Sunteți pe pagina 1din 34

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA

HOTARARE privind aprobarea standardelor de calitate in serviciile psihologice

In temeiul dispozitiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005, Avand in vedere dispozitiile art. 24 lit. b) din Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romania hotaraste: Art. 1. (1) Aprobarea standardelor de calitate in serviciile psihologice, potrivit anexei la prezenta hotarare. (2) Normele care reglementeaza organizarea exercitarii profesiei de psiholog cu drept de libera practica si ghidurile de bune practici, aprobate de catre Comitetul director, fac parte integranta din standardele de calitate in serviciile psihologice din Romania. (3) Competentele profesionale reglementate intr-o maniera sintetica potrivit standardelor de calitate in serviciile psihologice din Romania se inscriu in atestatele de libera practica eliberate de catre Colegiul Psihologilor din Romania, incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Comitetului director privind actele emise de catre Colegiul Psihologilor din Romania si regimul de emitere al acestora. (4) Publicarea si actualizarea periodica a standardelor de calitate in serviciile psihologice din Romania se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania. Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania Mihai Anitei

Bucuresti, 27 septembrie 2013 Nr. 6.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

ANEXA STANDARDELOR DE CALITATE IN SERVICIILE PSIHOLOGICE Cartea I Norme privind competentele profesionale ale psihologilor cu drept de libera practica Art. 1. Competentele profesionale ale psihologilor cu drept de libera practica, denumiti in continuare psihologi se stabilesc de catre Colegiul Psihologilor din Romania, denumit in continuare Colegiu, fiind obligatorii in recunoasterea si certificarea atributiilor psihologilor din Romania. Art. 2. Competentele profesionale specifice psihologilor sunt impartite dupa cum urmeaza: a) competente profesionale generale (comune); b) competente profesionale de specialitate. Art. 3. - (1) Competentele profesionale generale reprezinta competentele comune ale psihologilor atestati, care constau in capacitatea psihologului, potrivit cunostintelor acumulate in formarea profesionala initiala, ca rezultat al absolvirii studiilor universitare de licenta, cu specializarea psihologie sau asimilate in conditiile legii, de a exercita anumite atribuii cu caracter general in profesia de psiholog. (2) Competentele profesionale generale constau in capacitatea comuna dovedit a psihologilor atestati de a selecta, combina i utiliza adecvat cunostintele, abilitatile, valorile si atitudinile obtinute in procesul de invatare, n vederea rezolvrii cu succes a unor categorii de situaii profesionale nespecializate, circumscrise profesiei de psiholog, n condiii de eficacitate i eficien. (3) Competentele profesionale generale contin si acele capaciti care transcend unui anumit domeniu, avnd o natur transdisciplinar. Acestea constau n abiliti de lucru n echip, abiliti de comunicare oral i scris n limba matern sau intr-o limba strin, precum si utilizarea tehnologiei. De asemenea, contin capacitatile de rezolvare a problemelor i luarea deciziilor, recunoaterea i respectul diversitii i multiculturalitii, autonomia nvrii, iniiativ i spirit antreprenorial, deschiderea ctre nvarea pe tot parcursul vieii, respectarea i dezvoltarea valorilor i eticii profesionale. Art. 4. - (1) Competentele profesionale de specialitate reprezinta competentele psihologilor atestati intr-o specialitate profesionala, care constau in capacitatea psihologului, potrivit cunostintelor acumulate in formarea profesionala, ca rezultat al absolvirii studiilor universitare de master, doctorat sau a cursurilor de formare complementara organizate printr-un furnizor de formare profesionala avizat de catre Colegiu, intr-o specialitate profesionala, de a exercita anumite atribuii de specialitate in profesia de psiholog. (2) Competentele profesionale de specialitate contin si capacitile transdisciplinare, constand n abiliti de lucru ntr-o echipa interdisciplinara, abiliti de comunicare oral si scrisa specifice unei specialitati profesionale, precum si utilizarea tehnologiei, a informatiei si comunicarii specifice, cu aplicabilitate intr-o anumita specialitate profesionala. Art. 5. (1) Prezentele norme contin descrierea sintetica a competentelor profesionale generale si a competentelor profesionale de specialitate, ce urmeaza sa fie inscrise in atestatele de libera practica, potrivit anexei la prezentele norme. (2) Orice psiholog detine atat competente profesionale generale, cat si competente profesionale de specialitate, potrivit specialitatilor profesionale atestate, in raport cu treptele de specializare si formele/regimurile de exercitare. (3) Descrierea amanuntita si prezentarea detaliata a continutului competentelor profesiei de psiholog se realizeaza prin ghidurile de bune practici. Art. 6. Nerespectarea competentelor profesionale atrage raspunderea disciplinara, in conformitate cu Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

ANEXA

SCSP

* Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP), elaborate si aprobate in temeiul dispozitiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004, de catre Colegiul Psihologilor din Romania, autoritate competenta pentru profesia de psiholog in Romania, recunoscuta de catre Comisia Europeana si operator in Internal Market Information System (IMI), membru al EFPA - European Federation of Psychologists Associations (EFPA).

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Argumente Psihologia a ajuns astazi la un nivel de dezvoltare stiintifica care ii permite aplicarea si verificarea legitatii si metodelor utilizate, astfel incat acestea sa poata fi generalizate, in vederea recunoasterii importantei socio-economice si acceptarii de catre societate ca fiind necesara si eficienta. Dezvoltarea stiintifica, acceptarea si nevoia sociala in crestere a determinat recunoasterea si organizarea profesiei de psiholog in Romania. Pentru asigurarea dezvoltarii in continuare a psihologiei este necesar ca intre profesia de psiholog si stiinta psihologiei sa existe o interdependenta, in vederea cunoasterii si actualizarii permanente de catre psihologii profesionisti a practicilor validate in conformitate cu descoperirile stiintifice, pentru crearea unor standarde/ghiduri de bune practici comune care sa contina aspectele de ordin teoretico-metodologic acceptate de catre comunitatea profesionala, care sa se bazeze pe nevoile societatii si ale pietei. De asemenea, stiinta psihologiei trebuie sa cerceteze problemele psihologice actuale ale societatii, astfel incat sa poata raspunde in mod util unei nevoi permanente a oamenilor. Psihologul studiaza comportamentul uman, procesele mentale si investigheaza, recomandand cai de solutionare, problemele psihologice din domeniul sanatatii, educatiei, justitiei, muncii, economiei, protectiei sociale, industriei si securitatii. Psihologul concepe si efectueaza experimente si observatii asupra oamenilor si animalelor pentru masurarea caracteristicilor mintale si fizice, analizeaza efectele ereditatii, mediului sau altor factori asupra gandirii si comportamentului indivizilor. Psihologul desfasoara activitate de evaluare, psihodiagnoza, psihoterapie, precum si prevenire a tulburarilor emotionale si de personalitate, precum si a fenomenelor de inadaptare la mediul social si profesional. Psihologul elaboreaza si aplica teste psihologice pentru masurarea inteligentei, abilitatilor, aptitudinilor si a altor caracteristici umane, interpreteaza datele obtinute si face recomandarile pe care le considera necesare. Psihologul trebuie sa se formeze continuu si sa-si revizuiasca mereu metodele si tehnicile potrivit noilor exigente psihomorale, multiculturale si tehnice, astfel incat sa poata sa-si modifice si sa-si adapteze instrumentele de evaluare si interventie. Psihologul trebuie sa studieze mecanismele si factorii care precipita incadrarea unui tip de raspuns in ansamblul actiunilor fiintei umane, fara sa se concentreze pe explicarea diferentelor dintre patologic si conventionalul normal. Psihologul trebuie sa studieze pentru ce se stabileste, persista si se opune la schimbare un mod de interactiune, cum si pentru ce el se poate modifica sub efectul interventiilor psihoterapuetice. Tendinta tot mai accentuata din ultimii ani de dezmembrare si de reorganizare a marilor profesii afecteaza atat cercetarea stiintifica in psihologie cat si profesia de psiholog. Noile ocupatii temporare din domeniul socio-uman imprumuta atributii sau competente ale psihologului, solicitate tot mai mult de catre societate, fara un suport teoretico-metodologic si fara sa fie sustenabile pe termen mediu si lung, din lipsa unei baze stiintifice consistente care sa actualizeze interventia in mod eficient. Profesia de psiholog poate raspunde acestor incercari prin competenta, integritate si mentinerea unei culturi si a unei constiinte profesionale cumune, bazate pe argumente istorice, stiintifice si practice. Psihologul nu este si nu trebuie sa devina un operator al testelor si instrumentelor psihologice, acesta trebuie sa ramana creatorul si unicul interpret autorizat al metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica. Astfel, psihologia si psihologii trebuie sa se ocupe mai mult de problemele sociale ale oamenilor, sa gaseasca solutii, deoarece interesul social pentru psihologie este in crestere. Avand in vedere aceste argumente, Colegiul Psihologilor din Romania a aprobat primele Standarde de calitate in serviciile psihologice din Romania, care vor contribui la standardele, competentele si ghidurile de bune practici ale EFPA - European Federation of Psychologists Associations.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

PARTEA GENERALA TABLOUL COMPETENTELOR PROFESIONALE*

* Competentele profesionale sunt prezentate intr-un mod sintetic, distinct, pentru fiecare specialitate profesionala, in functie de treapta de specializare si forma de atestare: psiholog practicant sub supervizare nivel I, psiholog practicant autonom nivel II; psiholog specialist nivel III, psiholog principal nivel IV.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Drepturi si competente profesionale generale (comune) Nivel I psiholog practicant sub supervizare Utilizarea titlului si parafei de psiholog, a atestatului de libera practica sub supervizare, a codului personal si a calitatii de membru al Colegiului Psihologilor din Romania; Infiintarea formelor de exercitare ale profesiei (cabinet individual, cabinete asociate, societate civila profesionala de psihologie) sau incheierea contractelor individuale de munca avand ca obiect prestarea serviciilor psihologice; Participarea la formarea profesionala continua si complementara specifica profesiei de psiholog in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica detinut; Achizitia si utilizarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica, cu acordul supervizorului; Eliberarea avizelor/rapoartelor psihologice, a concluziilor sedintelor de consiliere psihologica/psihoterapie, interventia psihologica, stabirea psihodiagnosticului specific si inaintarea recomandarilor in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica, dupa caz, cu acordul supervizorului; Desfasoara activitatile prevazute de art. 5 din Legea nr. 213/2004, in limita competentelor si a specialitatilor profesionale atestate; Exercitarea dreptului de vot in procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale. Nivel II psiholog practicant autonom Utilizarea titlului si parafei de psiholog, a atestatului de libera practica sub supervizare, a codului personal si a calitatii de membru al Colegiului Psihologilor din Romania; Infiintarea formelor de exercitare ale profesiei (cabinet individual, cabinete asociate, societate civila profesionala de psihologie) sau incheierea contractelor individuale de munca avand ca obiect prestarea serviciilor psihologice; Participarea la formarea profesionala continua si complementara specifica profesiei de psiholog in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica detinut; Desfasurarea activitatilor de formare profesionala in specialitatea profesionala, cu conditia detinerii titlului de doctor in psihologie; Achizitia si utilizarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica; Eliberarea avizelor/rapoartelor psihologice, a concluziilor sedintelor de consiliere psihologica/psihoterapie, interventia psihologica, stabirea psihodiagnosticului specific si inaintarea recomandarilor in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica, dupa caz; Desfasoara activitatile prevazute de art. 5 din Legea nr. 213/2004, in limita competentelor si a specialitatilor profesionale atestate; Exercitarea dreptului de vot in procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale si la nivel national, putand candida pentru indeplinirea functiei de membru in Conventia nationala si de membru in comitetul filialei teritoriale din care face parte. Nivel III psiholog specialist Utilizarea titlului si parafei de psiholog, a atestatului de libera practica sub supervizare, a codului personal si a calitatii de membru al Colegiului Psihologilor din Romania;

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Infiintarea formelor de exercitare ale profesiei (cabinet individual, cabinete asociate, societate civila profesionala de psihologie) sau incheierea contractelor individuale de munca avand ca obiect prestarea serviciilor psihologice; Participarea la formarea profesionala continua si complementara specifica profesiei de psiholog in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica detinut; Supervizarea activitatii profesionale a psihologilor sub supervizare, respectiv desfasurarea activitatilor de formare profesionala in specialitatea profesionala, cu conditia detinerii dreptului de supervizare profesionala in specialitatea profesionala sau a titlului de doctor in psihologie; Achizitia si utilizarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica; Eliberarea avizelor/rapoartelor psihologice, a concluziilor sedintelor de consiliere psihologica/psihoterapie, interventia psihologica, stabirea psihodiagnosticului specific si inaintarea recomandarilor in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica, dupa caz; Desfasoara activitatile prevazute de art. 5 din Legea nr. 213/2004, in limita competentelor si a specialitatilor profesionale atestate; Exercitarea dreptului de vot in procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale si la nivel national, putand candida pentru indeplinirea functiei de membru in Conventia nationala, de membru in comitetul filialei teritoriale din care face parte si pentru functia de membru in forurile de conducere nationale, in conditiile hotararii Comitetului director. Nivel IV psiholog principal Utilizarea titlului si parafei de psiholog, a atestatului de libera practica sub supervizare, a codului personal si a calitatii de membru al Colegiului Psihologilor din Romania; Infiintarea formelor de exercitare ale profesiei (cabinet individual, cabinete asociate, societate civila profesionala de psihologie) sau incheierea contractelor individuale de munca avand ca obiect prestarea serviciilor psihologice; Participarea la formarea profesionala continua si complementara specifica profesiei de psiholog in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica detinut; Supervizarea activitatii profesionale a psihologilor sub supervizare, respectiv desfasurarea activitatilor de formare profesionala in specialitatea profesionala, cu conditia detinerii dreptului de supervizare profesionala in specialitatea profesionala sau a titlului de doctor in psihologie; Achizitia si utilizarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica, cu acordul supervizorului; Eliberarea avizelor/rapoartelor psihologice, a concluziilor sedintelor de consiliere psihologica/psihoterapie, interventia psihologica, stabirea psihodiagnosticului specific si inaintarea recomandarilor in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica, dupa caz; Desfasoara activitatile prevazute de art. 5 din Legea nr. 213/2004, in limita competentelor si a specialitatilor profesionale atestate; Participarea, pe baza de mandat, in comisii/foruri de reprezentare onorifica a profesiei de psiholog; Exercitarea dreptului de vot in procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale si la nivel national, putand candida pentru indeplinirea functiei de membru in Conventia nationala, de membru in comitetul filialei teritoriale din care face parte si pentru functia de membru in forurile de conducere nationale, in conditiile hotararii Comitetului director.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Competente profesionale de specialitate in psihologie clinica

Nivel I psiholog practicant sub supervizare Competente profesionale specifice* psihologie clinica Evaluarea psihologica clinica/psihodiagnostic clinic - identificarea factorilor psihologici implicai n sntate, dezvoltare i tulburare/boal mintala, inclusiv in trauma, handicap/dizabilitati, sarcina sau adoptie, plasament, educatie, adictii, tulburari din spectrul autist**, interventii paleative, mediul institutional sau penitenciar, justitie, la adult, familie sau copil; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane; Intervenie psihologic clinica general primar consiliere psihologica primara si psihoterapii scurte controlul primar al factorilor psihologici implicai n sntate i boal. *Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia incheierii si executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat in specialitatea psihologie clinica, precum si cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 3 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. ** Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu.

Nivel II psiholog practicant autonom Competente profesionale specifice* psihologie clinica Evaluarea psihologica clinica/psihodiagnostic clinic - identificarea factorilor psihologici implicai n sntate, dezvoltare i tulburare/boal mintala, inclusiv in trauma, handicap/dizabilitati, sarcina sau adoptie, plasament, educatie, adictii, tulburari din spectrul autist, interventii paleative, mediul institutional sau penitenciar, justitie, expertiza psihologica**, la adult, familie sau copil; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane; Intervenie psihologic clinica general primar consiliere psihologica primara si psihoterapii scurte controlul primar al factorilor psihologici implicai n sntate i boal; Participarea la implementarea proiectelor in psihologie clinica si sanatate. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. ** Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala complementara in domeniu sau un curs universitar de master/doctorat in specialitate, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

. Nivel III psiholog specialist Competente profesionale specifice* psihologie clinica Evaluarea psihologica clinica/psihodiagnostic clinic - identificarea factorilor psihologici implicai n sntate, dezvoltare i tulburare/boal mintala, inclusiv in trauma, handicap/dizabilitati, sarcina sau adoptie, plasament, educatie, adictii, tulburari din spectrul autist, interventii paleative, mediul institutional sau penitenciar, justitie, expertiza psihologica, la adult, familie sau copil; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane; Intervenie psihologic clinica general primar consiliere psihologica primara si psihoterapii scurte controlul primar al factorilor psihologici implicai n sntate i boal; Participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare psihologica clinica, dezvoltarea si implementarea de proiecte in psihologie clinica si sanatate. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Nivel IV psiholog principal Competente profesionale specifice* psihologie clinica Evaluarea psihologica clinica/psihodiagnostic clinic - identificarea factorilor psihologici implicai n sntate, dezvoltare i tulburare/boal mintala, inclusiv in trauma, handicap/dizabilitati, sarcina sau adoptie, plasament, educatie, adictii, tulburari din spectrul autist, interventii paleative, mediul institutional sau penitenciar, justitie, expertiza psihologica, la adult, familie sau copil; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane; Intervenie psihologic clinica general primar consiliere psihologica primara si psihoterapii scurte controlul primar al factorilor psihologici implicai n sntate i boal; Fundamentarea si adaptarea profesionala, constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare psihologica clinica, coordonarea, dezvoltarea si implementarea de proiecte in psihologie clinica si sanatate. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Competente profesionale de specialitate in consiliere psihologica (clinica)

Nivel I psiholog practicant sub supervizare Competente profesionale specifice* consiliere psihologica (clinica) Consilierea psihologica clinica (intervenia psihologic clinica) specifica unei metode psihoterapeutice** - consiliere psihologica specifica controlul factorilor psihologici implicai n sntate i boal, autocunoastere si consiliere de dezvoltare personala, prevenirea patologiei; Consilierea psihologica cu aplicatie generala, specifica unei metode psihoterapeutice**, inclusiv in genetic, sarcina, educatie, protectia sociala si a copilului, tulburari din spectrul autist, trauma, adictii, asistenta victimei si agresorului, interventii paleative, mediul institutional sau penitenciar, justitie, a adultului, familiei sau copilului; Evaluarea psihologica clinica a copiilor, elevilor si tinerilor cu CES; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane. *Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia incheierii si executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat in specialitatea consiliere psihologica/psihoterapie, precum si cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 3 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. ** Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala complementara sau a unui curs universitar de master/doctorat in specialitate intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre Colegiul Psihologilor din Romania. Nivel II psiholog practicant autonom Competente profesionale specifice* consiliere psihologica (clinica) Consilierea psihologica clinica (intervenia psihologic clinica) specifica unei metode psihoterapeutice** - consiliere psihologica specifica controlul factorilor psihologici implicai n sntate i boal, autocunoastere si consiliere de dezvoltare personala, prevenirea patologiei; Consilierea psihologica cu aplicatie generala, specifica unei metode psihoterapeutice**, inclusiv in genetic, sarcina, educatie, protectia sociala si a copilului, tulburari din spectrul autist, trauma, adictii, asistenta victimei si agresorului, interventii paleative, mediul institutional sau penitenciar, justitie, a adultului, familiei sau copilului; Evaluarea psihologica clinica a copiilor, elevilor si tinerilor cu CES; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. ** Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala complementara sau a unui curs universitar de master/doctorat in specialitate intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre Colegiul Psihologilor din Romania. Nivel III psiholog specialist Competente profesionale specifice* consiliere psihologica (clinica) Consilierea psihologica clinica (intervenia psihologic clinica) specifica unei metode psihoterapeutice** - consiliere psihologica specifica controlul factorilor psihologici implicai n sntate i boal, autocunoastere si consiliere de dezvoltare personala, prevenirea patologiei; Consilierea psihologica cu aplicatie generala, specifica unei metode psihoterapeutice**, inclusiv in genetic, sarcina, educatie, protectia sociala si a copilului, tulburari din spectrul autist, trauma, adictii, asistenta victimei si agresorului, interventii paleative, mediul institutional sau penitenciar, justitie, a adultului, familiei sau copilului; Evaluarea psihologica clinica a copiilor, elevilor si tinerilor cu CES; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane; Participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de asistenta psihologica clinica, dezvoltarea si implementarea de proiecte in consiliere psihologica si sanatate. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. ** Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala complementara sau a unui curs universitar de master/doctorat in specialitate intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre Colegiul Psihologilor din Romania. Nivel IV psiholog principal Competente profesionale specifice* consiliere psihologica (clinica) Consilierea psihologica clinica (intervenia psihologic clinica) specifica unei metode psihoterapeutice** - consiliere psihologica specifica controlul factorilor psihologici implicai n sntate i boal, autocunoastere si consiliere de dezvoltare personala, prevenirea patologiei; Consilierea psihologica cu aplicatie generala, specifica unei metode psihoterapeutice**, inclusiv in genetic, sarcina, educatie, protectia sociala si a copilului, tulburari din spectrul autist, trauma, adictii, asistenta victimei si agresorului, interventii paleative, mediul institutional sau penitenciar, justitie, a adultului, familiei sau copilului; Evaluarea psihologica clinica a copiilor, elevilor si tinerilor cu CES; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane; Fundamentarea si adaptarea profesionala, constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de asistenta psihologica clinica, coordonarea, dezvoltarea si implementarea de proiecte in consiliere psihologica si sanatate.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

* Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. ** Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala complementara sau a unui curs universitar de master/doctorat in specialitate intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Competente profesionale de specialitate in psihoterapie Nivel I psiholog practicant sub supervizare Competente profesionale specifice* psihoterapie Intervenie psihologic specifica unei metode psihoterapeutice - psihoterapie intervenia psihologic prin care se modific mecanismele psihologice implicate n sntate, dezvoltare i tulburare/boal mintala, autocunoastere si dezvoltare personala, controlul factorilor psihologici implicai n sntate i boal, prevenirea patologiei; Psihoterapie individuala si de grup, a copilului, familiei si adultului, cu aplicatie generala, inclusiv in genetic, sarcina, educatie, protectia sociala si a copilului, tulburari din spectrul autist, trauma, adictii, asistenta victimei si agresorului, interventii paleative, mediul institutional sau penitenciar, justitie; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane. *Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia incheierii si executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat in specialitatea psihoterapie, precum si cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 3 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. ** Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala complementara sau a unui curs universitar de master/doctorat in specialitate intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

Nivel II psiholog practicant autonom Competente profesionale specifice* psihoterapie Intervenie psihologic clinica specifica unei metode psihoterapeutice - psihoterapie intervenia psihologic prin care se modific mecanismele psihologice implicate n sntate, dezvoltare i tulburare/boal mintala, autocunoastere si dezvoltare personala, controlul factorilor psihologici implicai n sntate i boal, prevenirea patologiei; Psihoterapie individuala si de grup, a copilului, familiei si adultului, cu aplicatie generala, inclusiv in genetic, sarcina, educatie, protectia sociala si a copilului, tulburari din spectrul autist, trauma, adictii, asistenta victimei si agresorului, interventii paleative, mediul institutional sau penitenciar, justitie; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

** Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala complementara sau a unui curs universitar de master/doctorat in specialitate intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

Nivel III psiholog specialist Competente profesionale specifice* psihoterapie Intervenie psihologic clinica specifica unei metode psihoterapeutice - psihoterapie intervenia psihologic prin care se modific mecanismele psihologice implicate n sntate, dezvoltare i tulburare/boal mintala, autocunoastere si dezvoltare personala, controlul factorilor psihologici implicai n sntate i boal, prevenirea patologiei; Psihoterapie individuala si de grup, a copilului, familiei si adultului, cu aplicatie generala, inclusiv in genetic, sarcina, educatie, protectia sociala si a copilului, tulburari din spectrul autist, trauma, adictii, asistenta victimei si agresorului, interventii paleative, mediul institutional sau penitenciar, justitie; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane; Participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de asistenta psihologica clinica, dezvoltarea si implementarea de proiecte in consiliere psihologica/psihoterapie si sanatate. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. ** Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala complementara sau a unui curs universitar de master/doctorat in specialitate intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

Nivel IV psiholog principal Competente profesionale specifice* psihoterapie Intervenie psihologic clinica specifica unei metode psihoterapeutice - psihoterapie intervenia psihologic prin care se modific mecanismele psihologice implicate n sntate, dezvoltare i tulburare/boal mintala, autocunoastere si dezvoltare personala, controlul factorilor psihologici implicai n sntate i boal, prevenirea patologiei; Psihoterapie individuala si de grup, a copilului, familiei si adultului, cu aplicatie generala, inclusiv in genetic, sarcina, educatie, protectia sociala si a copilului, tulburari din spectrul autist, trauma, adictii, asistenta victimei si agresorului, interventii paleative, mediul institutional sau penitenciar, justitie; Promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane; Fundamentarea si adaptarea profesionala, constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de asistenta psihologica clinica, coordonarea, dezvoltarea si implementarea de proiecte in consiliere psihologica si sanatate. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. ** Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala complementara sau a unui curs universitar de master/doctorat in specialitate intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Competente profesionale de specialitate in psihologia muncii si organizationala

Nivel I psiholog practicant sub supervizare Competente profesionale specifice* psihologia muncii si organizationala Evaluarea psihologica/psihodiagnostica individuala (evaluarea psihoaptitudinala generala si controlul psihologic periodic), evaluarea psihologica a contextului muncii, evaluarea psihologica a grupurilor, specifice domeniului sanatatii si securitatii in munca; Acordarea feedback-ului. *Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia incheierii si executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat in specialitatea psihologia muncii si organizationala, precum si cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 3 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 1316 din Legea nr. 213/2004.

Nivel II psiholog practicant autonom Competente profesionale specifice* psihologia muncii si organizationala Evaluarea psihologica/psihodiagnostica individuala cu grad redus de complexitate (evaluarea psihoaptitudinala generala si specifica profesiilor, precum si controlul psihologic periodic), evaluarea psihologica a contextului muncii, evaluarea psihologica a grupurilor, evaluarea psihologica a sistemelor, specifice domeniului sanatatii si securitatii in munca; Interventia psihologica indirecta pentru individ, acordarea feedback-ului. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Nivel III psiholog specialist Competente profesionale specifice* psihologia muncii si organizationala Evaluarea psihologica/psihodiagnostica complexa individuala (evaluarea psihoaptitudinala generala si specifica profesilor, selectie, precum si controlul psihologic periodic), evaluarea psihologica complexa a contextului muncii, evaluarea psihologica a grupurilor, evaluarea psihologica a sistemelor, specifice domeniului sanatatii si securitatii in munca; Interventia psihologica indirecta pentru individ, context si grup, consiliere vocationala si orientare in cariera, acordarea feedback-ului;

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Dezvoltarea i testarea unui produs specific (proces de evaluare, selectie, testare, control). * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. Nivel IV psiholog principal Competente profesionale specifice* psihologia muncii si organizationala Evaluarea psihologica/psihodiagnostica complexa individuala (evaluarea psihoaptitudinala generala si specifica diferitelor profesii, selectie, precum si controlul psihologic periodic), evaluarea psihologica complexa a contextului muncii, evaluarea psihologica a grupurilor, evaluarea psihologica a sistemelor, specifice domeniului sanatatii si securitatii in munca; Interventia psihologica directa si indirecta pentru individ, context si grup, pentru dezvoltarea personala a individului, consiliere vocationala si orientare in cariera, acordarea feedback-ului; Dezvoltarea, testarea, implementarea i evaluarea unui produs specific (proces de evaluare, selectie, testare, control). * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Competente profesionale de specialitate in psihologia transporturilor (traficului)

Nivel I psiholog practicant sub supervizare Competente profesionale specifice* psihologia transporturilor (traficului) Evaluarea psihologica/psihdiagnostica individuala n domeniul transporturilor/traficului (examinarea psihologica a candidatilor pentru colarizare auto pentru alte categorii decat profesionistii); Analiza nevoilor participantilor la trafic, solicitantilor si detinatorilor permisului de conducere pentru alte categorii decat profesionistii; Intervenia de specialitate (asistenta si consiliere psihologica specifica) pentru candidaii la colarizare auto pentru alte categorii decat profesionistii; Acordarea feedback-ului. *Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia incheierii si executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat in specialitatea psihologia transporturilor, precum si cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 3 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 1316 din Legea nr. 213/2004.

Nivel II psiholog practicant autonom Competente profesionale specifice* psihologia transporturilor (traficului) Evaluarea psihologica/psihdiagnostica individuala n domeniul transporturilor/traficului (examinarea psihologica a candidatilor pentru colarizare auto, redobandirea permisului de conducere), evaluarea contextului activitatii in transporturi; Analiza nevoilor participantilor la trafic, solicitantilor si detinatorilor permisului de conducere; Intervenia de specialitate (asistenta si consiliere psihologica specifica) pentru candidaii la colarizare auto, inclusiv la redobandirea permisului de conducere; Acordarea feedback-ului. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Nivel III psiholog specialist Competente profesionale specifice* psihologia transporturilor (traficului)

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Evaluarea psihologica/psihdiagnostica complexa individuala n domeniul transporturilor/traficului (examinarea psihologica a candidatilor pentru colarizare auto, redobandirea permisului de conducere), siguranta transporturilor/circulatiei, evaluarea complexa a contextului activitatii in transporturi; Analiza nevoilor participantilor la trafic, solicitantilor si detinatorilor permisului de conducere si a certificatului de siguranta transporturilor/circulatiei**, cu exceptia transporturilor speciale; Intervenia de specialitate (asistenta si consiliere psihologica specifica) pentru candidaii la colarizare auto, la redobandirea permisului de conducere si siguranta transporturilor/circulatiei, cu exceptia transporturilor speciale; Acordarea feedback-ului. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. ** Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala cu aplicatie in domeniu sau un curs universitar de master/doctorat in specialitate.

Nivel IV psiholog principal Competente profesionale specifice* psihologia transporturilor (traficului) Evaluarea psihologica/psihdiagnostica complexa individuala n domeniul transporturilor/traficului (examinarea psihologica a candidatilor pentru colarizare auto, redobandirea permisului de conducere), siguranta transporturilor/circulatiei, evaluarea complexa a contextului activitatii in transporturi; Analiza nevoilor participantilor la trafic, solicitantilor si detinatorilor permisului de conducere si a certificatului de siguranta transporturilor/circulatiei, inclusiv pentru transporturi speciale; Intervenia de specialitate (asistenta si consiliere psihologica specifica) pentru candidaii la colarizare auto, la redobandirea permisului de conducere, transporturi speciale si siguranta transporturilor/circulatiei, inclusiv pentru transporturi speciale; Dezvoltarea i testarea unui produs specific; Acordarea feedback-ului. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Competente profesionale de specialitate in psihologia aplicata in servicii

Nivel I psiholog practicant sub supervizare Competente profesionale specifice* psihologia aplicata in servicii Analiza psihologica a nevoilor organizatiei/clientului, psihodiagnoza organizationala la nivel atitudinal si comportamental; Analiza cerintelor produselor; Planificarea si implementarea interventiei directe si indirecte la nivel organizational; Evaluarea factorilor psihosociali si psihoeconomici din mediul extern organizatiei; Acordarea de feedback. *Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia incheierii si executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat in specialitatea psihologia aplicata in servicii, precum si cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 3 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 1316 din Legea nr. 213/2004.

Nivel II psiholog practicant autonom Competente profesionale specifice* psihologia aplicata in servicii Analiza psihologica a nevoilor organizatiei/clientului, psihodiagnoza organizationala la nivel atitudinal si comportamental, climat si cultura organizationale; Analiza cerintelor produselor, proiectarea si testarea produselor; Planificarea si implementarea interventiei directe si indirecte la nivel organizational; Evaluarea factorilor psihosociali si psihoeconomici din mediul extern organizatiei (studii de piata); Acordarea de feedback. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Nivel III psiholog specialist Competente profesionale specifice* psihologia aplicata in servicii Analiza psihologica a nevoilor organizatiei/clientului, psihodiagnoza organizationala la nivel atitudinal si comportamental, climat si cultura organizationale; Analiza cerintelor produselor, proiectarea si testarea produselor; Planificarea si implementarea interventiei directe si indirecte la nivel organizational;

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Evaluarea factorilor psihosociali si psihoeconomici din mediul extern organizatiei (consultanta pentru producatori si comercianti, studii de piata, analiza comportamentului consumatorului); Acordarea de feedback, coaching in pentru dezvoltarea profesionala si personala. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Nivel IV psiholog principal Competente profesionale specifice* psihologia aplicata in servicii Analiza psihologica a nevoilor organizatiei/clientului, evaluarea psihologica sistemelor organizationale, psihodiagnoza organizationala la nivel atitudinal si comportamental, climat si cultura organizationale; Analiza cerintelor produselor, proiectarea si testarea produselor, implementarea si evaluarea acestora la nivel organizational; Planificarea si implementarea interventiei directe si indirecte la nivel organizational; Evaluarea factorilor psihosociali si psihoeconomici din mediul extern organizatiei (consultanta pentru producatori si comercianti, studii de piata, analiza comportamentului consumatorului, psihologia reclamei cu aplicatie in marketing) Acordarea de feedback, coaching in pentru dezvoltarea antreprenoriala/business, profesionala si personala. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Competente profesionale de specialitate in psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala (psihologia educatiei)

Nivel I psiholog practicant sub supervizare Competente profesionale specifice* psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala Evaluarea psihologica/psihodiagnoza dezvoltrii cognitive, afectiv-motivaionale i a personalitii persoanelor aflate ntr-un context educativ/de nvare-dezvoltare, evaluarea copiilor, elevilor si tinerilor cu CES; Consilierea psiho-educaional, psihologic i vocaional; Optimizarea deciziilor privind alegerea carierei; Consilierea psihologica, asistena i intervenia psiho-educaional n instituii, organizaii i comunitate. *Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia incheierii si executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat in specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala, precum si cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 3 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Nivel II psiholog practicant autonom Competente profesionale specifice* psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala Evaluarea psihologica/psihodiagnoza dezvoltrii cognitive, afectiv-motivaionale i a personalitii persoanelor aflate ntr-un context educativ/de nvare-dezvoltare, evaluarea copiilor, elevilor si tinerilor cu CES; Consilierea psiho-educaional, psihologic i vocaional; Optimizarea deciziilor privind alegerea carierei; Consilierea psihologica, asistena i intervenia psiho-educaional n instituii, organizaii educationale; Interventii psihologice specifice pentru persoane aflate intr-un context educativ/de invataeadezvoltare. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Nivel III psiholog specialist Competente profesionale specifice* psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Evaluarea psihologica/psihodiagnoza dezvoltrii cognitive, afectiv-motivaionale i a personalitii persoanelor aflate ntr-un context educativ/de nvare-dezvoltare, evaluarea copiilor, elevilor si tinerilor cu CES; Consilierea psiho-educaional, psihologic i vocaional; Optimizarea deciziilor privind alegerea carierei; Consilierea psihologica, asistena i intervenia psiho-educaional n instituii, organizaii educationale; Interventii psihologice specifice pentru persoane aflate intr-un context educativ/de invataeadezvoltare; Participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare specifica, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Nivel III psiholog specialist Competente profesionale specifice* psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala Evaluarea psihologica/psihodiagnoza dezvoltrii cognitive, afectiv-motivaionale i a personalitii persoanelor aflate ntr-un context educativ/de nvare-dezvoltare, evaluarea copiilor, elevilor si tinerilor cu CES; Consilierea psiho-educaional, psihologic i vocaional; Optimizarea deciziilor privind alegerea carierei; Consilierea psihologica, asistena i intervenia psiho-educaional n instituii, organizaii educationale; Interventii psihologice specifice pentru persoane aflate intr-un context educativ/de invataeadezvoltare; Participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica specifica, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Nivel IV psiholog principal Competente profesionale specifice* psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala Evaluarea psihologica/psihodiagnoza dezvoltrii cognitive, afectiv-motivaionale i a personalitii persoanelor aflate ntr-un context educativ/de nvare-dezvoltare, evaluarea copiilor, elevilor si tinerilor cu CES; Consilierea psiho-educaional, psihologic i vocaional;

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Optimizarea deciziilor privind alegerea carierei; Consilierea psihologica, asistena i intervenia psiho-educaional n instituii, organizaii educationale; Interventii psihologice specifice pentru persoane aflate intr-un context educativ/de invataeadezvoltare; Fundamentarea si adaptarea profesionala, constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica specifice, coordonarea, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Competente profesionale de specialitate in psihopedagogie speciala

Nivel I psiholog practicant sub supervizare Competente profesionale specifice* psihopedagogie speciala Evaluarea si psihodiagnoza tipului i severitii disfunciei persoanelor cu deficiene/handicap; Consilierea persoanelor cu deficiene/handicap i a familiilor acestora; Asistena, consilierea i intervenia psihopedagogic special n instituii, organizaii i comunitate, specifice pentru persoanele cu deficiene/handicap; Intervenia logopedic (preventiv i curativ); Evaluarea copiilor, elevilor si tinerilor cu CES. *Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia incheierii si executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat in specialitatea psihopedagogie speciala, precum si cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 3 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 1316 din Legea nr. 213/2004. Nivel II psiholog practicant autonom Competente profesionale specifice* psihopedagogie speciala Evaluarea si psihodiagnoza tipului i severitii disfunciei persoanelor cu deficiene/handicap; Consilierea persoanelor cu deficiene/handicap i a familiilor acestora; Asistena, consilierea i intervenia psihopedagogic special n instituii, organizaii i comunitate, specifice pentru persoanele cu deficiene/handicap; Intervenia logopedic (preventiv i curativ); Evaluarea copiilor, elevilor si tinerilor cu CES; Intervenii psihopedagogice specifice pentru persoanele cu deficiene/handicap; * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca/act de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. Nivel III psiholog specialist Competente profesionale specifice* psihopedagogie speciala Evaluarea si psihodiagnoza tipului i severitii disfunciei persoanelor cu deficiene/handicap; Consilierea persoanelor cu deficiene/handicap i a familiilor acestora; Asistena, consilierea i intervenia psihopedagogic special n instituii, organizaii i comunitate, specifice pentru persoanele cu deficiene/handicap;

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Intervenia logopedic (preventiv i curativ); Evaluarea copiilor, elevilor si tinerilor cu CES; Intervenii psihopedagogice specifice pentru persoanele cu deficiene/handicap. Participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica specifica, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca/act de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. Nivel III psiholog principal Competente profesionale specifice* psihopedagogie speciala Evaluarea si psihodiagnoza tipului i severitii disfunciei persoanelor cu deficiene/handicap; Consilierea persoanelor cu deficiene/handicap i a familiilor acestora; Asistena, consilierea i intervenia psihopedagogic special n instituii, organizaii i comunitate, specifice pentru persoanele cu deficiene/handicap; Intervenia logopedic (preventiv i curativ); Evaluarea copiilor, elevilor si tinerilor cu CES; Intervenii psihopedagogice specifice pentru persoanele cu deficiene/handicap. Fundamentarea si adaptarea profesionala, constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica specifice, coordonarea, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca/act de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Competente profesionale de specialitate in psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale (psihologie militara)

Nivel I psiholog practicant sub supervizare Competente profesionale specifice* psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale Evaluarea psihologica/psihodiagnostica individuala (evaluarea psihoaptitudinala generala si controlul psihologic periodic), in vederea seleciei candidailor pentru instituiile militare/din domeniul securitatii nationale, a personalului militar si civil din cadrul unitatilor militare/din domeniul securitatii nationale, identificarea factorilor psihologici relevanti pentru activitatea si mediul militar/de securitate nationala, in timp de pace i n timpul operaiilor specifice; Investigarea caracteristicilor psihologice ale pregtirii pentru lupt si a factorilor psihologici care influeneaz participarea i performana n lupt, cercetarea rolului proceselor cognitive i reglatorii n activitatea militar/de securitate nationala, investigarea psihologica a modalitilor de reducere a nivelului de stres ocupaional i al stresului n lupt; Acordarea feedback-ului. *Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia incheierii si executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat in specialitatea psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale (psihologie militara), precum si cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 3 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca/act de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Nivel II psiholog practicant autonom Competente profesionale specifice* psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale Evaluarea psihologica/psihodiagnostica individuala (evaluarea psihoaptitudinala generala si controlul psihologic periodic), in vederea seleciei candidailor pentru instituiile militare/din domeniul securitatii nationale, a personalului militar si civil din cadrul unitatilor militare/din domeniul securitatii nationale, identificarea factorilor psihologici relevanti pentru activitatea si mediul militar/de securitate nationala, in timp de pace i n timpul operaiilor specifice; Investigarea caracteristicilor psihologice ale pregtirii pentru lupt si a factorilor psihologici care influeneaz participarea i performana n lupt, cercetarea rolului proceselor cognitive i reglatorii n activitatea militar/de securitate nationala, investigarea psihologica a modalitilor de reducere a nivelului de stres ocupaional i al stresului n lupt; Interventia psihologica si optimizarea comportamentului decizional i psiho-relaional al comandantului, evaluarea potenialului de performan al lupttorilor; evaluarea solicitrilor psihofizice ale mediului specific de lupta (cmpului de lupt); Evaluarea psihologica pentru obtinerea si mentinerea permisului de arma, respectiv avizarea sau redobandirea acestuia**; Acordarea feedback-ului. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca/act de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. **Psihologul din afara sistemului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, trebuie sa faca dovada parcurgerii unui stagiu de formare profesionala continua specific, care include si un modul de pregtire n domeniul armelor i munitiilor.

Nivel III psiholog specialist Competente profesionale specifice* psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale Evaluarea psihologica/psihodiagnostica individuala (evaluarea psihoaptitudinala generala si controlul psihologic periodic), in vederea seleciei candidailor pentru instituiile militare/din domeniul securitatii nationale, a personalului militar si civil din cadrul unitatilor militare/din domeniul securitatii nationale, identificarea factorilor psihologici relevanti pentru activitatea si mediul militar/de securitate nationala, in timp de pace i n timpul operaiilor specifice; Investigarea caracteristicilor psihologice ale pregtirii pentru lupt si a factorilor psihologici care influeneaz participarea i performana n lupt, cercetarea rolului proceselor cognitive i reglatorii n activitatea militar/de securitate nationala, investigarea psihologica a modalitilor de reducere a nivelului de stres ocupaional i al stresului n lupt; Interventia psihologica si optimizarea comportamentului decizional i psiho-relaional al comandantului, evaluarea potenialului de performan al lupttorilor; evaluarea solicitrilor psihofizice ale mediului specific de lupta (cmpului de lupt); Acordarea feedback-ului; Evaluarea psihologica pentru obtinerea si mentinerea permisului de arma, respectiv avizarea sau redobandirea acestuia**; Participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare specifica, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca/act de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. **Psihologul din afara sistemului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, trebuie sa faca dovada parcurgerii unui stagiu de formare profesionala continua specific, care include si un modul de pregtire n domeniul armelor i munitiilor.

Nivel IV psiholog principal Competente profesionale specifice* psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale Evaluarea psihologica/psihodiagnostica individuala (evaluarea psihoaptitudinala generala si controlul psihologic periodic), in vederea seleciei candidailor pentru instituiile militare/din domeniul securitatii nationale, a personalului militar si civil din cadrul unitatilor militare/din domeniul securitatii nationale, identificarea factorilor psihologici relevanti pentru activitatea si mediul militar/de securitate nationala, in timp de pace i n timpul operaiilor specifice;

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Investigarea caracteristicilor psihologice ale pregtirii pentru lupt si a factorilor psihologici care influeneaz participarea i performana n lupt, cercetarea rolului proceselor cognitive i reglatorii n activitatea militar/de securitate nationala, investigarea psihologica a modalitilor de reducere a nivelului de stres ocupaional i al stresului n lupt; Interventia psihologica si optimizarea comportamentului decizional i psiho-relaional al militarilor/resurselor umane, evaluarea potenialului de performan al lupttorilor; evaluarea solicitrilor psihofizice ale mediului specific de lupta (cmpului de lupt); Acordarea feedback-ului; Evaluarea psihologica pentru obtinerea si mentinerea permisului de arma, respectiv avizarea sau redobandirea acestuia**; Fundamentarea si adaptarea profesionala, constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare psihologica specifice, coordonarea, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca/act de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. **Psihologul din afara sistemului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, trebuie sa faca dovada parcurgerii unui stagiu de formare profesionala continua specific, care include si un modul de pregtire n domeniul armelor i munitiilor.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Competente profesionale de specialitate in psihologie judiciara aplicata in domeniul ordinii publice si cercetarii penale

Nivel I psiholog practicant sub supervizare Competente profesionale specifice* psihologie judiciara aplicata in domeniul ordinii publice si cercetarii penale Evaluarea psihologica/psihodiagnoza actului infractional, evaluarea mecanismelor psihologice si psihosociale implicate n activitatea infracional, identificarea particularitile psihologice ale personalitii infracionale, a victimei, analizarea marturiei judiciare, specifice etapei de cercetare penala, din cadrul urmaririi penale; Evaluarea structurii i mecanismelor psihologice ale comportamentului simulat, inclusiv prin tehnica poligraf; Evaluarea psihologica/psihodiagnoza in vederea seleciei candidailor pentru structurile de politie, a personalului de politie, precum si controlul periodic al acestora. *Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia incheierii si executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat in specialitatea psihologie judiciara aplicata in domeniul ordinii publice si cercetarii penale, precum si cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 3 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca/act de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. Nivel II psiholog practicant autonom Competente profesionale specifice* - psihologie judiciara aplicata in domeniul ordinii publice si cercetarii penale Evaluarea psihologica/psihodiagnoza actului infractional, evaluarea mecanismelor psihologice si psihosociale implicate n activitatea infracional, identificarea particularitile psihologice ale personalitii infracionale, a victimei, analizarea marturiei judiciare, specifice etapei de cercetare penala, din cadrul urmaririi penale; Evaluarea structurii i mecanismelor psihologice ale comportamentului simulat, inclusiv prin tehnica poligraf**; Evaluarea psihologica pentru obtinerea si mentinerea permisului de arma, respectiv avizarea sau redobandirea acestuia***; Evaluarea psihologica/psihodiagnoza in vederea seleciei candidailor pentru structurile de politie, a personalului de politie, precum si controlul periodic al acestora. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca/act de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

** Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala sau a unui curs universitar de master/doctorat in specialitate in tehnica poligraf, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania. ***Psihologul din afara sistemului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, trebuie sa faca dovada parcurgerii unui stagiu de formare profesionala continua specific, care include si un modul de pregtire n domeniul armelor i munitiilor.

Nivel III psiholog specialist Competente profesionale specifice* psihologie judiciara aplicata in domeniul ordinii publice si cercetarii penale Evaluarea psihologica/psihodiagnoza actului infractional, evaluarea mecanismelor psihologice si psihosociale implicate n activitatea infracional, identificarea particularitile psihologice ale personalitii infracionale, a victimei, analizarea marturiei judiciare, specifice etapei de cercetare penala, din cadrul urmaririi penale; Evaluarea structurii i mecanismelor psihologice ale comportamentului simulat, inclusiv prin tehnica poligraf; Evaluarea psihologica/psihodiagnoza in vederea seleciei candidailor pentru structurile de politie, a personalului de politie, precum si controlul periodic al acestora; Evaluarea psihologica pentru obtinerea si mentinerea permisului de arma, respectiv avizarea sau redobandirea acestuia**; Asistenta psihologica a politistilor, a victimei si faptuitorului (agresorului); Cercetarea solicitrilor psihofizice ale activitatii de politie, respectiv, ale cercetarii penale, cercetarea, experimentarea, realizarea si validarea de metodologii pentru selectia, cunoasterea si asistenta psihologica a personalului de politie, precum si a participantilor la cercetarea penala; Participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare specifica, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca/act de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. **Psihologul din afara sistemului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, trebuie sa faca dovada parcurgerii unui stagiu de formare profesionala continua specific, care include si un modul de pregtire n domeniul armelor i munitiilor.

Nivel IV psiholog principal Competente profesionale specifice* psihologie judiciara aplicata in domeniul ordinii publice si cercetarii penale Evaluarea psihologica/psihodiagnoza actului infractional, evaluarea mecanismelor psihologice si psihosociale implicate n activitatea infracional, identificarea particularitile psihologice ale

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

personalitii infracionale, a victimei, analizarea marturiei judiciare, specifice etapei de cercetare penala, din cadrul urmaririi penale; Evaluarea structurii i mecanismelor psihologice ale comportamentului simulat, inclusiv prin tehnica poligraf; Evaluarea psihologica/psihodiagnoza in vederea seleciei candidailor pentru structurile de politie, a personalului de politie, precum si controlul periodic al acestora; Evaluarea psihologica pentru obtinerea si mentinerea permisului de arma, respectiv avizarea sau redobandirea acestuia**; Asistenta psihologica a politistilor, a victimei si faptuitorului (agresorului); Cercetarea solicitrilor psihofizice ale activitatii de politie, respectiv, ale cercetarii penale, cercetarea, experimentarea, realizarea si validarea de metodologii pentru selectia, cunoasterea si asistenta psihologica a personalului de politie, precum si a participantilor la cercetarea penala; Fundamentarea si adaptarea profesionala, constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare psihologica specifice, coordonarea, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu. * Psihologul poate sa-si exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maxim 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de munca/act de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004. **Psihologul din afara sistemului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, trebuie sa faca dovada parcurgerii unui stagiu de formare profesionala continua specific, care include si un modul de pregtire n domeniul armelor i munitiilor.

Se aplica de la data intrarii in vigoare a noii specialitati profesionale. Pana la intrarea in vigoare a noii specialitati profesionale, competentele profesionale pentru specialitatea psihologie judiciara evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf se stabilesc, la propunerea comisiei aplicative, prin dispozitie a presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

CUPRINS: STANDARDE DE CALITATE IN SERVICIILE PSIHOLOGICE (SCSP)

Partea generala Cartea I Norme privind competentele profesionale ale psihologilor cu drept de libera practica Cartea a II-a Ghid general de bune practici in profesia de psiholog (furnizarea serviciilor psihologice) Partea speciala Cartea a III-a Ghid de bune practici in domeniul psihologiei clinice, consilierii psihologice si psihoterapiei Cartea a IV-a Ghid de bune practici in domeniul psihologiei muncii (ocupationale) si organizatiilor, psihologiei transporturilor (traficului) si psihologiei aplicate in servicii Cartea a V-a Ghid de bune practici in domeniul psihologiei educatiei, consilierii scolare si vocationale si psihopedagogiei speciale Cartea a VI-a Ghid de bune practici in domeniul psihologiei aplicate in domeniul securitatii nationale (psihologie militara) si psihologiei judiciara aplicata in domeniul ordinii publice si cercetarii penale

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013

Standarde de calitate in serviciile psihologice (SCSP) Ediia I

Redacia ediiei Consultani tiintifici: Delia Mihaela VRG Coordonator i redactor: tefan Iulian-Laureniu Colaboratori sau ali consultani tiintifici i profesionali: Nicolae MITROFAN, Elena Otilia VLADISLAV, Angelica HLMJAN, Laura Cristina PTRU, Daniela HIERA, Laureniu MITROFAN, Oana SANDOVICI, Tudorel BUTOI, Doru POPOVICI, Florin VERZA, Alexandru JIANU

Mihai ANIEI

tefan Iulian-Laureniu

Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romania* Comisia de psihologie clinic i psihoterapie Laureniu MITROFAN preedinte, Vasile MIHESCU vicepreedinte, Aurora SZENTGOTAI-TTAR secretar, Victor BADEA, Iulia Odette DIMITRIU, Bianca MACAVEI, Oana Maria SANDOVICI, Ermina SOROCIANU, Simona Corina TRIFU, Cristian VASILE, Elena Otilia VLADISLAV Comisia de psihologia muncii, transporturilor i serviciilor Gheorghe Doru MUNTEANU preedinte, Ioan Ciprian RULEA vicepreedinte, Angelica HLMJAN secretar, Anghel Ilie GRDINARU, Puiu MIHAI, Laura Cristina PTRU, Delia Mihaela VRG Comisia de psihologie educaional, consiliere colar i vocaional Florin VERZA preedinte, Ioana GOLU vicepreedinte, Geanina CUCU-CIUHAN secretar, Diana IOANE, Doru Vlad POPOVICI, Anioara SANDOVICI, Mihaela STERIAN Comisia de psihologie pentru aprare, ordine public i siguran naional Tudorel BUTOI preedinte, Alexandru JIANU vicepreedinte, Adrian PRISCARU secretar, Pantilimon Alexandru GIANU, tefania Mirela Oana TURC, Hadrian Marius Jean VAIDA, Teodor VOICU Comisia metodologic Florinda Tinella GOLU preedinte, Viorel ROBU vicepreedinte, Roxana Viorica MAIER secretar, Eugen AVRAM, Delia Iuliana BRLE, Ioan GOTC, Zoia VOCHI Comisia de deontologie i disciplin Tamara ISCRU preedinte, Richard Vilmos ZOOR vicepreedinte, Loredana Ramona IOCA PORA secretar, Aurelian DAVIOIU, Gabriela Cornelia HUM-URSACHI, Carmen Ctlina IOAN, Adrian LUCA

*Membru al EFPA - European Federation of Psychologists Associations Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013 Toate drepturile rezervate. Reproducerea integrala sau partiala a textului si stocarea sa intr-o baza de date, fara acordul prealabil scris al reprezentantului legal al Colegiului Psihologilor din Romania este interzisa si se pedepseste in conditiile legii.

Copyright Colegiul Psihologilor din Romania, 2013