Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN 418/20.06.

2001
privind statutul medicului, stomatologului si farmacistului absolventi ai facultatiilor de medicina, stomatologie si farmacie cu licenta si cu minimum un an de pregatire practica Ministrul Sanatatii si Familiei Vazand referatul Directiei Generale Management, Resurse Umane si Concursuri si Directiei Generale de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor si sistentilor Medicali nr! D"#$%&'#(&!&)!(&&' *n temeiul dispozitiilor inscrise in +!G! nr!((#(&&', modificata si completata cu +!G!nr!(,-#(&&', privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei si ale .rdonantei de Urgenta nr!$,#(&&', privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar, emite urmatorul .RD*/ rt!'! 0'1 bsolventii facultatiilor de medicina cu licenta si stagiul de un an pregatire practica, sunt medici de medicina generala cu drept de libera practica! 0(1 Medicii de medicina generala cu drept de libera practica2 a! pana la varsta de 3$ de ani pot sustine concurs si promova ca rezidenti in orice specialitate din nomenclator4 dupa varsta de 3$ de ani se pot prezenta in continuare numai la concursuri de rezidentiat pe post in specialitatea de familie4 b! pot fi incadrati ca medici medicina generala astfel2 5 anga6ati la medici de familie sau unitati primire urgente4 5 cu contract pe durata determinata de asistenta medicala primara cu C SS in cabinete pentru care s5au organizat doua concursuri succesive si nu au e7istat candidati4 5 medici scolari sau#si anga6ati in sectorul de medicina preventiva, ec8ipe sportive, intreprinderi, port, frontiera, unitati militare4 5 unitati tip ambulanta, salvamont, salvamar sau similare! c! pot practica liberal medicina, conform legislatiei in vigoare! 031 Medicul de medicina generala cu drept de libera practica are obligatia indiferent de varsta sa participe la formele de pregatire medicala continua si poate obtine competentele prevazute in ne7a nr!', prin programe de pregatire organizate de Ministerul Sanatatii si Familiei! rt!(! 0'1 bsolventii facultatiilor de stomatologie cu licenta si stagiul de un an pregatire practica, sunt medici stomatologi cu drept de libera practica! 0(1 Medicii stomatologi cu drept de libera practica2 a! pana la varsta de 3$ de ani pot sustine concurs si promova ca rezidenti in orice specialitate din nomenclator4 dupa varsta de 3$ de ani se pot prezenta in continuare numai la concursuri de rezidentiat pe post in specialitatea stomatologie generala4 b! pot fi incadrati in cabinete stomatologice publice si cabinete stomatologice private4 031 Medicii stomatologi cu drept de libera practica pot obtine prin programe de pregatire competentele in ne7a nr!(! rt!3! 0'1 bsolventii facultatiilor de farmacie cu licenta si un an de pregatire practica, sunt farmacisti cu drept de libera practica! 0(1 Farmacistii cu drept de libera practica2 a! pana la varsta de 3$ de ani pot sustine concurs si promova ca rezidenti in orice specialitate din nomenclator4 dupa varsta de 3$ de ani se pot prezenta in continuare numai la concursuri de rezidentiat pe post in specialitatea farmacie generala4 b! pot desc8ide farmacii in mediul rural! c! pot fi incadrati in orice farmacie comunitara, de spital din mediul rural, sanatorii si unitati izolate 031 Farmacistii cu drept de libera practica pot obtine prin programe de pregatire competentele prevazute in ne7a nr!3!

rt!9! bsolventii facultatiilor de medicina, stomatologie si farmacie cu e7amen de stat sau licenta care practica medicina generala, stomatologia, respectiv farmacia, cu respectarea prevederilor legale la data aparitiei prezentului .rdin, sunt medici de medicina generala, stomatologi si respectiv farmacisti cu drept de libera practica si beneficiaza de prevederile art!', ( si 3! rt!$! 0'1 Medicii de medicina generala cu drept de libera practica, medicii st mat l gi cu drept de libera practica si !armacistii cu drept de libera practica care au minimum pt ani "ec#ime ca medici de medicina generala, st mat l gi, respecti" !armacisti, se p t pre$enta la e%amen pentru btinerea specialitatil r de medicina de !amilie, st mat l gie generala, respecti" !armacie generala! 0(1 :7amenul este organizat de Ministerul Sanatatii si Familiei la nivel national, in doua sesiuni consecutive, una pe an! 031 Dupa oraganizarea si desfasurarea acestor doua sesiuni, specialitatile medicina de familie, stomatologie generala si farmacie generala se vor obtine numai prin rezidentiat! rt!)! Directia Generala Management, Resurse Umane si Concursuri, Directia Generala de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor si sistentilor Medicali si celelalte directii din Ministerul Sanatatii si Familiei vor aduce la indeplinirea prevederile prezentului .rdin! rt!-! Prezentul .rdin se va publica in Monitorul .ficial al Romaniei, Partea *! M*/*S;RU< S / ; ;** S* F M*<*:* DR! D /*:< " R;.S /:= /R!' .RD*/ /r! 9',#(&!&)!(&&' Medicii de medicina generala cu drept de libera practica pot avea acces la competentele2 > medicina scolara4 > ingri6iri paliative4 > reinsertie socio5profesionala4 > managementul medical al sportivilor4 & medicina de intreprindere' > sanatate comunitara4 > medicina aerospatiala4 > economie sanitara si management financiar4 > promovarea sanatatii si strategii preventive4 > acupunctura4 > 8omeopatie4 > apifitoterapie4 > ecografie generala4 > urgente prespitalicesti! /:= /R!( .RD*/ /r! 9',#(&!&)!(&&' Medicii stomatologi cu drept de libera practica pot avea acces la competentele2 > radiodiagnostic dentar4 > economie sanitara si management financiar4 > promovarea sanatatii si strategii preventive! /:= /R!3 .RD*/ /r! 9',#(&!&)!(&&' Farmacistii cu drept de libera practica pot avea acces la competentele2 > economie sanitara4 > promovarea sanatatii si strategii preventive.