Sunteți pe pagina 1din 85

Anexa nr.

2 la Legea cu privire la tariful vamal Lista serviciilor vamale i cuantumul taxei pentru proceduri vamale
Poziia tarifar Denumirea mrfii Taxa vamal (% din cost, dac nu este stabilit alt indice) " 0 0 0 10 10

! # # # #! # #" 0103 10 000 0103 91 0103 92 # #) 010" 10 010" 10 100 010" 10 300 010" 10 &00 010" 20 010" 20 100 010" 20 900 # #* 010 11 010 12 000 010 19 010 9" 000 010 99 # #, #!# #!#! #!#" 0203 11 0203 12 0203 19 0203 21 0203 22 0203 29 #!#) #!#* ## #!#, #!#. $ai, m%ari, cat&ri, asini, vii 'nimale vii din specia bovin 'nimale vii din specia porcin( reproductori de ras pur altele: de o greutate sub 0 !g de o greutate egal cu sau peste 0 !g 'nimale vii din specia ovin sau caprin( din specia ovin: reproductori de ras pur altele: miei #p$n la un an% altele din specia caprin: reproductori de ras pur altele +alinacee, rae, %&te, curcani i bibilici, vii, din specii domestice( de o greutate p$n la 1& g: psri de curte din specia galinacee curcani altele altele: coco'i 'i gini din specia Gallus domesticus altele 'lte animale vii $arne de bovine, proaspt sau refri%erat $arne de bovine con%elat $arne de porcine proaspt, refri%erat sau con%elat( proaspt sau refrigerat: carcase 'i semicarcase +amboane, spete 'i pr-i din acestea, nede.osate altele congelat: carcase sau semicarcase +amboane, spete 'i pr-i din acestea, nede.osate altele $arne de ovine sau caprine proaspt, refri%erat sau con%elat $arne de cal (cabalin), m%ar, cat&r, asin, proaspt, refri%erat sau con%elat -r%ane comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, m%ari, cat&ri, asini, proaspete, refri%erate sau con%elate $arne i or%ane comestibile ale pasrilor de la poziia tarifar # #*, proaspete, refri%erate sau con%elate(

0 10 10 0 10

0 0 0 20 20 0 20()200 euro*t 20()1 0 euro*t

20()200 euro*t 20()200 euro*t 20()200 euro*t 20()200 euro*t 20()200 euro*t 10()200 euro*t 10()100 euro*t 1 1

020/ 11 020/ 12 020/ 13 020/ 1" 020/ 2" 020/ 2 020/ 20 020/ 2/ 020/ 32 020/ 33 020/ 3" 020/ 3 020/ 30 #!#/ #!#0 ##

#! # #"# #"#! #"#" #"#) #"#* #"#,

#"#.

#)# #)#! 0"02 10

0"02 21 0"02 29 0"02 29 110

0"02 29 1 0 0"02 29 190

de psri din specia galinacee: $ntregi, proaspete sau refrigerate $ntregi, congelate pr-i 'i organe, proaspete sau refrigerate pr-i 'i organe, congelate de curcani: $ntregi, proaspe-i sau refrigera-i $ntregi, congela-i pr-i 'i organe, proaspete sau refrigerate pr-i 'i organe, congelate de ra-e, g$'te sau bibilici: $ntregi, proaspete sau refrigerate $ntregi, congelate fica-i gra'i, proaspe-i sau refrigera-i altele, proaspete sau refrigerate altele, congelate 'lt carne i or%ane comestibile, proaspete, refri%erate sau con%elate 1lnin fr carne slab, %rsime de porc i de pasre, netopit, nici altfel extras, proaspt, refri%erat, con%elat, srat sau &n saramur, uscat sau afumat $arne i or%ane comestibile, srate sau &n saramur, uscate sau afumate2 fin i pudr comestibil de carne sau de or%ane Pete viu Pete proaspt sau refri%erat, cu excepia fileului i crnii de pete i altor preparate din pete de la poziia tarifar #"#) Pete con%elat, exclusiv file i carne de pete de la poziia tarifar #"#) 3ile de pete i carne de pete (c4iar tocat), proaspt, refri%erat sau con%elat Pete uscat, srat sau &n saramur2 pete afumat, fiert sau nefiert, &naintea sau &n timpul afumrii2 finuri, pudre i pelete de pete pentru consum uman $rustacee, &n coc4ilie sau nu, vii, proaspete, refri%erate, con%elate, uscate, srate sau &n saramur2 crustacee &n coc4ilie, %tite prin fierbere &n ap sau &n vapori de ap, c4iar refri%erate, con%elate, uscate, srate sau &n saramur2 finuri, pudre i pelete de crustacee pentru consum uman 5olute, &n coc4ilie sau nu, vii, proaspete, refri%erate, con%elate, uscate, srate sau &n saramur2 nevertebrate acvatice, altele dec&t crustacee i molute, vii, proaspete, refri%erate, con%elate, uscate, srate sau &n saramur2 finuri, pudre i pelete de nevertebrate acvatice, altele dec&t crustacee, pentru consum uman Lapte i sm&nt&n, neconcentrate, fr adaos de za4r sau ali &ndulcitori (edulcorani) Lapte i sm&nt&n din lapte, concentrate sau cu adaos de za4r sau ali &ndulcitori (edulcorani)( pudr, granule sau alte forme solide, cu un con-inut de grsimi care s nu dep'easc 1, ( din greutate pudr, granule sau alte forme solide, cu un con-inut de grsimi de peste 1, ( din greutate: fr adaos de .a1r sau al-i $ndulcitori #edulcoran-i% altele: cu un con-inut de grsimi care s nu dep'easc 2/( din greutate: lapte special, a'a2.is 3pentru sugari4, $n recipiente $nc1ise ermetic, cu un con-inut net care s nu dep'easc 00 g, cu un con-inut de grsimi care s dep'easc 10( din greutate altele: $n ambala+e directe, cu un con-inut net care s nu dep'easc 2, !g altele cu un con-inut de grsimi care s dep'easc 2/( din greutate:

20()100 euro*t 1 ()100 euro*t 20()100 euro*t 1 ()100 euro*t 20()100 euro*t 20()100 euro*t 20()100 euro*t 20()100 euro*t 20()100 euro*t 20()100 euro*t 20()100 euro*t 20()100 euro*t 20()100 euro*t 1 1

1 10 10 0 0 0 0

10

10

10 10

0"02 29 910 0"02 29 990 0"02 91 0"02 99 #)#"

#)#)

#)#* 0"0 10 0"0 20 0"0 90 #)#, #)#. ##

0"0/ 00 110 0"0/ 00 190 0"0/ 00 300 0"0/ 00 900 #)#/

#)#0 ## ### #) # ## ### #*# ## ### #*#! #*#) ## ###

#*#*

#*#, #*#.

#*#/ ## ###

#* # ## ###

#* 0 11 10 000

$n ambala+e directe, cu un con-inut net care s nu dep'easc 2, !g altele altele: la care nu s2a adugat .a1r sau al-i $ndulcitori #edulcoran-i% altele Lapte acru, lapte prins i sm&nt&n, iaurt, c4efir i alte sorturi de lapte i sm&nt&n fermentate sau acidulate, c4iar concentrate, c4iar cu adaos de za4r sau ali &ndulcitori (edulcorani), sau aromatizate, sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao 6er, c4iar concentrat sau cu adaos de za4r ori de ali &ndulcitori (edulcorani)2 produse din compui naturali ai laptelui, c4iar cu adaos de za4r sau ali &ndulcitori (edulcorani), nedenumite i necuprinse &n alt parte 7nt i alte substane %rase provenite din lapte2 paste lactate pentru tartine( unt paste lactate pentru tartine altele 8r&nzeturi i cauri -u de psri, &n coa9, proaspete, conservate sau preparate( de psri de curte: pentru clocit: de curci sau de g$'te altele altele altele -u de psri, fr coa9, i %lbenuuri de ou, proaspete, uscate, preparate prin fierbere &n ap sau &n vapori de ap, mulate, con%elate sau altfel conservate, c4iar cu adaos de za4r sau &ndulcitori (edulcorani) 5iere natural Produse comestibile de ori%ine animal, nedenumite i necuprinse &n alt parte Pr uman, neprelucrat, c4iar splat sau de%resat2 deeuri de pr uman Pr de porc sau de mistre2 pr de bursuc i alte sorturi de pr pentru perii2 deeuri din aceste sorturi de pr :ntestine, vezici i stomacuri de animale (altele dec&t de peti), &ntre%i sau pri din acestea, proaspete, refri%erate sau con%elate, srate, &n saramur, uscate sau afumate Piei de psri i alte pri de psri, acoperite cu pene i puf, pene i pri de pene (cu mar%inile fasonate sau nu), puf, neprelucrate, cel mult splate, dezinfectate sau tratate &n vederea conservrii2 pudre i deeuri de pene sau de pri de pene -ase i coarne neprelucrate, de%resate, prelucrate sumar (dar nedecupate &n forme), tratate cu acid sau de%elatinate2 pudre i deeuri din acestea 3ilde, carapace de broasc estoas, oase i fanoane de balen i de alte mamifere acvatice, coarne, ramuri de coarne de cerb, copite, un%4ii, %4eare i ciocuri, neprelucrate sau prelucrate sumar (dar nedecupate &n forme)2 pudre i deeuri din acestea $orali i alte materiale similare, brute sau preparate sumar, dar neprelucrate altfel2 coc4ilii i carapace de molute, crustacee sau de ec4inoderme i oase de sepii, neprelucrate sau sumar prelucrate (dar nedecupate &n forme)2 pudre i deeuri din acestea $4i4limbar cenuiu, castoreum, zibet, mosc2 cantaride2 bil, uscat sau neuscat2 %lande i alte substane de ori%ine animal folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refri%erate, con%elate sau altfel conservate provizoriu Produse de ori%ine animal, nedenumite sau neincluse &n alt parte2 animale moarte de la capitolul # sau #", improprii consumului uman( sperm de bovine

10 10 10 10 1

10

1 () 00 euro*t 20() 00 euro*t 20() 00 euro*t 10

0 0 1 1 1

1 1 1 1 10

1 1

10

0 11 91 0 11 99 #,#

#,#! 0002 10 0002 10 100 0002 10 900 0002 20 0002 30 000 0002 "0 0002 90 #,#" #,#)

#.# 0/01 10 000 0/01 90 0/01 90 100 0/01 90 00

0/01 90 900 #.#! ## ###

#.#" #.#) #.#* #.#,

#.#. ## 0/0/ 00 0 0

0/0/ 00 900 #.#/ #.#0 #. # #.

altele: produse de pe'te sau crustacee, molu'te sau alte nevertebrate acvatice5 animale moarte de la capitolul 03 altele 8ulbi, tuberculi, cepe, rdcini tuberoase, %rife i rizomi, &n repaus ve%etativ, &n cretere sau &n floare2 puiei, plante i rdcini din varietatea cicorii, altele dec&t rdcinile de la poziia tarifar ! ! 'lte plante vii (inclusiv rdcinile acestora), butai i altoi2 spori de ciuperci( buta'i nerdcino'i 'i altoi: de vi-2de2vie altele pomi, arbu'ti, tufi'uri, cu fructe comestibile, altoi-i sau nealtoi-i rododendroni 'i a.alee, altoi-i sau nealtoi-i trandafiri, altoi-i sau nealtoi-i altele 3lori i boboci de flori, tiate pentru buc4ete sau ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impre%nate sau altfel preparate 3runze, ramuri i alte pri de plante, fr flori i boboci de flori, ierburi, muc4i i lic4eni, pentru buc4ete i ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impre%nate sau altfel preparate $artofi, &n stare proaspt sau refri%erai( pentru sm$n- altele: destina-i fabricrii amidonului altele: cartofi noi: de la 1 ianuarie la 1 mai de la 10 mai la 30 iunie altele Tomate, &n stare proaspt sau refri%erate( de la 1 ianuarie la 31 martie de la 1 aprilie la 31 octombrie de la 1 noiembrie la 31 decembrie $eap, ceap franuzeasc (Allium ascalonicum), usturoi, praz i alte le%ume aliacee, &n stare proaspt sau refri%erate ;arz, conopid, %ulii, varz crea i le%ume comestibile similare din %enul 8rassica, &n stare proaspt sau refri%erate 1alat verde (Lactuca sativa) i cicoare (Cichorium spp<), &n stare proaspt sau refri%erate 5orcovi, napi, sfecl roie pentru salat, floare de c&mp %alben (barba=caprei), elin, ridic4e i rdcinoase comestibile similare, &n stare proaspt sau refri%erate $astravei i cornioni, &n stare proaspt sau refri%erat : castrave-i: de la 1 ianuarie la 31 martie de la 1 aprilie la 31 octombrie de la 1 noiembrie la 31 decembrie corni'oni Le%ume cu psti, curate sau nu de psti, proaspete sau refri%erate 'lte le%ume &n stare proaspt sau refri%erate Le%ume, pre%tite sau nu prin fierbere &n ap sau &n aburi, con%elate Le%ume conservate provizoriu (de exemplu( cu bioxid de sulf, &n saramur, &n ap sulfuroas sau &n alte soluii de preconservare), dar improprii consumului alimentar &n aceast stare

1 1

0 0

1 1

10

10 20 10 1 1 1 1

10 1 10 10 1 1 1 1

#. ! 0/12 20 000 0/12 31 000 0/12 32 000 0/12 33 000 0/12 39 000 0/12 90 0/12 90 0 0 0/12 90 110 0/12 90 190 0/12 90 300 0/12 90 00 0/12 90 900 #. " 0/13 10 0/13 10 100 0/13 10 900 0/13 20 000 0/13 31 000 0/13 32 000 0/13 33 0/13 "0 000 0/13 0 000 0/13 90 #. )

#/#

0&01 11 000 0&01 19 000 0&01 21 000 0&01 22 000 0&01 31 000 0&01 32 000 #/#! #/#" ## #/#) #/#* #/#, 0&00 10 0&00 10 100

Le%ume uscate, &ntre%i, tiate, felii, sfr&mate sau pulverizate, dar nepreparate altfel( ceap ciuperci, inclusiv din speciile Auricularia spp., Tremella spp. 'i trufe: de genul Agaricus din specia Auricularia spp. din specia Tremella spp. altele alte legume5 amestecuri de legume: cartofi, tia-i sau nu $n felii, dar neprepara-i altfel porumb dulce #Zea mays var. saccharata%: 1ibri.i destina-i $nsm$n-rilor altele tomate morcovi altele Le%ume uscate cu psti, curate de psti, c4iar decorticate sau sfr&mate( ma.re #Pisum sativum%: destinat $nsm$n-rilor altele nut #garbanzos% fasole #Vigna spp., Phaseolus spp.%: fasole din speciile Vigna mungo (L. !epper sau Vigna radiata (L. "ilcze# fasole #Adzu#i% a'a2.isa 3mica ro'ie4 #Phaseolus sau Vigna angularis% fasole gras, inclusiv fasole alb #Phaseolus vulgaris% linte bob de grdin #Vicia $aba var. ma%or, Vicia $aba var. e&uina, Vicia $aba var. minor% altele >dcini de manioc, de arorut sau de orc4is, napi porceti, batate i rdcini i tuberculi similari, cu coninut ridicat de amidon sau inulin, proaspete, refri%erate, con%elate sau uscate, c4iar tiate buci sau a%lomerate sub form de pelete2 miez de sa%otier ?uci de cocos, nuci de 8razilia, nuci de ca9u, proaspete sau uscate, c4iar fr coa9 sau decorticate( nuci de cocos: uscate altele nuci de 6ra.ilia: $n coa+ fr coa+ nuci de ca+u: $n coa+ fr coa+ 'lte fructe cu coa9, proaspete sau uscate, c4iar fr coa9 sau decorticate 8anane, inclusiv din specia Musa paradisiaca (plantains), proaspete sau uscate $urmale, smoc4ine, ananas, avocado, %uave, man%o i man%ustan, proaspete sau uscate $itrice, proaspete sau uscate 1tru%uri, proaspei sau uscai (stafide)( proaspe-i: de mas: de la 1 ianuarie la 1" iulie

1 1 1 1 1 1 0 10 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

10

0&00 10 900

0&00 20 #/#. #/#/ 0&0& 10 0&0& 10 100 0&0& 10 &00

0&0& 20 0&0& 20 100 0&0& 20 00

0&0& 20 900 #/#0 0&09 10 000

0&09 20 0&09 20 0 0

0&09 20 9 0

0&09 30 0&09 30 100

0&09 30 900

0&09 "0 0&09 "0 0 0

0&09 "0 900

de la 1 iulie la 20 noiembrie de la 21 noiembrie la 31 decembrie altele: de la 1 ianuarie la 1" iulie de la 1 iulie la 31 octombrie de la 1 noiembrie la 31 decembrie usca-i Pepeni (inclusiv pepeni verzi) i Papa@a, proaspei 5ere, pere i %utui, proaspete( mere: mere pentru cidru, pre.entate $n vrac, de la 10 septembrie la 1 decembrie altele: de la 1 ianuarie la 30 iunie de la 1 iulie la 31 iulie de la 1 august la 31 decembrie pere 'i gutui: pere: pere pentru cidru, pre.entate $n vrac, de la 1 august la 31 decembrie altele: de la 1 ianuarie la 30 iunie de la 1 iulie la 31 octombrie de la 1 noiembrie la 31 decembrie gutui $aise, ciree, viine, piersici (inclusiv nectarine), prune i porumbe, proaspete( caise: de la 1 ianuarie la 31 mai de la 1 iunie la 31 iulie de la 1 august la 31 decembrie cire'e 'i vi'ine: vi'ine #Prunus cerasus%: de la 1 ianuarie la 20 mai de la 21 mai la 10 august de la 11 august la 31 decembrie altele: de la 1 ianuarie la 20 mai de la 21 mai la 10 august de la 11 august la 31 decembrie piersici, inclusiv nectarine: nectarine: de la 1 ianuarie la 10 iunie de la 11 iunie la 30 septembrie de la 1 octombrie la 31 decembrie altele: de la 1 ianuarie la 10 iunie de la 11 iunie la 30 septembrie de la 1 octombrie la 31 decembrie prune 'i porumbe: prune: de la 1 ianuarie la 10 iunie de la 11 iunie la 30 septembrie de la 1 octombrie la 31 decembrie porumbe

1 10 10 1 10 0 10

10 10 20 10

10 10 20 10 10

10 20 10

10 20 10 10 20 10

10 20 10 10 20 10

10 20 10 10

#/ # 0&10 10 000

0&10 20 0&10 "0 0&10 0 000 0&10 00 000 0&10 90 #/ #/ !

#/ " #/ ) ## ### #0# #0#! 0902 10 000 0902 20 000 0902 30 000 0902 "0 000 #0#" ## ### #0#) #0#* ## ### #0#, #0#. ## ### #0#/ #0#0 #0 # ## 1001 10 000 1001 90 ##! ## ### ##" ## ##) ## ### ##* ##, ##. ## ##/ # ## #! 1102 10 000 1102 20 1102 90 #"

'lte fructe, proaspete( cp'une 'i fragi: de la 1 ianuarie la 30 aprilie de la 1 mai la 31 iulie de la 1 august la 31 decembrie .meur, mure, dude 'i 1ibri.i ai acestora meri'or, afine 'i alte fructe din specia Vaccinium !i7i durian #fruct al pomului din specia 'urio zibethinus% altele 3ructe, fierte sau nu &n ap sau &n vapori de ap, con%elate, c4iar cu adaos de za4r sau ali &ndulcitori (edulcorani) 3ructe i nuci conservate provizoriu (de exemplu( cu bioxid de sulf, &n saramur, &n ap sulfurat sau &n alte soluii conservante), dar improprii alimentaiei &n aceast stare 3ructe uscate, altele dec&t cele de la poziiile tarifare #/# A#/#,2 amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coa9 de la acest capitol $o9i de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, con%elate, uscate sau semiconservate &n saramur, &n ap sulfurat sau &n alte soluii conservante $afea, c4iar pr9it sau decofeinizat2 co9i i pelicule de cafea2 &nlocuitori de cafea conin&nd cafea, indiferent de proporiile amestecului $eai, c4iar aromatizat( ceai verde #nefermentat%, pre.entat $n ambala+e directe cu un con-inut de maximum 3 !g ceai verde #nefermentat%, altfel pre.entat ceai negru #fermentat% 'i ceai par-ial fermentat, pre.entat $n ambala+e directe cu un con-inut de maximum 3 !g ceai negru #fermentat% 'i ceai par-ial fermentat, altfel pre.entat 5ate Piper (din %enul Piper)2 ardei din %enul Capsicum sau din %enul Pimenta, uscat sau mcinat, sau pulverizat ;anilie 1corioar i flori de scorioar $uioare (fructe &ntre%i, cuioare i codie) ?ucoar, mirodenie din coa9a uscat a nucoarei i cardamom 1emine de anason, de badian, de mrar, de coriandru, de c4imen sau de c4imion2 bace de ienupr +4imbir, ofran, curcum, cimbru, frunze de dafin, curr@ i alte mirodenii +r&u i meslin (amestec de %r&u cu secar &n proporie de doi la unu)( gr$u dur altele 1ecar -rz -vz Porumb -rez 8oabe de sor% Bric, mei, semine de Phalaris Canariensis2 alte cereale 3in de %r&u sau meslin 3in de cereale, altele dec&t %r&u sau meslin( fin de secar fin de porumb #mlai% altele $rupe, %riuri i a%lomerate sub form de pelete din cereale

10 20 10 10 10 10 10 10 20 1

20 10 10

10 10 / / 10 10 0 0 0

0 10 0 10 10 10 0 1 0 0 1 1 1

#)

#* #,

#. #/ 110& 11 000 110& 12 000 110& 13 000 110& 1" 000 110& 19 110& 20 000 #0 ## ### !# ## !#! 1202 10 1202 20 000 !#" ## ### !#) ## !#* !#, ## !#. 120/ 20 120/ "0 120/ 0 120/ 91 120/ 99 !#/ !#0 1209 10 000 1209 21 000 1209 22 1209 23 1209 2" 000 1209 2 1209 29 1209 30 000 1209 91 1209 99 ! # !

! !

8oabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu( deco9ite, presate, sub form de ful%i, lustruite, tiate sau zdrobite), cu excepia orezului de la poziia tarifar ##,2 %ermeni de cereale, &ntre%i, presai, sub form de ful%i sau zdrobii 3in, %ri, pudr, ful%i, %ranule i a%lomerate sub form de pelete, din cartofi 3in, %ri i pudr din le%ume cu pstaie uscate, de la poziia tarifar #. ", din 1a%o sau din rdcini sau tuberculi de la poziia tarifar #. ) i din produsele de la capitolul #/ 5al, c4iar pr9it 'midon i fecule2 inulin: amidon 'i fecule: amidon de gr$u amidon de porumb fecule de cartofi fecule de manioc alte tipuri de amidon 'i fecule inulin +luten de %r&u, c4iar uscat 8oabe de soia, c4iar sfr&mate 'ra4ide, nepr9ite i nici altfel preparate termic, c4iar decorticate sau sfr&mate( $n coa+ decorticate, c1iar sfr$mate $opra 1emine de in, c4iar sfr&mate 1emine de rapi sau de rapi slbatic, c4iar sfr&mate 1emine de floarea=soarelui, c4iar sfr&mate 'lte fructe i semine olea%inoase, c4iar sfr&mate( semin-e de bumbac semin-e de susan semin-e de mu'tar altele: semin-e de mac altele 3in i %ri din fructe i semine olea%inoase, altele dec&t cele de mutar 1emine, fructe i spori, folosite pentru &nsm&nat( semin-e de sfecl de .a1r semin-e de plante fura+ere: de lucern de trifoi #Tri$olium spp. de piu' de iarb de 8entuc!9 #Poa pratensis L.% de raigras #Lolium multi$lorum Lam., Lolium perenne L.% altele semin-e de plante erbacee cultivate $n principal pentru flori altele: semin-e de legume altele $onuri de 4amei, proaspete sau uscate, c4iar sfr&mate, mcinate sau sub form de pudr sau pelete2 lupulin Plante i pri de plante, semine i fructe din speciile folosite &n principal &n parfumerie, medicin sau ca insecticide, fun%icide sau &n scopuri similare, proaspete sau uscate, c4iar tiate, sfr&mate sau sub form de pudr >ocove, al%e, sfecl de za4r i trestie de za4r, proaspete, refri%erate, con%elate sau uscate, c4iar pulverizate2 s&mburi i miez de s&mburi de fructe i alte produse ve%etale (inclusiv rdcini de cicoare nepr9ite din varietatea

0 0 0

10

0 10 10 0 10 0 10 10 10 10

0 1 1 0 0 10 0 0 0 0

20

! " ## ### ! )

"# "#!

1302 11 000 1302 12 000 1302 13 000 1302 19 1302 20

1302 31 000 1302 32 1302 39 000 )#

)#) *# ## *#! ## *#" ## *#) *#* ## 1 0 00 100 1 0 00 900 *#, ## ### *#. *#/ *#0 * # ##

* * ! * " * ) * * * ,

Cichorium intybus sativum) destinate &n principal alimentaiei umane, nedenumite i necuprinse &n alt parte Paie i pleav de cereale brute, c4iar tocate, mcinate, presate sau a%lomerate sub form de pelete +ulii fura9ere, sfecl fura9er, rdcini fura9ere, f&n, lucern, trifoi, sparcet, varz fura9er, lupin, mzric4e i alte produse fura9ere similare, c4iar a%lomerate sub form de pelete Celac2 %ume, rini, %ume=rini i oleorini (de exemplu( balsamuri), naturale 1eve i extracte ve%etale2 substane pectice, pectinai i pectai2 a%ar=a%ar i alte mucila%ii i a%eni de mrire a viscozitii, derivate din produse ve%etale, c4iar modificate( seve 'i extracte vegetale: opiu din lemn dulce din 1amei altele substan-e pectice, pectina-i 'i pecta-i mucilagii 'i agen-i de mrire a visco.it-ii, deriva-i din produse vegetale, c1iar modifica-i: agar2agar mucilagii 'i agen-i de mrire a visco.it-ii, deriva-i din ro'cove, din boabe de ro'cove 'i din semin-e de guar, c1iar modifica-i altele 5aterii ve%etale de tipul celor folosite &n principal &n industria &mpletiturilor (de exemplu( bambus, ramuri de palmier, papur, stuf, trestie, rc4it, rafie, paie de cereale curate, albite sau vopsite i coa9 de tei) Produse ve%etale nedenumite i necuprinse &n alt parte +rsimi de porc (inclusiv untur topit) i %rsimi de pasre, altele dec&t cele de la poziia tarifar #!#0 sau *#" +rsimi de animale din specia bovin, ovin sau caprin, altele dec&t cele de la poziia tarifar *#" 1tearin din untur, ulei de untur, oleostearin, oleomar%arin, ulei de seu, neemulsionate, neamestecate i nici altfel preparate +rsimi i uleiuri i fraciunile lor, de pete sau de mamifere marine, c4iar rafinate, dar nemodificate c4imic +rsime de usuc i substane %rase derivate din acesta, inclusiv lanolin( grsime de usuc brut #suintin% altele 'lte %rsimi i uleiuri animale i fraciunile lor, c4iar rafinate, dar nemodificate c4imic 7lei de soia i fraciunile lui, c4iar rafinate, dar nemodificate c4imic 7lei de ara4ide i fraciunile lui, c4iar rafinate, dar nemodificate c4imic 7lei de msline i fraciunile lui, c4iar rafinate, dar nemodificate c4imic 'lte uleiuri i fraciunile lor, obinute exclusiv din msline, c4iar rafinate, dar nemodificate c4imic, inclusiv amestecuri ale acestor uleiuri sau fraciuni cu uleiuri sau fraciuni de la poziia tarifar *#0 7lei de palmier i fraciunile lui, c4iar rafinate, dar nemodificate c4imic 7leiuri din semine de floarea=soarelui, de ofrna, de bumbac i fraciunile lor, c4iar rafinate, dar nemodificate c4imic 7leiuri din nuci de cocos (ulei de copr), de s&mburi de palmier sau de babassu i fraciunile lor, c4iar rafinate, dar nemodificate c4imic 7leiuri de rapi sau de mutar i fraciunile lor, c4iar rafinate, dar nemodificate c4imic 'lte %rsimi i uleiuri ve%etale (inclusiv ulei de 9o9oba) i fraciunile lor, stabile, c4iar rafinate, dar nemodificate c4imic +rsimi i uleiuri animale sau ve%etale i fraciunile lor, 4idro%enate total sau

10 10

10 10 10 0 0

0 10 10 10

10 1 1 0 10

10 0 10

0 /, /,

0 1 0

1 10 10 1 10 20 * .

* / ##

1 1& 00 100

1 1& 00 310 1 1& 00 390 1 1& 00 910

1 1& 00 9 0 1 1& 00 990 *!# ## ### *! *!! ## ,# ## ,#! 1002 10 000 1002 10 001 1002 10 009 1002 20 1002 31 1002 32 1002 39 1002 "1 1002 "2 1002 "9 1002 0 1002 90 ,#" ## ,#) ,#* .#

parial interesterificate, reesterificate, c4iar rafinate, dar nepreparate altfel( grsimi 'i uleiuri animale 'i frac-iunile lor grsimi 'i uleiuri vegetale 'i frac-iunile lor 1 5ar%arin2 amestecuri sau preparate alimentare din %rsimi sau uleiuri animale 1 sau ve%etale sau din fraciuni de diferite %rsimi sau uleiuri prevzute la acest capitol, altele dec&t %rsimi i uleiuri alimentare sau dec&t fraciunile acestora de la poziia tarifar * , +rsimi i uleiuri animale sau ve%etale i fraciunile lor, fierte, oxidate, des4idratate, sulfurate, polimerizate prin cldur &n vacuum sau %az inert, sau altfel modificate c4imic, exclusiv cele de la poziia tarifar * ,2 amestecuri sau preparate nealimentare din %rsimi i uleiuri animale sau ve%etale sau din fraciuni de diferite %rsimi sau uleiuri prevzute la acest capitol, nedenumite i neincluse &n alt parte( linoxin 1 uleiuri vegetale stabile, fluide, simplu amestecate, destinate utili.rilor te1nice sau industriale, altele dec$t cele pentru fabricarea produselor pentru alimenta-ia uman: brute 1 altele 1 altele: grsimi 'i uleiuri animale sau vegetale 'i frac-iunile lor, fierte, oxidate, 1 des1idratate, sulfurate, polimeri.ate prin cldur $n vacuum sau ga. inert, sau altfel modificate c1imic, exclusiv cele de la po.i-ia tarifar 1 10 altele: amestecuri 'i preparate nealimentare din grsimi 'i uleiuri animale sau din 0 grsimi 'i uleiuri animale 'i vegetale 'i frac-iunile lor altele 1 +licerin brut2 leii i ape de %licerin 0 $ear ve%etal (altele dec&t tri%liceride), cear de albine sau de alte insecte i 1 spermanet, c4iar rafinat sau colorat De%ras2 reziduuri provenite din prelucrarea substanelor %rase sau a cerurilor 1 animale sau ve%etale $&rnai, c&rnciori i produse similare, din carne, or%ane sau s&n%e2 preparate 1 alimentare pe baz de aceste produse 'lte preparate sau conserve din carne, or%ane sau s&n%e( preparate omogeni.ate: pentru alimenta-ia copiilor 0 altele 1 de ficat de orice animal 1 de psri de curte de la po.i-ia tarifar 010 : de curcan 20 din psri din specia galinacee #Gallus domesticus% 20 altele 20 de porcine: +amboane 'i pr-i din acestea 20 spete 'i pr-i din acestea 20 altele, inclusiv amestecuri 1 de bovine 1 altele, inclusiv preparate din s$nge de orice animal 1 Dxtracte i sucuri de carne, de peti sau de crustacee, de molute sau de alte 10 nevertebrate acvatice Preparate sau conserve de pete2 icre (caviar) i &nlocuitori preparai din icre de 10 pete $rustacee, molute i alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate 10 6a4r din trestie sau din sfecl de za4r i za4aroz pur din punct de vedere :onform pct.9 din note c4imic, &n stare solid

.#!

.#" .#) /# ## ### /#! ## ### /#" /#) ## ### /#* ## ### /#, 0#

1901 10 000 1901 20 000 1901 90 0#!

0#" ## ### 0#)

0#*

190 10 000 190 20 190 190 190 190 !## !##! !##" !##) !##* 200 10 00 200 20 200 "0 000 200 200 1 000 9 000 31 32 "0 90

'lte za4aruri, inclusiv lactoz, maltoz, %lucoz i fructoz (levuloz), pure din :onform pct.9 din note punct de vedere c4imic &n stare solid2 siropuri de za4aruri fr adaosuri de substane aromatizante sau colorante2 miere artificial, amestecat sau neamestecat cu miere natural2 za4aruri i melase caramelizate 5elase rezultate din extra%erea sau rafinarea za4rului 1 Produse za4aroase (inclusiv ciocolat alb), care nu conin cacao 1 8oabe de cacao &ntre%i sau sparte, crude sau pr9ite 0 $o9i de boabe de cacao, pelicule i alte resturi de cacao 1 Past de cacao, de%resat sau nede%resat 0 7nt, %rsimi i ulei de cacao 0 Pudr de cacao, fr adaos de za4r sau ali &ndulcitori (edulcorani) 0 $iocolat i alte preparate alimentare care conin cacao 1 Dxtracte de mal2 preparate alimentare din finuri, %riuri, amidonuri sau extracte de mal, care nu conin cacao sau care conin cacao &n proporie de sub )#% din %reutate, calculat pe o baz complet de%resat, nedenumite sau necuprinse &n alt parte2 preparate alimentare din produsele prevzute la poziiile tarifare #)# A#)#), care nu conin cacao sau care conin cacao &ntr=o proporie de sub *% din %reutate, calculat pe o baz complet de%resat, nedenumite i necuprinse &n alt parte( preparate pentru alimenta-ia copiilor, condi-ionate pentru v$n.area cu amnuntul 0 amestecuri 'i paste pentru prepararea produselor de brutrie, de patiserie 'i a 1 biscui-ilor de la po.i-ia tarifar 190 altele 0 'luat alimentar, c4iar fiert, umplut (cu carne sau alte substane) sau altfel 10 preparat, de exemplu( spa%4ete, macaroane, fidea, lazane, %noc4i, ravioli, caneloni2 cucu, c4iar preparat Tapioca i &nlocuitori preparai din fecule, &n form de ful%i, %ranule, tr&e, 1 boabe, cernute sau alte forme similare Produse pe baz de cereale obinute prin expandare sau pr9ire (de exemplu( 1 corn flaEes)2 cereale (altele dec&t porumb) sub form de %rune, ful%i sau alte %rune preparate (cu excepia finii sau %riului), parial pr9ite sau altfel preparate, nedenumite i necuprinse &n alt parte Produse de brutrie, de patiserie i biscuii, c4iar cu cacao2 4ostii, caete %oale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, vafe cu capac, paste uscate de fin, din amidon sau de fecule &n foi i alte produse similare( p$ine crocant, denumit 3!nac!erbrot4 1 turt dulce 'i alte asemenea produse 1 biscui-i la care s2au adugat $ndulcitori5 vafe 'i alveole: biscui-i la care s2au adugat $ndulcitori 1 vafe 'i alveole 1 pesmet, p$ine pr+it 'i produse similare pr+ite 1 altele 10 Le%ume, fructe i alte pri comestibile de plante, preparate sau conservate &n 20 oet sau acid acetic Tomate preparate sau conservate altfel dec&t &n oet sau acid acetic 20 $iuperci i trufe, preparate sau conservate altfel dec&t &n oet sau acid acetic 20 'lte le%ume preparate sau conservate altfel dec&t &n oet sau acid acetic, 10 con%elate, altele dec&t produsele de la poziia tarifar !##, 'lte le%ume preparate sau conservate altfel dec&t &n oet sau acid acetic, necon%elate, altele dec&t produsele de la poziia tarifar !##,( legume omogeni.ate 0 cartofi 10 ma.re #Pisum sativum% 2 fasole #Vigna spp., Phaseolus spp.%: fasole boabe 20 altele 20

200 00 000 200 /0 200 &0 000 200 91 000 200 99 !##, ## !##.

200/ 10 200/ 10 100 200/ 10 101 200/ 10 109 200/ 10 910 200/ 10 911 200/ 10 919 200/ 10 990 200/ 10 991 200/ 10 999 200/ 91 200/ 99 !##/

200& 11 200& 19 200& 20 200& 30 200& "0 200& 0 200& 00 200& /0 200& &0 200& 91 000 200& 92 200& 99 !##0

2009 11 2009 12 000 2009 19 2009 19 110 2009 19 190

sparang1el msline porumb dulce #Zea mays var. saccharata% alte legume 'i amestecuri de legume: muguri de bambus altele Le%ume, fructe, s&mburi, co9i de fructe i alte pri de plante, preparate cu za4r (&mbibate cu sirop de za4r, %lasate sau cristalizate) +emuri, dulceuri, 9eleuri, marmelade, paste i piureuri de fructe sau de s&mburi, obinute prin fierbere, cu sau fr adaos de za4r sau de ali &ndulcitori (edulcorani)( preparate omogeni.ate: cu un con-inut de .a1r care s dep'easc 13( din greutate: pentru alimenta-ia copiilor altele altele: de fructe tropicale: pentru alimenta-ia copiilor altele altele: pentru alimenta-ia copiilor altele altele: citrice altele 3ructe, nuci i alte pri comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fr adaos de za4r sau de ali &ndulcitori (edulcorani) sau de alcool, nedenumite i necuprinse &n alt parte( nuci, ara1ide 'i alte semin-e, c1iar amestecate $ntre ele: ara1ide altele, inclusiv amestecuri din acestea ananas citrice pere caise vi'ine 'i cire'e piersici cp'une 'i fragi altele, inclusiv amestecuri, cu excep-ia celor de la subpo.i-ia 200& 19: mie.uri de palmier amestecuri altele 1ucuri de fructe (inclusiv must de stru%uri) i sucuri de le%ume, nefermentate, fr adaos de alcool, cu sau fr adaos de za4r sau de ali &ndulcitori (edulcorani)( suc de portocale: congelat necongelate, cu o valoare 6rix de maximum 20 altele: cu o valoare 6rix peste 0/: de o valoare care s nu dep'easc 30 euro per 100 !g greutate net altele de o valoare 6rix peste 20, dar care s nu dep'easc 0/:

20 1 10 1 1 20

0 10

0 20 0 20 20 10

10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

10 10

10 10

2009 19 910 2009 19 9&0 2009 21 000 2009 29 2009 31 2009 39 2009 "1 2009 "9 2009 0 2009 01 2009 09 2009 /1 2009 /9 2009 &0 2009 90

2009 90 110 2009 90 190 2009 90 210 2009 90 290

2009 90 310 2009 90 390

2009 90 "10 2009 90 "90 2009 90 10 2009 90 90

2009 90 /10 2009 90 /30 2009 90 /90

2009 90 920 2009 90 9"0 2009 90 9 0 2009 90 900

de o valoare care s nu dep'easc 30 euro per 100 !g greutate net 'i cu un con-inut de .a1r adugat care s dep'easc 30( din greutate altele sucuri de grapefruit: cu o valoare 6rix de maximum 20 altele sucuri de orice alte citrice: cu o valoare 6rix de maximum 20 altele sucuri de ananas: cu o valoare 6rix de maximum 20 altele sucuri de tomate sucuri de struguri #inclusiv must de struguri%: cu o valoare 6rix de maximum 30 altele sucuri de mere: cu o valoare 6rix de maximum 20 altele sucuri de orice alte fructe sau legume amestecuri de sucuri: cu o valoare 6rix peste 0/: amestecuri de sucuri de mere 'i sucuri de pere: de o valoare care s nu dep'easc 22 euro per 100 !g greutate net altele altele: de o valoare care s nu dep'easc 30 euro per 100 !g greutate net Altele cu o valoare 6rix care s nu dep'easc 0/: amestecuri de sucuri de mere 'i de sucuri de pere: de o valoare care s nu dep'easc 1& euro per 100 !g greutate net 'i cu un con-inut de .a1r adugat care s dep'easc 30( din greutate altele altele: de o valoare care s dep'easc 30 euro per 100 !g greutate net: amestecuri de sucuri de citrice 'i de sucuri de ananas: care con-in .a1r adugat altele altele: care con-in .a1r adugat altele de o valoare care s nu dep'easc 30 euro per 100 !g greutate net: amestecuri de sucuri de citrice 'i de sucuri de ananas: cu un con-inut de .a1r adugat care s dep'easc 30( din greutate cu un con-inut de .a1r adugat care s nu dep'easc 30( din greutate care nu con-in .a1r adugat altele: cu un con-inut de .a1r adugat care s dep'easc 30( din greutate: amestecuri de sucuri de fructe tropicale altele cu un con-inut de .a1r adugat care s nu dep'easc 30( din greutate: amestecuri de sucuri de fructe tropicale altele

0 0 1 0 10 0 10 0 1 1 1 1 1 10

1 1 1 1

1 1

1 0 1 1

1 1 1

1 1 1 1

2009 90 9/0 2009 90 9&0 ! #

! #! 2102 10 2102 10 100 2102 10 310 2102 10 390 2102 10 900 2102 20 2102 30 000 ! #" 2103 10 000 2103 20 000 2103 30 2103 90 ! #) ! #* ## ! #, 2100 10 2100 90 2100 90 100 2100 90 200

2100 90 300 2100 90 10 2100 90 0 2100 90 90 2100 90 920

2100 90 9&0 !!# !!#!

!!#" ## !!#) !!#* 220 10 220 90

care nu con-in .a1r adugat: amestecuri de sucuri de fructe tropicale altele Dxtracte, esene i concentrate de cafea, de ceai sau de mate i preparate av&nd la baz aceste produse sau av&nd la baz cafea, ceai sau mate2 cicoare pr9it i ali &nlocuitori or%anici de cafea i extracte, esene i concentrate din acestea Dro9dii (active sau inactive)2 alte microor%anisme monocelulare moarte (cu excepia vaccinurilor de la poziia tarifar "##!)2 prafuri de copt preparate dro+dii active: dro+dii de cultur dro+dii pentru panifica-ie: uscate altele altele dro+dii inactive5 alte microorganisme monocelulare moarte prafuri de copt preparate 1osuri i preparate pentru acestea2 compoziii din condimente i din produse de asezonare2 fin de mutar i mutar preparat( sos de soia !etc1up 'i alte sosuri de tomate fin de mu'tar 'i mu'tar preparat altele Preparate pentru supe, ciorbe i bulionuri2 supe, ciorbe i bulionuri preparate2 preparate alimentare din compoziii omo%enizate Fn%4eate i alte forme de %4ea comestibil, cu sau fr cacao Preparate alimentare nedenumite i necuprinse &n alt parte( concentrate de proteine 'i substan-e proteice texturate altele: preparate a'a2.ise 3br$n. topit4 preparate alcoolice compuse, altele dec$t cele pe ba. de substan-e odorifiante, de tipul celor utili.ate pentru fabricarea buturilor siropuri de .a1r, aromate sau cu adaos de coloran-i: de i.ogluco. altele: de lacto. de gluco. sau de maltodextrine altele altele: care nu con-in grsimi provenite din lapte, .a1aro., i.ogluco., gluco., amidon sau fecule, sau con-in mai pu-in de 1, ( grsimi din lapte, mai pu-in de ( .a1aro. sau i.ogluco., mai pu-in de ( gluco., amidon sau fecule altele 'pe, inclusiv ape minerale naturale sau artificiale i apele %azeificate care nu conin za4r sau ali &ndulcitori i nici aromatizani2 %4ea i zpad 'pe, inclusiv ape minerale i ape %azeificate, care conin za4r sau ali &ndulcitori sau aromatizani i alte buturi nealcoolice, cu excepia sucurilor de fructe sau de le%ume de la poziia tarifar !##0 8ere fabricat din mal ;in din stru%uri proaspei, inclusiv vinuri &mbo%ite cu alcool2 must din stru%uri, altul dec&t cel de la poziia tarifar !##0 ;ermuturi i alte vinuri din stru%uri proaspei, aromate cu plante sau cu substane aromatizante( $n recipiente al cror con-inut s nu dep'easc 2 l altele

1 1

1 1 1 0 1 1

1 10 1 1 10 1 0 0 1

0 0 0 0 0

1 1 1

0,2 euro*l 0, euro*l

0, euro*l 1

!!#, ##

!!#. !!#/ !!#0 ## !"# !"#!

!"#"

!"#) ## ### !"#* ## ### !"#,

!"#. ## !"#/ ##

!"#0 2309 10 2309 90 !)# 2"01 10

2"01 10 100 2"01 10 200 2"01 10 300 2"01 10 "10 2"01 10 "90 2"01 10 00 2"01 10 000 2"01 10 /00 2"01 10 &00 2"01 10 90 2"01 10 901 2"01 10 909 2"01 20

2"01 20 100 2"01 20 200 2"01 20 300

'lte buturi fermentate (de exemplu( obinute din suc de pere proaspete, cidru, 0,2" euro*l 4idromel)2 amestecuri de buturi fermentate, amestecuri de buturi fermentate i buturi nealcoolice, nedenumite i necuprinse &n alt parte 'lcool etilic nedenaturat, cu o concentraie alcoolic de /#% vol< sau mai mare2 0, euro*l alcool etilic i alte alcooluri, denaturate, de orice concentraie 'lcool etilic nedenaturat, cu o concentraie de alcool &n funcie de volum de p&n 0, euro*l alcool absolut la /#% vol<2 distilate, rac4iuri, lic4ioruri i alte buturi spirtoase -eturi comestibile i &nlocuitori de oet comestibili obinui din acid acetic 1 3inuri, prafuri i pelete din carne, or%ane, pete, crustacee, molute sau alte 0 nevertebrate acvatice, improprii alimentaiei umane2 9umri Tr&e, sparturi i alte reziduuri, a%lomerate sau nu sub form de pelete, 10 provenite din mcinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau plantelor le%uminoase >eziduuri rezultate de la fabricarea amidonului i reziduuri similare, pulp de sfecl de za4r, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de za4r i alte deeuri rezultate de la fabricarea za4rului, depuneri i deeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, c4iar a%lomerate sub form de pelete Turte i alte reziduuri solide, c4iar mcinate sau a%lomerate sub form de pelete, 0 rezultate din extracia uleiului de soia Turte i alte reziduuri solide, c4iar mcinate sau a%lomerate sub form de pelete, rezultate din extracia uleiului de ara4ide Turte i alte reziduuri solide, c4iar mcinate sau a%lomerate sub form de pelete, rezultate din extracia %rsimilor sau uleiurilor ve%etale, altele dec&t cele de la poziia tarifar !"#) sau !"#* 6a i dro9die de vin2 tartru brut 5aterii ve%etale i deeuri ve%etale, reziduuri i produse secundare ve%etale, c4iar a%lomerate sub form de pelete, de tipul celor folosite &n 4rana animalelor, nedenumite i necuprinse &n alt parte Preparate de tipurile celor folosite pentru 4rana animalelor( alimente pentru c$ini sau pisici, ambalate pentru v$n.area cu amnuntul altele 0 Tutunuri brute sau neprelucrate2 deeuri de tutunuri( tutunuri nedesprinse de pe tulpin: tutunuri de tip ;irginia uscate cu fum, de tip 6urle9 uscate cu aer cald #inclusiv 1ibri.i 6urle9%5 tutunuri de tip <ar9land uscate cu aer cald 'i tutunuri uscate la foc: tutunuri de tip ;irginia uscate cu fum tutunuri de tip 6urle9 uscate cu aer cald, inclusiv 1ibri.i 6urle9 tutunuri de tip <ar9land uscate cu aer cald tutunuri uscate la foc: de tip 8entuc!9 altele altele: tutunuri uscate cu aer cald tutunuri de tip oriental uscate la soare tutunuri uscate cu fum rece tutunuri uscate cu fum alte tutunuri: fermentate de soiuri aromatice 0 altele tutunuri par-ial sau total desprinse de pe tulpin: tutunuri de tip ;irginia uscate cu fum, de tip 6urle9 uscate cu aer cald #inclusiv 1ibri.i 6urle9%5 tutunuri de tip <ar9land uscate cu aer cald 'i tutunuri uscate la foc: tutunuri de tip ;irginia uscate cu fum 0 tutunuri de tip 6urle9 uscate cu aer cald, inclusiv 1ibri.i 6urle9 0 tutunuri de tip <ar9land uscate cu aer cald

2"01 20 "10 2"01 20 "90 2"01 20 00 2"01 20 000 2"01 20 /00 2"01 20 &00 2"01 20 900 2"01 30 000 !)#! !)#" 2"03 10 2"03 10 100 2"03 10 900 2"03 91 000 2"03 99 2"03 99 100 2"03 99 900 !*# ##

!*#! ## ### !*#" ## !*#) !*#* 2 0 10 000 2 0 90 000 !*#,

!*#. ## !*#/

!*#0 ## ### !* # !* !* ! ## ### !* " !* ) ## ### !* *

!* ,

tutunuri uscate la foc: de tip 8entuc!9 altele altele: tutunuri blonde uscate cu aer cald tutunuri de tip oriental uscate la soare tutunuri brune uscate cu fum rece tutunuri uscate cu fum alte tutunuri de'euri de tutun Gi%ri de foi (inclusiv cele cu capete tiate), trabucuri i i%arete, din tutun sau din &nlocuitori de tutun 'lte tutunuri i &nlocuitori de tutun fabricate2 tutunuri Homo%enizateI sau HreconstituiteI2 extracte i esene de tutun( tutun pentru pip, cu sau fr $nlocuitori de tutun $n orice propor-ie: $n ambala+e directe cu un con-inut net care s nu dep'easc 00 g altele altele: tutunuri 3omogeni.ate4 sau 3reconstituite4 altele: tutunuri pentru mestecat 'i tutunuri pentru pri.at altele 1are (inclusiv sare de mas i sare denaturat) i clorur de sodiu pur, c4iar sub form de soluie apoas sau cu adaos de a%eni antia%lomerani, sau cu a%eni care asi%ur o bun fluiditate2 ap de mare Pirite de fier nepr9ite 1ulf de orice fel, cu excepia sulfului sublimat, sulfului precipitat i sulfului coloidal +rafit natural ?isipuri naturale de orice fel, c4iar colorate, cu excepia nisipurilor metalifere de la capitolul !,( nisipuri silicoase 'i nisipuri cuar-oase alte nisipuri $uar (altul dec&t nisipurile naturale)2 cuarite, c4iar de%roate sau simplu debitate cu ferstrul sau prin alt procedeu, &n blocuri sau &n plci de form ptrat sau dreptun%4iular $aolin i alte ar%ile caolinice, c4iar calcinate 'lte ar%ile (cu excepia ar%ilelor expandate de la poziia tarifar ,/#,), andaluzit, cianit, silimanit, c4iar calcinate, mulit2 pm&nturi de amote i de crmizi silicioase $ret 3osfai de calciu naturali, fosfai aluminocalcici naturali i cret fosfatic 1ulfat de bariu natural (baritin)2 carbonat de bariu natural (Jit4erit)2 c4iar calcinat, cu excepia oxidului de bariu de la poziia tarifar !/ , 3in silicioas fosil (de exemplu( Eisel%ur, tripolit i diatomit) i alte pm&nturi silicioase similare, c4iar calcinate, cu o densitate aparent de maximum Piatr ponce2 emeri (piatr de lefuit)2 corindon natural, %ranat natural i ali abrazivi naturali, c4iar tratai termic 'rdezie, c4iar de%roat sau simplu debitat prin tiere cu ferstrul sau prin alt procedeu, &n blocuri sau &n plci de form ptrat sau dreptun%4iular 5armur, travertin, ecausin i alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcii av&nd o densitate aparent de minimum !,* i alabastru, c4iar de%roate sau simplu debitate prin tiere cu ferstrul sau prin alt procedeu, &n blocuri sau &n plci de form ptrat sau dreptun%4iular +ranit, porfir, bazalt, %resie i alte pietre pentru cioplit sau pentru construcii,

3 euro*1000 buc-i

1 0 0 1 0 0

0 0

0 0 0

10

!* .

2 1/ 10

2 1/ 20 000 2 1/ 30 000

2 1/ "1 000 2 1/ "9 000 !* /

!* 0

!*!# !*! ## ### !*!! !*!" 2 23 10 000 2 23 21 000 2 23 29 000 2 23 30 000 2 23 90 !*!) !*!* !*!,

2 20 10 000 2 20 20 000 !*!/

!*!0 !*"# 2 30 10 2 30 20 000 2 30 90 !,#

c4iar de%roate sau simplu debitate, cu ferstrul sau prin alte procedee, &n blocuri sau plci de form ptrat sau dreptun%4iular 8olovani, prundi, pietre concasate, din cele folosite &n %eneral ca a%re%ate pentru betonare sau pietruirea drumurilor, pentru cile ferate sau alt balast, pietri i silex, c4iar tratate termic2 macadam de z%ur, de z%ur metalur%ic, de deeuri industriale similare, c4iar conin&nd materiale cuprinse &n prima parte a poziiei2 macadam %udronat pentru osele2 %ranule, sprturi i praf din pietre de la poziia tarifar !* * sau !* ,, c4iar tratate termic( bolovani, prundi', pietre concasate, din cele utili.ate $n general ca agregate pentru betoane sau pentru pietruirea drumurilor, pentru cile ferate sau alt balast, pietri' 'i silex, c1iar tratate termic macadam de .gur, .gur metalurgic sau de de'euri industriale similare, c1iar con-in$nd materialele men-ionate la subpo.i-ia 2 1/ 10 macadam gudronat pentru 'osele granule, a'c1ii 'i praf din pietre de la po.i-ia tarifar 2 1 sau 2 10, c1iar tratate termic: de marmur altele Dolomit, c4iar sinterizat sau calcinat2 inclusiv dolomit de%roat sau simplu debitat, cu ferstrul sau prin alte procedee, &n blocuri sau &n plci de form ptrat sau dreptun%4iular2 dolomit a%lomerat $arbonat de ma%neziu natural (ma%nezit)2 ma%nezie topit2 ma%nezie calcinat ars (sinterizat), c4iar conin&nd cantiti mici de ali oxizi adu%ai &nainte de sinterizare2 ali oxizi de ma%neziu, c4iar puri +4ips2 an4idrit2 ipsos (din %4ips calcinat sau din sulfat de calciu), c4iar colorat, cu sau fr adaos de cantiti mici de acceleratori sau &ncetinitori Piatr de var pentru furnale (fondant calcaros)2 piatr de var i alte roci calcaroase, de tipul celor folosite pentru fabricarea varului i cimentului ;ar nestins, var stins i var 4idraulic, cu excepia oxidului i 4idroxidului de calciu de la poziia tarifar !/!* $imenturi 4idraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate, aa=zise HclinEerI), c4iar colorate( cimenturi nepulveri.ate, a'a2.ise 3clin!er4 cimenturi =ortland: cimenturi albe, c1iar colorate artificial altele cimenturi aluminoase alte cimenturi 1idraulice 'zbest 5ic, inclusiv despicat &n foie sau lamele nere%ulate (splittin%s)2 deeuri de mic 1teatit natural, c4iar de%roat sau simplu debitat prin tiere cu ferstrul sau prin alte procedee, &n blocuri sau plci de form ptrat sau dreptun%4iular2 talc( nemcinate, nepulveri.ate mcinate, pulveri.ate 8orai naturali i concentraii lor (c4iar calcinai), cu excepia borailor extrai din saramuri naturale2 acid boric natural cu o concentraie de maxim /*% B"8-" din produsul uscat 3eldspar2 leucit2 nefelin i nefelin sienit2 fluorin 1ubstane minerale nedenumite i necuprinse &n alt parte( vermiculit, perlit 'i clorite, neexpandate !ieserit, epsomit #sulfa-i de magne.iu naturali% altele 5inereuri de fier i concentratele lor, inclusiv pirite de fier pr9ite (cenu de pirite)

10 0 10 10 10 1

0 0 0

!,#! ## ###

!,#" ## ### !,#) ## ### !,#* ## ### !,#, ## ### !,#. ## ### !,#/ ## ### !,#0 ## ### !, # ## ### !, ## ### !, ! !, " !, ) ## !, * !, , !, . !, / ## ### !, 0 ## !,!# !,! !.# !.#! !.#" ## ### !.#) ## !.#* ## ### !.#, ## ### !.#.

!.#/ !.#0 ## !. #

!. !. !

!. " !. ) !. * ## ###

5inereuri de man%an i concentratele lor, inclusiv minereuri de man%an ferun%inoase, cu un coninut minim de man%an de !#% din %reutatea produsului uscat 5inereuri de cupru i concentratele lor 5inereuri de nic4el i concentratele lor 5inereuri de cobalt i concentratele lor 5inereuri de aluminiu i concentratele lor 5inereuri de plumb i concentratele lor 5inereuri de zinc i concentratele lor 5inereuri de staniu (cositor) i concentratele lor 5inereuri de crom i concentratele lor 5inereuri de tun%sten (Jolfram) i concentratele lor 5inereuri de uraniu sau de toriu i concentratele lor 5inereuri de molibden i concentratele lor 5inereuri de titan i concentratele lor 5inereuri de niobiu, de tantal, de vanadiu sau de zirconiu i concentratele lor 5inereuri de metale preioase i concentratele lor 'lte minereuri i concentrate 6%ur de furnal %ranulat (nisip de z%ur) rezultat de la fabricarea fontei, fierului sau oelului 6%ur, z%ur de furnal (altele dec&t z%ur %ranulat), co9i, under i alte deeuri rezultate de la fabricarea fierului sau oelului $enu i reziduuri (altele dec&t cele rezultate de la fabricarea fontei, fierului sau oelului), care conin metale sau compui ai metalelor 'lte z%uri i cenu, inclusiv cenu de al%e, cenu i reziduuri provenind de la incinerarea deeurilor oreneti Buil2 bric4ete i combustibili solizi &n forme similare obinui din 4uil Li%nit, c4iar a%lomerat, cu excepia %a%atului Turb (inclusiv turb pentru aternut), c4iar a%lomerat $ocs i semicocs de 4uil, de li%nit sau de turb, c4iar a%lomerat2 crbune de retort +az de 4uil, %az de ap, %az de %enerator i %aze similare, excluz&nd %azul de sond i alte 4idrocarburi %azoase +udron din 4uil, li%nit sau turb i alte %udroane minerale, c4iar des4idratate sau parial distilate, inclusiv %udroane reconstituite 7leiuri i alte produse derivate rezultate din distilarea %udronului de 4uil la temperaturi &nalte2 produse similare la care %reutatea compuilor aromatici depete %reutatea constituenilor nearomatici 1moal i cocs de smoal, obinut din %udron de 4uil sau din alte %udroane minerale 7leiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase 7leiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele dec&t uleiurile brute2 preparatele nedenumite i necuprinse &n alt parte, conin&nd &n %reutate minimum .#% uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase i pentru care aceste uleiuri constituie elementul de baz2 deeuri de uleiuri +az de sond i alte 4idrocarburi %azoase ;aselin2 parafin, cear de petrol microcristalin, cear din praf de crbune (slacE Jax), ozoc4erit, cear de li%nit, cear de turb, alt cear mineral i produse similare obinute prin sintez sau prin alte procedee, c4iar colorate $ocs de petrol, bitum de petrol i alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase 8itumuri i asfalturi, naturale2 isturi i nisipuri bituminoase2 asfaltii i roci asfaltice 'mestecuri bituminoase pe baz de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de %udron mineral sau de smoal de %udron mineral (de exemplu( mastic bituminos, 3cut=bacEs4)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

!. , ## ### !/# !/#! ## ### !/#" ## !/#) !/#* !/#, !/#. ## !/#/ ## ### !/#0 2&09 10 000 2&09 20 000 !/ # ## !/ 2&11 11 000 2&11 19 2&11 21 000 2&11 22 000 2&11 29 !/ ! !/ " !/ ) !/ *

2&1 11 000 2&1 12 000 2&1 20 2&1 30 000 !/ , !/ . ## ### !/ / !/ 0 !/!# !/! 2&21 10 000 2&21 20 000 !/!! ## ### !/!" ## ### !/!) !/!* !/!, !/!. !/!/ 2&2& 10 000

Dner%ie electric 3luor, clor, brom i iod 1ulf sublimat sau precipitat2 sulf coloidal $arbon (ne%ru de fum i alte forme de carbon nedenumite i necuprinse &n alt parte) Bidro%en, %aze inerte i alte nemetale 5etale alcaline sau alcalino=pm&ntoase2 metale din pm&nturi rare, @triu i scandiu, c4iar amestecate sau aliate &ntre ele2 mercur $lorur de 4idro%en (acid clor4idric)2 acid clorosulfuric 'cid sulfuric2 oleum 'cid azotic2 acizi sulfonitrici Pentaoxid de difosfor2 acid fosforic2 acizi polifosforici cu compoziie c4imic definit sau nu( pentaoxid de difosfor acid fosforic 'i aci.i polifosforici -xizi de bor2 acizi borici 'li acizi anor%anici i ali compui oxi%enai anor%anici ai nemetalelor( al-i aci.i anorganici: fluorur de 1idrogen #acid fluor1idric% altele al-i compu'i oxigena-i anorganici ai nemetalelor: dioxid de carbon dioxid de siliciu altele Balo%enuri i oxi4alo%enuri ai nemetalelor 1ulfuri de nemetale2 trisulfur de fosfor te4nic 'moniac, an4idru sau &n soluie apoas Bidroxid de sodiu (sod caustic)2 4idroxid de potasiu (potas caustic)2 peroxizi de sodiu sau de potasiu( 1idroxid de sodiu #sod caustic%: solid $n solu-ie apoas #le'ie de sod caustic% 1idroxid de potasiu #potas caustic% peroxi.i de sodiu sau de potasiu Bidroxid i peroxid de ma%neziu2 oxizi, 4idroxizi i peroxizi de stroniu sau de bariu -xid de zinc2 peroxid de zinc $orindon artificial definit c4imic sau nu2 oxid de aluminiu2 4idroxid de aluminiu -xizi i 4idroxizi de crom -xizi de man%an -xizi i 4idroxizi de fier2 pm&nturi colorante conin&nd minimum .#% &n %reutate, fier combinat evaluat &n 3e!-"( oxi.i 'i 1idroxi.i de fier pm$nturi colorante -xizi i 4idroxizi de cobalt2 oxizi de cobalt te4nici -xizi de titan -xizi de plumb2 miniu de plumb rou i portocaliu Bidrazin i 4idroxilamin i srurile lor anor%anice2 alte baze anor%anice2 ali oxizi, 4idroxizi i peroxizi de metale 3luoruri2 fluorosilicai, fluoroaluminai i alte sruri complexe de fluor $loruri, oxicloruri i 4idroxicloruri2 bromuri i oxibromuri2 ioduri i oxiioduri Bipoclorii2 4ipoclorit de calciu te4nic2 clorii2 4ipobromii( 1ipoclorit de calciu comercial 'i al-i 1ipoclori-i de calciu altele

0 0 0 , , , 0 0 0

, 0 0

, , , 0 , , , 0

0 , 0 , , 0 0 , ,

0 , , 0 , , , 0 ,

2&2& 90 000 !/!0 !/"# 2&30 10 000 2&30 90 !/" !/"! !/"" 2&33 11 000 2&33 19 000 2&33 21 000 2&33 22 000 2&33 2" 000 2&33 2 000 2&33 2/ 000 2&33 29 2&33 30 000 2&33 "0 000 !/") !/"* 2&3 10 000 2&3 2&3 2&3 2&3 2&3 22 000 2" 000 2 20 29

2&3 31 000 2&3 39 000 !/", !/". !/"0 !/)# 2&"0 11 000 2&"0 19 2&"0 20 2&"0 30 000 !/) 2&"1 30 000 2&"1 0 000 2&"1 01 000 2&"1 09 000 2&"1 /0 000 2&"1 &0 000 2&"1 90 !/)!

altele $lorai i perclorai2 bromai i perbromai2 iodai i periodai 1ulfuri2 polisulfuri cu compoziie c4imic definit sau nu( sulfur de sodiu altele Ditionii i sulfoxilai 1ulfii2 tiosulfai 1ulfai2 alauni2 persulfai( sulfa-i de sodiu: sulfat de disodiu altele al-i sulfa-i: de magne.iu de aluminiu de nic1el de cupru de bariu altele alaun peroxosulfa-i #persulfa-i% ?itrii2 nitrai 3osfinai (4ipofosfii), fosfonai (fosfii) i fosfai2 polifosfai cu compoziie c4imic definit sau nu( fosfina-i #1ipofosfi-i% 'i fosfona-i #fosfi-i% fosfa-i: de mono2 sau de disodiu de potasiu 1idrogenoortofosfat de calciu #fosfat dicalcic% al-i fosfa-i de calciu altele polifosfa-i: trifosfat de sodiu #tripolifosfat de sodiu% altele $arbonai2 percarbonai2 carbonat de amoniu te4nic conin&nd carbamat de amoniu $ianuri, oxicianuri i cianuri complexe 1ilicai2 silicai te4nici ai metalelor alcaline 8orai2 perborai( tetraborat de disodiu #borax rafinat%: an1idru altele al-i bora-i perbora-i 1ruri ale oxiacizilor metalici sau permetalici( dicromat de sodiu al-i croma-i 'i dicroma-i5 percroma-i mangani-i, mangana-i 'i permangana-i: permanganat de potasiu altele molibda-i 7olframa-i altele 'lte sruri ale acizilor sau peracizilor anor%anici (inclusiv aluminosilicai cu

0 , 0 , , 0

0 , 0 0 , , 0 0 , , ,

, , , , , 0 0 0 0 , 0

, , , 0 , , 0 0 , , ,

2&"2 10 000 2&"2 90 !/)" 2&"3 10 2&"3 21 000 2&"3 29 000 2&"3 30 000 2&"3 90 !/))

2&"" 10 2&"" 20

2&"" 30

2&"" "0

2&"" 0 000 !/)* !/), !/). ## ### !/)/ ## ### !/)0 2&"9 10 000 2&"9 20 000 2&"9 90 !/*# ##

!/*! ## ### !/*" ##

!0# !0#! !0#" 2903 11 000 2903 12 000 2903 13 000 2903 1" 000 2903 1 000

compoziie c4imic definit sau nu), altele dec&t azidele( silica-i dubli sau complec'i, inclusiv aluminosilica-i cu compo.i-ie c1imic definit sau nu altele 5etale preioase &n stare coloidal2 compui anor%anici sau or%anici ai metalelor preioase, cu compoziie c4imic definit sau nu2 amal%ame de metale preioase( metale pre-ioase $n stare coloidal compu'i ai argintului: nitrat de argint altele compu'i ai aurului al-i compu'i5 amalgame Dlemente c4imice radioactive i izotopi radioactivi (inclusiv elementele c4imice i izotopii fisionabili sau fertili) i compuii lor2 amestecuri i reziduuri care conin aceste produse( uraniu natural 'i compu'ii si5 alia+e, dispersii #inclusiv metaloceramice%, produse ceramice 'i amestecuri care con-in uraniu natural sau compu'i de uraniu natural uraniu $mbog-it $n uraniu223 'i compu'ii si5 plutoniu 'i compu'ii si, alia+e, dispersii #inclusiv metaloceramice%, produse ceramice 'i amestecuri care con-in uraniu $mbog-it $n uraniu223 , plutoniu sau compu'i ai acestor produse uraniu srcit $n uraniu223 'i compu'ii si5 toriu 'i compu'ii si5 alia+e, dispersii #inclusiv metaloceramice%, produse ceramice 'i amestecuri care con-in uraniu srcit $n uraniu223 , toriu sau compu'i ai acestor produse elemente 'i i.otopi radioactivi 'i compu'i radioactivi, altele dec$t cele de la subpo.i-ia 2&"" 10, 2&"" 20 sau 2&"" 305 alia+e, dispersii #inclusiv metaloceramice%, produse ceramice 'i amestecuri care con-in aceste elemente, i.otopi sau compu'i5 re.iduuri radioactive elemente combustibile #cartu'e% u.ate #iradiate% ale reactoarelor nucleare :zotopi, alii dec&t cei de la poziia tarifar !/))2 compuii lor anor%anici sau or%anici de compoziie c4imic definit sau nu $ompui anor%anici sau or%anici, ai metalelor de pm&nturi rare, ai @triului sau ai scandiului sau ai amestecurilor din aceste metale Peroxid de 4idro%en, c4iar solidificat cu uree 3osfuri, cu o compoziie c4imic definit sau nu, cu excepia ferofosfurilor $arburi, cu compoziie c4imic definit sau nu( de calciu de siliciu altele Bidruri, nitruri, azide, siliciuri i boruri, cu compoziie c4imic definit sau nu, altele dec&t compuii care constituie &n acelai timp carburi de la poziia tarifar !/)0 $ompui, anor%anici sau or%anici, ai mercurului, alii dec&t amal%amele 'li compui anor%anici (inclusiv ap distilat, de conductibilitate sau de puritate similar)2 aer lic4id (inclusiv aerul lic4id din care au fost eliminate %azele rare)2 aer comprimat2 amal%ame, altele dec&t amal%ame de metale preioase Bidrocarburi aciclice Bidrocarburi ciclice Derivai 4alo%enai ai 4idrocarburilor( deriva-i clorura-i satura-i ai 1idrocarburilor aciclice: clormetan #clorur de metil% 'i cloretan #clorur de etil% diclormetan #clorur de metilen% cloroform #triclormetan% tetraclorur de carbon 1,22dicloretan #clorur de etilen%

0 ,

, 0 , , ,

, ,

, , , 0 , 0 0 , ,

, ,

0 0

, , , , ,

2903 19 2903 21 000 2903 22 000 2903 23 000 2903 29 000 2903 31 000 2903 39

2903 "1 000 2903 "2 000 2903 "3 000 2903 "" 2903 " 2903 "0 2903 "/ 000 2903 "9 2903 1 000 2903 2 000 2903 9 2903 01 000 2903 02 000 2903 09 !0#) 290" 10 000 290" 20 000 290" 90 !0#* 290 290 290 290 290 290 11 000 12 000 13 000 1" 10 1/ 000

290 19 000 290 22 290 29 290 31 000 290 32 000 290 39 290 "1 000 290 "2 000 290 "3 000

altele deriva-i clorura-i nesatura-i ai 1idrocarburilor aciclice: clorur de vinil #cloretilen% tricloretilen tetracloretilen #percloretilen% altele deriva-i fluorura-i, bromura-i sau iodura-i ai 1idrocarburilor aciclice: bromura de etilena #>?@% #1,22Aibrometan% altele deriva-i 1alogena-i ai 1idrocarburilor aciclice con-in$nd cel pu-in doi 1alogeni diferi-i: triclorfluormetan diclordifluormetan triclortrifluoretani diclortetrafluoretani 'i clorpentafluoretan al-i deriva-i per1alogena-i numai cu fluor 'i clor bromclordifluormetan, bromtrifluormetan 'i dibromtetrafluoretan al-i deriva-i per1alogena-i altele deriva-i 1alogena-i ai 1idrocarburilor ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice: 1,2,3,", ,021exaclorciclo1exan #1cp #>?@%%, inclusiv lindan #>?@, >BB% aldrin #>?@%, clordan #>?@% 'i 1eptaclor #>?@% altele deriva-i 1alogena-i ai 1idrocarburilor aromatice: clorben.en, ortodiclorben.en 'i paradiclorben.en 1exaclorben.en #>?@% 'i AAC #>?@% #clofenotan #>BB%, 1,1,12triclor22,22bis #paraclorfenil% etan% altele Derivai sulfonai, nitrai sau nitrozai ai 4idrocarburilor, c4iar 4alo%enate( deriva-i con-in$nd numai grupe sulfonice, srurile lor 'i esterii lor etilici deriva-i con-in$nd numai grupe nitro2 sau nitro.o2 altele 'lcooli aciclici i derivaii lor 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai( alcooli mono1idroxilici satura-i: metanol #alcool metilic% propan212ol #alcool propilic% 'i propan222ol #alcool i.opropilic% butan212ol #alcool n2butilic% al-i butanoli octanol #alcool octilic% 'i i.omerii lui dodecan212ol #alcool lauric%, 1exadecan212ol #alcool cetilic% 'i octadecan212ol #alcool stearic% altele alcooli mono1idroxilici nesatura-i: alcooli terpenici aciclici altele dioli: etilenglicol #etandiol% propilen glicol #propan21,22diol% altele al-i polialcooli: 22etil222#1idroximetil% propan21,32diol #trimetilolpropan% pentaeritritol manitol

, , , , , , ,

, , , , , , , , , , , 0 0 0 , ,

, , , , , , , 0 , 0 , , , 0 ,

290 "" 290 " 000 290 "9 290 1 000 290 9 !0#, 2900 11 000 2900 12 000 2900 13 2900 19 000 2900 21 000 2900 29 000 !0#. !0#/ !0#0

2909 11 000 2909 19 000 2909 20 000 2909 30 2909 "1 000 2909 "3 000 2909 "" 000 2909 "9 2909 0 2909 00 000 !0 # !0 !0 ! ## ###

2912 11 000 2912 12 000 2912 19 2912 21 000 2912 29 000 2912 30 000 2912 "1 000 2912 "2 000 2912 "9 000

A2glucitol #sorbitol% glicerin altele deriva-i 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau nitro.a-i ai alcoolilor aciclici: etclorvinol #A:>% altele 'lcooli ciclici i derivaii lor 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai( ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici: mentol ciclo1exanol, metilciclo1exanoli 'i dimetilciclo1exanoli steroli 'i ino.itoli altele aromatici: alcool ben.ilic altele 3enoli2 fenoli=alcooli Derivai 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai ai fenolilor sau fenoli= alcoolilor Dteri, eteri=alcooli, eteri=fenoli, eteri=alcooli=fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziie c4imic definit sau nu) i derivaii lor 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai( eteri aciclici 'i deriva-ii lor 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau nitro.a-i: eter dietilic #oxid de dietil% altele eteri ciclanici, ciclenici, cicloterpenici 'i deriva-ii lor 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau nitro.a-i eteri aromatici 'i deriva-ii lor 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau nitro.a-i eter2alcooli 'i deriva-ii lor 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau nitro.a-i: 2,212oxidietanol #dietilenglicol% eteri monobutilici de etilen glicol sau de dietilen glicol al-i eteri monoalc1ilici de etilen glicol sau de dietilen glicol altele eter2fenoli, eter2alcool2fenoli 'i deriva-ii lor 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau nitro.a-i peroxi.i de alcooli, peroxi.i de eteri, peroxi.i de cetone 'i deriva-ii lor 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau nitro.a-i Dpoxizi, epoxialcooli, epoxifenoli i epoxieteri cu ciclul de trei atomi i derivaii lor 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai 'cetali i semiacetali, c4iar conin&nd alte funcii oxi%enate i derivaii lor 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai 'lde4ide, c4iar conin&nd alte funcii oxi%enate2 polimeri ciclici de alde4ide2 paraformalde4id( alde1ide aciclice fr alte func-ii oxigenate: metanal #formalde1id% etanal #acetalde1id% altele alde1ide ciclice fr alte func-ii oxigenate: ben.alde1id #alde1id ben.oic% altele alde1ide2alcooli alde1ide2eteri, alde1ide2fenoli 'i alde1ide con-in$nd alte func-ii oxigenate: vanilin #alde1id metilprotocate1ic% etilvanilin #alde1id etilprotocate1ic% altele

, , , , ,

0 , , , 0 , , ,

0 , , , , , , , , , , 0

, , , , , , 0 , ,

2912 0 000 2912 00 000 !0 " ## ### !0 )

291" 11 000 291" 12 000 291" 13 000 291" 19 291" 21 000 291" 22 000 291" 23 000 291" 29 000 291" 31 000 291" 39 000 291" "0 291" 0 000 291" 01 000 291" 09 291" /0 !0 *

291 11 000 291 12 000 291 13 000 291 21 000 291 2" 000 291 29 000 291 31 000 291 32 000 291 33 000 291 30 000 291 39 291 "0 000 291 0 000 291 00 291 /0 291 90 !0 ,

2910 11 000 2910 12

polimeri ciclici de alde1ide paraformalde1id Derivai 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai ai produselor de la poziia tarifar !0 ! $etone i c4inone, c4iar conin&nd alte funcii oxi%enate i derivaii lor 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai( cetone aciclice fr alte func-ii oxigenate: aceton butanon #metiletilceton% "2metilpentan222unu #metili.obutilceton% altele cetone ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice fr alte func-ii oxigenate: camfor ciclo1exanon 'i metilciclo1exanone ionone 'i metilionone altele cetone aromatice fr alte func-ii oxigenate: fenilacetone #12fenilpropan222one% altele cetone2alcooli 'i cetone2alde1ide cetone2fenoli 'i cetone con-in$nd alte func-ii oxigenate c1inone: antrac1inone altele deriva-i 1alogena-i, sulfona-i, nitra-i sau nitro.a-i 'cizi monocarboxilici aciclici saturai i an4idridele lor, 4alo%enuri, peroxizi i peroxiacizi2 derivaii lor 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai( acid formic, srurile 'i esterii lui: acid formic srurile acidului formic esterii acidului formic acid acetic 'i srurile lui5 an1idrid acetic: acid acetic an1idrid acetic altele esteri ai acidului acetic: acetat de etil acetat de vinil acetat de n2butil D D dinoseb #>?@% acetate altele aci.i mono2, di2 sau tricloracetici, srurile 'i esterii lor acid propionic, srurile 'i esterii lui aci.i butanoici, aci.i pentanoici, srurile 'i esterii lor acid palmitic, acid stearic, srurile 'i esterii lor altele 'cizi monocarboxilici aciclici nesaturai i acizi monocarboxilici ciclici, an4idridele, 4alo%enurile, peroxizii i peroxiacizii lor2 derivaii lor 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai( aci.i monocarboxilici aciclici nesatura-i, an1idridele, 1alogenurile, peroxi.ii, peroxiaci.ii 'i deriva-ii lor: acid acrilic 'i srurile lui esterii acidului acrilic

, , ,

0 0 , , 0 , , , 0 0 , , , , ,

0 0 , 0 0 , , , 0 , 0 , , 0 0 0

0, 0,

2910 13 000 2910 1" 2910 1 000 2910 19 2910 20 000

2910 31 000 2910 32 2910 3" 000 2910 3 000 2910 39 000 !0 . !0 /

291& 11 000 291& 12 000 291& 13 000 291& 1" 000 291& 1 000 291& 10 000 291& 1& 000 291& 19

291& 21 000 291& 22 000 291& 23 291& 29 291& 30 000

291& 91 000 291& 99 !0 0 !0!# !0! !0!! !0!" 2923 10 000 2923 20 000 2923 90 000 !0!) !0!*

acid metacrilic 'i srurile lui esterii acidului metacrilic aci.ii oleic, linoleic sau linolenic, srurile 'i esterii lor altele aci.i monocarboxilici ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici, an1idridele, 1alogenurile, peroxi.ii, peroxiaci.ii 'i deriva-ii lor aci.i monocarboxilici aromatici, an1idridele, 1alogenurile, peroxi.ii, peroxiaci.ii 'i deriva-ii lor: acid ben.oic, srurile 'i esterii lui peroxid de ben.oil 'i clorur de ben.oil acid fenilacetic 'i srurile lui esterii acidului fenilacetic altele 'cizi policarboxilici, an4idridele, 4alo%enurile, peroxizii i peroxiacizii lor2 derivaii lor 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai 'cizi carboxilici conin&nd funcii oxi%enate suplimentare i an4idridele, 4alo%enurile, peroxizii i peroxiacizii lor2 derivaii lor 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai( aci.i carboxilici cu func-ie alcoolic, dar fr alt func-ie oxigenat, an1idridele, 1alogenurile, peroxi.ii, peroxiaci.ii lor 'i deriva-ii lor: acid lactic, srurile 'i esterii lui acid tartric srurile 'i esterii acidului tartric acid citric srurile 'i esterii acidului citric acid gluconic, srurile 'i esterii lui cloroben.ilat #>?@% altele aci.i carboxilici cu func-ie fenolic, dar fr alte func-ii oxigenate, an1idridele, 1alogenurile, peroxi.ii, peroxiaci.ii 'i deriva-ii lor: acid salicilic 'i srurile lui acid @2acetilsalicilic, srurile 'i esterii lui al-i esteri ai acidului salicilic 'i srurile lor altele aci.i carboxilici cu func-ie alde1id sau ceton, dar fr alte func-ii oxigenate, an1idridele, 1alogenurile, peroxi.ii, peroxiaci.ii 'i deriva-ii lor altele: 2,", 2C #>?@% #acid triclorofenoxiacetic%, srurile 'i esterii lui altele Dsteri fosforici i srurile lor, inclusiv lactofosfaii2 derivaii lor 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai Dsteri ai altor acizi anor%anici (cu excepia esterilor 4idro%enului 4alo%enat) i srurile lor2 derivaii lor 4alo%enai, sulfonai, nitrai sau nitrozai $ompui cu funcie aminic 'minocompui cu funcii oxi%enate 1ruri i 4idroxizi cuaternari de amoniu2 lecitine i alte fosfoaminolipide, cu compoziie c4imic definit sau nu( colin 'i srurile acesteia lecitine 'i alte fosfoaminolipide altele $ompui cu funcie carboxiamid2 compui ai acidului carbonic cu funcie amid $ompui cu funcie carboxiimid (inclusiv za4arin i srurile acesteia) i compui cu funcie imin(

0, 0, 0 0, 0,

0 0, 0, 0, 0, 0

0 0, 0 0 0, 0, 0, 0,

0, 0 0, 0, 0,

0, 0, 0, 0, 0 0

0, 0 0, 0

292 11 000 292 12 000 292 19 292 21 000 292 29 000 !0!, !0!. ## ### !0!/ ## !0!0 !0"# !0" ## !0"! 2932 11 000 2932 12 000 2932 13 000 2932 19 000 2932 21 000 2932 29 2932 91 000 2932 92 000 2932 93 000 2932 9" 000 2932 9 000 2932 99 !0""

2933 11 2933 19

2933 21 000 2933 29 2933 31 000 2933 32 000 2933 33 000

2933 39

2933 "1 000 2933 "9

2933 2 000

imide 'i deriva-ii lor5 srurile lor: .a1arin 'i srurile acesteia glutetimida #A:>% altele imine 'i deriva-ii lor5 srurile lor: clordimeform #>?@% altele $ompui cu funcie nitril $ompui diazoici, azoici sau azoxici Derivai or%anici de 4idrazine sau de 4idroxilamine $ompui cu alte funcii azotate Tiocompui or%anici 'li compui or%ano=anor%anici $ompui 4eterociclici care conin ca 4etero=atomi numai oxi%en( compu'i con-in$nd $n molecul un ciclu furan necondensat #1idrogenat sau nu%: tetra1idrofuran 22furalde1id #furfuralde1id, furfural% alcool furfurilic 'i alcool tetra1idrofurfurilic altele lactone: cumarin, metilcumarine 'i etilcumarine alte lactone altele: isosafrol 12#1,32ben.odioxal2 2il% propan222one piperonal safrol tetra1idroxocanadinoli #to-i i.omerii% altele $ompui 4eterociclici cu 4eteroatomi de azot &n exclusivitate( compu'i care con-in $n structur un ciclu de pira.ol #1idrogenat sau nu% necondensat: fena.on #antipirin% 'i deriva-ii ei altele compu'i care con-in $n structur un ciclu de imida.ol #1idrogenat sau nu% necondensat: 1idantoin 'i deriva-ii ei altele compu'i care con-in $n structur un ciclu piridinic #1idrogenat sau nu% necondensat: piridin 'i srurile ei piperidin 'i srurile ei alfentanil #A:>%, anileridina #A:>%, ben.itramida #A:>%, broma.epam #A:>%, cetobemidona #A:>%, difenoxina #A:>%, difenoxilat #A:>%, dipipanona #A:>%, fentanil #A:>%, metilfenidat #A:>%, penta.ocina #A:>%, petidina #A:>%, petidina #A:>% intermediar A, fenciclidina #A:>% #=:=%, fenoperidina #A:>%, pipradrol #A:>%, piritramida #A:>%, propiram #A:>% 'i trimeperidina #A:>%5 srurile lor altele compu'i con-in$nd o structur cu ciclu de c1inolein sau i.oc1inolein #1idrogenate sau nu% fr alte condensri: levorfanol #A:>% 'i srurile lui altele compu'i care con-in $n structur un ciclu de pirimidin #1idrogenat sau nu% sau un ciclu de pipera.in: maloniluree #acid barbituric% 'i srurile ei

0 0, 0, 0, 0, 0

0, 0

0, 0 0, 0, 0

0 0

0,

2933 3

2933 " 000 2933 000 2933 9

2933 01 000 2933 09 2933 /1 000 2933 /2 000 2933 /9 000 2933 91

2933 99 !0") 293" 10 000 293" 20 293" 30

293" 91 000

293" 99 !0"* ## !0",

!0".

!0"/ !0"0 !0)# ## ###

!0) !0)! ## ### "##

alobarbital #A:>%, amobarbital #A:>%, barbital #A:>%, butalbital #A:>%, butobarbital, ciclobarbital #A:>%, metilfenobarbital #A:>%, pentobarbital #A:>%, fenobarbital #A:>%, secbutabarbital #A:>%, secobarbital #A:>% 'i vinilbital #A:>%5 srurile lor alte derivate de maloniluree #acid barbituric%, srurile lor lopra.olam #A:>%, meclocualona #A:>%, metacualona #A:>% 'i .ipeprol #A:>%, srurile lor altele compu'i care con-in $n structur un ciclu de tria.in #1idrogenat sau nu% necondensat: melamin altele lactame: 021exanlactam #epsiloncaprolactam% cloba.am #A:>% 'i metiprilona #A:>% alte lactame altele: alpra.olam #A:>%, cama.epam #A:>%, clordia.epoxid #A:>%, clona.epam #A:>%, clora.epat, delora.epam #A:>%, dia.epam #A:>%, esta.olam #A:>%5 fludia.epam #A:>%, flunitra.epam #A:>%, flura.epam #A:>%, 1ala.epam #A:>%, lofla.epat de etil #A:>%, lora.epam #A:>%, lormeta.epam #A:>%, ma.indol #A:>%, meda.epam #A:>%, mida.olam #A:>%, nimeta.epam #A:>%, nitra.epam #A:>%, norda.epam #A:>%, oxa.epam #A:>%, pina.epam #A:>%, pra.epam #A:>%, pirovalerona #A:>%, tema.epam #A:>%, tetra.epam #A:>% 'i tria.olam #A:>%5 srurile lor altele 'cizi nucleici i srurile lor, cu compoziie c4imic definit sau nu2 ali compui 4eterociclici( compu'i care con-in $n structur un ciclu tia.olic #1idrogenat sau nu% necondensat compu'i care con-in un ciclu de ben.otia.ol #1idrogenat sau nu%, necondensat suplimentar compu'i care con-in $n structur cicluri de fenotia.in #1idrogenat sau nu% necondensat suplimentar altele: aminorex #A:>%, broti.olan #A:>%, clotia.epam #A:>%, cloxa.olam #A:>%, dextromoramid #A:>%, 1aloxa.olam #A:>%, !eta.olam #A:>%, mesocarb #A:>%, oxa.olam #A:>%, pemolin #A:>%, fendimetra.in #A:>%, fenmetra.in #A:>% 'i sulfentanil #A:>%5 srurile lor altele 1ulfonamide Provitamine i vitamine, naturale sau obinute prin sintez (inclusiv concentratele naturale), precum i derivaii lor, utilizai &n principal ca vitamine, amestecai sau nu &ntre ei, c4iar &n diferite soluii Bormoni, prosta%landine, tromboxani i leucotriene, naturali sau reprodui prin sintez2 derivaii i analo%ii structurali ai lor, inclusiv polipeptidele cu catena modificat, utilizai &n principal ca 4ormoni +licozide, naturale sau reproduse prin sintez, srurile, eterii, esterii lor i ali derivai 'lcaloizi ve%etali, naturali sau reprodui prin sintez, srurile, eterii, esterii lor i ali derivai 6a4aruri c4imic pure, cu excepia za4arozei, a lactozei, a maltozei, a %lucozei i a fructozei (levuloza)2 eteri, acetali i esteri ai za4arurilor i srurile lor, altele dec&t produsele de la poziia tarifar !0"., !0"/ sau !0"0 'ntibiotice 'li compui or%anici +lande i alte or%ane pentru utilizri or%anoterapeutice, uscate, c4iar pulverizate2 extracte pentru utilizri or%anoterapeutice, de %lande sau de alte or%ane, sau din secreiile acestora2 4eparin i srurile acesteia2 alte substane de

0,

0, 0 0

0, 0, 0, 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

"##!

"##"

"##)

"##*

"##, " # ## ###

" " " "

#! #" #) #*

"!# "!#!

"!#" ##

"!#)

"!#* ## ### "!#,

"!#.

"!#/

"!#0 "! # ##

ori%ine uman sau animal preparate pentru utilizri terapeutice sau profilactice, nedenumite i necuprinse &n alt parte 1&n%e uman2 s&n%e animal preparat pentru utilizri terapeutice, profilactice sau de dia%nosticare2 antiseruri, alte fraciuni ale s&n%elui, produse imunolo%ice modificate, c4iar obinute pe cale biote4nolo%ic2 vaccinuri, toxine, culturi de microor%anisme (excluz&nd dro9diile) i produse similare 5edicamente (cu excepia produselor de la poziia tarifar "##!, "##* sau "##,) constituite prin amestecarea produselor &ntre ele, preparate pentru utilizri terapeutice sau profilactice, dar neprezentate sub form de doze, nici condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul 5edicamente (cu excepia produselor de la poziia tarifar "##!, "##* sau "##,) constituite din produse amestecate sau neamestecate, preparate pentru utilizri profilactice sau terapeutice, condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul sau prezentate sub form de doze (inclusiv cele care se administreaz cutanat) ;at, tifon, banda9e i articole similare (pansamente, plasturi adezivi, cataplasme etc<) impre%nate sau acoperite cu substane farmaceutice sau condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul &n scopuri medicale, c4irur%icale, stomatolo%ice sau veterinare Preparate i articole farmaceutice menionate &n nota ) la acest capitol Fn%rminte de ori%ine animal sau ve%etal, c4iar amestecate &ntre ele sau tratate c4imic2 &n%rminte obinute prin amestecarea sau tratarea c4imic a produselor de ori%ine animal sau ve%etal Fn%rminte minerale sau c4imice, azotate Fn%rminte minerale sau c4imice, fosfatice Fn%rminte minerale sau c4imice, potasice Fn%rminte minerale sau c4imice conin&nd dou sau trei din urmtoarele elemente fertilizante( azot, fosfor i potasiu2 alte &n%rminte2 produse de la acest capitol prezentate fie &n tablete sau forme similare, fie &n ambala9e cu o %reutate brut de maximum # E% Dxtracte tanante de ori%ine ve%etal2 tanini i srurile lor, eterii, esterii i ali derivai ai acestor produse Produse tanante or%anice sintetice2 produse tanante anor%anice2 preparate tanante, c4iar conin&nd produse tanante naturale2 preparate enzimatice pentru pretbcire 1ubstane colorante de ori%ine ve%etal sau animal (inclusiv extracte colorante, cu excepia ne%rului de ori%ine animal), c4iar cu compoziie c4imic definit2 preparate prevzute &n nota " la acest capitol, pe baz de substane colorante de ori%ine ve%etal sau animal 1ubstane colorante or%anice sintetice, c4iar cu compoziie c4imic definit2 preparate prevzute &n nota " la acest capitol, bazate pe substane colorante or%anice sintetice2 produse or%anice sintetice de tipul celor utilizate ca a%eni de strlucire fluorescent sau ca luminofori, c4iar cu compoziie c4imic definit Lacuri colorante2 preparate prezentate &n nota " la acest capitol, bazate pe lacuri colorante 'lte substane colorante2 preparate de felul celor specificate &n nota " la acest capitol, altele dec&t cele de la poziia tarifar "!#", "!#) sau "!#*2 produse anor%anice de tipul celor utilizate ca luminofori, c4iar cu compoziie c4imic definit Pi%meni, opacifiani i culori preparate, compoziii vitrifiabile, en%obe, produse lic4ide pentru obinerea luciului i preparate similare, de tipul celor utilizate &n industria ceramic, a sticlei i a emailurilor2 frite de sticl i alt sticl sub form de pulbere, de %ranule, de lamele sau de ful%i Lacuri i vopsele (inclusiv emailuri) pe baz de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificai, dispersai sau dizolvai &ntr=un mediu neapos2 soluii definite &n nota ) la acest capitol Lacuri i vopsele (inclusiv emailuri) pe baz de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificai, dispersai sau dizolvai &ntr=un mediu apos 'lte lacuri i vopsele (inclusiv emailuri)2 pi%meni de ap preparai de tipul celor

0 0 0 0

0 0

0, 0

0,

3210 00 100 3210 00 900 "! ## ### "! !

"! "

"! )

"! * ""#

3301 12 3301 13 3301 19 3301 2" 3301 2 3301 29 3301 30 000 3301 90 ""#!

""#" ## ""#)

""#* ""#,

""#.

")#

utilizai pentru finisarea pieilor( lacuri 'i vopsele pe ba. de ulei #inclusiv emailuri% altele 1icativi preparai Pi%meni (inclusiv pulberi i ful%i metalici) dispersai &n medii neapoase, sub form de lic4id sau de past, de tipul celor utilizate pentru fabricarea vopselelor (inclusiv a emailurilor)2 folii pentru marcare prin presare la cald2 tincturi i alte substane colorante prezentate &n forme sau ambala9e condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul $ulori pentru pictur artistic, pentru uz didactic, pictarea firmelor, modificarea nuanelor, amuzament i culori similare &n tuburi, tablete, flacoane, sticle, tvie sau &n alte forme similare de ambala9 $4it pentru %eamuri, c4it pentru &mbinri, cimenturi de rin i alte masticuri2 %let pentru zu%rvit2 %leturi nerefractare de tipul celor utilizate &n construcii la faade, perei interiori, podele, tavane i similare $erneluri de imprimat, de scris sau de desen i alte cerneluri, c4iar concentrate sau sub forme solide 7leiuri eseniale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele aa=zise HconcreteI sau HabsoluteI2 rezinoide2 oleorini de extracie2 soluii concentrate de uleiuri eseniale &n %rsimi, &n uleiuri stabilizate, &n cear sau &n substane similare, obinute prin extracie din flori sau macerare2 subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor eseniale2 ape distilate aromatice i soluii apoase ale uleiurilor eseniale( uleiuri esen-iale de citrice: de portocal de lam$ie altele uleiuri esen-iale, altele dec$t cele de citrice: de ment piperat #(entha piperita% de alt ment altele re.inoide altele 'mestecuri de substane odoriferante i amestecuri (inclusiv soluiile alcoolice) pe baza uneia sau a mai multor substane odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie2 alte preparate pe baz de substane odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea buturilor Parfumuri i ape de toalet Preparate de &nfrumuseare sau de mac4ia9 i preparate pentru &ntreinerea sau &n%ri9irea pielii (altele dec&t medicamentele), inclusiv preparate de protecie &mpotriva soarelui i preparate pentru bronzare2 preparate pentru manic4iur sau pedic4iur Preparate pentru &n%ri9irea prului Preparate pentru i%iena bucal sau dentar, inclusiv pudrele i cremele pentru facilitarea aderenei protezelor dentare2 fire utilizate pentru curarea spaiilor interdentare (fire dentare), &n ambala9e individuale pentru v&nzarea cu amnuntul Preparate pentru preras, ras sau dup ras, deodorante corporale, preparate pentru baie, depilatoare, alte preparate de parfumerie sau de toalet i alte preparate cosmetice, nedenumite i necuprinse &n alt parte2 deodorante pentru &ncperi, preparate c4iar parfumate, av&nd sau nu proprieti dezinfectante 1punuri2 produse i preparate or%anice tensioactive folosite ca spun, &n form de bare, &n calupuri, &n buci, c4iar modelate, c4iar conin&nd spun2 produse i preparate or%anice tensioactive pentru splarea pielii, sub form lic4id sau crem, condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul, c4iar conin&nd spun2 4&rtie, vat, fetru i materiale neesute, impre%nate, &mbibate sau acoperite cu spun sau deter%ent

0, 0 0 0

0,

0,

0 0 0 0 0 0 0, 0, 0

0, 0,

0, 0,

0,

,,*

")#!

3"02 11 3"02 12 000 3"02 13 000 3"02 19 000 3"02 20 3"02 90 ")#"

3"03 11 000 3"03 19 3"03 91 000 3"03 99 ")#) 3"0" 20 000 3"0" 90 3"0" 90 100 3"0" 90 &00 ")#*

")#, ## ")#. ## ###

"*# "*#!

"*#" ##

"*#) ## ### "*#*

"*#,

3 00 10 000

'%eni or%anici de suprafa (alii dec&t spunurile)2 preparate tensioactive, preparate pentru splat (inclusiv preparate auxiliare pentru splat) i preparate de curat, c4iar conin&nd spun (altele dec&t cele de la poziia tarifar ")# )( agen-i organici de suprafa-, c1iar condi-iona-i pentru v$n.area cu amnuntul: anionici cationici neionici altele preparate condi-ionate pentru v$n.area cu amnuntul altele Preparate lubrifiante (inclusiv lic4ide de rcire, preparate pentru de%riparea uruburilor, preparate antiru%in sau anticorosive i preparate pentru demulare pe baz de lubrifiani) i preparate de tipul celor utilizate pentru tratarea cu ulei i %resarea materialelor textile, pieilor, blnurilor sau altor materiale, cu excepia preparatelor conin&nd, cu rol de constitueni de baz, minimum .#% &n %reutate uleiuri petroliere sau din minerale bituminoase( con-in$nd uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase: preparate pentru tratarea materialelor textile, a pieilor, a blnurilor sau a altor materiale altele altele: preparate pentru tratarea materialelor textile, a pieilor, a blnurilor sau a altor materiale altele $ear artificial i cear preparat( din poli#oxietilen% #polietilenglicoli% altele: cear preparat, inclusiv cear pentru sigiliu altele $ear i creme pentru &nclminte, cear de parc4et, materiale de lustruit pentru caroserii, sticl sau metal, past i praf pentru curat i preparate similare (c4iar sub form de 4&rtie, vat, fetru, materiale neesute, materiale plastice sau cauciuc alveolar, impre%nate, &mbibate sau acoperite cu astfel de preparate), fr a include ceara de la poziia tarifar ")#) Lum&nri i articole similare Paste pentru modelat, inclusiv cele prezentate pentru 9oac2 compoziii numite Hcear pentru stomatolo%ieI, prezentate &n seturi, &n ambala9e pentru v&nzare cu amnuntul sau &n plac4ete, potcoave, batoane sau forme similare2 alte compoziii pentru stomatolo%ie, pe baz de ipsos sau %4ips (%4ips calcinat sau sulfat de calciu) $azein, cazeinai i ali derivai ai cazeinei2 cleiuri de cazein 'lbumine (inclusiv concentratele conin&nd dou sau mai multe proteine din zer, cu un coninut de proteine din zer peste /#% din %reutatea substanei uscate), albuminai i ali derivai din albumine +elatine (inclusiv cele prezentate &n foi de form ptrat sau dreptun%4iular, c4iar prelucrate la suprafa sau colorate) i derivaii acestora2 clei de pete2 alte cleiuri de ori%ine animal, excluz&nd cleiurile de cazein de la poziia tarifar "*# Peptone i derivaii lor2 alte substane proteice i derivaii lor, nedenumite i necuprinse &n alt parte2 pulbere de piele tratat sau nu cu crom Dextrine i alte amidonuri i fecule modificate (de exemplu( amidonuri i fecule pre%elatinizate sau esterificate)2 cleiuri pe baz de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate $leiuri i ali adezivi preparai, nedenumii i necuprini &n alt parte2 produse folosite ca adezivi sau cleiuri, condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul ca adezivi sau cleiuri, nedepind o %reutate net de E%( produse folosite ca ade.ivi sau cleiuri, condi-ionate pentru v$n.area cu amnuntul ca

0 0 0 0 0

0 0, 0, 0, 0 0,

0, 0,

0 0

3 00 91 000 3 00 99 000 "*#. ",# ## ### ",#! ## ### ",#" ## ",#) ",#* ## ### ",#, ".#

3/01 10 3/01 20 000 3/01 30 000 3/01 91 000 3/01 99 000 ".#!

3/02 10 000 3/02 31 3/02 32 3/02 39 000 3/02 "1 000 3/02 "2 000 3/02 "3 000 3/02 "" 000 3/02 1 000 3/02 2 000 3/02 3 000 3/02 " 3/02 000 3/02 0 000 3/02 91 3/02 93 3/02 9" 3/02 9 000 ".#"

ade.ivi sau cleiuri, av$nd o greutate net de maximum 1 !g altele: ade.ivi pe ba. de cauciuc sau polimeri de la po.i-iile tarifare 39013913 altele Dnzime2 enzime preparate nedenumite i necuprinse &n alt parte Pulberi propulsive Dxplozivi preparai, alii dec&t pulberile propulsive 3itiluri de si%uran2 fitiluri detonante2 amorse i capse explozive2 aprinztoare2 detonatoare electrice 'rticole pentru focuri de artificii, rac4ete de semnalizare sau rac4ete anti%rindin i similare, petarde i alte articole pirote4nice $4ibrituri, altele dec&t articolele pirote4nice de la poziia tarifar ",#) 3eroceriu i alte alia9e piroforice sub toate formele2 articole din materiale inflamabile specificate &n nota ! de la acest capitol Plci i filme foto%rafice, plane, sensibilizate, neimpresionate, din alte materiale dec&t 4&rtie, carton sau textile2 filme foto%rafice plane cu developare i tra%ere instantanee, sensibilizate, neimpresionate, c4iar &n &ncrctoare( pentru ra.e E filme cu developare 'i tragere instantanee alte filme 'i plci de dimensiuni peste 2 mm pe cel pu-in una dintre laturi altele: pentru fotografii $n culori #policrome% altele Pelicule foto%rafice &n role, sensibilizate, neimpresionate, din alte materiale dec&t 4&rtie, carton sau textile2 pelicule foto%rafice &n role cu developare i tra%ere instantanee, sensibilizate, neimpresionate( pentru ra.e E alte pelicule, neperforate, cu o l-ime de maximum 10 mm: pentru fotografii $n culori #policrome% altele, con-in$nd o emulsie de 1alogenur de argint altele alte pelicule, neperforate, cu o l-ime peste 10 mm: cu o l-ime peste 010 mm 'i cu o lungime peste 200 m, pentru fotografii color #policrome% cu o l-ime peste 010 mm 'i cu o lungime peste 200 m, altele dec$t pentru fotografii color cu o l-ime peste 010 mm 'i cu o lungime de maximum 200 m cu o l-ime peste 10 mm, dar de maximum 010 mm alte filme pentru fotografii color #policrome%: cu o l-ime de maximum 10 mm 'i cu o lungime de maximum 1" m cu o l-ime de maximum 10 mm 'i cu o lungime peste 1" m cu o l-ime peste 10 mm, dar de maximum 3 mm, 'i cu o lungime de maximum 30 m, pentru diapo.itive cu o l-ime peste 10 mm, dar de maximum 3 mm, 'i cu o lungime de maximum 30 m, altele dec$t pentru diapo.itive cu o l-ime peste 10 mm, dar de maximum 3 mm, 'i cu o lungime peste 30 m cu o l-ime peste 3 mm altele: cu o l-ime de maximum 10 mm cu o l-ime peste 10 mm, dar de maximum 3 mm, 'i cu o lungime de maximum 30 m cu o l-ime peste 10 mm, dar de maximum 3 mm, 'i cu o lungime peste 30 m cu o l-ime peste 3 mm B&rtii, cartoane i textile foto%rafice, sensibilizate, neimpresionate(

0 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0,

3/03 10 000 3/03 20 3/03 90 ".#) ## ".#* ".#, 3/00 10 3/00 90 ".#.

3/0/ 10 000 3/0/ 90 "/# 3&01 10 000 3&01 20 3&01 30 000 3&01 90 000 "/#! "/#" ## "/#) ##

"/#*

"/#, "/#. ##

"/#/

3&0& 0 000 3&0& 91 3&0& 92 3&0& 93 3&0& 9" 3&0& 99 "/#0

3&09 10

$n role cu o l-ime de peste 010 mm altele, pentru fotografii color #policrome% altele Plci, pelicule, filme, 4&rtie, cartoane i textile foto%rafice, impresionate, dar nedevelopate Plci i pelicule foto%rafice, impresionate i developate, altele dec&t filmele cinemato%rafice 3ilme cinemato%rafice, impresionate i developate, care conin sau nu &nre%istrarea sunetului sau care conin numai &nre%istrarea sunetului( cu o l-ime de 3 mm sau peste altele Preparate c4imice pentru utilizri foto%rafice (altele dec&t lacuri, cleiuri, adezive i preparate similare)2 produse neamestecate, c4iar dozate, pentru utilizri foto%rafice, sau condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul pentru aceste utilizri &ntr=o form %ata de folosire( emulsii pentru sensibili.area suprafe-elor altele +rafit artificial2 %rafit coloidal sau semicoloidal2 preparate pe baz de %rafit sau de alt crbune, sub form de paste, blocuri, plci sau alte semifabricate( grafit artificial grafit coloidal sau semicoloidal paste carbonate pentru electro.i 'i paste similare pentru cptu'irea cuptoarelor altele $rbune activ2 materiale minerale naturale activate2 ne%ru de ori%ine animal, inclusiv ne%ru animal rezidual 7lei de tal, c4iar rafinat Leii reziduale rezultate de la fabricarea pastei de celuloz, c4iar concentrate, tratate c4imic sau din care s=a extras za4rul, inclusiv li%nosulfonai, dar fr a include uleiul de tal de la poziia tarifar "/#" Dsene de terebentin, de lemn de pin sau de celuloz sulfatat, rezultat din industria 4&rtiei, i alte esene terpenice provenind de la distilare sau de la alte tratamente ale lemnului de conifere2 dipenten brut2 esena de la obinerea celulozei cu bisulfit i alte paracimene brute2 ulei de pin conin&nd alfaterpinol ca principal constituent $olofoniu i acizi rezinici i derivaii lor2 esene i uleiuri de colofoniu2 %ume topite +udron de lemn2 uleiuri din %udron de lemn2 creozot de lemn2 metanol brut (spirt de lemn)2 smoal ve%etal2 smoal pentru butoaie de bere i preparate similare, pe baz de colofoniu, de acizi rezinici sau de smoal ve%etal :nsecticide, rodenticide, fun%icide, ierbicide, in4ibitori de %erminare i re%ulatori de cretere pentru plante, dezinfectani i produse similare, prezentate &n forme sau ambala9e pentru v&nzarea cu amnuntul sau ca preparate, sau ca articole (de exemplu( pan%lici, mese i lum&nri cu sulf i 4&rtie special contra mutelor)( bunuri men-ionate $n nota 1 de subpo.i-ii de la acest capitol altele: insecticide fungicide ierbicide, in1ibitori de germinare 'i regulatori de cre'tere pentru plante de.infectan-i altele '%eni de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanelor colorante i alte produse i preparate (de exemplu( produse pentru scrobit i preparate pentru mordansare) de felul celor folosite &n industria textil, industria 4&rtiei, industria pielriei sau &n alte industrii similare, nedenumite i necuprinse &n alt parte( pe ba. de substan-e amilacee

0 0, 0, 0, 0 0, 0,

0,

0, 0

0 0 0 0 0

0,

3&09 91 000 3&09 92 000 3&09 93 000 "/ #

"/

"/ !

3&12 10 000 3&12 20 3&12 30 "/ " ## ### "/ ) ## "/ * "/ , ## ### "/ . ## 3&1/ 00 00 3&1/ 00 &00 "/ / ##

"/ 0 ## ###

"/!# ## ### "/! ## ###

"/!! ## ###

"/!" "/!)

3&2" 10 000 3&2" 30 000 3&2" "0 000 3&2" 0 3&2" 00

altele: de felul celor folosite $n industria textil sau $n industrii similare de felul celor folosite $n industria 1$rtiei sau $n industrii similare de felul celor folosite $n industria pielriei sau $n industrii similare Preparate pentru decaparea metalelor2 flux de sudur sau de lipire i alte preparate auxiliare pentru sudarea sau lipirea metalelor2 paste i pulberi din metale i din alte materiale pentru sudur sau lipire2 preparate de tipul celor folosite pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a ba%4etelor de sudur Preparate antidetonante, in4ibitori de oxidare, aditivi peptizani, amelioratori de viscozitate, aditivi anticorosivi i ali aditivi preparai pentru uleiurile minerale (inclusiv pentru benzin) sau pentru alte lic4ide folosite &n aceleai scopuri ca i uleiurile minerale Preparate numite Hacceleratori de vulcanizareI2 plastifiani compui pentru cauciuc sau materiale plastice nedenumite i necuprinse &n alt parte2 preparate antioxidante i ali stabilizatori compui pentru cauciuc sau materiale plastice( preparate numite 3acceleratori de vulcani.are4 plastifian-i compu'i pentru cauciuc sau materiale plastice preparate antioxidante 'i al-i stabili.atori compu'i pentru cauciuc sau materiale plastice Preparate i &ncrcturi pentru aparatele extinctoare2 %renade i bombe extinctoare 1olveni i diluani or%anici compui nedenumii i necuprini &n alt parte2 preparate pentru &ndeprtarea vopselelor sau lacurilor :niiatori de reacie, acceleratori de reacie i preparate catalitice, nedenumite i necuprinse &n alt parte $imenturi, mortare, betonuri i compoziii similare refractare, altele dec&t produsele de la poziia tarifar "/# 'lc4ilbenzeni &n amestec i alc4ilnaftaline &n amestec, altele dec&t cele de la poziia tarifar !.#. sau !0#!( alc1ilben.eni lineari altele Dlemente c4imice dopate &n vederea utilizrii lor &n electronic, sub form de discuri, plac4ete sau sub forme similare2 compui c4imici dopai &n vederea utilizrii lor &n electronic Lic4ide pentru fr&ne 4idraulice i alte lic4ide preparate pentru transmisii 4idraulice, care nu conin sau care conin sub .#% din %reutate uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase Preparate anti%el i lic4ide preparate pentru de%ivrare 5edii de cultur preparate pentru dezvoltarea sau pstrarea microor%anismelor (inclusiv virui sau or%anisme similare) sau a celulelor umane, de plante sau de animale >eactivi de dia%nostic sau de laborator pe orice fel de suport i reactivi de dia%nostic sau de laborator preparai, c4iar prezentai pe un suport, alii dec&t cei de la poziia tarifar "##! sau "##,2 materiale de referin certificate 'cizi %rai monocarboxilici industriali2 uleiuri acide de rafinare2 alcooli %rai industriali Liani preparai pentru tipare sau miezuri de turntorie2 produse c4imice i preparate ale industriei c4imice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele const&nd din amestecuri de produse naturale), nedenumite i necuprinse &n alt parte( lian-i prepara-i pentru tipare 'i mie.uri de turntorie carburi metalice neaglomerate amestecate $ntre ele sau cu lian-i metalici aditivi prepara-i pentru cimenturi, mortare sau betonuri mortare 'i betonuri nerefractare sorbitol, altul dec$t cel de la subpo.i-ia 290 "" amestecuri con-in$nd deriva-i per1alogena-i de 1idrocarburi aciclice cu cel pu-in doi 1alogeni diferi-i:

0 0 0,

0,

0, 0 0, 0, 0

0 0

0, 0

3&2" /1 000 3&2" /2 000 3&2" /3 000 3&2" /" 000

3&2" / 000 3&2" /0 000 3&2" // 000 3&2" /& 000 3&2" /9 000

3&2" &1 000 3&2" &2 000 3&2" &3 000 3&2" 90 "/!*

"0# 3901 10 3901 20 3901 30 000 3901 90 "0#! "0#" "0#) "0#* "0#, "0#. "0#/ "0#0 "0 # ## ### "0

"0 !

3912 11 000 3912 12 000 3912 20 3912 31 000 3912 39 3912 90 "0 "

con-in$nd clorofluorocarburi #:F:2uri%, c1iar cu 1idroclorofluorocarburi #G:F:2 uri%, perfluorocarburi #=F:2uri% sau 1idrofluorocarburi #GF:2uri% con-in$nd bromoclorodifluorometan, bromotrifluorometan sau dibromotetrafluoroetani con-in$nd 1idrobromofluorocarburi #G6:2uri% con-in$nd 1idroclorofluorocarburi #G:F:2uri%, dar con-in sau nu perfluorocarburi #=F:2uri% sau 1idrofluorocarburi #GF:2uri%, dar nu con-in clorofluorocarburi #:F:2 uri% con-in$nd tetraclorur de carbon con-in$nd 1,1,12tricloretan #metilcloroform% con-in$nd bromometan #bromur de metil% sau bromoclorometan con-in$nd perfluorocarburi #=F:2uri% sau 1idrofluorocarburi #GF:2uri%, dar care nu con-in clorofluorocarburi #:F:2uri% sau 1idroclorofluorocarburi #G:F:2uri% altele amestecuri 'i preparate con-in$nd oxiran #oxid de etilen%, bifenili polibromura-i #=662uri%, bifenili policlorura-i #=:62uri%, terfenili policlorura-i #=:C2uri% sau fosfat de tris #2,32dibromopropil%: con-in$nd oxiran #oxid de etilen% con-in$nd bifenili policlorura-i #=:62uri%, terfenili policlorura-i #=:C2uri% sau bifenili polibromura-i #=662uri% con-in$nd fosfat de tris #2,32dibromopropil% altele Produse reziduale ale industriei c4imice sau ale industriilor conexe, nedenumite i necuprinse &n alt parte2 deeuri oreneti2 nmol de epurare2 alte deeuri menionate &n nota , la acest capitol Polimeri de etilen, &n forme primare( polietilen cu densitate sub 0,9" polietilen cu o densitate de 0,9" sau peste copolimeri de etilen 'i acetat de vinil altele Polimeri de propilen sau de alte olefine, sub forme primare Polimeri de stiren, sub forme primare Polimeri de clorur de vinil sau de alte olefine 4alo%enate, sub forme primare Polimeri de acetat de vinil sau de ali esteri de vinil, sub forme primare2 ali polimeri de vinil sub forme primare Polimeri acrilici sub forme primare Poliacetali, ali polieteri i rini epoxidice, sub forme primare2 policarbonai, rini alc4idice, poliesteri alilici i ali poliesteri, sub forme primare Poliamide sub forme primare >ini aminice, rini fenolice i poliuretani, sub forme primare 1iliconi sub forme primare >ini de petrol, rini cumaron=indenice, politerpene, polisulfuri, polisulfoni i alte produse menionate &n nota " la acest capitol, nedenumite i neclasificate &n alt parte, sub forme primare $eluloz i derivaii ei c4imici, nedenumii i necuprini &n alt parte, sub forme primare( aceta-i de celulo.: neplastifia-i plastifia-i nitra-i de celulo. #inclusiv colodiu% eteri de celulo.: carboximetilcelulo. 'i srurile ei altele altele Polimeri naturali (de exemplu( acid al%inic) i polimeri naturali modificai (de

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 0, 0,

0, 0,

"0 ) ## ### "0 * "0 ,

"0 . 391/ 10 391/ 21 391/ 22 391/ 23 391/ 29 391/ 31 000 391/ 32 391/ 33 000 391/ 39 391/ "0 000 "0 /

"0 0 3919 10 3919 90 "0!#

"0! "0!!

"0!" "0!) "0!* "0!, 3920 10 000 3920 20 000 3920 30 000 3920 "0 000 3920 90 )## )##!

exemplu( proteine &ntrite, derivai c4imici ai cauciucului natural) nedenumii i necuprini &n alt parte, sub forme primare 1c4imbtori de ioni pe baz de polimeri de la poziiile tarifare "0# A"0 ", sub forme primare Deeuri, pan, tala, sprturi, din materiale plastice 5onofilamente a cror dimensiune maxim &n seciunea transversal depete mm (monofire), inele, ti9e, bare i profile, c4iar prelucrate la suprafa, dar neprelucrate altfel, din material plastic Tuburi, evi, furtunuri i accesorii ale acestora (de exemplu( &mbinri, coturi, flane), din materiale plastice( ma-e artificiale din proteine $ntrite sau din materiale plastice celulo.ice tuburi, -evi 'i furtunuri rigide: din polimeri de etilen din polimeri de propilen din polimeri de clorur de vinil din alte materiale plastice alte tuburi, -evi 'i furtunuri: tuburi, -evi 'i furtunuri flexibile, care pot suporta o presiune minim de 2/,0 <=a altele, neramforsate cu alte materiale, nici asociate $n alt mod cu alte materiale, fr accesorii altele, neramforsate sau necombinate cu alte materiale, cu accesorii altele accesorii Fnvelitori din materiale plastice pentru podele, c4iar autoadezive, &n rulouri sau sub form de plci de pardoseal sau de dale, &nvelitori pentru perei i tavane din materiale plastice definite &n nota 0 la acest capitol Plci, foi, folii, benzi, pan%lici, pelicule i alte forme plate autoadezive, din materiale plastice c4iar &n rulouri( $n rulouri cu o l-ime sub 20 cm altele 'lte plci, foi, folii, benzi, pan%lici, pelicule i lame, din materiale plastice nealveolare, neramforsate, nestratificate, neasociate cu alte materiale, neprevzute cu un suport 'lte plci, folii, pelicule, benzi i lame din material plastic $zi de baie, czi de du, c4iuvete, lavoare, bideuri, vase de closet, scaune i capace pentru closete, rezervoare de ap i articole similare pentru utilizri sanitare sau i%ienice, din materiale plastice 'rticole de transport sau de ambalare din materiale plastice2 buoane, dopuri, capace, capsule i alte dispozitive de &nc4idere, din materiale plastice ;esel, alte articole de mena9 sau obiecte de uz casnic i articole de i%ien sau de toalet, din materiale plastice 'rticole pentru ec4iparea construciilor, din materiale plastice, nedenumite i necuprinse &n alt parte 'lte articole din materiale plastice i articole din alte materiale de la poziiile tarifare "0# A"0 )( articole de birou 'i articole 'colare articole 'i accesorii de $mbrcminte #inclusiv mnu'i, mitene 'i mnu'i cu un deget% garnituri pentru mobil, caroserii sau similare statuete 'i alte obiecte de ornament altele $auciuc natural, balat, %utaperc, %ua@ul, c4icle i %ume naturale similare, sub form primar sau &n plci, folii sau benzi $auciuc sintetic i factic derivat din uleiuri, sub forme primare sau &n plci, foi sau benzi2 amestecuri ale produselor de la poziia tarifar )## cu produse din prezenta poziie, sub forme primare sau &n plci, foi sau benzi(

0 0, 0,

0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

0 0, 0,

0, 0,

0, 0, 0,

0, 0, 0 0, 0,

"002 11 000 "002 19 "002 20 000

"002 31 000 "002 39 000 "002 "1 000 "002 "9 000 "002 1 000 "002 9 000 "002 00 000 "002 /0 000 "002 &0 000

"002 91 000 "002 99 )##" ## ### )##) ## ### )##* "00 10 000 "00 20 000 "00 91 000 "00 99 000 )##, )##. ## ### )##/ "00& 11 000 "00& 19 000 "00& 21 "00& 21 100 "00& 21 900 "00& 29 000 )##0

"009 11 000 "009 12 000 "009 21 000 "009 22 000 "009 31 000 "009 32 000

cauciuc stiren2butadienic #?6H%5 cauciuc stiren2butadienic carboxilat #E?6H%: latex altele cauciuc butadienic #6H% cauciuc i.obuten2i.oprenic #butil cauciuc% #>>H%5 cauciuc i.obuten2i.oprenic 1alogenat #:>>H sau 6>>H%: cauciuc i.obuten2i.oprenic #butilcauciuc% #>>H% altele cauciuc cloroprenic #clorobutadienic% #:H%: latex altele cauciuc acrilonitrilbutadienic #B6H%: latex altele cauciuc i.oprenic #>H% cauciuc etilenopropilendienic necon+ugat #I=A<% amestecuri ale produselor de la po.i-ia tarifar "001 cu produse de la pre.enta po.i-ie altele: latex altele $auciuc re%enerat, sub forme primare sau &n plci, foi sau benzi Deeuri, bavuri i resturi de cauciuc nedurificat, c4iar &n pulbere sau &n %ranule $auciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare sau &n plci, foi i benzi( cauciuc aditivat cu negru de fum sau silice solu-ii, dispersii, altele dec$t cele de la subpo.i-ia "00 10 altele: plci, foi 'i ben.i altele 'lte forme (de exemplu( ba%4ete, tuburi, profile) i articole (de exemplu( discuri, rondele, inele) din cauciuc nevulcanizat 3ire i corzi din cauciuc vulcanizat Plci, foi, benzi, ba%4ete i profile, din cauciuc vulcanizat nedurificat( din cauciuc alveolar: plci, foi 'i ben.i altele din cauciuc nealveolar: plci, foi 'i ben.i: acoperitoare de podele 'i 'tergtoare pentru picioare altele altele Tuburi, evi i furtunuri din cauciuc vulcanizat nedurificat, prevzute sau nu cu accesoriile lor (de exemplu( racorduri, %arnituri, coturi i flane)( neranforsate cu alte materiale 'i nici asociate cu alte materiale: fr accesorii cu accesorii ranforsate numai cu metal sau altfel asociate doar cu metal: fr accesorii cu accesorii ranforsate numai cu materiale textile sau altfel asociate numai cu textile: fr accesorii cu accesorii ranforsate cu alte materiale sau altfel asociate cu alte materiale:

0 0 0

0, 0

0 0

"009 "1 000 "009 "2 000 )# # "010 11 000 "010 12 000 "010 19 000 "010 31 000 "010 32 000 "010 33 000 "010 3" 000 "010 3 000 "010 30 000 "010 39 000 )# "011 10 000 "011 20 "011 30 000 "011 "0 "011 0 000 "011 01 000 "011 02 000 "011 03 000 "011 09 000 "011 92 000 "011 93 000 "011 9" 000 "011 99 000 )# ! )# " )# ) )# *

"01 11 000 "01 19 "01 90 000 )# , "010 10 000

fr accesorii cu accesorii 8enzi transportoare sau curele de transmisie, din cauciuc vulcanizat( ben.i transportoare: ranforsate numai cu metal ranforsate numai cu materiale textile altele curele de transmisie: curele de transmisie continue #fr sf$r'it%, striate de sec-iune trape.oidal, cu circumferin-a exterioar peste 00 cm, dar de maximum 1&0 cm curele de transmisie continue #fr sf$r'it%, de sec-iune trape.oidal, altele dec$t striate, cu circumferin-a exterioar peste 00 cm, dar de maximum 1&0 cm curele de transmisie continue #fr sf$r'it%, striate de sec-iune trape.oidal, cu circumferin-a exterioar peste 1&0 cm, dar de maximum 2"0 cm curele de transmisie continue #fr sf$r'it%, de sec-iune trape.oidal, altele dec$t striate, cu circumferin-a exterioar peste 1&0 cm, dar de maximum 2"0 cm curele de transmisie continue #fr sf$r'it%, crestate #sincrone%, cu circumferin-a exterioar peste 00 cm, dar de maximum 1 0 cm curele de transmisie continue #fr sf$r'it%, crestate #sincrone%, cu circumferin-a exterioar peste 1 0 cm, dar de maximum 19& cm altele 'nvelope pneumatice noi, din cauciuc( de tipul celor utili.ate pentru autoturisme #inclusiv cele de tip 3brea!4 'i de curse% de tipul celor utili.ate pentru autobu.e 'i autocamioane de tipul celor utili.ate pentru ve1icule aeriene de tipul celor utili.ate pentru motociclete de tipul celor utili.ate pentru biciclete altele, cu crampoane, cu profile 3os de pe'te4 sau similare: de tipul celor utili.ate pentru ve1icule 'i ma'ini agricole 'i forestiere de tipul celor utili.ate pentru ve1icule 'i ma'ini pentru construc-ii civile 'i pentru manipularea materialelor $n industrie, pentru +ante cu diametrul de maximum 01 cm de tipul celor utili.ate pentru ve1icule 'i ma'ini pentru construc-ii civile 'i pentru manipularea materialelor $n industrie, pentru +ante cu diametrul de peste 01 cm altele altele: de tipul celor utili.ate pentru ve1icule 'i ma'ini agricole 'i forestiere de tipul celor utili.ate pentru ve1icule 'i ma'ini pentru construc-ii civile 'i pentru manipularea materialelor $n industrie, pentru +ante cu diametrul de maximum 01 cm de tipul celor utili.ate pentru ve1icule 'i ma'ini pentru construc-ii civile 'i pentru manipularea materialelor $n industrie, pentru +ante cu diametrul de peste 01 cm altele 'nvelope pneumatice reapate sau uzate, din cauciuc2 banda9e, benzi de rulare amovibile pentru pneuri i HflapsuriI, din cauciuc $amere de aer, din cauciuc 'rticole de i%ien sau de farmacie (inclusiv tetinele), din cauciuc vulcanizat, nedurificat, c4iar cu pri din cauciuc durificat (ebonit) Fmbrcminte i accesorii de &mbrcminte (inclusiv mnui, mitene i mnui cu un de%et), din cauciuc vulcanizat, nedurificat, pentru orice utilizare( mnu'i, mitene 'i mnu'i cu un deget: pentru c1irurgie altele altele 'lte articole din cauciuc vulcanizat, nedurificat( din cauciuc alveolar

10 0 0 0 10 0 0 10 0 0

10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

"010 91 000 "010 92 000 "010 93 000 "010 9" 000 "010 9 000 "010 99 )# . ## "01/ 00 100 "01/ 00 900 ) #

) #!

) #"

) #) ) #* ) #, ) #.

! ## ###

"

) )

) *

)!# ## ###

)!#!

)!#" )!#* ##

altele: acoperitoare de podea 'i 'tergtoare de picioare gume de 'ters garnituri, 'aibe 'i alte etan'ri para'ocuri, c1iar gonflabile, pentru acostarea navelor alte articole gonflabile altele $auciuc durificat (de exemplu( ebonita), sub toate formele, inclusiv deeurile i resturile2 articole din cauciuc durificat (ebonit)( cauciuc durificat #de exemplu: ebonita%, sub toate formele, inclusiv de'eurile 'i resturile articole de cauciuc durificat Piei de bovine (inclusiv de bivol) sau de cabaline (proaspete sau srate, uscate, cenurite, piclate sau altfel conservate, dar netbcite, neper%amentate sau altfel preparate), c4iar epilate sau despicate (pltuite) Piei brute de ovine (proaspete sau srate, uscate, cenurite, piclate sau altfel conservate, dar netbcite, neper%amentate, nici altfel preparate), c4iar epilate sau despicate (pltuite), altele dec&t cele excluse prin nota c) la acest capitol 'lte piei (proaspete sau srate, uscate, cenurite, piclate sau altfel conservate, dar netbcite, neper%amentate, nici altfel preparate), c4iar epilate sau despicate (pltuite), altele dec&t cele excluse prin nota b) sau c) la acest capitol Piei tbcite sau piei semifinite de bovine (inclusiv de bivoli) sau de cabaline, epilate, c4iar despicate (pltuite), dar fr alte prelucrri Piei tbcite sau piei semifinite de ovine, epilate, c4iar despicate (pltuite), dar fr alte prelucrri Piei tbcite sau semifinite ale altor animale, epilate, c4iar despicate (pltuite), dar fr prelucrri suplimentare Piei finite prelucrate dup tbcire sau uscare, inclusiv piei per%ament de bovine (inclusiv de bivoli) sau de cabaline, epilate, c4iar despicate (pltuite), altele dec&t pieile de la poziia tarifar ) ) Piei finite prelucrate dup tbcire sau dup uscare, inclusiv piei per%ament, de ovine, epilate, c4iar despicate (pltuite), altele dec&t pieile de la poziia tarifar ) ) Piei finite prelucrate dup tbcire sau dup uscare, inclusiv piei per%amentate ale altor animale, epilate, c4iar despicate (pltuite), altele dec&t pieile de la poziia tarifar ) ) Piei finite tbcite &n %rsimi (piei 3c4amois4), inclusiv cele obinute prin tbcire combinat2 piei finite lcuite sau lcuite stratificate2 piei metalizate Piei reconstituite, pe baz de piele sau fibre de piele, sub form de plci, foi sau benzi, c4iar rulate2 resturi i alte deeuri de piele sau de piele reconstituit, inutilizabile pentru fabricarea de articole din piele2 praf, pudr i fin de piele 'rticole de elrie i curelrie pentru orice animale (inclusiv leauri, z%rzi, %enunc4iere, botnie, pturi pentru a, coburi, obl&ncuri, &mbrcminte pentru c&ini i articole similare) din orice material ;alize, %eamantane i cufere, inclusiv casete de toalet, mape portdocumente, serviete, %4iozdane, tocuri pentru oc4elari, pentru binocluri, tocuri pentru aparate de foto%rafiat i aparate de filmat, cutii pentru instrumente muzicale, arme, tocuri de pistol i articole similare2 %eni de voia9, cutii izolate termic pentru produse alimentare i buturi, truse de toalet, rucsacuri, %eni de m&n, pun%i pentru cumprturi, portmonee, portofele, port4ri, tabac4ere, pun%i pentru tutun, truse pentru scule, saci pentru articole de sport, cutii pentru flacoane sau pentru tac&muri, cutii pentru pudr, casete pentru bi9uterii i articole similare, din piele natural sau reconstituit, din foi de material plastic, din materiale textile, din fibre vulcanizate, din carton sau acoperite, &n totalitate sau &n mare parte, cu astfel de materiale sau cu 4&rtie 'rticole de &mbrcminte i accesorii de &mbrcminte, din piele natural sau reconstituit 'lte articole din piele natural sau reconstituit

1 1

)!#, ## ### )"# )"#!

)"#" )"#) ## ### ))#

))#! ))#" ))#)

))#* ## ### ))#, ))#. ))#/

))#0

)) #

)) )) )) )) )) ! " ## ### ) ## *

)) , ## ### )) . ## ### )) /

)) 0 ## ))!#

))! )*# )*#! ## ###

'rticole din intestine de animale (altele dec&t cele de la viermii de mtase), din bici, din vezici sau din tendoane 8lnuri brute (inclusiv capete, cozi, labe i alte pri utilizabile &n blnrie), altele dec&t pieile brute de la poziia tarifar ) # , ) #! sau ) #" 8lnuri tbcite sau apretate (inclusiv capete, cozi, labe i alte pri, deeuri i resturi), neasamblate sau asamblate (fr adu%area altor materiale), altele dec&t cele de la poziia tarifar )"#" 'rticole de &mbrcminte, accesorii de &mbrcminte i alte articole din blan 8lnuri artificiale i articole din blnuri artificiale Lemn de foc, sub form de trunc4iuri, buteni, ramuri, vreascuri sau sub forme similare, lemn sub form de ac4ii sau particule2 rume%u, deeuri i resturi de lemn, a%lomerate sau nu sub form de butuci, bric4ete, pelete sau sub forme similare $rbune din lemn (inclusiv crbune din co9i sau nuci), c4iar a%lomerat Lemn brut, c4iar co9it, curat de ramuri sau ecarisat Lemn pentru cercuri de do%rie2 pr9ini despicate2 pr9ini, rui i pari de lemn, ascuii, netiai lon%itudinal2 lemn simplu de%roat sau rotun9it, dar nestrun9it, necurbat, nici altfel prelucrat, pentru bastoane, umbrele, m&nere de scule2 eclise, benzi de lemn i produse similare L&n (pai) de lemn2 fin de lemn Traverse de lemn pentru ci ferate sau similare Lemn tiat sau cioplit lon%itudinal, spintecat sau co9it, c4iar %eluit, lefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o %rosime de peste , mm 3oi de placa9 (inclusiv cele obinute prin retezarea lemnului stratificat), foi pentru furnir sau pentru alte lemne stratificate similare i alte lemne tiate lon%itudinal, tranate sau derulate, c4iar %eluite, lefuite sau lipite lateral sau cap la cap, de o %rosime de maximum , mm Lemn (inclusiv lamele i frize de parc4et, neasamblate) profilat (sub form de lamb de uluc, fluit, nutuit, rindeluit, amfrenat, &mbinat &n ;, mulurat, rotun9it sau similare), &n lun%ul uneia sau mai multor canturi, fee sau muc4ii, c4iar %eluit, lefuit sau lipit prin asamblare cap la cap Plci a%lomerate i panouri similare (de exemplu( panouri aa=numite Horiented strand boardI i panouri aa=numite HJaferboardI), din lemn sau din alte materiale lemnoase, c4iar a%lomerate cu rini sau cu ali liani or%anici Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase, c4iar a%lomerate cu rini sau cu ali liani or%anici Placa9, lemn furniruit i lemn stratificat similar Lemn HdensificatI, &n blocuri, sc&nduri, lame sau sub form de profile >ame din lemn pentru tablouri, foto%rafii, o%linzi sau pentru obiecte similare Lzi, ldie, couri, cilindri i ambala9e similare din lemn2 tambure din lemn pentru cabluri2 palete simple, boxpalei i alte platforme de &ncrcare din lemn2 %rila9e din lemn pentru palete 8utoaie, cuve, putine i alte produse de do%rie i prile lor din lemn, inclusiv lemn pentru doa%e 7nelte, suporturi i m&nere de unelte, monturi i cozi din lemn pentru mturi sau pentru perii2 forme, calapoade, anuri i &ntinztoare pentru pantofi, din lemn Lucrri de t&mplrie i piese de dul%4erie pentru construcii, inclusiv panouri celulare, panouri asamblate pentru parc4et i indrile (Hs4in%lesI i Hs4aEesI) din lemn 'rticole de mas sau de buctrie, din lemn Lemn marc4etat i lemn &ncrustat2 sipete, casete i cutii pentru bi9uterii sau orfevrrie i articole similare, din lemn2 statuete i alte obiecte de ornament, din lemn2 articole de mobilier din lemn necuprinse &n capitolul 0) 'lte articole din lemn Plut natural brut sau simplu prelucrat2 deeuri de plut2 plut concasat, %ranulat sau pulverizat Plut natural, deco9it sau simplu ecarisat sau &n cuburi, plci, foi sau benzi de

1 0 1

1 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

)*#" " 03 10 " 03 10 100 " 03 10 900 " 03 90 000 )*#) " 0" 10 " 0" 90 ),#

),#! ).# ## ).#! ## ### ).#" ).#) ).#* ## ### ).#, ).#. )/# ## ### )/#!

"&02 10 000 "&02 20 000 "&02 "0

"&02 " 000 "&02 "&02 0 "&02 / 000 "&02 &

"&02 01 "&02 02 000 "&02 09 000 )/#" ##

form ptrat sau dreptun%4iular (inclusiv eboe cu muc4ii nefinisate pentru dopuri) 'rticole din plut natural( dopuri: cilindrice altele altele Plut a%lomerat (cu sau fr liant) i articole din plut a%lomerat( cuburi, blocuri, plci, foi 'i ben.i5 plci de orice form5 cilindri plini, inclusiv discuri altele Fmpletituri i articole similare din materiale de &mpletit, c4iar asamblate &n benzi2 materiale de &mpletit, &mpletituri i articole similare din materiale de &mpletit, aezate paralel, c4iar finisate (de exemplu( ro%o9ini, ter%toare i &mpletituri de nuiele) Produse din &mpletituri, confecionate direct &n form final din materiale de &mpletit sau din articole de la poziia tarifar ),# 2 articole din luf Paste mecanice din lemn Paste c4imice din lemn, de dizolvare Paste c4imice din lemn, cu sod sau cu sulfat, altele dec&t pastele de dizolvare Paste c4imice din lemn, cu bisulfit, altele dec&t pastele de dizolvare Paste din lemn obinute prin combinarea unei prelucrri mecanice i a unei prelucrri c4imice (HsemicelulozI) Paste din fibre obinute din 4&rtie sau carton reciclabile (deeuri sau maculatur) sau din alte materiale fibrocelulozice B&rtie sau carton reciclabile (deeuri i maculatur) B&rtie de ziar, &n rulouri sau foi B&rtii i cartoane necretate, de tipul celor utilizate pentru scris, tiprit sau pentru alte scopuri %rafice, 4&rtii i cartoane pentru cartele sau benzi de perforat, neperforate, &n rulouri sau coli de form ptrat sau dreptun%4iular, de orice dimensiuni, altele dec&t 4&rtia de la poziia tarifar )/# sau )/#"2 4&rtii i cartoane fabricate manual( 1$rtii 'i cartoane fabricate manual 1$rtii 'i cartoane2suport pentru 1$rtii 'i cartoane fotosensibile, termosensibile sau electrosensibile 1$rtii2suport pentru 1$rtii tapet alte 1$rtii 'i cartoane, fr fibre ob-inute printr2un procedeu mecanic sau c1imico2 mecanic sau la care maximum 10( din greutatea total a compo.i-iei fibroase o constituie astfel de fibre: cu o greutate sub "0 g*m2 cu o greutate de minimum "0 g*m2, dar de maximum 1 0 g*m2, $n rulouri cu o greutate de minimum "0 g*m2, dar de maximum 1 0 g*m2 $n foi, av$nd o latur de maximum "3 mm 'i cealalt de maximum 29/ mm, $n stare nepliat altele, cu o greutate de minimum "0 g*m2, dar de maximum 1 0 g*m2 cu o greutate de peste 1 0 g*m2 alte 1$rtii 'i cartoane, la care peste 10( din greutatea total a compo.i-iei fibroase este constituit din fibre ob-inute printr2un procedeu mecanic sau c1imico2mecanic: $n rulouri $n foi la care o latur are maximum "3 mm 'i cealalt este de maximum 29/ mm, $n stare nepliat altele B&rtii de tipul celor utilizate pentru 4&rtia i%ienic, pentru erveele de demac4iat, de ters m&inile, pentru erveele sau 4&rtii similare pentru utilizri casnice, de i%ien sau de toalet, vat de celuloz i straturi subiri de fibre celulozice creponate sau necreponate, %ofrate sau ne%ofrate, perforate sau neperforate, tan9ate sau netan9ate, colorate sau necolorate la suprafa,

0 0

0 10

0 0

0 0

10

)/#)

"&0" 11 "&0" 19 "&0" 21 "&0" 21 100 "&0" 21 900 "&0" 29 "&0" 29 100 "&0" 29 900 "&0" 31 "&0" 39 "&0" "1 "&0" "2 "&0" "9 "&0" 1 "&0" 2 "&0" 9 )/#*

)/#, )/#. ## )/#/

)/#0

)/ #

)/

"&11 10 000 "&11 "1 "&11 "9 000

decorate la suprafa sau imprimate, &n rulouri sau &n coli B&rtii i cartoane Kraft, necretate, &n rulouri sau &n coli, altele dec&t cele de la poziia )/#! sau )/#"( 1$rtii 'i cartoane pentru coper-i, numite J8raftlinerJ: nealbite altele 1$rtii 8raft pentru saci: nealbite: $n care minimum &0( din greutatea total a compo.i-iei fibroase este constituit din fibre de conifere ob-inute prin procedeul c1imic cu sulfat sau cu sod altele altele: $n care minimum &0( din greutatea total a compo.i-iei fibroase este constituit din fibre de conifere ob-inute prin procedeul c1imic cu sulfat sau cu sod altele 1$rtii 'i cartoane 8raft, cu o greutate p$n la 1 0 g*m2: nealbite altele alte 1$rtii 'i cartoane 8raft, cu o greutate de peste 1 0 g*m 2, dar sub 22 g*m2: nealbite albite uniform $n mas 'i la care peste 9 ( din greutatea compo.i-iei fibroase totale este constituit din fibre de lemn ob-inute printr2un procedeu c1imic altele alte 1$rtii 'i cartoane 8raft, cu o greutate de minimum 22 g*m2: nealbite albite uniform $n mas 'i la care peste 9 ( din greutatea compo.i-iei fibroase totale este constituit din fibre de lemn ob-inute printr2un procedeu c1imic altele 'lte 4&rtii i cartoane, necretate, &n rulouri sau &n coli, care nu au fost supuse unor tratamente sau procese complementare, altele dec&t cele stipulate &n nota " de la acest capitol B&rtii i cartoane sulfurizate, 4&rtii rezistente la %rsimi, 4&rtii calc, per%ament i alte 4&rtii %lazurate, satinate, transparente sau translucide, &n rulouri sau &n coli B&rtii i cartoane asamblate plan prin lipire, necretate, neimpre%nate, c4iar &ntrite &n interior, &n suluri sau &n coli B&rtii i cartoane, ondulate (c4iar acoperite prin lipire), creponate, &ncreite, %ofrate, tanate sau perforate, &n rulouri sau coli, altele dec&t cele de la poziia tarifar )/#" B&rtii carbon, 4&rtii numite HautocopianteI i alte 4&rtii copiative (inclusiv 4&rtii cretate, acoperite sau impre%nate, pentru 4&rtii stencil sau plci offset) c4iar imprimate, &n rulouri B&rtii i cartoane cretate cu caolin (lut c4inezesc) sau cu alte substane anor%anice pe una sau pe ambele fee, cu sau fr liani, fr alte stratificri sau acoperiri, c4iar colorate la suprafa, decorate la suprafa sau imprimate, &n rulouri sau &n coli de form ptrat sau dreptun%4iular, de orice dimensiune B&rtii, cartoane, vat de celuloz i straturi subiri din fibre de celuloz cretate, acoperite, impre%nate, colorate la suprafa, decorate sau imprimate la suprafa, &n rulouri sau foi de form ptrat sau dreptun%4iular, av&nd orice dimensiuni, altele dec&t produsele de tipul celor de la poziia tarifar )/#", )/#0 sau )/ #( 1$rtii 'i cartoane gudronate, bituminate sau asfaltate 1$rtii 'i cartoane gumate sau ade.ive: autoade.ive altele 1$rtii 'i cartoane cretate sau impregnate cu material plastic #cu excluderea ade.ivilor%:

0 1

0 0

albite, cu o greutate de peste 1 0 g*m2 altele 1$rtii 'i cartoane cretate, acoperite sau impregnate cu cear, parafin, stearin, ulei sau glicerol #glicerin% "&11 90 000 alte 1$rtii 'i cartoane, vat de celulo. 'i pturi #p$n.e% din fibre de celulo. )/ ! ## ### 8locuri filtrante i plci filtrante, din past de 4&rtie )/ " B&rtii pentru i%arete, c4iar tiate la dimensiune, sau sub form de caiete sau tuburi )/ ) B&rtii tapet i 4&rtii similare pentru acoperit pereii2 4&rtie transparent pentru ferestre )/ , B&rtii carbon, 4&rtii aa=zise HautocopianteI i alte 4&rtii pentru multiplicat (altele dec&t cele de la poziia tarifar )/#0), 4&rtii stencil i plci offset din 4&rtie, c4iar ambalate &n cutii )/ . Plicuri, 4&rtie &n form de plicuri, cri potale neilustrate i cri potale pentru coresponden, din 4&rtie sau carton2 cutii, pun%i, mape, blocnotesuri i articole similare, din 4&rtie sau carton, conin&nd un set de articole de coresponden )/ / B&rtii de tipul celor utilizate pentru 4&rtie i%ienic i pentru 4&rtii similare, vat de celuloz sau straturi subiri din fibre celulozice, de tipul celor de uz casnic sau sanitar, &n rulouri cu o lime de maximum ", cm, sau tiate la dimensiune2 batiste, erveele demac4iante, erveele pentru ters m&inile, fee de mas, erveele, scutece, erveele i tampoane i%ienice, len9erie de pat i articole similare pentru uz casnic, de toalet, de uz i%ienic sau spitalicesc, &mbrcminte i accesorii de &mbrcminte, din past de 4&rtie, vat de celuloz sau straturi subiri din fibre celulozice( "&1& 10 1$rtie igienic "&1& 20 batiste, 'erve-ele demac1iante 'i 'erve-ele pentru 'ters m$inile "&1& 30 000 fe-e de mas 'i 'erve-ele de mas "&1& "0 'erve-ele 'i tampoane igienice pentru femei, scutece pentru copii 'i articole igienice similare "&1& 0 000 $mbrcminte 'i accesorii de $mbrcminte "&1& 90 altele )/ 0 Lzi, cutii, saci, pun%i, cornete i alte ambala9e din 4&rtie, carton, vat de celuloz sau straturi subiri din fibre celulozice2 obiecte din carton pentru birou, pentru ma%azine sau similare( "&19 10 000 cutii din 1$rtie sau carton ondulat "&19 20 000 cutii 'i obiecte din carton, pliante, din 1$rtie sau carton neondulat ex. "&19 20 000 pac1ete 3Cetra2pac!4 "&19 30 000 saci 'i pungi cu l-imea ba.ei de minimum "0 cm "&19 "0 000 al-i saci 'i pungi, mape #altele dec$t cele pentru discuri% 'i cornete "&19 0 000 alte ambala+e, inclusiv mape pentru discuri "&19 00 000 obiecte din carton pentru birou, pentru maga.ine 'i similare )/!# >e%istre, re%istre contabile, carnete (de note, de comenzi, de c4itane), a%ende, blocnotesuri, blocuri de 4&rtie pentru scrisori i articole similare, caiete, mape, clasoare (cu foi detaabile sau altele), coperi pentru dosare sau alte articole colare, de birou sau de papetrie, inclusiv topuri de imprimate pentru seturi de documente i carnete diverse, c4iar cu foi de 4&rtie carbon, din 4&rtie sau din carton2 albume pentru eantioane sau pentru colecii i coperi pentru cri, din 4&rtie sau carton )/! Dtic4ete de toate %enurile, din 4&rtie sau carton, imprimate sau nu( "&21 10 imprimate: "&21 10 100 autoade.ive "&21 10 900 altele "&21 90 altele )/!! Tambururi, bobine, fuzete, canete, mosoare i suporturi similare din past de 4&rtie, 4&rtie sau carton (c4iar perforate sau &ntrite) )/!" 'lte 4&rtii, cartoane, vat de celuloz i straturi subiri din fibre celulozice, "&11 1 000 "&11 9 000 "&11 00 000

0 0 0

0 0

11 11 10 11 11 0 11 11

0 11 11

"&23 20 000 "&23 "0 000

"&23 01 000 "&23 09 "&23 /0 "&23 90 "&23 90 "00 "&23 90 & 0 )0# )0#! )0#" ## ### )0#) ## ### )0#* )0#, ## ###

)0#. ##

)0#/ )0#0 ##

)0 # ## ### )0 *## ## ### *##! ## ### *##" ## ### *##) ## *##* ## *##, ## *##. * # * #! * #" * #) ## ### * #* * #, * #. * #/ * #0

decupate la dimensiune2 alte articole din past de 4&rtie, din 4&rtie, din carton, din vat de celuloz i din straturi subiri din fibre, 4&rtie, celulozice( carton2filtru 'i 1$rtie2filtru 1$rtii cu diagrame pentru aparatele de $nregistrat sub form de bobine, foi sau discuri tvi, platouri, farfurii, cni 'i articole similare din 1$rtie sau carton: din bambus altele articole turnate sau presate din past de 1$rtie altele: 1$rtie 'i carton de felul celor folosite pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice altele $ri, brouri i tiprituri similare, c4iar &n foi volante 6iare i publicaii periodice imprimate, c4iar ilustrate sau care conin material publicitar 'lbume sau cri cu ilustraii i cri de desenat sau colorat, pentru copii Partituri muzicale, manuscrise sau imprimate, c4iar ilustrate sau le%ate Bri, lucrri carto%rafice i 4ri similare de orice fel, inclusiv atlase, 4ri de perete, planuri topo%rafice i %loburi, imprimate Planuri i desene de ar4itectur, de in%inerie i alte planuri i desene industriale, comerciale, topo%rafice sau similare, ori%inale, executate manual2 texte manuscrise2 reproduceri foto%rafice pe 4&rtie sensibilizat i copii carbon obinute dup planurile, desenele sau textele enumerate mai sus Timbre potale, neobliterate, timbre fiscale i similare, &n circulaie sau urm&nd a fi puse &n circulaie &n ara pentru care ele s&nt destinate2 4&rtie timbrat2 bancnote2 cecuri2 titluri de aciuni sau de certificate de obli%aiuni i titluri similare Decalcomanii (abibilduri) de orice fel $ri potale imprimate sau ilustrate2 cartoane imprimate care cuprind felicitri, mesa9e personale sau anunuri, c4iar ilustrate, cu sau fr plicuri, %arnituri sau ornamentaii $alendare de orice fel, imprimate, inclusiv calendare cu file detaabile 'lte imprimate, inclusiv ima%ini, %ravuri i foto%rafii +o%oi de viermi de mtase de pe care se pot depna fire 5tase brut (nersucit) Deeuri de mtase (inclusiv %o%oi nedepnabili, deeuri de fire i destrmtur) 3ire de mtase (altele dec&t firele din deeuri de mtase), necondiionate pentru v&nzarea cu amnuntul 3ire din deeuri de mtase, necondiionate pentru v&nzarea cu amnuntul 3ire de mtase sau din deeuri de mtase, condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul2 pr de 5essina (pr de cal de 3lorena) Gesturi de mtase sau din deeuri de mtase L&n necardat, nepieptnat Pr fin sau %rosier, necardat i nepieptnat Deeuri de l&n sau de pr fin sau %rosier de animale, inclusiv deeuri de fire, cu excepia destrmturii Destrmtur de l&n sau de pr fin sau %rosier de animale L&n, pr fin sau %rosier, cardate sau pieptnate (inclusiv l&n pieptnat, &n vrac) 3ire de l&n cardat, necondiionate pentru v&nzarea cu amnuntul 3ire de l&n pieptnat, necondiionate pentru v&nzarea cu amnuntul 3ire de pr fin de animale, cardat sau pieptnat, necondiionate pentru v&nzarea cu amnuntul 3ire de l&n sau de pr fin de animale, condiionate pentru v&nzarea cu

11

0 10 10 10 0 10 10

10

10 10

10 10

0 0 0 0 0 " 0 " "

# ## ###

* * ! * " ## ### *!# ## *!#! *!#" ## ### *!#) *!#* *!#, *!#. *!#/ *!#0 *! #

*!

*! ! *"# *"#! *"#"

*"#* ## ###

*"#, 300 10 300 20 *"#. *"#/ *"#0 *" # *" ## *)# *)#!

"02 11 000 "02 19 000 "02 20 000

amnuntul 3ire de pr %rosier sau de pr de cal (inclusiv fire din pr de coad sau coam de cal &ntrite), c4iar condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul Gesturi din l&n cardat sau din pr fin de animale cardat Gesturi din l&n pieptnat sau din pr fin de animale, pieptnat Gesturi din pr %rosier de animale sau din pr de cal 8umbac, necardat i nepieptnat Deeuri de bumbac (inclusiv deeuri de fire de bumbac i destrmtur) 8umbac, cardat sau pieptnat 'e de cusut din bumbac, c4iar condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul 3ire de bumbac (altele dec&t aa de cusut), care conin bumbac minimum /*% din %reutate, necondiionate pentru v&nzarea cu amnuntul 3ire de bumbac (altele dec&t aa de cusut), care conin bumbac sub /*% din %reutate bumbac, necondiionate pentru v&nzarea cu amnuntul 3ire de bumbac (altele dec&t aa de cusut) condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul Gesturi din bumbac, care conin bumbac minimum /*% din %reutate, av&nd o %reutate de maximum !## %Lm! Gesturi din bumbac, care conin bumbac minimum /*% din %reutate, av&nd o %reutate de peste !## %Lm! Gesturi din bumbac, care conin bumbac sub /*% din %reutate, amestecate &n principal sau numai cu fibre sintetice sau artificiale, av&nd o %reutate de maximum !## %LmM Gesturi din bumbac, care conin bumbac sub /*% din %reutate, amestecate &n principal sau numai cu fibre sintetice sau artificiale, av&nd o %reutate de peste !## %Lm! 'lte esturi din bumbac :n brut sau prelucrat, dar nefilat2 c&li i deeuri din in (inclusiv deeuri din fire i destrmtur) $&nep (Cannabis sativa L.), brut sau prelucrat, dar nefilat2 c&li sau deeuri de c&nep (inclusiv deeuri de fire i destrmtur) :ut i alte fibre textile liberiene (except&nd inul, c&nepa i ramia), brute sau prelucrate, dar nefilate2 c&li i deeuri din aceste fibre (inclusiv deeuri de fire i destrmtur) 3ibre de nuc de cocos, de abaca (c&nep de 5anila sau H5usa textilis ?eeI), ramia sau alte fibre textile ve%etale, nedenumite i necuprinse &n alt parte, brute sau prelucrate, dar nefilate2 c&li i deeuri din aceste fibre (inclusiv deeuri din fire i destrmtur) 3ire de in( simple rsucite sau cablate 3ire de iut sau din alte fibre textile liberiene de la poziia tarifar *"#" 3ire de alte fibre textile ve%etale2 fire de 4&rtie Gesturi din in Gesturi din iut sau din alte fibre textile liberiene de la poziia tarifar *"#" Gesturi din alte fibre textile ve%etale2 esturi din fire de 4&rtie ' de cusut din filamente sintetice sau artificiale, c4iar condiionat pentru v&nzarea cu amnuntul 3ire din filamente sintetice (altele dec&t aa de cusut), necondiionate pentru v&nzarea cu amnuntul, inclusiv monofilamentele sintetice sub ,. decitex( fire de mare tenacitate din nailon sau din alte poliamide: din aramide altele fire de mare tenacitate din poliesteri fire texturate:

" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 " " "

"

" 0 0 " 0 & 0

" " "

"02 31 000 "02 32 000 "02 33 000 "02 3" 000 "02 39 000 "02 "" 000 "02 " 000 "02 "0 000 "02 "/ 000 "02 "& 000 "02 "9 000 "02 1 000 "02 2 000 "02 9 "02 01 000 "02 02 000 "02 09 *)#" *)#)

*)#* ## ###

*)#, ## ### *)#. "0/ 10 00 "0/ 20 "0/ 30 000

"0/ "1 000 "0/ "2 000 "0/ "3 000 "0/ "" 000 "0/ "0/ "0/ "0/ 1 000 2 000 3 000 " 000

"0/ 01 "0/ 09 "0/ /1 000

din nailon sau din alte poliamide, av$nd fine-ea de maximum 0 tex din nailon sau din alte poliamide, av$nd fine-ea firului simplu de peste 0 tex din poliesteri din polipropilen altele alte fire, simple, nersucite sau av$nd maximum 0 de rsucituri*m: din elastomeri altele, din nailon sau din alte poliamide altele, din poliesteri, par-ial orienta-i din al-i poliesteri din polipropilen altele alte fire, simple, av$nd peste 0 de rsucituri*m: din nailon sau din alte poliamide din poliesteri altele alte fire, rsucite sau cablate: din nailon sau din alte poliamide din poliesteri altele 3ire din filamente artificiale (altele dec&t aa de cusut), necondiionate pentru v&nzarea cu amnuntul, inclusiv monofilamentele artificiale av&nd sub ,. decitex 5onofilamente sintetice av&nd minimum ,. decitex care au cea mai mare dimensiune a seciunii transversale de maximum mm2 benzi i forme similare (de exemplu( pai artificial) din materiale textile sintetice, cu o lime aparent de maximum * mm 5onofilamente artificiale de minimum ,. decitex care au cea mai mare dimensiune a seciunii transversale de maximum mm2 benzi i forme similare (de exemplu( pai artificial) din materiale textile artificiale, cu o lime aparent de maximum * mm 3ire din filamente sintetice sau artificiale (altele dec&t aa de cusut), condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul Gesturi din fire de filamente sintetice, inclusiv esturile obinute din produsele de la poziia tarifar *)#)( -esturi ob-inute din fire de mare tenacitate din nailon sau din alte poliamide sau poliesteri -esturi ob-inute din ben.i sau forme similare -esturi prev.ute la nota 9 de la sec-iunea E> alte -esturi, care con-in minimum & ( din greutate filamente din nailon sau din alte poliamide: nealbite sau albite vopsite din fire de diverse culori imprimate alte -esturi, care con-in filamente de poliester texturat minimum & ( din greutate: nealbite sau albite vopsite din fire de diverse culori imprimate alte -esturi, care con-in filamente din poliesteri minimum & ( din greutate: care con-in filamente de poliester netexturate minimum & ( din greutate altele alte -esturi, care con-in filamente sintetice minimum & ( din greutate: nealbite sau albite

" " 0 0 0 " " " " " " " " " " " " " "

"

"

0 0

"0/ /2 000 "0/ /3 000 "0/ /" 000

"0/ &1 000 "0/ &2 000 "0/ &3 000 "0/ &" 000 "0/ 91 000 "0/ 92 000 "0/ 93 000 "0/ 9" 000 *)#/ "0& 10 000

"0& 21 000 "0& 22 "0& 23 "0& 2" 000 "0& 31 000 "0& 32 000 "0& 33 000 "0& 3" 000 **# **#! ## **#" **#) **#* **#, **#. ## ### **#/ **#0

09 11 000 09 12 000 09 21 000 09 22 000 09 31 000 09 32 000

vopsite din fire de diverse culori imprimate alte -esturi, care con-in sub & ( din greutate filamente sintetice 'i amestecate $n principal sau numai cu bumbac: nealbite sau albite vopsite din fire de diverse culori imprimate alte -esturi: nealbite sau albite vopsite din fire de diverse culori imprimate Gesturi din fire de filamente artificiale, inclusiv esturi obinute din produsele menionate la poziia tarifar *)#*( -esturi ob-inute din fire de mare tenacitate din filamente de visco. alte -esturi, care con-in minimum & ( din greutate filamente sau ben.i, sau alte forme similare artificiale: nealbite sau albite vopsite din fire de diverse culori imprimate alte -esturi: nealbite sau albite vopsite din fire de diverse culori imprimate $abluri din filamente sintetice $abluri din filamente artificiale 3ibre sintetice discontinue, necardate i nepieptnate i nici altfel prelucrate pentru filare 3ibre artificiale discontinue, necardate i nepieptnate i nici altfel prelucrate pentru filare Deeuri din fibre sintetice sau artificiale (inclusiv pieptntur, deeuri de fire i destrmtur) 3ibre sintetice discontinue, cardate, pieptnate sau altfel prelucrate pentru filare 3ibre artificiale discontinue, cardate, pieptnate sau altfel prelucrate pentru filare ' de cusut din fibre sintetice sau artificiale discontinue, c4iar condiionat pentru v&nzarea cu amnuntul 3ire din fibre sintetice discontinue (altele dec&t aa de cusut), necondiionate pentru v&nzarea cu amnuntul( care con-in fibre discontinue din nailon sau din alte poliamide minimum & ( din greutate: simple rsucite sau cablate care con-in fibre discontinue din poliester minimum & ( din greutate: simple rsucite sau cablate care con-in fibre discontinue acrilice sau modacrilice minimum & ( din greutate: simple rsucite sau cablate alte fire, care con-in fibre sintetice discontinue minimum & ( din greutate:

0 0

0 0 0

" 0 0 " " " " "

" " " " " "

09 "1 000 09 "2 000 09 09 09 09 1 000 2 000 3 000 9 000

09 01 000 09 02 000 09 09 000 09 91 000 09 92 000 09 99 000 ** # ** 11 10 000 11 20 000 11 30 000 ** !

12 11 000 12 19 12 21 000 12 29 12 91 000 12 99 ** "

13 11 13 12 000 13 13 000 13 19 000 13 21 13 23 13 29 000 13 31 000 13 39 000 13 "1 000 13 "9 000

simple rsucite sau cablate alte fire, din fibre discontinue de poliester: amestecate $n principal sau numai cu fibre artificiale discontinue amestecate $n principal sau numai cu l$n sau pr fin de animale amestecate $n principal sau numai cu bumbac altele alte fire, din fibre discontinue acrilice sau modacrilice: amestecate $n principal sau numai cu l$n sau cu pr fin de animale amestecate $n principal sau numai cu bumbac altele alte fire: amestecate $n principal sau numai cu l$n sau pr fin de animale amestecate $n principal sau numai cu bumbac altele 3ire din fibre artificiale discontinue (altele dec&t aa de cusut), necondiionate pentru v&nzarea cu amnuntul 3ire din fibre sintetice sau artificiale discontinue (altele dec&t aa de cusut), condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul( din fibre sintetice discontinue, care con-in minimum & ( din greutate, astfel de fibre din fibre sintetice discontinue, care con-in sub & ( din greutate, astfel de fibre din fibre artificiale discontinue Gesturi din fibre sintetice discontinue, care conin fibre sintetice discontinue minimum /*% din %reutate( care con-in fibre discontinue din poliester minimum & ( din greutate: nealbite sau albite altele care con-in fibre discontinue acrilice sau modacrilice minimum & ( din greutate: nealbite sau albite altele altele: nealbite sau albite altele Gesturi din fibre sintetice discontinue, care conin astfel de fibre sub /*% din %reutate, amestecate &n principal sau numai cu bumbac, av&nd o %reutate de maximum .# %Lm!( nealbite sau albite: din fibre discontinue de poliester, cu legtura de p$n. din fibre discontinue de poliester, cu legtur diagonal sau $ncruci'at, al cror raport de legtur este de maximum " alte -esturi din fibre discontinue de poliester alte -esturi vopsite: din fibre discontinue din poliester, cu legtura de p$n. alte -esturi din fibre discontinue din poliester alte -esturi din fibre din diferite culori: din fibre discontinue de poliester, cu legtura de p$n. alte -esturi imprimate: din fibre discontinue din poliester, cu legtura de p$n. alte -esturi

" " 0 " 0 " " " " " " " "

" 0 "

0 0

0 0

0 0

** )

** * 1 1 1 1 11 12 13 19

1 21 1 22 1 29 000 1 91 1 99 ** , *,#

*,#! *,#" 003 11 003 12 003 13 003 1" 003 91 003 92 003 93 003 9" *,#)

*,#* ## ###

*,#, ##

*,#.

00/ 21 000 00/ 29 00/ "1 000 00/ "9 00/ 0 00/ 90 *,#/ *,#0 ## ###

Gesturi din fibre sintetice discontinue, care conin sub /*% din %reutate astfel de fibre, amestecate &n principal sau numai cu bumbac, av&nd o %reutate de peste .# %Lm! 'lte esturi din fibre sintetice discontinue( din fibre discontinue din poliester: amestecate $n principal sau numai cu fibre discontinue de visco.: amestecate $n principal sau numai cu filamente sintetice, artificiale amestecate $n principal sau numai cu l$n sau pr fin de animale altele din fibre discontinue acrilice sau modacrilice: amestecate $n principal sau numai cu filamente sintetice sau artificiale amestecate $n principal sau numai cu l$n sau pr fin de animale altele alte -esturi: amestecate $n principal sau numai cu filamente sintetice sau artificiale altele Gesturi din fibre artificiale discontinue ;at din materiale textile i articole din aceasta2 fibre textile cu o lun%ime de maximum * mm (fire tunse de pe postav), noduri i nopeuri (butoni) din materiale textile P&sl, c4iar impre%nat, &mbrcat, acoperit sau stratificat 'rticole neesute, c4iar impre%nate, &mbrcate, acoperite sau stratificate( din filamente sintetice sau artificiale: cu greutatea de maximum 2 g*m2 cu greutatea de peste 2 g*m2, dar maximum /0 g*m2 cu greutatea de peste /0 g*m2, dar maximum 1 0 g*m2 cu greutatea de peste 1 0 g*m2 altele: cu greutatea de maximum 2 g*m2 cu greutatea de peste 2 g*m2, dar maximum /0 g*m2 cu greutatea de peste /0 g*m2, dar maximum 1 0 g*m2 cu greutatea de peste 1 0 g*m2 3ire i corzi din cauciuc, acoperite cu textile2 fire textile, benzi i articole de forme similare de la poziia tarifar *)#) sau *)#*, impre%nate, &mbrcate, acoperite sau &nvelite cu cauciuc sau cu material plastic 3ire metalice i fire metalizate, c4iar H&mbrcateI, care s&nt fire textile, benzi sau forme similare de la poziia tarifar *)#) sau *)#*, combinate cu metal sub form de fire, benzi sau pulbere, sau acoperite cu metal 3ire H&mbrcateI cu materiale textile, benzi i forme similare, de la poziia tarifar *)#) sau *)#*, H&mbrcateI (altele dec&t cele de la poziia tarifar *,#* i altele dec&t firele de pr de cal H&mbrcateI)2 fire tip HomidI2 fire Hcu bucleuriI 1fori, corzi i fr&n%4ii, &mpletite sau nu, c4iar impre%nate, acoperite sau &mbrcate cu cauciuc sau cu material plastic( din sisal sau alte fibre textile din genul 3Agave4: sfori pentru legat altele din polietilen sau polipropilen: sfori pentru legat altele din alte fibre sintetice altele Plas cu oc4iuri &nnodate, obinute din fire, din sfori, corzi sau fr&n%4ii2 plase confecionate pentru pescuit sau alte plase confecionate, din materiale textile 'rticole din fire, benzi sau forme similare de la poziia tarifar *)#) sau *)#*2

0 0

0 0 & & 0 0 & & 0

0 0 0 0 & 0 0 0

*.# /01 10 /01 90 *.#!

/02 10 000 /02 20 000 /02 31 /02 32 /02 39 000 /02 "1 /02 "2 /02 "9 000 /02 0 /02 0 100 /02 0 310 /02 0 390 /02 0 900 /02 91 000 /02 92 /02 99 000 *.#" /03 10 000 /03 20 /03 30 /03 90 *.#) *.#* ## */# &01 10 000 &01 21 000 &01 22 000 &01 23 000 &01 2" 000 &01 2 000 &01 20 000 &01 31 000 &01 32 000 &01 33 000 &01 3" 000

sfori, corzi, fr&n%4ii sau cabluri nedenumite i necuprinse &n alt parte $ovoare i alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu puncte &nnodate sau &nfurate, c4iar confecionate( din l$n sau din pr fin de animale din alte materiale textile $ovoare i alte acoperitoare de podea din materiale textile, esute, fr smocuri sau uvie, c4iar confecionate, inclusiv covoare numite HKelemI, H1c4umacEsI, HKaramanieI i covoare similare esute manual( covoare 38elem4, 3?c1umac!s4, 38aramanie4 'i covoare similare -esute manual acoperminte de podea din fibre de nuci de cocos altele, velurate #plu'ate%, neconfec-ionate: din l$n sau din pr fin de animale din materiale textile sintetice sau artificiale din alte materiale textile altele, velurate #plu'ate%, confec-ionate: din l$n sau din pr fin de animale din materiale textile sintetice sau artificiale din alte materiale textile altele, nevelurate #neplu'ate%, neconfec-ionate: din l$n sau din pr fin de animale din materiale textile sintetice sau artificiale: din polipropilen altele din alte materiale textile altele, nevelurate #neplu'ate%, confec-ionate: din l$n sau din pr fin de animale din materiale textile sintetice sau artificiale din alte materiale textile $ovoare i alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu smocuri, c4iar confecionate( din l$n sau din pr fin de animale din nailon sau din alte poliamide din alte materiale textile sintetice sau artificiale din alte materiale textile $ovoare i alte acoperitoare de podea, din p&sl, fr smocuri sau uvie, c4iar confecionate 'lte covoare i alte acoperitoare de podea din materiale textile, c4iar confecionate $atifele i pluuri esute i esturi tip HomidI (HChenilleI), altele dec&t articolele prevzute la poziia tarifar */#! sau */#,( din l$n sau din pr fin de animale din bumbac: catifele 'i plu'uri de bttur, netiate catifele 'i plu'uri de bttur, tiate, reiate alte tipuri de catifele 'i plu'uri de bttur catifele 'i plu'uri de ur.eal, ripsate, netiate catifele 'i plu'uri de ur.eal, tiate -estur tip 3omid4 din fibre sintetice sau artificiale: catifele 'i plu'uri de bttur, netiate catifele 'i plu'uri de bttur, tiate, reiate alte catifele 'i plu'uri de bttur catifele 'i plu'uri de ur.eal, ripsate, netiate

12 20

12 12 1 12 12 12 20 12 1 12 12 12 12 20 12

12 12, 12, 12 12 12

12 12 12 0 12 0 12

12 12 12

&01 3 000 &01 30 000 &01 90 */#!

*/#" ## */#)

*/#* ## ### */#, &00 10 000 &00 20 000

&00 31 000 &00 32 &00 39 000 &00 "0 000 */#. &0/ 10 &0/ 10 100 &0/ 10 900 &0/ 90 */#/

*/#0 ## ###

*/ # */ ## ###

*0#

*0#! *0#" 903 10 903 10 100 903 10 900 903 20 903 90 *0#) *0#* ##

catifele 'i plu'uri de ur.eal, tiate -estur tip 3omid4 din alte materiale textile Gesturi buclate de tip buret (HepongeI), altele dec&t articolele specificate la poziia tarifar */#,2 suprafee textile cu smocuri, altele dec&t produsele indicate la poziia tarifar *.#" Gesturi tip %aze, altele dec&t cele de la poziia tarifar */#, Tuluri, alte p&nze tip tul i esturi cu oc4iuri &nnodate, excluz&nd esturile, materialele tricotate sau croetate2 dantele sub form de buci, benzi sau cu motive decorative, altele dec&t cele de la poziiile tarifare ,##!A,##, Tapiserii esute manual (de tip Gobelin, Flandra, Aubusson, eauvais i similare) i tapiserii cu acul (de exemplu( cu punct mic, cu cruciulie), c4iar confecionate Pan%lici, altele dec&t articolele de la poziia tarifar */#.2 pan%lici fr bttur, din fire de urzeal paralelizate i lipite (bolduc)( panglici din catifea, plu', -esturi tip 3omid4 sau -estur buclat tip buret #3eponge4% alte panglici, care con-in minimum ( din greutate fire din elastomeri sau din cauciuc alte panglici: din bumbac din fibre sintetice sau artificiale din alte materiale textile panglici fr bttur, din fire sau fibre paraleli.ate 'i lipite #bolduc% Dtic4ete, ecusoane i articole similare din materiale textile, sub form de buci, benzi sau decupate, nebrodate( -esute: cu $nscrisuri sau motive ob-inute prin -esere altele altele Trese sub form de buci2 articole de pasmanterie i articole ornamentale similare, sub form de buci, fr broderie, altele dec&t cele croetate sau tricotate2 ciucuri, pompoane i articole similare Gesturi din fire metalice i esturi din fire metalizate de la poziia tarifar *,#*, de tipul celor utilizate pentru &mbrcminte, mobilier sau utilizri similare, nedenumite i necuprinse &n alt parte 8roderii sub form de buci, benzi sau motive decorative Produse textile matlasate sub form de buci, constituite dintr=unul sau din mai multe straturi de materiale textile, asociate cu un material de umplutur, ti%4elite, capitonate sau altfel compartimentate, altele dec&t broderiile de la poziia tarifar */ # Gesturi acoperite cu clei sau cu substane amilacee, de tipul celor utilizate &n le%torie, cartona9, ca materiale de acoperire sau pentru utilizri similare2 p&nze de copiat sau transparente pentru desen2 p&nze pre%tite pentru pictur2 vatir i esturi similare pentru confecionarea plriilor Gestur cord pentru anvelope din fire de mare rezisten din nailon sau din alte poliamide, din poliesteri sau viscoz Gesturi impre%nate, &mbrcate, acoperite sau stratificate cu material plastic, altele dec&t cele de la poziia tarifar *0#!( cu policlorur de vinil: impregnate acoperite, $mbrcate sau stratificate cu poliuretan altele Linoleum, c4iar decupat2 acoperitoare de podea const&nd dintr=o &mbrcare sau o acoperire aplicat pe un suport textil, c4iar decupate Tapete din materiale textile

0 12 10 12

& 12

10

10 10

0 0 12 10

12 0 12 12

10

10 10

&

0 0

*0#, *0#. ## *0#/ ## ###

*0#0 ## *0 # ## ###

*0 911 10 000

911 20 000

911 31 911 32 911 "0 000 911 90 ,## ,##!

,##" ,##)

,##* ,##, , #

, #!

, #"

, #)

, #* , #, , #. , #/

Gesturi cauciucate, altele dec&t cele de la poziia tarifar *0#! 'lte esturi impre%nate, &mbrcate sau acoperite2 p&nze pictate pentru decoruri de teatru, decoruri de ateliere sau utilizri similare 3itiluri textile esute, &mpletite sau tricotate, pentru lmpi, lmpi de %tit, bric4ete, lum&nri sau articole similare2 manoane pentru lmpi cu incandescen i tricoturi tubulare, care servesc la fabricarea acestora, c4iar impre%nate 3urtunuri pentru pompe i furtunuri similare din materiale textile, c4iar cu armaturi sau accesorii din alte materiale 8enzi transportoare sau curele de transmisie, din materiale textile, c4iar impre%nate, &mbrcate, acoperite, sau stratificate cu materiale plastice sau ranforsate cu metal sau cu alte materiale Produse i articole textile pentru utilizri te4nice, specificate &n nota . la acest capitol( -esturi, p$sle 'i -esturi dublate cu p$sle, acoperite, $mbrcate sau stratificate cu cauciuc, piele sau alte materiale, de tipul celor utili.ate pentru fabricarea garniturilor de carde, 'i produse similare pentru alte utili.ri te1nice, inclusiv panglicile fabricate din catifea impregnat cu cauciuc pentru acoperirea sulurilor de la ma'inile de -esut p$n.e de sit, c1iar confec-ionate -esturi 'i p$sle fr sf$r'it sau prev.ute cu dispo.itive de +onc-iune, de tipul celor utili.ate la ma'inile de prelucrare a 1$rtiei sau la ma'inile similare #de exemplu: pentru fabricarea pastei de lemn sau a a.bocimentului%: c$ntrind sub 0 0 g*m2 c$ntrind minimum 0 0 g*m2 -esturi groase de tipul celor utili.ate la presele de ulei sau pentru utili.ri te1nice similare, inclusiv cele din pr uman altele $atifea, plu, inclusiv materiale aa=zise Hcu pr lun%I i materiale buclate, tricotate sau croetate 5ateriale tricotate sau croetate cu o lime de maximum "# cm, care conin minimum *% din %reutate fire elastomerice sau fire din cauciuc, altele dec&t cele de la poziia tarifar ,## 5ateriale tricotate sau croetate cu o lime de maximum "# cm, altele dec&t cele de la poziiile tarifare ,## i ,##! 5ateriale tricotate sau croetate cu o lime de peste "# cm, care conin minimum *% din %reutate fire elastomerice sau fire din cauciuc, altele dec&t cele de la poziia tarifar ,## 5ateriale tricotate cu urzeal (inclusiv cele obinute pe maini de produs pan%lici), altele dec&t cele de la poziiile tarifare ,## A,##) 'lte materiale tricotate sau croetate Paltoane, canadiene, pelerine, 4anorace, bluzoane i articole similare, tricotate sau croetate, pentru brbai sau pentru biei, cu excepia articolelor de la poziia tarifar , #" Paltoane, canadiene, pelerine, 4anorace, bluzoane i articole similare, tricotate sau croetate, pentru femei sau fete, cu excepia articolelor de la poziia tarifar , #) $ostume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scuri i orturi (altele dec&t cele de baie), tricotate sau croetate, pentru brbai sau biei Taioare, seturi, 9ac4ete, roc4ii, fuste, fuste=pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scuri i orturi (altele dec&t cele de baie), tricotate sau croetate, pentru femei sau fete $mi i bluze, tricotate sau croetate, pentru brbai sau biei 8luze, cmi i bluze=cmi, tricotate sau croetate, pentru femei sau fete 1lipuri, indispensabili, cmi de noapte, pi9amale, 4alate de baie i articole similare, tricotate sau croetate, pentru brbai sau biei $ombinezoane sau furouri, 9upoane, c4iloi, cmi de noapte, pi9amale,

0 0 0 0 0

0 0

0 0 12

12

12

12

12 12 12 12

, #0 , # , , ! , " ## , , , , ,!# ) * , .

,!#! ,!#" ,!#) ,!#* ,!#, ,!#. ,!#/

,!#0 ,! # ,! ,! ! ,! ,! ,! ,! ,! " ) * , ## ### .

,"# ,"#! ,"#" ,"#) ,"#* ,"#, ,"#. ,"#/ ## ###

,"#0 ## ###

dezabieuri, 4alate de baie, roc4ii de cas i articole similare, tricotate sau croetate, pentru femei i fete Tricouri (T=s4irts) i maiouri de corp, tricotate i croetate Nerseuri, pulovere, cardi%ane, veste i articole similare, tricotate sau croetate 'rticole i accesorii de &mbrcminte, tricotate sau croetate, pentru su%ari Trenin%uri, costume de sc4i i costume de baie, tricotate sau croetate Fmbrcminte confecionat din materiale tricotate sau croetate de la poziia tarifar *0#", *0#, sau *0#. 'lte articole de &mbrcminte, din materiale tricotate sau croetate $iorapi=c4ilot, dresuri, ciorapi, osete i alte articole similare, inclusiv ciorapi pentru varice i &nclminte fr talp aplicat, tricotate sau croetate 5nui, mitene, mnui cu un de%et, tricotate sau croetate 'lte accesorii confecionate de &mbrcminte, tricotate sau croetate2 pri de &mbrcminte sau accesorii de &mbrcminte, tricotate sau croetate Paltoane, canadiene, pelerine (impermeabile), 4anorace, bluzoane i articole similare, pentru brbai sau biei, cu excepia articolelor de la poziia tarifar ,!#" Paltoane, canadiene, pelerine, 4anorace, bluzoane i articole similare, pentru femei sau fete, cu excepia articolelor de la poziia tarifar ,!#) $ostume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scuri i orturi (altele dec&t cele de baie), pentru brbai sau biei Taioare, seturi, 9ac4ete, roc4ii, fuste, fuste=pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scuri i orturi (altele dec&t cele de baie), pentru femei i fete $mi pentru brbai sau biei 8luze, cmi i bluze=cmi pentru femei sau fete 8luze de corp i maiouri, c4iloi, indispensabili, slipuri, cmi de noapte, pi9amale, 4alate de baie, capoate i articole similare, pentru brbai sau biei 8luze de corp i cmi de zi, c4iloi, combinezoane, 9upoane, cmi de noapte, pi9amale, ne%li9euri, capoate, 4alate de baie, 4alate i articole similare, pentru femei sau fete Fmbrcminte i accesorii de &mbrcminte pentru su%ari Fmbrcminte confecionat din materialele de la poziia tarifar *,#!, *,#", *0#", *0#, sau *0#. Fmbrcminte de sport (trenin%uri), combinezoane i costume de sc4i, maiouri i c4iloi, costume de baie2 alte obiecte de &mbrcminte 1utiene, br&uri, corsete, bretele, cin%tori, 9artiere i articole similare i pri ale lor, c4iar tricotate sau croetate 8atiste Caluri, earfe, fulare, mantile, voaluri, voalete i articole similare $ravate, papioane i fulare=cravat 5nui, mitene, mnui cu un de%et 'lte accesorii de &mbrcminte confecionate2 pri de &mbrcminte sau de accesorii de &mbrcminte, altele dec&t cele de la poziia tarifar ,! ! Pturi i pleduri Len9erie de pat, de mas, de toalet sau de buctrie Perdele, draperii i storuri de interior2 %arnituri i draperii de pat 'lte articole pentru mobilier, cu excepia celor de la poziia tarifar 0)#) 1aci i sacoe de tipul celor folosite pentru ambalarea mrfurilor Prelate, storuri pentru exterior i umbrare2 corturi2 vele (p&nze) pentru ambarcaiuni, plane cu vel sau crucioare cu vel2 articole de campin% 'lte articole confecionate, inclusiv tipare de &mbrcminte 1eturi compuse din buci de esturi i din fire, cu sau fr accesorii, pentru confecionarea carpetelor, tapiseriilor, feelor de mas sau a prosoapelor brodate sau a articolelor textile similare, condiionate pentru v&nzarea cu amnuntul Fmbrcminte purtat sau uzat i alte articole purtate sau uzate

12 12 1 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1

12,

," # ,)#

,)#! ,)#" ,)#) ,)#* ,)#,

,*# ## ### ,*#! ## ### ,*#) ## ### ,*#*

,*#, ,*#. ## ### ,,# ,,#! ## ### ,,#" ,.# ## ###

,.#! ,.#" ## ###

,.#)

,/# ## ### ,/#!

,/#" ## ,/#)

,/#*

$&rpe, zdrene, sfori, fr&n%4ii i funii, din materiale textile, sub form de deeuri sau de articole uzate Fnclminte etan cu tlpi exterioare i fee din cauciuc sau din material plastic, a crei fa nu a fost nici fixat de talpa exterioar prin coasere sau prin nituri, cuie, uruburi sau dispozitive similare, nici format din diferite pri aplicate prin procedee similare 'lt &nclminte cu tlpi exterioare i fee din cauciuc sau din material plastic Fnclminte cu tlpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele natural sau reconstituit i cu fee din piele natural Fnclminte cu tlpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele natural sau reconstituit i cu fee din materiale textile 'lt &nclminte Pri de &nclminte (inclusiv feele, c4iar fixate de tlpi, altele dec&t tlpile exterioare)2 tlpi interioare detaabile, branuri i articole similare detaabile2 %4etre, 9ambiere i articole similare i pri ale acestora $alote i capioane, neformate pe calapod i fr boruri, discuri i cilindri pentru plrii, din fetru, c4iar tiate &n direcia &nlimii $alote sau forme pentru plrii, &mpletite sau fabricate din benzi asamblate din orice materiale, neformate i fr boruri, necptuite i ne&mpodobite Plrii i alte articole de acoperit capul, &mpletite sau confecionate prin asamblarea benzilor din orice material, c4iar cptuite sau &mpodobite Plrii i alte articole pentru acoperit capul, tricotate sau croetate, confecionate din dantel, din fetru sau din alte produse textile sub form de buci (dar nu din benzi), c4iar cptuite sau &mpodobite2 plase i fileuri pentru pr din orice material, c4iar cptuite sau &mpodobite 'lte plrii sau obiecte pentru acoperit capul, c4iar cptuite sau &mpodobite 8enzi pentru %arnituri interioare, dubluri sau cptueli, capace, 4use, carcase, cozoroace i curelue pentru obiecte de acoperit capul 7mbrele de ploaie, umbrele de soare (inclusiv umbrele=baston, umbrele de %rdin i articole similare) 8astoane, bastoane=scaun, bice, cravae i articole similare Pri, %arnituri i accesorii pentru articolele de la poziia tarifar ,,# sau ,,#! Piei i alte pri ale psrilor, acoperite cu penele sau cu puful lor, pene, pri de pene, puf i articole din aceste materiale (altele dec&t produsele de la poziia tarifar #*#* i dec&t ti9ele penelor, prelucrate) 3lori, frunze i fructe artificiale i prile lor2 articole confecionate din flori, frunze i fructe artificiale Pr uman pieptnat, subiat, albit sau altfel prelucrat2 l&n, pr de animale i alte materiale textile, preparate pentru fabricarea perucilor i a altor articole similare Peruci, brbi, spr&ncene, %ene, mee i articole similare din pr uman, din pr de animale sau din materiale textile2 articole din pr uman nedenumite i necuprinse &n alt parte Pavele, borduri pentru trotuar i dale pentru pava9, din pietre naturale (cu excepia ardeziei) Pietre monumentale sau pentru construcie (cu excepia ardeziei) prelucrate i articole din aceste pietre, cu excluderea celor specificate la poziia tarifar ,/# 2 cuburi i articole similare pentru mozaicuri, din pietre naturale (inclusiv ardezia), c4iar pe suport2 %ranule, cioburi i praf de pietre naturale (inclusiv ardezie) colorate artificial 'rdezie natural prelucrat i articole din ardezie natural sau a%lomerat (ardezin) Pietre de moar, pietre abrazive i articole similare, fr batiuri, pentru mcinat, defibrat, concasat, ascuit, polizat, rectificat, tiat, pietre de ascuit sau de polizat manual i prile lor, din pietre naturale, din materiale abrazive naturale sau artificiale, a%lomerate sau din ceramic, c4iar av&nd pri din alte materiale Pulberi sau %ranule abrazive naturale sau artificiale, aplicate pe suport din

1 1

1 1 1 1 0

10 10 10 10

10 10 10 10 &

10

10

&

& &

0&0 10 000 0&0 20 000 0&0 30 ,/#,

,/#. ,/#/ ## ###

,/#0 ,/ # 0&10 11 0&10 19 0&10 91 0&10 99 000 ,/ ,/ !

,/ "

,/ ) ,/ * ,0# ## ### ,0#!

,0#"

,0#) ,0#*

,0#, ## ### ,0#.

,0#/

materiale textile, din 4&rtie, din carton sau din alte materiale, c4iar decupate, cusute sau altfel asamblate( aplicate numai pe -esturi din materiale textile aplicate numai pe 1$rtie sau carton aplicate pe alte materiale L&n de z%ur, de roc i alt l&n mineral similar2 vermiculit expandat, ar%ile expandate, z%ur spon%ioas i produse din materiale minerale similare expandate2 amestecuri i articole din materiale minerale pentru izolri termice sau fonice sau pentru absorbia z%omotului, altele dec&t cele de la poziiile tarifare ,/ , ,/ ! sau de la capitolul ,0 'rticole din asfalt sau din materiale similare (de exemplu( bitum de petrol, reziduuri de %udron, smoal) Panouri, plane, dale, blocuri i articole similare, din fibre ve%etale, din paie sau din fibre de lemn, din tala, rume%u, ac4ii sau din alte deeuri din lemn a%lomerate cu ciment, ipsos sau ali liani minerali 'rticole din ipsos sau din compoziii pe baz de ipsos 'rticole din ciment, din beton sau din piatr artificial, c4iar armate( -igle, dale, crmi.i 'i articole similare: blocuri 'i crmi.i pentru construc-ii altele alte articole: elemente prefabricate pentru cldiri sau construc-ii civile altele 'rticole din azbociment, celulozociment sau similare 'zbest prelucrat &n fibre2 amestecuri pe baz de azbest sau pe baz de azbest i carbonat de ma%neziu2 articole din aceste amestecuri sau din azbest (de exemplu( fire, esturi, obiecte de &mbrcminte, acoperminte de cap (plrii), &nclminte, %arnituri), c4iar armate, altele dec&t cele de la poziia tarifar ,/ sau ,/ " 5ateriale de friciune i articole din acestea (de exemplu( plci, role, benzi, se%meni, discuri, aibe, membrane), nemontate, pentru fr&ne, pentru ambreia9e sau pentru toate or%anele supuse frecrii, pe baz de azbest, de alte substane minerale sau de celuloz, c4iar combinate cu materiale textile sau cu alte materiale 5ic prelucrat i articole din mic, inclusiv mic a%lomerat sau reconstituit, c4iar pe suport de 4&rtie, de carton sau din alte materiale 'rticole din piatr sau din alte materii minerale (inclusiv din fibre de carbon i articole din acestea i articole din turb), nedenumite i necuprinse &n alt parte $rmizi, blocuri, dale, plci i alte produse ceramice din pulberi silicioase fosile (de exemplu( Eisel%ur, tripolit, diatomit) sau din pm&nturi silicioase similare $rmizi, dale, plci i produse similare pentru construcii, din ceramic, refractare, altele dec&t cele din pulberi silicioase fosile sau din pm&nturi silicioase similare 'lte articole ceramice refractare (de exemplu( retorte, creuzete, mufle, a9uta9e, tuburi de evacuare, tampoane, suporturi, cupe, tuburi, evi, teci, ba%4ete), altele dec&t cele din pulberi silicioase fosile sau din pm&nturi silicioase similare $rmizi pentru construcii, dale de pardoseal, crmid pentru faade i articole similare, din ceramic Gi%l pentru acoperiuri, elemente de emineu i de couri de fum, canale de fum, ornamente ar4itectonice, din ceramic i alte articole de construcie din ceramic Gevi, 9%4eaburi i accesorii de evrie din ceramic Plci i dale din ceramic pentru pava9 sau pentru acoperit, nelcuite, nesmluite2 cuburi i articole similare din ceramic pentru mozaicuri, nelcuite i nesmluite, c4iar pe suport Plci i dale pentru pava9 sau pentru acoperit pereii, lcuite sau smluite, din ceramic2 cuburi i articole similare din ceramic, pentru mozaicuri, lcuite sau

& 0 & 0

& &

10

0 0 0 10 10 10

10

10 10 10 0

10 10

10

10

,0#0

,0 #

,0 ,0 ! ## ,0 " ,0 ) .## ## .##! .##" .##) .##*

.##, ##

.##. .##/ ## .##0 .# #

/010 10 000 /010 20 000 /010 90 /010 90 100 /010 90 210 /010 90 310

/010 90 "10 /010 90 "30 /010 90 " 0 /010 90 "/0 /010 90 10 /010 90 30 ex./010 90 30 /010 90 0 /010 90 /0

smluite, c4iar pe suport 'parate i articole din ceramic pentru utilizri c4imice, pentru laborator sau pentru alte scopuri te4nice2 9%4eaburi, rezervoare i recipiente similare din ceramic pentru %ospodria rural2 ulcioare i recipiente similare de transport sau ambalare, din ceramic $4iuvete, lavoare, suporturi pentru lavoare, czi de baie, bideuri, vase de closet, rezervoare de ap pentru closet, pisoare i articole similare fixe din ceramic, pentru uz sanitar ;esel, alte articole de mena9 sau de uz %ospodresc i articole de i%ien sau de toalet, din porelan ;esel, alte articole de mena9 sau de uz %ospodresc i articole de i%ien sau de toalet, din ceramic, altele dec&t cele din porelan 1tatuete i alte obiecte de ornament din ceramic 'lte articole din ceramic $ioburi i alte deeuri i resturi din sticl2 sticl &n mas 8ile din sticl (altele dec&t microsferele de la poziia tarifar .# /), bare, ba%4ete sau tuburi, neprelucrate 1ticl turnat, laminat, &n plci, foi sau profile, c4iar cu strat absorbant, reflectorizant sau nereflectorizant, dar neprelucrat prin alte procedee 1ticl tras sau suflat, &n foi, c4iar cu strat absorbant, reflectorizant sau nereflectorizant, dar neprelucrat prin alte procedee +eam (sticl flotat i sticl lefuit sau polizat pe una sau dou fee) &n foi sau &n plci, c4iar cu strat absorbant, reflectorizant sau nereflectorizant, dar neprelucrat prin alte procedee 1ticl de la poziia tarifar .##", .##) sau .##*, curbat, bizotat (tiat oblic), %ravat, perforat, emailat sau altfel prelucrat, dar ne&nrmat i necombinat cu alte materiale 1ticl securit, const&nd din sticl clit sau format din foi lipite (stratificat) 1ticl izolant cu straturi multiple -%linzi din sticl, c4iar &nrmate, inclusiv o%linzi retrovizoare Dami%ene, sticle, baloane, borcane, cni, ambala9e tubulare, fiole i alte recipiente, din sticl folosit pentru transport sau ambalare2 recipiente din sticl pentru conserve2 dopuri, capace i alte dispozitive de &nc4idere, din sticl( fiole dopuri, capace 'i alte dispo.itive de $nc1idere altele: recipiente de sterili.are altele: din -evi de sticl altele, de o capacitate nominal: de minimum 2, l sub 2, l: pentru buturi 'i alte produse alimentare: sticle: din sticl necolorat, de o capacitate nominal: de minimum 1 l peste 0,33 l, dar sub 1 l de minimum 0,1 l, dar de maximum 0,33 l sub 0,1 l din sticl colorat, de o capacitate nominal: de minimum 1 l peste 0,33 l, dar sub 1 l de peste 0,33 l, dar de maximum 0,3/ l de minimum 0,1 l, dar maximum 0,33 l sub 0,1 l

10

10

10 10 10 10 10

10

0 10 0 10 10

10 10 0 0 10 10 0 0 0

/010 90 010 /010 90 0/0 /010 90 /10 /010 90 /90 /010 90 910 /010 90 990 .# .# "

.# ) ## ### .# *

/01 10 000 /01 90 000 .# ,

.# . .# /

.# 0 .#!# ## /020 00 0 0

/020 00 0/0 /020 00 0&0 /020 00 100 /020 00 300 /020 00 &00 . #

. #! . #"

. #)

altele, de o capacitate nominal: de minimum 0,2 l sub 0,2 l pentru produsele farmaceutice de o capacitate nominal: peste 0,0 l de maximum 0,0 l pentru alte produse: din sticl necolorat din sticl colorat Fnveliuri din sticl (inclusiv baloane i tuburi) desc4ise i pri ale acestora din sticl, fr %arnituri, pentru lmpi electrice, tuburi catodice sau similare -biecte din sticl pentru servicii de mas, pentru buctrie, toalet, birou, pentru decorarea locuinelor sau pentru utilizri similare, altele dec&t cele de la poziia tarifar .# # sau .# / 'rticole din sticl pentru semnalizare i elemente de optic din sticl (altele dec&t cele de la poziia tarifar .# *), neprelucrate optic 1ticl pentru ceasuri i sticl similar, sticl pentru industria optic sau medical, bombat, curbat, scobit sau similare, neprelucrat optic2 sfere (bule) scobite i se%mentele lor, pentru fabricarea acestor obiecte din sticl( sticl pentru optica medical altele Dale pentru pava9e, crmizi, plci, i%le i alte articole, din sticl presat sau turnat, c4iar armat, pentru cldiri sau construcii2 cuburi i alte articole din sticl, c4iar pe suport, pentru mozaicuri sau decoraiuni similare2 sticl asamblat &n vitralii2 sticl numit HmulticelularI sau sticl HspumoasI &n blocuri, panouri, plci, coc4ilii sau forme similare 1ticlrie de laborator, de i%ien sau de farmacie, c4iar %radat sau calibrat 5r%ele din sticl, imitaii de perle naturale sau de cultur, imitaii de pietre preioase sau semipreioase, articole similare de sticlrie i articole din acestea, altele dec&t imitaiile de bi9uterii2 oc4i de sticl, alii dec&t protezele2 statuete i alte articole de ornament, din sticl prelucrat sau tras (sticl filat), altele dec&t imitaii de bi9uterii2 microsfere din sticl cu un diametru de maximum mm 3ibre de sticl (inclusiv vat de sticl) i articole din aceste materiale (de exemplu( fire, esturi) 'lte articole din sticl( tuburi de reac-ie din cuar- 'i supor-ii lor destina-i cuptoarelor de difu.ie 'i oxidare pentru producerea materialelor semiconductoare baloane din sticl pentru recipiente i.olante sau pentru alte recipiente i.ometrice a cror i.ola-ie este asigurat prin vid: prelucrate incomplet prelucrate complet altele: din cuar- sau alte sticle topite din sticl cu un coeficient de dilatare linear de p$n la x10 0 per grad 8elvin la o temperatur $ntre 0K: 'i 300K: altele Perle naturale sau de cultur, c4iar prelucrate sau asortate, dar ne&nirate, nemontate, ne&ncastrate2 perle naturale sau de cultur, &nirate temporar pentru facilitarea transportului Diamante, c4iar prelucrate, dar nemontate i ne&ncastrate Pietre preioase (altele dec&t diamantele) i semipreioase, c4iar prelucrate sau sortate, dar ne&nirate, nemontate, ne&ncastrate2 pietre preioase i semipreioase (altele dec&t diamantele) nesortate, &nirate temporar pentru facilitarea transportului Pietre artificiale sau reconstituite, c4iar prelucrate sau sortate, dar ne&nirate,

10 10 0 0 0 10 10 10

10

0 10 10

0 10

10

0 0 10 10 10 0

0 0

. #* . #, . #. ## ### . #/ . #0 ## ### . . . # ## ### !

. . . .

" ) * ,

. . . / .!# .!#! .!#"

.!#) .!#* .!#, .!#. .!#/ .!#0 .! # .! .! ! .! " .! ) .! .! .! .! * , . /

nemontate, ne&ncastrate2 pietre artificiale sau reconstituite, nesortate, &nirate temporar pentru facilitarea transportului Pulberi i prafuri de pietre preioase iLsau semipreioase naturale sau artificiale 'r%int (inclusiv ar%int aurit sau platinat), sub form brut sau semiprelucrat, sau sub form de pulbere 5etale comune placate sau dublate cu ar%int, &n form brut sau semiprelucrat 'ur (inclusiv aur platinat), &n form brut sau semiprelucrat, sau sub form de pulbere 5etale comune sau ar%int, placate sau dublate cu aur sub form brut sau semiprelucrat Platin sub form brut sau semiprelucrat, sau sub form de pulbere 5etale comune, ar%int sau aur, placate sau dublate cu platin, sub form brut sau semiprelucrat Deeuri i fra%mente de metale preioase sau de metale placate sau dublate cu metale preioase2 alte deeuri i resturi ce conin metale preioase sau compui ai metalelor preioase de tipul celor utilizate &n principal pentru recuperarea metalelor preioase 'rticole de bi9uterie sau de %iuvaier%erie i pri ale acestora, din metale preioase sau din metale placate sau dublate cu metale preioase 'rticole de aurrie sau ar%intrie i pri ale acestora, din metale preioase sau din metale placate sau dublate cu metale preioase 'lte articole din metale preioase sau din metale placate sau dublate cu metale preioase 'rticole din perle naturale sau de cultur, din pietre preioase sau semipreioase sau din pietre artificiale sau reconstituite :mitaii de bi9uterii 5onede 3onte brute i fonte=o%lind (spie%el) &n lin%ouri, blocuri sau alte forme primare 3eroalia9e Produse feroase obinute prin reducerea direct a minereului de fier i alte produse feroase spon%ioase, &n buci, pelete sau forme similare2 fier cu o puritate minimum &n %reutate de 00,0)%, &n buci, pelete sau forme similare Deeuri i resturi de font, de fier sau de oel (fier vec4i)2 deeuri lin%otate din fier sau oel +ranule i pulberi, de font brut, font=o%lind (spie%el), de fier sau oel 3ier i oeluri nealiate &n lin%ouri sau &n alte forme primare, cu excepia fierului de la poziia tarifar .!#" 1emifabricate din fier sau din oeluri nealiate Produse laminate plate, din fier sau din oeluri nealiate, cu o lime de minimum ,## mm, laminate la cald, neplacate i neacoperite Produse laminate plate, din fier sau din oeluri nealiate, cu o lime de minimum ,## mm, laminate la rece, neplacate i neacoperite Produse laminate plate, din fier sau din oeluri nealiate, cu o lime de minimum ,## mm, placate sau acoperite Produse laminate plate, din fier sau din oeluri nealiate, cu o lime sub ,## mm, neplacate i neacoperite Produse laminate plate, din fier sau din oeluri nealiate, de o lime sub ,## mm, placate sau acoperite 8are i ti9e laminate la cald, rulate &n spire nearan9ate (fil mac4ine), din fier sau din oeluri nealiate 'lte bare i ti9e din fier sau din oeluri nealiate, simplu for9ate, laminate, trase sau extrudate la cald, inclusiv cele torsionate dup laminare 'lte bare i ti9e din fier sau din oeluri nealiate Profile din fier sau din oeluri nealiate 1&rme din fier sau din oeluri nealiate -eluri inoxidabile &n lin%ouri sau &n alte forme primare2 semifabricate din

0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.! 0 .!!# .!! ## .!!! .!!" ## .!!) .!!* .!!, .!!. .!!/ .!!0 ."# ."#!

."#" ## ."#) ."#* ."#, ."#. ."#/

/30& 10 000 /30& 20 000 /30& 30 000 /30& "0 /30& 90 /30& 90 100

/30& 90 10 /30& 90 90 /30& 90 990 ."#0 ##

." #

oeluri inoxidabile Produse laminate plate din oeluri inoxidabile, cu o lime de minimum ,## mm Produse laminate plate din oeluri inoxidabile, cu o lime sub ,## mm 8are i ti9e laminate la cald, rulate &n spire nearan9ate (fil mac4ine), din oeluri inoxidabile 'lte bare i ti9e din oeluri inoxidabile2 profile din oeluri inoxidabile 1&rme din oeluri inoxidabile 'lte oeluri aliate &n lin%ouri sau &n alte forme primare2 semifabricate din alte oeluri aliate Produse laminate plate, din alte oeluri aliate, cu o lime de minimum ,## mm Produse laminate plate, din oeluri aliate, cu o lime sub ,## mm 8are i ti9e laminate la cald, rulate &n forme nere%ulate (fil mac4ine), din alte oeluri aliate 'lte bare i ti9e, din alte oeluri aliate2 profile din alte oeluri aliate2 bare i ti9e tubulare, pentru fora9, din oeluri aliate sau nealiate 1&rme din alte oeluri aliate Palplane din fier sau din oel, perforate sau neperforate, confecionate monolit sau din elemente asamblate2 profile obinute prin sudare, din fier sau din oel 5ateriale de construcie pentru liniile ferate, din font, fier sau oel( ine, contraine i cremaliere, ace i inimi de macaz, macazuri i alte elemente de &ncruciare sau de sc4imbare de cale, traverse, eclise de &mbinare, cuzinei, pene de fixare, plci de baz, plci de aezare, plci de str&n%ere, plci i bare de ecartament i alte piese special concepute pentru aezarea, &mbinarea sau fixarea inelor Gevi, tuburi i profile tubulare, din font Tuburi, evi i profile tubulare fr sudur, din fier sau din oel 'lte tuburi i evi (de exemplu( sudate sau nituite), cu seciune circular, cu diametrul exterior de peste )#,,) mm, din fier sau din oel 'lte tuburi, evi i profile tubulare (de exemplu( sudate, nituite, fluite sau cu mar%ini simplu apropiate), din fier sau din oel 'ccesorii de evrie (de exemplu( racorduri, coturi, manoane) din font, din fier sau din oel $onstrucii i pri de construcii (de exemplu( poduri i elemente de poduri, pori=ecluze, turnuri, piloni, st&lpi, coloane, arpante, acoperiuri, ui, ferestre i tocurile lor, pervazuri i pra%uri, obloane, balustrade) din font, din fier sau din oel, cu excepia construciilor prefabricate de la poziia tarifar 0)#,2 table, tole, ti9e, bare, profile, evi i produse similare, din font, din fier sau din oel, pre%tite &n vederea utilizrii lor &n construcii( poduri 'i elemente de poduri turnuri 'i piloni u'i, ferestre 'i tocurile lor, perva.uri 'i praguri materiale de sc1elrie, de cofra+, de sus-inere sau de spri+inire altele: bara+e #stvilare%, vane, por-i2eclu.e, debarcadere, docuri fixe 'i alte construc-ii maritime sau fluviale altele: numai, sau $n principal, din tabl: panouri formate din doi pere-i din tabl nervurat 'i cu un strat interior i.olant altele altele >ezervoare, cisterne, cuve i recipiente similare pentru orice fel de substane (cu excepia %azelor comprimate sau lic4efiate), din font, din fier sau din oel, cu o capacitate de peste "## l, fr dispozitive mecanice sau termice, c4iar cptuite sau izolate termic >ezervoare, butoaie, bidoane, cutii i recipiente similare, pentru orice fel de substane (cu excepia %azelor comprimate sau lic4efiate), din font, din fier sau

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0

." ## ." ! ." " ## ### ." ) ." * ." , ## ### ." . ##

." /

." 0

."!# ."!

."!!

."!"

."!) ."!* ."!, .)# ## ### .)#! ## ### .)#" .)#) ## .)#* ## ### .)#, .)#. .)#/ .)#0 .) #

.) .) ! .) " ## .) *

din oel, cu o capacitate de maximum "## l, fr dispozitive mecanice sau termice, c4iar cptuite sau izolate termic >ecipiente pentru %aze comprimate sau lic4efiate, din font, din fier sau din oel Toroane, cabluri, benzi &mpletite, par&me, od%oane i articole similare, din fier sau din oel, neizolate electric 1&rm %4impat din fier sau din oel2 torsade, %4impate sau nu, din s&rm sau din benzi de fier sau de oel, de tipul celor utilizate pentru &mpre9muiri P&nze metalice (inclusiv p&nzele continue sau fr sf&rit), plase, %rila9e i zbrele din s&rm de fier sau de oel2 table i benzi expandate, din fier sau din oel Lanuri, lnioare i prile lor, din font, din fier sau din oel 'ncore, ancore H%4eare de pisicI i prile lor, din font, din fier sau din oel Ginte, cuie, piuneze, crampoane cu v&rf, a%rafe ondulate sau cu mar%ini tiate oblic (altele dec&t cele de la poziia tarifar /"#*) i articole similare, din font, din fier sau din oel, c4iar cu cap din alte materiale, cu excepia celor cu cap din cupru Curuburi, buloane, piulie, tirfoane, c&rli%e filetate, nituri, cuie spintecate, tifturi, piroane, pene, aibe, inele (inclusiv aibele i inelele elastice de si%uran) i articole similare din font, din fier sau din oel 'ce de cusut, ace de tricotat, andrele, croete, ace de brodat i articole similare pentru folosire manual, din fier sau din oel2 ace de si%uran i alte ace din fier sau din oel, nedenumite i necuprinse &n alt parte 'rcuri i foi de arcuri, din fier sau din oel 1obe de &nclzit, cazane cu vatr, maini de %tit, cuptoare, (inclusiv cele ce pot fi utilizate suplimentar i la &nclzirea central), %rtare barbeOue, plci radiante, reouri cu %aze, plite de &nclzit m&ncarea i aparate neelectrice similare pentru uz casnic, precum i prile lor, din font, din fier sau din oel >adiatoare pentru &nclzirea central, cu &nclzirea neelectric i prile lor, din font, din fier sau din oel2 %eneratoare i distribuitoare de aer cald (inclusiv cele care pot funciona i ca distribuitoare de aer rece sau de aer condiionat), cu &nclzire neelectric, prevzute cu un ventilator sau cu o suflant cu motor, i prile lor, din font, din fier sau din oel 'rticole de mena9 sau de uz %ospodresc i prile lor, din font, din fier sau din oel2 s&rm de parc4et din fier sau din oel2 burei, spltoare de vase, mnui i articole similare pentru curat, lustruit sau utilizri similare, din fier sau din oel 'rticole sanitare de i%ien sau de toalet i prile lor, din font, din fier sau din oel 'lte articole turnate din font, din fier sau din oel 'lte articole din fier sau din oel 5ate de cupru2 cupru de cementare (precipitat de cupru) $upru nerafinat2 anozi din cupru pentru rafinare electrolitic $upru rafinat i alia9e de cupru sub form brut Deeuri i resturi de cupru 'lia9e de baz, din cupru Pulberi i paiete de cupru 8are, ti9e i profile din cupru 1&rm de cupru Tabl i band din cupru, cu o %rosime de peste #, * mm 3olii i benzi subiri din cupru (c4iar imprimate sau fixate pe 4&rtie, pe carton, pe material plastic sau pe suporturi similare) cu o %rosime de maximum #, * mm (fr suport) Gevi i tuburi din cupru 'ccesorii de evrie (de exemplu( racorduri, coturi, buce), din cupru Toroane, cabluri, od%oane, benzi &mpletite i articole similare din cupru, neizolate electric $uie, inte, piuneze, a%rafe (altele dec&t cele de la poziia tarifar /"#*),

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

.) /

.) 0 .*# .*#! .*#" ## .*#) ## ### .*#* .*#, .*#. .*#/ .,# .,#! ## .,#" .,#) .,#* .,#, .,#.

.,#/ .,#0 ## ### ., #

.,

## ###

., !

., " ## ### ., ) ., *

., , ./# ./#! ## ### ./#) ./#, ## .0# .0#! ## ###

crampoane cu v&rf i articole similare din cupru sau cu ti9 din fier sau din oel i cap din cupru2 uruburi, buloane, piulie, c&rli%e filetate, nituri, cuie spintecate, tifturi, piroane, pene, aibe, inele (inclusiv aibe i inele elastice de si%uran) i articole similare, din cupru 'rticole de uz casnic sau de uz %ospodresc, sanitare, de i%ien sau de toalet i prile lor, din cupru2 burei din s&rm, spltoare de vase, mnui i articole similare pentru curat, pentru lustruit sau pentru utilizri similare, din cupru 'lte articole din cupru 5ate de nic4el, HsinteriI de oxizi de nic4el i alte produse intermediare ale metalur%iei nic4elului ?ic4el sub form brut Deeuri i resturi de nic4el Pulberi i paiete, din nic4el 8are, ti9e, profile i s&rm, din nic4el Tabl, benzi i folii, din nic4el Tuburi, evi i accesorii de evrie (de exemplu( racorduri, coturi, manoane), din nic4el 'lte articole din nic4el 'luminiu sub form brut Deeuri i resturi de aluminiu Pulberi i paiete, din aluminiu 8are, ti9e i profile, din aluminiu 1&rm din aluminiu Table i benzi, din aluminiu, cu o %rosime de peste #,! mm 3olii i benzi subiri, din aluminiu (c4iar imprimate sau fixate pe 4&rtie, pe carton, pe materiale plastice sau pe alte suporturi similare), cu o %rosime de maximum #,! mm (fr a include suportul) Tuburi i evi din aluminiu 'ccesorii de evrie (de exemplu( racorduri, coturi, manoane) din aluminiu $onstrucii i pri de construcii (de exemplu( poduri i elemente de poduri, turnuri, piloni, st&lpi, coloane, arpante, acoperiuri, ui i ferestre i ramele lor, pervazuri, pra%uri, balustrade) din aluminiu, cu excepia construciilor prefabricate de la poziia tarifar 0)#,2 table, tole, bare, profile, tuburi i produse similare, pre%tite &n vederea utilizrii lor &n construcii >ezervoare, cisterne, cuve i recipiente similare, folosite pentru orice substane (cu excepia %azelor comprimate sau lic4efiate), din aluminiu, cu o capacitate de peste "## l, fr dispozitive mecanice sau termice, c4iar cptuite sau izolate termic >ezervoare, butoaie, bidoane, butii, cutii i recipiente similare din aluminiu (inclusiv recipiente tubulare ri%ide sau flexibile), pentru orice substane (cu excepia %azelor comprimate sau lic4efiate), cu o capacitate de maximum "## l, fr dispozitive mecanice sau termice, c4iar cptuite sau izolate termic >ecipiente din aluminiu pentru %aze comprimate sau lic4efiate Toroane, cabluri, benzi &mpletite i articole similare din aluminiu, neizolate electric 'rticole de uz casnic sau de uz %ospodresc, sanitare, de i%ien sau de toalet i prile lor, din aluminiu2 burei de s&rm, spltoare de vase, mnui i articole similare pentru curare, pentru lustruire sau pentru utilizri similare, din aluminiu 'lte articole din aluminiu Plumb sub form brut Deeuri i resturi de plumb Plci, benzi, table i folii, din plumb2 pulberi i paiete din plumb 'lte articole din plumb 6inc sub form brut Deeuri i resturi, din zinc

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

.0#" .0#) ## ### .0#* ## ### .0#. ## /## /##! ## ### /##" ## ### /##. ## / # / #! / #" / #) / #* / / / / / / / #, ## #. #/ #0 # ## !

/ " ## /!#

/!#! /!#"

/!#) /!#*

/!#, ## ### /!#.

/!#/ &20& 10 000 &20& 20 000 &20& 30 &20& "0 000 &20& 90 000 /!#0 ##

Pulberi, praf i paiete, din zinc 8are, ti9e, profile i s&rme, din zinc Tabl, band i folii, din zinc 'lte articole din zinc 1taniu sub form brut Deeuri i resturi de staniu 8are, ti9e, profile i s&rme, din staniu 'lte articole din staniu Tun%sten (Jolfram) i articole din tun%sten, inclusiv deeuri i resturi 5olibden i articole din molibden, inclusiv deeuri i resturi Tantal i articole din tantal, inclusiv deeuri i resturi 5a%neziu i articole din ma%neziu, inclusiv deeuri i resturi 5ate de cobalt i alte produse intermediare ale metalur%iei cobaltului2 cobalt i articole din cobalt, inclusiv deeuri i resturi 8ismut i articole din bismut, inclusiv deeuri i resturi $admiu i articole din cadmiu, inclusiv deeuri i resturi Titan i articole din titan, inclusiv deeuri i resturi 6irconiu i articole din zirconiu, inclusiv deeuri i resturi 'ntimoniu (stibiu) i articole din antimoniu, inclusiv deeuri i resturi 5an%an i articole din man%an, inclusiv deeuri i resturi 8eriliu, crom, %ermaniu, vanadiu, %aliu, 4afniu (celiu), indiu, niobiu (columbiu), reniu i taliu, precum i articole din aceste metale, inclusiv deeuri i resturi 5etaloceramice i articole din metaloceramice, inclusiv deeuri i resturi 7nelte manuale( cazmale, 4&rlee, lopei, t&rncoape, sape, spli%i, furci, %reble i raclete, securi, topoare, barde, cosoare de %rdin i unelte similare cu ti2 foarfece de %rdin, de orice tip2 coase i seceri, cuite pentru f&n sau pentru paie2 foarfece pentru %arduri vii, pene pentru spart lemne i alte unelte a%ricole, 4orticole sau forestiere, manuale 3erstraie manuale2 p&nze de ferstru de orice fel (inclusiv freze=ferstru i p&nze nedanturate pentru tiere) Pile, rapele, cleti (c4iar pentru tiat), patente, pensete, foarfece de tiat metale, unelte de tiat evi, unelte de tiat buloane, poansoane, preducele i unelte similare de m&n $4ei de str&n%ere manuale (inclusiv c4ei dinamometrice)2 buce i manoane de str&n%ere intersc4imbabile, cu sau fr m&ner 7nelte i scule manuale (inclusiv diamante pentru tiat %eamuri) nedenumite i necuprinse &n alt parte2 lmpi de sudur i similare2 men%4ine, cleme de str&n%ere i similare, altele dec&t cele care constituie accesorii sau pri de maini= unelte2 nicovale2 for9e portative2 polizoare cu batiuri, manuale sau cu pedal 7nelte de la cel puin dou din poziiile tarifare /!#!A/!#*, prezentate &n seturi pentru v&nzarea cu amnuntul 7nelte intersc4imbabile pentru utila9e de m&n, mecanice sau nu, sau pentru maini=unelte (de exemplu( de ambutisat, de tanat, de poansonat, de tarodat, de filetat, de %urit, de alezat, de broat, de frezat, de strun9it, de &nurubat), inclusiv filiere pentru tra%erea i extrudarea metalelor, precum i scule de forare sau de sondare $uite i lame tietoare, pentru maini sau pentru aparate mecanice( pentru prelucrarea metalelor pentru prelucrarea lemnului pentru aparate de buctrie sau pentru ma'ini folosite $n industria alimentar pentru ma'ini agricole, 1orticole sau forestiere altele Plcue, ba%4ete, v&rfuri i obiecte similare pentru unelte i scule, nemontate, din metaloceramice

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 &

& &

& &

& &

& & 0 0 & &

/! # ## ### /! /! ! /! " ## ### /! )

/! * /"#

/"#!

&302 10 000 &302 20 000 &302 30 000

&302 "1 000 &302 "2 000 &302 "9 000 &302 0 000 &302 00 000 /"#" ## /"#) ## ###

/"#*

/"#,

/"#. /"#/

&30& 10 000 &30& 20 000 &30& 90 000 /"#0

'parate mecanice acionate manual, cu o %reutate de maximum # E%, utilizate pentru prepararea, condiionarea sau servirea alimentelor sau a buturilor $uite (altele dec&t cele de la poziia tarifar /!#/) cu lam tietoare sau zimat, inclusiv cosoare care se &nc4id i lamele lor 8rice, aparate de ras i lame de ras (inclusiv eboele &n benzi) 3oarfece cu dou brae i lamele lor 'lte articole de cuitorie (de exemplu( maini de tuns, sat&re de mcelrie sau de buctrie, cuite de %4ilotin, cuite de tranat sau de tocat, cuite de tiat 4&rtie)2 instrumente i seturi de instrumente pentru manic4iur sau pedic4iur (inclusiv pilele de un%4ii) Lin%uri, furculie, polonice, spumiere, pelete pentru pr9ituri, cuite speciale pentru pete sau pentru unt, cleti pentru za4r i articole similare Lacte, broate2 &nc4iztori, &ncuietori i zvoare (cu c4ei, cu cifru sau electrice), din metale comune2 &nc4eietoare i monturi=&nc4eietoare prevzute cu &ncuietori, din metale comune -rnamente, podoabe, decoraiuni, &mbinri metalice, articole de feronerie i articole similare, din metale comune pentru mobil, pentru ui, pentru scri, pentru ferestre, pentru 9aluzele, pentru caroserii, pentru articole de elrie, pentru valize, pentru cufere, pentru cofrete i pentru alte articole similare2 cuiere pentru 4aine, cuiere pentru plrii, suporturi i articole similare din metale comune2 rotie i rotile cu monturi din metale comune2 &nc4iztori automate pentru ui din metale comune( 'arniere 'i articula-ii de orice fel #inclusiv balamale 'i similare% roti-e 'i rotile alte ornamente, podoabe, decora-iuni, $mbinri metalice, articole de feronerie 'i articole similare pentru autove1icule alte ornamente, podoabe, decora-iuni, $mbinri metalice, articole de feronerie 'i articole similare: pentru construc-ie altele, pentru mobil altele cuiere pentru 1aine, cuiere pentru plrii, suporturi 'i articole similare $nc1i.tori automate pentru u'i $ase de bani, ui blindate i compartimente pentru camere blindate, cufere i casete de si%uran i articole similare, din metale comune $lasoare, fiiere, cutii de clasat, suporturi pentru 4&rtii, penare, porttampile i materiale, i furnituri similare pentru birou, din metale comune, cu excepia mobilierului de birou de la poziia tarifar 0)#" 5ecanisme pentru le%area foilor volante sau pentru clasoare, cleme i a%rafe pentru 4&rtii, coluri pentru documente, clrei i obiecte similare de birou din metale comune2 a%rafe prezentate &n benzi (de exemplu( de birou, pentru tapierie, pentru ambalare), din metale comune $lopote, clopoei, %on%uri i articole similare, neelectrice, din metale comune2 statuete i alte obiecte de ornament, din metale comune2 rame pentru foto%rafii, pentru %ravuri sau pentru altele similare din metale comune2 o%linzi din metale comune Tuburi flexibile din metale comune, cu sau fr accesoriile lor Fnc4eietori, monturi=&nc4eietori, catarame, catarame=&nc4eietori, a%rafe, copci, capse i articole similare, din metale comune, pentru &mbrcminte, pentru &nclminte, pentru prelate, pentru maroc4inrie sau pentru orice confecii sau ec4ipament2 nituri tubulare sau cu ti9 bifurcat, din metale comune2 mr%ele i paiete din metale comune( agrafe, copci 'i capse nituri tubulare sau cu ti+ bifurcat altele, inclusiv pr-ile Dopuri (inclusiv dopuri cu coroan, cu filet i de turnare &n pa4are), capace, capsule pentru sticle, cepuri filetate, acoperitoare de cepuri, si%ilii i alte

& & & & &

& 10

0 0 0

10 0 0 0 0 10 10

10

0 0

accesorii pentru ambala9e, din metale comune( &309 10 000 dopuri cu coroan &309 90 altele ex. &309 90 capace 3t7ist2off4 din metale comune ex. &309 90 100 capsule din aluminiu cu un diametru peste 21 mm /" # ## ### Plci indicatoare, plci pentru firme, pentru adrese i alte plci similare, cifre, litere i &nsemne diverse, din metale comune, cu excepia celor clasificate la poziia tarifar 0)#* /" 1&rme, ba%4ete, tuburi, plci, electrozi i articole similare din metale comune sau din carburi metalice, acoperite sau umplute cu decapani sau cu fondani pentru lipire, pentru sudare sau depunere de metal sau de carburi metalice2 s&rme i ba%4ete, din pulberi de metale comune a%lomerate, utilizate la metalizarea prin pulverizare( &311 10 electro.i acoperi-i pentru sudur cu arc electric, din metale comune &311 20 000 s$rme umplute pentru sudur cu arc electric, din metale comune &311 30 000 bag1ete acoperite 'i s$rme umplute pentru lipire sau sudur cu flacr, din metale comune &311 90 000 altele, inclusiv pr-ile /)# >eactori nucleari2 elemente combustibile (cartue) neiradiate pentru reactoare nucleare2 maini i aparate pentru separare izotopic /)#! $azane %eneratoare de aburi sau de ali vapori (altele dec&t cazanele pentru &nclzire central destinate s produc &n acelai timp ap cald i abur de 9oas presiune)2 cazane numite Hde ap supra&nclzitI /)#" $azane pentru &nclzire central, altele dec&t cele de la poziia tarifar tarifar /)#! /)#) Dispozitive (instalaii) auxiliare pentru cazanele de la poziia tarifar /)#! sau /)#" (de exemplu( economizoare, supra&nclzitoare, dispozitive de curat funin%inea sau recuperatoare de %az)2 condensatoare pentru maini cu abur sau ali vapori /)#* +eneratoare de %az de aer sau %eneratoare de %az de ap, cu sau fr epuratoarele lor2 %eneratoare de acetilen i %eneratoare similare de %az, prin procedeul cu ap, cu sau fr epuratoarele lor /)#, Turbine cu abur i alte turbine cu vapori /)#. 5otoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin sc&nteie (motoare cu explozie)( &"0/ 10 000 motoare pentru avia-ie motoare pentru propulsia navelor: &"0/ 21 suspendate #exterioare bordului% &"0/ 29 altele motoare cu piston alternativ de tipul celor utili.ate pentru propulsia ve1iculelor de la capitolul &/: &"0/ 31 000 cu capacitatea cilindric care s nu dep'easc 0 cm3 &"0/ 32 cu capacitatea cilindric de peste 0 cm3, dar de maximum 2 0 cm3 &"0/ 33 cu capacitatea cilindric de peste 2 0 cm3, dar de maximum 1000 cm3 &"0/ 3" cu capacitatea cilindric de peste 1000 cm3 &"0/ 90 alte motoare /)#/ 5otoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semidiesel( &"0& 10 motoare pentru propulsia navelor &"0& 20 motoare de tipul celor utili.ate pentru propulsia ve1iculelor de la capitolul &/ &"0& 90 alte motoare /)#0 Pri destinate exclusiv sau &n principal motoarelor de la poziia tarifar /)#. sau /)#/ /) # Turbine 4idraulice, roi 4idraulice i re%ulatoare pentru acestea /) Turboreactoare, turbopropulsoare i alte turbine cu %az /) ! 'lte motoare i maini motrice

10 10 0 0 10

0 0 0 10 0 0

0 0

0 0 0

:onform pct.1 al notei :onform pct.1 al notei :onform pct.1 al notei :onform pct.1 al notei :onform pct.1 al notei 0 :onform pct.1 al notei :onform pct.1 al notei 0 0 0 0

/) "

&"13 11 000 &"13 19 000 &"13 20 000 &"13 30 &"13 "0 000 &"13 0 &"13 00 &"13 /0 &"13 /0 210 &"13 /0 290 &"13 /0 300 &"13 /0 3 0 &"13 /0 " 0

&"13 /0 10 &"13 /0 90 &"13 /0 0 0 &"13 /0 / 0 &"13 /0 &10 &"13 /0 &90 &"13 &1 000 &"13 &2 000 &"13 91 000 &"13 92 000 /) ) /) *

/) ,

/) . /) /

&"1& 10 &"1& 21

Pompe pentru lic4ide, c4iar cu dispozitiv de msurare2 elevatoare cu lic4id( pompe cu dispo.itiv de msurare sau destinate pentru a fi ec1ipate cu un asemenea dispo.itiv: pompe pentru distribuirea carburan-ilor sau lubrifian-ilor, de tipul celor utili.ate la sta-iile service sau $n gara+e altele pompe manuale, altele dec$t cele de la subpo.i-ia &"13 11 sau &"13 19 pompe de carburant, de ulei sau de lic1id de rcire pentru motoare cu aprindere prin sc$nteie sau compresie pompe de beton alte pompe volumice alternative alte pompe volumice rotative alte pompe centrifuge: pompe submersibile: monoeta+ate multieta+ate pompe pentru circula-ia apei $n instala-ii de $ncl.ire central 'i de ap cald altele, av$nd orificii de refulare de un diametru: care s nu dep'easc 1 mm de peste 1 mm: pompe cu ro-i cu canale 'i pompe turbionare cu canale laterale pompe centrifuge radiale: monoeta+ate: cu un singur flux: monobloc altele cu mai multe fluxuri multieta+ate alte pompe centrifuge: monoeta+ate multieta+ate alte pompe5 elevatoare de lic1id: pompe elevatoare de lic1id pr-i: de pompe de elevatoare cu lic1id Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau de alte %aze i ventilatoare2 4ote aspirante de extracie de reciclare, cu ventilator &ncorporat, c4iar filtrante 5aini i aparate pentru condiionarea aerului, care au ventilator cu motor i dispozitive proprii de modificare a temperaturii i umiditii, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi re%lat separat 'rztoare pentru alimentarea focarelor cu combustibili lic4izi, cu combustibili solizi pulverizai sau cu %az2 focare automate, inclusiv antefocarele lor, %rtarele lor mecanice, dispozitivele lor mecanice pentru evacuarea cenuii i dispozitivele similare 3urnale i cuptoare industriale sau de laborator, inclusiv incineratoare, neelectrice 3ri%idere, con%elatoare i alte ec4ipamente pentru producerea fri%ului, electrice sau nu2 pompe de cldur, altele dec&t mainile i aparatele pentru condiionarea aerului de la poziia tarifar /) *( frigidere 'i congelatoare combinate, prev.ute cu u'i exterioare separate frigidere de tip mena+er: cu compresie:

0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 0 0

0 10 0 10 10 10 0 0 10 0 0 0

&"1& 21 100 &"1& 21 10 &"1& 21 90 &"1& 21 910 &"1& 21 990 &"1& 29 000 &"1& 30 &"1& "0 &"1& 0

&"1& 01 000 &"1& 09 000 &"1& 91 000 &"1& 99 /) 0

/)!# /)! /)!!

/)!"

/)!)

/)!* /)!,

/)!. /)!/ /)!0

/)"#

de o capacitate mai mare de 3"0 l altele: model mas pentru $ncastrat altele, de o capacitate: care s nu dep'easc 2 0 l de peste 2 0 l, dar care s nu dep'easc 3"0 l altele congelatoare tip lad, de o capacitate care s nu dep'easc &00 l congelatoare tip dulap, de o capacitate care s nu dep'easc 900 l l.i, dulapuri, vitrine, te+g1ele 'i mobil frigorific similar pentru producerea frigului alte ma'ini 'i aparate frigorifice5 pompe cu cldur: pompe cu cldur, altele dec$t aparate pentru condi-ionarea aerului de la po.i-ia tarifar &"1 altele pr-i: mobilier destinat ec1ipamentelor pentru producerea frigului altele 'parate i dispozitive, c4iar &nclzite electric (cu excepia furnalelor, cuptoarelor i altor aparate de la poziia tarifar /* )), pentru prelucrarea materialelor prin operaii ce implic o sc4imbare a temperaturii cum ar fi &nclzirea, coacerea, fierberea, pr9irea, distilarea, rectificarea, sterilizarea, pasteurizarea, evaporarea, uscarea, etuvarea, vaporizarea, condensarea sau rcirea, altele dec&t aparatele de uz casnic2 &nclzitoare de ap neelectrice, cu &nclzire instantanee sau cu stocare $alandre i laminoare, altele dec&t cele pentru metale sau sticl i cilindri pentru aceste maini $entrifu%e, inclusiv usctoare centrifu%ale2 maini i aparate pentru filtrarea sau epurarea lic4idelor sau %azelor 5aini pentru splat vesela2 maini i aparate pentru curat sau uscat sticle sau alte recipiente2 maini i aparate pentru umplut, &nc4is, astupat sau etic4etat sticle, cutii, saci sau alte recipiente2 maini i aparate pentru capsulat sticle, borcane, tuburi sau alte recipiente similare2 alte maini i aparate de &mpac4etat sau ambalat mrfuri (inclusiv maini i aparate de ambalat &n folie termoretractabil)2 maini i aparate pentru %azeificarea (acidularea) buturilor 'parate i instrumente de c&ntrit, inclusiv bascule i balane pentru verificat piese industriale, dar exclusiv balanele sensibile la o %reutate de #,#* % sau mai mic2 %reuti de c&ntrit pentru orice balane 'parate mecanice (inclusiv cele manuale) pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lic4ide sau praf (pulberi)2 extinctoare, c4iar &ncrcate2 pistoale pentru pulverizat cu 9et de aer (aero%rafe) i aparate similare2 maini i aparate cu 9et de nisip, cu 9et de vapori i aparate similare cu 9et Palane, altele dec&t ascensoare basculante, trolii i cabestane2 cricuri i vinciuri 5acarale derricE (bi%a)2 macarale, inclusiv macarale suspendate2 poduri rulante, macarale=portal de descrcare sau de manevrare, macarale=pod, crucioare=clrei i crucioare=macara $rucioare stivuitoare2 alte crucioare de manevrare ec4ipate cu un dispozitiv de ridicat 'lte maini i aparate de ridicat, de manevrat, de &ncrcat sau de descrcat (de exemplu( ascensoare, scri rulante, transportoare, teleferice) 8uldozere (inclusiv cu lam orientabil), %redere, nivelatoare, screpere, lopei mecanice, excavatoare, &ncrctoare i lopei &ncrctoare, compactoare (maini de tasat) i rulouri compresoare, autopropulsate 'lte maini i aparate pentru terasarea, nivelarea, decopertarea, excavarea, compactarea, extracia sau forarea pm&ntului, mineralelor sau a minereurilor2 sonete pentru baterea pilonilor i maini (dispozitive) pentru extra%erea

10 10 10 10 0 10 10 0 10

0 0 0 0 0

0 0 0

10

0 0

0 0 0

/)" /)"!

/)""

/)") /)"* /)",

/)".

/)"/

/)"0 /))# /)) &""1 10 &""1 20 000 &""1 30 000 &""1 "0 000 &""1 &0 000 &""1 90 /))!

/))"

&""3 11 000 &""3 12 000 &""3 13 &""3 1" 000 &""3 1 000 &""3 10 000 &""3 1/ 000

pilonilor2 plu%uri de zpad i dispozitive de &ndeprtat zpada Pri ce pot fi recunoscute ca fiind numai sau &n principal destinate mainilor i aparatelor de la poziiile tarifare /)!*=/)"# 5aini, aparate i dispozitive a%ricole, 4orticole sau silvicole pentru pre%tirea sau lucrul solului sau al culturilor2 tvlu%uri pentru peluze sau terenuri de sport 5aini i utila9e pentru recoltat sau treierat produse a%ricole, inclusiv prese de balotat paie sau fura9e2 maini i utila9e pentru tuns %azon sau pentru secerat2 maini pentru curat sau sortat ou, fructe sau alte produse a%ricole, altele dec&t mainile i aparatele de la poziia tarifar /)". 5aini pentru muls i maini i aparate pentru lptrie Prese, teascuri, maini i dispozitive similare pentru fabricarea vinului, cidrului, sucului de fructe sau a buturilor similare 'lte maini i utila9e pentru a%ricultur, 4orticultur, silvicultur, avicultur sau apicultur, inclusiv %erminatoarele prevzute cu dispozitive mecanice sau termice2 incubatoarele i clocitoarele pentru avicultur 5aini pentru curat, cernut, sortat sau triat semine, boabe sau le%ume uscate2 maini i aparate pentru morrit sau pentru prelucrarea cerealelor sau a le%umelor uscate, altele dec&t mainile i aparatele de tipul celor folosite la ferme 5aini i aparate, nedenumite i necuprinse &n alt parte &n acest capitol, pentru prepararea sau fabricarea industrial a alimentelor sau buturilor, altele dec&t mainile i aparatele pentru extra%erea sau prepararea uleiurilor sau %rsimilor animale sau ve%etale stabile 5aini i aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice sau pentru fabricarea sau finisarea 4&rtiei sau cartonului 5aini i aparate pentru broat sau le%at cri, inclusiv mainile pentru cusut foi 'lte maini i aparate pentru prelucrarea pastei de 4&rtie, a 4&rtiei sau cartonului, inclusiv mainile de tiat de orice fel( ma'ini de tiat ma'ini pentru fabricarea sacilor, pungilor sau plicurilor ma'ini pentru fabricarea cutiilor, l.ilor, tuburilor de carton, bidoanelor sau ambala+elor similare, altfel dec$t prin mulare ma'ini pentru mularea articolelor din past de 1$rtie, 1$rtie sau carton alte ma'ini 'i aparate pr-i 5aini, aparate i ec4ipamente (altele dec&t mainile=unelte de la poziiile tarifare /)*,A/),*), pentru turnat sau compus caractere tipo%rafice sau pentru pre%tirea sau fabricarea clieelor, planelor, cilindrilor sau a altor componente imprimante2 caractere tipo%rafice, cliee, plane, cilindri i alte componente imprimante2 pietre lito%rafice, plane, plci i cilindri pre%tite pentru imprimare (de exemplu( lefuite plan, %ranulate, lustruite) 5aini i aparate utilizate la imprimarea cu a9utorul HcaracterelorI de imprimare, planelor, cilindrilor i altor or%ane de imprimare de la poziia tarifar /))!2 alte imprimante, maini de copiat i telecopiatoare, c4iar combinate &ntre ele2 pri i accesorii( ma'ini 'i aparate utili.ate la imprimarea cu a+utorul 3caracterelor4 de imprimare, plan'elor, cilindrilor 'i altor organe de imprimare de la po.i-ia tarifar &""2: ma'ini 'i aparate de imprimat tip offset, alimentate cu 1$rtie $n sul ma'ini 'i aparate de imprimat tip offset de birou #alimentate cu foi de 1$rtie cu o latur de maximum 22 cm 'i cealalt latur de maximum 30 cm% alte ma'ini 'i aparate de imprimat tip offset ma'ini 'i aparate de imprimat tipografice, alimentate cu 1$rtie $n sul, cu excep-ia ma'inilor 'i aparatelor flexografice ma'ini 'i aparate de imprimat tipografice, altele dec$t cele alimentate cu 1$rtie $n sul, cu excep-ia ma'inilor 'i aparatelor flexografice ma'ini 'i aparate de imprimat, flexografice ma'ini 'i aparate de imprimat, 1eliografice

0 0

0 0 0

0 0

10 0 0 10 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10

&""3 19 &""3 31

&""3 32 &""3 39 &""3 91 &""3 99 &""3 99 100 &""3 99 900 /))) ## /))*

/)), /)). /))/

/))0 ## ###

/)*#

&" 0 11 &" 0 12 000 &" 0 19 000 &" 0 20 000 &" 0 90 000 /)*

/)*!

/)*"

/)*)

altele alte imprimante, ma'ini de copiat 'i telecopiatoare, c1iar combinate $ntre ele: ma'ini care asigur cel pu-in dou din func-iile urmtoare: imprimare, copiere ori transmisie de telecopii, care pot fi conectate la o ma'in automat de prelucrare a datelor sau la o re-ea altele, care pot fi conectate la o ma'in automat de prelucrare a datelor sau la o re-ea altele pr-i 'i accesorii: pr-i 'i accesorii ale ma'inilor 'i aparatelor de imprimat utili.ate la imprimarea cu a+utorul plan'elor, cilindrilor 'i altor organe de imprimare de la po.i-ia tarifar &""2 altele: subansambluri electronice altele 5aini pentru filarea (extrudarea), etirarea (laminarea), texturarea sau tierea materialelor textile sintetice sau artificiale 5aini i aparate pentru prepararea (prelucrarea preliminar) a materialelor textile2 maini pentru filarea, dublarea sau rsucirea materialelor textile i alte maini i aparate pentru fabricarea firelor textile2 maini de bobinat (inclusiv maini de canetat) sau de depnat materiale textile i maini pentru pre%tirea firelor textile &n vederea utilizrii lor pe mainile de la poziia tarifar /)), sau /)). 5aini de esut (rzboaie) 5aini de tricotat, de coasere=tricotare, de H&mbrcatI, de produs tul, dantel, broderie, articole de pasmanterie, ireturi, plas sau smocuri 5aini i aparate auxiliare pentru mainile de la poziia tarifar /))), /))*, /)), sau /)). (de exemplu( ratiere, mecanisme NacOuard, ve%4etoare de urzeal i ve%4etoare de bttur, mecanisme pentru sc4imbarea suveicilor)2 pri i accesorii destinate numai sau &n principal mainilor de la prezenta poziie sau de la poziia tarifar /))), /))*, /)), sau /)). (de exemplu( fuse de filat, furci, %arnituri de card, piepteni, i%lie, barete, duze de extrudare, suveici, coclei, rame pentru coclei, ace platinate, croete) 5aini i aparate pentru fabricarea sau finisarea p&slei sau articolelor neesute, &n buci sau &n forme, inclusiv cele pentru fabricarea plriilor din p&sl2 calapoade pentru plrii 5aini de splat rufe, inclusiv cele cu dispozitiv de uscare( ma'ini cu o capacitate unitar exprimat $n greutatea rufelor uscate care s nu dep'easc 10 !g: ma'ini complet automate alte ma'ini, cu storctor centrifugal $ncorporat altele ma'ini cu o capacitate unitar exprimat $n greutatea rufelor uscate de peste 10 !g pr-i 5aini i aparate (altele dec&t cele de la poziia tarifar /)*#) pentru splarea, curarea, stoarcerea, uscarea, clcarea, presarea (inclusiv presele de fixare), albirea, vopsirea, apretarea, finisarea, acoperirea sau impre%narea firelor textile, esturilor sau articolelor confecionate i maini pentru acoperirea esturilor sau a altor suporturi utilizate pentru fabricarea articolelor de acoperit podele cum este linoleumul2 maini pentru rularea, derularea, plierea, tierea sau dantelarea esturilor 5aini de cusut, altele dec&t mainile de cusut foi de la poziia tarifar /))#2 mobil, supori i acoperitoare destinate mainilor de cusut2 ace pentru maini de cusut 5aini i aparate pentru prepararea, tbcirea i prelucrarea pieilor sau pentru fabricarea sau repararea &nclmintei sau a altor articole din piele, altele dec&t mainile de cusut $onvertizoare, oale de turnare, lin%otiere i maini de turnare pentru

10 10

10 10 10

10 0 0 0

0 0 0

0 10 0 0 0 0

/)** /)*,

/)*. /)*/ /)*0

/),#

/),

/),!

/)," /),)

/),*

/),,

/),. /),/

/),0 ## /).#

/).

/).!

&"/2 10 000 &"/2 30 000

metalur%ie, oelrie sau topitorie Laminoare pentru metale i cilindrii lor 5aini=unelte care prelucreaz prin eliminare orice tip de material, acion&nd cu laser sau cu alt fascicul de lumin sau de fotoni, cu ultrasunete, prin electroeroziune, prin procedee electroc4imice, cu fascicule de electroni, cu fascicule de ioni sau cu 9et de plasm $entre de prelucrare, maini cu post fix i maini cu posturi multiple pentru prelucrarea metalelor 1trun%uri (inclusiv centre de strun9ire) pentru prelucrarea prin ac4iere a metalelor 5aini=unelte (inclusiv centrele de prelucrare %lisante) de %urit, alezat, frezat, filetat sau tarodat metale prin &ndeprtarea metalului, altele dec&t strun%urile (inclusiv centrele de strun9ire) de la poziia tarifar /)*/ 5aini=unelte pentru debavurat, ascuit, rectificat, 4onuit, lepuit, lefuit (polizat) sau pentru alte operaiuni de finisat metale sau cermeturi, cu pietre de rectificare, abrazive sau cu alte produse de lefuit (polizat), altele dec&t mainile de rectificare sau finisare a an%rena9elor de la poziia tarifar /), 5aini=unelte de rabotat, de rabotat transversale, de mortezat, broat, danturat, de rectificat i finisat an%rena9e (roi dinate), de debitat cu ferstrul, de secionat i alte maini=unelte pentru prelucrarea metalelor prin &ndeprtarea metalelor sau cermeturilor, nedenumite i necuprinse &n alt parte 5aini (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin for9are, lovire, tanare2 maini=unelte (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin &ndoire, pliere, &ndreptare, aplatizare, poansonare, forfecare, crestare, zimuire sau dinare2 prese pentru prelucrarea metalelor sau carburilor metalice, nespecificate anterior 'lte maini=unelte pentru prelucrarea metalelor sau metaloceramicelor, care acioneaz fr eliminarea materialului 5aini=unelte pentru prelucrarea pietrei, produselor ceramice, betonului, azbocimentului sau materialelor minerale similare sau pentru prelucrarea sticlei la rece 5aini=unelte (inclusiv mainile pentru btut cuie, de prins cu scoabe, de lipit sau &ncleiat sau pentru alte asamblri) pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, materialelor plastice dure sau a altor materiale dure similare Pri i accesorii destinate numai sau &n principal mainilor de la poziiile tarifare /)*,A/),*, inclusiv portpiesele i portsculele, filierele cu declanare automat, capetele divizoare i alte dispozitive speciale care se monteaz pe maini=unelte2 portscule destinate uneltelor sau sculelor manuale de orice tip 7nelte pneumatice, 4idraulice sau cu motor electric sau neelectric &ncorporat, pentru utilizare manual 5aini i aparate pentru lipit sau sudat, c4iar cu posibiliti de tiere, altele dec&t cele de la poziia tarifar /* *2 maini i aparate cu %az pentru clire superficial 5aini de scris, altele dec&t imprimantele de la poziia tarifar /). 2 maini pentru prelucrarea textelor 5aini de calculat i maini de buzunar care permit &nre%istrarea, reproducerea i afiarea datelor, cu funcii de calcul2 maini de contabilizat, maini de francat, maini de emis bilete i alte maini similare cu dispozitiv de calcul2 case de &nre%istrare 5aini automate de prelucrare a datelor i pri ale acestora2 cititori ma%netici sau optici, maini pentru transpunerea datelor pe suport sub form codificat i maini pentru prelucrarea acestor date, nedenumite i necuprinse &n alt parte 'lte maini i aparate de birou (de exemplu( duplicatoare 4ecto%rafice sau cu matrie, maini de imprimat adrese, distribuitoare automate de bancnote, maini de triat, de numrat sau de fcut fiicuri din monede, aparate de ascuit creioane, aparate de perforat sau de capsat)( duplicatoare #ma'ini de multiplicat% ma'ini pentru trierea, plierea, punerea $n plic sau pe band a coresponden-ei, ma'ini

0 0

0 0 0

0 0

& 0

0 0

10 0

&"/2 90 /)."

/).)

/).*

/)., /)..

/)./ /).0 /)/#

/)/

/)/! /)/"

/)/)

/)/,

/)/.

/*# & 01 10 & 01 20 000 & & & & & 01 31 000 01 32 01 33 000 01 3" 01 "0

de desc1is, de $nc1is sau de 'tampilat coresponden-a 'i ma'ini de aplicat sau de obliterat timbre altele Pri i accesorii (altele dec&t cutiile de transport, 4usele i altele similare) destinate numai sau &n principal mainilor sau aparatelor de la poziiile tarifare /),0A/).! 5aini i aparate pentru sortat, cernut, separat, splat, concasat, mcinat, amestecat sau malaxat pm&nt, pietre, minereuri i alte substane minerale solide (inclusiv praf i past)2 maini pentru a%lomerat, format sau modelat combustibili minerali solizi, paste ceramice, ciment, %4ips sau alte materiale minerale sub form de praf sau past2 maini pentru fabricat forme de nisip pentru turnat 5aini pentru asamblarea lmpilor, tuburilor i becurilor electrice sau electronice sau a becurilor pentru flas4uri (blitz), care conin un &nveli de sticl2 maini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei sau a obiectelor din sticl 5aini automate pentru v&nzarea produselor (de exemplu( timbre potale, i%ri, produse alimentare, buturi), inclusiv maini pentru sc4imbat monede 5aini i aparate pentru prelucrarea cauciucului sau a materiilor plastice sau pentru fabricarea produselor din aceste materiale, nedenumite i ne&ncadrate &n alt parte la acest capitol 5aini i aparate pentru prepararea sau prelucrarea tutunului, nedenumite i necuprinse &n alt parte &n acest capitol 5aini i aparate mecanice cu funcie proprie, nedenumite i necuprinse &n alt parte &n acest capitol >ame pentru forme de turntorie2 plci de baz pentru forme2 modele pentru forme2 forme pentru metale (altele dec&t lin%otierele), pentru carburi metalice, sticl, materiale minerale, cauciuc sau materiale plastice 'rticole de robinetrie i alte articole similare pentru evi, cazane, rezervoare, cuve i alte recipiente similare, inclusiv reductoarele de presiune i vanele termostatice >ulmeni cu bile, cu %alei, cu role sau cu ace 'rbori de transmisie (inclusiv arbori cu came i vibroc4ene) i manivele2 la%re i cuzinei2 an%rena9e i roi de friciune2 ti9e filetate cu role sau cu bile2 reductoare, multiplicatoare i variatoare de vitez, inclusiv convertizoare de cuplu2 volane i fulii, inclusiv fulii cu mufle2 ambreia9e i or%ane de cuplare, inclusiv articulaii +arnituri de etanare i articole similare din foi de metal combinate cu alte materiale sau din dou sau mai multe straturi din metal2 seturi sau sortimente de %arnituri de etanare i similare de compoziii diferite, prezentate &n pun%i, plicuri sau &n ambala9e similare2 %arnituri pentru etanri mecanice 5aini i aparate utilizate numai sau &n principal pentru fabricarea lin%ourilor sau plac4etelor (Jafers) sau a dispozitivelor cu semiconductori, a circuitelor electronice inte%rate sau a dispozitivelor de afiare cu ecran plat2 maini i aparate vizate &n nota 0 ($) la acest capitol2 pri i accesorii Pri de maini sau de aparate nedenumite i necuprinse &n alta parte &n acest capitol, fr conexiuni electrice, pri izolate electric, bobina9e, contacte sau alte elemente caracteristice electrice 5otoare i %eneratoare electrice, cu excepia %rupurilor electro%ene( motoare de o putere care s nu dep'easc 3/, L motoare universale de o putere mai mare de 3/, L alte motoare de curent continuu5 generatoare de curent continuu: de o putere care s nu dep'easc / 0 L de o putere mai mare de / 0 L, dar care s nu dep'easc / !L de o putere mai mare de / !L, dar care s nu dep'easc 3/ !L de o putere mai mare de 3/ !L alte motoare de curent alternativ, monofa.ate:

0 0

0 0

0 0 0

0 0

& 01 "0 200 & 01 "0 &00 & 01 1 000 & 01 2 & 01 3 & 01 01 & 01 01 100 & 01 01 200 & 01 01 &00 & 01 02 000 & 01 03 000 & 01 0" 000 /*#! /*#" ## /*#) & 0" 10 & 0" 10 200 & 0" 10 &00 & 0" 21 000 & 0" 22 & 0" 23 000 & 0" 31 & & & & & & & & 0" 31 210 0" 31 290 0" 31 &00 0" 32 0" 33 000 0" 3" 000 0" "0 0" "0 300

& 0" "0 "00 & 0" "0 0

& 0" "0 &10 & & & & & 0" "0 &"0 0" "0 &&0 0" "0 900 0" 0 0" 0 200

& 0" 0 9 0

de o putere care s nu dep'easc / 0 L de o putere de peste / 0 L alte motoare de curent alternativ, polifa.ate: de o putere care s nu dep'easc / 0 L de o putere mai mare de / 0 L, dar care s nu dep'easc / !L de o putere mai mare de / !L generatoare de curent alternativ #alternatoare%: de o putere care s nu dep'easc / !;A: destinate aeronavelor civile altele: de o putere care s nu dep'easc /, !;A de o putere de peste /, !;A, dar care s nu dep'easc / !;A de o putere de peste / !;A, dar care s nu dep'easc 3/ !;A de o putere de peste 3/ !;A, dar care s nu dep'easc / 0 !;A de o putere mai mare de / 0 !;A +rupuri electro%ene i convertizoare rotative electrice Pri ce pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau &n principal mainilor de la poziia tarifar /*# sau /*#! Transformatoare electrice, convertizoare electrostatice (de exemplu( redresoare), bobine de reactan i inductan( balasturi pentru lmpi sau tuburi cu descrcare: bobine de reactan-, inclusiv cele cuplate cu un condensator altele transformatoare cu dielectric lic1id: de o putere care s nu dep'easc 0 0 !;A de o putere mai mare de 0 0 !;A, dar care s nu dep'easc 10000 !;A de o putere mai mare de 10000 !;A alte transformatoare: de o putere care s nu dep'easc 1 !;A: transformatoare de msur: pentru msurarea tensiunii altele altele de o putere mai mare de 1 !;A, dar care s nu dep'easc 10 !;A de o putere mai mare de 10 !;A, dar care s nu dep'easc 00 !;A de o putere mai mare de 00 !;A converti.oare statice: de tipul celor folosite la aparate de telecomunica-ii, ma'ini de prelucrare automat a datelor 'i unit-i ale acestora altele: redresoare cu semiconductor policristalin altele: $ncrctoare de acumulatoare altele: redresoare onduloare #inversoare%: de o putere care s nu dep'easc /, !;A de o putere mai mare de /, !;A altele alte bobine de reactan- 'i de inductan-: de tipul celor folosite la aparate de telecomunica-ii 'i pentru alimentarea cu energie a ma'inilor de prelucrare automat a datelor 'i unit-i ale acestora altele

& 0" 90 & 0" 90 0 0

& 0" 90 110 & 0" 90 1&0 & 0" 90 910 & 0" 90 990 /*#*

& 0 11 000 & 0 19 & 0 20 000 & 0 90 /*#, /*#. & & & & 0/ 10 0/ 20 0/ 30 0/ 30 200

& 0/ 30 &10 & 0/ 30 &90 & 0/ "0 000 & 0/ &0 & 0/ &0 200 & 0/ &0 300 & 0/ &0 &00 & 0/ 90 /*#/ /*#0 /* # /*

/* !

/* "

/* )

pr-i: de transformatoare, bobine de reactan- 'i de inductan-: plci cu asamblri de circuite imprimate pentru produsele de la po.i-ia & 0" 0 200 altele: mie.uri de ferit altele: de converti.oare statice: plci cu asamblri de circuite imprimate pentru produsele de la po.i-ia & 0" "0 300 altele Dlectroma%nei, ma%nei permaneni i articole destinate a deveni ma%nei permaneni dup ma%netizare2 platouri, mandrine i dispozitive ma%netice sau electroma%netice similare pentru fixare2 cupla9e, ambreia9e, sc4imbtoare de vitez i fr&ne electroma%netice2 capete de ridicare electroma%netice( magne-i permanen-i 'i articole destinate a deveni magne-i permanen-i dup magneti.are: din metal altele cupla+e, ambreia+e, sc1imbtoare de vite. 'i fr$ne electromagnetice altele, inclusiv pr-i Pile i baterii de pile electrice 'cumulatoare electrice, inclusiv elementele lor separatoare, c4iar de form ptrat sau dreptun%4iular( cu plumb, de tipul celor utili.ate pentru demararea motoarelor cu piston alte acumulatoare cu plumb cu nic1el2cadmiu $nc1ise ermetic altele: acumulatoare de trac-iune altele cu nic1el2fier alte acumulatoare: cu 1idrur de nic1el ion de litiu altele pr-i 'spiratoare 'parate electromecanice cu motor electric &ncorporat, de uz casnic, altele dec&t aspiratoarele de la poziia tarifar /*#/ 5aini de ras, epilat i de tuns cu motor electric &ncorporat 'parate i dispozitive electrice de aprindere sau de pornire pentru motoare cu aprindere prin sc&nteie sau prin compresie (de exemplu( ma%netouri, dinamuri= ma%netou, bobine de aprindere, bu9ii de aprindere sau de &nclzire, demaroare)2 %eneratoare (de exemplu( dinamuri, alternatoare) i con9unctoare=dis9unctoare utilizate cu astfel de motoare 'parate electrice de iluminare sau de semnalizare (cu excepia articolelor de la poziia tarifar /*"0), ter%toare de parbriz, dispozitive anti%ivra9 i de dezaburire, electrice, de tipul celor folosite pentru automobile, motociclete i biciclete Lmpi electrice portative care funcioneaz pe baza unei surse proprii de ener%ie (de exemplu( cu pile, cu acumulatoare, electroma%netice), altele dec&t aparatele de iluminat de la poziia tarifar /* ! 3urnale i cuptoare electrice industriale sau de laborator, inclusiv cele care funcioneaz prin inducie sau prin pierderi dielectrice2 alte aparate industriale

0 0 0 &

/* *

& 1 11 000 & 1 19 000 & & & & 1 1 1 1 21 000 29 29 100 29 900

& 1 31 000 & 1 39 & 1 &0 & 1 90 000 /* ,

/* .

/* /

& 1& 10 & & & & 1& 21 000 1& 22 000 1& 29 1& 30

& 1& "0 & 1& 0 000 & 1& 90 000 /* 0 /*! /*!! /*!"

sau de laborator pentru tratarea termic a materialelor prin inducie sau prin pierderi dielectrice 5aini i aparate electrice pentru lipit sau sudat (c4iar i pentru tiat, inclusiv cele cu %az &nclzite electric) sau care funcioneaz cu laser sau cu alte fascicule de lumin sau de fotoni, cu ultrasunete, cu fascicule de electroni, cu impulsuri ma%netice sau cu 9et de plasm2 maini i aparate electrice pentru pulverizarea la cald a metalelor sau materialelor metaloceramice( ma'ini 'i aparate pentru lipirea tare sau moale: ciocane 'i pistoale de lipit altele ma'ini 'i aparate pentru sudarea metalelor prin re.isten-: complet sau par-ial automati.ate altele: pentru sudarea $mbinrilor altele ma'ini 'i aparate pentru sudarea metalelor cu arc electric sau cu +et de plasm: complet sau par-ial automati.ate altele alte ma'ini 'i aparate pr-i Fnclzitoare de ap, instantanee sau cu stocare i termoplon9oare electrice2 aparate electrice pentru &nclzirea localurilor, a solului sau pentru utilizri similare2 aparate electrotermice pentru coafur (de exemplu( usctoare de pr, cti pentru coafur, ondulatoare de pr) sau pentru uscarea m&inilor2 fiere de clcat electrice2 alte aparate electrotermice pentru uz casnic2 rezistene &nclzitoare, altele dec&t cele de la poziia tarifar /*)* 'parate telefonice pentru beneficiari, inclusiv telefoane pentru reeaua de telefonie mobil i pentru alte reele fr fir2 alte aparate pentru transmisia sau recepia vocii, a ima%inii sau a altor date, inclusiv aparate pentru comunicaie, &n reele cu sau fr fir (cum ar fi o reea local sau o reea de mare suprafa), altele dec&t aparatele de transmisie sau recepie de la poziia tarifar /))", /*!*, /*!. sau /*!/ 5icrofoane i suporturile acestora2 difuzoare, c4iar montate &n carcasele lor2 cti de ascultare (4eadp4ones i earp4ones), c4iar combinate cu un microfon i ansambluri sau seturi formate dintr=un microfon sau unul sau mai multe difuzoare2 amplificatoare electrice de audiofrecven2 aparate electrice de amplificare a sunetului( microfoane 'i suporturile lor difu.oare, c1iar montate $n carcas: difu.oare individuale montate $n carcas difu.oare multiple montate $n aceea'i carcas altele c'ti de ascultare #1eadp1ones 'i earp1ones%, c1iar combinate cu un microfon 'i ansambluri sau seturi formate dintr2un microfon sau unul sau mai multe difu.oare amplificatoare electrice de audiofrecven- aparate electrice pentru amplificarea sunetului pr-i 'parate de &nre%istrare a sunetului2 aparate de reproducere a sunetului2 aparate de &nre%istrare i reproducere a sunetului 'parate video de &nre%istrat sau de reprodus, c4iar &ncorpor&nd un receptor de semnale videofonice Pri i accesorii care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau &n principal aparatelor de la poziiile tarifare /* 0A/*! Discuri, benzi, dispozitive de stocare remanent a datelor pe baz de semiconductori, Hcartele inteli%enteI i alte suporturi pre%tite pentru &nre%istrarea sunetului sau pentru &nre%istrri similare, c4iar &nre%istrate,

0 0 0 0 & 0 0 0 0

/*!*

/*!, & 20 10 000 & 20 91 & 20 91 200 & 20 91 &00 & 20 92 000 /*!.

/*!/

/*!0 /*"#

/*"

& 31 10 & 31 20 & 31 &0 & 31 &0 200 & 31 &0 9 0 & 31 90 /*"! /*"" /*") ## /*"*

/*",

/*".

& 3/ 10 & 3/ 10 100

inclusiv matriele i formele %alvanizate pentru fabricarea discurilor, altele dec&t produsele de la capitolul ". 'parate de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune, c4iar &ncorpor&nd un aparat de recepie sau un aparat de &nre%istrare sau de reproducere a sunetului2 camere de televiziune, aparate foto%rafice numerice i alte camere video cu &nre%istrare 'parate de radiodetecie i de radiosonda9 (radar), aparate de radionavi%aie i aparate de radiotelecomand( aparate de radiodetec-ie 'i de radiosonda+ #radar% altele: aparate de radionaviga-ie: receptoare de radionaviga-ie altele aparate de radiotelecomand 'parate de recepie pentru radiotelefonie, radiotele%rafie sau radiodifuziune, c4iar combinate &n acelai corp, cu un aparat de &nre%istrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas 5onitoare i proiectoare, care nu &ncorporeaz un aparat de recepie de televiziune2 aparate receptoare de televiziune, c4iar &ncorpor&nd un aparat de recepie de radiodifuziune sau un aparat de &nre%istrare sau de reproducere a sunetului sau a ima%inilor Pri destinate exclusiv sau &n principal aparatelor specificate la poziiile tarifare /*!*=/*!/ 'parate electrice de semnalizare (altele dec&t cele pentru transmitere de mesa9e), de securitate, de control sau de comand pentru cile ferate sau similare, pentru cile rutiere, fluviale, aeriene sau locuri de parcare, instalaii portuare sau aeroporturi (altele dec&t cele de la poziia tarifar /,#/) 'parate electrice de semnalizare acustic sau vizual (de exemplu( sonerii, sirene, tablouri de avertizare, sisteme antifurt sau de avertizare &mpotriva incendiilor), altele dec&t cele de la poziia tarifar /* ! sau /*"#( sisteme antifurt sau de averti.are $mpotriva incendiilor 'i aparate similare tablouri de averti.are #panouri 'i indicatoare% care $ncorporea. dispo.itive cu cristale lic1ide #L:A% sau cu diode emi-toare de lumin #LIA% alte aparate: panouri plate de afi'are altele pr-i $ondensatoare electrice, fixe, variabile sau re%labile >ezistene electrice (inclusiv reostate i poteniometre), altele dec&t cele pentru &nclzit $ircuite imprimate 'paratur pentru comutarea, tierea, protecia, branarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu( &ntreruptoare, comutatoare, si%urane, eclatoare pentru paratrsnete, limitatoare de tensiune, re%ulatoare de und, prize de curent, cutii de 9onciune sau doze de le%tur), pentru o tensiune de peste ### ; 'paratur pentru comutarea, tierea, protecia, branarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu( &ntreruptoare, comutatoare, relee, si%urane, re%ulatoare de unde, fie i prize de curent, dulii pentru lmpi, cutii de 9onciune), pentru o tensiune care s nu depeasc ### ; Tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri i alte suporturi, ec4ipate cu mai multe aparate indicate la poziia tarifar /*"* sau /*",, pentru controlul sau distribuirea electricitii, inclusiv cele care &ncorporeaz instrumente sau aparate de la capitolul 0#, precum i aparate cu comand numeric, altele dec&t aparatele de comutare de la poziia tarifar /* .( pentru o tensiune care s nu dep'easc 1000 ;: panouri de comand numeric ce $ncorporea. o ma'in automat de prelucrare a

0 0

& 0 0 0 0 0

& 3/ 10 910 & 3/ 10 990 & 3/ 20 /*"/ & 3& 10 000 & 3& 90 & 3& 90 110 & 3& 90 190 & 3& 90 910 & 3& 90 990 /*"0

& 39 10 000

& 39 21 & 39 22 & 39 29 & 39 31 & 39 32 & 39 39 000 & 39 "1 000 & 39 "9 & 39 90 /*)#

/*)

/*)! /*)" & & & & & & "3 10 000 "3 20 000 "3 30 000 "3 /0 "3 /0 100 "3 /0 300

& "3 /0 10

informa-iei altele: aparate de comand cu memorie programabil altele pentru o tensiune mai mare de 1000 ; Pri destinate exclusiv sau &n principal aparatelor specificate la poziia tarifar /*"*, /*", sau /*".( tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri 'i alte suporturi de la po.i-ia tarifar & 3/, neec1ipate cu aparatele lor altele: pentru testarea discurilor de semiconductoare de la po.i-ia & 30 90 200: subansambluri electronice altele altele: subansambluri electronice altele Lmpi i tuburi electrice cu incandescen sau cu descrcare, inclusiv articole numite Hfaruri i proiectoare etaneI, lmpi i tuburi cu raze ultraviolete sau infraroii2 lmpi cu arc( articole numite 3faruri 'i proiectoare etan'e4 alte lmpi 'i tuburi cu incandescen-, cu excep-ia celor cu ra.e ultraviolete sau infraro'ii: 1alogene, cu tungsten altele, de o putere care s nu dep'easc 200 L 'i de o tensiune mai mare de 100 ; altele lmpi 'i tuburi cu descrcare, altele dec$t cele cu ra.e ultraviolete: fluorescente, cu catod cald lmpi cu vapori de mercur sau de sodiu5 lmpi cu 1alogenur metalic altele lmpi 'i tuburi cu ra.e ultraviolete sau infraro'ii5 lmpi cu arc: lmpi cu arc altele pr-i Lmpi, tuburi i valve electronice cu catod cald, cu catod rece sau cu fotocatod (de exemplu( lmpi, tuburi i valve cu vid, cu vapori sau cu %az, tuburi redresoare cu vapori de mercur, tuburi catodice, tuburi i valve pentru camere de televiziune) Diode, tranzistori i alte dispozitive similare cu semiconductori2 dispozitive fotosensibile cu semiconductori, inclusiv celule fotovoltaice, c4iar asamblate &n module sau montate &n panouri2 diode emitoare de lumin2 cristale piezoelectrice montate $ircuite inte%rate monolitice 5aini i aparate electrice care au o funcie proprie, nedenumite i neincluse &n alt parte &n acest capitol( acceleratoare de particule generatoare de semnal ma'ini 'i aparate pentru electroplacare metalic, electroli. sau electrofore. alte ma'ini 'i aparate: ma'ini electrice cu func-ii de traducere sau de dic-ionar amplificatoare de anten bnci 'i cupole solare 'i aparate similare pentru bron.at: cu tuburi fluorescente care emit radia-ii ultraviolete A: cu cel mai lung tub de maximum 100 cm

0 0 0 0

10 10 0 0 10

10

& "3 /0 0 & "3 /0 90 & "3 /0 000 & "3 /0 900 & "3 90 000 /*))

& & & &

"" 11 "" 19 "" 20 000 "" 30 000

& & & & &

"" "2 "" "2 100 "" "2 900 "" "9 "" "9 200

& "" "9 910 & "" "9 930 & "" "9 9 0 & "" "9 990 & "" 00 & "" 00 100 & "" 00 900 & "" /0 000 /*)*

/*), & "0 10 000 & "0 20 & "0 90 & "0 90 100 & "0 90 900 /*).

/*)/

/,# /,#! /,#" /,#) ## ###

altele altele electrificatori de demarca-ie altele pr-i 3ire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) i alte conductoare electrice izolate (c4iar emailate sau oxidate anodic), cu sau fr conectori2 cabluri de fibre optice, constituite din fibre izolate individual, c4iar ec4ipate cu conductoare electrice sau prevzute cu conectori( fire pentru bobina+e: din cupru altele cabluri coaxiale 'i alte conductoare electrice coaxiale seturi de fi'e pentru bu+ii de aprindere 'i alte seturi de fi'e de tipul celor utili.ate $n mi+loacele de transport alte conductoare electrice, pentru tensiuni care s nu dep'easc 1000 ;: prev.ute cu conectori: de tipul celor utili.ate pentru telecomunica-ii altele altele: de tipul celor utili.ate pentru telecomunica-ii, pentru o tensiune de maximum &0 ; altele: fire 'i cabluri, cu un diametru pe fir de peste 0, 1 mm altele: pentru tensiuni de maximum &0 ; pentru tensiuni peste &0 ;, dar sub 1000 ; pentru tensiuni de 1000 ; alte conductoare electrice, pentru tensiuni de peste 1000 ;: ec1ipate cu conductor de cupru cu al-i conductori cabluri din fibre optice Dlectrozi din crbune, perii de crbune, crbuni pentru lmpi sau pentru baterii i alte articole din %rafit sau din alt crbune, cu sau fr metal, pentru utilizri electrice :zolatori electrici din orice material( din sticl din ceramic altele: din alt material plastic altele Piese izolante, &n &ntre%ime din materiale izolante sau conin&nd piese simple metalice de asamblare (de exemplu( dulii cu filet), &ncorporate &n mas, pentru maini, aparate sau instalaii electrice, altele dec&t izolatorii de la poziia tarifar /*),2 tuburile izolatoare i piesele acestora de racordare, din metale comune, izolate &n interior Deeuri i resturi de pile, de baterii de pile i de acumulatoare electrice, pile i baterii de pile electrice uzate i acumulatoare electrice uzate2 pri electrice de maini sau aparate, nedenumite i necuprinse &n alt parte la acest capitol Locomotive i locotractoare, cu surs exterioar de electricitate sau cu acumulatoare electrice 'lte locomotive i locotractoare2 tendere 'utomotoare i drezine cu motor, altele dec&t cele de la poziia tarifar /,#) ;e4icule pentru &ntreinere sau pentru servicii de cale ferat sau similare, c4iar autopropulsate (de exemplu( va%oane=atelier, va%oane=macara, va%oane ec4ipate

10 10 10 10 0

10

0 10 0

10 10 10 10 0 0 10

10 10 10 0 10

10

0 0 0 0

/,#* ## ### /,#, /,#. /,#/ ##

/,#0 ## /.# /.#! /.#"

/.#) /.#*

&/0 10 000 &/0 20 000 &/0 30 000 &/0 "0 000 &/0 90 /.#, ## /.#. &/0/ 10 &/0/ 90 /.#/ &/0& 10 &/0& 21 &/0& 29 &/0& 30 &/0& "0 &/0& 0 &/0& /0 &/0& &0 &/0& 91 &/0& 92 &/0& 93 &/0& 9" &/0& 9 &/0& 99 /.#0

/. # ## ###

pentru completarea balastului, maini de aliniat inele pentru ci ferate, va%oane de prob i drezine) ;a%oane de cltori, va%oane de ba%a9e, va%oane potale i alte va%oane speciale, pentru ci ferate sau similare (cu excepia va%oanelor de la poziia tarifar /,#)) ;a%oane pentru transportul mrfurilor pe cale ferat sau ci similare 0 Prile de ve4icule pentru ci ferate sau similare 0 5aterial fix de ci ferate sau similare2 aparate mecanice (inclusiv 0 electromecanice) de semnalizare, de si%uran, de control sau de comand pentru cile ferate sau similare, rutiere sau fluviale, aeriene sau parcri, instalaii portuare sau pentru aerodromuri2 prile lor $adre i containere (inclusiv containere=cistern i containere=rezervor), special 0 concepute i ec4ipate pentru unul sau mai multe moduri de transport Tractoare (cu excepia crucioarelor=tractoare de la poziia tarifar /.#0) 0 'utove4icule pentru transportul de minimum # persoane, inclusiv oferul 'utoturisme i alte autove4icule, &n principal concepute pentru transportul 0 persoanelor (altele dec&t cele de la poziia tarifar /.#!), inclusiv mainile de tipul HbreaEI i mainile de curse 'utove4icule pentru transportul mrfurilor 'utove4icule pentru utilizri speciale, altele dec&t cele concepute &n principal pentru transportul de persoane sau de mrfuri (de exemplu( pentru depanare, automacarale, pentru stin%erea incendiilor, autobetoniere, pentru curarea strzilor, pentru &mprtiat materiale, autoateliere, uniti autoradiolo%ice)( automacarale macarale 3deric!4 pentru sondare sau forare ma'ini pentru stingerea incendiilor 0 autobetoniere altele Casiuri ec4ipate cu motor, pentru autove4iculele de la poziiile tarifare /.# = /.#* $aroserii, inclusiv cabinele pentru autove4iculele de la poziiile tarifare /.# = /.#*( pentru autove1icule de la po.i-ia tarifar &/03 :onform pct.1 al notei altele 10 Pri i accesorii de autove4icule de la poziiile tarifare /.# A/.#*( bare de protec-ie 'i pr-ile lor 0 alte pr-i 'i accesorii de caroserii #inclusiv cabinele%: centuri de siguran- altele fr$ne 'i servofr$ne 'i pr-ile lor cutii de vite. 'i pr-i ale acestora pun-i cu diferen-ial, c1iar prev.ute cu alte organe de transmisie 'i osii portante5 pr-i ale acestora ro-i, pr-i 'i accesorii pentru ro-i amorti.oare de suspensie alte pr-i 'i accesorii: radiatoare 'i pr-i ale acestora tobe 'i -evi de e'apament 'i pr-i ale acestora ambreia+ 'i pr-ile lor volan-i, coloane 'i cutii de direc-ii 'i pr-i ale acestora airbag2uri cu sistem de umflare5 pr-i ale acestora altele $rucioare autopropulsate, fr dispozitiv de ridicare, de tipul celor folosite &n 0 fabrici, depozite, porturi sau aeroporturi pentru transportul mrfurilor pe distane scurte2 autocrucioare de tipul celor utilizate &n %ri2 prile lor Tancuri i alte ve4icule blindate de lupt, motorizate, &narmate sau nu2 prile

/. /. ! ## /. " /. ) &/1" 11 000 &/1" 19 000 &/1" 20 000 &/1" 91 &/1" 92 &/1" 93 &/1" 9" &/1" 9 000 &/1" 90 &/1" 99 /. * ## /. , //# ## //#! //#" //#) ## ### //#*

/0# /0#! ## /0#" /0#) ## /0#*

/0#, /0#. /0#/ ## ### 0##

9001 10 9001 20 000

lor 5otociclete (inclusiv mopede) i biciclete, triciclete sau similare, ec4ipate cu pedale i cu motor auxiliar, cu sau fr ata2 atae 8iciclete i similare (inclusiv tricicluri cu cutie pentru transportul mrfurilor), fr motor 3otolii rulante i alte ve4icule pentru invalizi, c4iar cu motor sau cu alt mecanism de propulsie Pri i accesorii de ve4icule de la poziiile tarifare /. =/. "( de motociclete #inclusiv de biciclete cu motor%: 'ei altele de fotolii rulante sau de alte ve1icule pentru invali.i altele: cadre 'i furci 'i pr-ile lor +ante 'i spi-e butuci de ro-i #altele dec$t butucii de fr$ne% 'i pinioane de ro-i libere fr$ne, inclusiv butucii de fr$ne 'i pr-ile lor 'ei pedale 'i dispo.itive de pedalare 'i pr-ile lor altele Landouri, crucioare i altele similare pentru transportul copiilor2 prile acestor produse >emorci i semiremorci pentru toate ve4iculele2 alte ve4icule nepropulsate mecanic2 prile lor 8aloane i diri9abile2 planoare, deltaplane i alte ve4icule aeriene, neconcepute pentru propulsia cu motor 'lte ve4icule aeriene (de exemplu( elicoptere, avioane)2 ve4icule spaiale (inclusiv satelii), ve4icule pentru lansarea acestora i ve4icule suborbitale Pri ale aparatelor de la poziia tarifar //# sau //#! Paraute (inclusiv paraute diri9abile i parapante) i rotoute2 pri i accesorii ale acestora 'parate i dispozitive pentru lansarea ve4iculelor aeriene2 aparate i dispozitive pentru apuntarea ve4iculelor aeriene i aparate i dispozitive similare2 simulatoare de zbor pentru antrenament la sol2 pri ale acestora Pac4eboturi, nave de croazier, feriboturi, car%ouri, lepuri i nave similare pentru transportul persoanelor sau mrfurilor ?ave de pescuit2 nave=uzin i alte nave pentru prelucrarea sau conservarea produselor de pescrie :a4turi i alte nave i ambarcaiuni pentru a%rement sau pentru sport2 brci cu rame i canoe >emorc4ere i &mpin%toare ?ave=far, nave pentru stin%erea incendiilor, nave de dra%are, macarale plutitoare i alte nave pentru care navi%aia este numai subsidiar fa de funcia principal2 docuri plutitoare2 platforme de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile 'lte nave, inclusiv nave de rzboi i nave de salvare, altele dec&t cele cu rame 'lte dispozitive plutitoare (de exemplu( plute, rezervoare, c4esoane, %eamanduri de ancorare, %eamanduri i balize% ?ave i alte dispozitive plutitoare pentru dezmembrare 3ibre optice i fascicule de fibre optice2 cabluri din fibre optice, altele dec&t cele de la poziia tarifar /*))2 materiale polarizante sub form de plci i foi2 lentile (inclusiv lentile de contact), prisme, o%linzi i alte elemente optice din orice material, nemontate, altele dec&t cele din sticl neprelucrat optic( fibre optice, fascicule 'i cabluri de fibre optice materiale polari.ante sub form de plci sau foi

0 0

0 0 0 0 0 0 0

9001 30 000 9001 "0 9001 0 9001 90 000 0##! 0##" 0##) 0##*

0##,

0##. 0##/ 0# #

9010 10 000

9010 0 000 9010 00 000 9010 90 000 0# 9011 10 9011 20 9011 &0 000 9011 90 0# ! 0# "

9013 10 000 9013 20 000 9013 &0 9013 &0 200 9013 &0 300 9013 &0 900 9013 90 9013 90 100 9013 90 900 0# ) 901" 10 000 901" 20 901" 20 200 901" 20 &00

lentile de contact lentile din sticl pentru oc1elari lentile pentru oc1elari din alte materiale altele Lentile, prisme, o%linzi i alte elemente optice din orice material, montate, pentru instrumente sau aparate, altele dec&t cele din sticl neprelucrat optic >ame i monturi de oc4elari sau de articole similare i prile lor -c4elari (de corecie, de protecie sau altele) i articole similare 8inocluri, lunete, lunete astronomice, telescoape optice i monturi ale acestora2 alte instrumente de astronomie i monturile acestora, cu excepia instrumentelor de radioastronomie 'parate foto%rafice (altele dec&t cele cinemato%rafice)2 aparate i dispozitive, inclusiv lmpi i tuburi, pentru producerea luminii de blitz &n te4nica foto%rafic, cu excepia lmpilor i tuburilor cu descrcare de la poziia tarifar /*"0 'parate de filmat i proiectoare cinemato%rafice, c4iar &ncorpor&nd aparate de &nre%istrare sau de reproducere a sunetului Proiectoare de ima%ini fixe (altele dec&t cinemato%rafice)2 aparate foto%rafice de mrire sau de reducere (altele dec&t cele cinemato%rafice) 'parate i ec4ipamente pentru laboratoare foto%rafice sau cinemato%rafice, nedenumite i necuprinse &n alt parte la acest capitol2 ne%atoscoape2 ecrane pentru proiecii( aparate 'i ec1ipamente pentru developarea automat a peliculelor fotografice, a filmelor cinematografice sau a 1$rtiei fotografice $n role sau pentru expunerea automat a peliculei developate pe role de 1$rtie fotografic alte aparate 'i dispo.itive pentru laboratoare fotografice sau cinematografice5 negatoscoape ecrane pentru proiec-ii pr-i 'i accesorii 5icroscoape optice compuse, inclusiv microscoape pentru microfoto%rafie, cinemato%rafie sau microproiecie( microscoape stereoscopice alte microscoape, pentru microfotografie, cinematografie sau microproiec-ie alte microscoape pr-i 'i accesorii 5icroscoape, altele dec&t microscoapele optice2 difracto%rafe Dispozitive cu cristale lic4ide, cu excepia articolelor specificate la alte poziii2 lasere, altele dec&t diodele laser2 alte aparate i instrumente optice, nedenumite i necuprinse &n alte poziii ale acestui capitol( lunete de oc1ire pentru arme5 periscoape5 lunete pentru ma'ini, aparate sau instrumente cuprinse $n acest capitol sau $n sec-iunea a E;>2a lasere, altele dec$t diodele laser alte dispo.itive, aparate 'i instrumente: dispo.itive cu cristale lic1ide: dispo.itive cu cristale lic1ide cu matrice activ altele altele pr-i 'i accesorii: pentru dispo.itive cu cristale lic1ide #L:A% altele 8usole, inclusiv compasuri de navi%aie2 alte instrumente i aparate de navi%aie( busole, inclusiv compasuri de naviga-ie: instrumente 'i aparate pentru naviga-ia aerian sau spa-ial #altele dec$t busolele%: sisteme de naviga-ie iner-iale altele

0 0 0 0 0 0

10

10 10

10 10 10

0 0 10 10 10

10 10

0 0 10 0 10 10 0 10

901" &0 000 901" 90 000 0# *

0# , ## 0# .

901/ 10 901/ 10 100 901/ 10 900 901/ 20 901/ 20 0 0 901/ 20 110 901/ 20 190 901/ 20 390 901/ 20 900 901/ 30 901/ &0 901/ 90 000 0# /

0# 0

0#!# ## ### 0#!

0#!!

0#!" ## 0#!)

0#!*

902 902 902 902

11 19 &0 90 000

alte instrumente 'i aparate pr-i 'i accesorii :nstrumente i aparate de %eodezie, de topo%rafie (de foto%rametrie), de 4idro%rafie, de oceano%rafie, de 4idrolo%ie, de meteorolo%ie sau de %eofizic, cu excepia busolelor2 telemetre 8alane sensibile la o %reutate de #,#* % sau mai mult, cu sau fr %reuti :nstrumente de desen, de trasare sau de calcul (de exemplu( maini de desenat, panto%rafe, raportoare, truse pentru desen, ri%le i discuri de calcul)2 instrumente de msurat lun%imi, pentru folosire manual (de exemplu( ri%le, rulete, micrometre, ublere, calibre), nedenumite i necuprinse &n alt parte &n acest capitol( mese 'i ma'ini de desenat, c1iar automate: plotere altele alte instrumente de desen, de trasare sau de calcul: plotere alte instrumente de desen: truse pentru desen altele instrumente de trasare instrumente de calcul matematic #inclusiv rigle de calcul, discuri de calcul 'i articole similare% micrometre, 'ublere 'i calibre alte instrumente pr-i 'i accesorii :nstrumente i aparate pentru medicin, c4irur%ie, stomatolo%ie sau medicin veterinar, inclusiv aparate de scinti%rafie i alte aparate electromedicale, precum i aparate pentru testarea vederii 'parate de mecanoterapie2 aparate de masa92 aparate pentru testri psi4olo%ice2 aparate de ozonoterapie, de oxi%enoterapie, de aerosoloterapie, aparate respiratorii de reanimare i alte aparate de terapie respiratorie 'lte aparate respiratorii i mti de %aze, cu excepia mtilor de protecie lipsite de pri mecanice i elemente filtrante de sc4imb 'rticole i aparate de ortopedie, inclusiv centuri i banda9e medicoc4irur%icale i c&r9e2 atele, %utiere i alte articole i aparate pentru fracturi2 articole i aparate de protez2 aparate pentru facilitarea auzului surzilor i alte aparate care se poart, se duc &n m&n sau care se implanteaz &n or%anism pentru compensarea unei deficiene sau infirmiti 'parate cu raze P i aparate care utilizeaz raze alfa, beta sau %ama, c4iar de utilizare medical, c4irur%ical, stomatolo%ic sau veterinar, inclusiv aparate de radiofoto%rafie sau de radioterapie, tuburi cu raze P i dispozitive %eneratoare de raze P, %eneratoare de tensiune, pupitre de comand, ecrane, mese, fotolii i suporturi similare pentru examinare sau tratament :nstrumente, aparate i modele destinate demonstraiilor (de exemplu( &n &nvm&nt sau la expoziii), improprii altor utilizri 5aini i aparate pentru testri de duritate, traciune, comprimare, elasticitate sau de alte proprieti mecanice ale materialelor (de exemplu( metale, lemn, textile, 4&rtie, material plastic) Densimetre, areometre i instrumente flotante similare, termometre, pirometre, barometre, 4i%rometre i psi4rometre, cu &nre%istrare sau nu, c4iar combinate &ntre ele( termometre 'i pirometre, necombinate cu alte instrumente: cu lic1id, cu citire direct altele alte instrumente de msur pr-i 'i accesorii

10 10 0

10

0 10 0 10 10 10 10 10 0 10 0

0 0

0#!,

0#!.

0#!/ 0#!0

9029 10 000 9029 20 9029 90 000 0#"#

9030 10 000 9030 20

9030 31 000 9030 32 000 9030 33 9030 33 100 9030 33 910 9030 33 990 9030 39 000 9030 "0 000

9030 &2 000 9030 &" 000 9030 &9 9030 90 9030 90 200 9030 90 & 0 0#" 9031 10 000 9031 20 000 9031 "1 000 9031 "9 9031 &0 9031 90

:nstrumente i aparate pentru msurarea sau controlul debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lic4idelor sau %azelor (de exemplu( debitmetre, indicatoare de nivel, manometre, contoare de cldur), cu excepia instrumentelor i aparatelor de la poziia tarifar 0# ), 0# *, 0#!/ sau 0#"! :nstrumente i aparate pentru analize fizice sau c4imice (de exemplu( polarimetre, refractometre, spectrometre, analizoare de %aze sau de %aze arse)2 instrumente i aparate de msur i control al viscozitii, porozitii, dilatrii, tensiunii superficiale sau similare sau pentru msurri calorimetrice, fotometrice sau acustice (inclusiv exponometre)2 microtoame $ontoare de %az, de lic4ide sau de electricitate, inclusiv contoare pentru calibrarea (etalonarea) lor 'lte contoare (de exemplu( contoare de turaii, de producie, de taximetre, de Eilometra9, podometre)2 indicatoare de vitez i ta4ometre, altele dec&t cele de la poziia tarifar 0# ) sau 0# *2 stroboscoape( contoare de tura-ii sau de produc-ie, de taximetre, de !ilometra+, podometre 'i contoare similare: indicatoare de vite. 'i ta1ometre5 stroboscoape pr-i 'i accesorii -sciloscoape, analizoare de spectru i alte instrumente i aparate pentru msurarea sau controlul mrimilor electrice, cu excepia celor de la poziia tarifar 0#!/2 instrumente i aparate pentru msurarea sau detectarea radiaiilor P, alfa, beta, %ama, a radiaiilor cosmice sau a altor radiaii ionizante( instrumente 'i aparate pentru msurarea sau detectarea radia-iilor ioni.ante osciloscoape 'i oscilografe catodice alte instrumente 'i aparate pentru msurarea 'i controlul tensiunii, intensit-ii curentului electric, re.isten-ei sau puterii, fr dispo.itiv $nregistrator: multimetre fr func-ii de $nregistrare multimetre cu dispo.itiv $nregistrator altele fr dispo.itiv $nregistrator: electronice altele: voltmetre altele altele cu dispo.itiv $nregistrator alte instrumente 'i aparate, special concepute pentru telecomunica-ii #de exemplu: ipsometre, c1erdometre, distorsiometre, psofometre% alte instrumente 'i aparate: pentru msurarea sau controlul discurilor sau dispo.itivelor semiconductoare altele, cu dispo.itiv $nregistrator altele pr-i 'i accesorii: pentru aparatele de la subpo.i-ia 9030 &2 00 altele :nstrumente, aparate i maini de msur sau de control, nedenumite i necuprinse &n alt parte la acest capitol2 proiectoare de profile( ma'ini de ec1ilibrat piese mecanice bancuri de prob alte instrumente 'i aparate optice: pentru controlul discurilor sau dispo.itivelor cu semiconductori, sau reticulelor utili.ate la fabricarea dispo.itivelor cu semiconductori altele alte instrumente, aparate 'i ma'ini pr-i 'i accesorii:

0 10 10

10 10

10 10 10 0 0 10 10

10 10 10 10 0

10 10 0 0 10

9031 90 200

9031 90 300 9031 90 & 0 0#"! 0#"" ## ### 0 #

0 #!

9102 11 000 9102 12 000 9102 19 000 9102 21 000 9102 29 000 9102 91 000 9102 99 000 0 #" 0 #) ## ### 0 #* 0 #,

0 #. ## ###

0 #/ 0 #0 0 #

0 0 ! 0 " 0 ) 0!# 0!#! 0!#* 0!#, ## ### 0!#. 0!#/

pentru aparatele de la subpo.i-ia 9031 "1 000 sau pentru aparatele 'i dispo.itivele optice de msurare a impurificrii suprafe-elor cu particule de plci semiconductoare de la subpo.i-ia 9031 "9 000 pentru aparatele de la subpo.i-ia 9031 &0 320 altele :nstrumente i aparate pentru re%lare sau control automat Pri i accesorii, nedenumite i necuprinse &n alt parte &n acest capitol, pentru maini, aparate, instrumente sau articole de la capitolul 0# $easuri de m&n, ceasuri de buzunar i alte ceasuri asemntoare (inclusiv cronometrele de acelai tip), cu carcase din metale preioase sau din metale placate sau dublate cu metale preioase $easuri de m&n, ceasuri de buzunar i ceasuri asemntoare (inclusiv cronometrele de acelai tip), altele dec&t cele de la poziia tarifar 0 # ( ceasuri de m$n, cu func-ionare electric, c1iar $ncorpor$nd un cronometru: numai cu afi'a+ mecanic numai cu afi'a+ optoelectronic altele alte ceasuri de m$n, c1iar $ncorpor$nd un cronometru: cu remontare #$ntoarcere% automat altele altele: cu func-ionare electric altele $easuri detepttoare i pendule mici, cu mecanism de ceas de m&n, altele dec&t cele de la poziia tarifar 0 #) $easuri de bord i ceasuri asemntoare, pentru automobile, avioane, ve4icule aeriene, nave sau alte ve4icule $easuri detepttoare, pendule, ceasuri i aparate de ceasornicrie asemntoare, cu mecanism altul dec&t cel de ceas de m&n 'parate pentru controlul timpului i cronometre, cu mecanism de ceasornic sau cu motor sincron (de exemplu( ceasuri de pontare, ceasuri cu dat, ceasuri= contoare) Fntreruptoare orare i alte aparate ce permit declanarea unui mecanism dup un interval de timp prestabilit, prevzute cu un mecanism de ceasornic sau cu motor sincron 5ecanisme pentru ceasuri de m&n, complete i asamblate 5ecanisme de ceasornicrie, complete i asamblate, altele dec&t ceasurile de m&n 5ecanisme de ceasornicrie complete, neasamblate sau parial asamblate (seturi de mecanisme)2 mecanisme incomplete de ceasornic, asamblate2 eboe pentru mecanisme de ceasornicrie $arcase pentru ceasuri de m&n de la poziia tarifar 0 # sau 0 #! i prile lor $arcase i cutii protectoare pentru aparate de ceasornicrie i prile lor 8rri pentru ceasuri de m&n i prile lor 'lte furnituri de ceasornicrie Piane, c4iar automate2 clavecine i alte instrumente cu corzi, cu claviatur 'lte instrumente muzicale cu corzi (de exemplu( c4itare, viori, 4arpe) 'lte instrumente muzicale de suflat (de exemplu( clarinete, trompete, cimpoaie) :nstrumente muzicale de percuie (de exemplu( tobe, xilofoane, cinele, castaniete, maracase) :nstrumente muzicale al cror sunet este produs sau amplificat prin mi9loace electrice (de exemplu( or%i, c4itare, acordeoane) $utii muzicale, or%i pentru distracii &n aer liber, flanete, psri mecanice c&nttoare, ferstraie muzicale i alte instrumente muzicale nedenumite i necuprinse &n alt poziie a acestui capitol2 fluiere sau si%nale, cornuri pentru apel i alte instrumente de suflat pentru apel sau semnalizare

0 10 0 0 0

10

0 & 0 & & &

0!#0

0"# 0"#! ## ### 0"#"

0"#) ## ### 0"#* 0"#, 0"#. ## ### 0)# 9"01 10 000 9"01 20 000 9"01 30 9"01 "0 000 9"01 1 000 9"01 9 000 9"01 01 000 9"01 09 000 9"01 /1 000 9"01 /9 000 9"01 &0 000 9"01 90 0)#!

0)#" 9"03 10 9"03 20 9"03 30 9"03 "0 9"03 0 000 9"03 00 9"03 /0 000 9"03 &1 000 9"03 &9 000 9"03 90 9"03 90 100 9"03 90 300 9"03 90 900 0)#)

Pri (de exemplu( mecanisme de cutii muzicale) i accesorii (de exemplu( cartele i role pentru aparate de c&ntat mecanic) ale instrumentelor muzicale2 metronoame, camertoane i diapazoane de toate tipurile 'rme de rzboi, altele dec&t revolvere, pistoale i arme albe >evolvere i pistoale, altele dec&t cele de la poziia tarifar 0"#" sau 0"#) 'lte arme de foc i dispozitive care utilizeaz &ncrcturi explozive (de exemplu( puti i arme de v&ntoare sau de tir sportiv, arme de foc care se &ncarc numai prin eav, pistoale de lansare a rac4etelor i alte dispozitive pentru lansarea rac4etelor de semnalizare2 pistoale i revolvere pentru &ncrcturi oarbe, pistoale cu cui pentru abator, tunuri lansatoare de par&me) 'lte arme (de exemplu( puti, carabine i pistoale cu resort, cu aer comprimat sau cu %az, bastoane), cu excepia celor de la poziia tarifar 0"#. Pri i accesorii de articole de la poziiile tarifare 0"# ="#) 8ombe, %renade, torpile, mine, rac4ete, cartue i alte muniii i proiectile i prile lor, inclusiv alice, plumbi de v&ntoare i umpluturi pentru cartue 1bii, spade, baionete, lnci i alte arme albe2 prile i &nveliurile (tecile) lor 1caune (altele dec&t cele de la poziia tarifar 0)#!), c4iar transformabile &n paturi, i prile lor( scaune de tipul celor utili.ate pentru ve1icule aeriene scaune de tipul celor utili.ate pentru automobile scaune rotative cu $nl-ime reglabil scaune, altele dec$t scaunele de grdin sau de camping, transformabile $n paturi scaune din ratan, din rc1it, din bambus sau din materiale similare: din bambus sau din ratan altele alte scaune, cu cadru din lemn: scaune tapi-ate altele alte scaune cu cadru metalic: tapi-ate altele alte scaune pr-i 5obilier medical, c4irur%ical, stomatolo%ic sau pentru medicina veterinar (de exemplu( mese de operaie, mese de examinare, paturi cu mecanism pentru utilizri clinice, fotolii de stomatolo%ie)2 fotolii pentru saloanele de coafur i fotolii similare cu dispozitive de orientare i de ridicare &n acelai timp2 prile acestor articole 'lt mobilier i pri ale acestuia( mobilier din metal de tipul celui utili.at $n birouri alt mobilier din metal mobilier din lemn de tipul celui utili.at $n birouri mobilier din lemn de tipul celui utili.at $n buctrii mobilier din lemn de tipul celui utili.at $n dormitoare alt mobilier din lemn mobilier din material plastic mobilier din alte materiale, inclusiv trestie, bambus sau materiale similare: din bambus sau din ratan altele pr-i: din metal din lemn din alte materiale 1omiere2 articole de pat i articole similare (de exemplu( saltele, pturi, plpumi, perne) cu arcuri sau umplute cu c&li sau %arnituri interioare din orice materiale,

&

10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 0

0)#*

0)#, ## 0*#" ##

0*#)

0*#* 0*#,

0*#.

0*#/ 0,#

0,#! ## ###

0,#"

0,#) ## ### 0,#* ## ### 0,#, 9000 10 000 9000 21 000 9000 22 000 9000 29 000 9000 30 000 0,#. 900/ 11 000 900/ 19 000 900/ 20 0,#/

0,#0

inclusiv cauciuc alveolar sau material plastic alveolar, acoperite sau neacoperite 'parate de iluminat (inclusiv proiectoare) i prile lor, nedenumite i necuprinse &n alt parte2 lmpi pentru reclame luminoase, &nsemne luminoase, plci indicatoare luminoase i articole similare, care au o surs de lumin permanent, fix i alte pri ale acestora, nedenumite i necuprinse &n alt parte $onstrucii prefabricate Triciclete, trotinete, automobile cu pedale i 9ucrii similare cu roi2 landouri i crucioare pentru ppui2 ppui2 alte 9ucrii2 minimodele i modele similare pentru divertisment, animate sau nu2 9ocuri eni%mistice (puzzle) de orice fel 'rticole pentru 9ocuri de societate, inclusiv 9ocurile cu motor sau cu mecanisme de micare, 9ocuri de biliard, mese speciale pentru 9ocuri de cazinou i 9ocurile de popice automate (de exemplu( boJlin%) 'rticole pentru srbtori, carnaval sau alte divertismente, inclusiv articole de ma%ie i articolele surpriz 'rticole i ec4ipament pentru cultur fizic, %imnastic, atletism, alte sporturi (inclusiv pentru tenis de mas) sau pentru 9ocuri &n aer liber, nedenumite i necuprinse &n alt parte &n acest capitol2 piscine i bazine 7ndie de pescuit, c&rli%e de pescuit i alte articole pentru pescuit cu undia2 plase pentru prins peti, plase pentru prins fluturi2 capcane pentru psri (altele dec&t cele de la poziia tarifar 0!#/ sau 0.#*) i articolele de v&ntoare similare 5ane9uri, balansoare, standuri de tir i alte atracii de %enul celor pentru b&lciuri2 circuri, mena9erii i teatre ambulante 3ilde, os, carapace de broasc estoas, coarne de animale, corali, sidef i alte materiale de ori%ine animal prelucrate i pre%tite pentru fasonat (sculptat), articole din aceste materiale (inclusiv produsele obinute prin turnare) 5ateriale ve%etale sau minerale, prelucrate pentru fasonat i articole din aceste materiale2 articole modelate sau fasonate din cear, din parafin, din stearin, din %um sau rini naturale sau din paste pentru mula9e i alte articole modelate sau fasonate, nedenumite i necuprinse &n alt parte2 %elatin ne&ntrit prelucrat (cu excepia celei de la poziia tarifar "*#") i articole din %elatin ne&ntrit Pensule i perii, c4iar constituind pri de maini, de aparate sau de ve4icule, mturi mecanice pentru folosirea manual, altele dec&t cele cu motor, obiecte de absorbit sau curat praful2 fire i pmtufuri pentru perii2 tampoane i rulouri pentru vopsit2 raclete din cauciuc sau din alte materiale elastice similare 1ite i ciururi, utilizate manual 1eturi personale de toalet de voia9, de croitorie, pentru curarea &nclmintei sau a 4ainelor ?asturi, butoni i capse2 forme pentru nasturi i alte pri ale acestora2 eboe de nasturi( capse 'i butoni $nc1eia-i prin presare 'i pr-ile lor nasturi: din mase plastice, neacoperi-i cu material textil din metale comune, neacoperi-i cu material textil altele forme pentru nasturi 'i alte pr-i de nasturi5 ebo'e de nasturi 3ermoare i prile lor( fermoare: cu agrafe din metale comune altele pr-i 1tilouri i pixuri cu bil2 stilouri i marcatoare cu v&rf de p&sl sau alte v&rfuri poroase2 stilouri cu peni i alte stilouri2 tr%toare pentru desen2 creioane mecanice2 tocuri pentru penie i articole similare2 pri (inclusiv capace i a%tori) ale acestor articole, cu excepia celor de la poziia tarifar 0,#0 $reioane (altele dec&t creioanele de la poziia tarifar 0,#/), mine, creioane pastel, crbune pentru desen, cret de scris sau de desenat i cret pentru

10

10 0

10

10 10

10

10

10 10

0 10 10 10

0 0 10

0, # ## ### 0, ## ###

0, !

0, " 0, ) ## 0, *

0, , 0, . ## 0, / ## ### 0.#

0.#! ## ### 0.#" ## ### 0.#) ## ###

0.#* ## ###

0.#, ## ###

croitorie Plci de ardezie i table pentru scris sau desen, cu sau fr ram Ctampile manuale de datare, si%ilare, numerotare, timbrare i articole similare (inclusiv aparate pentru imprimarea etic4etelor)2 matrie tipo%rafice i imprimtoare tipo%rafice cu matri, manuale Pan%lici pentru maini de scris i pan%lici similare, impre%nate cu tu sau cerneal sau altfel pre%tite pentru a lsa amprente, c4iar montate pe bobine sau &n carcase2 tuiere, c4iar impre%nate, cu sau fr cutie 8ric4ete i alte aprinztoare, c4iar mecanice sau electrice i prile lor, altele dec&t pietrele i fitilele Pipe (inclusiv capete de pipe), porti%ri, porti%arete i prile lor Piepteni de coafat sau de prins &n pr, a%rafe i articole similare2 ace de pr2 bi%udiuri, ondulatoare de pr i articole similare pentru coafur, altele dec&t cele de la poziia tarifar /* ,2 pri ale acestora Pulverizatoare de toalet, monturile lor i capetele de monturi2 pufuri pentru pudr sau pentru aplicarea altor produse cosmetice sau de toalet Termosuri i alte recipiente izoterme montate, la care izolarea se face prin vid2 prile acestora (altele dec&t recipientul de sticl din interior) 5anec4ine i articole similare2 automate i scene animate pentru decorarea vitrinelor Tablouri, picturi i desene, executate &n &ntre%ime manual, cu excepia desenelor de la poziia tarifar )0#, i a articolelor industriale decorate manual2 cola9e i plac4ete decorative similare +ravuri, stampe i lito%rafii ori%inale Producii ori%inale de art statuar sau de sculptur, din orice material Timbre potale, timbre fiscale, mrci potale, plicuri Hprima ziI, serii potale complete i similare, obliterate sau neobliterate (altele dec&t articolele de la poziia tarifar )0#.) $olecii i specimene pentru colecii de zoolo%ie, de botanic, de mineralo%ie, de anatomie sau care prezint un interes istoric, ar4eolo%ic, paleontolo%ic, etno%rafic sau numismatic -biecte de antic4itate mai vec4i de ## de ani

10 10

10

10 10 10

0 10 10 10

10 10 10

?ote( 1. =ersoanele +uridice 'i fi.ice care introduc $n -ar pr-i 'i accesorii ale autove1iculelor ac1it taxa vamal $n urmtoarele propor-ii: pentru mrfurile de la subpo.i-ia &/0/ 10 0( din suma acci.ului calculat pentru autove1iculele de acela'i tip #dar nu mai pu-in de nivelul conven-ional calculat din capacitatea motorului diesel de 1&00 cm3%5 pentru motoarele ve1iculelor supuse acci.elor clasificate la po.i-ia tarifar &/03 10( din suma acci.ului calculat pentru autove1iculele cu aceea'i capacitate a motorului 'i cu termenul de exploatare de peste ani5 pentru motoarele altor tipuri de autove1icule 1 ( din valoarea $n vam, cu excep-ia motoarelor de la subpo.i-iile tarifare &"0/ 90 'i &"0& 90 destinate motocultoarelor de la po.i-ia tarifar &"32 pentru care taxa vamal constituie 0(. 1". Caxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mrfurile 'i serviciile importate pe teritoriul Hepublicii <oldova, destinate repara-iei cldirii =arlamentului de pe bulevardul Mtefan cel <are 'i ?f$nt nr. 10 , municipiul :1i'inu, pentru anii 2013201". 2. Caxa vamal nu se percepe la importul autove1iculelor: specificate la po.i-iile tarifare &/02 'i &/0", cu termenul de exploatare de p$n la / ani5 produse $n 'i importate din -rile membre ale :?>5 importate $n ca.ul sc1imbrii domiciliului sau $n ca.ul mo'tenirii autove1iculului 'i la pre.entarea documentelor confirmative. 3. =ersoanele +uridice 'i fi.ice care import autove1icule ac1it toate pl-ile calculate de organele vamale p$n la primirea certificatului de $nmatriculare a mi+locului de transport auto $n subdivi.iunea teritorial a <inisterului Ae.voltrii >nforma-ionale. ". Amestecurile folosite pentru 1rana animalelor care con-in componentele clasificate la po.i-ia tarifar 2930 se clasific potrivit po.i-iei tarifare 2309. . Caxa vamal nu se percepe la importul mostrelor de semin-e 'i materialului sditor, destinate testrilor oficiale efectuate de :omisia de ?tat pentru Nncercarea ?oiurilor de =lante. 0. >mportul animalelor clasificate la po.i-ia tarifar 0100 pentru scopuri de cercetri 'tiin-ifice, precum 'i importul mrfurilor de ctre agen-ii economici afla-i pe teritoriul Hepublicii <oldova, dar care nu au rela-ii fiscale cu sistemul ei bugetar se reglementea. de Ouvern.

&1. Caxa vamal ac1itat la importul mrfurilor destinate lucrrilor de construc-ie 'i monta+ executate la construc-ia i.olatorului de urmrire penal cu capacitatea de 1000 locuri de deten-ie se restituie de ctre ?erviciul ;amal $n termen de " de .ile conform nomenclatorului aprobat de Ouvern. 9. =entru mrfurile clasificate la po.i-iile tarifare 1/01 'i 1/02, taxele vamale pentru import se aplic dup cum urmea.: Poziia tarifar Denumirea mrfii $otaQ Taxa vamal .# 6a4r din trestie sau din sfecl de za4r i za4aroz pur din punct de 0 / ( vedere c4imic, &n stare solid ex.1/0191000 :u adaosuri de substan-e aromati.ante sau colorante 0 00 tone, dintre Nn limita care 00 tone cotei 10( ex.1/0199 Altele originare din PI =este limita cotei / ( .#! 'lte za4aruri, inclusiv lactoz, maltoz, %lucoz i fructoz (levuloz), 1&"0 tone, dintre Nn limita pure din punct de vedere c4imic &n stare solid2 siropuri de za4aruri fr care 0"0 tone cotei 10( adaosuri de substane aromatizante sau colorante2 miere artificial, originare din PI =este limita amestecat sau neamestecat cu miere natural2 za4aruri i melase cotei / ( caramelizate ex.1/0220 Qa1r 'i sirop de ar-ar 0 1 ( R <ecanismul de administrare a cotelor este reglementat de Ouvern.

)Ane*a nr.+ modi$icat, prin LP+-. din -+./0.-., (1-234-5/6+../0.-. art.2/78 )Ane*a nr.+ modi$icat, prin LP-07 din --./0.-+, (1-3/4-3+6-9./3.-+ art.599: ;n vigoare -9./3.-+8 )Ane*a nr.+ modi$icat, prin LP.. din /5./2.-+, (1334-/+6+2./2.-+ art.../8 )Ane*a nr.+ modi$icat, prin LP+50 din +..-+.--, (1-.4-96-../-.-+ art..+: ;n vigoare -../-.-+8 )Ane*a nr.+ modi$icat, prin LP+-+ din +0.-/.--, (1-304+/+6-7.--.-- art.2028 )Ane*a nr.+ modi$icat, prin LP-5+ din ++./0.--, (1-0/4-026-9.-/.-- art.9378 )Ane*a nr.+ modi$icat, prin LP7/ din +-./9.--, (1536+../9.-- art.-008 )Ane*a nr.+ modi$icat, prin LP--9 din -0./5.-/, (1-+-4-+.6-5./0.-/ art..078 )Ane*a nr.+ modi$icat, prin LP--+ din /9./5.-/, (1--/4--.6/+./0.-/ art...08 )Ane*a nr.+ modi$icat, prin LP+7/4<V= din -9.-+./0, (1394356././2./7 art..938