Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educat iei Nat ionale Societatea de S tiint e Matematice din Rom ania

Olimpiada Nat ional a de Matematic a Etapa Judet ean a si a Municipiului Bucure sti, 9 Martie 2012

CLASA a XI-a Problema 1. Fie (an )n1 un sir cresc ator si m arginit. Calculat i
n

lim (2an a1 a2 )(2an a2 a3 ) (2an an2 an1 )(2an an1 a1 ). Gazeta Matematic a

Problema 2. Fie matricele de ordin 2 cu elemente reale A si B astfel nc at AB = A2 B 2 (AB )2 si det(B ) = 2. a) Ar atat i c a matricea A nu este inversabil a. b) Calculat i det(A + 2B ) det(B + 2A). Problema 3. Fie A o matrice neinversabil a de ordin n, n > 1, cu elemente n mult imea numerelor complexe, toate elementele av and modulul egal cu 1. a) Ar atat i c a pentru n = 3, dou a dintre liniile sau dou a dintre coloanele matricei A sunt proport ionale. b) R am ane adev arat a concluzia de la punctul anterior pentru n = 4? Problema 4. Se consider a o funct ie monoton a f : R R. a) Demonstrat i c a f are limite laterale n ecare punct x0 R. b) Denim funct ia g : R R, g (x) = lim f (t), i.e. g (x) este limita la
t x

st anga n punctul x. Ar atat i c a dac a funct ia g este continu a, atunci funct ia f este continu a.

Timp de lucru 4 ore. Fiecare problem a este notat a cu 7 puncte.

S-ar putea să vă placă și