Sunteți pe pagina 1din 159

DINICU GOLESCU nsemnare a cltoriii mele Textul este reprodus dup nsemnare a clstoriii mele Constandin Radovici din

Gole ti! "cut #n anul $%&'! $%&(! $%&)* Edi+ie #n,ri-it i pre"a+at de G* .ienescu* /ucure ti! Editura Tineretului 01/i2lioteca colarului34! $5)6 Glosar i Indice de nume ,eo,ra"ice de G* .ienescu NSE7N8RE 8 C8L8TORIII CE 87 9:CUT EU! CONST8NDIN GOLESCU! CO.RIN;8TO8RE DE C<TE OR8=E 87 >:;UT! =I NTR?NSELE ORICE >REDNIC DE NSE7N8RE! CU7 =I .RIN S8TE! S8U .RE DRU7URI! ORICE DEOSI/IT LUCRU 87 >:;UT* 8=I@DERE8 =I DEOSI/IRE8 NE87URILOR =I 8 SE7:N:TURILOR! CU7 =I 8.ELE! =I .O=TELE! =I ORICE O/ICEI =I 98.T: /UN8 87 >:;UT! S.RE 9OLOSUL N8AIII 7ELE 87 NSE7N8T! 8R:T<ND =I UR7:RILE CELE RELE CE CUNOSC C: S: UR78 N .8TRI8 NO8STR:! C8RELE NELI.SIND! BOT:R<T! NICI NOI CINSTE! NICI NORODUL 9ERICIRE! NU .UTE7 DO/<NDI* /ra ov 9,ra 8vric Si2iul Sas?Se2e /eli,rad Torda Clu-ul Oradia?7are .e ta /uda Naidoc" Raa2 >isel2ur, 8ini2ur, .o-unu Cuvntri deosebite /eciul Cuvntri deosebite Cuvntri deosebite 9aceri de 2ine Spitaiuri =coalC

Cuvntri deosebite Cuvntri deosebite Cuvntri deosebite Clasi Cuvntri deosebite 9olx?Garten .aradais?Garten .rater /elvedere =em2run I*axem2ur, 8u?Garten Dom2aD Ealem2er, i Leopold2er, /aden De natal Cuvntri deosebite 8ilva,en Gra+ Cuvntri deosebite Lai2aD Trie ti >aporul >ene+iia .adua >i+en+ia Cuvintri deosebite >erona /res+iia 8R:T8RE DES.RE CELE CE S8 CO.RIND N C:L:TORI8 CE 87 9:CUT N 8NUL $%&'! $%&(! $%&) 7ilanu Cuvntare deosebit . avii a Cremona 7antua Cuvntare deosebit Cuvntare deosebit Cuvntare deosebit Lin+ Cuvntri deosebite 7inDen /i2lioteca Icoane i cadre Grdinile =coale! spitaluri i altele Cuvntare deosebit Cuvntri deosebite

Cuvntri deosebite /em /irturile Losana Geneva Universitate Cuvntare deosebit Cataractul Rinului C8TR8 CITITOR De este slo2od aceluia ce um2lFnd prin casele altora s vaG i s ,Fndeasc la a sa! slo2od au "ost i mie! #n toat cltoriia ce s coprinde #ntru aceast crticic! s ,Fndesc nu la casa! ci la patria mea! la care cine nu ,Fnde te! nici "ace pentru dFnsa orice 2ine! poate n?are nici cas! i de are! o las* =i de este sdit$ "ire te #n om poDta a avea orce lucru 2un vede la altu! H i "rI de a?l Drpi de la acela! s s sileasc! de nu #l are! s?l cF ti,e! iar de #l are ru! s?l pre"ac #n 2un! H nu poate nimeni! drept -udecFnd! s m do-eneasc! cci! #n toate psurile mele! nu am putut! dup orce vedere s nu #m #ntorc ctre dFnsa ocDii min+ii* .re aceste vederi! i ,Fndirile ce #m a+F+a #n su"let #ntFmpinarea lor! am socotit ca prin tipar s le comunesc dori+ilor miei compatrio+i! #m2oldit spre aceasta mai mult de ru ineJ cci #n 2i2liotDi? cile ce am vGut! poate cineva s #ncarce car de cr+i coprinGtoare de cltorii "cute de evropei! nu numai prin India i prin CDina! i prin alte +ri i ostroave! mai deprtate i pu+in cunoscute! ci #nc i prin +rile cele mai apropiate* Iar la rrni nu s? au vGut o acest "eli de carte! nici de aceia carii au putut s scrie i mai multe i mai 2ine* n"renat de cuno tin+a mic oririi mele #n tiin+e i ascultrii #ntru #nv+turi! nu a "i #ndrGnit niciodat s apuc condeiul* Dar cum puteam! ocDi avFnd! s nu vG! vGFnd! s nu iau aminte! luFnd aminte! s nu aseamn! asemnFnd! s nu -udec 2inele i s nu poDtesc a?l "ace artat compatrio+ilor mieiK =i cum puteam s nu #nsmneG cele vGute! daca #n toat cltoria! i #n privirea lucrurilor celea mai multe vrednice de vGut! #ntovr it de mul+i oameni dintr?alte neamuri! #i vedeam pre to+i #nsemnFnd i cule,Fnd 2inele ca s?l "ac cunoscut celor de un neam cu eiK
1 n textul ide baz : silit. (N. ed.)

/inele l?au #nv+at oamenii #ntFi unii de la al+ii! neamurile! mai pre urm! unul de la altul! precum vedem #n istorii! c elinii! prin cltorii la E,DFpet! au tras de acolo lumFnririle tiin+ilor! multe din me te u,uri! i romanilor! strmo ilor no tri! #nmul+ite le?au comunicat* Iar ace tia #n toata Evropa cea luminat le?au rvrsat! i aceasta! din L* I #n Gi sporindu?le! #nsutit roditoare le?au "cut* =i # "erice te noroadele prin comunica+ia 2inelui adunat din cltoriile ce "ac neamurile! unile prin +rile altora! i pu2licarisindu?le prin cr+i* .lin este Evropa! precum de altele! a a i de asemenea cr+i* Niciun un,Di! cel mai ne2,at #n seam! de pmFnt! nicio +ar! nici un ora ! niciun sat nu este necunoscut la niciun evropeu! a-un,e s tie citi* Iar noi! ca s ne cunoa tem +ara 2ine! tre2uie s cF ti,m aceast cuno tin+ din citirea a vreunii cr+i scris de evropeu* 7ul+ime de istorii ale Trii RomFne ti s a"l #n Evropa! scrise #n lim2ele ei! i #n lim2a romFneasc! dar tot de streini! iar de vreun pmFntean al ace tiM +ri "cut! nu s pomene te* 8cum dar! cFnd i domnia este #ncredin+at pe mFini de otcFrmuitor i domn pmFntean! mriia?sa Gri,orie v oie v o d GDica! cFnd i coale na+ionale s?au a Gat! cFnd i "iloso"ia #n lim2a romFneasc a vor2i acuma #ntFi s?au #nceput! prin printele ieromanaDul E"rosin .oteca! pro"esorul "iloso"iii! ale cruia osirdii ne dau "oarte 2une nde-di! cFnd mul+i din no2ila tinerime a patriii noastre! dup ce ?au svFr it cursul #nv+turilor #n Evropa cea luminat! #n patrie s?au #ntors! prin care putem sa do2Fndim i multe tlmciri de cr+i #n lim2a na+ional! i mi-loace spre "olosul luminii! podoa2 i 2unelor orFnduieli a patriii noastre! vremea este a ne de tepta! ca ni te 2une ,aGde care! cFnd es din casele lor! adun pe seama lor i a casnicilor lorJ a a i noi! adunFnd 2inele! care din citiri de cr+i 2une i "olositoare! care din cltorii! care din #ntFlniri i adunri cu oameni de neamuri luminate! s?l #mprt im compatrio+ilor no tri! i s?l sdim #n pmFntul nostru! spre rodire #nmul+it! ca s cF ti,m i noi! de la urmtorii no tri! mul+umirile ce le aud mo ii i strmo ii! cF+i! sau de la sine au a"lat! sau de la al+ii au luat i ne?au lsat vreun 2ine* Cci iat! "ericim pre iGvoditorii& cr+ii romFne ti! printele CDirii! #n al aptelea veac i #ntemeiate #n >alaD ia de v oie v o d ul >lad Dracula la $'65! dup sinodul de la 9lorentia! pre aductoriul tipo,ra"iii! 7atei /asara2a v oielv o dJ pre a eGtorii de coale! Nicolae v oie v o c"
2n textul de baz : izvoditirii. (N. ed.)

7avrocordat i Constandin v oie v o d 7avrocordat! carele au alctuit CRON=T8TD! CE?l ;IC RO7<NE=TE /R8=O> coaleN elineasc! italineasc! turceasc! sloveneasc i romFneasc! i pre cei #ntFi tlmcitori ai Evanghelii i Biblii, iar 7atei /asara2a! #n anul $)('! i pre Giditorii i Gstrtorii de spitaluri! sptarul 7iDai CantacoGino! i pre #ntFiul iGvoditor al ,rmticii! Ioan >crescu! i #ntFiul aductor al smFn+ii porum2ului! iar Constandin 7avrocordatJ i pre al+i #nceptori i sditori de orce 2ine! i iu2itori de om! i "olositori de o2 te! care cu cFt de pu+ini sunt la numr! cu atFt i lauda lor este mai mare! i vina noastr! H a urmtorilor #n neam! i neurmtorilor #n "apte! H este mai neertat i net,duit* 8cest ora este #n +inutul Si2em2ir,Den! #n -ude+ul /Frsii! mic i cet+uit! dar #ndestul lcuit! avFnd peste doaGeci de mii lcuitori! cci este aproape de Dotarle .rin+ipatului >alaDiii! i ne,o+ul s a"l #n mare lucrare* 8cesta s otcFrmuie te cu ale sale deose2ite pravile i o2iceiuri! supt stpFnirea austrieceasc* =i cFnd -luitorii nu s odiDnesc dup Dotririle ma,Distratului alctuit de na+ia sseasc! pornesc -al2a lor la Si2ii! i de acolo! nemul+umindu?s! la Clu-! i de acolo! iar ! de nu s vor odiDni! la >iena! de unde s d cea de svFr it Dotrire* .mFntul acestui -ude+ este! cel mai mult! cam pietros! de aceia sunt sili+i a?l #n,r a cu ,unoi #n to+i anii! i! #n cele mai multe pr+i! a nu semna locul de estim i la anu viitor* Dar aceast pa,u2 ce le aduce acest pmFnt! o #mplinesc cu vrednicit lor! "iindc aceast na+ie sseasc este "oarte muncitoare! cci 2eG munca cFmpului! care o "ac la vreme i cu mult sir,uin+ i 2un cDi2Guire! cFte lucruri sunt a le svFr i #n cur+ile lor! cum meli+atul! 2tutul snopilor de ,rFu! orG! ovG i alte asemenea lucruri! s scoal noaptea cu lumin de le svFr esc* =i! #n scurt! un strein! cum va intra #n satele lor! numai dupe cele ce vede! cunoa te a lor vrednicie! i c au pravili drepte spre "ericirea na+iii* Cci va vedea #n toate satele case de Gid cu cFte trei i patru odi! ,eamuri pe la "erestre! -alo,ii vpsite! i #ntr?#nsele paturi! lvi+i! mese! lGi! scaune! toate vpsiteJ o,linGi! cDipuri! ceasornice! rFnduri de a ternuturi destule! i de mas cu prisos! i oricFte vase spre ,tirea 2ucatelor i #ntre2uin+area mesii! toate le au cu prisos! p cFt socotesc c le?ar tre2ui peste tot anul* =i #n veci #m2rca+i curatJ iar sas cu picior ,ol! nu s va #nvrednici nimeni s vaG*

.e la satele lor au "oarte 2un orFnduial! spre podoa2! 2una vie+uire i #nv+tura copiilor! cci to+i copiii tre2uie s #nve+e carte #ncFt s poat citi i a scrie! i cele tre2uincioase trei socoteliN adunarea! #nmul+irea i scderea* =i preo+ii lor sunt datori! o dat pe sptmFn! duminica! la doao ceasuri dupe prFnG! s cuvinteGe ctre to+i copiii satului ce sunt #n vFrst de Gece ani! i pFn s #nsoar! cum s? pGeasc datoriia ctre DumneGeu! cum s s poarte ctre prin+ii lor! ctre cei mai 2trFni i ctre to+i stenii 6! i la datoriile ctre stpFnire! i cum s cuvine s le "ie petrecerea 2un i cinstit! i la vremea lucrului de a "i "oarte silitori! #ncFt trea2a de astG niciodat s nu o lase pentru mFine! cci! a doa Gi! sau alta poate I s va #ntFmpla! sau vremea #i va sta #mpotriva! i aceasta de #ntr?o Gi lenevire poate s?l "ac lipsit peste tot anul* =i pe care! dup multa auGire a pov+uirilor'! #l va dovedi neasculttor i neurmtor pov+uirilor! #l i pedepsesc! i pedeapsa este ,loa2 la cutiia satului! ce au spre "aceri de 2ine! de la Gece crei+ari i pFn la un "iurin DFrtie* =i pentru necuviincioasa urmare a acelui tFnr! tre2uie s "ie mrturie care s se dea #n "a+a adunrii i a prin+ilor lui! cci nici acei Gece crei+ari nu s dau dup voia preotului sau a altui cuiva ! ci dup dreptate! i cci aceasta s socote te o mare ru ine #n "amilia celui ,re it* Dintr?aceste 2une #n,ri-iri ale acestui neam! -udece "ie cine c un neam a a iu2itor de munc! a a 2ine crescut! 2ine #nv+at #n datoriile sale! 2ine prvilnicit #n drept+ile sale! 2ine mFnat pe calea "ericirii! nu poate s nu a-un, la s"Fr itul spre care tot omul prive te* =i de voi vot s "ac descriere pentru toate 2unele orFnduieli ale ora ului /ra ovu! cum pentru preo+ii 2isericilor! cum sunt #mpodo2i+i cu toate cele cuviincioase unui preotJ cum orFnduiala coalelor! unde nu este copil! mcar de lar! mcar de tren,ar! a nu mer,e spre cF ti,area luminii! i mul+ime alte 2une cDi2Guiri i urmri spre odiDna i "olosul ace tii na+ii! mi?ar "i tre2uit vreme i DFrtie! mai vFrtos #n vreme ce am s cuvinteG pentru multe ora e* Semnturile ale tot -ude+ului /Frsii este cel mai dintFi ,rFul! apoi porum2ul! ovGul! ri ca! scara! carto"lii! orGul! maGerea! lintea! "asolea! meiul; iar 2o2ul i dovlecii! pentru vite* .oamele suntN cire ele! vi nile! perile! merile! prunele! nucile* Din /ra ov i pFn #n 9,ra sunt po te treiN >ldeni! =rcaia i
3In textul de baz scris : cfT-fenH. (N. ed.) 4In textul de baz : povuirii lor. (N. ed.)

9,ra ul* S trece apa GDim2 lu i /Frsa* 9:G:R8= Ora mic! cu o cetate "oarte mic! #n -ude+ul 9,ra ulJ are un pod peste apa Oltului! lun,ul poate "i ca de optGeci stFn-ini! latul de trei! lucrat cu mare me te u,! #ntemeiat numai la cptFie i la mi-loc #ntr?o Gidire +eapn! iar celalant tot spFnGurat cu mare me te u, arDitectonicesc C! #ncDis de amFndoa pr+ile i #nvlit* Un asemenea pod #n toat stpFnirea austrieceasc nu am mai vGut! iar "oarte mici i cu asemenea me te u, lucrate! sunt multe* Semnturile oare ce #ncep a s scDim2a! "iind porum2ul cel mai mult! apoi ,rFul i celelante* Iar ri ca i scara s #mpu+ineaG! i din poame iar prunile s #nmul+esc* Din 9,ra pFn #n Si2ii! po te treiN U+a! GDireGau i Si2iu* S trece rFul 9,ra ului pe pod de piatr! iar mer,Fnd spre 7ure ?>a arDei sau 7ediia ! s trece ,Frla Oltului pe acest pod ce mai sus am numit* 8>RIC 8ceasta este mo iia a 2aronului /rucDental! carele are o ,rdin din cele dintFi ce am vGut! #ntru 1 Arhitecton este cel mai mare peste me terii Gidriii! cruia noi #i Gicem mei-marbaa. Dar #nve+at la academie i cu tiin+ de toate aceste lucruri* care are seturi( "oarte "rumoase! scri de piatr mari pe acele seturi! DavuGuri cu adrivanuri)! ap cur,toare care cur,e prin multe locuri ale ,rdinii! din care "ac i un "rumos cataractL! lFn, care este i o odi+! pe dina"ar cptu it cu coa- de copaci! asemenea i acoperit! iar #nnuntru "oarte "rumos #mpodo2it* Copaci roditori! atFt din cei din partea locului! cFt i mul+ime streini! care tre2uie iarna s s puie #n "lorrie! cum i "eliurimi de "lori asemenea pmFnte ti i streine! i alee % de copaci "oarte nal+i i tun i drept! #ntocmai ca Gidul! pduri+ "oarte #ntunecoas! i alte multe #n"rumse+ri! cu mare cDeltuial i munc svFr ite* =i toate acestea acuma sunt destul scGute din ceia ce era mai nainte cu doaoGeci i patru ani! cFnd #ntiia dat am vGut*
5Seturi s cheam un deal spat ca scar! "i n l c de treapt n#ust snt late de stin$ini pu%ini sau mul%i! "i al%ii! spre a nu cdea pmntul! zidesc cu zid! al%ii cu brazd. &ceste le numesc seturi. 6Hde"teu f arte mic! zidit mpre$ur cu piatr sau cu crmid! din care cu me"te"u# s arunc apa n sus. 7' ap care de la un l c nalt cade $ s cu repeziciune. 8Alee s cheam un drum cu c paci pe amnd a pr%ile sdi%i! sau apr ape! sau mai departe! sau scur%i! sau mai nal%i.

De aciia! pu+in mai #nnainte! spre Si2iu! s trece apa Oltului cu pod mi ctor* ER78N=T8D H SI/IUL =i acest ora este #n cetate! i tot #n +inutul Si2em2ir,Den! #n -ude+ul saxilor! lcuit de destui domni i ne,u+tori! cci i aciia este ne,o+ul mare! "iind iar cu apropiere de Dotarele .rin+ipatului >alaDiii* Lcuitorii s urc pFn la $)*OOOJ i #ntr?acest ora au toate cDipurile de 2une #n,ri-iriN spre 2una orFnduial! spre odiDn! spre podoa2 i spre #nlesnirea #nv+turii i spre toate urmrile carele aduc pe om la "ericire* 8ciia lcuia te i comandiru ost sc! a cruia stpFnire s #ntinde peste tot 8rdealu! cum i vistieriul iar al tot 8rdealului* =i pe tot anul o dat s strFn, la poli+iia universitate cFte un sinator din toate ma,Distraturile! i svFr sc pricinile cele nesvFr ite #n -ude+ele lor* La poarta acestii cet+i "o"eG nu sunt! din porunca #mpratului Iosiv al doilea! carele viind #n partea locului! i mer,Fnd la Dotarul CFinenilor! unde vGFnd cFt au "ost de anevoie a trece cu siluire o oaste vr-m easc! cFnd ar "i "ost o cFt de pu+in adevrat #mpotrivire! #ntorcFndu?s la Si2iu! au poruncit ca toate "o"eGile por+ilor s s strice! ca un lucru ne"olositorJ cci acel vr-ma care au putut s ai2 #ntru nimic acel "iresc loc! #ndestul #ntemeiat decFt o cetate ce are #ntr?#nsa lcuitori! por+ile le are #ntru nimic! cFnd s va apropiia de acel ora * =i aciia are 2aronul /rucDental o mare cas! #ntru care are vivliotDFc cu cr+i deose2ite i strFnsoare de cadre vrednice de vedereJ i multe lucruri din vecDime i destule 2uc+i de metaluri cu pmFntul lor nelucrat* Semnturile i poamele sunt asemenea* Din Si2ii i pFn #n ora ul Sas?Se2e ! sunt po te treiN Scele! Raismarc i Sas?Se2e * S trece apa Si2iu! aproape de ora ul Si2iului* 7ILE7/8B H S8S?SE/E= =i acest ora este tot #n +inutul Si2em2ir,Den! #n -ude+ul saxilor! ora mic! lcuit de domni i ne,u+tori! i me teri spre tre2uin+a oro anilor* De aciia i pFn #n /eli,rad! o po t* C8RLS/URG H /ET*IGR8D =i aceasta este cetate! tot #n +inutul Si2em2ir,Den! #n -ude+ul un,uresc* Dar cetate adevrat deose2it "rumoas i vrednic de vedere! prennoit din Gilele lui Carol al >I?lea* La poart! mai vFrtos la cea de al doilea! sunt

statue5 vrednice de vedere i de #nsemnare* nnuntru ocFrmuie te ,Deneral ost scJ au strFnsoare de arme i "a2ric unde s lucreaG moneta crontalilor! +"an+iDi i ,al2eni* De aciia i pFn #n Clu-! po te aseN Teviu ! Natenet! 9elvin+! Torda! /anua2ic i Clu-u* 8ci aproape cur,e apa 7ure u* TORD8 8ceasta este un ora mic! tot #n +inutul Si2em2ir,Den! #n -ude+ul un,uresc* n cFmpii acestui ora Turda sunt acele trei mari movili din vremile vecDi "cuteJ acolo s?au omorFt preaslvitul domn 7iDaivod >iteaGul! #n 2taia ce au avut cu 8ustria* CL8U;EN/URG H CLU@U 8cesta este cel dintFi ora #n Si2em2ir,Den! #n -ude+ul un,uresc! unde este i scaunul ,u2erniii! #ntru care ocFrmuie te exelen+Fa?sa ,u2ernator 2aronul Io-ica* ntr?acest ora sunt case "rumoase i mariJ dar printr?acestea sunt i proaste! cu un #nvli din vecDime! "oarte urFt! avFnd stra na scoas a"ar din Gidiri! peste doaspreGece palme! care lucru "oarte mult supr "rumuse+a ora uluiJ uli+ile iar "rumoase! cci sunt "oarte late! H o asemenea l+ime #ntr?alte ora e n?am vGut! H iar pardosala tot cu pietre rtunde! ca #n Si2ii i #n /ra ov* 8ciia lcuiesc mul+i domni un,uri! de neam mare! care au mo ii primpre-ur! unii cu apropiere! i al+ii cu deprtare! i 2eG cei ce sunt #n slu-2! to+i ceilan+i vara o petrec pe la mo ii! iar iarna s strFn, #n Clu-* 8cest neam de oameni este "oarte iu2itor de streiniN mesile lor sunt 2o,ate i slo2ode! i cu 2ucurie primesc pe "ie care! mai vFrtos pe aceia care cu #ndrGneal #ntr #n casele lor! cci nu s prea #ndatoreaG de politica cea mult i mincinoas* Iar norodul un,uresc nu este "ericit* Sunt #m2rca+i prost! au lcuin+ proaste i "rI de mult avere* Ne,o+ul #ntr?acest ora este mic! cci nu este scDel! nici drum mare de trecerea ne,u+toriilor! ci tot ne,o+ul este pe seama tre2uin+ii oro anilor* =i aciia cu deosi2ire s urmeaG toate cele spre 2un orinduiala urmri! mai vFrtos mrimea coalelor* Smnturile cele mai multe suntN ,riul! porum2ii! ovGulJ poamele sunt tot aceleaJ oare ce #ncep viile! pe unde sunt dealuri! i pepenii ne,ri i
9 Trup de m lucrat! sau de marmur! sau de aram! sau de rce alt metal.

,al2eni* Unul din veniturile cele 2une este i vFnGarea cailor! cci cei mai mul+i domni din toat Un,ariia au er,Delii la cFmpuri! i ,ra-duri "oarte mari pe la mo iile lorJ i scot soiuri de cai "oarte 2uni i "rumo i* CDiar eu am vGut cal de pre+ cinci i as mii "iurini DFrtie! dar i cumpr armsari strini! ca de pre+ doa a Geci?triiGeci mii "iurini* 7ai mult s vFnd ace ti cai spre #ntre2uin+area osta ilor din toat stpFnirea 8ustriii! #n >alaDia i #n 7oldavia! i #n alte locuri mai dprtate* Norodul s urc pFn la $'*OOO* 8pa Some ul cur,e pe lFn, Clu-* n tot +inutul Si2em2ir,Den sunt 2i de aur! ar,int! aram! ocne de sare! ape metalice ti* Din Clu- i pFn #n Oradia?7are! po te GeceN 8ndra ?DaGa! /o,art! CDispetri! Nire ! 9ecDete?to! /arot! Ele ti! 7eGo?Telec! /alen+i i Grosvardain* GROS>8RD8$N H OR8DI8?78RE Ora mricel! cu o cetate mic! #n +inutul Un,ariii* ntr?acest ora i #ntre Clu-! la satul Niere ! este Dotarul Un,ariii de ctre Si2em2ir,Den! ce?i Gic latine te Transilvania! i romFne te 8rdeal* Lcuitori domni i ne,u+tori H pu+ini! cci i acest loc nu e de ne,o+! ci iar numai cFt este pe seama tre2uin+ii oro anilor* ntr?acest ora sunt i trei 2iserici "rumoaseN una a papista ilor! alta a uni+ilor! a treia a neuni+ilor* Cur,e apa CDiorio * De la Oradia?7are i pFn la .e ta! pe drumul cel mai de drept! nu pe drumul po tii! sunt unspreGece oro ele i sate! #n cFmpii Un,ariii! pe unde este i acea ,roaGnic pust! adec locul tot nisipos! unde carul a2ia s mi c! ai2 mcar doaoGeci de cai* Numele acestor sate sunt acesteaN CDereti! Ui"alu! /arad! Car+o,! CDisuisal! Terimsamiclo ! Solnou! H unde s trece apa Tisa! H 8m2on! Ai,let! .ilet! Ulu* .Fn a trece aceste sate! nu vede cltoriul alt decFt ceri i pmFnt! #ntocmai parc ar "i p mare! i ori #n ce loc s va a"la! vede! #n cFte patru pr+i! loc ca i de Gece ceasuri! cci deal sau copcel nu s vede! decFt numai #n sate* CFnd ese cltorul dintr? un sat vede pe cel din nainte sat parc ar "i drum de un ceas! dar tot tre2uie s cltoreasc cel pu+in cinci ceasuri pFn va a-un,e* .e asemenea drumuri cltorind omul! i pe mare! curFnd tre2uie s #m2trFneasc* Toate aceste cFmpuri sunt smnate cu ,rFu! ovG i porum2! i liveGi

de "Fn* Un asemenea loc de ar "i #n +ara noastr! nu numai nu l?ar smna! ci ar "u,i de el ca de cel mai mare vr-ma * =i cu toate acestea! smnturile Un,ariii Drnesc i alte +ri* Lcuitorii sunt pro ti i "rI de nicio #nv+tur! urFt i soio #m2rca+i! cci unii lucreaG pe an $O' de Gile! iar cei din 8rdeal! ce s Drnesc de stpFnul mo iii! $5%* Unii lucreaG i mai pu+in! dup tocmirile ce au prin le,turi cu stpFniiJ i acestea Gile sunt 2eG Gilele ce lucreaG #n tre2uin+area #mpr+iii! cum la "or panurile! adec la trecerile o"i+ierilor ost ti! i la "acerea i dre,erea drumurilorJ care Gile toate! strFn,Fndu?le cineva ! i alturFnd duminicile i sr2torile #mprte ti! i de s va #ntFmpla omul! peste an! 2olnav cFtuK de pu+ine Gile! nu tiu de le vor mai rmFnea Gile s munceasc pe seama lor* =i cu toate acestea sunt mai "erici+i decFt romFnii no tri! care lucreaG numai $& Gile pe an* 8cum -udece "ie care! care pot "i pricinile de a "i mai #n 2un stare aceia care muncesc altora peste &OO Gile p an! de cei ce lucreaG numai $&! decFt numai cci nu?i lipse te din auGul urecDii! de cum s na te i pFn moare! cuvinteleN 1ado 2aniM3 H cu "eliurimi de mi-loace pre"cute! #n auGire numai drepte* .E=T8 Ora al Un,ariii! "rumos i vrednic de vedere! pentru mul+imea lucrurilor ce are spre #nv+tura oamenilor! podoa2a ora ului i odiDna norodului* 8re Gidiri "oarte mari spre #ntre2uin+area coalelor! unde poate! cine va voi! s asculte tot cursul a tutulor #nv+turilor! cum i a doDtoriii* Odi cu 2uc+i despr+ite din trupul omului! #n multe "eliurimi tiate! i aceste toate "cute de cear! #ntocmai i "rI de nicio deosi2ire din cele adevrate! cum i copii adevra+i! #n vase mari de sticl! pu i #n spirturi! care s?au nscut poci+i! i al+ii cFte doi lipi+i! i alte multe asemenea! toate pentru #nv+tura doDtoriii* =i capitalu a tutulor acestor coale este atFt de mare! #ncFt d venit pe tot anul aproape de patru sute mii "iurini! i to+i ace ti 2ani s cDeltuiesc! pe "ie care an! numai pe seama #nv+turii* 8ceast .e ta nu poate s s potriveasc nici cu Craiova! H atFt la venituri! cFt i la toate! H i are un a a mare venit pentru #nv+tur! #ncFt nu numai nici #n vis nu l?au vGut ai no tri! ci de multe ori stpFnitorn au stricat i acele mici coale! dinadins! ca s nu s de tepte norodul! i dintr? acele pu+ine venituri iar au luat! i i e?au #ntre2uin+at #n alte lucruri! nu spre "olosul patriii*

8lt Gidire! iar cu multe odi pline de cr+i! i cele mai multe vecDi! #n lim2a un,ureasc! latineasc! nem+easc! romaneasc! elineasc i "ran+oGeasc* O sal mare plin cu "eliurimi de monete strFnse din vecDime i pFn acuma! streine i un,ure ti! din #nceputul stpFnirii Un,ariii i pFn cFnd cu le,turi s?au #ncDinat 8ustriii* Cum i "eliurimi de arme turce ti #n multe "eliuri i cu mare deosi2ire de cele de acum! cum i alte multe asemenea lucruri! pentru care ar "i tre2uit vreme mult spre a le #nsemna* 8 i-derea i semnul ost sc a lui /onaparte! uliu cel poleit! pe care l?au luat un,urii #n 2taie! 2iruitori "iind* Cum i toate "eliurimile de metalur i! cu pmFntul lor! precum i piei de toate neamurile do2itoacelor ce s a"l #n toat Un,ariia! atFt cele -le pre pmFnt! cFt i cele din pmFnt! cele s2urtoare i cele de mare! unile #n spirturi 2,ate! i altele a a de "rumos umplute! #ncFt nicio deosi2ire de cele vii nu au* 7ulte 2uc+i #mpietrite H de lemn! de pmFnt! din pictura apii H carele s "ac cu #nmul+irea anilor! i o mumie$O i alte multe oase de alte do2itoace "oarte mari* 8re as pie+e! din care una este atFt de mare! #ncFt #n niciun alt ora al 8ustriii asemenea nu s a"lJ a cruia ocoli u tot! ,Fndesc c va "i aproape 1 Trup de om! #ntre,! neGmintit! carnea! pielea nea,r i uscat pe oase* de %OO stFn-ini! dup numrul pa ilor ce am "cut la o parte din patru pr+i* 8ciia "ac i solda+ii Inustra cea o2icinuit! unde adesea vine i cel de al doilea dup #mprat! mria?sa palatinul! ce lcuie te #n /uda! carele este mai mare ocFrmuitor ost sc peste toate o tirile Un,ariii! a i-derea i ocFrmuitori politicesc! dimpreun cu al+i as senatori* O deose2it caGarm 0Gidit de vrednicul de pomenire #mpratul Iosiv al doilea4 #mpre-ur coprinde ca stFn-ini ase sute! #ntru care sunt peste una mie odi! unde lcuiesc numai tunari! i #nnuntru! #mpre-urul cur+ii! sunt peste doao sute cinciGeci tunuri! i mul+ime de ,Diulele* La patru col+uri! patru por+i! cu deosi2ite #ncun-urri de Gid! unde sunt iar odi i ,ra-diuri pentru caii cei tre2uincio i la acestea tunuri* 8lte doa caGarne! din care una iar este lucru vrednic de a?l vedea omul! care sunt pentru solda+iJ i alta! iar ! cu %OO I de odi! ce este pentru invali+i$$* 8re un tDeatru mare! adec cas de comedie! "oarte mare i "rumos! #ntru care poate #ncpea peste trei mii de oameni! iar #n s+ena$& #ncape osta i
10In textul de baz : 800 sute. (N. ed.) 11( lda%i sluti%i "i btrni! care la rzb aie nu mer#! ci snt pentru trebuin%a ra"ului. 12) cul ntru care stau c medienii "i " arat ist riile sau $ curile ce * r s fac.

clre+i cu tunuri dimpreun* Cele mai multe case din tot ora ul sunt mari i "rumoase! lucrate tot cu arDitectur! din care unile dau venit i peste cinciGeci mii "iurini DFrtie pe an* 0 Gidire de 2aie atFta deosi2it! #ncFt nu numai eu nu am vGut alta asemenea! ci am auGit i pe al+ii! care au um2lat prin +ri! asemenea GicFnd! c nu au vGut o a a "rumuse+e i cur+nie* Care este #ntr?acesta cDipN o Gidire mare #n patru col+uri! de -ur?#mpre-ur odi! i #n "ie care odaie cFte o 2aie i cFte doa! unile de lemn! altele de aram - s plte te! pentru o #m2itur! de la treiGeci de crei+ari pFn la o sut doaoGeciJ i aceste locuriM cele mai scumpe! sunt #mpodo2ite #ntocmai ca casele celor mai mari i 2o,a+i domni! cu canapele i scaune #m2rcate cu sto"! o,linGi mari! din tavan pFn #n pardoseal! i a ternute cu covoare de cele scumpe! i Dainele de #m2iat "oarte 2une i curate I #ncFt i 2aia #ntru care o s #ntre omul o #m2rac peste tot cu o pFnG su2+ire! i apoi las apa* Dea' supra acestor odi de -os! unde sunt 2ile! alte odi destul de "rumoase i #mpodo2ite* Toat curtea este o ,rdin "oarte "rumos #ntocmit! avFnd la mi-loc un DavuG cu adFrvan 0s?au Gis c DavuGul este un loc mic! Gidit! cu ap #ntr? #nsul! i adFrvanu este o arunctur de ap #n sus! pe care o "ac #n multe "eliuri4J #mpre-ur! pFn la odi! loGe cu 2raGd! i printr?#nsele "lori i copaci! i drumurile a ternute cu pietricele al2e! nu mai mari decFtmaGerea! #ntocmai parc le?ar "i ales cFte una?una* @ Trei lucruri adun pe oameni la aceast 2aieN #ntFi! cur+nia 2ilor i a DainelorJ al doilea! "rumuse+ea podoa2ii odilor i! al treilea! acea mic ,rdin! M unde mul+i vin numai pentru plim2are! "rI de a s #m2ia* Ne,o+ul este #n mare lucrare! cci este trecerea tutulor mr"urilor ce vin din >iena! din LFpsia- i din alte locuri i trec pentru .rin+ipatul >alaDiii@ 7oldovii i #n Aara Turceasc* =i dintr?acestea +ri iar duc la >iena! i mai nainte! mr"urile! cum pieile de vit! lFna! ceara! i alte multe! unile cu carle! i altele pe Dunre* 8 "i cuvFntat i pentru "rumuse+ea 2isericii! dar cine au vGut 2isericile Ro iii! poate numai pentru Roma va vor2i* Norodul s urc pFn la 6(*OOOJ o tirile H doaospreGece* Semnturile H tot aceleaN ,riul! ovGul! secarea i porum2ul! lipsind ri ca cu totulJ iar poamele i le,umile H asemenea tot acelea! i mai multe* 8re i destule "iacDere! adec carFte i cale ci care stau de diminea+a i

pFn seara prin pie+i! i oricare unde voie te s mear,! H #n ora i a"ar! sau cu apropiere! sau cu deprtare! H tocme te i # #mpline te tre2uin+a* O9EN H /UD8 8cest ora este scaunul al Un,ariii! unde este i cetate #ntru care lcuie te prea#nnl+atul palatinul! pentru care Gic c este om cu "oarte 2un voin+ asupra omenirii* =i spre mrturie Gic c nu s?au #ntFmplat vreun #ntre2uin+at! "cFndu? artarea! a nu s "olosi la nevoin+a lui* Este cel mai mare din cei apte dintru a crora DotrFre spFnGur toat ocFrmuirea Un,ariiiJ dup ace ti apte sunt al+i doispreGece! i dup ace tea al+i una sut! din care unii d la /uda! i al+ii #n .e ta* 8ciia lcuie te un episcop neunit de 2iserica Rsritului* Din susul ora ului i din -os sunt 2i metalice ti! "ire ti "er2in+i* .re un munte destul de nalt! e-te o cas de o2serva+ie astronomiceasc$6 unde lecuie te pro"esor* De aciia mai #ntFi! estimp! au vGut comitul ce s?au artat* .rintr?aceste doa ora e cur,e apa Dunrii! pa care ie #mpreun un pod "cut pe luntre! carele d venit pe tot anul )O mii "iurini DFrtie la /uda! i )O la .e ta* 9oarte "rumoas vedere este de a vedea cineva din ora ul /udii pe ora ul .e tii! cum i din .e ta pe /uda* 7ai vFrtos pe pod este o plim2are minunat! cci s vd amFndoa ora ele! cum i mul+ime de luntre mari! ne,u+tore ti! i mici! din sus i din -osu poduluiJ precum i sum de trectori neconteni+i de la un ora la altul! i cltori* 8ciia! spre sar! este cea mai "rumoas plim2are care poate "i! spre a petrece cineva cu mul+umit lui* Lcuitorii sunt aproape la &O*OOO! iar osta ii cinci mii* Smnturile tot acelea! asemenea i poameleJ iar viile de tot #ntemeiate! avFnd dealuri necurmate* Lcuitorii acestor doa ora e sunt "oarte 2lFnGi! i stpFnirea lini titJ nu s aud ,Flcevuri! nu s vd 2ti! nu necinstesc pe streinii care nu?i supr! nu s vd #n tot minutul rdicri pe la #ncDisori! cum am vGut #n alte ora e! unde poli+iia este mai iute! i tot oamenii "ac rele mai multe* Dar ace ti oro ani parc au dascl pe lini tita vie+uire a vieneGilor ; cci acolo cea mai dintFi ,ri- i datorie a "ie cruia aceasta esteN a nu aduce altuia cFtu de pu+in suprare* Din /uda pFn #n Naidor" sunt po te treiN >ere var! Doro, i Naidor"* N8IDOR9 =i acesta este un ora mic! tot #n +inutul Un,ariii! #n Aara?de?Sus! cci
13 )cuin% de pr fes r! cu t ate felurimile de chianuri! ce caut la mi"crile c mi%il r! planitei r.

dincoace de Dunre s cDeam Aara?de?@os* De aciia #nnainte! ca de o po t drum! sunt tot case necurmate! unde d pietrari care lucreaG "oarte "rumos! i toat piatra cFt am vGut?o #n lucrare avea "a+a maDonului! adecN pu+intel mai #ncDis decFt "a+a lemnului tisa* Smnturile i poamele! asemenea* De aciia i pFn #n ora ul Raa2! po te cinciN Nermeli! Cumorin! E i! GDeniu i Raa2* R88/ 8cest ora este mare! tot #n +inutul Un,ariii! #n Aara?de?Sus* Cur,e printr?#nsul ,Frla Raa2! pe care cu me te u, o mresc i o mic oresc! "iindc aciia s lucreaG luntri mari pentru mr"uriJ i cFnd vreuna este ,ata! um"l apa an+ului! i #i d drumul la matc* .e aciia aproape cur,e i Dunrea! unde #ntr apa Raa2! i #mpotriva ora ului este un ostrov! care #l #ncun-oar doa despr+ituri ale Dunrii! pe care sunt sate i semnturi* De aciia pFn #n >isel2ur,! po te doaN BoDstras i >isel2ur,* >ISEL/URG Ora mic! tot #n +inutul Un,ariii! #n Aara?de?Sus* .e acest drum este o cas de iconomie a lui prin+ Carol! unde au multe vite! cum i vacile cele ne,re i cele ro ii! pentru care Gic c dau lapte de cinci ori mai mult decFt celelante* =i alte multe vite! unde "ie care neam are deosi2it ,ra-d cu deosi2ite cur+i! alee i liveGi! toate vrednice de vedere* De aciia pFn #n 8im2ur,! po te treiN Ra,Dendor"! CDittes i 8,Dem2ur,* 8GBEN/URG =i acest ora mic! tot #n +inutul Un,ariii! #n Aara?de?Sus* 8ci aproape are ,ra"u Au+en o ,rdin "oarte mare! cu deose2ite lucruri* .RE;/I@RG H .O@ONU Ora mare i "rumos! #n mar,inea Dunrii! i cu toate cele spre odiDn i podoa2 orFnduieli* 8ciia! #n vecDime! au "ost scaunul #mpr+iii Un,ariiiJ aciia i pFn astG s pstreaG toate acele semne ale stpFnirii* 8ciia am avut noroc de a vedea #ncorona+ia a mririi?sale #mprtesii a #mpratului 8ustriii! 9ran+i c al doilea! ce s?au svFr it la anul $%&(! septemvrie &(! lucru adevrat vrednic de vedere i #nsemnare* Nu Gic aceasta cci m?am speriiat de luminoasele lucruri #mprte ti! nici de mrirea podoa2ii un,urilor celor de mare neam i 2o,a+i! ci cci! eu toate c eram ne#mprt it de drept+ile ace tii stpFniri! ca un strein! dar tot nu am putut

s?m opresc lacrma! care mi s?au pricinuit de mul+imea ,lsuirii i stri,rii a norodului! ce! cu toat a lor su"leteasc mul+umire!i ura "ericire! cuvFntFndN 1Treiasc #mprteasa noastrM3 (C !"#$%&' (E)*EB'$E+, 8ceste necontenite ,lasuri i stri,ri ale norodului i ale multora lacrmi de 2ucurie! "cea pe "ie care s s cutremure* Dar eu! carele mi?am adus aminte c! pe la noi! la acest "eli de paradie! unii #n-ur! al+ii scuip i muierile 2lestemK Cci nu numai nu au pricin pentru care din tot su"letul s ureGe 2ine stpFnitorilor! ci #mpotriv* 9oarte mic lucru este i "rI de mul+umire su"leteasc! "rI de laud i cinste! de a stpFni un om #ncar multe #mpr+ii! cu a sa numai tiraniceasc putere i prpdeniia norodului* =i iar i! mare "ericire! mul+umire su"leteasc! laud i cinste este! cFnd un stpFnitor este #ncredin+at c acel pu+in norod pe care el #l otcFrmule te! c #l iu2e te! i de aceia nu are nici pricin a s teme de al suM norod! ci #n veci este pFntre ei! "rI de nicio paG* 7ai vFrtos! cum #l simpte! din toate pr+ile #i stri,N 1>ivatM3* 8ceste vederi! auGiri i ,Fndiri mi?au stpFnit toate sim+irile! iar nu vederea strlucirii lucrurilor #mprte ti* Din toate uli+ele! "erestrile! u ile i duprin vli ul caselor 0cci multe case deGvliser! ca s #ncap lumea4 i a acest "eli de stri,ri! #ncFt ,Fndea cineva c s cutremur pmFntul! din rsunetul ,lasului al* Norodului* La care #mprteasa era silit de 2unvoin+! H cci pe la noi! cFnd un mic s #ncDin celui mare! acela?i rspunde numai cu o cutare a - coadii ocDiului! H s rspunG cu o necontenit mul+umire! cu plecare de cap #n toate pr+ile* 8 - criia veselie! pentru cinstea norodului! o2raGul cel vesel o mrturisea* Din toate pr+ile Un,ariii! au "ost strFn i cei mai de neam i mai 2o,a+i un,uri! cum i din toate ora ele deputa+i$( i al+i mul+i! i din cei mici! cum i >iena! mai de rtat* 8ce tea to+i! "oarte #mpodo2i+i cu Dainele na+ionale! i paradia cur+ii! s?au dus! i luFnd pe #mprteasa de acas! au dus?o la 2iseric! unde! dup o2icinuita svFr ire a slu-2ii! - i?au pus coroana$) Un,ariii pe umere! 0cci #n cap s pune numai cFnd cDiar #mprteasa stpFne te4* =i la #ntoarcere avea o alt coroan! mai mic! i i
14Titlurile mprumutate din tabla de materii a edi%iei ri#inale (mai analitic dect cuprinsul ce s-ar putea alctui dup + titlurile din text) au f st nchise ntre paranteze un#hiulare! (N. ed.) 15,echili care trimit duprin ra"e! din partea n r dului! la scaunul tcrmuirii. -n textul de baz! dup deputai, se repet! pr babil din neaten%ia tip #rafului! sinta#ma : din toate oraele. . N. ed./ 16In textul de baz : corona. (N. ed.)

o2icinuit! iar coroana Un,ariii o aducea #n urma #mprtesii! #ntr?o carFt de cDis! patru in i! doi din partea 2isericeasc! i doi din partea politiceasc! pe o pern de "ir! +iind "ie care de un col+ al pernii* 8 i-derea alte ase carFte de cDise! cu cocoane ale cur+ii* .odoa2a! atFt a cailor un,ure ti! cFt i a tele,arilor! i a carFtelor i a "ie cruia rFnd de paradie este de prisos a prea lun,i! cci eu voiesc s art numai mul+imea mul+umirii ce au cercat su"letul acei #mprtesi! pentru cinstea i dra,ostea ce i?au artat norodul! i a norodului ctre stp#nire mul+umire i dra,oste! i ticlo iia a lcuitoriului >alaDiii* Din .reG2ur, pFn #n >iena H po te cinci! unde! la cea dintFi! este i Dotarul Un,ariii de ctr 8ustriaN 8im2ur,! Rie,DelG2ur,! 9i amend! =veDat i >iena* Din .reG2ur, spre >iena mer,Fnd! este un drum! ca de doao ceasuri i mai mult! cu Gid de piatr pe amFndoao pr+ile! carele pe la une locuri este mai nalt decFt "a+a pmFntului mai mult i decFt doi stin-ini! i cu alee! lucru vrednic de vedere* >IEN8 H /EGIiUL 8cest ora este scaunul #mpr+iii 8ustriii! unde #mpr+e te prea#nnl+atul a"tocrator$ 9ran+iscul al doilea! de la anul $L5&! iulie #n $'* 8cestui ora darurile sunt nepomenite! H nu Gic podoa2a Gidirilor I Titiulu #mprtescN din sine #mprat* sau alte #n"rumusi+ri! cci este "oarte vecDe! ci Gic orFnduiala ocFrmnirii cea minunat! i cele dupe #mpre-urul ora ului podoa2e! H cum ,rdinile! ce sunt unile #mpre-urul >ienii! i altele cu deprtare de un ceas i doa! pe care tre2uie cineva s le um2le destul vreme! s le vaG de multe ori i cu 2,are de seam! ca pe urm necontenit s poat povesti lucruri vrednice de a le spune* Nu este mai "olositor lucru decFt a privi cineva ! cu mare 2,are de seam! mi-loacele cu care stp#nirea ?au adus pe tot norodul! mari i mici! la o a a 2un orFnduiala i lini tit vie+uire! #ncFt to+i petrec ca ni te "ra+i! i! mai vFrtos! a vedea cineva 2lFnde+ea celor mari! ce arat ctre cei mici* =i a acelor de tot pro ti vie+uire iar este vrednic de pild* Cci peste putin+ este #ntr?un a a mult norod s vaG omul doi oro ani ,Flcevindu?s sau ocrFndu?s! "iindc pe ace tea #i rFdic poli+iia! pe care #ntFi #i ceart pentru a lor necuviincioas urmare! cu care aduc des"imare la tot ora ul! apoi le cerceteaG pricina care pot avea* =i cum #ntr?un a a mic ora ! pe lFn, mul+imea norodului! s?ar cuveni s

nu mai ai2 cineva loc s um2le de mul+imea carlor ce ar tre2ui s #ntre i s ias! crFnd cele tre2uincioase spre Drana acestor or eni i pentru Gidirile cele noa ce s "ac! i! dup vreme! dresurile caselor* Dar i aceasta este #ntr?o a a 2un orFnduial! #ncFt rar s vede car* Numai acele cu lemne car sunt sili+i s le descarce #nnaintea prvliilor! unde nu au cur+i! iar celelante tot au vreme DotrFt! "oarte de diminea+! #ntre noapte i #ntre Gi! ?apoi! cFnd oro anii #ncep a um2la! carle sunt demult e ite a"ar! i drumurile toate udate i mturate de cei orFndui+i* Un lucru! i numai! este suprtorN pra"ul cel mult din pietre! carele s pricinuie te din necontenitul um2let al cale tilor! cu toate c nu stau din udat i mturat* (C !'#$A&- (E)*EB'$E. /eG aceasta suprare $$$$ mai este alta! ci numai o2 teasc vie+uire vesl i "ericit! care s pricinuie te din dreptele DotrFri pravilnice ti! ce nu # au puterea urmrilor numai ctre cei mici! ci i ctr cei mari! i nu numai ctre cei sraci! ci i ctre cei 2o,a+i* =i a a! "ie care! dup a sa avere i a,oniseal! rspunde i dreptul #mpratuluiJ iar nu cel mare i 2o,at nimic! cci #l ocole te puterea! i cel mic i srac s dea tot! orice are! "rI de a mai rmFnea i pe seama lui! ca unul ce el au muncit! i a a #n veci s munceasc! necontenit s dea! i lui nimic s nu?i rmFieJ ei! cum am Gis! pltesc to+i dup starea care au* Cci ocrotitorul celui mic i neputincios este cDiar pravila cea dreapt! le,iuit! care! "rI de deosi2ire! #n veac s urmeaGJ iar nu ca pe la noi! unde #mi tre2uie DFrtie de voi voi s #n ir numele acelor trn+ro i i cu picioarele ,oale! sau streini sau pmFnteni! care! "rI de avere de o sut lei! au a-uns! #n pu+ini ani! milioni ti cu palaturi$L i cu mo ii! #ntocmai ca "amiliile ce le a,onisesc #n vreme de doa?trei sute ani! i nu a-ut nici patria! nici tre2uin+ele ora ului! cu niciun mi-loc! mcar s dea din averea lui dintr?o mie unaJ ci strFn, numai din averea norodului! "rI de a s "olosi i norodul de la ei* =i! #n scurt! dup acelea care tiu! cFnd cDiar eu am "ost #n slu-2ele patriii! Gic c to+i ace ti mul+i speculan+i! stpFnirea cu to+i cei din primpre-uru?i! i! "rI de deosi2ire! toate treptele dre,toriilor! de la mare pFn la cel mai mic! necontenit i "rI de milostivire! Gleiesc toat sudoarea norodului! "rI de a pricinui niciunul acestui neam! acestor "ra+i! "olos mcar cFt 2o2ul de mei* n sate! casele stenilor! adec a acelor pro ti 2irnici! sunt de Gid!
17 0ase mprte"ti.

#ntocmai ca pe la noi! prin ora e! casele 2oierilorJ iar orFnduielile cele 2une ale acestor sate nici c s pomenesc pe la noi #n ora e! cci acele sate au tDeatre! doDtori! ,eraDi! spi+eri! coale! preo+i vrednici de preo+ie! i toate svFr ite prin #n,ri-irea stpFniriiJ apoi! i #n casele lor averea mai cu prisos! dupe cum am artat #n satele sse tiJ i acest stean d dup starea lui! adec (O sau $OO "iurini! iar milionistii vieneGi i din alte ora e dau (O sau o sut de miiJ iar nu ca la noi! unde! "rI de deosi2ire! to+i caut numai din spinarea rumFnului s ia! din care pricin le sunt i spinrile ,oale! "rI de a "ace i lui un cFt de mic a-utor i 2ine* 7ult m?am deprtat din descrierea >ienii! dar mult mi s?au i amrFt su"letul vGFnd adevrata "ericire a altor neamuri* Casele cele din Cetatea >ienii sunt pu+ine! numai peste o mie trei sute! dar sunt "oarte nalte! cFte apte i opt rFnduriJ i pe unde sunt uli+ile "oarte strFmpte! nici c vd soare #n veci* La acest "eli de locuri lucreaG i Gi o a cu lumFnarea* Numrul a lcuitorilor! atFt a celor din Cetatea >ienii! cFt i din 6& maDalale ce sunt #mpre-uru?i! trece peste doao sute mii* /iserica cea mai vestit decFt toate este a S"Fntului =te"an! care este lucrat cu mare me te u, arDitectonicesc! pentru care multe #nsemnaserm! dar dup ce am vGut 2iserica de la 7ilan! lucrat cu asemenea arDitectur! #ns cu mai deosi2it podoa2 i me te u,! ca s nu scriu de doa ori tot acelea lucruri! le?am rdicat* .ia+e$% are cincispreGece! din care cele mai deosi2ite suntN al #mpratului Iosi" al doilea! cruia i?au dat aceasta numire pentru cinste i aducere aminte! #mpodo2it "iind i cu statua #mpratului! "cut de aram! de doao ori mai mare decFt un stat de om! #m2rcat cu Daine romane ti! i #n cap cu cunun de da"in! clare pe un cal iar de aram! cu potrivit mrime! pus #n mi-locul pie+ii pe un mare temei Gidit de piatr* .ia+a a S"Fntului =te"an! unde este aceast vestit 2iseric! ce mai sus am Gis* .ia+a S"intei Troi+i! care are #n mi-loc un stFlp de marmur! nalt ca de Gece stFn-ini! care "iind "cut #n trei col+uri! din trei pr+i cur,e i ap #n G,Dia2uri mari de marmur! i de la cursul apii i pFn #n vFr" sunt multe cDipuri! tot de marmur! din care unile #ncDipuiesc Cina cea de tain! altele H pe S"Fntul DuD! altele H Gidirea celui dintFi om! i altele H "amilia lui Noe
18 ) c lar#! fr1 de a lsa s zideasc nimeni pe el nici zidire! fiind pentru ntrebuin%area tutuil r r "anil r! pe care l curi *rad pine! p ame! *erde%uri! le#umi "i asemenea lucruri.

ce au scpat din potop* >rednic de pedeaps este cel ce va "i venit #n >iena i nu va "i vGut acea mare Gidire #ntru care este strFnsoare de arme! cci aci nu are a vedea cineva numai aceia ce numirea cuvFntului #nseamn! adec c sunt arme multe strFnse! ci aceia ce mintea omului nu poate socoti! i de aceia vederea numai #l va mul+umi* mpre-urul ace tii cur+i! pe lFn, Gidul caselor! poate sunt peste cinci sute tunuri! mari i mici! o2icinuite i deosi2ite! cum i pive cu care arunc cum2aralile* Toat "a+a Gidului despre curte H #n iruit cu un lan+ de "ier! ,ros ca pe mFn i lun, mai mult de o sut stFn-ini! luat de la turci! #n rG2oi! cu care vrea s #ncDiG Dunrea dintr?o mar,ine i pFn #n alta! spre a nu putea trece vasele* Iar #ntr?acea mare Gidire sunt odi #ncDipuite i sli mari cu stFlpi! toate numai de arme! "rI de a s vedea nicio 2uc+ic de Gid! cum i acei stFlpi tot de arme #n irate! H unile din veacul de acuma! i altele din vecDime! care sunt i cele mai multe i au mare deosi2ire din cele de acuma! unile pmFnte ti! i altele streine! cFte au luat de la #nceputul 8ustriii! de la cFte rG2oaie au cF ti,at* 8poi! mul+ime stea,uri i "eliurimi de semne ost tiJ paveGe! "eliurimi de suli+i din vecDime! coi"uri de cap! tunuri mici i multe "eliuri! mul+ime i "eliurimi Daine de "er din cre tetul capului i pFn #n de,etele picioarelor! care s #ndoiesc numai la #ncDeieturile trupului omenesc* =i acestea toate ale acelor romani care au "ost numi+i i mai mari otcFrmuitori ost e ti* .u ci! pistoale! s2ii! iata,ane i alte "eliurimi demult numrJ cu aceste toate! #ncDipuite odi i sli! #ntocmai parc ar #i o Gu,rveal* .Fn i cDiar semnul austriacesc! G,ripsorul cu doao capete! pe un tavan de sal mare! #ntocmai parc ar "i Gu,rvitJ i acesta tot este alctuit numai de arme! cu a a me te u, a Gate! #ncFt! pFn a nuI veni cineva tocmai supt el! crede c este Gu,rvitJ i din cele ce +iu minte! penile aripilor sunt alctuite din s2ii! iar "ul,ii pieptului! din cu+ite mai mici* ndestul cunosc c #ntr?un Gdar m silesc! cci cetitorul nu va putea rmFnea mul+umit de aceste descrieri! neputFnd s socoteasc cum o a a alctuire cu arme ar putea #ncDipui un G,ripsor #ntocmai Gu,rvitJ de aceea am i Gis c acela ce nu va mer,e s vaG acest minunat lucru este vrednic de pedeaps* 8 i-derea i alt Gidire destul de mare! ce o numesc ca2inet "ireset! #ntru care au pieile celor mai multe do2itoace dumestnice i sl2atice! i -i,nii! cum i cele ce pot tri #n ap i pe uscat! i cele tFrtoare! cele s2urtoare! cele din mare! cele din ape cur,toarc i cele ce s #ncDid #n co-ile lor*

8ceast vedere este nes+ioas! cci "ie care om a2ea vede dintr?o mie una! din care sunt lui cunoscuteJ i! mai vFrtos! cFnd vede "eliurimea i nespusa "rumuse+e a psrilor! din care unile sunt "oarte mari! i altele! iar ! numai ca lcusta! i! cu toat mic orimea! are "e+e mai multe i mai poleite decFt a punului! pe care Gic c le 2lsmuiesc i le poart #n urecDi cu mai mult mul+umire decFt sculelc* 8 i-derea i multe 2uc+i de mr,ean! 2uc+i #mpietrite! i multe alte lucruri pe care anevoie poate cineva a le +inea minte* La /iserica 8v,ustinilor este mormFntul arDiducDesii Cristinii! so+iia lui 8l2ert! stpFnitorul Saxoniii! "cut de vrednicul de laud i pomenire sco2itorul de piatr! Canova* 8cest mormFnt #noDipuie te o piramid $5 Gidit de marmur! #ntr?a cruia vFr" s vede icoana a Cristinii* La stFn,a este o statu care! #n mFn! +ine o ,Dirland de da"in* =i iar ! #n stFn,a! aproape de u a mormFntului! alt statu! ce #ncDipuie te 9ericirea! care +ine #n mFn un vas! ce are #nuntru cenu a inimii a Cristinii* nnaintea ace tii statue i #nnapoi! doa statue de copile mici! carele #ntr?o mFn +in "clii aprins! iar #ntr?acelealante +in cFte un cptFi din o ,Dirland de "lori! a crora celelante doa cptie s +in dintr?acel vas* 7ai #n urma acestora este o alt statu! ce s nume te 9acerea?de?2ine! care tra,e de mFn pe o alt statu! ce #ncDipuie te /trFne+a! carele 2trFn! de ceialant mFn! s a-ut de un tFnr* n dreapta u ii piramidii Gace un leu! i! #n ,rumaGu lui rGmat! o statu cu aripi! ce #ncDipuie te >estea* Toate aceste lucrate de marmur i #n mrimea trupului omenesc* .entru care acest lucru a lui Canova! Gic c au ",duit en,leGii apteGeci mii ,al2eni! i nu au dat?o! "iind ",duit* 8re cinci tDeatre! doa #n cetate! i trei a"ar! unul #n uli+a >iden! altul #n Leopold tatd! i al treilea #n Iose" tatd* 2 alt mare Gidire unde au strFnsoare de mul+ime i "eliurimi monede! antici "oarte vecDi! i alte asemenea demult pre+! statue de marmur de persoane vecDi! vrednice de aducere aminte! cum i alte de aram! mici i mul+ime! "eliurimi de cu+ite din vecDime! i coi"uri! vase "oarte vecDi! un li,Dian lucrat cu pietre scumpe i alte multe lucruri #n odi pline* O alt mare Gidire! ce o numesc =coala a multora me te u,uri! unde au toate uneltele ce le #ntre2uin+eaG la cFte me te u,uri pFn acum sunt cunoscuteJ cum i cea dintFi 2ucat ce au lucrat toat "a2rica! a i-derea i
190as %i fgif 3b 4rf 3 lucruri fireti, cum acestea care s cuprind.

toate instrumenturile matDematice ti* 8lt Gidire unde s lucreaG "a2ricK de "ar"urii! "eliurimi de "e+e! cu "lori! cu cDipuri i poleite! lucru adevrat vrednic de vedere* =i cFte alte multe lucruri sunt mai vrednice de vedere decFt acestea care am vGut! pe care nu am avut vreme! #ntru o lun de Gile! cFt am Gut #n >iena! vrFnd s 2a, seama mai mult la alte #ntocmiri! ce caut spre 2una paG! podoa2! odiDna o2 tii! i! #n scurt! spre toate "ericirile! cum esteN #n,ri-irea pentru "acerea drumurilorJ apoi! udatul i mturatul necontenitJ "elinarele care lumineaG de cum #nsreaG i pFn s "ace Gio! #n toat >iena! #n toate uli+ile ce sunt a"ar din cetate! i #n toat ,rdina ce este #mpre-urul >ienii! ce o numesc Clasi* 8poi! #ntocmirea i #mpr+irea popoarelor! ce are poli+ia spre a #n,ri-i pentru si,uran+iia norodului! pentru #ntFmpltoarele ,Flcevuri! de a le despr+i pFn a nu a-un,e #ntr?o a a suprare! #ncFt s nu?i poat a?i "olosi! de a avea #n "iecare popor un doDtor! un ,eraD! un spi+ier i o muiere cu 2un vie+uire$! spre #n,ri-irea sracilor! H i mai mult a acelora care s sir,uiesc cu munca spre Drana lor! dar nu pot a ?o a,onisi! sau cci au "amilie mare! sau din alte pricini! H care #n,ri-esc dup ponturile ce le?au dat poli+ia* Cum i slu-itori care #n,ri-esc pentru toat si,uran+ia! odiDna i 2una orFnduial a tot ora ului! i! iar ! pentru "ie care deosi2it! orFndui+i cu deosi2ite ponturi* Cum i o cas de lucru! unde strFn, pe to+i sracii ciun,i! cDiopi! or2i i lene i! pe care #i pun de lucreaG la "eliurimi de me te u,uri! nelsFndu?i s um2le pe drumuri despoia+i! cerFnd mil! cci stpFnirea este mai mult datoare de a #n,ri-i pentru ace tia! decFt "ie care alt oro an de a?i a-uta cu cFte o para* =i iat c au #n,ri-it! cu acest mi-loc! I Nerva Bodo ! #n edi+ia sa din $5$$! ecDivaleaG sinta,ma 1muiere cu 2un vie+uire3 cu termenul 1sa,e?"emme3 i ,loseaG 1moa 3* 8ceast ,los este contestat de .erpessicius 0Dinicu Golescu! nsemnare a cltori/u mele! /ucure ti! Editura pentru literatur i art! 1/i2lioteca pentru to+i3 $5(&$! p* ($4N 1,losa nu pare s "ie -ust* P7uiere cu Dun vie+uireQ e mai curFndN o "emeie cu 2une moravuri! o educatoare! o peda,o,* 8 se vedea mai -os o expresie #nruditN P=i cine dintr?ace tia 0din declasa+ii morali4 dup vreme! #nv+Fnd vreun me te u, i "cFnd dovad cu a sa bun vie0uire12 Dealtminteri cuvFntul Pmoa Q nu e necunoscut lui Golescu! care?l "olose te tot #n acest capitol3* 8ceea i ,los este propus de .etre >* Bane #n edi+ia sa din $56'*

AinFnd seama de contextul de mai sus! precum i de "aptul c Dinicu Golescu! dispunFnd de un lexic destul de redus! utiliGeaG adeseori! pentru no+iuni di"erite! acela i termen! sensul depinGFnd! #n mare msur! de context! credem c #n+elesul sinta,mei 1muiere cu 2un vie+uire3 este! aici! mai curFndN 1sor de caritate3, 4in5irmier6, sau 45emeie cu bun 7urtare6, 45emeie cu bune moravuri6, decFt. 8oa6, 4educatoare6, sau 47edagog6. 0N* Ed*4 spre a?i #m2rca! a?i #ncl+a i a?i Drni! i ei a munci* =i nu numai pe acest "eli de oameni #i strFn, la aceast coal de #nv+tura me te u,urilor! ci pe cF+i ,sesc prin ora "rI de stpFni! sau "rI de nicio munc! ci numai petrec via+ lene i 2lestemat! din care pricin peste pu+in vreme vor "i sili+i de a s apropiia sau la Do+ie! sau la alte rele urmri* =i care dintr?ace tea! dup vreme! #nv+Fnd vreun me te u,! i "cFnd dovad cu a sa 2un vie+uire c s va apuca s s strduiasc #n munca acelui me te u, ce au #nv+at! cu care s s poat Drni! i s d slo2oGenie* Cum i mul+ime de "iacre! adec carFte! cle ti! cru+! i alte "eliurimi! mai proaste! stau prin pie+e! ca i aceia care nu au putere s +ie cle ti i s Drneasc #n veci cai! #ntFmplFndu?s tre2uin+! s poat a ?o #mplini* =i 2eG po ta cea mare i o2icinuit! este po ta a ora ului! ce?i Gic mic! prin care oricine nu are slu,! sau slu,a nu tie s mear, acolo unde va s? l trimea+! sau c este strin i nu tie lcuin+a aceluia pe care va s?l #ntFlneasc! d "ie care scrisoare la aceast mic po t! sau amanet! i! #n pu+ine ceasuri! # va avea rspunsul* C !"#$%&' (E)*EB'$E CFt ar "i de tre2uincioas pe la noi aceast suptpoli+ie?po t! ca s nu mai tremure cei ce vin la rspunsuri prin sli i prin tinGi! i s vie i de doaGeci de ori pentr?o trea2J i s nu mai auG trimi iiN 1>ino mFine! la cutare vreme3! cFnd! viind! 2oieru au "ost demult plecat* 0Nu m do-eni! "rate cititorule! unde ,se ti #ntocmai adevrul! ci adast pFn vei ,si vreo mincinoas artare! sau vreo urmare care s urmeaG i #n alte pr+i de lume de teptat! pentru care nu s cuvine s m ciudesc! cci s urmeaG i de noi! i atunci sin,ur te ro, s m do-ene ti*4 La aceste po te! #n ceasuri DotrFte! de trei ori p Gi s dau scrisori! i de trei ori s iau rspunsuri! pentru care scrisoare! de este s s dea #n ora ! s plte te patru crei+ari! iar de este a s trimite a"ar! drum ca de doao ceasuri! as crei+ari*

098CERI DE /INE4 =i cFte alte multe lucruri! ce s #mpart #n trei "aceri de 2ine! spre u urin+a scpta+ilor! spre paGa snt+ii norodului i spre lumFnarea omenirii* Cum sunt veniturile ce au orFnduite spre "aceri de 2ine! #ntru care s cuprindeN 1. =coala ce?i Gic cea pentru sraci! la care nu numai mer, de #nva+ un ce prin care s poat a s Drni! ci le dau i 2ani pentru Drana vie+ii! avFndu?i #n trei stri #mpr+i+i* =i to+i #n,ri-itorii ai ace tii case s numesc prin+ii sracilor* O! va "i om #n lume s nu sim+ cea mai mare 2ucurie cFnd s va #nvrednici aceast slu-2 ce?l nume te printele sracilorK O! ce dulce slu-2M O! cFt demult 2ate la urecDe aceast auGireM 2. 8lt mi-loc de a-utorN pentru cei mai detrea2 i cu "amilii ,rele* 8ceia ades s cerceteaG i s a-ut! sau la 2oale! sau la u urarea so+iilor lor! sau la plata cDiriii caselor unde lcuiesc! sau la cumpratul lemnelor de "oc celor tre2uincioase peste tot anul* 8cest cDip de a-utoare este cu mult mai cuviincios decFt le"ile ce s dau de la cutiia o2 tilor! cci acei 2ani! luFndu?i #n mFn sau 2r2atul ce are vreun ru nrav! cDeltuielnic! -uctor de cr+i! sau nevast?sa! de va "i iu2ea+ de pan,licu+e! #n Gioa ce?i primesc #i i cDeltuiesc! "rI de a sim+i toat "amilia acel a-utor* 3. 8lt mi-loc de a-utori la oameni ce au mai pu+in tre2uin+J cci i pe aceia nu?i las lipsi+i de a-utor! ci au case de #mprumutare! de unde pe unii #mprumut cu do2Fnd mic! i pe al+ii "rI de do2Fnd! dup stare i tre2uin+* 4. Cas pentru copiii ce s lapd de maicile lor pentru oricare cuvFnt* 5. Cas pentru copiii sirimani! pe care! dup ce?i Drnesc! #i #nva+ i me te u,uri! prin care s poat a s Drni! cum i carte* =i care dintr?#n ii s vor cunoa te c au cu,et de mai mult #nv+tur! #i trimit la coalele cele mari* 6. Cas de unde s d le"i la slu,ile care au slu-it ani &(! #ns nu ace ti to+i ani la un stpFn! dar nici la mul+i! ci la doi sau trei* 8celora li s d cFte o sut cinciGeci "iurini! ca un cDip de cinste i a-utor! "cFndu?se dovad c tre2uie s "ie oameni 2uni! de vreme ce au putut slu-i $OR$( ani la un stpFn! H i celui 2un tre2uie s i s "ac rspltire! spre pilda celui ru* 7. Cas cu venituri pentru mriti ul "etelor srace* 8. 8dunare de cocoane! adevrat vrednice de laud! care s cDi2Guiesc i pun #n lucrare orice vor socoti c poate "i spre "olosul o2 tii* Lucru ce!

pe la noi! 2r2a+ii nici #n vis nu?l vd! #n alte pr+i muierile #l svFr sc* 0S.$T8LUE$4 Cea de al doilea parte! ce ani Gis c este pentru #n,ri-irea snt+ii oro anilor! este mul+imea spitaiurilor! ce au cu deose2it mrime i cur+nie! #ncFt "ie care stare de om poate rmFnea mul+umit* Din careN 1. Spitalul cel o2 tescJ 2. Spitalul sracilorJ 3. Spitalul cel ce este spre a #nviia pe cei dup prere mor+iJ 4. Spitalul 7nstirii Clu,ri+ilor EliGavetineJ 5. Iar Spitalul o2 tescJ 6. Spitalul 7nstirii 9r+iii de 7ilJ 7. Spitalul pentru preo+ii mireniJ 8. Spitalul pentru aceia ce au 2oale nelecuiteJ 9. Spitalul pentru ovreiJ 10. Spitalul pentru ro2iJ 11. Spitalul al acelor muieri care sunt silite de a na te "rI de a le ti nimenea i "rI de a le cunoa te* Oricare! de orice stare! cFnd # i cunoa te ceasul! sau Gioa sau noaptea! mer,Fnd la poart i tr,Fnd un clopo+el! #ntr? acel minut o i priimese! dFndu?i odaie cu toate cele tre2uincioase! i slu-nic! i! la vreme! doDtor! moa ! doDtorii i Dran #n cFt vreme s va a"la aciia* =i pentru toate acestea are s dea pe toat Gioa 5O crei+ari! i o scrisoare pecetluit #n mFna celui #ntFi #n,ri-itor! unde s scrie care #i sunt prin+ii sau cele mai de aproape rude! ca cFnd! din nenorocire! i s va #ntFmpla din "acere s i s pricinuiasc moarte! s tie la cine s arate pierderea ei* Iar ne#ntFmplFndu?s aceast nenorocire! # ia #nnapoi acea carte pecetluit i mer,e cu copilu unde va voi* Iar care va po"ti s? i lase copilul acolo! las i 'O de "iurini #n DFrtie! i dintr?ace ti 2ani #l Drnesc! #l #m2rac i #l #nva+ carteJ din care mul+i pot e i oameni mari! dup a lor vrednicie i noroc! cci toat #nv+tura cea 2un li s d* =i acestea muieri pot a #ntr cu masc la o2raG! i de cFte ori le viGitarise te doDtorul sau moa a! iar poate "i cu masc! cu toate c nu este nicio tre2uin+! cci nici #mpratul nu s va #nvrednici s a"le de la ei un ce! "iind -ura+i i #ncerca+i* I=i aceasta "acere de 2ine este tot a lui Iosiv al doilea! carele au -udecat c va "i mare pcat de a nu scpa din moarte pe acei prunci ce pe tot anul pot "i DotrF+i mor+ii! din pricina "ricii sau a ru inii maicilor lor! al cror pcat are a?l -udeca dumneGeirea! cum i cDiar pcatul al acelui otcFrmuitor!

cruia! "iindu?i prin putin+ cu acest mi-loc s scape din pierGanie pe acei prunci! i nu va voi* $&* Spitalul ne2unilor! pe carii n?am avut noroc s?i vG! cci nu mi?au dat voie doDtorul! cerFndu?m destul ertciune! pricinuind c sunt #m2rcat cu Daine turce ti! i! cum m vor vedea! to+i s vor tur2ura atFt! #ncFt spitalul s va amesteca* .entru care! adevrat! mi?au prut "oarte ru! dar nu cci nu i?am vGut! ci de ciudN pentru ce numai ne2unii s nu poat su"eri de a vedea turc! iar cei #n+elep+i i luminate neamuri #n #nv+turi i #n cuno tin+a drept+ilor omenirii # pun trupurile #nnaimea ,loan+elor ,rece ti! ca #ntFi ei s le popreascKM 0=CO8LE4 Iar cea de al treilea #n,ri-ire spre "olosul luminii sunt mul+imea coalelor! din careN 1. =coala ce au pentru #nv+tura 2unelor vie+uiri a copiilorJ 2. =coala pentru surGi i mu+i! pe care #i #nva+ cele tre2uincioase asupra datoriii le,ii! cum i lim2a nem+easc i socoteala! unde #i Drnesc i #i #m2racJ 3. =coal pentru copiii cei or2iJ 4. =coal pentru #nv+tura a 2unii cre teriJ 5. =coal unde s #nva+ tot cursul #nv+turii preo+e ti i clu,re tiJ 6. =coalele cele mari i o2 te tiJ 7. =coal unde s #nva+ ne,u+toriia i iconomiiaJ 8. =coala #mprtesii 7ariii TereGiii! unde #nva+ "iii no2le+ii! #ntFi iu2irea de omenireJ al doilea! #nv+tura "iloso"iceasc i politiceascJ al treilea! lim2ile cele mai tre2uincioase i! al patrlea! cum s cade un "iu de 2un neam s tie s #ncalece 2ine! s poarte arma i s -oaceJ 9. 8cademia pentru #nv+tura doDtorilor! a #mpratului Iosi" al l ?leaJ 10. =coal pentru #nv+tura "etelor! unde #nva+ le,ea! socoteal! istoriia "ireasc! ,Deo,ra"ia! lim2a nem+easc i "ran+oGeasc! i toate lucrurile cFte sunt tre2uincioase unii "meiJ 11. =coal pentru "etele ce au prin+i o"i+ieri scpta+iJ 12. =coal pentru "etele cele de mai mare neam! care! dup ce #nva+ celelante tre2uincioase! #nva+ aciia lim2i i -ocuriJ 13. =coal pentru toate "etele oro anilor! unde #nva+ cele tre2uincioase #nv+turiJ 14. =coal unde s #nva+ cum s s tmduiasc 2oalele vitelorJ

tiin+ii pentru aceia care s nasc! mor i s #nsoarJ iconomiceasc! unde s strFn, cei de mai mare neam! i aceia care au mo ii sau orice alt cDip de venit! i s socotesc pentru orice lucru "olositor! cum pentru iconomie! pentru deprtarea de lux i #nmul+irea veniturilor mo iilor* (C !"#$%&' (E)*EB'$E4 ntr?acest cuvFnt H lux H s coprind toate "elurimile de cDeltuieli! cele de prisos! cum i cDeltuiala cea mai mare decFt veniturile* 8poi urmeaG i po"ta! nu numai de a "ace orice vede la altul! ci i mai scump! nemaisocotind de i s cuvine sau nu! i de are venit pe cFt are acela pe care el va -?l #ntreac cu podoa2a* Din care pricin! iat! srciia i stin,erea de "amilii ne?au clcat! #n Dula ,urii lumii am cGut! i condeie streine ne?au Gu,rvit* Ce ne vom "olosi cFnd noi #ntre noi vom voi s le +inem ascunse! i vom crede c nu sunt tiute! #n vreme ce toate neamurile le cetesc! "iind scrise de aceia ce ne pismuiescK 7ai 2ine s le cunoa tem! s le mrturisim! ca prin stra nic DotrFre s ne #ndreptm! deprtFnd aceste "ocuri i pFr-oale din patria noastr! cci luxul i luarea cea "rI de dreptate ne?au stins din "a+a pamFntului! rdicFndu?ne din toat lumea cea mai pu+in cinste ce poate avea orice na+ie* (C !"#$%&' (E)*EB'$E. OM ce mare i neadormit #n,ri-ire au otFrmuitorii de prin alte +ri spre toat #ncDipuirea "ericirilor neamurilor omene tiM CFte "elurimi de a-utoare pentru cei scpta+i! i cFte iar pentru al+ii! de a nu a-un,e #n scptciuneM CFte spitaluri pentru oricare treapt de om vredniceM CFte mul+imi de coale! prin care s strduiesc a? de tepta norodul! a?l aduce la adevrat cuno tin+! prin care poate Gice c are deosi2ire de un do2itoc necuvFnttor* O! cFt s?au #nnl+at iu2irea de omenireM Cci cea dintFi #nv+tur a tinerimii no2le+ii aceasta este! iar pe la noi aceasta #nv+tur nu s?au pomenit! adec de a auGi tinerimea! sau de la preot! sau de la pro"esorul coalelor! cum s s poarte stpFnitorul ctre norodul lui! pe care tre2uie s?l vaG #ntocmai ca pe ni te "i ai lui! #n,ri-ind pentru ei cum cio2anii pentru oi! ce le pa te i le adap pentru mul+umit "olosului ce de la de do2Fnde te* 8semenea i stpFnitorul! pentru cci tot norodul s strduie te! muncind! spre a?i da avere i cinste! este dator pentru acestea s ai2 ctre turma lui dra,oste i #n,ri-ire spre "olos! mai vFrtos "iindc turma lui nu este de do2itoace necuvFnttoare! ci cuvFnttoare! i tocmai
16. #nso+ire

15. Casa

deopotriv?iJ cci nu va ,si nimeni vreo deosi2ire #ntre cenu a din trupul #mpratului i dintr?a sracului* Cum! de la cine i cFnd au auGit norodul cum s cuvine s s poarte ctre stpFnitor! i #n toate datoriile lui! sau to+i cei mari ctre cei mici! i cei mici ctre cei mari! sau 2o,a+ii ctre sraci! i sracii ctre 2o,a+i! milostivi sau nemilostivi! cum i prin+ii ctre "i! i "iii ctre prin+i! H iar GicN cine! cFnd! i de la cine le?au auGit! #n vreme ce loate lucrurile cele 2une s a+i+ #n om sau din nuGirea cuvFntrii preotului! sau a pro"esorilor! sau! i tDeatrurilor! care pFn acum toate au lipsit* =i de vor lipsi i de acum #nnainte! tot a a vom "i! cci noi! cei 2trFni! ne tiind nimic de tot pe lFn,* Il+ii dintr?altc pr+i ale lunii! cu ne tiin+a vom i #ntr #n pmFnt* =i copiii no tri! neavFnd de la cine s #nve+ i a s #ndrepta! asemenea ca noi vor i urma! de nu i mai ruJ cci #nvederat lucru este c noi am rmas #n urma tutulor neamurilor! #n vreme ce! #n anii cei vecDi! au "ost #ncepere de de teptare prin mul+i care au dus la lumin! al+ii tlmcind cr+i! cum i ,ramatica! tipo,ra"ia! coale! spitaluri care s coprind la #ntiia cuvFntare* =i #n loc s s #nmul+easc cu cursul anilor! nu numai nu s?au #nmul+it! ci nici acelea nu au stat #n "iin+a lor! i mai vFrtos cea spre mai mare pa,u2 i ru ine este! cci s?au i #mpu+inat! cum coalele! care! cu cuvFnt de mai 2un pre"acere! s?au stricat #n anii trecu+i spre a nu s lumina neamul* .entru care a "i pus condei&O asupra streinilor! de nu a ti c aceia au avut a-utoare de la pmFnteni* Cum i spitalurile pentru cium! care mai s?au drpnat! i toate lucrurile s?au rsipit! dFndu?se veniturile mnstire ti! ce era pentru #ntre2uin+rile spitalului! #n stpFnirea clu,rilor! spre do2Fndirea i "olosul lor* OM cine poate Gice c a a este plcut dumneGeiriiK #n loc sa s "oloseasc o2 tea! s s #m2o,+easc trei persoane clu,re ti! una de la 8nadol! alta de la 8merica! i alta de la /a,dat* =i "ie mcar i pmFntean! ce "olos pot aduce patriii! cFnd acestea au a-uns s s vFnG i s s cumpere ca o mar"! "rI de a s mai pGi acelc DotrFte orFnduieli de titor! ce s?au strduit i au cDeltuit spre "olosul o2 tiii! iar nu spre a sta clu,rii rstorna+i #n col+urile odilor! #m2rca+i #n Daine scumpe! cu aluri demult pre+ #ncin i! i "ie mcar i cldur! cu cFte doa i2lane de miluri i de samururi #m2rca+i! #n des"rFnri i #n des"tri petrecFndK Cine poate Gice c aceste persoane! mul+umindu?s din veniturile mnstirilor! iar nu toat patria! nu vor -udeca cDiar s"in+iia?lor c nu este cu cuviin+! i! de?i vor #ntre2a cineva ! vor rspunde c au ,sit
20 In textul de baz : c ndei5 (N. ed.)

un norod or2 i de aceia s?au strFns unul peste altul* > ro,! s"in+i+ilorM R cci vor2esc pentru "olosul patriii mele! pentru de teptarea! pentru lumFnarea! pentru #n"rumusi+area i! #n scurt! pentru "ericirea ei! i cDiar p mine m do-enesc pentru cea pFn acum necuviincioas vie+uire i nedrepte luri de 2ani din patrie! H nu m 2lestema+i! cci eu personale nu am nicio pricin cu niciunul! i pe "ie care! pe cFt i s cuvine! m #ncDin i cinstesc! H i mai vFrtos v ro, s m 2la,oslovi+i! i v #ncredin+eG c oricare! cFt de interesat pe seama lui! de ar "i vGut! cum am vGut #n >iena i aproape de >ene+iia! mnstire armeneasc! ar "i scris mai mult decFt mine pentru acest urFt mi-loc clu,resc ce s urmeaG #n patria mea* 7car i de nu ar "i "ost "iu al ace tii patrii! tot ar "i a-uns #n mare pocin+ i ar "i scris mai multe* Cci acei ce s #m2rac #n ne,ru i s numesc clu,ri nu s #ncDid #n mnstire! Drnindu?s din sudoarea "ratelui lui! care are nevast i copii i plte te multe 2iruri! ci cDiar el! dup ce munce te pe seama lui! munce te i pentru de a putea s "ac mnstirea altora 2ine! cci aceste mnstiri au spitaluri #nnuntru! i nu numai numire de spital! ca pe la noi! ci lucru adevrat! #ntemeiat i plcut DumneGeului* =i oricF+i clu,ri mai mul+i sunt! atFt i "olosul mai mare este! "iindc unii muncesc spre a aduce venit! i al+ii din mnstire slu-esc 2olnavilor! mturFndu?le i sco+Fndu?le udul a"ar! i toate celelante slu-2e! i avFnd "ie care atF+i 2olnavi #n ,ri-a lui! #ncFt ticlosul de clu,r somnul ?#l "ace mo+indJ i p cel mai mare dintre ei vGFnd! nu #ndreGne ti s?i sru+i mFna! ci adevrat urma piciorului* =i "ie care a-un,e #ntr?o a a sim+ire de pocin+! #ncFt i cma a dupe el s ?o dea la o a a mnstire* Cum i #ntru o mnstire ce este #ntr?un ostrov aproape de >ene+ia! de le,ea armeneasc! cu mari cDeltuieli au adus pro"esori "ran+oGi! nem+iJ i strFn,Fnd i tinerime mult! dup #nv+tur de apte?opt ani! al+ii! care au cF ti,at #nv+tur mai mult! au #nceput la tlmciri dintr?aceste lim2i #n lim2a lor na+ionaleJ i al+ii! mai tineri! ?au urmat #nv+tura al+i apte?opt ani! i pe urm au dat de tire #n toate ora ele unde sunt armeni! c! de au tre2uin+ de dascli! i de pro"esori! i de cr+i noao tlmcite! spre lumina na+iii! acolo s #n tiin+eGe i vor do2Fndi* CFnd au i vrut s plteasc acelor streini procopsi+i oameni! nemaiavFnd tre2uin+ 0cci #n vreme de $(R$) ani au do2Fndit mul+i destul putere4! dar ei vGFnd rFvna lor i deosi2itele virtute ale acestor clu,ri! nu au vrut s "u,! ci au DotrFt! cat via+ vor mai avea! s

slu-easc acestor cuvio i oameni! "rI de nicio plat* 8ceste vederi! "ra+ilor! m?au silit s scriuJ iar nu c am vreo vr-m ie personale cu to+i clu,rii patriii mele* 8m #ntFlnit i #n >ene+ia clu,r de ai no tri! care au um2lat #ndestule mnstiri de ale noastre! ?apoi! vGFnd i acest leii de mnstiri! pe cum scriu! nu era destoinic! aducFndu? aminte i vor2ind! s nu 2lesteme necuviincioasele urmri a acelor de mnstiri stpFnitori! cFnd cDiar i el au "ost o dat unul de aceia! i cDiar el s scFr2ea aducFndu? aminte de "aptele lui* 8 a! "ra+ilor! i eu scriu! nu cu vr-m ie! cci nu poci avea cu to+i vr-m ie! ci cu lacrmi! i m -ur pe ceia ce?m este mai scump! c cu lacrmJ i voi scrie! "iind #ncredin+at! c #n anii cei mai vecDi au "ost #n trupurile mo ilor no tri sFn,e romanesc! au avut "apte virtoasJ iar de la o vreme s?au a+i+at luxul i scFr2oasa diplomatic! care n?au "ost spre vreun temei al nostru sau "olos al patriii* >reme este! "ra+ilor! de a s da o 2un orFnduial! #ntFi la clirosul 2isericesc! cci nesu"erit lucru este de a vedea cineva preo+i prin cFrciumi! #m2rca+i #n cm i numai! i cu opinci! cu carle la tFr,ul de a"ar! cu cDerestiele de vFnGare! i crFnd nisip i crmid! "rI de nicio tiin+ de datoriile le,ii lui! i "rI de nicio cuno tin+ de cuvioasele urmri* Cum i acele venituri mnstire ti! pcat este i ru ine s nu s #ntre2uin+eGe spre pomenirea acelora ce le?au "cut! unele a-utFnd la "eliurimi de coale! la plat de mul+ime de dascli ce tre2uie la toate -ude+ele! nu pltindu?le cFte (?) sute de lei pe an! mai pu+in decFt plata viGitiilor! ci dup cFt s cuvine unuia ce nu poate a mai "ace alt specula+ie! ci numai a cuta spre "olosul luminii* =i altele! iar ! spre a-utoriul spitalurilor! spre #ntemeiarea i mul+imea lorJ i altele! iar ! spre plata doDtorilor! ,eraDilor ce tre2uie s "ie #n "ie care -ude+! cum i a-utor pentru o #nso+ire de L?% oameni #nv+a+i #n lim2i streine! ca s tlmceasc cr+i tre2uincioase #n lim2a na+ional* =i cel mai mare a-utor spre a tipri cr+ile! ce mul+i din nou pot scrie! sau tlmcesc cr+i "olositoare na+iii! i mi-loc nu au de a le tipri* Cum i a-utor de a 1i trimite tineri #n +ri streine! spre #nv+tura doDtoriii! ca! cu vreme! aceia s #nve+e pe al+ii #n patria noastr! de cDiGindu?s academie* Cci am Gis c .e ta! care are toate aceste! nu poate a s smui nici cu Craiova! necum cu tot .rin+ipatul >alaDiii! "iindc nu e scaun Un,ariii! ci un -ude+ al Un,ariii* =i multe alte spre "ericirea i lauda na+iii! care sunt atFt de lesne! #ncFt cFnd stpFnirea s va uni cu 2oierimea! i 2oierimea cu

stpFnirea! pot pe toat luna s puie #n lucrare un ce iolositor patriii* Iar lca ul #mprtesc pe a"ar nu are vreo deosi2it podoa2! cci este Gidire vecDeJ dar darul lui este "oarte mare! cci este o Gidire #n patru col+uri! ca masa! avFndu? curtea la mi-loc! cu patru por+i #n patru pr+i ale Gidirii! prin care slo2od trece norodul #n veci! mcar i la mieGul nop+iiJ nici c poate cineva a ,si un ceas cFnd nu "ier2e lumea i carFtile printr? acele por+i! socotindu?s curtea #mprteasc ca o pia+ slo2od* =i acestea ne,re it urmeaG #ntr?acest cDip! cci nu are tre2uin+ de a s #mpre-ura cu Giduri! nici cFnd s culc a s #ncDide cu lacate multe! "iindc cunoa te #ntru adevr iu2irea norodului! i a tutulor celor de o2 te pmFnteni i streini! cci sin,ur s simpte c?i sunt urmrile ctre norod #ntocmai ca ale unui printe ctre "i* =i! mai SFrtos! c cFnd norodul nu?l va iu2i! acele lcate s pot socoti ca ni te nodturi de pan,lice* 8ce ti otcFrmuitori evropene ti! adevrat "rI de plcere tre2uie s ias la pilm2ri! cci nu le rmFne minut de a? arunca ocDii la vreo vedere de un ce! "iind sili+i "rI de contenire s mul+measc norodului! i cu plecarea capului i cu plriia #n mFn! la #ncDinciunea i stri,area norodului deN 1>ivatM3* La doa vremi are numai o scpareN cFnd este cald! cci # +ine plriia supt mFn! i cFnd mFn sin,ur caii* Dar ticlosul ,Ft tot tre2uie necontenit s s plece* unde dau 2aluri sau priimesc deosi2ite persoane* .Fn aciia am #nsemnat lucrurile celt deose2ite *I Ic ora ului! pe care eu am vGut! i 2una #n,ri-ire! i stpFnirii pentru "ericirea norodului! mi-loacele are am cuvFntatJ dar "iindc tot omul! dup munc! R 8l+ii de ceasuri! i al+ii de Gile! H tre2uie s s mi ce spre #nsnto irea trupului i deprtarea ,Fndului! ce drpn pe om! au avut stpFnirea i aceasta ,ri- de a "ace ,rdini! spre veseliia i 2una petrecere a norodului! din care una este aceastaN CT*8SI iC !"#$%&' (E)*EB'$E OM ce deose2ire de la noiN ne plecm pFn ne d capul de pmFnt! i rmFnem "oarte mul+umi+i cFnd numai cu coada ocDiului s vor uita ctre noi! cci trupurile nu le mi c! parc sunt de cear i le tem s nu s "rFn,* Iar cFnd ne vor Gim2i a rFde! atunci cu mare 2ucurie tre2uie s povestim ptre "amilie i ctre oamenii casii* Iar podoa2a cea din nuntru lca ului #mprtesc este destul de

"rumoas i cu 2un plcere #ncDipuit! atFt odile #mpratului i ale #mprtesii! cele spre lcuin+! cum i acele care au spre prixmirea acelor care vin spre #ncDinciune la Gile mari* =i mai cu deosi2ire vreo cFteva odi! i o sal mare! "oarte "rumos #mpodo2it cu stFlpi de marmur i cu multe poirepidr" de ar,int! mari i "rvmoase! ? 8ceasta este o plim2are "rumoas! #mpodo2it cu "eliurimi de alee i luminat cu "elinare! de cum #nsereaG! pFn la Gio* Care ,rdin #ncun-oar toat >iena! i la o parte este lostrie! unde sunt mul+ime de me cioare i scaune! unile supt #nvli uri i altele descoperite! i dau toate "eliurimile de 2uturi! cumN ca"ea! lemonade! ponei! #n,De+at! lapte de mi,dale! i ciu2ucile slo2ode* .rintr?acele alee au i multe lvi+i de dere* La aceast plim2are! 2eG c i Gioa sunt mul+i! dar seara nu poate "i mai mult "rumuse+e i mul+umire decFt a mer,e cineva de a? petrece ceasurile #ntr?acea luminat ,rdin! cu mul+imea oamenilor* =i s?au #ntFmplat seara s "iu acolo! i de mul+imea norodului s nu mai mer, unde voiam! ci unde mul+imea m duceaJ "iind silit s m tra, "oarte departe! ca numai cu vederea! "rI de a m mai mi ca! s?i privesc pe to+i; unde era destui oameni mari i 2o,a+i! i deosi2ite dame! dar cea mai mare parte era a norodului! i mai totdeauna trei pr+i sunt din norod! i a patra parte din no2le+i! din care un strein nu poate cunoa te care este din no2le+e! i care din norod! sau pe 2o,at din srac! cci nu sunt cei mari #m2rca+i #n "iruri! i damele pline de scule! ci to+i #m2rca+i cu Daine numai curate* 0U><NT8R$ DEOSE/ITE4 7uierea cea proast H cu Dain de Gece "iurini! de stam2 curat i croit "rumosJ i doamna cea din no2le+e i 2o,at H cu rocDie sau de maldeDi! sau de croaG! sau de percal! curate i croite pe trup! "rumos! "rI de a avea pe rocDii cutiia lui /ucur! cu toate "e+ele de pan,lice! care sunt de pre+ de (O?)O de "iurini* Cine vor vedea pe acele de mai mare neam dame din >iena i pe ale noastre! pe cele de al treilea mFn! vor socoti pe vieneGe de srace! i pe acestea ale noastre stpFnite de lux! milioniste* Iar adevrul este cu totul #mpotrivN cci acelea au destul! dar luxul i Dainele #mpestri+ate nu le plac* Iar ale noastre sunt destul de srace! cci toat mar"a s ia pe r2o-! pFn #ncepea a? pune mo iile la meGat! dar sunt stpFnite ,roaGnic de lux* 7ai 2ucuroase sunt acas s le moar copiii de "oame! decFt s ias la plim2are "rI de a avea pe rocDie alte o sut de 2uc+ele #n "eliurimi cusute! ce le Gic ,arnituri! carele este o #ndoit

cDeltuial* 8u stri,at 2ietul E"rosin la pradie! H nu silit din vreo vr-m ie! ci din iu2irea ctre na+iia lui! R C sto"ele! #n toat Evropa! le port comedieniiJ dar cine ?au apropiat auGul! dup auG -udecata! i dup -udecat DotrFrea care au "cutK 8ceast ,rdin este "cut de Iosiv al doilea! al cruia trup s?au "cut cenu ! iar numele lui des s pomene te de norod* .OI*T?G8RTEN =i aceast ,rdin este cu "eliurimi de #n"rumuse+ri i iar luminat! i cu apropiere de cea din sus?Gis* 8re o Gidire #n "ptura lunii cFnd este de $O Gile! #mpodo2it cu policandre! i pe amFndoao mr,inile destule me cioare i scaune! unde dau! iar ! toate "eliurimile de 2uturi! 2eG ciu2ucile! care nu sunt slo2ode* Tot #ntr?aceast ,rdin este i o alt Gidire! ce o numesc Lca ul al lui TDiseu! unde #i este i statua* .8R8D8IS?G8RTEN =i aceast ,rdin! dimpreun cu celelante doao! tot slo2ode pentru o2 te! #mpreunat cu cea mai de sus* =i aciia iar este alt Gidire! unde iar dau toate "eliurimile de 2uturi! i ciu2ucul iar este slo2od* ntru aceste doao ,rdini i acea care #ncun-oar toat >iena! Gic c au "ost Gi cFnd s?au a"lat peste %O*OOO de oameni* .R8TER 8ceast plim2are ce s nume te .rater este departe de >iena ca o -umtate ceas* 8ceast iar are o "rumuse+e deosi2it! cci poate vedea cineva mii de cle ci! carFte i dro ci! sute clre+i i iar mii pe -os* Este o alea prea mare de castani sl2atici! "oarte nal+i i tun i #ntocmai ca Gidul! dreptJ la dreapta ace tia! alt alea! pentru clre+i! i la stFn,a iar alta! pentru cei ce s plim2 pe -os* Lun,imea acestor trei alee poate va "i peste o mie stFn-ini* =i cum va #ntr cineva ! la mFna dreapt este Lca ul al lui 8reos* 8colo poate vedea priivitorul! #n cadre! toat puterea ost easc a 8ustriii! atFt cea de pe uscat! cFt i cea de pe mare* 7ai nainte! tot la mFna dreapt! alt Gidire ce s nume te Aircus GDimnasticus&$* De aciia i pFn s isprve te alea! i #nc mai nainte! este o cFmpie mare i "rumoas! cu copaci! unde poate vedea omul turme de cprioare! cer2i i epuri care trec pe supt cale ci "rI de nicio s"ial* La mFna stFn, a ace tii alee! multe lostrii i 2irturi! i 2ererii i coale! unde #nva+ cum s
21 ) cul unde s n*a% clriia! s nu ptimeasc. zidire rtund! a"ternut cu nisip mrunt! ca! cnd * r cdea clre%ii!

#nnoate* =i toate acestea Gidiri ce dau 2uturile au #mpre-urul copacilor mii de mese i scaune! pe la care "ie care ade i # #mpline te po"ta* Doao lucruri deose2ite vede omul la aceast plim2areN mrimea ,rdinii! care este #ncun-urat de Dunre! i mul+imea o2 tii i a cale cilor* =i aciia Gic c au "ost Gi cFnd s?au a"lat peste o sut mii oameni* 8devrat! altul anevoie va crede! iar eu mai lesne! dup cF+i am vGut! cFnd #mpratul lipsea! i mai to+i cei mari H pe la 2i i mo iiJ cum i ne,u+torii a i-derea! i! nu pu+ini! la .o-un! unde s "cea ,tirea pentru #ncorona+ia #mprtesii* 8ceast ,rdin mai nainte era slo2od numai pentru cale ci! i aceasta la Gile DotrFte! iar nu i pentru o2 tea noroduluiJ iar #mpratul Iosi" al doilea! carele au #mpr+it de la anul $L%O! noiemvrie &5! i pFn la anul $L%%! ce i acela mult s strduia spre a? mul+umi o2 tea! au lsat?o slo2od pentru tot norodul! de cFnd s?au #n"rumuse+at i mai mult* /EL>EDERE Ce s tlmcete9 :rumoas-!edere 8ceast ,rdin este #ntocmai dup numirea ei! cci nu este numai ,rdina destul de "rumoas! ci sunt #ntr?#nsa i lucruri de mare pre+ i vrednice de vedere* 8ciia! cum a-un,e omul! #ntr #ntr?o mare cas cu multe odi! i toate pline cu lucruri din vecDime! i lucruri scumpe! din care cele ce am putut #nsemna sunt acesteaN O icoan mare! H de cinci stFn-ini lun,u! i trei latu! H #ntru care s coprinde Cina cea de tain a milostivului I su s B risto s cu $& apostoli! #ncDipui+i #n trupuri mariJ i acest tot lucru nu este Gu,rvit! ci lucrat tot moGaic* Scumptatea acestui minunat lucru lesne poate a s socoti! #n vreme ce asemenea lucru este lucrat pe ta2acDeri! sau cFte o istorie! sau cFte un cDip de om sau de do2itoc! i s vFnd cFte una mie sau doa de Iei* n odaia dintFi sunt arme turce ti noao i mai multe vecDi! cu mare deosi2ire din cele de acum! cum am mai Gis! ele! stea,uri! coi"uri! din care una avea #n vFr" un coco de aur! tuiuri i alte multe semne ost e ti* =i pe opt cai de lemn! #ntocmai ca caii cei "ire ti! #m2rca+i cu Daine de "ier! opt numi+i osta i #m2rca+i cDiar cu acelea a lor Daine de "ier! din vFr"ul capului i pFn #n de,etele picioarelor* Un trup de om iar de lemn! asmuit #ntocmai cu acel viteaG! trupul de doao ori mai mare! mai ,ros decFt un o2icinuit trup de om! #m2rcat cDiar cu acelea Daine de "ier i arme care purta cFnd s a"la #n rG2oiJ pentru care Daine i arme ar tre2ui o 2unicic cru+ ca s s #ncarce! #n trei odi! unde sunt ace ti noao osta i! #mpre-urul

Gidurilor odilor! sunt peste $&O -+uri! #ntru care sunt rFnduri de #m2rcminte tot de "ier! pe care poate cineva s cunoasc c nu sunt #ntrupa+i numai din ,urile ocDilor! cci numai atFt loc este unde nu e "ier! iar #ncolo este peste tot "ier! i #ntocmai ca trupul omului! mi cFndu?se din toate #ncDeieturile* 8lt odaie! cu mari cadre! unde poate vedea cineva tot neamul #mprtesc! de cFnd s?au #nceput aceast #mpr+ie i pFn acum* =ase statue de aram! din care una este a 7ariii TereGiii! alta a prin+ipului Rudol"! i celelante! de patru otcFrmuitori ost e ti dintr?o vreme* 8poi multe odi cu 2uc+i de pmFnt cu metalurile lor! cum am mai GisJ apoi! iar ! 2uc+i de mr,ean "oarte mari i #n "elurimi! Gmara,duri! diamanturi i alte pietriiJ o 2ucat de Gmara,d cFt o nuc mare! i asupr?i lucrat ceasornic* 8lte patru odi cu dolapuri #mpre-urate! pline de deosi2ite anticiJ i multe daruri trimise de la #mpr+ii! cum i de la papa H doao coroane i o cruce* =i multe vase vrednice de vedere i o mas ca o -umtate de stFn-in! peste tot lucrat cu peruGele #n ar,int! a criia nu este atFt scumptatea! cFt este "rumuse+ea* 8lte odi! cu mul+ime de or,ane #n multe "eliuri! din vremea cea vecDe! ce iar nu se asemuiesc cu cele de acum! decFt numai 2uciumu i "luiera ul cio2anului 0care aduc lacrma4* >ase multe de cri tal! por+olane de CDina i o cusetur cu mr,ritar! "oarte deosi2it! i alte mii de lucruri ce nu le?am #nsemnat* De la aceast Gidire! ca vreo 'OO stFn-ini mai nainte! #n ,rdin! alt Gidire mare! i! #n odi! multe mii de icoane i cadre mici i mari! noa i din vecDime! Gu,rvite de cei mai numi+i Gu,ravi! i a "ie cruia cea cu mai mare me te u, lucrat! din care este una! icoana mironosi+ii 7ariii 7a,dalinii* La aceast vedere tot omul rmFne #nlemnit* 8 i-derea este i a unui Gu,rav! taic?su i maica sa! Gu,rvi+i cDiar de el* La aceste doao cadre! cei mai me teri Gu,ravi de acuma! tot uitFndu?s! # i Gmintesc ocDiiJ cci oricFt s va uita omul! tot lu,e "r mul+umirea lui* O alt mare cadr! #ntru care s arat #ntristarea a unii #ntre,i "amilii pentru "iiul ce s porne te la rG2oi* .e aceast cadr pu+ini o vd i nu lcrmeaG* Taic?su i maica sa mai departe stFnd! plFn, "rFn,Fndu? i mFinile! nevast?sa! toat plin de lacrmi! cutremurFndu?s #l strFn,e de mFn$* mpre-urul lor copiii! din care! cei mari #ntrista+i! 1 #n textul 0le 2aGN miitui. 0N* Ed*4 i cei mici! din necuno tin+! nesupra+i* Iar osta ul! ca unul ce este

DotrFt la aceast slu-2 pentru patrie! strFn,Fndu?i&& mFna nevesti?si! cu capul #ntors #ntru alt parte! # i "ace pasul plecrii* 8lt cadr! a i-derea mare! unde s arat 2ucuriia a al+ii "amilii pentru "iiul ce s?au #ntors acas de la rG2oi! i acestea cu toate smuirile 2ucuriii* =i "iindc sunt puse amFndoao #ntru o odaie! i #ntrFnd! s vede #ntFi cea trist! cu adevr! to+i cF+i o vd s #ntristeaG "oarte! #ncFt cei mai sla2i i lcrmeaG* 8poi #ntorcFndu?se ctre cea vesel cadr! ne,re it tre2uie s s 2ucure! cci atFta sunt demult semuite cu patima #ntristrii i a 2ucuriii omene ti* 8lt cadr H o "ereastr Gu,rvit cu "o"eGele de cDise! i un cap de om! scos pe "ereastr! s uit a"ar* 8ceast cadr! de nu ar "i #n odaie! unde sunt mul+ime de cadre! ci ar "i potrivit la o "ereastr de cas! nu numai orice trector #l va socoti de viu i i s va #ncDina! ci adevrat cDiar Gu,ravii ar p+i aceast #n lciune* Cci cu toate c "ie care vede cadra cu pervaGuri de lemn! i tot unii #ntrea2 s nu cumva s "ie cap adevrat! 2lsmuit i denadins! cu vreun mi-loc! potrivit acolo! i! de le?ar "i slo2od! ar &6 i pipi cu mFna* =i alte multe* De la acest lca #mprtesc i pFn la celalant! locul ce am Gis! de 'OO stFn-ini este o ,rdin "oarte "rumoas! cFmpie "rI de copaci! numai "eliurimi de loGe! din 2raGd "cute! i printr?#nsele ca vreo (O statue de marmur i ca vreo 'O postamenturi tot de marmur! i asupra acestora sunt oale mari de "lori! iar de marmur* La dreapta i la stFn,a ace tii ,rdini este iar ,rdin mare! numai cu copaci! cu alee tunse! cu dum2rvi luminoaseJ alte locuri de tot #ntunecoase! din mul+imea i #mpreunarea copacilor! i alte alee cu copaci nal+i i deosi2i+i* =9*N/RUN lnthiu cea 5rumoas 8 ace tii ,rdini "rumuse+ea peste putin+ este de a putea cineva s?i "ac descriere irI de ,re al* 8tFt numai poci Gice! c! un om care #ntFia dat va #ntr! dup puterea sau mul+imea sim+irii su"letului! ne,re it una din trei tre2uie s i s #ntFmple! adecN c! sau #ntristat "iind! i #ntrFnd #ntr? #nsa poate s s 2ucure! sau vesel "iind! cFnd au #ntrat! poate s s #ntristeGe! sau! de i nu va "i "ost stpFnit nici de #ntristare! nici de 2ucurie! una dintru amFndoao tre2uie s?l coprinGJ scpare de a avea! este peste putin+* Un 2oier "oarte vrednic de smerire mi?au Gis c mai mul+umit este s "ie
22In textul de baz : strngndu-. (N. ed.) 23n textul de baz : a. (N. ed.)

,rdinar la aceast ,rdin decFt 2an #n ticloas Aara RomFneasc* CFt demult mi?au plcut aceastaM Din >iena i pFn la aceast ,rdin! este drum ca de I ceas cu piciorul! i tot acest drum! cu alee de plopi mari i cu paler I* I Copcei mici! #mpreuna+i i tun i ca preiele! sau de tranda"iri! sau de orice alt mrunt soi* 8ciia este un mare lca #mprtesc i cu mul+ime odai #mpre-urul Gidului cur+ii! unde Gic c #ncape $O*OOO oaste! cu toate ale lor tre2uincioase* G"i .e supt acest lca #mprtesc trece norodul slo2od #ntru aceast ,rdin! unde vede un ocDi de ,rdin limpede! "rI de copaci! numai cu loGe i cu "lori! lun,ul peste &O stFn-ini! i latul pe -umtate* La isprvitul acestor doao sute stFn-ini! unde s #ncepe cam deal! un DavuG #mpre-urat cu Gid de piatr! mare ca de (O stFn-ini lun,ul! i 6O latul! plin de "eliurimi de pe te! din care cel mai mult ca "a+a ar,intului! i ro ii ca para "ocului* Din sus! la mar,inea acestui DavuG! o Gidire de piatr! asupra criia doi cai de mare! a crora mrime este #ndoit decFt cel "iresc cal de pe uscatJ asupra acestora! clri! doa Nireide&'! i acestea de doao ori mai mari decFt trupul unii muieri! i primpre-urul lor multe alte do2itoace! i toate acestea de piatr* Dintru aceast Gidire drept #nnainte! #ncet?#ncet s "ace deal destul de nalt! i tot limpede! "rI de copaci! asupra cruia este un "oi or mare! i tot de piatr! i deasupra #nvlit drept! cu lespeGi! i cu stFlpi mul+i! "rumo i i to+i de piatr! i cu scri de doa pr+iJ la ale crora #ncepere sunt ' mari postamenturi care au asupr?le ' statueJ trupurile lor H de doa ori mai nalte de cFt un nalt de om! #m2rca+i cu toate acele vecDi Daine ost e ti din vremea romanilor! i #mpresura+i de multe do2itoace sl2atice! cum i leul! tocmai #n mrimea lui* =i toate acestea tot de piatr* ntr?acest "oi or este i un pat cu me te u,! pe care GFnd omul! cu rpeGiciune #l suie dea?* supra #nvli ului! unde are o vedere minunat! vGFnd toat ,rdina aceast limpede! ce am Gis! i #mpotriv! lca ul #mprtesc! i celelalte ,rdini! pentru care mai #nainte voi vor2i! i toat >iena cu mrimea cFmpiilor* La dreapta i la stFn,a acestui limpede ocDi de ,rdin! sunt multe postamenturi cu statue! tot de deose2i+i oameni din vremea romanilor* La
24 6#hip%ienii! elinii %i r manii credea c n mare snt acestea dumneze aice! Nireide!

spatele acestor statue! copaci "oarte nal+i! de i i tun i* 8cest ocDi de ,rdin curat! ca aceste statue la doao pr+i i! la spatele lor! aceste doa #nnl+ate prin care intr lumea! la celalant cap! pe munte! Gidiri de copaci! la un cap palatul #mprtesc! pridvorul! la mi-loc DavuGul cu celelante "eliurimi de loGe! pricinuiesc privitoriului o mare mirare! dar vesel! 2ucuroas i de des"tare! 0cci am Gis c sunt locuri care pricinuiesc i #ntristare4* La dreapta a toatii ace tii lun,imi de ,rdini! alt"eli de ,rdini! cu mai mult mrime! dar tot de copaci! cu "aliurimi de alee! unele iar de copaci mari! tun i ca Gidu! altele 2oltite! de tot #ntunecoase! i altele cu copaci mari! rari! i! de la un leii de alea pFn la alta! "eliurimi de ,rdini #n multe cDipuri "cute i cu mare socoteal* Cci la o parte! uitFndu?s cineva ! vede! #ntru acea coprindere de copaci! o 2ucat de ,rdin mare! limpede i slo2od la vedere! cu "eliurimi #n"rumuse+ri de loGe! care pricinuiesc veselieJ i #ntorcFndu?s la ceialant parte! #ntristarea i posomorFrea tre2uie s?l coprinG! cci s a"l #ntru o #ntunerecoas pdure! #ntocmai ca noaptea! cu "eliurimi de "i,uri i deri ascunse! ?altele lucruri! care toate aduc #ntristciuni i ,Fnduri amestecate* Tot aciia! la mFna dreapta! este o cas rtund@ a criia #mpre-urarea Gidului cur+ii are multe por+i!4 ale crora "o"eGile sunt de "ier! prin care mer,Fnd- s ,sesc mici lcuin+e de do2itoace sl2atice! unde suntN "ilde ul! oi cu coade late! urs al2 de tot! i altul "oarte ne,ru! de la Indiia! cer2i! ti,ris! cpriori pestri+e! i alt neam! mai mic decFt cer2ul i mai mare decFt cprioara! care au pFntre ramurile coarnelor o #mpreunare de pele nea,r! #ntocmai ca la talpa ,F tiiJ castorD! crocodil i "eliurimi de psri* =i iar ! tot la mFna dreapt! o pdure mare! #ncDis cu Ge2rele de "ier! unde sunt iar do2itoace sl2atice! de acelea care nu sminte te unal pe alta! multe i slo2ode! unde i vFneaG cei cel voiesc! din "amiliia #mprteasc* La mFna stFn,! asemenea mare ,rdin! tot cui copaci! cu alte #ncDipuiri i deosI2iri! unde este i o "FntFn cu ap minunat! de la care au i lua+i numire aceast ,rdin! 9FntFna cea "rumoas*M Iar la mFna stFn,! o Gidire ce i Gic .oarta 8tDinii! lucrat cu acest "eli de me te u, #ncFt ,Fnde tel omul c este o Gidire de mii de ani! cci la unei locuri sunt 2uc+i din Gidire de tot drFmatc! i alte pr+i numai deslipite! i alte 2uc+i deslipitei i pe ni te col+uri spri-inite* n mi-locul Gidirii! verGi! cum s "ac de mul+imea anilor! cFnd stau o ap stttoare! multe pietrii cGute! ne,re iM #n ap necur,toare! er2uri crescute pe Gid i #ntr?a?- cea ap! i alte

multe semne ce mrturissc vecDimea Gidirii! #n vreme ce sunt #ntr?adins a a - "cute* 8ceasta este ,rdina #mprteasc! ce s?au "cut i s +ine cu mare cDeltuial! i cu toate acestea este slo2od pentru tot norodul* =i #mpratul! i "amilia #nnl+imii?sale s 2ucur mai mult stFnd pe "erestre i privind cum norodul s vesle te #ntr?#ns "o+i Git c aceast ,rdin este cea dintFi 8ustriia* I8TEN/URG =i aceasta este mo ie #mprteasca! iar cu palat i cu ,rdin! care! 2eG "rumuse+rile cele prin omeneasc strdanie svFr ite! are i "ireasc "rumuse+e* Un rFu mare ca cur,e printr?#nsa! din care scot i multe canaluri cu ap! ce s #mpart prin mai multe pr+i ale ,rdinii* =i cDiar apa cea mare # are #n"rumuse+rile ei! cci la unile locuri este #n,ust i cur,e printre doi mun+i de piatr! i la un loc cade de sus -os! unde "ace mare s,omot! apoi la alte locuri s l+e te "oarte mult! unde sunt i peste doaGeci luntrii! din care #n unele #ncap i 6O de oameni* 8poi un ostrov #mpodo2it cu o pdurice! i #n ,rdin H alee! cFmpii! dum2rvi i un pod um2ltor pentru trecerea acelor ce vor s treac la cea din #mpotriv ,rdin! unde iar sunt deose2ite lucruri! pe care tre2uie cineva ne,re it s le vaG! cci! nevGFndu?le! iar #i lipse te tiin+a de deosi2ite lucruri* 8colo este o cetate mic! #ntru care sunt lucruri #ntocmai ca la /elvedere! adec lucruri din vecDime! strFnsoare de arme! avu+ie #mprteasc! coi"uri! multe semne ost ti! Daine de "ier i clre+i! iar ! mai vesti+i* 8devrat! sunt mai pu+ine decFt la /elvedere! dar toate sunt mai vrednice de #nsemnare! "iind #ntru toate mai deosi2ite decFt acelea* 8 i-derea i vreo cFteva odi pentru lacuin+a #mprteasc! a crora podoa2 iar este deosi2it! nu atFt pentru cDeltuiala cea mare! ci cci este o podoa2 din veacul cel vecDi! adec de al $'?lea veac! care are o mare deosi2ire de cele de acum* Tot #ntru aceast cetate este un turn "oarte nalt! cu $LO trepte* Din vFr"ul acestui turn este o nespus "rumoas vedere! cci s vede toat ,rdina! toate #nvFrtiturile ce "ace apa cea mare! cum i canalurile! ostrovul! palatul! mul+ime de sate! cFmpii! pe care toate le vede parc ar "i o Dart supt picioare* n vFr"ul acestui turn este o odaie! ce are la mi-loc o ,aur cFt #ncape omul! rspuns de aciia pFn -os la pmFnt! unde este temni+a* Intr? acea odaie Gic c s svFr ea -udec+ile acelora ce?i Dotrea de moarte! i dup ce le "cea cunoscut DotrFrea prvilii! le,Fndu?l cu un lan+! #l

co2ora printr?acea ,aur pFn #n "undul temni+ii! ce este destul de #ntunecoas i #n"rico atJ unde i acuma au un ticlos le,at cu lan+uri de mFini i picioare! cu acea "a+ de om mai mort! i cu o Dain nea,r i putred! la care cFnd s va apropiia cineva ! cu mare mFnie # trFnte te mFinile cele ln+uite* .entru care tot priivitorul #ndestul s cutremurJ dar i curFnd s odiDne te! cci #n ,ra2I #i spune c acel trup nu este de om! ci de lemn! i cu me te u, svFr e te toate acestea* 8U?G8RTEN =i aceasta este ,rdina #mprteasc! iar cu deosi2ite #n"rumus+ri! pe care toate le tac! de vreme ce am scris pe cele de la =em2run* 8ciia este un numit 2irt! pentru care Gic c asemenea #ntru alte +ri nu s a"l! nu pentru mul+imea i deosi2it ar,intrie ce au! nici pentru podoa2a odilor! caiIe este #ntocmai ca la palaturilc #mprte ti! ci pentru deosi2itele lucruri de mFncare! ce #n veci acolo s a"l! unde i un srac prFnGe te i s satur! pltind un "iurinJ dar i un 2o,at! de va voi! poate plti numai pe seama lui i o sut de "iurini! cci au lucruri streine i scumpe* De multe ori cDiar #n >iena s #ntFmpl s lipseasc lucruri streine! iar acolo mer,Fnd! ,se te i acelea lucruri ce nu crede c va putea "i* =i cu toate c este mai departe decFt un ceas din >iena! dar totdeauna prinGesc sum de oameni acoloJ cci cei mici! mer,Fnd spre plim2area ,rdinii i ,sind mFncare e"tin! rmFn de prFnGesc* 8 i-derea cei 2o,a+i pmFnteni i streini! miliorGii! miliuni tii! ce vor s? mul+umeasc 2,area de seam! cerFnd a a lucruri streine! numr suta de "iurini! sau mai pu+in! sau mai mult! dup lucrurile ce va cere* ;ic c s?au #ntFmplat #ntru o Gi s ia 2irta ul pFn la doaoG* Eci mii "iurini* DORN/8B 7o ie #ntrea,! i toat "cut ,rdin! a lui prin+ S"ar+em2er,! cu mun+i ,oli i cu pduri! cu vi! cu ape! i #n alte pr+i iar "eliurimi de alee! postamenturi cu statue* .e acei mun+i ,oli poate vedea cineva i turme de do2itoace sl2atice* 8ciia sunt i colivii mari! #n mul+ime de stFn-ini! cu multe despr+iri! i "ie care despr+ire cu odaia ei! unde au psrile ce s numesc "aGani! i nu numai de un "eli! ci de mai multe* 8ceast ,rdin! cu piciorul anevoie s #ncun-oar! de aceia are i drumuri de cale ci! cum mi s?au #ntFmplat s vL* .e al+ii* C8LEN/ERG =i LEO.OLD/ERG 7o ia a lui LiDten tain! unde sunt doi mun+i "oarte nal+i! deasupra sunt

Gidiri de case! din care una este #mpodo2it dup o2iceiul cDineGesc i turcesc* De la un munte i pFn la altul! i peste tot locul #mpre-ur! sunt pduri cu drumuri printr?#nseleJ iar pe dealurile cele ,oale! cFnd este soare i s strFn, sum de do2itoace sl2atice! nu e mai "rumos lucru decFt a le vedea cineva cum stau pFlcuri?pFlcuri! "ie care neam deosi2it! din care unile stau lun,ite! altele s -oac* .e la poalele acestor mun+i cur,e a-pa Dunrii! i! stFnd cineva #n vFr"! vede cFtetrelc despr+ituri ale Dunrii! ce s deosi2esc! i a "ie cruia ocoli urile! i sum de luntrii! unile suind! i altele co2orFnd! i tot ora ul >ienii! cum i mul+ime de sateJ a i-derea toate dealurile cu viile i "eliurimea smnturilor peste cFmpuri* =i cel mai vrednic de auGire este c s vede cDiar .reG2ur,ul care este departe de aciia ( po ti* 8poi -udece "ie C care ce deosi2it "rumuse+ poate "i de a vedea toate acestea "ire ti podoa2eM =i cu toat osteneala ce "ie care cearc pFn a s sui! dar niciunul cu a sa mul+umit nu las aceasta vedere! mai vFrtos to+i milorGii i oricare streini! 2ucuros aciia alear,* /8DEN 8ciia sunt ape metalice ti! unde sunt mul+ime de 2i #n multe Gidiri! i printr?aceste Gidiri de 2i! i mai deprtat! multe alte case mari! i "rI de ,re eal poci Gice! un ora mare* 8ciia! la vremea 2ilor! s strFn, i mul+i streini! unde s urmeaG o petrecanie "oarte vesel! dup cum am auGitJ cci cFnd eu am "ost! era vremea cam trecut* Cel mai "rumos loc este unde are palatul arDiduxul Carol! "ratele #mpratului! unde este o Gidire nu numai destul de "rumoas! ci i #mpre-urat de o ,rdin cu 2un ,ust "cut* EL9*N8T8L De la /aden mai nainte! ca o -umtate de ceas! este o plim2are! #mpodo2it cu "ireasc #n"rumuse+are! ce o numesc Elenatal! adec .durea Elenii* 8ciia sunt doi mun+i prin care cur,e un rFu mic or! mun+ii cu pduri i cu drumule+e de picior! i #n vFr"ul lor doao cet+i! #ntru care Gic c lcuia doi "ra+i! unul #ntr?o cetate! i altul #n altaJ dar! din nenorocire! avea rG2oi #ntre ei pentru acea Elena* Din nenorocire! am Gis! cci nu au -udecat ticlo ii c niciodat nu ar "i cF ti,at inima ei acela care #n 2taie ar "i 2iruit! ci #n veci cF ti,torul ar "i "ost acela pe care ea! mai din nainte! ar "i DotrFt* Cci ce s?ar "i "olosit acela care #n rG2oi ar "i 2iruit! cFnd ea nu l? ar "i voitK 8 adar! din nenorocire! i "rI de dreptate! pre ace tia! pe care "irea i?au unit! patima i?au despr+it*

8cestea sunt ,rdinile care am vGut! #ntru care s veslesc to+i deopotriv! i poci Gice c mai mult norodul! cci are ?mai pu+ine ,ri-i* mpre-urul >ienii! i #n tot +inutul 8ustriii! smnturile sunt tot acelea! numai porum2ul s #mpu+ineaG! i ri ca iar #ncepe a s #nmul+i* I.oamele! iar ! sunt tot acelea! numai mai multe! i soiurile mai 2une! iar vinul mai prost decFt al Un,ariii* Soiul cailor i al 2oilorN nu sunt sup+iri i u ori! ca cei un,ure ti! ci mai ,ro iJ tra, mai #ncet! dar su"ere i la drum! i la povar mai ,rea* Oamenii sunt vrednici! i to+i! #n toate lucrurile lor! temeinici i re,ula+i* Numai vGFnd cineva smnturile lor pe cFmpuri! H sau strFnse! sau nestrFnse! sau cFnd ar! H #i Dotr te c sunt "oarte muncitori i DotrF+i de a svFr i toate lucrurile cu temei i cu orFnduial* Cci #i va vedea arFnd numai cu doi cai! dar "oarte mari i "rumo iJ artura "oarte dreapt! i smntura linee pe urma plu,uluiJ plu,ul tot de "ier! pFn i roatele nu au nici 2uc+ic de lemn* =i vGFndu?i cineva cum sunt de 2ine i curat #m2rca+i la vremea muncii! iar #i Dotr te c sunt "erici+i! avFnd cel mai prost i lene 2irnic toate cFte s cuvine s ai2 o 2un ,aGd! #m2rcat curat i el! i nevasta i copiii* .icior ,ol! peste putin+ este de a vedea! mcar ai2 i $O copiiJ to+i cu ciGme #n picioare tre2uie s "ie* Iar aceia care sunt mai de tepta+i! nelene i i vrednici! au i stare de avere 2un* Cum starea unui cr2unar! lcuitor la /aden! pe care sunt silit s?i "ac descrierea! ca s a"le "ie cine ce va s Gic un cr2unar ce lcuie te #ntru un loc unde prvilile a-ut pe "ie ce om de a "ace stare! "ie numai vrednic* C !"#$%&' (E)*EB'$E Un doDtor neam+! cunoscut mie! a"lFndu?s la /aden cu derea! #n casa acestui cr2unar! dup vreo cFteva Gile l?au poDtit la ,rdina lui! ce au avut departe ca -umtate de ceasJ unde! mer,Fnd! au ,sit o ,rdini+ "rumoas! o cas de Gid cu vreo (?) odi -os! cum i deasupra lor! i o moar! care tre2uie s s "i "cut cu vreo cFteva mii "iurini* 8poi i osp+indu?l! i vGFnd! 2eG mFncarea! tacFmul mesii! nu ca de un cr2unar! ci ca de un om cu avere! au "ost silit s?l #ntre2e cN numai "cFnd cr2uni i vFnGFndu?i #n >iena ai "cut aceast stareK El i?au rspuns c a a! i c pentru ce s mir! cci un om! muncind 'O de ani 0"iind el de )(4 i pltind #mpratului cu orFnduial! adec nu mai mult dup cFt s cuvine dup averea lui! #ntru atF+ea ani muncind! cum s nu "ac stareK =i c pu+ine Gile sunt de cFnd au

numrat &O*OOO "iurini&( spre cumprarea unui acaret! pentru "iiul su cel mare* >ede+i! "ra+ilorM "ericirea oamenilor celor pro ti! ace tea m silesc s art pricinile pentru care 2irnicul Arii RomFne ti! care lcuia te #ntr?acel 2o,at i "rumos pmFnt! este #ntr?o srcie i #ntru o ticlo ie atFt de mare! #ncFt un strein este peste putin+ s creeaG aceast proast stare* =i c pentru 2anii de 2ir s?au urmat i pedepse! ca s dea ceia ce nu are i atF+i cF+i nu poate a,onisi* OM s cutremur mintea omului! cFnd # va aduce aminte c "ptura dumneGeirii! omenirea! "ra+ii no tri! au "ost cFte $O a ternu+i pe pmFnt! cu ocDii #n soare! i o 2Frn mare i ,rea pus pe pFntecile lor! ca mu cFndu?i mu tele i +in+arii! nici s poat a s "eri* 8ceasta de nu s?au urmat de nimenea! #mpun,?m pre mine cu,etul! cci scriu o minciunJ iar de au svFr it?o un romFn ctre "ra+ii lui romFni! numai ca s s #ntoa-c cu 2ani mul+i strFn i! artFndu?s cu slu-2 ctre stpFnitor! acela! citind i aducFndu? i aminte! #mpun,?l pe el cu,etul! i de acum #nnainte prsasc?s de acelea urmriJ cci condeile nu vor mai "i uscate! i asemenea urmri nu vor mai "i cunoscute numai duDovnicilor i su"erite de ptima i! ci condeiul va da #n velea,ul o2 tii atFt urmrile cele spre "olosul neamului! cFt i cele spre prpdenia lui* 8l+i cre tini! tot pentru dare de 2ani! au "ost spFnGura+i cu capu #n -os! i al+ii! iar ! #ncDi i #n co are de vite! unde le?au dat "um! i alte multe asemenea pedepsi* .e care cine va voi s a"le vremea #ntru care s?au urmat! i o2raGile care au avut a a mult 2unvoin+ spre slu-2e i 2un cu,et! cerceteGe slu-2a ii de peste Olt! pe care vor avea temere de DumneGeu* 8ceste nedrepte urmri i nepomenite peste tot pmFntul i?au adus pe ticlo ii lcuitori #ntru a a stare! #ncFt #ntrFnd cineva #ntr?acele locuri! unde s numesc sate! nu va vedea nici 2iseric! nici cas! nici ,ard #mpre-urul casii! nici car! nici 2ou! nici vac! nici oaie! nici pasre! nici ptul cu smnturile omului pentru Drana "amiliii lui! i! #n scurt! nimicJ ci numai ni te odi #n pmFnt! ce le Gic 2ordeie! unde #ntrFnd cineva ! nu are a vedea alt decFt o ,aur numai #n pmFnt! #ncFt poate #ncpea cu nevasta i cu copiii #mpre-urul vetrii! i un co de nuiele scos a"ar din "a+a pmFntului i lipit cu 2ale,* =i! dup so2! #nc o alt ,aurprin care tre2uie el s scape "u,ind! cum va sim+i c au venit cineva la u ?iJ cci tie c nu poate "i alt decFt un trimis spre #mplinire de 2ani* =i el neavFnd
25n textul de baz : 20.000 de mii fiurini. (N. ed.)

s dea! ori o s?l 2at! ori o s?l le,e i o s?l duc s?l vFnG! pentru un an! doi! i mai mul+i! sau la un 2oierena ! sau la un arenda ! sau la oricine s va ,si! ca el s?i slu-easc acei ani! i 2anii ce s dau pentru slu-2a acelor ani! s s ia pentru 2irul lui* 0Iar Gic c! adevrat! milostivul DumneGeu este "oarte r2dtorM4 Ce era dator aceast "ptur dumneGeiasc s i ro2easc ca s dea i ce nu are domnuluiK =i apoi! #ntrFnd cineva #ntru acele 2ordeie ale lor! peste putin+ era de a ,si pe trupurile lor! i #n cas! lucru de Gece leiJ cci i cldarea cu care o s? i "ac mmli,a nu o are "ie cine! ci sunt (?) tovar pe una* =i cFnd ace tea! din norocire! prindea de veste cFnd vinea #n satul lor GapciFi! po i covnicu! cpitanu! mum2a ir isprvnicesc! mum2a ir domnesc! "u,ea atFt ei! cFt i muierile lor! i copiii care putea "u,i! prin pduri i pe mun+i! #ntocmai ca do2itoacele cele sl2atice! cFnd le ,onesc vFntorii cu cFinii* Cci tiia c! prinGFndu?i! nu mai este alt vor2 decFt cerere de 2ani! i ei! neavFnd 2ani! vor lua ,Fr2aciuri pe spinare* Nu creeG c cel mai ru tiran stpFnitor! H vGFnd cDiar cu ocDii lui pe aceast "ptur dumneGeiasc! pe acest deopotriv cu el om! "u,ind pe mun+i i prin pduri! cu picioarile ,oale pFn #n ,enuncDe i cu mFinile pFn #n cot ne,re i pFrlite! i Daina care o au pe ei H numai din 2uc+ele! iar copiii H de tot despoea+i! H nu creeG c nu i s va muia inima! cFt de sl2atic i ru va "i! i va mai cere 2ani de la o a a stare de oameni* Ci pricina este cci domnii i noi 2oierii nu?i vedem pe ace tea niciodat! ci #i vd numai aceia care mer, s?i siluiasc! s?i pedepseasc i s #mplineasc! care au su"lete otrvite i "r nicio cuno tin+ de datoriile ctre omenire* .e acest "eli de oameni trimitea stpFnirile spre #mplinirea rm i+urilor! 0acest "eli de numiri o2icinuesc! cFnd vor s strFn, din +ar 2ani "rI de nicio dreptate4J cci mai nainte trimit pe al+ii! care! H pre"cFndu?se c sunt trimi i pentru dreptate! adec oa s cerceteGe pe ispravnici! same i! Gapcii! de au urmat drept la #mplinirile d-diilor! H strFn, de pe la lcuitori rva ele Gapciilor! de doaotrei daturi de 2ani* 8poi! peste o lun de Gile! s trimete mum2a irul dup rm i+uri! care #mplinesc tot acei 2ani! ce au dat lcuitorii o dat* =i pro"esori de asemenea #nv+turi sunt aceia care #n pu+ini ani au cumprat mo ii! au Gidit palaturi! "rI de a mo teni avu+ii printe ti! i "rI de a "i cunoscute ne,u+toriile prin care au putut cF ti,a doao?trei milioane* =i carele din compatrio+i! cunoscFnd numai pre cei despre 2l+i lcuitori! care au oare ce stare! va Gice c nu am 2un tiin+ a

+rii! aceluia #i voi rspunde c nu ne "ace cinste s #n iruim pricinile pentru care unile sate i unii din scutelnici i poslu-nici oare ce s 2l2nesc #n lume* =i mai vFrtos c cum toate sunt "rI de orFnduial! i aceasta este asemeneaN cci am cunoscut sat cu o sut de case! pe o -umtate lude* Dar aceast nu au "ost "acere de 2ine a stpFnirii! dup cuviin+a analo,Diii a tuturor satelorJ ci i aceasta este o destul nedreptate! cci ludele cFte s?ar "i cuvenit s +ie aceste $OO case! s?au presrat pe alte sate ale 2oierilor celor neputincio i! i ale 2oierina ilor! ca s "ie "oarte u oare acele sate ale pro"esorilor care #nv+a pe domni cum s? i "ac aceste me te u,iri* Dar ce m?am #ntins #ntru GadarK Toate aceste rele urmri ale lor ?au luat #ndemnare din cele "rI de cuvFnt iraturi ale 2oieriilor noastre! cci au vGut c un 2oieri! ce lua sptriia! 2,a #n cas?i o mare sum! vFnGFnd po i covnicii! cpitnii i alte asemenea iraturi! care! ca ni te speculan+i ne,u+tori! ce ?au numrat 2anii! cuta s ia de la norod #ndoit* 8 i-derea vedea i pe vistieriul c vindea isprvnicii! same ii! pFn i Gapcilicuri! i ace tea to+i iar tre2uia s ia o asemenea sum* =i ado,Fnd toate celelante iraturi! ale tutulor 2oieriilor! s urc la o necreGut sum* 8poi cu care dreptate acest norod au "ost dator s ne dea o asemenea sumK 0 M ce amrFt via+ al acestui norod! ce lcuie te pe acest 2o,at pmFntM OM ce a,oniseal nedreapt cu numire de iraturi ale 2oieriilorM Nele,iuit i vrednic este de 2lesteme! cci aceasta ne?au #nvr-2it! aceast st #mpotriva unirii! #mpotriva "r+iii! #mpotriva tuturor celor 2une cu,eteJ aceasta ne?au i srcit! vFnGarea Gic a tuturor naturilor! de la cea dintFi treapt! pFn la cea mai din urmN a crora iraturi vFnGarea s urc la o destul sum! apoi cumprtorii! sau #ndoit! sau #ntreit #mplinesc! dup cum #i vor lsa cu,etul* 8ceast #mpreunat sum! de va socoti?o unul care au um2lat prin +ar i #i sunt cunoscute toate urmrile slu-2a ilor! o va ,si? o c apropie 2irul cel drept! de peste tot anul! al tuturor lcuitorilor Arii RomFne tiJ cci cumprtorii! polcovnicii Craiovii! arma ii! polcovnicii Cerne+ului! tretii Divanului Craiovii! iG2 ia Divanului! to+i vta ii de plaiuri! to+i condicarii! toate -udectoriile! to+i po i covnicii i cpitanii! to+i calem,iii i same ul vistieriii! isprvniciile! same iile i Gapcilicurile! doro2on+ia! ceau iia! po i covniciile! acestea Gic! toate! vFnGFndu?se! cine poate Gice c cumprtorii nu iau din toat +ara! pe tot anul! o sum "oarte

mare i "rI de nicio dreptateJ cci! #n toat lumea! to+i cei ce slu-esc patriii iau numai lea"a! i cel ce "ace vreo deosi2it slu-2! sau vreo -rt" pentru patrie! i s d deosi2it cinste! cum sunt cavalariile! ce toat Evropa le #mparte* =i aceste slu-2i! pe la locurile cele luminate! s urmeaG cu orFnduial "oarte 2un! cci to+i! dup ce es de pe la coale! #i orFnduiesc #ntFi #n cele mai mici slu-2e! i acolo! dup ce slu-e te trei ani! i practicesc destul! #i urc la alta! i de acolo! dup trei ani! iar la alta! i a a! cFnd s a"l la cea mai nalt treapt! tie toate orFnduielile i prvilile i #i este capul #ndestulat de toate tiin+ele* Iar nu ca la noi! unde! ne tiind nici cFt tiu acei mai mici i pro ti lo,o"e+ei ai Divanului i ai vistieriii* =i unii deloc nu tiu nici cartea romFneasc! i numai cci suntem "i din no2le+e! domnii! "iindc au tre2uin+ de prin+ii no tri! dup o 2oierie sau doao! ne "ac 2oieri ai Divanului! urcFndu?ne la cea clintFi treapta* 8ce ti 2oieri mul+i ani isclesc orice ana"orale le vor da calem,iii! ale 2oieriilor cu care sunt #nsrcina+i! cci de vor lua ana"oralele #n mFn! s le ceteasc i s le #ndrepteGe! li s vor prea c sunt scrise #n lim2a armeneasc* =i patria este datoare s plteasc la asemenea oameni lea" i irat deosi2it! cci slu-e te noroduluiM 0OM aceasta este de rFsM4 Din care pricin! cFte lucruri s #ntFmpl! ce nu ne aduc cinste! #mi este ru ine s i le povestescJ destul s Gic c mul+i "eciori de 2oieri! din treapta de al doilea i al treilea! sunt muritori de "oame! cci cei ce au apucat o dat s #ntre #n slu-2ele condicriilor! same iilor! calem,iilor Divanului i a vistieriii! aceia sunt pFn morJ i aceasta nu s urmeaG! cci a a ne este o2iceiul sau pravila! "iindc toate dre,toriile! de la cea mai mare i pFn la cea mai mic! s scDim2 pe tot anul* Nici nu este aceast urmare ca o cinste! ca o rspltire! pentru cci s poart acel calem,iu cu dreptate! i de aceia i s cuvine a "i 'O de ani #ntr?o slu-2J ci pricina este cci unii din vistieri i lo,o"e+i! dintru a crora DotrFri i urmri spFnGur toate pricinile al tot norodului .rin+ipatului >alaDiii! nu tiu de a #ncDipui o ana"or 8poi cum va scDim2a pe calem,iul cel vecDi i cum va orFndui un alt! tFnr! #ntru aceasta slu-2K =i poate la al+ii nu s va "i #ntFmplat a a! poate vor "i #ntrat #n 2oierii adpa+i de toate tiin+eleJ iar mie #ntocmai mi s?au #ntFmplat! cFnd m?am orFnduit #ntFia dat ispravnic i am vGut pe same i pe condicari viind cu sFnurile pline de DFrtii! pe care toate eram dator s le vG! s le -udec i s le #ntresc cu isclitura mea! m?au apucat cutremurul*

Iar cFnd! a doa Gi! am vGut &O de mo neni cu sFnurile pline de Drisoave! de cFte doao i trei sute de ani! i am "ost silit s caut pe cel dintFi mo ! apoi s cerceteG dintr?#nsul cFte pr+i s?au "cut! i lie care -eluitor din care s tra,e! i s Dotrsc "ie cruia cFt i s cuvine s stpFneasc! pentru aceste ,Fndiri am rmas #nlemnit! 2lestemFndu?mi ceasul #n care am primit aceast dre,torie! "iindc am cunoscut c ispravnicul tre2uie s ai2 multe tiin+i! neavFnd nicio deosi2ire de un domn! cci cum domnu are pe vistier #n toat +ara! a a i ispravnicul are pe same pe tot -ude+ul luiJ cum are pe ispravnici! ispravnicul are pe GapciiJ cum pe lo,o"tul cel mare! ispravnicul are pe condicar! i cum pe 2oierii divani+i! ispravnicul are pe -udectorJ i #n locul sptarului! pe po i covnic i cpitaniJ cum i #n locul vornicilor! pe vta ii de plaiuri! H orFnduial s"Fnt i "oarte "rumoas! cFnd s?ar urma toate cu dreptate! i cFnd noi! "rI de deosi2ire! cei mici i "iii no2le+ii! am lua dre,toriile de la cea mai de -os treapt! i "ie care! dup a a #nv+tur i cuno tin+! s?ar sui pFn la cea mai din susJ atunci adevrat ne?am mFndri pentru darurile cele cu sudoarea noastr cF ti,ate! iar nu pentru metalul pmFntului! din care ne "acem anterie de "ir! nici pentru prul camilii! cu care ne #ncin,em! nici pentru pielea samurului i a rFsului! pentru care i de rFs am rmas* OM cum #m aduc aminte! i cum sunt silit s m spovedesc c sunt "oarte ,re it* Cci eu nu numai nu am "cut niciun 2ine! cFt de mic! patriii! spre mul+umire cci au Drnit! au #m2o,+it! au cinstit pe prin+ii miei! mo i i strmo i! ci! de la cea dintFi dre,torie i pFn la cea din urm! n?am contenit luFnd luri neprvilnicite de la acest norod care nu? are nici Drana din toate Gilele* 8ceste toate vGFnd c nu s mai urmeaG #ntr?alt lume! m #mpun,e cu,etul! i Gic c "ericit va "i acel compatriot care s va sim+i c nu au urmat ca mine! cci nu?l va #mpun,e cu,etul* 8m Gis pentru nedreptele dri ale norodului! cu cuvFnt de iraturi! c s urca la o mare sum* 8cum iar mai Gic c mai este i altul asemenea condei npstuitor norodului! ce s urc la o asemenea sumN vFnGarea! Gic! a Dusmeturilor! cu #mplinirea cumprtorilor! cea cu "elurimi de mi-loace npstuitoareJ Gic! vFnGarea di-mritului! oieritului! vinriciului! ocnilor! vorniciilor! tutunritului! trectoarea vitelor i a GaDerelii 0care era o "oarte rea urmare a stpFnirii! cci de nu e slo2od lcuitorilor s s ne,u+toreasc cu vFnGarea GaDerelii! pe care cDiar ei! cu a lor munc! o "ace! cum va "i

slo2od stpFnirii s vFnG aceasta slo2oGenie la o2raGele care va voi i s tra, acest ne,o+ al tot norodului numai pe seama sa i pe seama acelora ce va voiK4* Dar eu ,Fndesc c to+i "ra+ii compatrio+i! sau asemenea de vor "i urmat! H ru! ca mine! H sau 2ine! vremea este ca to+i deo2 te! de la cel mai mare i pFn la cel mai mic! s DotrFm ca s ne des2rcm de aceast strein Dain i s ne #m2rcm cu Daina milostivirii! a unirii i a virtu+ii! DotrFnd "ie care s slu-easc patriii! dup cum slu-esc #n toat Evropa* =i #n locul lipsirii acestor cF ti,uri! puie?s ,onirea lenevirii! strdaniia prin acareturile "ie cruia! deprtarea de lux i #m2r+i area iconomiii* =i atunci i noi! "ie cine! vom cF ti,a adevrat cinste i "ericire! i norodul! peste pu+ini ani! ne,re it va a-un,e #ntru acea stare #ntru care se a"l noroadele a ceilan+i Evropii* Cum i #n lumina cea cuviincioas va a-un,e! cFnd vom lua pild de la alte neamuri i vom #nmul+i veniturile coalelor* =i cFnd s va Dotr# s s "ac din "iii no2le+ii! ce cunosc lim2i streine! o cFt de mic so+ieta! spre a "ace tlmciri! din cr+i streine "olositoare! #n lim2a na+ional* 8l acestui lucru mare "olos i de nu ne vom #nvrednici cDiar noi a?l sim+i! a?l vedea #nvederat! ne,re it #l vor cunoa te urmtorii no triJ cci svFr ire va lua! i 2un! dup cum Gic! cci #nceperea a "ie cruia lucru este #n-umt+irea isprvitului* Nu cumva sunt pu+ini aceia care tiu lim2i streineK Din care "ie cine! #n soroc de un an! cFnd va Dotr#! nu va putea tlmci o crticic! o istorie cFt de micK Nu ar putea! #mpr+indu?se #ntre dumnealor cFte o slov! doao! s ne aduc lexicoane! adunFndu?s des! i spuind unul altuia socoteala sa! i cDipGuindu?s to+i dimpreun! i "cFnd cuvinte noao! care ne vor lipsiM =i ce! vor2esc #ntr?un GdarK O so+ieta de $O oameni poate "ace mare lucru! #n vreme ce nu sunt $O numai! ci sunt mul+i! din care! cine va ti mai mult! va scrie mai mult i mai 2ine! i cel ce va ti pu+in! va scrie pu+in i mai prostJ i acela! pentru a sa pu+in tiin+! s"iial nu tre2uie s ai2! cci norodul nu va rsplti numai multa tiin+! ci i 2una voin+! 2una cu,etare ce va avea "ie care! dup a sa putere! s slu-easc patriii* Cci i cel ce va aduce "olos ei un 2ul,re de aur! i cel ce va aduce numai cFt un ,run+ de mei! tot tre2uie s "ie cinsti+i! mai mult decFt cei ce #n urm vor scrie! ca ni te #nceptori al acestui s"Fnt lucru i ca ni te #nlesnitori la cei din urm* Eu! plecFnd din /ra ov! am #nceput s scriu! celea ce vedeam! #n lim2a na+ional! i nu dup Gile multe! ci dup pu+ine! am "ost silit s scriu #n

lim2a ,receascJ cci "oarte des #ntFmpinam vederi de lucruri ce nu le avem numite #n lim2a na+ional! cumN adFrvanul! statue! cascade i altele! pentru care ar "i tre2uit s G2ovesc ceasuri! socotindu?m de unde s?ar cuveni s le #ntre2uin+eGJ i a a! am "ost silit s las lim2a na+ional! i s #ncep ,rece te* =i acesta nu "rI de a #ncerca ru ine! cci to+i tovar ii druma i scriia "ie care #n lim2a sa cea na+ionalJ i scriind i eu! m?au #ntre2at de este aceasta scrisoare #n lim2a na+ional* =i! de nevoie! am spus c este ,receasc! mai po"torind c! #n patriia noastr! to+i "iii no2le+ii o2icinuesc mai mult #n lim2a ,receasca sa scrie* Dar #ntru acest veac! cFnd stpFnirea s?au #ncredin+at la domn pmFntean! ctra carele cu #ndrsneal to+i putem aler,a! ca ctr un printe! artFnd "ie cine orice 2ine au putut cDi2Gui! i cFnd to+i suntem sili+i de a #m2r+i a toate urmrile spre "olosul i lumFnarea patriii! H nu mai tre2uie G2ava! ci numaidecFt #m2r+i area luminii 2ine e s se puie #n urmareM R pentru care sunt mul+i "oarte destoinici! ca s lucreGe "ie tecare dup a sa putin+ pentru "olosul patriii i cinstea "amiliilor dumnealor! cumN dumnealui Nicolae O2edeanu! "ra+ii CFmpineni! Nicolae 9ilipescul! Iancu >crescu! IordacDe Golescul! "ra+ii 7iDalacDe i 8lecu GDicule tii! "ra+ii 7iDalacDe i CostacDe Corne tii! 7anolacDe 9lorescu! 8lecacDe >ilra! "ra+ii =te"an! CostacDe i Iancu /lcenii! "ra+ii Constandin! =er2an i Gri,ore Grdi tenii! Nestor! 8lexandru Nicolau 9ilipescul! 8lecu 9ilipescul! "ra+ii /leni! "ra+ii /i2e ti! Gri,orie O2odeanu! IordacDe Cre+eanu! i cF+i mul+i sunt care nu #m vor "i venit #n ,Fnd* Dintru atF+i mul+i "ra+i compatrio+i! cum poci Gice c nu s va putea aduna vro so+ietate! din care cei mai cu putere tlmcind! i al+ii prescriind! s #mplineasc lipsa cea mare ce avem de cr+i* =i 2eG aceasta so+ieta! mai este tre2uin+ i de alta! care s se cDipGuiasc cum s ,oneasc pre vr ma ul patriii noastre i isvoditoriul srciii i stin,erii noastre! carele este luxul! i cum #n locu?i s se #ntemeieGe iconomia! vrednicia i munca pmFntului! cu descDiderea ne,o+ului! care #m2o,+e te toate #mpr+iile* De vor2esc! "ra+ilor! ru! do-eni+i?mJ de vor2esc 2ine! pune+i #n lucrare! arunca+i! trFnti+i piGmuirile i #mpreuna+i?vJ cde+i la picioa rele otcFrmuitorului! cere+i toate "eliurimile de a-utoare spre scotocire i svFr ire de 2une lucruri i "olositoare patriii! cci ne,re it s va veseli i mria?sa de asemenea urmri! v va a-uta i v va cinsti pentru virtu+ile dumneavoastr! socotind c! svFr indu?se asemenea lucruri #n Gilele

mriisale! va cF ti,a vecFnic laud i pomenire* 8poi iar ! nu pu+in pricin de mari cDeltuieli! i mai vFrtos stin,ere este necontenitele pri,oniri pentru Dotarele mo iilor! care #n alte pr+i am vGut?o #ntr?o "oarte 2un orFnduiala! avFnd "ie care om condic de toate mo iile DotrFte ,Deometrice te i #ntrite de stpFnireJ i 2eG ?condicile! ce sunt la mFinile "ie cruia stpFn! toate sunt trecute i #n condica Divanului! ca cFnd vreunul! din orice nenorocoas #ntFmplare! # va pierde sinetul! pa,u2 nu poate #ncerca! nici cDeltuial mai mult decFt a? prescrie din condica a Divanului* 8devrat c acest lucru s va socoti de "ie cine c este cu anevoie i pricinuitor de mari cDeltuieliJ dar socoteasc?s i cDeltuielile ce prin necontenitele -udec+i s urmeaG! #n toate veacurile! necurmate! i npstuirile ce s #ntFmpl! i s vor ale,e #nGeciteJ iar prin acea 2un orFnduial nu mai rmFne mi-loc de a s amesteca #ntr?aceste pricini totdeauna i necontenit Gapcii! -udectorii duprin -ude+e! Dotrnicii! depertamentari! vornicei! portari! din care poci Gice c cei mai mul+i! cci nu au nicio tiin+! #n loc s "ac ale,ere i #ndreptare -eluitorilor! "ac mai rea nedreptateJ i cu amestecturile lor pricinuiesc Divanului i stpFnirii o Gadarnic #mpiedicare la adevratele DotrFri ce sunt datori s "ac! pricinuind i pri,onitorilor #nGecite cDeltuieli! aler,Fnd din -udector #n -udector* Iar orFnduindu?se trei 2oieri din treapta cea dintFi! ) de al doilea! i al+i ) de al treilea treapt! care pot avea oare ce tiin+ de #nv+tur! ace tea! #n soroc numai de un ?an! pot a s "ace 2uni ,-Deometri i ,Deo,ra"i! crora! DotrFndu?li?se 2un venit i 2un plat! de la doaotrei mnstiri 0ale crora prisoasele veniturilor le mistuiesc clu,rii care au lasat lumea i nu mai au tre2uin+ de 2ani! decFt numai de o Dain proast i pFinea cea de toate Gilele! pe care tre2uie sin,ur! cu strdania trupului lui s ?o do2Fndeasc4! vor "ace 2un orFnduial* 8 i-derea un deose2it i mare "olos este i coalele ce sunt spre #nv+tura preo+ilor! cci ace tea nu #nva+ numai cele ce tre2uie a ti pe seama clirului 2isericesc! ci #nc mai #nva+! c #ntFi ei tre2uie s ai2 nravuri "oarte 2une! s "ie 2lFnGi #n cuvFntare i #n urmare! i smeri+i la vedere i #n "apt! cci a lor datorie este de a da 2un pild #n satele ce s a"l a Ga+i* Sunt mul+i 2oieri i cocoane care au "ost pe la osp+uri! cDema+i de preo+i de pe la satele dimpre-urul /ra ovuluiJ aduce+i?v aminte cu ce "eli de oameni a+i vor2itJ #ntorce+i?v ocDii i la preo+ii no tri i lcrma+i!

DotrFnd c mai 2ine este acele venituri mFnstire ti s se #ntre2uin+eGe cDiar spre #nv+tura preo+ilor! #m2r+i Fnd adevrata virtute! "acerea de 2ine! iu2irea ctre turmele ce li s #ncredin+eaG! #ntru adevr ptimind! #ntocmai ca o maic pentru copiii ei* Cci to+i ace ti preo+i! dup cum am mai cuvFntat! sunt sili+i s cuvinteGe ctre to+i copiii satului! din mica nevFrstnicie i pFn la Gioa cstoriiiN cum li s cuvine s? poarte datoriile cele ctre #mprat! cum i ctre prin+i! cu mare supunere i ascultare i cu ,ri-! #ncFt niciodat s nu le pricinuiasc cea mai pu+in mFDnireJ s "ie pleca+i ctre to+i stenii cei mai 2trFni! i! "rI de deosi2ire! s aduc #ncDinciune "ie cruia ce #ntFlne te! i s "ie "oarte muncitor! ,onind lenevirea! cci via+a trFndav este scFr2oas i lui DumneGeu! i oamenilor* 8cestea sunt datori preo+ii #n toat sptmFna #ntr?o Gi s cuvinteGe ctre to+i copiii satului! 2eG slu-2a preo+easc! iar nu ca aceia care a a cuvinteaG #n 2iseric! #ncFt nici ei nu pricep ce Gic! nici norodul care ascult* Cci din cuvFntarea lui! "ie care tFnr ascultFnd?o aproape de $( ani! cF ti, mare "olos! "iindc cel din "ire ru nrvit i lene ! tot tre2uie s se pre"ac #n 2ine! cFt de pu+inJ iar cel 2un! mai mult s #mpodo2e te* Iat dar c cel dintFi i mai temeinic "olos al omenirii #l rvars preo+ii* OM cFt a "i voit aceste "olositoare urmri! ce aduc lumin i "ericire norodului! s le povestesc! nu de &R6 ori! ci! de ar "i "ost cu putin+! i de o sut* 8ceste paGe i urmri de datoriile clirului 2isericesc! aceste "apte 2une ale otcFrmuitorilor i ale "iilor no2le+ii! ce caut i #ndrepteaG pre norod spre "ericire! i cu toate mi-loacele #n"rumuse+eaG toate ora ele i satele! cum i drumurile! i "ericirea i odiDna care am vGut c are i cel mai prost om! m?au silit de a lua aceast #ndrGneal s descriu cele 2une ce am vGut! s #nsemneG cele ce ru s urma #n patriia noastr! i s cDem pe "ra+ii compatrio+i la o so+ieta cum am vGut! care s sile te a deprta relile i a #m2r+i a 2inele! i la tlmciri de cr+i* =i a a! #n pu+in vreme! aceast maic patrie s va 2ucura! cci cei adevra+i "i ai ei vor #ncepe s s arate c au virtute i c au cunoscut datoriile lor ctre ea* Cci oamenii mrturisesc i Gic c patriia este un pmFnt pe carele to+i lcuitorii se interisarisesc a?l pGi! i nimeni nu va s?l prseasc! pentru cci nimenea nu? las norocirea i mai vFrtos acele pmFnturi #n care streinii # caut loc de scpare* 8cest! pmFnt este o maic care # iu2e te pre to+i "iii! carea nu? i deosi2e te! "r numai #ntr?atFta ei vor s s deosi2easc* 8ceasta este o Drnitoare care # d lapiele cu atFta 2ucurie cu cFt el este primit* 8ceasta

este o maic care 2inevoie te s s a"le #ntre to+i copiii si! din care unii pot li mai 2o,a+i! i al+ii de mi-loc! dar pe nici unuM nu po"te te s "ie srac! "ie mcar mari! mcar mici! nici c voie te s "ie vreunul #mpilat cu necaGuri* De aceia! i #ntru #mpr+irea sa cea nepotrivit! tot pGe te un "eli de potrivire! de cDiGFnd totulor calea ctre 2o,+ie i ctr cinste! la care pot "i cDema+i pentru ale lor 2une nravuriJ nici s su"ere 2ucuroas vreaun ru #n "amiliia sa! "r numai pre acelea pe care nu poate s le popreasc! adec 2oala 2trFne+elor i moartea* .entru aceast dar patrie tre2uie s ne sir,uim! cci toat norocirea i toat slava cea adevrat a unui 2un patriot! aceasta este* .re aceast patrie! Licur,u! Solon! 7iltiad! TDemistoclis! 8ristid! o avea mai presus decFt toate lucrurile lumii* Unul dintr?ace tea! #ntr?un s"at adunat ca s ,Fntleasc pentru un rG2oi al patriii! vGFnd toia,ul a lui Evriad rdicat asupra lui! au Gis numai aceste cuvinteN 1Lo8e te?m! dar i ascult?mM3 8ristidis! #n vreme ce avea supt ocFrmuirea lui toate puterile i 2anii atDineilor! nu au lsat avere nici pentru #n,roparea lui* 8ceast patrie au "cut pe o muiere spartiat s Gic ctre "iiul suN 17er,i! "iuleM #ntr?armeaG?te pentru patrie! i te #ntoarce sau dimpreun cu pavGa ta! san asupra ei3* 8ceast patrie au "cut pe /rutul cel 7are s taie capul "iiului su* Galerius .u2licola numai au numit numele patriii i! "rI de G2av! au #ntors inimile Sinatului ctre norod* Cu numele patriii 7eninius 8,rippa au "cut pre norod de a s #ntoarce de la 7untele cel S"Fnt #n* /ra+ile repu2licii* n puterea ace tii numiri de patrie! >etura au desarmat pre Curiolan* 7anlius Camilu! ScDipionu! au 2iruit pre vr-ma i I numai cu numele romanesc* Dar #n care col+ de pmFnt s a"l astG aceast patrieK i unde #i sunt lcuitoriiK R aprins de rFvn au Gis acel numit printe Cone* 8m "cut #n multe I locuri cercri asupra supu ilor! de toat 2reaGda* @ Oro enilor am GisN Dar cunoa te+i patriiaK Omul din norod au plFnsJ 2oieriul -udector au G2Frcit sprFn$ cenile! pGind o tcere #ntunecatJ osta ul au 2les$ ternatJ curteGanii mi?au "luierat! i priimitoriul veniturilor otcFrmuitoriului m?au #ntre2atN 18rend i este aceast numire de patrie! sau ce esteK3 Iar cFt pentru cei 2iserice ti! care! precum 8naxa,ora! art ceriul cu vFr"ul

de,etului! cFnd #i #ntrea2 I cineva de patrie! nu este nicio mirare daca ei nu slvesc nicio patrie* =i a a! neavFnd cineva patrie! adevrat c s i #mpu+ineaG numrul datoriilor* =i atunci vom avea vreme de a a tepta s cltorim pre mare! #n voia noastr! dup ce s va lini ti! urmFnd #mpotriva "aptei marelui .om2ie! carele! "iind silit s cltoreasc pe mare! pentru tre2uinI cioasa slu-2 a patriii! i #ntFmplFndu?s vreme "oarte #mportiv! prietenii #i s"tuia s nu cltoreasc #n vreme de un a a mare vi"or! el le?au GisN 1Este de mare tre2uin+ s cltoresc! dar nu este i de mare tre2uin+ s triesc3* =i nu numai ace ti oameni au urmat i au vor2it a a pentru omenire! ci i al+ii mul+i! ale crora nume i "apte unile s?au dat #n tipar! altele acum s tlmcesc! pe care cine va voi le va ceti* De rFs lucru este s vaG cineva c stpFnii pe do2itoace! din na terea lor! cu mare #n,ri-ire le caut! cum s le #nve+e a um2la! i a sta "rumos! i de a avea la vreme mFncarea i adparea! i toata odiDna! iar pe oameni! ce DumneGeul i?au "cut! i cu cDiar icoana lui smuindu?i i?au cinstit! i! pentru ei ptimind! din moarte i? au scpat! s?i vaG! Gic! c?i las rtci+i #n cile ne tiin+ii! #n petrecanie mai rea decFt do2itoacele cele necuvFnttoare! #n oDtri i #n lacrmi! "rI de a avea nicio #n,ri-ire pentru ei* 7ilostivul DumneGeu #ntoarc? i vederea cea tmduitoare ctre acest norod! pre"cFnd inimile cele rele! #n milostivire! pe cele nes+ioase de cF ti,ul 2anilor! #n darnice! i pe cele stpFnite de rele nravuri! #n virtute* De la >iena i pFn la Trie ti sunt aceste mai la vale #nsemnate sta+ii! la care nu am putut "ace mai mult 2,are de seam! cci i cFnd m?am dus! i cFnd m?am #ntors! am cltorit tot cu ailva,Den care! H Gioa! noaptea! H necontenit um2l! stFnd numai la locurile cele DotrFte pentru prFnG i cin* 08IL>8GBEN4 8ceasta este o carFt de po t! #ndoit mai lun, decFt cele o2icinuite! cu ' u i! i! la mi-loc! despr+it! #ntru care #ntr % cltoriJ #n locul viGitiului! supt un deose2it acoperi ! #ntocmai ca co ul cale cii! ade conductorul 0adec #n,ri-itorul4! #ntovr it #nc de un cltoriJ dinnapoiul carFtii! al+i doi cltori! avFnd dere "oarte odiDnit* Cei ce d #n carFt i cel ce ade cu condoctorul 0unde deam mai 2ucuros4! plte te tot omul doi "iurini #n DFrtie pentru "ie care po teJ iar cei dinnapoi! mai pu+inJ i tot omul poate a avea ,reutate de Daine sau mar" de (O "un+i! "rI de a plti deosi2it* Iar de va avea mai mult ,reutate! pentru acel prisos s plte te deosi2it* =i aceste

lucruri ale tuturor cltorilor s pornesc cu o Gi mai nainte! prin deosi2it car! dFndu? i "ie cruia +idul pentru lada sa! lipindu?se i pe lad alt asemenea #nsemnare* =i care voie te! poate s? pre+uiasc toate Dainele sale! sau mar"a! i suma de 2ani s coprinde #n +idul! ca! pierGFndu?s lucrurile! #i rspunde po ta acel pre+* =i cum vor a-un,e la acel DotrFt loc unde cltoresc! "ie cine! cu acea +idul! # ia amanetul de la po t! care a-un,e mai nainte cu ) ceasuri* 9ie cruia! cFnd pleac! i s mai d o DFrtie tiprit! #ntru care s coprinde pravila cum tre2uie s vie+uiasc #n cFt vreme s a"l #n ailva,Den cu acea tovr ie! cum am Gice! de are vreunul nrav ru! toat Gioa i toat noaptea s nu lase ciu2ucul din ,ur! i dac tovara iia s supr pentru aceasta! este silit s?l mai rreasc* 8 i-derea i la dere tre2uie s s scDim2e! cei ce d #nnainte s aG dindrpt! i cei dindrpt s aG dinnainte! ca to+i deopotriv s s mul+umeasc sau s ptimeasc* =i alte multe porunci! asemenea pentru #nvoirea tuturor! pe care tre2uie s le urmeGe! "ie #nuntru mcar om de treapt #nnalt! mcar prost! cci plata este totuna* =i de multe ori s #ntFmpl #n ailva,Den i dame deosi2ite! care ar putea s ia deosi2it mic ailva,DenJ dar tot mer, cu acest mare! ca s #ncerce i acest "eli de cltorie! i tot sunt silite s s scDim2e la dere! I ie! iar ! mcar dama de neam! i tovar ii cFt de pro ti* 8ceast carFt are numai trei adstri DotrFtcN diminea+a H o -umtate de ceas pentru 2utul ca"elii! la prFnG H un ceas! i seara H asemenea! pentru mFncare* =i cFnd cltore te drum de trei Gile! a doa noapte st patru ceasuri pentru somn* 8ceste locuri unde st! sunt tiute! DotrFte cu po taJ i atFta tiu ceasul i minutul cFnd este s soseasc ailva,Den! #ncFt #n minutul ce cltorii s co2oar i #ntr #n odaia 2irtului! ca"eaoa i laptele tre2uie s lie ne,re it pus pe mas* =i la vremea prFnGului iar ! #ntrFnd #n odaie! s ,se te castronu cu sup pe mas* Iar scDim2am cailor pe la po te este atFt de curFnd! #ncFt a2ea sFmpte cltoriu c?au sttut carFta! i caii #n clip sunt sco i! i al+ii #nDma+i! cci i ace tea tiu Gioa! ceasul i minutul #ntru care o s s a"le ailva,Den la "ie care po te! i ei sunt ,ata* =i conductorul cltore te cu ceasornicul #n mFn! i de s va #ntFmpla! pentru oricare pricin! s adaste #n drum! #n urm are s ,oneasc atFt de tare! #ncFt la DotrFta vreme tre2uie s s a"le #n po te* Nu este mai "rumos lucru decFt a cltori cineva cu acest mi-loc! cci drumul ce?l poate "ace #n noao Gile! cltorind cu cDiri,iu! sau cu "iacr! sau cu caii lui! cu acest ailva,Den

cltore te #n doao Gile i 6 nop+iJ i 2eG cF ti,ul cDeltuielii de celelante ) Gile! apoi i pe la 2irturi! pentru mFncare! pltesc cu mult mai pu+in! decFt cFnd vor #ntr #n 2irturi cu alt mi-loc de cltorie! cci "iindc prFnGesc tot pe la acelea 2irturi! de aceia este i tocmit cu 2irta ii! denadins! de a s plti mai e"tin* =i de va voi cineva s ia deosi2it ailva,Den! pe se* Ima lui! carFt numai de patru in i! cu doi cai 0cci cea mare este cu patru4! poate lua! dar plte te pentru patru persoane i cltore te dimpreun cu carFta cea mare! cci #ntr?alt cDip nu are acele cF ti,uri! "iindc s nume te c mer,e cu o2icinuita po te! cu care mer,e cum va i st unde i cFt voie te! dar nu are acea mul+umire a tovr iii i a cuno tin+ii ce "ace cu mul+i voia-ori! cum mi s?au #ntFmplat la #ntoarcerea de la Trie ti la >iena! s "im L neamuri #n carFta cea mareN en,leGi! nem+i! "ran+oGi! italieni! moldoveni! ,rec i eu romFnul! de la care multe a"l i #nva+! tot dintr?acelea ce "ie care n?au tiut! i mai vFrtos cFnd 2a, cineva seama la o2iceiurile na+ionalice tiN cci pe unul aude vor2ind toat Gioa! nemaidFnd altuia vreme de vor2J pe altul vede uitFndu?s la acela i! "rI de a?i rspunde! #i arat c s mir de elJ i pe altul! iar ! vor2ind ' cuvinte numai! #n toat vremea Gilii i nop+iiJ i pe altul iar ! c este cu "oarte 2unvoie! i vor2e te cu "ie cine cu destul umilin+J i pe altul cutFnd ctre to+i mFndru i cu ne2,are de seamJ i altul toate aceste #ntFmplri -udecFndu? le i spuindu?mi?le* Iar 2,torul de samE! ca un mai ne#nv+at decFi to+i! mirFndu?s* & I I I $>& BU& I Din >iena am mers la Naidor"! post* Gusendor"! p* Naestadt! p NaicDirDen! p Scoltvien! p 7ar+scal,! #ntre care este Dotarul 8ustriii de ctre Stiriia! p Criencal, #n Stiriia! p

7r+ov! p I /rucD! ora destul de mare i #mpodo2it cu "rumoase Gidiri! p I Retel tain! p I .e,au! p I GR8A Gra+! cel dintFi ora al Stiriii! carele s otcFrmuie te prin ,u2ernator! cu toate cele spre "ericire! 2une orFnduieli i prvili* Ora destul de mare i #mpodo2it "oarte cu Gidiri "rumoase! cu pie+e mari! drumuri lar,iJ trece printr?acest ora ,Frla 7ur! asupra cruia au un pod! carele de amFndoao pr+ile este astupat! i deasupra #nvlit! pe care sunt i prvlii* Ne,ustori i domni #ntr?#nsul sunt destui* =i acest neam! muncitorJ i cFnd m?am dus! "iind vremea seceri ului! iar cFnd m?am #ntors! al o,orului! am vGut cFmpurile pline de muncitori! care era a a de "rumos #m2rca+i! #ncFt putea Gice cineva c sunt ,ata de 2al! iar nu de muncJ cci to+i avea #n cap plrii mari! le,ate cu o pan,lic lat i cu col+urile atFrnate! #m2rca+i cu spen+uri de postav ro u! cu pantaloni ne,ri numai pFn #n ,enuncDe! din #n,enuncDe pFn -os H ciorapi de 2um2ac i ciGme scurte! pu+in mai sus de ,leGne! le,ate ca cele sold+e ti* (C !"#$%&' (E)*EB'$E CFnd am vGut acele cFmpuri ro ind i ne,rind! i cptFile pan,licilor "l"ind #n vFnt! n?au "ost cu putin+ s nu?#n aduc aminte cFnd am "ost i eu #n cFmp! la seceri i la coasa! cu doao?trei sule oameniJ Gic s nu?in aduc aminte de ticlo iia lcuitorilor Arii RomFne ti! de ,oliciunea i tren+ertura Dainelor* =i! mai vFrtos! cum era de peste Olt! tre2uia s "ie i ne,ri$! pFrli+i! #ntocmai ca unile do2itoace ce es ru din iarn! sla2e i G2Frlite* ' Locul lor este pietros! i semnturile iar s pre"ac! "iind cel mai mult porum2ul! apoi ,rFul i celelante* Sui uri i co2orF uri! i mun+i cu pduri sFrn destule* Din Gra+ am mers #nN Cal+dor"! ora ! p IQ U& Lem2riD! p I BerenDauGen! p I 7ar2ur,! ora mare prin care cur,e ,Frla Drau! p I

9aistri+i! p I>& Ganovici! p I Sil! ora prin care cur,e apa Son! pV I>& Santpeter! p I 9ran+! p I OGvad! sat #n +inutul Iliriii! p I .odpest! p I I @>Iii874 Lai2aD! cel dintFi ora al Iliriii! prin care cur,e ,Frla Lai! iar pe aproape de ora cur,e ,Frla Sava* 8cest nume de ora nu?l vom uita atFt noi! nepo+ii! cFt i copiii no tri i strenepo+ii to+i! cci aciia s?au DotrFt -u,ul tiranicesc al cre tinilor! care din nenorocire lcuiesc pe Evropa turceascN O2erlai2aD! p BU& Loits+e! p I .lamina! p I 8delG2er,! p I .revald! p I$U& Sessena! p I$U& Trie ti! p I 8ceste toate locuri sunt dealuri i co2orF uri! i toate o lespede de piatr ca marmura al2J i tot acest loc este sdit cu copaci i viiJ i 2eG c a "ie cruia stpFnire este! #n loc de ,ard! ocolit cu pietre strFnse i "cute ca un Gid! numai ,rmdite! "rI de var! apoi au i multe movile de pietre strFnse! "ie care din locul su* .e acest "eli de locuri lcuiesc i s Drnesc oameni! care nu numai sunt #m2rca+i i au orice tre2uie unui casnic! ci au i averi de 2ani* TRIE=TI 8cesta este acel numit ora ! #n Gol"ul 7rii 8driatice! scDel vestit! a crui "rumuse+e este pomenit* Casele sunt mai toate "oarte "rumoase! lucrate cu arDitectur! i toate #n linie* .ardoseala uli+ilor H nu creeG c va mai "i #n alt parte* 9rumuse+ea lor i temeiniciia sunt vrednice de vedere! cci sunt "oarte late! drepte! i cele mai multe s taie cru ci ! pardosite cu lespeGi de piatr mari! din care unile sunt i de cFte un stFn-in* .e amFndoo pr+ile casilor! loc osi2it! cu stFlpi de piatr! late ca de un stFn-in! pentru cei ce um2l pe -os! i toat pardoseala cui spturi "oarte mrunte! ca s nu alunece nici vitele! J nici oamenii* La alte pr+i! dup ploaie! nu si

#ndeamn omul s ias a"ar! iar aciia nu e mai "rumos lucru decFt a um2la cineva pe acele dru?- muriJ i aceast podoa2 nu e numai la ( sauM $O uli+e! ci #n toate cFte s coprind #n ora * Streinii cele mai multe ceasuri le petrec #ntr?acelel #ncruci ate uli+i! cci pe acolo stFnd! vede! #nl ' pr+i! "rumuse+ea uli+ilor! liniile caselor! mr,i?@ nile mrii pline de cor2ii! dealurile cu ,rdini i cu vii* =i! #n scurt! este lucru de mirare! nu "olo?l se te auGirea descrierii! este tre2uin+ de vedere* .e aceste toate drumuri! vede omu un norod necontenit aler,Fnd! i 2eG pmFnteni! sunt i mul+i streini din toate pr+ile! "iind mare scDel cu porto? "ranco&)* Ne,u+itorii au doao mari Gidiri de case ce le numesc Locanta i /orsa! unde! de doao ori p Gi! #nnaintea prFnGului i dup prFnG! s strFn, nu numai to+i # ne,u+torii! ci i cF+i au trea2 cu dumnealor! cci oricare! oricucine! orice trea2 are! aciia s - #ntFlnesc* =i p lFn, ace tea&L! care au tre2i! s I strFn, i al+ii! #ndoi+i i #ntrei+i! pentru petrecerea de vreme prin citire de ,aGeturi! -ocuri de cr+i! 2uturi de ca"ele i ciu2uce* Iar la Gidirea ce o numesc Locanta! care are i o I podoa2 de palat #mprtesc! "ac deosi2ite adunri #n cDip de 2aluri sau clupuriJ dar la aceste adunri nu mer, slo2od oricine! ci numai acelea "amilii ce sunt scrise pentru aceast adunare! ce pltesc pe tot anul un ce DotrFtJ unde nu priimesc numai ovrei i turc! cu toate c acolo sunt ovrei care au doo i trei milioane* .e tot streinul #l priimesc #n soroc de doo luni! #ns "cFndu?s cunoscut #ntr?acea adunare de unul dintr?acei pmFnteni tovar i! i! dup doo luni! nu e poprit de a nu mai mer,e! ci tre2uie s plteasc* Toate mr,inile mrii! ce sunt spre ora ! i canalurile ce intr #n ora ! sunt pline de cor2ii! care au #ntr?#nsele mr"uri! i stau pFn le vFnd! unii cu ridicata! i al+ii cu mrun+i ulJ numrul acestor cor2ii s urc pFn la %OO* O cora2ie! din cele ce s numesc I curiere! pe toat Gioa pleac din Trie ti la >ene+ia! i de acolo! iar ! vine alta #n Trie ti! cu oameni i cu mr"uriJ iar din alte pr+i mai deprtate! pe toat sptmFna vin doao cor2ii! i din Trie ti! iar! alte doao s pornesc* >aporul! #ntr?o sptmFn! de doo ori mer,e la >ene+iia i s #ntoarce iar! cu oameni i cu mr"uri* Totdeauna are #n vapor! 2eG mar" i 2eG cor2ieri! de la 'O i pFn la )O cltori! iar! mai rar! s #ntFmpl i pFn la o sut* 8poi socoteasc?s ce necontenit cltorie de mul+imea oamenilorM
26(l b d *nzare de t ate feliurimile mrfuril 27In textul de baz : acestea. (N. ed.)
r din t ate pr%ile.

0>8.ORUL4 >aporul este o cora2ie care mer,e pe mare cu un me te u, de "oc! ce este #n camara cor2iii! iar a"ar s vede numai un co de "ier! lun, ca de 4 stFn-eni! prin care ese "umul! i doo roate mari de "ier! #ntocmai ca roatele de la mori! ce um2l #n ap! una de o parte! a"ar din cora2ie! i alta de ceilant parte! #ntr?o osie de "ier! care este mai nalt decFt "a+a apii de ase palmeJ roatele #ntr #n ap o parte! i 6 pr+i rrJ #n a"ar* 8ceast osie cu roatele! #ntorcFndu?s "oarte iute! ,one te cora?M 2iia atFt de tare! #ncFt simpte trupul omului cum cora2iia spar,e mareaJ i roatele las #n urm doo coade de spum lun,i* =i cum or pune #n cuptor un lemn mai mult! s duduie toat cora2iia* nn$ untru! unde este acel me te u,! nu las pe nimeni s 2a,e seama! dar! dup oare ce 2,are de seam ce am putut "ace! este un cuptor Gidit #n cmara cor2iii! care are un co de "ier drept #n sus! prin care iese "umulJ la spatele cuptoriului! #mpotriva ,urii! un alt co de "ier! care este scos din cuptor #nspre meDanica ce au! prin care ese cldur cu a2ureal! #ntocmai ca la caGanul care scoate racDiul! la care! la "und! #i arde "ocul! i capacul strFn,e lacrI m de a2ureal* 8 a acel a2ur al co ului mi c cea dintFi roat! unde sunt poate #ntreite decFt la un ceasornic! i cea din urm roat! prin dintFi ei i I prin dintFi ce sunt pe osie de "ier! suce te osia dinI preun cu roatele* =i cci a2urul este care "ace cea dintFi mi care a roatii! de aceia! cFnd dau "oc I mai mult! prisosindu?s a2urul! sile te toate roa$ tele! i s cutremur toat cora2ia* =i 2eG acest me te u,! are i catarturi cu pFnGe! ca cFnd este - vFntul spre locul unde va s mear,! #ntinde pFnI Gele i mai sl2e te iu+eala roatelor! #mpu+inFnd "ocul* De la Trie ti i pFn la >ene+ia sunt %O miluri! pe care le ia #n $O miluri! adec &O de ceasuriJ i pleac totdeauna! H sau de la un loc! sau de la altul! H dup ce s aprind lumFnrile* CFnd am mers de la Trie ti la >ene+ia! cltorind cu vaporul! am mers #n % miluriJ iar cFnd m?am #ntors! vrFnd s a"lu i drumul ce "ac celelante cor2ii! am intrat #n cora2ieJ dar mi?am 2lestemat ceasul #ntru care am DotrFt s am acea 2,are de seam! c am cltorit pFn #n Trie ti 'O de ceasuri! i #ntr?aceast toat vreme nici am mFncat! nici am dormit! ci numai am vrsat i am plFns ca un copil mic* .o ta pleac #n toate Gilele #n +inutul 8ustriii! iar #n toate Gilele alta vineJ

iar la #mpr+iile cele streine! de doao ori pe sptmFn porne te i sose te* 8re un tDeatru "oarte mare i "rumos! #ntru care #ncape peste 6*(OO oameni* S?au #ntFmplat sear? cFnd au "ost #n tDeatru peste &*OOO! i #n"+i area au "ost atFta de sim+itoare! #ncFt n?au "ost $OO oameni aceia pe care nu i?am vGut ter,Fndu? i lacrmile* 8 i-derea i coal cu toate orFnduielile cele "olositoare* =i doao 2iserici pravoslavnice! cu orFnduial cFtu de pu+in nescDim2at! #ncFt tot pravoslavnicul rmFne mul+umit* Toate cele spre Drana vie+ii tre2uincioase sunt cu #ndestulare i e"tine! iar carnea i pFinea scump* Toate "eliurimile de verde+uri i de le,umi sunt cu #ndestulareJ a i-derea i poamele! cum mere! pere! cire e! vi ne! prune$! nuci! alune! ,utui! pepeni verGi i ,al2eni! stru,uri! GmocDine! caise! GarGre! pierseci! scoru e! mo mule! lmFi! rodii! iar portoca? Iile H &O de un s"an+iDJ i toate celelante e"tine! caci- i cFte nu le "ace locul! ci s aduc din alte pr+i! prin mare! s aduc e"tine* CFnd descarc lmFile$ i portocalele din cor2ii! parc descarc car cu "Fn #ntr?o FrJ cum i "eliurimea i mul+imea pe ?J telui este nesocotit! din careN sardele! pe te ro u! cDilopsar! licurini! Deli! midii! stridii! raci! cride! scoici! aDivale! ctenii! supii! cracati+! scatDarii! I melanurii! ru"i! mum,rii! palamide! ,u"ari! pe+ude! - cDe"ali! xi"ii! 2ar2uni! scorpidii! scum2rii! GmariI dii! salaDii! calamaruri! pa,uromane! pa,urii! +a?l ,anii! petalide! Gvurducle! pine! staco-i* Ca s #ntre cineva #n ora ul Trie ti! tre2uie s I po,oare un deal #n vreme ca de un ceas! i cFnd urc! peste doao* Dintr?acest deal este o vedere nespus de "rumoas! cci dup ce vede dintr?o a a nl+ime nespirvita i nemr,inita mare! lucru pen- tru care cu dreptate s cutremur omul cel neo2ic#nuit! apoi vede i aceea "rumuse+e a ora ului! ce este mai pe -umtate #mpre-urat de cor2ii! i pe cor2ieri urcFndu?se pe catarturi i co2orFndu?se cu mare #ndrGneal! "ie care cu deosi2ite Daine na+ionalice ti #m2rca+i! i pe 2roa tele de copii! care toat cora2ia tre2uie s ai2! aruncFndu?se dupe catarturile cor2iilor #n "undul mrii* Toat marea! cFt o coprinde vederea ocDilor! plin de pFnGe carele au pe la luntrile cele mari i cele mici! ce necontenit i mer,! vin! dupe la #mpre-uratele sate! i altele pes crindJ i mai vFrtos! #nspre sar! cFnd toate uli+ile ora ului sunt luminate prin "elinare mari! i vede omul tot ora ul i

toat marea parc este aprins! i! #n scurt! sunt toate podoa2ele! toate lucrurile cele despre mFncare i vie+uire slo2od i cu 2un orFnI duial* Oameni! din toate pr+ile lumii* Loc de ne,o+* Loc unde tot omul! carele din orice pricin nu mai ,se te mul+umire s triasc unde va "i trit! acolo mear, ca s? ,seasc mul+umire* De aciia nu e departe nici raiul cel pmFntesc! adec Italia! nici >iena! unde tre2uie s triasc tot omul care are avere! cci lini tita vie+uire i deo2 te 2une nravuri anevoie le va ,si cineva #n multe locuri* >/NEAII8 Ora mare! vecDi! Gidit de ani o mie i trei suteJ i tot ora ul #n mare! avFnd! #n loc de uli+e! (6O canaluri! i #n loc de car i cale ci! muIl+ime de luntri! a cror lun,imea este ( stFn-ini! i l+imea! la mi-loc! de un stFn-in! unde au i un acoperi #ntocmai ca co ul de carFt! pe care! cFnd vor! #l rFdic* 8ceste luntrii! cFnd au s mear, a"ar din ora ! rFdic i pFnGeJ carele! "iind "oarte multe! stau pe la multe locuri! i care unde voie te s mear,! tocme te i # #mpline te tre2uin+a! #ntocmai cum sunt pe la alte ora e "iacrile* 8supra acestor canaluri sunt 6)O poduri de piatr 2oltite! pe supt care trec slo2od luntrile* Casele! pK a"ar! nu sunt "rumos #mpodo2ite! dup o2iceiul arDitectonicesc de acuma! ci #n "elurimi de "pturi din vecDime! care "rumuse+ea ?au pierdut?oJ dar urmele s cunosc* S cunoa te c au "ost acest ora un ce deosi2it! s cunoa te c au lcuit #ntr?#nsul oameni mari! i c o dat au dat pravil #n toat Evropa* 8ci vede cineva "eliurime de isvoade de Gidiri! vede mul+ime statue! #ncFt poate Gice omul c "ie care casa este o 2ucat de antic! pentru care alear, oamenii prin +ri spre a le ,si$ i a le vedea #n odiJ dar toate acestea au plecat 5pre o a a drpnare! #ncFt poate smui acest ora cu un om trecut de $OO ani! pe carele! dup ce l?au lsat toate puterile! i s a"l #ntru a a proast stare! M st lFn, el i un tFnr voinic i "rumos! carele priI ve te cum! din Gi #n Gi! s dea 2trFnului 2rFnci #n I rFp* Dar cu toate acestea! cum am mai Gis! din - cele ce vede "ie cine! poate -udeca c au "ost o dat I vreme cFnd n?au mai "ost alt ora mai "rumos! mai #n putere i mai luminos* Cci la "ie care pas ce - "ace omul! vede lucruri ce au "ost svFr ite cu mari cDeltuieli! cum .ia+a S"Fntului 7arcu! care este destul de mare! a criia trei pr+i sunt tot GidiriM de case! unde pe acea vreme lcuia to+i ducDii! care era cei mai mari ai Sinatului* 8ceste trei pr+i de Gidiri # au "e+ile despre pia+ pe stFlpi! #n

rFndul cel de -osJ #ntre odi i #ntre stFlpi! sunt uli+e slo 2ode! de picior! late de doi stFn-ini! pardosite cu lespeGi de piatr* n toate odile de -os! ce s coprind #ntru acestea trei pr+i ale pie+ii! sunt prvlii care vFnd mr"urile cele mai scumpe! i mul+ime de lostrii! H de nu va "i minciun! cum mi?au spus! c sunt peste sut! H unde dau toate "eliurimile de 2uturi! avFnd #nnainte a u ilor me cioare i I scaune* 8cea pia+ i acele trei uli+e sunt pline de oameni! de Gtori i trectori! unde citesc ,aGeturi! dau i priimesc scrisori! i oricare # svFr e te orice trea2J i mai vFrtos seara! cFnd sunt toate acestea locuri luminoase! avFnd! 2eG "elinarele ora ului! i "ie care prvlie i lostrie cFte doao?trei lumFnri* La cea de a patrulea parte i cap pie+ii este /iserica S"Fntului 7arcuJ i #nnaintea u ilor 2isericii sunt 6 stFlpi "oarte nal+i! care mrturisesc 2iruin+a cFnd au stpFnit vene+iianii CDipru! Criti i 7oreia* La stFn,a! #ntr?o Gidire nalt! un ceasornicJ deasupra ceasornicului este o sco2itur #n Gid! #ntru care este 7aica .recesta #ntrupat i poleit cu aur* La dreapta i la stFn,a! doao u i iar poleite! i de la una pFn la alta! 2alcon de "ier* n Gioa sr2torii #nnl+rii! dup ce 2ate ceasul dintFi! s de cDide u a cea din dreapta! din care ese un #n,er! iar #ntrupat i tot poleit! i prin 2alcon mer,Fnd! pFn #nnaintea 7aicDii .recistii! unde st! i! dup ce s pleac! rFdic o trFm2i+ cu care stri, de 6 oriJ apoi! iar plecFndu?s! mer,e snre u a din stFn,a! unde! apropiindu?s! s descDide i #ntr #n,erul* 8tunci! din u a cea din dreapta! es acei 6 vr-itori! iar #ntrupa+i i polei+i! cu darurile ce aduc ctre 7aica .recista! care iar stFnd i plecFndu?s! urmeaG dup #n,er! i #ntrFnd prin u a de?a stFn,a! s i #ncDid amFndoao* 8cest lucru s urmeaG! din Gioa sr2torii! $( Gile! de cFte ori 2at ceasurileJ i apoi! la viitorii ani! iar la acea sr2toare urmeaG a i-derea! iar #n ceialant vreme rmFne numai ceasornicul #n lucrare* =i tocmai #n vFr"ul ace tii Gidiri "rI de #nvlis este clopotul ceasornicului! unde! de amFndoao pr+ile! stau doi draci mari de aram! care +in ciocane #n mFn i 2at ceasurile* Iar la dreapta este o clopotni+ mai nalt de &( stFn-ini* Cum i ale 2isericii! de mirare luminoase lucruri! le s"Fr esc numai cu o descriere! adecN c to+i s"in+ii i toate cFte s o2icFnuiesc de a s Gu,rvi #ntru o 2iseric! #n loc de a "i Gu,rvite! sunt lucrate toate moGaic! cum i locul ce rmFne de la un s"Fnt i pFn la altul! iar moGaic poleit #n aur* =i pardoseala 2isericii! cu 2uc+i de pietrii mari i mrunte "cute "lori! ca un cDip de moGaic* =i! pe a"ar! 2iserica! numai turnul iar lucrat moGaic* =i deasupra u ii cei de la mi-loc

sunt oatru cai torna+i dintr?o amestectur de metaluri! ce pFn #n Gioa de astGi nu pot a"la oamenii acele materialuri din care s?au "cut* 9a+a le este "oarte pu+in verd3! #mptrit decFt verdele?al2astru i #nGecit ca aurul* Dar arstc "e+e nu deosi2ite! ci amestecate! cum s vede "a+a unelor 2uc+i de maldeDi! ce sunt #n doao "e+e* La cptFiul ace tii mari nie+i! la mFna dreant! s #mpreun un cao de alt pia+! al cruia celalant cap s isprveste #n mareinea mrii* La dreanta ace tii pieti! iar sunt mari Gidiri cu stFlni i cu uli+e #ntre odi! carele s +in tot una de Gidirile nie+ii cei mari* Iar la stFn,a este o mare Gidire unde pe acea vecDe vreme lcuia cel mai mare doi3! otcFrmuitoriul >ine+iii! i acuma au 2i2liotic i alte multe lucruri de mare ore+* 8 ace tii Gidiri me te u,ul! "rumuse+ea i neo2icFnuit oodoa2 ne vremea de acuma sunt vrednice de vedere! mai vFrtos o sear 2oltit! a criia 2olt este de lesneGi de marmur cu mul+ime mici statue i "eliurimi de "oiri! i tocaturi arDitectonice ti! toate de marmur i a a atFrnate! #ncFt socote te omul c o s caGJ i toate acelea scosuri lucrate #n aur* Intru o sal mare! pe un pat! pus ie+ul do-ii! i #mpre-urul a toatii sli! 6 rFnduri de -e+uri! pentru acei ducDi i pentru oamenii cei streini ce s trimetea de la alte #mpr+ii s vor2easc pentru pricinile ce avea #ntre ei* .re+ii ace tii sli! #mpodo2i+i cu cadre mari de 6 i ' stFn-ini! #ntru care s coprinde acele trimise persoane i toat +erimoniia ce s coprindea de persoanele cele pmFnte ti* 8lt sal cu multe lucruri din vecDime! "oarte scumpe! cum multe statue de marmur de deosi2ite persoane! din care cele ce am #nsemnat suntN statuia lui Odisei! a CDivelii! a 8tDanalii! a 8rtemidii! a 8"roditii! Drpirea lui Ganimid! #mpreunarea lui ;e"s cu Lida! #n-un,Diere de vit ?spre -rt"! i alte multe! tot de marmur* Cadre #ntru care s arat mii de oameniN cum rG2oiul ce s? au "cut la Na"pactu! unde s?au socotit #mpotriva unui om! 6(! cum am Gice la I*OOO?6(*OOOJ i cci cei pu+ini s?au DotrFt ca! ne,re it! sau s cF ti,e 2taia! sau niciunul s nu scape cu via+! de aceia cei pu+ini au cF ti,atJ iar cei mul+i s?au 2iruit! ca ni te oameni trimi i #n silJ cum i o icoan #ntru care s coprinde raiulJ i #ntru alta! ro2irea 7oreii! pe care o au Gu,rvit #n cDip de muiare le,at cu lan+uri! i otcFrmuitoriul ost esc o d #n mFna i stpFnirea >ene+iii! "iind i ea Gu,rvit iar #n cDip muieresc! stFnd #n -e+ul #mprtesc! H i alte multe asemenea Gu,rveli* 8poi alte odi! cu cr+i! din care cele mai deosi2ite sunt manuscripturi* Dintru aceast de al doilea pia+ s #mpreun un drum lun, ca de un

ceas! i "oarte lat! H pe la unile locuri i de $O stFn-ini H pardosit tot cu lespeGi de piatr! avFnd! la mFna stFn,! #mpreunate Gidiri de case! iar la mFna dreapt! mar,inea mrii! cu multe cor2ii i luntrii* La s"Fr itul acestui drum este o ,rdin "oarte "rumoas! slo2od pentru toat o2 tea ora ului! unde Gic c au "ost o mnstire cu mul+i clu,ri! pe care! vGFndu?i /onaparte! i?au #ntre2at ce lucru muncesc spre "olosul o2 tiiK =i s"in+iia?lor rspunGFnd c nicio mesrie nu au! ci numai sunt ru,tori ctr DumneGeu! au poruncit de a?i ,oni pe to+i! s mear, spre nuinc! i acel loc s rmFie pe seama ora ului ca s? rverse 2untatea la toat o2 tea* S? au #ntFmplat Gi! cFnd am vGut tot acest drum! cu amFndoao pie+ele ce s #mpreun! plin de oameni! lan+ +iindu?se unul dup altulJ i! la #ntoarcere! "iind noapte! i mai "rumos! "iind tot drumul luminat! i toate acele prvlii! #n lun,imea acelui drum! descDise i luminate* Iar #ntru acea mare pia+ nu mai mer,ea nimeni unde vrea! ci unde norodul #l #m2rFncea! unde cFnta i muGica cea ost eascJ i tot acel lan+ de oameni aciia s #m2ulGea* 8re i o tarsana "oarte mare! unde s lucreaG cor2ii! luntrii din nou! i altele! vecDi! s pre"acJ unde Gic c s a"l #n lucru! Gi cu Gi! peste (OO oameni* 8ci lcuiesc i mul+i osta i* Sunt i multe odi! cu adunare de arme i de multe alte lucruri din vecDime! cum i #n >iena! unde s a"l i cDiar coi"ul acelui numit 8tila* 8cest ora "iind tot Gidit #n mare! nu are niciun loc de a da cele tre2uincioase spre Drana oro anilor! dar nu numai c nu lipse te nimic din cele ce sunt printr?alte ora e! ci poci Gice c sunt i mai cu prisos decFt #ntr? alte pr+i! aducFndu?s cu #nlesnire! de prin pre-uratele sate! toate "eliurimile de verde+uri! le,umi! poame! psri! care! dup ce s vFnd #n multe locuri DotrFte! um2l i mul+i oameni pe drumuri cu co uri pline! pFn i cu ,ini! ra+e! ,F te! toate -umulite! stri,Fndu?le pe dinaintea "erestrilor* Nelipsind niciuna din cFte am numit la Trie ti! i mai vFrtos i cu prisos! cci norodul este mai mult decFt la Trie ti! a-un,Fnd #n numr de o sut mii* De la >ene+iia i pFn la 9uGina! mar,inea pmFntului spre Italia! este cale! pe mare! de un ceas* .8DU8 8cesta este ora al Lom2ardo?>eneticii?Italii! lcuit de mai pu+ini oameni decFt ar coprinde ora ul! cci prin pie+e este iar2 crescut* Iar drumul din 9uGina i pFn aciia! i spre toate satele Italiii! este lucru

vrednic de vedere! i atFt! #ncFt nu poate cineva crede! pFn a nu vedea* Cci dup ce este a Gat piatra pe drum #ntocmai ca masa! apoi i de amFndoao pr+ile sunt an+uri cu ap cur,toare! pe lFn, care sunt alee de copaci mari! i la une locuri #ndoite i cu spaler! lucru ce a2ia poate cineva a?l vedea prin ,rdini "cute cu multe cDeltuieli* 8poi! 2eG "rumuse+ea drumurilor! pe amFndoao pr+ile de drum sunt locurile de semnturi! i "ie care muncitor # are locul #ncDipuit #ntocmai ea o ,rdin! DotrFt #n ' col+uri i #mpre-urat cu an+! prin care cur,e ap* =Ii cFnd cunoa te c semnturile au tre2uin+ de udtur! nu a teapt #ntFmpltoarea ploaie! ci #ncDide an+ul de la vale prin stavila ce "ie care are! i apa! um"lFndu?s! s rvars peste toate semnturile! i cFnd nu mai are tre2uin+! # rFdic stavila* .e lFn, aceste an+uri ce #mpre-oar locul "ie cruia! sunt alee de copaci! i a a s +in lan+ loc de loc! deosi2indu?s locul unuia de al altuia cu acelea an+uri i alee* De aceia Gic c #n Italiia nu tre2uie omul s cltoreasc cu po te! ci cu piciorulJ cci preste toate locurile nu are alt a vedea decFt ,rdini cu aceste alee i #mpre-urate cu an+uri! i acele mari ,Frle! din care tra, apa pe an+uri! i! apropiindu?se de satele lor! au a vedea! 2eG toate celelante poame! i rodii! smocDini! lmFi! portocali* Iar pentru #ncDipuirea smnturi-or cW "ie care are #ntru acel ocDi de loc! mai nainte voi cuvFnta* 8poi va vedea cltorul i case mari de Gid! cu statue i cu 2alcoane de "ier! i alte multe podoa2e* 8cest ora .adua este Gidit de ani $LOO! i pFn a nu s Gidi >ene+iia! aciia era scaunul otcFrmuirii* =i cci s asuprea prea mult de craiul 8tila! s? au Gidit >ene+iia i s?au tras stpFnirea acolo* Semnturile cele mai multe este porum2ul! carele s seamn de doao ori #ntr?un an* CFnd m?am a"lat #n Italiia! #n luna lui av,ust! cel dintFi era cules! iar cel de al doilea #ncepuse a "ace tulete* 8poi ,rFul! ovsul! oreGul i toate celelante! cum i toate "eliurimile de poame ce am cuvFntat la Trie ti! dar cu mare deosi2ire la dulcea+a i mirosul lor* >$AENAI8 Ora ! tot #n cea Lom2ardo?>eneticeasc?Italie! cu Gidiri iar vecDi i cu 6 tDeatre* =i dup ce sunt cFte trele #n lucrare! de multe ori dau cFte o 2ucat i de $O oriJ i aceasta nu s urmeaG cci este ora ul prea mult lcuit! ci! mai vFrtos! #mpotrivJ ci cci acest neam este "oarte iu2itori de muGic i vor prea mult s auG "aptele cele virtuoase i iroice ti ale acelor mari i vrednici de laud oameni din vecDime* =i cel mai srac oro an

tre2uie s mear, cu nevasta i cu copiii! H cum am vGut i la satele 8ustriii! 2irnici cu nevasta i cu copiii la tDeatruJ cci! #ntr?aceste locuri! socotesc tDeatrile de "olositoare! "iindc ne arat pildele acelor vrednici de pomenire* (C !"#$%&' (E)*EB'$E 8ceast orFnduial nu s urmeaG ca pe la noi! unde este un tDeatru #n toat Aara RomFneasc! #n ora ul /ucure ti! #n scaunul otcFrmuirii! ce are norod poate peste o sut de mii! i de multe ori #ntr?acest i numai tDeatru! a2iia sunt $OO oameni* =i aceasta mic orare s pricinuie te cci! #n na+ionul romFnesc! vor2esc #n tDeatru lim2a nem+easc! parc ar "i silit acest norod de a ti to+i lim2a nem+easc* =i pentru aceast urmare am p+it o destul ru ine #n >iena! cci! #ntFmplFndu?m la o adunare! unde era i un en,leG! carele! din Aari,rad viind! au trecut prin /ucure ti! i vGFndu?m cu #m2rcminte turceasc! au cercetat de unde sunt* =i dup ce au a"lat c sunt din /ucure ti! au #nceput s spuie c! cFnd au "ost #n /ucure ti! cu mare rFvn au aler,at la tDeatru! ca s auG artarea #n lim2a na+ionalJ unde! auGind c vor2esc #n lim2a nem+easc! au #ntre2at pe aceia cu care venise 0care tiia rFvna lui! dar denadins nu i?au spus c la tDeatru vor2esc #n lim2a nem+easc4 de tie acest tot neam lim2 nem+easc* 8poi! a"lFnd c din cF+i s a"l #n tDeatru! numai a Gecea parte pot pricepe! au Gis c acest lucru nu numai nu l?au vGut #n cFt lume au um2lat! ci nici c crede c #ntr?alt parte vor vor2i #n tDeatru #ntru alt lim2! ci nu #ntru acea na+ional* Cci a "ie criia +ar tDeatru este #ntemeiat #ntFi pentru na+ionul lui! apoi s #ntFmpl de vin i alte trupuri streine* Dup aceasta au #nceput s #ntre2e de nu are acest na+ion lim2 i scrisoare na+ionaliceasc* Care aceste vor2e ne,re it toate le "cuse #n /ucure ti! cu aceia de care au "ost #ntovr itN ci aciia au de cDis aceast vor2 numai ca s m 2ucur eu! auGind cum vor2e te "rumos pentru na+iia mea* @udece acum "ie cine! cFt am "ost de strFmtorat de a?i rspunde* =i ceK 8devrulK 8r "i "ost spre de"imarea na+iii mele* O minciun pre"cutaK N?am putut! cci era mul+i care nu numai tiu cele ce s urmeaG$! ci parc au condice i de vie+uirea "ie cruia* =i de au Gis altul c #n Aara RomFneasc mul+i tiu lim2a nem+easc! iar nu m?au a-utat! cci i s?au #mpotrivit! GicFndu?i c &OO ne,u+tori i &O 2oieri ce tiu aceast lim2 nu pot +inea tDeatru! i ceilan+i! nepricepFnd! nu pot ,si plcere! i a a na+ia nu poate aler,a* =i c de ar "i vor2it #n tDeatru #n lim2a na+ional! dup lumea ce el au vGut #n /ucure ti!

i ' tDeatre ar "i pu+ine* 8poi! #ntorcFndu?m la Si2ii! mi?au spus i un prieten de mirarea i rFsul acestui en,leG! iar asupra tDeatrului! i cu alte multe prisosiri* 8cuma nu am ce alt mai mult Gice! decFt c cel ce nu are mFndrie na+ional! rmFie nesuprat* >ERON8 =i pFn la acest ora ! drumul tot a a #n"rumuse+at este! #ncFt streinul cltor tre2uie s vor2easc #ntFi pentru drumuri! apoi pentru ora e* 8cest ora este destul de "rumos i atFt de mare #ncFt are tre2uin+ de lcuitori! iar nu lcuitorii de noao Gidiri* Tot omul pe drumuri tre2uie s se 2ucureJ iar #n ora e #ntrFnd! s s #ntristeGeJ cci! din cele ce vede! -udec mrimea #ntru care s a"la #ntru acei vecDi ani* 8re trei tDeatre! dar cel mai vrednic de #nsemnare este cel ce s nume te am"itDeatru$* Cci de i au "ost #n alte locuri am"itDeatre mai mari decFt acesta! dar s?au stricat! nemairmFind altul #n "iin+ ca acesta! peste toat lumea* Nici c este acuma #n lucrare! cci acele din vecDime -ocuri nu le mai "acJ i mai vFrtos c! ca s s umple acest am"itDeatru de oameni! tre2uie s vie acuma privitori din alte trei?patru ora e* =i dintru aceast numai mrime! s cunoa te c pFn a nu a-un,e acest ora #n scdere! va "i avut popula+ie peste o sut mii su"i"ete! i acum poate nu vor "i nici doa o Geci mii* ;idirea acestui am"itDeatru este toat de Gid! #n "orma oului! i toate lvi+ile de 2olovani de piatr! H trei palme latul! i doo naltul! H a Gate pe acea Gidire* =i a celui dintFi rFnd de lvi+i! dupe pmFnt! tot ocoli u este de $OO stFn-ini* 8supra ace tii lavi+e! alta! mai #ndFrpt i mai nalt! iar doo palme naltul i trei latul* =i asupra ace tii de al doilea! alta! i tot asemenea urmFnd! lr,indu?s #ndrpt i urcFndu?se! pFn s #mplinesc '' de lvi+i! de -ur#mpre-ur! toate de lespeGi de piatr mari! cum am Gis* Iar ocoli ul cel din urm i mai nalt este de stFn-ini 'OO* .e aceste toate lvi+i #ncap treiGeci de mii oameni! a crora urcu ul este prin 'O scri* Iar pentru cei ce "cea -ocurile! sunt doao por+i mari! 2oltite! pe supt aceast Gidire! una #mpotriva altiia! la capetele am"itDeatrului 0cci am Gis c are "orma oului4* @ocurile era acesteaN srituri! aler,turi cFte doi #mpreun! aruncturi de pietrii! 2ti cu pumnii i lup tariJ i care din -uctori cF ti,a! avea loc DotrFt! de cinste! #n vilea,! unde s i urca* Iar care s 2iruia! ca un ru inat "u,ea supt 2olta acelor por+i* 8ciia i cFnd avea vreun om

DotrFt de moarte! adu?I cea #ntru acel mi-loc al am"itDeatrului o -i,anie! pe care o #mpre-ura cu un mare 2alcon de "ier! unde 2,a i pe acel om! i s luptaJ i de putea s o omoare! # do2Fndea slo2oGeniiaJ iar de nu! s "cea -rt" a acei -i,nii* Cur,e printr?acest ora ,Frla Ladis* I Numrul oro anilor a-un,e pFn la &O*OOO* Dei aciia! doao ceasuri #nnainte! este un ora mic ce s nume te Castelnuovo! i de aciia! iar #nnainte ca doao ceasuri! este o cetate! prin care cur,e un rFu ce vine dintr? o 2alt "oarte mare! anume Garda! a cria mar,inea nu s?ar vedea! de nu ar "i mun+i de piatr "oarte nal+i* Tot drumul de la aceast cetate! #nspre /res+iia mer,e pe mar,inea ace tii 2l+i* /RESAII8 =i acest ora este destul de mare! i tot #n Lom2ardo?>enetica?Italiia* 8re ci mele "oarte "rumoase! cu "eliurimi de statue i G,Dea2uri mari de marmur! unde cur,e apa* .opul"a+iaN &(*OOO* 7II*8 NU 8cest "rumos ora ! ce au luat numire de .arisul cel nou! poate s s s"deasc cu toate ora ele ce pFn acuma am numit! pentru #ntFirea "rumuse+rii! atFt pentru clima lui cea dulce i potrivit! cFt i pentru #n"rumuse+area cea de oameni alctuit* 8 criia cet+i #ncun-urarea este aproape de Gece mii stFn-ini* Este cpeteniia a tuturor ora elor din Lom2ardo?>enetica?Italia! i scaunul ducDii! unde lcuie te otcFrmuitoriul Renial! carele #ntemeiaG toate cele spre podoa2* GFrla 8da cur,e pe aproape* 8cia au sttut episcop s"Fntul 8mvrosie! arDiepiscopul 7ediolanului* Este o 2iseric! a cruia mrimea! podoa2a! me te u,ul arDitectonicesc! statuele ce sunt #mpre-urul a toatii Gidiri! turnurile i "lorile! i toate acestea de marmur! sunt lucruri vrednice de mirare* CFnd #ncepe cineva s cuvinteGe pentru raritatele >ienii! ce s coprind #n Gidiri! tre2uie s numeasc #ntFi /iserica S"Fntului =te"anJ dar aceasta a 7ilanului este mai presus! i la mrime! i la me te u,ul lucrului! i toate acelea turnuri de marmur mai cu deosi2ire spate! i toate spturile "lorilor mai #nvoalte! i cu un prisos "oarte deosi2it* Cci are toat "a+a Gidirii de pe a"ar peste LOO statue de marmur! mai mari decFt trupul omului! #mpre-urul a toatei Gidiri! de -os pFn #n strea n! care stau pe ni te poli+e! iar de marmur! scoase a"ar din Gidire numai cFt coprind picioarele! i

pintre aceste statue! alte 2uc+i de marmur! #ntru care sunt spate "eliurimi de "lori! i atFt pu+in apropiete de Gidire! i a a demult scoase a"ar i atFrnate! #ncFt socote te cineva c tre2uie s caG* =i! #n scurt! toat aceast mrime de Gidire! a criia #mpre-urarea este ca de &'O stFn-ini! este toat de marmur* 8re ( tDeatre! din care unul nu numai este cel dintFi #n tot +inutul 8ustriii! ci s socote te cu cele dintFi i din alte +ri* 8re o plim2are ca la .rater! pe Gidul cet+ii! mai nalt decFt ceealant "a+ a pamFntului! pe la une locuri i de doi stFn-ini! i toat aceasta nl+ime i l+ime s coprinde #n doao Gidiri* =i cu toate c! la vremea cFnd am "ost! lipsea cei mai mul+i din no2le+e i din ne,u+torii cei mari! pe la mo ii! pe la 2i! pe la sate! cci aceasta #n toate pr+ile s urmeaG! cum i la >iena! cFnd m a"lam! 2eG poli+iia i ne,u+torii prvlia i! pu+ini era din ceilan+i! lipsind mai to+i cei mari! mini trii! 2oieri! ne,u+tori! i cDiar #mpratul i #mprteasa! to+i pe a"ar! i din cei ce rmsesr #n >iena! cei mai mul+i pleca sFm2t seara i s #ntorcea luni de diminea+* (C !"#$A&E (E) *E;B'$A Iar noi numai ne na tem i putreGim #n ora ! a teptFnd mila stpFnirii! cFte cinci i Gece ani! sau pFn ne va veni rFndul! sau pFn cFnd s va milostivi stpFnirea! sau pFn vom a-un,e #ntru acea vFrst la care ni s cuvine s de?2Fndim acea 2oierie care o cerem cu dooGeci de ani mai nainte! sau pFn cFnd vom a"la mi-locul prin care putem a o do2Fndi* =i cu acest mi-loc trind! pierdem via+ #mprteasc! via+a vesel! via+ odiDnit! cea +rneasc! cci atunci am tri dintru al nostru! atunci nu am avea lips niciodat* .oci Gice c cei cu mai multe mo ii c ar strFn,e i 2o,+ie! i lipsindu?ne acelea "umuri i politice ti ,Fndiri! cum s urmm sau #mpotriva stpFnirii! sau spre "olosu?i 0iar acum! #ntru o ame+eal de ,Fnduri! cum to+i s domnim4! i do2Fndind aerul cel curat! am "i mai snto i! am avea putere i sFn,e mai curat! am ,Fndi mai 2ine! i! trind #ntre norod! ne?am o2icFnui de a?l iu2i! i a ni s "ace mil de ei* =i apoi! cFnd om D cDema+i de stpFnire! ca s ne orFnduiasc #n slu-2ele +rii! ne,re it vom vor2i pentru norod mai des 2ine! i! #n scurt! e* U niciunul nu s va #ntFmplaN eia ce acum ni s #ntFmpl! de mo tenim mo ii printe ti! i peste pu+ini ani le i vindem! "rI de a ti #n care parte de loc au "ost* =i unii le pierd "rI de a li s #ntFmpla pa,u2e #n ne,u+torii! "rI de a #nmul+i venituri la alte mo ii! printr?acele datorii! "rI de a 2ate mcar un cui la o

uluc a casii! "rI de a tri #n 2i i u,are de ar,intrii! mese mari i slo2ode! ,iuvaeruri i alte deosi2ite podoa2e ale casii! "rI de a "ace la scpta+i deosi2ite milostenii! ci numai #mpodo2indu?ne ca niciun 2r2at din toat Evropa* 8ceast "ericire cF ti,m noi trind tot #n ora M =i! cum Gic! c cu toate c lipsea cei mai mul+i i mai mari pe la mo ii! tot era peste doao mii cale ci i carFte! i cele mai multe carFte de ' oameni! de cDise deasupra! i aproape de Gece mii pe -os! i clre+i* =i o sut solda+i olani clri! #mpr+i+i #n toat acea lun,ime a plim2rii! spre a s pGi 2una orFnduial* =i aciia au ne,u+torii o mare Gidire! i "rumos #mpodo2it! ce o numesc iar locanta! unde dau i 2aluri #ntre dumnealor! i cFnd sunt mul+i strFn i s urc i pFn la numr de doao mii oameni! unde au i dat 2al tot ora ul prea#nl+atului #mprat! #ntr?aceast var! cFnd au eGut la 7ilan* Dintru aceast cas ese #ntru o ,rdin mic! unde streinul! 2eG ,rdina! vede #mpotriv i un munte "oarte mare! asupra cruia sunt copaci! i! printre ei! drumuri de picior! rFpe! scor2ori! pe ter! un "ui or cDineGesc! i mul+i stFlpi de piatr la s"Fr itul muntelui! asupra crora este ,alerie spre plim2are* 8ceasta vGFnd "ie care! # sile te psurile! ca s #nceap a s sui pe acea "rumoas ,alerie! i pe munteJ i cFnd s apropie ca de doi stFn-ini! atunci cunoa te c nu este munte #n "iin+! ci un Gid "oarte nalt! Gu,rvit! #n "iin+ numai "iind pe ter! cFnd nu mai rmFne alt decFt a vor2i pentru acel mare me te u, al Gu,ravului* Uli+ile ora ului sunt "oarte late! pe care le ud i le mtur #n toate Gilele! #nnaintea vremii plim2rii* La o 2iseric au ) clopote! pe care tr,Fndu?le! "ac o armonie mai dulce decFt auGul unii muGici* .opula+ia norodului s urc peste una sut doaoGeci i cinci mii! 2eG streinii! care sunt peste cincispreGece mii* 7ul+i din voia-ori! ce s #ntFmpl s vie o dat #n 7ilan! rmFn pentru mul+i ani* Unii #mpu+ineaG Gilele ce au DotrFt pentru alte locuri! i G2ovesc aci mai mult* 8l+ii mer, de # rFdic "amiliile i vin aciia! unde vie+uiesc ani* De aceia #n toat vremea s a"l oameni mari de prin alte #mpr+ii* Cum mi?au spus! sunt i primpre-urul ora ului! cu deprtare de un ceas i doao! "oarte "rumoase plim2ri* ntorcFndu?m la Trie ti! unde "ceam 2i #n mare! #ntre al+ii ce s sclda s?au #ntFmplat i un neam+! carele! #ntre2Fndu?m de unde sunt i pe

unde am um2lat! i spuindu?i! cFnd au auGit c numesc i numele 7ilanului! ca un ne2un au srit de m?au #m2r+i at! stri,FndN 18M 7ilanu! 7ilanuM3J i acesta neam+ "iind! i om ca de )O ani! la care este "oarte anevoie de a "i a a lesne "uriosJ apoi spuindu?i c! din nenorocire! numai o Gi i -umtate am Gut #n 7ilan! pu+in au "ost s m scuipe* 8 a este 7ilanul de "rumos! #ncFt 2trFnul neam+! cci Guse #n anul trecut 6 luni de Gile! cuvFntFnd numele 7ilanului! #l coprinsese neastFmprare* .8>II8 8cest ora au "ost scaun ducatului Lom2ardiii* 8ciia sunt cele mai 2une coale universitate din toate cFte sunt #n Italia cea Lom2ardo?>eneticeasc! unde vin tinerii i dintru alte +ri spre #nv+tur* =i aciia! cum mai #n toate ora ele! este o ap mic cur,toare! pe care cu me te u,N! prin #ncDidere de por+i ca cu o stavil! o mresc i o mic oresc! unde i cFnd au tre2uin+* =i cu acest mi-loc um2l pre acea ap oar! ce nu este nici cFt a patra parte din DFm2ovi+a! luntrii ne,u+etore ti! #ncrcate ca un munte* 8cest me te u, "oarte mult este #nmul+it #n +inutul 8ustriiiJ i nu cci au avut "ire te a-utoriul apelor! multe i mari "iind! ci cci! pe cele mici de tot! cu acest me te u, le?au #ntre2uin+at! i pe cele mari cu canaluri le?au #mpreunat* =i dup ce s "ac cele mai multe transporturi #n +inutul ei prin luntrii! apoi i tocmai de la Trie ti! #ncepFnd mul+ime de mr"uri! crFndu?le cu car pu+in drum numai! pFn #n ,Frla Sava! de aciia le transportarisesc! tot cu luntrii! pFn #n >iena! .e ta! /eli,rad! Ro ava! >idin! Nicopoli! =istov! Silistra! BFrsova i Gala+i! "cFndu?s socoteal c cu acest mi-loc este o #nlesnire "oarte mare! cci o mar" ce s?ar cuveni s o #ncarce cineva #n &OO car! ca s o duc pFnI la un loc DotrFt! pentru care s?ar cuveni s plteasc cDiriia trei mii "iorini! ducFnd aceast mar" cu cora2ie ne,u+toreasc! ce um2l pe aceste ,Frle! nu plte te nici (OO* Un ne,u+tor vieneG 2trFn mi?au spus c! din >iena! de $) ori au dus mar" la 7oldova! prin Dunre! i c de ar "i "ostM silit s mear, pe uscat! nu s?ar "i dus nici de cinci ori* CRE7ON8 8cest ora este pe ,Frla ce s nume te .o! care s smuie te cu un adevrat scptat ne,u+etor! i ca I un neam pierdut! pentru care Gic oamenii c o dat @ au "ost mare i tare* Iar drumurile i semnturile! peste toate locurile! sunt lucruri atFt de mirare! #ncFt de nu ar "i "ost "rI de orFnduial! de multe ori a &% "i cuvFntat
28n textul de baz : ai. (N. ed.)

tot pentru de* 78NTU8 8cest ora este cel mai vecDi! nu numai din toate ora ele Italiii! ci i de multe alte ora e ale altora #mpr+iiJ mai vecDi "iind decFt Roma cu '6O de ani! decFt >ene+ia cu $LO% i mai nainte de #ntruparea milostivului nostru domn I su s B risto s cu ani $$%&* Este ora mareJ popula+iia are pu+in* =i aciia sunt coale! dar nu ca cele de la .avia* Ora #n cetate! i cea mai +eapn de cFte am vGut! avFnd 6 pr+i ale cet+ii ocolite de o 2alt cur,toare! i a patra parte! cea "rI de ap! este "oarte #ntemeiat* .este tot locul al Lom2ardo?>eneticii?Italii ce am um2lat! locurile de semnturi toate sunt! cum am mai Gis! cvadrate! adec #n ' col+uri! despr+ite unul de altul cu an+uri pe care cur, ape! i cu "eliurimi de alee* Intru acelea ocDiuri de locuri! cei ce au vii! au vi+a sdit printre smnturi! #ntr?acesta cDipN "ie cine! #n locul lui! are rFnduri de copaci neroditori! #ntocmai alee! pe s"oar pu i! sdi+i unul de altul departe de doi stFn-ini #n lun,ime! iar #n l+ime de cinci! #ntru care # au semnturileJ iar #n rFndul copacilor! #n "ie care mi-loc! cFte o vi+ sdit! ,roas ca mFna! nalt ca un stat de om! de unde s deosi2e te patru capete spre un copaci! i alte ' spre celalant! a crora lun,ime este de doi i trei stFn-ini! #mpresurFnd copaciul capetele de vi+! ce vin de la amFndoao pr+ile! #ncFt nu s mai vede "runGa copaciului! ci tot copaciul #mpodo2it cu stru,uri ne,ri! H al2i "iind "oarte pu+ini! H poci Gice noao pr+i ne,ru! i una al2* 8cum -udece "ie cine! ca ce "eli de ,rdin vede cltoriul peste toate cFmpurile Italiii! dac tot omul tre2uie s? ai2 locul cvadrat! #mpre-urat cu an+ i alee! i apoi #ntr?#nsele acele rFnduri de vi+e pe copaci! i celelante rmase locuri #ntre vi+e! ,rFne! porum2uri i toate "eliurile smnturilorM 8ceast vedere de amFndoao pr+ile drumului! cFt coprinde ocDii! aduce pe cltori la o mirare! 2,are de seam i mul+umire atFta! #ncFt cFnd alear, po ta! s sFmpte c s a"l #ntru o nemul+umire! #ntocmai parc ar pierde un lucru ce?l are #n mFn! pierGFnd 2,area de sam* Carle ce car mr"uri nu sunt cu patru roate! nici cu oi te de mi-loc! unde s #nDame doi cai! ci numai cu doao roate! i un cal #ntre doi craci! #ntocmai ca sacoao de apJ numai atFt de mari! +eapne i ,ros #n lemne lucrate! #ncFt #ncarc peste doao mii de ocaJ i caii #i #n ir cFte unul #nnaintea altuia! dar mari i "rumo i* Iar carle ce um2l primpre-urul satelor sunt cu

cFte ' roate i cu 2oi mari! "rumo i! 2l+a+i* .re+ul mFinii cei dintiFi de doi 2oi este LOO s"an+iDi* =i la cele mai multe car! 2oii nu tra, #n ,rumaG! ci #n coarne! cu Dam de piele* Italienii cei no2lii i ne,u+itorii sunt vrednici de iu2ire! cci sunt oameni slo2oGi i "Ialantomi! i #mpodo2i+i cu adevrate daruri de no2le+eJ iar cei pro ti sunt ru nrvi+i! cam cer itori i nemul+umitori! crora i de la va da cineva 6 s"an+iDi! pentru ce au tocmit! mul+umire nu va auGi! ci tot va mai cere* .Fn #ntru acest ora al Italiii mi?au "ost cltoriia de estimJ iar cltoriia ce am "cut iar #n Transilvaniia! Un,ariia i /anat! s coprind e mai la vale* Din /ra ov mer,Fnd la .e ta prin 8rad! este tot acel drum! prin Si2ii! i pFn la Sas?Se2e * 8poi de aciia s scDim2 drumul! prin Oi tea! Deva H ora mic! Le inic! Do2ra H ora mic* De aciia! pu+in mai nainte! s trece ,Frla 7ur ul! apoi #n satul Toc! ;ama! unde mai nainte este Dotarul Transilvaniii de ctre Un,ariia! #n -ude+ul xXradului! SovFr ita! >aradiia! Radna* 8ciia este o 2iseric mic! ce Gic ca este #ntocmai dup "ptura 2isericii de la Roma* .uli ! aciia s "ace vinul 8us2ruD* 8poi! de aciia! #n 8rad! care este ora mricel! cu o pia+ "oarte mare! unde este i varmediia! adec isprvnicatJ pe lFn, care cur,e ,Frla 7aro * De aciia! #n satul /atani! de unde! a2tFnd mai nainte! pu+in la mFna dreapta! este satul 7eGo?Be,De ! #ntru care sunt Gidiri #mprte ti! cu ,ra-duri "oarte mari! avFnd acolo multe prsili de er,Delii* 8poi! #n satul 8ro DaGa! Sente * De aciia mai nainte s trece ,Frla Tisa #ntru care #ntr ,Frla 7aro ! apoi #n satul Cion,rad! 8lpar! Ai,let! BaromroGa! .ile * 8ciia este mo iia a ,ra"ului Castel /eleGnai! pe carele l?au omerFt "iul su! tr,Fnd de doao ori cu pu ca #n taic?su! cu cuvFnt c s purta cu rutate ctre supu ii lui* =i dumnealui! ca un om ce nu?i lipsea niciun dar! au DotrFt s #ndrepteGe pe taic?su omorFndu?lJ pe carele! prinGFndu?l stp#nirea! l?au rFdicat la #ncDisoare! de unde scpFnd! nu au "u,it #ntr?alte pr+i! ci s?au dus iar la aceea mo ie! unde au omorFt pe taic?suJ de unde iar prinGFndu?l i -udecFndu?l! l?au DotrFt pravila de moarte! i a a! la .e ta! #n vilea,ul o2 tii! i?au tiat capul* De aciia! #n satul Uliu! i apoi #n .e ta* De la 8rad i pFn la .e ta! locul este asemenea nisipos! cum este pe

drumul Clu-ului! de la Oradiia7are pFn #n .e ta* =i smnturile asemenea! tot aceleaJ cum i oamenii cei pro ti! tot cu aceea #m2rcminte* Din /ra ov iar mer,Fnd la .e ta pe drumul cel mare al po tii! este prin Si2ii! Sas?Se2e ! Deva! Do2ra! unde s trece Dotarul Transilvaniii de ctr /nat! Ao+ed! Cosova! #I,ed! /o ur! Lu,o H ora mic prin care cur,e ,Frla Teme * 8poi #n satul CDit+etu! Reca i Teme var! carele este un ora mic! #n cetate! dar vrednic de descriere pentru "rumuse+ea caselor! uli+ilor i a cur+eniii* Cci toate casele sunt mai deopotriv! iar nu pFntre cele mari mici de tot! care aduc urFciune la vedereJ uli+ile! destul de late i toate linie drepte i #ncruci ate! unde ori la care #ncruci are va adea omul! vede isprvitul uli+ii i a liniii caselor! pFn #n mar,inea ora ului* Cum i o mare pia+! #ntru care! la Gile DotrFte! de doao ori pe sptmFn! cFnt muGica ost easc! ce este #n numr de )O persoaneJ i multe alte podoa2e* Cur,e pe aproape ,Frla /e,a! din care este scos i canal! ce ocole te toat cetateaJ i cci pricinuia stricare aerului celui curat! au poprit apa i au "cut acele an+uri "rumoase ,rdini* 8ci lcuie te ,Deneral ost sc! exelen+iia?sa =neler! care este "oarte iu2it de to+i! cci este om 2lFnd i cu minte* Numrul oro anilor s urc pFn la $O*OOO* S #mparte acest +inut al /anatului #n patru -ude+eN Iliriii! Se,Dedinului! Crasna i #n 7ilitreasca Grani+! ce cade #mpotriva .rin+ipatului >alaDiii i #mpotriva Serviii* Semnturile cele mai multe i mai peste toate locurile este porum2ul! celelante mai pu+ine* 8 i-derea i din pometuri! cele mai multe prunele C! #ntocmai ca i pe la noi* C !"#$A&E (E)*EB'$A. Iar lcuitorii neao i rumFni! "rI de nicio deosi2ire! i #n vor2 i #n portJ atFta numai cci s socotesc cu ai no tri care sunt #n cea mai 2un stare! i cci! dup clrimea Un,ariii! cea ma?i 2un i credincioas oaste sunt romFnii! i mai vFrtos o tirile clre ti! ce sunt #m2rcate #n Daine Dusre ti! cu cai supt ei de I*OOO lei i mai mult* .e ace tea vGFndu?i un neao romFn! tre2uie s s 2ucure i s s #ntristeGe* La aceasta am i mrturie pe dumnealui "ratele 7anolacDe /leanu i "ratele Iancu /lceanu! i cocoana Elenca! sora dumnealui! cFnd am "ost cu to+i la 7eDadiia! i! cerFnd spre paGa drumului! doi osta i! ne?au dat otcFrmuitorul

ost sc romFn doi Dusari romFni! s pGasc pe noi romFnii* OM ce 2ucurie i #ntristare ne?au coprinsM /ucurie! cci am vGut din neamul nostru a a voinici osta i! 2ine #m2rca+i! 2ine #nv+a+i i 2ine #ndemna+i #n calea "ericirii i a cinstii* =i #ntristare iar ! cci vK ;Fnd "ericirea acestora! mFndriia na+ionaliceasc! ne?am adus aminte i de vrednicii de mil ai no tri "ra+i romFni! ce o dat au "ost vesti+i* De aciia am mers #n /ecYDerec! Comlos! 7ocrin! CaniGa! H unde s trece ,Frla Tisa! H Or,aci i Se,Dedin! pe lFn, care cur,e ,Frla Se,Dedin! unde este Dotarul /anatului despre Un,ariia* r SEGBEDIN I 8cest ora este mare! avFnd i otcFrmuire ost easc supt ,DeneralJ i! lFn, coala copiilor sold+ ti! au o Gidire #ntemeiat! #ntru care este un cDip de temni+! avFnd odi multe Gidite i deosi2ite #ntr?un mai! #ntocmai ca ni te pe tere! i "ie care ,aur! "oarte #ntunecoas i umed! cu deosi2ite u i i cu paG de solda+i! pentru oamenii cei de neam! ce "ac rut+i* .entru care tre2uie s vie+uiasc #ntru acele pe teri! (! $O i &O de ani! dup vin! i care va avea noroc s triasc acei DotrF+i ani! li s d slo2oGenie* Dar creeG c "oarte pu+ini vor putea scpa cu via+! cci cFnd am "ost acolo! s? au #ntFmplat duminic! i am vGut pe to+i 5Co+Fndu?i la 2iseric! ce este #n coprinsul Gidirii temni+ii! i pe to+i i?am vGut cu a a "e+e! #ncFt nu ar "i putut cineva s Dotrasc c ar putea avea vreunul via+ de un an sau doi! #n vreme ce "ie care avea s mai aG cFte % i $O ani* De aciia #n Gesmar! CDi telec! .eter! 9ele,a! .aca! CDecFcDemet! I*ains! Ore2eni! Inas! Ocsa! Sorocsar i .e ta* Din Se,Dedin i pFn la .e ta! acest tot drum! iar este tot pmFntul nisipos* =i arturile tot asemenea! cum i lcuitorii! cum am Gis c este pe celelante doao drumuri! al 8radului i al Clu-ului! cci aceasta este tot o vFn de pmFnt #n toat lun,imea Un,ariii! pe care le numesc romFne te cFmpurile Un,ariii! i un,ure te pust* =i iar din /ra ov mer,Fnd la 7eDadiia! drumul cel mai 2un este tot al po tii! i mer,e iar prin Si2ii! Sas?Se2e ! Deva! Do2ra i pFn #n Lu,o-* 8poi de aciia cFrme te la mFna stFn,! ctre satul Sacol! Caranse2e ! Slatina! GInere,ova! Corniia i 7eDadiia! ce este #n +inutul /anatului! #n 7ilitriceasca Grani+* " 7EB8DI8 8ciia sunt "eliurimi de ape metalice ti! "ire te "ier2inte! cu deosi2it

"ier2in+al una de ctre alta! din care una este atFt de "ier2inte! #ncFt peste putin+ este omul de a? +inea trupul supt cursul apii! mcar pFn a numra cFt de curFnd de la una pFnI la cinci* De aceia i au un ma+ de piele! pe care! +iindu?l neputinciosul #n mFn! #l trece "oarte repede peste acea parte de trup ce ptime te* Sunt Gidiri destule pentru #ntre2uin+area celor ce vin spre cF ti,area snt+iiJ mai vFrtos o Gidire "oarte mare i "rumoas! ce s?au svFr it! #n anul $%&'! cu cDeltuial #mprteasc! care! 2eG celelante tre2uincioase! are numai odi peste una sut patruGeci* 8ciia sunt i toate cele tre2uincioase! cum doDtori! spi+rie! ,eraDi! 2irt! unde poate mFnca cei ce nu vor sa? ,teasc deosi2it! cci i la aceasta este #nlesnire! "iindc aduc toate cele tre2uincioase spre Dran de prin satele ce sunt #mpre-ur* Este i otrFrmuitor ost esc* 8ci i a am vGut o"i+ier atFt de prpdit! #ncFt #n ptur l?au luat din calea c i l?au dus #n odaie! avFndu? mFinile i picioarile G,Frcite de totJ i #n $) Gile l?am vGut drept i pe picioare! cu o nespus 2ucurie #n "a+a o2raGului* (C !"#$A&E (E)*EB'$% OM ce nemr,init "acere de 2ine svFr esc acei otcFrmuitori ce au durere de inim de ptima ele noroadeM O! cFt s cuvine #ntr?un adevr s?i numeasc noroadele adevra+i prin+iM Oare cF+i oameni! pe tot anul! sa coprind de o a a mare 2ucurie! #ntocmai ca un mort cFnd ar #nviia! cci poate mul+i ?ar voi mai mult moartea decFt o via+ slutit* CFte asemenea ape sunt i #n patriia noastr! dar toate #n #ntunerecul pmFntuluiJ cci cDiar noi pFn acum nu ne?am luminat ca s aducem la lumin asemenea lucruri "olositoare o2 tii! prin care s s "oloseasc i cei scpta+i ptima i! ce nu au mi-loace de a cltori #n +ri streine! spre do2Fndirea snt+ii! rmFind acest cF ti, de "olos numai pe seama 2o,a+ilor! care sunt "oarte pu+ini p lFn, ptima ii sracii* De la 7eDadia! drum ca de 6 ceasuri! este un ora mic ce s nume te Or ova! #n mar,inea Dunrii! unde este Dotarul 8ustriii de ctre .rin+ipatul >alaDiii i al Serviii* =i #n satul Slatina! ce mai sus am numit! este ap metaliceasc! din care 2eau i "ac i 2i*

Din /ra ov! iar cltorind! tot #ntru acel an! spre 7aro va arDeliu i pe la alte mo ii de domni un,uri! am trecut prin 7arton"alva! ce este #n +inutul Si2em2ir,Den! #n -ude+ul Secler! Oladi"alu! 7iclo var! Sent? Demeter i 7aro va arDeli! ora mare! pe lFn, care cur,e apa 7ur ului* 8ci este Ta2la cea Criasc! a criia otcFrmuitoriul este preGidentJ aciia lcuiesc i mul+i domni de neam mare* 8cest ora este #n +inutul Si2em2ir,Den! #n -ude+ul un,uresc* Lcuitorii cei mai mul+i sunt un,uri! i romFni pu+intei* De aciia! #n satul Radnot! =eG2ur, H Se,Di oara! ora mare #n -ude+ul Saxen! Elisa2et tatd! ora mricel! unde sunt lcuitorii to+i armeni! trind cu ale lor o2iceiuri i pravili! toate DrGite i #ntemeiete de stpFnirea 8ustriii! dup a lor ru,ciune* 8poi #n 7edia ! iar mricel i "rumos ora * (C !"#$A&E (E)*EB'$A n cea de al doilea an cltorie! mai cu denadinsul luFnd seama la cea #n tot cDipul o2 teasc "ericire! ce vedeam la toate treptele 2oiere ti i 2resle ne,u+itore ti! cum i la o2 tea norodului! m a"lam #n mare mirare! ne tiind cum s poate tot #ntr?o vreme s "ie to+i 2o,a+i! unii mai mult! i al+ii mai pu+in* =i pricina pentru care nu m puteam a m dumeri! au "ost cci eu! "iind ru o2icinuit i coprins de tiin+e care sunt #mpotriva pravilelor omene ti! -udecam c de a "i 2o,a+i cei ce poart papuci! tr2uie s "ie sraci cei ce poart opinci* Intr?asemenea! Gic! -udec+i a"lFndu?m! i vGFnd pe to+i s"etnicii! ne,u+itorii i prvliia ii 2o,a+i! a teptam s vd p norod sracJ din care pricin am i "ost silit s cerceteG "elurimi de oameni! ca s a"lu acest mie necunoscut mi-loc* =i de la to+i am luat rspuns c aceasta este cea de acuma mai mare politiceasc cDi2Guire a otcFrmuitorilor Evropii! de a #ndemna i a #ndrepta pe tot lcuitoriul spre drumul "ericirilor! DotrFnd cN #n oricare parte de loc va "i 2o,+ia numai la cFteva persoane numrate! acel loc este DotrFt srac! dimpreun cDiar i cu acei 2o,a+i! i c! atunci este 2o,+iia statornic! cFnd to+i deo2 te sunt "erici+i* =i c acelui prea 2o,at 2o,+ie s #nstatorniceasc cu cea pu+in a acelui mai mic* 8 adar! dintr?aceste auGiri! destul m?am dumerit la aceast pricin* Dar ce "olosK Cci mau ame+it iar alte strFm2e -udec+i! "iindc vedeam mul+ime domni mari i mici a"lFndu?s nu numai to+i #n slu-2! ci! cei ce nu s?au a2tut din datoriile lor! "iind #n slu-2 i cFte 'O ani! i mai vFrtos! dup 6 i ' ani! urcFndu?s "ie care #n mai nalt treapta* =i ?iind c pe la noi! cu toate c s

scDim2 pe tot anul dr,toriile! dar tot a teapt cFte $O la unaJ i din 2oierena ii -ude+elor mul+i s nasc i mor "rI de a cunoa te ce e slu-2a patriii! - 8ceste tiin+e #mi sta #mpotriv celor pe aici vGute! la care iar am luat rspuns! c aceast urmare a8 vro.3 es-e "oarte cu cuvFnt i "ireasc* Cci tot tFnrul! dup ce # i svFr e te cursul #nv+turilor! tre2uie s #ntre #n slu-2! dar la cea mai de -os treaptJ i slu-ind ani mul+i! din vreme #n vreme tre2uie s s suie la mai #nnalte trepte! cci "ire te 2trFnii mor! i ace tia dup dFn ii s urc! i #n locul acestora al+ii mai mici urmeaG* =i! spre mai mult #ncredin+are! m?au #ntre2atN pe care s"etnic #mprtesc cunosc eu c au a-uns #n cea mai #nnalt treapt! "rI de a slu-i #ntFi la cea mai micK =i c poate mie nu mi s pare aceast urmare c este cuviincioas! "iind o2icinuit s vG oameni "rI de nicio tiin+! #nv+tur i dar! i "rI de nicio slu-2 ctr patrie! #ntr?o clip urca+i la cea mai #nnalt treapt- ci numai prin dare de 2aniJ cum i pre cei mai slvi+i! #n nalte trepte! i 2o,a+i! ca un trsnet arunca+i -os i sraci! "rI de nicio ,re eal i -udecat! ci numai cci au contenit darea de 2ani! i c de aceia nu este nici slava! nici 2o,+ia temeinic* Dup aceste auGiri! aducFndu?mi aminte i cDiar eu pe cF+i am cunoscut nal+i i 2o,a+i i #n pu+in vreme scpta+i! n?am mai "cut nicio #ntre2are! ci am #nceput a "ace o 2,are de seam #n vreme de 6O de ani! de cFnd am putut +inea minte! la aceast nenumrat sudoare i dare de 2ani al acestui norod rumFnesc! ca doar voi ,si unde s?au cu"undat* =i cutFnd #ntFi la mul+imea domnilor ce au "ost #ntru ace ti ani! i uitFndu?m #n toate pr+ile! #ntre2Fnd i cercetFnd pre mul+i prieteni! nu ,ssc niciun "eli de "ericire! la nicio "amilie! nemaitre2uind s o caut la nepo+i sau "i! i cDeltuite pe namestii! mo ii! sau alte averi! cci to+i s a"l #n nepomenit srcie! despr+i+i i rspFndi+i to+i #n toate pr+ile! "rI de nicio -udecat i #nvederat vin* 8 adar! ne,sind strudania norodului #n"iin+at #n averea domnilor! am "ost silit s o caut i #n "amiliile noastre! i aducFndu?mi aminte de strile 2oiere ti! puterea i cinstesa ce avea #ntr?acei vecDi ani! nu ,sesc "amiliile mai 2o,ate! ci mai srace! i unile de tot prpdite! cci! pe acelea vremi! to+i ne,u+itorii s #mprumuta de pe la casele 2oiere ti! avFnd "ie care 2oieri cFte unul i doi pe carii #i iu2ea i #i a-utaN acuma 2oierii suntem datori pe la ne,u+itori* 8tunci toate casele 2oiere ti avea toate cele tre2uincioase de pe la mo ii! cum GaDereaoa! vinurile! verde+urile! psri! i pe toat Gioa s da mertieuri! -im2l! vin i mFncare la "amilii ce le era ru ine s cear milJ iar acum

trim to+i pe r2o-* 8tunci casele 2oiere ti! celor mari! era pline de 2oieri de al doilea i al treilea treapt! a teptFnd to+i a-utoare prin "elurimi de mi-loace! i mai vFrtos prin Dusmeturi! cci toate Dusmeturile s cumpra de 2oieri! i mai vFrtos de multe ori li s da #n credin+! lucru ce pe vremea aceasta nu sa pomene teJ i a a! to+i ace ti mici! a-utFndu?s de cei mari! #i iu2ea i #i cinstea! i 2oierii printr?acestea s #mputernicea i s #nmrea* Iar acum! acei mici nu ne mai iu2esc! ci numai ne lin,u esc! cci de la o vreme #ncoace! adevrat! # i "ac intere?l urile tot prin noi! dar prin dare de 2aniJ i a a! noi rmFind sin,uri! #ntocmai ca o pasere "rI de aripe! # i 2at -oc i copiii de noi* 9amiliile sunt tot acelea! dar cel 2o,at H srac! i cel cinstit H ocrit* Cum i din cei mici! de i ?au "cut unii stri!Q amestecFndu? i interesurile dumnealor cu ale domni?N lor! dar avFnd tot acel temei al nedrept+ii i al necinstii! nu au nicio statornicie! pentru care pricin sunt mul+i cinsti+i! vrednici! dar muritori de "oame! cci prin aceste daruri nu pot a s "olosii 8 adar! ne,sind strdania norodului #ntemeiat I nici #n averea domnilor! nici #ntr?a noastr! am "o ti silit s o caut i #n sistema ne,ustoreasc! pentru I care i luFnd vor2 cu & 2trFni ne,u+itori! me?au - GisN s nu 2a, sama la cei de acuma! care nu +in cFte o calea c! ci &?6! nici cFte o precDe tele,ari! ci 6?'! i tot un,ure ti! i podoa2a cocoanelor I dumnealor este numai prin ,iuvaeruri! ci s mi #ntorc oare ce la cei din anii trecu+i! care tot nul era prea mult da+i la lux! pGind oare care orFndu?l ial ne,ustoreasc! i iar nu puteam vedea! nu nepo+i! ci nici mcar "i care s stpFneasc acele printe ti strdaniiJ i! mai vFrtos! cei mai mul+i nici #n to+i anii vie+ii dumnealor n?au trit #n "ericire! ci curFnd s? au #m2o,+it! i mai curFnd s?au mu"luGit! I p,u2ind i alte multe case* .e care nu poci Gice c i?au srcit altceva decFt iar luxul i ne?2una orFnduial! ce cur,e #ntre noi to+i* =i luFnd seama 2ine la to+i cei ce cu ne,u+iul s specularisesc! unul i numai s vede statornic #n averile sale* =i! ne,re it! cuvFntul nu poate "i altul decFt c nu s?au stpFnit de niciun lux! din #nceput i pFn acuma! carele este dumnealui vistierul Ba,imoscul* 0S nu socoteasc cineva c laud aceast persoana ca pe un prieten! cci sin,ur poate mrturisi c! de cFnd cunosc lumea i pFn acuma! n?am avut #ntre noi cFtu de pu+in priete u,4* Ci -l numesc cci m ",duiesc s scriu adevrul* =i cci nu scriu numai pentru #ndreptarea noastr! ci i a clirului 2isericesc! i a sistemii ne,u+etore ti! cum i a tot norodului! "iindc aceste ' sisteme de oameni sunt #nclinate! i cFnd una cu alta nu s va #ndrepta! i

nu s va a-uta! peste putin+ este de a cF ti,a to+i deo2 te "olos statornic* 8 adar! "ra+ilorM ne,sind strudania acestui norod la nicio treapt de om #ntemeiat! ci numai de la unul pFn la altul preum2lat! din care pricin #n pu+ini ani a-un,e cel 2o,at srac! i cel slvit necinstit! sunt silit s Gic cN "iindc toate urmrile ne sunt #ntemeiate #n nedreptate! i #n neorFnduial I 2un! de aceia preaputernica dumneGeire nu mai I pedepse te de al L?lea neam! ci cDiar pe noi #nsu i! cu perdere de cinste i de averi i! #n scurt! cu pre"acere aceii de astGi veselie! mFne #n tristare* Deci dar! luFnd to+i seama osFndii #ntru care ne a"lm! tre2uie s ne #mputernicim i s -udecm care I sunt datoriile unui 2un patriot! vrednic de laud oro an! iu2itor de "i printe! i care sunt acele urmri ce #nstatorniceaG temeiurile caselor noastre! H cum i care sunt acele ce desrdcineaG toate "ericirile noastreJ i a a! to+i deo2 te! deprtFnd de la noi cele rele "apte! i #m2r+i Fnd pe cele 2une! 0a crora cel dintFi pas este unirea spre o2 tescul "olos4! s ridicm mFini ru,toare ctre milostivul printele ceresc! s ne #ndrepteGe spre drumul "ericirilor! i s cerem tot cDipul de a-utor de la prea#nnl+atul nostru domn! ca de la un printe i ca de la un mdular neamului romFnesc! ca s putem urma cele mai nainte Gis "oloase ctre na+ie! cci cum am mai GisN #n iericirea o2 tii ne vom ,si "ie care #n parte i pre a sa* Iar #n anul $%&)! cltorind iar i din /ra ov spre /avaria i Elve+ia! am mers tot pe drumul rimi varului! .e ta i >iena! pe care drum! cele ce am vGut s?au i descris* Iar din >iena cltorind spre 7inDen! care este scaunul Criii /avariei! am vGut toate lucrurile mai deosi2ite* Cci! dup ce vede cltoriul un loc ce "irea l?au #mpodo2it cu multe cDipuri ce aduc ocDilor mul+umire! apoi i cu a lcuitorilor strdanie nu pu+in s?au prisosit "rumuse+ea cu "elurimi de mi-loace* 8ci vede omul adese dealuri! din care unele sunt cu pduri! i altele ocDiuri limpede smnate! i #ntocmirea pdurilor iar nu sunt precum "irea numai le?au odrslitJ ci le au cur+ate! 2ine #n,ri-ite i cu drumuri curate! pe care nu ,re a te cineva de le va i numi ,rdini* .recum i locurile de smntur sunt cu o a a orFnduial! #ncFt tre2uie un strein s stea i s le ia sama! cci are a vedea o a a #mpr+ire i orFnduial! #ntocmai parc ar "i de in,ineri #ntocmite* =i iar ! unde "irea copaci nu au

odrslit! oamenii! cu "elurimi de me te u,uri i munci! pduri #ntre,i au sdit* 8poi i #n cltorie de o po t! ce s socote te una cu alta 6 ceasuri! poate vedea cineva (?) sate numai pe drumJ iar pe alturea poate i #ndoite vedea* Cum i "ie care sta+ie de po t tre2uie s "ie ne,re it ora * 8ceasta! dar! desime! cine nu poate a o -udeca c s adun din dreapta i printeasca otcFrmuire! i c rrimea lcuitorilor ce sunt #n partea locurilor noastre! cu toate c este acel 2la,oslovit pmFnt! c s pricinuia te din streina! nesu"erita i vr m easca otcFrmuire* =i pre toate acestea sate de pre aici! de le va i numi cFneva ora e! nu ,re e te! cci casele sunt cum mai nainte voi cuvFntaJ i ia care sat vor "i cur+i 2oiere ti! acelea sunt #ntocmai ca ni te palaturi #mprte ti* Lcuitorii sunt cu stare 2un! "oarte muncitori! cu purtare 2un i re,ula+i* Smnturile suntN ,rFul! ovsul! secara! orGul! R .e care nu #l dau la vite! ci #l "ac 2ere! H ri c! porum2 pu+in! carto"iJ 2ro 2e i rdicDi multe! varG! ,ulii! s"ecle! morcovi i alte verde+uri i le,umi #ndestule! cum i toate "elurimile de poame* >itele sunt mari i de o ,rsime necreGutJ i aceasta cur,e iar i din 2una orFnduial! dup cum mai nainte s va cunoa te* Cltoria me?au "ost prin /urcDersdor"! ce este sta+ie! po te H I! ora * Si,artscDirDen! p* I! ora * .er lin,! p* lU&! ora * Sant?.elrN n! p* I! ora mare! are o 2iseric a criia mrime i Gu,rveala din nuntru este un lucru "oarte deose2itJ pFn a nu intra #n ora ! s trece ,Frla Trasin pe pod stttor* 7ere! lU&! ora #ntru care! pe o stan de peatr "oarte #nnalt! este o mare i minunat Gidire cu mFnstire! unde sunt mul+i clu,ri care s strduiesc spre u urin+a scpta+ilor* CDemel2aD! p* UU&! ora * ntr?aceste & ora e s trece ,Frla Erlav pe pod stttor* 8m teten! p* I>&! sat mare* Strem2er,! p* lU&Q sat mare* Ens! p* I! ora ! unde s trece ,Frla Ens pe pod stttor* Lin+! p* L$UK ora mare* ntr aceste & ora e s trece ,Frla Traum pe pod stttor! "rumos i temeinic* LINA 8cest ora Lin+ este unul dintr?acele mai "rumoasei ce am vGut! pentru multe daruri ce are! "iind i pe- mar,inea Dunrii! care pu+in mai nainte de ora C nu cur,e pe loc e+! ci pintr & mun+i ce sunt #mpo?@ do2i+i din "ire cu "elurimi de pduri ce s co2oar pFn #n mar,inea Dunrii! unde sunt i

drumurileM de amFndoao pr+ile! pe care este icea mai "rumoasl plim2are a oro anilor* Cci acei mun+i cu pduri i cu cur,erea Dunrii pintr ei aduc ocDilor atFta mul?K +umire! #ncFt s #ntristeaG omul cFnd s deprteaG! de Lin+* 8ciia sunt i "a2rici #mprte ti unde sI lucreaG pFnGle ce s numesc de Lin+* E"erdin,! p* I>&! ora * /aier2aD! p* LiU&! ora * Si,Dardin! p* I! ora * =ardin,! p* I! ora mare! #n mar,inea ,Frlii Inn! ce s trace pe pod stttor! unde i este Dotarul 8ustriii de ctr /avaria* De aciia! #ntrFnd #n Dotarele Criii /avariii! i pu+in cltorind! numaidecFt s?au cunoscut dreapta i dulcea o2lduire! "ericirea! "ireasca slo2oGenie a norodului i #ndrsneala cea "r de o2rsnicie! ci numai pe cFt s ?cuvine la omenire* (C !"#$%&' (E)*EB'$E. To+i lcuitorii! pFn i cel ?mai srac! sunt #m2rca+i curatJ cFrpit sau descul+! nu s vede! mcar 2r2at! mcar nevast! mcar copil* 8m Gis c au $6) "ireasc slo2oGenie i #ndrsneala "r de o2rsnicieJ cci cFnd s #ntFlnesc eu altul! sau de treapt mare! sau deopotriv! numaidecFt #i dau #ncDinciune cu plriile #n mFn* =i de le va "ace cineva orce #ntre2are! #i rspund cu #ndrsneal! dar cu un mi-loc a a de polite"ist i dulce! #ncFt #ntre2toriul rmFne "oarte mul+umit* Dintr?aceasta a lor urmare! ce au ctr tot omul! s cunoa te c sunt polite"si+i i lumina+i prin #nv+tur! tiindu? i "ie care datoriia saJ i de aceia! de 2unvoie s poart 2ine cu "ie cine* Iar la noi! lcuitorii! din multa -u,uire ce au avut! i neluminare! nu? i cunoa te nici datoria ctr altul! aducFnd #ncDinciune numai aceluia de care s teme! cum stpFnu lu i su! Gapciului! ispravnicului! de?l va cunoa teJ iar ctr oricare om nu? scoate cciula! "ie mcar de cea mai mare treapt* Cum mi s?au #ntFmplat cDiar mie! s m #ntFlnesc cu mul+i lcuitori cu cru+e pe drumuri! i niciunul nici cciula ?au scos! nici drumul -umtate me?au lsat! #n vreme ce! vGFndu?m cu 2ar2! m?au cunoscut c sunt de treapta Divanului* Iar mai tFnr "iind! dar ispravnic! i #mpre-urat de slu,itori! atunci #ntFlnindu?m! au cGut la pmFnt! cu capetele ,oale! ca ni te vinova+i de moarte! ce ar "i a teptat scparea de la mine* Cum i cDiar supu ii miei! mie #mi dau #ncDinciune! iar altuia! "ie i mai mare i mai 2trFn! cci nu are tre2uin+ de acela! nu?i d #ncDinciune*

Din care s adun c ne#nv+tura i #n-u,uirea proste te pre om! "cFndu?l i ru* =i de aceia cu dreptate s uit asupra "ie cruia cu vr-m ie! socotind c poate i acesta va veni vreme s?i "ac vreun ru! H cci 2ine n? au vGut de la nime! H sau c i acela #i va cere ceva ! cci lui nirne ni7 d nimic! nici mcar o #nv+tur! niciun a-utor! nicio #ndreptare #n datoriile lui! ci tria te ca un do2itoc sl2atic* Cum i cei ce sunt oare ce de mai #nnalt treapt decFt pro tii +erani o2icFnuiesc ctre treapta cea mai mare s se arate cu o nespus i necuviincioas lin,u ire! iar ctre cel mai mic! rstit i #n,Fn"at! vrFnd numaidecFt s?i arate c este mai mare decFt acela* OM cFt ne?am "olosi to+i deo2 te cFnd i lin,u irea ctr cei mai mari mcar oare ce s?ar mai #mpu+ina! de nu va "i mi-loc cu totul s lipseasc* i rsteala ctr cei mai mici! mcar de s?ar #n-umt+i! cci atunci s?ar mai cunoa te 2unul din ru! prietenul din vr ma ! i curatul din pre"cut* Care aceste toate pre"aceri s vdesc cFnd vreunul ce este #n nalt treapt scade din putere?i! "iindc atunci! acea mincinoas plecciune i pre"cut priete u,! i! #n scurt! lin,u irea ce s arta ctr cel mai mare sau 2osrat! i numai #n vremea ce avea tre2uin+ de acela! s pre"ace #n rutate! o2rGnicie i necunostin+* 8cestea toate nu "ac mrturie de om slo2od! luminat i cinstit! cci aceia ce s poart cu acea "ireasc slo2oGenie! ce mai sus am cuvFntat! s arat #n toat vremea tot cu un mi-loc ctr to+i! cinstind pe "ie care pe cFt s cuvine* Din =ardin, am mers la 7inDen prin cele mai de la vale sta+iiN 7alDin,! p* <=> ora * Lendor"! p* I! ora * 7aletle! p* I! ora * 8ltentin,! p* I>K ora * 7ildor"! or el! unde s trece ,Frla Tirs* 8m"in,! p* I$U&! ora * Baa,! p* I$U&! ora * BoDenlin,Den! p* I! ora * .asdor"! p* I! ora ! i 7inDen! p* I* 07INBEN4 8cesta este scaunul al Criii /avariei! #ntru care sunt multe lucruri vrednice de vedere i de #nsemnare! dar eu am #nsemnat numai cele de la vale! cci am luat seama mai mult la mi-locul cel 2lFnd i printesc al otcFrmuitorilor! i la necurmata ,ri- cum s? i "ericeasc noroadele ce stpFnesc* 8cest crai de acum al /avariii! anume Ludovic! mult s sile te spre "aceri de 2ineJ are mare 2un cu,et pentru noroadele cre tine ti ce s a"la #n nedrept+i* =i cu toate c nu are nicio #nclinare i este "oarte deprtat! dar! dup cFt poate! tot a-ut* Nu este mai mare 2ucurie decFt de a?l vedea cineva cum um2l prin norodul su! prin ora ! prin ,rdini i la tDeatru!

#ntoomai ca "ie care oro an! i #m2rcat cu niciun cDip de lux! ci cu "oarte o2icinuite Daine! ca s dea 2un pild la ceialan+i* n cFte adunri o2 te ti l? am vGut! n?au avut nicio 2uc+ic de semn sau "orm #mprteasc! unde era al+i mul+i scump #m2rca+i i #mpodo2i+i* 7ai vFrtos la o litanie! ce s "ace pe tot anul o dat! cFnd s duce mai tot ora ul de #l ia de la palat i mer, la 2iseric! de unde! svFr indu?is slu-2a! #l preum2l pre multe uli+e! pFn #l duce iar la palat! a"lFndu?se #n mi-locul norodului! pe -os! iar nu #n carFt cu ) tele,ari! #mpresurat de #ntrarma+i* 7ai naintea ace tii litanii! este o sr2toare ce s sr2tuia te $( Gile! #n luna lui octomvrie! cFnd craiul este dator! #n toate aceste Gile! s ias a"ar! la un loc DotrFt! cu mul+i din mini trii si i mai tot ora ul* 8colo este o2icei s se strFn, duprin sate i ora e lcuitori cu care vite au mai mari! mai ,rase i mai "rumoase! cu plu,uri me te u,ari+e spre u urin+! sau cu oricare alt me te u, va "i iGvodit din capul su! i oricarele va "i lucrat vreo noao 2ucat de vreun pFnGet! sau va "i "cut vreo meDanic spre vreo #nlesnire! to+i ace tea! cu acelea "rumoase vite sau me te u,uri! tre2uie s treac pe la acel loc! unde craiul st cu mini trii si i iau daruri de la stpFnitor! pentru cci s?au silit s scoa+ soi de vite 2une! sau cci le?au #n,ri-it! cum i cei ce au isvodit un ce spre "olosul o2 tii* Dup acestiia vin sum de oameni clre+i ce alear, cu o "u, ,roGavnic! i care #ntrece pe al+ii! iar iau dar de la craiu* =i cel ce estimp au #ntrecut pe to+i au "ost un copil ca de $' ani* Dup aceasta urmare i svFr ire! s "ace acea litanie! ca un cDip de mul+umire a norodului ctr craiu* 8ceste sunt! "ra+ilor! mi-loacele cu care Gic c o2lduitorii #ndemneaG pe norod spre #m2unt+iri ale tuturor lucrurilor ce aduc "ericire i podoa2* Care va "i acela ce nu va lcrma lacrm de 2ucurie la o a a vedere! pentru o a a #mpreunare a o2lduitoriului cu norodul suK Craiul pe norod miluia te i cinste te! pentru o a lui 2un urmare* Norodul pe crai iu2e te! i cu a sa 2unvoie i s supune* Craiul! cu aceste mici daruri i cinsti! #ndemneaG pe norod s? i #n,ri-easc vitele i toate lucrurile s le #ntemeieGe i s le #n"rumuse+eGe* Norodul! supuindu?s! # i #m2o,+e te patria! pricinuind i craiului laud i mrire* /I /lIOTE G84 Din cFte am vGut #ntru acest ora ! cel mai vrednic de vedere! i atFt de deosi2it lucru #ncFt poci Gice c #n pu+ine locuri s va mai a"la! este o mare Gidire coprinGtoare de (& sli i odi! #ntru care au o minunat 2i2liotec

de cr+i deose2ite i #n toate lim2ile! #n numr peste 'OO*OOO de tomuri! din care $&*OOO sunt numai manuscripturi din vremea ce #nc tiparul nu s isvodis! i dintr aceste peste 6.0 sunt ,rece ti! dintr care I*O)O sunt numai tomuri ale lui 8ristotel* 8poi socoteasc?s ce comoar de cr+i scump este aceastaM Iar celealante manuscripturi! pFn la #mplinirea de $&*OOO sunt #n lim2a latineasc! cea vecDe nem+easc! ovreiasc! turceasc! arpeasc! perisieneasc i e,Diptieneasc* =i din toat aceast mare sum de cr+i! cele ce au artat orFnduitul om sunt acesteaN 'liada lui Omir! toat tiprit cu slove mari! i #n "ie tecare "oaie! la #nceperea istoriii! este i cadra aceii istorii! care este prescris dup ori,Dinalul cel mai vecDi! ce s a"l #ntr?acel "rumos ora 7ilan! pentru care am cuvFntat #n cltoria de al doilea an* Cartea lui TDeocrit! ce se nume te 'dilien, manuscript de la anul $65(* Lexicon latinesc! manuscript pre memvran! de la anul $$(%* Cartea care s?au ,sit din vremea ce s?au descoperit Iradia i .om2ia! #ntru care! cFte slove s?au putut 2ine cunoa te! s?au tiprit cu slove ne,re! iar cFte nu s?au putut deslu i! i s?au cDipGuit de cei mai #nv+a+i c s?ar cuveni a s pune cutare cuvFnt sau slov! acele s?au tiprit cu slove ro iiJ iar unde au lipsit multe cuvinte i nu au putut nimica cDipGui! acolo este loc lsat* Istoria "ireasc de toate "elurimile ale neamurilor do2itoce ti ce sunt pre pmFnt4 i #n pmFnt! s2urtoare i #n ap! tiprit cu slove de aur* Bart ,Dco,ra"iceasc! cea mai dintFi ce s?au tiprit #n ora ul /oloniii al Italiii! mai nainte de ani 6%(* /i2lia manuscript latine te pe memvrFn* 0C8/INET 9IRESC4 Ca2inet "iresc! unde au do2itoace! metaluri! #mpietriri! mr,eanuri! pocituri ale "irii! ( mumii! "elurimi de Daine vecDi de $OO i I*OOO de ani! dupre la alte neamuri i de oameni numi+i! i alte multe lucruri asemenea! precum s?au mai Gis pentru ca2inetul "iresc al >ienii* 0ICO8NE =I C8DRE4 O mare Gidire! #ntru care este adunare peste 10.0 icoane i cadre! din care unele sunt noao! i altele "oarte vecDi! Gu,rvite de cei mai vesti+i la me te u,ul Gu,rviii! din care! cele ce mi s? au prut mai deose2ite #n asemuire! am #nsemnatN

Icoana S"Fntului Iosi"! ce +ine #n 2ra+e trupul milostivului nostru domn I su s B risto s* Nar+is cel "rumos! ce sin,ur s?au #ndr,ostit de sine? * Dux Carol al /avariei! clare i otcFrmuind re,Dimentul su* TDisei! carele! lsFnd sin,ur pe 8driana! #n ostrovul Naxu! st ,ata de a pleca* 8punerea soarelui! ce s vede dup drFmturile palatului #mprtesc de la Roma* 7aria 7a,dalina* Un copil ce s sile te! su"lFnd! s stin, o lum#nare ce o +ine o "at #n mFn! i ea rFde pentru Gdarnica munc a copilului* Iar 7aria 7a,dalina! cFnd s a"la cu"undat #n pocin+* Seneca! cFnd sin,ur s omoar #n 2aie! slo2oGindu? i sFn,ele din vinele mFinilor i ale picioarelor! cci a a au vrut ucenicul lui! Neron tiranul! s se omoare ne,re it! cu orice moarte # i va ale,e* 8rDan,Delu 7iDail aruncFnd -os pre rsvrtitoriul #n,er* Toat ceata #n,ereasc aruncFndu?s dinnaintea -e+ului preaputernicului D u mneGeu #n Iad* Rs2oiul 8maGoanelor* /iruin+a lui TDisei ce au "cut?o asupra .alestriii! #mprtesii 8maGoanelor! svFr indu?o la podul de peste ,Frla 9ermodon* Don 9erdinand! "ratele lui 9ilip al I>?lea! crai al Ispaniii* 8vraam! stFnd ,ata s -ert"easc pre "iul su Isaac! i #n,erul #l popre te* Ra"ail cel vestit* 9ecioara 7aic! +iind #n 2ra+e pre I su-s U risto s* 7oartea pruncilor celor nevinova+i i #mpotrivirea maicilor! ce s?au urmat #n vremea lui Irod* I su s B risto s priimind cu 2lFnde+e pe pocita pctoas* Toate aceste icoane i cadre au o a a asemnare! unile #n 2ucurie! altele #n tristare! cum i #n mFnie i #n 2taie! dup cum am Gis pentru maicile ce s?au #mpotrivit tr,Fnd pe copiii lor din mFinile vr ma ilor! i mai vFrtos aceia cu lumina ce s munce te copilu s o stin,! atFt le este asmuirea! incit stau la "ie care cFte 6O?'O de privitori vreme destul! "rI de a?i lsa inima s se mute i la alt vedere* 7ult m?a "i #ntins asupra mirrii acestor asmuiri! dar me?au "ost team s nu se supere cititorii* Iar cFnd vreunul! #n urma ace tii citiri! ar vedea aceste Gu,rveli! cum i cele de la >iena! ce

sunt la /elvedere! atuncea a "i #ncredin+at c ar Gice c am scris pu+in asupra asmuirii* 8lt Gidire! iar cu cadre! dar nu i vecDi! ci numai noao! Gu,rvite de cei mai vesti+i Gu,ravi de acuma! din care iar cele ce am #nsemnat suntN cadra acelui de acum crai al /avariii! Ludovic I i a criasii! cum i a altora din "amilia cur+ii! H unde au i "elurimi de statue de marmur i mari tapiserii de CDina* 0GR:DINILE4 Grdina cur+ii! care despre o parte are palatul criesc! despre alta o casern mare! #nnaintea criia #n toate Gilele s "ace mustra solda+ilor! cF ti,Fnd plim2area ,rdinii i aceast vedereJ i la celelante 2 pr+i sunt namestii mari pe stFlpi! unde sunt cadrele ce am numit mai sus* 8ceast toat plim2are are numai copaci mul+i i mari! printr?#n ii a ternut nisip! i pe la locuri cu 2raGd! i lvi+i de edere* La mi-loc un "oi or rtund! unde dau 2uturiN la ' col+uri! ' DavuGuri* Dintr?aceast ,rdin trec #ntr?alt! ce o numesc ,rdin en,leGeasc* 8ceast este atFt de mare! #ncFt mcar cel mai o2icinuit om la um2let nu va putea #ntru o Gi s o #mpre-ure* S #mplim2 printr?#nsa cu car#tele i calri! avFnd drumuri slo2ode i pentru cara! ce mai de drept vor s treac! la alte sate! i cu toat aceast slo2oGenie! tot este o ,rdin din cele dintFi* Cur, printr?#nsa rFuri cur,toare! peste care sunt "elurimi de poduri i "ui oare* 8re alee #n multe "elurimi! cum i spaleruri! pduri i alte multe podoa2e! unde este i palatul prin+ului Carol! "ratele craiului* 8lt ,rdin criasc! pe care cu dreptate o numesc Nim"em2ur,! adec Lca ul ;inelor! care este departe de ora ul 7inDen cale ca de un ceas mer,Fnd cu cai! i tot acest drum este "rumos lucrat! cu alee de tei i plopi* Trei mari podoa2e are aceast ,rdinN ,Frle! ,rdin i palat! care despre o parte are ,rdin! i despre alta curte! ce este "oarte mare i rtund! avFnd! 2eG palatul! a cruia ocoli ul este peste 'OO stin-ini! i alte $O case #n ocoli ul cur+ii! deosi2ite una de alta i #mpreunate cu Gidurile cur+ii* n mi-locul ace tii mari cur+i i namestii! un mic Dele teu #n mi-locul cruiaeste o movili+ de 2olovani de piatr! dintr?a criia mi-loc s arunc drept #n sus ap nalt ca de ( stFn-ini! i ,rosul ca pe mFn* Dintr?aceasta ap umplFndu?s Dele teul! s mai "ace o ,Frli+! ce este pe mar,inea drumului! a criia lun,ime +ine ca o -umtate de ceas! i l+imea ca de $O stFn-ini* 8ceast curte rtund! cu Dele teul la mi-loc i adrivanu! cu palat

i celelante $O case! aduc o mare plcere la ocDii privitorilor! i poci Gice c o asemenea curte nu am mai vGut* Iar ,rdina are tot cam o "orm cu cea de la =eem2run! avFnd #nnaintea palatului un mare ocDi de ,rdin! "rI de copaci! ci numai a ternut cu 2rasd i "elurimi de "loriJ i la mi-locul acestui loc! un DavuG mare cu adrivan! avFnd iar o arunctur de ap! asemenea nalt i ,roas cu cea din curte* De amFndoao pr+ile acei ,rdini cu "lori numai! sFru vreo cFteva postamenturi! de"asupra crora au statue de marmurJ apoi! de cFte trele pr+i! s #ntind ,rdini cu copaci #ntru o mrime nespus! i iar cu "elurimi de alee! unile #ntunecoase! altele luminoase! cum i spaleruri i alte multe "i,uri prin copaci "ormalisite! i pe alocurea "elurimi de "oi oare! cum i case #ntre,i! pe alocurea mo2ilate cu mare ,ust! i oran,erie cu sum de "lori i copaci deosi2i+i streiniJ i! prin toat aceast mrime de ,rdin! sunt i multe canaluri cu ap cur,toare! lat de (?$O stFn-ini! i altele sunt #ntre,i ,Frle! din care s "ac i Dele tee! unde au i luntrii pentru plim2are* 8ceste multe ocoli uri de canaluri i ,Frle! unde au i "elurimi de poduri asupr?le! pricinuiesc cea mai mare "rtimuse+ i mul+umire privitorilor* Dintr?un alt iGvor! iar s arunc apa! cur,Fnd #n toate pr+ile! #ntocmai ca o um2rel! din care mai la vale iar s "ac multe "i,uri! unde sunt i 6 statue de marmur! sco2ite cDiar de acel vestit Canova* =i cFte alte multe "elurimi de #n"rumuse+ri mai sunt* La acest palat ?au dat s"Fr itul 7axYnilian Iosi" craiul! printele acestui de acum crai! cu un s"Fr it "oarte odiDnit! #ntocmai cu iu2itoriul de DumneGeu episcopul nostru! rposatul #ntru "ericire! Iosi" 8r,e iu! carele! dup ce ?au "cut #ncDinciunea ctr milostivul DumneGeu! adormind! nu s?au mai de teptat* Grdina Cer2ilor! unde poate "i peste $(O capete de vite sl2atice i de multe "eluri* Grdina cu toate 2uruienile cFte sunt tre2uincioase la me te u,ul do"toriilor i alte multe ,rdini! pe care! nevGFndu?le! nu am putut a le scrie* 0=CO8l* R! S.$T8I*UN =I 8lU#n* B4 Ca2inet de miniaturi! unde au "elurimi i minunate mici cDipuri lucrate pe "ilde i pe alte metaluri* 0 alt Gidire! #ntru care au adunare de multe lucruri de mare pre+! cum mul+ime de antici! mari 2uc+i de mr,eanuri i toate "elurimile de metaluri* =i alte multe dulapuri pline cu asemenea lucruri*

8lt Gidire! iar cu adunare de multe monede! medaluri i alte mruntaie tot din vecDime* 1 alt Gidire! #ntru care au o2 teasc adunare de toate uneltele a tutulor me te u,urilor* Ipat alt! #ntru care este criasc adunare de cadre lucrate cu mFna! "rI de "e+e! cum i miniaturi pe Gmait! i #n "ilde spate! i moGaicuri* Ipat alt! #ntru care au adunare de lucruri "ire ti i instrumenturi matDematice ti* 9a2ric de toate instrumentele matDematice ti* 9a2ric de por+elanuri* =coal unde #nva+ damele cele de mai de #nnalt treapt me te u,ul opticesc* Iar coal! unde s #nva+ spatul pietrilor* Li+eu cel mare! unde d #nv+are #n lim2a elineasc acel vestit pro"esor din toat Evropa! anume TDirsie! om de neam saxon! #nv+at! 2la-Fn i "oarte iu2itori de omenire! pentru care daruri este i s"etnic al cur+ii crie ti* =coala ce s nume te GDimnasium* =coala unde s #nva+ pa-ii crie ti* =coala de cde+i* =coala ce?i Gic Institutul! unde me?am i lsat 2 "i! pe Radul i 8lexandru* =coala a pra?ctice tii #nv+turi de do"tori* =coala de ,eraDi* =coala de moa e* =coal criasc pentru 2una cre tere a tinerilor* =coal pentru copiii ,arnisonilor i ai invali+ilor! adec ai 2trFnilor i ai rni+ilor! i pentru cei ce nu mai pot lucra pentru vericare pricin* =coal o2 teasc ce este de o mrime nespus* =coale de #nv+turi #n parte* =coal "iloso"iceasc* =i! 2eG acestea! mai sunt i alte coale! dar eu nici vreme am mai avut a le a"la! nici am putut a mai aler,a! a"lFndu?m tot 2olnav din Geneva i pFn m?am #ntor* S acas* 8cademia =tiin+elor* 8cademia criasc a me te u,ului Go,ra"icesc* Cre tere de copii lpda+i i sFrmani*

Cas de a #mprumuta pe scpta+i #n multe cDipuri* Spitalul al craiului Iosi"* Spitalul ce?i Gic al S" # ntului D u D* Spitalul ost esc* Spitalul pentru ceia ce nu mai pot avea tmduireJ i spitaluri iar mai sunt alte* O mare Gidire #ntru care strFn, pe to+i cei scpta+i! i spre "ericire #i #ndemneaG i #i #ndrepteaG prin #nv+turi de me te u,uri! cum am cuvFntat i la >iena* /eG & tDeatre o2icinuite! i unul al palatului! dar slo2od i o2 tii! mai este i altul! ce?l numesc criesc! dar iar slo2od! care! pentru mrimea i podoa2a ce are! s numr cu cele dintFi i numite duprin aceste +ri* /eG toate aceste ce am #nsemnat! mai sunt i alte ?multe lucruri "olositoare o2 tii i spre podoa2a ora ului! pe care! nevGFndu?le! nu le?am scris* Iar din ora ul 7inDen cltorind spre Elve+ia! am trecut prin sta+iile cele mai de la valeN ."ai"eno"en! p* I! ora J Inin,! p* I! sat mareJ Land2er,! p* I$U&! ora mare #n cetate! din ?care! e ind! s trece ,Frla LeaD! pe pod stttor! "oarte +eapn i "rumos* ntr?aceste & sta+ii a-un,e capul 2l+ii ce s nume te 8mmerGee* /uDloe! p* I! ora J Cau"2eren! p* I>&! ora J O2er,in,2ur,! p* I! sat mare! ODempten! p* I! ora mare #n cetate!unde s i trece ,Frla Iller! din care au "cut un cataract "oarte minunat! lun, ca de 'O stFn-ini! cu 6 seturi pardosite cu podine i "oarte drept cumpnite! #ncFt s arunc apa peste toat lun,imea! tot la o msur! din set #n set! care vedere nu e pu+in minunat* 8poi! #n Isni! or elJ /an,Dei! p* $>& ora J Retem2aD! p* I$U& ora J Lindau! p* &! ora cu cetate! #n ostrovul ce este #n 2alta /oden! unde este i Dotarul /avariii de ctr Elve+ia* n tot acest +inut al /avariii smnturile sunt cele ce mai #nnapoi am cuvFntatJ i pdurile toate de 2raGi i molit"i! #ncFt i pe locurile cele e+e! #n loc de mrcini i tu"e! sunt numai ?2raGiJ "iindc tot pmFntul este pietros i! cel mai 2un! nisipos! de aceia i alt"eli de copaci nu odrsle te* Toate cDerestielele de cas i lemnele de "oc cunoscut lucru iaste c sunt tot de 2rad* >itele ?sFnt mari! i mai mult cai decFt 2oi #ntre2uin+eaG la toate lucrurile cFmpului i la transpor turiJ i din 2oi &5! cei mai mul+i sunt sau
29In textul de baz : boii. (N. ed.)

ne,ri luciu! sau castanii! i 2l+a+i ne,ri& cu al2! i castanii iar cu al2* =i Gic c acest neam de vaci dau lapte de ( ori mai mult decFt celelante* Gra-durile! ce au pe la toate satele! sunt vrednice de vedere! cci sunt pardosite cu temei i cu orFnduial de a putea s "ie tot curate! avFnd i "FntFn #ntr?#nsele cur,toare* Iaslele sunt i de piatr! ,rtarurile i de "er! i toat vita deose2it cu stFlpi i cu scFnduri* ntr?aceste ,ra-duri au vacile le,ate cu lan+uri de 2 pr+i* Clima acestui loc nu este mai clduroas decFt a noastrJ dar "iindc lucreaG pmFntul 2ine i #l a-ut cu multe cDipuri! mai nu rmFne loc pe care nu #l samn de & ori #ntr?un an! i pe cele mai multe le samn cu smFn+ de tri"oi i de alte "elurimi "Fn 2un! carele! crescFnd numai ca de & palme! #l cosesc* =i aceasta ne,re it o "ac! cci lcuitorii sunt mul+i! i locul strFmt* Dintr?aceasta a lor strFmtorare i pe un loc pietros s "ace dovad c au dreapt o2lduire* .ortul na+ionalYesc este plrie mic! cma curat! veste sau spen+er! pantaloni pFn #n ,enuncDe! ciorapi lun-i al2i ?sau al2a tri! lucra+i preste tot cu ,urele i "lori! panto"i cu ctram de- a supra* Iar cum nu este plu,ar! ci oro an! do,ar! cismar! "ierar! acestea to+i poart ca tot no2l! avFnd deose2ire numai pre+ul materiilor; iar #ntr?alt cDip! sunt #mpreun cu cea mai nalt no2ilit! i cDiar cu craiul! la tDeatre! la #mplim2ri o2 te ti i la ,rdini! destul numai s "ie curat #m2rcat i s se poarte 2ine! lucru care #l vede omul la to+i deo2 te* (C !'#$A&E (E)*EB'$A. Iar cFt pentru starea norodului! din cele mai de la vale scris! poate "ie care s -udece* Co2orFndu?m la un sat! s #ntru #n 2irt! am vGut! aproape! o c cioar decFt toate celelante mai #mpodo2it i curat! Gu,rvit! cu ,eamuri mari! cu -ealo,ii! i o poart "oarte "rumos lucratJ i #ntre2Fnd pe slu,a 2irtului cine lcuie te #ntr?acea cas! me?au spus c un stean* 8tunci! coprinGFndu?m mirare! m?am #ndemnat i m?am suit s vG cele din nuntru! unde! #ntFmpinFnd pe ,aGd! i?am spus curat c sunt cltor strein i c "rumuse+ea i cur+enia casii m?au #ndemnat s m sui ca s vG cele din nuntruJ atunci steanul cu mare 2ucurie m?au #ndreptat #ntFi #n doao odi! unde avea numai paturi cu a ternuturi! scaune! mese! cadre i Darta patriii luiJ apoi m?au #ndrept u #n alte 6 odi! unde era tot poli+e! deasupra

crora avea toate "elurimile de vase! din "ie care mai multe decFt ar "i putut "i tre2uincioase unii 2une i 2o,ate ,aGdeJ i din toate art numai un "eli! c avea peste (O nstrpi de ap! din care ca vro I 6O era de sticl! i celelante de pmFnt al2! i toate cu "undurile i capacele de cusitori! dup cum pe acolo s o2icFnuie te* 8tunci l?am #ntre2at pentru ce din "ie care "eli are o a a mul+imeK El me?au rspuns c! ca ni te lucruri totde a una tre2uincioase casii! le?au cumprat la vreme de tFr,! cci s vFnd cu pre+ul -umtate! i apoi nu mai are ,ri-e mult vreme* 8cum -udece "ie cine strile oamenilor pro ti de prin aceste locuriJ i acest "eli de stri au vGut mul+i "ra+i compatrio+i care au #ntrat #n 8ustria i au um2lat prin satele sse ti* 8poi iar ! mai #ntre2Fndu?l cum au a,onisit o a a #ndestulat stare! cu ce meserie ne,u+itorindu?s! el me?au rspuns! cu pu+ine cuvinte! c! lucrFnd #n toate Gilele de preste an! #n cele Dune la cFmp! i #n cele rele la lucrurile casii! i pltind craiului al $$?lea parte din a,oniseala lui! pentru care i mul+ume te milostivului D u mneGeu* 8ceast 2alt /oden este #mpre-urat de ( stpFniriN de a /avariii! >irtem2er,! /aden! Elve+ia - i TirolJ a criia lun,imea este ca de &O ceasuri! i l+imea ca de )* =i ca s nu trec aceast 2alt #n I l+imea ei! "iind i vFntul #mpotriv! m?am lsa+i tocmai la capul despre Constan+! unde este 2alta mai #n,ust* =i trecFnd prin stpFnirea Criii >irtem2er, i /aden! i mer,Fnd tot pre mar,inea 2l+ii! am vGut o nespus "rumuse+J cci pe tot acest drum se +in lan+ casele! avFnd despre o parte de drum vii! i despre alt ,rdini! pFn #n mar,inea apii* =i viile! #n toate aceste +inuturi! au o "oarte 2un orFnduial la sdirea lor! "iind #n toate pr+ile pe linie "oarte dreapt pus! i #ncDisoarea I "ie criia vii! atFt de ctr vecini! cFt i de ctr drum! este tot cu spaleruri* 8ceast vedere de vii! case! ,rdini! i peste toat 2alta mul+ime de luntrii cu pFnGe! H este o "rumuse+ deose2it* Din Lindau cltorind prin cele mai de la vale sate i ora e ale Criii >irtem2er, i 7arelui Dux de /aden! carele! ne"iind pe drumul po tii cel mare! nu #nsemnai sta+ii i po te! ci numai numele satelor i ale ora elor! care sunt acesteaN E a! EnGesvailer! CreG2or! Nollem2arc! /eGnau! GDiGenvailer! O2erdor"! EriscDirDen i 9riedriD a"en! ora "rumos! #n mar,inea 2l+ii! avFnd i o linie de case noao! "oarte "rumoase! a"ar din ora ! pe malul

2l+ii! a crora podoa2a i "rumuse+ este deose2it lucruJ cci! 2eG arDitectura a toatii linii caselor! do2Fnde te vederea mare mul+umire din pricina 2l+ii! ,rdinilor i a viilor* 8poi! de aciia! #n satul O"en! 7an+el! 9i 2aID! Iman tat! #ntr?aceste 6 sate este Dotarul >irtem2er, de ctr /aden! Ripen! Baa,nau! Steten i 7er+2ur,! ora iar #n mar,inea 2l+ii! de unde! #ntrFnd #n luntre mare cu pFnGe! am trecut & ceasuri la ora ul Constan+* .rintr?aceast 2alt cur,e ,Frla Rinul! ce iGvor te din mun+ii 8lpi ai Elve+iii i! petrecFnd prin 2alt i e ind! "ace Dotarul Elve+iii de ctr /aden! i iar al /aden de ctr 9ran+ia! i apoi tocmai laolant #ntr #n mareJ care ,Frl s i trece! #ntrFnd #n ora ul Constan+! pe un pod stttor! "oarte temeinic! avFnd #mpreunat cu pedul i namestii de "a2rice cu "elurimi de mori i Derstraie de scFnduri* 8cest ora este destul de "rumos i #n cetate "oarte temeinic! prisosindu?s "rumuse+ea cu vederea Rinului i a 2l+ii* De aciia mai nainte s #ncepe Dotarul Elve+iii! #n care! #ntrFnd i mer,Fnd drept spre Geneva$! am trecut prin 5 cantoane din && ce are* Cantonul s poate socoti ca un -ude+! cu atFta numai deose2ire c "ie care canton # are o2iceiurile i prvilile lui! care s potrivesc cu "oloasele locului! "rI de a avea putere de a s amesteca un canton la stpFnirea altuia! cu toate c #n cantonul /ern lcuiesc to+i elcii cei streini! i poate a s numi cel dintFi ora * IIie care canion # taie moneda! avFnd deose2ire marca unuia de a altuia* n toat Elve+ia! no2l i prost nu este! ci to+i sunt "ra+i compatrio+i* .e urmtorii orFnduitelor slu-2e ale "ie cruia canton #i orFnduiesc deputa+ii ai "ie cruia sat! care sunt datori a slu-i #n soroc de trei ani* To+i lcuitorii P#nt osta i! i la vreme de tre2uin+ "ie care tre2uie s slu,eascJ iar #n vreme de pace! numai pentru 2una orFnduial slu-esc cu rFnd* Din Constan+ am #ntrat #n cantonul Tiur,au! al cruia lcuitorii sunt su"lete L5*6OO! i am trecut prin 9rauen"eld! p* LQ U&! ora mic dar "oarte "rumos! "iind oamenii cu totul da+i la podoa2a caselor i #n"rumuse+area ,rdinilor* Casa po tii este un lucru deose2it! i ,rdina ei a i-derea! cu toate c este mic! dar este vrednic de a primi mcar pe oricare om #ntr? #nsa! cci are ce vedea* =i oricare alt cas a ora ului au avut loc mcar numai de

5 stFn-ini! #l are "cut ,rdin! prin care d miros i aer curat ora uluiJ cci #ntr?acele mici locuri 0care sunt "oarte multe4 au movili+e! asupra crora sunt sdite toate "elurimile de "lori cele cu mirosJ i! printr?acestea! copaci streini! i al+ii tun i #n "eliurimi de "orme! la care poate edea cineva vreme destul s le 2a,e seam! i tot 2ucuros nu s va deprta* Toate casele ora ului sunt lucrate cu arDitectura cea noao! Gu,rvite! i cu "elurimi de podoa2eJ dar din toate! cum am Gis! este de mirare casa i ,rdina po tii* Cci cum s apropie cltoriul de ora ! pe aceasta o vede mai #ntFi! mare i #mpodo2it! i cu deose2ite lucruri #n ,rdin! pentru care i socote te c este a vreunui prin+ i "oarte 2o,at* 8poi viind #mpotriva por+ii i cetind cele scris! a"l c este po ta* (C !'#$% 8L (E)*EB'$E. 8tunci ce rmFne s "ac unul ca mine! decFt aducFndu?mi aminte c #n patria mea! din pricina nestatorniciii! niciun "eli de podoa2 nu poate sta #n "iin+! Gic! ce rmFne s "ac alt decFt a o"taK Cci cele ce lucrm muncind #n $O ani! numai #ntr?o Gi le predem! lsFndu?ne patria i "u,ind prin +ri streine* mpra+ii Evropii s 2ucur cFnd vd acest "eli de cas i cFnd supu ii lor Gidesc! sdesc i #n"rumuse+eaG ora ele i sateleJ iar ai no tri s 2ucur cFnd nu ne rmFne crmid peste crmid* CFnd voi vrea s 2lestem pe cel mai mare vr-ma al meu! e destul de voi GiceN s?i "ie #ntr? un Gdar lucrurile sale* Numai a Gecea parte din cFte cDiar mFinile mele au lucrat! i numai #ntr?acele rele Gile #ntru care tot omul sta #ncDis la cldur! i acum! la cele mai multe sdiri nici locurile nu s cunosc! i cFnd voi voi s #nsemneG prpdenia a toatii Arii RumFne ti! ce au #ncercat?o #n ( rFnduri #n soroc de &) de ani! tre2uie s "ac un tom #ntre,! coprinGtori numai de acele o2 te ti stin,eri ale +rii* Din 9rauen"eld am mers #n Islicon! unde sunt multe "a2rici #ntru care s lucreaG stam2e* 8ciia este i Dotarul cantonului Tiur,au de ctr e anto nul ;urFD! ce are lcuitori su""lete $%&*$OOJ apoi #n >intentur! p* lU&! ora mare i iar #mpodo2it cu multe case 2une i ,rdini "rumoaseJ #n Tess! unde s trece ,Frla Tess! din care iar "ac un cataract ca cele ce am mai numit* .rintr?aceste numai pu+ine ora e cltorind! #ncredin+G pe cititori c nu am putut r2da de a mer,e pFna la Geneva! sau LoGana! sau /ern! ce sunt ora e mari! i apoi s "ac descriere* Cci #ntr?aceasta scurt cltorie mi s? au "cut destul deslu ire de toate cDipurile "ericirilor ale ace tii na+ii*

iC !"#$A&E (E)*EB'$A Ne,re it! acel Gulielm Tel! carele au desro2it pe acest neam i i?au dat o a a #ncepere de 2un otcFrmuire! s" # nt nu va "i! iar #ntr?acei mai mari "ctori de 2ine din lume! tre2uie a s numra* La cel mai de nimic sat! anume GriDdor"! #nnoptFnd! am ,sduit la 2irt! unde #ntrFnd un stean #n odaia ce eram! ne?au #ntre2at de este priimit s stea cu noi de vor2 pentru petrecerea de vreme* Carele! dup multe vor2e i #ntre2ri ce i?am "cut pentru o2iceiurile i prvilile lor! dup ce ne?au dat s pricepem c vor2e te "ran+oGe te! nem+e te i italiene te! au #nceput i elinic! GicFnd trei?patru rFnduri din Teno"on! i vreo doao stiDuri din Omir* =i #ntre2Fndu?l unde au #nv+at elinic! me?au rspuns c #n toate satele lor tre2uie s "ie coal #n lim2a na+ional! i care din colari s #ndulce te la #nv+turi! mer,e la coalele duprin ora e! unde sunt #nv+turile mai nalte i #n multe lim2iJ i la acele coale poate "ie care a cF ti,a #nv+tur! dup cFt rFvn va avea* 8poi au venit copila 2irta ului! ca de $O ani! i ne?au cFntat cu clavirul i cu ,lasul! i al+ii ce s silea #n tot cDipul s ne odiDneasc* =i alte multe ce a2ea le vede cineva ! i "oarte rar! #n ora ele noastre! le?am vGut #ntru acest stucean! pe care Darta nici c #l are! pentru mic orarea lui* Dar #ntocmai parc i "irea au vrut s slu,easc ace tii na+ii! cci #n alte pr+i anevoie s vd al+i copaci decFt 2raGiJ iar #n Elve+ia! de toate "elurile! ca la 2la,oslovitul pmFnt al >alaDiei* =i cFmpurile! pe la cele mai multe locuri! au un a eGmFnt "oarte "rumos! "iind #ntocmai ca al2ia! unde #n sus de amFndoao pr+ile au viile! mai la vale au liveGi cu pometuri! i la mi-loc smnturile! #ntre care este i drumul* Cum i unde s?au #ntFmplat cFte o rFp! sau cea mai mic nepotrivire a locului! ei pe tot anul cFte pu+in au spat de sus i au aruncat #n ,roap! pFn au o2lit i au #n"rumuse+at locul ce au "ost urFt i ne"olositor* 8semenea lucruri am vGut cDiar #n cltoriia mea! i #ntre2Fnd pre muncitori pentru ce s strduiesc la acel col+ "r de "olos! me?au rspuns c aceast munc o "ace #ntru aceast vreme cFnd nu au lucru tre2uincios! i c acest loc! o2lindu?s! #i va "olosi! i c sunt datori un loc urFt s?l "ac "rumos! cFnd va "i prin putin+* 8cum -udece "ie care cFt acest loc i neam sunt #n cele mai nalte "ericiri! #ncFt au vreme i rFpele s le o2leascM apoi i semnele ce au pe drumuri pentru #nlesnirea cltorilor! sunt mai deose2ite decFt #n celelante +inuturi! cci le au #ntocmite #n toate satele! #ntrFnd i e ind! pe care scriu pentru "ie care drum

la care loc mer,eJ a i derea i la rspFntiile ce pe drumuri sunt! cum i la tot ceasul! al+i stFlpi cu #nsemnare de cFte ceasuri mai sunt pFn la cel din nainte ora * =i oriunde este vale mare! unde tre2uie cltorul s? #mpiedece roata! iar este stFlp cu o roat Gu,rvit i pus pe piedec! scriind c ne,re it tre2uie s #mpiedece* .e aceste drumuri! numai acela poate perde drumul care nu va "i tiind nicio lim2 evropeneasc* =i cFte alte multe podoa2e i "ericiri o2 te ti sunt pe care nu le cunosc! din pricina ,ra2nicii mele treceri* Din Tess am mers #n satul >aliGelee! unde! pu+in mai nainte! s trece rFul Tlat pe pod stttor! lun, de $& st #n-ini! #ncDis de amFndoao pr+ile i #nvlit cu +i,le* =i aceast toat ,reutate spFnGur numai #n me te u,! cci este #ntemeiat numai la cptFie! "rI de a mai avea vreun stFlp #n ap! #n toat lun,imea* =i #n ;uriD! p* &! ora mare! #n cetate! i "oarte "rumos! cruia #i mre te "rumuse+ea cur,erea printr?#nsul de trei ,Frle 6O! din care cea dintFi este ,Frla Limat! ce s trece pe un pod stttor! "oarte minunat* 8poi! la mi-locul ora ului! cur,e 2alta ;uriD6$! a criia lun,imea #i este ca de $& ceasuri! i l+imea ca de &* 8ceast 2alt! #n,ustFndu?s la capul despre ora ! cur,e prin mi-locul ora ului i s trece pe un pod atFt de lun,! lat i +eapn! #ncFt aciia este cea mai mare piia+ a ora ului! unde ed mii de oameni! cumprtori i vFnGtori de toate "elurimile! cumN le,umi! poame! psri! pFine! toate verde+urile! pescrii i orce lucruri o2icFnuiesc de aduc #n pie+e spre vFnGare* =i 2eG aceast mul+ime de oameni i lucruri! sunt i vreo cFteva prvlii cu mr"uri! tot asupra acestui pod* =i la ceialant mar,ine de ora cur,e ,Frla Geele! ce s trece iar pe un pod stttor i 2ine lucrat* =i "iindc aceste dou ,Frle sunt mari! au i deose2ite canaluri* =i! #n scurt! acest ora este unul din cele dintFi ale Elve+iii* (C !"#$%&' (E)*EB'$E De aciia am mers #n satul 8lsteten! unde iar mi s?au #ntFmplat o vrednic de scris #ntFmplare* Co2orFnd la 2irt! m?au #ntre2at un om de unde venim* Eu spuindu?i c de la Cron tat! el au prisositN c de la Cron tatul din Transilvania! ce s Dotr te cu >alaDiaK Cci este Cron tat i #n Ro ia! i tre2uia s?i "ac deose2ire* Eu! vGFnd c are tiin+
30In realitate, rin !iiri"# "ur$ nu%ai d&u '$(rle) : Limmat i Sihl. (N. ed.) 31Balta Zurih (Lacul ZiirichZuricher See) nu '"ur$e* rin '%i+l&"ul &ra,ului) "u% -"rie .ini"u /&le-"u, "i
'&ra,ul (n "etate) e-te a,ezat e %alul n&rdi" al 0a"ului !iiri"#, (ntr1un triun$#i 2&r%at de 0a"ul !iiri"#, r(ul 0i%%at ,i un a2luent al r(ului 0i%%at, r(ul 3i#l. .u "u% reie-e din 2raza ur%t&are ('4"ea-t balt, (n$u-t(ndu1- la "a ul de- re &ra,, "ur$e rin %i+l&"ul &ra,ului)) "lt&rul 1n&-tru "&n2und r(ul 0i%%at, la ie,irea din 0a"ul !iiri"#, "u (n-u,i 0a"ul 7iirich. 4i"i e-te, r&babil, '-ur-a) "el&r 'trei $(rle) "are "ur$ rin !iiri"#. (N. ed.)

,Deo,ra"iceasc! am #ntre2at pe 2irta N 1Ce om esteK3 El me?au rspuns c este +ran plu,ar! i c au venit cci astGi este Gioa ,aGeturilor! i c s strFn, unii de le cetescJ i c de vrem s le cetim! s #ntrm #n odaia o2 tii! unde! #ntrFnd! am ,sit al+i trei?patru ca acela! cu "oi de ,aGeturi #n mFini* 8tunci m?au coprins ,Fndurile! vGFnd c +eranii Elve+iii! vrFnd s tie ce cur,e #n lume! s strFn, i cetesc ,aGeturi* =i cel ce m?au #ntre2at de unde viu! me?au "cut destul dovad c sau au cetit ,Deo,ra"ie! sau c de multe ori s?au uitat pe Dart* OM ce #ntristat aducere aminteM Cci #n anul $%&'! mer,Fnd la Clu-! .e ta i 7eDadia cu dumnealui "ratele lo,o"tul 7anolacDe /leanul! au primit o scrisoare de @a cinstita can+elaria lo,o"e+iii cei mari! asupra criia adresul eraN 1Ctr dumnealuiV la 7eDadia! #n +inutul Transilvaniii3* Din care s cunoa te c niciunul din can+elaristi nu au tiut c 7eDadia nu este #n +inutul Transilvaniii! cu toate c este i aproape de Dotarele >alaDiei! H iar elvetul plu,ar! i peste patru #mpr+ii departe! au tiut care unde este i cu care loc s Dotr te* 8poi am mers #n satul Dieticon! H unde s isprve te Dotarul cantonului ;uriD i #ncepe al e antonului 8r,au! care coprinde lcuitori $''*'OO su"lete! unde s trece ,Frla Riten* /aden! p* LiU& ora mricel! #n cetate! lFn, mar,inea ,Frlii Limat* 7elin,Den! p* LiU&! ora ! #ncun,iurat cu cetate! unde s trece ,Frla Reuss! pe pod stttor! mare i "rumos* Lin+2ur,! p* lU&Q ora unde este mare "a2ric de pFnGeturi! unde s isprve te cantonul 8r,au i s #ncepe a lui /ern! care are lcuitori &5'*(OO su"lete* CaleD2er,! p* I! unde s trece ,Frla* GrosJ .apirmile! adec moar de DFrtie* 0/ERN4 De aciia i pFn la /ern! cale ca de un ceas! s #ncepe un drum "rumos! cu deose2ite spaleruri i alee! unde este i plim2area oro anilor! avFnd la mFna stFn, un deal "oarte nalt i lun,! drept o2lit i 2reGduit* =i la dreapta de drum este aleaoa pentru plim2are! care alea i deal +ine pFn a intra $$$ ora * Intru care #ntrFnd! s trece ,Frla 8ar! pe un pod de piatr "oarte temeinic i "rumos! avFnd pe amFndoao pr+ile! #n loc de parmaclFc! 2alcoane de Der! a cruia lun,imea este ca de 6O st"Fn-ini* 8cest ora /ern! pentru vreo cFteva lucruri deose2ite ce are! poate a s socoti ca un scaun al Elve+iii* 8ciia lcuiesc i to+i elcii cur+ilor streine* Este Gidit pe o movil "oarte mare i nalt! care movil pu+in loc rmFne de nu s ocole te de ,Frla 8ar! rmFind movila cu ora ul #ntocmai ca un

ostrov! aviI* D nl+ime peste (O st"Fn-ini! socotindu?s din lumina apii pFn #n cel mai nalt loc al ora ului! #ns linie dreapt #n sus! iar nu strFm2! cci a a poate "i i $(O* La acest mai nalt loc al ora ului este un turn cu ceasornic! ce are o meDanic prin care 2ate s"erturile o statu mic de om! i alte % statue s #ntorc #mpre-ur* Iar #n vFr"ul clopotni+ii! 2ate ceasurile o statu mare! ca cel mai mare trup de om! #m2rcat cu Daine de Der ca cele vecDi romane ti* O plim2are de Gioa i noaptea! "iindc o lumineaG cu "elinare! "oarte "rumoas i romanticeasc* 8ceasta are copaci mul+i i mari! #n rFnd sdi+i! i ramurile toate #mpreunate! apoi de"a supra tun i drept! vGFndu?s #ntocmai ca un #nvli verdeJ a i-derea i pe dedesu2t! nalt ca & st"Fn-ini! iar tun i! vGFndu?s peste tot ca un tavan verde* 8ceasta este #n mucDea dealului! unde pe -os este cur,erea ,Frlii! din care au cataract "cut! lun,uca de 6O st"Fn-ini! ce #nmul+e te "rumuse+ea plim2rii cu vederea cataractului i cu auGirea s,omotulm* =i toata aceast nl+ime este #ntemeiat cu un Gid de piatrJ i poate li! din lumina apii i pFn #n vFr"! la aceast plim2are! ca 6( st"Fn-ini nl+ime* Dintr aceast nl+ime! la anul $)('! mai &(! cFnd #ntr?acest loc nu era plim2are! ci loc unde tinerimea #nv+a clriia! au cGut tocmai -os! cu calul dimpreun! un propoveduitor! anume Teo2old >aindep"en! i nu au murit! ci numai ?au "rFnt un picior! i! do"torindu?l! au mai trit #nc ) ani! tot propoveduind* 8ceast #ntFmplare st scris #ntru o peatr ce este Gidit tocmai #n locul #ntFmplrii* O 2iseric catedral! adec so2or! ce are o lucrare deose2it! atFt #nnuntru! cFt i pe a"ar* Intratul este prin trei u i! i la cea din mi-loc! i mai mare! este #mpre-uru?i sum de trupuri mici de marmur! scoase a"ar din "a+a Gidului! i toate din istoriile 2iserice ti! lucrate cu mare me te u,* Turnul are o IatFta nl+ime i l+ime! #ncFt sunt #nnuntru multe lca uri de oameni* 8u noao clopote! pe care tr,Fndu?le cu me te u,! nu "ac numai sunete de clopote mari sau mici! ci "ac o armonie "oarte plcut urecDilor! dimpreun -alnic i ,roGavnic* .e mar,inea ,Frlii este o acest "eli de Gidire! #ncFt ocDii mei vGFnd?o! am DotrFt c este vreun palat! pentru a sa mrime i "rumoas lucrare ce are pe dina"ar! iar #nnuntru sunt mori* Din cele deose2ite lucruri este i uli+a cea mare! pe care s urc omul la mi-locul ora ului! cci este lat ca de $Ost"Fn-ini! i prin mi-loc cur,e un

rFule+ de ap pe an+ ?de piatr! avFnd i uli+ele 2ine pardosite! i Gidirile de amFndoao pr+ile Fn linie* =i ?2eG c uli+a este atFta de lat! apoi i de amFndoao pr+ile sunt Gidirile pe stFlpi cu 2oite! rmFind din stFlpi i pFn la u ile prvliilor loc de I st"Fn-in i -umtate! care loc este pardosit cu lespeGi de piatr! prin care um2la to+i cei pe -os! cci sunt apururea curate i neploate* Ora ul este tot luminat* 7a,aGie de tot "eliul! arme! i tunuri! i vreo cFteva trupuri #m2rcate cu acele Daine de Der! romane ti! dintr care unul este /ertDold al >?lea! dux de Gerin,Den! cel ce #ntFia dat au Gidit ora ul /ern! #n anul $$5$* 8 i-derea i trupul aceluia ce au putreGit! iar numele #n veci #i va "i nemuritor! adec al lui Gulielm Tel! cel ce au "ost pricina de au a-uns Elve+ia #ntru aceast mare "ericire* 7ul+i #mpra+i i crai mor dimpreun cu numele mriii lor! iar al acestor "ctori de 2ine o2 te ti #n veci le rmFne numele nemuritoare* Cum i o mrime de Gidire ce poate osteni pe cel mai sprinten tFnr! de va voi s o preum2le! unde au cre terea de copii sFrmani! cu o orFnduial "oarte 2un* 8ceast "acere de 2ine de la niciun ora mare nu lipse te* 8lt Gidire mare! unde au "oarte adFnc #n pmFnt pivni+! i deasupra ma,aGia ora ului* CFnd Gic Gidire mare! s nu socoteasc cititorul c este ocoli ul Gidirii de $OO st"Fn-ini! ci '?(* 0/IRTURILE4 Dar 2irturile! ce sunt pe la sate i ora e! cum le voi lsa "rI de a nu cuvFnta pentru mrimea Gidirilor! podoa2a odilor i cur+enia a ternuturilor! ce sunt toate #n paturi lucrate "rumos! de lemn de maDon sau de nuc! pe roate de aram i acoperite ca "elurimi de perdele! unile de maldeDi! altele de percal! atFrnate pe "elurimi de lemne poleite! i! #n scurt! #ntocmai ca paturile acelor dame ce "ire te sunt curate i au Dani i ,ust* =i asemenea paturi nu au la un 2irt 6?'! ci $O?&O! apoi mai proaste! au #ntreite* Cltoriul! mcar vara! mcar iarna este "oarte odiDnit! pentru #m2unt+irea drumurilor i odiDna lca urilor* De a sta un cltor sau cDiria mr"urilor mcar un s"ert pentru rutatea drumurilor! aceasta este peste putin+ s se #ntFmple! #n toate aceste pr+i de locuri ce am um2lat! 2eG #n pusta Un,ariii* Iar pe la noi am stat de ?multe ori! i cu po ta cltorind! nmolit #n tin de cu sara pFn a doa Gi diminea+aJ cum i de multe ori am dormit pe scFndur #n odaia cFrciumii! cu destul cala2alFc de

copii* Nu doar c i pe la noi nu s?ar "i putut "ace asemenea drumuri! i mai cu #nlesnire! cum i 2irturi cu asemenea 2une orFnduieli! H dar din doao pricini! cum am mai Gis! nu s?au "cut* Din care! cea dintFi este nestatorniciaJ cci! #n vreme de &' ani! de ' ori ne?am lsat casele i tot avutul! "u,ind #n strintate! i cFnd ne?am #ntors! am ,sit toate des"iin+ate* Iar cea de al doilea este cci! cFnd s "cea cDipGuiri i tocmeli de a s lucra vreun ce o2 tesc! #n socoteala contracciilor! #ntiia condei 6&! cu me te u,ire s trecea 2anii ce tre2uia s se dea la domnie dar! ca s primeasc domnul s se "ac acel 2un lucru! #n loc i de la sine s "i -ert"it o mic sum de 2ani i toate cDipurile de a-utoare! ca s poat a s slvi cci #n Gilele otcFrmuirii mriii?sale s?au #ntemeiat un ce "olositor* Iar #n Criia /avariii s strduiesc cum s "ac drumurile +rii de "er! cu un a a me te u, "olositor! #ncFt o ,reutate de #ncrctur ce a2ia 66 o ar tra,e $) cai! s o tra, "oarte u or numai &* Care me te u, s i pro2luie te cDiar #n ,rdina #mprteasc de la Nim"em2ur,! unde am i mi cat ' #mpreunate cru+e i #ncrcate cu 2olovani de piatr! tr,Fnd numai cu o mFn "oarte pu+in! cci de a "i tras cu toat puterea! a "i "ost silit s aler,! #ntre2uin+Fndu?mi puterea ca s le popresc* Din /ern! cltorind spre Geneva! am trecut prin CDemene! unde s trece ,Frla ;am pe pod stttor! "rumos i temeinicN /i2ere! unde este Dotarul cantonului /ern de ctr e antonul 9rei2ur,! ce are lcuitori )L*%OO su"leteJ 7orat! p* LiU& ora lFn, 2alta 7orat! a criia lun,ime este ca de ) ceasuri! i l+imea &! #ntru care #ntr ,Frla /roie* 8poi la piramida ce #nseamn 2taia ce au cF ti,at na+ia #n anul $'L)! care este nalt ca de 5 st"Fn-ini latul! ,rosul! -os! ca de I st"Fn-in! i! sus! mai pu+in de -umtate #n "ie care parte! toat lucrat cu lespeGi de piatr #ntre,i! a eGate una peste alta* De aciia! #n 8van," e! p* I* Ora J Ennie+! unde sunt 2iJ Lusen+! Dotarul cantonului 9rei2ur, de ctr e antonul - >od! a cruia lcuitori sunt $''*(OO su"lete* 8ci s trece i ,Frla /roie! pe pod de piatr 2oltit* 7udon! p* LS&! ora ! i Losana! p* &* I* OS 8N84 Ora mare! #n mar,inea 2l+ii Genevii! criia #i Gic i Leman! avFnd lun,ime 6O ceasuri! i l+ime %* .e aceast 2alt! 2eG alte multe luntrii mari i mici! cu pFnGe! sunt i 6 vaporuri! i toate um2l din ora #n ora !
325n textul de baz : condeiu. (N. ed.) 33(n textul de baz -"ri- : (N. ed.)
a6l,r2".

cuoameni cltori i mr"uri* =i #ntr?acest ora nu sunt pu+ine lucruri spre 2una orFnduial! adevrat lumFnare i! #n scurt! o2 teasc "ericire* De aciia i pFn la vestitul ora Geneva! tot drumul e pe mar,inea 2l+ii! cu alee! spaleruri! vii! ,rdini cu "elurimi de "oi oare i case domne ti! pentru care i este cel mai "rumos drum! #ntocmai ca #n Italia* Din Losana am mers prin >di! .revere,DeJ #ntr?aceste doao sate s trece rFul Renoe* 7or,Des! p* I! ora J apoi pe lFn, cet+i! Duli! i iar Duli6'! i .ran,DinsJ Nion! p* I! ora * Copet! ora #n cetate! unde este i Dotarul cantonului >od de ctr e antonul Genevii! ce are lcuitori '$*LOO s u " leteJ >er,on! p* I ora ! i Geneva! p* I* 0GENE>84 8cest ora este destul de mare! dar casele! cele mai multe! sunt "oarte vecDi! avFnd pu+ine lucrate cu arDitectura cea noao* Este pus tocmai #n col+ul 2l+ii! #ntru care! 2eG alte ,Frle i rFuri ce intr! cea mai mare este ,Frla Ron! care! e ind din 2alt! cur,e prin mi-locul ora ului! #n l+ime ca de )O st"Fn-itii! i dup ce intr #n ora ! pu+in mai la vale s #mparte de un ostrov! pe care sunt Gidiri or ene tiJ i la #nceperea Gidirilor! la capul din susul apii! este o ma in vestit! prin care urc apa aproape de 6O st"Fn-ini! #mpr+indu?o la toate "FntFntle ora ului* Cci toate ora ele! din /ern i pFn la Geneva! sunt tot pe locuri nalte! iar nu e+e sau #n vi* ntr?acest ora este acel turn ce s?au Gidit cDiar de Iulie CDesarJ a i derea i casa #ntru care s?au nscut Ioan lacov Russo! i! spre cinste?i! au o ta2l mare! scris cu slove de aur! atFrnat de a supra u ii ce este #n uli+! i spre +inere?i de minte! au i dat uli+ii aceiia numire Uli+a lui Russo! unde oricFnd va mer,e cineva ! tre2uie s ,seasc strein cutFnd la ta2l i scriind scrisele* Iat cum noroadele rspltesc celor 2uni i "olositori cu vecFnic slav! H cci #n cFt vreme va "i acea uli+ #n "iin+?i! oamenii tot vor aler,a s?i vaG lca ul #ntru care s?au nscut! cu care s mre te i s #nmul+e te slava lui* Este o so+ieta de oameni #nv+a+i! ce totdeuna s cDipGuiesc spre descoperirea i #nlesnirea me te u,urilor i mcar pentru orcare nou ce va putea "i spre "olosul o2 tii* 8u o mare 2i2liotDic o2 teasc! a i-derea i un O2servatorium* Cum i ca2inet "iresc! dup cum la alte pr+i am cuvFntat*
34 Duli, i iar Duli nil i-(nt d&u l&"alit7i, "i & l&"alitate r-2irat "ai%
e 8re& +u%tate de 9il&%etru : a,a -e ex li", r&babil, i% re-ia lui .ini"u /&le-"u de a 2i tre"ut e l(n$ d&u '"et7i). (N. ed.)

.recum i adunare de lucruri din vecDime! cum! iar ! la alte ora e am #nsemnat* =coal o2 teasc pentru #nv+area Gu,rvelii* =coal pentru sco2itul #n piatr i #ntr?alte metaluri* 0UNI>ERSIT8TE4 =coal universitate pentru tot cursuM #nv+turilor! unde am i lsat pe =te"an i Nicolae! "iii mei! spre #nv+tur* =i "iindc #ntr?acest an am um2lat numai pentru aceast tre2uin+! de aceia am cercetat toate cDipurile ce au pe la universit+i! instituturi i pansioane! i #ndrsnesc s Gic ctr prin+ii ce voiesc s? trimi+ copiii #n +ri streine! spre #nv+turi de carte i 2une nravuri! s nu s mai #n ale trimi+indu?i #n vFrst de &O?&& ani! cu #n,ri-itori tocmi+i! cum este o2iceiul la noi! cci pentru multe pricini ,re escJ ci s?i trimi+ #n instituturile #mprte ti! crie ti sau na+ionalice ti! ce sunt mai #n toate stpFnirile! cFnd sunt #n vFrst de % ani! "rI de nicio s"ial i "rI de nicio ,ri-e* Cci la aceste instituturi sunt dascli pentru toate lim2ile cele mai tre2uincioase i o2icinuite! cumN "ron+oGe te! nem+e te! eline te! latine te i italine te a i-derea i dascli de -oc! de Gu,rvit! de music i de a? #nv+a trupul cu oare ce strudanie! i cea mai dintFiN de a cF ti,a tinerimea 2une nravuri! avFnd orFnduieli cu acest "eli de mi-loace! #ncFt peste putin+ este de a putea un copil s ia rele nravuri* Un copil de % ani! ce va intra #ntr?un institut! cFnd va "i de ani $(! va "i destoinic s dea rspuns la #ntre2area mcar orcruia pro"esor! asupra ,rmticii! ritoricii! poesiii! aritDmeticii! istoriii #n parte! ,Deo,ra"iii! #nv+turii credin+iiJ din "iloso"ie! asupra lo,Dicii! meta"isicii! moraluluiJ al,e2rii! ,Deometriii! istoriii a toat lumea! istoriii "ire ti! "isicii! astronomiii! anticDitatele i esteticii! mai rmFindu?i destui cinci ani pFn la &O! de va voi s s "ac un 2un pravilia ! sau osta ! sau do"tor sau matDematic! sau politicos! sau ne,u+etor* =i atunci! avFnd temeiul #nv+turilor i cu ale 2unelor nravuri! poate! care va voi i va avea mi-locul cDeltuielii! s cltoreasc i #ntr?alte #mpr+ii* Cci i aceast vedere de "elurimea o2iceiurilor a "ie cruia na+ie nu este ?mic coal! mcar pentru orcare om* =i iar Gic! c nu pot avea prin+ii nicio ,ri-e! "iindc #i vor trimite #n vFrst copilriaJ cci #ntr?aceste mari lca uri sunt orFnduieli i odiDne cu mult mai presus decFt cDear pre la casele noastre* Cci! 2eG #nv+torii dascli! ce sunt #ncerca+i la #nv+turile lor i 2une nravuri! i pentru acele toate #n,ri-iri sunt directori! iconomi! doctori! slu,i

#ncercate! odi "oarte curate! a ternuturile a i-derea! #nv+tura! Drana i somnul cu orFnduial! cum i slo2oGenia prin ,rdin! spre -ocuri! la vreme DotrFt* =i nu poate cineva Gice c aceste #n,ri-iri i 2une orFnduieli c s pGesc numai la "iii acelor de trepte nalte! sau la a+ pmFntenilor numaiJ cci la aceste instituturi! "iu mcar de prin+! mcar de no2le+e! mcar de cel mai prost om! to+i #ntr?un "eli #nva+! s Drnesc! i un "eli de #m2rcminte auJ deose2ire este numai la ederea mesii! cci pun pe cei mai silitori la #nv+tur i la virtute mai sus! i pe cei #mpotriv! de tot la vale* 8 i-derea i pro"esorii! care o2ic#nuiesc de au case mari cu ,rdini! prin ora e! dar mai mult pe la +ar! care +in i al+i trei?patru dascli i primesc cFt 6O?'O?(O copii la pansion! adec cu tocmeal pentru #nv+turi 2una?cre tere i Drana* Nici acestea nu?i primesc di vFrst mai mare! ci mai vFrtos #i primesc mai lesne de ( ani decFt de Gece! GicFnd c! cu cFt sunt mai mici! cu atFta mai mult #nlesnire au de a s plmdi dup ale lor #nv+turi! ce le dau spre 2una?cre tere* Iar noi #i tri mitem #ntr?o a a vFrst #n care nu numai sunt plmdi+i! ci i cop+i destul cu virtu+ile oamenilor casii* T?a aceste instituturi i pansioane am vGut mul+i copii! #n vFrst de ) i L ani! de la En,litera! de la 8merica i 9ran+ia! i cDiar dintr?aceste ora e! copii de prin+i 2o,a+i! milionisti! i al+ii de trepte nalte* Nu cumva pe la acele locuri i craii nu au asemenea #nv+turi! i mai 2uneK Nu cumva acei prin+i 2o,a+i n?ar putea +inea #n cas?le dascliK Dar s cunoa te c a a au ,sit?o c este mai spre "olosN 8ustria s?i trimea+ la /avaria i /avaria la 8ustriaJ i! asemenea! "ie care +inut la altul! cum am vGut cDear din .aris "ran+oG #n .esta! i din /ra ov #n .adua! i din Elve+ia #n /avaria* =i! #n scurt! orcare printe va voi s? trimi+ copilul #n alte +ri! trimit?l la aceste instituturi i pansioane cFnd este #n vFrst de % ani! ca! cFnd va "i #n vFrst de &O ani! s se 2ucure atFt printele! cFt i cDear tFnrul de do2Fndirea a 2unei?cre teri i a #nv+turii* Eu! de nu a "i aler,at atFt demult! i a-utat i de tovar ii ce am avut #n cltorie! H i poci Gice i oare care noroc! ,sind pe un pmFntean cu deos2it rFvn de a slu,i i a "olosi omenirea i a?m primi copiii cDiar #n casa lui! mrturisindu?mi al+i vecDi prieteni! ce s?au #ntFmplat s?i ,sesc #n Geneva! ale acelui oro an 2une nravuri i rFvn! R .oate m?a "i #ntors cu copiii cei mari #nnapoi* O asemenea #ndemnare nu a "i #ndrsnit niciodat s o "ac! de ar "i "ost numai cu a mea -udecatJ ci cci s?au #ntFmplat! prin ora ele prin care i pe la care s trimit

copii de ai no tri! s #ntFlnesc dascli #nv+a+i i vesti+i de ai no tri! i pro"esori streini! cum i scrisori am vGut! ale unora ctr al+ii! care to+i adevrat #ndemneaG i pov+uiesc ca ne,re it tinerimea s aler,e #n streintate spre cF ti,area #nv+turilor i a virtu+ii! dar la vremea cea cuviincioasa i cu mi-loacele cele mai 2une! dFndu? i pentru toate cuvFntul* 8ceste toate auGiri i vederi m?au silit s "ac cunoscut "ra+ilor compatrio+i! adevrul asupra acestui "olos! GicFnd c prin+ii nu s cuvine s mai ai2 alt ,ri-e decFt! de la vFrst carea copilul #ncepe a vor2i! s #nceap a?i #nv+a #n lim2a na+ional a citi i a scrie! de teptFndu?i spre datoriile cateDismului le,ii! i oare ce #nv+tur #ntr?acea strein lim2 prin care socote te c s va cuveni s auG tot cursul #nv+turilor* .oate cineva va Gice c! pFn la vFrst de % ani! ce va putea copilul #nv+aK La aceasta rspunG c acest "olos st #n mFna me te u,ului dasclului i a prin+ilor #ndemnare i mi-loc! cci eu destul m?am ru inat cFnd am vGut #n pansioane copii de %R5 ani s tie ce n?au tiut ai mei! de &O de ani! s vor2easc! Gic! trei lim2i slo2od i s ai2 tiin+ de cateDismul 2isericesc atFt! cFt peste putin+ ar "i "ost s creeG! de nu a "i auGitJ cum i mare prop ire la toat #nceperea #nv+turii* Din Geneva! pornind #nnapoi! nu am urmat tot acel drum! ci! ca s vG mai multe locuri #n +inutul Elve+iii! i acel vestit cataract al Renului! i ca s intru mai mult #n Ducatul /aden i #n Criia vi rtem2er,! am scDim2at drumul din sta+ia 7orat! mer,Fnd prin 8r2er,! p* lU&! ora ! unde s trece ,Frla 8arJ /ioren! p* I! ora #n mar,inea ,Frlii 8ar! unde este i Dotarul cantonului /ern de ctr e antonul Solotur! a cruia lcuitori sunt 'L*%OO su"i"leteJ Solotur! p* I! ora mare! prin care cur,e ,Frla 8ar! tocmai prin mi-loc! avFnd poduri pentru comuni ca+ia oro anilorJ >itlis2a! ora #n cetateJ DermiDle! cetateJ Olten! p* &! ora #n mar,inea ,Frlii 8ar! ce s trece pe pod stttorJ 8,rau! p* I! ora ! #ntru care s lucreaG "a2rice de pFnGeJ >ilde,! unde este "a2ric de stam2e* (C !"#$A&E (E)*EB'$A 8ceast mul+ime de "a2rice sunt #n toate +inuturile evropene ti! cci cu aceste "a2rici "ie care stpFnire # "olose te norodul! de aceia "ac i "elurimi de a-utoare acelora ce #ntemeiaG "a2rice! iar nu #mpotriv! s le ia domnii 2ani! pentru cci au "a2rici* 7are pa,u2 este la o +ar de a? scoate tot materialii ne"a2ricarisit!

vFnGFndu?l #n alte +ri! cu un prost pre+! i apoi s?l cumpere iar ! cu pre+ de 6O ori mai mult* 7are pa,u2 este cFnId o +ar #n veci cumpr toate lucrurile duprin alte +ri! i acele nu cumpr niciun lucru "a2ricarisit dintr? aceasta! H cum este #n ticloas patria noastr! care are #n lun, & Dotare! unul despre meaG?Gi! i altul despre meaG?noapte! i pe amFndoao #n veci s exportarise te moned! neimportarisindu?s pe niciun Dotar mcar un 2an* =i prin cel despre meaG?noapte exportarisesc ne,u+itorii prin mr"urile de la Lipsia i .aris! iar prin cel despre meaG?Gi! milostivii domni! prin arendele domniilor* OM preputernice printe al tuturor noroadelorM Niciodat nu o s se ridice de asupra neamului romFnesc acest nor #ntunecos! plin de rut+i i de cDinuriK OM prea2unule stpFneM Nu o s "im iG2vi+i o dat de toate nevoileK Nu o s ne #nvrednirim s vedem o raG de lumin! care s ne #ndrepteGe spre o2 teasca "ericireK Dar ce GicK R RaGK R Iat! #ntrea, lumin s?au artat! de ctr prea#ndurtoriul D"ulmneGeu trimis prin preaputernicul protector i aprtori al patriii noastre! carele a teapt de la noi numai o mic i u oar urmare! H unirea! Gic! cea spre "ericirea o2 tii! cci dup aceasta vin toate "ericirileJ iar "rI de aceasta! niciun 2ine #n lume nu s #ntemeiaGJ i cci #n o2 teasca "ericire va ,si "ie care i pe a sa! iar #n parte numai struduindu?ne! avem destule pildeJ c ne?am perdut slava! starea i cinstea! a-un,Fnd i #n Dula lumii* Unirea spre "olosul o2 tii ne "erice te! unirea slve te! unirea #ntemeiaG tot 2inele* Dup aceasta aler,Fnd! "ra+ilorM s o #m2r+i m! ca prin "apte s ne cunoa tem c am vrut! dar n?am putut s slu,im patriiiM Din >ilde, am mers #n satul 82s2ur,! unde sunt 2i* /ruc! p* $>& ora mare! #n mar,inea ,Frlii 8ar* De aciia! pu+in mai nainte! s trece ,Frla Reius pe pod stttor! i /aden! p* LS&! unde s trece ,Frla Liniat* 8ceste 6 mari ,Frle! H 8ar! Reius i Limat H s #mpreun la un loc pu+in mai nainte de satul >ennin,! i de acolo mer, #mpreunate pFn s vars #n Rin! lFn, satul Coplend* 8poi #n Caiserstul! p* I! ora "rumos! #n mar,inea Rinului! unde este Dotarul Elve+iii de ctr Ducatul /aden! trecFndu?s Rinul pe pod stttor! "oarte mare i +eapn! unde! aproape de capul podului cel despre /aden! este un turn de cet+uie Gidit din vremea romanilor* De aciia! #n Naesteten! pentru vederea acelui vrednic de mirare cataract al Rinului! pentru care alear, oamenii din toate pr+ile lumii! i mai vFrtos "ran+oGi i

en,leGi* 8m Gis minunat! cci nici cu condeiul! nici cu Gu,rveal poate cineva sa?i "ac artare i descriere! #ncFt cel ce #l va vedea Gu,rvit! sau #i va citi descrierea! s poat a?l petrece cu sim+irea! #ntocmai cum cFnd l?ar vedea cu ocDii* 0C8T8R8CTUL RINULUI4 Cale ca de @ ceas departe! #ncepe a s auGi un G,omot cu o oare care duduial! ce s pricinuia te din repedea arunctur a RinuluiJ dar aceasta este nimic pe lFn, mirarea i s"iiala cu plcere ce coprinde pe om cFnd vine lFn, arunctur?i i #tnpotriv?i! i vede c! H dintr?o nl+ime ca de $O st"Fn-ini! i l+ime 6(! H s arunc apa -os! "iind strFmtorat! din partea dreapt! de un munte de peatr! asupra cruia este Gidit o cet+uie! H i #n veci toat Gidirea s cutremur! H i din stFn,a! de alt munte mare! pe care sunt ' "a2riciN de ta2ac! arpca ! "in! i de "er! unde! aruncFnd acea piatr din care s "ace "ierul! i "er2Fnd mai cu mult Gor decFt la "a2rica de sticl! s "ace un material cur,tor! din care torn i lucreaG orce "elurimi voiesc* .rintr?acesti & mun+i cur,Fnd ,Frla Rinului! #n l+imea ce am Gis! i avFnd tocmai la mucDea mr,inii! unde cade apa! alte & col+uri de piatr! ce es din lumina apii ca de 6 st"Fn-ini! s desparte cur,erea #n trei lim2i! tocmai #n locul repeGiciunii i cderii! unde! strFmtorFndu?s cur,erea apii! ia o iu+eal ,roGavnic i necreGut la cel ce nu au vGut?oJ aciia s pricinuie te acel #n"rico at s,omot! i -os! #n cderea apii! nemaivGFndu?s cur,ere de ,Frl! ci #n toat l+imea o al2 spum! ca Gpada um"lat! i prin repeGiciune aruncat "oarte departe* =i de -os! iar din pricina loviturii #n ap cu a a iu+eal! s rdic un nor #ntrupat de acele mrunte stropituri peste toat acea l+ime! stFnd #n veci acel nor #n vGduD! predidind totdeauna alte stropituri pe cele ce cad* =i aceast priveal iar # are vremea! cci este de $O ori mai presus de a o vedea cineva spre sar! cFnd lovesc raGele soarelui #n tot cataractulJ din care pricin s prevede i s cunoa te cFt de mare i nalt este acel nor pricinuit de stropituri! i acea spum H ce este pe la locuri ,roas! i pe la alte su2+ire! H petreeFndu?o iar raGele soarelui! "ace o vedere pe care eu n?am putere de a o descrie* Cum i "rumuse+ea i plcerea este nespus! cFnd va vedea?o cineva noaptea! iar ! cFnd luna va "i luminoas i va lovi #mpotriva cataractuluiJ atunci creeG c nu s va ,si om care cu mul+umit sa s poat a s deprta de aceast vedere* La anul $%O(! #n vremea verii! cFnd ,Frla au "ost mai mic! au #ndrsnit

unul de s?au dus cu o cruce i au pus?o #n vFr"ul unui col+ de piatr dintr acele doao ce am Gis* =i estim! vara! iar #n vremea mic orrii ,Frlii! din cF+i au mers acolo! o "ran+oaG au #ndrsnit de s?au dus la cea mai de aproape stan de piatr* De a mer,e pFn la acele & pietrii! cFnd apa este mic! H cci cFnd va "i pu+in mricic! adec mai #n sus de ,enuncDe! de a mer,e nu e lucru omenesc! H nu are tre2uin+ de vro deose2it putere! ci de necontenit #ndrsneala! cci cFnd aceasta va pierde?o! puterea nu #l va "olosi! "iindc #ntr?o clip va "i aruncat #n rFp! nemaicunoscFndu?s nici 2uc+ic din trupu?i! cci "ie care lovitur de o stropitur s socote te ca de un ,lon+* =i iar Gic c este #ntr?un Gdar s m silesc de a?i "ace #ntocmai cunoscut acea priveal* De aciia am mers #n =a"Dausen! p* lU&! ora mare i scaun al cantonului! al cruia lcuitori sunt &)*OOO su"l ete* 8ceste 5 cantoane prin care am trecut au su"lete I*O&%*$OO iar celelante $' L((*LOO 8dunFndu?s su"lete peste totV I*L%6*%OO 8ce tea lcuiesc pe un loc mai mult pietros i #ndoit mun+i decFt cFmp! i mai mic de -umtate decFt Aara RomFneasc* 8cum -udece "ie cineN cFnd aceast na+ie! ce lcuie te pe un a a roditor pmFnt! ar avea o dreapt otcFrmuire! cFt s?ar cuveni s?i "ie popula+iaK 8poi am mers #n /isen,Den! Dar"in,Den! Randec! Gotnatin,Den! Riedern! Sin,Den! Steti,Den! Nen+i,Den i Stocau! p* I! ora J I2erlin,Den! p* I! ora #n mar,inea 2l+ii /odenJ 7er2ur,! ora mare #n mar,inea 2l+iiJ 7ardor"! p* lU&Q ora J E2aD! Stadel! 8ltausenJ #ntr?aceste & sate este Dotarul Ducatului /aden de ctr Criia vi r tem2er,* >ederea ace tii mic ori stpFniri! ce nu cuprinde mai mult loc decFt acele ( -ude+e de preste Olt! i nu?i lipse te niciun "eli de "ericire din cFte am vGut pe la cele mai mari #mpr+ii i crii! aceast vedere! Gic! mai mult m?au #ndemnat s #nsemneG toate cFte vd! i s am temeinic nde-de c patria noastr poate cu mult mai mult a s "erici! "iindu?i +inutul mai mare! i pmFntul din "ire 2o,at* >itele ale acestui +inut sunt mari i 2ine #n,ri-ite* Smnturile! tot aceleaJ a i-derea i poamele* Culesul viilor! la cFte patru acestc +inuturi! H Elve+ia! /aden! vi r tem2er, i /avaria! H s #ncepe de la ( pFn la $O octomvr ie! iar "tciunea oilor! #n toate aceste +inuturi! este cu o deose2it

2un orFnduial! cci de primvara! de cFnd #ncep a "ta! i pFn acuma! #n &O noiemvr ie! cFnd m a"lu iar #n >iena necontenit am vGut peste cFmpuri oi cu miei C "ta+i de "ie care Gi* 8ceasta nu este urmare a "irii do2itoacelor! ci me te u,irea stenilor! i pentru "olosul lor i mul+umirea acelor ce vor voi s ai2 carne de miel totdeauna* .ortul este #ntocmai ca #n Elve+ia! adecN plrie! roc 0o Dain pFn la ,enuncDe4! veste! cma ! pantaloni lun,i! cismeJ iar muierile #n cap au ca un cDip de ci+ cu pervaG lat! pentru soare! cma ! rocDie i un spen+er ne,ru ce are #mpreunat i o le,tur de ,Ft! rmFind mFnecile cm ii i pieptul a"ar din spen+er! scro2it cu scro2eal al2astr* Iar cele ce sunt prin ora e! sunt #m2rcate ca "ie care dam din no2le+e* =coale nu au numai prin ora e! ci! ne,re it! prin toate satele* .mFntul! din natur! este srac! "iind iar cam pietros i nisiposJ dar necontenita #n,ri-ire #l pre"ace #n roditor* Cum i #n Criia vi r tem2er, #ntrFnd! asemenea am vGut toate urmFndu?s spre "ericire o2 teasc i podoa2a loculuiJ i locul oare ce mai 2un! cci am vGut nu numai 2raGi! ci i alte "elurimi de copaci! i din toate s cuno tea c pmFntul este mai du? I n textul de 2aG scrisN 0N! ed*4* mestnic! ne"iind i dealuri necontenite* =i "iindc #n vremea ce nia a"lam pe aceste locuri era #n $O?lea octomvr"ie! n?am putut vedea peste cFmpuri alte smnturi decFt cartoii! varG! 2ro 2e! ridicDi! ,ulii! slecleJ i din poame! mere! pere i prune$! cum i "inul cel samFnat* Dar! dup potriveala climii i dup locurile cele #nc neo,orite! s cuno tea c au toate smnturile cele din vecintate! prisosindu?s! dup a mea prere! munca pmFntului! c este mai mult adus la desvFr ire* Iar locurile prin care am cltorit sunt acesteN Taldor"! O2er+el! OterloD! Raven,2ur,! p* I! ora ! 8eli,Decrai+! 8ltdor"! cet+uie #ntr?un loc "oarte nalt! de unde Gic c s vede Stras2ur,! H ce este Dotar al 9ran+iii de ctr Ducatul /aden! pe ,Frla RinuluiJ H >ain,arten! /ane"urt! Steclin! /ertaite! 9orst! 8intiren! 8rnaD! Rineldin,Den! S"in,Den! /ur+aD! p* I! ora ! /aiers! 9rauenlot! or el! DreDer,! 8ntraD* Intr?aceste & sate este Dotarul vi r tem2er, de ctr /avaria* =i am mers prin 9erto"en! Iler"eld! 9olcDer+o"en! 7enip,Den! p* I! ora mare* Un,Derausen! ErcDaim! O2ercamlaD! O2erauer2aD! 7indelDaim! p* I! ora mare! H CDirDdor"! >ider,Detin,Den i /uDloe! p* I! ora * 8ciia am dat #n drumul cel mare! care s?au scris mai

nainte* Iar de la 7inDen! cltorind spre >iena! m?am a2tut numai la ora ul .assau! pentru "rumuse+ea ce am auGit c areJ cci este tocmai #n col+ul ce "ace ,Frla Inn! unde #ntr #n Dunre! care "iindc este mai iute decFt cur,erea Dunrii! taie Dunrea de curmeGi pFn la malul cel dimpotriv* De aciia! #ntorcFndu?m drept #n >iena i nemaiavFnd ce alta a scrie despre cltorie! am ,Fndit c tre2uie s m socotesc ca un vinovat cFnd nu voi isprvi cuvFn+Fnd i de al doilea oar vie+uirea cea lini tit a vieneGilor! "rumuse+ea a multelor plim2ri de primpre-urul >ienii! i cea de pururea lumin+ie! de cu sara pFn #n Gio! ce este #n toat ,rdina ce #mpre-ur cetatea >iena* =i cci nde-dea este nedespr+it de tot omul ce s a"l #nc pre pmFnt! aceasta nde-de avFnd i eu! m 2ucur nd-duind c! ne,re it! va veni vreme #ntru care patria mea! nu Gic #n pu+ini ani! sa se smuiasc #ntocmai cu ora ele cele mari ce am vGutJ c mcar pasul cel dintFi s se "ac! ce aduce toate noroadele spre "ericire! carele pas este unul i numai unirea spre "olosul o2 tii! ce de multe ori am cuvFntat* GLOS8R academie institu+ie de #nv+mFnt superiorJ universitate 0p* $)! ((4* amesteca 0a se Z4 a se deGor,aniGa 0p* 'L4* Amestectur #ncurctur 0p* %)4J 4amestectur de metaluri6 ? alia- 0p* $O)4* antic H oper de art produs #n anticDitate sau "oarte vecDe 0p* 'O! )6! $O'4* ana5ora re"eratJ raport scris 0p* %O! %$4* A7 H 4a7e met alic eti6 ? ape minerale 0p* &$! L64J 4a7e metaliceti 5ireti 5ierbinte 3 ape minerale termale 0p* $&L4* Aram 2ronG 0p* 6L4* arta 0a se Z4 H a se arta cu slu@b ctre cineva ? a simula Gelul 0pentru cineva4! a simula devotamentul 0pentru cineva4 0p* L)4* artare spectacol 0teatral4 0p* $$$4J a 5ace artare a expune 0p* &L4* arma ? 0#n or,aniGarea "eudal a Arii RomFne ti4 slu-2a cu #nsrcinri -udiciare i administrative* ascultare instruire special! pre,tire metodic 0p* $O4* baie mFna 0p* &$4J 4bi metaliceti 5ireti 5ierbin0i6 sta+iuni 2alneare cu ape minerale termale 0p* &L4J veGi supra, a7e metaliceti 5ireti 5ierbinte3* balcon ,rila- 0p* $$'4*

ban C 0#n orFnduirca "eudal a Arii RomFne ti4 titlu purtat de marele dre,tor #nsrcinat cu administrarea OltenieiJ primul 2oier al +rii 0p* )(4* barbun pe te mic! ro iatic! de ap marin! comesti2il (8ullus barbatus. 0p* $O&4* bgare H 4bgare de seam6 o2serva+ieJ curioGitate 0p* L$! 55! $O$4J analiG critic 0p* $6$4* blbni 0a se R4 H a se blbni n lume a tri de aGi pe mFine! a se strecura cu ,reu printre di"icult+ile traiului Gilnic 0p* L%4* beA ? #n a"ar de! lsFnd la o parte! cu excep+ia* bir ? impoGitJ 4birul cel dre7t6 impoGitul le,al 0p* L54* brob nap (Brassica na7us esculenta.. calamar specie de sepie* calemgie cancelarieJ serviciu al administra+iei pu2lice* Calemgiu ? "unc+ionar administrativJ copist* Carte scriere 0p* l! %O4* cas H 4casa tiin0ei 7entru aceia care s nasc, mor i se nsoar6 o"iciu de stare civil 0p* '54J 4cas de iconomie3 "erm a,roGooteDnic 0p* 6O4* Casnic csean! ,ospodar* Cavalarie ? decora+ie* Ci0 ? 2onet* crind ? specie de crustaceu marin comesti2ilN crevete (BaI laemon sCuilla.. ceauie 0#n or,aniGarea "eudal a Arii RomFne ti4 "unc+ia de comandant! de e" al unei institu+ii pu2lice sau militare* Chiria cru 0p* $)'4J veGi i chirigiu, chirigiu cru J veGi i chiria. ciubuc ? pip 0oriental4 cu +eava lun,J 4ciubucile slobode6 ? "umatul este permisJ 4ciubucile nu sunt slobode6 "umatul nu este permis* ciudi 0a se Z4 a se mira* Cnd ? #ncFt 0p* $$%4* Coa@ cocDilie 0p* 654* condei nrav! o2icei ru 0p* %&4J a 7une condei asu7ra cuiva a scrie #mpotriva cuiva 0p* ($4* Contracciu concesionar* croat ? stn" +esut des! #n patru i+e! de tipul ser-ului! lustrinului! repsului* croata- taler 0monet4 imperial austriac* Ctenie specie de crap* Cunibara ,Diulea! 2om2* cuvnt H cauG! motiv 0p* $6&4J 4cu cuvnt3 H lo,ic! ra+ional 0p* $&54* dar 2ine"acere 0p* 664* di@mrit ? 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFncasc4 impoGit #n 2ani pentru stupi i pentru porci* di7lomatic ipocriGie! nesinceritateJ lin,u eal 0p* ('4J veGi i 7olitic.

(ivan 0#n or,aniGarea politic "eudal a larii RomFne ti4 consiliu cu atri2u+ii politice! administrative i -uridice! alctuit din 2oieri numi+i de domnitor* dorobon0ia ? 0#n or,aniGarea "eudal a Arii RomFne ti4 institu+ie militar #nsrcinat cu men+inerea ordinii interne i executarea DotrFrilor domne+tiJ -andarmerie* de am2asadorJ repreGentant diplomatic* Estim H veGi estim7. Estim7 ? #n acest an* 5a0 culoare* :7tur "orm 0p* (54* 5igur H 45iguri 7rin co7aci 5ormalisite3 ? "orme o2+inute prin dispunerea copacilor #n spa+iu sau prin tunderea coroanelor 0p* $')4* 5ilde ? ele"ant* 5ir uvi+ su2+ire de aur sau de ar,int! "olosit odinioar #n +esturile de podoa2* 5lorrie ser 0p* $L4J veGi i orangerie. :o5eaA H canat 0de poart! de u ! de "ereastr4* :or7an corvoad cu caii! la care erau o2li,a+i +ranii! #n "olosul armatei imperiale austro?un,are* 5unt msur de ,reutate e,al cu aproximativ O!( Y,* gaAd ? +ran #nstrit* Derah cDirur,* Dloab amend* Dra5 ? conte* hain H 4haine de 5er din cretetul ca7ului i 7n n degetele 7icioarelor, care se ndoiesc numai la ncheieturi6 armuri* hrAit druitJ acordat 0p* $&54* hei ? pe te mi,rator! serpenti"orm! comesti2ilJ +ipar (Anguilla vulgaris.. hotrt Dotrnicit 0p* $O54* hrisov 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 act domnesc care servea drept act de proprietate* husmet 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 slu-2! "unc+ic i venitul reGultat din impoGitele a"erente* i i* icoan ta2louJ portretJ 2ust 0p* 'O4* iconom administrator* i7at H de asemenea* irat venit 0al domnitorului4* is7ravnic 0#n or,aniGarea politic "eudal a Arii RomFne ti4 e" al administra+iei i poli+iei dintr?un -ude+* 's7rvnicat H veGi is7rvnicie. is7rvniae institu+ia condus de ispravnic i "unc+ia acestuia*

iAvod H iAvod de Aidire ? model de construc+ie! de arDitectur 0p* $O64* iAvodi 0a Z4 a inventaJ a crea* 'Avoditor autor* Em7ietrit, a H 4buc0i m7ietrite de lemn3 mostre de cr2uni de pmFnt 0p* &'4J 4buc0i m7ietrite 1 de 7mnt6 mostre de roci 0p* &'! 654J 4buc0i 1 m7ietrite 1 din 7ictura a7ii carele s 5ac cu nmul0irea anilorC stalactite i stala,mite* Em7otriv #n "a+ 0p* &54* 'nce@rere H 4nce7erea a 5iecruia lucru este n@umt0irea is7rvitului3 un lucru #nceput este pe -umtate "cut* Encercat veri"icat* Enchi7ui 0a R4 a redacta 0p* %$4* Enchi7uit, a ? proiectat 0p* ()4J amena-at 0p* 6%! $O54* Enchisoare #mpre-muire 0p* $(&4* Enclinare u2reGenieJ dependen+ 0p* $654* Enclinat, a u2red! "r 2aG solidJ interdependent 0p* $664* Endre7tare dreptate 0p* %)4* En50iare repreGenta+ie 0teatral4 0p* $O$4J veGi i artare, ntemeiat! a ? spri-init 0p* $)4J temeinic 0p* $&(4J con"irmat 0p* $&54* Entire ? intFictate* Entrebuin0at 0pro2a2il4 cel care are o tre2uin+J 0pro2a2il4 peti+ionarJ 0pro2a2il4 "unc+ionar 01amploiat34 0p* &L4* @alogie ? o2lon 0de lemn4* @luitor (@eluitor. reclamant 0p* $6! %$! %)4* @oc ? dans 0p* '%4* @uca 0a Z4 a dansa 0p* 'S4* @ude0 comitat! #mpr+ire administrativJ veGi i varmedic. Favi0 H 4lavi0 de edere6 2anc 0de ,rdin pu2lic4 0p* (L! $''4* lca tempIu 0p* (54* legtur conven+ie! #n+ele,ere 0p* &&4J conven+ie! tratai diplomatic 0p* &'4* lege G reli,ie 0p* '%4* licurin ? varietate de cDe"al 0srat i a"umat4* Fogo5t H logo5tul cel mare ? 0#n or,aniGarea politic "eudal a Arii RomFne ti4 primul secretar al cancelariei domne ti* logo5e0el 0#n or,aniGarea "eudal a larii RomFne ti4 copist #n cancelaria domneasc* lostrie 2ode,! osptrie* lua 0a Z4 H a lua vorb a discuta*

lude ? 0#n or,aniGarea "eudal din Aara RomFneasc4 unitate de contri2ua2ili! alctuit dintr?un numr varia2il de 2irnici* lume ? 4lume dete7tat3 lume civiliGat 0p* ''4* Fun H 4lun luminoas6 lun plin 0p* $L(4* maghistrat instan+ de -udecat 0p* $64* 8aghistratur H veGi maghistrat. 8ai aproape 0p* LO4* /naldehi ta"ta* mruntaie o2iecte 0de podoa24 mrunte 0p* $'L4** 8emvrana per,ament* mertic ? cantitate "ix 0$R& ocale4 de Dran* 8etal H 4buc0i de metaluri cu 7mntul lor nelucrat3 0p* $%4! 4metaluri cu 7mntul lor6 0p* &'4! 4buc0i de 7mnt cu metalurile lor6 0p* )&4 mostre de minereuriJ 4metalul 7mintului6 0p* %&4 aur* 8eAat licita+ie* midie molusc de mare! cu corpul #ncDis #ntre dou scoici ovale! aproape triun,Diulare! comesti2il (8Htilus edulus.. 8ii 2lan de oaie* miliord 0pro2a2il4 no2il en,leG! lord 0din en,l* 8H lord., momul "ructul comesti2il H moale! suculent +i cu ,ust dulce?acri or H al 1mo monului3! ar2ust din "amilia roGaceelor (8es7ilus germanica.. mo5luAi 0a se Z4 a da "aliment* mumbair ? 0#n or,aniGarea "eudal din Aara RomFneasc4 slu-2a #nsrcinat cu strFn,erea 2irurilor i cu execu+iile silite mustr exerci+iu militar* #amestie cldire* #stra7 can* ne7otrivit, a inecDita2il! nedrept 0p* *%54* ne7rvilnicit, a ? ile,al* neAmintit, a ? nevtmat 0p* &'4* numai ? unic 0p* $$$4* nume renume 0p* 5O4* numit, a renumit 0p* 6%! )64* obraA. R obraAe ? persoane 0din clasa "eudal4! 2oieri! no2ili 0p* %64* ocrmuitor conductorJ 4ocrmuitor 7oliticesc3 conductor al administra+iei civile* odaie H 4odi cu buc0i de9, 7r0ile din tru7ul omului, n multe 5eliurimi tiate, i acestea toate 5cute de cear, ntocmai i 5r/ de nicio deosibire din cele adevrate3 Pla2orator de anatomie #nGestrat cu mula-e 0p* &64* )dihn lini teJ con"ort* ogor H 4vremea ogoruluiC vremea aratului 0p* 5(4*

oierit impoGit perceput pentru p unatul oilor* olan ? ulan H militar din cavaleria u oar* orangerie serJ veGi i 5lorrie. ornduit H 1orFnduitul om3 ,Did 0p* $'$4* organ instrument muGical* osirdie ? strduin+! sFr,uin+* ostrov continent 0p* 54* 7alatin 0#n orFnduirea "eudal apusean4 #nalt demnitar! ,uvernator militar i civil al unei provincii 0cu ran, de vicere,e al Un,ariei! #n Imperiul austro?un,ar4* Ba7uc #ncl+minte* 7aradie "estivitate 0p* 6M (54J corte,iu! alai 0p* 6&! 664* Bac podium 0p* $O)4J 47at cu meteug, 7e care eAnd omul, cu r7eAiciune l suie deasu7ra lnvliului6 ? ascensor* BaA norm! re,ul 0p* %%4* Bmnt H 47mnt alb6 por+elan 0p* $($4* Bradie H veGi 7aradie. Btima? 2olnav! su"erind* 7e7ene H 47e7eni negri3 pepeni ro ii 0p* &$4* Bercal pFnG "in de 2um2ac cu +estura deas* Bersoan personalitate 0politic4 0p* $6(4J 1persoanele cele pmFnte ti3 personalit+ile autoDtone 0p* $6(4* BervaA ram 0de ta2lou4* Bete rou dorada (*7arus aurata.. 7ine H scoici (Bilta nobilis.. 7iv tun mare! primitiv! care se #ncrca pe ,ura +eviiJ mortier* 7lcere ? 4bun 7lcere3 2un?,ust 0p* ()4* Blug H 47luguri meteugari0e s7re uurin06 plu,uri me te u,ite! prevGute cu mecanisme spre #nlesnirea aratului 0p* $654* 7ocit in"irm* 7o5tori 0a R4 a adu,a* 7olcovnic colonel! comandant al unei unit+i militare represive! ,rad care! pe vremea lui Dinicu Golescu! se vindea 1su2 cuvFnt de iraturi3 0veGi supra4! de ctre sptar 0veGi in"ra4 0p* LL! L%! %O! %&4* 7oleit strlucitor 0p* 654J aurit 0p* '$4* Bolite5sit politicos! cuviincios* 7olitic H 47olitica cea mult i mincinoas3 polite+e protocolar! a"ectat 0p* &O4J veGi i di7lomatic. 7oliticesc, casc civil 0p* &(! 664J 4ocrmuitori 7oliticesc3 conductor al administra+iei civile 0p* &(4* 7oliticos "unc+ionar #n administra+ia civil a unui ora 0p* L2v-* 7oli0ie administra+ia civila 0a unui ora 4 0p* '$! '&! $$)4J 47oli0ia

universitateC 0pro2a2il4 dieta provincialJ administra+ia civil suprem a unei re,iuni 0p* $%4* Bont ordonan+! instruc+iune! re,ulament 0p* LC4 7o7or popula+ie locuind #n acela i cartier 0p* '$4* Bortar 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 slu-2a cu atri2u+ii de secretar 0p* %)4* 7oslu@nic 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 slu-itor 2oieresc sau mnstiresc scutit de plata impoGitelor* 7ot loc 0localitate4 de popas! Dan pe parcuisul unui drum! unde cltorii ,seau cai i veDicule de scDim2N 4su7t7oli0ie-7ot3 po t or eneasc 0p* '64* Botrivire ecDitateJ armonie 0p* %54* 7ravilia -urist* 7rvilnicit le,iuit! le,i"erat* 7roco7sit #nv+at! doct* 7rost de rFndJ srac! miU*er 0p* &&4* 7re5ace 0a se Z4 a repara 0p* $O%4* 7rescrie 0a ZZ4 a prelucra! a adapta 0p* %(4* rbo@ H a lua 7e rbo@ a cumpra pe datorieJ a trai 7e rbo@ a tri din #mprumuturi* &s7unde 0a R4 a plli 0p* 6(! 5&4* &ica Dri c* roman ? cavaler al S"Fntului imperiu roman de na+iune ,erman! #ntemeiat #n 5)& de Otto I 0p* 6%! )L4 romanesc, easc H 4limba =1 = romaneasc3 lim2a latin medieval 0p* &'4J 4haine romaneti3 0p* 6L4! 4haine de her ca cele vechi romaneti 3 0p* $)$4! 4haine de her romaneti3 0p* $)64 armuri medievale purtate de cavalerii S"Fntului imperiu roman de na+iune ,ermanJ 4au biruit 1 numai cu numele romanesc6 0p* 5O4 H a 2iruit numai cu "aima de roman* rumn +ran dependent de stpFnul "eudal 0p* 6)4* same ? 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 "unc+ionar administrativ #nsrcinat cu strFn,erea 1sameiC! dare #n 2ani trimestrial care #n,lo2a toate o2li,a+iile "inanciare ale 2irului* sameie "unc+ia same ului* samur mami"er carnivor! din "amilia mustelidelor 0nevstuica! vieGurele! vidra etc*4! cu 2lana sur! "oarte apreciat* *7at H 4s7atul 7ietrelor3 sculptura 0p* $'L4* *caun capital! ora reGiden+ial* mo sc7tat srcit* *c7tciune ? srcit* *chel tFr,! pia+ de mr"uri* *corbur ? ,rot! pe ter* scoru "ruct comesti2il al scoru ului ar2ora "ructi"er din "amilia roGaceelor (*orbus domestica..

scos ? ornament arDitectural #n relie" pe supra"a+a unei construc+ii* scul ,iuvaer! 2i-uterie* scutelnic ? 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 +ran scutit de plata 2irului domnesc! "iindc se a"* 8 #n serviciuM domnitorului sau al unui mare 2oier* *im0itor ? impresionant* *inet act! document! Drisov* *iriman or"an* sistem H 4sistem negu0etoreascC cate,oria social a ne,ustorilor! ta,ma ne,ustorilorJ 4sisteme de oameni6 cate,orii sociale* s/irman H veGi siriman. *lobod neprotocolar 0&O! $&&4* *loboAenie permisiune* *lutit ? rnit! in"irm 0p* &(! $&%4* *minti 0a Z4 a vtma! a rni 0p* )%4* *7tar 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 #nalt demnitar al cur+ii domne ti! care #n vremurile vecDi avea sarcina de a purta spata i 2uGdu,anul voievodului! iar mai tFrGiu! #n sec *$5! #ndeplinea slu-2a de e" al armatei i al poli+iei* s7trie 0#n orFnduirea "eudal din Aara romFneasc4 denumirea ran,ului de sptar i a institu+iei condus de acesta* staco@ Domar! crustaceu de mare! comesti2il (Iomarus vulgarii.. stn@en vecDe unitate de lun,ime! variind #ntre I!5) #n i &!&6 #n* stn@in H veGi stn@en. strnsoare H 4strnsoare de arme3 muGeu militar 0p* $54J 4strnsoane de cadre6 colec+ie de ta2louri! pinacotec 0p* $%4J 4strnsoare de mul0ime i 5eliurimi monede6 colec+ie numismatic 0p* 'O4* lar H veGi elar coal H 4coal a multora meteuguri6 coal politeDnic 0p* '$4J 4coal de nv0tur n 7arte6 coal particular 0p* $'%4J 4coal unde s nva0 cum s s tmduia/. ' boalele vitelor 3 coal de medicin veterinar 0p* '54J 4coal unde nva0 iubirea de omenire3 0pro2a2il4 institut de studii 1umanioare3 0p* '%4* edere H 4deri ascunsc6 ? 2oscDete* elar meseria care con"ec+iona i vindea ei i alte o2iecte R De Darna ament* trengar meseria care con"ec+iona "rFn,Dii i trean,uri* tarsana antier naval* temei soclu 0p* 6L4* ticlos srman! nenorocit 0p* (6! LO4* ticloie decdere moral 0p* 6'4* treti 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 demniiar de ran,ul al

ireilea* tru7 trup teatral! companie dramatic 0p* $$$4* $ui ? insi,n militar otoman! alctuit din una! dou sau trei coGi de cal! atFrnate #n vFr"ul unei lnci cu semilun! cu care sultanul dutin,ea pe #nal+ii demnitari ai Imperiului i pe principii strini vasali* tutunrit 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 impoGit pltit domniei de ctre cultivatorii de tutun* 0idul cDitan+* uli0i H 4uli0 slobod de 7icior6 trotuar 0p* $O'4* milin0 s"ial! 2un? cuviin+ 0p* 5'4* um7lut H 4dobitoace 5rumos um7lute6 animale "rumos #mpiate 0p* &'4* urare ? na tere* varmedie pre"ecturJ -ude+! #mpr+ire administrativ* !ta de 7lai ? 0#n orFnduirea "eudal a Arii RomFne ti4 comandant al plie ilor! paGnicii unui plai 0diviGiune administrativ a unui -ude+ de munte4* vinrici 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 di-m #n vin! repreGentFnd a Gecea parte din recolta anual! pe care productorul tre2uia s o dea domniei* vistier 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 #nalt demnitar care administra teGaurul +rii i #ncasarea impoGitelor* vornic ? 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 demnitar al cur+ii domne ti! avFnd "unc+ia de #nalt -udector* vornicel 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 slu-2a cu atri2u+ii -udectore ti la nivelul isprvniciei* Ji5ii pe ti?spad (Ji7ias gadus.. Aaherea denumire ,eneral a proviGiilor 0"in! unt! miere etc*4 Aa7cilc 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasca4 "unc+ia Gapciului* Aa7eiu 0#n orFnduirea "eudal din Aara RomFneasc4 slu-2a isprvnicesc! #nsrcinat cu strFn,erea impoGitelor dintr?o plas H su2diviGiune administrativ a unui -ude+* Kugrav pictor* G* .IENESCU INDICE DE NU7E GEOGR89ICE6(
35Numele culese cu caractere drepte indic f rmele din textul ri#inal! caracterele cursi*e . c rectrile "i identificrile edit rului 8 numele neidentificate snt marcate cu semnul 3. 9entru aceast n u imprimare indicele a f st n ntre#ime re*izuit! eliminndu-se #re"elile de tipar "i identificrile er nate din prima edi%ie (1:;<). &bre*ieri : (c.) = cant n el*e%ian 8 (duc.) = ducat 8 (ins.) = insul8 (1.) = lac 8 (l c.) = l calitate 8 (m.) =

8 8ar 0r*4! veGi Aare Aar au 0loc4N $L& Aarberg 0loc4N $L$ Aare 0r*4N $)$! $L$* $L&! $L6 Aargau 0e*4N $)O AbonH 0loc*4N && 82s2ur, 0loc*4! veGi Iabsburg Acs 0loc*4N &5 8da 0r*4J veGi Adda Adda 0r*4N $$( Adelsberg 0loc*4! veGi .osto-na 8delG2er, 0loc4! veGi Adelsberg Adige 0r*4N $$' 8driatic 07area R4N 5L R 8eli,Decrai+ IeiligeLreuA 0 0loc*4N $LS 8,Dem2ur, 0loc*4! veGi Altemburg 8,rau 0loc*4! veGi Aarau 8im2ur, 0loc*4! veGi llaimburg 8intiren 0loc*4! veGi Einturnen Aitrach 0loc*4N $L% Aiud 0loc*4 $5 Alba 'ulia 0loc*4N $5 Aled 0loc*4N &$ Almau 0loc*4N &$ 8lpar 0loc*4! veGi Al7r Al7r 0loc*4N $&6 8lpi 0#n*4N $(6 8lsteten 0loc*4! veGi Altstetten 8ltausen 0loc*4! veGi Althausen 8ltdor" 0loc*4N $L% 8ltem2ur, 0loc*4! veGi 8agHarovr 8ltentin, 0loc*4! veGi Altotting Althausen 0loc*4N $L) Altotting 0loc*4N $6% Altstetten 0loc*4N $(5 8m2on 0loc*4! veGi AbonH
munte 8 (p.) = parc8 (princ.) = principat 8 (r.) ru! flu*iu 8 (re#.) = re#iune! %inut.

8mericaN ($! $LO 8m"in, 0loc*4! veGi Am75ing Ammersee 0I*4N $'5 8mmerGee 0I*4! veGi Ammersee Am75ing 0loc*4N $6% Amstetten 0loc*4N $6( 8m teten 0loc*4! veGi Amstetten 8nadol 0re,*4! veGi Anatolia Anat ol ia 0re,*4N ($ AndrshAa 0loc*4! veGi &daia 8ndra ?DaGa 0loc*4! veGi AndrshAa Anglia9 $LO 8ntraD 0loc*4! veGi Aitrach 8rad 0re,*4N $&& 8rad 0loc*4N $&&! $&6! $&) 8r2er, 0loc*4! veGi Aarberg 8rdeal 0re,*4! veGi Transilvania 8r,au 0e*4! veGi A argau Arnach 0loc*4N $L% 8rnaD 0loc*4! veGi Arnach 8ro DaGa 0loc*4! veGi )roshAa Aschach 0loc*4N $(& R 8u?Garten 0p*4N LO 8ustriaN &$! &'! 6$! 66! 6%! )O! )5! L'! $O$! $$O! $$(! $$5! $&%! $&5! $6)! $($! $LO 8ustriia! veGi 8ustria 8van, e 0loc*4! veGi Avenebe Avenche 0loc*4N $)( 8vric 0loc*4! veGi Avrig Avrig 0loc*4N $) / /aden 0duc*4N $(&! $(6! $L$* $L6! $L)! $LL! $L% /aden 0loc* n 8ustria4N L6! L'! L( /aden 0loc* n Elve+ia4N $)O! $L6 Bagdad 0loc*4N $($ /a,dat 0loc*4! veGi Bagdad Baien5urt 0loc*4N $L% /aier2aD 0loc*4! veGi Beuerbach /aiers 0loc*4! veGi BaierA BaierA 0loc*4N $L% /alen+i 0loc*4! veGi !eleneAe Banabic 0loc*4J $5 /anat 0re,*4N $&&! $&'! $&(! $&)! /ane"urt 0loc*4! veGi Baien5urt /an,Dei 0loc*4! veGi MN=angen Ban@sLa Bistrica 0loc*4N 5) /anua2ic 0loc*4! veGi BnHabuLL BnHabuLL

0loc*4! veGi Banabic /arad 0loc*4! veGi Barnd Barnd 0loc*4N && /arot 0loc4! veGi #gHbrod /atani 0loc*4! veGi BattonHa BattonHa 0loc*4N $&6 /avaria 0duc*4N $6)! $65! $'&! $''! $'5! $(&! $)'! $LO! $LL! $L% Bgara 0loc*4N &$ /nat 0re,*4! veGi /anat /ecFcDerec 0loc*4! veGi Becicherecu 8ic Becicherecu 8ic 0loc*4N $&( /eciul 0loc*4! veGi Becs Becs 0loc*4! veGi >iena /e,a 0r*4N $&' Belgrad 0loc*4N $$5 /eli,rad 0loc*4! veGi Alba 'ulia /eli,rad 0loc*4! veGi Belgrad /elvedere 0p*4N )$! )5! $'' BerettHtii5alu 0loc*4N && Bergatreute 0loc*4N $L% /ern 0e*4! veGi Berna /ern 0loc*4! veGi Berna Berna 0e*4N $(6! $)O! $)(! $L$ Berna 0loc*4N $()! $)O! $)$! $)6! $)(! $)L /ertraite 0loc*4! veGi Bergatreute BetAnau 0loc*4N $(& /eGnau 0loc*4! veGi BetAnau /i2ere 0loc*4! veGi Bibern Bibern 0loc*4N $)( /ioren 0loc*4! veGi Buren an Aare /isen,J Den 0loc*4! veGi Bilsingen /irsa 0r*4N $( /Frsa 0re,*4N $6! $( /oden 0I*4! veGi Bodensee Bodensee 0I*4N $'5! $(&! $L) /o,art 0loc*4! veGi BogrtelLe BogrtelLe 0loc*4 Bgara Bologna 0loc*4N $'& /olonia 0loc*4! veGi Bologna Borod 0loc*4N &$ /o ur 0loc*4! veGi BoAsur BoAsur 0loc*4! veGi Bu@or Bradu 0loc*4N $) /ra ov 0loc*4N )! $6! $(! &O! %'! %L! $&&! $&)! $&%! $6'! $(5! $LO Bratislava 0loc*4N 6O! 66! )$! L& Brescia 0loc*4N $$' /res+iia 0loc*4! veGi Brescia /roie 0r*4! veGi BroHe BroHe 0r*4N $)( /ruc 0loc*4! veGi Brugg /rucD 0loc*4! veGi BrucL an der 8ur BrucL an der 8ur 0loc*4N 5( Brugg 0loc*4N $L6 Buchloe 0loc*4N $'5! $L% /ucure ti 0loc*4N $$$! $$& /uda 0loc*4! veGi

Buda7esta Buda7esta 0loc*4N &&! &6! &(! &L! &%! ((! $$5! $&&! $&6! $&)! $6'! $)O! $LO /uDloe 0loc*4! veGi Buchloe Bu@or 0loc*4! veGi $raian !uia /urcDersdor" 0loc*4! veGi BurLersdor5 Buren an Aare 0loc*4N $L$ /ur+aD 0loc*4! veGi <urAach Busingen 0loc*4N $L) e Caiserstul 0loc*4! veGi Oaiserstuhl CaleD2er, 0loc*4! veGi Oaltenherberg Calem2er, 0loc*4! veGi Oahlemberg Cal+dor" 0loc*4! veGi Oalsdor5 CaniGa 0loc*4! veGi Oan@iia Caranse2e 0loc*4N $&) Caris2ur, 0loc*4! veGi Oarisburg Car+o, 0loc*4! veGi Oarcag Castelnuovo 0loc*4N $$' Caut2eren 0loc*4! veGi Oau5beuren Cegled 0loc*4N &&! $&6 Cel@e 0loc*4N 5) Cerne+ 0loc*4! veGi Cerne0i Cerne0i 0loc*4N %O CDecFcDemet 0loc*4! veGi OecsLeinet CDemel2aD 0loc*4! veGi Oemmelbach CDemene 0loc*4! veGi Dummenen CDempten 0loc*4! veGiOe m7ten CDereti 0loc*4! veGi 8eAoLeresAtes CDinaN 5! )6! $$' CDiorio 0r*4! veGi Ooros CDipru 0ins*4! veGi Ci7ru CDirDdor" 0loc*4! veGi Oirchdor CDispetri 0loc*4! veGi Ois7etri CDisuisal 0loc*4! veGi Oisu@sAlls CDi telec 0loc*4! veGi OisteleL CDittes 0loc*4! veGi Oittsee CDit+etu 0loc*4! veGi ChiAtu ChiAtu 0loc*4N $&' Cibin 0r*4N $% Cilii 0loc*4! veGi Cel@e Cion,rad 0loc*4! veGi Csongrd Ci7ru 0ins*4N $[( CFineni 0loc*4N $% Clasi 0p*4N '$! (L ClauGem2ur, 0loc*4! veGi Olausemburg Clu- 0loc*4N $6! $5! &O! &$! $&6! $&)! $)O Comlos 0loc*4! veGi Comlou 8are Comlou 8are 0loc*4N $&( Constan+ 0loc*4! veGi OonstanA Copet 0loc*4 veGi Co77et Coplend 0loc*4! veGi OoblenA Co77et 0loc*4N $)) Cornea 0loc*4N $&) Corniia 0loc*4! veGi Cornea Cosova 0loc*4! veGi Coova Coova 0loc*4N $&' Craiova 0loc*4N &6! ((! %O! Crasna 0re,*4N $&' Cremona 0loc*4N $&O Creta 0ins*4N $O(

CreG2or 0loc*4! veGi Ore9 sbronn Criencal, 0loc*4! veGi Orieglacb Cri 0r*4N && Cri u 0r*4! veGi Cri Criti 0ins*4! veGi Creta Cron tadt 0loc*4! veGi Oronstadt Cron tat 0loc*4! veGi Oronstadt Cron tat 0loc* n Rusia4 veGi Oronstadt Csongrd 0loc*4N $&6 Cumorin 0loc*4! vJ Gi Oomdrom D R Dar"in,Den 0loc*4N $L) CDermuDie 0loc*4N $L& Deva 0loc*4N $&&! $&6! $&) Dieticon 0loc*4! veGi (ietiLon (ietiLon 0loc*4N $)O DFm2ovi+a 0r*4N $$5 Do2ra 0loc*4N $&&! $&6! $&) (ombacb 0loc*4N L$ Dom2aD 0loc*4! veGi (ombach Doro, 0loc*4N &% Drau 0r*4! veGi (rava (rava 0r*4N 5) DreDer, 0loc*4! veGi $reberA Duli 0loc*4! veGi (ullH (ullH 0loc*4N $)) (umbrveni 0loc*4 $&% (umitreni 0loc*4 $&% Dunrea 0r*4N &)! &%! &5! 6O! 6%! )$! L&! $&O! $&%! $6)! $L% E E2aD 0loc*4! veGi Ie7bach E"erdin, 0loc*4N $6) E,Dipet! veGi Egi7t Egi7t9 $O Ebrembausen 0loc*4N 5) Eiturnen 0loc*4N $L% Elenatal 0loc*4 veGi Ielenental Elesd 0loc*4! veGi Aled Ele ti 0loc*4! veGi Elesd Elisabetbstadt 0loc*4! veGi (umbrveni Elisa2et tadt 0loc*4! veGi Elisabetbstadt Elve+iaN $6'! $'5! $(&! $(6! $('! $(L! $(5! $)$! $)6! $LO! $L$! $L6! $LL En,litera! veGi Anglia Ennie+ 0loc*4! veGi IennieA-les-Bains Ens 0loc*4! veGi Enns Ens 0r*4! veGi Enns Enns 0loc*4N $6( Enns 0r*4N $6( EnGesvailer 0loc*4! veGi EnAisPeiler EnAisPeiler 0loc*4N $(& ErcDaim 0loc*4! veGi ErLbeim EriscDirDen 0loc*4! veGi ErisLireb ErisLireb 0loc*4N $(6

ErLbeim 0loc*4N $L% Erlau5 0r*4N $6( Erlav 0r*4! veGi Erlau5 Erman tad 0loc*4! veGi Iermanstadt E a 0loc*4! veGi %schacb E i 0loc*4! veGi Acs EuropaN $O! l! (5! %O! %6! 5L! $O6! $$L! $&5! $6O! $'L! $((! Evropa! veGi Europa* 9 9aistri+i 0loc*4! veGi <indisch-:eistritA 9,ra 0loc*4N $(! $) 9,ra 0r*4N $) 9,ra 0re,*4N $) 9,ed 0loc*4! veGi :get :get 0loc*4N $&' 9ecDete?to 0loc*4! veGi :eLeteto :eLeteto 0loc*4! veGi #egreni 9ele,a 0loc*4! veGi OisLurt5elegHbAa :elvineA 0loc*4! veGi !in0u de sus 9elvin+ 0loc*4! veGi :elvineA 9ermodon 0r*4! veGi $bermodon Eertbo5en 0loc*4N $L% 9erto"en 0loc*4! veGi :ertho5en :ischamend 0loc*4N 66 :ischbach 0loc*4N $(6 9i amend 0loc*4! veGi :ischamend 9i 2aD 0loc*4! veGi :ischbach 9lorentia 0loc*4! veGi :loren0a :loren0a 0loc*4N l 9olcDer+o"en 0loc*4! veGi !olLeratAho@en 9olx?Garten 0p*4! veGi !olLsgarten 9orst 0loc*4! veGi !ogt 9ran+ 0loc*4! veGi !ransLo :ran0a i $(6! $LO! $L% 9ran+ia! veGi :ran0a 9rauen"eld 0loc*4N $('! $(( 9rauenlot 0loc*4N $L% 9rei2ur, 0e*4N $)( :riedrichsha5en 0loc*4N $(6 9riedciD a"en 0loc*4! veGi 9riedricDsDa"en :usina 0loc*4N $O%! $O5 9uGina 0loc*4! veGi :usina GDim2 lu 0r*4! veGi Dhimbauri GDireGau 0loc*4! veGi Dierslau GDiGenvailer 0loc*4! veGi DiessenPeiler Dierslau 0loc*4! veGi Bradu DiessenPeiler 0loc*4N $(& Dlatt 0r*4N $(% DonobitA 0loc*4! veGi Oon@ice DonHii 0loc*4N &5 Gotnatin,Den 0loc*4! veGi Dottmadingen Dottmadingen 0loc*4N $L)

Gra+ 0loc*4! veGi DraA DraA 0loc*4N 5(! 5) CGriDdor" 0loc*4N $() R Gros 0r*4N $)O Grosvardain 0loc*4! veGi DrossPardein DrossPardein 0loc*4! veGi Oradea Dummenen 0loc*4N $)( Diinselsdor5 0loc*4N 5' Gusendor" 0loc*4! veGi Dunselsdor5 DHor 0loc*4N &5 G Gala+i 0loc*4N $$5 Ganovici 0loc*4! veGi DonobitA Garda 0I*4N $$' Geele 0r*4! veGi *ihl Geneva 0e*4N $))! Geneva 0I*4N $)( Geneva 0loc*4N $(6! $()! $)(! $))! $)L! $LO* $L$ CGesmar 0loc*4N $&) GDeniu 0loc*4! veGi DonH/u GDere,ova 0loc*4! veGi $eregova Dhimbavu 0r*4N $( B Baa, 0loc*4N $6% Baa,nau 0loc*4! veGi Iagnau Iabsburg 0loc*4N $L6 Iagnau 0loc*4N $(6 Iaimburg 0loc*4N 66 IromrosAa 0loc*4N $&6 BaromroGa 0loc*4! veGi IromrosAa Ielenental 0p*4N L6 IennieA-les-Bains 0loc*4N $)( Ie7bach 0loc*4N $L) Ierculanum 0loc*4N $'$ BerenDauGen 0loc*4! veGi Ehrenhausen Iermanstadt 0loc*4! veGi Si2iu BFrsova 0loc*4! veGi Iirova Irova 0loc*4 $$5 Iohenlinden 0loc*4N $6% BoDenlin,Den 0loc*4! veGi Iohenlinden BoDstras 0loc*4! veGi )ttevenH Iorgos 0loc*4N $&( I I2erlin,Den 0loc*4! veGi berlingen 'ernut 0loc*4N $&% R Iler"eld 0loc*4N $L% Iliria 0re, #n /anat4N $&' Iliria 0re,* n Slovenia i Croa+ia4N 5) Iller 0r*4N $'5 Imanstat 0loc*4! veGi 'mmenstadt 'mmenstadt 0loc*4N $(6 'm7eriul otoman9 >Q 'nares 0loc*4N $&)

Inas 0loc4! veGi 'nares IndiaN 5! )% Indiia! veGi India Inin, 0loc*4! veGi 'nning Inn 0r*4N $6)! $6% 'nning 0loc*4N $'5 Iradia 0loc*4! veGi Ierculanum Islicon 0loc*4! veGi 'sliLon 'sliLon 0loc*4N $(( Isni 0loc*4! veGi 'snH 'snH 0loc*4N $'5 Ispama! veGi *7arud 'stambul 0loc*4N $$$ ItaliaN $O6! $O%! $O5! $$O! $$'! $$5! $&O! $&$! $&&! $'&! $QQ E Oahlemberg 0loc*4N L& Oaisersthul 0loc*4N $L6 Oalsdor5 0loc*4N 5) Oaltenherberg 0loc*4N $)O Oan@ila 0ooc*4N $&( Oarcag 0loc*4N && Oarisburg 0loc*4! veGi Alba 'ulia Oau5ebeuren 0loc*4N $'5 OecsLemet 0loc*4N $&) Oemmelbach 0loc*4N $6( Oem7ten 0loc*4N $'5 Oi77embausen 0loc*4N $(6 Oirchdor5 0loc*4N $L% OisLun5elegHhAa 0loc*4N $&) Ois7etri 0loc*4! veGi Betrindu 8ic OisteleL 0loc*4N $&) Oisu@sAlls 0loc*4N && Oittsec 0loc*4! veGi Oo7esenH Olausemburg 0loc*4! veGi Clu- OoblenA 0loc*4N $L6 Oomrom 0loc*4N &5 Oon@ice 0loc*4N 5) OonstanA 0loc*4N $(&! $(6! $(' Oo7esenH 0loc*4N 6O Ooros 0r*4! veGi Cri Oressbrunn 0loc*4N $(& Orieglach 0loc*4N 5' Oronstadt 0loc*4! veGi /ra ov Oronstadt 0loc* n Rusia4N $(5 L Ladis 0r*4! veGi Adige Lai 0r*4! veGi F@ubi@anica Faibach 0loc*4! veGi F@ubi@ana Lai2a2 0loc*4! veGi Faibach Laius 0loc*4! veGi Fa@osmiAse Fa@osmiAse 0loc*4N $&) Land2er, 0loc*4! veGi Fandsberg Fandsberg 0loc*4N $'5 Fausanne 0loc*4N $()! $)(! $)) Laxem2ur, 0loc*4N )5 LeaD 0r*4! veGi Fech Febring 0loc*4N 5) Fech 0r*4N $'5 Fei7Aig 0loc*4N &)! $L&! Leman 0I*4! veGi Feman Feman 0I*4N $)( Lem2riD 0loc*4! veGi Febring R Lendor" 0loc4N $6% FenAburg 0loc*4N $)O

Leopold2er, 0loc*4! veGi Leopolds2er Feo7oldsberg 0loc*4N L& Fe7anto 0strFmtoare4N $OL Le inic 0loc*4 veGi Fenic Fe5nic 0loc*4N $&& Limat 0r*4! veGi Fimmat Fimmat 0r*4N $(%! $)O! $L6 Lindau 0loc*4N $'5! $(& Lin+ 0loc*4! veGi FinA Lin+2ur, 0loc*4! veGi FenAburg FinA (loc..9 $6(! $6) Lipsia 0loc*4! veGi Fei7Aig F@ubi@ana 0loc*4N 5) F@ubi@anica 0r*4N 5) Folica 0loc*4N 5L LoitscD 0loc*4! veGi Folica Loi te 0loc*4! veGi Foitsch Lom2ardia 0re,*4N $$5 Lom2ardo?>ene+ia 0re,*4N $O5! $$O! $$'! $$(! $$5! Losana 0loc*4! veGi Fausanne LoGana 0loc*4! veGi Fausanne Fucens 0loc*4N $)( Fugo@ 0loc*4N $&'! $&) Lu,o 0loc*4! veGi Fugo@ Lusen+ 0loc*4! veGi Fucens 7 8agHarovr 0loc*4N 6O 8alching 0loc*4N $6% 7aletle 0loc*4! veGi 8arLtl 7alDin, 0loc*4! veGi 8alching 7antua 0loc*4N $&O 7an+el 0loc*4! veGi 8anAell 8anAell 0loc*4N $(6 7ar2ur, 0loc*4! veGi 8aribor 7ardor" 0loc*4! veGi 8arLdor5 7area 8driaticN 5L 8aribor 0loc*4N 5) 8arLdor5 0loc*4N $L) 8arLtl 0loc*4N $6% 7aro 0r*4! veGi 7ure 7aro va arDeliu 0loc*4! veGi 8arosvsrhelH 8arosvsrhelH 0loc*4! veGi $rgu-8ure 7arton"alva 0loc*4! veGi 8rton5alva 8rton5alva 0loc*4! veGi 8ateia 7ar+scal, 0loc*4! veGi 8iirAAuschlag 8ateia 0loc*4N $&% 7r+ov 0loc*4! veGi 8urAho5en 7edia 0loc*4N $)! $&5 7ediia 0loc*4! veGi 7edia 7ediolanum 0loc*4! veGi 7ilano 8eersburg 0loc*4N $(6! $L) 7eDadia 0loc*4 H $&(* $&)! $&L! $)O 7elin,Den 0loc*4! veGi 8ellingen 8ellingen 0loc*4N $)O 8elL 0loc*4N $6( 8emmingen 0loc*4N $L% 7enip,Den 0loc*4! veGi 8emmingen 7er2ur, 0loc*4! veGi 8eersburg 7ere 0loc*4! veGi 8elL 7er+2ur, 0loc*4! veGi 8eersburg 7eGo? Be,De 0loc*4! veGi 8eAoheAHes 8eAohegHes 0loc*4N $&6 8eAoLesAtes 0loc*4N && 7eGo?Telec 0loc*4! veGi 8eAotelegd 8eAotelegd 0loc*4! veGi $ileagd

8iclooara 0loc*4 $&% 7iclo var 0loc*4! veGi 8iLlosvr 8iercurea (*ibiului. 0loc*4N $% 8iLlosvr 0loc*4! veGi 8iclooara 7ilan 0loc*4! veGi 8ilano 8ilano 0loc*4N 6L! $$'! $$(! $$L! $$%! $$5! $'$ 7ilanu 0loc*4 veGi 8ilano 7ildor" 0loc*4! veGi 8uhidor@ 7ilem2aD 0loc*4! veGi 8uhibach 7ilitar,renGe 0re,*4N $&'! $&) 7indelDaim 0loc*4! veGi 8indelheim 8indelheim 0loc*4N $L% 7inDen 0loc*4! veGi 8tinchen 7ocrin 0loc*4! veGi 8oLrin 8oLrin 0loc*4N $&( 7oldavia 0re,*4! veGi 7oldova 7oldova 0re,*4N &$! &)! $&O 7orat 0I*4N $)( 7orat 0loc*4N $)(! $L$ 7oreea 0re,*4! veGi Belo7ones 8orges 0loc*4N $)) 7or,Des 0loc*4! veGi 8orges 8oson 0loc*4N &5 8oudon 0loc*4N $)( 7udon 0loc*4! veGi 8oudon 8uhibach 0loc*4! veGi *ebe Alba 8uhidor5 0loc*4N $6% 7iincDen 0loc*4N $6'! $6%! $65! $'(! $'5! $L% 7ur 0r*4N 5( 7ur 0r*4! veGi 7ure 7ure 0r*4N $5! $&&! $&6! $&% 7ure ?>a arDei 0loc*4! veGi 8arosvsrhelH 8urAho5en 0loc*4N 5' 8urAAuschlag 0loc*4N 5' N Naestadt 0loc*4! veGi <iener #eustadt Naesteten 0loc*4! veGi #euhausen Na"pactu 0strFmtoare4! veGi Fe7anto #agHbrod 0loc*4! veGi Borod #agHenHed 0loc*4! veGi Aiud NaicDirDen 0loc*4! veGi #eunLirchen Naidor" 0loc* n 8ustria4! veGi #eudor5 Naidor" 0loc* n Un,aria4! veGi #Hergesu5alu Natenet 0loc*4! veGi #agHenHed #aRos 0ins*4N $'& Naxu 0ins*4! veGi #aRos #egreni 0loc*4N &$ Nen+i,Den 0loc*4! veGi #euAingen #euAingen 0loc*4N $L) Nermeli 0loc*4! veGi #esAmelH #esAmelH 0loc*4N &5 #eudor5 0loc*4N 5' #euhausen 0loc*4N $L6 #eunLirchen 0loc*4N 5' #ico7ol 0loc*4N $$5 Nicopoli 0loc*4! veGi #ico7ol #ieder-< ehingen 0loc*4N $L6 Niere 0loc*4! veGi #Hres Nim"em2ur, 0p*4! veGi #Hm7hemburg Nion 0loc*4! veGi #Hon Nire 0loc*4! veGi #Hires #ollembach 0loc*4N $(& Nollem2arc 0loc*4! veGi #ollembach #Hergesu@5alu 0loc*4N &%! &5 #Hm7hemburg 0p*4N $'(! $)( #Hires 0loc*4! veGi Almau #Hcn 0loc*4N $)) O )berauerbach 0loc*4N $L% O2erauer2aD 0loc*4! veGi )berauerbach

O2ercamlaD 0loc*4! veGi )berLammlach O2erdor" 0loc*4N $(6 O2er,in,2ur, 0loc*4! veGi )bergunAburg )bergunAburg 0loc*4N $'5 )berLammlach 0loc*4 $L% )berlaibach 0loc*4! veGi !rhniLa O2erlai2aD 0loc*4! veGi )berlaibach O2er+el 0loc*4! veGi )berAell )berAell 0loc*4N $L% Ocsa 0loc4! veGi )csa )csa 0loc*4N $&) O"en 0loc*4N $(6 O"en 0loc*4! veGi Buda7esta Oi tea 0loc*4 veGi )ritie Oladi"alu 0loc*4! veGi !ludeni Olt 0r*4N $)! $L! 5)! $L) Olten 0loc*4N $L& )radea 0loc*4N &$! &&! $&6 Oradiia?7are 0loc*4! veGi Oradea )r5tie 0loc*4N $&& OrcDeni 0loc*4! veGi )rLenH [r,aci 0loc*4! veGi Iorgos )rLenH 0loc*4N $&) )roshAa 0loc*4N $&6 Or ova 0loc*4 veGi )rova )rova 0loc*4N $$5! $&% R OterloD 0loc*4N $L% )ttevenH 0loc*4N &5 R OGvad 0loc*4N 5) . .aca 0loc*4! veGi BoLa7usAta Badova 0loc*4N $O5! $$O! $LO Ba7iermuhle 0loc*4N $)O .apirmile 0loc*4! veGi Ba7iermuhle R .aradaisGarten 0p*4N (5 .aris 0loc*4N $$'! $LO! $L& .asdor" 0loc*4! veGi Bassdor5 .assau 0loc*4N $L% Bassdor5 0loc*4N $6% .avia 0loc*4N $$5 .uli 0loc*4N $&& .e,au 0loc*4! veGi Beggau Beggau 0loc*4N 5( Belo7ones 0re,*4N $O(! $OL Berschling 0loc*4N $6( .er lin, 0loc*4! veGi Berschling .e ta 0loc*4! veGi Buda7esta .eter 0loc*4! veGi BusAta7eteri Betrindu 8ic 0loc*4N &$ Beuerbach 0loc*4N $6) B5a55enho5en 0loc*4N $'5 ."ai"eno"en 0loc*4! veGi B@a55enho5en .ile 0loc*4! veGi Bilis .ilet 0loc*4! veGi Bilis Bilis 0loc*4N &&! $&6

.lamina 0loc*4! veGi Bianina Bianina 0loc*4N 5L .o 0r*4N $&O Bod7ei 0loc*4N 5) .odpest 0loc*4 veGi Bod7ec BoLa7usAta 0loc*4N $&) .o-onu 0loc*4! veGi BoAsonH .o-un 0loc*4! veGi BoAsonH .om2ia 0loc*4! veGi Bom7ei Bom7ei 0loc*4N $'$ Bosto@na 0loc*4N 5L BoAsonH 0loc*4! veGi Bratislava .ra,Dins 0loc*4! veGi Bragins Bragins 0loc*4N $)) .rater 0p*4N )O! $$(* BraPald 0loc*4N 5L Bressburg 0loc*4! veGi Bratislava .revald 0loc*4! veGi BraPald .revere,De 0loc*4! veGi Breverenge Breverenge 0loc*4N $)) .reG2ur, 0loc*4! veGi Bressburg .rin+ipatul >alaDiii 0princ*4! veGi Sara &omneasc BurLersdor5 0loc*4N $6( BusAta7eteri 0loc*4N $&) R Raa2 0loc*4! veGi DHor Raa2 0r*4! veGi &ba &aba 0r*4J &5 Radna 0loc*4N $&& Radnot 0loc4! veGi &adnot &adnot 0loc*4! veGi lernut &agendor5 0loc*4! veGi Ra-Ya Ra,Dendor" 0loc*4! veGi &agendor5 Raismarc 0loc*4! veGi &eussmarLt &aiLa 0loc*4N 6O Randec 0loc*4! veGi &andegg &andegg 0loc*4N $L) Raven,2ur, 0loc*4! veGi &avensburg &avensburg 0loc*4N $L% &daia 0loc*4N &$ Reca 0loc*4N $&' &egelsbrunn 0loc*4N 66

Reius 0r*4! veGi &euss Ren 0r*4! veGi Rin Renoe 0r*4N $)) &e77isch 0r*4N $)O Retel tain 0loc*4! veGi &otelstein Retem2aD 0loc*4! veGi &othembach &euss 0r*4N $)O! $L6 &eussmarLt 0loc*4! veGi 8iercurea (*ibiului. Riedern 0loc*4N $L) Rie,elG2ur, 0loc*4! veGi &egelsbrunn Rin 0r*4N $(6! $L$! $L6! $L'! $L% R Rineldin,Den 0loc*4N $L% Ripen 0loc*4J veGi Oi77enhausen Riten 0r*4! veGi &e77isch Roma 0loc*4N &L! $&O! $&6! $'6 Ron 0r*4N $)) Ro ia! veGi &usia Rosiia! veGi &usia Ro ava 0loc*4! veGi )rova &otelstein 0loc*4N 5( &othembach 0loc*4N $'5 &usia9 &L! $(5 S *aane 0r*4N $)( Sacol 0loc*4! veGi *acu *acu 0loc*4N $&) *anLt-Beter 0loc*4! veGi *em7eter *anLt-Bolten 0loc*4N $6( *ann 0r*4! veGi *avin@e Sant?.elten 0loc*4! veGi *anLt-Bolten Santpeter 0loc*4! veGi *anLt-Beter Sas?Se2e 0loc*4! veGi *ebe Alba Sava 0r*4N 5)! $$5 *avin@e 0r*4N 5) Saxen 0re,*4N $&% Saxonia 0re,*4N 'O Scele 0loc*4! veGi *celul *ibiului *celul *ibiului 0loc*4N $%

**vrin 0loc*4N $&& *cha55hausen 0e*4N $L) *cha55hausen 0loc*4N $L) *carding 0loc*4N $6)! $6% *chassburg 0loc*4! veGi Si,Di oara *chombrunn 0p*4N )(! LO! $'( *chottPien 0loc*4N 5' *chPechat 0loc*4N 66 Scoltvien 0loc*4! veGi *chottPien *ebe Alba 0loc*4N $%! $5! $&&! $&6! $&) Secler 0re,*4! veGi *AeLler Se,Dedin 0loc*4! veGi *Aeged Se,Dedin 0r*4! veGi *Aeged Se,Dedin 0re,*4! veGi *Aeged Se,Di oara 0loc*4! veGi *ighioara *em7eter 0loc*4N 5) Sent?Demeter 0loc*4! veGi i *Aentdemeter Sente 0loc*4! veGi *Aentes *erbia 0princ*4N $&'! $&% Servia 0princ*4! veGi *erbia *essana 0loc*4! veGi *eAana Sessena 0loc*4! veGi *essana *eAana 0loc*4N 5L R S"in,Den 0loc*4N $L% Si2em2ir,Den 0re,*4! veGi *iebemburgen Si2ii 0loc*4! veGi Si2iu Si2iu 0loc*4N $6! $)! $L! $%! &O! $$&! $&&! $&6! $&) Si2iu 0r*4! veGi Cibin *iebemburgen 0re,*4N $6! $L! $5! &O! &$! $&% *ieghartsLirchen 0loc*4N $6( Si,artscDirInen 0loc*4! veGi *ieghartschirchen Si,Dardin 0loc*4! veGi *igharting *igharting 0loc*4N $6) *ighioara 0loc*4N $&% *ihl 0r*4N $(5 Sil 0loc*4! veGi Cilii =ilistra 0loc*4J $$5

*ngen 0loc*4N $L) Sin,Den 0loc*4! veGi *ngeri Slatina 0loc*4! veGi *latina-$imi *latina-$imi 0loc*4N $&)! $&% Solnou 0loc*4! veGi *AolnoL *olothurn 0e*4N $L$ *olothurn 0loc*4N $L$ Solotur 0e*4! veGi *olothurn Solotur 0loc*4! veGi *olothurn Some 0r*4N &$ Son 0r*4! veGi *ann Sorocsar 0loc*4! veGi *oroLsr *oroLsr 0loc*4N $&) SovFr ita 0loc*4! veGi **vrin *7ania9 $'6 R Stadel 0loc*4N $L) R Steclin 0loc*4N $L% *teisslingen 0loc*4N $L) Steten 0loc*4! veGi *tetten Steti,Den 0loc*4! veGi *teisslingen *tetten 0loc*4N $(6 Stiria 0re,*4N 5'! 5( Stiriia 0re,*4! veGi Stiria Stocau 0loc*4! veGi *tocLach *tocLach 0loc*4N $L) Stras2ur, 0loc*4 *trassburg *trassburg 0loc*4N $L% Strem2er, 0loc*4 *tremberg *tremberg 0loc*4N $6( *viitov 0loc*4N $$5 *Aeged 0loc*4N $&) *Aeged 0r*4N $&( *Aeged 0re,*4N $&' *AeLler 0re,*4N $&% *Aentdemeter 0loc*4! veGi (umitreni *Aentes 0loc*4N $&6 *AolnoL 0loc*4N && Ta5hausen 0e*4! veGi *cha55hausen =a"Dausen 0loc*4! veGi *cha55hausen =ardin, 0loc*4! veGi *charding Trcaia 0loc*4! veGi Tercaia =em2run 0p*4! veGi *chombrunn =eem2run 0p*4! veGi *combrunn Tercaia 0loc*4J $( =eG2ur, 0loc*4! veGi *chessburg =istov 0loc*4! veGi *vistov =veDat 0loc*4! veGi *chPecbat T Taldor" 0loc*4N $L% $eiu5 0loc*4N $5 Teme 0r*4! veGi $imi Teme var 0loc*4! veGi $emesvr $emesvr 0loc*4! veGi Timi oara $eregova 0loc*4N $&) Terimsamiclo 0loc*4! veGi $roLsAentmiLlos Tess 0loc*4! veGi $oss Tess 0r*4! veGi $oss Teviu 0loc*4! veGi $ovis $ermodon 0r*4J $'6 $hurgau 0e*4N $('! $(( $ileagd 0loc*4N &$ $imi 0r*4N $&' $imioara 0loc*4N $&'! $6' Timi var 0loc*4! veGi $emesvr Tirol 0re,*4N $(& Tirs 0r*4N $6%

Tisa 0r*4N &&! $&6! $&( Tiur,au 0e*4! veGi $hurgau $irgu-8ure 0loc*4N $)! $&% Tlat 0r*4! veGi Dlatc Toc 0loc*4N $&& Torda 0loc*4! veGi $urda $oroLsAentmiLlos 0loc*4N && $oss 0loc*4N $()! $(% $Qss 0r*4N $() $ovis 0loc*4! veGi $eiu $raian !uia 0loc*4N $&' $raisen 0r*4N $6( Transilvania 0re,*4N &$! $&&! $&6! $(5! $)O Trasin 0r*4! veGi $raisen Traum 0r*4! veGi $raun $raun 0r*4N $6( $reherA 0loc*4N $L% $riest 0loc*4N 5$! 5'! 5L! 55! $O$! $O&! $O%! $$%! $$5 Trie ti 0loc*4! veGi $riest $urda 0loc*4N $5 T Sar3 &omneasc 0princ*4N $O! $%! &)! 66! ((! )(! L(! %O! %$! 5)! $$$! $$&! $&'! $&%! $((! $(L! $(5! $)O! $L) Aara RumFneasc 0princ*4! veGi Sara &omneasc Aara Turceasc! veGi 'm7eriul otoman Aari,rad 0loc*4! veGi 'stambul Ai,led 0loc*4! veGi Cegled R Ao+ed ma,D* Csohesd rom* SohetiU M 0loc*4N $&' U erlingen 0loc*4N $L) cea 0loc*4N $) Ui"alu 0loc*4! veGi BerettHui5alu Uliu 0loc*4! veGi )llo )llo 0loc*4N &&! $&6 Ulu 0loc*4! veGi )llo Un,ariaN &$! &&! &6! &'! &(! &L! &5! 6O! 6&! 66! ((! L'! $&&! $&(! $&)! $)' ngerhausen 0loc*4N $L% Un,Derausen 0loc*4! veGi ngerhausen U+a 0loc*4! veGi cea > >adi 0loc*4! veGi !idH >ain,arten 0loc*4! veGi <eingarten >alaDia 0princ*4! veGi Sara &omneasc >aliGelee 0loc*4! veGi <alisellen >aradia 0loc*4! !rdia >aud 0e*4N $)(! $)) !rdia 0loc*4N $&& >eleneGe 0loc*4!

veGi !elen5a !elen0a 0loc*4N &$ >ene+ia 0loc*4N (&! (6! 55! $O$! $O6! $O)! $OL! $O%! $$O! $&O! >ene+iia 0loc*4! veGi >ene+ia >ennin, 0loc*4! veGi #ieder-<eningen >ere var 0loc*4! veGi !orosvr >er,on 0loc*4! veGi !ersoiR >erona 0loc*4N $$& !ersoiR 0loc*4N $)) !icen=. A 0loc*4N $$O >ider,Deti,Den <iedergottngenU 0loc*4N $L% >idin 0loc*4N $$5 !idH 0loc*4 $)) G* .IENESCU >iena 0loc*4N $6! &)! 6&! 66! 6'! 6)! 6L! 6%! '$! (&! (L! (% )O! )(! )L! L$! L&! L'! L(* 5$! 5'! $O6! $O%! $$$! $$( $$)! $$5! $&O! $6'! $'&! $'%! $LL! $L%! $L5 >ilde, 0loc*4! veGi <ildegg >intentur 0loc*4! veGi <interthur !in0ul de *us 0loc*4N $5 >irtem2er, 0duc*4! veGi </urtemberg >irtem2er, 0duc*4! veGi </urtemberg >isel2ur, 0loc*4! veGi <ieselburg >itlis2a 0loc*4! veGi <iedlisbach >i+en+ia 0loc*4! veGi !icenAa >ldeni 0loc*4N $(! $&% >od 0e*4! veGi !aud !ogt 0loc*4J $L% !olLeratsho@en 0loc*4N $L% !olLsgarten 0p*4N (5 !orosvar 0loc*4N &% !ransLo 0loc*4N 5) !rhniLa 0loc*4N 5L \ <allisellen 0loc*4N $(% <angen 0loc*4N $'5 <eingarten 0loc*4N $L% <iedlisbach 0loc*4N $L& <iener-#eustadt 0loc*4N 5' <ildegg 0loc*4N $L&! $L6 <indisch-:eistritA 0loc*4! veGi Ban@sLa Bistrica <interthur 0loc*4N $() <ieselburg 0loc*4! veGi 8oson </urtemberg 0duc*4N $(&! $(6! $L$! $L)! $LL! $L% <urAach 0loc*4N $L% ; ;am 0r*4! veGi *aune Kam 0loc*4N $&& ;ama 0loc*4! veGi Kam Kiirich 0e*4N $()! $)O Kiirich 0loc*4N $(% Kiiricher *ee 0I4N $(% ;uriD 0e*4! veGi Kiirich ;uriD 0I*4! veGi Kiirich ;uriD 0loc*4! veGi Kiirich post"a+a

CONST8NTIN ETCE.AIE

0DINICU4

GOLESCU

S8U

9IRESCUL

C8

CFnd! ctre s"Fr itul anului $%&)! marele lo,o"t Constantin Golescu revenea #n patrie dup un exil de aproape ase ani! el ar "i tre2uit s apar cunoscu+ilor mult scDim2at! un 1om nou3! altul! oricum! decFt cel pe care #l tiauN un om care! su"lete te i spiritual! se trans"ormase #ntr?un cDip spectaculos* 8ceasta e! cel pu+in! repreGentarea curent #n istoria noastr literar* 1.Fn ctre cinciGeci de ani Dinicu Golescu arat a "i "ost un 2oier ca to+i 2oierii! smerit #n "a+a mrimilor i luFnd 2ani de la cei nevoia i! precum mrturise te! trind o via+ trindav care pFn la s"Fr it #l "ace cuttor de tiDne i vitre+ la o2oseli* V C*Ind din $%&' #ncepe s treac ,rani+a spre a? i a eGa copiii la coli strine! Golescu! mai cu -udecat acum i #ntr?o vreme de repeGi pre"aceri! rmFne G,uduit3J 1contactul cu moravurile i administra+ia 8pusului avea s?l G,uduie cu violen+ i s?l lmureasc asupra #ntunericului i racilelor din +ar36)* Se vor2e te! de asemenea! despre 1metamor"oGa sa complet! rapid i de"initiv36L! ca i despre o 1adFnc metamor"oG psiDolo,ic36%* .entru a se #ntri ima,inea unei 2ru te scDim2ri se "ac uneori asocia+ii cu #mpre-urri mitolo,ice* .entru N* Ior,a situa+ia lui Constantin Golescu e analo, aceleia 1cFnd unul din acei p,Fni cari se uit la cer numai de vreme 2un ori rea se treGe te! prin voia lui DumneGeu care l?a pornit pe drumul Damascului i l? a "ul,erat cu mila Sa! ast5el, cFnd el! cel aspru i crud! t,duitorul i 2at-ocoritorul! cFnd el ridic mFiniFe lui #nc pline de sFn,e spre #nl+imile unde nu a-un,e omul i p'eac ,enuncDii lui dFr-i de lupttor i se roa, avFnd #n ,las nevinov+ia copilului365! #n vreme ce lui .erpessicius marele lo,o"t #i apare ca 1unul din cei mai patetici converti+i ai noului Damasc politic i social! ce? i trimitea luminile din 8pus3'O! ori! #nc mai limpede! ca 1un alt .avel "ul,erat pe drumul Damascului3'$*
36;er e--i"iu- : Meniuni de istoriografie literar i folclor ! "#8<!"#$), =u"ure,ti, 6ditura de 3tat entru literatur ,i art, 1957, . 167. 37;&% iliu 6liade : %istoire de l&es'rit 'ublic en (oumanie au di)*neu+ieme siecle. 5&%e re%ier, 0>&""u ati&n tur?ue et 38;er e--i"iu-, op. cit., . 191. 39N. I&r$a, $ameni cari au fost, I. 6ditura entru literatur, "&l. =.;.5., 1967, . 266. 40;er e--i"iu-, op. cit., . 175. 41;er e--i"iu-, idem., . 199.

Documentul pro2Fnd aceast radical pre"acere! de nimeni pus la #ndoial! se consider a "i cunoscuta nsemnare a cltoriii mele Constandin &adovici din Doleti 5cut n anul +V>,, +V>W, +V>Q, tiprit 1Ia /uda3 #n toamna anului $%&)! scriere despre care s?a spus c aduce 1mrturia celei mai puternice criGe de con tiin+ pe care o preGint cultura romFn #n timpurile ei moderne3'&* Se pare totu i c #n epoc "elul de a ,Fndi i ac+iunile autorului nsemnrii1 nu erau socotite cDiar extraordinare! din moment ce! de pild! la L au,ust $%6O Curierul romnesc arta 1necontenitele i o2icinuitele osteneli ale D* 7* Lo,o"t C* Golescu asupra #ntinderii cuno tin+elor #ntre compatrio+ii siV3! anuti+Fnd un nou 1product al ostenelelor sale3* O2i nuita neputin+ de apreciere a contemporanilorK De 2un seamJ dar i o2i nuita con"uGie dintre 1comun3 i 1normal3! dintre ceea ce este mediu! ,eneral! curent! ordinar! standardiGat i ceea ce este "iresc* Nu e nimic 1anormal3 ca un 2oier din >alaDia #nceputului de secol al TIT?lea! cltorind #n Occident! s vad #n ce stare de #napoiere se ,sea +ara lui i s doreasc a o scDim2aN #ntr?adevr anormal ar "i "ost s nu vad ori! vGFnd! s rmFn indi"erent! apatic! or2* Contrastul! a a de puternic pentru posteritate! dintre ideile! "aptele i sentimentele lui Constantin Golescu i ideile! "aptele i sentimentele curente #n epoca lui este un contrast #ntre 1normal3 i 1o2i nuit3! #n virtutea cruia "irescul apare ca excep+ie* 8cceptFnd a"irma+ia! deloc paradoxal! dup care 1culmea normalit+ii e ,eniul3 C! se poate spune despre marele lo,o"t c a "ost un ,eniu al normalit+ii #ntr?o vreme cFnd anormalitatea instituit devenise #mpre-urare curent a vie+ii* >enit dintr?o lume a2erant! cum era aceea constituit #n .rincipate dup #ndelun,a domina+ie otoman i dup un secol de "anariotism! Constantin Golescu descoper! cltorind #n 8pus! o lume "ireasc #n care spiritul su! amor+it poate pFn atunci dar nu i de"ormat! se treGe te i se inte,reaG #ntr?un cDip cFt se poate de normalN cu adevrat 1uimit3 se arat a "i marele lo,o"t nu de ceea ce vede #n voia-ul su! ci de ceea ce? i aminte te despre +ara lui* .ermanenta compara+ie pe care o "ace de?a lun,ul nsemnrii1 #ntre 1cele 2une ce am vGut3 i 1cele ce ru s urma #n patriia noastr3 situeaG #n extraordinar trecutul amintirii! nu preGentul cltorieiN 19ericirea oamenilor celor pro ti! ace tea m silesc s art pricinile pentru care birnicul Srii &omneti, care lcuiete ntr-acel
42.. ;& &@>iri. Studii literare. T. %&eratur-'. rom(n )n epoca *luminilor+, 6ditura .a"ia, Alu+, 1967, . 349.

bogat i 5rumos 7mnt, este ntr-o srcie i ntru o ticloie att de mare, nct un strein este 7este 7utin0 s creeaA aceast 7roast stare. 1 )- * cutremur mintea omului cnd va aduce aminte c 0s*n*4 "ptura dumneGeirii! omenirea! "ra+ii no tri! au 1 8lexandru .aleolo,u! Bunul sim0 ca 7aradoR, Editura Cartea romFneasc! $5L&! p* $L* "ost cFte $O a ternu+i pe pmFnt cu ocDii #n soare! i o 2Frn mare i ,rea pus pe pFntecile lor! ca mI- cFndu?i mu tele i +in+arii! nici s poat a s "eri*3 #n realitate! a adar! Constantin Golescu este 1G,uduit3 nu de contactul cu OccidentulN ci 7rin contactul cu Occidentul* 82ia acum! cFnd are un termen de compara+ie! descoper el anomalia lumii din care venea! caracterul ei straniu i teri2ilJ cltor #n 8pus! marele lo,o"t # i descoper de "apt +ara lui* Unde se petrec lucruri de ne#ncDipuitN 18ceste nedrepte urmri i ne7omenite 7este tot 7mntul 0s*n*4 i?au adus pe ticlo ii lcuitori #ntru a a stare! #ncFt intrFnd cineva #ntr?acele locuri unde s numesc sate nu va vedea nici 2iseric! nici cas! nici ,ard #mpre-urul casii! nici car! nici 2ou! nici vac! nici oaie! nici pasre! nici ptul cu smnturile omului pentru Drana "amiliii lui! i #n scurtN nimic! ci numai ni te odi #n pmFnt! ce le Gic 2ordeie! unde #ntrFnd cineva nu are a vedea alt decFt o ,aur numai #n pmFnt! #ncFt poate #ncpea cu nevasta i cu copiii #mpre-urul vetrii! i un co de nuiele scos a"ar din "a+a pmFntului i lipit cu 2ale,* =i dup so2! #nc o alt ,aur! prin care tre2uie el s scape "u,ind cum va sim+i c au venit cineva la u ?iJ cci tie c nu poate "i alt decFt un trimis spre #mplinire de 2ani* =i el neavFnd s dea! ori o s?l 2at! ori o s?l le,e i o s?l duc s?l vFnG! pentru un an! doi i mai mul+i! sau la un 2oerena sau la un arenda ! sau la oricine s va ,si! ca el s?i slu-easc acei ani! i 2anii ce s dau pentru slu-2a acelor ani s s ia pentru 2irul lui 0iar Gic c! adevrat! milostivul DumneGeu este "oarte r2dtor4* Ce era dator aceast "ptur dumneGeiasc! s i ro2easc ca s dea i ce nu are domnuluiK3 Un adpost miGera2il i o ie ire secret! prin care se poate "u,i oricFndN srcie i me"ien+ H pro2lema etern a vie+ii +ranului romFn! constrFns 1s i ro2easc ca s dea i ce nu are domnului3! mereu altul i mereu acela i 1domn3 necru+tor! despotic! strin sau #nstrinat de 1norod3J iar aceast pro2lem transpare cu un memora2il relie" #n ta2loul de o exactitate Dalucinant descris de Golescu "r nimic 1artistic3! "r lamenta+ii de prisos! doar cu o uimire va, 1"iloso"ic3! a2stras #n planul

superior al unei presim+ite medita+ii despre condi+ia uman 01Ce era dator aceast "pturVK34* Nu se poate ti dac! redactFndu? i nsemnarea1 Constantin Golescu a avut inten+ia de a "ace literatur ori con tiin+a "aptului artisticJ mai de,ra2 este de presupus c nu* Spre deose2ire de "ratele su GDeor,De 0IordacDe4! i el un cunoscut crturar! spirit #nclinat spre sedentarism! se Gice! marele lo,o"t este mai mult un om al "aptei decFt al condeiului! activ! slu-indu?se de scris mai mult decFt slu-ind scrisul! r2dtor! insistent! tenace! avFnd o mare voca+ie a devotamentului "a+ de tot ce #ntreprinde* Nu renun+ i pune #n orice ac+iune o convin,ere care #nsu"le+e te i d #ncredereJ este capa2il s se consacre unei idei care a-un,e s?i determine i s?i or,aniGeGe #ntrea,a existen+* >ia+a lui Constantin Golescu! atFta cFt se cunoa te! pare construit cu o mFn si,ur i este aGi uimitor s vedem c silueta personalit+ii lui se deta eaG puternic a2ia #n ultimii cinci ani de via+N dup #ntoarcerea din emi,ra+ie i! mai ales! dup ce concomitent # i tiprise memorialul de cltorie* De aceea s?a dat voia-ului su #n Europa! #n"+i at #n nsemnare1 importan+a unui eveniment capital* Dar nsemnarea1 nu este nici sin,ura i nici toat o7era marelui lo,o"tJ este doar o parte component a activit+ii lui! un element care a "ost #ns ar2itrar extras din context sau cruia! alteori! i s?a artat o pre+uire nu exa,erat ci reGultat din su2ordonarea celorlalte* S?a spus! despre nsemnare1 c ar con+ine #ntre, pro,ramul activit+ii de 1lumFnare3 cultural i de treGire a patriotismului pe care a sus+inut?o! din $%&) pFn la moarte 0$%6O4! Constantin GolescuJ mai exact este #ns a se spune c atFt scrierea cFt i tiprirea acestei cr+i se inte,reaG unui pro,ram! unui 1plan3 mai cuprinGtor* Ensemnarea1 #nc nu apruse #n primvara anului $%&)! cFnd #ns ie ea o 1#n tiin+are pentru coala din satul Gole ti! ce s a"l #n -ude+ul 7u celului! ctr prin+ii cei ce vor voi s #nve+e copiii dumnealor lim2a romFneasc! nem+easc! ,receasc! latineasc i italieneascN i mai vFrtos s #nve+e cel dintFi temei al omului! H pentru care #nv+tur s i tipresc cr+ile cele tre2uincioaseC i #n care se anun+a c 1"ie care printe! de orice treapt va "i! sau ne,u+toriu! sau 2oiariu! sau 2irnic! sau mcar i ro2! poate a? i trimite copiii la aceast coal! spre aceste #nv+turi! "r de nicio plat! la leat $%&)! 7ai #ntFi3,X.
430u"re7iu ;tr,"anu, ,n +eac de fr
1947, . 117. m-nt ri sociale !./! !"01, edi7ia a Il1a, 6ditura Aartea ru-,

De asemenea! antolo,ia Adunare de 5olositoare nv0turi, #ntocmit i tradus de marele lo,o"t! tiprit #n acela i an $%&) H pro2a2il una dintre 1cr+ile cele tre2uincioase3 despre care e vor2a #n ntiin0are H con+ine #ntr? o not despre nedreptul re,im "iscal din >alaDia i o re"erire la apropiata apari+ie a nsemnrii1N 18poi las! Gic! toate celelalte #mpliniri ale DuGmeturilor! cu care nedrept mi-loc s vFnd! s primesc de la lcuitori! pentru cari toate mai 7e larg s vor arta n alt crticic ce n urma acetii va veni 0s*n*4! unde m spovedesc cDiar eu #n ce cDip am urmat pe acele vreme! din cari -udec c un norod ocFrmuit cu acest "eliu de mi-loace nu poate "i "ericit! i nici cei mari! nici cei de mi-loc! nici cei mici nu pot "i "erici+iVI''* n s"Fr it! la &O noiem2rie $%&)! dup cum a"lm cDiar din cuprinsul nsemnrii1 Constantin Golescu se a"la #nc la >ienaN a adar #n"iin+area colii din Gole ti i #nceperea 1tipriturilor3! cum Gice N* Ior,a'(! sunt ac+iuni anterioare apari+iei memorialului de cltorie! #n care s?a vGut totu i un pro,ram de lucru pe care marele lo,o"t l?ar "i urmat dup revenirea #n +ar* 7ai potrivit este de aceea 1 8pud Nerva Bodo N Constantin 0Dinicu4 Golescu! nsemnare1 tiprit din nou i #nso+it de o introducere deV /ucure ti! $5$O! Tipo,ra"ia 1Cooperativa3! p* TLRTLI>* 2 8pud .etre >* Bane N Constantin Golescu! nsemnare1 cu o pre"a+! indice de lucruri i de cuvinte deV /ucure ti! 7inerva! $5$(! p* T>III* 3 N* Ior,a! 'storia literaturii romneti n veacul al J'J-lea, de la $%&$ #nainte! #n le,tur cu deGvoltarea cultural a neamului! voi* I! Epoca lui 8sacDi i Eliad 0$%&$RiSC4! /ucure ti! 7inerva! $5OL! p* 5L* s presupunem c redactarea nsemnrii1 0oper de rememorare! cum vom vedea! i nu relatare direct! imediat! constituit pe msur ce se des" oar cltoria4 a "cut parte dintr?un 1pro,ram3 mai lar,* Este ast"el evident c #n latura sa 1teoretic3 Ensemnarea1 pare a "i mai mult un mani"est politic! social i cultural prin care se preconiGa o re"orm radical! dup 1modelul3 Europei occidentale! a 1ocFrmuirii3! a 1pravilelor3 i a 1nravurilor3 din >alaDia deceniului $%&OR$%6O* Este "apt curent! de altminteri! c dup $%&$ 1#n .rincipate primele mani"estri culturale devin
44I&an A. Bilitti, 2r
m-nt rile 'olitice i sociale -n 3rinci'atele (om4ne de la !./! la !./., Aartea r&%Cnea-", 1932, . 16.

45A. >. 4ri"e-"u, )storia revoluiumi rom(ne de la

82 , Arai&8a, 1874, p. 341.

mi-loace de exprimare a curentelor opoGi+ioniste3 I i c 1oamenii lumina+i sta2ileau o indisolu2il le,tur #ntre ideea emanciprii politice i aceea a deGvoltrii culturale* 8ceasta din urm tre2uia s pre,teasc pe cea dintFi* n ordinea posi2ilit+iilor de #n"ptuire! opera cultural venea pe primul plan3 &* CDiar lun,imea exilului! mai #ntFi impus de #mpre-urri dar pe urm se pare c i voluntar! arat la Golescu existen+a unei nemul+umiri nu numai "a+ de strile anterioare anului $%&$! dar i "a+ de situa+ia preGent! cu toate c +ara avea! dup $%&&! un domn pmFntean! pe Gri,ore GDica* Nu e #ns "r interes a reaminti c! de i instalarea lui! dup un veac de "anariotism! stFrnise un mare entuGiasm patriotic! 2ine #nrdcinatele rele deprinderi aduse din 9anar nu #ncetaser s "ie o sum2r realitate* Noul domn era 1om "r instruc+iune3 6 i 1se dovedi nepotist3')! instalFndu? i multele ru2edenii pretutindeni #n administra+ia +rii 0.ompiliu Eliade "ace o lun, list a acestora i a posturilor pe care le ocu pau 'L4J era 1#ncreGtor #n cF+iva "avori+i3'%! dar # i diG,ra+ia mini trii cu u urin+! "iind excesiv de 2nuitor'5J nu iu2ea! se pare! cr+ile i #n palatul lui nu avea niciun volum i nicio Dart ,eo,ra"ic(OJ a interGis s se +in #n ca"enele ,aGete i s se dea la citit($* n vremea lui 1lipsa de 2ani era mareJ pre+urile urcate peste msur! "oametea 2Fntuia! Daiduci cutreierau +ara(&* 1Toat lumea se #m2ulGea la slu-2e pentru PprocopsealQ i era aproape o necesitate ca slu-2a ii s se re#nnoiasc #n "iecare an! pentru ca s se poat PpricopsiQ cFt mai mul+i3(6! deoarece 1"unc+iunea tre2uia s "ie pentru titularul ei! scDim2at anual! prile- de repede PcDivernisealQ! termen mrturisit #n acte3('* 7area insta2ilitate le,islativ din vremea "anario+ilor se men+inuse! i despre acest adevrat "la,el social ne putem "ace o idee din &a7ortul lui Barbu Ttirbei ctre Oissele55 asu7ra strii !alachiei n anul +VX>9 1Dar arma cea mai ,roGav pe care o mFnuia ,uvernul era dreptul ce i?l pstrase de?a se pronun+a #n ultim instan+ la toate -udec+ile i cDiar de?a
46I&an A. Bilitti, o'. cit., p. 128. 47;&% iliu 6liade, o'. cit., . 116<117. 48I&an C. Bilitti, o'. cit., . 128.
49;&% iliu 6liade, o'. cit. . 103<112.

505dem. 516 5bidem.


52I&an A. Bilitti, o'. cit., . 128.

535dem, . 172. 545bidem, . 29.

reveni asupra sentin+elor pronun+ate de Bospodarii preceden+i i prevGute cu toate "ormele le,ale! la modul acesta # i reGervase dreptul de?a dispune de averea "iecrui particular i de a? i mul+umi urile sau cupiditateaN de aceea totul atFrna de la 2unul plac al unui sin,ur om! #ntrunind toate puterileN cea le,islativ! cea executiv i cea -udiciar* Toate se "ceau prin intri,! i lucrul cel mai ,reu pentru un om cinstit i lini tit! era s "ie silit de?a "ace i el intri,i i de?a "i #n continu a,itare pentru a se "eri de?o mul+ime de nea-unsuri! cari cad totdeauna asupra unui om cinstit #n mi-locul corup+iunii ,eneraleCJ 1pretutindeni puterea #nlocuise dreptul! ar2itrariul #nlocuise le,ea! i din nenorocire a2uGurile de tot soiul erau sin,urul mi-loc de produc+ie i de cF ti,3* @usti+ia devenise un instrument de represiune pus #n slu-2a unui sistem politic viciatJ nu era laic i separat de celelalte puteri! ci 1cu totul contopit #n administra+ieJ perceptorul impoGitelor era #n acela i timp administrator i ma,istrat* V Le,ile rmFneau prin urmare "r putere! "avoarea sau capriciul Dotrau #n toateJ dreptatea era de o2icei sacri"icat pasiunilor i interesului -osnic3 '. 7sura luat de otomani dup evenimentele anului $%&$! de a renun+a la "anario+i i de a numi domni pmFnteni! nu era de a-uns pentru a se produce o scDim2are #n starea .rincipatelorN 1Sistemul Gis "anariot i care! #n realitate! era mai vecDi decFt vremea "anario+ilor! n?ar "i "ost posi2il "r stpFnirea turceasc i de aceea a continuat! vrFnd nevrFnd! i su2 primele domnii pmFntene3 &* Totu i sistemul acesta intrase #n criGN nGuin+ele re"ormatoare nu lipsesc i este viGi2il intensi"icarea lor rapid! de i iau "ormele cele mai "elurite* Este o epoc a societ+ilor secrete i a comploturilorJ a pam"letelor politice! a satirelor i a mani"estelorJ via+a este nesi,ur! iG2ucnesc incendii devastatoare! epidemiile de cium se +in lan+! 2anditismul #n"lore te* DeGordinile vremii sunt evocate de Ion GDicaN 1Tul2urrile de pe?mpre-urul +rii! precum rscularea lui Cara,Deor,De i a lui .asvanto,lu! incursiunile cr-aliilor! Eteria ,receasc i revolu+ia de la $%&$ "cuser s G2FrnFie #n tinerii romFni coarda vite-iei* Lor #ncepu s le plac armele! vFntoarea i clriaJ "eciorii de 2oieri luar un "el de aer de cabadai, termen adoptat de dFn ii i care avea semni"icarea de voinici* n timpul lui Gri,orie vod GDica! pe la $%&6R$%&'! cucona ii nu lsau s 1 &a7ortul lui Barbu Ttirbei ctre Oissele55 asu7ra strii !alachiei n a. +VX>, I! 1Convor2iri literare3! an* TTII! nr* 5! I decem2rie $%%%* 2 Ioan C* 9ilitti! o7. Ct., p* $L$*

le scape niciun prile- de a se #m2rca cu poturi! cu mintean i cu cepcDenJ a se le,a la cap cu tarabolus i a? i #ncrca sileahul de la 2rFu cu pistoale i cu iata,an! precum i a i atFrna pala de ,Ft* .entru cel mai mic lucru ei se serveau cu armele! #ncFt! din pacinici ce erau mai #nainte! deveniser ar+,o i i tul2urtori* V 8narDia domnea #n toate! i lesnirea de a da cu pistolul #n oameni devenise la mod! ast"el c ucisul "iind totdeauna presupus c s?ar "i #mpu cat la vFntoare! uci,a ul rmFnea nepedepsitI*(( Cu atFt mai interesant este de aceea s vedem c #n nsemnare1 Constantin Golescu se arat a "i un adversar al a,ita+iilor politice! preGentate ca "actor de nesi,uran+ i de sterilitate H 1.oci Gice c cei cu mai multe mo ii c ar strFn,e i 2o,+ie li7sindu-ne acelea 5umuri i 7oliticeti gndiri cum s urmam sau m7otriva st7nirii, sau s7re 5olosui (iar acum, ntru o ame0eal de gnduri, cum to0i s domnim.6 H s*n* H cFt vreme nu sunt #ndreptate spre scoaterea +rii din starea #n care o adusese domina+ia otoman* Desele scDim2ri! tul2urrile de tot "elul sunt! Gice el! 1o2 te ti stin,eri ale +riiI! cerFnd cu insisten+ solidariGarea #n interesul patriei H 1mcar pasul cel dintFi s se "ac! ce aduce toate noroadele spre "ericire! carele pas este unul i numai unirea, s7re 5olosul obtiiI 0s*n*4* Totu i marele lo,o"t "usese! dac nu de?a dreptul un 1conspirator3! cel pu+in 2ine amestecat #n "rmFntrile politice din Aara RomFneasc* nc de prin $%O$R$%O&! cFnd era "oarte tFnr 0s?a nscut la L "e2ruarie $LLL4! plecase #ntr?o misiune secret la .aris! unde tre2uia s sondeGe inten+iile lui Napoleon! pe atunci prim?consul! #n privin+a .rincipatelor i s vad ce se #ntFmplase cu un alt trimis! lo,o"tul 1ne2un3 N* Dudescu! ce avusese o #nsrcinare identic i cruia i se pierduse urma* La $%&$ cFnd murise! 1Domnul tie cumI! Gice Ion GDica! se pare c otrvit! voievodul 8lexandru =u+u! om #n vFrst i "ricos! temtor de avFntul Eterei! pe care! tot Ion GDica spune! 1cuta s?l #mpiedice! sau cel pu+in s?i amFie iG2ucnirea prin oarecari msuri de poli+ie3! marele lo,o"t Constantin Golescu era! se crede! ini+iat #n mi carea eterist$ i nu pare s "i "ost cu totul ostil "a+ de revolu+ia lui Tudor >ladimirescu! dimpotriv cDiar* .leac totu i la /ra ov! dar nu de "rica 1GavereiI! ci pentru a #nso+i "amilia "ostului domnitor 8lexandru =u+u H prin a crui ne,lorioas moarte
55Ioan C. Filitti,
o'. cit., p. 26.

avea s se #ncDeie lun,ul ir al celor 'O de domnii "anariote ce ocupaser timp de un secol tronul Arii RomFne ti H! dovad de omenie i de devotament! cci ai si rmseser #n +ar! la Gole ti! de unde vor "i adu i! nu "r peripe+ii! de "ratele su GDeor,De 0IordacDe4* 7ul+i! de alt"el! emi,raser atunci! i din 7untenia i din 7oldova! re"u,iindu?se #n provinciile romFne ti care se a"lau su2 alt stpFnire decFt cea turceascN 1.rdciunile i -a"urile oamenilor! cu care veneau i Tudor i Ipsilante spre /ucure ti! speriase #ntr?atFt pe 2ie+ii locuitori! #ncFt "u,eau to+i #n toate pr+ile dinaintea Gaver,iilor i a pandurilor! ca dinaintea unor inimici cruGi i 2ar2ariJ "amiliile avute treceau #n Transilvania! #n /ucovina i #n /asara2ia! iar sracii se ascundeau cum puteau la apropierea lor i a teptau pe turci ca pe ni te salvatori3()* La /ra ov i la Si2iu emi,ran+ii "ceau planuri de scDim2ri politice! sperFnd #nlturarea stpFnirii otomaneJ ei cutau de aceea s se "oloseasc de cronicile ne#n+ele,eri ale vremii dintre cele trei mari puteri de atunci! imperiile austriac! rus i otoman* Nde-dile celor mai mul+i se #ndreptau ctre ru i! a cror putere era #n necontenit cre tereN +arul 8lexandru I! Gice GDica! 1era eroul timpului! era iu2it i m,ulit de to+i suveranii i de toate ,uvernele! pentru concursul su #n contra lui NapoleonJ era temut pentru numeroasele sale o tiri din Europa i din 8sia3(L* Dup numirea! #n $%&&! a domnului pmFntean Gri,ore GDica! numero i 2oieri! #ntre care i GDeor,De 0IordacDe4! "ratele mai mare al lui Constantin Golescu! se #ntorc #n +arJ al+ii rmFn #ns mai departe #n exil! nemul+umi+i de continuarea domina+iei turce ti i lucrFnd! dup puterile lor! pentru a o #ndeprta cu totul din .rincipate* 7arele lo,o"t este unul dintre ace tiaJ ,Fndea! este de presupus! c un eventual rG2oi ruso?turc ar crea pro2a2il 2une condi+ii pentru o2+inerea independen+ei na+ionale* 9ace! #n $%&6! o cltorie #n Rusia! la .eters2ur,! avFnd! este de #ncDipuit! o misiune politic! iar #n $%&) se a"l printre semnatarii unei scrisori de condolean+e trimis contelui de Nesselrode cu ocaGia mor+ii +arului 8lexandru I* Tot #n anii de emi,ra+ie #l vedem luFnd o2iceiul de a se semna Constantin 1Radovici3! adic 1"iul lui Radu3! #n acela i cDip scriind! #n apelul despre #n"iin+area colii din Gole ti! i numele tatlui su 01Radu Nicolaiuvici Golescu34* n s"Fr it! marele lo,o"t revine #n patrie dup #ncDeierea! la &( septem2rie 0L octom2rie4 $%&) a Conven+iei ruso?turce de
56Ion Ghica,
o'. cit., p. 160. 57;&% iliu A&n-tantine-"u, Scrieri, /, 6ditura entru literatur, 1967, . 313.

la 8YYerman 0Cetatea?8l24! prin care se con"irma tratatul de pace de la /ucure ti din $%$&! DotrFndu?se! #ntre altele! i 1alctuirea unui re,ulament pentru #ndreptarea strii .rincipatelorN e punctul de plecare al viitorului &egulament organic6(%* O posi2il aluGie la aceste #mpre-urri ,sim #n nsemnare1 #ntr?un pasa- vi2rFnd de #ncordarea exprimrii "i,urateN 1OM pre 0a4 puternice printe al tuturor noroadelorM #iciodat nu o s se ridice deasu7ra neamului romnesc acest nor ntunecos, 7lin de rut0i i de chinuriU 0s*n*4 OM prea2unule stpFneM Nu o s "im iG2vi+i o dat de toate nevoileK Nu o s ne #nvrednicim s vedem o raG de lumin care s se #ndrepteGe spre o2 teasca "ericireK Dar ce GicK RaGK lata! #ntrea, lumin s?au artat! de ctr prea#ndurtoriul DumneGeu trimis! prin preaputernicul protector i aprtori al patriii noastre! carele a teapt de la noi numai o mic i u oar urmare H unirea! Gic H cea spre "ericirea o2 tii! cci dup aceasta vin toate "ericirileJ iar "rI de aceasta! niciun 2ine #n lume nu s #ntemeiaGJ i cci #n o2 teasca "ericire va ,si "ie care i pe a sa! iar #n parte numai strduindu?ne! avem destule pildeJ c ne?am perdut slava! starea i cinstea! a-un,Fnd i #n Dula lumii*3 De 2un seam! prin 1norul cel #ntunecos! plin de rut+i i de cDinuri3 marele lo,o"t #n+ele,ea apstoarea stpFnire otoman* Toate acestea #l arat pe Constantin Golescu alt"el decFt 1un 2oier ca to+i 2oierii3! 1naiv3! 1trFndav3 ori 1"ul,erat3 de revela+ii #n plin maturitate 0avea! la data plecrii din +ar! '' de ani4J el este mai de,ra2 un spirit lucid i pro"und ecDili2rat! #n+ele,Fnd mult mai 2ine decFt al+ii mi carea politic a vremii i mersul istoriei! "oarte priceput #n evaluarea raporturilor dintre marile puteri de atunci! dar nu pentru a tra,e "oloase proprii ci pentru a "ace 2ine +rii sale! contri2uind! #n msura "or+elor lui i dFnd un mare exemplu! la scoaterea ei din starea cumplit #n care o aduseser #ndelun,ata domina+ie turceasc i coruptul re,im "anariot* 8"lat! s?ar putea spune! #ntre dou lumi! #ntre apaticul Orient vicios! ritualic! "atalist! 1atemporal3! unde "astul or2itor! 1luxul3! sttea alturi cu miGeria cea mai crunt i cu stricciunea moral produs de 1scFr2oasa diplomatic3! adic de intri,i i de corup+ie! i #ntre! de partea cealalt! Occidentul ener,ic! ra+ional! activ! 1lo,ic3! 1individualist3 i constructiv! Constantin Golescu ader la valorile vie+ii europene "r reGerve dar i "r 1uimiri3! "r 1#ncFntri3 copilre ti! de 1primitiv3 I ce descoper! 2uimcit! 1civiliGa+ia3*
58A&n-tantin A. /iure-"u, .inu A. /iure-"u, )storia rom(nilor din cele mai vec&i timpuri pn astzi, 6ditura 4lbatr&-, 1971., p. 503.

El nu devine europeanJ ci este, #n nsemnare1 cel pu+in! european* Cltorind #n Europa! Constantin Golescu se descoper! mai mult decFt descoperJ i se descoper nu ca 1oriental3 #n Europa! dar ca 1european3 #ntr?o prelun,ire arti"icial! determinat de vicisitudini istorice! a Orientului* 1EuropeniGarea3 pentru care militeaG este de aceea o regenerare, pe 2aGe istorice determinateJ 4voi scrie H mrturise te #n nsemnare1 R 5iind ncredin0at c n anii cei mai vechi au 5ost n tru7urile moilor notri snge romanesc, au avut 5a7te virtuoas 0s*n*4J iar de la o vreme s?au a+F+at luxul i scFr2oasa diplomatic! care n?au "ost spre vreun temei al nostru sau "olos al patriii3* Con tiin+a latinit+ii romFnilor apare la Constantin Golescu #n strFns unire cu o vie con tiin+ moral a istorieiJ certitudinea trecutului "ace posi2il speran+a neGdruncinat #n viitorN 1/inele l?au #nv+at oamenii #ntFi unii de la al+ii! neamurile mai pre urm unul de la altul! precum vedem #n istoriiN c elinii prin cltorii la E,Dipet au tras de acolo lumFnrile tiin+ilor! multe din me te u,uri! i romanilor, strmoilor notri, #nmul+ite le?au comunicat* 'ar acetia n toat Evro7a cea luminat le-au revrsat, i aceasta, din Ai n Ai s7onndule, nsutit roditoare le-au 5cut3 0s*n*4* S?ar spune c pentru marele lo,o"t 1europeniGarea3 este! #n latura esen+ial! un proces de re?inte,rare #n comunitatea 1cea luminat3 a 1Evropei3! nu doar o 1trans"ormare3 determinat de simpla voin+ a pro,resuluiJ #n ,enere de alt"el re"ormele propuse de Constantin Golescu au caracter 1or,anic3! nu 1"or+eaG3 preGentul! socotit totu i ca "iind 1ticlos3* Lipse te de aceea din nsemnare1 1complexul de in"erioritate3 atri2uit adesea lui Golescu* El are! de 2un seam! con tiin+a! uneori dureroas! a di"eren+elor dintre +ara i statele europene pe care le descrieJ nici nu putea s n?o ai2J dar! mai presus de aceasta! are con tiin+a nevoii i a posi2ilit+ii de a "i #nlturate* 7arele lo,o"t nu? i pune pro2lema de a "i 17entru sau contra Euro7ei6J aceast 1polaritate "unest3 care a diviGat! risipindu?le! multe ener,ii creatoare! # i "ace apari+ia mai tFrGiu! ctre s"Fr itul veacului al TIT?lea* N? o ,sim la Constantin Golescu i nici #n scrierile revolu+ionarilor de la $%'%J iar o reac+iune puternic #mpotriva acestei simpli"icri se va #nre,istra a2ia #n deceniul al patrulea al secolului nostru i! din nou! dup $5)'R $5))! cFnd atFt imita+ia servil cFt i idiosincrasiile sumare vor "i deopotriv respinse! ca atitudini sterile i cDiar duntoare prin extremismul lor! #n+ele,Fndu?se adevrul 1"iresc3! 1normal3! dup care

spiritul creator na+ional 1se mani"est reGistFnd! opunFndu?se! ale,Fnd i respin,Fnd(5* Dar aceasta e! #n "ormele i la propor+iile vremii sale! cDiar atitudinea lui Constantin Golescu* >dit nu doar #n activitatea lui de 1lumFnare3 H #n"iin+area colii din Gole ti! tiprirea de cr+i 1tre2uincioase3! or,aniGarea unei Societ+i literare! scoaterea de pu2lica+ii periodice H! dar i #n caracterul 1exemplar3 al scrierilor propriiN atFt #n nsemnare1 cFt i #n 2o,atele note adu,ate volumelor traduse i antolo,iilor pe care le #ntocme te! marele lo,o"t "ace oper de selec+ie i discernmFnt! re+inFnd cu precdere ceea ce i se pare pilduitor! 1vrednic de scris3! util a "i cunoscut* Scopurile sale sunt 1peda,o,ice3J el dore te s in5ormeAe, s conving i s in5luen0eAe. Dup ce! #n preala2il! se in"ormase! se convinsese i "usese in"luen+at el #nsu i* l vedem! #n nsemnare1 #n dou situa+ii caracteristice pentru alctuirea lui spiritual* DFnd explica+ii #n le,tur cu veDiculul "olosit #n cltorie! rapida trsur 1care Gioa! noaptea! necontenit um2l3! romanticul 1ailva,en3! Golescu mrturise te c 1mai 2ucuros3 sttea #n "a+! alturea 1cu condoctorul3! numindu?se pe sine 12,torul de sam3J descriind mai apoi i vaporul 01este o cora2ie care mer,e pe mare cu un me te u, de "ocV34! noteaG c nu se permite viGitarea slii ma inilor 01#nuntru! unde este acel me te u,! nu las pe nimeni s 2a,e sama34! interdic+ie peste care #ns a trecut 01dar dup oare ce 2,are de sam ce am putut "aceV34! edi"icFndu?se asupra 1me te u,ului3 i #n"+i Fndu?l #n detalii! 2a cDiar "cFnd o compara+ie menit s a-ute #n+ele,erea cititorului autoDton 01#ntocmai ca la caGanul care scoate racDiul! la care la "und #i arde "ocul! i capacul strFn,e lacrm de a2ureal34* CurioGitate struitoare! activ! dorin+ neo2osit de #n+ele,ere! vie capacitate de percepere i de asimilare a noului! descDidere a spiritului cu o 1mirare3 interioar! 1"iloso"ic3! #n "a+a lumii 01iar 2,torul de sam! ca un mai ne#nv+at decFt to+i! mirFndu? s34J aceast dispoGi+ie 1cercettoare3 este pe cFt de "ireasc pe atFt totu i de pu+in curent* Exist la Constantin Golescu o aviditate a 7rivirii H cele dou episoade o con+in #ntr?o "orm oarecum epic H prin care lumea este luat #n posesiune i 1ra+ionaliGat 0acesta este de alt"el i sensul numeroaselor indica+ii dimensionale! date #n unitatea de msur a epocii H 1stFn-enul34 cu o ener,ie ce pare inepuiGa2il* n cDip o2i nuit! la nivelul
59Mircea Eliade,
o'. cit., p. X

comun! curioGitatea este limitat i nu se mani"est continuu! "ie #ntorcFndu?se! #n momentele de scdere a intensit+ii! asupra reac+iunilor proprii 0realitatea eului este cea mai apropiat4! "ie distri2uindu?se intermitent i selectiv! dup dispoGi+ie ori dup voin+J dar la Golescu este o stare permanent i 1natural3! lipsit de um2ra oricrui e"ort* 8 2,a de sam este pentru el! #n ipostaGa de cltor! un mod de existen+J sin,urul mod de existen+* n principiu! acesta este de "apt cDiar modul de existen+ al cltoruluiJ dar al unui cltor a2stract! al 1ideii3 de cltor mai precis! rareori sau niciodat existFnd #n stare pur* Constantin Golescu pare #ns a "i o #ntrupare aproape per"ect a acestei 1idei3 i este! de aceea! un cltor "r cDip* S?a o2servat de altminteri c 1#n aceste P#nsemnriQ de cltorie! nota personal este ascuns aproape cu totul! i cDiar cFnd apare! este totdeauna "oarte discret3 C* El "ace "i,ur de raportor o2iectiv i exact! -urnalul su este 1"unc+ional3 i rspunde unui scop determinat* Departe de a #n"+i a o 1convertire3! o evolu+ie su"leteasc i spiritual! nsemnarea1 este o scriere conceput i redactat #n inten+ia de a converti! de a in"luen+a! de a #ndemna! cDiar! la o scDim2are* De necesitatea creia autorul este convinsN 1Deci dar! luFnd to+i sama osFndii #ntru care ne a"lm! tre2uie s ne #mputernicim i s -udecm care sunt datoriile unui 2un patriot! vrednic de laud oro an! iu2itor de "i printe! i care sunt acele urmri ce #nstatorniceaG temeiurile caselor noastre! cum i care sunt acele ce deGrdcineaG toate "ericirile noastreJ i a a to+i de o2 te! deprtFnd de la noi cele rele "apte i #m2r+i Fnd pe cele 2une 0a crora cel dintFi pas este unirea spre o2 tescul "olos4! s ridicm mFini ru,toare ctre milostivul printele ceresc! s ne #ndrepteGe spre drumul "ericirilor! i s cerem tot cDipul de a-utor de la prea#nl+atul nostru domn! ca de la un printe i ca de la un mdular neamului rumFnesc! ca s putem urma cele mai nainte Gis "oloase ctre na+ie! cci! cum am mai GisN #n "ericirea o2 tii ne vom ,si "ie care #n parte i pre a sa3* S?ar putea spune c! adept al unor adFnci re"orme! Constantin Golescu propune aici e"ectuarea unei analiGe temeinice a strii #n care se a"la +ara i #ntocmirea unui curat 1pro,ram3 de ac+iuni viGFnd #ndreptarea eiN 1vor2esc H Gice el H pentru "olosul patriii mele! pentru de teptarea! pentru lumFnarea! pentru #n"rumusi+area! i #n scurtN pentru "ericirea ei3* ns atFt 1analiGa3 cFt i 1pro,ramul3 sunt #n 2un parte con+inute #n nsemnare1;

relatarea cltoriei #i d lui Constantin Golescu prile-ul de a le expune oarecum indirect! su2 "orma! atFt de caracteristic pentru el! a unei 1pilde3* >oia-ul #n Europa! descris #n nsemnare1 este realJ dar capt #n"+i area unei "a2ule ce permite autorului s? i avanseGe i s? i insinueGe ideile* Suportul acestora #l constituie aspectele vie+ii europene Gu,rvite #n nsemnare. .use #ntr?o elocvent antiteG cu amintirea unor situa+ii similare din >alaDiaJ iar Constantin Golescu "olose te o remarca2il strate,ie a convin,erii! lsFnd discursul ideolo,ic #ntr?un plan aparent secundar i adoptFnd atitudinea unui o2servator 1neutru3! 1o2iectiv3! preocupat exclusiv de #nre,istrarea exact a celor vGute* 9or+a eviden+ei slu-e te ast"el inten+iile autorului i! totodat! le 1ascunde3! #ntrucFt vederile re"ormatoare apar nu numai ca ne"iind premeditate! dar i ca involuntare! spontane! 1naive3* Considera+iile lui Constantin Golescu se nasc! s?ar Gice! #n cDip re"lexJ par consecin+e "ire ti ale priveli tilor i #mpre-urrilor descrise! nota+ia cea mai sec in"ormativ "iind condus cu a2ilitate ctre adevratul con+inut! cel 1ideolo,ic3* Iat cDiar #nceputul nsemnrii1 unde sunt preGentate ora ul 1Eronstadt! ce?i Gic #n romFne te /ra ov3 i -ude+ul /Frsei! #ntr?un stil rece i a2stract! de dic+ionarN 18cest ora este #n +inutul Si2em2ir,en! #n -ude+ul /Frsii! mic i cet+uit! dar #ndestul lcuit! avFnd peste doaGeci de mii lcuitori! cci este aproape de Dotarle prin+ipatului >alaDiii! i ne,o+ul se a"l #n mare lucrare* 8cesta s otcFrmuie te! cu ale sale deosi2ite pravile i o2iceiuri! supt stpFnirea austrieceasc* Ti cnd @luitorii nu s odihnesc du7 hotrrile maghi5s@tratului alctuit de na0ia sseasc, 7ornesc @alba lor la *ibii, i de acolo, nemul0umindu-s, la Clu@, i de acolo, iar de nu s vor odihni, la !iena, de unde s d cea de svrit hotrre3 0s*n*4* /rusc! alunecarea de la sumarele in"orma+ii privind situarea ,eo,ra"ic! demo,ra"ic! economic! politic i administrativ a ora ului la enumerarea posi2ilit+ilor 0"oarte numeroase4 de a? i cuta dreptatea pe care le au locuitorii de aici! ei putFnd apela! #n caG de nemul+umire! la mai multe instan+e! deGvluie o inten+ie deloc 1inocent3N cititorul valaD! se presupune! va "ace automat compara+ie cu sistemul -uridic ar2itrar existent #n +ara lui* Lat! #n continuare! i descrierea -ude+uluiN 1.mFntul acestui -ude+ este cel mai mult cam pietros! de aceia sunt sili+i a?l #n,r a cu ,unoi #n to+i anii! i #n cele mai multe pr+i a nu semna locul de estim i la anu viitor* Dar aceast pa,u2 ce le aduce acest pmFnt o #mplinesc cu vredniciia lorJ "iindc aceast na+ie sseasc

este "oarte muncitoare! cci 2eG munca cFmpului! care o "ac la vreme i cu mult sFr,uin+ i 2una cDi2Guire! cFte lucruri sunt a le svFr i #n cur+ile lor! cum meli+atul! 2tutul snopilor de ,rFu! orG! ovG! i alte asemenea lucruri! s scoal noaptea cu lumin! de le svFr esc* =i! #n scurt! un strein! cum va intra #n satele lor! numai dup cele ce vede cunoa te a lor vrednicie i c au pravili drepte! spre "ericirea na+iii*3 Gsim aici! scDi+ate doar! alte dou 1teme3 ale nsemnrii1 lui Constantin GolescuN elo,iul e"ortului uman! al 1vredniciei3 #n stare s 2iruie o natur mai pu+in darnic! i su2linierea rolului stimulator al #ntocmirii sociale 01au pravili drepte34* Dou decenii mai tFrGiu! un alt cltor romFn va sta2ili #n 1-urnalul3 su o identic rela+ie #ntre interesul pentru o activitate util! pentru munc! i #ntre sistemul socialN 1V to+i omoar vremea sau -oac cr+i sau dorm sau mnFnc sau 2Fr"esc* Cum s cunoa te c sunt pFn locuri unde este ro2ie* Dac a "i #n 9ran+a sau #n In,litera! a i "i vGut mul+i citind! scriind cevaC H o2serv! #n autenticul spirit al nsemnrii1 lui Constantin Golescu! C* 8* Rosetti C* .retutindeni marele lo,o"t insist asupra Drniciei oamenilor! 1caut s descopere #n orice #n"+i are a vie+ii europene munca struitoare3)O! comparFnd?o cu delsarea i cu deGinteresul din orientaliGata! 1turcitaC >alaDie! ai crei locuitori sunt preocupa+i exclusiv de evitarea! prin toate mi-loacele! a distru,torului re,im "iscal "anariot! ce? i adusese #ntr?o -alnic stare su2umanN 1=i apoi intrFnd cineva #ntru acele 2ordeie ale lor! peste putin+ era de a ,si pe trupurile lor i #n cas lucru de Gece leiJ cci i cldarea cu care o s? i "ac mmli,a nu o are "ie cine! ci sunt (R) to var i pe una* =i cFnd ace tea din norocire prindea de veste cFnd vinea #n satul lor Gapciu! po i covnicu cpitanu! mum2a ir isprvnicesc! mum2a ir domnesc! "u,ea atFt ei cFt i muierile lor! i copiii care putea "u,i! prin pduri i pe mun+i! #ntocmai ca do2itoacele cele sl2atice cFnd le ,onesc cFntorii cu cFinii* Cci tiia c prinGFndu?i nu mai este alt vor2 decFt cerere de 2ani! i ei neavFnd 2ani vor lua ,Fr2aciuri pe spinare*3 Orientat spre acele aspecte ale vie+ii de dincolo de Dotarele >alaDiei care puteau deveni elemente de contrast #ntr?o compara+ie direct sau indirect! 7rivirea lui Constantin Golescu este ne#ndoios tenden+ioasJ dar su2 aparen+a unei depline normalit+i* Descrierea #mpre-urimilor /ra ovului! pentru a reveni la primele pa,ini ale nsemnrii1 este minu+ios pedestr dac o considerm #n sineJ a eGat #ns #n perspectiva
60N. I&r$a, 5storia literaturii romaneti -n +eacul al 6l6*lea, 89

#ntre,ii scrieri capt valoarea unui puternic termen antitetic! "iindc aici! spune marele lo,o"t! 1streinul3! venit desi,ur din >alaDia! 1va vedea #n toate satele case de Gid cu cFte trei i patru odi! ,eamuri pe la "erestre! -alo,ii vpsite! i #ntr?#nsele paturi! lvi+i! mese! lGi! scaune! toate vpsite! o,linGi! cDipuri! ceasornice! rFnduri de a ternute destule! i de mas cu prisos! i oricFte vase spre ,tirea 2ucatelor i #ntre2uin+area mesii! toate le au cu prisos! p cFt socotesc c le?ar tre2ui peste tot anul* =i #n veci #m2rca+i curatJ iar sas cu picior ,ol nu s v #nvrednici nimeni s vaG*3 Evident la nivelul #ntre,ului memorial i #n comentarii! tenden+ioGitatea autorului nsemnrii1 se vde te nu mai pu+in #n selec+ia evenimentelor i situa+iilor descriseN Constantin Golescu este interesat pFn la o2sesie de mereu acelea i aspecte ale vie+ii europene! "iind unul dintre primii scriitori romFni care utiliGeaG! poate involuntar! marea "or+ a repeti+iei* S?a o2servat de alt"el c autorul nsemnrii1 este mai pu+in atras de omul 1individual3 i #n primul rFnd de omul 1considerat #n societate3N este unul dintre e"ectele repeti+iei* CauGalitatea evenimentelor 0des" urarea cltoriei #n spa+iu i #n timp4 este #n"rFnt de ordinea ideolo,ic! de urmrirea unor 1teme3 impuse de personalitatea naratoruluiJ iar acestea sunt #n cDip mani"est de "actur politic! social i cultural! o2li,Fnd ast"el la reduc+ie! la ,eneraliGare i la sistematiGare* 9cFnd parte dintr?un #ntre, 1pro,ram3 de ac+iuni practice! nsemnarea1 a "ost redactat #n $%&) i este #n cea mai mare parte o relatare cu caracter retrospectivJ descriind! spre exemplu! muGeul militar din >iena! unde vGuse o stem a imperiului austriac "cut 1numai de arme! cu a a me te u, a Gate! #ncFt pFn a nu veni cineva tocmai supt el crede c este Gu,rvit3! Constantin Golescu preciGeaG c 1din cele ce 0iu minte 0s*n*4! penile aripilor sunt alctuite din s2ii! iar "ul,ii pieptului H din cu+ite mai mici3! a adar ima,inea pa-urei 2ice"ale! a 1G,ripsorului cu doao capete3! este #n"+i at din amintire* BotrFrea de a scrie nsemnarea1 i de a o tipri o luase pro2a2il marele lo,o"t #n vederea #ntoarcerii #n +ar! unde in"luen+a turc #ncepuse a "i amenin+atJ #nsu i domnitorul Gri,ore GDica # i scDim2! de alt"el! #n cursul anului $%&) i #n special dup #ncDeierea Conven+iei ruso?turce de la 8YYerman! atitudinea "a+ de cele dou mari puteri semnatare i "a+ de repreGentan+ii lor* 7omentul era deci cFt se poate de "avora2il pentru Constantin Golescu i el #ncepe s? i pun #n aplicare ideile cu o vi,oare ce a prut neo2i nuit dar care nu era decFt

expresia unei #ndelun,ate a teptri i a clari"icrii interioare pe care i?o va "i adus marelui lo,o"t exilul i cunoa terea vie+ii din +rile europene avansate* Nu este de aceea #ntFmpltor c #n memorialul su nu relateaG decFt cltoriile #n Occident! de i "cuse i altele i nu prea mult vreme #n urm! ci tot #n perioada emi,ra+ieiJ #ns inten+ia lui Constantin Golescu "iind s dea compatrio+ilor si o carte 1de #nv+tur3! in"ormativ i stimulatoare! el 1ale,e3! pentru a?l descrie #n nsemnare1 itinerariul care #i o"erea cele mai multe posi2ilit+i de a scoate #n eviden+ "oloasele unei 2une administra+ii! ale sta2ilit+ii politice i le,islative! ale culturii! ale #nv+mFntului! ale respectrii normelor de conduit social indi"erent de apartenen+a la o cate,orie ori clas sau alta* Determinate de ,Fndul scoaterii +rii de su2 domina+ia otoman! simpatiile politice ale marelui lo,o"t se despart totu i DotrFt ca direc+ie de pre"erin+ele sale #n planul #ntocmirii sociale! acestea mer,Fnd exclusiv ctre or,aniGarea de tip occidental* .rincipala 1tem3 a nsemnrii1 este 1cFrmuirea3 i #l vedem pe Constantin Golescu "iresc interesat de raporturile dintre 1ocFrmuitor3 i 1norod3* 8vFnd prile-ul de a asista la 1#ncorona+ia3 de la /ratislava 01.reG2ur,?.o-onu34 a 1mririi?sale #mprtesii a #mpratului 8ustrii 9ran+i c al doilea3! el descrie mai pu+in evenimentul propriu?Gis! care capt din aceast cauG! aspectul unei 1pilde3! "cFnd #n scDim2 re"lec+ii #n le,tur cu natura rela+iilor dintre #mprteas i supu i! de #ndat puse #ntr?un elocvent contrast cu situa+ia din >alaDiaN 1pe la noi! la acest "eli de paradie! unii #n-ur! al+ii scuip! i muierile 2lestemJ cci nu numai nu au pricin pentru care din tot su"letul s ureGe 2ine stpFnitorilor! ci #mpotriv3* UrmeaG! prin acea tipic stilului su ,eneraliGare! o o2serva+ie ce dep e te cadrul concret al relatriiN 19oarte mic lucru este i "rI de mul+umire su"leteasc! "rI de laud i cinste! de a stpFni un om mcar multe #mpr+ii cu a sa numai tiraniceasc putere i prpdeniia norodului* =i iar i mare "ericire! mul+umire su"leteasc! laud i cinste este cFnd un stpFnitor este #ncredin+at c acel pu+in norod pe care el #l otcFrmuie te! c #l iu2e te! i de aceia nu are nici pricin a s teme de al su norod! ci #n veci este pFntre ei! "rI de nicio paG*3 8ceste re"lec+ii sunt reluate de mai multe ori #n cuprinsul nsemnrii1 "iind posi2il a se scoate de aici un curat 1manual al 2unului ocFrmuitor3! con+inFnd drepturile i #ndatoririle acestuia! "r a lipsi ideea! cu totul revolu+ionar pentru acea vreme! dup care un 1norod3 nemul+umit are puterea! dac vrea! s? i #nlture

1stpFnitorul3! insinuat #n descrierea 1lca ului #mprtesc3 din >iena! a crui curte este 1ca o pia+ slo2od3! 1cci 0#mpratul H n*n*4 nu are tre2uin+ de a s #mpre-ura cu Giduri! nici cFnd s culc a s #ncDide cu lacte multe! "iindc cunoa te #ntru adevr iu2irea norodului i a tutulor celor deo2 te pmFnteni i streini! cci sin,ur s simpte c?i sunt urmrile ctre norod! #ntocmai ca ale unui printe ctre "i* =i mai vFrtos! c cFnd norodul nu?l va iu2i! acele lcate s pot socoti ca ni te nodturi de pan,lice*3 Locuitorii care au 1dreapt i dulce o2lduire3! cum consider Golescu a "i "ost #n /avaria vremii lui! 1au "ireasc slo2oGenie i #ndrsneal "r de o2rsnicie3! ei "iind 1polite"si+i3! adic politico i! 1 i lumina+i prin #nv+tur! tiindu? i "ie care datoriia sa! i de aceia de 2unvoie s poart 2ine cu "ie cine3! #n vreme ce 1la noi! lcuitorii! din multa -u,uire ce au avut i neluminare! nu? i cunoa te nici datoria ctr altulJ aducFnd #ncDinciune numai aceluia de care se teme3* O nou sentin+ extra,e de aici marele lo,o"t! exempli"icat apoi prin evocarea situa+iei din >alaDiaJ notFnd c 1ne#nv+tura i #n-u,uirea proste te pre om! "cFndu?l i ru3! el # i explic relele moravuri din +ara lui prin ignoran0 i prin li7sa de libertate9 1=i de aceia cu dreptate s uit asupra "ie cruia cu vr-m ie! socotind c poate i acesta va veni vreme s?i "ac vreun ru H cci 2ine n?au vGut de la mine H sau c i acela #i va cere ceva ! cci lui nime nu?i d nimic! nici mcar o #nv+tur! niciun a-utor! nicio #ndreptare #n datoriile lui! ci trie te ca un do2itoc sl2atic3* Raporturile sociale sunt viciate din aceea i pricinN 1Cum i cei ce sunt oare ce de mai #nalt treapt decFt pro tii +erani o2icinuiesc ctre treapta cea mai mare s se arate cu o nespus i necuviincioas lin,u ire! iar ctre cel mai mic H rstit i #n,Fm"at! vrFnd numaidecFt s?i arate c este mai mare decFt acela3* n deprinderile curente din +ara lui Golescu vede! #ntemeiat! o expresie a oprimriiN 1OM CFt ne?am "olosi to+i de o2 te cFnd i lin,u irea ctr cei mai mari mcar oare ce s?ar mai #mpu+ina! de nu va "i mi-loc cu totul s lipseascM =i rsteala ctr cei mai mici! mcar de s?ar #n-umt+i! cci atunci s?ar mai cunoa te 2unul din ru! prie tenul din vr ma i curatul din pre"cut* Care toate aceste pre"aceri s vdesc cFnd vreunul ce este #n nalt treapt scade din putere?i! "iindc atunci acea mincinoas plecciune i pre"cut priete u, i! #n scurt! lin,u irea ce s arta ctr cel mai mare sau 2o,at! i numai #n vremea ce avea tre2uin+ de acela! s pre"ace #n rutate! o2rsnicie i nerecuno tin+* Acestea toate nu

5ac mrturie de om slobod, luminat i cinstit, cci aceia s 7oart cu acea 5ireasc sloboAenie 0s*n*4! ce mai sus am cuvFntat! s arat #n toat vremea tot cu un mi-loc ctr I to+i! cinstind pe "ie care pe cFt s cuvine*3 Teama de propriul 1norod3 e! dup Golescu! semnul unei stpFniri cu 1tiraniceasc putere3J de aceea marele lo,o"t noteaG cu discret satis"ac+ie c re,ele /avariei 1um2l prin norodul su! prin ora ! prinJ ,rdini i la teatru! #ntocmai ca "ie care oro an! i #m2rcat cu niciun cDip de lux! ci cu "oarte o2i nuite Daine! ca s deaJ 2un pild la ceialan+i3! mer,Fnd 1#n mi-locul norodului pe -os! iar nu #n carFt cu Q tele,ari! #mpresurat de #ntrarma+i3* La "el de aspru cum este cu 1#n-u,uirea3 se arat Golescu i "a+ de 1ne#nv+tur3J el descoper strFnsa rela+ie dintre lipsa de li2ertate i #napoierea spiritual! avFnd cDiar intui+ia c men+inerea poporului su #n i,noran+ este deli2erat i nuM se datoreaG doar "actorilor externi! otomanilor mai precis! ci - i interesului unor 1pmFnteni3* n concep+ia autorului 'nsemnrii1 pro,resul social este irealiGa2il "r culturN 1V cu ne tiin+a vom i intra #n pmFnt* =i copiii no tri! neavFnd de la - cine s #nve+ i a s #ndrepta! asemenea ca noi vor i urma! M de nu i mai ruJ cci #nvederat lucru este c noi am rmas #n urma tutulor neamurilor! #n vreme ce #n anii cei vecDi au I "ost #ncepere de de teptare prin mul+i care au dus la lumin! al+ii tlmcind cr+i! cum i ,rmatica! tipo,ra"ia! coale! spitaluri! care s coprind la #ntFiia cuvFntare* =i #n loc s s #nmul+easc cu cursul anilor! nu numai c nu s?au #nmul+it! ci nici acelea nu au stat #n "iin+a lor! i mai vFrtos cea spre mai mare pa,u2 i ru ine este! cci s?au i #mpu+inat! cum coalele! care! sub cuvnt de mai bun 7re5acere, s-au stricat n anii trecu0i, s7re a nu s lumina neamul. Bentru care a 5i 7us condei asu7ra streinilor, de nu a ti c aceia au avut a@utoare de la 7mnteni3 0s*n*4* O mare #ncredere #n cuvFntul tiprit! #n #nv+tur i #n cultur #l sus+ine de alt"el pe Constantin Golescu #n #ns i scrierea nsemnrii1; scrisul! pentru el! este o "orm de ac+iune! idee care #nseamn o ruptur "a+ de mentalitatea curent! anun+Fnd intrarea #ntr?o epoc nouN 4condeile nu vor mai 5i uscate, i asemenea urmri nu vor mai 5i cunoscute numai duhovnicilor i su5erite de 7timai, ci condeiul va da n veleagul obtii att urmrile cele s7re 5olosul neamului, ct i cele s7re 7r7denia lui6 0s*n*4* La scurt vreme dup #ntoarcerea #n +ar! el or,aniGeaG o Societate literar ce? i are sediul #n marea cas de pe .odul 7o,o oaiei pe care o

cumprase #nc din $%$&J aici # i cite te "ratele su GDeor,De 0IordacDe4 ,ramatica pe care o #ntocmise! i tot aici # i cite te i Beliade Rdulescu ,ramatica lui i traducerile din LamartineJ aici se plnuie te scoaterea unei ,aGete! dar! 1"iindc ,uvernul de atunci! de i na+ional! de la $%&&! nu #ndrGni s?i dea voie3 C! marele lo,o"t trimite pe I* 7* C* Rosetti #n strintate i acesta tipre te e"emera pu2lica+ie :ama Fi7sci; mai tFrGiu! #n vremea ocupa+iei ruse ti din $%&%! Constantin Golescu o2+ine de la Eissele"" #ncuviin+area de apari+ie a unui periodic i?l #nsrcineaG pe Beliade s scoat Curierul romnesc. n aceea i cas H situat pe locul unde astGi se a"l .alatul Repu2licii H se va descDide o li2rrie i se va #n"iin+a! de ctre neam+ul \al2aum! un ca2inet de lectur! 1un ce cu totul nou pFn atunci la noi H unde se primeau ,aGete "ran+uGe ti i neme+e ti! reviste i di"erite cr+i "ran+uGe ti* .rin instalarea stui ca2inet de cetire i li2rrie! \al2aum i \interDalder 0asociatul mai tFnr al celui dintFi H n*n*4 nu "cuser decFt s rspund la tre2uin+a ce se sim+i #n societatea 2ucure teanV n adevr! era un ce extraordinar s "i vGut mul+imea per soanelor ce se aduna #n acel local i setea cu care se arunca asupra ,aGetelor streine #n dorin+a ce se de tept atunci de a se +ine #n corentul politicei din a"ar* Nu mai pu+in se introduse ,ustul cetirei! i se vGu o mul+ime de persoane de am2ele sexe! care aler,au s cumpere sau s se a2oneGe la di"erite cr+i ce aducea \al2aum3 0N* EretGulescuN Amintiri istorice, /ucure ti! $%5'! p* 6(4* La L au,ust $%6O Curierul romnesc anun+a apropiata apari+ie a unei noi lucrri a marelui lo,o"tN o PDart statisticC a Arii RomFne ti #nso+it de o 1prescurtare a Istoriii patriii! #ncepFnd cu &OO de ani #naintea 7Fntuitorului pFn #n Gilele noastreCJ dar la ( octom2rie! #n acela i an! ,aGeta ce? i datora apari+ia PostenelilorC autorului nsemnrii1 veste te 1moartea p,u2itoare3 a lui Constantin Golescu! rpus de epidemia de cium i Doler care 2Fntuia atunci! 1adus din 8sia de armata rus3 0Constantin C* Giurescu! Dinu C* Giurescu! o7. Ct., p* (O'4! la numai (6 de ani* .osteritatea #l va redescoperi tFrGiuJ prima retiprire a nsemnrii1 s?a "cut a2ia #n $5$O! dup ce #ns .ompiliu Eliade i N* Ior,a #l numiser 1primul romFn modern3! unul! i 1un mare 2oier re"ormator3! cellaltJ pentru noi! din perspectiva realiGrii 1pro,ramului3 su! Constantin Golescu H mai cunoscut su2 numele de 1Dinu3 sau 1Dinicu3! diminutive de la 1Constantin3 H este o "i,ur luminoas a #nceputurilor culturii i

literaturii moderne romFne ti! #n a cror istorie a intrat prin marea putere a personalit+ii lui de a "i! de a ac+iona! de a ,Fndi i de a scrie 1"iresc3 #ntr?o lume i #ntr?o epoc pentru el! ca i pentru cei de aGi! stFnd su2 semnul ne"irescului* 7IRCE8 IORGULESCU /I/LIOGR89IE SELECTI>8 I* E('S'' NSE7N8RE 8 C8L8TORIII 7ELE CONST8NDIN R8DO >ICI DIN GOLE=TI 98 CUT8 N 8NUL $%&'! $%&(! $%&)! /uda! $%&)* NSE7N8RE 8 C:L:TORIEI 7ELEV tiprit din nou i #nso+it de o introducere de Nerva Bodo * /ucure ti! $5$O! Tipo,ra"ia 1CooperativaC* NSE7N8RE 8 C:L:TORIEI 7ELEV cu o pre"a+! indice de lucruri i de cuvinte de .etre >* Bane * /ucure ti! 17inerva3! Institut de arte ,ra"ice i editur! $5$(* NSE7N8RE 8 C:L:TORIEI 7ELEV Ec"t+ie #n,ri-it de .anaitescu?.erpessicius* Editura de Stat pentru literatur i art 0/*.*T*4! $5(&* NSE7N8RE 8 C8L8TORIII 7ELE! CONST8NDIN R8DO>ICI DIN GOLE=TI! 98CUT8 N 8NUL $%&'! $%&(! $%&)* Edi+ie #n,ri-it i pre"a+at de G* .ienescu* /ucure ti! Editura Tineretului 0/i2lioteca =colarului4! $5)6* NSE7N8RE 8 C8L8TORIII 7ELEV Edi+ie #n,ri-it! pre"a+! ta2el cronolo,ic de GDeor,De .opp* Editura pentru literatur 0/*.*T*4! $5)'* II. &E:E&'#SE C&'$'CE .ompiliu EliadeN Fe 7remier &oumain moderne9 le lo ?- go7hete Constantin Dolescu en Euro7e, #n Iistoire de l/es7rit 7ublic en &oumanie au diR-neuvieme sie de, tome- premier! F/occu7ation turCue et 'es 7remiers 7rinces in-- digenes (+V>+-+V>V., .aris! Societe nouvelle de li2rairie et dIedition! $5O(* N* Ior,aN n mare boier re5ormator9 (inicu Dolescu i I 'deile i 7lanurile lui (inu Dolescu, #n 'storia literaturii - romneti n veacul al J'J-lea, de la $%&$ #nainte! #nl le,tur cu deGvoltarea cultural a neamului! voi* I! Epoca lui 8sacDi t Eliad 0$%&$?$%'O4* /ucure ti! 17i?l nerva3! Institut de arte ,ra"ice i editur! $5OL! p* L5R I %)! %LR$OO* .erpessiciusN Fa centenarul cltoriei lui (inicu Dolescu! i #n 8en0iuni critice, seria I! $5&%J reprodus #n )7ere, I voi* l! Editura pentru literatur!

/ucure ti! $5)LJ Aii?l vagen i va7or la (inicu Dolescu, #n 8en0iuni critice, a seria a III?a! $56)J reprodus #n )7ere, voi* I>! Edi$ tura 7inerva! /ucure ti! $5L$J Ensemnarea cltoriei I lui (inicu Dolescu 0proiect de pre"a+4! #n 8en0iuni de I istoriogra5ie literar i 5olclor (+Y,V-+YWQ., Editura de Stat pentru literatur i art! $5(L* G* ClinescuN (inicu Dolescu, #n 'storia literaturii ro@ mne de la origini 7n n 7reAent, 9unda+ia pentru literatur i art! $5'$J (inicu Dolescu #n 4*tudii i 1cercetri de istorie literar i 5olclor6, 'T! $5)O! nr* '* .ompiliu Consta ntinescuN (inicu Dolescu. Con"e- rin+ radiodi"uGat #n $5'&* Tiprit postum! #n *crieri, I voi* 6* Edi+ie #n,ri-it de Constan+a Constantinescu* /ucu- re ti! Editura pentru literatur! $5)5! p* %5R5'* D* .opoviciN (inicu Dolescu. *ocietatea literar de la - Braov i Bucureti. Entiin0area lui Dolescu la n5iin0area colii de la Doleti. )7era literar. ) criA 7uternic de contiin0 i o iAbucnire a sentimentelor demo5ile9 4Ensemnare a cltoriei6, #n Fa litterature roumaine a l/e7oCue des lumihes. Si2iu! $5'(* Reprodus #n *tudii literare, I! Editura Dacia! Clu-! $5L&* G D* . o p pN (inicu Dolescu, Editura Tineretului! $5)%* I* Ne,oi+escuN (inicu Dolescu, #n AnaliAe i sinteAe, /ucure ti! Editura 8l2atros! $5L)* 7* N* R u s uN &evela0iile unor documente inedite la >ZZ de ani de la natere H (inicu Dolescu, #n 1RomFnia literar3! an* T! nr* )! $O "e2ruarie $5LL* 7* I*

CU.RINS Ctr cititor 5 Cronstatd! ce?i Gic romFne te /ra ov $6 9,ra $) 8 vrie $) Erman tad H Si2iul $L 7ilem2aD H Sas?Se2e $5 Caris2ur, H /eli,rad $5 Torda $5 ClauGem2ur, H Clu-ul &O Grosvardain H Oradia?7are &$ .e ta &6 O"en H /uda &L Naidor" &5 Raa2 &5 >isel2ur, 6O 8im2ur, 6O .reG2ur, H .o-unu 6O Cuvintri deosebite 6$ >iena H /eciul 66 Cuvintri deosebite 6( Cuvntri deosebite '6 9aceri de 2ine '' Spitaluri ') =coale ' % Cuvntri deosebite '5 Cuvntri deosebite (OJ Cuvntri deosebite () ClasiV (U Cuvntri deosebite (% 9olx?Garten (5 .aradais?Garten (5 .rater* )O /elvedere )$ =em2run )(

Laxem2ur, )5 8u?Garten LO Dom2aD L$ Calem2er, i I*eopold2er, L& /aden L6 Elenatal L6 Cuvntri deosebite L( 8ilva,en 5$ Gra+ 5( Cuvntri deosebite 5( Lai2aD 5) Trie ti 5L >aporul 55 >ene+iia $O6 .adua $O5 >i+en+ia BO Cuvntri deosebite $$$ >erona U& /res+iia $$' 7ilanu B' Cuvntare deosebit U) .aviia B5 Cremona $&O Nlantu** I i i i i* I i i $) Cuvntare deosebit $&( Se,Dedin $&( 7eDadia $&L Cuvntare deosebit $&L Cuvntare deosebit $&5 Lin+ ******************************** $6) Cuvntri deosebite $6) 7inDen $65 /i2lioteca $'O Ca2inet "iresc $'& Icoane i cadre $'& Grdinile $'' =coale! spitaluri i altele $'L Cuvntare deosebit $($ Cuvntri deosebite $((

Cuvntare deosebit $() Cuvntri deosebite $(5 /ern $)O /irturile $)6 I*osana $)( Geneva $)) Universitate $)% Cuvntare deosebit $L& Cataractul Rinului $L' Dlosar $%$ 'ndice de nume geogra5ice $5( Bost5a0 &&( Bibliogra5ie selec0iv &($ I O Gidire #n trei e PM +uri* Ies premiers princes indi,enes 0$%&$R$%&%4* .aris! Societe nouvelle de li2rairie et dIedition! $5O(! p* $L)* I Ion GDica! )7ere, I! Editura de Stat pentru literatur i art! $5()! p* $65* I Ion GDica! o7. Ct., p* $((* I 7ircea Eliade! 'ntroducere la /o,dan .etriceicu?Basdeu! *crieri literare, morale i 7olitice, edi+ie critic cu note i variante deV /ucure ti! 9unda+ia pentru literatur i art! $56L! p* TTTIT* I C* 8* Rosetti! ;urnalul meu, Editura Dacia! Clu-?Napoca! $5L'! p* &O'*