Sunteți pe pagina 1din 9

GRILA "OPERAII I APARATE", 1.

Pentru transportul fluidelor gazoase se folosesc: a pompe centrifuge i pompe de vid ; b ventilatoare, compresoare i pompe de vid ; c elevatoare i compresoare ; 2. Din categoria pompelor volumice cu elemente mobile i cu micare alternativ fac parte: a pompele cu piston i pompele cu membran ; b pompele cu piston i pompele cu ro!i din!ate ; c pompele volumice rotative i pompele centrifuge ; ". Din categoria pompelor f r elemente mobile fac parte: a sifonul, monte#usul i pompa cu melc ; b pompa cu aer i pompa cu rotoare profilate ; c si!onul, pompa cu aer, monte"usul, in"ectorul i e"ectorul ; $. Pompele centrifuge folosite %n industria alimentar pot fi: a # monoeta"ate ; b multieta#ate cu simpl sau dubl aspira!ie ; c multieta"ate i monoeta"ate cu simpl sau dubl aspira$ie ; &. 'are din opera!iile te(nologice necesit instala!ii de vid: a pasteurizare, sterilizare, blansare; b concentrare prin evaporare, sedimentare, centrifugare; c uscare, concentrare prin evaporare, distilare, recti!icare; d amestecare, m run!ire, sp lare; ). *levatoarele cu cup se folosesc pentru: a transportul pe orizontal a produselor granulare; b transportul pe vertical a suspensiilor; c transportul pe vertical a produselor %ranulare i pulverilente ; d transportul pe orizontal i pe vertical a produselor solide ; +. ,ransportul pneumatic se folosete pentru: a transportul pe ori&ontal i pe vertical a produselor solide sub !orm de %ranule i pulberi ; b transportul pe vertical a produselor solide sub form de buc !i ; c transportul pe orizontal a produselor lic(ide ; -. .iteza fluidului care realizeaz transportul pneumatic al produselor solide trebuie s fie : a mai mare dec't vite&a de plutire a particulelor care alc tuiesc amestecul ; b egal cu viteza de plutire a paticulelor care alc tuiesc amestecul ;

c mai mare dec t viteza de plutire a amestecului care alc tuiesc amestecul ; /. Prin sistem eterogen se %n!elege: a un sistem format dintr0o singur faz cu compozi!ie omogen ; b un sistem !ormat din cel pu$in dou componente, a!late (n stare de a%re%are di!erit , cu compo&i$ie omo%en i propriet $i !i&ice bine de!inite numite !a&e; c un amestec format numai din particule solide ; 11. 2edimentarea este opera!ia te(nologic prin care se realizeaz sub ac!iunea c3mpului gravita!ional: a 0 separarea fazelor constituiente dintr0un amestec eterogen; b separarea amestecurilor solide %n func!ie de m rimea particulelor; c separarea amestecurilor solide (n !unc$ie de %reutatea speci!ic a particulelor; 11. 4ela!ia: v s =
2V g p m reprezint calcului: Sp m

a viteza de circula!ia a fluidului printr0o conduct ; b viteza critic de plutire a particulelor la transportul pneumatic ; c vite&a de sedimentare a particulelor solide a!late (ntr)un sistem etero%en sub ac$iunea c'mpului %ravita$ional;
2 "H 2 m reprezint calcului: 12. 4ela!ia: d min = vo

$ L

g p

a diametrului particulelor dintr0o suspensie care sedimenteaz sub ac!iunea c3mpului gravita!ional ; b # diametrului minim al particulelor dintr)o dispersie %a&oas care sedimentea& sub ac$iunea c'mpului %ravita$ional ; c diametrului minim al particulelor care sedimenteaz sub ac!iunea c3mpului centrifug ; 1". 'amerele de sedimentare cu perete sunt destinate s realizeze opera!ia de: a sedimentare a suspensiilor %n c3mp gravita!ional ; b sedimentarea emulsiilor %n c3mp gravita!ional ; c sedimentare a dispersiilor %a&oase (n c'mp %ravita$ional ; d sedimentare a dispersiilor gazoase %n c3mp centrifug ; 1$. 4ela!ia: v s =
1 g 2 d reprezint calculul vitezei de: 1- m

a deplasare a particulelor dintr0un sistem eterogen ; b sedimentare (n c'mp %ravita$ional a particulelor de !orm s!eric dintr)o suspensie ce cur%e (n re%im laminar ; c sedimentarea %n c3mp centrifug a particulelor dintr0o dispersie ; 1&. Decantorul cu sifon reglabil se folosete pentru sedimentarea:

a suspensiilor sub ac$iunea c'mpului %ravita$ional ; b dispersiilor gazoase sub ac!iunea c3mpului gravita!ional ; c suspensiilor prin centrifugare ; 1). Decantorul dreptung(iular se folosete pentru: a separarea emulsiilor prin centrifugare ; b separarea suspensiilor prin centrifugare ; c separarea suspensiilor prin sedimentare (n c'mp %ravita$ional; 1+. *mulsiile sunt sisteme eterogene formate din: a cel pu$in dou !ose de natur lic*id ; b dou faze de natur solid i lic(id ; c din trei faze de natur lic(id , solid i gazoas ; 1-. .asele florentine realizeaz separarea prin sedimentare a sistemelor eterogene de natura: a suspensiilor; b # emulsiilor; c dispersiilor; 1/. 5pera!ia de sedimentare %n c3mp centrifug poart denumirea de: a filtrare ; b sedimentare ; c centri!u%are ; 21. 4ela!ia: v sc =
1 d 2 p m 2 r reprezint calculul: 1- m

a volumului particulei separate prin centrifugare ; b viteza de sedimentare %n c3mp gravita!ional; c 0 vite&a de sedimentare a particulelor dintr)o suspensie sub ac$iunea c'mpului centri!u%; 21. 'entrifuga decantoare cu func!ionare discontinu cu rotor necompartimentat are %n componen! : a talere cilindrice; b talere tronconice perforate; c talere tronconice neperforate; d tob centri!u% ; 22. 'entrifuga decantoare cu rotor compartimentat poate fi: a cu taler tronconice per!orate; b # cu taler cilindrice, cu taler tronconice +per!orate sau neper!orate,, cu !unc$ionare continu sau discontinu ; c # cu taler tronconice pe!orate sau neper!orate; 2". 'entrifuga orizontal are %n componen! :

a tob cu talere tronconice; b # tob ori&ontal cilindric sau tronconic ; c # tob cilindro)tronconic ; 2$. Pentru separarea dispersiilor gazoase %n c3mp centrifug se folosesc: a cicloane; b centrifuge; c fitre; 2&. 6idrociclorul se folosete pentru separarea %n c3mp centrifug a sistemelor eterogene de natura: a suspensiilor; b dispersiilor; c emulsiilor; 2). 7iltrarea este opera!ia te(nologic de separare a sistemelor de natura: a emulsiilor; b suspensiilor; c # dispersiilor; d suspensiilor,emulsiilor i dispersiilor; 2+. 4ela!ia: q v =
p d $ reprezint calculul: 12- h

a presiunii de filtrare; b debitul de fluid filtrat ; c debitul unitar de !luid !iltrat printr)un sin%ur por ; 2-. 4ela!ia: .8 S f
: R22 R12 9 t reprezint calculul: cs

a volumului de !iltrat pentru intervalul de !iltrare +-, t, ; b viteza fluidului pe durata de filtrare ; c volumul de precipita!ii rezultate la filtrare ; 2/. 7iltrele pneumatice cu saci se folosesc pentru filtrarea: a emulsiilor; b suspensiilor; c dispersiilor; "1. Pentru filtrele cu func!ionare la presiune (idrostatic , opera!ia de filtrare se realizeaz sub ac!iunea: a presiunii create de instala!ia (idrostatic ; b depresiunii create de instala!ia de vid; c %reut $ii coloanei de lic*id;

"1. ;a filtrele0pres suspensia circul sub ac!iunea : a depresiuni :vid9; b presiunii de -,. # /,- 0pa; c sub ac!iunea greut !ii coloanei de lic(id; "2. 7iltrele cu cuv au %n componen! : a pl ci dreptung(iulare :p trate9; b elemente !iltrante montate (ntr)un recipient cilindric; c tambur pentru filtrare; "". 7iltrele cu func!ionare sub vid pot fi cu: a tambur; b # discuri; c # band i tambur cu band ; d pl ci; "$. 'entrifugele filtrante realizeaz seprarea amestecurilor sub form de: a emulsii; b suspensii; c dispersii; "&. 2epararea amestecurilor solide %n func!ie de grosimea particulelor se realizeaz cu: a site cu orificii rotunde; b site cu ori!icii alun%ite; c trioare; "). 2epararea amestecurilor solide %n func!ie de lungimea particulelor se realizeaz cu: a sita cu orificii rotunde; b sita cu orificii alungite; c trioare; "+. 2epararea amestecurilor solide %n func!ie de l !imea particulelor se realizeaz cu: a sit cu ori!icii rotunde; b sit cu orificii alungite; c trioare; "-. Pentru amestecarea produselor solide se folosesc: a mala<oare cu cuv i organe de lucru de tip ancor ; b amestec toare cu recircularea fluidului; c # amestec toare cu or%ane de lucru de tipul rotoarelor cu palete sau cu spir melcat ;

"/. =mestecarea produselor consistente se poate face cu:

a # mala1oare; b amestec toare verticale cu nec; c amestec toare cu elice; $1. =mestecarea produselor de natur lic(id se realizeaz cu: a amestec toare orizontale cu rotori melca!i; b amestec toare cu or%ane de lucru de tip a%itator; c mala<oare cu cuv detaabil ; $1. Pentru m run!irea cerealelor se folosesc: a mori cu ciocane; b # mori cu val$uri; c mori elicoidale; d dezintegratoare; $2. =paratele de m run!it cu cu!ite fi<e i mobile se folosesc pentru: a t ierea le%umelor i !ructelor cu te1tur tare i semitare; b m cinarea cerealelor; c m run!irea fin a marcurilor; $". 'oncentrarea orin evaporare sub vid se realizeaz cu: a # instala$ii de evaporare cu simplu e!ect; b # instala$ii de evaporare cu e!ect multiplu; c cazane duple<;

$$. 4ela!ia:

A1 = S 1

c f t f ci t i i i
" 1 > 1

+A

i cf tf
"

i i
" 1

> 1

reprezint calculul:

a cantit !ii de ap care se elimin prin evaporare; b cantitatea de produs finit ob!inut %n urma opera!iei de evaporare; c cantitatea de abur necesar pentru prelucrarea cantit $ii de produs +2 -, (n vederea evapor rii cantit $ii de ap +A,; $&. 'ondensarea este opera!ia te(nologic care %nso!ete: a opera$iile te*nolo%ice cu trans!er de c ldur i mas ; b opera!iile te(nologice cu transfer de c ldur ; c opera!iile te(nologice cu transfer de impuls i c ldur ; $). 'ondensatoarele de amestec sunt aparate cu func!ionare %n: a contracurent; b # ec*icurent;

c pelicular; $+. 4ela!ia:

Qa

= A1

" i1 ct

c :t

ti 9

reprezint : a debitul de ap pentru condensarea cantit $ii de vapori A- ; b necesarul de abur pentru func!ionarea condensatorului; c cantitatea de ap rezultat %n urma opera!iei de condensare; $-. 5pera!ia de pasteurizare %n vrac se realizeaz cu: a sc*imb toare de c ldur cu pl ci sau cu $evi concentrice; b autoclave; c instala!ii de blanare; $/. ,emperatura de pasteurizare a produselor alimentare este de: a mai mic de )&1 '; b 34 # /--- 5; c mai mare de 1111 '; &1. 5pera!ia de sterilizare se realizeaz cu: a aer cald +/6- # 7--- 5,; b # vapori sub presiune +/7- # /6-- 5,; c gaze de aerdere :1&1 2&11 '9; d %nc lzirea la -11 '; &1. 5pera!ia te(nologic de sterilizare se realizeaz cu: a cazane duple<; b sc(imb toare cu pl ci la temperatura de 1111 '; c autoclave verticale i ori&ontale; &2. 5pera!ia de uscare se realizeaz cu: a # trans!er de c ldur i mas ; b impuls de mas ; c transfer de c ldur i impuls de mas ; &". 5pera!ia de uscare %n industria alimentar folosete ca agent de uscare: a aer cald; b gaze de ardere; c aer cald i gaze de ardere temperatur i umiditate controlat ;

&$. 4ela!ia: L =

U reprezint calculul: 2 1

a cantit !ii de aer pentru uscare; b debitului de alimentare cu produs; c cantit $ii de ap eliminat pe durata usc rii; &&. Produsele din industria alimentar supuse opera!iei de uscare pot fi: a solide i gazoase; b solide i lic*ide; c solide, lic(ide i consistente; &). =paratele i instala!iile pentru uscare pot func!iona: a la presiune atmos!eric ; b # sub vid; c la suprapresiune; &+. ?scarea prin pulverizare se realizeaz prin: a convenc$ii; b conduc!ii; c radia!ie; d strat fluidizat; &-. 5pera!ia de distilare se realizeaz cu transfer de: a mas i impuls; b c ldur i mas ; c c ldur ; &/. Distilarea simpl cu func!ionare discontinu se realizeaz cu: a aparate de distilare cu o bla& ; b aparate de distilare cu dou blaze; c coloan de distilare; )1. Distilarea simpl continu se realizeaz cu: a aparate de distilare cu dou blase; b coloane de distilare cu talere i clopote; c coloane de distilare i rectificare; 289IE5TE :E 2I;TE<= /> Opera$ii i aparate pentru transportul lic*idelor? strcutura agregatului de pompare i principalii parametri hidraulici clasificarea pompelor construia i funcionarea pompelor centrifuge

2. Opera$ia de concentrare prin evaporare: scopul clasificare principiile de funcionare a aparatelor ". Opera$ia de separare prin sedimentare: scopul clasificare ba ele teoretice ale separ!rii "n c#mp gravitaional $. @iltrarea sistemelor etero%ene: scopul clasificare ba ele teoretice ale filtr!rii &. Opera$ia de condensare: scopul clasificare aparate pentru condensare ba ele teoretice al operaiei de condensare