Sunteți pe pagina 1din 3

COALA CURCANI Semestrul al II-lea,2011

Inst.Mocanu Andreea Inst.Sandu Mariana

CARAC !RUL "RAC IC #A"LICA I$ AL CUNO IN%!LOR MA !MA IC! Motto& S nu-i educm pe copii pentru lumea de azi. Aceast lume nu va mai

exista cnd ei vor fi mari.i nimic nu ne permite s tim cum va fi lumea lor. Atunci s-i nvm s se adapteze. Maria Montessori Matematica s-a cristali'at ca (tiin)* desc+is*, ca,a-il* de un ,ro.res ,ermanent , de o ,er,etu* a,ro/undare, desco,erire (i creare a unor teorii noi. 0e'1oltarea ra,id* a (tiin)ei, a acumul*rii 2n ritm tot mai intens a in/orma)iilor, im,un de'1oltarea culturii matematice, care tre-uie s*-(i /ac* loc tot mai mult 2n cultura .eneral* a unui om. Ca atare, 2nc* din clasele mici se im,une stimularea intelectului, a .3ndirii lo.ice, a 4udec*)ii matematice la ele1i, 2nc3t s* de1in* o disci,lin* ,l*cut*, atracti1*, con1er.ent* s,re de'1oltarea ra)ionamentului, creati1it*)ii (i muncii inde,endente. 5nc* din ,rimii ani de (coal*, co,iii tre-uie s* 2n1e)e 6ca atitudine .eneral*7 (i 2n1*)a)i cum s* 2n1e)e 6ca de,rindere, de tim,uriu, cu munca inde,endent*, cu di/erite te+nici de munc* intelectual*7. Acti1itatea 2n1*)*torului 2(i /ace sim)it* ,re'en)a 2ntotdeauna, /ie c+iar (i indirect, le.at* de 2ndrumarea acti1it*)ii ele1ilor. "redarea nu are sens dec3t 2n m*sura 2n care determin* un e/ort cores,un'*tor de 2n1*)are din ,artea ele1ilor. C+eia 2n1*)*rii este de,lina an.a4are a ele1ului 2n actul 2n1*)*rii. 5n1*)area este un act ,ersonal care cere ,artici,are ,ersonal*. "ro-lema esen)ial* de care de,inde ,roducerea 2n1*)*rii e/iciente este cea a im,lic*rii, a an.a4*rii celui care 2n1a)* 2n actul 2n1*)*rii. 0e/initorie ,entru metodele acti1-,artici,ati1e este ca,acitatea acestora de stimulare a ,artici,*rii acti1e (i de,line, /i'ic (i ,si+ic, indi1iduale (i colecti1e a ele1ilor 2n ,rocesul 2n1*)*rii. Sco,ul 2n1*)*m3ntului matematic nu se reduce la latura ,ur in/ormati1* , ci 1i'ea'* culti1area ra)ionamentului , s,iritul de rece,ti1itate , /ormarea .3ndirii lo.ice , de/inirea clar* (i ,recis* a no)iunilor , ada,tarea creatoare la cerin)ele 1ie)ii sociale . oate cuno(tin)ele do-3ndite tre-uie s* ai-* le.*tur* direct* cu 1ia)a , ,entru c* au o utilitate ,ractic* . Nou* , 2n1*)*torilor , ne re1ine rolul de a or.ani'a acti1itatea de 2n1*)are ,rin ac)iuni care lea.* cuno(tin)ele de ,ractic*. Modalit*)ile de reali'are a caracterului ,ractic-a,licati1 2n ,redarea la cls.I-I$ sunt multi,le & -2n1*)area centrat* ,e ele18 -a-ordarea stilurilor de ,redare 61i'ual, auditi1, ,ractic9:inetic78 -a-ordarea con)inuturilor din ,ers,ecti1a metodelor acti1-,artici,ati1e8 -a,licarea ,e scar* tot mai lar.* a 4ocului didactic8 -,redarea inte.rat* 6interdisci,linar*, ,luridisci,linar*, transdisci,linar*78 -2n1*)area 2n coo,erare8 -des/*(urarea unor lec)ii cu a4utorul com,uterului Mul)i co,ii 2nt3m,in* di/icult*)i 2n 2n1*)area matematicii ,entru c* nu-(i 2nsu(esc la tim, aceste no)iuni. Im,ortant este ca 2n1*)*torul s* res,ecte latura ,ractic* a matematicii. Odat* cu 2nsu(irea no)iunilor matematice ,rin e/ort intelectual ele1ul 2n1a)* (i anumite te+nici de in1esti.are (i re'ol1are cu caracter tot mai .eneral. "rin modelare, 4oc didactic , ,ro-lemati'are, 2n1*)area ,rin desco,erire ele1ul este ,us 2n situa)ia de a c*uta , a desco,eri, de a re'ol1a situa)ii noi, ne2n1*)ate anterior. Acestea ,ri1esc at3t acti1itatea ele1ului c3t (i ,e cea a 2n1*)*torului . Acti1it*)ile ,ractice se im,un datorit* re,erelor ,si+olo.ice ale 13rstei (colarului mic& .3ndire dominat* de concret8 sur,rinde ,ermanen)a, in1arian)a8 .3ndire tot mai /le;i-il*8 ,ece,erea

COALA CURCANI Semestrul al II-lea,2011

Inst.Mocanu Andreea Inst.Sandu Mariana

.lo-al* a lucrurilor8 descom,unerea (i recom,unerea re,re'ent*rilor care s,oresc ,uterea ima.inati1*8 memorie lo.ic* (i 1oluntar*8 1olumul aten)iei 2nc* redus. "entru ca acti1it*)ile ,ractice s* /ie e/iciente tre-uie 2nde,linite urm*toarele condi)ii& - mediu stimulati1 (i di1ersi/icat8 - interacti1itatea 8 - solidaritate cu .ru,ul8 - utili'area de <modele= concrete care s* /ie nu nea,*rat reale, c3t credi-ile (i atracti1e8 - o-iecte care tre-uie mani,ulate (i e;,lorate8 - ,unct de acces la o no)iune matematic* 9 mod de e;ersare sau de e;,unere a ,ro,riei 2n)ele.eri. A-ilit*)ile necesare des/*(ur*rii acti1it*)ilor ,ractice sunt& aten)ia, mani,ularea, o-ser1area, comunicarea, mo-ilitatea. !le1ii ,ot /i condu(i, ,rin acti1it*)i atent diri4ate,acti1it*)i ,ractice la sesi'area ,o'i)iei unui o-iect /a)* de alt o-iect (i la a,recierea distan)ei dintre ele, /olosind cu1intele& >mai a,roa,e=, >mai de,arte=, >sus94os=, >la drea,ta9la st3n.a= etc. "erce,)ia rela)iilor s,a)iale 1a /i com,letat* cu acti1it*)i de o-ser1are a o-iectelor din clas*, a ,o'i)iei unui o-iect /a)* de cel*lalt ,entru 2nsu(irea no)iunilor (i re,re'entarea .ra/ic* a distan)ei, ,o'i)iei dintre o-iecte.Ast/el se /ac aran4*ri 2ntr-o anumit* ordine , e;erci)ii de com,ar*ri (i di/eren)ieri ale di/eritelor materiale concrete sau ilustra)ii.,e;erci)ii ,ractice cu material didactic , de sortare , de .ru,are. 0e e;em,lu se scot 2n /a)a clasei trei co,ii, care sunt a(e'a)i 2n linie cu distan)a ,otri1it* 2ntre ei.La semnalul 2n1*)*toarei co,iii 2nc+id oc+ii, tim, 2n care ascundem un co,il.La semnalul urm*tor co,ii desc+id oc+ii (i 2i 2ntre-*m &=Al c3telea co,il s-a ascuns?=!le1ii r*s,und. A,oi, se 1or intui ,o'i)iile s,a)iale &2n /a)a, 2n s,atele, l3n.* catedr*, su- catedr* , ,e catedr*.Se atra.e co,iilor aten)ia c* cei trei ele1i 1or ocu,a una din aceste ,o'i)ii (i ei tre-uie s* r*s,und* 2n ce ,o'i)ie se a/l* cole.ii lor. 5n eta,a o,er*rii cu mul)imile de o-iecte concrete se reali'ea'* ac)iunea nemi4locit* cu o-iecte concrete din mediul 2ncon4ur*tor. 5n acest sens acti1it*)ile ,ractice sunt de un real succes&,,@ormea'* o mul)ime cu A elemente (i una cu B elemente cu o-iecte de ,e -anc*,, 6/luturi,/run'e,creioane etc7,,Cru,ea'* o-iectele de ,e -anc* a13nd tot at3tea elemente cu mul)imea nou-/ormat*8A(ea'* 2n ,erec+e cu cole.ul de -anc* -e)isoare de di/erite culori, de ,e -anc* (i s,une c3te sunt. "entru a u(ura 2n)ele.erea com,unerii unui num*r, ,e /iecare -anc* se 1or a/la dou* cartoane de culori di/erite . !le1ii lucre'* ,e ,erec+i, /iecare ,erec+e ,rime(te D /lutura(i , se 1a cere co,iilor s* .*seasc* 1ariante de com,unere a num*rului D, a(e'3nd un num*r di/erit de /lutura(i ,e am-ele cartoane. @iecare ,erec+e adun* ,osi-ilit*)ile .*site, e;,lic3nd cum a lucrat. "entru a cunoa(te toate 1ariantele de com,unere a num*rului D, se 1or e/ectua e;erci)ii ,e ta-la ma.netic*. Acti1it*)ile ,ractice nu ,ot li,si atunci c3nd se 2n1a)* adunarea (i sc*derea numerelor. 5n eta,a concret*, ele1ii /ormea'*, de e;em,lu, o mul)ime de /lori ro(ii cu E elemente (i o mul)ime de /lori .al-ene cu 2 elemente. Reunind cele dou* mul)imi de /lori se /ormea'* o mul)ime care are D /lori. Se re,et* ac)iunea /olosind alte o-iecte, ,3n* ce ele1ii con(tienti'ea'* c* reunind o mul)ime /ormat* din E o-iecte cu o alt* mul)ime /ormat* din o-iecte 6indi/erent ce sunt acestea7 se o-)ine o mul)ime /ormat* din D o-iecte. 5n aceast* eta,*, ac)iunea ele1ului 1i'ea'* num*ratul sau com,unerea unui num*r, date /iind dou* com,onente. O cate.orie de ,ro-leme /olosit* de noi la clas*,care nu res,ect* 2ntocmai structura unei ,ro-leme, o constituie ,ro-lemele-,oe'ii.C+iar dac* nu solicit* intens .3ndirea ele1ilor,sau nu consolidea'* 2n mod deose-it cuno(tin)ele matematice 2nsu(ite anterior,ele au un rol deose-it 2n

COALA CURCANI Semestrul al II-lea,2011

Inst.Mocanu Andreea Inst.Sandu Mariana

crearea unei atmos/ere ,l*cute, de -un* dis,o'i)ie,de 2ncredere 2n /or)ele ,ro,rii,de st3rnire a dorin)ei de a trece ,este orice o-stacol,de a ,artici,a acti1 la re'ol1area ,ro-lemelor. "entru un concurs de Mate $r*-iile toate ase !u re'ol1, 'ilnic, ,ro-leme& Ciri,eau ,e ram 1oioase 0ac* 2ntr-o 'i /ac (a,te "3nF la urm*,c*tre sear*, i-nc* dou* ,entru teme, 5ntre ele se certar*. S,une, c3te se adun*, Trei '-urar* s,re a,us, 5n caiet, ,e s*,t*m3n*? Trei s,re mia'*'i s-au dus, 0ar ,e ram eu nu 1*d -ine, C3te-au mai r*mas 2n /ine? 5nc* din clasa I ele1ii 2n1a)* s* recunoasc* c3te1a /i.uri (i cor,uri .eometrice , mai ales acelea ,e care le 2nt3lnesc (i le utili'ea'* ca material didactic 2n numera)ie (i calcul& dre,tun.+iul, ,*tratul, triun.+iul, cercul, cu-u Gocuri& indi1iduale (i de .ru,, de com,eti)ie, ,e -a'a de re,re'ent*ri 6desene, sc+eme, dia.rame7,,e -a'a de scenarii ima.inate de 2n1*)*tor, create de co,ii, simul*ri ale unor situa)ii ,ractice, 4ocuri matematice ,e calculator. Re/eritor la cor,uri .eometrice 2n a/ara recunoa(terii, se 1or /ace e;erci)ii de o-ser1are a o-iectelor ce au aceste /orme (i acti1it*)i ,ractice de construire a acestor /orme. Al*turi de ,rocesele intuiti1e, ,redarea-2n1*)area ,resu,une ac)iuni de m*surare e/ecti1* a /i.urilor (i cor,urilor .eometrice, de com,arare a re'ultatelor, decu,*ri de /i.uri, descom,uneri ale /i.urii sau des/*(ur*ri (i a,oi asam-l*ri ale cor,ului .eometric 5n clasele I-I$, studiul m*rimilor (i al unit*)ilor de m*sur* re,re'int* o inter/a)* 2ntre matematic* (i 1ia)a de 'i cu 'i. 5n)ele.erea m*sur*rii (i a unit*)ilor de m*sur* nu im,lic* 2ntotdeauna introducerea imediat* a unit*)ilor standard. 5n1*)*torul tre-uie s* utili'e'e unit*)ile nestandard 6de e;em,lu& ,alma, creion, ,asul etc.7. O alt* a,lica)ie ,ractic* o constituie 4ocurile didactice. Gocul matematic este /orma de acti1itate ce tre-uie /olosit* or* de or*, mai ales la clasele I (i a II #a,deoarece acesta are ca,acitatea de a antrena to)i ele1ii clasei,ac)ion3nd /a1ora-il (i asu,ra ele1ilor care 2nt3m,in* .reut*)i 2n 2nsu(irea cuno(tin)elor. Gocuri& indi1iduale (i de .ru,, de com,eti)ie, ,e -a'a de re,re'ent*ri 6desene, sc+eme, dia.rame7,,e -a'a de scenarii ima.inate de 2n1*)*tor, create de co,ii, simul*ri ale unor situa)ii ,ractice, 4ocuri matematice ,e calculator. Ast/el,dintre 4ocurile care 1i'ea'* (irul numerelor naturale ,e care le /olosim la ora de matematic*,,ot /i enumerate&=Ce numere li,sesc=, <Caut* 1ecinii=, <Num*r* mai de,arte=,=C+ice(te num*rul=, <Re-us matematic H "entru consolidarea de,rinderilor de calcul,se ,oate /olosi cu succes 4ocul&=Cine urc* scara mai re,ede?= 5n 'ilele noastre societatea are ne1oie de un om cu .3ndire creatoare, in1enti1, e;,lorator, 2ndr*'ne), de aceea este necesar* moderni'area matematicii, ,er/ec)ionarea 2n1*)*m3ntului 2n 1ederea s,oririi e/icien)ei sale /ormati1e. 0ar nu orice ,er/ec)ionare, orice introducere a noului 2nseamn* moderni'are, ci c*utarea de noi mi4loace, /olosirea celor e;istente cu sco,ul de a m*ri e/icien)a, de a asi.ura calitatea 2nsu(irii, de a /orma oamenii ca,a-ili s* st*,3neasc* cuno(tin)ele (i de,rinderile necesare (i s* le ,oat* a,lica 2n 1ia)*, 2n ,roduc)ie. "rin acti1it*)i ,ractice se 1a contura un circuit continuu, din care, ele1ul 1a ie(i, s,er*m, -iruitor.
Bibliografie:

1.Mi+ail Ro(u #<Metodica ,red*rii matematicii 2n ciclul ,rimar= 2. Miron Ion , Ion Radu - < 0idactica modern*= , !d..0acia . Cosmo1ici, Andrei, Iaco-,Lumini)a- <"si+olo.ie (colar*=! !d. "olirom, Ia(i ". #eviste -$nvmntul primar %%%.didactic .ro