Sunteți pe pagina 1din 9

Cursuri Linux Utilizare, Administrare si Securitate

Programa Linux Admin & Servers

1. Mediul Linux, primul contact 2. Instalare Linux 3. Lucrul cu sistemul de fisiere 4. Administrare conturi 5. Procese si servicii 6. acilitati ale s!ell"urilor si scriptin# $. Administrare soft%are &. 'onfi#urarea interfetelor de retea (. )erverul *+'P 1,. )erverul *-) .I-* 11. )erverul %e/ Apac!e 12. )erverul e"mail postfix0dovecot 13. )erverul -1P 14. )erverul 1P 15. 2ecompilarea 3ernelului Linux Capitolul 1: Mediul Linux
1.1 UNIX Linux ! s"urt istori"

1.1.1 'um a inceput totul 1.1.2 *istri/utii 4nix5Linux ale 6ilelor noastre
1.# Stru"tura sistemului de operare Linux UNIX

1.2.1 7lemente de /a6a 1.2.2 8ernel"ul Linux54nix 1.2.3 )!ell"ul 1.2.4 )istemul de fisiere 1.2.5 9rap!ical user interface :94I;
1.$ Intera"tiunea "u sistemul de operare UNIX

1.3.1 Posi/ilitati 1.3.2 acilitati si concepte le#ate de interfata #rafica Linux 1.3.2.1 'omparatie cu <indo%s 1.3.2.2 7lementele componente ale interfetei #rafice 1.3.2.3 )curta orientare 1.3.2.4 .eneficii 4-I= si Linux 1.3.3 acilitati si concepte le#ate de s!ell"ul Linux 1.3.3.1 1erminal vs consola 1.3.3.2 >/tinerea unei linii de comanda Linux54nix 1.3.3.3 )tructura unei comen6i Linux54nix 1.3.3.4 'om/inatii de taste utile in linia de comanda 1.3.3.5 2edirectionarea output"ului comen6ilor 1.3.3.6 Inlantuirea mai multor comen6i? caracterul pipe @AB

1.%. &elp su' Linux

1.4.1. LI-4= Pro#rammerCs Manual :man pa#es; 1.4.1.1. 'omanda man 1.4.1.2. Man pa#e !eadin#s 1.4.1.3. )earc!in# man pa#es /D section 1.4.1.4. )earc!in# man pa#es /D 3eD%ord 1.4.1.5. *isplaDin# man pa#e !eaders %it! %!atis 1.4.1.6. )avin# man pa#es for future use 1.4.2. Alte surse de informatie
1.(. Stru"tura logi"a a sistemului de )isiere Linux

1.5.1. 'aracteristici #enerale 1.5.2. 1ipuri de fisiere Linux54nix 1.5.3. *irectoarele create la instalare si rolul acestora Capitolul #: Instalarea sistemului de operare
#.1.*ariante de instalare

2.1.1. *iscutie 2.1.2. Instalare pe !ard"dis3"ul computerului 2.1.3.Instalare in masina virtuala 2.1.4.Live '*5*E*5stic3
#.#. Partitionare

2.2.1. -otiunea de partitie si ratiuni 2.2.2. 4tilitare de :re;partitionare 2.2.3. 1ipuri de partitii 2.2.4. *enumiri de !ard dis3"uri, partitii si dispo6itive de stocare in Linux 2.2.5. 7xemplu de partitionare 2.2.6. 'ompunerea ar/orelui de fisiere unic prin montarea partitiilor 2.2.6.1. 'e se intampla la instalare si /ootare 2.2.6.2. Accesarea altor sisteme de fisiere
#.$. Instalare LINUX

2.3.1 Modalitati de instalare 2.3.2.7tape ale instalarii 2.3.2.1.*iversitatea rutinelor de instalare 2.3.2.2.Partitionare 2.3.2.3.)electia soft%are"ului ce se doreste instalat 2.3.2.4.)ta/ilirea parolei de root 2.3.2.5.Instalare si confi#urare /oot mana#er5/oot loader
#.%. Con)igurarea 'oot loader!ului si s"enarii multi!'oot

2.4.1.-otiunile de /oot loader si /oot mana#er 2.4.2.Locatii de instalare a /oot mana#er"ului5/oot loader"ului 2.4.3.Meniul /oot mana#er"ului 2.4.4. isierul de confi#urare 924. 2.4.4.1.Pre6entare 2.4.4.2.*enumiri de !ard dis3"uri, partitii si elemente de meniu 2.4.4.3.'omen6i #enerale

2.4.4.4.'omen6i per"element 2.4.5. acilitati 924. 2.4.6.2estaurare 924. dupa rescrierea M.2 Capitolul $: +isiere si dire"toare 3.1.'ai in sistemul de fisiere 3.2.-avi#are 3.3.*imensiuni si spatiu li/er 3.4.Listare directoare 3.5.Metacaractere in linia de comanda 3.6.'reare fisiere5directoare 3.$.)ter#ere fisiere5directoare 3.&.'opiere fisiere5directoare 3.(.Mutare5redenumire 3.1,.Ei6uali6area completa are5sau partiala a continutului unui fisier 3.1,.1.cat 3.1,.2.less 3.1,.3.!ead si tail 3.11.Anali6a continut fisier 3.11.1.file 3.11.2.%c Capitolul %: Useri 4.1.9eneralitati 4.2.Autentificarea utili6atorilor 4.2.1.*escriere si posi/ilitati 4.2.2. isierul 5etc5pass%d 4.2.3. isierul 5etc5s!ado% 4.2.4. isierul 5etc5#roup 4.3.'omen6i pentru administrarea conturilor de utili6ator 4.3.1.Lista de comen6i 4.3.2.'rearea unui cont de utili6ator 4.3.3.Modificarea datelor unui cont de utili6ator 4.3.4.)ter#erea unui cont de utili6ator 4.4.'omanda su 4.5.Monitori6area utili6atorilor pre6enti in sistem 4.6.Permisiuni 4.6.1.)istemul de permisiuni la nivel de fisier 4.6.2.7fectul permisiunilor asupra fisierelor si directoarelor 4.6.3.)c!im/area proprietarului si a #rupului 4.6.4.)c!im/area permisiunilor pe fisiere 4.6.5.)ta/ilirea permisiunilor pentru fisierele nou"create Capitolul (: Pro"ese 5.1.1.'oncepte #enerale 5.1.2.'omen6i pentru lucrul cu procese 5.1.2.1.ps, pstree 5.1.2.2.top 5.1.3.Prioritatea unui proces si sc!im/area acesteia 5.1.4.comunicarea inter"proces folosind semnale

5.1.4.1.'oncepte 5.1.4.2.'omen6i? 3ill, p3ill, 3illall 5.1.4.3.2ularea mai multor procese simultan din linia de comanda 5.1.4.4.Fo/ control 5.1.4.5.'omanda screen 5.1.5.2ularea automati6ata a proceselor 5.1.5.1.*aemonul cron 5.1.5.2. *aemonul atd si comanda at Capitolul ,: +a"ilitati ale s-ell!urilor si s"ripting 6.2.1. acilitati ale interpretorului de comen6i /as! 6.2.1.1.Moduri de lucru 6.2.1.2.+istorD 6.2.1.3.Alias"uri 6.2.1.3.1.'onceptul de alias 6.2.1.3.2.crearea uni alias 6.2.1.3.3.vi6uali6area si ster#erea alias"urilor 6.2.1.4.Earia/ile 6.2.1.4.1.4tilitatea varia/ilelor 6.2.1.4.2.Modalitati de definire 6.2.1.5. isiere de initiali6are 6.2.1.5.1.*escriere si utilitate 6.2.1.5.2.)tructurare si ordine de executie 6.2.2.)!ell scriptin# 6.2.2.1.)!ell"ul ca mediu de pro#ramare 6.2.2.2.conceptul de script 6.2.2.3.etape de ela/orare a unui script 6.2.2.4.elemente de /a6a ale scriptului 6.2.2.5.denumirea si permisiunile scriptului 6.2.2.6.modalitati de executie a unui script 6.2.2.$.varia/ile G notiuni avansate 6.2.2.$.1. tipuri de varia/ile :locale vs de mediu, o/isnuite vs speciale; 6.2.2.$.2. tipuri de date ale varia/ilelor 6.2.2.&.Huotin# 6.2.2.(. unctii 6.2.2.1,.Instructiuni deci6ionale 6.2.2.11.Instructiuni repetitive 6.2.2.12.'itirea datelor de la tastatura 6.2.2.13.Alte comen6i utile in scriptin#"ul de s!ell 6.3. .i/ilo#rafie Capitolul .: Administrare so)t/are
..1.+orme ale so)t/are!ului si "ara"teristi"ile a"estora ..#. Pa"-ete pre"ompilate

$.2.1. 'onceptul de pac!et precompilat $.2.2. 1ipuri de pac!ete $.2.3. 'onceptul de mana#er de pac!ete si avantaIele sale $.2.4. Lucrul cu pac!ete 2PM $.2.4.1. *escriere si caracteristici $.2.4.2. Instalare

$.2.4.3. *e6instalare $.2.4.4. Intero#are $.2.4.5. 4p#rade $.2.4.6. Eerificare $.2.5. Lucrul cu alte tipuri de pac!ete /inare $.2.5.1. Administrarea pac!etelor .de/ :*e/ian; $.2.5.2. Administrarea pac!etelor .t#6 :)lac3%are; $.2.5.3. Administrarea pac!etelor .p3# :)olaris; $.2.6. Inte#ratoare de pac!ete $.2.6.1. 'oncepte si avantaIe $.2.6.2. urpmi :Mandriva; $.2.6.3. apt :*e/ian; $.2.6.4. Dum : edora;
..$.Compilarea si instalarea din surse

$.3.1. >/tinerea si de6ar!ivarea surselor $.3.2. *e ce avem nevoie pentru a compila sursele $.3.3. *espre ma3e $.3.4. 'itirea fisierelor I-)1ALL si 27A*M7 $.3.5. 'onfi#urarea surselor in vederea compilarii $.3.6. 'ompilarea $.3.$. Instalarea $.3.&. 'uratarea ar/orelui surselor $.3.(. Modificarea fisierelor de confi#urare si rularea pro#ramului $.3.1,. *e6instalare Capitolul 0: Con)igurarea inter)etelor de retea
0.1.Con"epte: inter)ata vs pla"a de retea 0.#.1enumirile inter)etelor de retea in Linux 0.$.Ce aspe"te presupune "on)igurarea retelei pe o statie Linux

&.3.1.'onectivitate locala &.3.2.'onectivitate cu alte retele &.3.3.2e6olutia de nume


0.%.Con)igurarea unei inter)ete de retea

&.4.1.'omen6ile ifconfi# si ip &.4.2.'onfi#urarea de adrese IP multiple pe aceeasi interfata


0.(.Con)igurarea rutei de)ault

&.5.1.4tilitate &.5.2.'omanda route


0.,.Con)igurarea serverelor 1NS de sistem

&.6.1.4tilitate &.6.2. isierul 5etc5resolv.conf

0...+isiere de "on)igurare pentru setarile de retea 0.0. Utilitare de monitori2are si diagnosti"

&.$.1.Eerificarea conectivitatii cu alte statii? pin#, traceroute, telnet mtr &.$.2.Ei6uali6area listei de conexiuni? netstat &.$.3.Administrarea ta/elei de routare? route &.$.4.Administrarea parametrilor le#aturii de date? mii"tool, et!tool &.$.5.Anali6oare de protocol? tcpdump, %ires!ar3, ts!ar3 Capitolul 3: Serverul 1&CP 1. Protocolul *+'P 1. *escriere #enerala 2. 'e se Jntele#e prin Jnc!irierea unei adrese 3. unctionarea protocolului 1ipuri de mesaIe *iscover >ffer 2eKuest Ac3no%led#e 2elease *ecline -e#ative Ac3no%led#e Inform 2. )erverul I)' *+'P 1. Instalare 2. isa serverului 3. 'onfi#urare de /a6a 4. Particulari6area setarilor la nivel de statie 5. Asi#narea de adrese fixe pentru anumite statii 6. Particulari6area setarilor la nivel de #rup de statii $. Particulari6area setarilor la nivel de lot de adrese 3. 'lientul *+'P 1. 'lienti *+'P 2. 4tili6are d!client Capitolul 14: Serverul 1NS 5IN1 1. )istemul *-) :*omain -ame )Dstem; 1. *escriere #enerala 2. )patiul de nume *-) 3. )ervere *-) Lone *-) si rolul serverelor 1ipuri de servere *-) asociate unei 6one 4. 'lienti *-) si intero#are 'ine sunt clientii *-) 1ipuri de intero#ari si scenarii de utili6are 5. 2e6oluMia inversM 6. Protocolul *-) $. Inre#istrarea unui domeniuN mana#ementul domeniilor 2. )erverul *-) .I-* :.er3eleD Internet -ame *omain;

1. Instalare 2. isa serverului 3. >peratii preliminare 4. 'onfi#urare 2oluri si moduri de confi#urare ale unui server *-) 7lemente componente ale confi#urarii isierul de confi#urare named.conf 'ompo6itie )intaxa #enerala *irective de confi#urare 'onfi#urare de /a6a )pecificarea 6onelor pentru care serverul este autoritativ isierele 6ona 1ipuri de inre#istrari ormatul unei inre#istrari 2e#uli de sintaxa in fisierul 6ona 'ompo6itia de /a6a a unui fisier 6ona 5. Eerificarea si dia#nosticarea functionarii serverului Modalitati si utilitare Intero#are manuala cu di# Capitolul 11: Serverul /e' Apa"-e 1. 'oncepte %e/ 2. )erverul Apac!e 1. *escriere, structura, facilitati 2. Instalare 3. isa serverului 4. 'onfi#urare 'ompo6itia si sintaxa fisierului de confi#urare 'onfi#urare de /a6a Incarcarea dinamica a modulelor Indexul unui director 'ontrolul accesului la resurse Modalitati de control al accesului 'ontrolul accesului la resurse in functie de caracteristicile clientului 'ontrolul accesului la resurse pe /a6a de autentificare Im/o#atirea si reor#ani6area %e/space"ului )ervere virtuale :virtual !osts; Principii )ervere virtuale IP"/ased )ervere virtuale name"/ased Lo#ica de ale#ere a virtual !ost"ului MIM7 :Multipart Internet Mail 7xtensions; '9I Capitolul 1#: Serverul e!mail post)ix6dove"ot 1. )istemul de posta electronica 1. Lantul de transmitere a e"mail"ului in internet 2. 2elatia e"mail " *-) 3. Protocolul )M1P :2 ' 2&2152&22;

unctionare -otiunea de relaDN e"mail routin# *ialo#ul )M1P 4. Accesarea e"mail"ului 5. Protocolul P>P3 :2 '1(3(5)1*53; *escriere #enerala *ialo#ul P>P 2. )erverul )M1P postfix 1. *escriere #enerala 2. Instalare 3. isa serverului 4. isierul main.cf )intaxa #enerala Plasarea listelor de informatie in ta/ele externe Manipularea confi#urarii folosind postconf 5. 'e presupune confi#urarea serverului smtp 6. 'onfi#urare de /a6a $. 'onfi#urarea domeniilor pentru care serverul accepta mail &. ormate de casuta postala (. 2elatia adresa de e"mail"Ocasuta postala 1,. Lucrul cu alias"uri 11. Lucrul cu useri virtuali 3. )erverul IMAP5P>P dovecot 1. *escriere #enerala 2. Instalare 3. 'onfi#urare

Capitolul 1$: Serverul N7P 1. 'oncepte 1. 1impul " determinare si sincroni6are 2. *e ce este nevoie de sincroni6are 3. Modalitati de determinare a timpului si neconcordante 4. )tandarde de timp 5. *istri/uirea timpului oficial 2. Protocolul -1P 3. )erverul -1P 1. isa serverului 2. 'onfi#urare )etari #enerale Moduri de operare ale serverului )ta/ilirea serverelor aIutatoare folosite pentru sincroni6are >perarea ca client de /roadcast >perarea ca server in modul /roadcast 'ontrolul accesului 3. Monitori6area serverului 4tilitarul ntpK Capitolul 1%: Serverul +7P 1. Protocolul 1P 1. *escriere 2. 'lientul 1P

3. )erverul 1P 4. *etalii de functionare a protocolului 2. )erverul pureftpd 1. 'apa/ilitati 2. Instalare 'ompilare din surse Instalare din pac!ete precompilate 3. Informatii utile 4. 'onfi#urare Particularitati 'onfi#urare de /a6a )ecuri6are 'onfi#urarea unui server 1P cu acces anonim 5. Accesul autentificat 'oncepte Autentificarea folosind conturi de sistem Autentificare folosind useri virtuali Aspecte practice 4seri virtuali memorati in fisiere locale 4seri virtuali memorati intr"o /a6a de date )HL Capitolul 1(: 8e"ompilarea 9ernelului Linux 1. 'oncepte 1. Eersiuni de 3ernel 2. 2atiuni si modalitati de recompilare 2. 2ecompilarea 3ernelului Linux 1. >/tinerea si de6ar!ivarea surselor de 3ernel 2. 'onfi#urarea surselor in vederea compilarii 3. 'ompilarea 4. Instalarea modulelor 5. Instalarea noului 3ernel 6. 'reare initial ramdis3 :pas optional; $. 2econfi#urarea /oot mana#erului in vederea /ootarii noului 3ernel &. )u#estii si proceduri pentru confi#urarea surselor in vederea compilarii *eterminarea !ard%are"ului pre6ent in sistem >ptiuni si drivere vitale

)etare local version