Sunteți pe pagina 1din 2

I. I.1 I.2 II. II.1 II.2 III. III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 III.7 III.

8 Fiinta III.9 III.10 IV. IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 V. V.1 V.2 V.3 V.4 VI. VII.

NOTIUNI INTRODUCTIVE Precizari Terminologice Notiunea De Mostenire Legala CONDITIILE GENERALE ALE DREPTULUI DE Mostenire Legala Enumerarea Conditiilor CAPACITATEA SUCCESORALA Notiune Persoane Care Au Capacitate Succesorale Persoanele Fizice In Viata Persoanele Fizice Disparute Persoane Concepute Dar Nenascute La Data Deschiderii Succesunii Persoane Juridice Persoane Care Nu Au Capacitate Succesorala Persoane Fizice Predecedate Si Persoane Juridice Care Au Incetat Sa Aiba Comorientii Persoane Fizice Decedate In Acelasi Timp VOCATIA LA MOSTENIRE Notiune Vocatia Generala Si Concreta Vocatia Succesorala Legala Generala Vocatia Succesorala Legala Concreta NEDEMNITATEA SUCCESORALA Notiunea Si Caracterele Juridice Cazurile Nedemnitatii Succesorale Efectele Nedemnitatii Succesorale Invocarea Nedemnitatii Succesorale CONCLUZII BIBLIOGRAFIE

Bibliografie - i.l. Stanciulescu - drept civil.partea speciala, contracte si succesiuni - Ed All Beck ed. 2, Buc 2004 - Fr. Deak, Tratat de Drept succesoral, Ed. Actami, Bucuresti, 1999 - Ioan adam, Adrian Rusu -drept civil. succesiuni. Ed All beck, dec. 2005 - Popa, M., Drept civil. Succesiuni, Editura Oscar Print, Bucureti, 1995 - Petrescu, R., Drept succesoral, Editura Oscar Print, Bucureti, 1995. - H. A. Ungur, In legatura cu dreptul de mostenire special al sotului supravietu itor asupra mobilelor si obiectelor apartinind gospodariei casnice, I, in R. R. D. nr. 11/1988 - Fr. Deak - in legatura cu dreptul de mostenire special al sotului supravietuit or asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice, in R.R.D. nr 11.1988,p 11-22 - Dan chirica. Drept civil.Succesiuni si testamente, Ed Rosetti Buc 2000 - Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997 - D. Chirica, Drept civil. Succesiunile, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000 - TEODOR MARA, "Instituriile Dreptului Privat Roman" - Vasile Goldis University,

Press Arad, 2002 - LIVIU MARCU, "Istoria Dreptului Romanesc" - Editura Lumina Lex, Bucuresti, 199 7 - FRANCISC DEAK, "Tratat De Drept Succesoral" - Editura Universal Juridic, 2002 - DAN CHIRICA, "Drept Civil Succesiuni" - Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996 - IOAN LAZAR, "Dreptul La Mostenire" - Editura Concordia Arad, 2003