Sunteți pe pagina 1din 14

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE

IV. Calculul regimului de achiere


3.1. Calculul regimului de achiere pentru suprafaa cea mai precis Pentru 35 m6 -lungimea tronsonului l=21 mm -materialul: OLC45 clit la duritatea de 36 HRC

3.1.1. Alegerea sculei abrazive in ta!"#"142$ %agina 1&2 '(lase) *n +uncie de materialul %relucrat i ti%ul recti+icrii se alege: Pentru recti+icarea e,terioar *ntre -.r+uri i %entru OLC45: mat. abraziv ! granulatie 5"-#" duritate $ %m&ale' liant C -%entru recti+icarea de degroare a su%ra+eei cilindrice: in ta!"#"145$ %agina 1&3$se alege un disc a!ra/i- cu urmtoarele caracteristici: =350 mm 1= %.n la 40 mm 2= 5min -%entru recti+icarea de +inisare se alege discul a!ra/i-: =350 mm 1= %.n la 40 mm 2=40 min

3.1.(. Ada&sul de prelucrare - %entru recti+icarea de degroare: (Apd) *"( +m - %entru recti+icarea de +inisare: (Apf)(,-.6 +m 1#

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE

3.1.3. /tabilirea ad0ncimii de achiere i a numrului de treceri 3n +uncie de ti%ul recti+icrii se alege ad.ncimea de ac4iere cores%un/toare unei treceri: in ta!"#"14&": - %entru recti+icarea %rin %trundere: -recti+icarea de +inisare t=0$005 mm5rot -recti+icarea de degroare t=0$065 mm5rot i= 7st+el: - recti+icarea de degroare: i = -recti+icarea de +inisare: i =
0"#02 = 6$01 6treceri 2 8 0"065 Ap 2t

0"2&6 = 2"&6 3treceri 2 8 0"05

3.1.#. /tabilirea vitezei de achiere 3n +uncie de materialul de %relucrat i ti%ul recti+icrii se alege -ite/a de ac4iere a discului a!ra/i- din ta!"#"152"$ %g"1&6: -%entru recti+icarea de degroare: Pentru oel: 25"""31$5 9e alege -=2& m5sec -%entru recti+icarea de +inisare: Pentru oel: 31$5"""40 m5sec 9e alege: -=35 m5sec Pe !a/a acestor date se calculea/ turaia discului a!ra/i-:
n= 60000 8 v 8D

unde: - diametrul discului a!ra/i-%entru recti+icarea de degroare:


nd = 60000 8 2& = 1526$&&rot 5 min 8 350

-%entru recti+icarea de +inisare: 20

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE


nd = 60000 8 35 = 1#0#"&5rot 5 min 8 350

in caracteristicile mainii de recti+icat se alege turaia -ta!"10"11"$ %g"22& 'se alege din acest ta!el -aloarea imediat su%erioar): Cu %iatr e,terioar: -%entru recti+icarea de degroare: 1#00 rot5min -%entru recti+icarea de +inisare: 2040 rot5min 3n aceste condiii -ite/a de ac4iere real a discului a!ra/i- -a +i:
vr =

8 nr 8 D
60000

-%entru recti+icarea de degroare: vr = -%entru recti+icarea de +inisare: vr =

8 350 81#00
60000 60000

= 34$&0rot 5 min

8 350 8 2040

= 36"36rot 5 min

3.1.5. /tabilirea vitezei de avans %circular a piesei' 3n +uncie de ad.ncimea de ac4iere$ a-ansul longitudinal i diametrul de recti+icat se alege -ite/a de a-ans circular din ta!"#"152"$ %agina 1&6: -%entru recti+icarea de degroare: iametrul de recti+icat: d%= 35 mm 7-ansul de %trundere: 0$065 mm Re/ult$ c: -%=10"""26 mm5min" 9e alege - =20 m5min n%= 125"""210 rot5min" 9e alege n%= 165 rot5min
np = 1000 8 20 = 1&1"#&rot 5 min 8 35

-%entru recti+icarea de +inisare: iametrul de recti+icat: d%= 35 mm Oel clit: -%= 26"""3# m5min" 9e alege -%=30 m5min n%= 260"""3#0 rot5min" 9e alege n%=300 rot5min
np = 1000 8 30 = 262"#6 rot 5 min 8 35

in caracterisiticile m-u se alege turaia real a %iesei 'ta!"10"11"): -%entru recti+icarea de degroare: n%=200 rot5min 21

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE


-%entru recti+icarea de +inisare: n%=300 rot5min

3.1.6. /tabilirea vitezei l&ngitudinale a mesei u% ta!"10"11$ %g"22& se alege -=5 m5min

3.1.-. Verificarea puterii in ta!"#"154$ %g"1&# se alege %uterea e+ecti-: s%c=0$03 st= 0$581= 20 mm5rot -s= 30 m5min 7ceast -aloare se corectea/ cu urm" coe+icieni: :1=0$& 'ta!"#"154) *n +uncie de limea i duritatea %ietrei :2=0$# 'ta!"#"154) *n +uncie de diametrul %iesei 7t+el$ %uterea real: ;r=;e8:18:2=&$280$&80$# 1r)5.*" 23 in caracteristicile m"-u" se gsete %uterea 145)3.( 23 6eci c&ndiia 1r 7 145 este satisfcut. %entru c 5$#0<3$2 := 3.(. /tabilirea regimului de aschiere la strun8ire C1C. 2ronsonul 40 strun>irea de degrosare: Re/ult: 1e),.( 23

22

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE

2ronsonul 35 strun>irea de degrosare: 23

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE

2ronsonul 32 strun>irea de degrosare: 24

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE

9trun>irea de +inisare: 25

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE

9trun>irea de degrosare tronson 40: 26

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE

9trun>irea de +inisare tronson 40: 26

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE

3.3. /tabilirea regimului de aschiere la frezare canale de pana 2&

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE


?re/a deget 10: R216"34-10045-7C22; 1620 'Catalog 9and-i@ Coromant): Canal de %ana stanga: l=42A !=10A 4=5A

/n = 4 dintiA ds = 10 mmA l2 =62 mmA rB= 0"5 mmA a% ma, = 22 mmA 7dancimea de asc4iere si numarul de treceri: t = 2 CmmD i=
Ap 5 = 3treceri t 2

9ta!ilirea -ite/ei de asc4iere$ a-ansului -a = 150 Cm5minD sd= 0"02 Cmm 5 dinteD (ite/a de a-ans si turatia +re/ei: n=

1000 va 1000 8150 = = 4666 Crot5minD d s 3$14 810

-s = n8sd8/ = 466680$0284 = 3&2$16 Cmm5minD

?re/a deget 6: R216"24-060501CC10P 'Catalog 9and-i@ Coromant): Canal de %ana drea%ta: l=30A !=6A 4=4A

2#

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE

/n = 4 dintiA ds = 6 mmA l2 =56 mmA rB= 0"5 mmA a% ma, = 10 mmA 7dancimea de asc4iere si numarul de treceri: t = 2 CmmD i=
Ap 4 = = 2treceri t 2

9ta!ilirea -ite/ei de asc4iere$ a-ansului -a = 135 Cm5minD sd= 0"014 Cmm 5 dinteD (ite/a de a-ans si turatia +re/ei:

n=

1000 va 1000 8 135 = = 6165 Crot5minD d s 3$14 8 6

-s = n8sd8/ = 616580$01484 = 401$24 Cmm5minD

V. Calculul n&rmei tehnice de timp a' 9rezare


2im% de !a/a C2!D 2! =
l + l1 + l 2 42 + 6$5 + 3 8i = 8 3 = 0$404 vs 3&2$16

30

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE


l1 = t 'd s t ) + ( 0$5 3) = 2(10 2 ) + 2$5 = 6$5 CmmD

l2 = 2 5 = 3 CmmD

2im% o%erati- incom%lete 2o%i = 1"3 CminD :1 = 1"25 Er = &0 Cda;5mm2D 2o%icalc = 1$2581$3 = 1$625 CminD 2im% de %rindere si des%rindere a %iesei ta= 1$15 CminD 2%i=14 CminD (tab. 11.88 pag. 288 Vlase) (tab. 11.94 pag. 293 Vlase) (tab. 11.17 pag. 237 Vlase) (tab. 11.82 pag. 284 Vlase)

2im% de deser-ire
Td = (t a + Topicalc ) 810 5 100 = 0$2665CminD Top = t a + Topicalc = 2$665CminD

2im% de odi4na si necesitati +iresti


Ton = (t a + Topicalc ) 810 5 100 = 0$2665CminD Tn = Tb + Top + Td + Ton + T pi 1000 = 0$404 + 2$665 + 0$2665 + 0$2665 + 14 = 3$64&CminD 1000

b' :ectificare
2im% de !a/a 2!: 2! = 1$5# CminD 2im%i au,iliari: ta1 = 0$16 CminD ta2 = 0$&4 CminD ta3 = 0$26 CminD

(tab. 11.133 pag. 329 Vlase) (tab. 11.133 pag. 329 Vlase) (tab. 11.134 pag. 330 Vlase)

2a = ta1 F ta2 F ta3 = 1$26 CminD


2im% de deser-ire organi/atoric:

31

STUDIUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROIECTARE AL UNUI ARBORE


2dt =
t dt1 8 Tb 1$5 1$181$5# 1$5 + ( Tb + Ta ) 8 = + (1$5# + 1$26) 8 = 0$3#25 CminD Tec 100 5 100

(rel. 11.13 pag. 331 Vlase)


2im% de odi4na si necesitati +iresti:
Ton = ( Tb + Ta ) 8 3 5 100 = 0$0&55CminD

2im% de %regatire inc4eiere: 2%i1 = 6 CminD 2%i2 = & CminD 2%i = 14 CminD
T pi 1000

(tab. 11.138 pag. 331 Vlase) (tab. 11.138 pag. 331 Vlase)

Tn = Tb + Ta + Tdt + Ton +

= 1$5# +1$26 + 0$3#25 + 0$0&55 +

14 = 3$342CminD 1000

c' /trun8ire
Tb = 0$5 + 0$4& + 0$54 + 0$21 + 0$03 + 0$03 =1$6#CminD

32