Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECIE

Data:25.03.2013 coala: Scoala Spectrum.Constanta Inspector metodist: Profesor:Criscov Mariuca-Anela. Obiectul: Lim a rom!na Subiectul: A"ver ul Scopul: consoli"area "eprin"erilor "e a anali#a a"ver ul $i e%tin"erea cuno$tin&elor le'ate "e aceast( cate'orie 'ramatical( Obiective opera ionale: la s)!r$itul lec&iei* elevii vor )i capa ili - s( clasi)ice a"ver ele "up( alc(tuire* sens $i provenien&(+ - s( recunoasc( elementele constitutive ale a"ver elor compuse+ - s( scrie corect anumite )orme a"ver iale "i)icile+ - s( cunoasc( ,s( recunoasc( 'ra"ele "e compara&ie ale a"ver elor. !ipul lec iei: "o !n"ire "e noi cuno$tin&e "etode #i procedee: -nv(&area prin "escoperire* anali#a 'ramatical(* munca -n 'rup $i in"epen"ent( Dificult$ i anticipate: - este posi il ca sta ilirea cate'oriilor "e a"ver e care nu au 'ra"e "e compara&ie s( nu poat( )i reali#at( printr-un "emers "e"uctiv $i* -n consecin&(* conclu#ia s( nu se a#e#e inte'ral pe o serva&iile elevilor. %esurse: .. manual: Elena Ma#ilu-Ionescu* /alentina 0ercea* &imba rom'n$* Manual pentru clasa a /I-a* E". Di". 1i Pe".* 2uc.* .334 5. cule'ere: 6lorica Lupu* /ictoria P("ureanu* (omunicare #i )ramatic$ *n e+erci ii pentru clasa a ,I-a. Paralela 78* 599: :. Maria Munteanu. &imba rom'n$ . /i#e-sinte0$ pentru *nv$ are #i recapitulare. Colec&ia ;Di"actica Ma'na<* 2uc.* .333 7. Plan$( cu sc=ema clasi)ic(rii a"ver elor 8. 6i$e in"ivi"uale pentru test.

Des)($urarea activit(&ii instructiv-e"ucative

"omentele lec iei Reactuali#area cuno$tin&elor

1ctivitatea profesorului
Se a"resea#( -ntre (ri* "e tipul: - Care a )ost cate'oria 'ramatical( stu"iat( ora trecut(> - Ce este a"?ectivul> - Ce )unc&ii sintactice poate avea a"?ectivul> Se solicit( citirea $i corectarea temei - Ce tem( a&i avut pentru acas(>

1ctivitatea elevilor

!imp Durat$ Elevii r(apun" la -ntre (ri :-8 min. $i "au e%empe pentru )unc&iile sintactice ale a"?ectivului

Obs. "et. Conver sa&ia

/eri)icarea temei

Citesc tema* se veri)ic(

: min.

Intro"ucerea noilor con&inuturi

Se or'ani#ea#( o activitate pe 'rupe cu inten&ia "e a se o &ine c!t mai multe e%emple "e a"ver e: .. se -mpart elevii -n patru 'rupe+ 5. se "( )iec(rei 'rupe c-te o )i$( pe care se a)l( scrise urm(toarele propo#i&ii: ea mer'ee* ea c!nt(* ea sose$te* nin'e. :. Se )ormulea#( sarcina "e lucru: ;Determina&i ver ele "in propo#i&ii prin c!t mai multe a"ver e<.

Elevii completea#( )i$ele "e lucru* -nca"r!n"u-se -n timpul alocat.

:-8 min.

Conver sa&ia Anali#a 'ramatical( Activit ate pe 'rupe

@nv(&are "iri?at(

7. Se anun&( timpul "e lucru: : min. 8. Se veri)ic( mo"ul -n care a )ost -n"eplinit( sarcina "e lucru* not!n"u-se e%emplele pe ta l(. Se "iscut( "espre varietatea a"ver elor $i se solicit( or"onarea lor -n )unc&ie "e anumite criterii: I. Clasi)icarea a"ver elor "up( -n&eles: A"ver e "e loc*"e timp $i "e mo". Se solicit( e%empli)icarea )iec(rei 'rupe sau -nca"rarea e%empelor "e pe ta l( -n )iecare 'rup(. Se "esenea#( un ta el pe ta l( pentru o mai un( vi#uali#are. II. Clasi)icarea a"ver elor "up( alc(tuire: Se )ormea#( pe ta l( un ta el cu "uo( coloane* )(r( a se nota nimic -n capetele "e ta el. @n cele "uo( coloane se scriu a"ver ele simple: "es* a#i* a ia $i a"ver ele compuse: oarecum* vreo"at(* "up(-mas(. Se "iscut( "espre "i)eren&ele "intre a"ver e* apoi se competea#( capetele "e ta el cu: simple $i compuse. Se atra'e aten&ia asupra orto'ra)iei a"ver elor compuse: ;Compunerea se poate reali#a prin su"are per)ect( : "easupra* rareori*

Citesc a"ver ele alese* not!n"u-le la ta l( $i -n caiete. .9 min.

@nv(&a rea prin "escoperire

Elevii r(spun" la -ntre (ri $i -$i completea#( -n caiete coloanele.

De"uctiv

@$i notea#( -n caiete ta elul $i -l completea#( corespun#(tor. Desco perire Conver sa&ia euristi c(

Elevii -$i notea#( conclu#iile.

oarecum*nicio"at(* un"eva* iar($i* nicio"at( sau prin al(turare: a#i-noapte* m!inesear(* "up(-mas(* "intr-a"ins etc.< III. Clasi)icaea a"ver elor "up( mo"ul -n care au )ost o &inute: se pre#int( elevilor un ta el cu a"ver e compuse prin "erivare cu su)i%e: -e#te. -i#. -'#. apoi a"ver e o &inute prin sc=im area valorii 'ramaticale* e%plic!n"use e%emplele alese: - a"?.-a"v.: Este frumos. C!nt( frumos. - Su st.- a"v.: @n )iecare duminic$ mer' la )ot al. Duminica mer' la )ot al. @n iarna aceasta am )ost la sc=i. Iarna nin'e.
Se anun&( continuarea stu"ierii a"ver ului* not-n"use pe ta l( su titlul: Ara"ele "e compara&ie ale a"ver ului Se ale'e unul "in a"ver ele notate pe ta l( $i se trece prin toate 'ra"ele "e compara&ie.

Copia#( ta elul -n caiete* evi"en&iin" mo"ul prin care au )ost compuse acele a"ver e. @$i notea#( -n caiete o alt( conclu#ie.

8-.9 min.

DeDuc&ie

R(spun" la -ntre (ri $i -$i notea#( -n caiete.

In"uc&ie

Asi'urarea reten&iei $i trans)eului

Re)lec&ie asupra activit(&ii

Se "istri uie elevilor c!te o )i$( in"ivi"ual( "e lucru* solicit!n"u-re re#olvarea c!torva sarcini "e munc( in"epen"ent(. Scurt( "iscu&ie cu elevii ce vi#ea#( punerea -n evi"en&( a pa$ilor "emersului "i"actic* prin -ntre (ri* "e tipul: - Ce am stu"iat a#i> - Cu ce am -nceput lec&ia> - Care au )ost criterile "e clasi)icare a a"ver elor> E%emple. Se anun&( 'rupa care a acumulat pe parcursul lec&iei cele mai multe puncte.

Se e%plic( cerin&ele $i se anun&(t impul "u lucru: 8 min.

8-B min.

Munca in"epen"ent( Conver sa&ia

R(spun" la -ntre (ri.

5 min.

@$i calculea#( puncta?ul.