Sunteți pe pagina 1din 9

STUDIUL DE SITUAIE LOCAL AL MUNICIPIULUI

MEDGIDIA
1.Generaliti : a) Ae are!relie"! #$%re&'ri$i! (i )e a((e* : - ae area #n (a)r'l +nei , Municipiul MEDGIDIA este situat n centrul Podiului Dobrogei, pe ambele maluri ale Canalului Dunre - Marea Neagr Ae!at ntre coline pe "alea Carasu, este cunoscut i sub denumirea de oraul celor apte coline #n partea de est Medgidia se n$ecinea! cu %asarabi i comuna Poarta Alb, iar latura $estic l desparte de teritoriul comunei Mircea "od #n ceea ce pri$ete limita nordic i sudic aceasta este comun cu localit&ile Castelu i respecti$ Ciocrlia #n interiorul administrati$ al municipiului sunt cuprinse satele 'emus (preanu i "alea Dacilor )upra*a&a total a municipiului este de +,,-+ .a Municipiul este situat la -,, /m est de %ucureti,+00 /m de 1ulcea, 23 /m de Constan&a i la 23 /m nord de "ama "ec.e localitate a*lat la grani&a cu %ulgaria - i$a-inea relie"'l'i! (ara(ter'l a(e*t'ia! a(+%eriri nat'rale! %'n(te +.li-at+rii )e tre(ere! r#'ri! la('ri , Aspectul general al relie*ului este de podi, cu altitudine redus )olul are o structur calcaroas, *iind acoperit cu depo!ite groase de leoss propice culti$rii $i&ei de $ie Medgidia este un important nod de transport pe calea *erat, rutier sau *lu$ial, aici intersectndu-se cile *erate %ucureti 4 Mangalia, %ucureti 4 1ulcea, Constan&a 4 Negru "od, dar i Drumul Na&ional -- i drumurile 5ude&ene ---, --0 i 26+ Municipiul este tra$ersat de Canalul Dunre 4 Marea Neagr pe direc&ia $est 4est, practic acesta mpr&ind municipiul n dou pr&i 7 de nord i de sud 8 legtura reali!9ndu-se printr-un pod rutier Mai e:ist un pod, dar de cale *erat, acesta *iind plasat n dreptul *abricii de ciment ;a*arge i care este *olosit pentru a reali!a legtura *ero$iar ntre *abrica ;a*arge i magistrala %ucureti-Constan&a i o alt legtur ntre calea *erat 1ulcea 4 Medgidia i magistrala %ucureti-Constan&a - (li$a! te$%erat'ra! %re(i%itaii!"en+$ene $ete+ i "re(/ena l+r, Clima este temperat continental, cu ierni scurte i geroase i $eri toride i secetoase - (ara(ter'l -eneral al #$%re&'ri$il+r , e0i*tena 'n+r %lat"+r$e in)'*triale! a 'n+r +.ie(ti/e $ilitare! n+)'ri )e (ale "erat! aer+%+rt'ri et(. #mpre5uriile oraului se ncadrea! n aspectul geogra*ic general al !onei, dealurile din apropiere *iind 5oase i acoperite ma5oritar cu culturi de $i& de $ie sau pomi *ructi*eri )upra*a&a total a acestora este urmtoarea < - teren arabil 0+,- .a - $i& de $ie +2+= .a - li$e!i --3 .a - puni 2+> .a

#n municipiu e:ist plat*orma industrial ;a*arge situat la intrarea de est, principala *abric din ora, care industriali!ea! cimentul, $arul i materialele de construc&ii, resursele naturale, respecti$ calcarul, nisipul glauconitic i caolina din !ona apropiat oraului Al&i agen&i economici importan&i sunt ) C I M ? M ) A - construc&ie de maini agricole i piese turnate, *abrica de pine Dobrogea, @ru$imed Medgidia ) A - (i )e a((e*1 aeriene!r'tiere!na/ale ) De la aeroportul interna&ional Mi.ail Aoglniceanu cu maina pe oseaua M Aoglniceanu, Na!arcea, Castelu, Medgidia Dinspre %ucureti pe oseaua @eteti, Cerna$od,Medgidia sau Bro$a, )tupina, Doroban&u, Cu!a "od, Medgidia Dinspre Constan&a pe oseaua Constan&a, %asarabi, Castelu, Medgidia sau Constan&a, %asarabi,)iminoc, "alea Dacilor, Medgidia Dinspre 1ulcea pe oseaua 1ulcea, %abadag, N$odari, Constan&a sau 1ulcea, %abadag, M Aoglniceanu, N %lcescu, Medgidia Dinspre Negu "od pe oseaua Negru "od, Cobadin, Medgidia Pe calea *erat pe cele trei direc&ii i anume< %ucureti, Constan&aC 1ulcea, Medgidia i Negru "od, Medgidia Pe canalul Dunre-Marea Neagr p9n n portul de tran!it de la intrarea dinspre Constan&a )ta&ii terminus < Gara C @ ' C autogara i portul de tran!it de pe canal .) (ara(teri*ti(i -enerale ale l+(alitii: - $ri$ea i n'$r'l %+%'laiei , Popula&ia este de 0D +2D de locuitori, din care 2D +0+ rom9ni, D33D turci i ttari i alte minorit&i 7 mag.iari 22, germani +,, ucrainieni 3, ruilipo$eni DD, bulgari +2, greci -D, armeni +-, romi +D63, etc 8 )tructura pe se:e este de >+E brba&i i 03 E *emei #n ceea ce pri$ete mobilitatea popula&iei, tendin&a pe plan local este de mbtrnire a popula&iei ca urmare a creterii numrului de persoane $rstnice ,micorarea numrului de persoane tinere Persoanele n $rst sunt atrase de ni$elul sc!ul al c.iriilor i de costul sc!ut al locuin&elor, comparati$ cu localit&i n$ecinate 1inerii cu un grad ridicat de pregtire sunt atrai de ni$eluri mai ridicate ale $eniturilor salariale i de oportunit&i o*erite de oraele Constan&a i %ucureti Dup ultimul recensmnt din +33- e:ist dou comunit&i numeroase< cea ortodo: 2==0+ de persoane i cea musulman de D33D de persoane - (ara(ter'l l+(alitii 1 (entr' %+l.a)$.!in).! (+$er(ial ), Este al doilea ora ca popula&ie din 5ude&ul Constan&a cu o gam $ariat de acti$it&i care se e:ecut n toate domeniile Medgidia are o supra*a& de D2,, .a , din care terenuri intra$ilane +226 .a i e:tra$ilane >3=- .a @ondul locati$ al municipiului cuprindea n +33-, +20=3 locuin&e din care 03=0 proprietate de stat i 623- proprietate pri$at #ntre +33- i +333 s-au construit -30 de noi case, *iind date n *olosin& -0- de apartamente din care +3 pentru tineri )e estimea! c un numr de -,, de apartamente apar&innd persoanelor *i!ice se $9nd anual Pre&urile $aria! ntre -> miCioane garsoniera i D> milioane - camere, +,, milioane 2 camere i +2, milioane 0 camere "aloarea de tran!ac&ionare a terenurilor este de D-+> dolariF m p i depinde de amplasamentul acestora 1ari*ele de nc.iriere $aria! ntre 0,,-+,,,, lei Fm p pentru terenuri i >,,-+>,,, lei pentru cldiri , *unc&ie de acti$itatea des*urat #n !ona industrial terenurile

libere cu in*rastructura a*erent apar&innd consiliului local au *ost propuse spre concesionare, la $aloarea promo&ional de ,,+ dolariF mFp #n !onele de est i n sud nu e:ist utilit&i - nat'ra (+n*tr'(iil+r , /iaa i a(ti/itatea $e)iil+r '$ane , #n Medgidia sunt nregistra&i +6,3 de agen&i economici din care < -persoane *i!ice autori!ate 02= persoane -asocia&ii *amiliale +26 societ&i comerciale cu rspundere limitat +-+2 societ&i comerciale pe ac&iuni += societ&i comerciale n comandita = Principalele domenii de acti$itate ale agen&ilor comerciali sunt< industria cimentului construc&ii de maini agricole 2 mobil + ind alimentar +, constr Ind i ci$ile 6 agricultur = G + I A ) transport 2D prestri ser$icii -,, comer& +>0, 2 $+)'l )e ali$entare (' a%!ener-ie!(+$.'*ti.il! alte %r+)'*e /itale. + Energia electric< este integral electri*icat n +33=C s-a dublat capacitatea sta&iilor de trans*ormare pentru asigurarea consumului casnic - 1ele*onia< Centrala este n curs de moderni!are iar numrul de linii $a crete de la =,,, la +,,,, linii #n pre!ent deser$esc oraul cca 2,,, de linii principale i -,,, de posturi cuplate 'estul liniilor deser$esc alte localit&i n$ecinate 1ele*onia mobil e:ist prin cca +>,, de abona&i 2 Ga!e< Prepararea .ranei se reali!ea! cu butelii de araga! *urni!ate de PE1'(MIDIA n principal Administra&ia local i propune ca prin $alori*icarea resurselor i in*rastructura e:istent n 5ude& s contribuie la crearea unei re&ele de distribuire a ga!elor naturale Prin B G nr D0=F+33D a *ost aprobat distribuirea de ga!e naturale cu un debit de +>,,, de NmcF. In$esti&ia se a*l n curs de reali!are prin ) C C(NGAH ) A -Constan&a, unde municipalitatea este ac&ionar *ondator ?rmea! ca lucrarea s *ie *inali!at la ni$elul oraului n anul -,+, 0 Energia termic< E:ist re&ea local de distribuire a energiei termice prin +D centrale termice 4 =,,, apartamente de cartier cu sursa de ardere combustibil lic.id uor 7 +=,, t F lunar se!on rece, 3, t Flunar se!on cald 8 i -- /m de re&ea Pentru $ec.ile centrale termice au *ost reali!ate proiecte de moderni!are, iar costurile in$esti&iilor sunt estimate la cca 2mld lei 7 moderni!area > centrale termice 4 cca -,,, apartamente 8 Crbunele i lemnul de *oc sunt utili!ate pentru ncl!irea tuturor locuin&elor indi$iduale i a unui numr de de +6,, apartamente, respecti$ cca -2 E din total apartamente > Ap i canali!are )istemul de alimentare cu ap este *ormat din < - +2 pu&uri de mare ad9ncime 4 surse subterane C - conducte de aduc&iune i transport C -

- complet de alimentare i pompare 2 re!er$oare de +,,,,-,,, i >,,, mc - re&ea $ec.e de distribu&ie n lungime de 3, /m #n pre!ent, se derulea! proiectul de in$esti&ii 'idicarea presiunii i debitul apei potabile, pentru care s-a alocat n +333 suma de -,= mld lei de la bugetul local 'e&eaua de canali!are se compune din< conducte n lungime de D0 /m ,cmine de racord, sta&ii de pompare i o sta&ie de epurare 4 in$esti&ie n curs de *inali!are Pentru e:ecutarea de lucrri de in$esti&ie n domeniu s-au alocat n acest an =,, mil lei de la bugetul local ( ) #$%rirea a)$ini*trati/ a l+(alitii : - (artiere!*e(t+are, Municipiul Medgidia prin .otrrea Consiliului local nr =DF-D ,> +333 a *ost mpr&it n patru !one de tari*are di*eren&iat pentru c.irii, impo!ite pe cldiri i terenuri - )eli$itarea +nel+r , Hona A delimitat de str!ile Poporului, 'om9n, Ion Creang i 'epublicii Hona % situat n nordul oraului dincolo de Canalul Dunre 4 Marea Neagr i !ona de sud est a oraului Hona C Hona D 3.O.ie(ti/e (are %re int intere* in"+r$ati/ a ) $ilitare , - ? M ,+->0 7 Centrul de instruc&ie i depo!itare 8 situat la ieirea din ora pe oseaua Medgidia4"alea Dacilor , str 'epublicii nr +,2C tel 6+-++6 - ? M ,+23- 7 %rigada +2 ArtilerieFC + 1rt %ucureti 8C str Poporului nr +C tel 6+--3=,6+-26-,6+,=0+ ? M ,+>2, 7 Dn 0,0 Artilerie F%g 0, Mc %asarabi 8 C - ? M ,+0>3 7 ' ' a a 8 str 'epublicii +,-C tel 6+--2+C6++D,= - Poli&ia Municipiului 7 ? M ,D>D8 str 'epublicii nr 23C tel 6++,66 C 6+,D2,C 6++D6-C 6+,020 - ?M 7 Cp Pompieri 8 - ?M 7 Cp Iandarmi 8 . ) e(+n+$i(+2$ilitare , ( ) e(+n+$i(e - @abrica de pine Dobrogea str 1ortomanu nr +Ctel 6+02+0 Morrit i pani*ica&ie - @ru$imed ) A str Constan&ei nr +Ctel 6++,0,C*a: =2600= Ctele: +0>+2 "iticulturC$in-produc&ie @ructe-produc&ieCagricultur - I M ? M ) A str Independen&ei nr +-Ctel 6++30, C*a: 6+-0,,Ctele: +0>+> Maini agricole-produc&ie - Metalica ) A str Independen&ei nr +-Ctel 6+0+2>C*a: 6+0+2>C - ;a*arge-'omcim ) A str Poporului nr +Ctel 6++2,> - Comat str 1riun*ului nr +Ctel 6+0=2-C

A$iola tel 6+,>3Agrome: 'emus (preanu ) A str 'emus (preanu Ctel 6+0+=6 Agrosem ) A str Constan&ei nr 6Ctel 6++32+ Compania de construc&ii i comunica&ii .idrote.nice ) A str Independen&ei nr +,DCtel 6+-2=2 - C(NE; ) A )ucursala de distribu&ie Cstr Peterii Ctel 6++=2> - Industria laptelui oseaua Constan&ei nr 0Ctel 6++D2+ - #n*r&irea str 'epublicii Ctel 6+,>6D - Intreprinderea pentru industriali!area crnii tel 6++=6, - Intreprinderea pentru protec&ia plantelor str Aarl Mar: nr +DC tel 6+,-,3 4.O.ie(ti/e (are %re int intere* +%erati/ a) in*tit'ii %'.li(e *a' %arti('lare , - Primria str Decebal nr +DCtel 6+03-,C6+0,6> - Consiliul Municipal str Decebal nr 2>Ctel 6+-2,,C6+,=+3 - Iudectoria str I C @rimu nr +Ctel 6+,=6D - Parc.etul str Aemal Agi Amet nr -DCtel 6+,22= - %iblioteca municipal str 'epublicii nr >Ctel 6++D6, - %iblioteca ;ucian Grigorescu - %iblioteca *ranco*on Andre Gide - )pitalul municipal str Ion Creang nr +2C tel 6+,=3,C6++60, cu >0, de paturi - Policlinica municipal - Ambulanta - = dispensare - - dispensare de intreprindere - 3 cabinete stomatologice - + laborator te.nic dentar - +- *armacii - + laborator de sntate i igien public - + laborator de poli&ie sanitar - + dispensar medicin $eterinar - Direc&ia de munc i protec&ie social str Independen&ei nr -DCtel 6+0-DD - Direc&ia regional de drumuri i poduri str %arbu Jte*nescu Dela$rancea nr +0 Ctel 6+,>3, - Direc&ia de radio i tele$i!iune %ucureti sta&ia radio Medgidia tel 6++D33 - 'egionala C@' str Podgoriilor tel 6++D3, - Depoul C@' tel 6+,D=, - Pota 'om9n tel 6++-33C6++>>>C6+--2DC6+,-0-C6+++>0 - )ucursala PEC( ) A str )ilo!ului nr +2Ctel 6+0+>- (*iciul @or&elor de munc str 'epublicii nr 20Ctel 6+,663C6++62D - %anca Comercial 'om9n str 'epublicii nr >+C tel 6+,=>DC 6+0-++C 6++=22C 6+++6, )tr Grii nr >+ tel 6++D66 - Circumscrip&ia *iscal str Decebal nr 2DCtel 6+0D==C6+,220C6+,26> - Camera de comer& industrie i na$iga&ie str Decebal nr 2Ctel 6+,232 - %anca Agricol str 'epublicii nr 0Ctel 6+0>-2C6+0>D>C6+00-3 - %anca Interna&ional a 'eligiilor str 'epublicii nr >=C tel 6+,,+2C 6+--3DC 6+-0-2C 6+-02, - %ANA((P )A str Independen&ei nr +6Ctel 6+0,3+C6+02D2 )tr Independen&ei nr >-Ctel 6+0332

CEC tel 6+0-6DC6+03--C6+,62+C6+,626C6+0=3D ' A Apele 'om9ne tel 6+,362 ;iceul industrial nr - Cstr Poporului nr +Ctel 6++>32 ;iceul industrial nr 2C ;iceul teologic i pedagogic AEMA; A1A1?'A str 'om9n tel 6+,>DD Prin semnarea la +2 iulie +33> a Protocolului rom9no-turc, )eminarul musulman 7care a *unc&ionat din +33+ pn n +332 pe lng ;iceul Nicolae %lcescu din Medgidia 8 a de$enit ;iceul 1eoretic Musulman Pedagogic KAEMA; A1A1?'A L i a primit local propriu n cldirea reparat i moderni!at din str 'oman nr - ;iceul a *ost inaugurat o*icial la +6 aprilie +33=,n pre!en&a preedin&ilor 'om9niei i 1urciei Absol$en&ii de liceu au perspecti$a de a se reali!a n specialit&ile de teologie islamic i de a mbr&ia cariera didactic, dar pot urma i orice institu&ie postliceal de n$&mnt superior Cei care urmea! pro*ilul teologic au n structura planului de n$&mnt discipline ca< studiul Coranului,interpretarea Coranului, $ia&a Pro*etului i istoria Islamului, n$&turile Pro*etului, legisla&ie islamic, practica liturgic, istoria religiilor, limba arab Cei care au optat pentru pro*ilul pedagogic au mai multe ore pentru pregtirea de specialitate< pedagogie, psi.ologie, di*erite tipuri de metodica predrii limbii #n a*ara studiului limbii turce sunt a*ectate i ore pentru studiul limbilor moderne engle! i *rance!a ;iceul dispune de = sli de clas, un laborator, cancelarie, bibliotec, sli, cabinete i birouri pentru personalul didactic i 1 E ) A Pentru a acoperi necesit&ile sociale ale ele$ilor 7 nu to&i sunt din Medgidia 8, liceul dispune de internat, buctrie, sal de mese, spltorie, in*irmerie, camer de clcat ru*e, spa&ii ane:e pentru alimente i ca!armament #n organigrama liceului e:ist pedagogi, secretare ,administrator, buctari, personal de ngri5ire i pa! Absol$en&ii clasei a "III-a, au aceleai drepturi ca oricare absol$ent din 'om9nia, iar absol$en&ii de liceu, pe lng diploma de bacalaureat 7 ce le desc.ide drum spre orice alt institu&ie de n$&mnt superior din &ar i din 1urcia8, primesc i atestate, *unc&ie de pro*ilul urmat< atestat de n$&tor-educator pentru predarea limbii turce sau atestat de deser$ent al cultului musulman Pregtirea ele$ilor este gratuit, c.eltuielile *iind suportate de statul turc #n anul colar +33D-+336, n clasele I i a II-a au *ost 20 de ele$i, n clasele "-"II =D de ele$i i un total de +26 ele$i n clasele de liceu, cu cele dou pro*ile< teologic i pedagogic Personalul didactic < n$&tori < ?rla Mi.aela, )uliman )e$im pro*esori de matematic < Mene$eli Jaip 4director, )alim Meli/e pro*esori de religie< Musta*a Aesgin7din 1urcia8, )ami A/Mol, (r.an 1o/ul pro*esori de limba rom9n < Idris Meral pro*esori de limba turc < Dursun Aslan, Ne$a!at 1ur/men pro*esor de istorie < 1re$e!ea Cristina pro*esor de *i!ic-c.imie < Murta!a Mer!an

pro*esor de biologie < Andriescu ;iliana pro*esor de psi.ologie-pedagogie < 1opal Emilia Alte cadre care spri5in procesul de n$&mnt sunt retribuite *unc&ie de numrul de ore

Clubul ele$ilor Alter ego str Decebal nr -6 tel 6+,D0> Clubul de tineret 1 Grup Jcolar construc&ii de maini4liceul ind nr + str De!robirii nr + C tel 6+0>6= - Jcoala nr - @unda&ia pentru a5utorarea categoriilor sociale de*a$ori!ate - @unda&ia cultural ;ucian Grigorescu - @unda&ia 1?NA 7 D?NN'EA 8 )tr 'epublicii nr =0Ctel 6+02-+ - @unda&ia DIANA - Asocia&ia oamenilor de a*aceri - Asocia&ia cultural Metamor*o!e - Alliance *rancaise - Amis )ans @rontieres - Asocia&ia re$olu&ionarilor din decembrie +363 - )indicatele din CN);' @'NOIAC %N)C @edera&ia 1ransportatorilor rutieri, sindicatele din Gospodria comunal, ?niunea general a sindicatelor libere .) l+('ri i l+(al'ri )e a-re$ent , Casa de cultur a sindicatelor str Decebal tel 6+-0,- Cinema Dobrogea tel 6+,323 - Cercul Militar - Mu!eul de art tel 6+0232 - Parcul central - Parcul boPling - Parcul P11' - Parcul N('D - %oPling - @ale!a Canal - 'estaurant - )tadionul Municipal - )tadionul Cimentul - )tadionul IM?M - )ala sporturilor - )ala de sport IM?M - )ala de sport - %a!inul acoperit de not - )ala de lupte () 'niti %re*tat+are )e *er/i(ii , - Administra&ia canalelor na$igabile gara *lu$ial tel 6+-,6> - Administra&ia Canal Dunre-Marea Neagr port Medgidia 6++=-+ - )ocietatea de asigurri A)1'A ) A str Independen&ei =2Ctel 6+00>= - )ocietatea de asigurri unit rom9no-german )'; )tr 'epublicii tel 6+03-D - Botel )tadion - Botel Cornel (P'EA

- Pia&a central - Pia&a IM?M - (borul sptmnal - Gara C@' Medgidia - Autogara Medgidia - )ta&ii PEC( )) l(a'ri )e ('lt , - Comitetul comunit&ii musulmane tel 6+02-+ - Paro.ia romano-catolic str 'ndunelelor nr +,Ctel 6+06,D - %iserica )* - %iserica )* - %iserica )* - Geamia turceasc - Cimitirul orenesc - Cimitirul musulman e) ele$ente +%erati/e )e *it'aie l+(al 1 (l)iri!inter*e(ii!*tr i!et( ) Intersec&ii < - Joseaua %ucureti-Constan&a cu oseaua Medgidia-B9ro$a i str Independen&ei C - Joseaua Medgidia4Constan&a cu oseaua Medgidia-Cu!a-"od i str )ilo!ului - )tr Independen&ei C str PoporuluiC str 'a.o$eiC - )tr Independen&ei C oseaua Peterii - Intersec&ia de la Pota central - )tr 'epubliciiC str MonumentuluiC oseaua Medgidia-"alea Dacilor 5.P+%'laia 6$e)ii (' /al+are in"+r$ati/ 1 $ilitar!%+liti(+2$ilitar!e(+n+$i(+2 $ilitar!te7ni(+2tiini"i(!)i%l+$ati(!et( ) 8.Mi&l+a(e )e in"+r$are %'.li( : a) a-enii )e tiri , .) %+*t'ri ra)i+2t/. , )e recep&ionea! posturile 1"' +C NEP1?NC M1C plus -> de posturi prin re&eaua de tele$i!iune prin cablu E;@ Posturile de radio recep&ionate sunt 'adio Constan&a, 'adio "acan&a, ?ni plus, 'adio )/M, 'adio Neptun, Delta, Doina, 'om9nia actualit&i, 'adio Contact, Pro@M c8 reele )e tele/i i'ne %rin (a.l' ,) C 'omaniam Cable 1" E;@ )) re)a(ii )e iare i re/i*te , Primria oraului editea! buletinul in*ormati$ Medgidia a!i 1oate !iarele centrale i locale sosesc cu regularitate datorit accesului rapid la mi5loacele rutiere i *ero$iare directe la Constan&a i %ucureti e) iariti !re)a(t+ri!%'rtt+ri )e ('/9nt , :. Parti)e %+liti(e - Partidul na&ional ;iberal str 1ineretului nr 2>Ctel 6++3,> ;. Mi&l+a(e )e tran*%+rt %'.li( i (+$'ni(aii #n ora sunt 2 o*icii potale ce asigur o gam $ariat de ser$icii < coresponden&, mesagerie, pot rapid intern i e:tern,comunica&ii rapide, trans*er de bani,

ser$icii de mar/eting ;unar sunt nregistrate cca +-,, de colete iar media $olumului lunar de coresponden& este de cca 0-,,, de scrisori <. Sit'aia (+ntrain"+r$ati/