Sunteți pe pagina 1din 3

Oglinzi.(Re)ntregiri,(Re) Dobndiri.

Exuvii, de Simona Popes u


Debutul !n proz" al Simonei Popes u (la origini poet"), #urnalul $anal%abetei$ puerile, sau al $autistei$ miope, ori, u alte uvinte, Exuvii , nu e ni ide um o arte de metrou, sau de par . &i ide um o arte de itit !n las", pe %uri', as uns de privirea vreunui pro%esor obosit. &u. &u doar, maniera s risului ( e ne esit" pe alo uri onsultarea unui di (ionar expli ativ) ori adres"rile ( dire te sau nu) "tre ititor(sau "tre sine) sus(in seriozitatea ne esar" $diger"rii$ unui ast%el de text, i !nsu'i tema a estuia. Exuvii vorbe'te despre (re)des operirea de sine) despre redobndirea unit"(ii(lor) %in(ei umane. *&u s!ntem doar e s!ntem, i 'i e am %ost.$ a%irm" autoarea. Exuviile, s!nt pieile l"sate !n urma n"prlirii, a lep"d"rii. n %ie are an, l"s"m !n urma noastr", o exuvie. +postaze ve ,i, imature 'i in%antile,!ngropate u nep"sare !n tre ut 'i !n a "ror memoriam au r"mas doar %otogra%ii,%raze a'ternute pe ,rtie,sau %rnturi de imagini. Simona Popes u, nu vrea 'i nu poate s"('i) %a " a est lu ru. +ar pe par ursul a -.. de pagini,a easta !'i ole (ioneaz", strnge, poveste'te 'i !n apsuleaz" %ie are $simon"$ pe ,rtie. Exuvii nu e un roman l"dit pe o singur" poveste. &i ide um un text la rimogen li'ei , u sau %"r" ,app/0ending, bo/ meets girl ori moarte rud". Simona, l"de'te, aran#eaz" 'i onstruie'te un zid viu) ale "rui "r"mizi sunt %ie simonele de 1, 2, 3 ani, %ie ele de 43, 45, 64... n " din Prolog d"m peste o alternan(" a dis ursului narativ,a esta variind !ntre persoana + 'i adres"ri dire te "tre persoana a ++0a pe tot par ursul textului. n ma#oritatea azurilor,persoana + 'i a ++0a sunt dou" simone de vrste di%erite.
$ 7e speri,(esnd la nes%r'it ap ane reti ulare, de uvinte, a un p"ian#en nebun are0'i !ntinde pnza numai pentru a s0o lase s" str"lu eas " o lip" !n soare 'i apoi s0o p"r"seas "8 ...7e au(i8 7e vrei8 $

9a o analiz" mai atent" asupra !ntregului text, on luzion"m %aptul " persoana a ++0a poate %i !ns"'i ititorul. :ot ai i,ni se %a e unos ut" !ntreaga esen(" a redin(ei sale !n identitatea spiritual". Regnum puerile, o des riere detaliat" a opil"riei Simonei ( sau mai exa t a primei p"r(i) prezint" a tivit"(ile, gndurile,%r"mnt"rile,#o urile, avanta#ele, nuan(ele, miresmele 'i membrii %amiliei sale. 7opil"rie pe are avea s0o abandoneze mai trziu !n %avoarea "r(ilor. n 7uiburi de ,!rtie Simona Popes u prezint" meti ulos sumedenia de "r(i v"zute, itite,devorate de "tre opilul !nsetat de le tur". :ot ai i, !ns" u un rol mai important de t restul, se !n adreaz" 'i 7artea de bu ate onsiderat" de

a easta $ artea ea mai plin" de aventuri$ ) o arte ve ,e !n tu' negru 'i ze i de re(ete mai mult sau mai pu(in rude,s"(ioase,dul i, olorate. D;D < &umele o'marurilor, $&ev"zutul0&e unos ut$,=idul,Dumnezeu, Dra ul. >n apitol e studiaz" adn redin(ele 'i temerile opilei. ?ie " vorbim de magazia uria'" u u'i grele,p"tulul din rengi 'i aer,be iul 'i podul asei, sau podul gra#dului, ="g"unile (lo urile unde timpul uno'tea alte valori)de(ineau un lo important !n via(a Simonei. Experimente ale per ep(iei,t" erea 'i izolarea sunt doar teva lu ruri dobndite !n urma a estora. Despre t" ere vorbe'te !ntr0o m"sur" sau alta despre $un soi de autism$ al opilei de 41,6.,2,42 ani e *re%uz" s" dialog,eze$. De asemena,gndurile a esteia despre e !nseamn" t" erea sunt 'i ele prezente !n apitol. Somnul de dup"0amiaz" !nsemna pentru opila de atun i, partea moart" a zilei. 7on%orm Simonei,la ora a tual" %ie exist" teva mii de opii e se ,inuies ,%oies prin paturi 'i a'teapt" o solu(ie salvatoare,%ie exist" alte teva mii e $ ad a bolovanii !n apa adn " a somnului$. n =ia(a a teatru , =ia(a ES:E un teatru. :ot e ne dorim dinadins !n opil"rie,e s" devenim maturi. @esturi,mimi ", maturitate imitat". &e0o dorim %reneti . ns" atun i nd !n s%r'it a#ungem a olo, ne dorim opusul. Aspir"m u ner"bdare spre roluri la are renun("m prea u'or. Despre boal", Simona Popes u ne vorbe'te a %iind o experien(". ?ebra,%risoanele,,alu ina(iile din auza %ebrei 'i ame(elile sunt doar teva simptome ale bolii. Despre singur"tate, se poate spune " singur"tatea opilului,nu e a eea'i singur"tate u ea a adole' entului. Singur"tatea opilului !i o%er" a estuia o libertate de teva ore sau zile de a0'i $vedea de ale lui$)a otrob"i,gusta,mirosi,proba, experimenta,'i (re)ordona prin as". 7t despre ea a adole' entului, $ni iodat" nu e mai impun"toare 'i !n a ela'i timp mai umilitoare,ni iodat" mai
pere ,e...$ ...m"rturise'te Simona Popes u. :ot ai i,a easta lasi%i " un num"r ontradi torie a atun i. Poate din auza asta ori e adole' ent !'i aut" u atta !nver'unare o

onsiderabil de singur"t"(i< Singur"tatea de prim"var", var", toamn" 'i iarn", singur"tatea !n vis,singur"tatea de la buni i, singur"tatea din v"g"uni $!n are te as undeai$, singur"tatea bun", 'i singur"tatea u g,eare, $de mai trziu$. Experien(ele vorbe'te despre ele mai neobi'nuite experimente,senza(ii 'i tr"iri ale Simonei, e onsituie !ntregul apitol. ?ie " vorbim de sim(uri 'i a'a zise puteri supranaturale, %ie de experimentele e le impli ". Pe @aura ,eii, opila e pus" %a(" !n %a(" u $minunile$ iudate ale orpului nud %eminin, Suzana, o adole' ent" u o %rumuse(e trupeas " de admirat.

n Bursu u pampon, spre deosebire de restul apitolelor, adresarea la pers. a ++0a nu se !ndreapt" spre o simon" sau ititor) 7a !ntr0o s risoare intim", Simona se adreseaz" prietenei sale din opil"rie, !nviind amintiri,rnduri s rise, sentimente, on%li te, 'i !mp" "ri. ntr0o viziune in%antil", Simona Popes u ne vorbe'te Despre dragoste u exemple personale. Cari, olegul de las" german, B"iatul !n negru din sala de dans,b"iatul e0i pasase un balon peste mese, 'i b"iatul bizar din sala de #os, au %ost teva iubiri ale Simonei. 7armen, %ata ve inilor u !n%"(i'are iudat", uno'tin(a ve ,e din opil"rie, al "rei nume !nsemna $poezie$, !mp"rt"'i teva din onvingerile sale Simonei) !ntr0 un adru intim (patul, !n are ele dou" dormeau !n %ie are sear") %ilozo%iile %etei mature invadau mintea a tiv" a Simonei. Dulapul Simonei ( !n are r"s ole'te %reneti ,$apu nd,tr"gnd$) pare a %ii un depozit al amintirilor. O,urm",testament al exuviilor. @ra%ii, aiete,un ora ol, itate, rea(ii,'i ,iar %ragmente din romanul de %a(" stau as unse !n dulapul a esteia. n Epilog, Simona Popes u m"rturise'te< $D:ot e am s ris,s!t lu ruri pe are le0am
unos ut,sub alt" %orm",a um dou"ze i 'i mai bine de ani...E , DEu s riu. Fi0n s risul meu e0un %el de %ri ". &u 'tiu de e, de undeE , D&umai !n s ris,!ntlnirea u mine. De %ie are dat" luat" prin surprindere. De %ie are dat" nepreg"tit". n s ris, sau !n vis,totuna.E $

Stau 'i a um u artea !n mn".Pe m"sur" e s riu.. Privirea !mi ade pe0un %ragment 'i, a !n trans", m" pierd. ?ilele devin mpii. 7uvintele %lori. n ,id artea 'i o des ,id la !ntmplare. ?ilele sunt $v"g"uni$, uvintele, momente de lini'te. 7ites ,m" pierd, m" (re)des op"r. 9.:.Alin , +G. 7