Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR

Aprobat,

Nr. _______/ ___________

VIZAT,

Ordonator de credite

C.F.P.

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul(a),______________________________________student()
n

cadrul

Facultii

domeniul/specializarea

de

tiine

Economice

Gestiunea

Afacerilor,

___________________________________________,

grupa_____ pe loc bugetat/cu tax, prin prezenta v rog s-mi aprobai


decontarea abonamentului de transport pentru luna ______________ anul
_____.
Anexez la cerere factura i chitana de cumprare a abonamentului de
transport.
V mulumesc!

Data,

Semntura,

Domnului Rector al Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu