Sunteți pe pagina 1din 14

Seminar 1 1.

Cum se realizau asigurarile in anii 1500-1600 -In acea perioada era dificil de gasit asigurator si de accea comerciantii si proprietari de nave auinceput sa se intalneasca in locuri publice unde plasau in schimbul unor prime riscul altor comercianti, fiecare dintre acestia acopera doar o mica parte din valoarea expusa riscurilor unor expeditii maritime si in care in cazul aceasta se pierdea ,platea proprietarului o despagubire odespagubire proportional cu partea de risc acceptata, marea problema era aceea ca nu existagarantia ca cel care a acceptat un risc avea si puterea financiara de a acoperii eventualele pierderi. 2. Prezentati pe scurt aparitia Lloyds - Lloyds coffee house era una dintre multele cafenele din Londra in anii 1 !" in care sefaceau asigurari maritime. #duard Lloyds a inteles cel mai bine dintre comercianti cat deimportante erau seriozitatea si puterea financiara. $entru a furniza cat mai multe informatiiclientiilor sai l.%.& a publicat doua ziare Lloyds 'e(s, Lloyds List , a amena)at un rostroom intrun colt al cafenelei de unde un baiat pe nume *idney anunta clientii despreevenimentele importante in lume si despre scufundarea navelor . + upa o scurta perioada in careasigurarile puteau fi efectuate doar de corporatia Lloyds aceasta a fost recunoscuta printr-o legea parlamentului britanic in 1,!1, are -1-, de membri iimpartiti in !. de sindicate. 3. e ce era de pre!erat ca asigurarile sa se !aca prin intermediul Lloyds indetrimentrul asigurarilor e!!ectuate prin intermediul companiilor de asigurare. -/indicatele Lloyds aveau raspundere nelimitata pe cand companiile asigurare aveau raspunderedoar in limita capitalului social ". Care este procedura de e!ectuare a asigurarii pe piata Lloyds - 0tunci cand un armator isi cumpara o nava sau isi reinoieste asigurarea sau cand un proprietar de marfa doreste ca bunurile sale sa fie asigurate pentru voia)ul urmator cere 1ro2erului saefectueze asigurarea. 1ro2erul pregateste o nava aceasta fiind un document ce furnizeaza odescriere a obiectului asigurat ce cuprinde detalii referitoare la localizarea riscului in spatiu sitimp, valoarea obiectului. 0siguratorul furnizeaza bro2erului o cotatie a primei de asigurare si procentul de risc pe care asiguratorul este pregatit sal acopere , in momentul in cand este plasatintregul risc bro2erul trimite clientului sau documentatia pentru comfirmare.%ontractul deasigurare se incheie intre asiguratorasigurat,asiguratorul care preia riscul si asigurat care este proprietarul marfi,navei. 5. e ce este recomandat ca un asigurat sa !ie reprezentat de #ro$er in relatia cuasiguratorii -1ro2erul cunoaste cel mai bine piata si de asemenea datorita volumului mare de asigurari plasate poate obtine cotatii mai bune decat armatorul individual deasemenea bro2erul poa te face presiuni pentru plata daunelor asupra asiguratorului daca el considera ca proprietar ul este indreptatit dedespagubire.

6. e ce conturile anuale ale sindicatelor raman desc%ise pe o perioada de trei ani. -0vand in vedere ca este aproape imposibil ca toate litigiile sant imposibil de rezolvat in care se produc pe piata Lloyds se foloseste metoda celor trei ani conform careia conturile de profit si pierdere ale sindicatelor raman deschise timp de trei ani , este obligatoriu ca-n fie care ansindicatele sa prezinte conturile spre audit financiar. +aca in opinia auditorilor sindicatul esteinsolvabil si nu exista suficiente fonduri pentru a acoperii toate obligatiile asumate aceastatrebuie sa-si imbunatateasca situatia financiara pana la un anumit standard acceptabil sau sa seretraga. &.'ste corporatia Lloyds o companie de asigurare daca nu care este rolul iei inprocesul de plasare a riscurilor -'u este companie de asigurare ci asigura suport logistic sindicatului ce actioneaza pe piataLloyds, uneori corporatia acorda spri)in financiar sindicatelor aflate in dificultate financiara pentru a pastra ne alterat prestigiul Lloyds (.Ce intelegti prin notiunea asigurare retinuta -3nele companii ce au in proprietate nave sau transporta mari cantitati de marfa folosesc unsistem de asigurare prin intermediul careia cea mai mare parte a primelor sant retinute ininteriorul grupului de firme aceste company infiinteaza companii de asigurare prin intermediulcarora isi plaseaza riscurile , riscul este trecut in sarcina companiei de asigurare ca si cum acastaar fi o companie independent in realitate aceasta este cumva o metoda de autoasigurare. ).'ste o#ligatorie asigurare. -'u exista obligatii legale in cea ce priveste efectuarea asigurarii cu exceptia tancurilor petrolierede peste -""" de tone ce sant obligate sa aiba asigurare impotriva poluarii. 10.Care sant riscurile la care se e*pune o companie ce nu isi asigura #unurile. -Le poate pierde fara posibilitatea de-a obtine nici un fel de compensatie financiara iar cand estevorba de o nava, proprietarul navei poate devein responsabil fata de terte personae in cazul incare nava este responsabila pentru producerea evenimentului. 11.+ pierdere poate !i, -$artiala , -4otal 5eala, -4otala $rezumata sau prin interpretare 12.Ce intelegeti prin notiunea de pierdere Partiala -$ierderea partial este or ice pierdere alta decat o pierdere totala 13.Ce intelegeti prin notiunea de pierdere -otala .eala. -6 nava este considerate pierdere 4otala 5eala cand este distrusa total sau este atat de gravavariata incat nu mai poate fi reparata sau procurate piese de schimb. $ierderea totala poate fi provocata , scufundarea distrugerea prin incendiu sau disparitia totala a navei

1".Ce intelegeti prin notiunea de pierdere -otala prin /nterpretare -$ierdrea 4otala prezumata sau prin Interpretare se caracterizeaza prin acea ca nava exista poatefi salvata si reparata dar este atat de grav avariata incat operatiunea de salvare si reparatiile dacasar efectua ar necesita cheltuieli ce depasesc valoarea asigurata a navei./e poate considera cafiind vorba de o pierderetot rezumata in urmatoarela cazuri7 1-'ava este abandonata in moddeliberat deoarece pierderea ei totala pare inevitabila, --'ava nu poate fi salvata de la o pierderetot reala fara cheltuieli care ar depasii valoarea ie de asigurare, 8-%and nava este atat de avariataincat costul reparatiilor ar depasii valoarea navei dupa reparati. 15.Ce se intampla in cazul in care 0aloarea reparatiilor unei na0e este de (01 din0aloarea de asigurare a na0ei -0siguratorul are doua optiuni9 sa considerepierderea ca fiind o avarie partial si in acest caz pastreaza nava primind de la asigurator cu titlu de despagubire o suma egala cu valoa rea estimatea pagubei. /a abandoneze nava asiguratorului sis a primeasca drept despagubire valoareaasigurata. Seminar 2 16. Poate un na0igator sa asigure na0a pe are isi des!asoara acti0itatea2moti0ate raspunsul tinindcont de principiul interesului asigura#il. 0siguratul trb sa demonstreza ca are un interes asigurabil,un navigator nu poate asigura nava pe care naviga deoarece averea lui nu scade si nici nu creste dc nava se pierde sau nu. 1&. Ce intelegeti prin principiul #unei credinte in asigurari maritime, 0siguratul trb sa informeze asiguratorul asupra tuturor faptelor relevante ptr riscul asigurat inainte de inlocuirea politei de asigurare . 1(. Prezentati pe scurt pricipiul despagu#irii in asigurarea mar!ii. :iecare contract de asigurari este un contract de despagubire,asiguratl este despagubit de societatea de asiguraredc are o pierdere ca urmare a producerii unui eveniment impotriva caruia s-a facut asigurarea 1).Considerati ca inlocuirea cu 34+5 este o de0iere de la principiul despagu#irii. La prima vedere pare a fi o deviere de la principiul depagubirii deoarece un asigurat ce pierde o nava veche estedespagubit ca si cum ar pierde o nava noua,dar avind in vedere faptul ca acesta palteste prima de asigurare ptr ovaloare a navei mult mai mare decit valoarea ei pe piata aceasta solutie este una echitabila atit ptr asigurator cit si ptr asigurat. 20. Prezentati pe scurt principiul 3su#rogarii5 din cadrul asigurarilor maritime. In situatia in care asiguratorul l-a despagubit pe asigurat intr-o pierdere produsa ,el poate la rindul lui sadetermine cine este vinovat ptr pierdera produsa sis a recupereze de la acesta sumele platite asiguratorului.

21. 'numarati situatiile in care asigurarea na0ei se poate anula. -'ava transporta illegal armament-'ava este implicata in traffic de droguri,-0siguratii nu ii anunta pe asiguratotri despre intrarea navei in zone interzise sau in zone de razboi,'ava are ofiteri fara brevete corespunzatoare 22. /nteresul asigura#il poate !i legat in mai multe modalitati de aceeasi proprietate in cazul unui transport de mar!uri pe mare, -proprietarul marfii doreste sa o asigure impotriva pierderii sau avarierii- armatorul are un interes asigurabil in navlul pe care il cistiga transportind marfa- expeditorul marfii se poate asigura impotriva riscurilor nelivrarii la timp a marfii. 23. Prezentati pe scurt principiul asiguratului in asigurarilor maritime. :aptul ca un armator are o asigurare nu il indreptatzeste sa expuna nava la orice risc,el trebuie sa-si exploatezenava ca si cum ar fi o persoana prudenta asigurata. 2". Cine e!ectueaza asigurarea mar!ii si de ce marimea primei de asigurare este dependent de o na0acu care se transporta mar!a, 0sigurarea marfii este efectuata fie de asigurator fie de cumparator ,in functie de prevederile contractului deasigurare,cumpararea international de marfuri,avind in vedere ca marfa se transporta cu nava de la portul deincarcare la portul de desc,vechimea navei,clasa navei,si clubul de asigurare$;I,al navei,sint elemente in functiede care societatile de asigurare isi stabilesc nivelul primei de asigurare. 25. Care sunt 0ariantele de asigurare a mar!urilor in perioada actual, -asig marfurilor in perioada actual poate fi efectuata pe baza conditiilor7 a,b,c. a- riscuri mari 9 b- 9 c- riscuri mici. 26. 'numerati " riscuri ce nu sint acoperite de nici una din conditiile de asigurare a mar!urilor. -%omportarea necorespunzatoare ,voita a asiguratorului - 3tilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fusiunea nuclear, - 0mbalarea si pregatirea insuficienat sau necorespunzatoare a bunului asigurat, - %ontaminarea radioactive. 2&. 'numerati " riscuri acoprite de conditia #2 de asigurarea mar!urilor. -Incendiu sau explozie9 - esuare ,scufundare 9 -coliziune sau contactul navei cu un obiect exterior altul decit apa 9 - cutremur,explozie nucleara sau traznet. 2(. 'numerati " riscuri acoperite de conditia de asigurare c2a mar!urilor. - Incendiu sau explozie9 - esuare scufundare 9 - coliziunea sau contactul navei cu un obiect exterior,altul decitapa 9

- descarcarea marfii intrun port de refugiu. 2). 'numerati care sint riscurile acoperite de conditia #2si nu sint acoperite de conditia c. -%utremur 9 - #ruptie vulcanica sau traznet 9 - Intrarea apei de mare riu ,lac, in nava 9 - $ierderile provocate pedurata incarcarii<desc din nava. 30. Cind se !oloseste declararea in a0ans a mar!urilor in cazul asiguarii mar!urilor, -0ceasta metoda se foloseste atunci cind asiguratul nu are un flux regulat si relativ mare de marfuri ce setransporta pe mare ,in acest caz compania de asigurare evalueaza riscurile inainte de fiecare transport si ii oferaasiguratului prima de asigurare corespunzatoare. 30. Cind se !oloseste declararea ulterioara a mar!urilor in cazul asigurarii mar!urilor, 0ceasta metoda se foloseste atunci cind asiguratul transporta f multe marfuri pe mare si are o relatie de coaborareindelungata cu asiguratorul.0siguratul il informeaza pe asigurator despre ce marfuri a transportat pe mare intr-uninterval de timp anterior. 31. Cum se procedeza atunci cind mar!urile sosec a0ariate la destinatie, 0siguratorul numeste un comisar de avarie care se depalseaza la locul in care este marfa si intocmesteun raport de inspectie =certificate de avarie> insotit de fotografii si filme.$e baza acestui raport sedetermina cauzele avariei si dc aceasta este produsa de un risc asigurat,atunci asiguratul este despagubit. 32. Ce este 3cut-turn report5,si ce rol are acesta in transp maritime, La fiecare operatiune de descarcare ,dupa finalizaerea descarcarii,se intocmeste acest document in care sintmentionate toate avariile produse marfii pe parcursul calatoriei.In cazul in care nu exista mentiuni pe acest doc.,armatorul poate proba dc marfa a fost descarcata in conditii bune. 33. Cum se calculeaza marimea despagu#irii in cadrul asigurarii de mar!a, /uma ce poate fi recuperate de asigurat in urma unei pierderi sau avarii se numeste marimea despagubirii.Intredespagubire si avarie poate fi un raport de egalitate sau despagubirea poate fi mai mica decit avaria.?arimea despagubirii se determina in functie de urm elemente care dupa caz se aduna sau se scad. /e aduna7 -valoare bunurior distruse in intregime 9 -volumul cheltuielilor de reconditionare a bunurilor avariate partial9 - volumul cheltuielilor de salvare a bunurilor si de pastarare a celor ramase . /e scad7 - valoarea recuperarilor ce pot fi notificate si franciza potrivita conditiilor de asigurare. 3". Care sint documentele principale ce tre#uie sa se regaseasca in dosarul de a0arie a mar!urilor,

-5aportul de inspectie a marfurilor=certificatul de avarie> -+ocumentul de transport sau scrisoarea de trasura=conosamentul> - :actura comerciala a furnizorului 9 -$olita de asigurare. Seminar 3 6sigurari la corp si masina 78ull 9mac%inery:8 ;< 35. e ce politele de asigurare ale na0elor comerciale sint aproape intotdeauna polite e0aluate, 'avele sint active cu o valoare f mare si in acelasi timp valoarea navelor este foarte volatila putind sa creasca sausa scada semnificativ intrun interval de timp relative scurt ,fapt ptr care asiguratorii doresc sa stie care esteexpunerea lor in cazul in care obiectul asigurat se scufunda sau se pierde pe mare.+e aceea prefera politele in carevaloarea de despagubire este clar mentionata. 36. /n cazul 38 L ;5 !aceti di!erenta dintre politele pe timp si politele pe 0oia=. In cazul politelor pe timp,momentul inceperii si momentul incheierii unei asigurari sint mentionate pe polita deasigurare= nu depasesc 1-luni si este cea mai frecventa modalitate de asigurare> pe cind in cazul politelor pevoia) ,asigurarea se incheie atunci cind nava a a)uns la locul mentionat pe polita de asigurare=acoperirea estevalabila pe o anumita calatorie din portul de expediere in cel de destinatie indifferent de timp>. 3&. Ce se intimpla atunci cind 0aloarea de asigurare a na0ei este mai mica decit suma la carearmatorul isi poate limita raspunderea, #ste recomandat ca valoarea de asigurare a navei sa fie mai mare decit suma la care armatorul isi poate limitaraspundere deoarece este posibil ca nava sa intre in coliziune cu o alta nava sau cu o instalatie de cheu ,si dacaarmatorul este responsabil,compania de asigurare nu acopera decit valoarea de asigurare a navei , diferenta fiindacoperita de armator.0sigurarea & L ? acopera !.@ din raspunderea pt coliziunea navei , la momentul intrarii unei nave asigurate pto suma mai mica decit valoare la care armatorul isi poate limita raspunderea iar clubul $;I cere armatorului saefectueze o asigurare suplimentara ptr raspunderea generata de coliziune. 3(. Care este moti0ul ptr care atci cind e0alueaza ni0elul primelor de asigurare 2 societatile deasigurare calculeaza o prima mai ridicata ptr elementul de a0arie particulara 2decit ptr elemental depierdere totala, %u toate ca sumele despagubite in cazul avariilor particulare sint mai mici,frecventa aparitiilor acestora este maimare si de aceea companiile de asigurare au tendinta de a percepe o prima mai mare ptr aceasata parte a riscurilor. 3). 'numerati !actorii de care depinde ni0elul primei de asiguare in cazul asigurarii 8; a-Aaloarea obiectului asigurat b- 5estringerea domeniului de asigurare

c- 'ivelul francizei deductibile=faptulca un armator allege sa accepte o parte din risc,va conduce la scaderea primei de asigurare> d- +osarul primelor sidaunelor din anii anteriori "0. Care este relatia dintre ni0elul !rancizei deducti#ile si ni0elul primei de asigurare in cazulasiguarii 8 ;2moti0ate raspunsul, %u cit nivelul francizei este mai ridicat prima de asigurare este mai scazuta , si invers. "1. e ce dosarul primelor si daunelor din anii anteriori are o in!luenta asupra ni0elului primei deasigurare, 5iscul este evaluat si prima de asigurare este calculata in functie de modul in care asiguratul si-a platit primelede asigurare si nivelul despagubirilor solicitate de acesta in anii anteriori. "2. 'numerati " riscuri neacoperite de politele 8 ;. a- $ierderi de vieti omenesti,daune corporale ,imbolnaviri. b- scoaterea sau indepartarea epavei c- uzura normalasi deteriorarea treptata a corpului navei,masinii , parti componente ale navei , d- pagube produse prin fortareaghetii cu exceptia navelor spargator de gheata. "3. 'numerati 5 riscuri acoperite de polite de asigurare 8 ;. a- $ericole specifice marilor fluviilor ,lacurilor sau altor cai navigabile, b- Incendii sau explozii, c- :urt comis decatre personae din afara navei, d- $iraterie , e- 0runcarea peste bord sau luarea de valuri. "". e ce companiile de asigurari nu acopera de regula decit &51 din raspunderea armatorului incazul unei coliziuni, Ideea de a acoperii doar !.@ din raspunderea ptr coliziune este aceea de a face persoanele asigurate mai prudente si mai responsabile in exploattarea navelor,eventual de a introduce masuri ptr a evita coliziunea. "5. Ce optiuni are armatorul unei na0e ! 0ec%i cu pri0ire la asigurarile 8 ;, - $oate exploata nava fara asigurare deoarece nu exista nici o lege care sa-l oblige sa efectueze o astfel deasigurare , - $oate sa o asigure pe baza valorii curente pe piata, -$oate sa o asigure la valoarea de fier vechi , -/a oasigure la valoarea ptr care isi poate limita raspunderea. "6. 4a0ele 6 si > intra in coliziune si in urma acesteia mar!urile a!late la #ord su!era a0arii? pt na0a6 025 mil 2ptr na0a > 02( mil. /n cazul in care na0ele sint egal 0ino0ate e*plicate cine 0-a platipierderile su!erite de proprietarii mar!urilor, 0siguratorii marfurilor navelor 0 si 1 vor plati proprietarilor marfurilor 7 0 -",.mil 1 B ",,mil dupa care7%onform principiului subrogarii asiguratorii trebuie sa

recupereze sumele platite de la cei vinovati.0siguratoriimarfii 0 vor recupera ."@ din sum ape care o platesc de la proprietarii navei 1 care la rindul lor fiind asiguratisolicita companiei de asigurari sa plateasca aceasta suma.In acest caz,pa baza C5unning +o(n %lauseD asigurarea& ? acopera !.@ din suma datorata,iar ptr diferenta,armatorii apeleaza la $;I. In mod similar si la 1. "&. + na0a este asigurata ptr 2mil dolari si pe drumul catre santierul de taiere ca !ier 0ec%i2na0a sescu!unda datorita 0remii ne!a0ora#ile.Care este sum ape care armatorul o primeste de la companiade asigurari, /uma pe care o primeste armatorul este val de fier vechi a navei ,deoarece aceasta este pierderea reala.%ind navanaviga catre portul in care va fii dezmembrata sau vinduta ca fier vechi,val. despagubirii devine val. de fier vechi. "(. Ce impact are pierderea clasei sau sc%im#area societatii de clasi!icare asupra asigurarii 8 ;, /e anuleaza.6ricare din evenimente v-a conduce la terminarea asigurarii. ?otivatie -:ara clasa nava nu se maiafla in buna stare de navigabilitate. /e introduc riscurile suplimentare pe care asiguratorul nu este sa si le assume. "). Ce impact are sc%im#area proprietarului na0ei aspupra asig 8 ;, /chimbarea voluntara sau fortata a propietarului conduce la anularea asigurarii & ?,motivatia fiid aceea ca inevaluare primei de evaluare s-a avut in vedere7 experienta fostului propietar iar schimbarea propietarului poateinduce riscuri suplimentare pe care asiguratorul nu este dispus la si le assume. 50. Care sunt cele doua elemente dupa care se e0alueaza ni0elul primei de asigurare in cazulasigurarii 8 ;, -elementul de pierdere totala9 -elementul de avarie particulara 51. upa modul de e0aluare al su#iectului asigurat politele de asigurare pot !i? -elvaluate<neevaluate 52. Ce inntelegeti prin clauza 22 . C5 , 0sigurarile & ? platesc !.@ si diferenta de -.@ $;I. 53. Ce e!!ect are asupra asigurarii 8 ; intrarea unei na0e !ara clasa de g%eata intro zona cug%eata, /e anuleaza si se face alta asigurare. 5". 'ste scoaterea epa0ei un risc e0aluat in cadrul asigurarilor 8 ;, 'u este pentru ca nu ar fii echitabil ca un asigurator care dE)F a platit armatorului valoarea de asigurare a naveisa mai plateasca si pentru scoaterea la suprafata a navei.

6S/@A.6.'6 P9/ 55. e ce este necesara asig P9/, 0sig $;I este necesara deoarece o serie de riscuri importante sint neacoperite de asig la corp si masina a naveisau de asig cargo a marfurilor. 56. Prin ce se deose#esteasig P9/ de asig o!erite de companiile de asig, -In asig $;I fiecare asigurat este in acelasi timp si asigurator pt restul membrilor clubului $;I, pe cind in cadrulsocietatilor de asigurari,armatorul este doar asigurat9 - In asig $;I prima de asigurare nu include si profitul normal al asiguratorului in timp ce in cadrul societatilor de asig prima platita de asigurat include si prifitul asiguratorului9 - In asig $;I prima de asig platita nu este fixa ,ea putind fi reevaluata pe parcursul anului ,in timp ce in cadrulsocietatilor de asig prima este fixa9 - +e regula asig $;I este nelimitata desi ma)oritatea cluburior $;I au introdus un plafon de .""milG per eveniment in timp ce in cadrul societatilor de asig asigurarile sint limitate ca valoare. 5&.Ce contine regulamentul de !unctionare al clu#urilor P9/, 4oate conditiile privind inscrierea navelor si dobindirea calitatii de membru 9 %onditiile si termenul devalabilitate al asigurarii9 ?odalitatea stabilirii cotizatiilor9 #numerarea riscurilor asigurate si definitiile acestora9 ?odalitatea de acordare a despagubirilor9 ?odul de solutionare al litigiilor. 5(. Cum se calculeaza cotizatiile in a0ans platite clu#urior P9/, %otizatiile in avans sint calculate tinndu-se seama de sumele pe care clubul le estimeaza ca fiind platibile pe parcursul anului respective de tipul navei si de tona)ul ei. 5). e ce clu#urile P9/ !olosesc un sistem prin care mem#rii clu#ului platesc uneori cotizatiisuplimentare , %luburile estimeaza nivelul primelor initiale pe baza experientei din anii anteriori si in anii in care sumele cetrebuiesc platite de catre club depasesc estimarile,cluburile solicita cotizatii suplimentare de la membrii lor. 60. e ce 2 na0e de tip di!erit care au aceiasi capacitate de transport nu platesc aceiasi cotizatieclu#urilorP9/, %luburile $;I estimeaza nivelul cotizatiei in functie de riscurile specific fiecarui tip de nava si apoi se tine cont detona)ul navei.'avele ce transp prod petroliere platesc mai mult decit cele care transp marfuri solide in vrac deoarececosturile in cazul unei poluari ar fi mult mai mari pt o nava petroliera. 61. Ce sint si care este rolul corespondentilor P9/, /int de regula pers fizice sau )uridice ce reprezinta interesele unui club intr-un anumit port.5olul acestora estede al asista pe cdt navei in toate prb ce ar putea implica raspunderea armatorului si implicit pe cea a clubului.

62. Poate !i orice na0a inscrisa intrun clu# P9/, ?a)oritatea cluburilor $;I au reguli f stricte cu privire la admiterea unei nave si de regula admiterea unei navese face dupa o inspectie f amanuntita a corpului si a instalatiei navelor indeosebi a spatiilor de inc a navei. 63. Cotizatiile platite clu#urilor P9/ se impart in 2 categ? - In avans ptr ptr acoperirea avariilor 9 - /i cotizatii suplimentare. 6". 'numerati 5 riscuri acoperite de clu#urile P9/. 5aspunderea fata de marinari 9 ptr coliziune 9 poluare 9 fata de marfa 9 pt clandestini la bord 9 pt scoaterea epavelor. 65.Care este modalitatea de acordare a despagu#irilor de catre un cl# P9/, 1 0tunci cind clubul considera rezonabila suma ce trb platita,solicita armatorului sa plateasca si sa transmitadocumentele la club unde se vor analiza,iar in cazul in care dauna a fost provocata de unul dintre riscurileasigurate ,atunci clubul plateste suma pe care a platit-o armatorul 9 - In cazul in care clubul considera suma ceruta de partea vatamata de la armator ca fiind exagerata depune oscrisoare de garantie si anga)eaza avocati care sa incerce reducerea acesteia. 66. e ce clu#urile P9/ platesc ptr inlocuirea marinarilor incompetenti, %luburile vor sa evite situatia in care armatorii nu iau deciziile corecte care se impun gindindu-se la costuri sideoarece platesc costurile de repatriere ale uni off incompetent si costurile de trimitere ale altui off. 6&. Ana din particularitatile asig P9/ este raspunderea nelimitata. e ce clu#urile au renuntat laaceasta, %osturile de eliminare sau a reducerii consecintelor poluarii au crescut enorm in ultimii ani si ptr aceasta auincercat sa evite falimentele stabilind o suma limita la .""milG per incident. S6LB6.'6 P' ;6.' 6(. e ce a !ost ne0oie de o con0entie internationala asupra sal0arii pe mare, +eoarece de cele mai multe ori in urma unei operatiuni de salvare apar dispute asupra sumelor ce treb platitesalvatorilor9pe de o parte salvatorii considera ca fara interventia lor nava,marfa si echipa)ul s-ar fi pierdut si prinurmare sint indreptatiti la o recompensa substantiala ,pe de alta parte armatorii au tendinta de a minimiza actiunilesalvatorilor si dupa ce au vazut nava salvata ar dorii sa ofere o recompensa cit mai mica.

6). Care a !ost principala noutate adusa de con0entia internationala asupra sal0arii din 1)()comparati0 cu cea din 1)10, $rincipala noutate se refera la modif vechiului principiu Cno cure ,no payD in sensul ca salvatorii sint indreptatitila compensatii financiare ptr eforturile depuse ptr prev sau reducerea impactului asupra mediului incon)urator. &0./n cazul caror acorduri 0oluntare nu este aplica#ila con0 internat asupra sal0arii pe mare, %onventia nu este aplicabila7 - $tr salvarea proprietatilior din nave care sint dE)F scufundate9 - $tr inlaturareaepavelor9 - 5emorcarea navelor avariate care nu sint in pericol9 - :urnizarea remorcherelor portuare9 -5emorcarea platformelor petroliere sau a navelor dezafectate &1. /n ce situatie nu se aplica pre0ederile con0 asupra sal0arii pe mare, $revedeile conv nu se aplica 7 - $latformelor fixe sau plutitoare atunci cind acestea se afla pe pozitii fiindanga)ate in explorarea ,exploatarea sau extractia de resurse minerale de pe fundul marii 9 - 'avelor de razboi saualtor nave necomerciale detinute sau operate de un stat 9 - 'u se aplica serviciile oferte pe baza contractelor existente cu exceptia situatiei in care serviciile acordate depasesc cea ce este considerat in mod rezonabil ca o prestatie datorata in temeiul contractului incheiat inaintea aparitiei pericolului 9 - /erviciilor acrdate fara a lua inconsiderare interdictia expresa si rezonabila a proprietarului sau a cdt navei. &2. 'ste aplica#ila con0entia tuturor operatiunilor de sal0are, 'u.9 conventia se aplica doar in situatia in care nu exista un contract prin care partile sa fi stabilit expus sauimplicit alte conditii de salvare. &3. Ce ar tr# sa !aca un cdt al unei na0e a!late in pericol daca singura na0a care raspunde mesa=uluisau de pericol solicita o prima de sal0are e*or#itant, %dtul ar trb sa accepte salvarea si dupa finalizarea operatiunilor armatorii pot solicita ca prima de salvare sa fiemodificata de instanta sau curtea de arbitra) deoarece aceasta este excesiva in raport cu serviciile prestate. &". Ce intelegeti prin principiul 3no cure no pay52 din cadrul sal0arii maritime, $rin acest principiu se intelege ca se datoreaza renumeratia ptr salvare doar in cazul in care operatiunea desalvare este o reusita. &5. /n ce situatie contractual de sal0are poate !i modi!icat de catre instanta sau de curte de ar#itra=,

-%ind contractual a fost incheiat sub influenta CdoluluiD =pacalelii> sau a pericolului si clauzele sale sintneechitabile 9 - 0tunci cind plata ce trb facuta in baza contractului este prea mare sau prea mica in raport cuserviciile effectuate. &6.Ce este 3Lloyds open !orm5 si ce cuprinde acesta, #ste un contract standard de salvare ce ar trb sa se afle la bordul fiecarei nave iar cele mai imp prevederi ale luise ref la7 -- /alvatorul acepta sa transp nava intrun port numit sau intrun port sigur9 --$roprietarii sau prepusiinavei salvate vor coopera deplin cu salvatorii permitindu-le folosirea echipamentelor ,masinilor,ancorelor etc9 --5enumeratia va fi stabilita prin arbitra) a Londra9 --$roprietarii navelor vor accepta relivrarea prompta a navelor salvate9 --/alvatorul poate cere inscrierea unei garantii privind acoperirea posibilelor sale pretentii privindsalvarea9 -- /alvatorul va avea drept de sechestru maritime asupra navei salvate dar isi va exercita acest drept cuconditia ca garantia ceruta sa fie inscrisa. &&.'numerati " elemente de care depinde ni0elul primei de asigurareC -- Aaloarea salvata a navei si alte bunuri9 -- %alificarea si eforturile depuse de salvator ptr prev sau reducerea laminim a daunelor produse mediului incon)urator9 -- ?asura in care operatiunile de salvare au reusit9 -- 'atura sigradul pericolului. &(.Care este recompense la care este indreptatit un sal0ator care a depus e!orturi ptr a sal0a o na0ace prezenta pericol ptr mediul incon=urator dar nu a reusit sa o#tina o prima de sal0are, /alvatorul este indreptatit la o compensatie speciala egala cu cheltuielile suportate de salvator plus max 8"@ dinaceste cheltuieli. &). Poate !i compensatia speciala2 platita celor care participa la reducerea impactului unui accidentasupra mediului incon=2a0arie comuna, In mod normal dc nava si marfa sint salvate de la pierdere aceasta compensatie ar putea fi considerata avariecomuna,dar prin conventie sa cerut secretarului general al I?6 sa ia masuri ptr ca aceasta compensatie sa nu fieinclusa in avaria comuna. (0./n ce conditii anumite state pot decide sa nu aplice pre0d con0entiei, --0tunci cind operatiunile de salvare au loc in apele interioare si nici o nava nu este implicata9 -- 0tunci cindtoate partile interesate sint cetateni ai aceluiasi stat 9 --0tunci cind bunurile implicate sint proprietate culturalmaritima de interes prehistoric,arheologic sau istoric si sint situate pe fundul marii. (1.Care este di! dintre sal0area de 0ieti umane si sal0area de proprietati pe mare,

+if consta in faptul ca salvarea de vieti umane se face fara nici un fel recompense financiara in timp ce ptr salvarea de proprietati salvatorul este indreptatit la despagubiri financiare. 60aria comuna (2.Scopul a0ariei commune , --/a egalizeze pierderile provocate cu intentie de a le face rezonabile fata de toate partile interesate9 -- /a deacdtlui libertatea de actiune in incercarea de a salva nava si marfurile aflate in pericol prin inchirierea deremorchere sau aruncarea marfii peste bord fara asi face prb in leg cu cine v-a plati (3.'numerati " conditii ca una2sacri!iciu sau c%eltuiala2sa !ie clasi!icate ca a0arie comuna -- #xpeditia sa fie maritima si a fie implicate mai multi participanti9 -- 0ctul trb sa fie facut voluntar,intentionat9 -- 0ctul trb sa fie rezonabil si necesar9-- /acrificiul sau cheltuiala sa aiba success (".Care sint cele 3 parti ale regulilor Dor$-6ntEerp, -- 5egula de interpretare9 -- 5egulile literate de a 0-H avind character de principia generale9 --5egulile numericede la 1--8 ref la cazurile practice de avarie comuna (5. Care este rolul regulii de interpretatre din regulile D-6, 5egula de interpretare prevede ca in situatia in care partile au convenit prin contractul de navlosire sau princonosamente ca avaria comuna va fi reglementata in conformitate cu regulile I-0 nu pot invoca dispozitiile deordin legislativ sau cazuri comerciale,atunci cind avaria nu este prevazuta in regulile numerice (6. Ce element de noutate aduce regula Paramount regulilor D-6, 4oate sacrificiile si cheltuielile facute in cadrul avariei comune,trb sa fie facute in mod rezonabil. (&. Ce este si ce cuprinde masa acti0a, ?asa active este val tuturor sacrificiilor si cheltuielior cuprinse in avaria comuna.#a cuprinde 7--0variile,pagubele aduse navei prin sacrificiu9--%heltuielile extraordinare effectuate de nava9--$ierderile de navlu9--%omisioanele si dobinzile9--%heltuielile ocazionate de regementarea avariei commune ((. Ce este si ce cuprinde masa pasi0a, #ste val bunurilor salvate pe baza carora se calc contributia partilor implicatre in avaria comuna.#a cuprinde valnavei, a marfii si a navlului (). Cum se calculeaza contri#utia ptr a0aria comuna,

$rin inmultirea intregii mase active cu raportul dintre val bunurior salvate apartinind unui participant la avariacomuna si masa pasiva )0.+ na0a !ara mar!uri la #ord intra in coliziune cu un t$ petrolier si dupa coliziune ptr a sal0ana0a si ec%pa=ul cdtul decide sa puna na0a pe uscat.'ste acest act a0arie comuna 2 se sc%im#a cuce0a situatia dc na0a este anga=ata intr-un contract de na0losire pe timp, 'u este avarie comuna deoarece la avaria comuna trb sa participe mai multe parti interesate de expeditiamaritima, pe cind in acest caz participa doar armatorul , dar navlositorul este proprietarul combustibilului de la bord si prin urmare armatorul poate declara avaria comuna. )1.+ na0a cu mar!a la #ord intra in coliziune cu o na0a port-container si cdtul na0ei decide sasolicite remorc%ere care sa remorc%eze na0a pna in portul a!lat in apropiereaaccidentului..emorc%erul ia na0a la remorca dar datorita intrarii apei de mare in magaziile 2si3na0a se inclina intrun #ord si se scu!unda.'ste acest az un caz de a0arie comuna, 'u este un caz de avarie comuna deoarece una din conditiile existentei avarie commune este7 trb sa aiba success. )2. Ce se intimpla atci cind in contractul de na0losire sau conosament nu se mentioneaza !aptul ca seaplica regulile D-6, 5egulie nu se aplica decit atunci cind acest lucru este expres mentionat in contractual de navlosire sau inconosament iar in lipsa acestei mentiuni,avaria comuna se va reglementa in tara in care isi are domiciliu armatorul pe baza legislatiei din tara respective. )3. + na0a port container intra in coliziune cu un t$ petrolier si in urma coliziunii 10 containere cadin apa2iar magaziile 2si" sint inundate cu apa de mareF cdtul se %otaraste sa o puna pe uscat.Lapunerea pe uscat este a0ariata si mag 1 iar 15 containere sint aruncate peste #ord ptr a pune na0ape c%ila dreapta.Care din aceste pierderi pot !i incluse n a0aria comuna si de ce, 0varierea mag 1 si aruncarea peste bord a celor 1. containere pot fi incluse in avaria comuna, deoarece acestesacrificii sint facute cu intentie. )". Ce este si ce rol are Gdispas%a, #ste documentul intocmit de surveyor numit de instanta =dispasor> sau ales de parti ptr a stabili ce sacrificii sicheltuieli sint incluse in avaria comuna si cum se imparte intre partile implicate. )5.Care sint modalitatile prin care armatorul se asigura ca 0a primi contri#utia ptr a0ariacomuna , -- $lata in numerar 9 -- 4itlu de avarie comuna9 -- +epozitul de avarie comuna9 -- Harantia de avarie.