 or6inu ui teuton. Asi!urFn6u?9i 9i "on "ursu "7#7 eri or sp76ei@ "7re 7"Gion7u Fn 7"e 79i sens Fn Letoni7@ teu tonii 7u o"up7t siste;7ti"@ ;i itHre9te@ 8u"7tH "u 8u"7tH@ Fntre! Ginutu "o oniJFn6u?% "u forGe noi@ 6upH "e 7u e:ter;in7t pe "ei ;7i ;u t in6i!eni. Lupt7 7 6ur7t #reo '& 6e 7ni. C7#7 erii 6e#eniserH o forGH 6

Fut "4i7r pentru re!7tu Po oniei@ "7re Fn %(%& 7 fost ne#oit sH 6u"H 8oi "runt "u ei. Do;nu Mo 6o#ei A e:7n6ru "e Bun $%(&&)%(2,7t 7Mutor Po oniei "ontr7 "7#7 eri or teutoni Fn upt7 6e 7 Griin`7 6@ %' iu ie %(%&@ 9i Fn upt7 6e 7 M7rien8ur! 6in %(,,. A8i7 Fn %(LL 7 erii teutoni 7u fost o8 i!7Gi sH "e6eJe st7tu ui po oneJ p7rte7 7pu ? nH 7 Prusiei@ i7r Fn %',' 9i pe "e7 rHsHrite7nH. In Letoni7@ 6in %,,'@ s"7une or epis"op7 e 6in Dorp7t 9i Ri!7 i s?7 r67t st7tut prin"i7r@ "u "7ste e 9i ;o9ii Fntinse. Pofte e feu67 e 7u #o"7t "onf i"te 7tFt 6e ;7ri Fntre epis"opu 6e Ri!7@ "7#7 erii sp76ei ;r!4eJi7 or79u ui Ri!7@ Fn"Ft p7p7 7 tre8uit sH inter#inH@ 7;eninGFn6 inter6i"tu 9i F;pHrGin6 fie"Hrei pHrGi o trei;e 6in #enituri. S"7unu s"op7 6in Re#7 er7 supus Mitropo iei 6in Lun6@ Fn su6u Sue6iei. Tot "u 7r;7 7 fost intro6us "re9tinis;u 9i Fn .in 7n67 6e "Htre e e sue6eJ /enri" 7 I0? e7 "e SfFnt $%%'5-. PreoGii er7u 4irotoniGi 7r4iepis"opu 6in Upps7 7. A8i7 pe 7 sfFr9itu se"o u ui 7 0 II? e7 !ener7 iJ7t "re9tinis;u Fn Fntre7!7 G7rH. Fn p7rte7 ei rHsHrite7nH u 7Gi7 "unos"use 9i ;ision7ri orto6o"9i@ "7re Fnte;ei7serH un "entru e#7n!4e iJ7re 7 ;FnHstire7 V7 77;o@ pe GHr;u 7"u ui L76o!7 $Fn? utu se"o u ui 7 0 II? e7-. Ce#7 ;7i tFrJiu se "on#ertes" 9i 7ponii 5& )%22'-.
BIBLIOGRA.IEI

R. .cssier@ Le mo'en ge t. %. Hes mondes nouveau) $2'&)*'&-A t. ,. HEeveil lEEurope $*'&)%,'&-A t. 2. Le temps de crise $%,'&)%''&-@ P7ris@ %d+,)%*+2 A bi;;er;7nn@ 8as Papsttum im 3ittelalter# Eine Papstgesc?ic?ie im =piegel der oriograp?ie# 3it einem Aer%eic?nis der Ppste vom IA K? bis %um 0V. Ka?r$iert, Stutt!7rt@ %*+% A I6e;@ 8er &anossangang #on ,&55@ vKirLungen und MirL$Leit, _ies876en@ %*5'A E. Perro3@ Etudes dE?istoire medievale, P7ris@ %*5*@ +,& p. A Tierne3@ &?urc? HaN and &onstitu!ional t?oug?t in t?e 3iddle Ages, Lon6on@ iA \. e Goff@ Pour un autre Mo3en Age# Temps, travail et culture en (ccident, s@ %*55 A I6e;@ &ivili%a!ia (ccidentului medieval, tr76. 9i note 6e MHri7 /o 87n@ ure9ti@ %*5& A \. Ri"47r6@ (rient et (ccident au Mo3en Age# &ontacts et relations )0V s#0, Lon6res@ %*5LA /e ene A4r`ei er@ HEideologie politiOue de lEempire mtin, P7 ri s@ %*5'A De n 3 /7 3@ HE E urope au PIA$e et PA$e siecle# Tr76uit 6e ! 7 i s p 7 r . r 7 n " o i s e e t G e o r !e s R u 4 ; 7 n n e t \ e 7 n T7 ;7 !n 7 ; $ / i s t o i r e 6 e r o p e @ t . V - @ P 7 r i s @ % * 5 , A M . D . O n o ` e s ) D . O 8 o e n s P 3@ L e M o 3e n A g e ) %'&&-@ tr76. 6e N7n! 7is p7r. L. \eJeCue @ Fouvelle ?istoire de lEEglise sous =ire"tion 6e L.)\. Rou!ier@ R. Au8ert@ M. D. Ono` es@ t. II@ P7ris@ %*L+ A .. Oe;pf@ G. Be"P@ E. E##i!@ \.)A. \on!;7nn@ 8ie 3itt#elalterlic?e Qirc?e, .rei8ur! i; s!7u@ %*LLA B. Moe er@ =ptmittelalter ,8ie Qirc?e in i?rer >esc?ic?te, II-@ tin!en@ %*LLA M. es7n@ 8ie (rt?odo)e Qirc?e von Ka?re -95B bis ?eut%utage, Le ;on6e re i!ieu:D@ t. 2&@ biiri"4@ %*L*@ p. 5')%,*. Geor!e E#"r3@ T?e +'%antine Patriarc?ate ('2) -/9B, Lon6on@ %*L, A G. Sto"P e@ c?ic?te der =lavenmission $Co . Die Oir"4e in i4rer Ges"4i"4te-@ Gottin!en@ %*L% A Pirenne@ 4istoire de lEEurope des invasions au 0V?e siecle, Bru:e es@ %*'+A flise et les Englises# iVeuf Rsiecles de douloureuse "eparation entre lE(rient et cident, t. I)II@ C4e#eto!ne@ %*'(A M. B o"4@ Ha societe ieodale, - #oi.@ ,?e e6.@ s@ %*(*A C4. Die4 ) G. M7r"47is@ 4istoire du 3o'en Age $"o . G otJ I0@ %-. HEEurope orientale de -97- )2('2@ P7ris@ %*2L)%*('A A. . i"4e ) V. M7rtin@ oire de lEEglise depuis les orlgines nos *ours, #oi. 0I)0V@ P7ris@ %*25)%*2* A [. . i"4e@ Ha c?retiente medievale $2*')%,'(- $/istoire 6u ;on6e p7r E. C7? Mn7"@ t. VII-@ P7ris@ %*,*. I Bi8 io!r7fie Fnto";itH 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. prof. I. RH;ure7nu.

Pentru i;periu ;on!o @ L. Oe4ren@ T7;er 7n P7ris@ %*5* M \. A. Bo3 e@ T? 3ongol Morld Empire $%,&L)%25&-@ Lon6on@ %*55 A Pr. prof. I. Pu pe7)RH;ure7nu@ re"enJie 7 u"r7re7 = B. D. Gre"o#)A. I. I7"u8o#s"4i@ 4oarda de Aur 9i dec$ derea ei, Bu"ure9ti@ %*'2@ Fn BOrto6o:i7D@ VI@ %*'(@ nr. %@ p. %2&)%(,. In i;87 ro;<nH= N. Ior!7@ Istoria vie!ii bi%antine, tr76. 6e MHri7 /o 87n@ Bu"ure9ti@ %*5(A C4. Die4 @ Figuri bi%antine# 3arile probleme ale Imperiului bi $ %antin, tr76. 6e I. b7re7@ I)II@ Bu"ure9ti@ %*L*A Eu!. Popo#i"i@ Istoria 8iseri"e7s"7 uni#ers7 H@ e6. 7 Ii?7@ #oi. %%%@ Bu"ure9ti@ %*,5.

Cru"i76e e I
Des"riin6 sosire7 7 Const7ntinopo 7 "ru"i7Gi or@ Fn"epFn6 "u #7rA 7nu ui %&*L@ An7 Co;nen7 $%&+2)%%(+- re 7t7 "H t7tH sHu A e:i $%&+%)%%%+- ni"i nu 7#usese 6estu rH!7J sH se o6i4ne7s"H 6upH uptei F;potri#7 pe"ene!i or 9i "u;7ni or@ "Fn6 7 7uJit #este7 ne ini9tit77rK "H se 7propie sosire7 unor "ontin!ente nu;ero7se 6e 7r;7te fr7n"e 9 "H@ pFnH sH sose7s"H e e@ ;u Gi;i nesfFr9ite 6e o7;eni neFn7r;7Gi B; nu;ero9i 6e"Ft !rHunGe e 6e nisip 9i 6e"Ft ste e eD "ur! "7 ni9te f u#i peste D7"ii 9i peste B7 "7ni@ "7 un nor 6e H"uste spre "7pit7 7 BiJ7n Gu ui. Ni;eni nu?9i ;7i 7;inte9te@ se spune ;7i 6ep7rte@ sH fi #HJu #reo67tH o 6is o"7re 6e 7tFt 6e nu;ero7se ;uN Gi;i 6e 8Hr87Gi 9i 6e fe ;ei@ 6in "7re@ Fntr?76e#Hr@ "ei ;7i si;p i er7u ;in7Gi 6e 6orinG7 6e se Fn"4in7 7 Mor;Fntu Do;nu ui@ 67r 7 Gii n?7#e7u 7 t p 7n 9i 7 t sper7nGH 6e"Ft 6e 7 pune "u;#7 ;Fn7 pe 8o!HGii e Orientu ui 9i ;s 7 es 7 e "7pit7 ei 8iJ7ntine. Cru"i76e e sFnt un feno;en "o;p e:@ tipi" epo"ii feu67 e 7 E#u ;e6iu. Pe 6e o p7rte@ p7p7 it7te7 "7re #7 iniGi7 9i or!7niJ7 to7te 7"es 7"Giuni 7 ur;Hrit re7 iJ7re7 6o;in7Giei s7 e spiritu7 e peste Fntre7M "re9tinHt7te@ potri#it teorii or teo"r7ti"e 7Munse Fn 7"este #e7"uri 7 "i ;7i Fn7 tH "u ;e. Din i6ee7 6e 6rept7te 9i 6e or6ine "re9tinH@ 6e "7i se si;Ge7u respons78i i p7pii 9i toGi ier7r4ii Biseri"ii Ro;7no?C7to i" 797 "u; FnGe e!e7u u"ruri e Fn pri;u ;i eniu s"riitori "7 Au!usti $f (2&- s7u S7 #i7n 6e M7rsi i7 $f 6upH (+&-@ p7pii #or propo#H6 7"u; i6ei tot ;7i e:tre;iste@ "7 7"e e7 6e B#i"7rius C4ristiD@ 6e B 8iter ;un6iD@ Fn o" sH 7s"uN te 6e o8ie"Giune7 787te ui Bern7r6 C 7ir#7u: $f %%'2-@ "7re re"o;7n67 un pri;7t 7 s uMirii Fn o"u "e 7 6o;inHrii = ministerium, non dominium# C7r7"teru ;or7 7 "ru"i 6e or #7 fi "u 7tFt ;7i !reu 6e Mustifi"7t "u "Ft@ Fn 7f7rH 6e "ru"i7 pri;H $%&*L)%&**-@ Fn "7re@ Fntr?76e#Hr@ 7u e:ist7t Fntre "7#7 erii pe ti"ip7nGi ;u Gi uptHtori 6e 8unH "re6inGH@ s?7 6o#e6it "H "e e 7 te e= pe6iGii ur;Hre7u ;7i ;u t s"opuri pH;Fnte9ti 9i ;7teri7 iste@ i7r "r "i767 7 IV?7 $%,&,)%,&(- 7 6e#i7t Fn ;o6 re!ret78i @ 7Mun!Fn6 sH o"uM "4i7r Const7ntinopo u @ "7pit7 7 I;periu ui 8iJ7ntin. Pe 6e 7 tH p7rte@ ;7rii feu67 i 7puseni "Hut7u 9i ei Fn RHsHrit F fiinG7re7 unor st7te Fn "7re sH 6o;ine in6epen6ent@ i7r ;i"7 no8i ir 9i "7#7 erii ur;Hre7u o"7Jii 6e uptH 9i 7#enturH rHsp Htite "u 6o;ei 9i ;o9ii@ Fn ori"e "7J ;7i rent78i e 6e"Ft e?7r fi 7#ut 7"7sH@ un6e ;u F9i i"4i67serH 7#utu pentru "H nu ;7i pute7u f7"e f7GH situ7Giei 6
e C7pito re67"t7t 6e Pr. Prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. Prof. I. RH;ure7nu. , ) Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II .

PERIOADA A PATRA

iri"in7 6eose8irii so"i7 e 9i e"ono;i"e 6intre ;7rii feu67 i@ pe 6e o i7rte@ 9i orH9eni 9i GHr7ni@ pe 6e 7 tH p7rte. Ce7 ;7i 8unH sursH 7pu? e7nH pentru 6es"riere7 "ru"i76ei FntFi@ Istoria cruciadelor, s"risH 6e H u!Hru 8ene6i"tin dui8ert 6e No!ent $f %%,(-@ infor;e7JH "H Fn r;7 fo7;etei pro#o"7te 6e s 78e e re"o te ur;7te un7 6upH 7 t7@ pre? u !rFne or 7 "res"ut 7tFt 6e ;u t Fn"Ft@ 6in pri"in7 spe"u ei ne!ustori? 2r@ sHrH"i;e7 "onsu;7 rH6H"ini 9i ier8uri sH 87ti"e. In ur;7 "4e;Hrii 2 "ru"i76e@ u"ruri e se #in6e7u pe ni;i". ToGi "Hut7u sH?9i s"4i;8e #ere7 Fn 87ni "7 sH?i 7i8H pe 6ru;. Or79e e it7 iene 7u #HJut Fn "ru"i76e ;iM o7"e opti;e pentru FntH? ire7 puterii or e"ono;i"e 9i pentru 6es"4i6ere7 6e pieGe "Ft ;7i 7#7n? FMo7se. To";7i 7"estor F;preMurHri f7#or78i e 9i 7 tor7 si;i 7re@ e 67to? e7JH "etHGi e it7 iene VeneGi7@ Geno#7@ A;7 fi@ Mi 7no@ . orenG7 9i 7 ? 6e ri6i"7re7 or 7 r7n! 6e ;7ri puteri "o;er"i7 e. De 7se;ene7@ st7? \ I nor;7nJi or 6in su6u It7 iei@ su8 "on6u"ere7 ui Ro8ert Guis"7r6 e Si"i i7 $%&%') f %&+2-@ Bo4e;on6 6e T7rent $f %%%%-@ T7n"re6 f %%%,- s7u Ro!er I@ ;7re 6u"e 6e Si"i i7 $%&+*)%%&%-@ 7u upt7t "u 7ti;H@ "u ten7"it7te 9i Fn6rHJne7 H 6e pir7Gi pentru 7 7#e7 87Je Fn rient@ s7u pentru 7 fur7 spe"i7 i9ti 9i ;eto6e noi spre 7 6eJ#o t7 9i Fn 7r7 or "u tur7 #ier;i or 6e ;Ht7se. EHrHni;e7 7 p7rti"ip7t nu;7i 7 pri;7 "ru"i76H 9i 7 p e"7t ;7i Ies "7 sH s"7pe 6e s7r"ini e feu67 e@ "7re 7MunseserH insuport78i e@ spe? Fn6 "H #or !Hsi pH;Fnt i8er un6e sH?9i rostui7s"H 7 te !ospo6Hrii. Ipo"7 "ru"i76e or "oin"i6e 9i "u ;7ri e 79eJHri 6e popu 7Gie !er;7ni"H F re!iuni e 6in re!7tu feu67 un!7r. DupH 6e#7st7re7 9i 6istru!ere7@ 7 ,+ septe;8rie %&&*@ 7 Biseri"ii fFntu ui Mor;Fnt 9i 7 Go !otei 6e "Htre su t7nu E!iptu ui A /7Pi; S *L)%&,&-@ 7 ur;7t un ti;p ;7i ini9tit Fn "7re pe erin7Me e 7u putut 7re"u; "ontinu7. Fn s"4i;8@ 7t7"uri e popu 7Gii or 8e6uine@ "u; 7 fost S% "o;is 7supr7 "e or 7pro7pe %&.&&& 6e pe erini "on6u9i Fn %&L' 6e pis"opu Giint4er 6in B7;8er3@ 7u "re7t o puterni"H i;presie Fn "on? tiinG7 Europei. Situ7Gi7 s?7 FnrHutHGit 9i ;7i ;u t o67tH "u "u"eriri e .ir"i or se !iu"iJi@ "7re 7u 6istrus 7r;7t7 8iJ7ntinH Fn upt7 6e 7 7ntJiPert 6in %* 7u!ust %&5%. Cu trei 7ni Fn7inte@ tur"ii "u"eriserH eJ7ree7 C7p76o"iei@ un6e prof7n7rH ;or;Fntu SfFntu ui V7si e. In 25+@ tur"ii "u"erirH Ierus7 i;u 6e 7 6in7sti7 .7ti;i or 6in E!ipt $*L*) %5%- pe "7re?% pHstr7rH pFnH 7 %&*+@ "Fn6 Or79u SfFnt tre"u 6in ou su8 stHpFnire7 E!iptu ui. In %&+L tur"ii 7u pus stHpFnire 7supr7 ntio4iei@ "o;iGFn6 9i 7"o o tot fe u 6e 7tro"itHGi. Fn ur;7 ;7i ;u tor 7pe uri pentru 7Mutor F;potri#7 pe"ene!i or se !iu"iJi or@ A e:ios Co;nenu pri;i fH!H6uinG7 6in p7rte7 "onte ui o8ert 6e .i7n6r7@ Fn %&*&@ "Fn6 7"est7 tre"u prin BiJ7nG@ "u o"7Ji7 nui pe erin7M Fn Ierus7 i;@ 9i Fi fH"u MurH;Fnt 6e #7s7 it7te@ "H?i #7 Wi;ite un 6et797;ent 6e '&& 6e "7#7 eri. Cruciada I (10961099). F;pHr7tu BiJ7nGu ui A e:ios I Co;nen &+%)%%%+-@ Fn sper7nG7 "H #7 re"u"eri Asi7 Mi"H 6e 7 tur"i@ s?7 Ires7t Fn %&*' p7pei Ur87n 7 II? e7 $%&++)%&**-@ "erFn6u?i 7Mutor. Fn ;"i iu 6e 7 C er;ont 6in ,5 noie;8rie %&*'@ Fn .r7nG7@ p7p7 7 "erut

printr?o "u#Fnt7re Fnf H"Hr7tH e i8er7re7 Lo"uri or Sfinte@ i7r ;u Gi; 76un7te 7"i 7u pri;it "u entuJi7s; stri!Fn6 = BDu;neJeu o #re7@ Du= neJeu o #re7D. D7t7 p e"Hrii Fn "ru"i76H 7 fost fi:7tH 7 %' 7u!ust %&*L. Cei p e"7u Fn "ru"i76H 9i?7u pus pe 47ine e or se;nu . "ru"ii@ 6e 7 C ei 7u pri;it nu;e e 6e 1crucia!i2# Fn7 i nt e 6e ;7 r e 7 " r u"i 7 6H 7 no8i i or 9 i 87 r oni or @ 7 u por dou cruciade populare# Astfe "7iJeru !er;7n _7 ter /78eniK $Q V7 ter "e SHr7"- 9i Petru Ere;itu @ ;on74 6in Pi"7r6i7@ Fn .r7r 7u "on6us@ Fn pri;H#7r7 7nu ui %&*L@ o 7r;7tH ne6is"ip in7tH 6e 8 87Gi@ fe;ei 9i "opii@ "ir"7 '&.&&& 6e perso7ne@ "7re@ tre"Fn6 prin Un!H= Ser8i7 9i Bu !7ri7@ 7u 7Muns 7 % 7u!ust %&*L 7 Const7ntinopo . F;pHr7tu A e:ios I Co;nen i?7 tre"ut 7 Oi#otos@ pe "o7st7 !o ui Ni"o;i6iei@ un6e "ei ;7i ;u Gi 7u fost ni;i"iGi 6e tur"i. O 7 tH !rupH 6e "ru"i7Gi@ su8 "on6u"ere7 preoGi or !er;7ni V" ;7r 9i Gotts"47 P 9i 7 "onte ui Enri"o 6e Leinin!en@ ne7#Fn6 "e e % 8uin"io7se su8JistenGei@ s?7 6estrH;7t 9i ni;i"it pe 6ru;@ Fn Un!H A6e#Hr7t7 "ru"i76H 7 fost 7 no8i i or 9i 87roni or 9i 7 e7 7u p7 "ip7t p7tru !rupe 6e "ru"i7Gi@ trei 6in .r7nG7@ An! i7 9i Ger;7ni" un7 7 nor;7nJi or 6in su6u It7 iei. Grup7 FntFi 7 fost 7 "HtuitH 6e "7#7 erii ot7rin!ieni f 7;7nJi !er;7ni su8 "on6u"ere7 6u"e ui Go6efro3 6e Boui on $%&'+)%%&&Lot47rin!iei Inferio7re $Be !i7 6e 7Ji-@ 9efu pri;ei "ru"i76e@ 7 fr7G sHi@ Eust7"4e 9i B7 6uin 6e Bou o!ne@ 9i 7 "onte ui Ro8ert 6e . 7nK fiu fostu ui "u"eritor 7 An! iei Fn %&LL@ _i 4e ; Cu"eritoru $%&L %&+5-. C7#7 erii "ru"i7Gi 6in 7"e7stH !rupH ;er! 6e?7 un!u DunHrii@ #erse7JH Un!7ri7@ Ser8i7 9i Bu !7ri7 9i 7Mun! pri;ii 7 Const7ntine 7 ,2 6e"e;8rie %&*L. Grup7 7 6ou7@ 7 "7#7 eri or 6in .r7nG7 "entr7 H@ 7 nor6 6e Le 7 "7re s?7u 76Hu!7t "7#7 erii 8retoni 9i en! eJi@ su8 "on6u"ere7 ui 8ert 6e Court4euse@ 6u"e e Nor;7n6iei $%&+5)%%&'-@ fiu "e ;7n ui _i 4e ; Cu"eritoru . A"e9ti7 7u petre"ut i7rn7 7nu ui %&*L Fn A i7@ Fn It7 i7@ 7poi tre" M7re7 A6ri7ti"H 9i pe Vi7 E!n7ti7@ 6upH !reutHGi@ 7Mun! 7 Const7ntinopo Fn %&*5. A trei7 !rupH@ 7 "7#7 eri or pro#ens7 i 6in su6u .r7nGei@ "on" 6e R73;on6 IV@ "onte 6e Tou ouse $%&++)%%&'-@ Fntre "7re se 7f f 6e e!7tu p7pei Ur87n 7 II? e7@ A64e;7r 6u Pu3@ tre" prin It7 i" nor6 9i D7 ;7Gi7 9i 7Mun! 7 Const7ntinopo . Fn fine@ !rup7 7 p7tr7@ 7 "7#7 eri or nor;7nJi 6in It7 i7 6e su8 "on6u"ere7 6u"e ui Boe;on6 6e T7rent $g %%%%-@ fiu 6u"e ui ;7nJi or Ro8ert Guis"7r6 6e Si"i i7 $%&%')%&+2-@ 9i 7 ui T7n"re6 $f % nepot 6e sorH 7 ui Boe;on6@ tre" 6e 7 Brin6isi M7re7 A6ri7ti" Epir 9i pe Vi7 E!n7ti7@ 6upH ;u te M7furi@ 7Mun! 7 Const7ntinopo In ;7i %&*5@ "on"entr7re7 "e or p7tru !rupe er7 f7pt F;p init@ ;7t7 "ru"i7Gi or nu;HrFn6 peste ,&&.&&& 6e uptHtori. F;pHr7tu A e:ios I Co;nen 7 o8 i!7t pe "on6u"Htorii "ru"i9 sH?i 6epunH MurH;Fntu 6e #7s7 it7te@ i7r teritorii e "u"erite 6e 7 9i 7r78i sH fie "e67te 8iJ7ntini or. Cu !reut7te@ 7"e9ti7 7u 6epus

rt.i\rt.

fAIOA

tu 6e fi6e it7te f7GH 6e F;pHr7t@ "u e:"epGi7 "onte ui R73;on6 IV rou ouse 9i 7 nor;7n6u ui T7n"re6. Fn s"4i;8u 7"estor o8 i!7Gii@ 8iJ7ntinii s?7u 7rHt7t 6ispu9i sH "on? uie 7 FntreGinere7 trupe or 6e "ru"i7Gi 9i sH "o 78oreJe 7 7"Giuni e ;i it7re. In %&*5@ "ru"i7Gii tre" Fn Asi7 Mi"H 9i 7t7"H F;preunH "u 8iJ7ntinii Ae7@ pe "7re o "u"eres" 6e 7 tur"i. L7 % iu ie %&*5 87t pe tur"i 7 3 7eu;@ 7poi tre" Fn Ci i"i7@ un6e 7r;enii refu!i7Gi FnfiinG7serH Fn"H 7nu %&L( re!7tu BAr;eniei Mi"iD@ i7r Fn o"to;8rie %&*5@ 7Mun! 7 io4i7@ pe "7re@ 6upH un 7se6iu 6e 97pte uni@ o "u"eres"@ 67toritH i trH6Hri@ 7 2 iunie %&*+. M7i rH;HseserH 6o7r (&.&&& 6e "ru"i7Gi. Fn ti;pu 7se6iu ui Anti? i e;iru ;usu ;7n 6e Mo9u $7Ji Fn Ir7P-@ Oer8o!7@ 7 #enit Fn 7Mu?% ;usu ;7ni or@ 67r eforturi e s7 e n?7u 7#ut su""es. Din Ar;eni7 Mi"H@ B7 6uin 6e Bou o!ne@ "4e;7t 6e "on6u"Ht7ru e7n T4oros@ s?7 6us 7 Edessa, un6e FnfiinG7 Fn %&*5 pri;u st7t 7? n Orient@ "7re se ;enGinu pFnH 7 7nu %%((. A 6oi e7 st7t 7tin "re7t Fn Orient 6e "7#7 erii o""i6ent7 i 7 fost o?ia, "7re 7 6ur7t 6in %&*+ pFnH 7 %,L+@ "Fn6 "HJu 6efiniti# Fn ;Fi? ;usu ;7ni or. Con6u"ere7 Antio4iei 7 fost 7"or67tH@ 6upH "erturi 7prinse Fntre "ru"i76ei@ nor;7n6u ui Boe;on6 6e T7rent@ "7re n?7 #rut s?o "e? F;pHr7tu ui A e:ios I Co;nen@ 797 "u; se o8 i!7se prin MurH;Fntu i6e it7te fH"ut 7 Const7ntinopo Fn %&*5. P7tri7r4u !re" 6e Antio4i7 st Fn o"uit "u unu 7tin@ spre ;7re7 in6i!n7re 7 "re6in"io9i or@ Fn -rit7te orto6o"9i. Totu9i@ su8 F;pHr7tu Io7n Co;nen $%%%+)%%(2-@ 8iJ7ntinii reu9irH npunH suJer7nit7te7 7supr7 Antio4iei. DupH "erturi e 6intre "7#7 erii 7tini@ "u pri#ire 7 "on6u"ere7 Antio? "onte e R73;on6 IV 6e Tou ouse p e"H sH "u"ere7s"H Ierus7 i;u @ se 7f 7 6in %&*+ su8 stHpFnire7 su t7ni or 6in 6in7sti7 .7ti;iJi or E!ipt $*L*)%%5%-. Ase6iu Ierus7 i;u ui 7 6ur7t 6e 7 5 7 %' iu ie %&**. IntrFn6 Fn ui SfFnt@ "7re 7#e7 7tun"i ,&.&&& 6e o"uitori@ Fn ;7re p7rte ;usu ? i 9i iu6ei@ "ru"i7Gii@ Fn nu;Hr 6e %.,&& 6e "7#7 eri 9i %,.&&& 6e so ? 3ineri@ %' iu ie %&**@ 7 trei ore 6upH 7;i7JH@ 7u fH"ut un ;7s7? fHrH e:e;p u Fn istorie@ u"i!Fn6 pe iu6ei 9i ;usu ;7ni@ f7pt ori8i 7 "o;pro;is i6ee7 6e "ru"i76H Fn o"4ii "onte;por7ni or. Ierus7 i;u @ "u teritoriu 6in Mur@ 7 "onstituit re!7tu 7tin 7 Ieru? ; ui. Pri;u re!e 7 fost 7 es 6intre "on6u"Htorii "ru"i76ei. Go6e? 6e Boui on $,, iu ie %&**)%+ iu ie %%%&-@ fr7n"eJ 6in Lot47rin!i7 io7rH $Be !i7 6e 7Ji-@ 7#u 8unu si;G sH refuJe "oro7n7 6e re!e@ % un6e Iisus /ristos pri;ise "oro7n7 6e spini@ intitu Fn6u?se 6o7r = ocatus Ecclesiae =andi =epulcri2# Tit u 6e Bre!e 7 Ierus7 i;u? s?7 67t 7 ,' 6e"e;8rie %%%& fr7te ui sHu B7 6uin I 6e Bou o!ne % %%%+-@ "4e;7t 6e 7 E6ess7 "7 sH o"upe tronu re!7tu ui 6e 7 i;.

BISERICA IN SECOLELE 0 ?:# ,%

P7tri7r4u orto6o: 7 Ierus7 i;u ui 7 fost Fn o"uit "u unu 7tin spre ;7re7 in6i!n7re 7 !re"i or. St78i ire7 "ru"i7Gi or Fn P7 estin7@ 6upH e i8er7re7 Ierus7 i;u ui 7 %' iu ie %&**@ "onstituie pri;u e:e;p u 6e "o oni7 is;. Cru"i7Gii 7u FnfiinG7t 7poi comitatul de Tripolis, Fn Siri7@ "7re 6ur7t 6e 7 %%&, pFnH 7 %,+*. Cu 7Mutoru "etHGi or it7 iene Pis7@ Geno#7 9i VeneGi7@ "7re ur;H ? re7u interese e or "o;er"i7 e Fn RHsHrit@ B7 6uin I 6e Bou o!ne 7 "u ? "erit or79e e CeJ7ree7 P7 estinei@ i7r Fn Siri7 APPon $A"r7-@ Si6on@ Bei ? rut 9i ;7i tFrJiu Tir@ ;Hrin6 teritoriu re!7tu ui Ierus7 i;u ui@ "7re rH;7s Fn ;Fini e "ru"i7Gi or 6in %&** pFnH 7 %%*5@ "Fn6 Or79u SfFnt fost "u"erit 6e su t7nu S7 76in 7 E!iptu ui $%%5%)%%*2-@ "ur6 6e? ori!ine. Cruciada a H-a (11 !11 9). Suspi"iuni e@ "onf i"te e 9i resenti ;ente e 6intre !re"i 9i 7tini pe 6e o p7rte@ i7r pe 6e 7 t7 "erturi e 6in tre "on6u"Htorii st7te or 7tine 6e tip feu67 6in Orient@ Ierus7 i;@ An tio4i7 9i E6ess7@ 7u fost Fn profi u ;usu ;7ni or. Astfe @ Fntre 7nii %%(() %%(L@ e;irii 7r78i 6e Mo9u $7Ji Fn Ir7P-@ ben!i 9i Nure66in@ 7u 7t7 "7t E6ess7 pe "7re 7u "u"erit?o 7 ,2 6e"e;8rie %%((@ 7poi 6efiniti# Fi ;7i %%(L@ ;7s7"rFn6 pe toGi supr7#ieGuitorii. .7ptu 7"est7 7 "re7t ;7re e;oGie Fn u;e7 "re9tinH. Fn 7"e7stH situ7Gie@ 6u"e e R73;on6 6e E6ess7 s?7 76res7t p7pe Eu!eniu 7 III? e7 $%%(2)%%'2- pentru or!7niJ7re7 unei noi "ru"i76e L7 % 6e"e;8rie %%('@ p7p7 Eu!eniu 7 III? e7 7 pro;u !7t o 8u @ prin "7re Fn6e;n7 pe "on6u"Htorii st7te or o""i6ent7 e 9i pe "re6in"ios sH porne7s"H Fn "ru"i76H pentru e i8er7re7 E6essei. P7p7 nu s?7 putut o"up7 Fn ;o6 spe"i7 6e pre!Htire7 "ru"i76ei fiin6 o"up7t "u rHs"o7 7 ui Arno 6 6e Bres"i7 $%%&&)%%''-@ Fn Lo; 87r6i7@ Fn"Ft s7r"in7 7"e7st7 7 re#enit re!e ui .r7nGei Lu6o#i" 7 V ? e $%%25)%%+&- 9i "H u!Hru ui "ister"i7n Bern7r6 6e C 7ir#7u: $%&*%) %%'2-@ "7re 7u stHruit pentru re7 iJ7re7 ei. Bern7r6 6e C 7ir#7u: pre 6i"7 "re6in"io9i or "H "ru"i767 este 6estin7tH B;Fntuirii suf etu uiD. L7 "ru"i767 7 Ii?7 7u p7rti"ip7t re!e e Lu6o#i" 7 V ? e7 7 .r7n Gei 9i Conr76 7 III? e7 $%%2+)%%',-@ F;pHr7tu Ger;7niei@ f7pt pentr "7re e7 este nu;itH Fn istorie 1cruciada franco$german2# Ar;7t7 !er;7nH@ Fn nu;Hr 6e 5&.&&&@ 7 p e"7t Fn 7pri ie %%(5 6 7 Re!ens8ur! $R7tis8onn7-@ or79 situ7t pe DunHre@ su8 "on6u"ere7 F; p7r7tu ui Conr76 7 III? e7@ 9i@ p7r"ur!Fn6 Un!7ri7@ Ser8i7@ pe 7 NiT 9i Bu !7ri7@ prin Sofi7@ 7 7Muns 7 Const7ntinopo . Ar;7t7 fr7n"eJH p e7"H 6e 7 MetJ@ .r7nG7@ Fn iunie %%(5@ pri Re!ens8ur!@ Un!7ri7@ Ser8i7 9i Bu !7ri7@ FntF nin6u?se "u "ru"i7Gii !er ;7ni 7 Const7ntinopo . Ce e 6ouH 7r;7te #oi7u sH 7t7"e Const7ntine po u @ "ru"i7Gii fiin6 ui;iGi 6e fru;useGe7 9i 8o!HGii e or79u ui. D7toritH 78i itHGii po iti"e 7 F;pHr7tu ui M7nui I Co;nen $%%(2? %%+&-@ 7 "Hrui soGie@ Bert47 6e Su tJ87"4@ er7 "u;n7t7 F;pHr7tu ui Con r76 7 III? e7@ "unos"utH Fn BiJ7nG su8 nu;e e 6e Irin7 $f %%'*-@ Con st7ntinopo u 7 putut fi s7 #7t 6e 7t7"u "ru"i7Gi or.

PERIOADA A PATRA

Cru"i7Gii !er;7ni 7uc tre"ut Fn Asi7 Mi"H 9i@ pe us"7t@ prin Ni"ee7@ ir 7eu;@ S;irn7 9i Efes@ 7poi pe ;7re@ 7u 7Muns 7 Att7 i7@ i7r 6e 2 Fn 7pri ie %%(+@ 7u 7Muns 7 A"r7 $APPon-@ #e"4e7 Ptoie;7i67@ Fn
".

Cru"i7Gii fr7n"eJi 7u tre"ut Bosforu @ 7Mun!Fn6 7 Ni"ee7@ i7r 6e & "u 7Mutoru 8iJ7ntini or@ pe ;7re@ pe Fn!H S;irn7 9i Efes@ 7u Fs pe "o7st7 su6i"H a Asiei Mi"i@ 7 Att7 i7@ 7poi@ Fn ;7rtie %%(+@ pe a @ poposirH 7 Antio4i7. Ce e 6ouH 7r;7te s?7u FntF nit 7 Ierus7 i;@ pre!Htin6u?se sH 7t7"e F7s"u . Fn upt7 7pri!H "e s?7 67t Fntre ,( 9i ,+ iu ie %%(+@ D7;7s"u putut fi "u"erit@ i7r E6ess7@ pentru 6eJro8ire7 "Hrei7 pornise "ru? 7 fr7n"o?!er;7nH@ 7 rH;7s ;7i 6ep7rte Fn ;Fini e ;usu ;7ni or@ Fntre 7nii %%(& 9i %%(*@ "ru"i7Gii 7u ri6i"7t 7 Ierus7 i; o 8iseri"H H@ >olgota 9i =fntul 3ormnt, 7tinii "reFn6u?9i 7stfe 6repturi 7 tu Mor;Fnt 7 Do;nu ui /ristos@ L7 + o"to;8rie %%(+@ Conr76 7 III? e7 pHrHsi A"r7@ p e"H spre Ti7ni7 prin Tes7 oni" 9i Const7ntinopo @ un6e Fn"4eie o 7 i7nGH po? H 9i ;i it7rH "u F;pHr7tu M7nui I Co;nen@ 7 i7nGH f7"i it7tH 6e 6ire7 "e or 6ouH "7se i;peri7 e. SoGi7 F;pHr7tu ui 8iJ7ntin M7nui i;nen@ Bert47 6e Su tJ87"4@ er7 "u;n7t7 F;pHr7tu ui !er;7n. De P7sti e 7nu ui %%(*@ re!e e .r7nGei@ Lu6o#i" 7 V/? e7@ p e"H .r7nG7. Pe M7re7 Me6iter7nH@ f ot7 fr7n"eJH 7 fost 7t7"7tH 6e "o? i e 8iJ7ntine@ uFn6 Fn "7pti#it7te pe "7pri"io7s7 re!inH E eonor7@ % ui Lu6o#i" 7 V/? e7@ 67r 7 fost e i8er7tH 6e f ot7 nor;7n6H@ i"eJii 6e87r"7rH Fn su6u It7 iei@ Fn C7 78ri7. Re!e e .r7nGei Fn"4eie Pi"e e nor;7n6 Ro!er II 6e Si"i i7 $%%&%)%%'(- o 7 i7nGH 7 "7re 7so"i7t 9i "etHGi e it7 iene f7#or78i e p7pei $Gue fi-@ Ser8i7 9i Un!7? "7re "u"erise Cro7Gi7 9i D7 ;7Gi7@ Fn6rept7tH "ontr7 7 i7nGei 8iJ7n? ? !er;7ne. Se 7Mun!e 7stfe 7 e"4i i8ru forGe or@ Fn"Ft I;periu 8i? in n?7 ;7i fost 7t7"7t. Cruciada a I#I-a (11$9119%). CHtre fine e se"o u ui 7 0 ? e7@ H; 7 o nouH re6e9tept7re 7 u;ii ;usu ;7ne. Fntre 7nii %%+,) @ su t7nu S7 76in 7 E!iptu ui $%%5%)%%*2-@ "ur6 6e ori!ine@ 7t7"H isior67ni7@ P7 estin7 9i Siri7. In upt7 6e"isi#H 67tH 7 /7ttin@ Fn!H % Ti8eri76ei $G4eniJ7ret-@ Fn nor6u G7 i eei@ 7 ( iu ie %%+5@ 7r;7?7#7 eri or 7tini 7 fost 7pro7pe "o;p et ni;i"itH. Din %'.&&& 6e "7ri 7u s"Hp7t "u #i7GH 7pro7pe %.&&&. Fn ur;7 7"estei #i"torii@ su t7nu S7 76in intrH 8iruitor Fn Ierus7? 7 , o"to;8rie %%+5@ 6upH ++ 6e 7ni 6e@ stHpFnire "re9tinH 7 Or79u? hfFnt@ 9i tr7nsfor;H to7te 8iseri"i e Fn ;os"4ei. Su t7nii E!iptu ui 7u stHpFnit Ierus7 i;u 6in %%+5 pFnH 7 %5 fe? rie %,,*@ "Fn6 7 fost "e67t "re9tini or 6e su t7nu M7 iP 7 O7;i 2) %,2+-. CH6ere7 Ierus7 i;u ui su8 ;usu ;7ni Fn %%+5 7 J!u6uit profun6 Apusu . S?7R 7Muns 7stfe 7 or!7niJ7re7 Cru"i76ei 7 I I?7 7 "7re 7u p7rti?A "ei trei ;7ri 9i puterni"i ;on7r4i 7i Apusu ui = F;pHr7tu !er;7n

BISERICA IN SECOLELE 0%?0.V

.ri6eri" I B7r87ros7 $%%',)%%*&-@ re!e e An! iei Ri"47r6 Ini;H 6e Lei $%%+*)%%**- 9i re!e e .r7nGei .i ip 7 II? e7 Au!ust $%%+&)%,,2-. .ri6eri" I B7r87ros7 7 "on6us trupe e !er;7ne Fn %%+* prin Un!e ri7@ Ser8i7 9i Bu !7ri7 spre Const7ntinopo @ petre"Fn6 i7rn7 Fn Tr7"is 7 A6ri7nopo . L7 Const7ntinopo @ un6e 6o;ne7 F;pHr7tu Is7" 7 II? e7 An!4e os $%%+')%%*'-@ puGin 7 ipsit "7 trupe e !er;7ne sH 7t7"e or79u . In pri;H#7r7 7nu ui %%*&@ F;pHr7tu 9i trupe e !er;7ne 7u tre"ut Fn Asi7 Mi"H@ un6e@ 7 %+ ;7i@ 7u reu9it sH "u"ere7s"H I"oniu;@ "7pit7 7 tur"i or se !iu"iJi. S?7u Fn6rept7t 7poi spre su6?#estu Asiei Mi"i@ 67r 7 %& iunie %%*&@ F;pHr7tu .ri6eri" I B7r87ros7 s?7 Fne"7t Fn rFu Se ef $O7 3P76nus-@ Fn Ci i"i7. Ar;7t7 !er;7nH fu "on6usH ;7i 6ep7rte 6e fiu "e ;7i ;7re 7 F;pHr7tu ui@ .rie6eri"4 6e #78i7 $S"4`78en- pFn7 7 A"r7 $#e"4e7 Pto e;7i6H-@ Fn Siri7@ un6e ;uri Fn i7nu7rie %%*%. .i ip 7 II? e7 Au!ust re!e e .r7nGei se F;87r"H "u trupe e s7 e e Geno#7@ i7r Ri"47r6 Ini;H 6e Leu 7 An! iei@ 7 M7rsi i7@ 7Mun!Fn6 "i toGii Fn Si"i i7@ 7 Messin7. DupH un pop7s Fn Si"i i7@ Ri"47r6 Ini;H Leu se Fn6reptH spre insu 7 Cipru pe "7re o "u"eri 6e 7 8iJ7ntini I" L ;7i %%*%. Cei 6oi re!i se FntF nes" 7 A"r7@ Fn Siri7@ pe "7re o "u"e res" 7 %, iu ie %%*%. Din "7uJ7 "onf i"tu ui 6intre "ei 6oi ;on7r4i@ .i ip 7 II? e7 Au ? !ust s?7 Fntors Fn .r7nG7. Ri"47r6 Ini;H 6e Leu@ re!e e An! iei@ 7 rH;7s Fn P7 estin7@ 67r "u tot "ur7Mu 9i 8r7#ur7 s7@ n?7 putut re"u"eri Ierus7 i;u . In ur;7 Fn"4eierii unui 7r;istiGiu "u su t7nu S7 76in 7 E!iptu ui@ 7"est7 7 7"or67t "7#7 eri or o""i6ent7 i itor7 u Me6iter7nei Fntr I7ff7 $\oppe- 9i A"r7 9i 7 7si!ur7t prin pro;isiune so e;nH pe re!e An! iei "H i se per;ite "re9tini or #iJit7re7 Ierus7 i;u ui. M7i tFrJP Fn %%*5@ fF9i7 6e teritoriu 6intre I7ff7 9i A"r7 7 fost ;HritH prin "u"eri re7 Beirutu ui Fn Li87n.. Fn o"to;8rie %%*,@ Ri"47r6 Ini;H 6e Leu 7 p e"7t 6in P7 estin spre An! i7. Insu 7 Cipru@ rHpitH 8iJ7ntini or 6e en! eJi 7 L ;7i %%*%@ Fn "urst pri;ei s7 e 9e6eri 7"i@ 7 fost 7"or67tH prin #FnJ7re@ 7 Fnto7r"ere7 F An! i7@ Fn %%*,@ fostu ui re!e 7 Ierus7 i;u ui = Gu3 6e Lusi!nen@ fr7n "eJ 6e ori!ine@ 7i "Hrui 6es"en6enGi 7u stHpFnit?o trei se"o e $%%*,? %(+*-@ "Fn6 7 fost "u"eritH 6e #eneGieni@ "7re@ 7 rFn6u or@ 7u stHpFnit? pFnH 7 %'5%@ "Fn6 7 fost "u"eritH 6e tur"i@ su8 su t7nu Se i; 7 I ? e $%'LL )%'5(-. Cruciada 7 I&-a (1%0%1%0 ) 7 fost pre6i"7tH Fn Apus 6e "e ;K ;7re p7pH ;e6ie#7 Ino"enGiu 7 III? e7 $%%*+)%,%L-. Cru"i7Gii tre8uie sH ;e7r!H ;7i FntFi Fn E!ipt 9i 6e 7"o o 7 Ierus7 i; spre 7?% e i8ei 6in ;Fini e ;usu ;7ni or. Repu8 i"7 VeneGi7@ "7re 7#e7 ;7ri interese "o;er"i7 e Fn I;peri 8iJ7ntin 9i Orientu 7propi7t@ s?7 7n!7M7t sH 7si!ure tr7nsportu "ru"i Gi or "u f ot7 ei Fn s"4i;8u unei su;e i;port7nte. Fn 7"est ti;p@ Fn BiJ7nG s?7u pro6us ;7ri tu 8urHri 6in "7uJ7 "e turi or pentru o"up7re7 tronu ui i;peri7 . F;pHr7tu Is7" 7 /

PERIOADA A PATRA

in!4e os $%%+')%%*'- 7 fost Fn Htur7t 6e 7 tron 9i or8it 6e fr7te e i7u A e:ios 7 III? e7 An!4e os $%%*')%,&'-. .iu ui Is7" II An!4e os@ i e:ios 7 IV? e7@ fu!e@ Fn %,&%@ Fn Apus 9i "ere 7Mutoru "ru"i7Gi or@ Fn "4i;8u unei Fnse;n7te re"o;pense@ pentru reFns"Hun7re7 t7tH ui sHu. SI 7 pro;is toto67tH supunere7 Biseri"ii !re"e9ti 7utoritHGii s"7unu ui 7p7 . Repu8 i"7 VeneGiei@ so"otin6 ;o;entu f7#or78i pentru "F9ti!7re7 ;or i;ense 8enefi"ii "o;er"i7 e Fn 67un7 I;periu ui 8iJ7ntin@ 7 Fn? [rept7t "ru"i767 7 IV?7 spre Const7ntinopo . efu "ru"i76ei er7 it7 i7nu Bonif7"iu 6e Mont err7t 6in Lo;87rii 7@ 67r 76e#Hr7Gii ei "on6u"Htori 7u fost p7p7 Ino"enGiu 7 III? e7 9i? HtrFnu Enri"o D7n6o o@ 6o!e e VeneGiei@ "7re ;7ne#r7u 6in u;8rH@ ie"7re 6upH interese e ui = p7p7 pentru unire7 "u !re"ii 9i re"uno79? sre7 pri;7tu ui p7p7 Fn "on6u"ere7 Biseri"ii@ i7r Enri"o D7n6o o pen? ru 7;8iGii e e"ono;i"e 7 e VeneGiei. E #7 Mu"7 ro u 6e"isi# 9i este espons78i pentru 6e#iere7 "ru"i76ei 6e 7 e i8er7re7 Ierus7 i;u ui i Fn6rept7re7 ei "Htre Const7ntinopo . Intre "on6u"Htorii "ru"i76ei ;7i er7u = 6u"ii B7 6uin 6e . 7n6r7 [%5%)%,&'-@ T4i87u6 6e C47;p7!ne 9i istorio!r7fu "ru"i76ei Geo?=o3 6e Vi e47r6ouin@ 6in C47;p7!ne $.r7nG7-. Fn 6ru; spre BiJ7nG@ "ru"i7Gii "u"erirH ;7i FntFi "et7te7 b7r7 6e e "o7st7 D7 ;7Giei@ 7f 7tH 7tun"i su8 stHpFnire7 re!7tu ui Un!7riei@ pe 7re o 6H6urH VeneGiei. Er7 un trist 9i 6etest78i Fn"eput pentru o "ru? 76H pornitH "ontr7 ne"re6in"io9i or. b7r7 er7 un or79 "re9tin@ u7t rin 7s7 t unui ;on7r4 "re9tin. . ot7 "ru"i7Gi or 7Munse 7 Const7ntinopo Fn iunie %,&2. I;pHr7?i A e:ios III fu!e@ i7r 7 %+ iu ie %,&2 este inst7 7t pe tron or8u Is7" An!4e os@ 67r 7"est7 n?7 putut p Hti su;7 6e ,&&.&&& 6e ;Hr"i 6e W!int "erutH 6e "ru"i7Gi. BiJ7ntinii er7u tot ;7i 7!it7Gi 6e purt7re7 !roso 7nH 9i 7ro!7ntH 7 u67Gi or. L7 ,' i7nu7rie %,&(@ o re#o uGie 6in Const7ntinopo 7 rHs? rn7t pe Is7" II An!4e os 9i 79eJH pe tron pe A e:ios V DuPP7s Murt? f os@ 67r ni"i 7"est7 n?7 putut p Hti su;e e e:7!er7te "erute 6e #ene? ;i. Atun"i@ Fn ;7rtie %,&(@ Fntr?o "onsfHtuire 7 "Hpetenii or "ru"i76ei 7 4otHrFt Bp7rt7Mu Ro;<nieiD@ 76i"H 7 I;periu ui 8iJ7ntin. L7 %2 7pri ie %,&(@ Fn Vinere7 P7ti;i or@ "ru"i7Gii u7rH "u 7s7 t ;st7ntinopo u @ pe "7re?% MefuirH Fn ;o6 87r87r trei Ji e 9i trei nopGi@ Frin6 u;ii "re9tine 7"est trist 9i M7 ni" fin7 6e "ru"i76H@ "7re s?7 ;sfor;7t Fntr?un 6etest78i 8ri!7n67M intern7Gion7 @ 8ine "7;uf 7t 8 po ei7 7 rHJ8oiu ui sfFnt 9i 7 7pHrHrii "re9tini or Fn f7G7 ;usu ;7? or@ "ru"i76H ;7ne#r7tH "u 6i8H"ie 6e t47 7sso"r7Gi7 VeneGiei 9i 6e p7 Ino"enGiu 7 III? e7@ pentru e:tin6ere7 "7to i"is;u ui 7ro!7nt 7su? 7 Orientu ui orto6o:. S"ene FnspHi;<ntHto7re 6e u"i6eri 9i M7furi se petre"urH 7tun"i Fn nst7ntinopo u 7se6i7t A ;e;8rii " eru ui 7tin u7rH p7rte7 or 7 H?Ni 6e 797?Ji9ii so 67Gi 7i ui /ristos. Opere 6e 7rtH@ 6e #7 o7re inesti?i8i H@ 7u fost 6istruse s7u fur7te 6e "ru"i7Gi. Bo!HGii i;ense@ ui;ito7?

'ISERICA I( SECO)E)E *#-*&

re pentru o"4ii 87r87ri or sH 87ti"i 9i 7"o;i 6in O""i6ent@ strFnse se"o e Fn Const7ntinopo @ pFnH 7tun"i ne"u"erit@ furH Mefuite 9i F;pi ti7te Fn tot Apusu . In o"u I;periu ui 8iJ7ntin "ru"i7Gii "re7rH I;periu 7tin 6e C st7ntinopo $%,&()%,L%- punFn6 re!e pe B7 6uin 6e . 7n6r7 $%,& %,&'-. A"est i;periu 7tin "uprin6e7 Fn Europ7 teritoriu Const7ntino u ui@ i7r Fn Asi7 Mi"H o fF9ie 7r!H 6e?7 un!u MHrii 6e M7r;7r7 $I ponti67- 9i 7 D7r67ne e or. VeneGi7 pri;i 2]+ 6in i;periu "u"erit. E7 pri;i or79u D3i "4iu; $Durr7JJo-@ insu e e ioniene@ "e7 ;7i ;7re p7rte 6in insu MHrii E!ee@ Eu8ee7@ Ro6os@ Cret7@ nu;ero7se o"uri Fn Moree7 $PK poneJ- 9i Tr7"i7. VeneGi7 F9i "re7 7stfe un i;periu "o oni7 9i o 4e ;onie e"ono;i"H Fn RHsHrit. L7 Const7ntinopo 7u pri;it "7te6r7 7 SfFnt7 Sofi7 9i 6reptu p7tri7r4u 7tin sH fie 7 es 6intre ei. P7tri7r4u !re" 7 fost 7 un!7t T fost 7 es "7 p7tri7r4 7tin #eneGi7nu To;7 Morosini. Bonif7"iu 6e Montferr7t 7 pri;it re!7tu 6e Tes7 oni" "u M a 6oni7 9i Tes7 i7. DupH ;o6e u feu67 @ "ru"i7Gii FnfiinG7rH 9i 7 te 6u"7te 9i prin"i te "7 6u"7tu Atenei "7re re#eni fr7n"eJu ui Ot4on 6e 7 Ro"4e@ " pot7tu s7u prin"ip7tu 6e A47i7 s7u Moree7 $#e"4iu Pe oponeJ-@ "7pit7 7 7 Mistr7 Fn!H #e"4e7 Sp7rtH@ 7 pi"io7re e ;unte ui T73M "u"erit 6e fr7n"eJii Gui 7u;e 6e C47;p itte 9i Geofro3 6e Vi e4 6ouin $%,(')%,5+-@N istorio!r7fu "ru"i76ei@ 9i 7 te 6u"7te ;7i ;i"i. C eru !re" 9i 7risto"r7Gi7 8iJ7ntinH s?7u retr7s Fn Asi7 Mi"H@ ui 7u FnfiinG7t I;periu !re" 6e Ni"ee7 $%,&()%,L%-. L7 Ni"ee7@ s?7 ins 7t 6in %,&+ pFnH 7 %,L% 9i se6iu P7tri7r4iei E"u;eni"e. Gre"ii "7re 7u p e"7t 6in Const7ntinopo 7u ;7i FnfiinG7t Fn A Mi"H 9i I;periu !re" 6e Tre8iJon67 $%,&()%(L%-@ i7r Fn Europ7@ " pot7tu 6e Epir. Cu"erire7 9i Mefuire7 Const7ntinopo u ui 6in %2 7pri ie %,&( "re7re7 unui I;periu 7tin efe;er@ "7re 7 6ur7t 6in %,&( pFnH 7 % 7 Const7ntinopo @ 7 "ontri8uit 7 s H8ire7 I;periu ui 8iJ7ntin@ "e Va rest7ur7t 6upH %,L% 9i "onstituie un7 6in "7uJe e ;7More 7 e "u"eririi 6e "Htre tur"i@ 7 ,* ;7i %('2. Din %,&( ur7 "onfesion7 H 6intre oi 6ent7 i 9i 8iJ7ntini@ 6intre "7to i"i 9i orto6o"9i@ 7 "res"ut 9i 7 sHp7t Fn "e e 6ouH Biseri"i@ Orto6o:H 9i Ro;7no?C7to i"H@ o prHp7stie profun pentru "7re 7tinii er7u "ei ;7i #ino#7Gi. Cru"i767 "opii or $%,%,-. L7 Fn"eputu se"o u ui 7 0M? e7@ r n7r4ii Apusu ui@ p i"tisiGi 6e insistenGe e p7pei 6e 7 p e"7 Fn "ru"ii 9i o"up7Gi "u tre8uri e or@ 7u uit7t 6e "ru"i76e. In poporu si;M FnsH@ 7 renHs"ut entuJi7s;u re i!ios@ Fn"Ft se 7Munse "7 pe #re;e7 Petru Ere;itu Fn %&*L)%&*5 sH i7 fiinGH Fn %,%, 797 nu;it7 B"ru" 6H 7 "opii orD. Mii 6e "opii 6in .r7nG7 9i Ger;7ni7 7u pornit 6intr? spirit 6e 7#enturH 78er7ntH spre Ierus7 i;. Astfe @ un tFnHr "io87n 6in .r7nG7@ tef7n $Etienne-@ Fn %,%,@ "reJut 7 es 6e Du;neJeu sH "on6u"H pe "opiii fr7n"eJi@ Fntre ei 9i f 9i fe;ei@ Fn P7 estin7. Re!e e .i ip II Au!ust $%%+&)%,,2- Fi or6" Fnto7r"ere7 "opii or 7 pHrinGi@ 67r 6oi ne!ustori fHrH suf et i?7u F;8

PERIOADA A PATRA

Fn "orH8ii 7 M7rsi i7 Fn nu;Hr 6e %.'&&@ spre 7?i 6u"e Fn Orient. iH "orH8ii 7u n7ufr7!i7t@ i7r "e e 7 te 7u 6us "opiii 7 A e:7n6ri7@ Fn 2t 9i Fn 7 te GHri 7r78e@ un6e 7u fost #Fn6uGi "7 s" 7#i. Un "opi !er;7n@ Ni"o 7e@ "7re nu 7#e7 ni"i Je"e 7ni@ 7 pornit 6in ;i7 $Oo n- Fn frunte7 7 ;ii 6e "opii 9i 7 tre"ut A pii spre porturi e iene pentru 7 se F;87r"7 "Htre P7 estin7. Mu Gi "opii 7u ;urit pe ; 6e fo7;e 9i o8ose7 H 9i nu;7i puGini s?7u Fntors 7 pHrinGii or. Cruciada a &-a (1%%$1%%9). A"e7stH "ru"i76H s?7 6esfH9ur7t Fn H f7Je. .7J7 FntFi 7 "ru"i76ei o "onstituie e:pe6iGi7 re!e ui An6rei I? e7 7 Un!7riei $%,&')%,2'-@ "7re 7 p e"7t Fn P7 estin7 Fn %,%+) ., F;preunH "u 6u"e e Leopo 6 VII 6e Austri7 9i 7 Gi no8i i 6in itri7 9i B7#7ri7. DupH to7tH pro878i it7te7@ Fntre ost79ii ui An6rei I? e7 se !Hse7u 9i ro;<ni 6in Tr7nsi #7ni7. DupH "Fte#7 e:pe6iGii pe A7 Ior67nu ui@ An6rei 7 II? e7 9i 7r;7t7 s7 s?7u Fntors 7"7sH fHrH i t7te 6e"isi#e. O 7 tH e:pe6iGie@ "on6usH 6e "onGii _i 4e ; 6e O 7n67 9i Geor!e _ie6@ 7 "HtuitH 6in "ru"i7Gi o 7n6eJi@ #estf7 i 9i !er;7ni 6in or79u ;en@ 7 "7re s?7 7so"i7t Fn %,%+ 9i fr7n"eJu \e7n 6e Brienne@ fostu , 7 Ierus7 i;u ui@ Fn ur;H re!ent 7 I;periu ui 7tin 6in Const7n? ipo $%,,*)%,25-@ s?7 Fn6rept7t F;potri#7 E!iptu ui@ "7re stHpFne7 i"i 9i P7 estin7@ reu9in6 sH "u"ere7s"H 7 ' noie;8rie %,%* portu niett7 6in 6e t7 Ni u ui. Musu ;7nii 6istruseserH e" uJe e 9i 6i!u? Ni u ui@ 7stfe "H 6upH 6oi 7ni@ Fn %,,%@ D7;iett7 7 fost re"u"eritH ;Fini e "re9tini or 6e su t7nu M7 iP 7 O7;i $%,%+)%,2+- 7 ptu ui. Fn %,%*@ .r7n"is" 6in Assisi $f %,,L-@ fon67toru or6inu ui ;on747 r7n"is"7ni or@ 7 ;ers 7 "urte7 su t7nu ui M7 iP 7 O7;i @ Fn"er"Fn6 "on#erte7s"H 7 "re9tinis;@ 67r nu reu9i. .7J7 7 6ou7 7 "ru"i76ei o "onstituie p e"7re7 7 Lo"uri e Sfinte@ hH ;u te eJitHri@ 7 F;pHr7tu ui Ger;7niei .rie6eri"4 7 II? e7 $%,%' ,'&-@ prin"ip7 u "on6u"Htor 7 "ru"i76ei 7 V?7. Fn %,,5@ e 7 p e"7t , Orient@ 67r pe 6ru; se Fn8o nH#i 9i se opri Fn portu Otr7nto 6in i7. P7p7 Gri!orie 7 I0? e7 $%,,+)%,(%-@ "reJFn6 "H este o si;u 7?Ai 6orin6 sH s"7pe 6e presiuni e ui 7supr7 s"7unu ui p7p7 @ %?7 e:"o? i"7t Fn %,,+@ so"otin6u?% un BpH!Fn 9i un ;usu ;7nD. E p e"H Fn % 6in ur;H spre Orient Fn %,,+@ 67r e:pe6iGi7 ui nu s?7 fH"ut su8 pi"ii e SfFntu ui S"7un@ "i pe "ont propriu. AMun!Fn6 Fn P7 estin7@ -ritH e!Hturi or s7 e 7;i"7 e "u M7 iP 7 O7;i @ unu 6intre "ei ;7i 7r"78i i su t7ni 7i E!iptu ui@ fo7rte 7#7ns7t f7GH 6e i6ei e ti;pu ui @ .rie6eri"4 7 II? e7 7 reu9it sH o8GinH pe Je"e 7ni@ prin ne!o"ieri@ i tratatul de la Iaffa ,Ioppe0 din l i E februarie -//., Fn"4ei7t "u su ? 7 e!ipte7n@ Ierusalimul, fHrH ;os"4ee7 ui O;7r@ +etleemul, Fa%a$d, ducatul Toron 6in G7 i ee7 6e Nor6 9i teritoriul =inodului 6in i"i7@ pentru "7 upte e 6intre "re9tini 9i ;usu ;7ni sH Fn"eteJe. Fn ur;7 tr7t7tu ui 6e 7 I7ff7@ .rie6eri"4 7 II? e7 9i?7 fH"ut intr7? Fn "4ip so e;n Fn Ierus7 i;@ 7 %5 ;7rtie %,,*@ un6e?9i puse Fnsu9i 27n7 re!7 H pe "7p. Fn %,,*@ ur;Hrit 6e p7p7 Gri!orie 7 I0? e7 "7

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

,5

6u9;7n@ pHrHsit 6e p7tri7r4u 7tin 6e Ierus7 i;@ "7 o;ni7t 6e "7#7 erii te;p ieri 9i io7niGi@ e p e"H 6in P7 estin7 spre p7trie. M Ierus7 i;u 7 rH;7s Fn ;Fn7 "re9tini or 6in %5 ;7rtie %,,* pFnHM 7 ,2 7u!ust %,((@ "Fn6 fu 6efiniti# pier6ut 6e "7#7 erii 7tini@ fiiin6M 7t7"7t 9i o"up7t 6e o 4o7r6H 6e tur"i "or7s;ieni@ "4e;7Gi Fn 7Mutor 6e su t7nu E!iptu ui. A"e9ti7 7u ;7s7"r7t o p7rte 6intre "re9tini 9i 7u 6istrus 8iseri"7 SfFntu ui Mor;Fnt. Nu;7i I7ff7 $Ioppe-@ A"r7 $#e"4e7 Pto e;7i6H-@ Tripo is 9i Antio? 4i7 7u ;7i rH;7s Fn ;<ini e "re9tini or. Cruciada a &i-a (1% $1%+ ). Pier6ere7 Ierus7 i;u ui Fn %,(( fH"ut "7 p7p7 Ino"enGiu 7 IV? e7 $%,(2)%,'2- sH Fn6e;ne "re9tinHt7 ? te7 7puse7nH@ Fn "on"i iu 6e 7 L3on 6in %,('. sH se Fnro eJe Fntr?o nouH "ru"i76H. De9i 7#ersiune7 pentru "ru"i76H 6e#enise fo7rte ;7re@ Fn ur;e e:"ese or "ru"i7Gi or "ontr7 e#rei or@ s"4is;7ti"i or $orto6o"9i or- 9i ;7 ? 4o;e67ni or@ totu9i piosu re!e 7 .r7nGei Lu6o#i" 7 I0? e7 "e SfF; $%,,L)%,5&- p e"H Fn %,(+ Fn "ru"i76H. E se opri "u 7r;7t7 ;7i FntF Fn insu 7 Cipru@ un6e petre"u i7rn7 7nu ui %,(+@ 7poi@ Fn pri;H#7r7 7nu ui ur;Htor@ se Fn6reptH spre E!ipt@ un6e@ Fn ')L iunie %,(*@ "u ? "eri portu D7;iett7 6e pe 8r7Gu orient7 7 Ni u ui. PFnH sH sose7s6 7 D7;iett7@ ;usu ;7nii ;7s7"r7rH pe toGi "re9tinii 6in or79. Fn7intFn6 spre C7iro@ re!e e fr7n"eJ "HJu priJonier 7 M7nsur7@ Fi 7pri ie %,'&@ F;preunH "u 7r;7t7@ i7r f ot7 "7re Fn7int7 Fn susu Ni u ? ui fu 6istrusH. Spre 7?9i re"HpHt7 i8ert7te7@ re!e e Lu6o#i" 7 I0? e7 7 tre8uit sH p Hte7s"H o su;H "onsi6er78i H 9i sH "e6eJe D7;iett7. DupH e i8er7re@ Lu6o#i" 7 I0? e7 "e SfFnt s?7 Fn6rept7t spre SiriE Fn sper7nG7 6e 7 pri;i 7Muto7re 6in Apus@ 67r e e n?7u sosit. A ;7 petre"ut p7tru 7ni Fn RHsHrit@ Fntre %2 ;7i %,'& 9i ,( 7pri ie %,'(@ strH 6uin6u?se sH fortifi"e or79e e ;7riti;e stHpFnite 6e o""i6ent7 i. DupH un pe erin7M 7 Bet ee; Fn %,'(@ 7 ,( 7pri ie 7"e 79i 7n s? Fntors Fn .r7nG7@ fHrH sH fi putut e i8er7 Ierus7 i;u . In %,L+@ prin"ip7tu 7tin 7 Antio4iei "HJu Fn ;Fini e ;usu ;7ni oi Cruciada 7 &II-a (1%!0). Re!e e .r7nGei Lu6o#i" 7 I0? e7 "e SfFnt p e"H 6in nou Fn "ru"i76H Fn %,5&@ 6e 7stH 67tH Fn Tunis@ un6 sper7 sH "on#erte7s"H 7 "re9tinis; pe e;iru Tunisu ui 9i sH 7t7" 7poi E!iptu @ "7re stHpFne7 P7 estin7. A"i@ FnsH@ piosu ;on7r4 9i o p7rt 6intre uptHtori ;urirH 6e 6iJenterie 9i "iu;H. .iu 9i ur;79u sHu % tron@ re!e e .i ip 7 I I? e7 $%,5&)%,+'-@ 6upH "e 7 Fn"4ei7t un 7r;is tiGiu "u s7r7"inii $7r78ii-@ s?7 Fntors Fn .r7nG7. A97 7u u7t sfFr9it "ru"i76e e Jise " 7si"e. Nu;Hru 6e 5 "ru"i76e pur "on#enGion7 . Fn re7 it7te@ 7u fost ;7i ;u t 6e %, e:pe6iGii Fn ti GHri e Europei O""i6ent7 e 9i P7 estin7 pentru e i8er7re7 Lo"uri or Sfint Fn %,+*@ ;7;e u"ii 6in E!ipt@ so 67Gi tur"i@ "u;pHr7Gi 6e e!iptei "u 87ni@ "7re Fntre %,'( 9i %'%5 7u reu9it sH for;eJe Din7sti7 ;7;e i "i or@ su8 "7re "re9tinii 7u 7#ut fo7rte ;u t 6e suferit@ 7u "u"erit or79i Tripo is@ i7r 7 %+ ;7i %,*%@ "7#7 erii fr7n"i 7u pier6ut 6efiniti# Aer u ti;u 87stion "re9tin Fn Siri7. Or79e e ;7rti;e Tir@ Si6on 9i Beirut

x-*X

.rt.

JT.rt.Jl

fost pre67te 6e 8unH #oie su t7nu ui E!iptu ui@ "7re e?7 stHpFnit pFnH Fn se"o u 7 0VI? e7@ "Fn6 7u intr7t su8 stHpFnire7 tur"i or. Cru"i76e e ur;Hto7re 6e 7 Ni"opo e@ ,' septe;8rie %2*L 9i 6e 7 V7rn7@ %& noie;8rie %(((@ or!7niJ7te pentru 7 un!7re7 tur"i or 6in Europ7@ s?7u ter;in7t prin FnfrFn!ere7 "re9tini or 6e "Htre oto;7ni@ "7re 6ispune7u 7tun"i 6e o ;7re putere ;i it7rH. Pri#ite Fn !ener7 @ 6upH 7tFte7 se"o e@ "onst7tH; "H "ru"i7Gii o""i6ent7 i@ fr7n"eJi@ en! eJi@ !er;7ni@ #eneGieni@ !eno#eJi@ nor;7nJi 9.7. nu 7u fost "7p78i i sH re7 iJeJe Fn RHsHrit o operH 6ur78i H@ ni"i 6in pun"t 6e #e6ere po iti"@ ni"i re i!ios. Des"operire7 A;eri"ii = 7 Lu;ii noi@ Fn %(*,@ 6e "Htre "e e8ru n7#i!7tor !eno#eJ Cristofor Co u;8 $%('% ) f %'&L-@ #7 67 istoriei uni? #ers7 e un nou "urs@ "H"i GHri e o""i6ent7 e F9i #or Fn6rept7 7tenGi7 spre Lu;e7 nouH. Ori"u;@ "onse"inGe e "ru"i76e or 7u fost 9i poJiti#e 9i Nne!7ti#e. Au fost poJiti#e pentru "H@ 67toritH "o;erGu ui ;7riti; 6intre Eu? rop7@ Orientu Apropi7t 9i Afri"7@ s?7u 6eJ#o t7t or79e e@ 7u Fnf orit 8ur? M4eJi7 9i "4i7r pri;e e Fntreprin6eri "7pit7 iste@ "7re 7u spriMinit 7poi Fnf orire7 iter7turii@ 7 7rtei 9i 7 9tiinGe or. Cu tur7 8iJ7ntinH@ "ontinu7?Ao7re7 presti!io7sei "u turi !re"o?ro;7ne@ 7 "ontri8uit Fn "e7 ;7i ;7re nHsurH 7 "i#i iJ7Gi7 9i 6eJ#o t7re7 "u turii 7pusene. Const7ntinopo u i fost Fn E#u Me6iu "entru "i#i iJ7Giei 9i 7 "u turii uni#ers7 e@ 797 =u; #7 6e#eni P7risu ;7i tFrJiu. Fntre "onse"inGe e ne!7ti#e notH; = s"H6ere7 ;or7 itHGii 9i 7 6is"i?- inei 8iseri"e9ti@ 67r ;7i 7 es slbirea con"tiin!ei unit!ii +isericii, ;7i 6es 6upH "ru"i767 7 IV?7 $%,&,)%,&(-@ "Fn6 6eJ8in7re7 6intre Biseri"7 tHsHritu ui 9i Biseri"7 Apusu ui s?7 76Fn"it "u 76e#Hr7t. D7"H or!o iu iJ7ntini or pentru tre"utu or 9i pentru "u tur7 or@ ;o9tenito7re 7 iresti!io7sei "u turi !re"o?ro;7ne@ 7 6Hun7t unitHGii Biseri"ii@ nu ;7i iuGin 6HunHto7re 7 fost pretenGi7 6e 6o;in7re 7 "7#7 eri or o""i6ent7 i@ 7re s?7u strH6uit s?o i;punH Fn nu;e e Biseri"ii C7to i"e@ tot6e7un7 orito7re sH o8GinH "on6u"ere7 supre;H Fn Biseri"7 ui /ristos@ Fn 6e? ri;entu Biseri"ii RHsHritu ui. A une"Fn6 pre7 ;u t spre interese u;e9ti@ spre se"u 7ris;@ "on? u"Htorii 7puseni 7i #ieGii 8iseri"e9ti 7u "ontri8uit 7 n79tere7 spiritu ui 8ertin 9i protest7t7r "7re se #7 7;p ifi"7 "u putere Fn se"o e e ur;H? 77re pro iferFn6 su8 for;7 s"4is;e or@ ereJii or 9i 7 Fn"er"Hri or 6e sfor;H in capitis et membris 7 Biseri"ii.
BIBLIOGRA.IEI L. et \. Ri e3)S;it4@ T?e &rusades# Idea and Realit', %&*')%,5( Lon6on@ %*+% A n7 Co;nen7@ Ale)iada, tr76. 6e M. M7rines"u@ noteN6e N. er87n?T7n79o"7@ , #oi.@ i"ure9ti@ %*55A R.?\. Li ie@ +'%an% und die Qreu%fa?rerstaaten# =tudieri %ur PolitiL =s +'%antinisc?en Reic?es gegenilber den =taaten der Qreu%la?rer in ='rien und ilestina bis %um B# Qreu%%ug $%&*()%,&(-@ Mun"4en@ %*+%@ 0III ) '(* p.A R. Grous?t@ 4istoire des croisades et du ro'aume iranc de Kerusalem, #oi. 5@ Kean de ienne, Frederic II et =t# Houis, %,%&)%,'L@ P7ris@ %*+%@ (,& p.@ #oi. +@ Hes 3ongols, marc?ie iranOue et la c?ute dEAcre, %,'L)%,*%@ P7ris@ %*+%@ '&' p.A /. E. M73er@ I Bi8 io!r7fi7 7 fost Fnto";itH 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. prof. I. RH;ure7nu.

BISERICA IN SECOLELE 0I)0V

>esc?ic?te der Qreu%%iige, (?e Auf . %*5'A G. Ri"47r6@ (rient et (ccident 3o'en Age# &ontacts et relations $0II)0V s.-@ Lon6on@ %*5LA O. M. Setton@ 4istor' oi t?e &rusades# i# 4I# T?e Fourteent? and Filteent? &enturies, "ite6 /. _. /7J7r6@ M76ison 7n6 Lon6on@ %*5'@ 00II@ +%2 p.A S. 6e S7n6o i@ &orr# inscriptionum crucesignatorum Terrae =anctae ,-9..)-/.-0, tr76uJione@ testo 7nnot7Jioni@ \erus7 e;@ %*5(A \. Pr7`er@ 4istoire du ro'aume latin de Kerusalet tr76uit 6e N4e8reu p7r C. N74on@ t. I 9i II@ P7ris@ %*L*@ %*5&. Re"enJie@ Pr. pr . I. RH;ure7nu@ Fn BOrto6o:i7D@ Bu"ure9ti@ 000IV@ $%*5,-@ nr. %@ p. 5+)+%. /. G. Be"P@ 8ie b'%antinisc?e Qirc?e im Seitalter der Qreu%%iige, 7 /. \e6 4andbuc? der Qirc?engesc?ic?te, B<n6 III@ .rei8ur! i; Breis!7u@ %*L+A L. Bre4i HEEglise et lE(rient au ;o3en ge, P7ris@ %*,+. S. Run"i;7n@ A 4istor' oi t?e &rusades, 2 #oi.@ $C.U.P.-@ Lon6on@ 19+1)19 S. Run"i;7n@ >esc?ic?te der Qreu%%iige, 2 #oi.@ Miin"4en@ %*'5)%*L&. A. V7si ie#@ 4istoire de lEempire b'%antin, to;. II@ tr76. fr7n".@ p7r P. Broe et. A. Bour!uin7@ P7ris@ %*2,A N. Ior!7@ +reve ?istoire des croisades et de lei iondations en Terre =ainte, P7ris@ %*,(A I6e;@ Notes et e)traits pour ser#ir IE?istoire des croisades au 0V?e siTcles, t. I)VI@ P7ris)Bu"7rest@ %+**)%*%L. G. Ostro!osPi@ >esc?ic?te des b'%antinisc?en =taates, Miin"4en@ %*L2. D. A. b7P3nt4inos@ He despotat grec de Moree@ #oi. I@ /istoire po itiCueA #oi. Aie et institutions# Re#ise6 83 C4r. M7 teJou@ Lon6on@ %*5'A G. S"4 7;8er! +'%ance et Ies &roisades, P7ris@ %*,5.
Fn ro;<ne9te=

M. es7n@ &ruciadele "i +iserica (rtodo) "i actualitatea, Fn BMitropo i7 6e7 u uiD@ V $%*L%-@ nr. ()L@ p. ,%L),(%. I6e;@ &ruciadele "i +iserica (rtodo< CernHuGi@ %*2+A .r. P7 i@ &urs de istorie universal# &ruciadele ,sec# PI )0f C uM@ %*(+A I ie GrH;76H@ &ruciadele, Bu"ure9ti@ %*L%. S. Co u;8e7nu 9i R. V7 entin@ &ruciadele, Bu"ure9ti@ %*5%.

Fn"er"Hri 6e unire Fn se". 0I)0IVI


Cu to7te "H r7porturi e 6intre "re9tinii rHsHriteni 9i 7puseni Fn"epu sH se rH"e7s"H Fn"H Fn7inte 6e %&'(@ totu9i 6eJ8in7re7 re7 H nu s?7 fH" si;GitH 6e"Ft ;7i tFrJiu@ ;7i 7 es Fn ti;pu 9i Fn ur;7 "ru"i76e or. BI "re6 "H !re9e i e 7tini or sFnt 797 6e ;u te 9i 7tFt 6e !r7#e@ Fn"Ft po7tH ;oti#7 o s"4is;H Fntre Biseri"iD@ spune7 6intre rHsHriteni Te fi 7"t 7 Bu !7riei $f %%&+-@ i7r e!u;enu "unos"utei ;FnHstiri it7 ie 6e 7 Monte C7ssino@ 8ene6i"tinu Bruno 6e Se!ni spune7 pe 7 %%' BCre6e; "u tHrie "H Fn "iu67 tuturor 6iferenGe or 6e tr76iGii 9i 6e o "eiuri@ Fntre Biseri"i po7te e:ist7 o sin!urH f7;i ie e!7tH in6iso uN 6e "7pu ei@ /ristos@ 6upH "7re prin "re6inGH Fn E for;e7JH 9i Biseri un sin!ur trupD. L7 %&+5 er7u 76use 7 B7ri ;o79te e SfFntu ui Ni"o A i7r un 7 t Ni"o 7e@ tot !re" 6in Tr7ni@ #7 fi "7noniJ7t pe 7 7nii %%&& p7p7 Ur87n 7 II? e7 $%&++)%&**-. Pe erini 7tini@ ru9i 9i !re"i se Fnt ne7u nestin!4erit 7 Lo"uri e Sfinte@ i7r Fn At4os "ontinu7 sH e:is Fn"H 9i Fn se". 7 0/? e7 ;FnHstire7 A;7 fineJi or. Are 6rept7te un istori" !er;7n $/. G. Be"P- "Fn6 spune "H prii irit7re 7u pro6us?o nor;7nJii 6in su6u It7 iei@ ;7i 7 es 6in " ip7 "7re p7pii@ Fn"epFn6 "u Ni"o 7e II $%&'*)%&L%-@ i?7u rHsp Htit Fn %&L& ;o9ii 7f 7te pFnH 7tun"i Fn ;Fn7 8iJ7ntini or@ i7r p7p7 Gri!orie 7 VII?% $%&52)%&+2- 7 fH"ut 6in nor;7nJi un st7t #7s7 7 S"7unu ui Ro; $B;on7r4i7 si"u 7D-. Se 9tie@ FnsH@ "H nor;7nJii 7u nutrit pretutin6e

Z C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. T. Bo6oC7e.

PERIOADA A

PATRA

7nuri e:p7nsioniste 9i "o oni7 iste@ Fn"Ft er7 ine#it78i H "io"nire7 or u 8iJ7ntinii. In Si"i i7 9i Fn su6u It7 iei@ un6e pe 7 7nii %&&& e:ist7u pro7pe %&& epis"op7te !re"e9ti@ nor;7nJii 7u fost "ei 6intFi "7re 7u ut7t 6esfiinG7re7 tr76iGii or rHsHritene. Fn sp7te e 7"estor 7"Giuni 7 e hr e 6e FnGe es "H se 7f 7u p7pii@ "7re@ Fn E#u ;e6iu@ 7u ur;Hrit 6es? inG7re7 ori"Hror tr76iGii o"7 e 9i p7rti"u 7riste. In %&5%@ 7nu ;7rii FnfrFn!eri 7 7r;7tei 8iJ7ntine "on6use 6e F;U 7r7tu Ro;7n 7 IV? e7 Dio!en $%&L5)%&5%- 6e "Htre tur"i 7 M7nt? Pert@ 8iJ7ntinii 7u pier6ut 9i 87J7 or it7 i7nH 6e 7 B7ri@ o"up7tH 6e or;7NnJi. F;pHr7tu Mi47i VII DuP7s $%&5%)%&5+- 7 "Hut7t 7tun"i 7ropiere7 6e p7p7 Gri!orie 7 V/? e7@ "erFn6u?i 7Mutor F;potri#7 tur? or. P7p7 s?7 8u"ur7t 9i 7 fH"ut p 7nu sH "HsHtore7s"H pe fii"7 prin"i? S ui nor;7n6 Ro8ert Guis"7r6 $%&%')%&+2- "u fiu 87Ji eu ui 8iJ7ntin@ Mi6in6u?se "H Fn "4ipu 7"est7 se #7 f7"e 9i ;7i u9o7rH reunire7 "e or 7uH Biseri"i. BiJ7ntinii se #e6e "H n?7u 7""ept7t 9i@ 6e9i p7p7 7 7nunG7t re!Htire7 unei "ru"i76e@ u"ruri e 7u rH;7s nereJo #7te 6in pri"in7 H;FntHri or pentru Fn#estiturH $%&5L-. M7i tFrJiu@ p7p7 7 e:"o;uni"7t Fi7r pe F;pHr7Gii Ni"4ifor Bot7ni7tu $%&5+)%&+%- 9i pe A e:ios? o;nen $%&+%)%%%+-@ pentru "H se opune7u p 7nuri or ui. Se 9tie "H Gri!ore 7 VII? e7 s"4iG7se Fn "e e8re e s7 e pun"te BDi"? tus p7p7eD un ;o6 "u totu nou 6e 7 #e6e7 u"ruri e. Potri#it 7"estor A6eri@ sin!ur S"7unu Ro;ei este e"u;eni" 9i n?7re ne#oie 6e sino6@ r Fn 7"e7stH "7 it7te@ e este 6e7supr7 puterii po iti"e. Po7te 6e 7i"i reJu t7t 9i 7titu6ine7 ui 6up i"it7rH Fn pro8 e;7 BFnto7r"erii !re"i orD. CFn6 7 ur"7t Fn S"7unu Ro;7n $%&++-@ p7p7 Ur87n 7 II? e7 7 ri? "7t F;pHr7tu ui 8iJ7ntin e:"o;uni"7re7@ spunFn6 F;pHr7tu ui A e? os I Co;nen "H 7r fi 8u"uros 67"H 7r fi po;enit Fn 6ipti"e 7 BiJ7nG "H nu 9tie 6e "e 7u fost Fn"4ise une e 8iseri"i 7tine Fn Const7ntinopo . FpHr7tu 7 rHspuns "H Fn 7r4i#e e 8iJ7ntine nu s?7 pHstr7t ni;i" Fn !HturH "u s"4is;7@ 7"Giuni e 6in %&'( fiin6 ;7i ;u t o "e7rtH 6intre itri7r4u Mi47i Ceru 7rie $%&(2)%&'+- 9i "7r6in7 u /u;8ert. Sin? ire e neFnGe e!eri@ "7re s?7r pute7 7p 7n7@ 7r fi 6e or6in itur!i". CFt i#e9te f7ptu "H p7p7 nu?i po;enit Fn 6ipti"e@ Ji"e F;pHr7tu @ f7ptu e:p i"H prin 7"ee7 "H p7p7 n?7 tri;is s"risori e ireni"e o8i9nuite@ r 8iseri"i e 7tine Fn"4ise Fn Const7ntinopo sFnt nu;7i "e e nor;7n6e@ itri7r4u !re"@ prin "7re s?7 fH"ut Fn %&+* 7"e7stH "orespon6enGH 7 opus p7pei sH?9i tri;itH s"risori e ireni"e FnsoGite 6e o ;Hrturisire 6e e6inGH 9i 7tun"i 6ipti"e e se #or pune 6in nou Fn fun"Giune. P7p7 7 spuns "H "4i7r 67"H s?7r 7"Gion7 Bprin i"ono;ieD@ "re9tinHt7te7 tot 7#e7 6e "F9ti!7t@ re7 iJFn6u?se unire7 Biseri"i or. Unire7 nu s?7 putut 7 iJ7@ 6eo7re"e p7p7 Ur87n 7 II? e7 "eru F;pHr7tu ui ,i-an.in r/cu79tere7 pri;7tu ui p7p7 . Fn ti;p "e se 6esfH9ur7u upte e "ru"i76ei I $%&*L)%&**-@ p7p7 Z87n II "on#o7"H un sino6 Fn %&*+ 7 B7ri@ Fn su6u It7 iei@ 7 "7re 7u 7t p7rte 9i epis"opii !re"i 6in su6u It7 iei A Fntre "ei preJenGi se 7f 7 "unos"utu teo o! Anse ; 6e C7nter8ur3 $f %%&*-@ nHs"ut 7 Aost7@ Fn i i7@ fon67toru s"o 7sti"ii. Nu ni s?7u pHstr7t 7"te e sino6u ui@ 67r s"uGi7 s?7 purt7t ;7i 7 es asupra lui FilioOue, 6espre "7re Anse ; 7 r8it 7tFt 6e e o"#ent Fn"Ft p7p7 7 spus "H pronunGH e:"o;uni"7re7

BISERICA IN SECOLELE 0L)0V

F;potri#7 "e or "e n?7r "re6e 797. Se p7re "H 6e 7"u; p7rte 6in epis"opi !re"i 6in It7 i7 $Bit7 o?!re"iiD- s?7u unit "u Ro;7. Er7 o unire p7rGi7 7 "7re nu 7n!7M7 Biseri"7 Orto6o:H. Tr7t7ti#e e 6e unire 7u "ontinu7t Fntre F;pHr7tu A e:ios I Co;ner 9i p7p7 P7s"7 7 II? e7 $%&**)%%%+-. Din "7uJ7 M7furi or fH"ute 6e nor;7nJi pe teritoriu I;periu u 8iJ7ntin@ ur7 "onfesion7 H 6intre !re"i 9i 7tini s?7 ;Hrit. L7tinii 7ro ? !7nGi nu;e7u pe !re"i s"4is;7ti"i@ ereti"i 9i 6u9;7ni 7i "re9tinHtHGii "onsi6erFn6u?i o pie6i"H Fn "7 e7 "ru"i7Gi or pentru e i8er7re7 SfFntu u Mor;Fnt. Boe;on6@ 6u"e e nor;7nJi or@ "7re 6e#enise 6in %&*+ prin"ipe Antio4iei@ "u 7utoriJ7re7 p7pei P7s"7 7 II? e7@ "o in6H Fn %%&' EuropF 7puse7nH pentru 7 or!7niJ7 o e:pe6iGie "ontr7 BiJ7nGu ui@ oferin6 p7pe unire7 Biseri"i or@ prin supunere7 po iti"H 7 !re"i or@ "u"erin6 Con? st7ntinopo u . Prin rHsunHto7re7 FnfrFn!ere 7 nor;7nJi or 7 D3rr7"4ion $%%&5) %%&+-@ Fn Epir@ po#e stitH 6e s"riit o7re 7 8iJ 7nti nH An7 Co;ne ; $%&+2)%%(+-@ Fn A e:i767 ei@ Boe;on6 Fn"4eie o p7"e u;i ito7re "i t7tH ei@ A e:ios I Co;nen@ Fn"Ft po iti"7 7nti8iJ7ntinH@ nor;7n6H 9 p7p7 H@ fu "o;pro;isH pentru ;u t ti;p. In %%%2@ F;pHr7tu A e:ios I Co;nen 7 oferit p7pei P7s"7 7 I ? eA $%%&L)%%,'- prote"Gi7 s7@ Fn ur;7 ;7 tr7tHrii 9i 7restHrii 6e "Htre /enrii 7 V? e7@ F;pHr7tu Ger;7niei@ spunFn6u?i eufe;isti" "H 7r fi feri"i sH pri;e7s"H pentru e s7u pentru fiu sHu "oro7n7 6in ;Fn7 ui. SK FnfiripH un p 7n 6e reunire 7 Biseri"i or. P7p7 7 s"ris F;pHr7tu ui A e :ios I Co;nen "H Bpri;u 6ru; spre unire ;i se p7re re"uno79tereA 6e "Htre p7tri7r4u "onst7ntinopo it7n 7 primatului "i respectului datora scaunului Apostolic2# Ce e 7 te 6eose8iri 6o!;7ti"e 9i itur!i"e nu sK pot Fn Htur7 6e"Ft 6upH unire7 "u "7pu Biseri"ii. L7 6is"uGii e purt7Gi s?7u 6istins 6in p7rte7 7tini or Petru /riso 7nu s7u Grosso 7n@ 7r4i epis"opu Mi 7nu ui@ i7r 6intre !re"i@ e!u;enu ;FnHstirii G7nu@ Io7i .urnis 9i ;itropo itu 6e Ni"ee7@ Eust7Giu. Teo o!i 9i "7noni9ti "e e8r !re"i 6in se"o u 7 0/? e7@ Efti;ie bi!78enu @ Ni"o 7e epis"op 6i Meton6 Fn Pe oponeJ@ Io7n bon7r7s@ 7u "o;8Htut pHreri e 7tini or. LA 6is"uGii 7 fost 6e f7GH 9i F;pHr7tu . .iu 9i su""esoru F;pHr7tu ui A e :ios I Co;nen@ Io7n 7 II? e7 Co;nen $%%%+)%%(2- intrH Fn e!Hturi "i p7pii C7 ist II $%%%*)%%,(-@ /onoriu II $%%,()%%2&- 9i Ino"enGiu I $%%2&)%%(2- Fn #e6ere7 unirii "e or 6ouH Biseri"i@ 67r tr7t7ti#e e n?7i 67t ro76e e 79tept7te. Io7n 7 II? e7 Co;nen Fn"epu tr7t7ti#e 6e unire 9i "u F;pHr7tu !er;7n Lot47r 7 III? e7 $%%,')%%25-@ pentru "H po iti"7 7!resi#H ui Ro!er 7 II? e7 6e Si"i i7 $%%&%)%%'L- 6e#ene7 peri"u o7sH pen tru 7;Fn6oi. In %%2'@ !er;7nii 7u tri;is 7 Const7ntinopo "u tre8uri 6ip o;7ti" pe epis"opu Anse ; 6e /7#e 8er! 9i@ Fntre 7 te e@ s?7u 7n!7M7t 6is"uGi pu8 i"e Fn 8iseri"i e SfFnt7 Iern7 9i SfFnt7 Sofi7 6espre .i ioCue@ 7Ji; 9i pri;7t. Dis"uGii e 7u fost ini9tite@ senine. Dintre 8iJ7ntini 7 #or8i 7r4iepis"opu Ni"4it7 6e Ni"o;i6i7. S?7 propus "7 pro8 e;e e sH fi 4otHrFte prin sino6.

In %%''@ p7p7 A6ri7n 7 IV? e7 $%%'()%%'*- 7 tri;is 7 Const7n? tinopo F;puterni"iGi pentru 7 tr7t7 unire7 "u !re"ii. Din s"riso7re7 p7pei reiese "H e 7#e7 !reutHGi "u nor;7nJii 9i "u .rie6eri"4 B7r87ross7@ 6e 7"ee7 f7"e 7 uJii 7 !re"i sH fie ei ;7i FnGe e!Htori@ s"riin6u? e = B.iii Bi? seri"ii s?7u Fn6epHrt7t 6e 7s"u t7re7 ;7;ei 6in " ip7 Fn "7re s?7u 6espHrGit 6e S"7unu P7p7 . SH ne !rH8i; s?76u"e; 6in nou pe fii 7 Biseri"H@ sH !Hsi; 6r74;7 "e7 pier6utH 9i o7i7 "e7 rHtH"itH... toGi sH se Fnto7r"H 7 tur;7 SfFntu ui PetruD. In 7"e 79i 7n@ 7r4iepis"opu V7si e 6e O4ri67@ Fn nu;e e 8iJ7ntini or@ rHspun6e7 = BTe?7; 7uJit "4e;Fn6u?ne 7 Tine.@ 67r "e e!HturH 7re "u noi p7r78o 7 6espre o7i7 "e7 rHtH"itH 9i 6espre 6r74;7 "e7 pier6utH@ Pre7 SfinGite P7pH S CH"i noi nu ne so"oti; "HJuGi 6e 7 76e#Hr. Fn!er 6in "er 6e 7r #eni 9i 7r propo#H6ui 7 tfe @ 7n7te;7 sH fie@ "H"i nu 9tiu 7 tH te;e ie pusH 6e"Ft pe /ristos 9i Biseri"7 LuiD. Fn %%LL@ M7nui I Co;nen $%%(2)%%+&- intrH 9i e Fn e!HturH "u p7p7 A e:7n6ru III $%%'*)%%+%-. Tri;i9ii p7pei 7u 6e" 7r7t "H "er 6e 7 8iJ7ntini 6o7r re"uno79tere7 pri;7tu ui 9i po;enire7 p7pei 7 Li ? tur!4ie. Dintre !re"i 7 rHspuns p7tri7r4u Mi47i III An4i7 os@ "7re 7i 6e" 7r7t "H Bp7p7 nu?i ni"i pri;u 6intre 7r4ierei@ ni"i Mu6e"Htor pentru I 7 Gii@ "i e 6o7r o o7ie 9i Fn"H un7 "7re 7re ne#oie 6e 6o"torD. Tot si;i 7r se e:pri;7 9i un sino6 6in Const7ntinopo 6in %%L* 9i 7st7 Fntr?o #re;e f "Fn6 M7nui 6u"e7 po iti"H fi o?7puse7nH notorie. I;itFn6 "i8i"eiuri 7pusene@ uFn6u?9i 7;Fn6ouH soGii e 6in Apus@ M7nui ;er!e7 "u !Fn6u pFnH 7"o o "H #oi7 sH re76u"H It7 i7 su8 7s"u ? t7re7 BiJ7nGu ui@ "u; 7 fost pe #re;e7 ui \ustini7n. Prefer7 sH fie Fn"oron7t 6e p7pH "7 sin!ur F;pHr7t e!iti;@ nu;7i sH nu "F9ti!e 7"est tit u ri#7 u sHu .rie6ri"4 I B7r87ross7 $%%',)%%*&-. De 7"ee7 7 tri;is 9i 87ni 9i trupe Fn It7 i7@ reu9in6 sH Fn#in!H pe F;pHr7tu !er;7n 7 P7#i7 $%%5L-. Poporu re#o t7t s?7 rHs"u 7t Fn %%+, 9i 7 ;7s7"r7t pe 7tini@ in"en? 6iin6u? e 8iseri"i e 6in Const7ntinopo . C7 ripostH 7 7"estui f7pt tre8uie so"otit ;7s7"ru fH"ut 6e nor;7nJi Fn %%+'@ Fn Tes7 oni". In e!HturH "u 7"est ;7s7"ru istori"u 9i teo o!u Ni"4it7 C4oni7tes $f %,%%- 6e" 7rH "H BFntre noi 9i 7tini s?7 sHp7t o prHp7stie 6e urH 7tFt 6e ;7re@ Fn"Ft ni"i Fn suf ete nu ne ;7i pute; F;pH"7@ 6e9i Fn e:terior "en#eni; "u eiD. In 7nu %%**@ F;pHr7tu BiJ7nGu ui A e:ios 7 III? e7 $%%*')%,&2s"ri7 "e ui ;7i ;7re 6intre p7pi@ Ino"enGiu 7 III? e7 $%%*+)%,%L-@ "H sin!ure e puteri uni#ers7 e sFnt Biseri"7 ro;7nH 9i I;periu 8iJ7ntin 7 ui \ustini7n A totu9i putere7 spiritu7 H e su8or6on7tH "e ei i;peri7 e. P7p7 7 ripost7t@ spunFn6 "H putere7 spiritu7 H 6epH9e9te pe "e7 i;pe ? ri7 H Fn "4ipu Fn "7re u;in7 so7re ui Fntre"e pe 7 unii. In "orespon ? 6enG7 6intre Ino"enGiu 7 III? e7 9i p7tri7r4u Io7n 7 0? e7 O7;7teros $%%*+)%,&L-@ 7"est7 6in ur;H 6e" 7r7 "H nu Biseri"7 RHsHrite7nH este 7"ee7 "7re 7 intro6us s"4i;8Hri Fn 6o"trinH 9i "u t 9i "H Fn ni"i un "7J nu Ro;7 este ;7;7 Biseri"i or@ "i Ierus7 i;u . P7p7 F f7"e 7tent $9i pe e "7 9i pe F;pHr7tu A e:ios 7 IV? e7- "H 67"H nu se 6o#e6es" res ? pe"tuo9i 9i nu #or u"r7 pentru unire7 Biseri"i or@ 797 "u; 6ore9te 9i F;pHr7tu !re"@ 7tun"i sH 9tie "H p7p7 #7 u"r7 e Fnsu9i F;potri#7 ui 9i 7 Biseri"ii ui. De 7"ee7 nu?i 6e ;ir7re "H Fn67tH 6upH B!i!7nti"7

'ISERICA I( SECO)E)E *I-*&

ne8unieD 6in %,&( 76e#Hr7t7 7titu6ine 7 p7pei e !reu 6e 7pre"M #o t7 f7GH 6e B!roJ7#e e prH6H"iuniD@ ori 8u"uri7 "H Bnou nHs"iY periu re#ine 7 unire "7 7 tH67tH Efr7i; 7 Iu67D S Din %,&+ Pi E"u;eni"H@ fiin6 7 un!7tH 6in Const7ntinopo 6e "7#7 erii 7tinii "i76ei 7 IV?7@ 9i?7 st78i it re9e6inG7 7 Ni"ee7@ "7pit7 7 I;periu 6e Ni"ee7@ un6e 7 fun"Gion7t pFnH 7 %,L%. E 76e#Hr7t "H ;Fn6ri7 8iJ7ntinH 7 fost o#itH to";7i Fn ini FnfiinG7re7 I;periu ui 7tin 6e rHsHrit $%,&()%,L%-. In o"u p7tr e"u;eni" #eneGienii 7u 7 es un p7tri7r4 7tin Fn perso7n7 ui To rosini@ spre ;7re e s"7n67 7 " eri"i or 9i "re6in"io9i or !re"i@ @ 6u?se 7stfe neFnGe e!ere7 9i ur7 6intre !re"i 9i 7tini. D7r re! 9i reor!7niJ7re7 reJistenGei Fn "entre e 6e 7 Ni"ee7@ 6e 7 Tr 9i 6in Epir #or 6o#e6i Fn "urFn6 "H@ 6e9i Fn!enun"4e7t@ st7tu 8iJ7 9i?7 spus u ti;u "u#Fnt. Tre8uie su8 ini7t f7ptu "H 6e 7"u; ori"e ;7nifest7re 8iJ7ntinH@ fie "u tur7 H@ fie 8iseri"e7s"H s7u "r iti"H@ Fn"epe sH po7rte un ti;8ru 6e p7triotis;. O fr7terniJ7re s7i o 7propiere "res"Fn6H Fntre to7te st7te e orto6o:e se o8ser#H u9i !Htin6 p7r"H pe orto6o"9ii 6in B7 "7ni pentru "ei '&& 6e 7ni 6K n7Gie oto;7nH@ Fn "7re "re6inG7 9i Biseri"7 Orto6o:H e #7 fi ;7re spriMin. Coro7ne re!7 e oferite 6e p7p7 Ino"enGiu 7 III pri;it 9i su#er7nii sFr8i 9i "ei ro;<no?8u !7ri 9i rutenii 9i 7r;e 7 ti;pu potri#it ei #or re#eni i7rH9i 7 tr76iGii e orto6o:e. Unire7 nu se pute7 f7"e prin si ni"ie. Intr?un "7non 7 si 6in %,%' p7p7 Hs7 i8erH 7 e!ere7 ritu ui 9i i;8ii $"onstitutio Fn 7"e 79i ti;p 7u fost "7Juri "Fn6 "H u!Hrii s7u preoGii orto6o"= refuJ7u sH 6e7 6e" 7r7Gie "H re"unos" pe p7pH 6rept "7p 7 Bise= suferit te;niGH@ e:i s7u Fn"4i6ere7 8iseri"i or. In ti;pu I;periu ui 6in Ni"ee7 $%,G()%,L%- s?7u or!7n "Fte#7 ori tr7t7ti#e pe te;7 unirii Biseri"i or. In u ti;ii 7ni 6e 6oi F;pHr7tu ui Teo6or I L7s"7ris $%,&')%,,,-@ 7"est7 7 propus Giner7 sino6 "u p7rti"ip7re7 "e or p7tru p7tri7r4i orient7 i@ ur;Fn6 "7 4o sH fie preJent7te spre r7tifi"7re p7pei 6e 7 Ro;7. In u ti;u ; unu 6in epis"opii orto6o"9i "7re 7 u7t p7rte 7 "onsfHtuire 9i?7 se opini7@ 6enunGFn6 ori"e "o 78or7re "u 7tinii 9i "erFn6 "4i7r 7 u 7"estor7 6in Const7ntinopo . Fntre %,2,)%,'(@ su8 Io7n III DuP7s?V7t7tJes $%,,,)%,'N Ginut trei sino76e BunionisteD 7 Ni"ee7. Re!e e Ierus7 i;u ui@ K n7ru \e7n 6e Brienne@ 7 sosit Fn 7"est s"op 7 Const7ntinopo @ ) ;ers 9i p7tri7r4u G4er;7n II 6e Ni"ee7 $%,,,)%,(&-. M7i er7u K 9i 6oi "H u!Hri fr7n"is"7ni 9i 6oi 6o;ini"7ni. P7tri7r4u !re" e?7 ? un ;es7M Fn "7re 6ep Fn!e7 BsfF9iere7 "H;H9ii ui /ristos@ nu 6in Y unor ;i it7ri@ "i 6e "Htre "on6u"Htoru Biseri"ii 7tine... Re"uno79i p7p7 7re pri;7t 7posto i"@ 67r 67"H ne uitH; Fn o! in67 S"ript 7 Tr76iGiei@ fie"7re pute; tr7!e Fn#HGHtur7 "u#enitHD. L7 rFn6u ui Gri!orie 7 I0? e7 $%,,+)%,(%- 7fir;7 "H Petru 7 7#ut pri;7t toGi Aposto ii@ i7r p7p7 peste to7tH u;e7. Biseri"7 !re7"H 7 fost sitH pentru "H s?7 6espHrGit. PFnH 7 ur;H !re"ii 7u spus "H reK 7Ji;7 67"H 7pusenii renunGH 7 .i ioCue. Apusenii rHspunserH ! 2 )
Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II

e Fn!H6uie 6o7r sH nu re"ite .i ioCue Fn Biseri"H. N?7u "e67t Fn fon6 unii@ ni"i 7 Gii 9i 7u p e"7t "u toGii fHrH reJu t7t. L7 o 7 tH Fntrunire 6is"ut7t 9i 6espre pur!7toriu@ i7r 7 u ti;7@ un6e s?7 6is"ut7t 6espre "e6ere7 Bprin .iu D@ F;pHr7tu "eru retro"e67re7 Const7ntinopo u ui@ Zu 7 "7re 7 "onsi;Git 9i p7p7 Ino"enGiu IV $%,(2)%,'(-. Totu9i 6is? i e 7u rH;7s fHrH ur;Hri pentru "H Fn %,'( 7u ;urit 9i p7p7 9i F;? 7tu . De 7se;ene7@ n?7u 6us 7 ni"i un reJu t7t ni"i tr7t7ti#e e 6e re purt7te Fn %,'L 6e p7p7 A e:7n6ru 7 IV? e7 $%,'()%,L%- 7 Ni? i@ Fn ti;pu F;pHr7tu ui Teo6or 7 II? e7 L7s"7ris $%,'()%,'+-. L7 %' 7u!ust %,L%@ F;pHr7tu Mi47i 7 VUI? e7 P7 eo o!u ii^^%,+,- re"u"eri fHrH 6ifi"u t7te "7pit7 7 8iJ7ntinH 9i intrH 7poi Fn 7ti#e 6e unire 8iseri"e7s"H 9i "u p7pii C e;ent 7 IV? e7 $%,L')%,L+Pri!orie 7 0? e7 $%,5%)%,5L- pentru 7 e#it7 for;7re7 unei noi "o7? po iti"e "ontr7 BiJ7nGu ui. In 7"est ti;p@ spore9te "ontr7 !re"i or po e;i"7 ;7ri or teo o!i 7pu? To;7 6e ACuino $%,5(- 9i Bon7#entur7 $%,5(-@ "7re F9i puserH to7tH iG7 or teo o!i"H pentru "o;87tere7 7 "ee7 "e ei nu;e7u Berori e =i orD Q errores graecorum# Mi47i 7 VIII? e7@ 6upH "e %?7 iJ!onit 27 6ouin 7 II? e7 $%,,+)%,L%-@ u ti;u re!e 7tin Fn BiJ7nG@ tre8ui7 upte F;potri#7 rHJ8oini"u ui C7ro 6e AnMou $%,,L)%,+'-@ "7re se n!7Me7JH "u oper7Giuni ;i it7re F;potri#7 BiJ7nGu ui@ Fn Epir 9i Fn poneJ@ "7 sH?9i re"7pete teritorii e 7 "7re rF#niserH 6ouH sute 6e 7ni "esorii sHi@ nor;7nJii 6in It7 i7 su6i"H. C7ro F9i for;7se 9i un sis? 6e 7 i7nGe@ "7re ur;7u sH prin6H "7 Fn " e9te pe F;pHr7tu 8iJ7ntin@ "H 7"estui7 nu Fi rH;Fne7 7 t"e#7 6e"Ft sH se 7propie 6e p7pH prin e7 Biseri"i or@ pentru "7 7stfe sH po7tH 6eMu"7 p 7nuri e "otropito?. Printr?o ;7ne#rH 6i87"e@ Mi47i 7 VIII? e7 P7 eo o!u reu9i sH ie 7 i7nG7 re!e ui Petru III 6e Ar7!on $%,5L)%,+%-@ ri#7 u ui C7ro R.nMou@ 7poi pe 7 re!e ui Un!7riei@ pe 7 "Hrui fii"H o #7 pri;i 6e @ Fn sfFr9it@ pe !eno#eJi@ "7re 6e#eniserH "ei ;7i puterni"i ne!ustsri e;ii. D7r "e7 ;7i re6ut78i H 7r;H i?7 fost "o 78or7re7 "u p7p7 Gri?= 7 0? e7 "7re nu "ere7 6e"Ft "7 !re"ii sH re"uno7s"H pri;7tu p7p7 @ su .i ioCue $fie "4i7r 9i "u for;u 7 Bprin .iu D-@ pre"u; 9i sH po?S7s"H nu;e e p7pei 7 Litur!4ie. Er7 #or87 6e"i ;7i "urFn6 6e o T Bprin i"ono;ieD@ potri#it "Hrei7 F;pHr7tu fH!H6ui7 sH re"uno7s"H 7ru "7to i"@ ni;i" ;7i ;u t. Pro"e6ur7 er7 uni"H Fn istori7 Fn"er?hr 6e unire 9i s?7 6o#e6it 7 fi fost o !re9e7 H i;ensH 6in p7rte7 p7pei@ 7entru 7"e7st7 tre8ui7u pre!Htiri. n interior@ F;pHr7tu s?7 iJ8it 6e o puterni"H opoJiGie ;7i iin p7rte7 p7rti6ei Jeiote Fn frunte "u P7tri7r4u Iosif $%,LL)%,5' A ?%,+2-@ "7re nu #oi7 sH re"uno7s"H pri;7tu p7pei 9i ni"i 767osu ue 9i "7re puse pe 47rtofi 7:u Io7n Be""os sH preJinte Fntr?un stu? o#eJi e 76e#Hru ui orto6o:. Be""os 7Mun!e 7 "on" uJi7 "H 7tinii Freti"i. F;pHr7tu "eru 9i pHrere7 ;7re ui Fn#HG7t NiPifer V e;i6e 5,- "Ft 9i 7 ui Ni"4it7 6e M7rone7 "7re 7u rHspuns "H 6eose8iri e F "e e 6ouH Biseri"i nu sFnt 7tFt 6e ;7ri 6upH "u; s?7r pHre7. In tH situ7Gie F;pHr7tu 7run"H Fn te;niGH pe Io7n Be""os "7re 6upH ;p rHspunse 9i e Fn sensu ui N. V e;i6es. Atun"i F;pHr7tu se

76resH 6in nou " eru ui 9i poporu ui spunFn6 "H unire7 este 6e ;7re fo os pentru I;periu@ i7r "e e trei pun"te = pri;7tu @ 6reptu 6e 7 pri;i 7pe uri 9i po;enire7 nu;e ui p7pei 7 ru!H"iuni sFnt ;7i ;u t no;in7 e@ p7p7 nu #7 #eni 7i"i sH "ontro eJe ori sH Mu6e"e@ i7r po;enire7 p7pei s?7r f7"e nu;7i Fn 8iseri"7 i;peri7 H 9i Fn "7te6r7 7 p7tri7r47 H. In ur;7 7"estui 7pe sin!uru "7re n?7 #rut sH "e6eJe 7 fost p7tri7r4u @ "Hrui7 F;pHr7tu i?7 spus sH 7se u"ruri e Fn se7;7 ui 9i@ 67"H #7 fi reu9it sH f7"H unire7@ ur;7 sH 6e;isioneJe@ i7r 67"H nu@ sH rH;FnH Fn s"7un ;7i 6ep7rte. Cei trei 6e e!7Gi "7re 7u p e"7t 7 L3on ) un6e s?7 Ginut un 7 6oi e7 sino6 Be"u;eni"D ) er7u fostu p7tri7r4 G4er;7n 7 III? e7 $%,L')%,LL-@ 7poi ;inistru G4eor!4e A"ropo itu 9i ;itropo itu Teof7n 6e Ni"ee7. Ei 7u sosit 6upH "e sino6u 6eJ8Htuse pro8 e;7 .i ioCue 9i ni"i n?7u ;7i intr7t Fn Biseri"H 9i Fn 6is"uGie@ "i s?7 "itit 7 L iu ie %,5( 6o7r ;es7Mu F;pHr7tu ui Fn e!HturH "u pro8 e;e e 7;intite. Ei n?7u se;n7t ni"i un 7"t@ "i 7u 6epus 6o7r MurH;Fntu "erut 9i 7u rostit Fn 8iseri"H CreJu fHrH 767osu .i ioCue@ se;n "H Fntr?76e#Hr nu se "ere Gi re"uno79tere7 for;7 H 7 ui. In fe u 7"est7@ Fn %,5'@ C7ro 6e AnMou 7 Fn"4ei7t 7r;istiGiu "u F;pHr7tu 8iJ7ntin 9i u"ruri e pHre7u 7p 7n7te. Unioni9tii er7u puGini Fn BiJ7nG@ ;7i 7 es ru6e 6e?7 e F;pHr7tu ui 9i "FGi#7 6e;nit7ri. Din p7rti67 orto6o:H ;u Gi 7u fost Fn"4i9i s7u e:i 7Gi@ "u to7te "H une e iJ#o7re spun "H Fnsu9i F;pHr7tu Fi #iJit7 9i?i ;Fn!Fi7@ spunFn6u? e "H "ee7 "e s?7 fH"ut 7 fost "e#7 for;7 . A te iJ#o7re 7r7tH "H FnsH9i sor7 F;pHr7tu ui 7r fi 6e" 7r7t Fn7inte 6e 7 p e"7 7 soGu sHu Fn Bu !7ri7 = B;7i 8ine pi7rH I;periu fr7te ui ;eu 6e"Ft "urHGi7 "re? 6inGei TD. DupH "er"etHri ;7i noi@ ;Hsuri e 6e perse"uGie "ontr7 orto6o"? 9i or 6e 7 At4os 9i 6in 7 te o"uri nu s?7u 7p i"7t Fnto";7i. Intre ti;p 6e#eni p7tri7r4 Io7n Be""os f7#or78i unirii@ 67r F;potri#7 ui se pro? nunGH o sentinGH 6e e:"o;uni"7re 7 un sino6 6in Tes7 i7. DupH ;o7rte7 p7pei^ Gri!orie 7 0? e7 $f %,5L- pri;eM6i7 pentru BiJ7nG s?7 i#it 6in nou. F;pHr7tu 7 fost 7"uJ7t "H n?7 7p i"7t 6e"Ft 6e for;H 4otHrFri e@ 6e 7"ee7 Fn %,+% e 7 fost e:"o;uni"7t 6e p7p7 M7rtin 7 IV? e7 $%,+%)%,+'-. De 7 tfe @ un "7r6in7 fusese tri;is sH "ontro eJe 7p i"7re7 "e or 4otHrFte. In %,+, Mi47i 7 VUI? e7 7#u 8u"uri7 sH "onst7te Fn H ? tur7re7 pri;eM6iei 67toritH B#espere or si"i ieneD 6in 2% ;7rtie@ Fn une7 P79ti or@ 7 "7re "ontri8uise F;preunH "u Petru III 6e Ar7!on 9i "u Fn"ur7M7re7 p7pei. In 7"e 79i 7n@ Fn "7re Mi47i VIII ;uri@ e fu e:"o;u? ni"7t 9i 6e "Htre 8iJ7ntini. A97 s?7 Fn"4ei7t #e7"u 7 0 II? e7 Fntr?o 7t;osferH 7pHsHto7re "u; 7r7reori 7 ;7i 7#ut o" Fn BiJ7nG. Re7"Gi7 "ontr7 unirii su8 An6roni" 7 II? e7 $%,+,)%2,+- 7 6us 7 6enunG7re7 ei ofi"i7 H@ 7 Fn Htur7re7 9i Fnte;niG7re7 p7tri7r4u ui Io7n Be""os ) "7re 7 ;urit ;7 tr7t7t ) 9i 7 76erenGi or ui. De 7"u;@ 7 !r7niGe e I;periu ui 7p7re 9i pri;eM6i7 tur"i or oto;7ni@ pe Fn!H pri ? ;eM6i7 sFr8H. Se f7" si;Gite 9i feno;ene e 6e 6iso uGie interio7rH@ 67 ? toritH pro"esu ui 6e 7"7p7r7re feu67 H@ pe "7re F;pHr7tu n?o po7te opri. .iu 9i ur;79u ui Mi47i 7 V II? e7@ An6roni" 7 II? e7@ n?7 Fn6rHJnit sH?% Fn;or;FnteJe "u onoruri F;pHrHte9ti pe t7tH sHu@ fiin6 si it sH 6e? " 7re "H e n?7 76er7t 9i nu #7 76er7 7 unire "u 7tinii. RHJ8o7ie e "i#i e 7;eninG7u. In 7"e7stH situ7Gie@ e 9i ur;79ii ui 7u fost ne#oiGi sH Fntre?

PERIOADA A PATRA

7rin6H noi 7"Giuni unioniste@ ;7i 7 es "H 7"u; p7pii e tri;ite7u so;7Gii ie supunere i;e6i7tH. BiJ7ntinii se 7!HG7u "7 6isper7Gi 6e #e"4i e spe? r7nGe "H Apusu e?7r pute7 tri;ite 7Mutor 7r;7t. N Fn %22*@ F;pHr7tu An6roni" 7 III? e7 $%2,+)%2(%- 7 tri;is 7 A#i!non@ Fn .r7nG7@ un6e se 7f 7 pe 7tun"i "urte7 p7p7 H@ o 7;87s76H :;6usH 6e "H u!Hru V7r 77; $f %2'&-@ ori!in7r 6in su6u It7 iei. E s?7 io#e6it un s 78 unionist 9i s 78 6ip o;7t. CFn6 7pusenii i?7u spus "H ror FntFi sH #76H se;nHturi e rHsHriteni or@ e 7 rHspuns "H !re"ii nu ores" unire 8iseri"e7s"H@ "i nu;7i 7Mutor ;i it7r. SH #inH FntFi 7Mutoru % 7poi se #or uni. P7p7 9i?7 e:pri;7t te;ere7 "H@ 6upH "e #or pri;i iMutor@ !re"ii #or uit7 fH!H6ui7 7. Ni"i un7 6in "e e 6ouH p7rti6e nu #oi7 H "e6eJe@ te;Fn6u?se sH nu fie 7;H!itH 6e "e7 7 tH. V7r 77; susGine7 =H sin!ur7 "7 e potri#itH pentru unire este "on#o"7re7 unui sino6 "7re sH e"i6H unire7 A pFnH 7tun"i sH se "u ti#e re 7Gii frHGe9ti 9i sH nu se Fntre? irin6H 7"Giuni 6e su8;in7re prin "ru"i76e 7nti?s"4is;7ti"e. P7p7 7 rHs? uns "H nu?i ni"i in6i"7t@ ni"i ti;p pentru 6is"uGii 9i ter!i#ersHri. Gre"ii re8uie sH 9tie "H nu;7i 7 7tini se 7f H 76e#Hru . In sensu 7"est7 7 "ris p7p7 9i re!e ui fr7n"eJ .i ip 7 II? e7 6e V7 ois $%2,+)%2'&-@ Fn? e;nFn6u?% sH nu 7"or6e 7Mutor rHsHriteni or. V7r 77; s?7 Fntors fHrH i"i un reJu t7t. Apusu er7 6eJ8in7t@ .r7nG7 se 7f 7 Fn rHJ8oiu 6e o utH 6e 7ni $%22+)%('2- "u An! i7@ i7r feu67 ii 7puseni nu;7i 7 7stfe e pro8 e;e nu se !Fn6e7u. DupH ;o7rte7 ui An6roni" 7 III? e7@ tre8uri e pu8 i"e #or fi "on? u.se 6e o re!enGH for;7tH 6in F;pHrHte7s7 An7 6e S7#o37 9i "FGi#7 e;nit7ri 6e#ot7Gi p7rti6u ui unionist. Opini7 pu8 i"H 7 protest7t prin uterni"7 ;i9"7re 6e reFnnoire ;or7 H 9i teo o!i"H 7 isi47s;u ui. Fnsu9i 7r 77; 6e C7 78ri7@ "7re Fn7inte "o;8Htuse .i ioCue@ tre"use 7"u; Fn ri6u "e or ;7i pHti;79i spriMinitori 7i "7to i"is;u ui pe "7re %?7 9i n8rHGi97t@ 7Mun!Fn6 epis"op 7tin Fn su6u It7 iei@ f7pt pentru "7re si? 76u 6in %2'% 6e 7 Const7ntinopo %?7 e:"o;uni"7t@ 6e9i e ;urise "u n 7n Fn7inte. P7rti67 fi o?o""i6ent7 H 9i?7 7#ut Fn tFnHru F;pHr7t Io7n 7 V? e7 7 eo o!u $%2(%)%25L A %25*)%2*%- un 6isper7t 76erent@ "7re 6e 6ouH Zi 7 ;ers person7 7 A#i!non@ "erFn6 trupe 9i pro;iGFn6 F;8rHGi97re7 ito i"is;u ui@ u"ru pe "7re@ 6upH iJ#o7re 7pusene@ ?7r fi fH"ut Fn %2L*. ri;7 67tH tri;isese Fn %2'' ost7te" 7 A#i!non pe fiu sHu M7nui @ i7r 6ou7 o7rH $%2L5)%25&- e Fnsu9i 7 petre"ut 7 Ro;7 ;7i ;u Gi 7ni. u;ini"H@ ,% o"to;8rie %2L*@ Fn "7te6r7 7 Sf. Petru@ Fn f7G7 p7pei Ur87n V? e7 $%2L,)%25&- 9i 7 "7r6in7 i or@ 7 tre"ut 7 "7to i"is; "u to7tH ;i i7 s7@ f7pt "7re 7 pro#o"7t ;7ri supHrHri 9i Fn!riMorHri P7tri7r4iei ;;eni"e. Er7 o unire person7 H "7re nu 7n!7M7 Orto6o:i7. O serie 6e tinofroni "7 fr7Gii Di;itrie O36ones $f 6upH %2*L- 9i Pro4or O36ones@ 7nui C7 e"7s $f %(%&-@ Ni"4ifor Gre!or7s $f %2'*- 9i 7 Gii 7u s"ris tot Iu 6e u"rHri Fn f7#o7re7 Fn#HGHturi or "7to i"e. P7p7 Ur87n V 7 pro? F;7t o "ru"i76H "ontr7 tur"i or@ "7re Fn %2L' F9i inst7 7serH nou7 "7? t7 H 7 A6ri7nopo @ 67r ni"i un su#er7n 7puse7n nu s?7 ;i9"7t sH p e"e "ru"i76H A p7p7 it7te7 FnsH9i se 7f 7 Fntr?o st7re 6ep or78i H@ intrFn6 u;@ pentru o perio76H 6e 5d 6e 7ni@ Fntr?un Be:i 878i oni"D

BISERICA

ii

$%2&*)%255- 7 A#i!non@ pentru "7 Fn ur;7 7"estor "riJe interio7re sH Fn"e7pH o 7 tH et7pH ;7i !re7@ 797 nu;it7 B;7re7 s"4is;H p7p7 HD $%25+ )%(%5-. a;pHr7tu Io7n VI C7nt7"uJino $%2(5)%2'(-@ 6e9i ;7re orto6o:@ er7 9i e 6e pHrere7 "H unire7 s?7r pute7 f7"e@ 67r nu;7i printr?un sino6@ FntreGine7 re 7Gii "u o serie 6e teo o!i B 7tinofroniD@ i?7 spriMinit "4i7r 9i 7 purt7t "orespon6enGH Fn 7"est sens "u tri;i9ii p7p7 i. Pentru ;oti#e e 7;intite@ u"ruri e n?7u 6epH9it et7p7 propuneri or 9i 6is"uGii or. U ti;u F;pHr7t 6in se"o u 7 0 V? e7@ M7nui 7 II? e7 P7 eo o!u $%2*%)%(,'-@ "u to7te "H fusese e6u"7t Fn Apus@ "Fn6 7 ur"7t pe tron 9i?7 67t se7;7 "H@ Fn fe u Fn "7re se pune7 pro8 e;7 reunirii Biseri"i or@ nu er7 ni"i o perspe"ti#H 6e F;p iniri poJiti#e. E:perienG7 7;ent78i H 7 "ru"i76ei 6e 7 Ni"opo e $%2*L- 6o#e6e7 "u prisosinGH 9i pe inie ;i it7rH "H ni"i Apusu nu pute7 f7"e ni;i" "Fn6 Fi ipse7u unire7 9i or!7niJ7re7. Putere7 oto;7nH "uprinsese 7"u; "e7 ;7i ;7re p7rte 6in Peninsu 7 B7 "7ni"H. In "on" uJie@ Fn"er"Hri e 6e unire 6in se"o u 0I)0IV n?7u 6us 7 ni"i un reJu t7t@ "i@ Fntr?o ;HsurH o7re"7re@ 7u 7!r7#7t 6eJ8in7re7@ Fn ? 6eose8i pentru ;oti#u "H@ prin unire@ p7p7 it7te7 ur;Hre7 ;7i 7 es intro6u"ere7 puterii s7 e Muris6i"Gion7 e 9i peste Biseri"7 RHsHritu ui. AtFt7 ti;p@ FnsH@ "it pro8 e;7 s?7 pus ;7i ;u t 6in pun"t 6e #e6ere po iti" 9i se u"r7 "u ;iM o7"e 9i pentru s"opuri ;u t pre7 pH;Fnte9ti@ er7 fires" "7 to7te Fn"er"Hri e sH nu reu9e7s"H.
BIBLIOGRA.IEI IJ#o7re V. L7urent?\. D7rrouJes@ 8ossier grec de Aunion de H'on $%,52)%,55- $Ar"4i#es 6e NOrient C4retien@ %L-@ P7ris@ %*5LA A. THutu@ Acta Grbani IA, &lementis IV@ >regarii 0@ V7ti"7n@ %*'2. Stu6ii _. I;P7;p@ 8as Qirc?enbild Innocent% III $%%*+)%,%L-@ Stutt!7rt@ %*+2@ 0III ) 2L& p.A R. .ossier@ He mo'en ge# T. %. ies mondes nou#e7u: $2'&)*'&-A t. ,. HEeveil de lEEurope $*'&)%,'&-A t. 2. Hes temps de crise $%,'&)%''&-@ P7ris@ %*+,)%*+2A P. O7r in?/73ter@ =tudies in +'%antine political ?istor'# =ources and controversies, Lon6on@ %*+%@ 22L p. \. Gi @ &?urc? Gnion# Rom and +'%antium %,&()%('2-@ Lon6on@ %*5*. I6e;@ T?e &?urc? Gnion oi t?e &ouncil oU H'on, Lon6on@ %*5(. I6e;@ &?urc? Gnion of t?e &ouncil ol H'on ,-/CB0, portra'ed in greeL docu$ ments, Fn BOrient7 i7 C4risti7n7 Perio6i"7D@ (& $%*5(-@ p. ')('A D. .%. Gene7Popou os@ +'%antine East and Hatin _esf@ /7;6en@ %*5L. I6e;@ Emperor 3ic?ael Paleologus und t?e Mest, &ambridge $M7ss-@ %*'*A Oennet4 M. Setton@ T?e Papas' and Fourteent? centuries, P4i 76e p4i7@ %*5LA R. I. _o f@ =tudies in t?e Hatin Empire of &onstantinopole, Lon6on@ %*5LA /. \e6in@ 4andbuc? der Qirc?engesc?ic?te, B6. III. 8ie mittelalterlic?e Qirc?e, .rei8ur!) B7se )_ien@ %*L+. /. _o ter)/. /o stein@ 4istoire des &onciles < L3on I et L3on II@ P7ris@ %*LLA U. V. Bos"4@ Qaiser AndroniLos III# Palaiologus, A;ster67;@ %*L'. B. Ro8er!@ D]e Gnion %Nisc?en der griec?isc?en und der lateinisc?en Qirc? aut dem II# Qon%il von H'on $%,5(-@ Bonn@ %*L(A O. /7 e"Pi@ Gn empereur dV B3J7n"e < Ro;e. RAingt ans de travail pour lEunion des Eglises $%2'')%25'-@ V7r so#ie@ %*2&. Bi8 io!r7fi" Fnto";itH 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. prof. I. RH;ure7nuM

0E'IOADA A PATRA

C4.?\. /efe e?Do;. /. Le" erC@ 4istoire des &onciles, T. V@ % et ,?e p<rtieA VI@ % et ,?e p<rtie@ P7ris@ %*%')%*%5. _ . B or6e n@ 8as P apst t ums und +'%an%# 8ie Trennung der beiden Qirc?en md das Problem i?iei Miedervereinigung bis %um Gntergang des b'%antinisc?en leic?es, Ber in@ %*&2. St. Run"i;7n@ T?e =icilian Aespar, C7;8ri6!e@ %*'+. In limba rom n < Teo6or M. Popes"u@ V&um s$au tcut unirile2, cu Roma, Fn BOrto6o:i7D@ Bu"u? e9ti@ I $%*(*-@ nr. ,)2@ p. %,&)%(,A I6e;@ &ucerirea &onstantinopolului de ctre atinEi ca mi*loc de unire a +isericilor ,sec# PI)PIA0, Fn BStu6ii teo o!i"eD@ I $%*,*-@ ir. %@ p. (+)%(,. E:tr7s@ Bu"ure9ti@ %*,*. I6e;@ &ontribu!iuni la istoria ncercrilor de unire a +isericilor# Tratativele le la -WWC6-WW., Fn BStu6ii teo o!i"eD@ I $%*2&-@ nr. 2@ p. ,2)5*. E:tr7s@ Bu"u?e9ti@ %*2&A Teo6or M. Popes"u@ Ha o sut de ani dup sc?ism, Fn BStu6ii teo o?[i"eD@ VII $%*2+)%*2*-@ p. (L)+*A VIII $%*(&-@ p. 55)%&(. E:tr7s@ Bu"ure9ti@ *(&@ 5( p. Io7n bu!r7#@ &?estiunea unirii dintre +iserica (rtodo) "i +iserica &atolic, rernHuti@ %*,,.

Ve"4i e p7tri7r47te orient7 e. Biseri"i e ne"7 "e6onene. Biseri"i e n7Gion7 e = 8u !7rH@ sFr8H@ ro;<nH@ rusHI
1. &/c1i#/ 2a.riar1a./ ori/n.a#/ AtFt Fn I;periu 8iJ7ntin propriu?Jis@ "Ft 9i Fn restu teritorii or :? uite 6e popo7re orto6o:e se Fnre!istre7JH Fn 7"e7stH perio76H un pro?,s trept7t 6e "entr7 iJ7re 8iseri"e7s"H@ f7#oriJ7t 6e unifi"7re7 i;8ii 9i for;7Giuni or st7t7 e "orespunJHto7re. Se Fnre!istre7JH ) pe ;HsurH ' etno!eneJ7 6iferite or popo7re se 7fir;7 ;7i "u tHrie ) ten6inGe 8i? Fri"e9ti 7uto"ef7 e Fn Geor!i7 $%%&&-@ Ser8i7 $%,%*@ %2(L-@ Bu !7ri7 $%,2(-@ rin"ip7te e ro;<ne $se". 0IV-@ "Ft 9i Fn Rusi7 $%((+-@ un6e pro"esu 6e S ntr7 iJ7re 7 fost o re7"Gie f7GH 6e 7suprire7 tHtHre7s"H #re;e 6e 2& 6e 7ni@ 7poi f7GH 6e ten6inGe e "entr7 iste !re"e9ti ori "7to i"iJ7nte e Po oniei. E interes7nt 6e "onst7t7t Fn "ee7 "e pri#e9te teritoriu o"uit ' !re"i "H@ 6upH "e sute 6e 7ni Fn I;periu 8iJ7ntin prin "u#inte e Dre"D 9i Be enD nu se FnGe e!e7 6e"Ft BpH!FnD@ 7"u; Fn6eose8i 6upH "u?Nrire7 Const7ntinopo u ui@ Fn %,&(@ 6e "Htre "7#7 erii "ru"i76ei 7 IV?7@ in 7"este noGiuni 7 Fn"eput sH se FnGe e7!H fie popor Borto6o:D@ fie to6o"9ii 6e i;8H !re7"H. CFn6 s?7 intro6us 9i Fn RHsHrit@ Fn une e pHrGi@ 76;inistr7Gi7 feu67 H ;se7nH@ 6upH %,&(@ " eru 7tin 7 7Muns sH profite 9i sH 7supre7s"H pe % orto6o:@ uFn6u?i 9i puGine e 6o;enii pe "7re e 6o8Fn6ise ;7i 7 es n 6on7Gii. Fn Cret7@ 6e pi 6H@ 6in Je"e epis"opi 78i7 ;7i er7u Fn fun"Gie ii pe 7 7nu %,,(. Atitu6ine7 76;inistr7Giei er7 inf uenG7tH 6e " eru to i". Fn 7nu %,,'@ %2 "H u!Hri orto6o"9i 7u fost 7r9i 6e #ii "7 ereti"i Nntru si;p u ;oti# "H n?7u #rut sH 6epunH MurH;Fnt 6e "re6inGH f7GH Biseri"7 Ro;7no?C7tO i"H. C7Juri 7se;HnHto7re 7u 7#ut o" 9i Fn 7 te rGi. C4i7r Fn Pe oponeJ@ 7Muns su8 6o;in7Gi7 fr7n"H@ su8 "on6u"ere7 i Geofro3 6e Vi e47r6ouin 9i 7 ur;79i or ui@ s?7u st78i it + epis"opi
I C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. prof. I. RH;ure7nu.

BISERICA IN

7tini@ Fntre ei 6oi 7#Fn6 r7n! 6e 7r4iepis"op $P7tr7s 9i Corint-@ Fn"FM pentru ier7r4i7 !re7"H nu ;7i er7 o". Mitropo itu !re" 6in P7tr7s I fost ne#oit sH se retr7!H Fn ;FnHstire7 Me!7 Spi eon pentru 7?9i puteM e:er"it7 ;7i i8er "4e;7re7. Tot pe 7tun"i@ ;itropo itu Atenei@ Mi47M /oni7tu @ reJi67 Fn insu 7 Oios@ pentru "7 sH 7se pe 7r4iepis"opu 7Gi Fn Aten7. A"este 6ouH "7Juri sFnt tipi"e pentru tot sp7Giu o"up7t 6 "ru"i7Gi. i p7tri7r4ii 6in Antio4i7 9i 6in Ierus7 i; 7u fost ne#oiGi sH 7 retr7!H uneori Fn ;FnHstiri e 6in Cipru@ 67r "e ;7i 6es Fn Const7ntY nopo . D7"H inter#ene7 #reo opoJiGie puterni"H f7GH 6e BstHpFnire7D 7t ni or@ 7tun"i ur;7 e:i u @ ;un"7 Fn ;ine ori fi:7re7 unui 6o;i"i iu " ;7i 6ep7rte 6e "entru. De re!u H@ Fn Pe oponeJ@ preoGii orto6o"9i trf 8ui7u sH ;e7r!H 7 4irotonie 7 epis"opii 6in re!iuni e ;unto7se 6e N Mo6on 9i Croton. Pe 7 %(&& 7 "res"ut Fn i;port7nGH s"7unu 6e 7 MK ne;87si7. Un nou "entru Fn Pe oponeJ er7 Mistr7. In Mistr7 7 Fnf orit@ i se". 0IV)0V@ o 6eose8itH "u turH 9i ;i9"7re 7rtisti"H. Au fost 9i "HJu "Fn6 titu 7rii s"7une or er7u tri;i9i 6in Const7ntinopo @ "u; 7 fost "A Ju @ Fn %2'&@ "u epis"opu Anti;@ "7re 7 pre!Htit Fn Cret7 rHs"o7 7 Fn potri#7 #eneGieni or. L7 Fn"eputu se"o u ui 7 0V? e7 s?7 6us 6e Const7ntinopo Fn Cret7 "unos"utu teo o! 9i po e;ist 7nti? 7tin Ios Vrieniu "7re@ ti;p 6e ,& 6e 7ni@ 7 FntHrit 7"o o "on9tiinG7 orto6o:H. In Cipru@ situ7Gi7 er7 6isper7tH. Cei p7tru epis"opi orto6o"9i erA Fn6e7pro7pe supr7#e!4e7Gi 6e ;itropo itu 7tin. Ori"e 7 e!ere 6e epis"K tre8ui7 sH fie 7pro87tH 6e p7pH@ "Hrui7 Fi er7 67tor MurH;Fnt 6e fi6e t7te. Ori"e 787tere er7 Mu6e"7tH 6e 7tini@ "7re Fi tr7t7u "u 6ispreG@ Fn"eputu se"o u ui 7 0V? e7 Iosif Vrieniu 7 "on#o"7t un sino6 epis"opi or !e"i 6in Cipru@ "7re 7 4otHr<t ) <;potri#7 epis"opi or !ri "7re 7u 6e" 7r7t "H sFnt su8 6epen6enGH 6e Const7ntinopo ) "H 7s"u 6e p7p7 9i "o 78ore7JH "u ier7r4i7 7tinH@ 67r F9i pHstre7JH "re6inG7 orto6o:H. P7tri7r4u 6in Antio4i7@ pri;7 p7tri7r4ie "HJutH su8 6o;in7Gie tinH Fn %&*+@ 7 fost ne#oit sH se refu!ieJe. L7 fe 9i "e 6e Ierus7 Fn %&** 9i "4i7r "e 6e Const7ntinopo @ "7re 7 ;urit Fn e:i Fn %,&+. to7te "H su t7nii 6in E!ipt 7u "erut prin %% 6e"rete "7 "re9tinii sH 7i8H 6rept sH po7rte 6e"<t 7nu;ite 47ine@ totu9i@ f7GH 6e p7tri7r47tT 6in Antio4i7 9i Ierus7 i;@ 7f 7te ;u tH #re;e su8 7tini@ situ7Gi7 "opGu er7 ;7i u9o7rH. Su8 p7tri7r4u /risto6u $f %&55- re9e6inG7 p7tri7r4u "opt s?7 ;ut7t Fn C7iro. Unii 6intre titu 7rii P7tri7r4iei 6e A e:7n" 7u reJi67t 9i 7 Const7ntinopo . Astfe @ 7 sfFr9itu se"o u ui 7 0III?% p7tri7r4u 1t7n7sie 7 II? e7 $%,5L)%2%L- 7 A e:7n6riei se 8u"ur7 ;7re "inste 7 "urte7 6in Const7ntinopo @ un6e reJi67. At7"uri e st7tt "re9tine 7supr7 E!iptu ui Fn se"o u 7 0/I? e7 7u FnrHutHGit ;u t tu7Gi7 "re9tini or 6e 7"o o. =caunul patriar?al de &onstantinopol 7 Mu"7t@ "u; er7 9i fir ;7re ro Fn perio767 7"e7st7. P7tri7r4i7 E"u;eni"H 9i?7 putut F;p netu 8ur7tH ;enire7 ei Fn Biseri"7 RHsHritu ui pFnH 7 %,&(@ "Fn6 CE erii 7tini 7i "ru"i76ei 7@ IV?7@ ;7ne#r7Gi "u 6i8H"ie 6e VeneGi7@ pei interese e ei ;7teri7 e@ 7u "u"erit 9i Mefuit Const7ntinopo u 7 %2 7 ie %,&(. U ti;u p7tri7r4 e"u;eni" 6in 7"est ti;p 7 fost Io7n 7 0

ft.HI.UAUA A PATRA

n7teros $%%*+ ) f %,&L-. Din %,&+@ P7tri7r4i7 E"u;eni"H@ 7 un!7tH "7#7 erii 7tini 7 insistenG7 VeneGiei@ 9i?7 st78i it re9e6inG7 7 Ni"ee7@ it7 7 I;periu ui !re" 6e Ni"ee7 $%,&()%,L%-@ un6e 7 fun"Gion7t pFnH %,L%@ "Fn6 7 re#enit 7 Const7ntinopo @ o"u ei istori". Fn o"u p7tri7r4u ui e"u;eni"@ 6o!e e VeneGiei@ 8HtrFnu Enri"o i6o o@ 7 nu;it p7tri7r4 7tin 6e Const7ntinopo pe To;7 Morosini@ ori!ine #eneGi7n. C7 se;n 7 FntFietHGii s"7unu ui 6e Const7ntinopo i;inte9te@ pro878i "u Fn"epere 6e su8 pHstori7 ui G4er;7n 7 II? e7 h,^ ^^%,(*- 6e 7 Ni"ee7@ 767osu 6e Bp7tri7r4 e"u;eni"D@ 7 titu 7tur7 o8i9nuitH. Un 7 t se;n 6e FntFiet7te er7 sfinGire7 ;iru ui "4i7r 9i tru 7 te Biseri"i 7uto"ef7 e@ "u; reiese 6intr?o s"riso7re sino67 H 7 Zi7r4u ui C7 ist I $%2'&)%2'2 A %2'')%2L2- 6in %2'' "Htre "e 6e 7 io#o. L7 Fn"eput 9i purt7re7 B;7ntiei "u ;u te ste eD er7 o 6istin"Gie F7i 7 ui@ "7 9i s7"osu @ "7re se F;8rH"7 nu;7i 7 CrH"iun@ P79ti 9i 7 ii A ;7i tFrJiu 7"este7 e?7u F;8rH"7t 9i 7 Gi p7tri7r4i 9i ;itropo iGi. 797 .9i titu 7tur7 Ban7 t Pre7 SfinGitD@ "7re 7 7Muns sH fie 7tri8uitH Mn6u"Htori or s"7une or 6e Tes7 oni"@ Tr7peJunt 9i Mone;87si7. A e? 7 p7tri7r4u ui se fH"e7 prin 6ese;n7re7 6e "Htre sino6 7 trei "<n Gi@ 6in "7re 87Ji eu 7 e!e7 pe unu @ in#estin6u?% "u Fnse;ne e s7 e s7 7 6e 7urD 7 p7 7tu ui M7!n7ur7@ ;7i tFrJiu 7 "e ui 6in V 74erne. #re;e7 F;pHr7Gi or 6in 6in7sti7 Co;neni or $%%%+)%%+'-@ p7tri7r? .% 6e Const7ntinopo nu;Hr7 LL( epis"opii 9i L' 6e ;itropo ii A "e 6e o4i7@ %( ;itropo ii@ %, 7r4iepis"opii 9i %,5 epis"opii A p7tri7r47tu 6e s7 i; 7#e7 ( ;itropo ii. Nu;7i "7pit7 7 8iJ7ntinH 7#e7 (+' 6e 8i? i 9i +,' 6e ;FnHstiri. In Munte e At4os trHi7u pe 7 %,'& "7; 2&&& MHri A un or79 "7 O4ri67 7#e7 7pro7pe 2&& 8iseri"i 9i p7r7" ise. De ir9itu se"o u ui 7 0 II? e7@ "Fn6 "ru"i7Gii 7u pier6ut u ti;e e po? ni Fn Orient@ p7tri7r4ii 6e Antio4i7 9i Ierus7 i; 9i?7u re u7t s"7u? "e ui 6intFi fi:Fn6u?i?se re9e6inG7 Fn D7;7s" Fn o" 6e Antio4i7. Pe 7 %,&& "7nonistu B7 s7;on $f 6upH %,&2- re 7t7 "H BpFnH e ;u tD se Gine7u Fn"H re!u 7t sino76e 7nu7 e@ 797 "u; pre? erH "7no7ne e. De 7"u; se "onse;ne7JH Fn o"u or sino76e e X I#STMM:oDo7 "7re se "on#o"7u ) 6in "7uJ7 F;preMurHri or ) o"7?%. Fn %2'( p7tri7r4u .i otei CoPPinos $%2'2)%2'( A %2L()%25L- 7 t7ntinopo u ui s"ri7 ;itropo itu ui A e:ie 7 Rusiei "H e o8 i!7t sH ?ipe 7 sino6. A"e7st7 Fnse7;nH "H 67tori7 6e 7 se Gine sino76e nu7 "4i7r 67"H nu pute7u fi 6e f7GH toGi epis"opii 6in pri"in7 6is? i pre7 ;7ri@ 7 8HtrFneGii@ 7 8o ii ori 7 "7uJe or 6e forGH ;7MorH \7ie@ epi6e;ii et"-. Pro"ese e #er87 e 7 e 9e6inGe or p7tri7r47 e 6in ii 7 0 V? e7 pHstr7te 7 Vien7 $A"t7 p7tri7r"47tus Const7ntinopo? @ t. I@ Vin6o8on7e ) _ien@ %*Lj- ne 6o#e6es" "H se 6H6e7 s"utire nFn7re@ 6upH "7J. Nitu7Gi7 ;7teri7 H 7 " eru ui superior 9i inferior er7 7si!ur7tH 6in W8uGii e "re6in"io9i or s7u 6in 6on7Gii 6e 7 st7t. Pe #re;e7 ui Co;nen $%&'5)%&'*- 9i 7 ui A e:ie I Co;nen $%&+%)%%%+- p7ro? er7u F;pHrGite Fn trei "7te!orii 9i "ontri8ui7u@ 6upH nu;Hru "re? 9i or@ "u 87ni 9i Fn n7turH pentru susGinere7 ;itropo iGi or 9i pi or. Pe 7 %2*(@ fie"7re epis"opie "ontri8ui7 "u o "otH 7nu;itH

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

pentru susGinere7 P7tri7r4iei@ "7re pe 7 %2+& 7Munsese Fntr?o situ7Gie M7 ni"H. Se resi;Ge7u 9i Fn #i7G7 Biseri"ii 8iJ7ntine efe"te e pro"esu ui 6e feu67 iJ7re. De pi 6H@ B6Hruiri eD s7u 7ren6Hri e 7#eri or ;FnHstire9ti s7u epis"op7 e unor s uM879i s7u ru6e "u f7;i ii e i;peri7 e 7u pro#o"7t 78uJuri@ pe "7re ni"i Fn;u Gire7 e:"esi#H 7 titu 7ri or = ;7re i"ono;@ ;7re s7"4e 7r@ ;7re s"4e#ofi 7:@ ;7re 47rtofi 7: et". 6in ti;pu Co;? neni or 9i P7 eo o!i or@ n?7u reu9it sH e e i;ine. PFnH 7 un o" 9i i6io? rit;i7 s7u sti u 6e #i7GH sin!ur7ti"H@ Fn!H6uitH pe 7 %,&& ;on74i or 6e 7 Munte e At4os@ "u "7;ere sep7r7te@ "u per;itere7 6e 8unuri perso ? n7 e et"@ 6enotH 7"e 79i u"ru@ "u to7te "H prin"ip7 7 "7uJH 7 intro6u"erii i6iorit;iei p7re 7 se 67tor7 Fnf oririi isi47s;u ui@ Fn"epFn6 6e 7 sfFr? 9itu se"o u ui 7 0 II? e7@ "7re pre"oniJ7 un re!i; 6e #i7GH ;7i 7spru 6e"Ft Fn ;FnHstiri e "u #i7GH 6e o89te. ,. 'i3/rici#/ n/ca#c/don/n/ Ni"i Biseri"i e ne"7 "e6onene nu 7#e7u o situ7Gie 6e in#i6i7t. In ur;7 rHsturnHri or po iti"e 6in C4in7 9i 6in u;e7 ;on!o H@ 6e 7 sfFr? 9itu se"o u ui 0IV@ nestorienii 7u tre8uit sH se retr7!H 6in C4in7@ 6in Ti8et@ 6in In6i7 9i sH se ;u Gu;e7s"H 6o7r "u "ee7 "e in6i"7 tit u "on ? 6u"Htoru ui or supre;@ nu;it B"7to i"os 9i p7tri7r4 6e B78i on@ 6e Ctesifon 9i 6e B7!676D. De pe 7 %('&@ 6e;nit7te7 6e "7to i"os 7 6e#enit ere6it7rH@ ;o9tenin6u?se 6in un"4i Fn nepot@ spre 7 Fn Htur7 e#entu7 e e "erturi pe ;oti#e 6e interes f7;i i7 . Fn"er"Hri e 6e "7to i"iJ7re 6in 5 7u!ust %((' n?7u 7tins 6e"Ft pe nestorienii 6in Cipru@ "7re 7u Fn"4ei7t Fn 7"est 7n unire7 "u Biseri"7 Ro;ei@ Fn ti;pu p7pei Eu!en 7 IV? e7 $%(2% )%((+-. Dintre Biseri"i e ;onofiJite@ i7"o8iGii sirieni 9i 7r;enii s?7u putut 6eJ#o t7 ;7i 8ine Fn 7"e7stH perio76H@ "u to7te "H uniri e "u Ro;7 7u 76us 9i Fntre ei 6isensiuni "7re i?7u s H8it. In 6e"ursu #re;ii@ B78un7D s7u "Hpeteni7 Biseri"ii 6in A8isini7 s?7 6espHrGit 6e Biseri"7?M7;H 6in E!ipt@ uFn6u?9i 9i e re9e6inGH sep7r7tH Fn A e:7n6ri7. P7tri7r4u "op ? Gi or e!ipteni 7 6e e!7t pe e!u;enu ;FnHstirii SfFntu Antonie "7@ 7 ( fe8r. %((,@ sH se;neJe 7 Ro;7 unire7 unei pHrGi 6intre "opGi "u Bi ? seri"7 Ro;ei. Tot 7tun"i 7u se;n7t unire7 9i ;onofiJiGii 6in P7 estin7 9i 6in A8isini7. Fn re7 it7te@ 7"este uniri n?7u 7#ut ni"i pe 6ep7rte su" ? "ese e s"ont7te. CFt pri#e9te pe i7"o8iGii 6in Siri7@ 7i"i "ru"i7Gii reu9iserH sH pro6u"H s"in6Hri Fn"H 6in se"o u 7 0 II? e7. Ce e 6ouH !rupe 9i?7u 7 es "Fte un "on6u"Htor BI!n7tieD@ fie"7re uFn6 tit u 6e BI!n7GiuD@ so"otin6u?se ur ? ;79 e!iti; 7 ;7re ui epis"op I!n7Giu 7 Antio4iei $f %&5-@ 7#Fn6u?9i re9e6inG7 unu Fn Antio4i7@ 7 tu Fn M7r6in. L7 %2L( 7 inter#enit 7 trei7 s"in67re@ forrnFn6u?se o !rup7re "u "entru Fn Me itin7@ i7r pe 7 sfFr9itu #e7"u ui 7 0V? e7 7p7re o 7 p7tr7@ "u se6iu 7 Sis. Fn 2& noie; ? 8rie %((( se perfe"t7 unire7 "u Ro;7 7 sirieni or orient7 i. D7r ni"i 7i"i su""ese e "on#ertiri or n?7u fost ;7ri. Cei ;7i nu;ero9i "re6in"io9i ;onofiJiGi 6in Asi7 er7u 7r;enii. O p7rte 6in #e"4e7 or p7trie 7 fost Fn"orpor7tH 7 I;periu 8iJ7ntin@ Ar ? ;eni7 Mi"H@ FnfiinG7tH Fn %&L(@ "7re 7 6ur7t pFnH 7 %25'@ "Fn6 e7 fu

PERIOADA A PATEA

i"eritH 6e tur"i@ 7#Fn6u?9i "entru 7 Ro;o 74 pFnH 7 %,*2@ i7r 6upH Aee7 7 Sis@ Fn Ci i"i7. In se"o u 7 0 V? e7 tur"ii e o"up7rH pe 7r7Fn? MuH. PFnH sH se 6efiniti#eJe 76;inistr7Gi7 tur"H@ re9e6inG7 "7to i"osu ui @a 7 V7 7r97p7t@ tur"ii re"unos"Fn6 pentru "ei 6in teritoriu or pe ito i"osu 6in insu 7 A!t7;7r@ 6e pe 7"u V7n. In %((%@ 7"est7 s?7 ;t7t 7 strH#e"4iu "entru 7r;e7n E"i;i76Jin@ i7r "ei 6in Muru 7"u ui 7n 9i?7u 7 es un p7tri7r4 propriu 7 Sis. Din %2%% s?7 ;7i FnfiinG7t i p7tri7r47t 7r;e7n Fn Ierus7 i;. i 8iJ7ntinii@ 7poi 9i "ru"i7Gii 7u "er"7t sH?i 7tr7!H 7 unire7 "u Biseri"i e or. Intru"Ft 7#e7u 9i une e Mi"eiuri "o;une@ 7Ji;7 et"@ 9i st7te e "ru"i7te e?7u fost f7#or78i e@ o irte 6in 7r;eni se;n7rH 7 ,, noie;8rie %(2< unire7 "u Biseri"7 Ro?7no? C7to i"H A 6e 7 tfe Fn %%*+ re!e e 7r;e7n Leon 7 II? e7 pri;ise Zro7n7 s7 6e 7 Ro;7. Tre8uie su8 ini7t "H@ 6e9i rHspFn6iGi su8 7tFte7 HpFniri@ 7r;enii 9i?7u pHstr7t Fn !ener7 "re6inG7 Fn tr76iGii e or ne?i "e6onene. In %(L% su t7nu M74o;e6 7 II? e7 $%('%)%(+%-@ "u"eri?ru Const7ntinopo u ui@ 7"or6H 7r;eni or 6reptu 6e 7 7#e7 un p7tri7r4 Const7ntinopo @ 8u"urFn6u?se 6e 7utorit7te 8iseri"e7s"H 9i "i#i H peste Gi 7r;enii 6in I;periu tur"@ 797 pre"u; p7tri7r4u e"u;eni" se i"ur7 6e 6repturi 8iseri"e9ti 9i "i#i e peste "re9tinii orto6o"9i. De 7se? ene7@ to;iGii 6e pe "o7st7 M7 787r 6in #estu In6iei 9i?7u pHstr7t e6inG7 9i tr76iGii e or ne"7 "e6onene. .7"toru "e ;7i puterni" "e i?7 enGinut 7 fost Litur!4i7 rHsHrite7nH. In s"4i;8@ ;7roniGii 6in Li87n i fost 7tr79i Fn %%+, 7 "7to i"is;@ pHrHsin6u?9i poJiGii e #e"4i ne"7 "e? ;ene. P7p7 7 fost FnsH ne#oit sH e Fn!H6uie o serie 6e tr76iGii ;o9te? te 6in epo"7 e"u;eni"H 7 Biseri"ii@ Fntre 7 te e "HsHtori7 preoGi or@ ?i"u;@ ei 7u 6e#enit "ei ;7i 6e#ot7Gi 6intre toGi "ei uniGi "u Ro;7.
2. 'i3/rica Or.odo45 'u#6ar5

Potri#it "on"epGiei feu67 e@ "7 un te;ei teo o!i" 7 or6inei po iti"e Tiperiu; sine p7tri7r"47 non st7reGD@ "u; #7 Ji"e re!e e IoniGH C7 7i7n %*5)?%,&5-@ Fn %,&,@ pe se7;7 st7tu ui ro;<no?8u !7r Fnte;ei7t Fn +' )%%+L 6e fr7Gii # 74i Petru 9i Ass7n $%%+L)%%*5- se "H6e7 sH i7 nGH un or!7nis; 8iseri"es" "orespunJHtor. Pe teritoriu su6?6unHre7n ist7se Fn"H 6in se"o u 7 V ? e7 Ar4iepis"opi7 \ustini7n7 Pri;7@ Fnfiin?AH Fn '+' 6e F;pHr7tu \ustini7n $',5)'L'-@ 7 "Hrei ;o9tenire o #7 e u7 Fn *,& p7tri7r47tu 6e Durostor. Fn %&%+)%&,& V7si e 7 II? e7 i !7ro"4tonu $*5L)%&,'-@ 6esfiinGFn6 pri;u st7t 8u !7r 7 ;ut7t "en? i 8iseri"es" pentru teritoriu 8u !Hres" spre su6@ 7 O4ri67 $7stHJi iri6 Fn Rep. M7"e6oni7 ) Iu!os 7#i7-@ 6Fn6u?i FnsH r7n! nu;7i 6e c iepis"opie. De9i 7u fost pro;o#7Gi ;7i 7 es 7r4iepis"opi !re"i@ 7"estor7 s?7 Hs7t totu9i o 7utono;ie 6estu 6e 7r!H. CFn6 AsHne9tii 7u Fnte? S i7t "e 6e 7 6oi e7 st7t ro;<no?8u !7r $%%+L)%2*2-@ s?7 "erut sH Hr!e7s"H 6repturi e 7#ute Fn7inte 6e s"7unu 6e 7 O4ri67 9i sH se "uno7s"H titu 7ru ui epis"opiei 6e TFrno#o un !r76 7se;HnHtor. F;? r7tu ro;<no?8u !7ri or IoniGH C7 oi7n@ 6orin6 sH 7si!ure in6epen6enG7 seri"ii # 74o?8u !7re@ i7r pentru sine tit u 6e G7r $F;pHr7t- pe "7re ? pute7 o8Gine 6e 7 8iJ7ntini@ s?7 76res7t Fntre %%**)%,&( prin

'ISERICA I( SECO)E)E *I*&

"orespon6enGH p7pei Ino"enGiu 7 III? e7 $%%*+)%,%L- "7 sH?i s7tisf7"H 7"este 6ouH 6orinGe. L7 5 noie;8rie %,&(@ "7r6in7 u Leo@ tri;is 6e p7pH % 7 TFrno#o@ 7 4irotonit pe epis"opu V7si e "7 pri;7t 7 Biseri"ii # 74o?i 8u !7re ) tit u 6e p7tri7r4 nefiin6 Fn uJ Fn Biseri"7 Apusu ui )@ i7rT 7 6ou7 Ji@ + noie;8rie@ 7 Fn"oron7t pe IoniGH "7 rege, "u "oro7n7 re!7 H tri;isH 6e p7pH@ nu mprat "u; "eruse e . Inf uenG7 "7to i"H Fn I;periu ro;<no?8u !7r n?7 6ur7t 6e"Ft pin. 7 %' 7pri ie %,&'@ "Fn6 IoniGH C7 oi7n 7 FnfrFnt o7ste7 F;pHr7tu ui 7Gii 6e Const7ntinopo @ B7 6ouin 6e . 7n6r7 $%,&()%,&'-@ "7re 7 ;urit Fn"4i 7 TFrno#o@ "7pit7 7 I;periu ui ro;<no?8u !7r@ "u to7te eforturi e p7pe Ino"enGiu 7 III? e7 6e 7?% e i8er7. Presiuni e "7to i"e se si;Ge7u 9i 6i su6@ un6e se inst7 7se I;periu 7tin 6e rHsHrit $%,&()%,L%- 9i 6inspr nor6@ un6e re!ii un!uri nutre7u 6e ;u t !Fn6uri 6e Fn7int7re spre su6 In 7"e7stH situ7Gie@ 6upH "e #7 fi 7Mut7t 9i SfFntu S7#7 $%%5L)%,2L-@ 7r4i epis"opu Ser8iei@ infor;<n6 pe "e e 7 te p7tri7r4ii orient7 e "u o"7Jii "H Htoriei 7 Ierus7 i;@ F;pHr7tu Io7n DuP7s?V7t7tJes $%,,,)%,'(p7tri7r4u G4er;7n 7 II? e7 6e Ni"ee7 $%,,,)%,(&- 7u re"unos"ut Fn tr?un sino6 Ginut Fn L7;ps7P@ Fn primvara anului -/W5, 7uto"ef7 i Biseri"ii Bu !7re@ 7"or6Fn6 7r4iepis"opu ui 6e 7tun"i@ Io7ni"4ie@ r7n!u 6e p7tri7r4. Pe 7"t s?7 7p i"7t 9i pe"ete7 p7tri7r4u ui G4er;7n. Desi!u "H f7"toru 6eter;in7nt ?7u "onstituit F;preMurHri e po iti"e 7 e #re;ii st7tu AsHne9ti or 7Munsese 7 6eJ#o t7re ;7:i;H@ B6e 7 A6ri7nopo pFn@ 7 D3rr7"4iu;D $Dur7JJo-@ Fn A 87ni7@ i7r G7ru Io7n As7n 7 I ? e $%,%+)%,(%- er7 Fn"us"rit 9i 7 i7t "u F;pHr7tu 6in Ni"ee7. Din pH"7te ur;79ii ui Io7n As7n 7 II? e7 nu 7u ;7i fost 7 FnH Gi;e7 ui. Luptei feu67 e 7u 6us Fn "urFn6 7 6eJ8in7re7 7"estui st7t@ 797 "H 7 sfFr9itu se"o u ui 7 0IV? e7@ Fn %2*2@ Bu !7ri7 to7tH 7 fost tr7nsfor;7tH p797 F" tur"es"@ i7r s"7une e epis"op7 e 6in Biseri"7 8u !7rH er7u o"up7t ;7i ;u t 6e !re"i. Tre8uie su8 ini7t FnsH f7ptu "H ;FnHstiri "7 RFP B7"i"o#o@ Troi7n 9i 7 te e 7u Mu"7t ;7re ro Fn #i7G7 spiritu7 H 7 Bu !7 riei ;e6ie#7 e@ Fntr?o #re;e Fn "7re "o;87tere7 8o!o;i i or 7 67t u"ru ;u t Biseri"ii@ i7r ren79tere7 "u tur7 H 9i spiritu7 H e!7tH ;i9"7re7 isi47stH 9i?7 7#ut Fn "H u!Hru Teo6osie 9i ;7i 7 es Fn u"eni"i sHu Efti;ie@ u ti;u p7tri7r4 6e TFrno#o $%25')%2*2 A f %(&&-@ repre Jent7nGi 6e ;7re " 7sH.
(. 'i3/rica Or.odo45 S8r,5

St7tu sFr8 7 Ne;<ni7Ji or 7 7#ut un ;ers 7s"en6ent Fntre %%5L? %2+* A perio767 ur;Hto7re $%2+*)%(+*-@ "Ft 7u ;7i 6ur7t une e foi ;7Giuni sFr8e "7 #7s7 e tur"i or@ 7 fost o et7pH 6e !re e Fn"er"Hri pentr tot pH;Fntu o"uit 6e sFr8i. Totu9i@ 9i su8 stHpFnire7 tur"e7s"H@ Biseri" 9i ;FnHstiri e sFr8e9ti 7u 6esfH9ur7t o 7"ti#it7te 6in "e e ;7i i;port7n? su8 "on6u"ere7 unor pHstori renu;iGi@ "7 7r4iepis"opu S7#7. Pentru 7 FnGe e!e ;7i 8ine e#o uGi7 e#eni;ente or 6in Ser8i7 ;i 6ie#7 H@ tre8uie sH se GinH se7;7 6e f7ptu "H Fn D7 ;7Gi7 9i Cro7t se intro6usese Fn"H Fn7inte 6e 7nu %&&& ritu 7tin. Fn %&L5 p7p7 A K :7n6ru 7 II? e7 $%&L%)%&52- 7 FnfiinG7t 7r4iepis"opi7 Du" ee7 %.% ep7r4ii@ "HutFn6 sH re"F9ti!e 7stfe #e"4i e teritorii i iri"e. Su#er7niiI

i"estor GHri i s?7u tri;is "oro7ne re!7 e Fn"H 6in se"o u 7 0 ? e7@ AoGii e or fiin6 it7 ien"e. D7r ;7re e Mup7n tef7n II Ne;7ni7 $%%*L) ,,+- re!e 6in %,%5@ nu;it Bpri;u Fn"oron7tD@ prin #iteMie 9i FnGe ep? Mune 7 unifi"7t 9i 7 "onso i67t st7tu sFr8 9i 7 "ontri8uit 7 FnfiinG7re7 ;ei 7r4iepis"opii sFr8e in6epen6ente. Cu 7Mutoru fr7te ui sHu@ SfFntu S7#7 $%%5L)%,2L-@ fiu fostu ui Lip7n tef7n Ne;7ni7 $%%L+)%%*L-@ "H u!Hr renu;it Fn ;FnHstire7 [i 7n67r@ Ji6itH 6e e Fn %%*5 9i 6HruitH printr?un 4riso# Fn %%** 6e npHr7tu 8iJ7ntin A e:ios 7 III? e7 An!4e os $%%*')%,&'- "H u!Hri or r8i@ Biseri"7 SFr8H 7 ob!inut n -/-. autocefalia "i rangul de ar?i$ oiscopie 6e 7 P7tri7r4i7 E"u;eni"H@ Fn ti;pu p7tri7r4u ui e"u;eni" ' Ni"ee7 G4er;7n 7 II? e7 $%,,,)%,(&-. Pri;u ei 7r4iepis"op 7uto?=f7 7 tfost Sf. S7#7 $%,%*)%,22-@ 6upH "7re 7u ur;7t 7 Gi %% 7r4i?Mis"opi@ u ti;u fiin6 Io7niPie 7 II? e7 $%22+)%2(L-@ 7 es 7poi "7 pri;u Mtri7r4 6e IpeP $Pe"i-@ pHstorin6 Fntre 7nii %2(L)%2''. Su8 G7ru tef7n Du97n $%22%)%2''-@ st7tu sFr8 7 7Muns 7 7po!eu@ r Fn6 "e7 ;7i ;7re Fntin6ere Fn Peninsu 7 B7 "7ni"H. Fn %2('@ tef7n Du97n s?7 7utopro" 7;7t po;pos BF;pHr7t 9i 7uto? 7t 7 sFr8i or 9i ro;ei orD $8iJ7ntini or-. Potri#it "on"epGiei epo"ii@ 7uto? o" 7;7re7 s7 "7 BG7rD s7u BF;pHr7tD tre8ui7 "onfir;7tH prin un!ere7 Fn"oron7re7 s7 6e "Htre un p7tri7r4. P7tri7r4u e"u;eni" nu pute7 Ae 7"est u"ru@ 6eo7re"e 8iJ7ntinii nu #oi7u sH 7i8H Fn B7 "7ni un periu ri#7 "7re sH?% Fn o"ui7s"H pe "e 8iJ7ntin. Atun"i@ Fn Jiu7 6e . orii 7 7nu ui %2(L@ tef7n Du97n@ prin sino6u 7 S"opMe@ 7 ri6i"7t +iserica =erbiei la rangul de patriar?ie, "u "on? FGH;Fntu p7tri7r4iei ro;<no?8u !7re 6e TFrno#o@ i7r 7r4iepis"opu ;iPie 7 6e#enit pri;u ei p7tri7r4 sFr8 $%2(L)%2''-@ "u re9e6inG7 ;7i Fi Fn ;FnHstire7 bi"e7@ 7poi 7 IpeP s7u Pe"i $Pe9terH-. 7pte Ji e ;7i tFrJiu@ Fn Du;ini"7 Fn#ierii 6in %2(L@ tef7n Du97n ost Fn"oron7t F;pHr7t s7u BG7rD 6e p7tri7r4u Io7niRie@ soGi7 s7 E en7@ sHrHte7sH@ i7r fiu ui tef7n Uro9 IV $%2'')%25%-@ re!e. SFr8ii nu s?7u ;u Gu;it nu;7i "u ri6i"7re7 Biseri"ii 7 r7n! 6e ri7r4ie@ "i 7u 7 un!7t pe epis"opii 9i ;itropo iGii !re"i 6in teritorii e srite 6e tef7n Du97n 6in I;periu 8iJ7ntin. In ur;7 7"estei ;Hsuri 6e fi etis; $iu8ire e:7!er7tH 6e ne7;-@ p7? r4u e"u;eni" O7 ist I $%2'&)%2'2 A %2'()%2L(- 9i Sino6u P7tri? iei E"u;eni"e 7u 7n7te;7tiJ7t Fn %2'2 pe G7ru tef7n Du97n@ Biseri"7 H 9i poporu sFr8@ f7pt "7re 7 pro6us ;7re tu 8ur7re 9i ne;u Gu;ire tre " eri"ii 9i "re6in"io9ii sFr8i. Re"on"i iere7 Biseri"ii sFr8e "u P7tri7r4i7 E"u;eni"H s?7 fH"ut Fn Mu 6espotu ui L7JHr $%25%)%2+*- 9i 7 p7tri7r4u ui e"u;eni" .i otei =e9te = P4i ot4eos- OoPPinos $%2'2)%2'( A %2L2)%25L-. Fn #7r7 7nu ui %25'@ Biseri"7 sFr8H 7 tri;is 7 Const7ntinopo o !7Gie "o;pusH 6in "in"i perso7ne@ 9i 7nu;e = "H u!Hru sFr8 Isaia de Eilandar, ier;on74u Ficodim $f ,L 6e"e;8rie %(&L-@ "7re@ ;7i Fn7? 6e %25&@ tre"use Fn E7r7 Ro;<ne7s"H@ un6e@ "u 7Mutoru #oie#o6u ui is 7#?V 7i"u $%2L()%255-@ ri6i"7se ;FnHstire7 Vo6iG7@ i7r ;7i tFrJiu@ 255)%25+@ #7 Ji6i ;FnHstire7 Tis;7n7@ Teofan, fost protos 7

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

At4osu ui@ 9i 6oi u"eni"i 7i ui Is7i7@ Si #estru 9i Ni"o6i;@ pe7tru "ere ri6i"7re7 7n7te;ei 7run"7tH 6e P7tri7r4i7 E"u;eni"H 7supr7 Bi seri"ii SFr8e Fn %2'2. P7tri7r4u .i otei $P4i ot4eos- OoPPinos 7 pri;it "u 8unH#oin 6e e!7Gi7 sFr8H 9i Fn #7r7 7nu ui %25' 7 ri6i"7t 7n7te;7 67tH Fn %2'2 p7tri7r4u e"u;eni" O7 ist I 7supr7 Biseri"ii sFr8e 9i 7 poporu ui sFr De 7"u; Fn7inte@ Biseri"7 SFr8H 7 pHstr7t 8une re 7Gii "u P7tri7r4 6e Const7ntinopo . In se"o e e 0II)?0IV@ Biseri"7 sFr8H 7 fost tu 8ur7tH@ "7 9i Biseri 8u !7rH@ 6e ereJi7 8o!o;i i or.
'. 'i3/rica Or.odo45 Rom9n5

L7 ro;<ni@ "7 9i 7 7 te popo7re rHsHritene@ #i7G7 8iseri"e7s"H 7 f" Fn strFnsH e!HturH "u 6eJ#o t7re7 po iti"H 7 st7tu ui. Pro"esu 6e etno!eneJH 7 poporu ui ro;<n se po7te "onsi6er7 Fi "4ei7t Fn ;7re Fn7inte 6e se"o u 7 0? e7. In se"o e e 0)0IV@ se po #or8i 6e pri;e e for;7Giuni po iti"e pe tot teritoriu Ro;<niei 6e PFnH 7 or!7nJi7re7 po iti"H 7 st7te or in6epen6ente E7r7 Ro; ne7s"H 9i Mo 6o#7 Fn se"o u 7 0 V? e7@ iJ#o7re e 7r4eo o!i"e 9i une 6o"u;ente istori"e ne 67u 9tiri preGio7se 6espre e:istenG7 unor epis"" orto6o"9i 7 su6u C7rp7Gi or 9i 7 unor epis"op7te Fn Tr7nsi #7ni7 se"o e e 0)0III. tire7 "H e:ist7u episcopi ortodoc"i rom ni la nceputul secolul al P4I$lea, la sudul &arpa!ilor, o 7f H; 6intr?o s"riso7re 7 P7pei !orie 7 I0? e7 $%,,5)%,(%-@ tri;isH 7 %( noie;8rie %,2( 6in Peru! prin"ipe ui 6e "oro7nH 7 Un!7riei@ Be 7@ fiu re!e ui An6rei 7 II-# $%,&')%,,'-@ ;o9tenitoru tronu ui. In 7"e7stH i;port7ntH s"riso7re pe tru istori7 no7strH@ p7p7 7;inte9te 6espre e:istenG7 ro;<ni or@ nu; 6e e Malat?i$Aala?i, 7 su6u "ur8urii C7rp7Gi or@ 6in epis"opi7 "7to i 7 "u;7ni or@ e:istentH Fntre %,,+ 9i %,(%@ care atrag la ritul grec ,ort do)0 prin episcopii lor, nu;iGi 6e p7pH@ "u 7;HrH"iune "onfesion7 1pseudoepiscopi2, pe un!uri 9i teutoni $!er;7ni-@ fH"Fn6 "u ei un sin! popor@ neso"otin6 pe epis"opu "7to i" 7 "u;7ni or. Intre %,'& 9i %2'* ne#oi e re i!io7se 7 e "re6in"io9i or ro;<ni t4e;7 8iJ7ntinH Paristrion $popu 7r Paradunavon0, "orespunJHtor #e"4ii pro#in"ii ro;7ne S"3t4i7 Minor s7u D7"i7 Ponti"H $Do8ro!e pre"u; 9i 7 e ro;<ni or 6in rHsHritu EHrii Ro;<ne9ti 9i su6u Mo 6o# 7u fost F;p inite 6e ;itropo iGii Vi"inei@ o"7 it7te situ7tH@ 6upH p7rei "e or ;7i ;u Gi istori"i ro;<ni 9i strHini@ pe DunHre@ 7pro7pe 6e or7A Is7""e7 6e 7Ji@ #e"4e7 "et7te No#io6unu;@ Fn7inte 6e 6esf7"ere7 ;7re f u#iu Fn "e e trei 8r7Ge 7 e De tei. Mitropo i7 Vi"inei se 7f 7 su8 Mur 6i"Gi7 "7noni"H 7 P7tri7r4iei 6e Const7ntinopo . In Tr7nsi #7ni7 7u e:ist7t@ 6e 7se;ene7@ epis"opii orto6o:e Fn seK e e 0)0III. O pri;H epis"opie se "re6e "H 7 e:ist7t Fn"H 6in se"o u 7 0? Fn nor6u Tr7nsi #7niei@ 7 8bca, 7 "ir"7 2& P; nor6?est 6e CI N7po"7@ "entru stHpFnirii 6u"e ui Ge u.

O 7 tH epis"opie #7 fi e:ist7t Fn pHrGi e 6e 7pus 7 e Tr7nsi #7niei@ Fn t7te7 +i?ariei, 7 "FGi#7 Pi o;etri nor6 6e Or76e7@ "entru po iti" 7 i"e ui Menu;orut Fn se"o u 7 0? e7. O 7 tH epis"opie orto6o:H se "re6e "H 7 putut e:ist7 Fn se"o u 7 ? e7 7 Alba Iulia, pe Fn!H "on6u"Htoru for;7Giei po iti"e ro;<ne9ti n "entru Tr7nsi #7niei. Epis"opii e ;7!4i7re "7to i"e 6e A 87 Iu i7 Or76e7 7u u7t fiinGH pe o"u unor #e"4i epis"op7te ro;<ne9ti. O ;FnHstire orto6o:H 6e "H u!Hri !re"i $orto6o"9i- Fn"4in7tH Fn iste7 SfFntu ui Io7n BoteJHtoru 7 e:ist7t 7 Fn"eputu se"o u ui 7 ? e7 Fn "et7te7 3orisena $ro;<ne9te 3ure"ana0, 7Ji Cen76@ Mu6. Ti;i9@ !H SFnni"o 7u M7re@ Fn 6u"7tu 6u"e ui Ge u@ "on6us 7poi 6e ur;79u Astui7 O4tu; s7u A"4tu;. Unii istori"i susGin "H 7 Morisen7 7 e:ist7t 7r o epis"opie orto6o:H. O 7 tH epis"opie ro;<ne7s"H e:ist7 7 Fn"eputu se"o u ui 7 0 ? e7 B7n7t@ Fn o"7 it7te7 8ibisLos ) Tibiscum $Ti;i9-@ 7Ji \up7@ situ7tH DH unii istori"i 7pro7pe 6e C7r7nse8e9@ s7u ;7i 6e!r78H 7 Ti;i9o7r7@ en6entH 6e 7r4iepis"opi7 !re"o?8u !7rH 6e O4ri67@ 6upH "u; reiese tr?o 6ip o;H s7u 4riso# 6in 7nu %&%*@ 67t 6e F;pHr7tu 8iJ7ntin ii e 7 I ? e7 Bu !7ro"4tonu $*5L)%&,'-@ Fn e!HturH "u reor!7niJ7re7 iepis"opiei 6e O4ri67. Un epis"op7t orto6o:@ nesupus ni"i unei ;itropo ii@ e:ist7 pe 7 %,&' tru ro;<nii 6in pHrGi e Bi4oru ui@ s7u 7 e /une6o7rei 9i 7 e B7n7 i 6e nor6 pe teritoriu "ne7Ju ui Be 7@ 6e f7pt BF e7@ 6upH "u; 7f H; tr? o s"riso7re 7 p7pei Ino"enGiu 7 III? e7 $%%*+)%,%L-@ 6in 2 ;7i %,&'@ isH epis"opu ui "7to i" 6e O7 7"s7@ Fn Un!7ri7. DupH Fnte;eiere7 "e or 6ouH st7te 7 su6u 9i estu C7rp7Gi or@ E7r7 <ne7s"H 9i Mo 6o#7@ 7u u7t fiinGH ;itropo i7 Un!ro# 74iei s7u 7 ii Ro;<ne9ti 9i 7 Mo 6o#ei. B7s7r78 I "e M7re $%2%&)%2',-@ Fnte;eietoru EHrii Ro;<ne9ti@ 7 it@ prin upt7 #i"terio7sH 6e 7 Pos767 6in *)%, noie;8rie %22&@ r7 re!e ui Un!7riei C7ro $C47r es- Ro8ert 6NAnMou $%2&+)%2(,-@ si!ure in6epen6enG7 po iti"H 7 GHrii. Potri#it rFn6uie i or po iti"e 9i [io7se 7 e e#u ui ;e6iu@ e #7 fi 7#ut Fn!H sine #reun epis"op s7u opo it "7re sH?% Bun!HD "7 6o;n 9i sH F;p ine7s"H ne#oi e re i!io7se "re6in"io9i or ro;<ni@ 4irotonin6 preoGi 9i sfinGin6 8iseri"i e 6in E7r7 <ne7s"H. O ier7r4ie 8iseri"e7s"H@ re"unos"utH "7noni" 6e P7tri7r4i7 E"u;e? n? 7 e:ist7t Fn ti;pu ui B7s7r78 I ? Fnte;eietoru . A"e7stH ipsH 7 F;p init?o@ "u ;u t t7"t 6ip o;7ti" 9i 6upH ;u te inte@ fiu sHu@ Ni"o 7e?A e:7n6ru B7s7r78 $%2',)%2L(-. In ;7i %2'*@ reu9it sH o8GinH 7pro87re7 6in p7rte7 p7tri7r4u ui e"u;eni" O7 ist I h)%2'2 A %2'')%2L2- 9i 7 Sino6u ui P7tri7r4iei E"u;eni"e@ "entru =u7 7 Orto6o:iei 9i 7utorit7te7 supre;H Fn "e e 8iseri"e9ti Fn RH ii orto6o:@ prin 6ouH !r7;7te p7tri7r47 e@ pentru ;ut7re7 u ti;u ui Npo it 7 Vi"inei@ I7"4int@ 7 Curte7 6e Ar!e9@ re9e6inG7 EHrii Ro;<? s7u@ ;7i FntFi@ 6upH une e "er"etHri ;7i noi@ 7 CF;pu un!@ un6e 7 7tun"i pri;7 "7pit7 H 7 EHrii Ro;<ne9ti.

'ISERICA I( SECO)E)E *I-*&

Mut7re7 ;itropo itu ui I7"4int 6e Vi"in7 7 Curte7 6e Ar!e9 s?7 fH"ut@ "u; s"rie p7tri7r4u e"u;eni" O7 ist@ B9i cu prerea "i ncuviin$ !area mpratului2 Io7n 7 V? e7 P7 eo o!u $%2(%)%25L A %25*)%2*%-@ f7pt "7re re iefe7JH pe 6ep in interesu po iti" 7 I;periu ui 8iJ7ntin f7GH 6e E7r7 Ro;<ne7s"H 9i 8une e e!Hturi 7 e st7tu ui ;unte7n in6e ? pen6ent "u BiJ7nGu orto6o:. AtFt p7tri7r4u e"u;eni" O7 ist I@ "Ft 9i F;pHr7tu Io7n 7 V? e7 P7 eo o!u 7fir;H "H 7u 7pro87t ;ut7re7 ;itropo itu ui I7"4int 6e Vi"in7 "7 ;itropo it 7 EHrii Ro;<ne9ti $%2'*)%25,-@ 7#Fn6 Fn #e6ere f7ptu "H e 1era vecin2 "u #oie#o6u Ni"o 7e?A e:7n6ru B7s7r78 9i 1foarte bine privit2 7 "urte7 ui@ un6e se ;ut7se Fn"H Fn7inte 6e re ? "uno79tere7 ofi"i7 H 7 P7tri7r4iei E"u;eni"e. Prin 7pro87re7 ;utHrii ;itropo itu ui I7"4int 6e Vi"in7 7 Curte7 6e Ar!e9 6e "Htre P7tri7r4i7 E"u;eni"H@ nu;itH M7re7 Biseri"H 6in Const7ntinopo @ 7 u7t fiinGH ;itropo i7 Un!ro# 74iei s7u 7 EHrii Ro;< ? ne9ti 9i se 7si!ur7 toto67tH legitimitatea ei canonic s7u re"uno79tere7 ei ofi"i7 H. De 7"u; Fn7inte ;itrepo iGii EHrii Ro;<ne9ti er7u ;e;8ri 6e 6rept 7i Sino6u ui p7tri7r47 9i 7#e7u o8 i!7Gi7 sH p7rti"ipe 7 9e ? 6inGe e ui@ Fn "7pit7 7 I;periu ui 8iJ7ntin@ 7 Const7ntinopo . In p us@ "e#7 ;7i tFrJiu@ ;itropo itu EHrii Ro;<ne9ti s?7 8u"ur7t@ Fn "76ru P7tri7r4iei E"u;eni"e@ 6e o prero!7ti#H 6e FntFiet7te@ e:er? "itFn6 une e 7tri8uGiuni p7tri7r47 e 7supr7 ro;<ni or orto6o"9i 6in Tr7n ? si #7ni7 9i Un!7ri7@ pu9i su8 Muris6i"Gi7 s7@ 6upH "u; in6i"H titu 7tur7 s7 6in %(&%@ fHrH Fn6oi7 H ;7i #e"4e@ "7re este 7"e7st7 = Prea =fin!itul 3itropolit al Gngrovla?iei $7 EHrii Ro;<ne9ti-@ pre7 "instit 9i E:7r4 7 Fntre!ii Un!7rii 9i 7 P 7iuri or Q BuirepTiRoS J7i If7p]oS Wr"<7EM Ouff7pi"O :7i n07fi#`#D Prin ter;enu !re" BI 07ft#"o#D Q BP 7iuriD@ se FnGe e! p 7iuri e Tr7nsi #7niei. Din %25% ;itropo itu EHrii Ro;<ne9ti 7#e7 7pro87re7 67tH 6e p7 ? tri7r4u e"u;eni" .i otei F OoPPinos $%2'2R%2'(@ %2L2)%25L- 9i 6e Sino6u sHu p7tri7r47 sH f7"H F;preunH "u ;itropo itu Antonie 7 /7 i"iu ui $%25%)%2*%- 7 e!eri e 9i 4irotonii e pentru "e e p7tru epis"opii 7 e ;itropo iei /7 i"iu ui = /e ;@ Turo#@ Pere;is 9i V 76i;ir?_o 4insP@ "7re nu 7#e7u Fn"H titu 7rii or@ f7pt "7re "onfir;H presti!iu 6e "7re se 8u"ur7 Biseri"7 EHrii Ro;<ne9ti. A#Fn6 Fn #e6ere "H poporu EHrii Ro;<ne9ti B7 7Muns sH fie ;u t@ 7pro7pe 6e nenu;Hr7tD 9i pentru stH#i ire7 prop7!7n6ei 9i proJe itis ? ;u ui "7to i"@ puterni" 9i "ontinuu susGinut 6e re!ii B7posto i"iD 7i Un ? !7riei 6in 6in7sti7 6e AnMou@ Fn 7u!ust %25& s?7 FnfiinG7t@ 7 stHruinG7 #oie#o6u ui V 76is 7#?V 7i"u $%2L()%255-@ "u 7pro87re7 p7tri7r4u ui e"u;eni" .i otei $P4i et4eos- I OoPPines@ o 7 6ou7 ;itropo ie 7 EHrii Ro;<ne9ti "u se6iu 7 Se#erin@ ) 7Ji ;uni"ipiu Dro8et7?Tr. Se#erin@ re9e6inG7 Mu6. Me4e6inGi. \uris6i"Gi7 ei "7noni"H se Fntin6e7 7supr7 O te ? niei 6e 7Ji 9i 7 pHrGi or 6e peste ;unGi@ 7nu;e 7supr7 GHri or A ;79u ui 9i .H!Hr79u ui@ G7r7 Se#erinu ui 9i po7te Fn B7n7t peste re!iune7 6in Muru Me47 iei. Pri;u ei ;itropo it 7 fost Anti; Oritopo $%25&)%2+%-@ nu;it "7 ;ire7n D7nii Oritopo @ fost 6i"4eofi 7: 7 P7tri7r4iei E"u;eni"e. Mi?

tropo i7 Se#erinu ui 7 6ur7t pFnH 6upH %(&'@ "Fn6 se "re6e "H e:istenG7 ei 7 Fn"et7t@ Fn E7r7 Ro;<ne7s"H rH;FnFn6 6o7r o sin!urH ;itropo ie. O serie 6e tit uri onorifi"e@ 7"or67te Fn 6e"ursu istoriei 6e P7 ? tri7r4i7 E"u;eni"H ;itropo itu ui Un!ro# 74iei 7testH@ o67tH ;7i ;u t@ i;port7nG7@ ro u 6eose8it 9i presti!iu 6e "7re se 8u"ur7 Biseri"7 EHrii Ro;<ne9ti Fn sFnu P7tri7r4iei E"u;eni"e. Astfe @ 6in 7nu %25+@ ;itropo itu EHrii Ro;<ne9ti purt7 tit u ono? rifi" 6e 1Hoc!iitor al Amariei2, "7re?% situ7 pe o"u 7 %,? e7 6upH p7? tri7r4u e"u;eni". P7tru 7ni ;7i tFrJiu@ 6in o"to;8rie %2+,@ titu 7ru sHu 7 pri;it tit u onorifi" 6e 1Hoc!iitor al Ficomidiei2, "7re?i "onfere7 6reptu 6e 7 o"up7 o"u 7 97pte e7 printre ;itropo iGii 6epen6enGi 6e P7tri7r4i7 E"u;eni"H. M7i tFrJiu@ "Htre sfFr9itu se"o u ui 7 0 V? e7@ i s?7 7"or67t tit u onorifi" 6e 1Hoc!iitor al Andrei2, 7Ji AnP7r7@ "7pit7 7 Tur"iei@ "7re?% situ7 pe tre7pt7 7 (?7 6upH p7tri7r4u e"u;eni". In fine@ 7 %& o"to;8rie %55L@ p7tri7r4u e"u;eni" Sofronie $Sop4ronios- 7 I ? e7 $%55()%5+&- 7 ri6i"7t s"7unu ;itropo iei EHrii Ro;<ne9ti 7 tre7pt7 6e 1Hoc!iitor al scaunului de &e%areea &apadociei2, tit u "7re "onfere7 ;itropo itu ui EHrii Ro;<ne9ti o"u 7 ,? e7 6upH p7tri7r4u e"u;eni"@ pe "7re %?7 pHstr7t pFnH 7 re"uno79tere7 7uto? "ef7 iei Biseri"ii Orto6o:e Ro;<ne@ 7 ,' 7pri ie %++'@ 6e "Htre p7tri7r4u e"u;eni" Io7Pi; 7 IV? e7 $%++()%++L- 9i Sino6u P7tri7r4iei E"u;eni"e. Prin reor!7niJ7re7 Biseri"ii EHrii Ro;<ne9ti@ Fn so8oru 6in %'&2@ 6e "Htre fostu p7tri7r4 e"u;eni" Nifon $Nip4onos- 7 I ? e7 $%(+L)%(++ A %(*5)%(*+ A %'&, A f %% 7u!ust %'&+-@ "7re 7 "on6us ;itropo i7 Un!ro? # 74iei Fntre %'&2)%'&'@ 7u u7t fiinGH 6ouH epis"opii@ un7 7 RF;ni"u VF "e7 9i 7 t7 7 BuJHu@ pentru "7re e 7 4irotonit 6oi 7r4ierei. Nu se "uno79te Fn"H 67t7 e:7"tH 7 "7re 7u Fn"eput e e sH fun"GioneJe. Mo 6o#7@ "7re e:ist7 "7 st7t in6epen6ent 6in %2'*@ s?7 orient7t@ 6e 7se;ene7@ pentru ne#oi e ei re i!io7se "Htre P7tri7r4i7 E"u;eni"H 6e Const7ntinopo . Astfe @ Fn ti;pu #oie#o6u ui Petru Mu97t $%25')%2*%-@ Fn7inte 6e %2+L@ ;o 6o#enii 7u Fn"eput tr7t7ti#e ;7i FntFi "u p7tri7r4u e"u;eni" Ni $%25*)%2++-@ 7poi "u p7tri7r4u e"u;eni" Antonie 7 IV? e7 $%2+*)%2*& A %2*%)%2*5-@ pentru FnfiinG7re7 ;itropo iei Mo ? 6o#ei su8 Muris6i"Gi7 "7noni"H 7 P7tri7r4iei 6e Const7ntinopo . Au fost tri;i9i su""esori Fn Mo 6o#7 6e "Htre P7tri7r4i7 E"u;eni"H ier7r4ii reo6osie@ 7poi@ Fn %2*,@ Iere;i7@ 6eo7re"e 7"e7st7 #oi7 sH i;punH Bise? ri"ii Mo 6o#ei@ o67tH "u Muris6i"Gi7 "7noni"H@ un ier7r4 !re". Mo 6o#enii i?7u 7""ept7t pe ni"i unu 6intre ier7r4ii !re"i. Iere;i7 7 7Muns Fn %2*2 o"Giitor 6e ;itropo it 6e TFrno#o@ su8 Muris6i"Gi7 P7tri7r4iei E"u;eni"e@ upH "e tur"ii 7u 7 un!7t@ Fn %2*2@ pe p7tri7r4u Efti;ie 6e TFrno#o 9i Fu 6esfiinG7t p7tri7r4i7 8u !7rH. DupH tr7t7ti#e Fn6e un!7te 9i o8osito7re@ P7tri7r4i7 E"u;eni"H 7 =e67t. L7 ,L iu ie %(&% p7tri7r4u e"u;eni" M7tei I $%2*5)%(%&-@ prin? r?o !r7;7tH 9i o s"riso7re tri;isH e# 7#iosu ui 6o;n A e:7n6ru "e Bun %(&&)%(2,-@ 7 re"unos"ut pe Iosif Mu97t@ ro;<n 6e ori!ine 9i ru6H ipropi7tH "u f7;i i7 6o;nito7re@ "7 ;itropo it 7 Biseri"ii Mo 6o#ei@ "u e9e6inG7 7 Su"e7#7@ "7pit7 7 GHrii. E fusese 4irotonit "7 epis"op@ ;7i n7inte 6e %2+L@ 6e ;itropo itu Antonie 7 /7 i"iu ui $%25%)%2*%-.

Mitropo itu Biseri"ii Mo 6o#ei purt7 Fn p us@ "7 9i ;itropo itu EHrii Ro;<ne9ti@ tit u 6e 1prea cinstit "i e)ar?ul Plaiurilor2 ) ui"eptipoiA )ai I>7p:oKA :ffi# II07f t#ffi#@ "ee7 "e 7r7tH "H 9i e 7#e7 6reptu sH pHstore7s"H peste une e Ginuturi 6in Tr7nsi #7ni7@ "7re@ 6in pun"t 6e #e6ere po iti"@ 6e ? pin6e7u 6e Mo 6o#7@ "u; 7u fost 6o;eniu 9i Cet7te7 6e B7 tH@ Fn "o;i ? t7tu TFrn7#ei 9i 6o;eniu 9i "et7te7 Ci"eu ui@ Fn "o;it7tu DH8F"7@ Fn nor6?estu Tr7nsi #7niei. Tr7nsi #7ni7 7 7#ut@ 6e 7se;ene7@ epis"opii e ei@ "u; 7; #HJut@ Fn se"o e e 0)0III. DupH "u; s?7 "onst7t7t 6e pe 7 6oi e7 str7t 6e pi"turH Fn or6ine7 #e"4i;ii 6e 7 8iseri"7 ;FnHstirii RF;eG@ Mu6. A 87@ 7 %255 pHstore7 Fn Tr7nsi #7ni7 ar?iepiscopul >?elasie, i7pt "7re 76e#ere9te Fn ;o6 e#i? 6ent e:istenG7 unei #ieGi 8iseri"e9ti 8ine or!7niJ7te Fn 7"e7stH pro#in"ie 7 sfFr9itu se"o u ui 7 0 V? e7. V 74ii s7u ro;<nii 6in Peninsu 7 B7 "7ni"H 7u 7#ut 9i ei Fn se"o ? e e 0I)0IV or!7niJ7re7 or 8iseri"e7s"H su8 6epen6enG7 7r4iepis"opiei 6e O4ri67. Ei s?7u 7f 7t Fn "on6iGii po iti"e spe"i7 e. L7 sfFr9itu se"o u ui 7 0? e7@ Fn *5%@ F;pHr7tu 8iJ7ntin Io7n % TJi;isPes $*L*)*5L- 7 "u"erit Bu !7ri7 6e rHsHrit@ pe "7re 7 supus?" 8iseri"e9te P7tri7r4iei 6e Const7ntinopo . P7rte7 6e 7pus 7 Bu !7riei 7 fost "u"eritH Fntre 7nii %&%')%&%* 67 F;pHr7tu V7si e 7 II? e7 Bu !7ro"4tonu $*5L)%&,'-@ Fn"Ft 6in %&%* pFnH 7 rHs"o7 7 fr7Gi or # 74i $ro;<ni- Petru 9i As7n 6in %%+')%%+L Fntre7!7 Bu !7rie 7 6e#enit pro#in"ie 8iJ7ntinH. Pentru ne#oi e re i!io7se 7 e popu 7Giei 6in Bu !7ri7@ V7si e 7 II? e7 Bu !7ro"4tonu @ prin trei 6ip o;e s7u 4riso7#eR 67te Fntre %&%*)%&,O 7 reor!7niJ7t 7r4iepis"opi7 !re"o?8u !7rH 7uto"ef7 H 6e O4ri67. Dintr?o istH 7 ep7r4ii or supuse 7r4iepis"opiei 6e O4ri67 6e % Fn"eputu se"o u ui 7 0 ? e7@ 7f H; "H 7 ,(?7 6intre e e@ u ti;7@ se nu ;e7 1episcopia vla?ilor2, fHrH sH i se 6e i;iteJe teritoriu 6e Muris6i"Gie Prin 4riso#u 7 6oi e7 6in ,& ;7i %&,&@ F;pHr7tu V7si e 7 I ? e Bu !7ro"4tonu st78i e9te "H 7r4iepis"opi7 O4ri6ei 7re 6reptu BsH i darea canonic### "i de la vla?ii care snt ,rspndi!i0 n toat +ulgariaY Dintr?o 7 tH istH 6in se"o u 7 0 II? e7@ inser7tH Fn Fotitia episco patuum, 7f H; "H epis"opi7 # 74i or 6in B7 "7ni purt7 7"u; tit u 6 1tronul Areanotei sau al Ala?ilor2# Vre7not7 po7te fi or79u Vr7nie 79eJA pe rFu Mor7#7 6e Su6@ Fn Ser8i7 $7Ji Fn Iu!os 7#i7-. $A;8e e iste 7 iNost pu8 i"7te 6e /. Ge Jer@ Fn BB3J7ntinis"4e beits"4riftD@ I@ %+*T p. ,'L),'5-. L. 'i3/rica Ru35. ;i.ro2o#ia <i/=u#ui Ru9ii 7u pri;it "re9tinis;u su8 prin"ipe e V 76i;ir "e M7 $*+&)%&%'-@ 7 Oie#. Su8 ;7re e prin"ipe I7ros 7# "e anGe ept $%&%/ %&'(-@ ;itropo i7 Oie#u ui@ "7pHtH o ;7re i;port7nGH Fn Europ7 6e rHs7r Fn7inte 6e ;7re7 in#7Jie ;on!o H 6intre 7nii %,25)%,(%@ ;itropo Oie#u ui 7#e7 su8 6epen6enG7 ei %' epis"op7te. Fn %%L*@ ;itropo i7 Oie#u ui 9i?7 ;ut7t re9e6inG7 7 V 76i;ir@ "neJ7tu 6e SuJ67 @ i7r 6in %2,' s?7 st78i it 7 Mos"o#7@ "7re@ 6in se"o ( ) Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II

0 II? e7@ 7 6e#enit "entru po iti" 7 Rusiei. Mitropo itu Oiri 7 ie#u ui $%,'&)%,+&-@ "7re fusese 7 un!7t 6e tHt7ri@ 7 intro6us Fn sino6u ;#o"7t 7 V 76i;ir Fn %,5(@ Fn Biseri"7 9i st7tu rus@ no;o"7nonu i;it Qormciaia Qniga, tri;is 6e 7 s 7#ii 6in su6u DunHrii@ 7 "7re@ i ti;pu @ se #or 76Hu!7 9i 7 te rFn6uie i "7noni"e i;port7nte. PFnH 7 sino6u unionist 6in .err7r7?. orenG7 $%(2+)%(2*- 6intre e"i 9i 7tini@ ;itropo iGii Oie#u ui er7u@ "Fn6 !re"i@ tri;i9i 6e P7?7r4i7 6in Const7ntinopo @ "Fn6 ru9i. O serie 6e ;itropo iGi 6in se? e e 0IV)0V 7u purt7t tit u 6e B;itropo iGi 6e Oie# 9i Mos"o#7D@ Fntre 7nii %,(% 9i %(+&@ Biseri"7 Orto6o:H RusH 7 suferit 7supriri e su ui ;on!o 7 /o7r6ei 6e Aur s7u 7 e I;periu ui Oip"e7P@ "u "7 87 7 Fn or79u SHr7i@ situ7t pe un 8r7G 7 f u#iu ui Vo !7. 3itropolia 4aliciului# L7 Fn"eputu se"o u ui 7 0/? e7 s?7 FnfiinG7t ntru "re6in"io9ii orto6o"9i u"r7ineni epis"opi7 6e /7 i"i@ 6epen6entH ;itropo i7 Oie#u ui. Printr?un 4riso# 67t 6e F;pHr7tu An6roni" 7 II? e7 P7 eo o!u %+,)%2,+- Fn %2&2)%2&'@ epis"opi7 /7 i"iu ui 7 fost ri6i"7tH 7 r7n!u ;itropo ie@ 7#Fn6 su8 Muris6i"Gi7 ei ep7r4ii e u"r7inene s7u rutene i #est = V 76i;ir@ Pere;ise@ LuGe@ Turo# 9i /e ;. DupH %2,+ /7 i"iui ;!e 6in nou epis"opie supusH ;itropo iei 6e Oie#. DupH %2(%@ s"7unu 6e /7 i"i 7 fost 6in nou ri6i"7t 7 r7n!u 6e ropo ie 6e p7tri7r4u e"u;eni" Io7n 7 0 V? e7 O7 eP7s $%22()%2(5-@ . 6in %2(5@ 7Mun!e pentru 7 trei7 o7rH epis"opie supusH Oie#u ui. In %2(*@ re!e e Po oniei C7Ji;ir "e M7re $%222)%25&- 7 ipi 7 re ni Po oniei "7to i"e "neJ7te e u"r7inene 6e /7 i"i 9i L`o`@ i7r prin ,@ 4ot7re e Po oniei s?7u e:tins pFnH 7 ;7r!ini e Mo 6o#ei 6e Nor6. Pentru 7 F;pie6i"7 pretenGii e 6u"i or itu7ni 9i 7 e "neJi or ru9i 7 i /7 i"iu ui@ 7 "Hrei popu 7Gie er7 orto6o:H@ re!e e C7Ji;ir 7 Po oniei 76res7t Fn %25& p7tri7r4u ui e"u;eni" .i otei OoPPinos $%2'2)%2'( A i )%25L-@ "erFn6u?i sH ri6i"e epis"opi7 /7 i"iu ui 7 r7n!u 6e ;i? o ie@ pe "7re %?7 ;7i 7#ut Fntre %2(%)%2(5. Prin 7"tu 6in ;7i %25%@ p7tri7r4u e"u;eni" .i otei OoPPinos 9i 6u sHu p7tri7r47 7 7pro87t reFnfiinG7re7 ;itropo iei /7 i"iu ui@ FnFn6u?i p7tru epis"opii sufr7!7ne 9i 7 e!ere7 epis"opu ui Antonie ;itropo it 7 /7 i"iu ui $%25%)%2*%-. Mitropo i7 /7 i"iu ui 7 7#ut ise re 7Gii "u ;itropo i7 Mo 6o#ei 9i ;itropo i7 EHrii Ro;<ne9ti@ iii epis"opi 7i Mo 6o#ei 7u fost 4irotoniGi Fn7inte 6e %2+L 6e ;i? 7 itu Antonie 7 /7 i"iu ui. Fn %2L' Oie#u 7 fost "u"erit 6e prin?=u Litu7niei. Situ7Gi7 Biseri"ii orto6o:e 6in ;itropo i7 Oie#u ui s?7 Fn!reui7t 6upH %2+L@ Fn ur;7 "HsHtoriei prin"ipe ui itu7n _ 76is 7` I7!ie o Nrin"ipes7 "7to i"H po oneJH /e6`i!7@ Po oni7 9i Litu7ni7 for;Fn6 i un sin!ur st7t su8 "on6u"ere7 ui _ 76is 7` I7!ie o "7 re!e 7 iiei 9i Litu7niei $%2+L)%(2(-. 3itropolia 3oscovei# Vi"tori7 ;7re ui prin"ipe 7 Mos"o#ei Di;itrie #i"i DonsPoi $%2L2)%2+*- 6in %2+&@ 6e pe rFu U!r7@ 7supr7 tHt7?r 7 FntHrit ;u t putere7 Mos"o#ei. In %2*'@ putere7 /o7r6ei 6e Aur

BISERICA IN S\>CU ?.\MR"

7 ost o#itH ;ort7 6e un 7 t "on6u"Htor ;on!o @ Ti;ur enP s7u T7;er? 7n $%22L)%(&'-. O 67tH "u st7tu rus 7 "res"ut ;u t 9i i;port7nG7 Biseri"ii Ruse "u re9e6inG7 7 Mos"o#7. Mitropo itu Isi6or 7 Oie#u ui 9i Mos"o#ei@ !re" 6e ori!ine@ unu 6intre "ei ;7i Je o9i p7rtiJ7ni 7i unirii "u Ro;7@ "7re 7 repreJent7t Biseri"7 RusH 7 sino6u unionist 6e 7 .err7r7). orenG7 $%(2+)%(2*-@ Fntor"Fn6u?se 7 Mos"o#7@ 6upH se;n7re7 unirii 6e 7 . orenG7 6in L iu? ie %(2*@ 7 pro" 7;7t unire7 Biseri"ii ruse "u Ro;7. M7re e prin"ipfS V7si e 7 I ? e7 Or8u $%(,')%(L,- FnsH@ 9tiin6 "H poporu rus nu #re7 unire7 "u ro;7no?"7to i"ii@ %?7 Fn"4is. S"HpFn6 6in Fn"4iso7re@ Isi6or s?7 6us 7 Ro;7@ un6e p7p7 Eu!en 7 IV? e7 $%(2%)%((5- %?7 rHsp Htit "u 6e;nit7te7 6e "7r6in7 . DupH 7rest7re7 9i 6epunere7 6in s"7un 7 ;itropo itu ui Isi6or@ ru9ii 7u 7 es Fn %((+ "7 ;itropo it 7 Mos"o#ei pe Iona, 6e ne7; rus@ pentru "7re n?7u ;7i "erut "onfir;7re7 P7tri7r4iei E"u;eni"e "7 pFnH 7"u;@ 6eo7re"e F;pHr7tu Const7ntin 7 0 ? e7 Dr7!7ses $%((+)%('2- 9i p7? tri7r4u e"u;eni" Gri!orie 7 III? e7 $%((2)%('&- pri;iserH unire7 "u Ro;7@ Fn "iu67 ;7rii ne;u Gu;iri 7 " eri"i or 9i "re6in"io9i or 6in BiJ7nG. 8in -BB7, prin alegerea mitropolitului rus Iona, +iserica rus s$a considerat autocefal# P7tri7r4u e"u;eni" Iere;i7 7 II? e7 $%'5,)%'5* A %'+&)%'+( %'+5)%'*'- 7 ri6i"7t 7 ,L i7nu7rie %'+* Biseri"7 rusH 7 r7n!u 6e pa$ triar?ie, Fn ti;pu G7ru ui .io6or $%'+()%'*+-. Un sino6 7 p7tri7r4i or 6e RHsHrit@ FntruniGi 7 Const7ntinopo Fn fe8ru7rie %'*2@ 7 7"or67t p7? tri7r4iei ruse o"u 7 '? e7 Fn or6ine7 onorifi"H@ 6upH "e e p7tru #e"4i p7tri7r47te 7 e RHsHritu ui@ Const7ntinopo @ A e:7n6ri7@ Antio4i7 9i Ierus7 i;. Din ti;pu ;7re ui prin"ipe I#7n 7 III? e7 7 Mos"o#ei $%(L,) %'&'-@ "HsHtorit@ 6upH "H6ere7 Const7ntinopo u ui su8 tur"i $,* ;7i %('2-@ "u Sofi7 P7 eo o!in7@ nepo7t7 u ti;u ui F;pHr7t 8iJ7ntin Const7ntin 7 0 ? e7 Dr7!7ses@ 7 Fn"eput sH "ir"u e Fn Rusi7 e!en67 6espre Mos"o#7 "7 B7 treia Rom2, "7re #7 "onstitui 87J7 i6eo o!i"H 7 I;periu ui G7rist Fn epo"7 ;o6ernH. CH u!Hru .i otei@ unu 6intre "onte;por7nii ;7re ui "ne7J V7siP 7 III? e7 7 Mos"o#ei $%'&')%'22-@ Fntr?o s"riso7re 76res7tH 7"estui7 e:pune7 e;f7ti" i6eo o!i7 noii 7uto"r7Gii 7stfe = BMos"o#7 este ;o9te? nito7re7 ;7ri or "7pit7 e 7 e u;ii = Pri;7 Ro;H 7 "HJut su8 pH!Fni A f 6ou7 Ro;H 7 "HJut su8 tur"i A Mos"o#7 este 7 trei7 Ro;H@ i7r 7 p7tr7 nu #7 fi ni"io67tHD.

PERIOADA A PATRA

BIBLIOGRA.IEI IJ#o7re

Hes ReOistres des Ades du Patriuicat de &onstantinople, 6e V. Gru;e = Ades Patriarc?es, .7s". II $5%')%&(,k@ Ist7n8u @ %*2,@ %*2LA .7s". III $%&(,)%,&L-@ %*(5A .7s". IV $%,&L)%2%&- 6e V. L7urent@ P7ris@ %*5% A Regesten der Qaiserur$en des ostroEmisc?en Reic?es von 'L')2('2@ 8e7r8eiten #on .r. Do !er ,&orpus Oriec?isc?en GrLunden des 3ittelalters und der neueren Seii0, Rei4e A. A8tei? I % T4ei = Regesten von 'L')2&,' : A8t. I@ ,. T4ei = Regesten von -9/56-/9B : iN 2 T4ei = Regesten von 2,&()2,+,@ Mun"4en un6 Ber in@ %*,(@ %*,'@ %*2,A iN (@ T4ei = Regesten von 2,+,)22(2@ Ber in@ %*L& A \. MiP osi"4 et \. Mu er@ PatEriarc?atus &onstantinopolitani, , #oi.@ _ien@ %+L&@ %+L,A \@ D7rrouJes@ He tre s3nodal du patriarcat b'%antin au PlA$e siecle# Etude paleograp?iOue et matiOue, P7ris@ %*5% A I6e;@ es registres des ades du patriarcat de &onstan$ te# Voi. %@ f7s". V et VI@ P7ris@ %*55@ %*5*. Hucrri generale \. E. An7st7siu@ NI7:opi7 :RF NE::0t7F7F@ e6. ,?7@ t. I)II@ Tes7o ni"@ %*5*@ L(5 p. T ' p.A R. OottMe un6 B. Moe er@ (Lumenisc?e Qirc?engesc?ic?te# T. II. 3it$Z e r u nd R e i o rm at i o n, M un " 4 en@ %* 5& A \. D7 nie o u e t /. M7 rr ou@ F o uv e l l e i r e d e l E E g l i s e , T . II@ p 7 r M. D . O n o ` e s e t D. O 8 o e n s P 3@ Le ; o 3e n g e , @ %*L+. AJiJ S. Ati37@ A 4istor' ot Eastern &?ristianit', Lon6on@ %*L+. G. b7n7niri@ &at?olicisme oriental, P7ris@ %*LL A S. Run"i;7n@ T?e Eastern =c?ism, r6@ %*LLA VI.
I. P4ei67s@ NE3.:1#M7L77:i:NNY i7:opi7@ t. I)II.

8 e l a i c n oc l a sm pi n l a c d e r e a &o ns ta nt in op ol ul ui $ %( '2 -@ A te n7@ %* L2 A . /ern7n6eJ@ Iglesias de (riente, S7nt7n6er@ %*'*@ '(, p.A t. III Repertorio 8i? r7fi"o@ S7nt7n6er@ %*L2. \. Lo.tJ@ 4istoire de lEEglise des origines nos *ours# Tr76uit 6e N7 e;7n6 M Leie#re@ P7ris@ %*'L@ ,?e e6.@ P7ris@ %*L,A M. berno#@ Eastern &?ristendom, on@ %*L% A I6e;@ T?e &?urc? of t?e Eastern &?ristians, Lon6on@ %*(L. R. M. .ren"4@ T?e Eastern (rt?odo) &?urc?, Lon6on@ %*'% A B. Stef7ni6is@ TM7t77:i:#M F7:opt7 er7 E p'rfi piRS % 7i-$0Epo#@ Aten7@ %*(+A e6. ,?7. Aten7@ %*'*. G. Ooni67ris@ Istoria bisericeasc, Fn !re"e9te@ Aten7@ %*'5. R7 3;on6 \7nin@ Hes Eglises orientales et les rites orientau), (?e@ e6.@ P7ris@ A M7rtin \u!ie@ Le sc?isme b'%antin# Apercu ?istoriOue et doctrinal, P7ris@ %*(%. Iri limba rom n T. M. Popes"u@ Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i G. StHnes"u@ Istoria bisericeasc univer$ T. II. 8e la -95B pn a%i, Bu"ure9ti@ %*'LA Euse#iu Popo#i"i@ Istoria biseri$ universal# T. II@ e6. ,?7@ Bu"ure9ti@ %*,5. Pentru Imperiul bi%antin D. A. b7P3t4inos@ BuS7#:i#rM i7:opF7@ 2,()%&5%@ Aten7@ %*5,@ L(* p. In i;87 7nH@ +'%antinisc?e >esc?ic?te, _ien@ Oo n@ %*5*@ 0II)((L p.A \. M. /usse3@ hero bi%antino# A "ur7 6i A. Mero 7 $Stori7 6e ;on6o ;e6ie#7 e@ t. 2-@ Mi 7no@ *&, p. Di;itri O8o ensP3@ T?e +'%antine &ommonNealt?# Eastern Europe, '&&)%('2@ lorP@ _7s4in!ton@ %*5% A \. M. /usse3@ D. M. Ni"o 7n6 G. Go`78@ T?e +'$ ie Empire# Part# I# +'%antium and ?is Feigbours A p7r. II. Go#erne;ent@ &?urc? $ivilisation, Fn T?e &ambridge 3edieval 4istor', t. IV@ C7;8ri6!e@ %*LL@ %*L5A 7 ten@ Ha vie Ouotidienne +'%ance au siecle des &omnenes $%&+%)%%+&-@ P7ris@ = Louis Bre4ier@ Le monde b'%antin, P# I)III@ P7ris@ %*(+)%*'&. C4. Die4 et G. M7r"7is@ Le ;on6e oriental de 2*' 6 -97- ,4istoire generale F. G otJ-@ ,?e e6.@ P7ris@ %*((. C4. Die4 @ 4istoire de AEmpire b'%antin, %,?e e6.@ P7ris@ %*2(. P7u Le;er @ 4istoire de +'%ance $Co i. 1[ue sais$*e20, P7ris@ %*(2. A. A. V7si ie#@ 4istoire de lEEmpire b'%antin# Tr76uit 6u russe p7r P Bro6in Bour!uin7@ t. I)II@ P7ris@ %*2,. Bi8 io!r7fi7 7 fost Fnto";itH 6e Pr. 2ro0. I. R5mur/anu.

Pentru patriar?alele rsritene < &onstantinopol, Ale)andria, Antio?ia 9i e;? salim < O. B7us@ G. Be"P@ E. E`i! 7n6 /. \. Vo!t@ T?e imperial &?arc? irom &on $ stantine $o t?e earl' 3iddle Age# Tr76u"ere 6in i;87 !er;7nH@ 0VII ) +(L p.A I 7ns?Geor! Be"P@ >esc?ic?te der (rt?odo)en Qirc?e im b'%antinisc?en Reic? ,8ie Qiic?e in i?rer >esc?ic?te0, B6. I@ Gottin!en@ %*+& A M7:i;e 6e S7r6es@ ;etropo ite@ Le Patriarcat oecumeniOue dans lEEglise (rt?odo)e, P7ris@ %*5'. Tr76u"ere 6in !re ? "e9te@ Tes7ioni"@ %*52A B. T4. St7#ri6is@ 4istoire du Patriarcat Oe"u;eniCue 6e &onstant inop]e@ Fn BIstin7D@ P7ris@ %*5&@ nr.?,@ p. %2%),52A G. E#er3@ T?e +'%antine Patriarc?ate, ('%)%,&(@ ,?n6 e6.@ Lon6on@ %*L, A P. Br7tsiotis@ Von der griec?isc?en (rt?odo)ic, _iirJ8ur!@ %*LLA I6e;@ 8ie (rt?odo)e Qirc?e in griec?isc?er =ic?t, B6. % )II@ Stutt!7rt@ %*'*@ %*L&A G. b7n7niri@ 4istoire de lEEglise 83J7ntine@ P7ris@ %*'(. G4en76ie $Ar787!io! u-@ ;itropo it 6e /e iopo is@ Istoria Patria r ?iei Ecumenice, In !re"e9te@ Aten7@ %*'2@ 0III)((' p. A N. Mos"4opou os@ L7 Terre =ainte# Ess7is sur lE?istoire politiOuc et diplomatiOue des Hieu) =aints de la c?retiente, At4enes@ %*'5 A /r. P7p76opou os $t %*2+-@ Ar4iep. Atenei@ NI7?"op 7 TTfS NE?:.3.0T-7istB NA0eS7iiVpidiKA $%L,) %*2(-@ A e:7n6ri7@ %*2'A I6e;@ NI7topi7 :R" NEV?:0Rot7G NIepo7o0uii"o#@ Ierus7 i; 9i A e:7n6ri7@ %*%&. Pr. P7p7;i47i 9i G. Tri7n67fi 7Pis@ NI7topF7 TT-a NE:#.0R7F7F :fMS NAR:io3@eF7B $DupH note e ui /r. P7p76opou os-@ A e:7n6ri7@ %*'%. Pentru Biseri"7 +ulgar I. T7rn7ni6is@ Formarea autocefaliei +isericii +ulgare $+L()%,2'-@ Fn !re"e9te@ Tes7ioni"@ %*5LA R. Stupperi"4@ Qirc?e un6 =taat in +ulgarien un6 \u!os 7#ien@ _itten@ %*5% A C4irii Pistrui@ Imperiul vla?o$bulgar 9i patriar?ia de TFrno#o@ Fn BMitro ? po i7 Ar6e7 u uiD@ 0VII $%*5,-@ nr. 2)(@ p. ,&%),&*. Ar4i;. Epif7nie Noro"e @ Patriar?ia bulgar de Trnovo, ntre anii %,2')%2*2@ Fn BStu6ii teo o!i"eD@ 0VIII $%*LL-@ nr. 2)(@ p. %(5)%'*A I6e;@ =intul Eitimie, ulti$ mul patriar? de TFrno#o 9i ie!6furi e lui "u +iserica rom neasc, Fn BBiseri"7 Orto? 6o:H Ro;<nHD@ L000IV $%*LL-@ nr. ')L@ p. '',)'52A I. CrH"iun79@ Patriar?ia +ul$ gar, Fn BMitropo i7 Mo 6o#ei 9i Su"e#eiD@ 000VI $%*L&-@ nr.N2)(@ p. ,5(),+5A N. Ior!7@ 4istoirc des etats balLaniOues *usOuEa -./B, P7ris@ %*,'. +iserica =rb I. T7rn7ni6is@NI7topF7 tiMF SepS;RFNE3.3.0Nioi7F@ Tes7ioni"@ %*+,. Re"enJ7tH 6e Pr. prof. I. RH;ure7nu@ Fn BB.O.R.D@ CI $%*+2-@ nr. ')L@ p. ((5)(',A S. Petro#i6@ Le Patriarcat de Pec, Beo!r76@ %*+,A L. M7#ro;7tis@ Ha tondation de \empire scrbe# Ha Lral* 3ilutin, T4ess7 oniCue@ %*5+A DM. S" iMep"e#i"i@ Istori*a =rspLe pravoslavne crLve $? Istori7 +isericii (rtodo)e =rbe0, t. I)II@ Mon7"o@ %*L,@ %*LL. Tr76us Fn i;87 !re7"H 6e I. T7rn7ni6is@NIs:opF7 tRs Sepffi:?FMA NOp&o+LSoo NE:3.0ii7F7F Tes7ioni"@ %*L*. Este "e7 ;7i "o;p etHA D. O7si"i@ =rpsLe crLva pod Turcica $Q? +iserica slib n K=po"7 turc0, Be !r76@ %*L*A R. Se#e ino#i"i@ Istori*a srspLe pravoslavne crLve sa narodnom istori*om $BQ Istoria +isericii (rtodo)e =rbe mpreun "u istoria na!iona$ H-@ Be !r76@ %*LL. I L76is 7s /76ro#i"s@ Le peuple serbe et son Eglise sous i7 domination turOue, I P7ris@ %*(5 A \. Musset@ Ha =erbie et son E! ise@ P7ris@ %*2+. St. Di;itriMe#i"i@ Istoria PecLe patri*arYi*e $) Istori7 patriar?iei de Pe"i\@ Be ?% !r76@ %*,(. n limba rom n Iero;. Ne9tor Vorni"es"u@ Patriar?ia =erbiei, Fn BMitropo i7 Mo 6o#ei 9i Su?I "e#eiD@ %*+&@ nr. %),@ p. %22)%(,. V. An7ni7@ Srurt6 pre%entare istoric a +isericii (rtodo)e =rbe, Fn BOrto?I 6o:i7D@ 0VIII $%*LL-@ nr. ,@ p. 2&L)2%&A Pr. Ni". er8Hnes"u@ Hegturile biserice"tii culturale "i politice ntre rom ni 9i sFr8i@ Fn BMitropo i7 O tenieiD@ 0V $%*L2-@ nrM ')L@ p. 2&5)2%5 A S. Anui"4i@ Raporturile dintre Patriar?ia de IpeL "i cea 6e O4ri?\ da n secolele PIA6PAIII, Fn BStu6ii teo o!i"eD@ 0IV $%*L,-@ nr. *)%&@ p. '5&)'+% %. Iufu@ =curt istorie a +isericii =rbe, Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro;<nHD@ L00V $%*'5-f nr. +)*@ p. 5L*)5+(.

tra-MVAUA A PATRA

Pentru istoria +alcanilor M. SinP7@ A 4istor' ol t?e +alLans, reprint@ /7;6en@ Conni". %*L+. L. S. St7#rinos@ T?e +alLans since -B5W, 2?n6. e6. Ne` lorP@ %*L%. Pentru +iserica (rtodo) Rom n
IJ#o7re

.r. Mi"4 osi"4 et \os. Mii er@ Acta Patriarc?atus &onstantinopolitani, %2%2) ,r #oi. I )II@ Vin6o8on7e@ %*L&@ %*L,. N E. /ur;uJ7Pi ) N@ Ior!7@ 8ocumente privitoare la istoria rom nilor, t. 0IV@ %. %umente grece"ti privitoare la istoria rom nilor, partea I$a ,-W/9 ) -C-;0, Bu"u? ti@ %*%'A 8ocumente privind istoria Rom niei# Aeac# PIII, PIA "i PA, $A"76e?i Ro;<niei-@ B. ara Rom neasc $%,(5)%'&&-@ t. I@ Bu"ure9ti@ %*'2@ 0LI0)(2% p. W6it7fH su8 tit u = 8ocumenta Romaniae 4istorica# +# ara Rom neasc, #oi. I. %5^^%'&&-@ 6e P. P. P7n7ites"u 9i D7;7s"4in Mio"@ Bu"ure9ti@ %*LL@ L2' p.A 8ocu$ tte privind istoria Rom niei# A# 3oldova, veacul al PIA )0V@ "o . I $%2+() '-@ Bu"ure9ti@ %*'(@ L00I)'2& p. Fontes 4istoriae 8aco$Romaniae $) I%voarele Istoriei Rom niei0, t. III@ =crii$ bi%antini, pu8 i"7tH 6e prof. A . E i7n 9i er87n T7n79o"7@ Bu"ure9ti@ %*5'@ 'L+ t. IV. =criitori "i acte bi%antine# =ecolele IA6PA, pu8 i"7te 6e /. Mi4Hes"u@ R. Hres"u@ Ni". er87n T7n79o"7 9i Tu6or Teoteoi@ Bu"ure9ti@ %*+,. Hucrri generale Pr. prof. Mir"e7 PH"ur7riu@ Istoria +isericii (rtodo)e Rom ne, t. I.@ Bu"ure9ti@ -@ Fn6eose8i p. ,+()2%5A 2(()2L'A '*')L&+. Pr. prof. G4. Moises"u@ Pr. prof. tef7n Lup97 9i Pr. prof. A e:. .i ip79"u@ Isto$ +isericii Rom ne, t. I@ Bu"ure9ti@ %*'5. N. Ior!7@ Istoria +isericii rom ne"ti "i a vie!ii religioase a Rom nilor, t. I@ e6. Bu"ure9ti@ %*,*. Stu6ii Pr. prof. Io7n RH;ure7nu@ 3itropolia Aicinei "i rolul ei In pstrarea (rtodo$ n !inuturile rom ne"ti, Fn u"r7re7 8e la 8unre la 3are, Bu"ure9ti@ %*55@ p. ?%L*. I6e;@ Rolul +isericii (rtodo)e Rom ne in +iserica Rsritului, n secolele PIA =V@ in BBiseri"7 Orto6o:H Ro;<nHD@ 0CI0 $%*+%-@ nr. %),@ p. %2%)%(2. Stu6iu tr76us Fn i;87 fr7n"eJH su8 tit u = He role de lEEglise (rt?odo)e Roumaine = Ie cadre de lEEglise dE(rient, Fn 3iscellanea ?istoriae ecclesiasticae, VII@ Lou? ? 7?Nou#e et Lou#7in@ %*+'@ p. %%')%,+. C?tin C. Giures"u@ ntemeierea mitropoliei Gngrovla?iei, Fn BBiseri"7 Orto6o:H <n7#@ L00VII $%*'*-@ nr. 5)%&@ p. L52)L*2. Pr. Ni". er8Hnes"u@ 3itropolitil Gngrovla?iei, Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro;<nHD@ VII $%*'*-@ nr. 5)%&@ p. 5,, +,L@ Fn6eose8i p. 52&)5(&. I6e;@ 3itropolia =everinului, ;99 de ani de la nfiin!are, octombrie -WC9 ) Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro;<nHD@ L000VIII $%*5&-@ nr. %%)%,@ p. %%*%)%,,5. I6e;@ Autocefalia +isericii (rtodo)e Rom ne cu prile*ul centenarului $,' 7pri? ++')%*+'-@ Fn &entenarul autocefaliei +isericii (rtodo)e Rom ne, Bu"ure9ti@ p. (%)%2+. Vit7 ien L7urent@ &ontribution lE?istoire des relations de lEEglise b'%antine lEEglise roumaine au debut du 0V?e siecle, Fn BBu etin 6e 7 se"tion 4is? ue 6e NA"76e;ie Rou;7ineD@ Bu"7rest@ t. 00VI $%*('-@ nr. ,@ Bu"ure9ti@ %*(5@ %')%+( 9i E:tr7sA Pr. prof. Mi 7n es7n@ +iserica (rtodo) n veacurile PI ) Fn BMitropo i7 Ar6e7 u uiD@ VII $%*L2-@ nr. ()L@ p. 2%&)2,LA Prof. A e:. E i7n@ Eurile 3itropoliei Gngrovla?iei cu Patriar?ia de &onstantinopol "i cu celelalte icii (rtodo)e de la ntemeiere pn la -799, Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro;<nHD@ I $%*'*-@ nr. 5)%&@ p. *&()*2'A C. M7rines"u@ nfiin!area mitropoliilor din Rom neasc "i 3oldova, Bu"ure9ti@ %*,(@ ,, p. $An7 . A"76. Ro;.@ Me;. Ist. seri7 III@ t. II@ nr. L@ p. ,(5),L*- A N. Ior!7@ &ondi!iile de politic general ire s$au ntemeiat +isericile rom ne"ti n secolele PIA6PA, Bu"ure9ti@ %*,'@ $An7 . A"76. Ro;.@ Me;. Se"t. Ist.@ seri7 II@ t. 000V@ nr. %(@ p. 2+5)(%%-A Do8res"u@ ]ntemeierea mitropoliilor "i a celor din!ii mnstiri din tar, Bu"u?

BISERICA aN SECOLELE 0I?0V

re9ti@ %*&L@ %,+ p. I6e;@ &ontribu!iuni la Istoria +isericii Rom ne n secolul al PA$lea, Bu"ure9ti@ %*&5. +iserica 3oldovei V. L7urent@ Au) origines de lEEglise de 3oldavie# He 3etropolite Keremie el leveOue Kosep?, Fn BRe#ue 6e Etu6es 83J7ntinesD@ V $%*(5-@ p. %'+)%5&A I6e;@ He trisepiscopat du patriarc?e 3att?ieu l$er ,-W.C ) -B-90# Gn grand pro"es canoniOue 6 B3J7n"e au debut du 0V?e siecle, Fn BRe#ue 6es Etu6es 83J7ntinesD@ 000 $%*5&-@ p. R')%LL A Mi"4e L7s"7ris@ Koac?im, 3etropolite de 3oldavie et Ies relations de lEEgli $ se moldave avec le patriarcat de Pec et lEarc?evec?e dEAc?ris au 0V?e sie"\e@ Fn BBu etin 6e 7 Se"tion 4istoriCue 6e %NA"76e;ie Rou;7ineD@ 0III $%*,5-@ p. %,*)%'* A Tit Si;e6re7@ Gnde "i cnd a luat fiin! legenda despre atrnarea canonic a scaune lor din ara Rom neasc "i din 3oldova de ar?iepiscopia de (?rida, Fn BBiseri"7 Orio6o:H Ro;<nHD@ L000V $%*L5-@ nr. *)%&@ p. *5')%&&2. Ar4i;. Cipri7n b747ri7@ 3itropolitul Iosil 3u"at "i autoceialia +isericii 3ol $ dovei# Centen7ru 7uto"ef7 iei Biseri"ii Orto6o:e Ro;<ne $,' 7pri ie %++')%*+'-@ Bu"ure9ti@ %*+5@ p. 2'()(&% A Prof. A e:. E i7n@ 3oldova 9i +i%an!ul n secolul al 0V? e7@ Fn u"r7re7 &ultura moldoveneasc n timpul lui Dtefan col 3are ,-B5C ) -59B0, Bu"ure9ti@ %*L(A C. Er8i"e7nu@ Istoria 3itropoliei 3oldovei "i =ucevei "i a catedralei mitropolitane din Ia"i, Bu"ure9ti@ %+++. Pr. prof. Mir"e7 PH"ur7riu@ Hegturile biserice"ti ale rom nilor "u Qievul, Fn BStu6ii teo o!i"eD@ 000I0 $%*+5-@ nr. 2@ p. L% 9.u. +iserica Transilvaniei Pr. prof. Mir"e7 PH"ur7riu@ ]nceputurile mitropoliei Transilvaniei, Bu"ure9ti@ %*+&A tef7n Mete9@ Istoria +isericii "i a vie!ii religioase a rom nilor din Ardeal, t. I@ e6.N ,?7@ Si8iu@ %*2'. Pentru cadrul general politic "i religios al !rilor rom ne, n secolele PI )0V. Dinu C. Giures"u@ ara Rom neasc n secolele 0IV)0V@ Bu"ure9ti@ %*52@ (*L p.A C?tin C. Giures"u 9i Dinu C. Giures"u@ Istoria Rom nilor din cele mai vec?i timpuri pn ast%i, e6. ,?7@ Bu"ure9ti@ %*5'A I6e;@ Istoria Rom nilor, t. I)II@ Bu"u? re9ti@ %*5(@ %*5L. C?tin C. Giures"uT Transilvania n istoria poporului rom n, Bu"ure9ti@ %*L5A tef7n P7s"u@ Aoievodatul Transilvaniei, t. I@ C uM?N7po"7@ %*5%@ e6. ,?7@ %*5,@ #oi II@ C uM?N7po"7@ %*5*A I. D. Su"iu@ 3onografia mitropoliei +anatului, Bu"ure9ti %*55. RHJ#7n T4eo6ores"u@ +i%an!, +alcani, (ccident la nceputurile culturale medie $ vale rom ne"ti ,secolele 0) PIA0, Bu"ure9ti@ %*5(. Pentru +iserica Ala?ilor ,rom nilor0 din Peninsula +alcanic M. G3oni@ HEevec?e vlaOue de lEarc?evec?e bulgare dEAc?ris au) PI$e ) 0IV?T siecles, Fn BEtu6es s 7#es et rou;7inesD@ I@ Bu67pest@ %*(+@ p. %(+)%'* 9i ,,(),22 A Pr Ni". M. Popes"u@ Ioan 1prevtu? Episcopiei arom nilor, Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro;<nHD $BB.O.R.D-@ LII $%*2(-@ nr. 5)+@ p. ('5)(L& 9i Fn #oi. Preo!i de mir adormi!i i 8omnul, +ucure"ti, -.B/, p# -- )2'A Boris 7# Pri;o#@ &rearea celui de$al doilea f7 rat bulgar "i participarea vla?ilor, n voi# Rela!ii rom no$bulgare de$a lungul #e7"u rilor ,sec# PII6PIP0, Bu"ure9ti@ %*5%@ p. *)'LA Si #iu Dr7!o;ir@ Ala?ii din nordi Peninsulei +alcanice n Evul 3ediu, Bu"ure9ti@ %*'*. Re"enJie Pr. prof. RH;ure7; Fn BOrto6o:i7D@ 0III $%*L%-@ nr. (@ p. L&L)L&+A N. BHnes"u@ Ve"4iu\ stat bulgar 9 !rile rom ne, Bu"ure9ti@ %*(5A I6e;@ O problem de istorie medieval< crearea f# caracterul statului Asne"tilor ,--750, Fn BAn7 . A"76. Ro;.D@ Me;. Se"t. Ist.@ seri7 i t. 00V $%*(2-@ p. '(2)'*&@ 9i tr76. fr7n"eJH= Un probleme dE?istoire medievale creation et caractere du second empire bulgare ,--750, Bu"7rest@ %*(2@ *2 p. s A t 8i8 io!r7fie 7 Pr. prof. Mir"e7 PH"ur7riu@ Istoria +isericii (rtodo)e Rom ne, t. Bu"ure9ti@ %*+&@ p. %*5. +iserica Rus /.?D. Dop;7nn@ 8ie Russisc?e (rt?odo)e Qirc?e, in# >esc?ic?te und >egetnvafi /e Auf .@ Ber in@ %*+%A A. A. Orn7tsPiM@ 4istor' of t?e Russian 4ierarc?', t. %)f Ree6ite6 83 M. Oester 3@ Copen47!ue@ %*5*.

. W M. L7n73 et \. S7uss73@ Ha Russie ancienne, P7ris@ %*5'. +# P4ei67s@ Istoria +isericii Ruse, Fn i;87 !re7"H Aten7@ %*L5. N. berno#@ T?e Russians and t?eir &?urc?, Lon6on@ %*L(. A. M. A;7nn@ (stslavisc?e Qirc?engesc?ic?te, _ien@ %*'&. I6e;@ =tor ia clella &?iesa Russa e dei paesi limitrofi, Utet@ T8rino@ %*(+. N /. S"47e6er@ 3osLau der dritte Rom, 4amburg, %*,*A ,?e Anf 7!e@ /7;8ur!@ %*'5A E. /os"4@ (rt?odo)ie und 4resie im alten Rusland, _ies876en@ %*5'A S. . benPo#sPii@ RussiaEs (ld +elievers, Mun"4en@ %*5&.

Mon74is;u Fn RHsHrit Fn se"o e e 0I)0V. Isi47s;u I


%. Fn se"o e e 0I)0V@ ;on74is;u s?7 ;enGinut@ "u to7te !re e e Fn"er"Hri 9i suferinGe prin "7re 7u tre"ut popo7re e orto6o:e 6in E!ipt@ P7 estin7@ Siri7@ Asi7 Mi"H 9i Peninsu 7 B7 "7ni"H@ 6in "7uJ7 f7n7tis;u ui 7r78i or 9i tur"i or@ 67toritH tre"utu ui sHu ! orios@ Fn spe"i7 Fn ti; pu upte or i"ono" 7ste 6in se"o e e VIII 9i I0. E 7 "unos"ut "4i7r o ;7re Fnf orire 7 Munte e At4os@ Fn Bu !7ri7@ Ser8i7@ E7r7 Ro;<ne7s"H@ Mo 6o#7@ Tr7nsi #7ni7 9i Rusi7. M7Morit7te7 ;FnHstiri or !MM PRstrf t if rfft r MiA7rp7 ;on747 H 67tH 6e Sf^V7!i%p OP- .#T7re $f 25*-@ FnfReff i\ete ;7ri si mlc? ^^^ O #i7GH ;on747 H ri!uro7sH s?7 6us Fn ;FnHstire7 Istudion0 6in Con? st7ntinopo @ FnfiinG7tH Fn (L2 6e fostu "onsu Stu6ios@ ori!in7r 6in Apus@ reor!7niJ7tH Fn se"o u 7 I0? e7 6e Sf. Teo6or supr7nu;it Stu6itu $f %% noie;8rie +,L-@ un ;7re uptHtor "ontr7 i"ono" 79ti or 9i teo o! renu ;it $"Hrui7 i s?7 67t supr7nu;e e 6upH ;FnHstire7 Stu6ion-. E 7 i;pus re!u 7 "7 ;on74ii sH fie or!7niJ7Gi Fn "76ru #ieGii or Fn ;FnHstire@ Fn trei ture ; "7re = unii sH. se ro7!e@ 7 Gi i sH u"reJe@ Fn ti;p "e 7 Gii sH se o6i4ne7s"H@ ur;Fn6 "7 Fn ;o6 7 tern7ti#UUfie"7re turH sH?9i Fn6ep i? ne7s"7Uro u "Fte opt ore. cUcU U U Stu6iGii@ "u; se nu;e7u ;on74ii 7"estei renu;ite ;FnHstiri@ se s"up7u nu nu;7i "u #i7G7 ;on747 H ri!uro7sH@ "i 9i "u stu6iu sFr!uin?=ios 7 teo o!iei. Centru #ieGii ;on747 e pentru Biseri"7 Orto6o:H 7 fost@ FnsH@ =fn$ ul 3unte At?os, nu;it 1>rdina 3aicii 8omnului2# an"H 6in se"o u 7 0? e7@ Munte e At4os 7 u7t o ;7re 6eJ#o t7re. SfFntu At7n7sie At4onitu $f %&&(-@ ori!in7r 6in Tr7peJunt@ 7Mut7t e F;pHr7tu Ni"4ifor .o"7s $P4oP7s@ *L2)*L*- 7 Ji6it Fn At4os@ Fn '2@ 3area Havr, "u 8iseri"7 prin"ip7 H nu;itH 1Qat?olicon2# S?7u ri? Ft 7poi 7 te ;7ri ;FnHstiri. an7inte 6e 7nu %&&&@ pe 7 *+&@ 7 fost Fnte? ei7tH ;7re7 ;FnHstire V7tope6@ un7 6in "e e ;7i fru;o7se 6in SfFntu Nunte@ situ7tH Fn p7rte7 nor6?esti"H 7 peninsu ei C7 "i6i"e@ pe un 6e7 i ;HrH"ini@ 6e 7 "7re i se tr7!e nu;e e. Tot Fn Muru 7nu ui %&&&@ s?7 Fnte;ei7t ;FnHstire7 Sograful, pentru u!Hrii 8u !7ri A Fn7inte 6e *5* 7 fost ri6i"7tH 6e i#iru Io7n ;FnHsti? 7 Ivir, pentru "H u!Hrii 6in Geor!i7 $I#ir- A 7 7nu %%(2@ 7 fost Ji6itH nHstire7 =f# Pantelimon, nu;itH RusiLon, pentru "H u!Hrii ru9i.
I C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. I. RH;ure7nu.

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

MFnHstire7 4ilandar 7 fost Ji6itH Fn %%*5 6e renu;itu "H u!H Sf. S7#7 $%%5L)%,2L- 9i 6HruitH printr?un 4riso# Fn %%** 6e F;p@ A e:ios 7 III? e7 An!4e os $%%*')%,&2- "H u!Hri or sFr8i. In se"o u 7 0 V? e7 s?7 pus te;e i7 ;FnHstirii &utlumu" "u ru #oie#o6u ui EHrii Ro;<ne9ti@ Ni"o 7e A e:7n6ru $%2',)%2L(-@ 7 fost ter;in7tH Fn %25, 6e fiu sHu@ V 76is 7#?V 7i"u $%2L()%255 #enin6 13area Havr a rii Rom ne"ti2# PFnH 7 %25' s?7u " H6it Fn Munte e At4os %5 ;FnHstiri ;7ri@ nu;Hru or 7 "res"ut pFnH 7 ,&. Fn 7f7rH 6e "e e ;enGion7te@ e e ur;Hto7re e = 8ionisiu, ri6i"7tH Fn7inte 6e %2LL A PantoLrator, 6upH Piropotamu $Se"u-@ pe 7 *5& A 8oc?iariu, 7 Fn"eputu se"o u ui 7 e7 A QaraLalu, 7 sfFr9itu se"o u ui 7 0 ? e7 A P?ilot?eu, Fn7inte 6e =imonpetra, pe 7 %2L& A =f# Pavel, Fn"eputu se"o u ui 7 0 ? e7 A vroniLita, Fn"eputu se"o u ui 7 0VI? e7 A Penop?on, se"o u 7 0I (rigoriu, Fn"eputu se"o u ui 7 0IV A Esp?igmenu, Fn7inte 6e 7nu &onstamonitu, Fn"eputu se"o u ui 7 0 ? e7. Do"u;ente e ti;pu ui ;enGione7JH "H pe 7 %&(L e:ist7u Fn Sf Munte %+& o"79uri 6e Fn"4in7re "u ,&&& 6e "H u!Hri@ i7r Fn %,%2 2&& 6e o"79uri "u 2.&&& 6e "H u!Hri. Astfe @ Munte e At4os 7 7Mun ;7i #estit "entru 6e #i7GH 6u4o#ni"e7s"H 9i eu tur7 ?7rtisti"H 6ir RHsHritu orto6o:. Ro;<nii 7u fost "ei ;7i ;7ri 8inefH"Htori 7i At4osu ui@ "H"i e fH"ut ;FnHstiri or 6e 7i"i ;7i ;u te 67nii 6e"Ft to7te popo7re e K 6o:e 7 un o". Din 7 6ou7 Mu;Ht7te 7 se"o u ui 7 0 V? e7 pFnH 7 % 6e"e;8rie %+L2@ "Fn6 C7;er7 Deput7Gi or 6in ti;pu 6o;nitoru ui A e:7n6ru CuJ7 $%+'*)%+LL- 7 #ot7t Hegea seculari%rii averilor n stire"ti, 6o"u;ente e ti;pu ui ne oferH 9tiri preGio7se 6espre 7Muto7 9i "ontri8uGi7 GHri or ro;<ne 7 susGinere7 "e or ,& 6e ;FnHstiri ;7i 7 ;u tor s"4ituri 9i p7r7" ise. Cu 7Mutoru #oie#oJi or@ ;itropo iti epis"opi or 9i "re6in"io9i or 6in E7r7 Ro;<ne7s"H 9i Mo 6o#7@ s?7u = Fn Munte e At4os 8iseri"i noi@ turnuri 6e " opotniGe@ turnuri 6e 7pHi p7r7" ise 9i "4i ii@ s?7u rep7r7t ;u te 6in ;FnHstiri@ s?7u tri;is "onGi 8o!7te 67ruri Fn 87ni@ #7se itur!i"e@ o ;u Gi;e 6e i"o7ne 7urite s7u !int7te@ #e9;inte preoGe9ti@ epit7fe 9i 6#ere "usute "u fir 6e 7ur 9i po6o8ite "u pietre preGio7se 9i ;Hr!Hrit7re@ o6o7re sfinte 9i 7 te o8i preGio7se. In G7rH@ s?7u fH"ut ;FnHstiri or 6in Munte e At4os une e c?inri2 6e ;FnHstiri 9i s"4ituri ro;<ne9ti "u proprietHGi e or. DHrni"i7 ro;<ni or f7GH 6e Munte e At4os 7 fost ;u t 7pre"i7tH Fn#HG7tu 7r4i;7n6rit rus Porfirie UspensPi@ unu 6intre "ei ;7i t "unos"Htori 7i istoriei Munte ui At4os@ "7re 7 spus spre 7u67 9i "inA or = 1Fici un alt popor ortodo) n$a fcut atta bine pentru At?os au fcut rom nii2# $/risti7nsPiM VostoP $RHsHritu "re9tin-@ t. III@ 2@ IV "o#7@ %++&@ p. 22( A Istori*a At?os, Oie#@ %+55@ p. 22(-. Cu to7te 7"este7@ ro;<nii@ "7re 7u fost se"o e 6e?7 rFn6u "ei !enero9i 8inefH"Htori 7i SfFntu ui Munte@ "u re!ret "onst7tH; 9i tret s?o spune; )@ nu 7u pFnH 7Ji ni"i o ;7re ;FnHstire 6in "e e ,&@ "M 7u 8u !7rii@ sFr8ii 9i ru9ii.

A8i7 Fn se"o u 7 0 0? e7@ Fn %+'L@ P7tri7r4i7 E"u;eni"H 7 7pro ? 87t pentru ro;<ni s"4itu Prodromul $!re"e9te I poSpoftoG Q nainte 3er$ gtorul0 6epen6ent 6e ;FnHstire7 V7tope6. M7i 7u 9i s"4itu Hacu, Fn? fiinG7t Fn %5'( 6e "H u!Hrii ;o 6o#eni@ supus ;FnHstirii Sf. P7#e . Pentru 7 se ;enGine unit7te7 9i 6is"ip in7 ;on747 H@ to7te ;FnHsti? W ri e 6in At4os se 7f H su8 7s"u t7re7 unui protos, "u re9e6inG7 7 Qaries $Q Nu"et-@ "7re este "entru or 76;inistr7ti#. In6epen6ent 6e ;FnHstiri e ;7ri@ s?7u "onstruit Fn At4os 6iferite sc?ituri Fn "7re #ieGui7u "Fte ()' ;on74i@ 7poi "4i ii 9i si?strii in6e? pen6ente "u #i7GH ;7i 7sprH. S"4ituri e ;7i ;7ri s7u ;7i ;i"i se 7f H su8 7s"u t7re7 unei7 6in ;FnHstiri e ;7ri. Si4Hstrii e nu sFnt 7 t"e#7 6e"Ft o"uinGe fo7rte ;o6este@ uneori sH? p7te Fn pe9teri 9i stFn"i. Fn 7"este7 se ne#oies" unii 7s"eGi@ "7re 6u" o #i7GH fo7rte 7sprH@ "Hror7 fr7Gii ;7i tineri 6in ;FnHstire7?;7;H e 6u" 6in "Fn6 Fn "Fn6 pFine 9i 7pH. O 7 tH "7te!orie 6e o"uinGe pentru ;on74ii ;7i 8HtrFni o for;e7JH cat?ismele < , "7re nu sFnt 6e"Ft ni9te "o i8e ;o6este "u "Fte un p7t 9i un s"7un. VieGuitorii or tre8uie sH p7rti"ipe 7 s uM8e e 6i#ine Fn 8ise ? ri"7 ;FnHstirii "e ei ;7i 7propi7te. .e u 6e #i7GH 7 "e or ;7i ;u te ;FnHstiri 7tonite er7 "e c?ino$ vial s7u 6e o89te. Mon74ii trHi7u Fn "o;un@ se ru!7u Fn "o;un 9i u7u ro7s7 Fn "o;un Fn tr7peJ7 ;Fn<stirii. Fn 7f7rH 6e ser#i"ii e re i!io7se@ 6e ru!H"iune 9i #i7GH "onte;p 7? ti#H@ ;on74ii se o"up7u 9i "u une e 7"ti#itHGi pr7"ti"e "7 = 7!ri"u tur7@ po;i"u tur7@ "re9tere7 unor 7ni;7 e 9i pr7"ti"7re7 unor ;eserii. Fn"epFn6 6in se"o u 7 0 V? e7@ isi47s;u "7re "ere7 o ;7i ;7re 7propiere 6e Du;neJeu prin ru!H"iune@ 7s"eJH 9i "onte;p 7Gie@ 7 intro? 6us un sti 6e #i7GH ;7i 7spru 6e"Ft Fn ;FnHstiri e "u #i7GH 6e o89te s7u "4ino#i7 H. Pe 7 %,&& s?7 Fn!H6uit ;on74i or 6in Munte e At4os 9i sti u 6e #i7GH idioritmic, "u "4i ii sep7r7te@ 7#Fn6 per;isiune7 sH pose6e 9i 8u? nuri ;7teri7 e. Fn ;FnHstiri e i6iorit;i"e #i7G7 se 87J7 pe reuniuni 6e "Fte 5)+ ;e;8ri@ "7re for;7u o f7;i ie ;on747 H@ Fn frunte7 "Hrei7 se 7f 7 un proestos. .ie"7re 6in f7;i ii e "o;ponente 7#e7 o"uinGH 9i 8u"HtHrie proprie@ i7r Fn "o;un 6o7r 7r4on67ri"u pentru pri;ire7 o7speGi or. Er7 o8 i!7torie@ FnsH@ p7rti"ip7re7 tuturor 7 ser#i"iu 6i#in "o;un@ Jiu7 9i no7pte7. MFnHstiri e 6in Munte e At4os 7u fost 9i "entre 6e "u turH teo o!i? "H@ Fn ;Fn<stiri e or se "onser#H peste %2.&&& 6e ;7nus"rise Fn i;8i e !re7"H@ ro;<nH 9i s 7#onH@ i7r 8iseri"i e or sFnt ;onu;ente 6e 7rtH "re9tinH. Fn se"o u 7 0 V? e7 er7 "e e8rH Fn tot RHsHritu 9"o7 7 6e n"turH 6in At4os 7 ui M7nui P7nse in. SfFntu Munte At4os@ supunFn6u?se 6e 8unH #oie tur"i or@ Fn7inte s <6ere7 Const7ntinopo u ui Fn %('2@ su t7nu Mur76 7 II? e7 $%(,%) ('%- Fi 7"or6H une e pri#i e!ii = sH nu se st78i e7s"H ;74o;e67ni 7"o o@ i nu 7i8H 7""es fe;ei e 9.7.

'ISERICA I( SECO)E)E *I-*&

A te renu;ite ;FnHstiri orto6o:e 7u e:ist7t 7 Ierus7 i; 9i estin7. De ;7re "onsi6er7Gie s?7 8u"ur7t ;FnHstire7 =fnta EcalerinZ Munte e Sin7i@ Ji6itH Fn ',5 "7 o fortHre7GH 6e F;pHr7tu \i $',5)'L'-@ "7re 6in se"o u 7 0 II? e7 7 6e#enit re9e6inGH pentr epis"opi7 6e Sin7i 9i .7r7n. De ;7re renu;e s?7u 8u"ur7t 9i ;FnHstiri e 3eteora 6in Fn Gre"i7 Centr7 H. In se"o e e 0IV)0I0 s?7u tri;is@ 6e 7se;ene7@ 7Muto7re ror 7 Lo"uri e Sfinte 6e 7 Ierus7 i;@ 7 D7;7s"@ 7 ;FnHstire7 SfFnt terin7 6e 7 Sin7i 9i ;FnHstiri e 6in Gre"i7. DHrni"i7 ro;<ni or f7GH 6e RHsHritu orto6o: 7 fost s"o7sH tr7i Fn re ief 6e p7tri7r4u e"u;eni" At4en7!or7s I $%*(*)%*5,-f o"to;8rie %*L5@ 7 MFnHstire7 Curte7 6e Ar!e9@ "u o"7Ji7 #iJitei Biseri"ii Orto6o:e Ro;<ne Fntre %L),& o"to;8rie %*L5@ "7re 7 ur;Hto7re e = 1Fumele strlucit al +asarabilor umple ntreaga catedral dir stantinopol "i pretutindeni unde am mers In Rsritul ortodo) an aceste urme vii ntre +iserica (rtodo) Rom n "i +iserica (rtodc general# n afar de &onstantinopol, =fntul 3unte At?os este plin mele voievo%ilor ortodoc"i rom ni# Am gsit urme de voievo%i rom ni la 8amasc, Ierusalim, Aii aria "i c?iar la 3untele =inai, unde am fost n -.5.# Toate locaZ acestea sfinte pstrea% cu evlavie numele strluci!ilor domnitori rilor rom ne pentru marile lor binefaceri, pentru interesul deosel care l$au artat (rtodo)iei###2 $VeJi Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro;i L000V $%*L5-@ nr. *)%&@ p. +L5 9i Pr. prof. I. RH;ure7nu@ Hegal Patriar?iei (rtodo)e Rom ne cu Patriar?ia Ecumenic de la pin a%i, Fn #oi. &entenarul autocefaliei +isericii (rtodo)e Ror Bu"ure9ti@ %*+5@ p. (*+)'2&@ 7i"i p. '%'-. In +ulgaria 7 trHit Fn se"o u 7 0? e7 #estitu pustni" I"7n 6e $Ri sPi@ t. *(L-@ pe ;unte e "u 7"e 79i nu;e@ "instit "7 o"rotitor 7 !7riei. Pe 7"est ;unte s?7 FnfiinG7t renu;it7 ;FnHstire Rila, In ti;pu I;periu ui ro;<no?8u !7r $%%+')%2*2-@ "7re 7 u7t GH Fn %%+')%%+L@ s?7 ri6i"7t 7#r7 6in TFrno#o@ "7pit7 7 i;peri ;FnHstiri e 6e pe ;unte e Aito"a Fn!H Sofi7@ 9i ;FnHstiri e +acicoi Troian, "7re 7u Mu"7t@ 6e 7se;ene7@ un ro 6e se7;H Fn pro;o#M #ieGii spiritu7 e 7 8u !7ri or. L7 srbi, #i7G7 ;FnHstire7s"H 7 "unos"ut o ;7re Fnf orire@ 6iY 6ou7 Mu;Ht7te 7 se"o u ui 7 0/? e7@ 67toritH SfFntu ui S7#7 $%%N %,2L-@ "H u!Hr renu;it Fn Munte e At4os@ SfFntu n7Gion7 7 sFr8i "7re 7 ri6i"7t Fn %%*5 ;FnHstire7 /i 7n67r 6in Munte e At4os. Mo79M s7 e "7re se 7f 7u Fn ;FnHstire7 3ile"evo 7u fost 7rse 6e tur"i Fn %\ 6in or6inu ui Sin7n P797@ "e Fn#ins 6e Mi47i Vite7Ju $%'*2)%L&%upt7 6e 7 CH u!Hreni 6in %2],2. 7u!ust %'*'. MFn<stire7 /i 7n67r 6in Munte e At4os 7 Mu"7t un ;7re ro Fn G7 spiritu7 H 7 poporu ui sFr8. Astfe @ Fn pri;7 perio76H 7 7uto"ef7 M

Biseri"ii SFr8e@ o8GinutH Fn %,%*@ 6in "ei %, 7r4iepis"opi@ + pro#ene7uM 6in ;FnHstire7 /i 7n67r. In Muru 7nu ui %%+2@ 6espotu tef7n Ne;7ni7 I $%%L5)%%*L- 7[ "onstruit ;Fn<stire7 =tudeni!a, Fn 7propiere 6e "7pit7 7 Ser8iei@ R79"7@ 6e 7 "7re sFr8ii s?7u ;7i nu;it 9i r7sei. L7 %,,&@ tef7n Ne;7ni7 7 II? e7 $%%*L)%,,+-@ pri;u Fn"oron7t@ 7 ri6i"7t ;FnHstire7 Sicea, "7re 7 6e#enit Fn %2(L@ su8 G7ru tef7n Du? 97n $%22%)%2''-@ s"7unu p7tri7r4iei sFr8e@ 6e un6e s?7 ;ut7t 7poi 7 IpeP $Pe"i ) Pe9terH-. CHtre %,,+ re!e e tef7n R76os 7# $%,,+)%,22- 7 ri6i"7t ;FnHstire7 3ile"evo, 7 #est 6e R79"7@ Fn "7re 7u fost 6epuse 7poi ;o79te e SfFn? tu ui S7#7@ pFnH 7 %'*'@ "Fn6 7u fost 7rse 6e tur"i. Fn %,L&@ s?7 ri6i"7t 7 IpeP s7u Pe"i@ su8 re!e e tef7n Uro9 $%,(2) %,5L-@ 8iseri"7 =fin!ii Apostoli, Fn"eputH 6e 7r4iepis"opu S7#7@ Fn "7re s?7 ;ut7t "Htre %,*, s"7unu 7r4iepis"opiei sFr8e. Re!e e tef7n Uro9 II Mi utin $%,+,)%2,*- 7 ri6i"7t Fn %2,& fru? ;o7s7 9i i;poJ7nt7 ;FnHstire >raciani!a, 7pro7pe 6e Pri9tin7. Re!e e tef7n Uro9 III De"i7nsPi $%2,%)%22%- 7 Fn"eput Fn %2,5 "onstruire7 ;FnHstirii 8eciani, pe "7re 7 ter;in7t?o Fn %22' G7ru tef7n Du97n. Fntre %2*&)%2*2 7 fost ri6i"7tH ;FnHstire7 Hiubostinia, 7 rHsHrit 6e bi"e7@ 6e #H6u#7 6espotu ui L7JHr@ ;ort Fn upt7 "u tur"ii 7 Oosso#o? po ie $CF;pi7 Mier ii-@ Fn %' iunie %2+*. E# 7#iosu 9i eroi"u popor sFr8 7"or6H o ;7re "instire 7"estor #e"4i ;onu;ente ;FnHstire9ti 6in se"o e e 0II)0IV. L7 rom ni, ;on74is;u 7 fost "unos"ut 9i intro6us ou ;u t Fn7 ? inte 6e ;ut7re7 ;itropo itu ui I7"4int 6e Vi "in7 Fn %2'* Fn E7r7 Ro;< ? ne7s"H@ 7 Curte7 6e Ar!e9@ 9i 6e #enire7 SfFntu ui Ni"o6i; Fn O teni7 Fn7inte 6e %25&. Astfe s?7 6o#e6it "H Fntre "H u!Hrii "7re fH"e7u u"eni"ie pe Fn!H SfFntu Gri!orie Sin7itu $f %2(L- Fn 79eJ7re7 isi47stH 6e 7 Paroria, Fn ;unGii S7P7r@ Fn 7propeire 6e A6ri7nopo @ e:ist7u 9i "H u!Hri 6e ne7; ro;<n. A Gii e:ist7u Fn ;FnHstiri e 6in Muru TFrno#ei@ Fn Bu !7ri7. =fntul Ficodim nu este@ "u; s?7 7fir;7t@ Fn"epHtoru #ieGii ;on7 47 e Fn E7r7 Ro;<ne7s"H@ "i reorgani%atorul ei. Cu ;u t Fn7inte7 ui 7u e:ist7t 6iferite s"4ituri 9i si4Hstrii rHspFn6ite Fn 6iferite pHrGi 7 e GHrii. Pustni"ii 9i si47strii ro;<ni 7u putut #ieGui prin pe9teri 9i o"uri cetr7se@ prin poieni e "o6ri or 9i prin ;unGi. Biseri"uGe e rupestre 6e 7 B7s7r78i@ 6in se"o e ec I0)0@ 6es"operite Fn %*'5@ 7 "Hror e:istenGH unii "er"etHtori o ur"H pFnH Fn se"o e e IV)V@ pe9ter7 Sf. Ni"o6i; 6e 7 Pis;7n7@ pe9ter7 6e 7 BistriG7@ Mu6. VF "e7@ s"4ituri e 6e 7 Cor8ii 6e Ri7trH 6in "orn. Cor8i@ Mu6. Ar!e9@ s"4itu 6in pe9ter7 6e 7 NH;He9ti@ u6. Ar!e9@ 8iseri"7 sHp7tH Fn #Frfu unei stFn"i 6e 7 CetHGeni@ nu;itH 7 ui Ne!ru Vo6HD pe ;7 u stin! 7 rFu ui DF;8o#iG7@ 7 ,' P; est 6e cF;pu un!@ s"4ituri e 6e 7 Pe9ter7 I7 o;i"io7r7@ si4Hstrii e 6in MunGii WuJHu ui@ 6in MunGii Ne7;Gu ui@ Fn Mo 6o#7@ i7r Fn Tr7nsi #7ni7 8ise? i"uGe e rupestre 6in pHrGi e SH 7Mu ui 9.7. sFnt ;Hrturii 6e #i7GH si4Hs? e7seH trHitH 6e ;on74ii ro;<ni.

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

Astfe @ Fn 4otHrFre7 6e ;ut7re 7 ;itropo itu ui I7"4int 6e iM 6in %2'*@ Fn!H s"7unu EHrii Ro;<ne9ti@ 7 Curte7 6e Ar!e9@ 67f p7tri7r4u e"u;eni" O7 ist I $%2'&)%2'2 A %2'')%2L2- 9i 6e sino6tM p7tri7r47 se pre#e6e "H 1to!i clericii din acea !ar "i to!i cei s clugri "i laicii s$l asculte "i s se supuie lui2# A"est i;port7nt nient "onfir;H e:istenG7 clericilor "i a clugrilor Fn E7r7 Ro;<r Fn7inte 6e #enire7 SfFntu ui Ni"o6i; Fn pHrGi e Me4e6inGu ui. M nH; "H 7 fun67Gii e Biseri"ii Do;ne9ti 6in Curte7 6e Ar!e9@ riK Fn7inte 6e %2', 6e B7s7r78 I Fnte;eietoru $%2%&)%2',-@ 6upH ;" 8iseri"ii C4or7 6in Const7ntinopo @ 7Ji MuJeu O74rie DM7;i@ s?7u "operit ur;e e unei 8iseri"i 6in se"o e e 0II)0III. Au e:ist7t nu;ero7se ;FnHstiri Fn se"o e e 0I)0IV@ 6e 7sern Fn Tr7ns i#7ni7. Din u"r7re7 Aita ma*or =ancti >er?ardi, re67"t7tH Fn7inte 6e 7f H; "H Fn vestul +anatului, #oie#o6u orto6o: O4tu; s7u A4t\ ri6i"7t Fn Muru 7nu ui %&&, Fn "et7te7 3orisena $ro;<ne9te Mure Cen76u 6e 7Ji- o ;FnHstire 6e B"H u!Hri !re"iD@ 6e"i orto6o"9i@ pi "7re se 7f 7u 6esi!ur 9i ro;<ni@ Fn "inste7 =fntului Ioan +ote%tori O nouH ;FnHstire orto6o:H@ "u 4r7;u =*ntul >?eorg?e, 7 u7t GH 6upH %&2&@ 67toritH ui C47n76inus@ nepotu re!e ui ;7!4i7r "e SfFrFt $**5)%&2+-@ "7re 7 Fn#ins Fn uptH pe O4tu; 9i i?7 u7t Fn s7tu (ros%lanus, 7Ji M7i67n@ Fn Iu!os 7#i7@ Fn 7propiere 6e !r ro;<no?iu!os 7#<@ un6e 7u fost 76u9i "H u!Hrii 6in ;FnHstire7 Sf. BoteJHtoru @ "e67tH "H u!Hri or 7tini. A te nu;ero7se ;FnHstiri orto6o:e e:ist7u Fn se"o e e 0I)0I Tr7nsi #7ni7 9i estu 9i su6u Un!7riei. Din =crisoarea p7pei Ino"enGiu 7 III? e7 $%%*+)%,%L- 6in %L @ ie %,&(@ tri;isH epis"opu ui Si;eon 7 Or76iei@ 7f H; "H re!e e Er 7i Un!7riei $%%*()%,&(- %?7 Fn9tiinG7t "H unele biserici ale mona greci ,ortodoc"i0, afltoare n regatul Gngariei, se ruinea% de tot lipsa de gri*, a episcopilor diece%ei "i din cau%a acelor greci n"i"i# n7M4ii B!re"iD@ 6espre "7re se #or8e9te Fn 7"est 6o"u;ent@ er7u ;o orto6o"9i@ Fn "e7 ;7i ;7re p7rte ro;<ni 6in Tr7nsi #7ni7 9i B7n7t. DupH 8iJ7ntino o!u ;7!4i7r G3u 7 Mor7#"siP@ "u 8unH repu 9tiinGifi"H@ Fn7inte 6e ;7re7 in#7Jie ;on!o H 6in %,(%@ nu;Hru rr stiri or 6e rit orto6o: 6in su6u Un!7riei 9i 6in Tr7nsi #7ni7 se ri 7 L&&@ 6intre "7re (&& 7u putut fi o"7 iJ7te. Reistu s?7u 6istrus $GA Mor7#"siP@ +'%antium and t?e 3ag'ars, Bu67pest@ %*5&@ p. %%()%%' Reor!7niJ7re7 #ieGii ;FnHstire9ti Fn ara Rom neasc s?7 fH"ut " rFn6uie i e ;on74i"e9ti isi47ste 6e 7 Munte e At4os@ 6e "Htre =f Ficodim, 7ro;<n 6in pHrGi e Pri epu ui@ o"7 it7te 6in su6u Ser8iei@ nit Fn pHrGi e Me4e6inGiu ui Fn7inte 6e %25&. Cu 7Mutoru #oie#o6T EHrii Ro;<ne9ti V 76is 7#?V 7i"u $%2L()%255-@ Sf. Ni"o6i; 7 ri6i"7t tre %25&)%25, ;FnHstire7 Aodi!a, Mu6. Me4e6inGi@ pe o"u unei 8is7 ;7i #e"4i@ Ji6itH pe 7 ;iM o"u se"o u ui 7 0 II? e7@ 7poi@ Fntre %25 %25+@ "u 7Mutoru 6o;nitoru ui R76u I $%255)%2+2-@ MFnHstire7 Tis na, Mu6. GorM@ Fn "7re 7 fost Fn;or;<nt7t $f ,L 6e"e;8rie %(&L-.

PERIOADA A PATRA

SfFntu ui Ni"o6i; i se 7tri8uie 9i Fnte;eiere7 MFnHstirii Prislop ) 7 %(&&@ 7 7pro:i;7ti# %' P; 6e or79u /7Ge! Fn Tr7nsi #7ni7@ Fn t7ru s7tu ui Si #79u 6e Sus. SfFntu Ni"o6i;@ e!u;enu MFnHstirii Tis;7n7@ 7 purt7t o intere? FtH "orespon6enGH 6o!;7ti"H "u #estitu p7tri7r4 8u !7r 6e TFi?no#o@ Efti;ie $%25')%2*2 A f %(&&-@ so"otit "7 o 7utorit7te Fn pro8 e;e S ;7ti"e 9i itur!i"e@ "7re?i tri;ite dou scrisori, Fntre %25+)%2*2@ "7 Npuns 7 "e e 97se Fntre8Hri 6o!;7ti"e puse 6e e . In pri;7 s"riso7re@ Efti;ie 6e TFrno#o rHspun6e 7 "e e 97se Fntre8Hri puse 6e Sf. Ni"o? n referito7re 7 spiritu7 it7te7 9i i8ert7te7 Fn!eri or 6upH re#e 7Gi7 ntei S"ripturi@ 7 pro8 e;7 ori!inii rHu ui Fn u;e@ 7 S NFnt7 Cru"e@ 6espre suf et 9i Fn#iere. Fn s"riso7re7 7 6ou7@ Sf. Efti;ie tr7te7JH 6e? We "urHGi7 ;or7 H 7 "e or "e #or sH pri;e7s"H SfFnt7 T7inH 7 PreoGiei. 7 tH s"riso7re 6e rHspuns 7 tri;is Sf. Efti;ie Fntre %2+% 9i %2*2 ;i? po itu ui Anti; Oritopo 7 Un!ro# 74iei $ 7 Se#erin %25&)%2+% A Ar!e9 %2+%)%(&%- "7re?i "eruse Bo "onsu t7Gie "7noni"HD Fn e!HturH repet7re7 "ununiei@ "erutH 6e unii "etHGeni 8u !7ri tre"uGi Fn E7r7 ;<ne7s"H. Tot Fn 7"e7stH perio76H@ #oie#o6u R76u I 7 ri6i"7t o ;FnHstire Fn :meana, Mu6. Ar!e9@ refH"utH 7poi 6e fiu sHu Mir"e7 "e M7re $%2+L) +-. Vite7Ju 6o;n Mir"e7 "e M7re 7 ri6i"7t Fntre 7nii %2+?5)%2++ ;o797 MFnHstire &o%ia, "7re 7 6e#enit ne"ropo 7 s7 9i 7 f7;i ei s7 e. p 7n "u tur7 @ ;enGionH; f7ptu "H@ Fn "ursu 7nu ui %(&& .i os@ fos? o!ofHt 7 ui Mir"e7 "e M7re@ "H u!Hrit 7 MFnHstire7 CoJi7 su8 nu e 6e P4i ot4ei@ "7re pro878i @ 7 "o;pus@ Fntre 7nii %(&&)%(%+@ o u?re i;no!r7fi"H ori!in7 H@ nu;itH Pripeale, 76i"H ;i"i tropare "7re se tH pre"e67te 6e sti4uri 7 ese 6in Ps7 ; 6e "Htre Ni"4ifor V e;i6e 25 )%,5,-@ Fn ti;pu s uM8ei Utreniei@ 7 po ie eu sHr8Htori or F;pH?F9ti 7 e M7i"ii Do;nu ui 9i 7 e SfinGi or "u#io9i 9i ;u"eni"i ;7i Fn? ;7Gi 6e peste 7nu 8iseri"es". E e 7u fost intro6use 6e to7te Biseri"i? -rto6o:e 6e i;8H s 7#H. Din pri;e e 6e"enii 7 e #e7"u ui 7 0V? e7@ pro878i 6in ti;pu ;iei ui Mir"e7 "e M7re@ 67te7JH MFnHstire7 8ealu Fn!H TFr!o#i9? refH"utH 6e #oie#o6u R76u "e M7re $%(*')%'&+-@ Fn %(*L. Fntre 7nii %'%()%'%5@ 6o;nitoru Ne7!oe B7s7r78 $%'%,)%',%- 7 "7t renu;it7 biseric a 3nstirii &urtea de Arge", "e7 ;7i fru? isH 8iseri"H 6e pe tot "uprinsu pH;Fntu ui ro;<nes"@ "7po6operH =H 7 7r4ite"turii 9i 7rtei uni#ers7 e. Fn 3oldova, s?7u FnfiinG7t@ 6e 7se;ene7@ nu;ero7se ;FnHstiri@ 6in? "7re 7;inti;N "7 ;7i i;port7nte = MFnHstire7 Feam!, ri6i"7tH 6upH H pro878i it7te7 6e u"eni"ii SfFntu ui Ni"o6i;@ Fn ti;pu 6o;niei Petru Mu97t $%25')%2*%-@ re"titoritH Fn %(*5 6e 6o;nitoru tef7n M7re $%('5)%'&(- A MFnHstire7 +istri!a, "titori7 ui A e:7n6ru "e i $%(&&)%(2,-@ ri6i"7tH Fn %(&5@ "7re 7 6e#enit !ropniG7 s7 9i 7 so? s7 e An7 $f? %(%+- 9i MFnHstire7 3oldovi!a, Fn Bu"o#in7 "titoritH tot A% 9i pi"t7tH Fn %'2, su8 #oie#o6u Petru R7re9 $%',5)%'2+ A %'(%) '- fiu ui tef7n "e M7re@ "7re i;presione7JH pFnH 7Ji prin fru;o7? s7 e fres"e e:terio7re.

?????????????????????f---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BISERICA %

IN

SECOLELE 0I?0V

'2

L7 o" 6e frunte se situe7JH ;FnHstiri e ui tef7n "e M7re@ Putna, ri6i"7tH 7 %(L* 9i Aorone!ul, ri6i"7tH Fn %(++@ 7;8e e Fn Bu"o#in7. L7 Putna este Fn!rop7t tef7n "e M7re 9i ;e;8rii f7;i iei s7 e. In "ur!ere7 #e7"uri or@ ;FnHstire7 Putn7 7 6e#enit un i;port7nt "entru "u tur7 9i 7rtisti" renu;it Fn Mo 6o#7 9i Fn tot RHsHritu orto6o:. MHnHstire7 Aorone! i;presione7JH pFnH 7Ji prin fres"e e s7 e e:te ? rio7re@ 7rtisti" e:e"ut7te Fn "ursu 7nu ui %'(5 su8 #oie#o6u Petru R7? re9@ "7re 7u 6e#enit #7 ori 7rtisti"e uni"e@ 76;ir7te Fn Fntre7!7 u;e. In Transilvania e:ist7 Fn se"o u 7 0 V? e7 MFnHstire7 Rme!, fHrH Fn6oi7 H ;7i #e"4e@ pro878i 6in se"o u 7 0 II? e7@ 6e un6e unii "H u ? !Hri 9i epis"opi porne7u 7 ;FnHstire7 =fntul Ar?ang?el 3i?ail din Peri, Fn M7r7;ure9. O ins"ripGie 6es"operitH Fn %*5' pe 7 6oi e7 str7t 6e pi" ? turH 7 8iseri"ii ;enGione7JH 7 %255 pe 7r4iepis"opu >?elasie, pri;u ier7r4 orto6o: "unos"ut 6upH nu;e Fn Tr7nsi #7ni7. In 3aramure", e:ist7 Fn se"o u 7 0 V? e7 ;FnHstire7 =fntul Ar$ ?ang?el 3i?ail din Peri, "u si!ur7nGH ;7i #e"4e@ Ji6itH 6e S7s Vo6H@ fiu ui Dr7!o9 Vo6H@ "e "e 7 tre"ut Fn %2'* Fn Mo 6o#7.NTiii ui S7s@ #oie#oJii B7 iGH $B7 e- 9i Dr7! 7u Fn"4in7t Fn %2*% ;FnHstire7 6in Peri P7tri7r4iei 6e Const7ntinopo @ Fn ti;pu p7tri7r4u ui e"u;eni" Antonie 7 IV? e7 $%2+*)%2*& A %2*%)%2*5-@ "7re 7 6e" 7r7t?o Fn 7u!ust 7"e 79i 7n stavropig?ie patriar?al, 76i"H 7 fH"ut?o 6epen6entH 6ire"t 6e P7tri ? 7r4i7 E"u;eni"H. In Rusia, #i7G7 ;on747 H 7 fost puterni" inf uenG7tH 6e Munte e At4os@ "e ;7i Fnse;n7t "entru ;on747 @ Fn"epFn6 6in se"o u 7 0? e7. L7 Oie#@ 7 fost FnfiinG7tH Fn se"o u 7 0 ? e7@ Fntre %&'%)%+L,@ L7#r7 Pe"ersP7 $Q 7 Pe9teri or- 6e Antonie $f %&52-@ pHrinte e ;on7 ? 4is;u ui ruses". De 7i"i ie9irH o serie 6e ier7r4i Fnse;n7Gi@ 6e teo o!i 9i 7s"eGi ru9i@ unii #ener7Gi "7 sfinGi@ "7 ;itropo itu I 7rion 7 Oie#u ui $%&'%)%&'(-@ Teo6osie $f %&52-@ Antonie 9.7. Mitropo itu I 7rion 7 Oie ? #u ui 7 Hs7t o i;port7ntH s"riere teo o!i"H@ intitu 7tH &uvnt despre Hege "i ?ar# MenGionH;@ 6e 7se;ene7@ Havra =fintei Treimi, nu;itH 9i Havra =fntului =erg?ie, Fn!H Mos"o#7@ ri6i"7tH Fn %2'( Fn "inste7 SfFntu ui Ser!4ie 6e R76oneM $f %2*&-@ erou n7Gion7 7 ru9i or Fn upte e "ontr7 tHt7ri or 7supritori. A te renu;ite ;FnHstiri 7u fost Fnte;ei7te Fn nor6u Fn!4eG7t 7 Rusiei "7 = Be oJ#ero@ So o#eGP 9i V7 77;o 9.7. ,. Isi?asmul# Ce7 ;7i i;port7ntH 6isputH teo o!i"H Fn RHsHrit@ Fn se"o u 7 0 V? e7@ 7 fost 6isput7 isi?ast, nu;itH 9i palamit, 6upH nu? ;e e Sf. Gri!orie P7 7;7 $f %2 noie;8rie %2'*- s7u Aarlaamit, 6upH nu;e e 76#ers7ru ui isi47s;u ui@ V7r 77; 6e C7 78ri7 $f %2'&-. E7 7 pornit su8 inf upnG7 ui Pspii6o?Dionisip Areop7ffit ii $se". V9i 7 SfFntu ui Si;eon Nou Teo o! $M? %&,,- printre ;on74ii 6in Mun? te e At4os@ un6e unii 6intre ei se 76Fn"eHiTFn "onte;p 7Gie Fntr?o ini9te 6esH#Fr9itH = #M7u]t7 Q ini9te@ ter;en 6e 7 "7re ,1?es'c?ia20 7"e7stH ;i9"7re 9i 6isputH teo o!i"H 7 pri;it nu;e e 6e isi?asm ,?es'c?asme0# Meto67 s7u pr7"ti"7 isi47stH se re7 iJ7 7stfe = ;on74ii 6oritori 6e ;e6it7Gie s7u "onte;p 7Gie se retrH!e7u Fntr?un un!4er 7 "4i iei@ F9i 7p e"7u 8Hr8i7 Fn piept@ "u pri#ire7 7GintitH spre "entru 786o;enu ui@ 6e

PE'IOADA A

PATRA

=ei spre 8uri" oM-."p70LB@9i prin "on"entr7re7 !Fn6u ui "Htre Du;neJeu ?i6i"7u ;inte7 ;7i presus 6e si;Guri 9i?9i sustrH!e7u pri#ire7 6e 7 e "e e e:terio7re@ rostin6 "ontinuu ru!H"iune7 s"urtH = BDo7;ne Iisuse ito7se@ ;i uie9te?;HD. Prin 7s"eJH se#erH@ "on"entr7re7 ;inGii 9i e:er"iGiu "ontinuu@ is 479tii F!e7u sH #76H o u;inH 7se;HnHto7re "u lumina necreat pe "7re 7u Mt?o SFinGii Aposto i Petru@ I7"o8 9i Io7n 7 s"4i;87re7 7 f7GH 7 Min ? oru ui peN;unte e T78oru ui $M7tei %5@ %)+ A M7r"u *@ ,)* A Lu"7 *@ ?2L- 9i re7 iJ7u 7stfe o ;7i ;7re 7propiere 6e Du;neJeu. A"e7stH inH strH u"ito7re nu este fiJi"H s7u ;7teri7 H@ "i 6u;neJei7s"H. Do"trin7^imiYi7stH?7^fost susGinutH "u putere 6e Sf. Gri!orie P7 7;7 h@ MFntre < MY si %2,fi 7 trHit Fn Munte e. At4osR 6e un6e s?7 retr7s iN Fntr?un o" sin!ur7ti" Fn!H or79u B!ree7R. Fn?M7re6oni7@ !re7"H. E ;t7t 7""entu 6isputei 9i pr7"ti"ii isi47ste 6e 7 7spe"tu ei ;eto? i!i" 7 "e 6o!;7ti". Sf. Gri!ore P7 7;7 Fn#7GH "H nu este i;posi8i 6e 7 #e6e7 u;in7 nneJeirii@ ne"re7tH@ i;7teri7 H 9i in"orupti8 i HR i6enti"H "u? u;in7 oru ui@ e7 fiin6 nu;7i o #lucrare, o pnf_rg`P ) e#spEsi7 9i^ oMpute:e io#7MMF 7^\uiRDu;neJeu@ "7re ir76i7JH 6in fi int7M7.ne#HJutH fHrH@^9H. Rnti"H^"uIi7rEste@ 6e"i@ 6Meo9RireMnMReMFinf7 Q ou7tH ui Du;neJeu in#iJi8i H 9i in7""esi8i H o7;eni or@ "H"i 1pe 8umne%eu nimeni nu v%ut vreodat2 $Io7n %@ %+ A I Io7n (@ %,- 9i puterile $Q So#<MietF- s7u @giile $Q e#spEet7i- Dnlp*nerrpaf#p, mrp CS,!SiRMM!^!R prin "7re Du;? aU Ce ne#HJut se 6es"operH o7;eMii orT...7siRRr7rHror7 re#7rsH O7ruTs7 i Fre7 S7@ spre 7 6o8Fn6i ;<ntuire7@ sfinGeni79TTrFSttTnTFeJe re7 pFn7 ;Hsur7 #Frstei 6ep inHtHGii ui /ristosD@ "u; spune Sf. Aposto P7#e s. (@ %2-. A"este energii s7u lucrri dumne%eie"ti sFnt "o;une "e or trei perie 7 e Sfintei Trei;i 9i@ prin u"r7re7 or@ Du;neJeu se ;7nifestH urne. E e nu sFnt "re7te@ ni"i sep7r7te 6e fiinG7 6u;neJei7s"H@ "i sFnt 7p7r7te 6e e7@ 6epin6 6e e7 9i se nu;es" uneori@ 6e 7se;ene7@ Du;?Au s7u Du;neJeire. .iinG7 "e7 ne#HJutH 7 ui Du;neJeu@ Fn 76Fn"uri e ei inson678i e@ Fne Fn #e"i in7""esi8i H r7Giunii u;7ne@ i7r ener!ii e s7u u"rHri e ;eJeirii s7 e@ "7re se re#7rsH 6in fiinG7 S7 "e7 ;7i presus 6e fire@ mergii necreate, sFnt 7""esi8i e 9i ;inGii o;ene9ti 9i prin e e o;u e sH i7 "uno9tinGH 6e Du;neJeu 9i sH 7Mun!H 7 sfinGire 9i Fn6u;? Rire. Astfe @ u;in7 "e7 ne"re7tH s7u i;7teri7 H pe "7re 7u #HJut?o sto ii Petru@ I7"o8 9i Io7n pe ;unte e T78oru ui nu?i Du;neJeu a fiinGH@ "i Du;neJeu 6upH u"r7re. A"e7stH 6o"trinH nu este "e#7 nou Fn teo o!i7 RHsHritu ui@ "H"i e7 ire iJ#oru Fn re#e 7Gi7 Nou ui Test7;ent 9i 7 SfinGi or PHrinGi !re"i@ ener!ii e "e e ne"re7te 7 e ui Du;neJeu@ o7;enii 7Mun!@ "u; spune tu Aposto Petru@ 1prta"i firii celei dumne%eie"ti2 Osi7S :oi#"o#oi oF $II Petru %@ (-@ i7r Sf. Aposto P7#e spune B"H pe "ei "unos"uGi n7i Fn7inte... Du;neJeu i?7 4otHrFt sH fie 7se;ene7 "4ipu ui .iu ui h 7o$i[M.LptpooF TTMS et:o#TMS tou T o?S 7u:ou $Ro;. +@ ,*-@ 1Fiul lui 8umne%eu$ *cut om, spune Sf. At7n7sie 7 A e:7n6riei $f 252- pentru ca noi

s fim ndumne%ei!i2 ,&uvnt despre ntruparea Hogosului, Mi!ne@ P. G.@ 00V@ %*, B-. Contr7 6o"trinei isi47ste s?7 ri6i"7t "H u!Hru V7r 77; 6in C7 78ri7. De9i Fn tr7t7ti#e e 6e unire 6intre Biseri"7 orto6o:H 9i Biseri"7 ro;7no? "7to i"H 6in %22*@ 6use 7 A#i!non Fn .r7nG7@ Fn ti;pu p7pei Bene6i"t 7 0 ? e7 $%22()%2(,-@ V7r 77; 7 7pHr7t "u ener!ie 6o"trin7 orto6o:7@ Fntor"Fn6u?se 7 Const7ntinopo @ Fn %2(&@ e 7 "on67;n7t ;eto67 9i 6o" ? trin7 isi47st<. A"u; e Fn"epe sH #or8e7s"H 9i sH s"rie "ontr7 ;on74i or isi479ti 6in Munte e At4os@ "4i7r Fn ;o6 !roso 7n@ nu;in6u?i Fn 6e? rF6ere privitori n buric, 8uri"7ni@ s7u "u suf etu Fn 8uri" ) oR70oRo]oi 9i 7"uJFn6u?i 6e ;isti"is; f7 s. Din pun"t 6e #e6ere teo o!i"@ e susGine7 "H u;in7 pe "7re 7u #HJut?o Aposto ii pe ;unte e T78oru ui este creat, "H"i 67"H 7r fi ne? "re7tH 7r fi i6enti"H "u Du;neJeu. D7"H 7r fi i6enti"H "u Di#init7te7@ 7r fi 9i e7 in#iJi8i H "7 Du;neJeu. E i?7 7"uJ7t pe isi479ti 6e diteism, pentru f7ptu "H 76;it Fn Du;? neJeire e:istenG7 7 6oi Du;neJei = esen!a, substan!a s7u fiin!a di$ vin Q ooot7@ tr7ns"en6ent7 H 9i in#iJi8i H@ 9i energia Q s#epEet7 s7u puterea Q Su#o"fu" divin, 6eose8itH 6e "e7 6intFi@ "7re 7r "uprin6e 9i u;in7 t78ori"H@ 7"e7st7 fiin6 creat# L7 7"e7st7 7 rHspuns Sf. Gri!orie P7 7;7@ su8 iniin6 "H u;in7 6e pe ;unte e T78oru ui nu?i 8umne%eu dup esen! sau fiin!, ci 8umne%eu dup lucrare, este "e#7 strFns e!7t 6e Du;neJeu@ este o "ur!ere 7 47ru ui 6u;neJeies" "7re ir76i7JH 6in fiinG7 ui Du;neJeu 9i se re#7rsH peste "ei "re6in"io9i. /7ru e:istH 6in eternit7te@ "7 9i ipost7suri e s7u perso7ne e trei;i"e@ 67r nu este "re7t@ "i ir76i7JH Fn "4ip person7 6in Du;neJeu. D7toritH 47ru ui@ o;u 7Mun!e 7 "urHGie@ sfinGenie 9i Fn6u;neJeire. Sino6uEMfinut 7RCopRt7nt.inopo Fn %2(%f s?7 pronunG7t pentru isi? 479ti. V7ri77;@ fiin6 "on67;n7t@ p e"H Fn It7 i7@ tre"u 7 Biseri"7 7tinH 9i 7Munse@ Fn %2(,@ epis"op 6e Ger7"e@ Fn su6u It7 iei@ un6e "ontinuH sH 7t7"e #io ent nu nu;7i isi47s;u @ "7 ;eto6H 9i 6o"trinH@ "i 9i Orto6o:i7 pe "7re o 7pHr7se Fn %22* 7 A#i!non@ Fn .r7nG7@ Fn tr7t7ti#e e 6e unire 6intre "e e 6ouH Biseri"i. DupH %2(%@ upt7 F;potri#7 isi47s;u ui 7u "ontinu7t?o Gri!orie A"4in6in 9i Ni"4ifor Gri!or7s $f %2L&-@ un 6is"ipo 7 ui V7r 77;. Isi47s;u 7#e7 Fn BiJ7nG 9i763ers7ri po iti"i 6e te;ut Fn perso7n7 F;pHrHteseiRTT7N6eRS<#oF i $f $a2MM8 #H6u#H re!entH Fn ti;pu ;inor7 tu ui F;pHr7Gu4Mi\77n 7 V? e7 PHTeo o!u $%2(%)%2*%- 9i 7 p7tri7r4u ui e"u;eni"i9 o7n 7 0 V? e7 O7 eP7s $%22()%2(5-@ M ]"7re susGine7u pe #7r 77;iGi UUU c Fn Sino6u Fntrunit Fn %2(' 7U Const7ntinopo @ su8 pre9e6inGi7 p7? tri7r4u ui Io7n 7 0 V? e7 O7 eP7s@ Sf. Gri!orie P7 7;7@ susGinHtoru isi47s;u ui@ 7 fost "on67;n7t 9i 7n7te;7tiJ7t. D7r Fn 6ouH sino76e Ginute 7 Const7ntinopo @ unu Fn %2(5 9i 7 tu Fn %2'%@ s?7 7pro87t 6o"trin7 isi47stH@ "H"i 6in %2(5@ 7Munse pe tronu BiJ7nGu ui o7n 7 VG? eC C7nt.7"uJino $%2(5)%2''-% "7 7so"i7t 7 F;pH? r7tu ui \ o7n 7 V? e7 P7 eo o!u @ susGinHtoru isi479ti or . ' ) Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II

PERIOADA

PATRA

DupH %2''@ e 6e#eni ;on74@ ;7i FntFi Fn ;FnHstire7 M7n!7ne or Const7ntinopo @ 7poi Fntr?un7 6in ;FnHstiri e Munte ui At4os@ su8 e e 6e Io7s7f. In %2(5@ p7tri7r4u Io7n 7 0 V? e7 O7 eP7s 7 fost Fn Htur7t@ i7r 6u 6in 7"est 7n@ "7re 7 7pro87t isi47s;u @ su8 pre9e6inGi7 nou ui i7r4 Isi6or 6e Mone;87si7 $%2(5)%2'&-@ u"eni"u SfFntuiui Gri!orie ;7 7 ri6i"7t 7n7te;7 7run"7tH 7supr7 SfFntuiui Gri!orie P7 7;7 inoN6u 6in %2(%. Toto67tH@ sino67 ii 7u ri6i"7t Fn %2(5 pe Sf. Gri!orie ;7 7 r7n!u 6e ;itropo it 7 Tes7 oni"u ui@ un6e 7 pHstorit pFnH Fo7rte7 s7@ 7 %2 noie;8rie %2'*. Teori7 ui V7r 77; 6e C7 78ri7 9i orie A"4in6in 7 fost Fnfier7tH "7 eres #7r 77;it 9i 7"4in6inist@ strHinH? GHturii orto6o:e@ 9i "on67;n7tH. In Sino6u Ginut 7 ,5 ;7i %2'%@ Fn 8iseri"7 V 74erne 6in Const7n? DO I@ Fn ti;pu p7tri7r4u ui e"u;eni" O7 ist I $%2'&)%2'2 A %2'') -@ e Fnsu9i isi47st@ isi47s;u 7 fost pro" 7;7t 6o"trin7 ofi"i7 H 7 r "ii Orto6o:e 9i e 7 pHtruns Fn RHsHritu orto6o: pFnH 7 ;FnHsti? Fn6epHrt7te 6in nor6u Fn!4eG7t 7 Rusiei. MieJu 6o"trinei isi47ste "7re s?7 i;pus Fn Orto6o:ie "onstH Fn 7 "H fiin!a lui 8umne%eu, in7""esi8i H o;u ui@ 9i energiile =ale ie nu snt separate, de"i se deosebesc "i formea% o unitate, dar la om a*ung energiile sau puterile divine, nu fiin!a 8umne%eirii, 8umne%eu n fiin!a =a rmne inaccesibil oamenilor# PoJiGi7 ui V7r 77; 6e C7 78ri7 este "7r7"teristi"H Apusu ui r7? F ist "7re ;enGine 6ist7nG7 6intre 6i#in 9i u;7n@ Fn ti;p "e Fn#H? W7 SfFntuiui Gri!orie P7 7;7 e "7r7"teristi"H re i!ioJitHGii rHsHritene@ trHie9te pe 6ep in senti;entu "o;uniunii "e or 6ouH u;i. In Apus@ teo o!ii 7tini@ Fn frunte "u T4o;7s 6e ACuino $f %,5(-@ GH "H Fntre fiinG7 ui Du;neJeu 9i ener!ii e S7 e 6i#ine@ "7re@ 6upH teo o!ii 7tini@ sFnt create, nu e:istH 6eose8ire re7 H@ "ee7 "e f7"e isi8i H Fn6u;neJeire7 o;u ui@ 6eo7re"e Du;neJeu rH;Fne f7GH 6e Ani Fntr?o sp en6i6H iJo 7re. Apoi@ nu se FnGe e!e "u; po7te e:ist7 "re7t Fn Du;neJeire@ "7re?i 7re e:istenG7 Fn Sine FnsH9i. OpoJiGi7 7puseni or f7GH 6e isi47s; 7 ;ers pFnH 7 7"uJ7re7 SfFn? Gri!orie P7 7;7 6e ereJie@ "u to7te "H teo o!u Io7n Duns S"ot 2&+-@ su8 r7portu "onGinutu ui@ 7re o 6o"trinH ;7i 7propi7tH 6e i 7 RHsHritu ui 9i se 8u"urH 7 ei 6e o 7pre"iere 7propi7tH 6e 7"ee7 T4o;7s 6e ACuino. SusGinHtorii isi47s;u ui 7u fost = Sf. Gri!orie P7 7;7@ 7r4iepis"opu Ioni"u ui@ "7noniJ7t siFnt Fn %2L+@ Fn sino6u preJi67t 6e p7tri7r4u ei OoPPinos $%2'2)%2'( A %2L()%25L- 9i 6e u"eni"u sHu@ fiin6 sHr ? ut Fn fie"7re 7n Fn Du;ini"7 7 6ou7 6in Postu P79te ui@ Gri!orie tu $f %2(L-@ Ni C787si 7 $f %2L2-@ 7r4iepis"opu Tes7 oni"u ui 6in "7re nu 9i?7 putut o"up7 s"7unu 6in "7uJ7 tu 8urHri or interne "7re tre"e7 Tes7 oni"u @ nepotu sHu@ renu;itu teo o! Ni"o 7e C7? 7 $f 6upH %25%-@ 7r4iepis"opu Si;eon 7 Tes7 oni"u ui $f %(,*-@ Zpo itu M7r"u Eu!eni"u 7 E0/3u#ui (0 ,2 ian. 1 ) >.a.

BISEOIUA

In se"o u 7 0VIII? e7@ isi47s;u 7 "unos"ut o nouH Fnf orire Fn Biseri"7 Orto6o:H@ 67toritH SfFntu ui Ni"o6i; A!4ioritu $%5(+)%+&*-. Cei ;7i ;7ri 76#ers7ri 7i isi47s;u ui 7u fost = V7r 77; 6e C7 7? 8ri7@ Gri!orie A"4in6in@ Gri!orie 9i Ni"4ifor Gri!or7s $%,*&)%2L&-@ ;o ? n74u 7tonit Di;itrie O36ones $%2,( ) f 6upH %2*5-@ "7nonistu Con ? st7ntin Ar;enopou os ,f pe 7 %2+&- 9.7.
BIBLIOGRA.IE

) 3ona?ismul# Hucrri generale E. Ti;i76is@ He monac?isme ort?odo)e, P7ris@ %*+%. L. Bou3er@ L7 spiritualite ort?odo)e et la spiritualite protestante et anglicane, P7ris@ %*L'@ Fn en! eJe9te@ Lon6on@ %*L*A P7u E#6oPi;o#@ Hes ges de la vie spi$ rituelle, P7ris@ Lit4ie eu:@ %*L% A P. Coussin@ Precis dE?istoire monastiOue, P7ris@ %*'L. Ar4i;. Efre; EnH"es"u@ Privire general asupra mona?ismului cre"tin, dup diteri!i autori, p7rte7 I 9i 7 Ii?7@ RF;ni"u ?VF "e7@ %*22@ %*2(. 3untele At?os I J # o 7 r e @ D. NHst7se@ Hes documents roumains des arc?ives du "ou#ent 6e =imonpetra, Fn S3;;eiPt7@ '@ %*+2@ p. 252)2+*. . ori n M7 ri ne s" u@ Hes actes roumains de =imonpetra ) Mont At?os# C7? t 7 o !u e so ; ;7 i r e @ A t 4 e ne s@ %* +5 A P 7u Le ;e n e@ Ac te s de H av ra, P 7ri s@ %* 5& A P. Le;er e@ A. Gui o#@ N. S#oronos et Denise Pop7?C4ris7nt4ou@ A"tes 6e Havra, t. II@ De ,,&( < %2,+@ P7ris@ %*55. P. Le;er e@ A"tes 6e Qoutlumus, P7ris@ %*('A \. Bo;p7ire@ Actes de Peropo$ tamou, P7ris@ %*L(A N. OiPono;i6is@ A"tes 6e 8ion'siou, P7ris@ %*L+A Sp. 7;8ros@ &atalogue oi t?e >reeL 3anuscripts oi Mounf At?os, t. I)II@ Lon6on@ %+*'@ %*&&A Gri!ore N7n6ri9@ Do"u;ente slavo$romane din mnstirile 3untelui At?os, %2',)%L'+@ pu8 i"7te 6upH foto!r7fii e 9i note e ui G78rie Mi et@ Bu"ure9ti@ %*2L A An6re Gui ou@ Hes arc?ives de =aint Kean Prodrome sur le 3ont Mene"ee@ P7ris@ %*''A Ha Aie de =aint At?anase lEAt?onite $C4e#eto!ne@ %*L2-. L u " r H r i s p e " i 7 e = R. \7nin@ Les Eglises et les monasteres des grands "en?tres b'%antins ,+it?'nie, 4elespont, Hatros, >alesios, Trebi%onde, At?enes, T?essalo$ niOue0# P7ris@ 0VI@ (*, p.A E#6oPi;os 6e 0eropot7;u@ 3nstirea Peropotamu din 3untele At?os, Fn i;87 !re7"H@ e6. ,?7@ S7 oni"@ %*5%. \. P. M7;7 7Pis@ TL RA$,iov NOpoF $#AL"os-Si7 ni7oo .:u_ 7i"o#toM@ Tes7 o7i"@ %*5% A P. /u8er@ At4os@ bttri"4@ %*L*A Lu"r7re "o e"ti#H = Le 3illenaire du 3ont At?os, *L2) %*L2@ Etu6es et Me 7n!es@ , #oi. VenJi7)C4e#eto!ne@ %*L(. N. M. P7n7!iot7Pis@ At?os, Fn &prM"r:.euTi?:.TM aaZ N/Lf:.TM@ t. I@ Aten7@ %*L,@ p. +(*) ++*A E. A;7n6 6e Men6iet7@ Ha presOuEle des &alo'ers = Le Mont At4os@ Bru!e@ %*''A C4. Die4 @ Ha societe b'%antine lEepoOue des &omnenes# Pentru a*utoarele !rilor rom ne la 3untele At?os < P. t. NHsture @ Le Mont Af4os ei les Roumains, Instituto Pontifi"io Orient7 e@ Ro;7@ %*+&A I6e;@ Aper"u critiOue des rapports de la Aalac?ie et le 3ont At?os des origines au debut du 0Vf?e sie"\e@ Fr6 BRe#ue 6es Etu6es Su6?Est EuropeennesD@ II $%*L(-@ no. %),@ p. *2)%,LA I6e;@ Hegturile !rilor rom ne cu 3untele At?os pMn6 la mi*locul veacului al PA$lea, Fn BMitropo i7 O tenieiD@ 0 $%*'+-@ no. %%)%,@ p. 52')5'+A Pr. G4. I. Moises"u@ &ontribu!ia rom neasc pentru sus!inerea 3untelui At?os n decursul veacurilor, Fn BOrto6o:i7D@ V $%*'2-@ nr. ,@ p. ,2+),5+ A D7;i7n P. Bo!67n@ 8espre daniile rom ne"ti la At?os, Fn BAr4i#7 Ro;<ne7s"HD@ VI $%*(%-@ p. ,L2)2&*A e:tr7s@ Bu"ure9ti@ %*(% A Teo6or Bo6o!7e@ A*utoarele rom ne"ti la minstirile din =lntul Munte At4os@ Si8iu@ %*(&@ 2%()2'( p.@ "u !o87tH 8i8 io!r7fie A E;i Tur6e7nu@ Hegturile rom ne"ti cu mnstirile 4ilandar "i =tntul Pavel de la 3untele At?os, Fn BCer"etHri Liter.7reD@ IV Bu"ure9ti@ %*(&@ p. L&)%%2 9i e:tr7sA G4. Cior7n@ Hegturile !rilor ro;<ne ci At?osul "i ndeosebi "u mnstirile &utlumu", Havra, 8o?iariu "i =im!ul Pantelimor sau Rusicon, Fn !re"e9te@ Aten7@ %*2+. M7r"u BeJ7@ Grme rom ne"ti n Rsritul (rtodo), e6. ,?7@ Bu"ure9ti@ %*25 ,%% p.A N. Ior!7@ Munte]e Af4os n legtur "u !rile noastre, Fn BAn7 e e A"7

PERIOADA A PATRA

hi Ro;<neD@ Me;. Se"G. Ist. II@ t. 000VI $%*%2)%*%(-@ nr. %(@ p. ((5)'%5 9i ' Bu"ure9ti@ %*%(A I6e;@ +i%an! dup +i%an!, tr76. 6e Li i7n7 Pippi6i@ e6. %?7@ e9ti@ %*2'A e6. ,?7 Bu"ure9ti@ %*5%A M7rin Popes"u?Spineni@ procesul mnsti$ nc?Einate# &ontribu!ii la istoria social "i rom neasc, Bu"ure9ti@ %*2LA Co;7n eseu@ Istoricul mnstirilor nc?inate "i seculari%area averilor, Bu"ure9ti@ %*2,. i?ismul la bulgari "i srbi< I T7rn7ni6is NI7:opF7 GiMS SepFtTtfMS NE::R7i7" Tes7 oni"@ %*+,@ p. L%)L+,. Re"en? 6e Pr. prof. I. RH;ure7nu@ Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro;<nHD@ CI $%*+2-@ nr. ')L@ *^ ^ ^(',. L M7#ro;7tis@ Ha fondation de lEempire serbe# He ral* 3ilutin, T4ess7 oniCue@ Di. S" iMep"e#i"i@ Istori*a srspLe pravoslavne crLve f) Istoria +isericii (rto$ =rbe0, t. I^ ^ ^II@ Mon7"o@ %*L,@ %*LL. Tr76usH Fn i;87 !re7"H 6e I. T7rn7ni6is@ i7 TT\n N,epLi3.?FMsNNOp+o'L>o# N,::0i-7F7B@ Tes7 oni"@ %*L*. D. O7si"i@ =rpsLa ciLva pod Turcica ,@X +iserica srb n epoca turc0, Beo? %*L*A R. Vese ino#i"i@ Istori*a srpsLe pravoslavne crLve sa narodnom isto$ $QD Istoria +isericii (rtodo)e =rbe mpreun cu istoria na!ional0, Beo!r76 = L76is 7s /76ro#i"s@ He peuple serbe et son Eglise sous la domination turcOue, %*(5A \. Musset@ Ha =erbie et son Eglise, P7ris@ %*2+A D. Bo!67no#i"i@ DMuri"i@ D. Me67no#i"i@ 4ilandar, Beo!r76@ %*5+. Sreten PetPo#i"@ He Patriarcat de Pec, Beo!r76@ %*+,A St. Di;itriMe#i"i@ Istoria h patri*ar"i*e $WQ Istoria patriar?iei de Peci0, Beo!r76@ %*,(. Pentru =intul =ava Iustin Popo#i"i@ ptoC :7 Tto0i:eF7 t"o# 'iav Tt7:sp7M# T\RCOV \ ;;a :7Ni Sune"o# $) Aia!a liul =iin!ilor Prin!ilor no"tri =ava "i =imeon0, Aten7@ %*5'A D. O7si"i@ S#eFi $SiFntu S7#7-@ Beo!r76@ %*L*. .HrH 7utor= =veti =ava $%,5')%*5'-@ Beo!r76@ %*55. 3ona?ismul la rom ni# L u " r H r i ! e n e r 7 e = Pr. Prof. Mir"e7 PH"ur7riu@ Istoria +isericii (rtodo)e Im, t. I@ Bu"ure9ti@ %*+&@ p. ,+()2%5A (&+)(%,A L&&)L&2A Pr. G4. Moises"u@ t. Lup97 9i A e:. .i ip79"u@ Istoria +isericii Rom ne, t. I $)%L2,-@ Bu"ure9ti@ p. ,&&),%' A ,L+),+5 A Teo6or M. Popes"u@ Pr. T. Bo6o!7e@ prof. G4. StHnes"u@ 7 bisericeasc universal, t. II@ Bu"ure9ti@ %*'L. Euse#iu Popo#i"i@ Istoria bisericeasc universal, Tr76. 6e At7n7sie Mirones"u@ e6. ,?7@ Bu"ure9ti@ %*,5@ p. +')+* 9i %52)%5'A N. Ior!7@ Istoria +isericii rom $ "i a vie!ii religioase a rom nilor, t. I)II@ Bu"ure9ti@ %*,*@ %*2,. S t u 6 i i s p e " i 7 e = Ar4i;. Veni7;in Mi" e@ 8espre mona?ismul ortodo) n anterior secolului al PlA$lea, Fn BG 7su Biseri"iiD@ 000VII $Bu"ure9ti@ %*5+-@ )(@ p. 2&&) 2%5A Tit Si;e6re7@ Aia!a mnstireasc n ara Rom neasc nainte ml -WC9, Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro;<nHD@ L000 $%*L,-@ nr. 5)+@ p. L52)L+5A C. Giures"u@ ntemeierea mitropoliei Gngrovla?iei, Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro?D@ L00VII $%*'*-@ nr. 5)*@ p. L52)L*5A N. Do8res"u@ ntemeierea mitropoliilor celor din!ii mn stiri din !ar, Bu"ure9ti@ %*&L A =fin!i rom ni "i aprtori ai He$Ermo"e"ti# Lu"r7re "o e"ti#H su8 "on6u"ere7 I. P. S. Mitropo it Nestor Vorni? 7 O teniei@ Bu"ure9ti@ %*+5. Pentru =intul Ficodim de la Tismana# Pr. prof. Ni". er8Hnes"u 9i Prof. N. Stoi"es"u@ 3ircea cel 3are ,-W7;6-B-70# Ne ani de la urcarea lui pe tronul rii Rom ne"ti, Bu"ure9ti@ %*+5@ p. %(()%5( A S. Mitropo it Nestor@ &uviosul Ficodim de la Tismana ctitor de siinte loca"uri, Mitropo i7 O tenieiD@ 00VIII $%*5L-@ nr. %%)%,@ p. *,2)*2%. VeJi 7"i 9i 7 te 6e 6iferiGi 7utori= Mon74i7 P7tri"i7 Co67u@ &uviosul Ficodim cel =lin!it de smana, Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro;<nHD@ 0CIII $%*5'-@ nr. %),@ p. %*(),&5 A r BrHtu es"u@ =intul Ficodim, Fn BMitropo i7 O tenieiD@ 00II $%*5&-@ nr. ')L@ 5? ?'*+A E. LHJHres"u@ Ficodim de la Tismana "i rolul su n cultura vec?e neasc, I $pFnH 7 %2+'-@ Fn BRo;7nos 7#i"7D@ Istorie@ 0I $Bu"ure9ti@ %*L'-@ @C6 ,+(A Pentru coresponden!a dintre =i# Ficodim "i =i# Eitimie de Trnovo# LHu67t@ Eitimie de Trnovo "i literatura slavo$rom n, Fn BMitropo i7 Mo 6o#ei i"e#eiD@ 00III $%*52-@ nr. 5)*@ p. (,%)(2(A Iero6. Epif7nie Noro"e @ =intul ie, ultimul patriar? de Trnovo "i legturile lui "u +iserica rom neasc, Fn ne7 Orto6o:H Ro;<nHD@ L000IV $%*LL-@ nr. ')L@ p. '',)'52A E;i e Tur6e7nu@

Hes premiers ecrivains religieu) en Aalac?ie < -E ?egoumene Ficodeme de Tismcina et le moine P?ilot?ee, Fn BRe#ue 6es Etu6es Rou;7inesD@ II@ P7ris@ %*'(@ p. %%()%((A I6e;@ L7 litterature bulgare 7u 0 V?e siEecle et sa diilusion dans les pa's roumains*, P7ris@ %*(5A I6e;@ (pera patriar?ului Eitimie al Trnovei $225')-W.50, \n literaturiY slavo$rom n, Bu"ure9ti@ %*L(. G. Mi4Hi H@ &ultur "i literatur rom n vec?e nl conte)t european, Bu"ure9ti@ %*5*. f Pentru Filotei mona?ul de la CoJi7 Tit Si;e6re7@ Hes 1Pripela2 6u ;oine P?ilot?ee# Etude ) te)te traduction, Fn BRo;7nos 7#i"7D@ 0II@ Bu"ure9ti@ %*5&@ p. %+2),,' A I6e;@ Pripealele mona?ului pilo$ tei de la &o%ia# 8ata, locul, limba n care s$au alctuit###, Fn BMitropo i7 O tenieiD VII $%*''-@ nr. %&)%,@ p. ',L)'(%. VeJi 9i BMitropo i7 O tenieiD@ VI $%*'(-@ nr. ()L p %55)%*&@ su8 nu;e e S. Teo6orA I6e;@ Filotei mona?ul de la &o%ia, imnogral ro m n, Fn BMitropo i7 O tenieiD@ VI $%*'(-@ nr. %)2@ p. ,&)2'. Pentru mnstirile 8ealu "i &urtea de Arge" Pr. pro . I. RH;ure7nu@ Patru sute cinci%eci de ani de la ntemeieiea 3instiri &urtea de Arge", Fn BG 7su Biseri"iiD@ 00VI $%*L5-@ nr. 5)+@ p. 5%+)5(L. Pr. Ni". er8Hnes"u@ Istoria bisericii 3nstirii &urtea de Arge", Fn BBiseri"i Orto6o:H Ro;<nHD@ L000V $%*L5-@ nr. 5)+@ p. 52&R5'(. I6e;@ MHnHstire7 8ealului, Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro;<nHD@ L00II $%*'(nr. C)2@ p. ,+2)2&'. 3ona?ismul n 3oldova N. Gri!or79@ I. C<pro9u@ +iserici "i mnstiri vec?i din 3oldova, Bu"ure9t % %*L+A N. Gri!or79@ Primele mnstiri "i biserici moldovene"ti, Fn BCer"etHri isto ri"eD@ 00 $serie nouH III-@ I79i@ %*(5@ p. %%()%2&A t. B7 9?Corin7 Ni"o es"u@ M6 nstirea Feam!, Bu"ure9ti@ %*'+. Corin7 Ni"o es"u@ MHnHstire7 Mo 6o#if7@ Bu"ure9ti@ %*'+. I. Iufu@ MHnHstire7 Mo\6o#if7 "entru cultural important n perioada "u]tur ro;<ne n limba slavon, Fn BMitropo i7 Mo 6o#ei 9i Su"e#eiD@ 000I0 $%*L2-@ nr. 5? p. (,+)(''. t. B7 9@ MHnHstire7 /u;or@ Bu"ure9ti@ %*L'. Pentru or!7niJ7re7 ;FnHstiri or ro;<ne9ti #eJi = Pr. V7si e Munte7n@ (rgani%area mnstirlior rom ne"ti n compara!ie "u "e\ bi%antine ,pn la -;990, Bu"ure9ti@ %*+(A A te u"rHri se pot "uno79te 7 Ni". Sto "es"u@ +ibliografia localit!ilor "i monumentelor feudale din Rom nia: I. ai Rom neasc, , #oi. Cr7io#7@ %*5&@ +&& p. A II. Mo 6o#7@ Cr7io#7@ %*5%@ (,L p I6e;@ Repertoriul bibliografic al localit!ilor "i monumentelor medievale din 3o dova, Bu"ure9ti@ %*5(@ *+( p. 3ona?ismul n Transilvania tef7n Mete9@ Istoria +isericii "i a vie!ii religioase a rom nilor din Transilvan 9i Gngaria, Si8iu@ %*2'. I6e;@ 3nstirile rom ne"ti din Transilvania, Si8iu@ %*2L. 3ona?ismul la ru"i /.?D. Dop;7nn@ 8ie Russisc?e ort?odo)e Qirc?e in >esc?ic?te und Ge!en` , ? e Auf .@ Ber in %*+% A M. L7r7n et \. S7uss73@ Ha Russie ancienne, P7ris@ %*5'. B. P4ei67s@ Istoria +isericii Ruse, Fn i;87 !re7"H@ Aten7@ %*L5. N. berno#@ T?e Russians and t?eir &?urc?, Lon6on@ %*L(. A. M. A;7nn@ (stslavisc?e Qirc?engesc?ic?te, _ien@ %*'&. I6e;@ Sfori7 della &?iesa Russa e dei paesi limitrofi, Utet@ Torino@ %*(+. Bi8 io!r7fie pentru isi47s;. u"rHri generale /7ns?Geor! Be"P@ >esc?ic?te der ort?odo)en Qirc?e im b'%antinisc?en ReiK Gottin!en@ %*+&A I6e;@ Qirc?e und t?eologisc?e Hiteratur im b'%antinisc?en ReiK Mun"4en@ %*'* A P7u Le;er e@ Le monde de +'%ance# 4istoire et institutions, Honc %*5+A G. Po6sP7 sP3@ T?eologie und P?ilosop?ie in +'%ance, Mun"4en@ %.*55A \. Soi= 7r6@ Etu6e sur 7 #ie religieuse +'%ance, P7ris@ %*5' 9i %*+%.

PERIOADA A PATRA

#er \ Le" er"C@ .r. V<n6 8rou"4e@ 4istoiie de la spiritualile c?retienne# dritEualite au 3o'en Age, P7ris@ %*L% A \. Me3en6orff@ Initiation Ia t?eo$ antine, P7ris@ %*5'. n +'%antinisc?e T?eologie, Ne`?lorP@ %*5(A A. P. O7s467n@ B3J7nJ unei Itur, Ber in@ %*5%. F /7ussi!@ Qulturgesc?ic?te von B3J7nJ@ Stutt!7rt@ %*'*. re #on I#7nP7@ +'%antinisc?e >esc?ic?tssc?reiber, Gr7J)_ien)Oo n@ %*'( A s I7 p?ilosop?ie b'%antine, P7ris@ %*(*. B7 7nos@ Oi +u>7#:i#o 7offp7KpeiF ,=criitori b%iantini0, Aten7@ %*'(A Louis He monde b'%antin, t. I@ P7ris@ %*(+. Monte 7ti"i@ =toria della letteratura b'%antina, Mi 7no@ %*(L. Oru;87"4er@ >esc?ic?te der b'%antinisc?en Hiteratur# Von Kustinian bis e des (stromisc?en Reic?es $',5)%('2-@ ,?e Auf .@ Miin"4en@ %+*5. limba rom n er87n?T7n79o"7@ Hiteratura +i%an!ului, Bu"ure9ti@ %*5%. i6ii spe"i7 e= Me3en6orff@ initiation la t?eologie b'%antine# HE?istoire et doctrine# Tr76. [7is p7r Anne S7n! 76e 7#e" 7 "o 78or7tion 6e C. An6roniPof@ P7ris@ %*5' A B 3J 7 n f i n e t ? e o l o g i e , N e ` l o r P @ % * 5 ( M I 6 e ; @ + ' % a n t i n 4 e s ' c ? a s m e , l, t?eologi cal and soci al problem, Lon6on@ %*5(A I6e;@ HE origine de la rse palamite, Fn BT4e o o!4i7 D@ ,' $Aten7@ %*'(-@ p. L&,)L2&A I6e;@ Ies r e i7 controverse ?es'c?aste, Fn BB3J7ntionD@ ,2 $%*'2-@ p. +5)%,&A /r. l7n?he lEabsence et de -Einconnaissance de 8ieu, P7ris@ %*5% A V. LossP3@ Essai ?eologie m'stiOue de lEEglise orientale, P7ris@ %*((@ "47p. Les tene8res 6i? P.. Sto J@ T?eologie de la m'stiOue, C4e#eto!ne@ %*2* A \. /7us4err@ 4es'c?asme Z Ro;e@ %*LL A R. Gui 7n6@ Essai sur Ficep?ore >regoras, P7ris@ %*,L. limba rom n prof. D. StHni o7e@ Istoria isi?asmului n (rtodo)ia rom n, Fn u"r7re7 B/\o?. VIII@ Bu"ure9ti@ %*5* A I6e;@ Fatur "i ?ar n teologia bi%antin, Fn BOrto? 00VI $%*5(-@ nr. 2@ p. 2*,)(2*A I6e;@ Vi7f7 9i nv!tura =iintului >rigorie Si8iu@ %*2+. prof. Mi 7n es7n@ 8espre teologia post patristic, Fn BMitropo i7 Ar6e7?=i $%*LL-@ nr. ()L@ p. ,5*),**. Di;7@ &ontribu!ia rom neasc la cuno"tin!a isi?asmului $se". 7 0 V? e7-@ =ii teo o!i"eD@ 0VII $%*L'-@ nr. *)%&@ p. '5%)'+&A Post$+'%antine ecclesiastical Eities# Stu6ies of St. NiPo6e;os t4e /7!iorite 9.7... BrooP ine $M7ss.-@ %*5+. P. P7n7ites"u@ 3anuscrisele slavone din +iblioteca Academiei Rom ne, Bu"u? '*.

Biseri"7 Apuse7nH Fn se"o e e 0I)0III. Cre9tere7 9i 6e" inu puterii p7p7 e. Ce7rt7 pentru Fn#estiturH I
tr?o u;e 6eJ8in7tH Fn " 7se so"i7 e 9i 7#i6H 6e 7"7p7r7re ) 6upH r7 "on"epGi7 feu67 H ) p7p7 it7te7 7 7Muns sH?9i fHure7s"H un ;iM o7"e 76e"#7te spre 7 se ri6i"7 6e7supr7 tuturor ) in6i#iJi ;is;e st7t7 e ) pe "7re se si;Ge7 "4e;7tH sH e "on6u"H spre re. Cee7 "e e ;7i se;nifi"7ti# este f7ptu "H 7"e7stH teo"r7Gie s7 H nu se e:er"it7 nu;7i 7supr7 st7te or "7 un Bsuper?prin"ip7t to7te F;pHrHGii e u;iiD@ "u; Ji"e7 p7p7 Gri!orie 7 V/? e7 /i ? i6 $%&52)%&+'-@ "i 9i peste or!7nis;e e sino67 e 7 e Biseri"ii "e? 2. In "e e ,5 propoJiGii T7pi67re nu;ite BDi"t7tus P7p7eD@ Fn "7re
C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e. N

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

9i?7 pre"iJ7t "reJu 7"est f7n7ti" Be"" esi7sti"7e i8ert7tis propu!n7torD@ se spune printre 7 te e "H BBiseri"7 ro;7no?"7to i"H 7 fost ante;ei7tH nu;7i 6e Du;neJeuD@ "H sin!ur pontifi"e e ro;7n po7te fi so"otit e"u ? ;eni"@ "H sin!ur e 7re putere7 6e 7 6epune@ respe"ti# 6e 7 re"on"i i7 pe epis"opi@ "H nu;7i e e Bp7pHD Fn u;e 9i pi"io7re e ui tre8uie sH e sHrute toGi prin"ipii@ "H nu;7i e 7re 6reptu 6e 7 6epune pe F;pHr7Gi@ "H ni"i un Sino6 e"u;eni" nu po7te fi "on#o"7t fHrH 7pro87re7 ui@ "H pe e nu?% po7te Mu6e"7 ni;eni@ pentru "H Biseri"7 Ro;ei n?7 !re9it 9i ni"i nu #7 !re9i #reo67tH. Ni"io67tH pFnH 7tun"i nu s?7u ;7i for;u 7t 7stfe 6e pretenGii@ "7re 7u s"4i;87t pFnH 9i "on"epGi7 6espre ro u Biseri"ii Fn u;e 9i 6espre ;iM o7"e e ei 6e 7"Giune. Se resi;t Fn 7"este fr7Je@ "7re@ 6e9i re67"t7te 6e "7r6in7 u Deus6e6it $ZoZ %&**-@ totu9i repreJintH pHreri e p7pei Gri? !orie 7 VII? e7@ nu nu;7i e"ouri 6in f7 se e 6e"ret7 ii pseu6o?isi6orie? ne 6e pe #re;e7 p7pei Ni"o 7e I $+'+)+L5-@ "i 9i tonu 9i 6urit7te7 up? te or pentru putere 9i pentru 7"7p7r7re@ 797 "u; se FntF nes" Fn so"iet7 ? te7 feu67 H 7 ti;pu ui. Fntr?o s"riso7re 6in %&+% "Htre 7r4iepis"opu /er? ;7n 6e MetJ p7p7 spune7 "H #re7 "on67;n7re7 tir7niei re!i or rHi@ "7re nu ur;Hres" interese superio7re@ "i pe 7 e or proprii@ opri;Fn6 pe ;u Gi Fn o" sH?i pro;o#eJe spre 6rept7te. A"e7st7 este 76e#Hr7t pFnH 7 un o". An7r4i7 feu67 H er7 e:7sper7ntH@ "ri;e e@ i;or7 it7te7 9i e:p o7t7 ? re7 7pro7pe ui 7u Fntune"7t ;u te 6in p7!ini e istoriei ;e6ie#7 e@ i7r Biseri"7 Apuse7nH 7 6esfH9ur7t 7"Giuni Hu678i e pentru F;8unHtHGire7 ;or7#uri or@ pentru 7Mutor7re7 "e or ne#oi79i@ pentru u;in7re7 prin "7r te 7 "on9tiinGe or. Totu9i@ nHJuinGe e uni#ers7 iste 7 e p7pi or 7u "re7t "onf i"te 76Fn"i 9i 7u 7#ut ur;Hri@ 6in "7re une e se resi;t 9i 7Ji. Fn"H 7 s"urtH #re;e 6upH ;o7rte7 ui Gri!orie 7 VII? e7 $%&+'-@ s? 7u 7uJit "riti"i 6e fe u "e or for;u 7te 6e ;7re e teo o! 9i pre6i"7tor Bern7r6 6e C 7ir#7u: $f %%'2- = 1praesis ut prosis, non ut imperes $e9ti pus Fn frunte "7 sH s uMe9ti@ nu "7 sH "o;7nJi-@ 67"H e9ti prooro" Gi?7r tre8ui s7pH "7 sH p i#e9ti 8uruieni e pH"7te or@ i7r nu s"eptru "7 sH 6o;ini. Despre Petru nu se 9ti7 sH fi fost F;po6o8it Fn pietre s"u;pe s7u sH fi u;8 7t Fn 47ine 6e ;Ht7se pe "7 7 8 6e p7r76H FnsoGit 6e "7 ? #7 eri... InsH@ Fn 7stfe 6e po6o78e@ Sfinte PHrinte@ e9ti ur;79u ui Con ? st7ntin $2&L)225-@ i7r nu 7 ui Petru. Tu nu tre8uie sH fii stHpFn peste epis"opi@ "i tre8uie sH fii unu 6in eiD. De 7"ee7 e "7Ju sH spune; "H 67"H@ 7 Fn"eput@ p7p7 it7te7 s?7 Ginut pe o inie 6e prin"ipi7 it7te "Ft 6e "Ft ;or7 H@ 6upH %,&& e7 s?7 tr7nsfor;7t ;7i ;u t Fntr?o putere te;po ? r7 H@ "7re #7 76u"e 6upH sine 6e" in 9i s"4is;H. Un pri; Fn"eput 6e ri6i"7re 7 presti!iu ui p7p7 itHGii F for;e7JH 6e"retu 6ini %&'* 6e pe #re;e7 p7pei Ni"o 7e 7 II? e7 $%&(+)%&'(-@ "in6 se 4otHrH9te "7 pe #iitor p7p7 sH fie 7 es nu;7i 6e "o e!iu "7r6in7 Ii or $5 epis"opi@ ,5 preoGi 9i %+ 6i7"oni A ;7i tFrJiu nu;Hru or se #7 ri6i"7 7 5&-@ F;potri#7 Bpri#i e!iu uiD 6in 7nu *L2@ "7re pre#e6e7 "H p7p7 nu pute7 fi 7 es 6e"Ft Fn preJenG7 F;pHr7tu ui !er;7n.? De"retu pre#e6e7 "7@ Fn Ro;7 s7u Fn 7 t or79@ "7r6in7 ii epis"opi sH se sfHtui7s"H 7supr7 "e ui ;7i potri#it 6intre "7n6i67Gi@ 6upH 7"ee7 sH "o;uni"e 9i "7r6in7 i or?preoGi 4otHrFre7 or@ "erFn6u? e "onsi;GH;Fntu @ i7r Fn 7 trei e7 rFn6 sH f7"H "unos"ut f7ptu 9i "e or 7 Gi "7r6in7 i. A"e9ti7 F #or

PERIOADA A PATRA

7;7 pe "e 7 es@ "7re tre8ui7 sH fie nu;7i 6in Ro;7 s7u 6in !Nur. /o? Fre7 or se "o;uni"7 7poi F;pHr7tu ui@ "Hrui7 i s?7 reJer#7t nu;7i hptu 6e "onfir;7re. A"e7stH s"4i;87re 7 treJit o ;7re tu 8ur7re Fn r;7ni7@ 7 "Hrei po iti"H se 7:7se tot6e7un7 pe ini7 ui C7ro "e M7re +^^+%(-@ "7re stHpFnise@ pe Fn!H .r7nG7 9i Ger;7ni7@ 7pro7pe Fntre7? It7 ie. De 7"ee7@ Fn perio767 7"e7st7 #o; FntF ni ;u te "7Juri "Fn6 Z fi 7 e9i 6oi s7u "4i7r trei p7pi@ fie"7re 7#Fn6u?9i "urte 9i 76erenGi hprii 9i "reFn6 7stfe tot fe u 6e frH;FntHri Fn Biseri"H. Fntre "ei "7re 7u re!iJ7t 7"este s"4i;8Hri su8 "ei trei p7pi Fn7inte7 7 fost "7r6in7 u /i 6e8r7n6@ "7 p7pH Gri!orie 7 V ? e7 $%&52) S'-@ un fiu 6e GHr7n 6in Tos"7n7@ "res"ut Fn 6is"ip in7 7sprH 7 9"o ii C un3. E 7 fost u ti;u p7pH "onfir;7t 6e F;pHr7t@ "Hrui7 Fi s"ri7 7r fi ;7i 8u"uros sH nu fie FntHrit 6e e @ pentru "H se te;e "H 6in iJ7 7"estor "onfir;Hri 7u ie9it ;u te 78uJuri. W an6eose8i trei 7u fost 7"Giuni e "7re 7u ;7r"7t punere7 Fn 7p i"7re i 7nu ui p7pei Gri!orie 7 V ? e7 = %. introducerea celibatului cleric al: inter%icerea simoniei 9i 2. combaterea nvestiturii laic e# DupH "re6in? p7pei Gri!orie 7 V ? e7@ 8un7 rFn6ui7 H Fn u;e #7 pute7 fi 7si!u? H nu;7i 7tun"i "Fn6 popo7re 9i in6i#iJi se #or p e"7 Fn f7G7 Biseri"ii n7no?"7to i"e. Unu 6in ;iM o7"e e "7re pot 7si!ur7 7"est u"ru@ spu? i p7p7@ este e i8er7re7 " eru ui inferior 6e !riMi e pH;Fnte9ti 9i 6e ui e!Hturi or u;e9ti@ prin stri"t7 7p i"7re 7 "e i87tu ui@ 9i e i8er7? " eru ui superior 6e inf uenG7 ;ireni or. E 6rept "H Fn An! i7@ Ger? ni7@ Un!7ri7 9i 7 te GHri #or tre"e Fn"H ,)2 #e7"uri pFnH "Fn6 se #7 er7 iJ7 o8 i!7ti#it7te7 "e i87tu ui. Lupt7 "ontr7 si;oniei n?7 fost i e7 u9o7rH@ "4i7r 67"H s?7u u7t une e ;Hsuri@ Fn s"4i;8@ f7ptu "H ir4i7 9i ;FnHstiri e pute7u sH 7i8H 6o;enii Fntinse 9i 8 7Jon no8i? 9i prin"i7r 7 F;pie6i"7t purifi"7re7 7t;osferei "re9tine 7 #re;ii@ cH 9i "u urFte 7spe"te 7 fost FnsH "e7rt7 pentru Fn#estiturH. Sino6u i7n 6in %&52 7 6e"ret7t "7 toGi preoGii@ "7re #or 7""ept7 o 6e;nit7te 7ri"e7s"H 6in p7rte7 unui ;ire7n s7u #or "onsi;Gi sH fie in#estiGi 6e 7i"@ sH fie i;e6i7t 6epu9i@ i7r ;ire7nu sH fie e:"o;uni"7t. P7p7 Gri!orie 7 V ? e7 propo#H6ui7 pe to7te "Hi e "H Biseri"7 ro? %&? "7to i"H este B;7;7 Biseri"i or 9i 7 n7Giuni orD@ #e!4in6 7 ;Fn? e7 tuturor@ "H"i e7 e Bs uMito7re7 6reptHGii@ 7pHrHto7re7 sHr7"i or@ sto u pH"iiD A 6e 7"ee7 re"o;7n67 st7te or sH se punH su8 prote"Gi7 unu ui ro;7n. Su#er7nii st7te or ;7i ;7ri n?7u fost ;u Gu;iGi 6e FrFre7 ui Gri!orie 7 V ? e7@ 67r@ 6e pi 6H@ re!e e .i ip I 7 .r7nGei A &)%%&+- 6in pru6enGH 9i 6in "7 "u po iti" 7 7""ept7t. i 7 Gii i?7u 7t e:e;p u . A97 7u 7Muns #7s7 e p7pei Prin"ip7tu nor;7n6 6in 7 6e su6@ Sp7ni7@ S7r6ini7@ An! i7@ Un!7ri7@ Po oni7@ GHri e s"7n6i? '@ Cro7Gi7 9i D7 ;7Gi7@ re!7tu itu7n@ fHrH sH e "e7rH Fn "7 it7te 6e T7n 7 t"e#7 6e"Ft un "ens o8i9nuit s7u un B6in7r 7 SfFntu ui PetruD irH sH se 7;este"e pre7 ;u t Fn #i7G7 internH 7 or@ "i HsFn6u? e i? 7te 6e ;i9"7re pe inie feu67 H. Uneori p7p7 7 reu9it sH f7"H p7"e s st7te@ "u; 7 fost "7Ju Fntre Sue6i7 9i D7ne;7r"7. Cu unii re!i i 7 7#ut "4i7r re 7Gii 7;i"7 e. Sin!uru "u "7re 7 7#ut "onf i"t@ 9i Fn"H

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????%

BISERICA IN

SECOLELE 0I?0V

!reu@ 7 fost F;pHr7tu Ger;7niei /enri" 7 IV? e7 $%&'L)%%&L-@ un iM nHr 6e ,' 6e 7ni@ nest7torni" 9i u9ur7ti". Fn iunie %&5'@ 7 o 76un7re 7 no8i i;ii s7:one@ /enri" 7 IV? e7 9tiut sH?9i i;punH pHrere7 9i 7 6es"4is upt7 "ontr7 p7pei@ fH"Fn6 Fnt 7 te e 9i nu;ire7 unui titu 7r pentru postu 6e 7r4iepis"op 7 Mi 7ni ui. In ,( i7nu7rie %&5L@ 7 _or;s@ Fntr?un sino6 7 epis"op7tu ui !e ;7n@ F;pHr7tu 7 reu9it sH o8GinH 6in p7rte7 7 ,L 6e epis"opi !er;7= 6epunere7 p7pei@ pe "7re?% "7 ifi"7 7stfe B/i 6e8r7n6 tir7nu 9i f7 s ;on74D. Un 7 t sino6 6in It7 i7 7pro87 9i e "e e 4otHrFte 7 _or;s " rFn6u?i p7pei BsH "o8o7re 6e pe s"7unD. Fn Postu P79ti or 7nu ui %&N p7p7 7 rHspuns@ su8 for;7 unei ru!H"iuni 76res7tH SfFntu ui Petru@ i e:"o;uni"H pe /enri"@ 6eJ e7!H pe toGi "re9tinii 6e MurH;intu 6e supi nere "e i ?7u fH"ut@ pe epis"opii "e 7u Ginut "u e Fi 6e" 7rH suspen6e 6in ser#i"iu@ i7r pe F;pHr7t F in#itH sH 6e7 se7;7 6e "e e fH"ute. Prii "ipii !er;7ni 76un7Gi 7 Tri8ur@ Fn o"to;8rie %&5L@ s?7u 6e" 7r7t F;p tri#7 ui /enri"@ 4otHrFn6 "H@ 67"H pFnH Fntr?un 7n 6e Ji e nu reJo8 "onf i"tu Fn 6iet7 "e se #7 Gine 7 Au!s8ur!@ 7 "7re #7 fi 6e f7GH p7p7@ 7tun"i Ger;7ni7 F9i #7 7 e!e 7 t su#er7n. Mo7rte7 su8itH 7 "Fto #7 6in prietenii F;pHr7tu ui 7 fost so"otitH 6e popor "7 o pe6e7psH ui Du;neJeu. PHrHsit 6e toGi@ F;pHr7tu /enri" 7 IV? e7 7 p e"7t p inH i7rnH@ 7 ,' i7nu7rie %&55@ peste ;unGi sH "e7rH iert7re p7pei@ "7 se 7f 7 7tun"i Fn "7ste u 6in C7noss7 7 "ontesei M7ti 67 6e Tos"7n7@ spriMinito7re 7 p7p7 itHGii. P7p7 %?7 Ginut 7f7rH Fn fri! trei Ji e 6es"uN "u "7pu !o @ Fn 47ine 6e pHr "7 penitenGii@ 6upH "7re %?7 pri;it 9i i ri6i"7t e:"o;uni"7re7. D7r p7rtiJ7nii !er;7ni 7i refor;e or p7p7 e E 7 es 7 %' ;7rtie %&55 un 7 t su#er7n@ pe Ru6o f 6e Su78i7@ Fn"oronFi 6u?% 7 M7inJ. Un ti;p p7p7 7 rH;7s neutru@ 7poi 7 u7t p7rte7 ui Ri 6o f. A prooro"it "H Fn 7nu %&+&@ 7 Jiu7 SfinGi or Petru 9i P7#e #7 ;u un re!e f7 s. Tot 7tun"i 7 ;7i 7furisit Fn"H o 67tH pe /enri". Ger;7r s?7u rHJ!Fn6it 9i@ Fntr?o 7 trei7 uptH@ ?7u 7Mut7t pe /enri"@ Fn ti;p "e r #7 u ui 7Munse sH?9i pi7r6H ;Fn7 6re7ptH 9i 7poi #i7G7. RHJ8un7re7 % /enri" 7 IV? e7 7 fost "runtH. Fn o"u p7pei Gri!orie 7 V/? e7 7 pus = fie 7 es un 7ntip7pH@ C e;ent 7 III? e7 $%&+&)%%%&-. TreispreJe"e "<r6 n7 i 7u tre"ut 6e p7rte7 ui. Trei 7ni 7 Ginut /enri" 7 IV? e7 7se6i7 Ro;7@ "7re pFnH 7 ur;H 9i?7 6es"4is porGi e. P7p7 se refu!i7se Fntr?# "7ste Fn 7f7r7 "etHGii. F;pHr7tu /enri" 7 IV? e7 7 fost Fn"oron7t 6e no p7pH. Ro;7 7 fost "runt MefuitH 6e nor;7nJii ui Ro8ert Guis"7r6 " Si"i i7 $%&%')%&+2-@ #eniGi pentru 6espresur7re7 or79u ui A u7t priJK nier@ p7p7 Gri!orie 7 V/? e7 9i?7 sfFr9it Ji e e Fn e:i pe teritoriu no ;7n6@ 7 S7 erno@ 7 % ;7i %&+2@ spunFn6 = 18ele)i *usti!iara et odi in Ouitatem, propterea morior in e)ilio2 Q A; iu8it 6rept7te7 9i 7; ui ne6rept7te7 A pentru 7"ee7 ;or Fn e:i . Lupt7 pentru in#estiturH 7 "ontinu7t A 87@ pe Fn!H 7spe"tu po it s?7 ;7i 76Hu!7t 9i unu pu8 i"isti". DeJ#o t7re7 or79e or 9i "ont7"t "u Orientu Hr!e7 oriJontu 7"estor "onfruntHri. PFnH 7 o #re;e@ ; 7pHre7u 9i 6e o p7rte 9i 6e 7 t7 o7;eni "7re re"uno9te7u "H o 7titu6ir ;7i ;o6er7tH 9i ;7i puGin prin"ipi7 H este po7te sin!uru profit 9i pei tru unii 9i pentru 7 Gii.

PERIOADA A PATRA

Z87n 7 II? e7 $%&++)%&*+-@ or!7niJ7toru pri;ei "ru"i76e@ 9i?7 7;7 "H prin " e;enGH se po7te f7"e ;7i ;u t "7 prin putere@ 7ii B"o 78or7Gioni9tiD@ 76i"H "ei "e susGinuserH pun"tui 6e #e6ere 7 nu tre8uie so"otiGi ereti"i@ "i 6o7r s"4is;7ti"i@ 7fir;7 su#e? pontif. Cei "7re 6ore7u sH?9i pHstreJe 6e;nitHGi e tre8ui7u sH?% is"H pe C e;ent 7 III? e7. A97 7 "F9ti!7t rFn6 pe rFn6 p7p7 Ur87n 7 "itr7nGi. ipHr7tu /enri" 7 V? e7 $%%&L)%%,'- 7 ur;7t 7"ee79i po iti"H i!entH "7 9i t7tH sHu@ HsFn6 "7 to7te s"7une e epis"op7 e !er;7? [ie o"up7te 6e Bo7;enii uiD. L7 %%%% 7 tre"ut A pii si in6 pe 2 7s"7 7 II? e7 $%&**)%%%+- sH?% Fn"oroneJe. Fn "on#enGi7 6e 7 p7p7 P7s"7 7 II? e7 7 6e" 7r7t "H Biseri"7 renunGH 7 to7te 8u? feu67 e pri;ite 6e 7 I;periu 67"H 9i F;pHr7tu renunGH 7 in#es? epis"opi or 9i 787Gi or. L7 7uJu 7"estor #e9ti pre 7Gii !er;7ni 7u 7t@ "erFn6 7nu 7re7 4otHrFrii. P7s"7 7 II? e7 7 tre8uit sH "e6eJe@ sHr7tu @ #HJFn6 "H nu?% Fn"orone7JH@ %?7 7run"7t Fn te;niGH. DupH ni p7p7 7 re"unos"ut 6reptu 6e Fn#estiturH 7 ;on7r4u ui@ Fn i 9i F;pHr7tu 7 6e" 7r7t "H 7""eptH "7 7 e!ere7 epis"opi or sH fie fHrH si;onie. %%,,^ prin 797 nu;it7 Btr7nJ7"Gie "7 i:tinHD@ se;n7tH Fn concor$ ie la Morms 6e F;pHr7tu /enri" 7 V? e7 9i 6e p7p7 C7 i:t 7 $%%%*)%%,(-@ se reJo #H "ontro#ers7@ Fn sensu "H F;pHr7tu re? pentru tot6e7un7 I7 nvestitura cu cr* "i inel, HsFn6 i8ert7te ii sH?9i 7 e7!H person7 u superior 9i restituin6 to7te 8unuri e ro;7ne. In s"4i;8 p7p7 F9i i7 7n!7M7;entu "7 to7te 7 e!eri e i sH se f7"H Fn preJenG7 F;pHr7tu ui 6e "Htre 6e;nit7ri 8iseri?=i8er 9i fHrH si;onie. Nou 7 es pri;e7 6e 7 Biseri"H se;ne e 9i puterii 8iseri"e9ti = cr*a "i inelul, i7r 6e 7 F;pHr7t = sceptrul, M FnJestrHrii "u feud seniorial# Drept ;u Gu;ire@ p7p7 7 "on?=e 6e B7 I0? e7 Sino6 e"u;eni"D@ Fn ;7rtie %%,2 7 Ro;7@ pen?7"e "unos"utH F;pH"7re7. =pii 7MunseserH "on6u"Htori 9i Mu6e"Htori fHrH 7pe . Pe Fn!H sHru? oi"ioru ui@ i se ;7i fH"e7 9i 797 nu;itu Boffi"iu; str7tonisD@ er#i"iu 6e #7 et@ GinFn6u? i?se s"7r7 9eii "Fn6 Fn"H e"7u pe "7 . Din 7 0II? e7 7p7r7tu 76;inistr7ti# 7 p7pei 7 pri;it nu;e e 6e Ro;7nHD. Af7"eri e ;7i i;port7nte se reJo #7u Fn Consistoriu@ e 7 e!e7u@ Fn"epFn6 "u p7p7 Gri!orie 7 V ? e7@ 9i e!7Gii p7p7 i F!7ti 7 7tereD@ FnsHr"in7Gii "u 7f7"eri 7i p7p7 itHGii. In se;n 6e iJ7re ;7i ;7re@ ori"e 7r4iepis"op tre8ui7 sH "e7rH person7 Bp7 ? 6e 7 p7p7@ 6epunFn6 MurH;Fnt 6e o8e6ienGH. Tot 6e 7 p7p7 Gri? i V ? e7 s?7 intro6us 9i 7pe u pentru B"7us7e ;7MoresD@ ;oti# "7re s?7u Fnre!istr7t 6estu e 78uJuri@ "u; o8ser#H 9i Bern7r6 6e iu: $f %%'2-. Rnituri e Curiei "onst7u 6intr?un "ensus $8ir- 7nu7 @ 6in t7:e e Bp7 iu;D@ 6in #iJit7Gii@ 7 "7re 67"H ;7i 76Hu!H; siste;e e 6e itH@ 6e e:pe"t7ti#e s7u 6e reJer#7Gii pentru 7nu;ite FnsHr"inHri 'ti@ to7te rH;7se 7 7titu6ine7 p7pei@ 7tun"i ne e:p i"H; 6e "e urniri e pro#in"ii or@ se Gine7u 7nG. Ti7r7 p7p7 H 7#usese Fn7inte

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

6e se". 7 0 ? e7 6i76e;H "u o sin!urH "oro7nH 6e pietre preGio7se "u f ori@ Fn se". 7 0/? e7 s?7 76Hu!7t 7 6ou7 "oro7nH@ Fn se". 7 0 II? e7 7 trei7@ si;8o u 7"e ui trire!nu; "7re Fntrune7 putere7 "eru ui@ 7 pH? ;Fntu ui 9i 7 "e or 6e 6e6esu8t. Fn .rie6eri"4 I B7r87ross7 $%%',)%%*&-@ restur7toru strH u"it 7 puterii i;peri7 e@ ;on7r4 strH8Htut 6e "on9tiinG7 ;HreGiei 9i ne7tFrnHrii Fn7 tei s7 e poJiGii@ 7 !Hsit p7p7 it7te7 un ri#7 "7re n?7 #rut sH se p e"e. DupH Fns"Hun7re e 7 "o;uni"7t "H 7 7Muns 7 tron B6in #oinG7 ui Du; ? neJeuD@ i7r prin f7ptu "H 7 nu;it 7 M7!6e8ur! "7 epis"op pe un prie ? ten 7 sHu $F;potri#7 4otHrFri or 6e 7 _or;s-@ 6H6e7 p7pei sH FnGe e7!H "H s?7 ter;in7t "u supunere7 Fn f7G7 tronu ui p7p7 . De9i Fn for;H se si e7 sH respe"te tr7nJ7"Gi7 "7 i:tinH@ totu9i iniGi7ti#7 nu;iri or 6e epis? "opi o u7 e . Spre 6eose8ire 6e #re;e7 p7pei Gri!orie 7 V/? e7@ "Fn6 se o8ser#7 teori7 "ontr7"tu7 H 7 re!7 itHGii@ potri#it "Hrei7 ori"e su#e ? r7n se o8 i!7 Fn f7G7 supu9i or sH 7p i"e 6rept7te7@ .rie6eri"4 I B7r87? ross7 9i "er"u 6in Muru ui 7fi97u prin"ipiu "H "ee7 "e p 7"e prin"i ? pe ui este e!e7 supre;H Fn st7t. De 7"ee7 e 7 7nu 7t to7te "on"esii e fH"ute Curiei 6e "Htre 7nte"esorii sHi. P7p7 A6ri7n 7 IV? e7 $%%'() %%'*-@ 7#Fn6 ne#oie 6e 7Mutoru F;pHr7tu ui@ 7tFt "7 sH?% 7pere 6e nor ? ;7nJi@ "Ft 9i "7 sH ini9te7s"H ;i9"7re7 re#o uGion7rH 6in Ro;7@ 6esfH ? 9ur7tH 6e 1rno 6 6e Bres"i7 $%%&&)%%''-@ Fn Lo;87r6i7@ %?7 Fn"oron7i pe .rie6eri"4 I B7r87ross7 Fn %%''. F;pHr7tu nu 7 putut s7tisf7"e to7te 7n!7M7;ente e u7te@ i7r p7p7 s?7 7 i7t "u "etHGi e it7 iene 9i "u o;? 87rJii. PFnH 7 ur;H@ 6upH rHJ8o7ie purt7te fHrH su""es@ F;pHr7tu 7 fost ne#oit sH f7"H ser#i"iu 6e #7 et 7tFt ui A6ri7n 7 IV? e7 $%%'()%%'*-@ Fn %%''@ "Ft 9i ui A e:7n6ru 7 III? e7 $%%'*)%%+%- Fn %%55. I6e7 u 7"e ui Bi;periu; ;un6iD@ Fn !enu ui C7ro "e M7re $5L+)+%(-@ n?7 putut fi re7 iJ7t ni"io67tH 6e e @ 6e9i er7 un spirit !eneros. L7 %%*&@ F; ? pHr7tu .rie6eri"4 I B7r87ross7 ;uri@ Fne"Fn6u?se Fn rFu Se ef $O783? P76nus-@ Fn Ci i"i7@ Fn ti;pu "ru"i76ei 7 I I?7. R RRCu ;e7 puterii p7p7 e e e!7tH 6e pHstorire7 p7pei $cTno"enGiu 7 I/? e7^fI%*+)IRT- @ "7re 7#e7 "re6inG7 "H e B;7i ;i" 6e"FT Du;neJeuT 67r ;7i ;7re 6e"it o;u D 9i "H Bprin e #or8e9te 9i 7"Gione7JH Du;ne JeuD. P7pei@ Ji"e7 e @ i s?7u 67t 7;8e e sH8ii $Lu"7@ ,,@ 2+-@ 7tFt 7 F;pH rHGiei spiritu7 e@ "Ft 9i 7 "e ei u;e9ti. De 7"ee7@ pre"u; pri;e9te un7 u;in7 6e 7 so7re@ tot 797 tre8uie sH?9i pri;e7s"H 9i F;pHr7Gii 9i re!ii pH;Fntu ui putere7 6e 7 p7pH@ pentru "H tre8uie sH 7s"u tH; ;7i ;u t 6e Du;neJeu 6e"Ft 6e o7;eni. CFn6 s uMe9te@ p7p7 stH Fn pi"io7re@ pe "Fn6 F;pHr7tu Fn!enun"4e. I6e7 u ui se "uprin6e Fn "u#inte e B6o;i? niu; or8is "4risti7niD@ B6o;iniu; ;un6iD@ 7#Fn6 e sin!ur 1plenitudo potestatis2 Q 1deplintatea puterii2# BEu 7; pri;it ) spune7 Ino"enGiu )W 6e 7 Ro;7 ;itr7 = se;n 7 fun"Giei ;e e re i!io7se@ pre"u; 9i ti7r7 = "7re?;i "onferH putere7 pH? ;Fnte7s"HD. Fn ti;pu ui 7pro7pe to7te GHri e Europei 7MunseserH su8 7s ? "u t7re7 ui. Fn %,&'@ re!e e An! iei@ Io7n fHrH E7rH $%%**)%,%L-@ o; "7pri"ios 9i 7"o;@ 7Munsese sH i;punH 7 6Hri !re e poporu @ pro#o"Fn6 ;7ri ne;u Gu;iri. Ino"enGiu 7 inter#enit. SupHr7t "H re!e e nu %?7 7s ? "u t7t 7tun"i "Fn6 7 #rut sH nu;e7s"H un 7r4iepis"op 7 C7nter8ur3i

7 7run"7t 7supr7 re!e ui 7n7te;7 9i inter6i"tu @ spre 7?% 6etron7@ 7"est sens 7 6eJ e!7t pe supu9i 6e MurH;Fntu 6e fi6e it7te f7GH 6e e 9i 7 FnsHr"in7t pe re!e e fr7n"eJ .i ip Au!ust $%%+&)%,,2- sH o"u? An! i7@ spre 7 si i pe Io7n fHrH E7rH sH pre6e7 tronu fr7te ui sHu i ;7re@N Art4ur. L79 "u; er7@ re!e e 7 "e67t@ Fn"H Fn 7nu %,%2@ 9i e e 9i G7r7 ui 7u 6e#enit #7s7 i 7i p7pei@ p Htin6 tri8ut. Vi"tori7 p7pei ost 9i rn7i e#i6entH 6in " ip7 Fn "7re 7 7Muns e6u"7tor 9i prote"tor 7 7ru ui F;pHr7t .rie6eri"4 7 II? e7 $%,%')%,'&-@ nepotu ui .rie? i"4 I B7r87ross7. DupH ;o7rte7 p7pei Ino"enGiu@ .rie6eri"4 7 II? e7 7 Fn"eput 9i e uptH Fn#er9un7tH F;potri#7 p7pi or Gri!orie 7 I0? e7 $%,,5)%,(%no"enGiu 7 IV? e7 $%,(2)%,'(-. A;8ii ?7u e:"o;uni"7t Fn ;7i ;u ? rFn6uri@ FnfierFn6u?% "7 ereti"@ per#ers 9i fur 7 "e or sfinte@ 7Mun!Fn6 H 7"o o "H s?7 pre6i"7t 9i "ru"i76H F;potri#7 ui@ pentru "H nu re? FG7 7 p 7nuri e ui i;peri7 iste Fn e!HturH "u It7 i7 9i pentru "H nu? a s7u e:pu J7 pe " eri"i "ontr7r FnGe e!eri or 7nterio7re. DupH ;o7r? ui .rie6eri"4 7 II? e7 $%,'&-@ p7p7 7 "onfis"7t to7te posesiuni e iene 7 e F;pHr7Gi or !er;7ni 9i se pHre7 "H@ 6upH stin!ere7 "7sei 6e Fenst7ufen $%,'(- 9i 6upH ur"7re7 pe tron 7 ui Ru6o f 6e /78s8ur! -W )%,*%-@ p 7nuri e p7pi or pentru re7 iJ7re7 ;on7r4iei uni#ers7 e ;7i FntF;pinH ni"i o reJistenGH. Fn re7 it7te@ spirite e se s"4i;87serH Europ7 A u;e7 se sHtur7se 6e 7;este"uri e p7pi or Fn pro8 e;e e FFnte9ti@ Fn #re;e "e u:u ier7r4i or 6e#enise Fn!riMorHtor@ fis"7 it7? 7pHsHto7re@ i7r nepotis;u 6e nesuferit. P7p7 Ur87n 7 IV? e7 $%,L%) (- nu;e7 Fntr?un sin!ur 7n L "7r6in7 i fr7n"eJi. Spiritu 6e p7rti? Fn"epe7 sH se f7"H si;Git tot ;7i ;u t@ 7s7 tFn6 tot ;7i i;petuos r7 p7p7 HD. .r7n"eJii 7u 7Muns sH se i7 7 Fntre"ere "u 7ristro"7Gi7 7nH $A . i"4e-.
27

D/c#inu# 2a2a#i.5ii 7 Fn"eput "u p7p7 Bonif7"iu 7 V II? e7 $%,*() 2-. CFn6 p7pii "re6e7u ;7i ;u t Fn reu9it7 or@ .r7nG7 e?7 6eMu"7t to7? i 7nuri e. Bu"uro9i "H 7u s"Hp7t 6e Bprote"Gi7D F;pHr7Gi or !er;7ni@ ii Fn"re6inG7rH Si"i i7 ui C7ro 6e AnMou $%,,L)%,+'-@ fr7te e re? i fr7n"eJ Lu6o#i" 7 I0? e7 "e SfFnt $%,,L)%,5&-@ "7re Mu"7se ;u tH ne 9i un ro 6e 7r8itru Fn "onf i"te e europene 7 e #re;ii. C7ro 6e DU nu?i se;Hn7 FnsH 6e o" fr7te ui sHu. E ori pune7 nu;7i fr7n? pe s"7unu p7p7 @ ori F Hs7 #7"7nt "u 7nii. VHJFn6 "H s?7 Fn9e 7t@ 2@ F;preunH "u F;pHr7tu 8iJ7ntin Mi47i 7 V II? e7 P7 eo o!u %)%,+,-@ 7 Fn"ur7M7t pe 7s"uns re#o t7 si"i ieni or )W nu;itH B#es? e si"i ieneD 6in 2% ;7rtie@ Fn une7 P79ti or %,+, ) F;potri#7 "eJi or 6in P7 er;o 9i Si"i i7. D7r ni"i noii p7troni@ re!ii sp7nio i f7;i i7 6e Ar7!on@ nu s?7u 7rHt7t ;7i 8uni 6e"Ft fr7n"eJii@ 67toritH u ui "H re!7tu Ne7po u ui rH;Hsese tot 7 fr7n"eJi@ i7r 7"e9ti7 F9i Hre7u interese e or 6e in6epen6enGH po iti"H fHrH sH se 7r7te pre7? i9i p7pei. Re!ii 6in7inte 6e Lu6o#i" 7 I0? e7 "e SfFnt@ pre"u; 9i t7@ prin 797 nu;itu Bre"ursus 76 prin"ipe;D@ 7u restrFns 6reptu p7 te 7 se 7;este"7 Fn #i7G7 st7tu ui fr7n"eJ. De 7 %(2+ 7"est pun"t 6e

BISERICA IN SECOLELE 0I)0V

55

#e6ere #7 fi "onsfinGit Fn 797?nu;it7 Bs7n"Giune pr7!;7ti"HD@ "7re 7 6e#enit nor;7ti#H pentru r7porturi e .r7nGei "u s"7unu p7p7 . Pe 7 sfrF9itu se"o u ui 7 0/I? e7@ re!e e .r7nGei .i ip 7 IV? e7 f "e .ru;os $%,+')%2%(- se 7f 7 Fn uptH "u E6u7r6 I@ re!e e An! ieiT $%,5,)%2&5- A p7p7 Bonif7"iu 7 "erut ui .i ip sH f7"H p7"e "u re!e eY en! eJ@ "7re er7 #7s7 u ui. .i ip FnsH 7 refuJ7t. Fn %,*L@ Bonif7"iu e;is 8u 7 1&lericis laicos2, prin "7re interJi"e7 puterii po iti"e sH i;? punH 7 "ontri8uGii 8Hne9ti Biseri"7 9i " eru fHrH 7#iJu 9i 7utorit7te7 p7pei. Drept rHspuns@ re!e e .r7nGei 7 interJis ie9ire7 6e 7ur 9i 7r!int 6in G7rH pentru Ro;7. Cu to7te "H "ei 6oi su#er7ni s?7u F;pH"7t@ HsFn6 pe p7pH sH Mo7"e ro 6e 7r8itru@ totu9i .i ip 7 IV? e7 "e .ru;os 9i?7 #HJutN6e tre8uri Fn interesu st7tu ui sHu. In %2&%@ p7p7 7 tri;is 7 P7 ? ris o 6e e!7Gie sH in#ite pe re!e sH p e"e Fntr?o "ru"i76H. Re!e e Fn o" sH #erse 87nii pentru "ru"i76H i?7 fo osit 7 Fn7r;7re7 GHrii. Con6u"Hto ru 6e e!7Giei@ 6e9i fr7n"eJ@ 7 7Muns Fn "onf i"t "u re!e e@ "7re %?7 7rest7t. P7p7 7 protest7t@ in#itFn6 pe pre 7Gii fr7n"eJi 7 un sf7t 7 Ro;7 9i Fn 6e"e;8rie 7"e 79i 7n 7 e;is o nouH 8u H@ BAMi7"iiit7?\ii iD@ prin "7re so;7 pe re!e sH se preJinte Fn7inte7 ui spre 7 67 so"ote7 H 6e purt7re7 s7. P7p7 #oi7 sH i;ite pe Gri!orie 7 V/? e7@ 67r nu er7 o;u "7re s?o f7"H@ i7r .i ip 7 IV? e7 "e .ru;os nu er7 /enri" 7 IV? e7. CFn6 8u 7 7 7Muns Fn .r7nG7@ 7 fost 7rsH 9i@ Fn o"u ei@ 7 fost pusH Fn "ir"u 7Gie un7 f7 sH. Re!e e 7;eninGH pe fiii sHi "u 8 este; 9i "u 6eJ;o9tenire 67"H 7r Fn6rHJni sH re"uno7s"H 7 t stHpFn spiritu7 Fn 7f7rH 6e Du;neJeu. A6un7re7 n7Gion7 H 7 interJis pre 7Gi or fr7n"eJi p7rti"ip7re7 7 sino6u pro ie"t7t 6e p7pH. ReJu t7tu sino6u ui 7 fost "on"retiJ7t Fn 8u 7 1Gnam =anctam2 $%+ noie;8rie %2&,-@ Fn "7re se e:pune "on"epGi7 su#er7nitHGi 78so ute 7 p7p7 itHGii. BD7"H !re"ii s7u 7 Gii spun "H nu se supun ui Petru 9i ur? ;79i or ui@ se spune7 Fn 8u H@ 7tun"i tre8uie sH ;Hrturise7s"H "u; "H nu f7" p7rte 6in nu;Hru oi or ui /ristos. P7p7 ;Fnuie9te 6ouH sH8ii@ una spiritual "i alta lumeasc, una pentru +iseric, cealalt de ctre +ise ric# Potri#it 7"estei "on"epGii p7p7 po7te 7"or67 re!i or 9i F;pHr7Gi or putere7@ 67r e?o 9i po7te u7 Fn7poiD. C7r6in7 u "7re 7 6us 8u 7 Fn .r7nG7 7 tre"ut 6e p7rte7 re!e ui. Atun"i .i ip 7 IV? e7 "e .ru;os s?+ fo osit 6e p7r 7;ent pentru 7 4otHrF "H ori"ine 7r "onsi;Gi 7 pretenGii e p7p7 e sH fie so"otit trH6Htor. Vi"e?"7n"e 7ru re!e ui@ Gui 7u;e 6e No?!7ret@ 7 Ginut Fn f7G7 7"estui pri; p7r 7;ent fr7n"eJ o Fnf H"Hr7tH "u?#Fnt7re 6e 7"uJ7re 7 p7pei 9i s?7 "erut Fnte;niG7re7 Bs"e er7tu uiD. LE o8ie"Giune7 "H p7p7 nu po7te fi Mu6e"7t 6e ni"i un ;uritor@ "u; se spusese Fn BDi"t7tus P7ip7eD@ s?7 rHspuns "H Bonif7"iu 7 VUI? e7 Fn re7 it7te nu e p7pH. .i ip se 87J7 pe unit7te7 suf ete7s"H 7 Fntre!ii GHri. Vi"e?"7n"e 7ru fr7n"eJ s?7 6us Fn It7 i7@ un6e s?7 7 i7t "u 7n!e#inii 6in Ne7po? e 9i@ FnsoGit 6e %&& 6e "H HreGi 9i pe6estr79i@ 7 intr7t Fn Jorii Ji ei 6e septe;8rie %2&2@ Fn or79u An7!ni@ un6e se refu!i7se p7p7@ %?7 7rest7N 9i %?7 ;7 tr7t7t pH ;uin6u? % "u o ;Hnu9H 6e J7 e. DupH 2 .Ji e p7p7 fost e i8er7t 6e "o;p7trioGii sHi@ 67r 7 ;urit Fn %% o"to;8rie %2&2 e7 tremore cordis Q inf7r"t ;io"7r6i" s7u stop "7r6i7"@ "u; Ji"e; no 7stHJi. O67tH "u 6isp7riGi7 ui Bonif7"iu 7 VUI? e7 s?7 prH8u9it 9i P 7N p7 it7te7 6e pe "u ;e7 puterii s7 e.

PERIOADA A PATRA

Lupte e 6intre p7pi 9i F;pHr7Gi 7u 76us nu nu;7i ;7rtiri@ "7 T4o;7s =et@ 7r4iepis"opu 6e C7nter8ur3 $f %%5&-@ "i 9i Fn#rHM8iri Fntre po? e 6e"H6ere7 ;or7#uri or 9i ;7i 7 es "o;pro;itere7 ;isiunii 8ise? tF. E e 7u pro#o"7t in6ire"t 6epHrt7re7 ;u tor7 6e rFn6uie i e Bi? ii 9i 7u pre!Htit terenu "7re 7 f7#oriJ7t 7p7riGi7 Refor;ei. P7pii 7u "on#o"7t Fn perio767 7"e7st7 nu ;7i puGin 6e %& sino76e 7re e?7u nu;it e"u;eni"e. E e FnsH 7u 7#ut "7r7"teru unor 76u? "7re e:e"ut7u or6ine e p7pi or. L7 Sino6u I 6in L7ter7n@ so"otit "7 7 I0? e7 e"u;eni"@ 6in %%,2@ o"7t 6e p7p7 C7 ist 7 II? e7 $%%%*)%%,(-@ s?7 "onfir;7t BCon"or? % 6e 7 _or;sD 6in %,,, 9i s?7u 67t "7no7ne F;potri#7 si;oniei@ 7 i!7;iei $"HsHtoriei " eru ui- et". Sino6u II 6in L7ter7n so"otit 7 0? e7 e"u;eni"@ "on#o"7t 6e p7p7 enGiu II $%%2&)%%(2- 9i Ginut Fn %%2*@ 7 "on67;n7t pe Arno 6 6e "i< $%%&&)%%''- 9i 7 "o;8Htut si;oni7@ 6esfrFu @ u:uY preoGi or@ ire7 7r;istiGu ui i;pus "7#7 eri or feu67 i $treu!7 Dei-@ 6ue uri e Sino6u 7 I I? e7 L7ter7n so"otit 7 0 ? e7 e"u;eni"@ "on#o"7t Fn 6e p7p7 A e:7n6ru 7 I I? e7 $%%'*)%%+%-@ 7 6e"is "H nu;7i 7tun"i i i6H 7 e!ere7 p7pei "Fn6 se Fntrune9te ;7Morit7te7 6e "e puGin ,]2 "7r6in7 i. Sino6u 7 IV? e7 L7ter7n@ so"otit 7 0/? e7 e"u;eni"@ "on#o"7t Fn i 6e p7p7 Ino"enGiu 7 I F? e7 $%%*+)%,%L-@ "e ;7i nu;eros $(%, Aopi@ 2&& 6e 787Gi 9i 7 Gi 6e e!7Gi-@ 7 Fntrunit repreJent7nGi i;peri7 i Ger;7ni7 9i 6in Const7ntinopo 7i re!i or .r7nGei@ An! iei@ Ar7!o? i@ Un!7riei 9.7. S?7u 67t 6e"rete "u "onGinut 6o!;7ti"@ itur!i" 9i 7 @ "7re e:pri;7u !Fn6ire7 p7pei Ino"enGiu 7 I I? e7 "u pri#ire 7 niJ7re7 unei Biseri"i tipi" feu67 e. Toto67tH 7 "on67;n7t ereJi6 ui =n!7r 6e Tours $**+)%&++-@ "7re nu 7""ept7 Btr7nssu8st7nGiere7D ente or eu47rist "e. Sino6u I 6e 7 L3on@ 6in %,('@ so"otit 7 0/I? e7 e"u;eni"@ "on? t 6e p7p7 Ino"enGiu 7 IV? e7 $%,(2)%,'(-@ s?7 o"up7t 6e "7Ju por t7rii s" 7n67 o7s e 7 F ;pHr 7t u ui !er ;7n .ri e6eri" 4 7 II? e7 ')%,'&- 9i 6e "Hut7re7 ;iM o7"e or 6e 7 s7 #7 posesiuni e "ru"i7Gi? iin Orient. Sino6u II 6e 7 L3on@ so"otit 7 0 V? e7 e"u;eni"@ "on#o"7t Fn 6e p7p7 Gri!orie 7 0? e7 >%,5%)%,5L-@ s?7 o"up7t 6e Bunire7D Fn? 7t< 7 L iu ie %,5( 7 L3on "u !re"ii@ "7re n?7 fost pri;itH Fn RHsHri? 7rto6o:. Fn %2%% 7 Vienne@ Fn .r7nG7@ s?7 Ginut 797?Jisu 7 0V? e7 sino6 neni"@ "on#o"7t 6e p7p7 C e;ent 7 V? e7 $%2&')%2%(-@ Fntr?o #re? Fn "7re p7pii F9i 7#e7u re9e6inG7 Fn A#i!non. S?7u 6is"ut7t pro8 e;e e!HturH "u 6esfiinG7re7 or6inu ui B"7#7 eri or te;p ieriD 9i "u Fn?Nt7re7 ;or7 itHGii " eru ui. Sino6u 6e 7 Const7nJ@ so"otit 7 0VI? e7 e"u;eni"@ s?7 Ginut Fn? R(/)%(%+ 9i 7 fost "on#o"7t pentru "ur;7re7 s"4is;ei p7p7 e@ re ? i7 Biseri"ii Bin "7pite et ;e;8risD 9i e:7;in7re7 ereJiei ui /us iu ie %(%'-.

Sino6u 6e 7 .err7r7 ) . orenG7 $%(2+)%(2*-@ ;ut7t 7 Ro;7 $%(2*)%(('-@ so"otit 7 0VII? e7 e"u;eni"@ 7 fost "on#o"7t 6e p7p7 Eu ? !en 7 IV? e7 $%(2%)%(25-@ Fn "7re s?7 Fn"4ei7t unire7 "u !re"ii 7 L iu ie %(2*@ Fn "7te6r7 7 6in . orenG7. Unire7 7 fost respinsH Fn %((2 6e p7tri7r4ii 6e Ierus7 i;@ A e:7n6ri7 9i Antio4i7@ FntruniGi Fn sino6 7 Ie? M rus7 i;@ "7re 7u 6e" 7r7t fHrH #7 o7re "e e fH"ute 7 . orenG7. Sino6u 7 0VIII? e7 e"u;eni" s?7 Ginut Fn %'%,)%'%( su8 p7p7 Iu 4M 7 II? e7 $%'&2)%'%2- pentru "onfir;7re7 inter6i"tu ui 7run"7t 7suprr .r7nGei 9i "on67;n7re7 s7n"Giunii pr7!;7ti"e 6in %(2+ 67tH 6e re!e e C7ro 7 V ? e7 $%(,,)%(L%- prin "7re se restrFn!e7 7utorit7te7 p7pei Fn Biseri"7 .r7nGei. BIBLIOGRA.IEI
I%voare O. Mir8t@ [uellen %ur >esc?ic?te des Papsttums und des romisc?en Qat?o$ li%ismus, '?e Auf 7!e@ Tu8in!en@ %*2'A L?e Auf .@ Tii8in!en@ %*L5. Hucrri R. .ossier@ Ie ;o3en <!e@ T. %. Hes mondes nouveau) $2'&)*'&-A t. ,. HEEveil ac lEEurope ,.596-/590 A t. 2. Le temps de crise $5,'&)%''&-@ P7ris@ %*+,)%*+2A _i 4e ; I;P7;p@ 8as Qirc?enbild nnocen% GI $%%*+)%,%L-@ Stutt!7rt@ %*+2@ 0III ) 2L& p. A C4. C4ene3@ Pope Innocent III ,--.76-/-;0 and England, Stutt!7rt %*5L A \. Ri"47r6@ Ha papaute et les missions dE(rient au Mo3en bge ,P4I$e ) PIA$ siecles0, Ro;e@ %*55. \. Mer"ier@ Aingt siecles dE?istoire du Aatican, P7ris@ %*5L@ '2& p.A Au!. . i"4e et Vi"tor M7rtin@ 4istoire de lEEglise depuis les origines *usOuE nos *ours# Voi. VIII 0@ 0II@ 0III $%&'5)%,5(- 6e 6iferiGi istori"i@ P7ris@ %*(L)%*L2. .r. /ei er@ AltLirc?lic?e Autonomie und ppstlic?e Sentralismus, Mun"4en@ %*(% A .. 0. Seppe t@ 8as Papsttum im =ptmittelalter und in der Seit der Renaissance, B6. IV@ Mun"4en@ %*25A A. C7rte ieri@ 8er Aufstieg des Papsttums im Ra?me der Meltgesc?ic?te, Ber in@ %*2LA C4.?\. /efe e ) Do; /. Le" er"C@ 4istoire des &oncils dEapres les documents originau), t. V@ VI@ P7ris@ %*%L. in limba rom n Pr. prof. Mi 7n es7n@ Fa"terea ideii papale, Fn BMitropo i7 Ar6e7 u uiD@ VIY $%*L,-@ nr. 5)+@ p. (L*)(+,A G. G. StHnes"u@ Politica imperialist a papii Inocen!iu II, "i luptele de succesiune dintre =tauii 9i AKelii, C uM@ %*2*. Prof. M. Popes"u@ Pr. prof. T. Bo6o!7e@ Prof. G. StHnes"u@ Istoria ?isericeascc universal, t. II@ Bu"ure9ti@ %*'L@ p. ',)L&A Euse8iu Popo#i"i@ Istoria bisericeascc universal, tr76. 6e At. Mirones"u@ t. II@ e6. ,.?7@ Bu"ure9ti@ %*,5@ p. *&)%%(.

Or6ine ;on747 e Fn Apus. In"4iJiGi7 II


Fn presti!io7s7 s7 u"r7re 6espre istori7 Biseri"ii 6in Ger;7ni7 A 8 /7u"P 7fir;H "H "ee7 "e for;e7JH ! ori7 "re9tinHtHGii 7pusene 6ir se". 0II)0III 7u fost or6ine e "H u!Hre9ti@ "7re 9i?7u trHit 7tun"i pe ? rio767 or eroi"H. Fn p7rte 7re 6rept7te pentru "H Fntr?76e#Hr Fn 7"e ti;p s?7u Fnre!istr7t 7"Giuni 6e Fnnoire 7utenti"H 7 entuJi7s;u ui 9 Mertfe ni"iei ;on747 e@ "7re@ Fn "o;p7r7Gie "u 7 une"7re7 spre se"u 7risn 7 "er"uri or "on6u"Hto7re e" esi7sti"e@ 7u reFn#i7t 6oru 6upH i6e7 u e#7n!4e i"@ 6upH sHrH"ie@ 6upH s uMire7 7pro7pe ui. D7r@ Fn 7"e 79i ti;p spiritu epo"ii feu67 e 9i?7 pus pe"ete7 9i pe o serie 6e or!7niJ7Gii ;o
R Bi8 io!r7fi7 7 fost 7 "HtuitH 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. prof. I. RH;ure7nu II C7pito r/dac.a. d/ Pr. 2ro0. T. 'odo6a/.

PERIOADA A PATRA

7 "Hror s uMire 9i ;iM o7"e 6e u"ru er7u pre7 puGin e#7n!4e i"e A A7 e e s?7u 6esfiinG7t nu fHrH 7 treJi "onf i"te 9i 7;HrH"iuni. In spre 6eose8ire 6e ;on74is;u rHsHrite7n@ "7re Fns"rie Fn 7"e7stH iNH p7!ini 6e #re6ni"ie e:"epGion7 H@ 7tFt pe ini7 7s"eti"H 9i "on? ti#H "Ft 9i pe "e7 o89te7s"H@ ;on74is;u 7puse7n se "7r7"teri? 7rinNtr?o or!7niJ7re "entr7 istH 9i 6e tot7 H o8e6ienGH p7p7 H@ Fn surH Fn"Ft pFnH 9i or6ine "er9eto7re@ "7 "e 7 6o;ini"7ni or@ "7re 7it 7 Fn"eput "u 7#Fnt Fntr?76e#Hr sin"er 6e s uMire@ 7 7Muns sH A prin in"4iJiGie 7"te !r7#e "e ;er!e7u pFnH 7 e:ter;in7re7 Fn i "o;unitHGi or "re9tine ne"onfor;iste. De 7"ee7@ nu?i 6e ;ir7re s uMire7 ;on747 H 6in 7"e ti;p@ Fn Apus@ se FntF ne9te 7tFt iu8ire 6H 9i 7s"etis;@ "Ft 9i into er7nGH@ "7re ;er!e pFnH 7 pre"oniJ7 ? tei.N tre "7uJe e@ "7re 7u 6us 7 FnfiinG7re7 ;u tor7 6in or6ine e ;o? "H"i@ spre 6eose8ire 6e RHsHrit@ Fn Apus #o; Fnre!istr7 Fn 7"e7stH H o su;e6enie 6e for;7Gii ;FnHstire9ti@ "u st7tute 9i o8ie"ti#e a @ 67r "7re to7te #or fi puse 6e "on6u"ere7 8iseri"e7s"H 7 #re;ii 87 i6eii p7p7 e@ tre8uie sH so"oti; ;7i ;u te = "o;87tere7 u:u ui in6H#iei " eru ui@ ne#oi7 6e stH#i ire 7 ;i9"Hrii se"t7re s7u ereti"e@ pro7pe tot6e7un7 7#e7 nu7nGH 7nti" eri"7 H@ Fn sfFr9it@ "4e;7re7 re p7pi s7u 6e "Htre 7 Gi f7"tori 7 oper7 6e rHspin6ire 7 "re9ti? ui Fn GHri e nor6i"e 7 e Europei@ Fn Asi7 9i "4i7r printre Bs"4is? iD 6in GHri e estu ui 9i su6?estu ui europe7n@ in" usi# Fn I;periu n. Pe Fn!H or6ine ;on747 e propriu?Jise 7u u7t n79tere 9i 7so? i8ere s7u frHGii 6e 8Hr87Gi s7u 6e fe;ei nu;ite BterGi7riiD@ "7re Ae7u intr7 Fntre Ji6uri e ;FnHstiri or@ "i rH;Fne7u Fn u;e 9i pr7"? 7"te 6e piet7te@ 6e penitenGH ori 6e "7rit7te@ 6esi!ur su8 Fn6ru? unui 6u4o#ni"@ 797 "u; er7u 9i Fn I;periu 8iJ7ntin 9i Fn "e e? Hri orto6o:e frHGii 6e Bne#oitoriD@ 6e 7#r7;Gi@ 6e $\/Ror"o#ot. nii 6intre BterGi7riD 7u intro6us "u ti;pu Fn f7;i ii i6e7 u Bi;i? ui /ristosD@ 797 "u; 7u fost "7Juri e re!e ui fr7n"eJ Lu6o#i" 7 "e SfFnt $f %,5&-@ 7 BSfinteiD E is78et7 7 Un!7riei s7u 7 Turin? N %,2%-@ i7r ;7i tFrJiu@ Fn se". 7 0V? e7@ fr7Gii 6e #i7GH "o;unH 7n67@ "7re ne?7u 67t fru;o7s7 "7rte BUr;7re7 ui /ristosD@ 7tri? ui T4o;7s 6e Oe;pis $f %(5%-. Fn !ener7 @ to7te or6ine e 7#e7u iGe7 or un B!ener7 D@ i7r Fn "76re e fie"Hrei GHri un 76Mun"t Bpro? D. r6ine e ;on747 e ;7i i;port7nte i#ite Fn Apus@ Fn 7"e7stH pe?@ 7u fost = C7rtusienii@ or6in FnfiinG7t Fn %&+L 7 C47rtusiu; $C47rtreuses- i? estu .r7nGei@ Fn!H Greno8 e@ 6e "7noni"u +runo din Reims, s"opu 6e 7 FntHri 6is"ip in7 ;er7 H 7 " eru ui. Ei re"o;7n67u "ontinuH "ontr7 u:u ui@ 7 enei 9i 7 H"o;iei. Se o"up7u "u tHri7 9i "opiere7 6e "HrGi 9i nHJui7u spre #i7G7 "onte;p 7ti#H. C7 fo ose7u nu;7i pFine@ e!u;e 9i 7pH. A fost so"otit "e ;7i 7uster ;on747 @ "u "e ;7i re6us nu;Hr 6e ;e;8ri@ 67r "u ;7re ;erit G7 "u tur7 H.

,. Cister"ienii s7u "ister"iGii 7 fost un or6in Fnte;ei7t in!H DiMon@ 7 Cister"iu; $CFte7u:-@ Fn %&*+@ 6e e!u;enu 8ene6i"tin Robert, Fn s"opu F;8unHtHGirii #ieGii ;on747 e@ pe "7re 7 re76us?o 7 si;p it7te@ refuJFn6 sH pri;e7s"H 6on7Gii Fn "7se@ Fn 87ni@ Fn 6iM;e s7u sH 7ren6eJe i;o8i e. Ei trHi7u sin!uri@ 6in ;un"H ;7nu7 H@ Fn o89ti ;on747 e. In %%%, 7 #enit 7 ;FnHstire@ 6intr?o f7;i ie 8o!7tH@ "e "7re 7#e7 s< fie Bern7r6 6e C 7ir#7u: $f %%'2- 9i "7re ;7i 76u"e7 tot 7tun"i Fn"H ( fr7Gi 9i un un"4i. Bern7r6 7 6us o #i7GH 6e retr7!ere 9i ;e6it7Gie. Fn s"urtH #re;e f7i;7 ui 7 7Muns 7tFt 6e ;7re Fn"Ft@ "u; spune un istori" $/7;pe-@ ti;p 6e "FGi#7 Je"i 6e 7ni e 7 fost re!e e neFn"oron7t 7 Europei. A fost "4e;7t sH "o;87tH prin pre6i"i ;i9"Hri e:tre;iste@ pre"u; "e7 7 ui Arno 6 6e Bres"i7 $%%&&)%%'2-@ Fn Lo;87r6i7@ s7u !re9e i e 6o"trin7 e 7 e unui 67s"H "e e8ru "7 Petru A8e 7r6 $f %%(,- 9i 7 e petro8rusieni or@ 67r ;7i 7 es sH pre!Hte7s"H 7t;osfer7 pentru p e"7re7 Fn "ru"i767 7 Ii?7. A "enJur7t 9i ;or7#uri e@ "onte;por7ni or sHi@ in" usi# 7 e unor p7pi "7 Eu!en 7 III? e7 $%%(')%%'2-. Fn '& 6e 7ni or6inu "ister"ieni or 7 7Muns sH 6o8Fn6e7s"H peste '&& 6e ;FnHstiri. CFte#7 7u fost 9i in Tr7nsi #7ni7. 2. Pre;oFistr7tensi @ "u "entru Fn!H L3on@ 7 Pre;ontre@ er7 un or6in Fnte;ei7t Fn %%,& 6e "7noni"u Forbert din Qoln, "7re s?7 6e6i"7t F;8unHtHGirii pre6i"ii 9i s uMirii preoGe9ti. Au 7"ti#7t "7 ;ision7ri Fn pHrGi e B7 ti"ii. (. C7r;eiiGi @ or6in Fnte;ei7t Fn %%'L pe ;unte e C<r;ei Fn E7r7 SfFntH 6e un "ru"i7t it7 i7n@ +ert?old de &alabria, 9i?7u sporit f7i;7 6in se"o u 7 0 II? e7@ "Fn6 !ener7 u or6inu ui =imon =torcL 7 rHspFn6it #este7 "H M7i"7 Do;nu ui i?7r fi Fn"re6inG7t un #e9;Fnt pentru u;eri@ s"7pu\7ru @ 6e "u o7re "7st7nie@ "o;pus 6in 6ouH 8u"HGi@ un7 pe piept 9i 7 t7 pe sp7te@ pe "7re?% po7rtH pFnH 7Ji. De 7 rFn6uie i e ere;iti"e or6inu 7 tre"ut "u ti;pu 7 #i7GH ;7i Fn!H6uito7re@ f7pt pentru "7re h spre sfFr9itu perio76ei 7"estei7@ 7 fost 76eseori "riti"7t. '. Au!ustinienii ) o uniune 7 ;7i ;u torN so"ietHGi 6e ere;iGi $%,(2- ) "u ti#7u@ Fn !enu .eri"itu ui Au!ustin $f (2& A Epist. ,%%-@ !riM7 pentru #i7G7 re i!io7sH 7 " eru ui. L. Or6inu fr7nris r7ni or 7 fost FnfiinG7t Fn %,&* 6e Francisc din Assisi &%+, ) f %,,$'k @ fiu 6e ne!ustor 8o!7t 6in pro#in"i7 U;8ri7@ Fn It7 i7@ "7re s?7 "on#ertit Fn ur;7 unei 8o i 9i 7 ;7i ;u tor Fn"er"Hri@ s"4i;8Fn6 #i7G7 6e p H"eri 9i 7;8iGii "7#7 ere9ti Fntr?un7 si;p H@ 6e sHrH"ie #oitH@ 6e6i"Fn6u?se 7 Fn"eput Fn!riMirii epro9i or 9i ri6i"Hrii unor 8iseri"uGe Fn o"u n7t7 $Portiun"u 7-@ i7r 7poi 7s"eJei ri!uro7se@ u;8 Fn6 F;8rH"7t nu;7i Fntr?o 47inH ne7!rH@ Fn"ins "u o funie 9i 6es"u G. A Fn"eput sH pre6i"e po"HinG7 "u tot opro8riu prieteni or "7re ?7u so"otit ne8un. Doi "Fte 6oi@ B;inoriGiiD $"u; 7u ;7i fost nu;iGi pentru tr7iu N or nepretenGios- s7u fr7n"is"7nii s?7u rHspFn6it repe6e. Fn %,%, s?7 Fnte;ei7t pe 7"e e79i te;eiuri 6e 7se;ene7 un or6in fr7n"is"7n fe;inin@ nu;it 9i 7 " 7rise or@ 6e "Htre C 7r7 S"iffi 6in Assisi@ i7r Fn %,,( un 7 trei e7 or6in "o;pus 6in ;ireni@ "u s"opu 6e 7 pro;o#7 po"HinG7
L ) Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II

PERIOADA A PATRA

nu;it Or6inu terGi7ri or. De9i ;ort 6e tFnHr $%,,L@ 7 (( 7ni-@ i"isKc 6e Assisi 7 fost po7te "e ;7i popu 7r 6intre Fnte;eietorii or? or ;on747 e $ 7?(& 6e 7ni 6upH ;o7rte7 ui nu;Hru ;FnHstiri or "is"7ne se ri6i"7 7 +&&*-@ ;7i 7 es pentru tr76iGi7 "H 6in 6r7!oste ru /ristos i?7r fi 7pHrut pe "orp Bsti!;7te eD s7u rHni e Do;nu ui@ H ;o7rte7 ui 7 ur;7t 6i#iJ7re7 or6inu ui Fn Bo8ser#7nGiD $s7u ri? si- 9i Fn B"on#entu7 iD@ "7re 76;ite7u 7#ere7 pentru fo osu "o;u?Aii niFnHstire9ti. P7p7 it7te7 7 spriMinit pe "on#entu7 i Fn upt7 "ontr7 ti"e iD? or ri!ori9ti@ "7re@ prin in"4iJiGie@ 7u fost i"4i67Gi Fn %2',. i"is" 6e Assisi 7 fost 7pre"i7t "Fn6 "7 "e ;7i si;p7ti" 6in to7te ri e ;e6ie#7 e $/7rn7"P-@ "Fn6@ pri#it senti;ent7 $Bii po#ere oD-@ BZe"ursor 7 unui "re9tinis; fHrH 6o!;e $S787tier@ Ren7n et"-. E ire"i7t Fn 7rtH "7 un Fn6rH!ostit 6e n7turH $Bfr7te e so7reD-@ i7r Fn tu7 it7te e 67t "7 ;o6e pentru pre6i"7 senti;ent7 H@ "u; 7 fost "eni"u ui 6e ;7i tFrJiu@ Fn se". 7 0/I? e7@ Antonie 6e P76o#7 ')%,2%-. In %,,+@ e 7 fost "7noniJ7t sfFnt 6e p7p7 Gri!orie 7 I0? e7 5) %,(%-. D7toritH presti!iu ui renu;itu ui teo o! s"o 7sti" \o4n Duns S"ot 2&+-@ "7re 7 fH"ut p7rte 6in or6inu fr7n"is"7ni or s7u 7 fr7Gi or ri@ ?fr7n"is"7nii se ;7i nu;es" 9i scoti"ti# C$ (r?ral 6o;ini"7ni or 7 fost Fnte;ei7t Fn %,%' ) to";7i "Fn6 i Ino"enGiu 7 III? e7 $%%*+)%,%L- er7 Fn "u ;e7 puterii s7 e@ 6e ni"u sp7nio 8ominic >u%man fI%5&)%,,YM h. nHs"ut Fn pro#in"i7 i i7 6in Sp7ni7@ "7 o re7"Gie f7GH 6e u:u @ H"o;i7 9i #i7G7 ;o e9itH Fru ui "7to i"@ Fn ur;7 "Hrui f7pt ;u Gi o7;eni e refuJ7u ser#i"ii e ;tri8ui7u 7stfe in6ire"t 7 Fn;u Gire7 ereJii or. Fn"H 6in %,&' Do? " 7 tre"ut Pirineii 9i 7 Fn"eput sH pre6i"e Fntr?o so"iet7te Fn "7re@ Fnf orire7 #ieGii orH9ene9ti 9i 7 8unHstHrii@ Fn"epuserH sH 7p7rH feno? s Fn!riMorHto7re 6e i8ertin7M nu nu;7i Fn ;or7 it7te@ "i 9i Fn !Fn6ire. inie 7 7"ti# 7t Fn Muru or79u ui 6e ;7re Fnf orire e"ono;i"H pe "i@ $Tourous! fr Fnte;ein6 un or6in de clugri cer"etori, nu;it 1[rdo um praedicatorum2 $Or6inu fr7Gi or pre6i"7tori-@ "u #i7GHR"o;unH. t Eonoriu7 III? e7 $%,% L)%,,5- 7 7pro87t or6inu Fn d, ip su8 e e 6e 1fra!ii predicatori2, ) 1Fratres praedicatores2 )@ s"oGFn6u?i u8 7s"u t7re7 epis"opi or o"7 i 9i punFn6u?i su8 7s"u t7re7 6ire"tH =" usi#H 7 7utoritHGii s7 e@ 6Fn6u? e 6reptu 6e 7 ;Hrturisii@ 7 pre6i"7 sH#Fr9i Sfinte e T7ine. Fn %,22 p7p7 Gri!orie 7 I0? e7 7 7"or67t Fu ui fr7Gi or pre6i"7tori Muris6i"Gi7 7supr7 ereti"i or. As"u t7re7@ p in7 9i se#erit7te7 6o;ini"7ni or F;potri#7 ereti"i or este i ustr7tH Mo"u 6e "u#inte = Do;ini"7ni Q BDo;ini "7nesD Q "Finii Do;nu ui. Pri#i e!ii e 7"or67te fr7n"is"7ni or 9i 6o;ini"7ni or "u s"o7tere7 6e Muris6i"Gi7 epis"opi or o"7 i 9i "u supunere7 or e:" usi# 7utoritHGii e@ e?7u 7tr7s 6u9;Hni7 7s"unsH 7 " eru ui superior. Fn6ep inrie7 ser#i"ii Fn p7ro4ii@ pe 6e 7 tH p7rte@ 7 pro#o"7t 7#ersiune7 " eru ui sir. In 7 trei e7 rFn6@ f7n7tis;u 9i "ruJi;e7 "u "7re 7u 7"Gion7t 7 es 6o;ini"7nii Fn in"4iJiGii 7u stFrnit ur7 poporu ui. Ri#7 it7te7 ti"7 9i teoreti"H Fntre "e e 6ouH or6ine ;on747 e s?7 ;7nifest7t prin

6ispute p7sion7te@ purt7te 6e ;u te ori "u ;iM o7"e ne6e;ne@ 9i 7Mun? !Fn6u?se "4i7r 7 rHJ8unHri sFn!ero7se. D7toritH ;7re ui presti!iu 6e "7re se 8u"urH Fn Biseri"7 ro;7no? "7to i"H ;7re e teo o! s"o 7sti" T?omas de AOuino $f %,5(-@ "7re 7 intr7i Fn Or6inu 6o;ini"7ni or@ 7"e9ti7 se ;7i nu;es" 9i 1tomi"t?, spre 6eose? 8ire 6e fr7n"is"7ni@ "7re se nu;es" 9iN 1scoti"ti2, 6upH nu;e e ui Duns S"ot@ "7re 7 fost fr7n"is"7n. In 7f7rH 6e 7"este 97pte or6ine ;7ri s?7u ;7i Fnte;ei7t Fn 7"e7stF perio76H 9i 7 te or6ine ;7i ;i"i@ pre"u; 9i 7so"i7Gii pio7se 6e 7i"i@ 8Hr ? 87Gi 9i fe;ei@ 6upH "u; ur;e7JH = %. Aso"i7Gi7 de mnstiri a fra!ilor sco!ieni "i irlande%i 7 fost Fnte ;ei7tH Fn se". 7 0 ? e7 6e 3arianus =cotus, Fn e!HturH "u e;i!r7Gii Y ir 7n6eJe. Fn se". 7 0IV? e7 e7 s?7 6is"re6it7t. ,. Atoni!ii, or6in Fnte;ei7t pe 7 fine e se". 7 0 ? e7@ s?7 6e6i"7 ;7i 7 es Fn!riMirii 8o n7#i or. 2. (spitalierii =fntului Ha%r $spre 6eose8ire 6e or6inu ;i it7r SfFntu ui Io7n- 7 fost un or6in nu pre7 nu;eros@ FnfiinG7t pe 7 %%+ Fn Montpe ier 9i ;ut7t ;7i 7poi 7 Ro;7. S?7 o"up7t ;7i 7 es "u 7siQ tent7 epro9i or. (. Fntre or6ine e pentru rHs"u;pHr7re7 rHniGi or 9i 7 "e or "HJu Fn ro8ie 7 ;usu ;7ni 7u fost trinitarii $7i Sfintei Trei;i-@ Fn It7 i7 = .r7nG7@ 9i mercedrii $"7re rHs"u;pHrH-@ ;7i 7 es Fn Sp7ni7@ Fn se". A 0 II?N e7. '. (rdinul servi!ilor 7 fost Fnte;ei7t Fn %,22 Fn . orenG7@ pentiM rHspFn6ire7 "u tu ui M7i"ii Do;nu ui@ "u t "7re Fn ur;7 "ru"i76e or s? rHspFn6it ;u t Fn Apus. L. (rdinul brigittelor 7 fost Fnte;ei7t Fn %2L2 Fn Sue6i7 6e o prinGe= #H6u#H@ Bri!itt7@ 7#Fn6 ;isiune7 6e 7 purt7 !riMH 6e ;or7 iJ7re7 fe;ei i 6e"HJute. 5. (rdinulE oblatelor 7 fost Fnte;ei7t Fn %(22 Fn It7 i7@ "u 7n!7M7;e= ;on747 te;por7r@ 76i"H nu pentru to7tH #i7G7@ "i nu;7i pentru 7nu;itH 6ur7tH. +. Fn EHri e 6e \os@ e# 7#i7 popu 7rH 7 67t n79tere unor 7so"i7t pre"u; "e e 7 e beg?inelor 9i begar%ilor, fe;ei 9i 8Hr87Gi 6e6i"7Gi rr 7 es opere or 6e "7rit7te $se". 7 0 II? e7-@ s7u "7 7"ee7 nu;itH fra!ii via! coviun, "7re pro;o#7 7"te e 6e piet7te 9i 6e instruire re"ipro $se". 0IV)0V-. (rdinele cavalere"ti s?7u nHs"ut 6in ne"esit7te7 6e 7 7#e7 o7;7 6e#ot7Gi nu nu;7i s uMirii "re9tine 7 o;u ui@ "i 9i pentru 7pHr7re7 si!ur7nG7 Lo"uri or Sfinte "u"erite 6e "ru"i7Gi. Pentru 7 fi "Ft ;7i o6 r7ti#i@ "on6u"ere7 or er7 stri"t ier7r4iJ7tH 9i "entr7 iJ7tH@ 7#Fn6 Fn fruiM un B;7re ;7estruD s7u un B;7estru supre;D@ 7 "Hrui putere er7 % tre"trtHc6o7r 6e "7pit u !ener7 "7re se 7f 7 7 Ro;7. Z (rdinul clugrilor ospitalieri ai =fntului Ioan s7u Ioani!ii 7 f FnfiinG7tUtteni9te ne!ustori 6in A;7 fi@ Fntr?un spit7 6in Ierus7 i;@ 7 7nu %&(+@ 7#Fn6 "7 p7tron pe SfFntu Io7n BoteJHtoru . S"opu Iu fost sH 7si!ure !HJ6uire7 pe erini or 9i sH Fn!riMe7s"H 6e 8o n7#i. Di=

LUAUA

iJAXKA

ire7 Ierus7 i;u ui 6e "Htre "ru"i7Gi@ or6inu s?7 ;i it7riJ7t@ Fn 7pHrHrii "re9tini or 6e 7t7"uri e ;usu ;7ni or 9i Fn6eose8i 7 pir7? CFt ti;p 7 6ur7t re!7tu SfFntu ui Mor;Fnt $%&**)%%+5- s?7u t7t Fn 6iferite or79e it7 iene o serie 6e fi i7 e 7 e o7niGi or@ "u Ai spit7 e@ 67r Fn"ep<n6 6e pe 7 %%25 ;isiune7 or prin"ip7 H 7 "e7 ;i it7rH. Prin 7Muto7re e 9i 67nii e pri;ite 7u 7Muns "urFn6 Hst7re 9i ;7re 8o!HGie. Purt7u Fn ;o6 "urent ;7nt7 e ne!re "u 7 8H@ i7r Fn rHJ8oi@ ;7nt7 ro9ie "u "ru"e 7 8H. DupH 7 un!7re7 ii or 6e 7 Lo"uri e Sfinte 7u intenGion7t sH se 79eJe Fn EHri e ne@ "u; 6o#e6e9te B6ip o;7 "7#7 eri or io7niGiD 6in %,(5. DupH Ai 9i?7u st78i it "7rtieru !ener7 Fn insu 7 Ro6os@ un6e 7u rH;7s n %',, "Fn6@ 7 un!7Gi 6e tur"i@ s?7u ;ut7t Fn insu 7 M7 t7@ un6e H nu;e e 6e "7#7 eri ;7 teJi s7u "7#7 erii 6e M7 t7. %mplierii sau cavalerii templului, "e ;7i #e"4i or6in ;i it7r u?Jis@ 7 fost Fnte;ei7t Fn %%%* 7 Ierus7 i; 6e + "7#7 eri fr7n"eJi@ nte "u 4ugues de Pa'ens, 7#Fn6 FntFiu o" 6e re9e6inGH o 7ripH 7tu 6Hruit 6e re!e e Ierus7 i;u ui B7 6uin 7 II? e7 $%%%+)%%2%-@ pe o"u #e"4iu ui te;p u ;oJ7i"@ Fn 7;intire7 "Hrui7 pri;irH e 6e Te;p ieri. S"opu er7 proteM7re7@ prin 7r;e@ 7 pe erini or. =eput 7 fost fo7rte sHr7"@ 67r Fn ur;7 re"o;7n6Hri or fH"ute 6e rd de &lairvau) $f %%'2-@ "7re i?7 susGinut Fn sino6u 6e 7 Tro3es 9i e?7 re67"t7t "4i7r ;7re p7rte 6in re!u 7;ent@ or6inu or 7 t "e ;7i 8o!7t 6in to7te or6ine e ;i it7re@ 7Mun!Fn6 sH 7i8H "u Fn "7pit7 7 .r7nGei "entr7 7 s"4i;8uri or ;onet7re europene@ ;7 or er7 o ;7nt7 ne7!rH "u "ru"e ro9ie. DupH %,*%@ or6inu ne#oit sH pHrHse7s"H P7 estin7 9i s?7 st78i it Fn .r7nG7. E !reu Fs un6e 9i "Fn6 7 Fn"eput sH 6e#inH in"o;o6 pentru re!7tu fr7n? sst or6in "H u!Hres". Po7te 7#eri e f78u o7se 9i tr7nJ7"Gii e or Fi i Fn "7 e. C7 sH punH ;Fn7 pe e e@ re!e e .i Fp 7 IV? e7 "e .ru;os ?%2%(- 7 fo osit 9i spion7Mu . Fn %2&5@ !ener7 u or6inu ui KacOues la' 7 fost 7rest7t 9i ;7 tr7t7t. Su8 7n"4etH 9i torturH "7#7 erii e!7t 9i s"uip7t SfFnt7 Cru"e@ 7u re"unos"ut "H 6u" #i7GH i;or7 H Pr7"ti"H i6o o 7tri7. Gener7 u 7 tri;is o "ir"u 7rH ;e;8ri or sHi Nerite or79e 9i GHri sH?9i re"uno7s"H 9i ei !re9e i e. Dos7ru 7 fost 7poi p7pei C e;ent 7 V? e7 $%2&')%2%(-@ 7 A#i!non Fn .r7nG7@ i ;ut7se re9e6inG7@ "7re 7 6e"is 7rest7re7 tuturor #ino#7Gi or@ Fn 7rH s?7r 7f 7@ i7r 8unuri e or sH fie "onfis"7te. Peste un 7n s?7u 67t "er"etHri e A Je"e "7r6in7 i 7u restituit p7pei pH Hri7 6e "7r?ApunFn6u?i "H s?7u Fn9e 7t@ "reJFn6u?% "H este ;7i ;7re 6e"Ft re!ii t F;pHr7Gii@ "FtH #re;e e este 6o7r ro8u re!e ui fr7n"eJ. Co;i?i8 i"e 7u 6o#e6it Fn %2%& #in7 te;p ieri or. Nu;7i Fntr?o sin!urH ost 7r9i pe ru! '( 6e te;p ieri@ 6e9i unii 6in ei stri!7u 9i 6e su8 "H 7u fost "4inuiGi "7 sH se 6e" 7re #ino#7Gi. Tot 797 7 sfFr9it 9F s 6e Mo 73. In Ar7!on@ nu;7i 6upH uptH !re7 te;p ierii 7u "7ste e e or. Cei 6in Cipru 9i?7u 6o#e6it ne#ino#HGi7. L7 sino6u Snne $%2%%)%2%,-@ so"otit 7 0V? e7 "on"i iu !ener7 Fn Biseri"7 2?C7to i"H@ 6e9i s?7 per;is sH i7 "u#Fntu 9i te;p ierii@ p7p7 C e?% V? e7 7 4ot<rFt 6esfiinG7re7 or6inu ui. Bunuri e te;p ieri or 6in 7u "HJut to7te Fn ;Fn7 re!e ui .i ip 7 IV? e7 "e .ru;os.

In %2%( ;urirH Fn "4ip ne79tept7t 9i p7p7 C e;ent 7 V? e7 9i re!e .i ip 7 IV? e7 "e .ru;os@ f7pt pe "7re 7;i"ii te;p ieri or ?7u FnfHGi9 "7 o pe6e7psH 6i#inH. (rdinul cavalerilor teutoni 7 fost FnfiinG7t tot 7 Lo"uri e Sfir Fn %%*&@ Fn ti;pu Cru"i76ei 7 I I?7@ 6e "FGi#7 no8i i !er;7ni 6in pHrG B7 ti"ii. Purt7u ;7nt7 e 7 8e 9i "ru"e ne7!rH. Ni"io67tH nu;Hru n? 7 fost pre7 ;7re@ Fn s"4i;8 7"Giuni e or 6enotH o 6is"ip inH 6e fi pre"u; 9i o e:tre;H 7spri;e 9i "ruJi;e. Ne#oit sH se refu!ieJe Europ7@ 7 o8Ginut 6e 7 An6rei 7 II? e7 7 Un!7riei $%,&')%,2'- pos siuni Fn E7r7 BFrsei $%,%%)%,,L- ) Tr7nsi #7ni7 )@ "u "on6iGi7 6e upt7 F;potri#7 "u;7ni or. Pri;in6@ Fn %,,L@ propunere7 p7pei 9i F;pHr7tu ui Ger;7niei@ 7 Fn"eput 7"ti#it7te7 6e "on#ertire Fn Prusi un6e 7u e:ter;in7t pe in6i!enii pH!Fni 9i 7u 76us Fn o"u or "o oni !er;7ni. Din %2&* 9i?7u ;ut7t se6iu 7 M7rien8ur!@ i7r 6upH FnfrF !ere7 6in %(%& putere7 or s"HJFn6@ Fn %(LL 7u tre8uit sH intre su8 suJ r7nit7te7 Po oniei "7re i?7 7 ipit o p7rte 6in teritoriu. Do;nu Mo 6o# A e:7n6ru "e Bun $%(&&)%(2,- 7 67t 7Mutor Po oniei "ontr7 "7#7 erii teutoni Fn upt7 6e 7 Gri;`7 6@ 6in %' iu ie %(%&@ 9i Fn upt7 6e M7rien8ur!@ " in %(,,. Fn %',' restu teritoriu ui 7 fost tr7nsfor;7t "Htre ;7re e ;7estru 7 or6inu ui Fn G7rH ere6it7rH 9i s?7 uter7niJA In Ginuturi e B7 ti"ii 9i Fn Peninsu 7 I8eri"H 7u ;7i 7"ti#7t 7 te p7t or6ine ;i it7re = ordinul cavalerilor spadei, Fn Estoni7@ ordinele de & latrava 9i Alcantra, Fn Sp7ni7@ i7r Fn Portu!7 i7@ (rdinul lui 4risG To7te 7#e7u ;isiuni si;i 7re 9i 7u upt7t pentru rHspFn6ire7 9i 7pHr7r 7r;7tH 7 "re9tinis;u ui Fn #e7"uri e 0II)0IV. D7"H 7"ti#it7te7 "e or ;7i ;u te 6in or6ine e ;on747 e 7;int= 7#e7u "7r7"ter ;or7 iJ7tor@ respe"ti# "7rit7ti# s7u 6e 7pHr7re f7GH 6u9;7nu e:tern@ E#u Me6iu 7 ;7i pro6us Fn Biseri"7 Apuse7nH 7 t soi 6e 7"ti#it7te@ "e7 7 in"4iJiGiei@ e!7tH 6e "er"et7re7 9i ni;i"ir 6u9;7nu ui intern@ ;7i 7 es 7 ereJii or. Eti;o o!i"@ nu;e e BinCuisitioD Fnse;ne7JH 7n"4etH@ "er"et7re. Fn"eput@ in"4iJiGi7 7 fost fo ositH nu;7i "7 pro"e6urH pen7 H. IniGi ir."4iJiGi7 7 fost FnfiinG7tH Fn %%+( 6e p7p7 Lu"ius 7 III? e7 $%%+%)%%+ "7 tri8un7 e" esi7sti" 7 p7p7 itHGii@ purtFn6 nu;e e 6e =fn!ul (fic Fn "on"i iu 6e 7 Veron7@ pentru 7 "o;87te ereJi7 "7t7ri or s7u p7? reni or 6in Lo;87r6i7. P7p7 Ino"enGiu 7 III? e7 $%%*+)%,%L- 7 st78i it Fn Con"i iu 7 IV? 6e 7 L7ter7n 6in %,%'@ prin "7nonu 2@ ;o6u 6e pro"e6urH 7 7"es tri8un7 e"" esi7sti". Prin opoJiGie "u pro"e6ur7 pen7 H ro;7nH@ 7f i Fn uJ pFnH 7tun"i 9i Fn tri8un7 e e 8iseri"e9ti@ prin "7re Mu6e"Htoru Gion7 nu;7i 67"H er7 sesiJ7t 6e un 7"uJ7tor o7re"7re@ respons78i penN 6o#e6ire7 7"uJ7Gii or@ nou7 pro"e6urH 6in %,%' "onst7 6intr?o 7n"4 pornitH "4i7r 6e Mu6e"Htor@ "7re 6is"ut7 Fn "ontr76i"toriu "u in"u p7t "7re 6e#ene7 7"u; 9i 7"uJ7tor 9i Mu6e"Htor. Fn"eputu 7"ti#itHGii s?7 fH prin repri;7re7 6urH 7 7 8i!enJi or 6in su6u .r7nGei@ 7 #7 6enJi or "7t7ri or. Sino76e e 6in su6u .r7nGei o8 i!7u@ 6e pi 6H@ pe epis"opi 6enunGe pe ereti"ii 6in p7ro4ii e or@ i7r Fn 6e"urs 6e un 7n )? " i pre"iJ7 "7nonu 2 7 sino6u ui 6in 1%1+ senioru #aic? "7re nv

PERIOADA A PATRA

Fn6ep inire ;7n67tu @ er7 6epus 9i?9i pier6e7 6o;eniu . Ope? =4iJitori7 e er7u "on6use 6e 6o;ini"7ni@ "Hror7 6in %,', p7p7 7 IV? e7 $%,(2)%,'(- e?7 pus 7 6ispoJiGie tortur7. Su8 se FnGe e!e7 nu;7i Fn#HGHtur7 6e 6o"trinH !re9itH@ "i 9i s7"ri? 7sfe;i7@ so6o;i7@ ;7!i7@ #rHMitori7@ 7 "4i;i7 et". A6ur7 in"4iJitori7 H "uprin6e7 = #iJit7 s7u inspe"Gi7 in"4i? pre6i"7re7 9i ti;pu 6e !r7Gie@ 7n"4et7 "u 6enunG7re7 9i "it7re7 pe"ti@ intero!7toriu 7"uJ7Gi or@ 7u6iere7 ;7rtori or@ 7pHr7re7 ii@ #e:7re7@ tortur7@ 7uto?67fe?u 9i e:7;in7re7 7pe u ui 7 p7pH. Fn o"7 it7te@ in"4iJitoru Gine7 o pre6i"H in#itFn6 pe "ei #i? i se preJinte Fn ti;p 6e %')2& 6e Ji e ) 797?nuinitu Bti;p D ) $ 8ine 9tiin6 "H Fn 7"est "7J pe6e7ps7 e #7 fi ;7i u9o7rH. se preJent7u Fn 7"est rHsti;p@ F;pri"in7Gii er7u "it7Gi o sin!urH D7i s7u s"ris prin preotu o"u ui "7 sH se preJinte 7 Mu6e"Htor. it7re7 er7 ur;7tH 6e 7rest7re. ro!7toriu "onst7 6in rHspuns 7 7"uJ7Gii e 76use. Fn7inte 6e 7 A@ 7"uJ7tu er7 pus sH Mure pe SfFnt7 E#7n!4e ie. \u6e"Htoru 7poi #in7. Fntre 7"uJ7tori er7 76;is ori"ine@ fie 9i ereti"i@ e:? 7Gi@ "ri;in7 i@ 4oGi@ #rHMitori@ "7re Fn 6reptu "o;un nu pute7u iei 6e "7 it7te. A"uJ7toru nu er7 "onfrunt7t "u ;7rtorii 7"u? re rH;Fne7u se"reGi. L7 Fn"eput@ 7"uJ7Gii 7u 7#ut 6rept sH?9i i7 ;7i tFrJiu nu i s?7 ;7i per;is 7"est u"ru. C4i7r 9i "Fn6 i se 7"Giune7 7#o"7tu ui tre8ui7 sH se re6u"H 6o7r 7 s"Htuire7 7"u? BsH re"uno7s"H 76e#Hru D@ 76i"H te;eini"i7 7"uJ7Gii or 76use. . GPU "onstrFn!ere7 er7 ;enitH sH sto7r"H ;Hrturisire7. L7 Mu? p7rti"ip7 un tri8un7 "o;pus 6in ;7i ;u Gi o7;eni 6in or79@ ntre preoGi@ "H u!Hri@ Muris"onsu Gi@ o7;eni 6is"reGi 9i 6e;ni 6e We7 in"4iJitoru ui. DupH rostire7 sentinGei se "on#o"7 o 9e6inGH un6e so7rt7 7"uJ7Gi or er7 fi:7tH 6efiniti#. L7 7"e7stH 9e6inGH sH p7rti"ipe "Ft ;7i ;u tH u;e. E7 purt7 nu;e e 6e B7uto 67 % 7"t 6e "re6inGH. Er7 GinutH 6e o8i"ei 6u;ini"7 s7u Fn sHr8Htori? ie7 6i;ine7G7. Con67;n7Gii tre8ui7u sH se epe6e 6e ereJie ;H"7r M8un7 e e in"4iJitori7 e re"uno9te7u 7"uJ7tu ui@ teoreti"@ 6reptu 7 p7pH A pr7"ti" FnsH in"4iJitorii nu se 7rHt7u 6e o" 6ispu9i sH 2te 7pe u . iepse e 7p i"7te er7u 6iferite. E:4u;7re7 ;orGi or@ pres"risH 6e F pentru "ei e:"o;uni"7Gi@ "7 sH nu prof7neJe "u rH;H9iGe e or ui@ FnsoGitH 6e stri!Hte e B"7re #7 f7"e 797@ 797 #7 pHGiD@ 7#e7 6rept inti;i6eJe ;u Gi;i e. Distru!ere7 "7se or ereti"i or@ "7 9i 7 "e or s?7u refu!i7t@ er7 o pe6e7psH si;8o i"H 9i inf7;7ntH A 6eo7re"e e7 ri!uro7sH 7r fi 6us 7 pustiire7 or79e or@ 7"e7stH pe6e7psH s?7 nu;7i "7se or 6e 76un7re 7 e ereti"i or 9i "e or Fn "7re s?7 sH#Fr9it 8oteJ ereti". Confis"7re7 7#erii er7 o pe6e7psH "4i7r ;7i !r7#H e7 6in 6reptu ro;7n. Er7u e:"ept7Gi 6e 7 "onfis"7re nu;7i "opiii ?7u 6enunG7t pHrinGii 9i ereti"ii "7re s?7u pre67t sin!uri Fn ti;pu

67 !r7Gie. Pe6e7ps7 "onfis"Hrii se ;7i 7p i"7 9i ereti"i or "7re nu 78Mur7u ereJi7 or@ pre"u; 9i "e or "on67;n7Gi 7 Fn"4iso7re pe #i7GH@ ;orGi or "on67;n7Gi Fn efi!ie "u 6eJ!rop7re7 or pre"u; 9i "e or "on67;n7Gi Fn ipsH. Tri;itere7 Fn pe erin7Me 9i f 7!e 7re7 "onstitui7u o 7 tH "7te!orie 6e pe6epse@ "7re pute7u fi "on#ertite e#entu7 Fn opere 6e "7rit7te. .i7? . !e 7re7 se fH"e7 Fn 8iseri"H Fn ti;pu Litur!4iei. Fn"4iso7re7 nu er7 "onsi6er7tH pe6e7psH@ "i ;iM o" prin "7re ereti"u pute7 ) prin re!i; 6e pFir.e 9i 7pH ) sH o8GinH iert7re pentru "ri;e pre"u; 9i "7 ;iM o" 6e supr7#e!4ere 7 ui. E7 er7 te;por7rH@ pentru "ei "e ;Hrturise7u ereJi7 9i se epH67u BFn ti;pu 6e !r7GieD@ ori per;7 ? nentH@ pentru "ei "e o ;Hrturise7u nu;7i prin torturH. Ap i"7re7 pe6epsei "u ;o7rte7@ "7re 7 76us tri8un7 e or in"4iJito? ri7 e o tristH "e e8rit7te@ nu s?7 fH"ut fHrH nu;ero7se proteste 9i 9o#Hie i Fn"H 6e 7 Fn"eput. Astfe @ unii "onsi6er7u "H ereJi7 nu este "ri;H@ 6e 7"ee7 se 9i opune7u pe6epsirii ei@ "H"i@ se spune7@ e7 nu tre8uie "o;? 8HtutH 6e"Ft prin r7Giune $7r!u;entis@ non 7r;is "7pi7ntur-. A Gii 7" ? "ept7u 9i i6ee7 pe6epsirii@ 67r nu;7i 7 "e ei spiritu7 e@ 76i"H e:"o;uni? "7re7@ pentru 7 e#it7 ;o ipsire7 7 tor7. C4i7r 9i "ei "e 7""ept7u 7 te pe6epse 6e"Ft "e e spiritu7 e se opune7u "u 4otHrFre pe6epsei "7pit7 e@ i7r pe6epse e fiJi"e e re"o;7n67u nu;7i "u ;u tH reJer#H@ Prin sino6u 6e 7 Veron7 $%%+(-@ 7 "7re 7 p7rti"ip7t 9i F;pHr7tu .rie6eri"4 I B7r? 87ross7 $%%',)%%*&-@ s?7 st78i it "7 ereti"ii sH fie pre67Gi 8r7Gu ui se? "u 7r "7re sH e 7p i"e pe6e7ps7. @ Nu;Hru #i"ti;e or in"4iJiGiei nu po7te fi st78i itA 6e9i 6estu 6e ;7re@ nu;Hru 7 fost e:7!er7t 6e 76#ers7rii Biseri"ii. RHspun6ere7 pen? tru 7"este o;oruri 9i ;7i 7 es pentru "e e Fn ;7sH@ sH#Fr9ite "u pri eMu "ru"i76e or F;potri#7 ereti"i or@ 6intre "7re un7 6in "e e ;7i sFn!ero7se 7 fost "e7 6in %,&* F;potri#7 7 8i!enJi or $;7s7"ru 6in BeJiers- 6e su8 pontifi"7tu p7pei Ino"enGiu 7 III? e7@ re#ine Fn Fntre!i;e Biseri"iiY ro;7no?"7to i"e 9i ;7i puGin no8i i;ii interes7te. \ustifi"7re7 7"estor 7"te prin 7se;Hn7re7 ereJiei "u "ri;e e 6e Ies ;7Mest7te@ 6e trH67re s7t f7 sifi"7re7 ;one6ei nu stH Fn pi"io7re. Prero!7ti#e e tri8un7 e or in"4i?i Jitori7 e er7u 7tFt 6e ;7ri@ Fn"Ft 6epH9e7u uneori 9i putere7 epis"op7 7 s7u "i#i H. Pute7 fi "it7t 9i 7rest7t ori"ine 9i se pute7 fo osi tortur7 F;M potri#7 ori"ui@ pHstrFn6 se"retu ;7rtori or@ 7 "Hror #re6ni"ie 6e "reJ7rM nu er7 "ontro 7tH tot6e7un7@ "H"i in"4iJiGi7 7 F;pHti;it re 7iiUe 6Rntr o7;eni Fn 797 ;HsurH@ Fn"Ft i6ee7 9i ;eto6e e ei #or 7pHs7 pFnH 9i p "on9tiinG7 unor7 6intre refor;7torii protest7nGi $C7 #in@ BeJ7 et"-. Fn se"o u 7 0V? e7@ o tristH 9i 6etest78i H "e e8rit7te 7 "unos"u printre 6o;ini"7nii sp7nio i $76e#Hr7Gi Do;ini "7nes-@ T4o;7s 6e ToM Cue;767 $%(,&)%(*+-@ in"4iJitoru !ener7 7 Sp7niei. Fn %(+2 7 u7t fiinGH Fn Sp7ni7 &onsiliul =uprem sau general al c?i%i!iei, nu;it 1=uprema2, "7re 7 fH"ut ;ii 6e #i"ti;e. Fn se"o u 7 0VIII? e7 ieJuiGii 6in Sp7ni7 s?7u 7 i7t "u in"4iJiGM A8i7 7 ,, fe8ru7rie %+%2 p7r 7;entu sp7nio 7 78o it sinistr7 in"4iJiM sp7nio H@ "7re 7 Fn6o i7t 7tFte7 se"o e Sp7ni7.

PERIOADA

PATRA

BIBLIOGRA.IEI B7rto o;ie Benn7ss7r@ HEInOuisition espagnole ) Inc?i%i!ia spaniol $se". 0V) tr76 6in i;87 fr7n"eJH 6e C7r;e 7 Ro;7n@ Bu"ure9ti@ %*22A /. Bein7r6t@ ds oi t?e trials oi t?e spanis? inOuisition ,-B7W6-B750, Lei6en@ %*5(@ L55 p. M ;iniCue HEInOuisition, P7ris@ %*L* A /. O7;en@ 4istoire de lEinOuisition espagnole spanis?EInOuisition0, tr76uit 6e N7n! 7is p7r Tenette Pri!ent et /e ene De 7tre@ r LortJ@ +ern?ard von &lairvau), 3onc? und 3'stiLer, .rei8ur!@ %*''A N. /. Vi? >esc?lc?te des ?eiligen 8ominiLus, .rei8ur!@ %*'5. =. Er6;7nn@ Religiose +eNegungen des 3ittelalters, e6. II@ %*L%. \ Grun6;7nn@ Qet%ergesc?ic?te des 3ittelalters, .rei8ur!@ %*L2. h .ossier@ He mo'en ge, T. %. Ies mondes nouveau) ,W59 )*'&A t. ,. HEeveil r urope $*'&)%,'&- A t. 2. He temps de crise ,-/596-5590, P7ris@ %*+,)%*+2A RpR / . ) G. Be"P@ E. E`i! et \. A. \un!;7nn@ T?e &?urc? in t?e age ot ism, tr76. 6in i;87 !er;7nH@ Lon6on@ %*+&@ 0VIII ) '5( p.A E. Gi son@ Ha ip?ie au mo'en ge, P7ris@ %*5LA I6e;@ Ha T?eologie m'stiOue de =aint d ,&oli Etudes de p?ilosop?ie medievale0, P7ris@ %*2(A /. T4o6e@ Fran%Z ssisi und die Anlnge der Qunst der Renaissance in Italien, _ien. %*2(. n romfine"te < L. /i7tt?Veri @ Inc?i%i!ia, Fn ro;. 6e G4. Dinu@ Cr7io#7@ %*2%. 7"Cues e Goff@ &ivili%a!ia (ccidentului medieval, tr76u"ere 9i note 6e MHri7 F@ Bu"ure9ti@ %*5&A Re"enJie 6e Prof. I. RH;ure7nu@ Fn BOrto6o:i7D@ 00IV nr. ,@ p. ,L'),5&.

C7pti#it7te7 878i oni"H 7 p7pi or F7 A#i!non. M7re7 s"4is;H p7p7 H 6in Apus. Con"i i7os;uF. Sino76e e 6e F7 Pis7@ Oonst7nJ@ B7s"i II
67tH "u 6isp7riGi7 6e pe s"en7 istoriei 7 u ti;u ui F;pHr7t 6in 7 /o4enst7ufen 9i "u ;ut7re7 pentru 5& 6e 7ni 7 re9e6inGei p7p7 e 7nt7@ 7 A#i!non $%2&*)%255-@ Biseri"7 ro;7no?"7to i"H in7u!ur7 2 epo"H Fn #i7G7 s7@ i7r pentru "on9tiinG7 o7;eni or 9i 7 popo7re or ;G7 o et7pH 6e tot ;7i ;u tH nest7torni"ie 9i 6e ipsH 6e unit7te@ Fenu er7 ;u t ;7i profun6 6e"Ft sH fie re6us 7 prepon6erenG7 H@ 6e 7stH 67tH 6e "o or7turH fr7n"eJH@ 7supr7 #ieGii 8iseri"e9ti@ er7 ;u t ;7i 76Fn"H 9i e7 nu se reJu;7 7 f7ptu "H fie"7re st7t 7re popor 6ore7 sH?9i ri6i"e pe s"7unu p7p7 un pontif 6in sFnu ni"i ;H"7r 7tun"i "Fn6@ pentru 7ni Fn 9ir@ #or fi 7 e9i "Fte 6oi i7r trei p7pi Fn 7"e 79i ti;p@ fie"7re "ontinuFn6 sH?9i ;enGinH Ai 76;inistr7Gi7 proprie. MpH sute 6e 7ni 6e "on#ieGuire 9i uneori 6e "o 78or7re "on67;? "u instituGii e 7tFt 6e nest7torni"e 7 e re!i;uri or feu67 e@ Bi? se #7 resi;Gi profun6 Fn FnsH9i fiinG7 ei. Si;Ge7 6in 76Fn"u ei@ 7u toGi pHrinGii 9i fiii ei 6e 8unH "re6inGH@ "H tre8uie sH 7""epte e fun67;ent7 e Fn FnsH9i "Hpeteni7 9i ;H6u 7re e s7 e. V7 tre8ui
8i8 io!r7fi7 7 fost 7 "HtuitH 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. prof. I. RH;ure7nu. C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. prof. I. RH;ure7nu.

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

+*

sH spune; totu9i "H ni"i 6e 7stH 67tH nu s?7u tr7s to7te "onse"inGe e 6intr?o "riJH 7tFt 6e 76Fn"H 9i un!H@ "i se #or Fn"er"7 reJo #Hri nu;7i periferi"e. De 7"ee7 "Fn6 #7 #eni Fn se". 0VI Refor;7@ Biseri"7 Apu? se7nH se #7 6o#e6i profun6 rH#H9itH 9i s H8itH. %. C7pti#it7te7 878i oni"H 7 p7pi or 6e 7 A#i!non Fn iunie %2&'@ 6upH 6is"uGii un!i "7re 6ur7rH %% uni@ Fn "7re s?7u "io"nit interese e fr7n"eJe "u "e e it7 iene@ 7 fost 7 es 7 Peru!i7 "7 p7pH fr7n"eJu Bertr7n6 6e Got@ 7r4iepis"op 6e Bor6e7u:@ su8 nu;e e 6e C e;ent V $%2&')%2%(-. In o" sH rH;FnH 7"7sH@ p7p7 7 4oGHrFt "H Fns"Hun7re7 s7 #7 7#e7 o" 7 L3on. DupH "e 7 ;7i s"4i;87t 6ouH re9e6inGe@ Bor6e7u: Fn %2&')%2&L 9i Poitiers Fn %2&5)%2&+@ Fn %2&* se 4otHrH9te pentru A#i!non@ un6e p7p7 it7te7 7#e7 un ;i" 6o;eniu@ nu;it Ven7issin. De 7"u; Fn"ep "ei 5& 6e 7ni 6e Be:i 878i oni"D 7 p7pi or@ "7re 7 6ur7t 6in %2&* pFnH 7 %255@ "Fn6 p7p7 Gri!orie 7 0 ? e7 $%25&)%25'- pHrHsi A#i!nonu 9i 6e 7 %5 i7nu7rie %255 se st78i i 7 Ro;7. C e;ent V s?7 6o#e6it un nesH8uit "4e tuitor. B7nii strFn9i pentru "ru"i76H 7u 7Muns Fn 8uJun7re e prieteni or sHi. Din "ei %& "7r6in7 i nou nu;iGi@ * er7u fr7n"eJi. Ti;p 6e ' 7ni@ "Ft 7 petre"ut 7 A#i!non@ e 7 p Htit re!e ui fr7n"eJ .i ip IV "e .ru;os $%,+')%2%(- BJe"iui7 7 Biseri"iiD@ 7nu Fri6 8u e e e;ise 7nterior 6e p7p7 Bonif7"iu VIII $%,*() %2&2- 9i Fns"enFn6@ 7 6orinG7 re!e ui@ rHsunHtoru pro"es F;potri#7 Bte;? p ieri orD@ 7 "Hror or6in 7 fost 6esfiinG7t Fn Sino6u 6e 7 Vien7 $Vienne-@ pe #7 e7 Ronu ui@ Fn %2%%)%2%,. Doi 7ni 6upH ;o7rte7 ui@ s"7unu 7 rH;7s #7"7nt = "7r6in7 ii nu s?7u putut FnGe e!e pe "ine sH 7 e7!H. Cei trei "7r6in7 i it7 ieni #oi7u un "o;p7triot 6e?7 or re#enit 7 Ro;7@ pe "Fn6 "ei %' "7r6in7 i fr7n? "eJi #oi7u unu 6e?7 or@ Fn A#i!non. A97 7 fost 7 es #iitoru Io7n 00II $%2%L)%22(-@ "7re Fn toGi "ei %+ 7ni 6e pontifi"7t n?7 pHrHsit p7 7tu reJi6enGi7 @ 6in "78inetu "Hrui7 F9i "on6u"e7 7"Giuni e. Fn ti;pu ui s?7 fH"ut 9i 7 e!ere7 F;pHr7tu ui !er;7n@ Fn perso7n7 ui Lu6o#i" 6e B7#7ri7 $%2%()%2(5-. P7p7 7 "ontest7t 7 e!ere7 ui@ 7run"Fn6 Ger;7ni7 Fn furtun7 upte or "i#i e 9i 6eJ HnGuin6 6in nou "onf i"tu 6intre su#e ? r7nii !er;7ni 9i p7p7 it7te. Fn %2,( p7p7 7run"H 7n7te;7 7supr7 ui Lu6o#i". Drept rHspuns@ 7"est7 7"uJH pe p7pH 6e ereJie. Atun"i p7p7 F 6epune. Fn #re;e7 ui 7u 7pHrut Fn pu8 i" pri;e e for;u Hri 7 e i6eo o!iei "on"i i7riste@ so"otite "7 sin!ure e "Hi "7re 7r ;7i pute7 s7 #7 p7p7 it7te7. Desi!ur "HrGi e 7pHre7u 7noni; 18efensor pacis2 6e M7r? si ius 6e P76o#7 $%,5,)%2(,- 9i 18ialogus2 6e _. O""7; $%,5& ) f %2(*-@ 67r Fn ur;7 "er"etHri or 7utorii or fiin6 i6entifi"7Gi 7u fost "on67;n7Gi Fnto";7i "7 9i une e propoJiGii 6in s"risu "e ui ;7i ;7re teo o! "onte;p 7ti# !er;7n Meister E"P7rt $%,L&)%2,5-. Lupt7 "u Lu6o#i" 6e B7#7ri7 6e!ener7 tot ;7i ;u t. In %2(, 7 fost 7 es C e;ent VI $%2(,)%2',-@ un ;7re 7r!4irofi 9i #e9ni" preo"up7t 6e "HpHtuire7 nepoGi or. A#Fn6 ne#oie 6e "Ft ;7i ;u Gi

PERIOADA A PATRA

e 7 FnHsprit 9i ;7i ;u t fis"7 it7te7 "uriei p7p7 e "7re 9i 797 er7 Fn"Hr"7tH. ;poJite e e:"esi#e@ Fn"7s7te 6e p7pH su8 6iferite nu;iri er7u = or7rii pentru nu;iri 9i "onfir;Hri 6e epis"opi 9i 787Gi A ,- onor7rii ite 6e 7 epis"opi 7 #iJite e perio6i"e Fn Ro;7 A 2- 67re7 7nu7 H i ;FnHstiri e 9i 6e 7 st7te e #7s7 e 7 e Sf. S"7un $"ens 9i 6in7ru etru- A (- su8si6ii s7u Je"iui7 H 6upH #enituri spe"i7 e A '- 8enefi"ii posturi e #7"7nte A L- 8enefi"ii spe"i7 e BMus spo iiD 9i 5- onor7rii Jit7Gii "7noni"e. Af7rH 6e 7"este7 ;7i er7u o serie Fntre7!H 6e Bre? iGiiDN "u o"7Ji7 7"or6Hrii 6e fun"Gii@ 6reptu 6e "u;u et". Pe 6rept Ft@ spune7u 6o"trin7rii@ Bp7p7 7re 6rept sH pHstore7s"H tur;7@ 67r ?o 9i tun6HD. D7r pH"7te e feu67 e se Fn"ui87serH 76Fn" 9i Fn Bi? 7 ro;7no?"7to i"H. De 7"ee7 #or "ere "ei ;7i ;u Gi 1reformatio <siae in capite ei membris2 ) 1Reforma +isericii n conducerea "i brele eiD. Pe #re;e7 ui Ino"enGiu VI $%2',)%2L,-@ 76;inistr7re7 6o;enii or 2orn7 7Munsese Fn ;Fini e re!e ui Ro8ert 6e Ne7po e "7re@ neputFn6 or6ine@ 7 pro#o"7t o rHs"o7 H "on6usH 6e tri8unu Co 7 6in RienJo a'(-. Fn %2(( 7"est7 7 Fnsuf eGit poporu printr?o nouH "onstituGie. Din ?i"ire@ osFn6it 6e p7pH@ tri8unu 7 p Htit #isu sHu "u ;o7rte7@ Fn #iJit7 fH"utH Fn %2L' 6e F;pHr7tu !er;7n C7ro IV $%2(L)%25+-@ A7 7 insist7t pe Fn!H p7p7 Ur87n V $%2L,)%25&- sH se ;ute 6in 7 Ro;7@ u"ru pe "7re?% 9i f7"e Fn %2L5@ 67r 7spe"tu M7 ni" 7 Ro;ei F"ut sH p e"e 6in nou 7 A#i!non. In sfFr9it Gri!orie 0I $%25&)%25+-@ 6e9i fr7n"eJ 6e ori!ine@ s?7 Ft 6efiniti# 7 Ro;7@ 67r presi;Gin6 "H !rupHri e e" esi7sti"e se #or Fn7 i7rH9i Fntr?o u"r7re 9i ;7i "on67;n78i H = s"4is;7@ e 9i?7 sfFr9it 2 Fn 7;HrH"iune@ nu FnsH Fn7inte 6e 7 fi 76us o 4otHrFre s7 #7to7re F 7 e!ere7 #iitori or su#er7ni pontifi sH 6e"i6H ;7Morit7te7 78so utH turi or "7r6in7 i or. ,. M7re7 s"4is;H 2a2a#5 din A2u3 (17!$1 1!) M7re7 s"4is;H p7p7 H s?7 6e" 7r7t Fn67tH@ su8 ur;79u sHu@ Ur87n VI 2)%2+*-@ pentru ;oti#u "H 6in "ei ,2 6e "7r6in7 i L rH;HseserH 7 Mnon@ % Fn Tos"7n7@ i7r %L 7 Ro;7. Din 7"e9ti7 %% er7u fr7n"eJi@ F ieni 9i unu sp7nio . In ti;p "e "7r6in7 ii se J8Hte7u ne9tiin6 pe sH 7 e7!H@ poporu forGFn6 u9i e 7 ;7nifest7t J!o;otos "erFn6 un i ro;7n. Ur87n VI 7 Fn"eput sH FnfiereJe u:u 6in Biseri"H@ 6e 7"ee7 ' "7r6in7 i 6in A#i!non@ F;preunH "u 7 Gi 2 6in Ro;7 7u 7 es 7 t i@ un fr7n"eJ "u nu;e e 6e C e;ent VII $%25+)%2*(-. As7 Fn"epe e7 s"4is;H@ "7re #7 6eJ8in7 Biseri"7 (& 6e 7ni. .u !ere e 7furise? Zr 9i inter6i"tu ui J8ur7u 6e 7 o re9e6inGH p7p7 H 7 7 t7. L7 un ent 67t 7pro7pe Fntre7!7 "re9tinHt7te s?7 treJit e:" usH 6in Biseri"H ;u s7u 6e "e H 7 t p7pH. CFn6 i?7 7Muns 7 ure"4i 9tire7 "H s?7 pus 7 e un "o;p ot F;potri#7 ui@ p7p7 7 6ispus Fnte;niG7re7 7 L "7r? t i@ "7re 7u ;urit Fn "4inuri "u;p ite. Pro#o"Fn6 in6i!n7re@ re#o t7 =Fr87 F;potri#7 p7pei s?7u tr7nsfor;7t Fntr?un e 7n 6e 8u"urie "Fn6 r<spFn6it #este7 ;orGii ui.

BISERICA IN SECOLELE 0I)0V

*%

Cei 6in A#i!non sper7u "H nou p7pH se #7 7 e!e Fn .r7nG7 A Bo? nif7"iu I0 $%2+*)?%(&(- #7 pri;i FnsH ti7r7 7 Ro;7. NepHt7t@ 67r ipsit 6e ener!ie f7GH 6e 7s7 turi e nepoGi or 9i ipsit 6e e:perienGH@ nou p7pH n?7 !Hsit 7 tH p7siune ;7i ;7re 6e"Ft "HpHtuire7 ru6e or. L7 ;o7rte7 p7pei C e;ent 7 VII? e7 6e 7 A#i!non. Fn %2*(@ Uni#ersit7te7 6in P7ris er7 6e pHrere "7 un ti;p sH nu ;7i fie 7 es ni"i un ur;79@ 67r "7r6in7 ii 7 e! pe Bene6i"t 7 0 II? e7 $%2*()%(,(-@ un o; 9iret 9i fHG7rni"@ "7re "Fn6 #or8e7 "re6e7i "H 76u"e p7"e7 pe o" Fn Biseri"H@ 67r "Fn6 Fi #e6e7i f7pte e o8ser#7i "H ni"i"Fn6 nu s?7 !Fn6it 7 "e spusese@ ne#rFn6 sH re ? nunGe pentru ni;i" Fn u;e 7 ti7r7 pe "7re o pri;ise pe ne79tept7te. Fn %(&( p7p7 Bonif7"iu I0 6e 7 Ro;7 ;uri@ i7r "7r6in7 ii 7 e! pe Ino"enGiu VII $%(&()%(&L-@ "7re 7 Mur7t "H #7 "Hut7 to7te posi8i itHGi e pentru tH;H6uire7 s4is;eS fie "4i7r 6e;isionFn6@ 67"H #7 fi ne#oie. L7 ;o7rte7 ui Ino"enGiu VII "7r6in7 ii s?7u !Fn6it sH nu ;7i intre J@n "on" 7#D@ punFn6u?se Fn 7"e7stH pri#inGH Fn e!HturH "u "ei 6in .r7nG7. 2. Sinoad/#/ conci#iari3./ d/ #a Pi3a (1 09)? <on3.an- (1 1 1 1$) >8 'a3/# (1 711 !) 7. Sino6u 6e #a Pis7 $%(&*-. Din "7uJ7 tu 8urHri or 6in Ro;7@ "7r ? 6in7 ii 7u tre8uit sH?9i s"4i;8e !Fn6u . Cei %( "7r6in7 i 7u st78i it "7@ Fn "7Ju "H unu 6in ei #7 fi 7 es@ sH renunGe 7 6e;nit7te7 p7p7 H@ 7"e ? 7 9 i u"r u ur ;F n6 s H? % f7 " H 9i " e 6i n A#i !non. A9 7 7 u 7 e s pe Gri!orie 0II $%(&L)%(%'-@ "7re@ potri#it 7n!7M7;entu ui@ 7 s"ris ui Bene6i"t 0III ru!Fn6u?% sH f7"H 9i e 7 fe @ 76i"H sH 6e;isioneJe 7;Fn? 6oi. Au tre8uit sH inter#inH nor;7nJii@ "7re sH?i 4otHr7s"H@ Fn fine@ sH se FntF ne7s"H 7;Fn6oi Fn sino6 !ener7 pe 67t7 6e ,' ;7rtie %(&* 7 Pis7@ Fn It7 i7. Totu9i "ei 6oi p7pi nu s?7u FnfHGi97t. Er7u preJenGi 7 Fn"eput 6o7r %( "7r6in7 i = + 6e 7 Ro;7 9i L 6e 7 A#i!non. M7i tFrJiu@ "ei 6in Curi7 ro;7nH s?7u ri6i"7t 7 %(@ "ei 6in .r7nG7 7 %&. M7i p7rti"ip7u ( p7 ? tri7r4i@ +& epis"opi@ repreJent7nGi 7 Fn"H %&, epis"opi@ 7poi +5 e!u;eni@ (% priori@ ;7re e ;7estru 7 io7niGi or@ "ei ( !ener7 i 7i or6ine or "7#7 ? ere9ti@ 6e e!7Gi 7 %2 uni#ersitHGi@ %&& 6e "7noni"i@ peste 2&& 6e 6o"tori Fn teo o!ie 9i 6rept "7noni". Pre9e6inGi7 7 7#ut?o "e ;7i 8HtrFn "7r6in7 6in "ei preJenGi@ "e 6in Poitiers. DupH "e s?7 "itit "it7Gi7 tri;isH "e or , p7pi@ sino6u 6e 7 Pis7 i?7 Mu6e"7t Fn ipsH 9i i?7 6epus $' iunie %(&*-. C7r6in7 ii 7u 6e"is Fnto";ire7 unui ;e;oriu so e;n 9i 7u "erut "7 nou p7pH "7re ur;7 sH fie 7 es sH "ontinue u"rHri e@ sH#Fr9in6 in" usi# 9i refor;7re7 Biseri"ii 1in capite et membris2# Apoi "onstituin6u?se Fn "on" 7# 7u 7 es pe un #eneGi7n@ un !re" 7tiniJ7t Petru .i 7r!is@ "7 p7pH@ "u nu;e e 6e A e:7n6ru V $%(&*)%(%&-. Se sper7 "H e #7 76u"e 9i unire7 8iseri"i or !re7"H 9i 7tinH 9i #7 an Htur7 9i s4is;7 p7p7 H. Ni"i un7 6in "e e 6ouH 6orinGe nu s?7 F; ? p init. Er7u 7"u; trei p7pi. F n %(%& A e :7 n6r u V 7 ;ur i t . F n o" u ui " 7 r 6i n7 i i 7 e ! pe Io7n 00III $%(%&)%(%'-@ ro8 7 interese or 9i p H"eri or u;e9ti "e or ;7i nesH8uite. Lu;e7 er7 e:7sper7tH A ;u Gi 7u Fn"eput sH p e"e. Sin ? !ur7 4otHrFre u7tH 7 fost sH se "on#o7"e peste 2 7ni un nou sino6 pen?

PERIOADA A PATRA

4otHrFri. A"est7 este sino6u 6e 7 Oonst7nJ@ 7Ji Fn su6u Ger;7niei@ rFu "u 7"e 79i nu;e. 8. Sino6u 6e 7 Oonst7nJ $%(%()%(%+-@ so"otit 6e Biseri"7 ro? no? "7to i"H 6rept 7 0VI? e7 Bsino6 e"u;eni"D@ 7 fost ;7i ;u t oper7 MHr7tu ui Ger;7niei Si!is;un6 I $%(%&)%(25-@ "7re 7 "reJut "H 7 it ;o;entu sH se punH "7pHt Bs4is;ei "u trei "7pete Fn Biseri"7 7no? "7to i"HD 9i sH f7"H refor;7 Biseri"ii 1in capite et membris2# o6u 7 fost ;<i ;u t un B"on!res 7puse7nD 7 "on6u"Htori or 8ise? hsti 9i u;e9ti 9i 7 7#ut ;eritu "H 7 reJo #7t pro8 e;7 ;7rii s4is;e M7 e 6in Apus 9i 7 4otHrFt "on67;n7re7 ;i9"Hri or ereti"e 7 e pre? 7r;7tori or \o4n _i" iff $f %2+(- 9i \7n /us $f L iu ie %(%'-. Prin p7rti"ip7re7 "e or %+&& 6e ;e;8ri@ ;7Morit7te7 78so utH 7i"i@ "Hut7t FnfrFn!ere7 ;on7r4iei 78so ute 7 p7p7 itHGii@ 6orinGH pio7sH@ Z nere7 iJ7tH 6in "7uJ7 stru"turii 6o!;7ti"e 9i "7noni"e 7 Biseri"ii n7no?"7to i"e. P7p7 Io7n 00III 7 sosit 7 sino6 Fn ,+ o"to;8rie %(%( FnsoGit 6e "7r6in7 i 9i 7 Gi 6e;nit7ri. Pentru "H nu sosiserH toGi s?7 6e"is "7 ;7 9e6inGH sH se 6es"4i6H Fn %L noie;8rie. Fn 9e6inG7 6in , ;7rtie %(%' p7p7 7 fost si it sH "ite7s"H Fn f7G7 o6u ui un 6o"u;ent Fn "7re se pre#e6e7 "H@ 67"H "ei 7 Gi 6oi p7pi Z renunG7@ #7 f7"e 9i e 7"e 79i u"ru. Fn7inte FnsH 6e 7 fi "itit e 7"est @ s?7 "itit 6in p7rte7 sino67 i or un re"4iJitoriu@ 7 7uJu "Hrui7 Io7n 7 67t se7;7 "H 7 pier6ut p7rti67. Einut 7 "urent "u tot "e se 6is"ut7 9e6inGe e se"rete@ p7p7 7 7Muns 7 "on#in!ere7 "H "e ;7i ni;erit ru 7r fi sH fu!H. BHnuin6 u"ru @ F;pHr7tu Si!is;un6 7 porun"it sH pHJite to7te porGi e or79u ui. Fn no7pte7 6e ,& ;7rtie %(%'@ tr7#estit 47ine 6e #iJitiu prin"i7r 9i 8u"urFn6u?se 6e "on"ursu 6u"e ui e6eri"4 6e Austri7@ p7p7 Io7n 7 00III? e7 7 fu!it@ 67r@ 7 s"urt ip 6upH 7"ee7@ trupe e i;peri7 e ?7u prins 9i Fn %5 ;7i %(%' e re76us SH Oonst7nJ "u o e:"ortH 6e 2&& 6e "H HreGi A este Fn"4is Fntr?un "7ste un6e s"7pH 6o7r Fn %(%*@ "Fn6 F9i 6H 9i o89tes"u sfFr9it. DupH "e p7p7 Io7n 7 00III? e7 7 fu!it 6e 7 sino6 7 ,& ;7rtie %(%'@ %+&& 6e 6e e!7Gi sino67 i@ rH;79i sin!uri@ 7u so"otit "H 7 sosit ;o ntu sH 6e"reteJe "H autoritatea conciliului este mai presus de auto$ atea papei# Teori7 superioritHGii sino6u ui 7supr7 7utoritHGii p7pei@ nu;itH 1&on$ larist2, 7 fost pro;o#7tH 6e sino76e e Jise B"on"i i7risteD@ Ginute 7 i7 $%(&*-@ Oonst7nJ $%(%()%(%+- 9i B7se $%(2%)%((*-. Sti;u 7Gi 6e ;e;8rii Uni#ersitHGii 6in P7ris@ Fn frunte "u \e7n 7r es Gerson $%2L,)%(,*- 9i Pierre 6NBi 3 $%2'&)%(,&-@ epis"op fr7n? EE 6e C7;8r7i@ sino67 ii 7u 4otHrFt@ potri#it teoriei sino67 itHGii s7u i"i i7ris;u ui@ ur;Hto7re e = 7- 1=inodul, ntrunit legitim, prin puterea =fntului 8u?, repre%in$ +iserica militant "i de!ine puterea n c?ip nemi*locit de la 8umne$ i# To!i, c?iar "i papa, snt obliga!i s i se supun n ceea ce prive"te idin!a, curmarea sc?ismei "i reforma +isericii 1in capite et membris2# 8- Cine se #7 opune sino6u ui #7 fi pe6epsit "onfor; e!ii 9i pre? 6eri or 6reptu ui "7noni".

BISERICA IN SECOLELE 0I)0V

*2

"- P7p7 Io7n 7 00III? e7@ pHrHsin6 sino6u @ e suspe"t7t 6e f7#ori J7re7 s"4is;ei 9i 6e ereJie. 6- Me;8rii Sino6u ui 7u 7#ut 9i 7u. 6ep inH i8ert7te 6e 4otHrFre. L7 Fn"eputu ui iunie %(%' 7 fost 76us 7 Oonst7nJ prerefor;7toru "e4 \7n /us spre 7 se Mustifi"7 Fn f7G7 sino6u ui pentru i6ei e s7 e. In 9e6inG7 6in L iu ie %(%' \7n /us@ "7re sper7 "H sino6u F #7 7pHr7 9i)i #7 67 6rept7te@ #HJFn6 Fn e ;7i ;u t un tri8un popu 7r@ "7re uptH pentru Fn6rept7re7 re e or 6in Biseri"H@ 7 fost "on67;n7t "7 ereti"@ ip ? sit 6e 6e;nit7te7 preoGe7s"H 9i e:trH67t 7utoritHGi or "i#i e@ "7re ?7u 7rs Fn 7"ee79i Ji pe ru!. Fn 7nu ur;Htor@ 7 2& ;7i %(%L@ 7 F;pHrtH9it 7"ee79i so7rtH 9i prie ? tenu sHu Ieroni; 6e Pr7!7. Fn#HGFn6 6in pHG7nii e ri#7 u ui sHu@ Gri!orie 0II renunGH 7 ti7rH 9i i se 7"or6H un post 6e epis"op@ 67r ;uri 9i e Fn %(%5. Ce 6e 7 trei ? e7@ Bene6i"t *III? 6e9i 6epus 6e sino6@ trHi7 Fn .r7nG7 7 Perpi!n7n@ ne#rFn6 sH "e6eJe 9i Mu"Fn6 ro u unui p7pH fHrH Biseri"H. L7 %% noie; ? 8rie %(%5 se 7 e!e7 6upH 7tFte7 neFnGe e!eri un p7pH e!iti;@ M7rtin V $%(%5)%(2%-@ Fn"Ft prin 7 e!ere7 ui ;7re7 s"4is;H p7p7 H 6intre 7nii %25+)%(%5 7 u7t sfFr9it 6upH 7pro7pe (& 6e 7ni. Sino6u 6in Oonst7nJ 7 Ginut (' 6e 9e6inGe pu8 i"e Fntre ' noie; ? 8rie %(%(),, 7pri ie %(%+@ pre"u; 9i ;u te 9e6inGe "onsu t7ti#e. P7p7 M7rtin 7 9tiut Fnto";i Fn 797 fe u"ruri e "7 sH nu fie si it sH Fn"e7pH u"rHri e Fn #e6ere7 refor;ei Biseri"ii Bin "7pite et ;e;8risD. Fn fe8ru7rie %(%+@ 7 sosit 7 Oonst7nJ 9i o 6e e!7Gie 6e %* ;itropo? FiGi rHsHriteni@ Fntre "7re er7 9i Gri!orie E7;8 7"@ ;itropo itu Oie#u ui 6in %(%'. Din nu;ero7s7 6e e!7Gie tri;isH 6e P7tri7r4i7 E"u;eni"Hc I7 7"est e#eni;ent 6e se7;H 6in u;e7 "re9tinH 7u fH"ut p7rte 9i 6e e !7Gii 7i"i 7i "e or 6ouH st7te in6epen6ente ro;<ne9ti@ E7r7 Ro;<ne7s"H 9i Mo 6o#7@ 7#Fn6 Fn #e6ere "H pro8 e;7 unirii Biseri"ii RHsHritu ui "u Biseri"7 Apusu ui e interes7 9i pe e e@ "7 GHri orto6o:e. Sino6u 7#e7 6estu e pro8 e;e 6e reJo #7t@ 67r n?7#e7 un "on6u"Htor "7re sH por ? ne7s"H 6is"uGii 6e unire "u !re"ii. De 7"ee7 e ;7i ;u t 6e"Ft pro878i "H Gri!orie E7;8 7" 7 pHrHsit Oonst7nJ Fn7inte 6e Fn"4i6ere7 sino6u ui@ Fntor"Fn6u?se Fn RHsHrit fHrH #reun reJu t7t poJiti#. Sino6u 6in Oonst7nJ@ 6es"4is ofi"i7 7 ' noie;8rie %(%(@ 7 fost 6e" 7r7t Fn"4is 7 ,, 7pri ie %(%+ 6e nou p7pH@ M7rtin 7 V? e7@ 6upH (' 6e 9e6inGe. ". Sino6u 6e #a 'a3/# (1 711 !). De9i nu 6ore7 6is"ut7re7 re? for;ei Fn Biseri"H@ p7p7 M7rtin 7 fost ne#oit sH "on#o7"e 7 P7#i7@ Fn %(,2@ ;u t 79tept7tu sino6 pentru refor;7 Biseri"ii. FnsH@ Fntru"Ft 7"o o iJ8u"nise "iu;7@ sino6u 7 fost ;ut7t 7 Sien7. DupH 6is"uGii nu s?7 7Muns 7 FnGe e!ere "e 7nu;e refor;H 7r tre8ui sH se f7"H 9i@ 7 pro ? punere7 re!e ui An! iei@ /enri" 7 V ? e7 $%(,,)%(L%-@ s?7 4otHrFt ;ut7 ? re7 sino6u ui 7 B7se @ Fn E #eGi7. In %(,')%(,L@ 7;87s76e e fr7n"eJH 9i en! eJH 7u so i"it7t insistent p7pei M7rtin V sH fi:eJe 6es"4i6ere7 sino6u ui@ "ee7 "e 7"est7 7 9i fH"ut Fn iu ie %(2%. D7r@ "urFn6 6upH 6es ? "4i6ere@ p7p7 ;uri. Nu;Hru p7rti"ip7nGi or fiin6 ;i"@ 78i7 #eniserH 2&& 6" M 6e e!7Gi "7re@ pe 6e7supr7@ "re7serH 9i o 7t;osferH i8er7 H ne7!re7tH

PERIOADA A PATRA

s7pH@ nou o"up7nt 7 S"7unu ui Ro;7n@ Eu!eniu IV $%(2%)%((5-@ i;isN 7 %+ 6e"e;8rie %(2% o s"riso7re 6e Fn"4i6ere 7 sino6u ui 9i 7re7 ui 7 Bo o!n7@ un6e ur;7 sH se 6is"ute unire7 "u !re"ii. Sino? i s?7u 7rHt7t surprin9i 6e 4otHrFre7 p7pei 9i 7u FnGe es "H 7"est7 7 t ;ut7re7 spre 7 e#it7 s7n"Gion7re7 6e"retu ui e;is 7 Oonst7nJ@ "7re se re"uno9te7 "H sino6u e superior "4i7r 9i Biseri"ii nu nu;7i o7nei p7pei. De 7"ee7@ Fn"ur7M7Gi 6e F;pHr7tu Si!is;un6 I 7 Ger? tiei 6e ;7Morit7te7 prinGi or 9i 6e #otu " eru ui fr7n"eJ Fntrunit Fn7? 7 Bour!es $fe8ru7rie %(2,-@ "7 9i 6e 6istinse e person7 itHGi sosite i7se @ sino67 ii 7u 4otHrFt sH "ontinue u"rHri e fHrH sH GinH se7;7 6e so7re7 p7p7 H. Au fost 7 e9i prote"tori 7i sino6u ui trei prinGi@ i7r =e6inte e sino6u ui ur;7 sH fie 7 es pe ter;en 6e o unH. S?7 ;7i irFt "7 opinii e profesori or uni#ersit7ri@ 6o"tori Fn teo o!ie 9i Fn 6rept 7ni"@ pre"u; 9i 7 e 7 tor " eri"i eru6iGi@ sH 7i8H o ;7i ;7re !reut7te t 7 e epis"opi or. To7te ;e;orii e 9i 7"te e 76res7te sino6u ui sFnt pre67te unei "o? ii "o;puse 6in %, ;e;8ri@ "7re@ 6upH e:7;in7re@ e Fn7inte7JH "orn ? u ui spre 6e i8er7re. P7p7 Eu!eniu IV n?7 #rut sH GinH se7;H totu9i 6e 7"est sino6@ 67r nter#enGi7 F;pHr7tu ui 7 "e67t@ 9i prin 8u 7 s7u en"i" i"7 8udum Jum, 6in %' 6e"e;8rie %(2%@ 7 re"unos"ut sino6u . Fn fe8ru7rie %(2(@ H "e se fH"u 6eM7 F;pH"7re7 Fntre p7pH 9i sino67 ii 6in B7se @ ei Fn? MrH sH intre Fn ;ieJu pro8 e;e or ;7ri 6e refor;H 7 "uriei p7p7 e@ re#iJuire 7 ;o6u ui Fn "7re sH se f7"H 7 e!ere7 p7pei 9i 4otHrFrH "H re8uie sH 6epunH Fn f7G7 sino6u ui un MurH;Fnt. NeFnGe e!ere7 7 sur it "Fn6 7 fost #or87 6e fi:7re7 o"u ui un6e sH 7i8H o" sino6u unio? "u !re"ii. Le!7Gii p7p7 i susGine7u un or79 it7 i7n@ ;7Morit7te7 si? 7 i or 6ore7u 7 B7se @ A#i!non ori Fn S7#o3e. Prin 8u 7 18octoris tium2 6in %+ septe;8rie %(25@ p7p7 Eu!en 7 IV? e7 4otHrF tr7nsfe?=7 "onsi iu ui 6in B7se 7 .err7r7@ pe "o7st7 orient7 H 7 It7 iei@ pen? 7 e fi ;7i u9or !re"i or sH #inH 7 sino6. NepreJentFn6u?se 7 9e? !a 6in ,( i7nu7rie %(2+@ p7p7 7 fost suspen67t@ i7r Fn 9e6inG7 6in ,' ie %(2*@ ,& pre 7Gi 9i peste 2&& 6e 6o"tori Fn teo o!ie ?7u 6e" 7r7t Ai" 9i ?7u 6epus 6in s"7un pentru "H 7 refuJ7t sH pri;e7s"H 4otHrF? sino6u ui 6e 7 Oonst7nJ. L7 su!esti7 "7r6in7 u ui 6NA e;7n@ 6u"e e A;e6eu 6e S7#oi7 7 fost " 7;7t Fn ' noie;8rie %(2* p7pH "u tit u .e i: V $%(2*)%((*- $7 A u ti;u 7ntip7pH@ "7re s?7 ;enGinut pFnH 7 6iJo #7re7 sino6u ui B7se @ Fn %((*-. O nouH s"4is;H s?7 6es"4is. i "u to7te "H 7 Fn"eput "e e ;7i ;u ?AHri spriMine7u pe .e i: V@ 6upH %((2@ rFn6 pe rFn6 .r7nG7@ Ar7!onu @ Gi7 9i@ Fn fine Fn %(('@ Ger;7ni7 tre" 6e p7rte7 p7pei Eu!en 7 IV?Sino6u 6in B7se 7 ;7i u"r7t pFnH Fn %((*@ "Fn6 s?7 6iJo #7t. Spre se8ire 6e !7 i"7nii e:tre;i9ti@ Biseri"7 ro;7no?"7to i"H "onsi6erH "7 ;eni"e nu;7i 4otHrFri e pri;e or ,' 6e 9e6inGe 6e 7 B7se @ 76i"H F Ginute pFnH 7 ;ut7re7 sino6u ui 7 .err7r7@ pe "o7st7 rHsHrite7nH i7 iei@ 7 %+ septe;8rie %(25@ "7re se 6es"4ise ofi"i7 7 ( ;7rtie %(2+. Qe e ,' 6e 9e6inGe s?7u 6is"ut7t ;o6u 6e "o;87tere 7 ereJii or 9i 7 te

BISERICA IN SECOLELE 0I)0V

pro8 e;e "7re nu 7tin!e7u 7utorit7te7 S"7unu ui 6e 7 Ro;7. Cee7 "e 7 ri6i"7t presti!iu p7pei Eu!en 7 IV? e7@ Fn ti;pu sino6u ui 6in B7? se @ "7re 6in ,( i7nu7rie %(2+ nu?% ;7i re"uno9te7@ 6e" 7rFn6u?% ereti" 9i 6epus 6in s"7un@ 7 fose unire7 Fn"4ei7tH "u !re"ii 7 L iu ie %(2*. Ast ? fe @ orto6o"9ii 7u "ontri8uit@ po7te fHrH #oi7 or@ 7 ri6i"7re7 presti!iu ui p7p7 itHGii Fn o"4ii o""i6ent7 i or.
B I B L I O G R A . I E I

I J # o 7 r e = C7ri Mir8t@ [uellen %ur >esc?ic?te des Papsttums und des romisc?en Qat?oli%ismus 5$e AuilaOe, Tii8in!en@ %*2' M L?e Auf .@ Tu8in!en@ %*L5A I. A 8er!io@ P. P. Io7nnou@ C. Leon7r6i@ P. Pro6i et N. \e6in@ &onciliorum oecumenicoium decreta, .rei8ur! i; Breis!7u@ B7 e@ %*L,. L u " r H r i = R. .ossier@ He Mno3en ge# T# ,. GEveil de AEurope $*'&)%,'&-A Le iemps de crise ,-/996-5590, Paiis, -.7/6-.7W: .. Oe;pf@ /.?G. Be"P@ E. E`i! et \. A. \un!;7nn@ T?e &?urc? in t?e age ot feu67 is;. Tr76u"ere 6in i;87 !er;7nH@ L"n6on@ %*+&@ 0VIII)'5( p.A Giuseppe A 8er!io@ &?iesa conciliare# ldentit e signi$iicato del conciliarismo, Bres"i7@ %*+%@ 2L+ p. Arnu f V7!e6es@ 8as Qon%il iiber dem Papst c 8ie =telungna?men des FiLolaus von Qucs und des Panormilanus %um =treit J`is"4en dem Qon%il von +asel und Fugen IV@ , #oi. T. I. te:tA II. An;erPun!en@ P76er8orn@ Miin"4en@ _ien@ biiri"4@ %*+% A \. E. An7st7sion@ NI7iopi7 tRs NE:#.0iM7F7s t. II@ e6. ,?e@ Tes7 oni"@ %*5* A \. _. Stie8er@ Pope Eugenius IA# T?e &ouncil ot +asel and t?e secular ecdcsiasiical autLorities in t?e empire# T?e conilict over supreme aut?orit' and po`er in t?e &?urc?, Le367@ %*5+@ 0VI)'%( p.A 8ie EntNicL?mg des Qonciliarismus, Meiden und Fac?NirLen der Lonciliaren Idee, e6it7tH 6e R. B7u;er@ D7r;st76t@ %*5L@ (&* p. R. OottMe un6 B. Mo" er@ >Lumenisc?e Qirc?engesc?ic?te# +d# II# 3ittelater und Re? iormalion, Mun"4en@ %*5&. \. D7nie ou et /. M7rrou ,Fouvelle ?istoire de lEglise# T. II@ p7r M. D. Ono` es et D. O8o ensP3@ Le ;o3en ge, P7rMs@ %*L+A /. \e6in@ +isc?ollic?#es Qon%il oder Qirc?enparlament c ,?e Auf . .rei8ur! i; Breis!7u@ %*LLA \. Gi i@ 4istoire des conciles< &onstance et +le, Florence, P7ris@ %*L'@ (%& p. A. .r7nJen ) A. Mii er@ 8as Qon%il von Qonstan%, .rei8ur! i; Breis!7u@ %*L(A C. Bi4 ;e3er et /. Tii"4 e@ 4istoire de lEEglise# T. II. HEEglise de la c?retiente, 767pte p7r M. /. Vi"7ire@ Mii 4ouse@ %*L2 A VI. I@ P4ei67s NE::0R7i7o:t:Nf- ti%opia, t. I??????. 8e la iconoclasm pin la cderea &onstantinopolului $%('2-@ Aten7@ %*L2A \. LortJ@ 4istoire de lEEglise des origines nos *ours# Tr76uit 6e N7 e;7n6 p7r M. Lefe#re@ P7ris@ %*'LA ,?e e6.@ P7ris@ %*L, A l. Renou7ri@ I7 p7p7ufe 7 Avignon, ,?e e6.@ P7ris@ %*L,. _. 6e Vries@ 8ie ppste von Avignon und der c?ristlic?e (sten, Fn BOrierit7 i7 C4risti7n7 Perio6i"7D@ 000 $%*L%-@ no. %@ p. +')%,+. M7nn@ G. A. /eus un6 A. Nits"4Pe@ Prop'len Meltgesc?ic?te# B]ne Gniversal$ gesc?ic?te, B6. I)0 g , Supp .@ %, #oi.@ .r7nPfurt@ _ien@ %*L%)%*L'A Au!ustin .ii"4e et Vi"tor M7rtin@ 4istoire de lEEglise depuis Ies origines *usOuE nos *ours, t. VIII@ 0@ 0II@ 0III $%&'5)%,5(-@ 6e 6iferiGi istori"i@ P7ris@ %*(L)%*L2A Au!. .ii"4e@ I7 c?retiente medievale $2*')%,'(-@ $t. VII 6e N/istoire 6u ;on6e p7r E. C7#7i!n7"-@ P7ris@ %*,*. A. E4r47r6 un6 _. Neuss@ 8ie Qat?olisc?e Qirc?e im _"in6oi 6er Seiten, 2 B7n6e@ ,?e Auf 7!e@ LeipJi!@ %*'&)%*'( A B. Stef7ni6is NE::0TMui7ott:N\i NI7Top T\sFi.i0RN<p 3^pt oiMuspo#@ Aten7@ %*(+A e6. ,?7@ Aten7@ %*'*. .. 0. Seppe t@ D7s Papsttum im =pcEtmittelalter und in der Seit der Renaissance, B6. IV@ Mun"4en@ %*(&. L. S7 e;? 4ier@ He gr and sc?isme dE(ccident, '?e e6. P7ris@ %*,%. C4.?\. /efe e et Do; /. Le" er"C. 4istoire des concils dEapres Ies documents originau), t. V@ VI@ VII@ P7ris@ %*(LA A. Ger#irt4@ 3arsilius de Padua, -# P7ris@ %*'%. V. M7rtiii@ Les origines du >allicanisme, t. I)II@ P7ris@ %*2*. N In limba rom n < Pr. prof. Mi 7n es7n@ =inodalitatea ortodo) Fn secolele 0T5)0V]@ Fn BMitro? po i7 Ar6e7 u uiD@ 0 $%*L'-@ nr. %)2 p. '&)5,A Prof. T. M. Popes"u@ Pr. prof. T. Bo? 6o!7e@ Prof. G4@ G. StHnes"u@ Istoria bisericeasc universal, t. II@ Bu"ure9ti@ %*'L@ I Bi8 io!r7fi7 7 fost Fnto";itH 6e Pr. prof. I. RH;ure7nu 9 Pr. prof. T. Bo6o!7e@

PERIOADA A PATRA

^5LA Euse#iu Popo#i"i@ Istoria bisericeasc universal, tr76u"ere 6e At. Miro? t. II@ Bu"ure9ti@ %*,5@ p. *')%&*. Pentru istoria papilor < Pierre 6e LuJ@ 4istoire des papes, , #oi.@ P7ris@ %*L&. G Mo 7t@ Hes papes dEAvignon, %2&')%25+@ ,?e e6.@ P7ris@ %*'*. . 0. Seppe t@ >esc?ic?te der Ppste# Re#HJutH 6e G. S"4`ei!er@ ' B6.@ M in? \*'(^^^%*'* A E. C7sp7r@ >esc?ic?te des Papsttums, B6. I)II@ Tii8in!en@ %*2&) .er;. /73`7r6@ 4istoire des papes, P7ris@ %*,*. Pentru participarea rom nilor Ia conciliul din &onstan% ,-B-B )-B-70# I J # o 7 r e = &ronica lui Glric? von Ric?tental, e6. A. D. Stur6J7@c 8elega!i ni la &onciliul din &onstan%, Fn BAn7 e e A"76e;iei Ro;<neD@ seri7 Ii?7@ t. $%+*2)%+*(-@ p. *5)%&L. S t u 6 i i = Pr. prof. Ni". er8Hnes"u 9i Prof. Ni". Stoi"es"u@ 3ircea cel 3are 6-B-70, ;99 de ani de la urcarea lui pe tronul rii Rom ne"ti, Bu"ure9ti@ %*+5@ '^^i*+ A DHnuG I. M<nu@ =inodul conciliarist de la &onstan% ,-B-B ) -B-70 Di @#iparca +isericii (rtodo)e din 3oldova "i 3untenia, Fn BStu6ii teo o!i"eD@ 00V f@ nr. ')L@ p. 255)2+LA Pr. prof. I. RH;ure7nu@ Rolul +isericii (rtodo)e Rom ne Eseric a R srit ul ui Fn se cole le P IA "i 0V@ Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro;<nH D@ = $%*+%-@ nr. %),@ p. %2%)%(2@ 7i"i p. %2+@ tr76u"ere fr7n"eJH Fn 3iscellanea Jiae ecclesiasticae, VII@ Lou#7in? 7 Neu#e et Lou#7ine@ %*+'@ p. %%')%,+A C?tin r76M7@ Portretul "i stema lui >rigorie amblac "i misiunea sa la &onciliul din lan%, Fn BAn7 e e A"76e;iei Ro;<neD@ Me;. Se"t. Ist.@ %@ III@ t. 00VI@ 8@ %*(2 (@ p. %(%)%'& M I6e;@ 8elega!ii din !ara noastr la &onsiliul din &onstan% ,n i0 n anul -B-5, Bu"ure9ti@ %*,5 $Anu "ore"t este pentru p7rti"ip7re7 6e e!7Giei a%+-@ Fn BAn7 e e A"76. Ro;.D@ seri7 II@ t. 0VI $%+*2)%+*(-@ p. *5)%&L 9i e:tr7s@ re9ti@ %*,5. GrHi7 otef7n Pop-@ Mo_o#eni] la sinodul din &onstan%, %(%+@ Fn BRe#ist7 teo? FD@ I0 $%*%'-@ nr. %2)%'@ p. ,&5),%'.

Contro#erse@ ereJii 9i s"4is;e Fn RHsHrit 9i Apus. Bo!o;i is;u . C7t7rii@ 7 8i!enJii@ #7 6enJii 9i 7 GiiI
E#u ;e6iu 7 fost@ Fn !ener7 @ o epo"H Fn "7re preo"upHri e teo o? fH"e7u p7rte inte!r7ntH 6in !Fn6ire7 o7;eni or. In RHsHrit@ intere? pentru "u tur7 teo o!i"H@ pe "7re LR\IHrri^. 7. \rf fS7r7Gi CUIB..7u fost.. 0L>r:ii?(i;)%% B'N- ori P7 eo o!ir5 ,L%Ra('2-T #f<6i; r Mono;7? $%%%2)%%,'-@ unu 6intre prinGii ru9i@ G7ru 8u !7r Io7n A e:7n6ru %) %25&-@ ori 6espotu tef7n Ne;7ni7 N$%%*L)%,,+- 7 sFr8i@ i7r Fn s@ p7siune7 6e o #i7GH Fntre7!H 7 re!e ui fr7n"eJ Lu6o#i" 7 I0? e7 2fFnt $%,,L)%,5&- 6e 7 "iti opere e .er. Au!ustin $f (2&-@ 6o#e6es" p in 7"est u"ru@ 6espre "7re #o; ;7i 7;inti 9i Fn 7 t "7pito . Ai"i 7;inti; 6eo"7;67tH 6espre "Fte#7 pro8 e;e "ontro#ers7te@ e 6in e e "u 7spe"t 6e ereJie@ i7r 7 te e pHstrFn6 "4ipu unor si;p e h!u;ene@ 67r "7re 6o#e6es" interesu pentru pro8 e;7ti"7 re i!io7sH Fo o!i"H. E 6rept "H Fn ;u te 6in 6is"uGii e 9i frH;FntHri e 7"este7 o;inH "7r7"teru po e;i"@ 797 "u; reise 6in 7"ti#it7te7 ui A e:ios h;nen $%&+%)%%%+- Fn e!HturH "u "o;87tere7 8o!o;i is;u ui@ s7u s"rieri e ui Io7n 7 V ? e7 C7nt7"uJino $%2(5)%2'(-@ ori "e e 7 e ui ui 7 II? e7 P7 eo o!u $%2*%)%(,'- prin "7re 7"e9ti7 "o;87t ;74o?7nis;u .
=

C7pito re67"t7t 6e Pr. Prof. T. Bo6o!7e.

A;inti;@ ;7i FntFi@ "ontro#ers7 Fn e!HturH "u teo o!i7 "instirii i"o7ne or@ 7 "7re 7u 67t o"7Jie ;Hsuri e 6e se"u 7riJ7re 7 e F;pHr7tu ui A e:ios I Co;nen Fn upt7 F;potri#7 nor;7nJi or 9i pe"ene!i or@ prin fo osire7@ Fn s"opuri str7te!i"e@ 7 ;et7 e or preGio7se "u "7re 7u fost 7r ? !int7te@ respe"ti# 7urite@ i"o7ne e. P7tri7r4u Eustr7tios $%&+%)%&+(- 7 7pro87t ;Hsur7 u7tH 6e F;pHr7t@ 67r ;itropo itu Leon 6e C7 "e6on %?7 7"uJ7t 6e Mefuire 7 "e or sfinte@ pre"u; 9i 6e ipsH 6e respe"t. E susGi ? ne7 "H Fn fe u "u; 7u fost "onfe"Gion7te i"o7ne e s?7r fi i;pri;7t Fn e e 9i pe e e un B"7r7"terD s7u o pe"ete Bin6e e8i HD@ "7re 7r 7tin!e fiinG7 prototipu ui@ respe"ti# 7 Do;nu ui /ristos s7u 7 sfFntu ui Ju!rH ? #it pe i"o7nH. Ani 6e?7 rFn6u pro8 e;7 7 7!it7t ;inGi e ;u tor7 A sino ? 6u 6in %&+L 7 st78i it "H p7tri7r4u Eustr7tios 7re 6rept7te. Mitropo i ? tu Leon 6e C7 "e6on 7 fost 6epus 6in s"7un 9i 78i7 6upH L 7ni@ "Fn6 e 9i?7 re#iJuit pHreri e@ 7 fost re79eJ7t Fn s"7un. Cu to7te 7"este7@ se #e6e "H su8 presiune7 opiniei pu8 i"e 7 "re6in"io9i or@ A e:ios I Co;nen 9i?7 re#iJuit 9i e 7 un ;o;ent 67t 7titu6ine7@ pentru "7@ totu9i@ su8 pre ? siune7 e#eni;ente or sH re#inH 6in nou 7 "onfis"Hri. Spre sfFr9itu 6o;niei ui A e:ios I Co;nen@ ;itropo itu Eustr7tios 6in Ni"ee7 Fn" in7@ se #e6e@ spre un fe 6e nestori7nis; 7tun"i "Fn6@ pro ? 878i su8 inf uenG7 fostu ui sHu 67s"H $fi osofu Io7n It7 os@ su8 F;pHr7 ? tu A e:ios I Co;nen $%&+%)%%%+-@ profesor 7 Uni#ersit7te7 6in BiJ7nG@ reor!7niJ7tH Fn %&(' 6e F;pHr7tu Const7ntin 7 I0? e7 Mono;74u $%&(,)%&''-@ susGine7 perfe"ti8i it7te7 firii u;7ne Fn perso7n7 Do;nu ? ui /ristos. Sino6u 6in %%%5 F suspen6H 6in s"7un. Pe 7 %%'L Soteri? "os P7nteu!enos Fntre87 67"H Mertf7 MFntuitoru ui pe "ru"e 7 fost 76usH 9i Sie9i ori nu;7i T7tH ui S Sino6u 7 rHspuns = B67@ 6upH "u; FnsH9i Litur!4i7 Sf. V7si e o spuneD = BCe "e 76u"i 9i Ce "e Te 76u"iD. L7 un nou sino6 6in 7nu ur;Htor Soteri"os ) "7re er7 "7n6i67t 6e epis"op Fn P7tri7r4i7 Antio4iei ) 7 7t7"7t 4otHrFre7 sino6u ui 7nterior. Atun"i sino6u 6in %%'5 7 4otHrFt "H Soteri"os nu ;7i po7te fi 7 es epis"op. Intr?un sino6 6in %%LL@ pe #re;e7 ui M7nui 7 II? e7 Co;nen@ s?7 6is"ut7t "u p7siune 797 nu;it7 B"ontro#ersH ;7MoristHD pri#in6 F;pH"7 ? re7 "u#inte or 6in e#7n!4e i7 SfFntu ui Io7n = BT7tH este ;7i ;7re 6e? "Ft MineD $%(@ ,+- 9i BEu 9i T7tH un7 sFnte;D $%&@ 2&-. Sino6u 7 rHspuns "H 7fir;7Gi7 6in pri;u "it7t@ B;7i ;7reD@ tre8uie FnGe e7sH "u referire 7 BCe fHrH "7uJHD@ BCe nepri"inuitD. Pe 7 %%+& M7nui 7 II? e7 Co;nen 7 propus 9i sino6u 7 7pro87t "7@ Fn "7Ju "Fn6 #in 7 8oteJ ;usu ;7nii@ sH nu se ;7i spunH B7n7t4e? ;7 ui Mo47;e6 9i Du;neJeu ui uiD@ pe ;oti# "H 9i ;usu ;7nii sFnt ;onotei9ti@ "i nu;7i B7n7t4e;7 ui Mo47;e6 9i Fn#HGHturi or uiD. In fine@ pe 7 7nii %,&& se p7sion7u ;u Gi pe te;7 = "u "e fe 6e trup 7 ui /ristos ne F;pHrtH9i; = "u "e 6in7inte ori 6e 6upH Fn#iere S i@ pFnH 7 Fn#iere@ trupu Lui e stri"H"ios ori nu S S?7 rHspuns "H ne F;pHr ? tH9i; "u trupu "e Fn#i7t. 7. Bo!o;i is;u . D7"H 7"este7 er7u "ontro#erse ;7i ;Hrunte@ Fu s"4i;8 8o!o;i is;u 7 fost o ;i9"7re ereti"H 6e ;7re rHsunet Fn Fntre7 ? !H perio767 7"e7st7@ 7tFt Fn RHsHrit@ "it 9i Fn Apus. In !ener7 @ 6upH "er ? "etHri e ;7i noi tre8uie #HJut Fn 8o!o;i is; nu nu;7i o pre un!ire 5 )
Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II

te #e7"uri 7 ;n"eptii or3u7 iste pers7ne\ 7s7 "u; e?7u re"ept7t .;<i) eis;u si p7# i"i7nis;u @ "i@ in 7"e 79i ti;p@ 9i "7 o ;i9"7re "ontes? irH F;potri#7 7 "ee7 "e 7; pute7 nu;i 8iseri"H "on6u"Hto7re@ Fn6e? 8i ier7r4i7 9i tot "e 7p7rGine 6e for;7 #HJutH 7 Biseri"ii@ in" usi# 7su 6e "u t@ t7ine@ i"o7ne et". Fn fon6@ ei 6ore7u un "re9tinis; esote ? interioriJ7t@ 7pr opM^7t^6^e^"ei 6e Mos@ un "re9tinis; popu 7r. In to7tH iri7 8o!o;i is;u ui se si;te protestu "re9tini or 6e 7 !r7niG7 Ir7? iu ui Fn6rept7t F;potri#7 "re9tinis;u ui ofi"i7 @ 8o!7t 9i puterni" 6e =entru. A97 #7 7"Gion7 e 9i Fn Bu !7ri7 9i Fn Bosni7@ 797 se #7 pre? !i su8 6iferite for;e 9i su8 6iferite 6enu;iri 9i Fn Apus. Ai"i re;o? rH; "Fte#7 67te 6in istori7 ui@ Fn pre un!ire f7GH 6e "e e 7rHt7te Fn io767 7 6ou7. In se"o u 7 0 ? e7 Fi FntF ni; pe 8o!o;i i Fn #estu Asiei Mi"i su8 ne e 6e Bfun67!i7!iGiD 797 "u; Fi 6es"rie Efti;ie bi!78enu $f %%,&-@ tit u ,5 7 BP7nop ieiD s7 e. Pe 7 %&+5)%&*,@ Fn ti;pu 7t7"uri or ene!i or 9i 7 6e#7stHri or@ "7re 7u 7Muns pRAH^F n pre7M;7 R"7piG7 eM 8 i? tine@ 8o!o;i ii se 7 i7serH "u pe"ene!ii. tAn7cU$ =n;nen<U5T&+2) a2fr irise9te ;o6u "u; 7 fost prins 9i Mu6e"7t Fn %%%'@ 6upH unii %%%+@ eteni7 8o!o;i i or 6e 7tun"i@ V7si e. PrefH"Fn6u?se "H 7r #re7 9i e i F;8rHGi9eJe "re6inG7@ A e:ios I Co;nen "ere ui V7si e sH?9i e:punH iinG7@ pe "7re 7poi o "onse;ne7JH steno!r7fii p7tri7r4u ui Ni"o 7e 7 e7 Gr7;7tiPos $%&+()%%%%- 9i "onsi ierii i;peri7 i "7re se 7f 7u n"i Fntr?o Fn"Hpere 7 Htur7tH@ 7s"un9i 6upH o per6e7. Afi7 p p p f ne "H V7si e "riti"7 Fntre7!7 "Fr;uirp 9i R fipG eip 8iseri"i@ nu;Mn6u^?(e^ ip e 7 e 6e;oni or@ i7r Mertf7 Eu47ristiei o so"ote7 @ M fRf n5i p Tot 7"o o ;7i istorise9te "H BrHu pHtrunsese pinH Fn "7se e "e e ;7i no8i e 9i i;7 7tinsese o ;7re ;u Gi;eD. F;pHr7tu 7 fH"ut o in!enio7sH epur7? [ntre "re6in"io9ii 8o!o;i is;uFui@ pe ne#ino#7Gi i?7 e i8er7t Fn"re6in? Fu?i "7te4eGi or sH?i H;ure7s"H ;7i 8ine@ pe ;u Gi i?7 Fnte;niG7t@ i7r V7si e 9i 7 Gi "on6u"Htori i?7 7rs pe ru!. D7r "u 7st7 8o!o;i is;u nu ispHrut. Pe 7d ($>hun sino6 "onst7ntinopo it7n "on67;n7 s"rieri e Const7ntin /risoTTa7 7s pentru 8o!o;i is;u or. L7 7nu %%(5 7u fost u9i 6oi epis"opi@ "7re 7#e7u 7"e e79i pHreri 9i "4i7r p7tri7r4u e"u;e? Cos;7 7 II? e7 $%%(L)%%(5- pentru 7"uJ7Gi7 6e 7 fi proteM7t pe un e"7re neofit 8o!o;i . Sino6u 6in %,%%@ 6e su8 G7ru 8u !7r Boris $%,&5 ,%+- 7 pu8 i"7t un Bsino6i"onD F;potri#7 8o!o;i i or. Bo!o;i ii 7u iMinit 9i pe "u;7ni 9i pe 7sHne9ti Fn 7t7"uri e or F;potri#7 I;periu? Se p7re "H 7 e i8er7re7 or79u ui .i opopo e 6e 7tini $%,&'-@ "7 9i su8 i As7n 7 II? e7 $%,%+)%,(%-@ ei 7u fost 7 Hturi 6e ro;<no?8u !7ri. ri7r4u G4er;7n 7 II? e7 6e 7 Ni"ee7 $%,,,)%,(&- s?7 o"up7t 9i e 8o!o;i i@ i7r Fn se"o u 0IV "Fte#7 sino76e@ ;7i 7 es Fn %2(% Fn Con? Ftinopo 9i Fn %2'& 7 TFrno#o@ 7u pronunG7t "on67;n7re7 or. In st7? sFr8 7 ui tef7n Ne;7ni7 $%%*L)%,,+-@ un6e ier7r4i7 Biseri"ii er7 7propi7tH 6e popor@ ;i9"7re7 n?7 prins@ 6e9i ;7re e Mup7n 7 pe6ep? 76ese7 "u strH9ni"ie pe "FGi#7 6in ei. Au reJist7t ;7i ;u t@ se p7re@ Fn ni7@ un6e 87nu tef7n T#7rtPo $%2'2)%2*%- e?7 67t une e pri#i e!ii@ ie"o u 7 0V? e7@ "ru"i767 "7to i"H pornitH "ontr7 or 7 tr7s 6upH sine ;7re7 tur"i or Fn 7Mutor. Su8 M74o;e6 7 II? e7 Cu"eritoru $%('%)

B I S E R I C A IN !C

S E C O LE LE 0 I ) 0 V

%(+%-@ ;u Gi 8o!o;i i 6in Bosni7 s?7u is 7;iJ7t. Se p7re "H 9i 7 noi 7u tre"ut 6in ei@ 6upH "u; 7r7tH "er"etHri e 7r4eo o!i"e 6in u ti;u ti;p 67r ur;e 6eose8ite nu 7u Hs7t. Fn ori"e "7J@ "ee7 "e susGine7u istori"i CE /796eu@ G7ster 9i 7 Gii 6espre o inf uenGH 7 or 7supr7 iter7turii re i!io7 ? se 7po"rife s?7 6o#e6it ine:7"t. S?7 #or8it 6e o rHspFn6ire o 8o!o;i is? inu ui 9i Fn Rusi7. In se"o u 7 0 ? e7 sFnt po;eniGi #o 4#ii s7u #rHMito rii@ o se"tH "u re;inis"enGe pH!Fne. In se"o u 7 0 ? e7 un o7re"7re Di ;itrie@ 7poi un "H u!Hr 7r;e7n M7rtin@ se presupune@ "H 7r fi 7#ut e !<turH "u 8o!o;i ii@ 6e9i u"ruri e nu s?7u 6o#e6it. M7i pro878i sH f fost Fnru6iGi "u ei stri!o ni"ii 9i iu67iJ7nGii 6in pHrGi e No#!oro6u ui. Fi ti;pu "ontro#ersei 6intre u"eni"ii 7s"etu ui Sf. Ni SorsPi ,f %'&+Y "7re re"o;7n67 un ;on74is; sHr7" 9i ere;iti" pe 6e o p7rte 9i pe 6e 7 tH p7rte u"eni"ii st7reGu ui Iosif Vo oGPi $G %'%%-@ "7re "ere7 un ;o n74is; FnstHrit 9i preJent Fn upt7 6e "entr7 iJ7re 7 st7tu ui rus@ se 7u Je7u 76eseori 7"uJ7Gii F;potri#7 Biu67iJ7nGi orD@ "7re respin!e7u "in 9tire7 i"o7ne or@ 7 ;o79te or@ 7 "u tu ui M7i"ii Do;nu ui@ pre"oniJFnt un "re9tinis; interioriJ7t. Unii "er"etHtori 7""eptH o ori!ine #7 6enJH #enitH DrMR e!Hturi e "o;er"i7 e 7 e No#!oro6u ui "u Apusu . ,"Ca.arii s7u 2a.ar/ni@ Fn 7f7rH 6e sp7Giu 87 "7ni"@ inf uenGi ;i9"Hri or "ontest7t7re 6e !enu 8o!o;i is;u ui 7 fost re6usH. Cre6en "H f7ptu se 67tore9te Fn6eose8i #iJiunii e"u;eniste 9i 7propi7te 6h popor pe "7re 7 7#ut?o@ prin Litur!4ie@ tot6e7un7 Biseri"7 rHsHrite7nH Fn s"4i;8@ Fn Apus@ 7f Fn6 un teren ;7i prie ni"@ Fntr?un ;e6iu 6 76Fn"i "ontr76i"Gii feu67 e@ 6i#er9ii ereti"i 6e nu7nGH 8o!o;i HR 76i"H "7t47ri@ ^p7t7reni^$8C!o;i i-@ ;7ni4ei@ pu8 i"7;@ 6r7!o#iti et"@ Fi 7f Hr Fn ;7re nu;Hr@ ;7i 7 esc Fn "entre e "o;er"i7 e 9i ;un"itore9ti 6i= nor6u It7 iei@ 6in su6u .r7nGei@ 6in nor6u Sp7niei@ 6in Ger;7ni7@ 6i An! i7 9i "4i7r 6in Un!7ri7. ^iR oCe ;7i 6es e po;enit nu;e e 6e B"7t47riD :7X7poi 76i"H C"ei "u r7tiR 6e"i tot un fe 6e "re9tinis; interioriJ7t "7 9i 7 8o!o;i i. BV" "re7eGi Fn Cre7toru 7"estei u;i@ pe "Fn6 noi Fn Ce "7re 7 Jis "H n?7uJi ! 7su Lui 9i nu?I #e6eGi ni"i f7G7D@ spusese Fn"H 6e ;u t un pre6i"7te p7# i"i7n. BO;u e oper7 7"estui Du;neJeu@ "7re #re7 pe pH;Fnt mi riri@ pe "Fn6 noi "HutH; "et7te7 "e7 #iito7reD. tCon6u"Htorii ;i9"Hrii s nu;e7u Bperfe"GiD s7u Aa2o3.o#iB? i6e7 u #or fiin6 sHrH"i7 9iM !re6i"7 p to7te 6ru;uri e . Cer"etHri e 6in u ti;ii '& 6e c7ni 7u "onfir;7t "on#ir !ere7 "H@ Fn ur;7 "ont7"tu ui "u Orientu @ ;i9"7re7 "7t47ri 7r tre8ui
sornGMtH ca O COntinNi7rfh a 3pr?4i nr fnr;p rip^^^^^;7ni4pis; .WWAY "4i7r C

;onofiJitis; orient7 767pt7te 9i 7 i;ent7te 6e "on6iGii e unei so"ietH Fn r7pi6H tr7nsfor;7re@ "u; 7 fost 7"ee7 7 B"o;une orD ;e6ie#7 e. CHsHtori7@ "7 e!e 7 trupu ui@ fo osire7 8unuri or pH;Fnte9ti@ "onsi ;7re7 "Hrnuri or@ 7f7rH 6e pe9te@ e er7u interJise. Se 6e6i"7u "uno7 terii Bi8 iei 9i p7rti"ipHrii 7 un 7nu;it fe 6e s uM8e. IniGiere7 se fHB prin 8oteJ spiritu7 $B"onso 7;entu;D-@ sin!ur7 t7inH re"unos"utH 6e 9i sH#Fr9itH prin punere7 ;Fini or "e or perfe"Gi 9i prin rostire7 "ontini 7 ru!H"iunii BT7tH nostruD $6e 7i"i pro878i nu;ire7 6e Bp7t7reniD = or79e e o;87r6e-. Nu se 9tie 67"H "ei "ur7Gi nu se Hs7u sH ;o7rH " fo7;e@ ;7i 7 es 6upH o 8o7 H@ pe "7re o so"ote7u pe6e7ps7 ui Dun

PERIOADA A PATRA

Jeu. Min"iun7 er7 interJisH 7 "7t47ri@ pe "Fn6 7 8o!o;i i e7 pute7 fo ositH spre 7 s"Hp7 6e perse"uGii. .7GH 6e Du;neJeu "e 8un@ "7re ]e9ni"@ spun ei@ tre8uie sH ne feri; 6e "re7turi e Du;neJeu ui "e ui i@ "7re 7 fH"ut ;7teri7 9i "orpu . Tre8uie sH propo#H6ui; ;o7rte7 WAii@ 6istru!Fn6?o prin netr7ns;itere7 #ieGii. In %%L5@ 7 un sino6 7 "7t47ri or 6e 7 Sf. .e i:@ s?7r fi pri;it "7 M#Hr7te 9i ;7i "onfor;e "u tr76iGi7 #e"4e o8ser#7Gii e 6e e!7tu ui 6in nst7ntinopo . Mi"4e et 7fir;H "H nu er7 #or87 6e se"t7ri iJo 7Gi@ "i o Biseri"H Fntre7!H@ "7re se for;7se F;potri#7 Biseri"ii ofi"i7 e. In Sp7ni7 ;i9"7re7 "7t47ri or 7 fost rHspFn6itH ;7i 7 es Fn pHrGi e nor6@ Fn!H !r7niG7 "u .r7nG7@ 6e un6e 7u 9i pro#enit ;u Gi 6in "ei nHriGi. Pri;7 ;enGiune 67te7JH 6e pe #re;e7 p7pei Ce estin 7 II? e7 (2^((- i "7re 7 tri;is pe "7r6in7 u S7int Aur!e "7 e!7t spe"i7 F;?Ari#7 or. Intr?un sino6 Fntrunit 7 Leri67 Fn %%*(@ re!e e 7 67t un "t se#er F;potri#7 B76#ers7ri or Ro;eiD. EreJi7 7 "ontinu7t 7#Fn6 Fn =nte7 ei pe Arn7u6@ un o; "u t@ "7re?9i e:pune7 Fn#HGHtur7 B6upH to6H teo o!i"H ro;7nHD. i pe #re;e7 re!e ui "7to i" .er6in7n6 7 ? e7 $%,%5)%,',- ;7i e:ist7u 6estui ereti"i@ "H"i e Fnsu9i@ B"u ;Fn7 re!7 HD@ 7 Ginut sH 7run"e e;ne pe fo"u ereti"i or. Deo7re"e nu;H? 7"estor7 6e#ene7 tot ;7i ;7re@ p7p7 Gri!orie 7 I0? e7 $%,,5)%,(%ntro6us in"4iJiGi7 "ontr7 or 9i Fn Sp7ni7@ interJi"Fn6 toto67tH "itire7 M iei Fn i;87 #u !7rH. Fntre7!7 re!iune 7 fost pustiitH 6e trupe e ;7te 6e 7r4iepis"opu Mon!rin 6e T7r7!on@ 6e epis"opu Petri Ur!e 6e in"4iJitoru .r7 Pie6ro 6i B eno6is. U ti;7 ;enGiune 6espre 7"e9ti Wti"i o 7#e; 6in %,*,. Fn Ger;7ni7 ereJi7 "7t47rH e 7;intitH Fn67tH 6upH %&'&. Fntor"Fn? ? se 6in Un!7ri7@ un6e 7#usese upte "u re!e e An6rei I $%&(5)%&'L-@ sHr7tu /enri" 7 III? e7 7 Ger;7niei $%&2*)%&'L- 7 76us 6e 7"o o@ ntre priJonieri@ nu;ero9i 8o!o;i i 9i B8u!riD. Fn "urFn6 Fi FntF ni; prin . 7n6r7@ E #eGi7@ B7#7ri7 9i S7:oni7@ 7poi pe 7 %%L& printre Htorii 6in Bonn. Dru;u pe "7re F ur;7 in"4iJitoru Conr76 6e M7r? Z! Fn "Hut7re7 "7t47ri or pe 7 %,2% er7 presHr7t "u ru!uri. BEste Fn? iJitor@ s"rie un "onte;por7n@ Fn ee ;HsurH fo"u 7 ser#it Fn 7"e7stH i"H F;potri#7 o7;eni or. CH"i pentru ereJii re7 e@ "7 9i pentru "e e i!in7re@ o ;u Gi;e 6e no8i i@ tFr!o#eGi@ " eri"i@ "H u!Hri 9i GHr7ni 7u 8 "on67;n7Gi 7 ru! Fn 6iferite o"uri 6in Ger;7ni7@ prin sentinGe e 7 !rH8ite 7 e ui Conr76. Fn Jiu7 Fn "7re er7 7"uJ7t pe 6rept s7u pe Irept@ o;u er7 "on67;n7t 9i 7run"7t Fn f H"Hri fHrH sH?% po7tH s"Hp7 7 ;o7rte ni"i 7pe u @ ni"i #reo 7pHr7re s7u #reo 7 tH prote"GieD. DupH 7rte7 ui Conr76 6e M7r8ur!@ 7u ;7i fH"ut 7"Giuni si;i 7re 9i 7n6? fu Conr76 6e /ess7 9i F;pHr7tu /enri" 7 V f? e7 $%2&+)%2/-@ 67r i"7re7 n?7 6ispHrut "H"i ereti"ii s?7u 7;este"7t "u 7 te se"te pFnH 7 or;H 9i 7 rHJ8oiu GHrHnes" 6in se"o u 0VI. Fn An! i7@ "e 6intFi "7t47r po;enit pe 7 %%'* este un o7re"7re =7@ "7re pro#ene7 6in . 7n6r7@ 6e un6e #enise F;preunH "u 7 Gi 2& 8Hr87Gi 9i fe;ei. Re!e e /enri" 7 II? e7 $%%'()%%+*- 7 "on#o"7t un : pentru 7 se u7 ;Hsuri F;potri#7 or. L7 %,%& unu 6in ei este 7rs ru! 7 Lon6r7. Fntre ;Hsuri e pre"oniJ7te 6e "ru"i767 instituitH F;?

potri#7 or se fo ose7 9i Fnse;n7re7 "u fieru Fnro9it 9i purt7re7 eretF "i or 6in or79 Fn or79. Fn Un!7ri7 se FntF ne7u "7 9i Fn Bu !7ri7 ;u Gi "7t47ri fu!7ri 6iI;periu 8iJ7ntin "7re pre6i"7u "re6inG7 or. "u^A 8i!enJii.M A 8i!enJii@ nu;iGi 797 6e 7 or79u A 8i 6in su6ii .r7nGei@ s?7u Fn;u Git Fn ur;7 u:u ui@ 7 #ieGii ;on6ene 9i i;or7 e 7 e ru ui. Mu Gi 6intre ei pro#ene7u 6in f7;i ii FnstHrite@ 67r "7re s?7u s"F= 8it 6e #i7GH 9i 9i?7u propus o ren79tere ;or7 H. Fn Muru or79u ui Toi ouse "o;unitHGi e noi 6e#eniserH fo7rte nu;ero7se. PFnH pe 7 7nu %,C er7u rHspFn6iGi Fn peste %&&& 6e or79e@ in" usi# Fn P7ris. Cite7u Bi8i pe "7re se p7re "H o tr76useserH Fn i;87 poporu ui. Au fost tri;i9i ei ;ision7ri@ 67r fHrH su""es A ni"i "4i7r 7"ti#it7te7 ui Do;ini" GuJ;7 $%%5&)%,,%-@ fon67toru Or6inu ui 6o;ini"7ni or@ n?7 re7 iJ7t ;7re P "ru. S?7 re"urs 7 #io enGe. Ereti"ii 7u 7Muns sH pr76e 8iseri"i@ sH ;ut eJe s7u sH 7run"e Fn Fn"4iso7re pe unii 6in epis"opii "7re tri;isesei 7supr7 or forGe 6e represiune. Fn ;u te o"uri p7ro6i7u s uM8e e 6i#ine 7 e "re9tini or@ pe "7i 7"u; ni;eni nu e ;7i FnGe e!e7@ fiin6 fH"ute Fn 7tine9te@ i7r popon nu ;7i "uno9te7 i;87. C4i7r no8i ii o"7 i 7u 7Muns sH?i proteMeJe Fn potri#7 7supritori or Biseri"ii "7to i"e. Fn %,L5 p7p7 Ino"enGiu 7 I I? e $%%*+)%,%Lru!H pe re!e e .r7nGei .i ip Au!ust $%%+&)%,,2- 9i pe 7 no8i i sH repri;e ;i9"7re7@ ;7i 7 es "H e!7tu p7p7 Pierre 6e C7ste n7u fusese 7s7sin7t. Cru"i767 "ontr7 7 8i!enJi or 7 6ur7t ,& 6e 7ni $%,C ?R%,,*-. Co;7n67 oper7Gii or 7 7#ut?o "onte e Si;on 6e Montfort@ "7i ^ 7#e7 un #e"4i st7t 6e ser#i"iu Fn upte e "ontr7 ;usu ;7ni or@ pre"ui 9i e!7tu p7p7 Arno 6@ 787te e ;FnHstirii 6e 7 "entr7 7 "ister"ieni o Oper7Gi7 7 6ur7t ;u t pre7 ;u t@ se #e6e "H 7#e7 interes 9i "onte Si;on@ "7re 7 s"oto"it "7sH "u "7sH@ 7 6istrus 9i 6epopu 7t Fntre! su6i .r7nGei. Represiune7 7 fost sH 87ti"H. DupH une e "roni"i "7to i"e@ Fi tr?o sin!urH 8iseri"H 7u fost u"i9i 5&&& 7 8i!enJi. L7 BeJieres@ e!7t p7pei spune "H 7u fost u"i9i "7; ,&.&&& perso7ne@ 7 Gii 67u "ifre 9i ; ;7ri $Fntre 2+)L&.&&&-. % PetrobrusieniiZerau o se"tH Fnte;ei7tH 6e preotu rHspopit Pierre Bru3s@ "7re upt7u f7n7ti" Fn su6?#estu .r7nGei pe 7 %%&( F;potri#7 Mtu !4ii or@ 7 8oteJu ui "opii or@ 7 "e i87tu ui@ 7 "u tu ui i"o7ne !Mi\n6eose GHr7nii F 7s"u t7u 8u"uro9i@ 67r pe 7 %%2&@ intr?o Vinere M7re@ 7 fo prins 6e popu 7Gi7 6in S7int?Gi es 6e Fn!H Ar es 9i 7run"7t Fn fo"@ to ;7i Fn ;o;entu Fn "7re e se pre!Hte7 sH 7run"e Fn f H"Hri un "ru"ifi DupH ;o7rte7 ui@ ;un"7 i?7 fost "ontinu7tH "u un re7 t7 ent or7tor 6e fostu "H u!Hr 8ene6i"tin /enri" 6e L7us7nne@ "7re F;8rHGi97se "r 6inG7 se"tei. Mi9"7re7 ui "F9ti!7se nu;ero9i 76erenGi Fn Pro#en"e G7s"o!ne. Fnsu9i Bern7r6 6e C 7ir#7u: $f .%%'2- 7 fost ne#oit sH pre6i 7ni Fntre!i F;potri#7 se"tei@ 7i "Hrei f7n7ti"i u"eni"i fuseserH "on67;; 9i 6e sino76e e 6in Pis7 $%%2'- 9i 6in L7ter7n $%%2*-. Fn nor6u .r7nG 7 Gi f7n7ti"i@ "7 T7n"4e ; 9i Eu6es 6e Ste 7@ 7t7"7u "u #io enGH 8is ri"i e 9i ;FnHstiri e Fn6e;nFn6 poporu sH nu ;7i pri;e7s"H F;p7rt s7ni7 9i "e e 7 te Sfinte T7ine. Ei se 6H6e7u pe sine 7 fi 76e#Hr7Gii

ui Du;neJeu@ "4e;7Gi sH Mu6e"e pe "ei rHi. T7n"4e ; fu o;orFt [%%'@ i7r Eu6es pieri Fn %%(+ Fn Fn"4iso7re. Mu Gi 6in "re6in"io9ii Mu ;urit 7r9i pe ru!. Arno 6 6e Bres"i7 $%%&&)%%''-@ Fn Lo;87r6i7@ fost "7noni" 7u? ini7n@ pro878i u"eni" 7 ui Petru A8e 7r6 $%&5*)%%(,-@ se 8u"ur7 7n renu;e 6eose8it "7 7s"et 9i pre6i"7tor. Fn"H Fn7inte 6e %%2* e i"7 f7n7ti" F;potri#7 H"o;iei 9i spiritu ui ;on6en 7 " eri"i or. h67tH "o;8Hte7 "u tHrie 9i su#er7nit7te7 te;por7 H 7 Biseri"ii 9i 7 6e ;7ri ;o9ieri 7 preoGi or. S7 #7re7 Biseri"ii@ spune7 e @ nu #7 i 6e"Ft Fn " ip7 Fn "7re s uMitorii ei se #or Fnto7r"e 6in nou 7 sHrH"i7 ito i"H@ s7u "e puGin sH se@ ;u Gu;e7s"H "u 6on7Gii e pri;ite 6e 7 eni 9i "u 6iM;7 "u#enitH. Sino6u II 6in L7ter7n $%%2*- %?7 osFn6it 6 7t@ 67r@ 6upH un nu;Hr 6e 7ni 6e #7!78on67M@ "Fn6 Fnsu9i Bern7r6 R 7ir#7u: 7 Fn"er"7t sH?% re76u"H 7 i6ei sHnHto7se@ e 7 7Muns 7 Ro;7@ e 7 re#o t7t poporu F;potri#7 puterii po iti"e 7 p7pi or. SpriMinit ti;p "7 un 76e#Hr7t tri8un 7 poporu ui $%%(5)%%'(-@ Arno 6 6e M"i7 7 fost prins@ Mu6e"7t 9i "on67;n7t 7 ;o7rte Fn %%'' 6e F;pH? % .rie6eri"4 I B7r87ross7 $%%',)%%*&-. C767#ru i?7 fost 7rs 9i "e? i 7run"7tH Fn Ti8ru. 6. &a#d/n-ii. Mi9"7re7 #7 6enJH@ nu;itH 797 6upH Petru $S- V7 6us V7 6es@ 7 7pHrut pe 7 %%5& Fn pHrGi e L3onu ui 6in 6oru re#enirii #i7GH ;7i si;p H@ ;7i e# 7#io7sH@ "7 o re7"Gie F;potri#7 sufi"ienGei Aine 9i 7 spiritu ui 8ur!4eJ "7re pusese stHpFnire pe preoGi;e. A6Fn" =7t 6e ;o7rte7 unui prieten 9i su8 i;presi7 puterni"H 7 8io!r7fiei tu ui A e:ie@ o;u ui Du;neJeu@ V7 6us "7re fusese un 8o!7t istor 7 6orit fier8inte o reFnnoire sin"erH@ 797 "u; 7uJise "itin6u?i?se hre #re;e7 7posto i"H. A "Hut7t 9i 7 p Htit 6oi preoGi@ "7re i?7u tr76us i;87 #u !7rH SfFnt7 S"ripturH 9i s?7 Fnsuf eGit 6e rF#nH 6eose8itH Aru #estire7 "u#Fntu ui ui Du;neJeu 9i pentru trHire7 Fn sHrH"ie 7"te 6e po"HinGH. In ur;7 fo7;etei "u;p ite 6in %%5L@ e 9i?7 #Fn6ut H 7#ere7 9i@ 6upH "e 7 67t p7rte7 "u#enitH soGiei@ 7 6Hruit restu "i or@ 7poi@ Fnte;ein6 o 7so"i7Gie 6e ;7i ;u Gi 8Hr87Gi@ "7re 7#e7u S79i i6ei "7 e @ 7u Fn"eput sH pre6i"e 6oi "Fte 6oi@ "7 Aposto ii $M7tei ' 9i ur;. A Lu"7 %&@ % 9i ur;.- 6in s7t Fn s7t@ 6in or79 Fn or79. A97 iMuns peste Pie;ont pFnH Fn Lo;87r6i7@ 7 Mi 7n@ un6e 7u 7tr7s 8 e 6intre GesHtorii 9i postH#7rii "7re 6u"e7u 6e ;7i ;u t ti;p o #i7GH I7rH@ f7pt pentru "7re er7u 9i nu;iGi B4u;i i7tiD@ 76i"H "ei s;eriGi@ 4ipu 7"est7@ BsHr7"ii 6in L3onD s7u B ioni9tiD@ "u; er7u nu;iGi s7u r Bs78oti9tiD $fiin6"H er7u Fn"H G7Gi 7pesto e9te "u s7n67 e 6e e;n A c Gs-@ "F9ti!7rH 76erenGi ;u Gi Fn to7te re!iuni e i;itrofe. @. Fntru"Ft #7 6enJii Fn"ep sH "riti"e ;ent7 it7te7 uti it7ristH 9i ;er? i H 7 " eru ui "7re@ prin Fn#HGHtur7 6espre in6u !enGe 9i 6espre pur? riu@ ne!ustore7 pro8 e;7 ;Fntuirii o;u ui@ 7utoritHGi e 8iseri"e9ti u7t 7titu6ine F;potri#7 or. Fn"eputu %?7 fH"ut 7r4iepis"opu 6e i@ "7re 7 interJis 6upH un ti;p 7"ti#it7te7 or.. Atun"i V7 6us s?7 \ p7pei@ spunFn6 "H ei nu f7" ni;i" rHu 6e"Ft "H #or sH treJe7s"H F7 7 trHire7 e#7n!4e i"H. M7i ;u t@ V7 6us Fnsu9i se preJentH 7 iu 7 III? e7 6in L7ter7n $%%5*-. P7p7 A e:7n6ru 7 III? e7 $%%'*)

BISERICA IN SECOL@ iL@tA M?AV

%%+%- rHspunse "H ei n?7u #oie sH pre6i"e fHrH 7utoriJ7Gi7 Biseri"ii. Ur ti;p #7 6enJii s?7u oprit@ 67r 7poi 7u pornit 6in nou 7 7"Giune pe ;otii "H Btre8uie sH 7s"u tH; ;7i ;u t 6e Du;neJeu 6e"Ft 6e o7;eniD $.7pte '@ ,*-. Atun"i@ "u o"7Ji7 sino6u ui 6in Veron7 %%+(@ p7p7 Lupiu 7 III? es $%%+%)%%+'- 7 7run"7t 7n7te;7 7supr7 "7t47ri or@ 7rno 6i9ti or@ 4ii;i? i7Gi or s7u sHr7"i or 6in L3on. De 7"u; #7 6enJii se ri6i"7rH pe f7GH F;potri#7 ier7r4iei@ 7"uJFn6?o "H uJurpH putere7 7posto i"H fHrH sH 7i8M #i7G7 "7 Aposto ii 9i "H F9i 67u #i7G7 or "o;pro;isH 6rept #i7GH 6e ;o6e 7posto i". De 7"u; Fn"epe or!7niJ7re7 interio7rH 7 ;i9"Hrii. In !ener7 @ "e iniGi7Gi s7u Bperfe"GiD 7u Fn"eput sH po7rte 8Hr8i 9i se nu;e7u Fntre e= Bfr7GiD s7u BFn#HGHtoriD@ 7 "Hror ;isiune er7 nu;7i 6e 7 e#7n!4e iJ7 pe "Fn6 "7te!ori7 "e or ;u Gi@ poporu @ se nu;e7u B7;i"iD@ B"re6entesh $prieteni@ "re6in"io9i-@ pe "7re?i re"rut7u Fn t7inH@ "7 pe ni9te si;p7ti ? J7nGi. In frunte7 ;i9"Hrii stHte7 V7 6us@ BprepoJit 9i pontif 7 tuturorD i7r su8 e se 7f 7u epis"opi@ preoGi 9i 6i7"oni rFn6uiGi 6e e . Bi8 i7 tr7 ? 6usH Fn i;87 or Gine7 o" 6e nor;H o8 i!7torie pentru toGi. RFn6 pB rFn6 #7 6enJii $;7i 7 es !rup7re7 6in It7 i7- s?7u Fn6epHrt7t tot ;7 ;u t 6e ini7 Biseri"ii@ respin!Fn6 ) pe Fn!H pur!7toriu ) 9i ru!H "iuni e pentru ;orGi@ "u tu sfinGi or@ in6u !enGe e@ MurH;Fntu @ ser#i"iu ;i it7r 9i pe6e7ps7 "u ;o7rte7@ nere"unos"Fn6 6intre T7ine 6e"Ft Bo teJu @ Cin7 eu47risti"H 9i Po"HinG7. Mi9"7re7 #7 6enJH s?7 s"in67t 6upM %,%& Fn 6ouH !rupHri = un7 r76i"7 H $!rup7re7 it7 i7nH- 9i "e7 7 tH ;o6e r7tH $fr7n"eJH-. E:p o7tFn6 situ7Gi7 6e tot ;7i 76Fn"H Fnfeu67re 7 Bise ri"ii ro;7no?"7to i"e Fn 7f7"eri e u;e9ti@ !rup7re7 r76i"7 H 7 6esfH9ure " 7n6estin o 7"ti#it7te i;presion7ntH@ i6entifi"Fn6u?se p7r"H "u 6u4u pro test7t7r pretutin6eni preJent@ Fn"Ft 6in Pie;ont 9i S7#oi7 7 tre"ut 9i Fr su6u 9i rHsHritu Ger;7niei@ Fn Boe;i7@ Fn Mor7#i7@ Fn Un!7ri7 9i pFni Fn It7 i7 6e su6@ "u to7te "H in"4iJiGi7 7 ur;Hrit 9i 7 7run"7t Fn f H"Hr pFnH pe 7 sfFr9itu E#u ui ;e6iu pe ;u Gi 6in 76erenGii or. In #e7"u 7 0V? e7 ei s?7u unit "u 4usiGii@ ;7i tFrJiu "u protest7nGii. PFnH 7stHJ s?7u ;enGinut Fn nu;Hr restrFns@ ;7i 7 es Fn re!iuni e ;unto7se 6ii su6?estu .r7nGei 9i 6in re!iune7 it7 i7nH i;itrofH. Au un epis"op7t 9 ;7i ;u te "o;unitHGi "4i7r Fn Ro;7. e. A#./ mi>c5ri /r/.ic/. Ama#rici/nii. Fn 6oru 6upH o #i7GH "Ft ;f interioriJ7tH 9i su8 inf uenG7 sin"retis;u ui p7nteist 6e nu7nGH iu67i J7nt? 7#eroistH $6upH fi osofu 7r78 A#erroes f %%*+-@ se Fnre!istre7J o serie 6e !rupHri i u;iniste 6e !enu BBiseri"ii spiritu ui i8erD@ s7i "7 7"ee7 7 Bfr7Gi or spiritu ui i8erD. Unii #oi7u sH F;p7"e e!e7 ;o J7i"H "u "e7 "re9tinH "HutFn6 o interpret7re ;7i spiritu7 istH 7 u"ruri oi .i osofu A;7 ri" 6e Ben7 $f %,&'- 6e 7 Uni#ersit7te7 6in P7ris sus Gine7@ pe 87JH neop 7toni"H 9i 7 "o;ent7rii or 7r78e@ "H Fn fie"7re or pios e:istH o Fntrup7re 7 ui Du;neJeu 9i "H 6e"i Fn fie"7re o; o"uie9t SfFntu Du4 A 6e 7"ee7 ori"e o; pios este@ "7 9i /ristos@ fiu 7 P Du;neJeu. In"epFn6 6e pe 7 %,&* 7;7 ri"ienii 7u fost 7r9i 6e #ii@ 67r ;u 6in ei 7u fost 6epist7Gi 9i 6upH 7"e7stH 67tH Fn Ger;7ni7@ .r7nG7@ It7 ii Mi9"7re7 7 7Muns "u ti;pu sH 6e!enereJe@ unii 6intre ei susGinFn6 "

PERIOADA A PATRA

ip7 Fn "7re SfFntu Du4 n79te pe /ristos Fn fie"7re ins@ 7tun"i o;u fHrH pH"7t 9i nu ;7i 7re ne#oie 6e Sfinte e T7ine. TrHin6 sep7r7Gi 6iGii e Biseri"ii@ unii 7u 7Muns sH spunH "H prin #i7G7 or reFn#ie ie #ieGuire 7 ui A67; 9i 7 E#ei Fn R7i@ "Fn6 er7u Fn"H fHrH 6e A 6e 7"ee7 B767;iGii 7"e9ti7 7u Fn"eput sH u;8 e !oi 9i sH?9i 7i8H e or Fn "o;unD. Eiscarea lui Ioac?im de Floris# A6erenGii ;i9"Hrii 6in 797 nu;it7 Wi"H 7 SfFntu ui SpiritD@ Fnte;ei7tH pe 7 fine e se"o u ui 7 0/? e7 stu e!u;en "ister"i7n Io7"4i; 6e . oris $f %,&,-@ susGine7u "H trei test7;ente = Aec?iul Testament al Tatlui, Foul Testament al 9i 7"tu7 u Testament al 8u?ului =fn!, "H"i 797 7r reie9i 6in is;u nu;eri" 9i 6in interpret7re7 7 e!ori"H 9i tipo o!i"H 7 Sfintei uri. A"est 6in ur;H Test7;ent 7r Fn"epe nu;7i 6e 7 7nu %,L&. ?nentu Ve"4i 7 fost epo"7 Le!ii ;oJ7i"e 9i 7 "Hrnii@ "u o7;eni "H? Gi 9i 7i"i@ epo"7 "re9tinH 7 .iu ui@ "u (, 6e Bne7;uriD 7 "Fte 2d i fie"7re@ potri#it "it7tu ui 6e 7 M7tei %@ %5@ er7 st7re7 inter;e6i7rH "7rne 9i spirit@ 6e"i epo"7 " eri"i or A Fn fine@ 6upH %,L& #7 Fn"epe BE#7n!4e iei #e9ni"eD $6upH Apo". %(@ L-@ 76i"H 7 Du4u ui SfFnt K"H u!Hri orD s7u o7;eni or Fn6u4o#ni"iGi@ "Fn6 or6ine7 ;or7 H #7 ipo#H6uitH 6e o7;eni 6esH#Fr9iGi Fntr?o BBiseri"H 7 SfinGi orD@ "7re 7 o"u Biseri"ii trupe9ti 6e pFnH 7 %,L&. A6erenGii "ei ;7i ;u Gi isit ;i9"7re7 ui Io7"4i; Fn rFn6u fr7n"is"7ni or ri!ori9ti@ 7 "Hror tru !ener7 Io7n 6e P7r;7 $f %,'5- Fi f7#oriJ7. Re7"Gi7 pro6usH 6e Fe7 BE#7n!4e iei #e9ni"eD n?7 FntFrJi7tA Fn %,'' fr7n"is"7nu Ger7r6 ir!o@ "7re pu8 i"7se 9i o "7rte Fnf H"Hr7tH 6espre 7"e7stH nouH E#7n? S@ 7 fost Fnte;niG7t pe #i7GH A s"rieri e ui Io7"4i; 7u fost osFn6ite sino6 6in Ar es $%,L'-@ 67r i6ei e ui n?7u putut fi FnH8u9ite@ in"it FrJiu 7u erupt su8 for;7 Bf 7!e 7nGi orD@ !rupuri 6e e:"entri"i "7re Hte7u 7pro7pe !oi "F;puri e 9i strHJi e su8 8i"iuri e ;u Gi;i or ii "u !Fn6u "H 6o7r?6o7r se #or iJ8H#i 7stfe 6e 7pHs7re7 stHrii o7se 7 trupu ui. RH"Fn6 o retrospe"ti#H peste 7"est "7pito @ "re6e; "H 7; pute7 spune huH 7r fi Fn6eose8i "7uJe e "7re 7u 6eter;in7t 7p7riGi7 "ontro#er? s"4is;e or 9i se"te or preJent7te = pier6ere7 trept7tH 7 tr76iGii or [i"e e"u;eni"e 9i 7propiere7 peste ;HsurH 6e ;o6u 6e #i7GH feu67 Z7r4iei superio7re. .7ptu "H Fn RHsHrit ;i9"Hri e ereti"e 7u fost 6e hrGii ;u t ;7i re6use@ "re6e; "H se 67tore9te to";7i ro u ui ;7re 6e rFn6uie i e itur!i"e@ un6e Fntre! poporu er7 strFns e!7t 67 7re7 s uMitoru ui 7 t7ru ui. I7r "7r7"teru protest7t7r 9i 7nti? _" 7 tuturor ;i9"Hri or ereti"e 9i se"t7re F9i 7re r7Giune7 u9or 6e Ft Fn spiritu "7re 7 6o;in7t pro"esu 6e "entr7 iJ7re 9i 6e BF;8ur? ireD 7 ;u tor7 6in "on6u"Htorii 8iseri"e9ti.

BISERICA IN SECOLELE 0I)0V

B IB L I O G R A . IE I =ecte medievale < /. Mottou@ Ha maniiestation de lEesprit selon Koac?im de Flore, Neu"4<te @ %*55 M Gert _en6e 8orn@ >ott und >esc?ic?te Koac?ims von Fiore und die 4oiinung der &?risten?eit, _ien@ Oo n@ %*5(. M. Loos@ 8ualist 4eres' in t?e 3iddle Ages, Pr7!ue@ %*5(. St. Run"i;7n@ He manic?eisme medieval, P7ris@ %*(*@ ,?e e6.@ P7ris@ %*5,A /. Grun6;7nn@ Reigiose +eNegungen im 3ittelalter, ,?e Auf .@ .rei8ur! i; Breis!7u@ %*L%. +ogomilii ^R I J # o 7 r e = An7 Co;nen7@ Ale)eiada, t. II@ 0V@ +)%&. Tr76u"ere Fn ro;. 6e MHri7 M7rines"u@ Bu"ure9ti@ %*55A Trite contre les +ogomiles, tr76u"tion et etu6e p7r /. C4. Pue"4 et A. V7i 7nt@ P7ris@ %*('. L u " r H r i = D. An!e o#@ 8as bulgarisc?e Reic? und das europisc?e 3iitelalter, F n . BA"tes 6u 0V?e Con!res intern7Gion7 6es s"ien"es 4istoriCuesD@ t. IV@ ,@ Bu"u? re9ti@ %*+,@ p. %2%()%22+A I6e;@ II bogomilismo# GnEeresia medievale bulgara, Ro;7@ %*5*A +ogomilismul n +ulgaria, Fn i;87 8u !7rH@ Sofi7@ %*L*A He mouvement bo$ gomle dans les pa's balLaniOues et +'%ance $Pro8 e;i 7ttu7 i 6i s"ienJ7 e 6i "u tur7. Atti 6e "on#e!no intern7Jion7 e su te;7 = HE(rigine cristiana nella storia della
civilta0, Ro;7@ %*L(@ p. L&5)L % 5 A 8er +ogomilismus aui dem >ebietc des +'%antinisc?en Reic?es ) Grsprung, _essen und >esc?ic?te, Fn GCl@ Ist. .ii. .7P.@ 0IV $%*(5)%*(+-@ p. %)L&A 0LVI $%*(*)%*'&-@ p. %)%(A +ogomilism in t?e +alLans in t?e

Hig?t oi t?e latest reserc?# Proceding oi t?e s'mposium ?eld in =Lopie on 3a' W9

)W- st Kune -$ st -.C7, SPopie@ %*+,A D. Dr7!oi o#i"@ +ogomi lstvo na +al$ Lana i u 3alei A%ii# I# +ogomi lsLi radoNa calniti# Cu reJu;7t Fn i;87 fr7n"eJ

H@ Beo!r76@ %*5(A G4. C7nt7"uJino@ Les tombes des +ogomiles decouvertes en Roumanie el leurs rapports o#e" les communautes ?eretiOues b'%antines et balLaniOues, Fn BA"tes 6u 0 V?e Con!res Intern7tion7 6es Etu6es B3J7ntinesD@ Bu"7rest@ L)%, sept %*5%@ p. '%*)',+. D. O8o ensP3@ T?e +ogomils# A stud' im +alLan Feo$3ani?eism, C7;8ri6!e@ %*(+ A E. Tour6e7nu@ Ha litterature bulgare du 0V?e siecle et sa ditiusion dans lei pa's roumains, P7ris@ %*(5. In limba rom n < Anton B7 otH@ +ogomilismul "i cultura maselor populare din +ulgaria 9i !rile rom ne, Fn BRo;7nos 7#i"7D@ 0 $%*L(-@ p. %*)5%A D. V7si es"u@ +ogomilismul, Fr BStu6ii teo o!i"eD@ 0V $%*L2-@ nr. 5)+@ p. ((()(L& G A . Ior67n@ I%voare bogomile Predica preotului &osma, Bu"ure9ti@ %*2+A G4. Ciu47n6ru@ +ogomilismul "i rom nii Si8iu@
%*2,.

Albigen%ii, cat?arii l. Doss7t@ Eglise et ?eresie en France au PI4$e siecle, Lon6on@ %*+, r 2L( p. es &at?ars en (ccitanie# 1 Niniti7ti#e 6e R. L7font@ P7ris@ %*+,@ (+% p.A .. Nie Albigeois et &at?ars, P7ris@ %*''. 4istoriograp?ie du cat?arisme, Tou ouse@ %*5*@ ((2 p. \. Du#erno3@ e &at?arisme# HE?istoire des &at?ars, Tou ouse@ %*5*@ 2*+ d M. RoCue8ert@ LNepopee cat?are, Tou ouse@ %*55@ '+5 p. C4. TouJe ier@ &at?arisme et Aaldeisme en Hanguedoc la iin du 0 F?e 7u 6e8u\ 6u PGI$e siecle, P7ris@ %*L'. Bi8 io!r7fie Fnto";itH 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. pro . I. RH;ure7nu.

PERIOADA A PATRA

Prerefor;7torii = \o4n _3" iff 9i \7n /us. Giro 7;o S7#on7ro 7 I


Ve7"uri e 0IV 9i 0V 76u" ;7ri s"4i;8Hri Fn st7re7 6e spirit 7 W!ii Europe@ 67r ;7i 7 es 7 "e ei 7pusene. Ne!ustorii 9i or79e e 7u sfor;7t #i7G7 o7;eni or@ sensu uptei or so"i7 e 9i e"ono;i"e 9i 7 es 7 "e ei spiritu7 e. Fn"H 6in #e7"u 7 0I/? e7 p7p7 it7te7 F9i ir7se "ontro u 7supr7 uni#ersitHGi or 6in Bo o!n7@ S7 7;7n"7@ P7ris :for6@ 67r !Fn6ire7 o;ene7s"H fre;Ht7 6e "urioJit7te 9i u;e7 se Fuise Fn"et?Fn"et sH 6is"ute i8er@ sH "riti"e@ sH 7"GioneJe 9i 6in"o o Ae7 "e FnGe e!e7u epis"opii 9i 787Gii ;FnHstiri or. B7ronii 9i ne!ustorii iei 7MunseserH sH o8GinH Fn"H 6in %,%( un fe 6e 7#7nt7M peste to7te X 6in Mur@ 7tun"i "Fn6 re!e e 7 fost ne#oit sH re"uno7s"H for;7 ?or o"uitori or GHrii 6repturi fun67;ent7 e = Be:istH e!i Fn st7t@ turi 7p7rGinFn6 "o;unitHGii@ pe "7re re!e e tre8uie sH ie respe"te. i e "7 "H@ oi7 it7te7 nu ;7i e o 67torie@ i7r supu9ii 7u 6rept sH se h7 eD. C4i7r 67"H p7p7 Ino"enGiu 7 III? e7 $%%*+)%,%L-@ pute7 "7 i?B;7!n7 "47rt7 i8ert7tu;D "7 pe o ru9ine pentru n7Giune7 en! eJH@ 7ru este "H Fn M7re7 Brit7nie po7rt7 spre p7r 7 ;ent7ris ; s?7 tiis fo7rte 6e ti;puriu. Ai"i "o;er"i7nGi "7 Di"P _4ittin!ton s7u _i i7n C7nin!es 7Mun! npru;ute pe re!i "u 87ni s7u sH?i pri;e7s"H Fn "7s7 or@ ui;in6u?i ZNn 8unHst7re7 7 "7re i?7u 76us #FnJ7re7 Fnii 9i "o;erGu n7#7 @ prin "re6in"io9i7 "u "7re pe Fn!H "ei +&& 6e ;un"itori n7#7 i 9i n7ri 6in Fntreprin6ere7 proprie 7u 7n!7M7t %&& 6e Ji67ri 9i 6e tF;? "7 sH Ji6e7s"H 8iseri"7 Fn Bristo @ pe "7re 7poi 7u fH"ut?o 67nie i ui. Ai"i 9i GHr7nii 6in Ginuturi e Esse: 9i Oent se #or rHs"u 7 Fn 6Fn6 fo" 7 "on7"e e ;o9ieri or 9i 7fir;Fn6 Fn 6is"ursuri e or 6in W e Lon6rei "H nu ;7i tre8uie sH se f7"H 6eose8ire Fntre " 7se e so si "H sin!ur7 "on6iGie 6e 7pre"iere 7 "ui#7 tre8uie sH fie ;un"7@ sin6 i;87M 7 e!ori"@ s"riitori "7 L7n! 7n6 $f %(&&-@ C47u"er Geof? s7u Go`er $%2(&)%(&&- #or 6enunG7 Fn B#iJiune7 ui Petre P u? %D ori Fn BPo#e9ti e 6in C7nter8ur3D to7te pH"7te e "e or "7re nu W "es" 9i nu se po7rtH "u 6r7!oste f7GH 6e popor. L7 o" 6e frunte sFnt iGi "H u!Hrii "er9etori@ fr7n"is"7nii@ 6o;ini"7nii 9i ;e;8rii ier7r4iei rio7re@ "7re "o;er"i7 iJ7u s uM8e e 9i 97nt7M7u 8rut7 pe "re6in"io9i tot fe u 6e ;eto6e. Intre %2(+)%2'& "iu;7 ne7!rH@ "7re se"er7se A ,' ;i io7ne 6e #ieGi Fn Europ7@ 7 Hs7t Mertfe 7tFt 6e ;7ri Fn"Ft t 6e u"ru 78i7 o ;7i !Hse7u 87ronii 9i 7tifun6i7rii A Fn s"4i;8@ iu sHr7" 9i Me eru pute7u 6e pe pete"u or 6e pH;Fnt sH #Fn6H cne e s7u !rFne e su8 preGu "u "7re e #in6e7 ;o9ieru 9i totu9i sH?i rH;FnH un "F9ti! Fnse;n7t. Mi"ro8u "iu;ei 76usese@ 79767r@ pentru urne 9i ;un"itori;e o e;7n"ip7re@ 7 "7re Fn se"o e e 0II)0III nu te?7i fi putut !Fn6i. D7r "ee7 "e e ;7i i;port7nt pentru noi este "H s"4i;8Hri e 6in N7 e"ono;i"H 6e#in i6ei forGe 9i Fn "e7 8iseri"e7s"H. i 67"H un poet 7n! 7n6 $f %(&&-@ "7re 7 fost preot 9i p7stor 2& 6e 7ni@ "u to7te "<
I C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e. = W

\\M

SECOLELE 0I )0V

nu 9ti7 "Fnt7 9i ni"i sH "ite7s"H ;H"7r #i7G7 unui sfFnt s7u sH po7tH GirM o pre6i"H 6espre Ps7 ;u FntFi@ 7 Fnsuf eGit poporu sH p e"e 7 rHs"o7 H %2+%@ "FntFn6 6in "Fnte"e e ui 6espre Petru P u!7ru @ 7st7 Fnse7;nH K e:ist7u Fn Biseri"7 An! iei 6in #re;e7 7"ee7 s uMitori 7propi7Gi 6e popo 67r 7 Hturi 6e 7"e9ti7 er7u 9i 6in 7"ei7 "7re n?7#e7u ni;i" "u e @ "u er7u o serie 6e epis"opi Bin p7rti8usD@ "u tit u 6e Nini#e s7u 6e B78i o= 67r "7re@ sfinGin6 8iseri"i s7u 7s"u tFn6 spo#e67nii e@ se F;8o!HGe7u " pe sp7te e poporu ui en! eJ. Tot 797 ;i9un7u o puJ6erie 6e ;isiuni "A iu!Hre9ti 6in or6ine e "er9eto7re "7 sH strFn!H 6in7ru SfFntu ui Petr ori 7 te t7:e pentru Curi7 p7p7 H 6e 7 Ro;7. BN?7#e; 6reptu sH 7 K !e;@ pri;i; ori"e ne 67GiD@ spune7u ei. Co;erGu "u in6u !enGe 7Mur 9ese pe 7 %25& fo7rte #estit 9i u7se ;7re 7;p o7re@ spune C47u"e In #re;e7 7"e7st7@ Biseri"7 stHpFne7 Fn An! i7 "7; %]2 6in pH;Fntu 9i 7#eri. E7r7 7#e7 ne#oi pres7nte Fn inter;in78i e e rHJ8o7ie "u .r7nG NesfFr9itH este ist7 e!i or 9i 6e"rete or re!7 e@ prin "7re se interJi"e 6upH ;o6e fr7n"eJ@ #reunui en! eJ sH strFn!H 7"este 6Hri p7p7 e $stK tutes of pro#isors@ %2(2@ %2'%@ %2L' A st7tutes of pr7e;unire %2'2-. Y 7nu %2L' p7p7 Ur87n 7 V? e7 $%2L,)%25&- 7 "erut strFn!ere7 9i tri; iere7 6Hri or "7re 6e 22 6e 7ni nu se ;7i strFnseserH. P7r 7;enti en! eJ 7 rHspuns = Bnu ;7i tri;ite; ni;i"@ pentru "H "ee7 "e 7 f7"i re!e e Io7n fHrH E7rH $%%**)%,%L- Fn %,%' 7 fost fH"ut fHrH 9tire7 pe poru ui 9i 7 P7r 7;entu uiD. In 7"este F;preMurHri intrH Fn Mo" Fn#HG7Gi profesor uni#ersit7r \o4n _3" iff@ "7re #7 67 "urs re#o tei protestu D popu 7r@ ;7i 7 es "H 7"u; Fntre!u popor 7#e7 o i;8H 7 ui $pFnH F se"o u 0IV nu se s"risese Fn en! eJe9te-@ 7#e7 o in6ustrie 7 ui@ o 7r;7i 7 ui 9i@ pute; spune@ o Biseri"H 7 ui. 7. Co1n DEc#i00 $f %2+(- s?7 nHs"ut Fn o"7 it7te7 _3" iff 6i Ginutu lorP Fntre %2,&)%2,(. A stu6i7t teo o!i7@ fi osof i7 9i 6reptu = Uni#ersit7te7 6in O:for6@ o"upFn6u?se Fn6eose8i 6e s"rieri e ui Aristot $2+()2,, F. /r.- 9i 7 e .er. Au!ustin $f (2&-. In teo o!ie@ 7 rH;7s inf4 enG7t 6e se;ipe 7!i7nis;u ui Duns S"otus $f %2&+- 9i 6e #iJiuni e sp ritu7 iste 7 e ui Io7"4i; 6e . oris $f %,&,-. A#e7 renu;e e unui oi pios 9i 7!er 7 ;inte. L7 %25, e nu;it profesor 7 Uni#ersit7te7 6i O:for6@ 6oi 7ni ;7i tFrJiu@ p7ro4 7 Lutter`ort4. Fn"H 6in ti;pu 6o;niei re!e ui E6u7r6 7 M? e7 $%2,5)%255-@ " prin %2'& 7 fost Fntre pri;ii "7re susGine7 po iti"7 en! eJH 6e e;7r "ip7re 6e su8 tute 7 p7pei 6e 7 Ro;7@ Fn "7re #e6e7 un fe 6e Anti4ris De 7 %2L&@ "Fn6 s?7u 7""entu7t 6isensiuni e 6intre Uni#ersit7te7 6i O:for6 9i or6ine e fr7n"is"7n 9i 6o;ini"7n@ 7 e "Hror Be;inenGe "enu9i= se 7f 7u 7pro7pe Fn to7te 6e;nitHGi e 6e "on6u"ere@ _3" iff 7 fost uni 6intre "ei ;7i Fn#er9un7Gi oponenGi. E 9i?7 Fnsu9it 4otHrFre7 p7r 7;entu ui en! eJ@ "7re 7 refuJ7t p 7i 6Hri or "erute 6e Ro;7@ Fn6ep inin6 ofi"iu 6e 7"uJ7tor s7u 6e pro"ure Fn pro"esu "7re 7 ur;7t. InspHi;Fnt7t 6e "orupGi7 9i H"o;i7 pre 7Gi " 9i "H u!Hri or "7to i"i@ 7Mun9i pretutin6eni Fn posturi e 6e "on6u"ere@ Fi 6rHJneGu profesor 7fir;7 Fn u"r7re7 s7 8e domenio divino "H nu; Du;neJeu po7te 7#e7 su#er7nit7te 6ep inH@ i7r pe pH;Fnt@ 7tun"i "Fn p7pii s7u su#er7nii !re9es"@ o;u i se po7te 76res7 6ire"t Su#er7nu c.

PERIOADA A PATRA

fHrH inter;e6i7ri@ "H"i fie"7re o; 6eGine tot 6e 7 E o p7rte hNst BDo;iniu;D. In fon6@ Ji"e7 e @ o;u se ;Fntuie nu prin "ere? prin in6u !enGe 9i prin 7"te 6e f7 sH po"HinGH@ "i prin #re6ni"i7 n f7pte e ui. A#e7 o8i"ei sH "iteJe 6eseori un p7s7M 6in s"rieri e u!ustin = B6e fie"7re 67tH "Fn6 ;e o6i7 "FntHrii ;H f7r;e"H ;7i e"Ft te:tu 9i FnGe esu ei@ 6e 7tFte7 ori re"unos" "H 7; !re9itD. f 7 fH"ut 6in pre6i"H p7rte7 "entr7 H 7 s uM8ei 6in 8iseri"H@ "7re fiin6 fH"utH Fn 7tine9te@ poporu n?o FnGe e!e7. E s?7 Fn!riMit iu"H person7 Fn en! eJe9te SfFnt7 S"ripturH@ Fn"epFn6 6in %2+&. R;u Gu;iri e "res"Fn6e F;potri#7 S"7unu ui 6e 7 Ro;7 7u 76us 6e 7 supune Biseri"7 An! iei 7utoritHGii 6e st7t@ i6ee F;8rHGi97tH tH "H 6urH 6e _3" iff. E 7 "F9ti!7t si;p7tii 7 "urte7 re!7 H@ ;7i i o"4ii 6u"e ui 6e L7n"7ster@ "on6u"Htoru !rupHrii 7nti" eri"7 e 9i ui tuturor ne;u Gu;iGi or 6e pe ur;7 po iti"ii ro;7ne Fn An! i7. = 7;#on _3" iff propo#H6ui7 "u Fnf H"Hr7re "H@ potri#it Sfintei uri@ s uMitorii 7 t7re or 7u 6reptu "e ;u t 7 6on7Gii 9i 7 Je"iuie i irte7 "re6in"io9i or@ i7r restu 7#eri or $"7ste e@ 6o;enii@ ro8i et".67te Fn fo osu poporu ui. P e"Fn6 6e 7 te:tu Bi8 iei@ _3" ifF "o;p7r7Gi7 stHri or 8iseri"e9ti 6in ti;pu sHu "u "e e 6in Sf. S"rip? "Fn6 nu e:ist7u ni"i no8i i@ ni"i GHr7ni@ "Fn6 "ei 7#uGi F;pHrGe7u i or "u "ei sHr7"i. 7 %* fe8ru7rie %255@ 7 insistenGe e 7r4iepis"opu ui 6e Lon6r7@ ff 7 ost "4e;7t Fn f7G7 tri8un7 u ui 8iseri"es". A #enit FnsoGit 6e a 6e L7n"7ster@ 6e ;7re97 u Per"3 9i 6e o puterni"H es"ortH. Ar4i? ipu s?7 ;u Gu;it sH 7#ertiJeJe pe Fnf H"Hr7tu pre6i"7tor sH se ireJe. A6#ers7rii sHi 7u e:tr7s %+ p7s7Me "onsi6er7te ereti"e 6in i e 9i 6in pre6i"i e s7 e@ pe "7re e?7u tri;is 7 Ro;7. P7p7 Gri? 7 0 ? e7 7 e;is ;7i ;u te 8u e@ "riti"Fn6 ips7 6e #i!i enGH 9i 6e ie 7 epis"opu ui en! eJ@ or6onFn6 o ;inuGio7sH "er"et7re 7 s"rie? ui _3" iff. Pentru "7Ju Fn "7re 7"est7 7r fi fost #H6it ereti"@ p7p7 2us 7rest7re7 ui@ i7r 67"H 7"est u"ru n?7r fi "u putinGH@ 7 4otHrFt inter#7 6e trei uni@ sH se preJinte 7 Ro;7 "7 sH fie Mu6e"7t. -up7 ;o7rte7 re!e ui E6u7r6 7 I I? e7 $%255- 7 7Muns re!ent 6u"e e n"7ster pe tot ti;pu ;inor7tu ui ui Ri"47r6 7 II? e7 $%255)%2**-@ 7 epis"op7tu en! eJ nu s?7 putut !Fn6i 7 7rest7re7 ui _3" iff. epis"opu pri;7t 9i epis"opu Lon6rei 7u ru!7t pe "ei ;7i 6istin9i sori sH se pronunGe 7supr7 Fn#HGHturii ui _3" iff 9i sH?% "4e;e Nn 6e"urs 6e 2& 6e Ji e Fn f7G7 Muriu ui or. ?.7 Fn"eputu 7nu ui %25+ Fn"epe7u 6eJ87teri e Fn p7 7tu L7;8et4 ?hon6r7. Din pri"in7 presiuni or re!inei?;7;e 9i 7 p7rtiJ7ni or 6e 7i ui _3" iff i s?7 propus 7"estui7 sH Fn"eteJe un ti;p 6e 7 ;7i "7. D7r@ Fn %25+@ 7re o" Fn"eputu ;7rii s"4is;e p7p7 e 9i@ fiin6 7M7t 9i 6e 7titu6ine7 "urGii re!7 e@ _3" iff reFn"epe "7;p7ni7 6e iGii BF;potri#7 instituGii or ui Anti4ristD. DupH e @ ier7r4i7 n?7re Ie 78so utH Fn Biseri"H@ i7r "e7 pe "7re o 7re 7 pier6ut?o prin pH"7te to7rte. P7p7 it7te7 nu este 79eJH;Fnt 6u;neJeies"@ pentru "H nu 7re i Fn Bi8 ie. Ni"i T7ine e@ ni"i i"o7ne e@ ni"i "u tu sfinGi or 9i ni"i hte e nu 7u ni"i un rost. Tr7nssu8st7nGi7Gi7 eu47risti"H 7r tre8ui

BISERICA IN SECOLELE P#-6P#A

FnGe e7sH@ Ji"e e @ "7 o "onsu8t7nGi7Gie@ 76i"H Fn "4ipu preJenGei si;u ? t7ne 7 pFinii 9i 7 trupu ui ui /ristos. Toto67tH@ 6u"Fn6 7 e:tre; teJe e .er. Au!ustin@ _3" iff susGine7 9i pre6estin7Gi7. Desi!ur "H ori"Ft 6e 8rut7 s?7r fi "u!et7t pe ini7 s"o 7sti"ii 7ristote iJ7nte@ #e6eri e uii _3" iff nu ;7i pute7u fic to er7te. A"ti#it7te7 6esfH9ur7tH 6e e 7 7#ut enor;H inf uenGH 7supr7 stHrii 6e spirit 6in ti;pu 7"e 7. Fn ti;pu rHs"o7 ei GHrHne9ti 6in %2+%@ poporu s?7 6e67t 7 e:"ese nesH8uite Fn nu;e e e!7 itHGii 9i 6reptHGii. ansH9i re!in7?;7;H 7 fost ;7 tr7t7tH@ i" 7r4iepis"opu ?pri;7t 7 fost o;orFt. In 7"e7stH situ7Gie@ 7 797?nu;itu Bsino6 7 "utre;uru uiD 6in %2+,@ Curte7 9i?7 retr7s spriMinu sHu ,( pun"te 6in Fn#HGHtur7 ui _3" iff 7u fost "on67;n7te@ i7r e 7 fos Fn Htur7t 6e 7 "7te6rH@ Fn"re6inGFn6u?i?se p7ro4i7 Lutt4er`ort4. Ai" 9i?7 s"ris oper7 ui u ti;H Trialogus, su8 for;7 o8i9nuitH 7tun"i 7 7 e? !oriei 6intre adevr $7 et4ei7-@ minciun $pse#6is- 9i n!elepciune $p4ro? nisis-. Fn ti;p "e 7sist7 7 Litur!4i7 sH#Fr9itH 6e prietenu sHu \o4n Per"3 7 ,+ 6e"e;8rie %2+,@ \. _3" iff 7 7#ut un 7t7" 6e 7pop e:ie 9i 6upH trei Ji e ;uri. Inf uenG7 ;i9"Hrii ui _3" iff 7 7"Gion7t puterni" Fn "er"uri e uni? #ersit7re@ ;7nifestFn6u?se 7tFt "7 i8ert7te 6e "u!et7re 9i 6e 7titu6ine f7GH 6e "enJur7 or!7ne or 8iseri"e9ti@ "Ft 9i 7 "e ei e:er"it7te 6e fun" ? Gion7rii re!i;u ui feu67 9i ;o9ieres"@ "7re #or 6o;in7 #i7G7 pu8 i"H en! eJH pFnH tFrJiu.Fn s"4i;8@ Fn po!or@ e"ou pre6i"i or ui s?7 "on ? tinu7t pFnH Fn #e7"u 7 0VI? e7 Fn 797?nu;it7 ;i9"7re 7 B o 7rJi orD s7u 7 #or8HreGi or@ 7 !F "e#itori or@ "u; 7u fost nu;iGi 6e istori"ii "te se or pri#i e!i7te. PreferinG7 or pentru o #i7GH ;o6estH 9i Fn sHrH"ie 7 fost interpret7tH "7 un peri"o pentru or6ine7 6e st7t. Perse"uGi7 "ontrH or 7 fost 6urH 9i Fn6e un!7tH@ "u to7te "H 7 Fn"eput 7u fost pri#iGi "i o"4i 8uni 6e "7#7 eri@ "7re #e6e7u Fn ei un 7 i7t "re6in"ios F;potri#7 prepon6erenGei " eru ui strHin. D7r 6upH %(&%@ prin st7tutu B6e 47ereti? "is "o;8uren6oD@ s?7 7pro87t osFn6ire7 ori"Hrui GHr7n@ tH8H"7r s7u "roi ? tor "7re tH!H6ui7 sfinGeni7 Eu47ristiei@ s7u "7re p7rti"ip7 se7r7 7 Fntrunire frHGe7s"H Fn "7re se propo#H6ui7 6in "u#Fntu Bi8 iei. 8. \7n /us $f %(%'-. C7 sH FnGe e!e; ;7i u9or "u; s?7u rHspFn6i 797 6e repe6e Fntre s 7#ii 6in "entru Europei@ 7f 7Gi su8 Muris6i"Gi7 Bi seri"ii "7to i"e@ 9i ;7i 7 es "u; i6ei e pri#ito7re 7 refor;7 Biseri"ii 7i u7t Fn 7"este pHrGi o for;H 6eose8itH@ #7 tre8ui sH 7#e; Fn #e6ere ;7 FntFi o serie 6e 7spe"te spe"ifi"e 7"estor re!iuni = 7spe"te n7Gion7 e 7spe"te so"i7 e 9i e"ono;i"e 9i 7poi 7spe"te e 6e stru"turH spiritu7 A spe"ifi"H. Fn e!HturH "u "e7 6intFi@ #7 tre8ui sH su8 inie; "H ;7i ;u 6e"Ft Fn "7Ju ;i9"Hri or `3" iffiene 6in An! i7@ f7"toru n7Gion7 F9 spune 7i"i "u#Fntu . M7i FntFi@ "u to7te "H 7i"i e e;entu s 7# este pre 6o;in7nt@ totu9i@ Fn"epFn6 6in se"o u 7 0 II? e7@ "o oni9tii !er;7ni 7i 7Muns sH o"upe poJiGii puterni"e Fn "o;erG@ Fn e:p o7tHri e ;iniere "4i7r Fn une e "o;une rur7 e A Fn s"4i;8@ "ee7 "e 7; nu;i e e;ente 6e supr7stru"turH ;e6ie#7 H@ "H u!Hri@ pre 7Gi@ tot fe u 6e fun67Gii 9i 6 8res e orH9ene9ti@ 7i"i e e;entu !er;7n "o oniJ7tor 7 reu9it sH se situeJ Fn posturi 6e "on6u"ere@ "e puGin pFnH spre sfFr9itu #e7"u ui 7 0 V? eA I7r "Fn6 9i 6intre "e4i 9i ;or7#i s?7u ri6i"7t pre6i"7tori s7u s"riitori " Mi iG 6e Ore;sier $f %25(-@ ori M7t4i7s 6e \7no# $f %2*(-@ ei #or re

PERIOADA A PATRA

un 7nu;it !en 6e spiritu7 it7te@ 6eose8itH 6e "e7 !er;7nH@ Fn ti;p "e Fntre teo o!ii 9i fi osofii !er;7ni 7Munsese pre? t nominalismul 9"o ii p7riJiene@ Fntre Fn#HG7Gii "e4i@ "7re stHtu? e!HturH "u Uni#ersit7te7 6in O:for6@ 6o;in7 re7 is;u . i 67"H e e 6e"enii 6e 7"ti#it7te Uni#ersit7te7 6in Pr7!7@ FnfiinG7tH Fn F;pHr7tu C7ro 7 IV? e7 6e Boe;i7 $%2(L)%25+-@ 7 Fnse;n7t 7re !er;7nH@ 6e 7 %(&& u"ruri e s?7u s"4i;87t repe6e. Intre 7"ti#i Fn6ru;Htori 7i ren79terii "u tur7 e "e4o?;or7#e nu;HrH; istru Ieroni; 6e Pr7!7@ 7poi pe ProPopie 6in Pi Jen@ pe I7"o8 9i ;7i 7 es pe Kan 4us# ur;7 "HsHtoriei re!e ui An! iei Ri"47r6 7 II? e7 $%255)%2**"ipes7 "e4H An7 6e Boe;i7@ se FntHrirH r7porturi e prietene9ti An! i7 9i Boe;i7. Intre uni#ersitHGi e 6in O:for6 9i Pr7!7 7 sH se f7"H s"4i;8 6e stu6enGi. i6enGii en! eJi "7re #enirH 6e 7 O:for6 7 Pr7!7 7u intro6us ui \o4n _3" iff. Fntre stu6enGii 6in Pr7!7 7 u7t 7stfe fiinGH o t7te 6e 76;ir7tori 7i i6ei or ui _3" iff Fn frunte7 "Hror7 se n /us@ 7 6oi e7 ;7re prerefor;7tor 6upH \o4n _3" iff. i 4us s?7 nHs"ut Fn s7tu Bo4;er`7 6@ nu;it u terior /usineG@ f7;i ie 6e GHr7ni sHr7"i@ Fn %2L*. DupH ter;in7re7 stu6ii or uni re@ 8u"urFn6u?se 6e un renu;e 6eose8it@ 7tFt "7 pre!Htire@ "Ft 9i 6e un "7r7"ter ;or7 6e o r7rH 7usterit7te 9i 6e un profun6 si;G A7r 9i 6e "7 6 p7triotis;@ 7 fost pro;o#7t 7 C7te6r7 6e .i osofie rersitHGii 6in Pr7!7 $%2*+-. .iin6 un t7 ent7t pre6i"7tor 7 fost 9i "u tit u 6e pre6i"7tor 7 "7pe ei ViP ee; 6in p7 7tu re!7 @ n6 9i "onfesor 7 re!inei Sofi7. A9i "F9ti!7t pentru i6ei e ui _3" iff@ totu9i@ Fn %(&2@ "Fn6 ;7Mo? !er;7nH 7 profesori or 6e 7 Uni#ersit7te7 6in Pr7!7 "on67;n7rH teJe 6in Fn#HGHtur7 ui _3" iff@ /us n?7 #rut sH pH9e7s"H Fn 7pH? or. CFn6@ FnsH@ 7 #enit 6e 7 O:for6 un "ertifi"7t@ "7re preJent7 For;7toru en! eJ Fntr?o u;inH ;7i f7#or78i H@ 7tun"i /us F;? H "u Ieroni; 6e Pr7!7 9i?7u re#iJuit pHrere7. D7r@ Fn "e pri#e9te tur7 6espre Eu47ristie@ /us n?7 #rut sH ;e7r!H 797 6ep7rte "7 ff. In s"4i;8@ pre6i"7 #e4e;ent F;potri#7 i;or7 itHGii " eru ui. %(&+ 76u"e e e;ente noi = Fn 7"e 7n "Fn6 se 7 e!e7 9i 7 6oi e7 Fn ti;pu ;7rii s"4is;e p7p7 e 6in Apus $%25+)%(%5- 9i "Fn6@ 7se? a re!i or .r7nGei 9i re!e ui Boe;iei@ /us nu 7 #rut sH re"uno7s"H "i unu @ 7r4iepis"opu i?7 interJis sH ;7i pre6i"e 9i sH ;7i s uMe7s"H. u 7 6eMu"7 p 7nu 7r4iepis"opu ui 9i "7 un se;n 6e 7pro87re pen? 7uJ7 ;7MoritHGii@ re!e e 7 s"4i;87t Fn %(&* st7tutu Uni#ersitHGii ctsu "H 6e 7"u; Fn7inte "e4ii #or 7#e7 trei #oturi Fn "on6u"ere7 ei@ Fr;7nii 6o7r un #ot. Drept protest 7 7"e7st7@ !er;7nii@ #reo ,&&& ofesori "u tot@ 7u pHrHsit Pr7!7 9i 7u FnfiinG7t Fn 7"e 7n Uni#ersi? 6in LeipJi!@ i7r "e4ii $#reo '&&- rH;Fn sin!uri@ 7 e!Fn6u?9i "7 re"tor us. Fn 7 trei7 perio76H 7 uptei@ s"rieri e ui _3" iff@ "7re pFnH i er7u "unos"ute 6o7r fr7!;ent7r@ sFnt tr76use Fn Fntre!i;e 9i rHs?ite peste tot. Ar4iepis"opu S83!niCP 6in Pr7!7 re7"Gione7JH ener!i" nFn6 7r6ere7 or@ i7r ui /us Fi interJi"e ori"e pre6i"H $%(%&-. M7i

;u t@ 7r4iepis"opu 7run"7se 7n7te;7 7supr7 ori"ui 7r fi Fn6rHJnit sH 7pere Fn#HGHtur7 ui _3" iff. /us 9i prietenii 7u protest7t #e4e;ent@ 6eter;inFn6 9i pe re!e e Ven"es 7# 7 Boe;iei $%25+)%(%*- sH 6e" 7re "H o 7stfe 6e 7"Giune e o ru9ine pentru Boe;i7. S?7 pro6us o ;7re tu 8ur7re Fn Pr7!7. A6erenGii ui /us ripost7rH "u f7n7tis;. Ieroni; 6e Pr7!7@ prietenu 9i "o 78or7toru ui /us@ 7 une tit sH fie 8H!7Gi 7 Fn"4iso7re 6oi preoGi !er;7ni@ i7r un 7 trei e7 sH fie Fne"7t Fn rFu Mo 67. Re!e e n?7 u7t ni"i o ;HsurH@ 67r p7p7 A e:7n6ru 7 V? e7 $%(&*)%(%&-@ 7 es 6e sino6u 6e 7 Pis7 6in %(&*@ 7 FnsHr"in7t pe "7r? 6in7 u Co onn7 sH se o"upe 6e B"7Ju /usD 9i sH refere. C7r6in7 u 7 "it7t pe /us sH se preJinte 7 7n"4etH 9i fiin6"H 7"est7 7 refuJ7t@ 7 fost 7n7te;iJ7t@ i7r 7supr7 or79u ui Pr7!7 s?7 7run"7t inter6i"tu . S?7 ;7i 76Hu!7t 9i ri6i"7re7 p7pei Io7n 7 00III? e7 $%(%&)%(%'- "ontr7 re!e ui L76isi7u 6e Ne7po e@ "7re susGine7 un 7 t p7pH@ pentru "7 7t;osfer7 6e 7 Pr7!7 sH 6e#inH insuport78i H = 8u e e p7p7 e 7u fost 7rse@ i7r Fn o"u or /us 7 rHspFn6it 6ouH p7;f ete@ unu "o;8HtFn6 in6u !enGe e@ i7r "e H 7 t 8u e e p7p7 e. L7 sf7tu re!e ui@ /us 7 p e"7t Fn 7pri ie %(%2 7 un "7ste 6in su6 $Austi-@ un6e 9i?7 s"ris oper7 s7 fun67;ent7 H ,Tracta$ tus de Ecclesia Q Tratat despre +iseric0# I6ei e ui s?7u rHspFn6it "u iuGe7 H Fn Mor7#i7@ Fn Po oni7@ Un!7ri7 9i Fn GHri e ro;<ne. Printre pun"te e ;7i i;port7nte 6in 6o"trin7 ui /us 7;inti; = %- 76e#Hr7t7 Biseri"H este nu;7i 7 "e or pre6estin7Gi. ,- Petru n?7 fost 9i nu este "7pu Biseri"ii. 2- Ni;eni nu po7te spune "H e #i"7ru ui /ristos. (- Fntru"Ft trHie9te Fn u: 9i !o7nH 6upH 7#ere@ p7p7 nu?i ur;79u ui Petru@ "i 7 ui Iu67 Is"7riote7nu . Se #e6e@ 79767r@ "H /us n?7 7t7"7t instituGi7 s7"r7;ent7 H 7 Bise ? ri"ii@ ni"i T7ine e ei. Totu9i G7r7 fier8e7 = sino6u se "on#o"7se 7 Oon? st7nJ ) E #eGi7 $%(%()%(%+- 9i o 4otHrFre tre8ui7 u7tH@ "H"i p7p7 "it7se pe /us sH se preJinte Fn7inte7 ui 7 sino6. F;pHr7tu Si!is;un6 7 Ger;7niei $%(%&)%(25.- Fi 7"or6H ui /us@ 7 ( noie;8rie %(%(@ un Bs7#e? "on6u"tD 9i o !7r6H FnsoGito7re@ 7stfe "H /us 7 putut 7Mun!e Fn noie;8rie Fn si!ur7nGH 7 "on"i iu 6in Oonst7nJ. /us sper7 sH !Hse7s"H 7"i o 76un7re 8ine#oito7re 9i i8er7 H. P7p7 Io7n 7 00III? e7 %?7 pri;it "u 8unH#oinGH@ re#o"Fn6 inter6i"tu 67t 7supr7 or79u ui Pr7!7@ oprin6u?% 6o7r 6e 7 itur!4isi 9i pre6i"7. Fn "e e 6in ur;H@ FnsH@ "on"i iu %?7 Mu 6e"7t 6upH nor;e e in"4iJitori7 e. L7 ( ;7i %(%' ui \7n /us i s?7u !Hsit i;put78i e 2& 6e 7fir;7Gii ereti"e. Pe une e e?7 "o;8Htut@ 6e 7 te e 7 spus "H nu?i 7p7rGin. A rHspuns senin 7"uJFn6 tri8un7 u "H e Fn s uM87 ui Anti4rist. Fn Jiu7 6e L iu ie %(%' 7 fost 7rs pe ru!. Fntre "ei "7re 7run"7u #re7s"uri pe fo" se 7fir;H "H er7 9i o 8HtrFnH@ 6espre "7re /us 7 e:" 7;7t = BO s7n"t7 si;p i"it7s TD $O sfFntH i!nor7nGH T-. E 7r fi spus Mu6e"Htori or = BAr6eGi 7"u; o !Fs"H $4us Fn "e4H Fnse7;nH !Fs"H-@ 67r #7 #eni o e8H6H@ pe "7re nu o #eGi ;7i pute7 7r6e TD. L7 2& ;7i %(%L #7 fi 7rs pe ru! 9i prietenu 9i "o 78or7toru sHu Ieroni; 6e Pr7!7@ "7re ;uri "u JF;8etu pe 8uJe. Tu 8urHri e 7u Fn"eput@ i;e6i7t. Nu ;7i puGin 6e (', 6e no8i i s?7u 6e" 7r7t 6e p7rte7 ui /us@ spunFn6 "H nu;7i 6e s uMitorii 6upH rFn6ui7 7 Sfintei S"ripturi 7s"u tH@ i7r nu 6e 7 Gii p HtiGi. Ce ;7i ;u t i?7u 7pHr7t FnsH Fn#HGHturi e 7i"e. DupH "e s?7 7uJit Fn Pr7!7 6e osFn6ire7 ui /us@

PEEIOADA A PATRA

intF;p 7t "H to";7i tre"e7u prin f7G7 pri;Hriei ;7i ;u Gi 76erenGi ii. Dintr?o Fn"Hpere "ine#7 7 7run"7t 7supr7 or "u o "HrH;i6H. Ur? Q7 = su8 "on6u"ere7 ui \7n bisP7 $f %(,(- ;u Gi;e7 Fnfuri7tH s?7 ?s 9i Fn67tH 7 7run"7t pe fere7strH pe 5 6in "onsi ierii pri;Hriei@ ii;ent nu;it B6efenestr7Gi7 6e 7 Pr7!7D. M7i ;u te 8iseri"i 7u fost 7te@ preoGii or ;7 tr7t7Gi. Poporu s?7 rHs"u 7t@ F;pHrGin6u?se Fn L Pe 6e o p7rte cali)tinii ,cali) Q potir-@ "7re rei;pun tr76iGi7 FrtH9irii ;ireni or 9i 6inR potir@ 76i"H 1sub utraOue forma2, 6e 7i"i 9i = e e 1utraOui"ti2, i7r nu nu;7i "u 4osti7 "u; se o8i9nui7 Fn u ti;ii 6e 7ni. Pe 6e 7 tH p7rte sFnt tabori!ii, e:tre;i9tii@ su8 "on6u"ere7 r. ,isP7@ "7re nu ;7i 7""eptH preoGi 9i nioi "4i7r Btr7nssu8st7nGi7Gi7D 7risti"H@ B"ee7 "e ni"i /us nu susGinuse. RHJ8oiu "i#i 7 fost un! 7r. /usiGii e:tre;i9ti 7u pri;it nu;e e 6e Bt78oriGiD 6upH fortHre7G7 "ip7 H Tabor# Trupe e "on6use 6e \. bisP7 7u repurt7t #i"torii "7re Fn!roJit p7p7 it7te7 9i popo7re e "re9tine. T78ere e or 7u Fnse;n7t eti"H nouH Fn istori7 ;i it7rH. Distru!eri 6e or79e@ 6e 8iseri"i@ pier6e #ieGi 9i Fn#rHM8iri pHti;79e 6e popo7re prin e:pe6iGii "ru"i7te@ a "u to7tH "ruJi;e7@ n?7u fost Fn st7re sH 6istru!H pe toGi 76erenGii@ Gi 7u e;i!r7t Fn GHri e 6in Mur = Mor7#i7@ Po oni7@ Un!7ri7@ Tr7nsi ?i7 9i Mo 6o#7@ Fn ti;pu ui tef7n "e M7re $%('5)%'&(-@ "7re e?7 Z67t to er7nGH re i!io7sH. Mu Gi #or fr7terniJ7 Fn se"o u 7 0VI? e7 A7 #Fni9tii 9i uter7nii. Unu 6in u ti;ii repreJent7nGi 7i 7"estor Bfr7Gi 7#iD 7 fost !eni7 u pe67!o! \7n A;os Oo;ensPi $Co;enius-@ 7u?i "unos"utei u"rHri 8idactica magna, "7re@ pentru i6ei e s7 e@ se #7 i!i7@ Fn %L,+@ Fn Po oni7@ i7r 6e 7"o o@ Fn %L'L@ Fn O 7n67@ 7 A;? 67;. Meritu ;7re 7 4usiGi or "onstH Fn f7ptu "H pentru pri;7 o7rH !i7 une7 7 sfFr9it 6e e# ;e6iu un popor Fntre! Fntr?o unit7te ui? 77re. Pi 6uito7re 7 fost tr76iGi7 in7u!ur7tH 6in nou 6upH 7tFte7 "uri 6e 7 se s uMi 9i pre6i"7 Fn i;87 poporu ui. In to7;n7 7nu ui %('& 4usiGii 6in Pr7!7 7u "Hut7t sH intre Fn e!H? i "u P7tri7r4i7 6e Const7ntinopo . Ei 7u tri;is o 6e e!7Gie "on6usH preotu en! eJ Const7ntin P 7stris@ 6orin6 sH Fn"4eie o unire "u sri"7 RHsHritu ui. Preotu en! eJ se 76resH F;pHr7tu ui Const7ntin O ? e7 Dr7!7ses $%((+)%('2-@ "erFn6u?i sH?i 6e7 pe "ine#7 spre 7?i Arui Fn "re6inG7 orto6o:H@ i7r F;pHr7tu Fi Fn"re6inG7 Fn#HG7tu ui i74 G4en76ie S"4o 7rios $f %(5,-@ #iitoru p7tri7r4 e"u;eni" 6upH ere7 Const7ntinopo u ui su8 tur"i Fn %('2@ "7re se 7"4itH onor78i 6e =in7 Fn"re6inG7tH. F;preMurHri e po iti"e 6e 7tun"i n?7u fost f7#or78i e pentru 7 se n!e ;7i ;u t re 7Gii e 6intre "e e 6ouH Biseri"i@ "7re 7r fi fost uti e 8e or pHrGi. ". Firo#amo Sa=onaro#a $f %(*+-. Un7 6in "e e ;7i f7s"in7nte son7 itHGi "7re Fntru"4ip7 pe 7 %(*&)*+ protestu F;potri#7 6e"7? 6ei " eru ui "7to i" 7 fost "H u!Hru 6o;ini"7n Giro 7;o S7#on7ro 7. i nHs"ut 7 .err7r7 Fn ,% septe;8rie %(', "7 fiu 6e ;e6i". De tFnHr@ u tFn6 pre6i"7 unui "H u!Hr 6o;ini"7n@ 7 intr7t@ fHrH #oi7 pHrinGi or@ Or6inu 6o;ini"7ni or Fn or79u Bo o!n7. Din %(+% F #e6e; pre6i? or 7 . orenG7@ ;etropo 7 Ren79terii. Fntre %2*2)%(,& . orenG7 s?7 ;r7t 6e o "on6u"ere po iti"H ;7i FnGe e7ptH 9i ;7i st7torni"H Fn 7t;o?

sfer7 6e inst78i it7te@ pe "7re o pro#o"7u "io"niri e 6e interese e"ono;i"e 9i po iti"e 7 e "etHGi or it7 iene ) Fn p inH 7s"ensiune ) Fntre 8ur!4eJie 9i "7pit7 is;. D7r 9i ;7i i;port7ntH 7 fost epo"7 6intre %(2()%(*(@ "Fn6 Fn . orenG7 7 stHpFnit f7;i i7 Me6i"i@ "7re 7 9tiut sH o 7pere 6e "o;petiGii e !reu 6e sHtur7t 7 e VeneGiei. In 7"e7stH . orenG7 Fn6rH ? !ostitH 6e ur;e e 7nti"4itHGii@ 67r "7re iu8e7 pHti;79 p H"eri e 9i u:u @ 7"ti#it7te7 ui S7#on7ro 7 se 6eJ HnGui "7 o furtunH. Pri;e e ui pre6i"i n?7u fost 7pre"i7te@ 67r rH"e7 7 7u6itori or sHi nu %?7 6es"ur7M7t. In 7u!ust %(*&@ 9i?7 in7u!ur7t pre6i"7 6e pe 7;#onu "7te6r7 ei S7n M7r"o De 67t7 7"e7st7 totu pHre7 nou 9i 6eose8it Fn pre6i"7 i;petuosu ui "H u!Hr 6o;ini"7n. CFn6 Fn"epe7 sH se Fnfier8Fnte Fn e:punere@ f oren tini or i se pHre7 "H 7u6 ! 7su unui profet ne"ruGHtor. E #or8e7 Fn !enu #iJion7ri or io7"4i;iGi. L7 un ;o;ent 67t 7 prooro"it "H nu pe9ti ;u t ti;p #7 #eni 6e 7 nor6 o 7r;7tH "7re #7 fi "7 pe6e7psH pentru it7 ieni. In s"urt ti;p 7p7r trupe e fr7n"eJe 7 e ui C7ro VIII $%(+') %(*+-. Popu 7rit7te7 pre6i"7toru ui "res"u i;ens. Cu to7te "7 i;87Mu ui er7 6ur 9i i;7!ini e fo osite er7u 7spre@ totu9i poporu F 7s"u t7 toi ;7i ;u t. Piero@ fiu 6e"HJut 7 ui LorenJo M7!nifi"u $%((+)%(*,"e "7re "on6u"e7 frFne e prin"ip7tu ui "u "e7 ;7i Fnf orito7re "urte prin"i7rH 9i "u "ei ;7i strH u"iGi 7rti9ti 7i #re;ii@ nu ;7i pute7 stHpFn= 7"u; spirite e. Lu;e7 F 7 un!H. In"epFn6 6in %(*( S7#on7ro 7 s?7 79eJ7i Fn frunte7 "e or "7re 6ore7u o "onstituGie 6e;o"r7ti"H Fn o"u "e e 78so utiste 7 f7;i iei Me6i"i@ "7re 7ni 6e?7 rFn6u fuseserH "ei ;7i ;7r 87n"4eri 7i Europei. Nu tre8uie uit7t "H s"7unu Ro;ei er7 6eGinut pi 7tun"i 6e A e:7n6ru VI Bor!i7 $%(*,)%'&2-@ unu 6in "ei ;7i 6e"HJut= p7pi 7i ti;pu ui. To7te in6i"7u ne"esit7te7 i;perio7sH 7 unei refor;e r76i"7 e. Prin pre6i"i e s7 e@ S7#on7ro 7 7 reu9it sH f7"H 6in or79u p <"eri o 9i 7 petre"eri or un or79 Fn "7re sH pre6o;ine spiritu E#7n!4e iei. Fn nou7 Brepu8 i"H "re9tinHD to7te p H"eri e u;e9ti 7u fost Fn Htur7te. .e ? te e 9i fe;ei e 9i?7u epH67t po6o78e e@ F;8rH"Fn6u?se si;p u A tineri= sno8i 7u 6e#enit 9i ei ;o6e9ti 9i ;7i "re6in"io9i. In o"u "Fnte"e o u;e9ti 7u Fn"eput 7"u; sH rHsune nu;7i "FntHri 8iseri"e9ti. A#eriiN "F9ti!7te pe ne6rept 7u fost restituite@ 6u9;Hnii e 6e ;o7rte 9i rHJ8u nHri e 6intre f7;i ii e or79u ui 7u fost uit7te. I;poJite e 7u fost re#i ? Juite@ "H;HtHrii e Fn Htur7te. Biseri"i e 7u 6e#enit neFn"HpHto7re pentri ;u Gi;e7 "re6in"io9i or. Refor;7 po iti"H pre"oniJ7tH 6e S7#on7ro 7 ni pute7 fi pusH FnsH Fn 7p i"7re "u 76e#Hr7t. E 6ore7 "7 9i #i7G7 "u tur7 i 9i 7rtisti"H sH ur;eJe 7"e e79i s"4i;8Hri. /ristos ur;7 sH "on6u"H totu E sH fie p7tronu i8ertHGii T Pentru i;or7 itHGi e "o;ise se instituie ur tri8un7 . . orentinii Ren79terii@ FnsH@ n?7u putut suport7 ti;p Fn6e un!7 #i7G7 6e sfinGenie 9i 7s"etis; i;pusH 6e S7#on7ro 7. Pe "Ft 6e u9or s?7i Hs7t f orentinii "on#in9i 6e refor;e@ pe 7tFt 6e repe6e s?7u 9i Fnton 7 o8i"eiuri e or #e"4i@ Fn67tH "e 7u intr7t Fn 7"Giune "H u!Hrii fr7n "is"7ni@ f7;i i7 Me6i"i 9i p7p7 A e:7n6ru 7 V ? e7. In iu ie %(*' S7#o n7ro 7 7 fost oprit 6e 7 ;7i pre6i"7@ fiin6 in#it7t sH se preJinte 7 Ro; spre 7 fi Mu6e"7t 6e p7pH. E FnsH n?7 67t 7s"u t7re@ "i 7 7t7"7t Fn pre6i"A pe p7pH. Atun"i 7 #enit 7n7te;7 6e 7 Ro;7@ i7r 6in p7rte7 or79u u + ) Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II

Aer6i"Gi7 6e 7 ;7i pre6i"7 9i fiin6"H ni"i 7"u; nu s?7 supus@ 7 fost 9st7t 9i 7run"7t Fn Fn"4iso7re. Ai"i 9i?7 s"ris e 6ouH &omentarii la almi# Fn ,2 ;7i %(*+ 6e e!7Gii p7pei 7u "on6us pro"esu 6e Mu6e"7tH@ #on7ro 7 9i 7 Gi 6oi "o 78or7tori 7i sHi@ Si #estro M7ruffi 9i Buon#i"ini f os t s pF n J u r 7 G i 9 i 7 p o i 7 r 9 i pe r u ! @ i 7 r " e n u 9 7 or 7 r u n " 7 t H F n F Ar no. S7#orn7ro 7 n?7 fost un refor;7tor Fn sensu "e or 7 Gi A e 7 fost un ]o t7t F;potri#7 i;or7 itHGii 9i 7 78uJuri or 6in Biseri"H. IntenGii e i?7u it 8une@ 67r pFnH 7 ur;H te;per7;entu ui p7sion7t 7 6epH9it sfer7 7"ti#it7te 7 unui "H u!Hr. F;potri#7 7"e or79i 78uJuri se #7 ri6i"7 Fn"eput 9i Lut4er@ "7re #7 tipHri 7 %',2 "Fte#7 pre6i"i 7 e ui #on7ro 7. M7i tFrJiu@ S7#on7ro 7@ 6e9i 7 fost e:e"ut7t 9i 7rs pe ru! 6e "Hpe? Fii 7 e Biseri"ii ro;7no?"7to i"e@ 7 fost "7noniJ7t sfFnt 6e 7"ee79i seri"H.
BIBLIOGRA.IEI \o4n _3" iff@ T?e latin MorLs, 2' #oi.@ Lon6on@ %++2)%*,,A rei;pri;7tH@ nPfurt]M7in@ %*L( A _. .7rr@ Ko?n M'clil as legal Reiormer, Lei6en@ %*L5. /. B. _orP;7n@ Ko?n M'cliii# A =tud' oi t?e englis? medieval &?uir3, Eol#, O:for6@ %*LLA L. \. D7 3@ T?e Political T?eor' oi Ko?n M'cliii, C4i"7!o@ %*L,. \. A. Ro8son@ M'cliii and t?e ()iord =c?ools, C7;8ri6!e $Gr. Br.-@ %*L% A B. M7" .7r 7ne@ Ko?n M'cliii and t?e +eginning ol Englis? Fonconiormism, i6on@ %*',. \. /. D74;us@ T?e Persecution oi Ko?n M'cliii, Ne` /7#en $Conn.-@ %*',. A;. Mo n7r@ Kean 4us, Paris, -9C; A R. O7 i#o67@ 8er 4usitismus Revolution l Ideologie, OS n?_ien@ %*5L@ 2*5 p.A M. \e6in@ 4andbuc? der Qirc?engesc?ic?te$, Auf .@ B6. IV@ .rei8ur! i; Breis!7u@ %*5'A L. L7ntini@ Kan 4us, ii primate di tro, Torino@ %*(5. /. \. S"4u tJ@ 8ie Mar?eit der Qet%er, Stutt!7rt@ %*L+@ 25' p. M. SpinP7@ Ko?n 4us, Prin"epton@ U.S.A.@ %*L+@ 2(( p.A \o4n /us@ &oncept oi &?urc?, Princeton, -.;;: Ko?n 4us at t?e &ouncil oi &onstance, Ne` lorP@ 'A \. M7reP@ He 3ouvement ?ussite en +o?eme, Pr7!ue@ %*L' A .. Sei8t@ 4ussiti$ Sur =truLtur einer Revolution, Oo n@ %*L'. O. O6 oJi i"@ T?e ?ussite Qing# +o?e$ i in European Aiiairs ,-BB9 )-BC-0, Ne` Bruns`i"P $N.\.-@ %*L'A P. 6e Voo!4t@ iresie de Kean 4us, Lou#7in@ %*L&A De 57 c?retiente en +o?eme, Fn BRe#ue istoire e"" esi7stiCueD@ L00I $%*5L-@ no. 2)(@ p. (&,)(%+A \. Bou ier@ Kean 4us# teOues av nt la c?ute de &onstantinople, Fn BB3J7ntinos 7#i"7D@ %( $%*'2-@ p. ),,'A M. Vis"4er@ Kean 4us, sein Heben und seine Seit, .r7nPfurt 7; M7in@ &A E. Denis@ 4us et la guerre des ?ussites, P7ris@ %+5+@ ree6it7t@ P7ris@ %*2&A C4. /efe e?Do; /. Le" er"C@ 4istoire de &onciles, t. VII@ %@ P7ris@ %*%L. In limba rom n# Io7n V. Le8@ Rela!iile ?usi!ilor ce?i cu Patriar?ia &onstantinopoluiui din sec# , Fn BStu6ii teo o!i"eD 000 $%*5+-@ nr. 2](@ p. ,'(),L2A \7"Cues e Goff@ &ivili$a (ccidentului medieval, tr76u"ere 6e MHri7 /o 87n@ Bu"ure9ti@ %*5&@. 5,& p. Re?Jie Pr. prof. I. RH;ure7nu@ Fn BOrto6o:i7D@ Bu"ure9ti@ 00IV $%*5,-@ nr. ,@ p. ),5&A L. /uiJin!7@ Amurgul Evului 3ediu, tr76. 6e MHri7 /o 87n@ Bu"ure9ti@ &A Tr7i7n Iones"u?Ni9"o#@ 4usitica n istoriografia rom n, Bu"ure9ti@ % E:tr7s 6in BRo;7nos 7#i"7D@ 0 $%*L2-@ p. 2+')(&2A Pr. Mi 7n Ses7n@ 4usi!ii (rtodo)ia, Fn BMitropo i7 Mo 6o#ei 9i Su"e#eiD@ 000IV $%*'+-@ nr. 2)(@ p. ,%+ ,5A 8in cile retorma!iei ce?e, Fn BMitropo i7 B7n7tu uiD@ 0III $%*L2-@ nr. *)%&@ %25)((LA 3agistrul Ioan 4us, Fn BMitropo i7 Mo 6o#ei 9i Su"e#eiD@ 0LI $%*L'-@ ])+. Bi8 io!r7fie Fnto";itH 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. prof. I. RH;ure7nu.

/. /err;7nn@ S7#on7ro]7 der Qet%er von =an 3arco, Miin"4en@ %*55. /. B7uer@ Feuer in Floren% ,=avonarola0, LeipJi!@ %*5L. R. Ri6o fi@ Aita di >irolamo =avonarola, Ro;7@ %*5(@ VIII@ 5(, p. S. _einstein@ =avonarola et Florence, P7ris@ %*52. \. .7#ier@ =avonarola ,Kerome0, Fn BEn"3" op7e6i7 Uni#ers7 isD@ t. %(@ P7ri %*L+@ p. L*+)L** A Ro;. 6e M7in@ =avonarola e la &uria Romana, Lei6ein@ %*L5. M. Munin@ =avonarola, P7ris@ %*L&A R7 p4 Roe6er@ =avonarola, tr76uit 6e N7= ! 7is p7r B 7n"4e PreneJ@ P7ris@ %*22A P7sCu7 e Vi 7ri@ Ha storia di >irolamo = vonarola e di suoi tempi, nou#7 e6.@ t. I)II@ .irenJe@ %*2&. \. S"4nitJer@ =avonarola# Ein Qulturbild aus der Seit der Renaissance, MiiA "4en@ %*,(.

Sino6u unionist 6e I7 .err7;?. orenG7 I Respin!ere7 ui 6e "Htre Biseri"7 Orto6o:H


DupH fe u Fn "7re 7u e#o u7t Fn u ti;e e #e7"uri re 7Gii e po iti" 9i 8iseri"e9ti Fntre Apus 9i RHsHrit@ er7 !reu 6e spus 67"H "e e 6ouH rA ;uri 7 e "re9tinHtHGii se #or ;7i pute7 76un7 6in nou 7o 7 tH pentr 7 Fn Htur7 6eose8iri e 6e "re6inGH 9i 6e tr76iGii@ "7re e sep7r7u 9i e 6K pHrt7u tot ;7i ;u t "u tre"ere7 #re;ii. RHsHritenii nu ;7i 7#e7u inert 6ere "H 7r pute7 fi pri#iGi "7 fr7Gi 9i 7Mut7Gi "7 7t7re 6upH "e@ 6e 7tFU ori@ e?7 fost 67t sH #76H #enin6 6inspre Apus nu;7i ten6inGe 6e ci "erire 9i 6e e:p7nsiune e"ono;i"H 9i po iti"H. Pe 6e 7 tH p7rte@ o67tH " ri6i"7re7 or79e or 9i 7 unei 8ur!4eJii puterni"e@ st7te e 7pusene u7sei un 7#7ns e"ono;i" 9i "u tur7 in"ontest78i f7GH 6e RHsHritu "re9ti 7tFt 6e 7pHs7t 9i stors 6e opresiuni e tur"e9ti 9i tHtHrH9ti@ "7re 87r7sei 6e 7"u; 6efiniti# 6ru;u e:tin6erii spre noi 87Je e"ono;i"e Fn Asi L7 7"e7stH "on9tiinGH 7 superioritHGii 9i 7 sufi"ienGei 6e sine@ pe "7re FntHre7 tot ;7i ;u t i6e7 u 6e #i7GH nouH $#it7 nuo#7- 7 st7tu ui 7i pe "7re Apusu F s7#ur7 6eM7 6in p in 6e 7 Fn"eputu se"o u ui 7 0R e7@ tre8uie 76Hu!7t 9i f7ptu "H p7p7 it7te7@ pornitH pe fH!79u uni puteri Cu7si? u;e9ti@ nu ;7i 7""ept7 !Fn6u unei 7stfe 6e uniri 8iser "e9ti 6e"Ft pe "7 e7 supunerii !re"i or 7utoritHGii S"7unu ui 6e 7 Ro; S?7 7rHt7t "H Fn #e7"uri e 0I)0IV Fn"er"Hri e 6e unire 8iseri"e7s" 6intre Apus 9i RHsHrit 7#useserH ;7i ;u t "7r7"ter 6e 6is"uGii 9i er7u re !iJ7te ;7i ;u t 6e F;pHr7Gii 8iJ7ntini. Co;nenii $%&+%)%%+'- 9i Mi47 7 VUI? e7 P7 eo o!u $%,L%)%,+,- fuseserH Fnsuf eGiGi 6e i6ee7 "H I;pe riu "re9tin "on6us 6e ei este 76e#Hr7tu ;o9tenitor 7 st7tu ui "re9tin@ 7s "u; ?7u #HJut Const7ntin "e M7re $2&L)225- 9i \ustini7n $',5)'L'-. K$ "u; u"ruri e s?7u s"4i;87t. F;pHr7Gii 6in BiJ7nG 7u 7Muns sH p Hte7s"H tr 8ut !reu su t7ni or oto;7ni@ "7re "uprinseserH Fn"H 6in se"o u 7 0 V? e 7pro7pe to7te GHri e "re9tine 6in B7 "7ni. E 6rept "H Fn ur;7 FnfrFn!er 6e 7 AnP7r7 6in ,+ iu ie %(&, 7s"ensiune7 tur"i or 7 fost 7;Fn7tH " "Fte#7 6e"enii@ 67r 6eM7 Fn %(2&@ ei "u"eres" Tes7 oni"u @ 7 6oi e7 ;7i or79 6upH "7pit7 7 I;periu ui. Fn "u ;e7 6isperHrii@ F;pHr7tu Io7n W VIII? e7 P7 eo o!u $%(,')%((+- s?7 <e"is@ 6in nou@ sH Fn"er"e i;pos 8i u . Istori"u Sp4r7ntJes re 7te7JH "H@ 6upH "on"epGi7 tipi"H 7 #re;i F;pHr7tu 7 tri;is Fn so ie 7 su t7n pe un 6e;nit7r sH?i 76u"H 7 "i
I C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. prof. I. RH;ure7nu.

PERIOADA A PATRA

F B"7 unui prieten 9i fr7teD $Q #7s7 - "H 7re 6e !Fn6 sH f7"H uni? eri"e7s"H "u 7tinii. Su t7nu @ FnsH@ %?7 sfHtuit sH nu o f7"H@ 67r tu 7 fH"ut "e #oi7@ s7u "u; Ji"e Sp4r7ntJes@ 7 fH"ut ;7i 6e!r78H oit ursit7 "e7 re7. T7tH sHu@ M7nui II P7 eo o!u $%2*%)%(,'-@ Ftre"use 7ni 6e Ji e prin Apus "o in6Fn6 "urGi e 6in Mi 7no@ P7ris 6r7 Fn "Hut7re 6e 7Muto7re $%2**)%(&,- Fi spusese = B6e speri7t ?i sperii pe tur"i@ "u !Fn6u "H 7i sH f7"i unire7 "u 7tinii@ 67r eu I7u 6e o" sf7tu sH f7"i 797 "e#7@ pentru "H nu?i #H6 pe 7i no9tri sH !Hse7s"H #reo ;o67 it7te 6e unire 9i FnGe e!ere "u 7tinii. ;i?e sH nu se f7"H s"4is;H 9i ;7i re7 9i 7tun"i i7tH "H ne?7; !o 9i Fn o"4ii p7!ini orD. Totu9i Io7n 7 VUI? e7 7 Fn"er"7t?o A e fusese Fn %(,, Fn Apus@ "erFn6 7Muto7re. In %(2%@ se Fntruni 7 in sino6 !ener7 @ "7re proie"t7 unire7 "u !re"ii. = 9tie "H Fn neputinG7 or 6e 7 7Mun!e 7 un reJu t7t pe "4estiune7 iei Bin "7pite et ;e;8risD@ unii 6in epis"opii 7tini 76un7Gi 7 B7? 7!e7u 9i ) #or87 #iitoru ui p7pH Pius 7 I ? e7 $%('+)%(L(- ) Bn?7r sH fie nu;it "re9tin "ine n?7r p Fn!e "Fn6 #e6e 7tFt7 neunire Fn? =9tiniD. In p us@ sino67 ii 6e 7 B7se 7u tri;is 6in ti;p@ Fn ;7i %(25@ Gi 7 Const7ntinopo @ Fntre ei 9i pe "e e8ru Ni"o 7us $%(&%)%(L(-@ iu Fn"4ei7t o "on#enGie "u tri;i9ii !re"i pentru sino6 "7 ei sH so? . FntFi Fn 7pe e it7 iene 9i 6upH 7"ee7 sH se 6e"i6H Fn "e o" #7 sH iut sino6u . Nunos"Fn6 !r7#it7te7 6eJ8inHrii 9i !Fn6in6u?se "H 67"H nu?i 76u"e e"i Fntr?un or79 it7 i7n Bunire7D #7 fi 6is"ut78i H@ Fn iu ie %(25 Eu!en 7 IV? e7 $%(2%)%((5- Fn"4iri7JH #7po7re 6in VeneGi7@ e su8 "o;7n67 unui nepot 7 sHu 9i in#este9te pe 6oi epis"opi "u pu? 6e 7 e:"o;uni"7 pe sino67 ii 6in B7se @ 67"H 7"e9ti7 7r Fn"er"7 7 sH "on#in!H pe !re"i sH ;e7r!H 7 ei. Misiune7 tri;isH 6e p7pH ro 6e 7 son67 FntFi terenu 9i 7poi 6e 7?% pre!Hti pentru reu9it7 ei pe "7re o repreJent7. Nrin 8u 7 18octoris gentium2 6in %+ septe;8rie %f+5@ p7p7 Eu!en ? e7 4otHrF tr7nsfer7re7 "on"i iu ui 6in B7se 7 .err7r7@ pe "o7st7 t7 H 7 It7 iei@ ;oti#Fn6 "H 7"est7 este unu 6in or79e e prefer7te e"i. Se ;7i 9tie "H 7 Const7ntinopo 7u sosit@ Fn fine@ 9i so ii sino? hr 6in B7se @ "erFn6 F;pHr7tu ui sH ur"e pe "orH8ii e tri;ise 6e eh rit7te@ i7r nu 6e o ;inorit7te 6e epis"opi@ tri;i9i 6e p7pH@ Fn "e7rtH no6u . BiJ7ntinii se pronunG7rH Fn f7#o7re7 p7pei. L7 ,( noie;8rie %(25 r<tu Io7n 7 V II? e7 P7 eo o!u @ FnsoGit 6e fr7te e sHu Di;itrie o!u 9i 6e o 6e e!7Gie i;punHto7re 6e 7pro7pe 5&& 6e perso7ne@ e"7t "u "orH8ii e p7p7 e spre It7 i7@ !7t7 sH se Fn"7iere 7 p e"7re hrH8ii e tri;ise 6e sino67 ii 6in B7se . Din i;punHto7re7 suitH 7 F;pHr7tu ui fH"e7u p7rte = p7tri7r4u e"u? G" osif 7 I ? e7 $%(%L) f %& iunie %(2*-@ "7re #7 ;uri Fn ti;pu iri or sino6u ui 7 . orenG7A #reo ,& 6e ;itropo iGi 9i epis"opi@ "FGi? reoGi 9i 6i7"oni 9i "FGi#7 ;ireni ;7i 6e se7;H. Dintre " eri"i@ ;7i Fnse;n7Gi er7u = Aisarion, ;itropo itu Ni"eei i %+ noie;8rie %(5, 7 R7#en7-@ o; 6e profun6H "u turH " 7si"H@ f7?

'ISERICA IN

#or78i unirii "u 7tinii 6in ;oti#e po iti"e@ "7re #7 rH;Fne7 Fn It7 i7@ un6e #7 fi nu;it "7r6in7 6e p7p7 Eu!en 7 IV? e7@ i7r 6upH ;o7rte7 7"estui7 #7 "7n6i67 Fn 6ouH rFn6uri 7 s"7unu pontifi"7 A 3arcu Euge$ nicul, ;itropo itu Efesu ui $f ,2 i7nu7rie %(((-@ "7re repreJent7 9i pe p7tri7r4u Antio4iei@ 7pHrHtoru Orto6o:iei 9i "e ;7i ;7re 76#ers7r 7 unirii "u 7tinii A Antonie, ;itropo itu /er7" eei@ "7re repreJent7 9i pe p7tri7r4u A e:7n6riei A 8ionisie de =ardes, repreJentFn6 pe p7tri7r4u Ierus7 i;u ui@ "7re #7 6e"e67 7 . orenG7 9i #7 fi Fn o"uit "u ;itropo i ? tu 8orotei al 3onembasiei, 3itrofan, epis"op 6e CiJi"@ f7#or78i unirii@ "H u!Hru >rigorie 3ammas, "onfesoru F;pHr7tu ui@ =ilvestru ='ropulos, ;7re e e" esi7r4 7 P7tri7r4iei E"u;eni"e@ "7re@ 6upH Fnto7r"ere7 6in It7 i7@ 7 s"ris Istoria sinodului unionist din Ferrara$Floren!a, 9i 7 Gi ie? r7r4i@ "H u!Hri 9i 6e;nit7ri. Dintre ;ireni 7u fost = >?eorg?e =c?olarios, se"ret7ru inti; 7 F;? pHr7tu ui@ repreJent7ntu 7ristote i"i or Fn BiJ7nG@ nu;it "7 ;on74 6upH %((+ G4en76ie S"4o 7rios@ "7re 7 6e#enit pri;u p7tri7r4 e"u;eni" su8 tur"i $%('()%('L A %(L,)%(L2 A %(L()%(L' A f %(5,-@ >?eorg?e >?e$ mist Plet?on $%2L& ) f ,' iunie %(',- 6e 7 Mistr7 $#e"4e7 Sp7rtH- Fn Pe oponeJ@ repreJent7ntu p 7toni"ieni or. I;periu !re" 6e 7 Tre8iJon67 7 tri;is@ 6e 7se;ene7@ o 6e e!7Gie. Unii prin"ipi 7i popo7re or orto6o:e 6in RHsHrit 7u tri;is 9i ei re? preJent7nGii or. Astfe @ ;7re e prin"ipe 7 Mos"o#ei@@ V7si e 7 I ? e7 $%(,')%(L,- 7 tri;is pe Isi6or 6e ne7; !re"@ ;itropo itu Oie#u ui 9i Mos"o#ei $f %(L2-@ "u o suitH. Biseri"7 Geor!iei s7u I#iriei@ Fn C7u"7J@ 7 tri;is trei 6e e!7Gi = ;i? tropo itu Gri!orie 7 Geor!iei@ un epis"op 9i un 7i". Do;nitorii Mo 6o#ei = I i79 9i tef7n $%(2')%((,- 7u tri;is pe ;i? tropo itu D7;i7n 7 Mo 6o#ei@ o"Giitor 7 Se#7stiei@ 6e ne7; !re"@ nu? ;it Fn Mo 6o#7 6e P7tri7r4i7 E"u;eni"H Fn %(25@ FnsoGit 6e #i"7ru sHu@ protopopu Const7ntin 9i un 6e e!7t ;ire7n@ o!ofHtu Ne7!oe@ pro878i o"Giitoru epis"opiei s7u ;itropo iei Ro;7nu ui. Mitropo i7 Un!ro# 74iei@ respe"ti# 6o;nu EHrii Ro;<ne9ti = V 76 Dr7"u $%(2L)%((, A %((2)%((L-@ 7r4iepis"opi7 sFr8H 6e IpeP@ respe"ti# 6espotu G4eor!4e Br7n"o#i"i $%(,5)%('L- 9i 7r4iepis"opi7 !re"o?8ui? !7rH 6e O4ri67 n?7u tri;is ni"i un 6e e!7t@ 6in ;oti#e po iti"e. In ips7 pro"ese or #er87 e ori!in7 e@ istori7 6eJ87teri or f orentinI se po7te re"onstitui o7re"u; 6upH ur;Hto7re e surse = %- o re67"Gie ne se;n7tH@ 7tri8uitH ;7i pro878i epis"opu ui Dorotei 6e Miti ene@ s"risH Fn spirit unionist@ "u e:tr7se 6in 7"te e ori!in7 e@ #7ri7ntH tipHritH Fr %',% 7 Ro;7@ i7r 6upH 7"ee7 F;8o!HGitH Fn "o e"Gii e sino67 e 7 e Iu /7r6uin 9i M7nsi A ,- o e:punere 6i7 o!7tH 6upH te:te e pri;ei e6iGii tipHritH Fn %L2+@ 9i ;7i 7 es 2- Istori7 ;7re ui e" esi7r4 Si #estru S3ropu oA 7 Biseri"ii 6in Const7ntinopo @ ;7rtor o"u 7r "7re 6e9i er7 7nti unionist@ 7 se;n7t totu9i 4otHrFri e 6e 7 .err7r7?. orenG7. In %LL& si #7 f7"e o tr76u"ere 7 u"rHrii ui Si #estru S3ropu os 9i se #7 tipHri %A /7!7@ su8 tit u 1Aera ?istoria unionis non verae inter graecos et la!i nos sive &oncilii Florentini e)actissima narratio2, Q Istoria adevrat unei uniri neadevrate dintre greci "i latini, sau istorisirea cea tnai e)ac t a sinodului florentin2# Fn %*5% se #7 pu8 i"7 o nouH e6iGie 7 P7ris

PERIOADA A PATRA

]. L7urent. Coro8orFn6 to7te 7"este trei surse 9i GinFn6 "ont 9i 6e Ae pu8 i"7te 6e 7tun"i Fn"o7"e@ se pot e:pune u"rHri e sino6u ui Fn ur;Htor = Z DupH "e F;pHr7tu Io7n 7 V II? e7 P7 eo o!u HsH tre8uri e I;pe? ii Fn ;Fn7 fr7te ui sHu Const7ntin@ sosi 7 + fe8ru7rie %(2+@ Fn Ve? i un6e 6o!e e 9i #eneGienii i?7u fH"ut o pri;ire? triu;f7 H. L7 pri? i Ni?7u Fnt<;pin7t 787te e A;8roJie Tr7#ersHri@ prietenu p7pei. S3ropu? ;Hrturise9te "H !re"ii nu er7u Fn"H 6ep in 6e"i9i un6e #or ;er? 7 sino67 ii 6e 7 B7se s7u 7 p7pH. I?7u s"os 6in Fn"ur"HturH insis? F e p7pei@ "7re 7 tri;is 6in nou su;e 6e 87ni 9i 7 67t 6ispoJiGii "u; e !HJ6uiGi 9i 4rHniGi !re"ii. S?7 Fn"4ei7t Fn 7"est sens o Fn#oi7 H "u =4iJu 6e Este 6in .err7r7@ "7re s?7 oferit sH 6e7 !r7tuit !HJ6uire ir7tu ui 9i FnsoGitori or sHi. F;pHr7tu sosi ;7i 6e#re;e 7 .err7r7@ ;7rtie %(2+@ i7r p7tri7r4u "e#7 ;7i tFrJiu. P7p7 nu 7 6orit #reo ifest7re spe"i7 H 6e respe"t 6in p7rte7 !re"i or "i s?7 F;8rHGi97t 6o7r ;pHr7tu 9i "u p7tri7r4u @ i7r "ei 7 Gi i?7u sHrut7t ;Fn7. Ur;7 "7 6u sH se 6es"4i6H 7 2 7pri ie@ 67r s?7 7;Fn7t 6es"4i6ere7 ui ofi? i pFnH Fn o"to;8rie %(2+@ pentru 7 #eni 6e 7 B7se 9i 7 Gi ;e;8ri 67 i. L7tinii n?7u putut "on#o"7 6e"Ft #reo 5& 6e ier7r4i@ 7 "7re s?7u i!7t "FGi#7 6e e!7Gi #eniGi Fn "ursu 9e6inGe or 6e 7 B7se @ un6e rH? eserH "ei ;7i ;u Gi "7re susGine7u "on"epGi7 B"on"i i7ristHD "H sino? este superior 7utoritHGii p7pei. Din p7rte7 7tini or s?7u 6istins Fn 6is"uGii = "7r6in7 u Iuliu &esa$ fost pre9e6inte 7 sino6u ui 6in B7se @ Andrei, epis"op 7tin 6e Ro? Hudovic, 7r4iepis"op 6e .or i@ Ioan de Turrecremata s7u TorCue?7 $sp7nio -@ Ioan de 3ontenegro, 6o;ini"7nu Ioan de Ragu%a $7"u Du8ro#niP Fn \u!os 7#i7- 9i 787te e Ambro%ie Traversri 6e 7 Hstire7 C7;7 6u i or. In "iu67 "e or 6in B7se @ "7re repro97u F;pH? ui "H n?7 rH;7s oi7 f7GH 6e sino6@ 6upH P79ti@ printr?o "o;isie 6e ierso7ne@ se fi:H te;7ti"7 sino6u ui = FilioOue, purgatoriul, a%imile 9i latul papal, Hs7t 6in76ins 7 ur;H@ fiin6 pro8 e;7 "e7 ;7i spino7? .i;p 6e 97se uni s?7 67t #oie sH se f7"H pre!Htire7 prin 6is"uGii 9i ii p7rti"u 7re. F;pHr7tu @ 7fir;H S3ropu os@ 7 interJis "o;p7trioGi? sHi 6is"uGii e 7supr7 767osu ui .i ioCue 9i 7 fo osirii 7Ji;i or@ rH;F? pe or6ine7 6e Ji purgatoriul 9i primatul# A97 se f7"e "H Fn uni e e 9i iu ie nu s?7 6is"ut7t 7 t"e#7 6e"Ft 6espre purgatoriu# Din p7rte7 i or@ 7u u7t p7rte 7 6is"uGii M7r"u Eu!eni"u@ ;itropo itu Efesu ui is7rion@ ;itropo itu Ni"eei. Fn 6is"uGii e 7"este7 p7rti"u 7re unii 7fir;7u "H 6eose8iri e pe 7"e7s? s;H sFnt 6e netre"ut@ pe "Fn6 7 Gii e "re6e7u fHrH i;port7nGH. Refu?= ;o6u pre7 s"o 7sti" 9i tr7n97nt 7 7puseni or@ !re"ii susGine7u "H ste e nu pri;es" Fn67tH 6upH ;o7rte Fntre7!7 feri"ire s7u pe6e7psH Fre"e nu sFnt unite "u trupuri e "u "7re 7u "on#ieGuit@ "i sFnt Fn 79?7re = Bsuf ete e 6repGi or sFnt Fn ;Fn7 ui Du;neJeuD $FnG. ui So o?i 2@ %-@ pFnH 6upH Fn#iere7 6e o89te@ "7re #7 fi 7 Mu6e"7t7 uni#er?@ "Fn6 e e #or fi 7poi 6ep ine. L7tinii@ Fn s"4i;8@ 7fir;H "H nu;7i "u pH"7te u9o7re s7u #eni7 e ur;e7JH sH se "urHGe7s"H prin fo"@ Fn M7toriu. Mitropo iGii M7r"u Eu!eni"u 7 Efesu ui 9i Vis7rion 7 Ni?

BISERICA IN

SECOLELE 0I?0V

W /K

"eei 7u o8ie"t7t te;eini" "H@ potri#it re#e 7Giei Sf. S"ripturi@ nu po7te fi #or87 6e o pe6e7psH ;7teri7 H 7 suf ete or spiritu7 e Fn pur!7toriu printr?un fo" ;7teri7 @ "i suf ete e "e or "7re 7u pH"Htuit Fn #i7GH Fn ? 6urH 6upH ;o7rte suferinGe ;or7 e pFnH 7 Mu6e"7t7 uni#ers7 H. S3ropu oA o8se r#H " H su8 presi une7 F ;pH r7 tu ui 6e 7 nu se pri ;e M6ui reu9i t7 sino6u ui@ !re"ii 7u "e67t 9i@ 7 %5 iu ie %(25@ 6is"uGi7 7supr7 pur!7to riu ui s?7 Fn"4ei7t "u un "o;pro;is = Bsuf ete e 6repGi or se 8u"urH Fn 67tH 6upH ;o7rte 6e to7tH feri"ire7 6e "7re sFnt Fn st7re@ i7r 6upH Fn #iere 7"e7stH feri"ire #7 spori 7tFt 6e ;u t Fn"Ft #7 strH u"i "7 so7re e BAtun"i "ei 6repGi #or strH u"i "7 so7re e Fn F;pHrHGi7 T7tH ui orD $M7 tei %2@ (2-. F;pHr7tu er7 supHr7t@ pe 6e o p7rte@ "H sino67 ii nu ;7i soses"@ i7= pe 6e 7 t7 "H 6is"uGii e se pre un!es" "u pre7 ;u te 7;Hnunte. L7 7"e7s tH 9e6inGH er7u preJente 78i7 %&& perso7ne@ "7r6in7 i@ epis"opi@ e!u;eni Sino6u s?7 6es"4is ofi"i7 "u ;7re po;pH 7 + o"to;8rie %(2+ 7 .er r7r7@ "u 6is"uGii pu8 i"e 7supr7 "e or p7tru pun"te ;7i Fnse;n7te = .i ioCue@ pur!7toriu @ 7Ji;e e 9i pri;7tu p7p7 . Pentru 6is"uGii e 6espri FilioOue# s?7u Ginut nu ;7i puGin 6e %% 9e6inGe@ FnsH fHrH ni"i un re Ju t7t. L7tinii 7u o8ie"t7t "H nu?i #or87 6e un 767os 7 Si;8o u 6e ere 6inG7@ "i 6e o Be:p i"7GieD. G4e;istos P et4on 7 Fntre87t pe 7tini 6e o e:p i"7Gi7 nu s?7 fH"ut ;7i repe6e@ po7te 7 Sino6u 7 III? e7 e"u;eni $(2%-@ "Fn6 to";7i se spe"ifi"7 Bni;i" ;7i ;u t@ ni;i" ;7i puGin@ 6e"F s?7 st78i it 7 sino6u 6in Ni"ee7D $2,'-. Mitropo itu M7r"u Eu!eni"u #enit 9i "u 7r!u;entu = BSino6u 7 III? e7 e"u;eni" n?7 intro6us ni" ter;enu T?eotoLos, 6e9i to";7i 6espre "onGinutu ui 7 6o!;7tiJ7t. Lu "ru se #7 FntF;p 7 nu;7i 7 ('%@ 7 Sino6u 6in C7 "e6onD. C7r6in7 u Iu iu CeJ7rini 7 rHspuns "H .iiioCue 7re sens 6e B6eJ#o t7reD. Fn6eose8 Fn 9e6inGe e ( 9i ' 6in %( 9i %L o"to;8rie %(2+@ M7r"u Eu!eni"u 7 fH"u o8ser#7Gi7 "H nu po7te fi s"HJutH Fn6rHJne7 7 6e 7 fi 76Hu!7tH 7 si;8e an#HGHtur7 6espre pur"e6ere7 Du4u ui SfFnt 9i "H 6e 7i"i pro#ine@ F fon6@ 6eJ8in7re7 6intre Apus 9i RHsHrit@ 6eJ8in7re Fn "7re 7tinii s?7 7rHt7t 7tFt 6e ipsiGi 6e 6r7!oste f7GH 6e fr7Gii or. S?7 7Muns 7 #erifi"7 re7 "it7te or p7tristi"e. Cu p7siune 7 rHspuns 6in p7rte7 7tini or An6n 6e Ro6os. Tensiune7 ur"7 A F;pHr7tu er7 Fn!roJit 6e perspe"ti#7 "H # p e"7 7"7sH fHrH 7Mutor 6in Apus@ i7r p7p7 7;eninG7 "H ni;eni n?7r #oie sH p e"e pFnH nu se #7 pro" 7;7 unire7 Biseri"i or. C4i8Juin6 " F;pHr7tu @ p7p7 Eu!en 7 IV? e7 7 7Muns 7 "on" uJi7 "H pentru reu9it sino6u ui 7r fi ne"es7r sH ;ute 6in nou se6iu 6is"uGii or@ 6e 7stH 67tH % . orenG7@ pentru "7 p e"7re7 6e e!7Gi or !re"i sH fie ;7i puGin posi8i A S?7 in#o"7t 6rept ;oti# pentru ;ut7re7 7 . orenG7 peri"o u unei ep= 6e;ii 6e "iu;H 7 .err7r7@ "u to7te "H 7tFt S3ropu os "Ft 9i "e e 7 t iJ#o7re spun "H 7"est peri"o tre"use 6eM7 6e trei uni. M7i er7 9i 7 ;oti# 6e or6in intern = f orentinii se o8 i!7serH sH ;Hre7s"H su8#enGiiT 6e e!7Gii or orto6o:e "u su;e su8st7nGi7 e 67"H u"rHri e "on"i iu ui > #or 6esfH9ur7 Fn or79u or. L7 .err7r7 p7tri7r4u Iosif nu putu p7i ti"ip7 6e"Ft 7 une e 9e6inGe 6in ;oti# 6e 8o7 H@ i7r p7p7@ "7re sufere 6e po67!rH@ "eruse "7 6is"uGii e sH nu se 6u"H Fn "7te6r7 H@ "u; se 4" tHrFse 7 Fn"eput@ "i Fn p7r7" isu p7 7tu ui ;7r"4iJu ui 6e Este. L7 Fr

PERIOADA A PATRA

7nu ui %(2* p7p7 Eu!en 7 IV? e7 7 tr7nsfer7t sino6u 6e 7 .er? . orenG7@ un6e !re"ii 7u Fn6ur7t ;u te ipsuri@ p7p7 sperFn6 "H #7 "onstrFn!e sH 7""epte unire7. A"u;@ 7 . orenG7@ ;u Gi 6in it7 ieni er7u 6orni"i sH 7u6ieJe pe fi osofu G4e;istos P et4on t7 $Pe oponeJ- 6espre fi osofi7 ui P 7ton. ApFn6 "u sesiune7 7 %+?7 6in , ;7rtie %(2*@ s?7u "ontinu7t 6is"u? pre FilioOue ) pur"e6ere7 Du4u ui SfFnt 9i 6e 7 .iu )@ 67r nu iGe !ener7 e@ "i 6e u"ru. Dis"uGii e 7u "ontinu7t Fn 97se 9e6inGe@ iN reJu t7t. L7 "itHri e p7tristi"e 6in Sf. V7si e $f 25*- 9i 6in 7 Gi !re"i Fn e!HturH "u FnGe esu e:presii or BePD 9i B"HD Fn r7port L M7r"u Eu!eni"u "o;8Htu pe An6rei 6e Ro6os Fn 9e6inG7 7 7tun"i "Fn6 7"est7 #oi7 sH spunH "H Sf. At7n7sie $f 252- 9i SfFn? i e 7r fi 76;is Fn Sf. Trei;e 6ouH prin"ipii. Fn 9e6inG7 7 00II?7@ Eu!eni"u 6o#e6i "4i7r "H te:tu 76us 6e epis"opu An6rei 6e Ro? Sf. V7si e@ Adv# Eunom# "7p. 0III@ nu este 7utenti". Unioni9tii 7u i ;Hrturi7 SfFntu ui M7:i; MHrturisitoru $f LL,-@ "7re@ 7 fe @ 6espre 7tini "H 7""eptH Fn Sf. Trei;e nu;7i o "7uJH. .7GH 6e. i poJiGie@ An6rei 6e Ro6os 6e" 7rH "H 9i e 7""eptH tot nu;7i un hiu@ o sin!urH "7uJH Fn SfFnt7 Trei;e. Atun"i F;pHr7tu inter#eni@ sH se Fn"4i6H 6is"uGii e pri#in6 .i ioCue@ "H"i for;u 7 7"e7st7 e 78i H pentru toGi. InterJi"e 7poi ui M7r"u Eu!eni"u 9i ui Antonie Z7" eei 6e 7 ;7i p7rti"ip7 7 6eJ87teri pentru "H pre un!es" 6is? HJFn6 "H nu se o8Gine 6e 7 !re"i re"uno79tere7 ui .i ioCue@ p7tri? 7 "4e;7t pe 7i sHi 7 p7tu sHu 6e suferinGH 9i 7 insist7t sH "e6e? i7rH 6e "in"i perso7ne@ toGi !re"ii 7u "e67t. P7tri7r4u 7 ;urit 7 ie %(2*@ fiin6 Fn;or;Fnt7t Fn 8iseri"7 6o;ini"7ni or@ S7nt7 MHri7 7@ "onstruitH Fntre %,(L)%2L&. i 9e6inGe e 00IV 9i 00V@ 7 "7re n?7u ;7i p7rti"ip7t "ei 6oi ie? !re"i@ Io7n 6e Monteni!ro 7 "Hut7t sH 7r7te "u ;Hrturii s"o7se 6in HrinGi "H Fn#HGHtur7 7tini or nu este Fn "ontr7Ji"ere "u 7 !re"i or. ;o7rte7 p7tri7r4u ui@ 6is"uGii e 7u fost "on6use 6e F;pHr7t@ "7re insu t7t nu;7i "u unioni9tii Fn frunte "u ;itropo iGii Isi6or 7 Oie? 9i Mos"o#ei@ Vis7rion 7 Ni"eei 9i "u Dorotei 6e Miti ene. ;pHr7tu stHrui7 supr7 unirii "u i7tinii@ 9tiin6 peri"o u "e?% 79tep? Fnto7r"ere7 7 Const7ntinopo fHrH 7Mutoru ;i it7r 6in Apus. ?W7 %2 9i %( 7pri ie %(2* ;itropo itu Vis7rion 7 Ni"eei 7 Ginut Fn "onfr7Gi or o p e6o7rie is"usitH pentru unire. tn !enere@ 7tinii 7u susGinut "H Fn#HGHtur7 or nu este Fn "ontr7Ji? "u Fn#HGHtur7 orto6o"9i or. In pri#inG7 ui 1FilioOue2, 7supr7 "Hrui7 s?7u purt7t 6is"uGii 7prin? i"or6u %?7 "7re s?7 7Muns s?7 for;u 7t 7stfe = 1=fntul 8u? purcede ve"nicie din Tatl "i din Fiul ca dintr$un singur i%vor "i dintr$o ur suflare2 ) e) utraOue aeternliter tamOuam ab uno printipio mica spiratione pro"e6itD@ for;u H "7re #7 fi re u7tH Fn 6is"uGii e re orto6o"9i 9i "7to i"i Fn se"o u nostru. DupH 7 te p7tru sHptH;Fni 6e 6is"uGii@ !re"ii 9i 7tinii 7u "HJut 6e Z6 9i "u pri#ire 7 "e e 7 te pun"te 6e "re6inGH = purgatoriul, a%imile

'ISERICA I( SECO)E)E *I

9i primatul papal# S?7 76;is uJu 6e 7 se sH#<r9i SfFnt7 Litur!4ie s7u Mis7 "7to i"H "u pFine 6ospitH 9i ne6ospitH 6upH pr7"ti"7 fie"Hrei Biseri"i@ Despre primatul papal, 6e9i 7 fost upt7 "e7 ;7i !re7@ !re"ii i7u "on#enit "H p7p7 este su""esoru SfFntu ui Petru@ o"Giitoru ui /ristos pe pH;Fnt@ nv!tor "i *udector al ntregii +iserici, Vdup cum se cue prinde n ?otrrile =inoadelor ecumenice "i n sfintele canoane2 QD 1Ouaemadmodum etiam in gestis oecumenicorum &onciliorum et in sa$ cris canonibus continetur2, i7r 7 6oi e7 Fn r7n! 6upH e este p7tri7r4u 6e Const7ntinopo . Prin 7"e7stH for;u 7re 78i H !re"ii 7u reu9it sH e#ite re"uno79tere7 pri;7tu ui Muris6i"Gion7 7 p7pei Fn Biseri"7 uni#ers7 H. A"este p7tru pun"te = primatul papal, FilioOue, purgatoriul "i a%i$ mile s?7u nu;it Fn istorie B"e e patru puncte florentine2 9i e e 7u fost i;puse u terior 6e p7p7 it7te 7 Fn"4eiere7 unor BuniriD "u une e Bise ? ri"i 6in RHsHritu Europei 9i 6in Orientu Apropi7t. In "ee7 "e pri#e9te pri;7tu p7p7 @ tre8uie su8 ini7t "H !re"ii ?7u FnGe es Fn ;o6u Fn "7re s?7u pronunG7t 7supr7 ui Sfinte e "7no7ne 9i 4otHrFri e Sino76e or e"u;eni"e@ 9i "7 un primat de onoare ) epis"opu Ro;ei fiin6 so"otit "7 primus inter pares, 9i nu "u; fH"use 6e e!7Gi7 Ro;ei 7 Sino6u 7 IV? e7 e"u;eni" 6e 7 C7 "e6on@ 6in ('%@ "Fn6 7 preJent7t o e:e!eJH !re9itH 7 "7nonu ui 7 L? e7 7 Sino6u ui I e"u;e? ni" 6e 7 Ni"ee7@ 6in 2,'@ 7 "7re 7u 76Hu!7t 6upH te:tu ui "unos"utu 767os 7 6e"rete or pseu6o?isi6oriene 6e ;7i tFrJiu = BE"" esi7 Ro;7n7 semper primatum ?abuit2 ) 1+iserica Romei a avut totdeauna prima$ tul2, "reJFn6 "H Fn "7no7ne e 2@ ( 9i ' 7 e sino6u ui 6in S7r6i"7 6in 2(2 s?7 spus 797 "e#7. Te:te e ori!in7 e n?7u "unos"ut un 7stfe 6e 767os@ "7re nu este 6e"Ft un f7 s. S?7 "o;pus 7poi decretul de unire, Fn i;8i e !re7"H 9i 7tinH@ "7re 7 fost se;n7t 6e %%' 6e e!7Gi 7tini 9i nu;7i 6e 22 6e rHsHriteni. N?7u se;n7t = ;itropo itu M7r"u Eu!eni"u 7 Efesu ui@ 6FrJu 7pH? rHtor 7 Orto6o:iei@ 9i "ei "7re fu!iserH 6e 7 Sino6 ;7i Fn7inte@ 7 %( iunie %(2*@ Fntre ei fiin6 Di;itrie P7 eo o!u @ fr7te e F;pHr7tu ui@ ;i? tropo itu Gri!orie 7 Geor!iei $I#iriei- "u un 7i"@ G4eor!4e S"4o 7rios@ se"ret7ru F;pHr7tu ui@ 6e9i e stHruise pentru unire@ G4eor!4e G4e;ist P et4on 9.7. Unii 6intre fu!7ri 7u fost prin9i 9i "onstrFn9i sH se;neJe. Dintre sino67 ii !re"i 7u se;n7t %L ;itropo iGi@ Fntre ei 9i ;itropo ? itu D7;i7n 7 Mo 6o#ei@ p7tru o"Giitori 6e p7tri7r4i@ p7tru 6i7"oni 9i repreJent7nGii "e or 7 Gi prin"ipi "re9tini. F;preunH "u 7"e9ti7 7 se;? n7t 9i F;pHr7tu Io7n 7 VUI? e7 P7 eo o!u . Mu t ;7i tFrJiu@ Fn7inte 6e %(',@ ;itropo itu D7;i7n 7 Mo 6o#eif 7 renunG7t 7 unire@ 7 HturFn6u?se 7ntiuninoni9ti or 6in BiJ7nG@ ^ 6upH "u; 7f H; 6intr?un Raport al ar?iereilor "i al celorlal!i contra sinodul lui din Floren!a, Fn7int7t F;pHr7tu ui Const7ntin 7 0 ? e7 Dr7!7se7 $%((+)%('2-@ Fn %(',@ 6e G4en76ie S"4o 7rios $E6. Petit?Si6eri6es?\uM !ie@ (pere, t. III@ P7ris@ %*2&@ p. %*2)%*'-. M L7 L iu ie %(2*@ Fn preJenG7 p7pei Eu!en 7 IV? e7@ "7re 7 ofi"i7t 7"est pri eM@ 7 fost pro" 7;7tH ofi"i7 unirea dintre cele dou +iseric in "7te6r7 7 S7nt7 MHri7 6e .iore 6in . orenG7 $"onstruitH Fntre 7nif %,*L)%(2L-@ 6e "Htre "7r6in7 u Iu iu Ces7rini@ "7re 7 "itit te:tu 7tir

PERIOADA A PATRA

opo itu Vis7rion 7 Ni"eei@ "7re 7 "itit te:tu !re" 7 6e"retu ui


We.

io6u 6e 7 .err7r7 ) . orenG7 este so"otit 6e Biseri"7 Ro;7no? H al PAII$lea &onciliu general# i reJu t7tu 7"estui sino6 7tinii s?7u 8u"ur7t ;u t 7 Fn"eput@ !enere@ e n?7 ;u Gu;it ni"i pe p7pH@ ni"i pe F;pHr7t@ ni"i pe 9e6inG7 u ti;H@ p7p7 7 ;7i pretins !re"i or ur;Hto7re e = pri;i? fHNtHturNii 7pusene "H o "HsHtorie Fn"4ei7tH 6upH rFn6uie i e "7noni? seN po7te 6esf7"e@ 6e"i interJi"ere7 6i#orGu ui@ pe6epsire7 i;e6i7tH Wopo itu ui M7r"u Eu!eni"u@ "e ;7i ;7re 76#ers7r 7 unirii "u 9i 7 e!ere7 unui ur;79 7 p7tri7r4u ui Iosif 7 II? e7@ 6e"e67t 7 G7 7 %& iunie %(2*. re"ii 7u respins to7te 7"este pretenGii "u po iteGe o8ie"tFn6 "H Q7 p7tri7r4u ui e"u;eni" se po7te f7"e nu;7i Fn "uprinsu p7tri? 6e Const7ntinopo @ i7r sfinGire7 ui "7 7r4iereu nu;7i Fn "7te6r7 7 ino6u 6e 7 .err7r7?. orenG7@ so"otit 6e Biseri"7 Ro;ei "7 7 e7 "on"i iu !ener7 s7u e"u;eni"@ 7 "ontinu7t 6upH Fn"4eiere7 "u !re"ii 7 L iu ie %(2*@ fiin6 ;ut7t 7 Ro;7@ un6e u"rHri e ui inut pFnH Fn %(('. iFseri"7 ro;7no?"7to i"H 7 Fn"4ei7t unire7 9i "u Biseri"i e Ve"4i t7 e = Ar;e7nH $,, noie;8rie %(2*-@ I7"o8itH $%((,-@ CoptH 9i A8i? LH $( fe8ru7rie %(((-@ Nestori7nH 6in Cipru $5 7u!ust %(('-@ fHrH "7 i uniri sH 7i8H o i;port7nGH 6eose8itH. 7 ,L 7u!ust %(2* F;pHr7tu Io7n VIII 9i sino67 ii !re"i 7u pHrHsit 9i prin VeneGi7 s?7u Fntors 7 Const7ntinopo @ 7Mun!Fn6 7 % fe e %((&. De reJu t7tu 7"estui sino6 n?7 fost ;u Gu;it ni"i F;pH? 9i ni"i p7p7. CFn6 p7p7 7 7uJit "H M7r"u Eu!eni"u n?7 #oit sH se;? 6e"retu unirii 7 e:" 7;7t = BN?7; re7 iJ7t ni;i"D@ 9i 6e f7pt nu 8Ginut ni;i"@ "H"i 6e"retu 6e 7 . orenG7 7 rH;7s pFnH 7Ji un si;? o"u;ent Fn 7r4i#e e V7ti"7nu ui@ 7Mutoru 6in Apus se reJu;H 7 7 pun!i 6e 7ur 9i 7r!int 9i 6ouH "orH8ii 6e rHJ8oi. L7 Const7ntinopo @ Fn"H Fn7inte 6e 7 sosi 6e e!7Gi7 sino67 H 7"7sH@ 7re7 #e9tii unirii " eri"ii 9i "re6in"io9ii orto6o"9i 7u fost "uprin9i i6i!n7re. CFn6@ Fn fine@ repreJent7nGii Biseri"ii Orto6o:e 7u sosit 7 t7ntinopo 7u fost FntF;pin7Gi "u epitete 6e BtrH6HtoriD 9i B7Ji;iGiD. Istori"u DuP7s re 7te7JH "H@ Fntre8Fn6u?i "u; 7 ie9it sino6u @ ei 7u 7ns = Bne?7; #Fn6ut "re6inG7... 6e fri"7 frFn"i orD. A t"e#7 nu 7#e7u i spunH. G4eor!4e S"4o 7rios@ 6upH "e s?7 Fntors 7 Const7ntinopo @ 7 6e#e? iin %(((@ 6upH ;o7rte7 ;tiropo itu ui M7r"u Eu!eni"u 7 Efesu ui 2 i7nu7rie %(((-@ &onductorul adunrii ortodoc"ilor 9i "e ;7i ;7re =rs7r 7 unirii 6e 7 . orenG7 6in L iu ie %(2*@ pe "7re 7 "on67;n7t?o %(('@ Fn ter;eni fo7rte 7spri@ Fn Primul tratat despre purcederea ului =fnt, e:pri;Fn6u?se 7stfe = 1Fici o nenorocire n$a fost pentru mai rea dect aceasta# Ea este mai rea dect foametea, c?inurile "i t mii de mor!i2 $E6. Petit?Si6eri6es?\u!ie@ (pere, t. II. P7ris@ %*,*@
ifi7.

BISERICA tN SECOLELE 0I?0V

p. ,L&@ Pr. prof. I. RH;ure7nu@ >?enadie II =c?olarios###, Fn BOrto6o:i7D@ VIII $%*'L-@ nr. %@ p. +&)+%-. CFt 7Mutor pute7u 67 7pusenii se #7 #e6e7 Fn %(((@ 7 V7;7@ un6e 7r;7te e or #or fi FnfrFnte ru9inos 6e putere7 Se;i unei. D7"H 6e o"4ii u;ii se pHre7 "H unire7 7 fost re7 iJ7tH "u su""es@ 6e #re;e "e Fnsu9i F;pHr7tu 7 fost 6e f7GH@ se;nFn6 7"tu 6e unire 6in L iu ie %(2* 6e 7 . orenG7@ Fn re7 it7te@ ni"i 6e 67t7 7"e7st7 nu s?7 re7? iJ7t ni;i". Poporu orto6o: 6in I;periu 8iJ7ntin s?7 7rHt7t ;u t ;7i refr7"t7r f7GH 6e 4otHrFri e u7te 7 .err7r7 9i . orenG7@ 6e "u; s?7 7rH ? t7t f7GH 6e "e e u7te 6e sino6u 6e 7 L#onR6in L iu ie %,5(. F;pHr7tu Io7n 7 V II? e7 P7 eo o!u 7 "reJut "H prin 79eJ7re7 ;i? tropo itu ui Mitrof7n 7 II? e7 6e CiJi" Fn s"7unu p7tri7r47 $%((&) %((2-@ "7re se;n7se 7"tu unirii 6e 7 . orenG7@ #7 pute7 76u"e 7 Fn6e? p inire unire7. D7r 9i 6e 67t7 7"e7st7 F;pHr7tu 7 u7t o ;HsurH !re9i ? tH. Poporu n?7 #oit sH p7rti"ipe 7 s uM8e e ofi"i7te 6e preoGii 9i epis ? "opii "7re s?7u 7 Htur7t unirii. Fn s"4i;8@ pre6i"i e p ine 6e 7#Fnt 9i 6e fo" rostite 6e M7r"u Eu!eni"u 7u fost sor8ite 6e popor. Cei trei p7tri7r4i rHsHriteni FntruniGi 7 Ierus7 i; Fn %((2 7u 6e ? " 7r7t fHrH #7 o7re unire7 6e 7 . orenG7. P7tri7r4u unionist Mitrof7n II 7 fost 6epus 6in s"7un 9i o#it "u 7n7te;H. DupH ;o7rte7 ui Mitrof7n II s7u BMitrof7n u"i!Htoru 6e ;7;HD@ 76i"H 6e Biseri"H@ "u; er7 nu;it 6e popor@ S"7unu p7tri7r47 n?7 putut fi o"up7t ti;p 6e 6oi 7ni@ F; ? pHr7tu ne!Hsin6 ni"i un !re" 6ispus sH Mo7"e ro u unui BunitD "u Ro;7. Fn "e e 6in ur;H@ Fn %((2@ 7 fost 79eJ7t Fn s"7unu p7tri7r47 7 Con? st7ntinopo Gri!orie M7;;7s@ "7re "7 p7tri7r4 s?7 nu;it Gri!orie 7 III? e7 $%((2)%('&-. I6ee7 unirii 7 6e#enit "u totu ur!isitH ;7i 7 es Fn ur;7 FnfrFn!erii ru9ino7se 7 B"ru"i76eiD 6e 7 V7rn7 6in %& noie;8rie %(((@ pe "7re Apusu o trF;8iG7se Fn7inte. A"tu sH#Fr9it 7 . orenG7 7 se;Hn7t urH 9i 6is"or6ie Fntre fr7Gii 6e 7"e 79i ne7; 6is"re6itFn6 BiJ7nGu 6in"o o 6e 4ot7re@ Fn u;e7 s 7 ? #i or orto6o"9i. Rusi7 pr7#os 7#ni"H@ "res"utH "4i7r 6e BiJ7nGu oroo6o:@ 7 #HJut Fn 7"tu sH#Fr9it 6e F;pHr7tu 6in Const7ntinopo o trH67re 7 Orto6o:iei. M7re e 6u"e 7 Mos"o#ei@ V7si e 7 e II? e7@ Fn67tH "e 7 re? #enit 7"7sH ;itropo itu Isi6or@ 7 6ispus 6epunere7 6in s"7un 9i 7res ? t7re7 ui@ u"ru "7re s?7 9i fH"ut printr?un sino6 7 Biseri"ii Ruse. De 7"u; Fn7inte Rusi7 9i?7 7 es e7 sin!urH ;itropo itu ei Fn %((+@ Fn perso7n7 ui Ion7@ "7 o re7"Gie 6e 6ist7nG7re f7GH 6e BiJ7nGu 7post7tM "7re F9i pier6use 6reptu 6e 7 Mu"7 pri;u ro Fntre popo7re e u;iu orto6o:e. Greu Fn"er"7t7 F;pHrHGie 8iJ7ntinH 7 pier6ut 7stfe 9i spriMinuM Rusiei. To7te strH6uinGe e F;pHr7tu ui 6e 7 Fn6up e"7 poporu !re" s7 7""epte unire7 7u fost J767rni"e. Fn#HG7tu ;itropo it Vis7rion 7 Ni"eeM 9i Isi6or@ ;itropo itu Mos"o#ei 9i 7 Oie#u ui@ p7rtiJ7ni fer#enGi 7M unirii@ s?7u refu!i7t Fn It7 i7@ un6e p7p7 Eu!en 7 IV? e7 i?7 rHsp Hti "u 6e;nit7te7 6e "7r6in7 . Unire7 "e or 6ouH Biseri"i 7 e9u7t@ ne7#Fn6 ni"i un reJu t7t po itii poJiti#@ in6ispunFn6 Fn s"4i;8 pe su t7nu Mur76 7 II? e7. F;pHr7tu Io7n 7 V II? e7 7 tre8uit sH "7ute sH ini9te7s"H pe su t7n@ 7si!uiFn6u?

PERIOADA A PATRA

A7ti#e e 6use 7 .err7r7 9i . orenG7 nu 7u 7#ut un su8str7t po iti"@ r unu re i!ios. ?7 7fir;7t "H 6upH ;o7rte7 F;pHr7tu ui Io7n 7 VUI? e7 P7 eo o!u "ei trei p7tri7r4i 6in A e:7n6ri7@ Antio4i7 9i Ierus7 i; s?7r fi iit 6in nou 7 %('& Fntr?un sino6 7 Const7ntinopo @ 4otHrFn6 6in H unire7 Fn"4ei7tH 7 . orenG7 nu 7re ni"i o #7 o7re. P7tri7r4u rie 7 I I? e7 M7;;7s 7 fost e:"o;uni"7t 9i 6epus@ i7r Fn o"u fost 7 es At7n7sie 7 II? e7 $%('&-. De fri"7 poporu ui Gri!orie 7 7 Ro;7 un6e 7 9i ;urit $%('*-. U ti;u su#er7n 8iJ7ntin@ Con? n 7 0 ? e7 Dr7!7ses $%((+)%('2-@ se #7 76res7 9i e p7pei@ "erFn? 7Mutor. Apusu "on6iGion7 FnsH tri;itere7 7Muto7re or 6e pro" 7;7? ifi"i7 H 7 unirii 6in Const7ntinopo @ u"ru "7re pFnH 7"u; nu se e. 2 7p7 Ni"o 7e 7 V? e7 $%((5)%(''- 7 tri;is Fn 6e e!7Gie 7 % o"? rie %(', pe "7r6in7 u Isi6or $f %(L2-@ fostu ;itropo it 7 Oie#u ui Ds"o#ei@ 6e ne7; !re"@ sH pro" 7;e unire7 ofi"i7 H "u 7tinii. C eru poru orto6o: 6in Const7ntinopo 7u protest7t #io ent. Mon74u G4e? A S"4o 7rios 7 7fi97t 7 % noie;8rie %(', pe u97 "4i iei s7 e 6e 7 istire7 C47rsi7nit 6in Const7ntinopo un ;7nifest Fn "7re@ Fntre 7 ? spune7 o"uitori or "7pit7 ei 8iJ7ntine = BI7u martor pe 8umne%eu ace!i o unire rea2 $E6. Petit)Si6eri6es)\u!ie@ t. III@ P7ris@ %*2&@ ri)%5,-. Cu to7te proteste e 7ntiunioni9ti or@ unire7 "u 7tinii Fn"4ei7tH 7 enG7 7 L iu ie %(2* 7 fost pro" 7;7tH ofi"i7 7 %, 6e"e;8rie %(',@ u7 SfFntu ui Spiri6on@ Fn "7te6r7 7 SfFnt7 Sofi7. Ser#i"iu Sfintei r!4ii Bpentru unireD 7 fost ofi"i7t Fn preJenG7 F;pHr7tu ui ConGin 7 0 ? e7 Dr7!7ses 9i 7 Fn7 Gi or 6e;nit7ri 8iJ7ntini 6e p7tri7r4u hnist Gri!orie 7 I I? e7 M7;;7s 9i 6e e!7tu pontifi"7 @ "7r6in7 u 7r@ "7re 7u s uMit Fn so8or "u 2&& 6e preoGi. A"e7stH pro" 7;7re ofi"i7 H 7 unirii pro#o"H o ;7re 7!it7Gie printre in"io9ii orto6o"9i. M7re e 6u"e Lu"7 Not7rH@ 7 6oi e7 Fn r7n! 6upH Hr7t@ spuse 7tun"i f7i;o7se e "u#inte = BM7i bine s vedem domnind mi*locul ora"ului turbanul turcilor, dect tiara latinilor TD $Du"7s@ Is$ a bi%antin, 000VII@ %&@ Mi!ne@ P. G. CVII@ "o . %&5, C-. Nenoro?A7 #eni "urFn6@ "H"i 7 ,* ;7i %('2 Const7ntinopo u 7 "HJut Fn ;Fini e "i or #i"torio9i. Fntr?un sino6 Ginut Fn %(+2 $(- 7 Const7ntinopo @ 7 "7re p7rti"ip7u 9i ri7r4ii A e:7n6riei@ Antio4iei 9i Ierus7 i;u ui@ #7 fi 6enunG7tH uni? i 6e 7 . orenG7 "7 Bf7 sH 9i strHinH 6e Biseri"7 RHsHritu uiD. D7"H spre unire7 6e 7 L3on 6in %,5( s?7 7fir;7t "H 7 fost o "7pitu 7re pusH Orientu ui 6e O""i6ent@ unire7 6in . orenG7 7 fost o 76Fn"ire ;7i ;7re 7 6eJ8inHrii 6intre Biseri"i@ pentru "H re7"Gii e popu 7re H 6e "ee7 "e s?7 sH#Fr9it 7"o o 7u ;ers ;u t ;7i 6ep7rte 6e"Ft spu? 7u B8Hr8i e tunseD 6e "7re #or8es" "roni"7rii Mo 6o#ei. A fost o operH W7nie@ pe "7re o #or respin!e ;ereu popo7re e orto6o:e 7Munse su8 r"i 9i "7re se #or 7propi7 9i se #or FntHri re"ipro" to";7i prin unit7te7 e6inGei orto6o:e. R Unire7 6e 7 . orenG7 7 fost u ti;7 unire Fn"4ei7tH pe "7 e 6e tr7? ti#e 9i sino76e Fntre !re"i 9i 7tini. Sin!uru "F9ti! 6e 7 . orenG7 7

'ISERICA I(

fost@ "u; spune un istori" 7puse7n@ unire7 "u Ro;7 7 unor7 6intre 7r;eni@ sirieni 9i 6intre 78isinieni $\7nin-. DupH "H6ere7 Const7ntinopo? u ui su8 tur"i 7se;ene7 tr7t7ti#e er7u i;posi8i e@ "H"i tur"ii@ 7tun"i Fn p inH 7s"ensiune ;i it7rH 9i po iti"H@ nu 6ore7u FntHrire7 "re9tini or@ ni"i 7 orto6o"9i or@ ni"i 7 "7to i"i or. P7pii 7u "Hut7t 9i Fn p7rte 7u reu9it sH 7tr7!H pe unii orto6o"9i prin 7 te ;iM o7"e = prop7!7n6H@ 9"o i@ 7Mu? to7re@ 6ip o;7Gie@ ;iM o7"e po iti"e.
BIBLIOGRA.IEI IJ#o7re= &oncilium Florentinum, 5 #oi.@ Ro;7@ %*(&)%*'+A \. Gi @ [uae supersunt auctotum graecorum &oncilii Florentini, Ro;. "o .@ %*'2A V. L7urent@ Hes BMe? moiresV du grand ecclesiastiOue de lEEglise de &onstantinople ='lvestre ='ropoulos sur le concile de Florence $%(2+)%(2*-@ 5%& p.@ P7ris@ %*5%. Stu6ii P. O7r in?/73ter@ =tudies in +'%antine political ?istor'# =ources and contro$ versies, Lon6on@ %*+% A A. /. Bre6ero@ He mo'en ge et le purgatoire, Fn BRe#ue 6N4istoire e"" esi7stiCueD@ L00VIII $%*+2-@ nr. ,@ p. (,*)(',. C. N. Tsirp7n is@ 3arL Eugenicus and t?e &ouncil oi Florence# A ?istorical reevaluation oi ?is personalit', T4ess7 oniCue@ %*5(A A. V7si i76is@ 3arcu Eugenicu "i unirea +isericilor, Mn grece"te, Aten7@ %*5,A \. De"7rre7u:@ HEGnion des Eglises au &oncile de Ferrare )Florence, C4e#eto!ne@ %*L'A E. De 7rue e@ E. R. L787n6e@ P. Outu ine@ He >rand =c?isme et la crise conciliaire ,-WC7 )-BC.0, I)II $/istoire 6e LNE! ise@ %(-@ P7ris@ %*L,)%*L(A \. Gi @ T?e &ouncil oi Florence, C7;8ri6!e@ %*'*. O. /7 e"Pi@ From Florence $o +rest, Ro;.@ %*'+A G. /of;7nn@ &oncilium Flo$ rentinum, I@ Fn BOrient7 i7 C4risti7n7D@ 0VI $%*,*-@ nr. '5A II@ 0VII $i*2&-@ nr. '*A III@ 00II $%*2%-@ nr. L+A I6e;@ 8ie Florentiner Gnion, Fn BOrient7 i7 C4risti7n7 Pe? rio6i"7D@ III $%*25-@ nr. 2)(@ %*2* 9. u.A M. Vi er@ Ha Ouestion de Nunfon des Eglises entre >recs et Hatins depuis le &oncile de H'on *usOuE celui de Florence, Fn BRe#ue 6N4istoire e"" esi7stiCueD@ %5 $%*,%-@ p. ,L%)2&'A '%'@ '2,A %+ $%*,,-@ p. ,&) L& A C4.?\. /efe e?Do; /. Le" er"C@ 4istoire des conciles, t. Vi @ ,?e p<rtie@ P7ris@ %*%L. O fo7rte 8o!7tH 8i8 io!r7fie 7 "on"i iu ui 6e 7 .err7r7). orenG7 se !Hse9te Fn Essai de bibliograp?ie sur le &oncile de Florence, Fn BIrePionD@ 0VI $%*2*-@ nr. 2)(@ p. 2&')2'& 9i nr. L@ p. '*&= Co;p e;ents < 7 8i8 io!r7p4ie sur e "on"i e 6e . oren"e. In i;87 ro;<nH= P7#e C4i47i7@ n legtur cu absen!a delega!iei rii Rom ne"ti la conciliul de la Ferrara6Floren!a $%(2+)%(2*-@ Fn BG 7su Biseri"iiD@ 000VII $%*5*-@ nr. %),@ p. %'' )%L'A Pr. prof. Mi 7n es7n@ Gnirea Florentin "i papalitatea, Fn BMitropo i7 Ar6e7 u uiD@ %*L% A Petre S. NHsture @ &teva Ensemnri despre sinodul de la Floren!a, Fn BMitropo i7 O tenieiD@ 0I $%*'*-@ nr. *)%,@ p. L(2)L(*A [uelOues obser$vations sur lEunion de Florence, Fn BSu6?Est .ors"4un!enD@ %+ $%*'*-@ p. +()+*A Pr. prof. I. RH;ure7nu@ >?enadie II =c?olarios, primul patriar? ecumenic sub turci, Fn BOrto6o:i7D@ Bu"ure9ti@ VIII $%*'L-@ nr. %@ p. 5%)%&*@ 7i"i p. 5+)+%A Pr. profM T. Bo6o!7e@ De "e n?7 reu9it unire7 6e la Floren!a c Fn BRe#ist7 teo o!i"HD@ Si8iu\ %*2*A Grui7 tef7n@ 3oldova n sinodul de unire din Floren!a -BW., Fn BRe#ist7\ teo o!i"HD@ I0 $%*,%-@ nr. %)2@ p. '5)5%. C. Auner@ 3oldova la soborul din Floren!a, e6. ,?7@ Bu"ure9ti@ %*%'. E:tr7s 6in BRe#ist7 C7to i"HD@ IV $%*%'-. Cu pri#ire 7 fi osofu G4eor!4e G4e;ist P et4or 6e 7 Mistr7 $f ,' iunie %(',-@ #eJi stu6iu = .r. M7s7i@ Plet?on et le plet?onismi de 3istra, P7ris@ Les Be es Lettres@ %*'L@ (%* p. Re"enJie Pr. prof. I. RH;ure7nu BOrto6o:i7D@ 0I $%*'*-@ nr. 2@ p. (L()(5&. I Bi8 io!r7fie Fnto";itH 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. prof. I. RH;ure7nu.

PERIOADA A PATRA

CH6ere7 Const7ntFnopo u uF su8 tur"i 9i ur;Hri e ei Z -e ;u tH #re;e se si;Ge7 "H sfFr9itu f7 ni"ei "7pit7 e 8iJ7ntine 7i pute7 fi pre7 Fn6epHrt7t. DupH "e Fn"H 6in %2,L or79u Brus7 6e r;u 7si7ti" 7 Bosforu ui 6e#enise@ o67tH "u ;o7rte7 su t7ni or n 9i Ur"7n@ p7nteonu su#er7ni or oto;7ni@ i7r 6in %2L' "7pit7 7 D #7 ;ut7 7 A6ri7nopo @ Fn7int7re7 tur"i or nu ;7i pute7 fi opritH tre! sp7Giu peste "7re I;periu 8iJ7ntin 7#usese "ontro u Fn u ? 2&& 6eN 7ni. Cereri e 6isper7te 6upH 7Mutor@ FntFi 7 sFr8i 9i 7 iri@ 7poi 7 p7pH@ 7 F;pHr7tu !er;7n@ 7 re!ii .r7nGei ori 7i An! iei@ 7 re!e e Un!7riei 9i 7 prin"ipii ru9i@ s?7u 6o#e6it fHrH reJu t7t. 7rHt7t Fn 7 tH p7rte "H Fn s"4i;8u 7Mutoru ui ;i it7r F;pHr7Gii nu 67t Fn7poi 6e 7 Mertfire7 FnsH9i 7 in6epen6enGei or spiritu7 e. PFnH !e e Un!7riei Lu6o#i" I $%2(,)%2+,- #7 "ere F;pHr7tu ui 8iJ7ntin 7 V? e7 P7 eo o!u $%2(%)%25L A %25*)%2*%- 6rept "on6iGie pen? iMutor nu nu;7i re"uno79tere7 pri;7tu ui p7p7 @ "i "4i7r 9i o8 i? 6e 7 se 8oteJ7 6in nou 6upH ;o6e u "7to i". N?7 fost 6estu "H tri;is fiu ost7te" 7 A#i!non Fn %2''@ "i pFnH 7 ur;H 6isper7t r<tu Io7n V P7 eo o!u #7 F;8rHGi97@ F;preunH "u Fntre7!7 f7;i ie@ i. o"to;8rie %2L* "4i7r ritu 7tin. Totu 7 fost Fn J767r. E 7 ;ers 9i ;7i 6ep7rte = 7 #Fn6ut VeneGiei insu 7 Tene6os nu;7i F po7tH pri;i Fn7poi@ pe Fn!H "e#7 87ni@ !iu#7eruri e "oro7nei rH? = Fn7inte "u 2& 6e 7ni or79u ui 6e pe 7!une. D7r@ Fntru"Ft Fn ips7 iin "7pit7 H tre8uri e pu8 i"e er7u "on6use 6e re!entu An6roni" o o!u 9i Fntru"Ft 7"est7 #Fn6use 7"ee79i insu H !eno#eJi or@ F;pH? [ Io7n 7 V? e7 7 7Muns Fntr?o situ7Gie 797 6e Men7ntH@ "H n?7#e7 ni"i e p Hti "H Htori7 6e Fnto7r"ere 6e 7 VeneGi7 7 Const7ntinopo . DupH 6oi 7ni 6e 78senGH 6in G7rH F;pHr7tu #7 7Mun!e sH trHi7s"H pGii 9i ;7i 7;7re. Fn 7nu %25%@ Fn ur;7 8iruinGei tur"e9ti 6e 7 en@ pe rFu M7riG7@ 7 7Muns 9i e "7 9i fostu sHu ri#7 @ G7ru Bu ? ,i@ #7s7 tur"es"@ "u o8 i!7Gi7 6e 7 p Hti tri8ut su t7nu ui@ tri8ut "7re ir"7 pFnH Fn 7nu %(&& 7 su;7 6e 2&.&&& 6e 7spri. I7r tur"ii Fn7int7u su A Fn %2+* "H6e7 Ser8i7@ 7 %2*2 Bu !7ri7 6e rHsHrit "u "7pit7 7 NFrno#o@ i7r Fn %2*L Bu !7ri7 6e 7pus "u "7pit7 7 7 Vi6in. In %2*& ;u B7i7Ji6 I I 6eri; $.u !eru @ %2+*)%(&2- se so"ote7 "7 9i intr7t =7pit7 7 8iJ7ntinH pentru "H spriMinise pe Io7n VII "7 ri#7 7 F;? itu ui M7nui 7 II? e7 P7 eo o!u $%2*%)%(,'-. Din feri"ire 7"est7 6in H reu9i sH?9i 7 un!e ri#7 u . D7r "e fo os S C7 #7s7 tur"es"@ M7nui .I? e7 P7 eo o!u tre8ui7 sH FnsoGe7s"H pe su t7n oriun6e "u trupe 7te pentru 7 upt7. A97 7 tre8uit sH?% FnsoGe7s"H 6e pi 6H@ Fn Asi7 H@ F;potri#7 tur"i or se !iu"iJi. Apoi@ pentru "H F;pHr7tu Io7n 7 A7 Fn"epuse Fn Const7ntinopo sH?9i reJer#e une e porGiuni 6in for? =7Gii e or79u ui@ su t7nu Fi "eru sH e 6HrF;e@ 7;eninGFn6u?% "H 67"H se supune #7 u"i6e pe M7nui III@ "7re er7 ost7te" 7 "urte7 7nu ui.
I C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. prof. I. RHn;re7nu.

Se 9tie "H pentru 76un7re 6e 7Muto7re@ F;pHr7tu M7nui 7 II? e7 P7 eo o!u 7 p e"7t@ "u; nu ;7i fH"use ni"i un 7 t F;pHr7t 8iJ7ntin Fn7? inte@ pe 7 "urGi e su#er7ni or 6in Apus = 7 VeneGi7@ Mi 7no@ P7ris@ Lon6r7@ Fntre 7nii %2**)%(&,@ Fntor"Fn6u?se fHrH ni"i un reJu t7t@ Fn 7f7rH 6e pro;isiuni "7re nu s??7u re7 iJ7t. O o7re"7re u9ur7re pentru I;periu 8iJ7ntin 7 "onstituit FnfrFn!ere7 tur"i or 7 An"3r7@ 7Ji AnP7r7@ 7 %(&,. D7r@ s H8iGi 9i 6es"ur7M7Gi "H ni"i F;pHr7tu !er;7n@ ni"i repu? 8 i"7 VeneGi7@ ni"i re!e e Ar7!onu ui 9i ni"i un 7 t su#er7n 6in Apus nu e #ene7 Fn 7Mutor@ 8iJ7ntinii n?7u Fn6rHJnit sH e:p o7teJe ;o;entu . Gre9e7 7 8iJ7ntini or 6e 7 se fi 7propi7t 6e su t7ni $%(&2)%(,%9i 6e 7 fi "erut 9i pri;it spriMin pentru unu 6intre preten6enGii 7 tron 7 76us "u e7 situ7Gi7 9i ;7i pri;eM6io7sH 6in 7nu %(,,@ "Fn6 su t7nu Mur76 7 II? e7 $%(,%)%('%- 7 7se6i7t Fn to7tH re!u 7 Const7ntinopo u @ 67r reJistenG7 Ji6uri or 9i o p7ni"H "urio7sH 7supr7 ui 9i 7r;7tei s7 e ?7u 6eter;in7t sH renunGe 7 7se6iu. Putere7 I;periu ui 8iJ7ntin 9i 7 "7pit7 ei s7 e FnsH s H8e7 #HJFn6 "u o"4ii. Fn %(,( tri8utu se ri6i"H 7 su;7 6e 2&&.&&& 7spri. Fn %(2& tur"ii o"upH Tes7 oni"u pe "7re 8iJ7ntinii F #Fn6userH VeneGiei. Fn"er ? "7re7 6isper7tH 7 F;pHr7tu ui 6e 7 o8Gine ) prin unire7 8iseri"e7s"H 6e 7 .err7r7?. orenG7 $%(2+)%(2*- ) 7Mutor ;i it7r 6in Apus n?7 67t ni"i un reJu t7t@ i7r Fn Huntru 7 pro#o"7t nu;7i 6eJ8in7re@ "u; spusese istori"u "onte;por7n Sp4r7ntJes. DupH FnfrFn!ere7 6e 7 V7rn7 6in %& noie;8rie %((( se si;Ge7 tot ;7i ;u t "H tur"ii 7u 6e !Fn6 sH i"4i ? 6eJe FntFi "u ;7r!ini e I;periu ui@ 7poi sH i7 "u 7s7 t Const7ntinopo u . Fn %((L Mur76 7 II? e7 pustii "e7 ;7i ;7re p7rte 7 Ginuturi or !re"e9ti@ ro8in6 peste L&.&&& "re9tini. Ar fi supus "urFn6 9i "7pit7 7 8iJ7ntinH 67"H n?7r fi 7#ut Fn"H 6ifi"u tHGi "u "ei 6oi #iteMi = I7n"u 6e /une6o7r7@ #oie#o6u Tr7nsi #7niei $%((%)%('L@ Fntre %((L)%(',@ !u#ern7toru !e? ner7 7 re!7tu ui Un!7riei 9i Geor! SP7n6er8e! C7striotu $%((2)%(L+erou n7Gion7 7 7 87neJi or. Fn"H 6in %((( se se;n7se Fntre Un!7ri7 9i Tur"i7 un tr7t7t 6e ne7!resiune pe ter;en 6e %& 7ni. Se 9tie "H su8 presiune7 "er"uri or "on6u"Hto7re "7to i"e tr7t7tu nu 7 fost respe"t7t. DupH FnfrFn!ere7 6e 7 V7rn7@ %& noie;8rie %(((@ 7 ur;7t "e7 6e 7 Cosso#opo ie 6in %((+@ un6e 7r;7t7 "re9tinH "on6usH 6e #oie#o6u Tr7nsi #7niei@ I7n"u 6e /u? ne6o7r7 $%((% ) f %% 7u!ust %('L- 7 fost Fn#insH. L7 L i7nu7rie %((* 7 fost Fn"oron7t@ Fn "7te6r7 7 6in Mistr7@ u tin; F;pHr7t 8iJ7ntin@ Const7ntin 0I Dr7!7ses $%((+)%('2-@ "7re repurt7se ;7i 7 es Fn Moree7 9i Fn "entru Gre"iei su""ese rHsunHto7re@ Fn"Ft se pHre7 7 un ;o;ent 67t "H e e pe "7 e 6e 7 inst7ur7 6in nou@ ;H"7i Fn p7rte@ 6o;in7Gi7 8iJ7ntinH peste #e"4i e teritorii 7 e I;periu ui. D7r 9i Fn t78Hr7 tur"e7s"H 7u 7#ut o" s"4i;8Hri 4otHr<to7re. CFn6 Fn fe8ru7rie %('%@ ;ure7 8HtrFnu 9i Bo7re"u;D p79ni"u Mur76 II frFne e 7u fost u7te 6e tFnHru M74o;e6 7 II? e7 $%('%)%(+%- pe 7tun"i Fn #FrstH 6e 78i7 ,% 7ni@ te;per7;ent se;eG@ ener!i" 9i fo7rte 8un t7"ti"i7n. De ;i" 7 fost 67t pe ;Fn7 unor 67s"H i "7p78i i@ "7rK ?7u Fn#HG7t nu nu;7i 9tiinGH 9i fi osofie $#or8e7 pe Fn!H tur"H@ i;8i e 7r78H@ !re7"H@ 7tinH@ pers7nH 9i "47 67i"7 $9i Pur67 s7u po7te siri7"7"i 9i o 7 e7sH pre!Htire ;i it7rH.

PERIOADA A PATRA

Mur76 7 II? e7 se retrHsese 6e 7 "on6u"ere Fn"H 6in %((L A tFnHru o;e6 7 II? e7 nu sufere7 7;este"u 8HtrFni or !ener7 i Fn pro8 e? W s7 e@ "ee7 "e 7 67t n79tere 7 une e neFnGe e!eri "7re 7u !ener7t iiri e N7r;7tei Fn upte e 6in A 87ni7 9i Gre"i7. Situ7Gi7 "re7tH 7 sit7t inter#enGi7 8HtrFnu ui Mur76 9i sur!4iunire7 tFnHru ui. FntF;? i e "opi Hriei ?7u fH"ut sH nu se Fn"re76H Fn ni;eni. Inte i!enG7 9i rFre7 ui 7u i;pus un rit; nou e#eni;ente or@ ;7i 7 es 6upH "e@ or6inu ui@ 7 pus sH fie su!ru;7t un fr7te 7 sHu@ sin!uru 6intre en6enGii posi8i i sH i7 "on6u"ere7 pu4oiu ui tur"es". CurFn6 6upH ;o7rte7 ui Mur76 7 II? e7@ tFnHru M74o;e6 7 II? e7 n7i 7#e7 rH867re. Fnto";e7 Fntr?un7 p 7nuri@ 7 er!7 pe teren Fn"o7"e i"o o. C7 BsH?i fie ;7i u9or 7 F;presur7re7 BiJ7nGu uiD $C47 Po?ii -@ su t7nu 7 "onstruit pe GHr;u europe7n 7 Bosforu ui@ f7GH Fn "u "et7te7 ri6i"7tH 7"o o 6e su t7nu B7i7Ji6 9i ur;79ii sHi@ nu;itH 6o ? /is7r@ o 7 tH fortHre7GH@ nu;itH Ru;e i?/is7r@ Fn for;H 6e tri?4i@ 7#Fn6 Fn "e e trei un!4iuri 9i "Fte un turn. BA"e7stH fortHre7GH ;e i?/is7r-@ nu po7te fi u7tH "u 7s7 t ni"i 6e pe ;7re@ pentru "H 6nH 6e 8o;87r6e@ 67r tot 797 ni"i 6e pe us"7t nu te poGi 7propi7 6e spune Fn Murn7 u sHu #eneGi7nu Ni"o o B7r87ro. In fe u 7"est7@ 7re F9i 6H6e7 se7;7 "u "e s"op s?7 fH"ut u"r7re7. Ni"i o "or78ie nu ;7i pute7 intr7 Fn port fHrH sH nu fi fost B#7itHD 6e su t7n. BNu se ;7i 7uJe7 Fntre "ei 6in Const7ntinopo @ 6in "i7 9i 6in to7tH Asi7 7 t "u#Fnt 6e"Ft = B7"u; s?7 7propi7t sfFr9itu D "7s-. Fn 7"e 79i ti;p@ su t7nu M74o;e6 7 II? e7 "4e;7se tot fe u spe"i7 i9ti pentru pre!Htire7 7s7 tu ui. Intre ei 7 o" 6e frunte er7 7ru Or87n s7u Ur87n@ un in!iner un!ur@ s7u po7te ro;<n 6in =nsi #7ni7@ "7re 9i?7 oferit ser#i"ii e ;7i FntFi 8iJ7ntini or@ 67r pentru 7"e9ti7 n? 7u 7#ut "u "e?% p Hti@ 7 tre"ut 7 tur"i@ "7re i?7u oferit 6e i ori ;7i ;u t 6e"Ft "eruse. BTunu "e ;7re #7 7Mun!e Fn f7G7 Ji6u?ir Const7ntinopo u ui tr7s 6e 97pteJe"i 6e pere"4i 6e 8oi 9i 6e 6ouH 6e 8Hr87GiD $spune C47 PoPon6i -. G4iu e e e ui "FntHre7u Fntre L&&)*&& P!. A Gi ,&& 6e o7;eni ne? e7u 6ru;u 6e 7 A6ri7nopo spre "7pit7 H. Fn 7"e 79i ti;p s?7u sHp7t n9ee 9i !7 erii pe su8 pH;Fnt@ tur"ii !Fn6in6u?se sH intre 6ire"t Fn 7te. D7r tunu ui Or87n 7 4otHrFt so7rt7 7se6iu ui. Fn7inte 6e 7 epe 7se6iu su t7nu fH"use inofensi#e 9i 7r;7te e "re9tine 6in Mo?=7@ pentru 7 opri e#entu7 7 tri;itere 6e pro#iJii 9i 6e 7Muto7re 6e 7 te e F;pHr7tu ui@ Di;itrie P7 eo o!u $%((*)%(L&-@ 6espotu Pe o? neJu ui. AMuto7re 6in 7pus n?7u #enitA p7p7 nu #oi7 sH tri;itH ni;i" pFnH se "onfir;7 unire7@ re!e e Ar7!onu ui 7 per;is 6o7r strFn!ere7 6e ;ente@ 67r "e e 6ouH #7se "u "Fte %&& 6e o7;eni n?7u ;7i 7Muns ti;p. Fn o"u or@ "7 o 7;7rH ironie@ 7pHru "7r6in7 u Isi6or "u 8u 7 6e ire 7 Biseri"i or@ "7re ;7i ;u t FntHritH spirite e. Sin!uru 7Mutor 6in 7rH %?7 67t potent7tu !eno#eJ 6in O7ff7 Cri;eii@ Gio#7nni Giustini7ni Zn!o@ "7re intr7se Fn Cornu 6e Aur Fn7inte 6e 7 Fn"epe 7se6iu . E ni "u 6ouH trire;e s7u #7po7re ;7i ;7ri "u un efe"ti# 6e 5&& 6e ;eni 9i tre8uie spus "H "ei ;7i ;u Gi 6intre ei 7u upt7t #iteMe9te

U?

BISERICA aN SECOLELE 0I)0V

%,*

pFnH 7 ur;H. In tot7 @ F;pHr7tu 8iJ7ntin 7#e7 6o7r '&&& 6e so 67Gi proprii 9i "7; ,&&& 6e ;er"en7ri strHini. Se ;7i 7f 7u 7n"or7te Fn por? turi e "7pit7 ei , #7se #eneGiene@ 7 "Hror e"4ip7M 7 upt7t 9i e "u en ? tuJi7s; 7 Hturi 6e "ei 7 Gi. A fost o ;7re !re9e7 H po iti"H 7 7tini or "H n?7u FnGe es i;inenG7 peri"o u ui tur"es" 9i n?7u fH"ut ni;i" Fn ;o6 6eJinteres7t pentru s7 ? #7re7 Const7ntinopo u ui@ 79teptFn6 "u in6iferenGH "H6ere7 "e ui ;7i fru;os or79 7 E#u ui Me6iu. BFn re7 it7te@ spune "u i;p7rGi7 it7te 8iJ7ntino o!u fr7n"eJ C4. Die4 @ O""i6entu se 6eJinteres7 6e I;periu 8iJ7ntin@ nu se !Fn6e7 6e"Ft sH profite 6e ;iJeri7 ui pentru 7?% supune 6in pun"t 6e #e6ere re i!ios@ 7?% "u"eri po iti"e9te 9i 7?% 6o;in7 e"ono? ;F"e9te. P7p7 it7te7 nu #is7 6e"Ft 6e 7 rest78i i unire7@ fHrH sH se ne ini9? te7s"H 6e 6eJ!ustu pe "7re?% Fn"er"7u 8iJ7ntinii A prinGii O""i6entu ui nu se !Fn6e7u 6e"Ft 7 F;pHrGire7 I;periu uiD $C4. Die4 @ 4istoire de lEempire b'%antin, %,?e@ e6. P7ris@ %*2(@ p. ,&+),&*-. Fntr?76e#Hr@ "u"erire7 e"ono;i"H 7 I;periu ui 8iJ7ntin fusese fH"utH 6e O""i6ent@ Fn6eose8i 6e VeneGi7 9i Geno#7@ Fn7inte "7 tur"ii sH "u? "ere7s"H teritoriu sHu. Dintre rHsHriteni@ ;7re e prin"ipe 7 Mos"o#ei@ V7si e 7 II? e7 $%(,')%(L,- 7#e7 6estu e !reutHGi@ Fn"Ft n?7 putut tri;ite 7Mutor. EHri e ro;<ne@ un6e 6o;ne7u A e:7n6rei $%(',)%('(- 7 Mo 6o#ei 9i V 7? 6is 7# 7 II? e7 $%((5)%('(- 7 EHrii Ro;<ne9ti@ n?7u tri;is 7Muto7re pentru 7 nu intr7 Fn "onf i"t "u tur"ii. Unii 6intre s"riitorii "7re ne?7i Hs7t 9tiri 6espre 7se6iu Const7ntinopo u ui 7fir;H "H Fntre7!7 popu 7Gie 7 "7pit7 ei se ri6i"H 7 (&)'&.&&& 9i "H 6intre 7"e9ti7 er7u nurn7i #re" '&&& Fn st7re sH po7rte 7r;e. Se 9tie "H Fn ti;pu 7se6iu ui 7u p7rti"ip7 . Fntr? o for;H s7u 7 t7 7 7"Giune7 6e 7pHr7re 9i fe;ei e 9i "opiii. Fr u ti;e e Ji e 7u fost Fnro 7Gi 9i un nu;Hr 6e "H u!Hri. CFn6 trupe e tur"e9ti 7u intr7t Fn or79 7u fost u"i9i 7pro7pe (&&& 6e 8iJ7ntini 9i ;7 ;u te ;ii 6intre ei 7u fost fH"uGi priJonieri. Efe"ti#u trupe or tur"e9ti 7 fost fo7rte ;7re = unii #or8es" 6$ %L&.&&&@ 7 Gii 6e ,&&.&&&@ 7 Gii Fn ;o6 e:7!er7t 6e 2&&.&&&. Tur"ii 7t upt7t 7tFt pe us"7t@ un6e 7u 6istrus u ti;e e "onstru"Gii "re9tine 6ii Muru Ji6u ui un! 6e 5 P; Fn #estu or79u ui@ "Ft 9i pe 7pH. Cu to7te "H ;u Gi;e7 tunuri or 9i Fn6eose8i 7 "e ui ;7re nu pute7i e:e"ut7 ;7i ;u t 6e 5 tr7!eri pe Ji@ totu9i stri"H"iuni e pro6use 6e eL 7u fost ;7ri. D7r@ Fn67tH "e se Hs7 no7pte7@ toGi "re9tinii@ Fntre ei 9 fe;ei e 9i "opiii@ 7run"7u seFn6uri 9i 8uGi p ine "u pH;Fnt 9i refH"e7N 7 o" tot "e se pute7. 7se sHptH;Fni 7u 6ur7t 7t7"uri e. Fn no7pte7 6 %+ 7pri ie@ Fnsu9i su t7nu #eni Fn frunte "u torGe 9i "u s"Hri 6e es"7 767 Ji6uri e. Con6u9i 6e Giustini7ni Lon!o@ 8iJ7ntinii 7u 8iruit Fn 7"est 7s7 ReJu t7tu = "e puGin ,&& 6e ;orGi 6e p7rte7 tur"i or@ ni"i uf u Fntr "re9tini. DupH p7tru "e7suri 6e uptH@ tur"ii s?7u retr7s. Peste 7 te 6ou Ji e@ ( #7se !eno#eJe reu9es" sH sp7r!H 8 o"767 sute or 6e #7se Bin7 ;i"eD@ sH in"en6ieJe B"u fo" !re"es"D ;u te 6in e e 9i sH se Fnto7r" totu9i nestri"7te@ tre"Fn6 prin 8 o"7Mu tur"es"@ 7 87Je e or. To7te 7"eM te7 su8 o"4ii furio9i 7i su t7nu ui. D7r Fn no7pte7 6e ,% spre ,, 7pri iD M74o;e6 7 II? e7 re7 iJH o 7"Giune e:tr7or6in7rH = #reo 5& 6e #7s
* ) Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II

r"e9ti 7u fost tr7nsport7te pe "o in7 6in Per7 "u 7Mutoru unui siste; W s"ripeGi@ 7 une"<n6 7poi 6e 7"o o@ pe us"7t "7 pe 7pH@ Fn Cornu 6e ir 6e un6e se pute7u "ontro 7 to7te ;7ne#re e 8iJ7ntini or. A"est f7pt "re7t Fn ini;i e "re9tini or o stupo7re p7r7 iJ7ntH. De9i 8iJ7ntinii 8 o"7serH "u 7nGuri ;et7 i"e intr7re7 Fn port@ F;? s6i"Fn6 posi8i it7te7 6e Mon"Giune 7 #7se or tur"e9ti pFnH 7 ,2 ;7i@ tu9i sosire7 or Fn 7pe e portu ui preJent7 un ;7re peri"o pentru F7ntini. L7 ,2 ;7i@ FnsH@ pe un po6 6e ponto7ne@ 7r;7t7 tur"e7s"H Ate7 oper7 Fn "4ip unit7r 7"Giuni 7tFt 6intr?o p7rte@ "Ft 9i 6in 7 t7 7 ;tu ui. I7r tunuri e trH!e7u Fn7inte. PFnH 7tun"i fuseserH respinse e 7s7 turi@ "u; 7 fost "e 6in 5 ;7i@ "Fn6 Fnsu9i ste!7ru su t7nu ui fost 6espi"7t Fn 6ouH. D7r Fn se7r7 6e ,2 ;7i 7nGuri e 6in portu M9u ui Fn"et7rH @sH ;7i fie pentru tur"i o pie6i"H. N Fn sfFr9it@ Fn f7G7 J#onuri or "H se pre!Hte9te o nouH "ru"i76H "re9? iH@ 67r 9i 4otHrFt sH ter;ine ori"u; "u B!4i7uriiD@ "onsi iu 6e rHJ8oi A" 7 6e"is 7s7 tu !ener7 pe 67t7 6e ,* ;7i. Fn 7Mun fie"7re 6in "ei i "on6u"Htori@ Const7ntin 7 RI? e7 9i M74o;e6 7 II? e7@ 9i?7u pre? tit !ener7 ii. Su t7nu 7 spus "H 7 Mur7t pe ;or;inte e pHrinGi or sH W;ine o67tH "u ru9ine7 7st7. Fn no7pte7 6e ,+ spre ,* ;7i 7utoritHGi e r i e 9i re i!io7se 7 e Const7ntinopo u ui@ Fn frunte "u F;pHr7tu @ 7u rti"ip7t 7 o Litur!4ie so e;nH@ u ti;7 Fn renu;it7 "7te6r7 H 7 Sfintei fii@ s?7u F;pHrtH9it "u toGii 9i 7u p e"7t 7 7pHr7re7 or79u ui. F;pHr7tu nst7ntin 7 0 ? e7 Dr7!7ses 7 fH"ut 7pe 7 toGi sH upte eroi". BTur"ii 7r;e ;u te@ noi FnsH 7#e; "re6inGH. De #7 #re7 Du;neJeu #o; 8irui D7#i6 pe Go i7tD. Cre9tinii s?7u F;pHrtH9it "u toGii. Nu se ;7i uit7u "H unii sFnt ini@ 7 Gii !re"i. Fntre ore e % 9i , no7pte7 tur"ii 7t7"7rH Fn trei o"uri 6eo67tH. Fn ia sFnt respin9i A presiune7 ;7i puterni"H 7 fost Fn!H po7rt7 SfFntu ui ;7n@ un6e upt7 F;pHr7tu . A"i 7 fost rHnit Giustini7ni Lon!o 9i s"os i uptH. A fost tr7nsport7t Fn67tH pe o "or78ie 9i #7 ;uri Fn insu 7 2s. S?7u fH"ut presiuni pe Fn!H F;pHr7t sH se retr7!H "Ft ;7i er7 A;e@ ur;Fn6 sH or!7niJeJe u terior o "7;p7nie "re9tinH pentru 7 re? ti!7 BiJ7nGu . E n?7 #rut sH?9i pHrHse7s"H so 67Gii. Pri;7 intr7re 7 rPoport7@ Fn 6ru;u spre A6ri7nopo @ 7 "e67t. Tunu fH"use o spHr? H Fn p7 is767 i;pro#iJ7tH. Er7 un !o 6e 2& ;etri. Nu se #7 9ti io67tH 67"H po7rt7 SfFntu ui Ro;7n 7 rH;7s ori nu 6es"4isH. F;pH? u ni"i nu se 9tie un6e 7 "HJutA trupu sHu nu 7 ;7i fost !Hsit. F;8u Je7 7 9i ;7s7"ru 7u ;istuit pe puGinii "re9tini "FGi ;7i rH? seserH. Mu Gi 6in ei 7u fu!it spreNSf. Sofi7. O ;u Gi;e enor;H@ 8Hr? i@ fe;ei@ 8HtrFni 9i "opii@ "H u!Hri 9i "H u!HriGe se 76HpostirH Fn SfFnt7 i7@ "reJFn6 "H #or !Hsi s7 #7re7 Fn ;7re7 "7te6r7 H 7 Orto6o:iei. C4i7r 9i Fn 7"este ;o;ente tr7!i"e@ ne spune istori"u Du"7s@ ur7 potri#7 7tini or er7 797 6e ;7re Fn"Ft !re"ii n?7r fi pri;it ni"i6e"u; re7 "u Biseri"7 Ro;ei. SH ne 76u"e; 7;inte "H@ 7 %, 6e"e;8rie %(',@ 6 "7r6in7 u Isi6or 7 pro" 7;7t unire7 ofi"i7 H Fn nu;e e p7pii Ni? 7e 7 V? e7 $%((5)%(''-@ Fn "7te6r7 7 Sfintei Sofii@ Lu"7s Not7r7s@ tn7 7utorit7te Fn Const7ntinopo 6upH F;pHr7t@ spusese 7"este f7i? 7se "u#inte = 13ai bine s vedem n mi*locul ora"ului domnind tur$

banul turcilor dect mitra latinilor2 $Du"7s@ Istoria bi%antin, 000VI P. G.@ CL. II.@ %&5, C-. I7tH "H@ nu;7i "u 97se uni ;7i tFrJiu@ 8iJ7ntinA 7u putut trHi !ro7Jni"7 re7 it7te 7 7"e or "u#inte T i trHies" 7"e7sG re7 it7te p inH 6e !re e suferinGe 6e peste "in"i sute 6e 7ni T Nu er7 o7iM ;7i 8ine@ Fn o"u 7;8iGii or 9i 7ro!7nGei or 6e97rte@ !re"ii 9i 7tinii s se fi Fn"re6inG7t ui Du;neJeu Fn unire 9i uniGi sH fi Ginut piept pH! ni or S Ori"e Mu6e"7tH sHnHto7sH 9i "institH n?7r 67 6e"Ft un rHspui 7fir;7ti# 7 7"e7stH Fntre87re. Au pierit 7tun"i Fn Const7ntinopo peste (.&&& 6e "re9tini@ i7r 7 ? inii @7u fost Fnro8iGi 9i #Fn6uGi "7 s" 7#i. Fn une e o"uri@ preoGii s7 "H u!Hrii 7u pre67t 6e 8unH #oie o"79uri e. Trupe e tur"e9ti s?7u nHpust prin "7se@ prin ;FnHstiri@ prin ;7!7Jii 9i prin 8iseri"i@ prH6Fn6 tot $ #oi7u = o8ie"te@ po6o78e@ o7;eni. Fn Sf. Sofi7 "re9tinii se 7f 7u 7 S Litur!4ie@ "Fn6@ 6eo67tH@ u9i e 7u fost forG7te 9i "ete 6e tur"i Fn7r;7 7u pHtruns Fn Huntru = 8HtrFni neputin"io9i 7u fost o;orFGi@ i7r "ei ;@ tineri@ 8Hr87Gi 9i fe;ei e!7Gi 7o 7 tH@ ur;7u sH fie #Fn6uGi "7 ro8i f pieGe e Orientu ui. Certuri e 9i upte e pentru F;pHrGire7 prHJii s?7 pre un!it peste tot. Istori"ii Sp4r7ntJes 9i Crito8u spun "H@ Fn ;o;enti "Fn6 7u #HJut pe tur"i Fn6reptFn6u?se 7supr7 or@ unii 6in preoGii "7i s uMe7u 7 7 t7r 7u u7t Sfinte e T7ine 9i s?7u Fn6rept7t "u e e spre pere te e 6e ;i7JHJi A 7"est7 s?7 6es"4is 9i i?7 "uprins 9i 7"o o #or rH;Fr pFnH "e " H6ire7 "e7 sfinGitH #7 fi i7rH9i 8iseri"H. Su t7nu M74o;e6 7 II? e7 7 intr7t Fn 6upH?7;i7J7 Ji ei 6e ,* ; s7u 7 6oui7 Ji Fn "7te6r7 7 Sf. Sofi7 9i #HJFn6 pe un tur" "7re stri" ;oJ7i"u %?7 ;ustr7t@ spunFn6u?i furios = V?7; per;is sH MefuiGi or79iM sH Fnro8iGi pe o"uitorii ui T Nu #H este 6e 7Muns S C H6iri e@ ;onu;ei te e@ e6ifi"ii e pu8 i"e sFnt 7 e ;e e. Pe e e sH nu se ;7i 7tin!H ni;er Se Fn6reptH 7poi "u f7G7 spre Me"7 9i puse un Bi;7;D $preot ;usu ;7Y sH roste7s"H pre6i"7 Fn nu;e e profetu ui M74o;e6@ 9i 6e" 7rH "7te6r7 ;os"4ee. Unii 6in so 67Gi in"en6i7rH ;7nus"rise@ 7 Gii e "o;er"i7 iJ7 Pe un t7 er pute7i u7 Je"i 6e ;7nus"rise "u opere e ui Aristote s7 P 7ton@ i7r E#7n!4e i7re e@ 6upH "e er7u 6espui7te 6e 7uru s7u 7= !intu 6e pe e e@ er7u #Fn6ute@ 7 te e 7run"7te Fn fo"@ 797 "u; fH"e7 9i "u i"o7ne e@ 7 fo"u "Hror7 F9i fri!e7u "Hrnuri e. $Du"7s 0LII-. Au fost totu9i 9i istori"i "7re 7u 7fir;7t "H tur"ii 7u fost ;7i puG= 6uri "u BiJ7nGu 6e"Ft fuseserH "ru"i7Gii T $UspensPi-. Se p7re "H su t7ni 7 67t or6in "7 Biseri"7 SfinGi or Aposto i sH rH;FnH ne7tinsH@ HsFn6? Fn se7;7 "re9tini or. Fntr?76e#Hr ) 6e9i se 7f 7 Fn 6ru;u pri;e e n7#7 e Fn or79 )@ su t7nu M74o;e6 7 II? e7 7 Fn"re6inG7t?o unor p7= ni"i spre 7 o "ruG7 6e M7furi. Tot 797 se #7 fi FntF;p 7t "u 8iseri"i e 6= "7rtieru ;FnHstirii Stu6ion@ pre"u; 9i "u "e e 6in .7n7r@ "7re 7u fo ferite 6e M7furi. Su t7nu Fnsu9i s?7 !Fn6it sH st78i e7s"H un st7tut Mi ri6i" Biseri"ii "re9tine Fn "76ru st7tu ui tur". Astfe 7 u7t sfFr9it I;periu 8iJ7ntin 6upH o e:istenGH 6e ;7i 8ii 6e o ;ie 6e 7ni. BTi;p 6e se"o e e 7 fost "7;pionu "re9tinHtHGii "ont= Is 7;u ui@ 7pHrHtoru "i#i Ji7Giei "ontr7 87r87riei@ e6u"7toru Orientu s 7#@ 6upH "e 7 fH"ut sH se si;tH inf uenG7 s7 pFnH Fn O""i6ent... De e:tre;itHGi e Gre"iei pFnH Fn fun6u Rusiei@ to7te popo7re e Europ

PERIOADA A PATRA

7 e@ tur"i 9i !re"i@ sFr8i 9i 8u !7ri@ ro;<ni 9i ru9i 7u pHstr7t 7;in? #ieN 9i tr76iGii e BiJ7nGu ui 6ispHrutD ,&?# 8ie?l, 4istoire de lEem$ '%antin, %,?e@ P7ris@ %*2(@ p. ,%*),,&-. % #i7G7 ui@ 6e peste un ;i eniu@ BiJ7nGu 7 prop7!7t "re9tinis;u @ 7r7t 6e ereJii@ a "ontri8uit 7 st78i ire7 6o!;e or fun67;ent7 e 7 e 7is;u ui Fn "e e 97pte Sino76e e"u;eni"e@ 7 spriMinit 9i rHspFn6it W7 su8 7spe"te e ei "e e ;7i #7ri7te@ 7 Hs7t Fn #i7G7 spiritu7 H 7 -r popo7re or orto6o:e tr76iGii 9i prin"ipii 6e #i7GH proprii prin fo? 7 i;8i or n7Gion7 e@ "7re pFnH 7 ur;H se #or 6o#e6i s7 #7to7re 7 treJire7 n7Gion7 H 7 popo7re or 6in Orientu "re9tin tot 67toritH Zii 9i spiritu ui 8iJ7ntin. @7 "FGi#7 7ni 6upH "H6ere7 Const7ntinopo u ui su8 tur"i Fn %('2@ Jut 9i "e e 7 te st7te !re"e9ti@ frFnturi 7 e I;periu ui 8iJ7ntin@ 6upH Mr;e7JH = L7 %(L& tur"ii "u"erirH Pe oponeJu s7u Moree7@ un6e re? 6espot7tu 6e Mistr7@ "7re 6in %,L, re#enise puterii I;periu ui tin@ 6espot7t "on6us 7tun"i 6e To;7 $%(2,)%(L&- 9i Di;itrie P7? Mu %((*)%(L&-@ fr7Gii F;pHr7tu ui Const7ntin 7 0 ? e7 Dr7!7ses. 2 7u!ust %(L% tur"ii "u"erirH I;periu !re" 6e Tre8iJon67@ 6e su8 F"ere7 F;pHr7tu ui D7#i6 Co;nen $%('*)%(L%-@ "re7t Fn %,&( 6e os I Co;nen $%,&()%,,,-@ 6upH "u"erire7 Const7ntinopo u ui Fn 6e "7#7 erii o""i6ent7 i 7i "ru"i76ei 7 IV?7. V 74o;e6 7 II? e7 se "onsi6er7 ;o9tenitoru e!iti; 7 puterii i;? e 8iJ7ntine 9i Fn une e pri#inGe e 7 "Hut7t sH se "o;porte "7 un aU . PFnH 7 sfFr9itu 6o;niei e reu9i sH "reeJe 6in fHrF;iGHri e 9i = e I;periu ui 8iJ7ntin un 7 tu @ I;periu tur"@ "7re se Fntin6e7 6in pot7;i7 7 M7re7 A6ri7ti"H 9i rFu S7#7. Cre9tere7 e:terio7rH 7 riuiui oto;7n 7 7tins i;ite e I;periu ui 8iJ7ntin. 'i3/rica or.odo45 8n .im2u# 3u#.anu#ui ;a1om/d a# II-#/a DupH ini9tire7 u"ruri or Fn Const7ntinopo @ M74o;e6 7 II? e7 7 A orto6o"9i or sH?9i 7 e7!H un p7tri7r4. L7 "H6ere7 Const7ntinopo? s"7unu p7tri7r47 er7 #7"7nt. U ti;u p7tri7r4 e"u;eni"@ Gri!orie I? e7 M7;;7s $%((2)%('&-@ unionist@ 6in "7uJ7 opoJiGiei popu?i f7GH 6e unire7 "u 7tinii@ 7 pHrHsit or79u Fn %('&. Gre"ii@ 7#Fn6 F6ere "H tur"ii nu 7r fi 7""ept7t un unionist@ se !Fn6irH 7 Fn#HG7tu 74 G4en76ie S"4o 7rios. Fn7inte 6e 7 intr7 Fn ;on74is; 7"est7 Fn6ep inise 6e;nit7te7 6e E#ector general al romeilor2 $8iJ7ntini or- 9i 7"ee7 6e =ecretar ge$ l al mpratului Ioan al AlII$lea Paleologul $%(,')%((+- 9i Fn 7"e7stH 7te 7 FnsoGit pe F;pHr7t 7 sino6u unionist 6in .err7r7?. orenG7 2)%(2*-. C7 ;ire7n@ e n?7 se;n7t 7"tu 6e unire 6in L iu ie %(2* 7 . orenG7 6e9i@ Fn ti;pu 6is"uGii or@ 6in ;oti#e po iti"e@ a fost ru unire. DupH "e s?7 Fntors 7 Const7ntinopo Fn %(2*@ #HJFn6 ur7 "res"Fn6H 7ri"i or 9i "re6in"io9i or "ontr7 unirii "u Ro;7@ G4en76ie S"4o 7rios s#enit@ 6upH ;o7rte7 ;itropo itu ui M7r"u Eu!eni"u 7 Efesu ui

BISERICA UN

$f ,2 i7nu7rie %(((-@ 7pHrHtoru Orto6o:iei F;potri#7 "e or "7re "e67serH 7 .err7r7?. orenG7@ conductorul adunrii ortodoc"ilor n +i%an! 9i "e ;7i ;7re 76#ers7r 7 unirii "u 7tinii. L7 sfFr9itu 7nu ui %(('@ Fn u"r7re7 8espre purcederea 8u?ului =*nt, e "on67;nH Fn ter;eni fo7rte 7spri unire7 6intre !r7"i 9i 7tini 6in L iu ie %(2* 6e 7 . orenG7@ spunFn6 7stfe = 1Fici o nenorocire n$a fost pentru noi mai rea dect aceasta# Ea este mai rea dect foametea, c?inurile "i dect mii de mor!i2 $E6. Petit)Si6eri6es)\u!ie@ (pere, t. II@ P7ris@ %*,*@ p. ,L&-. De 7se;ene7@ 6upH "e s?7 "H u!Hrit@ e 7 protest7t ener!i" 7 % no? ie;8rie %(', 6in ;FnHstire7 P7nto"r7toru ui "ontr7 pro" 7;Hrii ofi"i7 e 7 unirii Fn BiJ7nG@ spunFn6 unioni9ti or = 1Iau martor pe 8umne%eu c face!i o unire rea< ve!i fi pierdu!i2 $Petit)Si6eri6es)\u!ie@ (pere, t. III@ P7ris@ %*2&@ p. %5%)%5,-. Infor;Fn6u?se un6e se 7f H ;on74u G4en76ie S"4o 7rios@ !re"ii F !HsirH 7 A6ri7nopo Fn s uM87 unui tur" 8o!7t@ "7re %?7 tr7t7t "u o;enie. Su t7nu porun"i sH fie 76us Fn67tH 7 Const7ntinopo spre 7 o"up7 s"7unu 6e p7tri7r4. A e!ere7 ui G4en76ie 7 II? e7 S"4o 7rios "7 p7tri7r4 s?7 fH"ut Fntr?un sino6 Ginut 7 Const7ntinopo 9i 7 fost 4irotonit 6e ;itropo itu 6e /er7" ee7. Inst7 7re7 s7 "7 p7tri7r4 e"u;eni" s?7 fH"ut 7 L i7nu7rie %('( 9i 7 pHstorit Fn trei rFn6uri $%('()%('L A %(L,)%(L2 9i %(L()%(L'-. Su t7nu M74o;e6 7 II? e7 7#e7 interes sH 7r7te "re9tini or o o7 ? re"7re 8unH#oinGH@ 6eo7re"e Fn I;periu oto;7n ;u tin7Gion7 9i p uri? "onfesion7 ei se 7f 7u Fn ;7re nu;Hr. Fntru"Ft siste;u teo"r7ti" 7 Cor7nu ui opre9te pe ;usu ;7ni sH 7i8H e!Hturi 6ire"te "u "ei 6e 7 tH "re6inGH@ M74o;e6 7 II? e7@ fiin6 unu 6intre "ei ;7i instruiGi "on6u"Htori po iti"i 7i ti;pu ui@ inf uenG7? Fn p7rte 6e spiritu Ren79terii@ pentru 7 f7"e posi8i H o "on#ieGuiri p79ni"H Fntre B7!7reniD 9i B"re9tiniD 9i 7 st78i i un 1modus vivendi2 Fntre ei@ uH ;Hsuri pentru ;enGinere7 9i or!7niJ7re7 P7tri7r4iei E"u ? ;eni"e 6Fn6 6o#76H 6e ;7re7 ui perspi"7"it7te@ pri"epere7 9i " 7r? #iJiune7 ui po iti"H. De 7"ee7 s?7 7rHt7t 8ine#oitor f7GH 6e p7tri7r4u G4en76ie S"4o 7rios. Su t7nu 6Hrui 7 Fn"eput "re9tini or orto6o"9i "7 re9e6inGH p7tri7r? 47 H 8iseri"7 SfinGii Aposto i@ ;7re7 ne"ropo H 7 F;pHr7Gi or 8iJ7ntini Ji6itH 6e Const7ntin "e M7re $2&L)225-@ rest7ur7tH 6e F;pHr7tu \usti? ni7n "e M7re $',5)'L'-@ MefuitH@ FnsH@ 6upH %2 7pri ie %,&( 6e "7#7 eri o""i6ent7 i 7i "ru"i76ei 7 IV?7@ pe o"u "Hrei7 se 7f H 7Ji !e7;i7 .7ti4 ri6i"7tH 6upH 7"ee7 "4i7r 6e M74o;e6 7 II? e7. In "7te6r7 7 SfinGi or Aposto i s?7 fH"ut FntroniJ7re7 p7tri7r4u u G4en76ie 7 II? e7 S"4o 7rios. Su t7nu M74o;e6 7 II? e7@ "7re se "on? si6er7 ur;79u 87si ei or 8iJ7ntini@ 7 Ginut sH respe"te "ere;oni7 u "7re se o8i9nui7 7N in#estire7 unui p7tri7r4 e"u;eni" Fn ti;pu F;pHr7Gi or 8iJ7ntini@ 7tFt "Ft Fi pute7 per;ite situ7Gi7 ui 6e "Hpetenie re i!io7sH 7 ;usu ;7ni or. Fn 7"est s"op@ ne spune istori"u G4eor!4e Sp4r7ntJes@ su t7nu in#it7t pe p7tri7r4 sH i7 ;7s7 F;preunH 9i sH #or8e7s"H ;u te =

PERIOADA A PATRA

1Di venind patriar?ul, l$a primit tiranul cu mare cinste "i vorbind IteE mpreun, i$a fcut patriar?ului multe Zpromisiuni# Iar cnd s$a opiat timpul s plece patriar?ul din palat, ndicndu$se sultanul, i$a acea pre!ioas cr*e "i l$a frugat s$o primeasc2# Apoi@ 6iii or6inu su t7nu ui@ ;7i ;7rii "urGii 7u FnsoGit pe p7tri7r4 H 7 "7te6r7 7 SfinGi or Aposto i $G4. Sp4r7ntJes@ &?roniLon 3a*us, P. G.@ CLVI@ +*( C ) +*' AB A 9i Pseu6o?Sp4r7ntJes@ 76i"H M7"7rie issenos@ &?roniLon, %,'+)%(+%@ i8er III@ %2@ %'@ e6. V7si e Gre"u@ =ure9ti@ %*LL@ p. (** 9i ('')('L-. In "7te6r7 7 SfinGii Aposto i p7tri7r4u G4en76ie S"4o 7rios 7 rH;7s in ti;p@ 6eo7re"e Fntr?o Ji 7 !Hsit "767#ru unui tur". Biseri"7 fiin6 titH pFn!HritH@ p7tri7r4u 7 "erut su t7nu ui o 7 tH re9e6inGH p7? r47 H@ un6e se 7f 7u ;7i ;u Gi !re"i@ i7r 7"est7 Fi 6H6u Fn %('' Hstire7 6e "H u!HriGe 1PammaLaristos2 7 1Prea Fericitei Fecioare2, e 7 rH;7s P7tri7r4i7 E"u;eni"H pFnH 7 %'+5. Din 7"est 7n@ re9e6inG7 P7tri7r4iei E"u;eni"e 7 pere!rin7t Fn ;7i Lte o"uri. E7 7 fost 76HpostitH Je"e 7ni 7 Ala? =rai, p7 7tu prin? r EHrii Ro;<ne9ti s7u 7 repreJent7nGi or or pe Fn!H Fn7 t7 Po7rtH= In %'*% su t7nu Mur76 7 III? e7 $%'5()%'*'- prefH"u 8iseri"7 Hstirii Sfintei .e"io7re Fn ;os"4ee. DupH %'*5 P7tri7r4i7 E"u;eni"H !Hsi 76Hpost pentru trei 7ni Fn Ari"7 Sf. Du;itru 0i oport7s@ 6e un6e@ 7 Fn"eputu se"o u ui 7 III? e7 $%L&&)%L&,-@ se ;utH Fn 8iseri"7 SfFntu G4eor!4e@ Fn "7r ? u !re" 7 .7n7ru ui@ Fn fun6u Cornu ui 6e Aur@ un6e 7 rH;7s H 7Ji. De 7 pri;7 FntF nire "u p7tri7r4u G4en76ie S"4o 7rios@ s7u Fn "e e FHto7re@ su t7nu M74o;e6 7 II? e7 7 fi:7t 9i Fn scris, 6upH "u; ne ite7JH "roni"7ru 8iJ7ntin G4. Sp4r7ntJes@ statutul *uridic 7 Biseri"ii o6o:e Fn I;periu oto;7n. I7tH "e e re 7t7te 6e Sp4r7ntJes = B5?7 dat patriar?ului ,ecumenic0 porunci scrise ) cu puterea sem$ urii mprte"ti dedesubt, ca Ynimeni s nu$l Zsupere sau s i se opun, el s fie independent, scutit de impo%it "i netulburat de nici un rivnic# El "i patriar?ii urmtori lui s fie scuti!i de biruri "i dri n c "i, de asemenea, to!i ar?iereii supu"i lui2 $Pseu6o)Sp4r7ntJes@ nica, III@ %2@ 5@ e6. V. NGre"u@ p. ('L A P.N G.@ CLVI@ +*' C ) +*L A-. A9767r@ Fn 7"este 1porunci scrise2, pe tur"e9te 1+erat2, 7u fost "on? ;7te 6repturi e 9i 67torii e Biseri"ii Orto6o:e 9i 7 e "re6in"io9i? ei 6in Fntinsu I;periu ui oto;7n. Fn pri;u rFn6@ p7tri7r4u e"u;eni" 7 pri;it "7 it7te7 6e 1Etnar?2, tur"e9te 13ilet$+esi2, 76i"H 7 6e#enit conductorul religios "i poli$ 7 supu9i or "re9tini 6in I;periu oto;7n@ 6rept pe "7re nu ?7 7#ut ti;pu 6e strH u"ire 7 F;pHr7Gi or 8iJ7ntini@ Fn f7#o7re7 "Hror7 pu? ori"Fn6 inter#eni 7 6i#7n. I s?7 7"or67t p7tri7r4u ui 6reptu 6e 7pe nu;7i Fn pro8 e;e e re i!io7se@ "i 9i Fn "e e "i#i e 9i Muri6i"e. P7tri? u !7r7nt7 6e oi7 it7te7 or f7GH 6e stHpFnire7 oto;7nH@ "H"i 67"H unu 6intre "re9tini !re9e7 "e#7 f7GH 6e re!i;@ rHspun6e7 Fn u ti;7 t7nGH p7tri7r4u @ "7 etn7r4.

Mitropo iGii 9i epis"opii orto6o"9i pute7u sH?9i pHstreJe 6repturi e i #enituri e or nestin!4eriGi. Fn %(L% su t7nu M74o;e6 7 I ? e7 7 7"or67t 6repturi si;i 7re "7to i"osu ui 7r;e7n 9i r78inu ui supre; 7 iu6ei or@ Fn "76ru 797 ni ;ite or 1capitula!ii interne2 7 e PorGii@ "7re@ Fn fe u or@ se 6ore7u 7 7"te 6e 8unH#oinGH 7 e su t7ni or tur"i f7GH 6e supu9ii or ne;usu ;7r Fn "ee7 "e pri#e9te s"7r7 onoruri or ) cursus ?onorum Fn I;peri p7tri7r4u e"u;eni" 7 fost pus pe 7"ee79i tre7ptH "u #iJirii tur"i 9i s?7 67t o !7r6H person7 H 6in so 67Gi tur"i. P7tri7r4u pute7 pune t7:e 7supr7 " eru ui 9i "re6in"io9i or 9i T Mu6e"e pe "re9tini. C eri"ii er7u Mu6e"7Gi Fn sino6u p7tri7r47 . Epis"i pii 9i ;itropo iGii se 7 e!e7u 6e p7tri7r4 9i sino6u p7tri7r47 @ 6upH "7i se propune7u su t7nu ui pentru nu;ire. C eru Fn Fntre!i;e@ 6e 7 p7tri7r4 pFnH 7 "e 6in ur;H s uMitor@ fost s"utit 6e 8ir. L7 Fn"eput p7tri7r4ii 6e Const7ntinopo n?7u 67t su t7nu ui ni"i v tri8ut. M7i Fn ur;H@ 6in "7uJ7 ri#7 itHGi or 6intre " eru 6in Const7nt nopo 9i "e 6in Tr7peJunt@ s?7 7Muns sH se ofere su t7nu ui un B67i s7u Bpe9"4e9D. A "in"i e7 p7tri7r4 6upH G4en76ie S"4o 7rios@ Si;i" 6e Tr7peJunt $%(LL)%(L5 A %(5,)%(5(-@ "u;pHrH s"7unu p7tri7r4 oferin6 su t7nu ui M74o;e6 7 I ? e7@ Fn %(LL@ un B67rD 6e %.&&& 6u"> 7ur@ "7re@ Fn "urFn6 7Munse 7 ,.&&& 6e 6u"7Gi@ i7r pe 7 ;iM o"u se" u ui 7 0VI? e7 7 (.&&& 6u"7Gi@ "ee7 "e 7 6us 7 sHrH"ire7 S"7unu e"u;eni". Biseri"ii orto6o:e i s?7 Hs7t i8ert7te7 6ep inH 7 "u tu ui 9i 6rept 6e 7?9i st78i i 6o!;e e Fn sino76e s7u sH?9i ;o6ifi"e or!7niJ7re7 6uY ne"esitHGi e ei. I s?7 re"unos"ut toto67tH pHstr7re7 o"79e or 6e "u t 9i s?7 67t 7si!ur7re7@ "7re u terior nu s?7 respe"t7t@ "H ni"io67tH 9i si ni"i un ;oti# 7"este7 nu #or fi prefH"ute Fn o"79uri ;usu ;7ne. I s?7 re"unos"ut 6reptu "7 nunGi e 9i Fn;or;FntHri e@ "7 9i to7 "e e 7 te sHr8Htori "re9tine 9i s uM8e sH se f7"H Fn to7tH i8ert7te7. Fn tir pu sHr8Htori or P79te ui porGi e Ji6u ui .7n7ru ui pute7u rH;Fne 6e "4ise trei Ji e 9i trei nopGi. P7tri7r4u 6e Const7ntinopo 7#e7 pri#i e!iu 6e 7 tri;ite SfFnt Mir 9i "e or 7 te Biseri"i orto6o:e@ pe "7re ;7i Fn7inte 9i?% pre!Hte7 fi "7re Biseri"H 7uto"ef7 H. C7 sH 7r7te "H Gine 7 respe"t7re7 Fnto";7i 7 "e or orFn6uite "u pi #Fre 7 1statutul *uridic2 7 Biseri"ii orto6o:e@ su t7nu M74o;e6 7 Y e7 7 pHstr7t ;o6u 7 e!erii 9i "ere;oni7 in#estirii p7tri7r4u ui 9i pent p7tri7r4ii ur;Htori@ Fn un!7 ui 6o;nie. Cere;oni7 7"e7st7 s?7 Fntrerupt Fn ti;pu su t7nu ui M74o;e6 IV? e7 $%L(+)%L+5-@ "7re@ Fn %L'5@ 7 spFnJur7t pe Np7tri7r4u e"u;er P7rtenie 7 III? e7 $%L'L)%L'5-. De 7 7"e7stH 67tH inst7 7re7 p7tri7r4 ui s?7 fH"ut nu;7i Fn preJenG7 ;7re ui #iJir. DupH ini9tire7 u"ruri or Fn Const7ntinopo @ su t7nu M74o;e6 I ? e7 6ori sH #iJiteJe nou7 s7 "7pit7 H. Fntr?un7 6in Ji e 6in "ursu 7n ui %(''@ s7u 7 Fn"eputu 7nu ui %('L@ FnsoGit 6e suit7 s7@ e 7 #iJit7t p7tri7r4u G4en76ie 7 I ? e7 S"4o 7rios 7 nou7 s7 re9e6inGH p7tri7r4 7@ 7 8iseri"7 ;FnHstirii Pre7 .eri"itei .e"io7re@ 7#Fn6 "u e o Iun

"on#or8ire teo o!i"H. Au ur;7t 7poi 7 te 6ouH #iJite 9i "on#or8iri. DupH 7 trei7 "on#or8ire@ p7tri7r4u 7 s"ris pentru su t7n@ 7 "erere7 ui@ o s"urtH 3rturisire sau e)punere a credin!ei cre"tine, "u tit u = /sp trMS +ot2t5MFo7-G5Mp[7SN"H-#<#+p7-iro#Q 18espre calea mntuirii oamenilor2, F;pHrGitH Fn %, "7pito e@ 6upH nu;Hru "e or %, Aposto i@ "7re este so"otitH 6e nu Gi teo o!i@ Fn or6ine "rono o!i"H@ cea din!ii scriere simbolic a +ise$@icii ortodo)e, 6upH Si;8o u ni"eo?"onst7ntinopo it7n $VeJi pe 7r! = Pr. Mrof. I. RH;ure7nu@ 3rturisirea de credin! a patriar?ului ecumenic I?enadie II =c?olarios, Fn BOrto6o:i7D 000VI $%*+(-@ nr. (@ p. (L,) I..0# L7 Fn"eput p7tri7r4u e"u;eni" F9i e:er"it7 ofi"iu sHu 6e 1etnar?2 Mut7t 6e un sfat intim, "o;pus 6in p7tru 6e;nit7ri p7tri7r47 i@ Fntre 7re pute7u fi 9i ;ireni = ;7re e o!ofHt@ "7re fH"e7 e!Htur7 Fntre P7? ri7r4ie 9i Fn7 t7 Po7rtH@ ;7re e e"ono;@ s7"4e 7ru 9i s7"4e iu . Fn 7se;ene7 "on6iGii P7tri7r4u e"u;eni" iJ8uti sH se su8stituie 7re"u; I;periu ui 8iJ7ntin 6ispHrut@ 9i fo osin6u?se 6e I;periu oto? 7n e:istent@ reu9i sH "ontinue tr76iGii e 8iJ7ntine 9i sH?9i ref7"H 7uto? t7te7 Fn tot RHsHritu "re9tin@ 76Fn" J6run"in7tH Fn ti;pu un!i or 6is? iGii 9i Fn"er"Hri 6e unire "u 7tinii. i "u "Ft "u"erire7 tur"e7s"H strFn?A7 su8 6o;in7Gi7 ei tot ;7i ;u te GHri orto6o:e@ Fn 7"ee79i ;HsurH Ze9te7 9i se Hr!e7 sfer7 6e 7utorit7te 7 p7tri7r4u ui e"u;eni"@ Fn"Ft iseri"i e orto6o:e 6in Peninsu 7 B7 "7ni or "7re se 8u"ur7serH pFnH unei 6e se;i?in6epen6enGH s7u 7uto"ef7 ie@ intr7rH 6in nou@ "u ti;pu @ sfer7 6e "on6u"ere 7 P7tri7r4iei E"u;eni"e. Cei 7 Gi p7tri7r4i 6e RHsHrit@ A e:7n6ri7@ Antio4i7 9i Ierus7 i;@ "7re tr7rH Fn se"o u 7 0VI? e7 su8 stHpFnire7 po iti"H 7 I;periu ui oto? 7n ;u tin7Gion7 9i p uri?"onfesion7 @ 7#e7u o situ7Gie ;7i puGin pri? e!i7tH. P7tri7r4u 6e Const7ntinopo firn6 "Hpeteni7 po iti"H 9i peste B9tinii 6in p7tri7r47te e or@ ei rH;Fne7u "u tit u 9i 6e;nit7te7 6e tri7r4i@ 67r nu;7i "u 6repturi e re i!io7se. /otHrFri e su t7nu ui M74o;e6 7 II? e7@ "unos"ute su8 nu;e e 6e erat2, "u une e ;o6ifi"Hri i;puse 6e F;preMurHri Fn 7nu;ite epo"i@ 7u istituit 1&?arta2 Biseri"ii orto6o:e Fn I;periu oto;7n pFnH 7 Fn?S iere7 pH"ii 6intre Gre"i7 9i Tur"i7@ 7 L7us7nne@ ,( iu ie %*,2@ Fn n7 rHJ8oiu ui 6in Asi7 Mi"H 6intre 7nii %*%*)%*,,@ "Fn6 tFnHr7 Re? 8 i"H tur"H@ "re7Gi7 refor;7toru ui Oe;7 At7tiirP $%*,2)%*2+-@ 7 co!7t "e7 ;7i ;7re p7rte 6in 6repturi e "i#i e 9i po iti"e 7 e p7tri7r? ui e"u;eni"@ HsFn6u?i nu;7i prero!7ti#e e s7 e re i!io7se. Din iu ie %(L'@ 6upH 7 trei e7 p7tri7r47t@ G4en76ie 7 II? e7 S"4o?=os@ "7re 7re ;eritu 6eose8it 7 st78i ire7 "on6iGii or e:istenGei 9i "GionHrii P7tri7r4iei E"u;eni"e Fn I;periu tur"@ s?7 retr7s 6efiniti# TiFnHstire7 Pro6ro;u s7u Fn7inte Mer!Htoru @ 6e Fn!H or79u Serres@ oo7 e e ;unte ui Mene"eu. Fn#HG7tu p7tri7r4 7 Fn"et7t 6in #i7GH Fn ,@ i7r ;or;Fntu sHu se 7f H pFnH 7Ji Fn 7"e7stH ;FnHstire. Nu tre8uie sH ne Fn"4ipui; "H i8ertHGi e 7"or67te Biseri"ii orto? e 6e su t7nu M74o;e6 7 II? e7 s?7u respe"t7t "u stri"teGe 9i 6e 7nii ur;Htori@ "i@ 6i;potri#H@ Fn 7nu;ite perio76e Biseri"7 7 tre"ut i ;o;ente fo7rte !re e.

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

P7tri7r4u G4en76ie S"4o 7rios Fnsu9i ne 6H infor;7Gii fo7rte Gio7se 6espre !reutHGi e FntF;pin7te Fn ti;pu pHstoriei s7 e@ Fn "u "7re ne i;presione7JH = 1Iar distrugerea neamului, spune e @ din cau%a mo"tenirii re trecutului, o plng "i c?iar "i din mormnt o voi plinge### 1Aai, ce voi plinge mai nti c Robia cea dup trup a grecilor, pier%ania din suflete "i din cele ce par c se mai pstrea% c Pier6 total a celor respectate de noi, sau necinstirea celor ce au mai ri nc c Kignirile barbarilor mpotriva credin!ei, sau frdelegile card pus stpnire pe sufletele credincio"ilor c2 ,Plngerea lui >?enadie pra nenorocirilor vie!ii sale, "o;pusH Fn ;FnHstire7 Pro6ro;u @ Fn e6. Petit?Si6eri6es?\u!ie@ (pere, t# I@ P7ris@ %*,+@ p. ,++. Tr76. Pr. I. RH;ure7nu-. Tre8uie 7#ut Fn #e6ere 7poi "H Bpri#i e!ii eD 7"or67te 6e su f "re9tini or er7u fo7rte s"u;p p Htite@ 6in "7uJ7 f7n7tis;u ui ;usu r In s"4i;8u toleran!ei 7"or67te@ "re9tinii nu 7#e7u #oie sH pr8p7!7n6H@ s7u sH "o;87tH "re6inG7 ;usu ;7nH@ "H"i 797 "e#7 se 6epse7 "u ;o7rte7@ ni"i sH FnfiinGeJe "o;unitHGi s7u 8iseri"i noi@ pe #e"4i e pute7u rep7r7 nu;7i "u 7pro87re7 stHp<nirii tur"e9ti@ "7re 7"or67 fo7rte r7rA "ru"i e 6e pe 8iseri"i 7u fost ri6i"7te. Tr7!ere7 pote or 7 fost interJisH@ "u e:"epGi7 8iseri"i or 6in insu e e !re"e9tR 6e 7 Munte e At4os. Mu te 8iseri"i 6in "e e e:istente Fn Const7ntine 9i pro#in"ii 7u fost tr7nsfor;7te Fn ;os"4ei "4i7r Fn ti;pu ui M7M ;e6 7 II? e7@ 6e9i e pro;isese "H nu e #7 tr7nsfor;7. Cre9tinii@ nu;iGi Fn 6erF6ere 1g?iauri2 Q 1necredincio"i2, nu #oie sH presteJe MurH;Fnt 9i sH 6epunH "7 ;7rtori Fntr?un pro"es "u ;usu ;7n. In fun"Gii pu8 i"e nu er7u 7""ept7Gi. Ei nu pute7u sH intre 76;inistr7Gie@ Fn 7r;7tH@ Fn fun"Giuni 6e st7t@ 6e"Ft renunGFn6 7 "re6 G7 or. A"ei 6intre "re9tini "7re reu9e7u "u ;7ri !reutHGi sH intre Fn sZ #i"iu unor tur"i s7u Fn instituGii 6e st7t tur"e "7 interpreGi@ se"ret7ri@ 6i"i@ 7!enGi fis"7 i@ er7u e:pu9i urii 9i f7n7tis;u ui ;7MoritHGii "e or 7 tur"i. Ni"i "4i7r p7tri7r4ii e"u;eni"i n?7u fost e:"ept7Gi 6e 7 u;i inGe 87tMo"uri@ uneori fiin6 "4i7r sp<nJur7Gi. P7tri7r4u R7f7e $%(5()%(5\ sFr8 6e ori!ine@ i;pus 6e M7r7@ fost7 soGie 7 su t7nu ui Mur76 7 II? $%(,%)%('%-@ neputFn6 p Hti 47r7"iu @ 7 fost purt7t Fn 87tMo"urH pe str Ji e Const7ntinopo u ui "u un 7nG 7 !Ft 9i o8 i!7t sH "er9e7s"H. Cre9tinii 6in re!iuni e 6epHrt7te 6e "7pit7 H 7u suferit 6eseori 786 Juri e@ #e:7Giuni e 9i opri;Hri e 8e3 or@ fun"Gion7ri or 9i ;i it7ri or tureM Dintre to7te 8iruri e p Htite 6e "re9tinii orto6o"9i@ !re"i@ 8u !7ri@ sFrt "ro7Gi@ 7 87neJi 9i ro;<ni@ "e ;7i neu;7n@ ru9inos 9i u;i itor 7 foM 1birul sau darea sngelui2 $76i"H ri6i"7re7 forG7tH 7 "opii or "re9tini@ Fr 6eose8i 7 "e or ;7i sHnHto9i 6in f7;i ii e ;7i 8une- instituitH Fn pre #in"ii e europene@ 7 su!esti7 ;7re ui ;uftiu@ 6e su t7nu Mur76 7 e7@ "Htre %(2+@ pentru trup7 6e e itH 7 ieni"eri or@ 6enu;ire 6eri#7t 6in "u#inte e tur"e9ti 1'eni ceri2 Q 1trup nou2, 9i pentru ser#i"ii person7 7 su t7nu ui. Mu te 6intre fete e "re9tine 7u fost 8H!7te Fn 47 re;uri e tur"i or. Cre9tinii 7u fost pu9i 7stfe Fn situ7Gi7 tr7!i"H 6e "ontri8ui 7 s H8ire7 9i ni;i"ire7 or "u propriii or "opii.

Pe Fn!H 8iru e:7!er7t pe "7re?% p Hte7u@ nu;it ?raci, 9i "opiii "e F se rHpe7u@ 8HieGi 9i fete@ "re9tinii tre8ui7u sH 6e7 6iM;e 6in pro6use@ 7re 7MunseserH uneori pFnH 7 7 trei7 p7rte 6in re"o tH. Cor#eJi 9i re? 4iJiGii 6e tot fe u @ 7tent7te 7supr7 "re9tini or@ rHpiri 6e "opii pentru r;7NtH 9i 47re;uri@ s7u pentru 7 fi #Fn6uGi "7 s" 7#i pe pieGe e Orien? u ui@ er7u u"ruri fre"#ente Fn I;periu oto;7n. In 7"e7stH situ7Gie u?i 6e ;ir7re "H un!u 9ir 7 p7tri7r4i or e"u;eni"i@ 6e 7 %('2 pFnH Ji@ 9i 7 ;itropo iGi or prin"ip7 e or s"7une 6in I;periu tur"@ preJintH Fu te istorii 6urero7se pe "7re poporu !re" "re6in"ios Fn6eose8i e?7 Mport7t "u !reu@ f7pt "7re 7 67t n79tere 7 rHs"o7 e 9i e;i!rHri@ i7r 6in 7rte7 tur"i or 7 is 7;iJHri forG7te. De?7 un!u 7 p7tru se"o e 6e ro8ie ;u Gi "re9tini 7u fost si iGi sH Ze7"H 7 ;74o;e67nis;@ "7 Fn Bu !7ri7@ Fn re!iune7 MunGi or Ro6opi@ I87ni7@ Bosni7. Cu to7te "on6iGiuni e !re e 9i 7pHsHto7re Fn "7re 7 tre8uit sH e:is? W@ Biseri"7 orto6o:H 7 Fn o"uit pentru "re9tini st7tu 8iJ7ntin 6ispHrut. 7 7 7#ut un ro 9i o i;port7nGH 6eose8itH pentru pHstr7re7 "on9tiinGei FGion7 e 7 popo7re or 6in B7 "7ni@ pFnH "e 7 fost posi8i @ Fn ur;7 re#o? Gii or 9i rHJ8o7ie or 6in se"o u 7 0 0? e7@ "7 7"este7 sH se e i8ereJe. Siste;u BMi etD@ 76i"H or!7niJ7re7 I;periu ui oto;7n "7 st7t ;u ? 7Gion7 9i p uri?"onfesion7 @ 7 "onstituit p 7tfor;7 6e pe "7re s?7u 6eJ? ZIt7t@ 6upH re#o uGi7 fr7n"eJH 6in %5+*@ 7spir7Gii e n7Gion7 e 7 e popo7? or 6e su8 6o;in7Gi7 oto;7nH@ "7re 7u "ontri8uit 6in interior@ F;pre? i "u "7uJe e e:terne@ 7 6eJ7!re!7re7 I;periu ui. L7 ,* o"to;8rie ,.2@ refor;7toru Tur"iei ;o6erne@ Oe;7 At7tiirP@ 7 pro" 7;7t Repu? i"7 tur"H. $Pentru 7 te infor;7Gii@ #eJi Pr. prof. I. RH;ure7nu@ >?e$ die II =c?olarios, primul patriar? ecumenic sub turci, Fn BOrto6o:i7D@
II $%*'L-@ nr. %@ p. 5,)%&*-.
'I')IOFRAGIEH

I J # o 7 r e = R. L7n!e@ Imperium %Nisc?en 3orgen und Abend# 8ic >esc?ic?te i +'%an% in 8ocumenten, Re"P in!47usen@ %*5, A Du"7s@ Istoria turco$bi%antin $%2(%)W ,-@ e6iGie "riti"H 6e V7si e Gre"u A te:t !re" "u tr76u"ere ro;<ne7s"H $S"riptores =7ntini@ I-@ Bu"ure9ti@ %*'+A G4. Sp4r7ntJes@ 3emorii $%(&%)%(55-. Fn 7ne:H Pseudo$ ir7ntJes= M7"7rie Me issenos@ &ronica, %,'+)%(+%. Te:t !re" "u tr76u"ere Fn 87 ro;<nH@ 6e V. Gre"u@ Bu"ure9ti@ %*LLA Crito8u 6in I;8ros@ 8in domnia lui ?omed al II$lea, anii -B5-)5(L5. Te:t !re" "u tr76u"ere Fn ro;<ne9te 6e &. Gre? Bu"ure9ti@ %*L2A L7oni" C47 "o"ontii @ E)puneri Istorice# &re"terea puterii tur$li# &derea mpr!iei bi%antine# Te:t Cre" "u tr76u"ere ro;<ne7s"H. Bu"ure9ti@ 2. S t u 6 i i referito7re 7 I;periu 8iJ7ntin 9i "H6ere7 Const7ntinopo u ui= P. in? /73ter@ =tudies in +'%antine political ?istor'# =ources and controversies, Lon?@ %*+% A /7ns?Geor! Be"P@ 8as +'%antinisc?e Ka?rtausend, Miin"4en@ %*5+. K# M. /usse3@ HEImpero bi%antina# A "ur7 6i A. Mero 7@ Mi 7no@ *&,@ p. A. e ier@ He drame de +'%ance# Ideal et ec?ec dEune societe c?retienne P7ris@ %*5LA Moui 7r6@ Etude sur la vie religieuse +'%ance# T4ese pour e 6o"tor7t@ P7risi hA P. Le;er e@ 4istoire de +'%ance $"o i. due s7is?Me S-@ 5?e e6.@ P7ris@ %*5'A Z# b7P3tinos@ fi3J7n"e. Etat, societe, economie# Pref7"e 6e /e ene A4r`ei er@ ion@ %*52 A.D. M. Ni"o @ T?e last centur' ol +'%antium $%,L%)%('2-@ Lon6on@ =. D. O8 ensP3@ T?e +'%antine &ommonNelt?, Eastern Europe 599)%('2@ Lon6on@ I Bi8 io!r7fi7 Fnto";itH 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. prof. I. RH;ure7nu.

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

Ne` lorP@ _7s4in!ton@ %*5%@ 0IV)((' p.A A!ostino Pertusi@ Repercussioni caduta di &onstantinupoli $Refer7t 7 Con!resu 0IV 6e BiJ7ntino o!ie@ Bu"u= %*5%-A \. Gros6i6ier 6e M7tons et A. .ro o`@ B3J7n"e@ Fn BEn"3" op7e6i7 Uni#i isD@ P7ris@ %*L+@ p. 5%%)52L. G. Ostro!orsP3@ 4istor' oi t?e +'%antine =tate# Tr7ns 7tion 83 \o7n /uG ,?n6 e6.@ O:for6@ %*L+ A tr76. fr7n"@ p7r \. Goui 7r6@ P7ris@ %*'LA Ste#en Run"iM T?e Pali oi &onstantinople, %('2@ C7;8ri6!e@ %*L'@ tr76. Fn ro;. 6e Prof. A e:. / Bu"ure9ti@ %*5%A i6e;@ T?e last b'%antine Renaissance, C7;8ri6!e@ %*5&A i6e;@N &reat &?urc? in captivit'# A stud' oi t?e Patriarc?ate oi &onstantinople trom eve oi t?e turLis? conOuest to t?e greeL Nar oi independence, C7;8ri6!e@ %*i Nor;7n S. B3nes@ T?e +'%antine Empire, Lon6on@ Ne` lorP@ %*'+. G. _7 ter@ Ha ruine de +'%ance, -/9B6-B5W, P7ris@ %*'+. .. Do !er@ +'%ance und die europisc?e =taatenNelt, Ett7 @ %*'2. G. S"4 u;8er!er@ He siege, la prise et Ie sac de &onstantinople, par Ies T_ enE-B5W, P7ris@ %*',A d. Bre4ier@ He monde b'%antin, t. I)III@ P7ris@ %*(+)%*'&. C4. Die4 @ 4istoire de lEEmpire b'%antin, %,?e e6.@ P7ris@ %*2(. A. A. V7si ie#@ 4i st oi re de lEEmpi re b' %antin, tr76uit 6u russe p7r P. Br et A. Bour!uin7@ t. I )II@ P7ris@ %*2,. In limba rom n < Prof. Teo6or M. Popes"u@ &inci sute de ani de Ia cderea &onstantinopolv n BOrto6o:i7D@ V $%*'2-@ nr. 2@ p. ,+%)(25. Pentru Imperiul grec de Trebi%onda ,-/9B ) -/;-0 .W A. A. Bruer@ T?e Empirl Trebi%ond and t?e Pontos, Lon6on@ %*+&. E. \enssens@ Trebi%onde en &olc?i Bru:e es@ %*L*. Re"enJie Pr. prof. I. RH;ure7nu@ Fn BOrto6o:i7D@ 00II $%*5&-@ nr.f p. '5()'5+ A _. Mi er@ Trebi%ond, t?e last >reeL Empire, Lon6on@ %*,L. Pentru despotatul grec de 3oreea ,-/9B6-/;90 < 8# A. b7P3tinos@ He despotat grec de 3oree# 4istoire politiOue, e6. re#ue C4r3ss7 M7 teJou@ Lon6on@ %*5'. +ibliogratia pentru Imperiul otoman se poate gsi la < P. _iteP@ Ha iormation de IEempire ottoman, E6. p7r V. L. Men7!e@ Lon6"M %*+,A A. De"ei@ Istoria Imperiului otoman pn la -;5;, Bu"ure9ti@ %*5+. E. _ern un6 _. M7rPo#@ >esc?ic?te der TiirLen, Aon den Aningen bis %ur >egenNart, B in@ %*5+@ 0II)2+& pA Must7f7 Aii Me4;e6@ Istoria turcilor, Bu"ure9ti@ %*5LA B78in!er@ 3a?omed der Eroberer, Miin"4en@ %*L,. VeJi 9i u"r7re7 ui O. /7 e" f T?e crusade oi Aama, Ne` lorP@ %*(2. Pentru Patriar?ia Ecumenic < Pr. prof. Io7n RH;ure7nu@ >?enadi II =c?olarios, primul patriar? ecumenic turci, Fn BOrto6o:i7D@ VIII $%*'L-@ nr. %@ p. 5,)%&*A 3rturisirea de credin! a triar?ului ecumenic >?enadie II =c?olarios, Fn BOrt4o6o:i7D@ 000VI $%*+(-@ nr. p. (L,)(** A T4eo6or bissis@ TsvZ ?ioi $2N,:o0<pNos. BFos@ mT*p uf#a)cc, 't+"t"r:.s0Fot. InstM tutui P7tri7r47 6e Stu6ii P7tristi"e@ An7 e"t7 V 7t76on@ 2&@ Tes7 oni"@ %*+&. \. E. An7st7siou@ EIn)opa %ffi NE:5.0Si7F7s@ e6. ,?7@ t. II@ Tes7 oni"@ %*5*A /7r Geor! Be"P@ >esc?ic?te der (rt?odo)es Qirc?e in b'%antinisc?en Reic?, Gottin!eiM %*+&A L. M. C47tJip4otis@ +i%an!ul "i +iserica, Fn 8. !re7"H@ Aten7@ %*5+A VI. P4ei67s@ NE:N:.0i7t77? rt:F\ istopFo II@ 8e Ia iconoclasm pn la cderea &onstantinopo lului, Aten7@ %*52@ '*5 p.A Bis. O. Stef7ni6is@ NE::0#M7i7\Ti:#M FsTopF7 <AtN<p:N Fis A$T "iMuepo#. e6. ,?7@ Aten7@ %*'*@ p. L++)L*&. M7:i; 6e S7r6es@ ;etropo ite@ He Patriar?at (ecumeniOue dans IEEglise (rt?ol do)e, P7ris@ %*5'@ tr76u"ere 6in !re"e9te@ Aten7@ %*52A B. T4. St7#ri6is@ 4istoire 6\ Pntriarcat (ecumeniOue de &onstantinople, Fn BIstin7D@ P7ris@ %*5&@ nr. ,@ p. %2%),52% Tb OF:ouM.E#t:i# Tla)piapfEPo' OoM#uTotMTF#ouTioAe`S ,Patriar?ia Ecumenic de &onstan!iY nopol0, Fn Aie+MLaS S:R 7>i7 ,Rela!ii Interna!ionale0, nu;Hr spe"i7 @ 6e". %*L()7pr. %*L' nr. 5)+@ %%% p. Re"enJie Pr. prof. I. RH;ure7nu@ Fn BOrto6o:i7D@ 0VIII $%*LL-@ nr. M p. %(,)%(L. G4en76ie $Ar787!io! u-@ ;itropo it 6e /e iopo is@ Istoria Patriar?iei EcumeniceY n !re"e9te@ Aten7@ %*'2@ 0III@ ((' p A P. Br7tsiotis@ 8ie (rt?odo)e Lirc?e in c?isc?er =ic?t, B6. I)II@ Stutt!7rt@ %*'*)%*L&.

PATRA

Cu tu 9i #i7G7 "re9tinH Fn se". 0I)0V Fn RHsHrit 9i Apus I


Pri;7 Mu;Ht7te 7 ;i eniu ui 7 II? e7 e stHpFnitH ;7i ;u t s7u ;7i Gin 6e i6ee7 "re9tinH. A"e7st7 7tFt Fn "e pri#e9te RHsHritu "Ft 9i Apusu @ t #i7G7 po iti"H 9i so"i7 H@ "Ft 9i "e7 "u tur7 H 9i 7rtisti"H. ViJiune7 u ui ;e6iu Fn for;H 6e B itur!4ie "os;i"HD@ "on"epGi7 teo"r7ti"H 6e??e 6in7stii 9i 79eJH;inte so"i7 ?"u tur7 e@ iniGi7te 9i p7tron7te 6e Bi?Zi"H s7u 6e spiritu ei@ "7 9i@ Fn fine@ #i7G7 7rtisti"H 9i "4i7r "e7 "oti?;H@ re6usH 9i "on6usH 6e Fn6ru;Hri e "re9tine@ se resi;te pretutin6eni@ H 6e "e o;enire7 ;e6ie#7 H@ F;pHrtH9itH 6in 7"e 79i potir 7 6r7!ostei M9tine@ preJintH 7tFt7 unit7te@ fie "H e #or87 6e "ru"i76H Fn Orient $Asi7 "H@ Siri7@ P7 estin7-@ Fn Sp7ni7 9i Afri"7@ ori Fn upte e "neMi or ru9i F:7n6ru NNe#s"4i $%,',)%,L2- ori Di;itrie DonsPoi $%2L2)%2+*-@ fie e #or87 6e uni#ersit7te7 BiJ7nGu ui ori 6e "e e 7 e Apusu ui@ 6e 7rt7 7ntinH ori 6e "e7 ro;7ni"H 9i !oti"H. Desi!ur 7"e7stH B uptH pentru "o;unit7te7 "re9tinHD se 6u"e Fn? un fe Fn RHsHrit 9i "u totu 7 tfe Fn Apus. PHstrHto7re7 fi6e H 7 tr7? iei e"u;eni"e@ Biseri"7 RHsHritu ui nu s"4i;8H ni;i" 6in prin"ipii e M;7ti"e 7 e "u tu ui 9i #ieGii #e"4i "re9tine. De 7"ee7@ "4i7r 67"H Fntre sin!ur7ti"e e Biseri"i orto6o:e !re"e9ti@ s 7#e@ ro;<ne@ s7u 7r;e7nH Z fo osi i;8i 6iferite@ totu9i e e se #or si;Gi@ 67toritH unitHGii 9i uni? ;itHGii Fn#HGHturii 6o!;7ti"e 9i "u tu ui@ ;7i e!7te Fntre e e 6e"Ft Aeri"i e 6iferite or st7te 7 e Apusu ui@ un6e@ Fn HturFn6u?se spe"ifi"u "Hrui7@ se "7utH Fn perio767 7"e7st7 sH se i;punH tuturor B;iss7 n7nHD ofi"i7tH Fntr?o sin!urH i;8H@ "e7 7tinH. i 7"e7st7 6in pri"in7 i#o tHrii 6eose8ite 7 6o"trinei Biseri"ii ro;7no?"7to i"e. Centr7 iJ7re7 ninistr7ti#H 7 Biseri"ii Ro;ei@ "u pretenGi7 6e 6o;in7re Fn to7te@ #7 #ieGii itur!i"e o FnfHGi97re 6eose8itH f7GH 6e RHsHritA 6e 7"ee7 9i ui #ieGii 9i pietHGii "re9tine #7 fi 7 tu . Desi!ur@ F;preMurHri e e:terne % fi ;u t ;7i prie ni"e Fn Apus@ un6e #o; 7f 7 ;7i ;u t f7st Fn "u t@ Fn s"4i;8 9i e:"ese e 9i 6e#ieri e #or fi ;7i ;7ri. 7. Fn RHsHrit. Sin!ure e s"4i;8Hri 6e "u t pe "7re e Fnre!istre7JH eri"7 orient7 H Fn 7"e7stH perio76H se referH 7 unifor;iJ7re7 u ti? or 7;Hnunte 6e ritu7 9i 6e Ju!rH#ire 7 8iseri"i or@ 7 intro6u"ere7 hr sHr8Htori noi 9i 7 76Fn"ire7 s7u e:p i"7re7 6o!;7ti"o?si;8o i"H 7 Frite or ;o;ente s7u rFn6uie i itur!i"e. Referitor 7 te:tu Sfintei Litur!4ii@ o8ser#H; "H 7pro7pe Fn Fntre! entu se !ener7 iJe7JH fo osire7 e:" usi#H 7 "e or trei Litur!4ii pe s e 7#e; 9i 7Ji. Pe 7 7nu %,&&@ "7nonistu T4eo6or B7 s7;on %,&'- po;ene7 "H nu 6e;u t 7 Fn"et7t 6e 7 se ;7i sH#Fr9i Fn P7? r4i7 Ierus7 i;u ui Litur!4i7 SfFntu ui I7"o8@ 7 ,2 o"to;8rie@ i7r Fn Fri"7 A e:7n6riei Litur!4i7 SfFntu ui M7r"u. A;Hnunte e Fn e!HturH "u 67t7 sH#Fr9irii Litur!4iei SfFntu ui V7si e M7re $f 25*- Fn"H nu se fi:7serH 6efiniti#@ "e puGin Fn Biseri"7 RusH.c H pe 7 7nu %2*& ;itropo itu Cipri7n #or8e9te 6espre sH#Fr9ire7
I C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e.

'ISERICA I( SECO)E)E *I-*&

ei nu;7i Fn"epFn6 "u 6u;ini"7 7 Ii?7 6in PHresi;i 9i Fn 7Munu CrH"ii nu ui 9i P79ti or@ "H"i pentru pr7Jni"u 8u"uriei 6u4o#ni"e9ti Fn Du;A ni"7 Orto6o:iei se "re6e7 ;7i potri#itH Litur!4i7 SfFntu ui Io7n /ris" sto; $f (&5-. Tot 7"u; se fi:e7JH 9i 67t7 sH#Fr9irii Litur!4iei SfFntu G Gri!orie Di7 o!u s7u "e M7re $f L&(-@ nu;itH Hiturg?ia 8arurilor rrn nainte sfin!ite# L7 fe se 6is"utH nu;Hru pres"uri or 6in "7re sH sH#<r9e7s"H pros"o;i6i7@ f7pt "7re p7re 7 se unifor;iJ7 6i;preunH " ritu7 u 76u"erii pFinii 9i 7 po;enirii sfinGi or 9i 7 "re6in"io9i or # 9i ;orGi@ ;7i 7 es Fn ur;7 ConstituGiei ui .i otei $P4i ot4eos- OoPPin" $%2'2)%2'( A %2L()%25L-@ p7tri7r4 7 Const7ntinopo u ui@ pe "7re Y intro6u" 6upH 7"ee7@ rFn6 pe rFn6@ 9i ;itropo iGii Biseri"i or sFr8H@ 8ii !7rH@ ro;<nH@ rusH. Tot Fn 7"e7stH perio76H se unifor;iJe7JH 9i Fn6rt ;Hri e tipi"on7 e referito7re 7 fo osire7 in!uriGei pentru "u;ine"7re ;ireni or@ 7 ;o;entu ri6i"Hrii ste uGei 9i 7 6is"u ui@ 7 nu;Hru 8u"HGi Fn "7re se frFn!e 7!neGu @ 7 for;7 7po isu ui et". D7"H 7"est ;i"i 7;Hnunte "onstituie 767osuri@ Fn s"4i;8 re6u"ere7 ;ino o!ii o s7u 7 #ieGii sfinGi or Fn for;7 sin7:7re or 6e 7stHJi repreJintH o pre s"urt7re. Tot Fn 7"e7stH perio76H se interJi"e 9i sH#Fr9ire7 7 6ouH Li tur!4ii Ji ni"e Fn 7"ee79i 8iseri"H. De Litur!4ie Gine7 pe 7tun"i 9i pre6i"7. E 76e#Hr7t "H preoGi;e ti;pu ui nu o8i9nui7 sH pre6i"e@ "i ;7i ;u t "ite7 6in #ieGi e sfinGi o 9i "u#inte e 6e Fn#HGHturH 7 e ;7ri or pre6i"7tori 6in epo"7 p7tristi" s7u postp7tristi"H. Totu9i@ se po;enes" fo7rte ;u Gi pre6i"7tori nu nu;s Fn "7te6r7 e e BiJ7nGu ui s7u 7 e "e or 7 te st7te orto6o:e@ "i 9i Fn orH9e 9i Fn ;FnHstiri. Cine 9i?7r u7 ostene7 7 nu;7i sH tre7"H Fn re#ist tit uri e 7"estei iter7turi o;i eti"e@ 7tFt "FtH se "uno79te 6in "7t7 o7!e ;7nus"rise or !re"e9ti@ s 7#e@ !eor!iene@ pre"u; 9i ro;<ne@ #7 rH;Fn ui;it "Ft 6e ;u t !ust7 poporu orto6o: 7 #re;i or 7"e or7 "u#Fntu 8iseri"es". De 7 tfe e 9i fires" pentru o Biseri"H "u #i7G7 itur!i"H 7tF 6e 6eJ#o t7tH. Nu #or fi ur;7t preoGii orto6o"9i 9"o i Fn7 te@ "H"i 7"esteR er7u puGine A s uM8e e orto6o:e "onGin FnsH 8o!7te "uno9tinGe istori"e 6o!;7ti"e@ 8i8 i"e@ p7stor7 e et". A"u; s?7u s"ris 9i 7u "ir"u 7t "e K ;7i profun6e 9i ;7i siste;7ti"e e:p i"Hri itur!i"e@ 67torite p7tri7r4i o= G4er;7n $5%')52&- 9i .i otei OoPPinos $f %25L-@ pre"u; 9i s"riitori o= Ni"o 7e O787si 7 $f 6upH %25(- 9i Sf. Si;ion@ 7r4iepis"opu Tes7 oni"u ui $f %(,*-. CFt 6espre "e e 7 te s uM8e 8iseri"e9ti@ in" usi# Sfinte e T7ine@ nu ;Hru or Fn"H nu er7 fi:7t@ 67r pr7"ti"7re7 or e 6o#e6itH pe 6ep in In e!HturH "u BoteJu @ se;n7 H; #e"4iu ;o6 6e sH#Fr9ire prin Fntreit "ufun67re@ 7f7rH 6e une e "7Juri iJo 7te@ "7 ;itropo i7 Oie#u ui@ Bise ri"7 Bu !7riei@ un6e@ su8 inf uenG7@ pro878i @ "7to i"H@ se po;ene9te 6e BoteJu prin turn7re. Se re"uno79te #7 i6 BoteJu etero6o:@ 7f7ri 6e une e "7Juri@ "erFn6u?se 6o7r sH#Fr9ire7 Mirun!erii 6i;preunH "i 6e" 7r7Gi7 6e pHrHsire 7 #e"4ii "onfesiuni. T7in7 Miru ui er7 unitH 7tun"i "u "e7 7 BoteJu ui@ i7r f7GH 6e "7Juri iJo 7te@ "Fn6 Fn o" 6e ;i= se fo ose7 unt6e e;n sfinGit 7 Sf. Du;itru $Fn Bu !7ri7-@ pro878i 6i pri"in7 ipsei 6e "o;uni"7Gii su8 stHpFnire7 tur"e7s"H-@ s?7 u7t 7titu 6ine. Ce e 7 te T7ine se sH#Fr9e7u "7 9i Fn7inte@ "u puGine 7;HnunG

142

PERIOADA A PATRA

#re6ni"e 6e su8 ini7t. O8ser#H; Fn e!HturH "u T7in7 MHrturisirii s7u Spo#e67niei "H@ f7GH 6e epo"7 p7tristi"H@ sH#Fr9ire7 ei este ;7i r7rH@ f7pt "7re se e:p i"H 9i prin s"H6ere7 ;or7 itHGii@ 67toritH "ont7"tu ui "u ne ? "re6in"io9ii@ prin s H8ire7 6is"ip inei " eru ui 9i@ Fn !ener7 @ prin rH"ire7 senti;entu ui re i!ios. Fn e!HturH "u Sf. Eu47ristie o8ser#H;@ spre 6eose8ire 6e Apus@ Au;ine"7re7 su8 7;8e e for;e $pFine 9i #in-@ pr7"ti"H i;ort7 iJ7tH Fn ;inun7te e pi"turi 6in to7te 8iseri"i e 9i ;FnHstiri e orto6o:e@ un6e EIristos@ s uMin6 "7 7r4iereu@ "u;ine"H 6in potir pe Aposto i. Pentru .7in7 NunGii 7#e; Fn perio767 7"e7st7 repet7te 6ispoJiGii "7noni"e pri ? ;ito7re 7 ru6eni7 6e sFn!e 9i 7 "e7 spiritu7 H@ i7r 67"H uneori "on ? 9tiinG7 4iperJe o7s7 s 7#H ori !re7"H opre7 "HsHtorii e ;i:te@ so"otin6u? e Mpost7Jie@ sH nu uitH; "H Fn perio767 7"e7st7 7s7 turi e proJe itiste 7 e 8ornei "7to i"e 7u "ontri8uit "e ;7i ;u t@ prin si ni"ii e 7tini or Fn "ru"i76e e 6in P7 estin7 s7u 6in B7 ti"7@ 7 Fn#rHM8ire7 "onfesion7 H iintr?o p7rte 9i 6in 7 t7. Desi!ur@ e:7!er7u 9i po e;i9tii rHsHriteni 7i #e7"uri or ;e6ie#7 e 7tun"i "Fn6 Fn;u Ge7u nu;Hru 6eose8iri or 6o"? rin7re s7u ritu7 e@ sti!;7tiJFn6 "7 ereJii nu nu;7i .i ioCue@ 7Ji;7@ hur!7toriu @ "u;ine"7re7 "u o sin!urH spe"ie@ "i 9i r76ere7 8Hr8ii@ 8i? F7Gi7 itur!i"H@ postire7 ;7i u9o7rH et"@ Fn"Ft nu;Hru 7"estor 6eose8iri iMun!e7u pFnH 7 Je"i 9i "4i7r sute. D7r nu?i ;7i puGin 76e#Hr7t "H ho!7t7 iter7turH !re7"H 9i s 7#H 7 #re;i or 7"estor7 6o#e6e9te o 8unH i "ontinuH 76Fn"ire 7 #ieGii itur!i"e@ 7 "Hrei unit7te se #e6e7 7;eninG7tH e ino#7Gii e 7pusene. &ultul sfin!ilor pri;e9te o ;7re 6eJ#o t7re Fn perio767 7"e7st7 prin 7noniJHri noi@ prin Fn;u Gire7 sHr8Htori or Fn"4in7te or 9i prin ro u u"7t Fn #i7G7 8iseri"e7s"H 6e ;o79te e 9i i"o7ne e t7u;7tur!i"e. De f7pt@ =u 7#e; ni"i pentru perio767 7"e7st7 7;Hnunte 6espre pro"e6ur7 "7? oniJHrii. Fntre "7Juri e " 7re@ 6e un6e se po7te 6e6u"e pro"e6ur7 6e 7noniJ7re@ po;eni; pe "e 7 p7tri7r4u ui Nifon 7 II? e7 $%(+L)%(++ A (*5 )%(*+ A %'&,-@ "7noniJ7t 7 Curte7 6e Ar!e9@ Fn %' iu ie %'%5@ 797 u; reiese 6in 6es"riere7 Hs7tH 6e "roni"7 ui G7#rii Protu . Totu9i@ on9tiinG7 Biseri"ii 7 "ons7"r7t 7tFt Fn u;e7 !re7"H 7 BiJ7nGu ui@ "Ft i 7 sFr8i@ 8u !7ri 9i ru9i@ o serie 6e fi!uri 6e ier7r4i@ s"4i;ni"i@ prin? ipi. I;no!r7fi7 Fn"H 6estu 6e Fnf orito7re 7 "o;pus s uM8e e respe"ti#e F "inste7 or. L7 !re"i 9i 7 une e popo7re s 7#e s?7 intro6us 7"u; sHr8Hto7re7 L"operH;Fntu ui M7i"ii Do;nu ui@ 7 2% 7u!ust@ Fn ur;7 #e6eniei 7#ute@ F se"o u 7 0? e7@ Fn 8iseri"7 M7i"ii Do;nu ui 6e Fn!H p7 7tu 8i? 7ntin 6in V 74erne@ 6e "H u!Hrii An6rei 9i Epif7nie@ "Fn6 M7i"7 Do;nu? ii 7 fost #HJutH FntinJFn6 peste ei 9i peste tot poporu ;7nti7 s7 pro?="to7re@ i7r prin in#o"7re7 M7i"ii Do;nu ui 6e ;7i ;u te ori@ poporu fost s7 #7t 6e in#7Ji7 s7r7"ini or. To. Fn BiJ7nG se intro6u"e 7"u; . sHr8Hto7re7 SfinGi or Trei Ier7r4i@ 7 2& i7nu7rie@ Fn ur;7 7rHtHrii i#ine pe "7re o 7#usese Fn 7nu %&+L ;itropo itu Io7n 7 E#47ite or@ fin "7re se "ere7 instituire7 Fntr?o sin!urH Ji 7 "instirii ;e;oriei 7"es?hr trei sfinGi 6eopotri#H 6e ;7ri 9i pentru "7re pFnH 7tun"i ;u Gi se Fft7u@ susGinFn6 "7 ;7i ;7re pe unu s7u pe 7 tu 6in ei. Sino6u 9i 7pHr7tu A e:ios I Co;nen (10$1111$) 7u in.rodu3 7"e7stH sHr8H?

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

to7re o8 i!7torie pentru toGi. P7tri7r4u .i otei OoPPinos $f %25$' fi:7t@ "e 6intFi@ po;eniri spe"i7 e pentru 6u;ini"i e 6in PHresi;i@ 7i 6e pri;7@ Fn "7re orto6o:i7 i"o7ne or se ser87 Fn"H 6in 7nu +(2. Y ;ini"7 7 Ii?7 s?7 6e6i"7t SfFntu ui Gri!orie P7 7;7 $f %2'*-@ Du;iiM 7 I I?7 Sfintei Cru"i@ Du;ini"7 7 IV?7 SfFntu ui Io7n S"Hr7ru $f ;Z Du;ini"7 7 V?7 Sfintei MHri7 E!ipte7n"7@ tot 7tFte7 trepte 9i pop7s 6u4o#ni"e9ti Fn ur"u9u suf etu ui "7re FntF;pinH BsHr8Hto7re7 sHri tori orD@ P7sti e. In 7"e7stH perio76H se fi:e7JH "7 sfinGi n7Gion7 i = fr7Gii Oiri $f + 9i Meto6iu $f L 7pri ie ++'- 7 s 7#i@ pre"u; 9i u"eni"ii or = S7#7@ I ;ent@ N7u;@ Gor7J6 9i An!4e 7r. L7 sFr8i se st7torni"e9te sHr8Htorire7 sfinGi or = Si;ion $se". P# 9i S7#7 $f %,2L-@ "re7torii 9i or!7niJ7torii st7tu ui 9i Biseri"ii sFr re!ii tef7n Ne;7ni7 $%%*L)%,,+-@ 7poi tef7n Mi utin $%,+,)%2 9i tef7n De"i7nsPi $%2,%)%22%-@ "H u!Hrii Petru@ Ro;i 7 9i Pro4 Te:tu s uM8e or 7 "ei ;7i ;u Gi 6intre ei se 67tore7JH s"riitoru ui G !orie E7;8 7" $se". 0V-@ 6in %(%' ;itropo itu Oie#u ui. L7 8u !7ri ;enGionH; "7 sfinGi pe = G7rii Boris?Mi47i I $+'2)+ 9i Petru $*,5).;.0, pri;u "re9tinHtoru 8u !7ri or@ 7 6oi e7 or!7ni= toru Biseri"ii Bu !7riei@ s"4i;ni"u Io#7n Ri sPi $f *(L-@ p7tronu ne ui st7t@ 7 e "Hrui ;o79te fuseserH u7te 6e un!uri@ 7poi 76use 6e AsHne 7 TFrno#o 9i 6in %(L* 79eJ7te Fn ;FnHstire7 "e?i po7rtH nu;e e = Fn fiA "H u!Hrii Io7"4i; 9i G7#rii @ pre"u; 9i epis"opu I 7rion 6e Mo! ei 6istins ;ision7r Fn "on#ertire7 8o!o;i i or. VieGi e 9i s uM8e e or fost s"rise 6e p7tri7r4u Efti;ie 6e TFrno#o $%25')%2*2 A f %(&&-. L7 ru9i 7u pri;it "instire 6e sfinGi@ Fn 7"e7stH perio76H@ ,, pe so7ne@ Fntre "7re Boris 9i G e8@ pri;ii ;7rtiri@ O !7 $*(')*'5- 9i r potu ei V 76i;ir $*+&)%&%'- B"e Fnto";7i "u 7posto iiD@ "re9tinHto poporu ui rus@ 7poi I7ros 7# "e FnGe ept $%&%*)%&'(-@ or!7niJ7toru SE tu ui@ 7poi prinGii A e:7n6ru Ne#sPi $%,'*)%,L2- 9i Di;itrie Dons $%2L2)%2+*-@ pre"u; 9i ;itropo iGii Petru $%2&+)%2,L-@ A e:ei $%2'( %25+-@ Ion7 $%((5)%(L%- 9i "H u!Hrii ;ision7ri = Ser!4ie 6e R76on $f %2*&-@ Ni SorsPi@ st7reG 7 ;FnHstire7 SorsP7 $%(22)%'&+-@ Ios Vo oGPi@ tef7n 6e Per; $f %2*L- et". Ce7 ;7i popu 7rH fi!urH 6e sfFnt "7noniJ7tH Fn 7"e7 #re;e es Cu#io7s7 P7r7s"4e#7 $f %&'&-@ 7 e "Hrei ;o79te se 7f H 7 Mitropo 6in I79i@ sHr8HtoritH 7 %( o"to;8rie Fn Biseri"7 Orto6o:H Ro;<nH. I o e# 7#ie tipi" ;e6ie#7 H@ 7"e7stH pustni"H iu8ito7re 6e sHr7"i@ ori!in7= 6in Epi#7te@ orH9e Fntre Const7ntinopo 9i Se i;#ri7@ 7Ji Si i#ri@ 7 7Mui prin ;o79te e ei fH"Hto7re 6e ;inuni fo7rte "unos"utH 7 popo7re e 6= B7 "7ni pe un6e 7u poposit ;o79te e ei. M7i FntFi 7u fost pHstr7te Epi#7te@ Fntre %,&()%,2&@ 7poi 7 TFrno#o 9i 6e 7i"i Fn %2*2 7 Vi6i= Fn Bu !7ri7@ 7poi 6use 7 Be !r76 Fn Ser8i7 Fn %2*+@ i7r Fn %',& sFnt 79i J7te 7 Const7ntinopo 9i Fn fine sFnt 76use 7 I79i Fn %L(,@ "u 7Mutori 6o;nitoru ui V7si e Lupu $%L2()%L'2-. E7 7 intr7t Fn e!en6H su nu;e e 6e SfFnt7 Vineri $P7r7s"4e#i@ PetP7-. Pentru noi@ ro;<nii@ trK 8uie sH ;7i po;eni; 9i 6e nu;e e ;u"eni"u ui Io7n "e Nou@ ne!uste 6in Tr7peJuntu Asiei Mi"i@ ;7rtiriJ7t Fn %22& 7 Cet7te7 A 8H@ 6i

0ERIOADA A PATRA

rHut7te7 B"re9tine7s"HD 9i tHtHr7s"H. Mo79te e ui 7u fost 76use "u 7 7i 6e poporu Mo 6o#ei@ Fn frunte "u A e:7n6ru "e Bun $%(&&)%(2,- 9i 79eJ7te 7 Su"e7#7 Fn %(&, un6e se pHstre7JH 9i 7Ji. De 7;intit@ 6e 7se? ;ene7@ SfFnt7 .i oftei7 6e 7 Curte7 6e Ar!e9@ nHs"utH 7 TFrno#o Fn %,&L. Mo79te e ei 7u fost ;ut7te 6e 7 Vi6in Fn 8iseri"7 Sf. Ni"o 7e? Do;nes" 6in or79u Curte7 6e Ar!e9@ prin 7nii %2*L)%2*5@ Fn ti;pu 6o;nitoru ui Mir"e7 "e M7re $%2+L)%(%+-@ 7Ji p<strFn6u?se Fn p7r7 ? " isu MHnHstirii Curte7 6e Ar!e9. Dintre icoanele ;ir7"u o7se po;eni; Fn6eose8i 7 At4os 9i Fn Rusi7 ;u te #7ri7nte 6e6i"7te M7i"ii Do;nu ui pre"u; = M7i"7 Do;nu ui 6e 7 I#ir A Ce7 "u trei ;Fini@ Ce7 "u Prun"u A Ce7 ;7i 7r!H 6e"Ft "eruri e A M7i"7 Do;nu ui 6in O7J7n A M7i"7 Do;nu ui 6in V 76i;ir A M7i"7 Do;? nu ui 6e 7 Ne7;Gu et". A fo7rte popu 7ri 7u 6e#enit Sf. Ni"o 7e@ Sf. P7n? te i;on@ Sf. Spiri6on@ 9i 7 Gii@ 7 e "Hror ;o79te se 76u"e7u 76eseori 9i Fn nor6u DunHrii Fn #re;e 6e "iu;H s7u 6e 7 te pri;eM6ii pentru iJ? 8H#ire 9i 7Mutor. Poporu "re6e7 profun6 Fn Du;neJeu@ ;er!e7 Fn pe e? rin7M 7 Lo"uri e Sfinte 6e 7 Ierus7 i;@ Sin7i@ At4os@ Pe9teri e Oie#u? ui et". A e:ist7t o 8o!7tH tr76iGie 7 pe erin7Me or in6i#i6u7 e@ nu "o e" ? ti#e@ "u; 7r7tH #e"4i e 6o"u;ente s 7#e s7u !re"e9ti. Desi!ur@ via!a moral 7 popo7re or orto6o:e 9i?7 7#ut 9i pHrGi e ei Fntune"7te. Lips7 unei 6is"ip ine ;7i se#ere e s"o7sH Fn e#i6enGH 6e "roni"i e 8iJ7ntine 9i ruse9ti@ "7re 6es"riu ;u te upte fr7tri"i6e@ rHpiri@ u"i6eri@ #i7GH 6esfrFn7tH@ 9.7.@ ;7i 7 es Fn "entre e ;7ri@ Fn BiJ7nG@ Te? s7 oni"@ Oie#@ Mos"o#7@ No#!oro6 et". Poporu respe"t7 ;7i ;u t pre? s"ripGiuni e ;or7 e@ 67r er7 Fn s"4i;8 ispitit 6e "re6inGe 6e97rte@ 6e #rHMitorie@ ;7!ie@ superstiGii@ 7poi 6e 8eGie@ furt@ "o;erG "u s" 7#i 9i 7 te o8i"eiuri pH!Fne@ nu nu;7i Fn une e pHrGi 7 e Rusiei@ un6e "re9tinis;u Fn"H nu se rHspFn6ise te;eini" Fn 7"e7stH perio76H@ "i "7; peste tot. Potri#it te;per7;entu ui 9i ipsei 6e "u turH ;7i 6eose8ite 7 Fnf orit for;7 is;u 9i ritu7 is;u . Pentru ;u Gi@ 67r ;7i 7 es pentru ;on74i@ e# 7#i7 se re6u"e7 7 repet7re7 per;7nentH 7 ru!H"iunii ;inGii = BDo7;ne@ Iisuse /risto7se@ .iu ui Du;neJeu@ fii ;i osti# ;ie pH"H? tosu D@ Fn BiJ7nG se 6u"e7 o #i7GH r7fin7tH@ p inH 6e u: 9i 6e p H"eri. Gre"ii@ si;Gin6u?se superiori 6in pun"t 6e #e6ere "u tur7 @ 6ispreGui7u 2e "e e 7 te popo7re@ "HutFn6 sH e:p o7teJe prin po iti"H 78i H 76eseori =4i7r 9i une e Biseri"i orto6o:e. D7r este 6e su8 ini7t 9i f7ptu "H Fn Fntre! I;periu 8iJ7ntin 9i Fn =e e 7 te GHri orto6o:e@ Fn "7re s?7 i;pri;7t pe"ete7 inf uenGei 8iJ7n? ine@ poporu "re6in"ios s?7 for;7t 9i 7 rH;7s ;7i e# 7#ios@ "u o Biseri"H n7i 6e;o"r7tH@ 6e"i ;7i 7pro7pe 6e popor 6e"Ft 7 fost Biseri"7 p7p7 H@ 7tH 6e "e@ Mu!u 6e ,'& 6e 7ni 7 tHt7ri or peste "re9tinii ru9i $,(&) t+&-@ 6e9i 7 Hs7t ur;e nef7ste Fn #i7G7 re i!io7sH 7 or ) Fnto";7i "7 i "on#ieGuire7 "u ;74o;e67nii = 6iferite e i;or7 itHGi ) totu9i@ Fn hofi67 tuturor !re e or Fn"er"Hri prin "7re 7 tre"ut poporu "re6in"ios@ Fiseri"7 orto6o:H 7 fost sin!ur7 "7re 7 9tiut sH?% ;Fn!Fie. .i!uri "7 Tf. S7#7 $f %,2L- 7 sFr8i@ s7u Sf. Ser!4ie 6e 7 R76oneM $f %2*&- pentru u9i@ rH;Fn 76Fn" FntipHrite Fn ;inte7 9i Fn ini;7 popo7re or or. E# 7#i7 rto6o:H 7 ro6it ;u te f7pte 6e 8inef7"ere@ Fn"epFn6 6e 7 spit7 e e i;?

BISERICA IN SECOLELE 0I)0V

peri7 e 6e !enu "e ui fH"ut 6e Io7n II Co;nen $%%%+)%%(2- M ;FnHstire7 P7nto"r7tor 6in Const7ntinopo 9i pFnH 7 8o niGe e ;FnR ri or De"e7ni@ B7"iPo#7@ CoJi7 9i 7 e "e or 6e 7 At4os et"@ ) \ 7 nu ;7i #or8i 6e Fntre7!7 operH 6e ri6i"7re 9i rest7ur7re 7 ;FnHstir 6e 7 Sfinte e Lo"uri. . % Pute; spune "H perio767 7"e7st7 "uno79te o F;8o!HGire 7 "u t "u ;u te o8i"eiuri "re9tine = ser8Hri 6e 4r7;uri@ fru;osu o8i"ei Bs 7 s7u ser87re7 p7tronu ui f7;i iei@ "o;p et7re7 s uM8ei itiei 6e p7tri7i P4i ot4eos OoPPinos $f %25L-@ sfe9t7nii 7 "F;p 9i o"uinGe@ po;ei pentru ;orGi 9.7. In E#u ;e6iu s?7 fH"ut 9i "o;p et7re7 "e or p7 posturi $"7nonistu Teo6or B7 s7;on $f %,&'- 9i sino76e e o"7 e % 7;Hnunte Fn 7"e7stH pri#inGH- 9i fi:7re7 nor;e or 6e e:e"ut7re 7 "Fn ri or 8iseri"e9ti A ;u Gi;e7 i;no!r7fi or 6in perio767 7"e7st7R "7 9 "\ntHreGi or e:p i"H 8o!HGi7 9i fineGe7 ;uJi"ii uneori 7propi7te 6e ;e 6ii e popu 7re@ "7re 7u 9tiut sH ;Fn!Fie 9i sH e!e 7tFt 6e strFns suf 7 "re6in"io9i or 6e Biseri"7 or. 8. Fn Apus. Epo"7 6e ini9te prin "7re 7 tre"ut Fn 7"est ti;p Iun 7puse7nH 7 per;is o 6eJ#o t7re ;7i f7#or78i H 7 "u tu ui 6e"Ft Fn % sHrit@ "e puGin Fn pri#inG7 8o!HGiei 6e for;e 9i 7 proporGii or@ ;7i ;Hr 9i ;7i spe"t7"u o7se. Fn pri#inG7 te)tului Hiturg?iei, Fnre!istrH; Fn 7"est ti;p Fn AM o Fn Htur7re siste;7ti"H 7 #e"4i or 9i #ener78i e or itur!4ii o"7 e = 7 8roJi7nH@ !7 i"7nH@ ;oJ7r78i"H 9i 8rit7ni"H. Fn Htur7re7 or 9i Fn o"uiM "u Bniiss7 ro;7nHD nu s?7 putut f7"e FnsH 6ep in 9i ni"i fHrH pro te sou re7"Gii@ "H"i 6e pi 6H Litur!4i7 7;8roJi7nH er7 rHsp<n6itH prin seK e e 0III@ 0IV pFnH 7 nor6 6e A pi@ 7 Au!s8ur! 9i Pr7!7@ i7r Fn se"o 7i 0VI? e7 reu9it7 refor;e or 7r4iepis"opu ui ;i 7neJ C7ro Borrorr $%'2+)%'+(- se 67tore9te Fn ;7re p7rte rest7urHrii #e"4ii Litur!= 7;8roJiene. Li;87 7tinH 7Mun!e@ tot pe "7 e7 "onstrFn!erii@ sin!ur7 Fntre8uu G7GH Fn "u t. Litur!4i7 s 7#H@ pe "7re 7u 7#ut?o pFnH Fn se"o u 7 P$i s 7#ii #esti"i@ 7 fost Fn Htur7tH Fn ur;7 sino6u ui 6in Spo eto $%&'*-. insu 7 OrP $6in M7re7 A6ri7ti"H- upt7 pentru tr76iGii e 8iseri"e9ti si #one 7 fost 6urH. L7 un 7 III? e7 sino6 "7re 7 7#ut o" Fn Sp it Fn IO$ preotu Vu P 7 fost 8i"iuit@ i7r 6upH "e 7 fost BFnse;n7tD "u pe"ete f er Fnro9it@ 7 fost tri;is pe #i7GH Fn ro8ie pentru .;oti#u "H 7 "7ut sH susGinH B6e97rtH te;erit7te s 7#onHD. Totu9i popu 7Gii e 6in D7 ;7i 7u re7"Gion7t F;potri#7 7"estei ;Hsuri 9i 6e 7"ee7 7 %,(+ p7p7 Ini "enGiu 7 IV? e7 $%,(2)%,'(- 7 tre8uit sH e 7pro8e ;H"7r 7 f78etT !i7!o iti"@ "4i7r 67"H spe"ifi"u itur!i" 7 fost Fn Htur7t 9i Fn o"uit K B;iss7 ro;7nHD. Din "u ;e7 7utoritHGii 6e "7re 6ispune7@ p7p7 it7te7 o8 i!H@ si !re e pe6epse@ p7rti"ip7re7 7 "u t 9i Fn"epFn6 "u sino6u IV 6in L ter7n $%,%'- spo#e6ire7 9i "u;ine"7re7 6e#in o8 i!7torii ;H"7r o 67 pe 7n@ 7 P79ti. D7r 76eseori se 7u6 p Fn!eri "H ;u Gi preoGi nu sH#Fr9e7 6e"Ft fo7rte r7r Fn 7n Litur!4i7. A"o o un6e se sH#Fr9e7 6es@ e:isH Fn#inuire7 "H ;oti#u prin"ip7 7 7"estei 6ese sH#Fr9iri 7 Sfintei Eu 47ristii er7 6orinG7 6e "F9ti! pentru "H 76ese7 se o;ite7u 7nu;ite pHr
%& ) Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II

7 ;u te ;isse "7re se sH#Fr9e7u Fntr?o sin!urH Ji $Miss7 si""7-. Drept re7"Gie@ s?7 intro6us 7tun"i 6ispoJiGi7 6e 7 se. 7rHt7 poporu ui pFine7 "ons7"r7tH $A!nus Dei-@ uJ "7re 7 rH;7s pFnH 7Ji@ 67r neFnGe e!Fn6 6e "e e ;7i ;u te ori ni"i i;87@ ni"i 7"Giuni e s7u si;8o uri e 7tFt 6e re ? 6use 7 e missei romane, poporu 7 7Muns sH "re76H Fn ;o6 superstiGios "H@ 67"H "ine#7 7 #HJut Fntr?o Ji Trupu Do;nu ui s7u i"o7n7 SfFntu uF Cristop4oros@ Fnse7;nH "H Fn 7"e7 Ji Fi #7 ;er!e 8ine. In e!HturH "u t7in7 Sfintei Eu47ristii@ "7re nu er7 7tFt 6e fre" ? #entH "7 Fn7inte@ se "onst7tH !ener7 iJ7re7 F;pHrtH9irii nu;7i "u o sin? c 9urH spe"ie = "u osti7 9i se supri;H@ "u totu 7r8itr7r@ potiru pentru Ropii 9i ;ireni@ f7pt "7re 7 pro6us re7"Gii 6ure@ 76ese7 "4i7r #io ente A7 7"ee7 7 4usiGi or Fn se"o u 7 0V? e7. A"e7stH pr7"ti"H 7 fost e:p i "7tH prin teori7 "on"o;itentei@ 67r ;oti#u 76e#Hr7t 7r fi fost@ ;7i ie!r78H@ nou o8i"ei 7 pro"esiuni or "u Trupu Do;nu ui pe strHJi@ "7re pro"esiuni@ Fn"epFn6 6in se"o u 7 0 II? e7@ 7Mun! "e e ;7i po;po7se 6 ;7i fre"#ente ;7nifestHri 7 e pietHGii 7pusene 6in E#u ;e6iu. Fn e!HturH "u Sfinte e T7ine@ 7 "Hror nu;Hr se fi:e7JH 7 5@ ;7i i es Fn ur;7 rHspFn6irii ;7nu7 u ui 6e 6o!;7ti"H 7 ui Petru Lo;87r6u f %%L&-@ s?7u intro6us o serie 6e ino#7Gii "u ;7ri efe"te Fn #i7G7 u te? io7rH 7 Biseri"ii. FntFi 6e to7te@ Fn ur;7 inf uenGei r7Gion7 iste 7 s"o? 7sti"ii@ "on"epGi7 6espre T7ine 7 6us 7 pre7 ;u tH s"4e;7tiJ7re 9i 8str7"tiJ7re. S?7 7fir;7t pre7 ;u t "7r7"teru o8ie"ti# 7 T7inei@ 7 "Hrei 7 o7re e re6usH 7 sH#Fr9ire7 e:terio7rH "ore"tH 7 ei $opus oper7tu;-@ HrH sH se punH 6estu 7""ent 9i pe 7tur7 su8ie"ti#H 7 sH#Fr9itoru ui i 7 pri;itoru ui@ f7pt "e s?7 putut "onst7t7 76ese7 9i Fn Biseri"i e rto6o:e. +ote%ul se fH"e7 7 Fn"eput prin Fntreit7 s"ufun67re A 78i7 ;7i tFrJiu p7re uJu prin turn7re s7u stropire. Fn s"4i;8@ Fn se"o u 7 0/? e7@ =hr;u 7 #e"4e i;person7 H 7 7"Giunii 47ri"e e Fn o"uitH 7 BoteJ "u un7 spri;7tH 7 perso7n7 I = 1ego te bapti%o###2: 7 3irungere< 1signo te###2: npe6i;ente e 7 "HsHtorie pri#in6 !r76e e 6e ru6enie 7u suferit ;o6i? "Hri. Intru"Ft nu se 76;ite7 6i#orGu @ s?7 7Muns 7 so uGi7 7nor;7 H 7 =p7rHrii soGi or Fn Fn"Hperi s7u "7se 6iferite. 3aslul pri;e9te se;niii? iGi7 restri"ti#H 6e Be:tre;7 un"tioD. A 6e#enit o8 i!7toriu "e i87tu @ ire pre;er!e /irotoniei 9i "7re nu s?7 putut intro6u"e 6e 7 Fn"eput i to7te GHri eN "7to i"e@ Fn pofi67 ;Hsuri or 6r7sti"e 7 e p7pei Gri!orie V/? e7 $%&52)%&+'-A 78i7 Fn se"o u 7 0 II? e7 s?7 !ener7 iJ7t@ i7r Fn"eputu se"o u ui 7 0V? e7@ ;u te ! 7suri 7u "erut 78o ire7 ui. Ft 6espre si;onie@ e7 7 fost Fn Htur7tH pe un ti;p@ "Ft 7 6ur7t 7po!eu iterii p7p7 e@ 67r 7 reFn#i7t Fntr?o for;H 8rut7 H Fn ti;pu ;7rii 4is;e p7p7 e $%25+)%(%5- 6e 7 A#i!non 9i ;7i 7 es pe #re;e7 p7pi or Rn79terii. Ce7 ;7i ;7re inf uenGH Fn Apus 7 7#ut?o Taina Pocin!ei 9i tre? ie sH su8 inie; Fn6eose8i o8 i!7ti#it7te7 9i 7spri;e7 "u "7re se "ere7 6ep inire7 ei. Cine nu se spo#e6e7 er7 e:" us 6in "o;unit7te7 "re9? iH@ "ee7 "e 7trH!e7 6upH sine pier6ere7 ori"Hrui 6rept pu8 i" Fn st7t@ 9"o i@ Fn 8res e et". Pentru ori"e pH"7t 6e ;o7rte se 6H6e7 "7non !reu@ "Hrui Fn6ep inire "ere7 uneori 7ni 6e Ji e@ ru!H"iuni@ ;i ostenii@ post@

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

pe erin7M et"A Fntr?o #re;e "Fn6 e:"o;uni"7re7@ inter6i"tu 9i in"4iJi 7"Gion7u fre"#ent 9i 6r7sti". O67tH "u intro6u"ere7 noi or "on"epGii 9i uJ7nGe itur!i"e@ "u; er7 fo osire7 1ro%ariului2 "u sute 9i ;ii 6e 1Ave, 3ria###2 9i 1Pater noste pr7"ti"7re7 6e posturi "u ;i ostenii@ "u itur!4ii p Htite@ "u indulgeri ;7i 7 es "e e p en7re o67tH pe 7n s7u pe #i7G7 Fntre7!H@ 7poi ;er!ei Fn "ru"i76e et"@ s?7 7Muns sH se "re76H Fn "4ip 78er7nt "H 7stfe Y i7rtH nu nu;7i pH"7te e tre"ute@ "i 9i "e e #iito7re@ 87 9i "e e str7iY 7 e 7 tor perso7ne@ 7 e "e or 6in pur!7toriu. A""entu 7 Fn"eput sH punH nu 7tFt pe ini;7 frFntH 9i s;eritH Fn po"HinGH sin"erH 9i re7 H@ pe 7"te "7re pot 76u"e s7tisf7"Gii. A97 s?7u nHs"ut in6u !enGe e "I> se "re6e7 "H 76u" ;Fntuire7 prin 87ni s7u prin 7 te 7"te e:terne. S? " <6it 9i e:e"ut7t ;u te 8iseri"i so;ptuo7se@ spit7 e@ 9"o i 9i 7 te u"rA i;port7nte pe 87J7 in6u !enGe or. A"este7 er7u 7"or67te ;ereu "u o" Ji7 fie"Hrui pe erin7M@ 67r ;7i 7 es 7 "e or 6in 7nii Mu8i i7ri@ "Fn6 #ene 7 Ro;7 sute 6e ;ii 6e o7;eni 6in Fntre7!7 u;e "7to i"H. Putere7 iert7re 7 unor in6u !enGe se "7 "u 7 "u ;ii e 6e 7ni. .HrH Fn6oi7 H 7"e7stH Binfe"t7re ;er"7nti HD tre8ui7 sH fie f7t7 H Biseri"ii 7puser &ultul sfin!ilor i7 o ;7re 7;p o7re ;7i 7 es 6upH "e s?7 e 78or teori7 teJ7uru ui 6e ;erite prisosito7re 7 e sfinGi or. C7noniJHri e reJ7 #7te@ Fn"epFn6 "u 7nu %%5%@ person7 p7pi or@ er7u 7tFt "ons7"rHri nu;e e Biseri"ii Fntre!i@ 67r ;7i 7 es festi#itHGi spe"t7"u o7se "u pro" rori@ 7#o"7Gi@ ;7rtori et"@ 76ese7 e!7te 6e u;es"u epo"ii. D7"H nu "7noniJ7 6intr?o 67tH@ se pre!Hte7 opini7 pu8 i"H prin 8e7tifi"7re. Vi7 sfinGi or se popu 7riJ7 prin "o e"Gii 6e ;7nus"rise 9i ;7i tFrJiu "Hi tipHrite $Le!en67 7ure7@ Li8er P7tru;@ P7ssion7 e@ Li8er M7rtiru; et" prin "i" uri Fntre!i $Bi8 i7 p7uperu;-@ s7u prin s"en7riJHri te7tr7 e sA repreJentHri 6e ;istere@ Fntr?76e#Hr p ine 76ese7 6e 7 e!orii 9i Fn#HG ;inte ;or7 e@ 67r nu r7re ori presHr7te 6e u9urHtHGi 9i 6e9ertH"iu= o;ene9ti. D7"H Fn #e7"uri e 0I)?0III sfinGii er7u u7Gi "7 p7troni GHri or@ or79e or 9i 8iseri"i or@ Fn s"4i;8 Fn se"o e e 0IV)0VI se o8sen o 7titu6ine in6i#i6u7 istH 9i 6e e:p o7t7re 7 ;iM o7"e or 47ri"e Fn fo K person7 @ e!oist 9i pentru ferire7 6e ne"7Juri 9i 8o i. Toto67tH@ se e:A !er7 cultul moa"telor, 6in "7re unii prinGi nu;Hr7u "u ;ii e. Fntre e se nu;Hr7u 9i o8ie"te in#ent7te = 8u"HGi 6in ru!u 7rJFn6 7 ui Mois 6in toi7!u ui A7ron@ 6in ies e7 6in Bet ee;@ 8u"HGi 6e 7GH "u "7re "usut M7i"7 Do;nu ui et". Mu tH #F #H 7 stFrnit 7titu6ine7 Biseri"ii f7GH 6e #rHMitorii e 9i "r< 6inte e o"u te = 7stro o!ie@ "4iro;7nGie@ ne"ro;7nGie@ 7;u ete et"@ fo7riM rHspFn6ite Fn E#u ;e6iu. Biseri"7 7puse7nH 7 "on67;n7t 76eseori 7ss ;ene7 "re6inGe 9i Fn %(+( 7 pu8 i"7t 9i un ;7nu7 spe"i7 pentru "or 87tere7 7"estor t7re pH!Fne9ti ,13aleus maleficarum2 9i 8u 7 p7p7 M 1=ummis desiderantes''0, i7r Ino"enGiu 7 VUI? e7 $%(+()%(*,- 7 "eri unor "7r6in7 i e:e"ut7re7 6e ;isiuni@ "7re s?7 fH"ut "u fo7rte ;7re #F4 9i 76ese7 "u "ruJi;e. Cre9tinHt7te7 7puse7nH 7 "unos"ut Fn E#u ;e6iu ;u te fi!uri "re9 tine #ener78i e@ "u #i7GH 6e re7 H sfinGenie@ 67r 9i o su;e6enie 6e e:"ese 6e !roso Hnii@ 6e "ruJi;i@ 6e i;or7 itHGi?9i 6e f7n7tis;. A Hturi 6e Mert

A PATRA

Re ni"i7 9i "urHGeni7 unor pe erini s7u 7 unor "7#7 eri 6e Fn7 t ni#e Tior7 @ E#u ;e6iu e p in 6e M7furi@ "ri;e 9i 6e 7#enturi i;or7 e "7re@ iire9te@ nu pot fi Fn"76r7te Fn "re9tinis;@ 67r se fo ose7u 6e "re9tinis;. E 6rept "H Fn"H 6e 7 p e"7re7 Fn pri;7 "ru"i76H $%&*L)%&**- s?7u ntro6us ;Hsuri 6e e6u"7Gie 7 ;or7#uri or 9i 6e proteM7re 7 "e or s 78i. J Treuga 8el2 s7u 1armisti!iul sfnt2 7 fost ;u t pre6i"7t = Fn Ji e e 6e nier"uri se7r7 pFnH uni 6i;ine7G7@ pre"u; 9i Fn post@ 7 P79ti@ 7 hH"iun@ ni;eni n?7#e7 #oie se# i7 7r;7@ sH upte s7u sH se rHJ8une. Utfe tre8ui7 sH suporte e:"o;uni"7re7 s7u inter6i"tu $76i"H inter6i"Gi7 Arin "7re ni;eni n?7#e7 #oie sH #or8e7s"H "u "e pe6epsit 7stfe -. Une e 6in B78"ese eD E#u ui ;e6iu er7u instru;ente e 6e torturH = pFnJurHto7re7 7 6ru;u ;7re@ stF pu ru9inii Fn pi7GH s7u Fn f7G7 8ise? ieii 9i te;niG7. SFnt "unos"ute e:"ese e 7ntise;ite 6in ti;pu "ru"i76e or $*&& e#rei "i9i Fn MeinJ Fn "ru"i767 I-@ "ruJi;i e "u "7re se tr7t7u "ei 7"uJ7Gi 6e rHMitorii s7u 6e ereJii@ 7 "7re se Fn! o87u@ Fn"epFn6 6in se"o u 7 IIII? e7@ 6esfr<u 9i so6o;i7. $Din 7"este7 6e6u"e; rit 6e 76Fn" 6e? IJutH er7 so"iet7te7 7puse7nH Fn 7"e e #re;uri-. S?7 s"ris ;u t Fn e!HturH "u B7;ur!u E#u ui ;e6iuD@ 797 "u; F "6e7@ 6e e:e;p u@ un \. /uiJin!7@ Fn 6oru 6upH o #i7GH ;7i fru;o7sH ;7i p H"utH pentru "H@ BFn spiritu unei e# 7#ii 87J7tH pe "riterii 6e hr;H ori 6e "7ntit7te@ se Fn!H6ui7u o;u ui sti iJHri ori"Ft 6e i8ertine i 6r7!oste@ Fn "F9ti! #en7 @ Fntr?o #i7GH "o;o6HD. Pe 7 %(&, un s"riitor A renu;e "7 \e7n C4. Gerson $%2L,)%(,*-@ ;e;8ru 7 Uni#ersitHGii n P7ris@ porne7 upt7 6es"4isH F;potri#7 ;o6u ui 6e #i7GH@ 797 "u; nese 6in BLe Ro;7n 6e 7 RoseD@ "e e8ru B"7te4is; "7#7 eres" 7 ;9tiinGei p e"7te spre tr7nJ7"Gii 6e ori"e fe D@ B"iu;H 9i iJ#or 7 to7tH ;or7 it7te7D. L7i"iJ7re7@ fri#o it7te7@ FntF nire7 Fn 7"e 79i "7r7"ter 7 HsHturi or "e ei ;7i 478otni"e e# 7#ii "u poft7 ne8unH 6upH u:@ 6upH 7"eri neper;ise@ 797 "u; ne 7;intes" 6e pi 6H #i7G7 6u"e ui 6e Bur? in6i7@ .i ip "e Bun $%(%*)%(L*-@ ori 7 s"riitoru ui B"ru"i7tD .i ip 6e eJieres $f %(&'-@ s7u "u; 7u fost "7Juri e@ "7re 7u pro#o"7t 7tFt7 s"7n? .%@ 7 e Bp7pi or Ren79teriiD 6intre %('')%',%@ to7te 7"este7 ne f7" sH Ge e!e; "H@ 67"H Refor;7 n?7 putut fi fH"utH 6e Biseri"7 FnsH9i@ e7 ur;7 sH fie re7 iJ7tH i;p 7"78i 6e refor;7tori "7re@ 6in neferi"ire@ i se #or ;u Gu;i nu;7i "u p 7nuri utopi"e "7 S7#on7roF7 $f %(*+u "7 B4u;i i7GiiD 6in E#u ;e6iu@ "i #or rHsturn7 u"ruri e "o;p et@ pFn6 6e Biseri"H ;u Gi;i nenu;Hr7te 6e "re9tini 9i 6u"Fn6u? e spre I;e 6in "e Fn "e ;7i prof7ne 9i ;7i i8er7 e@ pFnH 7 6i u7re7 "re9? is;u ui spre 6es"re9tin7re. M7teri7 is;u 9i 4e6onis;u puserH stH? Fire tot ;7i 6ep in pe e# 7#i7 "o e"ti#H. In 7"este F;preMurHri@ Fntr?o epo"H 6e tr7nsfor;Hri u;7niste 7tFt puterni"e@ nu?i 6e ;ir7re "H?9i fH"use 6ru; i6ee7 "H u"ruri e nu ii pute7u "ontinu7 7stfe 9i@ pentru 7 se Fn6rept7@ er7 ne"es7rH o ctunH puterni"H "7re sH treJe7s"H Biseri"7 9i s?o opre7s"H 6e 7 o str<;7re tot ;7i 6urero7sH. i 7"e7st7 7 #enit su8 "4ipu Refor;ei test7nte.

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

BIBLIOGRA.IEI

\. D7n#i ier@ 4istoire et institution des Eglises orientales au mo'en <!e@ LoM 6res@ %*+2A /7ns?Geor! Be"P@ >esc?ic?te der (rt?odo)en Qirc?e im b'%anlinisc?ii Reic?, Gottin!en@ %*+&A E. Ti;i76is@ He monac?isme ort?odo)e, P7ris@ %*+%. P7u Le;er e@ He monde de +'%ance# 4istoire et instiiutions, Lon6on@ %*5T \ Goui 7r6@ Etude sur Ia vie religieuse +'%ance, P7ris@ %*5' 9i %*+%A D. A. b P3tinos@ +'%ance, Etat, societe, economie# Pref7"e p7r /e ene A4n#ei er@ Lon6o %*52A Ste#en .Run"i;7n@ T?e last b'%antine Reiiaissance, C7;8ri6!e@ %*5&A i6ei T?e >rcat &?uic? in captivit'# A slud' oU t?e Patriarc?ate of &onstantinople Iro tLe eve oi t?e turLis? conOucst to t?e greeL Nar ol independcnce, C7;8ri6!e@ %*L> L. Bou3er@ Ha spiritualite ort?odo)e of Ia spiritualite protestante et anglicane, P7ri %*L' A tr76. en! eJH@ Lon6on@ %*L* A L. Bou3er@ \. Le" er"C@ .r. V7n6en8rou"Pe@ 4i toire de Ia spiritualite c?retienne# II# Ha spiritualite au 3o'en Age, P7ris@ %*L% \7"Cues Le Goff@ &ivili%a!ia (ccidentului 3edieval, tr76. 9i note 6e MHri7 /o 87 Bu"ure9ti@ %*5&. Re"enJie Pr. prof. I. RH;ure7nu@ Fn BOrto6o:i7D@ 00IV $%*5,-@ nr. p ,L'),5&A I6e;@ Pour un autre 3o'en Age# Tcmps, travail et culture en (cc dent, P7ris@ %*55A G. _7 ten@ Ha vie Ouotidienne +'%ance au siecle des &omnen $%&2%)%%+&-@ P7ris@ %*LLA G. Ri"47r6@ (rient et (ccident au 3o'en Age# &oniac et relations ,PII6PA s#0, Lon6on@ %*5LA \. /7us4err@ 4es'c?asme et priere, Ro; %*LL. P7u E#6oPi;o#@ Hes ges de la vie spirituelle, P7ris@ Lit4ie eu:@ %*L% A Lou Bre4ier@ Ie monde b'%antin, t. II@ III@ P7ris@ %*'&A i6e;@ HEEglise et IE(rient a 3o'en Age, P7ris@ %*,+A i6e;@ 3nnuel dEart b'%antin, ,@ #oi.@ P7ris@ 19%+ ) 19%7 P4. OonPou es@ V]e et civilisaiion b'%antines, 5 #oi. At4enes@ %*(+)%*'& A E. E4r47n 8ie ?omiletisc?e Hiteratur der griec?isc?en Qirc?e, 2 #oi.@ Ber in@ %*(%)?%*(' \. /o nsteiner@ D]e Qirc?e im Ringen um die c?ristlic?e >emeinsc?ait ,-/ )5' Ka?r# .rei8ur! i; Breis!7u@ %*(&. N. Ior!7@ 4istoire de la vie b'%antine, #oi. I)III@ Bu"7rest@ %*2(A Tr76. F ro;<ne9te 6e MHri7 /o 87n@ Bu"ure9ti@ %*5(. C4. Die4 @ I7 societe b'%antine lEepoOue des &omnene, P7ris@ %*,*. In limba rom n < Pr. prof. Mir"e7 PH"ur7riu@ Istoria +isericii (rtodo)e Rom ne, #oi. I@ Bu"ure9t %*+&@ p. ,2()2+*A Teo6or M. Popes"u@ Pr. prof. T. Bo6o!7e@ prof. G4. StHnes"i Istoria bisericeasc universal, t. II@ Bu"ure9ti@ %*'L@ p. %,&)%2, A Euse#iu Popo#i6 Istoria bisericeasc universal, tr76. 6e At. Mirones"u@ t. II@ e6. ,?7@ Bu"ure9ti@ %*,NM p. %&*)%%5. +ibliografie pentru istoria Hiturg?iilor rsritene "i apusene < \.?/. De ;7is@ T?e Eastern Hiturgies, Lon6on@ %*L&A i6e;@ 8ie Hiturgie de (stLirc?en, As"47ffen8ur!@ %*'&A N. Lies @ Ies Hiturgies cat?oliOues orientales &ommenlaires et sc?emas anal'tiOues avec cartes geograp?iOues, Ro;e@ %*'+ E. A;iot@ 4istoire de la 3esse, P7ris@ %*'L. S. S7 7#i e@ Hiturgies orientales# Fotion# genTrales, elements principau), P7ris@ %*2, A N. P7u us@ >esc?ic?te des Ablasses in 3ittelalter, 2 #oi.@ .rei8ur! i; Breis!7u@ %*,,)%*,2A A6. .r7nJ@ 8ie 3esse deutsc?en 3ittelalter, Miin"4en@ %*&,. In limba rom n < Pr. prof. Ene Br7ni9te@ Hiturgica special pentru Institutele teologice, e6. ,?7 Bu"ure9ti@ %*+'@ "u fo7rte 8unH 8i8 io!r7fieA Pr. prof. Petre Vinti es"u@ Hiturg?ii? bi%antine privite istoric n structura 9i rnduiala lor# Bu"ure9ti@ %*(2. Bi8 io!r7fie fo7rte 8unH@ p. %2*)%(2A V. Mitrof7no#i"i@ Hiturgica +isericii ortodo)e# Cursuri uni#ersit7re pre u"r7te 6e T. T7rn7#s"4i 9i 6in nou e6it7te 6e N. Cot 7r6u"@ %*,*
I Bi8 io!r7fi7 7 fost 7 "HtuitH 6e Pr. 2ro0. T. 'odo6a/ >i Pr. 2ro0. I. R5mur/anu.

Cu tur7 teo o!i"H Fn RHsHrit. Scrii.ori din 3/co#/#/ *I*III H


Spre 6eose8ire 6e perio767 pre"e6entH@ 7"u; Fnre!istrH; o 6eJ? #o t7re ;7i ;7re 7 9tiinGei teo o!i"e. E 76e#Hr7t "H e7 nu?i pre7 ori ? !in7 H@ "i "onstH ;7i ;u t 6in pre u"rHri 9i "o;pi 7Gii. Totu9i@ pentru F;preMurHri e !re e prin "7re tre"e7u Biseri"7 8iJ7ntinH 9i "e e 7 te Bi ? seri"i orto6o:e@ 7"ti#it7te7 "u tur7 H 9i teo o!i"H este 6estu 6e re;7r ? "78i H@ 7tFt 7 !re"ii 8iJ7ntini@ "Ft 9i 7 s 7#i 9i ro;<ni@ pre"u; 9i 7 nes? torieni 9i ;onofiJiGi. C7r7"teru "e or ;7i ;u te u"rHri s"rise Fn 7"e7stH perio76H este "e poJiti#@ pe 87J7 Sfintei S"ripturi 9i 7 Sfintei Tr76iGii@ Fnf orin6 ;7i 7 es Do!;7ti"7@ Po e;i"7 9i Dreptu "7noni" A Fn 7"e 79i ti;p s?7 6eJ#o t7t 9i teo o!i7 spe"u 7ti#H@ 7tFt 6e inerentH spiritu ui !re"@ 7 Fn"eput Fn 6ire"Gie ;7i ;u t p 7toni"H@ i7r spre sfFr9itu perio76ei Fn 6ire"Gi7 7ristote i"H. AtFt 6e 6ep7rte s?7 ;ers Fn "u ti#7re7 " 7si"is;u ui Fn"Ft profesoru Io7n It7 os $se". 0I)0II- 7 fost "on67;n7t Fn %&+,@ su8 F;pHr7tu A e:ios I Co;nen $%&+%)%%%+- 6in pri"in7 pre7 ;7rii ui p7siuni f7GH 6e fi osofi7 ui P 7ton $(,*)2(5 F. /r.- 9i Aristote $2+()2,, F. /r.-@ i7r un ier7r4 "7 Io7n M78ropus $f %%&+-@ ;itropo itu E#"47ite or 6in Pont@ 7 s"ris 6upH %&(5 un i;n 76res7t MFntuitoru ui@ Fn "7re "ere7 sH punH pe P 7ton 9i pe P ut7r4 printre "re9tini. A Hturi 7 Fnf orit ;u t 9i teo o!i7 "onte;p 7ti#H?;isti"H 9i istorio!r7fi7@ 7tFt "e7 8iseri"e7s"H "Ft 9i "e7 prof7nH. E:e!eJ7 9i O;i eti"7 7 ufost "u ti#7te@ Fn s"4i;8@ pre7 puGin. Un i;pu s 6eose8it 7 67t Fn 7"e7stH pri#inGH or!7niJ7re7 Uni#er sitHGii 6in BiJ7nG 6e "Htre F;pHr7tu Const7ntin 7 I0? e7 Mono;74u %&(,) %&''- Fn %&('@ "u 6ouH se"Gii = .i osofie@ "on6usH 6e s7#7ntu VEi"47i Pse os $%&%+ ) f %&5+-@ 9i Drept@ su8 "on6u"ere7 ui Io7n OMp4i inos@ #iitor p7tri7r4 e"u;eni" $%&L()%&5'-. L7 "e7 6intFi se pre67 =u turH !ener7 H@ 7 7 6ou7 se pre!Hte7u fun"Gion7ri. .o7rte 76ese7 pro?esorii 6in 7;8e e 9"o i er7u "H u!Hri "7 Mi"47i Pse os Fn se"o u 0T@ Sust7Giu 7r4iepis"op 7 T4es7 oni"u ui $%%%')%%*(- 9i NiPifor B e;i6e f %,5,- Fn se"o u 0III@ toGi spirite en"i" ope6i"e. Fn pro#in"ie@ " eri"ii in Muru ;itropo ii or 9i 6in ;FnHstiri 7u 67t "ei ;7i ;u Gi teo o!i = U4osu @ Pe"i@ TFrno#o "u ;FnHstiri e s7 e@ L7#re e Pe"ersP7 9i Ser?N4ie#sP7 Fn Rusi7@ i7r 7 ro;<ni@ Tis;7n7@ Ne7;Gu@ Putn7. D7r fire9te H tonu fun67;ent7 F 67u F;pHr7Gii Fn9i9i 9i "urGi e or@ un6e se 6is?ut7 teo o!ie fo7rte ;u tH A unii F;pHr7Gi 7sist7u 7 sino76e@ "HutFn6 H?9i i;punH pun"tu or 6e #e6ere@ pe "7re 9i?% e:pri;7u Fn "HrGi 9i r7t7te spe"i7 e@ s"rise Fn ti;pu 6o;niei ori 7 retr7!erii 7 ;FnHstire@ etr7!ere "7re Fn"4ei7 uneori #i7G7 F;pHr7Gi or@ prinGi or@ prinGese or ori ;7ri or 6e;nit7ri "HJuGi Fn 6iJ!r7Gie@ 9i "7re Fn"oron7 76eseori@ "7 o Fte ;et7fiJi"H@ 7Mut7tH 9i 6e spiritu re i!ios 7 #re;ii@ #ieGi "e e8re 6e F#HG7Gi@ ;i it7ri@ no8i i s7u 7 unor o7;eni 6e ori!ine ;o6estH. BiJ7nGu fost@ fHrH Fn6oi7 H@ superior Apusu ui 6in pun"t 6e #e6ere "u tur7 . 6e"i 9i Fn teo o!ie "e puGin pFnH Fn se"o u 7 0 II? e7@ i7r Fn "e pri?
I C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e.

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

#este "i#i iJ7Gi7 9i une e tHrF;uri 6e ;7nifest7re "u tur7 H 9i 7rtisN superiorit7te7 7"e7st7 s?7 ;enGinut pFnH 7 "H6ere7 Const7ntinopo M su8 tur"i Fn %('2. Fn se"o u 7 0 ? e7 "ei ;7i i;port7nGi teo o!i 8iJ7ntini 7u Io7n M78ropus@ Mi"47i Pse os 9i Teofi 7"t 7 Bu !7riei. Io7n M78ropus $f %%&+- 7 Fn"eput 7 fost 7n!7M7t profesor retori"H 7 Uni#ersit7te7 6in BiJ7nG@ 7poi s?7 "H u!Hrit 9i 7 7Muns epii 7 E#"47ite or Fn Asi7@ un6e 7 ;urit 6e 8HtrFneGe pe 7 %%&+. Lu"n iui ;7i "unos"ute@ 7f7rH 6e Aie!ile sfin!ilor $Fntre 7 te e 9i institu sHr8Htorii SfinGi or Trei Ier7r4i-@ sFnt i;ne@ pre6i"i 9i s"risori. TeoFi 7"t 7 Bu !7riei $f %%%+- 7 fost 7r4iepis"op 6e O4ri67@ u 7 9i ;urit 7 %%%+ A 7 s"ris o serie 6e u"rHri ori!in7 e. NHs"ut Fn Eu stu6i7JH "u Mi"47i Pse os@ 7Mun!e 6i7"on 7 Sf. Sofi7@ i7r su8 F;pH Co;neni $%&+%)%%+'- e nu;it 7r4iepis"op 6e O4ri67 $7"tu7 ;" O4ri6@ Fn M7"e6oni7 ) Iu!os 7#i7-@ Fn "7re "7 it7te 6es"rie 7spri;e7 r7#uri or o"7 e 9i 6ep Fn!e 6epHrt7re7 6e "u tur7 "7pit7 ei. Fntre u"rA s7 e@ Fn 7f7rH 6e s"risori@ 7;inti; &omentariile biblice s"rise Fn !enu Iii 7ntio4iene@ 6upH Sf. Io7n C4r3sosto; $f (&5- 9i Teo6oret $f ('+- $6i 7"este7 7#e; Fn ro;<ne9te 1&ele patruspre%ece trimiteri po#uline'_0, "u; 9i s"riere7 po e;i"H 6espre Berori e 7tini orD Fn "7re ) spre 6e 8ireN 6e 7 Gi po e;i9ti ) "riti"H or!o iu teo o!i" 9i into er7nG7 "onterr rHni or@ so"otin6 "H "e e 6ouH Biseri"i s?7r pute7 F;pH"7 prin "on"es re"ipro"e Fn pro8 e;e ;7i puGin i;port7nte A nu;7i Fn pri# 767osu ui FilioOue "on67;nH !re9e7 7 7puse7nH. Fn se"o u 7 0/? e7@ se"o u Co;neni or $a&+a)%%+'- 9i Ane Ii or $%%+')%,&(- Fnre!istrH; o 76e#Hr7tH ren79tere spiritu7 H Fn J7nG@ FntFi 6e to7te@ Fn9i9i F;pHr7Gii@ F;pHrHtese e 9i fiii or sFnt 7" "u "on6eiu . MHrturisiri e Hs7te 6e epopee7 A e:i767 7 Anei C nen7 $%&+2)%%(+-@ s7u 7;intiri e istori"u ui Io7n Oir7i7;os $% %,&2-@ ori #o u;ino7s7 istorie 7 ;7re ui 6e;nit7r NiPit7 C4oni $f %,%%-@ s7u 6e "rono!r7fi7 "H n.7Hru ui Io7n bon7r7s $sfFr9itu 0aI-@ ne 6es"riu pe ;7;7 F;pHr7tu ui A e:ios I Co;nen $%&+%)%% An7 Be 7ssen7 $f %%&'-@ 6is"utFn6 9i "ore"tFn6 pro8 e;e 6e 6o!;e 9i p7tristi"H pFnH 9i Fn "ursu ;esei. F;pHr7tu A e:ios I Co;ne Fn6e;n7t pe teo o!i sH s"rie tr7t7te "ontr7 ereti"i or@ ;7i 7 es "oi 8o!o;i i orA e Fnsu9i 7 s"ris sf7turi #ersifi"7te fiu ui sHu@ i7r i fii"7 s7@ ne?7 Hs7t Fn epopee7 7;intitH@ Ale)iada, nu nu;7i "e7 Fnse;n7tH operH istori"H 7 #re;ii ei@ "i toto67tH 9i o 8o!7tH "roi 6espre #i7G7 8iseri"e7s"H 7 ti;pu ui. F;pHr7tu Is7" I Co;nen $%&N %&'*- s"rie 6espre poe;e e 4o;eri"e@ i7r F;pHr7tu M7nui I Coin $%%(2)%%+2- s"rie ;i"i tr7t7te 6o!;7ti"e 9i 7pHrH 7stro o!i7 6e 7t" ri e " eru ui ) ;oti# pentru "7re unii istori"i 7u 7fir;7t "H 6on 7"estor F;pHr7Gi se7;HnH "u un s7"er6oGiu "re9tin. Desi!ur@ FnsH@ oper7 or person7 H e nu;7i un ref e: p7 i"i 7 ren79terii iter7re@ o!i"e 9i 7rtisti"e. Cei ;7i "u Gi s"riu Fntr?o i;8H !re7"H 7r47iJ 67r se s"rie 9i Fn "e7 popu 7rH@ 6e pi 6H ro;7ne e Fn #ersuri@ episto s7tire e@ 8io!r7fii e s7u poe;e e re i!io7se@ s"rise 6e poetu popi

re se 7s"un6e su8 nu;e e ui Teo6or Pro6ro;os $%&*L)%%',-@ Fn npu 6in7stiei Co;neni or $%&+C)%%2'- 9i i;it7torii ui 6e ;7i tFrJiu. a 7 tfe @ "4i7r 9i unii 6intre s"riitorii "ons7"r7Gi s"riu 76ese7 9i Fn n87 #u !7rH. Cei ;7i "unos"uGi teo o!i 7i epo"ii 7"estei7 sFnt ur;Htorii = pe i; 6o!;7ti"@ EFti;ie bi!78e;i $bi!76inu @ f %%,&-@ un "H u!Hr 7pro? 7t 6e A e:ios I Co;nen@ "7re 7 s"ris 7 su!esti7 F;pHr7tu ui "unos? t7 u"r7re Panoplia dogmatic, un 76e#Hr7t teJ7ur 6e infor;7Gii p7? sti"e 9i 6o!;7ti"e pri#ito7re 7 ereJii e 7ntitrinit7re@ 4risto o!i"e@ i"o? " 7ste@ 7r;ene 9i 8o!o;i e. E ne?7 ;7i Hs7t 9i reJu;7te er;ineu? e@ ;7i 7 es 7 "e e p7tru E#7n!4e ii ) pre u"r7te Fn se"o u 7 0 0? s7 profesoru 7teni7n T. .7r;7Pi6e ) 9i 7 episto e e p7u ine. Cu ;7i ;u t ori!in7 it7te 6e"Ft e 7 .s"ris Ni"o 7e@ epis"opu Me? iei " in Pe oponeJ@ ;ort 7 %%L5@ 7 e "Hrui 1ntrebri "i rspunsuri2 pro8 e;e e "ontro#ers7te 6in teo o!i7 6o!;7ti"H ?7u fH"ut #estit Fn RHsHritu . M7i 7re un tr7t7t 6espre 1Prefacerea eu?aristic2, unu ipotriva apocatasta%ei2 ori!eniste@ pe "7re o susGine7 epis"opu Eus? ie 6in Ni"ee7@ 7 tu prin "7re "o;87te "re6inG7 p7tri7r4u ui Sotiri7" Antio4iei $%%'L)%%'5-@ "7re susGine7 "H Mertf7 6e pe "ru"e s?7 76us n7i T7tH ui@ nu Fntre!ii Sfintei Trei;i@ 6e"i in" usi# 9i .iu ui. Gustu =uGii or r7Gion7 iste %?7 6us ) po7te su8 inf uenG7 s"o 7sti"ii 7pu? e ) 7 i6ee7 s7tisf7"Giei su8stituti#e@ 7 tfe strHinH 6e "u!et7re7 rHsH? W7nH p7tristi"H. Dreptu "7noni" 9i?7 7#ut ) o67tH "u FnfiinG7re7 f7"u tHGii Muri? 2@ "on6use 6e o7n 0ipM inos@ #iitor p7tri7r4 6e Const7ntinopo '()%&5'-@ ;7ri repreJent7nGi Fn perso7n7 ui bon7r7 $f sfFr9itu 0IT- 9i ArMsten@ 67r ;7i 7 es 7 ui Teo6or B7 s7;on $f %,&'-@ tofi 7:u P7tri7r4iei E"u;eni"e 9i 7poi $%%*2)%,&'- p7tri7r4 6e io4i7@ s"7un pe "7re FnsH nu %?7 putut o"up7 6in "7uJ7 "ru"i7Gi or. Fn6e;nu F;pHr7tu ui M7nui I Co;nen $%%(2)%%+&-@ B7 s7;on e "o;ent7riu 7 Fomocanonul n -B titluri al lui P?otie# pre"u; 9i F ii 7 to7te "7no7ne e $7posto i"e@ e"u;eni"e@ o"7 e@ p7tristi"e-@ "<u? peste tot sH 7r;oniJeJe e!iuire7 8iseri"e7s"H "u "e7 "i#i H. Pe terenu istoriei 8iseri"e9ti se 6istin! = "roni"7 s"risH "u ;u tH Mtiin"ioJit7te 6e los#ii bon7r7s@ "7re 7poi@ Fn pre u"rHri e ui Con? ii7 M7n7sses $sfFr9itu se". 0II- 9i Mi"f77i G 3P7s $sfFr9itu se". @ 7 6e#enit popu 7rH 7 s 7#i 9i ro;<ni. Ar4iepis"opu Eust7Giu 7 T4es7 oni"u ui $%%,')%%*+- 7 fost un o; c6 turH en"i" ope6i"H. Instruit Fn "7pit7 H@ un6e "7s7 ui 7 fost un " u 6e ;7re rHsunet@ Eust7Giu 7Mun!e Fntr?Mp #re;e profesor 7 9"o7 7 i7r47 H@ un6e pre67 e!i e rit;u ui 9i 7 e 7r;oniei@ istori7 "u turii@ !i7. Fntre 7 te e e "u ti#H 9i te7tru re i!ios 7 B#i" ei;u uiD. DupH ur"7t pe s"7unu 7r4iepis"op7 6e Tes7 oni" $%%5'-@ e s?7?o"up7t ;u t 6u"7Gi7 " eru ui 6e ;ir 9i ;on747 @ 6e 7 "Hror ipsH 6e penitenGH in!e 7;7rni". fn o" 6e piet7te@ Ji"e e @ ;u Gi "H u!Hri u;8 H 6upH p H"eri u;e9ti #FnHto7re et"-. Nu "unos" #7 o7re7 "HrGi or@ 7r fi Fn st7re sH e i pe ni;i". Fn %%+' 7u 7#ut ;u t 6e suferit 6e 7 nor;7nJi "7re 7u

BISEiUCA IN SECOLELE 0I?0V

o"up7t or79u 9i ?7u prH67t@ Fnsu9i 7r4iepis"opu fiin6 un ti;p Fnter niG7t@ 797 "u; ne?7 6es"ris "4i7r e f7pte e Fntr?o u"r7re 7p7rte@ u ti;ii 7ni s?7 opus "4i7r F;pHr7tu ui M7nui I Co;nen@ 7tun"i "it i?7 "erut sH 7pro8e o for;u H s"4i;87tH pentru 7n7te;iJ7re7 ;74o; 67ni or. Dintre u"rHri e s7 e ;7i 7;inti; une e 6e "onGinut fo " orist= 7poi pre6i"i@ #ersuri@ i;ne itur!i"e et". Are "o;ent7rii 7 /orner@ Pin67r@ ;u te s"risori 9i "u#intHri p7ne!iri"e. E e#u sHu Mi"87 T C1onia.u# $f %,,,- 7 fost 7r4iepis"op 7 Aten pFnH 7 %,&(@ "Fn6 "ru"i7Gii ?7u Fn o"uit "u un epis"op 7tin. E 9F 7#ut re9e6inG7 Fn " H6ire7 P7rtenonu ui@ 6e pe A"ropo 7 7teni7nH A fost Fn6rH!ostit 6e "u tur7 Gre"iei 7nti"e 7 "Hrei 6e"76enGH o 6ep ini Fn fru;o7se "u3FntHri e e!i7"e. Fntru"Ft n?7 6epus MurH;Fnt 6e supunere Muris6i"Giei "7to i"e 76uT 6e "ru"i7Gi@ Mi"47i\ C4oni7tu 9i?7 pHstorit "re6in"io9ii ;utFn6u?se insu 7 C4ios@ i7r spre sfFr9itu #ieGii Fn ;FnHstire7 Pro6ro; 6e FnG Ter;opi e@ un6e 7 9i ;urit pe 7 %,,,. Opere e s7 e sFnt ;7i 7 es fer;H o;i eti"H@ #reo ,+ "7te4eJe@ o pre6i"H 7 inst7 7re Fn At4en7@ prK " i"i o"7Jion7 e 7 6u;ini"i 9i 7 6iferiGi sfinGi@ pre"u; 9i o prosopopD $6i7 o!- Fntre suf et 9i trup. .r7te e ui@ NiPit7 C ioni7tui $f %,%%- s7u A"o;iii7tu @ ;7re 6en nFt7r 7 Curte7 6in Const7ntinopo i7r 6upH 7"ee7 7 Curte7 6in Ni"eK $f %,%%-@ ne?7 Hs7t "e7 ;7i 8unH Istorie a anilor ---7 )-/9;, "uprinJFn 9tiri person7 e s7u "u ese 6e 7 ;7rtorii o"u 7ri 6espre "ru"i76e@ 6istn !ere7 st7tui or 6in Const7ntinopo Fn %,&(@ 7poi "u#FntHri@ p7ne!iri" 9i tr7t7tu 6o!;7ti" Te%aurul (rtodo)iei, s"ris Fn !enu ui Efti;ie S !78enu @ pe "7re %?7 i6epH9it@ F;8o!HGin6u?% "u infor;7Gii noi. Ve7"u 7 0/I? e7@ #e7"u I;periu ui 7tin 6e rHsHrit $%,&()%,L 9i 7 prin"ip7te or "re7te 6e "ru"i7Gi Fn M7"e6oni7@ Gre"i7 $A47i7Pe oponeJ@ pre"u; er7 9i fires"@ este ;7i sHr7" Fn ;7nifestHri "u tur7 6e"Ft "e e 7nterio7re. StrF;tor7t pe 6e o p7rte 6e "ru"i7Gi@ i7r pe 6e 7 p7rte 6e st7tu nou 7 AsHne9ti or "re7t Fn %%+')%%+L@ I;periu 8iJ7nti tre"e Fn 7"e ti;p prin Ji e !re e. Cu to7te 7"este7@ "4i7r 9i Fn ti;pi Ni"eei 9i Fn "e 7 orientHrii fi o 7tine 7 po iti"ii ui Mi47i VIII P eo o!u $%,L%)%,+,-@ "u tur7 8iJ7ntinH n?7 Fn"et7t. G4eor!4e CiprioGi spune7 pe 7 %,L' "H Ni"ee7 7 6e#enit o nouH Aten7 7 "u turii@ i7r Fn p7r7tu Teo6or 7 II? e7 L7s"7ris $%,'()%,'+- s"ri7 "H f7i;7 Corintu4 este ;uJi"7@ 7 T4es7 iei "o#o7re e@ 7 .i 76e fiei stofe e@ i7r 7 Ni"eei 0ii sofi7. S7#7nGii 7u fost "4e;7Gi 9i spriMiniGi@ Fn or79e e ;7i ;7ri 7u foi "re7te 9"o i 9i 8i8 iote"i@ 6e un6e se per;ite7 "4i7r F;pru;utu "Hi Gi or 7"7sH. Despot7tu Epiru ui $%,&()%,2&- ;eritH Fn 7"e7stH 2ri=in5 7 su8 ini7t Fn6eose8i "7 7 6oi e7 "entru 6e "u turH 8iJ7ntinH 6upH N "ee7. Cei trei u"eferi 7i sHi sFnt= /2i3co2u# d/ (a=2ac.a? Ioan A2/ Ia=co3? un 76e#Hr7t u;7nist@ Fn6rH!ostit 6e n7turH 9i 6e s"riitor 7nti"i $/o;er@ Euripi6e@ Aristof7n@ Tu"i6i6e@ Aristote - A e ne?7 Hs7 peste (& 6e s"rieri 6i#erse 6e po e;i"H 7nti 7tinH@ s"rieri Muri6i"I epi!r7;e@ s"risori @W F1/or61/ 'ardan/3? ;itropo it 6e Corfu@ e e# 7 ui Mi"47i C4oni7tu @ "7re?% 7u6H Fn s"risori 9i@ Fn fine@ Dimi.ri/ C1o

enu @ 7r4iepis"op 7 O4ri6ei@ "e "7re 7 Fn"oron7t "7 F;pHr7t 6e 7 oni" pe 6espotu Teo6or Fn %,,,. E e 7utor 7 peste %'& 6e s"rieri 6i"e@ 7"te sino67 e@ rHspunsuri "7noni"e@ s"rieri teo o!i"e et"@ 7tFt i;port7nte pentru te;eini"i7 9i in6epen6enG7 "on#in!eri or 7uto? ii 76ese7 Fn "onf i"t "u p7tri7r4ii !re"i 9i "u noi e ten6inGe 7uto? i iste sFr8e 9i 8u !7re. Dintre s"riitorii ;7i i;port7nGi "FGi#7 ;eritH 7 fi po;eniGi = fr7Gii i 9i M"o 7e Mes7ritis@ NiPifor BFe;i6e@ G4eor!4e APropo itu 0III-@ Io7n BePPos $f %,*+- 9i G4eor!4e P7"4i;eres $f %2%&-. Io7n Mes7ritis $f %,&5- er7 ;7re 6e;nit7r su8 u ti;ii Co;neni rofesor 6e e:e!eJ7 ps7 ;i or pe ti;pu 6in7stiei An!4e i or $%%+') %-@ Se 9tie "H 7 u7t p7rte 7 6is"uGii e teo o!i"e 6in pri;ii 7ni 7i eriu ui 7tin 6e Const7ntinopo @ susGinFn6 "u tHrie Orto6o:i7. A it 7 %,&5. .r7te e ui ;7i ;i"@ Ni"o 7e Mes7ritis@ er7 9i e 7"ti# su8 nii F;pHr7Gi 6in 6in7sti7 An!4e i or@ i7r 6upH %,&( 7 tre"ut 7 se7 "7 sfetni" 7propi7t 7 p7tri7r4u ui G4er;7n 7 II? e7 $%,,,) --@ ;7i pe ur;H epis"op 7 Efes. Ne?7 Hs7t o 6es"riere ;7i 7;H? GitH 7 6is"uGii or teo o!i"e 6intre !re"i 9i 7tini@ 7 "7re 7 p7rti"ip7t@ =u; 9i 7;Hnunte 6espre 7r4ite"tur7 9i ;oJ7i"u 8iseri"ii Sf. Apos?6in Const7ntinopo @ ;o6e u 8iseri"ii S7n M7r"o 6in. VeneGi7. NiPifor B e;i6e $f %,5,- s?7 nHs"ut 6intr?o f7;i ie 6e ;e6i"i 7 st7ntinopo Fn %%*+. S?7 refu!i7t 7poi Fn Asi7 Mi"H@ un6e 7 pere?7t Fn ti;pu 6o;in7Giei 7tine 6intr?un or79 Fn 7 tu 9i 6intr?o 9"o7 H i t7 pFnH 9i?7 Fnsu9it to7te "uno9tinGe e "e se pute7u 9ti Fn #re;e7 7 = retori"H@ fi osofie@ ;e6i"inH@ 9tiinGe fiJi"e@ ;7te;7ti"i@ teo o!ie@ ;7i tFrJiu@ "Fn6 F;pHr7tu Io7n 7 I I? e7 Du"7 V7t7tJes $%,,,)%,'(- tri;is prin Tr7"i7 9i M7"e6oni7 sH 76une@ sH "opieJe s7u sH f7"H 7se 6e pe 7nu;ite ;7nus"rise r7re@ "u tur7 ui NiPifor B e;i6e s"e7 pe 7 tuturor "onte;por7ni or. ToGi F 76;ir7u 9i?% "4e;7u Fn % or = p7tri7r4u G4er;7n 7 II? e7@ F;pHr7tu Io7n 7 I I? e7 Du"7 itJes 9i T4eo6or II L7s"7ris $%,'()%,'+- 7 "Hrui 67s"H 7 fost 9i i7 Fi s"4iG7 ;o6e u pe "7re F 7re 6e ur;7t "7 ;on7r4. E 7 refuJ7t , onoruri e@ in" usi# p7tri7r47tu @ retrH!Fn6u?se FntFi Fn 7spr7 ;FnHs? L7tros 6e Fn!H Mi et@ i7r ;7i tFrJiu 7 FnfiinG7t sin!ur o ;FnHstire i7 i?7 fi:7t st7tutu . Vi7G7 s7 retr7sH 7 fost e7 FnsH9i o 9"o7 H@ ;7i pentru "e H 7 t po i!r7f 7 #e7"u ui@ G4eor!4e APropo itu . B e;i6e st un o; 6e "7r7"ter@ "7re nu s?7 te;ut sH Fnfrunte Fn pu8 i" 9i sH 7s"H intr7re7 Fn 8iseri"H 7 7;7ntei ui Io7n 7 I I? e7 Du"7 V7t7tJes@ 7n"7 M7r"4iJ7 )W f7pt pentru "7re 7 fost e:pu J7t. B e;i6e 7 fost uit7t Fn %,2,)2( 9i Fn %,'&)?'(@ "Fn6 s?7u 6us 7 Ni"ee7 9i 7 Ff7ion tr7t7ti#e 6e unire "u 6e e!7Gii p7p7 i@ tr7t7ti#e Fn "7re@ 6e9i i""ept7 o tri;itere 7 Du4u ui BprinD .iu @ totu9i "uno9tinGe e 9i #i7 ui 7u i;pus sin!ur7 7titu6ine "e o pute7u 7#e7 rHsHritenii = Fnere7 Fn orto6o:i7 tr76iGion7 H. Lu"rHri e ui 6espre .i ioCue@ 6espre Ft@ 6espre #irtute@ ps7 ;i 9i poeJii re i!io7se $une e intr7te 9i Fn "Hr? 6e "u t@ ;7i 7 es 7 sHr8Htori e Sf. Du;itru@ Sf. Gri!orie Teo o? et".- ?7u i;pus 76;ir7Giei un7ni;e. Tr7t7te e ui 6e o!i"H 9i 6e H 7u 7Muns ;7nu7 e "unos"ute 7tFt Fn RHsHrit "Ft 9i Fn Apus@ i7r

istori7@ !eo!r7fi7 9i ;7i 7 es "e e 6ouH 7uto8io!r7fii ne 67u "e e ;7 8o!7te 9tiri 6espre o7;enii 9i #re;uri e s7 e. A ;urit 7 %,5,. cG4eor!4e APropo itu $%,%5)%,+,-@ e e# 7 ui B e;i6e 9i 67s"H 7i F;pHr7tu ui T4eo6or 7 II? e7 L7sP7ris@ ne?7 Hs7t o istorie 7 I;pe riu uF 6e Ni"ee7@ pre"u; 9i s"rieri teo o!i"e 9i pre6i"i. E "unos"ut Fi e!HturH "u sino6u 6in L3on 6in %,5(@ 7 "7re 7 p7rti"ip7t. Io7n BePPos $f %,*+-@ 47rtofi 7: 7 p7tri7r4iei 6e "urFn6 re#eni i7 Const7ntinopo @ 76#ers7r 7 7tini or@ ;7i 7poi ) spre 7 s uMi p 7 nuri or 6e 7propiere 6e Apus 7 e ui Mi47i 7 V II? e7 P7 eo o!u $%,L&? i,+,- ) susGinHtor 7 or@ 7 7Muns@ "u; Ji"e P7"4i;eres@ !urH@ ;FnH = "on6ei 7 noii po iti"i unioniste. OpoJiGi7 6in p7rte7 p7tri7r4u ui Ai senie 9i 7 ui NiPifor B e;i6e nu %?7 putut opri sH 7Mun!H Fn %,5' p7 tri7r4@ 6e;nit7te Fn "7re 7 rH;7s pFnH Fn %,+,@ "Fn6 7 fost s"os 6 An6roni" 7 II? e7 P7 eo o!u $%,+,)%2,+-. C4e;7t Fn f7G7 sino6uP spre Mustifi"7re@ 9i?7 "erut iert7re@ 67r 7poi 7 6e#enit 6in nou 7tinofroi f7pt pentru "7re 7 fost Fn ur;H 7n7te;7tiJ7t. A ;urit Fn e:i Fn %,*a I Lu"r7re7 s7 prin"ip7 H se nu;e9te 18espre unire "i pacea +isericii inti vec?ea "i noua Rom'_# A ;7i s"ris o ;u Gi;e 6e 7 te tr7t7te 9i s"riso prin "7re "7utH sH 7r7te "H 6o!;7 pur"e6erii Du4u ui SfFnt 7r fi foA FnGe e7sH 6e Sf. PHrinGi 9i "7 o tri;itere 6e "Htre .iu @ 6e"i "e e 6oiA Biseri"i s?7r pute7 uni. G4eor!4e P7"4i;eres $%,(,)%2%&- strH u"e9te 9i e @ "7 9i 7 Fn#HG7Gi@ Fn nou rest7ur7tu BiJ7nG@ tre"Fn6 prin s uM8e Fn7 te 6e "ons ier p7tri7r47 @ Muris"onsu t@ 47rtofi 7: et". Atitu6ine7 ui 7 fost 7nt 7tinH@ "u; se #e6e 6in s"rieri e s7 e. Oper7 s7 prin"ip7 H o for;e7= istori7 pri;i or P7 eo o!i $%,L%)%2&+-@ "7re "onse;ne7JH infor;7Gii 7;A nuntite 6espre 6is"uGii e re i!io7se 9i 6o!;7ti"e 7 e s"4is;ei 7rsenit 7 e "ontro#erse or 7nti? 7tine 9.7. .iin6 "e ;7i ;7re po i4istor #e7"u ui@ P7"4i;eres 7 s"ris tr7t7tu 6espre 9tiinGe e Fn#HGH;Fntu ui ei "i" ope6i" $Cu76ri#iu;-@ 6espre Aristote @ Dionisie Areop7!itu et". Fn 6e"ursu #e7"uri or 0I)0III se se;n7 e7JH 9i 7 s 7#ii su6i"i nor6i"i ;7nifestHri 6estu 6e serio7se 6e iter7turH teo o!i"H@ n7tur ;7i ;o6este 6e"Ft 7 BiJ7nG@ 6e un6e 7u fost F;pru;ut7te. Pre6o;in@ re7 "u turii teo o!i"e este FnsH ;7i 6ep inH 6e"Ft Fn or79e e 87si ei " un6e se"toru prof7n 9i u;7nist 6e#enise Fnf oritor. Desi!ur@ 9i 9"o i sint ;7i ;o6este@ 67r nu tre8uie sH uitH; "H e e 7u e:ist7t Fn 7pro7 to7te ;FnHstiri e sFr8e@ 8u !7re@ ruse9ti 9i ro;<ne9ti. Se "unos" 6i poJiGii 6e 7 prin"ipii V 76i;ir $*+&)%&%'- 9i I7ros 7# "e InGe e $%&%*)%&'(- 7i Oie#u ui pentru FnfiinG7re 6e 9"o i 9i 8i8 iote"i Fn Oi 9i No#!oro6. Unu 6in "entre e "7re 7u ir76i7t "u turH teo o!i"H pes 7"este Biseri"i este Munte e At4os "u ;FnHstiri e ui@ un6e 7 %%(2 %%L* se #or8e7 6e ;7nus"rise "opi7te pentru ru9i@ 6e un6e ) Fn"epF "u 7r4iepis"opu S7#7 Ne;7ni7 6e IpeP $%,%*)%,22 A f %,2L- ) 7pro7 toGi 7r4iepis"opii sFr8i tre8ui7u sH fi tre"ut prin ;FnHstire7 /i 7n6i Ji6itH 6e e Fn %%*5@ i7r "ei 8u !7ri prin ;FnHstire7 bo!r7fu@ ri6i"F Fn Muru 7nu ui %&&&. Din "7t7 o!u 6e ;7nus"rise 7 e ;FnHstirii Sf. Io7n 6in P7t4n 7pro7pe Mu;Ht7te er7u 6e "onGinut prof7n. In!inerii@ "roni"7rii@ po#es

i@ Muri9tii@ teo o!ii@ 7rti9tii@ "<ntHreGii 8iseri"i or@ toGi 7u F;pru;ut7t Jestre7 "u tur7 H 8iJ7ntinH. Bu !7ri7 7#usese Fntre se". I0)0 un Fn"eput pro;iGHtor 6e iterH teo o!i"H. Epo"7 AsHne9ti or $%%+')%,+&- 7 "re7t Fn TFrno#o 9i tFrJiu Fn Tr7"i7 rHsHrite7nH "entre 6e 8o!7tH "u turH 8iseri"e7s"H so o!i"H. 1=inodiconul2 aru#ui 'ori3 $%,&5)%,%+- 6in %,%% e un 7 frH;FntHri or teo o!i"e "re7te 6e ;i9"7re7 8o!o;i H "u 8o!7t7 ter7turH. Tot 6in se"o u 7 0 II? e7 67te7JH 9i #e"4i e ;7nus"rise = ing?eliarul2 6e TFrno#o@ 7 t 1evang?eliar2 pref7G7t 6e Teofi 7"t 7 6ei $f %%%+- 9i 1sina)arul2 "7re "uprin6e7 #i7G7 pri;i or sfinGi i. Spre sfFr9itu se"o u ui 7 0 II? e7 Fn"epe sH prin6H teren@ Fn % 9i Fn estu Bu !7riei@ ;i9"7re7 isi47stH@ e!7tH 6e nu;e e SfFn? Gri!orie Sin7 tu $f %2(L- 6e 7 P7rori7 Fn 7propiere 6e A6ri7? i @ "7re #7 76u"e Fn se"o u 7 0 V? e7 ren79tere7 e!7t7 6e nu;e e ?eodosie 9i 7 p7tri7r4u ui E0.imi/ d/ T8rno=o $%25')%2*2A &-. in Ser8i7 se i;pune nu;e e SfFntu ui S7#7 Ne;7ni7 $f %,2L-@ 7u?. pri;e or s"rieri sFr8e9ti = pre6i"i@ Fn6ru;Hri itur!i"e 9i "H u!H? 67r ;7i 7 es 7 f7i;o7sei BOor;"e7i7 Oni!7D@ no;o"7non pre? t 6e e pentru pri;7 o7rH Fn s 7#one9te 9i rHspFn6it ) "u 76Hu!iri o7re )W 7 toGi s 7#ii@ 7 8u !7ri 9i ru9i. Din 9"o7 7 SfFntu ui S7#7@ FfFntu Munte@ "7 9i 6e 7 9"o i e 6in ;FnHstiri e sFr8e Stu6eniG7@ 9i Mi e9e#o@ 7u ie9it pri;ii 7r4iepis"opi = Arsenie I $%,22)%,L2-@ II $%,L2)%,5%- 9i ;7i tFrJiu Ni"o6i; $%2%5)%2,(- "7re 7u iniGi7t 6e "opi9ti 9i tr76u"Htori@ Fntre "7re "H u!Hrii Do;enti7n 9i Teo? 7utori 7i 8io!r7fiei SfFntu ui S7#7@ 7poi 7i !ene7 o!ii or "r7i or 9i -is"opi or sFr8i@ pre6i"i or 9i 7 tor "HrGi re i!io7se. iseri"7 r7sH 7 Oie#u ui 6epH9e9te "u tur7 pe to7te "e e s 7#e. ui ;FnHstires" 6e 7 pe9teri e Oie#u ui ne?7 67t un ;Hnun"4i 6e s"riitori 9i pre6i"7tori@ pre"u; 9i "e ;7i #e"4i ;onu;ent W 7 i;8ii ruse = 1Evang?elia din (stromir2, Fn %&52. Pe 7 ;iM? se"o u ui 7 0 ? e7 I#arion? pre6i"7tor 9i 7poi ;itropo it 7 Oie? $%&'%)%&'(-@ ne?7 67t cr!i 6e Fn6ru;7re re i!io7sH@ Fntre 7 te e vedic rH;7sH "e e8rH Fn i;87 #e"4e rusH@ Fn "7re se pre7;Hre9te orit7te7 re i!iei "re9tine 9i 7 operei "i#i iJ7to7re 7 SfFntu ui V 7? pre6i"H 6in "7re une e p7s7Me 7u intr7t Fn s uM8e e 6e "u t. T 7 %&*5 "ne7Ju &8adimir ;onoma1u# $%%%2)%%,'- sfHtui7 Fn Hturi e s7 eD "7 fie"7re sH?9i stHpFne7s"H 7#ere7 s7@ o strH#eJie 7 "otropire7 feu67 H. oni"7ru Nestor $f %%(%- ne?7 67t o istorie po iti"H 9i 8iseri? 7 epo"ii 6intre 7nii +',)%%%&@ pre"u; 9i 8io!r7fii 7 e ;7i sfinGi ru9i. Teo6osie $f %&52-@ e!u;enu ;FnHstirii Pe"ersP7i7 ne?7 Hs7t pre6i"i "e e8re 9i Fn6ru;Hri ;on747 e. )/on? ;itro? Oie#u ui $se". 0III-@ 7 s"ris Fn !re"e9te un te;eini" tr7t7t "on? ;e or. Fn Mu;Ht7te7 FntFi 7 se"o u ui 7 0 II? e7 Simion? epis"op 6i;ir@ Fn Rusi7 septentrion7 H@ 7 s"ris ;7i ;u te 8io!r7fii Ji6i? ie suf et. Pe toGi i?7 Fntre"ut FnsH epis"opu <iri# d/ Turo=? '-@ #estit prin "e e * pre6i"i "Htre popor@ trei Fn6ru;Hri "Htre

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V %'5

"H u!Hri 9i o ;u Gi;e 6e ru!H"iuni "7re s?7u pHstr7t. Pentru fe uY i;presion7nt Fn "7re 9ti7 sH pre6i"e@ 7 fost supr7nu;it 14risostomui Rusiei2# M7i "unos"ut 6e"Ft e este Oiri 7 II? e7@ ;itropo it 6e Oie?# Fntre %,'&).%,+&@ #estit prin "u e!eri e 6e "7no7ne 9i prin "o6ifi"7re" or 7 sino6u 6in %,5( 6e 7 V 76i;ir@ Fn "7re se 6efiniti#e7JH@ pentru pri;7 o7rH@ 1Qorrnceaia Qniga2# E7 "uprin6e pre#e6eri "ontr7 si;oniei 7 #Frstei pre7 tinere? 7 4irotonit@ 7 8oteJu ui sH#Fr9it 7 tfe 6e"Ft prir Fntreit7 "ufun67re@ pre"u; 9i 6espre s uMire7 "ore"tH 7 Litur!4iei@ 7poA "ontr7 8eGii oi3 9i 7 unor o8i"eiuri pH!Fne "7re se ;7i pHstr7u "u o"7Jie unor sHr8Htori et". A te u"rHri = ]ntrebrile episcopului T?eognost i =rai, 6in %,5L@ 1&tre patriar?ul de &onstantinopol2, Fn e!HturH "u pro8 e;e 6e ritu7 pri#in6 8oteJu p7!ini or 9i ereti"i or@ postu @ r7port7 epis"opiior"u ;inHstiri e et". MinHstiri e 9i 8iseri"iie ro;<ne9ti 6e fe u "e ei 6e 7 Morisen7 "7 9i epis"opii ) 797 "u; Fi po;ene9te 8u 7 6in %,2( 7 p7pei Gri? !orie 7 I0? e7 $%,,5)%,(%-@ "Htre Be 7 7 IV? e7 $%,2')%,5&- re!e e Un!7riei ) er7u Fn st7re@ "u 9tiinG7 or 6e "7rte@ nu nu;7i sH se ;en ? GinH "i sH fie so"otite 6e #re;e ni"7 stHpFnire ;7!4i7rH "7 peri"u o7se 9i "7p78i e sH "on#erte7s"H 9i popo7re e Fn#e"in7te 7 Orto6o:ieA 7"e7st7 "4i7r Fn "iu67 7spre or ;Hsuri u7te 6e feu67 is;u 7pHsHtor 6e pi 6H 7 6iet7 6in Bu67@ 7 %,5*. CFt 6espre Biseri"i e ne"7 "e6onene tre8uie sH po;eni; "H@ Fn "iu67 suferinGe or pro#enite 6in "7uJ7 ;74o;e67ni or 9i "ru"i7Gi or@ Fn6eose8i Biseri"7 Ar;e7nH 9i?7 7#ut repreJent7nGi 6e frunte Fn #i7tf teo o!i"H@ 6e pi 6H "ei 6oi Nerses@ unu "7to i"os 6e Ro;o 74 Fn Ci? i"i7 $ E %%52-@ "7re ne?7 Hs7t o e:punere 6e "re6inGH 7 Biseri"ii Ar ? ;ene@ un poe; re i!ios@ BIisus .iu D A 7 6oi e7 Nerses@ epis"op 6e T7rs@ 7 s"iis ;7i ;u te tr7t7te 6o!;7ti"o?po e;i"e. i Fn Biseri"7 i7? "o8iGi or sirieni 7#e; 6o!;7ti9ti 9i istori"i 6e #7JH "7 = Dionisie B7r? S7 i8i $f %%5%- 9i Gri!orie A8u F7r7!iu $f %,+L-@ i7r Fntre nestorieni= 47 6ei se 6istin!e E8e6?Iesu $f %2%+-@ 7"ti# Fn to7te tHrF;uri e teo o!iei Fn"4ein6@ pute; spune "H #e7"uri e 0I)0III n?7u fost ipsite 6e "u turH teo o!i"H@ opere e 9i 7utorii or 7;intiGi ;7i sus fiin6 !rHito7re Fn 7"est sens.
BIBLIOGRA.IEI

/7ns?G"or! Be"P@ >esc?ic?te der (rt?odo)en Qirc?e im b'%antinisc?en Reicti Gottin!en@ %*+&A I6e;@ Qirc?e und t?eologisc?e Hiteratur im b'%antinisc?en Rcic? Miin"4en@ %*'*A P7u Le;er e@ Ie monde de +'%ance# 4istoire et institutions, Lon 6on@ %*5+A G. Po6sP7 sP3@ T?eologie und P?ilosop?ie in +'%an%, Miin"4en@ %*55 \. Goui 7r6@ Etude sur la vie religieuse B3J7n"e@ P7ris@ %*5' 9i %*+% A An6n Gui ou@ i#a civilisation b'%antine, P7ris@ %*5( A \. Me3en6orff@ Initiation Ia t?eolo gie b'%antine, P7ris@ %*5'. I6e;@ +'%antine t?eologie, Ne` lorP@ %*5(A /. _. /7ussi!]A 4istor' oi BV '#antine &ivilisation, Lon6on@ %*5(. I6e;@ Qulturgesc?ic?te #on +'%an%, Stutt!7rt@ %*'* A A. P. O7s467n@ B3J7nJ unt seine Qultur, Ber in@ %*52 A L. Bou3er@ \. Le" er"C@ .r. V7n6en8rou"Pe@ 4istoire de ? spiritualite c?rctienne, II# Ha spiritualite au 3oven Age, P7ris %*L% A I6e;@ +'%aniini Hiterature, n 1T?e &ambridge 3edieval 4istor'2, t. IV@ ,@ C7;8ri6!e@ %*L5A /er 8"?rt /un!er@ Reic? der neuen 3Gle# 8er c?ristlic?e >eist in der ?'%antinisc?ei Z Bi8 io!r7fi7 7 fost 7 "HtuitH 6e Pr. prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. prof. I. RH;urennu

tur, Gr7J?_ien?Oo n@ %*''@ p. 2'')2L*A I6e;@ +'%antinisc?e >eistes)velt von istaEntin der >rosse bis %um Fall Qonstantinopels, B76en?B76en@ %*'+A 8ie b'%an$ sc?e Hiteratur, n 18ie Hiteraturen der Melt2, biiri"4@ %*L(A P. o7nnou@ &?rist$ e 3etap?'siL in +'%an%# I# 8ie Illuminationsle?re des 3ic?ael Psellos und mes Italos $Stu6i7 p7tristi"7 et 83J7ntin7@ 2-@ Ett7 @ %*'L. An6re Mire;8e @ Ha litterature b'%antine, Fn BEn"3" ope6ie 6e 7 P ei76e@ oire 6e Litter7turesD@ t. I.@ P7ris@ %*''@ p. L*5)5'& A En6re #on I#7nP7@ +'%anti$ ?e >esc?ic?tssc?reiber, Gr7J?_ien?Oo n@ %*'(A. B. T7t7Pis@ Ha p?ilosop?ie b'$ ine, P7ris@ %*(*A R. C7nt7re 7@ Poeii bi%antini, / #oi.@ Mi 7no@ %*(+A C47r es ti. Ha pensee b'%antine et le mouvement des idees, Fn 1Hes grands probleme de toire b'%antine2, P7ris@ %*(2@ p. %(&)%(* A Di;itrios B7 7nos@ Oi foC7#?"i#o 7uScI ?Ih ,=criitori bi%antini0, Aten7@ %*'(. G. Monte 7ti"i@ =toria della letteratura b'%antina, Mi 7no@ %*%LA A. Le8e6e#@ ! istoric asupra istoriei +isericii bi%antine de la linele sec# al Pl$lea pn la itatea sec# al PA$lea, Fn i;87 rusH@ Mos"o#7@ %*&*A O7r Oru;87"4er@ >esc?ic?te b'%antinisc?en Hiteratur# Aon Kustinian bis %um Ende des (stromisc?en Reic?es ?%('2-@ ,?e@ Auf . Mun"4en@ %+*5A Pentru literatura religioas a bulgarilor "i srbilor < I. T7rn7;i6is@ EIa)opia %f*i ep!t?:.RS NEp:Ai-7F7s@ T4es7 oni"@ %*+,@ p. L()+,. Re"en?Ahr. prof. I. RH;ure7nu@ Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro;<nHD@ CI $%*+2-@ nr. ')L@ p. ?(',A E. Tur6e7nu@ I7 litterature slave en +ulgarie au 3o'en ge, P7ris@ %*(LA t7f7riP@ >esc?ic?te der siid$slavisc?en Hiteratur, t. III@ _ien@ %+LL. Pentru literatura religioas rus# /.?D. Dop;7nn@ 8ie Russisc?e (rt?odo)e Qirc?e in >esc?ic?te und >egenNart, Auf 7!e@ Ber in@ %*+%A M. L7r7n et \. S7uss73@ Ha Russie ancienne, P7ris@ %*5'A fiei67s@ Istoria +isericii ruse, Fn i;87 !re7"H@ Aten7@ %*L5. N. be;o#@ T?e Eans and t?eir &?urc?, Lon6on@ %*L(A A. M. A;7nn@ (stslavisc?e Qirc?en$ uc?te, _ien@ %*'&. In limba rom n# N. er87n?T7n79o"7@ Hiteratura +i%an!ului, Bu"ure9ti@ %*5% A Pr. prof. M. e? 8espre teologia postpatristic, Fn BMitropo i7 Ar6e7 u uiD@ 0I $%*LL-@ nr. ()L@ *),**A N. Ior!7@ 4istoire de la vie b'%antine, #oi. I)III@ Bu"7rest@ %*2(@ Tr76. 6e MHri7 /o 87n@ Bu"ure9ti@ %*5(A T. M. Popes"u@ Pr. prof. T. Bo6o!7e@ G4. seu@ Istoria bisericeasc universal, t. II@ Bu"ure9ti@ %*'L@ p. %2,)%(% A Euse#iu rid, Istoria bisericeasc universal, Tr76. 6e At. Mirones"u@ t. II@ Bu"ure9ti@ p. %+&)%*,.

Cu tur7 teo o!i"H In RHsHrit. S"riitori 6in se". 0IV)0V I


De9i strF;tor7t Fn Asi7 tot ;7i ;u t 6e tur"i@ i7r Fn B7 "7ni 6e e sFr8 9i 8u !7r@ I;periu 8iJ7ntin 7 putut 6esfH9ur7 9i Fn ti;pu itiei P< eo o!i or $%,L%)%,+,- o ;i9"7re "u tur7 H fo7rte Fnf ori?T@ pe "7re 7 tr7ns;is?o 7poi 9i "e or 7 te st7te 9i Biseri"i orto6o:e. H#Hr7t "H u ti;e e 6ouH #e7"uri 6e e:istenGH 7 e I;periu ui 8iJ7n? i fost J!u6uite@6e "riJe interne fo7rte puterni"e 6e n7turH po iti"H@ H 9i re i!io7sH@ spre 7 nu ;7i #or8i 6e "7t7" is;e e 6e pe 7 ;iM?se". 7 0 V? e7 = "iu;H@ "utre;ure 9i 7 te e. Cu to7te 7"este7@ 6e9i ns teritori7 9i ;i it7r@ Fn7inte 6e 7 su"o;87@ BiJ7nGu 9i?7 ;7i i7t o 67tH to7te puteri e s7 e@ "u; se e:pri;H 8iJ7ntino o!u sJ C4. Die4 @ spre 7 ;7i 7run"7 o u ti;H strH u"ire peste Fntre7?
C7pito re67"t7t 6e Pr. Prof. Teo6or Bo6o!7e.

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

%'*

!7 u;e. A; pute7 spune "4i7r "H epo"7 7"e7st7 6epH9e9te pe "e e 7nterio7re@ 67"H Gine; se7;7 "H BiJ7nGu 9i?7 "re7t 7"u; fi i7 e "u ? tur7 e 9i 7rtisti"e 7tFt 6e i;port7nte "7 = T4es7 oni"u @ At4osu @ Mis? tr7 9i Tr7peJuntu @ "7 9i tot 7tFte7 fo"7re 6e u;inH Fn st7te e sFr8@ 8u !7r@ ro;<n 9i rus. L7 Uni#ersit7te7 6in BiJ7nG@ reFnfiinG7tH 6e Mi47i VIII P7 eo o!u $%,L%)%,+,- ) in6iferent 67"H 7u fost "ursuri pu8 i"e ori p7rti"u 7re ) #ene7u tineri "4i7r 9i 6in It7 i7@ nu nu;7i 6in Gre"i7@ Cipru@ Asi7 Mi"H 9i B7 "7ni. .i o o!i7 pre67tH 6e profesori "7 M7:i; P 7nu6is $%,''? %22,-@ M7nue Mos"iiopu os $se". 0III)0IV-@ De;etrios TriP inios $se". 0IV- 9i ;7i 7 es Teo6or Meto"4ites $%,2,)%22,-@ er7 Fntre"utH 6o7r 6e fi osofi7 p 7toni"H 9i 7rtistote i"H pre67tH 6e ;7rii "u!etHtori 9i "o;ent7tori NiPiFpp?GTi!or7s $f %2L+-@ G4eor!4e G4e;istos P et4on $f %(',-@ G4eor!4e $G4en76ie- S"4o 7rios $%25,- 9i 6e ;itropo itu Vis7? rion 7F Ni"eei $fi%(5,-@ toGi trei 6in se". 7 0V? e7@ pri;u p 7toniJ7nt@ "ei 7 Gi 6oi 7risFote iJ7nGi. Retori"7 e e!7ntH 9i 6re7sH "u s7re7 7tti"H se "u ti#H 7tFt Fn G7rH "Ft 9i Fu strHinHt7te@ un6e se tri;ite7u ;7nus"ri se 6in " 7si"ii e ini. V7 rH;Fne un7 6in ! orii e nepierito7re pentru BiJ7nG !riM7 6e 7 fi pHstr7t 9i tr7ns;is u;ii Fntre!i@ prin ren79tere7 9i u;7nis;u it7 i7n@ "u tur7 " 7si"H 7 7nti"4itHGii ) "7re ni"io67tH n?7 fost FntreruptH Fn BiJ7nG ) 9i Fn !enere@ "e7 ;7i ;7re p7rte 6in Jes ? tre7 "u turii "re9tine "u for;e e ei 6e #i7GH ;u tip e = 7rtisti"H@ 9tiin ? Gifi"H et". Istori"ii prof7ni ne FnfHGi9e7JH frH;FntHri e po iti"e 7 e "e or 6ouH p7rti6e = 7rtisto"r7t 9i 6e;o"r7t@ ;u Gi;e7 s"4i;8uri or "o;er ? "i7 e "u or79e e it7 iene@ s7u "HsHtorii e 9i "H Htorii e 6upH 7Mutor 7pu ? se7n 7 e u ti;i or F;pHr7Gi 8iJ7ntini. Fn sfFr9it@ isi47s;u @ po iti"7 unio ? nistH 9i ren79tere7 7rtisti"H 7tFt 6e Fnf orito7re #or u;p e "e e 6ouH #e7"uri "u tot 7tFGi7 Fn#HG7Gi 9i opere rH;7se ne;urito7re. Nu e o"u sH stHrui; 7supr7 stu6ii or 6e ;e6i"inH@ 6e fi osofie@ 6e ;7te;7ti"H 9i 6e 7strono;ie. Istori"u G ieor!4e APropo itu $%,%5)%,+,- "uno9? te7 "7uJe e e" ipse or@ i7r Ni"4ifor Gri!or7s fH"use p 7nu 6e Fn6rep? t7re 7 "7 en67ru ui "u ,&& 6e 7ni Fn7inte7 p7pei Gri!orie 7 0/I? e< $%'5,)%'+'-@ 6upH "u; nu #o; insist7 ni"i 7supr7 stu6ii or 6e 9tiinGe prof7ne@ poeJie@ 6r7;H@ ro;7n@ "er"et7te "u 7tFt7 p7siune Fn u ti;e e 6e"enii. In !ener7 @ se po7te spune "H BiJ7nGu 7 fost@ Fn tot "ursu E#u ui ;e6iu@ "e ;7i "u t 6intre st7te@ "u #i7G7 "it76inH 9i "u tur7 H "e7 ;7i pro!resistH. BHi e@ spit7 e e@ fineGe7 ;7niere or@ 7rt7 9i ni#e u 6is"u ? Gii or fi osofi"e 9i teo o!i"e 6epH9e7u tot "e er7 pe 7tun"i ;i9"7re "u ? tur7 H Fn 7 te GHri. CH pFnH 9i Fn pr7!u 7!oniei s7 e po iti"e #i7G7 8i ? J7ntinH er7 6o;in7tH Fn6eose8i 6e p7siune7 re i!io7sH ) Fn "7re p7r? "H se refu!i7@ ;Fn!Fin6u?se@ to7tH "on9tiinG7 unui popor "u tre"ut 7tFt 6e #ener78i ) e 76e#Hr7t@ 6upH "u; e 76e#Hr7t 9i f7ptu "H totu er7 su8or6on7t teo o!iei 9i po e;i"ii@ "4i7r po iti"u 9i e"ono;i"u . Pe"e? te7 "u turii 8iJ7ntine se #e6e Fn Fntre7!7 6eJ#o t7re u terio7rH 7 Apu? su ui 9i ;7i 7 es 7 st7te or orto6o:e@ un6e spiritu 7"estei "u turi 6Hi? nuie pFnH 7Ji. Ur;79e e BiJ7nGu ui 7u 7Muns 9i e e 7 Fnf orire ne"u? nos"utH pFnH 7tun"i.

\A

.AIOA

Fntre s"riitori 7u fost 9i 7"u; F;pHr7Gi 9i prin"ipi@ "7 su8ti u 9i ;7tu M7;ie 7 H-#/a P7 eo o!u $%2*%)%(,'- s7u o7n a# &#-#/a nt7"uJino $%2(%)%2''-@ pri;u "u tr7t7te 6espre Fn#HGHtur7 is 7;u? "u#FntHri 9i episto e@ "e H 7 t "u 1Istoria2 s7 7tFt 6e 8o!7tH Fn 67te spre isi47s;@ ori@ Fn fine@ "7 fiu sHu M7Fei C7nf7"uJino@ 7Muns "7 A7tH sHu Fn "4i ii e unei ;FnHstiri 7t4onite. SH uH; pe rFn6 "Fte#7 6in person7 itHGi e ;7i "unos"ute 6in 6iferi? r7;uri 7 e "u turii teo o!i"e 8iJ7ntine 7 e se". 7 0 V? e7 9i 7 0V? M7i ;u t 7u fost "u ti#7te s"rieri e istori"e@ 6o!;7ti"o?po e;i"e@ i? !i"e 9i Muri6i"e@ ;7i puGin "e e e:e!eti"e. Lu"rHri !ener7 e 6e istorie 8iseri"e7s"H nu 7#e;@ 7f7rH 6e "e7 ui NiPifor <a#i3. *an.o2o# $se". 0IV-@ "7re 7 trHit "7 ;on74 Fn Con? ntinopo Fntre %,L')%22' 9i "7re 7 "on"eput o Istorie a +isericii de nceput "i pn n vremea lui, 67r n?7 reu9it s?o 6u"H@ Fn "e e ,2 "HrGi@ =Ft pFnH Fn 7nu L%&@ u ti;e e ' "HrGi@ 6e 7 7nii *%&)*%%@ pHstrFn6u?6o7r Fn reJu;7t. Lu"r7re7 e o "o;pi 7Gie 6upH o istorie ne"unos"utH@ 7"t7tH Fn se". 7 0? e7 pe 87J7 "e or re 7t7te 6e Euse8iu 6e CeJ7ree7 2(&- 9i 6e ur;79ii sHi. Sin!ur7 #7 o7re 7 BIstorieiD ui este ;u Gi;e7 infor;7Gii@ 76eseori e!en67re@ pe "7re e e:pune fHrH si;G "riti". =ifor 07ntopo O7 ist ne?7 ;7i Hs7t 9i iste 6e F;pHr7Gi 9i p7tri7r4i@ Zi 6iferite i;ne@ epi!r7;e 9i p7r7fr7Je 7 Sf. S"ripturH 9i 7 #e"4e7 o!r7fie 8iseri"e7s"H@ pre"u; 9i o BVi7GHD #ersifi"7tH 7 Sf. Ni"o 7e. (iIi0or Fri6ora3 (0 %2L+-. Ur;Fn6 e:e;p u istori"i or prof7ni 6in 7 e e 7nterio7re@ ;7i 7 es 7 ui G4eor!4e P7"4i;eres $%,(, )%2%&-@ 7 ii u"eni" 7 fost@ istori"u 9i Bs7#7ntu "e ;7i 6e #7JH 9i "e ;7i ;7re re7"u ui 0IV@ FiLifor >rigoras #7 Hs7 posteritHGii opere 6e o 6eose8i?37 o7re@ 7tFt pentru "uno79tere7 #ieGii po iti"o?so"i7 e@ "Ft 9i 7 "e ei iri"e9ti 9i teo o!i"e. NHs"ut Fn /er7" ee7 Pontu ui Fn %,*'@ FiLifor >rigoras se 8u"urH 6e 6u"7Gie 7 e7sH 6in p7rte7 un"4iu ui sHu@ ;itropo itu o7n@ 67r ;7i 6e !riM7 pHrinte7s"H "e i?7 purt7t?o Fn#HG7tu p7tri7r4 o7n 7 0VIII? G 3P3s $%2%')%2%*- 9i 6e 9tiinG7 8o!7tH 7 profesoru ui Teo6or Me? Fites $%,5&)%22,- "u 7i "Hrui "opii stu6i7 pe " 7si"i 9i 7strono;i7@ F!Fn6 "4i7r sH preJinte F;pHr7tu ui An6roni" 7 II? e7 P7 eo o!u E@/ )%2,+- "e e8ru p 7n 6e refor;H "7 en67risti"H@ 67r "7re nu #7 fi "7t 6e"Ft peste ,'& 6e 7ni 6e p7p7 Gri!orie 7 0 II? e7 $%'5,)%'+'-. WJFn6u?9i 7#ere7@ o67tH "u ;o7rte7 F;pHr7tu ui An6roni" 7 II? e7 Ao o!u $f %2,+-@ NiPifor Gri!or7s se 6e6i"H nu;7i stu6iu ui@ 7Mun? e Fnsu9i profesor@ fH"Fn6u?se "e e8ru Fn6eose8i prin 6isput7 6in t Fn "7re 6e;7s"H pe "H u!Hru V7r 77; 6e C7 78ri7 $f %2'&-@ "7re =4isese o 9"o7 H Fn "7pit7 H 9i sfi67 "u Fn!F;f7re7 s"o 7sti"is;u ui ur7 8iJ7ntinH. De 7"u; Ni"4ifor Gri!or7s F9i repri;e9te 6e;nitHGi e 7te6r7@ 67r upte e pHti;79e 6intre n7Gion7 i9tii ui o7n C7nt7"uJino %)%2''- 9i ;o6er7Gii 6in Muru Anei 6e S7#oi7 $f %2(5- 9i 7 fiu ui o7n 7 V? e7 P7 eo o!u $%2(%)%2(5 A %25*)%2*%-@ "7re 6u"e7u po i? 6e unire "u Ro;7@ F f7" sH?9i pi7r6H totu 9i sH 7Mun!H I7 ;inHstire@ poi ) prin intri!i ) 6e9i e n?7 7#ut 7titu6ini pre7 st7torni"e ) F;niGH@ un6e ;o7re pe I7 %2L+. Oper7 s7 "uprin6e = teo o!ie@ fi o?

sofie@ poeJii@ 6is"ursuri@ 8io!r7fii@ s"rieri 7strono;i"e@ retori"e@ !r7;7ti"H 9i o? !eo!r7fie 7 O6iseii@ 67r "e7 ;7i i;port7ntH este 1Istoria bi%antin2, Fn 25 "HrGi@ 6es"riin6 e#eni;ente Fntre %,&%)%2'* 9i@ Fn fine. 8o!7t7 s7 "orespon6enGH@ p inH 6e infor;7Gii@ pentru "uno79tere7 #e7"u ui 0IV. BIstori7D s7 F9i ;eritH nu;e e nu;7i pentru p7rte7 ;7i #e"4e )? 6e f7pt 9i 7"o o f7"e ;7i ;u t o 6es"riere 7 "ontro#erse or teo o!i"e@ "7 9i P7"43;eres@ pe "7re F "ontinuH )@ i7r pentru epo"7 s7 s?7r pute7@ ;7i "urFn6@ nu;i B;e;oriiD@ Fn "7re Ju!rH#e9te 6estu 6e su8ie"ti# ;7re7 frH;Fnt7re isi47stH 9i pe o7;enii "onte;por7ni Fn r7port 6e prietenie s7u 6e ri#7 it7te f7GH 6e opinii e ui. De 7"ee7@ pe Fn!H to7tH 8o!HGi7 6e infor;7Gii 9i e e!7nG7 retori"H 7 s"risu ui@ BIstori7D ui NiPifor Gri!or7s tre8uie fo ositH "u pre"7uGie. 8m25ra.u# Ioan Can.acu-ino. Pe NiPifor Gri!or7s %?7 Fntre"ut Ioan &antacu%ino, F;pHr7tu "7re s?7 pus Fn frunte7 p7rti6u ui n7Gion7 ? ist 9i 7ntiunionist@ "7re 7 "ontri8uit Fntre %2(%)%2'' 7 rHJ8oiu "i#i "u "riJe e ui 7tFt 6e ;7ri Fn istori7 BiJ7nGu ui. Cres"ut 9i 7propi7t "7 ni;eni 7 tu 6e An6roni" 7 III? e7 P7 eo o!u @ "7re %?7 6esi!n7t@ 7 ;o7rte $%2(%-@ sH po7rte !riMH 6e "opiii sHi ;inori 9i 6e soGi7 s7 An7 6e S7#oi7 $f %2(5- $"e7;7i puGin !re"iJ7tH 6intre prinGese e 7pusene "H ? sHtorite Fn BiJ7nG-@ Io7ni C7nt7"uJino 7#usese to7te 6e;nitHGi e = ;7re 6o;esti" i;peri7 @ prefe"t 7 Tr7"iei Fntre %2(%)%2(5@ i7r Fntre %2(5) %2'( Fn"oron7t "7 F;pHr7t 9i 6u"Fn6 upte pFnH "e pre6H "oro7n7 ui Io7n V P7 eo o!u A se@ retr7!e Fn ;FnHstire@ ;7i FntFi 7 Const7tinopo @ Fn ;FnHstire7 M7n!7ne or@ 7poi 7 At4os@ "7 si;p u ;on74 "u nu;e e 6e Io7s7f@ Fn6e etni"in6u?se 6o7r "u s"risu 9i stu6iu . BIstori7D s7 e ;7i ;u t o 7uto8io!r7fie Fn "7re "7utH sH nu spunH 6e"Ft 76e#Hru @ "u; s"rie Fn pref7GH@ 67r Fn "7re nu f7"e 7 t"e#7 6e"Ft sH?9i s"uJe tre"utu 9i 7"Giuni e s7 e. Unii Nistori"i 7se7;HnH oper7 ui "u 7 ui Iu iu C7es7r $%&%)f (( F./r.-@ prin for;7 Fn!riMitH@ prin 78i it7te7 "u "7re 6es"rie f7pte p7rti"u 7re 9i ;Hrunte 6in #i7G7 8iJ7ntinH@ p inH 6e n7tur7 eGe@ spre 6eose8ire 6e NiPifor Gri!or7s@ "7re s"rie pe67nt 9i 6ispreGuitor@ f7GH 6e sti u 7tFt 6e si;p u 7 unui F;pHr7t. Ce e p7tru "HrGi 7 e BIstorieiD po#estes" e#eni;ente e trHite 6e 7utor Fntre 7nii %2,&)%2'L. an6e;nu pentru 6es"riere7 or p7re 7?% fi 67t "unos"utu prieten 7 7utoru ui@ Ni"o 7e O787si 7 $f 6upH %25%-@ 7 "Hrui s"riso7re@ ur;7tH 6e rHspunsu sHu $se;n7t /risto6u os Z) ro8u ui Du;neJeu-@ o pu8 i"H Fn pref7GH. C7rte7 7re 9i s"H6eri@ ;7i 7 es "Fn6 ri6i"u iJe7JH pe 6u9;7ni@ 67r ni"i o 7 tH s"riere 8iJ7ntinH nu ne 6H 7tFte7 9tiri 6espre #i7G7 6in B7 "7ni 7 se". 7 0 V? e7@ ;7i 7 es 6in istori7 sFr8i or 9i 7 8u !7ri or. A te u"rHri@ Fn"H nee6it7te@ Hs7te 6e F;pHr7tu Io7n C7nt7"uJino@ sFnt tr7t7te po e ? ;i"e "ontr7 ui V7r 77;@ "ontr7 iu6ei or 9i ;usu ;7ni or@ 7"e7st7 6in ur;H "opi7tH 9i tr76usH Fn GHri e no7stre 9i Fn Rusi7. Fiul su 3atei, "7re 7 sfFr9it 7 fe @ Fn ;FnHstire@ 7 ;o9tenit 7"ee79i 6r7!oste 6e "7rte@ HsFn? 6u? ne s"rieri teo o!i"e 9i retori"e. Fn #e7"u 7 0V? e7 istori7 8iJ7ntinH e "ontinu7tH 6e )aoniI C1a#IoIondJ# $f %(L,-@ DuIa3 $%(&&)%(5&-@ <ri.o,u# din Im,ro3 $f 6upH %(5&- 9i F1. S21ran.-/3 $%(&% ) f %(5+- A 7 Gi "roni"7ri "7 Ioan <anano3 $se". *&) 9i Ioan Ana6no3.u# $se". 0V- ne 67u 6o7r ;ono!r7fii@ %% )
Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II

6intFi 6espre 7se6iu nereu9it 6in %(,, 7 Const7ntinopo u ui 6e We Mur76 7 I ? e7 $%(,%)%('%-@ "e H 7 t 6espre o"up7re7 Fn %(2& N4es7 oni"u ui 6e tur"i. Af7rH 6e Orito8u @ s"risu 7"estor istori"i D n7Gion7 ist@ o7re"u; "onfesion7 9i 6e"i 6estu 6e p7rGi7 @ u"ru , se Mustifi"H@ 6e 7 tfe @ "Fn6 ne !Fn6i; 7 f7pte e pe "7re e 6e? u@ 76i"H "ruJi;e7 tur"i or 9i nepHs7re7 europeni or@ "7re 7u Hs7t r76H BiJ7nGu @ 7"est stF p 7 "u turii. )aoniI C1a#IoIondJ# $f %(L,in!uru 7teni7n "unos"ut Fn iter7tur7 8iJ7ntinH. E;i!r7t Fn It7 i7@ e fr7te e sHu Du;itru Fn!riMe7 e6iGi7 I i76ei@ s?7 Fntors 7poi Fn Gre? un6e e fo osit 6e 6ouH ori "7 7;87s76or 6e su t7nu Mur76 7 II? $%('%)%N(+%-@ "7re F 9i pune Fn te;niGH 6e 6ouH ori. Oper7 s7 ori7D tr7te7JH 6estu 6e o8ie"ti# istori7 8iJ7ntinH 6intre %,*+) 2@ insistFn6 Fn6eose8i 7supr7 "u"eriri or tur"e9ti 6in B7 "7ni 9i 7su? e!Hturi or or "u puteri e Apusu ui@ f7pt pentru "7re oper7 s7 e ort7ntH pentru istori7 8iseri"e7s"H 9i p inH 6e 7;Hnunte@ ;7i 7 es 6es"rieri e "H Htoriei fH"ute Fn s"opu "ererii 6e 7Mutor "ontr7 tur? r. Lu"r7re7 "uprin6e 9i 7;Hnunte interes7nte 6espre #oie#oJii ro ii I7n"u 6e /une6o7r7 $%((%)%('L- 9i V 76 Eepe9 $%('L)%(L,A h-. Oper7 s7 7re FnsH 9i ;u te 6i!resiuni 9i ine:7"titHGi. DuP7s ne?7 Hs7t o BIstorieD Fn "7re 6es"rie si;p u e#eni;ente e re %2(%) %2L,@ 7nu "H6erii insu ei Les8os su8 tur"i. L7 Fn"eput o s"urtH B!ene7 o!ieD 6e 7 A67; 7 P7 eo o!i $%,L%)%('2-@ 7poi =rie 7;HnunGit F;preMurHri e "H6erii Const7ntinopo u ui 9i 7 e Mefuirii ri"i or "7pit7 ei Fn ,* ;7i %('2@ pe "7re o 6ep Fn!e "u un iris; resion7nt. Cu tot p7triotis;u sHu 9i "u to7tH 76;ir7Gi7 f7GH 6e p7 i sHi !eno#eJi@ s"risu ui DuP7s este 6e ;7re i;port7nGH pentru M79tere7 e#eni;ente or 9i o7;eni or 6in st7tu 9i Biseri"7 8iJ7nti? e 7 ;iM o"u #e7"u ui 7 0V? e7. Pe toGi Fi 6epH9e9te Fntr?un fe F1/or61/ S21ran.-/3 $f 6upH %(55-@ ;7re 6e;nit7r 7 "urte7 ui M7nue 7 I ? e7 P7 eo o!u $%2*%)%(,'fiu ui sHu Const7ntin@ pe "7re %?7 s7 #7t o67tH 6in ;Fini e tur"i or@ tor 7 o"up7re7 "7pit7 ei 9i 7Muns priJonier@ Sp4r7ntJes reu9e9te sH Fn Pe oponeJ@ 7 Mistr7@ i7r "Fn6 tur"ii 7Mun! 9i 7"o o@ fu!e Fn Ve? i 9i 7poi 7 Ro;7@ 6e un6e s?7 retr7s 7poi Fn insu 7 OerPir7 s7u u $posesiune #eneGi7nH-@ un6e F9i s"rie BCroni"7D s7u BIstori7D s7 Fn i pHrGi@ "uprinJFn6 e#eni;ente e 6intre %,'+)%(5L. Cu to7te "H n7? i is;u 9i "onfesion7 is;u sHu Fntune"H 76ese7 o8ie"ti#it7te7 e:pu? pe "7re o 7fir;H Fn pref7GH 9i "Hrei7 tre8uie sH re"uno79te; "H?i ne "re6in"ios@ oper7 ui este 6e ;7re Fnse;nHt7te pentru istori7 i"e7s"H 9i uni#ers7 H Fn !ener7 . Cu urH "ontr7 tur"i or@ "Hror7 6e "i e?7 preJis "H6ere7@ 9i "ontr7 7tini or@ pe "7re Fi "o;87te pentru t7 opinie "H BiJ7nGu 7r fi "HJut fiin6 pe6epsit 6e Du;neJeu pen? \H"7te e s7 e@ BIstori7D ui Sp4r7ntJes rH;Fne "7 o u ti;H Fn"oron7re orio!r7fiei 8iJ7ntine. Ce e 7 te s"rieri 6e interes istori" = BCroni"7D tH 7 ui Efre; $se". 0V-@ peste %&.&&& 6e #ersuri@ 9i 7"ee7 7 ui 7ii P7n7rePos $6in Tr7peJunt se". 0V-@ "7 9i 8io!r7fi7 ui M74o;e6 ? e7 $%(%')%(+%- 9i 6is"ursuri e Hs7te 6e tur"ofi u Orito8u 6in os "7re@ pentru 7?9i ;enGine 6e;nit7te7@ 76u e7JH pe B"u"eritoriD

"u fr7Je po;po7se 6in Tu"i6i6e $(L&)2*' F./r.-. Fn s"4i;8@ #7 o7re 6e? ose8itH 7u 8io!r7fii e s7u #ieGi e 6e sfinGi ;7i #e"4i 9i ;7i noi@ pe "7re ni e 7sH Con3.an.in AIro2o#i.u#? fiu ui G4eor!4e APropo itu $%,% )%,+,-@ supr7nu;it B7 II? e7 Met7fr7stD@ fiin6"H 7 s"ris BVieGi eD ;u ? tor sfinGi 6in epo"7 i"ono" 7s;u ui@ 7poi NiPifor Gri!or7s@ p7tri7r4u P4i ot4eos OoPPinos $%2'2)%2'(A %2L()%25L- 9i 7 Gii. Tot 7i"i po;e? ni; 9i 6e u"rHri e !eo!r7fi"e@ 7tri8uite Fn se". 7 0 V? e7 ui G4eor ? !4e Oo6inos@ 6espre topo!r7fi7 Const7ntinopo u ui 9i 7 Sfintei Sofii. Teo o!i7 propriu?JisH o"up7 pri;u o" Fn #i7G7 spiritu7 H 7 BiJ7nGu ui 6in u ti;e e 6ouH #e7"uri. Fn 7"e7stH pri#inGH@ ;i9"7re7 isi47s;u ui s7u 7 "onfruntHrii spiritu7 e 6intre teo o!i7 r7Gion7 istH 7 Apusu ui 9i "e7 #ie ) "onte;p 7ti#H 7 RHsHritu ui@ "7 9i "ontinuu reFnnoit7 pro8 e;H 7 unirii Biseri"i or 7u pus f7GH Fn f7GH 6ouH "7te!orii 6e s"riitori@ 6o!;7ti9ti@ po e;i9ti@ 76#ers7ri 9i p7rtiJ7ni 7i unui7 s7u 7i "e ui 7 t 6in "urente e 7;intite. Dintre i3i1a>.i s7u susGinHtorii or po;eni; 9i 7i"i pe Fri6ori/ Pa#ama $f %2 noie;8rie %2'*-@ Ioan >i ;a./i Can.acu-ino? (iIi0or Fri6ora3 $ 7 Fn"eput isi47st@ 7poi #7r 77;it@ "7 9i Const7ntin Ar;enopou os@ Muris"onsu t@ ;ort pe 7 %2+&- A ;7ri susGinHtori 7i isi47s;u ui sFnt 9i F;pHr7tu Ioan Can.acu-ino? (i# Ca,a-3i#a $f %2L2-@ 7poi Sim/on a# T1/3a#onicu#ui $f %(,*-@ ;arcu Eu6/nicu $f %(((- 7 Efesu ui 9i 7 Gii. De "e7 7 tH p7rte@ o2u>i i3i1a3mu#ui 7"ti#e7JH@ pe Fn!H ;itropo itu &ar#aam 9i Ac1indin? p7tri7r4u Ioan a# *#&-#/a <a#/Ia3 $%22(?)%2(5- 9i ru67 s7 ;anu/#? "H u!Hr tre"ut 7 6o;ini"7ni@ 7poi fr7Gii Dumi.ru <Jdon/3 $f 6upH %2*&- 9i Proc1or <rdo-n/3? i7r 6intre F;pHr7Gi Ana d/ Sa=oia $f %2(5-@ Ioan a# &-#/ Pa#/o#o6u# $%2(%)%25LA %25*)%2*%9i Ioan a# &II;/a Pa#/o#o6u# $%(,')%((+-@ pri;u tre"ut Fn %2L* 7 "7to i"is;@ i7r "e H 7 t unit@ 7utor po iti" 7 sino6u ui 6e 7 .err7r7? . orenG7 $%(2+)%(2*-@ un6e oper7 unionistH 7 fost susGinutH Fn6eose8i 6e ;itropo iGii Vis7rion 7 Ni?"eei $f %(5,- 9i Isi6or 7 Mos"o#ei $f %(L2-. S08n.u# Fri6ori/ Pa#ama $%,*L ) 0 %2 noie;8rie %2'*- 7 6eJ#o t7i Fn#HGHtur7 6espre Bteo o!i7 nouHD 797 "u; o pre"oniJ7se Sf. Si;eon Nou Teo o! $*(*)%&,,-@ 67r 7 "7re 7 ;7i 76Hu!7t "7 spriMin o serie Fntre7!H 6e ;Hrturii 7 e s"risu ui p7tristi" 9i 7 e e:perienGe or 6u4o# ? ni"e9ti 7 e ;7ri or Fn6ru;Htori 7i #ieGii 6u4o#ni"e9ti F;8unHtHGite. De 7"ee7 isi47s;u @ 797 "u; %?7 FnGe es Sf. Gri!orie P7 7;7@ nu 7 fost nu;7= o re7"Gie 7 teo o!iei n7Gion7 e !re"e9ti F;potri#7 in#7Jiei s"o 7sti"is;u ui o""i6ent7 @ "u; spune O. Oru;87"4er@ "i 7 fost 9i 7 rH;7s 9i un "ure` 6e reFnnoire 9i 6e 76Fn"ire 7 te;eiuri or "re9tine f7GH 6e "u!et7re7 7 i M 7 7nti"4itHGii@ "7re Fn"epuse sH se furi9eJe 9i Fn BiJ7nG prin Ren79tere Fn7inte "7 7"e7st7 sH se tr7nsfor;e 9i sH se 6esH#Fr9e7s"H Fn It7 i7 si F r 7 te GHri 7pusene. De 7"ee7 nu?i 6e ;ir7re "H Fn pri;7 6in "e e trei tri7 6e 6e tr7t7te Fn6rept7te 6e Sf. Gri!orie P7 7;7 F;potri#7 ui V7r 77; 6e CH Htori7 $f %2'&- 9i 7poi 7 ui Gri!orie A"4in6in $se". 0IV- 9i a 7 toi 76erenGi 7i or@ se "7utH 6e i;it7re7 puterii 6e "uno79tere 7 76Fn"uri o spiritu7 e e:" usi# prin r7Giune. I7r u;in7 9i u;in7re7 6u4o#ni"e7s"H 6e "7re se F;pHrtH9es" sfinGii "7re !ustH 6in feri"ire7 sfinGeniei@ nu sFn u"ruri trupe9ti s7u "re7tur7 e@ "i sFnt re#HrsHri 7 e ener!ii or 6i#ine. V7r?

i 6e C7 78ri7 o8ie"t7 "H u;in7 pe "7re o po7te #e6e7 "re9tinu @ in I 797 "u; 7u #HJut?o 7posto ii pe ;unte e T78oru ui@ e u;in7 "re7tHA 67"H 7; "re6e 7 tfe 7r ur;7 "H u;in7 7"e7st7 e Du;neJeu Fnsu9i@ t7 6i#inH@ "7re 9ti; "H e in7""esi8i H o;u ui. L7 7"e7st7 7 rHspuns Pri!orie P7 7;7 "H lumina deE pe Tabor nu$i 8umne%eu dup fiin!,$ umne%eu dup lucrare, "e#7 strFns e!7t 6e E @ o preJenGH 47ri"H H"itH fie "7 6or 6upH re 7Gi7 Du;neJeu?o;@ fie "7 o "ur!ere 7 47? peste "e "re6in"ios. Nu;7i printr?o #i7GH 6e sfinGenie 9i 6e "urH? ini;ii@ 6in"o o 6e ori"e pe"ete Hs7tH 6e si;Guri@ "4i7r 6in"o o 6e re7 fiJi"H@ nu;7i 7"o o sH H9 uie9te Du;neJeu. A; pute7 reJu;7 Fn sens Fn#HGHtur7 SfFntu ui Gri!orie P7 7;7 "u un "it7t pe "7re?% i7 ?o s"riso7re 7 ui Dionisie Areop7!itu $se". V- = B47ru Fn6u;ne? r 7 ui Du;neJeu este Fn6u;neJeire@ FnsH Du;neJeu@ "7re 6Hruie9? est 47r "e or #re6ni"i@ este ;7i presus 6e 7"e7stH 6u;neJeireD $6in iu A!4ioriti"D-. A"est 47r Fn6u;neJeitor e:istH 6in #e"i "7 9i ipos? i e s7u perso7ne e trei;i"e@ 67r nu este "e#7 "re7t 6in ni;i"@ "i 7JH Fn "4ip person7 6in Du;neJeu. Prin E ne sfinGi;@ prin E o ii n?7u fost or8iGi pe T78or "7 6e u;in7 unui f7r or8itor 6e "on? FGH fiJi"H@ "i 6e o re#Hrs7re 7 6u;neJeirii@ 7 sfinGeniei@ 7 8unHtHGii strFns e!7tH 6e E @ 67r stri"t 6eose8itH 6e fiinG7 Lui. A"e7stH 7t? RrH 6e sfinGenie s?7 re#Hrs7t@ prin s"risu @ prin pHti;ire7 6e ;7i 7ni 6e te;niGH 67r ;7i 7 es prin 6u4u 6e 76Fn"H ru!H"iune pe ?7u 7#ut Sf. Gri!orie P7 7;7 9i@ Fn !ener7 @ isi479tii@ Fn"Ft 6e =i 9i i"o7ne e Biseri"ii 9i FnGe esu Litur!4iei@ 67r ;7i 7 es 7 #ie? tuturor Fn /ristos 7u pri;it un p us 6e u;inH@ un p us 6e pers?]H tot ;7i " 7rH 7 nesfFr9itei 8unHtHGi 7 ui Du;neJeu@ o 7r#unH 7i 8o!7tH 7 feri"irii 6e 7 fi "u E . HCi# <a,a3i#a? 7r4iepis"op 6e Tes7 oni" $f %2L2-@ unu 6in priete? iti;i 7i C7nt7"uJini or@ s?7 6istins Fn6eose8i prin opere po e;i"e tine@ ;u te 6in e e Fn"H nee6it7te. Pri;7 6intre s"rieri e ui tipH?Ai tr76use Fn i;87 s 7#H 9i Fn i;87 ro;<nH este tr7t7tu 6espre lebirile de credin! dintre Rsrit "i Apus2# A te opere #or8es" e B.i ioCueD 9i 7Ji;e@ "o;8HtFn6 pe T4o;7s 6e ACuino $f %,5(-@ 7 e opere fuseserH tr76use 6e fr7Gii O36ones $se". 0IV-@ i7r 7 te e@ ite nu;7i fr7!;ent7r@ "on67;nH ;7i 7 es pri;7tu p7p7 . Opere e fost 7tFt 6e 7pre"i7te@ Fn"Ft 7u fost u7te "7 87JH 6e "Htre orto6o"9i o6u 6e 7 .err7r7?. orenG7 $%(2+)%(2*-. N7r ;7i i;port7nt 9i ;7i "unos"ut 6e"Ft e este nepotu sHu (icoa,a3i#a $f 6upH %25%-@ 7 e "Hrui u"rHri " 7si"e 1E)plicarea =fintei t?ii2 9i 6espre 1Aia!a n 4ristos2, tr76use 9i Fn ro;<ne9te@ sFnt Fn? e ;7i profun6e 9i ;7i orto6o:e s"rieri pe "7re ni e?7u Hs7t teo? nJ7ntini. A;8e e u"rHri pun pro8 e;7 #ieGuirii 6u4o#ni"e9ti@ pro? pe "7re o reJo #H prin unire7 "u /ristos Fn ;o6 in6i#i6u7 9i i# Fn =fintele Taine 9i =fnta Hiturg?ie, ;iM o7"e prin "7re #i7G7 i7@ trHitH 7i"i pe pH;Fnt "7 Fntr?un e;8rion@ 6e#ine #i7GH 6esH#Fr? #e9ni"H. Ni"i un7 6in s"rieri e si;i 7re 6e ;7i Fn7inte n?7u 6o? i;port7nG7 9i se;nifi"7Gi7 7"estor 6ouH opere. E interes7nt 6e su?AW 7 Ni"o 7e O787si 7 perspe"ti#7 s7 6e 7r! u;7nis; "re9tin. E

BISERICA IN SECOLELE= 0I)0V

I!'

;7i 7re 9i 7 te u"rHri ine6ite@ 6intre "7re 7;inti; un ;e;oriu Fn f7#o7 ? re7 sHr7"i or e:p o7t7Gi 6e "H;Ht7ri. In se" 7 0V? e7 un 6e;n ur;79 7 ui O787si 7 este 7r4iepis"opu T4es7 oni"u ui@ Sim/on? ;ort 7 %(,*@ 7utor 7 unor 18ialoguri contra tuturor ere%iilor "i despre singura credin! adevrat2, operH ;onu? ;ent7 H 6e interpret7re itur!i"H 9i 6e "o;87tere 7 iu6ei or@ 8o!o;i i? or@ ;74o;e67ni or 9i "7to i"i or. Lu"r7re7 7 fost tipHritH FntFi Fn !re ? "e9te@ 7 noi@ Fn Prin"ip7te Fn %5L' A 7 7pHrut 9i Fn tr76u"ere ro;<ne7s"H 7 %+L'@ 6upH "e 7 "ir"u 7t ;u t Fn ;7nus"rise@ 7#Fn6 ;7re ro Fn istori7 #ieGii itur!i"e 9i po e;i"e rHsHritene. A te u"rHri ;7i s"urte 7 e SfFntu? ui Si;eon 7 T4es7 oni"u ui sFnt "e e 6espre 1Hoca"ul de cult2 9i 6es? pre 1E)plicarea =imbolului credin!ei2# I se 76u"e 7"uJ7Gi7 "H s"risu sHu e pre7 "onfesion7 @ pentru e 6eose8iri e "onfesion7 e 7Mun!Fn6 "4i7r 7 +&@ ;7Morit7te7 6e n7turH ritu7 H for;7 H. S"risu ui este sin"er 9i e# 7 ? #ios. M7i pHti;79 7 s"ris Io3i0 'ri/nio3 $f %(2L- "7re 7 fost "H u!Hr Fn Const7ntinopo 9i pre6i"7tor 7 "7te6r7 7 Sf. Sofi7. S?7 6istins prin tr7 ? t7te e 6espre =*nta Treime 9i 6espre purcederea =fntului 8u?, e6it7tH 6e Eu!en Vu !7ris 9i 7 noi Fn G7rH. U"eni"u sHu@ M7r"u Eu!eni"u $f %(((-@ 7Muns ;7i tFrJiu 7r4iepis"op 7 Efesu ui@ 7 fost "e ;7i intr7nsi ? !ent 7pHrHtor 7 6o"trinei orto6o:e 7 sino6u 6in .er7rr7?. orenG7 Fn ? tre "ei "7re n?7u se;n7t 6e"rete e 7"estui sino6 9i suf etu reJistenGei orto6o:e 6upH Fnto7r"ere7 !re"i or 6in It7 i7. Din "e e %+ tr7t7te e6it7 te pFnH 7"u; ) "e e ;7i ;u te 7u rH;7s Fn ;7nus"ris ) 7;inti; = 18espre sinodul florentin2 t 1&apitole teologice2, 1&apitole silogistice2, 1&ontra latinilor2, 1&ontra ac?indini!ilor2, 18espre purcederea =fntu$ lui 8u?2, 1&ulegeri de cuvinte din =f# =criptur2, 1Epistole2, 1(mi lii2 et". Istori"u sino6u ui f orentin 7 fost Si#i=/3.ru SJro2u#o3 s7u S6uru2u#o3? "7re ne?7 Hs7t@ "7 ;7rtor o"u 7r@ se;nifi"7ti#7 u"r7re 1Istoria adevrat a unei uniri neadevrate2, e6it7tH 7 /7!7 Fn %LL&@ i7r re"ent 7 P7ris@ Fn %*5%@ operH p inH 6e ;Hrturii "7re 6o#e6es" si ni"ii e operei unioniste f orentine. .i osofi7 9i teo o!i7 spe"u 7ti#H 7u fost repreJent7te Fn se". 7 0V? e7 6e F1/nadi/ $Fn ;irenie G4eor!4e- Sc1o#ario3 $f %(5,- 9i 6e Vi? 3arion $f %+ noie;8rie %(5,@ 7 R7#en7-@ ;itropo itu Ni"eii@ 7 Hturi 6e un 9ir Fntre! 6e "u!etHtori "7 Teof7n 7 Ni"eii $se". 0V- 9i ;7i 7 es G4e;istos P et4on $f %(',-@ pe "7re 7uJin6u?% f orentinii #or8in6 "u 7tFt7 Fnsuf eGire 6espre e e#u ui So"r7te@ 7u rH;7s entuJi7s;7Gi 9i 7u "Hut7t sH punH Fn 7p i"7re i6ei e ui p 7toniJ7nte@ FnfiinGFn6 "e e8r7 A"76e;ie 6in . orenG7. Opere e "o;p ete 7 e ui G4en76ie S"4o 7rios e6it7te Fn se". 00 $%*,+)%*2L@ + #o u;e-@ ne 7r7tH pe #iitoru p7tri ? 7r4 7 Const7ntinopo u ui "7 pe un teo o! profun6@ riu nu;7i "7 eru6it "unos"Htor 7 ui Aristote $2+()2,, F./r.- 9i susGinHtor 7 orto6o:iei Fn f7G7 su t7nu ui "u"eritor@ M74o;e6 7 II? e7 $%('%)%(+%-@ "i 9i "7 pe un teo o! po e;ist 6e ;Fri7 FntFi7@ "u tr7t7te "ontr7 7tini or $,& 6e "HrGi- 6espre pur"e6ere7 SfFntu ui Du4@ 6espre pre6estin7Gie@ "ontr7 iu6ei or@ "u#FntHri@ episto e@ i;ne et".

FA'LRA

Un t7 ent iter7r 6eose8it 9i o eru6iGie i;presion7ntH 7 6o#e6it opo itu &i3arion a# (ic/ii $f %(5,-@ 7Muns 6upH unire "7r6in7 @ "op 9i p7tri7r4 7tin 6e Const7ntinopo 9i "4i7r "Hpeteni7 "7r6in7?@ puGin ipsin6 sH 7Mun!H 9i p7pH. A ;urit 7 %+ noie;8rie %(5, 7 en7. .usese fo7rte 8o!7t@ 76un7se o 8i8 iote"H fo7rte ;7re pentru ne7 7"ee7 pe "7re 7 Hs7t?o prin test7;ent VeneGiei $8i8 iote"7 "i7nH-@ un6e se pHstre7JH 9i 7Ji@ fiin6 un7 6in pri;e e 8i8 iote"i i"e 6in u;e. Fn "7s7 ui se 76un7u "ei ;7i ;u Gi o7;eni 7i #re?6in It7 i7@ 7supr7 "Hror7 7 7#ut o inf uenGH 6eose8itH A este so"otit 6in ;7rii "titori 7i ;i9"Hrii u;7niste@ 6e9i ;u te 6in s"rieri e s7 e SH 67u ;7i ;u t Fn p 7tonis; 6e"Ft Fn "re9tinis;. Nu?i o"u 7i"i sH i; 6e !re"ii refu!i7Gi Fn It7 i7 Fn se". 7 0V? e7 "7 = M7nue /r3so?A@ G4eor!4e 6e Tr7peJunt $%2*')%(+L-@ G4eor!4e A;iruGis 6in Tr7?nt $f %(5'-@ Ar!4iropou os@ Const7ntin L7s"7ris 9i 7 Gii@ "7re 6u" "u Hturi 6e P et4on 9i 6e "7r6in7 u Vis7rion@ !ustu pentru "u tur7 "H 9i 8iJ7ntinH. Dintre s"rieri e "7r6in7 u ui Vis7rion@ 7f7rH 6e "e e i!i"e@ "7re sFnt "e e ;7i nu;ero7se@ po;eni; tr7t7te e 6espre uni$+isericilor, discursul dogmatic, prin "7re "o;87te pe M7r"u Eu!eni?ipoi nu;ero7se scrieri polemice, e)egetice, epistole# Opere e ui nu Fn"H pe 6ep in "unos"ute@ Fnto";7i "7 9i 7 e "e or 7 Gi ;7ri s"riitori iJ7nGu ui@ 6e9i "7to i"ii ?7u stu6i7t ;u t 9i pu8 i"H o re#istH "7re?i iH nu;e e $BBess7rioneD@ . orenG7-. e7"uri e 0IV 9i 0V 7u 76us 9i pentru Biseri"i e 6in st7te e s 7#e ;<ne o epo"H Fnf orito7re 6e "u turH teo o!i"H. Fn 'i3/rica 38r,5? t7re ro F Mo7"H uc/nicii.#ui Sa=a c/# (ou S0ini.u# 6in ;FnHs? /i 7n67r 6e 7 At4os $f %,2L- 9i 6in 7 te ;FnHstiri 6e un6e s?7u Lt7t 7pro7pe toGi # H6i"ii 9i "Hrtur7rii Ser8iei ;e6ie#7 e. Se FntF ? tineri sFr8i 9i 7 9"o i e 6in BiJ7nG@ 6in S7 oni"@ s7u stFn6 Fn e!H? "u ;7ri e "entre "o;er"i7 e 9i "u tur7 e R7!uJ7 9i VeneGi7. Din? pere e "unos"ute Fn perio767 7"e7st7 po;eni; BProsPinit7ru D@ 7 7 i;@ 7 epis"opu ui 6e B7ri = Gui ie ;us A67; $f %2,(-@ tr76us r8e9te@ 7poi o ;u Gi;e 6e s"rieri 7po"rife 6in Ve"4iu 9i Nou ;ent@ "7 9i s"rieri 8o!o;i i"e@ 7poi pre6i"i pre u"r7te 6upH "e e tine@ i7r 7 te e ori!in7 e "7@ 6e pi 6H@ Aie!ile crailor "i patriar?ilor s"rise 6e "H u!Hru Dani#o? 6e#enit ;7i tFrJiu ;itropo itA ;ort 7 VestiGii ;itropo iGi 6e Oie#@ Ci2rian $%25L)%(&L-@ 6e ori!ine sFr8@ potul su Fri6ori/ Kam,#ac $%(%')%(%*- 7u u"r7t FntFi Fn Biseri? =8H@ s"riin6 ;7i 7 es pe tHrF; itur!i" 9i 7!4io!r7fi". U ti;ii re!i L-@ 7u fost ei Fn9i9i teo o!i 9i o7;eni 6e "u turH@ 7#Fn6 Fn ;FnHs? M7n7si7 6inspre Ti;o" 9i Fn Be !r76 s7u S;e6ere#o "entre 6e Hri "u Gi@ un6e se pute7u "o;7n67 e:e;p 7re "opi7te 6in s"rieri? h o!i"e@ se fH"e7u tr76u"eri p7tristi"e@ 6e pi 6H@ BS"7r7 SfFntu ui S"Hr7ru D $f pe 7 L&&-@ ori se Fn6rept7 "4i7r orto!r7fi7 s"risu ui =u; o f7"e Con3.an.in Gi#o3o0u# s7u Si. <iri# $+,5)+L*- 9i 7 Gii. fi"i 'i3/rica ,u#6ar5 nu este ;7i preMos. Fn se". 7 0 V? e7 se 797? su6?estu Bu !7riei@ 7 P7rori7 $Fn ;unGii S7P7r@ Fn!H A6ri7nopo -@ Mi6ori/ Sinai.u# $f %2(L-@ ;7re e 67s"H isi47st@ Fn Muru "Hrui7 se
ipoGi@ L./0an )a-ar/=ici $%2+*)%(,5- 9i F1/or61/ 'ranco=ici $%(,5

'ISERICA I( SECO)E)E *I-*&

76unH Fn "urFn6 ;u Gi "H u!Hri "u Gi@ Fn frunte "u T4eo6osie@ Fnte;eie toru #estitei 9"o i 6in TFrno#o@ "e7 ;7i i;port7ntH pepinierH 6e "u turH teo o!i"H 6in B7 "7nii se"o u ui 7 0 V? e7. DupH "e "o in6H prin 6ife rite ;FnHstiri@ Fn"epFn6 6e 7 Vi6in 9i pFnH 7 Oe if7re#o Fn su6?estu Bu !7riei 9i 7 At4os@ T4eo6osie #ine 9i se st78i e9te 7 ;FnHstire7 Sfin tei Trei;i 6e Fn!H TFrne#o@ un6e trHie9te Fn 7sprH 7s"eJH "FGi#7 7ni Mo7re Fn ;FnHstire7 Sf. M7;7nt 6in Const7ntinopo @ un6e se 6usese s< 7p 7neJe une e neFnGe e!eri 8iseri"e9ti 6intre Biseri"7 8u !7rH 9i p7tr 7r4u O7 ist $%2'&)%2'2A %2'')%2L2-@ fostu "o e! 6e "H u!Hrie@N "7re? 9i "7noniJe7JH ;7i tFrJiu. De nu;e e ui se e7!H upt7 "ontr7 8o!o;i is;u ui@ 7 iu67is;u ui 9i 7 7 tor "urente re i!io7se 6in Bu !7ri7 7tFG 6e J8u"iu;7tH Fn #e7"u 0IV. i Dintre u"rHri e s"rise 6e e po;enin; = 1Aia!a &uvioasei Parasc?e$ va2, pe "7re o #7 pre u"r7 9i ;u tip i"7 u"eni"u sHu@ Sf. Efti;ie 6e TFr? Ed#o $%25')%2*2 A f %(&&-@ 7poi 1&uvintele2 =*ntului >rigorie =inaitul 9i 7 te e. Dintre u"eni"ii ui T4eo6osie po;eni;@ Fn 7f7rH 6e Sf. Efti;ie 6e TFrno#o@ pe Si;ion Mon74u $se". 0IV-@ "7re 7 "opi7t 9i 7 i ustr7t "u ;i ? ni7turi "e e8ru 1Tetraevang?eliar din -W5;2, 7poi iero;on74u Dionisie@ tr76u"Htoru 13rgritului2 $"u e!ere 6in pre6i"e e SfFntu ui Io7n C4r3? sosto;-@ "7re se #or rHspFn6i ;u t 9i 7 noi@ pre"u; 9i 7 te u"rHri 6e "o; ? 87tere 7 iu67is;u ui@ susGinut 7tun"i 6e Teo6or7@ soGi7 7 6ou7 7 G7ru u I#7n A e:7n6ru $%22%)%25&-. Mon74u T4eo6or tr76u"e 9i "opi7JH u"rHri 6u4o#ni"e9ti@ "7 1Hestvi!a2 $S"7r7- ui Io7n S"Hr7ru $"7re s?7 rHspFn? 6it fo7rte ;u t Fn B7 "7ni-@ 1nv!turile Avei 8orotei2, i7r ;on74u Gri!orie "o;pune Fn At4os 1Aia!a "i minunile cuviosului Romii2, 7 "Hrui u"eni" 7 fost. CH u!Hri 7noni;i tr76u" 9i rHsp<n6es" ps7 tiri@ p7teri "e@ s8orni"e@ pre6i"i@ "roni"i 9i 7 te u"rHri 6in !re"e9te 9i 7tine9te@ ope re ie9ite 6in epo"7 6e ren79tere spiritu7 H 7 9"o ii 6e 7 TFrno#o@ "7re "o;87t 9i puJ6eri7 6e B"HrGi 9i e!en6eD 8o!o;i i"e e6it7te 6e Pr7f. Ior67n I#7no#. InsH@ "e7 ;7i i;port7ntH person7 it7te "u tur7 H 9i 8iseri"e7s"H 6ir 7"est ti;p este p7tri7r4u Efti;ie 6e TFrno#o $%25')%2*2-@ "7noniJe 6e "urFn6 Fn Biseri"7 8u !7rH pentru #i7G7@ f7pte e 9i ;o7rte7 ;7rtiri"< pentru "re6inG7 poporu ui 8u !7r. Din "e e %' opere pHstr7te 6e 7 e @ po;eni; tr76u"ere7 1ndrumrilor liturgice2 $ConstituGi7- 7 e p7tri7r4u? ui 6e Const7ntinopo .i otei@ Fn"H 6e pe "Fn6 er7 "H u!Hr Fn Per7@ 7poi 1Hiturg?ia =fntului Iacob2, Hiturg?ierul, Evang?eliarul 9i Apostolul tr76use 9i Fn6rept7te@ cuvntri la =fin!ii &onstantin "i Elena, 7 Intra$ rea n +iseric et"@ pre"u; 9i vie!ile sfin!ilor Iovan RlsLi "i Ilarion de 3oglena, 7 =fintei muceni!e Filoteia 9i 7 &uvioasei Parasc?eva# Fn fine e "unos"utH "orespon6enG7 ui "u sFr8u Cipri7n 7Muns ;itropo it Fn Ru ? si7@ "u ;itropo itu Oritopo 7 Un!ro# 74iei $%2+%)%(&%- 9i "u "H u!H ? ru Ni"o6i; 6e 7 Tis;7n7 $f ,L 6e"e;8rie %(&L-@ "Hror7 e 6H rHspun ? suri 9i Fn6ru;Hri Fn pro8 e;e 6e #i7GH 8iseri"e7s"H 9i 6u4o#ni"e7s"H 1Aia!a2 lui Eftimie de Trnovo ne?7 Hs7t?o s"risH Gri!orie E7;8 7"@ Fntre %(%')%(%*@ ;itropo itu Oie#u ui@ ;7re e pre6i"7tor 9i 7!4io!r7f "7re 7 ;7i s"ris 9i 1Istoria aducerii moa"telor &uvioasei Parasc?eva =erbia2, BVi7G7 =fntului Ioan cel Fou2 $s"risH 7 Su"e7#7 Fn %(&%-

A PATRA

ia!a =*ntului &iprian2, un"4iu sHu@ 9i #reo ,& 6e predici, p7rte 6in Ginute 7 Su"e7#7. Biseri"7 rusH petre"e #e7"uri e 0IV 9i 0V su8 Mu!u !reu 7 7su? rii tHtHre9ti $%,(&)%(+&-@ f7pt "7re stin!4ere9te ;u t re 7Gii e "u tur7? teo o!i"e 9i F;pie6i"H 6eJ#o t7re7 unei iter7turi "re9tine Fnf orito7re. Atru!eri e 9i M7furi e tHtHre9tiN ni;i"es" #e"4i e ;onu;ente 6e "u tu? 6in Rusi7 Oie#u ui. Do7r /7 i"iu 9i _o 4ini7 Fn #est@ pre"u; 9i 8o u No#!oro6 Fn nor6?#est se ;7i pot 8u"ur7 6e i8ert7te 9i ;7i pot riMi 6e "u tur7 teo o!i"H. Se 9tie "H@ spre sfFr9itu se"o u ui 7 0III? prin"ipe e V 76i;ir 6e /7 i"i 6Hruie9te ;7i ;u tor 8iseri"i "Fte#7 i 6e "HrGi 6e ritu7 @ "ee7 "e er7 o r7rit7te pentru #re;e7 7"ee7@ "Fn6 6in ipsH 6e 4Frtie 9i 6e "opi9ti ) se Fnto";e7u trefo o!ii@ f ori e!ii@ 7 o!4io7ne s7u ;inee pres"urt7te@ pentru "opiere7 ori tr76u"ere7 "H? M "opi9tii ;er!e7u uneori pFnH 7 Const7ntinopo @ "u; fH"e7 pe 7 & e!u;enu At7n7sie@ prietenu ;itropo itu ui Cipri7n 7 Oie#u ui ]ro9"o#ei $%25L)%(&L-@ 67"H nu se FntF;p 7u "7Juri "7 7 7r4iepis"o pi Moise 6e No#!oro6@ "7re FntreGine7 pe "4e tui7 7 s7 "opi9ti pentru <n6ire7 6e "HrGi 8iseri"e9ti. Fn 7stfe 6e F;preMurHri@ 67"H ;7i 76Hu!H; 9i f7ptu "H nu e:ist7u Z 9"o i teo o!i"e ni"i pe 7 %(+&@ "u; se p Fn!e 7r4iepis"opu G4en7? 6e No#!oro6@ sin!ure e posi8i itHGi 6e "u ti#7re er7u 6o7r s uM8e e ri"e9ti 9i tin67 ;FnHstiri or ori 7 epis"opii or@ un6e ;7i rH;HseserH istruse 6e tHt7ri 8i8 iote"i 8o!7te@ 797 "u; 7 fost "e7 6e 7 epis"opi7 Rosto#@ un6e #estitu ;ision7r tef7n 6e Per; $f %2*L- 7 putut 7f 7 e "HrGi s 7#e 9i !re"e9ti. Opere e teo o!i"e 9i s"riitorii ru9i 6in se". 9i 0V nu sFnt pre7 ;u te 9i ni"i pre7 ori!in7 e. Le!Hturi e "u "en? % 6e "u turH !re7"H = BiJ7nGu @ un6e se 4irotone7u ;itropo iGii@ At4o? un6e er7u fo7rte ;u Gi "H u!Hri ru9i@ 9i Ierus7 i;u @ un6e se ;er!e7 eori Fn pe erin7M@ ;enGine7u totu9i pe ;u Gi Fn "ont7"t "u "7rte7. Ce i;port7nt f7"tor 6e "u turH rH;Fne FnsH e:perienG7 9i 6r7!oste7 fier? A f7GH 6e "re6inG7 orto6o:H@ pe 7tun"i !reu Fn"er"7tH@ pentru "7re # H? "neMi@ "H u!Hri 9i o7;eni si;p i fH"e7u totu . Dintre opere e ;7i "unos"ute po;eni; FntFi pe "e e 6e "7r7"ter 8i? ;i.ro2o#i.u# A e:ei$%2'()%25+- tr76u"e 6in !re"e9te Foul Testament 6e pe "Fn6 se 7f 7 7 Const7ntinopo pentru 4irotonie@ u"r7re 6e i;port7nGH Fn for;7re7 i;8ii ruse@ 7f 7tH pFnH 7tun"i pre7 ;u t inf uenG7 re67"Gii or sFr8o?8u !7re. i ur;79u sHu@ mi.ro2o#i.u# an $?M? %(&L-@ s?7 o"up7t "u tr76u"eri 8i8 i"e@ 6Fn6u?ne o ;inun7tH i"ere ;7i i8erH 7 Psaltirii, 7 "Hrei te:t s?7 pHstr7t pFnH 7Ji Fn Bi? F"7 sino67 H 6in Mos"o#7. Epis"opu 9i ;ision7ru tef7n 6e P/rm %*L- 7 tr76us Fn 6i7 e"tu 6e Per; Psaltirea, Evang?eliile 9i pHrGi 6in Aec?iul Testament# L7 Fn"eputu se". 7 0 V? e7@ mi.ro2o#i.u# S08n.u# $%2&+)%2,L- 7 Hs7t o s"urtH e)plicare a Fericirilor# L7 fi? se". 7 0V mi.ro2o#i.u# F1/nadi/ d/ (o=6orod #7 tr76u"e +iblia i!H 6upH re67"Giuni 7pusene. i nu;ero7se sFnt FnsH u"rHri e o;i eti"e@ en"i" i"e 9i pre6i"i se s7u pre u"r7te 6upH "o e"Gii 8u !7re s7u 6upH "7tene !re"e9ti.

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

Din en"i" i"e e ;7i i;port7nte@ pe "7re o8i9nui7u sH e tri;itH ;itrop" iGii 7 ur"7re7 or Fn s"7une@ po;eni; un7 7 ;itropo itu ui Petru SfFr tu @ ;ort 7 %2,L@ Fn "7re "ere preoGi or #H6u#i sH nu ;7i s uMe7s"H F 8iseri"i@ "i sH intre Fn ;FnHstiri@ pr7"ti"H 7sprH rH;7sH Fn #i!o7re pFn 7 ;iM o"u se". 7 0VII? e7. De 7 ;itropo itu A e:ei SfFntu $%2'(? %25+- 7#e; o en"i" i"H "e e8rH Fn "7re se "ere7 tuturor " 7se or so"i7 sH se F;p7"e 9i sH trHi7s"H #i7GH "ur7tH Bpentru Ji e e ;7ri 9i !re e F "7re trHi;D A ;itropo itu f7"e 7 uJie 7 ;7re e p 7n 6e e i8er7re 6e su tHt7ri@ 7 "7re 7 u7t p7rte@ Fn6e;nFn6 F;preunH "u S/r61i/ 6e R76one $f %2*&- 7 rHJ8oiu 6e "ru"i76H pe "ne7Ju Di;itrie DonsPoi $%2L2? %2+*-. Ne?7 ;7i Hs7t 9i 7 te 6ouH pre6i"i Fn "7re Sf. A e:ei Fn6e7;n pe no#!oro6eni 7 supunere 9i unire. De ;7re i;port7nGH sFnt 9i en"i "ii"eie st7reGi or <iri# '/#o-/r3Ii? Io3i0 &o#oIi 9i (i# Sor3Ii $%(22? %'&+-@ st7reGu ;FnHstirii SorsP7@ Fn6rept7te F;potri#7 #i"ii or "7reA 8Fn tui7u so"iet7te7 rusH@ ;7i 7 es Fn " 7se e Fn7 te 9i Fn rFn6u " eru ui Ce ;7i ;u t 7u preo"up7t pe ru9i@ Fn #e7"uri e 0IV 9i 0V@ pro8 e;e e e !7te 6e #i7G7 itur!i"H@ ;7i 7 es "H 7"u; se intro6u" 6in Const7ntinopo ) prin Bu !7ri7 s7u 6ire"t ) u ti;e e Fn6ru;Hri tipi"on7 e pri#ito7n 7 pros"o;i6ie@ 7 ierur!ii 9i 7 7 te s uM8e. Fntru"Ft Rusi7 su6i"H pri;e9 te "u ti;pu tipi"u ierus7 i;ite7n@ pe "Fn6 Rusi7 ;os"o#itH rH;7se G tipi"u stu6it@ se n7s" o serie 6e 6iferenGe "7re #or 6u"e "u ti;pu %A ;7re7 frH;Fnt7re 7 r7sPo u ui@ 7 s"4is;ei 6in se". 7 0VII? e7. PFnH 7tun"i@ o Fntre7!H iter7turH 6e Fn6ru;Hri@ 6e e:p i"Hri@ 6e Fn tre8Hri 9i rHspunsuri #7 "Hut7 sH pre"iJeJe 9i sH unifor;iJeJe 6iferiteiI pro8 e;e ;Hrunte 6e or6in itur!i" 6is"ut7te Fn"H Fn se". 7 0 II? e7 6K ;itropo itu C4irii 7 II? e7 $%,'&)%,+&-@ pro8 e;e 6e "7re se #or e!A 9i #estite e s"4is;e stri!o ni"e 9i iu67iJ7nte 6e 7 fine e se". 0IV 9i 0V "7re #or pro6u"e ;7re pier6ere Fn Biseri"7 rusH. Fn %2&%@ epis"opu Teo!nost 6e SHr7i pune7 o serie 6e Fntre8Hri 6espre Sf. Litur!4ie@ 8o ? teJ@ ;on74is; 9i Fn;or;Fnt7re. M7i tFrJiu@ Sf. Cipri7n $%2LL)%(&L;itropo itu Oie#u ui 9i Mos"o#ei@ rHspun6e7 "re6in"io9i or 6in PsPoi 9i e!u;enu ui At7n7sie "H Litur!4i7 SfFntu ui V7si e tre8uie sH#Fr9itH Fr post nu;7i Fn"epFn6 "u 6u;ini"7 Ii?7@ "H nu;Hru pres"uri or tre8uie sH fie "in"i@ "H pre!Htire7 pentru itur!4ie tre8uie fH"utH "u ;u tH !ri? OH@ Fn fine@ se "o;87te o8i"eiu 8oteJu ui "opii or prin stropire Fn"H pHs ? tr7t 7 No#!oro6. L7 sfFr9itu se". 7 0V? e7@ ;u te 6is"uGii 7 stirnit pe #re;e7 ;itropo iGi or G4erontie 9i G4en76ie@ Fntre87re7 67"H "ere ? ;oni7 Fn"onMurHrii Biseri"ii tre8uie sH ur;eJe "ursu so7re ui@ ori "on tr7 ui. V7si e@ epis"opu Ro;7nu ui 6in Mo 6o#7 $%(L()%'&&-@ 7 67i rHspunsu Fn 7"e7stH pri#inGH Fn %(5+@ "u o"7Ji7 sfinGirii "7te6r7 ei BUs? peni7D 6in Mos"o#7 ) oper7 7r4ite"tu ui #eneGi7n A. .ior7#enti )@ "7re 7 Fn"onMur7t 8iseri"7 ;er!Fn6 F;potri#7 "ursu ui so7re ui@ 6upH rFn6ui7 7 orto6o:H. Fn s"riso7re7 6in , fe8ru7rie %(+(@ epis"opu V7si e 7 Ro;7nu ui 7 rHspuns ;7re ui "ne7J 7 Mos"o#ei@ I#7n 7 III? e7 $%(L,)%'&'- "H@ 1n e!e7 !re"e7s"H $Q orto6o:H-@ ni;i" nu se f7"e Fn sfFnt7 8iseri"H 6upH ;ersu so7re ui@ "i tot Fn6HrHt@ fie 7 sfinGire@ fie 7 to7"H s7u 7 ori"e u"r7re "e se sH#Fr9e9te Fn sfFnt7 8iseri"H@ to7te se f7" F;potri#7 ;ersu ? ui so7re uiD.

PERIOADA A PATRA

Din iter7tur7 istori"H 7 epo"ii po;eni; Fn6eose8i "roni"i e 6e Sus? t 9i 6e Vo 4ini7@ "7re 67u ;u t ;7teri7 nu nu;7i 8iseri"es" 9i po iti"@ "unos" 9i pe B/o;er 9i 7 Gi 67s"H i #e"4iD. Dintre B#ieGi e 6e sfinGiD@ "ui 6e frunte F o"upH BVi7G7 Si;Gu ui Ser!4ie 6e R76oneMD@ 8o!7t Mstr7tH "u ;ini7turi 6espre "u tur7 ti;pu ui@ 7 SfFntu ui tef7n 6e Ar;@ 7;8e e s"rise 6e "H u!Hru Epif7nie@ u"eni" 7 ui Ser!4ie@ "7re ?7 Hs7t 9i o fru;o7sH 6es"riere 7 pe erin7Mu ui 7 Ierus7 i;. 3onumentele literare "i artistice rom ne"ti 6in7inte 6e 7nii %'&& in Fn u;inH "ontri8uGi7 "u tur7 H 9i 7rtisti"H 7 poporu ui ro;<n 9i 7 or 7 te popo7re orto6o:e 6in Mur. L7 Fn"eputu se". 0IV@ Fntre "ei re se entuJi7s;7u Fn Muru TFrno#ei 9i 7 P7rori7 Fn ;unGii S7P7r@ Fn? A6ri7nopo @ 6e Fn6ru;Hri e noii spiritu7 itHGi isi47ste 7 e SfFntu ui i!orie Sin7itu $f %2(L-@ se 7f 7u ;u Gi ro;<niA prin Cu=. (icodim 7 Tis;7n7 $f ,L 6e"e;8rie %(&L- se pune7u Fntre8Hri 6e 76Fn"H teo ? rie p7tri7r4u ui Efti;ie 7 TFrno#ei $%25')%2*2 A f %(&&-@ u"eni" 9i e SfFntu ui Gri!orie Sin7itu $f %2(L-. A"este te;eiuri ne Fn6reptHGes" spune; "H Fn7int79ii no9tri 6e 7"u; '&&)L&& 6e 7ni er7u preo"up7Gi fru;useGe7 9i 76<n"i;e7 pro8 e;e or 6e teo o!ie "re9tinH. D7"H ;7i i; Fn "onsi6er7Gie e"4i i8ru 9i 7r;oni7 6in "onstru"Gii e 8iseri"i or ;FnHstiri or no7stre@ "7 9i ori!in7 it7te7 Fn "7re se e:e"ut7u po6o7? e@ s"u pturi e 9i Ju!rH#e i e pi"t7te@ pute; spune "H re7 iJHri e 6e pe %'&& 7#e7u Fn7inte7 or tr76iGii 6e #7 ori "e puGin e!7 e "u 7 e "e or? te popo7re 6in Mur. C4i7r 67"H F;8rH"7u 47in7 s 7#onH@ i;ne e poetu ui "re9tin Gi#o./i hn74u @ 6in ti;pu 6o;nitoru ui Mir"e7 "e M7re $%2+L)%(%+-@ "7re ?7 Hs7t pe 7 %(&& Bpripe e eD 6in "HrGi e no7stre 6e "u t@ nu?9i pier6 t #7 o7re. Iero;on74u Fri6ori/ Kam,#ac? u"eni"u SfFntu ui Efti;ie 6e TFr? Jso $%25')%2*2- A f %(&&-@ tri;is Fn %(&% Fn 6e e!7Gie 6e p7tri7r4u i;eni" M7tei I $%2*5)%(%&- Fn Mo 6o#7@ Fn ti;pu ui A e:7n6ru "e ? F $%(&&)%(2,-@ pentru re"uno79tere7 ;itropo iei Mo 6o#ei@ 7 s"ris 7 =e7#7@ Fn %(&,@ Fn i;87 p7 eos 7#H Aia!a "i ptimirea =fntului =l$dui mucenic loan cel Fou care a fost c?inuit la &etatea Alb# A"e7s?=ste pri;7 operH ori!in7 H 7 "HtuitH 7 ro;<ni. Tot e 7 s"ris Fn %(&, =lu*ba =fntului loan cel Fou, 7 e "Hrui ;o79te fost 76use "u ;7re po;pH 7 Su"e7#7. O "7po6operH 7 iter7turii p7reneti"e 6e i;8H s 7#onH "7 nv!atului Feagoe +asarab ctre fiul su T?eodosie, s"rise "urFn6 6upH %'&& (/a6o/ 'a3ara, $%'%,)%',%-@ 7u putut o6rHs i pe pH;Fnt ro;<nes"@ iere7 ui Ne7!oe B7s7r78 preJintH 7se;HnHri "u nv!turile impara$u Aasile I 3acedoneanul $+L5)++L- ctre fiul su Heon, "u une e iru;uturi 6in u"r7re7 F;pHr7tu ui Const7ntin 7 V ? e7 Porfiro!ene? $*%2)*%* A *(()*'*- = 8espre administrarea Imperiului 9i 6in nv$irile cnea%ului rus Aladimir 3onoma?ul $%%%2)%%,'- 7 Oie#u ui e fiii sHi.

'ISERICA I( SECO)E)E *I-*&

C7 #7 o7re 7 "u turii europene@ e7 7 fost "o;p7r7tH "u oper7 "oM te;por7nH II Principe 7 f orentinu ui Ni""o o M7""4i7#e i $%(L*)%',c E7 rH;Fne@ fHrH Fn6oi7 H@ "e7 ;7i 6e se7;H u"r7re ori!in7 H 6in to7 iter7tur7 #e"4e ro;<ne7s"H. E e 7#e7u Fn7poi7 or tr76iGii 6e preo"i p7ri "HrturHre9ti #e"4i 6e "ir"7 ,&& 7ni@ 6upH "u; 6o#e6e9te ;u Gi;i ;7nus"rise or s 7#one "opi7te 9i F;po6o8ite "u ;ini7turi ;inun7t "u; sFnt 9i u"rHri e ui G7#rii Uri" 6e 7 Ne7;Gu. Re"ent s?7 6o#e" "H@ Fn"H 6in %(%2@ pop7 Do;eti7n 6e 7 Ne7;Gu 9i BistriG7 "opi7 %L " ;ent7rii 7 oper7 SfFntu ui Gri!orie 6e N7Ji7ns $f 2+*]2*&-. In "on" uJie se po7te spune "H iter7tur7 "re9tinH 9i teo o!i7 rHs rite7nH@ ;7i 7 es "e7 !re7"H 6in 7"e7stH #re;e@ se pot ;Hsur7 "u "e 6in Apus.
BIBLIOGRA.IEI VeJi 8i8 io!r7fi7 "7pito u ui pre"e6ent 9i ur;Hto7re e u"rHri 9i stu6ii= /7ns? Geor! Be"P@ T?eodoros 3etoc?ites# 8ie Qrise des b'%antinisc?en _e bilcles im -B# Ka?r?undert, Miin"4en@ %*,'. Pentru =i# >rigorie Paianta $%,*L) f %2 noie;8rie %2'*-= \e7n Me3en6or nitiation la t?eologie b'%antine# HE?istoire et doctrine# Tr76. 6e N7n! " p7r Anne S7n! 76e 7#e" 7 "o 78or7tion 6e C. An6roniPof@ P7ris@ %*5A I6e;@ +'%antine t?eologie, Ne` lorP@ %*5(A I6e;@ +'%antine 4es'c?asme, ?istoi cal, t?eological and social problem, Lon6on@ 19! A I6e;@ HEorigine de la controver palamite, Fn BT4eo o!i7D@ ,' $At4enes@ %*'(-@ p. L&,)L2&A I6e;@ Hes debuts de controverse ?es'c?aste, Fn BB3J7ntionD@ ,2 $%*'2-@ p. +5)%,&A /r. l7nn7r7s@ . lEabsence et de -Einconnaissance de 8ieu, P7ris@ %*5% A VI. LossP3@ Essai sur la in logie m'stiOue de lEEglise orientale, P7ris@ %*((. C47p. 1Hes tenebres divinesE \@ /7us4err@ 4es'c?asme et priere, Ro;e@ %*LLA Ru6o f Otto@ 3'stiOue dE(rlent m'stiOue dE(ccident# 8istinction et unite# Tr76u7tion 6e \e7n Goui 7r6@ P7ris@ %*'% A. Sto J@ T?eologie de la m'stiOue, C4e#eto!ne@ %*2*A R. Gui 7n6@ Essai suri N]"i p?ore >regoras, P7ris@ %*,LA Post$+'%antine ecclesiastical personalities# =tudieEs =t# FiLodemos t?e 4agiorite 9.7. BrouP ine $M7ss.-@ %*5+. tn limba rom n A V Pr. Prof. D. StHni o7e@ Istoria isi?asmului n (rtodo)ia rom n, Fn #oi. Filoa lia, t. VIII@ Bu"ure9ti@ %*5*A I6e;@ Fatur "i ?ar n teologia bi%antin, Fn BOrto6t :i7D@ 00VI $%*5(-@ 2@ p. 2*,)(2*A I6e;@ Aiata "i nv!tura =tntului >rig(r# Palama, Si8iu@ %*2+A Pr. Prof. Mi 7n es7n@ 8espre teologia postpatristic, Fn BM tropo i7 Ar6e7 u uiD@ 0I $%*LL-@ nr. ()L@ p. ,5*),**A Du;itru Di;7@ &ontribu! rom neasc la cuno"tin!a isi?asmului $se". 7 0 V? e7-@ Fn BStu6ii teo o!i"eD@ 0V $%*L'-@ nr. *) %&@ p. '5%)'+&A P. P. P7n7ites"u@ 3anuscrisele slavone din +ibliotec Academiei Rom ne, I@ Bu"ure9ti@ %*'* A Ficulae &abasila, Di7". Ene Br7ni9te@ E)pl carea =iintei Hiturg?ii dup Ficolae Qabasila, Bu"ure9ti@ %*(2A Ni"u 7e O787siL Tlmcirea dumne%eie"tii Hiturg?ii, Tr76. 6e Di7". Asist. Ene Br7ni9te@ Bu"ure9i %*(LA Re"enJie I. Pu pe7 RH;ure7nu@ Fn BBiseri"7 Orto6o:H Ro;<nHD@ L0VI $%*(+ nr@ %) ,@ p. +&)+( : Ni"u 7e O787si 7@ 8espre via!a n 4ristos# Tr76u"ere 9i stu6i 6e Pr. Prof. Teo6or Bo6o!7e@ Si8iu@ %*(L. I Bi8 io!r7fi7 7? fost 7 "HtuitH 6e Pr. Prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. Prof. I. RH;ure7;

PATRA

Cu tur7 teo o!i"H Fn Apus Fn se". 0I)0V S"o 7sti"7 9i spiritu7 it7te7 ;e6ie#7 H I
%. Fn "on6iGii e:terne ;u t ;7i f7#or78i e 6e"Ft Fn Orient@ "u o p7? 87te 9i un " er 6o;in7t 6e spiritu 7spru 7 refor;ei 6e 7 C un3@ tFrJiu "u uni#ersitHGi e 9i "u or6ine e s7 e "H u!Hre9ti pre6i"7to7re@ .su F9i 6esfH9o7rH #i7G7 s7 8iseri"e7s"H 9i teo o!i"H "u totu 7 tfe t RHsHritu . D7r "4i7r 67"H 9"o i e "7te6r7 e 9i ;FnHstire9ti #or fi ui 6e nu;ero7se@ i7r uni#ersitHGi e #or 7Mun!e pFnH 7 %(&& 7 nu ? ni 6e ((@ totu9i Apusu nu 6epH9e9te "u tur7 RHsHritu @ "7re #7 "o? i 9i #7 i;presion7 pe "ru"i7Gi 9i pe ur;79ii or "u sp en6ori e 9i r7? nentu unei "u turi 9i 7rte superio7re@ F;pru;utFn6u? e su8 7spe"t !i" spe"u 7ti# sinteJe e ui Io7n D7;7s"4in "7 te;H pentru BSu?AD ui T4o;7s 6e ACuino@ "Ft 9i pe Dionisie Areop7!itu @ pentru teo?i "onte;p 7ti#H. D7"H 7 %2%%@ sino6u 6in R7#en7 pretin6e7 preo?9i "7noni"i or sH 9tie ;H"7r 7 "iti "Ft 6e "Ft@ ne 6H; se7;7 6e ips7 ot7 H 6e "u turH. Cu to7te 7"este7@ nu;Hru ;7re 7 9"o i or 9i 9"o?Dr@ "7 9i or!7niJ7re7 or ;7i pr7"ti"H 6e"Ft Fn Orient@ f7" ;7i #estite Zior instituGii e "u tur7 e 9i 8iseri"e9ti 7 e Apusu ui 6e"Ft 7 e RHsH?ui. Meto67 6e pre67re er7 "e7 6is"ursi#?r7Gion7 H@ 6e"i s"o 7sti"H 9i eti"H. Se "Hut7 e:punere7 siste;7ti"H 9i fi osofi"H 7 "re6inGei@ pe o!i"ii for;7 e 7 ui Aristote $2+()2,, F./r.-. Do!;e e se 6e;on? i prin si o!is;e. I6ee7 6e or6ine r7Gion7 H 9i 6e siste; o!i" tre"e to7tH 6o!;7ti"7@ ;or7 7@ 6reptu "7noni"@ 6e"i in" usi# 9i prin or? k s"oi7 H 9i st7t7 H 7 Biseri"ii Apusene. Teo o!i7 s"o 7sti"H 7 fost Hn7tH "u "7te6r7 e e !oti"e Fn "7re fie"7re 7;Hnunt 7r4ite"toni" 9i itur7 este Fn 797 fe FnM!4e87t FneFt 7ns7;8 u FGi 6H i;presi7 unei i;ent7 e Fn"or6Hri o;ene9ti Fn ur"u9 spre "er. O;u s"o 7sti"ii nu 7ste Fn6oie i 9i 78isuri. Pentru e 47ru se supr7pune Fn ;o6 fires" Wii. Teo o!i7 n7tur7 H 7Mun!e 7 "uno79tere7 unitHGii fiinGi7 e 7 ui neJeu 9i 7 ne;uririi suf etu ui o;enes"@ i7r un6e nu 7Mun!e o!i"7 hte i"H 9i teori7 "uno79terii@ 7"o o sup ine9te "re6inG7 "u te;eiuri e #e 7Gion7 e@ !7r7nt7te 6e 7utorit7te7 inf7i i8i H 7 Biseri"ii. Fn6rep? o;u ui ) "7re 9tie "H 47ru nu 6istru!e n7tur7@ "i o "o;p ete7JH f7"e u9or@ prin "re6inGH 9i f7pte. Confor; ;et7fiJi"ii 7ristote iene@ nii sFnt 6estin7Gi 7 o "on#ieGuire or6on7tH 9i e!7tH prin interese co"e@ 6e !7r7nt7re7 "Hror7 rHspun6e st7tu @ i7r Fntru"Ft 9tiinG7 o;u? % referH Fn ;7re ;HsurH 7 tr7ns"en6enGH@ 6upH "on"epGi7 ;e6ie#7? seri"7 este 7"ee7 "7re Mustifi"H 9i e:istenG7 st7tu ui 9i 7 in6i#i6u ui. % 9i Biseri"7 se r7portH re"ipro"@ "7 r7Giune7 f7GH 6e re#e 7Giune@ "7 R f7GH 6e "re6inGH@ "7 n7tur7 f7GH 6e supr7n7turH. Nipi" ;e6ie#7 H 9i strFns e!7tH 6e "on"epGi7 Muri6i"H ro;7nH@ "7re 7;in7ntH 9i Fn re 7Gii e 6intre "7#7 erii ;e6ie#7 i@ este "on"epGi7 6e 7"Gie@ in7u!ur7tH 6e teo o!i7 ui Anse ; 6e C7nter8ur3 $%%&*-@ fon u s"o67sti"ii@ 9i "7re 7 6us ;7i tFrJiu 7 78uJuri e in6u !enGe or@ WpFr76 r7portu 6intre Du;neJeu 9i o; "7 pe un r7port 6e 6rept@ C7pito re67"t7t 6e Pr. Prof. T. Bo6o!7e.

O\tL.V?_.L.\ .L.E@

A )R

"7re 7 fost stri"7t 6e "Htre o;@ prin Mi!nire7 76usH 6e e ;7MestHGii 6i#iR ne@ s?7 !Hsit ne"es7rH ideea satisfac!iei pe "7re sin!ur .iu o po7te 76u ? "e T7tH ui 9i "7re sin!urH e:p i"H ;isteru FntrupHrii. MFntuitoru /ris? tos@ 76u"Fn6 o s7tisf7"Gie ;7i ;7re 6e"Ft se "ere7@ i7r 6upH E 9i sfinGii@ sH#Fr9in6 ;7i ;u te f7pte 8une 6e"Ft "e e "7re i se "ere7u pentru ;Fn? tuire@ 7#Fn6 B;erite prisosito7reD ) oper7 superero!7tori7 ) s?7 7Muns 7 i6ee7 "H p usu 7"est7 F po7te fo osi Biseri"7@ 6Fn6 7 tor7 "7re 7#e7u ne#oie 9i pe "7re Fi 6ese;n7 6upH "riterii "ont78i e. A"e7stH "on"epGie #7 ne;u Gu;i pe ;u Gi "re6in"io9i ;e6ie#7 i@ fH"Fn6u?i sH Fntreprin6H ;i9"Hri refor;7to7re Fn Biseri"H. I;7!ine7 7"estei teo o!ii@ tr7nsfor;7te Fn fi osofie 7ristote i"H Fn? "re9tin7tH@ 797 "u; 7 e:pus?o "e ;7i ;7re teo o! 9i "u!etHtor s"o 7sti"@ T4o;7s 6e ACuino $f %,5(-@ s?7 tr7nspus Fn to7tH "onstru"Gi7 teo"r7ti"H 7 Biseri"ii "7to i"e ;e6ie#7 e "u to7te ;iM o7"e e ei 6e re7 iJ7re 9i "u to7te peripeGii e 9i re7"Gii e peste "7re 7 tre8uit sH tre7"H. Gr7n6iosu 9i in!eniosu 7"estei #iJiuni pur r7Gion7 e 7re Fn sine ;u tH 7rtifi"i7 it7te. O;u nu este nu;7i inte e"t. an"H Fn 7"e 79i #e7"@ Duns S"otus $f %2&+-@ 7 6oi e7 ;7re !eniu 7 s"o 7sti"ii@ nu #7 ;7i pHstr7 unit7te7 9i 7r;oni7 "on"epGiei to;iste 7tun"i "Fn6 #7 7fir;7 "H #oinG7 "7r7"teriJe7JH pe o; ?;7i ;u t 6e"Ft inte e"tu . Teo o!i7 nu?i "uno79tere teoreti"H@ "i pr7"ti ? "H. De 7i"i ;u te e "ontro#erse Fntre to;i9ti 9i s"oti9ti. De 7 neFn"re6e re7 Fn r7Giune 7 ui Duns S"otus ;7i er7 un p7s pFnH 7 "e7 7 ui _i ? i7; O""7; ,f %2(5-@ "7re #7 pune "re6inG7 9i r7Giune7 Fntr?un "onf i"t irep7r78i @ 76e#Hru unei7 putFn6 fi pentru "e7 7 tH ;in"iunH@ s7u un 76e#Hr 6e 7 tH n7turH A prin 7"e7st7 unit7te7 "u!etHrii s"o 7sti"e s?7 6estrH;7t@ 6iJo #Fn6u?se Fn s"epti"is;@ 7i"is;@ "riti"is;@ n7tur7 is;@ tot 7tFte7 7spe"te 7 e " i;7tu ui 6e "riJH spiritu7 H@ "7re prin teori7 6u8 u ui 76e#Hr 7 76us refor;7 protest7ntH. D7r 76e#Hr7tu pHrinte 7 s"o 7sti"ii este u"eni"u sHu = Anse ;@ 7r4iepis"op 6e C7nter8ur3 $f %%&*-@ 7 "Hrui "u#Fnt 1credo ut intelligam2 e:p i"H Fntre7!7 "on"epGie s"o 7sti"H prin f7ptu "H 7""eptH 7"or6 6ep in Fntre 6o!;H 9i r7Giune. De 7 76e #Hru ne7 ter7t 7 6o!;ei pe "7re ni?% Fnsu9i; prin "re6inGH in6is"ut78i H@ "on"4i6e; 7 "on"epGi7 9tiinGifi"?r7Gion7 H@ pe "7re o e:p i"H; prin 6e6u"Gii o!i"e Fn to7te 7;Hnunte e 9i pe to7te 7turi e ei. A97 7 6e6us e 6in noGiune7 6e Du;neJeu e:istenG7 Lui@ i7r 6in i6ee7 6e or6ine Mu ? ri6i"H 7 pur"es 7 e:p i"7re7 ;isteru ui FntrupHrii@ Fn6eose8i Fn "7rte7 1&ur 8eus ?omo SD $De "e Du;neJeu s?7 fH"ut o; S-. Meto67 7"e7st7 n?7 fost 7""ept7tH 6e toGi. Ce ;7i ;7re 6i7 e"ti ? "i7n ) Fn "7re ;u Gi #H6 pe 76e#Hr7tu Fnte;eietor 7 s"o 7sti"ii ) este Petru Abelard $f %%(,-@ #estitu 67s"H 6e teo o!ie 9i fi osofie 6e pe 6e7 u S7inte Gene#ie#e 6in P7ris@ un6e peste %&.&&& 6e e e#i F 7s"u t7u. Si; ? Gin6 pun"tu s 78 7 s"o 7sti"ii@ A8e 7r6 spune "H tre8uie sH p e"H; in6u"ti#@ 6e 7 Fn6oi7 H@ "u 7 te "u#inte FntFi tre8uie sH FnGe e!e; 9i 7poi sH "re ? 6e; ,1intelligo ut credam20# Fn fe u 7"est7@ "u!et7re7 ui se tr7nsfor;H Fn pro8 e;7ti"H. In "e e %'+ 6e teJe Bsi" et nonD@ Fn "7re pune f7tH F f7GH prin"ip7 e e pro8 e;e fi osofi"o?teo o!i"e 6upH "u; 7p7r e MeNin !ur7 ;7ri or 67s"H i "re9tini@ A8e 7r6 nu 7t7"H 7utorit7te7@ "i "7utH@ prin n !7re7 7fir;7Giei@ sH s"o7tH 76e#Hru prin 6is"ernH;Fnt o!i"@#797 "u;

PERIOADA A PATRA

iui7u Muri9tii ti;pu ui. .ire re i!io7sH@ 67r pre7 Fn"reJut Fn 7 pute7 onstr7 r7Gion7 ori"e 6o!;H@ A8e 7r6 7 intro6us Fn s"o 7sti"H@ Fn"H 6e "eput@ !er;ene e 6iJo #7nt 7 Fn6oie ii in6i#i6u7 iste. Un7 6in ;7ri e 6is"uGii 6in se". 7 0 ? e7 7 fost 797 nu;it7 1cear$universaliilor2, 76i"H r7portu 6intre "u!et7re 9i #i7GH@ Fntre i6ee 9i t7te@ 67"H noGiuni e !ener7 e sFnt re7 e $o;@ po;@ trei;e et".- $re7? -@ s7u sFnt nu;7i 78str7"Giuni ;int7 e $no;in7@ no;in7 is;-. Cei li spune7u = universalia post rem $s7u in re0, "ei 7 Gi = universalia rem# Ap i"Fn6 ;eto6e e or 6e Mu6e"7tH 7 6i#init7te@ re7 istu Gi ? 6e 7 Porree $f %%'(- 7fir;7 trei 6u;neJei@ 87 "4i7r p7tru "u fiinG7 7nH 7 or@ pe "Fn6 no;in7 istu Ros"e in $f %%,&-@ "7noni"@ 7Mun!e7@ tH "7 e@ 7pro7pe tot 7"o o. A Hturi 6e 6ire"Gi7 spe"u 7ti#H s?7 ;7ni?t Fn"H 6e 7 Fn"eput 9i "e7 7 tH "7 e@ 6e "uno79tere intuiti#?;isti"H@ i#it "Hrei7 Du;neJeu 9i 76e#Hru nu se "7utH "u ;inte7@ "i se si;te i;7 A s7u@ "u; Ji"e Bern7r6 6e C 7ir#7u: $f %%'2- = 1Tantum 8eus osdtur, Ouantum diligitur2 $BDu;neJeu este "unos"ut 7tFt "Ft este AD-. M7rii o7;eni 6e 7"Giune 7i E#u ui ;e6iu@ "7 Petru Ere;itu c 7tre %%%'-@ Bern7r6 6e C 7ir#7u:@ .r7n"is" 6e Assisi $%%+,)%,,L-@ n7s 6e Oe;pis $f %(5%-@ pre6i"7tori "7 Bert4o 6 6e Re!ens8ur!@ C4. Gerson $f %(,*- 9i@ Fntr?un fe @ "4i7r unii p7pi s7u FnsH9i "on? 7 entuJi7stH 7 "ru"i76e or ;e6ie#7 e 7u 67t 6o#76H "H 7u fost ;7i s7u ;7i puGin ;isti"i. E 76e#Hr7t "H 7u fost 9i Fn 7"e7stH pri#inGH erHri@ 6e pi 6H ;isti"7 !er;7nH 9i sp7nio H@ "7re se pier6e7u fie Fn? e:p i"7re spe"u 7ti#H 7 trepte or 6iferite 6in pro"esu ;isti"@ fie Fn oJitHGi p7nteiste. M7i 8ine 7u fH"ut "ei "7re "o;8in7u 7;8e e "u?A@ 6e pi 6H 67s"H ii ;FnHstirii Sf. Vi"tor 6in P7ris@ /u! $f %%(%9i 7r6 $f %%52-@ 67r ;7i 7 es Bon7#entur7 $f %,5(-. Ce7 ;7i puGin "u ti#7tH 7 fost 6ire"Gi7 teo o!iei e:peri;ent7 e@ "7re =H 6e 7 "onfrunt7re7 person7 H 7 6o!;e or "u 67te e e:perienGei Gifi"e. Do7r unii@ 6e pi 6H A 8ert "e M7re $f %' noie;8rie %,+&- s7u sr B7"on $f %,*,-@ 7u "u ti#7t?o "7 unii "7re@ prin !eni7 it7te7 9i i 7ter7 it7te7 preo"upHri or or@ 7u sp7rt fH!79u tr76iGion7 ?7utori? 7 "u!etHrii. In s"4i;8@ spre sfFr9itu #e7"u ui 7 0 i ? e7 9i ;7i Fn "e e ur;Hto7re@ ;i9"7re7 u;7nistH 9i Ren79tere7 7u 67t 7"estei 6e tot ;7i ;u tH 7tenGie@ pFnH "e "riJ7 spiritu7 H 7 #re;ii #7 6u"e 6i#i6u7 is;u Refor;ei. MiM o7"e e "e e ;7i potri#ite pentru pro;o#7re7 "u turii teo o!i"e st uni#ersitHGi e@ "7re 7u "res"ut i8er 9i neofi"i7 6in #e"4i e 9"o i Ir7 e 9i ;FnHstire9ti prin t7 entu 9i "7p7"it7te7 unor7 6in 67s"H ii W De pi 6H Uni#ersit7te7 6in P7ris 7 u7t fiinGH 7 Fn"eputu se". 7 e7 6in "7te6r7 7 Notre D7;e 9i ;FnHstiri e S7inte Gene#ie#e 9i = Vi"tor. .7i;7 ui Gui 7u;e 6e C47;pe7u: $f %%,%- 9i A8e 7r6 Ae7 ;u Gi;i i;ense 6e stu6enGi $,& )2&.&&&- !rup7Gi Fn p7tru n7Gii = nor;7nJii@ pi"7rJii 9i 7n! ii s7u !er;7nii@ su8 "on6u"ere7 unui ir7tor 9i 7 6e"7ni or. Dur7t7 9"o 7riJHrii 7Mun!e7 uneori pFnH 7 %& 7ni. Er7u or!7niJ7Gi Fntr?un fe 6e 8re7s H s7u "orpor7Gie pri#i e?@ 6e profesori 9i stu6enGi@ "u st7tute 9i "u #i7GH 7p7rte@ pri#i e!ii st7te o7re"u; Fn se". 0III 9i 0IV@ "Fn6 or6ine e "H u!Hre9ti #or sH

punH ;Fn7 pe "on6u"ere7 or 9i "Fn6 Fn "76ru 7"e ei79i 9"o i se or!7ni ? Je7JH@ Fn sens ;o6ern@ f7"u tHGi 6iferite@ "7 unitHGi 7p7rte. Tot Fn #e7"u 7 0 II? e7 se !ener7 iJe7JH 9i tit uri e 6e baccalau$ reus, licentiatus, ma[ister 9i doctus ) oferite 7 Fn"eput nu;7i Muri9ti or 7i"i ) pe Fn!H "7re se 767u!H 7poi@ Fn se". 7 0 V? e7@ 7tri8ute orn7nte = subtilis, irrefragabilis, mirabilis, sublimis, magister sententiarum et". GHJ6uire7 or Fn"epe sH se f7"H 6in se". 7 0 II? e7 "u 8urse spe"i7 e Fn "o e!ii 9i "H;ine@ 6intre "7re pri;u "7re s?7 fH"ut #estit 7 fost."e nu ? ;it 1=orbona2, crea!ie 6in %,'( 7 "7pe 7nu ui ui Lu6o#i" 7 I0? e7 Ce SfFnt $%,,L)%,5&- = Robert de =orbon# Fn P7ris se pre67 teo o!ie 9i fi osofie@ ;7i tFrJiu 9i ;e6i"inH si 6rept. E !reu 6e st78i it or6ine7 Fn "7re s?7u BFnfiinG7tD uni#ersitHGi e. Pentru ;e6i"inH 7"ti#7 Fn"H 6in se". 7 0 ? e7 "e7 6in S7 erno $It7 i7-@ pentru 6rept 7pro7pe to7te "e e 7 te uni#ersitHGi it7 iene@ Fn frunte "u Bo o!n7 $%%'&-@ 6e un6e p7pii F9i re"rut7u "uri7 ii 9i fis"7 ii@ 7tFt 6e ne ? "es7ri FntreGinerii puterii or 78so ute. In An! i7@ O:for6 $%%L+- 9i C7;? 8ri6!e $%,*&- sFnt "e e ;7i i;port7nte 9"o i superio7re@ Fn !enu P7risu ? ui. DupH "e s?7 #HJut forG7 or@ 7p7r fun67Gii re!7 e@ "7 "e7 6in S7 7? ;7n"7 $%,2* ) Fn Sp7ni7-@ i;peri7 e@ pre"u; Fn Ne7po e %,,(@ "u p7tru f7"u tHGi FnfiinG7te 6e F;pHr7tu Ger;7niei .rie6eri"4 7 II? e7 $%,%'? %,'&-@ s7u p7p7 e@ "u; e "e7 6e 7 Tou ouse $%,,*-@ Fnte;ei7tH "u s"o ? pu 6e 7 "o;87te pe 7 8i!enJi@ "e7 6in Ro;7 $%,((- "u s"opu 6e 7 sus ? Gine "urte7 p7p7 H et". PFnH 7 %,'& er7u ,& A Fn %(&& nu;Hru or "res ? "use 7 ((@ 6e9i une e $pre"u; "e e 6in Sp7ni7- s?7u 6esfiinG7t "urFn6. Uni#ersitHGi e !er;7ne 7p7r Fn se". 7 0 V? e7 = Pr7!7 %2(+@ Vien7 %2L'@ /ei6e 8er!N $%2+L- et". Dintre repreJent7nGii s"o 7sti"ii 9i ;isti"ii 7f7rH 6e "ei 6eM7 po;e ? niGi ;enGionH; pe = C7r6in7 u P/.ru Damiani $?M? %&5,-@ prieten 9i "o 78or7tor 7 p7pei Gri!orie 7 V/? e7 $%&52)%&+'-@ "7re 7 6es"ris 6e"76ent7 " eru ui 6e 7 Fn"eputu se". 7 0 ? e7@ Fn "7rte7 s7 BLi8er Go;orr4e7nusD. Fra.ian? profesor 6e 6rept 7 Bo o!n7 ,f %%',-@ "7re s?7 fH"ut #estit prin "o6ifi"7re7 6reptu ui "7noni" Fntr?un ;7nu7 "7re 7 rH;7s nor ;7ti# 7pro7pe pFnH 9i 7Ji 9i "7re susGine@ prin 6e"ret7 e e pseu6o?isi? 6oriene 9i 7 te e u terio7re@ Fntre! p 7nu teo"r7ti" 6e 6o;in7Gie uni #ers7 H 7 p7pei. Fn se". 7 0 II? e7@ Bern7r6 6e P7#i7 9i R7i;un6 6e Penn7forte "o;p ete7JH "o6i"e e 6reptu ui "7noni" "u 6e"rete e p7pi or Gri!orie 7 I0? e7 $%,,5)%,(%- 9i Bonif7"iu 7 VUI? e7 $%,*()%2&2-. P/.ru )om,ardu# $f %%L&-@ profesor@ 7poi epis"op Fn P7ris@ 7 Hs7t "e ;7i rHspFn6it ;7nu7 ;e6ie#7 6e 6o!;7ti"H = [uattuor Hibri =en$ tentiarum, o sinteJH p7tristi"H s"risH fHrH ori!in7 it7te@ 67r "u ;7re putere 6e siste;7tiJ7re 7 "e or ;7i i;port7nte pro8 e;e 6o!;7ti"e@ Fn6eose8i 7 "e or "ontro#ers7te. '/rnard d/ C#air=au4 $f %%'2-@ un7 6in "e e ;7i ;7ri person7 itHGi ;e6ie#7 e@ 7 fost e!u;en 7 ;FnHstirii "ister"iene 6in C 7ir#7u:@ Fn "7re "7 it7te s?7 6istins printr?un ;7re t7 ent 6e or!7niJ7tor@ pre6i"7 ? tor 9i "u!etHtor profun6. P7pi 9i F;pHr7Gi pri;e7u sf7t 6e 7 7"est o;@

fTtllGA8A

PATRA

e refuJ7 ori"e 6e;nit7te 8iseri"e7s"H. De o intr7nsi!enGH uneori 7!er7tH@ Bern7r6 6e C 7ir#7u: 7 "o;8Htut "u tHrie e:7!erHri e s"o? ti"ii@ prin "7re se "re6e7 "H se s H8e9te 7utorit7te7 tr76iGiei 8iseri ? "i. P7pei Eu!eniu 7 III? e7 $%%(')%%'2- Fi 7trH!e7 7tenGi7 prin s"rie? A 18e consideratione2 "7 nu Bi;periu;D@ "i s7eer6otiu;D@ nu 6o;? u:o7sH@ "i s uMire7 s;eritH sH fie Gint7 ui. Fn ;inun7tu sHu co$ ntariu la &ntarea &lntrilor e:pune 6o"trin7 s7 6espre iu8ire 9i 7#ie "7 iJ#o7re 7 e "uno79terii. Cu ;e7 s"o 7sti"ii este 7tinsH 9i 6e 6oi fr7n"is"7ni = A e:7n6ru= 6e Fes 9i Io7n .i67nJ7 Jis Buon7#entur7@ 9i 6e 6oi 6o;ini"7ni = A 8er? M7!nus 9i T4o;7s 6e ACuino. En! eJ prin n79tere@ profesor 6e teo o!ie 7 P7ris@ A#/4andru d/ I/3 $f %,('- 7 fost "e " intii "7re 7 7p i"7t ;iM o7"e e o!i"ii for;7? 7 ui Aristotie Fn siste;7tiJ7re7 6o"trinei "re9tine. Oper7 s7 e un nent7riu 7 sentinGe e ui Petru Lo;87r6u @ nu;it BSu;;7 uni#er?T t4eo o!i7eD@ u"r7re "7re i?7 76us tit u 6e B6o"tor irrefr7!78i isD. Tos"7nu Ioan 'uona=/n.ura $f %( iu ie %,5(-@ nu;e si;8o i"@ pe e i %?7 67t unu 6intre prietenii sHi@ pentru "H 7 7#ut Bnoro"u D sH pe 6e o !re7 8o7 H@ 7 fost profesor 7 P7ris@ 7poi !ener7 7 or6i ni fr7n"is"7n@ i7r 6upH 7"ee7 "7r6in7 A Fn 7"e7stH "7 it7te i7 p7rte sino6u unionist 6in L3on $%,5(-@ un6e ;o7re su8it. Oper7 s7 se 6is? le prin Fn"er"7re7 6e 7 F;pH"7 s"o 7sti"7 "u ;isti"7. Pentru ;eri? 6e 7 fi pus "onte;p 7Gi7 6e7supr7 tuturor 9tiinGe or 7 pri;it supr7? ne e 6e B6o"t6r ser7p4i"usD. Lu"r7re7 prin"ip7 H 1+reviloOuium2 o"otitH "e ;7i 8un "o;pen6iu 6o!;7ti" ;e6ie#7 @ i7r 1Itinerarium ntis ad 8eum2, "e7 ;7i 8unH u"r7re "onte;p 7ti#H. M7i 7re pre? i@ "o;ent7rii 9i 7 te e. A#,/r.u3 ;a6nu3 $%,&L ) f %' noie;8rie %,+&- 7 fost ;7i FntFi fesor 7 P7ris 9i Oo n@ 7 7Muns 7poM epis"op 6e Re!ens8ur!@ i7r pe nH s?7 Fntors tot 7 "7te6rH@ 7 Oo n. Este "e ;7i eru6it 6intre toGi "H ii s"o 7sti"i@ fiin6 pri;u 6ep in #ers7t Fn fi osofi7 7ristote i"H@ "u fun6e "uno9tinGe 6e teo o!ie@ 9tiinGe n7tur7 e@ ;7te;7ti"i 9i ;e6i"inH@ t pentru "7re 7 pri;it tit u 6e B6o"tor uni#ers7 isD 9i B;7!nusD@ -H "e ;u Gi "onte;por7ni F so"ote7u ;7! 9i #rHMitor. A "o;ent7t pe stote 9i pe Petru Lo;87r6u @ 7 s"ris 1=umma T?eologiae2 9i tr7t7te nGifi"e 6i#erse. E 7fir;H "H Fntre 7r!u;ente e pentru "uno79tere7 Du;neJeu sin!uru "7re 7re #7 o7re este "e "os;o o!i". De 7 e H;7s sentinG7 = 1fides Ouaerens intellectum2# T1oma3 d/ ANuino $%,,')%,5(-@ fiu 6e "onte@ 6e Fn!H Ne7po e@ Z7t fHrH #oie 7 6o;ini"7ni@ 7 Fntre"ut 6e ti;puriu pe A 8ert "e M7re@ s i?7 fost 67s"H @ 7Mun!Fn6 7 ,2 6e 7ni profesor 6e fi osof ie 9i teo o!ie #o n@ 7poi 7 P7ris@ Bo o!n7 9i Ne7po e@ refuJFn6 FnsH qri"e 7 tH 6e; ? ite. A ;urit Fn 6ru; spre sino6u 6e 7 L3on $%,5(-. Din se".N 7 ? e7@ i s?7 67t tit u 6e B6o"tor 7n!e i"usD@ pentru 8 Fn6eGe7 9i "urHGe? #ieGii s7 e. Este fHrH Fn6oi7 H "e ;7i siste;7ti" 9i ;7i profun6 6in? teo o!ii s"o 7sti"i. Oper7 s7 "7pit7 H o for;e7JH e:punere7 7po o!eti"H Fo o!iei "re9tine@ 1=umma contra gentiles2 9i ;7i 7 es 1=umma T?eo$

BISEO%UA

logiae2, rH;7sH neter;in7tH. U ti;7 e un tr7t7t unit7r 6e 6o!;7ti"H 9i ;or7 H@ 7;Fn6ouH e:puse printr?o ;eto6H o!i"H@ uneori 7rtifi"i7 " H6itH. In "uno79tere7 ui Du;neJeu "7 9i Fn pri#inG7 uni#ers7 ii or Bin reD@ T4o;7s i;itH pe A 8ert "e M7re. Du;neJeu e "on"eput Fn ;o6 78str7"t@ "7 B7"tus purusD@ "7 o B"7us7 effi"iensD 9i B"7us7 fin7 isD 7 u;ii@ i7r nu "7 perso7nH #ie 9i 7propi7tH 6e suf etu o;enes". In 6q"? trin7 6espre 47r e inf uenG7t 6e .er. Au!ustin $f (2&-@ 67r susGine 9i ;erite e prisosito7re. Lu"r7re7 1&ontra errores graecorum2 "onGine erori 9i f7 sifi"Hri istori"e@ "u to7te "H e 7 fost Fntre puGinii s"o 7sti"i "7re 9ti7u !re"e9te 9i 7r fi putut sH se infor;eJe "ore"t. Pentru Ginut7 "on"epGiei ui ofi"i7 e?p7p7 e $susGine "u tHrie pri;7tu 9i inf7i i8i it7te7 p7pei-@ T4o;7s 6e ACuino 7 rH;7s@ ;7i 7 es 6in %+5* 6e "Fn6 p7p7 Leon 7 0 II? e7 $%+5+)%*&2- F fi:e7JH "7 nor;7ti# Fn Fntre7!7 teo o!ie 9i iNi osofie ro;7no?"7to i"H@ stHpFn pe to7tH 6eJ#o t7re7 teo o!i"H 7 ro;7no? "7to i"is;u ui. A Hturi 6e 7"e9ti p7tru ;7ri teo o!i e:istH o ;u Gi;e 6e 7 Gi s"riitori i;port7nGi@ fie fr7n"is"7ni@ fie 6o;ini"7ni@ fie 6in 7 te or6ine@ profesori@ "H u!Hri@ "H u!HriGe "7re 7u 76us ;u te ser#i"ii Biseri"ii 7pusene@ 7tFt Fn Do!;7ti"H 9i Mor7 H "Ft 9i Fn 6is"ip inH@ Fn #i7G7 6e st7t s7u Fn 7rtH. Fntre ei@ un o" 7p7rte F o"upH 8uns =cotus $%,L&)%2&+-@ "e ;7i su8ti 6intre fr7n"is"7ni. E 7 FnfiinG7t o 9"o7 H teo o!i"H 7 s"oti9ti or@ 6eose8itH Fn ;u te pri#inGe 6e 7 to;i9ti or = Fn 6o!;7ti"H@ Fn pri#inG7 ;Fntuirii er7u siner!i9ti@ Fn 7pre"iere7 f7pte or 8une nu susGine7u 797 6e ;u t supr7?;eritu @ "7 to;i9tii@ i7r 6espre M7i"7 Do;nu ui susGine7u "H s?7 JH;is it fHrH pH"7tu strH;o9es"@ f7pt pe "7re to;i9tii F ne!7u. Opere e ;7i "unos"ute 7 e ui Duns S"otus sFnt 6ouH &omentarii la sentin!ele lui Petru Hombardul, unu ;7i Fntins@ 7 tu ;7i restrFns. Prin "riti"7 76usH 6e 9"o7 7 s7 to;is;u ui 9i Fn6eose8i prin 7fir;7re7 "H ;u te pro8 e;e 6o!;7ti"e nu pot fi "o;p et H;urite prin r7Giune@ Duns S"otus 7p7rGine 6e f7pt ;7i ;u t #e7"u ui 7 0 V? e7 pe "7re %?7 in7u!ur7U9M;8o!HGit "u !eniu sHu. , Y## In !enere@ 9tiinG7 teo o!i"H 7 #e7"uri or 0I)0III 7 p7r"urs Fn Apus 6ru;uri p7r7 e e = s"o 7sti"@ ;isti" 9i poJiti#ist@ trei et7pe = ur"u9@ "u ;e 9i 6e" in. Pri;e e 6ouH sFnt u9or sesiJ78i e@ u ti;u se FntreJHre9te i; ? pe6e Fn s"o 7sti"7 s"otistH@ Fn ;isti"7 !er;7nH 9i Fn s"risu "riti"ist 7 ui D7nte A i!4ieri $%,L')%2,%-@ "7re 7nunGH B#it7 ;o6ern7@ #it7 no#7D@ epo"7 6e "riJH spiritu7 H 7 #e7"uri or 0IV 9i 0V. ,. D7"H #e7"uri e 0I)0III se "7r7"teriJ7u prin or6ine 9i unit7te 6e "on"epGie 7tFt Fn teo o!ie@ "Ft 9i Fn #i7GH@ un6e unei sin!ure #oinGt 6i#ine@ repreJent7te prin teo"r7Gi7 p7p7 H@ se supune7 totu @ in6i#i6 9 "o e"ti#it7te %@ Biseri"H 9i st7t@ #e7"uri e 0IV si 0V se "7r7"teriJe7JH to";7i prin ipsH 6e unit7te@ prin "riJe 9i sfF9ieri interio7re = "riJH Fr pro8 e;7 "uno79terii@ un6e no;in7 is;u 76u"e "onf i"t Fntre teo o!iI 9i fi osofie@ "riJH Fn #i7G7 interio7rH 7 Biseri"ii@ un6e e:i u 878i oni" $%2&*)%255- 9i ;7re7 s"4is;H 7 p7p7 itHGii $%25+)%(%5- 7u 76us i supr7f7GH i6ee7 refor;Hrii Biseri"ii pe 87JH sino67 H@ Fn sfFr9it@ "riJi Fntre Biseri"H 9i st7t@ pentru "H o67tH "u for;7re7 or79e or@ st7te or 9 iter7turi or n7Gion7 e s7"er6oGiu 9i i;periu 7p7r i"7 6ouH re7 itHGi "i %, )
Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II

ii in6epen6ente A s"riitorii ies tot ;7i ;u t 6e su8 7s"u t7re7 p7p7 i?= se 7i"iJe7JH@ se sNtrFn! Fn Muru re!i or 9i p7r 7;ente or@ uptFn6 Er "u 6u9;Hnie "ontr7 pretenGii or uni#ers7 iste 7 e p7p7 itHGii. S"o 7sti"7 9i ;isti"7 7u 7#ut 9i 7"u; repreJent7nGii or 6estu 6e iero9i 9i 6e 7"ti#i@ "H"i Fn;u Gire7 #erti!ino7sH 7 uni#ersitHGi or Fntre T^ ^%('& 7 fH"ut sH "re7s"H nu;Hru inte e"tu7 i or 9i s"riitori or 6e e nu7nGe e. Apro7pe tot "e s?7 s"ris Fn perio767 7"e7st7 Fn s"o 7sti"H ZtH pe"ete7 Fn" inHrii spre sofis;e 9i su8ti itHGi steri e 9i spre 7pH? 7 o8ositH 9i forG7tH 7 unei Btr76iGiiD "7re 7 7Muns sH nu ;7i fie utH 9i "ontr7 "Hrei7 "riti"7 fi o o!i"?istori"H 7 u;7nis;u ui #7 Fn"epe i re#erse ironi7 9i s7r"7s;u sHu rHJ8unHtor. Pro8 e;e e 6e teo o!ie osofie er7u tr7t7te 7tFt 6e 78str7"t@ Fn"Ft s?7 spus "H 7u 7Muns "7 =orp fHrH suf et. Dintre repreJent7nGii s"o 7sti"ii #e7"uri or 0IV 9i 0V 7;inti; 6e to7te pe _i i7; O""7; $f %2(*-. NHs"ut Fn su6u Lon6rei 9i intr7t 6e ti;puriu Fn ?or6inu fr7n"is"7n@ D""7; 7 stu6i7t 9i pre67t "7 profesor "u tit u 6e B6o"tor in#in"i?D 9i ;7i 7 es B#ener78i is in"eptorD teo o!i7 9i fi osofi7 7 Uni#er?e7 6in O:for6@ Fntre %2%+)%2,(@ 6upH "7re 7 fost "it7t 6e p7p7 7 00II? e7 $%2%L)%22(- 7 A#i!non@ "7 sH Mustifi"e '% 6e teJe tite ereti"e. Pro"esu 7 6ur7t p7tru 7ni fHrH sH se 7Mun!H 7 un re? it@ "H"i 7"uJ7tu 7 fu!it F;preunH "u 6oi fr7n"is"7ni@ Bon7!r7ti7 9i n7. U ti;u er7 !ener7 7 or6inu ui@ 7 "urte7 ui Lu6o#i" 6e B7? i $%2%()%2(5-@ "7re 6u"e7 uptH "ontr7 p7pei@ pentru "H nu #oi7 sH?% o7s"H 6e re!e@ uptH pe "7re 7u spriMinit?o prin s"risu qr _. O"? 9i 7 Gi 6oi Fn#HG7Gi@ M7rsi ius 6e P76u7 $%,5,)%2,5- 9i \e7n 6e un $f %2,+-@ toGi ne!Fn6 ori!ine7 6i#inH 7 p7p7 itHGii 9i 7fir;Fn6 "H F;pHr7tu po7te 6epune pe epis"opu Ro;ei. De 7 tfe @ O""7; 78or7t 9i 7 upt7 ui .i ip 7 IV? e7 "e .ru;os $%,+')%2%(- "u Bonif7"iu 7 VaII? e7 $%,*()%2&2-. Opere e ui prin"ip7 e sFnt = tiloOuium t?eologicum2 @ Fn "7re re6u"e7 teo o!i7 spe"u 7ti#H 7 ie propoJiGii@ 1[uodlibeta2, "o;ent7rii 7 Aristote 9i Perfiriu@ 797 se ref e"tH ei Fn BSentinGe eD ui Petru Lo;87r6u . Con"epGi7 s7 i;e9te no;in7 is; s7u ;7i "ore"t ter;inis;@ fiin6"H e susGine "H ni e !ener7 e $fiinGH@ su8st7nGH@ "7uJH et".- nu 7u "orespon6enGH Fn sine@ ni"i Fn u;e7 in6i#iJi or@ "u; spune7u re7 i9tii #e7"uri or ?0III@ "i sFnt si;p i Bter;eniD s7u se;ne 7 e unui o8ie"t ne"unos? li 7u nu;7i #7 o7re su8ie"ti#H@ 6e 7"ee7 "uno79tere7 ui Du;neJeu spiritu7 itHGii suf etu ui e 6is"ut78i H 9i se f7"e nu;7i prin "re? Z Sin!uru u"ru in6is"ut78i este 7totputerni"i7 6i#inH 9i posi8i i? inter#enGiei ei Fn 7"Giuni e N.i;7ne Fn 797 fe Fn"Ft uneori sH ni se "H 8ine e e "on67;n7t@ i7r rHu 7pro87t. De 7"ee7@ ;et7fiJi"7 tre sH fie tot7 6espHrGitH 6e teo o!ie. Le!e7 ;or7 H nu este i;ut78i H. e "e o""7;is;u ) inspir7t 9i 6e Duns S"otus ) 6u"e 7 e;piris;@ #is;@ s"epti"is;. A"e7st7 este B#i7 ;o6ern7D pe "7re #e7"uri e 9i 0V o opun "uno79terii spe"u 7ti#e s"o 7sti"e $B#i7 7ntiCu7D-. "e po7te fi 76e#Hr7t 6in pun"t 6e #e6ere o!i"@ po7te fi f7 s 6in 6e #e6ere o8ie"ti#@ 6e un6e 9i "on"epGi7 nu;itH 7 B6u8 u ui 76e? "7re #7 pre6o;in7 6e 7"u; Fn"o o Fntre7!7 ;i9"7re spiritu7 H.

BISERICA IN SECOLELE 0I)0V

% K[

E:e!eGi "7 Io7n 6e R7!us7 $se". 0IV-@ Conr76 6e /7 8erst76t $se". 0IV9i ;7i 7 es fr7n"is"7nu Ni"o 7e 6e L3r7 $f %2(&- ne?7u 67t u"rHri 6e #7 o7re. U ti;u 7 "re7t un !en nou 6e Co;ent7riu@ 1Postilla2 ) 6e 7 post illa verba te)tus ) 76i"H ;eto6H si;p H 6e "it7re 7 te:tu ui 9i 7poi 6e "o;ent7re 7 ui Fn sens isGori"o? iter7r@ uneori "u nu7nGe "on ? te;p 7ti#e. M7nu7 e e e:e!eti"e 7 to7tH Sf. S"ripturH Fn '& 6e "HrGi "7 9i "e e 2' 6e "HrGi 6e ;or7 H Hs7te 6e 7"est B6o"tor p 7nus et uti isD 7u fost 76eseori "o;8Htute 9i@ pFnH 7 %'&&@ 6e ;7i ;u te ori tipHrite. Lut4er $f %'(L- Fnsu9i 7 fost inf uenG7t 6e e e Fn 797 ;HsurH Fn"Ft s?7 putut spune "H 67"H L3r7 nu "Fnt7@ Lut4er Fn 67ns nu intr7 $si L3r7 non 3r7s? set@ Lut4erus non s7 t7sset-. Pe tHrF; istori" s?7u s"ris "roni"i prin ;FnHstiri 9i or79e@ une e 6in e e "7 7"ee7 7 t7 ent7tu ui f orentin Vi 7ni $f %2(+-@ s7u 7 e fr7n"eJi or \oin#i e $f %2%5- 9i .roiss7rt $f %(&(-@ pre"u; 9i 7 "ur7Mosu ui Dietri"4 #7n Nie; $f %(%+- fiin6 6e ;7re i;port7nGH Fn istorio!r7fi7 ti;pu ui. Restu sFnt "o;pi 7Gii ;7i s 78e. i pe tHrF; Muri6i" se Fnre!istre7JH o 6e"76enGH tot ;7i ;7re. D7nte se p Fn!e7@ pe 7 %,+&@ "H ni;eni nu Fn#7GH 6e"Ft 6e"ret7 e e@ i7r Fntr?un7 6in opere e s7 e@ Ro!er B7"on ) "7re intuise@ prin ;7te;7ti"7 9i fiJi"7 "e?i er7u f7;i i7re@ prin"ipiu o"o;oGiei fHrH 7ni;7 e@ 7 7#i7Giei@ fo osu enti e or@ 7 e:p oJii or@ 6upH "u; Duns S"otus o8Ginuse "e 6intFi 7"i6u su furi"@ 7"i6u nitri" 9i 7 te e ) se p Fn!e7 "H prin 78uJu Murispru6en? Gei it7 iene s?7u 6istrus Fn u ti;ii (& 6e 7ni ori"e preo"upHri ;7i Fn7 te 9i s?7 supri;7t "4i7r r7portu 6intre Biseri"H 9i st7t. Ce7 ;7i ;7re s"H ? 6ere 7 stu6ii or Muri6i"e 9i ;or7 e er7 "7Juisti"7 s7u "o6ifi"7re7 fie"Hrei "o;portHri 7p7rte@ potri#it "Hrei7 76eseori se susGine7u u"ruri "7r7 ? !4io7se s7u i;or7 e $furt@ "ri;H et"-@ 6e 6r7!u prin"ipii or for;7 iste 9i "7re #or s"7n67 iJ7 ;7i tFrJiu pe u;7ni9ti s7u pe M7nseni9ti. Pierre 6NAi 3 $%2'&)%(,&- 7 stu6i7t 7 P7risA 7 2& 6e 7ni er7 ;7!istru Fn teo o!ie@ 7poi 6u4o#ni" 7 re!e ui fr7n"eJ C7ro 7 cV ? e7 $%2+&)%(,,- 9i re"tor 7 Uni#ersitHGii 6in P7ris. Pentru 7?% 7tr7!e 6e p7rte7 s7@ p7p7 Bene6i"t 7 0 II? e7 $%2*()%(,(- i?7 oferit epis"op7tu Le Pu3@ ;7i tFrJiu pe "e 6e 7 C7;8r7i@ 67r #HJFn6 6NAi 3 "H p7p7 nu 7""eptH ni"i o refor;H Fn Biseri"H@ 7 tre"ut 6e p7rte7 Fn#HG7Gi or "7re susGine7u "H sin!ur sino6u !ener7 7r pute7 Fn6rept7 78uJuri e 9i 6e ? "76enG7 Fn Biseri"H@ u"ru pe "7re %?7 7fir;7t 7 sino76e e 6in Pis7 $%(+*9i Const7nJ $%(%()%(%+-. De9i i s?7 oferit 9i purpur7 6e "7r6in7 9i ;isiune7 6e e!7t p7p7 @ e 7 rH;7s tot 7 i6ei e s7 e@ "4i7r 67"H 7 rn7i 7#ut uneori 9i 7titu6ini e"4i#o"e Fn s"ris 9i Fn f7pte. Ce e %5( opere "u "7r7"ter 9tiinGifi" $teo o!ie@ fi osofie@ ;isti"H@ !eo!r7fie@ 7strono;ie- f7" 6in e unu 6in "on6u"Htorii ;i9"Hrii spiritu7 e ui "onte;por7ne. U"eni"u sHu@ \e7n C4. Gerson $%2L,)%(,*-@ supr7nu;it Bossuet 7 se". 7 0 V? e7@ 7 fost re"tor 7 P7ris ti;p 6e peste %' 7ni A 7 6epH9it pe toGi "onte;por7nii prin profunJi;e 9i ;7i 7 es prin "7r7"ter 9i 7ti ? tu6ine 4otHrFtH@ "ee7 "e f7"e pe un istori" fr7n"eJ sH 7fir;e "H 7 6us un7 6in "e e ;7i fru;o7se 9i ;7i #ener78i e e:istenGe 6in "Fte "uno79te istori7@ "7re %?7 Fn"unun7t "u 7tri8utu B6o"tor onristi7nissi;usD. P7triot u;in7t@ "re9tin 6esH#Fr9it@ 6epH9in6 pe toGi priA "u turH@ Gerson 7tr7!e

PERIOADA A PATRA

nGi7 re!e ui .r7nGei 7supr7 7;8iGii or feu67 e e:7!er7te 7 e prinGi 7r A4i7r 7 e prinGu ui ;o9tenitor@ "ee7 "e nu %?7 oprit sH protesteJe "Fn6 st7 7 fost 7s7sin7t 9i i?7 Ginut "4i7r p7ne!iri"u @ f7pt pentru "7re i s?7 r 7st7t "7s7 6e "Htre o7;enii nou ui re!e@ i7r e 7 7#ut ;u t.6e suferit@ 7r 9i sino6u 6in Pis7 7 "erut "on67;n7re7 7s7sin7tu ui po iti"@ f7pt e %?7 oprit 6e 7 re#eni Fn G7rH pFnH 6upH ;o7rte7 re!e ui. Tot pe 7stH inie uptH 9i o8Gine FntFi7 o7rH 6reptu pentru "on67;n7Gi 6e A spo#e6i@ 6upH "u; N6e 7 tfe 7 upt7t to7tH #i7G7 "ontr7 preMu6e"HGi? ;isti"e 9i 8o nH#i"io7se 7 e f 7!e 7nGi or@ 7 e 7stro o!iei 9i "ontr7 !erHri or s"o 7sti"is;u ui se7r8H6@ pe "7re %?7 Fn o"uit "u o fi osofie ?7 H@ #ie@ "4i7r 67"H e" e"ti"H@ FnsH p inH 6e 6e;nit7te. E "Hut7 peste 7r;onie@ 7tFt Fntre teo o!ie 9i fi osofie@ "Ft 9i Fn #i7G7 8iseri"e7s"H@ s7u e Biseri"H 9i st7t. DupH e @ ori"e teo o!ie tre8uie sH fie pFnH 7 un ;isti"H s7u@ ;7i 8ine Jis@ pr7"ti"H. Dintre opere e s7 e se 6istin!@ H 6e "e e "on"i i7riste@ Fn6eose8i "e e "u "7r7"ter ;or7 = 6espre ;Fn? ri e teo o!iei@ 6espre e:7;enu "on9tiinGei@ 6espre 8un7 trHire 9i 8un7 ire@ 7poi ;u te u"rHri e:e!eti"e@ 6is"ip in7re@ pre6i"i@ poeJii et". A doua grup 6e s"riitori sFnt misticii# Spre 6eose8ire 6e s"o 7sti"7 i6entH@ ?;isti"7 se"o e or 0IV 9i 0V trHie9te o 76e#Hr7tH Fnf orire [i"7tH prin sete7 6e ;et7fiJi"H 7 E#u ui ;e6iu@ prin re7"Gi7 "ontr7 MerHri or steri e 7 e s"o 7sti"ii "7 9i prin F;preMurHri e !re e po iti"e iseri"e9ti 7 e ti;pu ui $6isp7riGi7 neferi"itH 7 /o4enst7uf?i or@ r7J? e e 6ese 9i Fn6e un!7te@ inter6i"tu @ e:i u 878i oni" 9i s"4is;7 p7?@ "iu;7@ "H6ere7 Const7nitinopo u ui et".-. DouH 6ire"Gii FntF ni; Fn i"7 #e7"uri or 0IV)0V = un7 spe"u 7ti#H@ "e7 7 tH pr7"ti"H?e" e"? L7 "e7 6intFi 7p7rGin ;isti"ii !er;7ni Meister E"P47rt $f %2,5eeni"ii sHi Io7n T7u er Kf %2L%-@ /enri"4 Suso $f %2LL- 9i Io7n s8roe"P $f %2+%- 9i inf uenG7 or Fn 7 te or6ine "H u!Hre9ti A 7 7 i se nu;HrH ;u Gi;e7 6e or6ine ;on747 e@ 67r ;7i 7 es !rupHri e io7se i8ere 8Hr8Hte9ti 9i fe;eie9ti@ 6in "7re ;7Morit7te7@ perso? HGi 7i"e = re!i@ prinGi@ 6ip o;7Gi@ fi osofi@ 8ur!4eJi@ 7poi nu;ero9i Fni 6e Mos@ e!7Gi Fn 7so"i7Gii pio7se@ uneori su8 Fn6ru;7re7 se"t7rH iGi or 9i surori or 6e spirit i8erA "eTi ;7i i;port7nGi sFnt su8 Fn6ru ? !7 7so"i7Giei fr7Gi or 6e #i7GH "o;unH $.r7ter4erren-@ 7 e "Hror "entre pe Rinu 6e \os 9i Fn O 7n67@ 7 b`o e 9i De#enter 9i 6in ;iM o"u Z7 s?7 ri6i"7t 7utoru fru;o7sei u"rHri Imitatio &?risti# foGi 7"e9ti7 pune7u 7""entu prin"ip7 pe 1?abere 8eum2, pe "u?iere7 #ie 9i trHitH 7 ui Du;neJeu prin 7propiere7 6e Do;nu "u F 6o"i H@ "u supunere@ "u 6r7!oste 9i 7t797;ent. Unii rH;Fne7u Fn i"H@ pe 7 Gii nu?i interes7 7tFt 6e ;u t #i7G7 8iseri"e7s"H 9i ;iM o7? ei 47ri"e@ "i ;7i 7 es ;e6it7Gi7 in6i#i6u7 H@ trHire7 Fn si;p it7te 9i e. NHs"ut 7 %,L& 6intr?o f7;i ie no8i H@ Meister E"P47rt $%,L&) s7u E"P47r6t 7 intr7t Fn or6inu 6o;ini"7n A Fn 7nu %2&, 7 u7t r<tu Fn teo o!ie 7 P7ris prin "o;ent7rii to;iste@ 6upH 7"ee7 7 "4e;7t Fn S7:oni7 9i 7poi 7 fost pus peste to7tH Ger;7ni7 "7 _incial2 7 noii r7;uri !er;7ne 7 or6inu ui. Intre ti;p 7 7"ti#7t 9i ofesor 9i pre6i"7tor 7 P7ris@ Oo n 9i Str7ss8ur!@ un6e@ "u un t7 ent

;7 r e 6 e o r 7 t o r @ 7 9 t i u t 9 i 7 r e u 9 i t s H t r e J e 7 s " H @ ;7 i 7 e s F n " e e %2 ;FnHstiri 6e ;7i"i 6o;ini"7ne 6e pe Rin@ o 76e#Hr7tH ;i9"7re re i ? !io7sH. Pre6i"i e $s?7u pHstr7t peste %&&@ 7poi tr7t7te 9i "u#inte ;7i si;p e 9i ;7i s"urte- 7u fost Ginute Fn i;87 !er;7nH@ 67r 7re 9i Fn i;87 7tinH o tri o!ie $opus trip7rtitu;-@ o e:punere teoreti"H 6espre "uno79tere7 ;isti"H. E inf uenG7t 6e neop 7tonis;u ui Dionisie Pseu6o? Areop7!itu $se". V- 9i 6e Fn#HGHtur7 6espre 47r 7 .er. Au!ustin $f (2&-@ f7pt pentru "7re 7 fost 7"uJ7t 6e p7nteis; $%2,5-. Suf etu sHu 7prins 6e 6r7!oste7 6i#inH 7 inf uenG7t ;u t "u!et7re7 9i i;87 #e7"u ui 7 0 V? e7. A ;urit 7 %2,5. U"eni"u sHu@ Co1ann/3 Tau#/r $%2&&)%2L%-@ 7 7p i"7t@ Fn6eose8i "7 pre6i"7tor e:"e ent@ "7 si;Gire 9i for;H@ i6ei e ui E"P47rt Fn Oo n@ B7se 9i ;7i 7 es Fn Str7ss8ur!@ un6e s?7 for;7t un 76e#Hr7t "entru 6e #i7GH e# 7#io7sH. E 7""entue7JH@ "7 9i 67s"H u sHu@ n79tere7 ui Du; ? neJeu Fn noi $o;u fiin6 6in fire "re7t 6upH "4ipu 9i 7se;Hn7re7 "u Du;neJeu $.7". %@ %L-@ profunJi;e7 78is7 H 7 suf etu ui@ pHrHsire7 6e sine 9i o! in6ire7 Fn Du;neJeu@ "H"i restu nu #7 ore7JH ni;i". Ni;i ? "ire7 eu ui e!oist 9i Fn6u;neJeire7 o;u ui er7u i6e7 u pre6i"ii s7 e. H/inric1 Su3o $%,*L)%2LL- 7 trHit pFnH 7 (& 6e 7ni Fn 7s"eJH 7sprH@ "7 #e"4ii pustni"i orient7 i@ 7poi s?7 "on#ertit 7 i6ei e ui E"P47rt@ 6es"riin6 "u !in!H9ie@ uneori "opi Hre7s"H@ pro"esu #ieGii 6u4o#ni"e9ti proprii 9i s"riin6 76e#Hr7te tr7t7te Ji6ito7re 6e suf et@ Fn6eose8i 6espre e!Htur7 s7 suf ete7s"H "u "H u!HriG7 E is78et4 StH! in $/oro o!iu; s7? pienti7e@ pre6i"i@ poeJii entuJi7ste et"-. Co1ann/3 RuJ3,ro/cI $%,*()%2+%-@ supr7nu;it B6o"tor e:t7ti"usD pentru oper7 6e siste;7tiJ7re 7 #ieGii "onte;p 7ti#e@ pe tHrF;u "Hrei7@ ;7i puGin p7nteiJ7nt 6e"Ft E"P47rt@ s?7 ri6i"7t pFnH 7 "e7 ;7i purH 9i ;7i Fn7 tH #iJiune. Fntreitu 7spe"t 7 #ieGii = 7"ti#@ interior 9i "onte; ? p 7ti# e 6es"ris Fn "e7 ;7i fru;o7sH i;8H Fn "HrGi e 1Podoaba nun!ii spirituale2, 1Icoana mntuirii ve"nice2, 1&ele "apte trepte ale iubirii2 et". RH;Fnere7 ui Fn "76re e Biseri"ii 9i t7 entu sHu iter7r@ "re7tor 7 i;8ii o 7n6eJe@ f7" 6in e "titor 7 797?nu;itei devotio moderna, e# 7#i7 nouH@ "7re pune pe o; Fn r7port pr7"ti" "u Du;neJeu pe 6ru;u re!7 7 i;itHrii ui /ristos. Nu ;7i "onte7JH 7"u; 9"o i e s7u or!7niJ7Gii e ofi"i7 e 8iseri"e9ti "7re sH Fn6ru;e #i7G7 "re9tinH@ "i person7 itHGi e ;7ri "7re "ree7JH ;i9 ? "Hri i8ere@ in6i#i6u7 iste@ "7r7"teristi"e sti u ui nou 6e #i7GH. Fratres devoti $.r7ter4erren- s7u fr7Gii 6e #i7GH "o;unH sFnt 7so"i7Gii i8ere@ fHrH #ot ;on747 @ Fnru6ite "u or6inu 7u!ustini7n. E e s?7u or!7niJ7t ;7i FntFi pe 7 %25' 7 De#enter@ Fn O 7n67@ su8 "on6u"ere7 ui Ger47r6 Groot $%2(&)%2+(- 9i . orent R76e`iMns $%2'&)%(&&-. Inspir7Gi 6e "7r ? teJieni@ fr7Gii 6e #i7GH "o;unH u"re7JH@ pentru "7 sH se FntreGinH@ Fn 7!ri"u turH 9i !rH6inHrie@ "opi7JH@ e7!H 9i ;7i tFrJiu tipHres" "HrGi tr7 ? 6use s7u pre u"r7te 6e ei spre e6u"7re7 re i!io7sH 7 tineretu ui. Vi7G7 6usH Fn "inste@ ;un"H@ ru!H"iuni 9i ;e6it7Gii = i7tH s"opu 7"estor 7so ? "i7Gii 6e 8Hr87Gi@ 6upH "7re 7pro7pe %&G 6e !rupHri si;i 7re fe;inine 7u F;pFnJit #estu Ger;7niei 9i O 7n67.

BUr;7re7 #ui /ristosD 7tri8uitH ui T?omas de Qempis $%25* ) (5%-@ tipHritH Fn "e e ;7i ;u te e6iGii 9i tir7Me 6upH Bi8 ie )W se "unos" ite 2.&&& 6e e6iGii Fn to7te i;8i e@ 87 "4i7r@ Fn se". 7 0V? e7@ s?7 Hrit 6e %, ori ) este "e7 ;7i fi6e H e:pri;7re 7 7"estei noi e# 7#ii u;7te Fn pre67re7 #oinGei ui Du;neJeu 9i Fn6ru;7re7 spre epH 67 6e !riM7 u;e7s"H 9i spre unire7 "u /ristos Fn T7in7 "u;ine"H?ii. S"risH Fn i;8H si;p H@ popu 7rH@ "u e# 7#ie 9i fHrH ni;i" 7rti? 7 @ 7"e7stH s"riere@ 6estin7tH 7 Fn"eput unui "er" restrFns@ 7 6e#enit i 6in "e e ;7i popu 7re "HrGi. P7r7 e "u 6e"76enG7 s"o 7sti"ii 9i "u Fnf orire7 teo o!iei "onte;p 7? S 9i pr7"ti"e@ se 6eJ#o tH Fn Europ7 #e7"uri or 0IV 9i 0V U;7nis;u Ren79tere7. .ie "H e FnGe e!e; "7 pe o ;7nifest7re 7 in6i#i6u7 is? ui Fn #i7G7 po iti"H@ so"i7 H@ re i!io7sH@ 67r ;7i 7 es 7rtisti"H 9i ite? H@ "u orient7re spre spiritu 7nti"4itHGii nou 6es"operite@ "u; Ji"e7 %+L& istori"u e #eGi7n I7"o8 Bur"P47r6t o%+%+)%+*5- Fn u"r7re7 s7 "7 H 8ie Qultur der Renaissance in Italien ,X &ultura Rena"terii n ia0, fie "H #e6e; Fn e e ten6inGe e ;e6ie#7 e ;isti"?re i!io7se 7 e etu ui Fnset7t 6upH epo"7 6e 7ur@ 6upH ren79tere@ "7 p7sHre7 P4oeni:@ "enu97 tre"utu ui $Fn "7re sens s?7u ;7nifest7t@ Io7"4i; 6e . oris ) ')%,&, )@ .r7n"is" de Assisi ) f %,,L ) ori 7 Gi pre"ursori spi? 7 i Fn uptH "u s"o 7sti"is;u se7r8H6 9i "u; #re7 Conr76 Bur67"4-@ Fn e;7n"ip7re7 spiritu ui 7i" $FntFi pro#ens7 ?8ur!un6 9i 6e 7i"i@ F Ren79tere7 it7 i7nH@ 9i 7 "e or 7 te popo7re-@ prin ;iM o"ire7 ite? irii "7#7 ere9ti 7 tru876uri or 9i ;7i 7 es 7 ro;7ne or popu 7re "u; e Nor6stro;@ s7u Fn"eputu 6e treJire n7Gion7 H@ "u; "re6e /uiJin!7@ Fn sfFr9it@ "H e?7; 7tri8ui "7uJe or e"ono;i"e "7pit7 iste@ prin 6es? G7re7 e"ono;iei rur7 e 9i 7 st7tu ui feu67 fHr<;iG7t 9i prin Fn o"uire7 "u o e"ono;ie 6e s"4i;8 "7re 7 6us 7 "entr7 iJ7re7 puterii 6e st7t 2 "re7re7 GHri or ;o6erne@ "u; susGin so"i7 i9tii@ ori"u; e?7; u7@ 79tere7 9i U;7nis;u "onstituie feno;ene "u ;u tip e inf uenGe Fn 7 "u tur7 H 9i teo o!i"H 7 #re;ii. CH 7"este feno;ene tre8uie 6use ;u t Fn7poi pFnH in E#u ;e6iu toren79tere-@ s7u tre8uie ;Hr!inite 7 #e7"uri e 0IV)0VI@ este in? rent@ 6upH "u; i7rH9i este in6iferent "H prin u;7nis; FnGe e!e; ;7i t un r7port person7 @ iter7r s7u pe67!o!i" f7GH 6e "u tur7 !re"o? 7nH@ pe "Fn6 Ren79tere7 "onstH Fn6eose8i Fn reFn#iere7 opere or po? i, "u tur7 e@ 7rtisti"e Fn spiritu 7nti"4itHGii. In fon6@ 7#e; 6e?7 f7"e in pro"es istori" fo7rte "o;p e:@ sesiJ78i Fn sete7 6upH for;e noi i ne;u Gu;ire7 "u "e e #e"4i A 6e 7i"i si;Gu "riti" 9i 9tiinGifi" "7re i 7 o ;u Gi;e 6e 6es"operiri 9i in#enGii@ pre"u; 9i 7 s"4i;87re7 t7 itHGii 9i 7 "on"epGii or 6e #i7GH 6eose8ite 6e E#u ;e6iu. In stH pri#inGH@ 6esi!ur "H "i 7tur7 ;7teri7 H $Fnf orire7 or79e or it7? h prin "o;erGu "u Orientu Me6iter7nei !re"e9ti 9i ;o47;e67nere p7rte7 s7 6e "ontri8uGie@ 6upH "u; tot "ont7"tu ui "u BiJ7nGu se re9te Fn ;7re p7rte 9i 7tur7 spiritu7 H 9i 6es"operire7 8unuri or irii " 7si"e 7nti"e 9i i;it7re7 te;e or 7rtisti"e Fn "re7Gii e proto? 9terii. Spiritu Ren79terii@ Fn6rH!ostit 6e fru;osu n7turii 9i 7 #ieGii nte9ti 9i Fn"reJHtor Fn putere7 r7Giunii@ "7re #e6e Fn o; un 7tot?

puterni"@ se opune 7stfe "u!etHrii ;e6ie#7 e "7re su8or6on7 totu #ieGii 6e 6in"o o@ o;u 9i #i7G7 ui fiin6 6o7r u;8re tre"Hto7re 6e 7 pH;Fnt 7 "er. CFGi#7 6in s"riitori "ontri8uie@ Fn ;o6 6eose8it@ 7 "re7re7 nou ui spirit@ "7re #7 7Mun!e N6o;in7nt 9i Fn "u tur7 teo o!i"H. Intre 7"e9ti7 po;eni; pe D7nte A i!4ieri $f %2,%-@ M7rsi ius 6e P76u7 $f "Htre %2(,-@ .r7n"es"o Petr7r"7 $f %25(-@ I. Bo""7"io $f %25'-@ LorenJo V7 7 $f %('5-@ Iii"o 7us Cus7nus $f %(L(- 9i 7 Gii. De9i "re9tin 9i ;e6ie#7 prin "on"epGi7 6espre u;e 9i so"iet7te@ Dan./ stH@ prin FnH Gi;e7 9i "ur7Mu opinii or s7 e@ 7 po7rt7 u;ii noi. Bro67tH pe i6ee7 spiritu7 istH 7 istoriei o;enirii "7 9i 7 #ieGii in6i#i6u7 e 6esfH9ur7te Fn "i" uri 9i et7pe@ Fn 6ru; spre 6esH#Fr9ire7 6i#inH@ tri o!i7 ff8ivina &omedia2 9i tr7t7tu BDe monarc?ia2 ne 67u toto67tH 9i i;7? !ine7 epi"H 7 #ieGii "o;un7 e Fn "7re se Fn"4e7!H nou7 so"iet7te ;o ? 6ernH@ "u p7siune7 upte or po iti"e 6intre 6iferite e p7rti6e 7 e It7 iei@ 6e 7 Fn"eputu se". 0IV@ Fn "7re se ref e"tH nu nu;7i ten6inGe e epo"ii 9i suferinGe e e:i 7tu ui 76;ir7tor 7 p7rti6ei i;peri7 e B!4i8e iniD@ "i si ne;u Gu;iri 7 e teo o!i or 6e 7 %2&(@ "u p 7nu p7pei Bene6i"t 0I "7re #oi7 sH ;enGinH tot 6o;in7Gi7 teo"r7Giei p7p7 e 7 ui Gri!orie 7 V/? e7@ Ino"enGiu 7 III? e7 s7u Bonif7"iu 7 VaII? e7. A97 se 9i e:p i"H 6e "e unii p7pi 9i "7r6in7 i sFnt pu9i Fn infern s7u Fn pur!7toriu. CFt 6espre "7nJonete e 9i sonete e 6in #o u;u 1$Aita nuova2, Fn "7re se resi;te inf uenG7 poeJiei pro#ens7 e fr7n"eJe@ D7nte "FntH iu8ire7 spi ? ritu7 iJ7tH 7 fe;eii@ 6e#enin6@ F;preunH "u Petr7r"7@ popu 7riJ7toru !enu ui Fn Fntre7!7 EuropH. ;ar3i#iu3 d/ Padua $%,5+)%2(,- 7 7"ti#7t 6upH %2,L Fn pre7M;7 F;pHr7tu ui !er;7n Lu6o#i" 6e B7#7ri7 $%2%()%2(5- pentru 7 "Hrui uptH F;potri#7 pretenGii or 6e i;i:tiune interst7t7 H 7 e p7p7 itHGii e 7 s"ris "e e8ru tr7t7t 18efensor pacis2 Fn "7re pentru pri;7 67tH se for? ;u e7JH prin"ipiu su#er7nitHGii st7tu ui 7i". BIJ#oru re e or 6e"ur!e Fn ori"e st7t@ Ji"e e @ 6in 6up i"it7te7 puterii e:e"uti#e ,vis coactiva0, "7re nu po7te e;7n7 6e"Ft 6e 7 popor ,legislator ?umanus0# Ori"e 7 tH putere Fn st7t@ in" usi# "e7 8iseri"e7s"H@ tre8uie FnGe e7sH nu;7i "7 fiin6 6e e!7tH 6e 7 poporD. S?7 Fn"er"7t 7 se 7tri8ui p7pei putere 78so utH Fn st7t 9i peste st7t@ 67r 797?Jis7 putere 7 SfFntu ui Petru n?7re ni"i " 87JH Fn Sf. S"ripturH@ un6e nu se #or8e9te 6e ni"i o 7stfe 6e puterA 7 Aposto u ui Petru L E 6rept "H 6in teJe e 7"estei teo o!ii noi une e 7u fost "on67;n7t7 "7 ereti"e Fn"H Fn %2,5@ 67r e e #or supr7#ieGui ;7i 7 es Fn !7 i"7nis; Fn fe8roni7nis; 9i iosefinis;. Granc/3co P/.rarca $%2&()%25(- e unu 6intre "ei 6intFi u;7ni9ti A stu6i7t 6reptu 7 Montpe ier 9i 7 Bo o!n7@ 67r Fn o"u 6e"ret7 e o 7 Fn6rH!it pe Ci"ero $f (2 F. /r.- 9i Ver!i iu $f %* F? /r.-. P7rte 6ii #i7GH 9i?7 6us?o Fn!H A#i!non@ Fn o"7 it7te7 V7u" use@ un6e 7#e7 ui post 6e " eri" inferior@ "ee7 "e nu %?7 oprit sH "Fnte Fn "e e8re e s7 B"7nJoniereD iu8ire7 fru;o7sH@ 67r neF;pHrtH9itH@ 7 L7urei. Nu;e 9 ;7i "unos"ut i?7u fH"ut poeJii e s7 e Fn 4e:7;etri 7tini@ s7u Fn 7 t ri;e@ Fn "7re i;itH 8u"o i"e e #er!i iene s7u poeJii e ui /or7Gi

mjmJti.

Si.

Jf.rtJL.KA

?+ F. /r.-@ 7poi poe;u neter;in7t 6espre S"ipio Afri"7nu 9i Fn? e8i "e e #reo L&& 6e s"risori@ Fn "7re 7r7tH neo8osite e ui "H Htorii F ;7nus"rise #e"4i@ !re"o? 7tine@ 6upH fru;useGi e n7turii 9i Fn !e? % 6upH ini9te7 suf etu ui@ pe "7re totu9i o u;8re9te un senti;ent 7nit7te. Cu to7te 7"este7@ u;e7 po iti"H@ 9tiinGifi"H@ 7rtisti"H 9i fi o?AH 7 ti;pu ui F Fn"orone7JH Fn Jiu7 6e P79ti 7 7nu ui %2(%@ pe C7pi?% Ro;ei@ "u "oro7n7 6e 7uri@ 9i 7r fi rH;7s 7i"i@ Fn Ro;7@ "7re 9ese pr76H upte or interne@ 6upH p e"7re7 p7pei 7 A#i!non@ fiin6"H i;Ge7 7tr7s Fn6eose8i 6e upt7 6e Bren79tereD 9i unifi"7re po iti"H 8unu ui Co 7 6i RienJo $f %2(5-@ 67"H 7"est7 n?7r fi fost o;orFt po7te ;7i si!ur@ 6in pri"in7 "iu;ei "e ei ;7ri 6in %2(+. .7pt este e7"H 6in Ro;7 9i 7 %2'2 se B"on#erte9teD 7 #i7GH 6e " eri"@ purtFn6 "u; 6o7r !riMH 6e "ei 6oi "opii 7i sHi 9i s"riin6 "HrGi fi osofi"e@ "u; BDe contemptu mundi2 ,6 18espre dispre!uirea lumii20, 7poi 18e$ i religiosorum2, Fn "7re e#o"H ini9te7 ;FnHstire7s"H 67r "o;87te sti"is;u 6e"76ent@ 7poi 18e vita solitaria2, 18e vera sapientia2 9. 7.@ 7re@ "u stoi"is; 9i sin"erit7te 7u!ustini7nH@ F9i 6es"rie BpH"7te e eGe orD@ neuitFn6 6in "Fn6 Fn "Fn6 sH 7run"e sH!eGi "ontr7 i!nor7nGei@ o!iei@ fi osofiei 7#eroiste 9i 7 tor7. D7"H 7 D7nte 9i Petr7r"7 tonu 9i inspir7Gi7 sFnt Fn"H Fn p7rte "re9? Fn s"4i;8 7 ne!ustoru 9i poetu Bo""7""io ,f %25'-@ "7 9i ;7i i 7 "o e"Gion7ru 6e ;7nus"rise 9i episto o!r7fu Po!!io Br7""io ini %'*-@ 7 istori"u f orentin Leon7r6o Bruni $f %(((-@ 7 Ene7 Si #io 6o;ini@ #iitoru p7pH Pius II $%('+)%(L(-@ 7 profesoru 9i "7no? LorenJo V7 7 $f %('5-@ 67r ;7i 7 es 7 Antonio Be""76e i Jis r;it7 $f %(5%-@ Fn"epe sH pre6o;ine epi"ureis;u 9i fri#o it7te7. F""io preJintH Fn 18ecameronul2 sHu ;or7#uri e so"ietHGii "onte;? ie@ rFJFn6 6e 8Hr87Gii Fn9e 7Gi@ 6e " eri"ii 6esfrFn7Gi@ 6e s uM879ii i@ o so"iet7te 9i o Biseri"H p inH 6e pH"7te@ 67r "7re totu9i po7te nt7 ;oti#e 6e "on#ertire pentru un e#reu@ Fn e!en67 "unos"utH. ntr?o so"iet7te p inH 6e 7tFt7 8unHst7re@ "u 7tFte7 uni#ersitHGi 9i "u e 6ese s"4i;8uri Fntre RHsHrit 9i Apus@ s?7 7Muns Fn se". 0IVR?0V@ ;7re pro!res Fn 9tiinGe 9i 7 Fnre!istr7re7 unei serii 6e in#enGii 9i periri A pr7fu 6e pu9"H 7 re#o uGion7t rHJ8o7ie e Fn se" 0IV) 0V us 7 6istru!ere7 feu67 itHGii@ i7r oro o!iu @ !r7#ur7@ tip7ru 9i 6es? iri e !eo!r7fi"e $Fn"onMuru Afri"ii 9i 7f 7re7 A;eri"ii- 7u 7tr7s sine s"4i;87re7 so"ietHGii 9i pre!Htire7 #re;i or noi. Fn6eose8i ti? 7 6us 7 rHspFn6ire7 #erti!ino7sH 7 i6ei or@ 7 "re7re7 "u ti;pu 7 opinii pu8 i"e 9i 6e"i 7 s"4i;87re7 Fn sens 6e;o"r7ti" 7 stu"turii 7Gii@ i7r 6es"operiri e !eo!r7fi"e@ "u 7run"7re7 pe pi7G7 europe7nH titHGi or i;ense 6e 7ur@ Fn6eose8i 7;eri"7n@ #or 6u"e 7 "re7re7 "7? s;u ui 9i 7poi 7 s"4i;87re7 e"ono;iei in6ustri7 e 9i "o;er"i7 e. Aonse"inG7 7"estor ;7ri in#enGii 6in istori7 o;enirii se #7 #e6e7 n se". 0VI 9i ur;Hto7re e. otu9i@ stu6ii e fi osofi"e 9i fi o o!i"e@ "riti"e@ #or pri;i un ;7re Fn se". 0IV)0V. Gustu pentru 7nti"4it7te 7 6us 7 6orinG7 "u? Frii i;8i or 7tinH 9i !re7"H@ "7re@ 6e 7 tfe @ nu fuseserH "o;p et ite ni"i pFnH 7tun"i@ 67r nu er7u stu6i7te 9tiinGifi". Petr7r"7 oft7

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

"H n?7 putut Fn#HG7 pe 6ep in !re7"7 6in s"urt7 FntF nire 6e 7 A#i!non "u ;on74u "7 78reJ V7r 77;@ Fn %22*. De 7 fine e se". 7 0 V? e7 9i ;7i 7 es Fn se". 7 0V? e7@ o ;u Gi;e 6e !re"i petre" s7u se refu!i7JH Fn It7 i7@ "reFn6 7 Fn"eput "er"uri s7u "en7" uri 6e stu6ii " 7si"iste@ i7r 7poi FnfiinGFn6u?se "4i7r 7"76e;ii per;7nente Fn ;u te or79e it7 iene = . o ? renG7@ Ne7po e@ Ro;7@ P76u7@ VeneGi7@ M7ntu7 et". Dintre !re"ii refu ? !i7Gi Fn It7 i7 po;eni; pe Io7n /r3so or7s $se". 0V-@ 67s"H u fi osofu? ui it7 i7n 6in Tos"7n7@ .r7n"is"o .i e fo $%2*+)%(+%-@ "Hrui7 i?7 67t pe fii"7 s7 6e soGie 9i i?7 7Mut7t sH 6u"H 7 "7te6re e 6in Bo o!n7 9i . o ? renG7 te:tu ;u tor " 7si"i !re"i@ 7poi pe p 7toni"i7nu G4e;istos P e? t4on $f %(',- ) Fnte;eietoru A"76e;iei 6in . orenG7@ F;preunH "u M7rsi ios .i"ino $f %(**-@ tr76u"Htoru opere or ui P 7ton 9i P otin ) "7re@ Fn ti;pu sino6u ui unionist 6e 7 .err7r7 ) . orenG7 6in %(2+) %(2*@ 7 ui;it pe it7 ieni "u entuJi7s;u sHu pentru P 7ton@ 9i pe "7r6i ? n7 u Vis7rion $f %(5,-@ "unos"ut tot 6in ti;pu sino6u ui f orentin 9i ;7i pe ur;H unu 6intre "titorii A"76e;iei #eneGiene. = Dintre it7 ienii Fn6rH!ostiGi 6e " 7si"is; po;eni;@ 7f7rH 6e .r7n? "es"o .i e fo@ pe 67s"H ii 7;8u 7nGi An!e o Po iJi7no $f %(*(-@ pre"eptor 7 f7;i iei ui Cosi;o 6e Me6i"i $%2++)%(L(-@ 7poi rHs"o itoru 9i rHs? pFn6itoru 6e "HrGi Po!!io Br7""io ini $f %('*-@ "o e"Gion7ru Gio#7nni Aurisp7 $se". 0V-@ pe67!o!ii = Vittorino 67 .e tre $f %((L- 9i Gui6o 67 Veron7 $f %(L&-@ i8r7rii = Vesp7si7no 67 Bisti""i $f %((+- 9i N. Ni""o i $f %(25-@ 7 "Hrui 8i8 iote"H 6e +&& 6e "o6i"i #e"4i 7 fost "u;pHr7tH 6e Co9i;o 6e Me6i"i 9i@ F;preunH "u 7 te "o e"Gii@ 7 fost un7 6in pri;e e 8i8 iote"i pu8 i"e 6in Europ7 $L7urenti7n7 6in . orenG7- A o 7 t7 7 fost "e7 6in V7ti"7n@ FnfiinG7tH 7 %('2 6e p7p7 Ni"o 7e V $%((5)%(''-@ 7poi 7 te e 7 Ur8ino@ 7 VeneGi7 et". .i!ur7 "7noni"u ui )or/n-o &a##a $%(&')%('5- e "unos"utH prin stu6iu e:i"o!r7fi" 6espre Be e!7nG7 i;8ii 7tineD@ 6upH "7re #7 Fn#HG7 ;7i tFrJiu Er7s;us 6in Rotter67; $%(L5)%'2L-@ 7poi prin s"rieri ite ? r7re 9i fi osofi"e $BDe voluptate2, Fn "7re 7fir;H epis"ureis;u "ontr7r #ieGii 6e 6in"o o-@ 9i prin "ontest7re7 7utenti"itHGii Si;8o u ui 7posto i" 9i 7 B6on7Giei "onst7ntinieneD@ f7pt pentru "7re 7 7#ut 6e suferit 9i er7 sH fie 7rs pe ru! 67"H nu ?7r fi o"rotit re!e e A fonso V 7 Ne7po u ui $%(%L)%('+- 9i ;7i tFrJiu p7p7 Ni"o 7e V. .i osofii RaJmund d/ Sa,unda $f %('&-@ ;e6i" sp7nio @ 7poi en"i? " ope6i9tii Picco d/ #a ;irando#a $f %(*(- 9i (ico#au3 Cu3anu3 $?oZ %(L(er7u ;7ri eru6iGi Fn s"rieri e ;7te;7ti"e@ n7tur7 e 9i fi osofi"e. ToGi trei 7u "Hut7t sH punH 6e 7"or6 tef7 o!i7 "7 reJu t7te e 9tiinGifi"e@ pri;ii 6oi Fn"er"Fn6 un fe 6e teo o!ie rt7tofH H $Pi""o 7fir;7 = 1p?ilosopliia veritatem Ouaerit, t?eologia invenit, religio possidet2 Q fi osofi7 "7utH 76e#Hru @ teo o!i7 F !Hse9te@ re i!i7 F pose6H-@ i7r Ni"o 7us Cus7nus fH"Fn6 Fn oper7 BDe docta ignorantia2 o sinteJH 6ep inH@ Fntru"Ft e #e ? 6e7 Fn "re9tinis; coincidentia oppositorurn# Lupt7 pentru unire7 Biseri? "i or 9i ;7i 7 es pentru Fn Htur7re7 s"4is;ei p7p7 e $%25+)%(%5- prin "on"i i7ris; %?7 fH"ut pe Cus7nus #estit nu nu;7i 7 Sino6u 6in B7se $%(2%)%((*-@ "i 9i Fn restu Europei.

PERIOADA A PATRA

B I B L I O G R A . I E I

Hes Gniversites la Gn du 3o'en ge, P7ris@ %*52A T?e Gniveisities in t?e 3iddle Age# E6it"6 83 \osef \ise`iMn 7n6 \. P7CuetA Stu6i7 VI@ Leu#en $Lou? %*5+A /. Grun6;7nn@ Aom Grsprung der Gniversitatea im 3itielalter, e6. ,?7@ ur! i; Breis!7u@ %*L&A Denif e@ 8ie Gniversitten des 3ittelalters bis -B99, Ber? A. _eis4eip e@ T?omas von AOuin# =ein Heben und seine T?eologie# Aus 6er P7nis"4 ii8ers"tJt@ Gr7tJ $St3ri7-@ %*+&@ 2*% p. An6re C e;ent@ T?omas dEAOuin, %*+2@ 2LL p. Re"enJie@ Pr. Prof. I. RH;ure7nu@ Fn BStu6ii teo o!i"eD@ 000V -@ i)VIII. L. \u!net@ Pour connatre la pensee de saint T?omas dEAOuin, P7ris@ 19!9A C4esterton@ =aint T?omas dEAOuin, P7ris@ %*55. R. C7sin@ =aint T?omas dEAOuin ou lEintelligence de la ioi, P7ris@ %*52A R. :@ Initiation la t?eologie de saint T?omas, Bor6e7u:@ %*L*A C4.?D. Bou o!ne@ T?omas dEAOuin, P7ris@ %*L'. S. Breton@ =aint T?omas dEAOuin, P7ris@ %*L'. P. Grenet@ He t?omisme# Co i. Bdue s7is?MeD@ P7ris@ %*'2. M.?D. C4enu@ Introduction a ietude de saint T?omas dEAOuin, P7ris@ %*'&A . Gi et@ T?omas dEAOuin, P7ris@ %*(*A E. Gi son@ He t?omisme# Introduction ilosop?ie de saint T?omas, P7ris@ %*(*A A. Cresson@ =aint T?omas dEAOuin, sa :on oeuvre, P7ris@ %*(5 A M. Gr78;7nn@ S7int T?omas dEAOuin, P7ris@ %*2LA \.

A Zi @N M

p rt@ =aint T?omas dEAOuin, le genie de lEordre, P7ris@ %*2( A \. M7rit7in@ He doc$ angeliOue, P7ris@ %*2&A A. D. Serti 7n!e@ Ha p?ilosop?ie de scint T?omas @L un, , #oi.@ P7ris@ s7ns 67te A I6e;@ Hes grandes t?Eeses de la p?ilosop?ie t?o$ A Paris, -./7: I6e;@ Ha p?ilosop?ie morale de saint T?omas dEAOuin, P7ris@ INm

ii
Yentru scolastic "i al!i scriitori medievali n Apus# E$ V \. Pieper@ =c?olastiL# >estalten und Probleme, .rei8ur! i; BreFs!7u@ %*L&A E. F@ Ha p?ilosop?ie du 3o'en Age, P7ris@ %*5LA P. . oss@ 3iLulas QusansL' $ ) aUS Cus7nus-@ Pr747@ %*55A \o4. Ir;s"4er@ Renaissance und 4umanismus, t. Ber in@ %*LLA \. C4e#7 ier@ 4istoire de la pensee# T. ,. Ha Pensee c?retienne, %*LLA Ru6o f Otto@ 3'stiOue dE(ricnt et m'stiOue dE(ccident# 8istinction et Tr76u"tion 6e \e7n Goui 7r6@ P7ris@ %*'% A E. Bre4ier@ Ha P?ilosop?ie du Mo? V!e@ P7ris@ %*25A E. Gi son un6 P4. Bo4ner@ 8ie >esc?ic?te der c?ristGc?en f op?ie, B6. I)IV@ P76er8orn@ %*2L)%*25A S"4nurer@ Qirc?e und Qultur im 3it$ lZ @r, P76er8orn@ %*2' A .. C73re@ Patrologie et 4istoire de la t?eologie, t. II@ ,?e . N 7ris@ %*22@ p. 25&)5&LA M. 6e _u f@ 4istoire de la p?ilosop?ie medievale, / f i?e e6. Lou#7in@ %*,(. No n limba rom n i ntre antic?itate "i rena"tere# >ndirea Evului mediu de la nceputurile patris$ r@ / Ficolae &usanus# Tr76u"ere 6e O"t7#i7n Nistor@ t. I)II@ Bu"ure9ti@ %*+(A @_V i Ion L7n"rHnMe7n@ Incercri de reabilitare a gndirii cre"tine medievale, Bu"u? %*2L@ "7 8unH 8i8 io!r7fie. Prof. T. M. Popes"u@ Pr. Prof. T. Bo6o!7e@ Prof. G4. A"ii@ Istoria bisericeasc universal, Bu"ure9ti@ %*'L@ p. %'()%5(A Euse#iu Po?@ Istoria bisericeasc universal# Tr76u"ere 6e At. Mirones"u@ t. II@ e6. ,?7@ FSti@ %*,5@ p. %*,),&L. Eentru bibliografia Rena"terii, #eJi Bi8 io!r7fi7 "7pito u ui ur;Htor. Bi8 io!r7fi7 Fnto";itH 6e Pr. Prof. I. RH;ure7nu 9i Pr. Prof. T. Bo6o!7e. MR

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

%+5

Art7 "re9tinH Fn se". 0I)0V Fn RHsHrit 9i Apus


.iin6 strFns e!7t 6e Biseri"H@ o;u ;e6ie#7 7 "Hut7t Fn to7te "4i ? puri e sH Fnfru;useGeJe Biseri"7. De 7"ee7 7rt7 "re9tinH "uno79te o ;7re 6eJ#o t7re@ Fn"epFn6 6e 7 poeJi7 9i ;uJi"7 re i!io7sH pFnH 7 7rte e p 7s ? ti"e = 7r4ite"turH@ s"u pturH@ pi"turH@ pre"u; 9i 797?nu;ite e 7rte ;ino ? re. Ni"io67tH Fn istori7 7"estor e:pri;Hri 7 e fru;osu ui nu s?7 6iJo #7t Fn e e 7tFt7 e e;ent "re9tin "7 Fn E#u ;e6iu@ "Fn6 i6ee7 re i!io7sH stH ? te7 7 87J7 Fntre!ii #ieGi. De9i@ ;7i 7 es pentru Biseri"7 rHsHrite7nH@ #e7"uri e 0I)0V 7u fost p ine 6e suferinGe $in#7Jii e pe"ene!e@ "u;7 ? ne@ tHt7re@ tur"e9ti 9i "ru"i76e e@ nef7ste pentru #i7G7 8iseri"e7s"H 7 RH ? sHritu ui-@ totu9i e e ne?7u 67t@ 7tFt Fn RHsHrit "Ft 9i Fn Apus@ o 6eJ#o ? t7re 7rtisti"H 6e pri; or6in. Pentru RHsHrit e7 nu ;7i 7#e7 #i!o7re7 9= ori!in7 it7te7 #e7"uri or 7nterio7re 7 e ui \ustini7n o',5)'L'- 9i 7 e F;pHr7Gi or 6in 6in7sti7 M7"e6oneni or $+55)%&'5- A 9i totu9i@ 7tFt Fn 7r ? 4ite"turH "Ft 9i Fn pi"turH 9i Fn "e e 7 te 7rte@ s?7 u"r7t ;u t 7"u;@ re? u9in6u?se sH se tr7ns;itH 9i Apusu ui@ prin "ru"i76e@ prin re 7Gii "o;er ? "i7 e@ ;7tri;oni7 e 9i 6e po iti"H fi o? 7tinH 6use 6e F;pHr7Gii Co;neni $%&+%)%%+'- 9i P7 eo o!i $%,L%)%('2-@ inspir7Gii 9i ;o6e e "7re #oi "ontri8ui 7 "re7Gii e nepierito7rei 7rte ro;7ni"e@ !oti"e 9i ;7i 7 es protoren79terii. Lu"rHri e 6e 7rtH 6e 7"u; po7rtH pe"ete7 suferinGe or epo"ii = 8ise ? ri"i e sFnt ;7i ;i"i@ 6in ;7teri7 ;7i puGin u:os 9i ;7i puGin reJistent i7r ;oJ7i"u e fo osit 6o7r 7 " H6iri prin"ip7 e@ "H"i Fn o"u ui se fo ? ose9te fres"7. .or;7 is;u 9i i;o8i it7te7 Fn"ep sH punH stHpFnire pe pi"tur7 se". 0I)0III@ 67r #7 o7re7 ei 7rtisti"H nu s"76e. M7i 7 es Fn 7rt> 6e"or7ti#H 9i Fn pi"turH $"7re?9i F;p ine9te 7"u; "7nonu pFnH 7 "e s ;7i ;i"i 7;Hnunte- 7rt7 8iJ7ntinH trHie9te Fn 7"este #e7"uri perio76A 6e ! orie. E 76e#Hr7t "H@ fiin6 e!7tH 6e spe"ifi"u "u tu ui orto6o:@ 7rte 8iJ7ntinH e lipsit de naturale!e, e !r7#H 9i 7usterH@ 797 "u; o i;pu; "on"epGi7 orto6o:H. D7r nu e ;7i puGin 76e#Hr7t "H e7 7 6eter;in7 Fn #e7"uri e 7"este7 to7te ;7ri e opere 7rtsiti"e europene@ "u; Ji"e 8i J7ntino o!u C4. Die4 . Cee7 "e tre8uie i7rH9i su8 ini7t e f7ptu "H@ spn 6eose8ire 6e perio76e e pre;er!Hto7re@ Fnre!istrH; 7"u; o 6es"entr7S iJ7re si;GitH 7 7rtei. At4osu @ M7"e6oni7@ Mistr7@ Tr7peJuntu @ Ar;e ni7 9i 7poi Si"i i7@ VeneGi7@ su6u It7 iei@ .r7nG7@ Ger;7ni7 9i An! ie "4i7r@ GHri e ro;<ne@ spre 7 nu ;7i #or8i 6e Bu !7ri7@ Ser8i7 9i Rusi7 to7te #or reu9i 7"u; sH i;ite 9i sH 767u!e 9i spe"ifi"u o"7 unei fiorN 7rtisti"e 7tFt 6e 8o!7te. In sfFr9it@ o 7 tH "7r7"teristi"H 7 epo"ii "onstH Fi f7ptu "H 6e un6e Fn7inte 7rt7 8iJ7ntinH er7 ;7i ;u t i;peri7 H@ 7"un 6e#ine Fn"e tu "u Fn"etu o preo"up7re 9i pentru 7 te "7te!orii 6e o7 ;eni. Prin"ipi@ # H6i"i@ "H u!Hri@ 8oieri@ GHr7ni@ ne!ustori@ ;eseri79i F9 pun 6e 7"u; pe"ete7 pe u"rHri 7rtisti"e "7re ;er!e7u 6e 7 ;oJ7i" fi 6e9@ per!7;ente "u ;ini7turi s7u "o#o7re u:o7se@ pFnH 7 ;o6e9ti 8iseri"uGe 6e e;n@ u"r7te "u fo7rte ;u t !ust@ Fn s7te e ro;<ne9ti s7t rutene.

In 7r4ite"turH pre6o;inH@ Fn"epFn6 "u se". 7 0 ? e7@ p 7nu "ru"ifor; iJi i" "u "upe e@ 7 "7re se ;7i 767u!H Fn"H 7 !re"i@ 67r ;7i 7 es 7 ini@ sFr8i 9i ru9i@ n7rte:u "u un7 s7u 6ouH Fn"Hperi 9i "upo e. .or? ie "ru"e e #iJi8i H uneori nu;7i Fn interior@ 7 teori 9i Fn e:terior@ Fteo67tH e Fns"risH Fn 6reptun!4i. Unii istori"i 6e 7rtH $"7 Str3!o`? susGin "H !ener7 iJ7re7 p 7nu ui "ru"ifor; s?7 fH"ut su8 inf uenG7 7nH. Cupo 7 ;7re 9i uni"H 7 Fn"eput e FnsoGitH 7"u; 6e 7 te e ;7i ;te@ rotun6e s7u po i!on7 e. A8si67 7 t7ru ui 9i "e e 7ter7 e i7u ri@ 6e pi 6H Fn Ser8i7@ for;7 tref 7tH. Cu ti;pu @ "7 o inf uenGH ro ? "H@ se 767u!H " opotniG7. Fn Rusi7 7p7re for;7 6e "e7pH 7 "upo H WitH inf uenGei tHtHre9ti. ce e ;7i i;port7nte " H6iri fH"ute 6e Co;neni Fn Con3.an.ino2o# &?ora, refH"utH 7 Fn"eputu se". 7 0 ? e7@ 7tFt 6e 6es i;it7tH tFrJiu@ "4i7r 9i 7 8iseri"7 Do;ne7s"H 6in Curte7 6e Ar!e9@ 7poi icratorul, " H6it Fn "ru"e !re7"H 7 %%,( 6e Irin7@ sofi7 ui Io7n 7 Co;nen $%%%+)%%(2-@ 7poi Panac?rantos, PammaLaristos 9i Pante$is, to7te trei 6e 7 fine e se". 7 0 ? e7 s7u pri;7 Mu;Ht7te 7 se". I? e7. Mi"i 9i fru;o7se sFnt 8iseri"i e 6in A./na = =f# T?eodori $fi?se". 0I-@ mica mitropolie 9i QapniLarea $se". 0II-@ to7te trei 8ine Fte pFnH 7Ji. Apoi 8iseri"7 Protat?on 6in At4os $se". 0III-@ 67r M es fru;o7s7 8iseri"H 8ap?ni, 7 %& P; #est 6e Aten7@ " H6itH Fn % 0 ? e7@ "u ;inun7te pi"turi Fn ;oJ7i" $;7i 7 es pi"tur7 P7nto? ru ui e 6e o r7rH e:presi#it7te-@ 7poi o serie Fntre7!H 6e bisericu!e lopone%, Epir, 3acedonia# Fn 'u#6aria sFnt "7r7"teristi"e pentru tH perio76H 8iseri"i e 6e 7 St7ni;7P7@ Boi7n7 9i Mese;8ri7@ to7te s"o u 7 0 ? e7 A sFnt 6e re;7r"7t 7poi ,i3/rici#/ sFr8e9ti = Stu6e? ? %%*&@ /i 7`67ru ) %%*5@ refH"utH 6e Sf. Mi utin 7 %,*2 9i \i" 7@ e e 6in e e resi;Gin6u?se inf uenG7 o;87r6H@ "u "upo H 9i "u turn@ ?9it #estite e ,i3/rici ru3/>.i = =f# =ofia 6in Qiev, ter;in7tH Fn %&25@ i"t7tH 6upH 7"ee7@ Gspenia din Qiev, pre"u; 9i 8iseri"i e 6in Fov$ 9i Aladimir =usdalsLi, " H6ite Fn se". 0I)0III A to7te 7"este7 6o? / o fe8ri H 7"ti#it7te 7rtisti"H Fn pri;e e 6ouH #e7"uri 7 e 7"estei i6e pe "7re istori"u en! eJ /7sPins o so"o7te@ "u 6estu te;ei@ "7 =H 6e ren79tere 7rtisti"H europe7nH su8 inf uenG7 8iJ7ntinH. ot Fn 7"est ti;p se " H6es" su8 inf uenGH 8iJ7ntinH@ Fn epo"7 6e re 7 sti u ui ro;7ni" 9i "4i7r !oti" 9i Ren7iss7n"e@ o ;u Gi;e 6e <i "7re trH6e7JH inspir7Gie orient7 H@ #enitH prin "H u!Hrii 6e 7 C7ssino@ "unos"Htori 7i ;oJ7i"uri or 9i ;ini7turisti"ii 8iJ7ntine@ rin ne!ustori@ ;7i 7 es #eneGieni. De 7 tfe @ Sici#ia 9i su6u I.a#i/i ro#in"ii 6e art pur bi%antin# Biseri"i e 6in Palermo, 3onreale 9i 67r ;7i 7 es "7te6r7 7 S7n M7r"o 6in VeneGi7 $ter;in7tH 7 %&*'@ ;o6e u 8iseri"ii Sf. Aposto i 6in Const7ntinopo - sFnt tot 7tFte7 nente 8iJ7ntine Fn It7 i7@ un6e pro878i "H e:ist7serH 9"o i 6e pi"? i ;oJ7i"@ pentru 7 e:e"ut7 u"rHri 9i 7 8iseri"i 6in Ro;7@ B7ri@ Io@ Trieste et". Inf uenG7 se resi;te 9i Fn Grana? un6e e7 se "on? "u Fn"eputuri e 7rtei ro;7ni"e. Fn su6u .r7nGei 7 e:ist7t "4i7r H^ pe Fn!H biserica =f# Front 6in Peri!ue $%%,&)52-@ "u ;Hre7G7 N Fn "ru"e !re7"H@ "u ' "upo e@ i;it7tH 6upH 8iseri"7 Sf. Aposto i Znst7ntinopo s7u 6upH S7n M7r"o 6in VeneGi7. Tot su8 inf uenG7

BISERICA tN SECOLELE 0I?0V

orient7 H s?7u " H6it catedralele din &a?ort $%%%*-@ Angouleme $%%,&? '&-@ s7u 8iseri"i 6in Fa3conia 9i "4i7r 6in Ca.a#onia sp7nio H "7 9i unei 8iseri"i 6e pe Rin ) Ger;7ni7. Din epo"7 P7 eo o!i or "7pit7 7 8iJ7ntinH pier6e iniGi7ti#7@ Fn o"i ei e#i6enGiin6u?se "entre e "ret7ne = Mistri7@ M7"e6oni7 $"u At4osu -@ "7r ref e"tH@ prin ;o6e e e tr7ns;ise Ser8iei@ inf uenG7 7rtei ro;7ni"e $tre "ento-@ "7re Fn"epe sH f7"H@ prin n7tur7 eGe7 pe "7re o 76u"e@ tre"ere7 spr u;7nis;u Ren79terii 6e ;7i tFrJiu. Const7ntinopo u nu;HrH puGin 8iseri"i " H6ite Fn se". 0IV 9 0V $6o7r 6ouH " H6iri "7re for;e7JH 7A "orpu 6e 7 .eti!e?DM7;i A ;7i ;u t se rep7rH 9i se Ju!rH#e9te. T/3a#onicu# trHie9te Fn se". 7 0 V? e7 epo"7 "e7 ;7i strH u"ite +isericile < =f# Apostoli $%2%'- 9i 7"tu7 7 IaLub$Pa"a 7u fost u"rHri Gipi "e. A.1o3u# #7 7tin!e 7po!eu Fn se". 7 0VI? e7@ 67r 9i 7"u; ne 6 fru;o7se e 8iseri"i 7 e ;FnHstiri or PantoLrator $%252-@ Esp?igmen 9i =f# Pavel $%((5-. C H6ire7 ;FnHstirii t4es7 iene 6in TriLala 7p7rGin se". 7 0 V? e7@ "7 9i 8iseri"7 6in QalabaLa# Centru "e ;7i 7"ti# este 6espot7tu Pe oponeJ 6e 7 ;i3.ra $ Fn! Sp7rt7-@ un6e se pHstre7JH 9i 7Ji@ Fn p7rte@ 97pte 8iseri"i 6in #e7"uri 0IV )0V "7 3etropolia, =f# =ofia, Evang?elistria 9i Pantanassa, Fn "7r se resi;te 9i profi u fr7n"eJ@ e:p i"78i prin stHp<nire7 un!H 7 "ru"i7 Gi or Fn 7"est o". A"u; Fnf ores" ;inun7te e ,i3/rici 38r,/ = 8eceani $%2,5 >raciani!a $%2,&-@ Fogoricino $%2%+-@ Hesnovo $%2(%-@ Ravani!a $%2+% &ruseva! $%2+2-@ 3anasia $%(&5- 9i 7 te e "7re@ fie "H F;pru;utH e e;en te 6in At4os $for;7 tri"on"H-@ fie 6in 7pus $6e"or 7 tern7nt 6e pi7trH 7r"7turi@ port7 uri 9i turn-@ fie "4i7r 7r;ene $8riuri 6e 67nte H-@ "ree7 JH un sti propriu pe "7re F tr7ns;it 9i 7 ,i3/rici#/ rom9n/ 6e 7 &o%ic =nagov, =f# Ficolae 8omnesc 6in Curte7 6e Ar!e9@ "ee7 "e@ 8ine FnGe es nu Fnse7;nH "H 7rt7 ro;<nH@ ;7i 7 es 8n ;o#do=a? nu 76u"e un specifi original Fn #e7"uri e 0V)0VI@ "o;8inFn6 pe p 7nu 8iJ7ntin tref 7t K "upo H stri;tH 9i Fn7 tH@ "Hrei7 Fi 767u!H forturi@ 7"operi9 J#e t 9i orn7 ;ent7Gie 7s"uGitH 7 u9i 9i ferestre. Ar.a ,u#6ar5 suferH 9i e7 inf uenGi 8iJ7ntinH = cruce greac ,=fin!ii Petru "i Pavel 6in TFrno#o@ Pantocra tor "i =fin!ii Ar?ang?eli 6in Mes7;8ri7-@ 67r 767u!H 9i inf uenGe e spe "ifi"e 7 e At4osu ui $tri"on"H-@ Fn6eose8i Fn ;FnHstire7 Rila, Ji6itH i %22'. Ar1i./c.ura ru3/a3c5 Fnf ore9te Fn se". 0IV 9i 0V Fn6eose8i %K Fovgorod $8iseri"7 =f# Teodor 9i Gspenia0, 67r ;7i 7 es Fn 3oscova, un6K ;7re e "ne7J I#7n O7 it7 $%2,+)%2(%- " H6e9te Qremlinul "u 8iserief =fntul Ar?ang?el 3i?ail, "Hrei7 i se ;7i 767u!H ;FnHstire7 &iudov 9 AosnesensLi, ri6i"7te 6e "ne7Ju Di;itrie DonsPoi $%2L2)%2+*-. L7 %2'% se ri6i"H 7 nor6 6e Mos"o#7 #estit7 7#rH 7 =fntului =erg?ie de Rado nc*, "u ro 7tFt 6e Fnse;n7t Fn istori7 Rusiei. Fn se". 7 0V? e7@ stHtu puterni" 7 ui I#7n 7 III? e7 $%(L,)%'&'- 76use ;e9teri it7 ieni "i 7Mutoru "Hror7 " H6i Fn Ore; in catedrala Adormirii $UspensPi So8or 9i 7 +unei Aestiri, "7re se pHstre7JH 9i 7Ji "u fi!ur7 or "o;poJitH $8i J7ntin?Ren7iss7n"e-. Cee7 "e for;e7JH #7 o7re7 prin"ip7 H 7 7rtei 8iJ7ntine 6in perio7? 67 7"e7st7 este 6e"or7Gi7 s"u pt7tH 9i ;7i 7 es pi"tur7 8o!7tH@ ;7i r7n

I?trt $\A\UA A PATRA

noJ7i" 9i ;7i ;u t Fn fres"H. bi6u 6in pi7trH sp7rtH 7 tern7t "u "H? 66H@ i"i?"o o "u 8rFuri 6e "iop ituri Fn pi7trH@ s7u "u p H"i 6e pi7trH 6e ;7r;orH@ 6H6e7 7spe"t #ioi " H6iri or. Uneori 8u"HGi e 6e pi7trH i;este"7u "u fr7!;ente 6e 8ronJ@ si6ef@ 7r!int@ s7u "4i7r 7ur@ 9i pe ZH@ 67r ;7i 7 es in interioru 8iseri"ii. .i!uri s7u si;8o uri itur!i"e@ te Fn pi7trH@ u;p e7u sp7Gii e !o7 e 6in e:terior 9i 6in interior@ 7 te uri@ u9i@ i"onost7s et". Pi"tur7 este rep7rtiJ7tH 6upH rFn6ui7 7 stri"t itur!i"H 9i si;8o i"H i#it #iJiunii Bier7r4iei "ere9ti 9i 7 "e ei 8iseri"e9tiD 7 ui Dionisie i6o?Areop7!itu . Fntre7!7 ;u Gi;e 6e person7Me 9i 6e e#eni;ente istori7 ;<ntuirii = p7tri7r4i@ prooro"i@ 7posto i@ sfinGi@ ;u"eni"i@ 7r4i? et". F9i 7u o"u 8ine st78i it pe p 7nu 7r4ite"toni" 9i pi"tur7 @ Fn ? o7te 6upH "e7 ;7i stri"tH "orespon6enGH si;8o i"H. Potri#it "on"ep? soterio o!i"e orto6o:e@ 8iseri"7 Fn"4ipuie@ prin "upo 7 ei 6o;in7ntH@ % pe pH;int@ "u; s?7u e:pri;7t so ii "ne7Ju ui V 76i;ir $*+&) -. Sus pe "upo H@ Fn ;iM o"u ier7r4iei 8iseri"e9ti@ /ristos F;pHrtH? A pe 7posto i $6e pi 6H "7te6r7 7 =f# =ofia 6in Qiev0 s7u@ Fn o"u tei s"ene@ 3aica 8omnului n figur de orant, Fntru"4ipFn6 Bise? s7u "7 "e7 1mai nalt dect cerurile2, Fn"onMur7tH 6e o p7rte 9i 6e 7 t7 sr7r4i@ preoGi 9i 6i7"oni. In 78si67 6in f7G7 7 t7ru ui stH 6e re!u H 7 1etimasia2, "u 4ristos ca *udector 7 sfFr9itu #e7"uri or A "u "Ft propie; 6e pH;Fnt "u 7tFt "o8orF; ;7i ;u t Fn #i7G7 Biseri"ii. I"o? isu e:pune pe s"urt istori7 ;Fntuirii A Fn p7n67nti#ii 6e su8 "upo H E#7n!4e i9tii@ pe pereGii 7ter7 i s"ene 6in #i7G7 MFntuitoru ui 9i 7 i Do;nu ui. In n7rte:@ "7 sH #76H ori"e "re9tin 7 intr7re 9i 7 ie9ire@ Ze7 o;u ui@ uneori 7 un!7re7 6in r7i@ s7u pHrGi 6in Mu6e"7t7 6in i@ ori 6in Apo"7 ipsH. Pe pereGi 9i sus@ pe p 7fonu n7#ei sFnt Sino7? e"u;eni"e@ #ieGi 6e sfinGi@ Fntre 7 te e i ustrHri fru;o7se "7 7 i;nu? "7tist@ 7 ui V7r 77; 9i Io7s7f@ s"7r7 ui Io7n S"Hr7ru @ #H;i e #HJ? ui et". 2intre compo%i!iile n mo%aic, "e e ;7i fru;o7se sFnt "e e 6e 7 ni, 6e 7 ;itropo i7 6in =eres $M7"e6oni7- 9i "7to i"onu ;FnHsti? atoped, to7te trei 6e 7 fine e se". 7 0I? e7. Tot 6e 7tun"i 67te7JH hJ7i"uri e 6e 7 bisericile italiene din Torcello, 3urano 9i Fn p7rte 6in ;7!nifi"e e 6e"or7Gii 6e 7 =an 3arco 6in Aene!ia# Ve7"u 7 s7 ne?7 67t 6e"or7Gii e 8iseri"i or si"i iene $Fn6eose8i ;onu;ent7 7 re 7 "7te6r7 ei 6in 3onreale0, 7poi mo%aicurile bisericii vaticane 9i Eibina din Roma, 7 e 8iseri"i or =anta 3ria 3aggiore 9i =anta 3a$ ranstevere, =an Paolo Fuori le 3uri $%,%+-@ +aptisteriul din Flo$ $%,,'-@ 7 3onte &asino, 7 8omul din Ravena $%%%,- et". ti RHsHrit ;7i po;eni; =f# =ofia din =alonic, Rotonda =fntului nt $%%''- 9i biserica Fa"terii 8omnului din +et?leem $%%L*-@ 7poi "7 =f# 3i?ail din Qiev, 8iseri"7 Parigoritissa din Epir et". Arta n c ne?7 67t@ Fn se"o e e 0II)0IV 9i tablouri portabile, "e e ;7i pier6ute@ 67r 6in "Fte ne?7u rH;7s se po7te #e6e7 fru;useGe7 or@ I6H "e e 6ouH p7n6uri "u "i" u ;7ri or pr7Jni"e@ "7re se 7f H Fn ii operei 6o;u ui 6in . orenG7@ ;e67 ionu Sf. G4eor!4e 6in Lou? te e 7 ;uJeu Er;it7!e 6in Lenin!r76@ 7 At4os et".

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

19

Dintre pi"turi e Fn fres"H 7;inti; pe "e e 6in &apadocia, e:e"ut7t Fn sti popu 7r 9i uneori "4i7r re7 ist 67r 6o;in7te Fn !enere 6e "on "epGi7 ;on747 H orient7 H@ 7poi o ;u Gi;e 6e fres"e 6in 8iseri"i it7 ie ne ,cripta =fntului +lasiu Fn!H +rindisi ) %%*5@ grota =fnlului Dtefai Fn!H (tranto, "7pe 7 =anti Eremiti n &alabria et"-. Fn RHsHrit po;e ni; biserica din Pergam, Fn Rusi7@ =f# =ofia 6in Oie#@ 8iseri"7 =c?im tarea la Fa! 6in &ernigov, =f# =ofia din Fovgorod, biserica Fereditsi Fn!H No#!oro6 et"@ opere 6e un ;7re t7 ent 6e e:e"uGie. i i"o7ni "uno79te epo"7 Co;neni or@ 67r 6estu 6e r7re@ fie Fn"4ipuin6 perso7n7 sin!ur7ti"e = M7i"7 Do;nu ui Fn ;HnHstire7 Ivir, P7n7!4i7 Cu"uJe is7 Fn ?avra, 7 t7 Fn 4ilandar, to7te Fn At4os A 7poi "e e 6in Rusi7 = Fovgo$ rod, &ostroma, Aladimir et"@ 9i neFntre"ute e u"rHri 7 e !eni7 u ui "H? u!Hr 6e 7 ;FnHstire7 =f# =erg?ie, An6rei Ru8 eo#@ 6e 7 Fn"eputu se" 7 0V? e7@ "7re 7 "re7t o 9"o7 H "e e8rH Fn Biseri"7 RusH 9i 6in 7 "Hrui operH este ;7i 7 es #estitH i"o7n7 =fintei Treimi $2 Fn!eri stFn6 te ;7sH- 9i 7 te e 7f 7te Fn !7 eri7 Treti7Po#. Din 7"e7stH epo"H 7#e; 9i tr7? 6iGi7 nor;7ti#H 7 13anualului de pictur2 pus su8 nu;e e ui 8ionisL de Fuma $se". 0VII-@ "7re 7 stu6i7t 6upH M7nue P7nse in@ pi"tor #estii 6in At4os $se". 0III)0IV-@ te4ni"7 prep7rHrii "u ori or 9i te;7ti"7 7;H? nunGitH 7 pi"turii 8iseri"e9ti. Pi"tur7 P7 eo o!i or ne 6H "e7 ;7i "o;? p etH i;7!ine 6e inf uenGH re"ipro"H Fntre RHsHrit 9i Apus $"o7 7 ;7? "e6oni"H 9i "ret7nH-@ "u fi!uri #ii@ "u te;e noi@ "u spe"ifi" o"7 sFr8es"@ ro;<n s7u ruses". Fn ori"e "7J@ pi"tur7 8iJ7ntinH 7 se". 0IV)0V nu eY inf uenG7tH@ "7 "e7 7puse7nH@ 6e te;e e te7tre or 9i ;istere or@ "i 9i "u / tur7 teo o!i"H s7u "4i7r prof7nH 7 #re;ii@ Fn"Ft istori"ii 6e 7rtH 7u tot 6reptu sH #or8e7s"H 6e o ren79tere ori!in7 H 7 7rtei 8iJ7ntine Fn7inte 6e "H6ere7 Const7ntinopo u ui. Pi"tur7 e:terio7rH pHstr7tH 7 "Fte#7 8iseri"i 9i ;FnHstiri 6in nor6u Mo 6o#ei = Aorone!, 3oldovi!a, =f# >?eorg?e din =uceava, 4umor t Ar$ bore, =ucevi!a et"@ "onstituie un feno;en 6e o se;nifi"7Gie uni"H Fn istori7 7rtei "re9tine rHsHritene. SfinGi 9i fi osofi 7nti"i 9i?7u 67t FntF ? nire pe f7G76e e 7"estor 8iseri"i Fn 7;8i7nG7 p inH 6e u;7nis; 7 peis7 ? Mu ui ro;<nes" su8 re#Hrs7re7 6e u;inH inH 7 sfintei s 7#e 7 T7tH ui "eres"@ u;inH "7re 7 FntHrit "on9tiinGe e tuturor fii or 7"estor pH;Fnturi Fntr?o #re;e "Fn6 putere7 tur"e7s"H "otrope7 "F;puri@ 67r nu se pute7 7tin!e 6e suf ete. Mini7tur7 ne?7 67t o serie 6e ;onu;ente 6e #7 o7re nepierito7re pentru 7rt7 8iJ7ntinH. Psaltirile din Aatican $Nr. 25, 9i 2+% 6in se". 7 0/? e7- 9i +ritis? 3useum $Nr. %*.2', 6in %&LL-@ ;7nus"rise e i ustr7? te "u opera =fntului >rigorie Teologul $P7ris@ Cois . ,2*@ Ierus. %(@ et"-@ "u une e repreJentHri 6in ;ito o!i7 prof7nH@ 7poi Evang?eliarele u"r7te Fn 6iferite sti uri $;7nus"risu 5( 6in Bi8 iote"7 N7Gion7 H 6in P7ris 7re 2L% i ustr7Gii Fn sti siri7"@ "e 6in ;FnHstire7 I#iri or Nr. ' e 9i ;7i ori!i? n7 -@ omiliile i ustr7te Fn cinstea 3aicii 8omnului 6e I7"o8 Mon74u @ se". 0II@ ;7nus"rise e 6in se". 0IV 9i 0V = 1Istoria2 ui Io7n C7nt7"u? Jino@ "u i ustr7re7 sino6u ui 6in %2(%@ Psaltirea srb 6in Miin"4en@ fru;o7s7 "7 i!r7fie 6in Evang?eliarul de la Feam!u 6in %(,'Rvia!a =fn$

PERIOADA A PATRA

ii =erg?ie din Radone* 9i ;u te 7 te e 7u ri6i"7t #7 o7re7 7rtei 8i? tine 7 o FnH Gi;e 7pro7pe e!7 H "u 7r4ite"tur7 9i s"u ptur7 ei. EesHturi e #e9;inte or 8iseri"e9ti@ 7 epitr74i e or@ 7 epit7fe or 6in @ida %,**@ &o%ia %2*L@ Putna %(+'@ Feam!u %(25@ Fovgorod %('&@ =ale %2'&@ 76userH 9i e e o Fnf orire ne;7iFntF nitH pFnH 7tun"i. L7 fe Iptur7 o8ie"te or 6e ;et7 @ e;n ori fi 6e9@ u"r7re7 e;7i u ui@ Fn s 8iJ7ntinii sFnt pionieri@ Fn"epFn6 6e 7 o8ie"te itur!i"e pFnH 7 "i@ "upe@ r7;e 6e i"o7ne 9i 7tFte7 7 te o8ie"te 9i i"oniGe@ f7" 6in ;7?=stHri e 7rtisti"e 8iJ7ntine "e ;7i ! orios 6o"u;ent 7 tre"utu ui iie#7 7 popo7re or Biseri"ii rHsHritene. Art7 8iseri"e7s"H 7puse7nH ;7r"4e7JH@ Fntre #e7"uri e 0I)0V@ et7pe 9i trei 6ire"Gii = ro;7ni"H@ !oti"H 9i 7 Ren79terii. Ce7 6intFi se nu;e9te ro;7ni"H pentru "H este o "ontinu7re 7 ;o ? ;i #e"4i ro;7n 6e 7 " H6i@ s"4i;87t su8 6iferite inf uenGe@ Fn6eose8i ;tinH. Sti u ro;7ni" se ;7i nu;e9te 9i o;87r6@ pentru "H pri;7 Fnf orire@ Fn"H 6e 7 fine e se". 7 0? e7@ 7re o" Fn or79e e o;87r6e@ 6e 7i"i tre"e ;unGii@ "uprinJFn6 tot #estu 9i nor6u Europei 9i 7Mun? i 7i"i 6o;in7nt Fn se"o e e 0I)0II@ i7r Fn Ger;7ni7 Fn se"o u 7 I? e7. PFnH 7 Fnf orire7 sti u ui ro;7ni" " H6iri e se fH"e7u ;7i ;u t e;n@ "u; se #e6e Fn"H tFrJiu Fn E#u ;e6iu Fn GHri e nor6i"e 9i r e. Fn se"o e e 0II)0III Fn"ep u"rHri nu;7i Fn pi7trH. Ar4ite"Gii 9i p7!7n6i9tii nou ui sti sFnt "H u!Hrii@ Fn6eose8i Fn ur;7 i;port7ntei irrrie 6e 7 C un3. Nou sti e:pri;H 7usterit7te 9i ;onu;ent7 it7te 797 "u; er7 9i e;u po iti" 8iseri"es" 7 teo"r7Giei p7p7 e. Totu e Fn"4e!7t@ inii e so8re@ 67r o Fntre7!H 8o!HGie 6e " H6iri 7ter7 e 67u i;presi7 6e ine 9i 6e supunere@ "7 9i senti;entu "7re 6o;in7 Fn ;HnHstiri e 6e e 7 p e"7t. TrHsHtur7 "7r7"teristi"H este 8o t7 "7re 7 7tr7s 6upH sine W;87re7 Fntre!u ui e6ifi"iu A Fntru"Ft !reut7te7 8oitei pres7 spre e:? or@ s?7 si;Git ne#oi7 Hr!irii 9i FntHririi Ji6uri or prin stF pi 9i "ontr7? uri so i6e. P 7nu 6reptun!4iu 7r 7 87Ji i"ii #e"4i 6e#ine 7"u; "ru"i? n prin tHiere7 8r7Gu ui #erti"7 "u unu oriJont7 Fn f7G7 ?7 t7ru ui@ A "7re 6H n79tere 7 6ouH "oruri $8r7Ge s7u 78si6e- pHtr7te@ un6e st7u HreGii@ respe"ti# " eri"ii@ i7r 6e6esu8t se 7f H "ript7 "u ;o79te e ;7r? or $un fe 6e "upo H su8ter7nH-. Ar"76e e ferestre or 9i port7 uri or or i;itH inii e se;i"ir"u 7re 7 e 8oitei. PereGii 7ter7 i 7i n7#ei s7u e or ) 6e re!u H e:istH trei s7u "in"i n7#e@ "7 7 C un3@ un7 prin? i H 9i 7 te e se"un67re ) sFnt 6e"or7Gi "u fi!uri si;8o i"e@ 7ni;7 e #e!et7 e@ 67r ;7i 7 es "u s"u pturi st7tu7re 7 e sfinGi or@ "7re 78un6H Fn interior@ "Ft 9i Fn e:terior 7 port7 uri. Pentru 7 67 9i ;7i ;7re ipH@ s?7u " H6it 87 "o7ne 7 et7M@ i7r sus@ 7 7 6oi e7 et7M@ s?7u fH"ut stre ;7ri@ "7re 7run"H 6estu H u;inH Fn Huntru. O 7 tH ino#7Gie in" u6ere7@ Fn "orpu " H6irii@ 7 turnu ui s7u 7 turnuri or@ "H"i ;o? Fente e ro;7ni"e 7u 6e re!u H ;7i ;u te turnuri@ Fn 7f7rH 6e unu 6ouH 6e 7 intr7re. Pictura o"upH un o" ;7i re6us Fn "o;p7r7Gie "u 7rt7 8iJ7ntinH. Fn 9"o7 7 sieneJH 9i Fn "e7 6in Assisi@ un6e 7u u"r7t u"eni"i fr7n? 7ni@ i7r ;7i tFrJiu ;7re e "re7tor Giotto@ se f7"e o" ;7i ;u t pi"turii .

Fn 8iseri"H. PFnH 7tun"i 7rt7 8iJ7ntinH e su#er7nH Fn ;onu;ente e it7 ? i"e@ 797 "u; 7; #HJut. Sin!urH miniatura ;7nus"rise or er7 Fn f o7re Fn 7rt7 ro;7ni"H. Centre e ;7i i;port7nte 6e ;ini7turH sFnt Fn p7rte7 rHsHrite7nH 9i su6?esti"H 7 .r7nGei = 6o;uri e 6in Tou ouse@ 6in C un3@ C er;ont@ Fn It7 i7 = 6o;uri e 6in Mo6en7 9i P7r;7@ Fn Ger;7ni ren7nH@ ;7i 7 es = 6o;uri e 6in .rei8ur!@ Spir7@ _or;s@ M7inJ@ M7ri L77"4@ Li;8ur!. Din 7"este "entre "H u!Hrii 8ene6i"tini 9i "ei 6in C un3 6u" nou sti 9i Fn An! i7@ Fn Sp7ni7@ P7 estin7@ Siri7. Artele minore, 6e pre u"r7re 7 7uru ui@ 7r!intu ui@ e;7i u ui@ fi 6e9u ui@ ;7r;orei et". ne?7u 67t 9i Fn Apus opere 6e #7 o7re@ 67r nu 7 FnH Gi;e7 "e or 6in RHsHrit Art 7 !oti" H 7 F nf orit pentr u pr i ;7 o7rH Fn nor6u .r7 nGei@ Fn lle de France 9i Fn Picardia# Ce7 ;7i #e"4e 8iseri"H Fn 7"est sti este St. Den3s@ 7 nor6 6e P7ris@ " H6itH Fn %%(& 6e 787te e Su!er. Porni tot 6e 7 p 7nu 6e "ru"e 7tinH 7 sti u ui ro;7ni"@ nou sti intro6u"e "7 te;H nouH o!i#7@ 7r" 6e "er" frFnt Fn un!4i 7s"uGit@ "u 7Mutoru "Hruit se o8Gine o " H6ire "entr7tH #erti"7 @ "FtH #re;e Fn sti u ro;7ni" 6o;ini ten6inG7 oriJont7 H. Pentru 7 susGine "orpu " H6irii "7re "u ;ine7JH Fn turnu "e se Fn7 GH 7;eGitor 9i su8Gire spre "er@ 7rt7 !oti"H Fntre8uin ? Ge7JH stF pi Fn interior 9i e:terior@ 6e 7 "7re 9i Fntre "7re 7r"uituri e 7s"uGite for;e7JH ner#uri 6ese Fn for;H 6e 6i7!on7 H@ i7r 7 te e ;7 rotun6e susGin !reut7te7 Fntre!u ui. De sus@ #itr7 ii e tr7ns;it o u;i; 6ifuJH@ sporitH Fn interior 6e u;8re e FntretHi7te 7 e ;u Gi;ii "o o7ne oi 6intre n7#e@ "H"i "e puGin trei n7#e 7re fie"7re 8iseri"H !oti"H@ pe "7rt ;u Gi o nu;es" B" H6ire pe stF piD@ Ji6uri e e:terio7re fiin6 6o7r o Fn ? "4eiere "erutH 6e perspe"ti#7 7"estor " H6iri Fn7 te 9i 7s"uGite. FnH Gi;e7 i;presion7ntH 7 t7#7nu ui 6e (5 rn.@ "7 7 Be7u#7is@ s7t 6e (2 ;.@ "7 7 A;iens@ "e7 7 turnuri or 7Mun!Fn6 ;7i tFrJiu pFnH %A %L% ;.@ 7 "7te6r7 7 6in U ;@ "op e9es" pe "re6in"ios prin 6o#767 7#Fn tu ui spre "er@ prin "e e ;7i Fn6rHJneGe 9i ;7i F;po6o8ite 8iseri"i@ "i sute 9i ;ii 6e turnu eGe@ 6e t78ern7"o e@ 7r"76e 9i ;7i 7 es !7 erii rFn6uri Fntre!i 6e st7tui 9i 6et7 ii s"u pt7te@ Fn"ep<n6 6e 7 "titorii "7r e? 7u ri6i"7t 9i pFrrH 7 p7pi 9i sfinGi@ s7u "4i7r s"ene Fntre!i 6in #i7t MFntuitoru ui. Det7 ii e port7 uri or@ "Fte trei port7 uri 7 ;7ri e "7te 6r7 e@ nu;HrH "u sute e st7tuete e FnsoGito7re. Art7 !oti"H 7 p7r"urs trei et7pe Fn 6eJ#o t7re7 ei = pri;7 "uprin6 #e7"u 7 0/? e7 9i pri;7 Mu;Ht7te 6in #e7"u 7 0 II? e7 9i e nurnit 7rt7 7n"io 7tH@ fiin6"H o!i#7 6e 7 ferestre este 7tFt 6e stri;tH 9i 7r"ui tur7 7tFt 6e 7s"uGitH@ Fn"Ft se7;HnH "u o 7n"e. Este epo"7 Fn "7re sti4. Fn"H nu se Fn"4e!7se 6efiniti# 9i Fn "7re pre6o;in7u Fn"H trHsHturi re ;7ni"e. Ce e ;7i "unos"ute " H6iri sFnt = Sf. Den3s@ VeJe 73@ No3on ;7i 7 es "7te6r7 e e 6in C47rtres@ P7ris@ Rei;s@ A;iens@ i7r Fn Ger;7ni 6o;uri e 6in Li;8ur! 9i B7;8er!@ "u "e e8re e ui st7tui re!7 e 9i prir "i7re@ Fn Sp7ni7)Bur!os@ Fn Lon6r7)_est;inster et". Perio767 7 6oiA e repreJent7tH ;7i 7 es prin "7te6r7 e e Ger;7niei 6in se". 7 0 V? e "u p 7n 8ine Fn"4e!7t pe prin"ipiu #erti"7 @ 797 "u; se #e6e 7 ;7ri "7po6opere 7 e !enu ui = 6o;u 6in Oo n $Fn"eput 7 %,(+ 9i ter;inA "u turnuri e 78i7 Fn %++&-@ Rouen@ Be7u#7is@ M7!6e8ur!@ Re!ens8ur Str7s8our!@ Oppen4ei;@ B7;8er!@ Nu7u;8ur! et". Perio767 7 tre %2 )
Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II
\

@nde " H6iri e se". 7 0V? e7 9i Fn"eputu se". 7 0VI? e7@ "Fn6 "7? Zisti"i e !oti"e nu se ;7i pHstre7JH int7"te@ fiin6 7 un!7te 6e 7 e sterii@ i7r ;oti#e e !oti"e fiin6 fo osite 6o7r ;7i ;u t "7 6e"or7Gie@ i re7 iJ7re 7 unei i6ei. Astfe 6e ;onu;ente sFnt Si tef7n 6in ^ ^ ^Step47nPir"4e@ "7te6r7 7 6in U ; 9i 7 te e. irt7 !oti"H s?7 rHspFn6it 9i Fn restu Europei 7pusene 9i nor6i"e@ 6H Fn An! i7@ un6e s?7 "o;8in7t "u spe"ifi"u o"7 6Fn6 o 7rtH ie. L7 fe Fn EHri e 6e \os 9i Fn GHri e nor6i"e. Fn It7 i7 9i Fn Sp7ni7 F7t 6in 7rt7 !oti"H 6o7r orn7;ent7Gi7 9i@ "o;8inFn6 9i e e;ente A 9i 8iJ7ntine@ s?7u re7 iJ7t " H6ire7 8iseri"ii 6u8 e Sf. .r7n"is" 6in 6o;uri e ;HreGe 6in . orenG7 9i "e 6in Mi 7no@ "7re este un7 i e ;7i ;7ri 9i ;7i u:o7se " H6iri 6in u;e@ to7tH nu;7i 6in ;7r? "titori7 "onte ui Vis"onti 6in %2+L. pre 6eose8ire 6e 7rt7 rHsHrite7nH@ "7re n?7 7""ept7t sculptura 6e"Ft Aor7Gii@ Apusu @ ) Fn spe"i7 Fn"epFn6 "u arta gotic ) Fn6rH!e9te u;7nH@ pe "7re o re6H 6eo"7;67tH #o7 7t@ su8 7s"unJi9u 47inei itrH Fn nenu;Hr7te e st7tui?"o o7ne 6e 7 port7 uri e "7te6r7 e or pereGii s7u stF pii interiori@ s7u "4i7r 6e pe stF pii prote"tori 6in 7ru 8iseri"ii. "o7 7 fr7n"eJH pHstre7JH "on"epGii opti;iste@ re? nu;7i s"ene 9i perso7ne #oio7se s7u e# 7#io7se@ pe "Fn6 !oti"7 nH e ;7i ;isti"H. Fn se"o e e 7 0 V? e7 9i 7 0V? e7 7"e7st7 h" ;u Gi;i or Fn6urer7te "u fi!uri frFnte 6e 6urere@ fe"io7re ne8une@ p Fn!Hto7re et". Astfe @ F9i f7"e intr7re7 Fn istori7 7rtei un e e? IOU @ re7 ist@ Fn sensu "H 7rtistu pune 6e 7 sine Fn e:presi7 operei irnGire@ #i!o7re@ ;i9"7re@ !in!H9ie@ 7 "7re Ren79tere7 #7 76Hu!7 tu6iere7 7n7to;i"H 7 o;enes"u ui. Dintre sculptorii ;7i "unos"uGi leii noi po;eni; Fn Niirn8er! pe Aeit =toss, i7r Fn It7 i7 9"o7 7 2 7 ui Ficcolo "i >iovanni Isani $sfFr9itu se". 7 0/I? e7 9i Fn?.% se". 7 0 V? e7-@ "7re e:e"utH 7;#o7ne@ st7tui 7 e M76onei@ i et"@ 7poi Andrea Pisano 9i ;7i 7 es Horen%o >?iberti $se". 7 W7-@ "re7tori 7i 6e"or7Gii or B#iiD 6e pe porGi e 87ptisteru ui 6in G7 9i 6in Or#ieto. Pe toGi 7"e9ti7 i?7 Fntre"ut 8onatello $f %(LL-@ Zui u"rHri Fn 8ronJ@ Fn for;H 6e ;e67 io7ne = Sf. G4eor!4e@ D7#i6@ @ 7poi 87sore iefuri Fn !rupe@ Fn6eose8i 7 Sf. Antonie 6in P76u7 ?%,2%- 67u re7 is; 9i 6r7;7tis; "7 Fn pi"tur7 Ren79terii. _tica a cultivat pictura 6o7r pentru 7 6e"or7 vitraliile "o or7te "u ie sfinGi@ 67r ni"i 7"o o@ Fn i"o7ne nu e:ist7 ;i9"7re@ ni"i e:presie@ < It7 i7 se po7te spune "H 7 67t #i7GH 7"estei 7rte@ prin inspir7Gii e ii n7tur7 ist@ !in!79@ e;oGion7 7 9"o ii fr7n"is"7ne@ "7re Fn ti;pu 6e#ine pre;er!Htor Ren79terii A unii istori"i@ "7 T4o6e@ so"otes" s7 fr7n"is"7nH "7 pre!Htito7re "4i7r 7 u;7nis;u ui 9i Ren79terii@ F 6esi!ur e e:7!er7t. ntre pri;ii repre%entan!i 7i nou ui "urent Rimabue 7 . orenG7 9i 7 Assisi@ 7poi 8uccio 7 Sien7 $pe 7 %2&&-@ Fn"eputu se"o u ui 7 0 V? e7 >iotto di 8ondone $f %225- 6e"o? 87Ji i"ii SfFntu ui .r7n"is" 6in Assisi $f %,,L- 7 "7pe ei 6e NAren7 6u7 9i 7 Biseri"ii Sfintei Cru"i 6in . orenG7 $;7i 7 es ;inun7t7 ii B.e"io7rei pe tronD 9i 7 BFn#ierii ui L7JHrD-. Tot Fn !enu 7"est7 H ;7i tFrJiu 7 8iseri"7 C7r;e iGi or 6in . orenG7 3asaccio

BISERICA IN SECOLELE 0I?0V

$f %(,*-@ 7poi e e#u sHu Filipp $f %(L*-@ 8ominic >?irlana*o $f %(*(9i Fn6eose8i e;oGion7ntu 9i !in!79u 6o;ini"7n Fra Angelico da Fiesole $f %(''-@ "7re ne?7 Hs7t Fn fres"H u"rHri ne;urito7re Fn S7n M7r"o 6in VeneGi7. In 7"e 79i ti;p@ Fn 9"o7 7 fr7n"eJH 7 Bur!un6iei@ 7poi 7 Tours 9i DiMon@ Fnf ore9te Fn miniatur, tapiserie 9i Fn decora!ie mural !ustu pitores" $Fn6eose8i \e7n Tou!uet@ f %(+&- "7re@ F;preunH "u inova!ia picturii n ulei 7 9"o ii f 7;7n6e 7 ui Broe6er 7;@ 7 fr7Gi or /uert $f %(,L- 9i \e7n #7n D3"P $%((%-@ 7poi Vein!4en $f %(L2- 9i 1"Pe; in!@ #or "onstitui "e e trei e e;ente 6in "7re se #7 6eJ#o t7 nou7 7rtH 7 Ren79terii 9i 7 7rtei f 7;7n6e 7 se"o e or 0VI 9i 0VII. Art7 Ren79terii s7u ren7s"entistH s?7 6eJ#o t7t Fn se". 0IV)0VI 7 Fn"eput Fn It7 i7 9i 7poi Fn restu Europei. Not7 fun67;ent7 H este 7i"iJ7re7@ interesu pentru n7turH@ opti;is;u @ nHJuinG7 spre p H"ere@ si;Gu 6e e"4i i8ru. Fn 7r4ite"tur7 ro;7nH 7r"76e e se;i"ir"u 7re@ "o? o7ne e@ FnH G7re7 or su8 for;H pir7;i67 H e:pri;H un triu;f7 is; 9i o "on9tiinGH 6e sine 6eose8itH. Monu;entu " 7si" pentru 7"e7st7 este catedrala =f# Petru 6in Ro;7 $7r4ite"t Br7;7nte $%((()%'%(-. In sculp$ tur "i pictur i;presione7JH preo"up7re7 pentru fru;os 9i n7tur7 @ pentru proporGie 7n7to;i"H 9i Mo" 6e u;8re 9i u;ini. De 7 >iotto 9i Fra Angelico pFnH 7 van E'cL s7u Heonardo da Ainci $f %'%*-@ pentru 7 po;eni 6o7r "Fte#7 nu;e 6in 7"e7stH perio76H@ 7rt7 "F9ti!H i;ens Fn "o;poJiGie@ Fn perspe"ti#H@ Fn re67re7 psi4o o!i"H 7 o;u ui. Fn"eputuri e 7u p e"7t 6in BiJ7nG $Giotto 7 fost pore" it 6rept Bun 8iJ7ntin 6e !eniuD-@ 67r Fn ti;p "e 7rt7 8iJ7ntinH #oi7 sH fie o 7rtH re i!io7sH@ "e7 ren7s"entistH e ;7i ;u t prof7nH@ n7tur7 istH@ pH ? ;<nte7s"H. Poe%ia "i mu%ica religioas 7 #e7"uri or 0I)0IV "ontri8uie 9i e e@ 7tFt Fn RHsHrit@ "Ft 9i Fn Apus@ 7 o ;inun7tH F;8o!HGire 9i Fnfru;useG7re 7 "u tu ui. D7r@ Fn ti;p "e Fn RHsHrit se ;enGine prin"ipiu tr76iGion7 @ Fn Apus se intro6u" ino#7Gii $piese re i!io7se@ 1mistere2, uneori 7i"iJ7te 9i 6e!ener7te-@ 7poi poe;e i8ere@ "Fnt7te 7 sfFrsitu s uM8e or ori "u 7 te o"7Jii@ 797?nu;ite e 1stan!e2 9i se"#enGe@ Fn fine@ mu%ica polifonic, armonic 9i orga pneumatic $6in se". 7 0V? e7-. C7nonu "FntHri or 8iseri"e9ti se Fn"4ei7se Fn RHsHrit Fn"H Fn7inte 6e se". 7 0 ? e7@ 67r i;no!r7fi 9i poeGi re i!io9i FntF ni; 9i 7"u; 6estui@ opere e ;u tor7 6intre ei Fn"76rFn6u?se "4i7r Fn "HrGi e 6e "u t. A97@ Fn se". 7 0 ? e7@ istori"u 9i fi osofu 3ic?ail Psellos $%&%+)%&5+- 9i ;7i 7 es ;itropo itu loan 3avropus al Evc?aitelor $f %%&+- s"riu 9i poeJii re i!io7se@ u ti;u fH"Fn6 "4i7r o re#iJie 7 Minee or 9i "7nonu sHr8Htorii SfinGi or Trei Ier7r4i. Fn se". 7 0/? e7 ;7re e poet popu 7r T?eodor Proromul $%&*L)%%',- ne 6H o e:p i"7re 7 "7no7ne or ui Oos;7 i;no!r7fu $se". 7 VUI? e7-@ i7r "7nonistu 9i istori"u bon7r7 ,f sfFrsitu se". 7 0 ? e7-@ un "o;ent7riu 7 "7no7ne or SfFntu ui o7n D7;7s"4in $5(*-@ pe "Fn6 Eust7Giu 7 T4es7 oni"u ui $%%,')%%*+- s"rie ;7i ;u te e:p i"Hri itur? !i"e@ Fn6eose8i 7 "7nonu Cin"iJe"i;ii. Fn se". 7 0/I? e7 e #estit Fn ? 6eose8i prin sti4uri e puse 7 fie"7re ps7 ; i;no!r7fu FiLi*or +lemide $f %,5,-@ Fn #re;e "e =f# >rigorie =inaitul $f %2(L- ne?7 Hs7t 1treimicile2 "Fnt7te 9i 7Ji 7 s uM87 MieJonopti"ii. Fn #e7"u 7 0 V? e7 patriar?ul

PERIOADA A PATRA

ist $%2'&)%2'2 A %2'')%2L2- ne?7 Hs7t Sin7:7re e 6in Trio6 9i iti"ost7r@ i7r rFn6ui7 7 s uM8e or SfFntu ui Gri!orie P7 7;7 $f %2'*-@ u;ini"ii Sf. PHrinGi@ 7 SfFntu ui Di;itrie 9i 7 te rFn6uie i tipi"on7 e #in 6e 7 p7tri7r4u P4i ot4eos OoPPinos $%2'2)%2'( A %2L()%25LFn !enere@ nu 7f H; s"riitor ;7re "7re sH nu fi s"ris 9i poeJie !io7sH. L7 s 7#i po;eni; pe ;itropo itu Oie#u ui Qiril de Turov %%+'- 9i pe ;itropo iGii = Qiprian $%25L)%(&L- 9i >rigorie amblac [')%(%*- 7i Oie#u ui@ "7re ne?7u Hs7t "7no7ne 7 Ji e e ;u tor sfinGi@ Sin7:7re e or@ u"ru pe "7re %?7 fH"ut Fn Bu !7ri7 p7tri7r4u E*timie Trnovo $%25')%2%2 A f %(&&-@ i7r Fn Ser8i7 Hogoftul Pa?omie# Din? "o;poJitorii 9i interpreGii 6e ps7 ti"4ie po;eni; pe 7 87neJu Ioan Ju%el, 9"o it 7 "oru Sfintei Sofii 6in BiJ7nG 9i trHin6 u ti;ii 7ni "7 i74 Fn M7re7 L7#rH 7 Munte ui At4os. Nu se 9tie FnsH pre"is "Fn6 ;e 7 trHit 7"est ;7re 9i t7 ent7t ps7 t@ pro878i Fn se". 7 0V? e7. ie?7 Hs7t "o;poJiGii ;uJi"7 e ps7 ti"e pentru to7te "e e 97pte 7u6e@ =u; 9i o u"r7re 6e teorie 7 ;uJi"ii 8iseri"e9ti@ 7;8e e rH;7se Fn uJ i Fn se"o u 0I0. In Apus@ "ei ;7i ;7ri poeGi re i!io9i sFnt Adam de =aint Aictor %%*,-@ 7utor 7 o ;u Gi;e 6e sti4uri profun6e 9i rit;i" e:pri;7te@ i T?omas de &elano $f %,'&-@ 7utor 7 ine!7 78i ei sint7!;e = 18ies , dies illa2, T?omas de AOuinoE $f %,5(-@ 7utor 7 i;ne or 1Ad,oro devote2 9i 1Hauda ='on2, t7 ent7tu poet popu 7r 9i "riti" 7 p7pei if7"iu 7 VIII? e7 $%,*()%2&2-@ "7re %?7 9i Fn"4is@ >iacopone de Todi . 2&L-@ "Hrui7 i se 7tri8uie "e7 ;7i fru;o7sH poeJie 6in E#u ;e6iu = ibat 3ater dolorosag Ku)ta crucem lacrimosag 8um pendebat Filius2# Dintre "FntHreGii re i!io9i ;enGionH; pe Francisc din Assisi $E %,,L-@ fru;osu ui i;n "Htre so7re 9i "u 7 te "FntHri p ine 6e !in!H9ie 9i re@ 7poi pe "unos"uGii tru876uri 9i ;innes7n!eri@ +ernard de Aenta$ r $se". 0IV-@ 67s"H u pre7;Hrit 6e Petr7r"7 $%2&()%25(-@ Malter der AogelNeide, Qonrad von Miir%burg 9i >ottfried von =trassbourg, trei Fn se"o u 7 0 II? e7 $u ti;u se "re6e 7 fi 7utor 7 i;nu ui ristus und 3ria2, 6e pe 7 7nu %2&&- A toGi "FntH Fn sti4 "7#7 eres" e Fn"4in7te Sfintei Trei;i 9i ;7i 7 es M7i"ii Do;nu ui. Te7tre e re i!io7se 7 e E#u ui ;e6iu $ u6i@ 4istori7e@ ;ir7"u 7@ ;3s? F- 7u e#o u7t 6e 7 si;p e s"en7rii 9i i;itHri itur!i"e #etero? 9i neo? irnent7re $N79tere7@ an#iere7@ ;inuni e M7i"ii Do;nu ui-@ p ine 6e r#enGii ne79tept7te 7 e perso7ne or 6i#ine@ pFnH 7 piese e ;7i i8ere seFi67@ Mistere e SfFntu ui Lu6o#i" et".- 9i "4i7r ! u;eGe 9i p ine 6e Fturi@ 797?nu;ite e B;or7 itesD s7u f7rse@ 6e pi 6H 1Funta lui Figaro2# er7u rHspFn6ite Fn tot Apusu 9i o67tH "u i#ire7 u;7nis;u ui "on? iirH fo7rte ;u t 7 "ritie7 ] 9i 7i"iJ7re7 "u turii ;e6ie#7 e. i ;uJi"7 8iseri"e7s"H@ 6upH "e Apusu o pri;i 6e 7 BiJ7nG@ o 6eJ? H in6epen6ent 6e RHsHrit. Refor;e e 6e not7Gie ini7rH 7 e ui Gui6o NeJJo $f %&'&-@ sFnt ur;7te ) p7r7 e "u fo osire7 or!ii@ pe "7re tot 7 BiJ7nG 7u pri;it?o 7pusenii )@ 6in se"o u 7 0V? e7@ 6e "Fnt7re7 ioni"H@ fo ositH ;7i 7 es Fn "ere;onii e festi#e 9i po;po7se 7 e "u ? i 7puse7n preJi67t 6e p7pH s7u 6e pre 7Gi. Co;poJiGii e 8iseri"e9ti rei 9i p7tru #o"i 7 e ui Perotin 6e 7 Notre D7;e 6in P7ris $se". 0III-

9i >uillaume de 3ac?aut $se". 0IV-@ #or u;p e Fntre! 7pusu Europei pre#estin6 prin Mise e or so e;ne Z "re7Gii e ;uJi"ii "u te 6e ;7i tFrJiu. Fn "on" uJie@ 7rt7 8iseri"e7s"H 7 #e7"uri or 0I)0IV trHie9te epo"i 6e ;7re Fnf orire 7tFt Fn RHsHrit "Ft 9i Fn Apus. D7"H 6i;ensiuni e 9i "on"epGii e nu sFnt 7 fe @ f7ptu se e:p i"H prin "on6iGii e e:terne 9i interne Fn "7re s?7u 6eJ#o t7t "e e 6ouH Biseri"i. D7r #7 o7re7 pro6u ? se or 7rtisti"e nu e 6i"t7tH 6e 6i;ensiuni e "7te6r7 ei nor;7n6e 6in Dur47;?u An! iei $%&*2-@ 7 6o;u ui 6in Oo n ori 7 "e ui 6in Mi 7no@ "7re nu intro6u" si;etri7 9i !ustu 7rtisti" 7 ;FnHstirii Gr7"e7niG7 6in Ser8i7 Fn %2,& ri6i"7tH 6e re!e e tef7n Uro9 II Mi utin $%,+,)%2,%ori pi"turi e Sfintei Sofii 6in Oie#@ ter;in7tH Fn %&25 6e "ne7Ju VP 6i;ir "e FnGe ept 7 Oie#u ui $%&%*)%&'(-@ s7u !eniu 8iJ7ntin toi ti;pu "on6u"Htor Fn 7r4ite"turH 9i pi"turH@ Fn ;oJ7i" s7u fres"H@ fHr> 6e "7re nu pute; e:p i"7 ni"i "4i7r 6eJ#o t7re7 7rtisti"H 7puse7nH.
BIBLIOGRA.IEI \. .. DNA;i"o@ Renaissance# 4umanism in Papal Rome# 4umanists and &?urclimer on t?e eve oi t?e Reiormation, B7 ti;ore 7n6 Lon6on@ %*'2A P7rtner@ P.@ Renaissance Rom $%'&&)%''*-@ Lei6en@ %*5LA C. M7n!e@ T?e art oi t?e B3J7ntine Empre, 2%,)%('2 Sour"es 7n6 6o"u;ents@ En! e`oo6 C iffs@ %*5,@ 0VI),5, p.A Ger#7se M7t4e` +'%antine Aest?etics, Lon6on@ %*5%A Ste#en Run"i;7n@ T?e last +'%antine Rennaissance C7;8ri6!e@ %*5&A V. L7Jere#@ =toria della pittura bi%antina, Torino@ %*L5@ 0LI) (*5 p.A \. Me3er@ \.?C. M7r!o in@ E. B7ttisti@ Renaissance, Fn BEn"3" op7e6i7 Uni #ers7 isD@ t. %(@ P7ris@ %*L+@ p. ',)52 A S. Dres6en@ HE4umanisme et la Renaissance P7ris@ %*L5 A \. De u;e7u Ha &ivilisation de la Renaissance, P7ris@ %*L5 A .re6. Be ren"e@ I7 Renaissance if7 f7ne@ t. I)II@ P7ris@ %*LL. Tr76. Fn ro;<ne9te 6e MHri7 C7rpo# Bu"ure9ti@ %*L*A I6e;@ Haurenf le 3agnifiOue ou la Ouete de la peiiection, P7ris %5(* A \o4. Ir;s"4en@ Renaissance und 4umanismus, Ber in@ %*LL. A. C47ste )R. O ein@ HEAge de lE?umanisme# HEEurope de la Renaissance, P7ris %*L2A Renaissance and Reiormation $%2&&)%L(+-@ E6ite6 83 R. P. E ton@ Ne` lorP %*L2A M3ron P. Gi ;ore@ T?e Morld of 4umanism, %('2)%'%5@ Ne` lorP@ %*L& A. C47ste @ Art et ?umanisme Florence au temps de Haurent le 3agniiiOue P7ris@ %*'*A P. A. Mi"47e in@ Est?etiOue de lEart b'%antin, P7ris@ %*'*A Ren7u6ei 4umanisme ei Renaissance, Gene#e@ %*'+A G. R. Potter@ T?e Renaissance, C7; 8ri6!e@ %*'5 A /. Stern@ HEart b'%antin, Lon6res@ %*'5A P. V. Oriste er@ =tudies i# Renaissance t?oug?t and letters, Ro;e@ %*'LA /. /7user)A. Ren7u6et@ Hes debut de lEge moderne, (?e e6.@ P7ris@ %*'LA /7ns B7ron@ T?e &risis of t?e Italian Renais sance, / #oi.@ Prin"eton@ Ne` \erse3@ %*''A E. O. .er!uson@ Ha Renaissance dan 7 pensee ?istoriOue $T4e Ren7iss7n"e in 4istori"7 t4ou!4t@ %*(5-@ tr76. fr7n". \. M7rtk P7ris@ %*'%A L@ Re7u@ Ha Renaissance# LNArt ;o6erne@ P7ris@ %*2LA .. .unP Bren t7no@ Ha Renaissance, P7ris@ %*2'A \. Bou en!er@ Le #r7f sfe" e 6e la Renaissanci P7ris@ %*2(A \. Nor6stro;@ Mo3en Age et Renaissance, P7ris@ %*22A Et. Gi son@ 4i manisme medieval et Renaissance, P7ris@ %*2,A C4. /7sPins@ T?e Renaissance t?e TNeltt? &enturv, C7;8ri6!e@ $M7ss.-@ %*,5A \7"o8 Bur"P47r6@ 8ie Qultur di Renaissance in Italien, LeipJi!@ %+L* A tr76. fr7n"@ 6e S"4;i6t@ P7ris@ %++'. Pentru arta cre"tin < P7u E#6oPi;o#@ HEart de lEicone# T?eologie de la beaute, P7ris@ %*5&A An6i Gr787r@ HEart du Mo3en Age en Europe orientale, P7ris@ %*L+. D7#i6 T7 8ot Ri"e@ Art b'%antin# Tr76uit 6e N7n! 7is p7r S. Seet?/o ter4of P7ris)Bru:e es@ %*'*. Tr76. !er;7nH 6e /. Br7uer@ MUn"4en@ biiri"4@ %*L+ A Gertru Bi8 io!r7fie Fnto";itH 6e Pr. Prof. T. Bo6o!7e 9i Pr. Prof. I. RH;ure7nN

Ier@ ILonograp?ie der c?ristlic?en Qunst, I)II@ Giiters o4@ %*LL@ %*L+A C4. De ? HEart b'%antin, Bru:e es@ %*L5 A L. Re7u@ Iconograp?ie de lEart c?retien, t. I)III@ %*''@ %*'L@ %*'*A L. /7ut"oeur@ 4istoire de lEart, t. II@ P7ris@ %*'*A _. .e i? Li8enfe s@ >esc?ic?te der b'%antinisc?en ILonenmalerei, O ten un6 L7us7nne@ Louis Bre4ier@ HEart c?retien# =on developpement iconograp?iOue des origines ' *ours, ,?e e6.@ P7ris@ %*,+A A8e .78re@ 3anuel dEart c?retien# 4istoire ge$ Q de lEart c?retien depuis Ies origines *usOuE nos *ours, P7ris@ %*,+A O. Ounst e@ grap?ie der c?ristlic?en Qunst, +d# I)II@ .rei8ur!@ i; Breis!7u %*,L@ %*,+A -ie4 @ HEart c?retien primi!ii et lEart b'%antin, P7ris@ Bru:e es@ %*,+. Un limba rom n < An6rei OGete7@ Rena"terea "i Refor;7@ e6. ,?7 Bu"ure9ti@ %*L+@ (** p.A I6e;@ iterea, Bu"ure9ti@ %*L(@ (*& p.A C4. De #73e@ Arta bi%antin, , #oi.@ Bu"ure9ti@@ D. Li47"io@ Prerena"terea rus, Bu"ure9ti@ %*5' A /. .o"i on@ Arf7 (ccidentului, < Evul mediu romanic : #oi. II= Evul mediu gotic, tr76. 6e Irin7 Iones"u@ Bu"u? %*5(A I. D. tefHnes"u@ Iconograiia artei bi%antine "i a picturii ieudale rom$ Bu"ure9ti@ %*52A D. VHtH97n@ Istoria artei europene din perioada Rena"terii, e9ti@ %*5,A P. P. Ne!u es"u@ Filosoiia Rena"terii, 2 #oi.@ Bu"ure9ti@ %*(LA . A p7to#@ Istoria artei, t. I. Arf7 lumii vec?i "i a Evului mediu, Fn ro;<ne9te uno Co 8ert 9i N. Is8H9es"u@ e6. ,?7@ Bu"ure9ti@ %*L5A G. Opres"o@ 3anual de i artei, #oi. I@ Bu"ure9ti@ %*(2A P. Const7ntines"u?I79i@ Arf7 bi%antin, %*,*.

PERIOADA AV?A

Biseri"7 Fn se"o e e 0VI)0VIII $%'&&)%5+*- I


Fn"epFn6 "u #e7"u 7 0VI? e7RNse Fnre!istre7JH o perio76H nouH istori7 o;enirii 9i 7 Biseri"ii. E #or8P 6e Refor;7 re i!io7sH@ "7re "or stituie unu 6intre "e e ;7i ;7ri e#eni;ente 6in istori7 uni#ers7 H@ 76inei rHsfr<n!eri 7supr7 #ieGii 8iseri"e9ti@ "u tur7 e@ po iti"e@ so"i7 e pFnH Fn Ji e e no7stre. .eu67 is;u pre;er!Htor@ "u "onGinutu sHu i6eo o!i" Fn s"o 7sti" 9i "u e:presi7 ;7teri7 H Fn 7rt7 !oti"H@ 7 pri;it rep i"7 prin Rena"ter 9i Gmanismul clasicist, "7re 7 7#ut 6ouH "onse"inGe = un7 7:7tH pe 7i "is;@ i7r 7 t7 pe "re9tinis; A Fntre 7"este 6ouH "urente s?7 6esfH9ur7 7poi "io"nire7 teoreti"?pr7"ti"7. De f7pt@ 6in "7uJ7 ;u tor re e 6in #i7t Biseri"ii 9i 7 st7tu ui Fn Apus@ Fn #re;e7 Ren79terii 9i 7 U;7nis;u ui er7 79tept7tH ne"esit7te7 unei refor;e@ 7 unei Fn6reptHri re7 e 7 stHri o interne@ 67r e7 s?7 tr7nsfor;7t 7poi Fntr?o refor;H@ "7 e:p oJie re#o u Gion7rH 7 tuturor ne;u Gu;iri or 7"u;u 7te "u ti;pu . Cee7 "e "7r7"teriJ7 Fn6eose8i 7"e7 #re;e er7 i;pu su spre i8er t7te@ spre in6i#i6u7 is;@ spre su8ie"ti#is; A i8ert7te Fn #i7G7 6e st7 in6i#i6u7 is; Fn "u!et7re@ su8ie"ti#is; Fn #i7G7 re i!io7sH@ 7rtisti"H "u tur7 H. Desi!ur "H u"ruri e nu s?7u petre"ut ent@ "i "u frH;FntHr 9i ne7stF;pHr@ 6u"Fn6 7 ;u te Fn" e9tHri 6e forGH Fntre Biseri"H 9i st7 Fntre in6i#i6 9i "o;unit7te@ Fntre forGe e so"i7 e@ e"ono;i"e 9i n7Gion7 7 e popo7re or 9i Biseri"i or@ "u ;o;ente 6e ;HreGie "u 76e#Hr7t epi"7 9i fire9te 9i "u ;o;ente 6e "u;p ite Fn"er"Hri. Refor;7 9i Contr7refor; 7u 6o;in7t se"o e e 0VI 9i 0VII 9i prin ur;Hri e pe "7re e?7u 7#u 7supr7 spiritu ui u;7n@ se"o u 7 0VIII? e7@ #e7"u re#o uGiei fr7n"eJe Ce e spuse 7i"i se referH Fn6eose8i 7 u;e7 7puse7nH@ 67r 9i u;e 6in RHsHrit tre"e7 prin frH;FntHri Fntru"Ft#7 si;i 7re@ "re7te 9i 6e noii F;preMurHri 6in Apus. Pentru ;oti#e e 6e ;7i sus e ne"es7r 7 se e: pune FntFi f7pte e petre"ute Fn Biseri"7 7puse7nH 9i 6upH 7"ee7 Fn "e rHsHrite7nH.
I C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. M. es7n. Fot < C7pito e e 7 "Htuite 6e Pr. prof. Mi 7n es7n 7u fost re#HJute 9i "on piet7te 6e Pr. prof. Io7n RH;ure7nu.

PERIOADA A CINCEA

Situ7Gi7 !ener7 H 7 Biseri"ii Apusene. C7uJe e refor;ei protest7nte


St7re7 Fn "7re se 7f 7 Biseri"7 7puse7nH 7 Fn"eputu se"o u ui 7 e7 ie9itH 6in Re n7 9ter e@ 7 f ost 6e 7 97 n7turH Fn"Ft e 7 FnsH9i 7 it ne"esit7te7 refor;ei@ "H"i er7u 6estui "re9tini "7re susGine7u it7u pentru o Fn6rept7re 7 u"ruri or@ ne6orin6 sH rupH "u Biseri"7. he7 "e 7 6us 7 6eJ HnGuire7 "onf i"tu ui irep7r78i 7 fost 6istru 9i Fntune"7re7 i6eii "7to i"e $"u; s"rie istori"u LortJ-@ 76i"H pier 6e "Htre Biseri"7 p7p7 H 7 "Fr;ei feu67 e "u "7re Fn6ru;7se E#u a, Fn ur;7 unei serii Fntre!i 6e F;preMurHri #e"4i 9i ;7i noi 6e H 8iseri"e7s"H@ po iti"H@ so"i7 ?e"ono;i"H@ "u tur7 H. Terenu er7 pre!Htit prin "o;pro;itere7 i6eii 6e supre;7Gie p7p7 H Fn ti;pu "it7Gii 878i oni"e 6e 7 A#i!non $%2&*)%255- 9i 7 s"4is;ei p7p7 e )%(%5- "e 7 ur;7t 6upH 7"ee7@ "Ft 9i prin teori7 "on"i i7rH 7 #e7"u? 0IV)0V "7re 6ore7 7"e7 Brefor;7tio in "7pite et ;e;8risD. Europ7 7puse7nH nu ;7i p7rti"ipH 7 e i8er7re7 Const7ntinopo u ui@ 6ep Fn!e7 "H6ere7 ui@ "H"i 7pe uri e pentru uptH "o;unH nu ;7i u e"ou unit7r. Nu;7i Io7n Cor7nu 6e /une6o7r7@ re!entu Un? i@ V 76 Eepe9 7 EHrii Ro;<ne9ti 9i tef7n "e M7re 7 Mo 6o#ei ; s78i7 pentru 7pHr7re7 "re9tinHtHGii orient7 e 9i 7 "e ei o""i6en? propuneri e pentru o "ru"i76H nu ;7i 7f 7u FnGe e!ere@ pentru "H F7i e:ist7 Fn O""i6ent "on"epGi7 unei Europe unite "7 pe #re;e7 -r Gri!orie VII@ Ino"enGiu III $%%*+)%,%L-@ s7u Bonif7"iu VIII )%2&2-. Cee7 "e Fn"epe7 sH preo"upe 7tenGi7 o""i6ent7 i or@ Fn !e? er7 "7 sH profite "Ft ;7i "on"ret 6e pe ur;7 B6es"operirii u? .oiD. T ia!a religioas "i bisericeasc 7 #re;ii "re7se o ;u Gi;e 6e ne?i;iri pentru "H Bp7p7 it7te7 se 7f 7 Fntr?un "er" #i"iosD = B"7r6in7 i ie!e7u p7pi rHi 9i p7pii rHi nu;e7u "7r6in7 i rHiD $A. .r7nJen- A hpii se "o;p H"e7u Fn stHpFniri feu67 e 9i no8i i;e7 e:"e 7 prin n@ pe "7re F 7p i"7 f7GH 6e Biseri"7 6in prin"ip7tu ei A spiritu sterii ;7i 6Hinui7 7 Ro;7 "u !r7n6ori 9i "u s"H6eri@ "7re se o8ser#H pi. Astfe Pius II $%('+)%(L(- pro;ite7 su t7nu ui "on"esii 7 Con?nopo 67"H se 7sH Bstropit "u 7pHD $6e 8oteJ- A P7u II $%(L() s?7 intitu 7t "7 pri;u Bpontife: ;7:i ;usD@ 7poi Si:t IV )%(+(-@ Ino"enGiu VIII $%(+()%(*,- 9i ;7i 7 es A e:7n6ru VI Bor?(*,) %'&2- 7u p7tron7t 6e;or7 iJ7re7 A Fn s"4i;8@ "riti"7 p7p7 itHGii Giro 7;o S7#on7ro 7 e:pusH Fn u"r7re7 BDe ruin7 e"" esi7eD@ i?7 "7t 7"estui7 7r6ere7 pe ru! Fn %(*+ 9i ni"i6e"u; Fn6rept7re7 Or. istfe 7;este"u p7p7 itHGii Fn "e e u;e9ti@ "u pretenGii 7 putere WitH 9i "u ;iM o7"e 78uJi#e Fntre8uinG7te Fn 7"est sens 7 6us 7 "e e n7ri s"7n67 uri. Nepotis;u 7 fH"ut 6in p7pii Ren79terii 76e#Hr7te =ii 6e uJufru"tu7ri 9i f7#oriGi "7re F9i 6isput7u "F9ti!uri e "u s78i7. ii7 9i fis"7 is;u "e ;7i e:7!er7t 7u Fnf orit Fn #oie@ Fn"Ft 6e 7 E pFnH 7 M7""4i7#e i toGi se p <n!e7u "H Fn Ro;7 sFnt nu;7i i 9i pre"eptori p7p7 i@ teo o!i 78i7 "Fte unu . Vin6ere7 9i "u;pH?

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII

rHre7 6e;nitHGi or 8iseri"e9ti 7tinseserH proporGii "u 76e#Hr7t "7t7stro ? f7 e. Anu7 se "7 "u 7u 7"este #enituri@ s"o7se 6e p7pi prin "7r6in7 ii or@ 7 ,,&.&&& f orini@ 6in "7re Mu;Ht7te e 76u"e7u 6ispense e@ pri#i ? e!ii e 9i 8enefi"ii e reJer#7te p7pei@ i7r "e7 7 tH Mu;Ht7te i;poJite e or6in7re 9i e:tr7or6in7re@ Fn6eose8i inf 7Gi7 in6u !enGe or "7re 7pHs7u fo7rte !reu pe u;erii "re6in"io9i or. C7 forGH e:tr7or6in7rH u;e7s"H@ p7p7 it7te7 Fn"7s7 6iM;H 6in #enituri e tuturor 8iseri"i or pe 6rept@ 67r 6e ;u te ori 9i pe ne6rept A Fn An! i7 er7 o8o u SfFntu ui Petru@ Fn Sp7ni7@ "ontri8uGii re!u 7te pentru in"4iJiGie et". L7 nu;ire7 Fntr?o fun"Gie 8iseri"e7s"H se p Hte7 pFnH 7 Mu;Ht7te7 #enitu ui 7nu7 7 fun" ? Giei@ "ee7 "e fH"e7 "7 6ie"eJe e rH;7se 76eseori #7"7nte sH se ruineJe "o;p et@ i7r pentru 7s7n7re7 or fin7n"i7rH s?7u "Hut7t e:pe6iente i;o ? r7 e 9i "H;HtHre9ti. M7i 7p7r 9i p7pi rHJ8oini"i@ "7 Iu iu II $%'&,)%'%2-@ "u e9e"u Con"i iu ui ' L7ter7n 6in %'%, A s7u i8ertini@ "7 Leon 0 $%'%2)%',%-. AtFt 6e ;7re er7 6e;or7 iJ7re7 Fn"Ft Fn i7nu7rie %',, Fnsu9i p7p7 A6ri7n VI 7 repet7t Fn pri;7 s7 "u#Fnt7re "onsistori7 H "u#inte e iui Bern47r6 6e C 7ir#7u: = BAtFt 7u "res"ut pH"7te e Ro;ei@ Fn"Ft "ei Fntin7Gi 6e e e ni"i ;H"7r nu e ;7i si;t ;irosu D. Ve"4iu prin"ipiu 6e refor;H 1in capite et membris2 nu er7 8H!7t Fn se7;H A " eru superior se F;8o!HGise 9i se rHsfHG7 Fn u: A e se re"rut7@ "onfor; uJ7nGei@ nu;7i 6in no8i i;e@ 76eseori 7 #Frst7 ;ino ? r7tu ui A Fn 7"e 79i ti;p preoGii 6e p7ro4ie er7u 6es"onsi6er7Gi "7 Bp e ? 8eiD in"u Gi 9i pre7 ;u Gi 7 nu;Hr pentru 7"e e79i o"uri@ 9i er7u e:p o7t7Gi "7 9i popu 7Gi7 MFnsH9ir?:"onsi6er7tH Bpro et7ri7tD. Fn s"4i;8@ Fn ;7ri e ;FnHstiri 7 e or6ine or lnon747 e@ fo7rte nu;ero7se@ se Fn ? "ui87se spiritu Ren79terii A #i7G7 6e o89te er7 6e"76entH 9i nu;ero9i "H u!Hri stHte7u Fn p7rti"u 7r "7 propriet7ri A pe 7"e9ti7 "re6in"io9ii nu?i pute7u respe"t7. Pe Fn!H 78uJuri e "u "e e sfinte 9i "u si;onie@ se ;7i 767u!H 9F superstiGii e popu 7re@ "re6inGe Fn Bputere7 6i7#o u uiD 9i Fn #rHMitorie@ "u te7;7 6e 7;8e e. Atun"i inter#ene7 in"4iJiGi7 "u torturi B e!7 eD 9i 7r6eri pe ru!@ ;7i 7 es sti;u 7te 6e 7pe u p7pei Ino"enGiu VIII@ 6in %(+(@ 9i 6e 6e"retu BM7 eus ;7 efi"7ru;D "ontr7 #rHMitoriei ,&iocanul vr*itorilor0 6in %(+5. Mu Gi "re6in"io9i s?7u Fn6epHrt7t 7tun"i 6e BBi ? seri"7 #HJutHD Fn f7#o7re7 unei BBiseri"i ne#HJuteD@ B7 76e#Hr7Gi or sfinGiD@ 76i"H supunFn6u?se Fn6ru;Hrii SfFntu ui Du4 C7re@ 6upH pre ? Ji"ere7 7ntitrinit7ru ui o7"4i; 6e . oris $f %,&,-@ 7#e7 sH se ;7ni ? feste 7po"7 ipti" Fn %',&. Prin ur;7re B#i7 7ntiCu7D 7 teo o!iei s"o ? 7sti"e 7 ui To;7 6in ACuino $f %,5(- er7 pusH Fn u;8rH Fn"H 6e B#i7 ;o6ern7D 7 no;in7 istu ui _i i7Sn O""7; $f %2(*-@ "u Fn#HGHtur7 6espre 6u8 u 76e#Hr@ unu teo o!i" 9i 7 tu fi osofi"@ prin "7re er7 sp7rtH unit7te7 s"o 7sti"ii 9i se 7""entu7 prHp7sti7 6intre Du;neJeu 9i "re6in"iosu pH"Htos. CFt pri#e9te aspectul social$economic, se 7""entu7 "io"nire7 inte? rese or no8i i;ii 6in "7ste e "u 7 e 8ur!4eJiei 6in or79e 9i 7 e GHrHni;i= 6e 7 s7te. L7 7"e7st7 7u "ontri8uit 9i ;7ri e 6es"operiri !eo!r7fi"e 7 e #re;ii = "H Htori7 "o;er"i7ntu ui rus NiPitin 6e 7 Mos"o#7 7 De 4=

PERIOADA A CINCEA

ni6i7@ Fn 7nii %(LL)%(5, A o"o u Afri"ii 6e "Htre V7s"o 67 G7;7 7 C7pu Bunei Sper7nGe spre In6i7@ Fntre %(*5)%(** A 6ru;u D o"e7nu At 7nti" ) spre 7pus ) 7 ui Cristofor Co u;8 Fn %(*2@ eseoperire7 u;ii noiD@ nu;itH 7poi BA;eri"7D@ pre"u; 9i Bo"o u i pe 7pHD 7 e:pe6iGiei ui M7!e 7n@ Fntre %'%*)%',,@ "7re 7trH? 7tenGi7 spre noi GHri 6e un6e se pute7u 76u"e 8o!HGii ne8Hnuite. Ri6i"7re7 8ur!4eJiei GHrHne9ti prin "ru"i76e 9i prin "o;erGu Fn? tor 7 or79e or it7 iene@ f 7;7n6e s7u !er;7ne 7 76us "u sine 6es?Are7 unei upte sur6e pe 6e o p7rte Fntre no8i i;e 9i " er ) "7re ]oi7 sH?9i pi7r6H 6repturi e feu67 e ) 9i pe 6e 7 tH p7rte pHtur7 -"ie 6e 8ur!4eJi 9i ;i"7 no8i i;e ) "7re tre8ui7u sH?9i 7pere 6e e ori "u s78i7 Fn ;FnH 6reptu 7 e:istenGH. EHrHni;e7 profit7se 6e 7re7 or79e or un6e 9i?7 putut #in6e surp usu ;un"ii ei 9i 7stfe 2 9i o GHrHni;e ;7i FnstHritH. D7r to";7i Fn An! i7@ \o4n _3" if $f %2+(- 9i Fn Boe;i7@ ;7!istru /us $f %(%'- 7u 7t7"7t Fn"H spre sfFr9itu se"o u ui 0IV pretenGii e ri;7t uni#ers7 7 p7pei@ !Hsin6 7pro87re Fntre "re6in"io9i 9i unii .i 9i prin 7"e7st7 er7 #iJ7tH Btre"ere7 6e 7 ereJie 7 refor;HD A 7tH 7u 7t7"7t 9i prin"ipiu proprietHGii 8iseri"e9ti@ 7tFt 6e neonest itH 6e ;on74i 9i epis"opi@ 797 "H 6upH ;o7rte7 or 7u ur;7t nu? i7se ;i9"Hri popu 7re sFn!ero7se@ 6e reJistenGH "ontr7 e:p o7tHrii@ ite 6e 7 7p7re ;7re e "7pit7 is; 87n"7r 9i in6ustri7 @ "re7t 6e "7re7 pe pi7G7 europe7nH 7 7uru ui 7;eri"7n )? 7 e "Hrui ur;Hri se it pFnH 7 %'(& 6o7r Fn Sp7ni7@ Portu!7 i7 9i EHri e 6e \os )@ 7u Fn It7 i7 ;7ri e pieGe 9i 8Hn"i 7 e VeneGiei 9i Geno#ei A Fn i8ur!u Ger;7niei@ #estite e 8Hn"i 7 e .u!!er?i or 6eGine7u ;ono??i pFnH Fn nor6u 6epHrt7t 9i orientu Me6iter7nei. Fn An! i7@ 6e @ Biseri"7 pr7"ti"7@ F;potri#7 e!i or 6e"ret7te 6e e7@ "o;erG 87n? uFn6 6o8FnJi 6e 2&p pentru ori"e F;pru;ut fH"ut Fn "ontu t7?W p7p7 e. O67tH "u ur"7re7 preGuri or 7 or79e s"76e 9i 6e"76e rent7 i H@ i7r no8i ii@ "7 sH se s7 #eJe@ 7u Fn;u Git t7:e e feu67 e 9i 7u A rente e@ to7te Fn 6ef7#o7re7 GHrHni;ii@ 7Munse Fn Ger;7ni7 9i Fn ritu Europei 7 s7pH 6e e;n@ Fn"Ft rHs"o7 e e GHrHne9ti Fn Ger? 7 se Gin 7nG. Tot 797 7u fost 7tin9i Fn Ger;7ni7 o p7rte 6in ;un? i 9i 6in ;i"7 no8i i;e@ 6upH "e Fn E #eGi7 GHr7nii 7u reu9it@ Fn %(5L@ rHJ8o7ie 7pri!e@ sH?9i "7pete 6repturi e. Ni"i nu este 6e ;ir7re h8i i "7 = Si"Pin!en@ poetu no8i U ri"4 #on /utten@ preotu T4o? MiinJer@ "i ;poieru /7ns Bo4; #on NiP 7s47usen 9i 7 Gii 7u F7t 7ntiteJ7 Fntre p7pH 9i /ristos 9i 79tept7u p7r"H sH "o8o7re 6in % rHJ8un7re 7 ne6reptHGi or 7"o o un6e sp767 9i fo"u nu 7Mun!e7u. =e7stH 7t;osferH "onfuJH se FntrepHtrun6e7u ten6inGe e so"i7 e "u Jne7 7 6usH pFnH 7 tri#i7 it7te@ 7 7"Giuni 7r;7te 9i e:7 t7re. h67tH "u sfFr9itu E#u ui ;e6iu@ Fn .r7nG7@ An! i7 9i Sp7ni7 7p7re statului na!ional 9i 7i"@ "u ten6inGe "entrifu!7 e "e or p7p7 e@ "7re siste;u teo"r7Giei uni#ers7 e 9i prin 7;eninGHri e inter6i"tu ui "Hu? sH su8Mu!e Muris6i"Giei s7 e totu @ trupuri 9i suf ete@ st7te 9i 8iseri"i@ p7rti"u 7rH 9i pu8 i"H. D7r@ Fn"epFn6 6in se"o u 7 0 V? e7@ prin !re7 "u .i ip 7 IV? e7 "e .ru;os $%,+')%2%(-@ Fn .r7nG7@ "u

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII ,C

prinGii it7 ieni Fn se"o u 7 0V? e7@ "u Sp7ni7 puterni"ei re!ine Is78e 9i 7 ui .er6in7n6 "7to i"u $%(5*)%'%L- 9i 7poi Fn An! i7@ "u /enri"?E VUI? e7 $%'&*)%'(5-@ p7p7 it7te7 e ne#oitH sH "e6eJe p7s "u p7s ) 6rept@ prin "on"or67te "7re ofere7u uneori s7tisf7"Gii ;7i ;i"i ) 6i= poJiGii e 6e ;7re po iti"H ;on6i7 H. S"riitoru M7rsi ius 6e P76u7 $%,5,) %2(,- nu nu;7i "H nu re"uno9te7 Biseri"ii 6reptu 7 o putere e:e"uti#i 67r fH"e7 6in e7 o si;p H instituGie 6e st7t@ st7tu putFn6 "ontro 7 9i % ne#oie "4i7r "onfis"7 7#eri e ei. A"e 79i u"ru %?7 sintetiJ7t 7poi repre Jent7ntu tipi" 7 po iti"i7nu ui Ren79terii@ M7""4i7#e i $f %',5-@ Fn "7rte s7 BII Prin"ipeD@ un6e 7 u7t "7 ;o6e pe re!e e .er6in7n6 7 Sp7nie 9i pe tir7nu CeJ7r Bor!i7 $fiu n7tur7 7 p7pei A e:7n6ru 7 V ? e Bor!i7-@ 7fir;;6 "H ori"e ;iM o7"e sFnt per;ise pentru pro;o#7reT interese or st7tu ui. De 7i"i s?7 6eJ#o t7t 9i siste;u teritori7 7uto no;ist@ "7 unu 6in 7spe"te e or!7niJ7tori"e "7re #or 6istru!e unit7te. Biseri"ii p7p7 e. Poporu se rupe 6e Biseri"H Fntru"Ft nu se ;7i si;te@ o"rotit 6e e7@ "i nu;7i F 7pHs7@ "HutFn6 o 7utorit7te 7i"H@ 7pro87t "4i7r 6e o p7rte 6in " er@ e Fnsu9i sHtu 6e 6e"76enG7 pre7 ;7re A Biseri"ii. O67tH "e o;u 7 !ust7t 6in ro76e e "u!etHrii 9i 7 e 6es"ope riri or s7 e@ o;u i8er 7 Ren79terii 9i 7 Refor;ei u;7niste F9i per ;ite sH "riti"e 9i sH refor;eJe tot = 9tiinGH@ fi osofie@ teo o!ie@ 7rtH "on"epGie 6e #i7GH. D7"H s?7 spus "H Ren79tere7 9i Refor;7 sFnt 6ouH feGe 7 e 7"e ui79 feno;en@ s?7 FnGe es ;7i 7 es f7ptu "H 7;8e e 7u Fn #e6ere 7spe"tu "u tur7 ?spiritu7 7 pro8 e;ei A 67r Ren79tere7 9i U;7nis;u 7i" ; ;7i pHstr7u refor;7 it7 i7nH 7 se"o u ui 7 0V? e7 A Fn Ger;7ni7 ;7ni festHri e 6e "riti"H 7ntip7p7 H@ 7nti" eri"7 H 9i 7nti;on747 H 6e#in 7!re si#e@ Fn!uste@ 8rut7 e 9i !roso 7ne. Tonu Fn "7re s"riu 7"e9ti s"riitor 9i 7utori 7i 1=crisorilor brba!ilor obscuri2 9i 7i u"rHrii 1>ravaviint nationis >ermanicele2 se7;HnH "u un 7pe 7 uptH "ontr7 superstiGie 9i 7 B7nti4ristu ui 6e 7 Ro;7D. Af7rH 6e ur7 "ontr7 Ro;ei 9i 7 " eru ui sHu@ pe "7re sute e 6K 6ispute@ 6e "7ri"7turi@ 6e ;7nifeste 9i foi #o 7nte 7u rHspFn6it?o 7"un "u iuGe7 H ui;ito7re prin tip7r 9i 6esen@ #i7G7 "u tur7 H 6e 7 %'&& A 76us@ Fn6eose8i Fn GHri e !er;7ni"e@ un !ust pronunG7t pentru ;isti"is; s"epti"is; 9i re 7ti#iJ7re 7 tot "e e 6o!;H 9i "4i7r supr7n7tur7 @ !us "7re s?7 Fn"orpor7t Fn spiritu ;7re ui u;7nist Er7s;us 6e Rotter67n $f %'2L-. Prin "o;pro;is@ Er7s;us 7 #rut sH "reeJe un nou "re9tinis; fHrH 6o!;e 9i fHrH unit7te@ se;HnFn6 prin 7"e7st7 Fn "on9tiinG7 euro pe7n7 9i Fn sFnu Biseri"ii otr7#7 6up i"itHGii. 1&olocviile2 9i 1Haude nebuniei2, "7 9i stri!Htu ui BFn7poi 7 iJ#o7reD@ sFnt e:e;p u "on fuJiei spiritu7 e 7 ti;pu ui. Epo"7 er7 "o7ptH 9i pre!HtitH. DeJ7!re!7re7 ener!ii or interne 6es7"r7;ent7 iJ7re7 9i superfi"i7 iJ7re7 #ieGii 8iseri"e9ti@ Ren79tere7 9 U;7nis;u 7i"@ ne;u Gu;iri e 6e or6in inti; re i!ios 7 e "re6in"io9i or@ "7re?9i #e6e7u "re6inG7 9i Biseri"7 6esfi!ur7te prin "u;pHr7re7 9 B"o;er"i7 iJ7re7D ;Fntuirii@ pe Fn!H "7uJe e po iti"e@ so"i7 e 9i e"ono

PERIOADA A CINCEA

;7i 7so"i7u 9i F;preMurHri e "H Fn "er"uri e BFn7 teD "ir"u 7 7fir? H vulgus vuit decipi, ergo decipiatur Q vulgul vrea s fie ne iu "ontri8uit 7 "re7re7 7"estui feno;en fo7rte "o;p e:@ "7re Refor;7 re i!io7sH 6in se"o u 7 0VI? e7. eci s fie n"elat# i 7poi@ ;7i er7 f7ptu "H i8rHri7 A 8er 6in i pu8 i"7t@ Fn %'%(@ "HrGu i7 Ta)ae cancelariae Q Ta)ele cance$ postolice, "7re st78i e7 nor;7ti# preGu 6e rHs"u;pHr7re 7 pH"7te or@ spre #FnJ7re7 in6u !enGe or. "u to7te 7"este7@ refor;7 Fn"H nu 7r fi 7#ut o" 67"H n?7r fi 7pH?@ii "7re i?7 67t "urs@ M7rtin Lut4er.
B IB LIO G R A. IE I rtin Lut4er@ MerLe, e6iGie "riti"H@ L5 #oi.A _ei;7r?Er 7n!en@ %++2)%*(+A A i7n"e n7Gion7 e 6es E! ises ut4eriennes 6e .r7n"e et Positions ut4e? %' t.@ Gene#e?P7ris@ %*'+)%*5&A Ies grands ecrits relormateurs, P7ris@ . \out7r6 9i "o 78or7torii@ 4istoriograp?ie de la Reforme, P7ris?Montre7 @ * p.A +ibliograp?ie de la Refor;e@ %('&)%L(+@ 5 #oi. Lei6en@ E6it. Bri @ . 5&. dii< C. Stein;etJ@ Hut?er and =taupit%# An Essa' in t?e intellectual origins of E#estant Reiormation, Dur47;@ %*+&A \. D. P7riset@ 4umanisme, Reforme et ie, Str7ss8our!@ %*+% A B. Benu7s"7r?P. C4e;i@ HEouverture du monde ,sec, ]]@ P7ris@ %*5+A /. /e!er@ =ptmittelalter# 4umanisme# Reormation# Te)te ignissp# B6. ,. +lute%eit des 4umanismus und Reiormation, Miin"4en@ %*5+c@ N(2 p.A G. M7rtino@ I7 &?iesa ne4Eeta della Riiorma, Bres"i7@ %*5+@ %&&& p.A e?E. Moe er@ (eLumenisc?e Qirc?engesc?ic?te, / B6.@ 3ittelalter und Re? n, M7inJ?Mun"4en@ %*5+A A. Mo n7r@ Sio#o; obnoveno $Fnnoire prin "u? i BEn"i" ope6ie pentru Refor;7 protest7ntHD@ Pr747@ %*55A S"4opffer6ieP@ *esc?ic?te als 3issiongesc?ic?te, Stutt!7rt@ %*55@ (+& p.A A. \o8ert@ 8e 3o?ila, P7ris@ %*5(A /. G. Ooeni!s8er!er@ Hut?er, %*52A /. G. Ooeni!s? K# Mosse@ INEurope au PAI$e sfecle, tr76uit 6e N7n! 7is p7r S. S7ss7!ue F 6e lEEurope, VI-@ P7ris@ %*5&A C4. Bo3er@ &alvin et Hut?er, Ro;e@ %*52A 866@ Reiormation, Lon6on@ %*5,A B. Guenee@ A (ccident au) PFA$e et PA$e P7ris@ %*5% A \. Boisset@ 4istoire du Protestantisme, P7ris@ %*5&A M. Ven7r6@ mts du monde moderne, sec# 0VI)0VII@ , #oi.@ P7ris@ %*5&@ %,%( p.A L. 7@ Amurgul Evului 3ediu, tr76. 6upH e6. VII?7 !er;7nH@ Bu"ure9ti@ %*5&@ \. LortJ@ Ha Reforme de Hut?er# 8ie Reiormation in 8eutsc?land, '?e Auf .@ \ i; Breis!7u@ %*L'@ Tr76. fr7n"@ p7r R. Gi#or6@ , #oi.@ P7ris %*5&A P. O7? Hut?er, M7r8ur!@ %*L* A V. /. /. Green@ Hut?er and t?e Reiormation, Lon6on@ -# Tii"4 e?C. A. Bou;7n et \. e Brun@ Refor;e et &ontrerelorme, tr76. 6e D p7r M. B7rt4@ O. P. Re3;on6e B7rt4e@ A. Tint7nt et Ne 3 _einstein Ge ?istoire de AEglise0, sous 7 6ire"tion 6e L. \. Ro!er?R. Au8ert?M. D. s@ t. 2@ P7ris@ %*L+A \. C4e i;@ 4istoire religieuse de lE(ccident medievdl, *L+@ '%, p.A B. Vo! er@ Relorme, Fn BEn"3"Fop7e6i7 Uni#ers7 isD@ t. %2@ P7ris@ . %&L&)%&L'A G. C7s7 is@ Hut?er ,3artin0, Hut?eranisme, Fn BEn"3"Fop7e6i7 A7 isD@ t. %&A P7ris@ %*L+@ p. %+,)%++A \. De u;e7u@ Faissance et aiiirmation Refor;e $Nou#e " C io@ 2&-@ P7ris@ %*L'@ ,?e e6.@ P7ris@ %*L+A L. .e8#re@ Un 3artin Hut?er, P7ris@ %.*,5A ree6ite@ P7ris@ %*L2A R. Stupperri"4@ >esc?ic?te iormation, Mun"4en@ %*L5A R. St7uffer@ Ie &at?olicisme la decouverte de Neu"4<te ?P7ris@ %*LLA /. \. Gri;;@ T4e Reiormation Era, -5996-;59, Ne` *LL A I6e;@ T?e Reiormation in Recent 4isiorical T?oug?t, Ne` lorP@ %*L(A Bi8 io!r7fie 8n.ocmi.5 6e Pr. Prof. ;i#an es7n >i Pr. Pro0. Ioan R5muraanu.

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII

\. Bi4 ;e3er@ /. Tu"4 e?M. /. Vi"7ire@ 4istoire de AEglise, #oi. 2@ P7ris?Mu 4ouse@ %BL(@ p. %,+)%(5 A "u 8o!7tH 8i8 io!r7fie 7 p. (,,)(2+ A O. C476`i"P@ T?e Retor$ mation, /7r;7n7s`ort4@ Mi66 ese:@ %*L(A R. BiJer@ Reiormationgesc?ic?tc, 8eutsc?$ land, 2'2, bis 2'''@ Gottin!en@ %*L% A E. G. Leon7r6@ 4istoire generale du Pro$ testantisme, #oi. I@ Ha Reiormation, #oi. II@ lEEtablissement, P7ris@ %*L% A O. Br7n? 6is@ 8eutsc?e >esc?ic?te im Seitalter der Reiormation und >egenreiormation, 2?e Auf .@ Miin"4en@ %*L&A E. L7u@ Hut?er, Ber in@ %*'*A _. An6re7@ 8eutsc?land vor der Reiormation, L?e Auf .@ Stutt!7rt@ %*'*A G. T7#7r6@ He Protestaniisme, P7ris@ %*'+A B. Ge847r6t@ Reiormation bis %um Ende des Absolutismus, Stutt!7rt@ %*''A /. Stro4 @ Hut?er# =a vie et sa pensee, Str7ss8our!@ %*'2 A I6e;@ Ha pensee 6e la Relorme, Neu"4<te ) P7ris@ %*'% A /. /7user@ Ha naissance du Protestanlisme, P7ris@ %*(&. Papii din timpul Rena"terii "i Reiormei P. P7rtner@ Renaissance# Rome ,-5996-5590, Lei6en@ %*5LA G. R. Potter@ T?e Rc$ uaissance, C7;8ri6!e@ %*'5A L. #on R7nPe@ L. P7stor@ \. ./7 er@ .r. Seppe t et C. .i7"oni@ =toria dei papi, Ro;7@ %*52@ 52L p. A Bi 7niuP@ T?e iiit? Huteran council ,-5-/ ) -5--0 and$t?e Eastern &?urc?es, Toronto@ %*5'A E. C47;8er 7in@ Ies ;7u? vais p7pes@ P7ris@ %*5* $pentru p7pii 6in se"o e e 0)0VI-. Inc?i%i!ia /. Bein7r6t@ Records tor t?e trials oi i?e spanis? inOuisition ,-B7W )%(+'@%@ Lei? 6en@ %*5( p. A P. Do;iniCue@ HEInOuisition, P7ris@ %*L*A /. O7;en@ 4istoire de AIn$ Ouisition espagnole $T4e Sp7nis4 InCuisition-@ tr76uit 6e N7n! 7is p7r T7n"tte Pri? !ent et /e ene De 7tre@ P7ris@ %*LL. Figuri deosebite L. A. L7ntini@ Kan 4us, ii primato di Pietro, Torino@ %*5(A M. SpinP7@ Ko?n 4us, Prin"eton@ S.U.A.@ %*L+@ 2(( p.A /. B7uer@ Feuer in Floren% ,=avonatola0, Leip? Ji!@ %*5LA S. _eMnstein@ =avonarole et Florence, P7ris@ %*52A /. \. S"4u tJ@ 8ie '*a?r?eit der Qet%er, Stutt!7rt@ %*L+@ 25' p.A /. Ve6rine@ 3ac?iavel, P7ris@ %*5,A \. C. M7r!o in@ Erasme, guerre et pai), P7ris@ %*52@ 2+& p. A se #e6e7 nu;e e prot7!oni9ti or Fn En"i" ope6ii@ "u 8i8 io!r7fi7 respe"ti#H. Autori ortodoc"i I. E. An7st7siou@ NI7topi7 %Zi NE::0i7i7S@ e6. ,?7@ t. II@ T4es7 oni"@ %*5*A P4ei67s@ NE::0Ti7i77:ntN\M NI7:opF7.t. II@ 8e Ia iconoclasm pn la cderea &onstantinopo$
l u l u i , A t e n 7 @ % * 5 2 @ ' * 5 p . A B 7 s . O. S t ef 7 n i 6 i s @ N E : : 0 i N \ " G t 7 7 N M i : i Y 7TMi:Epo#@ e6. ,?7@ Aten7@ %*'*@ p. '+')L&L. Hucrri Fn ro;<ne9te iotopi7. N A N < F M i

G4. V H6uGes"u@ Introducere n istoria lilosoliei medievale, Bu"ure9ti@ %*52 A P. Go!e7nu@ 3ari procese din istoria *usti!iei, Bu"ure9ti@ %*52A /. M7tei@ Pira*i corsari, Bu"ure9ti@ %*5(A \. e Goff@ &ivili%a!ia (ccidentului medieval, tr76. 6e MHri7 F o 87n@ Bu"ure9ti@ %*5&. Re"enJie 6e Pr. prof. I. RH;ure7nu@ Fn BOrto6o:i7D@ 00V $%*5,-@ nr. ,@ p. ,L5),5&A An6rei OGete7@ Rena"terea 9i Reiorma, Bu"ure9ti@ %*(% e6. ,?7@ Bu"ure9ti@ %*L+@ "u 8o!7tH 8i8 io!r7fie A A. . ore7@ Tortura n Evul 3e $ diu, Fn BM7!7Jin istori"D@ Bu"ure9ti@ III $%*L+-@ nr. %, $,%-@ p. (&)('A Teo6or M. P"pes"u@ T. Bo6o!7e 9i G4. StHnes"u@ 3anual de Istoria bisericeasc universal, #oi. ,@ Bu"ure9ti@ %*'L@ p. %+L)%*2A Eus. Popo#i"i@ Istoria bisericeasc universal e6. (?7@ Bu"ure9ti@ %*,+@ p. +)'&. Alte inlorma!ii bibliogralice Rm < Internationale oeLumenisc?e +ibliograp?ie, e6itur7 C4. O7iser 6in Miin"4en Fn"epFn6 6in %*L% A Centre n7Gion7 6e 7 re"4er"4e s"ientifiCue. Centre 6e 6o"u ;ent7tion?s"ien"es 4u;7ines = BBu etin si!n7 etiCue 6es s"ien"es re i!ieusesD@ ( &?ristianisme, P7ris@ 6in %*5L.

PERIOADA A CINCEA

M7rtin Lut4er 9i Fn#HGHtur7 ui. RHspFn6ire7 uter7nis;u ui I


6ntei7 Refor;ei 7 fost M7rtin Lut4er $%(+2)%'(L-@ o person7 i? ri79H@ p inH 6e "ontr76i"Gii interio7re@ " H6itH 6in e:tre;e 9i e:? tH FNnNp 7r7 6s :uri N o B;7reD 6e puteri@ 6e i;pu suri@ 6e "uno9tinGe@ ?H867re. De 7"ee7 e 9i !reu 7 re67 8io!r7fi7 ui. E;oti# 9i sin"er@ i #eAse @ 8ine#oitor 9i n7i# "4i7r Fn re 7Gii e ui inti;e 9i f7;i? 6N7r tu;u tuos@ 8rut7 9i "4i7r or6in7r Fn upt7 9i po e;i"i e 6use ;7i "u o7;enii p7p7 itHGii@ "i 9i "u fo9tii sHi "o 78or7tori@ prieteni rHni rHs"u 7Gi@ s7u 7n787pti9ti e:7 t7Gi@ Lut4er 7 fost preJent7t i "7 un 7posto s7u profet prin !ur7 "Hrui7 7 !rHit Du4u SfFnt i?7 ;7i fH"ut?o 6e 7 SfFntu Aposto P7#e Fn"o7"e $\u . Oost in-@ ri "7 un erou 9i "7 o person7 it7te puterni"H@ p inH 6e "7 itHGi !e? $C7r 3 e@ T4ie e-@ ori "7 "e ;7i !eni7 "re7tor 6e siste; fi osofi" i!ios $/o -@ i7r 7 teori "reJut 6rept un rHtH"it rHufH"Htor@ s7u un i7t@ "7re 7 fH"ut 6in p7siuni e ui un "reJ "u "7re 7 infe"t7t o;e? [ntre7!H $Denif e@ Gris7r 9.7.-. i interpret7re7 operei ui Lut4er s?7 #HJut uneori rH8ufnire7 #e ri n7Gion7 e 7 !er;7ni or f7GH 6e tute 7 ro;7ni"H $Mi"4e et@ I;? e 7 Tour@ /. Preuss-@ 7 teori sinteJ7 spiritu7 H 9i "u tur7 H 7 Re? ii 9i u;7nis;u ui $Bur"P47r6t@ R7nPe 9.7.- s7u "4i7r nu;7i Fn? e7 6e unifi"7re suf ete7s"H 7 poporu ui !er;7n $Fn o"u "e ei po? "7re ipse7-@ prin "re7re7 i;8ii n7Gion7 e@ Fn6eose8i prin tr76u? Bi8 iei $.unP?Brent7no-. To7te 7"este preJentHri 9i interpretHri i "o;p ete. FnH Fn %*&( se Fn"epe7 6ire"t "u 7nu B ipirii teJe orD pe u97 8ise? 6in _itten8er!@ "u 6es"4i6ere7 uptei "ontr7 in6u !enGe or@ e:? iu? se Fntre7!7 epo"H 7nterio7rH prin i;presii e 6eJ7struo7se 7 e riei 7 Ro;7@ 6espre "7re@ 6e f7pt@ Lut4er nu po;ene9te 6e"Ft ;7i tFrJiu. O67tH "u 6es"operire7@ Fn %*&(@ 7 "ursuri or 9i "o;en? r 7 = Ps7 ;i@ Episto 7 "Htre G7 7teni@ Episto 7 "Htre Ro;7ni et"@ eMpo"H 6e "riJH 9i 6e 76Fn"i frH;FntHri@ s?7 #HJut "H pre!Htire7 A7s"H pentru Refor;H er7 7pro7pe Fn"4ei7tH Fn o"to;8rie %'%5. i 7" e7s tH pri #inG H u"r 7re7 ui Ott o S" 4ee @ Fn 6ouH #o u;e = d Hut?er 9i 8e la catolicism la luteranism, er7 6HtHto7re 6e ton@ 67ru sH Fn Hture Bre;7nieri eD pe "7re 9i e?7 fH"ut Lut4er Fn? i terior@ "u i;7!in7Gi7 9i sensi8i it7te7 s7@ 76eseori e:7 t7te ?prin e e "uprinse Fn "u#FntHri e 6e 7 ;7sH $Tis"4re6en-@ s"rise 9i pu? 2 postu; 6e prietenii sHi. Ce7 ;7i 8unH u"r7re 6e 7ns7;8 u 6e? tefor;H 9i refor;7toru !er;7n rH;Fne tot oper7 profesoru ui "7? .os. LertJ. M7rtin Lut4er er7 fiu 6e ;iner 9i s?7 nHs"ut 7 Eis e8en.R f"7 %&. 8rie %(+2. Cres"ut Fn stri"tH re i!ioJit7te 6e pHrinGii sHi@ "7re sH?% f7"H 7#o"7t@ Lut4er e tri;is pe rFn6 7 9"o7 H 7 M7n sfe 6@ An8ur!@ Eisen7"4 9 i@ 7 sf<r9it@ 7 nou?FnfiinG7t7 f7"u t7te UUMurMF"S
C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. Mi 7n es7n.

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII

,&5

6in TMM_MMrt fiR;)% ?RnR._ .ire7 ui sensi8i H fH"use pFnH 7"u; "uno9tinGH "u 7t;osfer7 pio7sH 6in instituGii e B.r7Gi or 6e #i7GH "o;unHD 9i "4i7r 67"H te;per7;entu ui nu sufere7 6e "o;p e:e 6e te7;H ori 6e Fu? rie@ "u; s"rie istori"u ieJuit Gris7r@ totu9i e 76e#Hr7t "H Lut4er 7 suferit 6in tinereGe 9i "4i7r ;7i tFrJiu 6e o 76e#Hr7tH fri"H fiJi"H Fn f7 t7 7rHtHri or 6i7#o u ui s7u #rHMito7re or@ pre"u; 9i Fn pri#inG7 ;Fntuirii suf etu ui. Fn , iu ip %'&' pro7spHtu fi osof 9i 6o"tor Fn Drept@ "7re se Fn ? tor"e7 6e 7"7sH spre Erfurt@ 7 fost surprins 6e o furtunH 9i Fn ;o;en ? tu "Fn6 trHsnetu "HJuse Fn!H e @ stri!H = B2fFntH Ari R BcRnH?n?rn @ sM ;H #oi "H u!Hri i D. L7 "Fte#7 Ji e 6upH 7"ee7. Fn %5 .iu ie. L ut4er 8Hte7 7 po7rt7 ;FnHstirii 7u!ustFniene 6in Erfurt spre 7 se 6e6i"7 e:7!er7tei 7s"eJe@ pe "7re o #7 pr7"ti"7 peste %' 7ni pentru "7@ 7 sfFr9itu #ieGii s7 e $%+ fe8ru7rie %'(L-@ sH spunH "H intr7re7 Fn ;on74is; 7 fost si itH. E 7 ui7it?o 6rept ! 7s 7 6estinu ui 9i 7 ui Du;neJeu@ 6upH "u; Fn ? su9i !Fn6u "H e tri;is 6e. sus "7 refor;7tor Fi #7 fi ;7i tFrJiu tot 797 6e puterni"@ Fn e!HturH "u profeGi7 ui Io7"4i; 6e . oris $%%(' ) f %,&,-@ "H 6in %',& #7 Fn"epe Bepo"7 SfFntu ui Du4D Fn Biseri"H 9i Fn #i7G7 "re9tinHtHGii. Anii petre"uGi Fn ;FnHstire sFnt 7ni 6e 76<n"i frH;FntHri. Spre 6e ose8ire 6e e# 7#i7 #re;ii@ "7re superfi"i7 iJ7 u"rururi e@ 7fir;Fn6 "H se po7te 7Mun!e si!ur 7 ;Fntuire Fn ur;7 f7pte or 8une "7re se f7"@ 7 ru!H"iuni or@ 7 posturi or@ 7 pe erin7Me or 9i in6u !enGe or@ Lut4er se J#Fr"o e7 Fn "4i i7 s7@ "4inuin6u?se "u !Fn6u "H@ Fn "iu67 7tFtor posturi 9i 78Gineri 7s"eti"e@ F Fn!roJe9te osFn67 6e #e"i@ F "4inuie nesi!ur7nG7 ;Fntuirii. Ispite e 9i Fn6oie i e F 6e#or7u@ s"epti"is;u 9i "4i7r 6isper7 re7 Fi "op e9e7u Ji e e 9i nopGi e "u #iJiuni "ere9ti 9i Fn6eose8i 6i78o i "e. CH Htori7 7 Bff M!:L Fn %'%&)f'%%. nu %?7 6estrH;7t suf ete9te@ e rH? ;F;n6 pe ;7i 6ep7rte un 76erent 7 p7p7 itHGii Fn pre6i"i e s7 e. D7r pre e!eri e no;in7 iste 7 e 67s"H u ui G78rie Bie pre"u; 9i e"tur7 .er. Au!ustin $f (2&- 9i stu6ii e e:e!eti"e p7u ine ?7u 6us@ Fntr e^ %'%2J ) %'%5 . 7 _itten8er!. sH pre6e7 e:e!eJ7 "7 6o"tor Fn teo o!i e 9i ur;79 7 fostu ui sHu superior@ St7upitJ. Astfe 7 7Muns i7 "on" uJi7 "H o;u nu po7te ni;i" Fn7inte7 ui Du;neJeu@ "7re?i 6H totu 6upH "u; !Hse9te E 6e 8ine 6in 7totputerni"i7 S7 $o""7;is;-@ 6es"operin6u?i ) prin E#7n!4e ie ) FnsH9i 6rept7te7 S7@ "7re 6e#ine 7poi Fn suf etu "re6in "iosu ui ener!ie 9i u"r7re #ie. Cu 7 te "u#inte@ 797 i?7 spus 6u4o#ni "u 9i !ener7 u BOr6inu uiD sHu@ St7upitJ@ 7tun"i "Fn6 se p Fn!e7 "H nu?9i 7f H ni"i6e"u; ini9te 9i Fn"re6ere Fn f7pte e 8une sH#Fr9ite. Lut4er F9i pune Fn f7GH "4ipu ui /ristos "e rHsti!nit $t4eo o!i7 "ru"i9-@@ 7run"Fn6 7supr7 Lui to7tH !riM7@ fHrH sH?9i i;punH 9i strH67nii ;or7 e "orespunJHto7re. Pentru Lut4er i8eru 7r8itru e Bs" 7#u 7r8itruD@ 87@ s"ri7 e Fn po e;i"7 s7 "u Er7s;us $%',')%',L-@ "H i8ert7te7 "on9tiin Gei e o s7r"inH pre7 !re7@ nu;7i BDreptu prin "re6inGH #7 fi #iu D@ "u; s"ri7 SfFntu Apsoto P7#e 7 = Ro;7ni@ %@ %5\9o 7Mfi6e-@ "ifur;7re7 "H BDu;neJeu 6e ;7i 6in7inte 4otHrH9te st7re7 "re6in"iosu ui D $Ro;. = +@ ,*-. c e

PERIOADA A CI(CEA

Cre6inG7 6e#ine 7 Lut4er o "4estiune 6e Fn"re6ere $Ro;. %&@ %&- A it7te7 ui Du;neJeu tre8uie 6e"i FnGe e7sH Fn sens tropi" s7u ;e?=i" 9i nu o8ie"ti#. Ai"i reJi6H prin"ipiu fun67;en t7 7 ui Lut4er@ 797 "u; 7 iJ8u"? Fn pu8 i"@ 7f2% o"to;8 rie %'%5R Fn 7Munu sHr8Htorii Btuturor sfin?D 9i pr7Jni"u supre; 7i in6u !enGe or@ prin "e e @ ft' 6e teJe^ pe "7re tri;is "Htre 7r4iepis"opu A 8re"4t 6e Br7n6en8ur!?MeinJ. 7poi "opu ui /. S"4u J 6in Br7n6en8ur! 9i 7 tor7. M7i tFrJiu 7 fost 7fi? 'i pe u9i 6e 8iseri"i un 7pe Fn 7"est sens $infor;7Gi7 ui Me 7n? n 6espre 7fi97re7 protestu ui 6e "Htre Lut4er 7 po7rt7 8iseri"ii 6in Aen8er!@ 7 2% o"to;8rie@ nu este "onfir;7tH 6o"u;ent7r-@ 6upH "e st tipHrit Fn sute 6e e:e;p 7re. Astfe er7u "o;8Htute in6u !enGe e Iute A P RRin!=cN;i .6nr;ni"7n T. TetJe Fn s"opu ri6i"Hrii 8iseri"ii ntu PetruD 6in Ro;7. M7re 7 fost re#o t7 ui Lut4er F;potri#7 ?n7Giei 7"estui7 "H = BFn67tH "e 7uru $87nu - sunH Fn "utie@ suf etu irH 7 "erD@ s7u pe ne;Ge9te BSo87 6 67s Ge 6 i; O7sten P in!t@ 6ie e i; /i;;e sprin!tD. At7"Fn6 6e"i in6u !enGe e@ Fntr?o #re;e 9i Fntr?un ;o6 Fn "7re ru e?7 rHspFn6it "u iuGe7 7 pe "7re i?o 9ti;@ Lut4er 7 7t7"7t Fn 7"e? ti;p 9i p7p7 it7te7@ "7re susGine7 "H i7rtH 7priori" ori"e pH"7te@ t "e nu;7i Du;neJeu po7te f7"e. M7i "riti"H 9i prin"ipiu Fnsu9i 7 F !enGe or@ "7re nu presupune7 "HinGH 9i u7re7 8u"uro7sH 7suprH?9i i!u ui@ suferinGei@ "i fu!7 6e e e A Fn fine@ 7 "riti"7t 7utorit7te7 Bi ? rui "7re per;ite 7stfe 6e pr7"ti"i@ 7 fe 6o"trin7 !re9itH 6espre ;e? 9i f7pte ;erituo7se 9.7. Lu"rHri e se pre"ipitH. Ro;7 trHi7 Fntr?o nepre"iJie 9i so;no enGH o!i"H ne;7iFntFFnitH. P7p7 Leon 0 $%'%2)% ',%-@ o"up7t "u #FnHto7? 9i 6istr7"Gii e@ "re6e7 "H e #or87 6e o "e7rtH "H u!Hre7s"H@ 67r pe iH@ Fn iunie %'%+ . 7 6es"4is pro"esu @ 9i fiin6"H .rie6eri"4 6e S7:7@ ii67tu p7pei 7 tronu 478s8ur!i"@ F proteM7 pe Lut4er@ 7 fost tri? "7r6in7 u C7MetHrR sH?% re76u"H 7 7s"u t7re pe ;on74. A"est7 spu? W7 9i p7p7 tre8uie sH 7s"u te 6e sino6@ i7r sino6u 6e SfFnt7 S"riptu? Tonu ;Fn6ru 7 rHspunsu ui F fH"u pe "7r6in7 sH?% respin!H@ f7pt A F si i pe Lut4er sH 7pe eJe B6e 7 un p7pH rHu infor;7t@ "Htre un H "7re tre8uie ;7i 8ine infor;7tD $B7 p7p7 ;7 e infor;7to 76 p7? i ;e ius infor;7n6u;D-@ "7 7"est7 sH f7"H 7pe ) "ontr7 6e"iJiei ) T+ noie;8rie %'%+@ 7 un "on"i iu !ener7 @ 797 "u; o fH"use Fn7inte 7n /us. ??????? M A 6oi e7 tri;is ofi"i7 C"7ro Mi titJ\ ;7i 8 Fn6@ o8Ginu fH!H6ui7 7 ' )L i7nu7rie %'%*- "H Lut4er #7 tH"e7 67"H nu #7 fi 7t7"7t. D7r@ te puGin 7 fost 7t7"7t@ 6e "7to i"u Dr. \o47nn E"P $f %'(2-@ un prie? 7 ui Lut4er ) An6re7s Bo6enstein@ 6in O7r st76t. Lut4er se 2e9te 6e"i 7 6isput7 6e 7 LeipJi!@ 6in Ji e e 6e ,5 iunie)%L iu ie *@ 7supr7 pri;7tu ui p7p7 @ "u "7re pri eM 7 Fn"eput sH "re7 6H "H ni"i @ -G h# rIu ^e3eE Mftg7XPi "i nu;7i SfFnt7 S"ripturH !7r7nte7JH 7rie? ULM6MnURoi7 S"ripGu M\- A i7r 6espre episto 7 SfFntu ui I7"o8 in#o? i^^6eE"i@ peN iLrN7 neresit7te7 f7pte or 8une@ s?7 e:pri;7t "H Beste 6e RcCHrtur7ri 9i no8i i "7 U ri"4 #on /utten@ "7#7 eru .r. #on Si"? S en 9i ;7i 7 es profesoru 6e e8r7i"H 9i !re7"H REiYip?^Me 7De4torr?

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII

$%(*5)%'L&-@ tren 6e p;?tp7 ini T.nt4pr Fn 7"este F;preMurHri@ u;7 nistu "e4 U ri"4 Ve enus 7 ne!7t preJenG7 SfFntu ui Petru 7 Ro;7@ Fn u"r7re7 1Apostolus Petrus Romam non venisse neOue illic passum2 pu 8 i"7tH 7 Pr7!7 Fn %',&@ orientFn6u?se 6upH "riti"i e ui L7urenGiu V7 7 $%(&')%('5-. ]V N DenunG7t "7 ereti"@ Lut4er s?7 76res7t poporu ui Fn >[',&A prin trei s"rieri?pro!r7;@ 6in "e e 2& "Fte 7 s"ris Fn 7"e 7n. Pri;7@ &tre nobilimea crest*n*ie na!iune german despre ndreptarea strii cre"tine2, tipHritH in$7u!ust %',$>i- susGine7 "H 67"H p7p7 it7te7 9i " eru nu #oi7u rpfnr;7 "erutH 6e sute 6e 7ni@ pre"u; 9i s7tisf7"ere7 6o e7nGe or poporu ui !er ;7n 7tFt 6e "runt e:p o7t7t 6e H"o;i7 or@ 7tun"i s?o f7"H poporu . M7 nifestu s?7 rHspFn6it Fn "Fte#7 Ji e@ Fn peste (&&& 6e e:e;p 7re@ F;potri #7 "e or trei BJi6uriD 6upH "7re se 7s"un6e7 p7p7 it7te7 = putere7 spiri tu7 H "7re 6epH9e9te pe "e7 u;e7s"H@ 6reptu p7pei sH e:p i"e Bi8 i7 9i 6reptu 6e 7 "on#o"7 "on"i ii. Lut4er opune7 7"estor7 preoGi7MRener7 H@ i p G p 7 6e"i6e Fn 76unHri 6e so7rt7 Biseri"ii s7 e. BTre8uie sH te treJe9ti@ Ger? ;c7nFeUThh stri!7 Lut4er@ "<"ic BDonHtio Const7ntiniD@ te;e i7 st7tu ui p7? p7 @ e un f7 s ne;7i7uJitA pe erin7Me e 7 Ro;7 9i sHrut7re7 pi"io7re or p7pei sH Fn"eteJe. BNe?7; sHtur7t 6e "er9etori7 9i 6e 6eJ;HGu Or6i ? ne or "H u!Hre9ti A preoGii sH se "HsHtore7s"H 9i sH nu ;7i trHi7s"H@ ;7i 6ep7rte@ Fntr?o ru9ino7sH st7re 6e pro;is"uit7te A 7f7rH "u pH!Fnu Ari? stote 6in teo o!ie A SfFnt7 S"ripturH sH fie .pusH Fn "entru ri6i"Hrii poporu uiD ) er7u teJe e uter7ne. Y_)VJJE$$$$$$$$cccc??# A 6oi e7 ;7nifest@ 7pHrut Fn R"Go;8rie ',R purt7 tit u 8ert7te7 pentru toGi 6e 7 e:p i"7 S"riptur7 si. 6>i; 7iLRCO0LiPiiRntre7:i7 6 i 6 F 6 H i 6 B i i i i

captivitatea babilonic a +isericii0 9i se o"up7 nu;7i "u pro8 e;e teo? Mo!iCe. De 7"ee7 7 fost s"ris Fn i;87 7tinH. In 7"est7 Lut4er ne!7 "7 ? r7"teru s7"r7;ent7 7 Biseri"ii@ "H"i 6in 97pte. T7ine 78i7 trei A Bote ? Ju c@ Eu47risti7@ si FnGr?o o7re"7re ;HsurH Po"HinG7 se pot 6o#e6i "7 \YR22CRRis!..Kfi# nH.i...."e e 7 te sFrit 6o7r "ere;onii pio7se 7 6Hu!7te 6e o7;eni. D7r 9i pri;e e trei T7ine se 7f H Fntr?o s"7n67 o7sH ro8ie 7 rHtH"irii o;ene9ti 7se;HnHto7re "e ei 6in B78i on s7u A#i!non@ "H"i i s?7 rHpit 9i Fntune"7t "7r7"teru pri;or6i7 . Ce ;7i rHu 7 fost ;uti 7tH ) s"rie refor;7toru ) Eu47risti7@ "H"i s?7 rHpit 7i"i or potiru A ;i ? nune7 pref7"erii e su8;in7tH 6e su8ti itHGi e s"o 7sti"is;u ui@ i7r o;u "7re "re6e "H 76u"e un 67r@ pier6e@ prin 6en7tur7re7 ui@ 8ine"u#Fnt7? re7 "eru ui. Sin!uru u"ru "e se "ere 6e 7 "re6in"ios e "re6inG7@ 76i"H pri;ire7 47ru ui@ "H"i T7in7 nu?i 6e"Ft "u#Fntu e!7t 6e un se;n #H ? Jut A 79767r Biseri"7 nu ;7i este s7"r7;ent7 H@ "i e o Biseri"H 7 "u#Fn? tu ui. L7 fe s"ri7 "H s?7 6e!r767t T7in7 Po"HinGei prin ru9inosu tr7fi" 7 in6u !enGe or. De"i@ BFn7poi 7 E#7n!4e ie SD. A trei7 s"riere@ "e7 ;7i teo o!i"H 9i@ 7 Hturi 6e &atsliis)n**l "e7 ;7i si;p H 6in rFtp p Hs7t@ TMit4pr este "e7R^^BfiesEre^^Ii8erGR omului cre"tin2#it m# noie;8rie %',tTh Fn "7re o se7;H 6e i6ei 6in ;is? ti"7c!er;7n7 se unes" "u prospeGi;e7 spiritu ui E#7n!4e iei 9i 7 u;7 ? nis;u ui "re9tin 7 refor;7toru ui. E7 este s"risH Fn i;47 !er;7nH 9i 76res7tH p7pei Leon 7 0? e7@ "7 un fe 6e Mustifi"7re Fn f7G7 e:"o;u? ni"Hrii "c7re 9ti7 "H?% 79te7ptH. BDn "re9tin 76e#Hr7t e stHpFn@ prin "re?%( ) Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II
-S. P ?
- "

QQ

MHMM

MMMMS

MSMSR

. T .......................i .-UMMM...

M ............................. i V;I ? I ; r-

-n -------------------------------nu .................T...i. 0 c ?. Ri?.

? u..... naH- ----------------MSSMMM-M-R SSM HHMSWHM-H

PERIOADA A CI(CEA

peste to7te 9i nesupus ni;HnuiD@ s"ri7 Lut4er@ 7fir;Fn6 7"ee79i h !ener7 H "7 9i Fn 7 te u"rHri 7 e s7 e. D7r 767u!H@ Fn 7"e 79i "H B76e#Hr7tu "re9tin e un s uMitor Fntru to7te prin iu8ireD@ 7fir? prin 7"e7st7 ;ieJu eti"ii noi@ "7re spune "H /ristosu 6o8Fn6it We6inGH e 6Hruit 7pro7pe ui prin iu8ire. BNu?i o7re o 76e#Hr7tH e@ ) se Fntre78H Lut4er )@ "H /ristos@ ;ire e "e 8o!7t@ 8un 9i S?7 unit "u 6esfrFn7t7 "e7tH o;ene7s"H pentru 7 o s"Hp7 6e tot t 7 o f7"e un7 "u Sine S Prin "re6inGH sH trHi; Fn /ristos 9i prin Fntru 7pro7pe eD. o8i ii 9i poporu s?7u ;i9"7t. Ro;7 "re6e7 "H e o 7f7"ere ;7i ;u t o?so"i7 H@ 67r Lut4er o #e6e 7 pur 9i si;p u "7 o refor;H re i!io7? i effE)urOe 8omine2, 6in %8 iunie %*c, thES"7re "enJur7 "7 ^ereti"e RfeJe 6in s"risu Iui Lut4er@ pri#in6 ;7i 7 es or!7niJ7re7 8iserPc 9i preoGi7 47ris;7ti"H@ fMM7\if $M p Ji% p ter;en pentru retr7"t7re@ Fn6 s?7u F;p init 7"este7O7cN%& 6e"e;8rie %',&R Lut4er 7 rHspuns ?un p7;f et intitu 7t BF ;potri#7 Bu ei ui Anti4ristD 9i@ 7 po7r?iter@ 7 7run"7t Fn fo" cBu 7 si Corpus \uris "7noni"i @ fiin6 4otHrFt i; sH 7 e7!H@ "7 9i stu6enGii sHi@ ) "Hror7 6e 7 6ou7 Ji 7 Fn"er"7t se 76reseJe nu;7i Fn i;87 !er;7nH ) ori i76u @ ori ;7rtiriu @ urne7 er7 o"up7tH "u 7 e!ere7 F;pHr7tu ui C7ro duintu @ Fn %'%* A 6or;e7@ epis"opii 7#e7u 7 t"e#7 6e u"ru@ teo o!i7 "7to i"H er7 nno enGH@ 797 Fn"Ft i6ei e ui Lut4er se rHspFn6e7u repe6e. .e i"i? 9i Fn"ur7MHri e "ur!e7u 6e pretutin6eni@ 6in G7rH 9i 6in strHinH? ie 7 no8i i 9i Fn#HG7Gi@ 6 e 7 7rti9ti@ ;e9te9u!7ri 9i GHr7ni. D7r Fn S %',%@ Fn 6iet7 6e 7 _or;SRMRut4er tre8ui sH se preJinte 7 Mu? !^ Nu se ;7i te;e7 ni"i e @ ni"i 76erenGii "7re ?7u FnsoGit pe7ru?N riu;f7 . Erois;u "u "7re se 7pHr7 9i rHspunsu s"urt = BA"este7?s i e ;e e 9i 7 tfe nu pot A Du;neJeu sH?;i 7MuteD@ 7u i;pus tu? E se 9ti7 i8er 6e 7utorit7te7 e:terio7rH 9i e!7t nu;7i 6e Du;? .. De 7"ee7@ "7 9i /us@ 7fir;Fn6 B"H este un /us s7 :onD@ Lut4er % te;e7 ni"i 6e e6i"tu 6e 7]_or;s@ 6in + ; 7i %',R@ "7re F "on? 7 7 pros"riere@ Fn"reJFn6u?se Uc;U"re6in"io9ii Uc"HcrecUFF 7pTHu" 7iL@ I .onstern7re7 Ro;ei@ "Fn6 7 7f 7t "H to7tH Ger;7ni7 e 6e p7rte7 LU ;7i 7#e7 "7pHt. F;pHr7tu 7 se;n7t "on67;n7re7@ 67r prote"? ui Lut4er@ .rie6eri"4 "e FnGe ept 7 S7:oniei. %?7 76Hpostit Fn "7s? sHu 6in _7rt8urP % un6e@ su8 nn;e p 6e B"7#7 eru \or!hi .@.7^:<;7sU ^JX"e)S7 $;7i %',%);7rtie %',,-@ tr76u"Fn6 Fn %',, Nou Ees? it 6upH ori!in7 u !re"es" 7 ui Er7 rn FsUIRFrrUTTRtto = 6R; $%(L5) Z Ve"4iu TGst@7;p rNIN?7 7pHrut 6upH ori!in7 u e8r7i"@ tr76us Fn ^>unFn6 7stfe @ prin 7 e!ere7 "e or ;7i popu 7re 9i ;7i ne7o9e "u? ne;Ge9ti@ 87Je e i;8ii iter7re !er;7ne. E"ou pri;ei\Bi8\iL\ir S 6e Lut4er@ 7 % R7u!Mu9G\LHRSR?7 fost eriLrrn5U"7"TNpri;7 tr76u"ere Zr;7nH Fn BP 7tt6euts"4D@ 6in %(+'@ nu er7 FnGe e7sH pretutin6eni@ R"e;8rie@ 7"e 79i 7n@ 7pHre7 7 trei7 e6iGie@ i7r pFnH 7 %'(L 7u 7pH? iu;7i 7 _itten8er! ', 6e retipHriri@ "H"i B"iJ;7rii@ fe;ei e 9i to7? ite!orii e 6e 7i"i "ite7u S"riptur7 9i Fn#HG7u pe 6e rost p7s7!ii A7

BISERICA

IN

SECOLELE 0VI?0V%II

8.% RHspFn6ire7 uter7nis;u ui. % Lut4er "u e!e7 ro76e e. E:7!erHri? e pre6i"ii uter7ne 9i tonu re#o uGion7r 7u treJit Fn 7n787pti9tii 9i Fn GHr7nii ui T4o;7s MiinJer $%(*&)%','- un "re9tinis; ;isti"@ 7n7r4i" 9i "u "erinGe pe tHrF; so"i7 9i 6e i8ertHGi@ "7re 7u "ost7t ;o7rte7 7 iOO.dOO 6e GHr7ni. Pie6i"i 7u fost puse 9i 6upH %','@ "Fn6 7 7#ut o" o 7 tH rHs"o7 H 7 GHr7ni or. Pre6i"7@ 9"o7 7@ tipHrituri e 9i in6o enG7 ier7r4iei f7#oriJ7u rHspFn6ire7 noi or i6ei. Mii 6e stu6enGi 7 er!7u 7 _itten8er!@ ne!us torii 9i ;eseri79ii se entuJi7s;7u 6e nou "reJ@ intuit 7tFt 6e 78i ? Fn 8ro9uri 9i "7ri"7turi spiritu7 e@ 6e ;u te ori "4i7r tri#i7 e. CH re7"Giu?ne7 9i rHstH ;H"iri e poporu ui s7u 7 e prieteni or nu er7u pe potri#7 i6ei or ui Lut4er 9i "H Refor;7 6e ;7i tFrJiu nu ;7i pHstr7 Fnsu9iri e 67te 6e e @ puGin i;portH. Lut4er@ "7re se ri6i"7se "ontr7 Ro;ei Fn nu ;e e i8ertHGii spunFn6 = BA 7r6e pe ereti"i e un pH"7t "ontr7 Du4u ui ? SfFntD@ spune7 7"u; ) "7 sH poto e7s"H pe e:7 t7Gii 6in b`i"P7u ori pe GHr7nii 6in su6u Ger;7niei ) = B o#iGi?i "7 pe 8 este;7Gi 9i "ete 6e ne;erni"iD. PFnH Fn %',* F;pHr7tu C7ro duintu $%'%*)%''L- 7 ipsit 6in Ger;7ni7@ 797 Fn"Ft sf<9ieri e 6intre p7rti6e e "7to i"e 9i uter7ni u7 ? serH proporGii. RHJ8oiu "i#i er7 !7t7 sH iJ8u"ne7s"H. Unii se !Fn6e7u "4i7r 7 o i!H intern7Gion7 H. .o osin6u?se 6e F;preMurHri ) F f7#ori J7 po iti"7 tur"ofi H 7 re!e ui .r7n"is" I 7 .r7nGei $%'%')%'(5-@ 6u9;7nu ui C7ro duintu )@ 6e nest7torni"i7 p7pei C e;ent VI $%',2?%'2(- 9i 6e neputinG7 for;Hrii unui 8 o" unit7r "7to i"@ uter7nii s?7u FntHrit Fn 6iete e 6e 7 Spir7 $%',*- 9i I7^Au!s8ur! $%'2&-. un6e F9i re67"te7JH "e e8r7 BConfessio Au!ust7n7D@ operH 7 ui .i ip Me 7n"4ton@ $%(*5) %'L&- Fn MfR4sIfL p n c ..r7s;ns r in /ftGGeMR 7M;. No8i i;e7 uter7nH 7 protest7t "ontr7 i;itHrii uter7nis;u ui 6e "Htre no8i i;e7 "7 to i"H "7re refuJ7 "e e trei prin"ipii = Bso 7 fi6e@ so 7 !r7Ji7 9i so 7 s"rip tur7D 9i pentru "7re uter7nii 7u fost nu;iGi Bprotest7nGiD. Totu9i@ prin ;o6er7Gi7 s7@ Me 7n"4ton #7 fi "onsi6er7t "7 B76e#Hr7tu e6u"7tor 7 Ger;7nieiD. Fn %'2% 9 ?7^ for;7 t B8 o"u s;7 P7 6i"D 7 protest7nGi o r@ "7 Li!H proprie. PreJenGMT tur"i or in 7propiere7 Vienei 6eter;inH pe p7p7 P7u iii $%'2()%'(*-. .siP"on#o7"e un sino6@ 7 M7ntu7 $%'25I-@ 6 7r protest7n? Gii 7u refuJ7t. Di;pot ri#H@ pe Fn!H $BConfessi!Nc5Ri!ust7 nRRRKApo ]RZ!r7RConfessionisDR7u ;7i 7""eptHVMArTaCo e e srnAIIAffrffrpD "7re er7u ;7i puGin r76i"7 e A 7stfe "e e trei pu8 i"7Gii for;7u "HrGi e si;8o i"e 7 e uter7nis;u ui protest7nt?)c c FnTreU F;p5UpfFrT"FpFu "onfesion7 7 Biseri"ii teritori7 e "F9ti!7se teren 9i "7to i"i or e ipse7 o person7 it7te "7re sH ;o8i iJeJe forGe e e:istente 9i sH re7 iJeJe 6is"ip in7 Fn " er. Lupt7 prin s"ris s7u prin pre6i"i er7 neunit7rH@ nu 7#e7 7#Fnt@ er7i 7ne;i"H 9i "4i7r in"on9tientH. S?7u fH"ut 9i Fn"er"Hri 6e reunire re i? !ie7sH Fntre "e e 6ouH t78ere. In sfFr9it@ Fn %'(( C7ro duintu reu9i sHi 6esp7rtH pe protest7nGi 6e 7 i7nG7 fr7n"eJi or. CFn6 p7p7 7 inter#enit@T Lut4er 7 pu8 i"7t "e7 ;7i #u !7rH s"riere 7 s7 = BF;potri#7 p7pei 6e 7M Ro;7@ instituit 6e 6i7#o D@ Fn %'('@ preJentFn6 "7ri"7turi e:e"ut7te 6e LuP7s Or7n7"4 6upH inspir7Gi7 s7.

PERIOADA A CI(CEA

A fost u ti;7 pH9ire pu8 i"H 7 ui Lut4er "7re@ 7 tfe @ se ;Hr!inise ?Hi 76eseori ner#os@ furios 9i 8o nH#i"ios@ 67r ;7i ;u t ;o6est 9i Fn6 pe sHr7"i@ ipsin6u?se 6e onor7rii 9i trHin6 Fn f7;i i7 s7 !re7@ ' "opii ) trei fii 9i 6ouH fii"e $ u7se FnRM9HtoM>MpeiosM7iHYu<HriFH Ci 6 B- Lt 6 ' p > #G?"i7nH C7terin7 6e Bor7- . Le!7t 6e popor 9i 6e #i7G7 "o;unitHGiiR trNu "7re 7 "o;pus ";te"e re i!io7se@ 7 s"ris pre6i"i 9i Fn6ru;Hri. A it 7 %+ fe8ru7rie %'(L. De9i C7ro duintu "F9ti!7se Fn 7pri ie %'(5 8HtH i7 "ontr7 protes? i orM totu9i Fn %'''@ 7 ,' septe;8rie@ prin Interi;u 6e 7 Au!s8ur! st78i it "o;pro;isu 1&u*us regio, e*us religEio2 $BRe!iune7 f7"e re? ;e7D-@ "ee7 "e "ons7"rH prin"ipiu teritori7 protest7nt 7supr7 i;pe? ui teo"r7ti" ;e6ie#7 . Prin 7"e7st7 s?7 "onsfinGit 6eJ8in7re7 "onfe? 7 H@ "u tur7 H 9i po iti"H 7 Ger;7niei = nor6u 9i "entru @ "u o p7rte _iirte;8er!@ 6e#ene7u uter7ne A i7r V7 e7 Rinu ui 9i B7#7ri7 rH? e7u "7to i"e. Prin s"4i;8 6e stu6enGi 9i e!Hturi e"ono;i"o?"o;er"i7 e@ uter7? ui s?7 rHspFn6it Fn tot nor6u Europei@ fiin6 "onsi6er7t "7 e:presi7 9tinis;u ui potri#it spiritu ui !er;7ni" 9i s"7n6in7#?nor6i"D. Tre8uie su8 ini7t FnsH "H uter7niJ7re7 7"estor GHri nu s?7 fH"ut 7 nG7 poporu ui@ "i 7 prin"ipi or. In or!7niJ7re 9i Fn #i7G7 e:terio7rH ri"i e s"7n6in7#e rH;Fn@ "7 9i An! i7@ ;7i "onser#7to7re 6e"Ft u? nis;u !er;7n s7u "7 #inis;u e #eGi7n 9i fr7n"eJ. Fntre %',5) re!e e Sue6iei@ Gust7# V7s7 $%',2)%'L&-@ 7Mut7t 6e e e#ii iui Lu? @ fr7Gii Peterson@ uter7niJe7JHU Sue6i7. Fn D7ne;7r"7@ Nor#e!i7 9i i67. re!e e C4risti7n 7 III? e7 $%'2()%''*- f7"e 7"e 79i u"ru Fn %'22)%'2(@ i7r Fn Prusi7 9i GHri e 87 ti"e@ u ti;u ;7re ;7estru hr6inu ui teuton@ A 8re"4t 6e Br7n6e;8ur! F;preunH "u fr7te e sHu e ; 7u pri;it uter7nis;u @ s?7u "HsHtorit 9i 7u uter7niJ7t GHri e In Boe;i7@ S o#7"i7@ Po oni7 9i S o#eni7 s?7u or!7niJ7t puterni"e unitHGi uter7ne 9i s?7u unit "u Bfr7Gii ;or7#iD@ 6es"en6enGi 7i 4u? 2r 9i #7 6enJi or. In Tr7nsi #7ni7@ uter7nis;u 7 fost susGinut 6e = /onterus $f %'(*-@ "7re 9i?7 e:pus poJiGi7 Fn f7i;o7s7 u"r7re = formatio ecclesiae &oronensis2, 6in %'(2@ tr76usH Fn !er;7nH Fn N@ 9i "7re 7 st7t 7 87J7 Refor;ei Biseri"ii sHse9ti. D7r ;7i "ontri? u pe Fn!H inf uenGe e `itten8er!iene 9i "e e e #eGiene. In !ener7 @ 6upH %','@ pe "Fn6 Lut4er 6e#enise un nu;e 9i o putere ii"H po iti"H@ Refor;7 s?7 rHspFn6it ;7i ;u t pe "7 e po iti"H 6e9i e !Fn6e7 Fn"H tot 7 o Biseri"H unit7rH. D7"H se Mu6e"H person7 i? 7 9i oper7 refor;7toru ui !er;7n@ #7 tre8ui sH se spunH "H er7 un profun6 re i!ios@ 67r ipsit 6e orient7re Muri6i"H@ po iti"H s7u 6e #e Gi 6e siste;7tiJ7tor. A Gii 7u fH"ut ;7i tFrJiu 6in ;i9"7re7 ui o 7"? e ;7i ;u t po iti"H. BMieJu re i!ioJitHGii ui er7 Du;neJeu@ C7re hspir7 o profun6H te7;H re i!io7sH A o;u e opus ui Du;neJeu A ;eJeu 9i o;u sFnt "ontr7steD. Putere7 ui Du;neJeu 9i Fn"re6ere7 N% Fi 6H6e7u ui Lut4er 7#Fntu 6e pre6i"7tor 9i "on9tiinGH 6e profet@ i6 "re9tinis;u Fn serios@ Lut4er Fi 7tri8ui7 #7 o7re7 78so utH 9i nu W7 ni;i" 7 t"e#7 7f7rH 6e e . PreGui7 ru!H"iune7@ 67r 7 6esfiinG7t r!4F7 9i unit7te7 Biseri"ii@ "ontestFn6 "7r7"teru ei s7"r7;ent7 @

YuFn6 "7 87JH 6o7r "u#Fntu E#7n!4e iei@ pe "7re?% tF "ui7 su8ie"ti#. A#e7 i6ee7 !re9itH "H se 7f H Fn Biseri"7 "e7 un7@ 67r "u "on"epGi7 s7 6espre Biseri"7 in#iJi8i H ie9e7 6in unit7te7 Biseri"ii. M7re7 ero7re 7 ui Lut4er e 7"ee7 "H 7 fH"ut@ 6in "on#in!eri e s7 e "u totu person7 e 9i ie9ite 6in "e7 ;7i "urio7sH e#o uGie 7 unei pre6ispoJiGii "u; nu se po7te ;7i person7 H@ porun"H o8 i!7torie pentru toGi@ 6eJ8inFn6 prin su8ie"ti#is;u sHu "re9tinHt7te7 $\. LortJ-. Conf i"tu 6intre Lut4er 9i p7pH 6in %',& 7 7#ut 7 87JH o neFnGe ? e!ere tr7!i"H A e se "re6e7 7 fi B"7to i"D@ "4i7r 7nsFn6 refor;7 9i 78H? tFn6u?se 6e 7 ;u te 9i 8une tr76iGii. De f7pt@ e Fnsu9i re!ret7 "H nu 7 putut f7"e refor;7 F;preunH "u epis"opii@ 797 "H s?7 ne#oit sH o re7 i ? JeJe F;potri#7 7"estor7. Prin ur;7re = Lut4er 7 pornit 7 Fn"eput Fn ;o6 sin"er spre Fn6rept7re@ prin refor;H internH@ 67r Fn "76ru F;pre ? MurHri or !ener7 e 7 fost F;pins spre o refor;H r76i"7 H. Fn ori"e "7J@ protest7nGii 6e to7te nu7nGe e se "onsi6er7u 6rept B;i"7 tur;HD $Lu"7@ %,@ 2,- o"rotitH 6e SfFntu Du4@ pe "Fn6 "7to i"ii Fi tr7t7u "7 Bereti"iD@ #re6ni"i 6e respin!ere 9i "o;87tere r76i"7 H.
BIBLIOGRA.IE VeJi 7 Not7 pre"e6entH 9i= &orpus Reiormatorum, e6it. B. \. Oi66@ O:for6@ 6in %+2(A &orpus &onlessionum, e6i . 6e D. .78ri"ius@ Ber in@ 6in %*2+A P4. \ou? t7r6@ 4istoriograp?ie de la Relorme, E6it. De 7"47u:@ P7ris@ %*55@ '&& p.A D. O i? #Fer@ Ha foi de Hut?er, P7ris@ %*5+@ ,'L p. Auton catolici< \. _irt4@ Hut?er# Etude dE?i,stoire religieuse, Gene#e@ %*+% A M. Gres"47t@ 8ie Reiormations%eii, t. .%),@ Stutt!7rt@ %*+%A E. Iser o4@ \. G 7JiP et /. \e6in@ Reior$ mation and &ounter Retormation, tr76. 6in i;87 !er;7nH@ Lon6on@ %*+&@ 00 ) 5*' p.A P. Mi!ue @ Ha guetre 6e reii!ion@ t. %.),@ P7ris@ %*+,A Bi4 ;e3er?Tu"4 e? Vi"7ire@ op. cit#, #oi. 2@ %*L(@ p. %L*),%5@ "u 8o!7tH 8i8 io!r7fie@ p. (2*)(L+ A A. .r7nJen@ Qleine Qirc?engesc?ic?te, (?e. Auf .@ .rei8ur! i; Breis!7u@ %*52@ p. ,'2) ,55A \. LortJ?E. Iser o4@ =toria della Riiorma, Bo o!n7@ %*5(A R. St7uffer@ Ha Re? for;e@ "o e"Gi7 Bdue s7is?MeD@ nr. %25L@ P7ris@ %*5&@ 9i I6e;@ I7 cat?olicisme lai decouverte de Hut?er, P7ris@ %*LLA T. Siiss@ Hut?er# =a p?ilosop?ie religieuse, P7? ris@ %*L*A \. LortJ?\. \e6in@ Festsc?riit liir 3# Hut?er, Munster@ %*L'A \. LortJ@ Die Reiormation in 8eutsc?land, L?e Auf .@ .rei8ur! i; Breis!7u@ %*+,@ 0III ) 2*% p. Af \. LortJ@ Io relorme de 3# Hut?ei, , #oi.@ P7ris@ %*L2@ %&L( p.A \. B. MetJ@ Riiorma contrariiorma, Bres"i7@ %*5&A .r. Mo in7ri@ I tabu della storia della &?iesa moderna Torino@ %*52A R. B7u;er@ M. = Hut?er und der Papst, Munster@ %*5&@ %&& p.A C4 Bo3er@ Hut?er, sa doctrine, Ro;7@ %*5&@ ,2+ p.A _. Be3n7@ 8as moderne Lat?olisc?c Hut?erbild, Essen@ %*L*A \. /essen@ Hut?er in Latolisc?er =ic?t, e6. II@ .rei8ur! %*(*A .. .unP?Brent7no@ Lut]ier@ P7ris@ %*2(@ 9i tr76u"ere ro;<nHA \7"Cues M7rtin Trois relormateurs, P7ris@ %*,'. Autori protestan!i= I Hut?er et la Reforme allemande dans la perspective oecumeniOue, C47;M 8es3@ %*+2A _. L7n6!r7f@ 3artin Hut?er, Reiormator und Rebeli, Bio!r7fie@ Ber ir6 %*+% A E6itur7 Anf76i@ ,&& ans de &?ristianisme, #oi. 'A Protestantisme, P7ri6 %*5LA G. C7s7 is@ Protestantisme, E6it. L7rousse@ P7ris@ %*5' $6e 7 /us 7 B7rt4A. .riesen@ Reiormation und Gtopia, Stutt!7rt. %*5'@ ,5% p.A P. C47unu@ He templ des rGormes ,-/596-5590, P7ris@ %*5'@ '5& p.A G. P4. _o f@ 8as neuere iran%osisc?l Hut?erbild, E6it. .r. Steiner@ M7inJ@ %*5(@ 25( p.A M. Lien47r6@ Hut?er temoin de \eM sus &?rist, P7ris@ %*52@ (2, p.A D. O i#ier@ -- piocesso Lutero@ Ro;7@ %*5,@ %+% pM V. Vin73@ Ha riiorma protestante, Bres"i7@ %*5,@ ((+ p.@ e6. ,?7@ Bres"i7@ %*+,A IM Stern?M. Stein;etJ@ ('& Ka?re Reiormation, Ber in@ %*L5@ 25( p.A O. T4u in 9i "o 7n Reiormation in Europa, E6it. St7u67@ O7sse @ %*L5@ 2'% p.A So"iete 6N4istoire 6

Protest7ntis;e@ 8ivers aspects de la Reforme ,sec# PAI6PAII0, P7ris@ %*5'@ L(' p. @Z \. Cour#oisier@ 8e la Reforme au protestantisme, E6it. Be7u"4esne@ P7ris@ %*55A R. _. duerre@ 3elanc?ton &?ristum cognoscere, Lei6en@ %*55@ (2% p.A _. G7sp7rt3@ 4istoire du protestantisme en Pologne ,s# PAI )00M@ V7r9o#i7@ %*55@ (&& p.A E. EriPson@ Hut?er av nt Hut?er, P7ris@ %*L+A R. .rie6ent47 @ Hut?er, sein Heben und seine Seit, Stutt!7rt@ %*L5@ L+% p.A V. Vin73@ =critti religio"i di 3# Hut?er, Torino@ %*L5@ 5'& p.A /. i Me@ Hut?er, /7nno#er@ %*L'A /. Du8ief@ Ha Reiorme, P7ris@ %*L'A \. De u;e7u@ Faissance et altirmaton de la reiorme, P7ris@ %*L' A .. L7u@ 8er >laube ier Relormatoren, Stutt!7rt@ '&& p.A R. L7#3@ Hut?er, P7ris@ %*L(A G. C7s7 is@ Hut?er 0t lEeglise conlessante, P7ris@ %*L,A P. A t47us@ M. Hut?er, Giiters o4@ %*L2A G. R. i? ton@ Relormation Europe, -5-C )a''*@ Lon6r7@ %*L2A /. /7user@ Ha modernite du fAI$e siede, P7ris@ %*L2@ 9i I6e;@ Ha naissance du protestantisme, e6. II@ P7ris@ *L2 A /. .ife@ T?e revolut ion oi Hut?er, Ne` lorP@ %*'5 A A. Greiner@ Hut?er, P7ris? Mene#e@ %*'*A L. .e8ure@ Gn destin< 3# Hut?er, P7ris@ %*'% A M7uri"e Go!ue @ Hut?er# ntro6u"tion@ tr76u"tion et notes@ P7ris@ %*,'. 8espre personalit!i< /@ /7en6 er@ Mort und >laube bei 3elanc?ton, Stutt!7rt@ %*L+@ '*% p.A I. Soisset?Se!4ers@ P?il# 3elanc?ton, P7ris@ %*L5A /. En!e 7n6@ 3elanc?ton, P7ris@ *L(@ 2*, p.A _. Neuser@ Hut?er und 3elanc?ton, Ein?eit im >egensat%, Miin"4en@ *L%A R. Stupperi"4@ 3elanc?ton, Co . Gos"4en %%*&@ Ber in@ %*L&A A. Speri@ 3e$ mc?ton, %Nisc?en 4umanismus und Relormation, Miin"4en@ %*'*A R. Si6er@ Andreas odenstein, Lei6en@ %*5(@ 2,+ p.A _. E i!er@ T?omas 3in%er, Gottin!en@ %*5'@ +(, A R. \ou#eneL Erasme e Hutero, Torino@ %*L*@ ,'( p.A V. An!4e e7@ '&& de ani de la a"terea lui Erasm din Rotterdam, Bu"ure9ti@ %*L'A Er7s;us@ Elogiul nebuniei, tr76. h;<nH@ Bu"ure9ti@ %*'*@ 9i I6e;@ 8espre r%boi "i pace, tr76. ro;<nH@ %*L&A /. 8er;7n@ =tudies in 3edieval and Relormation t?oug?t, Lei6en@ %*LLA Fn %*5(@ sM7 %& #o u;eA D. .orte@ M. Hut?er "i T?# 3un%er, Bu"ure9ti@ %*5(A G. Bene"Pe@ ociet' and Politics in >erman' ,-5996-C590, Lon6r7@ %*5(@ ((' p.A L. Bin6er@ i?annes 4onterus und die Relormation in =iiden =iebenbiPrgens, Fn Bb`in! i7n7D@ III@ %*52@ p. L(')L+5A Gernot Nuss8H"4er@ Ko?annes 4onterus# =ein Heben und Jin MerL im +ild, Bu"ure9ti@ %*52A C7ri Go ner@ Ko?annes 4onterus, BuP7re9t@ %L&A M. Bu"s73@ >esc?ic?te des Protestantismus in Gngarn, Sto""7n67@ %*'*A O. Finert4@ 8ie Relormation der =ieben?urgisc?sc?sisc?en Qirc?e, Guters o4@ %*'L A A# S"4u erus@ 8ie Augustana in =iebenburgen, 7 L. Bin6er@ Fn BOir"4 i"4e B Ht? rD@ Nr. %)2@ Si8iu@ %*5L. Autori rom ni< A. OGete7@ Rena"terea "i Relorma, Bu"ure9ti@ %*L+@ (*+ p. r A. OGete7 9i "o 78.@ oria lumii n date, e6. II@ Bu"ure9ti@ %*5,A E. Cornites"u@ &anonul =iintei =crip$ri la 3# Hut?er "i K# &alvin, Fn BStu6ii teo o!i"eD@ 00I $%*L*-@ nr. 2)i# p. %** 9.u. M ologia dogmatic "i simbolic, #oi. I@ Bu"ure9ti@ %*'+@ p. ,'( 9.u.@ pessi; A Istoria fericeasc universal, ;7nu7 @ #oi. ,@ Bu"ure9ti@ %*'L@ p. %*2),&, 9.u.A u"r7re7 G. B on6@ Ies enrages de 8ieu, P7ris@ %*L&@ 7pHrutH 9i Fn i;87 ro;<nH su8 ui B.urio9ii Do;nu uiD@ Bu"ure9ti@ %*5L@ 2,( p.

A Gi refor;7tori= /u 6ri"4 b`in! i 9i \e7n C7 #in. RHspFn6ire7 "7 #inis;u ui I


SH;FnG7 7run"7tH 6e _3" iff 9i 6e Lut4er 7 ro6it 9i 6in"o o 6e !r7? e e Ger;7niei@ un6e F;preMurHri si;i 7re o 7MutH sH se 6eJ#o te@ u"r7re7 E#7n!4e ieiD pro!res7. DupH _itten8er!@ or79e e buri"4 @ 9i ne#7 7u 6e#enit@ Fn ;HsurH 9i ;7i ;7re@ "entre intern7Gion7 e 7 e hMtest7ntis;u ui. Nu;7i "H 7tFt ;i9"7re7 6in buri"4@ e!7tH 6e nu;e e /u 6ri"4 b`in! i $%(+()%'2%-@ "Ft 9i "e7 6in Gene#7@ "unos"utH
I C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. M. es7n.

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII

prin oper7 ui \e7n C7 #in o%'&*)%'L(-@ se 6eJ#o tH 6eose8it 6e rei ;7 ui Lut4er. A;8e e ;i9"Hri refor;7to7re s?7u 6esfH9ur7t Fn E #e 9i 7nu;e "e7 7 ui b`in! i Fn p7rte7 o"uitH 6e popu 7Gi7 !er;7nH@ "e7 7 ui C7 #in Fn6eose8i Fn "e7 fr7n"eJH. De9i oper7 ui b`in! i i fost Fn!4iGitH u terior 6e "e7 7 ui C7 #in@ e7 7 7#ut i;port7nG7 9i t reGi7 ei pentru epo"7 Fn "7re s?7 pro6us. E:p i"7Gi7 pentru 7p7riGi7Y tor refor;e este 7"ee7 "H 6orinG7 6upH o refor;H 8iseri"e7s"H se !ener7 iJ7se 9i 7poi@ 6in pun"t 6e #e6ere 6i7 e"ti"@ o refor;H !enere 7 tH refor;HR 797 pre"u; Fn tre"ut o ereJie !ener7 7 te ereJii. s 7 N nHs"ut Fn E #eGi7 inGTMMfiniifirip %(fU . tr?o f7;i ie 6eU GHr7ni oo!7Gi 6in _i 647us $" 7ntonu S7int G7 i-@ "e i?7 7Mut7t sH f7"H stu6ii u;7niste 7fB7seY 5$un6e trHi7 76ine?spir. r7Gion7 ist?;or7 ist 7 ui Er7s;us 6in Ootter67;-@ Bern7 si Vien7@ u 7 7#ut "7 67s"H pe un 7 t u;7nist Fn6rHJneG@ Ce tes. TrHsHtur7 r7Gio ist? u;7nistH F 6eose8e9te po7te "e ;7i ;u t 6e Lut4er@ "H"i b`ii n?7 "unos"ut ni"i n?7 trHit Fntr?un "7to i"is; profun6 9i sin"er@ "i 6eJ#o t7t Fn "urentu er7s;i7n 6e "o;8in7re 7 u;7nis;u ui "u ^""e ni7oniL^^De 7i"i "u!et7re7 ui teo o!i"7 Fn6rHJne7GH "7re %?7 fH"ut NLut4er sH e:" 7;e@ profun6 re i!ios "u; er7@ 7 "onferinG7 nu;itH 1 "r7;ent7 HD 6in %',* 6e 7 M7r8ur! = B7 t 6u4 se 7f H Fn tineD. C #re;e Lut4er pune7 Fn "entru preo"upHri or pro8 e;7 ;Fntuirii@ b` ! i se^^p^reo"up7 ;7i ;u t 6e "76ru for; 7 7 76e#Hru ui "re9t in@ 6e fitiefim3FfrMHuMOTit7teU<c S"ripturii f b`Mn!/ er7R2re7estin7Gi7cnisGM 9i 7 c;7 $TMfpIre6!sFF'I/p Rrs r?nM?irin/Ri p7 Gf#/R E 7fir;7 "7 pH"7tu ori!i 7^fosML#oit 6e Du;neJeu spre 7?Si 7rHt7@ prin)pe6epsire7 ui@ to7tH r reGi7 S7@ Fn ti;p "e Lut4ef spune7 "H pH"7tu ori!in7r 7 76us tr7!i intrec o; 9i Du;neJeu A sin!urH "ru"e7 ui /ristos ;Fn!Fie prin "reoM G<@ 67r si!ur7nGH nu e:istH. Pri#in6 RfintpR T7in7@ b`in! i #e6e7 Fn e e 6o7r si;8o uri@ i7r u"rHri o8ie"ti#e 47ri"e@ e!7te 6e 7nu;ite for;e 9f"u#inte. E:pre B7"est7 este trupu MeuD@ pentru b`in! i se tr76u"e "u = B7"e7st7 se;ne7JH "H 7;inte9te 6e trupu 9i sFn!e e MeuD. De"i ni"i ur;H pref7"ere@ 6e fe< Ft<Te s7"r7;ent7 H. In o"u 7"Giunii 6u;neJeie9ti@ "7re Lut4er o re"uno9te7 Fn"H Fn Sfinte e T7ine@ b`in! i pune7 Fn6r ne7 7 r7Giunii o;ene9ti. f. Litur!4ie e o re6use 7 e:tre; = Fn Io 7 t7ru ui puse o ;7sH 7"operitH Fn 7 8 pe "7re se 797 JH un "o9 "u p 9i 7 Hturi "Fte#7UUpotire 6e e;n pTTnp cu #inRPreotTTT6es";Nf Nec s uM87c re"it7re7 p7s7!n or 6e 7 = I Cor.@ %%@ ,2 sC. I9 Io7n@ L@ (+ sC.@ 6upH " se re"itH CreJu 9i BT7tH nostru@..D@ 7poi preotu 8ine"u#<nte7JH ;ente e@ 6Fn6u? e 6i7"oni or spre F;pHrtH9ire@ 6upH "7re Fn"4eiere7 f7"e prin "u#inte e = B;er!eGi Fn p7"eD. Desi!ur@ nu er7 ni "i ier7r ni"i "e i87 t@ ni"i^;o^n74i9 ni. ni"i post@ ni"i i"o7ne@ u;inHri@ ;o79te@ erin7Me@ ni"i "ru"e@ rii/R4Mf r nr!*ft ) Nc cc 6 Sce T6Y# UcU c b`in! F F9i e:pri;H Fn#HGHtur7 s7 "onstFn 6 6in iL5 6e teJe^
"ieeiTri*:roduce) ^^^^

pornin6 6e 7 "e e trei 1sola2 uter7neT fusese preot Fn G 7rus@ 7poi Fn Einsie6e n@ un6e fH"u "uno9ti "u pre6i"7 in6u !enGe or #estite 6e fr7n"is"7nu Bern7r6 S7;son@

re o "o;8Htu "u 7tFt7 #e4e;enGH Fn"Ft ;7i tFrJiu "re6in"io9ii 7u s"os ie"te e 6in 8iseri"H 9i e?7u 7rs A pe ur;H 7 7Muns^^M,r>dr^ 7??"7te6>7 7 i buri"4. b`in! i 7 for;7t Fn buri"4 9i Fn "e e 7 te "o;unitHGi "7n? F7 e p.eJ8iterii s7u sf7turi "u putere 6is"reGion7 H@ 7tFt Fn "e e re i? -7se $"urHGeni7 "re6inGei@ ;er!ere7 7 8iseri"H et".-@ "Ft 9i Fn "e e "i? e 9i ;7tri;oni7 e. Desi!ur "H instituGii e 9i 7#eri e 8iseri"e9ti@ "u t7 e e 9i "u ;FnHstiri e@ "u 8unuri e or@ 7u fost "onfis"7te@ 797 "H nu? ii "in"i "7nto7ne 6in treispreJe"e rH;HseserH "7to i"eR Ai"i inter#e? M 7 6ou7 "7r7"teristi"H 7 Mn H"<fii Iu b` n!N rR!eRn'H/ o47 Sd7GnG"HR @ C7 preot ;i it7r@ e 7 trHit 7 Hturi 6e "on7Gion7 ii sHi@ pe "7re i?7 iut #e6e7 "u; se 6u"e7u Fn GHri strHine 9i se Fnro 7u "7 ;er"en7ri AepFn6 6in %(55-@ "ee7 "e "ontr7Ji"e7 si;Gu 6e ;Fn6rie 9i 6e;nit7te ion7 H. De 7se;ene7 Fi 6isp H"e7u ri#7 itHGi e 6intre or79e 9i institu? pre"u; 9i 7;este"u puteri or strHine. De 7"ee7@ 7tFt Fn 6ispute e - i"e 6in buri"4@ 6in %',2 ) 7 "7re 7 rHspuns susGinFn6 ino#7Gii e A 87J7t nu;7i pe SfFnt7 S"ripturH )@ "Ft 9i Fn 8ro9uri 9i ;7nifeste@ nu uit7 sH Fn6e;ne Fn 6u4 n7Gion7 ist pe "re6in"io9ii sHi. CFn6 7 st7t<t su""ese e Fnre!istr7te 6e e 9i 6e prietenii sHi = C7pito 9i Oe"o? 3p76ius Fn B7se @ 7poi 6e /7 er Fn Bern7 9i 6e M. Bu"er Fn Str7s? ur! et"@ s?7 !Fn6it sH unifi"e Fn 7"ee79i "re6inGH 9i "e e 7 te "7nto7? 87 se 6u"e7 "u !Fn6u "4i7r 7 o "onfe6er7Gie 7 st7te or protest7n? tnsH@ o uptH 7pri!H Fn"epu 9i b`in! i F9i!H9L;o7rte7 "7 preot ;i? r@ pe "F ;pu 6e uptH 6e 7 O7 ppe @ Fif t '2 M f7 pt " 7re 7 7#ut " 7 s7re stH#i ire7 pentru un ti;p 7 refor;ere #e Giene. 8. C/an C1au=in s7u Ca#=in s?7 nHs"ut 7ROR\MbMSoS\ Fn o"7 i? 7 No3on 6in pro#in"i7 Pi"7r6i7 6in nor6u .r7nGei. .iu 7 unui se? 7r epis"op7 rH;7s 6e "urFn6 #H6u#@ "7re 9i?7 "res"ut fiu Fntr?o erit7te 7 e "Hrei ur;Hri se #or #e6e7 Fn to7tH #i7G7 u terio7rH 7 tui7@ potri#itH "u fire7 ui. L7 #Frst7 6e %, 7ni@ tFnHru C7 #in 7#e7 Dost pu8 i"@ i7r 7 %+ 7ni #enituri e unei p7ro4ii 6in "7re s?7 putut AGine "o;o6 7 uni#ersitHGi e 6in P7ris@ Or e7ns . Bour!es. un 6e 7 i7t = 6reptu @ fi osofi7 9i u;7nis;uOefSsi". Nu se 9tie "u; 7 7Muns ;#ertire7 Bsu8itHD ) "u; o nu;e9te e ) 6in to7;n7 7nu ui %'22@ p7re 7 nu fi strHin 6e M. Bu"er $f %''%- 9i 6e p7storu Gui 7u;e % $f %'L'-@ prietenu sHu 6e ;7i tFrJiu. Into er7nG7 "u "7re re!e e .r7n"is" I $%'%')%'(5- 9i 7utoritHGi e ci"ii "7to i"e 6in .r7nG7 ur;Hre7u pe Bereti"iD 7 si it pe tFnHru fister 7rtiu;D sH rHtH"e7s"H prin 6iferite o"7 itHGi 6in su6u .r7n? FnH Fn to7;n7 7nu ui %'('@ "Fn6 7 fu!it Fn E #eGi7@ un6e peste 6oi t 7pHrut oper7 s7 prin"ip7 H 1Institutio religioni" &?ristiana e2# 6e? H re!e ui .r7nGei@ "7 un fe 6e Mustifi"7re 7 noii "re6inGe. Lu"r7re7@ Dri e6Ft7tH@ po7rtH pe"ete7 !eni7 itHGii "oor6on7to7re 9i siste;7ti? re 7 refor;7toru ui fr7n"eJ@ fiin6 "e ;7i profun6 9i ;7i Fn"4e!7t t 6e teo o!ie 6o!;7ti"H 9i ;or7 H 7 protest7ntis;u ui Fn !ener7 . enG7tH 6e "7te4is;u ui Lut4er@ ) pe "7re 6e" 7r7 6es"4is "H?% f7@ fHrH sH?i F;pHrtH9e7s"H Fntru totu pHreri e@ 6e9i pHstr7 "e e Kso 7D )@ u"r7re7 ui C7 #in e:p i"H = De"7 o!u @ Si;8o u Apos? T7tH nostru@ T7ine e $76e#Hr7te 9 Bf7 seD-@ i7r 7 ur;H s"rie 6e?

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII

spre i8ert7te7 "re9tinH 9i s"4iGe7JH inii e 6e or!7niJ7re 7 Biseri"ii st7tu ui 797 "u; e #e6e7 e . De 7 Lut4er se p7re "H 7 F;pru;ut7t 9i i6ee7 6ist7nGei 9i opoJi 6intre Du;neJeu 9i o;@ pe "7re 7 6us?o 7 e:tre;. Pentru e @ i8ert7t ne;Hr!initH 7 ui Du;neJeu 9i pre7;Hrire7 fHrH ;7r!ini fi I;Uf Mertfi Lui este 6o!;7 "entr7 7 . Pentru Du;neJeu@ 7tFt feri"ire7 6repGi or@ 9i "4inuri e #e9ni"e 7 e i76u ui sFnt "riterii 7 e ;HreGiei S7 e ne7Mun= De 7i"i 6eri#H 6u8 7 pre6estin7Gie@ 7 unor7 spre r7i 9i feri"ire@ i7r 7 tor7 spre i76 9 i suferinGH A 87 "4i7r "H6ere7UU ui A67; 7 r fi fost #o 6 re Du;neJeu 6in #e"i. L7 Fn"eput susGinuserH 7"e7stH "on"epGie H Lut4er@ Fn po e;i"7 "u Er7s;us 6in Rotter67; $%(L5)%'2L-@ "Ft Me 7n"4ton@ 67r 7poi o pHrHsirH A 87@ Me 7n"4ton "4i7r o "o;8Htu. C7 #in nu?% ;u Gu;e7 Bteo o!i7 ;Fn!FieriiD $Trostt4eo o!ie-@ pe "7 Lut4er o 6eri#7 6in teo o!i7 "ru"ii@ "onfor; "Hrei7 Du;neJeu Fn6re7 tH pe o; printr?o i;put7re for;7 H 7 6reptHGii S7 e ,actus forensi 6e"i o ;<ntuire nu;7i pHrutH@ e:terio7rH A o;u e 7tFt 6e s 78 si stri" p p MG @ M G E M re7 "H se 7f H printre "ei 7 e9 i. De 7"ee7 #Mrtute7 supre;H 7 "re9tinu p M # 7 9i 6is"ip in<T 9T " este@ 6upH C7 #in@ 7s"u t7re F;thin..7 >^"u^ prin pH"7tu ori!in7r Fn"Ft ni"i " rp6MnG7 CPP ;7i ;7re nu?i @ 6 e7 H fH it i i D M t t H p ?TC pe"t@ "FtH #re;e@ pentru LutEer@ er7u iu8ire7 9i e# 7#i7@ i J#orfte 6in "r 6inG7.c cUU D7"H@ 6upH C7 #in@ o;u este stri"7t pFnH Fn ;H6u#H @ 7tun"i tre8u u7te "e e ;Hi 6r7sti"e ;Hsuri "7N ;or7 it7te7 ui sH nu se 787tH 6e 6e 7 ini7 se#erH 7 #oinGei ui Du;neJeu A 6e 7i"i 6is"ip in7 ..re7 ; 7sprH 9i treJ#i7"e7 ;7i pronunG7tH Fn #i7G7 in6i#i6u ui 9i 7 so"iet<G Si;Gin6^"H unu 6intre pun"te e s 78 !^7 e uter7nis;uU i 8 ^ p !^ pre7 ;7reU9i ;or7 it7te7 pre7 7:H@ C7 #in 7 intro6us ) "7 o "ontr7 6i"Gie "u Fnsu9i prin"ipiu i8ertHGii protest7nte ) o 76e#Hr7tH tir7ni 7 6is"ip in ei. )?)c Pe "Fn6@ 6upH Lut4er@ o;u nu ;7i 7re ne#oie 6e e!e 9i porun" "H"i 47ru %?7 fH"ut BistHpFn 9i i8erD@ pentru C7 #in e ;7i 7re ne#oi Fn"H 6e frFu 9i 6is"ip inH. Este "ee7 "e 7 9i Fn"er"7t sH f7"H@ Fntre % '2L? I=+Tr Fn Gene#7 @ un6e fusese "4e;7t 6e p7storu Gui 7u;e T7re $%(+*)%'L'-@ "7re 6o8Fn6ise su""ese printre e #eGieni 9i #7 6ensi@ "7r i?7u 7""ept7t BConfessiune7D 6in %'2, Fn ,( 7rti"o e. D7r C7 #in fiinM respins 6e re7"tiune 7 B#e"4i or "re9tiniD@ s?7 refu!i7t 7 B7se si Str7s s8our!@ 6e un6e 7poi 7 re#enit 7 Gene#7@ "4e;7t 7 6ou7 o7rH@ FnR\MMi\ "7 sH re7 iJeJe "u Fn"HpHGFn7re 9i ten7"it7te ui;ito7re Fntre! cIp 7nu sHuN pFnH 7 ;o7rte7 s7M$,5 ;7i %'L(p3 Or6on7nGe e s7 e 8iseri"e9ti 6in %'(% pre#e6e7u Fn frunte7 Biseri "ii p7tru ofi"ii "on6u"Hto7re = p7stor i@ Fn#HGHtori @ 8HtrFni si 6i7"oni. \ Pri ;e e 6ouH "7te!or ii #or Fn!riMi 6e Fn#HGHturH 9i 6e "urHGeni7@ "re6inGei 8<trFnii 6e 8un7 6is"ip inH si ;or7 it7te@ 9i r/7;niM 6e 7"Giune7 "7 riG7 t #7irBiseiiuii. Confor; 6i"tonu ui = 1Ecclesia sui *uris est2, or!7niJ7 GF7c? 8 3er ee<S"< 67t7c 6e C7 #in er7 in6epen6entH 9i supr7st7t7 H@ un fe 6e V7ti"7n protest7nt. Nu;7i "H e n?7 7""entu7t ni"i 78so utis;u p7M p7 @ ni"i 6e;o"r7Gi7 uter7nH@ "i 7 "re7t un/ R p sin/ 7%Gs; PcN %% sistorii e ;i:te 6e 7i"i 9i " eri"i@ "7re F9i 7so"i7JH "o;isii spe"i7 e 7uM

$tjuais$# in Fe"7re se"tor 6e 7"ti#it7te = 8iseri"es"@ 9"o 7r@ 6is"ip in7r@ 76? ;inistr7ti#. Nu;Hru ;e;8ri or "onsistoriuFui 7 "res"ut 6e 7^M2^\7 ,&@ "u r7;ifi"7Gii 9i 7!enGi Fn to7te "7rtiere e Gene#ei@ un6e tre8uri e fie ? "Hrei p7ro4ii ne"esit7u 7stfe 6e "o;itete ;i:te. In "4ipu 7"est7 er7 posi8i sH se "ontro eJe to7te ;7nifestHri e #ieGii re i!io7se 9i "i#i e. Cine Fn#HG7 !re9it 7 "7te6rH er7 Fn6epHrt7t s7u e:e"ut7t@ "7 6e pi 6H "7r;e itu IRRfiR!i. "7re se Fn6oi7 6e 76e#Hru pre6estin7Giei@ 9i 6o"to ru sp7nio M3Ti47i Ser#e6 e $%'%%)%'''-@ pentru "H ne!7 6o!;7 Sfintei Trei;i@ 7fir;Fn6 unit7ri7nis;u . Fntre %'(,)%'(L@ 7 Gene#7@ 7u 7#ut o" '+ 6e e:e"uGii prin spFnJur7re 9i C; prin 7r6eri pe ru! A pentru Fn? MurHturi s7u ;7 tr7t7re7 pHrinGi or@ 6oi tineri 7u fost 6e"7pit7Gi A "ine nu "FntHre7 "ore"t 7 pi7GH er7 Fn"4is s7u e:i 7tA "ine nu #iJit7 8iseri"7 er7 7;en67tA "ine Mu"7 "HrGi@ se F;8Ht7 ori 67ns7 er7 6es"7 ifi"7t Fn pu8 i"@ uneori "4i7r e:i 7t. Un@ tr7i 7uster@ si;p u 9i 6e 7sprH "ruG7re@ 67r 9i 6e "ore"titu6ine 9i Fnf orito7re 8unHst7re 7 Fn"eput 7 Gene#7. C7 #in 7 fost sin!uru refor;7tor "7re 7 Fn!H6uit 6o8Fn67@ 7 pro;o#7t 7!ri"u tur7 9i "o;erGu @ 7 7Mut7t FnfiinG7re7 f78ri"i or 6e post7# 9i ;H ? t7se@ pre"u; 9i 7 in6ustrieiR"e7sorni"<riei. Nu 6e!e787 s?7 7fir;7t "H 6u4u 9i 6is"ip in7 e"ono;iei refor;7te 7u "re7t "7pit7 is;u . ToGi er7u ;o8i iJ7Gi pentru 7"e7stH operH 6e pre7;Hrire 7 ui Du;neJeu = "opii@ fe;ei@ s u!i "7re er7u fo osite "7 infor;7tori 6e "Htre B8HtrFniiD "7re 7#e7u 6reptu sH intre ori"Fn6 9i oriun6e. CFn6 nu se 7Mun!e7 7 reJu ? t7te "on"rete@ se p Hte7u spioni 9i 7!enGi. Fn pri#inG7 Sfinte or T7ine@ C7 #in 76;ite7 nu;7i Minn H A BoteJu 9i Eu47risti7 . E respin!e7 pHrere7 J`in! i7nH "7 fiin6 pre7 prof7n7cA 7propiin6u?se nu;7i p7rGi7 6e pHrere7 ui Lut4er@ e 7fir;7 "H /ristos e preJent Fn "e e 6ouH e e;ent e@ 67r nu;7i #irtu7 @ "H"i@ 9eJFn6 6e?7 6re7pt7 T7tH ui@ /ristos nu po7te fi pretutin6eni @ BuN8iCue D. "u; spu ne7 Lut4er. In " ip7 "u;ine"Hrii se #7rsH 6in "er@ 6in trupu ui /ris tos@ o putere Fn suMR!M7UM"re6Minriosu uRR nu;7i Fn 7 ?ee uP. pre6estin7t spre feri"\re Tc "H"i "e pre6estin7t spre rHu pri;e9te 6o7r. Rne 9i #in. Cu 7 te "u#inte@ !usF<re7 spiritu7 H po7te fi 9i in6epen6en? H N6e "e7 ;7teri7 H. Spiritu7 iJ7re7 s7u ;istifi"7re7 7pro7pe ne7!H pre? enG7 re7 H@ Fn"Ft Fn 7"e7stH pri#inGH #7 o7re7 T7inei rH;Fne pentru 7 #ini9ti 6epen6entH 6e #7 o7re7 R"on6iGiei u;7ne@ ne!Fn6u?se 7pro7pe itre! "7r7"teru o8ie"ti#?s7"r7;ent7 7 T7inei. Cu pri#ire 7 SfFnG7 rei;e er7 7"oni". Cu tu 7 fost si;p ifi"7t 9i ;7i ;u t 6e"Ft 7 uter7 ni. Pre6i"7@ ru? i"iune7 si "FntHr e7 6e ps7 ;i er7u e e;ente e ui prin"ip7 e. Fn ti;p 7 Fn"eput s uM D7 uter7n7 "u ;in7 prin "u;ine"7re@ C7 #in 7 fi:7t R7stH 7"Giune nu;7i "u o"7Ji7 "e or p7tru pr7Jni"p 6p M?-PsTp cc7n IVa7i i t@ Biseri"7 recfof;7tHUR"7 #inistH nu^>uno7sGe^ or!H@ ni"i i"o7ne@ u ? n7ri@ 7 t7re@ o6HM6ii s7u 7 te o8ie"te 8iseri"e9ti @ "7re 7u fost e i;in7?@ 9i ;7i r76i"7 6e"Ft 6in 8iseri"i e uter7ne. Cre9tinis;u sHu pr7"ti" Fn? nn7 i7 "7pit7 is;. Din Gene#7@ Fn#HGHtur7 "7 #inistH s?7 rHspFn6it Fn "e7 ;7i ;7re te Fn or79e e 9i s7te e e #eGieneR7pro7pe 6ou7 trei;i-@ Fn o"uin6 pe J`in! i7nH@ Fn6eose8i pe 7 08776V "Fn6@ "u 7Mutoru ui /enri" Bu ?

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII

iiFiirf Ti\UrR Nc A"76e;i7 teo o!i"H 6in Gene#7@ Fnf\nnt7t< c%''*@ ri6i"7tH 7 "u ;e7 Fnf oririi 6e prietenu 9i u"?eni"u Teo6or BeJ7 $f %L&'-@ s?7 for;7t un spirit 9i o "on"epGie unii ;7tH. Mii 6e stu6enGi #ene7u 6in to7tH u;e7. Cu t7 entu .B pi"7"it7te7 s7 po iti"H 9i re i!io7sH@ C7 #in "orespon67 sM se N prinGi@ o7;eni po iti"i@ preoGi 9i "re6in"io9i 6in Fntre.7!7 Et ;u t 6e"Ft _itten8er!u @ Gene#7 6e#eni Ro;7 protest7ntis;u In Ger;7ni7 "7 #inis;u 7 putut pHtrun6e nu;7i Ype 7s"i KN"r3pto"7 #inis;D@ 9i 9i?7 7f 7t e:presi7 Fn BConfessioD RM! M 7 6in %'L2. @". \RHspFn6ire7 "7\#inis;u ui prin Y&onfessio ica R s?7 fH"ut Fn ;o6 unit7r 9i repe6e ;7i 7 es 6upH FnfiinG7 ieTfnei 6in Gene#7 $%''R-. Pri;7 G7rH pentru "F9ti!7re7 dHrei7 s ;7i ;uN t 7 fost Fran!a# Ai"i 4u!4enoGii@ "u; s?7u nu.;it fr7n"eJi $ori!ine ne"unos"utH 7 nu;e ui@ pro878i 6e i 7 Edl Q p7rtiJ7ni Mur7Gi@ "u; se nu;e7u uptHtorii e #eGieni pentru iY 9i? 7u 7#ut pre;er!Htori Fn pri;ii u;7ni9ti fr7n"eJi = Le GRe#re $%('' )%'25-@ Gui 7u;e Bu6e $%(L5)%'(&-@ N. Be67 9i 9"o7 7 6ir% "7re "Hut7u sH rHsp<n6e7s"H Bi8 i7 9i "o;ent7rii e ei pentru 7 N poporu 6e rHtH"iri e p7p7 e. D7r@ 6e9i ;7nifeste e 9i BpiR"7r6e pr7 78uJuri or "7to i"e 7Mun!e7u pFnH 7 p7F7t@ totu9i .rRn"is" . terJis BereJi7D@ i7r repreJent7nGii ei 7u fost e:i 7Gi. Fn s"4i;8 re7 prinse teren Fn ti;pu re!e ui .r7n"is" 7 II? e7 $%'%.'^^^%'% Z re!i or 6in 6in7sti7 V7 ois@ C7ro I0 $%'L&)%'5(- 9i /enrMe III $ %'+*-@ ;7i 7 es prin no8i i 9i "u spriMinu 6in7stiei 6e Rtf7#7r7n 8on@ 6e#enitH inf uentH 7 "urte 9i Fn G7rH@ "7 un 76e#Hr7t st7t Fn efu ei in"ontest78i er7 7;ir7 u G7sp7r6 6e Co i!n3 $%'R*^ %'5Y #ite7J 6e r7rH no8 eGe 9i ;or7 it7te@ "7re 7 ;iM o"it 7 ,' Mn7i %'\ sino6 7 8iseri"i or 4u!4enote@ 7 Fn"eput Fn nu;Hr 78i7 6e 5&@ s"urt ti;p 7Mun!Fn6 7 ,%'&. Ur;7re7 7 fost unifi"7re7 9i or!<ni 8iseri"i or 4u!4enote prin pu8 i"7re7 unei ;Hrturisiri 6e "re6inG7 ;unH@ BConfessio G7 i"7n7D 6in %''*@ 9i 7 unui re!u 7;ent. Re7 ne7 "7to i"H er7 "on6usH 6e 6u"ii 6e Guise 9i 6e re!in7 6ip o;7tHf terin7 6e Me6i"i $f %'+*-. S?7 7Muns 7 "io"niri 7r;7te@ 76e#Hr7te ;H"e uri re"ipro"e@ %'?L, 9i %'+*. Ce7 ;7i nenoro"itH 7 fost 87i7 6e sFn!e 6in Bno7M Sf<ntu ui B7rto o;euD@ 6in ,2@,( 7u!ust %'5,@ "Fn6 "u o"7JiR nunGiii F;pH"7re Fntre "e e 6ouH 6in7stii = /enri" 6e Bour8on 9i M7r!7ret7 V7Fois@ 7u fost ;H"e Hrite "Hpetenii e 4u!4enote@ strFnse Fn "7pit7 H@ frunte "u 7;ir7 u G7sp7r6 6e Co i!n3. Au ;urit Fn 7"ei ;H"e pe ,&.&&& 6e o7;eni. Astfe "onf i"tu 6intre "7to i"i 9i 4u!4endGM prir for;7 6e rHJ8oi "i#i @ ;7i 7 es 6upH "e 6u"e e 6e Guise 7 or!7ni Sf<nt7 Li!H "ontr7 4u!4enoGi or. Totu9i 7 tron 7 ur;7t 7poi 4u!4enotu /enri" 7 IV?FeR $%'+*?\ %L%&- "7re@ pentru 7 pute7 intr7 Fn "7pit7 H@ 7 tre8uit sH 78MurR F n protest7ntis;u @ spunFn6 = 1Paris vaut une messe2, 76i"H BP7risu

7i Sni b`fn!Fi @ s?7 re67"t7t ?

A UiiMUOA

ire7JH o ;isHD. Apoi 7 %2 7pri ie %'*+ 7 7"or67t 4u!4enoGi or@ prin i"tu 6e 7 N7ntes@ i8ert7te 6ep inH. PFnH 7 ur;H 7 fost 7s7sin7t@ Fn 7"e "76ru@ protest7ntu P. \urien 6in O 7n67 7 tipHrit Fn %L+L interpret7re 7 Apo"7 ipsH@ Fn "7re 7nunG7 BsfFr9itu B78i onu uiD@ ii"H 7 Ro;ei@ pentru 7nu %L+*. Atun"i re!e e Lu6o#i" 7 0 V? e7 L(2)%5%'- 7 re#o"7t e6i"tu 6in %'*+ 7 ,, o"to;8rie %L+'@ "u 8ine? i#Fnt7re7 p7pei Ino"enGiu 0I $%L5L)%L+*-@ re7fir;Fn6 7stfe perse"u? ire7 protest7nGi or 9i 6eportHri e prin B!7 ereD Fn "o onii. P7"e7 6e 7 tre"4t@ 6in %5%(@ pHre7 sH 76u"H u9urHri pentru protest7nGi@ 7 presiu? Xa An! iei@ 67r fHrH reJu t7t. be"e Ji e 6upH 6e"esu re!e ui@ 7 ,% 7u? Mst %5%'@ 4u!4enotu Antoine Court 7 pus 87Je e BBiseri"ii 6e9ertu? iD@ 797 "H 6upH %5L2 s?7 i;pus to er7nG7 re i!io7sH. rile de Kos 7u 67t "ei 6intFi ;7rtiri pentru "7uJ7 protest7ntH@ ri;e e "o;unitHGi e?7u Fnte;ei7t Fn O 7n67 refu!i7Gii 6in .r7nG7@ I#eGi7 9i Ger;7ni7@ Fntre ei uter7ni@ "7 #ini9ti 9i B7n787pti9tiiD ui i;on Menno $f %'L%-. Fn %''* un u"eni" 7 Gene#ei@ Gui6o 6e Br73@ re67"t7t 1&onfessio +elgica2, 7""ept7tH ;7i tFrJiu Fntr?un sino6 6e h7te "o;unitHGi e o 7n6eJe. F;pHr7tu C7ro duintu $%'%*)%''L- 9i 7i 7 es fiu sHu .i ip 7 II? e7 $%''L)%'+*- 7u "Hut7t sH opre7s"H prin i"4iJiGie pro!resu Refor;ei. CruJi;i e 6u"e ui 6e A 87@ pFnH 7 %'52 ) fH"ut #reo %+.&&& 6e "on67;n7Gi@ Fntre ei 9i no8i i "7to i"i@ 9i peste k d.OdO 6e e:p7tri7Gi@ "ee7 "e 7 6us 7 rHJ8oiu "i#i "7re 7 7#ut "7 efe"t Fsf7"ere7 6e Sp7ni7 478s8ur!i"H 7 97pte Mu6eGe 6in Nor6@ su8 "on6u?Are7 prin"ipe ui _i 4e ; 6e Or7ni7 $%L+*)%5&,-@ "onstituin6 prin rtfH 6e sFn!e O 7n67 "7 #inistH 6e ;7i tFrJiu. Fn Gngaria 9i Transilvania "7 #inis;u 7 7Muns "4i7r 6o;in7nt Fn? e un!uri@ Fn6eose8i 6upH sino6u 6e 7 De8reGin 6in %'L5@ "7re 7 7pro? Mt &onfesio ?elvetica 7 ui /enri" Bu in!er "7 o BConfessio /un!7? "7D@ i7r Fn %L&L 7 fost re"unos"utH ofi"i7 . Fn "onse"inGH@ prin"ipii ;7? i7ri 6in Tr7nsi #7ni7 7u "Hut7t sH 7tr7!H "u forG7 pe ro;<nii tr7n? #Hneni 7 "7 #inis;@ 67r fHrH su""es@ presiuni e or fiin6 FntF;pin7te S reJistenG7 ;itropo iGi or I ie Iorest $%L(&)%L(2- 9i S7#7 Br7n"o#i"i L'L A %LL,)%L+&- 6e 7 BH !r76@ Fn se"o u 0VII. In RHsHrit@ nu;7i Fn Hituania prin"ipe e R76Ji`i 7 forG7t o p7rte An popu 7Gie spre "7 #inis; A Fn Polonia s?7 ofi"i7 iJ7t 7poi protest7n? s;u prin BUniune7 6e 7 S7n6o;ierJD 6in %'5&@ 67r 7 7pHrut 7"o o [is"7re7 7ntitrinit7rH 7 ui .e i: So"inus $f %L&(-@ "7re FnsH 7 tre8uit i e;i!reJe. In fine@ Fn &e?ia$+oemia Bfr7Gii "e4iD@ 7i "Hror pre6e"e? hri 4usiGi n?7u putut re7 iJ7 prin Petru P73neus@ 6in %('%)%(',@ o tGe e!ere "u P7tri7r4i7 E"u;eni"H@ 7"u; 7u 76opt7t@ Fn %'5'@ e "on? siune uter7niJ7ntH 9i 7poi@ Fn %L&5@ un7 "7 #iniJ7ntH@ i7r Fn %L%2 7u i8 i"7t o nouH e6iGie 7 Bi8 iei 7 Or7 iGe.

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII

B I B L I O G R A . I E VeJi note e pre"e6ente = Bi4 ;e3er?Tu"4 e?Vi"7ire@ op# cit#, #oi. 2@ %*L(@ M ,22@ "u 8i8 io!r7fie@ p. (L&)(L+A .r7nJen@ op. cit#, p. ,55),*,A _. .7rr@ 3 as legal reormer, E6it. Bri @ Lei6en@ %*5(@ %*5 p.A G. _. Lo"4er@ SNingii ur sc?Nei%erisc?e Relormation, Gottin!en@ %*+,A I6e;@ SNingliEs T?oug?t# Perspective, Le36e@ %*+%@ 0VIII ) 2*( p.A .. E. S"iuto@ G?ico SNingii# H a # pensiero, ii suo tempo, Ne7po e@ %*+&@ +'% p.A .. /. Busser@ SNingii, Gott %*52A K# Cour#oisier@ SNingii, t?eologien reiorme, Neu"4<te $Suisse-@ %*L'. F Jie Pr. Prof. I. RH;ure7nu@ Fn BOrto6o:i7D@ Bu"ure9ti@ 0VIII $%*LL-@ nr. %@ p. %(& A G. _. Lo"4er@ 4uldric? SNingii in neuer =ic?t, buri"4@ %*L*A M. /77s@ dricli SNingii und seine Seit, buri"4@ %*L*A G. Gestri"4@ SNingii als T?e >laiibe und >cist bcim Siiiic?er Retormator, buri"4@ %*L5A O. .7rner@ /u SNingii, ( #oi@ buri"4@ %*(2)%*L&A _. OoN4 er@ 4uldric? SNingii, LeipJi!@ ,? te Auf .@ Stutt!7rt@ %*',A R. B7inton@ T?e Reiormation oi t?e si)teent? ce Lei6en@ %*L,A G. /. _i i7;s@ T?e radical Retormation, Lon6on@ %*L,A Glric? gli# (euvres completes, ( #oi.@ buri"4@ %*L()%*L+@ +(2 p.@ Fn= BCorpus Ref toru;D 0C III A .r. Busser@ HEimage cat?olOue de SNingii, buri"4@ %*L+@ (2 .. S"4;i6t?C 7usi!@ SNingii, Co e"Gi7 Gos"4en@ %,%*@ Ber in@ %*L'A D. Oe;p bibliograp?' oi &alviniana ,-.5.6-.CB0, Lei6en@ %*5'@ ,(* p.A B. Gir7r6in@ Ar GEun discours t?eologiOue# He &ommcntaire de &alvin lEEptre 7u: Ro ,=trassbourg, -5B90, P7ris@ %*5* A A. Du"4esne@ Ha guerre des &amisards, P7ris@ P4. \out7r6?\. Este8e@ Ha =ainte +art?elem' ou Ies resonances dEun massacre, "4<t" @ %*5LA .r. _en6e @ &alvin ei lE?urnanisme, P7ris@ %*5LA I6e;@ &alvin, ces et evolution de sa pensee religieuse, P7ris@ %*'&. Re"enJie@ Pr. Prof. I. I re7nu@ Fn BOrto6o:i 7 D@ 0II $%*L&-@ nr. ,@ p. ,**)2&L@ Bu"ure9tiA \. T. M" T?e ?istor' and c?aracter ot &alvinism, ,?n6 e6.@ Ne` lorP@ %*L5 A A. M. S" &alvin ou la pensee calvinienne, P7ris@ %*'5 A R. Guer67n@ Ha vie Ouotidiei >eneve au iemps de &alvin, P7ris@ %*52@ ,'' p.A \. C7 #in@ (pera selecta, Et B7rt4@ ' #oi.@ Gene#7@ %*L,A M7" Donne @ K# &alvin, Lon6r7@ %*L5@ (,& p.A \. 6ier@ &alvin, Co e"Gi7 BM3t4es et re i!ionsD@ P7ris@ %*LLA G. Duffie 6@ \. C Lon6r7@ %*LLA E. D. _i is@ &alvinEs cat?olic &?ristolog', Lei6en@ %*LLA A S"4;i6t@ &alvin et Hut?er polemistes, P7ris@ %*L( A L. S;its@ =t Augustin dans vie de K# &alvin, , #oi.@ Assen@ %*'5)%*'+@ L2% p. A P. Geisen6orf@ T?eodo +e%a, Gene#7@ %*L5@ (L5 p.A P. Step4ens@ HEEsprit =aint dans la t?eologie c Bu"er@ Lon6r7@ %*5&A /. BornP7;?R. Stupperi"4@ M. +ucers, +edeutung 4i europisc?e Reiormationsgesc?ic?te, Guters o4@ %*',A M. Bu"er@ (pera, e" _en6e @ %L #oi.@ P7ris@ 6in %*'(A E6it. Pri#7Gi@ 4istoire des Proteslants en F$ P7ris@ %*55@ (*& p. A \. Este e@ Ha saison de =t# +art?elem' ,-5C/0, P7ris@ %*Lf p.A l. C7Je7u:@ 3emoires de 3arguer*te de Aalois ,-55W ) -;-50, P7ris@ %*5, \out7r6@ Hes &amisards, E6. G7 i;7r6@ P7ris@ %*5L@ ,'& p.A M. Peset@ HEepopei Aaudois, P7ris@ %*5L@ 6espre Confesiune7 ui G. .7re 6in %'2,A O. E. Str &csc?ic?te des Protestantismus in FranLreic?, 2 #oi.@ Gottin!en@ %*5'A \. ;eister@ 8er Let%erisc?e =c?uster KaLob +o?me $)%L,(-@ E6it. E#7n!4e i"H@ I %*5LA /. LorenJ@ Italienisc?e Protestanten und i?re Einiluss auf die Reforma!i Polen ,=ocinus0, Lei6en@ %*5(@ ,+5 p. A M. M7rtini@ F# =ocino, P7ris@ %*L*A P Jeir6@ &ri%a con"tiin!ei europene, tr76. ro;<nH@ Bu"ure9ti@ %*5(A M. es7n@ CHi lorma!iei ce?e, Fn BMitropo i7 B7n7tu uiD@ 0III $%*L2-@ nr. *)%&@ p. (25)(('.

PERIOADA A CINCEA

Refor;7 Fn An! i7 I
St7t "u #e"4i tr76iGii n7Gion7 e@ An! i7 6ore7 6e ;u t rupere7 6e to;7. Fn"H 7 ;iM o"u 9 e!R Muiui^7 ^,Ci3 J e7^ se so"ote7 trH67re 6e ne7; i se?M'e+epse7 "uRe3pnTJ7re7 s7u "u ;o7 rte7.NT neso"otire7 interese or 7 tRcnRYf?Ri,))W?Rp 7%p RfI2%%cc%%cN rRP#I%T .!S%% 7Re unei puteri strHine StHtute of pr7e;unire-. Tot 7tun"i se st78i ise 9i e!e7 "H ori"e nu;ire Ftr?o s uM8H 8iseri"e7s"H tre8uie sH se f7"H "u 7pro87re7 re!e ui@ i7r F7ri e 8enefi"ii ;7teri7 e@ u7te pFnH 7tun"i 6e p7pH@ tre"e7u 7"u; 7 A7t $St7tute of pro#isors-. Mi9"7re7 ui M'cliff $f %2+(- 9i 7 o 7rJi or usese Fn 6is"uGie Fnsu9i 6reptu Biseri"ii Fn "e e "i#i e@ pre#HJFn6 se"u? iriJ7re7 8unuri or. RHJ8oiu 6e o sutH 6e 7ni $%22+)%('2- 6intre An? NM7R9i .r7nG 7 9i ;7i 7 es rHJ8oiu "i#i @ nu;it B7 "e or 6ouH roJeD (.'')% @ V+ 7u fH"ut pe re!ii en! eJi 9i s"oGieni sH 6e7 6in nou ;7ri ?i#i e!ii ;7teri7 e " eru ui superior pentru 7?% #e6e7 7 i7t F;potri#7 iterni"u ui p7rti6 7 no8i i or 9i 8ur!4eJi or. A97 se e:p i"H 6e "e "H Fn se"o u 0V 9i Fn"eputu se"o u ui 0VI@ Fn S"oGi7 $Mu;Ht7te- 9i An! i7 $,]2- 6o;enii 9i #enituri er7u i7rH9i 7 e 8iseri"i or 9i ;FnHsti? Tor. D7r tot 797 se e:p i"H 9i 7nti" eri"7 is;u 7tFt 6e 6eJ#o t7t 7 "eputu se"o u ui 0VI@ Fn"Ft un epis"op Ji"e7 "H 67"H A8e 7r fi fost eot@ to7te tri8un7 e e Lon6rei ?7r fi 7"4it7t pe C7in. Lu:u 9i 8o? Gi7 "H u!Hri or@ 7;este"u or 9i 7 7!enGi or p7p7 i@ ;7Morit7te7 it7? Zni@ Fn tre8uri e po iti"e@ so"i7 e@ "i#i e@ "u tur7 e@ Mu6e"Htore9ti $er7u "H Fn f o7re tri8un7 e e in"4iJitori7 e-@ 8iseri"e9ti 9i uni#ersit7re@ i?7u ,ut o6io9i Fn f7G7 poporu ui@ "7re F9i FntHrise 7tFt 6e ;u t "on9tiinG7@ AFt ;eseri79i@ ne!ustori 9i GHr7ni Fn"epuserH sH "ite7s"H Fn i;87 n7? ;7 H pHrGi 6in Bi8 i7 tr76usH 6e _3" iff@ Fn %2+&@ 9i Fn %',' 6e T3n? e@ pre"u; 9i 6iferite s"rieri 6e Fn#HGHturH ;or7 H "re9tinH@ rH;7se 7 o 7rJii ui _3" iff s7u tr76use 6e it7 ienii .ini"ius ori S7#on7ro 7 %(*+-. In6i#i6u7 is;u i6ei or uter7ne 9i 7s"etis;u "e or "7 #iniste 7u fH"ut "u Fn"etu intr7re7@ "4i7r 67"H tri8un7 e e e" esi7sti"e 7r6e7u ru! s7u sp<nJur7u pe ino#7tori. 7. M niGiere7. Se i;pune ;i9"7re7 "en7" u ui u;7nist 6e 7 O:for6@ i6uscU6e Tfomas 3orus $%(+&)%'2'- 9i Erasmus din Rotterdam %'2L-@ "7re pre6i"7u un u;7nis; "re9tin 9i o refor;H Fn "76ru Bise? ii. Spiritu nou@ 6e tipu 9"o ii SfFntu ui P7#e @ FnfiinG7t 6e profesoru #ersit7r \. Co et 7 Lon6r7 67r "7re n?7 fost pusH ) se;nifi"7ti# ) - Fn6ru;7re7 uni#ersitHGii 6o;in7te 6e Biseri"H@ "i su8 supr7#e!4e? "o;p7niei ne!ustori or on6oneJi@ s?7 rHspFn6it Fn to7tH G7r7. Morus s"ri7 prietenu ui sHu Fn e!HturH "u 7"e7stH 9"o7 H@ "7re n7r7 %'2 6e e e#i ) 6upH nu;Hru 8i8 i" 7 pe9ti or prin9i 6upH iere 9i "7re treJise !e oJi7 9i ur7 e" esi79ti or )@ BNu te ;ir7@ "H"i e7 =7 u troi7n "7re "uprin6e so 67Gi Fn7r;7Gi "e #or 6istru!e pH!Fn7 ieD. Totu9i "Fn6 Co et e:p i"7 9"o 7ri or 9i preoGi or 6e pretutin6eni ;unte istori"e 9i person7 e 6espre p 7tH 9i 6espre Sf. P7#e @ s7u % T4. Morus "riti"7 Fn BUtopi7D s7 ;or7#uri e " eru ui 9i 7usteri?
I C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. Mi 7n es7n.

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII

t7te7 inuti H 7 ;on74is;u ui@ "erFn6 to er7nGH pentru ori"e se"tH 9i sfFr9it@ "Fn6 sHr8Htoritu Er7s;us s"ri7@ Fn 6e"urs 6e + Ji e@ ce? s7tirH 1Elogiul nebuniei2 6e6i"7tH to";7i ui T4. Morus@ s7u pre!@ Fn 6e"urs 6e trei uni 7 O:for6@ "7 profesor 6e !re7"H@ e6iGi7 "ri 7 Nou ui Test7;ent@ "7re "on67;nH !re9e i e Vu !7tei@ fiin6 un t 9i 67s"H u re!e ui /enri" 7 V II? e7 $%'&*)%'(5-@ se FnGe e!e 67 An!\i7 er7 pre!HtitH suf ete9te@ o7re"u;@ pentru 7 pri;i o p7rte % noi e i6ei protest7nte. D7r en! eJi or e repu!n7 7tFt sensu7 is;u Ren79terii it7 iene 9i 8rut7 it7te7 e:7!er7tH 7 pre6i"ii 9i 7"Giunii ui Lut4er. A8so utisi ;on7r4i" 7 "7re 7Munsese An! i7 su8 6in7sti7 Tu6ori or "u 7Mute " eru ui superior e:p i"H 9i "7r7"teru n7Gion7 7 Biseri"ii 7n! i"7 67r ni"i 78so utis;u re!7 @ ni"i inf uenG7 noi or i6ei n?7u putut " tr76iGi7 8iseri"e7s"H 9i "u tur7 H 7 poporu ui en! eJ sH pHstreJe un r7"ter 47ris;7ti" 9i tr76iGion7 "7re ipse7 tuturor "e or 7 te Bise "re7te prin Refor;H. D7"H Fn 6o"trin7 s7 s?7u stre"ur7t ;u te i6ei p test7nte@ Fn pr7"ti"7 Biseri"ii 7n! i"7ne 6o;inH Fn s"4i;8 "7r7"t7 "7to i"@ ;7i 8ine?Jis n7Gion7 8iseri"es"@ Fn !enu Orto6o:iei@ "M i;87@ o8i"eiuri e 9i rituri e re i!io7se Fi 67u@ Fn 7"e7stH pri#inGH@ r7"ter 6eose8it. Prin 78so utis;u "7pri"ios 7 "e or 97se "HsHtorii 7 e s7 e@ /en 7T V II? e7 7 "re7t o Biseri"H s"4is;7ti"H. . Destin7t "7rierei e" esi7sti"e@ /enri" 7 V II? e7 stu6i7se 7 u #ersit7te@ pr7"ti"7 sportu @ iu8e7 ;uJi"7@ poeJi7@ er7 e# 7#ios 9i sM GinHtor 7 Biseri"ii@ FneFt@ Fn %',%@ 7 "o;pus F;potri#7 1&aptivit!ii 7 bilonice2 7 ui Lut4er un tr7t7t 6e 7pHr7re 7 "e or 5 T7ine@ pentru cZ p7p7 Leon 7 0? e7 $%'%2)%',%- i?7 7"or67t tit u 6e 1defensor fidt Pe 6e 7 tH p7rte /enri" er7 6e o senJu7 it7te 8rut7 H. Le!7t prinGi "HsHtorie po iti"H 6e 7r8itru Europei 6e 7tun"i@ C7ro duintu $%'%> %''L-@ pe 7 "Hrui ;Htu9H@ C7terin7 6e Ar7!on@ o Gine7 Fn "HsHtorie ,a fusese FntFi o!o6ni"7 fr7te ui sHu ;7i ;7re Artur@ 7"u; ;ort-@ /en se Fn6rH!osti ne8une9te 6e An7 Bo e3n@ 6o;ni9o7r7 6e ono7re 6in su re!inei 9i prete:tH "H F;pHr7tu C7ro duintu refuJ7se ;Fn7 fetei sA MHri7@ uFn6 pe Inf7nt7 Portu!7 iei@ pentru 7 "Hut7 sH 6i#orGeJe C7terin7@ 6e 7 "7re 7#e7 6o7r o sin!urH f7tH@ MHri7@ pentru 7 u7 "HsHtorie pe An7@ 6e 7 "7re 79te7ptH un ;o9tenitor. Ar4iepis"opu C7nter8ur3@ "7r6in7 9i e!7t 7 p7pei@ 7;8iGiosu T4o;7s _o se3 $%(5% %'2&-@ "7re se "re6e7 7totputerni" Fn po iti"7 internH 9i e:ternH@ 7pro 6i#orGu pentru 7 se ;enGine 7 putere 9i Fn"epu@ Fn 7"est sens@ tr t7ti#e "u Ro;7. L7 Fn"eput@ p7p7 C e;ent 7 V/? e7 $%',2)%'2(- e Fn" in7t sH 7pro8e@ ;7i 7 es "H er7 Fn rHJ8oi "u C7ro duintu @ 6 inter#enin6 Fn %',* p7"e7 Fntre ei 9i C7terin7 fH"Fn6 7pe @ rHspuns 7 fost ne!7ti#. A"est rHspuns 7 6us 7 "H6ere7 ui _o se3 9i 7 Fn o"uit? ui 7 "7n"e 7ri7t Fn %'2& "u s7#7ntu u;7nist T4o;7s Morus $%(+& f %'2'-. Anu;ite "er"uri 6in Muru re!e ui@ Fntre "7re 9i T4o;7s Cr7 ;er $%'2,)%''2-@ "7re Fn" in7 spre uter7nis;@ 9optirH re!e ui "H #orGu s?7r pute7 o8Gine 9i fHrH 7senti;entu p7pei@ 7nu;e 67"H pronunGH f7#or78i 6e "Htre 7utoritHGi 6o"trin7re. Prin initi;i67re

HHK4# A CIISTCEA

87ni I enri" 7 o8Ginut #otu 7pro87ti# 7 + uni#ersitHGi@ pe "7re?% r7tifi"H p7r 7;entu en! eJ. M7i ;u t@ Fntre %' ;7i %'2, 9i i7nu7rie %'2(@ prin 797? nu;ite e B7"te 6e supre;7GieD@ p7r 7;entu 7 re"unos"ut re!e ui "7 it7te7 6e 9ef 7 Biseri"ii en! eJe 9i 7 interJis 7pe uri e 7 Bepis"opu 6e Ro;7D@ "u; e nu;it Fn 7"te@ "Hrui7 i se retrH!e7u ori"e 8enefi"ii ;7teri7 e $7nn7te@ o8o u SfFntu ui Petru et"-. C eri"ii 9i p7r 7;entu "7to i" 7u se;n7t u9or 6espHrGire7 6e Ro;7@ ur;Fn6 "7 fie"7re s uM879 7i" s7u " eri" sH fie "4e;7t sH Mure "re6inGH nou ui "eJ7rop7pis;@ 7 tfe ur;7 sH fie "on67;n7t "7 trH6Htor. CFGi#7 "H u!Hri "7rtuJieni 9i 6oi u;7ni9ti@ s7#7ntu "7n"e 7r T4o;7s Morus 9i epis"opu 8i8 iofi .is4er 6in Ro"4ester@ 7u prefer7t sH fie 6e"7pit7Gi nesupunFn6u?se. L7 ,2 ;7r ? tie %'2( p7p7 7 pronunG7t e:"o;uni"7re7 9i 7 ru!7t .r7nG7 9i Sp7ni7 pentru s7n"Giuni 7r;7te F;potri#7 An! iei@ 67r u"ru 7"est7 n?7 "on ? tenit ni"iunei7 6in "e e 6ouH GHri@ 797 "H Biseri"7 An! iei 7 rH;7s fHrH s7n"Giuni. A ur;7t se"u 7riJ7re7@ pe "7re 7 e:e"ut7t?o fHrH s"rupu e #i"7ru Aener7 T?omas &romivell, e6u"7t Fn spirit ;7"4i7#e i"@ "7re 7 "ons"ris i 7 u7t B6e 8unH #oieD 7#eri e ;u tor r;nHstiri 9i 7 tor 79eJH;inte@ re"Fn6u? e pe to7te Fn p7tri;oniu re!7 @ f7pt "7re 7 7#ut o e:tr7? r6in7rH inf uenGH 7supr7 6eJ#o tHrii so"i7 e 9i e"ono;i"e 7 An! iei@ iref7GFn6 o7re"u; #iitoru "7pit7 is;. O ;u Gi;e 6e #7 ori 7rtisti"e 9i u tur7 e 7u pieritA 7u fost Fn une e pHrGi 9i rHs"o7 e. .or;7 internH Biseri"ii nu se s"4i;87se 6eo"7;67tH@ "u to7te "H T4o;7s Cr7n;er s "HsHtorise Fn se"ret "u o uter7nH 7 Niirn8er!@ nepo7t7 uter7nu ui tn6rei Osi7n6er $%(*+) -55/0 9i re!e e pHstr7 une e e!Hturi po iti"e u i!7 s;7 P7 6iNCH. E 6rept "H ;iss7 7tinH 9i in6u !enGe e 7u fost oi"ot7te Fn une e o"uri@ i"o7ne e 9i ;o79te e@ "unos"ute "7 pre7 e!en? 7re@ 7u fost Fn Htur7te@ 67r nu?i ;7i puGin 76e#Hr7t "H@ 6e9i spirit pre7 F"u 7r 6o;ne7 Fn po iti"7 8iseri"e7s"H@ totu9i /enri" #oi7 sH se 9tie Wf 7 e unei Biseri"i 7n! o?"7to i"e. De 7"ee7 7 7rs pe ru! pe T3n67 e@ ?i;u tr76u"Htor 6upH _3" iff 7 Bi8 iei@ "7 9i pe 7 Gii "7re ne!7u tr7ns? i8st7nGi7Gi7@ o8 i!Fn6@ su8 pe6e7psH 6e ;o7rte@ prin "e e ; 7rti"o e se BsFn!ero7seD@ 6in T %'2*@ "7 fie"7re en! eJ sH respe"te = tr7nssu8? 7nGi7Gi7@ F;pHrtH9ire7 fHrH potir@ "e i87tu 9i "7stit7te7 " eru ui@ spo? W67ni7 7uri"u 7rH 9i ;iss7 p7rti"u 7rH. Prietenii protest7nGi or 7u tre? it sH "e6eJe. Epis"opu L7ti;er 7 6e;ision7t@ Cr7n;er 7 tre8uit sH?9i pe6ieJe soGi7 Fn Ger;7ni7 9i 7 ur;H FnsH9i An7 Bo e3n 7 ;urit pe 7fo6@ 7"uJ7tH 6e 76u ter@ s7u ;7i "urFn6 6e Fn" in7re spre protest7n? ; A Fn re7 it7te er7 pentru "H n?7 nHs"ut un fiu@ "i o f7tH E is78et7@ "7re /enri" o 6e" 7rH 87st7r6H. Lo"u Anei F uH \e7nne 6e Se3? -ur@ "7re ;uri@ 6upH "e nHs"u pe E6u7r6 7 V ? e7. Ce e 7 te trei ii 7u fost fHrH inf uenGH 7supr7 Biseri"ii en! eJe ) 6e9i 6ouH 7u t uter7ne )?@ "H"i e7 F9i pHstr7 ;7i 6ep7rte #e"4e7 for;H ier7r4i"H s7"r7;ent7 H@ 6o7r n7Gion7 iJFn6u?se 9i et7tiJFn6u?se. 8. Acc/n.uar/a r/0orm/i an6#ican/. I6ei e refor;7to7re prin6e7u #re;e7 ;inor7tu ui ui E6u7r6 7 V ? e7 $%'(5)%''2-@ "Fn6 re!enG7 i#ut?o to er7ntu 67r or!o iosu "onte 6e So;erset@ un"4iu re!e ui@ i; pot #eni Fn G7rH ;u Gi "7 #ini9ti = Ver;i! i 7 O:for6@ O"4ino

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII

9i L7sPi 7 Lon6r7@ Bu"er 7 C7;8ri6!e A Fnsu9i C7 #in er7 Fn "oresY 6enGH "u Cr7n;er@ "Fn6 7 "o;pus@ Fn %'(*@ Fntr?o ;inun7tH i;8H ! eJH "e e8r7 BC7rte 6e ru!H"iuniD $Co;;on Pr73er BooP-@ un feM ;o itfe ni"@ Fn "7re se "uprin6e7u rFn6uie i e 8iseri"e9ti pentru i p7rti"u 7r 9i pu8 i" 9i "7re pHstr7u tr76iGii e 47ris;7ti"e 9i s7"r7;enY pentru to7te "e e 5 T7ine@ pre"u; 9i ru!H"iuni 7 6iferite o"7JiiY #i7G7 "re9tinH en! eJH. Ni"i o "7rte n?7 7#ut@ Fn istori7 An! iei@ o so 7tFt 6e i;port7ntH 9i 6e J8u"iu;7tH "7 7"e7stH "7rte@ 67r i7rH9i un7 nu re6H ;7i 8ine "7 e7 spe"ifi"u spiritu7 itHGii en! eJe. E 6i "H su!estii e "o;isii or 7i"e su""esi#e 7u 76us s"4i;8Hri Fn for;7 "uprinsu 7"estei "HrGi $e i;in7re7 Fn!enun"4eri or 9. 7.- "7re@ F;preY "u "7rte7 6e 4irotonii $Or6in7 u - 9i "u C7te4is;u "e or (, 6e 7rtiC re67"t7te Fn %'',@ 7 6e#enit "u #re;e7 "7rte7 nor;7ti#H prin "7reY 7fir;7 "7r7"teru epis"op7 7 Biseri"ii en! eJe. Fn %'(5 se 7nu e!iuiri e 7nti?ereti"e 9i "e i87tu $"ee7 "e Fi per;ise ui Cr7n;er s7 re"4e;e soGi7-@ se intro6use potiru @ se 78ro!7rH "e e 97se 7rti"o e M ui /enri"@ se ter;inH "onfis"7re7 8unuri or 8iseri"e9ti. Apoi@ se f7 o nouH #iJit7re 7 ep7r4ii or@ se re67"t7 o "7rte 6e pre6i"i Fn 6u4 uterM i7 "7re 7u fost 76Hu!7te P7r7fr7Je e ui Er7s;us 7 Nou Test7;ent@ sfFr9it@ se re67"t7rH "e e (, 7rti"o e 7 e ;Hrturisirii 7n! i"7ne@ Fn "i 6o"trin7 6espre ;Fntuire er7 re67tH in 6u4 uter7n 9i 6espre pref7"i Fn 6u4 "7 #inist. Epis"opu RF6 e3 "u "7re 7 u"r7t Cr7n;er er7 pi inf uenG7t 6e i6ei protest7nte. Biseri"7 7n! i"7nH er7 "7to i"H Fn "e 6u"ere 9i "u t@ protest7ntH Fn 6o"trinH@ "ee7 "e@ Fn 6e"ursu #re;ii@ 67t n79tere 7 fr7"Giuni 9i s"iJiuni. L7 ' iu ie %''2 7 ur;7t 7 tron MHri7 Tu6or@ fii"H 7 C7terinei Ar7!on. C7to i"H Fnfo"7tH@ "HsHtoritH "u re!e e Sp7niei .i ip II $%''L\ %'*+-@ fiu ui C7ro duintu $%'%*)%''L-@ MHri7 i;puse 6in nou "7t i"is;u prin ;Hsuri sFn!ero7se $7pro7pe 2&& 6e e:e"uGii Fn "7re i 9i Cr7n;er-@ e:pu JFn6 pe preoGii "HsHtoriGi@ intro6u"Fn6 in"4iJiGi7 78ro!<n6 to7te e!i e p7tron7 e@ pentru 7 re67 p7pei pri#i e!ii e. M7ri supr7nu;itH B"e7 sFn!ero7sHD@ 7 6e#enit tot ;7i o6io7sH A u;e7 F "epuse sH iu8e7s"H to er7nG7 9i nu?i p H"e7 sH?9i 9tie 6e7supr7 "7pu Y s78i7 iui D7;o" es. De 7"ee7 s?7 8u"ur7t "Fn6N@ peste ' 7ni@ MHri7 ;urit 9i Fn o"u ei 7 ur"7t pe tron sor7 s7 #itre!H@ E is78et7 $%''+? %L&2-@ fii"7 Anei Bo e3n@ "7re rest78i e9te 9i "onso i6e7JH 9i ;7i ;u 7n! i"7nis;u . Fn %''*@ prin 797?nu;itu BA"t 6e "onfor;it7teD@ i;pu7 "7 #7 78i e 7"te e 6e supre;7Gie inst7ur7tH 6e t7tH sHu $ i;it7t nu;i 7 po iti"7 8iseri"e7s"H@ nu 9i 7 6o"trinH 9i "u t@ "7re sFnt Hs7te ier7r4ief 9i rFn6uie i e 8iseri"e9ti 6e su8 E6u7r6 VI@ "7re@ F;preunH "u C7rte 6e ru!H"iuni 9i C7te4is;u @ sFnt i;puse tuturor. De 7stH 67tH 7pro7pM toGi epis"opii@ o p7rte 6in no8i ii 9i 6in "re6in"io9ii si;p i refuJH 9i ;" "7 ;7rtiri A o p7rte sFnt e:i 7Gi s7u se retr7! 6in s uM8e. Fn tot7 sM nu;HrH %+5 ;7rtiri. Fn frunte7 Biseri"ii 7n! i"7ne@ 7r4iepis"op 6e C7r ter8ur3 7 fost 76us M7tei P7rPer $%''*)%'5'- "7re fusese 4irotonitN6M epis"opu B7r o` 9i 6e 7 Gi trei epis"opi e:i 7Gi. Acesta a redus n -5;Y la W. articolele 3rturisirii de credin! "7re@ prin 7pro87re7 sino6u i 6in %'L, 9i 7 p7r 7;entu ui 6in %'5%@ 7 6e#enit "7rte si;8o i"R 7n! i"7nH. %' ) Istori7 Biseri"e7s"H Uni#ers7 H Voi. II

In "e e 2* 7rti"o e e:istH ur;Hto7re e i6ei protest7nte.= nu;7i. T7ine@ ne!7re7 tr7nssu8st7nGi7Giei@ 7 \:76iGiei 9i puterii p7p7 itHGii@ in?R #o"7.e7 csfinGi or 9i "instire7 i"o7ne or@ i7rc 6espre ;; tui re se spune c N se o8Gine nu;7i prin@ "re6inGH A ,se Tespin!- 6o!;e eU'7turr"eNc6espre piir!7toriu 9i p7p7 it7te@ pre"u; 9i "e7 "7 #inistH 6espre pre6estin7Gie@ AstieTUBiseri"7 7n! i"7nH o"upH o poJiGie infenne6i7cr7U intre C7to i"is; 9i Protest7ntis;@ "ee7 "e 7 9i Fn6e;n7t ;7i 7poi tr7t7ti#e e ei "u Bise ? ri"7 orto6o:H. In ti;pu un!ii 6o;nii 7 E is78etei $%''+)%L&2- nu toGi en! eJii 7u pri;it noi e refor;e. Unii@ ;7i ri!uro9i@ Ji9i Bnon"orfor;i9ti 9i 6isi? 6enGiD@ n?7u #rut sH 7""epte or!7niJ7re7 epis"op7 H 7 BBiseri"ii Fn7 teD@ "u; ;7i er7 nu;itH@ 9i 6e 7"ee7@ Fn %'L5@ 7u for;7t p s"iJiune@ pe "7re o "re6e7u ;7i 7propi7tH 6e spiritu E#7n!4e iei@ nu;itH pre%bite$ rial sau puritan: Fn frunte7 Biseri"ii 7u 7 es sino76e for;7te 6in 8Htrinii "o;unitHGi or@ "7re nu ;7i respe"t7u "7 "ei 7 Gi rFn6uie i e unei Biseri"i ier7r4i"e. M7i e:tre;i9ti 6e"Ft 7"e9ti7 7u 7pHrut Bin6epen6enGiiD "7re@@ Fn"epFn6 "u 7nu %'+&@ 7fir;7u "H fie"7re "o;unit7te 8iseri"e7s"H [o"7 H e in6epen6entH@ nu nu;7i fie"7re epis"opie s7u !rup7re sino67 H. E is78et7 i?7 perse"ut7t pe in6epen6enGi "7re se ;7i nu;e7u 9i t"on!re!7Gion7 i9tiD. PFnH 7 ur;H 7 tre8uit sH?i 7pro8e@ ;7i 7 es "H n p7rte7 nor6i"H@ Fn S"oGi7@ er7u 6estu 6e nu;ero9i. PreJ8iterienii s7u iurit7nii 7MunserH "4i7r Fn !u#ern@ ;7i 7 es 6upH unire7 S"oGiei "u in! i7@ reu9in6 ) prin 6o"trin7 or 6e e:tre;H in6epen6enGH f7GH 6e t7t ) sH 76u"H pe e97fo6@ Fn %L(*@ pe re!e e C7ro I $%L,')%L(+- 9i I tr7nsfor;e An! i7 Fntr?o repu8 i"H su8 "on6u"ere7 6espoti"H 7 ui \i#er Cro;`e $%L(*)%LL&-@ "7re 7 6ur7t pFnH 7 %LL&@ "Fn6 se re? 78i i re!7 it7te7 su8 C7ro II $%LL&)%L+'- "u Biseri"H 6e st7t nis"op7 i7nH@ purit7nis;u rH;FnFn6 6o7r Fn S"oGi7. Din nou s?7 67t F 7"t 6e unifor;it7te $%LL,-@ s?7u "erut MurH;inte 6e e7 it7te 9i 7u ;7t ;u te perse"uGii 9i e:pu JHri 6e purit7ni@ ;7i 7 es Fn A;eri"7. =tu H@ 6upH %'& 6e 7ni 6e frH;FntHri re i!io7se@ An! i7 nu 7 ;7i per;is =i purit7ni or 9i ni"i "7to i"i or sH s"4i;8e re i!i7 6e st7t 9i@ Fn %L+*@ rHspuns 7 i;i:tiune7 "7to i"H 6e su8 I7"o8 II $%L+')%L++-@ en! eJii i;87rH 6in7sti7@ "4e;Fn6 Fn G7rH 6in O 7n67 "7 re!e pe _i 4e ; Or7ni7 $%L+*)%5&,- "7re 7 intro6us o to er7nGH !ener7 H pentru ori?e fr7"Giune protest7ntH@ i7r 6in %55+ s?7 intro6us 9i pentru "7to i"is;. S"oGi7 7 7#ut o istorie sep7r7tH 6e 7 An! iei Fntre %25& 9i %L&'. i e 6e refor;H 9i?7u fH"ut 9i 7i"i 6ru; Fn"H 6in 6e"eniu trei 7 7iu ui 0VI@ "Fn6 un e e# 7 ui Lut4er@ P7triP /7;i ton@ p Hti "u Frte7 pe ru! nou7 "re6inGH. FnsH@ ;7i tFrJiu s?7 r<spFn6it "7 #inis;u 6e ;u t Fn"Ft Fn %'(L@ "Fn6 7r4iepis"opu D. Be7ton or6onH 7r6ere7 ru! 7 pre6i"7toru ui G. _is47rt@ s?7 for;7t o Fntre7!H "onMur7Gie@ Wi7 i?7 "HJut #i"ti;H Fnsu9i 7r4iepis"opu . D7r "7 #ini9tii 6in S"oGi7 opus "Fn6@ prin "HsHtori7 re!inei ;inore MHri7 Stu7rt $%'L%)%'L+- Ze!e e .r7nGei@ .r7n"is" II $%''*)%'L&-@ An! i7 9i .r7nG7 se unirH Wun front "7to i" "7re 7;eninG7 ;7i tFrJiu Fn An! i7 6o;ni7 E is7?i@ #7rH 7 MHriei Stu7rt@ 9i "Fn6 puteri e "7to i"e pornirH "ontr7 ei tre7!H "o7 iGie europe7nH susGinutH 6e p7pH $%'5&-. Pre6i"7toru 9i

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII

refor;7toru S"oGiei 7 fost \o4n Ono: $f %'5,-@ e e# 7 ui C7 #iiM fo7rte se#er@ 7"GionFn6 Fn 6u4u teo"r7ti" 9i profeti" 7 Ve"4iu ui ;ent. CreJFn6 puterni" Fn pre6estin7Gie@ Ono: se #e6e7 tri;is 7 #i6enGei sH re76u"H #i7G7 7usterH Fn Biseri"H@ or!7niJFn6?o so8rH@ ier7r4ie@ "on6usH 6o7r 6e c8HtrF;i pe "7re?i 7 e!e7u@ Fn ;o6 6e;o" "re6in"io9ii fie"Hrei "o;unitHGi. Astfe "o;unitHGi e purit7ne 7ii Ono: for;7u Fn S"oGi7 o teo"r7Gie "7re Gine7 o"u st7tu ui. A"e7st7 ;7 7 es pe #re;e7 re!inei MHri7 Stu7rt@ "7re 76u"e7 Fn sH 87ti6 f7n7ti"7 S"oGie 6o7r tinereGe@ f7r;e" 9i poeJie. Su8 ferestre i se "Fc Fn fie"7re no7pte ps7 ;i@ pe 6ru;uri i se Fns"en7u t78 ouri "u pH"i 7rJFn6 Fn i76 pentru pH"7te e or. Totu9i MHri7 Stu7rt perse"ut7 refor;7Gi@ pFnH "Fn6 #7r7 s7 E is78et7 o sfHtui sH e#ite 6eJ7stru . ANM turi e ei 7;oro7se o fH"urH 9i ;7i o6io7sH Fn o"4ii purit7ni or@ in %'L+ 7 tre8uit sH se refu!ieJe Fn An! i7. E is78et7 7 Ginut?o priJonf %* 7ni@ 6upH "7re or6onH sH fie 6e"7pit7tH 7 + fe8ru7rie %'+5@ Fn "7st .ot4erin!73 6in nor6u An! iei@ "H"i tot ti;pu i se pHruse "H oi niJe7JH "o7 iGii peste "o7 iGii "7to i"e F;potri#7 An! iei. P7p7 Si:t V? e7 $%'+')%'*&- e:"o;uni"H pe E is78et7 pentru ;o7rte7 #erei si re!in7 MHri7 Stu7rt 7 S"oGiei@ pe "7re Biseri"7 ro;7no?"7to i"H o R ;7rtirH. .i ip 7 II? e7 7 Sp7niei $%''L )%'*+- 6e" 7rH rHJ8oi An! in? %'++ spre 7 rHJ8un7 p7rti67 "7to i"H@ 67r 6eJ7stru suferit 6e #in"i8i 7 Ar;767D "onsfinGi ;7re7 putere 7 An! iei 9i nHruire7 i;M ri7 is;u ui sp7nio . I7"o8 I $%L&2)%L,'-@ fiu MHriei Stu7rt@ ere Fn prin"ipii refor;7te@ ;o9teni Fn %L&2 9i tronu An! iei. S"oGi7 7#i o Biseri"H purit7nH?preJ8iteri7nH@ 7 interJis 7tFt "7to i"is;u "Ft refor;7 protest7ntH. Lupte e "onfesion7 e sFn!ero7se s?7u e:tins 9i Fn Ir 7n67@ pe CE 78i7 /enri" 7 VIII? e7 9i ;7i 7 es E is78et7 7u putut?o "u"eri "o;p \ Biseri"7 epis"op7 H 7 fost 6e" 7r7tH 9i Fn Ir 7n67 Biseri"H 6e st7t@ if "e7 "7to i"H pri#7tH 6e 6repturi. Poporu FnsH nu 9i?7 pHrHsit pHstor 797 "H pFnH 7 ur;H 7u 8iruit "7to i"ii. I
BIBLIOGRA.IE P. Mi `7r6@ Religion ol the Elisabet?an age, Lon6r7@ %*55@ ,%+ p.A Bi4 ;73e Tu"4 e?Vi"7ire@ op. cit, #oi. 2@ p. ,2(),2* 9i 2%2)2,, 9i 8i8 io!r7fie p. (L+)(5, \ '&*)'%(A Lo3er O i#ieic@ HEanglicanisme de Ric?ard 4ooLer ,-555)-;990, t# -6B Lii e?P7ris@ %*5*A O . S"4;i6t@ Religion$AersLlaNung und +elreiung, Stutt!7rt@ %*57 _. P. /7u!77r6@ Elisabet? and t?e Englis? Reformation, C7;8ri6!e@ $Gr. Br.-@ %*L+ A. G. Di"Pens@ T?e Englis? Reformation, ,?n6@ e6t Lon6on@ %*L5A T. M. P<rPeM T?e Englis? Reformation to -557, ,?n6 e6.@ Lon6on@ %*LLA P4. /u!4es@ T?e Refo* mation in England, e6. III@ Lon6on@ %*L2A M. P7`i"Pe@ T?e Reformation in England O:for6@ %*L2A R. . in67 @ T?e &?utc? of England, Lon6r7@ %*5,A /. C. PorteiG Reformation and Reaction in Tudor regime, &ambridge, %*'+ A P. Tre;8e 7s@ :30or:d Reformei m +iserica anglican, Fn !re"e9te@ Tes7 oni"@ %*'LA A. D. To e67no@ 4isZ toire de lEAngleterre c?retienne, P7ris@ %*''A C. Const7nt@ Ha Reforme en Angleterrel W #oi.@ P7ris@ %*2&)%*2*A /. A. Moreton@ Ha Reforme anglicane au PAI$e s]e?M "]e@ P7ris@ %*2&A /. D7#ies@ Mors?ip and T?eolog' in England ,6-;.90, / #o .\ E6it. Bri @ Lei6en@ %*5'A A. Pre#ost@ T?# 3ore ,6-5W50, Tours@ %*L*@ (&* p. A C. _.M Bro;i e3@ T?# &ranmer t?eologian, Lon6r7@ %*'LA C. Dun op@ (liver &rommNellA Lon6r7@ %*'LA I. Ri6 e3@ Ko?n Qno), Lon6on@ %*L+A P. \7nton@ Ko?n Qno) k6-5C/0,l

rMIUADA A CINCEA

P7ris@ %*L5@ '', p. @Z A. Nf7urois@ Istoria Angliei, tr76. ro;<nH@ %*5&@ #oi. %@ p. ,'* ^ ^2'L 9i #oi. ,@ p. ,)%%+A Fn i;87 fr7n"eJH= 4isto*re dEAngleterre, P7ris@ %*25@ p. 2&L)2+(A Eus. Popo#i"i@ op# cit#, #oi. IV@ %*,+@ p. (&)(+A A. M. Step4ensens@ Anglicanism and t?e Hambet? &onierences, E6it. Bri @ Lei6en@ %*55@ 2', p. A \. Ono: %?7 "onsi6er7t pe p7p7 Gri!ore VII 6in se". 0I 6rept BAnti4ristu D "u "ifr7 LLL@ 6upH e:presi7 Apo"7 ipsei $%2@ %+-.

Contr7refor;7 p7p7 H. Con"i iu 6e 7 Tri6ent. RHJ8o7ie e re i!io7se. P7"e7 6in _estf7Fi7 $%L(+- I
L7 6eJorient7re7 pe "7re 7 pro6us?o Refor;7 ui M7rtin Lut4er 9i \. C7 #in Fn Biseri"7 ro;7no?"7to i"H 6e"enii Fntre!i p7pii nu 7u pu? tut sH rHspun6H 6e"Ft "u ;Hsuri e:terne@ "u inter6i"t@ in"4iJiGie@ rHJ8oi 9i e:ter;in7re. Fn"H Fn %'', ;7re e ;ision7r !er;7n Petru C7nisius $%',%)%'*5- spune7 "H 6estrH;7re7 "e7 ;7i ;7re Fn"H tot ;7i 7;eninG7 i;periu B"re9tinD@ i7r "7r6in7 u C7rpi spune7@ Fn %'L2@ "H p7r"H si;te "u; se 7propie Fn;or;Fnt7re7 Ro;ei. P7pii se"o u ui 0VI sufe? re7u@ Fn ;7re p7rte@ Fn"H 6e 7"e e79i ;ete4ne "7 9i "ei 6in Ren79tere. %. Contr7refor;7 p7p7 H DupH "e p7p7 A6ri7n VI $%',,)%',2- 7 re"unos"ut 6e 7 Fn"eput Fn f7G7 Dietei 6in Niirn8er! Fn %',2 #in7 Curiei ro;7ne Fn pro#o"7re7 s"4is;ei "onfesion7 e@ C e;ent VII $%',2)%'2(- 7 s7 #7t protest7ntis? ;u prin po iti"7 s7 F;potri#7 F;pHr7tu ui !er;7n 9i #7 suferi 7"e Jfsacco di Roma2 6in %',5@ "Fn6 "et7te7 BeternHD 7 fost MefuitH 6e tru? 7e e !er;7ne. In o" sH se #76H stHp<n u;es" peste It7 i7 ) 797 "u; - #is7se CeJ7re Bor!i7 )@ C e;ent 7 V/? e7 7 "unos"ut "e7 ;7i ne?i9tept7tH FnMosire. Ur;79u sHu@ p7p7 P7u III $%'2()%'(*-@ Fn %'(,@ 7 e7"ti#7t in"4iJiGi7 6e tip 9i ;Hi 7spru@ 7pro8Fn6 7poi 9i "on#o"7re7 on"i iu ui ;u t 6orit@ 67r %?7 Fn"4is i;e6i7t 6in "7 "u e po iti"e. Popu?7ru 9i 7f78i u p7pH Pius IV $%''*)%'L'- 7 pus Fn sfFr9it "7pHt nepo?is;u ui prin"i7r 7 p7p7 itHGii. Un7 6in 7"Giuni e s7 ut7re 7 fost nu;ire7@ Fn %'2L@ 6e "Htre P7u II@ 7 unui nu;Hr 6e "7r6in7 i 6e ;7re #7 o7re@ "7re 7u "o 78or7t "u F"t 7 ri6i"7re7 presti!iu ui Ro;ei. Printre ei ;enGionH; pe S76o eto@ Nont7rini@ C7r7ff7@ en! eJu Re!in7 6 Po e 9i 7 Gii. A ur;7t 7poi 7so? iefre7 i8erH 7 "e or L& 6e or7torieni 6in Ro;7 Fn or6inu FnfiinG7t Fn '%5 9i 7pro87t Fn %'((@ su8 Fn6ru;7re7 8 <n6u ui 9i e# 7#iosu ui .i? p Neri. Or6inu 9i?7 "re7t "u ti;pu nu" ee Fn Geno7@ VeneGi7@ . o? s nG7@ Ne7po e@ Veron7 9i Fn 7 te o"7 itHGi. Din "er"uri e 7"este7 7u 9it su!estii pentru re!ener7re7 " eru ui. Mi9"7re7 s?7 unit 7poi "u or? nu BTe7tini orD@ FnfiinG7t Fn %',( 6e "7r6in7 u C7Met7n $%(L+) f 2(- Fn spiritu unui u;7nis; re i!ios. Refor;7 6in epis"opi7 Veronei@ sH#Fr9itH 6e G4i 8erti@ 7 fost Fn"e? itu re!enerHrii epis"op7tu ui it7 i7n@ operH "ontinu7tH Fn6eose8i Fn
I C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. M. es7n.

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII

7r4iepis"opi7 Mi 7nu ui 6e #estitu epis"op ;ision7r C7ro Borr" $%'+(-@ 7poi Fn E #eGi7 6e .r7n"is" 6e S7 es $%L,,-@ Fn .r7nG7 6e V= 6e P7u $%LL&- 9i 6e 7 Gii@ "7re ur;7u Fn6e;nuri e "7r6in7 u ui C7r 6e#enit p7p7 P7u IV $%''')%''*-. S?7 ;7i 7so"i7t 9i un f7"tor 6e pri; or6in 9i 7nu;e = ;isti" s"o 7sti"7 sp7nio H. Fn se"o u 0VI Sp7ni7 F9i trHi7 epo"7 "e ei rn7i = 6eJ#o tHri "u tur7 e 9i teo o!i"e@ e7 6Fn6 Biseri"ii p7p7 e Fn 7"est Y "e e ;7i ;7ri forGe Fnnoito7re = 6u4u pietist pre6i"7t 6e TereJ7 dEb $f %'+,- 9i 6e Fn6ru;Htoru 9i 6u4o#ni"u ei Io7n 7 Cru"ii $%'\ %'**-@ pre"u; 9i or6inu ieJuiGi or ui I!n7Giu 6e Lo3o 7 $%(*%) 7 DupH refor;H "7to i"is;u 7 fost s7 #7t po iti"e9te 6e I;p7 478s8ur!o?sp7nio prin C7ro duintu 9i .i ip 7 II? e7 $%''L)%\ 6in pun"t 6e #e6ere 7 or!7niJHrii 8iseri"e9ti 9i 7 #ieGii "u tur7 e trin6 trHsHturi e 7"e ei79i spiritu7 itHGi i8eri"e. In 47osu pri;e or "enii er7u 6ouH "urente pentru ref7"ere7 "7to i"is;u ui = "e 6intFi ni"@ !7t7 7 "on"esiuni 9i 7"Gion<n6 "u ;iM o7"e interne@ repreJe 6e or7torieni@ 6e ;isti"7 sp7nio H 9i 6e !rupu 797 nu;it 7 Be:pe" Ge orD@ 7 tr7t7ti#e or p79ni"e "u protest7nGii A 7 6oi e7@ 7utorit7ti#@ ;ii o7"e e:terio7re@ susGinut 6e in"4iJiGi7 sp7nio H 7 ui C7r7ff7@ #iif" p7pH P7u IV $%''')%''*-. Cu 7stfe 6e forGe@ Biseri"7 ro;7nH 7 pornit pe 6ru;u re!ener proprii. A fost un pro"es !reu 9i Fn6e un!7t. D7r este 6e reGinut "H@ 6e 7"este forGe@ FnsH9i p7p7 it7te7 7 7#ut 7 Fn"eput o 7titu6ine 9o to7re 9i interes7tH. E7 s?7 te;ut 6e 6oi 6u9;7ni = 6e ten6inGe e 7i no;iste 7 e "on"i i7ris;u ui $Fn6eose8i p7pii C e;ent VII 9i P7u 9i 6e pretenGii e n7Gion7 ?po iti"e 7 e F;pHr7tu ui 478s8ur!i" "7re@ K "7to i"@ 6u"e7 po iti"H 6e F;pH"7re 7tFt "u p7p7 "Ft 9i "u Lut4er. 7i"i 7u ur;7t neFn"et7te e 6iete 9i "onferinGe 7 "7re se Fn"er"7 F; "7re7. ToGi p7pii 6intre 7nii %',& 9i %''& se te;e7u sH "on#o7"e o "iFiu pe "7re F "ere7u F;pHr7tu 9i "re9tinHt7te7 7puse7nH@ "H"i ; 6intre "on6u"Htorii 8iseri"e9ti "re6e7u "H p7p7 este ;7i ;i" 6e"Ft " "i iu @ i7r pe 6e 7 tH p7rte se te;e7u 6e F;pHr7t "H?9i #7 i;pune pun 6e #e6ere f7#or78i e sie9i. Z Conci#iu# .rid/n.in h g c PFnH 7 ur;R"on"i iu Btri6entinD@ nu;it 6upH nu;e e 7tines" or79u ui it7 i7n i? Nrento3 "e ;7i su6i" or79 6in I;periu 478s8ur!i" @ Ginut Fn trei9esiu; 9i 7 7#ut o istorie J8u"iu;7t7@ uon#o"7t pentn 6e"e;8rie??$i7F,T- Con"i iu s?7 putut 6es"4i6e 78i7 7 c%2 rie@f !;4/pN2n "Nu">'h6e epi7"ooL7 "Hror nu;Hr 7 "reiS"ut p;7 7 5&@ restu pFnH 7$K 6e #ot7nGi fiin6 e!u;eni 9i !ener7 i 7i or6ine or "H u!Hre9ti@ "7re #o 9i ei. Sesiune7 FntFi7 7 6ur7t pFnH 7 %% ;7rtie %'(5 A 7 6ou7 6in % i %''% 3Fnf %R .#P# 7pri ie %'',R i7r 7 treT7 6in Ai i7nu7rie %'L, pFnH i 6e"e;8rie %'L2@ Fn tot7 ;7i 8ine 6e ( 7ni rHsfir7Gi Fn r7stF;p 6e 7UnTRL7 u ti;7 cSesiune 7u p7rti"ip7t 6o7r %** 6M3fRR\tfHS? 787Gi 9i !ener7 i 6e or6ine ;on747 e. A97 s?7 Fn"4ei7f"R!! XO RRf"ori"ni ner7 7 Biseri"ii ro;7ne. Fntreruperi e se 67tor7u ;oti#e or po it "7re 7u 6o;in7t "u totu re 7Gii e 6intre n7pi 9i F;pHr7t pFnH 7 %'

Fn6 "7 unii@ 6e pi 6H p7p7 P7u IV@ ni"i sH nu 7""epte 6es"4i6ere7 "i iu ui Fn tot ti;pu pontifi"7tu ui sHu@ fiin6 Fn rHJ8oi. P7p7 se te;e7 6e inf uent7 F;pHr7tu ui @ "7re 6u"e7 o !o iGi"H6e "esiuni f7GH 6e protest7n Gi@ e 7pro87se intro6u"ere7 potiru ui 9i "7?iri7 " eru ui@ i7r TiT9e6inGe e sesiunii 7 6ou7 protest7nGii er7u "4i7r it7Gi sH #inH 7 Tri6ent@ "on"esiuni pe "7re e susGine7 9i o p7rte 6in ?ui "7to i". F;pHr7tu ;7i "ere7 s7 se 6is"ute Fn pri;u rFn6 "4estiu ? 9i sH se "ur;e 78uJuri e "7re pro#o"7serH 7tFt7 s"7n? 6 $poft7 6upH 87ni@ i;poJite e p7p7 e@ in6u !enGe e-@ refor;7 ;or7 H Ieru ui 9i 6is"ip in7re7 ui@ pe "Fn6 p7pi or 9i "7r6in7 i or e?7 #enit u sH 7pro8e 797 "e#7 A K ei "ere7u FntFi 6is"ut7re7 pro8 e;e or 6o! ? ti"e. M7i #ene7u 9i pretenGii e 78so utiste i;peri7 e 9i si;Gu 6e Dno;ie?7 unor epis"opi@ "7re 7fir;7u "H p7p7 #7 tre8ui sH se supunH "i iu ui. De 7"ee7@ preteM"tFn6 iJ8u "nire7 unei ;o i;e 6e "iu;H@ p7p7 ?;g7G. 9priinG7 7$Boio!ri"f3 pe teritoriu t H 7i @ un6ecinf uenG7 Ro;ei 7si!ur7tH@ G;pHr7tu . C7ro MduinMu 7 protest7t A 6e e!7Gii sp7nio i. er7u "ei ;7i 8ine pre!HtiGi@ F;preunH rn "ei !er;7n i@ 7u rH;7s rri6e! t. i 7stfe 9e6inGe e 6e 7 Bo o!n7@ "ontinu7te pFnH Fn sep? 8rie %'(*@ er7u fHrH i;port7nGH. Cu !reu s?7 ;7i Fntrunit sesiune7 [?7 Fn %''%@ 67r ) 6upH "Fte#7 9e6inGe ) te;Fn6u?se 6e o e:pe? e ;i it7rH 7 Inns8ru"P 7 prin"ipe ui protest7nt MoritJ 6e S7:7 tr7 F;pHr7tu ui@ s?7 6iJo #7t 6in nou 9i s?7 ;7i Fntrunit 78i7 peste 7ni Fn %'L, "Fn6 ieJuiGii 9i f7n7ti"u F;pHr7t .i ip II 6o;in7u Eu? F. e6inGe e s?7u Ginut Fn "o;isii $"on!re!7Gii- 6e teo o!i 9i "7no? i@ Fn nu;Hr 6e ,'. PreJi67u e!7Gii p7p7 i. In u ti;7 sesiune@ "Fn6 i pus pro8 e;e e 6is"ip in7re@ 7 6o;in7t un spirit 7utorit7r ieJuit@ isi !ener7 u or6inu ui@ L7ineJ@ fiin6 6e f7GH. Nu se ;7i #ot7 pe n7? 6@ "7 7 Const7nJ "i 6upH ;7Morit7te. P7rti"ip7re7 7 fost s 78H. Cei 7t797Gi p7pei er7u it7 ienii@ "7re for;7u 6ouH trei;i 6in "ei pre? Ai@ "FtH #re;e !er;7nii $Fn pri;7 et7pH 78i7 ,- 9i sp7nio ii@ "on6u9i un spirit ;7i i8er7 @ "ere7u o refor;H ;7i r76i"7 H. U ti;7^ peri? ' 7 R" on"i iu ui 7 s7 #7t "7r7"teru "entr7 ist p7p7 ) 6e9f n?7 puFut ;7tiJ7 inf7i i8i it7te7 ) sunu;n" spre 7pro87re totu cpHpe . c??????? prin 7"Gni fin7 7 "on"i iu ui 67t Fn %'L( 6e p7p7 Pius IV@ Bise? ro;7nH 7 fost in6i#i6u7 iJ7tH "7 BBiseri"7 ro;7 no?"7to i"HD f7GH Protest7ntis; 9i $'.to6o:ie@ e7 pierJin6 ori"e interes pentru T 7uten? Orto6o:ie@ 6e9i Fn nu;e e ei se "on#o"7se@ "on"i iuT. Astfe !rin fRTt R? 7 inr %!N % irfit istori7 BBiseri"ii p7p7 eD "u 7utorit7te pontifi"7 H S?7u u7t 6ouH fe uri 6e 4otfrFri = ftanonec: de fi6eD] s7u 6e"iJii 6e n 6o!;7ti"@ prin "7re s?7u re#iJuit 7pro7pe to7te pun"te e 6o"tri? a 7t7"7te 6e protest7nGi@ fi:Fn6u?se "on"epGi7 "7MoMi"H@ i7r penG ip in7 9i 76;inistr7Gi7 8iseri"e7s"H s?7u 76us Ddecret de fe!orma$
finH.^^^^^^.t.
A ^YY

U ^^^^^UUUi

f.

Dintre 6e"iJii e 6o!;7ti"e 7u fost =f[7KGir;7rp7 i Sfintei Tr76iGii ca @ r


6p rrp/inGH rip 7pee7si 7nt.nrig7tP ni .CfFntn CTpriptiirH f pentru
7

87te ero7re7 protest7ntH "7re 76;ite7 nu;7i pe 7"e7st7 6in ur? 5fi Fn 6ouH e6iGii ofi?

"i7 e Jise si:tine@ 6e "Htre p7p7 Si:t 7 V? e7 Fn %'+')%'*&@ Fn %'*& %'*,@ "u 6estu e !re9e i@ in" uJFn6 9i "HrGi e 6eutero"7noni"e ne7f 7te te:tu e8r7i"- cRpentru "o;87tere7 teoriei protest7nte 6espre i;put7Gi Mustifi"Hrii Bso 7 fi6eD@^ "on"i iu \M:7 pHrere7 7supr7 pH"7tu ui strH ;o9es"@ 7fir;Fn6 7poi ne"esit7te7 f7rse or 83;pRM pri;ire7 "e or 5 T7i ne@ "7re 7u #7 o7re $Ke: o perp npprriBr-5h^I. 8i;?rp .RTintpip T7ine s?7 s I84ni7t Fn6eose8i Gr7nssu8st7nGi7Gi7 eu47risti"H 9i sfinGeni7 T7inei ^^^^^ toriei@ i7rc 6o"trin7c IUriespre pur!7to riu@ in6u !ente si "instire7 ;o79te 9%T i"o7ne or@ "7riTpro#o"7se "e e ;7F ;u\T.e s"7n77iur i\^78i7^^7 fost 7tir s! . ..6rfininr ii o" Fn ter;eni pr" #H]H uT iMi pre"iJ;6u?se 6o7r une e r7nGii 6e e#it7re 7 78uJuri or. In fpini 7rest7 7 fpsG s7 #7t "7r7"ten 47ris;7ti"?8iseri"es" 7M Rf-t nNN$M snRTiin c8intre 4otHrFriie Ris"ip in7NreRer7 supr7#e!4ere7 ;7i 8unH 7 re !ioJit7Gn M7i"iior.ro ;i!7t i s7 se spo#e7e7s"7 \ I s sH se spo#e6e7s"7Msi "u te ^ sMuR4pfp in3 i;87 <t;<3N "e7 n7Gion7 7 er7 sH se "u;ine"e sH infrp/int7Gp ;i;7i ipr7r4ipi.N U -p.ntru FntHrire7 7% interJisH@ 9L pre6i"i R^^^^^^^^^^^^^^ R R ^ ) ^ ^ ^ ^ "on9tiinGei cSo!rn<Tao "8n"i iu cR Fn"reN6 nG7t p7pei pu8 i"7re7 unei BConie9sio fi6ei tri6ent RA \ "4e;7t sH iure fie"7re " eri" 9i nou "on#ert Fn se;n 6p 7s"u t7re f7tH 6e Ro;7@ 6upH "u; s?7 e6it7t 9i un Bin6e i8roru; pro4i8itoru;D@ i7r "7 ;7nu7 6o!;7ti" s?7 pu8 i"7t Fn %'f un B"7tee4is;us ro;7nnsD pentru preoGi@ 6e#enit "7rte si;8o i"H o8 !7torie. Pentru #i7G7 6e "u t s?7 4otHrFt e6it7re7 "HrGi or respe"ti#e +reviarum romanum s7u Ro iRe RRiMMiu8 i"7t Fn %'L+- 9i 3issa romanum s7u Hitiirg?iYpd pF<8TF"<: riR'5'] "u nu;ero7se !re9e i@ Fi tr?o i;8H "7re e i;in7 7ro;7 !r7iu ui 8iseri"es". Pentru pre!Htire7 supr7#e!4ere7 " eru ui s?7u pre#HJut Se;in7rii teo o!i"e Fn fie"7i ep7r4ie su8 "on6u"ere7 epis"opu ui@ e:7;ene 9i "on"ursuri 7 pri;in Fn fun"Giuni@ #iJit7re7 re!u 7tH 7 p7ro4ii or@ inte!r7re7 ;HnHstiri or ep7r4ii@ Ginere7 sino76e or ep7r4i7 e 7nu7 e 9i 7 "e or ;itropo it7ne trei 7ni@ interJi"ere7 "o e"te or 9i in6u !enGe or $reJer#7te 6e 7"u; n ? ;7i p7pei- prin instituire7 6ispoJiGii or Mu6e"Htore9ti 9.7. Printre ;u te e s"4i;8Hri s?7 7f 7t 9i in#ers7re7 f7"erii 9p;;i iii Sfintei Cru"i 7nu;e ^^^^ 6e"i t7rH si;8o is; ) 9i 6e 7 u;Hr st<n! spre "e /rppt "ontr7r Fn#HG Hturii P intuFui I!n 7Giu^7Y^AnGi!i i R f 9 7 "uii ir;Hrir6p p !^^ 7 %,%& 7 Fnsu9i p7pei Ino"enGiu III $ %\+A Refor;7 B; rani!e et membri"2 , r rpR iJ7t ni"i 7"u; "or piet A reJu t7te e "on"i iu ui ni"i nu 7u Nf7st? Duser#7te GM "u ten6irFGe n7Gion7 e "7 Sp7ni7 9i .r7nG7 n?7u Fn!<SuTrpuDn"7re7 4 tHrFri or tri6entine Fn "uprinsu or 6e"Ft ;7i tFrJiu@ 9i 7tun"i nu; Fn ;Hsur7 Fn "7re e e nu 7tin!e7u su#er7nit7te7 re!7 H. It7 i7@ Portu! i7 9i Po oni7 e?7u pri;it i;e6i7t 67toritH puterii po iti"e 9i ;isione 7 ieJuiGi or@ "7re reu9iserH sH e i;punH. B7#7ri7 "7re o8Ginuse potir p97Gru 7i"i 9i re"HsHtorire7 preoGi o r n?7 putut pHstr7 ti;p ;7 i Fn6 un!7t 6e"it pri;7 6intre 7"este "on"esiuni. Fn s"4i;8@ "entr7 isrr p7p7 @ Con6us % ener!i" 7e ieJuiGi@ 7 "Hut7t Fn to7te "4ipuri e@ ;7i 7 prin Fntruniri pro#in"i7 e@ Fn Ger;7ni7 9i Fn 7 te st7te@ sH re!enere "7to i"is;u @ 797 Fn"Ft epo"7 7"e7st7 po7te fi nu;itH B"ontr7refor;H

PERIOADA A CINCEA

"H 7"Gion7 spre stH#i ire7 Refor;ei 9i Fn 7"e 79i ti;p re7 iJ7 9i W;H internH 7i"7M@oii"is;ui c ;u Gi;e G R ! R R P R 0 R R f R M G p p G 5 7 " 7t o i " i s ;. Fn6e os e 8i p7 p7 2 io6o" 9 i or 9i 7 e te r o6o" 9i or e 0III 7 "re7t o Fntre7!H 7r;7tH 6e 67s"H i 9i 6e or6ine "7re W7u 7"e7stH operH 6e ref7"ere. %'+, p7o7i Gri!orie 0III $% '5,)%'+'- prin butia^^Inter gravis$ FFi6reptH "7 en67ru iu i7n@ 4otHrFr.6 "7 Jiu7 / P R.( OP T S sH 6e#inH o;8rie %'+, @ supri;Fn6 6e"i Je"e Ji e@ 76Hu!Fn6u?se o Ji 7 toGi o#iJi8i i prin (@ nu;it 6e 7tun"i "7 en67ru !re!ori7n@ "7re este Fn Apus pFnH Fn Ji e e no7stre. P7p7 Si:t V 7 FnfiinG7t tipo!r7fi7 nu ui@ 7 or!7niJ7t "uri7 p7p7 H Fn %' "on!re!7Gii noi@ 7 ter;in7t " H6iri 6e 7 Biseri"7 SfFntu Petru 9i C7pe 7 si:tinH. NunGi7tu? 6 9i supr7#e!4e7u Fn to7te "7pit7 e e unit7te7 6e t 6 7u iost FnfiinG7tS)pentru re77u"ere7 protest7DGF oS5IU8c7 8

Rp 9 p! p e p7p7 H 9i 7pHr7u o ;u Gi;e 6e institute 6e 8inef7 "ere@ e "u "7re se ri6i"7se 7"est presti!iu er7u ;7ri. \ Mr4iJiG F7 7 67r. 22& 6e 7n i 6e e:istenGH peste 2&.&&& "on6 7;nHri@ 76eseori nu Fn "7Juri stri"t re i!io7se@ "i 9i po iti"e 9i "i#ne. Mor7 7 ieJuitH 7s pFnH 7Ji pro#er8i7 H@ "7 un "7J 6e nor;e 9i re!u i "7r7"teristi"e@ n"esiuni e pro878i is;u ui sHu@ "enJur7 in6e:u ui@ "7re "on67;?Ai o7;eni 6e 9tiinGH "7 MM7 i oo Cn i ei $%'L()%L(,- 9i Ni"o 7e Co?$%(52)%'(2-@ fi osofi "7 Gior67no Bruno $%''&) %L&&-. N"7reNir rs 6e #iu@ 7poi To;7 C7;p7ne 7 $%'L+)%L2*-@ "7re 7 st7t ,5 6e i"4is Fn Sp7ni7 "7to i"H@ Fn fine@ B 7i9e^^E7s"7i? $%L,2)%LL,- 9i rtes $%'*L)%L'&-@ 7 e "Hror7 s"rieri@ "7 9i ;u te 7 te e@ 7u .fost nte@ sFnt "Fte#7 "7Juri "e e8re. M7i #ene7u 7;eninGHri e inter6i"?7poi p7ti;i e pro#o"7te 6e 8u 7 1In coena 8omini2, prin "7re e:"o;uni"7Gi festi#@ Fn fie"7re 7n 7 \oi7 Ver6e@ toGi ereti"ii 9i Wt7nGii A 7poi si ni"ii e "u "7re s?7u sH#Fr9it 797 nu;ite e Buniri "u D@ 7 ruteni or Fn %'*'@ o p7rte 7 ro;<ni or 6in Tr7nsi #7ni7 Fn 7 nestorieni or 9i ;onofiJiGi or orient7 i tot Fn 7"est ti;p@ uniri ite 6e iJeuiGii 7pri!ii "on!re!7Gii 18e propaganda fide2, FnfiinG7tH -/,E 6e p7p7 Gri!ore 0V $%L,%) %L,2-@ Fn fine@ to7te rHJ8o7ie e re?se. Astfe se "onst7tH "H Fn prin"ip7 "7to i"is;u post?tri6entin Sse8e7 6e "e ;e6ie#7 6o7r prin ;o6erniJ7re7 ;iM o7"e or@ 9i pre?W7 ;7i Fn6e7pro7pe 7 p 7nuri or. -in istori7 ;i9"Hri or refor;7to7re se 6esprin6e "H ni"iun7 6in e e 2 putut HGi 6e"Ft "u preGu ;u tor suferinGe 9i "4i7r rHJ8o7ie. A"est s?7 FntF;p 7t 7tFt Fn Ger;7ni7@ E #eGi7 9i O 7n67 "Ft 9i Fn An! i7 Gi7. L7 Fn"eput upt7 7 fost susGinutH 6e po iti"7 ui C7ro duin? poi 6e "e7 7 fiu ui sHu .i ip 7 II? e7@ "7re@ Fn %'++@ prin p 7nu "erire 7 An! iei refor;7te "u 7Mutoru Invincibilei Armada, 6es"4i? re7"u upte or re i!io7se. Li!7 no8i i or protest7nGi 6in Ger;7ni7 iM!4e87t pe rFn6 Fn 6iete e 9i "on#enGii e "7re 7u ur;7t 6ietei 6in 6e 7 Spir7@ so"otitH "7 pri;7 7"Giune unit7rH re i!ios?po iti"H 7 ini or. Tr7t7ti#e e 9i pro#o"Hri e 6intr?o p7rte 9i 6in 7 t7 7u 6ur7t Fn %'2,@ "Fn6 7u u7t un "7r7"ter ;7i 7!resi# prin re#o t7 6e 7

LeipJi!@ i7r 6in %'25 rHs"o7 7 7r;7tH 7 protest7nGi or 7 fost !ener7 H. Lupte o"7 e 9i !ener7 e s?7u 6us Fntre %'25 9i %''' 7pro7pe pretu ? tin6eni@ Fn %'(5 Li!7 s;7 P7 6i"H 7 protest7nGi or 7 fost J6ro8itH prin trH67re7 6u"e ui MoritJ 6e S7:7@ "on6u"Htorii protest7nGi ur;Fn6 sH fie tri;i9i 7 "on"i iu 6e 7 Tri6ent "7 sH pri;e7s"H "on6iGii e 6e F; ? pH"7re "u "7to i"is;u . D7r p7p7 to";7i tr7nsfer7se sesiune7 7 Bo o!n7 9i 6e 7"ee7 F;pHr7tu 6i"tH Interimul din Augsburg din -5B7, prin "7re o8 i!7 pe protest7nGi sH 7s"u te 6e 7utorit7te7 p7pi or 9i 7 epis"o? pi or@ sH?9i re6u"H 7 ;ini;u; "e e 7 te 6iferenGe 6o"trin7re@ putFn6 Fn s"4i;8 pri;i preoGi "HsHtoriGi 9i F;pHrtH9ire7 su8 7;8e e for;e. So uGi7 n?7 ;u Gu;it ni"i pe unii ni"i pe 7 Gii A 6e 7"ee7 "Fn6 Fn %''% s?7 "on#o"7t 7 6ou7 sesiune tri6entinH@ F;pHr7tu 7 o8 i!7t pe uter7ni sH?9i tri;itH 6e e!7Gi 7"o o "7 sH se FnGe e7!H. Atun"i MoritJ 6e S7:7 trH67 6e 7stH 67tH pe F;pHr7t 9i porni "ontr7 ui "u rHJ8oi@ F;pHr7tu C7ro duintu @ #HJFn6 e9e"u po iti"ii s7 e@ 7 Fn"4ei7t Fn %''2 "on#enGi7 6e 7 P7ss7u@ 9i Fn %''' p7"e7 re i!io7sH 6e 7 Au!s8ur!@ "7re@ Fn"4ei7 o epo"H 6in istori7 protest7ntis;u ui. P7"e7 re"uno9te7 prin ? "ipiu cu*us regio e*us religio, cui apar!ine regiunea aceluia s fie "i rcligiuv#ea, 76i"H "on6u"Htoru pro#in"iei 6eter;inH "7r7"teru re i!ios 7i pro#in"iei s7 e. Cine nu er7 ;u Gu;it e;i!r7 "u 7#ut "u tot A 67r prin"ipii "7to i"i "7re tre"e7u 7 protest7ntis; F9i pier6e7u 8unuri e@ 8unuri "7re rH;Fne7u reJer#7te "7to i"i or $reser#7tu; e"" esi7st "u;- A Fn fine@ protest7nGii nu ;7i pute7u usurp7 epis"opii e "7to i"e. Lupte e se FnteGirH@ ;7i 7 es 6upH Con"i iu tri" entin. Ce7 6intFi pro#in"ie Bre"<9ti!7tHD 7 fost B7#7ri7@ prin 6u"e e A 8re"4t V 9i prin ;isiune7 neFntreruptH 7 pre6i"7toru ui ieJuit Petru C7nisius $f %'*5-. IeJuiGii 7u "F9ti!7t 7poi teren 7 Oo n@ Miin"4en@ Inns8ru"P@ Vien7 i Pr7!7@ i7r "entru ;ision7r se st78i i 7 In!o st76t. No8i ii protest7nGi er7u s"o9i 6in Diete pretutin6eni un6e "7to i"ii er7u Fn ;7Morit7te. V7 ? e7 Rinu ui@ _estF7 i7@ Austri7 "u Stiri7 9i C7rinti7 7u fost re"7to i"i? J7te Fn ;7re p7rte. Conf i"tu 6e 7 Don7u`Hrt4 6in %L&+ este se;ni ? fi"7ti#. 2. RHJ8o7ie e re i!io7se Conf i"te e s?7u Fn;u Git pFnH "Fn6 7;8e e t78ere s?7u Fn7r;7t@ protest7nGii "F9ti!Fn6 9i 7 i7nG7 .r7nGei@ 7f 7tH Fn 6u9;Hnie "u /78s? 8ur!ii@ i7r "7to i"ii 7u for;7t o i!H Fntre ei@ 79teptFn6 nu;7i pri eMu pentru 7 se Fn"7ierH. A"est pri eM ?7u 67t F;preMurHri e 6in Boe;i7@ un6e 1#utraOui"ti$ ?usi!i2 9i 1fra!ii moravi2 o8GinuserH@ Fn %L&L@ i8ert7te7 "u tu ui printr?o "7rte ;7iest7ti"H. UJu potiru ui 9i "HsHtori7 preoGi or er7u intr7te 76Fn" Fn tr76iGii e or@ Fn"Ft ei 7u rHspuns "u 7r;7 Fn ;FnH "Fn6 F;pHr7tu Y M7tt4i7s II $%L%,)%L%*- 7 Fn"eput sH restrFn!H 7"este i8ertHGi. RHs"u 7Gi Fn %L%&@ 1uiraOui"tii2 7se6i7rH pri;Hri7 6in Pr7!7. Cu 7"est pri eM Fn"eput "unos"utu rHJ8oi re i!ios 6e 2& 6e 7ni $%L%+)%L(+- 7 "7re 7i u7t p7rte to7te puteri e "7to i"e 9i protest7nte 6in "entru @ #estu si nor6u Europei 9i "7re s?7u sfFr9it "u pustiire7 Ger;7niei@ "u "<9ti!uri- teritori7 e sue6eJe 9i fr7n"eJe 9i "u 7si!ur7re7 i8ertHGii "onfesion7 ei

PERIOADA A CINCEA

ii 6e 2& 6e 7ni 7 7#ut ur;Hto7re e f7Je = 8oe;o?p7 7tinH $%L%+ I@ 67neJH $%L,')%L2'- 9i sue6o?fr7neeJH $%L2')%L(+-@ Fn "7re pus "7 B;7re "on6otierD 6u"e e A 8re"4t _7 enstein $%L2(-@ !e? i;u 7r;7te or i;peri7 e "7to i"e 9i s?7u ;7nifest7t ;er"en7rii@ ?tii e? 6e or6on7nGH 9i osti e GHrHne9ti@ pro#o"Fn6 ;7ri 6eJ7stre. i;7 f7JH 7 pus pe F;pHr7tu Ger;7niei .er6in7n6 II@ 7 i7t "u i i7n I 6e B7#7ri7 $%'*5)%L'%-@ f7GH Fn f7GH "u re!e e B6e i7rnHD@ i" V P7 7tinu 7 Boe;iei@ se"on67t 6e .r7nG7@ "7re #oi7 "H6ere7 ir!i or. Lupt7 6e 7 Munte e A 8 6e Fn!H Pr7!7@ 6in + noie;8rie 7 fost "F9ti!7tH 6e i;peri7 i. Ur;7re7 7 fost interJi"ere7 protes? nu ui Fn Boe;i7@ Mor7#i7@ Si eJi7@ Austri7@ pre"u; 9i 7 "7 #inis? intro6us 6eM7 Fn teritorii e p7 7tin7 e. Cei "7re n?7u #rut sH tre7? "7to i"is;@ ;7i 7 es no8i i@ 7u tre8uit sH e;i!reJe A tero7re7 7 fH"ut IGi sH?9i B#inH Fn fireD@ "u; Ji"e7u ieJuiGii. D7r rHJ8oiu nu s?7 f7J7 7 6ou7 7 intr7t Fn uptH re!e e C4risti7n IV 7 D7ne;7r"ei ?%L(+- "7re "ere7 Brestituire7D@ 76i"H uter7niJ7re7 epis"opii or !er? 6in nor6?#est@ Fn S"4 es`i! 9i /o stein. D7r p7"e7 6e 7 Lii8e"P 6in 8 i!7 D7ne;7r"7 sH renunGe 7 pretenGii 9i fH"e7 6in /78s8ur!i stH? iep ini 7i situ7Giei. F f7J7 7 I I?7 s?7 7n!7M7t 9i re!e e Gust7# A6o f 7 Sue6iei $%L%%) fiin6 su8#enGion7t 6e .r7nG7 "7r6in7 u ui Ri"4e ieu $%'+')%L(,-. intr7re7 sue6eJi or Fn 7"Giune nu ;7i pute7 fi #or87 6e 6istru!e? rotest7ntis;u ui@ 797 "H 6upH #i"torii e sue6eJe 6in %L2' s?7 Fn"4ei7t s sep7r7tH 7 Pr7!7@ "7re 7 r7tifi"7t "u"eriri e protest7nte 6in u ti;ii @ 7ni. R.. IV?7 f7JH 7 rHJ8oiu ui re i!ios 7 fost p inH 6e 4HrGuie i 9i pus? #re;e 6e %2 7ni@ pFnH 7 %L(+@ 6use 6e 7r;7te e sue6eJe 9i fr7n? su8 6ire"t7 Fn6ru;7re 7 "7r6in7 u ui Ri"4e ieu@ 7 "Hrui s"op er7 ineJe "7s7 6e Austri7. L7 Munster "u fr7n"eJii 9i 7 Osn78ru"P "u =Jii s?7 ne!o"i7t "e e8ru tr7t7t 6e p7"e 6in _estf7 i7@ Fn o"to;8rie Tr7t7tu 7si!ur7 i8ert7te7 re i!io7sH 9i e!7 it7te7 Protest7ntis? i uter7n 9i "7 #inist "u C7to i"is;u "7re er7 re"unos"ut "7 BBi? HD e!7 Fn6reptHGitH. Nu;7i uniune7 Bfr7Gi or "e4iD@ Fn frunte "u !o!u Io7n A;os Co;enius@ epis"opu or@ nu 7 fost in" usH Fn to? GH A 6e 7"ee7 Co;enius 7 "erut prin s"ris sH se re7 iJeJe Bo refor? Iener7 H r76i"7 HD@ ;7i te;eini"H 6e"Ft 7u iniGi7t?o /us@ Lut4er 9i Ln. D7r u"r7re7 s7 7 rH;7s ne"unos"utH. Astfe @ Bp7"e7 6in _estf7 i7D@ 6in %L(+@ 6es"4i6e7 porGi e Bp ur7? i ui Nteo o!i" 9i 8iseri"es"D. In fon6@ frH;FntHri e 9i upte e 6e un L@ Fntre %%''' 9i %L(+@ Fntre "7to i"i 9i protest7nGi se sf<r9e7u 6in =t 6e #e6ere teritori7 "u un Bst7tus CuoD@ p Htit "u pier6ere7 8o? or 6e or6in "u tur7 @ "u se"Htuire7 e"ono;i"H 9i Fn"rFn"en7re "on? hn7 H. De 7"ee7@ Io7n A;os Co;enius $%'*,)%L5%- #e6e7 Fn "ontr7refor? p7p7 H Bse6u"Giuni e Anti4ristu uiD 7po"7 ipti". A8i7 Fn %5+% 7 Fn?A Bi u;in7tu D F;pHr7t Iosif II $%5L')%5*&- sH 6e7 "e e8ru sHu tent 6e to er7nGHD pentru ne"7to i"i@ "7re 7"or67 7"estor7 6repturi e@ e!7 it7te Fn f7G7 e!ii@ intr7re7 Fn 8res e@ Fn or79e@ Fn 9"o i@ "7sH?
L

torii ;i:te 9i 7 te e Fn "uprinsu I;periu ui !er;7n?478s8ur!i". Er7 o ;HsurH 6e Fn6u "ire 7 r7porturi or inter"onfesion7 e@ 6upH "e into er7n G7 "7to i"H 78so utistH@ pro;o#7tH 6e F;pHr7t 9i 6e re!i@ 7 e9u7t Fn EH ri e 6e \os@ Fn .r7nG7 6e 6upH Lu6o#i" 0IV $%L(2)%5%'-@ Fn Po oni7. MHsuri e represi#e 6in %5,* F;potri#7 s"risu ui protest7nt@ "7 9i 6e"iJi7 6in %5L% 7 F;pHrHtesei MHri7 TereJ7 $%5(')%5L'-@ prin BConstituGie? "ri;in7 isD "7re pe6epse7 7spru 6e i"tu pHrHsirii "7to i"is;u ui@ s?7u 7rHt7t inefi"7"e. D7r ni"i BP7tentu 6e to er7nGHD nu 7 6Hinuit ne7tins@ 797 "H 7ni;oJitHGi e "onfesion7 e 7trH!e7u 6upH sine 9i pe "e e po iti"e.
B I B L I O G R A . I E

A. D. _ri!4t@ T4e &ounter$Reloimation# &at?olic Europe 7n6 t?e nonc?ristian Morld, Lon6on@ %*+,A E. Iser o4@ \. G 7JiP 7n6 /. \e6in@ Retormation and &ounter Relormation# Tr76. 6in i;87 !er;7nH@ Lon6on@ %*+&@ 00 ) 5*' p.A /. \e6in@ IY &oncilio di Trento, t. IV@ ,@ Bres"i7@ %*+% A /. \e6in et P. Pro6i@ n &oncilio di Treno come crocevia della politica europea, Bo o!n7@ %*5* : Despre istori7 p7p7 itHGii 7 L. B7nP7@ L. P7stor@ E. Denif e@ L. /7 er 9i .r. Seppe t@ R. BHu;er@ Con"i\iu; Tri$ dentinum, D7r;st76t@ %*5*@ 0 ) 'L( p.A M. P7"7nt@ 4istoire de la Fapaute, E6it. .737r6@ P7ris@ %*5LA Bi4 ;e3er?Tu"4 e?Vi"7ire@ op# cit#, #oi. 2@ p. ,(&)22% 9i 8i? 8 io!r7fie@ p. (5+)'&* A .r7nJen@ op# cit#, p. ,*')2%&A /. \e6in@ >esc?ic?te des Qon%ils #on Trident, e6. II@ B<n6 IV@ #oi. % 9i ,@ .rei8ur! i; Br.@ %*'%)%*L(@ 2?e AufL %*5'A 9i tr76u"ere7 fr7n"eJH= Le "on"iie 6e Trente, P7ris@ %*L')%*5&A O. D. S" i;i6t@ 8ie Lat?olisc?e Reiorm un6 die >egenretormation, Gottin!en@ %*5'A \. De unie7u@ Refor;e cat?oliOue ,&ontreretorme0, Fn BEn"3" op7e6i7 Uni#ers7 isD@ t. %2@ P7ris@ %*L+@ p. %&L')%&L+A L. Vi 7ent@ Ha Restauration cat?oliOue ,-5;W6-;B70# /istoire 6e NE! ise sous 7 6ire"tion 6e Au!. . i"4e et V. M7rtin@ t. 0VIII@ %@ P7 ? ris@ %*L&A L. _i 7ert@ Apres le conciie de Trente, P7ris@ %*L&A A. Dupront@ He conciie et Ies conciles, P7ris@ %*L&A E. Pre" in et \. \7rr3@ Hes luttes politiOues et doctrinales au) 0V.NF?e et PAGI$e siecles# /istoire 6e NE! ise sous 7 6ire"tion 6e Au!. P i"4e et V. M7rtin@ t. 0I0@ $% et ,-@ P7ris@ %*'')%*'LA G. S"4rei8er@ D7s _eit? Lon%il von Trident, , #oi.@ .rei8ur! i; Br.@ %*'% A \. De u;e7u@ Le cattolicisme en$ tre Hut?er et Aoltaire, P7ris@ %*5%@ 2'+ p.A P. Mi!ue @ Hes guerres de religion, P7ris@ %*5%@ '*( p. A R. M7u6ron@ HEEurope absolutiste $,L(*),55'Y@ E6it. .737r6@ P7ris@ %*55 A l. Con!7r@ HEEglise de =t# Augustin lEepoOue moderne, E6it. Ceri@ P7ris@ %*5&@ (+( p.A P. C47unu@ Ha civilisation de lEEurope clasiOue, P7ris@ %*LLA T4. S. Ou4n@ Ha revolution copernicienne, P7ris@ %*52@ 22' p. A _i . S4e7@ Ha rivolu%ione intelei$ tuale di >alileo, Ro;7@ %*5( A \. \7n"eP@ V7 6stein $_7 enstein-@ %'+2)%L2(@ Pr747@ %*5+@ '+5 p. n rom ne"te < M. es7n@ In problema papalit!ii, Fn BMitropo i7 B7n7tu uiD@ 0II $%*L,-@ nr. 5)+@ p. 2(()2',A I6e;@ (rt?odo)ie, ?istoire dEun mot, Fn BIstin7D@ nr. (@ P7ris@ %*5&A I6e;@ 8espre (rtodo)ie 9i &atolicitate, Fn BOrto6o:i7D@ 0III $%*L%-@ nr. ,@ p. %'L)%L+A I6e;@ &ircula!ia cuvntului 1ort?odo)2 n Apus, Fn BMitropo i7 Ar6e7 u uiD@ I $%*'L-@ nr. 2)(@ p. ,(&),'2. .

Contro#erse 9i Fn#HGHturi noi Fn Biseri"7 ro;7no?"7to i"H. G7 i"7nis;u . \7nsenis;u I


M7re7 "riJH prin "7re 7 tre"ut Biseri"7 ro;7nH Fn ti;pu refor;ei > Hs7t ur;e <6Fn"i Fn sFnu ei. Une e 6in 7"este7 er7u 6in 6o;eniu 6o"tri? n7 @ 797 nu;ite e 6ispute 6espre 47r@ 6intre "7re ;7i i;port7nte sFnt ;o? inis;u @ M7nsenis;u 9i Cuietis;u @ i7r Fn 6o;eniu 76;inistr7Gi #?or? !7niJ7tori" Fn6eose8i 7utono;is;u !< i"7n@ fe8roni7nist 9i iosefinist
I C7pito re67"t7t 6e Pr. prof. M. es7n.

Pentru 7 7fir;7 o "on"epGie ;7i opti;istH 6espre o; 9i 6espre tuire7 ui teo o!ii ieJuiGi "7re 7u 7Muns sH Fn6ru;e 6eJ#o t7re7 spi? 7 H 7 "7to i"is;u ui post?tri6entin@ 7u "Hut7t sH 7fir;e ;7i "u tH? ro u #oinGei 9i 7 f7pte or o;ene9ti Fn oper7 6e ;Fntuire. Cu 7"e7st7 tu "HJut Fntr?un se;i?pe 7!i7nis; "7re 7 67t n79tere 7 Fn6e un!7te Hti;79e "erturi@ pe 6e o p7rte Fntre ei 9i 6o;ini"7ni@ i7r ;7i tFrJiu e ei 9i M7nseni9ti. Contro#ers7 er7 o reFn#iere 7 #e"4i or 6ispute :e 7uN!ustinienii pre6estin7Gi7ni9ti 9i pe 7!ieni@ i7r Fn E#u ;e6iu e s"oti9ti 9i to;i9ti s7u Fntre 6o;ini"7ni 9i fr7n"is"7ni. Pri;ii 7fir;7u sH o;u 9i?7 pier6ut i8ert7te7 #oii prin pH"7tu ;o9es" 9i "H nu;7i prin 67ru 6i#in@ Du;neJeu 4otHrH9te 9i pentru roie9te E ;Fntuire7 prin pre6estin7Gi7 S7. Cei 7 Gi 7fir;7u "H #oin?@i i8ert7te7 o;u ui nu s?7u ni;i"it@ "e ;u t 7u s H8it@ 67r nu Fn ;HsurH Fn"Ft sH nu po7tH "uno79te pe Du;neJeu 9i sH?L ur;eJe. A7 "re9tinu ui stH 6e"i Fn 6is"ip in7re7 #oinGei spre f7pte 8une. In or7Gi7 or@ 6u4o#ni"ii ieJuiGi fH"e7u 76eseori uJ 6e 6istin"Gi7 Fntre iGe e !re e 9i u9o7re@ Fntre f7pte e per;ise 9i neper;ise@ "HutFn6 sH tfi"e@ uneori@ "u f7pte 8une nu;7i 6upH for;H 6e9i intenGi7 7r fi re7 s7u in#ers@ 6upH ;eto67 "unos"utH 7 BreJer#ei ;int7 eD s7u 7 h878i is;u uiD. .o osire7@ "7Juisti"ii 7Mun!e7 7stfe sH e u6eJe 76e?i pres"ripGii e i;u78i e 7 e e!ii "on9tiinGei@ Fn "7Ju "H se !Hse7u ]7 ;oti#e s7u 7utoritHGi 6o"trin7re "7re 6H6e7u Mustifi"7re. Ce ;7i -s"ut ;7nu7 pentru B"7Juri e 6e "on9tiinGHD 7 fost Fnto";it pen?6u4o#ni"i 6e sp7nio u Es"o87r $%LL*-@ 6upH nu;e e "Hrui7 !eni7 u tor fr7n"eJ B 7ise P7s"7 $%L,2)%LL,- 7 "re7t "u#Fntu Bes"o87r?eD s7u su8terfu!iu@ #or8H Fn 6oi peri@ 9iretenie. Se n79te Fn fe u t7 o "on9tiinGH 7:H@ superfi"i7 H 9i u9ur7ti"H@ "u opti;is; ;or7 Aer7t@ "7re po7te 6u"e 7 6up i"itHGi "on67;n78i e@ prin "7re s"o?76eseori s"uJH ;iM o7"e e@ "4i7r 67"H 7"e7stH "e e8rH ;7:i;H nu se 9te e:pri;7tH Fn iter7tur7 respe"ti#H. E:presi7 = Bo;ni7 76 ;7More; Dei ! ori7;D er7 7stfe u;8ritH ru "H pH"7te e Mustifi"7te "u 7tFt7 u9urinGH nu ;7i pute7u fi spre 7 ui Du;neJeu. A"est spirit 6e e:p o7t7re 7 situ7Giei 9i 6e 7"o;o? i pre7 u9o7rH 7 pro#o"7t "onf i"te Fn ;7i ;u te rFn6uri 9i o"uri@ 7 es Fntre "ei s"rupu o9i. %. Contro#erse teo o!i"e Pri;7 f7JH 7 6isputei 47rito o!i"e er7 pro#o"7tH 6in ri#7 it7te7 Fn? uni#ersit7te7 i8erH 6in Lou#7in $Be !i7- 9i ieJuiGii st78i iGi Fn6eo? 7 Dou7i. Fn !rupu 6intFi er7 profesoru Mi"4e B7ius $%'+*-@ "7re n7 "H 6rept7te7 s7u sfinGeni7 ui A67; nu. "onst7 Fntr?un 767os 6e $6onu; super76itu;-@ "u; Ji"e7u ieJuiGii@ "i er7 sH6it Fn fire@ 6e 7 pro"esu Fn6reptHrii nu Ginte9te 7tFt spre iert7re7 pH"7te or pe 6e f7pte 8une@ "Ft ;7i 7 es spre s"4i;87re7 interio7rH. O;u nu s pretin6e s7tisf7"Gie 9i rHsp 7tH Fn ur;7 f7pte or s7 e "7re ) 6e i6ere7 ui A67; ) sFnt ;7i ;u te re e. Totu9i@ o;u e i8er e:tern@ ntern se 7f H su8 i;periu 47ru ui.

BISERICA IN SECOLELE 0VI)0VIII

Fn#HGHtur7 7"e7st7 7#e7 7se;Hn7re "u I"7 #inis;u 9i 6e 7"ee7 n?7 fo 8ine pri;itH. Do"torii Sor8onei 7u "enJur7t %+@ i7r Ro;7 5* teJe 6i an#HGHtur7 ui B7ius "7re@ 6e9i er7 spriMinit 6e ;ii e 6e stu6enGi 9i " 8ur!4eJi;e7 EHri or 6e \os@ 7 tre8uit pFnH 7 ur;H sH retr7"teJe. IeJu Gii "7re ?7u "o;8Htut "e ;7i ;u t 7u fost o 7n6eJu Leon7r6 Less4 $%L,2- 9i ;7i 7 es "7sti i7nu Lu6o#i" Mo in7 $%L&&-. Oper7 7"estui7 6i ur;H 6espre BAr;oni7 6intre i8ert7te 9i 47rD@ 7pHrutH Fn %'++@ 7fi= ;7 "H #oinG7 o;u ui "o 78ore7JH 6e 7 sine@ s7u se opune i8er 47n ui. Du;neJeu 9tiin6 6in #e"i "e 7re o;u 8un sH f7"H Fn "ut7re s7 "ut7re F;preMur7re@ Fi oferH 47ru @ !r7Gi7 efi"ientH spre 7 7"Gion7 i8K 9i sufi"ient@ pe "Fn6 "e ui rHu@ pe "7re 7 fe F "uno79te 6in #e"i@ oterH nu;7i !r7Gie sufi"ientH@ 67r ne u"rHto7re. A"e7stH Fn#HGHturH fost 6usH ;7i 6ep7rte 9i "4i7r ;7i pre!n7nt ) 6e9i nu 797 6e e:tre;ist ?6e #estitu profesor 6in Portu!7 i7 .r7n"is" Su<reJ $%L%5- "7re F BCon!ruis;u D sHu 7fir;7 "H 47ru 6i#in se F;8inH s7 u SP pntrM3!!? "u "7p7"itHGi e o;u uiUs7u "u i8er7 ui 6e"iJie. In oriop r?7S f7"tori u;7n pri;e7J7 A n fe u 7"est7 nu e 6e ;ir7re "H molinismul 7 fost 6K nunG7t ;7i 7 es 6e Do;ini" B7neJ ) profesor 6o;ini"7n 7 uni#ers t7te7 6in S7 7;7n"7@ Fn Sp7ni7 ) "7 un se;ipe 7!i7nisi7 "7re "ontrA Ji"e pe Au!ustin 9i pe T4o;7s 6e ACuinoNRf %,5(-. Ce e 6ouH p<rtie se 7"uJ7u re"ipro" 6e ereJie. Contro#ers7 7 fost supusH spre Mu6e"7? S"7unu ui ro;7n "7re 7 "on67;n7t pe rFn6 %%& teJe ;o iniste@ 67r 7pK ) su8 inf uenG7 ieJuiGi or@ Fn6eose8i 7 #estitu ui "7r6in7 Be 7r;i $%'(, )%L,(- ?) 7 7"4it7t "7 i8ere 7;8e e teorii@ Fn!ropFn6 to7tH "oi tro#ers7. D7r 6e 7i"i Fn7inte 7 supus "ontro u ui in"4iJiGiei ori"e seriei po e;i"H 6in p7rte7 unei7 s7u 7 7 tei7 6in "e e 6ouH p7rti6e opuse. ,. Contro#ers7 !7 i"7nH Fn .r7nG7 ni"i"Fn6 putere7 p7pei n?7Rfost pre7 ;7re 67toritH 6eA #o tHrii si;Gu ui 6e i8ert7te 7 poporu ui 9i ;7i 7 es =anc!iunii pn gramatice 6e 7 Bour!es 6in 5 iu ie %(2+. C7rte7 "e e8ru ui sor8oni P4it4ou BLes i8ertes 6e NE! ise !7 i"7neD 6in %'*( 7fir;7 in6epei 6ent7 re!e ui Fn "e e po iti"e 9i 6reptu ui 6e "ontro 7supr7 Biseri"= Fn R7"e 79i ti;p ;7i 7fir;7 "H Fn Biseri"H 7utorit7te7 supre;H nu p7p7@ "i "on"i iu @ 79767r #e"4e7 teorie 7 "on"i i7ris;u ui. P7r 7;ent 9i re!ii 6e"i6e7u 7 nu;iri 6e epis"opi@ 7 "ontro @ 7 76;inistr7re7 VN nituri or 8iseri"e9ti. Fn %L&' profesoru 6e teo o!ie E6;. Ri"4er fusei oprit 6e i7 pu8 i"7 opere e "on"i i7ristu ui \. C4. Gerson $%2L,)%(,> Atun"i Ri"4er s?7 pus su8 s"utu p7r 7;entu ui 9i tipHri@ pe Fn!H opK re e Fn trei #o u;e 7 e ;7re ui teo o! 6in se". 0V@ un tr7t7t 18espE puterea bisericeasc "i po iti"HD@ susGinFn6 "on"i i7ris;u 9i in6epen6ei G7 re!7 itHGii. D7r "7r6in7 u Ri"4e ieu $%'+')%L(,- i?7 stors@ prin 7; ninGHri@ retr7"t7re7. Conf i"tu 6intre .r7nG7 9i p7p7 it7te 7 u7t o 6eose8itH !r7#it7 su8 Lu6o#i" 0IV $%L(2)%5%'-@ ;on7r4u 78so ut@ 6in pri"in7 6reptu e:teritori7 s7u 6e 7Ji pe "7re F 7#e7 7;87s767 fr7n"eJH "TTO? /orD Conf i"tu 6in %L', forGH pp p7pH r@2 pprrii frinn iNn 7f7rH 6e ^7"e7st Lu6o#i" 0IV 7nu 7 6ispense 9i 6e"iJii p7p7 e@ suMpri;7 or6ine "H u!

PERIOADA A CINCEA

ti et". i ;7i ;7re 7 fost tu 8ur7re7 pe te;7 B 6reptu ui re! 7 D re? os"ut 6e tr76iGie Fn"H 6in se". ]7 0/? e7@ 7nu;e = TT7 ; r;ri e 6e epis? ii 9i e!u;eni sH e f7"H re!e e@ i7r #enitu 6in ti;pu #7"7nGei sH?% i7 e . P7p7 protestH 6e trei ori 7;eninGFn6 "u inter6i"tu . Atun"i re!e?Aon#o7"H Fn %L+, " eru fr7n"eJ 7 P7ris 9i 7"est7 7 67t "e e8r7 = BDe? i?7G.io " erM pni RriR%Nc@ Fn p7tru pun"te = %- p7p7 ;i 7rp 7utor it7te liAl^ ivoraiibus2, "i nu;7i 1in spiritualibus2 : ,- 67r^si^7"e7st7 e i;it7tH !npTTniTe !erier7 e. "uriTs?7 st78i it 7 rnn!t7nJ. $%(%(?)%(%+- A 2- 7u? it7te7 p7pei ;7i e Fn!rH6itH 6e #e"4i e i8ertHtM 7Y p ERFRirrFrFi "Fiiirnnr.A 6e"iJii e 6o!;7ti"e sFnt inf7i i8 i e 67"H sFnt "onsi;Gite 6e Biseri"H @ i e De" 7r7Giei \Fusei\eiN6 urniu 6 ti MiiLNH 6 irif"itiiS 6e "Htre 7utorit7te7 "ii? "utH 7 .7"u tHGii 6e teo o!ie Sor8on7@ i7r 7"u; re67"t7re7 or se 67tor7 ni ;7i 6istins 6intre epis"opii fr7n"eJi@ ui .T7 Cup! Bpni!np Bossuet %5&(-@ epMs"oB^ fO Mp.Su:@ T oGi Fn#HG7Gii .r7nGei 7u 7pro87t BDe" 7? i7D@ "Hrei7 Bossuet i?7 ;7i 76Hu!7t 9i o BApo o!ieD@ pre"u; istori"ii i;8our!@ Le N7in 6e Ti e;ont %L25)%L*+@ L7uno3@ A e:7n6re Noe . eur3. De6Jii eRni^M oM9G^pMSoM2R i!Fn6 pe ori"e profepf#rR e^teo o!ie sH ie se;neJ e@ i7r e!is"opn 9i RT"7re \/tr7r fi #oit sHU sR;neMeMu^ i^ se #7 7pro8I7Rs7R!7rHUrt'nfir? !e??eteI?(7^^!OTTi'cNFn fun"Gr/eRI '>ir2'RepiS"RpTUTS;7cserH ne4iroForuGr. re ti;p p7p7 "on67;nH BDe" 7r7Gi7 D 9i 7nu H 6reptu 6e 7Ji 7 e? iei fr7n"eJe 6in B ocR@ i7r pe pnnsiR F e:"o;uni"H . Oe!e e 7 r<sU? fs 7 7"este ;Hsuri prin 7ne:7re 7 posesiuni or p7pei Fn .r7nG7 . Se #e6e7 o s"4is;H@ 67r F;preMurHri 6eoseDite 9i 6intr?o p7rte 9i 6in i i?7u si it 7 "on"esiuni@ 797 "H re!e e ri6i"H opre i9te7 pentru "ei 2' s"opi $%L*2-@ ;enGionFn6 totu9i 7rti"o e e BDe" 7r7GieiD@ Fn ti;p "e nHpusti 7supr7 4u!4enoGiior@ 7nu Fn6 7 ,, o"to;8rie %L+' e6i"tu to er7nGH 6e 7 N7ntes. Lupt7 7 rH;7s ne6e"isH@ for;7 "F9ti!7tH 6e H@ 67r Fn re7 it7te i6ei e !7 i"7ne persistFn6 Fn .r7nG7 9i Fn se". 0I0. 2. Contro#ers7 M7nsenistH O 7n6eJu Corne ius \7nsenius@ profesor 6e teo o!ie 6in Lou#7in@ -i epis"op 6e lpres Fn Be !i7 $%'+')%L2+-@ 7 ini Gi7t Fn %L2L F;pre u? "u un "er" 6e teo o!i 9i s7#7nGi ) "7 fr7n"eJu f\MP?7n 6u Ver!ier] 6e ur7nne $f %L(2-@ 787te 6e Sf. C3r7n@ ;7i tFrJiu 7 Port?Ro37 @ un i6it 9i ri!uros 76#ers7r 7 ieJuiGi or ) p 7nu unei refor;e 7 e# 7#iei "re6inGei "7to i"e pe "7re o #e6e7 su8;in7tH 6e "7Juisti"7 9i pro87? is;u u9ur7ti". .T7nK?@p nin! G!M !iR"o"p p7rte7 6o"trin7rH 9i 787te e 6e St. 9 R p pe "e7 pr7"ti"H?76 ;inistr7ti#H. Corespon6enG7 or 6espre B;7re7 h8 e;HD se 6u"e7 Fn se"ret 9i su8 pseu6oni;e. A97 7 7pHrut ;7i FntFi rHre7 fr7n"eJu ui 6espre ier7r4i7 8iseri"e7s"H $%L25- Fn "7re@ Fn opo? e "u "entr7 is;u p7p7 @ susGinut 6e ieJuiGi@ se 7fir;7 !7 i"7nis;u @ e 6e f7pt 7 9i fost spriMinu prin"ip7 7 ;i9"Hrii M7nseniste. D7r ;7i ;7re rHsunet 7 7#ut Fntre teo o!i oper7 1Augustinus2 7 \7nsenius@ pu8 i"7t 7 6oi 7ni 6upH ;o7rte7 ui@ "itFn6 6e 2& 6e ori Fre e 7ntipe 7!iene 93 6e %& ori 7 te e 7 e epis"opu ui 6in /ippo Re? is $.er. Au!ustin-. Re uFn6 Fn#HGHtur7 ui B7ius@ \7nsenius susGine7 un

BISERICA DM SECOLELE 0VI)0VIII

7u!u stinis; ri!uros@ e:p i"7t "u ;u tH fineGe psi4o o!i"H si o#irH C E te7 7Tfost interJisH@ 67r i6ei e ei s?7u rHspFn6it repe6e Fn .r7nG7. .ostu 787te 6e St. C3r7n 7 "F9ti!7t ;7re #7JH@ ;7i 7 es 6upH "e ;ut7se Fn ;FnHstire7 Port?Ro37 6es C47;ps u n6e s?7u 76un7t o ser 6e o7;eni Fn#HG7Gi "u #7JH@ "7RAntoine Ar;f' "B $f %L*(- A s7#7ntu PA d re Ni"o 7s $f iL*'-@ "e p4rn pnipnMMst. 7nti?protest7nt. !eni7 u B 7i cP7s"7 $aL,2)%LL,-@ ;7re e istori"^ Le N7in 6e Ti e;onNt $ th25?)%L* "4i7r s"riitori "7 = Ci7u6pN L7n"e otr $?M? 8D'-. \. G L7 Oont.7inp @ ,f %L*T \. R7"ine $f %L**- 7poi 7#o"7Gi@ s7#7nGi@ ofiGeri et". in #i7G7 iter7rH intro6us ;7i ;u tH 6e;nit7te Fn o"u fri#o itHGii 9i #u !7ritHGii A Fn po iti"H 7 fe @ prin "e e8r7 "u#Fnt7re 6in p7r 7;ent 7 7#o"7tu ui Anton Arn7u 6 $Fn"H 6in %'*(- F;potri#7 ;or7 ei 6e 7"o;o67re 9i pro878i is 7 ieJuiGi or 9i prin "enJur7re7 in6ire"tH "4i7r 7 ;or7#uri or ;7i ;7rii Ji ei@ "ee7 "e 7 7#ut "7 ur;7re Fnte;niG7re7@ pe ti;p 6e "in"i 7ni@ 7 78 te ui 6e "Htre 7totputerni"u ;inistru Ri"4e ieu. Ce ;7i ;7 re J!o;ot % pro6usH Fn %L(2 "7rte7 popu 7rH 7 ui]2ffitoine Arn7u "d6espre 8ea #cuminecare# Fn "7re 6e;7s"7 superfi"i7n N7te7 spo#e67niei @ 6eriJiun. 7fir;7Giei "H fri"7 6p ppr fppspMp #rp;p ni"p 7 p pH"7te or e si f p7ntru o 8unH pri;ire 7 T7ine or $7ttritionis;us-. Fntre7!H ;i9"7r M7nsenistH "ere7 re#enire7 <Uc ri!oris;u 9i "on9tiin"ioJit7te7 spo#e6 niei 6in pri;e e #e7"uri. C7 sH se rHJ8une@ ieJuiGii "7re se si;teA !r7# eJ7Gi reu9irH sH o8GinH 6in p7rte7 Sor8onei "on67;n7re7 7 ' te 6in "7rte7 ui \K e unit7te7 !7 i"7nis;u ui fr7n"eJ@ "on67;nH 9i e "e e ' teJe ui \7nsenius $%L'2-@ 7 "7re Arn7u 6 rHspunse "H 6e"iJi7 p7pei e 6re7 tH 6in pun"t 6e #e6ere Muri6i" $Cuestio Muris- 67r nu 6in "e f7pi $Cu7estio f7"ti-@ un6e e7 nu po7te o8 i!7 "on9tiinGe e 6e"Ft 7 o t7"e respe"tuo7sH. SupHr7tH@ "on6u"erp 7 ipRnitH C n4Ginnt p?Rr u6ere7 ui Antoine A n7u 6 6n 7 Sor4r;7@@ rNa re_ a 7#ut oa nr;7rp /p;isi7 7 +& 6e 6OCtC sor8onisti $%L'L-. Se7n67MMJ7MRMn7re e s7#7nt@ f i osof 9i 7po o!et 7 "re 9tinis;u ui ..$ BPenseesD-MCMB 7iseU P7s"7 $ZGiLLN\Np7 s"ris 7tun"i $%L'L.)'b-. ee ft8rp p t =crisori ctre un# $p#pvfinEEEi,GliKndZEZrZc_r Fn"H pe ti;pu sHu 7 L& 6e e6i NFn "7re 8i"iui7 "u o ironie neFntre"utH 9i Fntr?o i;8H fr7n"eJH perfe" "ontr76i"Gii e 9 ips7 6e 6e;nit7te 7 ;or7 ei pro;o#7tH 6e unii ieJui S"risori e "ir"u 7u su8#ersi#@ su8 pseu6oni;. E e u;p urH G7r7 Fntre !H 9i@ ;7i 7poi@ tr76use Fn 7tine9te s?7u rHspFn6it Fn to7tH Europ7. DF 6u?9i se7;7 6e rHtH"iri e pro878i is;u ui@ 6oi p7pi "on67;n7rH %%& 6 teJe e pro878i iste. D7r upt7 M7nsenistH nu s?7 sfFr9it. Fntru"Ft re!e4 so7re Lu6o#i" 0IV nu?i "on#ene7 "ur7Mu 9i "riti"7 M7nseni9ti or@ "7 for;7u un fe 6e st7t Fn st7t@ 87 Fn"H spriMiniserH 9i ;i9"7re7 fron6iA "on6usH 6e "7r6in7 u 6e RetJ@ pro;ise 6istru!ere7 or@ "erFn6 " eru fr7n"eJ sH se pronunGe "ontr7 or. Cei ;7i ;u Gi epis"opi 7""ept7rH ;7i 7 es "H re!e e Fi 7;eninG7se "u "onfis"7re7 #enituri or )@ 67r 797 fe Fn"Ft re!e e se #HJu ne#oit sH "e7rH p7pei C e;ent I0 $%LL % ] %LL*- sH "e6eJe@ intro6u"Fn6 797?Jis7 Bp7"e " e;entinHD 6e %& 7ni $%LL> %L5*-@ ti;p Fn "7re ;i9"7re7 M7nsenistH 7 7tins "u ;e7 6eJ#o tHrii.

(&

PERIOADA A CINCEA

P7"e7 7 6ur7t pinH 7 sfFr9itu #e7"u ui 7 0VTT? p7 "Fn6 s?7 Fntre? upt 6in nou A M7nseni9tii 6e#eniserH o forGH re6ut78i H. Atun"i re!e e Ai6o#i" 7 0 V? e7 7 Fn"eput perse"uGi7 "ontr7 Mio r@ Fn"4iJFn6u? e ;F? Hstire7@ pe "7re 7poi 7 r7s??L 7e pe supr7i7G7 p7;Fntu ui@ Fnte;niGFn? u?i@ e:i Fn6 pe unii 9i s"oG.Fn6 6in ;or;Fnt "767#re e 7 tor7@ 87 "erFn6 4i7r 6e 7 t nt=....fNiri"Gir; 7/N rir7rnFnt 6e "on 67;n7re a MRn!pn iuti or f eru fr7n"eJ FnsH er7 Fn ;7re p7rte 6e pHrere7 M7nseni9ti or "7re 7"u; =pro7pe nu ;7i e:ist7u fiJi"e9te 6e"Ft@ peste !r7niG H. TTnn% 6in ri@ Pnn ) 47sius duesne $%L2()%5%*- 7 refuJ7t o "7te6rH 7 or8MMn7. pentru "^H@^ iu #oi7 sH 6epunH MurH;Fntu 6e "on67;n7re 7 ui Anto inp A;7niri@ n s"4i;8 7Munsese6ire"tor 7 Se;in 7ru )o:7torieni or ? 6in P7r is^ ^ ^Ai"i u8 i"H e Fn %L*2UFntre 7 te e@ "e e8rH "7rte Ktefle)iun* morale asupra ip$ a?n Tp#stn#mp#nt# Fn "7re i6ei e i7n.ppni!tp CPc 7fT7u 74ii e:puse sM 7s? unse su8? 4ninn unui ff7 i"7nis; 7 ;o6 H. C7rte7 7 o8Ginut 7pro87re7 i 7 p7pei^^C e;ent 0I $%5&&)%5,%- 9i 7 re!e ui Lu6o#i" 0IV.. Epis"opu e No7 i esE ;7i tirJiu % 7r4 iepis"opu P7risu ui@ re"o;7n6H "7rte7 "u "H ? urH. IeJuiGii ins7@ nu s?7u Hs7t piinH "e nu 7u o 8Ginut@ Fn + se pte;8rie 5%2% 6e 7 p7p7 C e;ent 0I@ "7re o 7pro87s e@ 8u 7 BUni!entusDR pnn 7re er7u "on67 rccc 2 R Frh 8ine %&% te ?Je 6in "7rte7 ui duesne . Ar4i? pis"o pu P7risu ui nu 7""eptH re67"t7re7 8u ei@ 7pe in6 B 7 un p7pH RRV 8MifiP RnipRniRGi Rf iRi iin roRRRiui RRRiPr7 inprR P7p7 Ino"entiu 0III L5,%) %5,(- e:"o;uni"H pe 7pe 7nGi "erFn6 6in %5,2 re!e ui Lu6o#i" r# $%5%' )%55(- sH o8 i!e tot " eru fr7n"eJ sH se supunH 4otHrFrii. S?7 Muns 7 "onf i"te s"7n67 o7se@ "7re 7u ;ers pFnH 7 interJi"ere7 76;i? istrHrii Sfinte or T7ine ;uri8unJi or M7nseni9ti@ "ee7 "e u;p u 7pro7? e tot se"o u 0VIII "u inter#enGii prin B8i ete e 6e ;HrturisireD Z)W entru 8u 7 BUni!entusD W)? 7 e "re6in"io9i or Fntre epis"op7t 9i p7r 7? Fent. A#ersiune7 "ontr7 ieJuiGi or 7 6us 7 pro"esu F;potri#7 or 9i 7 esfiinG7re7 Fn %552 7 or6inu ui "7#7 eri or ieJuiGi. Mu Gi " eri"i 9i 7i"i ;seni9ti e;i!r7rH Fn O 7n67 un6e@ Fn"epFn6 6in %5,2@ e:ist7 un epi? sop7t M7nsenist 7 Utre"4t@ i7r 6in %5'5 Fn"H unu 7 De#enter. Bi? Ari"7 or s?7 unit ;7i tFrJiu "u #e"4ii "7to i"i. (. d7ietis;u De 7 Ouies Q lini"te, isi?ie, Cuietis;u 7 fost o re7"Gie F;potri#7 e# 7? iei f7 se. In fe u ui@ Cuietis;u er7 o "ontinu7re 7 ;isti"is;u ui 9i "on? F;piHrii p7si#e 7 8e!7rJi or 9i 7 fr7Gi or 6e spirit i8er@ "7re 7u Fnf orit F E#u ;e6iu Fn 87Jinu Rinu ui@ 67r ;7i 6e!r78H er7 un rHspuns f7GH e ;or7 7 ieJuitH. E 7fir;H "H 6esH#Fr9ire7 supre;H "onstH Fn "onte;? 7re p7si#H 9i Fn iu8ire7 6eJinteres7tH 7 ui Du;neJeu Fn 797 ;HsurH F"Ft o;u sH uite ori"e !Fn6 interes7t 6e rHsp 7tH s7u feri"ire@ uitFn6 i7r 9i 6e sine Fnsu9i. Ru!H"iune7 tre8ui7 spusH fHrH "u#inte@ spo#e@? 7ni7 e:ternH nefiin6 ne"es7rH. Preotu sp7nio Mi4. Mo inos $%L(&) 2*L-@ Fnte;eietoru Cuietis;u ui@ #estit 9i 7pre"i7t "4i7r 6e p7pH pen? u "7rte7 s7 &lu%a spiritual, 7pHrutH Fn %L5'@ nu se spo#e6ise %* 7ni. IeJuiGii@ "7re s?7u si;Git 9i 7i"i "ei 6intFi eJ7Gi@ 7u re7"Gion7t@ FneFt t %L+5 7u fost "on67;n7te L+ teJe 6in oper7 ui Mo inos@ i7r e 7 fost i"4is Fntr?o ;FnHstire un6e ;uri peste %& 7ni $%L*L-.

Fn .r7nG7@ 7u propo#H6uit 7"e e79i Fn#HGHturi Fn ;o6 e:7 t7t "t u!Hru 87rn78it L7"o;8e $f %L**-@ prin u"r7re7 s7 Anali%a rugciun mintale $%L+L- 9i #H6u#7 pio7sH \e7nne 6e 7 Mot4e Gu3on $%L(+? %5%5-. Ei 7fir;7u "H iu8ire7 6e Du;neJeu tre8uie sH fie "o;p et 6eJir teres7tH A e7 tre8uie preGuitH "7 st7re@ nu "7 7"Giune. S"rieri e popu 7r pe "7re e?7u rHspFn6it@ 7u "HJut Fn ;Fini e ieJuiGi or@ "7re e?7u "er Jur7t. L7"o;8e 7 fost Fnte;niG7t %% 7ni@ ;urin6 Fn %L** 9i \e7nne Gi 3on 7 fost 6e trei ori Fn"4isH@ o 67tH "4i7r Fn B7sti i7. C eru fr7n"eJ 6is"ut7t 6o"trin7 CuietistH Fn "onferinGe e ui 6in %L*( 9i %L*'@ "Fn6 #e= titu epis"op Bossuet 6e Me7u: $%L,5)%5&(- 7 6o#e6it 2( teJe !re9it Lu"r7re7 s7 6espre ru!H"iune $%L*'- 7 pro#o"7t FnsH re7"Gi7 7r4 epis"opu ui .ene on 6in C7;8ri $%L'%)%5%'- "7re@ Fn oper7 s7 6espi Aia!a interioar a s*in!ilor s"risH Fn %L*5@ 7 susGinut o7re"u; Cuieti ;u PFnH 7 ur;H@ 6enunG7t Ro;ei "7re 7? "enJur7t ,2 6in teJe e "7 Bte;er7re@ s"7n67 o7se@ peri"u o7se Fn pr7"ti"H@ "4i7r 67"H nu eret "eD@ .ene on se supuse. Fn fe u 7"est7 ieJuiGii rH;7serH 8iruitori Fn to7te 7"este "ontrA #erse. C7 sH reu9e7s"H 7u in#ent7t pe tHrF; pr7"ti"? itur!i" o serie ;iM o7"e noi 9i strHine 6e spiritu tr76iGion7 . Fntre 7"este7 7 fost B"u tu Nini;ii ui IisusD@ nHs"ut 6in e:7 tHri e "H u!HriGei 8ur!un" M7r!7ret7 A 7"oCue $%L*&-. Do;ini"7nii si "4i7r Curi7 p7p7 H 7u "oi 67;n7t 7"e7stH nouH pr7"ti"H@ "enJurFn6?o. D7r ;7i tFrJiu ieJuiGii reu9it s?o i;punH@ 6upH "u; 7u fH"ut 9i pe 7 te tHr<;uri 6e 7"ti#it7 teo o!i"H 9i 8iseri"e7s"H.
B I B L I O G R A . I E

B. Ti"rne3@ (rigins oi Papal iniallibilil' ,--596-W590, Lei6en@ %*5,@ 2&+ Bi4 ;e3er?Tii"4 e ) Vi"7ire@ op#, cit#, #oi. 2@ p. 2'2)25, 9i 8i8 io!r7fie@ p. '2L '(* 9iN#oi. (@ %*L5@ p. 2()(+ 9i 8i8 io!r7fie p. ',,)'22A V. M7rtin@ HesEorigin du >aGicanisme, P7ris %*2*A M.N Es"4o ier@ Port Ro'al, Paris, %*L'A R. Tr7#ene7i Ha vie Ouoiicicnne des Kansenistes, P7ris@ %*5?%A L. Co!net@ He Kansenisme, P7r %&L% AI6e;@ la ref orme de Port Ro' al, P7ris@ %*. '&A C4. Au!. 6e S7inte?Be; Port Ro'al, 5 #oi. P7ris %*%,)%*,5A P. B ot@ He clerge 6e la France, , #oi.@ Roi T*L&A C4. Mi"47u6@ HEEurope de Houis PIA, P7ris@ %*52@ ,'L p. A I. GrH;76H@ Frai lui Ric?elieu "i 3a%arin, I79i@ %*5%@ 2*& p. A P. Gut4@ 3a%arin, P7ris %*52.

Conti`erse 9i "urente Fn protest7ntis; I


C7r7"teru su8ie"ti# 7 Refor;ei 7#e7 sH 6e7 n79tere 7 6eJ8inH fiin6"H 6in 6eJ8in7re s?7 nHs"ut. Din " ip7 Fn "7re SfFnt7 S"ripturH r ;Fne7 sin!uru iJ#or 6e "re6inGH@ pe "7re fie"7re o po7te interpre 6upH 8Cnu p 7"@ i7r 7utorit7te7 Tr76iGiei er7 Fn Htur7tH@ s?7u nHs"ut ;u Gi;e 6e pHreri 9i 6ire"Gii 6o"trin7re@ "H"i nu;in6u?se Bprotest7nt "7r7"teru 7"est7 e?7 Fn6ru;7t 9i !Fn6ire7 teo o!i"H A totu9i Fn teo o! 6e9i protest7u F;potri#7 s"o 7sti"ii p7p7 e "7t7f7ti"e@ 7u 7p i"7t Fn "o tinu7re 7"est prin"ipiu r7Gion7 ist@ "reJFn6u?se su8 o"rotire7 SfFntu Du4.
I Ca2i.o# r/dac.a. d/ Pr. 2ro0. ;. L/3an. %L I3.oria 'i3/ric/a3c5 Xni=/r3a#5 &oi. II

De 7"ee7 Fn9i9i ;7rii refor;7tori Lut4er@ b`in! i 9i C7 #in Fi n8Hte7u pe refor;7torii ;i"i "7 7utori 6e !rupHri Bp e8ei"eD@ 6iJi6en? se"t7re@ 76;iGFn6 "ontr7 or "4i7r 9i ;Hsuri represi#e. Fn 7"e7stH ;Fnt7re refor;7to7re !ener7 H 7. rHsun7t 9i ! 7su pe67!o!u ui "e4 An A;os Co;enius@ epis"opu BUniunii .r7Gi or "e4iD $%L5&-@ "7re "e? i o refor;H 9i ;7i r76i"7 H 9i ;7i !ener7 H 6e"Ft 7u re7 iJ7t?o Fn7in? ii sHi A 67r e7 nu 7 ;7i fost 7p i"7tH@ pro6u"Fn6 9i ;7i ;7re Fn!ri? 7re. Astfe @ "Fn6 Lut4er 9i 7n6!r7fu .i ip 6e /ess7 7fir;7u "H Fn "4es? ni 6e "re6inGH nu;7i ui Du;neJeu Fi sFnt "re6in"io9i@ "H"i nu;7i <ntu Lui rH;Fne Fn #e7"@ 797 "u; s"rie Fn S"ripturH@ nu 9i?7u 67t ;7 6e 6urero7se e "ontr7Ji"eri pe "7re e 7fir;7u 9i pe "7re e:pe? iGe 7;7re Fi #or "onstrFn!e sH e "7 "e spre 7 Fnfrunt7 su8ie"ti#is;u i8ert7te7 fHrH Mu Fn rFn6uri e 7n787pti9ti or 6in b`i"P7u@ 7 e GHr7?-r rHs"u 7Gi@ s7u ;7i t<rJiu 7 e 7tFtor teo o!i "7re susGine7u 7i"iJ7re7 ,7re o pro" 7;7se i8ert7te7 6e "u!et7re. De 7"ee7@ p ini 6e 7;HrH"iune@ Lut4er@ Me 7n"4ton 9i Bu"er se pro? FG7u 76eseori F;potri#7 6eJor6inii ;or7 e 9i teo o!i"e 7 "7re 7Mun? u "re6in"io9ii 7tun"i "Fn6 "H6e7u Fn i8ertin7M@ 6eJ8inHri 9i "ontro? se@ "4i7r 67"H pentru uter7ni "u#Fntu refor;7toru ui 6e 7 _it? 8er! er7 so"otit "7 7 unui Bp7pHD 9i "Fn6@ pe 7 %'22@ p7storii ute? i Mur7u sH pHstreJe nes"4i;87tH "re6inG7 Confesiunii 6e 7 Au!s? ! 9i 7. "e or trei si;8o uri. A"e 79i u"ru F 7fir;7 C7 #in "7re 7 nunG7t 9i pe6epse 6e ;o7rte "ontr7 "e or "e nu "re6e7u "7 e Fn i"Hre7 Sfintei S"ripturi. i totu9i stFn6 su8 !riM7 9i inspir7Gi7 7"e? 9i SfFnt Spirit@ "u; o 7fir;7u "u 7""ente neFn6oie ni"e B8iseri"iiGe? "7 Btur;H ;i"HD $Lu"7 %,@ 2,-@ e e 7u Fn"eput sH 7p7rH "urFn6. Pe "ontinent se pre"iJ7u 6ouH. !rupHri protest7nte ;7i ;7ri = u? nis;u 9i "7i#inis;u @ pe "Fn6 7n! i"7nis;u @ "7re preJent7 "e#7 in? ne6i7r Fntre "7to i"is; 9i protest7ntis;@ nu s?7 putut ;enGine uni "i s?7 6eJ8in7t Fn ;7i ;u te 6eJi6enGe. i Fn "76ru "onfesiunii e"ti#e protest7nGii s?7u 6eJ8in7t "u ti;pu Fn uter7ni orto6o"9i@ % respe"t7u iter7 ;Hrturisiri or 6e "re6inGH@ 9i i8er7 i@ "7re Gine7u For;H nu;7i SfFnt7 S"ripturH@ 9i "7re@ 9i ei i7rH9i s?7u 6eJ8in7t Fn 0VII 9i ;7i 7 es Fn se". 0VIII 9i 0I0 Fn supr7n7tur7 i9ti@ "7re re"uno9te7u Fn"H Re#e 7Gi7@ 9i Fn r7Gion7 i9ti@ "7re o 7""ept7u nu? 67"H er7 Fn 7"or6 "u r7Giune7. Desi!ur@ fie"7re 6in !rupHri e s7u "Gii e respe"ti#e ur;Hre7 9i perse"ut7 p7rti67 "ontr7rH@ "< "Fn6 prin? i i8ertHGii pe e7re?% enunG7serH. %. L7 Fn"eput@ nsu"i Hut?er ;7i pHstr7 ;u te 6in 6o"trine e 9F ti"i e "7to i"e@ i7r f7ptu "H e n?7 fost un siste;7tiJ7tor@ pre"u; Ne 7 "H 6in 7nu;ite pri"ini "HrGi e si;8o i"e 3rturisirea de la Augs$i 6in %'2& 9i Apologia 3rturisirii, 6in 7"e 79i 7n@ er7u oper7 prie? ui sHu .i ip Me 7n"4ton@ "7re er7 ;7i ;o6er7t@ e:p i"H 6e "e nu o7te #or8i 6e o unit7te 6o"trin7rH Fn uter7nis;. Fn pri#inG7 o8 i?fitHGii Sfintei S"ripturi@ Lut4er 9i Me 7n"4ton spune7u "H 9i Le? Ve"4iu ui Test7;ent "u De"7 o!u o8 i!H "7 9i E#7n!4e i7 iu8irii est7;ent7re. Pre6i"7toru 6in Eis e8en@ \o4. A!ri"o 7N@ ne!7 FnsH

'ISERICA I( SECO)E)E *&I*&III

% %

7"est u"ru@ "ee7 "e %?7 si it pe Lut4er sH?% "o;87tH@ so"otin6u?% B7nti? no;istD@ 76i"H 76#ers7r 7 Le!ii@ 797 Fn"Ft A!ri"o 7 W 7 tre8uit sH se supunH. Ce e ;7i ;u te "ontro#erse s?7u is"7t Fn e!HturH "u problema n$ dreptrii s7u 7 Mustifi"Hrii. .7GH 6e Lut4er@ "7re 7fir;7 "H o;u se Fn? 6repte7JH nu;7i prin "re6inG7 Fn /ristos 9i Fn ;erite e Lui@ ;erite "7? re?i sFnt i;puse o;u ui printr?un 7"t Mu6e"Htores" $7"tu forensi-@ 6e" 7? rFn6u?% 6e 6rept fHrH 7 se Fn6rept7 6e f7pt@ Fn interioru sHu fiin6 6e ? "HJut ire;e6i78i @ teo o!u An6r. Osi7n6er 6in Nurn8er! $%(*+)%'',Y susGine7 "H o;u se s"4i;8H efe"ti# 9i Fn interior. D7r 6upH 6ouHJe"i 6e 7ni 6e "ontro#ersH teJ7 ui 7 fost respinsH. In 7"e7stH pri#inGH@ F# 3elanc?ton "7 1praeceptor >ermaniae2, er7 ;7i puGin r76i"7 @ 7fir;Fn6 "H 9i f7pte e 8une ?sFnt ne"es7re pentru ;Fntuire. A"e 79i u"ru F susGine7 9i teo o!u 9i profesoru uter7n G M7Mor $f %'5,- 6in _itten8er!. Contr7 7"estei 6ispute B;7MoristeD s?e ri6i"7t epis"opu uter7n Ni". #on A;s6orf@ susGinFn6 "H f7pte e nu nu ? ;7i "H nu sFnt ne"es7re@ "i sFnt "4i7r un peri"o pentru ;Fntuire. D7i "urFn6 F9i 6H6u se7;7 6e rHtH"ire7 s7 9i se "ore"tH Fn sensu "H nu;7= Fn"re6ere7 Fn 8unHt7te7 f7pte or e "on67;n78i H. Tot su8 inf uenG7 i6ei or ui Me 7n"4ton s?7 nHs"ut B"ontro#ersF siner!istHD susGinutH 6e profesorii \on. Pfeffin!en 9i Vi"torin Stri!er $f %'L*-@ Fn sensu "H #oi7 i8erH 7 o;u ui tre8uie sH "on" u"reJe "t 47ru 6i#in spre ;Fntuire@ "7 7 orto6o"9i A 67r N. A;s6orf 9i ;7i 7 es M7tt4i7s . 7"ius I 3ri"us $f %'5'- susGine7u ;oner!is;u @ "H 7nu;t nu;7i 47ru ;Fntuie9te. Apoi Me 7n"4ton susGine7@ pentru 7 o8Gine si;p7ti7 "7to i"i or 7 interi;u 6e 7 Au!s8ur!@ "H 7spe"tu 6is"ip in7i 7 "7to i"is;u ui@ 87 "4i7r ier7r4i7 9i "u tu sFnt u"ruri in6iferente 797 "H 9i "e e 6ouH t78ere s?7r pute7 FnGe e!e@ ;7i 7 es "H 9@i Me 7n"4 ? ton 7fir;7 "7r7"teru #iJi8i 7 Biseri"ii 9i "4i7r ;7!isteriu ei 6o"tri ? n7r@ "u "on6iGi7 "7 sH se e i;ine 6in "7to i"is; 78uJuri e "7re F 6en7 ? tur7serH. Fn sfFr9it@ tot Me 7n"4ton 9i !inere e sHu G7sp7r Peu"er@ Fn e!H ? turH "u Eu47risti7 7fir;7u ;7i ;u t "on"epGi7 "7 #inistH 6e"Ft 6o"trinH uter7nH 7 u8iCuitHGii@ "ee7 "e 7 pro6us 7"uJ7Gi7 6e "ripto"7i#inis; s7i fi ipis;. A fost "o;8Htut 6upH 6ouHJe"i 6e 7ni 6e frH;FntHri 6e "Htn teo o!ii uter7ni 6e "entru = I7"o8 An6re7s $f %'*&-@ M7rtin C4e;nit= $f %'*&-@ "e ;7i strH u"it u"eni" 7 ui .i ip Me 7n"4ton@ Se ne"Per $N %'52- 9i 7 Gii@ "7re 7u re67"t7t Fn %'+d B.or;u 7 6e "on"or6ieD@ u ti;i Confesiune uter7nH@ "7re "Hut7 sH F;p7"e e:tre;e e. Con"epGi7 J`in ! i7nH@ potri#it "Hrei7 e e;ente e sFnt nu;7i si;8o uri 9i pe "7re o sus Gine7 Fn e!HturH "u SfFnt7 Eu47ristie O7r st76t $An6rei B76enstein@ Z %'(%-@ prietenu ui Lut4er@ 7 pro#o"7t 6in p7rte7 7"estui7 7tFt7 f7n7 tis;@ Fn"Ft O7r st76t 7 tre8uit sH p e"e Fn E #eGi7. Do#76H 6espre 6eJorient7re7 "e 6o;ne7 Fn sFnu uter7nis;u u este "on"epGi7 Bsin"retistHD susGinutH Fn se". 0VII 6e profesorii Geori C7 i:t 6in /e ;ste6t $f %L'L- 9i 6e fiu sHu Ur i"4@ "7re spune7u " "e e trei "onfesiuni = ro;7no?"7to i"is;u @ uter7nis;u 9i "7 #inis;u s?7r pute7 F;pH"7 pe 87J7 "re6inGei Biseri"ii 6in pri;e e "in"i #e7"u 7 "7re 7r tre8ui sH r/=in5 .oa./. i

/# n calvinism, "e e ;7i i;port7nte "ontro#erse 6in pun"t 6e #e? 6o"trin7r er7u e!7te 6e predestina!ie# Do!;7 fun67;ent7 H 7 inis;u ui@ 6espre pre6estin7Gi7 78so utH 7 fost 6isput7tH 6e teo o!ii O 7n67. Astfe @ profesoru 6e teo o!ie 6e 7 Le36en@ I7"o8 Ar;i? $f %L&*- 9i ;7i tFrJiu O 6en8 O 6en87rne`e 6t $f %L%*- 9i s7#7ntu & Grotius $f %L('- susGine7u pe 7 %L&2 "H pre6estin7Gi7 nu este 78? tH@ fiin6 nu;7i o "onse"inGH 7 "H6erii ui A67; Fn pH"7t $infr7 7ps7ri-@ A "re6in"iosu po7te "o 78or7 "u 47ru @ s7u "4i7r reJist7 ui "7 9i pH? ui. a;potri#7 or s?7 ri6i"7t FnsH profesoru 6e 7 Le36en@ .r7n? Go;7rus $f %L(%-@ 7"uJFn6u?i 6e pe 7!i7nis;@ 6e fi o"7to i"is; 9i ;ii "4i7r 6e trH67re 6e p7trie A e 7fir;7 o pre6estin7Gie .78so utH@ "4i7r A67; 7r fi fost 6eter;in7t 7 pH"7t $supr7 7ps7ri-. Astfe in"io9ii o 7n6eJi s?7u F;pHrGit Fn 6ouH = pHtur7 "u tH 9i Fn7 Gii Gion7ri Gine7u "u Ar;inius@ "7re 7fir;7 Fntr?o 7po o!ie nu;itH onstran! ) 6e 7i"i nu;e e or u terior 6e re;onstr7nGi ) "H nu ;or7 7 f7"e 6in Du;neJeu 7utor 7 rHu ui@ 797 "u; spune7u Fn Fe7 #e"4e ;7ni4eii A 67r 7 Fntrunire7 6e 7 Dor6re"4t@ 6in %L%+) @ 6o;inFn6 !rup7 ui Go;7r@ 7u fost 6e" 7r7Gi re8e i 9i s"o9i 6in ie. O 6en87rne`e 6t 7 fost "4i7r e:e"ut7t@ i7r /u!o Grotius Fnte;?A pe #i7GH. C4i7r Fn sFnu Biseri"ii epis"op7 e s?7 for;7t pe 7 %'L& o s"iJiune 7titu6in7ri orD s7u B i8er7 i orD@ "7re fH"e7u "on"esiuni ;7i ;u te iterpret7re. Fn Biseri"7 purit7nH s?7 for;7t pe 7 %'+& s"iJiune7 in? n6enGi or@ su8N ' "on6u"ere7 ui Bro`ne@ refuJFn6 ori"e "ont7"t "u .%@ 7f7rH 6e 76;inistr7Gi7 8unuri or@ 9i so"otin6 "H fie"7re p7ro4ie st7nGH supre;H pentru sine A 6e 7i"i 6eri#H nu;ire7 6e congrega$ @ii"ti# O 6ire"Gie 9i ;7i e:tre;H 7 or nu 76;ite7 ni"i ;H"7r 7uto?S7 p7ro4iei@ "o8orFn6 totu 7 ni#e u FnGe e!erii in6i#i6u7 e A 6e u;eFe 6e nivelatori# Astfe @ Fnsu9i 7r4iepis"opu 6e C7nter8ur3 = _i i7; L7n6 $f %L('=ontr7 Ro;ei@ 67r 9i 7 "7 #inis;u ui@ 6orin6 sH rest78i e7s"H BBise? "7to i"HD 6in ti;pu SfFntu ui Cipri7n@ .er. Ieroni;@ Sf. Ciri 7 7n6riei 9i Rufin. W# .7GH 6e ri!i6it7te7 9i spiritu po e;i" 7 Borto6o:iei uter7neD #iniste 6in se". 0VII@ s?7 pornit@ pe 7 sfFr9itu se". 0VII 9i Fn"e? % se". 0VIII@ 797 nu;it7 ;i9"7re 6e treJire ErNecLungsbeNegung itismului, "7re Fn"epu sH inf uenGeJe Fntre7!7 6eJ#o t7re 7 protes tu ui@ Fn#iorFn6u?% "u noi ;eto6e spre noi Ginte. BHtui 6e 7"e 1furor t?eologicus2, "7re 6o;in7 6e ;u tH #re;e u? is;u 9i "7 #inis;u prin 7i"is; e:7!er7t@ teo o!i 9i s"riitori "7 = rn6t $f %L,%-@ L7876ie $f %L5(-@ 9i ;7i 7 es .i ip I7"o8 Spener $f 9i Au!ust .r7nPe $f %5,5- 7u pus 87Je e "urentu ui pietist. In "e \. Arn6t e#o"7@ Fn popu 7re e s7 e "HrGi Adevratul cre"tinism @adina raiului, o Fnto7r"ere 7 un "re9tinis; 7 iu8irii 9i 7 po"Hin? \pener for;u H Fn %L5' "e e8re e s7 e 1pia desideria2 s7u 1dorin$ oase2, 6upH o ;7i 8unH Fn6ru;7re 7 76e#Hr7tei Biseri"i e#7n!4e? E "ere7 sH se punH ;7i ;u t 7""ent pe #i7G7 "re9tinH 6e"Ft pe 6o"?@ ;7i ;u tH 7"Giune 6e"Ft r7Giune@ ;7i ;u tH piet7te 6e"Ft 9tiinGH@

BISERICA IN SECOL.EI.E .0.V%) ?0.#M.

;7i ;u tH iu8ire 6e"Ft f7n7tis;@ pre6i"H #ie i7r nu s7#7ntH@ p7rti"ip7 ? re7 7i"i or 7 opere 6e 8inef7"ere 9i popu 7riJ7re7 Bi8 iei "4i7r 9i Fn Fntruniri p7rti"u 7re. D7r re"toru .7"u tHGii teo o!i"e 6in _itten8er! e?7 "enJur7t "re ? 6inG7 9i ,+( teJe e?7 respins "7 B8i!otis; 7fe"t7tD. .ire ;7i ener!i"H@ A. .r7nPe 6e 7 /7 e 7fir;7 "H Bun !r7; 6e "re9tinis; trHit f7"e ;7i ;u t 6e"Ft %&& 6e !r7;e 6e 9tiinGH se7"H@ s7u o pi"HturH 6e iu8ire #7 ore7JH ;7i ;u t 6e"Ft un o"e7n 6e 9tiinGHD. .r7nPe 7 FnfiinG7t@ ;7i FntFi o 9"o7 H pentru sHr7"i@ 7poi un orfe in7t@ un se;in7r@ o 9"o7 H nor;7 H@ o tipo!r7fie@ un spit7 @ o f7r;7"ie 9i un institut 8i8 i"@ "7re 7u 7Muns "u ti;pu sH for;eJe un Fntre! "7rtier 6in or79. Cu 7Mutoru re!e ui 67neJ 7 ;7i susGinut 9i ;isiune7 e:ternH Fn In6i7 rHsHrite7nH 9i Fntre iu6ei@ pentru "7re 7 FnfiinG7t 9i un institut 7p7rte. Desi!ur@ 8i!otis;u 7 6is"re6it7t "u ti;pu pietis;u @ 67r 7"est7 7 7#ut o e:tr7or6in7rH inf uenGH Fn #i7G7 uter7nis;u ui u terior. Cri ? ti"7 76usH 6e uter7nii Borto6o"9iD n?7 putut opri rHspFn6ire7 pietis;u? iui@ "7re pe 7 o"uri 7 6us 9i 7 for;7re7 6e "o;unitHGi se"t7re. In 7"est "76ru@ istori"u G4. Arno 6 $%5%(- 7 s"ris o istorie 8iseri"e7s"H Fn "7re s"ote7 Fn re ief to";7i pe ereti"i 9i pe se"t7ri@ "riti"Fn6 7utorit7te7 Biseri"ii. (. D7r "e7 ;7i i;port7ntH inf uenGH 7 pietis;u ui 7 "onst7t Fn "on#ertire7 ;7re ui Fnte;eietor 7 ;i9"Hrii ?errn?utienilor sau 7 B.r7? Gi or 6e "o;unit7te e#7n!4e i"HD $Bru6er!e;ein6e-@ nu;itH 9i B.r7Gii ;or7#iD@ 7 "onte ui Ni"o 7e Lu6`i! 6e binJen6orf $%5L&-@ 7 "Hrui n79 7 fost .i ip?I7"o8 Spener 9i e6u"7tor Au!uste .r7nPe. Conte e binJen ? 6orf@ s?7 6e6i"7t "u p7siune s uMirii ui /ristos@ 7 "Hrui "ru"e 9i 7 "H rui sFn!e 6e#ene7u pentru e "entru teo o!iei. an6eose8i 6in %5,,@ 6upH "e pe ;o9i7 s7 6e 7 /ut8er! 6in pro#in"i7 L7usitJ s?7u refu!i7t nu ;ero9i fr7Gi ;or7#i $"e4i 9i !er;7ni su6eGi- 9i "7 #ini9ti@ 7 "onstituit "o;unit7te7 re i!io7sH B/errn4utD@ "u trei !rupe in6epen6ente "onfe sion7 @ 67r e!7te or!7niJ7tori" 9i ;ision7r = uter7ni@ fr7Gi ;or7#i 9i "7 #ini9ti. Or!7niJ7re7 er7 preJ8iter7nH. So"otin6u?se ;i"i Be" esio eD@ 4errn4utienii s?7u rHspFn6it Fn tot nor6u Ger;7niei@ Fn Muru B7 ti"ii@ Fn An! i7 9i A;eri"7@ 7poi Fn In6i7@ Groen 7n67 9i Fn 7 te pHrGi@ susGi? nFn6 o #ie 7"ti#it7te ;ision7rH@ unii 6in ei 7u "Hut7t Fntre %5(&)%5(2 "ont7"te 9i "u orto6o"9ii@ "u P7tri7r4i7 E"u;eni"H@ "u Mitropo i7 Un? !ro# 74iei@ "u Tr7nsi #7ni7. Vestite sFnt B oJin"i eD $Losun!en- tr7se 7 sorGi@ "7 #oite 6e Du;neJeu@ pe= "7re e 6H6e7u 7 e:7;ene@ "7 9i ;e to67 6e 7 "iti Bi8 i7 Fntre7!H. Inf uenG7t Fntru"Ft#7 6e i6ei e 9i 7"Giuni e 4errn4utieni or@ s?7 for;7t meto ismul engle%, FnfiinG7t 6e fr7Gii C7ro _esie3 $f %5++- 9i \o4n _es e3 $f %5*%-@ stu6enGi 7 O:for6@ 9i or!7niJ7t 7poi 6e pre6i"7toru Geor!e _4itefie 6 $f %55&- Fn %52+@ "7 o si;p H 7so"i7Gie re i!io7sH. Mi9"7re7 #oi7 ;7i ;u tH "re6inGH 9i e# 7#ie Fn #i7GH 9i 6e 7"ee7 Fn"eput sH GinH pre6i"i F;potri#7 Fn" inHri or re e 9i sH Fn6e;ne 7 po ? "HinGH@ insistFn6 7supr7 oJin"ii = B;Fntuie?Gi suf etu "4i7r Fn "e7su 7"est7 TD. Mo;entu "on#ertirii@ pe "7re 76ese7 F forG7@ F so"ote7 "7

iGie 7 47ru ui. .iin6 interJisH prin "7se 9i 8iseri"i@ ;i9"7re7 ;eto? iN 7 ie9it Fn 7er i8er@ i;pro#iJFn6 o tri8unH@ 6e un6e ;e;8rii Fn"e? i sH pre6i"e. Fn fe u 7"est7 ;eto6i9tii 7u "utreier7t An! i7 9i A;eri? i 7u pre6i"7t po"HinG7@ 6esfiinG7re7 s" 7#iei 9i 7 "o;erGu ui "u ne? C7 9i pietis;u @ ;eto6is;u 7""entu7 e# 7#i7 9i "7rit7te7@ GinFn6u? s Bi8 ie@ unii 6in ei se "on#u sion7u s7u e:7 t7u "7 sH Bsi e7s"H 6u? spre #estire 9i 7stfe s?7u 6i#iJ7t Fn ;7i ;u te !rupHri@ 6e 7 epis? ieni pFnH 7 pres8iterieni@ 67r toGi pr7"ti"Fn6 9i "7rit7te7. Mi9"7re7 i 6e"is Biseri"7 7n! i"7nH "7 sH FnfiinGeJe@ Fn %+&(@ BSo"iet7te7 8ri?=H pentru rHspFn6ire7 Bi8 iei Fn G7rH 9i. strHinHt7teD@ 6e#enin6@ "u ui@ "e7 ;7i puterni"H instituGie Fn fe u ei Fn u;e. '. Fntre