Sunteți pe pagina 1din 12

CUPRINS:

CUPRINS.....................................................................................................1 I. ACIUNEA N REVENDICARE..........................................................2 1. Definirea noiunii..........................................................................2 2. Caracterele juridice ale aciunii n revendicare............................3 3. Condiiile de exercitare ale aciunii n revendicare......................4 II. REVENDICAREA BUNURILOR IMOBILE.....................................5 1. Proba dreptului de proprietate......................................................5 2. Caracterul imprescriptibil al aciunii n revendicare.................... 3. !fectele aciunii n revendicare...................................................." 3.1. #estituirea bunului.............................................................$ 3.2. #estituirea fructelor produse de bun..................................$ 3.3. %coperirea c&eltuielilor efectuate n le'(tur( cu bunul...1) III. BIBLIOGRAFIE.................................................................................12

I. ACIUNEA N REVENDICARE

1. Definirea noiunii Aciunea n revendicare repre*int( aceea aciune real( +i petitorie prin care proprietarul neposesor cere recunoa+terea dreptului s(u de proprietate +i restituirea bunului s(u de la posesorul neproprietar. %ciunea n revendicare poate fi introdus( numai de titularul dreptului de proprietate. Pentru a fi admisibil( o asemenea aciune trebuie, ca titularul s( fie proprietarul unic al bunului n liti'iu. Dac( bunul se afl( n proprietate comun(, aciunea n revendicare este admisibil( numai dac( ea este introdus( de toti coproprietarii. -n sin'ur coproprietar f(r( acordul celorlali, nu poate intenta o aciune n revendicare admisibil( deoarece aciunea n revendicare este un act de dispo*iie iar asemenea acte nu pot fi nc&eiate dec.t cu respectarea principiului unanimit(ii. %stfel coproprietarul nu poate introduce aciunea n revendicare mpotriva terilor. %ciunea se poate exercita de toi cop(rta+ii c(rora le aparine proprietatea, deoarece aciunea n revendicare are ca scop recunoa+terea dreptului de proprietate al reclamantului asupra bunului n liti'iu +i readucerea lui n patrimoniul acestuia, iar nu n simpla recunoa+tere a dreptului de proprietate asupra unei cote p(ri ideale nedeterminate de materialitatea sa. #ecent doctrina +i jurisprudena noastr( susin c( aciunea n revendicare nu este un act de dispo*iie ci un act de conservare. Prin actele de conservare se urm(re+te evitarea unei pierderi materiale sau dispariia unui drept. %cestea, dac( sunt nc&eiate de un sin'ur coproprietar sunt validate f(r( re*erve de jurispruden( pe temeiul 'estiunii de afaceri. Printre actele de conservare se admit +i actele de ntrerupere a prescripiei.
2

Deci, aciunea n revendicare fiind un act de conservare este admisibil( c&iar dac( este intentat( de un sin'ur coproprietar.1 %ctul de conservare este n esena sa un act care tinde s( mpiedice ca un bun s( ias( dintr/un patrimoniu2, el este un act necesar +i ur'ent. 2. Caracterele juridice ale aciunii n revendicare %ciunea n revendicare pre*int( urm(toarele caracteristici0 este o aciune petitorie 1 ntru/c.t prin ea se pune n discuie nsu+i dreptul de proprietate al reclamantului. %cesta va trebui ntotdeauna s( fac( dovada dreptului s(u de proprietate, iar dac( reclamantul nu va face aceast( dovad( aciunea se va respin'e c&iar dac( p.r.tul deine bunul f(r( titlu. Prin actiunea n revendicare se ap(r( dreptul de proprietate n timp ce prin aciunile posesorii se ap(r( posesia2 este o aciune real 1 datorit( faptului c( ea se ntemeia*( +i ap(r( nsu+i dreptul de proprietate asupra unui bun, care prin natura lui este un drept real, ce imprim( aciunii acela+i caracter real +i se deosebe+te de aciunile personale, ca de exemplu, aciunea deriv.nd din contractul de locaie, contractul de depo*it prin care se cere restituirea lucrului +i au ca temei dreptul de crean( n(scut din contract2 este o aciune imprescriptibil sub aspect extinctiv 1 deoarece oric.t timp nu ar fi exercitat( aceast( aciune nu se stin'e dec.t odat( cu stin'erea dreptului de proprietate. 3tin'erea dreptului de proprietate are loc doar n ca*ul n care o alt( persoan( a dob.ndit bunul, dup( ca*, prin u*ucapiune sau prin posesie de bun( credin(. %stfel observ(m c(0 dreptul de proprietate are un caracter perpetuum ce nu
1

D. C&iric( 1 Posibilitatea exercit(rii aciunii n revendicare de c(tre un sin'ur coindivi*ar 1 #evista Dreptul nr. 1141$$", pa'. 2" 1 2$ 2 5. -n'ureanu, 6unteanu C. 1 Drept civil. Drepturi reale, !ditura 7umina7ex, 8ucure+ti, 2))3, pa'. 1)3

se stin'e prin neu* +i proprietatea repre*int( starea juridic( normal( +i cuprinde cele mai ntinse atribute asupra lucrului. 3. Condiiile de exercitare ale aciunii n revendicare 9n funcie de obiectul s(u care poate fi un bun mobil sau imobil individual determinat, observ(m ca aciunea n revendicare poate fi clasificat( n0 aciune n revendicare mobiliar(2 aciune n revendicare imobiliar(. %ciunea n revendicare fie c( este mobiliar( sau imobiliar( poate fi exercitat numai de ctre titularul dreptului de proprietate exclusiv asupra lucrului revendicat +i n consecin(0
coproprietarul nu poate introduce aciunea mpotriva celorlali

cop(rta+i, ntru/c.t nu au un drept exclusiv asupra p(rilor ce li se cuvin, dar ei vor putea introduce aciunea dup( partaj. 9n situaia n care coproprietarul face dovada c( a st(p.nit bunul distinct, exercit.nd o posesie ce duce la dob.ndirea propriet(ii prin u*ucapiune, va putea introduce aciunea mpotriva celorlali coproprietari; mpotriva terilor, nu se va putea intenta o aciune de c(tre coproprietari sau coindivi*i, ci exercitarea aciunii se va putea face de toi cop(rta+ii coproprietari. 6otivaia unei astfel de aciuni se ba*ea*( pe mprejurarea c( aciunea n revendicare are scopul recunoa+terii dreptului de proprietate al reclamantului +i nu simpla recunoa+tere a acestui drept asupra unei cote/p(ri ideale nedeterminate material2 aciunea n revendicare asupra unui bun comun al soilor se poate introduce +i de c(tre unul din soi, n ba*a pre*umiei mandatului
4

reciproc2 dac( aciunea prive+te un bun imobil, atunci nu poate fi introdus( de un sin'ur so, n acest ca* nemaiexist.nd pre*ena de mandat reciproc.

II. REVENDICAREA BUNURILOR IMOBILE

%ciunea n revendicare a imobilelor prive+te mai multe aspecte0 proba dreptului de proprietate2 caracterul imprescriptibil al aciunii n revendicare. 1. Proba dreptului de proprietate Proba dreptului de proprietate i incumb( reclamantului care pretinde c( este proprietarul imobilului. 1 Codul civil2 prevede c( cel ce face o propunere naintea judec(ii trebuie s( o dovedeasc(. #evendicarea este intentat( impotriva posesorului actual, p.r.t n revendicare +i pre*umat proprietar p.n( la proba contrar(. #eclamantul este cel care trebuie s( justifice n mod po*itiv dreptul pe care l invoc( +i nu se poate limita s( demonstre*e c( p.r.tul este f(r( drept. %stfel el este obli'at s( pre*inte probe deoarece judecata implic( o comparaie a posesiilor +i a titlurilor. Proba dreptului de proprietate nu este deloc simplu de dovedit, de aceea aceasta a primit denumirea de probatio diabolic(, deoarece n sistemul nostru de drept nscrisul translativ de proprietate nu poate face dovada deplin( a dreptului de proprietate dec.t dac( eman( de la adev(ratul proprietar. Partea dificil( este c( pentru ca o persoan( s( fie considerat( cu
1 2

!. :. Popa 1 %c+iunea n revendicare 1 !ditura 7umina7ex, 8ucure+ti, 1$$", pa'. 5; 1 5 Codul civil, art. 11;$

adev(rat proprietar, ea trebuie s( dovedeasc( c( a dob.ndit bunul tot de la un adev(rat proprietar si a+a mai departe. Dac( exist( doar unul sin'ur care nu a fost proprietar adev(rat, toi cei care i/au succedat nu puteau s( dob.ndeasc( imobilul n mod le'al. %stfel nc.t, revendicatul trebuie s( dovedeasc( c( toi transmi(torii anteriori au avut calitatea de adev(rai proprietari, ceea ce cel mai adesea este imposibil, Codul Civil a statuat c( sin'ura dovad( deplin( +i absolut( a dreptului de proprietate imobiliar( o constituie u*ucapiunea, care n ca*ul unei posesii ndelun'ate consolidea*( dreptul de proprietate f(r( a mai fi necesar( nici un fel de prob( asupra titlului autorului +i a+a mai departe. Doctrina1 +i jurisprudena au stabilit cateva re'uli pentru atenuarea acestor dificult(i referitoare la proba dreptului de proprietate0 atunci c.nd cele dou( p(ri au c.te un titlu care provine de la acela+i autor, va avea preferin( acela care a transcris primul titlul, n re'istrul de publicitate imobiliar(. Dac( nici una din p(ri nu +i/a transcris titlul va fi preferat acela dintre titluri care are data mai vec&e2 atunci cand titlurile provin de la autori diferii, se compar( titlurile ntre ele +i va fi mai puternic acela care are la ba*( un autor care are un drept preferenial. %stfel se va aplica principiul potrivit c(ruia nimeni nu poate transmite altuia mai multe drepturi dec.t are2 c.nd numai una dintre p(ri are titlu +i acesta aparine reclamantului, acesta c.+ti'( cu condiia ca titlul s( emane de la un ter +i s( poarte o dat( anterioar( nceperii posesiei p.r.tului2 dac( nici una dintre p(ri nu are titlu +i nu poate face dovada u*ucapiunii, se va da c.+ti' de cau*( posesorului, iar dac( ambele p(ri au avut succesiv posesia bunului, se compar( cele dou( posesii
1

C. 3t(tescu, C. 8.rsan 1 Drept civil. :eoria 'eneral( a drepturilor reale 1 !ditura universit(ii din 8ucure+ti, 8ucure+ti, 1$"", pa' 1$ 2 %. Dra'omirescu 1 #evendicarea n dreptul rom.n 1 8ucure+ti, 1$3;, pa'. 1;

+i va c.+ti'a acela care dovede+te o posesie mai ndelun'at(, neviciat(, de bun( credin(.1 :itlul de proprietate const( at.t n actele translative de proprietate <v.n*are, donaie, etc.= c.t +i cele declarative <o &ot(r.re judec(toreasc(, o tran*acie, etc.=. %stfel re*ult( principiul potrivit c(ruia proba propriet(ii imobiliare este liber(, deoarece proba cerut( unei p(ri nu este proba absolut( a dreptului de proprietate, ci o prob( relativ( a+a nc.t aprecierea se va face prin pre*umii de fapt care se 'rupea*( n jurul a dou( noiuni0 posesia +i titlul. Posesia poate fi posesia actual( a p.r.tului sau posesia anterioar(, acum pierdut(, a reclamantului. 9n ceea ce prive+te verosimilitatea propriet(ii, exist( 'rade diferite care se stabilesc n funcie de durata sa, calit(ile sale +i orice alte pre*umii de fapt pe care se poate sprijini. :itlul nu este luat n considerare dec.t ca o pre*umie de fapt. !l nu trebuie s( emane de la un autor comun al celor dou( p(ri. 9n ceea ce prive+te verosimilitatea propriet(ii este suficient dac( el este un act translativ de proprietate sau un act declarativ. 2. Caracterul imprescriptibil al aciunii n revendicare Caracterul imprescriptibil al aciunii n revendicare este un principiu care decur'e din caracterul perpetuu al dreptului de proprietate care nu se stin'e prin neu* indiferent de timpul c.t titularul s(u nu l/a exercitat. Deci, re*ult( c( aciunea n revendicare se stin'e numai o dat( cu stin'erea dreptului de proprietate. 5 excepie de la principiul imprescriptibilit(ii al aciunii n revendicare este stipulat( de Codul de procedur( civil( 2, care prevede c( n
1

7. Pop 1 Dreptul de proprietate +i de*membr(mintele sale 1 !ditura 7umina7ex, 8ucure+ti, 2))2, pa'. 25$ 2 Codul de procedur( civil(, art. 5;1

ca*ul v.n*(rii la licitaie public( a unui imobil supus urm(ririi silite, orice aciune introdus( de cel ce se pretinde titularul acelui bun se prescrie n termen de 5 ani calculai de la data punerii n executare a ordonanei de adjudecare. 3. fectele aciunii n revendicare Prin introducerea aciunii n revendicare, reclamantul urm(re+te respectarea dreptului s(u de proprietate asupra bunului ce i aparine precum +i restituirea acestuia. %+adar, proprietarul neposesor urm(re+te restituirea bunului s(u de la posesorul neproprietar. %tunci c.nd aciunea n revendicare este admis( instana prin &ot(r.re judec(toreasc( va recunoa+te reclamantului dreptul de proprietate +i pe cale de connsecin( va dispune obli'area p.r.tului la restituirea bunului reclamantului sau, dup( ca*, l va obli'a pe p.r.t de a se abine a mai aduce atin'ere exerciiului dreptului de proprietate. Admiterea aciunii n revendicare produce o serie de efecte identice n principiu, pentru bunurile mobile +i pentru cele imobile. %ceste efecte se evidenia*( pe trei planuri importante0 restituirea bunului2 restituirea fructelor produse de bun2 acoperirea c&eltuielilor efectuate n le'(tur( cu bunul.

3.1. !estituirea bunului Prin revendicarea bunului imobil, reclamantul urm(re+te restituirea bunului s(u, n natur(, mpreun( cu toate accesoriile sale. #estituirea bunului se va face ca efect al admiterii aciunii n revendicare. 8unul se
8

napoia*( liber de orice sarcini n ipote*a n care anterior restituirii p.r.tul sau alt( persoan( l/ar fi 'revat. !xist( situaii c.nd restituirea n natur( nu este posibil(, astfel0 atunci c.nd bunul a pierit din ca* fortuit, iar posesorul a fost de bun( credin(, riscul pieirii bunului l suport( reclamantul proprietar2 atunci c.nd bunul a pierit din cau*( de for( major(, iar posesorul a fost de bun( credin(, riscul pieirii bunului l suport( reclamantul2 atunci c.nd bunul a pierit din ca* fortuit, iar posesorul a fost de rea credin(, riscul pieirii bunului l suport( posesorul, care restituie contravaloarea bunului, cu excepia situaiei n care face dovada c( bunul ar fi pierit +i la proprietar2 atunci c.nd bunul a pierit din cau*( de for( de major(, iar posesorul a fost de rea credin(, riscul pieirii bunului l suport( posesorul, care restituie contravaloarea bunului, cu excepia situaiei n care face dovada c( bunul ar fi pierit +i la proprietar. 3.2. !estituirea fructelor produse de bun -n alt efect al admiterii aciunii n revendicare este acela al restituirii fructelor bunului restituit a c(ror re'im va fi stabilit n funcie de buna sau reaua credin( a posesorului0 dac( posesorul a fost de bun( credin( 1 fructele se cuvin acestuia p.n( la data introducerii aciunii n revendicare. %+adar se consider( c( buna credin( a posesorului neproprietar ncetea*( la aceast( dat(, iar dup( data aceasta, fructele se restituie proprietarului. Dac( posesorul a fost de rea credin( 1 fructele se cuvin proprietarului. 9n aceast( situaie posesorul de rea credin( este obli'at s( restituie toate fructele lucrului imobil, percepute sau nepercepute, sau contravaloarea lor n situaia n care le/a consumat.
9

3.3. Acoperirea c"eltuielilor efectuate n le#tur cu bunul %dmiterea aciunii n revendicare conduce la restituirea unui lucru a c(rui valoare a fost p(strat( sau c&iar m(rit( fa( de momentul ie+irii sale din posesia adev(ratului proprietar datorit( unor c&eltuieli efectuate de un neproprietar de natur( s( i s(r(ceasc( patrimoniul. 9n aceste condiii, se crea*( o mbo'(ire f(r( just( cau*( a adev(ratului proprietar care na+te n sarcina sa o obli'aie de restituire, n limita mbo'(irii sale, c(tre posesorul neproprietar care a efectuat aceste c&eltuieli. Codul civil1 statuea*( c(0 >?ructele produse de vreun lucru nu se cuvin proprietarului dec.t cu ndatorire de parte/i de a pl(ti s(m(n(turile, ar(turile +i munca pus( de alii@. %stfel, at.t posesorul de bun( credin( c.t +i cel de rea credin( au dreptul de a cere reclamantului 1 proprietar restituirea c&eltuielilor necesare +i a celor utile pe care le/au f(cut cu privire la bunul respetiv0 c&eltuielile necesare 1 care au trebuit f(cute pentru conservarea bunului 1 acestea pot fi pretinse at.t de posesorul de bun( credin( c.t +i de posesorul de rea credin( de la proprietar ntru/c.t +i acesta le/ar fi f(cut pentru conservarea bunului2 c&eltuielile utile 1 amelior(rile care nu sunt necesare dar care sunt de folos ntru/c.t sporesc valoarea +i 'radul de utilitate al bunului 1 restituirea lor poate fi cerut( numai parial, adic( n m(sura sporului de valoare reali*at la momentul restituirii at.t de posesorul de bun( credin( c(t +i de c(tre cel de rea credin(2 c&eltuielile voluptorii 1 de simpla pl(cere, f(cute de posesor pentru pl(cerea lui personal( +i care nu m(resc valoarea lucrului 2 revendicat
1 2

Codul civil, art. 4"4 7. Pop 1 Dreptul de proprietate +i de*membr(mintele sale 1 !ditura 7umina7ex, 8ucure+ti, 2))2, pa'. 2$1

10

1 posesorul nu are dreptul la restituirea acestora. !l poate s( ridice lucr(rile f(cute cu aceste c&eltuieli, dac( ridicarea lor este posibil(, f(r( a deteriora bunul revendicat. 9n ca*ul n care bunul revendicat a suferit deterior(ri pe perioada n care s/a aflat la posesorul neproprietar, sumele cuvenite pentru aceste deterior(ri se restituie conform le'ii10 posesorul de bun( credin( r(spunde de deterior(rile ce/i sunt imputabile, iar posesorul de rea credin( r(spunde de deterior(rile intervenite, inclusiv de cele datorate ca*ului fortuit, dac( nu face dovada c( ele ar fi avut loc c&iar dac( bunul s/ar fi aflat la proprietar.

BIBLIOGRAFIE: Codul civil2 Codul de procedur civil2 D. C&iric( 1 Posibilitatea exercitrii aciunii n revendicare de ctre un sin#ur coindivi$ar 1 revista Dreptul nr. 11, 1$$"2
1

Codul civil, art. $$5

11

5. -n'ureanu, 6unteanu C. 1 Drept civil. Drepturi reale 1 !ditura 7umina7ex, 8ucure+ti, 2))32 7. Pop 1 Dreptul de proprietate %i de$membrmintele sale 1 !ditura 7umina7ex, 8ucure+ti, 2))22 A. P. ?ilipescu, %. A. ?ilipescu 1 Drept civil. Dreptul de proprietate %i alte drepturi reale 1 !ditura %ctami, 8ucure+ti, 1$$$2 !. :. Popa 1 Aciunea n revendicare 1 !ditura 7umina7ex, 8ucure+ti, 1$$"2 C. 3t(tescu, C. 8.rsan 1 Drept civil. &eoria #eneral a drepturilor reale 1 !ditura -niversit(ii din 8ucure+ti, 8ucure+ti, 1$"". %. Dra'omirescu 1 !evendicarea n dreptul rom'n 1 8ucure+ti, 1$3;2 Paul 6ircea Cosmovici 1 Dreptul civil. (ntroducere n dreptul civil 1 !diia a AA/a rev(*ut( +i ad(u'it(, !ditura %ll, 8ucure+ti.

12