Sunteți pe pagina 1din 10

Louis Berger S.A.

803. SEMNALIZARI RUTIERE

Romania Rehabilitation of DN6 Road Section Drobeta Turnu-Severin - Lugo Technical S!ecifications

"age #$% - &

Louis Berger S.A.

CUPRINS #$%. S'(NAL)*AR) R+T)'R'.............................................................................................& #$%.&. ,eneralitati..................................................................................................................#$%.&.&. Descri!tion...........................................................................................................#$%.&.-. Documente de referinta.......................................................................................#$%.-. (ateriale.....................................................................................................................#$%.%. Semne de circulatie....................................................................................................% #$%... Semafoare luminoase !entru diri area circulatiei......................................................... #$%./. (ontarea indicatoarelor............................................................................................... #$%.6. 'chi!ament................................................................................................................./ #$%.0.(etoda de e1ecutie ...................................................................................................../ #$%.0.&. 2undatii !entru !ortale si stil!i............................................................................./ #$%.0.-. Stal!i !entru Semne3 Directii si )ndicatoare........................................................6 #$%.0.%. Su!orti din otel tubular ........................................................................................0 #$%.0./. (ani!ulare3 Trans!ort3 (aga4ina si (onta .......................................................# #$%.0.6. (ontarea Semnelor ............................................................................................# #$%.0.5. 6uratarea finala ..................................................................................................5 #$%.#. 6ontrolul de calitate !entru rece!tie...........................................................................5 803.1. Generalitati

803.1.1. Descripti n Aceasta lucrare consta in !rocurarea si montarea semnelor de circulatie rutiera asa cum este !roiectat in desenele a!robate. 803.1.!. D c"#ente $e re%erinta
& % . / 6 0 Legea no.&$7&55/ STAS &#.#7&-#6 Legea !rivind calitatea in constructii.

Semnali4are rutiera. )ndicatoare de circulatie. 6lasificare3simboluri si conditii de instalare. Semnali4are rutiera. )ndicatoare de circulatie 6onditii generale de STAS &#.#7--#6 e1ecutie. STAS &#.#7%-#6 Semnali4are rutiera. Road signs. (arca e Semnali4are rutiera. Semafoare luminoase !entru diri area SR &#.#-.8&55/ circulatiei STAS &#.#7/-#Semnali4are rutiera. )ndicatoare luminoase !entru circulatie. Toate standardele si normele mentionate de aceste s!ecificatii.

803.!. Materiale Toate materialele vor cores!unde cu !revederile acestor s!ecificatii3 cu desenele si conditiile s!eciale im!use !rin !roiect. Suruburile3 !iulitele si saibele s!ecificate vor fi galvani4ate in concordanta cu solicitarile din desenele !roiectului. '1ce!tind suruburile !entru ancora e3 galvani4area nu va de!asi &/$ 9m. "entru suruburi de mare re4istenta 6ontractorul va !re4enta 6onsultantului o co!ie de !e ra!ortul testelor
Romania Rehabilitation of DN6 Road Section Drobeta Turnu-Severin - Lugo Technical S!ecifications "age #$% - -

Louis Berger S.A.

a fiecarui lot de !roductie sau lot !rocurat3 si care va certifica ca ca suruburile !rocurate cores!und cerintelor s!ecificate. Betoanele vor fi de clasele s!ecificate in desenele !roiectului. (aterialele3 !ro!ortiile3 tim!ii de amestecare3 tasarea si trans!ortul betonului vor fi in concordanta cu N' $&- 55 !entru clasele indicate. Betoanele vor fi turnate si finisate in concordanta cu indicatiile mentionate in s!ecioficatiile tehnice. 'chi!amentele si materialele vor fi noi din de!o4ite. 'chi!amentele noi si materialele vor fi a!robate si incluse in lista materialelor a!robate de 6onsultant. A!robarea acestor articole nu absolva 6ontractorul de res!onsabilitati !entru buna functionare a instalatiilor. 803.3. Se#ne $e circ"latie Toate semnele de circulatie vor fi in conformitate cu legislatia Romana !entru semne de circulatie !e drumurile !ublice. Toate literele3 numerele3 sagetile3 simbolurile3 chenarele cit si celalalte semne vor transmite identic mesa ele din desenele !roiectului sau a!robarilor 6onsultantului. )ndicatoarele de circulatie sunt clasificate folosind urmatoarele criterii8 2unctionalitate )ndicatoare de averti4are )ndicatoare !entru reglementarea )ndicatoare de orientare si diverse Semne aditionale de indicatoare forma - triunghi echilateral - cerc - octagon - !atrat - dre!tunghi - sageata sim!la sau dubla dimensiuni - indicatoare de dimensiuni reduse - indicatoare de dimensiuni curente - indicatoare de dimensiuni mari Dimensiunile indicatoarelor si detaliile sunt conform STAS &#.#7-3%-#6 si STAS &#.#7&-#6 (odificat3 enumerate in tabelul & de mai os. Ta&el 1 Numarul desenelor cu dimensiuni similare STAS &#.#7&-#6 (odificat no.& #d /0a 6/a 6/b
Romania Rehabilitation of DN6 Road Section Drobeta Turnu-Severin - Lugo Technical S!ecifications

STAS &#.#7&-#6 #a /0 6/
"age #$% - %

Louis Berger S.A.

#-f 5#c 5#d &&5a &-6a

#-a 5#a 50d &&5 &-6

)ndicatoarele !entru circulatie care vor fi folosite !e drumurile !ublice vor fi in concordanta cu reglementarile legale in vigoare. STAS ul &#.#7--#6 va fi de asemenea a!licat si !entru drumurile !rivate sau sectoare de drum inchise circulatiei !ublice asa cum va fi indicat de 6onsultant. 803.'. Se#a% are l"#in ase pentr" $iri(area circ"latiei STAS &#.#7.-#6 va fi a!licat !entru am!lasarea si modul de functionare a semnalelor luminoase !entru diri area traficului de !ietoni si biciclisti in intersectiile drumurilor !ublice cat si !entru siguranta traversari drumului de catre !ietoni in conditii de fluenta. Semafoarele luminoase de circulatie vor fi din lista a!robata de Beneficiar3 constind din unu sau mai multe cor!uri de iluminat3 cu diferite culori luminoase care emit semnale luminoase continuu sau intermitente in concordanta cu ti!ul de semnali4are asa cu a fost descris in !roiect. (aterialele folosite !entru fabricarea semafoarelor luminoase3 montarea si stabilirea locatiei semafoarelor luminoase !recum si verificarea calitatii vor fi facute in concordanta cu STAS &#.#7/-#-. 6ategoria si forma semafoarelor3 dimensiunea fetei luminoase simbolurile folosite si culorile vor fi in concordanta cu STAS &#.#7&-0& si STAS &#.#7--0&. Semafoarele mobile tem!orare a!robate de 6onsultant vor fi montate de 6onstructor !e costul sau !entru diri area si semnali4area !e sectiunea de drum care are !artea carosabila in constructie. Trecerile la nivel cu caile ferate vor fi semnali4ate in conformitate cu STAS &-..7%-#.. Locatia si functionarea semafoarelor se vor face in concordanta cu STAS &#.#7.-#6 si cu desenele a!robate de 6onsultant. "rogramul de functionare a semafoarelor luminoase cores!un4atoare fluentei de trafic si siguranta circulatiei va fi reali4ata in conformitate cu regulile legale romanesti. 803.). M ntarea in$icat arel r )ndicatoarele vor fi montate !e !artea drea!ta a drumului3 in directia de mers3 !entru a fi cat mai vi4ibile3 conform STAS &#.#7--#6. (ontarea indicatoarelor va fi facuta !e stil!i s!ecial fabricati conform STAS &#.#7--#63 !e stal!ii semafoarelor luminoase !entru a diri a circulatia3 !e console fi1ate !e cladirile e1istente3 !e !ortale sau console s!ecial !roiectate !entru !anouri de !resemnali4are a
Romania Rehabilitation of DN6 Road Section Drobeta Turnu-Severin - Lugo Technical S!ecifications "age #$% - .

Louis Berger S.A.

intersectiilor asa cum este detaliat in ane1a B din STAS &#.#7--#63 in desenele !roiectului sau a!robarile date de 6onsultant. )ndicatoarele vor fi confectionate din "2L sau alte materiale3 si vor fi fi1ate !e stil!i bratari si suruburi !reva4ute !e s!atele !lacilor3 a!robate de 6onsultant. Du!a montare3 ca!etele suruburilor si bratarile vor fi vo!site in culoarea su!rafetei indicatorului. 803.*. Ec+ipa#ent Toate echi!amentele3 sculele si masinariile folosite !entru mani!ularea e1ecutarea oricarei !arti din lucrare vor fi subiectul a!robarilor 6onsultantului inaintea ince!erii lucrului si orice nea uns va fi schimbat sau inbunatatit asa cum s-a cerut. Toate echi!amentele3 sculele3 masinariile si containerele folosite vor fi !astrate si intretinute in conditii satisfacatoare. 803.,. Met $a $e e-ec"tie 803.,.1. ."n$atii pentr" p rtale si stilpi Fixarea ansamblelor "entru e1ecutia fundatiilor si su!ortilor de la !ortalele !entru indicatoare si semne de circulatie3 su!ortilor din teava de otel si stil!ilor cu !rinderi la ba4a se va folosi calitatea de beton a!robata. 2undatiile vor fi e1ecutate doar daca a!recierea 6osultantului asu!ra conditiilor terenului de a !ermite e1cavari langa fundatii si turnari de betoane in fundatii directe fara s!ri iniri. )n toate ca4urile ultimii %$ cm ai fundatiei sub nivelul terenului vor fi cofrati. 2undatiile vor fi am!lasate in teren sigur3stabil3 netulburat si !ana la adincimea minima aratata in desenele a!robate. +m!luturile vor fi bine com!actate cu maiuri mecanice cu gri a !entru evitarea distrugerii betonului finisat. +m!luturile vor fi facute !ana la nivelul liniei terenului natural. Suruburile de ancorare vor fi bine fi1ate si !o4itionate !e durata turnarii betonului cu un s:stem sus!endat de deasu!ra. Instalatii inglobate in beton Reteta betonului a!robata3 sau a betonului !rocurat din statii centrali4ate care este folosit !entru indicatoarelor !e stal!ii inglobati direct in fundatie trebuie sa intruneasca conditiile din Sectiunea %$%. 6ontractorul !oate folosi o s!uma !oliuretanica ra!ida !entru fundatii ca inlocuitor al betonului. S!uma va trebui sa aiba re4istenta minima la com!resiune de //$ ;"a3 si va avea o densitate minima de 6/ ;g7m %. S!uma !oliuretanica nu va fi turnata in a!a. S!uma !oliuretanica va fi amestecata in concordanta cu instructiunile !roducatorului. Stal!i vor fi sustinuti in !o4itia finala !ana cand betonul sau s!uma se intareste. '1cavatiile si um!luturile trebuie sa intruneasca conditiile Sectiunii %$&3 cu e1e!tia cand nu este necesara cofrarea3 datorita conditiilor naturale ale solului de fundare. S!uma !oliurethanica nu va fi acce!tata daca cofrarea este necesara. Su!rafata fundatiei va fi finisata acce!tabil la !anta terenului.

Romania Rehabilitation of DN6 Road Section Drobeta Turnu-Severin - Lugo Technical S!ecifications

"age #$% - /

Louis Berger S.A.

Cable ingropate existente <rice informatie detinuta de 6onsultant !rivind !o4itia cablelor in am!lasament3 care va fi transmisa 6ontractorului va fi fara garantia !reci4iei. 6otractorul va locali4a aceste cable !rin sa!aturi manuale sau alte metode a!robate cind se lucrea4a in vicinatatea cablelor cunoscute du!a care se continua e1cavarea cu scule mecanice. Du!a locali4area cablului3 acesta va fi mutat3 daca este necesar3 !entru constructia fundatiei de catre 6ontractor !e cheltuiala sa si sub indrumarea 6onsultantului. =a fi de datoria 6ontractorului sa ra!orte4e singur sau !rin )nginerul Re4ident orice avariere a cablului subteran3 care va anunta in scris !ro!rietarul cablului sau sucursalele de intretinere a acestuia3 !entru a determina re!ararea sau inlocuirea cablului de catre !ro!rietar3 de catre sucursala acestuia sau de catre 6ontractor. )ndiferent cine face re!aratia aceasta va fi in totalitate !e cheltuiala 6ontractorului. Daca se stabileste ca re!aratia sa fie facuta de catre 6ontractor3 aceasta va fi facuta sub indrumarea !ro!rietarului sau lucrarile vor fi facute in concordanta cu cerintele im!use. Daca teaca cablului este taiata sau crestata3 dar firele nu sunt deteriorate 3 o carcasa !rotectoare din !lastic va fi am!lasata im!re urul cablului. 6a!etele carcasei de !rotectie vor fi bine inchise cu banda din !lastic. 6arcasa va fi bine um!luta cu un amestec i4olator turnat in interior asa cum va fi recomandat de !roducator. Daca conductorul este com!let sectionat sau a!roa!e sectionat acesta va fi imbinat cu conectori ti! manseta !rin !resare >sau ceva asemanator? si o carcasa de !rotectie montata asa cum a fost aratat mai sus. Daca doi sau mai multi conductori sunt sectionati3 6ontractorul va identifica continuitatea lor !rin teste sau alte metode acce!tate ca satisfacatoare !entru a imbina ca!etele cores!un4atoare. )mbinarea va fi facuta de !ersonal calificat. 803.,.!. Stalpi pentr" Se#ne/ Directii si In$icat are Lungimea stil!ilor aratata in desenele "roiectului !entru semne montate in !amant sunt numai in sco!ul licitatiei. 6and !rogresul lucrarii !ermite3 6onsultantul va autori4a locatia fiecarui semn3 cu locul si distanta de la marginea imbracamintii rutiere. 6ontractorul va fi res!onsabil de lungimea stil!ilor !entru asigurarea vi4ibilitati !e verticala aratata in desenele a!robate. Scurtarea stil!ilor direct in teren va fi facuta cu fierastraul. Stal!i structurali din otel !entru indicatore3 montati in !amant vor fi fabricati din materialele !rescrise si montati asa cum a fost aratat in desene. "rincal4irea materialului inaintea sudarii este necesara a fi facuta in concordanta cu !ractica bunei suduri3 iar sudarea se va face !e intreaga sectiune si va suna uniform ca un intreg. Defectele dimensionale si structurile discontinuie vor fi ca4uri !entru res!ingere. Stal!i construiti !rin sudarea a doua lungimi vor fi acce!tate3 !reva4and ca sudurile sa fie facute continuu si la nivelul su!rafetei metalului.Ba4ele din otel vor fi facute !entru ancorarea la fundatii cu suruburi din otel galvani4atin numar si dimensiunile aratate in desenele de detaliu. Stal!i si a!artinatorii acestora ca bare 4et si !latbandele vor fi galvani4ate !rin scufundare la cald du!a fabricare. Stal!i cu curburi sau indoiri asamblate vor fi taiate la unghi inaintea galvani4arii. ,useele de colt nu se vor atasa de stil! l atim!ul galvani4arii. Toate sudurile vor fi mecanic curatate inaintea galvani4arii. Desenele de e1ecutie a stil!ilor structurali din otel nu vor fi solicitate. Stal!i din teava de otel cu indoituri !entru indicatoare3 montati in !amant vor fi fabricati di teava neagra de otel. Stal!i fara indoituri !entru indicatoare3 montati in !amant3 vor fi fabricati din teava galvani4ata sau teava neagra galvani4ata la cald du!a fabricare. S!ecimenul !entru testul galvani4arii se va lua de la cel !utin /$ mm de la ca!atul tevii.
Romania Rehabilitation of DN6 Road Section Drobeta Turnu-Severin - Lugo Technical S!ecifications "age #$% - 6

Louis Berger S.A.

Stal!i cu indoituri vor fi fabricati asa cum se arata in desenele a!robate si vor fi galvani4ate la cald du!a fabricare. Sudurile se vor face !e intreaga sectiune si vor suna uniform ca un intreg. Defectele dimensionale si structurile discontinuuie vor fi cause de res!ingere. Toate sudurile vor fi curatate mecanic inainte de galvani4are. *onele e1foliate sau cu 4incarea defecta vor fi re!arate3 iar marginile gaurilor vor fi vo!site cu vo!sea din comert bogata in 4inc. Desene se fabricatie nu sunt necesare !entru stal!ii indicatoarelor.6a!acele stal!ilor vor fi de dimensiunile aratate in desenele a!robate si !ot fi din otel galvani4at sau din alia din aluminium. Bornele ;ilometrice si obiectele sal!ilor indicatoarelor vor fi montate vertical. <rice stal! indoit sau oricare defect de orice fel este considerat necores!un4ator !entru folosire si va fi eliminat si inlocuit cu un stal! cores!un4ator !e cheltuiala 6ontractorului. 6ontractorul va !rocura certificatul de fabricatie in trei e1em!lare3 certificand toate materialele !rocurate in conformitate cu toate cerintele s!ecificate. (aterialele galvani4ate vor fi mani!ulate manual in asa fel incat sa se evite deteriorarea su!rafeterlor. <rice material galvani4at de !e care su!rafata 4incata a fost lovita sau s!arta va fi res!ins ori cu a!robarea 6onsultantului sa fie re!arata. 803.,.3. S"p rti $in tel t"&"lar Su!ortii de semne rutiere din otel tubular !entru sus!endate deasu!ra drumului cu!rinde stal!ii3 traversele montate !e stal!i inclusiv !ortalele3 consolele3 ti!urile fluture com!lete cu stal!i3 grin4i3 bratele de catarg3 bratarile de ansamblare a semnelor3 semafoarele luminoase si toate celelalte aferente s!ecificate. Toate materialele din otel vor fi galvani4ate !rin scufundare in 4inc firbinte du!a fabricare. Toate sudurile vor fi curatate mecanic inainte de galvani4are. Desene de fabricatie nu sunt necesare !entru acesti su!orti. Stil!i subtiri din otel si grin4ile vor avea as!ect uniform reali4ate din acelasi material subtire si vor fi fabricate dintr-o singura lungime de deschidere cu o cusatura de sudura continua !e lungime. Du!a fabricatie materialul va avea re4istenta la ru!ere de minimum %%$ ("a. Bratele dre!te vor fi facute din otel standard sau tevi de inalta re4istenta3 de dimensiuni si grade aratate )n desenele a!robate.Straight steel arms shall be standard or e1tra heav: !i!e3 of the dimensions and grades sho@n on the a!!roved Dra@ings. Suruburile. "iulitele3 saibele3 clemele si bratarile de asamblare a indicatoarelor vor fi galvani4ate !rin scufundare in 4inc to!it sau din otel ino1idabil. 6lemele vor fi fabricate din otel slab aliat. 6ontractorul va !rocura certificatul de fabricatie in trei e1em!lare3 certificand ca su!ortii din otel tubular !entru sustinerea semnelor sunt in conformitate cu toate cerintele s!ecificate. (aterialele galvani4ate vor fi mani!ulate manual in asa fel incat sa se evite deteriorarea su!rafeterlor.
Romania Rehabilitation of DN6 Road Section Drobeta Turnu-Severin - Lugo Technical S!ecifications

"age #$% - 0

Louis Berger S.A.

<rice material galvani4at de !e care su!rafata 4incata a fost lovita sau s!arta va fi res!ins ori cu a!robarea 6onsultantului sa fie re!arata. 803.,.). Manip"lare/ Transp rt/ Ma0a1ina( si M nta( (aterialele fabricate vor fi bine legate si sustinute !e toata durata maga4inarii !entru a !reveni deteriorarea !rin torsiune si flambarile verticale sau laterale. 'lementele sus!ectate ca avand astfel de defecte din mani!ulare trans!ort3 maga4ina sau monta vor fi subiectul incercarilor nedistructive solicitate de 6onsultant. 6ostul acestor teste va fi su!ortat de 6ontractor. Structurile fabricate din otel vor fi de!o4itate !e !latforme banchete sau alti su!orti. Sectiunile concave vor fi de!o4itate in asa fel incat sa se !oata face scurgerea a!elor. 'lementele lungi vor fi sustinute din loc in loc. ,rin4ile vor fi mani!ulate si maga4inate in !o4itie normala. <rice material care se !oate indoi accidental va fi indre!tat inainte de asamblare sau va fi inlocuit daca este necesar 'lementele facute !entru a fi folosite in structurile finale nu vor fi folosite de 6ontractor !entru monta tem!orar3 decat daca acesta este !reva4ut in contract sau are a!robarea scrisa a 6onsultantului.

Vopsirea in teren Toate su!rafetele de otel e1!use intem!eriilor cu e1e!tia celor galvani4ate sau din otel ino1idabil vor trebui imediat grunduite si vo!site in culoare gri in conformitate cu !rescri!tiile din desene. Toate articolele care necesita vo!sirea in teren la locul de montare deasu!ra caii de traffic vor fi com!let vo!site inainte de monta .Ate@ntia va fi data sa !revina stro!irea cu vo!seaa !ortiunilor de aluminium ale elementelor de semnali4are. 'lementele galvani4ate si din aluminium vor fi cu atentie mani!ulate in asa maniera sa se evite degradarea su!rafetelor. <rice material galvani4at !e care stratul de 4inc a fost e1foliat sau stricat va fi refu4at sau !oate cu a!robarea 6onsultantului sa fie re!arat. 803.,.*. M ntarea Se#nel r Depozitarea semnelor Semnele livrate !entru a fi folosite la un !roiect3 nu vor fi de!o4itate !e !amant si vor fi aco!erite in asa fel ca sa intruneasca cerintele 6onsultantului. <rice semn distrus3 decolorat sau e1foliat !e durata trans!ortului3 de!o4itarii sau montarii va fi refu4at. Certificate de fabricatie 6ontractorul va inainta 6onsultantului3 inainte de montarea semnelor certificatul de calitate al !roducatorului3 in conformitate cu legislatia romaneasca. Montarea semnelor Stil!i !entru semen vor fi montati vertical !e cat se !oate in linie asa ca semnul sau semnele sa fie la acelasi nivel3 in unghi cores!un4ator fata de !latforma drumului si la
Romania Rehabilitation of DN6 Road Section Drobeta Turnu-Severin - Lugo Technical S!ecifications "age #$% - #

Louis Berger S.A.

distanta minima asa cum se arata in desenele a!robate. Stal!i cu !laci de !rindere cu suruburi la ba4a vor fi !usi !e verticala folosind doua !iulite si saibe !e fiecare surub de ancorare. S!atiul dintre !laca metalica de ba4a si betonul fundatiei va fi um!lut cu mortar e1!ansiv du!a ce semnul a fost bine montat. 2etele va4ute ale mortarului vor finisate astfel ca sa arate un as!ect curat. Semnele montate vor !re4enta su!rafete !lane dre!te3 cu variatii nu mai mari de 5 mm la &.- m a nivelei cu bula de aer3 !lasata in orice !o4itie !e su!rafata semnului du!a montare. Semnele3 !e stal!ii !entru semne de traffic si semafoare !e stal!i vor fi montate cu bratari sau cleme ti! !entru su!orti asa cum este aratat in desenele a!robate sau asa cum va a!roba 6onsultantul. )n intersectiile unde traficul este condus !rin semafoare luminoase3 indicatoarele !ot fi montate !e stal!i semafoarelor cu a!robare 6onsultantului. 'ste inter4is a se monta reclame sau alte !anouri !e su!rafata dintre marginile !latformei drumului si linia indicatoarelor. 803.,.2. C"ratarea %inala )nainte de acce!tarea finala3 6ontractorul va restabilii la conditii a!ro!iate3asa cum a fost anterior e1ecutiei lucrarilor a tuturor !ro!rietatilor f!rivate sau !ublice in limita avansari catre si !ana la limita constructiilor care au fost deran ate sau distruse !entru reali4area lucrarilor.Lucrarile de restaurare vor fi !e cheltuiala 6ontractorului. 6and este s!ecificat in contract3 6ontractorul va deschide si va curata toate canalele si !odetele e1istente lasandu-le libere de noroiul si nisi!ul in e1ces3 de de!uneri3 tufisuri3 molo4 sau de orice astfel de materiale. <rice material e1cavat !entru curatarea canalelor e1istente va fi !latit !e ba4a clasificarii lui ca e1cavatii !entru drum. <rice material e1cavat inafara !odetelor dar folosit in anumite locuri va fi !latit cu !retul de contract !entru fiecare structura. Totusi3 numai e1cavatiile initiale vor fi !latite si orice curatire ulterioara solicitata inainte de acce!tarea finala va fi facuta !e cheltuiala 6ontractorului. 803.8. C ntr l"l $e calitate pentr" receptie Lucrarea va fi la dimensiunile3 liniile si gradele indicate in desene si vor fi evaluate !rin ins!ectii vi4uale si teste s!ecifice asa cum este cerut de catre autoritatile nationale romanesti s!eciali4ate. =erificarea conditiilor tehnice de calitate !entru semnele de circulatie luminate din interior3 folosite !entru vehicule3 !ietoni si biciclisti semnali4and si conducand traficul !e drumuri !ublice vor fi in concordanta cu STAS &#.#7/-#-. =erificarea !o4itionarii si montarii semafoarelor luminoase vor fi facute in concordanta cu STAS &#.#7.-#6. Semafoarele luminoase !entru diri area traficului in intersectii vor fi date in folosinta numai du!a verificare3 acce!tare si sincroni4area functionarii individuale3a!robate de 6onsultant. =erificarea calitatii indicatoarelor va fi facuta de 6ontractor !entru obtinera a!robarii 6onsultantului !e !erioada e1ecutiei si acce!tarii astfel8
Romania Rehabilitation of DN6 Road Section Drobeta Turnu-Severin - Lugo Technical S!ecifications

"age #$% - 5

Louis Berger S.A.

2orme si dimensiuni in concordanta cu STAS &#.#7&-#6 si STAS &#.#7-#6. Tolerantele admise !entru dimensiunile indicatoarelor metalice vor fi de &A3 iar !entru celelalte indicatoare de -A. "laneitatea su!rafetelor are ca toleranta admisibila & mm la indicatoarele metalice si - mm la celelalte indicatoare. ,rosimea marginilor !entru indicatoarele din "2L va fi egala cu grosimea nominala a !lacii din care sunt confectionate indicatoarele. 6alitatea vo!sirii se face res!ectand noanta culorilor in concordanta cu modelele !re4entate in ane1a B din STAS &5.#7--#6 culoarea va fi uniforma. Re4istenta si rigiditatea elementelor de fi1are !e stal!i. As!ectul si e1actitatea e1ecutiei simbolurilor va cores!unde cu conturul !reva4ut in ane1a A din STAS &5.#7--#6. 6orecta a!licare a foliilor reflectori4ante3 care va !re4enta o buna aderenta3 fara umflaturi si valuriri. As!ectul si e1actitatea inscri!tiilor va fi de & mm !entru litere cu inaltimea de !ana la &%$mm si - mm !entru inaltimi mai mari3 daca sunt acce!tateB !entru grosimea literelor !ana la &#mm3 toleranta acce!tata va fi de $./ mm3 iar !entru grosimi mai mari de & mm.

Du!a montare3 urmatoarele verificari vor fi facute de catre 6ontractor !entru obtinerea a!robarii 6onsultantului8 Res!ectarea normelor de montare asa cum au fost descrise in s!ecificatii si standarde (odul de fi1are !e stal!ifi1ing a indicatoarelor in concordanta cu ane1ele din STAS &5.#7--#6.

Romania Rehabilitation of DN6 Road Section Drobeta Turnu-Severin - Lugo Technical S!ecifications

"age #$% - &$