Sunteți pe pagina 1din 9

Substante antimicrobiene

Notiuni generale Tipuri de substante antimicrobiene Antibiotice / chimioterapice Lantibiotice Bacteriocine Istoric Relatia bacterie antibiotic - macroorganism Clasificari; criterii ecanisme de re!istenta la antibiotice Criterii in initierea si conducerea antibioterapiei

Notiuni generale " #$% produse antimicrobiene Toxicitatea selectiva & minima fata de organism' ma(ima fata de microorganism )fect cid / -static Calitati ale antibioticului ideal *pectru de acti+itate suficient de larg *a nu fa+ori!e!e de!+oltarea re!istentei secundare *a reali!e!e concentratii acti+e in tesuturi si umori *a persiste suficient timp in organism *a nu determine sensibili!area organismului *a nu interactione!e cu alte medicamente *a aiba un pret re!onabil ,accesibil Tipuri de substante antimicrobiene Antiseptice si de!infectante Antibiotice / chimioterapice Lantibiotice Bacteriocine ANTIBI.TIC) / C/I I.T)RA0IC)

substante cu efect bactericid sau bacteriostatic' cu to(icitate selecti+a obtinute initial prin & biosinte!a microbiana ,antibioticele prin sinte!a chimica ,chimioterapiceletermenul de chimioterapic antiinfec tios este utili!at ast a!i pentru orice substan ta folosit a 1n

tratamentul infec tiilor' indiferent de origine3 introducerea unui nou chimioterapic 1n practica medical a - #%% milioame de dolari' apro(3 2% ani Istoric 0aul )hrlich - 0arintele chimioterapiei antiinfectioase obtine 1n anul 24%4 sal+arsanul ,compusul 5%5- acti+ asupra Treponemei pallidum si altor spirochete3 6leming descopera in anul 24#4 penicilina ' secretata de mucegaiul 0enicillium notatum 6lore7 si Chain ,chimisti la .(ford- introducerea penicilinei 1n terapie' dupa un deceniu LANTIBI.TIC)

polipeptide policiclice cu actiune antimicrobiana sinteti!ate de bacterii gram po!iti+e& *taph7lococcus' *treptococcus' *treptom7ces' Bacillus spectru de acti+itate 1nalt specific fata de unele bacterii 8ram po!iti+e3 doua categorii & tip A *ub comanda unor gene locali!ate cromo!omal sau plasmidic *unt utili!ate 1n industria alimentara si 1n medicina & Nisina - gene pe cromo!omul celulei bacteriene - conser+ant pentru +egetale ' br9n!eturi' carne' peste' bauturi alcoolice' +in etc3; - component al preparatelor cosmetice; - agent terapeutic cu aplicare locala 1n infectii bacteriene 1n medicina +eterinar a3 Epidermina - gene pe plasmidul pTu:# tratament 1n ca!urile de acnee ;u+enila si ec!eme la om Gallidermina - *taph7lococcus gallinarum cu plasmid Tu:4#< 1n tratamentul Tip B e(3 lanthiopeptina care are actiune anti+iral a fat a de /erpes simple( +irus3 BACT)RI.CIN)

*ubstante de natur a proteic a produse de unele tulpini bacteriene' cu efect bactericid fat a de tulpini din aceeasi specie sau din specii 1nrudite *e atasea! a de peretele celular al bacteriilor sensibile si inhiba unul sau mai multe procese esentiale cum ar fi replicarea' transcriptia' translatia sau etape ale metabolismului energetic3 0roducerea de bacteriocine - mecanism prin care bacteriile ce alcatuiesc flora normala a unei nise ecologice fac fat a competitiei fata de aceeasi nutrienti Tulpinile produc atoare de bacteriocine sunt re!istente la actiunea propriilor bacteriocine )(emple de bacterii produc atoare de bacteriocine& )3coli colicine; *erratia marcescina; 0seudomonas piocina etc Bacteriocinotipia si bacteriocinogenotipia

Relatia bacterie antibiotic - macroorganism

ANTI I!TIC
Efecte adverse Activitate antibacteriana Rezistenta fata de antibiotice Farmacocinetica

Aparare antiinfectioasa

"ACR!!RGANIS"
Infectie, patogenitate

ACTERIE

Relatia bacterie antibiotic In vitro C I concentratia minima inhibitorie & cantitatea minima de antibiotic care IN/IBA culti+area unei bacterii C B concentratia minima bactericida & cantitatea cea mai mica de antibiotic care . .ARA 44'4= din bacteriile unei tulpinitestate Raport C B/C I > ? & BACT)RICI@ Raport C B/C I A ? & BACT)RI.*TATIC In vivo Nivelul mediu al antibioticului in focar Tulpini *)N*IBIL) C I > #-? ( ni+elul mediu al antibioticului in focar Tulpini R)BI*T)NT) C I " ni+elul mediu al antibioticului in focar Tulpini INT)R )@IAR) C I C ni+elul mediu al antibioticului in focar Dalorile C I care definesc cele : categorii A concentratii critice ,puncte de ruptura- stabilite de e(perti - CL*I ,E*A-' )ECA*T ,E)- - se re+i!uiesc periodic cand apar discordante intre testari in +itro si raspunsul terapeutic En antibiotic are # puncte de ruptura in raport cu o specie sau grupa de specii 3 *)N*IBIL INT)R )@IAR R)BI*T)NT

Spectrul antimicrobian al unui antibiotic *pectrul natural *pectrul actual *pectrul de sensibilitate /re!istenta al unei bacterii A totalitatea antibioticelor fata de care o bacterie este sensibila / re!istenta Clasificari Criterii de clasificare @upa modul de obtinere @upa categoria de microorganisme @upa efectul asupra microorgansimelor @upa spectrul de acti+itate @upa mecanismul de actiune @upa structura chimica Clasificari dupa modul de obtinere & 0rin sinte!a chimica chimioterapice 0rin biosinte!a naturala antibiotice
In prezent nu mai este valabila deoarece exista substante care se obtin prin sinteza chimica desi initial au fost izolate in urma unor procese de biosinteza naturala la bacterii, fungi sau au fost modificate partial prin reactii chimice dupa obtinerea prin biosinteza

Clasificari dupa categoria de microorganisme - antibacteriene - anti+irale - antifungice - antipara!itare Clasificari dupa efectul asupra microorgansimelor - bactericide omoara bacteriile - bacteriostatice - inhiba multiplicarea Clasificari dupa spectrul de acti+itate - Cu spectru ingust acti+e preferential fata de anumite bacterii ,e(3 8ram po!iti+e' Acid alcoolore!istente- cu spectru larg acti+e fata de mai multe grupe bacteriene ,e(3 8ram po!iti+e si gram negati+eClasificari dupa mecanismul de actiune 2 - inhibarea sinte!ei peretelui celular # - afectarea functiilor membranei citoplasmatice : - perturbarea sinte!ei proteice ?

? - blocarea sinte!ei aci!ilor nucleici #$ In%ibarea sinte&ei peretelui celular 1.a. inhibarea sintezei peptidoglicanului - intracitoplasmatic sinte!a precursori - transport transmembranar - sinte!a noi molecule de peptidoglican 1.b. inhibarea sintezei acizilor micolici sau arabinoglicanului 23a3 Inhibarea sinte!ei peptidoglican 23 Beta-lactamice ,cele mai numeroasea- 0eniciline b- Cefalosporine ,generatii 2 ?- - deri+ati ai cefalosporinei C c- Carbapeneme d- onobactam ,a!treonam#3 8licopeptide +ancomicina' teicoplanina :3 6osfomicina ?3 Alte ,bacitracina' ciclosporina23a323a 0eniciline - de biosinte!a ,ben!il-penicilina' feno(imetil- penicilina' ben!atin-penicilina- de semisinte!a - re!istente la penicilina!a stafilococica & meticilina' o(acilina' clo(acilina - aminopeniciline & ampicilina' amo(icilina - cu spectru largit& - carbo(ipeniciline carbenicilina' ticarcilina; - ureidopeniciline a!locilina' me!locilina' piperacilina - asociate cu inhibitori de betalactama!e & - Ampiclina F *ulbactam - Amo(icilina F Acid cla+ulanic - Ticarcilina F Acid cla+ulanic - 0iperacilina F ta!obactam 23a323b Cefalosporine 8eneratia I - parenterale & cefalotin' cefa!olin' - orale & cefale(in' cafadro(il - acti+e pe coci si bacili gram negati+i si gram po!iti+i - inacti+e pe anaerobi' enterococ' Listeria' /aemophilus 8eneratia II - parenterale & cefuro(im' cefamandol' - orale& cefaclor' cefuro(im-a(etil' cefpro!il - acti+e asemanator 8eneratia I F enterobacter' haemophilus

8eneratia III - parenterale& cefota(im' ceftria(ona' cefta!idim - orale& cefi(im' cefpodo(im-a(etil - asemanator 8eneratia II' mai acti+e pe enterobacterii 8eneratia ID & - cefepima' cefpiroma - asemanator 8eneratia III ' acti+e pe bacterii gram F' gram ' inclusi+ 0seudomonas aeruginosa 23a323c Carbapeneme imipenem' meropenem' ertapenem *pectru larg' gram po!iti+e si negati+e' aerobe si anaerobe Inacti+e pe m7cobacterii' m7coplasme' chlam7dii' ricGettsii 23a323d onobactam a!treonam Acti+ numai pe enterobacterii si 0seudomonas 23a3#3 8licopeptide Dancomicina' teicoplanina Blochea!a incorporarea a noi subunitati in macromolecula de peptidoglican )fect bactericid in fa!a e(ponentiala Nu se absorb digesti+' adm parenterala' elim renala .to si nefroto(ice 23a3:3 6osfomicina Bactericid' in fa!a precoce a sinte!ei peptidoglican *pectru bacterii aerobe 8ram po!iti+e si gram negati+e Adm orala' eliminare renala si fecale Intoleranta digesti+a 23b3 inhibarea sinte!ei aci!ilor micolici sau arabinoglicanului I&onia&ida Bactericid fata de bacili intra si e(tracelulari' inhiba reactii en!imatice sinte!a aci!i micolici )liminare renala /epato si neuroto(ic 'ira&inamida Bactericid numai intracelular' la p/ acid hepatoto(ic Etambutol Bacteriostatic numai e(tracelular' inhiba sinte!a arabinoglican neuropatie periferica #3 Afectarea functiilor membranei citoplasmatice 0olimi(ine ,B' ) colistin)fect bactericid' de!organi!ea!a membrana' afectea!a transportul acti+ si bariera osmotica Nu se absorb intestinal

*e concentrea!a urinar .toto(ice si nefroto(ice :3 Inhibitori ai sinte!ei proteice 6i(are pe subunitatea :%* Aminoglico&ide( streptomicina) neomicina) *anamicina) gentamicina) ami*acina )fect bactericid in fa!a e(ponentiala de crestere Bacili gram negati+i' stafilococi .toto(ice si nefroto(ice Tetracicline +tetracilina) doxiclicina) rolitetraciclina, )fect bacteriostatic prin blocare legarii ARNt de comple(ul ARNm-ribo!omi *pectru larg Contraindicate la copii > < ani ,afectea!a procesul de crestere a oaselor lungi si colorea!a smaltul dentar- si la gra+ide; 6i(are pe subunitatea $%* -enicoli ( Cloramfenicol) tiamfenicol )fect bacteriostatic; blochea!a atasarea aminoaci!ilor la ARNt *pectru larg asemanator tetraciclinelor To(ic medular' eliminare renala "acrolide ( Eritromicina) claritromicina) a&itromicina) spiramicina )fect bacteriostatic' asemanator cloramfenicol *pectru +ariabil pe coci si bacili grampo!iti+i aerobi si anaerobi ,eritromicina inacti+a p/ acid' claritromicina acti+a p/ acid /3 p7loriIntoleranta digesti+a' eliminare biliara .etolide) lincosamide +lincomicina si clindamicina,) streptogramine +pristinamicina) /uinupristina0dalfopristina-' o(a!olidinone ,line!olid- Alte mecanisme & acid fusidic' mupirocin ? - blocarea sinte!ei aci!ilor nucleici C%inolone 8eneratia I ,acid nalidi(ic negram- - enterobacterii 8eneratia II ,norflo(acina' ciproflo(acina' oflo(acina' peflo(acina- - Bacili gram negati+i' stafiloccoci meticilino sensibili 8eneratia III ,le+oflo(acina- 8 II F *treptococcus pneumoniae 8eneratia ID ,tro+aflo(acina- 8 III F anerobi Blochea!a A@N gira!a si topoi!omera!a ID care inter+in in replicarea A@N Rifampicina Inhiba sinte!a ARN se leaga de ARN polimera!a A@n dependenta 7cobacterii' Legionella Administrare orala' penetrabilitate tisulara si in LCR

 )liminare renala si biliara )ruptii cutanate' icter "etronida&ol Bactericid in conditii anaerobe prin produsi re!ultati sub actiunea nitrat reducta!ei bacteriene Acti+ pe bacterii anaerobe si microaerofile Sulfamide & sulfametoxa&ol) ftalil-sulfatia&ol) dapsona Bacteriostatic inhiba sinte!a acid folic *pectru larg ,coci si bacili gram negati+i si po!iti+i' 3 leprae Nu 0seudomonas si anaerobi Cotrimoxa&ol +biseptol, asociatie sinergica( sulfametoxa&ol si trimetroprim, Bactericid inhiba sinte!a acid folic interactiune cu dihidrofolatreducta!a Bine tolerat Nitrofurani +nitrofurantoin) fura&olidon, Bactericid Administrare orala' absorbtie buna la nitrofuran' slaba la fura!olidon Intoleranta digesti+a uneori ecanisme de re!istenta la antibiotice 23 NATERALA caracter de specie #3 @.BAN@ITA caracter de tulpina 23 )CANI* ) 0ermeabilitate sca!uta a structurilor de in+elis ,micobacterii fata de antibiotice acti+e pe baterii Ne Acido-alcoolore!istente Absenta tintei de atac ,e( micoplasme fata de antib care inhiba sinte!a peretelui celular 0rin en!ime constituti+e ,e(3 Ilebsiella pneumoniae fata de aminopeniciline)CANI* ) odificarea permeabilitatii peretelui celular -modificari porine si L0* ,e( 0s aeuruginosa fata de carbapeneme' alti bacili gram negati+i& tetracicline' aminoglico!ide )(cluderea acti+a din celula a antibioticului ,pompa pt tetracicline' macrolide' fluorochinolone odificarea biochimica a tintei ,camufla;ul tintei- modificarea subunitatii :%%* sau $% *' a A@N gira!ei' a ARN polimera!ei *ubstituirea tintei de atac ,eschi+are metabolica- enterococ re!istent la +ancomicina' produc o en!ima care sinteti!ea!a un precursor pentapeptidic cu afinitate sca!uta pt antibiotic Inacti+area en!imatica a antibioticului ,e( betalactama!e' acetil transfera!e' fosforila!e etc-

#3

<

 *ubstrat genetic& mutatii ale genelor indigene sau transfer de material genetic de la alte tulpini ,transformare' transductie' con;ugare$3 Criterii in initierea si conducerea antibioterapiei !portunitatea tratamentului antibacterian *indroame clinice Criterii de laborator ,leucocito!a " 2%%%% / mm :CR0' D*/ fibrinogen crescute Recoltarea produselor patologice inaintea instituirii antibioterapiei Alegerea antibioticului in functie de ( - sensibilitatea agentului etiologic ,naturala' este o urgenta alegere empirica' statistica' temori!are tratat tinit daca starea clinica o permiteMetode de testare: vezi LP - calitative difuzimetrica: !irb" #auer$ - cantitative det %MI - difuzimetrica: & test, dilutii in mediu lichid sau solid$ - detectarea betalactamazelor - *ediul infectiei - 0articularitati indi+iduale& +arsta' stari fi!iologice' stari patologice ,alergice' imunodepresie' alte tare organice - Criterii ecologice - Criteriul economic 1tili&area asocierilor de antibiotice Tratament empiric al infectiilor gra+e Infectii mi(te 0t efect sinergic 0re+enirea selectiei de mutante re!istente in tratamente de lunga durata NU SE ASOCIAZA Penicilina cu Tetraciclina Aminoglicozide cu polimixine Doua antibiotice betalactamice @o!area serica a antibioticelor metode chimice sau imunologice Aprecierea eficacitatii tratamentului - Criterii clinice - Criterii paraclinice de laborator 2S3) CR') 4eucograma - microbiologice - Nivel de eficienta bactericida $3 Criterii in initierea si conducerea antibioterapiei Tratamentul cu antibiotic nu e(clude tratamentul chirurgical si cel patogenic